Newest IT&T contracts

Projectmanager: backlog, planning, opvolging, monitoring Utrecht/Delft
Voor Rijkswaterstaat zijn wij op zoek naar een Projectmanager: backlog, planning, opvolging, monitoring. Omschrijving opdracht: Het programma AIRBIM werkt aan een nieuwe toekomst voor het Asset management bij RWS. Om daar op voorbereid te zijn is RWS begonnen met een kwaliteitsslag op basis van de oude situatie. Het project “Van Veel naar 3” (VVn3). De vele huidige deeloplossingen worden gesaneerd tot 3, functioneel beheer wordt versterkt en er wordt aan datakwaliteit gewerkt. VVn3 is een regieproject. In de lijn organisatie zijn onder regie van VVn3 9 teams bezig om backloggestuurd klussen in te richten en uit te voeren. VVn3 heeft zelf ook nog 3 teams. Jij bent de rechterhand van de trekker van VVn3. Je krijgt de backlog onder je hoede. Je zorgt ervoor dat deze van hoge kwaliteit is door continue de teams hierop te bevragen en ze te stimuleren tot transparantie. Op basis van jouw opstelling volgt VVn3 de klussen. Met de backlog verzorg je een consistent beeld over samenhang, prioriteit en voortgang. Je richt een monitor in op basis waarvan we de omgeving geïnformeerd houden over onze voortgang. Ons hoogste niveau is een 3 maandelijkse cyclus waarin de stakeholders de prioriteit bepalen. Je bent in staat om in voorkomende gevallen het VVn3 team teleiden. Het speelveld lijkt eenvoudig maar heeft een politieke achtergrond. VVn3 betekent immers ook dat deeloplossingen afvallen, of dat een lokaal team activiteiten uit moet gaan voeren die het liever niet doet. Je bent nieuwsgierig en je schrijft makkelijk. Het zal vaak voorkomen dat je zelf backlogbeschrijvingen maakt. Taken/werkzaamheden: Je werkt landelijk voor het project VVn3. Vaak is dat vanuit Utrecht, Rijswijk of Delft, maar ook de regionale vestigingen van RWS zijn je domein. Je inventariseert met de lijnteams de backlogitems en maakt deze presentabel. In overleg met de programmaplanner van het bovenliggende AIRBIM programma van RWS richt je backlog en planning zodanig in dat deze consolideerbaar zijn op een hoger niveau. Je inventariseert de voortgang en richt hier een actieve, stimulerende monitor op in. Na de initiële inrichting heb je voldoende volharding en plezier in deze activiteiten om er een langere periode aan te besteden. Het helpt als je enige kennis van Asset management hebt omdat je dan makkelijk in staat zult zijn de inhoudelijke gesprekken te volgen. Je levert een bijdrage aan het risicomanagement van het programma AIRBIM. Je werkt landelijk voor het project VVn3. Vaak is dat vanuit Utrecht, Rijswijk of Delft, maar ook de regionale vestigingen van RWS zijn je domein. Je inventariseert met de lijnteams de backlogitems en maakt deze presentabel. In overleg met de programmaplanner van het bovenliggende AIRBIM programma van RWS richt je backlog en planning zodanig in dat deze consolideerbaar zijn op een hoger niveau. Je inventariseert de voortgang en richt hier een actieve, stimulerende monitor op in. Na de initiële inrichting heb je voldoende volharding en plezier in deze activiteiten om er een langere periode aan te besteden. Het helpt als je enige kennis van Asset management hebt omdat je dan makkelijk in staat zult zijn de inhoudelijke gesprekken te volgen. Je levert een bijdrage aan het risicomanagement van het programma AIRBIM. Opleiding: - Afgeronde opleiding bedrijfskundige opleiding op Bachelor niveau; Werkervaring: - Enkele jaren met planningen in tools als Excel. - Enkele jaren in een agile omgeving met opstellen en onderhoud van de backlog - Enkele jaren ervaring met een grote organisatie, waarbij je zelf meerdere afdelingen raakt. Soft skills: - Gericht op verbinding en samenwerking, intern en extern. - Taai en vasthoudend, geduldig en prettig Hard skills: - Affiniteit met informatievoorziening en ICT. - Affiniteit met en enige kennis van assetmanagement. - Planningen gemaakt en beheerd. - Rapportages verzorgd Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt aantoonbaar in 2 projecten de verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke voortgangsrapportage gedragen. 2. Je hebt aantoonbaar 4 jaar ervaring in een organisatie met meer dan 500 medewerkers. 3. Je hebt aantoonbaar 2 jaar ervaring in een agile aanpak. 4. Je hebt aantoonbaar 2 jaar ervaring met planningen. 5. Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding. 6. Je werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS. 7. Je dient te beschikken over voor de uitvoering van de opdracht geschikte elektronische hulpmiddelen. De elektronische hulpmiddelen worden niet door Rijkswaterstaat ter beschikking gesteld. Onder elektronische hulpmiddelen vallen mobiele telefoon, computer, laptop en/of tablet. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over HBO-opleiding afgerond met bedrijfskundige elementen. 2. Je hebt aantoonbaar ervaring met backlogplanning en sturing in een diversiteit aan projecten. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht/Delft Startdatum: zsm Duur: 31-12-2021 Optie op verlenging: 1x maximaal 12 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Enterprise Architect Den Haag
Advisering en consultancy bij de inrichting van Sparx Enterprise Architect en de centrale architectuur repository. Hoofdtaken zijn hetadviseren van de modelmanager van DICTU en het maken van technische scripts om het gebruik van Sparx EA te verbeteren. Secundaireactiviteiten zijn het geven van workshops en training in de tool Sparx EA en de daarbij gebruikte modelleertaal Archimate 3 aan dearchitecten van DICTU. Aan laten sluiten van de inrichting op de werkwijze en het architectuurproces van DICTU. Coachen en begeleidenvan domeinarchitecten bij het maken van architecturen in de EA repository. Modelmanager taken waaronder overzetten solutions, aanjagenreferentie architecturen en standaard bouwblokken. Het werk zal bestaan uit consultancy op afroep, opgedeeld in dagdelen. De geschatteomvang is maximaal enkele dagen per maand. Waar mogelijk kunnen werkzaamheden op afstand worden uitgevoerd. Alles in goed overleg.Binnen DICTU is begin 2018 het architectuurproces vastgesteld en opgenomen in het Processenhuis. Onderdeel daarvan is het opzetten vaneen centrale architectuur repository waarin alle architectuurmodellen van DICTU en haar klanten worden ondergebracht. De tool diedaarvoor is gekozen is Sparx Enterprise Architect 14 (EA). De inrichting en implementatie doen we als architecten zelf. Om dit goed tekunnen doen hebben we op afroep consultancy nodig. Het proces van inrichting van de tool en het komen tot een architectuurproces heeftzijn eigen dynamiek en doorlooptijd. Een constructie op afroep in de vorm van een strippenkaart is daarom essentieel. Het is op voorhandniet te zeggen wanneer inzet specifiek benodigd is.Ervaring met het opzetten van centrale architectuur repositories bij andere bedrijven, voorkeur overheid / semi-overheidAutorized Training Partner van SparxValue Added Reseller van SparxSparx Enterprise Architect: zowel als gebruiker als modelmanager, als beheerder (scripting)TOGAF Practitioner, ArchiMate 3 (certified), Sparx Enterprise ArchitectBachelor (Bedrijfskundige) Informatica of vergelijkbare opleidingDICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.
Senior Database Administrator Apeldoorn
Voor het Kadaster zijn wij op zoek naar een Senior Database Administrator. Omschrijving opdrachtgever: Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. Binnen Kadaster IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken. Daarnaast kan je in overleg met je team vanuit huis werken. Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld. Omschrijving opdracht: SHW is het systeem dat Ruimte en Advies ondersteunt bij het uitvoeren van de landinrichtingswerkzaamheden en uiteindelijk zorgt voor het aanmaken van de ruilverkavelingsakte en de verwerking in KOERS. SHW kent een lange, ingewikkelde geschiedenis, met een complex opgebouwde Oracle database waar we bijna dagelijks onderhoud en verbeteringen op uitvoeren. Deze verbeteringen zijn mede aangedragen door twee Amerikaanse medewerkers van Hexagon die op verzoek van de voorzitter van de Raad van Bestuur naar Nederland zijn gekomen (najaar van 2018) en een analyse op de performance van SHW hebben gedaan. De focus van dit bezoek lag op GeoMedia (SHW), maar ook de Oracle database is meegenomen in de analyse. Er is gebleken dat de Oracle database van SHW extra complex is vanwege het gebruik van Oracle Workspace Manager (OWM). De gewenste functie in het RenA IT-team gaat verder dan het ‘slechts’ in de lucht houden van de database, we zoeken ook iemand die gespecialiseerd is in het optimaliseren van queries, stored procedures en views. Deze werkzaamheden kosten veel tijd en kunnen alleen worden ingevuld als de Oracle specialist diep in de functionaliteit duikt. In de praktijk blijkt nu dat de gebruikers steeds vaker tegen onverwachte problemen aanlopen bij het gebruik van SHW. Functionaliteit die voorheen probleemloos kon worden uitgevoerd blokkeert soms om onduidelijke redenen. Dit lijkt te wijten aan de groei van de database en de toename van historische records. Deze problemen moeten worden aangepakt en hier is unieke kennis voor nodig. Bij SHW is erg veel gebruikt gemaakt van stored procedures en functies in de database. De database omvat dus meer dan alleen opslag van gegevens. Deze stored procedures en functies moeten stuk voor stuk worden geanalyseerd en geoptimaliseerd. Hiervoor is naast de technische Oracle kennis ook functionele kennis van SHW en het herverkavelingsproces vereist. Bovendien gaan Oracle kennis en C# kennis hand in hand. De combinatie van kennis van Oracle en C# is een voorwaarde om het team maximaal te ondersteunen. Binnen het RenA IT-team is het belangrijk dat de database in goede handen is en dat er snel aanpassingen mogelijk zijn. Deze kennis wordt ook tijdens refinements als inbreng verwacht, want bij elke ontwikkeling is het belangrijk voor het team om te weten wat de mogelijkheden zijn van de database. Naast de standaard invalshoek om het in de applicatie (vaak C#) op te lossen hebben, is er met de database-kennis nog een extra invalshoek; de database/Oracle. Op die manier kunnen we de beste oplossing realiseren en de kracht van de database optimaal benutten. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring als DBA (ontwerp, bouw, test, integratie). 2. Je hebt aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring met databases (Oracle). 3. Je hebt aantoonbaar minimaal 2 jaar ervaring met OWM. 4. Je hebt aantoonbaar minimaal 2 jaar ervaring met het werken in een scrum team. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal twee jaar kennis van en ervaring met OWM en vijf jaar kennis van en ervaring met databases (Oracle). Competenties: - Specifieke inzet (complexe materie) - Houdt van een complexe en abstracte omgeving - Teamspeler Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn Startdatum: 13-04-2020 Duur: tot 31-07-2020 Optie op verlenging: nee Inzet: 24-32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 02-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technisch Applicatiebeheerder Eindhoven
Referentienummer: BTIT31543 Omgeving: Eindhoven Startdatum: z.s.m. Duur / Einddatum: 6 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: vrijdag 3 april om 09:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Technisch Applicatiebeheerder voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Onze opdrachtgever streeft ernaar om een digitaal meesterschap te behalen in 2020, dit betekent een hoop werk aan de winkel. Daarom zijn zij op zoek naar ambitieuze, klantgerichte DevOps Engineer om hun team te versterken. In het team waar je in komt te werken ben je verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van infrastructuur, applicaties en processen van de portalen en integratie platformen in een steeds sneller wordende wereld. Zij concentreren zich op de excellent run van bedrijf kritische applicaties. Hierbij zal je creatieve oplossingen moeten bedenken waarbij je balanceert tussen de noodzaak van snelle opleveringen en een stabiel applicatielandschap. Naast beheer van de platform omgeving en vergaande automatisering concentreer je je samen met je team genoten op de way of working van jezelf en je team om als team iedere dag een stukje beter te worden in technologie en proces. Taken/werkzaamheden: Vergaande automatisering om zo tot een gestroomlijnde en gebruiksvriendelijke CI/CD pipeline te komen. Om dit te kunnen bereiken zal je nauw samenwerken met development teams, functioneel beheerders en eindgebruikers waarbij er geprofiteerd wordt van jouw technische vaardigheden, communicatie skills, gigantische “can-do” mentaliteit en kritische blik. Je gaat aan de slag in een omgeving waar geen dag hetzelfde is. Naast de samenwerking met development teams zal je de regie voeren over verschillende leveranciers/implementatiepartners om als Formule 1 team controle te houden over een goed presterende machine. Hierbij zal je ook regelmatig onder de motorkap duiken om zo de nodige upgrades uit te voeren om zo op het podium te kunnen blijven. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau. Je hebt ervaring in DevOps, waarbij de nadruk ligt op Ops. Je hebt meerdere jaren ervaring als DevOps Engineer. Je hebt ervaring met het beheren van op .NET gebaseerde webapplicaties op zowel infrastructuur als applicatie niveau. Je hebt ervaring met Sitecore of andere web-based ‘Enterprise’ CMS-pakketten. Je hebt kennis van beheer en onderhoud van Azure Saas, Azure Paas, Windows en Linux servers. Je kunt bijdragen in definitie van de product visie en roadmap je eigen ideeën. Je kent de beste technische oplossing voor gebruikers requirement. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je kennisgebieden zijn Azure DevOps Azure Integrated Services Sitecore 8+ .NET Windows Server 2012+ Linux (CentOS) Microsoft SQL Server 2016+ Powershell Biztalk Atlassian suite Agile/Scrum ITIL Dynatrace Competenties: Kennis om werk te structureren en kan juiste prioriteiten te bepalen (Als het druk is, laat jij je niet gek maken) Proactieve werkhouding richting Dev/Ops teams en eindgebruikers
Senior Software Engineer Java 32-40 p/w Apeldoorn
Referentienummer: BTIT31541 Omgeving: Apeldoorn Startdatum: 11 mei 2020 Duur / Einddatum: 31 december 2020 Optie op verlenging: Ja 1 x 12 maanden Aantal uur per week: 32-40 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: vrijdag 10 april om 09:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Software Engineer Java voor 32 tot 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? De organisatie registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert de organisatie ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. Binnen de organisatie IT afdeling werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken. Daarnaast kan je in overleg met je team vanuit huis werken. Omdat de organisatie innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld. Omschrijving project waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld: Het team Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG) zoekt een senior software ontwikkelaar. In de landelijke voorziening BAG worden alle adressen en gebouwen in Nederland zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart vastgelegd. Taken/werkzaamheden: Uitwerken van OpenAPI 3.0 specificaties. Wijzigen en toevoegen van applicatie code (Maven, Java, Spring frameworks). Ondersteunen van testautomatisering aan Testers. Automatiseren van Deployments (Docker, Jenkins, Spring Boot, private PaaS). Deelnemen in een Scrum / DevOps team (stand-ups, retrospectives, refinements, poker planning e.d.). Uitvoeren van impactanalyses, planningssessies. Toepassen en bijhouden van Java ontwikkelstandaarden. Ondersteunen van Junior/Medior Software Engineer (code review). Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt HBO werk- en denkniveau, verkregen op basis van een afgeronde opleiding IT. Je hebt minimaal 5 jaar kennis van en relevante werkervaring met systeemontwikkeling en integratie. Je hebt minimaal 5 jaar zelfstandigheid en ervaring in zowel beheer- als vernieuwingstrajecten. Je hebt minimaal 3 jaar gedegen kennis van de te gebruiken methoden en technieken. Je hebt minimaal B2 taalniveau Nederlands. Je hebt minimaal 6 maanden ervaring met de dienst BAG als ontwikkelaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Competenties: Resultaatgericht Klantgericht Kwaliteitsbewust Goede communicatieve vaardigheden
senior Functioneel beheerder DigiInkoop Utrecht
Defensiebrede ondersteuning functioneel beheer DigiInkoop. Inwerken toekomstige vaste medewerker op de functie. Ordina, de leverancier van het systeem, doet de technische support, De adviseur DigiInkoop doet voor Defensie de 1e-lijns functionele support en Logius (BZ) doet de 2e-lijns functionele support, die Ministerie overstijgend is. We zoeken iemand die zelfstandig kan werken, DigiInkoop goed kent en veel ervaring heeft als functioneel beheerder van DigiInkoop bij Defensie of bij Logius. De kandidaat is bekend met de door Defensie aangedragen problematiek en/of kan daar snel op ingewerkt worden.Onze adviseur DigiInkoop, wil het functioneel beheer van het huidige DigiInkoop systeem overdragen per 24 juni a.s. Hij gaat per 25 juli 2020 met pensioen en wil nog vakantiedagen opnemen. Omdat we nog maar weinig tijd hebben is het van belang dat de persoon die wij aannemen ervaren is en de problematiek op het gebied van DigiInkoop bij Defensie kent, of zich heel snel eigen kan maken. Wij willen hiervoor liefst per 1 april, of zo snel als mogelijk, iemand inhuren.Eisen:5 jaar ervaring op het gebied van functioneel beheer3 jaar ervaring met het werken bij Ministeries5 jaar ervaring met DigiInkoopLiever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Projectmedewerker (Materieel Logistiek) Utrecht
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Projectmedewerker. Achtergrond opdracht: De werkzaamheden worden verricht binnen de Sectie Systemen van de Afdeling Systemen & Analyse van het Matlogco. De doelstelling van de Afdeling Systemen & Analyse is het leveren van een bijdrage aan het optimaliseren van de instandhouding en het realiseren van de vereiste materiële beschikbaarheid van grondgebonden systemen gedurende de gehele levensduur. Functionaris is werkzaam binnen de Sectie Systemen. De doelstelling van de Sectie Systemen is de uitvoering van projecten, zowel projectvoering als projectondersteuning, normstelling binnen het (wapen)systeemmanagement en het ontwikkelen en onderhouden van (prioritaire) kennisgebieden over de gehele integrale levensduur van de toegewezen Defensie brede grondgebonden C-systemen. De sectie Systemen bestaat uit de clusters Wielvoertuigen, Genie, Operationele Installaties en Overige Goederen. Omschrijving opdracht: Functionaris krijgt door zorg van het Clusterhoofd projecten en systemen toegewezen. Functionaris is belast met leiding geven aan zijn projectteam. Treedt op als projectleider van het (de) aan hem toegewezen voorzien-in materieelsproject(en). Bij de instandhouding van materieel is functionaris verantwoordelijk voor de realisatie van het normstellende aspect in het systeemmanagement, inherent aan de instandhoudingfase van systemen behorende tot het materieelassortiment van een sectie. Functionaris heeft in zijn werkgebied voornamelijk materieelsproject(en) /systemen met een hogere complexiteit op de aspecten Product (P), Tijd (T) en Geld (G) en technologie. Functionaris gebruikt zijn kennis en expertise op zijn vakgebied om de behoeftestellers advies te kunnen geven. Hiertoe houdt functionaris zijn kennis op peil. NB. De projectmanager van een project is niet noodzakelijkerwijs de systeemmanager van diezelfde systemen.` 1. Functionaris treedt op als projectleider van het (de) aan hem toegewezen project(en), door: - het opstellen van een projectinitiatiedocument (PID), lees projectplan, inclusief de erbij behorende capaciteits-, tijd-, financiële- en activiteiten(mijlpalen) planning; - het tijdens de uitvoering van zijn project bewaken van de algehele voortgang in het bijzonder op de aspecten Product (P), Tijd (T) en Geld (G); - het periodiek rapporteren over de voortgang van zijn project aan zijn sectie-/afdelingshoofd én aan de (vertegenwoordiger van de) opdrachtgever op de aspecten P, T en G; - het geven van leiding aan (de vergaderingen van) het projectteam; - het (doen) vertalen van de functionele eisen naar een programma van eisen (PVE); - het evalueren van offertes en het maken van (een advies over) de keuze voor een potentiële leverancier; - het binnen met de opdrachtgever overeengekomen grenzen zelfstandig nemen van beslissingen over het behalen van mijlpaalproducten (bijv. studierapporten, programma van eisen (PVE), uitnodiging tot prijsopgave, bestelopdracht/contract alsmede of systeemplan) dan wel bij afwijkingen die niet binnen zijn mandaat vallen het tijdig in overleg treden met vooral de opdrachtgever om samen met hem alternatieven uit te werken; - het (laten) uitvoeren van systeem- en acceptatietesten; - het opzetten en bijhouden van een up-to-date projectadministratie; - het samen met de gebruiker en toekomstig instandhouder opstellen van een systeemplan waarin de inrichting van de instandhouding op het gebied van onderhoud, logistiek en beheer in normen is vastgelegd; - het tijdig voor de invoering van het systeem/materieel (doen) opleveren van relevante documenten (o.a. systeemplan, in- en afvoerinstructie en technische documentatie), van reservedelen, van onderwijsleermiddelen, van opleidingen etc.; - het in de introductiefase coörineren van de informatievoorziening aan de toekomstige gebruikers en het leveren van ondersteuning bij de operationele ingebruikname; - ondersteunen van de systeemmanager bij de afh ndeling van eventuele garantieclaims en/of resterende contractuele aangelegenheden; - het compleet overdragen van het ingestroomde systeem/materieel aan een systeemmanager. 2. Functionaris treedt op als systeemmanager van de aan hem toegewezen systemen/materieel door: - het compleet overnemen van het ingestroomde systeem/materieel van een projectmanager (cat.1, cat.2 of cat.3); - het tijdens de instandhouding in het systeemoverleg periodiek evalueren/vaststellen met de gebruiker en de instandhouder, zowel in de rol van onderhouder als van assortimentsmanager, of de gevraagde beschikbaarheid nog steeds wordt geleverd én tegen de laagste kosten bijv. op basis van lessons learned m.b.t gebruik dan wel instandhouding; - het in voorkomend geval aanpassen van de normering zoals vastgelegd in het systeemplan; - het maken van afspraken met gebruiker en instandhouder over de mate van diepgang van de instandhoudingbeheersing en de daaraan gekoppelde informatie-behoefte (materiële beschikbaarheid, performance, kosten of daarvan afgeleide parameters); - het geven van leiding aan het interne systeemteam; - het rapporteren aan zijn sectie-/afdelingshoofd over de stand van zaken m.b.t. de instandhouding; - het regelmatig evalueren of het toegewezen, geraamde, exploitatiebudget voor het lopende jaar voldoende is bij het afgesproken gebruik én beschikbaarheid en het in voorkomend geval aanpassen van het budget (omhoog dan wel omlaag) en/of het geven van adviezen/maatregelen of en hoe dit efficiënter kan; - het opstellen van (aangepaste) exploitatieramingen voor de T+1 en verder; - het opzetten en bijhouden van een bruikbaar en compleet archief m.b.t. alle aspecten van de instandhouding (database lessons learned); - het in samenwerking met de projectmanager van het afgesloten project, afhandelen van eventuele garantieclaims en/of resterende contractuele aangelegenheden. 3. Functionaris gebruikt zijn kennis en expertise op zijn vakgebied om: - de behoeftestellers advies te kunnen geven bij het opstellen van de functionele systeemeisen; - de Matlogco te vertegenwoordigen in relevante nationale en internationale fora/overlegorganen waarbij ook de rol van voorzitter of secretaris tot de mogelijkheden behoort; - zijn sectie-/afdelingshoofd én de behoeftestellers te adviseren over de realiseerbaarheid (P) en de haalbaarheid (T en G) van de ingediende behoeftestellingen; - studies of beproevingen bij (wetenschappelijke) instituten en interne/externe bedrijven te initiëren, begeleiden en te evalueren teneinde vraagstukken toekomstgericht te kunnen beantwoorden; - bruikbare, hoogwaardige adviezen te geven op het gebied van beleid- en architectuurontwikkeling. 4. Functionaris houdt zijn kennis op peil door: - het volgen van de technische ontwikkelingen in zijn vakgebied o.a. door het deelnemen aan congressen en seminars en het lezen van relevante publicaties; - het volgen van relevante cursussen op het gebied van project- en systeemmanagement. Speelruimte: - Functionaris is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde werk binnen de aan hem toegewezen projecten (P, T en G) en systemen (systeemplan - normsteller) in het kader van het project- resp. systeemmanagement. - Functionaris is hierover verantwoording verschuldigd aan het hoofd van zijn productsectie en aan de opdrachtgever/behoeftesteller dan wel gebruiker. - De ruimte voor vrije keuze is mede bepaald door algemene beleidsaanwijzingen en (financiële) regelgeving die Matlogco-breed van belang zijn bij project- en systeemmanagement in o.a. het voorschrift projectmanagement Matlogco en het handboek ILS. - Functionaris neemt zelfstandig beslissingen over de wijze waarop het projectteam of systeemteam wordt aangestuurd en hoe de te leveren producten tot stand komen binnen de randvoorwaarden zoals vastgelegd/overeengekomen in het project- resp. systeemplan. Gewenst profiel: A. Functionaris beschikt over de benodigde kennis: - op het vakgebied van de sectie en - van het materieellogistieke proces. B. Functionaris heeft inzicht in: - de structuur, werkwijze en het optreden van de OPCO's, Bestuursstaf en bedrijven (besturingsmodel). C. Functionaris is vaardig in: - het geven van leiding aan (zijn) medewerkers; - het managen van aan hem toegewezen werkzaamheden en - in het zich zowel mondeling als schriftelijk uitdrukken in de Nederlandse, Engelse en eventueel de Duitse taal. Contacten: Functionaris onderhoudt contacten met: - Vertegenwoordigers van Defensiestaf en de Operationele Commando's in hun rol als opdrachtgever en gebruiker o.a. tijdens de behoeftestellingsfase en de instroming en instandhouding van het materieel/de systemen; - Verwervers, FEZ-medewerkers en (project)controllers intern de Matlogco tijdens de verwerving en instandhouding; - Vertegenwoordigers van de (inter)nationale industrie tijdens het voorzien-in proces o.a. bij RFI, UTP en tijdens de contractonderhandelingen en tijdens de instandhouding o.a. bij opstellen raam- en afroepcontracten, bestellingen plaatsen etc; - Vertegenwoordigers van (inter)nationale (overheid)instanties om de samenwerking te zoeken en daardoor aansluiting te vinden bij relevante ontwikkelingen; - Vertegenwoordigers van de Matlogco-bedrijven - accountmanagers, assortimentsmanagers etc. - tijdens de projectfase i.v.m. de inrichting van de instandhouding en tijdens de instandhoudingfase i.v.m. het realiseren van de gevraagde beschikbaarheid tegen de laagste kosten. Overige informatie: Functionaris kan worden belast met de waarneming van het afdelingshoofd. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over HBO werk- en denkniveau door een afgeronde HBO opleiding (technisch of bedrijfskundig) of een vergelijkbare militaire opleiding binnen de NLDA; - Je hebt een functie vervuld als projectmanager - Je hebt een functie vervuld binnen het materieellogistieke domein. Competenties: - Creatief - Communiceren - Analyseren - Samenwerken - Organisatiegericht - Ontwikkelen medewerkers - Plannen en organiseren - Resultaatgericht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: circa 38 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 31-03-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technisch Applicatiebeheerder (2fte) Odijk
