Newest IT&T contracts

Ketenbeheerder Den Haag
Als Senior Ketenbeheerder heb je een coordinerende rol aangaande de dienstverlening van Logius (en haar leveranciers) richting haar afnemers, te weten de (mede)overheden en haar achterban. Je handelt zelfstandig meldingen van de afnemers omtrent de dienstverlening af en communiceert proactief hierover. Cruciaal hierbij is de aansturing van de leveranciers. Je adviseert de product owner omtrent verbetertrajecten en je voert analyse- en implementatietrajecten uit en zorgt voor het beheer. Door jouw activiteiten draag je bij aan effectieve gegevensuitwisseling tussen bedrijven en overheden, harmoniseren van processen en standaarden binnen de Rijksoverheid. Je redeneert vanuit de dienstverlening van Logius, een wereld die 24/7 in beweging is. Continuïteit is daarbij het belangrijkste begrip. Het werk binnen onze keten en architectuur is complex. Je komt in aanraking met verschillende systemen, netwerken en partijen. We verwachten dat je zelfstandig kunt omgaan met diverse belanghebbenden, zoals Product Owners, testers, beheerders, gebruikers en ontwikkelaars. Kortom, je bent omgevingsbewust én communicatief vaardig. Omgaan met de dynamiek van een landschap en een continu veranderend technisch landschap is jou niet vreemd. Maar ook ben je bezig met bestaande dienstverlening waarbij je je enerzijds richt op een zo groot mogelijke bruikbaarheid en beschikbaarheid van de applicatie. In dat kader los je incidenten en problemen op, maar zorg je ook dat zaken vroegtijdig worden gesignaleerd. De persoon die wij zoeken denkt mee en kan uitleggen wat wel mogelijk is. Je gaat goed om met hoge verwachtingen en deadlines en komt gevraagd en ongevraagd met alternatieven. Je weet informatie op te halen als dat nodig is, hebt een flexibele basishouding en bent toegankelijk. Je bent analytisch sterk. Je kunt informatie delen op diverse niveaus en bent daarbij politiek sensitief. Je organiseert zelfstandig je werk en onderneemt zelf actie. Je bent ambitieus, maar realistisch in de haalbaarheid en mogelijkheden van de dienstverlening. Tot slot ondersteun je je collegas als dat nodig is.Opleiding, certificaten, kennisniveauHBO werk- en denkniveau.Aanvullende kennisgebieden functioneel beheerBusiness Information Management Foundation, Informatiesystemen Foundation, Testen Foundation, ITSM Foundation; ITIL Foundation, Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002.Werk- en denkniveau3 jaar beheerervaring in een vergelijkbare, complexe ICT-omgeving.3 jaar ervaring met processen en beheer van incidenten, meldingen, serviceverzoeken en wijzigingen.3 jaar ervaring met de aansturing van (externe) leveranciers.Aanvullende kennisErvaring op het gebied van gegevensuitwisseling en standaarden binnen de e-Overheid, kennis van Digipoort en Globe. Ervaring met ICT-processen en -services op basis van berichtenverkeer, XML, webservices, kennis van berichtenuitwisseling d.m.v. XML-gebaseerde bestanden. Bekend met werken in scrum (agile) teams en ervaring met Agile/Scrum en SAFE werkwijze.Overige functiewensenJe bent in het bezit van functie-gerelateerde (SAFe-Agile) certificeringen of bent bereid deze op korte termijn te behalen.CompetentiesResultaatgericht, klantgericht, analytisch.Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Communicatie Adviseur Rotterdam
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Communicatie Adviseur. Omschrijving opdracht: Als communicatieadviseur van het PDC verzorg je de communicatie over strategische thema’s binnen het PDC, nieuwe en gewijzigde dienstverlening van het PDC en implementatietrajecten. Je stimuleert en creëert samenhang, eerlijkheid en openheid in de communicatie binnen en over het PDC. Je zorgt voor communicatie die verbindend en begrijpelijk is: dit doe je door je goed te verplaatsen in je collega’s en hun werk. Doelstelling: Je bent een ervaren communicatieadviseur die alle facetten van het vakgebied beheerst. Je beschikt over een hands-on mentaliteit. Met deze opdracht ben jij verantwoordelijk voor het opbouwen van een nieuwe afdeling Verder houd je je rug recht in een veranderende omgeving en een complex krachtenveld met kritische professionals en tegengestelde belangen. Met jouw overtuigingskracht weet je mensen in beweging te krijgen. Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van communicatie en social media. En tot slot ben je een teamspeler die goed kan samenwerken met andere professionals en in staat de afgesproken resultaten voor deze opdracht te bereiken. Omschrijving verantwoordelijkheden: Je adviseert over communicatievraagstukken op het gebied van de bedrijfsvoering van de politie en hebt daarbij een scherp oog voor het te behalen communicatie-effect. Je vertaalt deze vraagstukken naar een communicatieadvies, een communicatieplan, een contentstrategie of een communicatietoolkit. Daarbij verzorg je en/of coördineer je ook de uitvoering van de communicatiemiddelen. Je stelt een media-aanpak op in situaties die daarom vragen, in afstemming met de landelijk woordvoerders en ziet toe op de uitvoering ervan. Verder houd je je bezig met het communicatiever maken van het PDC, het versterken van lijncommunicatie, stakeholdersmanagement en het begeleiden van boodschappenhuissessies. Bij crisissituaties in de bedrijfsvoering schakel je moeiteloos over naar crisiscommunicatie. Dit alles doe je door een goed netwerk binnen de politie met inhoudelijke stakeholders en vakgenoten uit de communicatiekolom (eenheden, Dienst en Directie Communicatie) op te bouwen en nauw samen te werken met onze collega’s van de Dienst Communicatie. Contacten: Daniël Albers - 0613786663 Functie eisen (knock-out criteria) 1. Kandidaat heeft een afgerond, erkend en volledig HBO diploma in het communicatievakgebied. 2. Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur. 3. Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met advisering in een complexe organisatorische omgeving. Functie wensen (gunningscriteria) 1. (Deze wens dient ter verdieping van eis 2.) Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur. 2. Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met reputatiemanagement, interne en externe communicatie. 3. Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen het (sociale) medialandschap. 4. Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen het veiligheidsdomein (bijvoorbeeld politie/defensie) 5. Kandidaat heeft een afgerond, erkend en volledig HBO diploma in het communicatievakgebied met aanvullende trainingen/cursussen in dit vakgebied. Competenties - Politiek bestuurlijke sensitiviteit: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek-bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie. - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal zowel mondeling als schriftelijk duidelijk. - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. - Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. - Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. - Stressbestendig: Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden. - Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Rotterdam Startdatum: 13-12-2021 Duur: 30-11-2022 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-11-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na de beoordeling Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider Agenda Mobiliteitsplan Utrecht
Voor de Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Projectleider Agenda Mobiliteitsplan. Omschrijving opdracht: Deze uitvraag is gemaakt op basis van een schatting op uren per week. De uren kunnen per week verschillen daarom zou het kunnen dat je ook op andere projecten ingezet wordt binnen Ruimte. Een strateeg en een projectleider werken samen aan dit project. Het is aan de projectleider om het proces uit te lijnen, procesafspraken te maken, zorgdragen dat afspraken worden belegd. Voor het opstellen van de Agenda zullen door de projectleider veel gesprekken moeten worden belegd. De projectleider is verantwoordelijk voor het regelen van deze gesprekken, de voorbereiding en het vastleggen van de output. De voorbereiding en vastleggen gebeurt in overleg met de strateeg. De projectleider stelt o.b.v. de output de Agenda Mobiliteitsplan samen in nauw overleg met de strateeg. Resultaat: Agenda Mobiliteitsplan – van strategie naar realisatie. Hierin laten we zien wat de fasering is van alle projecten (planvoorbereiding en realisatie), beschrijven we de onderlinge samenhang in de tijd, evenals die met de diverse gebiedsontwikkelingen en actualiseren we de totale investering. Over dit resultaat informeren we de Raad bij de Voorjaarsnota. Gewenst profiel: - Een HBO of Universitaire opleiding in de ruimtelijke ordening (bij voorkeur Planologie, Planeconomie of Mobiliteit). - Je kan met projecten aantonen dat je minimaal 3 jaar ervaring hebt. - Projectleider (medior) met goede procesvaardigheden, accuraat en hands-on/uitvoeringsgericht, communicatief vaardig (zeker ook als het gaat om opstellen en geven van presentaties). - Ervaring met opstellen van financiële overzichten is een pré, evenals het werken in het ruimtelijke domein. Korte beschrijving speelveld Ontwikkel Organisatie Ruimte telt ruim 650 medewerkers. Elke medewerker heeft zijn thuisbasis in een gilde. Een gilde is opgedeeld in subgilden (of teams). Het zijn onze aanduidingen voor wat andere organisatieonderdelen afdelingen en teams noemen. Bij Ruimte gebruiken we de term gilde omdat we er samenwerken met vakgenoten en met elkaar willen we onze expertise vergroten. Deze functie valt onder gilde PMR (projectmanagement Ruimte), in dit gilde werken projectmanagers en projectassistenten die werken voor één of meerdere opgaven of projecten Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je neemt een HBO of Universitaire opleiding in de ruimtelijke ordening mee. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt een opleiding in de richting van Planologie, Planeconomie of Mobiliteit. 2. Je kan met projecten aantonen dat je minimaal 3 jaar ervaring hebt. 3. Je hebt ervaring met het opstellen van financiële overzichten. 4. Je hebt ervaring met een grote ambtelijke organisatie. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm Duur: tot 1 mei 2022 Optie op verlenging: Ja Inzet: 20 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 1-11-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 9 & 11-11-2021 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Ketenbeheerder Den Haag
Het productiehuis van Logius is op zoek naar een Senior Ketenbeheerder bij het Team Generieke Infrastructuur. Het team is verantwoordelijk voor het beheer van de infrrastructuur, waarvan alle applicacties van Logius gebruik maken. Op dit moment wordt er ook een transitie uitgevoerd naar een nieuwe leverancier, waarin het team een actieve rol heeft. Kernactiviteiten: Als Senior Ketenbeheerder heb je een coördinerende rol aangaande de dienstverlening van Logius (en haar leveranciers) richting haar afnemers, te weten de (mede)overheden en haar achterban. Je handelt zelfstandig meldingen van de afnemers omtrent de dienstverlening af en communiceert proactief hierover naar de betrokken stakeholders. Cruciaal hierbij is de aansturing van de leveranciers vanuit de bestaande Governance. Je adviseert omtrent optimalisaties en je voert analyse- en implementatietrajecten uit en zorgt daarnaast ook voor het (dagelijks) beheer. De ketenbeheerder bij het Team Generieke Infrastructuur is verantwoordelijk voor het 2e-lijns beheer. Doel van het 2e lijn beheer is het ondersteunen van de ketenpartners bij het (dagelijks)gebruik en het zo snel mogelijk herstellen van verstoringen van de betreffende dienstverlening en de daaraan gerelateerde (technische) werking. Je zult werkzaam zijn in een klein team met directe contacten en korte lijnen met interne opdrachtgevers, leveranciers, applicatiebeheerders en gebruikers binnen de rijksoverheid. Als Senior Ketenbeheerder ben je het aanspreekpunt voor functionele en technische vragen en issues. Je bent verantwoordelijk voor het oplossen van incidenten en voor het laten doorvoeren van wijzigingen binnen de afgesproken dienstverlening.Opleiding, certificaten, kennisniveauCertificaat Professional Functioneel BeheerderEen diploma/certificaten op HBO-niveau in een relevante studierichting.Aanvullende kennisgebieden/Voorbeelden van opleidingenBusiness Information Management Foundation, Informatiesystemen Foundation, Testen Foundation, ITSM Foundation; ITIL Foundation, Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002.Werk- en denkniveau5 jaar HBO werk- en denkniveau.5 jaar ervaring met het aansturen van (externe) leveranciers.5 jaar ervaring in vergelijkbare functies of rollen op het gebied van incidentbeheer, wijzigingenbeheer en klantondersteuning.3 jaar kennis en ervaring met de Agile/scrum en/of Safe werkwijze.Overige functiewensenJe bent in het bezit van functie-gerelateerde (SAFe-Agile) certificeringen of bent bereid deze op korte termijn te behalen.CompetentiesJe hebt geen 9-tot-5-mentaliteit, je bent proactief en resultaatgericht. Je kunt zo handelen dat je het vooraf vastgestelde doel, product of effect bereikt. Kwaliteitsgericht. Je bent klantgericht. Je kunt de behoeften van de klant herkennen en hiermee rekening houden. Analytisch en in staat om complexe vraagstukken om te zetten in heldere oplossingen. Samenwerkingsgericht. Stressbestendig. Goed in staat om prioriteiten te stellen. Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Medewerker ICT Servicedesk Amersfoort (thuiswerken i.v.m. COVID-19)
Staatsbosbeheer is een zelfstandig bestuursorgaan en beheert ruim 260.000 hectare Nederlandse natuur. Staatsbosbeheer maakt zich onder de noemer ‘Beschermen, beleven en benutten’ klaar voor de toekomst waarin ze mensen willen betrekken bij de natuur die hen raakt. Het team ICT Servicedesk bestaat uit 4 medewerkers. De ICT Servicedesk typeert zich als informeel en deskundig over een complexe ICT omgeving en gericht op de eindgebruikers. Hoofdtaken: • Het ondersteunen van gebruikers via e-mail en telefoon • Luisteren en doorvragen naar de melding van de klant • Classificeren van de melding en bepalen van de prioriteit • Contact houden met andere oplosgroepen over de status van de meldingen • Tussentijds informeren van de klant over de stand van zaken • Controleren of de geboden oplossing voldoet aan de verwachtingen van de klant • Aanmelden van incidenten bij leveranciers • Kennisbanken aanpassen aan de geleverde oplossingen • Bijhouden en verbeteren van procedures en werkinstructies • Opstellen en onderhouden van de gebruikers-documentatie • Beheren van gebruikers (aanmaken, muteren en verwijderen accounts) en autorisaties Functie eisen • MBO werk- en denkniveau • Minimaal 5 jaar ervaring met gebruikersondersteuning in verschillende omgevingen • ITIL foundation • Kennis van Citrix, Windows 10, Office 2013/365 en Mobile Device Management • Begrip van LAN en WAN, om collega’s op locatie te kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld patching Overige informatie: Locatie: Amersfoort (thuiswerken i.v.m. COVID-19) Start: z.s.m. Uren/week: 36 Einddatum: 31-11-2022, met optie tot verlenging Reageren: Uiterlijk 9 november om 17:00. Recruiter: Skyler Smolders, recruiterSS@itaq.nl, 06 82067296
Senior Functioneel Applicatiebeheerder HR Retail Utrecht/Thuis
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Senior Functioneel Applicatiebeheerder HR Retail. Omschrijving opdracht: Binnen NS Stations IT, zorg je als functioneel applicatiebeheerder binnen een team voor het beheer van de HR systemen die door de medewerkers van NS-Retailorganisatie worden gebruikt. Specifieke kennis van Manus en/of Profit is daarom een pré. NS-Stations is de overstap aan het maken naar het werken in Agile teams. Naast de inhoudelijke beheer- en projectwerkzaamheden ben je voor het team en voor de business het eerste aanspreekpunt. - Oplossen van incidenten, analyseren van mogelijke storingen en uitzetten opdrachten naar leveranciers. - Testen en opstellen van draaiboeken voor nieuwe software release, zelfstandig of in samenwerking met de business;-Testen van gewijzigde profielen of gebruikersinstellingen; - Vanuit projecten in scrumteams deelnemen. - Aanmaken en autoriseren van nieuwe medewerkers in een applicatie of mutaties doorvoeren op verzoek van de afdeling of op basis van IT richtlijnen; - Bepalen en afstemmen nieuwe profielen voor de benodigde functiescheiding; - Instellingen voor de applicaties onderzoeken en adviseren voor het doorvoeren van functiescheiding; - Changes kunnen beoordelen en opstellen; - Onderhouden van handboek(en) applicaties; - Ondersteunen bij het in beheer brengen van deelcomponenten van de proces ketens. Je coördineert verder ook aanvullende beheerwerkzaamheden voor zover deze nog niet zijn ondergebracht in Agile teams. De functioneel beheerder die wij zoeken heeft een flexibele, proactieve houding. Je bent iemand die meedenkt met stakeholders en collega’s, iets wat goed past in ons ‘keten-denken’. Je hebt een helicopterview en kijkt verder dan je eigen takenpakket. Tevens vind jij het leuk om partijen aan te sturen en te verbinden, waarvoor je je klantgerichte, open houding inzet. Je werkt gestructureerd, procesmatig, beschikt over analytisch denkvermogen en hebt oog voor kwaliteit. Je bent in staat mee te denken bij organisatieveranderingen, waarbij inlevingsvermogen van belang is. Je bent ambitieus en werkt graag in teamverband. Omschrijving opdrachtgever: Bij NS Stations zetten we de reiziger op 1,2 en 3. We brengen onze stations tot leven door er gebieden van te maken waar mensen kunnen aankomen, vertrekken, wonen, werken, leren en ontspannen. Veilig en comfortabel. Hiermee creëren we multifunctionele, aangename en leefbare stationsgebieden met een uitgebreid aanbod aan services, producten en diensten. Met als resultaat: een aantrekkelijke plek waar miljoenen mensen ons wekelijks bezoeken en waar bedrijven zich graag willen vestigen. NS Stations beheert, ontwikkelt en exploiteert strategisch vastgoed en circa 400 stations. Je wordt onderdeel van het ketenteam HR Retail. Als ketenteam HR Retail houden wij ons bezig met het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers de mogelijkheid krijgen uit te groeien tot succesvolle medewerker. Een werkomgeving waar systemen vóór je werken in plaats van belemmeringen veroorzaken is hierbij de primaire doelstelling. Gewenst profiel: - Je vindt het leuk om in applicaties te duiken en uit te zoeken hoe ze werken. Je vindt het analyseren van storingen leuk en weet hoe je ze moet laten oplossen in samenwerking met andere partijen. Je neemt graag de verantwoordelijkheid over een incident en zorgt er voor dat deze naar tevredenheid wordt opgelost. - Je zit liever met je handen aan de knoppen dan met je hoofd in de boeken en kan goed bepalen wat nodig is om de applicatie te laten functioneren. Daarnaast houd je de principes van onze afdeling vast en zorgt er voor dat de inrichting het beleid volgt. - Verder herken je jezelf in het volgende profiel; - Je beschikt over hbo werk- en denkniveau bij voorkeur een opleiding in een technische richting - Minimaal drie jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie - Kennis en ervaring met het werken volgens BISL, ASL en ITIL - Sterke communicatieve vaardigheden en een klantgerichte instelling - Kennis van HR processen is een pré - Kennis van HR applicaties Manus en of Profit is een pré - Ervaren met het schrijven van handleidingen en het ontwerpen van niet geautomatiseerde processen; - Ervaring of kennis van BiSL / ITIL ; - Minimaal 2 jaar ervaring met functioneel applicatie beheer; - Begrijpt hoe een bedrijfsproces wordt ondersteund door een applicatie; - Affiniteit met de begrippen BIA/BIV en hoe classificaties werken; - Algemene IT kennis om incidenten te kunnen analyseren; - Oplossingsgericht; - Inhoudelijk sterk; - Test capaciteiten; - Bekend met autorisatiemodellen en functiescheiding principes. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt aantoonbaar over hbo werk- en denkniveau bij voorkeur een opleiding in een technische richting. 2. Je beschikt aantoonbaar over minimaal drie jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie. 3. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met het schrijven van handleidingen en het ontwerpen van niet geautomatiseerde processen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis van HR applicaties Manus en of Profit. 2. Je hebt kennis van HR processen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht/Thuiswerkplek Startdatum: 15-11-2021 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-11-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 09-11-2021 tussen 13-15 en 16-17:30 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior (android) App Ontwikkelaar Assen/Thuis
voor onze relatie zijn we op zoek naar een: Senior (Android) Ontwikkelaar Als senior app ontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van diverse Android én iOS apps t.b.v. een interessant en uitdagend portfolio aan klanten. Je bent mede verantwoordelijk voor het pro-actief beheren van apps. Je helpt mee om de functionele eisen en user stories scherp te krijgen. Je ontwikkelt in Android Studio, XCode, Swift en SwiftUI en je zorgt dat de code werkt in onze CI/CD-straat. Daarnaast draag je bij aan het ontwikkelen van goede klantoplossingen en je ondersteunt zo de klanten met het bereiken van hun doelstellingen. Je verbindt bestaande technologieën met ontwikkelingen in de markt, die je op de voet volgt Eisen • HBO/WO informatica of vergelijkbaar • Minimaal 5 jaar ervaring met Android, Java/Kotlin Wensen • Je hebt minimaal vier jaar ervaring met app-ontwikkeling. • Je weet hoe je toegankelijkheid inbouwt in apps. • Je hebt kennis van beveiligingsmaatregelen die je in mobiele apps moet nemen. • Je hebt feeling voor ontwikkeling en beheer, maar je onderscheidt je vooral door je ervaring met het ontwikkelen van goede klantoplossingen. • Je hebt ervaring met Agile en Scrum. • Je kunt je redden op de Linux command line. • Je hebt kennis van en ervaring met GIT, Jira, XCode, SwiftUI • Je hebt bij voorkeur ervaring met continuous integration en delivery (o.a. Jenkins en Fastlane). • Je bent vaardig in het begeleiden van totaaloplossingen, van klantbehoefte tot en met implementatie. • Je kunt producten, diensten, beleid en processen, nieuwe ideeën en concepten inhoudelijk toelichten aan het team en management. • Je bent vaardig in het beoordelen van kwaliteit en bruikbaarheid van ontwikkelde bedrijfsvoeringsproducten, -diensten, -beleid en processen, én de impact daarvan op de omgeving. • Je bent gemotiveerd, ambitieus en creatief. • Je bent enthousiast en proactief en hebt de drive om continu te werken aan het verbeteren van producten en dienstverlening. • Ervaring met AI en machine learning is een pre. • Je bent communicatief vaardig en in staat om te verbinden. • Je vindt het leuk om in een team te werken en kan het werk ook zelfstandig oppakken en uitvoeren. • Je hebt ervaring met "digitale toegankelijkheidseisen" voor apps. Overige informatie: Locatie: Assen aanwezigheid op locatie in overleg. Reisbewegingen naar klanten in het land maken deel uit van de opdracht. Voorlopig werken vanuit huis. Start: 8 november, 36 uur per week Einddatum: 7 mei 2022, met optie tot verlenging Recruiter: Ai-Sian de Graaff, recruiterAG@itaq.nl, 0653172864 Alleen sollicitaties met motivatie op de hierboven genoemde functie eisen (hoeveel jaar ervaring en verwijzend naar de opdrachtgever) worden in behandeling genomen. Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectieproces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterAG@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in detachering van ICT- en Interim Management professionals. Klanten noemen ons de Trusted Advisor, omdat wij hen echt adviseren en altijd positief verrassen. ItaQ is actief in het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisaties in algemeen management en/of ICT-management op hoog niveau (Directeur, Afdelingshoofd, DG, CIO, CTO, etc.) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project- en programmamanagers, business analisten, CISO’s, sr. ontwikkelaars, etc.). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen aanbieden aan het bedrijfsleven en de overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Medior FAB Retail Geld&Goederen Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Medior FAB Retail Geld&Goederen. Omschrijving opdracht: Binnen NS Stations IT, zorg je als functioneel applicatiebeheerder binnen een team voor het beheer van de IT systemen die in het Retail domein Geld- en Goederen worden gebruikt. Het betreft hier onder andere kassa-, voorraad-, plannings- en financiële (SAP-)systemen. NS-Stations is de overstap aan het maken naar het werken in Agile teams. Naast de inhoudelijke beheer- en projectwerkzaamheden ben je voor het team en voor de business het eerste aanspreekpunt. - Oplossen van incidenten, analyseren van mogelijke storingen en uitzetten opdrachten naar leveranciers. - Testen en opstellen van draaiboeken voor nieuwe software release, zelfstandig of in samenwerking met de business;-Testen van gewijzigde profielen of gebruikersinstellingen. - Aanmaken en autoriseren van nieuwe medewerkers in een applicatie of mutaties doorvoeren op verzoek van de afdeling of op basis van IT richtlijnen. - Bepalen en afstemmen nieuwe profielen voor het definiëren en onderhouden van de autorisatiematrix. - Instellingen voor de applicaties onderzoeken en adviseren voor het doorvoeren van functiescheiding. - Changes kunnen beoordelen en opstellen. - Onderhouden van handboek(en) applicaties. - Ondersteunen bij het in beheer brengen van deelcomponenten van de proces ketens. - Deelnemen in scrumteams van waaruit je met je collega’s gezamenlijk verantwoordelijk bent voor de sprintresultaten. Je realiseert verder ook aanvullende beheerwerkzaamheden voor zover deze nog niet zijn ondergebracht in Agile teams. De functioneel beheerder die wij zoeken heeft een flexibele, proactieve houding. Je bent iemand die meedenkt met stakeholders en collega’s, iets wat goed past in ons ‘keten-denken’. Je hebt een helicopterview en kijkt verder dan je eigen takenpakket. Tevens vind jij het leuk om partijen aan te sturen en te verbinden, waarvoor je je klantgerichte, open houding inzet. Je werkt gestructureerd, procesmatig, beschikt over analytisch denkvermogen en hebt oog voor kwaliteit. Je bent in staat mee te denken bij organisatieveranderingen, waarbij inlevingsvermogen van belang is. Je bent ambitieus en werkt graag in teamverband. Binnen dit team krijg je de ruimte om je te ontwikkelen. We verwachten daarom dat je nieuwsgierig en kritisch bent. Leergierig zijn is voor deze functie belangrijker dan ervaring. In dit team worden vele applicaties en kassa-hardware ondersteund. Dat betekent dat je aan de ontwikkeling van beheer van meerdere IT-systemen zal gaan bijdragen. Je wordt in het diepe gegooid en wij zorgen ervoor dat dat voelt als een warm bad`. Hier gebeurt het Bij NS Stations zetten we de reiziger op 1,2 en 3. We brengen onze stations tot leven door er gebieden van te maken waar mensen kunnen aankomen, vertrekken, wonen, werken, leren en ontspannen. Veilig en comfortabel. Hiermee creëren we multifunctionele, aangename en leefbare stationsgebieden met een uitgebreid aanbod aan services, producten en diensten. Met als resultaat: een aantrekkelijke plek waar miljoenen mensen ons wekelijks bezoeken en waar bedrijven zich graag willen vestigen. NS Stations beheert, ontwikkelt en exploiteert strategisch vastgoed en circa 400 stations. Je wordt onderdeel van het ketenteam Geld en Goederen . Als ketenteam G&G houden wij ons bezig met de ondersteuning van de Geld en goederenprocessen van onze retailwinkels en fiets- en servicelocaties. Een werkomgeving waar systemen vóór je werken in plaats van belemmeringen veroorzaken is hierbij de primaire doelstelling. Dit neem je mee Je vindt het leuk om in applicaties te duiken en uit te zoeken hoe ze werken. Je vindt het analyseren van storingen leuk en weet hoe je ze moet laten oplossen in samenwerking met andere partijen. Je neemt graag de verantwoordelijkheid over een incident en zorgt er voor dat deze naar tevredenheid wordt opgelost. Je zit liever met je handen aan de knoppen dan met je hoofd in de boeken en kan goed bepalen wat nodig is om de applicatie te laten functioneren. Daarnaast houd je de principes van onze afdeling vast en zorgt er voor dat de inrichting het beleid volgt. Verder herken je jezelf in het volgende profiel; - Je beschikt over een afgeronde ICT-opleiding op Hbo-niveau. - Minimaal twee jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie. - Kennis en ervaring met het werken volgens BISL, ASL en ITIL. - Sterke communicatieve vaardigheden en een klantgerichte instelling. - Ervaren met het schrijven van handleidingen en het ontwerpen van niet geautomatiseerde processen. - Ervaring of kennis van BiSL / ITIL. - Minimaal 2 jaar ervaring met functioneel applicatie beheer. - Begrijpt hoe een bedrijfsproces wordt ondersteund door een applicatie. - Affiniteit met de begrippen BIA/BIV en hoe classificaties werken. - Algemene IT kennis om incidenten te kunnen analyseren. - Oplossingsgericht. - Inhoudelijk sterk. - Test capaciteiten. - Bekend met autorisatiemodellen en functiescheiding principes. - Je bent nieuwsgierig en gretig om te leren. - Werken met deadlines geeft jou energie. - Je stelt de klant, reiziger en business centraal in jouw manier van werken. - Je kunt je vastbijten in een probleem en tijdig hulp vragen als dat nodig is. Omschrijving opdrachtgever: Werken bij NS betekent dat jij hét verschil kunt maken in de wereld van duurzame mobiliteit. Jij helpt mee om Nederland bereikbaar te houden, voor iedereen. Bij NS krijg je veel vrijheid. We beloven je dat geen dag hetzelfde is. De kernwaarden van NS zijn open en betrouwbaar. Wij gaan voor resultaat en willen vooruit. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring, integriteitsverklaring en vragenlijst). 2. Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad. 3. Je bent in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden). 4. Je beschikt aantoonbaar over een afgeronde ICT-opleiding op Hbo-niveau. 5. Je beschikt aantoonbaar over minimaal twee jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie. 6. Je beschikt aantoonbaar over algemene IT kennis om incidenten te kunnen analyseren. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met het schrijven van handleidingen en het ontwerpen van niet geautomatiseerde processen. 2. Je hebt bij voorkeur affiniteit met de begrippen BIA/BIV en hoe classificaties werken. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Thuiswerken/ Utrecht Startdatum: 15-11-2021 Duur: 14-11-2022 Optie op verlenging: Ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 1-11-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: dinsdag 9 november tussen 13-15 uur en 16-17.30 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Project Controller Utrecht
Voor ProRail in Utrecht is Harvey Nash op zoek naar een Project Controller. Startdatum: z.s.m.Einddatum: 6 maanden+Aantal uur per week: 36 Organisatie omschrijving De afdeling Projectcontrol heeft de ambitie om de financiële voorspelbaarheid van onze projecten te verbeteren in samenwerking met het gehele projectteam. Hierbij hoort ook het tijdig en volledig rapporteren van ontwikkelingen binnen je projecten, risico’s en kansen richting financiers en directie. Indien nodig zorg je voor (tijdige escalatie van (financiële) issues. Functiebeschrijving Voor grote, complexe infrastructurele projecten die ProRail uitvoert zijn wij op zoek naar een ambitieuze projectcontroller die bij kan dragen aan de wens om “best in class” te worden op het gebied van projectbeheersering. Als projectcontroller rapporteer je hiërarchisch aan de teamleider Projectcontrol en maak je functioneel deel uit van één of meerdere projectteams. Je hebt daarbij ook nauw contact met de business controller. Wij vinden het belangrijk dat je als projectcontroller acteert als CFO van je projecten. Je fungeert als adviseur en sparringpartner van de projectmanager en/of de programmamanager. Daarnaast werk je intensief samen met de andere leden van het projectteam zoals bouwmanagers, planners en risico analisten. We verwachten van je dat je verder kunt kijken dan alleen het beheersaspect geld en dat je het gehele spectrum van projectbeheersing, dus inclusief zaken als tijd, scope en risico integraal kunt overzien. Als projectcontroller challenge je de andere teamleden en kun je de juiste vragen stellen. Daarnaast ben je in staat om data neer te zetten als stuurinformatie, te analyseren en helder te rapporteren. Je bent gewend te werken in een omgeving waar tegengestelde belangen spelen en bent in staat afstemming te vinden, waarbij je uiteraard je onafhankelijkheid bewaart. Functie eisen HBO/WO denk- en werkniveau, bijvoorbeeld (bedrijfs)economie of bedrijfskunde;Minimaal 5 jaar werkervaring als project of programma controller of business controller;Ervaring met Excel en SAP. Ervaring met Agile werken is een pré;Positiviteit, kritisch en overtuigingskracht;Sterke communicatieve vaardigheden en vermogen op verschillende niveaus te schakelen.
