Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Informatieanalist Medior (Business Intelligence-Specialist).

Omschrijving opdrachtgever:
Amsterdam groeit! Elk jaar komen er meer bezoekers, bewoners en bedrijven naar onze prachtige stad. Bij de gemeente Amsterdam werken we met 14.000 collega's dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Dit doen we voor de 2,3 miljoen bezoekers van Sail, maar ook voor de buurman die graag een bloemperkje voor de deur wil. De afdeling Informatievoorziening heeft de opdracht om een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening te creëren met de daarbij behorende organisatie en bedrijfsvoering, die de primaire processen van de organisatie ondersteunt en een bijdrage levert aan de gemeentebrede processen (zoals bijvoorbeeld dienstverlening, gebiedsgericht werken, etc.). Onderdeel van de afdeling zijn 4 teams Proces- en Informatiemanagement. Binnen de teams zijn de volgende taakgebieden ondergebracht: informatiemanagement, architectuur, procesanalyse en -beheer, privacy en informatiebeveiliging, projectmanagement, business intelligence en demandmanagement.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving functie:
Wil jij helpen de beleidsmakers binnen het sociale domein inzicht te geven, zodat zij de juiste beslissingen kunnen nemen en hun doelen kunnen halen? Als Business Intelligence-specialist verzamel, orden en combineer jij data uit diverse bronnen. Samen met het Business Intelligence-team bouw je aan het nieuw in te richten gemeenschappelijk datawarehouse. Je modelleert, ontwikkelt en ontsluit nieuwe of uitbreidingen aan bestaande gegevensgebieden volgens de architectuurprincipes. Uiteraard in de inachtneming van de regelgeving rondom privacy en security.

Omschrijving werkzaamheden:
Het Business Intelligence-team waar jij deel van uitmaakt denkt kritisch mee over gemeentebrede informatievraagstukken en maakt relaties tussen verschillende domeinen inzichtelijk. We werken vanuit de visie van het sociaal domein om de Amsterdammer de best passende hulp te bieden. Deze visie wordt ondersteund met de inzichten op basis van gecombineerde data uit verschillende bronnen. De informatievoorziening van het sociaal domein is volop in ontwikkeling. Aan deze ontwikkeling draag jij bij; je signaleert kansen en zet deze om in verbeterings- en vernieuwingsacties. De nadruk ligt de komende periode op de realisatie van een geïntegreerd datawarehouse voor het sociale domein. Dit datawarehouse wordt gebouwd volgens de Kimball-methode. Meerdere bronnen uit verschillende afdelingen komen samen in het datawarehouse. Je ontwerpt en test gegevensselecties, integreert en modelleert de data tot betekenisvolle data-producten. Je draagt bij aan de verfijning van de ETL template die gebruikt wordt voor het vullen van het datawarehouse. De ETL ontwikkel je met behulp van BusinessObjects Data Services, waarbij het BI-team gebruik maakt van een OTAP-straat. Als BI-er maak je de vertaalslag van de processen naar een technische oplossing. Daarom ben je vanaf het begin aangehaakt bij aanpassingen en de doorontwikkeling van applicaties. Om dit voor elkaar te krijgen werk je niet alleen samen met collega BI-ers maar ook met functioneel beheerders, backoffice medewerkers, privacy officers, financials en beleidsadviseurs. Je bent scherp en analytisch sterk, vraagt door tot je precies weet wat de klant wil en waar jij de antwoorden kunt vinden. Je richt je werk zo in dat je collega BI-ers zonder problemen je werk kunnen overnemen. Daarnaast heb je oog voor datakwaliteit en kom je met verbetervoorstellen. Je bent goed geïnformeerd over vakinhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen en je weet als geen ander dat samenwerken de sleutel tot succes is. Daarom werk je constructief mee aan de doorontwikkeling van het team en het functioneel beheer van de BI-omgeving.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. Je beschikt minimaal over aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en een minimaal behaald HBO diploma.
4. Je bent beschikbaar vanaf 15 november voor ten minste 4 dagen in de week.
5. Je hebt in de afgelopen 4 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan met het modelleren volgens de Kimball-methode.
6. Je hebt minimaal 4 jaar ervaring opgedaan met het modelleren van business modellen over verschillende domeinen en bronnen heen.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar werkervaring opgedaan met SAP BusinessObjects Data Services.
2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar werkervaring opgedaan met de Agile-werkwijze Scrum.
3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar werkervaring opgedaan bij een organisatie met meer dan 5.000 werknemers.
4. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar werkervaring opgedaan binnen het gemeentedomein van Onderwijs, Jeugd en/of Zorg.

Competenties:
- Samenwerken: Je kunt goed samenwerken en levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat. Je vertoont daarbij een grote mate van zelfstandigheid.
- Initiatief: Je onderneemt zelfstandig actie, signaleert kansen en zet deze om in verbeterings- en vernieuwingsacties die bijdragen aan betere organisatieprestaties.
- Resultaatgerichtheid: Je neemt concrete doelen als uitgangspunt en houdt hieraan vast totdat het doel bereikt is. Je brengt visie in op het gebied van Business Intelligence zodat er ook doorontwikkeling mogelijk is op de behaalde resultaten.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 01-12-2019
Duur: 18-06-2019
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 15-11-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: ntb

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Keywords: Informatieanalist Medior (Business Intelligence-Specialist), Informatieanalist, Medior, Business Intelligence-SpecialistEMPLOYER:

Company:
ICQ Flex Profs
contact person:

type:
contracting, temp job
status:
open
location:
Amsterdam
region:
Noord-Holland
hourly rate:
marktconform
start date:
01-12-2019
reference:
ITC-ICI03929
duration:
6 months
prolongation:
Yes
hours per week:
36 hours
posted:
11-08-2019 10:18:51