Newest IT&T contracts

Kwartiermaker Applicatie Portfolio Manager Amsterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT27156 Omgeving: Amsterdam Startdatum: z.s.m. Duur: 6 maanden Optie op verlenging: Ja, 2x 3 maanden Aantal uur per week: 20 Intakegesprek: In week 31/32 Sluitingsdatum: Vrijdag 26 juli om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Kwartiermaker Applicatie Portfolio Manager voor 20 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Als kwartiermaker Applicatie Portfolio Management ligt je focus op de inbedding (structuur en samenhang) van de verschillende portfolio's van het clusters Sociaal en in het bijzonder van de optimale inrichting en werking van het Applicatie Portfolio Management binnen het cluster Sociaal in stedelijk verband, de verschillende taakgebieden en de informatievoorziening die daarvoor nodig is. Onder aansturing van de teammanager Proces- en informatiemanagement adviseer je het managementteam van de afdeling Informatie Voorziening (IV) over de inrichting van het applicatieportfolio management en breng je daarin integraliteit door een aantal relevante aspecten te verbinden, waaronder applicatiearchitectuur en koppelvlakken, privacy en gegevensbeheer, applicatiebudgetten en begroting, administratie van de applicaties, contracten, service level agreements en bewerkersovereenkomsten, overdracht van applicaties naar applicatiefamilies binnen en buiten het cluster Sociaal en de verdere vereenvoudiging van het applicatielandschap van Sociaal. Je werkt samen met de Applicatie Portfolio Manager (structurele functie waarvoor de werving is gestart) en zorgt voor een gedragen advies en voor de borging van de kennis. Al vanaf het beging werk je aan het creëren van de condities waarop het applicatie portfolio management van het cluster succesvol kan worden geïmplementeerd en beheerd. In je advies geef je inzicht in de condities, kansen, bedreigingen en consequenties. Je draagt bij aan innovatie maar zorgt ook voor goede borging in de beheerorganisatie. Je zorgt voor overzicht op geldende kaders en richtlijnen met betrekking tot het portfolio, richtlijnen en uitgangspunten, vertaalt ze naar hun relevantie voor dit vraagstuk, denkt mee met strategische (verander)opgaven van de business en hoe de inzet van informatievoorziening hieraan kan bijdragen. Je bent hierbij gericht op de doorontwikkeling en het vormgeven van een efficiënt en doeltreffend portfolio, robuust en flexibel voor optimale bruikbaarheid en continuïteit, maar ook beheer(s)baar en tegen acceptabele kosten. Je hebt oog voor de bredere context en zoekt en houdt koers. Je vervult een ambassadeursrol voor de afdeling Informatie Voorziening (IV) binnen het cluster Sociaal en in de samenwerking met de andere clusters en stadsdelen en draagt bij aan goede en samenhangende IV-dienstverlening. Taken/werkzaamheden: Het opstellen van een plan van aanpak (incl. communicatie strategie). Het opstellen van een integraal en gedragen advies over hoe de verschillende portfolio's, in het bijzonder het applicatie portfolio, ingebed kunnen worden binnen de afdeling IV van cluster Sociaal in stedelijk verband. Inclusief inzicht geven in de condities en consequenties waaronder het applicatie portfolio management succesvol kan worden uitgevoerd en beheerd. Het inrichten van gedragen processen voor de werking van applicatie portfolio management binnen het cluster Sociaal, rekening houdend met aanpalende processen die door systemen worden ondersteund (zoals contractmanagement, project portfolio management, applicatie portfolio, informatiearchitectuur). Bepaalde proceskeuzes kunnen leiden tot aanpassingen in stedelijke systemen waarvoor steeds duidelijke voorstellen moeten worden gedaan. De werkelijke implementatie van het door het MT IV goedgekeurde advies en de overdracht aan de beheerorganisatie. Aangaan van samenwerkingsverbanden met diverse stakeholders (management, informatiemanagers, architecten en beheer) ten behoeve van de verrijking van de portfolio's en meervoudig gebruik. Het verbinden van management, directie en medewerkers die direct en indirect betrokken worden bij het applicatie portfolio management binnen cluster Sociaal. Het instrueren van medewerkers binnen de organisatie in het managen van het applicatieportfolio, in het bijzonder kennis overdracht realiseren aan de applicatie portfolio manager. Gevraagd en ongevraagd advies leveren over inzet en gebruik van de portfolio's. KNOCK-OUT: Je beschikt over WO werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en diploma. Je hebt minimaal 15 jaar werkervaring met de informatievoorziening en in de afgelopen 5 jaar werkervaring met de inrichting van portfolio's (applicatie, projecten en producten) en advies op het snijvlak van organisatie, processen, informatiearchitectuur en informatievoorziening. Je bent in het bezit van minimaal 1 relevante referentie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je bent in staat om de juiste vragen te stellen en complexe bedrijfsprocessen zo uit te werken dat de beste oplossing gebouwd wordt. Je hebt kennis van en ervaring met het inrichten van portfolio's, het opstellen van (informatie)architecturen en strategische informatieplanning. Je bent bekend met agile systeemontwikkelingstrajecten, analysemethoden en technieken, data- en procesmodellering. (weging 60%) Je hebt kennis van en ervaring met gemeentelijke processen, complexe ketens en veranderopgaven en organisatie-overschrijdende informatievraagstukken. Ook heb je ervaring met inrichting van applicatie portfolio management en het adviseren aan directie en management. (weging 40%) ​ Competenties: Omgevingsbewustzijn Analytisch vermogen Overtuigingskracht Samenwerken Initiatief Resultaatgerichtheid
Senior Visual Designer (Adobe Creative Suite/Sketch) (QR6852) Amsterdam
Functie: Senior Visual Designer (Adobe Creative Suite/Sketch) (QR6852) Start: 2-9-2019, 32-36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze eindklant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Visual Designer (Adobe Creative Suite/Sketch). Als Senior Visual Designer ben je onderdeel van ons Service Design team. Samen met je collega's ben je verantwoordelijk voor de designprincipes die gehanteerd worden bij de ontwikkeling en verbetering van onze online diensten, gericht op de beste gebruikerservaring. Je bent verantwoordelijk voor het visueel ontwerp van gebruikers dashboards, redactionele websites en taakgerichte applicaties. Alle projecten dragen bij aan het ontsluiten en gebruiken van data. Je werkt aan iets wat echt impact heeft! Je bent een expert in Adobe Creative Suite en Sketch; Je hebt een kick-ass online portfolio waarin jouw talent duidelijk naar voren komt. Je bent als senior niet alleen goed bent in concept & design, maar ook sterk ben in het presenteren en verdedigen van je concept en in het achterhalen wat een gebruiker graag wil en weet dit te vertalen naar innovatieve, aansprekende ontwerpen. Denk hierbij aan het ontwikkelen van concept schetsen van onze nieuwe applicaties en IV landschap, websites, Apps, Ontwerp templates, Design patterns en infographics. Je hebt een visie over hoe onze visuele handtekening eruit moet zien. En zorgt er vervolgens voor dat die bewaakt blijft. Je kunt design sprints begeleiden, en deelt graag je mening. Je bent bekend met service design principes, prototyping en de Scrum methodiek. Je hebt oog voor micro interacties en weet deze samen met UX en front-end in een prototype tot leven te brengen. Je bent conceptueel sterk, presenteert je ontwerpen op een overtuigende manier en staat tegelijkertijd open voor feedback en input. Je werkt in het innovatie team; Design Thinkers, UX Designers, het ontwikkel team (front- & backend) en andere experts. Realisatie van jouw ontwerpen gebeurt in de scrumteams die je bijstaat met jouw kennis. Werkzaamheden: Maken van concept schetsen en de ontwerpen van gebruikers dashboards, interfaces, schermvarianten. Visualisaties, praatplaten en infographics van het nieuwe IV landschap. Bewaken kaders van de huisstijl. Eisen: - Minimaal HBO werk- en denkniveau en heeft een studie gedaan in de richting van interaction design richting, en dan gespecialiseerd in (visueel) interface ontwerp, Visueel Service Design, of Communication and Multimedia Design. Het werk- en denkniveau dient aangetoond te worden door middel van een diploma en werkervaring. - Voeg het portfolio van de kandidaat toe. De kandidaat dient zijn/haar portfolio tevens mee te nemen naar het interview. Tijdens het interview kan dit worden behandeld. - Minimaal 5 jaar werkervaring als visual designer opgedaan, waarvan minimaal 1 jaar in een Agile/Scrum omgeving. - Ervaring met Adobe Creative Suite en Sketch. - Minimaal 1 (liefst 2) referenties: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon. Wensen: - Ervaring met complexere redactionele websites - Ervaring met taakgerichte applicaties - Ervaring met data visualisatie - Ervaring met Zeplin, Invision en mogelijk Axure Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Senior Front-End Developer (HTML/CSS/JavaScript) (QR6851) Amsterdam
Functie: Senior Front-End Developer (HTML/CSS/JavaScript) (QR6851) Start: 19-8-2019, 36 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we our looking for a Senior Front-End Developer (HTML/CSS/JavaScript). In this team you will work side-by-side with UX and Customer Journey experts on propositions for our clients. The squad Ivy consists of a Product Owner, 1 Customer Journey Expert, 5 Dev Engineers. 1 Ops Engineer. 1 part-time UX Designer en 1 Data Analist. The squad is part of the Tribe Experience DBZ. The purpose of this Tribe is to make customers and prospects more interested in using our products. The squad Ivy therefore creates a relevant and personalized view of our products. Job Description - Discuss and decide with Product Owner, User Experience and Customer Journey experts and other Engineers on the content of the propositions. - Front End Application Development We operate according to an Agile Scrum development process and strongly believe in the - DevOps approach to delivering IT solutions. The focus is on high-quality mission-critical software delivered in time using iterative development with regular milestone demos to the business, so that at the end there are no surprises about what we build. Profile - Bachelor / Master of Science in Computer Science or equivalent experience - Great English communication skills, verbal as well as written - You love technology and naturally stay up-to-date on relevant new developments. - 5+ years of software engineering experience (e-commerce experience is a pre) - You are able to develop efficient and maintainable code with the right balance between solving the problem at hand and not over-engineering your solution - Passionate about code quality and (integration) test automation - In depth experience of HTML, CSS and vanilla JavaScript - Working experience with several Front-End frameworks, e.g.Angular - Knowledge of WebComponents and Polymer is a pre - Experience with GIT/GitLab, Grunt/Gulp, NodeJS, Bower - Good knowledge of OS fundamentals (e.g. Linux, Windows) Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Senior UX Designer Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior UX Designer. Omschrijving opdrachtgever: Als UX expert zal je onderdeel zijn van de programma-organisatie Modernisering IV voor de directie Wonen in de gemeente. De programma-organisatie is een tijdelijke organisatie en is in oprichting. De programma-organisatie is gepositioneerd bij cluster Ruimte en Economie van de gemeente Amsterdam. Amsterdam is een unieke stad. Aantrekkelijk om te wonen, werken en studeren en toonaangevend als dynamische internationale metropool. Tegelijkertijd staat de stad voor een grote uitdaging. De snelle verandering van onze samenleving leidt tot nieuwe opgaven voor de stad. Een van die opgaven is het beter en slimmer benutten van gegevens van en over de stad. De eenheid Wonen functioneert hierin als het platform voor wonen en stedelijke vernieuwing. Zij werkt voor de hele stad, in nauwe samenwerking met de bestuurscommissies en de uitvoering en speelt hierin een belangrijke rol. Het programma helpt de stad beter te begrijpen en verder te ontwikkelen, onder andere door het verzamelen en publiceren van statistische informatie, het uitvoeren van beleidsonderzoek en het ontsluiten, koppelen en leveren van gegevens van en over de stad. Binnen PMIV komt alles samen: (Big) Data, onderzoek en innovatie. Met dashboards, benchmarks en bestandsverkenningen wordt hier de basis gelegd voor het informatie gestuurd werken in Amsterdam. In Amsterdam wordt sinds drie jaar gewerkt aan een nieuwe infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van databronnen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Deze infrastructuur is de stedelijke voorziening voor toegang tot databronnen op een gestandaardiseerde en veilige manier en draagt de naam Datapunt. Zo is Amsterdam City Data (data.amsterdam.nl) is de zichtbare interface die gegevens die ontsloten zijn via Datapunt op een gebruiksvriendelijke wijze presenteert. Onderdeel is ook een uitgebreide catalogus van de beschikbare databronnen en een analyseomgeving die het mogelijk maakt om met behulp van moderne methoden onderzoek en analyse uit te voeren. Een groot aantal databronnen is ook als REST API beschikbaar. Daarnaast worden ook toepassingen ontwikkeld waarmee binnen en buiten de gemeente informatie wordt verwerkt en ingezet in operationele processen. Wat bieden we je: - Een unieke werkplek binnen de overheid waar je een grote bijdrage levert aan de toegankelijkheid van (privacy gevoelige) gegevens. - De mogelijkheid om met een open cultuur, waarin er kritisch naar eigen werk wordt gekeken. Er heerst een gezonde druk op kwaliteit en voorgang, en er is ruimte om te onderzoeken hoe 'het beter kan'. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Wonen - gemeente Amsterdam zoekt voor haar Programma Modernisering Informatie Voorziening (PMIV) een Senior UX Designer. Een collega met passie voor de stad Amsterdam. Die ons versterkt bij onze opgave de informatievoorziening voor de directie Wonen te moderniseren. PMIV werkt met een multidisciplinair expert team aan een stelsel van modulaire digitale & data gedreven oplossingen waarin alle gebruikers centraal staan - van Amsterdammers, ondernemers, toeristen, medewerkers Wonen tot en met de keten partners - en we verwachten dat ieder teamlid en de oplossingen het verschil gaan maken. Je werkt aan de ontwikkeling en realisatie van dé smart-city-data-infrastructuur van Amsterdam volgens het Common Ground gedachte goed. Programma Modernisering Informatie Voorziening (PMIV): De veranderingen die de directie Wonen wil doorvoeren op het gebied van informatievoorziening raakt een groot deel van de werkwijze, processen en informatie voorziening van Amsterdam en het ruimtelijk domein in het bijzonder. We helpen gegevens van de stad vindbaar en toegankelijk te maken voor verdere verwerking door medewerkers van de gemeente, publiek en dataprofessionals. Denk aan geoptimaliseerde dienstverlening en slimme toezicht en handhaving processen voor vakantieverhuur dankzij onderzoek met behulp van aanwezige data, woningbezoeken, meldingen vakantieverhuur en vermoeden illegale vakantieverhuur, scraping van verhuur platforms, machine learning en data-analyse om de kans op illegaal verhuur te ontsluiten. De nieuwe IV omgeving en data-infrastructuur biedt mogelijkheden voor o.a. persoonlijke dashboards en applicaties voor gebruikers, (big) data-analyse in een beveiligde omgeving, business intelligence, beleidsonderzoek, proces ondersteuning, predictive analytics. Het team: Met 20 multidisciplinaire professionals die werken in verschillende teams. Elk team heeft een eigen focus en modules zoals het ontsluiten van basisgegevens, privacy en security, projecten in opdracht, en service en delivery. Onze professionals werken met vernieuwende innovatie methodieken, open source technologie en design thinking en agile/scrum werkwijze (DevOps, continuous delivery) aan de realisatie van een stelsel van innovatieve digitale oplossingen. Bescherming van persoonsgegevens en informatiebeveiliging zijn verankerd in onze werkwijze. We werken aan: - Ontwikkelen van dataplatform. - Ontwikkelen/inrichten van informatievoorzieningsoplossingen. - Ontwikkelen van Servicemodules. - Ontwikkelen van mobiele applicaties. Binnen het PMIV werken we met de allernieuwste technieken en methodieken. Door positief kritisch naar ons eigen werk te kijken, houden we elkaar scherp. Samen willen we écht waarde toevoegen. Er heerst dan ook een gezonde druk op voortgang en kwaliteit én we verwachten dat jij hier het verschil in gaat maken Omschrijving functie: Als Senior UX Designer ben je verantwoordelijk voor het functionele ontwerp van verschillende applicaties, voornamelijk gericht op het ontsluiten van datasets. Je komt te werken in het Team PMIV, en werkt mee aan verschillende projecten. Alle projecten dragen bij aan het ontsluiten en gebruiken van data in de gemeente Amsterdam. Je werkt aan iets wat echt impact heeft! Je onderzoekt met je collega's gebruikersbehoeften (kwalitatief/kwantitatief) en analyseert gebruikersgedrag om deze vervolgens te vertalen naar gebruikersvriendelijke applicaties en/of diensten. Het maken van high/low fidelity wireframes en clickable prototypes is een belangrijk onderdeel van je werk. Om deze helder te krijgen werk je veel samen met productontwikkelaars, analisten, ontwerpers en andere experts. Jouw functioneel ontwerp en wireframes vormen de basis voor de nieuwe applicaties. Uiteraard valideren we de interacties met eindgebruikers. Dit kunnen zowel particulieren, medewerkers, als diverse stakeholders van Wonen zijn. In samenwerking met een visual designer maak je een pixelperfect design voor de developers, en als concrete uitwerking van je wireframes en clickable prototypes. Veel van deze patterns hebben we al in onze styleguide staan. Het werk wat je oplevert moet getest worden door de klanten die het ook werkelijk gaan gebruiken. Het UX-team is daar o.a. ook verantwoordelijk voor. Dit doen we in overleg met andere expertises binnen ons team en externe partijen. Je meet het gedrag van de klant en past waar nodig interacties aan. In een scrumteam realiseer je uiteindelijk het gemaakte ontwerp. Als onderdeel van het programma team PMIV werk je aan projecten waarin je vanaf het begin tot het einde met jouw expertise je rol en verantwoordelijkheden pakt. We verwachten dat je ons verrast tijdens de demo's en reviews en goed en effectief schakelt met het team en het ontwikkelteam. De applicaties waar jij het ontwerp voor verzorgt, richten zich voornamelijk op het ontsluiten van datasets. Belangrijk dat je daar affiniteit mee hebt! We zoeken specifiek een kandidaat met ervaring met interaction design én gebruikersonderzoek van taakgerichte, complexe informatiesystemen en (web)applicaties. Omschrijving werkzaamheden: - Ontwikkelen van (complexe) digitale producten. - Het opleveren van het interaction design en interface design gebaseerd op de webstijl van de gemeente Amsterdam. - Het maken van high-fidelity wireframes- en prototypes in tools zoals Sketch, Framer X, Figma InVision, Axure, etc. - Gebruikers interviewen en het afnemen van usability tests. - User Centered Design zit in je DNA en je bent ervaren in het toepassen van Design Thinking-methoden. - Het afstemmen en overdragen van assets en specs aan het ontwikkelteam. - Adviseren over de strategie- en conceptontwikkeling voor de (web)applicaties. - Je overziet en stuurt complete UX projecten van de (web)applicaties. - Je vertrekpunt bij het ontwerpen is altijd vanuit de gebruiker (user centered design) .User Centered Design zit in je DNA en je bent ervaren in het toepassen van Design Thinking-methoden. - Je analyseert inzichten om de balans te vinden tussen gebruikers-, zakelijke en technische behoeften. - Je legt elk ontwerpbesluit graag uit en gaat het gesprek daarover aan. - Je weet het team te inspireren. Je bent nieuwsgierig en leergierig waardoor je ons de hoogte brengt van de nieuwe trends op het gebied van UX design en Urban Development applicaties. - Je werkt in teamverband en kan buiten de kaders denken. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over een relevante HBO opleiding die succesvol is afgerond. 4. Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring als user experience designer opgedaan, waarvan minimaal 2 jaar in een Agile/Scrum omgeving. 5. Je hebt ervaring in zowel commerciële als overheidsinstellingen opgedaan. 6. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met user centric design opgedaan. 7. Je hebt ruime, recente en aantoonbare ervaring met het ontwerpen van taakgerichte, complexe informatiesystemen en (web)applicaties met kaartweergaves van (open) data. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met user interface design. 2. Je hebt ervaring met het opzetten en onderhouden van design systems. 3. Je hebt ervaring met Sketch, Zeplin en Invision. Competenties: - Teamplayer - Resultaatgericht - Nieuwsgierig - Analytisch Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 24-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-07-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na sluiting Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior UX Designer (QR6850) Hilversum
Functie: Senior UX Designer (QR6850) Start: 12-8-2019, 32-36 uur per week Periode: 4 mnd+ Omgeving: Hilversum Omschrijving: Voor onze klant in Hilversum zijn wij op zoek naar een Senior UX Designer. Als Senior UX Designer werk je aan de UX strategie en ontwikkeling van ID en begeleid je externe leveranciers. Het ID is een Identity en Authentication systeem dat voor alle diensten een login functie moet kunnen bieden. Daarnaast zal het ID zich ontwikkelen naar een Profiel waarin gebruikers voorkeuren, communicatie instellingen e.d. kunnen invullen/wijzigen. Daarnaast adviseer je interne opdrachtgevers over toegankelijkheid, gebruiksgemak en presentatie. Je maakt je sterk voor een consistente gebruikerservaring en weet dit overtuigend en helder te onderbouwen. Je inspireert anderen met je vernieuwende ideeën en bent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen je vakgebied. Je neemt het voortouw in complexe ontwerptrajecten en zet ook de grote lijnen uit maar werkt ook zelf oplossingen uit. Je vertaalt UX-uitdagingen (single sign on, hand over, bigscreen navigatie, enz.) naar logische en gebruikersvriendelijke oplossingen. In de kern: - Maak je interactieve ontwerpen en prototypes voor identiteit gerelateerde systemen - geef je sturing aan complexe designtrajecten rondom user flows, onboarding, inzage van gegevens enz. (met externe en interne leveranciers); - denk je mee over opslag van persoonlijke gegevens en andere gebruiksgegevens en de wijze waarop gebruikers die het beste kunnen inzien en aanpassen. - ben je sparringpartner op het gebied van UX design en user flows voor business owners en andere product owners; - coördineer je gebruikersonderzoeken en het verwerken van de resultaten; - ben je een ervaren en enthousiaste presentator die anderen inspireert en plannen overtuigend overbrengt; - draag je zorg voor de ontwikkeling en onderhoud van de ID Stijlgids; - zorg je voor heldere documentatie van concepten en ontwerpen; - verzorg je designworkshops en de invulling daarvan. - Bouw je mee aan mockups en prototypes van systemen op web en apps Profiel: - een relevante opleiding hebt afgerond, zoals kunstacademie, CMD of industrieel ontwerp; - ruime aantoonbare ervaring hebt in een soortgelijke functie met een product met soortgelijke gebruikersomvang en je een bijpassend overtuigend portfolio hebt, bij voorkeur in de vorm van een eigen website of app; - een creatieve geest bent die goede concepten en excellente ontwerpen maakt; - een duidelijk overzicht hebt van user flows en het on en off boarden van gebruikers en ook gewend bent deze te ontwerpen en bouwen - ervaring hebt met het omgaan met persoonsgegevens (ervaring met GDPR/AVG en Identity en Authentication Management systemen is een pré) - verbaal sterk, gewend aan deadlines, ambitieus en gedreven bent; - de bekende ontwerptools beheerst; - je een goede kennis van frontend-technieken - Kennis van back-end systemen en bijv. Rest-api's is een pré - je bekend bent met de uitdagingen om te ontwerpen voor een compleet ecosysteem van eindgebruikersapparaten (van telefoon tot big screen); - Je energie krijgt van het ontwerpen van systemen maar ook het bouwen van prototypes en proof of concept - Ervaring hebt in het werken met multidisciplinaire teams in Agile organisaties - de Nederlandse en Engelse taal zowel mondeling als in schrift goed beheerst. Extra informatie: - De aangeboden kandidaat is beschikbaar vanaf 29 juli 2019 voor 32-36 uren per week (werkzaam op locatie); 4-5 dagen per week, gedurende een periode t/m 24 december 2019. - Graag ontvangen wij een motivatie. - De kandidaat beschikt over een geschikte laptop (minimaal voorzien van een USB poort, Netwerk aansluiting (UTP), Display- of HDMI poort en is geschikt voor Skype for business en VMware Horizon Client), zodat de kandidaat zijn/haar werkzaamheden kan uitvoeren. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Product Specialist Citrix Rotterdam
Systeembeheerder is een algemene functietitel voor een beheerder van servers en netwerken. In grote organisaties is vaak een verbijzondering doorgevoerd naar serverbeheerder en netwerkbeheerder. De titel wordt ook wel toegekend aan een technisch beheerder van een systeem, zijnde een applicatie of de combinatie van een of meerdere applicaties en de servers waarop die draaien.Incidenten en changes kunnen grote gevolgen hebben voor de continuïteit van systemen en daarmee voor de continuïteit van- en de beeldvorming over de organisatie. Systeembeheer moet in dergelijke situaties onder druk nauwkeurig en volgens de voorgeschreven procedures kunnen werken.De laatste tijd worden ontwikkelaar en beheers vaker samengevoegd in DevOps team. In dat geval zal kennis van continuous delivery en continuous integration opgedaan moeten worden.Belangrijke bijdrage leveren op het gebied van nieuwe bouwstenen in het werkplek portfolio en het geven van inhoudelijk advies op de IT strategie en visie op de toekomst. Samen met de Productmanager roadmap items vaststellen en inplannen. Bijdrage leveren aan de technische stappen in het Plan van Aanpak; Vertalen van een Project Start Architecture (PSA) of Functioneel ontwerp naar een Technisch Ontwerp. Schrijven van documentatie waaronder Installatie-, Beheerhandleidingen en Low Level Designs (LLD) Het opbouwen van een werkplek infrastructuur, upgraden technische componenten, migratie werkzaamheden uitvoeren, incidenten, problems en changes, automatiseren van standaard werk.1. Afgeronde HBO opleiding in de richting Informatica, Business IT & Management of vergelijkbaar.2. Minstens 3 jaar aantoonbare ervaring in een Enterprise infra-beheerorganisatie en het uitvoeren van beheer werkzaamheden op een 2de of 3de lijns afdeling bij een bedrijf of instelling van ten minste 4000 medewerkers.3. Minstens 3 jaar aantoonbare ervaring als solution architect / technisch consultant / engineer in het realiseren van nieuwe infrastructuur als teamlid in een agile omgeving ten behoeve van IT projecten4. Minstens 3 jaar aantoonbare ervaring met technisch gerichte analyse-, ontwerp- en test methoden alsmede de bijbehorende technieken.De RWS Centrale Informatievoorziening (CIV) voert binnen Rijkswaterstaat landelijke taken uit op het gebied van data en ICT. De CIV zorgt voor data-inwinning, beheer van ingewonnen data, dataverstrekking, ICT-beheer en ICT-ontwikkeling ter ondersteuning van de processen van Rijkswaterstaat. Een van de afdelingen binnen de CIV is IV RWS-Infrastructuur. IV RWS-Infrastructuur is verantwoordelijk voor de levering en technische instandhouding van de centrale infrastructuur componenten, applicatie en infrastructuur bouwstenen, die onderdeel vormen van de IT diensten die door de CIV geleverd worden aan de RWS organisatie. IV RWS-Infrastructuur doet dit met ongeveer 200 medewerkers verdeeld over 3 teams: Datacenter, Werkplek & KA en Netwerken.De afdeling IV RWS-Infrastructuur levert infra-diensten waaronder netwerken, hosting en housing, storage en backup, servers (linux en Windows), applicatie services (java en .net) en database services (oracle en MSSQL). Tevens levert de afdeling IV RWS-lnfra de benodigde Infrastructuur voor de centrale kantoor automatisering (Windows werkplek en basis applicaties, Citrix en VDI) voor bijna 10.000 eindgebruikers.