Communicatieadviseur Zeist
Voor de Gemeente Zeist zijn wij op zoek naar een Communicatieadviseur. Opdracht: Als communicatieadviseur bij de gemeente Zeist zet je je in voor het goede leven in Zeist. Je gaat aan de slag voor diverse grote en kleine projecten in Zeist. Dit varieert van projecten in onze openbare ruimte, het opstellen van een communicatieplan voor begraafplaats en crematorium, diverse communicatie in samenwerking met onze afdeling sociaal domein, communicatie rond verkenning aardgasvrije wijken maar ook het starten van inventarisatie tot verbetering van ons online platform voor participatie. Met jouw kennis en flexibiliteit schakel je snel en weet jij de diverse projecten met communicatie optimaal te ondersteunen. Je hebt oog voor de impact op de samenleving, ontwikkelt communicatiemiddelen en je weet precies wat je moet inzetten om de juiste boodschap bij de juiste doelgroep te krijgen. Je bent breed inzetbaar en draait je hand niet om voor het maken en uitvoeren van een kort en krachtig communicatieplan. Je weet de mooie dingen die we doen onder de aandacht te brengenen met jouw creatieve brein weet je er altijd iets moois van te maken dat landt op de plek waar het het meest effectief is. Als je niet zelf uitvoert, begeleid je ontwerpbureaus wanneer ze opdrachten voor ons doen. Je werkt nauw samen met de andere (strategisch) communicatieadviseurs, de online adviseurs, de klantregisseurs en natuurlijk met je opdrachtgevers vanuit de hele organisatie. Je schakelt gemakkelijk met iedereen en gaat voor resultaat. Je bent doortastend en durft af en toe best collega’s uit te dagen. Als het nodig is, geef je tegengas. Jouw belangrijkste taken: - Communicatieplan maken voor diverse onderwerpen met een communicatiedoelstelling. - Deelnemen aan het wekelijkse communicatie-overleg, ene week een ‘stand-up’ kort en bondig en de andere week meer ruimte voor het bespreken van onderwerpen en samenwerking. - Het communicatie-onderdeel van een aantal projecten. Dit gaat om advies over de juiste communicatie-inzet richting diverse publieksgroepen en stakeholders. - Schrijven van persberichten, webteksten en berichten voor social kanalen. - Hands-on communicatieklussen oppakken die zich voordoen. Dit ben je Je weet alles over communicatiemiddelen en weet ze impactvol te gebruiken. Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en weet je te bewegen in een complexe organisatie. Je kunt omgaan met weerstand en onverwachte situaties. Je analyseert en handelt snel, je bent een echte doenker (denker én doener). En tenslotte bloei je op in een dynamische werkomgeving: ook in tijden van grote hectiek houd je je hoofd koel. Je bent goed in het ontwikkelen van een communicatiestrategie bij diverse projecten en adviseert een projectteam. Daarnaast werk je nauw samen met communicatieadviseurs. De functie is van advies tot implementatie, je ondersteunt bij alles met betrekking met communicatie zowel strategisch als uitvoerend. Je weet tempo te brengen, pakt door, stemt af en hebt oog voor alle belangen (ook politiek). Omschrijving opdrachtgever: De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 65.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen. Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger. Functie eisen (knock-out criteria) 1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau; 2. Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar als communicatieadviseur; Functie wensen (gunningscriteria) 1. Minimaal 3 jaar recente werkervaring als communicatieadviseur binnen een gemeente 2. Ruime ervaring in het maken van een communicatiestrategie voor diverse projecten 3. Uitstekende advies en schrijfvaardigheden aan te tonen door middel van een motivatie bij de reactie op deze vacature (de motivatiebrief moet als een document met het cv worden aangeboden) 4. Een afgeronde opleiding communicatie op minimaal hbo bachelor niveau: . Competenties - Klantgerichtheid - Samenwerkingsgerichtheid - Vernieuwend denken en handelen - Resultaatgerichtheid - Kan zelfstandig opereren - Oordeelsvorming - Proactief - Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid - Overtuigen - Kan goed schakelen - Kan omgaan met pieken en dalen in werkdruk - Omgevingsbewustzijn. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Zeist Startdatum: Z.s.m. Duur: 6 maanden Optie op verlenging: Mogelijk maar nog niet bekend Inzet: 24 - 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-11-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 12 november 2021; in de ochtend. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Azure en M365 Beheerder Sr. Rotterdam en thuiswerken
Referentienummer: 2021-05608 Omgeving: Rotterdam Startdatum: 15 november 2021 Einddatum: 28 februari 2022 Optie op verlenging: ja Aantal uur per week: 32-38 Intakegesprek: 10 november 2021 Sluitingsdatum: donderdag 4 november om 12:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Azure en M365 Beheerder voor 32 tot 38 uur per week. Deze Opdracht betreft de inhuur van een senior M365 en Azure beheerder met ruime kennis van en ervaring met Microsoft M365 en Azure. Als beheerder ben je verantwoordelijk voor de EUR M365 en Azure cloud omgevingen Je gaat onder meer de volgende werkzaamheden uitvoeren: Dagelijks (technisch) beheer van de M365 en Azure omgevingen. Inrichten van benodigde (nieuwe) functionaliteit binnen de omgevingen. Adviseren over de verdere inrichting en het gebruik van de omgevingen. Participeren in projecten die gebruik gaan maken van Azure functionaliteiten. Adviseren over en voorbereiden van de migratie van de on-premises RSD workload naar Azure. Inrichten van de security binnen de omgeving (conform richtlijnen) en het op orde houden ervan. Deze werkzaamheden zijn niet uitputtend en kunnen in overleg en binnen de kaders van de functie-/opdrachtomschrijving worden uitgebreid/aangepast. Functie-eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in het werkveld. Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau. Je hebt een uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal (mondeling en schriftelijk). Voor de Engelse taal geldt minimaal beheersing conform CEFR-niveau B-2. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt affiniteit met digitale veiligheid en innovatie. Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van M365 en Azure, aangevuld met kennis van en ervaring met de traditionele Microsoft producten. Je hebt een afgeronde HBO informatica opleiding. Je hebt relevante Microsoft Azure en/of M365 certificeringen. In ieder geval: Azure Administrator AZ104 en Enterprise Administrator Expert. Je hebt ervaring met Powershell. Competenties: Samenwerkingsvaardig Communicatief Analytisch Accuraat Zelfstandig Flexibel
Senior Strategisch Analist en Adviseur Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Strategisch Analist en Adviseur. Opdrachtomschrijving Een strategisch analist en adviseur die voor Amsterdam op basis van gedegen data-analyse nieuwe autoluw voorstellen bedenkt en/of uitwerkt. Het gaat daarbij zowel om zowel strategische, als om meer operationele aspecten: Nieuwe (integrale) beleidsperspectieven, nieuwe beleidsinstrumenten, innovatieve data-analysetechnieken en concrete maatregelen. De adviseur plaatst daarbij inhoudelijke kwantitatieve analyse in politiek bestuurlijke context o.b.v. (unieke) algoritmes en modellen. Heeft een macro economische blik voor verkeerskundige vraagstukken. Het programma Autoluw voortkomend uit de Agenda Amsterdam Autoluw werkt aan meer ruime voor voetgangers, fietsers en spelende kinderen en stelt zich tot doel de kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen en groener te maken en daarbij de stad bereikbaar te houden. Hiervoor zijn autoluwvoorstellen nodig op basis van gedegen data- analyse met oog voor financieel/economische aspecten binnen politiek bestuurlijke context. • Motie 50.20 (ZTL) en motie 88.20 (betalen naar gebruik): ontwikkeling voor mogelijkheden voor invoering Betalen naar Gebruik wat samen hangt met de ontwikkeling van Intelligente Toegang en de mogelijke effecten van toegang van bepaalde doelgroepen. (Agenda Autoluw Motie 50.20 (ZTL) en motie 88.20 (betalen naar gebruik). • Maatregel 12 Agenda Amsterdam Autoluw: w.o. input voor 'Nota's van uitgangspunten voor verschillende grote projecten met autoluwe circulatiemaatregelen, ( maatregel 15, 16 en 17) ; verbetering van leefbaarheid en verkeersveiligheid door verdere optimalisatie van de Verkeerregelinstallaties (VRI). Bestanddelen van de opdracht De adviseur is verantwoordelijk voor het uitwerken en uitdragen van varianten van Betalen naar Gebruik voor de Amsterdamse regio en het ontwikkelen en toepassen van een kwantitatieve methodiek voor optimalisatie van VRI's. Essentieel is dat de voorstellen inhoudelijk degelijk zijn onderbouwd met een kwantitatieve effect-analyse (zowel verkeerskundig als financieel) een helder begrip van de belangrijke mechanismes en toets op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Je rapporteert wekelijks schriftelijk over de voortgang van de werkzaamheden aan de projectmanager VRI-optimalisatie met wie je ook periodiek de op te leveren resultaten bespreekt. Voor de overige werkzaamheden bespreek je 3-wekelijks de voortgang van de werkzaamheden bilateraal met de programmamanager Autoluw. Op te leveren resultaat • (Verantwoordelijk voor) het opzetten van onderdelen van de database- en analyseomgeving voor VLOG-data uit VRI's ten behoeve van verkeerskundige analyse, najaar 2021: • (Medeverantwoordelijke voor) verbetervoorstellen voor verkeersregelingen ten behoeve van een betere doorstroming van langzaam verkeer, auto en openbaar vervoer, en een verbeterde verkeersveiligheid op een aantal S-wegen in de gemeente en de Weesperstraat, tot en met 2022; • (Verantwoordelijk voor) de inhoudelijke analyse van VRI-data, kentekenonderzoeken en floating car data ten behoeve van de onderbouwing van autoluwprojecten: de Weesperstraat (maatregel 13 uit de agenda autoluw), de oostelijke binnenstad (maatregel 15), de westelijke binnenstad (maatregel 17), van Woustraat (maatregel 16) en de autoluwclusters genoemd maatregel 12c van de agenda Autoluw, najaar 2021; • (Verantwoordelijk voor) de inhoudelijke uitwerking en onderbouwing van varianten van beprijzen en restrictieve toegang van autoverkeer in de regio Amsterdam, tot en met 2022; • (Medeverantwoordelijk voor) kwantitatieve analyses ten behoeve van het thema autoluw in de nieuwe collegeperiode, eerste helft 2022 Gemeentelijke organisatie De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. De opdrachtgever(s) De rve Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR) is één van de 13 rve´s met 284 medewerkers binnen het Cluster Ruimte en Economie. V&OR draagt zorg voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Amsterdam. Zij werkt aan een stad die bereikbaar is op alle niveaus (internationaal, nationaal, regionaal, stedelijk en lokaal). Daarbij wordt gestuurd op het beste resultaat voor de gebruiker tegen de laagste maatschappelijke kosten en risico's. Onderdelen daarvan zijn het efficiënt beheren van stedelijke assets, het optimaal benutten van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en het opdrachtgeverschap van projecten. Functie eisen (knock-out criteria) 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau. 4. De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring in het strategisch adviseren op het gebied van parkeer- en verkeersproblematiek. 5. De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met het in kaart brengen van gedetailleerde vervoerspatronen, herkomst- bestemmingsmatrices, vervoersmotieven van gespecificeerde doelgroepen, op basis van de cameradata, verrijkt met RDW-gegevens en NPR gegevens. 6. De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het inzichtelijk maken van de maatschappelijke kosten en baten en financiële effecten van onderzoek en verkenningen en kan deze vertalen naar praktische en concrete maatregelen. 7. De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring in het strategisch adviseren van een G4 gemeente. 8. De aangeboden kandidaat heeft ervaring met minimaal 5 jaar ervaring met analyseren en adviseren op het gebied van beprijzen van rijdend verkeer. 9. De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met het diepgaand analyseren van VRI-log data. 10. De aangeboden kandidaat heeft ervaring met diepgaande analyse van data uit kentekenonderzoeken, verkeersregelinstallaties in combinatie met andere databronnen. 11. De aangeboden kandidaat is in staat om eigen algoritmes en modellen te ontwikkelen t.b.v. kwantitatieve analyses. Functie wensen (gunningscriteria) 1. De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met vraagstukken op het gebied van ov-doorstroming en exploitatie. 2. De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur ruime ervaring met de Amsterdamse bestuurlijke context. 3. De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring in het gebruik van grootschalige data-analyse toepassingen en (geografische) presentatie van analyseresultaten. Competenties - Omgevingsbewustzijn - Samenwerken - Relatiebeheer - Initiatief - Resultaatgerichtheid - Overtuigingskracht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Amsterdam Startdatum: 03-01-2022 Duur: totaal maximaal 12 maanden Optie op verlenging: optioneel Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-11-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: z.s.m. na de beoordeling Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider IAM en IV Den Haag
Als het COA stelden wij een I-strategie 2021-2024 vast die ons richting geeft om onze Informatievoorziening te verbeteren. Daarin neemt het verbeteren van onze informatiehuishouding (IHH) een belangrijke plek in. Tegelijkertijd geeft het Rijksbrede programma Open op Orde eveneens belangrijke bouwstenen van de COA I-strategie en sluiten in bijzonder aan op lopende (verbeter)initiatieven op de COA-informatiehuishouding en aanpalende IV-vakgebieden. Om onze ambities te verwezenlijken, starten we een programma op voor het op orde krijgen van onze informatiehuishouding. Daarvoor zijn projecten nodig met veelal een ICT-component; een verbetering van onze IV die noodzakelijk is om medewerkers goed te ondersteunen in hun taak in de informatiehuishouding. Eén van deze projecten is het realiseren van IAM voor onze belangrijkste applicaties, die aangesloten moeten kunnen worden op de centrale toegangsdienst van Justitie en Veiligheid. Voor dit project zoeken wij een full time (36 uur) projectleider, die overigens eveneens andere projecten met een ICT-component binnen het programma op kan pakken. Voor IAM is een Plan van Aanpak voor de eerste fase gereed. De projectleider die we zoeken kan dus direct aan de slag. We zoeken hiervoor iemand die gewend is projecten met een ICT-component te leiden maar vooral ook goed is in het betrekken van de stakeholders in het werkveld. Zeker op dit moment is dat een uitdaging, nu het alle hens aan dek is voor het realiseren van voldoende opvangcapaciteit voor onze (nieuwe) bewoners. We zoeken dus iemand die doortastend is, het belang van toegangsbeheer (juist ook in deze tijd) voor het voetlicht weet te houden en goed kan schakelen met de uitdagingen in het werk van de medewerkers. Andere projecten die onder het programma aandacht krijgen: heroriëntatie op het SharePoint DMS, invoeren van de digitale handtekening en archivering van e-mails en berichtenapps en het bewerken van de fysieke archieven. Omschrijving werkzaamheden projectleider: • Initieert het IAM project en start tevens nader te bepalen project(en) op het gebied van informatiehuishouding en IV, onder het programma Informatiehuishouding op orde. • Stelt Agile teams samen, stuurt deze aan. • Draagt zorg voor voortgangsrapportage en projectadministratie zowel intern als naar externe partijen. • Bewaakt de business case, de scope en de toleranties van het project. Stuurt bij waar nodig. • Adviseert de programmamanager ten aanzien van aanpassingen van het beleid met betrekking tot het projectgebied en aangrenzende beleidsgebieden. • Vertegenwoordigt de organisatie in externe overlegvormen binnen de kaders van het project. Overig • Het programma Informatiehuishouding op orde (IHHOO) bevindt zich in de opstartfase. Welke projecten in 2022 onder het programma worden opgestart, wordt nog vastgesteld en is afhankelijk van de begroting. • Het programma en de projecten bevinden zich op het snijvlak van business en ICT en dragen bij aan het verwezenlijken van de I-strategie. • Opdrachtgever is de programmamanager IHHOO van het COA. Functie eisen: • Je hebt een afgeronde HBO /WO-opleiding, richting IT, bijvoorbeeld Bedrijfskundige Informatica/informatiemanagement. • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als projectleider. • Je hebt ervaring met diverse projectmethodieken en met Agile werken. • Je hebt ervaring met het implementeren van IAM. • Je kunt je gemakkelijk bewegen binnen de verschillende afdelingen van een organisatie en maakt je snel wegwijs daarbinnen. • Ervaring met het werken in een overheidsorganisatie op het snijvlak van informatievoorziening en IT is een pré. • Kennis van en ervaring met Hitachi ID suite, SharePoint, DMS-en en digitale handtekening is een pré. Competenties: • Resultaatgerichtheid • Overtuigingskracht • Organisatiesensitiviteit • Flexibiliteit • Plannen en organiseren • Samenwerken • Communicatief vaardig Overige informatie: Locatie: Den Haag en thuiswerken Start: medio november 2021 Einddatum: tot medio maart 2022 Uren/week: 36 Optie op verlenging: Ja Recruiter: Greg Haimé, 06-10561192, recruiterGH@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterGH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc.) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc.). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
ICT Medewerker Gebruikersondersteuning Den Haag (thuiswerken i.v.m. COVID-19)
De dienstverlening binnen het team waarin je werkzaam zult zijn is opgebouwd rond een 1e lijn skilled servicedesk. Daarbij bestaat de 1e lijn niet alleen uit het aannemen van calls maar ook het daadwerkelijk zoeken naar oplossingen en die ook door proberen te voeren. De 1e lijn richt zich naast direct klantcontact ook op werkzaamheden als het oplossen van eenvoudige verstoringen, het uitvoeren van dagelijkse controles, het uitvoeren van changes, maar ook ticketafhandeling, en dat alles conform SLA. De 2e lijn moet ook de 1e lijn collega's kunnen voorzien van oplossingen zodat de 1e lijn zijn werk nog beter kan doen. Je wordt primair ingezet voor skilled 1e lijns werkzaamheden en secundair als 2e lijns medewerker en dient daar dan ook flexibel mee om te gaan. Je moet voor deze inzet goed thuis zijn in Microsoft technieken. Windows server en Active Directory zijn voor jou niet vreemd evenals het dagdagelijks beheer. Een ontzettend interessante functie in een hele interessante omgeving en werkveld! Functie eisen • Brede kennis en ervaring als systeembeheerder met servicedesk ervaring • Aantoonbare ervaring met Microsoft server en desktopproducten (w2012 en hoger) • Kennis van en ervaring met Topdesk (2 jaar) • Kennis van en ervaring met ITIL (2 jaar) Functie wensen • Brede ICT kennis op gebied van Microsoft producten • Kennis van en ervaring met UMTS aansluitingen en beheer op laptop (1e lijn) • Ervaring met Agile werken • Kennis van en ervaring met SINA • Ervaring met werken in een omgeving waarbij extra beveiligingseisen van toepassing zijn Overige informatie: Locatie: Den Haag (thuiswerken i.v.m. COVID-19) Start: 15-11-2021 Uren/week: 36 Duur: 6 maanden, met optie op verlenging van 3 x 6 maanden Einddatum: 14-05-2022 Reageren: Uiterlijk 1 november om 09:00. Recruiter: Skyler Smolders, recruiterSS@itaq.nl, 06 82067296
Teamleider Regiokantoor DVP West Zoetermeer
Voor het RIVM zijn wij op zoek naar een Teamleider Regiokantoor DVP West. Omschrijving opdracht: Voor het regiokantoor in Zoetermeer, DVP West, zoekt DVP naar een teamleider voor een periode van zes (6) maanden met de mogelijkheid tot verlengen. Als teamleider van het regiokantoor ben je samen met je collega teamleiders verantwoordelijk voor een goed georganiseerde, efficiënte en klant- en procesgerichte organisatie. Dit betekent dat je het aanspreekpunt bent voor de medewerkers, de dagelijkse bezetting regelt, een signaalfunctie hebt en bij knelpunten oplossingen aandraagt bij de regiomanager. Omschrijving werkzaamheden: Je bent verantwoordelijk voor de juiste implementatie van processen op het regiokantoor, zodat het regiokantoor de juiste dienstverlening levert aan samenwerkingspartners en burgers. Je waarborgt de kwaliteit van de werkzaamheden en draagt zorg voor een uniforme werkwijze. Je werkt samen met je collega’s het personeelsbeleid uit, rekening houdend met interne- en externe ontwikkelingen. Je zorgt voor de organisatie van het team en de prioritering van de werkzaamheden. Je hebt het teambelang hoog in het vaandel, maar verliest de individuele behoefte van de medewerkers niet uit het oog. Omschrijving organisatie/ afdeling: Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP) is onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP) coördineert en faciliteert de uitvoering van een aantal vaccinatie- en screeningsprogramma’s, zoals het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), de zwangeren screening (PSIE) en de hielprikscreening bij pasgeboren baby’s (NHS). DVP werkt nauw samen met de (regionale) partner-organisaties zoals GGD’en, jeugdgezondheidszorgorganisaties, verloskundigen, huisartsen, ziekenhuizen en laboratoria. DVP werkt vanuit de centrale locatie in Bilthoven en de regiokantoren in Eindhoven, Zoetermeer en Zwolle. DVP verzorgt de contacten met de opdrachtgevers en draagt zorg voor de benodigde randvoorwaarden voor de uitvoering van de programma’s (zoals financiering, regelgeving en middelen). Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent uiterlijk op 01 december 2021 voor minimaal 32 uur beschikbaar. 2. Je hebt voor de duur van de overeenkomst geen lange vakanties gepland. Ook indien er versoepelingen komen zoals buitenland reizen weer is toegestaan. Lang = langer dan 3 weken aan eengesloten. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal een aantoonbaar HBO opleiding met een relevante opleiding. 2. Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring en een relevante opleiding hiervoor. 3. Je bent in staat de kwaliteit van het werk te toetsen. 4. Je hebt ervaring in een omgeving waar veel (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt worden. 5. Je bent gewend om in een omgeving te werken waar operationele/ repeterende administratieve werkzaamheden plaatsvinden en KPI’s vast te stellen en te monitoren. Competenties: - Een teamplayer en is in staat een team te ondersteunen en te faciliteren - In staat om overzicht te houden en de organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhang scherp te hebben; - Is communicatief sterk (zowel mondeling en schriftelijk) - Kan op efficiënte wijze vergaderingen leiden en weet door te dringen tot de kern. - Oplossingsgericht - Leiding geven - Organisatie sensitief - Analytisch vermogen - Doelgericht handelen - Plannen en organiseren - Samenwerken - Motiveren Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zoetermeer - Thuis Startdatum: 15-11-2021 of eerder Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-10-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Sr. ELK specialist Den Haag
