Newest IT&T contracts

Projectleider Actielijn Den Haag
Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn wij op zoek naar een Projectleider Actielijn. Omschrijving opdrachtgever: Het programma eID heeft als doel het realiseren van een hoger veiligheidsniveau in de toegang tot digitale dienstverlening van (semi)overheid, waarmee een hoger niveau van informatiebeveiliging en privacybescherming wordt gerealiseerd. Hiertoe wordt een stelsel ingericht en in werking gesteld waarbinnen voor personen de keuzemogelijkheid bestaat om in het verkeer met de (semi)overheid verschillende elektronische identificatiemiddelen op een hoger betrouwbaarheidsniveau te gebruiken, zowel publieke als één of meerdere private middelen. Vanuit het programma zijn enkele oplossingen technisch gezien reeds ontwikkeld waarmee eindgebruikers op niveau substantieel en hoog kunnen inloggen. Voor de toetsing zijn diverse pilots uitgevoerd. De kaderwet Wet Digitale Overheid is opgeleverd en ligt voor ter behandeling in de Tweede Kamer. Het programma staat aan de vooravond van de implementatie bij ca. 1.300 dienstverleners. Een stapsgewijze implementatie die wordt ingezet langs 4 paralellen actielijnen: 1. Een brede beweging naar Two-factor inloggen (met DigiD app of sms-code) 2. Lerende uitrol van “Substantieel”, 3. Een lerende uitrol van “Hoog” bij noodzaak of maatschappelijke baten. 4. Het vergroten van de mogelijkheden van burgers voor toegang tot het niveau Substantieel. Operationaliseren van de actielijnen geschiedt door instellen van; Taskforce actielijn 1: - Vergroten van het aantal DigiD aansluitingen en het verbreden van het gebruik van Twofactor inloggen. Taskforce actielijn 2: - Voert de regie op het tijdig opleveren van de overbruggingsmaatregelen en draagt zorg voor de bewaking van de voortgang op het tijdig beschikbaar zijn van inlogmiddelen op het vereiste authenticatieniveau, en tijdig verschaffen van toegang tot het stelsel, middels routeringsvoorziening, clusteraansluitingen en machtigen. Taskforce/projectteam innovatiespoor actielijn 4: - Naast de overbruggingsmaatregelen werkt een multidisciplinair team aan een doorbraak oplossing voor substantieel en in een later stadium hoog. Omschrijving opdracht: Organiseren van de inrichting van de Taskforce. - Het beheren van overzichten van deelnemers aan de taskforce; - Het regelen van faciliteiten en/of voorzieningen voor de taskforce; - Het organiseren van benodigde overleggen; - Het fungeren als eerste aanspreekpunt voor deelnemers van de taskforce; - Het maken van werkafspraken en het bewaken en beheren van gemaakte afspraken door het opzetten en beheren van de Taskforce Backlog; - Het ondersteunen van de stukkenstroom en de bijbehorende administratieve logistiek; - Zorg voor een goede afstemming tussen Taskforce en overige partijen; - Het inhoudelijk monitoren van de voortgang en het verstrekken van eventuele bevindingen en adviezen aan de programmamanager en/of de program board. Persoonlijkheidskenmerken: Ondersteunend, Kordaat / doortastend, Initiatiefrijk, Verbindend. Wij zoeken kandidaten die niet bang zijn om de mouwen op te stropen: ‘Meer doeners dan plannenmakers op papier”. We zoeken een praktische, pragmatische collega; een ervaren projectleider die ook buiten het eigen team/ministerie de boel zo weet te organiseren dat hij/zij de doelen kan bereiken. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over minimaal hbo werk en denkniveau. 2. Je bent beschikbaar gedurende de gevraagde periode. 3. Je beschikt over kennis van MS-project en/of Prince 2. 4. Je beschikt over werkervaring op het gebied van projecten als projectleider. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis van ICT binnen de overheid. 2. Je hebt ervaring met het inrichten van (deel- )projecten en kan daarover rapporteren. 3. Je beschikt over de competentie kordaat/doortastend beschikt en kan dit toelichten in een (korte) motivatie/omschrijving. 4. Je beschikt over ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever. Competenties: - Organisatievaardigheden - Administratieve vaardigheden - Communicatieve vaardigheden - Sociale vaardigheden Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: nee Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 02-06-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technisch projectleider Rotterdam
Voor Gemeente Rotterdam zijn wij op zoek naar een Technisch projectleider. Omschrijving opdracht: Als technisch projectleider ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van een of meer van onze ICT-projecten volgens de PRINCE2 methodiek. De opdrachten waarvoor je concreet verantwoordelijk bent, worden afzonderlijk vastgelegd. Je communicatieve vaardigheden uit je gedurende de totale doorloop van ieder project, door het vertalen van de klantvraag in een projectplan, je samenwerking met de vakafdelingen, het vroegtijdig signaleren en rapporteren van voortgang, budget en risico’s. Je toont in deze leiderschap door consequent, maar pragmatisch en flexibel te sturen op de planning en door leiding te geven aan de projectgroep waarbij je de voortgang en resultaten proactief richting de opdrachtgever rapporteert en adviseert over opties en verbetervoorstellen. Uiteraard ben je je bewust van de samenhang met andere projecten en prioriteiten. De afdeling: De ICT-directie van Rotterdam behoort tot een van de grootste in gemeenteland. Honderden collega’s houden zich dagelijks bezig met het beheren en beveiligen van de ICT-dienstverlening. Zowel binnen de organisatie als in de stad. Vanuit onze twee dedicated datacenters hosten we meer dan 1.000 applicaties en beveiligen we vele terabytes aan data. Zo zorgen we ervoor dat meer dan 10.000 collega’s, 600.000 burgers en vele bedrijven dagelijks ondersteund blijven. Daarbij werken wij met de meest geavanceerde technologieën en zijn wij continue bezig met het verbeteren en innovatiever maken van onze ICT-dienstverlening waarbij wij zaakgericht werken: projectmatig, gestructureerd en procesgericht. Hiervoor zijn wij op zoek naar een ervaren technisch projectleider. Dus wil jij je tanden zetten in grote, soms veelomvattende ICT-projecten en daarbij bijdragen aan de ambitieuze plannen van Rotterdam? Stuur ons dan snel je motivatie. Je maakt onderdeel uit van Team Projecten. Onze organisatie: Rotterdam vernieuwt zich en dat blijft niet onopgemerkt. Ook internationaal is er volop lof voor de manier waarop de stad zich ontwikkelt. Juist hier is je werk interessant en van het grootste belang. Waarom? Omdat de veelgeprezen stad ook kampt met grootstedelijke problemen die het uiterste van haar medewerkers vragen. Kun jij dat aan? Denk je breder dan de Nieuwe Maas? En wil jij je sterk maken voor meer dan 620.000 Rotterdammers? Welkom. Jouw profiel: Je bent resultaatgericht, accuraat, planmatig, proactief, communicatief vaardig en kunt naast zelfstandig, uitstekend samenwerken met het projectteam. Je bent omgevings- en organisatie bewust. Je kan goed schakelen tussen en binnen de (vak)gebieden informatiemanagement, technische ICT-infrastructuur en bedrijfsprocessen Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een afgeronde wo-opleiding 2. Je beschikt over minimaal 5 jaar aaneengesloten, aantoonbare ervaring, opgedaan in de afgelopen 7 jaar, als technisch projectleider op het gebied van ICT- infrastructuur en / of applicatieprojecten bij een grote organisatie (minimaal 1000 medewerkers) 3. Je bent Prince2 Practitioner of IPMA gecertificeerd Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring in de functie van projectleider in een gemeente met meer dan 300.000 inwoners 2. Je bent IPMA C gecertificeerd Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: zsm Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 2 x 6 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 02-06-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 23 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Digital Content Specialist Den Bosch
Voor een directe eindklant in Den Bosch is Harvey Nash op zoek naar een Digital Content Specialist. Start: z.s.m.Einddatum: 8-12-2020 Functiebeschrijving: Content Specialist Zakelijke Markt. Onze ambitie is duidelijk: nummer 1 zijn en blijven in de alsmaar veranderende wereld van energie en gas. Jij bent in topvorm voor de vacature Digital Content Specialist in Den Bosch. De uitdaging, die gaan we samen aan. Als Digital Content Specialist cureer en creëer je een consistente stroom van impactvolle en schaalbare content die kan worden gebruikt voor onze online en social media platforms. Dit genereert meer traffic en engagement om de reputatie op te bouwen en ondernemers te converteren naar onze producten. Jij als Digital Content Specialist pakt je verantwoordelijkheid bij het: Implementeren van de online content strategie voor onze platforms (websites en social mediakanalen). Bedenken, initiëren en creëren van (nieuwe) relevante, doelgroepgerichte, informatieve en creatieve content voor de profilering van het bedrijf. Bijhouden en beheren van de contentkalender voor onze platformen. Het creëren van (productgedreven) content voor en beheren van onze website. Schrijven van content (long copy, short copy) voor website, mailings, blogs en andere kanalen zorgdragen voor kwaliteitswerk volgens merkrichtlijnen en kernboodschap(pen).Duidelijk en overtuigend communiceren van ideeën binnen het team en naar belanghebbenden. Managen van de (online) activatie en distributie van content door coördinatie met interne en externe belanghebbenden (waaronder contentpartners). Gevraagde kennis en ervaring:Je gaat alleen voor successen die ertoe doen. Door continu kritische vragen te stellen en de spiegel voor te houden ziet het team jou als kartrekker. Met jouw overtuigingskracht steek je anderen aan om iedere dag de beste resultaten te leveren. Haal je het beste uit de klant en dus voor ons? Dan heb jij het totaalplaatje als je ook in het bezit bent van:Je hebt een relevante HBO-opleiding in de richting van marketing, communicatie of journalistiek. Je hebt ervaring met en kennis van online en social media. Je weet content op deze kanalen te plaatsen en wat wel en niet werkt. Je hebt kennis van SEO en van online en social media advertising. Je bent in staat social media rapportages samen te stellen, te analyseren en verbeteringen te adviseren. Je hebt een commerciële instelling en een hoge mate van servicegerichtheid. Je bent een teamplayer met goede communicatievaardigheden. Je werkt planmatig, zelfstandig en gestructureerd. Ervaring met CMS (bij voorkeur Tridion en/of Sitecore). Ervaring met Marketing Automation is een pré. Je hebt sterk ontwikkelde competenties op het gebied van: Digitale communicatie & content marketing. Copy writing voor online en social media. Analytics programma zoals Adobe Analytics, Google Analytics en social media monitoring. Ontwerpprogramma zoals Photoshop en Illustrator.
Change Manager Den Haag
Voor een directe eindklant in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar een Change Manager.Startdatum: ZSM Duur: 7 maanden Inzet: 24-32 uur per weekJob title Change Manager Requested knowledge, experience and qualifications- Medior profile - comfortable in a highly autonomous role - experienced change manager - project or program management - strong organizational and social skills - committed and precise - task oriented, getting the job done - Strong stakeholder management - Strong English speaking and writing skills - Strong proficiency with the Office package and with O365 collaboration tools - Basic understanding of the General Data Protection Regulation (GDPR) - Good to have: experience with the below systems: • OneTrust Data Inventory / DPIA modules • PowerApps • PowerBI • OneSumX GRCTasks The below tasks are foreseen – further similar items may arise. Each topic requires ad-hoc process/tool improvements and ongoing coordination among the Country Units. - Manage the GPO-related operational tools: Intranet, Teams sites, Sharepoint, Distribution lists - Collaborate with the Microsoft PowerApps support resources in dealing with tasks around access control, monthly data input, process and tech improvements etc. - Manage the privacy breach management and reporting improvements, collaborating with the OneSumX support team. - Work with the OneTrust support team in eventual tasks around Impact Assesment or Data Inventory modules: user actions, metrics, improvements - Create new monitoring and reporting solutions for various KPIs (training completion; breach trend analysis; privacy FTE changes; DPO time allocation metrics; local interaction trends with SAs etc.) - Administer vendor interactions (quotes, orders, budget forecasting, invoicing, time tracking, approvals) - Coordinate with Facilities and with the BUs for F2F workshops (target period: Sept-Oct 2020) - Coordinate translations / Communications reviews - Other administrative tasks
Applicatieontwikkelaar Groupware Apeldoorn
Je wordt als Ontwikkelaar ingezet bij het team Groupware van O&B (onderhoud & Beheer) binnen de afdeling Toezicht.Het team Groupware is verantwoordelijk voor de realisatie en het beheer van Groupware toepassingen. Het team bestaat uit 1 ontwikkelaar. Er wordt grotendeels agile gewerkt. Het werk is ook incidentgedreven. Groupware IBM Domino\Notes is geen ontwikkelplatform weer voor de Belastingdienst. De bestaande applicaties/ functionalteit moeten worden overgezet op een voor belastingdienst toekomstbestendig platfrom. Je zult dus als ontwikkelaar van groupware hier bij helpen en ondersteunen.Naast het oplossen van incidenten/ problems e.d.De samenwerking wordt hier ook gezocht met de infrastructurele kant.Zelfstandig werken is een pré.EISEN BIJ DEZE AANVRAAGGroupware IBM lotus NotesMinimaal 3 jaar Lotusscript, X pages, XML, Java ScriptCompetentiesCommunicatief vaardig, en kunnen werken samenwerken.De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Groupware is voor de IV keten geen standaard ontwikkelplatform meer. De applicatie die daar nog op draaien moeeten omgebouwd worden. Voor deze opbouw is er hulp nodig van de ontwikkelaars van groupware. Data migratie e.d. Hiervoor is op dit moment te weinig capaciteit. Het gaat hier om diverse applicatie PGA, UZGB, SAM, ABV,..e.d. vanuit diverse ketens.
Customer Data Analist (SAS/R/Python, SQL, IBM Cognos) (QR7617) Amsterdam
Functie: Customer Data Analist (SAS/R/Python, SQL, IBM Cognos) (QR7617) Start: 29-6-2020, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze klant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Customer Data Analist (SAS/R/Python, SQL, IBM Cognos). Een enthousiaste Customer Data Analist die impact kan maken door het genereren van analyses en inzichten. Je helpt ons en onze klanten met betalingsproblemen om achterstanden duurzaam te herstellen. Naast het maken van analyses ben je in staat om mee te werken aan de verandering die nodig is om onze processen te verbeteren door de afdeling meer data gedreven te maken. Een voorbeeld is de analyse van de vele behandeltrajecten die er bij de Tribe plaatsvinden. Wat is de effectiviteit hiervan, welke interventies zijn succesvol en welke factoren zijn daarop van invloed? En als we weten welke factoren van invloed hierop van invloed zijn, hoe gaan we onze benadering daarop aanpassen? Wat ga je doen? Als data analist ben je verantwoordelijk voor en draag je de ambitie uit om de Tribe meer data gedreven te maken. Als Tribe hebben we een helder doel; klanten helpen om op een duurzame manier te herstellen uit financiële achterstand. Dit houdt in dat we onze klanten de juiste oplossingen willen bieden op het juiste moment, die aansluiten bij de persoonlijke behoefte en mogelijkheden van de klant. De focus ligt hierbij op Scalability. Dat wil zeggen we willen zoveel mogelijk gepersonaliseerde behandeltrajecten willen inzetten, wanneer dat mogelijk/passend is via digitale kanalen en wanneer nodig via menselijke interactie. Het doel is om de juiste middelen aan te bieden op het juiste moment, en om maatwerk te kunnen leveren op grote schaal. Samen met jouw squadleden bedenk en ontwikkel je data-driven oplossingen om dit doel te bereiken. Daarbij is het belangrijk om evidence based te werk te gaan. Data gedreven te werk gaan houdt in dat we ons doel bereiken door onszelf bij het in gang zetten van innovaties richten op waar de grootste potentiele impact zit, te schatten hoe groot die is en te bepalen hoe we die impact kunnen meten en toetsen in de praktijk. Als Customer Data Analist neem jij het voortouw om impactvolle analyses te maken en als lead help je teamleden zich te ontwikkelen om meer data gedreven te worden. Je ontwikkeld in samenwerking met stakeholder een aantal hypotheses om te toetsen Je haalt de juiste informatie door middel van het koppelen van verschillende databases en bestanden met hulp van (SAS, R, Python en/of andere analytical tool). Je presenteert deze analyses en helpt mee om de verandering door te voeren. Je maakt impactvolle interactieve dashboards en managementrapportages. Waar kom je te werken: Je werkt in een multidisciplinair team (squad). Een squad is samengesteld uit customer journey experts, software developers en jij als data analist. Naast het squad, maak je als data analist ook onderdeel uit van het Chapter Analytics met in totaal 7 data analisten en data scientists, met dezelfde focus op scalability en data driven. De analisten werken in business squad’s en de scientisten werken aan predictive modelling om het klantgedrag te voorspellen. Ervaring met data science en de ambitie om data science proposities te ontwikkelen vanuit jouw rol als analist is een pre. Een hands-on developer mindset in combinatie met goede stakeholder management is doorslaggevend. De standplaats voor deze functie is Amsterdam Bijlmer Arena (Haarlerbergweg). Wie ben jij? - Je hebt een sterke focus op het maken van een blijvende impact, je ziet kansen om met behulp van data processen te verbeteren, en neemt stakeholders, je team, de afdeling hierin mee. - Je hebt een afgeronde WO-opleiding. - Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring in Business Analytics / Intelligence - Je hebt hands-on ervaring met tools en technieken voor data preparatie en analyse (SAS, SQL en IBM Cognos) - Je bent ervaren in het presenteren van analyses en inzichten zodanig dat deze inspireren om te groeien. - Je spreekt Nederlands. Vaardigheden: - Ervaring met agile/scrum is een pre - Ervaring met data science is een grote pre - SQL: kennis van het koppelen van datasets - Git: je snapt de basis principes (pull, add, commit, push) - SAS / Aginity: of vergelijkbare tools voor het ontwikkelen zoals Python: kennis van pandas, pyplot, sklearn R: kennis van dplyr, ggplot2, markdown Competenties: - Je neemt initiatief en stapt op mensen af wanneer ze informatie hebben die je nodig hebt. - Je hebt een groot zelfoplossend vermogen en probeert je coding problemen op te lossen door te googlen of te kijken op stackoverflow. - Je kunt snel schakelen tussen verschillende analyses en werkzaamheden. - Je vindt het leuk om in een agile werkomgeving te werken en gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor het realiseren van de doelstelling van jouw squad. - Je bent gedreven om je eigen expertise continu verder te ontwikkelen en/of te verbreden, zowel technisch als op persoonlijk vlak. - Je hebt ervaring met programmeren en het data-driven doorvoeren van verbeteringen, bijvoorbeeld middels A/B pilots om daarmee impact te meten. - Je kunt goed samenwerken met technische en niet-technische stakeholders. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Data Virtualization Developer / Tibco / Big Data Limburg
Data Virtualization Developer / Data Management EngineerOur client, a leading Dutch asset management company in the south of Holland is currently looking for an experienced Data Virtualization Developer. The client is a major player in the Benelux and recently started a massive and challenging Data Virtualisation project combined with an Agile transformation and they are looking for a Data Virtualization Developer who can support them on this journey. As a Data Virtualization Developer, you will be working as part of the Tibco Data Virtualization team whose main focus lies in creating Dashboards from various Asset Management Data pulled from a Big Data Warehouse.For this challenging role, we are looking for a pragmatic & pro-active teamplayer with a positive attitude who has a keen interest to learn new things and doesn’t think in silosDesired profile for a Data Virtualization Developer:Must-have: Strong experience with a Data Virtualization tool like Tibco or alike (Actifio, Atscale, PowerCenter, Denodo, etc.)Must-have: Knowledge of Asset Management or Financial marketsStrong SQL programming knowledge required.Experience with other programming languages (e.g. Java, Python)Experience with Markit EDM is a plusExperience working with Big Data is a plusExperience with RDBMS systems (e.g. SQL, Oracle)Experience with XML and json is a plus.Scripting ability (e.g. Powershell) is a plus.Ability to contribute to dealing with architectural and design challenges is a plus.Experience with applying and creating automated test solutions is a plus.Having a clear interest in financial markets and data management processes is a plus.Experience in metadata management is a plus.
Technisch Projectleider (Prince2 Practitioner/IPMA) (QR7616) Rotterdam
Functie: Technisch Projectleider (Prince2 Practitioner/IPMA) (QR7616) Start: 22-6-2020, 36 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Rotterdam Omschrijving: Voor onze klant in Rotterdam zijn wij op zoek naar een Technisch Projectleider (Prince2 Practitioner/IPMA). Jouw functie: Als technisch projectleider ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van een of meer van onze ICT-projecten volgens de PRINCE2 methodiek. De opdrachten waarvoor je concreet verantwoordelijk bent, worden afzonderlijk vastgelegd. Je communicatieve vaardigheden uit je gedurende de totale doorloop van ieder project, door het vertalen van de klantvraag in een projectplan, je samenwerking met de vakafdelingen, het vroegtijdig signaleren en rapporteren van voortgang, budget en risico’s. Je toont in deze leiderschap door consequent, maar pragmatisch en flexibel te sturen op de planning en door leiding te geven aan de projectgroep waarbij je de voortgang en resultaten proactief richting de opdrachtgever rapporteert en adviseert over opties en verbetervoorstellen. Uiteraard ben je je bewust van de samenhang met andere projecten en prioriteiten. Jouw profiel: Je bent resultaatgericht, accuraat, planmatig, proactief, communicatief vaardig en kunt naast zelfstandig, uitstekend samenwerken met het projectteam. Je bent omgevings- en organisatie bewust. Je kan goed schakelen tussen en binnen de (vak)gebieden informatiemanagement, technische ICT-infrastructuur en bedrijfsprocessen Eisen: - Je beschikt over een afgeronde wo-opleiding - Je beschikt over minimaal 5 jaar aaneengesloten, aantoonbare ervaring, opgedaan in de afgelopen 7 jaar, als technisch projectleider op het gebied van ICT- infrastructuur en / of applicatieprojecten bij een grote organisatie (minimaal 1000 medewerkers) - Je bent Prince2 Practitioner of IPMA gecertificeerd Wensen: - Ervaring in de functie van projectleider in een gemeente met meer dan 300.000 inwoners - Je bent IPMA C gecertificeerd Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Full stack Java Developer Den Haag
Functieomschrijving:De IND werkt naar aanleiding van haar ambities, datastrategie en knelpunten in het huidige IV - en ICT-landschap, doelgericht en stapgewijs, toe naar een nieuwe werkwijze rondom het registreren, vaststellen, toepassen en analyseren van (feit-) gegevens.Als java developer bouw je mee aan PoC's in een scrumteam (architect, java developer, bpmn developers, ESB developers, business analisten, product owner) om event-driven het nieuwe registreren van beweringen en het vaststellen van feiten, toegepassen in een IND proces (toetsen, analyseren en handhaven); hoe sluit het aan op het bestaande landschap, wat zijn de kansen, sterktes en zwaktes van de aanpak. De aanpak is experimenteren en verkennen, als voorbereiding op een toekomstig applicatielandschap. Qua persoonlijkheid zoeken we een echte teamplayer die de wensen van de stakeholders begrijpt en het leuk vindt om complexe puzzels op te lossen samen met senior collega's.Technisch overzicht:De verschillende componenten (process-engine, toets-service, registers) zijn stand-alone componenten. De process-engine en beide registers zijn gerealiseerd in Java met behulp van Spring Boot. De toets-service is gerealiseerd met BeInformed. De registers zijn gerealiseerd met behulp van Graph database Neo4J.Dit betekent dat de componenten los van elkaar zijn te deployen, op verschillende servers of in verschillende containers. Een dergelijke modulariteit biedt grote voordelen voor wat betreft beheer(s)baarheid van de oplossing.Functie-eisen:Je hebt 3-5 jaar ervaring met Java en de frameworks Spring en Hibernate;Je hebt ruime ervaring met Testing frameworks zoals JUnit;Je hebt ervaring met SQL;Je hebt ervaring met CI/CD;Je hebt ervaring met REST en Microservices;Qua programmeren heb je goede kennis van Java SE Development Kit 8;Aan de frontend kant heb je goede kennis van Angular.Bedrijfsinformatie: Van vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land tot specialistische kenniswerkers: de IND beoordeelt alle verzoeken van mensen die in Nederland verblijf willen aanvragen of die Nederlander willen worden. Dat doen we zorgvuldig, want ons werk doet ertoe. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat de IND alle verblijfsaanvragen beoordeelt van mensen die in Nederland willen wonen of die graag Nederlander willen worden. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en die daarom hier asiel aanvragen. Maar ook om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin willen vormen met iemand die hier al woont. Daarnaast behandelt de IND naturalisatieverzoeken van mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom een Nederlands paspoort willen aanvragen. Bij de IND toetsen we elke aanvraag afzonderlijk aan de regels van het vreemdelingenbeleid. Dat betekent dat men goed moet luisteren naar het verhaal van elke aanvrager zodat elke beslissing die de IND neemt, recht doet aan ieders persoonlijke situatie. De IND is als uitvoeringsorganisatie onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid A. Broekers-Knol is als bewindspersoon verantwoordelijk voor het werk van de IND. De IND heeft geen invloed op het vreemdelingenbeleid, dat komt via de Tweede en Eerste Kamer tot stand. Daarnaast vloeien er regels voort uit (internationale) verdragen.
