Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Business Expert t.b.v. Grenzen en Veiligheid.

Omschrijving opdracht:
De Dienst Informatiemanagement (IM) is onderdeel van het Politiedienstencentrum en is de informatiemanagementorganisatie voor de politie. De dienst is verantwoordelijk voor de continuïteit van de informatievoorziening (IV)-dienstverlening aan de business en bereidt samen met de business de IV-portefeuille voor, onder meer door middel van de intake van nieuwe behoeften. Ook de vertaling van de informatiebehoefte naar requirements tot en met de implementatie van nieuwe of gewijzigde IV behoort tot het takenpakket van de dienst.

De ruim 600 medewerkers van de Dienst IM werken zowel geconcentreerd als gedeconcentreerd. De sector Advies stemt de IV af op de strategische doelstellingen en de behoeften van de business. De sector adviseert bij vernieuwing van de IV over mogelijke proces- en organisatieveranderingen, levert IV input voor de planning & controlcyclus en draagt zorg voor het onderhoud van de Enterprise Architectuur. De sector regisseert en bewaakt tevens de kwaliteit van de implementatie voor wat betreft de gekozen proces-, organisatie- en IV veranderingen. De sector Advies bestaat uit de teams Business Experts, Informatievoorziening Experts en Operationele Informatievoorziening experts. Het Team Business Experts is het aanspreekpunt van de Dienst IM en de Dienst ICT voor vernieuwingsvraagstukken voor alle betrokken politieonderdelen en (keten)partners in het land. De business experts zijn deskundig op één of meer aandachtsgebieden en zorgen voor een projectmatige doorontwikkeling van de IV op die gebieden. Het betreft werkzaamheden op het gebied van informatiebeleid- en planning, tactisch portfoliomanagement en programmamanagement.

Doelstelling:
Als Business Expert ben je het aanspreekpunt vanuit de dienst IM als het gaat om IV-verbeterings- en vernieuwingsvragen. Je bent als regisseur verantwoordelijk voor het werkend krijgen van de IV-keten, van beleidsthema’s naar onderliggende applicaties en systemen. Bepalend voor je succes is het begrijpen van de operatie en haar specifieke problematiek en het hebben en ontwikkelen van een duurzame relatie met de business. Je zorgt voor de verbinding tussen de business (operatie en bedrijfsvoering) en de IV-keten (van vraagarticulatie tot en met de realisatie en evaluatie).

Verantwoordelijkheden:
Als business expert ben je voor de politiechef, portefeuillehouder en ketenpartners (via de senior coördinerend business expert ) hét aanspreekpunt vanuit de dienst IM als het gaat om IV-verbeterings- en vernieuwingsvragen. Bepalend voor je succes is het kennen van de business en haar specifieke problematiek en het hebben en ontwikkelen van een duurzame relatie met de business. Je zorgt voor de verbinding tussen de business (operatie en bedrijfsvoering) en de IV-keten (van vraagarticulatie tot en met de realisatie en evaluatie). Samen met jouw collega’s ben je verantwoordelijk voor de regie op de informatievoorzieningsactiviteiten voor de Nationale Politie.

Vakmatige taken:
- Je richt je en zorgt voor een projectmatige doorontwikkeling van de informatievoorziening en -processen.
- Je bent betrokken bij de realisatie van nieuwe IV-behoeften vanaf het ontstaan van de behoefte tot en met de implementatie en ingebruikname.
- Je adviseert proactief belanghebbenden over de impact en haalbaarheid van de IV initiatieven.
- Je adviseert prioriteitstelling binnen de portefeuille (IV-verbetering en -vernieuwing) en stemt deze af binnen de sector Advies en met portfoliomanagement van IM.
- Je bouwt, participeert in en onderhoudt interne en externe (internationale) netwerken van specialisten voor kennisdeling en vernieuwing binnen de politiedienstverlening.
- Je verricht (aanvullend) onderzoek als basis voor specialistische methoden, benaderingswijzen en/of oplossingsrichtingen ten behoeve van de uitvoeringspraktijk en de bedrijfsvoering.

Leidinggevende taken:
Niet van toepassing.

Contacten:
Zowel in- als extern

Inzet in de lijn of project:
Zowel in lijn als project.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 20-04-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-03-2021 voor 36 uur per week.
2. Je beschikt over een afgeronde en erkende opleiding op minimaal WO niveau.
3. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als adviseur informatiemanagement, binnen een grote (1000+) organisatie.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring binnen de ICT, informatieplanning, IV-project portfoliomanagement en/of IV-architectuur binnen een complexe multi-keten context binnen een grote organisatie (1000+).
2. Je hebt werkervaring in een soortgelijke rol, bij voorkeur binnen een politiek-bestuurlijke en complexe omgeving.
3. Je hebt kennis van de recente ontwikkelingen in Europese verordeningen daar waar het gaat om vernieuwingen van bestaande verordeningen zoals SISII, VIS en Eurodac en de ontwikkeling van de nieuwe verordeningen zoals EES, ETIAS en Interoperabiliteit.
4. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring binnen een internationale omgeving, waarbij de kandidaat met internationale stakeholders schakelde.
5. Je hebt kennis van de werkprocessen van de basis politie zorg en de vreemdelingenpolitie is een wens en dient duidelijk zichtbaar te zijn in het CV van de kandidaat.
6. Je beschikt over een opleiding in de richting van bedrijfskundige informatica, bedrijfskunde, bestuurskunde of vergelijkbaar.

Competenties:
- Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
- Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
- Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.
- Resultaatgericht: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Odijk
Startdatum: 20-04-2020
Duur: 18-04-2021
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 19-02-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Keywords: business, expert, informatie, managerEMPLOYER:

Company:
ICQ Flex Profs
contact person:
Flex Profs
type:
contracting, temp job
status:
open
location:
Odijk
region:
Utrecht
hourly rate:
marktconform
start date:
20-04-2020
reference:
ITC-ICBO04857
duration:
6 months
prolongation:
Yes
hours per week:
36 hours
posted:
02-14-2020 10:51:07