FunctieomschrijvingConcreet verwacht het CIBG de volgende taken en resultaten:Het binnen de ELK stack verder inrichten van de technische en ketenmonitoring op een CIBG core applicatie die moet voldoen aan compliancy regels en onderhevig is aan jaarlijkse audits;In overleg met architectuur het beoordelen van de huidige situatie en op basis daarvan het opzetten, inrichten en beheren van de ELK stack richting de gewenste situatie zodat naast de core applicatie het volledige applicatielandschap van CIBG erop kan worden aangesloten;In overleg met technisch beheer bepalen hoe agents op een geautomatiseerde manier uitgerold en geconfigureerd kunnen worden;Zelfstandig uitwerken, documenteren en implementeren van use cases;Meedenken bij het afbakenen van beheeractiviteiten door onze managed hosting partij en CIBG;Verzorgen van kennisoverdracht richting beheercollegas binnen CIBG, onder meer door peer reviews en presentatiesDoelstellingVoor dit Tooling & Infra team zoekt het CIBG daarom een proactieve ELK specialist met veel kennis en ervaring van de Elastic stack: Elasticsearch, Logstash, Beats en Kibana. Als specialist op deze terreinen zet je, in samenwerking met je collegas van Tooling & Infra, jouw kennis in om de Elastic stack binnen Delivery naar een hoger niveau te tillen. Onze ambitie is om logging en monitoring als service richting onze scrum teams te kunnen aanbieden, een belangrijke voorwaarde om pro-actief beheer te kunnen uitvoeren op onze applicaties. En daar hebben we jou voor nodig!Gevraagde kennis en ervaring:Minimaal 2 jaar ervaring met het inrichten en beheren van een Elastic Stack: Kibana, Logstash, Elasticsearch en Beats;Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met time series data en syslog data en weet deze toe te passen in monitoring en alerting;Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met streaming ETL tools zoals Logstash;Je hebt kennis van Windows OS (waar onze Beats op draaien) en Ubuntu (waarop de ELK stack bij onze hosting provider op draait);Je hebt ervaring met datavisualisatie alsmede hoe je het complete life cycle management organiseert;Je hebt ervaring met index configuratie opties binnen binnen Elasticsearch;Je beschikt over het Elastic certificaat;Wij gaan ervan uit dat een in te zetten medewerker:Beschikt over een coachende stijl van communiceren en gericht is op samen en minder op zelf.Stevig in zijn schoenen staat en beschikt over de nodige overtuigingskracht in een taal die collegas ook begrijpen.In staat is om informatie die voor een ander belangrijk is te documenteren.OpdrachtgeverInzicht en toegang bieden tot transparante en betrouwbare zorgdata: dat is wat het CIBG doet. Als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zorgen wij al 25 jaar voor de betrouwbare en veilige registratie en beschikbaarheid van zorggegevens. Onder meer via het Donorregister, het Landelijk Register Zorgaanbieders, het register Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting, de Verwijsindex Jongeren en het Bureau voor Medicinale Cannabis faciliteren we burgers, professionals en organisaties. Zij kunnen zelf informatie opzoeken en gegevens bij ons aanleveren. Onze online informatiebronnen zijn juist, actueel, veilig en beschermd en 24/7 toegankelijk. We richten ons primair op het beleidsterrein van VWS, en werken daarnaast voor andere ministeries. De verbindende schakel tussen overheid en samenleving: dat zijn wij.Binnen het CIBG is de afdeling Delivery verantwoordelijk voor het ontwikkelen en in stand houden van alle applicaties en websites. Met een aantal scrum teams zorgen we voor de beschikbaarheid van ruim twintig applicaties en websites, en voor de beveiliging van en gebruiksvriendelijke toegang tot zorg- en welzijnsgegevens. Deze scrum teams worden ondersteund vanuit het Tooling & Infra team, dat de teams voorziet van services op het gebied van bijvoorbeeld OTAP deployments, security en logging, maar ook zorgt dat de infrastructuur op orde is en blijft. Sinds enige tijd staat dit team aan de lat om een Elastic omgeving te beheren.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Mendix Business Engineer Stadsbeheer Community Rotterdam
Referentienummer: 2021-05590 Omgeving: Rotterdam en thuis Startdatum: Z.s.m. naar verwachting medio november 2021 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 uur Gespreken: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 44/45. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen. Sluitingsdatum: Woensdag 03 november om 09.00 uur BlueTrail is op zoek naar een Mendix Business Engineer Stadsbeheer Community voor 36 uur per week. Als Mendix Advanced Business Engineer werk je mee aan de ontwikkeling van de RAD (Rapid Application Development) dienstverlening binnen Rotterdam. Binnen de business unit (cluster) Stadsbeheer wordt een RAD/Mendix community opgezet. Diverse medewerkers volgen een Mendix bootcamp om straks gezamenlijk aan applicaties voor Stadsbeheer te werken. Ter ondersteuning van deze community werk jij als Advanced Business Engineer vanuit het centrale RAD Expertteam mee aan het ontwikkelen van deze applicaties maar ook aan de kennis en ervaring van de medewerkers. De product owners zijn je belangrijkste sparringpartners en je werkt samen met kennishouders van de klant. Je werkt aan het modelleren van data, ontwerpen van processen en UX-UI van (native) applicaties op het Mendix 9 platform. Je werkt volgens afgesproken (Rotterdamse) standaarden en beleidslijnen en stemt werkzaamheden af. Je signaleert problemen en adviseert proactief over oplossingen. Je verplaatst je in de rol van de klant en vraagt je altijd af of de oplossingen bijdragen aan de doelstellingen van Stadsbeheer en RAD. Vanuit je Mendix ervaring en je kennis van agile/scrum werken lever je een bijdrage aan de begeleiding en ontwikkeling van de RAD/Mendix community binnen Stadsbeheer. Omdat je vanuit het centrale RAD Expertteam werkt lever je ook een bijdrage aan generieke bouwblokken en het uitdragen en toepassen van de ontwikkelconventies van Rotterdam. Functie-eisen KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde HBO-opleiding. Je bent minimaal een Certified Mendix Advanced Developer (Blue Badge). Je hebt ervaring met opleiden en het overdragen van kennis. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als Mendix Business Engineer en hebt daarbij de volgende ervaringen (opgedaan in afgelopen 4 jaar) Mendix 8 en 9 platformen, CSS, Agile scrum werken Je hebt de Mendix development omgevingen op je eigen laptop. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over een afgeronde opleiding: Informatica en/of business en informatiemanagement. Je hebt ervaring met het werken onder architectuur en het toepassen en bewaken van architectuur richtlijnen. Je hebt ervaring met werken bij een (semi)overheids organisatie. Je hebt ervaring met HTML5 en JAVA/Javascript.
Senior Business Consultant Planning ERTMS Utrecht/Thuis
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Senior Business Consultant Planning ERTMS. Omschrijving opdracht: Als Senior Business Consultant Planning zijn jouw kerntaken: - Advies: Op basis van professionele planningsanalyses gevraagd en ongevraagd adviseren van programma management, -directie en stuurgroepen over: - De status en maakbaarheid van de NS (Level 2) planning. Stelt zich op als onafhankelijke denker en is in staat zaken vanuit een holistische benadering te beschouwen. Is daarnaast in staat om een vertaling te maken van lange termijn doelen naar korte termijn acties. - Het proces van planning binnen ERTMS@NS met als doel om dit proces continue te verbeteren. - Analyse: Het proactief uitvoeren van verschillende analyses op de (Level 2) planning ten einde een actueel beeld te hebben bij de maakbaarheid, kritieke paden, bandbreedtes en “zwakke plekken” van de planning. - Aansluiting omgevingen: Het bij elkaar houden van de twee planning “werelden” van NS (level 2) en de Programma Directie (level 1) en het borgen van de juiste balans in de aansluiting daartussen. Is in staat om in een complexe en soms ook politieke stakeholder omgeving niet alleen van buiten naar binnen te kijken, maar ook van binnen naar buiten. Daarnaast het invulling geven aan de rol van linking-pin tussen het NS programma en de Programma Directie als het gaat om het beheersaspect planning. - Vertegenwoordigen van het programma ERTMS@NS: Deelname in overleg gremia met interne en externe stakeholders en daarin het programma ERTMS@NS vertegenwoordigen - Aansluiting Level 2 planning: Voorzien in een actuele Level 2 stuurplanning en het borgen van aansluiting op de onderliggende Level 3 en 4 planningen, alsmede ook de Level 1 planning van de Programma Directie. Daarbij zorgdragend voor het managen van de interfaces en bottom-up en top-down validatie. - Implementatie Agile manier van werken: Vanuit het implementatieteam draag je bij aan de verdere uitrol van het Agile werken binnen de diverse teams van het programma. Daarbij bewaak je de integratie tussen de diverse Agile methodes en het reguliere planning proces. - Aanspreekpunt: Het centrale aanspreekpunt binnen het NS programma voor alles wat met planning te maken heeft op Level 2 niveau. - Coach: Coaching van de medior planner en bewaken van de gemaakte procesafspraken en manier van werken. Tijdens de opdracht heb je twee rapportagelijnen: - Programma: Manager Programmabeheersing - Ondersteuning op het gebied van het beheersaspect planning van de programmaleiding (Programmamanager ERTMS@NS en Adjunct Directeur Nieuw Materieel ERTMS) Omschrijving opdrachtgever: Je maakt deel uit van de Afdeling NS Techniek Projecten. Vanuit deze afdeling wordt je gestationeerd bij het team Programmabeheersing van het ERTMS-programma. Dit team bestaat uit professionals op het gebied van risk, finance, planning, document management en kwaliteit. Dit team draagt zorg voor een beheerst programma. En via dit team neem je invloed door middel van professionele adviezen. Vanuit dit team geef je ook vakinhoudelijke sturing aan specialisten, die binnen de projecten werken op het gebied van planning. Het ERTMS-programma (ERTMS@NS) is een groot programma dat meerdere jaren bestrijkt. Dit programma heeft als doel om het systeem van treinbeveiliging bij NS in te voeren. Het European Rail Traffic Management System (ERTMS) is de internationale standaard voor treinbeveiliging, ook buiten Europa. ERTMS wordt gebouwd in treinen én in de infrastructuur van het spoor. Daarmee gaan we van een analoog naar een digitaal spoor. ERTMS zorgt voor een veiliger spoor en biedt ook potentiële voordelen op het gebied van betrouwbaarheid, snelheid, het vergroten van de capaciteit en makkelijker grensoverschrijdend treinverkeer. Binnen het programma ERTMS@NS wordt gelijktijdig aan meerdere projecten gewerkt, welke samen bepalend zijn voor de uiteindelijke uitkomst van het programma: een vervoersysteem onder vernieuwd veiligheidssysteem ERTMS, zonder dat de invoering ervan leidt tot een terugloop van de NS dienstverlening aan de reiziger. Bijzondere aandacht zal daarom besteed moeten worden aan de onderlinge afhankelijkheden tussen de projecten. Gewenst profiel: - Kandidaat beschikt aantoonbaar over een afgeronde opleiding WO Bedrijfskunde of vergelijkbaar. - Kandidaat beschikt aantoonbaar over ervaring aan de business consultancy kant van planning, waarbij de nadruk lag op analyse en advies en in mindere mate op het daadwerkelijk plannen. - Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 6 jaar ervaring in de rol als lead planner. - Kandidaat beschikt aantoonbaar over ervaring in meerdere complexe en omvangrijke programma’s. - Kandidaat beschikt aantoonbaar over ervaring met de implementatie van Agile in combinatie met het reguliere planning proces. - Kandidaat beschikt aantoonbaar over ervaring bij in de spoorsector, bij voorkeur NS. - Kandidaat heeft een uitstekende beheersing van de Engelse taal. Verder ben je: - In staat om op verschillende niveaus te acteren; binnen de projectteams, met directie/stuurgroepen, andere implementatie organisaties en de programma directie. - In staat om in zeer korte tijd het complexe werkveld en het programma ERTMS te overzien en eigen gemaakt te hebben, zodanig dat zelfstandig invulling gegeven kan worden aan de rol van business consultant planning. - Communicatief sterk. - Analytisch sterk. - Het etaleren van diverse leiderschapsstijlen. - Ervaring met programma planning (senior niveau). - Ervaring met planning- en risico analyse (senior niveau). - Ervaring in het werkveld van ERTMS is een pré. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt aantoonbaar over minimaal WO werk- en denkniveau. 2. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 6 jaar ervaring in de rol als lead planner. 3. Je beschikt aantoonbaar over ervaring aan de business consultancy kant van planning, met nadruk op analyse en advies. 4. Je beschikt aantoonbaar over ervaring in meerdere complexe en omvangrijke programma’s. 5. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met de implementatie van Agile in combinatie met het reguliere planning proces. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt aantoonbaar over een afgeronde opleiding WO Bedrijfskunde of soortgelijk. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht/Thuiswerkplek Startdatum: 01-12-2021 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-11-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 46 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider ICT Amstelveen
Voor Gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een Projectleider ICT. Omschrijving opdracht: De projectleider stuurt ICT projecten aan en rapporteer je over voortgang en behaalde resultaten. Je bent verantwoordelijk voor het inrichten van de projectorganisatie, het opstellen van plannen en het bewaken van scope, tijd, geld en kwaliteit. Je blijft het proces managen en laat je niet verleiden tot technisch inhoudelijke discussies. Bij het komen tot afgesproken projectresultaten rapporteer en reageer je accuraat op risico’s en zorg je voor een gedegen overdracht aan de beheerorganisatie. Je werkt conform onze projectmethodiek en bent in staat om meerdere (deel) projecten gelijktijdig aan te sturen. Je weet als geen ander verwachtingen te managen naar alle betrokken stakeholders (op verschillende niveau’s) en naar de opdrachtgever. Je draagt zorg voor een optimale omgeving voor samenwerking tussen jouw ICT collega’s, de vakafdelingen en andere (externe) partijen. Je vindt het leuk om kennis te delen en je bent leergierig, collegiaal en communicatief ingesteld. Je hebt overtuigingskracht en weet een team te motiveren en vervult daarin een voortrekkersrol. Gewenst profiel: - Je bent HBO gediplomeerd. - Je hebt ervaring met ICT projecten binnen publieke organisaties 500+ medewerkers. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie binnen de IT en/of projectmanagement. - Je hebt goede analytische en conceptuele vaardigheden. - Je bent klant- en oplossingsgericht. - Je bent vaardig om goede relaties te onderhouden met diverse stakeholders en relaties op diverse niveaus (operationeel, tactisch en strategisch). - Brede ICT-kennis en –ervaring met name van gemeentelijke systemen en werkmethodieken. BYOD Bij de Gemeente Amstelveen is Bring Your Own Device (BYOD) van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt, zelf een smartphone, inclusief abonnement en een laptop moet meenemen voor zakelijk gebruik. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO (Bachelor) opleiding op het snijvlak van business en ICT, zoals bijvoorbeeld Technische Bedrijfskunde met een I-component of (Bedrijfskundige) Informatica. 2. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als ICT Projectleider bij een 100 000+ gemeente of andere grotere overheidsinstanties instanties (minimaal 500+ medewerkers), opgedaan in de afgelopen 10 jaar. 3. Je beschikt over eigen devices (BYOD). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider ICT bij een of meer publieke instanties in de afgelopen 10 jaar, waarbij de business opdrachtgever is geweest voor de projecten en waar uit blijkt dat je beschikt over de vaardigheid om goede relaties te onderhouden met diverse stakeholders en relaties op diverse niveaus (operationeel, tactisch en strategisch) (benoem dit per werkgever). 2. Je hebt minimaal 3 jaar actuele ICT-kennis en ervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar op het gebied van aanschaf, implementatie en upgrade van systemen die vaak worden toegepast binnen overheidsinstanties. 3. Je bent beschikbaar per 15 november. Competenties: - Resultaatgericht. - Klantgericht. - Betrouwbaar. - Communicatief vaardig. - Initiatiefrijk. - Leergierig. - Samenwerken. - Oordeelsvorming. - Analytisch vermogen. - Overtuigingskracht. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amstelveen Startdatum: 15-11-2021 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-11-2021 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: woensdag 10 november tussen 09.00 - 12.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Developer DevOps Engineer (Java/ P8 FileNet) Den Haag, extra standplaats: Utrecht
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Developer DevOps Engineer (Java/ P8 FileNet). Omschrijving opdracht: Het Ministerie van Defensie start met de realisatie van een generieke basisvoorziening voor document- en recordmanagement ten behoeve van het beheer van informatiestromen binnen de organisatie. De inzet van de basisvoorziening legt de fundering voor een verbetering en modernisering van het informatiebeheer, zowel voor de bedrijfsvoering(Bestuursstaf) als voor de afdeling Informatie Beheer (IB). Hiermee kan de afdeling IB de bedrijfsvoering beter ondersteunen, de administratieve last verminderen en de besturing van de informatiehuishouding transparanter maken. Voor gebruikers wordt informatie beter vindbaar en bruikbaar. Tevens kan worden voldaan aan wet- en regelgeving en is de duurzame beschikbaarheid gegarandeerd. Het beoogde projectresultaat is een oplevering van een IT-toepassing voor document management (DMS) en recordmanagement (RMA) op basis van het binnen Defensie beschikbare IBM FileNet platform. Binnen het project DMS/RMA zullen twee uitvoerende teams worden ingericht: het projectteam en het (DevOps) ontwikkelteam; - Het projectteam richt zich op het uitvoeren van alle noodzakelijke activiteiten om de koppeling tussen de business vraag en techniek te behouden. Het projectteam zorgt ervoor dat het ontwikkelteam beschikt over alle noodzakelijke input om het DMS/RMA te realiseren en dat de organisatie beschikt over alle middelen en randvoorwaarden om het systeem succesvol in gebruik te kunnen nemen. - Het ontwikkelteam functioneert als zelfsturende team naast het projectteam, onder operationele dagelijkse leiding van de product owner en formele aansturing van de projectleider. Vanuit DevOps-gedachte werken de ontwikkelaars en de beheerders die het systeem uiteindelijk in de lijnorganisatie gaan beheren vanaf de start van het project samen in één team. Daarbij is het van belang dat de teamleden zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen en zijn voor de bouw, testen, technische uitrol en beheer van het systeem. Ontwikkeling van het DMS/RMA in de realisatiefase vindt plaats via de agile/scrum methode, waarmee functionaliteit iteratief wordt gerealiseerd in sprints van 2-4 weken. De exacte invulling van de sprints (inhoudelijk) is nader te bepalen door de product owner, in afstemming met de projectleider, op basis van de met de stuurgroep afgesproken prioritering op hoofdlijnen conform de scope en het programma van eisen van dit project. Inzet Periode: Schatting 1641 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1641 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Locatie: Den Haag, extra standplaats: Utrecht Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt 2 jaar ervaring met het configureren, programmeren en onderhouden van applicaties. 2. Je hebt 1 jaar ervaring met met Java, J2EE, JSON, REST en WSDL/XSD. 3. Je hebt 1 jaar ervaring met P8 FileNet System Administration (waaronder minimaal de Content Navigator). 4. Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar. 5. Je hebt een afgeronde HBO opleiding. 6. Je bent in het bezit van een FileNet P8 Platform administration certificaat. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis en werkervaring met projectmatig werken via Agile/DevOps methodiek. 2. Je hebt kennis en werkervaring met automatisering en tooling in 1 van: softwareproductiesysteem, softwaretesten, deployments en/of distributiemehoden. 3. Je hebt kennis en werkervaring met IBM FileNet (waaronder minimaal de Content Navigator) of vergelijkbare COTS oplossing. 4. Je hebt kennis en werkervaring met (ITIL-)beheerprocessen. Competenties: - Analyseren - Communiceren - Creatief - Plannen en Organiseren Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag, extra standplaats: Utrecht Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden Duur: 11 mnd (1641 uur) Optie op verlenging: ja Inzet: 36uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 5-11-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technisch Applicatiebeheerder Den Haag
Referentienummer: 2021-05599 Omgeving: Den Haag Startdatum: z.s.m. Einddatum: 30 januari 2022 Optie op verlenging: ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: nog niet bekend Sluitingsdatum: maandag 1 november om 08:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Technisch Applicatiebeheerder voor 36 uur per week. De afdelingen IV Ontwikkeling en IV Beheer van de Directie Bedrijfsvoering verzorgen de geautomatiseerde ondersteuning van alle bedrijfs-processen binnen de IND. Vanwege het belang van de IND systemen voor het bedrijfsproces van de IND is besloten dat cruciale activiteiten blijvend binnen de IND worden uitgevoerd. De IV-organisatie is integraal verantwoordelijk voor de IV-dienstverlening inclusief de dienstverlening van externe partijen. De IV-organisatie levert deskundigheid, en adviseert over de gewenste of noodzakelijke richting, op het terrein van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Het modelleren en het doorvoeren van wijzigingen in overleg met de klant is een kerntaak van IV. Naast het technisch beheer en de verdere ontwikkeling van INDiGO ondersteunt de IV-organisatie, ook de flexibele werkplek (DWR), de web gebaseerde ondersteuning door kennissystemen (m.n. SharePoint), de systemen ten behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse (DWH), Joost, systemen van derden), de publieke omgeving (diensten via internet) en de onderliggende infrastructuur. De IV-organisatie ondersteunt de gebruiker bij het gebruik van de systemen o.a. door de helpdeskfunctie en door kennisoverdracht. Voor de realisatie van voornoemde taken stuurt de IV-organisatie externe dienstverleners aan zoals o.a. het SSC-ICT, Solvinity en Justid. Functie-eisen KNOCK-OUT: Je hebt HBO denk en werkniveau. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in applicatiebeheer. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een ICT opleiding. Je hebt kennis en ervaring op het gebied van Liferay. Je hebt kennis en ervaring met Windows en Linux operating systemen. Je hebt kennis en ervaring met het gebruik van certificaten. Je hebt kennis en ervaring van Tripleforms. Je hebt kennis en ervaring van Powershell en bash. Je beschikt over kennis en ervaring op gebied van IIS en Tomcat. Je beschikt over minimaal 5 jaar relevante ervaring. Je hebt ervaring met bepalen van mogelijkheden van technologie en met bepalen van toepasbaarheid en maakbaarheid daarvan; Competenties: Communicatieve vaardigheden; zowel mondeling als schriftelijk. Analyseren. Pragmatisch. Plannen en organiseren. Samenwerken. Vermogen mee te bewegen in een dynamische omgeving.