Referentienummer: BTIT31536 Omgeving: Odijk Startdatum: 01 juli 2020 (De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag) Einddatum: 30 juni 2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: donderdag 2 april om 16:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar twee Technisch Applicatiebeheerders voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Informatievoorziening (IV) van de organisatie is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd. Binnen het Programma Vernieuwend Registreren (PVR) houdt het cluster OPP zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces. Er wordt gewerkt met agile/Scrum in een dynamische context met veel nieuwe elementen, waardoor een flexibele opstelling, leergierige houding en doorzettersmentaliteit onmisbare persoonskenmerken zijn. Het vernieuwen van de informatievoorziening voor het operationeel proces, waarmee een robuuste informatievoorziening en uitfasering van de huidige ‘oude’ informatiesystemen wordt bereikt. Het gaat hierbij om een geïntegreerd informatiesysteem, dat op een uniforme, gebruiksvriendelijke en moderne wijze te bedienen is door een grote gebruikersgroep – uiteindelijk zo’n 40.000 gebruikers. Taken/werkzaamheden: Het zorgdragen voor de continuïteit van de Cloud en applicatie infrastructuur componenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstelen inzake het wegnemen en oplossen daarvan. Uitvoeren Deployment-, Migratie- en database scripts in combinatie met de Installatiehandleiding. Opstellen en uitvoeren van bouw scripts (incl. maken van de handleiding). Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen. Het adviseren als voorbereiding op de (verdere) ontwikkeling van componenten, zonder directe terugval op technisch specialisten. Het adviseren ten aanzien van de samenhang van de Cloud componenten met andere applicaties en andere (Bedrijfsvoering) processen. Het doen van voorstellen in het kader van de administratieve organisatie rond de applicatie infrastructuur componenten CMDB). Het definiëren, testen en accepteren van nieuwe versies van de Cloud componenten en het opstellen van test plannen en acceptatietesten. Het signaleren, inventariseren, coördineren, beoordelen en prioriteren van (onderhouds) wensen van de (SelfServicePortal) gebruikers van de Cloud componenten, mede op basis van ontwikkelingen in de werkprocessen die door de Cloud componenten ondersteund worden. Het beheren en onderhouden van de (gebruikers)documentatie van de build- en Cloud & deployment componenten. Beheren functionele en technische applicatie configuratie. Het verzorgen van opleiding en instructie aan (nieuwe) gebruikers. Het verzorgen van managementrapportages ten behoeve van de organisatie. Releases. Monitoring. Is de helpende hand voor de integrator in het kader van deployment en geeft advies. Geeft daarnaast ook ondersteuning van de werking van de applicatieve logging en auditing. Vakmatige taken Aanmaken / wijzigen / verwijderen pluggable database. Aanmaken / wijzigen / verwijderen middleware omgevingen (WLS, OSB, SOA). Bouwen van de release het beschikbaar stellen van de software/zippen code packaging en dan release bouwen met versie label. Aanmaken / beheren owners. Communicatie rond de manier van bouw en van de release. Kennis en kunde van ondersteunende deployment scripts en applicaties. Deployment (installeren, test en implementeren van de release op de juiste omgeving). Troubleshooting in Weblogic en OSB configuraties. Sparring partner van Oracle specialisten (ook van Oracle zelf). Analyseren netwerk connectiviteit issues en sparren met netwerk specialisten. Configuration management. Analyse Foutsituaties. Software Development Lifecycle. Andere ontwikkelaars ondersteunen mbt de deployment architectuur en resources. Opstellen release planning op basis van de Road Map en faciliteer je de go live besluitvorming. Verder ontwikkelen/verbeteren release proces. Belegt release issues bij de juiste partijen of lost deze zelfstandig op. Aanspreekpunt Releases. Borgen van de kwaliteit. Oplossen Incidenten. Monitoring executeren. Stakeholder voor Monitoring. Bijhouden en verder ontwikkelen van de CMDB. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal een afgeronde en erkende HBO opleiding (kopie diploma vereist). Je hebt ervaring met continuous deployment / continuous release. Je hebt ervaring met agile werken in een complexe geschaalde omgeving. Je hebt kennis en ervaring met Java. Je bent bereid om te participeren in Piketdiensten. Je hebt minimaal 1 relevantie referentie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met Oracle Exadata, Exalogic, pluggable databases en Enterprise Manager Cloud control in een grote (500+) organisatie (weging 35%). Je hebt ervaring met het breed te participeren in ondersteuning (Multidisciplinair willen acteren) en ontwikkeling van de applicatie waarin een achtergrond in Oracle kennis cruciaal is (weging 25%). Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met Oracle Middleware producten (WLS, OSB, SOA Suite 12c) of vergelijkbaar binnen een grote organisatie. Je hebt ervaring opgedaan om vanuit de PaaS opzet(provider–consumer) de brug te slaan naar de applicatie (weging 20%). Je hebt werkervaring als technisch applicatiebeheerder in een soortgelijke rol. Je hebt ervaring met SelfServicePortals. Je hebt kennis van integratie. Competenties: Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. Luisteren; Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties. Overtuigingskracht; Stemt de wijze van overtuigen af op de reactie van de ander(en), hanteert argumenten die de ander(en) aanspreken en maakt anderen enthousiast met aansprekende beelden en ideeën. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Initiatief; Begint uit zichzelf, wacht niet af, draagt uit eigen beweging ideeën en voorstellen aan en neemt het voortouw bij acties of projecten. Leervermogen; Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Flexibel gedrag; Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Resultaatgericht; Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. Vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen. Is in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicaties snel eigen te maken.
Beleidsmedewerker Wonen-Volkshuisvesting Utrecht
Voor BEL Combinatie zijn wij op zoek naar een Beleidsmedewerker Wonen-Volkshuisvesting. Omschrijving opdrachtgever: De BEL Combinatie is een uitvoeringsorganisatie voor de zelfstandige gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Een organisatie die continu in beweging is en veel ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid. Wij werken vanuit de kernwaarden professionaliteit, openheid, samenwerken en publiek ondernemerschap. Omschrijving functie: Binnen deze organisatie werk je voor de colleges van de gemeente Blaricum, Laren en Eemnes. De functie maakt onderdeel uit van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte. Dit team is onder meer verantwoordelijk voor de ruimtelijke ontwikkeling, wonen en volkshuisvesting, milieubeleid, vastgoed en grondzaken en de inrichting, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte in de drie gemeenten. Binnen dit team ben je onderdeel van een klein cluster van twee personen dat specifiek verantwoordelijk is voor het beleidsveld Wonen. Gezamenlijk met de andere beleidsmedewerker Wonen zorg je voor het beleid en de uitvoering op het gebied van Wonen binnen de drie gemeenten. Dit betekent een diverse functie met een breed takenpakket. Blaricum en Laren maken deel uit van de woningmarktregio Gooi en Vechtstreek (provincie Noord-Holland). Eemnes behoort tot een andere woningmarktregio: Eemvallei (provincie Utrecht). Dit maakt de functie complex, maar interessant. Deze tijdelijke functie is een combinatie van beleidsmatig en uitvoerend werk. Zaken die onder andere opgepakt moeten worden zijn de actualisatie van prestatieafspraken met de woningcorporaties, projecten omtrent het implementeren van het de lokale woonvisies zoals het onderzoeken van de mogelijkheid voor senioren om te wonen nabij voorzieningen en het opstellen van een doelgroepenverordening. Hierbij kijk je over de grenzen van je eigen dossiers heen en werk je nauw samen met andere teams en afdelingen. Taken beleidsmedewerker Wonen/Volkshuisvesting: - Je adviseert bestuurders over het beleid en de uitvoering van het beleidsveld wonen. - Je vertegenwoordigt de gemeente in overlegsituaties met externe partners zoals woningcorporaties. - Je bent verantwoordelijk voor het evalueren en actualiseren van de prestatieafspraken met woningcorporaties. - Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een doelgroepenverordening. - Overige binnen het team voorkomende uitvoerende werkzaamheden. Gewenst profiel: - HBO/WO werk- en denkniveau. - Meerdere jaren werkervaring als (beleids)medewerker Wonen/Volkshuisvesting binnen een gemeentelijke instelling. - Affiniteit met politiek en bestuurlijk gevoelige kwesties. - Kennis van gemeentelijke besluitvormingsprocessen. - Kennis van relevante wet- en regelgeving. - In staat om voor drie gemeentebesturen tegelijk werk te verrichten. Dit vereist een flexibele instelling en het vermogen te kunnen schakelen en prioriteren. - Je hebt - zowel mondeling als schriftelijk - een goede beheersing van de Nederlandse taal. - Een proactieve instelling en een flinke dosis zelfstandigheid. - Je bent sociaal vaardig, toegankelijk en hebt een gezonde dosis humor. - Je bent accuraat en staat sterk in je schoenen. - Drukte in het werk brengt jou door je stressbestendigheid niet van de wijs. - Je bent een collegiale teamspeler en deelt jouw kennis graag met collega’s. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Sociale Geografie, Planologie of ruimtelijke ordening. 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van wonen en volkshuisvesting binnen een gemeentelijke instelling. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen, implementeren en opstellen van beleid. 4. Je bent beschikbaar in de gehele periode tussen 1 mei en 1 december 2020 (geen verlof in de maand augustus). Competenties: - Zelfstandig - Proactief - Flexibel - Analytisch Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 01-05-2020 Duur: 7 maanden Optie op verlenging: nnb Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 9 april 2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Core Clientside Engineer Odijk
Referentienummer: BTIT31534 Omgeving: Odijk Startdatum: 06 juli 2020 (De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag) Einddatum: 30 juni 2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: vrijdag 3 april om 13:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Core Clientside Engineer voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Informatievoorziening (IV) van de organisatie is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd. Het cluster OPP houdt zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening voor het operationeel proces. Er wordt gewerkt met agile/SCRUM in een dynamische context met veel nieuwe elementen, waardoor een flexibele opstelling, leergierige houding en doorzettersmentaliteit onmisbare persoonskenmerken zijn. Doelstelling Het vernieuwen van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces, waarmee een robuuste informatievoorziening en uitfasering van de huidige ‘oude’ informatiesystemen wordt bereikt. Het gaat hierbij om een geïntegreerd informatiesysteem, dat op een uniforme, gebruiksvriendelijke en moderne wijze te bedienen is door een grote gebruikersgroep uiteindelijk zo’n 40.000 gebruikers. Taken/werkzaamheden: De Core Clientside Engineer: • Ontwikkelt (delen) van applicaties door het gebruik van verschillende tools. Heeft kennis en kunde van: Semantic Web Technologies (grafen, triples, RDF en SPARQL) Lexicale analyse in JavaScript en TypeScript met JSON. Selecteren en gebruiken van ontwerppatronen als Reactieve Programming TypeScript Angular 2 t/m 8 Node JS Test-driven-development (TDD), meer specifiek de achtergrond kennen wat TDD is en het kunnen toepassen. Continuous Integration, Continuous Delivery (CI/CD) met tools zoals Jenkins, Maven en Yan. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal een erkende en volwaardige HBO opleiding met diploma afgerond (kopie diploma vereist). Je hebt minimaal 1 jaar relevante ervaring met Semantic Web Technologies opgedaan in de in afgelopen 2 jaar. Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring als Core Client side Engineer en/of Typescript Engineer opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Je bent bereid om te participeren in Piketdiensten. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Je hebt minimaal 1 relevantie referentie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 2 jaar opgedane kennis van Angular 2 t/m 8 (weging 30%). Je hebt minimaal 2 jaar opgedane kennis van Ontwerp patronen, zoals MVC (weging 25%). Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met DSL (Domain Specific Language) (weging 25%). Je hebt ervaring met test-driven-development (TDD), je weet wat het is en hoe je het kan toepassen (weging 20%). Competenties: Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. Luisteren; Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties. Overtuigingskracht; Stemt de wijze van overtuigen af op de reactie van de ander(en), hanteert argumenten die de ander(en) aanspreken en maakt anderen enthousiast met aansprekende beelden en ideeën. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Initiatief; Begint uit zichzelf, wacht niet af, draagt uit eigen beweging ideeën en voorstellen aan en neemt het voortouw bij acties of projecten. Leervermogen; Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Flexibel gedrag; Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Resultaatgericht; Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. Organisatievermogen; Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
Senior Functioneel Beheerder Utrecht
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Functioneel Beheerder. Omschrijving opdracht: Defensiebrede ondersteuning functioneel beheer DigiInkoop. Inwerken toekomstige vaste medewerker op de functie. Ordina, de leverancier van het systeem, doet de technische support, De adviseur DigiInkoop doet voor Defensie de 1e-lijns functionele support en Logius (BZ) doet de 2e-lijns functionele support, die Ministerie overstijgend is. We zoeken iemand die zelfstandig kan werken, DigiInkoop goed kent en veel ervaring heeft als functioneel beheerder van DigiInkoop bij Defensie of bij Logius. De kandidaat is bekend met de door Defensie aangedragen problematiek en/of kan daar snel op ingewerkt worden Inzet Periode: Schatting 1275 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1275 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent tenminste 5 jaar ervaren op het gebied van functioneel beheer. 2. Je hebt tenminste 3 jaar ervaring met het werken bij Ministeries. 3. Je hebt tenminste 5 jaar aantoonbaar meerjarige werkervaring als functioneel beheerder van DigiInkoop. 4. Je hebt tenminste 5 jaar ervaring met de problematiek van DIgiInkoop binnen de Rijksoverheid op het gebied van functioneel beheer. 5. Je hebt ervaring in het zelfstandig uitvoeren van de werkzaamheden; hetgeen blijkt uit het CV. 6. Je bent minimaal 32 uur per week inzetbaar. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt HBO werk- en denkniveau. Dit dient te blijken uit het CV. 2. Je hebt aantoonbaar kennis van de Defensie organisatie in het algemeen. 3. Je hebt aantoonbaar kennis van de processen van DigiInkoop. Dit dient te blijken uit het CV en geeft hiervan 1 voorbeeld in het CV. 4. Je bent binnen 2 weken na akkoord op VOG beschikbaar. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden Duur: 1275 uur Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 31-03-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Overall Projectmanager-Contractmanager Leidschendam-Voorburg
Voor Gemeente Leidschendam-Voorburg zijn wij op zoek naar een Overall Projectmanager-Contractmanager. Omschrijving opdrachtgever: De gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze gemeente met circa 650 medewerkers die zich de komende jaren ontwikkelt naar een regie-organisatie. Zij geven vorm aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruikmakend van nieuwe technologieën. Hun moderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Dit creëert nieuwe vormen van samenwerking, meer eigen verantwoordelijkheid, eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid. Dit alles doen ze onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. De afdeling Project Management en Advies (PMA) is expert op het gebied van project–, proces– en programmamanagement. PMA leidt projecten, processen en programma’s die bijdragen aan de doelstellingen van onze opdrachtgever. Project Vlietvoorde: De afgelopen jaren is er hard gewerkt en zijn er mooie resultaten gehaald binnen de gebiedsontwikkeling Vlietvoorde. De ontwikkeling komt de komende jaren in een andere fase. Door de verkoop van vier deelgebieden in 2017 / 2018 in Vlietvoorde, het sluiten van KOR-overeenkomsten voor deze deelgebieden, het aanstellen van een civiel projectleider voor de uitvoering van de hoofdstructuur en het aansturen van ontwikkelaars op de aanleg van infrastructuur binnen de bouwvelden beweegt de ontwikkeling van Vlietvoorde steeds meer richting uitvoering en verder van initiatief en ontwikkeling. De ruimtelijke uitnodiging en het spoorboekje zien toe op de verdere ontwikkeling van de overige deelgebieden van het gebied Vlietvoorde, de KOR-overeenkomsten zien toe op uit ontwikkelen en realiseren van verkochte deelgebieden. Daarnaast spelen er ook op locaties grenzend aan het plangebied van de ruimtelijke uitnodiging Vlietvoorde ontwikkelingen en initiatieven die raken aan Vlietvoorde en een strategische aansturing vragen. Daarbij valt te denken aan Veurse Horsten, Gamma locatie, De Groene Horsten, Noortheylaan 10 en eventueel in de toekomst nog te saneren resten glastuinbouw in het gebied. Omschrijving opdracht: We zijn daarom op zoek naar een Overall Projectmanager / Contractmanager voor de gebiedsontwikkeling Vlietvoorde. Omschrijving werkzaamheden: - Aansturen op strategisch niveau door de hoofdlijnen en doelstellingen te bewaken vanuit een integrale verantwoording voor het projectresultaat. Daarbij schakelt de kandidaat moeiteloos naar het tactische en operationele niveau als de situatie daarom vraagt. - Met marktpartijen overleg voeren over de voortgang van het project binnen de contractuele afspraken. - Voor de plandelen Noorthey, Vlietvoorde-West en Schakelstuk toewerken naar een overeenkomst voor verkoop van de gemeentelijke grondposities. - Je geeft de civiel projectleider in Vlietvoorde ruimte voor een stevige zelfstandige rol, maar blijft steeds aanspreekbaar op de voortgang en de kwaliteit van de uitvoering. - Nauwe samenwerking met onder andere de stedenbouwkundige, de planeconoom, de vastgoedjuristen, de civiel projectleider, de adviseur archeologie en de projectondersteuner. - Dagelijkse aansturing van het interne en externe projectteam. - Reguliere afstemming met de ambtelijk opdrachtgever en, wanneer aan de orde, de voorbereiding van besluitvorming door het gemeentebestuur en de afstemming daarover met de bestuurlijk opdrachtgever. Gesprekken: Indien wenselijk zijn er gesprekken gepland op dinsdag 7 april 2020 van 13.00 uur tot 16.00 uur via Skype. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar in bestuurlijke organisaties (bij voorkeur gemeentelijke overheid, in dienst of inhuur). 2. Je bent in bezit van diploma van een universitaire opleiding. 3. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring met gebiedsontwikkeling van initiatief tot en met uitvoering van binnenstedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten. 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als integraal eindverantwoordelijk projectmanager van een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in de afgelopen 5 jaar. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van grondexploitatie en vastgoedexploitatie vanuit perspectief van de overheid. 4. Je hebt aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van grondexploitatie en vastgoedexploitatie vanuit het perspectief van een ontwikkelaar. 5. Je hebt aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met innovatieve vormen van selectie van marktpartijen voor de realisatie van woningbouw. Bijv. concurrentie gerichte dialoog of afgeleiden daarvan. Competenties: - Bestuurlijk sensitiviteit - Gevoel voor belangen van verschillende partijen en de capaciteit om deze met elkaar te verbinden. - Groepsgericht leiderschap, teamspeler en klantgericht - Communicatief vaardig - Planmatig en resultaatgericht kunnen werken - Stressbestendig - Besluitvaardig - Flexibel - Goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Leidschendam-Voorburg Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: mogelijk maar nog niet bekend Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 31-03-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zie gesprekken Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectmanager Regionale Energie Strategie voor Regio Foodvalley Ede
