Voor VNG Realisatie BV zijn wij op zoek naar een Implementatieconsultant Uitwisselingsmechanisme Werk (UMw) 32 uur.

Omschrijving opdracht:
Namens de VNG Realisatie maak je als Implementatieconsultant onderdeel uit van het programma UMw en ben je medeverantwoordelijk voor de implementatiezijde van het programma UMw in afstemming met de projectleider implementatie. Het doel is om met gemeenten in contact te treden, samen met de rest van het implementatieteam. Hier wordt opgehaald waar gemeenten behoefte aan hebben in de uitrol van het programma UMw, wat als input dient voor onder andere het opstellen van het pilot- en implementatieplan. Het team is het aanspreekpunt voor gemeenten en begeleidt hen van A tot Z in de aansluiting op het technisch mechanisme. Dit dient de doelstelling om volgens de planning tot een landelijk, werkend en geïmplementeerd Uitwisselingsmechanisme te komen. Het uitwisselingsmechanisme ondersteunt dat iedere gemeente kan doorgroeien naar de Common Ground gedachte van gegevensuitwisseling en tegelijkertijd aan kan blijven sluiten bij de ketenpartijen. We beginnen binnen het werkdomein (UMw) omdat hier de hoogste urgentie is.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
De opdracht bestaat uit onderstaande onderdelen:
• Afstemming met de projectleider implementatie van UMw, over het projectplan en de daarbij behorende implementatie werkzaamheden.
• Uitvoering geven aan het projectplan met het implementatieteam UMw.
• Met betrekking tot de implementatie; zorgdragen voor afstemming met betrokken onderdelen van de VNG (en ketenpartijen), en nadrukkelijk het gemeentelijk veld.
• Uitvoeren van gezamenlijke plannen met het programma VUM over uitvoeringspilots met gemeenten, Inlichtingenbureau (IB) en IT- leveranciers.
• Vertalen van het implementatieplan UMw naar een effectieve uitrol voor gemeenten, gericht op gemeentemedewerkers, waarin wordt ingegaan op de voordelen van het Uitwisselingsmechanisme.
• Gemeenten adviseren, begeleiden en ondersteunen bij de uitrol van UMw.
• Meedraaien in de uitvoer van de pilot- en implementatietrajecten en daarin aanspreekpunt te zijn voor gemeenten.
• Het volgen van de uitgezette planning en bewaking van de voortgang per activiteit van het implementatieplan. Daarnaast wordt een adviserende rol gewaardeerd om tijdens de implementatie lessen te trekken en bij te sturen waar nodig.

Resultaat van de opdracht:
• Bijstellen en afstemmen met de projectleider implementatie, en uitvoer van het projectplan aan de implementatie zijde (parallel hieraan loopt een Technische implementatie door het technisch team).
• Het mede aanscherpen en uitvoeren van het implementatieplan en hier uitvoering aan geven. Onderdeel hiervan zijn klankbordsessies bij gemeenten en het ontwikkelen van een toolkit met allerlei materialen die voor gemeenten noodzakelijk zijn bij de uitrol van het programma UMw, samen met het implementatieteam.
• Adviseren en begeleiden van gemeenten bij de pilot- en implementatietrajecten.
• De consultant stuurt op de planning en bewaking van de voortgang per activiteit, in afstemming met het team UMw en VUM. De consultant legt maandelijks verantwoording af aan de projectleider.

Omschrijving opdrachtgever:
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren. Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:
* werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
* verbeteren van de dienstverlening;
* een efficiënte en wendbare organisatie;
* anticiperen op de toekomst.

Functie eisen (knock-out criteria)
1. Je bent op de in de profiel tekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.
2. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.
3. WO werk- en denkniveau in de richting van Bestuurskunde, Bedrijfskunde, Communicatiewetenschap, Organisatiepsychologie, Sociologie of vergelijkbaar
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als consultant/adviseur binnen overheidsorganisaties zoals gemeenten, provincies of de rijksoverheid
5. Tenminste 1 jaar als adviseur of onderzoeker betrokken bij verandermanagement of implementatie van veranderingen

Functie wensen (gunningscriteria)
1. Aantoonbare werkervaring als consultant/adviseur binnen gemeenten, provincies of overheidsinstellingen.

Competenties
- Resultaatgerichtheid
- Klantgerichtheid
- Omgevingsbewustzijn
- Samenwerken
- Integriteit
- Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen.
- Je toont en neemt initiatief en kunt anderen motiveren en meenemen.
- Je bent flexibel, schakelt snel en beschikt over het vermogen om in te spelen op relevante ontwikkelingen binnen en buiten het project.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag
Locatie: Den Haag en digitaal thuiswerken
Startdatum: Zsm
Duur: 31 maart 2022
Optie op verlenging: In overleg (telkens voor drie maanden). De maximale duur van dit contract is 36 maanden, bij voldoende financiering.
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 24-01-2022
Sluitingstijd: 12:00
Intakegesprek: (online) 1 februari 2022, 14.00-17.00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Keywords: Implementatieconsultant Uitwisselingsmechanisme Werk (UMw), Implementatieconsultant Uitwisselingsmechanisme Werk (UMw), Implementatieconsultant, Uitwisselingsmechanisme, Werk, UMwEMPLOYER:

Company:
ICQ Flex Profs
contact person:
Marike Schuring
type:
contracting, temp job
status:
open
location:
Den Haag
region:
Zuid-Holland
hourly rate:
marktconform
start date:
z.s.m.
reference:
ITC-ICAP12382
duration:
3 months
prolongation:
Yes
hours per week:
32 hours
posted:
01-14-2022 15:13:06