Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een DevOps Engineer.

Omschrijving opdracht:
Haven staat voor cloud-agnostische infrastructuur en schrijft een specifieke configuratie van Kubernetes voor. Alle gemeenten in Nederland en diverse leveranciers houden er ieder een eigen technische infrastructuur op na. Denk aan on-premise versus cloud, Microsoft of Linux, virtualisatie zoals VMware, etc. In de context van Common Ground is dat minder praktisch: je hebt een gemeenschappelijk vertrekpunt nodig waar de diverse toepassingen op kunnen draaien. Haven heft de verschillen in onderliggende technische infrastructuur op.
Ieder teamlid van Haven heeft inspraak op alles, van planning tot techniek. We doen het echt samen, je komt niet enkel een klusje doen. Om maximale wendbaarheid te behouden werken we agile/kanban. Er is genoeg ruimte voor research, want daar worden we allemaal beter van. Zie voor meer informatie over Haven de website https://haven.commonground.nl en gitlab https://gitlab.com/commonground/haven/haven.
Naast Haven zal je ook helpen bij doorontwikkelen en onderhouden van de andere Common Ground Team Core componenten

Omschrijving opdrachtgever:
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.
Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:
- Werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
- Verbeteren van de dienstverlening;
- Een efficiënte en wendbare organisatie;
- Anticiperen op de toekomst.

Omschrijving werkzaamheden en verantwoordelijkheden:
- Ontwikkeling van diverse tools zoals de Haven Compliancy Checker waarmee we de Haven standaard borgen, hoofdzakelijk in Go;
- Beheer van de VNG Realisatie interne Haven clusters op basis van Kubernetes;
- Onderhouden van diverse Referentie Implementaties van Haven (bijvoorbeeld op Azure, OpenShift, VMware, etc.), hoofdzakelijk in terraform en documentatie;
- de publieke documentatie website, welke gegenereerd wordt op basis van markdown in de Haven repository;
- Contact met gemeenten en leveranciers om ze op weg te helpen met Haven en van elkaar te leren, bijvoorbeeld in het wekelijkse inloopuurtje (online meeting).

Omschrijving Common Ground en Team Core:
Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Dat staat de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in de weg. Vanuit die behoefte is Common Ground ontstaan. In de kern gaat het bij Common Ground hierom: een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens. Zo koppelen we data los van werkprocessen en applicaties. En we bevragen data bij de bron, in plaats van ze veelvuldig te kopiëren en op te slaan.
Binnen Common Ground is Team Core verantwoordelijk voor de technische componenten waarmee de visie van Common Ground bij gemeenten gerealiseerd kan worden: NLx, de componenten catalogus, Haven en developer.overheid.nl.
Als DevOps Engineer maak je deel uit van dit team en focus je op het onderdeel Haven. Dit vindt deels plaats vanuit Utrecht, grotendeels werk je op afstand samen met jouw teamgenoten en natuurlijk de stakeholders (gemeenten en marktpartijen). Je gaat bijdragen aan de vernieuwing van de ICT van Nederlandse gemeenten in een klein team met enorme impact. Als onderdeel van het team krijg je veel vrijheid om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en we waarderen nieuwe ideeën en denkbeelden. Alles om de componenten zo gemakkelijk toepasbaar mogelijk te maken.

BYOD:
We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt minimaal afgeronde HBO opleiding in de richting van computer science of vergelijkbaar.
2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring op HBO werk- en denkniveau op het terrein van computer science of vergelijkbaar.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbare kennis (via CV, motivatiebrief of publieke code publicatie) met:
a. Kubernetes
b. GO
c. CI/CD
d. CLI tooling zoals Bash scripting en Git

Competenties:
- Resultaatgerichtheid
- Kwaliteitsgerichtheid
- Omgevingsbewustzijn
- Samenwerken
- Integriteit
- Zelfontwikkeling
- Verbaal vaardig, zowel mondeling als schriftelijk (voeren van nauwkeurige dialoog)
- Nauwkeurigheid

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht/Den Haag/Thuis
Startdatum: zsm
Duur: 3 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 24-09-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 4 oktober 2021, van 14.00 tot 17.00 uur.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Keywords: DevOps Engineer, Cloud, Go, KubernatesEMPLOYER:

Company:
ICQ Flex Profs
contact person:

type:
contracting, temp job
status:
open
location:
Utrecht/Den Haag/Thuis
region:
Utrecht
hourly rate:
Marktconform
start date:
zsm
reference:
ITC-ICAP10560
duration:
3 months
prolongation:
Yes
hours per week:
36 hours
posted:
09-14-2021 13:57:12