Test Automation Engineer Utrecht
Voor een directe eindklant in Utrecht is Harvey Nash op zoek naar een Test Automation Engineer Start: z.s.m.Duur: 9 maanden Zorgen voor de ultieme online klantbeleving. Via desktop, mobile en app.Dit doe je voor de klant Als Test Automation Engineer heb je een miljoenenpubliek dat je dagelijks voorziet van snelle, goed werkende en gebruiksvriendelijke webpagina’s en apps. Wat onze klanten online zien, dat test jij. Een hele verantwoordelijkheid, die je gelukkig niet alleen hoeft te dragen. In multidisciplinaire scrumteams werk je samen aan kick-ass projecten op basis CI/CD, gebruikmakend van de nieuwste tools. Je haalt voldoening uit het schrijven van kwalitatief hoogwaardige testcode en je streeft naar continue verbetering waarmee we onze online platformen nóg sneller, slimmer en innovatiever maken. Zó doe je ditJe maakt een teststrategie voor het geautomatiseerd testen van nieuw gemaakte en bestaande applicaties en projectenJe maakt en onderhoudt geautomatiseerde testscriptsJe maakt zowel functionele, door UI aangedreven geautomatiseerde test cases als geautomatiseerde API-testcasesJe maakt geautomatiseerde visuele regressietestenJe maakt non-functional testen, zoals performance- en security-testenJe maakt testdata en onderhoudt geautomatiseerde regression test suitesBouw en onderhoud CI/CD pipelinesJe voorziet in geautomatiseerde testdekking voor desktop en mobile devicesJe neemt deel aan discussies over softwareontwerp, softwarereviews en teststrategiesessies Jij versterktDe afdeling Digital in Utrecht beheert, ontwerpt en ontwikkelt digitale diensten voor onze klanten. In een zeer dynamische markt waarin technologie en klantbehoeften continu veranderen, willen we alleen het beste voor onze klanten. Jij hebt hétDe ervaring om zowel strategisch als uitvoerend verschillende soorten testen op te zetten in een Continuous Delivery-omgeving. Jij bent namelijk een echte teamplayer, met een getting-things-done-mentaliteit die snapt dat je samen verder komt. Ook heb je een gezonde verbeter-drive en staat kwaliteit altijd voorop.Daarnaast heb je voor deze vacature Test Automation Engineer:Hbo-werk- en -denkniveauMinimaal twee jaar werkervaring als Test Automation Engineer in een Continuous Delivery-omgevingErvaring met het werken in scrumteamsEen groot verantwoordelijkheidsgevoel en durf je zelfstandig besluiten te nemenCommuniceer je makkelijk met anderen op uiteenlopende niveaus en functies, binnen én buiten het teamFlexibel, creatief, nauwkeurig en in staat is vanuit klantperspectief te denken.uitstekende kennis van:Cypress (cypress.io) of vergelijkbare tool zoals Selenium of RestAssuredFunctioneel (geautomatiseerde) testen van UI en API’sSchrijven van schaalbare testcode in Javascript/JavaXML, JSON, CI/CD-tools als Jenkins en webservices (REST / SOAP) het liefst ook verstand van:GiT, NPM, Adobe Experience Manager (AEM), Karma, Jasmine, Backstop JS, Java, Node, Confluence/Jira
Front End Developer Utrecht
Voor een directe eindklant in Utrecht is Harvey Nash op zoek naar een Front end Developer Start: z.s.m.Duur: 9 maanden Zorgen voor de ultieme online klantbeleving. Via desktop, mobile en app. Dit doe je voor de klantAls frontend developer heb jij een miljoenenpubliek dat je dagelijks voorziet van intuïtieve, goed werkende en gebruiksvriendelijke webpagina’s en apps. Wat onze klanten online zien, dat maak jij. Een hele verantwoordelijkheid, die je gelukkig niet alleen hoeft te dragen. In multidisciplinaire scrumteams werk je samen aan kick-ass projecten op basis van continuous integration en continuous delivery. Jij haalt voldoening uit het schrijven van kwalitatief hoogwaardige code waarmee we onze online platformen nóg sneller, slimmer en innovatiever maken. Met als doel: het realiseren van een zo hoog mogelijke conversie en klanttevredenheid én goedwerkende componenten voor je interne stakeholders: degenen die met het CMS werken. Zo doe je ditJe vertaalt de visie van de designers door naar goedwerkende frontendoplossingenJe optimaliseert voortdurend de processen en toolsJe bouwt ijzersterke code (coverage), testen en unit-testenSamenwerken; je bent niet vies van een beetje T-shaping en hebt interesse in andere disciplines waar je mee te maken hebt, zoals de digital designers, de web-editors, de data-analisten en de backend developers.Soepel je weg te vinden tussen techniek en business, en tussen de belangen van onze klanten en de organisatie Jij versterktDe afdeling Digital Service in Utrecht beheert, ontwerpt en ontwikkelt digitale diensten voor onze klanten. In een zeer dynamische markt waarin technologie en klantbehoeften continu veranderen, willen wij alleen het beste voor onze klanten. Jouw toekomstige collega’s bewegen dan ook moeiteloos mee met de constant veranderende omstandigheden. Dit doen zij in scrumteams bestaande uit enthousiaste en creatieve professionals die elkaar uitdagen, helpen en verbeteren. Jij hebt hétDe skills om ijzersterke code te schrijven. Die skills houd je niet voor jezelf, maar deel je graag met anderen. Jij bent namelijk een echte teamplayer die snapt dat je samen verder komt. Ook heb je overtuigingskracht en communiceer je makkelijk. Zelfs als je voor de derde keer moet uitleggen waarom jouw oplossing toch écht de beste is. Daarnaast heb je:Een hbo-diploma (of hbo-niveau bereikt door cursussen en trainingen) op het gebied van developmentMinimaal 3 jaar ervaring als frontend developer, liefst bij een grote commerciële websiteErvaring met CSS, JavaScript en meer dan alleen kennis van jQueryErvaring met een JavaScript framework: React, Angular en/of VueErvaring met versiebeheer (Git)Ervaring met het creëren en reviewen van unit-testsErvaring in een ‘continuous integration’ en ‘continuous delivery’ omgevingKennis van Adobe Experience Manager (AEM) is een préErvaring met werken in een scrumteam? Dat is mooi meegenomen.
Back-end Developer Den Haag
Ben jij een .NET developer die energie krijgt van het werken met de nieuwste Microsoft technologieën? Heb je passie voor CMS? Als .NET developer ligt er bij ons een uitdagende vacature voor je. Als .NET/CMS developer ontwikkel je nieuwe webapplicaties, breng je wijzigingen aan en verhelp je storingen in onze externe en interne websites en webapplicaties. Wij werken aan nieuwe webapplicaties voor onze klanten en aan de ontwikkeling van portalen voor onze interne medewerkers. Wij hebben de afgelopen jaren een nieuwe webomgeving gerealiseerd op basis van Kentico. Om die ontwikkeling verder vorm te geven zoeken wij een senior .NET developer die kennis, ambitie en lef meebrengt. Iemand die het voortouw neemt en zijn collega’s durft aan te spreken en te ondersteunen. Er wordt gewerkt met de nieuwste ontwikkelmethoden en ontwikkeltools. Naast Kentico wordt gebruik gemaakt van de meest actuele Microsoft producten, zoals Visual Studio Code / Visual Studio 2017 en Azure DevOps. Door de dynamiek van veranderende wet- en regelgeving kunnen wij je, als uitvoeringsorganisatie, met deze positie een functie als Senior .NET developer bieden in een afwisselende en innovatieve werkomgeving. Je werkt actief samen met analisten, collega developers, testers, beheerders en gebruikers in een DevOps team. Je werkt mee in uitdagende projecten waar resultaatgerichtheid, zelfstandigheid en pro activiteit kernbegrippen zijn en verwachten van je dat je eigen ideeën naar voren brengt. We zijn een hecht en divers team, gezelligheid is belangrijk voor ons. We staan voor elkaar klaar en vinden het belangrijk elkaar vrijheid te geven en te kunnen ondernemen. Profiel: Voor deze vacature zoeken we een senior .NET developer die communicatief vaardig, ondernemend en initiatiefrijk is en open staat voor toekomstige technologie-veranderingen. Je hebt een sterk oplossend en analytisch vermogen. Het lukt jou je eigen planning en die van collega’s te beoordelen en te realiseren. Functie eisen: Voldoe je aan meerdere van onderstaande functie-eisen? Dan ontvangen we graag jouw sollicitatie voor deze vacature! • Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding; • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als .NET software developer; • Je hebt ervaring als CMS ontwikkelaar (bijv. Kentico, Sitecore, Joomla of vergelijkbaar); • Je hebt ervaring met: o C# o ASP.NET / MVC o Entity Framework (bij voorkeur o.b.v. een Oracle database) o HTML5 (CSS3, javascript) o Unit testing Je hebt kennis van: • Continuous integration & - deployment • Testdriven development (TDD) • WCF / WebApi • Restful services • Dependency injection • Je beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: ZSM, 34-40 uur per week Einddatum: 01-11-2019 Recruiter voor deze rol: Greg Haime, 06-10561192, recruiterGH@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterGH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Product Specialist Intranet Den Haag
Wij zoeken een zelfstandige en proactieve product specialist die een handboek voor het intranet gaat ontwikkelen. Zodat we de gebruiker een unified user experience bieden, waarbij de gebruiker eenzelfde ervaring heeft op het intranet. Het handboek zal de kaders en uitgangspunten van de organisatie beschrijven. Denk hierbij onder andere aan de positionering van het intranet t.o.v. andere systemen, meta data en zoekfunctionaliteit, beheer, governance, richtlijnen voor technische en design ontwikkelingen etc. Je ontwikkelt hierbij de kaders en richtlijnen voor alle ontwikkelingen binnen het intranet omgeving. Je bent als product specialist de directe sparringpartner van de Communitymanager en je werkt dan ook nauw samen. Het betreft een tijdelijke opdracht met als eindproduct het opleveren van het handboek. Dit ga je doen: • Je ontwikkelt het handboek (met kaders en richtlijnen) voor het intranet omgeving vanuit beheer, ontwikkeling en communicatie oogpunt • Hiervoor beoordeel je welke relevante informatie beschikbaar is en stel je ontbrekende informatie op • Je adviseert hierbij pro-actief de Communitymanager/Product Owner en fungeert als adviseur en gesprekspartner • Je werkt nauw samen met de verschillende teams en afdelingen, waaronder de Communitymanager/Product Owner, beheer, ontwikkeling, ontwerp. Functie eisen: • Je hebt een HBO/WO diploma in de richting van communicatie, marketing, ICT of bedrijfskunde; • Je hebt relevante werkervaring op het vlak van intranet (Sharepoint) en ontwikkelen van een handboek; • Kennis en ervaring met Sharepoint 2013, 2016 en/of 2019; • Uitstekende kennis van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift; • Je hebt algemene kennis van het inrichten van kaders en richtlijnen voor intranet vanuit beheer, ontwikkeling en communicatie oogpunt; • Je bent vaardig in het opstellen van adviezen en rapportages; • Je bent pro-actief, gestructureerd, zelfstandig, accuraat en je hebt oog voor detail; • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, bent analytisch sterk en een verbinder. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 1 augustus 2019, 36 uur per week Einddatum: 31 december 2019 met optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Satenik Harutyunyan 06 53388636 recruitersh@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Pas je in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruitersh@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om je sneller van dienst te zijn zou ik je willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo jouw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. -Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Senior Social Media & Thought Leadership Advisor Rotterdam
Voor onze directe eindklant in Rotterdam is Harvey Nash op zoek naar eenSenior Social Media & Thought Leadership Advisor Startdatum: Zo spoedig mogelijkDuur: 4 maanden met optie tot verlengingInzet: 36 uur per week Het huidige team Corporate Communicatie & CSR is verantwoordelijk voor de disciplines Media Relaties, Interne Communicatie, Stakeholdermanagement, Sponsoring en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De afgelopen jaren is het team ingekrompen, waardoor er geen specifieke expertise aanwezig is op het gebied van social media. Daarnaast is het bedrijf en het werk sterk in beweging. De organisatie bevindt zich in een transformatie. Dit vraagt om een belangrijke omslag in de manier van werken; proactiever, sneller, bovenop de actualiteit en alert. Daarom willen ze het team Corporate Communicatie versterken met een ervaren senior Social Media & Thought Leadership Manager die de externe social media moet gaan opzetten en managen en in het bijzonder thought leadership moet gaan organiseren. Dit alles in samenwerking en gebruik makend van de resources en expertise in de business. Het betreft een nieuwe rol binnen het team die nog nader gecreëerd en vormgegeven moet worden. ContextEr is veel in beweging om er voor te zorgen dat de organisatie weer gaat groeien; van geen groei naar duurzame, organische groei. Deze organisatie gaat de digitale snelweg van Nederland bouwen en glasvezel versneld uitrollen, alle focus op het merk leggen, zich focussen op winstgevende groei in zowel consumentenmarkt als zakelijke markt en versneld vereenvoudigen en digitaliseren. Ook is er een nieuwe People visie neergezet; waar staat de klant voor op de menselijke kant, op welke manier willen we als bedrijf worden gezien door onze mensen binnen en buiten, nu en in de toekomst. En op welke manier gaan we werken om de strategie succesvol te maken. Daarnaast opereren ze in een dynamische en steeds competitievere markt en hebben ze dagelijks te maken met uiteenlopende actualiteiten. Denk aan een storing in telefoniedienstverlening waardoor 1-1-2 tijdelijk niet bereikbaar was. De versnelde uitrol van glasvezel met activiteiten in heel Nederland en toenemende concurrentie, de uitrol van 5G. De mediadruk op de organisatie is hoog. De klant staat dagelijks met meerdere onderwerpen in het nieuws. Dat maakt het juist zeer interessant voor een ervaren communicatieprofessional om betrokken te zijn bij de transitie waar de organisatie zich nu in bevindt. De veranderingen en actualiteiten vergen een meer offensieve communicatieaanpak en goede support op het vlak van Social Media & Thought Leadership. Ze moeten, in nauwe samenwerking met de communicatieadviseurs en woordvoerders, en ook de social teams bij Consumenten Markt en Zakelijke Markt, de strategische boodschappen actief distribueren via de beschikbare sociale kanalen, en de leiders en experts duidelijk positioneren en zichtbaar laten zijn op strategische thema’s. Behoefte en functieomschrijvingWe zoeken een zeer ervaren senior Sociale Media & Thought Leadership Manager om het team te versterken. Iemand die vanuit de strategische doelstellingen de externe corporate social media kan managen en in het bijzonder het Thought Leadership via die kanalen kan opzetten, om de leiders en experts zichtbaarder te maken op social media. Iemand die bewezen ervaring heeft met het inzetten van sociale media ter ondersteuning van de strategie, voor de positionering van topmanagement en inhoudelijke experts (personal branding) en het ten uitvoer brengen van thought leadership; met gevoel voor en ervaring met content in diverse vormen (tekst, video, beeld). Iemand die de senioriteit heeft om op hoog niveau te adviseren, stakeholders weet te managen en makkelijk kansen weet te pakken om de strategie en doelstellingen van KPN over de bühne te brengen. Iemand die analytisch is, verbindend, met creativiteit, die kan schrijven en kan denken in verhalen en beelden. Naast vloeiend in het Nederlands (woord en schrift) is goed Engels een must. Het gaat om een uitdagende, nieuw vorm te geven rol in een zeer dynamische omgeving met veel verschillende stakeholders. Het is belangrijk om focus te kunnen houden op de prioriteiten en die te vertalen naar concrete communicatie-acties en output op social media. We zoeken een integere teamspeler die in staat is de organisatie snel te doorgronden en de stakeholders weet te managen. Gewenst opleidingsniveau: HBO / WOWerkervaring: minimaal 10 jaar werkervaring in of met grote Nederlandse commerciële of technische organisaties