Functioneel Beheerder Den Haag
Functieomschrijving: Adviseer je inhoudelijk over het gebruik van IV diensten in afstemming met informatiemanagement en leveranciers; Coördineer je de uitvoering van de beheerprocessen en stuur je samen met procesmanagement en servicelevel management op de optimalisatie van de uitvoering van de beheerprocessen; Neem je als representant van Justis deel aan (inter)departementale projecten; Neem je beslissingen over de inrichting, aanpassing en uitvoering van het functioneel beheer, over regie en coördinatie m.b.t. gegevensbeheer en bijdragen aan ontwikkelingen; Stel je adviesrapporten en notities op ter verbetering van de dienstverlening; Ben je verantwoordelijk voor het plannen en uitvoeren van het Lifecycle management van de IV dienstverlening; Ben je BiSL Foundation/Next gecertificeerd en ITIL gecertificeerd zodat je collega beheerders procesmatig kan coachen en ondersteunenFunctie-eisen: De Kandidaat heeft een afgeronde opleiding (diploma) HBO Bedrijfs-Informatica (BI) of andere Informatica opleiding op HBO niveau of hoger.De aangeboden Kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring als Functioneel Beheerder in een regie-organisatie. Waarvan minimaal 2 opgedaan in de afgelopen drie jaar.De kandidaat bezit aantoonbaar kennis van de BiSL en ITIL en werkervaring zoals uit de CV naar voren komt.De kandidaat bezit aantoonbaar kennis van lifecyclemanagement zoals uit het CV naar voren komt.De kandidaat bezit aantoonbaar kennis van het werken in een informatiseringsketen/functioneel bekend met het werken met meerdere berichtenstromen zoals uit het CV naar voren komt.De kandidaat is in het bezit van een BiSL Foundation/Next certificaat.De kandidaat is in het bezit van een ITIL certificaat.Ervaring met aansturen leveranciers in een regie-organisatie zoals uit de CV naar voren komt.De screeningsautoriteit Justis werkt aan een veiligere en rechtvaardigere samenleving door het screenen van personen en organisaties. Justis heeft toegang tot exclusieve bronnen, analyseert informatie uit deze bronnen en vormt zich een oordeel over de integriteit van personen en organisaties. De afdeling Informatievoorziening (IV) valt binnen de tak Bedrijfsvoering en Uitvoeringsbeleid en is verantwoordelijk voor een goede en effectieve informatievoorziening voor Justis en haar processen. IV vormt, stuurt en beheert de informatievoorziening van Justis. De afdeling IV (circa 28 medewerkers) is een regie-organisatie die de verbindende schakel is tussen de eisen en wensen van de business en de uiteindelijk geleverde diensten met behulp van leveranciers. De afdeling IV zorgt voor zowel beheer en onderhoud als vernieuwing van de Justis systemen. Dit alles in een samenhangend ICT-landschapLiever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Project Manager Utrecht
For one of our leading clients in the banking industry Levy is looking for a Project Manager with experience in data management.As a Project Manager, you are part or the planning team within Managed Soucing, where you are responsible that a large amount of data is brought to an enterprise wide data platform. The onboarding of data is done through the description of metadata in business and technical templates in close collaboration with the appropriate stakeholders in the organization. What are you going to do: Align with the appropriate stakeholders (mostly Application Owners) in the organisation to make sure they succeed in onboarding their data to DIAL.Capture the data needs of the bank wide initiatives following a structured process.Align the onboarding planning with the overall Managed Sourcing planning, since you will be the last step in the processThink ahead about the onboarding of the large amount of sources. You do this on a high level for the years to come and on a detailed level for the upcoming quarter.Facilitate conflict resolution planning and prioritization.What are we looking for?Background in Higher professional education or UniversityProject management (planning) skillsFamiliar with generic data management topics (both IT and Business) Good knowledge of ExcelAnalytical and communication skills About us:Levy is an international IT staffing organisation providing recruitment and project resourcing services to companies ranging from start-ups to well established global players across the UK, Holland, Germany, Belgium and the USA. By partnering with our clients, we provide tailored interim and permanent IT staffing solutions to help them deliver their initiatives across applications and infrastructure, touching areas such as Digital, Data, Cloud, Cybersecurity and ERP.Are you interested in being part of this awesome project? Send me an InMail with your updated cv in English and will call you ASAP!Sander van Bree NL: +31 (0) 202994559
Blueriq Business Engineer Den Haag
In het kader van de modernisering van de systemen voor de bekostiging van onderwijsinstellingen, heeft DUO een prototype-oplossing gerealiseerd met standaard-software voor het op basis van bedrijfsregels vaststellen van uit te keren bedragen. Het prototype is gebaseerd op Blueriq, waarbij integratie-oplossingen worden hergebruikt die eerder voor DUO zijn ontwikkeld. Inmiddels wordt er door verschillende teams gewerkt aan Blueriq oplossingen voor de 5 hoofdprocessen van OI/BKP. Werkzaamheden / verantwoordelijkheden:Het ontwerpen en implementeren van een samenhangende architectuur die realisatie van de DUO strategie en in het bijzonder die van de directie Onderwijsinstellingen mogelijk maakt;Het inbrengen van (architectuur en) BLUERIQ expertise binnen het project Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostigen (DAB) en eventuele andere projecten;Het opstellen en uitdragen van architecturale inzichten, kaders, standaarden en beleid;Het toetsen van trajecten opdat de architectuurkaders voor het programma DAB ook op juiste wijze zijn toegepast;Harde eisen:Uitstekend inzicht in de werking van BlueriqMinimaal 3 jaar werkzaam binnen het vakgebied ICT / informatievoorzieningMinimaal 3 jaar ervaring als architect in omvangrijke vervanging / vernieuwing Wij zoeken iemand die de volgende eigenschappen bezit:Probleemoplossend vermogen / OrganisatiesensitiefKennis van en ervaring met OI/BKP processen en ICT systemenRuime ervaring met het adviseren over onder archiectuur opleveren van Blueriq-applicaties en kennis van en ervaring met DUO en in het bijzonder OI/BKP (processen).De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De DUO-vestiging in Den Haag heeft als primaire taak de correcte maandelijkse bekostiging van alle onderwijsinstellingen in Nederland, op basis van actuele cijfers en geldende wet- en regelgeving. Voor het uitvoeren van de bekostiging wordt gebruik gemaakt van een applicatielandschap dat is ontwikkeld volgens de principes van een Service Oriënted Architecture. Informatie wordt naar de onderwijsinstellingen ontsloten via verschillende portalen. Tevens liggen er koppelingen met een aantal nog in gebruik zijnde Oracle Legacy-applicaties.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Systeemmanager (ILS/ SAP) Utrecht
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Systeemmanager (ILS/ SAP). Omschrijving opdracht: Hij is verantwoordelijk voor het leveren van advies, diensten, systemen en applicaties voor radio systemen . Hij is verantwoordelijk voor de realisatie en instandhouding van bij defensiebrede in gebruik zijnde radio systemen. De primaire doelstelling van systeem management radio's is zorg te dragen voor Business IT Alignement in het Radio systeem[1]domein en de lifecycle van de radio systemen uit te voeren. Dit geldt voor zowel standaard als maatwerk C4I producten en aan de OPCO's conform de afgesproken criteria tijd, geld en kwaliteit. Hij geeft hiermee invulling aan een samenhangende operationele IT en borgt hiermee een operationele C4I behoefte die aansluit op de bedrijfsvoering van Defensie, welke de gebruiker in staat stelt om optimaal gebruik te maken van de verschillende Radio systemen. opdracht: 1. Managementadvies, begeleiding en ondersteuning van behoeftesteller, gebruiker en instandhouder (conform de systeemdriehoek) implementatie en uitvoering (life cyclemanagement). 2. Voorbereiding, ontwikkeling , verwerving en implementatie van producten, diensten, beleid en process. 3. Evaluatie en monitoring. 4. Klanten, relaties en netwerken (zowel intern als extern) onderhouden. 5. Project ondersteuning. Inzet Periode: Schatting 1525 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1525 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Locatie: Utrecht en offsite Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt 5 jaar kennis van en ervaring met Integrated Logistic Support en systeemmanagement. 2. Je hebt 5 jaar kennis van en ervaring in het opstellen van en werken met diverse Systeem- en ILS plannen. 3. Je hebt 3 jaar kennis van en ervaring in het werken bij een overheidsorganisatie > 1000 FTE. 4. Je hebt 3 jaar kennis en ervaring met SAP op het gebied van (wapen)systeemmanagement. 5. Je hebt een afgeronde WO opleiding. 6. Je bent in het bezit van een geldig Rijbewijs B. 7. Je bent 32 uur per week beschikbaar. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met (wapen) systeemmanagement en life cycle management. 2. Je hebt ervaring met systeemmanagement van militaire grondgebonden- en grond-lucht-radiosystemen. 3. Vereiste opleidingsniveau gevolgd in de richting van technische bedrijfskunde of een bedrijfskundige opleiding. Competenties: - Klantgericht - Initiatief - Flexibel - Communiceren - Resultaatgericht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht en offsite Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden Duur: 12 mnd (1525 uur) Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-10-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Communicatieadviseur Stikstof Utrecht
Voor Provincie Utrecht zijn wij op zoek naar een Senior Communicatieadviseur Stikstof. Omschrijving opdracht: De provincie Utrecht staat voor een aantal grote opgaven in het landelijk gebied. Opgaven waarbij meerdere functies of ambities samenkomen en die de bewoners en ondernemers in het gebied kunnen raken. Maar waarbij ook belangen van andere partijen worden geraakt. De provincie treedt voor deze opgaven op als regisseur van gebiedsprocessen. De provincie heeft echter meer rollen en verantwoordelijkheden: partner, belanghebbende, facilitator, subsidieverstrekker en steller van kaders en regels. Via een integrale aanpak benutten we kansen om meerderde doelen te halen. Een goede communicatie richting alle betrokken belanghebbenden is daarbij essentieel. Sinds de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), is er op dit gebied veel gebeurd in Nederland. Veel sectoren hebben te maken met de stikstofproblematiek of met de gevolgen ervan: landbouw, mobiliteit, woningbouw, industrie. Het is duidelijk geworden dat we een nieuwe balans moeten zoeken tussen de bescherming en het herstel van onze natuur enerzijds en maatschappelijke en economische ontwikkeling anderzijds. De Leidraad Gebiedsgerichte Aanpak is op 15 juli 2020 door Provinciale Staten (PS) vastgesteld en geeft richting aan het proces waarmee de provincie Utrecht, samen met haar partners, de gebiedsgerichte aanpak wil vormgeven. De provincie kan dit niet alleen: betrokkenheid van en samenwerking met partners zoals het Rijk, Utrechtse overheden, koepelorganisaties, branches en belangenbehartigers zijn van groot belang. Zij mogen wat van de provincie verwachten, maar de provincie verwacht ook het nodige van hen. De ontwikkelingen staan niet stil: ook in de komende periode zal de politiek bestuurlijke dynamiek hoog blijven. Dit vraagt het nodige van de organisatie. Het Programma Aanpak Stikstof speelt een cruciale, centrale rol in het identificeren, structureren en organiseren van de vele activiteiten en het verbinden van de verschillende (beleids)teams, programma’s en projecten binnen de provinciale organisatie èn de belangrijke stakeholders daarbuiten. In de komende periode gaat veel aandacht naar het uitwerken van de Gebiedsgerichte Aanpak en de ontwikkeling van nieuw instrumentarium. Deze opgave vraagt om een heldere communicatiestrategie en (aansturing van) het uitvoeren van de verschillende acties. Wij zijn dan ook op zoek naar een senior communicatieadviseur om vorm en inhoud te geven aan de strategie en de nodige daaruit voortvloeiende acties uit te (laten) voeren. De adviseur houdt zich bezig met de communicatie rondom het programma, de omgevingscommunicatie ten behoeve van de gebiedsgerichte aanpak, maar ook met de mogelijke opdrachtverlening aan partijen die deels werkzaamheden uit kunnen gaan voeren. Je hebt vanuit jouw rol een belangrijke initiërende en aanjagende rol, en omdat we werken met relatief kleine teams wordt verwacht dat je niet alleen adviseert, maar ook zelf de handen uit de mouwen steekt. Je geeft advies aan en begeleidt de inhoudelijk verantwoordelijke collega’s in het bepalen van de communicatieve opgaven. Als senior communicatieadviseur houd je overzicht en bepaal en bewaak je onze lange termijn doelen en -strategieën. Ook schrijf je verhalen die het werk van de provincie in het Stikstofdossier zichtbaar maken. Uiteraard doe je dit niet alleen. Je maakt onderdeel uit van het programmateam Stikstof. Het programma bestaat uit 3 pijlers: 1) Gebiedsgerichte Aanpak, 2) Beleid en Uitvoering, 3) Toezicht en Handhaving. Samen met het programmateam denk je na over kansen, knelpunten, oplossingsrichtingen en strategie om zo te komen tot realisatie van de brede doelstellingen van de aanpak stikstof. De lijnen met het bestuur zijn kort en het gevoel dat samen gewerkt wordt aan een complex, urgent en maatschappelijk belangrijk dossier werkt aanstekelijk. Het domein Bestuurs- en Directieondersteuning en Opgaven (BDO) adviseert en ondersteunt het bestuur en de directie van de provincie Utrecht. Als domein kennen we een aantal kernopgaven: ondersteuning van de commissaris van de Koning bij de uitvoering van zijn rijkstaken; advisering over bestuurlijke aangelegenheden; coördinatie op de activiteiten in Europa; ondersteuning van het bestuur en management; (corporate) communicatie; en de uitvoering van interbestuurlijk toezicht. Wij denken strategisch, zijn betrouwbaar en kritisch in onze advisering en ondersteuning. Voor het aansturen van complexe opgaven leveren wij ervaren mensen. Omschrijving werkzaamheden: Als senior communicatieadviseur: - Ben je het eerste aanspreekpunt binnen het programma Aanpak Stikstof voor interne en externe partijen m.b.t. communicatie; - Stel je een communicatiestrategie voor de gebiedsgerichte aanpak op, dan wel bewaakt en actualiseert deze, inclusief een kernboodschap en uitvoeringsplan; - Stem je waar nodig af met de senior corporate communicatieadviseur, de woordvoerder van de bestuurder en adviseurs van andere majeure opgaven en programma’s; - Signaleer je kansen en mogelijkheden op het gebied van de positionering van de regio Utrecht en de provincie rondom de stikstof opgave en vertaalt deze naar concrete (online) communicatieacties; - Onderhoud je contact met de communicatiemedewerkers van verschillende partners zoals waterschappen, gemeenten en belangrijke stakeholders over de communicatie bij projecten en bijeenkomsten; - Geef je communicatieadvies en bied je communicatieve ondersteuning bij alle aan Stikstof gerelateerde activiteiten en bijeenkomsten van de provincie Utrecht en adviseer je het programmateam over het maken van diverse producten zoals presentaties, nieuwsbrieven etc. - Schrijf je concept persberichten en ondersteun je de woordvoerder van de bestuurder bij de beantwoording van persvragen; - Houd je de website actueel en schrijf je teksten voor social media; - En verricht je licht-administratieve taken, zoals het actueel houden en delen van de communicatiekalender, en het bijhouden van een media-overzicht. Gewenst profiel: - Schrijven van diverse soorten teksten - Aantoonbare ervaring met het vertalen beleidstaal naar een communicatief verhaal in complexe politieke dossiers - Kennis van de ontwikkelingen in het vakgebied communicatie en toepassen hiervan - Schakelen tussen strategie, advies en uitvoer van plannen Omschrijving opdrachtgever: Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde opleiding Hbo-bachelor communicatie of journalistiek of minimaal een afgeronde opleiding op Hbo-bachelor niveau aangevuld met vakgerichte communicatie-opleidingen op minimaal Hbo-niveau. 2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring als senior communicatieadviseur in een politiek/bestuurlijke omgeving bij het Rijk, provincie, 40.000+ gemeente of waterschap in een rol waarin strategie, advies en het verzorgen van diverse communicatiemiddelen tot het takenpakket behoorde. 3. Je hebt gedurende de afgelopen 5 jaar minimaal drie jaar ervaring als senior communicatieadviseur in een programma of project in een multidisciplinair team met meerdere in- en externe stakeholders. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring als senior communicatieadviseur bij een overheid in de afgelopen 5 jaar. 2. Je hebt gedurende de afgelopen 5 jaar minimaal drie jaar ervaring als senior communicatieadviseur in een in een programma of project in een multidisciplinair team met meerdere in- en externe stakeholders. Competenties: - Daadkrachtig en verbindend - Samenwerken in een multidisciplinair team - Strategisch vermogen - Creatief en innovatief - Doelgericht - Energiek en proactief - Storytelling - Goed in formuleren van doelen en aanpak - Strategisch communicatieframe - Combineert strategie, advies en uitvoer - Politiek- bestuurlijk sensitief, bekend met werken in politiek-/ bestuurlijke omgeving Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 3-1-2022 Duur: 2-1-2023 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 3-11-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 46/47 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Security Engineer/Pen Tester (mobile security) (QR8487) Amsterdam
Functie: Security Engineer/Pen Tester (mobile security) (QR8487) Start: 1-12-2021, 36 uur per week Periode: 3 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our cient in Amsterdam we are looking for a qualified security engineer/test analyst with recent and relevant working experience as a software security tester. Preferably with expertise in mobile security. Security testing experience in a Financial environment could be advantageous but not determinant. You’ll be responsible for the execution of security tests on a wide variety of internal and external facing applications and will review result of static code analysis.. You also will assist with the continuous improvement of the processes critical to the success of the team. In this role, you will be helping DevOps teams thought-out SDLC. How to succeed Primary responsibility to provide internal and external network penetration testing, create actionable reporting based on findings, application testing, including black-, grey-, white box, code reviews and sometimes software development advisory. Additionally, you will support with pre intakes/technical intakes. Profile: · B.S. in Computer Science or related technical major (M.S./PhD preferred), or significant job experience. · You have a valid (Current) ECPPT, OSCP, ECSA, GIAC Pentest Certification. · Minimum 5 years penetration testing experience, with experience on APIs · Experience with OWASP testing Guide / Open Source Security Testing Methodology Manual · Fluent in at least 1 programming language. · Expert with common web application penetration testing tools including, but not limited to Burp, Fiddler, OWASP Zap, BeEF, and at least one commercial solution (WebInspect, AppScan, or similar). · Experience deploying enterprise security testing solutions. · Familiarity with common network vulnerability and penetration testing tools including, but not limited to, Metasploit, vulnerability scanners, Kali Linux, and Nmap. · Experience with debuggers, disassemblers, binary patch diffing (e.g. BinDiff). · Experience with testing automation suites such as Cucumber, Jasmine, Selenium. · Experience with cryptography, X509 certificates, signatures, securing TLS/SSL parameters, and certificate pinning. · Technical depth in many, if not most of the following areas: Java EE, Node.js, web services. · Familiarity with Secure Development Lifecycle practices and Agile development with Continuous Delivery / Integration. · Thought leadership in the security field, with demonstrable contributions to industry groups strongly desired. · Artful communication skills and organizational savvy, to steer peers and leadership toward solutions that carefully balance business, risk, compliance, and engineering concerns. · Eagerness to challenge the status quo, balanced with a reasonable and methodical approach to effecting change. · A fun and positive attitude! Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Programmamanager Amsterdam
Voor Stichting Waternet zijn wij op zoek naar een Programmamanager. Omschrijving opdracht: Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor de projectportfolio en in dit geval specifiek voor de investering- en onderhoudsprojecten binnen het programma “In standhouden rwzi”. De jaarlijkse opgave bedraagt circa € 16,0 miljoen. De programmamanager zet beleid, strategieën en wetgeving om in onderhoud- en investeringsprogramma’s en projectopdrachten. Als programmamanager functioneer je als gedelegeerd opdrachtgever en ben je voor het programma “In standhouden rwzi’s” verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van alle verbouw en grootonderhoud projecten op de rioolwaterzuiveringen (rwzi’s). Je bent gewend om in bestuurlijke context te opereren. Hierbij is het bestuurlijke proces, waarbij financiering voor deze projecten worden verkregen en rapportage, onderdeel van de verantwoordelijkheid van de programmamanager. Je bent instaat om grote en complexe technische projecten en verbeterprogramma’s te managen. Daarbij ben je niet alleen verantwoordelijk voor het resultaat binnen planning en budget, maar ook voor het creëren van draagvlak, het motiveren en faciliteren van het programmateam en het beheersen van de risico’s. Omschrijving werkzaamheden: - Opstellen en initiëren van programma’s en projecten. - Initiatieven uitwerken en verder definiëren tot een projectopdracht. - Project in opdrachtgeven aan de interne projecten afdeling. - Bewaken programma voortgang en beoordelen van de resultaten. - Bevindingen registreren en analyseren. - Voortgang en resultaat rapporteren aan directie en bestuur. - Onderhouden van contacten met stakeholders. Omschrijving afdeling: De afdeling Zuiveringsbeheer draagt bij aan de zorg voor het goed functioneren van de afvalwaterketen (transport- en zuiveringsproces). Door het aanleggen, inrichten, bedienen en onderhouden van rioolgemalen en rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) wordt de afvalwaterketen efficiënt en effectief bedreven. Binnen de afdeling is het team Assetmanagement verantwoordelijk voor het programmeren van nieuwbouw, uitbreidingen, optimalisaties en/of in stand houdingen van alle assets. Het team bestaat uit 6 opdracht gevende assetmanagers (programmamanagers) en 3 bijdragende assetmanagers. LET OP: Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent in het bezit van een afgeronde technische HBO diploma. 2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie. 3. Je hebt ervaring en kennis van project-, proces en programmamanagement. 4. Je hebt ervaring en kennis van risico- en assetmanagement. 5. Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis met UAV en UAV-GC contracten. 2. Je hebt ervaring met politiek-gevoelige en bestuurlijke omgeving. 3. Je hebt kennis van inzicht in afvalwaterzuivering processen. Competenties: - Verbinden: medewerkers motiveren, verbinden en de samenwerking stimuleren zowel binnen als buiten het project team. - Duidelijk communiceren: goed je eigen menig kunnen onderbouwen met heldere argumenten. - Leiderschap: Taakgericht leiding geven, je kunt een team aansturen, overtuigen en klantgericht werken. - Planmatig: organisatievermogen, zorgvuldig, planmatig en resultaatgericht kunnen werken. - Stressbestendig: je bent in staat om onder tijdsdruk te kunnen werken en je kunt goed schakelen. - Analytisch: Breed analyseren en in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: Zo spoedig mogelijk na gunning Duur: 31-3-2022 Optie op verlenging: ja Inzet: 32-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 4-11-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 15-11-2021 13:00 uur - 15:30 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

IT specialists

Are you an IT contractor looking for a job in the Netherlands? IT-Contracts is the job board for you!

Register for free and apply to suitble jobs directly or upload your CV and let employers find you. Registrer for free now!

