EBV Ontwikkelaar JSI, Almelo

Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een EBV Ontwikkelaar JSI.

Omschrijving afdeling:
De doelstelling van de afdeling Elektronisch Berichten Verkeer (EBV) is het uitvoeren van het operationele beheer van de infrastructuur, het technische beheer van de informatievoorziening en de informatieplanning van de Justitiële Informatiedienst. Justid ondersteunt met EBV ketenpartners op technisch en inhoudelijk gebied bij het tot stand brengen van efficiënte elektronisch informatie-uitwisseling. Daarnaast is verbetering van de informatiearchitectuur een continu proces van de afdeling. Om ketenpartners te ondersteunen in de informatie-uitwisseling is de Justitiële Service Interface (JSI) ontwikkeld. Voor de doorontwikkeling van de JSI en het uitvoeren van nieuwe opdrachten, zoekt de afdeling EBV van Justid de ontwikkelaar, zoals in dit profiel nader beschreven. De ontwikkelaar legt verantwoording af aan de manager van de afdeling EBV.

Omschrijving dienst, aanleiding en doel:
De “Justitiële Service Interface (JSI)” is een platform voor keten-ondersteunende dienstverlening en dient als basis voor een divers pakket aan services, waaronder:
- De Basis Communicatie Service (BCS) die VenJ partijen ontzorgt in het benaderen van de diverse basisregistraties.
- De Ketenadapter, die ondersteunt bij een gefaseerde uitfasering van legacy systemen bij het CJIB en de politie.
- De ECRIS service, die ondersteunt bij het delen van justitiële documentatie met EU-landen.
- De CORV, die gemeenten ondersteunt bij de aan hen toegewezen taken op het gebied van de jeugdzorg.
De dienstverlening omtrent de JSI is in continue ontwikkeling. Naast de doorontwikkeling op de bestaande services worden er op basis van opdrachten uit de strafrechtsketen met enige regelmaat nieuwe services ontwikkeld die ketenpartners op diverse wijzen ondersteunen in de informatieuitwisseling. Om deze ontwikkelingen flexibel op te kunnen vangen is er aanvullende capaciteit nodig waarbij de nadruk ligt op de inhuur van een ontwikkelaar. Vanwege het hoge technische gehalte van de te realiseren dienstverlening wordt hierbij gezocht naar een ontwikkelaar die tevens kennis hebben van de technische omgeving waarin hij/zij opereert en dus verschillende omgevingen en systemen kan integreren tot één keten van uitwisseling.

Omschrijving werkzaamheden:
- Opstellen en/of aanpassen informatieprocessen model.
- Vaststellen informatiesysteemarchitectuur.
- Opstellen en/of aanpassen gegevensmodel.
- Ontwerpen mens/machine interface.
- Ontwerpen handmatige informatiefuncties.
- Vaststellen oplossingsalternatieven.

Interviewcriteria:
- Mate om in teamverband met gebruikersinbreng globale specificaties om te zetten in een concreet functioneel ontwerp en dit te realiseren in de programmatuur.
- Je hebt hoge mate van zelfstandigheid en kan eigen werkzaamheden prioriteren.
- Je bent punctueel, gestructureerd en accuraat.

VOG:
Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.

Geheimhoudingsverklaring:
Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.

Functie eisen (knock-out criteria):
- Je bent beschikbaar voor minimaal 24 en maximaal 40 uur per week; 4 tot 5 dagen per week, verwachting 15 maanden.
- Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare (recente) ervaring met het bouwen van Java en/of Python applicaties in project en beheer vorm, inclusief het configuratie-/release management hiervan (dit dient duidelijk beschreven te zijn in de CV)
- Je beschikt over minimaal 1 jaar aantoonbare (recente) ervaring met uitwisselingprotocol SOAP/XML en/of JSON/REST (dit dient duidelijk beschreven te zijn in de CV).
- Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare (recente) ervaring met Service Ontwikkeling (dit dient duidelijk beschreven te zijn in de CV).
- Je beschikt over aantoonbare praktische ervaring met netwerken en infrastructuur(dit dient duidelijk beschreven te zijn in de CV).
- Je beschikt over aantoonbare praktische ervaring met versiebeheersystemen (SVN, GIT) (dit dient duidelijk beschreven te zijn in de CV).
- Je minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met application stacks op Linux platform. (Apache, Nginx, redis, MySQL etc.) (dit dient duidelijk beschreven te zijn in de CV).

Functie wensen (gunningscriteria):
- Je hebt minimaal 1 jaar relevante ervaring als Ontwikkelaar.
- Je hebt minimaal 1 jaar inhoudelijk ervaring met: Elek -tronische koppeling vraagstukken en de hierbij behorende protocollen.
- Je hebt minimaal 1 jaar kennis en ervaring met het toepassen van rijksoverheidsstandaarden.
- Je bent beschikbaar binnen 7-10 weken.
- Je hebt een HBO diploma, bij voorkeur HBO Informatica of gelijkwaardig.
- Je hebt kennis van applicatie container technologie (Docker).
- Je beschikt over kennis van Blockchain.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Almelo
Startdatum: 01-04-2019
Duur: 15 maanden
Optie op verlenging: nnb
Inzet: minimaal 24 tot maximaal 40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 21-02-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 10

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Keywords: EBV Ontwikkelaar JSI, EBV, Ontwikkelaar, JSIEMPLOYER:

Company:
ICQ Groep
contact person:
Ron Brussaard
type:
contracting, temp job
status:
open
location:
Almelo
region:
Overijssel
hourly rate:
Marktconform
start date:
01-04-2019
reference:
ITC-ICI01487
duration:
12 months
prolongation:
Unknown
hours per week:
40 hours
posted:
02-08-2019 15:15:26
result list  |  previous  |  next  |  all vacancies