Risk & Security Specialist (QR6849) Amsterdam
Functie: Risk & Security Specialist (QR6849) Start: 5-8-2019, 36 uur per week Periode: 3 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for a Risk & Security Specialist. You are an enthusiastic Risk and Security Specialist with a Can-Do mentality and a focus on establishing a secure, resilient environment and services. Your working environment: Through our platform we provide a scalable foundation for platform business models and so position us successfully. A pragmatic approach for convergence is defined. Key in converging towards this new model is developing harmonized business models and shared operating models. The globally scalable platform will create a differentiating customer experience and cater for growth by leveraging the innovation and development power. Foundational elements for the convergence towards the globally scalable platform are, among others, Global Data Management, Global Process Management and a Modular Architecture. The platform will deliver the Modular Architecture. The Central Support team has recently been formed. It takes care of consistency and quality of the end to end Operations of the services which consists of multiple components managed by several squads in different countries. Joining this team as Risk & Security Speciliast gives you the chance to make a large contribution to the further professionalization of the organization. Activities: Establish and maintain wide Risk & Security awareness in the context of our Policy House, Minimum Standards and Security Controls in order to comply to global, regional and local laws and regulations. Coach, Train, Assist, Challenge squads in their efforts to develop and maintain proven secure IT services through Business Impact Analysis, Risk Assessments, Operational Control Dashboards, OSGs, etc Establish (automated) reporting and dashboards on Risk and Security Compliance status Establish and maintain close collaboration with relevant Risk and Security departments (e.g. Global and local CISO, IRM, ORM) Stay up to date on all Risk and Security related subjects and provide relevant insight and guidance to leadership Coordinate and work together with squads on up to date, correct and timely risk identification and mitigation in iRisk (MIA’s and CAS audit findings) Set-up and facilitate Root Cause Analysis on risk and security related incidents, ensure follow-up actions and share lessons learned Drive efficiencies in risk management and processes in alignment with second line IRM and ORM Keep an overview of the overall risk profile by reporting on Non Financial Risk Control scores, monitor and drive risk mitigation and facilitate internal and external audits being performed within the domain Prepare status reporting, requests for risk acceptance and advice leadership Organize workshops and hackatons on specific risk and security subjects in the domain Represent Risk and Security in partner programs Profile: Bachelor's Degree in Computer Science or related field Certifications of at least one of: CISSP, CISA, CISM Computer Science fundamentals in data structures Computer Science fundamentals in algorithm design, problem solving, and complexity analysis Experience working in a Dev/Ops team with Agile and ITIL practices Content management: Confluence / OrangeSharing / SharePoint Agile planning and management : SNOW Foundation in Linux and Apache Tomcat administration and troubleshooting Foundational experience with automation Be able to understand and formulate meaningful risk and security related metrics, reports and advice to all levels of the organisation (engineering, business and Sr Management) Experience taking a leading role in managing continuous improvements in a complex international context Good command of spoken and written English Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Senior Adviseur / Contentmanager Interne Communicatie Rotterdam
Voor onze directe eindklant in Rotterdam is Harvey Nash op zoek naar eenSenior Adviseur / Contentmanager Interne Communicatie Startdatum: Zo spoedig mogelijkDuur: 4 maanden met optie tot verlengingInzet: 36 uur per week Team Corporate Communicatie / Interne CommunicatieHet huidige team Interne Communicatie is in een paar jaar van 4 adviseurs en 1 contentmanager naar 2 adviseurs gegaan (inclusief het Hoofd Interne Communicatie als meewerkend adviseur). Daarnaast is eind vorig jaar de overstap gemaakt naar een externe leverancier voor de interne contentproductie (tekst, video). Eerder werkten ze met een interne redactie van een aantal externe medewerkers die content produceerden. Ze hebben de ambitie om de content verder te ontwikkelen en (deels) ook extern deelbaar te maken, via de corporate website en social kanalen. Met deze veranderingen en alle dossiers die spelen merken ze dat het team te klein is om goed te adviseren op de verschillende onderwerpen en kansen om te zetten naar goede output.Ze willen het team versterken met een ervaren senior interne communicatie adviseur/contentmanager met voldoende ervaring en gewicht om op tactisch en strategisch niveau te kunnen adviseren tot op bestuursniveau, zowel op strategische onderwerpen als op issues en actualiteiten. Iemand met daarnaast ook ruime ervaring met en gevoel voor content, die complexe materie snel kan doorgronden en vertalen naar eenvoudige boodschappen en inspirerende content.ContextEr is veel in beweging om er voor te zorgen dat de organisatie weer gaat groeien; van geen groei naar duurzame, organische groei. Deze organisatie gaat de digitale snelweg van Nederland bouwen en glasvezel versneld uitrollen, alle focus op het merk leggen, zich focussen op winstgevende groei in zowel consumentenmarkt als zakelijke markt en versneld vereenvoudigen en digitaliseren. Ook is er een nieuwe People visie neergezet; waar staat de klant voor op de menselijke kant, op welke manier willen ze als bedrijf worden gezien door de mensen binnen en buiten, nu en in de toekomst. En op welke manier gaan ze werken om de strategie succesvol te maken. Daarnaast opereren ze in een dynamische en steeds competitievere markt en hebben ze dagelijks te maken met uiteenlopende actualiteiten. Denk aan een storing in telefoniedienstverlening waardoor 1-1-2 tijdelijk niet bereikbaar was. De versnelde uitrol van glasvezel met activiteiten in heel Nederland en toenemende concurrentie, de uitrol van 5G. In nauwe samenwerking met mediarelaties moet interne en externe messaging hierover in goede banen wordt geleid, terwijl ze tegelijkertijd proactief kansen moeten zien en pakken om voortgang op en proofpoints van de strategie onder de aandacht te brengen. Behoefte en functieomschrijvingWe zoeken een zeer ervaren senior interne communicatie adviseur om het team te versterken. Iemand die vanuit de strategische doelstellingen de contentproductie voor het interne platform kan regisseren en modereren en die de interne marketing van de strategie en de strategische programma’s kan versterken. Iemand die bewezen ervaring heeft met interne communicatie voor een beursgenoteerd bedrijf; met gevoel voor en ervaring met contentmanagement, die contentplannen en formats kan ontwikkelen en de productie in diverse vormen (tekst, video, beeld) kan aansturen. Iemand die de senioriteit heeft om op hoog niveau te adviseren, stakeholders weet te managen en makkelijk kansen weet te pakken om de strategie en doelstellingen van de klant over de bühne te brengen. Iemand die analytisch is, verbindend, met creativiteit, die kan schrijven en kan denken in verhalen en beelden.Naast vloeiend in het Nederlands (woord en schrift) is goed Engels een pré. Het gaat om een uitdagende rol in een zeer dynamische omgeving met veel verschillende stakeholders. Het is belangrijk om focus te kunnen houden op de prioriteiten en die te vertalen naar concrete communicatie-acties en output. We zoeken een integere teamspeler die in staat is de organisatie snel te doorgronden en de stakeholders weet te managen. Gewenst opleidingsniveau: WOWerkervaring: minimaal 10 jaar werkervaring in een grote Nederlandse beursgenoteerde organisatie
Frontoffice medewerker Utrecht
Functieomschrijving:Voor het KlantContactCentrum (KCC) zijn wij op zoek naar een servicegerichte medewerker, die zich met de andere collegas inzet voor een optimale ervaring van onze klanten. Als medewerker KCC werk je samen met je collega's om de gebruikers van de Rechtspraak de beste service te verlenen. Je bent verantwoordelijk voor het behandelen van klant vragen, behandelen van mails/Self Servicedesk meldingen en het oplossen van problemen. Je bent het visitekaartje van IVO Rechtspraak; uitstekende communicatieve vaardigheden en klantgerichtheid is daarom een must. Je komt te werken in een jong, gemotiveerd team met deskundige collega's. Je kunt zelfstandig werken en bent proactief, je gaat je informatie halen en zoekt eerst zelf in het kennissysteem.Het afhandelen van klantcontacten vooral telefonisch maak ook per mail, Self Servicedesk en Live Chat. Zoveel mogelijk first time fix oplossen 85%. Meldingen die je niet zelf kan oplossen zo correct en volledig mogelijk doorzetten naar 2e lijns. Het garanderen van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het KCC (servicelevel van 85%) klanten informeren over mogelijk lopende storingen. Zorgdragen voor een kwaliteitsnorm van 95% het up-to-date houden van het kennissysteem.Functie-eisen:Je beschikt over MBO/HBO werk- en denkniveau;Je hebt ervaring met 1e lijns gebruikersondersteuning (2 jaar);Gewenste competenties:Je hebt passie voor klantcontact;Je kan goed werken onder druk en bent stressbestendig;Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;Klantgericht denken zit in je DNA;Resultaatgericht, zorgvuldig en kan snel schakelen;Collegiaal en een teamplayer.Aanvullende kennis/wensen:ITIL Foundation en ICT kennis is een pre;Flexibel inzetbaar (mogelijk werken in de avond, standplaats is Utrecht, kan mogelijk worden veranderd). Spir-it draagt bij aan de ontwikkeling, het beheer, onderhoud en support van alle applicaties, infrastructuur en netwerken van de Rechtspraak. Dit zijn ca.12.000 werkplekken en meer dan 200 applicaties waarvan een aantal zelf ontwikkeld zijn. Samen met ruim 500 collegas zorg je dat medewerkers van de Rechtspraak zorgeloos hun dagelijkse werk kunnen doen en burgers, notarissen e.d. op een veilige manier toegang hebben tot hun zaak- en Rechtspraakgegevens. Het ICT landschap van de Rechtspraak ondergaat een grote vernieuwingsslag. De beweging is naar een multi-kanalen service architectuur en een gelaagde onpremise cloud architectuur hoofdzakelijk op basis van Microsoft (werkplek, bedrijfsvoering, externe dienstverlening) o.a. Windows server SQL server, Microsoft dynamics CRM, .NET en Oracle fusion middleware (primair proces) o.a. BPM & SOA suite, WCC, ADF, OBIEE, Weblogic op basis van Linux. Beheer van het ICT landschap is ingericht volgens de ITIL3 methodiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende tools: Topdesk voor de beheerprocessen, HP openview voor monitoring, Splunk voor logging, Visionwaves voor stuurinformatie en flexera voor licentiebeheer. Verder worden de product eigen faciliteiten voor beheer gebruikt zoals SCCM voor software distributie.
Projectarchitect/analist Leeuwarden
Voor onze opdrachtgever Gemeente Leeuwarden zijn we op zoek naar een Projectarchitect /- analist Startdatum: 1-9-2019 Einddatum: 1-1-2020 Aantal uur per week: 32,00 Functieomschrijving: Wanted: Hands-on Projectarchitect / -analist! OPDRACHT Wij zoeken een ervaren Project architect – informatie analist die in deze rol mede verantwoordelijk is voor de realisatie van complexe (sterk organisatorisch) projecten en (digitale) oplossing binnen het programma Digitale Dienstverlening Noord Friesland. Wil jij werken in een programma organisatie aan een versteviging van het digitaal werken voor onze burgers, ondernemers en medewerkers van een groot aantal gemeenten in Noord Friesland. Een organisatie die oog en oor heeft voor wat er leeft in gemeenten en actief samenwerkt om te komen tot slimme digitale oplossingen. Het programma kenmerkt zich door het realiseren van passende oplossingen, met aandacht voor een evenwicht in veranderingen voor processen, organisatie en systemen. Je werkt in een klein team (het programmabureau) waarin projectleiding, -ondersteuning en adviseurs werken. Taken en verantwoordelijkheden We zijn op zoek naar een project architect – informatie analist die de wensen van gebruikers vertaalt naar ontwerpen in de fase van ontwerp (eisen/wensen), aanbesteding en inrichting van de oplossingen. Daarbij werk je vanuit de (programma) kaders en zorg je voor een gezonde balans tussen wat "wenselijk is" en wat "kan/mag". Je heb aandacht voor de inhoud (samenhang, volledigheid en juistheid) en het proces. Je schakelt met business vertegenwoordigers, projectleiding en de experts in project- en werkgroepen en in het expertteam-overleg. (Project)dilemma’s leg je actief – voorzien van advies- voor aan het expertteam Wij zoeken een slimme doener, met een goed gevoel voor vasthoudendheid en draagvlak. De taken zijn: 1. Je maakt functioneel ontwerpen voor meerdere oplossingen in de verschillende fasen. 2. Je reviewt de door leveranciers hierop aangeboden ontwerpen en ingerichte oplossingen. 3. Je bewaakt de logische samenhang tussen de projecten op functionaliteiten, applicaties en verbindingen. 4. Je adviseert gevraagd en ongevraagd over inhoudelijke (project)dillema’s aan projectleiding en expertteam. (Kern)Competenties Je bent een T-Shaped professional die diepgaande kennis binnen zijn eigen expertise heeft: het verticale deel van de T. Daarnaast beschik je over vaardigheden en competenties om te kunnen verbinden met andere disciplines: het horizontale deel van de T. • Analyseren: Complexe informatie begrijpen; verbanden leggen; conclusies trekken. Begrijpt bij een moeilijk probleem snel wat de kern is. • Vasthoudendheid: Bij een bepaald actieplan of opvatting blijven totdat het beoogde doel bereikt is of ophoudt redelijkerwijze bereikbaar te zijn. • Initiatief: Kansen signaleren en ernaar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten. EISEN • Afgeronde HBO/ WO opleiding met een sterke ICT component. • Minimaal 7 jaar relevante werkervaring als functioneel ontwerpen en/of informatieanalist in een project of programma in een gemeentelijke organisatie(s), waaronder het begeleiden van workshops, requirement- en inrichtingssessie. • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring met inrichting van zaaksysteem, ZTC, enterprise search, klantcontactsysteem, Recordsmanagement-oplossing, gegevenskoppeling/-uitwisseling • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. WENSEN • Kennis van Archimate is een pre. • Kennis van VNG realisatie ontwikkelingen. Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 29 juli om 23:59 uur in ons bezit te zijn.
