Senior Uitvoerder Functioneel Beheerder, Maasland

Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Uitvoerder Functioneel Beheerder.

Omschrijving opdrachtgever:
JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Omschrijving opdracht:
Expertise benodigd voor de inzet als uitvoerend functioneel beheerder voor defensiepas (uitvoeren functioneel beheer, wegwerken aanbevelingen audit, ondersteuning actoren in het land, testwerkzaamheden etc. De huidige capaciteit is onvoldoende om de werkzaamheden uit te voeren. De inhuur is benodigd om de komende jaren te overbruggen totdat duidelijk is wat de impact van GrIT op GIT & Infra is. Werkzaamheden vinden plaats binnen de sectie Beveiliging unit Smartcard & Certificate Services. De unit bestaat uit ca 13 vaste medewerkers (beheerders, ontwerpers, functioneel beheerders en productspecialiten) naast inhuur.

Omschrijving werkzaamheden:
- Als Uitvoerend Functioneel beheerder draag je zorg voor het beheer en onderhoud van bestaande informatiesystemen en de ontwikkeling van gewijzigde of nieuw te ontwerpen informatie-systemen.
- Je ondersteunt de eindgebruikers bij vragen en problemen en fungeert voor hen als vraagbaak.
- Nieuwe gebruikers maak je wegwijs in de informatiesystemen die onder jouw hoede vallen.
- Aan de (gedelegeerd) systeemeigenaar adviseer je over voorgestelde wijzigingen en mogelijke verbeteringen. Je vraagt impactanalyses aan voor de ingekomen wijzigingsverzoeken en vertaalt de geaccordeerde wijzigingsverzoeken. Bij wijzigingen en in projecten test je de applicaties of je biedt daarin ondersteuning.
- Daarnaast handel je speciale Defensiepas aanvragen af zoals bijvoorbeeld handmatige kaartaanvragen, autorisatieverzoeken en wijzigingen locatiegegevens.
- Je denkt actief mee over het verbeteren van interne werkprocessen, toont initiatief en werkt zelfstandig maar niet solistisch. Samen ontwikkelen, samen leren en innovatief denken passen helemaal in jouw straatje.

Locatie:
De dienstverlening vindt voornamelijk plaats op de locatie Maasland, maar ook op andere locaties i.v.m. verstrekkingspunten kan de dienstverlening plaatsvinden.

Functie eisen (knock-out criteria):
- Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare recente werkervaring als functioneel beheerder in een complexe ICT omgeving (Recent d.w.z. de afgelopen 5 jaar).
- Je hebt complexe werkervaring in een ICT omgeving d.w.z. met koppelingen van diverse systemen (minimaal 2) en er is sprake van afhankelijkheid onderling tussen de systemen.
- Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met projectmatig werken volgens de Prince2 methodiek.
- Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar.
- Je bent in het bezit van een geldig BISL certificaat.
- Je hebt minimaal een afgeronde hbo opleiding.
- Je hebt minimaal 1 jaar kennis en ervaring van functioneel beheermethodiek.
- Je hebt minimaal 1 jaar kennis en ervaring van informatiebeveiliging (CISSP of CISM of ISO27002 of Compti Security).

Functie wensen (gunningscriteria):
- Je hebt bij voorkeur minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het testen van applicaties middels testmethodiek (bv TMAP).
- Je hebt bij voorkeur minimaal 2 jaar aantoonbare kennis en ervaring met PKI inclusief normenkaders.
- Je hebt bij voorkeur minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het vertalen van (Defensie) beveiligingsbeleid.
- Je hebt minimaal 2 jaar bij voorkeur aantoonbare ervaring in het doorlopen IT audits.
- Je hebt bij voorkeur minimaal 2 jaar kennis en ervaring van active directory.
- Je hebt bij voorkeur minimaal 2 jaar kennis en ervaring van smartcards en HSM's.
- Je hebt bij voorkeur minimaal 2 jaar kennis en ervaring van scrum
- Je hebt bij voorkeur minimaal 2 jaar kennis en ervaring van arcsight.

Inzet Periode:
Schatting 1680 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1680 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Maasland
Startdatum: zsm na screening ca. februari
Duur: 1680 uur
Optie op verlenging: 3x 12 maanden
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 10-12-2018
Sluitingstijd: 12:00
Intakegesprek: nnb

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Keywords: Senior Uitvoerder Functioneel Beheerder, Prince2, BISL, CISSP, Compti Security, ISO27002EMPLOYER:

Company:
ICQ Groep
contact person:
Ron Brussaard
type:
contracting, temp job
status:
open
location:
Maasland
region:
Zuid-Holland
hourly rate:
Marktconform
start date:
zsm na screening ca. februari
reference:
ITC-ICI01012
duration:
12 months
prolongation:
Yes
hours per week:
32 hours
posted:
12-06-2018 13:38:08
result list  |  previous  |  next  |  all vacancies