Employers

IT-Contracts helps you find the right candidate for your temp IT jobs. It's fast, cheap and easy.

Post your job or search through the CV-database with thousands of dutch IT contractors. Find suitable candidates now!
Ketenbeheerder Den Haag
Als Senior Ketenbeheerder heb je een coordinerende rol aangaande de dienstverlening van Logius (en haar leveranciers) richting haar afnemers, te weten de (mede)overheden en haar achterban. Je handelt zelfstandig meldingen van de afnemers omtrent de dienstverlening af en communiceert proactief hierover. Cruciaal hierbij is de aansturing van de leveranciers. Je adviseert de product owner omtrent verbetertrajecten en je voert analyse- en implementatietrajecten uit en zorgt voor het beheer. Door jouw activiteiten draag je bij aan effectieve gegevensuitwisseling tussen bedrijven en overheden, harmoniseren van processen en standaarden binnen de Rijksoverheid. Je redeneert vanuit de dienstverlening van Logius, een wereld die 24/7 in beweging is. Continuïteit is daarbij het belangrijkste begrip. Het werk binnen onze keten en architectuur is complex. Je komt in aanraking met verschillende systemen, netwerken en partijen. We verwachten dat je zelfstandig kunt omgaan met diverse belanghebbenden, zoals Product Owners, testers, beheerders, gebruikers en ontwikkelaars. Kortom, je bent omgevingsbewust én communicatief vaardig. Omgaan met de dynamiek van een landschap en een continu veranderend technisch landschap is jou niet vreemd. Maar ook ben je bezig met bestaande dienstverlening waarbij je je enerzijds richt op een zo groot mogelijke bruikbaarheid en beschikbaarheid van de applicatie. In dat kader los je incidenten en problemen op, maar zorg je ook dat zaken vroegtijdig worden gesignaleerd. De persoon die wij zoeken denkt mee en kan uitleggen wat wel mogelijk is. Je gaat goed om met hoge verwachtingen en deadlines en komt gevraagd en ongevraagd met alternatieven. Je weet informatie op te halen als dat nodig is, hebt een flexibele basishouding en bent toegankelijk. Je bent analytisch sterk. Je kunt informatie delen op diverse niveaus en bent daarbij politiek sensitief. Je organiseert zelfstandig je werk en onderneemt zelf actie. Je bent ambitieus, maar realistisch in de haalbaarheid en mogelijkheden van de dienstverlening. Tot slot ondersteun je je collegas als dat nodig is.Opleiding, certificaten, kennisniveauHBO werk- en denkniveau.Aanvullende kennisgebieden functioneel beheerBusiness Information Management Foundation, Informatiesystemen Foundation, Testen Foundation, ITSM Foundation; ITIL Foundation, Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002.Werk- en denkniveau3 jaar beheerervaring in een vergelijkbare, complexe ICT-omgeving.3 jaar ervaring met processen en beheer van incidenten, meldingen, serviceverzoeken en wijzigingen.3 jaar ervaring met de aansturing van (externe) leveranciers.Aanvullende kennisErvaring op het gebied van gegevensuitwisseling en standaarden binnen de e-Overheid, kennis van Digipoort en Globe. Ervaring met ICT-processen en -services op basis van berichtenverkeer, XML, webservices, kennis van berichtenuitwisseling d.m.v. XML-gebaseerde bestanden. Bekend met werken in scrum (agile) teams en ervaring met Agile/Scrum en SAFE werkwijze.Overige functiewensenJe bent in het bezit van functie-gerelateerde (SAFe-Agile) certificeringen of bent bereid deze op korte termijn te behalen.CompetentiesResultaatgericht, klantgericht, analytisch.Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Communicatie Adviseur Rotterdam
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Communicatie Adviseur. Omschrijving opdracht: Als communicatieadviseur van het PDC verzorg je de communicatie over strategische thema’s binnen het PDC, nieuwe en gewijzigde dienstverlening van het PDC en implementatietrajecten. Je stimuleert en creëert samenhang, eerlijkheid en openheid in de communicatie binnen en over het PDC. Je zorgt voor communicatie die verbindend en begrijpelijk is: dit doe je door je goed te verplaatsen in je collega’s en hun werk. Doelstelling: Je bent een ervaren communicatieadviseur die alle facetten van het vakgebied beheerst. Je beschikt over een hands-on mentaliteit. Met deze opdracht ben jij verantwoordelijk voor het opbouwen van een nieuwe afdeling Verder houd je je rug recht in een veranderende omgeving en een complex krachtenveld met kritische professionals en tegengestelde belangen. Met jouw overtuigingskracht weet je mensen in beweging te krijgen. Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van communicatie en social media. En tot slot ben je een teamspeler die goed kan samenwerken met andere professionals en in staat de afgesproken resultaten voor deze opdracht te bereiken. Omschrijving verantwoordelijkheden: Je adviseert over communicatievraagstukken op het gebied van de bedrijfsvoering van de politie en hebt daarbij een scherp oog voor het te behalen communicatie-effect. Je vertaalt deze vraagstukken naar een communicatieadvies, een communicatieplan, een contentstrategie of een communicatietoolkit. Daarbij verzorg je en/of coördineer je ook de uitvoering van de communicatiemiddelen. Je stelt een media-aanpak op in situaties die daarom vragen, in afstemming met de landelijk woordvoerders en ziet toe op de uitvoering ervan. Verder houd je je bezig met het communicatiever maken van het PDC, het versterken van lijncommunicatie, stakeholdersmanagement en het begeleiden van boodschappenhuissessies. Bij crisissituaties in de bedrijfsvoering schakel je moeiteloos over naar crisiscommunicatie. Dit alles doe je door een goed netwerk binnen de politie met inhoudelijke stakeholders en vakgenoten uit de communicatiekolom (eenheden, Dienst en Directie Communicatie) op te bouwen en nauw samen te werken met onze collega’s van de Dienst Communicatie. Contacten: Daniël Albers - 0613786663 Functie eisen (knock-out criteria) 1. Kandidaat heeft een afgerond, erkend en volledig HBO diploma in het communicatievakgebied. 2. Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur. 3. Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met advisering in een complexe organisatorische omgeving. Functie wensen (gunningscriteria) 1. (Deze wens dient ter verdieping van eis 2.) Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur. 2. Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met reputatiemanagement, interne en externe communicatie. 3. Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen het (sociale) medialandschap. 4. Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen het veiligheidsdomein (bijvoorbeeld politie/defensie) 5. Kandidaat heeft een afgerond, erkend en volledig HBO diploma in het communicatievakgebied met aanvullende trainingen/cursussen in dit vakgebied. Competenties - Politiek bestuurlijke sensitiviteit: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek-bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie. - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal zowel mondeling als schriftelijk duidelijk. - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. - Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. - Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. - Stressbestendig: Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden. - Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Rotterdam Startdatum: 13-12-2021 Duur: 30-11-2022 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-11-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na de beoordeling Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider Agenda Mobiliteitsplan Utrecht
Voor de Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Projectleider Agenda Mobiliteitsplan. Omschrijving opdracht: Deze uitvraag is gemaakt op basis van een schatting op uren per week. De uren kunnen per week verschillen daarom zou het kunnen dat je ook op andere projecten ingezet wordt binnen Ruimte. Een strateeg en een projectleider werken samen aan dit project. Het is aan de projectleider om het proces uit te lijnen, procesafspraken te maken, zorgdragen dat afspraken worden belegd. Voor het opstellen van de Agenda zullen door de projectleider veel gesprekken moeten worden belegd. De projectleider is verantwoordelijk voor het regelen van deze gesprekken, de voorbereiding en het vastleggen van de output. De voorbereiding en vastleggen gebeurt in overleg met de strateeg. De projectleider stelt o.b.v. de output de Agenda Mobiliteitsplan samen in nauw overleg met de strateeg. Resultaat: Agenda Mobiliteitsplan – van strategie naar realisatie. Hierin laten we zien wat de fasering is van alle projecten (planvoorbereiding en realisatie), beschrijven we de onderlinge samenhang in de tijd, evenals die met de diverse gebiedsontwikkelingen en actualiseren we de totale investering. Over dit resultaat informeren we de Raad bij de Voorjaarsnota. Gewenst profiel: - Een HBO of Universitaire opleiding in de ruimtelijke ordening (bij voorkeur Planologie, Planeconomie of Mobiliteit). - Je kan met projecten aantonen dat je minimaal 3 jaar ervaring hebt. - Projectleider (medior) met goede procesvaardigheden, accuraat en hands-on/uitvoeringsgericht, communicatief vaardig (zeker ook als het gaat om opstellen en geven van presentaties). - Ervaring met opstellen van financiële overzichten is een pré, evenals het werken in het ruimtelijke domein. Korte beschrijving speelveld Ontwikkel Organisatie Ruimte telt ruim 650 medewerkers. Elke medewerker heeft zijn thuisbasis in een gilde. Een gilde is opgedeeld in subgilden (of teams). Het zijn onze aanduidingen voor wat andere organisatieonderdelen afdelingen en teams noemen. Bij Ruimte gebruiken we de term gilde omdat we er samenwerken met vakgenoten en met elkaar willen we onze expertise vergroten. Deze functie valt onder gilde PMR (projectmanagement Ruimte), in dit gilde werken projectmanagers en projectassistenten die werken voor één of meerdere opgaven of projecten Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je neemt een HBO of Universitaire opleiding in de ruimtelijke ordening mee. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt een opleiding in de richting van Planologie, Planeconomie of Mobiliteit. 2. Je kan met projecten aantonen dat je minimaal 3 jaar ervaring hebt. 3. Je hebt ervaring met het opstellen van financiële overzichten. 4. Je hebt ervaring met een grote ambtelijke organisatie. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm Duur: tot 1 mei 2022 Optie op verlenging: Ja Inzet: 20 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 1-11-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 9 & 11-11-2021 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Ketenbeheerder Den Haag
Het productiehuis van Logius is op zoek naar een Senior Ketenbeheerder bij het Team Generieke Infrastructuur. Het team is verantwoordelijk voor het beheer van de infrrastructuur, waarvan alle applicacties van Logius gebruik maken. Op dit moment wordt er ook een transitie uitgevoerd naar een nieuwe leverancier, waarin het team een actieve rol heeft. Kernactiviteiten: Als Senior Ketenbeheerder heb je een coördinerende rol aangaande de dienstverlening van Logius (en haar leveranciers) richting haar afnemers, te weten de (mede)overheden en haar achterban. Je handelt zelfstandig meldingen van de afnemers omtrent de dienstverlening af en communiceert proactief hierover naar de betrokken stakeholders. Cruciaal hierbij is de aansturing van de leveranciers vanuit de bestaande Governance. Je adviseert omtrent optimalisaties en je voert analyse- en implementatietrajecten uit en zorgt daarnaast ook voor het (dagelijks) beheer. De ketenbeheerder bij het Team Generieke Infrastructuur is verantwoordelijk voor het 2e-lijns beheer. Doel van het 2e lijn beheer is het ondersteunen van de ketenpartners bij het (dagelijks)gebruik en het zo snel mogelijk herstellen van verstoringen van de betreffende dienstverlening en de daaraan gerelateerde (technische) werking. Je zult werkzaam zijn in een klein team met directe contacten en korte lijnen met interne opdrachtgevers, leveranciers, applicatiebeheerders en gebruikers binnen de rijksoverheid. Als Senior Ketenbeheerder ben je het aanspreekpunt voor functionele en technische vragen en issues. Je bent verantwoordelijk voor het oplossen van incidenten en voor het laten doorvoeren van wijzigingen binnen de afgesproken dienstverlening.Opleiding, certificaten, kennisniveauCertificaat Professional Functioneel BeheerderEen diploma/certificaten op HBO-niveau in een relevante studierichting.Aanvullende kennisgebieden/Voorbeelden van opleidingenBusiness Information Management Foundation, Informatiesystemen Foundation, Testen Foundation, ITSM Foundation; ITIL Foundation, Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002.Werk- en denkniveau5 jaar HBO werk- en denkniveau.5 jaar ervaring met het aansturen van (externe) leveranciers.5 jaar ervaring in vergelijkbare functies of rollen op het gebied van incidentbeheer, wijzigingenbeheer en klantondersteuning.3 jaar kennis en ervaring met de Agile/scrum en/of Safe werkwijze.Overige functiewensenJe bent in het bezit van functie-gerelateerde (SAFe-Agile) certificeringen of bent bereid deze op korte termijn te behalen.CompetentiesJe hebt geen 9-tot-5-mentaliteit, je bent proactief en resultaatgericht. Je kunt zo handelen dat je het vooraf vastgestelde doel, product of effect bereikt. Kwaliteitsgericht. Je bent klantgericht. Je kunt de behoeften van de klant herkennen en hiermee rekening houden. Analytisch en in staat om complexe vraagstukken om te zetten in heldere oplossingen. Samenwerkingsgericht. Stressbestendig. Goed in staat om prioriteiten te stellen. Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Medewerker ICT Servicedesk Amersfoort (thuiswerken i.v.m. COVID-19)
Staatsbosbeheer is een zelfstandig bestuursorgaan en beheert ruim 260.000 hectare Nederlandse natuur. Staatsbosbeheer maakt zich onder de noemer ‘Beschermen, beleven en benutten’ klaar voor de toekomst waarin ze mensen willen betrekken bij de natuur die hen raakt. Het team ICT Servicedesk bestaat uit 4 medewerkers. De ICT Servicedesk typeert zich als informeel en deskundig over een complexe ICT omgeving en gericht op de eindgebruikers. Hoofdtaken: • Het ondersteunen van gebruikers via e-mail en telefoon • Luisteren en doorvragen naar de melding van de klant • Classificeren van de melding en bepalen van de prioriteit • Contact houden met andere oplosgroepen over de status van de meldingen • Tussentijds informeren van de klant over de stand van zaken • Controleren of de geboden oplossing voldoet aan de verwachtingen van de klant • Aanmelden van incidenten bij leveranciers • Kennisbanken aanpassen aan de geleverde oplossingen • Bijhouden en verbeteren van procedures en werkinstructies • Opstellen en onderhouden van de gebruikers-documentatie • Beheren van gebruikers (aanmaken, muteren en verwijderen accounts) en autorisaties Functie eisen • MBO werk- en denkniveau • Minimaal 5 jaar ervaring met gebruikersondersteuning in verschillende omgevingen • ITIL foundation • Kennis van Citrix, Windows 10, Office 2013/365 en Mobile Device Management • Begrip van LAN en WAN, om collega’s op locatie te kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld patching Overige informatie: Locatie: Amersfoort (thuiswerken i.v.m. COVID-19) Start: z.s.m. Uren/week: 36 Einddatum: 31-11-2022, met optie tot verlenging Reageren: Uiterlijk 9 november om 17:00. Recruiter: Skyler Smolders, recruiterSS@itaq.nl, 06 82067296
Senior Functioneel Applicatiebeheerder HR Retail Utrecht/Thuis
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Senior Functioneel Applicatiebeheerder HR Retail. Omschrijving opdracht: Binnen NS Stations IT, zorg je als functioneel applicatiebeheerder binnen een team voor het beheer van de HR systemen die door de medewerkers van NS-Retailorganisatie worden gebruikt. Specifieke kennis van Manus en/of Profit is daarom een pré. NS-Stations is de overstap aan het maken naar het werken in Agile teams. Naast de inhoudelijke beheer- en projectwerkzaamheden ben je voor het team en voor de business het eerste aanspreekpunt. - Oplossen van incidenten, analyseren van mogelijke storingen en uitzetten opdrachten naar leveranciers. - Testen en opstellen van draaiboeken voor nieuwe software release, zelfstandig of in samenwerking met de business;-Testen van gewijzigde profielen of gebruikersinstellingen; - Vanuit projecten in scrumteams deelnemen. - Aanmaken en autoriseren van nieuwe medewerkers in een applicatie of mutaties doorvoeren op verzoek van de afdeling of op basis van IT richtlijnen; - Bepalen en afstemmen nieuwe profielen voor de benodigde functiescheiding; - Instellingen voor de applicaties onderzoeken en adviseren voor het doorvoeren van functiescheiding; - Changes kunnen beoordelen en opstellen; - Onderhouden van handboek(en) applicaties; - Ondersteunen bij het in beheer brengen van deelcomponenten van de proces ketens. Je coördineert verder ook aanvullende beheerwerkzaamheden voor zover deze nog niet zijn ondergebracht in Agile teams. De functioneel beheerder die wij zoeken heeft een flexibele, proactieve houding. Je bent iemand die meedenkt met stakeholders en collega’s, iets wat goed past in ons ‘keten-denken’. Je hebt een helicopterview en kijkt verder dan je eigen takenpakket. Tevens vind jij het leuk om partijen aan te sturen en te verbinden, waarvoor je je klantgerichte, open houding inzet. Je werkt gestructureerd, procesmatig, beschikt over analytisch denkvermogen en hebt oog voor kwaliteit. Je bent in staat mee te denken bij organisatieveranderingen, waarbij inlevingsvermogen van belang is. Je bent ambitieus en werkt graag in teamverband. Omschrijving opdrachtgever: Bij NS Stations zetten we de reiziger op 1,2 en 3. We brengen onze stations tot leven door er gebieden van te maken waar mensen kunnen aankomen, vertrekken, wonen, werken, leren en ontspannen. Veilig en comfortabel. Hiermee creëren we multifunctionele, aangename en leefbare stationsgebieden met een uitgebreid aanbod aan services, producten en diensten. Met als resultaat: een aantrekkelijke plek waar miljoenen mensen ons wekelijks bezoeken en waar bedrijven zich graag willen vestigen. NS Stations beheert, ontwikkelt en exploiteert strategisch vastgoed en circa 400 stations. Je wordt onderdeel van het ketenteam HR Retail. Als ketenteam HR Retail houden wij ons bezig met het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers de mogelijkheid krijgen uit te groeien tot succesvolle medewerker. Een werkomgeving waar systemen vóór je werken in plaats van belemmeringen veroorzaken is hierbij de primaire doelstelling. Gewenst profiel: - Je vindt het leuk om in applicaties te duiken en uit te zoeken hoe ze werken. Je vindt het analyseren van storingen leuk en weet hoe je ze moet laten oplossen in samenwerking met andere partijen. Je neemt graag de verantwoordelijkheid over een incident en zorgt er voor dat deze naar tevredenheid wordt opgelost. - Je zit liever met je handen aan de knoppen dan met je hoofd in de boeken en kan goed bepalen wat nodig is om de applicatie te laten functioneren. Daarnaast houd je de principes van onze afdeling vast en zorgt er voor dat de inrichting het beleid volgt. - Verder herken je jezelf in het volgende profiel; - Je beschikt over hbo werk- en denkniveau bij voorkeur een opleiding in een technische richting - Minimaal drie jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie - Kennis en ervaring met het werken volgens BISL, ASL en ITIL - Sterke communicatieve vaardigheden en een klantgerichte instelling - Kennis van HR processen is een pré - Kennis van HR applicaties Manus en of Profit is een pré - Ervaren met het schrijven van handleidingen en het ontwerpen van niet geautomatiseerde processen; - Ervaring of kennis van BiSL / ITIL ; - Minimaal 2 jaar ervaring met functioneel applicatie beheer; - Begrijpt hoe een bedrijfsproces wordt ondersteund door een applicatie; - Affiniteit met de begrippen BIA/BIV en hoe classificaties werken; - Algemene IT kennis om incidenten te kunnen analyseren; - Oplossingsgericht; - Inhoudelijk sterk; - Test capaciteiten; - Bekend met autorisatiemodellen en functiescheiding principes. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt aantoonbaar over hbo werk- en denkniveau bij voorkeur een opleiding in een technische richting. 2. Je beschikt aantoonbaar over minimaal drie jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie. 3. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met het schrijven van handleidingen en het ontwerpen van niet geautomatiseerde processen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis van HR applicaties Manus en of Profit. 2. Je hebt kennis van HR processen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht/Thuiswerkplek Startdatum: 15-11-2021 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-11-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 09-11-2021 tussen 13-15 en 16-17:30 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior (android) App Ontwikkelaar Assen/Thuis
voor onze relatie zijn we op zoek naar een: Senior (Android) Ontwikkelaar Als senior app ontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van diverse Android én iOS apps t.b.v. een interessant en uitdagend portfolio aan klanten. Je bent mede verantwoordelijk voor het pro-actief beheren van apps. Je helpt mee om de functionele eisen en user stories scherp te krijgen. Je ontwikkelt in Android Studio, XCode, Swift en SwiftUI en je zorgt dat de code werkt in onze CI/CD-straat. Daarnaast draag je bij aan het ontwikkelen van goede klantoplossingen en je ondersteunt zo de klanten met het bereiken van hun doelstellingen. Je verbindt bestaande technologieën met ontwikkelingen in de markt, die je op de voet volgt Eisen • HBO/WO informatica of vergelijkbaar • Minimaal 5 jaar ervaring met Android, Java/Kotlin Wensen • Je hebt minimaal vier jaar ervaring met app-ontwikkeling. • Je weet hoe je toegankelijkheid inbouwt in apps. • Je hebt kennis van beveiligingsmaatregelen die je in mobiele apps moet nemen. • Je hebt feeling voor ontwikkeling en beheer, maar je onderscheidt je vooral door je ervaring met het ontwikkelen van goede klantoplossingen. • Je hebt ervaring met Agile en Scrum. • Je kunt je redden op de Linux command line. • Je hebt kennis van en ervaring met GIT, Jira, XCode, SwiftUI • Je hebt bij voorkeur ervaring met continuous integration en delivery (o.a. Jenkins en Fastlane). • Je bent vaardig in het begeleiden van totaaloplossingen, van klantbehoefte tot en met implementatie. • Je kunt producten, diensten, beleid en processen, nieuwe ideeën en concepten inhoudelijk toelichten aan het team en management. • Je bent vaardig in het beoordelen van kwaliteit en bruikbaarheid van ontwikkelde bedrijfsvoeringsproducten, -diensten, -beleid en processen, én de impact daarvan op de omgeving. • Je bent gemotiveerd, ambitieus en creatief. • Je bent enthousiast en proactief en hebt de drive om continu te werken aan het verbeteren van producten en dienstverlening. • Ervaring met AI en machine learning is een pre. • Je bent communicatief vaardig en in staat om te verbinden. • Je vindt het leuk om in een team te werken en kan het werk ook zelfstandig oppakken en uitvoeren. • Je hebt ervaring met "digitale toegankelijkheidseisen" voor apps. Overige informatie: Locatie: Assen aanwezigheid op locatie in overleg. Reisbewegingen naar klanten in het land maken deel uit van de opdracht. Voorlopig werken vanuit huis. Start: 8 november, 36 uur per week Einddatum: 7 mei 2022, met optie tot verlenging Recruiter: Ai-Sian de Graaff, recruiterAG@itaq.nl, 0653172864 Alleen sollicitaties met motivatie op de hierboven genoemde functie eisen (hoeveel jaar ervaring en verwijzend naar de opdrachtgever) worden in behandeling genomen. Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectieproces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterAG@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in detachering van ICT- en Interim Management professionals. Klanten noemen ons de Trusted Advisor, omdat wij hen echt adviseren en altijd positief verrassen. ItaQ is actief in het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisaties in algemeen management en/of ICT-management op hoog niveau (Directeur, Afdelingshoofd, DG, CIO, CTO, etc.) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project- en programmamanagers, business analisten, CISO’s, sr. ontwikkelaars, etc.). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen aanbieden aan het bedrijfsleven en de overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Medior FAB Retail Geld&Goederen Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Medior FAB Retail Geld&Goederen. Omschrijving opdracht: Binnen NS Stations IT, zorg je als functioneel applicatiebeheerder binnen een team voor het beheer van de IT systemen die in het Retail domein Geld- en Goederen worden gebruikt. Het betreft hier onder andere kassa-, voorraad-, plannings- en financiële (SAP-)systemen. NS-Stations is de overstap aan het maken naar het werken in Agile teams. Naast de inhoudelijke beheer- en projectwerkzaamheden ben je voor het team en voor de business het eerste aanspreekpunt. - Oplossen van incidenten, analyseren van mogelijke storingen en uitzetten opdrachten naar leveranciers. - Testen en opstellen van draaiboeken voor nieuwe software release, zelfstandig of in samenwerking met de business;-Testen van gewijzigde profielen of gebruikersinstellingen. - Aanmaken en autoriseren van nieuwe medewerkers in een applicatie of mutaties doorvoeren op verzoek van de afdeling of op basis van IT richtlijnen. - Bepalen en afstemmen nieuwe profielen voor het definiëren en onderhouden van de autorisatiematrix. - Instellingen voor de applicaties onderzoeken en adviseren voor het doorvoeren van functiescheiding. - Changes kunnen beoordelen en opstellen. - Onderhouden van handboek(en) applicaties. - Ondersteunen bij het in beheer brengen van deelcomponenten van de proces ketens. - Deelnemen in scrumteams van waaruit je met je collega’s gezamenlijk verantwoordelijk bent voor de sprintresultaten. Je realiseert verder ook aanvullende beheerwerkzaamheden voor zover deze nog niet zijn ondergebracht in Agile teams. De functioneel beheerder die wij zoeken heeft een flexibele, proactieve houding. Je bent iemand die meedenkt met stakeholders en collega’s, iets wat goed past in ons ‘keten-denken’. Je hebt een helicopterview en kijkt verder dan je eigen takenpakket. Tevens vind jij het leuk om partijen aan te sturen en te verbinden, waarvoor je je klantgerichte, open houding inzet. Je werkt gestructureerd, procesmatig, beschikt over analytisch denkvermogen en hebt oog voor kwaliteit. Je bent in staat mee te denken bij organisatieveranderingen, waarbij inlevingsvermogen van belang is. Je bent ambitieus en werkt graag in teamverband. Binnen dit team krijg je de ruimte om je te ontwikkelen. We verwachten daarom dat je nieuwsgierig en kritisch bent. Leergierig zijn is voor deze functie belangrijker dan ervaring. In dit team worden vele applicaties en kassa-hardware ondersteund. Dat betekent dat je aan de ontwikkeling van beheer van meerdere IT-systemen zal gaan bijdragen. Je wordt in het diepe gegooid en wij zorgen ervoor dat dat voelt als een warm bad`. Hier gebeurt het Bij NS Stations zetten we de reiziger op 1,2 en 3. We brengen onze stations tot leven door er gebieden van te maken waar mensen kunnen aankomen, vertrekken, wonen, werken, leren en ontspannen. Veilig en comfortabel. Hiermee creëren we multifunctionele, aangename en leefbare stationsgebieden met een uitgebreid aanbod aan services, producten en diensten. Met als resultaat: een aantrekkelijke plek waar miljoenen mensen ons wekelijks bezoeken en waar bedrijven zich graag willen vestigen. NS Stations beheert, ontwikkelt en exploiteert strategisch vastgoed en circa 400 stations. Je wordt onderdeel van het ketenteam Geld en Goederen . Als ketenteam G&G houden wij ons bezig met de ondersteuning van de Geld en goederenprocessen van onze retailwinkels en fiets- en servicelocaties. Een werkomgeving waar systemen vóór je werken in plaats van belemmeringen veroorzaken is hierbij de primaire doelstelling. Dit neem je mee Je vindt het leuk om in applicaties te duiken en uit te zoeken hoe ze werken. Je vindt het analyseren van storingen leuk en weet hoe je ze moet laten oplossen in samenwerking met andere partijen. Je neemt graag de verantwoordelijkheid over een incident en zorgt er voor dat deze naar tevredenheid wordt opgelost. Je zit liever met je handen aan de knoppen dan met je hoofd in de boeken en kan goed bepalen wat nodig is om de applicatie te laten functioneren. Daarnaast houd je de principes van onze afdeling vast en zorgt er voor dat de inrichting het beleid volgt. Verder herken je jezelf in het volgende profiel; - Je beschikt over een afgeronde ICT-opleiding op Hbo-niveau. - Minimaal twee jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie. - Kennis en ervaring met het werken volgens BISL, ASL en ITIL. - Sterke communicatieve vaardigheden en een klantgerichte instelling. - Ervaren met het schrijven van handleidingen en het ontwerpen van niet geautomatiseerde processen. - Ervaring of kennis van BiSL / ITIL. - Minimaal 2 jaar ervaring met functioneel applicatie beheer. - Begrijpt hoe een bedrijfsproces wordt ondersteund door een applicatie. - Affiniteit met de begrippen BIA/BIV en hoe classificaties werken. - Algemene IT kennis om incidenten te kunnen analyseren. - Oplossingsgericht. - Inhoudelijk sterk. - Test capaciteiten. - Bekend met autorisatiemodellen en functiescheiding principes. - Je bent nieuwsgierig en gretig om te leren. - Werken met deadlines geeft jou energie. - Je stelt de klant, reiziger en business centraal in jouw manier van werken. - Je kunt je vastbijten in een probleem en tijdig hulp vragen als dat nodig is. Omschrijving opdrachtgever: Werken bij NS betekent dat jij hét verschil kunt maken in de wereld van duurzame mobiliteit. Jij helpt mee om Nederland bereikbaar te houden, voor iedereen. Bij NS krijg je veel vrijheid. We beloven je dat geen dag hetzelfde is. De kernwaarden van NS zijn open en betrouwbaar. Wij gaan voor resultaat en willen vooruit. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring, integriteitsverklaring en vragenlijst). 2. Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad. 3. Je bent in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden). 4. Je beschikt aantoonbaar over een afgeronde ICT-opleiding op Hbo-niveau. 5. Je beschikt aantoonbaar over minimaal twee jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie. 6. Je beschikt aantoonbaar over algemene IT kennis om incidenten te kunnen analyseren. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met het schrijven van handleidingen en het ontwerpen van niet geautomatiseerde processen. 2. Je hebt bij voorkeur affiniteit met de begrippen BIA/BIV en hoe classificaties werken. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Thuiswerken/ Utrecht Startdatum: 15-11-2021 Duur: 14-11-2022 Optie op verlenging: Ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 1-11-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: dinsdag 9 november tussen 13-15 uur en 16-17.30 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Project Controller Utrecht
Voor ProRail in Utrecht is Harvey Nash op zoek naar een Project Controller. Startdatum: z.s.m.Einddatum: 6 maanden+Aantal uur per week: 36 Organisatie omschrijving De afdeling Projectcontrol heeft de ambitie om de financiële voorspelbaarheid van onze projecten te verbeteren in samenwerking met het gehele projectteam. Hierbij hoort ook het tijdig en volledig rapporteren van ontwikkelingen binnen je projecten, risico’s en kansen richting financiers en directie. Indien nodig zorg je voor (tijdige escalatie van (financiële) issues. Functiebeschrijving Voor grote, complexe infrastructurele projecten die ProRail uitvoert zijn wij op zoek naar een ambitieuze projectcontroller die bij kan dragen aan de wens om “best in class” te worden op het gebied van projectbeheersering. Als projectcontroller rapporteer je hiërarchisch aan de teamleider Projectcontrol en maak je functioneel deel uit van één of meerdere projectteams. Je hebt daarbij ook nauw contact met de business controller. Wij vinden het belangrijk dat je als projectcontroller acteert als CFO van je projecten. Je fungeert als adviseur en sparringpartner van de projectmanager en/of de programmamanager. Daarnaast werk je intensief samen met de andere leden van het projectteam zoals bouwmanagers, planners en risico analisten. We verwachten van je dat je verder kunt kijken dan alleen het beheersaspect geld en dat je het gehele spectrum van projectbeheersing, dus inclusief zaken als tijd, scope en risico integraal kunt overzien. Als projectcontroller challenge je de andere teamleden en kun je de juiste vragen stellen. Daarnaast ben je in staat om data neer te zetten als stuurinformatie, te analyseren en helder te rapporteren. Je bent gewend te werken in een omgeving waar tegengestelde belangen spelen en bent in staat afstemming te vinden, waarbij je uiteraard je onafhankelijkheid bewaart. Functie eisen HBO/WO denk- en werkniveau, bijvoorbeeld (bedrijfs)economie of bedrijfskunde;Minimaal 5 jaar werkervaring als project of programma controller of business controller;Ervaring met Excel en SAP. Ervaring met Agile werken is een pré;Positiviteit, kritisch en overtuigingskracht;Sterke communicatieve vaardigheden en vermogen op verschillende niveaus te schakelen.