Product Specialist Den Haag
Functieomschrijving: Wij zoeken een zelfstandige en proactieve product specialist die een handboek voor het intranet (INDaily) gaat ontwikkelen. Zodat we de gebruiker een unified user experience bieden, waarbij de gebruiker eenzelfde ervaring heeft op het intranet. Het handboek zal de kaders en uitgangspunten voor INDaily beschrijven. Denk hierbij onder andere aan de positionering van het intranet t.o.v. andere systemen, meta data en zoekfunctionaliteit, beheer, governance, richtlijnen voor technische en design ontwikkelingen etc. Je ontwikkelt hierbij de kaders en richtlijnen voor alle ontwikkelingen rondom INDaily. Je bent als product specialist de directe sparringpartner van de Communitymanager en je werkt dan ook nauw samen. Het betreft een tijdelijke opdracht met als eindproduct het opleveren van het handboek. Je ontwikkelt het handboek (met kaders en richtlijnen) voor het intranet INDaily vanuit beheer, ontwikkeling en communicatie oogpunt Hiervoor beoordeel je welke relevante informatie beschikbaar is en stel je ontbrekende informatie op Je adviseert hierbij pro-actief de Communitymanager/Product Owner en fungeert als adviseur en gesprekspartner Je werkt nauw samen met de verschillende teams en afdelingen, waaronder de Communitymanager/Product Owner, beheer, ontwikkeling, ontwerpFunctie-eisen: Je hebt een HBO/WO diploma in de richting van communicatie, marketing, ICT of bedrijfskundeJe hebt relevante werkervaring op het vlak van intranet (Sharepoint) en ontwikkelen van een handboekKennis en ervaring met Sharepoint 2013, 2016 en/of 2019Uitstekende kennis van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschriftBedrijfsinformatie: De afdelingen IV Ontwikkeling en IV Beheer van de Directie Bedrijfsvoering verzorgen de geautomatiseerde ondersteuning van alle bedrijfs-processen binnen de IND. Vanwege het belang van de IND systemen voor het bedrijfsproces van de IND is besloten dat cruciale activiteiten blijvend binnen de IND worden uitgevoerd. De IV-organisatie is integraal verantwoordelijk voor de IV-dienstverlening inclusief de dienstverlening van externe partijen.De IV-organisatie levert deskundigheid, en adviseert over de gewenste of noodzakelijke richting, op het terrein van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Het modelleren en het doorvoeren van wijzigingen in overleg met de klant is een kerntaak van IV. Naast het technisch beheer en de verdere ontwikkeling van INDiGO ondersteunt de IV-organisatie, ook de flexibele werkplek (DWR), de web gebaseerde ondersteuning door kennissystemen (m.n. SharePoint), de systemen ten behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse (DWH), Joost, systemen van derden), de publieke omgeving (diensten via internet) en de onderliggende infrastructuur.De IV-organisatie ondersteunt de gebruiker bij het gebruik van de systemen o.a. door de helpdeskfunctie en door kennisoverdracht. Voor de realisatie van voornoemde taken stuurt de IV-organisatie externe dienstverleners aan zoals o.a. het SSC-ICT, Solvinity en Justid.
Senior Cisco Netwerkbeheerder LAN (QR6848) Amsterdam
Functie: Senior Cisco Netwerkbeheerder LAN (QR6848) Start: 19-8-2019, 38 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze klant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Netwerkbeheerder LAN. Functieomschrijving: Ontwerpt op basis van informatie- en automatiseringsplannen de structuur van de technische netwerk-infrastructuur en stuurt technische veranderingen op de netwerk-infrastructuur aan, werkt mee in de realisatie hiervan en adviseert proactief mogelijke netwerk-infrastructuur verbeteringen. Kernactiviteiten: Opstellen / Schrijven architectuurdocumenten op hoog (HLD) en gedetailleerd (LLD) niveau Ontwerpt op basis van informatie- en automatiseringsplannen de structuur van de technische netwerk-infrastructuur / security Stuurt technische veranderingen van de netwerkinfrastructuur aan en helpt mee met de realisatie hiervan. Adviseert proactief mogelijke netwerk-infrastructuur / security verbeteringen. Is verantwoordelijk voor het effectief en efficiënt aannemen, registreren en bewaken van de voortgang van incidenten; Stelt beheerinstructies, werkwijzen, procedures en testplannen op met betrekking tot de nieuwe/ aangepaste systemen, toetst en onderhoudt. Stelt adviezen op voor oplossingen die (nog) niet standaard worden geleverd. Functie-eisen (Knock-Out): Expertise: HBO opleiding CCNP / CCDP / CCIP 15+ jaar aantoonbaar ervaring als netwerk engineer focus Cisco 10+ jaar aantoonbaar ervaring met Firewall / Proxy omgevingen - Juniper Firewall - Cisco Firewall (ASR and ASA) - Cirtrix Netscaler Ervaring: Opstellen / uitwerken architectuurdocumenten Adviserende rol m.b.t. infrastructuur beveiliging Kritieke en complexe netwerken met een hoge beschikbaarheid Werkzaamheden bestaan o.a. uit: De ICT organisatie adviseren over actuele beveiligingsrisico’s op gebied van netwerken Beheer- en implementatieactiviteiten Diverse netwerk optimalisaties Diverse netwerk gerelateerde projecten Opstellen ontwerpen en architecturen Consignatiediensten (1x in de 6 weken) Competenties (gedragscriteria, sociale vaardigheden): Goede communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling; Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Resultaat- en oplossingsgericht; Sterk in communicatie richting de organisatie Teamworker; Projectleiding; Klant- en servicegericht; Stressbestendig; In staat heldere probleemanalyses aan te leveren. Beoordeling voorgestelde kandidaat: Naast het geoffreerde tarief zal de geschiktheid van de voorgestelde kandidaat worden beoordeeld op de volgende componenten. - Reeds opgebouwde en al toegepaste kennis en kunde op de gevraagde expertises; - Aantoonbare succesvolle ervaring op de expertises; - Persoonlijkheid. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Senior Cisco Netwerkbeheerder WAN (QR6847) Amsterdam
Functie: Senior Cisco Netwerkbeheerder WAN (QR6847) Start: 19-8-2019, 38 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze klant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Netwerkbeheerder WAN. Functieomschrijving: Ontwerpt op basis van informatie- en automatiseringsplannen de structuur van de technische netwerk-infrastructuur en stuurt technische veranderingen op de netwerk-infrastructuur aan, werkt mee in de realisatie hiervan en adviseert proactief mogelijke netwerk-infrastructuur verbeteringen. Kernactiviteiten: Opstellen / Schrijven architectuurdocumenten op hoog (HLD) en gedetailleerd (LLD) niveau Ontwerpt op basis van informatie- en automatiseringsplannen de structuur van de technische netwerk-infrastructuur / security Stuurt technische veranderingen van de netwerkinfrastructuur aan en helpt mee met de realisatie hiervan. Adviseert proactief mogelijke netwerk-infrastructuur / security verbeteringen. Is verantwoordelijk voor het effectief en efficiënt aannemen, registreren en bewaken van de voortgang van incidenten; Stelt beheerinstructies, werkwijzen, procedures en testplannen op met betrekking tot de nieuwe/ aangepaste systemen, toetst en onderhoudt. Stelt adviezen op voor oplossingen die (nog) niet standaard worden geleverd. Functie-eisen (Knock-Out): Expertise: HBO opleiding CCNP / CCDP / CCIP 15+ jaar aantoonbaar ervaring als netwerk engineer focus Cisco 10+ jaar aantoonbaar ervaring met Service Provider netwerken - MPLS / LDP - MPLS Traffic engineering - BGP - QoS - Multicast Routing - IPv4 / IPv6 Ervaring: Opstellen / uitwerken architectuurdocumenten Adviserende rol m.b.t. infrastructuur beveiliging Kritieke en complexe netwerken met een hoge beschikbaarheid Werkzaamheden bestaan o.a. uit: De ICT organisatie adviseren over actuele beveiligingsrisico’s op gebied van netwerken Beheer- en implementatieactiviteiten Diverse netwerk optimalisaties Diverse netwerk gerelateerde projecten Opstellen ontwerpen en architecturen Consignatiediensten (1x in de 6 weken) Competenties (gedragscriteria, sociale vaardigheden): Goede communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling; Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Resultaat- en oplossingsgericht; Sterk in communicatie richting de organisatie Teamworker; Projectleiding; Klant- en servicegericht; Stressbestendig; In staat heldere probleemanalyses aan te leveren. Beoordeling voorgestelde kandidaat: Naast het geoffreerde tarief zal de geschiktheid van de voorgestelde kandidaat worden beoordeeld op de volgende componenten. - Reeds opgebouwde en al toegepaste kennis en kunde op de gevraagde expertises; - Aantoonbare succesvolle ervaring op de expertises; - Persoonlijkheid. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Scrum Master E-suite Rotterdam
Voor Gemeente Rotterdam zijn wij op zoek naar een Scrum Master E-suite. Omschrijving opdrachtgever: Het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning is de spil van de gemeentelijke organisatie en maakt kaders voor het hele concern. Zij zorgt enerzijds dat het college van burgemeester en wethouders de stad kan besturen en de schakel is tussen de burgers, het stadsbestuur en de gebieden. Anderzijds is het cluster de schakel met de overige (beleid)clusters op het gebied van bedrijfsvoering. ICT, HR, Facilitaire Zaken, Juridische Zaken, Onderzoek, Financiën, Inkoop en Communicatie zijn gebundeld. Zo levert het cluster haar bijdrage die de organisatie nodig heeft bij het uitvoeren van haar werk voor de stad. Het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning biedt vakmanschap en kwaliteit, en speelt flexibel in op de vraag. Tegelijkertijd staat de positie van de medewerkers centraal. Bij de gemeente Rotterdam krijg je de kans jezelf te ontwikkelen en te werken aan je persoonlijke ambities. Hiermee maak je het verschil in een organisatie die werkt voor de stad Rotterdam. Omschrijving afdeling: De afdeling Informatiemanagement is onderdeel van directie BCO/IIFO. De afdeling bestaat uit de teams Concern Bedrijfsvoering systemen en drie dedicated cluster teams, ingedeeld naar de domeinen Fysiek, Sociaal en Dienstverlening/BCO. De drie dedicated clusterteams werken gedeconcentreerd op de locaties van de clusters en bestaan uit informatie-architecten, informatie-adviseurs en functioneel beheerders. Nauwe samenwerking is er met andere i-professionals voor o.a. informatiebeheer, informatie gestuurd werken en informatiebeveiliging. Omschrijving opdracht: Een Scrum Master is nodig voor het faciliteren van het agile proces ten behoeve van het inrichten van processen in de e-Suite. Het programma DWARSS staat voor Digitaal Werken aan Rotterdamse Samenwerking en Service. DWARSS is een volgende stap in een professionele en moderne dienstverlening. Een noodzakelijke stap om betrouwbare, voorspelbare en Rotterdammergerichte dienstverlening te blijven bieden. DWARSS gaat om digitaal én integraal samenwerken binnen het concern. Met zaakgewijs werken verbeteren we de dienstverlening voor de Rotterdammer én maken we het onszelf gemakkelijker. Om het zaakgewijs werken mogelijk te maken, gebruikt de gemeente Rotterdam het zaaksysteem, de e-Suite, van de vereniging DIMPACT. Het programma DWARSS (en gemeente Rotterdam) hebben een behoefte om meer wendbaar te zijn in een continue veranderende wereld. Vanuit het programma is het doel om in relatie tot de E-Suite ervoor te zorgen dat personen, teams, afdelingen en organisaties wendbaar zijn en zich continu kunnen aanpassen als de situatie daar om vraagt. Gewenst profiel: - Je kan zowel mondeling als schriftelijk uitstekend communiceren. - Je bent in staat om zaken vanuit een breed perspectief te beoordelen (‘helicopterview). - Gevoel heeft voor verhoudingen tussen organisaties of onderdelen daarvan. - Je beschikt over de nodige overtuigingskracht. - Kan zowel op team- als individueel niveau coachen. - Je kan zowel zelfstandig als in teamverband functioneren. LET OP: Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt een afgeronde HBO opleiding. 2. Je bent PSM I en II – Scrum Master gecertificeerd. 3. Je bent PSPO I gecertificeerd. 4. Je hebt minimaal 2 jaar recente ervaring, opgedaan in de afgelopen 8 jaar in een vergelijkbare functie. 5. Je hebt minimaal twee jaar aantoonbare ervaring in het werken in een Agile omgeving/team. 6. Je hebt kennis van ScrumBan. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent CPRE Foundation (IREB) gecertificeerd. 2. Je hebt ervaring binnen een overheids-of vergelijkbare instellingen. 3. Je hebt kennis van en affiniteit met zaakgewijs werken en zaaksystemen. 4. Je hebt ervaring met het opstellen van user stories, proces ontwerpen en functionele documentatie. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: zsm naar verwachting medio augustus Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 2x 6 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 22-07-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 26 juli, 30 en/of 31 juli 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Gegevens Modelleur Den Haag
Functieomschrijving: Als functioneel ontwerper met sterke affiniteit met gegevensmodellering ben je onderdeel van een klein team dat een Gemeenschappelijke Repository voor Informatie Producten opzet (GRIP).Binnen een organisatie moeten gegevens vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar zijn. De gegevensadministratie zal vertellen: over welke gegevens IND beschikt, waar die te vinden zijn, wat ze betekenen, hoe zij zijn geformatteerd en welke kwaliteitseisen ervoor gelden. Veel van deze gegevenskennis is bestaande kennis en zal in de nieuwe Repository op een uniforme wijze worden samengebracht.De werkzaamheden bestaan uit het afstemmen en vastleggen van deze kennis en via reversed engineering destilleren van een logisch gegevens model uit een fysieke implementatie, inclusief koppelingen.Functie-eisen: Je hebt 3 jaar ervaring met Functioneel Ontwerp / StartarchitectuurJe hebt 3 jaar ervaring met Bedrijfsregels modelleren Bedrijfsinformatie: De afdelingen IV Ontwikkeling en IV Beheer van de Directie Bedrijfsvoering verzorgen de geautomatiseerde ondersteuning van alle bedrijfs-processen binnen de IND. Vanwege het belang van de IND systemen voor het bedrijfsproces van de IND is besloten dat cruciale activiteiten blijvend binnen de IND worden uitgevoerd. De IV-organisatie is integraal verantwoordelijk voor de IV-dienstverlening inclusief de dienstverlening van externe partijen.De IV-organisatie levert deskundigheid, en adviseert over de gewenste of noodzakelijke richting, op het terrein van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Het modelleren en het doorvoeren van wijzigingen in overleg met de klant is een kerntaak van IV. Naast het technisch beheer en de verdere ontwikkeling van INDiGO ondersteunt de IV-organisatie, ook de flexibele werkplek (DWR), de web gebaseerde ondersteuning door kennissystemen (m.n. SharePoint), de systemen ten behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse (DWH), Joost, systemen van derden), de publieke omgeving (diensten via internet) en de onderliggende infrastructuur.De IV-organisatie ondersteunt de gebruiker bij het gebruik van de systemen o.a. door de helpdeskfunctie en door kennisoverdracht. Voor de realisatie van voornoemde taken stuurt de IV-organisatie externe dienstverleners aan zoals o.a. het SSC-ICT, Solvinity en Justid.