Technisch Beheerder-Systeemarchitect Burgernet Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Technisch Beheerder-Systeemarchitect Burgernet. Omschrijving opdracht: Burgernet is een samenwerking van politie, gemeenten en burgers met als doel de buurt veiliger te maken. Deelnemers ontvangen een bericht wanneer er iets gebeurt in hun omgeving. Daarin krijgt men het verzoek om naar een persoon of voertuig uit te kijken. Wanneer zij iets gezien hebben nemen zij contact op met de politie. Burgernet bereikt circa 2.4 miljoen deelnemers via de kanalen sms-en spraakberichten, de Burgerapp en de social media. Burgernet wordt ingezet bij onder andere diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving, en vermiste personen. In de meeste gemeenten maakt Burgernet ook gebruik van e-mail om burgers te informeren over een verdachte of onveilige situatie. Of om te vragen of men iets gezien heeft in de buurt: we spreken dan van een digitaal buurtonderzoek. Burgernet is een programma onder verantwoordelijkheid van politie, gemeenten, de VNG en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ten behoeve van de uitvoering is er een programmabureau Burgernet. De functioneel/technisch beheerder maakt deel uit van het programmabureau Burgernet. Doelstelling: De functioneel/technisch beheerder draagt er zorg voor dat het systeem blijft aansluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen en beschikbaar is. Het zorg dragen voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en het technisch beheer en onderhoud staan centraal in de functie. Omschrijving verantwoordelijkheden: Functioneel beheer: 1. Algemeen: - Intake en afhandeling technische probleem meldingen. - Kwaliteitscontrole operationeel gebruik Burgernet. - Bestandsbeheer. - Melden van systeemproblemen via Ticketing systeem. - Communicatie naar gebruikers bij systeemuitval door onderhoud of bij technische problemen. - Testen nieuwe releases in acceptatie en productie. - Ondersteunen gebruikers van politie en gemeenten (helpdeskfunctie). 2. Technisch Beheer: Algemeen: - Dagelijkse controle werking systeem, functioneel en performance (BN systeem, netwerk, 0800 centrale, VOIP, Sms, Meldkamers, KMAR, NL-Alert broker. - Controle centrale logging. - Intake en afhandeling technische probleemmeldingen. - Testen nieuwe releases in acceptatie en productie. - Configuratiebeheer voor de verschillende actietypen: Burgernet, NL Alert en Politie Alert. - Netwerk- en systeembeveiliging. - Inrichten van de beheeromgeving 3. Applicatiefbeheer intern: - Deelnemersportaal inclusief koppelingen met Burgernet kernsysteem en Burgernetapp. - Contentbeheer (bv, ongewenste acties verwijderen, gemeentegegevens bijwerken). - (Security) Updates onderliggende CMS inclusief modules testen en uitrollen. - Bug fixing. - Nieuwe systeemfuncties doorvoeren. - Huisstijl-/Vormgevingsaanpassingen doorvoeren. - Afstemming hosting onderhoud en SSL certificaten met Intermax. 4. Applicatiefbeheer extern: - Afstemming met de diverse leveranciers en partijen. - CGI m.b.t Burgernetsysteem. - Beheer calls, RFS en RFC via Ticketing systeem. - Afstemming onderhoudswindows. - M2Mobi m.b.t Burgernetapp: afstemming. 5. Dienst ICT: - RFS en RFC via Front Office Dienstverlening Partners van DICT. - Onderhoudsvensters. - Gerelateerde systemen en ontwikkelingen. - Meldkamer GIS systeem ontwikkelaars (CityGis, Tensing, Tedas). - NL-Alert (DICT en One2Many). - KMAR (JIVC). Contacten: Voornamelijk interne contacten, en gemeenten. Inzet in de lijn of project: De inzet is projectmatig. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 01-09-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-03-2021 voor 32 uur per week. 2. Je hebt Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, in een voor deze aanvraag relevante richting. Losse certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. 3. Je hebt In de afgelopen 3 jaar, minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met technisch beheer of informatiemanagement. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt (recente) werkervaring met het ophalen, evalueren en verwerken van informatiebehoefte, bij voorkeur binnen grote (1000+) en complexe (veel gebruikers) organisaties. 2. Je hebt aantoonbare (recente) werkervaring met het inrichten van complexe beheeromgevingen, en het adviseren hierover. 3. Je hebt (recente) werkervaring met het opstellen van functionele specificaties, processen en procedures. 4. Je hebt (recente) werkervaring met netwerk- en systeembeveiliging. 5. Je hebt werkervaring met de Agile werkwijze (SCRUM). 6. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal WO niveau, in een voor deze aanvraag relevante richting is een wens. Losse certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. 7. Je hebt werkervaring binnen de Politie. Competenties: - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen Startdatum: 01-09-2020 Duur: 31-03-2021 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-06-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 24 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technisch Beheerder/Systeemarchitect Burgernet Driebergen
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT32450 Omgeving: Driebergen Startdatum: 1 september (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 maart 2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: week 24 Sluitingsdatum: donderdag 4 juni om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Technisch Beheerder/Systeemarchitect Burgernet voor 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Burgernet is een samenwerking van politie, gemeenten en burgers met als doel de buurt veiliger te maken. Deelnemers ontvangen een bericht wanneer er iets gebeurt in hun omgeving. Daarin krijgt men het verzoek om naar een persoon of voertuig uit te kijken. Wanneer zij iets gezien hebben nemen zij contact op met de politie. Burgernet bereikt circa 2.4 miljoen deelnemers via de kanalen sms-en spraakberichten, de Burgerapp en de social media. Burgernet wordt ingezet bij onder andere diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving, en vermiste personen. In de meeste gemeenten maakt Burgernet ook gebruik van e-mail om burgers te informeren over een verdachte of onveilige situatie. Of om te vragen of men iets gezien heeft in de buurt: we spreken dan van een digitaal buurtonderzoek. Burgernet is een programma onder verantwoordelijkheid van politie, gemeenten, de VNG en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ten behoeve van de uitvoering is er een programmabureau Burgernet. De functioneel/technisch beheerder maakt deel uit van het programmabureau Burgernet. Doelstelling De functioneel/technisch beheerder draagt er zorg voor dat het systeem blijft aansluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen en beschikbaar is. Het zorg dragen voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en het technisch beheer en onderhoud staan centraal in de functie. Functioneel beheer: Algemeen: Intake en afhandeling technische probleem meldingen; Kwaliteitscontrole operationeel gebruik Burgernet; Bestandsbeheer; Melden van systeemproblemen via Ticketing systeem; Communicatie naar gebruikers bij systeemuitval door onderhoud of bij technische problemen; Testen nieuwe releases in acceptatie en productie; ​Ondersteunen gebruikers van politie en gemeenten (helpdeskfunctie). Technisch Beheer: Algemeen: Dagelijkse controle werking systeem, functioneel en performance (BN systeem, netwerk, 0800 centrale, VOIP, Sms, Meldkamers, KMAR, NL-Alert broker; Controle centrale logging; Intake en afhandeling technische probleemmeldingen; Testen nieuwe releases in acceptatie en productie; Configuratiebeheer voor de verschillende actietypen: Burgernet, NL Alert en Politie Alert. Netwerk- en systeembeveiliging; Inrichten van de beheeromgeving Applicatiefbeheer intern: Deelnemersportaal inclusief koppelingen met Burgernet kernsysteem en Burgernetapp; Contentbeheer (bv, ongewenste acties verwijderen, gemeentegegevens bijwerken); (Security) Updates onderliggende CMS inclusief modules testen en uitrollen; Bug fixing; Nieuwe systeemfuncties doorvoeren; Huisstijl-/Vormgevingsaanpassingen doorvoeren; Afstemming hosting onderhoud en SSL certificaten met Intermax. Applicatiefbeheer extern: Afstemming met de diverse leveranciers en partijen; CGI m.b.t Burgernetsysteem; Beheer calls, RFS en RFC via Ticketing systeem, Afstemming onderhoudswindows. M2Mobi m.b.t Burgernetapp: afstemming. Dienst ICT: RFS en RFC via Front Office Dienstverlening Partners van DICT, Onderhoudsvensters. Gerelateerde systemen en ontwikkelingen; Meldkamer GIS systeem ontwikkelaars (CityGis, Tensing, Tedas), NL-Alert (DICT en One2Many), KMAR (JIVC). Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau, in een voor deze aanvraag relevante richting. Losse certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien (kopie diploma vereist). Je hebt in de afgelopen 3 jaar, minimaal 1 jaar werkervaring met technisch beheer of informatiemanagement. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt recente werkervaring met het ophalen, evalueren en verwerken van informatiebehoefte, bij voorkeur binnen grote (1000+) en complexe (veel gebruikers) organisaties (weging 20%). Je hebt recente werkervaring met het inrichten van complexe beheeromgevingen, en het adviseren hierover (weging 20%). Je hebt recente werkervaring met het opstellen van functionele specificaties, processen en procedures (weging 20%). Je hebt recente werkervaring met netwerk- en systeembeveiliging. Je hebt werkervaring met de Agile werkwijze (SCRUM). Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau, in een voor deze aanvraag relevante richting is een wens. Losse certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien (kopie diploma vereist). Je hebt werkervaring binnen de Politie. Competenties: Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
Adviseur ICT Ketenprojecten-Projectcontroller Den Haag
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Adviseur ICT Ketenprojecten-Projectcontroller. Omschrijving werkzaamheden: Adviseur ICT ketenprojecten / senior projectcontroller. Het werk van de adviseur richt zich op drie taakgebieden, te weten: 1. Geven van ICT-advies aan het project gericht op het succesvol uitvoeren van grote ICTprojecten. 2. Vervullen van de project control en quality assurance rol, gericht op de uitvoering van het project en oplevering van producten in overeenstemming met een overeengekomen normenkader. 3. Voeren van de financiële administratie en planning voor zowel de verantwoording van EUsubsidiegelden als financiering vanuit het kasstelsel. Omschrijving taken: 1. Opstellen van de: a. financiële projectrapportages, dashboard rapportage- en concern aansluitrapportages. b. Masterplanning, de financiële planning en de verbinding hiertussen. c. Intercompany verrekening t.b.v. het project. d. Hoofdpuntenrapportage 2. Onderhouden risicologboek en plannen van risicomanagementsessies. 3. Invullen Quality assurance rol bij de op te leveren producten, door het (laten) controleren van de kwaliteit van producten, organiseren van reviews, borgen van resultaten, en het hierover gevraagd en ongevraagd adviseren van de projectleider. 4. Bijdrage leveren aan de subsidieadministratie en -rapportage. 5. Inrichting en ondersteuning bieden bij het voeren van de projectadministratie en PMOprocessen. 6. Toetsen van en adviseren over de inhoudelijke en financiële haalbaarheid van het project als geheel en de deelprojecten afzonderlijk. 7. Adviseren en ondersteunen bij complexe inkoopvraagstukken en aanbestedingen. 8. Adviseren over haalbaarheid en risicomitigerende maatregelen bij de uitvoering van de projecten als geheel. 9. Leveren van ad hoc bijdragen bij het opstellen en behandelen van de Privacy Impact Analyse, BIT-toets en het CIO-oordeel. Samengevat is de adviseur ICT-ketenproject /tevens sr. projectcontroller verantwoordelijk voor: - Het inrichten en voeren van een tijdige en juiste financiële administratie, planning, verantwoording en signalering van knelpunten. - Het uitvoeren van Quality assurance bij de op te leveren producten, door het (laten) controleren van de kwaliteit van producten, organiseren van reviews, borgen van resultaten, en het gevraagd en ongevraagd adviseren van de projectleider. - Het stellen van kaders die bijdragen aan het succesvol uitvoeren van deze grote ICTprojecten. Bovenstaande verantwoordelijkheden dragen op een belangrijke wijze bij aan het succesvol uitvoeren van de projecten VB1 en VB2 binnen de overeengekomen kaders van scope, geld, tijd, kwaliteit. Interviewcriteria: 1. Kandidaat heeft ruime ervaring met deze functie. 2. Kandidaat is gericht op samenwerken. 3. Kandidaat is flexibel vanwege verschillende rollen (adviseur/controller/uitvoerder). 4. Kandidaat is communicatief vaardig. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor gemiddeld 32 uur per week voor de periode tot einde project (voorzien op december 2022). 2. Je hebt een afgeronde WO opleiding die relevant is voor de functie. 3. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met een control-functie in projecten met een ICT component groter dan 5 mln. bij de overheid. 4. Je hebt minimaal 3 jaar specifieke ervaring met adviseren in en over de uitvoering van ICT ketenprojecten. 5. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met de toepassing van EU-subsidies (administratie en control) in projecten. 6. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met quality assurance in grote ICT-projecten. 7. Ter ondersteuning en eventuele back-up van de projectsecretaris heb je minimaal 3 ervaring in het efficiënt uitvoeren en onderhouden van de projectadministratie en inkoop bij de rijksoverheid. 8. Je beheerst MS Excel op het Advanced niveau. 9. Je bent per 1 juli 2020 beschikbaar. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt een afgeronde WO opleiding met specialisatie control of een aan controll verwant vak (bijv. accountancy of quality assurance). 2. Je hebt minimaal 2 jaar relevante ervaring met projectcontrol functies in ICT-projecten binnen het werkgebied van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 3. Je hebt ervaring met het opstellen en adviseren over projectplannen en planningen van grote ICT projecten. 4. Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring met het vervullen van de Quality Assurance rol binnen grote ICT projecten. 5. Je hebt minimaal 1 jaar relevante ervaring met het verzorgen van en adviseren over risicomanagement in grote ICT projecten en het leggen van verbinding met de Masterplanning en het projectbudget. 6. Je hebt minimaal een half jaar relevante ervaring met adviseren en doorlopen van complexe inkooptrajecten van zowel materieel als dienstverlening bij de Rijksoverheid waaronder ook Europese aanbestedingen. 7. Je hebt ruime ervaring (twee jaar of langer) met het vanuit het project coördineren van de BIT-toets en het CIO-oordeel. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 01-07-2020 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 05-06-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 25 2020 via video (Webex) Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Adviseur ICT Ketenprojecten/Projectcontroller Den Haag
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT32449 Omgeving: Den Haag Startdatum: 1 juli 2020 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: Week 25 Sluitingsdatum: Maandag 8 juni om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Adviseur ICT Ketenprojecten/Projectcontroller voor 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: In het kader van de Rijksbrede aanpak van fraude wordt Financial intelligence gebruikt om criminele geldstromen en vermogen in beeld te brengen om criminele feiten te achterhalen en criminele winsten af te pakken, ten behoeve van de ontmanteling van criminele organisaties, en het voorkomen van misbruik met toeslagen door de Belastingdienst. In opdracht wordt er gewerkt aan het verder verbeteren van het proces voor het opvragen van identificerende gegevens van banken door middel van de inzet van het Verwijzingsportaal Bankgegevens (VB). Politie, Bijzondere opsporingsdiensten, FIOD, FIU, OM en de Belastingdienst vorderen en vragen via het VB geautomatiseerd identificerende gegevens op bij financiële instellingen in Nederland. De realisatie van het Verwijzingsportaal Bankgegevens vindt plaats in twee elkaar opeenvolgende projecten. Het project VB1 heeft tot doel om geautomatiseerd identificerende gegevens te vorderen en op te vragen bij banken. De afronding van het project VB1 is gepland in het najaar van 2020 als alle banken en overheidsorganisaties in scope zijn aangesloten op het portaal. Parallel aan het project VB1 is in 2019 gestart met de doorontwikkeling van het VB, genoemd project VB2. Het VB wordt binnen dit project voorzien van nieuwe functionaliteit waardoor naast identificerende- ook aanvullende gegevens gevorderd kunnen worden, zoals saldo- en transactiegegevens De projecten VB1 en VB2 zijn omvangrijk en complex van aard, kennen een grote ICT-component en kennen tevens een hoog politiek afbreukrisico. Gewerkt wordt met een veelheid aan belanghebbenden en organisatieculturen. Om succesvol te zijn moet het project nauw samenwerken met publieke en private partijen in de bankensector, de veiligheidsketen en de Belastingdienst. De projecten VB1 + VB2 hebben per direct behoefte aan een adviseur ICT-ketenprojecten / senior projectcontroller die op een breed gebied van ICT-advies, projectcontrol en quality assurance, financiën en business control een belangrijke bijdrage levert aan het succesvol uitvoeren van een omvangrijk en complex ICT-project. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij de bestaande werkwijze voor het project VB1 kan voortzetten en afronden en daarnaast dat de werkwijze voor VB2 grotendeels conform VB1 wordt ingericht en uitgevoerd. Het project VB1 wordt deels gefinancierd met EU-subsidie. Voor het project VB2 loopt een EUsubsidieaanvraag Taken/werkzaamheden: Het werk van de Adviseur richt zich op drie taakgebieden, te weten: Geven van ICT-advies aan het project gericht op het succesvol uitvoeren van grote ICTprojecten; Vervullen van de project control en quality assurance rol, gericht op de uitvoering van het project en oplevering van producten in overeenstemming met een overeengekomen normenkader; Voeren van de financiële administratie en planning voor zowel de verantwoording van EUsubsidiegelden als financiering vanuit het kasstelsel. ICT-ketenproject advies Van de kandidaat wordt een groot inlevingsvermogen verwacht om ontwikkelingen op het gebied van techniek, wetgeving, governance en implementatie binnen het project en in de keten met elkaar in verband te brengen. Rapportages, issues en bevindingen binnen het project worden beoordeeld op hun impact op de totale masterplanning van het project en op de projectrisico’s. Op basis van deze bevindingen adviseert de kandidaat de deelprojectleiders, projectmanagement (en indirect) de opdrachtgevers over de uitvoering van het grote ICT-ketenproject. Project control en quality assurance Van de kandidaat wordt een belangrijke bijdrage verwacht bij het beheerst en conform plan uitvoeren van het project en de kwaliteit van de opgeleverde producten door proactief mee te denken in haalbaarheid en te adviseren over planningen, relaties tussen activiteiten, risico’s en te hanteren normen- en toetsingskaders (waaronder BIT, BIR, privacy, projectmanagement). Financiële administratie en planning Van de kandidaat wordt verwacht dat er een volledige en accurate projectadministratie wordt gevoerd ter verantwoording van de kosten in relatie tot de gedane inspanningen en opgeleverde producten. Het gaat hierbij om de rechtmatige verantwoording van EU-subsidiegelden en de aansluiting op de concernadministratie van het ministerie van JenV. Op basis van de deelplannen en voortgang wordt proactief bepaald of het project uitgevoerd wordt binnen de overeengekomen financiële kaders. De kandidaat ondersteunt voorts de projectsecretaris bij complexe inkoopvraagstukken, het gebruik van rapportage- en analysetools en werkt nauw samen met de subsidieadviseur in het opstellen van de EU-subsidierapportages. Binnen de inhuurperiode valt tevens het afsluiten van het project VB1. Taken: Opstellen van de: a. financiële projectrapportages, dashboard rapportage- en concern aansluitrapportages b. Masterplanning, de financiële planning en de verbinding hiertussen c. Intercompany verrekening t.b.v. het project d. Hoofdpuntenrapportage Onderhouden risicologboek en plannen van risicomanagementsessies Invullen Quality assurance rol bij de op te leveren producten, door het (laten) controleren van de kwaliteit van producten, organiseren van reviews, borgen van resultaten, en het hierover gevraagd en ongevraagd adviseren van de projectleider. Bijdrage leveren aan de subsidieadministratie en -rapportage. Inrichting en ondersteuning bieden bij het voeren van de projectadministratie en PMOprocessen. Toetsen van en adviseren over de inhoudelijke en financiële haalbaarheid van het project als geheel en de deelprojecten afzonderlijk. Adviseren en ondersteunen bij complexe inkoopvraagstukken en aanbestedingen. Adviseren over haalbaarheid en risicomitigerende maatregelen bij de uitvoering van de projecten als geheel. Leveren van ad hoc bijdragen bij het opstellen en behandelen van de Privacy Impact Analyse, BIT-toets en het CIO-oordeel. Samengevat is de adviseur ICT-ketenproject /tevens sr. projectcontroller verantwoordelijk voor: Het inrichten en voeren van een tijdige en juiste financiële administratie, planning, verantwoording en signalering van knelpunten. Het uitvoeren van Quality assurance bij de op te leveren producten, door het (laten) controleren van de kwaliteit van producten, organiseren van reviews, borgen van resultaten, en het gevraagd en ongevraagd adviseren van de projectleider. Het stellen van kaders die bijdragen aan het succesvol uitvoeren van deze grote ICTprojecten. Bovenstaande verantwoordelijkheden dragen op een belangrijke wijze bij aan het succesvol uitvoeren van de projecten VB1 en VB2 binnen de overeengekomen kaders van scope, geld, tijd, kwaliteit. Functie eisen KNOCK-OUT: Je bent voor gemiddeld 32 uur per week voor de periode tot einde project (voorzien op december 2022). Je hebt een afgeronde WO opleiding die relevant is voor de functie. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met een control-functie in projecten met een ICT component groter dan 5 mln. bij de overheid. Je hebt minimaal 3 jaar specifieke ervaring met adviseren in en over de uitvoering van ICT ketenprojecten. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met de toepassing van EU-subsidies (administratie en control) in projecten. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met quality assurance in grote ICT-projecten. Je hebt minimaal 3 ervaring in het efficiënt uitvoeren en onderhouden van de projectadministratie en inkoop bij de rijksoverheid. Je beheerst MS Excel op het Advanced niveau. Je bent per 1 juli 2020 beschikbaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt een afgeronde WO opleiding met specialisatie control of een aan controll verwant vak (bijv. accountancy of quality assurance). Je hebt minimaal 2 jaar (bij voorkeur meer dan 6 jaar) relevante ervaring met projectcontrol functies in ICT-projecten binnen het werkgebied van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Je hebt ervaring met het opstellen en adviseren over projectplannen en planningen van grote ICT projecten. Je hebt minimaal 3 jaar (bij voorkeur meer dan 6 jaar) relevante ervaring met het vervullen van de Quality Assurance rol binnen grote ICT projecten. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) relevante ervaring met het verzorgen van en adviseren over risicomanagement in grote ICT projecten en het leggen van verbinding met de Masterplanning en het projectbudget. Je hebt minimaal 6 maanden (bij voorkeur meer dan 2 jaar) relevante ervaring met adviseren en doorlopen van complexe inkooptrajecten van zowel materieel als dienstverlening bij de Rijksoverheid waaronder ook Europese aanbestedingen. Je hebt ruime ervaring (twee jaar of langer) met het vanuit het project coördineren van de BIT-toets en het CIO-oordeel.