Voor Gemeente Ede zijn wij op zoek naar een Projectmanager Regionale Energie Strategie voor Regio Foodvalley. Omschrijving opdracht: In Regio Foodvalley willen we in 2050 energieneutraal zijn. We zijn een RES-regio die volgens de landelijke afspraken in maart 2021 een RES 1.0 moeten opleveren waarin onder andere keuzes staan voor de regio om een bijdrage te leveren aan de opwek van wind en zon. Alsook afspraken hoe we omgaan met de verdeling van warmte in onze regio. Dat is een gevoelig en complex proces waarin 8 gemeenten, 2 provincies, 2 waterschappen en ca. 10 regionale stakeholders de inhoud bepalen. Dit doen we volgens het proces dat we hebben vastgelegd in het Startdocument RES Foodvalley. We werken vanuit consensus en volgen de principes van mutual gains. Omschrijving verantwoordelijkheden: Jij bent verantwoordelijk voor: - Het project- en procesmanagement om van een concept-RES naar een RES 1.0 te komen. - De totstandkoming van een uitvoeringsprogramma RES met bijbehorende organisatie waarbij een duidelijke verbinding wordt gemaakt met de doelstellingen uit de Strategische Agenda van Regio Foodvalley. - Jij geeft sturing aan het kernteam RES (6 mensen) en bent voorzitter van het AO (ambtelijk overleg) RES. Samen met de bestuurlijk trekker bereid je de vergaderingen voor van de stuurgroep RES en samen met de voorzitter van het stakeholdersoverleg, bereid je de stakeholdersoverleggen voor. In beide overleggen wordt verwacht dat je richtinggevende adviezen geeft. Gesprekken: De online interviews zullen plaatsvinden op woensdag 22 april 2020. Gelieve hier rekening mee te houden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 4 mei 2020 tot en met 31 mei 2020 voor 2 - 8 uur per week en vanaf 1 juni 2020 tot en met 3 mei 2021 voor 16 uur per week. 2. Je hebt relevante opleiding op WO niveau (op CV aantoonbaar). 3. Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring met complexe processen met meerdere regionale private en publieke stakeholders met tegengestelde belangen (op CV aantoonbaar). 4. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in de functie van project- of procesmanager (op CV aantoonbaar). 5. Je hebt specifieke ervaring opgedaan met de energietransitie (op CV aantoonbaar). 6. Je hebt kennis van bestuurlijke processen van overheden (op CV aantoonbaar). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis en ervaring met onderhandelingsprocessen, bij voorkeur Mutual Gains Approach (op CV aantoonbaar). 2. Je beschikt over een meegeleverd portfolio met relevante voorbeelden van de door jouw behaalde project-/procesresultaten. 3. Je hebt ervaring met transitiemanagement, bij voorkeur in de energietransitie. 4. Je hebt ervaring in of affiniteit met de Regio FoodValley. Competenties: - Inzicht in de aandachtspunten en patronen van een transitieproces. - Communicatieve vaardigheden. - Vaardigheden om partijen bij of tot elkaar te brengen. - Makkelijk schakelen tussen strategie/beleid en uitvoering. - Resultaatgerichtheid. - Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en goed bestuurlijk gesprekspartner. - Analytisch vermogen om snel te kunnen schakelen en hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Ede Startdatum: 04-05-2020 Duur: 03-05-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 09-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zie gesprekken Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technisch Applicatiebeheerder Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Technisch Applicatiebeheerder. Omschrijving opdracht: De Informatievoorziening (IV) van de Politie is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd. Binnen het Programma Vernieuwend Registreren (PVR) houdt het cluster OPP zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces. Er wordt gewerkt met agile/Scrum in een dynamische context met veel nieuwe elementen, waardoor een flexibele opstelling, leergierige houding en doorzettersmentaliteit onmisbare persoonskenmerken zijn. Doelstelling: Het vernieuwen van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces, waarmee een robuuste informatievoorziening en uitfasering van de huidige ‘oude’ informatiesystemen wordt bereikt. Het gaat hierbij om een geïntegreerd informatiesysteem, dat op een uniforme, gebruiksvriendelijke en moderne wijze te bedienen is door een grote gebruikersgroep – uiteindelijk zo’n 40.000 gebruikers. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Het zorgdragen voor de continuïteit van de Cloud en applicatie infrastructuur componenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstelen inzake het wegnemen en oplossen daarvan. - Uitvoeren Deployment-, Migratie- en database scripts in combinatie met de Installatiehandleiding. - Opstellen en uitvoeren van bouw scripts (incl. maken van de handleiding). - Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen. - Het adviseren als voorbereiding op de (verdere) ontwikkeling van componenten, zonder directe terugval op technisch specialisten. - Het adviseren ten aanzien van de samenhang van de Cloud componenten met andere applicaties en andere (Bedrijfsvoering) processen. - Het doen van voorstellen in het kader van de administratieve organisatie rond de applicatie infrastructuur componenten CMDB). - Het definiëren, testen en accepteren van nieuwe versies van de Cloud componenten en het opstellen van test plannen en acceptatietesten. - Het signaleren, inventariseren, coördineren, beoordelen en prioriteren van (onderhouds) wensen van de (SelfServicePortal) gebruikers van de Cloud componenten, mede op basis van ontwikkelingen in de werkprocessen die door de Cloud componenten ondersteund worden. - Het beheren en onderhouden van de (gebruikers)documentatie van de build- en Cloud & deployment componenten. - Beheren functionele en technische applicatie configuratie. - Het verzorgen van opleiding en instructie aan (nieuwe) gebruikers. - Het verzorgen van managementrapportages ten behoeve van de organisatie. - Releases. - Monitoring. - Is de helpende hand voor de integrator in het kader van deployment en geeft advies. Geeft daarnaast ook ondersteuning van de werking van de applicatieve logging en auditing. Omschrijving taken: - Aanmaken / wijzigen / verwijderen pluggable database. - Aanmaken / wijzigen / verwijderen middleware omgevingen (WLS, OSB, SOA). - Bouwen van de release het beschikbaar stellen van de software/zippen code packaging en dan release bouwen met versie label. - Aanmaken / beheren owners. - Communicatie rond de manier van bouw en van de release. - Kennis en kunde van ondersteunende deployment scripts en applicaties. - Deployment (installeren, test en implementeren van de release op de juiste omgeving). - Troubleshooting in Weblogic en OSB configuraties. - Sparring partner van Oracle specialisten (ook van Oracle zelf). - Analyseren netwerk connectiviteit issues en sparren met netwerk specialisten. - Configuration management. - Analyse Foutsituaties. - Software Development Lifecycle. - Andere ontwikkelaars ondersteunen mbt de deployment architectuur en resources. - Opstellen release planning op basis van de Road Map en faciliteer je de go live besluitvorming. - Verder ontwikkelen/verbeteren release proces. - Belegt release issues bij de juiste partijen of lost deze zelfstandig op. - Aanspreekpunt Releases. - Borgen van de kwaliteit. - Oplossen Incidenten. - Monitoring executeren. - Stakeholder voor Monitoring. - Bijhouden en verder ontwikkelen van de CMDB. Contacten: Samenwerking met andere scrumteams, Systemteam, Platformteam, Architectuurteam, UX - team en Projectmanagement OPP Inzet in de lijn of project: Inzet op projectbasis. Gesprekken: Het verificatiegesprek zal plaatsvinden zo snel mogelijk na sluiting van de aanvraag. Voor het verificatiegesprek volgen wij de richtlijnen van het RIVM. We nemen contact op met u om de procedure / werkwijze te bespreken Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 01 07 2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30 06 2020 voor 36 uur per week. 2. Je hebt minimaal een afgeronde en erkende HBO opleiding. (Losse certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.) 3. Je hebt ervaring met continuous deployment / continuous release. 4. Je hebt ervaring met agile werken in een complexe geschaalde omgeving. 5. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met Java. 6. Je bent bereid om te participeren in Piketdiensten. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met Oracle Exadata, Exalogic, pluggable databases en Enterprise Manager Cloud control in een grote (500+) organisatie. 2. Je hebt ervaring met het breed te participeren in ondersteuning (Multidisciplinair willen acteren) en ontwikkeling van de applicatie waarin een achtergrond in Oracle kennis cruciaal is. Geef tevens je ervaring aan (bij voorkeur minimaal 2 jaar) met Oracle Middleware producten (WLS, OSB, SOA Suite 12c) of vergelijkbaar binnen een grote organisatie. 3. Je hebt eerder ervaring opgedaan om vanuit de PaaS opzet(provider–consumer) de brug te slaan naar de applicatie. 4. Je hebt aantoonbare werkervaring als technisch applicatiebeheerder in een soortgelijke rol. 5. Je hebt ervaring met SelfServicePortals. 6. Je hebt kennis van integratie. Competenties: - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Luisteren; Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties. - Overtuigingskracht; Stemt de wijze van overtuigen af op de reactie van de ander(en), hanteert argumenten die de ander(en) aanspreken en maakt anderen enthousiast met aansprekende beelden en ideeën. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. - Initiatief; Begint uit zichzelf, wacht niet af, draagt uit eigen beweging ideeën en voorstellen aan en neemt het voortouw bij acties of projecten. - Leervermogen; Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Flexibel gedrag; Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. - Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Resultaatgericht; Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. - Vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen. - Is in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicaties snel eigen te maken. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk Startdatum: 01-07-2020 Duur: 30-06-2021 Optie op verlenging: optioneel en in overleg Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zie gesprekken Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Functioneel Applicatiebeheerder Amsterdam
Verantwoordelijkheden: • Storingen, vragen en verzoeken aannemen en afhandelen. • Overzicht houden over applicatiepatches en erop toezien dat deze indien nodig geïnstalleerd worden. • Het inventariseren en analyseren van gebruikerswensen, het voeren van overleg met gebruikers en het beoordelen van hun wensen op de haalbaarheid en functionaliteit daarvan. • Het onderhouden van een goede relatie met de afnemers van IT-diensten. • Bijdragen aan het opstellen van service level agreements. • Zorgdragen dat applicaties over voldoende capaciteit beschikken en maximalisatie van de beschikbaarheid binnen de gestelde kaders. • Betrokken bij ontwerp en inrichting van informatiebeveiliging. • Het projectmatig aansturen, organiseren en realiseren van veranderingen in • applicaties en het via het proces Wijzigingsbeheer (Change Management) doorvoeren van software-updates. • Verrichten van derdelijns gebruikersondersteuning en in geval van incidenten snel • schakelen en coördineren tussen verschillende expertises om tijdig tot een oplossing te komen. • Meewerken aan de afhandeling van audits op het gebied van o.a. IT-governance en informatiebeveiliging. • Bijdragen aan het uitvoeren van functionele tests wanneer nodig. Functie-eisen (knock-out): • Minimaal een afgeronde hbo opleiding met gedegen ICT-component; • ITIL v3 2011 (of v4) certificaat; • BiSL certificaat; • ASL2 certificaat; • Minimaal 5 jaar ervaring met functioneel applicatiebeheer; • Minimaal 2 jaar ervaring met functioneel applicatiebeheer van een document management systeem; • Minimaal 2 jaar ervaring met functioneel applicatiebeheer van een personeelsinformatiesysteem; • Minimaal 2 jaar ervaring met functioneel applicatiebeheer van een samenwerkingsapplicatie vergelijkbaar met SharePoint en Confluence; • Minimaal 1 jaar ervaring met document- en metadata migraties; • Minimaal 1 jaar ervaring met het verzorgen van functionele applicatietrainingen; • Minimaal 1 jaar ervaring met het grondig testen van applicaties op basis van een beproefde methode zoals Tmap; • Minimaal 1 jaar ervaring met de uitvoering van requirement analyses; Functie Wensen: • Prince2 foundation certificaat; • Ervaring met het digitaliseren/automatiseren van “papieren processen”; • Ervaring met het opzetten en uitvoeren van applicatieselectie trajecten. Als je voldoet aan het profiel graag per gestelde eis puntsgewijs een korte motivatie hoe je aan de eis voldoet. Dit versnelt het proces. Overige informatie: Locatie: Amsterdam Start: 01-05-2020, 40 uur per week Einddatum: 31-12-2020, optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Nitesh Bhoep, 06-47180874, recruiterNB@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterNB@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Adviseur Doorontwikkeling Afdeling Ambtelijk Opdrachtgevers Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Adviseur Doorontwikkeling Afdeling Ambtelijk Opdrachtgevers. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Vervolg van het ontwikkelingsprogramma van de afdeling AOG binnen het cluster van V&OR. Afgelopen jaar is er veel aandacht besteed aan de professionele rol van de AOG op individueel niveau. Bij het vervolg ligt de focus op het niveau van de afdeling. Thema's die hierbij aan de orde komen zijn ondermeer: interne team dynamiek, samenwerking, profilering naar externe partijen en de ontwikkeling en training van gemeenschappelijke toolkit. Het ontwikkelingsprogramma is er op gericht om op professionele wijze voor de gemeente het ambtelijk opdrachtgeverschap in te vullen. Omschrijving werkzaamheden: Ontwikkeling van een samenhangend programma, gericht op het werk van alle dag, waarbij bovenstaande thema's gestructureerd en in goede volgorde aan de orde komen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau. danwel door een behaalde diploma en/of opgedane relevante werkervaring. 4. Je hebt kennis van professionalisering en verander processen. 5. Je hebt ruime kennis van en ervaring met het opzetten en begeleiden van grote en langdurige professionaliseringstrajecten. 6. Je hebt ervaring in het werken in politiek-bestuurlijke organisaties. 7. Je hebt werkervaring opgedaan in het bedenken van een programma / vormgeven van processen waarbij " het werk" van de AOG centraal staat. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt eerder in het domein van Verkeer en Ruimtelijk ordening gewerkt. 2. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring in het begeleiden van groepen. 3. Je hebt een achtergrond in zowel pschodynamische en systemische kennis alsook in het concreet vormgeven en uitvoeren van professionaliseringsprogramma's. 4. Je hebt ervaring in het opzetten en implementeren van vergelijkbare programma's in andere organisaties. Competenties: - Communicatieve vaardigheden - Overtuigingskracht en aansturen - Verantwoordelijkheid - Coachen en inspirerend vermogen Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm na gunning Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 28 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 02-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na sluiting Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel Applicatiebeheerder Bedrijfsvoering Woerden
Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een Functioneel Applicatiebeheerder Bedrijfsvoering. Omschrijving opdracht: De KVK maakt zich klaar voor de toekomst. Om beter te kunnen inspelen op de wensen van onze klanten maken wij onze dienstverlening flexibeler en onze ICT up-to-date. De KVK zet vol in op digitalisering en heeft zichzelf als doel gesteld om de beste digitale dienstverlener te worden binnen de publieke sector. Als Functioneel beheerder Bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor meerdere applicaties, waaronder I-Protect. - Je zorgt er voor dat het pakket stabiel draait. - Voert de dagelijkse handelingen uit binnen het pakket. - Handelt meldingen van gebruikers af. - Voert wijzigingen in de instellingen door. Jouw toegevoegde waarde: Je houdt van dynamiek en je bent een stressbestendige zelfstarter. Natuurlijk is actuele, vakinhoudelijke kennis van data in bronsystemen en ICT een must-have in deze functie. Daarnaast heb je een ijzersterk analytisch denkvermogen, waarmee jij makkelijk verbindingen legt. Omdat je niet alleen accuraat bent, maar ook proactief en overtuigend, lever je een belangrijke strategische bijdrage aan de verbeteringsslag die wordt gemaakt in onze organisatie. Je hebt een plezierige, energieke drive die een positieve flow brengt in de kleine teams waarin je werkt. VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde hbo opleiding. 2. Je hebt een Afgeronde opleiding is op het gebied van Informatica (of vergelijkbaar). 3. Je hebt aantoonbaar inhoudelijke kennis van I-Protect. 4. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in ICT beheerfuncties. 5. Je spreekt Nederlands en het cv is ook in het Nederlands. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare kennis van ITIL en ASL2. 2. Je hebt aantoonbare ervaring met werken in SCRUM-teams. 3. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met beheer I-Protect. 4. Je hebt aantoonbare ervaring met werken in Topdesk en Confluence. Competenties: - Organisatiesensitiviteit: Heeft inzicht in en is alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen. - Resultaatgericht: Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren - Omgevingsbewustzijn: Is extern georiënteerd en alert op (maatschappelijke, politieke en economische) ontwikkelingen die invloed hebben op de organisatie en/of de markt. - Initiatief: Reageert proactief door zaken in gang te zetten. - Samenwerken: Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Woerden Startdatum: 13-04-2020 Duur: 13-10-2020 Optie op verlenging: n.v.t. Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 02-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: tussen 08-04-2020 en 10-04-2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Teamleider Informatiemanagement Utrecht
Voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn wij op zoek naar een Teamleider Informatiemanagement. Omschrijving opdrachtgever: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is één van de 21 waterschappen in Nederland. Het waterschap is, net als een gemeente, een lokale overheid. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) bestaat uit een algemeen bestuur, een college van Dijkgraaf en Hoogheemraden en meer dan 500 medewerkers. HDSR is in transitie om voorbereid te zijn op de veranderende opgaves die van buitenaf op haar af komen. HDSR staat voor een grote opgave: in de komende jaren zal zij een forse inspanning doen en bijdragen aan het Hoog Water Beschermingsprogramma. Dit maakt dat er aanzienlijke projecten gestart zijn en worden. Omschrijving opdracht: Je hebt een belangrijke rol bij het op een hoger plan te brengen van de digitalisering binnen HDSR in de komende jaren. Als Teamleider Informatiemanagement ben je verantwoordelijk voor integraal advies en bied je ondersteuning in de communicatie over informatievoorziening. Je adviseert in de breedte van de organisatie over verdere digitalisering, ontwikkelingen en innovatie en hoe informatievoorziening kan bijdragen aan de veranderopgaven en programma’s bij HDSR. Daarnaast geef je leiding aan het team informatiemanagement. Je werkt nauw samen met de Teamleider Automatisering, de Programmacoördinator en de collega’s van het bedrijfsbureau van de afdeling. Je bent de sparringpartner over diverse waterschapdomeinen en -disciplines. Ook neem je deel aan de besluitvorming inzake inhoud en benodigde investeringen. Je legt verantwoording af aan het duo managers dat leiding geeft aan de afdeling I&A (de manager Bedrijfsvoering en de manager Zuiver). In het complexe werkveld van informatiemanagement adviseer je over onderwerpen welke een steeds grotere samenhang met elkaar hebben en die meerdere disciplines omvatten op het gebied van informatievoorziening (architectuur, informatiebeveiliging, privacy beheer en projectmanagement). Om een goede invulling te kunnen geven aan deze informatievoorziening werk je in een dynamisch team samen met diverse specialisten, waaronder informatieadviseurs en applicatiebeheerders. In deze rol ontwikkel je visie op de toekomst m.b.t. informatiemanagement en stel je het strategisch informatiebeleid op. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau; 2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in een leidinggevende functie zoals bijvoorbeeld informatiemanager / adviseur informatiebeheer. 3. Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar. 4. Je bent zo spoedig mogelijk beschikbaar en uiterlijk per 1 juli 2020. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van bestuurlijke informatiekunde, bedrijfskundige informatica of informatica. 2. Je hebt aantoonbare kennis van methoden en standaards op het gebied van informatiemanagement, informatieplanning en informatiearchitectuur. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring in een leidinggevende functie binnen de overheid zoals waterschappen, gemeenten of RWS. Competenties: - Teamplayer - Sterke adviesvaardigheden - Organisatiesensitiviteit - Dienstverlenend Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: 2 x 6 maanden Inzet: 24-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 02-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: donderdag 9 april 2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Strategisch financieel adviseur Utrecht
Voor gemeente Baarn zijn wij op zoek naar een Strategisch Financieel Adviseur. Omschrijving opdrachtgever: Bij de gemeente Baarn zijn ruim 150 medewerkers in dienst. Om onze ambities verder te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie. Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen met gemeentebestuur en het management. Elke dag is anders met collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners en ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Een baan bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen. De organisatie is flink in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de klant en het verder ontwikkelen van de organisatie en de dienstverlening. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: lef, samenwerken, klantgericht, transparant, betrouwbaar en flexibel. De organisatie van de gemeente Baarn kent een programmastructuur, bestaande uit vier domeinen: Dienstverlening, Sociaal Domein, Fysiek Domein en Ondersteunend domein. Omschrijving opdracht: Vanwege een samenloop van omstandigheden is Gemeente Baarn opzoek naar een ervaren strategisch financieel adviseur die bekend is met de processen en systemen in Baarn. De strategisch financieel adviseur zal een aantal nieuwe financiële medewerkers adviseren over diverse lopende dossiers. Daarnaast zal de strategisch financieel adviseur meewerken aan het opstellen van jaarrekening en de aanstaande accountantscontrole. Werkzaamheden: - Sparren met (nieuwe) medewerkers over diverse lopende dossiers. - Ondersteunen, inwerken en adviserenbij het jaarrekeningtraject. - Het zelfstandig klaarzetten van balansdossiers voor de accountantscontrole. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau in de richting van (bedrijfs)economie. 2. Je hebt aantoonbare werkervaring op het gebied van gemeentelijke financiën. 3. Je bent uiterlijk beschikbaar per 13 april 2020. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt een afgeronde opleiding BBV 1. 2. Je hebt een afgeronde opleiding BBV 2. 3. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als strategisch financieel adviseur binnen een gemeente. 4. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met de planning & control cyclus binnen een gemeente met minder dan 30.000 inwoners. Competenties: - Zelfstandig - Flexibel VOG: De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm Duur: 3 maanden Optie op verlenging: 3 maanden Inzet: 8 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-03-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: vrijdag 3 april 2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel Applicatiebeheerder Sr. Diemen