Proces Analist-Business Analist E-suite Rotterdam
Voor Gemeente Rotterdam zijn wij op zoek naar een Proces Analist-Business Analist E-suite. Omschrijving opdrachtgever: Het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning is de spil van de gemeentelijke organisatie en maakt kaders voor het hele concern. Zij zorgt enerzijds dat het college van burgemeester en wethouders de stad kan besturen en de schakel is tussen de burgers, het stadsbestuur en de gebieden. Anderzijds is het cluster de schakel met de overige (beleid)clusters op het gebied van bedrijfsvoering. ICT, HR, Facilitaire Zaken, Juridische Zaken, Onderzoek, Financiën, Inkoop en Communicatie zijn gebundeld. Zo levert het cluster haar bijdrage die de organisatie nodig heeft bij het uitvoeren van haar werk voor de stad. Het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning biedt vakmanschap en kwaliteit, en speelt flexibel in op de vraag. Tegelijkertijd staat de positie van de medewerkers centraal. Bij de gemeente Rotterdam krijg je de kans jezelf te ontwikkelen en te werken aan je persoonlijke ambities. Hiermee maak je het verschil in een organisatie die werkt voor de stad Rotterdam. Omschrijving afdeling: De afdeling Informatiemanagement is onderdeel van directie BCO/IIFO. De afdeling bestaat uit de teams Concern Bedrijfsvoering systemen en drie dedicated cluster teams, ingedeeld naar de domeinen Fysiek, Sociaal en Dienstverlening/BCO. De drie dedicated clusterteams werken gedeconcentreerd op de locaties van de clusters en bestaan uit informatie-architecten, informatie-adviseurs en functioneel beheerders. Nauwe samenwerking is er met andere i-professionals voor o.a. informatiebeheer, informatie gestuurd werken en informatiebeveiliging Omschrijving opdracht: Een specialist is nodig voor het verrichten van analyse ten behoeve van de e-Suite. Het programma DWARSS staat voor Digitaal Werken aan Rotterdamse Samenwerking en Service. DWARSS is een volgende stap in een professionele en moderne dienstverlening. Een noodzakelijke stap om betrouwbare, voorspelbare en Rotterdammergerichte dienstverlening te blijven bieden. DWARSS gaat om digitaal én integraal samenwerken binnen het concern. Met zaakgewijs werken verbeteren we de dienstverlening voor de Rotterdammer én maken we het onszelf gemakkelijker. Om het zaakgewijs werken mogelijk te maken, gebruikt de gemeente Rotterdam het zaaksysteem, de e-Suite, van de vereniging DIMPACT. - Vertalen behoefte van de gebruikers, in overleg en met ondersteuning van richtlijnen, naar functionele oplossingen binnen de systemen. - Adviseren (gevraagd en ongevraagd) van de business bij het realiseren van de processen. - Analyseren en vertalen van werkprocessen analyseren en vertalen naar een in te richten systeemproces en webformulier. - Documenteren analyse in de vorm van zowel een Globaal als Functioneel Ontwerp. - Beoordelen doorontwikkelwensen van gebruikers op relevantie en prioriteit. Indien noodzakelijk kan je deze verwoorden in een wijzigingsverzoek. - Toetsen procesontwerpen aan de kwaliteitsstandaarden en de match met het generieke model. - Analyseren en adviseren (fit-gap) over mogelijkheden om werkprocessen en daarbij gebruikte applicaties over te zetten naar de e-Suite, inclusief uiteenzetting van mogelijke oplossingsrichting. - Uitvoeren collegiale reviews van door collega's ingerichte processen. - Beoordelen en adviseren over opgestelde functionele en globale ontwerpen. - Voorbereiden (en eventueel uitvoeren en begeleiden) functionele en gebruikersacceptatietesten van nieuwe processen in samenwerking met de business. - Verantwoordelijkheid (in algemene zin) voor het functioneren, het begeleiden van gebruikers en het (doen) onderhouden van de functionaliteiten van de e-Suite. - Ondersteuning bieden aan gebruikers met als doel een correct en doelmatig gebruik van de e-Suite. - Verzorgen trainingen en instructies/ handleidingen voor gebruikers en functioneel beheerders. Gewenst profiel: Je kan op het juiste niveau zowel mondeling als schriftelijk communiceren en adviseren met de diverse omgevingen, waarvan business (proceseigenaar en gebruikers), I-adviseurs, functioneel en technisch (applicatie) beheer de belangrijkste zijn. Je bent in staat om zaken vanuit een breed perspectief te beoordelen (‘helicopterview) en hebt gevoel voor verhoudingen tussen organisaties of onderdelen daarvan. Vanzelfsprekend kun je zowel zelfstandig als in teamverband functioneren. LET OP: Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding. 2. Je bent CPRE Foundation (IREB) Foundation gecertificeerd. 3. Je hebt minimaal twee jaar aantoonbare ervaring in het werken in een Agile omgeving/team. 4. Je hebt kennis van en affiniteit met zaakgewijs werken en zaaksystemen. 5. Je hebt ervaring met het ophalen en opstellen van: A. User stories. B. Proces ontwerpen. C. Functionele documentatie. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met het werken binnen organisaties met 10.000+ medewerkers. 2. Je hebt ervaring bij overheden of vergelijkbare instellingen in een vergelijkbare functie. 3. Je hebt ervaring met het ophalen en opstellen van: A. Non functional requirements. B. Customer journey. C. Personas. 4. Je hebt kennis van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) en bent in staat relevante kennis bij experts te halen. 5. Je hebt kennis van Atos e-Suite. 6. Je hebt kennis van ITIL. 7. Je hebt kennis van testprocessen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: zsm naar verwachting medio augustus Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 2x 6 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 22-07-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 26 juli, 30 en/of 31 juli 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
TOPdesk Expert Utrecht
Op de afdeling ICT leveren we goede en passende ICT-ondersteuning voor (medewerkers van) het CBG . De medewerkers van de afdeling ICT werken in verschillende technische disciplines nauw samen aan het beheer van de ICT infrastructuur. De werkzaamheden worden procesmatig uitgevoerd, ondersteund door Topdesk als servicemanagement-tooling. Het CBG beschikt zelf over basis beheerkennis van TOPDesk en kan zlef configuratiewerkzaamheden verrichten. Ook kan voor voorkomende vragen een beroep gedaan worden op de Servicedesk van TOPdesk. Het kan echter voor komen dat er, bijvoorbeeld door proceswijzigingen of nieuwe rapportage eisen, meer ingrijpende wijzigingen nodig zijn. In die gevallen wil het CBG een beroep doen op een TOPdesk expert om dergelijke werkzaamheden uit te voeren.Functie-eisenHBO werk- en denkniveau;IT-gerichte opleiding;kennis van en inzicht in (ITIL) ICT beheerprocessen;kennis en ervaring van het inrichten van Service Management tooling in het algemeen en TOPdesk in het bijzonder;ziet mogelijkheden om processen met behulp van software te verbeteren.Competentiesde juiste mondelinge communicatieve vaardigheden om bij stakeholders de wensen, eisen en requirements naar voren te krijgen;de juiste schriftelijke communicatieve vaardigheden om handleidingen en documentatie op te stellen;is analytisch en communicatief.Het Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG) is een zelfstandig opererende organisatie verbonden aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en ter ondersteuning van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de consument.Als onafhankelijke autoriteit reguleert het CBG de kwaliteit, werking en veiligheid van een medicijn, en stimuleert het CBG het juiste gebruik door de juiste patiënt. Daarbij zoekt het CBG nadrukkelijk de samenwerking met patiënten, artsen, apothekers en wetenschappers. Het CBG bevindt zich inde frontlinie van de Europese ontwikkelingen op dit gebied. Iedereen die een medicijn gebruikt moet daarop kunnen vertrouwen. Dit is waar het CBG elke dag aan werkt, in Nederland en Europa. Goede medicijnen goed gebruikt. Het aCBG heeft circa 380 hoog opgeleide medewerkers in Utrecht en maakt voor de ondersteuning van de primaire- en secundaire processen in de technologische omgeving gebruik van een diversiteit aan (bedrijfskritische) applicaties met uiteenlopende componenten.
ICT Helpdeskmedewerker Den Haag
Functieomschrijving: Als ICT Helpdesk Medewerker ben jij de steun en toeverlaat van ruim 500 ACM collegas. Je bent hun eerste aanspreekpunt voor alle problemen, vragen en verzoeken op het gebied van ICT-voorzieningen. Moeiteloos en enthousiast schakel je van de ene naar de andere call. Voor jou is het niet meer dan normaal om alles netjes te verwerken in ons call-registratiesysteem (Topdesk). Verstoringen die zich vaak voordoen merk jij bovendien direct op. Je zet je tanden erin en zorgt voor een blijvende oplossing.Of het nu gaat om software, hardware, desktops, (mobiele) telefonie of devices, jij weet problemen snel te ontleden en te verhelpen. Bij afwijkende of ingewikkelde vraagstukken overleg je met een van de andere twee helpdesk medewerkers of je zet de melding door naar je collegas in de 2e lijn. Binnen onze ICT-club helpen we elkaar en onze eindgebruikers graag. We worden namelijk blij van het helpen van mensen en doen dat graag goed én met de nodige humor. Buiten het afhandelen van allerlei calls ben je ook verantwoordelijk voor: het klaar maken en uitlenen van apparatuur; de inrichting en het beheer van fysieke werkplekken (verhuizen, aansluiten, etc.); en de audiovisuele apparatuur in ons kantoor (vergaderruimtes en kantine).Profiel Je hebt een afgeronde opleiding MBO niveau 4 richting ICT Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring als ICT Helpdesk Medewerker Je bent klantgericht, oplossingsgericht, flexibel en een echte teamplayer Je hebt basiskennis van Windows 7 en Active Directory, Office 2010, Citrix VDI omgeving, RES Workspace Manager, iOS en Mobile Iron. Flexibel inzetbaarFunctie-eisen: Afgeronde MBO4 opleiding richting ICTWerkervaring als ICT Helpdesk medewerkerBasiskennis van Windows7, Active directory, Office 2010, Citrix VDI omgeving, RES Workspace Manager, iOS en Mobile IronBedrijfsinformatie: De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een toezichthouder en in 2013 ontstaan uit een fusie tussen De Consumentenautoriteit, Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). ACM ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen. Het is onze missie kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten te bevorderen. Dit doen we door probleemoplossend te werken. ACM is een zelfstandig bestuursorgaan en komt onafhankelijk en zelfstandig tot besluiten. Het Ministerie van Economische Zaken is politiek verantwoordelijk voor het beleid en de wetgeving en bepaalt de kaders waarbinnen ACM opereert. Wij maken ons met ruim 520 collega's op onafhankelijke en professionele wijze sterk voor consumenten en bedrijven. We zijn een platte, overzichtelijke organisatie met acht directies, te weten: Mededinging, Consumenten, Energie, Telecom Vervoer en Post, Juridische Zaken, het Economisch Bureau, Bedrijfsvoering enBestuur Beleid en Communicatie.
Kwaliteitsmedewerker Informatiebeheer Tiel
Voor Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) zijn wij op zoek naar een Kwaliteitsmedewerker Informatiebeheer. Omschrijving opdracht: Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is voor bedrijven en inwoners in de regio Rivierengebied de uitvoeringsorganisatie voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Zo’n 200 professionele en deskundige collega’s voeren bouw- en milieutaken uit voor tien regiogemeenten en de provincie Gelderland. Samen dragen ze bij aan een veilig en duurzaam Rivierenland. Voor de afdeling Bedrijfsvoering zoeken wij een kwaliteitsmedewerker informatiebeheer voor 36 uur per week. De kwaliteitsmedewerker waarborgt de digitale informatievoorziening en voldoet aan de kwaliteitscriteria en- normen. De kwaliteitsmedewerker: - zorgt voor het goed inrichten en onderhouden van de informatiehuishouding; - levert een bijdrage aan de verdere vorming van het kwaliteitsbeleid; - leidt en begeleidt de organisatie in het correct toepassen van de regels omtrent informatiebeheer. Taken: A. M.b.t. het inrichten en onderhouden van de informatiehuishouding; De eerste periode zal de nadruk liggen op taken rondom informatiebeheer en medewerkers/gebruikersondersteuning. B. M.b.t. verder vorming van het kwaliteitsbeleid/informatiebeleid; -instrumenten; - medewerkers/Gebruikersondersteuning; - informatiebeheer; - beheren van de mappen structuur op de gemeenschappelijke schijf en helpen bij het opschonen van persoonlijke en afdelingsschijven; - inrichten en onderhouden van een pre-depot in op de Archiefschijf; - selecteren en vernietigen van de dossiers; - verzorgen en bewaken van de ontsluiting van documenten en zaakdossiers; - functionele sturing voeren op regelgeving (bewaking procesinrichting/invulling en regelgeving introduceren ter uitvoering); - uitvoeren van kwaliteitscontroles op het gebied van informatiemanagement; - opstellen van rapportages van de constateringen en eventuele verbetervoorstellen daarvoor; - geven van terugkoppelingen met toelichting aan de juiste stakeholders; - samen met een informatiemanager implementeren van (nieuw) informatiebeleid; - adviseren over de toepassingen van wet- en regelgeving op het terrein van informatiemanagement; - signaleren van knelpunten, mogelijkheden en potentiele risico's; - opstellen van regels, procedures en instructies op het gebied van informatiemanagement; - adviseren over het verbeteren en borgen van kwaliteitszorg op het gebied van informatiemanagement; - doen van voorstellen over het verbeteren en borgen van kwaliteitszorg op het gebied van informatiemanagement; - doen van voorstellen om werkwijzen en procedures op het gebied van informatiebeheer op te stellen of aan te passen; - uitvoeren van audits en kwaliteitsonderzoeken op het gebied van informatiemanagement; - beheren van het documentair structuurplan, de handleiding informatiebeheer, het handboek vervanging, selectielijsten. Deze instrumenten zijn nodig voor een goede uitvoering en beheer; - opstellen en beheren van het kwaliteitshandboek; - toekennen van bewaar- en vernietingstermijnen, aan de hand van geldende selectielijsten; - opstellen van een hotspotmonitor (jaarlijks); - opstellen en onderhouden van een kwaliteitszorgsysteem; - trainen en begeleiden van medewerkers bij het juist opslaan en registeren van informatie; - motiveren van medewerkers tot goed informatiebeheer; - aanspreekpunt voor medewerkers voor vragen en opmerkingen over informatiebeheer; - beschrijven van afdelingsspecifieke werkafspraken passend binnen de kaders van het informatiebeheerplan van de organisatie; - controleren van registraties van medewerkers en terugkoppeling daarop geven; - adviseren en ondersteunen van collega's in het correcte gebruik van metadata/ en bij het registeren; - bieden van ondersteuning en advies voor het beheren en toegankelijk maken van informatie; - adviseren en ondersteunen in de organisatie bij de inrichting en het gebruik van de verschillende zaaktypen en bijbehorende documenten; - zorgen voor de voorbereidingen van de overdracht van dossiers naar het RAR; - contact onderhouden met in- en externe partijen. Verantwoordelijkheden: Het uitvoeren van beheersmatige werkzaamheden met betrekking tot (digitale) gegevens en informatie. Binnen de functiegroep ligt het accent op omgaan met documenten, gegevens en gegevensstromen, waaronder het adviseren over (digitalisering van) gegevensbeheer en het inrichten, beheren, controleren en inrichten van (digitale) gegevens en informatie. Overwegende functiekenmerken: Adviseert over beleid op het gebied van gegevensbeheer en documentaire informatievoorziening, beheert, controleert en onderhoudt complexe gegevens en informatie voor meerdere samenhangende werkterreinen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 5 augustus 2019 tot en met 31 januari 2020 voor 36 uur per week. 2. Je beschikt over actuele kennis en ervaring met informatiemanagement en kwaliteit. 3. Je beschikt over actuele kennis van de archiefwet en andere relevante wet- en regelgeving binnen het vakgebied. 4. Je hebt kennis van proces- en kwaliteitsmanagement. 5. Je hebt inzicht in de bedrijfs- en werkprocessen van een omgevingsdienst. 6. Je hebt ervaring met digitaal en zaakgericht werken en digitaal archiveren. 7. Je hebt ervaring met het beheren en toepassen van een kwaliteitszorgsysteem 8. Je hebt ervaring met het opstellen en uitvoeren van een informatie-audit 9. Je beschikt over advies-, communicatieve vaardigheden. 10. Je bent organisatiegericht en standvastig. 11. Je durft collega's aan te spreken bij tegengestelde belangen. 12. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. 13. Je beschikt over een afgeronde relevante Hbo-opleiding. 14. Je beschikt over een diploma van de opleiding HMDI/IBM of gelijkwaardige opleiding. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Tiel Startdatum: 05-08-2019 Duur: 31-01-2020 Optie op verlenging: 2 x 3 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 31-07-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 31 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Charles River implementatie consultant Rotterdam
Were looking for a Charles River IMS implementation specialist with five or more years of experience to join our IT Delivery team. Together with other analysts, CR-IMS specialists, testers, developers and architects youll work in one of our scrum teams. In close collaboration with your product owner and Front-Office team youll work on projects and storys that extend our investment landscape or improve the quality of our data flow. The team is responsible for development, delivery and maintenance of solutions, that are critical in our day to day operations. A candidate for this role is equipped with excellent analytical capabilities and is a real team player. In addition to strong implementation skills in CR-IMS along with excellent written and verbal communication skills, the candidate must have an understanding of asset management and particulate Market Data Management within this industry well as experience working with multiple asset classes including equities, fixed income, cash traded products, listed derivatives and OTC derivatives covering equity, debt, credit or commodities.Functie eisen:·        Five or more years of hands-on technical implementation experience with CR-IMS (version 17.1 or higher);·        Proficiency in SQL and the use of SQL Server;·        Ability to resolve problems and defects;·        Ability to work with internal stakeholders to deliver the best product;·        Is able to work on non-CRIMS related stories for the project (e.g. BB PORT);·        Asset Management background with solid understanding of investment instruments and processes;·        Experience in working in an Scrum team;·        Agile mindset;·        Minimal 32 hours per week

IT specialists

Are you an IT contractor looking for a job in the Netherlands? IT-Contracts is the job board for you!