Data Architect Groningen
Het team Informatievoorziening (IV) is onderdeel van de afdeling Bedrijfsvoering en voert regie op exploitatie en verandering, zodat de informatievoorziening maximaal aansluit op de bedrijfswensen en de formele vereisten (bijvoorbeeld Archiefwet).Opdrachtomschrijving:1. Vertaalt informatie naar impact op IV-landschap en daadwerkelijk ontsluiten historische en actuele data2. Coördineren van het realiseren en behouden van de datakwaliteit van CVW volgens gestelde normen.3. Verantwoordelijk voor de bewaking van de datakwaliteit en adresseren datakwaliteit issues.4. Opstellen en agenderen van verbeterplannen aangaande de datakwaliteit.5. Rapporteren over datakwaliteit bij data owners en het adresseren van issues hierover bij data owner.6. Stelt kwaliteitsnormen aan fysiek datamodel ten behoeve van schone en efficiënt werkende systemen.7. Werkt nauw samen met informatie analist aan het vertalen van historische en actuele data naar gewenst informatie 8. Beschrijft procedures tav registreren in en ontsluiten van, data uit verschillende bronnen9. Test en implementeert10. Registreert en ontsluit data uit verschillende bronnen11. Voert eventueel data migraties uitWat zien wij graag terug in het profiel van de kandidaat: Afgeronde opleiding (bachelor) in de richting van bedrijfskundige informaticaAantoonbaar kundig met Information Security Foundation (ISO/IEC 27002), ITIL Foundation, ITSM FoundationAantoonbare kennis van technische informaticaAantoonbare kennis op het gebied van (data) architectuurCompetenties: AnalyserenCreativiteitNetwerkenOmgevingsbewustzijn & OrganisatiesensitiviteitOvertuigingskrachtPlannen en organiserenIn Groningen moet iedereen veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan. Daarom werkt Nationaal Coördinator Groningen (NCG) aan het onderzoeken en versterken van gebouwen in het aardbevingsgebied. Het gaat om preventief versterken. Zo kunnen bewoners en gebruikers het gebouw veilig verlaten bij een zware aardbeving. NCG werkt hiervoor samen met de gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en het Rijk.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Senior full stack Java developer Den Haag
Onze klant werkt naar aanleiding van haar ambities, datastrategie en knelpunten in het huidige IV - en ICT-landschap, doelgericht en stapsgewijs, toe naar een nieuwe werkwijze rondom het registreren, vaststellen, toepassen en analyseren van (feit-) gegevens. Als Java developer bouw je mee aan PoC's in een scrumteam (architect, Java developer, BPMN developers, ESB developers, business analisten, product owner) om event-driven het nieuwe registreren van beweringen en het vaststellen van feiten, toepassen in een proces (toetsen, analyseren en handhaven); hoe sluit het aan op het bestaande landschap, wat zijn de kansen, sterktes en zwaktes van de aanpak. De aanpak is experimenteren en verkennen, als voorbereiding op een toekomstig applicatielandschap. Qua persoonlijkheid zoeken we een echte teamplayer die de wensen van de stakeholders begrijpt en het leuk vindt om complexe puzzels op te lossen samen met senior collega's. Technisch overzicht De verschillende componenten (process-engine, toets-service, registers) zijn stand-alone componenten. De process-engine en beide registers zijn gerealiseerd in Java met behulp van Spring Boot. De toets-service is gerealiseerd met BeInformed. De registers zijn gerealiseerd met behulp van Graph database Neo4J. Dit betekent dat de componenten los van elkaar zijn te deployen, op verschillende servers of in verschillende containers. Een dergelijke modulariteit biedt grote voordelen voor wat betreft beheer(s)baarheid van de oplossing. Functie eisen: • Ruime ervaring met Java en de frameworks Spring en Hibernate, ervaring met testing frameworks zoals JUnit; • Ervaring met SQL, REST, Microservices en CI/CD; • Ervaring met Maven, Git, Gradle, IntelliJ, Docker, Kubernetes en Atlassian Stack; • Kennis van Agile, Scrum en DevOps; bij voorkeur kennis van Cloud, bij voorkeur kennis vcan Graph databases. • Java SE 8 en 11 programmer ceritficate. • Java SE; OO development; Spring (4); Angular. • Architectuur en ontwerp (Enterprise) complexe Java-based systemen. • Ontwerp en implementeren Java-based solutions met gebruik van de laatste technologieën. • Nederlandstalig en in Nederland wonend. Functie wensen: • HBO of WO denk- en werkniveau; • Agile werken; • Kennis van/ervaring met e-overheidstandaarden zoals ebMS en WUS; • Kan business en IT adviseren over scenario’s en alternatieven. Kennis van het volgende is een pre: • Portal technologieën: jsr168/jsr286/CMIS/WSIBP/WSRB/SAML; • Eclipse IDE; • Tomcat / JBoss/Linux; • Java 8-11, JBoss, Spring (-MVC, -Boot, -Rest, - Cloud), JavaScript, Jenkins, Sonar, Maven, JUnit, Cucumber, Selenium, MongoDB, Elastic Search; Angular, Graph database technologieen, bvk.Neo4J; • SOA en Webservices met SOAP / REST /OpenSocial; • Ervaring met deployment op applicatie servers zoals Jetty, Tomcat, JBoss in enterprise omgevingen; • Java EE, Maven; • Gegevensuitwisseling binnen de e-overheid middels digikoppeling, digilevering, digimelding, diginetwerk en digipoort; • Vue.js (front-end development) en Apache Kafka. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 15 juni 2020, 36 uur per week Einddatum: 31 mei 2021, 12 maanden met optie op verlenging Recruiter: Greg Haime, recruiterGH@itaq.nl, 0610561192 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterGH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Domein Architect Den Haag
Voor onze opdrachtgever in Den Haag zijn we op zoek naar een Senior Domeinarchitect Startdatum: 3 juni Einddatum: 3 december Inzet: 36 uur per week Richttarief: € 95,- Door de wijze van aansturing gezien de te verrichten werkzaamheden en aanverwante omstandigheden is het niet gewenst dat ZZP’ers worden voorgesteld. OPDRACHT De domeinarchitect levert een bijdrage aan het op effectieve wijze gecontroleerd en in samenhang doorvoeren van IV-veranderingen, binnen geldende (Rijksbrede en departementale) kaders, gericht op de doelstellingen van BZ. De domeinarchitect draagt bij aan het samenstellen van deze kaders en het beleid, maar de primaire taak zit in het toepassen ervan. In dit kader is de domeinarchitect verantwoordelijk voor het opstellen van de globale architectuurschetsen (GAS) en het controleren van de project start architectuur (PSA). De domeinarchitect werkt de I-architectuur (applicaties, gegevensopslag en infrastructuren) verder uit waarmee de bedrijfsprocessen van een organisatieonderdeel als geheel of van een materiegebied zoals Security of HR kan worden ondersteund. De domeinarchitect samen met een team van architecten en anlisten werkzaam voor specifieke bedrijfsonderdelen van BZ en daarnaast themagewijs op domeinoverstijgende onderwerpen als informatiebeveiliging, toegang, autorisatie en authenticatie. Adviseren van de BZ organisatieonderdelen (business) bij (door)ontwikkeling van de informatievoorziening • Adviseren van de CIO en het management van BZ inzake IV-vraagstukken • Ontwikkelen en beheren domeinarchitectuur en/of doelarchitecturen, bestaande uit een representatie van de huidige en toekomstige informatiearchitectuur van het domein of thema, voorzien van richtinggevende principes • Bijdragen aan totstandkoming en (door)ontwikkeling van Enterprise Architectuur • Opstellen van globale architectuurschetsen (GAS) in overleg met business, IVRegie en (eventueel) leveranciers ten behoeve van een scherpe vraagarticulatie en vroegtijdig zicht op een globale oplossingsrichting • Toetsen van projectdeliverables aan de PSA en wijzigingsinitiatieven aan het architectuurkader en daarover rapporteren • Onderhouden van contacten bij de business en afstemmen van architectuur met business en IT leveranciers • Bijdragen aan: planvorming en rapportage over de architectuurfunctie van BZ, • informatieplanning en informatiestrategie van de directies en aan de vorming van i-Beleid • Analyseren van technologische ontwikkelingen en adviezen geven over de toepassing binnen het domein • Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van rijksdienst brede standaards voor de (informatie)architectuur van dit domein in interdepartementale, rijksbrede gremia Werkzaamheden vallen onder DBV (zie onder)Dir DBV/IV De domeinarchitect legt verantwoording af aan het afdelingshoofd van DBV/IV over de bruikbaarheid en toepasbaarheid van de ontwikkelde IV-producten en diensten en heeft een functionele relatie met de lead architect. Neemt beslissingen bij de inrichting van architectuurkaders en bij het doorvoeren van de toepassing ervan. Er wordt gewerkt op basis van strategische beleidslijnen. De domeinarchitect is verantwoordelijk voor het tot stand brengen en onderhouden van de domeinarchitectuur, in lijn met de business doelen, de Enterprise Architectuur en i-strategie van BZ. domeinarchitect onderhoudt contacten met o.a. • Teamcoordinator architectuur voor afstemmen voortgang architectuur en architectuurissues • Projectmanagers, om kaders en standaarden mee te geven en te bewaken en om draagvlak daarvoor te verwerven • Solutionarchitecten om kaders inhoudelijk af te stemmen en toe te lichten • Lijnmanagers binnen BZ om adviezen te geven over de inrichting en samenhang van de business en informatiearchitectuur in lijn met de business doelen • Vakgenoten interdepartementaal om ontwikkelingen op informatietechnologie uit te wisselen. • Werkt nauw samen met de Business Consultants en de andere deelnemers in de businessteams. EISEN Bachelor Bedrijfskundige Informatica. WO, bij voorkeur bestuurlijke informatiekunde Gecertificeerd TOGAF Minimaal 2 jaar gedegen kennis van Enterprise Architectuur Rijk (EAR), Minimaal 2 jaar ervaring met Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA), Minimaal 2 jaar kennis en ervaring met Rijksstandaarden (forum standaardisatie) en marktontwikkelingen op gebied van ICT in brede zin WENSEN Compententies: Organisatiesensitiviteit • Analyseren • Overtuigingskracht • Netwerken • Omgevingsbewustzijn • Plannen en organiseren • Creativiteit • Klantgerichtheid Aanvullende kennis: • Bekend met belangrijke ontwikkelingen op terrein van ICT bij het Rijk, zoals Cloud computing, bouwstenen e-Overheid, basisregistratiesgenerieke ICT Rijk en digitale • In staat om draagvlak te krijgen voor de adviezen, maar ook voor de grenzen van de architectuur. • Kennis op het gebied van logische en fysieke toegang, Identity & Access management en informatiebeveiliging (Baseline informatiebeveiliging Rijk (BIR), Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO)) en de implicaties hiervan op de informatievoorziening. • Information Security Foundation Based on ISO/IEC 27002 Overige functiewensen: Adviesvaardigheid op het vlak van complexe en multidisciplinaire - BZ-brede- ontwikkelings- en veranderingsprocessen In staat om draagvlak te krijgen voor de adviezen, maar ook voor de grenzen van de architectuur. Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk donderdag 28 mei 15.00uur in ons bezit te zijn.
Senior Test Consultant Den Haag
De afdeling informatievoorziening bevindt zich in een transitieproces naar Agile / Dev Ops werken. We zijn daarom op zoek naar een Senior Test Consultant die aantoonbare kennis heeft met Agile en Dev Ops processen. Daarnaast dient de testconsultant ervaring te hebben met Continuous Delivery / Continuous Integration processen. Bij het uitvoeren van het testproces zijn de taken als volgt: • Adviseren in de transitie naar Agile teams. • Adviseren in de transitie naar Dev Ops. • Advies in Continuous Delivery / Continuous Integration processen. • Uitbouwen van kennis m.b.t. IT testen in Agile / Dev Ops teams • Analyseert en registreert resultaten van afzonderlijke testactiviteiten. • Voert testwerkzaamheden onder tijdsdruk uit en bewaakt de uitvoering van noodzakelijke werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het testen van software zodat die voldoet aan de vooraf gestelde wensen en eisen. • Adviseert en ondersteunt bij de toepassing van testtechnieken. • Draagt kennis over aan de organisatie van de aanbestedende diensten. • Werkt volgens de bouw- en beheerrichtlijnen en documentatiestandaards van de aanbestedende diensten. Het leveren van bijdragen aan projecten: • Neemt deel aan relevante (project)overlegvormen, intern en extern met leveranciers, vertegenwoordigt daarbij de aanbestedende diensten, en draagt hierbij het beleid en beheer van de organisatie uit. • Draagt bij aan de uitvoering en implementatie van vastgesteld beleid. • Voert kwaliteitscontroles uit op projectproducten. • Participeert in projectevaluaties specifiek gericht op de effectiviteit van de testinspanning en testresultaten en gegevensstromen met een gevarieerdheid in diversiteit en problematiek. Functie eisen: • HBO / HBO +, technische richting, voorkeur voor IT. • Tmap, ISEB of ISTQB gecertificeerd. • Tenminste 5 jaar werkervaring met IT testen in een grotere organisatie. • Tenminste 5 opdrachten voltooid met ervaring IT systeemtesten. • Tenminste in 3 opdrachten gewerkt met softwareproducten op het gebied van (geautomatiseerd) testen zoals Oracle ATS, Fitnesse en Selenium. • Tenminste in 3 opdrachten gewerkt in Agile/Scrum werkmethodiek. Certificaat noodzakelijk. • Tenminste 5 jaar aantoonbare ervaring met Agile/Scrum werken. • Tenminste 5 jaar aantoonbare ervaring met Dev Ops werken. • Tenminste in 3 projecten ervaring opgedaan m.b.t. Continuous Delivery / Continuous Integration. • Kennis Nederlandse taal (schrijven, lezen en lezen), tenminste niveau B1. Functie wensen: • Resultaatgericht • Plannen en organiseren • Voortgangscontrole • Prestatie motivatie • Stress bestendig • Flexibiliteit • Bij voorkeur ervaring met werken en projecten Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 15 juni 2020, 36 uur per week Einddatum: 14 juni 2021, 12 maanden met optie op verlenging Recruiter: Greg Haime, recruiterGH@itaq.nl, 0610561192 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterGH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Senior Siebel Configurator Den Haag
We zoeken een Senior Siebel Configurator binnen de afdeling informatievoorziening (IV) voor het systeem INDiGO. De Senior Siebel Configurator heeft als taak om ondersteuning te bieden van collega’s bij complexe IT vraagstukken. Daarnaast houdt hij zich bezig met het uitvoeren van reviews en het adviseren over (verbeteringen van) oplossingen. Hij is in staat om over applicaties heen te kunnen kijken om tot een totaaloplossing te komen. Tevens is een belangrijke taak het implementeren van complexe vraagstukken in Siebel. Functie-eisen (knock-out): • Tenminste 3 opdrachten uitgevoerd met elk van onderstaande competenties: SQL; Siebel Workflow; EAI; eScript • Tenminste 1 Siebel training/certificering voltooid • Minimaal 5 jaar ervaring Siebel Tools • Kennis Nederlandse taal (schrijven, lezen en lezen), tenminste niveau B1 Functie Wensen: • Ervaring in Case Management • Ervaring in regel gestuurde omgevingen • Ervaring met OpenUI • Ervaring met EIM • Bekend met diverse vormen van software ontwikkeling: Waterval, Agile en DevOps Als je voldoet aan het profiel graag per gestelde eis puntsgewijs een korte motivatie hoe je aan de eis voldoet. Dit versnelt het proces. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 15-06-2020, 36 uur per week Einddatum: 31-05-2021, optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Nitesh Bhoep, 06-47180874, recruiterNB@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterNB@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Teammanager Shared Services Arnhem
Voor TenneT in Arnhem ben ik op zoek naar een Teammanager Shared Services.Startdatum: 15 juni 2020 Einddatum: 30 juni 2021 Inzet: 40 uur in de week Duur: minimaal één jaar FunctieBe a partner for Generic and Strategic IT, to support them for the security of all IT services, from e.g. SCADA systems to e.g. ERP systems and for the supply desk (managing frame contracts for IMC) • Responsible for workplaces, mobile services, unified communications and related commodity IT-services that all TenneT employees need. • Steer external suppliers for services that are outsourced. • Act as a role model and create the right context for employees to show the desired mind-set and behaviour in line with TenneT’s leadership profile (Connection, Ownership and Courage) • Active participation in creating a safe working environment for himself/herself, for colleagues and for contractorsVereistenBachelor/Master degree and multiple years of relevant working experience (IT); • Knowledge and experience of workplace management and mobile services, supplier and contract management, senior supplier role in projects and providing security services like SOC (Security Operations Centre), SIEM (Security Incident and Event Management) and IAM (Identity and Access Management) • Customer oriented • Pragmatic approach and continuity focus • Able to manage multiple services in parallel • Excellent language skills in both German/Dutch and English (written and oral) • Willingness to frequently travel domestically and internationally
Sparx Enterprise Architect Beheerder-Ontwikkelaar Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Sparx Enterprise Architect Beheerder-Ontwikkelaar. Omschrijving opdrachtgever: Elke dag werken ruim 150 data specialisten in Utrecht aan het nieuwe digitale platform NS. In de Azure cloud zetten wij met Nifi, Informatica, DataVault en PowerBI de meest geavanceerde tooling in om zo veel mogelijk waarde uit data te halen. We ontsluiten meer dan 160 bronnen naar één groot datafundament. Deze data, de dashboards, modellen en andere informatieproducten ondersteunt de ambitie van een data-gedreven NS. In de ontwikkelprocessen wordt de modeleertool Sparx Enterprise Architect een steeds centralere component. Omschrijving opdracht: De medewerkers van D&A zijn specialisten in data organiseren, bewerken en – samen met onze businesspartners – omzetten naar informatie voor sturing, personalisatie en optimalisatie. In nauwe samenwerking met onze businesspartners faciliteren we de digitale transformatie voor tevreden reizigers en medewerkers. Deze transformatie versnellen we door het programma ACE (Adoptie Cloud Ecosysteem). Samen slimmer en sneller door beter datagebruik is onze inzet met ACE. Alle data van NS samengevoegd in één effectief en privacy-proof datafundament met slimme toepassingen. Hierbij maken we gebruik van moderne wendbare (cloud) technologie, maar ook up-to-date NS-procesbeschrijvingen. Gewenst profiel: - Je beschikt over een afgeronde Hbo/WO-opleiding, bij voorkeur in een technische/ICT richting. Daarnaast heb je minimaal 3+ jaar ervaring als applicatiebeheerder/ontwikkelaar (aantoonbaar). Kennis en praktijkervaring op het gebied van: - Minimaal 2 jaar Sparx Enterprise Architect ervaring (v13/v14/v15). Binnen EA kennis van: - Autorisatiebeheer (gebruikers). - Release Management/OTAP deployment. - Versiebeheer – baselines. - EA SQL-scripts/queries. - Database connections. - DLL-genereren. - Gedegen kennis voor technische ondersteuning upgrades/incidenten. - Technische beheerplan/handleiding opstellen en uitwerken gebruikerswensen naar inrichtingskeuzes Sparx Enterprise Architect. - Actionscript kunnen aanpassen t.b.v. codegeneratoren voor DDL – dus de scripts waarmee direct vanuit EA de databasetabellen worden gegenereerd. - Kennis van conceptuele, logische en fysieke datamodellen is een pré. - Kennis van modeleertalen zoals UML en Archimate is een pre. - Kennis van architecture frameworks, zoals bijvoorbeeld Archimate, TOGAF en Zachman is een pre. - Ervaring met Opleiding en coaching van (nieuwe) medewerkers die met EA aan de slag gaan. - Kennis van andere EA functionaliteiten (naast kennis van conceptuele, logische en fysieke datamodellen). We zoeken iemand die geschikt is om in een “green-field” te werken. De kandidaat moet ervaring hebben in standaard EA maar ook in staat zijn om nieuwe functionaliteit en technische add-ons op te zetten en in te richten naar de behoefte van de gebruikers. Gedrag: - Pro-actieve instelling. - In zijn staat om advies te geven omtrent best-practices voor EA binnen de NS-omgeving. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring, integriteitsverklaring en vragenlijst). 2. Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad. 3. Je bent in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden). 4. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar Sparx Enterprise Architect ervaring (v13/v14/v15). 5. Je beschikt aantoonbaar over technische beheerplan/handleiding opstellen en uitwerken gebruikerswensen naar inrichtingskeuzes Sparx Enterprise Architect. 6. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met het kunnen aanpassen van actionscript t.b.v. codegeneratoren voor DDL. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 08-06-2020 Duur: 31-12-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-05-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: digitaal in de week van 1 juni. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Oracle ODI ETL ontwikkelaar Utrecht
Opdrachtbeschrijving:De ontwikkelaar speelt een cruciale rol in het backend scrumteam van het BICC. In kort cyclische iteraties realiseert het scrumteam de informatieproducten in het Data Warehouse. De specialist ontwikkelt de Data Warehouse producten conform de functionele specificaties van de BI informatieanalist. De specialist dient in staat te zijn de BI informatieanalist uit te dagen op basis van de gemaakte keuzes in het ontwerp. De ODI ontwikkelaar is onderdeel van het scrumteam en is verantwoordelijk voor:De realisatie van een DWH met behulp van ODI gebaseerd op het Data Mart ontwerp van de BI informatieanalist;Het ondersteunen en begeleiden van andere ontwikkelaars in het team;Het uitvoeren van de unit/systeem test;Het voorbereiden en ondersteunen van de implementatie;Het adviseren van het team bij het kiezen van de juiste technische oplossingen binnen de kaders van de architectuur;Achtergrond van de opdrachtHet BICC Rechtspraak werkt met een Agile DevOps team en is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en ontwikkeling van het Data Warehouse en de rapportage- en analyseomgeving. Daarnaast worden landelijke bestuurlijke dashboards door het BICC ontwikkeld op basis van de informatiebehoefte van leidinggevenden in de Rechtspraak. Zo voert het BICC op dit moment het Project Doorlooptijden uit waarmee inzicht wordt verschaft in de doorlooptijd en werkvoorraad van rechtszaken afgezet tegen nieuwe standaarden per zaakstroom en zaaktraject. De Rechtspraak heeft zichzelf als doel gesteld sturing op doorlooptijden en sturing op de afhandeling van zaken de versterken door gerechten meer inzicht te bieden d.m.v. goed bruikbare dashboards.Harde (knock-out) eisen:Je beschikt over hbo/wo werk- en denkniveau;Gecertificeerd: Oracle Certified Professional en/of Microsoft Certified Program Developer;Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met ETL Ontwikkeling, Oracle Data Integrator (ODI);Je hebt aantoonbare ervaring met Agile softwareontwikkeling/SCRUMOverige wensen/vereisten:Minimaal per 1 juli beschikaar. Bij voorkeur al half juni 2020 (36 uur per week)Sterk ontwikkeld analytisch vermogenGoede communicatieve vaardighedenHoog kwaliteitsbewustzijn en samenwerking
Adviseur Privacy en Gegevensdeling Sociaal Domein en Zorg en Veiligheid Den Haag, landelijk
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Adviseur Privacy en Gegevensdeling Sociaal Domein en Zorg en Veiligheid. Omschrijving opdrachtgever: De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor burgers die kampen met meervoudige problematiek in het sociaal, zorg, en veiligheidsdomein. Voorbeelden daarvan zijn de aanpak personen verward gedrag, de aanpak van mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen, multi-probleemgezinnen en de integrale aanpak voor mensen met complexe problematiek in de zorg- en veiligheidshuizen. Centraal element in deze aanpakken is dat partijen uit sociaal, zorg-, en veiligheidsdomein samenwerken om de betreffende persoon of het gezin te ondersteunen op weg naar participatie en zelfredzaamheid. Doel daarbij is ook dat de veiligheid van de persoon en zijn omgeving verbeterd. Ook bij de aanpak van mensenhandel en ondermijning is steeds vaker sprake van samenwerking tussen partijen uit verschillende domeinen, omdat daders vaak misbruik maken van de kwetsbaarheid van mensen om hen uit te buiten of voor hen strafbare feiten uit te laten voeren. Voor de samenwerking is het uitwisselen van informatie tussen partijen. Deze informatieuitwisseling stelt de professionals voor veel vragen als het gaat om welke informatie zij met wie mogen uitwisselen. Die vraag is ook niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Partijen uit verschillende domeinen hebben te maken met verschillende juridische kaders over de gegevensverwerking en privacy. Voor sommige beroepsbeoefenaren gelden nog specifieke regels, omdat zij een wettelijk beroepsgeheim kennen. Daarnaast is regelgeving rond gegevensverwerking vooral toegesneden op bilaterale gegevensuitwisseling, en geeft zij nauwelijks handvatten voor multilaterale samenwerking. De afgelopen 5 jaar zijn er echter diverse initiatieven ontstaan waar partijen op landelijk niveau afspraken hebben gemaakt en instrumenten hebben ontwikkeld om de praktijk te ondersteunen bij het goed inrichten van de gegevensverwerking en zodoende professionals meer duidelijkheid te bieden over de gegevens die zij mogen uitwisselen bij samenwerking en onder welke voorwaarden. Het gaat dan concreet om de instrumenten die ontwikkeld zijn door de werkgroep gegevensdeling en privacy Zorg en Veiligheid, en de manifestpartners ‘In goed vertrouwen’. Daarnaast heeft het Rijk wetgeving in voorbereiding om een aantal wettelijke knelpunten op te lossen (UPP). Die wetgeving moet erin voorzien dat er een beter juridisch kader komt voor de gegevensverwerking en uitwisseling bij samenwerking rond personen of gezinnen die kampen meervoudige problematiek in het sociaal, zorg-, en veiligheidsdomein. Begin 2020 ligt er een conceptwetsvoorstel dat de consultatie- en adviesfase in gaat. Eind 2020 moet het wetsvoorstel naar de Kamer. Het is de ambitie van de opdrachtgevers om in 2020: - Het wetsvoorstel UPP in het najaar van 2020 naar de Kamer te versturen. - De instrumenten die in de afgelopen paar jaar zijn ontwikkeld voor de zorg- en veiligheidshuizen breed toepasbaar te maken binnen het sociaal, zorg-, en veiligheidsdomein. - Het gebruik en de implementatie van de instrumenten breed te stimuleren en regio’s en organisaties te ondersteunen bij het goed inrichten van de gegevensverwerking, en zodoende professionals duidelijkheid te bieden over de gegevens die zij mogen uitwisselen bij samenwerking en onder welke voorwaarden. Omschrijving opdracht: – Als extern adviseur bij te dragen aan de ontwikkeling van het wetsvoorstel UPP. – Een beweging op gang te brengen gericht op een goede inrichting van de gegevensverwerking door o.a.: x Het breder toepasbaar maken van ontwikkelde instrumenten. x Het bevorderen van de toepassing van die instrumenten in de praktijk o Het ondersteunen van regio’s bij de toepassing van die instrumenten. x Een verbindende rol te vervullen tussen initiatieven en nieuwe thema’s mbt vraagstukken in het sociaal, zorg en veiligheidsdomein. Gesprekken: Geplande datum eerste gesprek 12-06-2020, van 10:00 tot 13:00 uur. In verband met de coronacrisis zullen de gesprekken via videobellen gehouden worden (via MS Teams). Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek. 2. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag. 3. Je hebt minimaal WO werk- en denkniveau. 4. Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare kennis van en ervaring met privacy- en gegevensdeling het domein Zorg en Veiligheid/Sociaal Domein. 5. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het wetgevingstrajecten, in het bijzonder privacywetgeving. 6. Je hebt aantoonbaar relevant netwerk (directeuren en privacy-functionarissen) bij gemeenten en ketenpartners (bijvoorbeeld OM, Politie, GGZ, Zorg- en veiligheidshuizen). 7. Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare ervaring met complexe veranderprocessen waarin partijen met strijdige belangen samengebracht moeten worden. 8. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met de werkwijze van de VNG. 2. Communicatieve vaardigheid: het geven van presentaties, voorzitten van vergaderingen. 3. Je hebt een actief landelijk en regionaal netwerk binnen de volgende categorieën organisaties: A. Binnen de VNG. B. Binnen gemeenten. C. Binnen de Rijksoverheid/Ministeries. D. binnen beroepsorganisaties. E. Binnen belangenkoepels van ketenpartners. F. Binnen privacyorganisaties (bijvoorbeeld AP). 4. Je hebt aantoonbare juridische ervaring met privacywetgeving, in het bijzonder in het domein Zorg en Veiligheid en/of Sociaal Domein. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag, landelijk Startdatum: per direct Duur: 31-12-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 05-06-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zie gesprekken Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Inrichter Zaaksysteem Amstelveen
