Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Tester/Testautomatiseerder.

Omschrijving opdracht:
De functioneel developer gaat samen met het team werken aan een oplossing voor een zogenaamd digitaal leertakenboek. Hierbij ligt de nadruk voor de functioneel developer op het testen en in een gebruikershandleiding documenteren van de oplossing. Dit digitaal leertakenboek dient zowel de leerling als begeleider mogelijkheden te gaan bieden om binnen een mobiel ontsloten website binnen het defensienetwerk een portfolio op te bouwen teneinde aan te tonen dat de leerling ‘de materie’ in voldoende mate beheerst. Daarnaast zal de functioneel developer in de nog beschikbare tijd met het team samenwerken aan verbeteringen/doorontwikkeling van de O&iT keten.

Inzet Periode:
Schatting 1666 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1666 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Locatie:
Utrecht

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt 3 jaar werkervaring als testspecialist, in de laatste 10 jaar.
2. Je hebt 3 jaar werkervaring als functioneel beheerder, in de laatste 10 jaar.
3. Je hebt 2 jaar werkervaring als tester van mobiel ontsloten responsive websites, in de laatste 10 jaar.
4. Je hebt 2 jaar ervaring in een Agile/Scrumteam.
5. Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar.
6. Je hebt een Testing - ISTQB of TMap certificering.
7. Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt werkervaring (in de laatste 10 jaar) met het samenwerken in een Agile / Scrumteam waarin technische, grafische en functionele developers sprintgewijs werken aan oplossingen.
2. Je hebt aantoonbare werkervaring (in de laatste 10 jaar) met Azure DevOps als tool om testen vast te leggen, te reviewen en uit te voeren.
3. Je hebt aantoonbare werkervaring (in de laatste 10 jaar) met geautomatiseerde testen met CodeceptJS en Selenium.
4. Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding op ICT-gebied.
5. Je hebt een Certificaat Scrum en/of Agile.

Competenties:
- Klantgericht
- Conceptueel denken
- Samenwerken
- Analyseren
- Omgevingsgericht
- Communiceren

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden
Duur: 1666 uur - 12 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 19-01-2022
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: nnb

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Keywords: Tester/Testautomatiseerder, Tester, TestautomatiseerderEMPLOYER:

Company:
ICQ Flex Profs
contact person:
Nicole Mons
type:
contracting, temp job
status:
open
location:
Utrecht
region:
Utrecht
hourly rate:
marktconform
start date:
z.s.m. na screening ca. 3 maanden
reference:
ITC-ICG12383
duration:
12 months
prolongation:
Yes
hours per week:
32 hours
posted:
01-14-2022 15:27:12