Oracle Senior Ontwikkelaar , Almelo

Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Oracle Senior Ontwikkelaar.

Beschrijving directie/afdeling
De opdracht vindt plaats binnen de directie Technologie van Justid, in opdracht van de directie Operatie. De afdeling waarbinnen de opdracht plaatsvindt is Ontwikkeling.

Omschrijving opdracht:
De afdeling Ontwikkeling zorgt voor de ontwikkeling van nieuwe en verbetering van bestaande systemen, applicatief onderhoud en de levering van expertise aan andere afdelingen binnen onze dienst. De afdeling werkt vanuit Almelo en Leeuwarden en bestaat uit 4 teams voor 4 verschillende applicaties. Elke team bestaat uit ongeveer 10 fte. Via het JDS-systeem voorziet Justid haar ketenpartners van historische en actuele informatie over personen en zaken in de strafrechtsketen. Het betreffen misdrijven en een groot aantal overtredingen. Misdrijven en een groot aantal overtredingen worden geregistreerd in het Justitieel Documentatiesysteem (JDS).

Werkzaamheden:
Je draagt bij aan het realiseren van de gevraagde projectmatige werkzaamheden. Er wordt scrummatig vanuit de backlog gewerkt met een tweetal teams, die naast bijvoorbeeld koppelingen met ketenpartners ook beheersmatige werkzaamheden uitvoert. Je bijdrage dient zich te conformeren aan de huidige werkwijze van het team, geënt op de invulling van de definition of done. Dat houdt in dat je primair bijdraagt aan ontwikkelwerkzaamheden, en tegelijk ook zoveel mogelijk geautomatiseerde (bouw)testen van door jou opgeleverde componenten oplevert, inclusief review van taken van collega-ontwikkelaars. Je ondersteunt de testers actief. Doel is te komen tot herhaalbare geautomatiseerde bouwtests die deel uitmaken van het automatische deploymentproces. Wij gebruiken daarvoor onder andere Jenkins en Parasoft, hiervoor schakel je dagelijks met de betrokken tester. Je draagt bij aan procesoptimalisatie zodat ons voortbrengingsproces na jouw vertrek te zijner tijd, veel mooier verloopt dan nu het geval is. Tevens is door jouw inzet een stuk kwaliteit in documentatie en overdracht naar het staande JDS-team geborgd.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor 40 uur per week voor een initiële periode van 12 maanden, vanaf 11-6-2019 met optie op verlenging.
2. Je beschikt als ontwikkelaar over minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op zijn/haar CV met onder meer: Oracle Designer, Workflow, PL/SQL, Oracle Forms, Oracle SQL Developer, in een Oracle 12c-omgeving. Deze ervaring is opgedaan in de periode 2015 tot nu.
3. Je beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het werken in Agile-teams, waarbij scrummatig en multidisciplinair software wordt voortgebracht. Deze ervaring is opgedaan in de periode 2015 tot nu.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring met geautomatiseerd bouw- en/of functionele testen.
2. Je beschikt over aantoonbare ervaring met continuous integration.
3. Je beschikt over ervaring met marktconforme tooling zoals GIT, TFS, Jenkins etc.

Beoordelingscriteria interview:
- De kandidaat klikt met de gesprekspartners en past in het team.
- Positieve attitude rondom kennisborging en documentatie naar beheerteam.
- Samenwerking met alle teamleden als werkhouding in onze agile context, heeft wil om te testen.

VOG:
Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.

Geheimhoudingsverklaring:
Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Almelo
Startdatum: 11-06-2019
Duur: ca. 12 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: max. 40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 23-05-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: Week 22 2019

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.Keywords: senior, ontwikkelaar, oracle, agileEMPLOYER:

Company:
ICQ Groep
contact person:
Ron Brussaard
type:
contracting, temp job
status:
open
location:
Almelo
region:
Overijssel
hourly rate:
marktconform
start date:
zsm
reference:
ITC-ICBO02277
duration:
6 months
prolongation:
Yes
hours per week:
40 hours
posted:
05-15-2019 15:35:54
result list  |  previous  |  next  |  all vacancies