Voor Gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een Inrichter Zaaksysteem. Omschrijving opdrachtgever: De afdeling A&I bestaat uit de teams Advies & Projecten, Infrastructuur en Servicedesk, Applicatiebeheer, Informatievoorziening en Basisinformatie. A&I is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud, het projectmanagement en advies voor de (documentaire) informatievoorziening van de gemeente AA. Als inrichter zaaksysteem ben je werkzaam bij het team Applicatiebeheer dat bestaat uit vijftien medewerkers. Als zaaksysteem inrichter ben je verantwoordelijk voor het up to date houden van de kernapplicatie InProces ('het zaaksysteem') van Brein. Je werkt samen in een team van 6 andere inrichters, functioneel en technisch beheerders en testers. Het zaaksysteem ondersteunt documentmanagement, contentmanagement en documentgeneratie en zorgt in veel gevallen voor werkprocesondersteuning. Je bent verantwoordelijk voor de inrichting, continuïteit en kwaliteit van InProces. Je belangrijkste taken zijn: - Upgrade van de ingerichte werkprocessen, webformulieren, sjablonen en stuurgegevens. - Oplossen, opvolgen en documenteren van incidenten die samenhangen met de upgrade van InProces. - In kaart brengen en opstellen van testscenario’s t.b.v. de upgrade van bestaande werkprocessen. - Identificeren en rapporteren van problemen en bedreigingen. - Verwerken van informatieverzoeken en ondersteuning. - De opdracht loopt tot 1 september 2020 en er is een mogelijkheid tot verlenging Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend. Gewenst profiel: - Je hebt een HBO-werk- en denkniveau. - Je hebt minimaal 2 jaar gemeentelijke werkervaring als inrichter zaaksysteem op een ict afdeling. - Je hebt toegepaste ervaring met Brein - InProces (2.10 t/m 2.13), Proces Analyse en modellering, Koppelingen met Squit, Suite4Sociaal, CARel. GBA-V, Digi-d, MijnOverheid. - Je hebt ervaring met Agile, Scrum, Devops. - Jij bent klantgericht en accuraat. - Je neemt initiatief en kunt heel goed samenwerken. - Je hebt goede communicatieve vaardigheden en een groot inlevingsvermogen. Gesprekken: De gesprekken worden gevoerd op woensdag 3 juni 2020 of donderdagmiddag 4 juni 2020 via teams. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt op CV aantoonbaar een afgeronde HBO (Bachelor) opleiding. 2. Je hebt op CV aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring met het inrichten van het zaaksysteem inProces binnen een gemeente in de afgelopen 5 jaar. 3. Je hebt op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring binnen een 100.000+ gemeente in de afgelopen 5 jaar. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt op CV aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring in een Agile werkomgeving binnen een gemeente in de afgelopen 5 jaar. 2. Je hebt op CV aantoonbare ervaring met de koppelingen tussen zaaksysteem InProces met Squit en Suite4Sociaal. Competenties: - Klantgericht - Resultaatgericht - Analytisch - Betrouwbaar - Accuraat - Initiatiefrijk - Communicatief - Inlevingsvermogen - Samenwerken Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amstelveen Startdatum: 08-06-2020 Duur: 01-09-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-05-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zie gesprekken Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Datamigratiemanager Den Haag
FunctieomschrijvingHet doel van deze opdracht is om de datamigratie behorend bij de overgang van het oude Marjolein naar de vervangende applicatie, aan te sturen, te controleren en hierover verantwoording af te leggen.Er gelden een aantal uitgangspunten: De te migreren dataset wordt in delen gemigreerd naar het nieuwe systeem, de migratie is ten dele handmatig en ten dele automatisch. Het systeem kan niet langer dan een weekend uit de lucht zijn. Het oude systeem moet na de afronding van de datamigratie uitgeschakeld kunnen worden, er blijft geen informatie achter. De gebruikersorganisatie wordt gefaciliteerd in een zo rimpelloos mogelijke overgang.TakenDe opdracht betreft het volgende: Het afronden van de realisatie van de datamigratietooling op basis waarvan de automatische datamigratie plaats zal vinden Het afronden van de voorbereidingen van de handmatige datamigratie Het uitvoeren van de proefmigratie en de livemigratie Het opstellen van de rapportages In afstemming met diverse controlerende instanties opstellen van het controle en verantwoordingsplan, het inrichten van de benoemde controle- en verantwoordingsmaatregelen en het uitvoeren van de genoemde maatregelen. Het betrekken van de diverse betrokken partijen bij de datamigratie (i-team, content beheer, de VWS organisatie, de externe beheerder SSC-ICT), de ARD, CIO-office, Recordsmanagement.Functie-eisenAanbiedingen van kandidaten worden beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt de kandidaat niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarna wordt er beoordeeld op diverse wensen. In de aanbieding van de kandidaten moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden.EisenKandidaat beschikt over een relevante, afgeronde opleiding op HBO niveauKandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring met het migreren van data in ECM-omgevingen (workflow-, document-, record- en zaak-management)Kandidaat is beschikbaar gedurende de gevraagde periodeWensMate waarin de kandidaat kennis heeft van- en ervaring heeft met IBM FileNet, bij voorkeur in combinatie met BPF of CaseManager.Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met het begeleiden van een organisatie bij datamigratieMate waarin de kandidaat kennis heeft van de archiefwet en regelgevingOpdrachtgever Het ministerie van VWS vormt zich, in lijn met het Kabinetsbesluit Digitale Overheid 2017, op dit moment verder om tot een digitaal ministerie. Hierbij richt zij zich op het digitaliseren van de documenthuishouding en de werkprocessen waarbij gebruik gemaakt wordt van een Enterprise Content Management-platform (ECM-platform) op basis van IBM FileNet-software. Dit ECM-platform wordt op dit moment vernieuwd. Het eerste deel, de Generieke ECM Applicatie, is klaar. Inmiddels is gestart met de upgrade van het geautomatiseerde informatiesysteem voor de ondersteuning van de dossiervorming (DMS), beleidsprocessen en stukkenstromen van VWS (project Upgrade Marjolein).De directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) is eindverantwoordelijk voor de levering van bedrijfsvoeringdiensten aan het kerndepartement en aan een aantal niet tot de kern behorende diensten van VWS. Het applicatiebeheer en technisch beheer van de FileNet-applicaties is belegd bij SSC-ICT, een onder het ministerie van BZK ressorterende shared service organisatie. Voor het functioneel beheer is het I-Team, een afdeling van IFM/OBP, verantwoordelijk. Voor de upgrade van Marjolein is een projectorganisatie in het leven geroepen. De opdrachtgever van het project is de directeur OBP. Een projectmanager geeft sturing aan het projectteam.ApplicatiedomeinHet huidige Marjolein is een oude FileNet-applicatie. De nieuwe FileNet-omgeving van VWS is gebaseerd op IBM FileNet P8, Content Navigator, Case Manager met Case Builder, Case Analyzer, Watson en WebSphere. De onderliggende database maakt gebruik van MS SQL*Server en Transact SQL. De gebruikte programmeertalen zijn Java EE8, Javascript (MVC-framework Dojo) met HTML, CSS, Java beans, POJOs, JSPs en webservices. Voor dit project zoekt VWS/OBP een datamigratiemanager voor de realisatie van de datamigratie uit het oude Marjolein naar de vervangende applicatie.
Oracle DWH Developer (Azure Synapse Analytics/SQL) (QR7614) Amsterdam
Functie: Oracle DWH Developer (Azure Synapse Analytics/SQL) (QR7614) Start: 15-6-2020, 32 uur per week Periode: 3 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for an Oracle DWH Developer (Azure Synapse Analytics/SQL). Would you like to join us in advancing a data-driven retail environment? Are you comfortable with continuous change and improvement and do you enjoy making new things work? Read on! Description: As a Datawarehouse Developer you’ll work use case based on the datawarehouse for consumers, and retail specifically. - Building new functionalities in our retail datawarehouse - Engage with stakeholders, to extract requirements and translate them to a data model - Support the front-end developer - Prepare for migrating to a cloud environment Requirements: - At least 3 years experience as a DWH developer/Data engineer on Oracle - You have experience with Azure Synapse Analytics - Deep knowledge of SQL is required - Experience in Agile/Scrum development - Experience with Data Vault modelling is preferred - Knowledge on Power BI is an important plus You are: - Happy to work in a rapidly changing environment - Enjoy development work as well as having a keen eye for maintenance work - A good communicator - A self-starter Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Regisseur Digitalisering Zaakprocessen Amstelveen
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT32431 Omgeving: Amstelveen Startdatum: 15 juni 2020 Einddatum: 31 december 2020 Optie op verlenging: Ja, 4x 3 maanden Aantal uur per week: 36 (24-36 uur is bespreekbaar) Intakegesprek: 11 of 12 juni 2020 via MS Teams Sluitingsdatum: woensdag 3 juni om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Regisseur Digitalisering Zaakprocessen voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De organisatie van de gemeente maakt een ontwikkeling door, waardoor de informatievoorziening anders wordt ingericht. Het doel is volledige digitalisering en verregaande automatisering. De voorbereiding en uitvoering voor deze transitie wordt gedaan door het programma Digitale Transformatie en moet in 2020 tastbaar maatschappelijke resultaten opleveren. Ter versterking van het programmateam is er behoefte aan een Regiseur digitalisering zaakprocessen. De taken zijn als volgt samen te vatten: Analyse van businesswensen en bedrijfsprocessen; Advies geven over procesoptimalisatie en digitalisering aan stakeholders; Creëren van draagvlak voor veranderingen; Verantwoordelijk voor oplevering van gedigitaliseerde klantprocessen; Rapportage over de voortgang; Aanjagen van omzetting PDF-formulieren naar e-formulieren; Laten inrichten van processen in het zaaksysteem (en gekoppelde vakapplicaties); Aansturen van het projectteam met disciplines uit verschillende teams (IT, business, communicatie, archief). Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde HBO/WO-opleiding. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met digitaliseren van dienstverlening aan inwoners en achterliggende bedrijfsprocessen in een 100.000+ gemeente werkomgeving. Je hebt minimaal 4 jaar ervaring als Projectleider en/of product owner bij meerdere gemeentelijke organisaties, in de afgelopen 10 jaar. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met analyse en advies van verbeterde klantprocessen in een gemeentelijke omgeving gericht op digitale (online) dienstverlening in de afgelopen 3 jaar. Je hebt kennis van en ervaring met zaaksysteem InProces. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een ICT omgeving waar ketens van applicaties zijn ingericht, binnen meerdere organisaties, (waarvan minimaal 1 gemeente) in de afgelopen 10 Jaar (weging 20%). Je hebt kennis van en ervaring met InProces, Suite4SD en/of WIJZER (weging 20%). Je hebt kennis van en ervaring met Agile werken, bij voorkeur met Kanban in Topdesk/Jira in de afgelopen 5 jaar. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het leiding geven aan een projectteam bestaande uit meerdere disciplines (business, communicatie, IT) dat zich onder meer bezig houdt met het ontwikkelen en testen van digitale oplossingen. Competenties: Klantgericht Analytisch vermogen Communicatief vaardig Omgevingsbewust Proactief Resultaatgericht Flexibel Overtuigingskracht Verbinder / teamspeler
Systeembeheerder Tiel
Voor Waterschap Rivierenland zijn wij op zoek naar een Systeembeheerder. Omschrijving opdrachtgever: De aangeboden kandidaat moet de volgende werkzaamheden uitvoeren: - beheer van het IT systeem; - oplossen van problemen en calls vanuit de 1e en 2e lijn; - op verzoek uitvoeren van een adviserende informerende, operationele of leidende rol in projecten; - uitvoeren van preventief onderhoud aan de IT omgeving o.a. patch management, antivirus, drivers, etc. en monitoring; - operationeel houden van hardware en/of software; - afhandelen van specifieke issues; - adviseren over de standaardisatie van computerfaciliteiten- en gebruik van software en werkwijzen; - inrichten van servers en onderhouden; - beheren van exchange; - meewerken en opzetten van projecten. Daarnaast dient de kandidaat te beschikken over de volgende vaardigheden/competenties: - innovatief - klantgericht - sociaal - communicatief - stressbestendig - teamplayer - projectmatig kunnen werken Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden kan geconcludeerd worden dat er minder werk is dan vooraf ingeschat. Het waterschap bepaalt hoeveel dagen er nodig zijn en wanneer de werkzaamheden zijn afgerond. Ureninzet: Het betreft een functie voor 24 uur per week met de mogelijkheid om het aantal uur, indien nodig, per maand bij te stellen. Opdrachtgever bepaalt welke inzet nodig is en wanneer de werkzaamheden zijn afgerond. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een afgeronde MBO ICT opleiding. 2. Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring als Systeembeheerder. 3. Je bent minimaal MCSA gecertificeerd. 4. Je hebt kennis van en werkervaring met Windows server. 5. Je hebt kennis van en werkervaring met php. 6. Je hebt kennis van en werkervaring met Citrix. 7. Je hebt kennis van en werkervaring met VMware. 8. Je hebt kennis van en werkervaring met Vertitas backup software Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt meer dan 3 jaar werkervaring als systeembeheerder, bij voorkeur binnen een waterschap. 2. Er is sprake van toegevoegde waarde in de aangeboden CV in relatie tot de gevraagde functie met betrekking tot de onderstaande vaardigheden: a. adviesvaardigheden b. projectdeelname Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Tiel Startdatum: 1 juli 2020 Duur: 1 juli 2022 Optie op verlenging: nnb Inzet: 24-32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-06-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 10 juni 2020, ochtend Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Regisseur digitalisering zaakprocessen Amstelveen
Voor Gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een Regisseur digitalisering zaakprocessen . Omschrijving opdracht: De organisatie van de gemeente Amstelveen maakt een ontwikkeling door, waardoor de informatievoorziening anders wordt ingericht. Het doel is volledige digitalisering en verregaande automatisering. De voorbereiding en uitvoering voor deze transitie wordt gedaan door het programma Digitale Transformatie en moet in 2020 tastbaar maatschappelijke resultaten opleveren. Ter versterking van het programmateam is er behoefte aan een Regiseur digitalisering zaakprocessen. De taken zijn als volgt samen te vatten: - Analyse van businesswensen en bedrijfsprocessen; - Advies geven over procesoptimalisatie en digitalisering aan stakeholders; - Creëren van draagvlak voor veranderingen; - Verantwoordelijk voor oplevering van gedigitaliseerde klantprocessen; - Rapportage over de voortgang; - Aanjagen van omzetting PDF-formulieren naar e-formulieren; - Laten inrichten van processen in het zaaksysteem (en gekoppelde vakapplicaties); - Aansturen van het projectteam met disciplines uit verschillende teams (IT, business, communicatie, archief). - De opdracht loopt tot 31 december 2020, met mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend. Gewenst profiel: - De ideale kandidaat heeft ruime ervaring op het gebied van digitalisering in een bestuurlijke omgeving met een grote ICT component. - Sterke communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling; - Ervaring met advies en rapportage aan management in een bestuurlijke omgeving; - Weet doelen onder tijdsdruk goed te managen; - Aantoonbare werkervaring binnen een 100.000+ gemeente; - Kennis van en ervaring met het inrichten en optimaliseren van digitale klantprocessen binnen gemeenten; - Ervaring met agile werken; - Een “can do” mentaliteit waarbij je kijkt naar pragmatische oplossingen; - Je kunt hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden. VOG: Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Toelichting op rooster: 24 - 36 uur is bespreekbaar Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt een HBO/WO-opleiding gevolgd. 2. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met digitaliseren van dienstverlening aan inwoners en achterliggende bedrijfsprocessen in een 100.000+ gemeente werkomgeving. 3. Je hebt minimaal 4 jaar ervaring als projectleider en/of product owner bij meerdere gemeentelijke organisaties; in de afgelopen 10 jaar. 4. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met analyse en advies van verbeterde klantprocessen in een gemeentelijke omgeving gericht op digitale (online) dienstverlening in de afgelopen 3 jaar. 5. Je hebt kennis van en ervaring met zaaksysteem InProces. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een ICT omgeving waar ketens van applicaties zijn ingericht, binnen meerdere organisaties, (waarvan minimaal 1 gemeente) in de afgelopen 10 Jaar. 2. Je hebt kennis van en ervaring met InProces, Suite4SD en/of WIJZER. 3. Je hebt kennis van en ervaring met Agile werken, bij voorkeur met Kanban in Topdesk/Jira in de afgelopen 5 jaar (benoem dit per werkgever). 4. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het leiding geven aan een projectteam bestaande uit meerdere disciplines (business, communicatie, IT) dat zich onder meer bezig houdt met het ontwikkelen en testen van digitale oplossingen. Competenties: De kandidaat beschikt over de volgende competenties: - Klantgericht - Analytisch vermogen - Communicatief vaardig - Omgevingsbewust - Proactief - Resultaatgericht - Flexibel - Overtuigingskracht - Verbinder / teamspeler Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amstelveen Startdatum: 15-5-2020 Duur: 31-12-2020 Optie op verlenging: 4 x 3 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-06-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 11 of 12 juni 2020 via MS Teams. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Allround Floormanager Datacenter Facilities Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Allround Floormanager Datacenter Facilities. Omschrijving opdracht: Binnen de Politie zorgt de Dienst ICT(DICT) ervoor dat de politiemensen kunnen vertrouwen op al hun ICT systemen. De dienst ICT focust zich op het brede terrein van ICT-diensten, waaronder het runnen van de aanwezige datacenters en het realiseren van een landelijk gestandaardiseerde ICT-structuur voor de Politie. De productlijn datacenters Facilities is 7x24x365 bezig met het in standhouden van de datacenters binnen de Dienst ICT, hier wordt met een team van technisch specialisten en floormanagers dagelijks aan gewerkt om de collega's op straat te faciliteren en de nationale veiligheid te waarborgen. Vanuit de vestiging Driebergen wordt het dagelijks beheer en onderhoud van de betreffende de datacenters gecoördineerd. Ten behoeve van het beheer en onderhoud van de betreffende datacenters zijn we op zoek naar een beheerder computerruimte die zorgdraagt voor de beschikbaarheid datacenters (stroomvoorzieningen, koeling en fysieke beveiliging) als ook voor de ICT componenten (Servers-, storage- en netwerk- apparatuur). De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd gedurende openingstijden van 07:00 tot 23:00. tevens wordt er verwacht dat je je piketdiensten draait. Deze piketdiensten lopen van maandag tot en met zondag en vinden plaats op diverse datacenter locaties in Nederland. In het geval van calamiteiten dienen kandidaten op maximaal 70 minuten reistijd (woon-werk) van het kantoor in Driebergen te wonen. Doelstelling: Je zorgt voor de beschikbaarheid van de datacenters, inclusief alle aanwezige ICT componenten. Verantwoordelijkheden: Je bent verantwoordelijk voor het pro-actief beheer en begeleiding (leveranciers/ (Interne) klanten) van de datacenters inclusief alle aanwezige ICT componenten. De kandidaat valt direct onder de lead engineer (teamlead) en wordt uiteraard ingewerkt door collega's op verschillende datacenter locaties. Vakmatige taken: Je zorgt voor: - de beschikbaarheid en de conditie van de aanwezige datacenters; - de toegang tot en de bewaking van de datacenters; - begeleiding van leveranciers/klanten binnen/buiten de datacenters bij zowel onderhoud als storingen aan koelmachines, computers, ICT hardware, bekabeling, brandmeld centrales en IT racks etc.; - - Het opstellen en verbeteren van procedures m.b.t. het gebruik van de datacenters en ziet toe op de naleving hiervan - voldoende capaciteit m.b.t. de datacenter voorzieningen (elektra, airco, netwerk en rack- indelingen) - het klimaat in de datacenters; - de beschikbaarheid en conditie van de IT hardware in de datacenters; - de (ver)plaatsing, aansluiting, verwijdering en afvoer van de IT hardware componenten stemt dit af met de betreffende leveranciers; - bijhouden van de indeling schema’s van de IT hardware componenten; - inventarisatie van de aanwezige hardware en herverdeling hiervan op een juiste wijze; - reizen/ consignatie diensten/ werken op onregelmatige tijden. Leidinggevende taken: Niet van toepassing. Contacten: Interne medewerkers en externe leveranciers. Inzet in de lijn of project: Je bent werkzaam voor de productlijn DataCenter Facilities. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 14-09-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 13-09-2021 voor 36 uur per week. 2. Je beschikt over een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding, op minimaal MBO-4 niveau. (Deel)certificaten woorden niet als gelijkwaardig gezien. 3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als Datacenter medewerker. 4. Je bent bereid om regelmatig (spoed)piketdiensten te draaien. 5. In verband met de (spoed)piketdiensten, is de reistijd (woon-/werkverkeer) met het openbaar vervoer of de auto, maximaal 70 minuten naar standplaats Driebergen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt werkervaring met het verrichten van operationele handelingen aan elektrotechnische installaties (denk hierbij aan verdeelinrichtingen, regelkasten en begrijpend lezen van installatietekeningen), en noodstroomvoorzieningen (zoals het testen van NSA’s en UPS-en), -binnen een datacenter. 2. Je hebt werkervaring met het verrichten van operationele handelingen aan brandmeldinstallaties (zoals het verrichten van OP taken), en aan IT hardwarecomponenten (zoals het in en uitbouwen van hardware, vervangen van hardware componenten en patching), -binnen een datacenter. 3. Je hebt in de afgelopen 3 jaar, werkervaring met koeltechnieken (zoals storingsanalyses aan koelmachines en transportpompen). 4. Je hebt in de afgelopen 3 jaar, werkervaring met het maken, beheren en up-to-date houden van indelingsschema’s en vloerplannen t.b.v. datacenters. 5. De opleiding zoals gevraagd bij eis 2, is bij voorkeur in de richting van installatie-, elektro- of koeltechniek, of gelijkwaardig. Competenties: - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten. - Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. - Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen Startdatum: 14-09-2020 Duur: 13-09-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-06-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 24/25 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

IT specialists

Are you an IT contractor looking for a job in the Netherlands? IT-Contracts is the job board for you!

Register for free and apply to suitble jobs directly or upload your CV and let employers find you. Registrer for free now!