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT31528 Omgeving: Diemen Startdatum: 1 mei 2020 Einddatum: 31 december 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: 20 of 22 april (virtueel) Sluitingsdatum: Dinsdag 14 april om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Functioneel Applicatiebeheerder voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Team Businessapplicaties, Informatiebeleid & Architectuur (BIA) Team BIA is binnen het Zorginstituut onderdeel van de afdeling Informatiemanagement, en is verantwoordelijk voor drie aandachtsgebieden: Ontwikkeling en het beheer van alle applicaties binnen het applicatieportfolio; Informatiemanagement; Beheer en uitbouwen van de enterprise architectuur. Het team zorgt dat alle applicaties goed functioneren en aansluiten op de behoeften van medewerkers. Hierbij wordt een brug geslagen tussen de uitvoeringsorganisatie en automatisering, en stuurt BIA interne teams en leveranciers aan. Buiten het beheer van commercial off-the-shelf applicaties ontwikkelt en beheert BIA ook websites die voor de organisatie worden ingezet. Alle kaders ten aanzien van de IT-omgeving zijn vastgelegd in de enterprise architectuur. Doel Team BIA voert met meerdere functioneel applicatiebeheerders (hierna: “applicatiebeheerders”) het beheer uit over een divers applicatielandschap. Alle applicatiebeheerders beheren een aantal verschillende applicaties. In verband met verdere professionalisering van de discipline applicatiebeheer én een uitbreiding van het applicatielandschap, is een nieuwe senior functioneel applicatiebeheerder nodig voor de periode van 1 mei 2020 t/m 31 december 2020 voor gemiddeld 40 uren per week. Deze applicatiebeheerder wordt met zijn/haar collega's in ieder geval verantwoordelijk voor het beheer van het document management systeem, het personeelsinformatiesysteem, én het samenwerkingsplatform. Taken/werkzaamheden: Storingen, vragen en verzoeken aannemen en afhandelen. Overzicht houden over applicatiepatches en erop toezien dat deze indien nodig geïnstalleerd worden. Het inventariseren en analyseren van gebruikerswensen, het voeren van overleg met gebruikers en het beoordelen van hun wensen op de haalbaarheid en functionaliteit daarvan. Het onderhouden van een goede relatie met de afnemers van IT-diensten. Bijdragen aan het opstellen van service level agreements. Zorgdragen dat applicaties over voldoende capaciteit beschikken en maximalisatie van de beschikbaarheid binnen de gestelde kaders. Betrokken bij ontwerp en inrichting van informatiebeveiliging. Het projectmatig aansturen, organiseren en realiseren van veranderingen in applicaties en het via het proces Wijzigingsbeheer (Change Management) doorvoeren van software-updates. Verrichten van derdelijns gebruikersondersteuning en in geval van incidenten snel schakelen en coördineren tussen verschillende expertises om tijdig tot een oplossing te komen. Meewerken aan de afhandeling van audits op het gebied van o.a. IT-governance en informatiebeveiliging. Bijdragen aan het uitvoeren van functionele tests wanneer nodig. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding met gedegen ICT-component. Je hebt een ITIL v3 2011 (of v4) certificaat. Je hebt een BiSL certificaat. Je hebt een ASL2 certificaat. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met functioneel applicatiebeheer. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met functioneel applicatiebeheer van een document management systeem. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met functioneel applicatiebeheer van een personeelsinformatiesysteem. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met functioneel applicatiebeheer van een samenwerkingsapplicatie vergelijkbaar met SharePoint en Confluence. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met document- en metadata migraties. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met het verzorgen van functionele applicatietrainingen. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met het grondig testen van applicaties op basis van een beproefde methode zoals Tmap. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met de uitvoering van requirement analyses. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt een Prince2 foundation certificaat. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 4 jaar) ervaring heeft met document- en metadata migraties. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 4 jaar) ervaring heeft met het verzorgen van functionele applicatietrainingen. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 4 jaar) ervaring heeft met het grondig testen van applicaties op basis van een beproefde methode zoals Tmap. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 4 jaar) ervaring heeft met de uitvoering van requirement analyses. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 4 jaar)r ervaring heeft met het digitaliseren/automatiseren van “papieren processen”. Je hebt ervaring heeft met het opzetten en uitvoeren van applicatieselectie trajecten. Competenties: Zeer sterke communicatieve vaardigheden Kwaliteiten om in teamverband te opereren Zelfstandig kunnen functioneren Flexibele en meedenkende houding Resultaatgericht Pragmatisch en oplossingsgericht Analytisch vaardig Nauwkeurig en kritisch Stressbestendig
Datawarehouse Ontwerper Utrecht
Voor de Belastingdienst in Utrecht zijn we op zoek naar een Datawarehouse Ontwerper Startdatum: 4-5-2020 Duur: 6 mnd+ Inzet: 36 uren per week OPDRACHT Als datawarehouse ontwerper ontwerp je de databasestructuur voor onze nieuwe 'klantreismonitor'. Deze klantreismonitor moet de komende 12 maanden vorm krijgen. Deze klantreismonitor kan door jouw database ontwerp door data analisten worden gebruikt om snel nieuwe inzichten te genereren in klantreizen, processen en effectmetingen. Door jouw ontwerp is het ook mogelijk om Self Service informatie producten te ontwikklen voor de afnemers van de inzichten uit de klantreismonitor. Op basis van de gegevens uit de verschillende systemen die de burger in zijn klantreis bij Toeslagen (onbewust) tegenkomt breng jij de data op een logische manier bij elkaar. Samen met een multidisciplinair team met o.a. business vertegenwoordiging, data analisten en de projectleider bepaal jij de manier om data te structureren en welke gegevens daarbij prioriteit hebben. Door deelprojecten te definiëren zorg je dat er al op korte termijn businesswaarde kan worden gegenereerd terwijl je het einddoel van een breed bruikbare database voor ogen houdt. In dit project zal je samenwerken met onze bestaande datawarehouse ontwerper. Jij brengt jouw kennis op het gebied van datawarehousing op haar over en samen met haar zorg je voor de brede datawarehouse ontwikkeling van het datafundament Toeslagen. Belastingdienst Toeslagen heeft behoefte aan meer inzicht in de verschillende klantreizen. Dit om knelpunten te detecteren en te kunnen meten wat interventies gericht op het wegnemen van deze knelpunten opleveren. Deze inzichten zullen worden gebruikt om te kiezen welke processen en/of doelgroepen op een andere manier behandeld dienen te worden. Ook zullen deze inzichten helpen om te meten in hoeverre de gekozen behandeling de beoogde doelen en/of effecten oplevert. Dit project heeft een aantal deliverables: - Customer journeys o In eerste instantie aan de hand van onderzoeksvragen o Parallel over de volle breedte van het Toeslagenproces - Procesflows binnen de keten o In eerste instantie aan de hand van onderzoeksvragen o Parallel over de volle breedte van het Toeslagenproces - Overzicht van en inzicht in de problemen –zoals terugvorderingen of administratieve lasten- in customer journeys en/of procesflows, en de knoppen waaraan te draaien; - Het goed kunnen meten van de effecten van interventies op (bestaande) procesflows of customer journeys Uiteindelijk zullen deze eerste deliverables er toe leiden dat er de klantreismonitor kan worden ingezet om: - Te voorspellen welke instroom aan klant geïnitieerde processen kan worden verwacht - Voor te schrijven welke interventies moeten worden gepleegd om klant geïnitieerde processen te voorkomen - Beleidsdepartementen inzicht te geven in (onbedoelde) effecten van wet –en regelgeving - Een verdere doelgroepsegmentatie vast te stellen om interventies op maat te bepalen - De effecten van bestaande interventies te meten en trends onderkennen om waar nodig interventies bij te sturen - Nieuwe stuurmechanismen te bepalen (bijvoorbeeld niet fifo/termijngedreven maar situationeel) - (nieuwe) stuurinformatie te leveren aan teamleiders en MT - KPI’s of waarden uit de waardeboom constant te monitoren EISEN Min. 5 jr. ervaring met Database Administration Min. 3 jr. ervaring met BI/Data Analyse WO+ WENSEN Organisatiesensitief Teamspeler Communicatief vaardig Flexibel Ervaring met Klantreizen (customer journeys) Ervaring met analytics producten Kennis van de processen van de Belastingdienst is een pre Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 3 april om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Projectleider Klantreismonitor Utrecht
Voor de Belastingdienst in Utrecht zijn we op zoek naar een Projectleider Klantreismonitor Startdatum: 4-5-2020 Duur: 6 mnd+ Inzet: 36 uren per week OPDRACHT Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het succesvol opzetten van de 'klantreismonitor' en het realiseren van de genoemde deliverables. Dit data-analyse product zal in 12 maanden met een multidisciplinair team worden ontwikkeld. Samen met dit team en de opdrachtgever stel je de te realiseren deelproducten vast en plan je de oplevering hiervan. Dit vertaalt zich in een projectplan. Als projectleider ben jij verantwoordelijk voor het opstellen van dit projectplan en het rapporteren over de voortgang. Naast het opstellen van het projectplan en het monitoren van de voortgang ben je ook verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de monitor. Jij zorgt ervoor dat de inzichten bruikbaar zijn voor de afnemers hiervan op verschillende niveaus. Je borgt dat deze inzichten op een robuuste, herhaalbare en herleidbare manier tot stand komen. Bij elk nieuw inzicht zorg je door verbeteringen in proces en/of product voor een gemakkelijkere totstandkoming van een volgend inzicht. Belastingdienst Toeslagen heeft behoefte aan meer inzicht in de verschillende klantreizen. Dit om knelpunten te detecteren en te kunnen meten wat interventies gericht op het wegnemen van deze knelpunten opleveren. Deze inzichten zullen worden gebruikt om te kiezen welke processen en/of doelgroepen op een andere manier behandeld dienen te worden. Ook zullen deze inzichten helpen om te meten in hoeverre de gekozen behandeling de beoogde doelen en/of effecten oplevert. Dit project heeft een aantal deliverables: - Customer journeys o In eerste instantie aan de hand van onderzoeksvragen o Parallel over de volle breedte van het Toeslagenproces - Procesflows binnen de keten o In eerste instantie aan de hand van onderzoeksvragen o Parallel over de volle breedte van het Toeslagenproces - Overzicht van en inzicht in de problemen –zoals terugvorderingen of administratieve lasten- in customer journeys en/of procesflows, en de knoppen waaraan te draaien; - Het goed kunnen meten van de effecten van interventies op (bestaande) procesflows of customer journeys Uiteindelijk zullen deze eerste deliverables er toe leiden dat er de klantreismonitor kan worden ingezet om: - Te voorspellen welke instroom aan klant geïnitieerde processen kan worden verwacht - Voor te schrijven welke interventies moeten worden gepleegd om klant geïnitieerde processen te voorkomen - Beleidsdepartementen inzicht te geven in (onbedoelde) effecten van wet –en regelgeving - Een verdere doelgroepsegmentatie vast te stellen om interventies op maat te bepalen - De effecten van bestaande interventies te meten en trends onderkennen om waar nodig interventies bij te sturen - Nieuwe stuurmechanismen te bepalen (bijvoorbeeld niet fifo/termijngedreven maar situationeel) - (nieuwe) stuurinformatie te leveren aan teamleiders en MT - KPI’s of waarden uit de waardeboom constant te monitoren EISEN Min. 3 jr ervaring met projectmanagement Min 1 jr ervaring met BI/Data Analyse WO+ WENSEN Organisatiesensitief Teamspeler Communicatief vaardig Flexibel Ervaring met Klantreizen (customer journeys) Ervaring met analytics producten Kennis van de processen van de Belastingdienst is een pre Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 3 april om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
ASP.NET Developer Utrecht/Nieuwegein
Take away retailer fastfood. On behalf of our customer in a very dynamic atmosphere in the World Trade Center in Utrecht, we are looking for a ASP.NET developer in order to support for a various type of projects we are working on: We’re building a set of API’s that allows 3rd parties such as aggregators to place orders into our online ordering system and then down to stores. Adyen SDK checkout implementation and Payment flow optimization. Soon we’ll be starting a project that utilises a new type of payment technology from Adyen (a payment provider). The new technology allows us to management taking customer payments easier. As part of this implementation we’re also refactoring our Online Ordering website to optimize the customers payment flow to allow payments with less clicks. Robot delivery Soon we’ll be finalising a project where we have integrated our Online ordering platform with a partner company. They specialize in robot delivery. Our online ordering platform will integrate with their system allowing customers to have their order delivered by robot. We are looking for a person who likes to paint across the borders. A person who likes to do new things, who likes to challenge and to move forward. Do you recognize yourself? What is in your CV? - ASP.NET MVC plus WebAPI - Angular or React or Knockout or jQuery - C#, Javascript, HTML5 and CSS - Experience with rational and NoSQL database technologies - Automated testing experience - Experience with CI/CD environment - Experience with AWS or Azure infrastructure is desireable Furthermore you are able to talk and write in English because you will be part of an international team. So send your resume in English. Best regards, Frank Engelkes Argas BV
Opsteller PIA's Utrecht
Voor de Belastingdienst in Utrecht zijn we op zoek naar een Opsteller PIA’s Startdatum: 4-5-2020 Duur: 6 mnd+ Inzet: 36 uren per week OPDRACHT Als opsteller PIA's ben je verantwoordelijk voor het opstellen van een tweetal Privacy Impact Assessments (PIA's) voor analytics producten. De input van deze PIA's zal deels worden geleverd door data-analisten, onze privacy coördinator en de opdrachtgevers voor deze PIA's, deels zal je de informatie voor de PIA's zelf uit onze systemen en code moeten achterhalen. Ook bepaal je welk onderhoud er nodig is op deze PIA's en hoe dat het beste vorm kan worden gegeven. Tijdens het opstellen van deze PIA's geef je ook vorm aan het proces waarmee toekomstige PIA's voor analyticsproducten zullen worden opgesteld. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je bijdraagt aan een aantal andere PIA's, met name op het gebied van analytics producten die in deze PIA's geraakt worden. Belastingdienst Toeslagen heeft behoefte aan meer inzicht in de risico's die spelen in hun risicoclassificatie en hun fundament van data opwerkingen. Om dit inzicht te verkrijgen wil Toeslagen nieuwe PIA's voor deze informatieproducten opstellen. De risico's die uit deze PIA's naar voren komen zullen moeten leiden tot mitigerende maatregelen die over de volle breedte van het anaytics proces van Toeslagen verbeteringen opleveren. EISEN Minimaal 3 jaar ervaring met Risicomanagement Minimaal 1 jaar ervaring met BI/Data Analyse HBO+ WENSEN Organisatiesensitief Teamspeler Communicatief vaardig Flexibel Uitgebreide ervaring met PIA's Uitgebreide kennis van AVG/GDPR Ervaring met analytics producten Kennis van de processen van de Belastingdienst is een pre Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 3 april om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
ECM JAVA Ontwikkelaar Apeldoorn
Voor de Belastingdienst in Apeldoorn zijn we op zoek naar een ECM JAVA Developer Startdatum: 28-4-2020 Duur: 6 mnd+ Inzet: 36 uren per week OPDRACHT We zoeken een Java ontwikkelaar voor het ontwikkelen van nieuw maatwerk en onderhouden van bestaand maatwerk. De werkzaamheden zullen vooral uit bouwen bestaan maar ook zaken als ontwerp en test zullen binnen het team opgepakt moeten worden als de situatie daarom vraagt (bereidheid tot T-scape model). Omdat het maatwerk met verschillende unieke producten van ECM moet communiceren, moet je bereidt zijn tot een flinke inleerperiode op deze producten en hopen wij op een langdurige inzet. De orderportefeuille voor ECM is groot en steeds meer applicaties willen aansluiten op ECM. Het team ECM staat opgesteld voor het ontwikkelen, onderhouden en beheren van de bouwstenen van bouwblok ECM (Enterprise Content Management). ECM bevat kleine en grote verzamelingen documenten waarvan een groot deel archiefwaardig en is snel groeiende. Het totaal zal oplopen tot meer dan één miljard documenten. Binnen het team lopen diverse opdrachten. Het is een combinatie van inrichten van de bouwsteen onderdelen (customizen) en het bouwen van extra functionaliteit (maatwerk) zowel aan de GUI kant als onder de motorkap. Het team bestaat nu uit ruim 30 medewerkers, verdeeld over 6 scrum teams. EISEN JAVA EE Kennis van en ervaring met ontwikkelen van webservices Kennis van systeemontwikkelingstechnieken (OOAD, UML) Kennis van document/content management (ECM) WENSEN Ervaring met het coachen van mensen Gericht op kennisdeling/-overdracht/-borging Scherp oog voor kwaliteit en security Javascript, XML/XSLT, Spring (Batch), Dojo Toolkit Jenkins, Maven, Sonarcube, Splunk, JPA, OWASP ECM kennis (bv FileNet), FileNet Event Actions Ervaring met het opzetten en realisatie van herbruikbare generieke software componenten is een pré. Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 1 april om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Informatie Adviseur / Informatiemanager Nieuwegein
Voor de Gemeente Nieuwegein zijn wij op zoek naar een Informatie Adviseur / Informatiemanager. Omschrijving opdrachtgever: Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen voor ongeveer 63.000 inwoners. Nieuwegein ligt centraal en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en uitstekend openbaar vervoer. De gemeentelijke organisatie is informeel en ambitieus. Met circa 550 medewerkers wordt gewerkt aan een toekomstbestendige en bedrijvige stad. Het prachtige, moderne en lichte Stadshuis staat in het levendige centrum van Nieuwegein met volop winkels in de buurt. De lijnen in de organisatie zijn kort, er is een informele werksfeer en er is volop ruimte voor nieuwe ideeën en eigen initiatief. De bedoeling van de organisatie is om bij te dragen aan een bloeiende Nieuwegeinse samenleving. De organisatiefilosofie kent de volgende uitgangspunten: - Wij werken vanuit de bedoeling. - Wij zijn één organisatie. - Wij vertonen eigenaarschap. Omschrijving opdracht: Binnen de gemeente Nieuwegein vormen moderne informatietechnologie en een integere informatiehuishouding de belangrijke randvoorwaarden bij het waarmaken van onze ambities. Het team Regie & Advies draagt zorg voor een goede afstemming tussen de wensen van de interne ‘klanten’ en de mogelijkheden die de collega’s van het team Beheer & Uitvoering of de markt bieden. Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een Adviseur Informatiebeleid die de gemeente Nieuwegein adviseert en ondersteunt. Omschrijving werkzaamheden: Als Adviseur Informatiebeleid ben je binnen de organisatie het eerste aanspreekpunt voor de wensen van collega’s van afdelingen. Je helpt hen bij het realiseren van hun doelstellingen. Vaak gaat het om digitalisering of optimalisatie van processen, introductie van nieuwe toepassingen en dienstverleningsafspraken. Je geeft advies, helpt en ondersteunt bij het opzetten van plannen en projecten. Je hanteert hierbij de architectuurkaders die door de architecten zijn opgesteld. Op overtuigende wijze informeer je interne klanten over de informatiearchitectuur en hoe deze bijdraagt aan de bedrijfsdoelen. Je combineert op soepele wijze jouw kennis van informatietechnologie aan onze organisatiedoelstellingen en vermindert de complexiteit van het ICT-landschap door standaarden toe te passen en te werken onder architectuur. Kerntaken en verantwoordelijkheden: De functie van Adviseur Informatiebeleid heeft twee kerntaken, namelijk adviseren en regisseren. Als adviseur: - Ondersteun en adviseer je afdelingen bij vraagstukken over het informatiemanagement; - Ontwerp en onderhoud je met collega’s een samenhangende toekomstbestendige informatiehuishouding en architectuur op basis van landelijke standaarden. - Signaleer je risico's in de bedrijfsvoering over informatiemanagement, onderzoek je de risico’s en communiceer je hierover met de betrokkene(n). - Adviseer je over beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering van de informatievoorziening en stel deze in voorkomende gevallen zelf op; - Toets je voorstellen en plannen van aanpak vanuit de lijnorganisatie aan architectuur en informatiebeleid en adviseer je hierover aan lijnmanagement en directie; - Volg je de (landelijke en gemeentelijke) ontwikkelingen van wet- en regelgeving en ICT-standaarden en adviseer je over de consequenties hiervan. - In voorkomende gevallen voer je (kleinere)projecten uit die voortkomen uit het advieswerk. Als regisseur: - Voer je de regie op gemeente brede onderzoeksprojecten en vraagstukken die betrekking hebben op de gemeentelijke informatievoorziening, onder andere impactanalyses en advies op informatievraagstukken. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal Hbo niveau. 2. Je hebt aantoonbare werkervaring als Informatie Adviseur. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Informatie Adviseur. 2. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar bij een gemeentelijke instelling. 3. Je hebt een afgeronde opleiding Informatiemanagement of vergelijkbaar op minimaal Hbo-niveau. 4. Je hebt aantoonbare ervaring met bijdragen aan of opstellen van informatieplannen, informatiearchitecturen en de implementatie daarvan. 5. Je hebt aantoonbare kennis van methoden op het gebied van project- en programmamanagement (Prince2, MSP, IPMA) en procesgericht werken (ITIL, ASL, BiSL), blijkend uit relevante werkervaring. 6. Je hebt aantoonbare kennis van Dynamische Architectuur (DYA) en daaruit afgeleide methoden en technieken, blijkend uit relevante werkervaring. Competenties: - Je bent een verbinder, teamspeler, beschikt over netwerkvaardigheden, je hebt overtuigingskracht en bestuurlijke sensitiviteit. - Je bent analytisch, ondernemend, creatief en hebt een frisse kijk op de zaken waarbij je ook ‘van buiten naar binnen’ kunt kijken. - Je bent goed in staat om de vraag vanuit de business te vertalen naar oplossingen die passen binnen en bijdragen aan het geheel van informatiemiddelen. - Je kunt schriftelijk en mondeling helder communiceren op alle niveaus met alle stakeholders. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Nieuwegein Startdatum: 08-04-2020 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-03-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 03-04-2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel Beheerder Digikoppelingen DSO Apeldoorn, Utrecht, Den Haag
Voor het Kadaster zijn wij op zoek naar een Functioneel Beheerder Digikoppelingen DSO. Omschrijving opdrachtgever: Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand. Omschrijving achtergrond: De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels. Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op: - De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur; - Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen; - De verschillen tussen regio’s. De Omgevingswet wordt per 1-1-2021 van kracht. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën. Digitaal Stelsel Omgevingswet: De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor eenieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten. DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties: Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het basisniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezag en, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid. Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties. Daarnaast zal het jaar 2020 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel als ook de afronding van het basisniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV. Omschrijving opdracht: Het Kadaster is reeds gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2020 uit te kunnen voeren. Daarnaast ondersteunen en faciliteren wij het Implementatie programma DSO met het aansluiten van bevoegd gezagen aan het DSO-LV. Ze doen dit samen met hun leveranciers (bijv. VTH systemen en plansoftware). Deze aansluitingen zijn voorzien en voorbereid. Door de technische aard van het werk kunnen onvoorziene omstandigheden optreden die de koppeling compliceren. Om dit te voorkomen wordt er binnen het programma gewerkt aan optimalisatie van de aansluitprocessen en afhandeling van issues en vragen. Hiervoor is ondersteuning nodig. Daarom faciliteren wij dit vanuit het Systems team met enkele tijdelijke operationele beheer taken en zijn daarom op zoek naar een Functioneel Beheerder Digikoppelingen DSO met grote affiniteit voor techniek en die het belang van goed werkende koppelingen voor bevoegd gezag en kan doorgronden en begrijpt. Omschrijving werkzaamheden: - Faciliteren bij het technisch aansluiten van bevoegd gezagen en leveranciers op het DSO-LV via Digikoppeling; - Ondersteunen bij het realiseren van de koppeling van bevoegd gezagen en leveranciers met DSO-LV via de relevante REST API’s; - Documenteren en verbeteren van processen met betrekking tot het aansluiten op DSO-LV; - Ondersteunen van projecten omtrent het doorontwikkelen van Digikoppeling en API’s. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt HBO-werk en denkniveau, aangetoond met een diploma (geen afzonderlijke certificaten). 2. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring in functies gericht op het beheren en doorontwikkelen van IT systemen. 3. Je hebt minimaal 4 jaar relevante werkervaring in het uitvoeren van beheer van IT systemen binnen de overheid of uitvoeringsorganisaties. 4. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met aansluit ondersteuning en digikoppelingen binnen de overheid. 5. Je hebt aantoonbaar ervaring met beheersprocessen gebaseerd op BiSL en/of ITiL. 6. Je hebt aangetoonde affiniteit met technische applicatie beheer en/of systeemontwikkeling. 7. Je hebt aantoonbare ervaring, minimaal 1 jaar, met de Scaled Agile Framework (SAFe) methode. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met aansluiten en begeleiden van partijen middels Digikoppeling. 2. Je hebt (recente) ervaring met het documenteren en verbeteren van processen met betrekking tot het aansluiten van systemen middels Digikoppelingen. Competenties: - Je bent RADIO-V: resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend - Analytisch - Anticiperen - Stressbestendigheid - Zelfsturing Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn, Utrecht, Den Haag Startdatum: 13-04-2020 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 02-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

IT specialists

Are you an IT contractor looking for a job in the Netherlands? IT-Contracts is the job board for you!

Register for free and apply to suitble jobs directly or upload your CV and let employers find you. Registrer for free now!

