Voor Omgevingsdienst Rivierenland zijn wij op zoek naar een Projectleider.

Omschrijving opdracht:
De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is voor bedrijven en inwoners in de regio Rivierenland de uitvoeringsorganisatie voor Vergunningverlening, Toezicht en handhaving (VTH). Zo’n 200 professionele en deskundige collega’s voeren bouw- en milieutaken uit voor acht regiogemeenten en de provincie Gelderland. Samen dragen ze bij aan een duurzaam en veilig Rivierenland.

Werkzaamheden:
- houdt zich bezig met de realisatie van complexe projecten en het regisseren van complexe processen;
- bieden van verschillende soorten maatwerk;
- geeft leiding aan één of meer complexe maatwerkproducten binnen het brede terrein van het omgevingsrecht;
- het maken van strategische afwegingen in een bestuurlijk gevoelige en/ of lokale omgeving met een grote impact.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 16 november 2020 tot en met 16 mei 2021 voor maximaal 36 uur per week.
2. Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
3. Je hebt een brede kennis van het Omgevingsrecht.
4. Je hebt een relevante Hbo of WO-opleiding.
5. Je hebt ervaring in of met overheidsorganisaties.
6. Je hebt ervaring met het werkterrein van een Omgevingsdienst.
7. Je hebt ervaring met het leiden van complexe projecten en regisseren van complexe processen.
8. Je hebt ervaring in het omgaan met partijen in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke context.

Competenties:
- klantgericht
- resultaatgericht
- flexibel
- zelfsturend
- verantwoordelijk
- initiatiefrijk
- in staat tot oordeelsvorming
- communicatief sterk

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Tiel
Startdatum: 16-11-2020
Duur: 16-05-2021
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 28-10-2020
Sluitingstijd: 09:00 uur
Intakegesprek: tussen 2 en 6 november 2020.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Keywords: project, leider, manager, omgevingswetEMPLOYER:

Company:
ICQ Flex Profs
contact person:
Flex Profs
type:
contracting, temp job
status:
open
location:
Tiel
region:
Gelderland
hourly rate:
marktconform
start date:
16-11-2020
reference:
ITC-ICBO06676
duration:
6 months
prolongation:
Yes
hours per week:
36 hours
posted:
10-15-2020 22:15:40