Employers

IT-Contracts helps you find the right candidate for your temp IT jobs. It's fast, cheap and easy.

Post your job or search through the CV-database with thousands of dutch IT contractors. Find suitable candidates now!
Projectleider Actielijn Den Haag
Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn wij op zoek naar een Projectleider Actielijn. Omschrijving opdrachtgever: Het programma eID heeft als doel het realiseren van een hoger veiligheidsniveau in de toegang tot digitale dienstverlening van (semi)overheid, waarmee een hoger niveau van informatiebeveiliging en privacybescherming wordt gerealiseerd. Hiertoe wordt een stelsel ingericht en in werking gesteld waarbinnen voor personen de keuzemogelijkheid bestaat om in het verkeer met de (semi)overheid verschillende elektronische identificatiemiddelen op een hoger betrouwbaarheidsniveau te gebruiken, zowel publieke als één of meerdere private middelen. Vanuit het programma zijn enkele oplossingen technisch gezien reeds ontwikkeld waarmee eindgebruikers op niveau substantieel en hoog kunnen inloggen. Voor de toetsing zijn diverse pilots uitgevoerd. De kaderwet Wet Digitale Overheid is opgeleverd en ligt voor ter behandeling in de Tweede Kamer. Het programma staat aan de vooravond van de implementatie bij ca. 1.300 dienstverleners. Een stapsgewijze implementatie die wordt ingezet langs 4 paralellen actielijnen: 1. Een brede beweging naar Two-factor inloggen (met DigiD app of sms-code) 2. Lerende uitrol van “Substantieel”, 3. Een lerende uitrol van “Hoog” bij noodzaak of maatschappelijke baten. 4. Het vergroten van de mogelijkheden van burgers voor toegang tot het niveau Substantieel. Operationaliseren van de actielijnen geschiedt door instellen van; Taskforce actielijn 1: - Vergroten van het aantal DigiD aansluitingen en het verbreden van het gebruik van Twofactor inloggen. Taskforce actielijn 2: - Voert de regie op het tijdig opleveren van de overbruggingsmaatregelen en draagt zorg voor de bewaking van de voortgang op het tijdig beschikbaar zijn van inlogmiddelen op het vereiste authenticatieniveau, en tijdig verschaffen van toegang tot het stelsel, middels routeringsvoorziening, clusteraansluitingen en machtigen. Taskforce/projectteam innovatiespoor actielijn 4: - Naast de overbruggingsmaatregelen werkt een multidisciplinair team aan een doorbraak oplossing voor substantieel en in een later stadium hoog. Omschrijving opdracht: Organiseren van de inrichting van de Taskforce. - Het beheren van overzichten van deelnemers aan de taskforce; - Het regelen van faciliteiten en/of voorzieningen voor de taskforce; - Het organiseren van benodigde overleggen; - Het fungeren als eerste aanspreekpunt voor deelnemers van de taskforce; - Het maken van werkafspraken en het bewaken en beheren van gemaakte afspraken door het opzetten en beheren van de Taskforce Backlog; - Het ondersteunen van de stukkenstroom en de bijbehorende administratieve logistiek; - Zorg voor een goede afstemming tussen Taskforce en overige partijen; - Het inhoudelijk monitoren van de voortgang en het verstrekken van eventuele bevindingen en adviezen aan de programmamanager en/of de program board. Persoonlijkheidskenmerken: Ondersteunend, Kordaat / doortastend, Initiatiefrijk, Verbindend. Wij zoeken kandidaten die niet bang zijn om de mouwen op te stropen: ‘Meer doeners dan plannenmakers op papier”. We zoeken een praktische, pragmatische collega; een ervaren projectleider die ook buiten het eigen team/ministerie de boel zo weet te organiseren dat hij/zij de doelen kan bereiken. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over minimaal hbo werk en denkniveau. 2. Je bent beschikbaar gedurende de gevraagde periode. 3. Je beschikt over kennis van MS-project en/of Prince 2. 4. Je beschikt over werkervaring op het gebied van projecten als projectleider. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis van ICT binnen de overheid. 2. Je hebt ervaring met het inrichten van (deel- )projecten en kan daarover rapporteren. 3. Je beschikt over de competentie kordaat/doortastend beschikt en kan dit toelichten in een (korte) motivatie/omschrijving. 4. Je beschikt over ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever. Competenties: - Organisatievaardigheden - Administratieve vaardigheden - Communicatieve vaardigheden - Sociale vaardigheden Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: nee Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 02-06-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technisch projectleider Rotterdam
Voor Gemeente Rotterdam zijn wij op zoek naar een Technisch projectleider. Omschrijving opdracht: Als technisch projectleider ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van een of meer van onze ICT-projecten volgens de PRINCE2 methodiek. De opdrachten waarvoor je concreet verantwoordelijk bent, worden afzonderlijk vastgelegd. Je communicatieve vaardigheden uit je gedurende de totale doorloop van ieder project, door het vertalen van de klantvraag in een projectplan, je samenwerking met de vakafdelingen, het vroegtijdig signaleren en rapporteren van voortgang, budget en risico’s. Je toont in deze leiderschap door consequent, maar pragmatisch en flexibel te sturen op de planning en door leiding te geven aan de projectgroep waarbij je de voortgang en resultaten proactief richting de opdrachtgever rapporteert en adviseert over opties en verbetervoorstellen. Uiteraard ben je je bewust van de samenhang met andere projecten en prioriteiten. De afdeling: De ICT-directie van Rotterdam behoort tot een van de grootste in gemeenteland. Honderden collega’s houden zich dagelijks bezig met het beheren en beveiligen van de ICT-dienstverlening. Zowel binnen de organisatie als in de stad. Vanuit onze twee dedicated datacenters hosten we meer dan 1.000 applicaties en beveiligen we vele terabytes aan data. Zo zorgen we ervoor dat meer dan 10.000 collega’s, 600.000 burgers en vele bedrijven dagelijks ondersteund blijven. Daarbij werken wij met de meest geavanceerde technologieën en zijn wij continue bezig met het verbeteren en innovatiever maken van onze ICT-dienstverlening waarbij wij zaakgericht werken: projectmatig, gestructureerd en procesgericht. Hiervoor zijn wij op zoek naar een ervaren technisch projectleider. Dus wil jij je tanden zetten in grote, soms veelomvattende ICT-projecten en daarbij bijdragen aan de ambitieuze plannen van Rotterdam? Stuur ons dan snel je motivatie. Je maakt onderdeel uit van Team Projecten. Onze organisatie: Rotterdam vernieuwt zich en dat blijft niet onopgemerkt. Ook internationaal is er volop lof voor de manier waarop de stad zich ontwikkelt. Juist hier is je werk interessant en van het grootste belang. Waarom? Omdat de veelgeprezen stad ook kampt met grootstedelijke problemen die het uiterste van haar medewerkers vragen. Kun jij dat aan? Denk je breder dan de Nieuwe Maas? En wil jij je sterk maken voor meer dan 620.000 Rotterdammers? Welkom. Jouw profiel: Je bent resultaatgericht, accuraat, planmatig, proactief, communicatief vaardig en kunt naast zelfstandig, uitstekend samenwerken met het projectteam. Je bent omgevings- en organisatie bewust. Je kan goed schakelen tussen en binnen de (vak)gebieden informatiemanagement, technische ICT-infrastructuur en bedrijfsprocessen Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een afgeronde wo-opleiding 2. Je beschikt over minimaal 5 jaar aaneengesloten, aantoonbare ervaring, opgedaan in de afgelopen 7 jaar, als technisch projectleider op het gebied van ICT- infrastructuur en / of applicatieprojecten bij een grote organisatie (minimaal 1000 medewerkers) 3. Je bent Prince2 Practitioner of IPMA gecertificeerd Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring in de functie van projectleider in een gemeente met meer dan 300.000 inwoners 2. Je bent IPMA C gecertificeerd Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: zsm Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 2 x 6 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 02-06-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 23 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Digital Content Specialist Den Bosch
Voor een directe eindklant in Den Bosch is Harvey Nash op zoek naar een Digital Content Specialist. Start: z.s.m.Einddatum: 8-12-2020 Functiebeschrijving: Content Specialist Zakelijke Markt. Onze ambitie is duidelijk: nummer 1 zijn en blijven in de alsmaar veranderende wereld van energie en gas. Jij bent in topvorm voor de vacature Digital Content Specialist in Den Bosch. De uitdaging, die gaan we samen aan. Als Digital Content Specialist cureer en creëer je een consistente stroom van impactvolle en schaalbare content die kan worden gebruikt voor onze online en social media platforms. Dit genereert meer traffic en engagement om de reputatie op te bouwen en ondernemers te converteren naar onze producten. Jij als Digital Content Specialist pakt je verantwoordelijkheid bij het: Implementeren van de online content strategie voor onze platforms (websites en social mediakanalen). Bedenken, initiëren en creëren van (nieuwe) relevante, doelgroepgerichte, informatieve en creatieve content voor de profilering van het bedrijf. Bijhouden en beheren van de contentkalender voor onze platformen. Het creëren van (productgedreven) content voor en beheren van onze website. Schrijven van content (long copy, short copy) voor website, mailings, blogs en andere kanalen zorgdragen voor kwaliteitswerk volgens merkrichtlijnen en kernboodschap(pen).Duidelijk en overtuigend communiceren van ideeën binnen het team en naar belanghebbenden. Managen van de (online) activatie en distributie van content door coördinatie met interne en externe belanghebbenden (waaronder contentpartners). Gevraagde kennis en ervaring:Je gaat alleen voor successen die ertoe doen. Door continu kritische vragen te stellen en de spiegel voor te houden ziet het team jou als kartrekker. Met jouw overtuigingskracht steek je anderen aan om iedere dag de beste resultaten te leveren. Haal je het beste uit de klant en dus voor ons? Dan heb jij het totaalplaatje als je ook in het bezit bent van:Je hebt een relevante HBO-opleiding in de richting van marketing, communicatie of journalistiek. Je hebt ervaring met en kennis van online en social media. Je weet content op deze kanalen te plaatsen en wat wel en niet werkt. Je hebt kennis van SEO en van online en social media advertising. Je bent in staat social media rapportages samen te stellen, te analyseren en verbeteringen te adviseren. Je hebt een commerciële instelling en een hoge mate van servicegerichtheid. Je bent een teamplayer met goede communicatievaardigheden. Je werkt planmatig, zelfstandig en gestructureerd. Ervaring met CMS (bij voorkeur Tridion en/of Sitecore). Ervaring met Marketing Automation is een pré. Je hebt sterk ontwikkelde competenties op het gebied van: Digitale communicatie & content marketing. Copy writing voor online en social media. Analytics programma zoals Adobe Analytics, Google Analytics en social media monitoring. Ontwerpprogramma zoals Photoshop en Illustrator.
Change Manager Den Haag
Voor een directe eindklant in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar een Change Manager.Startdatum: ZSM Duur: 7 maanden Inzet: 24-32 uur per weekJob title Change Manager Requested knowledge, experience and qualifications- Medior profile - comfortable in a highly autonomous role - experienced change manager - project or program management - strong organizational and social skills - committed and precise - task oriented, getting the job done - Strong stakeholder management - Strong English speaking and writing skills - Strong proficiency with the Office package and with O365 collaboration tools - Basic understanding of the General Data Protection Regulation (GDPR) - Good to have: experience with the below systems: • OneTrust Data Inventory / DPIA modules • PowerApps • PowerBI • OneSumX GRCTasks The below tasks are foreseen – further similar items may arise. Each topic requires ad-hoc process/tool improvements and ongoing coordination among the Country Units. - Manage the GPO-related operational tools: Intranet, Teams sites, Sharepoint, Distribution lists - Collaborate with the Microsoft PowerApps support resources in dealing with tasks around access control, monthly data input, process and tech improvements etc. - Manage the privacy breach management and reporting improvements, collaborating with the OneSumX support team. - Work with the OneTrust support team in eventual tasks around Impact Assesment or Data Inventory modules: user actions, metrics, improvements - Create new monitoring and reporting solutions for various KPIs (training completion; breach trend analysis; privacy FTE changes; DPO time allocation metrics; local interaction trends with SAs etc.) - Administer vendor interactions (quotes, orders, budget forecasting, invoicing, time tracking, approvals) - Coordinate with Facilities and with the BUs for F2F workshops (target period: Sept-Oct 2020) - Coordinate translations / Communications reviews - Other administrative tasks
Applicatieontwikkelaar Groupware Apeldoorn
Je wordt als Ontwikkelaar ingezet bij het team Groupware van O&B (onderhoud & Beheer) binnen de afdeling Toezicht.Het team Groupware is verantwoordelijk voor de realisatie en het beheer van Groupware toepassingen. Het team bestaat uit 1 ontwikkelaar. Er wordt grotendeels agile gewerkt. Het werk is ook incidentgedreven. Groupware IBM Domino\Notes is geen ontwikkelplatform weer voor de Belastingdienst. De bestaande applicaties/ functionalteit moeten worden overgezet op een voor belastingdienst toekomstbestendig platfrom. Je zult dus als ontwikkelaar van groupware hier bij helpen en ondersteunen.Naast het oplossen van incidenten/ problems e.d.De samenwerking wordt hier ook gezocht met de infrastructurele kant.Zelfstandig werken is een pré.EISEN BIJ DEZE AANVRAAGGroupware IBM lotus NotesMinimaal 3 jaar Lotusscript, X pages, XML, Java ScriptCompetentiesCommunicatief vaardig, en kunnen werken samenwerken.De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Groupware is voor de IV keten geen standaard ontwikkelplatform meer. De applicatie die daar nog op draaien moeeten omgebouwd worden. Voor deze opbouw is er hulp nodig van de ontwikkelaars van groupware. Data migratie e.d. Hiervoor is op dit moment te weinig capaciteit. Het gaat hier om diverse applicatie PGA, UZGB, SAM, ABV,..e.d. vanuit diverse ketens.
Customer Data Analist (SAS/R/Python, SQL, IBM Cognos) (QR7617) Amsterdam
Functie: Customer Data Analist (SAS/R/Python, SQL, IBM Cognos) (QR7617) Start: 29-6-2020, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze klant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Customer Data Analist (SAS/R/Python, SQL, IBM Cognos). Een enthousiaste Customer Data Analist die impact kan maken door het genereren van analyses en inzichten. Je helpt ons en onze klanten met betalingsproblemen om achterstanden duurzaam te herstellen. Naast het maken van analyses ben je in staat om mee te werken aan de verandering die nodig is om onze processen te verbeteren door de afdeling meer data gedreven te maken. Een voorbeeld is de analyse van de vele behandeltrajecten die er bij de Tribe plaatsvinden. Wat is de effectiviteit hiervan, welke interventies zijn succesvol en welke factoren zijn daarop van invloed? En als we weten welke factoren van invloed hierop van invloed zijn, hoe gaan we onze benadering daarop aanpassen? Wat ga je doen? Als data analist ben je verantwoordelijk voor en draag je de ambitie uit om de Tribe meer data gedreven te maken. Als Tribe hebben we een helder doel; klanten helpen om op een duurzame manier te herstellen uit financiële achterstand. Dit houdt in dat we onze klanten de juiste oplossingen willen bieden op het juiste moment, die aansluiten bij de persoonlijke behoefte en mogelijkheden van de klant. De focus ligt hierbij op Scalability. Dat wil zeggen we willen zoveel mogelijk gepersonaliseerde behandeltrajecten willen inzetten, wanneer dat mogelijk/passend is via digitale kanalen en wanneer nodig via menselijke interactie. Het doel is om de juiste middelen aan te bieden op het juiste moment, en om maatwerk te kunnen leveren op grote schaal. Samen met jouw squadleden bedenk en ontwikkel je data-driven oplossingen om dit doel te bereiken. Daarbij is het belangrijk om evidence based te werk te gaan. Data gedreven te werk gaan houdt in dat we ons doel bereiken door onszelf bij het in gang zetten van innovaties richten op waar de grootste potentiele impact zit, te schatten hoe groot die is en te bepalen hoe we die impact kunnen meten en toetsen in de praktijk. Als Customer Data Analist neem jij het voortouw om impactvolle analyses te maken en als lead help je teamleden zich te ontwikkelen om meer data gedreven te worden. Je ontwikkeld in samenwerking met stakeholder een aantal hypotheses om te toetsen Je haalt de juiste informatie door middel van het koppelen van verschillende databases en bestanden met hulp van (SAS, R, Python en/of andere analytical tool). Je presenteert deze analyses en helpt mee om de verandering door te voeren. Je maakt impactvolle interactieve dashboards en managementrapportages. Waar kom je te werken: Je werkt in een multidisciplinair team (squad). Een squad is samengesteld uit customer journey experts, software developers en jij als data analist. Naast het squad, maak je als data analist ook onderdeel uit van het Chapter Analytics met in totaal 7 data analisten en data scientists, met dezelfde focus op scalability en data driven. De analisten werken in business squad’s en de scientisten werken aan predictive modelling om het klantgedrag te voorspellen. Ervaring met data science en de ambitie om data science proposities te ontwikkelen vanuit jouw rol als analist is een pre. Een hands-on developer mindset in combinatie met goede stakeholder management is doorslaggevend. De standplaats voor deze functie is Amsterdam Bijlmer Arena (Haarlerbergweg). Wie ben jij? - Je hebt een sterke focus op het maken van een blijvende impact, je ziet kansen om met behulp van data processen te verbeteren, en neemt stakeholders, je team, de afdeling hierin mee. - Je hebt een afgeronde WO-opleiding. - Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring in Business Analytics / Intelligence - Je hebt hands-on ervaring met tools en technieken voor data preparatie en analyse (SAS, SQL en IBM Cognos) - Je bent ervaren in het presenteren van analyses en inzichten zodanig dat deze inspireren om te groeien. - Je spreekt Nederlands. Vaardigheden: - Ervaring met agile/scrum is een pre - Ervaring met data science is een grote pre - SQL: kennis van het koppelen van datasets - Git: je snapt de basis principes (pull, add, commit, push) - SAS / Aginity: of vergelijkbare tools voor het ontwikkelen zoals Python: kennis van pandas, pyplot, sklearn R: kennis van dplyr, ggplot2, markdown Competenties: - Je neemt initiatief en stapt op mensen af wanneer ze informatie hebben die je nodig hebt. - Je hebt een groot zelfoplossend vermogen en probeert je coding problemen op te lossen door te googlen of te kijken op stackoverflow. - Je kunt snel schakelen tussen verschillende analyses en werkzaamheden. - Je vindt het leuk om in een agile werkomgeving te werken en gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor het realiseren van de doelstelling van jouw squad. - Je bent gedreven om je eigen expertise continu verder te ontwikkelen en/of te verbreden, zowel technisch als op persoonlijk vlak. - Je hebt ervaring met programmeren en het data-driven doorvoeren van verbeteringen, bijvoorbeeld middels A/B pilots om daarmee impact te meten. - Je kunt goed samenwerken met technische en niet-technische stakeholders. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Data Virtualization Developer / Tibco / Big Data Limburg
Data Virtualization Developer / Data Management EngineerOur client, a leading Dutch asset management company in the south of Holland is currently looking for an experienced Data Virtualization Developer. The client is a major player in the Benelux and recently started a massive and challenging Data Virtualisation project combined with an Agile transformation and they are looking for a Data Virtualization Developer who can support them on this journey. As a Data Virtualization Developer, you will be working as part of the Tibco Data Virtualization team whose main focus lies in creating Dashboards from various Asset Management Data pulled from a Big Data Warehouse.For this challenging role, we are looking for a pragmatic & pro-active teamplayer with a positive attitude who has a keen interest to learn new things and doesn’t think in silosDesired profile for a Data Virtualization Developer:Must-have: Strong experience with a Data Virtualization tool like Tibco or alike (Actifio, Atscale, PowerCenter, Denodo, etc.)Must-have: Knowledge of Asset Management or Financial marketsStrong SQL programming knowledge required.Experience with other programming languages (e.g. Java, Python)Experience with Markit EDM is a plusExperience working with Big Data is a plusExperience with RDBMS systems (e.g. SQL, Oracle)Experience with XML and json is a plus.Scripting ability (e.g. Powershell) is a plus.Ability to contribute to dealing with architectural and design challenges is a plus.Experience with applying and creating automated test solutions is a plus.Having a clear interest in financial markets and data management processes is a plus.Experience in metadata management is a plus.
Technisch Projectleider (Prince2 Practitioner/IPMA) (QR7616) Rotterdam
Functie: Technisch Projectleider (Prince2 Practitioner/IPMA) (QR7616) Start: 22-6-2020, 36 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Rotterdam Omschrijving: Voor onze klant in Rotterdam zijn wij op zoek naar een Technisch Projectleider (Prince2 Practitioner/IPMA). Jouw functie: Als technisch projectleider ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van een of meer van onze ICT-projecten volgens de PRINCE2 methodiek. De opdrachten waarvoor je concreet verantwoordelijk bent, worden afzonderlijk vastgelegd. Je communicatieve vaardigheden uit je gedurende de totale doorloop van ieder project, door het vertalen van de klantvraag in een projectplan, je samenwerking met de vakafdelingen, het vroegtijdig signaleren en rapporteren van voortgang, budget en risico’s. Je toont in deze leiderschap door consequent, maar pragmatisch en flexibel te sturen op de planning en door leiding te geven aan de projectgroep waarbij je de voortgang en resultaten proactief richting de opdrachtgever rapporteert en adviseert over opties en verbetervoorstellen. Uiteraard ben je je bewust van de samenhang met andere projecten en prioriteiten. Jouw profiel: Je bent resultaatgericht, accuraat, planmatig, proactief, communicatief vaardig en kunt naast zelfstandig, uitstekend samenwerken met het projectteam. Je bent omgevings- en organisatie bewust. Je kan goed schakelen tussen en binnen de (vak)gebieden informatiemanagement, technische ICT-infrastructuur en bedrijfsprocessen Eisen: - Je beschikt over een afgeronde wo-opleiding - Je beschikt over minimaal 5 jaar aaneengesloten, aantoonbare ervaring, opgedaan in de afgelopen 7 jaar, als technisch projectleider op het gebied van ICT- infrastructuur en / of applicatieprojecten bij een grote organisatie (minimaal 1000 medewerkers) - Je bent Prince2 Practitioner of IPMA gecertificeerd Wensen: - Ervaring in de functie van projectleider in een gemeente met meer dan 300.000 inwoners - Je bent IPMA C gecertificeerd Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Full stack Java Developer Den Haag
Functieomschrijving:De IND werkt naar aanleiding van haar ambities, datastrategie en knelpunten in het huidige IV - en ICT-landschap, doelgericht en stapgewijs, toe naar een nieuwe werkwijze rondom het registreren, vaststellen, toepassen en analyseren van (feit-) gegevens.Als java developer bouw je mee aan PoC's in een scrumteam (architect, java developer, bpmn developers, ESB developers, business analisten, product owner) om event-driven het nieuwe registreren van beweringen en het vaststellen van feiten, toegepassen in een IND proces (toetsen, analyseren en handhaven); hoe sluit het aan op het bestaande landschap, wat zijn de kansen, sterktes en zwaktes van de aanpak. De aanpak is experimenteren en verkennen, als voorbereiding op een toekomstig applicatielandschap. Qua persoonlijkheid zoeken we een echte teamplayer die de wensen van de stakeholders begrijpt en het leuk vindt om complexe puzzels op te lossen samen met senior collega's.Technisch overzicht:De verschillende componenten (process-engine, toets-service, registers) zijn stand-alone componenten. De process-engine en beide registers zijn gerealiseerd in Java met behulp van Spring Boot. De toets-service is gerealiseerd met BeInformed. De registers zijn gerealiseerd met behulp van Graph database Neo4J.Dit betekent dat de componenten los van elkaar zijn te deployen, op verschillende servers of in verschillende containers. Een dergelijke modulariteit biedt grote voordelen voor wat betreft beheer(s)baarheid van de oplossing.Functie-eisen:Je hebt 3-5 jaar ervaring met Java en de frameworks Spring en Hibernate;Je hebt ruime ervaring met Testing frameworks zoals JUnit;Je hebt ervaring met SQL;Je hebt ervaring met CI/CD;Je hebt ervaring met REST en Microservices;Qua programmeren heb je goede kennis van Java SE Development Kit 8;Aan de frontend kant heb je goede kennis van Angular.Bedrijfsinformatie: Van vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land tot specialistische kenniswerkers: de IND beoordeelt alle verzoeken van mensen die in Nederland verblijf willen aanvragen of die Nederlander willen worden. Dat doen we zorgvuldig, want ons werk doet ertoe. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat de IND alle verblijfsaanvragen beoordeelt van mensen die in Nederland willen wonen of die graag Nederlander willen worden. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en die daarom hier asiel aanvragen. Maar ook om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin willen vormen met iemand die hier al woont. Daarnaast behandelt de IND naturalisatieverzoeken van mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom een Nederlands paspoort willen aanvragen. Bij de IND toetsen we elke aanvraag afzonderlijk aan de regels van het vreemdelingenbeleid. Dat betekent dat men goed moet luisteren naar het verhaal van elke aanvrager zodat elke beslissing die de IND neemt, recht doet aan ieders persoonlijke situatie. De IND is als uitvoeringsorganisatie onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid A. Broekers-Knol is als bewindspersoon verantwoordelijk voor het werk van de IND. De IND heeft geen invloed op het vreemdelingenbeleid, dat komt via de Tweede en Eerste Kamer tot stand. Daarnaast vloeien er regels voort uit (internationale) verdragen.
