ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Amersfoort zijn wij op zoek naar een Senior Projectleider Zaaksysteem

Waar?
De projectmanager werkt vanuit de afdeling Programma’s en Projecten van de gemeente Amersfoort, en in het bijzonder vanuit het Team Informatiseringsprojecten. Programma’s en Projecten is de gemeente brede afdeling voor programma- en projectmanagement. Het kan gaan om een fysiek project, een grondtransactie, een IT-voorziening, een meerjarig programma, een maatschappelijk initiatief, een bijzonder proces - de resultaten zijn uiteenlopend. Het Team Informatiseringsprojecten (TIP) richt zich op projecten op het gebied van IT, informatievoorziening en organisatieverandering. De groep (in- en externe) projectmanagers is verantwoordelijk voor het managen van uiteenlopende opgaven, vaak in samenwerking met afdelingen in de organisatie en altijd met experts uit de IT/IV-discipline. De opdrachtgever voor dit project is de afdelingsmanager Informatievoorziening van de gemeente Amersfoort.

Wat ga je doen?
De gemeente Amersfoort staat voor de vervanging van haar huidige zaaksysteem. Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en oplevering van zowel de aanbestedingsfase van dit traject, als voor de implementatiefase van het nieuwe systeem. Hierin stuur je een multidisciplinair team aan, bestaande uit afvaardigingen vanuit IV, Bedrijfsvoering, Dienstverlening, Juridische Dienstverlening en Advies, en andere betrokken afdelingen. In samenhang draag je zorg voor een gedegen Programma van Eisen, op basis waarvan de inschrijvingen worden beoordeeld. Hieruit volgt gunning aan de best bij de eisen en wensen aansluitende partij. Na de aanbestedingsfase ben je verantwoordelijk voor het succesvol implementeren van het nieuwe systeem en het meenemen en opleiden van de gebruikersorganisatie. Deliverables die hierin terugkomen zijn, onder andere, een werkend en bruikbaar systeem, ingerichte zaaktypen, gelegde essentiële koppelingen, een opgeleide gebruikersorganisatie en een gedegen doorontwikkelstrategie. Migratie van informatie uit het huidige zaaksysteem en uitfaseren van het oude systeem is ook onderdeel van de opdracht. Je werkt samen met de betrokken informatiemanager, architect en informatieadviseurs. Essentieel is het tijdig en goed betrekken van de beheers- en gebruikersorganisatie zodat er een gedegen draagvlak voor de te kiezen oplossing ontstaat.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt een relevante HBO of WO opleiding afgerond.
2. Je hebt ruime ervaring met het begeleiden van Europese aanbestedingstrajecten voor informatiesystemen bij de overheid.
3. Je hebt aantoonbare ervaring met het leiden van projecten binnen het gemeentelijk domein (>7 jaar), en daarbij aantoonbare (recente) ervaring met de implementatie van moderne zaaksystemen (>5 jaar).

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Aantoonbare actuele kennis van gemeentelijke processen en recente ervaring met het leiden van aanbestedings- en implementatietrajecten van zaaksystemen bij gemeenten zijn essentieel voor deze opdracht.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amersfoort
Startdatum: 03-07-2023
Duur: 01-07-2025
Optie op verlenging: 2 maal 3 maanden
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 06-06-2023
Sluitingstijd: 09:00 uur
Intakegesprek: n.t.b.

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Keywords: Senior Projectleider ZaaksysteemEMPLOYER:

Company:
ICQ Flex Profs
contact person:
Ron Brussaard
type:
contracting, temp job
status:
open
location:
Amersfoort
region:
Utrecht
hourly rate:
marktconform
start date:
03-07-2023
reference:
ITC-ICK22738
duration:

prolongation:
Unknown
hours per week:
24 hours
posted:
05-25-2023 12:28:42