Projectmanager IAM, Den Haag

Werkzaamheden, het initiëren van projecten:
- Adviseert opdrachtgever over projectdoelstelling, voortgang en –strategie.
- Stelt SMART projectplannen en geïntegreerde projectplannen op, op basis van vastgestelde vooronderzoeken en functionele requirements.
- Richt het project in met financiële, personele en materiële middelen.

Het coördineren en beheersen van organisatie-brede ICT (deel)projecten:
- Bewaakt de planning, voortgang, kwaliteit en doelstellingen van het project.
- Stuurt de (in- en externe) projectmedewerkers aan.
- Stuurt de externe leveranciers en partners aan en draagt zorg voor succesvolle bijdrage aan de projectdoelstellingen door deze partijen.
- Draagt zorg voor het inhoudelijk, procedureel en procesmatig op elkaar afstemmen van de verschillende activiteiten (eventueel in verschillende deelprojecten).
- Voert projecten uit naar de geldende procedures en richtlijnen m.b.t. informatiebeveiliging en architectuur.
- Coördineert en rapporteert over de beschikbare middelen voor het project (personele, financiële, materiële etc.).
- Signaleert en analyseert relevante informatie, ontwikkelingen en problemen die bijdragen aan het succes van het project.
- Licht projecten, projectresultaten en consequenties toe aan de opdrachtgever en stuurgroep.
- Draagt zorg voor de informatievoorziening vanuit het project naar de staande organisatie, het management en de opdrachtgever.
- Creëert draagvlak binnen de organisatie en het projectteam voor projecttresultaten en consequenties (“wat”).
- Evalueert het project en draagt zorg voor een goede borging van deze lessons learned.
- Draagt relevante kennis en informatie over aan de staande organisatie conform de geldende richtlijnen.
- Laat kwaliteitscontroles uitvoeren op projectprodukten.

Functie eisen (vereiste kennis, vaardigheden, competenties)
Ervaring verplicht:
- Ervaring met grote complexe organisaties, op gebied van ICT, en ICT processen, applicaties en informatiesystemen.
- Ervaring in het leiden van verschillende ICT projecten en daarin aantoonbaar succesvol.
- Ervaring met projectmanagementmethodieken zoals Prince en scrum-devops principes.
- Ervaring met projectmanagement- en planningtools.

Kennis verplicht:
- Beschikt over relevante certificering binnen het vakgebied.
- Kennis van methodieken en technieken voor projectmanagement (zoals Prince2) en scrum.
- Kennis van relevante beheermethodieken (zoals BiSL, ASL, ITIL enzovoort).

Competenties algemeen:
- Analyserend vermogen
- Klantgerichtheid
- Motiveren en enthousiasmeren
- Netwerkvaardigheid -stakeholder management
- Overtuigingskracht d.m.v. effectieve communicatie
- Plannen en organiseren
- Resultaatgerichtheid
- Organisatiesensitiviteit

Aanvullende eisen tov functie:
- Kunnen opereren op directie / senior management niveau
- Ervaring met bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen/trajecten
- Gevoel voor en inzicht in stakeholdermanagement

Aanvullende wensen tov functie:
- Kennis van IAM projecten en systemen is een pre

Overige informatie:
Locatie: Den Haag
Start: 1-12-2020
Uren per week: 24
Periode: 12 maanden
Einddatum: 30-11-2020
Recruiter: Greg Haime, recruiterGH@itaq.nl, 0610561192

Attentie:
Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces.

Privacy
Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren.

Reageren:
Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterGH@itaq.nl de volgende gegevens:
1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto);
2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel;
3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten);
4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties.

Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden.

Wie zijn wij?
ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren.

ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring.

We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.


Keywords: Projectmanager IAMEMPLOYER:

Company:
Itaq B.V.
contact person:
Afdeling werving en selectie
type:
contracting, temp job
status:
open
location:
Den Haag
region:
Zuid-Holland
hourly rate:
n.o.t.k.
start date:
1-12-2020
reference:
ITC-HT/Projectmanager IAM
duration:
12 months
prolongation:
Yes
hours per week:
24 hours
posted:
11-08-2019 15:51:31
result list  |  previous  |  next  |  all vacancies