Employers

IT-Contracts helps you find the right candidate for your temp IT jobs. It's fast, cheap and easy.

Post your job or search through the CV-database with thousands of dutch IT contractors. Find suitable candidates now!
Projectmanager: backlog, planning, opvolging, monitoring Utrecht/Delft
Voor Rijkswaterstaat zijn wij op zoek naar een Projectmanager: backlog, planning, opvolging, monitoring. Omschrijving opdracht: Het programma AIRBIM werkt aan een nieuwe toekomst voor het Asset management bij RWS. Om daar op voorbereid te zijn is RWS begonnen met een kwaliteitsslag op basis van de oude situatie. Het project “Van Veel naar 3” (VVn3). De vele huidige deeloplossingen worden gesaneerd tot 3, functioneel beheer wordt versterkt en er wordt aan datakwaliteit gewerkt. VVn3 is een regieproject. In de lijn organisatie zijn onder regie van VVn3 9 teams bezig om backloggestuurd klussen in te richten en uit te voeren. VVn3 heeft zelf ook nog 3 teams. Jij bent de rechterhand van de trekker van VVn3. Je krijgt de backlog onder je hoede. Je zorgt ervoor dat deze van hoge kwaliteit is door continue de teams hierop te bevragen en ze te stimuleren tot transparantie. Op basis van jouw opstelling volgt VVn3 de klussen. Met de backlog verzorg je een consistent beeld over samenhang, prioriteit en voortgang. Je richt een monitor in op basis waarvan we de omgeving geïnformeerd houden over onze voortgang. Ons hoogste niveau is een 3 maandelijkse cyclus waarin de stakeholders de prioriteit bepalen. Je bent in staat om in voorkomende gevallen het VVn3 team teleiden. Het speelveld lijkt eenvoudig maar heeft een politieke achtergrond. VVn3 betekent immers ook dat deeloplossingen afvallen, of dat een lokaal team activiteiten uit moet gaan voeren die het liever niet doet. Je bent nieuwsgierig en je schrijft makkelijk. Het zal vaak voorkomen dat je zelf backlogbeschrijvingen maakt. Taken/werkzaamheden: Je werkt landelijk voor het project VVn3. Vaak is dat vanuit Utrecht, Rijswijk of Delft, maar ook de regionale vestigingen van RWS zijn je domein. Je inventariseert met de lijnteams de backlogitems en maakt deze presentabel. In overleg met de programmaplanner van het bovenliggende AIRBIM programma van RWS richt je backlog en planning zodanig in dat deze consolideerbaar zijn op een hoger niveau. Je inventariseert de voortgang en richt hier een actieve, stimulerende monitor op in. Na de initiële inrichting heb je voldoende volharding en plezier in deze activiteiten om er een langere periode aan te besteden. Het helpt als je enige kennis van Asset management hebt omdat je dan makkelijk in staat zult zijn de inhoudelijke gesprekken te volgen. Je levert een bijdrage aan het risicomanagement van het programma AIRBIM. Je werkt landelijk voor het project VVn3. Vaak is dat vanuit Utrecht, Rijswijk of Delft, maar ook de regionale vestigingen van RWS zijn je domein. Je inventariseert met de lijnteams de backlogitems en maakt deze presentabel. In overleg met de programmaplanner van het bovenliggende AIRBIM programma van RWS richt je backlog en planning zodanig in dat deze consolideerbaar zijn op een hoger niveau. Je inventariseert de voortgang en richt hier een actieve, stimulerende monitor op in. Na de initiële inrichting heb je voldoende volharding en plezier in deze activiteiten om er een langere periode aan te besteden. Het helpt als je enige kennis van Asset management hebt omdat je dan makkelijk in staat zult zijn de inhoudelijke gesprekken te volgen. Je levert een bijdrage aan het risicomanagement van het programma AIRBIM. Opleiding: - Afgeronde opleiding bedrijfskundige opleiding op Bachelor niveau; Werkervaring: - Enkele jaren met planningen in tools als Excel. - Enkele jaren in een agile omgeving met opstellen en onderhoud van de backlog - Enkele jaren ervaring met een grote organisatie, waarbij je zelf meerdere afdelingen raakt. Soft skills: - Gericht op verbinding en samenwerking, intern en extern. - Taai en vasthoudend, geduldig en prettig Hard skills: - Affiniteit met informatievoorziening en ICT. - Affiniteit met en enige kennis van assetmanagement. - Planningen gemaakt en beheerd. - Rapportages verzorgd Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt aantoonbaar in 2 projecten de verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke voortgangsrapportage gedragen. 2. Je hebt aantoonbaar 4 jaar ervaring in een organisatie met meer dan 500 medewerkers. 3. Je hebt aantoonbaar 2 jaar ervaring in een agile aanpak. 4. Je hebt aantoonbaar 2 jaar ervaring met planningen. 5. Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding. 6. Je werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS. 7. Je dient te beschikken over voor de uitvoering van de opdracht geschikte elektronische hulpmiddelen. De elektronische hulpmiddelen worden niet door Rijkswaterstaat ter beschikking gesteld. Onder elektronische hulpmiddelen vallen mobiele telefoon, computer, laptop en/of tablet. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over HBO-opleiding afgerond met bedrijfskundige elementen. 2. Je hebt aantoonbaar ervaring met backlogplanning en sturing in een diversiteit aan projecten. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht/Delft Startdatum: zsm Duur: 31-12-2021 Optie op verlenging: 1x maximaal 12 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Enterprise Architect Den Haag
Advisering en consultancy bij de inrichting van Sparx Enterprise Architect en de centrale architectuur repository. Hoofdtaken zijn hetadviseren van de modelmanager van DICTU en het maken van technische scripts om het gebruik van Sparx EA te verbeteren. Secundaireactiviteiten zijn het geven van workshops en training in de tool Sparx EA en de daarbij gebruikte modelleertaal Archimate 3 aan dearchitecten van DICTU. Aan laten sluiten van de inrichting op de werkwijze en het architectuurproces van DICTU. Coachen en begeleidenvan domeinarchitecten bij het maken van architecturen in de EA repository. Modelmanager taken waaronder overzetten solutions, aanjagenreferentie architecturen en standaard bouwblokken. Het werk zal bestaan uit consultancy op afroep, opgedeeld in dagdelen. De geschatteomvang is maximaal enkele dagen per maand. Waar mogelijk kunnen werkzaamheden op afstand worden uitgevoerd. Alles in goed overleg.Binnen DICTU is begin 2018 het architectuurproces vastgesteld en opgenomen in het Processenhuis. Onderdeel daarvan is het opzetten vaneen centrale architectuur repository waarin alle architectuurmodellen van DICTU en haar klanten worden ondergebracht. De tool diedaarvoor is gekozen is Sparx Enterprise Architect 14 (EA). De inrichting en implementatie doen we als architecten zelf. Om dit goed tekunnen doen hebben we op afroep consultancy nodig. Het proces van inrichting van de tool en het komen tot een architectuurproces heeftzijn eigen dynamiek en doorlooptijd. Een constructie op afroep in de vorm van een strippenkaart is daarom essentieel. Het is op voorhandniet te zeggen wanneer inzet specifiek benodigd is.Ervaring met het opzetten van centrale architectuur repositories bij andere bedrijven, voorkeur overheid / semi-overheidAutorized Training Partner van SparxValue Added Reseller van SparxSparx Enterprise Architect: zowel als gebruiker als modelmanager, als beheerder (scripting)TOGAF Practitioner, ArchiMate 3 (certified), Sparx Enterprise ArchitectBachelor (Bedrijfskundige) Informatica of vergelijkbare opleidingDICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.
Senior Database Administrator Apeldoorn
Voor het Kadaster zijn wij op zoek naar een Senior Database Administrator. Omschrijving opdrachtgever: Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. Binnen Kadaster IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken. Daarnaast kan je in overleg met je team vanuit huis werken. Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld. Omschrijving opdracht: SHW is het systeem dat Ruimte en Advies ondersteunt bij het uitvoeren van de landinrichtingswerkzaamheden en uiteindelijk zorgt voor het aanmaken van de ruilverkavelingsakte en de verwerking in KOERS. SHW kent een lange, ingewikkelde geschiedenis, met een complex opgebouwde Oracle database waar we bijna dagelijks onderhoud en verbeteringen op uitvoeren. Deze verbeteringen zijn mede aangedragen door twee Amerikaanse medewerkers van Hexagon die op verzoek van de voorzitter van de Raad van Bestuur naar Nederland zijn gekomen (najaar van 2018) en een analyse op de performance van SHW hebben gedaan. De focus van dit bezoek lag op GeoMedia (SHW), maar ook de Oracle database is meegenomen in de analyse. Er is gebleken dat de Oracle database van SHW extra complex is vanwege het gebruik van Oracle Workspace Manager (OWM). De gewenste functie in het RenA IT-team gaat verder dan het ‘slechts’ in de lucht houden van de database, we zoeken ook iemand die gespecialiseerd is in het optimaliseren van queries, stored procedures en views. Deze werkzaamheden kosten veel tijd en kunnen alleen worden ingevuld als de Oracle specialist diep in de functionaliteit duikt. In de praktijk blijkt nu dat de gebruikers steeds vaker tegen onverwachte problemen aanlopen bij het gebruik van SHW. Functionaliteit die voorheen probleemloos kon worden uitgevoerd blokkeert soms om onduidelijke redenen. Dit lijkt te wijten aan de groei van de database en de toename van historische records. Deze problemen moeten worden aangepakt en hier is unieke kennis voor nodig. Bij SHW is erg veel gebruikt gemaakt van stored procedures en functies in de database. De database omvat dus meer dan alleen opslag van gegevens. Deze stored procedures en functies moeten stuk voor stuk worden geanalyseerd en geoptimaliseerd. Hiervoor is naast de technische Oracle kennis ook functionele kennis van SHW en het herverkavelingsproces vereist. Bovendien gaan Oracle kennis en C# kennis hand in hand. De combinatie van kennis van Oracle en C# is een voorwaarde om het team maximaal te ondersteunen. Binnen het RenA IT-team is het belangrijk dat de database in goede handen is en dat er snel aanpassingen mogelijk zijn. Deze kennis wordt ook tijdens refinements als inbreng verwacht, want bij elke ontwikkeling is het belangrijk voor het team om te weten wat de mogelijkheden zijn van de database. Naast de standaard invalshoek om het in de applicatie (vaak C#) op te lossen hebben, is er met de database-kennis nog een extra invalshoek; de database/Oracle. Op die manier kunnen we de beste oplossing realiseren en de kracht van de database optimaal benutten. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring als DBA (ontwerp, bouw, test, integratie). 2. Je hebt aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring met databases (Oracle). 3. Je hebt aantoonbaar minimaal 2 jaar ervaring met OWM. 4. Je hebt aantoonbaar minimaal 2 jaar ervaring met het werken in een scrum team. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal twee jaar kennis van en ervaring met OWM en vijf jaar kennis van en ervaring met databases (Oracle). Competenties: - Specifieke inzet (complexe materie) - Houdt van een complexe en abstracte omgeving - Teamspeler Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn Startdatum: 13-04-2020 Duur: tot 31-07-2020 Optie op verlenging: nee Inzet: 24-32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 02-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technisch Applicatiebeheerder Eindhoven
Referentienummer: BTIT31543 Omgeving: Eindhoven Startdatum: z.s.m. Duur / Einddatum: 6 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: vrijdag 3 april om 09:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Technisch Applicatiebeheerder voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Onze opdrachtgever streeft ernaar om een digitaal meesterschap te behalen in 2020, dit betekent een hoop werk aan de winkel. Daarom zijn zij op zoek naar ambitieuze, klantgerichte DevOps Engineer om hun team te versterken. In het team waar je in komt te werken ben je verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van infrastructuur, applicaties en processen van de portalen en integratie platformen in een steeds sneller wordende wereld. Zij concentreren zich op de excellent run van bedrijf kritische applicaties. Hierbij zal je creatieve oplossingen moeten bedenken waarbij je balanceert tussen de noodzaak van snelle opleveringen en een stabiel applicatielandschap. Naast beheer van de platform omgeving en vergaande automatisering concentreer je je samen met je team genoten op de way of working van jezelf en je team om als team iedere dag een stukje beter te worden in technologie en proces. Taken/werkzaamheden: Vergaande automatisering om zo tot een gestroomlijnde en gebruiksvriendelijke CI/CD pipeline te komen. Om dit te kunnen bereiken zal je nauw samenwerken met development teams, functioneel beheerders en eindgebruikers waarbij er geprofiteerd wordt van jouw technische vaardigheden, communicatie skills, gigantische “can-do” mentaliteit en kritische blik. Je gaat aan de slag in een omgeving waar geen dag hetzelfde is. Naast de samenwerking met development teams zal je de regie voeren over verschillende leveranciers/implementatiepartners om als Formule 1 team controle te houden over een goed presterende machine. Hierbij zal je ook regelmatig onder de motorkap duiken om zo de nodige upgrades uit te voeren om zo op het podium te kunnen blijven. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau. Je hebt ervaring in DevOps, waarbij de nadruk ligt op Ops. Je hebt meerdere jaren ervaring als DevOps Engineer. Je hebt ervaring met het beheren van op .NET gebaseerde webapplicaties op zowel infrastructuur als applicatie niveau. Je hebt ervaring met Sitecore of andere web-based ‘Enterprise’ CMS-pakketten. Je hebt kennis van beheer en onderhoud van Azure Saas, Azure Paas, Windows en Linux servers. Je kunt bijdragen in definitie van de product visie en roadmap je eigen ideeën. Je kent de beste technische oplossing voor gebruikers requirement. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je kennisgebieden zijn Azure DevOps Azure Integrated Services Sitecore 8+ .NET Windows Server 2012+ Linux (CentOS) Microsoft SQL Server 2016+ Powershell Biztalk Atlassian suite Agile/Scrum ITIL Dynatrace Competenties: Kennis om werk te structureren en kan juiste prioriteiten te bepalen (Als het druk is, laat jij je niet gek maken) Proactieve werkhouding richting Dev/Ops teams en eindgebruikers
Senior Software Engineer Java 32-40 p/w Apeldoorn
Referentienummer: BTIT31541 Omgeving: Apeldoorn Startdatum: 11 mei 2020 Duur / Einddatum: 31 december 2020 Optie op verlenging: Ja 1 x 12 maanden Aantal uur per week: 32-40 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: vrijdag 10 april om 09:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Software Engineer Java voor 32 tot 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? De organisatie registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert de organisatie ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. Binnen de organisatie IT afdeling werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken. Daarnaast kan je in overleg met je team vanuit huis werken. Omdat de organisatie innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld. Omschrijving project waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld: Het team Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG) zoekt een senior software ontwikkelaar. In de landelijke voorziening BAG worden alle adressen en gebouwen in Nederland zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart vastgelegd. Taken/werkzaamheden: Uitwerken van OpenAPI 3.0 specificaties. Wijzigen en toevoegen van applicatie code (Maven, Java, Spring frameworks). Ondersteunen van testautomatisering aan Testers. Automatiseren van Deployments (Docker, Jenkins, Spring Boot, private PaaS). Deelnemen in een Scrum / DevOps team (stand-ups, retrospectives, refinements, poker planning e.d.). Uitvoeren van impactanalyses, planningssessies. Toepassen en bijhouden van Java ontwikkelstandaarden. Ondersteunen van Junior/Medior Software Engineer (code review). Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt HBO werk- en denkniveau, verkregen op basis van een afgeronde opleiding IT. Je hebt minimaal 5 jaar kennis van en relevante werkervaring met systeemontwikkeling en integratie. Je hebt minimaal 5 jaar zelfstandigheid en ervaring in zowel beheer- als vernieuwingstrajecten. Je hebt minimaal 3 jaar gedegen kennis van de te gebruiken methoden en technieken. Je hebt minimaal B2 taalniveau Nederlands. Je hebt minimaal 6 maanden ervaring met de dienst BAG als ontwikkelaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Competenties: Resultaatgericht Klantgericht Kwaliteitsbewust Goede communicatieve vaardigheden
senior Functioneel beheerder DigiInkoop Utrecht
Defensiebrede ondersteuning functioneel beheer DigiInkoop. Inwerken toekomstige vaste medewerker op de functie. Ordina, de leverancier van het systeem, doet de technische support, De adviseur DigiInkoop doet voor Defensie de 1e-lijns functionele support en Logius (BZ) doet de 2e-lijns functionele support, die Ministerie overstijgend is. We zoeken iemand die zelfstandig kan werken, DigiInkoop goed kent en veel ervaring heeft als functioneel beheerder van DigiInkoop bij Defensie of bij Logius. De kandidaat is bekend met de door Defensie aangedragen problematiek en/of kan daar snel op ingewerkt worden.Onze adviseur DigiInkoop, wil het functioneel beheer van het huidige DigiInkoop systeem overdragen per 24 juni a.s. Hij gaat per 25 juli 2020 met pensioen en wil nog vakantiedagen opnemen. Omdat we nog maar weinig tijd hebben is het van belang dat de persoon die wij aannemen ervaren is en de problematiek op het gebied van DigiInkoop bij Defensie kent, of zich heel snel eigen kan maken. Wij willen hiervoor liefst per 1 april, of zo snel als mogelijk, iemand inhuren.Eisen:5 jaar ervaring op het gebied van functioneel beheer3 jaar ervaring met het werken bij Ministeries5 jaar ervaring met DigiInkoopLiever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Projectmedewerker (Materieel Logistiek) Utrecht
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Projectmedewerker. Achtergrond opdracht: De werkzaamheden worden verricht binnen de Sectie Systemen van de Afdeling Systemen & Analyse van het Matlogco. De doelstelling van de Afdeling Systemen & Analyse is het leveren van een bijdrage aan het optimaliseren van de instandhouding en het realiseren van de vereiste materiële beschikbaarheid van grondgebonden systemen gedurende de gehele levensduur. Functionaris is werkzaam binnen de Sectie Systemen. De doelstelling van de Sectie Systemen is de uitvoering van projecten, zowel projectvoering als projectondersteuning, normstelling binnen het (wapen)systeemmanagement en het ontwikkelen en onderhouden van (prioritaire) kennisgebieden over de gehele integrale levensduur van de toegewezen Defensie brede grondgebonden C-systemen. De sectie Systemen bestaat uit de clusters Wielvoertuigen, Genie, Operationele Installaties en Overige Goederen. Omschrijving opdracht: Functionaris krijgt door zorg van het Clusterhoofd projecten en systemen toegewezen. Functionaris is belast met leiding geven aan zijn projectteam. Treedt op als projectleider van het (de) aan hem toegewezen voorzien-in materieelsproject(en). Bij de instandhouding van materieel is functionaris verantwoordelijk voor de realisatie van het normstellende aspect in het systeemmanagement, inherent aan de instandhoudingfase van systemen behorende tot het materieelassortiment van een sectie. Functionaris heeft in zijn werkgebied voornamelijk materieelsproject(en) /systemen met een hogere complexiteit op de aspecten Product (P), Tijd (T) en Geld (G) en technologie. Functionaris gebruikt zijn kennis en expertise op zijn vakgebied om de behoeftestellers advies te kunnen geven. Hiertoe houdt functionaris zijn kennis op peil. NB. De projectmanager van een project is niet noodzakelijkerwijs de systeemmanager van diezelfde systemen.` 1. Functionaris treedt op als projectleider van het (de) aan hem toegewezen project(en), door: - het opstellen van een projectinitiatiedocument (PID), lees projectplan, inclusief de erbij behorende capaciteits-, tijd-, financiële- en activiteiten(mijlpalen) planning; - het tijdens de uitvoering van zijn project bewaken van de algehele voortgang in het bijzonder op de aspecten Product (P), Tijd (T) en Geld (G); - het periodiek rapporteren over de voortgang van zijn project aan zijn sectie-/afdelingshoofd én aan de (vertegenwoordiger van de) opdrachtgever op de aspecten P, T en G; - het geven van leiding aan (de vergaderingen van) het projectteam; - het (doen) vertalen van de functionele eisen naar een programma van eisen (PVE); - het evalueren van offertes en het maken van (een advies over) de keuze voor een potentiële leverancier; - het binnen met de opdrachtgever overeengekomen grenzen zelfstandig nemen van beslissingen over het behalen van mijlpaalproducten (bijv. studierapporten, programma van eisen (PVE), uitnodiging tot prijsopgave, bestelopdracht/contract alsmede of systeemplan) dan wel bij afwijkingen die niet binnen zijn mandaat vallen het tijdig in overleg treden met vooral de opdrachtgever om samen met hem alternatieven uit te werken; - het (laten) uitvoeren van systeem- en acceptatietesten; - het opzetten en bijhouden van een up-to-date projectadministratie; - het samen met de gebruiker en toekomstig instandhouder opstellen van een systeemplan waarin de inrichting van de instandhouding op het gebied van onderhoud, logistiek en beheer in normen is vastgelegd; - het tijdig voor de invoering van het systeem/materieel (doen) opleveren van relevante documenten (o.a. systeemplan, in- en afvoerinstructie en technische documentatie), van reservedelen, van onderwijsleermiddelen, van opleidingen etc.; - het in de introductiefase coörineren van de informatievoorziening aan de toekomstige gebruikers en het leveren van ondersteuning bij de operationele ingebruikname; - ondersteunen van de systeemmanager bij de afh ndeling van eventuele garantieclaims en/of resterende contractuele aangelegenheden; - het compleet overdragen van het ingestroomde systeem/materieel aan een systeemmanager. 2. Functionaris treedt op als systeemmanager van de aan hem toegewezen systemen/materieel door: - het compleet overnemen van het ingestroomde systeem/materieel van een projectmanager (cat.1, cat.2 of cat.3); - het tijdens de instandhouding in het systeemoverleg periodiek evalueren/vaststellen met de gebruiker en de instandhouder, zowel in de rol van onderhouder als van assortimentsmanager, of de gevraagde beschikbaarheid nog steeds wordt geleverd én tegen de laagste kosten bijv. op basis van lessons learned m.b.t gebruik dan wel instandhouding; - het in voorkomend geval aanpassen van de normering zoals vastgelegd in het systeemplan; - het maken van afspraken met gebruiker en instandhouder over de mate van diepgang van de instandhoudingbeheersing en de daaraan gekoppelde informatie-behoefte (materiële beschikbaarheid, performance, kosten of daarvan afgeleide parameters); - het geven van leiding aan het interne systeemteam; - het rapporteren aan zijn sectie-/afdelingshoofd over de stand van zaken m.b.t. de instandhouding; - het regelmatig evalueren of het toegewezen, geraamde, exploitatiebudget voor het lopende jaar voldoende is bij het afgesproken gebruik én beschikbaarheid en het in voorkomend geval aanpassen van het budget (omhoog dan wel omlaag) en/of het geven van adviezen/maatregelen of en hoe dit efficiënter kan; - het opstellen van (aangepaste) exploitatieramingen voor de T+1 en verder; - het opzetten en bijhouden van een bruikbaar en compleet archief m.b.t. alle aspecten van de instandhouding (database lessons learned); - het in samenwerking met de projectmanager van het afgesloten project, afhandelen van eventuele garantieclaims en/of resterende contractuele aangelegenheden. 3. Functionaris gebruikt zijn kennis en expertise op zijn vakgebied om: - de behoeftestellers advies te kunnen geven bij het opstellen van de functionele systeemeisen; - de Matlogco te vertegenwoordigen in relevante nationale en internationale fora/overlegorganen waarbij ook de rol van voorzitter of secretaris tot de mogelijkheden behoort; - zijn sectie-/afdelingshoofd én de behoeftestellers te adviseren over de realiseerbaarheid (P) en de haalbaarheid (T en G) van de ingediende behoeftestellingen; - studies of beproevingen bij (wetenschappelijke) instituten en interne/externe bedrijven te initiëren, begeleiden en te evalueren teneinde vraagstukken toekomstgericht te kunnen beantwoorden; - bruikbare, hoogwaardige adviezen te geven op het gebied van beleid- en architectuurontwikkeling. 4. Functionaris houdt zijn kennis op peil door: - het volgen van de technische ontwikkelingen in zijn vakgebied o.a. door het deelnemen aan congressen en seminars en het lezen van relevante publicaties; - het volgen van relevante cursussen op het gebied van project- en systeemmanagement. Speelruimte: - Functionaris is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde werk binnen de aan hem toegewezen projecten (P, T en G) en systemen (systeemplan - normsteller) in het kader van het project- resp. systeemmanagement. - Functionaris is hierover verantwoording verschuldigd aan het hoofd van zijn productsectie en aan de opdrachtgever/behoeftesteller dan wel gebruiker. - De ruimte voor vrije keuze is mede bepaald door algemene beleidsaanwijzingen en (financiële) regelgeving die Matlogco-breed van belang zijn bij project- en systeemmanagement in o.a. het voorschrift projectmanagement Matlogco en het handboek ILS. - Functionaris neemt zelfstandig beslissingen over de wijze waarop het projectteam of systeemteam wordt aangestuurd en hoe de te leveren producten tot stand komen binnen de randvoorwaarden zoals vastgelegd/overeengekomen in het project- resp. systeemplan. Gewenst profiel: A. Functionaris beschikt over de benodigde kennis: - op het vakgebied van de sectie en - van het materieellogistieke proces. B. Functionaris heeft inzicht in: - de structuur, werkwijze en het optreden van de OPCO's, Bestuursstaf en bedrijven (besturingsmodel). C. Functionaris is vaardig in: - het geven van leiding aan (zijn) medewerkers; - het managen van aan hem toegewezen werkzaamheden en - in het zich zowel mondeling als schriftelijk uitdrukken in de Nederlandse, Engelse en eventueel de Duitse taal. Contacten: Functionaris onderhoudt contacten met: - Vertegenwoordigers van Defensiestaf en de Operationele Commando's in hun rol als opdrachtgever en gebruiker o.a. tijdens de behoeftestellingsfase en de instroming en instandhouding van het materieel/de systemen; - Verwervers, FEZ-medewerkers en (project)controllers intern de Matlogco tijdens de verwerving en instandhouding; - Vertegenwoordigers van de (inter)nationale industrie tijdens het voorzien-in proces o.a. bij RFI, UTP en tijdens de contractonderhandelingen en tijdens de instandhouding o.a. bij opstellen raam- en afroepcontracten, bestellingen plaatsen etc; - Vertegenwoordigers van (inter)nationale (overheid)instanties om de samenwerking te zoeken en daardoor aansluiting te vinden bij relevante ontwikkelingen; - Vertegenwoordigers van de Matlogco-bedrijven - accountmanagers, assortimentsmanagers etc. - tijdens de projectfase i.v.m. de inrichting van de instandhouding en tijdens de instandhoudingfase i.v.m. het realiseren van de gevraagde beschikbaarheid tegen de laagste kosten. Overige informatie: Functionaris kan worden belast met de waarneming van het afdelingshoofd. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over HBO werk- en denkniveau door een afgeronde HBO opleiding (technisch of bedrijfskundig) of een vergelijkbare militaire opleiding binnen de NLDA; - Je hebt een functie vervuld als projectmanager - Je hebt een functie vervuld binnen het materieellogistieke domein. Competenties: - Creatief - Communiceren - Analyseren - Samenwerken - Organisatiegericht - Ontwikkelen medewerkers - Plannen en organiseren - Resultaatgericht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: circa 38 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 31-03-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technisch Applicatiebeheerder (2fte) Odijk
