Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Ontwikkelaar Microfocus 02.

Omschrijving opdracht:
Politie Nederland heeft de afgelopen jaar Microfocus Service Manager geïmplementeerd voor een deel van de IV bedrijfsvoering processen gebaseerd op ITIL, ALS en BISL. Alles volgens de AGILE/Scrum afgeleide 'Het Scaled Agile Politiemodel'. In het DevOps team is er behoefte ontstaan voor een teamlid (1 FTE, 36 uur in de week) in de rol van ontwikkelaar voor de implementatie van aanvullende functionaliteiten van Service Manager en Knowledge management. Daarnaast zal er meer aansluiting moeten komen met de overige MF tooling zoals UCMDB, Omi en Assetmanager. Hiervoor zoeken wij iemand met kennis van het werken in een DevOps team en uitgebreide kennis en ervaring met de ontwikkeling, installatie en beheer van bovengenoemde functionaliteiten. Kandidaat is tevens iemand die in staat is om zijn of haar kennis te delen met de andere teamleden.

Doelstelling:
De kandidaat wordt ingezet als volwaardig teamlid, verantwoordelijk voor alle werkzaamheden binnen het DevOps team met de nadruk op ontwikkeling, installatie en beheer van de MF producten.

Verantwoordelijkheden:
Als lid van het DevOps-team zorgt de kandidaat voor ontwikkeling, installatie en beheer van MF producten in de breedste zin van het woord. Als lid van het DevOps-team beschikt de kandidaat over een visie en houding die de doelstelling overstijgt. Wanneer wenselijk treedt de kandidaat proactief buiten de ontwikkelaar rol ter ondersteuning van de overige disciplines. Denk hierbij aan het invullen van de business analisten rol.

Vakmatige taken:
- Ontwikkelt en onderhoudt alle geïmplementeerde en de nog te implementeren MF producten.
- Identificeert en bewaakt de beheersing van productrisico's t.b.v. upgrades.
- Ondersteunt en adviseert over de toepassing van standaard richtlijnen, methoden en technieken en technologieën.

Leidinggevende taken:
Niet van toepassing.

Contacten:
Interne contacten.

Inzet in de lijn of project:
Inzet is in de lijn.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 01-06-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-04-2021 voor 36 uur per week.
2. Je beschikt over een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau.
3. Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring met MF Service manager.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt werkervaring met ontwikkeling en beheer van de MF producten zoals benoemd in het functieprofiel van deze aanvraag.
2. Je hebt werkervaring met integraties tussen de verschillende MF producten zoals benoemd in het functieprofiel van deze aanvraag.
3. Je hebt werkervaring met het toepassen van ITOM MF producten.
4. Je beschikt over werkervaring met de SaFe methodiek.
5. Je hebt werkervaring binnen een DevOps team.
6. Je hebt werkervaring binnen een grote (1000+) (semi)overheidsorganisatie.
7. De gevraagde opleiding bij eis 2 (Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau), is bij voorkeur in de richting van IT/ICT.

Competenties:
- Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
- Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
- Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: 01-06-2020
Duur: 30-04-2021
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 20-02-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 10/11

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Keywords: ontwikkelaar, devops, microfocusEMPLOYER:

Company:
ICQ Flex Profs
contact person:
Flex Profs
type:
contracting, temp job
status:
open
location:
Utrecht
region:
Utrecht
hourly rate:
marktconform
start date:
01-06-2020
reference:
ITC-ICBO04851
duration:
6 months
prolongation:
Yes
hours per week:
36 hours
posted:
02-13-2020 21:54:15