Voor Kadaster zijn wij op zoek naar een DevOps Engineer.

Omschrijving opdracht:
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Helaas door COVID 19 voorlopig nog voornamelijk vanuit huis, al zijn er in overleg met manager en team mogelijkheden om op locatie te werken. Om even je zinnen te verzetten kan je hier met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld:
Het team PDOK is op zoek naar een DevOps engineer.

Wat is PDOK?
Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is hét dataplatform van Nederland dat geodata beschikbaar stelt aan iedereen die hier gebruik van wil maken. De geodata is actueel en betrouwbaar en komt van verschillende overheidspartijen. PDOK stelt deze geodata door middel van verschillende webservices en API’s (o.a. WFS, WMS, WMTS, RESTful), downloads en applicaties beschikbaar. Afnemers van PDOK-services zijn onder andere: Funda, Atlasvandeleefomgeving, Rijkswaterstaat. De PDOK-diensten zijn gebaseerd op open data en daarom voor iedereen beschikbaar. Bij data kan men denken aan topografische data, luchtfoto’s, gebouwen, wegen, statische data en nog veel meer soorten data. Gebruikers van de data en diensten van PDOK zijn bijvoorbeeld gemeenteambtenaren, analisten die research doen maar in veel gevallen ook Software Engineers die bijvoorbeeld op basis van webservices en API’s toepassingen maken voor mobiele telefoons, websites of viewers. Via webservices en API's kan men data projecteren als kaart maar ook downloaden of specifieke bevragingen doen. PDOK heeft als belangrijke taak dat de data snel door middel van webservices en API’s beschikbaar kan worden gesteld, een goede performance kennen en een hoge beschikbaarheid hebben. Voorbeelden van toepassingen van externe gebruikers zijn bijvoorbeeld van VanAnaarBeter of bijvoorbeeld de website van de Atlas van de leefomgeving waar men kan zien waar met drones gevlogen mag worden. Meer informatie over PDOK is ook te vinden op onze website zoals bijvoorbeeld onze nieuwspagina waar we nieuwe data en functionaliteiten communiceren.

Wat doen we bij PDOK?
1. Transitie naar de Cloud:
PDOK heeft impact! De afgelopen jaren is PDOK gegroeid van 580 miljoen requests in 2013 naar meer dan 20 miljard requests in 2021. Verwacht wordt dat het jaarlijkse gebruik in de komende jaren verder stijgt. Om deze groei aan te kunnen zijn we continue bezig met het optimaliseren van de infrastructuur. Een belangrijkste stap die we aan het zetten zijn, is de stap richting de Cloud. Dit is aan de ene kant nodig om onze dienstverlening te kunnen waarborgen, anderzijds een hele mooie uitdaging om ons platform en onze standaarden te vernieuwen. Daarnaast kun je denken aan het inrichten van nieuwe componenten of optimaliseren van bestaande componenten, het inrichten van monitoring etc.

2. Automatisering en standaardisatie dataverwerking, webservices en API’s:
Om het inrichten van data via webservices en API’s te optimaliseren wordt er veel aandacht besteed aan het verder automatiseren en standaardiseren van processen. Hiermee willen we het ontsluiten van nieuwe data binnen de infrastructuur vereenvoudigen en versnellen en naar de buitenwereld op een eenduidige manier ontsluiten.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:
- Participeren in een SCRUM team, met bijbehorende verantwoordelijkheden. Waarbij het team samen met de Product Owner en gebruikers spart over een gedegen oplossing.
- Doorontwikkeling van het bestaande platform (Golang, Java/Kotlin, Python) op een Kubernetes omgeving.
- Implementeren nieuwe oplossingen ten behoeve van het ontsluiten van nieuwe datasets met bijbehorende OGC services. Denk hierbij aan het implementeren van een ETL proces en ontwikkelen van web services.
- Oplossen incidenten en onderhouden bestaande oplossingen.

Gesprekken:
De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 27 januari 2022 via MS Teams. Gelieve hier rekening mee te houden.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 1 februari 2022 of zo spoedig mogelijk tot en met 31 december 2022 voor 36-40 uur per week.
2. Je hebt Minimaal een afgeronde (bachelor) HBO opleiding.
3. Je hebt Minimaal 3 jaar ervaring met software development.
4. Je hebt Minimaal 3 jaar ervaring met DevOps.
5. Je hebt Aantoonbare ervaring met relationele databases (bijv. in ETL processen).
6. Taalniveau Nederlands minimaal B2.
7. Bij PDOK wordt onder andere gewerkt met de volgende technologieën/technieken/tooling, dus kennis/ervaring hiermee is een pré:
- Java / Kotlin;
- Python;
- Golang;
- Bash/shell scripting;
- Docker;
- Kubernetes;
- Kubernetes operators;
- PostGIS / PostgreSQL;
- GitOps;
- GDAL / OGR CLI tools;
- GeoServer / MapServer / Mapproxy.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt een beschrijving van uw ervaring en kennis van programmeren.
2. Je hebt een beschrijving van uw ervaring en kennis met DevOps werkzaamheden.
3. Je hebt een beschrijving van uw ervaring en kennis met relationele databases.

Competenties:
- Klantgericht;
- Resultaatgericht;
- Kwaliteitsgericht;
- In staat om zelfstandig binnen een scrumteam te werken;
- Teamspeler;
- Proactief;
- Analytisch vermogen.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Apeldoorn
Startdatum: 01-02-2022
Duur: 31-12-2022
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36-40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 20-01-2022
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zie gesprekken

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Keywords: DevOps EngineerEMPLOYER:

Company:
ICQ Flex Profs
contact person:
Flex Profs
type:
contracting, temp job
status:
open
location:
Apeldoorn
region:
Gelderland
hourly rate:
marktconform
start date:
01-02-2022
reference:
ITC-ICU12371
duration:
10 months
prolongation:
Yes
hours per week:
40 hours
posted:
01-14-2022 12:14:49