Voor Gemeente Rotterdam zijn wij op zoek naar een Programmamanager Hallo Werk.

Omschrijving opdracht:
- Je zet het HalloWerk programmateam neer.
- Je ontwerpt het supportteam en functioneel beheer van HalloWerk.
- Je realiseert de HalloWerk supportorganisatie.
- Je organiseert informatiesessies en presentaties bij andere arbeidsmarktregio’s/ landelijke bijeenkomsten zoals de programmaraad.
- Je ondersteunt op strategisch vlak bij het opzetten van een mogelijke pilot in Amsterdam.
- Je ondersteunt op strategisch vlak bij bij het opzetten van mogelijke pilots van HalloWerk, bijvoorbeeld met de gemeente Utrecht.
- Je bent verantwoordelijk voor de jaarplannen en voortgangsrapportages van Hallo Werk Rotterdam/Rijnmond en Den Haag/Haaglanden.
- Je ontwerpt designsprints voor nieuwe functionaliteiten.
- Je bent verantwoordelijk voor evaluatie en doorontwikkeling van het dienstverleningsmodel HalloWerk.
- Je ontwikkelt de modules van de kandidaat en coach door.
- Je ontwikkelt de modules van de werkgever en accountmanager door.
- Je onrganiseert periodiek klant-, medewerker-, en werkgeverspanels.
- Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een businesscase HalloWerk (samen met programleader).
- Je bent verantwoordelijk voor de inkoop van het systeem "HalloWerk" vanaf april 2020.
- Je coördineert het contractmanagement.
- Je bent verantwoordelijk voor de budgettering.
- Je bent op strategisch vlak verantwoordelijk voor het meedenken over en de implementatie van de uitkomsten van de Pilot G2-UWV (in het kader van het programma Verbeteren uitwisselen matchingsgegevens) in HalloWerk.
- Je legt de verbinding tussen HalloWerk en de digitaliseringsagenda van de gemeente Rotterdam.

Functie eisen (knock-out criteria):
- Je hebt WO werk en denkniveau.
- Je hebt een WO opleiding afgeronde in een commerciële richting (bedrijfskunde, bedrijfseconomie).
- Je hebt minimaal 10 jaar relevante werkervaring.
- Je hebt ervaring met programmamanagement in het publieke domein.
- Je hebt ervaring en affiniteit met het domein werk en inkomen.
- Je hebt ervaring met digitale dienstverleningsconcepten op het gebied van werkgevers- en werkzoekendendienstverlening.

Functie wensen (gunningscriteria):
- Je hebt aanvullende trainingen en cursussen projectmanagement gevolgd.
- Je hebt kennis van en ervaring met projectleiderschap in publieke organisaties.
- Je hebt kennis van en ervaring met samenwerkingen op het snijvlak van overheden en marktpartijen.
- Je hebt ervaring met de ontwikkeling van digitale platformen die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
- Je hebt ervaring met werken in de complexe bestuurlijke omgeving van een grote gemeente.
- Je hebt ervaring met samenwerking tussen gemeenten en marktpartijen t.b.v. de begeleiding van uitkeringsgerechtigden naar werk.
- Je hebt ervaring met inkoop en aanbesteding bij gemeenten.
- Je hebt ervaring met samenwerking in G4 verband.

Competenties:
- Je kunt doelen bepalen en plannen maken voor de lange termijn om de overkoepelende visie te realiseren.
- Je begrijpt en voelt aan hoe de formele en informele structuur van de organisatie werkt en hoe je daarbinnen beweegt om de gewenste resultaten te bereiken.
- Je acties en beslissingen zijn gericht op het bereiken van je doel ondanks problemen, afleiding of tegenslagen.
- Je stelt concrete haalbare doelen en past hier je beslissingen op aan.
- Je blijft doelmatig handelen door je aan te passen aan een veranderende omgeving, veranderende taken en verantwoordelijkheden en mensen.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Rotterdam
Startdatum: 01-03-2020
Duur: tot en met 31-12-2020
Optie op verlenging: 1 x 12 maanden
Inzet: 20 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 15-02-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: in week 8

Voor meer informatie betreffende deze vacature kunt u contact opnemen met Richard Altena via 06-53 32 53 14 of Richard@icq-talentprofs.nl.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag.
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht.
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen).
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Keywords: Programmamanager Hallo Werk, Programmamanager, Hallo WerkEMPLOYER:

Company:
ICQ Flex Profs
contact person:
Flex Profs
type:
contracting, temp job
status:
open
location:
Rotterdam
region:
Zuid-Holland
hourly rate:
marktconform
start date:
01-03-2020
reference:
ITC-ICQ-TP 202000022
duration:
9 months
prolongation:
Yes
hours per week:
20 hours
posted:
02-13-2020 15:30:53