Technisch Beheerder-Systeemarchitect Burgernet Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Technisch Beheerder-Systeemarchitect Burgernet. Omschrijving opdracht: Burgernet is een samenwerking van politie, gemeenten en burgers met als doel de buurt veiliger te maken. Deelnemers ontvangen een bericht wanneer er iets gebeurt in hun omgeving. Daarin krijgt men het verzoek om naar een persoon of voertuig uit te kijken. Wanneer zij iets gezien hebben nemen zij contact op met de politie. Burgernet bereikt circa 2.4 miljoen deelnemers via de kanalen sms-en spraakberichten, de Burgerapp en de social media. Burgernet wordt ingezet bij onder andere diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving, en vermiste personen. In de meeste gemeenten maakt Burgernet ook gebruik van e-mail om burgers te informeren over een verdachte of onveilige situatie. Of om te vragen of men iets gezien heeft in de buurt: we spreken dan van een digitaal buurtonderzoek. Burgernet is een programma onder verantwoordelijkheid van politie, gemeenten, de VNG en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ten behoeve van de uitvoering is er een programmabureau Burgernet. De functioneel/technisch beheerder maakt deel uit van het programmabureau Burgernet. Doelstelling: De functioneel/technisch beheerder draagt er zorg voor dat het systeem blijft aansluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen en beschikbaar is. Het zorg dragen voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en het technisch beheer en onderhoud staan centraal in de functie. Omschrijving verantwoordelijkheden: Functioneel beheer: 1. Algemeen: - Intake en afhandeling technische probleem meldingen. - Kwaliteitscontrole operationeel gebruik Burgernet. - Bestandsbeheer. - Melden van systeemproblemen via Ticketing systeem. - Communicatie naar gebruikers bij systeemuitval door onderhoud of bij technische problemen. - Testen nieuwe releases in acceptatie en productie. - Ondersteunen gebruikers van politie en gemeenten (helpdeskfunctie). 2. Technisch Beheer: Algemeen: - Dagelijkse controle werking systeem, functioneel en performance (BN systeem, netwerk, 0800 centrale, VOIP, Sms, Meldkamers, KMAR, NL-Alert broker. - Controle centrale logging. - Intake en afhandeling technische probleemmeldingen. - Testen nieuwe releases in acceptatie en productie. - Configuratiebeheer voor de verschillende actietypen: Burgernet, NL Alert en Politie Alert. - Netwerk- en systeembeveiliging. - Inrichten van de beheeromgeving 3. Applicatiefbeheer intern: - Deelnemersportaal inclusief koppelingen met Burgernet kernsysteem en Burgernetapp. - Contentbeheer (bv, ongewenste acties verwijderen, gemeentegegevens bijwerken). - (Security) Updates onderliggende CMS inclusief modules testen en uitrollen. - Bug fixing. - Nieuwe systeemfuncties doorvoeren. - Huisstijl-/Vormgevingsaanpassingen doorvoeren. - Afstemming hosting onderhoud en SSL certificaten met Intermax. 4. Applicatiefbeheer extern: - Afstemming met de diverse leveranciers en partijen. - CGI m.b.t Burgernetsysteem. - Beheer calls, RFS en RFC via Ticketing systeem. - Afstemming onderhoudswindows. - M2Mobi m.b.t Burgernetapp: afstemming. 5. Dienst ICT: - RFS en RFC via Front Office Dienstverlening Partners van DICT. - Onderhoudsvensters. - Gerelateerde systemen en ontwikkelingen. - Meldkamer GIS systeem ontwikkelaars (CityGis, Tensing, Tedas). - NL-Alert (DICT en One2Many). - KMAR (JIVC). Contacten: Voornamelijk interne contacten, en gemeenten. Inzet in de lijn of project: De inzet is projectmatig. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 01-09-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-03-2021 voor 32 uur per week. 2. Je hebt Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, in een voor deze aanvraag relevante richting. Losse certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. 3. Je hebt In de afgelopen 3 jaar, minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met technisch beheer of informatiemanagement. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt (recente) werkervaring met het ophalen, evalueren en verwerken van informatiebehoefte, bij voorkeur binnen grote (1000+) en complexe (veel gebruikers) organisaties. 2. Je hebt aantoonbare (recente) werkervaring met het inrichten van complexe beheeromgevingen, en het adviseren hierover. 3. Je hebt (recente) werkervaring met het opstellen van functionele specificaties, processen en procedures. 4. Je hebt (recente) werkervaring met netwerk- en systeembeveiliging. 5. Je hebt werkervaring met de Agile werkwijze (SCRUM). 6. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal WO niveau, in een voor deze aanvraag relevante richting is een wens. Losse certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. 7. Je hebt werkervaring binnen de Politie. Competenties: - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen Startdatum: 01-09-2020 Duur: 31-03-2021 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-06-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 24 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technisch Beheerder/Systeemarchitect Burgernet Driebergen
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT32450 Omgeving: Driebergen Startdatum: 1 september (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 maart 2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: week 24 Sluitingsdatum: donderdag 4 juni om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Technisch Beheerder/Systeemarchitect Burgernet voor 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Burgernet is een samenwerking van politie, gemeenten en burgers met als doel de buurt veiliger te maken. Deelnemers ontvangen een bericht wanneer er iets gebeurt in hun omgeving. Daarin krijgt men het verzoek om naar een persoon of voertuig uit te kijken. Wanneer zij iets gezien hebben nemen zij contact op met de politie. Burgernet bereikt circa 2.4 miljoen deelnemers via de kanalen sms-en spraakberichten, de Burgerapp en de social media. Burgernet wordt ingezet bij onder andere diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving, en vermiste personen. In de meeste gemeenten maakt Burgernet ook gebruik van e-mail om burgers te informeren over een verdachte of onveilige situatie. Of om te vragen of men iets gezien heeft in de buurt: we spreken dan van een digitaal buurtonderzoek. Burgernet is een programma onder verantwoordelijkheid van politie, gemeenten, de VNG en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ten behoeve van de uitvoering is er een programmabureau Burgernet. De functioneel/technisch beheerder maakt deel uit van het programmabureau Burgernet. Doelstelling De functioneel/technisch beheerder draagt er zorg voor dat het systeem blijft aansluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen en beschikbaar is. Het zorg dragen voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en het technisch beheer en onderhoud staan centraal in de functie. Functioneel beheer: Algemeen: Intake en afhandeling technische probleem meldingen; Kwaliteitscontrole operationeel gebruik Burgernet; Bestandsbeheer; Melden van systeemproblemen via Ticketing systeem; Communicatie naar gebruikers bij systeemuitval door onderhoud of bij technische problemen; Testen nieuwe releases in acceptatie en productie; ​Ondersteunen gebruikers van politie en gemeenten (helpdeskfunctie). Technisch Beheer: Algemeen: Dagelijkse controle werking systeem, functioneel en performance (BN systeem, netwerk, 0800 centrale, VOIP, Sms, Meldkamers, KMAR, NL-Alert broker; Controle centrale logging; Intake en afhandeling technische probleemmeldingen; Testen nieuwe releases in acceptatie en productie; Configuratiebeheer voor de verschillende actietypen: Burgernet, NL Alert en Politie Alert. Netwerk- en systeembeveiliging; Inrichten van de beheeromgeving Applicatiefbeheer intern: Deelnemersportaal inclusief koppelingen met Burgernet kernsysteem en Burgernetapp; Contentbeheer (bv, ongewenste acties verwijderen, gemeentegegevens bijwerken); (Security) Updates onderliggende CMS inclusief modules testen en uitrollen; Bug fixing; Nieuwe systeemfuncties doorvoeren; Huisstijl-/Vormgevingsaanpassingen doorvoeren; Afstemming hosting onderhoud en SSL certificaten met Intermax. Applicatiefbeheer extern: Afstemming met de diverse leveranciers en partijen; CGI m.b.t Burgernetsysteem; Beheer calls, RFS en RFC via Ticketing systeem, Afstemming onderhoudswindows. M2Mobi m.b.t Burgernetapp: afstemming. Dienst ICT: RFS en RFC via Front Office Dienstverlening Partners van DICT, Onderhoudsvensters. Gerelateerde systemen en ontwikkelingen; Meldkamer GIS systeem ontwikkelaars (CityGis, Tensing, Tedas), NL-Alert (DICT en One2Many), KMAR (JIVC). Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau, in een voor deze aanvraag relevante richting. Losse certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien (kopie diploma vereist). Je hebt in de afgelopen 3 jaar, minimaal 1 jaar werkervaring met technisch beheer of informatiemanagement. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt recente werkervaring met het ophalen, evalueren en verwerken van informatiebehoefte, bij voorkeur binnen grote (1000+) en complexe (veel gebruikers) organisaties (weging 20%). Je hebt recente werkervaring met het inrichten van complexe beheeromgevingen, en het adviseren hierover (weging 20%). Je hebt recente werkervaring met het opstellen van functionele specificaties, processen en procedures (weging 20%). Je hebt recente werkervaring met netwerk- en systeembeveiliging. Je hebt werkervaring met de Agile werkwijze (SCRUM). Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau, in een voor deze aanvraag relevante richting is een wens. Losse certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien (kopie diploma vereist). Je hebt werkervaring binnen de Politie. Competenties: Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
Adviseur ICT Ketenprojecten-Projectcontroller Den Haag
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Adviseur ICT Ketenprojecten-Projectcontroller. Omschrijving werkzaamheden: Adviseur ICT ketenprojecten / senior projectcontroller. Het werk van de adviseur richt zich op drie taakgebieden, te weten: 1. Geven van ICT-advies aan het project gericht op het succesvol uitvoeren van grote ICTprojecten. 2. Vervullen van de project control en quality assurance rol, gericht op de uitvoering van het project en oplevering van producten in overeenstemming met een overeengekomen normenkader. 3. Voeren van de financiële administratie en planning voor zowel de verantwoording van EUsubsidiegelden als financiering vanuit het kasstelsel. Omschrijving taken: 1. Opstellen van de: a. financiële projectrapportages, dashboard rapportage- en concern aansluitrapportages. b. Masterplanning, de financiële planning en de verbinding hiertussen. c. Intercompany verrekening t.b.v. het project. d. Hoofdpuntenrapportage 2. Onderhouden risicologboek en plannen van risicomanagementsessies. 3. Invullen Quality assurance rol bij de op te leveren producten, door het (laten) controleren van de kwaliteit van producten, organiseren van reviews, borgen van resultaten, en het hierover gevraagd en ongevraagd adviseren van de projectleider. 4. Bijdrage leveren aan de subsidieadministratie en -rapportage. 5. Inrichting en ondersteuning bieden bij het voeren van de projectadministratie en PMOprocessen. 6. Toetsen van en adviseren over de inhoudelijke en financiële haalbaarheid van het project als geheel en de deelprojecten afzonderlijk. 7. Adviseren en ondersteunen bij complexe inkoopvraagstukken en aanbestedingen. 8. Adviseren over haalbaarheid en risicomitigerende maatregelen bij de uitvoering van de projecten als geheel. 9. Leveren van ad hoc bijdragen bij het opstellen en behandelen van de Privacy Impact Analyse, BIT-toets en het CIO-oordeel. Samengevat is de adviseur ICT-ketenproject /tevens sr. projectcontroller verantwoordelijk voor: - Het inrichten en voeren van een tijdige en juiste financiële administratie, planning, verantwoording en signalering van knelpunten. - Het uitvoeren van Quality assurance bij de op te leveren producten, door het (laten) controleren van de kwaliteit van producten, organiseren van reviews, borgen van resultaten, en het gevraagd en ongevraagd adviseren van de projectleider. - Het stellen van kaders die bijdragen aan het succesvol uitvoeren van deze grote ICTprojecten. Bovenstaande verantwoordelijkheden dragen op een belangrijke wijze bij aan het succesvol uitvoeren van de projecten VB1 en VB2 binnen de overeengekomen kaders van scope, geld, tijd, kwaliteit. Interviewcriteria: 1. Kandidaat heeft ruime ervaring met deze functie. 2. Kandidaat is gericht op samenwerken. 3. Kandidaat is flexibel vanwege verschillende rollen (adviseur/controller/uitvoerder). 4. Kandidaat is communicatief vaardig. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor gemiddeld 32 uur per week voor de periode tot einde project (voorzien op december 2022). 2. Je hebt een afgeronde WO opleiding die relevant is voor de functie. 3. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met een control-functie in projecten met een ICT component groter dan 5 mln. bij de overheid. 4. Je hebt minimaal 3 jaar specifieke ervaring met adviseren in en over de uitvoering van ICT ketenprojecten. 5. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met de toepassing van EU-subsidies (administratie en control) in projecten. 6. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met quality assurance in grote ICT-projecten. 7. Ter ondersteuning en eventuele back-up van de projectsecretaris heb je minimaal 3 ervaring in het efficiënt uitvoeren en onderhouden van de projectadministratie en inkoop bij de rijksoverheid. 8. Je beheerst MS Excel op het Advanced niveau. 9. Je bent per 1 juli 2020 beschikbaar. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt een afgeronde WO opleiding met specialisatie control of een aan controll verwant vak (bijv. accountancy of quality assurance). 2. Je hebt minimaal 2 jaar relevante ervaring met projectcontrol functies in ICT-projecten binnen het werkgebied van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 3. Je hebt ervaring met het opstellen en adviseren over projectplannen en planningen van grote ICT projecten. 4. Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring met het vervullen van de Quality Assurance rol binnen grote ICT projecten. 5. Je hebt minimaal 1 jaar relevante ervaring met het verzorgen van en adviseren over risicomanagement in grote ICT projecten en het leggen van verbinding met de Masterplanning en het projectbudget. 6. Je hebt minimaal een half jaar relevante ervaring met adviseren en doorlopen van complexe inkooptrajecten van zowel materieel als dienstverlening bij de Rijksoverheid waaronder ook Europese aanbestedingen. 7. Je hebt ruime ervaring (twee jaar of langer) met het vanuit het project coördineren van de BIT-toets en het CIO-oordeel. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 01-07-2020 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 05-06-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 25 2020 via video (Webex) Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Adviseur ICT Ketenprojecten/Projectcontroller Den Haag
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT32449 Omgeving: Den Haag Startdatum: 1 juli 2020 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: Week 25 Sluitingsdatum: Maandag 8 juni om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Adviseur ICT Ketenprojecten/Projectcontroller voor 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: In het kader van de Rijksbrede aanpak van fraude wordt Financial intelligence gebruikt om criminele geldstromen en vermogen in beeld te brengen om criminele feiten te achterhalen en criminele winsten af te pakken, ten behoeve van de ontmanteling van criminele organisaties, en het voorkomen van misbruik met toeslagen door de Belastingdienst. In opdracht wordt er gewerkt aan het verder verbeteren van het proces voor het opvragen van identificerende gegevens van banken door middel van de inzet van het Verwijzingsportaal Bankgegevens (VB). Politie, Bijzondere opsporingsdiensten, FIOD, FIU, OM en de Belastingdienst vorderen en vragen via het VB geautomatiseerd identificerende gegevens op bij financiële instellingen in Nederland. De realisatie van het Verwijzingsportaal Bankgegevens vindt plaats in twee elkaar opeenvolgende projecten. Het project VB1 heeft tot doel om geautomatiseerd identificerende gegevens te vorderen en op te vragen bij banken. De afronding van het project VB1 is gepland in het najaar van 2020 als alle banken en overheidsorganisaties in scope zijn aangesloten op het portaal. Parallel aan het project VB1 is in 2019 gestart met de doorontwikkeling van het VB, genoemd project VB2. Het VB wordt binnen dit project voorzien van nieuwe functionaliteit waardoor naast identificerende- ook aanvullende gegevens gevorderd kunnen worden, zoals saldo- en transactiegegevens De projecten VB1 en VB2 zijn omvangrijk en complex van aard, kennen een grote ICT-component en kennen tevens een hoog politiek afbreukrisico. Gewerkt wordt met een veelheid aan belanghebbenden en organisatieculturen. Om succesvol te zijn moet het project nauw samenwerken met publieke en private partijen in de bankensector, de veiligheidsketen en de Belastingdienst. De projecten VB1 + VB2 hebben per direct behoefte aan een adviseur ICT-ketenprojecten / senior projectcontroller die op een breed gebied van ICT-advies, projectcontrol en quality assurance, financiën en business control een belangrijke bijdrage levert aan het succesvol uitvoeren van een omvangrijk en complex ICT-project. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij de bestaande werkwijze voor het project VB1 kan voortzetten en afronden en daarnaast dat de werkwijze voor VB2 grotendeels conform VB1 wordt ingericht en uitgevoerd. Het project VB1 wordt deels gefinancierd met EU-subsidie. Voor het project VB2 loopt een EUsubsidieaanvraag Taken/werkzaamheden: Het werk van de Adviseur richt zich op drie taakgebieden, te weten: Geven van ICT-advies aan het project gericht op het succesvol uitvoeren van grote ICTprojecten; Vervullen van de project control en quality assurance rol, gericht op de uitvoering van het project en oplevering van producten in overeenstemming met een overeengekomen normenkader; Voeren van de financiële administratie en planning voor zowel de verantwoording van EUsubsidiegelden als financiering vanuit het kasstelsel. ICT-ketenproject advies Van de kandidaat wordt een groot inlevingsvermogen verwacht om ontwikkelingen op het gebied van techniek, wetgeving, governance en implementatie binnen het project en in de keten met elkaar in verband te brengen. Rapportages, issues en bevindingen binnen het project worden beoordeeld op hun impact op de totale masterplanning van het project en op de projectrisico’s. Op basis van deze bevindingen adviseert de kandidaat de deelprojectleiders, projectmanagement (en indirect) de opdrachtgevers over de uitvoering van het grote ICT-ketenproject. Project control en quality assurance Van de kandidaat wordt een belangrijke bijdrage verwacht bij het beheerst en conform plan uitvoeren van het project en de kwaliteit van de opgeleverde producten door proactief mee te denken in haalbaarheid en te adviseren over planningen, relaties tussen activiteiten, risico’s en te hanteren normen- en toetsingskaders (waaronder BIT, BIR, privacy, projectmanagement). Financiële administratie en planning Van de kandidaat wordt verwacht dat er een volledige en accurate projectadministratie wordt gevoerd ter verantwoording van de kosten in relatie tot de gedane inspanningen en opgeleverde producten. Het gaat hierbij om de rechtmatige verantwoording van EU-subsidiegelden en de aansluiting op de concernadministratie van het ministerie van JenV. Op basis van de deelplannen en voortgang wordt proactief bepaald of het project uitgevoerd wordt binnen de overeengekomen financiële kaders. De kandidaat ondersteunt voorts de projectsecretaris bij complexe inkoopvraagstukken, het gebruik van rapportage- en analysetools en werkt nauw samen met de subsidieadviseur in het opstellen van de EU-subsidierapportages. Binnen de inhuurperiode valt tevens het afsluiten van het project VB1. Taken: Opstellen van de: a. financiële projectrapportages, dashboard rapportage- en concern aansluitrapportages b. Masterplanning, de financiële planning en de verbinding hiertussen c. Intercompany verrekening t.b.v. het project d. Hoofdpuntenrapportage Onderhouden risicologboek en plannen van risicomanagementsessies Invullen Quality assurance rol bij de op te leveren producten, door het (laten) controleren van de kwaliteit van producten, organiseren van reviews, borgen van resultaten, en het hierover gevraagd en ongevraagd adviseren van de projectleider. Bijdrage leveren aan de subsidieadministratie en -rapportage. Inrichting en ondersteuning bieden bij het voeren van de projectadministratie en PMOprocessen. Toetsen van en adviseren over de inhoudelijke en financiële haalbaarheid van het project als geheel en de deelprojecten afzonderlijk. Adviseren en ondersteunen bij complexe inkoopvraagstukken en aanbestedingen. Adviseren over haalbaarheid en risicomitigerende maatregelen bij de uitvoering van de projecten als geheel. Leveren van ad hoc bijdragen bij het opstellen en behandelen van de Privacy Impact Analyse, BIT-toets en het CIO-oordeel. Samengevat is de adviseur ICT-ketenproject /tevens sr. projectcontroller verantwoordelijk voor: Het inrichten en voeren van een tijdige en juiste financiële administratie, planning, verantwoording en signalering van knelpunten. Het uitvoeren van Quality assurance bij de op te leveren producten, door het (laten) controleren van de kwaliteit van producten, organiseren van reviews, borgen van resultaten, en het gevraagd en ongevraagd adviseren van de projectleider. Het stellen van kaders die bijdragen aan het succesvol uitvoeren van deze grote ICTprojecten. Bovenstaande verantwoordelijkheden dragen op een belangrijke wijze bij aan het succesvol uitvoeren van de projecten VB1 en VB2 binnen de overeengekomen kaders van scope, geld, tijd, kwaliteit. Functie eisen KNOCK-OUT: Je bent voor gemiddeld 32 uur per week voor de periode tot einde project (voorzien op december 2022). Je hebt een afgeronde WO opleiding die relevant is voor de functie. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met een control-functie in projecten met een ICT component groter dan 5 mln. bij de overheid. Je hebt minimaal 3 jaar specifieke ervaring met adviseren in en over de uitvoering van ICT ketenprojecten. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met de toepassing van EU-subsidies (administratie en control) in projecten. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met quality assurance in grote ICT-projecten. Je hebt minimaal 3 ervaring in het efficiënt uitvoeren en onderhouden van de projectadministratie en inkoop bij de rijksoverheid. Je beheerst MS Excel op het Advanced niveau. Je bent per 1 juli 2020 beschikbaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt een afgeronde WO opleiding met specialisatie control of een aan controll verwant vak (bijv. accountancy of quality assurance). Je hebt minimaal 2 jaar (bij voorkeur meer dan 6 jaar) relevante ervaring met projectcontrol functies in ICT-projecten binnen het werkgebied van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Je hebt ervaring met het opstellen en adviseren over projectplannen en planningen van grote ICT projecten. Je hebt minimaal 3 jaar (bij voorkeur meer dan 6 jaar) relevante ervaring met het vervullen van de Quality Assurance rol binnen grote ICT projecten. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) relevante ervaring met het verzorgen van en adviseren over risicomanagement in grote ICT projecten en het leggen van verbinding met de Masterplanning en het projectbudget. Je hebt minimaal 6 maanden (bij voorkeur meer dan 2 jaar) relevante ervaring met adviseren en doorlopen van complexe inkooptrajecten van zowel materieel als dienstverlening bij de Rijksoverheid waaronder ook Europese aanbestedingen. Je hebt ruime ervaring (twee jaar of langer) met het vanuit het project coördineren van de BIT-toets en het CIO-oordeel.
