Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Master Architect infrastructuur en Master Architect Applicatie.

Omschrijving opdracht:
De politie is op zoek naar een Master Achitect Infrastructuur (fulltime) en een Master Architect Applicatie (fulltime). In een continu veranderende organisatie staan de master architecten aan het roer van de applicatie en technische architectuur van het informatiebouwwerk van politie Nederland. Samen met de leiding leid jij als master architect de architecten naar een hoger niveau en zorg je ervoor dat de architectuur passend is voor de organisatie.

Waar ga je werken:
Team Technische Architectuur (TA) vervult de technische ICT-architectuurfunctie en draagt daartoe zorg voor de ontwikkeling, samenhang en borging van de architectuur. TA maakt binnen de kaders van de Enterprise architectuur een vertaling van de gevraagde functionaliteit naar een eenduidige ICT architectuur en ontwikkelt en onderhoudt een meerjarenvisie op de technische en applicatie-infrastructuur, waarin de afzonderlijke componenten van de infrastructuur in samenhang zijn beschreven, zowel in de tijd als functionaliteit gezien (ICT referentiearchitectuur). Hiermee wordt de samenhang van de diverse informatiedragers geborgd en wordt input gegeven voor de release- en implementatieplanning. TA zet architecten in per technologisch vakgebied of productielijn (blauwdrukken, technology roadmaps, projectstartarchitecturen en architectuuradviezen) en bewaakt en toetst de realisatie van het ICT Portfolio. Het team ondersteunt het managementteam van de Dienst ICT tevens bij het opstellen en bewaken van het ICT Portfolio.

Doelstelling:
De Master Architecten hebben de taak om een applicatie architectuur en applicatie landschap neer te leggen waarop de politie de komende jaren haar taken kan uitvoeren.

Verantwoordelijkheden:
Als Master Architect ben je verantwoordelijk voor het opstellen, beheren en communiceren van architectuur(documenten) en roadmaps naar en voor (hybrid) cloud native en cloud ready applicaties en infrastructuur in nauwe samenhang met andere architectuurlagen.

Dankzij jouw inhoudelijke kennis ben jij van onschatbare waarde bij het:
- Vormgeven van leiderschap op de applicatie-architectuurlaag, een holistische IT-kijk op te toekomst te creëren, tientallen specialisten professioneel te begeleiden, ICT gesprekspartner te zijn van de top 50 binnen het korps, strategische IT allianties te smeden met o.a. ketenpartners en leveranciers.
- Borgen van communicatie en implementatie van de huidige hybrid cloud strategie en de door jou verder opgestelde applicatie en infrastructuur architectuur.
- Vakkundig adviseren van besluitvormingsorganen op strategisch en tactisch niveau t.a.v. (hybrid) cloud (in samenhang met de datacenter strategie).
- Voortdurend afstemmen met de collega architecten (IT, business domeinen en enterprise architectuur/ architecten) om een samenhangende architectuur voor de politie te bereiken.

Vakmatige taken:
- Ontwikkelen, onderhouden en borgen binnen de kaders gesteld door de Directie IV, van de meerjarenvisie op de IV domeinen (IV portfolio) en de daaruit voortvloeiende architectuur op het gebied van software, beveiliging en beheer.
- Ontwikkelen, onderhouden en borgen binnen de kaders gesteld door de Directie IV, van de meerjarenvisie op de ICT-infrastructuur (CTO Agenda) en de daaruit voortvloeiende architectuur op het gebied van infrastructuur, software, beveiliging en beheer.
- Vertalen stand van de technologie in de markt (trendanalyse) en de status van de technologie in de Rekencentra naar (opdrachten voor) referentiearchitectuur (kaders, functionaliteit en koppelvlakken).
- Verkennen technologie en vertalen van ontwikkelingen in de markt en ketenpartners naar het werkveld van de politie.
- Adequaat toezien op de naleving en het rapporteren van afwijkingen aan het management van de Dienst ICT.
- Bewaken en borgen van de samenhang tussen de infrastructurele, applicatieve, (deel)architecturen en informatie-architectuur met bijzondere aandacht voor beveiliging en beheer.
- Advisering van het management van de Dienst ICT op complexe vraagstukken op de raakvlakken van de ICT, kosten, processen en risico's.
- Aanspreekpunt voor het managementteam van de Dienst ICT, de Enterprise architecten van de Directie IV en de hoofdarchitecten van de Dienst IM en de Directie Operatie.

Leidinggevende taken:
De rol van de Master Architect Applicatie en Master Architect Infra zal in nauwe samenhang en samenwerking worden uitgevoerd met elkaar. Terwijl deze Masterarchitecten zich (80-20) zullen focussen op de holistische view van de architectuurfunctie ligt de focus van de teamchef (80-20) meer op de competentie-ontwikkeling van het team en de medewerkers.

Contacten:
Contacten zijn voornamelijk intern.

Inzet in de lijn of project:
Inzet is op projectmatige basis.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 18-05-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-04-2021 voor 36 uur per week.
2. Je hebt minimaal een afgeronde en erkende HBO opleiding op het gebied van informatiekunde, bedrijfskunde, informatica of vergelijkbaar.
3. Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring als architect, waarvan tenminste 5 jaar als Enterprise architect.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare -en strategische rol in een grote (1000+) en complexe (overheids) organisatie.
2. Je hebt ervaring met het leiden en ontwikkelen van de architectuurfunctie binnen een grote (1000+) organisatie.
3. Je hebt kennis en ervaring met TOGAF, ArchiMate, DYA, Agile/Scrum en Prince2.

Competenties:
- De master architect beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht op directieniveau.
- Analytisch zeer sterk en scherp kunnen doorvragen
- Nieuwsgierig, initiatiefrijk, resultaatgericht
- Ervaring met stakeholdersmanagement in een complexe en grote organisatie
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Odijk
Startdatum: 18-05-2020
Duur: 30-04-2021
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 24-02-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Keywords: architect, infra, applicatieEMPLOYER:

Company:
ICQ Flex Profs
contact person:
Sjoerdtje Bolt
type:
contracting, temp job
status:
open
location:
Odijk
region:
Utrecht
hourly rate:
marktconform
start date:
18-05-2020
reference:
ITC-ICBO04856
duration:
6 months
prolongation:
Yes
hours per week:
36 hours
posted:
02-14-2020 10:21:47