Technisch Applicatie Beheerder en Analist/ DevOpser, Odijk

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Technisch Applicatie Beheerder en Analist/ DevOpser.

Omschrijving opdracht:
Voor het registreren en verifiëren van persoonsgegevens van verdachten en vreemdelingen met behulp van documenten, vingerafdrukken en foto’s gebruikt de Nationale Politie identificatie (ID) zuilen. Via het achterliggende systeem, de Basis Voorziening Identiteit vaststelling (BVID), kan ook worden bepaald of de eigenaar van een vingerafdruk al bij de politie of bij een ketenpartners bekend is. Bijvoorbeeld omdat de betreffende persoon al eerder is aangehouden of omdat deze persoon als vreemdeling Nederland of een ander Europees land is binnengekomen. Naast de ID zuil (en de gebruikers interface) vallen nog een paar andere applicaties met randapparatuur onder de hoede van dit team. We zoeken een T-Shaped Technisch Applicatie Beheerder die een talent heeft voor het vertalen van gebruikerswensen naar de nodige technisch werkzaamheden voor de realisatie van deze wensen. Deze multi-getalenteerde Devopser is bereid is om de handen uit de mouwen te steken en wil meewerken aan een optimale dienstverlening en doorontwikkeling van ons product. Hou je van dynamische omgevingen en wil je binnen het team ook werk aanpakken dat niet direct tot je takenpakket hoort? Dan zit je bij ons goed.

Doelstelling:
In de rol van Technisch applicatiebeheerder ben jij samen met het DevOps team verantwoordelijk voor het beheer van een drietal applicaties. Alle zaken rondom onderhoud, productie issues, piket en releases vallen binnen dit team. Daarbij moeten er geregeld security maatregelen doorgevoerd worden waarbij nauwe samenwerking over verschillende teams binnen de organisatie noodzakelijk zijn. In de rol van analist techniek van “het ID zuilen team” TZECA, zorg je ervoor dat backlog gevuld wordt met werk dat het team verder kan oppakken. Eén van je kerntaken is het vertalen van wensen en eisen in bruikbare beschrijvingen waarmee het DevOps team de dienst verder kan ontwikkelen en verbeteren. Het gaat hierbij om wensen en eisen vanuit technische randvoorwaarden (apparatuur) maar ook vanuit gebruikers van ketenpartners, politie collega’s in het veld en het back-end team BVID. Hebben zij een wijzigingsverzoek? Dan zoek jij uit wat dit verzoek betekent voor het systeem en eventueel de processen. Je bent aanspreekpunt voor en werkt samen met je (DevOps) teamleden, de Product Owner, het collega team back-end, de collega’s van de Dienst Informatiemanagement, en je stemt af met de business en andere interne en externe stakeholders.

Verantwoordelijkheden:
- Ondersteunen van de Product Owner, teamleden, gebruikers en ketenpartners bij het optimaliseren van arbeidsprocessen, procedures of dagelijkse werkzaamheden.
- Beheer en onderhoud van verschillende applicaties
- Zorgt voor up-to-date kennis en inbedding van de ICT-omgeving van de betreffende applicatie
- Beheren van randapparatuur tbv het afnemen van biometrie

Vakmatige taken:
- Bepalen van de gevolgen en de impact van veranderingen.
- Managen van de Backlog in overleg met de Product Owner.
- In nauw overleg met het Devops/Scrum team opstellen van Epics/User Stories en afstemmen van deze producten met het team d.m.v. refinement sessies.
- Doorvoeren van security maatregelen
- Patchen van servers
- Draaien van piket

Leidinggevende taken:
n.v.t.

Contacten:
Intern met het team en extern met de stakeholders.

Inzet in de lijn of project:
Inzet vindt plaats in de lijn.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 05-08-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-07-2020 voor 36 uur per week.
2. Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring in de laatste 5 jaar, als Applicatiebeheerder in een grotere (> 500) organisatie.
3. Je hebt minimaal 1 jaar relevante werkervaring in de laatste 5 jaar, met betrekking tot het opstellen en invullen van de werkvoorraden voor een team in een grotere (> 500) organisatie.
4. Je hebt kennis en ervaring in de laatste 5 jaar met de inrichting en het beheer van Windows server omgevingen en beveiligingsaspecten met betrekking tot softwarearchitectuur.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met scrum en Agile werken, ervaring met het beheer van randapparatuur en ervaring met Jira.
2. Je beschikt over een afgeronde hbo-studie bij voorkeur op het gebied van ICT.

Competenties:
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat erop is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
- Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
- Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
- Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Odijk
Startdatum: 05-08-2019
Duur: 31-07-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 23-05-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 23

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Keywords: technisch, applicatiebeheer, DevOps, AnalistEMPLOYER:

Company:
ICQ Groep
contact person:
Ron Brussaard
type:
contracting, temp job
status:
open
location:
Odijk
region:
Utrecht
hourly rate:
marktconform
start date:
zsm
reference:
ITC-ICBO02268
duration:
6 months
prolongation:
Yes
hours per week:
36 hours
posted:
05-15-2019 10:25:44
result list  |  previous  |  next  |  all vacancies