Communicatieadviseur Zeist
Voor de Gemeente Zeist zijn wij op zoek naar een Communicatieadviseur. Opdracht: Als communicatieadviseur bij de gemeente Zeist zet je je in voor het goede leven in Zeist. Je gaat aan de slag voor diverse grote en kleine projecten in Zeist. Dit varieert van projecten in onze openbare ruimte, het opstellen van een communicatieplan voor begraafplaats en crematorium, diverse communicatie in samenwerking met onze afdeling sociaal domein, communicatie rond verkenning aardgasvrije wijken maar ook het starten van inventarisatie tot verbetering van ons online platform voor participatie. Met jouw kennis en flexibiliteit schakel je snel en weet jij de diverse projecten met communicatie optimaal te ondersteunen. Je hebt oog voor de impact op de samenleving, ontwikkelt communicatiemiddelen en je weet precies wat je moet inzetten om de juiste boodschap bij de juiste doelgroep te krijgen. Je bent breed inzetbaar en draait je hand niet om voor het maken en uitvoeren van een kort en krachtig communicatieplan. Je weet de mooie dingen die we doen onder de aandacht te brengenen met jouw creatieve brein weet je er altijd iets moois van te maken dat landt op de plek waar het het meest effectief is. Als je niet zelf uitvoert, begeleid je ontwerpbureaus wanneer ze opdrachten voor ons doen. Je werkt nauw samen met de andere (strategisch) communicatieadviseurs, de online adviseurs, de klantregisseurs en natuurlijk met je opdrachtgevers vanuit de hele organisatie. Je schakelt gemakkelijk met iedereen en gaat voor resultaat. Je bent doortastend en durft af en toe best collega’s uit te dagen. Als het nodig is, geef je tegengas. Jouw belangrijkste taken: - Communicatieplan maken voor diverse onderwerpen met een communicatiedoelstelling. - Deelnemen aan het wekelijkse communicatie-overleg, ene week een ‘stand-up’ kort en bondig en de andere week meer ruimte voor het bespreken van onderwerpen en samenwerking. - Het communicatie-onderdeel van een aantal projecten. Dit gaat om advies over de juiste communicatie-inzet richting diverse publieksgroepen en stakeholders. - Schrijven van persberichten, webteksten en berichten voor social kanalen. - Hands-on communicatieklussen oppakken die zich voordoen. Dit ben je Je weet alles over communicatiemiddelen en weet ze impactvol te gebruiken. Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en weet je te bewegen in een complexe organisatie. Je kunt omgaan met weerstand en onverwachte situaties. Je analyseert en handelt snel, je bent een echte doenker (denker én doener). En tenslotte bloei je op in een dynamische werkomgeving: ook in tijden van grote hectiek houd je je hoofd koel. Je bent goed in het ontwikkelen van een communicatiestrategie bij diverse projecten en adviseert een projectteam. Daarnaast werk je nauw samen met communicatieadviseurs. De functie is van advies tot implementatie, je ondersteunt bij alles met betrekking met communicatie zowel strategisch als uitvoerend. Je weet tempo te brengen, pakt door, stemt af en hebt oog voor alle belangen (ook politiek). Omschrijving opdrachtgever: De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 65.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen. Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger. Functie eisen (knock-out criteria) 1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau; 2. Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar als communicatieadviseur; Functie wensen (gunningscriteria) 1. Minimaal 3 jaar recente werkervaring als communicatieadviseur binnen een gemeente 2. Ruime ervaring in het maken van een communicatiestrategie voor diverse projecten 3. Uitstekende advies en schrijfvaardigheden aan te tonen door middel van een motivatie bij de reactie op deze vacature (de motivatiebrief moet als een document met het cv worden aangeboden) 4. Een afgeronde opleiding communicatie op minimaal hbo bachelor niveau: . Competenties - Klantgerichtheid - Samenwerkingsgerichtheid - Vernieuwend denken en handelen - Resultaatgerichtheid - Kan zelfstandig opereren - Oordeelsvorming - Proactief - Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid - Overtuigen - Kan goed schakelen - Kan omgaan met pieken en dalen in werkdruk - Omgevingsbewustzijn. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Zeist Startdatum: Z.s.m. Duur: 6 maanden Optie op verlenging: Mogelijk maar nog niet bekend Inzet: 24 - 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-11-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 12 november 2021; in de ochtend. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Azure en M365 Beheerder Sr. Rotterdam en thuiswerken
Referentienummer: 2021-05608 Omgeving: Rotterdam Startdatum: 15 november 2021 Einddatum: 28 februari 2022 Optie op verlenging: ja Aantal uur per week: 32-38 Intakegesprek: 10 november 2021 Sluitingsdatum: donderdag 4 november om 12:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Azure en M365 Beheerder voor 32 tot 38 uur per week. Deze Opdracht betreft de inhuur van een senior M365 en Azure beheerder met ruime kennis van en ervaring met Microsoft M365 en Azure. Als beheerder ben je verantwoordelijk voor de EUR M365 en Azure cloud omgevingen Je gaat onder meer de volgende werkzaamheden uitvoeren: Dagelijks (technisch) beheer van de M365 en Azure omgevingen. Inrichten van benodigde (nieuwe) functionaliteit binnen de omgevingen. Adviseren over de verdere inrichting en het gebruik van de omgevingen. Participeren in projecten die gebruik gaan maken van Azure functionaliteiten. Adviseren over en voorbereiden van de migratie van de on-premises RSD workload naar Azure. Inrichten van de security binnen de omgeving (conform richtlijnen) en het op orde houden ervan. Deze werkzaamheden zijn niet uitputtend en kunnen in overleg en binnen de kaders van de functie-/opdrachtomschrijving worden uitgebreid/aangepast. Functie-eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in het werkveld. Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau. Je hebt een uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal (mondeling en schriftelijk). Voor de Engelse taal geldt minimaal beheersing conform CEFR-niveau B-2. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt affiniteit met digitale veiligheid en innovatie. Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van M365 en Azure, aangevuld met kennis van en ervaring met de traditionele Microsoft producten. Je hebt een afgeronde HBO informatica opleiding. Je hebt relevante Microsoft Azure en/of M365 certificeringen. In ieder geval: Azure Administrator AZ104 en Enterprise Administrator Expert. Je hebt ervaring met Powershell. Competenties: Samenwerkingsvaardig Communicatief Analytisch Accuraat Zelfstandig Flexibel
Senior Strategisch Analist en Adviseur Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Strategisch Analist en Adviseur. Opdrachtomschrijving Een strategisch analist en adviseur die voor Amsterdam op basis van gedegen data-analyse nieuwe autoluw voorstellen bedenkt en/of uitwerkt. Het gaat daarbij zowel om zowel strategische, als om meer operationele aspecten: Nieuwe (integrale) beleidsperspectieven, nieuwe beleidsinstrumenten, innovatieve data-analysetechnieken en concrete maatregelen. De adviseur plaatst daarbij inhoudelijke kwantitatieve analyse in politiek bestuurlijke context o.b.v. (unieke) algoritmes en modellen. Heeft een macro economische blik voor verkeerskundige vraagstukken. Het programma Autoluw voortkomend uit de Agenda Amsterdam Autoluw werkt aan meer ruime voor voetgangers, fietsers en spelende kinderen en stelt zich tot doel de kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen en groener te maken en daarbij de stad bereikbaar te houden. Hiervoor zijn autoluwvoorstellen nodig op basis van gedegen data- analyse met oog voor financieel/economische aspecten binnen politiek bestuurlijke context. • Motie 50.20 (ZTL) en motie 88.20 (betalen naar gebruik): ontwikkeling voor mogelijkheden voor invoering Betalen naar Gebruik wat samen hangt met de ontwikkeling van Intelligente Toegang en de mogelijke effecten van toegang van bepaalde doelgroepen. (Agenda Autoluw Motie 50.20 (ZTL) en motie 88.20 (betalen naar gebruik). • Maatregel 12 Agenda Amsterdam Autoluw: w.o. input voor 'Nota's van uitgangspunten voor verschillende grote projecten met autoluwe circulatiemaatregelen, ( maatregel 15, 16 en 17) ; verbetering van leefbaarheid en verkeersveiligheid door verdere optimalisatie van de Verkeerregelinstallaties (VRI). Bestanddelen van de opdracht De adviseur is verantwoordelijk voor het uitwerken en uitdragen van varianten van Betalen naar Gebruik voor de Amsterdamse regio en het ontwikkelen en toepassen van een kwantitatieve methodiek voor optimalisatie van VRI's. Essentieel is dat de voorstellen inhoudelijk degelijk zijn onderbouwd met een kwantitatieve effect-analyse (zowel verkeerskundig als financieel) een helder begrip van de belangrijke mechanismes en toets op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Je rapporteert wekelijks schriftelijk over de voortgang van de werkzaamheden aan de projectmanager VRI-optimalisatie met wie je ook periodiek de op te leveren resultaten bespreekt. Voor de overige werkzaamheden bespreek je 3-wekelijks de voortgang van de werkzaamheden bilateraal met de programmamanager Autoluw. Op te leveren resultaat • (Verantwoordelijk voor) het opzetten van onderdelen van de database- en analyseomgeving voor VLOG-data uit VRI's ten behoeve van verkeerskundige analyse, najaar 2021: • (Medeverantwoordelijke voor) verbetervoorstellen voor verkeersregelingen ten behoeve van een betere doorstroming van langzaam verkeer, auto en openbaar vervoer, en een verbeterde verkeersveiligheid op een aantal S-wegen in de gemeente en de Weesperstraat, tot en met 2022; • (Verantwoordelijk voor) de inhoudelijke analyse van VRI-data, kentekenonderzoeken en floating car data ten behoeve van de onderbouwing van autoluwprojecten: de Weesperstraat (maatregel 13 uit de agenda autoluw), de oostelijke binnenstad (maatregel 15), de westelijke binnenstad (maatregel 17), van Woustraat (maatregel 16) en de autoluwclusters genoemd maatregel 12c van de agenda Autoluw, najaar 2021; • (Verantwoordelijk voor) de inhoudelijke uitwerking en onderbouwing van varianten van beprijzen en restrictieve toegang van autoverkeer in de regio Amsterdam, tot en met 2022; • (Medeverantwoordelijk voor) kwantitatieve analyses ten behoeve van het thema autoluw in de nieuwe collegeperiode, eerste helft 2022 Gemeentelijke organisatie De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. De opdrachtgever(s) De rve Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR) is één van de 13 rve´s met 284 medewerkers binnen het Cluster Ruimte en Economie. V&OR draagt zorg voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Amsterdam. Zij werkt aan een stad die bereikbaar is op alle niveaus (internationaal, nationaal, regionaal, stedelijk en lokaal). Daarbij wordt gestuurd op het beste resultaat voor de gebruiker tegen de laagste maatschappelijke kosten en risico's. Onderdelen daarvan zijn het efficiënt beheren van stedelijke assets, het optimaal benutten van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en het opdrachtgeverschap van projecten. Functie eisen (knock-out criteria) 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau. 4. De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring in het strategisch adviseren op het gebied van parkeer- en verkeersproblematiek. 5. De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met het in kaart brengen van gedetailleerde vervoerspatronen, herkomst- bestemmingsmatrices, vervoersmotieven van gespecificeerde doelgroepen, op basis van de cameradata, verrijkt met RDW-gegevens en NPR gegevens. 6. De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het inzichtelijk maken van de maatschappelijke kosten en baten en financiële effecten van onderzoek en verkenningen en kan deze vertalen naar praktische en concrete maatregelen. 7. De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring in het strategisch adviseren van een G4 gemeente. 8. De aangeboden kandidaat heeft ervaring met minimaal 5 jaar ervaring met analyseren en adviseren op het gebied van beprijzen van rijdend verkeer. 9. De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met het diepgaand analyseren van VRI-log data. 10. De aangeboden kandidaat heeft ervaring met diepgaande analyse van data uit kentekenonderzoeken, verkeersregelinstallaties in combinatie met andere databronnen. 11. De aangeboden kandidaat is in staat om eigen algoritmes en modellen te ontwikkelen t.b.v. kwantitatieve analyses. Functie wensen (gunningscriteria) 1. De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met vraagstukken op het gebied van ov-doorstroming en exploitatie. 2. De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur ruime ervaring met de Amsterdamse bestuurlijke context. 3. De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring in het gebruik van grootschalige data-analyse toepassingen en (geografische) presentatie van analyseresultaten. Competenties - Omgevingsbewustzijn - Samenwerken - Relatiebeheer - Initiatief - Resultaatgerichtheid - Overtuigingskracht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Amsterdam Startdatum: 03-01-2022 Duur: totaal maximaal 12 maanden Optie op verlenging: optioneel Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-11-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: z.s.m. na de beoordeling Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider IAM en IV Den Haag
Als het COA stelden wij een I-strategie 2021-2024 vast die ons richting geeft om onze Informatievoorziening te verbeteren. Daarin neemt het verbeteren van onze informatiehuishouding (IHH) een belangrijke plek in. Tegelijkertijd geeft het Rijksbrede programma Open op Orde eveneens belangrijke bouwstenen van de COA I-strategie en sluiten in bijzonder aan op lopende (verbeter)initiatieven op de COA-informatiehuishouding en aanpalende IV-vakgebieden. Om onze ambities te verwezenlijken, starten we een programma op voor het op orde krijgen van onze informatiehuishouding. Daarvoor zijn projecten nodig met veelal een ICT-component; een verbetering van onze IV die noodzakelijk is om medewerkers goed te ondersteunen in hun taak in de informatiehuishouding. Eén van deze projecten is het realiseren van IAM voor onze belangrijkste applicaties, die aangesloten moeten kunnen worden op de centrale toegangsdienst van Justitie en Veiligheid. Voor dit project zoeken wij een full time (36 uur) projectleider, die overigens eveneens andere projecten met een ICT-component binnen het programma op kan pakken. Voor IAM is een Plan van Aanpak voor de eerste fase gereed. De projectleider die we zoeken kan dus direct aan de slag. We zoeken hiervoor iemand die gewend is projecten met een ICT-component te leiden maar vooral ook goed is in het betrekken van de stakeholders in het werkveld. Zeker op dit moment is dat een uitdaging, nu het alle hens aan dek is voor het realiseren van voldoende opvangcapaciteit voor onze (nieuwe) bewoners. We zoeken dus iemand die doortastend is, het belang van toegangsbeheer (juist ook in deze tijd) voor het voetlicht weet te houden en goed kan schakelen met de uitdagingen in het werk van de medewerkers. Andere projecten die onder het programma aandacht krijgen: heroriëntatie op het SharePoint DMS, invoeren van de digitale handtekening en archivering van e-mails en berichtenapps en het bewerken van de fysieke archieven. Omschrijving werkzaamheden projectleider: • Initieert het IAM project en start tevens nader te bepalen project(en) op het gebied van informatiehuishouding en IV, onder het programma Informatiehuishouding op orde. • Stelt Agile teams samen, stuurt deze aan. • Draagt zorg voor voortgangsrapportage en projectadministratie zowel intern als naar externe partijen. • Bewaakt de business case, de scope en de toleranties van het project. Stuurt bij waar nodig. • Adviseert de programmamanager ten aanzien van aanpassingen van het beleid met betrekking tot het projectgebied en aangrenzende beleidsgebieden. • Vertegenwoordigt de organisatie in externe overlegvormen binnen de kaders van het project. Overig • Het programma Informatiehuishouding op orde (IHHOO) bevindt zich in de opstartfase. Welke projecten in 2022 onder het programma worden opgestart, wordt nog vastgesteld en is afhankelijk van de begroting. • Het programma en de projecten bevinden zich op het snijvlak van business en ICT en dragen bij aan het verwezenlijken van de I-strategie. • Opdrachtgever is de programmamanager IHHOO van het COA. Functie eisen: • Je hebt een afgeronde HBO /WO-opleiding, richting IT, bijvoorbeeld Bedrijfskundige Informatica/informatiemanagement. • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als projectleider. • Je hebt ervaring met diverse projectmethodieken en met Agile werken. • Je hebt ervaring met het implementeren van IAM. • Je kunt je gemakkelijk bewegen binnen de verschillende afdelingen van een organisatie en maakt je snel wegwijs daarbinnen. • Ervaring met het werken in een overheidsorganisatie op het snijvlak van informatievoorziening en IT is een pré. • Kennis van en ervaring met Hitachi ID suite, SharePoint, DMS-en en digitale handtekening is een pré. Competenties: • Resultaatgerichtheid • Overtuigingskracht • Organisatiesensitiviteit • Flexibiliteit • Plannen en organiseren • Samenwerken • Communicatief vaardig Overige informatie: Locatie: Den Haag en thuiswerken Start: medio november 2021 Einddatum: tot medio maart 2022 Uren/week: 36 Optie op verlenging: Ja Recruiter: Greg Haimé, 06-10561192, recruiterGH@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterGH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc.) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc.). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
ICT Medewerker Gebruikersondersteuning Den Haag (thuiswerken i.v.m. COVID-19)
De dienstverlening binnen het team waarin je werkzaam zult zijn is opgebouwd rond een 1e lijn skilled servicedesk. Daarbij bestaat de 1e lijn niet alleen uit het aannemen van calls maar ook het daadwerkelijk zoeken naar oplossingen en die ook door proberen te voeren. De 1e lijn richt zich naast direct klantcontact ook op werkzaamheden als het oplossen van eenvoudige verstoringen, het uitvoeren van dagelijkse controles, het uitvoeren van changes, maar ook ticketafhandeling, en dat alles conform SLA. De 2e lijn moet ook de 1e lijn collega's kunnen voorzien van oplossingen zodat de 1e lijn zijn werk nog beter kan doen. Je wordt primair ingezet voor skilled 1e lijns werkzaamheden en secundair als 2e lijns medewerker en dient daar dan ook flexibel mee om te gaan. Je moet voor deze inzet goed thuis zijn in Microsoft technieken. Windows server en Active Directory zijn voor jou niet vreemd evenals het dagdagelijks beheer. Een ontzettend interessante functie in een hele interessante omgeving en werkveld! Functie eisen • Brede kennis en ervaring als systeembeheerder met servicedesk ervaring • Aantoonbare ervaring met Microsoft server en desktopproducten (w2012 en hoger) • Kennis van en ervaring met Topdesk (2 jaar) • Kennis van en ervaring met ITIL (2 jaar) Functie wensen • Brede ICT kennis op gebied van Microsoft producten • Kennis van en ervaring met UMTS aansluitingen en beheer op laptop (1e lijn) • Ervaring met Agile werken • Kennis van en ervaring met SINA • Ervaring met werken in een omgeving waarbij extra beveiligingseisen van toepassing zijn Overige informatie: Locatie: Den Haag (thuiswerken i.v.m. COVID-19) Start: 15-11-2021 Uren/week: 36 Duur: 6 maanden, met optie op verlenging van 3 x 6 maanden Einddatum: 14-05-2022 Reageren: Uiterlijk 1 november om 09:00. Recruiter: Skyler Smolders, recruiterSS@itaq.nl, 06 82067296
Teamleider Regiokantoor DVP West Zoetermeer
Voor het RIVM zijn wij op zoek naar een Teamleider Regiokantoor DVP West. Omschrijving opdracht: Voor het regiokantoor in Zoetermeer, DVP West, zoekt DVP naar een teamleider voor een periode van zes (6) maanden met de mogelijkheid tot verlengen. Als teamleider van het regiokantoor ben je samen met je collega teamleiders verantwoordelijk voor een goed georganiseerde, efficiënte en klant- en procesgerichte organisatie. Dit betekent dat je het aanspreekpunt bent voor de medewerkers, de dagelijkse bezetting regelt, een signaalfunctie hebt en bij knelpunten oplossingen aandraagt bij de regiomanager. Omschrijving werkzaamheden: Je bent verantwoordelijk voor de juiste implementatie van processen op het regiokantoor, zodat het regiokantoor de juiste dienstverlening levert aan samenwerkingspartners en burgers. Je waarborgt de kwaliteit van de werkzaamheden en draagt zorg voor een uniforme werkwijze. Je werkt samen met je collega’s het personeelsbeleid uit, rekening houdend met interne- en externe ontwikkelingen. Je zorgt voor de organisatie van het team en de prioritering van de werkzaamheden. Je hebt het teambelang hoog in het vaandel, maar verliest de individuele behoefte van de medewerkers niet uit het oog. Omschrijving organisatie/ afdeling: Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP) is onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP) coördineert en faciliteert de uitvoering van een aantal vaccinatie- en screeningsprogramma’s, zoals het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), de zwangeren screening (PSIE) en de hielprikscreening bij pasgeboren baby’s (NHS). DVP werkt nauw samen met de (regionale) partner-organisaties zoals GGD’en, jeugdgezondheidszorgorganisaties, verloskundigen, huisartsen, ziekenhuizen en laboratoria. DVP werkt vanuit de centrale locatie in Bilthoven en de regiokantoren in Eindhoven, Zoetermeer en Zwolle. DVP verzorgt de contacten met de opdrachtgevers en draagt zorg voor de benodigde randvoorwaarden voor de uitvoering van de programma’s (zoals financiering, regelgeving en middelen). Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent uiterlijk op 01 december 2021 voor minimaal 32 uur beschikbaar. 2. Je hebt voor de duur van de overeenkomst geen lange vakanties gepland. Ook indien er versoepelingen komen zoals buitenland reizen weer is toegestaan. Lang = langer dan 3 weken aan eengesloten. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal een aantoonbaar HBO opleiding met een relevante opleiding. 2. Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring en een relevante opleiding hiervoor. 3. Je bent in staat de kwaliteit van het werk te toetsen. 4. Je hebt ervaring in een omgeving waar veel (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt worden. 5. Je bent gewend om in een omgeving te werken waar operationele/ repeterende administratieve werkzaamheden plaatsvinden en KPI’s vast te stellen en te monitoren. Competenties: - Een teamplayer en is in staat een team te ondersteunen en te faciliteren - In staat om overzicht te houden en de organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhang scherp te hebben; - Is communicatief sterk (zowel mondeling en schriftelijk) - Kan op efficiënte wijze vergaderingen leiden en weet door te dringen tot de kern. - Oplossingsgericht - Leiding geven - Organisatie sensitief - Analytisch vermogen - Doelgericht handelen - Plannen en organiseren - Samenwerken - Motiveren Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zoetermeer - Thuis Startdatum: 15-11-2021 of eerder Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-10-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Sr. ELK specialist Den Haag
