Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Communicatieadviseur Candidate Journey.

Omschrijving opdracht:
Jaarlijks ontvangt de politie meer dan tienduizenden sollicitaties op vacatures, van agentfuncties tot IT’er en monteurs. Al deze groepen sollicitanten dienen in hun reis van sollicitatie tot aanstelling op een vriendelijke, begrijpelijke en zorgvuldige manier efficiënt geïnformeerd te worden over de status van hun procedure. Als communicatieadviseur Candidate Journey zorg jij voor passende communicatie, meestal in de vorm van brieven en e-mails, waarbij het belang van de kandidaat en het werkgeversimago van de politie hand in hand gaan. Je adviseert de procesverantwoordelijken, teamchefs en recruiters over communicatietactieken en geeft hier ook zelf uitvoering aan. Vanuit diverse overleggen haal jij de informatie op om op eenduidige wijze de kandidaten te informeren en verwachtingen te managen. Je bewaakt dat de uitgaande communicatie aansluit bij de strategie van de candidate journey en komt zelf tot communicatiestrategieën voor de verschillende doelgroepen. De focus ligt hierbij op kandidaten voor een opleidingsplaats tot agent. Door de vele ontwikkelingen in het politieonderwijs, in de maatschappij en in de politiek is je werk altijd weer uitdagend en aan verandering onderhevig.
Daarnaast pak jij je rol in projecten, gerelateerd aan de candidate journey, waar communicatieadvies bij benodigd is.

Doelstelling:
Eenduidige communicatie in de candidate journey die overeenkomt met de uitgangswaarden die zijn opgesteld voor deze reis.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
Zie opdrachtomschrijving.

Contacten:
Jij komt te werken in het Team Informatie Onderzoek en Ontwikkeling (IOO). De professionals die daar werken ondersteunen voor de gehele politieorganisatie in het aantrekken van kandidaten voor uiteenlopende functies. Van agenten tot data-analisten. Van digitaal rechercheurs tot persoonsbeveiligers. Het team beheert o.a. de website kombijdepolitie.nl, social mediakanalen, tools en apps. Allen gericht op de politie als werkgever. Dit team doet zelfstandig onderzoek naar de arbeidsmarkt en doelgroepen. In samenwerking met een creatief arbeidsmarktcommunicatiebureau en een mediabureau zet het team diverse mediacampagnes in om sollicitanten te genereren. De komende jaren staan o.a. in het teken van het werven van duizenden nieuwe agenten.
IOO is ondersteunend binnen de sector In-, Door- en Uitstroom (IDU), dat valt onder de Dienst HRM van het Politiedienstencentrum. Het primaire doel van IDU is het vervullen van vacatures en het mobiliseren van medewerkers.
Je werkt nauw samen met de contentregisseur, de arbeidsmarkcommunicatieadviseurs en ketenpartners als de Politieacademie en communicatieafdelingen om te zorgen dat de informatievoorziening via de verschillende kanalen (ook intern) eenduidig wordt afgestemd. Het betreft een nieuwe functie waarvoor je nog een netwerk zult moeten opbouwen.

Functie eisen (knock-out criteria)
1. Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Losse (deel) certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in arbeidsmarktcommunicatie.
3. Aantoonbare werkervaring in het schrijven van doelgroepgerichte teksten in de Nederlandse taal. Je hebt hierbij een meer dan uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.
4. Aantoonbare werkervaring in de optimalisatie van kandidaatreizen / recruitmentprocessen.

Functie wensen (gunningscriteria)
1. Aantoonbare werkervaring in het proactief werken aan betere communicatie met sollicitanten.
2. Aantoonbare werkervaring als communicatieprofessional in projecten.
3. Aantoonbare werkervaring in realisatie en implementatie van communicatiemiddelen.
4. Aantoonbare werkervaring in het opbouwen van een netwerk in een complexe omgeving.
5. Het gevraagde diploma in eis 1 is er één in de richting van communicatie en journalistiek.

Competenties
- Je kunt complexe materie vertalen naar begrijpelijke informatie voor alle wervingsdoelgroepen van de politie.
- Je staat voor het belang van de kandidaat en voor een open en transparante communicatie, hierbij houd je oog voor het organisatiebelang.
- Schrijven is je passie en je maakt er een sport van om anderen hierin naar een hoger niveau te brengen.
- Je kunt snel schakelen en werken onder tijdsdruk is voor jou geen probleem.
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Netwerkvaardigheden: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
- Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag
Locatie: Rotterdam
Startdatum: 15-11-2021
Duur: 31-03-2022
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 22-09-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm na de beoordeling

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Keywords: Communicatieadviseur Candidate Journey, Communicatieadviseur, Candidate, Journey, Communicatie, Adviseur , Communicatie adviseurEMPLOYER:

Company:
ICQ Flex Profs
contact person:
Flex Profs
type:
contracting, temp job
status:
open
location:
Rotterdam
region:
Zuid-Holland
hourly rate:
marktconform
start date:
15-11-2021
reference:
ITC-ICAP10567
duration:
4 months
prolongation:
Yes
hours per week:
36 hours
posted:
09-14-2021 14:38:20