UX Designer , Amsterdam

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een UX Designer.

Omschrijving opdrachtgever:
Dienstverlening en Informatie heeft de vraag van de stad van vandaag én morgen voorop staan. Het cluster levert excellente dienstverlening aan burgers bewoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente Amsterdam, voorziet in overzicht, kennis en integrale duiding van informatie en zorgt voor veiligheid in de stad door actief op te treden waar regels en afspraken door burgers worden overtreden. Het cluster Dienstverlening en Informatie bestaat uit tien onderdelen.

Dit cluster is verantwoordelijk voor:
- Het leveren en continu verbeteren van dienstverlening, producten en diensten aan burgers en ondernemers van de gemeente Amsterdam.
- Het leveren van dienstverlening aan interne organisatieonderdelen en partners op het gebied van informatievraagstukken.
- Het vergroten van de informatiepositie van de gemeente Amsterdam ten aanzien van de ambities van de stad en de vraagstukken waar de stad voor staat, door clusters actief te adviseren, te faciliteren en te helpen ontsluiten van gemeente brede informatie.
- Het verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid in de stad.

De nieuwe dienstverlening:
De nieuwe dienstverlening Amsterdam wil een voorloper zijn in de ontwikkeling en vernieuwing van de dienstverlening in Nederland. We nemen de dienstverlening aan de burgers en ondernemers uiterst serieus. Dat blijkt ook uit de wijze waarop we de dienstverlening organiseren: één organisatie Dienstverlening voor één beleid vanuit één sturing. Dit vraagt om een organisatie met medewerkers die zowel wat betreft takenpakket als standplaats flexibel zijn. Of een Amsterdammer nu telefonisch, online of aan de balie met de gemeente contact heeft, de vorm, inhoud en bejegening is gelijk. We verbeteren continu de dienstverlening aan burgers en ondernemers en we verhogen de efficiency van de organisatie. Dit doen we samen met de leveranciers van de producten, de andere organisatie onderdelen van de gemeente. Niet eenmalig, maar in een continu proces van leren en verbeteren. Dat is de 'dubbele' veranderdoelstelling waar wij voor staan. Met de ambitie de beste van Nederland te worden!

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving opdracht:
Als UX Designer ontwerp je voor elke burger, ondernemer of bezoeker van Amsterdam een betekenisvolle en aangename gebruikerservaring. Dat doe je zowel voor onze websites, online formulieren als Mijn Amsterdam. Je gebruikt jouw kennis en ervaring om ingewikkelde processen en interacties zo te ontwerpen dat ze eenvoudig en vertrouwd aanvoelen. Uiteraard doe je dit vanuit het perspectief van de klant en gebaseerd op de aanwezige data. De gemeente Amsterdam werkt continu aan de verbetering van haar (online) dienstverlening. Dit heeft 9 van de 10 keer een impact op de online kanalen (o.a. website en Mijn Amsterdam). Het gaat hier met name om het online mogelijk maken van digitale aanvragen, meldingen en product/statusinformatie. De UX'ers binnen de gemeente brengt hiervoor de benodigde expertise in. Als UX Designer werk je hoofdzakelijk aan het verbeteren van het gebruiksgemak en het ontwerpen van de klantinteractie op de website en Mijn Amsterdam.

Voor 2019 staan een veelvoud aan kleine en grote verbeterprojecten gepland waarbij UX betrokken is. Het gaat hier om projecten voor de clusters Dienstverlening & Informatie, Sociaal en Ruimte & Economie. De projecten kennen daarmee een gemeentebrede betrokkenheid. Om de verschillende UX projecten succesvol uit te kunnen voeren zoeken we een ervaren UX Designer met relevante ervaring in online publieke dienstverlening. Je laat je leiden door data en inzichten en niet door je onderbuikgevoel. Je kunt een goede balans vinden tussen het grote plaatje en het zetten van kleine stappen. Tot de werkzaamheden behoren het ontwerpen van de beste online klantervaring, het uitwerken van nieuwe functionaliteit binnen de online kanalen, actief bijdragen aan het versterken van user centered werken binnen de gemeente en werk je samen met product-eigenaren en ontwikkelaars in een Agile Scrum werkwijze.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. Je bent in het bezit van een WO/HBO niveauopleiding in een relevante richting voor UX Design. Bijvoorbeeld Human Computer Interaction, User Experience Design, Interaction Design of een WO/HBO opleiding in combinatie met aantoonbare training in het vak van UX Design.
4. Je hebt minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als UX Designer waarvan de laatste 4 jaar op het ontwikkelen en verbeteren van ingewikkelde interactiepatronen.
5. Je hebt brede ervaring met service designtechnieken en het opstellen van customer journeys, user stories, wireframes, prototypes en stroomdiagrammen.
6. Je hebt aantoonbare ervaring in het werken in multidisciplinaire teams.
7. Je hebt aantoonbare ervaring met user centered werken.
8. Je hebt ruime ervaring van Sketch, Invision en Adobe Creative Suite in de laatste 4 jaar.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt kennis van Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).
2. Je hebt kennis van Agile en Scrum projectaanpak.
3. Je hebt ervaring met UX Design in online publieke dienstverlening.
4. Je hebt ervaring met Design Systems.

Competenties:
- Klantgerichtheid
- Stressbestendig

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 1 september 2019
Duur: 1 september 2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 28-36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 18-07-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.Keywords: UX, designer, gemeenteEMPLOYER:

Company:
ICQ Flex Profs
contact person:
Sharon van Vliet - Pentury
type:
contracting, temp job
status:
open
location:
Amsterdam
region:
Noord-Holland
hourly rate:
marktconform
start date:
zsm
reference:
ITC-ICBO02877
duration:
6 months
prolongation:
Yes
hours per week:
36 hours
posted:
07-11-2019 22:47:47
result list  |  previous  |  next  |  all vacancies