Senior Testanalist, Odijk/Driebergen

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Testanalist.

Omschrijving opdracht:
Binnen de politie wordt voor een bestaande dienst een nieuw systeem geselecteerd en geïmplementeerd. Het systeem is een bestaande applicatie die ingericht en getest moet worden voorafgaande aan de implementatie in het productie domein. De doelstelling is om het maatwerk uit te besteden aan de leverancier. Koppelingen worden onder regie van de politie ontwikkeld. Het accent van het testen ligt daarom op acceptatie- en ketentesten, waarbij ook aanpalende systemen worden meegenomen. Naast functionele testen worden ook niet functionele testen zoals bijvoorbeeld load testen en security testen uitgevoerd en testen van de gerelateerde infrastructuur. Ten behoeve van dit project wordt een zeer ervaren testanalist gevraagd die binnen een scrum team in staat is om zelfstandig de testen uit te voeren en anderen te begeleiden in het testen. De kandidaat is een proactief persoon, die flexibel is en kan werken in een politieke organisatie met verschillende belangen en netwerken. De kandidaat moet een stevige persoonlijkheid zijn, die snel kan schakelen en kan inspringen op onverwachte situaties.

Doelstelling:
Van de testanalist wordt verwacht dat hij kwaliteit toevoegt aan de producten van het team. Tevens wordt van hem verwacht dat hij mee draait in gebruikerstesten binnen het project.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
- Je moet testen uitvoeren conform de epics, userstories en het infra ontwerp.
- Als lid van het scrumteam meewerken bij alle activiteiten binnen het team zoals het opstellen van userstories, het opstellen en uitvoeren van testen en geven van demo’s.
- Je hebt een ondersteunende rol bij gebruikers acceptatie testen.
- Beheer van de bevindingen binnen Jira.

Vakmatige taken:
- Zorgdragen voor voortgang, kwaliteit, en op te leveren resultaten voor de testen binnen het team.
- Zorgdragen voor het opstellen, verkrijgen van goedkeuringen en onderhouden van het testscripts binnen het team.
- Uitvoeren van risico analyses op userstories en epics.
- Mede invulling geven aan het verbeteren van de processen en het implementeren van best practices.
- Bijdrage leveren door kennisoverdracht om het testen continu verder te professionaliseren.
- Ondanks dat je TMap of ISTQB gecertificeerd moet zijn is vakinhoudelijk van belang dat je in staat is het gedachtengoed in de praktijk te brengen en in staat bent andere medewerkers hierin te coachen.

Uren:
36 uur verdeeld over 4 á 5 werkdagen.

Contacten:
- Zowel binnen als buiten het team.
- Scrummaster, projectleider, product owner.
- Verdere contacten liggen richting gebruikers, infra beheer, functioneel beheer en applicatie beheer.
- Leverancier met betrekking tot het terugkoppelen van testresultaten en bevindingen. Deze gesprekken kunnen in de Engelse taal gevoerd worden.

Inzet in de lijn of project:
Inzet in project(en).

Functie eisen (knock-out criteria):
- Je bent inzetbaar vanaf 18 03 2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31 12 2019 voor 36 uur per week.
- Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar, met Agile (SCRUM) werken.
- Je hebt een afgeronde en erkende opleiding op minimaal MBO niveau.
- Je hebt een TMAP en/of ISTQB certificering.

Functie wensen (gunningscriteria):
- Je hebt een afgeronde erkende opleiding op minimaal HBO niveau.
- Je bent CAT (Certified Agile Testing) gecertificeerd.
- Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar, met het opstellen van epics, userstories, requirements en/of functionele specificaties.
- Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met het opstellen, begeleiden en uitvoeren van testen op basis van Exploratory testen.
- Je hebt werkervaring met keten testen opgedaan in grote en complexe omgevingen.
- Je hebt werkervaring met het inrichten van processen in Jira.

Competenties:
- Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal zowel mondeling als op schrift duidelijk.
- Proactief: Anticiperen op mogelijke kansen of bedreigingen en niet wachten tot het laatste moment om tot actie over te gaan.
- Analytisch: Succesvol in het herkennen en oplossen van problemen. Een vraagstelling ontleden, verbanden leggen en logische conclusies trekken.
- Kritisch: Onafhankelijk van anderen informatie analyseren en beoordelen.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
- Klantgericht: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Integriteit: Geeft invulling aan het werk, op een manier die in overeenstemming is met maatschappelijke waarden en normen, die relevant zijn voor de politie.
- Stevige persoonlijkheid die snel kan schakelen en kan inspringen op onverwachte situaties.
- Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiekbestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Odijk/Driebergen
Startdatum: 18-03-2019
Duur: 31-12-2019
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 14-12-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: nader overleg (zsm)

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Keywords: Senior Testanalist, analist, TMap, ISTQB, ScrumEMPLOYER:

Company:
ICQ Groep
contact person:
Ron Brussaard
type:
contracting, temp job
status:
open
location:
Odijk/Driebergen
region:
Utrecht
hourly rate:
Marktconform
start date:
18-03-2019
reference:
ITC-ICI01027
duration:
9 months
prolongation:
Yes
hours per week:
36 hours
posted:
12-06-2018 16:19:20
result list  |  previous  |  next  |  all vacancies