Data Architect Groningen
Het team Informatievoorziening (IV) is onderdeel van de afdeling Bedrijfsvoering en voert regie op exploitatie en verandering, zodat de informatievoorziening maximaal aansluit op de bedrijfswensen en de formele vereisten (bijvoorbeeld Archiefwet).Opdrachtomschrijving:1. Vertaalt informatie naar impact op IV-landschap en daadwerkelijk ontsluiten historische en actuele data2. Coördineren van het realiseren en behouden van de datakwaliteit van CVW volgens gestelde normen.3. Verantwoordelijk voor de bewaking van de datakwaliteit en adresseren datakwaliteit issues.4. Opstellen en agenderen van verbeterplannen aangaande de datakwaliteit.5. Rapporteren over datakwaliteit bij data owners en het adresseren van issues hierover bij data owner.6. Stelt kwaliteitsnormen aan fysiek datamodel ten behoeve van schone en efficiënt werkende systemen.7. Werkt nauw samen met informatie analist aan het vertalen van historische en actuele data naar gewenst informatie 8. Beschrijft procedures tav registreren in en ontsluiten van, data uit verschillende bronnen9. Test en implementeert10. Registreert en ontsluit data uit verschillende bronnen11. Voert eventueel data migraties uitWat zien wij graag terug in het profiel van de kandidaat: Afgeronde opleiding (bachelor) in de richting van bedrijfskundige informaticaAantoonbaar kundig met Information Security Foundation (ISO/IEC 27002), ITIL Foundation, ITSM FoundationAantoonbare kennis van technische informaticaAantoonbare kennis op het gebied van (data) architectuurCompetenties: AnalyserenCreativiteitNetwerkenOmgevingsbewustzijn & OrganisatiesensitiviteitOvertuigingskrachtPlannen en organiserenIn Groningen moet iedereen veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan. Daarom werkt Nationaal Coördinator Groningen (NCG) aan het onderzoeken en versterken van gebouwen in het aardbevingsgebied. Het gaat om preventief versterken. Zo kunnen bewoners en gebruikers het gebouw veilig verlaten bij een zware aardbeving. NCG werkt hiervoor samen met de gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en het Rijk.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Senior full stack Java developer Den Haag
Onze klant werkt naar aanleiding van haar ambities, datastrategie en knelpunten in het huidige IV - en ICT-landschap, doelgericht en stapsgewijs, toe naar een nieuwe werkwijze rondom het registreren, vaststellen, toepassen en analyseren van (feit-) gegevens. Als Java developer bouw je mee aan PoC's in een scrumteam (architect, Java developer, BPMN developers, ESB developers, business analisten, product owner) om event-driven het nieuwe registreren van beweringen en het vaststellen van feiten, toepassen in een proces (toetsen, analyseren en handhaven); hoe sluit het aan op het bestaande landschap, wat zijn de kansen, sterktes en zwaktes van de aanpak. De aanpak is experimenteren en verkennen, als voorbereiding op een toekomstig applicatielandschap. Qua persoonlijkheid zoeken we een echte teamplayer die de wensen van de stakeholders begrijpt en het leuk vindt om complexe puzzels op te lossen samen met senior collega's. Technisch overzicht De verschillende componenten (process-engine, toets-service, registers) zijn stand-alone componenten. De process-engine en beide registers zijn gerealiseerd in Java met behulp van Spring Boot. De toets-service is gerealiseerd met BeInformed. De registers zijn gerealiseerd met behulp van Graph database Neo4J. Dit betekent dat de componenten los van elkaar zijn te deployen, op verschillende servers of in verschillende containers. Een dergelijke modulariteit biedt grote voordelen voor wat betreft beheer(s)baarheid van de oplossing. Functie eisen: • Ruime ervaring met Java en de frameworks Spring en Hibernate, ervaring met testing frameworks zoals JUnit; • Ervaring met SQL, REST, Microservices en CI/CD; • Ervaring met Maven, Git, Gradle, IntelliJ, Docker, Kubernetes en Atlassian Stack; • Kennis van Agile, Scrum en DevOps; bij voorkeur kennis van Cloud, bij voorkeur kennis vcan Graph databases. • Java SE 8 en 11 programmer ceritficate. • Java SE; OO development; Spring (4); Angular. • Architectuur en ontwerp (Enterprise) complexe Java-based systemen. • Ontwerp en implementeren Java-based solutions met gebruik van de laatste technologieën. • Nederlandstalig en in Nederland wonend. Functie wensen: • HBO of WO denk- en werkniveau; • Agile werken; • Kennis van/ervaring met e-overheidstandaarden zoals ebMS en WUS; • Kan business en IT adviseren over scenario’s en alternatieven. Kennis van het volgende is een pre: • Portal technologieën: jsr168/jsr286/CMIS/WSIBP/WSRB/SAML; • Eclipse IDE; • Tomcat / JBoss/Linux; • Java 8-11, JBoss, Spring (-MVC, -Boot, -Rest, - Cloud), JavaScript, Jenkins, Sonar, Maven, JUnit, Cucumber, Selenium, MongoDB, Elastic Search; Angular, Graph database technologieen, bvk.Neo4J; • SOA en Webservices met SOAP / REST /OpenSocial; • Ervaring met deployment op applicatie servers zoals Jetty, Tomcat, JBoss in enterprise omgevingen; • Java EE, Maven; • Gegevensuitwisseling binnen de e-overheid middels digikoppeling, digilevering, digimelding, diginetwerk en digipoort; • Vue.js (front-end development) en Apache Kafka. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 15 juni 2020, 36 uur per week Einddatum: 31 mei 2021, 12 maanden met optie op verlenging Recruiter: Greg Haime, recruiterGH@itaq.nl, 0610561192 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterGH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Domein Architect Den Haag
Voor onze opdrachtgever in Den Haag zijn we op zoek naar een Senior Domeinarchitect Startdatum: 3 juni Einddatum: 3 december Inzet: 36 uur per week Richttarief: € 95,- Door de wijze van aansturing gezien de te verrichten werkzaamheden en aanverwante omstandigheden is het niet gewenst dat ZZP’ers worden voorgesteld. OPDRACHT De domeinarchitect levert een bijdrage aan het op effectieve wijze gecontroleerd en in samenhang doorvoeren van IV-veranderingen, binnen geldende (Rijksbrede en departementale) kaders, gericht op de doelstellingen van BZ. De domeinarchitect draagt bij aan het samenstellen van deze kaders en het beleid, maar de primaire taak zit in het toepassen ervan. In dit kader is de domeinarchitect verantwoordelijk voor het opstellen van de globale architectuurschetsen (GAS) en het controleren van de project start architectuur (PSA). De domeinarchitect werkt de I-architectuur (applicaties, gegevensopslag en infrastructuren) verder uit waarmee de bedrijfsprocessen van een organisatieonderdeel als geheel of van een materiegebied zoals Security of HR kan worden ondersteund. De domeinarchitect samen met een team van architecten en anlisten werkzaam voor specifieke bedrijfsonderdelen van BZ en daarnaast themagewijs op domeinoverstijgende onderwerpen als informatiebeveiliging, toegang, autorisatie en authenticatie. Adviseren van de BZ organisatieonderdelen (business) bij (door)ontwikkeling van de informatievoorziening • Adviseren van de CIO en het management van BZ inzake IV-vraagstukken • Ontwikkelen en beheren domeinarchitectuur en/of doelarchitecturen, bestaande uit een representatie van de huidige en toekomstige informatiearchitectuur van het domein of thema, voorzien van richtinggevende principes • Bijdragen aan totstandkoming en (door)ontwikkeling van Enterprise Architectuur • Opstellen van globale architectuurschetsen (GAS) in overleg met business, IVRegie en (eventueel) leveranciers ten behoeve van een scherpe vraagarticulatie en vroegtijdig zicht op een globale oplossingsrichting • Toetsen van projectdeliverables aan de PSA en wijzigingsinitiatieven aan het architectuurkader en daarover rapporteren • Onderhouden van contacten bij de business en afstemmen van architectuur met business en IT leveranciers • Bijdragen aan: planvorming en rapportage over de architectuurfunctie van BZ, • informatieplanning en informatiestrategie van de directies en aan de vorming van i-Beleid • Analyseren van technologische ontwikkelingen en adviezen geven over de toepassing binnen het domein • Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van rijksdienst brede standaards voor de (informatie)architectuur van dit domein in interdepartementale, rijksbrede gremia Werkzaamheden vallen onder DBV (zie onder)Dir DBV/IV De domeinarchitect legt verantwoording af aan het afdelingshoofd van DBV/IV over de bruikbaarheid en toepasbaarheid van de ontwikkelde IV-producten en diensten en heeft een functionele relatie met de lead architect. Neemt beslissingen bij de inrichting van architectuurkaders en bij het doorvoeren van de toepassing ervan. Er wordt gewerkt op basis van strategische beleidslijnen. De domeinarchitect is verantwoordelijk voor het tot stand brengen en onderhouden van de domeinarchitectuur, in lijn met de business doelen, de Enterprise Architectuur en i-strategie van BZ. domeinarchitect onderhoudt contacten met o.a. • Teamcoordinator architectuur voor afstemmen voortgang architectuur en architectuurissues • Projectmanagers, om kaders en standaarden mee te geven en te bewaken en om draagvlak daarvoor te verwerven • Solutionarchitecten om kaders inhoudelijk af te stemmen en toe te lichten • Lijnmanagers binnen BZ om adviezen te geven over de inrichting en samenhang van de business en informatiearchitectuur in lijn met de business doelen • Vakgenoten interdepartementaal om ontwikkelingen op informatietechnologie uit te wisselen. • Werkt nauw samen met de Business Consultants en de andere deelnemers in de businessteams. EISEN Bachelor Bedrijfskundige Informatica. WO, bij voorkeur bestuurlijke informatiekunde Gecertificeerd TOGAF Minimaal 2 jaar gedegen kennis van Enterprise Architectuur Rijk (EAR), Minimaal 2 jaar ervaring met Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA), Minimaal 2 jaar kennis en ervaring met Rijksstandaarden (forum standaardisatie) en marktontwikkelingen op gebied van ICT in brede zin WENSEN Compententies: Organisatiesensitiviteit • Analyseren • Overtuigingskracht • Netwerken • Omgevingsbewustzijn • Plannen en organiseren • Creativiteit • Klantgerichtheid Aanvullende kennis: • Bekend met belangrijke ontwikkelingen op terrein van ICT bij het Rijk, zoals Cloud computing, bouwstenen e-Overheid, basisregistratiesgenerieke ICT Rijk en digitale • In staat om draagvlak te krijgen voor de adviezen, maar ook voor de grenzen van de architectuur. • Kennis op het gebied van logische en fysieke toegang, Identity & Access management en informatiebeveiliging (Baseline informatiebeveiliging Rijk (BIR), Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO)) en de implicaties hiervan op de informatievoorziening. • Information Security Foundation Based on ISO/IEC 27002 Overige functiewensen: Adviesvaardigheid op het vlak van complexe en multidisciplinaire - BZ-brede- ontwikkelings- en veranderingsprocessen In staat om draagvlak te krijgen voor de adviezen, maar ook voor de grenzen van de architectuur. Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk donderdag 28 mei 15.00uur in ons bezit te zijn.
Senior Test Consultant Den Haag
De afdeling informatievoorziening bevindt zich in een transitieproces naar Agile / Dev Ops werken. We zijn daarom op zoek naar een Senior Test Consultant die aantoonbare kennis heeft met Agile en Dev Ops processen. Daarnaast dient de testconsultant ervaring te hebben met Continuous Delivery / Continuous Integration processen. Bij het uitvoeren van het testproces zijn de taken als volgt: • Adviseren in de transitie naar Agile teams. • Adviseren in de transitie naar Dev Ops. • Advies in Continuous Delivery / Continuous Integration processen. • Uitbouwen van kennis m.b.t. IT testen in Agile / Dev Ops teams • Analyseert en registreert resultaten van afzonderlijke testactiviteiten. • Voert testwerkzaamheden onder tijdsdruk uit en bewaakt de uitvoering van noodzakelijke werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het testen van software zodat die voldoet aan de vooraf gestelde wensen en eisen. • Adviseert en ondersteunt bij de toepassing van testtechnieken. • Draagt kennis over aan de organisatie van de aanbestedende diensten. • Werkt volgens de bouw- en beheerrichtlijnen en documentatiestandaards van de aanbestedende diensten. Het leveren van bijdragen aan projecten: • Neemt deel aan relevante (project)overlegvormen, intern en extern met leveranciers, vertegenwoordigt daarbij de aanbestedende diensten, en draagt hierbij het beleid en beheer van de organisatie uit. • Draagt bij aan de uitvoering en implementatie van vastgesteld beleid. • Voert kwaliteitscontroles uit op projectproducten. • Participeert in projectevaluaties specifiek gericht op de effectiviteit van de testinspanning en testresultaten en gegevensstromen met een gevarieerdheid in diversiteit en problematiek. Functie eisen: • HBO / HBO +, technische richting, voorkeur voor IT. • Tmap, ISEB of ISTQB gecertificeerd. • Tenminste 5 jaar werkervaring met IT testen in een grotere organisatie. • Tenminste 5 opdrachten voltooid met ervaring IT systeemtesten. • Tenminste in 3 opdrachten gewerkt met softwareproducten op het gebied van (geautomatiseerd) testen zoals Oracle ATS, Fitnesse en Selenium. • Tenminste in 3 opdrachten gewerkt in Agile/Scrum werkmethodiek. Certificaat noodzakelijk. • Tenminste 5 jaar aantoonbare ervaring met Agile/Scrum werken. • Tenminste 5 jaar aantoonbare ervaring met Dev Ops werken. • Tenminste in 3 projecten ervaring opgedaan m.b.t. Continuous Delivery / Continuous Integration. • Kennis Nederlandse taal (schrijven, lezen en lezen), tenminste niveau B1. Functie wensen: • Resultaatgericht • Plannen en organiseren • Voortgangscontrole • Prestatie motivatie • Stress bestendig • Flexibiliteit • Bij voorkeur ervaring met werken en projecten Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 15 juni 2020, 36 uur per week Einddatum: 14 juni 2021, 12 maanden met optie op verlenging Recruiter: Greg Haime, recruiterGH@itaq.nl, 0610561192 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterGH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Senior Siebel Configurator Den Haag
We zoeken een Senior Siebel Configurator binnen de afdeling informatievoorziening (IV) voor het systeem INDiGO. De Senior Siebel Configurator heeft als taak om ondersteuning te bieden van collega’s bij complexe IT vraagstukken. Daarnaast houdt hij zich bezig met het uitvoeren van reviews en het adviseren over (verbeteringen van) oplossingen. Hij is in staat om over applicaties heen te kunnen kijken om tot een totaaloplossing te komen. Tevens is een belangrijke taak het implementeren van complexe vraagstukken in Siebel. Functie-eisen (knock-out): • Tenminste 3 opdrachten uitgevoerd met elk van onderstaande competenties: SQL; Siebel Workflow; EAI; eScript • Tenminste 1 Siebel training/certificering voltooid • Minimaal 5 jaar ervaring Siebel Tools • Kennis Nederlandse taal (schrijven, lezen en lezen), tenminste niveau B1 Functie Wensen: • Ervaring in Case Management • Ervaring in regel gestuurde omgevingen • Ervaring met OpenUI • Ervaring met EIM • Bekend met diverse vormen van software ontwikkeling: Waterval, Agile en DevOps Als je voldoet aan het profiel graag per gestelde eis puntsgewijs een korte motivatie hoe je aan de eis voldoet. Dit versnelt het proces. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 15-06-2020, 36 uur per week Einddatum: 31-05-2021, optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Nitesh Bhoep, 06-47180874, recruiterNB@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterNB@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Teammanager Shared Services Arnhem
Voor TenneT in Arnhem ben ik op zoek naar een Teammanager Shared Services.Startdatum: 15 juni 2020 Einddatum: 30 juni 2021 Inzet: 40 uur in de week Duur: minimaal één jaar FunctieBe a partner for Generic and Strategic IT, to support them for the security of all IT services, from e.g. SCADA systems to e.g. ERP systems and for the supply desk (managing frame contracts for IMC) • Responsible for workplaces, mobile services, unified communications and related commodity IT-services that all TenneT employees need. • Steer external suppliers for services that are outsourced. • Act as a role model and create the right context for employees to show the desired mind-set and behaviour in line with TenneT’s leadership profile (Connection, Ownership and Courage) • Active participation in creating a safe working environment for himself/herself, for colleagues and for contractorsVereistenBachelor/Master degree and multiple years of relevant working experience (IT); • Knowledge and experience of workplace management and mobile services, supplier and contract management, senior supplier role in projects and providing security services like SOC (Security Operations Centre), SIEM (Security Incident and Event Management) and IAM (Identity and Access Management) • Customer oriented • Pragmatic approach and continuity focus • Able to manage multiple services in parallel • Excellent language skills in both German/Dutch and English (written and oral) • Willingness to frequently travel domestically and internationally
Sparx Enterprise Architect Beheerder-Ontwikkelaar Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Sparx Enterprise Architect Beheerder-Ontwikkelaar. Omschrijving opdrachtgever: Elke dag werken ruim 150 data specialisten in Utrecht aan het nieuwe digitale platform NS. In de Azure cloud zetten wij met Nifi, Informatica, DataVault en PowerBI de meest geavanceerde tooling in om zo veel mogelijk waarde uit data te halen. We ontsluiten meer dan 160 bronnen naar één groot datafundament. Deze data, de dashboards, modellen en andere informatieproducten ondersteunt de ambitie van een data-gedreven NS. In de ontwikkelprocessen wordt de modeleertool Sparx Enterprise Architect een steeds centralere component. Omschrijving opdracht: De medewerkers van D&A zijn specialisten in data organiseren, bewerken en – samen met onze businesspartners – omzetten naar informatie voor sturing, personalisatie en optimalisatie. In nauwe samenwerking met onze businesspartners faciliteren we de digitale transformatie voor tevreden reizigers en medewerkers. Deze transformatie versnellen we door het programma ACE (Adoptie Cloud Ecosysteem). Samen slimmer en sneller door beter datagebruik is onze inzet met ACE. Alle data van NS samengevoegd in één effectief en privacy-proof datafundament met slimme toepassingen. Hierbij maken we gebruik van moderne wendbare (cloud) technologie, maar ook up-to-date NS-procesbeschrijvingen. Gewenst profiel: - Je beschikt over een afgeronde Hbo/WO-opleiding, bij voorkeur in een technische/ICT richting. Daarnaast heb je minimaal 3+ jaar ervaring als applicatiebeheerder/ontwikkelaar (aantoonbaar). Kennis en praktijkervaring op het gebied van: - Minimaal 2 jaar Sparx Enterprise Architect ervaring (v13/v14/v15). Binnen EA kennis van: - Autorisatiebeheer (gebruikers). - Release Management/OTAP deployment. - Versiebeheer – baselines. - EA SQL-scripts/queries. - Database connections. - DLL-genereren. - Gedegen kennis voor technische ondersteuning upgrades/incidenten. - Technische beheerplan/handleiding opstellen en uitwerken gebruikerswensen naar inrichtingskeuzes Sparx Enterprise Architect. - Actionscript kunnen aanpassen t.b.v. codegeneratoren voor DDL – dus de scripts waarmee direct vanuit EA de databasetabellen worden gegenereerd. - Kennis van conceptuele, logische en fysieke datamodellen is een pré. - Kennis van modeleertalen zoals UML en Archimate is een pre. - Kennis van architecture frameworks, zoals bijvoorbeeld Archimate, TOGAF en Zachman is een pre. - Ervaring met Opleiding en coaching van (nieuwe) medewerkers die met EA aan de slag gaan. - Kennis van andere EA functionaliteiten (naast kennis van conceptuele, logische en fysieke datamodellen). We zoeken iemand die geschikt is om in een “green-field” te werken. De kandidaat moet ervaring hebben in standaard EA maar ook in staat zijn om nieuwe functionaliteit en technische add-ons op te zetten en in te richten naar de behoefte van de gebruikers. Gedrag: - Pro-actieve instelling. - In zijn staat om advies te geven omtrent best-practices voor EA binnen de NS-omgeving. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring, integriteitsverklaring en vragenlijst). 2. Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad. 3. Je bent in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden). 4. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar Sparx Enterprise Architect ervaring (v13/v14/v15). 5. Je beschikt aantoonbaar over technische beheerplan/handleiding opstellen en uitwerken gebruikerswensen naar inrichtingskeuzes Sparx Enterprise Architect. 6. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met het kunnen aanpassen van actionscript t.b.v. codegeneratoren voor DDL. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 08-06-2020 Duur: 31-12-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-05-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: digitaal in de week van 1 juni. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Oracle ODI ETL ontwikkelaar Utrecht
Opdrachtbeschrijving:De ontwikkelaar speelt een cruciale rol in het backend scrumteam van het BICC. In kort cyclische iteraties realiseert het scrumteam de informatieproducten in het Data Warehouse. De specialist ontwikkelt de Data Warehouse producten conform de functionele specificaties van de BI informatieanalist. De specialist dient in staat te zijn de BI informatieanalist uit te dagen op basis van de gemaakte keuzes in het ontwerp. De ODI ontwikkelaar is onderdeel van het scrumteam en is verantwoordelijk voor:De realisatie van een DWH met behulp van ODI gebaseerd op het Data Mart ontwerp van de BI informatieanalist;Het ondersteunen en begeleiden van andere ontwikkelaars in het team;Het uitvoeren van de unit/systeem test;Het voorbereiden en ondersteunen van de implementatie;Het adviseren van het team bij het kiezen van de juiste technische oplossingen binnen de kaders van de architectuur;Achtergrond van de opdrachtHet BICC Rechtspraak werkt met een Agile DevOps team en is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en ontwikkeling van het Data Warehouse en de rapportage- en analyseomgeving. Daarnaast worden landelijke bestuurlijke dashboards door het BICC ontwikkeld op basis van de informatiebehoefte van leidinggevenden in de Rechtspraak. Zo voert het BICC op dit moment het Project Doorlooptijden uit waarmee inzicht wordt verschaft in de doorlooptijd en werkvoorraad van rechtszaken afgezet tegen nieuwe standaarden per zaakstroom en zaaktraject. De Rechtspraak heeft zichzelf als doel gesteld sturing op doorlooptijden en sturing op de afhandeling van zaken de versterken door gerechten meer inzicht te bieden d.m.v. goed bruikbare dashboards.Harde (knock-out) eisen:Je beschikt over hbo/wo werk- en denkniveau;Gecertificeerd: Oracle Certified Professional en/of Microsoft Certified Program Developer;Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met ETL Ontwikkeling, Oracle Data Integrator (ODI);Je hebt aantoonbare ervaring met Agile softwareontwikkeling/SCRUMOverige wensen/vereisten:Minimaal per 1 juli beschikaar. Bij voorkeur al half juni 2020 (36 uur per week)Sterk ontwikkeld analytisch vermogenGoede communicatieve vaardighedenHoog kwaliteitsbewustzijn en samenwerking
Adviseur Privacy en Gegevensdeling Sociaal Domein en Zorg en Veiligheid Den Haag, landelijk
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Adviseur Privacy en Gegevensdeling Sociaal Domein en Zorg en Veiligheid. Omschrijving opdrachtgever: De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor burgers die kampen met meervoudige problematiek in het sociaal, zorg, en veiligheidsdomein. Voorbeelden daarvan zijn de aanpak personen verward gedrag, de aanpak van mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen, multi-probleemgezinnen en de integrale aanpak voor mensen met complexe problematiek in de zorg- en veiligheidshuizen. Centraal element in deze aanpakken is dat partijen uit sociaal, zorg-, en veiligheidsdomein samenwerken om de betreffende persoon of het gezin te ondersteunen op weg naar participatie en zelfredzaamheid. Doel daarbij is ook dat de veiligheid van de persoon en zijn omgeving verbeterd. Ook bij de aanpak van mensenhandel en ondermijning is steeds vaker sprake van samenwerking tussen partijen uit verschillende domeinen, omdat daders vaak misbruik maken van de kwetsbaarheid van mensen om hen uit te buiten of voor hen strafbare feiten uit te laten voeren. Voor de samenwerking is het uitwisselen van informatie tussen partijen. Deze informatieuitwisseling stelt de professionals voor veel vragen als het gaat om welke informatie zij met wie mogen uitwisselen. Die vraag is ook niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Partijen uit verschillende domeinen hebben te maken met verschillende juridische kaders over de gegevensverwerking en privacy. Voor sommige beroepsbeoefenaren gelden nog specifieke regels, omdat zij een wettelijk beroepsgeheim kennen. Daarnaast is regelgeving rond gegevensverwerking vooral toegesneden op bilaterale gegevensuitwisseling, en geeft zij nauwelijks handvatten voor multilaterale samenwerking. De afgelopen 5 jaar zijn er echter diverse initiatieven ontstaan waar partijen op landelijk niveau afspraken hebben gemaakt en instrumenten hebben ontwikkeld om de praktijk te ondersteunen bij het goed inrichten van de gegevensverwerking en zodoende professionals meer duidelijkheid te bieden over de gegevens die zij mogen uitwisselen bij samenwerking en onder welke voorwaarden. Het gaat dan concreet om de instrumenten die ontwikkeld zijn door de werkgroep gegevensdeling en privacy Zorg en Veiligheid, en de manifestpartners ‘In goed vertrouwen’. Daarnaast heeft het Rijk wetgeving in voorbereiding om een aantal wettelijke knelpunten op te lossen (UPP). Die wetgeving moet erin voorzien dat er een beter juridisch kader komt voor de gegevensverwerking en uitwisseling bij samenwerking rond personen of gezinnen die kampen meervoudige problematiek in het sociaal, zorg-, en veiligheidsdomein. Begin 2020 ligt er een conceptwetsvoorstel dat de consultatie- en adviesfase in gaat. Eind 2020 moet het wetsvoorstel naar de Kamer. Het is de ambitie van de opdrachtgevers om in 2020: - Het wetsvoorstel UPP in het najaar van 2020 naar de Kamer te versturen. - De instrumenten die in de afgelopen paar jaar zijn ontwikkeld voor de zorg- en veiligheidshuizen breed toepasbaar te maken binnen het sociaal, zorg-, en veiligheidsdomein. - Het gebruik en de implementatie van de instrumenten breed te stimuleren en regio’s en organisaties te ondersteunen bij het goed inrichten van de gegevensverwerking, en zodoende professionals duidelijkheid te bieden over de gegevens die zij mogen uitwisselen bij samenwerking en onder welke voorwaarden. Omschrijving opdracht: – Als extern adviseur bij te dragen aan de ontwikkeling van het wetsvoorstel UPP. – Een beweging op gang te brengen gericht op een goede inrichting van de gegevensverwerking door o.a.: x Het breder toepasbaar maken van ontwikkelde instrumenten. x Het bevorderen van de toepassing van die instrumenten in de praktijk o Het ondersteunen van regio’s bij de toepassing van die instrumenten. x Een verbindende rol te vervullen tussen initiatieven en nieuwe thema’s mbt vraagstukken in het sociaal, zorg en veiligheidsdomein. Gesprekken: Geplande datum eerste gesprek 12-06-2020, van 10:00 tot 13:00 uur. In verband met de coronacrisis zullen de gesprekken via videobellen gehouden worden (via MS Teams). Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek. 2. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag. 3. Je hebt minimaal WO werk- en denkniveau. 4. Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare kennis van en ervaring met privacy- en gegevensdeling het domein Zorg en Veiligheid/Sociaal Domein. 5. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het wetgevingstrajecten, in het bijzonder privacywetgeving. 6. Je hebt aantoonbaar relevant netwerk (directeuren en privacy-functionarissen) bij gemeenten en ketenpartners (bijvoorbeeld OM, Politie, GGZ, Zorg- en veiligheidshuizen). 7. Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare ervaring met complexe veranderprocessen waarin partijen met strijdige belangen samengebracht moeten worden. 8. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met de werkwijze van de VNG. 2. Communicatieve vaardigheid: het geven van presentaties, voorzitten van vergaderingen. 3. Je hebt een actief landelijk en regionaal netwerk binnen de volgende categorieën organisaties: A. Binnen de VNG. B. Binnen gemeenten. C. Binnen de Rijksoverheid/Ministeries. D. binnen beroepsorganisaties. E. Binnen belangenkoepels van ketenpartners. F. Binnen privacyorganisaties (bijvoorbeeld AP). 4. Je hebt aantoonbare juridische ervaring met privacywetgeving, in het bijzonder in het domein Zorg en Veiligheid en/of Sociaal Domein. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag, landelijk Startdatum: per direct Duur: 31-12-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 05-06-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zie gesprekken Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Inrichter Zaaksysteem Amstelveen