Referentienummer: BTIT31536 Omgeving: Odijk Startdatum: 01 juli 2020 (De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag) Einddatum: 30 juni 2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: donderdag 2 april om 16:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar twee Technisch Applicatiebeheerders voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Informatievoorziening (IV) van de organisatie is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd. Binnen het Programma Vernieuwend Registreren (PVR) houdt het cluster OPP zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces. Er wordt gewerkt met agile/Scrum in een dynamische context met veel nieuwe elementen, waardoor een flexibele opstelling, leergierige houding en doorzettersmentaliteit onmisbare persoonskenmerken zijn. Het vernieuwen van de informatievoorziening voor het operationeel proces, waarmee een robuuste informatievoorziening en uitfasering van de huidige ‘oude’ informatiesystemen wordt bereikt. Het gaat hierbij om een geïntegreerd informatiesysteem, dat op een uniforme, gebruiksvriendelijke en moderne wijze te bedienen is door een grote gebruikersgroep – uiteindelijk zo’n 40.000 gebruikers. Taken/werkzaamheden: Het zorgdragen voor de continuïteit van de Cloud en applicatie infrastructuur componenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstelen inzake het wegnemen en oplossen daarvan. Uitvoeren Deployment-, Migratie- en database scripts in combinatie met de Installatiehandleiding. Opstellen en uitvoeren van bouw scripts (incl. maken van de handleiding). Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen. Het adviseren als voorbereiding op de (verdere) ontwikkeling van componenten, zonder directe terugval op technisch specialisten. Het adviseren ten aanzien van de samenhang van de Cloud componenten met andere applicaties en andere (Bedrijfsvoering) processen. Het doen van voorstellen in het kader van de administratieve organisatie rond de applicatie infrastructuur componenten CMDB). Het definiëren, testen en accepteren van nieuwe versies van de Cloud componenten en het opstellen van test plannen en acceptatietesten. Het signaleren, inventariseren, coördineren, beoordelen en prioriteren van (onderhouds) wensen van de (SelfServicePortal) gebruikers van de Cloud componenten, mede op basis van ontwikkelingen in de werkprocessen die door de Cloud componenten ondersteund worden. Het beheren en onderhouden van de (gebruikers)documentatie van de build- en Cloud & deployment componenten. Beheren functionele en technische applicatie configuratie. Het verzorgen van opleiding en instructie aan (nieuwe) gebruikers. Het verzorgen van managementrapportages ten behoeve van de organisatie. Releases. Monitoring. Is de helpende hand voor de integrator in het kader van deployment en geeft advies. Geeft daarnaast ook ondersteuning van de werking van de applicatieve logging en auditing. Vakmatige taken Aanmaken / wijzigen / verwijderen pluggable database. Aanmaken / wijzigen / verwijderen middleware omgevingen (WLS, OSB, SOA). Bouwen van de release het beschikbaar stellen van de software/zippen code packaging en dan release bouwen met versie label. Aanmaken / beheren owners. Communicatie rond de manier van bouw en van de release. Kennis en kunde van ondersteunende deployment scripts en applicaties. Deployment (installeren, test en implementeren van de release op de juiste omgeving). Troubleshooting in Weblogic en OSB configuraties. Sparring partner van Oracle specialisten (ook van Oracle zelf). Analyseren netwerk connectiviteit issues en sparren met netwerk specialisten. Configuration management. Analyse Foutsituaties. Software Development Lifecycle. Andere ontwikkelaars ondersteunen mbt de deployment architectuur en resources. Opstellen release planning op basis van de Road Map en faciliteer je de go live besluitvorming. Verder ontwikkelen/verbeteren release proces. Belegt release issues bij de juiste partijen of lost deze zelfstandig op. Aanspreekpunt Releases. Borgen van de kwaliteit. Oplossen Incidenten. Monitoring executeren. Stakeholder voor Monitoring. Bijhouden en verder ontwikkelen van de CMDB. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal een afgeronde en erkende HBO opleiding (kopie diploma vereist). Je hebt ervaring met continuous deployment / continuous release. Je hebt ervaring met agile werken in een complexe geschaalde omgeving. Je hebt kennis en ervaring met Java. Je bent bereid om te participeren in Piketdiensten. Je hebt minimaal 1 relevantie referentie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met Oracle Exadata, Exalogic, pluggable databases en Enterprise Manager Cloud control in een grote (500+) organisatie (weging 35%). Je hebt ervaring met het breed te participeren in ondersteuning (Multidisciplinair willen acteren) en ontwikkeling van de applicatie waarin een achtergrond in Oracle kennis cruciaal is (weging 25%). Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met Oracle Middleware producten (WLS, OSB, SOA Suite 12c) of vergelijkbaar binnen een grote organisatie. Je hebt ervaring opgedaan om vanuit de PaaS opzet(provider–consumer) de brug te slaan naar de applicatie (weging 20%). Je hebt werkervaring als technisch applicatiebeheerder in een soortgelijke rol. Je hebt ervaring met SelfServicePortals. Je hebt kennis van integratie. Competenties: Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. Luisteren; Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties. Overtuigingskracht; Stemt de wijze van overtuigen af op de reactie van de ander(en), hanteert argumenten die de ander(en) aanspreken en maakt anderen enthousiast met aansprekende beelden en ideeën. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Initiatief; Begint uit zichzelf, wacht niet af, draagt uit eigen beweging ideeën en voorstellen aan en neemt het voortouw bij acties of projecten. Leervermogen; Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Flexibel gedrag; Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Resultaatgericht; Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. Vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen. Is in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicaties snel eigen te maken.
Beleidsmedewerker Wonen-Volkshuisvesting Utrecht
Voor BEL Combinatie zijn wij op zoek naar een Beleidsmedewerker Wonen-Volkshuisvesting. Omschrijving opdrachtgever: De BEL Combinatie is een uitvoeringsorganisatie voor de zelfstandige gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Een organisatie die continu in beweging is en veel ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid. Wij werken vanuit de kernwaarden professionaliteit, openheid, samenwerken en publiek ondernemerschap. Omschrijving functie: Binnen deze organisatie werk je voor de colleges van de gemeente Blaricum, Laren en Eemnes. De functie maakt onderdeel uit van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte. Dit team is onder meer verantwoordelijk voor de ruimtelijke ontwikkeling, wonen en volkshuisvesting, milieubeleid, vastgoed en grondzaken en de inrichting, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte in de drie gemeenten. Binnen dit team ben je onderdeel van een klein cluster van twee personen dat specifiek verantwoordelijk is voor het beleidsveld Wonen. Gezamenlijk met de andere beleidsmedewerker Wonen zorg je voor het beleid en de uitvoering op het gebied van Wonen binnen de drie gemeenten. Dit betekent een diverse functie met een breed takenpakket. Blaricum en Laren maken deel uit van de woningmarktregio Gooi en Vechtstreek (provincie Noord-Holland). Eemnes behoort tot een andere woningmarktregio: Eemvallei (provincie Utrecht). Dit maakt de functie complex, maar interessant. Deze tijdelijke functie is een combinatie van beleidsmatig en uitvoerend werk. Zaken die onder andere opgepakt moeten worden zijn de actualisatie van prestatieafspraken met de woningcorporaties, projecten omtrent het implementeren van het de lokale woonvisies zoals het onderzoeken van de mogelijkheid voor senioren om te wonen nabij voorzieningen en het opstellen van een doelgroepenverordening. Hierbij kijk je over de grenzen van je eigen dossiers heen en werk je nauw samen met andere teams en afdelingen. Taken beleidsmedewerker Wonen/Volkshuisvesting: - Je adviseert bestuurders over het beleid en de uitvoering van het beleidsveld wonen. - Je vertegenwoordigt de gemeente in overlegsituaties met externe partners zoals woningcorporaties. - Je bent verantwoordelijk voor het evalueren en actualiseren van de prestatieafspraken met woningcorporaties. - Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een doelgroepenverordening. - Overige binnen het team voorkomende uitvoerende werkzaamheden. Gewenst profiel: - HBO/WO werk- en denkniveau. - Meerdere jaren werkervaring als (beleids)medewerker Wonen/Volkshuisvesting binnen een gemeentelijke instelling. - Affiniteit met politiek en bestuurlijk gevoelige kwesties. - Kennis van gemeentelijke besluitvormingsprocessen. - Kennis van relevante wet- en regelgeving. - In staat om voor drie gemeentebesturen tegelijk werk te verrichten. Dit vereist een flexibele instelling en het vermogen te kunnen schakelen en prioriteren. - Je hebt - zowel mondeling als schriftelijk - een goede beheersing van de Nederlandse taal. - Een proactieve instelling en een flinke dosis zelfstandigheid. - Je bent sociaal vaardig, toegankelijk en hebt een gezonde dosis humor. - Je bent accuraat en staat sterk in je schoenen. - Drukte in het werk brengt jou door je stressbestendigheid niet van de wijs. - Je bent een collegiale teamspeler en deelt jouw kennis graag met collega’s. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Sociale Geografie, Planologie of ruimtelijke ordening. 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van wonen en volkshuisvesting binnen een gemeentelijke instelling. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen, implementeren en opstellen van beleid. 4. Je bent beschikbaar in de gehele periode tussen 1 mei en 1 december 2020 (geen verlof in de maand augustus). Competenties: - Zelfstandig - Proactief - Flexibel - Analytisch Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 01-05-2020 Duur: 7 maanden Optie op verlenging: nnb Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 9 april 2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Core Clientside Engineer Odijk
Referentienummer: BTIT31534 Omgeving: Odijk Startdatum: 06 juli 2020 (De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag) Einddatum: 30 juni 2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: vrijdag 3 april om 13:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Core Clientside Engineer voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Informatievoorziening (IV) van de organisatie is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd. Het cluster OPP houdt zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening voor het operationeel proces. Er wordt gewerkt met agile/SCRUM in een dynamische context met veel nieuwe elementen, waardoor een flexibele opstelling, leergierige houding en doorzettersmentaliteit onmisbare persoonskenmerken zijn. Doelstelling Het vernieuwen van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces, waarmee een robuuste informatievoorziening en uitfasering van de huidige ‘oude’ informatiesystemen wordt bereikt. Het gaat hierbij om een geïntegreerd informatiesysteem, dat op een uniforme, gebruiksvriendelijke en moderne wijze te bedienen is door een grote gebruikersgroep uiteindelijk zo’n 40.000 gebruikers. Taken/werkzaamheden: De Core Clientside Engineer: • Ontwikkelt (delen) van applicaties door het gebruik van verschillende tools. Heeft kennis en kunde van: Semantic Web Technologies (grafen, triples, RDF en SPARQL) Lexicale analyse in JavaScript en TypeScript met JSON. Selecteren en gebruiken van ontwerppatronen als Reactieve Programming TypeScript Angular 2 t/m 8 Node JS Test-driven-development (TDD), meer specifiek de achtergrond kennen wat TDD is en het kunnen toepassen. Continuous Integration, Continuous Delivery (CI/CD) met tools zoals Jenkins, Maven en Yan. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal een erkende en volwaardige HBO opleiding met diploma afgerond (kopie diploma vereist). Je hebt minimaal 1 jaar relevante ervaring met Semantic Web Technologies opgedaan in de in afgelopen 2 jaar. Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring als Core Client side Engineer en/of Typescript Engineer opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Je bent bereid om te participeren in Piketdiensten. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Je hebt minimaal 1 relevantie referentie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 2 jaar opgedane kennis van Angular 2 t/m 8 (weging 30%). Je hebt minimaal 2 jaar opgedane kennis van Ontwerp patronen, zoals MVC (weging 25%). Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met DSL (Domain Specific Language) (weging 25%). Je hebt ervaring met test-driven-development (TDD), je weet wat het is en hoe je het kan toepassen (weging 20%). Competenties: Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. Luisteren; Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties. Overtuigingskracht; Stemt de wijze van overtuigen af op de reactie van de ander(en), hanteert argumenten die de ander(en) aanspreken en maakt anderen enthousiast met aansprekende beelden en ideeën. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Initiatief; Begint uit zichzelf, wacht niet af, draagt uit eigen beweging ideeën en voorstellen aan en neemt het voortouw bij acties of projecten. Leervermogen; Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Flexibel gedrag; Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Resultaatgericht; Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. Organisatievermogen; Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
Senior Functioneel Beheerder Utrecht
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Functioneel Beheerder. Omschrijving opdracht: Defensiebrede ondersteuning functioneel beheer DigiInkoop. Inwerken toekomstige vaste medewerker op de functie. Ordina, de leverancier van het systeem, doet de technische support, De adviseur DigiInkoop doet voor Defensie de 1e-lijns functionele support en Logius (BZ) doet de 2e-lijns functionele support, die Ministerie overstijgend is. We zoeken iemand die zelfstandig kan werken, DigiInkoop goed kent en veel ervaring heeft als functioneel beheerder van DigiInkoop bij Defensie of bij Logius. De kandidaat is bekend met de door Defensie aangedragen problematiek en/of kan daar snel op ingewerkt worden Inzet Periode: Schatting 1275 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1275 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent tenminste 5 jaar ervaren op het gebied van functioneel beheer. 2. Je hebt tenminste 3 jaar ervaring met het werken bij Ministeries. 3. Je hebt tenminste 5 jaar aantoonbaar meerjarige werkervaring als functioneel beheerder van DigiInkoop. 4. Je hebt tenminste 5 jaar ervaring met de problematiek van DIgiInkoop binnen de Rijksoverheid op het gebied van functioneel beheer. 5. Je hebt ervaring in het zelfstandig uitvoeren van de werkzaamheden; hetgeen blijkt uit het CV. 6. Je bent minimaal 32 uur per week inzetbaar. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt HBO werk- en denkniveau. Dit dient te blijken uit het CV. 2. Je hebt aantoonbaar kennis van de Defensie organisatie in het algemeen. 3. Je hebt aantoonbaar kennis van de processen van DigiInkoop. Dit dient te blijken uit het CV en geeft hiervan 1 voorbeeld in het CV. 4. Je bent binnen 2 weken na akkoord op VOG beschikbaar. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden Duur: 1275 uur Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 31-03-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Overall Projectmanager-Contractmanager Leidschendam-Voorburg
Voor Gemeente Leidschendam-Voorburg zijn wij op zoek naar een Overall Projectmanager-Contractmanager. Omschrijving opdrachtgever: De gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze gemeente met circa 650 medewerkers die zich de komende jaren ontwikkelt naar een regie-organisatie. Zij geven vorm aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruikmakend van nieuwe technologieën. Hun moderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Dit creëert nieuwe vormen van samenwerking, meer eigen verantwoordelijkheid, eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid. Dit alles doen ze onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. De afdeling Project Management en Advies (PMA) is expert op het gebied van project–, proces– en programmamanagement. PMA leidt projecten, processen en programma’s die bijdragen aan de doelstellingen van onze opdrachtgever. Project Vlietvoorde: De afgelopen jaren is er hard gewerkt en zijn er mooie resultaten gehaald binnen de gebiedsontwikkeling Vlietvoorde. De ontwikkeling komt de komende jaren in een andere fase. Door de verkoop van vier deelgebieden in 2017 / 2018 in Vlietvoorde, het sluiten van KOR-overeenkomsten voor deze deelgebieden, het aanstellen van een civiel projectleider voor de uitvoering van de hoofdstructuur en het aansturen van ontwikkelaars op de aanleg van infrastructuur binnen de bouwvelden beweegt de ontwikkeling van Vlietvoorde steeds meer richting uitvoering en verder van initiatief en ontwikkeling. De ruimtelijke uitnodiging en het spoorboekje zien toe op de verdere ontwikkeling van de overige deelgebieden van het gebied Vlietvoorde, de KOR-overeenkomsten zien toe op uit ontwikkelen en realiseren van verkochte deelgebieden. Daarnaast spelen er ook op locaties grenzend aan het plangebied van de ruimtelijke uitnodiging Vlietvoorde ontwikkelingen en initiatieven die raken aan Vlietvoorde en een strategische aansturing vragen. Daarbij valt te denken aan Veurse Horsten, Gamma locatie, De Groene Horsten, Noortheylaan 10 en eventueel in de toekomst nog te saneren resten glastuinbouw in het gebied. Omschrijving opdracht: We zijn daarom op zoek naar een Overall Projectmanager / Contractmanager voor de gebiedsontwikkeling Vlietvoorde. Omschrijving werkzaamheden: - Aansturen op strategisch niveau door de hoofdlijnen en doelstellingen te bewaken vanuit een integrale verantwoording voor het projectresultaat. Daarbij schakelt de kandidaat moeiteloos naar het tactische en operationele niveau als de situatie daarom vraagt. - Met marktpartijen overleg voeren over de voortgang van het project binnen de contractuele afspraken. - Voor de plandelen Noorthey, Vlietvoorde-West en Schakelstuk toewerken naar een overeenkomst voor verkoop van de gemeentelijke grondposities. - Je geeft de civiel projectleider in Vlietvoorde ruimte voor een stevige zelfstandige rol, maar blijft steeds aanspreekbaar op de voortgang en de kwaliteit van de uitvoering. - Nauwe samenwerking met onder andere de stedenbouwkundige, de planeconoom, de vastgoedjuristen, de civiel projectleider, de adviseur archeologie en de projectondersteuner. - Dagelijkse aansturing van het interne en externe projectteam. - Reguliere afstemming met de ambtelijk opdrachtgever en, wanneer aan de orde, de voorbereiding van besluitvorming door het gemeentebestuur en de afstemming daarover met de bestuurlijk opdrachtgever. Gesprekken: Indien wenselijk zijn er gesprekken gepland op dinsdag 7 april 2020 van 13.00 uur tot 16.00 uur via Skype. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar in bestuurlijke organisaties (bij voorkeur gemeentelijke overheid, in dienst of inhuur). 2. Je bent in bezit van diploma van een universitaire opleiding. 3. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring met gebiedsontwikkeling van initiatief tot en met uitvoering van binnenstedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten. 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als integraal eindverantwoordelijk projectmanager van een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in de afgelopen 5 jaar. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van grondexploitatie en vastgoedexploitatie vanuit perspectief van de overheid. 4. Je hebt aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van grondexploitatie en vastgoedexploitatie vanuit het perspectief van een ontwikkelaar. 5. Je hebt aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met innovatieve vormen van selectie van marktpartijen voor de realisatie van woningbouw. Bijv. concurrentie gerichte dialoog of afgeleiden daarvan. Competenties: - Bestuurlijk sensitiviteit - Gevoel voor belangen van verschillende partijen en de capaciteit om deze met elkaar te verbinden. - Groepsgericht leiderschap, teamspeler en klantgericht - Communicatief vaardig - Planmatig en resultaatgericht kunnen werken - Stressbestendig - Besluitvaardig - Flexibel - Goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Leidschendam-Voorburg Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: mogelijk maar nog niet bekend Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 31-03-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zie gesprekken Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectmanager Regionale Energie Strategie voor Regio Foodvalley Ede
