Voor Kadaster zijn wij op zoek naar een Medior Software Engineer.

Omschrijving opdrachtgever:
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. Binnen Kadaster IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken. Daarnaast kan je in overleg met je team vanuit huis werken. Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld.

Omschrijving project:
Het team Beter Kenbaar is op zoek naar een Medior Software Engineer. Het team Beter Kenbaar ontwikkelt en beheert de registratie publiekrechtelijke beperkingen. De applicaties binnen deze dienst zullen worden gebruikt door o.a. gemeenten, provincies en rijksoverheid en ondersteunen deze bij de registratie en ontsluiting van publiekrechtelijke beperking en daarbij met het uitvoeren van haar wettelijke taak. Je werkt mee aan de ontwikkeling van een gebruikersvriendelijke applicatie die het mogelijk maakt om publiekrechtelijke beperkingen op basis van BAG, BRK, BGT objecten of contouren te registreren en zorgt ervoor dat de gegevens uit de registratie publiekrechtelijke beperkingen probleemloos opvraagt kan worden door de systemen zoals KOL (Kadaster OnLine) en PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart) tijdens piekmomenten.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
- Ontwikkelen van software t.b.v. Beter Kenbaar applicaties.
- Automatiseren en helpen bij het uitvoeren van testen.
- Automatiseren van het software ontwikkelproces, onder andere van deployments (met Jenkinsfiles, Docker en Kubernetes).
- Deelnemen aan Scrum / DevOps sessies, waarin het team samen met de Product Owner en gebruikers spart over een gedegen oplossing.
- Deelnemen aan de Java community binnen het Kadaster.

Omschrijving taken:
- Ontwikkelen van microservices o.b.v. Spring Boot i.c.m. met o.a. Axon framework voor CQRS.
- (door)ontwikkelen frontend-applicatie o.b.v. Angular i.c.m. bootstrap.
- Onderhouden Postgres met PostGIS extentie database.
- Wijzigen van Postgres database schema’s middels Flyway.
- Ondersteunen van testautomatisering: o.a. Robot Framework i.c.m. Selenium webdriver.
- Automatiseren van Deployments (Jenkins, Docker, Kubernetes).
- Deelnemen in een Agile DevOps team (Stand -ups, retrospectives, refinements en planningssessies).
- Deelnemen in de Java community.
- Toepassen en bijhouden van Java ontwikkelstandaarden.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 2 maart tot en met 1 september 2020 voor 36-40 uur per week.
2. Je hebt aantoonbaar Academisch of HBO werk- en denkniveau;
3. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als software engineer op het gebied van:
A. Java, Angular
B. Axon, CQRS
C. Automatiseren van deployments op Kubernetes platform
D. Inrichten monitoringtools als Jaeger, Grafana
E. Uitvoering van testautomatisering.
4. Je hebt kennis van- en minimaal 3 jaar ervaring met agile werken (scrum / kanban).
5. Je hebt aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter.
6. Je hebt aantoonbare ervaring met een organisatie die, als ZBO, wettelijke taken uitvoert en werkt in een breed stakeholderveld.
7. Je hebt aantoonbaar succesvol complexe opdrachten afgerond.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je beschikt over een aanpak voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden).
2. Je kent 2 cruciale knelpunten die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en weet hierbij hoe je deze oplost (zie ook opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden).
3. Je weet welke wijze de door u geleverde expertise en competenties (soft en hard skills) binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden).

Competenties:
- Teamspeler
- Resultaatgericht
- Communicatief sterk
- Proactief en initiatiefrijk
- Analytisch vermogen
- In staat om complexe materie eigen te maken en naar concrete oplossing te vertalen
- Klantgericht

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Apeldoorn
Startdatum: 02-03-2020
Duur: 01-09-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36-40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 20-02-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: ntb

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Keywords: Medior Software Engineer, Medior, Software, Engineer.EMPLOYER:

Company:
ICQ Flex Profs
contact person:
Flex Profs
type:
contracting, temp job
status:
open
location:
Apeldoorn
region:
Gelderland
hourly rate:
marktconform
start date:
02-03-2020
reference:
ITC-ICI04848
duration:
12 months
prolongation:
Yes
hours per week:
40 hours
posted:
02-13-2020 15:11:13