Senior Servicenow Technisch Consultant, Amsterdam

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Servicenow Technisch Consultant.

Omschrijving opdrachtgever:
Gemeente Amsterdam, Metro en Tram. Het betreft hier projecten in de openbare ruimte van Amsterdam (grootstedelijke context) met aantal stakeholders/betrokken in- en externe partijen/belangen waaraan meestal veel financiële, economische en maatschappelijke risico's zijn te koppelen. De omvang van deze projecten loopt van projecten met een omvang van enkele miljoenen tot projecten met een budget van 200 miljoen of meer en een doorlooptijd van meerdere jaren.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving opdracht:
De Senior ServiceNow Technisch Consultant is verantwoordelijk voor:
- Ontwerpen en ontwikkelen van applicaties op het ServiceNow platform;
- Realiseren van integraties met omliggende systemen;
- Onderhoud van bestaand Onderhoud Regie Systeem en Onderhoud Beheer Systeem, beiden gerealiseerd op het ServiceNow platform;
- Implementeren van best practice oplossingen, welke binnen de ServiceNow community beschikbaar zijn;
- Ontwikkeling in scrum teams met een agile werkwijze.

Werkzaamheden:
De werkzaamheden als Senior ServiceNow Technisch Consultant zullen onder andere bestaan uit:
- Ontwikkelen, testen en in productie brengen van applicaties op het ServiceNow platform;
- Ondersteunen van gebruikers bij de uitrol;
- Doorvoeren van wijzigingen, verhelpen van bugs en upgrades van releases;
- Pro-actief adviseren t.a.v. toekomstige functionaliteit bij nieuwe ServiceNow releases.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. Je bent minimaal in het bezit van een erkend hbo-diploma in een ICT- richting.
4. Je bent in het bezit van het ServiceNow Certified System Administrator en Certified Implementation Specialist ITSM.
5. Je bent per 1 juni beschikbaar.
6. Je beschikt over ontwikkelervaring (> 6 maanden) met recent ServiceNow release (minimaal London-release).

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt kennis en ervaring met Regiesystemen op basis van ServiceNow:
a. Ervaringen in het ontwerpen en/of ontwikkelen van een Regiesysteem voor onderhoud en beheer van (bij voorkeur) fysieke assets
b. Aantoonbaar ervaring met werken in een SIAM georiënteerde omgeving. Voor ervaring telt mee een periode van minimaal 6 maanden
c. Aantoonbare ervaring met ontwikkelen op het ServiceNow platform (minimaal 3 jaar).
2. Je hebt kennis en ervaring met Integraties met andere systemen op basis van een integratieoplossing (service bus).
3. Je hebt kennis en ervaring met de Customer Service Management module van ServiceNow en de portalfunctionaliteit in het bijzonder.

Competenties:
- Samenwerken
- Organiseren
- Aanpassingsvermogen en flexibiliteit
- Communicatie
- Verantwoordelijkheid

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: juni 2019
Duur: 31-12-2019
Optie op verlenging: ja
Inzet: 40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 23-05-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 23

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Keywords: Service, Now, consultant, technischEMPLOYER:

Company:
ICQ Groep
contact person:
Ron Brussaard
type:
contracting, temp job
status:
open
location:
Amsterdam
region:
Noord-Holland
hourly rate:
marktconform
start date:
zsm
reference:
ITC-ICBO02266
duration:
6 months
prolongation:
Yes
hours per week:
40 hours
posted:
05-15-2019 09:50:34
result list  |  previous  |  next  |  all vacancies