Voor Gemeente Ede zijn wij op zoek naar een Projectmanager Regionale Energie Strategie voor Regio Foodvalley. Omschrijving opdracht: In Regio Foodvalley willen we in 2050 energieneutraal zijn. We zijn een RES-regio die volgens de landelijke afspraken in maart 2021 een RES 1.0 moeten opleveren waarin onder andere keuzes staan voor de regio om een bijdrage te leveren aan de opwek van wind en zon. Alsook afspraken hoe we omgaan met de verdeling van warmte in onze regio. Dat is een gevoelig en complex proces waarin 8 gemeenten, 2 provincies, 2 waterschappen en ca. 10 regionale stakeholders de inhoud bepalen. Dit doen we volgens het proces dat we hebben vastgelegd in het Startdocument RES Foodvalley. We werken vanuit consensus en volgen de principes van mutual gains. Omschrijving verantwoordelijkheden: Jij bent verantwoordelijk voor: - Het project- en procesmanagement om van een concept-RES naar een RES 1.0 te komen. - De totstandkoming van een uitvoeringsprogramma RES met bijbehorende organisatie waarbij een duidelijke verbinding wordt gemaakt met de doelstellingen uit de Strategische Agenda van Regio Foodvalley. - Jij geeft sturing aan het kernteam RES (6 mensen) en bent voorzitter van het AO (ambtelijk overleg) RES. Samen met de bestuurlijk trekker bereid je de vergaderingen voor van de stuurgroep RES en samen met de voorzitter van het stakeholdersoverleg, bereid je de stakeholdersoverleggen voor. In beide overleggen wordt verwacht dat je richtinggevende adviezen geeft. Gesprekken: De online interviews zullen plaatsvinden op woensdag 22 april 2020. Gelieve hier rekening mee te houden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 4 mei 2020 tot en met 31 mei 2020 voor 2 - 8 uur per week en vanaf 1 juni 2020 tot en met 3 mei 2021 voor 16 uur per week. 2. Je hebt relevante opleiding op WO niveau (op CV aantoonbaar). 3. Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring met complexe processen met meerdere regionale private en publieke stakeholders met tegengestelde belangen (op CV aantoonbaar). 4. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in de functie van project- of procesmanager (op CV aantoonbaar). 5. Je hebt specifieke ervaring opgedaan met de energietransitie (op CV aantoonbaar). 6. Je hebt kennis van bestuurlijke processen van overheden (op CV aantoonbaar). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis en ervaring met onderhandelingsprocessen, bij voorkeur Mutual Gains Approach (op CV aantoonbaar). 2. Je beschikt over een meegeleverd portfolio met relevante voorbeelden van de door jouw behaalde project-/procesresultaten. 3. Je hebt ervaring met transitiemanagement, bij voorkeur in de energietransitie. 4. Je hebt ervaring in of affiniteit met de Regio FoodValley. Competenties: - Inzicht in de aandachtspunten en patronen van een transitieproces. - Communicatieve vaardigheden. - Vaardigheden om partijen bij of tot elkaar te brengen. - Makkelijk schakelen tussen strategie/beleid en uitvoering. - Resultaatgerichtheid. - Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en goed bestuurlijk gesprekspartner. - Analytisch vermogen om snel te kunnen schakelen en hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Ede Startdatum: 04-05-2020 Duur: 03-05-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 09-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zie gesprekken Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technisch Applicatiebeheerder Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Technisch Applicatiebeheerder. Omschrijving opdracht: De Informatievoorziening (IV) van de Politie is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd. Binnen het Programma Vernieuwend Registreren (PVR) houdt het cluster OPP zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces. Er wordt gewerkt met agile/Scrum in een dynamische context met veel nieuwe elementen, waardoor een flexibele opstelling, leergierige houding en doorzettersmentaliteit onmisbare persoonskenmerken zijn. Doelstelling: Het vernieuwen van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces, waarmee een robuuste informatievoorziening en uitfasering van de huidige ‘oude’ informatiesystemen wordt bereikt. Het gaat hierbij om een geïntegreerd informatiesysteem, dat op een uniforme, gebruiksvriendelijke en moderne wijze te bedienen is door een grote gebruikersgroep – uiteindelijk zo’n 40.000 gebruikers. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Het zorgdragen voor de continuïteit van de Cloud en applicatie infrastructuur componenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstelen inzake het wegnemen en oplossen daarvan. - Uitvoeren Deployment-, Migratie- en database scripts in combinatie met de Installatiehandleiding. - Opstellen en uitvoeren van bouw scripts (incl. maken van de handleiding). - Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen. - Het adviseren als voorbereiding op de (verdere) ontwikkeling van componenten, zonder directe terugval op technisch specialisten. - Het adviseren ten aanzien van de samenhang van de Cloud componenten met andere applicaties en andere (Bedrijfsvoering) processen. - Het doen van voorstellen in het kader van de administratieve organisatie rond de applicatie infrastructuur componenten CMDB). - Het definiëren, testen en accepteren van nieuwe versies van de Cloud componenten en het opstellen van test plannen en acceptatietesten. - Het signaleren, inventariseren, coördineren, beoordelen en prioriteren van (onderhouds) wensen van de (SelfServicePortal) gebruikers van de Cloud componenten, mede op basis van ontwikkelingen in de werkprocessen die door de Cloud componenten ondersteund worden. - Het beheren en onderhouden van de (gebruikers)documentatie van de build- en Cloud & deployment componenten. - Beheren functionele en technische applicatie configuratie. - Het verzorgen van opleiding en instructie aan (nieuwe) gebruikers. - Het verzorgen van managementrapportages ten behoeve van de organisatie. - Releases. - Monitoring. - Is de helpende hand voor de integrator in het kader van deployment en geeft advies. Geeft daarnaast ook ondersteuning van de werking van de applicatieve logging en auditing. Omschrijving taken: - Aanmaken / wijzigen / verwijderen pluggable database. - Aanmaken / wijzigen / verwijderen middleware omgevingen (WLS, OSB, SOA). - Bouwen van de release het beschikbaar stellen van de software/zippen code packaging en dan release bouwen met versie label. - Aanmaken / beheren owners. - Communicatie rond de manier van bouw en van de release. - Kennis en kunde van ondersteunende deployment scripts en applicaties. - Deployment (installeren, test en implementeren van de release op de juiste omgeving). - Troubleshooting in Weblogic en OSB configuraties. - Sparring partner van Oracle specialisten (ook van Oracle zelf). - Analyseren netwerk connectiviteit issues en sparren met netwerk specialisten. - Configuration management. - Analyse Foutsituaties. - Software Development Lifecycle. - Andere ontwikkelaars ondersteunen mbt de deployment architectuur en resources. - Opstellen release planning op basis van de Road Map en faciliteer je de go live besluitvorming. - Verder ontwikkelen/verbeteren release proces. - Belegt release issues bij de juiste partijen of lost deze zelfstandig op. - Aanspreekpunt Releases. - Borgen van de kwaliteit. - Oplossen Incidenten. - Monitoring executeren. - Stakeholder voor Monitoring. - Bijhouden en verder ontwikkelen van de CMDB. Contacten: Samenwerking met andere scrumteams, Systemteam, Platformteam, Architectuurteam, UX - team en Projectmanagement OPP Inzet in de lijn of project: Inzet op projectbasis. Gesprekken: Het verificatiegesprek zal plaatsvinden zo snel mogelijk na sluiting van de aanvraag. Voor het verificatiegesprek volgen wij de richtlijnen van het RIVM. We nemen contact op met u om de procedure / werkwijze te bespreken Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 01 07 2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30 06 2020 voor 36 uur per week. 2. Je hebt minimaal een afgeronde en erkende HBO opleiding. (Losse certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.) 3. Je hebt ervaring met continuous deployment / continuous release. 4. Je hebt ervaring met agile werken in een complexe geschaalde omgeving. 5. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met Java. 6. Je bent bereid om te participeren in Piketdiensten. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met Oracle Exadata, Exalogic, pluggable databases en Enterprise Manager Cloud control in een grote (500+) organisatie. 2. Je hebt ervaring met het breed te participeren in ondersteuning (Multidisciplinair willen acteren) en ontwikkeling van de applicatie waarin een achtergrond in Oracle kennis cruciaal is. Geef tevens je ervaring aan (bij voorkeur minimaal 2 jaar) met Oracle Middleware producten (WLS, OSB, SOA Suite 12c) of vergelijkbaar binnen een grote organisatie. 3. Je hebt eerder ervaring opgedaan om vanuit de PaaS opzet(provider–consumer) de brug te slaan naar de applicatie. 4. Je hebt aantoonbare werkervaring als technisch applicatiebeheerder in een soortgelijke rol. 5. Je hebt ervaring met SelfServicePortals. 6. Je hebt kennis van integratie. Competenties: - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Luisteren; Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties. - Overtuigingskracht; Stemt de wijze van overtuigen af op de reactie van de ander(en), hanteert argumenten die de ander(en) aanspreken en maakt anderen enthousiast met aansprekende beelden en ideeën. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. - Initiatief; Begint uit zichzelf, wacht niet af, draagt uit eigen beweging ideeën en voorstellen aan en neemt het voortouw bij acties of projecten. - Leervermogen; Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Flexibel gedrag; Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. - Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Resultaatgericht; Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. - Vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen. - Is in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicaties snel eigen te maken. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk Startdatum: 01-07-2020 Duur: 30-06-2021 Optie op verlenging: optioneel en in overleg Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zie gesprekken Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Functioneel Applicatiebeheerder Amsterdam
Verantwoordelijkheden: • Storingen, vragen en verzoeken aannemen en afhandelen. • Overzicht houden over applicatiepatches en erop toezien dat deze indien nodig geïnstalleerd worden. • Het inventariseren en analyseren van gebruikerswensen, het voeren van overleg met gebruikers en het beoordelen van hun wensen op de haalbaarheid en functionaliteit daarvan. • Het onderhouden van een goede relatie met de afnemers van IT-diensten. • Bijdragen aan het opstellen van service level agreements. • Zorgdragen dat applicaties over voldoende capaciteit beschikken en maximalisatie van de beschikbaarheid binnen de gestelde kaders. • Betrokken bij ontwerp en inrichting van informatiebeveiliging. • Het projectmatig aansturen, organiseren en realiseren van veranderingen in • applicaties en het via het proces Wijzigingsbeheer (Change Management) doorvoeren van software-updates. • Verrichten van derdelijns gebruikersondersteuning en in geval van incidenten snel • schakelen en coördineren tussen verschillende expertises om tijdig tot een oplossing te komen. • Meewerken aan de afhandeling van audits op het gebied van o.a. IT-governance en informatiebeveiliging. • Bijdragen aan het uitvoeren van functionele tests wanneer nodig. Functie-eisen (knock-out): • Minimaal een afgeronde hbo opleiding met gedegen ICT-component; • ITIL v3 2011 (of v4) certificaat; • BiSL certificaat; • ASL2 certificaat; • Minimaal 5 jaar ervaring met functioneel applicatiebeheer; • Minimaal 2 jaar ervaring met functioneel applicatiebeheer van een document management systeem; • Minimaal 2 jaar ervaring met functioneel applicatiebeheer van een personeelsinformatiesysteem; • Minimaal 2 jaar ervaring met functioneel applicatiebeheer van een samenwerkingsapplicatie vergelijkbaar met SharePoint en Confluence; • Minimaal 1 jaar ervaring met document- en metadata migraties; • Minimaal 1 jaar ervaring met het verzorgen van functionele applicatietrainingen; • Minimaal 1 jaar ervaring met het grondig testen van applicaties op basis van een beproefde methode zoals Tmap; • Minimaal 1 jaar ervaring met de uitvoering van requirement analyses; Functie Wensen: • Prince2 foundation certificaat; • Ervaring met het digitaliseren/automatiseren van “papieren processen”; • Ervaring met het opzetten en uitvoeren van applicatieselectie trajecten. Als je voldoet aan het profiel graag per gestelde eis puntsgewijs een korte motivatie hoe je aan de eis voldoet. Dit versnelt het proces. Overige informatie: Locatie: Amsterdam Start: 01-05-2020, 40 uur per week Einddatum: 31-12-2020, optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Nitesh Bhoep, 06-47180874, recruiterNB@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterNB@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Adviseur Doorontwikkeling Afdeling Ambtelijk Opdrachtgevers Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Adviseur Doorontwikkeling Afdeling Ambtelijk Opdrachtgevers. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Vervolg van het ontwikkelingsprogramma van de afdeling AOG binnen het cluster van V&OR. Afgelopen jaar is er veel aandacht besteed aan de professionele rol van de AOG op individueel niveau. Bij het vervolg ligt de focus op het niveau van de afdeling. Thema's die hierbij aan de orde komen zijn ondermeer: interne team dynamiek, samenwerking, profilering naar externe partijen en de ontwikkeling en training van gemeenschappelijke toolkit. Het ontwikkelingsprogramma is er op gericht om op professionele wijze voor de gemeente het ambtelijk opdrachtgeverschap in te vullen. Omschrijving werkzaamheden: Ontwikkeling van een samenhangend programma, gericht op het werk van alle dag, waarbij bovenstaande thema's gestructureerd en in goede volgorde aan de orde komen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau. danwel door een behaalde diploma en/of opgedane relevante werkervaring. 4. Je hebt kennis van professionalisering en verander processen. 5. Je hebt ruime kennis van en ervaring met het opzetten en begeleiden van grote en langdurige professionaliseringstrajecten. 6. Je hebt ervaring in het werken in politiek-bestuurlijke organisaties. 7. Je hebt werkervaring opgedaan in het bedenken van een programma / vormgeven van processen waarbij " het werk" van de AOG centraal staat. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt eerder in het domein van Verkeer en Ruimtelijk ordening gewerkt. 2. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring in het begeleiden van groepen. 3. Je hebt een achtergrond in zowel pschodynamische en systemische kennis alsook in het concreet vormgeven en uitvoeren van professionaliseringsprogramma's. 4. Je hebt ervaring in het opzetten en implementeren van vergelijkbare programma's in andere organisaties. Competenties: - Communicatieve vaardigheden - Overtuigingskracht en aansturen - Verantwoordelijkheid - Coachen en inspirerend vermogen Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm na gunning Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 28 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 02-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na sluiting Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel Applicatiebeheerder Bedrijfsvoering Woerden
Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een Functioneel Applicatiebeheerder Bedrijfsvoering. Omschrijving opdracht: De KVK maakt zich klaar voor de toekomst. Om beter te kunnen inspelen op de wensen van onze klanten maken wij onze dienstverlening flexibeler en onze ICT up-to-date. De KVK zet vol in op digitalisering en heeft zichzelf als doel gesteld om de beste digitale dienstverlener te worden binnen de publieke sector. Als Functioneel beheerder Bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor meerdere applicaties, waaronder I-Protect. - Je zorgt er voor dat het pakket stabiel draait. - Voert de dagelijkse handelingen uit binnen het pakket. - Handelt meldingen van gebruikers af. - Voert wijzigingen in de instellingen door. Jouw toegevoegde waarde: Je houdt van dynamiek en je bent een stressbestendige zelfstarter. Natuurlijk is actuele, vakinhoudelijke kennis van data in bronsystemen en ICT een must-have in deze functie. Daarnaast heb je een ijzersterk analytisch denkvermogen, waarmee jij makkelijk verbindingen legt. Omdat je niet alleen accuraat bent, maar ook proactief en overtuigend, lever je een belangrijke strategische bijdrage aan de verbeteringsslag die wordt gemaakt in onze organisatie. Je hebt een plezierige, energieke drive die een positieve flow brengt in de kleine teams waarin je werkt. VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde hbo opleiding. 2. Je hebt een Afgeronde opleiding is op het gebied van Informatica (of vergelijkbaar). 3. Je hebt aantoonbaar inhoudelijke kennis van I-Protect. 4. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in ICT beheerfuncties. 5. Je spreekt Nederlands en het cv is ook in het Nederlands. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare kennis van ITIL en ASL2. 2. Je hebt aantoonbare ervaring met werken in SCRUM-teams. 3. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met beheer I-Protect. 4. Je hebt aantoonbare ervaring met werken in Topdesk en Confluence. Competenties: - Organisatiesensitiviteit: Heeft inzicht in en is alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen. - Resultaatgericht: Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren - Omgevingsbewustzijn: Is extern georiënteerd en alert op (maatschappelijke, politieke en economische) ontwikkelingen die invloed hebben op de organisatie en/of de markt. - Initiatief: Reageert proactief door zaken in gang te zetten. - Samenwerken: Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Woerden Startdatum: 13-04-2020 Duur: 13-10-2020 Optie op verlenging: n.v.t. Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 02-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: tussen 08-04-2020 en 10-04-2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Teamleider Informatiemanagement Utrecht
Voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn wij op zoek naar een Teamleider Informatiemanagement. Omschrijving opdrachtgever: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is één van de 21 waterschappen in Nederland. Het waterschap is, net als een gemeente, een lokale overheid. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) bestaat uit een algemeen bestuur, een college van Dijkgraaf en Hoogheemraden en meer dan 500 medewerkers. HDSR is in transitie om voorbereid te zijn op de veranderende opgaves die van buitenaf op haar af komen. HDSR staat voor een grote opgave: in de komende jaren zal zij een forse inspanning doen en bijdragen aan het Hoog Water Beschermingsprogramma. Dit maakt dat er aanzienlijke projecten gestart zijn en worden. Omschrijving opdracht: Je hebt een belangrijke rol bij het op een hoger plan te brengen van de digitalisering binnen HDSR in de komende jaren. Als Teamleider Informatiemanagement ben je verantwoordelijk voor integraal advies en bied je ondersteuning in de communicatie over informatievoorziening. Je adviseert in de breedte van de organisatie over verdere digitalisering, ontwikkelingen en innovatie en hoe informatievoorziening kan bijdragen aan de veranderopgaven en programma’s bij HDSR. Daarnaast geef je leiding aan het team informatiemanagement. Je werkt nauw samen met de Teamleider Automatisering, de Programmacoördinator en de collega’s van het bedrijfsbureau van de afdeling. Je bent de sparringpartner over diverse waterschapdomeinen en -disciplines. Ook neem je deel aan de besluitvorming inzake inhoud en benodigde investeringen. Je legt verantwoording af aan het duo managers dat leiding geeft aan de afdeling I&A (de manager Bedrijfsvoering en de manager Zuiver). In het complexe werkveld van informatiemanagement adviseer je over onderwerpen welke een steeds grotere samenhang met elkaar hebben en die meerdere disciplines omvatten op het gebied van informatievoorziening (architectuur, informatiebeveiliging, privacy beheer en projectmanagement). Om een goede invulling te kunnen geven aan deze informatievoorziening werk je in een dynamisch team samen met diverse specialisten, waaronder informatieadviseurs en applicatiebeheerders. In deze rol ontwikkel je visie op de toekomst m.b.t. informatiemanagement en stel je het strategisch informatiebeleid op. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau; 2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in een leidinggevende functie zoals bijvoorbeeld informatiemanager / adviseur informatiebeheer. 3. Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar. 4. Je bent zo spoedig mogelijk beschikbaar en uiterlijk per 1 juli 2020. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van bestuurlijke informatiekunde, bedrijfskundige informatica of informatica. 2. Je hebt aantoonbare kennis van methoden en standaards op het gebied van informatiemanagement, informatieplanning en informatiearchitectuur. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring in een leidinggevende functie binnen de overheid zoals waterschappen, gemeenten of RWS. Competenties: - Teamplayer - Sterke adviesvaardigheden - Organisatiesensitiviteit - Dienstverlenend Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: 2 x 6 maanden Inzet: 24-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 02-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: donderdag 9 april 2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Strategisch financieel adviseur Utrecht
Voor gemeente Baarn zijn wij op zoek naar een Strategisch Financieel Adviseur. Omschrijving opdrachtgever: Bij de gemeente Baarn zijn ruim 150 medewerkers in dienst. Om onze ambities verder te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie. Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen met gemeentebestuur en het management. Elke dag is anders met collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners en ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Een baan bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen. De organisatie is flink in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de klant en het verder ontwikkelen van de organisatie en de dienstverlening. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: lef, samenwerken, klantgericht, transparant, betrouwbaar en flexibel. De organisatie van de gemeente Baarn kent een programmastructuur, bestaande uit vier domeinen: Dienstverlening, Sociaal Domein, Fysiek Domein en Ondersteunend domein. Omschrijving opdracht: Vanwege een samenloop van omstandigheden is Gemeente Baarn opzoek naar een ervaren strategisch financieel adviseur die bekend is met de processen en systemen in Baarn. De strategisch financieel adviseur zal een aantal nieuwe financiële medewerkers adviseren over diverse lopende dossiers. Daarnaast zal de strategisch financieel adviseur meewerken aan het opstellen van jaarrekening en de aanstaande accountantscontrole. Werkzaamheden: - Sparren met (nieuwe) medewerkers over diverse lopende dossiers. - Ondersteunen, inwerken en adviserenbij het jaarrekeningtraject. - Het zelfstandig klaarzetten van balansdossiers voor de accountantscontrole. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau in de richting van (bedrijfs)economie. 2. Je hebt aantoonbare werkervaring op het gebied van gemeentelijke financiën. 3. Je bent uiterlijk beschikbaar per 13 april 2020. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt een afgeronde opleiding BBV 1. 2. Je hebt een afgeronde opleiding BBV 2. 3. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als strategisch financieel adviseur binnen een gemeente. 4. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met de planning & control cyclus binnen een gemeente met minder dan 30.000 inwoners. Competenties: - Zelfstandig - Flexibel VOG: De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm Duur: 3 maanden Optie op verlenging: 3 maanden Inzet: 8 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-03-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: vrijdag 3 april 2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel Applicatiebeheerder Sr. Diemen