FunctieomschrijvingConcreet verwacht het CIBG de volgende taken en resultaten:Het binnen de ELK stack verder inrichten van de technische en ketenmonitoring op een CIBG core applicatie die moet voldoen aan compliancy regels en onderhevig is aan jaarlijkse audits;In overleg met architectuur het beoordelen van de huidige situatie en op basis daarvan het opzetten, inrichten en beheren van de ELK stack richting de gewenste situatie zodat naast de core applicatie het volledige applicatielandschap van CIBG erop kan worden aangesloten;In overleg met technisch beheer bepalen hoe agents op een geautomatiseerde manier uitgerold en geconfigureerd kunnen worden;Zelfstandig uitwerken, documenteren en implementeren van use cases;Meedenken bij het afbakenen van beheeractiviteiten door onze managed hosting partij en CIBG;Verzorgen van kennisoverdracht richting beheercollegas binnen CIBG, onder meer door peer reviews en presentatiesDoelstellingVoor dit Tooling & Infra team zoekt het CIBG daarom een proactieve ELK specialist met veel kennis en ervaring van de Elastic stack: Elasticsearch, Logstash, Beats en Kibana. Als specialist op deze terreinen zet je, in samenwerking met je collegas van Tooling & Infra, jouw kennis in om de Elastic stack binnen Delivery naar een hoger niveau te tillen. Onze ambitie is om logging en monitoring als service richting onze scrum teams te kunnen aanbieden, een belangrijke voorwaarde om pro-actief beheer te kunnen uitvoeren op onze applicaties. En daar hebben we jou voor nodig!Gevraagde kennis en ervaring:Minimaal 2 jaar ervaring met het inrichten en beheren van een Elastic Stack: Kibana, Logstash, Elasticsearch en Beats;Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met time series data en syslog data en weet deze toe te passen in monitoring en alerting;Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met streaming ETL tools zoals Logstash;Je hebt kennis van Windows OS (waar onze Beats op draaien) en Ubuntu (waarop de ELK stack bij onze hosting provider op draait);Je hebt ervaring met datavisualisatie alsmede hoe je het complete life cycle management organiseert;Je hebt ervaring met index configuratie opties binnen binnen Elasticsearch;Je beschikt over het Elastic certificaat;Wij gaan ervan uit dat een in te zetten medewerker:Beschikt over een coachende stijl van communiceren en gericht is op samen en minder op zelf.Stevig in zijn schoenen staat en beschikt over de nodige overtuigingskracht in een taal die collegas ook begrijpen.In staat is om informatie die voor een ander belangrijk is te documenteren.OpdrachtgeverInzicht en toegang bieden tot transparante en betrouwbare zorgdata: dat is wat het CIBG doet. Als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zorgen wij al 25 jaar voor de betrouwbare en veilige registratie en beschikbaarheid van zorggegevens. Onder meer via het Donorregister, het Landelijk Register Zorgaanbieders, het register Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting, de Verwijsindex Jongeren en het Bureau voor Medicinale Cannabis faciliteren we burgers, professionals en organisaties. Zij kunnen zelf informatie opzoeken en gegevens bij ons aanleveren. Onze online informatiebronnen zijn juist, actueel, veilig en beschermd en 24/7 toegankelijk. We richten ons primair op het beleidsterrein van VWS, en werken daarnaast voor andere ministeries. De verbindende schakel tussen overheid en samenleving: dat zijn wij.Binnen het CIBG is de afdeling Delivery verantwoordelijk voor het ontwikkelen en in stand houden van alle applicaties en websites. Met een aantal scrum teams zorgen we voor de beschikbaarheid van ruim twintig applicaties en websites, en voor de beveiliging van en gebruiksvriendelijke toegang tot zorg- en welzijnsgegevens. Deze scrum teams worden ondersteund vanuit het Tooling & Infra team, dat de teams voorziet van services op het gebied van bijvoorbeeld OTAP deployments, security en logging, maar ook zorgt dat de infrastructuur op orde is en blijft. Sinds enige tijd staat dit team aan de lat om een Elastic omgeving te beheren.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Mendix Business Engineer Stadsbeheer Community Rotterdam
Referentienummer: 2021-05590 Omgeving: Rotterdam en thuis Startdatum: Z.s.m. naar verwachting medio november 2021 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 uur Gespreken: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 44/45. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen. Sluitingsdatum: Woensdag 03 november om 09.00 uur BlueTrail is op zoek naar een Mendix Business Engineer Stadsbeheer Community voor 36 uur per week. Als Mendix Advanced Business Engineer werk je mee aan de ontwikkeling van de RAD (Rapid Application Development) dienstverlening binnen Rotterdam. Binnen de business unit (cluster) Stadsbeheer wordt een RAD/Mendix community opgezet. Diverse medewerkers volgen een Mendix bootcamp om straks gezamenlijk aan applicaties voor Stadsbeheer te werken. Ter ondersteuning van deze community werk jij als Advanced Business Engineer vanuit het centrale RAD Expertteam mee aan het ontwikkelen van deze applicaties maar ook aan de kennis en ervaring van de medewerkers. De product owners zijn je belangrijkste sparringpartners en je werkt samen met kennishouders van de klant. Je werkt aan het modelleren van data, ontwerpen van processen en UX-UI van (native) applicaties op het Mendix 9 platform. Je werkt volgens afgesproken (Rotterdamse) standaarden en beleidslijnen en stemt werkzaamheden af. Je signaleert problemen en adviseert proactief over oplossingen. Je verplaatst je in de rol van de klant en vraagt je altijd af of de oplossingen bijdragen aan de doelstellingen van Stadsbeheer en RAD. Vanuit je Mendix ervaring en je kennis van agile/scrum werken lever je een bijdrage aan de begeleiding en ontwikkeling van de RAD/Mendix community binnen Stadsbeheer. Omdat je vanuit het centrale RAD Expertteam werkt lever je ook een bijdrage aan generieke bouwblokken en het uitdragen en toepassen van de ontwikkelconventies van Rotterdam. Functie-eisen KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde HBO-opleiding. Je bent minimaal een Certified Mendix Advanced Developer (Blue Badge). Je hebt ervaring met opleiden en het overdragen van kennis. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als Mendix Business Engineer en hebt daarbij de volgende ervaringen (opgedaan in afgelopen 4 jaar) Mendix 8 en 9 platformen, CSS, Agile scrum werken Je hebt de Mendix development omgevingen op je eigen laptop. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over een afgeronde opleiding: Informatica en/of business en informatiemanagement. Je hebt ervaring met het werken onder architectuur en het toepassen en bewaken van architectuur richtlijnen. Je hebt ervaring met werken bij een (semi)overheids organisatie. Je hebt ervaring met HTML5 en JAVA/Javascript.
Senior Business Consultant Planning ERTMS Utrecht/Thuis
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Senior Business Consultant Planning ERTMS. Omschrijving opdracht: Als Senior Business Consultant Planning zijn jouw kerntaken: - Advies: Op basis van professionele planningsanalyses gevraagd en ongevraagd adviseren van programma management, -directie en stuurgroepen over: - De status en maakbaarheid van de NS (Level 2) planning. Stelt zich op als onafhankelijke denker en is in staat zaken vanuit een holistische benadering te beschouwen. Is daarnaast in staat om een vertaling te maken van lange termijn doelen naar korte termijn acties. - Het proces van planning binnen ERTMS@NS met als doel om dit proces continue te verbeteren. - Analyse: Het proactief uitvoeren van verschillende analyses op de (Level 2) planning ten einde een actueel beeld te hebben bij de maakbaarheid, kritieke paden, bandbreedtes en “zwakke plekken” van de planning. - Aansluiting omgevingen: Het bij elkaar houden van de twee planning “werelden” van NS (level 2) en de Programma Directie (level 1) en het borgen van de juiste balans in de aansluiting daartussen. Is in staat om in een complexe en soms ook politieke stakeholder omgeving niet alleen van buiten naar binnen te kijken, maar ook van binnen naar buiten. Daarnaast het invulling geven aan de rol van linking-pin tussen het NS programma en de Programma Directie als het gaat om het beheersaspect planning. - Vertegenwoordigen van het programma ERTMS@NS: Deelname in overleg gremia met interne en externe stakeholders en daarin het programma ERTMS@NS vertegenwoordigen - Aansluiting Level 2 planning: Voorzien in een actuele Level 2 stuurplanning en het borgen van aansluiting op de onderliggende Level 3 en 4 planningen, alsmede ook de Level 1 planning van de Programma Directie. Daarbij zorgdragend voor het managen van de interfaces en bottom-up en top-down validatie. - Implementatie Agile manier van werken: Vanuit het implementatieteam draag je bij aan de verdere uitrol van het Agile werken binnen de diverse teams van het programma. Daarbij bewaak je de integratie tussen de diverse Agile methodes en het reguliere planning proces. - Aanspreekpunt: Het centrale aanspreekpunt binnen het NS programma voor alles wat met planning te maken heeft op Level 2 niveau. - Coach: Coaching van de medior planner en bewaken van de gemaakte procesafspraken en manier van werken. Tijdens de opdracht heb je twee rapportagelijnen: - Programma: Manager Programmabeheersing - Ondersteuning op het gebied van het beheersaspect planning van de programmaleiding (Programmamanager ERTMS@NS en Adjunct Directeur Nieuw Materieel ERTMS) Omschrijving opdrachtgever: Je maakt deel uit van de Afdeling NS Techniek Projecten. Vanuit deze afdeling wordt je gestationeerd bij het team Programmabeheersing van het ERTMS-programma. Dit team bestaat uit professionals op het gebied van risk, finance, planning, document management en kwaliteit. Dit team draagt zorg voor een beheerst programma. En via dit team neem je invloed door middel van professionele adviezen. Vanuit dit team geef je ook vakinhoudelijke sturing aan specialisten, die binnen de projecten werken op het gebied van planning. Het ERTMS-programma (ERTMS@NS) is een groot programma dat meerdere jaren bestrijkt. Dit programma heeft als doel om het systeem van treinbeveiliging bij NS in te voeren. Het European Rail Traffic Management System (ERTMS) is de internationale standaard voor treinbeveiliging, ook buiten Europa. ERTMS wordt gebouwd in treinen én in de infrastructuur van het spoor. Daarmee gaan we van een analoog naar een digitaal spoor. ERTMS zorgt voor een veiliger spoor en biedt ook potentiële voordelen op het gebied van betrouwbaarheid, snelheid, het vergroten van de capaciteit en makkelijker grensoverschrijdend treinverkeer. Binnen het programma ERTMS@NS wordt gelijktijdig aan meerdere projecten gewerkt, welke samen bepalend zijn voor de uiteindelijke uitkomst van het programma: een vervoersysteem onder vernieuwd veiligheidssysteem ERTMS, zonder dat de invoering ervan leidt tot een terugloop van de NS dienstverlening aan de reiziger. Bijzondere aandacht zal daarom besteed moeten worden aan de onderlinge afhankelijkheden tussen de projecten. Gewenst profiel: - Kandidaat beschikt aantoonbaar over een afgeronde opleiding WO Bedrijfskunde of vergelijkbaar. - Kandidaat beschikt aantoonbaar over ervaring aan de business consultancy kant van planning, waarbij de nadruk lag op analyse en advies en in mindere mate op het daadwerkelijk plannen. - Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 6 jaar ervaring in de rol als lead planner. - Kandidaat beschikt aantoonbaar over ervaring in meerdere complexe en omvangrijke programma’s. - Kandidaat beschikt aantoonbaar over ervaring met de implementatie van Agile in combinatie met het reguliere planning proces. - Kandidaat beschikt aantoonbaar over ervaring bij in de spoorsector, bij voorkeur NS. - Kandidaat heeft een uitstekende beheersing van de Engelse taal. Verder ben je: - In staat om op verschillende niveaus te acteren; binnen de projectteams, met directie/stuurgroepen, andere implementatie organisaties en de programma directie. - In staat om in zeer korte tijd het complexe werkveld en het programma ERTMS te overzien en eigen gemaakt te hebben, zodanig dat zelfstandig invulling gegeven kan worden aan de rol van business consultant planning. - Communicatief sterk. - Analytisch sterk. - Het etaleren van diverse leiderschapsstijlen. - Ervaring met programma planning (senior niveau). - Ervaring met planning- en risico analyse (senior niveau). - Ervaring in het werkveld van ERTMS is een pré. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt aantoonbaar over minimaal WO werk- en denkniveau. 2. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 6 jaar ervaring in de rol als lead planner. 3. Je beschikt aantoonbaar over ervaring aan de business consultancy kant van planning, met nadruk op analyse en advies. 4. Je beschikt aantoonbaar over ervaring in meerdere complexe en omvangrijke programma’s. 5. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met de implementatie van Agile in combinatie met het reguliere planning proces. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt aantoonbaar over een afgeronde opleiding WO Bedrijfskunde of soortgelijk. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht/Thuiswerkplek Startdatum: 01-12-2021 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-11-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 46 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider ICT Amstelveen
Voor Gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een Projectleider ICT. Omschrijving opdracht: De projectleider stuurt ICT projecten aan en rapporteer je over voortgang en behaalde resultaten. Je bent verantwoordelijk voor het inrichten van de projectorganisatie, het opstellen van plannen en het bewaken van scope, tijd, geld en kwaliteit. Je blijft het proces managen en laat je niet verleiden tot technisch inhoudelijke discussies. Bij het komen tot afgesproken projectresultaten rapporteer en reageer je accuraat op risico’s en zorg je voor een gedegen overdracht aan de beheerorganisatie. Je werkt conform onze projectmethodiek en bent in staat om meerdere (deel) projecten gelijktijdig aan te sturen. Je weet als geen ander verwachtingen te managen naar alle betrokken stakeholders (op verschillende niveau’s) en naar de opdrachtgever. Je draagt zorg voor een optimale omgeving voor samenwerking tussen jouw ICT collega’s, de vakafdelingen en andere (externe) partijen. Je vindt het leuk om kennis te delen en je bent leergierig, collegiaal en communicatief ingesteld. Je hebt overtuigingskracht en weet een team te motiveren en vervult daarin een voortrekkersrol. Gewenst profiel: - Je bent HBO gediplomeerd. - Je hebt ervaring met ICT projecten binnen publieke organisaties 500+ medewerkers. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie binnen de IT en/of projectmanagement. - Je hebt goede analytische en conceptuele vaardigheden. - Je bent klant- en oplossingsgericht. - Je bent vaardig om goede relaties te onderhouden met diverse stakeholders en relaties op diverse niveaus (operationeel, tactisch en strategisch). - Brede ICT-kennis en –ervaring met name van gemeentelijke systemen en werkmethodieken. BYOD Bij de Gemeente Amstelveen is Bring Your Own Device (BYOD) van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt, zelf een smartphone, inclusief abonnement en een laptop moet meenemen voor zakelijk gebruik. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO (Bachelor) opleiding op het snijvlak van business en ICT, zoals bijvoorbeeld Technische Bedrijfskunde met een I-component of (Bedrijfskundige) Informatica. 2. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als ICT Projectleider bij een 100 000+ gemeente of andere grotere overheidsinstanties instanties (minimaal 500+ medewerkers), opgedaan in de afgelopen 10 jaar. 3. Je beschikt over eigen devices (BYOD). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider ICT bij een of meer publieke instanties in de afgelopen 10 jaar, waarbij de business opdrachtgever is geweest voor de projecten en waar uit blijkt dat je beschikt over de vaardigheid om goede relaties te onderhouden met diverse stakeholders en relaties op diverse niveaus (operationeel, tactisch en strategisch) (benoem dit per werkgever). 2. Je hebt minimaal 3 jaar actuele ICT-kennis en ervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar op het gebied van aanschaf, implementatie en upgrade van systemen die vaak worden toegepast binnen overheidsinstanties. 3. Je bent beschikbaar per 15 november. Competenties: - Resultaatgericht. - Klantgericht. - Betrouwbaar. - Communicatief vaardig. - Initiatiefrijk. - Leergierig. - Samenwerken. - Oordeelsvorming. - Analytisch vermogen. - Overtuigingskracht. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amstelveen Startdatum: 15-11-2021 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-11-2021 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: woensdag 10 november tussen 09.00 - 12.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Developer DevOps Engineer (Java/ P8 FileNet) Den Haag, extra standplaats: Utrecht
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Developer DevOps Engineer (Java/ P8 FileNet). Omschrijving opdracht: Het Ministerie van Defensie start met de realisatie van een generieke basisvoorziening voor document- en recordmanagement ten behoeve van het beheer van informatiestromen binnen de organisatie. De inzet van de basisvoorziening legt de fundering voor een verbetering en modernisering van het informatiebeheer, zowel voor de bedrijfsvoering(Bestuursstaf) als voor de afdeling Informatie Beheer (IB). Hiermee kan de afdeling IB de bedrijfsvoering beter ondersteunen, de administratieve last verminderen en de besturing van de informatiehuishouding transparanter maken. Voor gebruikers wordt informatie beter vindbaar en bruikbaar. Tevens kan worden voldaan aan wet- en regelgeving en is de duurzame beschikbaarheid gegarandeerd. Het beoogde projectresultaat is een oplevering van een IT-toepassing voor document management (DMS) en recordmanagement (RMA) op basis van het binnen Defensie beschikbare IBM FileNet platform. Binnen het project DMS/RMA zullen twee uitvoerende teams worden ingericht: het projectteam en het (DevOps) ontwikkelteam; - Het projectteam richt zich op het uitvoeren van alle noodzakelijke activiteiten om de koppeling tussen de business vraag en techniek te behouden. Het projectteam zorgt ervoor dat het ontwikkelteam beschikt over alle noodzakelijke input om het DMS/RMA te realiseren en dat de organisatie beschikt over alle middelen en randvoorwaarden om het systeem succesvol in gebruik te kunnen nemen. - Het ontwikkelteam functioneert als zelfsturende team naast het projectteam, onder operationele dagelijkse leiding van de product owner en formele aansturing van de projectleider. Vanuit DevOps-gedachte werken de ontwikkelaars en de beheerders die het systeem uiteindelijk in de lijnorganisatie gaan beheren vanaf de start van het project samen in één team. Daarbij is het van belang dat de teamleden zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen en zijn voor de bouw, testen, technische uitrol en beheer van het systeem. Ontwikkeling van het DMS/RMA in de realisatiefase vindt plaats via de agile/scrum methode, waarmee functionaliteit iteratief wordt gerealiseerd in sprints van 2-4 weken. De exacte invulling van de sprints (inhoudelijk) is nader te bepalen door de product owner, in afstemming met de projectleider, op basis van de met de stuurgroep afgesproken prioritering op hoofdlijnen conform de scope en het programma van eisen van dit project. Inzet Periode: Schatting 1641 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1641 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Locatie: Den Haag, extra standplaats: Utrecht Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt 2 jaar ervaring met het configureren, programmeren en onderhouden van applicaties. 2. Je hebt 1 jaar ervaring met met Java, J2EE, JSON, REST en WSDL/XSD. 3. Je hebt 1 jaar ervaring met P8 FileNet System Administration (waaronder minimaal de Content Navigator). 4. Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar. 5. Je hebt een afgeronde HBO opleiding. 6. Je bent in het bezit van een FileNet P8 Platform administration certificaat. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis en werkervaring met projectmatig werken via Agile/DevOps methodiek. 2. Je hebt kennis en werkervaring met automatisering en tooling in 1 van: softwareproductiesysteem, softwaretesten, deployments en/of distributiemehoden. 3. Je hebt kennis en werkervaring met IBM FileNet (waaronder minimaal de Content Navigator) of vergelijkbare COTS oplossing. 4. Je hebt kennis en werkervaring met (ITIL-)beheerprocessen. Competenties: - Analyseren - Communiceren - Creatief - Plannen en Organiseren Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag, extra standplaats: Utrecht Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden Duur: 11 mnd (1641 uur) Optie op verlenging: ja Inzet: 36uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 5-11-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technisch Applicatiebeheerder Den Haag
Referentienummer: 2021-05599 Omgeving: Den Haag Startdatum: z.s.m. Einddatum: 30 januari 2022 Optie op verlenging: ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: nog niet bekend Sluitingsdatum: maandag 1 november om 08:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Technisch Applicatiebeheerder voor 36 uur per week. De afdelingen IV Ontwikkeling en IV Beheer van de Directie Bedrijfsvoering verzorgen de geautomatiseerde ondersteuning van alle bedrijfs-processen binnen de IND. Vanwege het belang van de IND systemen voor het bedrijfsproces van de IND is besloten dat cruciale activiteiten blijvend binnen de IND worden uitgevoerd. De IV-organisatie is integraal verantwoordelijk voor de IV-dienstverlening inclusief de dienstverlening van externe partijen. De IV-organisatie levert deskundigheid, en adviseert over de gewenste of noodzakelijke richting, op het terrein van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Het modelleren en het doorvoeren van wijzigingen in overleg met de klant is een kerntaak van IV. Naast het technisch beheer en de verdere ontwikkeling van INDiGO ondersteunt de IV-organisatie, ook de flexibele werkplek (DWR), de web gebaseerde ondersteuning door kennissystemen (m.n. SharePoint), de systemen ten behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse (DWH), Joost, systemen van derden), de publieke omgeving (diensten via internet) en de onderliggende infrastructuur. De IV-organisatie ondersteunt de gebruiker bij het gebruik van de systemen o.a. door de helpdeskfunctie en door kennisoverdracht. Voor de realisatie van voornoemde taken stuurt de IV-organisatie externe dienstverleners aan zoals o.a. het SSC-ICT, Solvinity en Justid. Functie-eisen KNOCK-OUT: Je hebt HBO denk en werkniveau. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in applicatiebeheer. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een ICT opleiding. Je hebt kennis en ervaring op het gebied van Liferay. Je hebt kennis en ervaring met Windows en Linux operating systemen. Je hebt kennis en ervaring met het gebruik van certificaten. Je hebt kennis en ervaring van Tripleforms. Je hebt kennis en ervaring van Powershell en bash. Je beschikt over kennis en ervaring op gebied van IIS en Tomcat. Je beschikt over minimaal 5 jaar relevante ervaring. Je hebt ervaring met bepalen van mogelijkheden van technologie en met bepalen van toepasbaarheid en maakbaarheid daarvan; Competenties: Communicatieve vaardigheden; zowel mondeling als schriftelijk. Analyseren. Pragmatisch. Plannen en organiseren. Samenwerken. Vermogen mee te bewegen in een dynamische omgeving.
