Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een IV Expert t.b.v. Grenzen en Veiligheid.

Omschrijving opdracht:
Het Politiedienstencentrum (PDC) telt zes diensten ter ondersteuning van het gehele politiekorps, te weten de diensten Human Resource Management, Facility Management, Financiën, Informatiemanagement, Informatie- en Communicatietechnologie en Communicatie. Het PDC voert de operationele bedrijfsvoering activiteiten uit voor alle politiemedewerkers. Het beleid wordt geformuleerd binnen de betreffende beleidsdirecties. Uiteindelijk zetten ruim 6100 medewerkers zich in voor een goede service aan de operatie. De Dienst Informatie Management (IM) is onderdeel van het PDC en voert voor de politieorganisatie taken uit via de sectoren Functioneel Beheer, Gegevensgebruik & Beheer, IM Advies en Relatiebeheer & Service Level Management. De dienst is verantwoordelijk voor de kwaliteit van en dienstverlening voor de informatievoorziening (IV) van de organisatie en bereidt samen met de business de IV-portefeuille voor, onder meer door middel van de intake van nieuwe informatiebehoeften. Ook de vertaling van de informatiebehoefte naar requirements tot en met de regie op de implementatie van nieuwe of gewijzigde IV behoort tot het takenpakket van de dienst. De totaal ruim 600 medewerkers van de Dienst IM werken geconcentreerd en gedeconcentreerd. Het Team Informatievoorzieningsexperts (IVE) bestaat uit vier onderdelen, te weten Allround Informatievoorziening Expert, Informatiebeveiliging, Requirement Analyse en Architectuur. Het Team IVE verricht binnen de kaders van de Nationale Politie IV-beleidsontwikkelings- en uitvoeringstaken op het gebied van informatiemanagement, informatiearchitectuur, informatiebeveiliging en requirement analyse.

Doelstelling:
Het team houdt zich onder meer bezig met:
- De advisering en uitvoering van vraagarticulatie op informatievoorziening verbetering- en vernieuwingsvraagstukken;
- Het begeleiden en ontwikkelen van Project Start Architectuur;
- Het definiëren en uitwerken van (non)functionele gebruikersspecificaties;
- De borging van de inrichting van informatieprocessen, het analyseren van de organisatorische gevolgen en het inrichten van de niet geautomatiseerde informatievoorziening.

Verantwoordelijkheden:
- Zelfstandig uitvoeren en vastleggen van (voor)onderzoeken naar IV-oplossingen;
- uitvoeren marktverkenningen;
- implementatiebegeleiding vanuit de IV-kant;
- kwaliteitsbewaking op IV-gebied, in het proces van realisatie

Vakmatige taken:
Zie verantwoordelijkheden.

Leidinggevende taken:
Geen leidinggevende taken.

Contacten:
De contacten zijn voornamelijk interne contacten.

Inzet in de lijn of project:
De inzet kan zowel in de lijn zijn, als binnen een project.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 20-04-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-03-2021 voor 36 uur per week.
2. Je beschikt over een afgeronde, erkende opleiding op minimaal HBO niveau.
3. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als informatieanalist binnen een grote (1000+) organisatie in multi-keten context met affiniteit voor informatiearchitectuur.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het maken van impactanalyses, modelleren van processen en informatiestromen.
2. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het verrichten van vooronderzoeken, (schriftelijk) adviseren en besluitvorming op verschillende niveaus.
3. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met Agile/Scrum (of vergelijkbaar) werken.
4. Je hebt kennis van de recente ontwikkelingen in Europese verordeningen daar waar het gaat om vernieuwingen van bestaande verordeningen zoals SISII, VIS en Eurodac en de ontwikkeling van de nieuwe verordeningen zoals EES, ETIAS en Interoperabiliteit;
5. Je hebt kennis van de werkprocessen van de basispolitiezorg en de vreemdelingenpolitie.
6. Je hebt ervaring binnen de (Rijks)overheid.
7. Opleidingsrichting bij voorkeur op het gebied van informatiemanagement of bedrijfskundige informatica.

Competenties:
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
- Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
- Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
- Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
- Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Odijk
Startdatum: 20-04-2020
Duur: 18-04-2021
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 19-02-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Keywords: IV, expert, informatie, analistEMPLOYER:

Company:
ICQ Flex Profs
contact person:
Flex Profs
type:
contracting, temp job
status:
open
location:
Odijk
region:
Utrecht
hourly rate:
marktconform
start date:
20-04-2020
reference:
ITC- ICBO04859
duration:
6 months
prolongation:
Yes
hours per week:
36 hours
posted:
02-14-2020 11:14:48