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT31528 Omgeving: Diemen Startdatum: 1 mei 2020 Einddatum: 31 december 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: 20 of 22 april (virtueel) Sluitingsdatum: Dinsdag 14 april om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Functioneel Applicatiebeheerder voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Team Businessapplicaties, Informatiebeleid & Architectuur (BIA) Team BIA is binnen het Zorginstituut onderdeel van de afdeling Informatiemanagement, en is verantwoordelijk voor drie aandachtsgebieden: Ontwikkeling en het beheer van alle applicaties binnen het applicatieportfolio; Informatiemanagement; Beheer en uitbouwen van de enterprise architectuur. Het team zorgt dat alle applicaties goed functioneren en aansluiten op de behoeften van medewerkers. Hierbij wordt een brug geslagen tussen de uitvoeringsorganisatie en automatisering, en stuurt BIA interne teams en leveranciers aan. Buiten het beheer van commercial off-the-shelf applicaties ontwikkelt en beheert BIA ook websites die voor de organisatie worden ingezet. Alle kaders ten aanzien van de IT-omgeving zijn vastgelegd in de enterprise architectuur. Doel Team BIA voert met meerdere functioneel applicatiebeheerders (hierna: “applicatiebeheerders”) het beheer uit over een divers applicatielandschap. Alle applicatiebeheerders beheren een aantal verschillende applicaties. In verband met verdere professionalisering van de discipline applicatiebeheer én een uitbreiding van het applicatielandschap, is een nieuwe senior functioneel applicatiebeheerder nodig voor de periode van 1 mei 2020 t/m 31 december 2020 voor gemiddeld 40 uren per week. Deze applicatiebeheerder wordt met zijn/haar collega's in ieder geval verantwoordelijk voor het beheer van het document management systeem, het personeelsinformatiesysteem, én het samenwerkingsplatform. Taken/werkzaamheden: Storingen, vragen en verzoeken aannemen en afhandelen. Overzicht houden over applicatiepatches en erop toezien dat deze indien nodig geïnstalleerd worden. Het inventariseren en analyseren van gebruikerswensen, het voeren van overleg met gebruikers en het beoordelen van hun wensen op de haalbaarheid en functionaliteit daarvan. Het onderhouden van een goede relatie met de afnemers van IT-diensten. Bijdragen aan het opstellen van service level agreements. Zorgdragen dat applicaties over voldoende capaciteit beschikken en maximalisatie van de beschikbaarheid binnen de gestelde kaders. Betrokken bij ontwerp en inrichting van informatiebeveiliging. Het projectmatig aansturen, organiseren en realiseren van veranderingen in applicaties en het via het proces Wijzigingsbeheer (Change Management) doorvoeren van software-updates. Verrichten van derdelijns gebruikersondersteuning en in geval van incidenten snel schakelen en coördineren tussen verschillende expertises om tijdig tot een oplossing te komen. Meewerken aan de afhandeling van audits op het gebied van o.a. IT-governance en informatiebeveiliging. Bijdragen aan het uitvoeren van functionele tests wanneer nodig. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding met gedegen ICT-component. Je hebt een ITIL v3 2011 (of v4) certificaat. Je hebt een BiSL certificaat. Je hebt een ASL2 certificaat. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met functioneel applicatiebeheer. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met functioneel applicatiebeheer van een document management systeem. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met functioneel applicatiebeheer van een personeelsinformatiesysteem. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met functioneel applicatiebeheer van een samenwerkingsapplicatie vergelijkbaar met SharePoint en Confluence. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met document- en metadata migraties. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met het verzorgen van functionele applicatietrainingen. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met het grondig testen van applicaties op basis van een beproefde methode zoals Tmap. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met de uitvoering van requirement analyses. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt een Prince2 foundation certificaat. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 4 jaar) ervaring heeft met document- en metadata migraties. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 4 jaar) ervaring heeft met het verzorgen van functionele applicatietrainingen. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 4 jaar) ervaring heeft met het grondig testen van applicaties op basis van een beproefde methode zoals Tmap. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 4 jaar) ervaring heeft met de uitvoering van requirement analyses. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 4 jaar)r ervaring heeft met het digitaliseren/automatiseren van “papieren processen”. Je hebt ervaring heeft met het opzetten en uitvoeren van applicatieselectie trajecten. Competenties: Zeer sterke communicatieve vaardigheden Kwaliteiten om in teamverband te opereren Zelfstandig kunnen functioneren Flexibele en meedenkende houding Resultaatgericht Pragmatisch en oplossingsgericht Analytisch vaardig Nauwkeurig en kritisch Stressbestendig
Datawarehouse Ontwerper Utrecht
Voor de Belastingdienst in Utrecht zijn we op zoek naar een Datawarehouse Ontwerper Startdatum: 4-5-2020 Duur: 6 mnd+ Inzet: 36 uren per week OPDRACHT Als datawarehouse ontwerper ontwerp je de databasestructuur voor onze nieuwe 'klantreismonitor'. Deze klantreismonitor moet de komende 12 maanden vorm krijgen. Deze klantreismonitor kan door jouw database ontwerp door data analisten worden gebruikt om snel nieuwe inzichten te genereren in klantreizen, processen en effectmetingen. Door jouw ontwerp is het ook mogelijk om Self Service informatie producten te ontwikklen voor de afnemers van de inzichten uit de klantreismonitor. Op basis van de gegevens uit de verschillende systemen die de burger in zijn klantreis bij Toeslagen (onbewust) tegenkomt breng jij de data op een logische manier bij elkaar. Samen met een multidisciplinair team met o.a. business vertegenwoordiging, data analisten en de projectleider bepaal jij de manier om data te structureren en welke gegevens daarbij prioriteit hebben. Door deelprojecten te definiëren zorg je dat er al op korte termijn businesswaarde kan worden gegenereerd terwijl je het einddoel van een breed bruikbare database voor ogen houdt. In dit project zal je samenwerken met onze bestaande datawarehouse ontwerper. Jij brengt jouw kennis op het gebied van datawarehousing op haar over en samen met haar zorg je voor de brede datawarehouse ontwikkeling van het datafundament Toeslagen. Belastingdienst Toeslagen heeft behoefte aan meer inzicht in de verschillende klantreizen. Dit om knelpunten te detecteren en te kunnen meten wat interventies gericht op het wegnemen van deze knelpunten opleveren. Deze inzichten zullen worden gebruikt om te kiezen welke processen en/of doelgroepen op een andere manier behandeld dienen te worden. Ook zullen deze inzichten helpen om te meten in hoeverre de gekozen behandeling de beoogde doelen en/of effecten oplevert. Dit project heeft een aantal deliverables: - Customer journeys o In eerste instantie aan de hand van onderzoeksvragen o Parallel over de volle breedte van het Toeslagenproces - Procesflows binnen de keten o In eerste instantie aan de hand van onderzoeksvragen o Parallel over de volle breedte van het Toeslagenproces - Overzicht van en inzicht in de problemen –zoals terugvorderingen of administratieve lasten- in customer journeys en/of procesflows, en de knoppen waaraan te draaien; - Het goed kunnen meten van de effecten van interventies op (bestaande) procesflows of customer journeys Uiteindelijk zullen deze eerste deliverables er toe leiden dat er de klantreismonitor kan worden ingezet om: - Te voorspellen welke instroom aan klant geïnitieerde processen kan worden verwacht - Voor te schrijven welke interventies moeten worden gepleegd om klant geïnitieerde processen te voorkomen - Beleidsdepartementen inzicht te geven in (onbedoelde) effecten van wet –en regelgeving - Een verdere doelgroepsegmentatie vast te stellen om interventies op maat te bepalen - De effecten van bestaande interventies te meten en trends onderkennen om waar nodig interventies bij te sturen - Nieuwe stuurmechanismen te bepalen (bijvoorbeeld niet fifo/termijngedreven maar situationeel) - (nieuwe) stuurinformatie te leveren aan teamleiders en MT - KPI’s of waarden uit de waardeboom constant te monitoren EISEN Min. 5 jr. ervaring met Database Administration Min. 3 jr. ervaring met BI/Data Analyse WO+ WENSEN Organisatiesensitief Teamspeler Communicatief vaardig Flexibel Ervaring met Klantreizen (customer journeys) Ervaring met analytics producten Kennis van de processen van de Belastingdienst is een pre Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 3 april om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Projectleider Klantreismonitor Utrecht
Voor de Belastingdienst in Utrecht zijn we op zoek naar een Projectleider Klantreismonitor Startdatum: 4-5-2020 Duur: 6 mnd+ Inzet: 36 uren per week OPDRACHT Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het succesvol opzetten van de 'klantreismonitor' en het realiseren van de genoemde deliverables. Dit data-analyse product zal in 12 maanden met een multidisciplinair team worden ontwikkeld. Samen met dit team en de opdrachtgever stel je de te realiseren deelproducten vast en plan je de oplevering hiervan. Dit vertaalt zich in een projectplan. Als projectleider ben jij verantwoordelijk voor het opstellen van dit projectplan en het rapporteren over de voortgang. Naast het opstellen van het projectplan en het monitoren van de voortgang ben je ook verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de monitor. Jij zorgt ervoor dat de inzichten bruikbaar zijn voor de afnemers hiervan op verschillende niveaus. Je borgt dat deze inzichten op een robuuste, herhaalbare en herleidbare manier tot stand komen. Bij elk nieuw inzicht zorg je door verbeteringen in proces en/of product voor een gemakkelijkere totstandkoming van een volgend inzicht. Belastingdienst Toeslagen heeft behoefte aan meer inzicht in de verschillende klantreizen. Dit om knelpunten te detecteren en te kunnen meten wat interventies gericht op het wegnemen van deze knelpunten opleveren. Deze inzichten zullen worden gebruikt om te kiezen welke processen en/of doelgroepen op een andere manier behandeld dienen te worden. Ook zullen deze inzichten helpen om te meten in hoeverre de gekozen behandeling de beoogde doelen en/of effecten oplevert. Dit project heeft een aantal deliverables: - Customer journeys o In eerste instantie aan de hand van onderzoeksvragen o Parallel over de volle breedte van het Toeslagenproces - Procesflows binnen de keten o In eerste instantie aan de hand van onderzoeksvragen o Parallel over de volle breedte van het Toeslagenproces - Overzicht van en inzicht in de problemen –zoals terugvorderingen of administratieve lasten- in customer journeys en/of procesflows, en de knoppen waaraan te draaien; - Het goed kunnen meten van de effecten van interventies op (bestaande) procesflows of customer journeys Uiteindelijk zullen deze eerste deliverables er toe leiden dat er de klantreismonitor kan worden ingezet om: - Te voorspellen welke instroom aan klant geïnitieerde processen kan worden verwacht - Voor te schrijven welke interventies moeten worden gepleegd om klant geïnitieerde processen te voorkomen - Beleidsdepartementen inzicht te geven in (onbedoelde) effecten van wet –en regelgeving - Een verdere doelgroepsegmentatie vast te stellen om interventies op maat te bepalen - De effecten van bestaande interventies te meten en trends onderkennen om waar nodig interventies bij te sturen - Nieuwe stuurmechanismen te bepalen (bijvoorbeeld niet fifo/termijngedreven maar situationeel) - (nieuwe) stuurinformatie te leveren aan teamleiders en MT - KPI’s of waarden uit de waardeboom constant te monitoren EISEN Min. 3 jr ervaring met projectmanagement Min 1 jr ervaring met BI/Data Analyse WO+ WENSEN Organisatiesensitief Teamspeler Communicatief vaardig Flexibel Ervaring met Klantreizen (customer journeys) Ervaring met analytics producten Kennis van de processen van de Belastingdienst is een pre Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 3 april om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
ASP.NET Developer Utrecht/Nieuwegein
Take away retailer fastfood. On behalf of our customer in a very dynamic atmosphere in the World Trade Center in Utrecht, we are looking for a ASP.NET developer in order to support for a various type of projects we are working on: We’re building a set of API’s that allows 3rd parties such as aggregators to place orders into our online ordering system and then down to stores. Adyen SDK checkout implementation and Payment flow optimization. Soon we’ll be starting a project that utilises a new type of payment technology from Adyen (a payment provider). The new technology allows us to management taking customer payments easier. As part of this implementation we’re also refactoring our Online Ordering website to optimize the customers payment flow to allow payments with less clicks. Robot delivery Soon we’ll be finalising a project where we have integrated our Online ordering platform with a partner company. They specialize in robot delivery. Our online ordering platform will integrate with their system allowing customers to have their order delivered by robot. We are looking for a person who likes to paint across the borders. A person who likes to do new things, who likes to challenge and to move forward. Do you recognize yourself? What is in your CV? - ASP.NET MVC plus WebAPI - Angular or React or Knockout or jQuery - C#, Javascript, HTML5 and CSS - Experience with rational and NoSQL database technologies - Automated testing experience - Experience with CI/CD environment - Experience with AWS or Azure infrastructure is desireable Furthermore you are able to talk and write in English because you will be part of an international team. So send your resume in English. Best regards, Frank Engelkes Argas BV
Opsteller PIA's Utrecht
Voor de Belastingdienst in Utrecht zijn we op zoek naar een Opsteller PIA’s Startdatum: 4-5-2020 Duur: 6 mnd+ Inzet: 36 uren per week OPDRACHT Als opsteller PIA's ben je verantwoordelijk voor het opstellen van een tweetal Privacy Impact Assessments (PIA's) voor analytics producten. De input van deze PIA's zal deels worden geleverd door data-analisten, onze privacy coördinator en de opdrachtgevers voor deze PIA's, deels zal je de informatie voor de PIA's zelf uit onze systemen en code moeten achterhalen. Ook bepaal je welk onderhoud er nodig is op deze PIA's en hoe dat het beste vorm kan worden gegeven. Tijdens het opstellen van deze PIA's geef je ook vorm aan het proces waarmee toekomstige PIA's voor analyticsproducten zullen worden opgesteld. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je bijdraagt aan een aantal andere PIA's, met name op het gebied van analytics producten die in deze PIA's geraakt worden. Belastingdienst Toeslagen heeft behoefte aan meer inzicht in de risico's die spelen in hun risicoclassificatie en hun fundament van data opwerkingen. Om dit inzicht te verkrijgen wil Toeslagen nieuwe PIA's voor deze informatieproducten opstellen. De risico's die uit deze PIA's naar voren komen zullen moeten leiden tot mitigerende maatregelen die over de volle breedte van het anaytics proces van Toeslagen verbeteringen opleveren. EISEN Minimaal 3 jaar ervaring met Risicomanagement Minimaal 1 jaar ervaring met BI/Data Analyse HBO+ WENSEN Organisatiesensitief Teamspeler Communicatief vaardig Flexibel Uitgebreide ervaring met PIA's Uitgebreide kennis van AVG/GDPR Ervaring met analytics producten Kennis van de processen van de Belastingdienst is een pre Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 3 april om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
ECM JAVA Ontwikkelaar Apeldoorn
Voor de Belastingdienst in Apeldoorn zijn we op zoek naar een ECM JAVA Developer Startdatum: 28-4-2020 Duur: 6 mnd+ Inzet: 36 uren per week OPDRACHT We zoeken een Java ontwikkelaar voor het ontwikkelen van nieuw maatwerk en onderhouden van bestaand maatwerk. De werkzaamheden zullen vooral uit bouwen bestaan maar ook zaken als ontwerp en test zullen binnen het team opgepakt moeten worden als de situatie daarom vraagt (bereidheid tot T-scape model). Omdat het maatwerk met verschillende unieke producten van ECM moet communiceren, moet je bereidt zijn tot een flinke inleerperiode op deze producten en hopen wij op een langdurige inzet. De orderportefeuille voor ECM is groot en steeds meer applicaties willen aansluiten op ECM. Het team ECM staat opgesteld voor het ontwikkelen, onderhouden en beheren van de bouwstenen van bouwblok ECM (Enterprise Content Management). ECM bevat kleine en grote verzamelingen documenten waarvan een groot deel archiefwaardig en is snel groeiende. Het totaal zal oplopen tot meer dan één miljard documenten. Binnen het team lopen diverse opdrachten. Het is een combinatie van inrichten van de bouwsteen onderdelen (customizen) en het bouwen van extra functionaliteit (maatwerk) zowel aan de GUI kant als onder de motorkap. Het team bestaat nu uit ruim 30 medewerkers, verdeeld over 6 scrum teams. EISEN JAVA EE Kennis van en ervaring met ontwikkelen van webservices Kennis van systeemontwikkelingstechnieken (OOAD, UML) Kennis van document/content management (ECM) WENSEN Ervaring met het coachen van mensen Gericht op kennisdeling/-overdracht/-borging Scherp oog voor kwaliteit en security Javascript, XML/XSLT, Spring (Batch), Dojo Toolkit Jenkins, Maven, Sonarcube, Splunk, JPA, OWASP ECM kennis (bv FileNet), FileNet Event Actions Ervaring met het opzetten en realisatie van herbruikbare generieke software componenten is een pré. Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 1 april om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Informatie Adviseur / Informatiemanager Nieuwegein
Voor de Gemeente Nieuwegein zijn wij op zoek naar een Informatie Adviseur / Informatiemanager. Omschrijving opdrachtgever: Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen voor ongeveer 63.000 inwoners. Nieuwegein ligt centraal en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en uitstekend openbaar vervoer. De gemeentelijke organisatie is informeel en ambitieus. Met circa 550 medewerkers wordt gewerkt aan een toekomstbestendige en bedrijvige stad. Het prachtige, moderne en lichte Stadshuis staat in het levendige centrum van Nieuwegein met volop winkels in de buurt. De lijnen in de organisatie zijn kort, er is een informele werksfeer en er is volop ruimte voor nieuwe ideeën en eigen initiatief. De bedoeling van de organisatie is om bij te dragen aan een bloeiende Nieuwegeinse samenleving. De organisatiefilosofie kent de volgende uitgangspunten: - Wij werken vanuit de bedoeling. - Wij zijn één organisatie. - Wij vertonen eigenaarschap. Omschrijving opdracht: Binnen de gemeente Nieuwegein vormen moderne informatietechnologie en een integere informatiehuishouding de belangrijke randvoorwaarden bij het waarmaken van onze ambities. Het team Regie & Advies draagt zorg voor een goede afstemming tussen de wensen van de interne ‘klanten’ en de mogelijkheden die de collega’s van het team Beheer & Uitvoering of de markt bieden. Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een Adviseur Informatiebeleid die de gemeente Nieuwegein adviseert en ondersteunt. Omschrijving werkzaamheden: Als Adviseur Informatiebeleid ben je binnen de organisatie het eerste aanspreekpunt voor de wensen van collega’s van afdelingen. Je helpt hen bij het realiseren van hun doelstellingen. Vaak gaat het om digitalisering of optimalisatie van processen, introductie van nieuwe toepassingen en dienstverleningsafspraken. Je geeft advies, helpt en ondersteunt bij het opzetten van plannen en projecten. Je hanteert hierbij de architectuurkaders die door de architecten zijn opgesteld. Op overtuigende wijze informeer je interne klanten over de informatiearchitectuur en hoe deze bijdraagt aan de bedrijfsdoelen. Je combineert op soepele wijze jouw kennis van informatietechnologie aan onze organisatiedoelstellingen en vermindert de complexiteit van het ICT-landschap door standaarden toe te passen en te werken onder architectuur. Kerntaken en verantwoordelijkheden: De functie van Adviseur Informatiebeleid heeft twee kerntaken, namelijk adviseren en regisseren. Als adviseur: - Ondersteun en adviseer je afdelingen bij vraagstukken over het informatiemanagement; - Ontwerp en onderhoud je met collega’s een samenhangende toekomstbestendige informatiehuishouding en architectuur op basis van landelijke standaarden. - Signaleer je risico's in de bedrijfsvoering over informatiemanagement, onderzoek je de risico’s en communiceer je hierover met de betrokkene(n). - Adviseer je over beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering van de informatievoorziening en stel deze in voorkomende gevallen zelf op; - Toets je voorstellen en plannen van aanpak vanuit de lijnorganisatie aan architectuur en informatiebeleid en adviseer je hierover aan lijnmanagement en directie; - Volg je de (landelijke en gemeentelijke) ontwikkelingen van wet- en regelgeving en ICT-standaarden en adviseer je over de consequenties hiervan. - In voorkomende gevallen voer je (kleinere)projecten uit die voortkomen uit het advieswerk. Als regisseur: - Voer je de regie op gemeente brede onderzoeksprojecten en vraagstukken die betrekking hebben op de gemeentelijke informatievoorziening, onder andere impactanalyses en advies op informatievraagstukken. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal Hbo niveau. 2. Je hebt aantoonbare werkervaring als Informatie Adviseur. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Informatie Adviseur. 2. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar bij een gemeentelijke instelling. 3. Je hebt een afgeronde opleiding Informatiemanagement of vergelijkbaar op minimaal Hbo-niveau. 4. Je hebt aantoonbare ervaring met bijdragen aan of opstellen van informatieplannen, informatiearchitecturen en de implementatie daarvan. 5. Je hebt aantoonbare kennis van methoden op het gebied van project- en programmamanagement (Prince2, MSP, IPMA) en procesgericht werken (ITIL, ASL, BiSL), blijkend uit relevante werkervaring. 6. Je hebt aantoonbare kennis van Dynamische Architectuur (DYA) en daaruit afgeleide methoden en technieken, blijkend uit relevante werkervaring. Competenties: - Je bent een verbinder, teamspeler, beschikt over netwerkvaardigheden, je hebt overtuigingskracht en bestuurlijke sensitiviteit. - Je bent analytisch, ondernemend, creatief en hebt een frisse kijk op de zaken waarbij je ook ‘van buiten naar binnen’ kunt kijken. - Je bent goed in staat om de vraag vanuit de business te vertalen naar oplossingen die passen binnen en bijdragen aan het geheel van informatiemiddelen. - Je kunt schriftelijk en mondeling helder communiceren op alle niveaus met alle stakeholders. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Nieuwegein Startdatum: 08-04-2020 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-03-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 03-04-2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel Beheerder Digikoppelingen DSO Apeldoorn, Utrecht, Den Haag
Voor het Kadaster zijn wij op zoek naar een Functioneel Beheerder Digikoppelingen DSO. Omschrijving opdrachtgever: Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand. Omschrijving achtergrond: De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels. Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op: - De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur; - Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen; - De verschillen tussen regio’s. De Omgevingswet wordt per 1-1-2021 van kracht. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën. Digitaal Stelsel Omgevingswet: De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor eenieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten. DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties: Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het basisniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezag en, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid. Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties. Daarnaast zal het jaar 2020 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel als ook de afronding van het basisniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV. Omschrijving opdracht: Het Kadaster is reeds gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2020 uit te kunnen voeren. Daarnaast ondersteunen en faciliteren wij het Implementatie programma DSO met het aansluiten van bevoegd gezagen aan het DSO-LV. Ze doen dit samen met hun leveranciers (bijv. VTH systemen en plansoftware). Deze aansluitingen zijn voorzien en voorbereid. Door de technische aard van het werk kunnen onvoorziene omstandigheden optreden die de koppeling compliceren. Om dit te voorkomen wordt er binnen het programma gewerkt aan optimalisatie van de aansluitprocessen en afhandeling van issues en vragen. Hiervoor is ondersteuning nodig. Daarom faciliteren wij dit vanuit het Systems team met enkele tijdelijke operationele beheer taken en zijn daarom op zoek naar een Functioneel Beheerder Digikoppelingen DSO met grote affiniteit voor techniek en die het belang van goed werkende koppelingen voor bevoegd gezag en kan doorgronden en begrijpt. Omschrijving werkzaamheden: - Faciliteren bij het technisch aansluiten van bevoegd gezagen en leveranciers op het DSO-LV via Digikoppeling; - Ondersteunen bij het realiseren van de koppeling van bevoegd gezagen en leveranciers met DSO-LV via de relevante REST API’s; - Documenteren en verbeteren van processen met betrekking tot het aansluiten op DSO-LV; - Ondersteunen van projecten omtrent het doorontwikkelen van Digikoppeling en API’s. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt HBO-werk en denkniveau, aangetoond met een diploma (geen afzonderlijke certificaten). 2. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring in functies gericht op het beheren en doorontwikkelen van IT systemen. 3. Je hebt minimaal 4 jaar relevante werkervaring in het uitvoeren van beheer van IT systemen binnen de overheid of uitvoeringsorganisaties. 4. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met aansluit ondersteuning en digikoppelingen binnen de overheid. 5. Je hebt aantoonbaar ervaring met beheersprocessen gebaseerd op BiSL en/of ITiL. 6. Je hebt aangetoonde affiniteit met technische applicatie beheer en/of systeemontwikkeling. 7. Je hebt aantoonbare ervaring, minimaal 1 jaar, met de Scaled Agile Framework (SAFe) methode. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met aansluiten en begeleiden van partijen middels Digikoppeling. 2. Je hebt (recente) ervaring met het documenteren en verbeteren van processen met betrekking tot het aansluiten van systemen middels Digikoppelingen. Competenties: - Je bent RADIO-V: resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend - Analytisch - Anticiperen - Stressbestendigheid - Zelfsturing Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn, Utrecht, Den Haag Startdatum: 13-04-2020 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 02-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.