Functioneel Beheerder Den Haag
Functieomschrijving: Adviseer je inhoudelijk over het gebruik van IV diensten in afstemming met informatiemanagement en leveranciers; Coördineer je de uitvoering van de beheerprocessen en stuur je samen met procesmanagement en servicelevel management op de optimalisatie van de uitvoering van de beheerprocessen; Neem je als representant van Justis deel aan (inter)departementale projecten; Neem je beslissingen over de inrichting, aanpassing en uitvoering van het functioneel beheer, over regie en coördinatie m.b.t. gegevensbeheer en bijdragen aan ontwikkelingen; Stel je adviesrapporten en notities op ter verbetering van de dienstverlening; Ben je verantwoordelijk voor het plannen en uitvoeren van het Lifecycle management van de IV dienstverlening; Ben je BiSL Foundation/Next gecertificeerd en ITIL gecertificeerd zodat je collega beheerders procesmatig kan coachen en ondersteunenFunctie-eisen: De Kandidaat heeft een afgeronde opleiding (diploma) HBO Bedrijfs-Informatica (BI) of andere Informatica opleiding op HBO niveau of hoger.De aangeboden Kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring als Functioneel Beheerder in een regie-organisatie. Waarvan minimaal 2 opgedaan in de afgelopen drie jaar.De kandidaat bezit aantoonbaar kennis van de BiSL en ITIL en werkervaring zoals uit de CV naar voren komt.De kandidaat bezit aantoonbaar kennis van lifecyclemanagement zoals uit het CV naar voren komt.De kandidaat bezit aantoonbaar kennis van het werken in een informatiseringsketen/functioneel bekend met het werken met meerdere berichtenstromen zoals uit het CV naar voren komt.De kandidaat is in het bezit van een BiSL Foundation/Next certificaat.De kandidaat is in het bezit van een ITIL certificaat.Ervaring met aansturen leveranciers in een regie-organisatie zoals uit de CV naar voren komt.De screeningsautoriteit Justis werkt aan een veiligere en rechtvaardigere samenleving door het screenen van personen en organisaties. Justis heeft toegang tot exclusieve bronnen, analyseert informatie uit deze bronnen en vormt zich een oordeel over de integriteit van personen en organisaties. De afdeling Informatievoorziening (IV) valt binnen de tak Bedrijfsvoering en Uitvoeringsbeleid en is verantwoordelijk voor een goede en effectieve informatievoorziening voor Justis en haar processen. IV vormt, stuurt en beheert de informatievoorziening van Justis. De afdeling IV (circa 28 medewerkers) is een regie-organisatie die de verbindende schakel is tussen de eisen en wensen van de business en de uiteindelijk geleverde diensten met behulp van leveranciers. De afdeling IV zorgt voor zowel beheer en onderhoud als vernieuwing van de Justis systemen. Dit alles in een samenhangend ICT-landschapLiever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Project Manager Utrecht
For one of our leading clients in the banking industry Levy is looking for a Project Manager with experience in data management.As a Project Manager, you are part or the planning team within Managed Soucing, where you are responsible that a large amount of data is brought to an enterprise wide data platform. The onboarding of data is done through the description of metadata in business and technical templates in close collaboration with the appropriate stakeholders in the organization. What are you going to do: Align with the appropriate stakeholders (mostly Application Owners) in the organisation to make sure they succeed in onboarding their data to DIAL.Capture the data needs of the bank wide initiatives following a structured process.Align the onboarding planning with the overall Managed Sourcing planning, since you will be the last step in the processThink ahead about the onboarding of the large amount of sources. You do this on a high level for the years to come and on a detailed level for the upcoming quarter.Facilitate conflict resolution planning and prioritization.What are we looking for?Background in Higher professional education or UniversityProject management (planning) skillsFamiliar with generic data management topics (both IT and Business) Good knowledge of ExcelAnalytical and communication skills About us:Levy is an international IT staffing organisation providing recruitment and project resourcing services to companies ranging from start-ups to well established global players across the UK, Holland, Germany, Belgium and the USA. By partnering with our clients, we provide tailored interim and permanent IT staffing solutions to help them deliver their initiatives across applications and infrastructure, touching areas such as Digital, Data, Cloud, Cybersecurity and ERP.Are you interested in being part of this awesome project? Send me an InMail with your updated cv in English and will call you ASAP!Sander van Bree NL: +31 (0) 202994559
Blueriq Business Engineer Den Haag
In het kader van de modernisering van de systemen voor de bekostiging van onderwijsinstellingen, heeft DUO een prototype-oplossing gerealiseerd met standaard-software voor het op basis van bedrijfsregels vaststellen van uit te keren bedragen. Het prototype is gebaseerd op Blueriq, waarbij integratie-oplossingen worden hergebruikt die eerder voor DUO zijn ontwikkeld. Inmiddels wordt er door verschillende teams gewerkt aan Blueriq oplossingen voor de 5 hoofdprocessen van OI/BKP. Werkzaamheden / verantwoordelijkheden:Het ontwerpen en implementeren van een samenhangende architectuur die realisatie van de DUO strategie en in het bijzonder die van de directie Onderwijsinstellingen mogelijk maakt;Het inbrengen van (architectuur en) BLUERIQ expertise binnen het project Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostigen (DAB) en eventuele andere projecten;Het opstellen en uitdragen van architecturale inzichten, kaders, standaarden en beleid;Het toetsen van trajecten opdat de architectuurkaders voor het programma DAB ook op juiste wijze zijn toegepast;Harde eisen:Uitstekend inzicht in de werking van BlueriqMinimaal 3 jaar werkzaam binnen het vakgebied ICT / informatievoorzieningMinimaal 3 jaar ervaring als architect in omvangrijke vervanging / vernieuwing Wij zoeken iemand die de volgende eigenschappen bezit:Probleemoplossend vermogen / OrganisatiesensitiefKennis van en ervaring met OI/BKP processen en ICT systemenRuime ervaring met het adviseren over onder archiectuur opleveren van Blueriq-applicaties en kennis van en ervaring met DUO en in het bijzonder OI/BKP (processen).De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De DUO-vestiging in Den Haag heeft als primaire taak de correcte maandelijkse bekostiging van alle onderwijsinstellingen in Nederland, op basis van actuele cijfers en geldende wet- en regelgeving. Voor het uitvoeren van de bekostiging wordt gebruik gemaakt van een applicatielandschap dat is ontwikkeld volgens de principes van een Service Oriënted Architecture. Informatie wordt naar de onderwijsinstellingen ontsloten via verschillende portalen. Tevens liggen er koppelingen met een aantal nog in gebruik zijnde Oracle Legacy-applicaties.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Systeemmanager (ILS/ SAP) Utrecht
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Systeemmanager (ILS/ SAP). Omschrijving opdracht: Hij is verantwoordelijk voor het leveren van advies, diensten, systemen en applicaties voor radio systemen . Hij is verantwoordelijk voor de realisatie en instandhouding van bij defensiebrede in gebruik zijnde radio systemen. De primaire doelstelling van systeem management radio's is zorg te dragen voor Business IT Alignement in het Radio systeem[1]domein en de lifecycle van de radio systemen uit te voeren. Dit geldt voor zowel standaard als maatwerk C4I producten en aan de OPCO's conform de afgesproken criteria tijd, geld en kwaliteit. Hij geeft hiermee invulling aan een samenhangende operationele IT en borgt hiermee een operationele C4I behoefte die aansluit op de bedrijfsvoering van Defensie, welke de gebruiker in staat stelt om optimaal gebruik te maken van de verschillende Radio systemen. opdracht: 1. Managementadvies, begeleiding en ondersteuning van behoeftesteller, gebruiker en instandhouder (conform de systeemdriehoek) implementatie en uitvoering (life cyclemanagement). 2. Voorbereiding, ontwikkeling , verwerving en implementatie van producten, diensten, beleid en process. 3. Evaluatie en monitoring. 4. Klanten, relaties en netwerken (zowel intern als extern) onderhouden. 5. Project ondersteuning. Inzet Periode: Schatting 1525 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1525 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Locatie: Utrecht en offsite Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt 5 jaar kennis van en ervaring met Integrated Logistic Support en systeemmanagement. 2. Je hebt 5 jaar kennis van en ervaring in het opstellen van en werken met diverse Systeem- en ILS plannen. 3. Je hebt 3 jaar kennis van en ervaring in het werken bij een overheidsorganisatie > 1000 FTE. 4. Je hebt 3 jaar kennis en ervaring met SAP op het gebied van (wapen)systeemmanagement. 5. Je hebt een afgeronde WO opleiding. 6. Je bent in het bezit van een geldig Rijbewijs B. 7. Je bent 32 uur per week beschikbaar. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met (wapen) systeemmanagement en life cycle management. 2. Je hebt ervaring met systeemmanagement van militaire grondgebonden- en grond-lucht-radiosystemen. 3. Vereiste opleidingsniveau gevolgd in de richting van technische bedrijfskunde of een bedrijfskundige opleiding. Competenties: - Klantgericht - Initiatief - Flexibel - Communiceren - Resultaatgericht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht en offsite Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden Duur: 12 mnd (1525 uur) Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-10-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Communicatieadviseur Stikstof Utrecht
Voor Provincie Utrecht zijn wij op zoek naar een Senior Communicatieadviseur Stikstof. Omschrijving opdracht: De provincie Utrecht staat voor een aantal grote opgaven in het landelijk gebied. Opgaven waarbij meerdere functies of ambities samenkomen en die de bewoners en ondernemers in het gebied kunnen raken. Maar waarbij ook belangen van andere partijen worden geraakt. De provincie treedt voor deze opgaven op als regisseur van gebiedsprocessen. De provincie heeft echter meer rollen en verantwoordelijkheden: partner, belanghebbende, facilitator, subsidieverstrekker en steller van kaders en regels. Via een integrale aanpak benutten we kansen om meerderde doelen te halen. Een goede communicatie richting alle betrokken belanghebbenden is daarbij essentieel. Sinds de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), is er op dit gebied veel gebeurd in Nederland. Veel sectoren hebben te maken met de stikstofproblematiek of met de gevolgen ervan: landbouw, mobiliteit, woningbouw, industrie. Het is duidelijk geworden dat we een nieuwe balans moeten zoeken tussen de bescherming en het herstel van onze natuur enerzijds en maatschappelijke en economische ontwikkeling anderzijds. De Leidraad Gebiedsgerichte Aanpak is op 15 juli 2020 door Provinciale Staten (PS) vastgesteld en geeft richting aan het proces waarmee de provincie Utrecht, samen met haar partners, de gebiedsgerichte aanpak wil vormgeven. De provincie kan dit niet alleen: betrokkenheid van en samenwerking met partners zoals het Rijk, Utrechtse overheden, koepelorganisaties, branches en belangenbehartigers zijn van groot belang. Zij mogen wat van de provincie verwachten, maar de provincie verwacht ook het nodige van hen. De ontwikkelingen staan niet stil: ook in de komende periode zal de politiek bestuurlijke dynamiek hoog blijven. Dit vraagt het nodige van de organisatie. Het Programma Aanpak Stikstof speelt een cruciale, centrale rol in het identificeren, structureren en organiseren van de vele activiteiten en het verbinden van de verschillende (beleids)teams, programma’s en projecten binnen de provinciale organisatie èn de belangrijke stakeholders daarbuiten. In de komende periode gaat veel aandacht naar het uitwerken van de Gebiedsgerichte Aanpak en de ontwikkeling van nieuw instrumentarium. Deze opgave vraagt om een heldere communicatiestrategie en (aansturing van) het uitvoeren van de verschillende acties. Wij zijn dan ook op zoek naar een senior communicatieadviseur om vorm en inhoud te geven aan de strategie en de nodige daaruit voortvloeiende acties uit te (laten) voeren. De adviseur houdt zich bezig met de communicatie rondom het programma, de omgevingscommunicatie ten behoeve van de gebiedsgerichte aanpak, maar ook met de mogelijke opdrachtverlening aan partijen die deels werkzaamheden uit kunnen gaan voeren. Je hebt vanuit jouw rol een belangrijke initiërende en aanjagende rol, en omdat we werken met relatief kleine teams wordt verwacht dat je niet alleen adviseert, maar ook zelf de handen uit de mouwen steekt. Je geeft advies aan en begeleidt de inhoudelijk verantwoordelijke collega’s in het bepalen van de communicatieve opgaven. Als senior communicatieadviseur houd je overzicht en bepaal en bewaak je onze lange termijn doelen en -strategieën. Ook schrijf je verhalen die het werk van de provincie in het Stikstofdossier zichtbaar maken. Uiteraard doe je dit niet alleen. Je maakt onderdeel uit van het programmateam Stikstof. Het programma bestaat uit 3 pijlers: 1) Gebiedsgerichte Aanpak, 2) Beleid en Uitvoering, 3) Toezicht en Handhaving. Samen met het programmateam denk je na over kansen, knelpunten, oplossingsrichtingen en strategie om zo te komen tot realisatie van de brede doelstellingen van de aanpak stikstof. De lijnen met het bestuur zijn kort en het gevoel dat samen gewerkt wordt aan een complex, urgent en maatschappelijk belangrijk dossier werkt aanstekelijk. Het domein Bestuurs- en Directieondersteuning en Opgaven (BDO) adviseert en ondersteunt het bestuur en de directie van de provincie Utrecht. Als domein kennen we een aantal kernopgaven: ondersteuning van de commissaris van de Koning bij de uitvoering van zijn rijkstaken; advisering over bestuurlijke aangelegenheden; coördinatie op de activiteiten in Europa; ondersteuning van het bestuur en management; (corporate) communicatie; en de uitvoering van interbestuurlijk toezicht. Wij denken strategisch, zijn betrouwbaar en kritisch in onze advisering en ondersteuning. Voor het aansturen van complexe opgaven leveren wij ervaren mensen. Omschrijving werkzaamheden: Als senior communicatieadviseur: - Ben je het eerste aanspreekpunt binnen het programma Aanpak Stikstof voor interne en externe partijen m.b.t. communicatie; - Stel je een communicatiestrategie voor de gebiedsgerichte aanpak op, dan wel bewaakt en actualiseert deze, inclusief een kernboodschap en uitvoeringsplan; - Stem je waar nodig af met de senior corporate communicatieadviseur, de woordvoerder van de bestuurder en adviseurs van andere majeure opgaven en programma’s; - Signaleer je kansen en mogelijkheden op het gebied van de positionering van de regio Utrecht en de provincie rondom de stikstof opgave en vertaalt deze naar concrete (online) communicatieacties; - Onderhoud je contact met de communicatiemedewerkers van verschillende partners zoals waterschappen, gemeenten en belangrijke stakeholders over de communicatie bij projecten en bijeenkomsten; - Geef je communicatieadvies en bied je communicatieve ondersteuning bij alle aan Stikstof gerelateerde activiteiten en bijeenkomsten van de provincie Utrecht en adviseer je het programmateam over het maken van diverse producten zoals presentaties, nieuwsbrieven etc. - Schrijf je concept persberichten en ondersteun je de woordvoerder van de bestuurder bij de beantwoording van persvragen; - Houd je de website actueel en schrijf je teksten voor social media; - En verricht je licht-administratieve taken, zoals het actueel houden en delen van de communicatiekalender, en het bijhouden van een media-overzicht. Gewenst profiel: - Schrijven van diverse soorten teksten - Aantoonbare ervaring met het vertalen beleidstaal naar een communicatief verhaal in complexe politieke dossiers - Kennis van de ontwikkelingen in het vakgebied communicatie en toepassen hiervan - Schakelen tussen strategie, advies en uitvoer van plannen Omschrijving opdrachtgever: Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde opleiding Hbo-bachelor communicatie of journalistiek of minimaal een afgeronde opleiding op Hbo-bachelor niveau aangevuld met vakgerichte communicatie-opleidingen op minimaal Hbo-niveau. 2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring als senior communicatieadviseur in een politiek/bestuurlijke omgeving bij het Rijk, provincie, 40.000+ gemeente of waterschap in een rol waarin strategie, advies en het verzorgen van diverse communicatiemiddelen tot het takenpakket behoorde. 3. Je hebt gedurende de afgelopen 5 jaar minimaal drie jaar ervaring als senior communicatieadviseur in een programma of project in een multidisciplinair team met meerdere in- en externe stakeholders. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring als senior communicatieadviseur bij een overheid in de afgelopen 5 jaar. 2. Je hebt gedurende de afgelopen 5 jaar minimaal drie jaar ervaring als senior communicatieadviseur in een in een programma of project in een multidisciplinair team met meerdere in- en externe stakeholders. Competenties: - Daadkrachtig en verbindend - Samenwerken in een multidisciplinair team - Strategisch vermogen - Creatief en innovatief - Doelgericht - Energiek en proactief - Storytelling - Goed in formuleren van doelen en aanpak - Strategisch communicatieframe - Combineert strategie, advies en uitvoer - Politiek- bestuurlijk sensitief, bekend met werken in politiek-/ bestuurlijke omgeving Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 3-1-2022 Duur: 2-1-2023 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 3-11-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 46/47 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Security Engineer/Pen Tester (mobile security) (QR8487) Amsterdam
Functie: Security Engineer/Pen Tester (mobile security) (QR8487) Start: 1-12-2021, 36 uur per week Periode: 3 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our cient in Amsterdam we are looking for a qualified security engineer/test analyst with recent and relevant working experience as a software security tester. Preferably with expertise in mobile security. Security testing experience in a Financial environment could be advantageous but not determinant. You’ll be responsible for the execution of security tests on a wide variety of internal and external facing applications and will review result of static code analysis.. You also will assist with the continuous improvement of the processes critical to the success of the team. In this role, you will be helping DevOps teams thought-out SDLC. How to succeed Primary responsibility to provide internal and external network penetration testing, create actionable reporting based on findings, application testing, including black-, grey-, white box, code reviews and sometimes software development advisory. Additionally, you will support with pre intakes/technical intakes. Profile: · B.S. in Computer Science or related technical major (M.S./PhD preferred), or significant job experience. · You have a valid (Current) ECPPT, OSCP, ECSA, GIAC Pentest Certification. · Minimum 5 years penetration testing experience, with experience on APIs · Experience with OWASP testing Guide / Open Source Security Testing Methodology Manual · Fluent in at least 1 programming language. · Expert with common web application penetration testing tools including, but not limited to Burp, Fiddler, OWASP Zap, BeEF, and at least one commercial solution (WebInspect, AppScan, or similar). · Experience deploying enterprise security testing solutions. · Familiarity with common network vulnerability and penetration testing tools including, but not limited to, Metasploit, vulnerability scanners, Kali Linux, and Nmap. · Experience with debuggers, disassemblers, binary patch diffing (e.g. BinDiff). · Experience with testing automation suites such as Cucumber, Jasmine, Selenium. · Experience with cryptography, X509 certificates, signatures, securing TLS/SSL parameters, and certificate pinning. · Technical depth in many, if not most of the following areas: Java EE, Node.js, web services. · Familiarity with Secure Development Lifecycle practices and Agile development with Continuous Delivery / Integration. · Thought leadership in the security field, with demonstrable contributions to industry groups strongly desired. · Artful communication skills and organizational savvy, to steer peers and leadership toward solutions that carefully balance business, risk, compliance, and engineering concerns. · Eagerness to challenge the status quo, balanced with a reasonable and methodical approach to effecting change. · A fun and positive attitude! Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Programmamanager Amsterdam
Voor Stichting Waternet zijn wij op zoek naar een Programmamanager. Omschrijving opdracht: Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor de projectportfolio en in dit geval specifiek voor de investering- en onderhoudsprojecten binnen het programma “In standhouden rwzi”. De jaarlijkse opgave bedraagt circa € 16,0 miljoen. De programmamanager zet beleid, strategieën en wetgeving om in onderhoud- en investeringsprogramma’s en projectopdrachten. Als programmamanager functioneer je als gedelegeerd opdrachtgever en ben je voor het programma “In standhouden rwzi’s” verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van alle verbouw en grootonderhoud projecten op de rioolwaterzuiveringen (rwzi’s). Je bent gewend om in bestuurlijke context te opereren. Hierbij is het bestuurlijke proces, waarbij financiering voor deze projecten worden verkregen en rapportage, onderdeel van de verantwoordelijkheid van de programmamanager. Je bent instaat om grote en complexe technische projecten en verbeterprogramma’s te managen. Daarbij ben je niet alleen verantwoordelijk voor het resultaat binnen planning en budget, maar ook voor het creëren van draagvlak, het motiveren en faciliteren van het programmateam en het beheersen van de risico’s. Omschrijving werkzaamheden: - Opstellen en initiëren van programma’s en projecten. - Initiatieven uitwerken en verder definiëren tot een projectopdracht. - Project in opdrachtgeven aan de interne projecten afdeling. - Bewaken programma voortgang en beoordelen van de resultaten. - Bevindingen registreren en analyseren. - Voortgang en resultaat rapporteren aan directie en bestuur. - Onderhouden van contacten met stakeholders. Omschrijving afdeling: De afdeling Zuiveringsbeheer draagt bij aan de zorg voor het goed functioneren van de afvalwaterketen (transport- en zuiveringsproces). Door het aanleggen, inrichten, bedienen en onderhouden van rioolgemalen en rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) wordt de afvalwaterketen efficiënt en effectief bedreven. Binnen de afdeling is het team Assetmanagement verantwoordelijk voor het programmeren van nieuwbouw, uitbreidingen, optimalisaties en/of in stand houdingen van alle assets. Het team bestaat uit 6 opdracht gevende assetmanagers (programmamanagers) en 3 bijdragende assetmanagers. LET OP: Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent in het bezit van een afgeronde technische HBO diploma. 2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie. 3. Je hebt ervaring en kennis van project-, proces en programmamanagement. 4. Je hebt ervaring en kennis van risico- en assetmanagement. 5. Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis met UAV en UAV-GC contracten. 2. Je hebt ervaring met politiek-gevoelige en bestuurlijke omgeving. 3. Je hebt kennis van inzicht in afvalwaterzuivering processen. Competenties: - Verbinden: medewerkers motiveren, verbinden en de samenwerking stimuleren zowel binnen als buiten het project team. - Duidelijk communiceren: goed je eigen menig kunnen onderbouwen met heldere argumenten. - Leiderschap: Taakgericht leiding geven, je kunt een team aansturen, overtuigen en klantgericht werken. - Planmatig: organisatievermogen, zorgvuldig, planmatig en resultaatgericht kunnen werken. - Stressbestendig: je bent in staat om onder tijdsdruk te kunnen werken en je kunt goed schakelen. - Analytisch: Breed analyseren en in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: Zo spoedig mogelijk na gunning Duur: 31-3-2022 Optie op verlenging: ja Inzet: 32-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 4-11-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 15-11-2021 13:00 uur - 15:30 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.