Senior Informatiespecialist, Den Haag

Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Senior Informatiespecialist.

Omschrijving opdrachtgever:
Het ministerie van Justitie en Veiligheid bestaat uit een bestuursdepartement naast een aantal uitvoeringsorganisaties zoals de Immigratie en Naturalisatie Dienst, Dienst Justitiële Inrichtingen, het Openbaar Ministerie, etcetera. Binnen het bestuursdepartement zijn de beleidsdirecties georganiseerd en de ondersteunende taken, zoals P&O, Informatisering en het Dienstencentrum. Het Dienstencentrum richt zich op facilitaire diensten, inkoop, ICT en de informatiehuishouding. Het team Advies Informatievoroziening (AIV) is onderdeel van de afdeling Klantondersteuning binnen het Dienstencentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het team AIV verzorgt de ondersteuning van het digitaal, zaakgericht werken in het DMS DigiJust (FileNet), het samenwerken in Sharepoint en digitaal vergaderen met de vergadertoepassing iBabs. Gebruikers kunnen er terecht met concrete vragen, voor instructies maar ook voor advies om de informatiehuishouding beter op orde te krijgen.Daarnaast is het team verantwoordelijk voor het duurzaam toegankelijk houden van archiefwaardige informatie, zowel in papieren als digitale vorm. Informatieverzoeken worden afgehandeld en er wordt zo nodig archiefonderzoek gedaan.

Omschrijving opdracht:
Eind 2016 is een programma ‘Samen Digitaal - Informatie op orde’ gestart om met alle directies binnen het Bestuursdepartement van JenV aan de slag te gaan met het verbeteren van de informatiehuishouding. Dit levert een flinke hoeveelheid extra klantvragen op naar begeleiding, advisering, instructie, analyse van huidige informatieverzamelingen, analyse van werkprocessen, etc.

De Senior Informatiespecialist wordt ingezet op de begeleiding en advisering van werkgroepen ‘Samen Digitaal’ (en soms als projectleider) om te komen tot concrete verbeterplannen voor de Informatiehuishouding. Daarnaast wordt meegewerkt in de diensten die het team AO levert: gebruikersondersteuning, analyse van netwerkschijven en andere informatiebronnen, adviseren over archivering, verzorgen van instructies en workshops over digitaal, zaakgericht werken, archiefvorming, e.d. Waar nodig wordt de aanpak steeds doorontwikkeld. Er zijn procedures voor het uitvoeren van een zogenaamde i-Scan, voor een i-Wasstraat en voor de migratie van informatie van netwerkschijven naar het DMS.

De werkzaamheden:
Deelnemen in het programma Samen Digitaal in de rol van deskundige en procesbewaker, gericht op het opstellen en uitvoeren van een verbeterplan Informatiehuishouding. Met de collega’s in het team vaststellen van de benodigde dienstverlening en die dienstverlening inplannen. Uitvoeren van de verbeteracties op de informatiehuishouding binnen de directies, zoals het beoordelen van informatie op netwerkschijven en in mailboxen, het adviseren over het overbrengen van informatie naar het DMS DigiJust, het adviseren over het werken in ‘samenwerkruimten’ (Sharepoint), het adviseren over digitaal en zaakgericht werken in DigiJust, het beoordelen van zogenaamde ‘zaaksjablonen’, etcetera. Mee ontwikkelen en uitvoeren van workshops op het gebied van ordenen van informatie, archiefvorming, zoeken&vinden. Een bijdrage leveren in de ontwikkeling van ‘best practices’ en procedures voor het verbeteren van de informatiehuishouding op basis van ervaringen in de diverse werkgroepen Samen Digitaal. In specifieke gevallen optreden als projectleider voor een specifiek, omvangrijk of extra complex verbetertraject bij een organisatieonderdeel.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor een selectiegesprek op de aangegeven data.
2. Je bent beschikbaar voor 36 uur per week voor de periode vanaf 5 juni 2019 tot einde opdracht.
3. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau, gericht op informatiemanagement.
4. Je hebt 10 jaar ervaring met gebruikersondersteuning, instructie en advisering, waarvan vijf jaar ervaring met verbetertrajecten binnen de rijksoverheid op het gebied van informatiemanagement.
5. Je beschikt over het certificaat Prince II Foundation.
6. Je hebt kennis van en zelf gewerkt met diverse Document Management Systemen, onder meer op basis van FileNet.
7. Je beschikt over het certificaat Content Management Advanced Sharepoint 2013 of 2016.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring met analyse en waardering van informatieverzamelingen.
2. Je hebt ervaring met het ontwikkelen van methoden en procedures voor verbetertrajecten m.b.t. de informatiehuishouding.
3. Je hebt ervaring als recordmanager.
4. Je hebt ervaring met het ontwikkelen en geven van workshops.

Beoordelingscriteria interview:
- Gemotiveerde belangstelling voor organisatie/functie
- Past binnen het team (enthousiast, resultaatgericht, geduldig)
- Is in staat om eigen werkervaring te vertalen naar klantsituatie
- Beschikt over uitstekende communicatie- en luistervaardigheden

VOG:
Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.

Geheimhoudingsverklaring:
Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 05-06-2019
Duur: ca. 16 maanden
Optie op verlenging: nnb
Inzet: gemiddeld 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 23-05-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 28 mei 2019 en 3 en 4 juni 2019

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.Keywords: informatie, specialist, manager, seniorEMPLOYER:

Company:
ICQ Groep
contact person:
Ron Brussaard
type:
contracting, temp job
status:
open
location:
Den Haag
region:
Zuid-Holland
hourly rate:
marktconform
start date:
zsm
reference:
ITC-ICBO02272
duration:
12 months
prolongation:
Yes
hours per week:
36 hours
posted:
05-15-2019 13:18:07
result list  |  previous  |  next  |  all vacancies