Voor Gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een Inrichter Zaaksysteem. Omschrijving opdrachtgever: De afdeling A&I bestaat uit de teams Advies & Projecten, Infrastructuur en Servicedesk, Applicatiebeheer, Informatievoorziening en Basisinformatie. A&I is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud, het projectmanagement en advies voor de (documentaire) informatievoorziening van de gemeente AA. Als inrichter zaaksysteem ben je werkzaam bij het team Applicatiebeheer dat bestaat uit vijftien medewerkers. Als zaaksysteem inrichter ben je verantwoordelijk voor het up to date houden van de kernapplicatie InProces ('het zaaksysteem') van Brein. Je werkt samen in een team van 6 andere inrichters, functioneel en technisch beheerders en testers. Het zaaksysteem ondersteunt documentmanagement, contentmanagement en documentgeneratie en zorgt in veel gevallen voor werkprocesondersteuning. Je bent verantwoordelijk voor de inrichting, continuïteit en kwaliteit van InProces. Je belangrijkste taken zijn: - Upgrade van de ingerichte werkprocessen, webformulieren, sjablonen en stuurgegevens. - Oplossen, opvolgen en documenteren van incidenten die samenhangen met de upgrade van InProces. - In kaart brengen en opstellen van testscenario’s t.b.v. de upgrade van bestaande werkprocessen. - Identificeren en rapporteren van problemen en bedreigingen. - Verwerken van informatieverzoeken en ondersteuning. - De opdracht loopt tot 1 september 2020 en er is een mogelijkheid tot verlenging Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend. Gewenst profiel: - Je hebt een HBO-werk- en denkniveau. - Je hebt minimaal 2 jaar gemeentelijke werkervaring als inrichter zaaksysteem op een ict afdeling. - Je hebt toegepaste ervaring met Brein - InProces (2.10 t/m 2.13), Proces Analyse en modellering, Koppelingen met Squit, Suite4Sociaal, CARel. GBA-V, Digi-d, MijnOverheid. - Je hebt ervaring met Agile, Scrum, Devops. - Jij bent klantgericht en accuraat. - Je neemt initiatief en kunt heel goed samenwerken. - Je hebt goede communicatieve vaardigheden en een groot inlevingsvermogen. Gesprekken: De gesprekken worden gevoerd op woensdag 3 juni 2020 of donderdagmiddag 4 juni 2020 via teams. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt op CV aantoonbaar een afgeronde HBO (Bachelor) opleiding. 2. Je hebt op CV aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring met het inrichten van het zaaksysteem inProces binnen een gemeente in de afgelopen 5 jaar. 3. Je hebt op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring binnen een 100.000+ gemeente in de afgelopen 5 jaar. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt op CV aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring in een Agile werkomgeving binnen een gemeente in de afgelopen 5 jaar. 2. Je hebt op CV aantoonbare ervaring met de koppelingen tussen zaaksysteem InProces met Squit en Suite4Sociaal. Competenties: - Klantgericht - Resultaatgericht - Analytisch - Betrouwbaar - Accuraat - Initiatiefrijk - Communicatief - Inlevingsvermogen - Samenwerken Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amstelveen Startdatum: 08-06-2020 Duur: 01-09-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-05-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zie gesprekken Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Datamigratiemanager Den Haag
FunctieomschrijvingHet doel van deze opdracht is om de datamigratie behorend bij de overgang van het oude Marjolein naar de vervangende applicatie, aan te sturen, te controleren en hierover verantwoording af te leggen.Er gelden een aantal uitgangspunten: De te migreren dataset wordt in delen gemigreerd naar het nieuwe systeem, de migratie is ten dele handmatig en ten dele automatisch. Het systeem kan niet langer dan een weekend uit de lucht zijn. Het oude systeem moet na de afronding van de datamigratie uitgeschakeld kunnen worden, er blijft geen informatie achter. De gebruikersorganisatie wordt gefaciliteerd in een zo rimpelloos mogelijke overgang.TakenDe opdracht betreft het volgende: Het afronden van de realisatie van de datamigratietooling op basis waarvan de automatische datamigratie plaats zal vinden Het afronden van de voorbereidingen van de handmatige datamigratie Het uitvoeren van de proefmigratie en de livemigratie Het opstellen van de rapportages In afstemming met diverse controlerende instanties opstellen van het controle en verantwoordingsplan, het inrichten van de benoemde controle- en verantwoordingsmaatregelen en het uitvoeren van de genoemde maatregelen. Het betrekken van de diverse betrokken partijen bij de datamigratie (i-team, content beheer, de VWS organisatie, de externe beheerder SSC-ICT), de ARD, CIO-office, Recordsmanagement.Functie-eisenAanbiedingen van kandidaten worden beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt de kandidaat niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarna wordt er beoordeeld op diverse wensen. In de aanbieding van de kandidaten moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden.EisenKandidaat beschikt over een relevante, afgeronde opleiding op HBO niveauKandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring met het migreren van data in ECM-omgevingen (workflow-, document-, record- en zaak-management)Kandidaat is beschikbaar gedurende de gevraagde periodeWensMate waarin de kandidaat kennis heeft van- en ervaring heeft met IBM FileNet, bij voorkeur in combinatie met BPF of CaseManager.Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met het begeleiden van een organisatie bij datamigratieMate waarin de kandidaat kennis heeft van de archiefwet en regelgevingOpdrachtgever Het ministerie van VWS vormt zich, in lijn met het Kabinetsbesluit Digitale Overheid 2017, op dit moment verder om tot een digitaal ministerie. Hierbij richt zij zich op het digitaliseren van de documenthuishouding en de werkprocessen waarbij gebruik gemaakt wordt van een Enterprise Content Management-platform (ECM-platform) op basis van IBM FileNet-software. Dit ECM-platform wordt op dit moment vernieuwd. Het eerste deel, de Generieke ECM Applicatie, is klaar. Inmiddels is gestart met de upgrade van het geautomatiseerde informatiesysteem voor de ondersteuning van de dossiervorming (DMS), beleidsprocessen en stukkenstromen van VWS (project Upgrade Marjolein).De directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) is eindverantwoordelijk voor de levering van bedrijfsvoeringdiensten aan het kerndepartement en aan een aantal niet tot de kern behorende diensten van VWS. Het applicatiebeheer en technisch beheer van de FileNet-applicaties is belegd bij SSC-ICT, een onder het ministerie van BZK ressorterende shared service organisatie. Voor het functioneel beheer is het I-Team, een afdeling van IFM/OBP, verantwoordelijk. Voor de upgrade van Marjolein is een projectorganisatie in het leven geroepen. De opdrachtgever van het project is de directeur OBP. Een projectmanager geeft sturing aan het projectteam.ApplicatiedomeinHet huidige Marjolein is een oude FileNet-applicatie. De nieuwe FileNet-omgeving van VWS is gebaseerd op IBM FileNet P8, Content Navigator, Case Manager met Case Builder, Case Analyzer, Watson en WebSphere. De onderliggende database maakt gebruik van MS SQL*Server en Transact SQL. De gebruikte programmeertalen zijn Java EE8, Javascript (MVC-framework Dojo) met HTML, CSS, Java beans, POJOs, JSPs en webservices. Voor dit project zoekt VWS/OBP een datamigratiemanager voor de realisatie van de datamigratie uit het oude Marjolein naar de vervangende applicatie.
Oracle DWH Developer (Azure Synapse Analytics/SQL) (QR7614) Amsterdam
Functie: Oracle DWH Developer (Azure Synapse Analytics/SQL) (QR7614) Start: 15-6-2020, 32 uur per week Periode: 3 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for an Oracle DWH Developer (Azure Synapse Analytics/SQL). Would you like to join us in advancing a data-driven retail environment? Are you comfortable with continuous change and improvement and do you enjoy making new things work? Read on! Description: As a Datawarehouse Developer you’ll work use case based on the datawarehouse for consumers, and retail specifically. - Building new functionalities in our retail datawarehouse - Engage with stakeholders, to extract requirements and translate them to a data model - Support the front-end developer - Prepare for migrating to a cloud environment Requirements: - At least 3 years experience as a DWH developer/Data engineer on Oracle - You have experience with Azure Synapse Analytics - Deep knowledge of SQL is required - Experience in Agile/Scrum development - Experience with Data Vault modelling is preferred - Knowledge on Power BI is an important plus You are: - Happy to work in a rapidly changing environment - Enjoy development work as well as having a keen eye for maintenance work - A good communicator - A self-starter Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Regisseur Digitalisering Zaakprocessen Amstelveen
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT32431 Omgeving: Amstelveen Startdatum: 15 juni 2020 Einddatum: 31 december 2020 Optie op verlenging: Ja, 4x 3 maanden Aantal uur per week: 36 (24-36 uur is bespreekbaar) Intakegesprek: 11 of 12 juni 2020 via MS Teams Sluitingsdatum: woensdag 3 juni om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Regisseur Digitalisering Zaakprocessen voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De organisatie van de gemeente maakt een ontwikkeling door, waardoor de informatievoorziening anders wordt ingericht. Het doel is volledige digitalisering en verregaande automatisering. De voorbereiding en uitvoering voor deze transitie wordt gedaan door het programma Digitale Transformatie en moet in 2020 tastbaar maatschappelijke resultaten opleveren. Ter versterking van het programmateam is er behoefte aan een Regiseur digitalisering zaakprocessen. De taken zijn als volgt samen te vatten: Analyse van businesswensen en bedrijfsprocessen; Advies geven over procesoptimalisatie en digitalisering aan stakeholders; Creëren van draagvlak voor veranderingen; Verantwoordelijk voor oplevering van gedigitaliseerde klantprocessen; Rapportage over de voortgang; Aanjagen van omzetting PDF-formulieren naar e-formulieren; Laten inrichten van processen in het zaaksysteem (en gekoppelde vakapplicaties); Aansturen van het projectteam met disciplines uit verschillende teams (IT, business, communicatie, archief). Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde HBO/WO-opleiding. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met digitaliseren van dienstverlening aan inwoners en achterliggende bedrijfsprocessen in een 100.000+ gemeente werkomgeving. Je hebt minimaal 4 jaar ervaring als Projectleider en/of product owner bij meerdere gemeentelijke organisaties, in de afgelopen 10 jaar. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met analyse en advies van verbeterde klantprocessen in een gemeentelijke omgeving gericht op digitale (online) dienstverlening in de afgelopen 3 jaar. Je hebt kennis van en ervaring met zaaksysteem InProces. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een ICT omgeving waar ketens van applicaties zijn ingericht, binnen meerdere organisaties, (waarvan minimaal 1 gemeente) in de afgelopen 10 Jaar (weging 20%). Je hebt kennis van en ervaring met InProces, Suite4SD en/of WIJZER (weging 20%). Je hebt kennis van en ervaring met Agile werken, bij voorkeur met Kanban in Topdesk/Jira in de afgelopen 5 jaar. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het leiding geven aan een projectteam bestaande uit meerdere disciplines (business, communicatie, IT) dat zich onder meer bezig houdt met het ontwikkelen en testen van digitale oplossingen. Competenties: Klantgericht Analytisch vermogen Communicatief vaardig Omgevingsbewust Proactief Resultaatgericht Flexibel Overtuigingskracht Verbinder / teamspeler
Systeembeheerder Tiel
Voor Waterschap Rivierenland zijn wij op zoek naar een Systeembeheerder. Omschrijving opdrachtgever: De aangeboden kandidaat moet de volgende werkzaamheden uitvoeren: - beheer van het IT systeem; - oplossen van problemen en calls vanuit de 1e en 2e lijn; - op verzoek uitvoeren van een adviserende informerende, operationele of leidende rol in projecten; - uitvoeren van preventief onderhoud aan de IT omgeving o.a. patch management, antivirus, drivers, etc. en monitoring; - operationeel houden van hardware en/of software; - afhandelen van specifieke issues; - adviseren over de standaardisatie van computerfaciliteiten- en gebruik van software en werkwijzen; - inrichten van servers en onderhouden; - beheren van exchange; - meewerken en opzetten van projecten. Daarnaast dient de kandidaat te beschikken over de volgende vaardigheden/competenties: - innovatief - klantgericht - sociaal - communicatief - stressbestendig - teamplayer - projectmatig kunnen werken Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden kan geconcludeerd worden dat er minder werk is dan vooraf ingeschat. Het waterschap bepaalt hoeveel dagen er nodig zijn en wanneer de werkzaamheden zijn afgerond. Ureninzet: Het betreft een functie voor 24 uur per week met de mogelijkheid om het aantal uur, indien nodig, per maand bij te stellen. Opdrachtgever bepaalt welke inzet nodig is en wanneer de werkzaamheden zijn afgerond. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een afgeronde MBO ICT opleiding. 2. Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring als Systeembeheerder. 3. Je bent minimaal MCSA gecertificeerd. 4. Je hebt kennis van en werkervaring met Windows server. 5. Je hebt kennis van en werkervaring met php. 6. Je hebt kennis van en werkervaring met Citrix. 7. Je hebt kennis van en werkervaring met VMware. 8. Je hebt kennis van en werkervaring met Vertitas backup software Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt meer dan 3 jaar werkervaring als systeembeheerder, bij voorkeur binnen een waterschap. 2. Er is sprake van toegevoegde waarde in de aangeboden CV in relatie tot de gevraagde functie met betrekking tot de onderstaande vaardigheden: a. adviesvaardigheden b. projectdeelname Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Tiel Startdatum: 1 juli 2020 Duur: 1 juli 2022 Optie op verlenging: nnb Inzet: 24-32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-06-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 10 juni 2020, ochtend Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Regisseur digitalisering zaakprocessen Amstelveen
Voor Gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een Regisseur digitalisering zaakprocessen . Omschrijving opdracht: De organisatie van de gemeente Amstelveen maakt een ontwikkeling door, waardoor de informatievoorziening anders wordt ingericht. Het doel is volledige digitalisering en verregaande automatisering. De voorbereiding en uitvoering voor deze transitie wordt gedaan door het programma Digitale Transformatie en moet in 2020 tastbaar maatschappelijke resultaten opleveren. Ter versterking van het programmateam is er behoefte aan een Regiseur digitalisering zaakprocessen. De taken zijn als volgt samen te vatten: - Analyse van businesswensen en bedrijfsprocessen; - Advies geven over procesoptimalisatie en digitalisering aan stakeholders; - Creëren van draagvlak voor veranderingen; - Verantwoordelijk voor oplevering van gedigitaliseerde klantprocessen; - Rapportage over de voortgang; - Aanjagen van omzetting PDF-formulieren naar e-formulieren; - Laten inrichten van processen in het zaaksysteem (en gekoppelde vakapplicaties); - Aansturen van het projectteam met disciplines uit verschillende teams (IT, business, communicatie, archief). - De opdracht loopt tot 31 december 2020, met mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend. Gewenst profiel: - De ideale kandidaat heeft ruime ervaring op het gebied van digitalisering in een bestuurlijke omgeving met een grote ICT component. - Sterke communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling; - Ervaring met advies en rapportage aan management in een bestuurlijke omgeving; - Weet doelen onder tijdsdruk goed te managen; - Aantoonbare werkervaring binnen een 100.000+ gemeente; - Kennis van en ervaring met het inrichten en optimaliseren van digitale klantprocessen binnen gemeenten; - Ervaring met agile werken; - Een “can do” mentaliteit waarbij je kijkt naar pragmatische oplossingen; - Je kunt hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden. VOG: Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Toelichting op rooster: 24 - 36 uur is bespreekbaar Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt een HBO/WO-opleiding gevolgd. 2. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met digitaliseren van dienstverlening aan inwoners en achterliggende bedrijfsprocessen in een 100.000+ gemeente werkomgeving. 3. Je hebt minimaal 4 jaar ervaring als projectleider en/of product owner bij meerdere gemeentelijke organisaties; in de afgelopen 10 jaar. 4. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met analyse en advies van verbeterde klantprocessen in een gemeentelijke omgeving gericht op digitale (online) dienstverlening in de afgelopen 3 jaar. 5. Je hebt kennis van en ervaring met zaaksysteem InProces. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een ICT omgeving waar ketens van applicaties zijn ingericht, binnen meerdere organisaties, (waarvan minimaal 1 gemeente) in de afgelopen 10 Jaar. 2. Je hebt kennis van en ervaring met InProces, Suite4SD en/of WIJZER. 3. Je hebt kennis van en ervaring met Agile werken, bij voorkeur met Kanban in Topdesk/Jira in de afgelopen 5 jaar (benoem dit per werkgever). 4. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het leiding geven aan een projectteam bestaande uit meerdere disciplines (business, communicatie, IT) dat zich onder meer bezig houdt met het ontwikkelen en testen van digitale oplossingen. Competenties: De kandidaat beschikt over de volgende competenties: - Klantgericht - Analytisch vermogen - Communicatief vaardig - Omgevingsbewust - Proactief - Resultaatgericht - Flexibel - Overtuigingskracht - Verbinder / teamspeler Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amstelveen Startdatum: 15-5-2020 Duur: 31-12-2020 Optie op verlenging: 4 x 3 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-06-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 11 of 12 juni 2020 via MS Teams. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Allround Floormanager Datacenter Facilities Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Allround Floormanager Datacenter Facilities. Omschrijving opdracht: Binnen de Politie zorgt de Dienst ICT(DICT) ervoor dat de politiemensen kunnen vertrouwen op al hun ICT systemen. De dienst ICT focust zich op het brede terrein van ICT-diensten, waaronder het runnen van de aanwezige datacenters en het realiseren van een landelijk gestandaardiseerde ICT-structuur voor de Politie. De productlijn datacenters Facilities is 7x24x365 bezig met het in standhouden van de datacenters binnen de Dienst ICT, hier wordt met een team van technisch specialisten en floormanagers dagelijks aan gewerkt om de collega's op straat te faciliteren en de nationale veiligheid te waarborgen. Vanuit de vestiging Driebergen wordt het dagelijks beheer en onderhoud van de betreffende de datacenters gecoördineerd. Ten behoeve van het beheer en onderhoud van de betreffende datacenters zijn we op zoek naar een beheerder computerruimte die zorgdraagt voor de beschikbaarheid datacenters (stroomvoorzieningen, koeling en fysieke beveiliging) als ook voor de ICT componenten (Servers-, storage- en netwerk- apparatuur). De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd gedurende openingstijden van 07:00 tot 23:00. tevens wordt er verwacht dat je je piketdiensten draait. Deze piketdiensten lopen van maandag tot en met zondag en vinden plaats op diverse datacenter locaties in Nederland. In het geval van calamiteiten dienen kandidaten op maximaal 70 minuten reistijd (woon-werk) van het kantoor in Driebergen te wonen. Doelstelling: Je zorgt voor de beschikbaarheid van de datacenters, inclusief alle aanwezige ICT componenten. Verantwoordelijkheden: Je bent verantwoordelijk voor het pro-actief beheer en begeleiding (leveranciers/ (Interne) klanten) van de datacenters inclusief alle aanwezige ICT componenten. De kandidaat valt direct onder de lead engineer (teamlead) en wordt uiteraard ingewerkt door collega's op verschillende datacenter locaties. Vakmatige taken: Je zorgt voor: - de beschikbaarheid en de conditie van de aanwezige datacenters; - de toegang tot en de bewaking van de datacenters; - begeleiding van leveranciers/klanten binnen/buiten de datacenters bij zowel onderhoud als storingen aan koelmachines, computers, ICT hardware, bekabeling, brandmeld centrales en IT racks etc.; - - Het opstellen en verbeteren van procedures m.b.t. het gebruik van de datacenters en ziet toe op de naleving hiervan - voldoende capaciteit m.b.t. de datacenter voorzieningen (elektra, airco, netwerk en rack- indelingen) - het klimaat in de datacenters; - de beschikbaarheid en conditie van de IT hardware in de datacenters; - de (ver)plaatsing, aansluiting, verwijdering en afvoer van de IT hardware componenten stemt dit af met de betreffende leveranciers; - bijhouden van de indeling schema’s van de IT hardware componenten; - inventarisatie van de aanwezige hardware en herverdeling hiervan op een juiste wijze; - reizen/ consignatie diensten/ werken op onregelmatige tijden. Leidinggevende taken: Niet van toepassing. Contacten: Interne medewerkers en externe leveranciers. Inzet in de lijn of project: Je bent werkzaam voor de productlijn DataCenter Facilities. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 14-09-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 13-09-2021 voor 36 uur per week. 2. Je beschikt over een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding, op minimaal MBO-4 niveau. (Deel)certificaten woorden niet als gelijkwaardig gezien. 3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als Datacenter medewerker. 4. Je bent bereid om regelmatig (spoed)piketdiensten te draaien. 5. In verband met de (spoed)piketdiensten, is de reistijd (woon-/werkverkeer) met het openbaar vervoer of de auto, maximaal 70 minuten naar standplaats Driebergen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt werkervaring met het verrichten van operationele handelingen aan elektrotechnische installaties (denk hierbij aan verdeelinrichtingen, regelkasten en begrijpend lezen van installatietekeningen), en noodstroomvoorzieningen (zoals het testen van NSA’s en UPS-en), -binnen een datacenter. 2. Je hebt werkervaring met het verrichten van operationele handelingen aan brandmeldinstallaties (zoals het verrichten van OP taken), en aan IT hardwarecomponenten (zoals het in en uitbouwen van hardware, vervangen van hardware componenten en patching), -binnen een datacenter. 3. Je hebt in de afgelopen 3 jaar, werkervaring met koeltechnieken (zoals storingsanalyses aan koelmachines en transportpompen). 4. Je hebt in de afgelopen 3 jaar, werkervaring met het maken, beheren en up-to-date houden van indelingsschema’s en vloerplannen t.b.v. datacenters. 5. De opleiding zoals gevraagd bij eis 2, is bij voorkeur in de richting van installatie-, elektro- of koeltechniek, of gelijkwaardig. Competenties: - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten. - Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. - Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen Startdatum: 14-09-2020 Duur: 13-09-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-06-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 24/25 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.