Teamleider Bestuursadvies en Kaderstelling, Den Haag

Voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn wij op zoek naar een Teamleider Bestuursadvies en Kaderstelling.

Omschrijving opdracht:
De directie Inspectieondersteuning en Control (IenC), afdeling Control en Advies (CenA) fungeert het team Bestuursadvies en kaderstelling (BenK) als het strategisch team voor bedrijfsvoeringsaspecten in de organisatie. Het team is zowel adviserend als kaderstellend voor met name het directie. Primaire doelgroep is het bestuur van de ILT (DT en directeuren). Dat vergt rolvastheid van de adviseurs, mentale weerbaarheid en flexibiliteit van handelen. Het team houdt scherp de externe (strategisch/tactische) ontwikkelingen in de gaten voor de organisatie ILT, anticipeert daarop en weet de gevolgen daarvan voor de ILT te benoemen. De teamleider geeft richting aan alle producten, bijbehorende processen en de teamleden (11 fte).

Omschrijving functie:
- Geeft leiding aan team met meerdere complexe, secundaire terreinen (welke in ontwikkeling zijn).
- Aansturing van vakinhoudelijke medewerkers.
- Contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van nieuwe kaders, ideeën en beleid.
- Draagt zorg voor het opzetten, implementeren van de adviesrol en de daarbij behorende processen.
- Transformeert het team van adviseurs vanuit specialisme naar adviseurs die allround zijn met een bepaalde specialisme, anders gezegd naar het T model (breed inzetbaar en op onderdelen specialist).
- Speciaal aandacht voor nieuwe rollen/functies die opgezet worden op gebied van compliance en kwaliteit.
- Zorgdagen voor kaderstelling, checks and balances en implementatie op gebied van bedrijfsvoering.
- Ingewikkeld klusje vanwege de personele samenstelling van het huidige team en de combinatie met de nieuwe opgave. De teamsamenstelling is van dien aard dat er medewerkers zijn die in het verleden zware andere functies hebben vervuld (directeur, afdelingshoofd ed.) of een andere rol hadden (voorzitter OR).

Functie eisen (knock-out criteria):
- Je hebt een WO achtergrond op één of meer van de gebieden: Bedrijfskunde, Personeel en Organisatie, Kwaliteit.
- Je hebt specifieke kennis van ontwikkelen van beleid/kaders en implementatie hiervan.
- Je hebt kennis van bedrijfsprocessen in het algemeen.
- Je hebt leidinggevende ervaring evenals ervaring met verandering organiseren/realiseren.

Functie wensen (gunningscriteria):
- Je hebt kennis en ervaring middels het CV en referentie moet worden aangetoond dat jij beschikt over de genoemde kennis en ervaring in de functieprofiel.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: zsm
Duur: 31-12-2019
Optie op verlenging: nnb
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 11-02-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Keywords: Teamleider Bestuursadvies en Kaderstelling, Teamleider, Bestuursadvies, KaderstellingEMPLOYER:

Company:
ICQ Groep
contact person:
Ron Brussaard
type:
contracting, temp job
status:
open
location:
Den Haag
region:
Zuid-Holland
hourly rate:
Marktconform
start date:
zsm
reference:
ITC-ICI01484
duration:
12 months
prolongation:
Unknown
hours per week:
32 hours
posted:
02-08-2019 14:05:16
result list  |  previous  |  next  |  all vacancies