Register for free and apply to suitble jobs directly or upload your CV and let employers find you. Registrer for free now!

Employers

IT-Contracts helps you find the right candidate for your temp IT jobs. It's fast, cheap and easy.

Post your job or search through the CV-database with thousands of dutch IT contractors. Find suitable candidates now!
Kwartiermaker Applicatie Portfolio Manager Amsterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT27156 Omgeving: Amsterdam Startdatum: z.s.m. Duur: 6 maanden Optie op verlenging: Ja, 2x 3 maanden Aantal uur per week: 20 Intakegesprek: In week 31/32 Sluitingsdatum: Vrijdag 26 juli om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Kwartiermaker Applicatie Portfolio Manager voor 20 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Als kwartiermaker Applicatie Portfolio Management ligt je focus op de inbedding (structuur en samenhang) van de verschillende portfolio's van het clusters Sociaal en in het bijzonder van de optimale inrichting en werking van het Applicatie Portfolio Management binnen het cluster Sociaal in stedelijk verband, de verschillende taakgebieden en de informatievoorziening die daarvoor nodig is. Onder aansturing van de teammanager Proces- en informatiemanagement adviseer je het managementteam van de afdeling Informatie Voorziening (IV) over de inrichting van het applicatieportfolio management en breng je daarin integraliteit door een aantal relevante aspecten te verbinden, waaronder applicatiearchitectuur en koppelvlakken, privacy en gegevensbeheer, applicatiebudgetten en begroting, administratie van de applicaties, contracten, service level agreements en bewerkersovereenkomsten, overdracht van applicaties naar applicatiefamilies binnen en buiten het cluster Sociaal en de verdere vereenvoudiging van het applicatielandschap van Sociaal. Je werkt samen met de Applicatie Portfolio Manager (structurele functie waarvoor de werving is gestart) en zorgt voor een gedragen advies en voor de borging van de kennis. Al vanaf het beging werk je aan het creëren van de condities waarop het applicatie portfolio management van het cluster succesvol kan worden geïmplementeerd en beheerd. In je advies geef je inzicht in de condities, kansen, bedreigingen en consequenties. Je draagt bij aan innovatie maar zorgt ook voor goede borging in de beheerorganisatie. Je zorgt voor overzicht op geldende kaders en richtlijnen met betrekking tot het portfolio, richtlijnen en uitgangspunten, vertaalt ze naar hun relevantie voor dit vraagstuk, denkt mee met strategische (verander)opgaven van de business en hoe de inzet van informatievoorziening hieraan kan bijdragen. Je bent hierbij gericht op de doorontwikkeling en het vormgeven van een efficiënt en doeltreffend portfolio, robuust en flexibel voor optimale bruikbaarheid en continuïteit, maar ook beheer(s)baar en tegen acceptabele kosten. Je hebt oog voor de bredere context en zoekt en houdt koers. Je vervult een ambassadeursrol voor de afdeling Informatie Voorziening (IV) binnen het cluster Sociaal en in de samenwerking met de andere clusters en stadsdelen en draagt bij aan goede en samenhangende IV-dienstverlening. Taken/werkzaamheden: Het opstellen van een plan van aanpak (incl. communicatie strategie). Het opstellen van een integraal en gedragen advies over hoe de verschillende portfolio's, in het bijzonder het applicatie portfolio, ingebed kunnen worden binnen de afdeling IV van cluster Sociaal in stedelijk verband. Inclusief inzicht geven in de condities en consequenties waaronder het applicatie portfolio management succesvol kan worden uitgevoerd en beheerd. Het inrichten van gedragen processen voor de werking van applicatie portfolio management binnen het cluster Sociaal, rekening houdend met aanpalende processen die door systemen worden ondersteund (zoals contractmanagement, project portfolio management, applicatie portfolio, informatiearchitectuur). Bepaalde proceskeuzes kunnen leiden tot aanpassingen in stedelijke systemen waarvoor steeds duidelijke voorstellen moeten worden gedaan. De werkelijke implementatie van het door het MT IV goedgekeurde advies en de overdracht aan de beheerorganisatie. Aangaan van samenwerkingsverbanden met diverse stakeholders (management, informatiemanagers, architecten en beheer) ten behoeve van de verrijking van de portfolio's en meervoudig gebruik. Het verbinden van management, directie en medewerkers die direct en indirect betrokken worden bij het applicatie portfolio management binnen cluster Sociaal. Het instrueren van medewerkers binnen de organisatie in het managen van het applicatieportfolio, in het bijzonder kennis overdracht realiseren aan de applicatie portfolio manager. Gevraagd en ongevraagd advies leveren over inzet en gebruik van de portfolio's. KNOCK-OUT: Je beschikt over WO werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en diploma. Je hebt minimaal 15 jaar werkervaring met de informatievoorziening en in de afgelopen 5 jaar werkervaring met de inrichting van portfolio's (applicatie, projecten en producten) en advies op het snijvlak van organisatie, processen, informatiearchitectuur en informatievoorziening. Je bent in het bezit van minimaal 1 relevante referentie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je bent in staat om de juiste vragen te stellen en complexe bedrijfsprocessen zo uit te werken dat de beste oplossing gebouwd wordt. Je hebt kennis van en ervaring met het inrichten van portfolio's, het opstellen van (informatie)architecturen en strategische informatieplanning. Je bent bekend met agile systeemontwikkelingstrajecten, analysemethoden en technieken, data- en procesmodellering. (weging 60%) Je hebt kennis van en ervaring met gemeentelijke processen, complexe ketens en veranderopgaven en organisatie-overschrijdende informatievraagstukken. Ook heb je ervaring met inrichting van applicatie portfolio management en het adviseren aan directie en management. (weging 40%) ​ Competenties: Omgevingsbewustzijn Analytisch vermogen Overtuigingskracht Samenwerken Initiatief Resultaatgerichtheid
Senior Visual Designer (Adobe Creative Suite/Sketch) (QR6852) Amsterdam
Functie: Senior Visual Designer (Adobe Creative Suite/Sketch) (QR6852) Start: 2-9-2019, 32-36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze eindklant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Visual Designer (Adobe Creative Suite/Sketch). Als Senior Visual Designer ben je onderdeel van ons Service Design team. Samen met je collega's ben je verantwoordelijk voor de designprincipes die gehanteerd worden bij de ontwikkeling en verbetering van onze online diensten, gericht op de beste gebruikerservaring. Je bent verantwoordelijk voor het visueel ontwerp van gebruikers dashboards, redactionele websites en taakgerichte applicaties. Alle projecten dragen bij aan het ontsluiten en gebruiken van data. Je werkt aan iets wat echt impact heeft! Je bent een expert in Adobe Creative Suite en Sketch; Je hebt een kick-ass online portfolio waarin jouw talent duidelijk naar voren komt. Je bent als senior niet alleen goed bent in concept & design, maar ook sterk ben in het presenteren en verdedigen van je concept en in het achterhalen wat een gebruiker graag wil en weet dit te vertalen naar innovatieve, aansprekende ontwerpen. Denk hierbij aan het ontwikkelen van concept schetsen van onze nieuwe applicaties en IV landschap, websites, Apps, Ontwerp templates, Design patterns en infographics. Je hebt een visie over hoe onze visuele handtekening eruit moet zien. En zorgt er vervolgens voor dat die bewaakt blijft. Je kunt design sprints begeleiden, en deelt graag je mening. Je bent bekend met service design principes, prototyping en de Scrum methodiek. Je hebt oog voor micro interacties en weet deze samen met UX en front-end in een prototype tot leven te brengen. Je bent conceptueel sterk, presenteert je ontwerpen op een overtuigende manier en staat tegelijkertijd open voor feedback en input. Je werkt in het innovatie team; Design Thinkers, UX Designers, het ontwikkel team (front- & backend) en andere experts. Realisatie van jouw ontwerpen gebeurt in de scrumteams die je bijstaat met jouw kennis. Werkzaamheden: Maken van concept schetsen en de ontwerpen van gebruikers dashboards, interfaces, schermvarianten. Visualisaties, praatplaten en infographics van het nieuwe IV landschap. Bewaken kaders van de huisstijl. Eisen: - Minimaal HBO werk- en denkniveau en heeft een studie gedaan in de richting van interaction design richting, en dan gespecialiseerd in (visueel) interface ontwerp, Visueel Service Design, of Communication and Multimedia Design. Het werk- en denkniveau dient aangetoond te worden door middel van een diploma en werkervaring. - Voeg het portfolio van de kandidaat toe. De kandidaat dient zijn/haar portfolio tevens mee te nemen naar het interview. Tijdens het interview kan dit worden behandeld. - Minimaal 5 jaar werkervaring als visual designer opgedaan, waarvan minimaal 1 jaar in een Agile/Scrum omgeving. - Ervaring met Adobe Creative Suite en Sketch. - Minimaal 1 (liefst 2) referenties: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon. Wensen: - Ervaring met complexere redactionele websites - Ervaring met taakgerichte applicaties - Ervaring met data visualisatie - Ervaring met Zeplin, Invision en mogelijk Axure Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Senior Front-End Developer (HTML/CSS/JavaScript) (QR6851) Amsterdam
Functie: Senior Front-End Developer (HTML/CSS/JavaScript) (QR6851) Start: 19-8-2019, 36 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we our looking for a Senior Front-End Developer (HTML/CSS/JavaScript). In this team you will work side-by-side with UX and Customer Journey experts on propositions for our clients. The squad Ivy consists of a Product Owner, 1 Customer Journey Expert, 5 Dev Engineers. 1 Ops Engineer. 1 part-time UX Designer en 1 Data Analist. The squad is part of the Tribe Experience DBZ. The purpose of this Tribe is to make customers and prospects more interested in using our products. The squad Ivy therefore creates a relevant and personalized view of our products. Job Description - Discuss and decide with Product Owner, User Experience and Customer Journey experts and other Engineers on the content of the propositions. - Front End Application Development We operate according to an Agile Scrum development process and strongly believe in the - DevOps approach to delivering IT solutions. The focus is on high-quality mission-critical software delivered in time using iterative development with regular milestone demos to the business, so that at the end there are no surprises about what we build. Profile - Bachelor / Master of Science in Computer Science or equivalent experience - Great English communication skills, verbal as well as written - You love technology and naturally stay up-to-date on relevant new developments. - 5+ years of software engineering experience (e-commerce experience is a pre) - You are able to develop efficient and maintainable code with the right balance between solving the problem at hand and not over-engineering your solution - Passionate about code quality and (integration) test automation - In depth experience of HTML, CSS and vanilla JavaScript - Working experience with several Front-End frameworks, e.g.Angular - Knowledge of WebComponents and Polymer is a pre - Experience with GIT/GitLab, Grunt/Gulp, NodeJS, Bower - Good knowledge of OS fundamentals (e.g. Linux, Windows) Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Senior UX Designer Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior UX Designer. Omschrijving opdrachtgever: Als UX expert zal je onderdeel zijn van de programma-organisatie Modernisering IV voor de directie Wonen in de gemeente. De programma-organisatie is een tijdelijke organisatie en is in oprichting. De programma-organisatie is gepositioneerd bij cluster Ruimte en Economie van de gemeente Amsterdam. Amsterdam is een unieke stad. Aantrekkelijk om te wonen, werken en studeren en toonaangevend als dynamische internationale metropool. Tegelijkertijd staat de stad voor een grote uitdaging. De snelle verandering van onze samenleving leidt tot nieuwe opgaven voor de stad. Een van die opgaven is het beter en slimmer benutten van gegevens van en over de stad. De eenheid Wonen functioneert hierin als het platform voor wonen en stedelijke vernieuwing. Zij werkt voor de hele stad, in nauwe samenwerking met de bestuurscommissies en de uitvoering en speelt hierin een belangrijke rol. Het programma helpt de stad beter te begrijpen en verder te ontwikkelen, onder andere door het verzamelen en publiceren van statistische informatie, het uitvoeren van beleidsonderzoek en het ontsluiten, koppelen en leveren van gegevens van en over de stad. Binnen PMIV komt alles samen: (Big) Data, onderzoek en innovatie. Met dashboards, benchmarks en bestandsverkenningen wordt hier de basis gelegd voor het informatie gestuurd werken in Amsterdam. In Amsterdam wordt sinds drie jaar gewerkt aan een nieuwe infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van databronnen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Deze infrastructuur is de stedelijke voorziening voor toegang tot databronnen op een gestandaardiseerde en veilige manier en draagt de naam Datapunt. Zo is Amsterdam City Data (data.amsterdam.nl) is de zichtbare interface die gegevens die ontsloten zijn via Datapunt op een gebruiksvriendelijke wijze presenteert. Onderdeel is ook een uitgebreide catalogus van de beschikbare databronnen en een analyseomgeving die het mogelijk maakt om met behulp van moderne methoden onderzoek en analyse uit te voeren. Een groot aantal databronnen is ook als REST API beschikbaar. Daarnaast worden ook toepassingen ontwikkeld waarmee binnen en buiten de gemeente informatie wordt verwerkt en ingezet in operationele processen. Wat bieden we je: - Een unieke werkplek binnen de overheid waar je een grote bijdrage levert aan de toegankelijkheid van (privacy gevoelige) gegevens. - De mogelijkheid om met een open cultuur, waarin er kritisch naar eigen werk wordt gekeken. Er heerst een gezonde druk op kwaliteit en voorgang, en er is ruimte om te onderzoeken hoe 'het beter kan'. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Wonen - gemeente Amsterdam zoekt voor haar Programma Modernisering Informatie Voorziening (PMIV) een Senior UX Designer. Een collega met passie voor de stad Amsterdam. Die ons versterkt bij onze opgave de informatievoorziening voor de directie Wonen te moderniseren. PMIV werkt met een multidisciplinair expert team aan een stelsel van modulaire digitale & data gedreven oplossingen waarin alle gebruikers centraal staan - van Amsterdammers, ondernemers, toeristen, medewerkers Wonen tot en met de keten partners - en we verwachten dat ieder teamlid en de oplossingen het verschil gaan maken. Je werkt aan de ontwikkeling en realisatie van dé smart-city-data-infrastructuur van Amsterdam volgens het Common Ground gedachte goed. Programma Modernisering Informatie Voorziening (PMIV): De veranderingen die de directie Wonen wil doorvoeren op het gebied van informatievoorziening raakt een groot deel van de werkwijze, processen en informatie voorziening van Amsterdam en het ruimtelijk domein in het bijzonder. We helpen gegevens van de stad vindbaar en toegankelijk te maken voor verdere verwerking door medewerkers van de gemeente, publiek en dataprofessionals. Denk aan geoptimaliseerde dienstverlening en slimme toezicht en handhaving processen voor vakantieverhuur dankzij onderzoek met behulp van aanwezige data, woningbezoeken, meldingen vakantieverhuur en vermoeden illegale vakantieverhuur, scraping van verhuur platforms, machine learning en data-analyse om de kans op illegaal verhuur te ontsluiten. De nieuwe IV omgeving en data-infrastructuur biedt mogelijkheden voor o.a. persoonlijke dashboards en applicaties voor gebruikers, (big) data-analyse in een beveiligde omgeving, business intelligence, beleidsonderzoek, proces ondersteuning, predictive analytics. Het team: Met 20 multidisciplinaire professionals die werken in verschillende teams. Elk team heeft een eigen focus en modules zoals het ontsluiten van basisgegevens, privacy en security, projecten in opdracht, en service en delivery. Onze professionals werken met vernieuwende innovatie methodieken, open source technologie en design thinking en agile/scrum werkwijze (DevOps, continuous delivery) aan de realisatie van een stelsel van innovatieve digitale oplossingen. Bescherming van persoonsgegevens en informatiebeveiliging zijn verankerd in onze werkwijze. We werken aan: - Ontwikkelen van dataplatform. - Ontwikkelen/inrichten van informatievoorzieningsoplossingen. - Ontwikkelen van Servicemodules. - Ontwikkelen van mobiele applicaties. Binnen het PMIV werken we met de allernieuwste technieken en methodieken. Door positief kritisch naar ons eigen werk te kijken, houden we elkaar scherp. Samen willen we écht waarde toevoegen. Er heerst dan ook een gezonde druk op voortgang en kwaliteit én we verwachten dat jij hier het verschil in gaat maken Omschrijving functie: Als Senior UX Designer ben je verantwoordelijk voor het functionele ontwerp van verschillende applicaties, voornamelijk gericht op het ontsluiten van datasets. Je komt te werken in het Team PMIV, en werkt mee aan verschillende projecten. Alle projecten dragen bij aan het ontsluiten en gebruiken van data in de gemeente Amsterdam. Je werkt aan iets wat echt impact heeft! Je onderzoekt met je collega's gebruikersbehoeften (kwalitatief/kwantitatief) en analyseert gebruikersgedrag om deze vervolgens te vertalen naar gebruikersvriendelijke applicaties en/of diensten. Het maken van high/low fidelity wireframes en clickable prototypes is een belangrijk onderdeel van je werk. Om deze helder te krijgen werk je veel samen met productontwikkelaars, analisten, ontwerpers en andere experts. Jouw functioneel ontwerp en wireframes vormen de basis voor de nieuwe applicaties. Uiteraard valideren we de interacties met eindgebruikers. Dit kunnen zowel particulieren, medewerkers, als diverse stakeholders van Wonen zijn. In samenwerking met een visual designer maak je een pixelperfect design voor de developers, en als concrete uitwerking van je wireframes en clickable prototypes. Veel van deze patterns hebben we al in onze styleguide staan. Het werk wat je oplevert moet getest worden door de klanten die het ook werkelijk gaan gebruiken. Het UX-team is daar o.a. ook verantwoordelijk voor. Dit doen we in overleg met andere expertises binnen ons team en externe partijen. Je meet het gedrag van de klant en past waar nodig interacties aan. In een scrumteam realiseer je uiteindelijk het gemaakte ontwerp. Als onderdeel van het programma team PMIV werk je aan projecten waarin je vanaf het begin tot het einde met jouw expertise je rol en verantwoordelijkheden pakt. We verwachten dat je ons verrast tijdens de demo's en reviews en goed en effectief schakelt met het team en het ontwikkelteam. De applicaties waar jij het ontwerp voor verzorgt, richten zich voornamelijk op het ontsluiten van datasets. Belangrijk dat je daar affiniteit mee hebt! We zoeken specifiek een kandidaat met ervaring met interaction design én gebruikersonderzoek van taakgerichte, complexe informatiesystemen en (web)applicaties. Omschrijving werkzaamheden: - Ontwikkelen van (complexe) digitale producten. - Het opleveren van het interaction design en interface design gebaseerd op de webstijl van de gemeente Amsterdam. - Het maken van high-fidelity wireframes- en prototypes in tools zoals Sketch, Framer X, Figma InVision, Axure, etc. - Gebruikers interviewen en het afnemen van usability tests. - User Centered Design zit in je DNA en je bent ervaren in het toepassen van Design Thinking-methoden. - Het afstemmen en overdragen van assets en specs aan het ontwikkelteam. - Adviseren over de strategie- en conceptontwikkeling voor de (web)applicaties. - Je overziet en stuurt complete UX projecten van de (web)applicaties. - Je vertrekpunt bij het ontwerpen is altijd vanuit de gebruiker (user centered design) .User Centered Design zit in je DNA en je bent ervaren in het toepassen van Design Thinking-methoden. - Je analyseert inzichten om de balans te vinden tussen gebruikers-, zakelijke en technische behoeften. - Je legt elk ontwerpbesluit graag uit en gaat het gesprek daarover aan. - Je weet het team te inspireren. Je bent nieuwsgierig en leergierig waardoor je ons de hoogte brengt van de nieuwe trends op het gebied van UX design en Urban Development applicaties. - Je werkt in teamverband en kan buiten de kaders denken. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over een relevante HBO opleiding die succesvol is afgerond. 4. Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring als user experience designer opgedaan, waarvan minimaal 2 jaar in een Agile/Scrum omgeving. 5. Je hebt ervaring in zowel commerciële als overheidsinstellingen opgedaan. 6. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met user centric design opgedaan. 7. Je hebt ruime, recente en aantoonbare ervaring met het ontwerpen van taakgerichte, complexe informatiesystemen en (web)applicaties met kaartweergaves van (open) data. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met user interface design. 2. Je hebt ervaring met het opzetten en onderhouden van design systems. 3. Je hebt ervaring met Sketch, Zeplin en Invision. Competenties: - Teamplayer - Resultaatgericht - Nieuwsgierig - Analytisch Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 24-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-07-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na sluiting Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior UX Designer (QR6850) Hilversum
Functie: Senior UX Designer (QR6850) Start: 12-8-2019, 32-36 uur per week Periode: 4 mnd+ Omgeving: Hilversum Omschrijving: Voor onze klant in Hilversum zijn wij op zoek naar een Senior UX Designer. Als Senior UX Designer werk je aan de UX strategie en ontwikkeling van ID en begeleid je externe leveranciers. Het ID is een Identity en Authentication systeem dat voor alle diensten een login functie moet kunnen bieden. Daarnaast zal het ID zich ontwikkelen naar een Profiel waarin gebruikers voorkeuren, communicatie instellingen e.d. kunnen invullen/wijzigen. Daarnaast adviseer je interne opdrachtgevers over toegankelijkheid, gebruiksgemak en presentatie. Je maakt je sterk voor een consistente gebruikerservaring en weet dit overtuigend en helder te onderbouwen. Je inspireert anderen met je vernieuwende ideeën en bent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen je vakgebied. Je neemt het voortouw in complexe ontwerptrajecten en zet ook de grote lijnen uit maar werkt ook zelf oplossingen uit. Je vertaalt UX-uitdagingen (single sign on, hand over, bigscreen navigatie, enz.) naar logische en gebruikersvriendelijke oplossingen. In de kern: - Maak je interactieve ontwerpen en prototypes voor identiteit gerelateerde systemen - geef je sturing aan complexe designtrajecten rondom user flows, onboarding, inzage van gegevens enz. (met externe en interne leveranciers); - denk je mee over opslag van persoonlijke gegevens en andere gebruiksgegevens en de wijze waarop gebruikers die het beste kunnen inzien en aanpassen. - ben je sparringpartner op het gebied van UX design en user flows voor business owners en andere product owners; - coördineer je gebruikersonderzoeken en het verwerken van de resultaten; - ben je een ervaren en enthousiaste presentator die anderen inspireert en plannen overtuigend overbrengt; - draag je zorg voor de ontwikkeling en onderhoud van de ID Stijlgids; - zorg je voor heldere documentatie van concepten en ontwerpen; - verzorg je designworkshops en de invulling daarvan. - Bouw je mee aan mockups en prototypes van systemen op web en apps Profiel: - een relevante opleiding hebt afgerond, zoals kunstacademie, CMD of industrieel ontwerp; - ruime aantoonbare ervaring hebt in een soortgelijke functie met een product met soortgelijke gebruikersomvang en je een bijpassend overtuigend portfolio hebt, bij voorkeur in de vorm van een eigen website of app; - een creatieve geest bent die goede concepten en excellente ontwerpen maakt; - een duidelijk overzicht hebt van user flows en het on en off boarden van gebruikers en ook gewend bent deze te ontwerpen en bouwen - ervaring hebt met het omgaan met persoonsgegevens (ervaring met GDPR/AVG en Identity en Authentication Management systemen is een pré) - verbaal sterk, gewend aan deadlines, ambitieus en gedreven bent; - de bekende ontwerptools beheerst; - je een goede kennis van frontend-technieken - Kennis van back-end systemen en bijv. Rest-api's is een pré - je bekend bent met de uitdagingen om te ontwerpen voor een compleet ecosysteem van eindgebruikersapparaten (van telefoon tot big screen); - Je energie krijgt van het ontwerpen van systemen maar ook het bouwen van prototypes en proof of concept - Ervaring hebt in het werken met multidisciplinaire teams in Agile organisaties - de Nederlandse en Engelse taal zowel mondeling als in schrift goed beheerst. Extra informatie: - De aangeboden kandidaat is beschikbaar vanaf 29 juli 2019 voor 32-36 uren per week (werkzaam op locatie); 4-5 dagen per week, gedurende een periode t/m 24 december 2019. - Graag ontvangen wij een motivatie. - De kandidaat beschikt over een geschikte laptop (minimaal voorzien van een USB poort, Netwerk aansluiting (UTP), Display- of HDMI poort en is geschikt voor Skype for business en VMware Horizon Client), zodat de kandidaat zijn/haar werkzaamheden kan uitvoeren. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Product Specialist Citrix Rotterdam
Systeembeheerder is een algemene functietitel voor een beheerder van servers en netwerken. In grote organisaties is vaak een verbijzondering doorgevoerd naar serverbeheerder en netwerkbeheerder. De titel wordt ook wel toegekend aan een technisch beheerder van een systeem, zijnde een applicatie of de combinatie van een of meerdere applicaties en de servers waarop die draaien.Incidenten en changes kunnen grote gevolgen hebben voor de continuïteit van systemen en daarmee voor de continuïteit van- en de beeldvorming over de organisatie. Systeembeheer moet in dergelijke situaties onder druk nauwkeurig en volgens de voorgeschreven procedures kunnen werken.De laatste tijd worden ontwikkelaar en beheers vaker samengevoegd in DevOps team. In dat geval zal kennis van continuous delivery en continuous integration opgedaan moeten worden.Belangrijke bijdrage leveren op het gebied van nieuwe bouwstenen in het werkplek portfolio en het geven van inhoudelijk advies op de IT strategie en visie op de toekomst. Samen met de Productmanager roadmap items vaststellen en inplannen. Bijdrage leveren aan de technische stappen in het Plan van Aanpak; Vertalen van een Project Start Architecture (PSA) of Functioneel ontwerp naar een Technisch Ontwerp. Schrijven van documentatie waaronder Installatie-, Beheerhandleidingen en Low Level Designs (LLD) Het opbouwen van een werkplek infrastructuur, upgraden technische componenten, migratie werkzaamheden uitvoeren, incidenten, problems en changes, automatiseren van standaard werk.1. Afgeronde HBO opleiding in de richting Informatica, Business IT & Management of vergelijkbaar.2. Minstens 3 jaar aantoonbare ervaring in een Enterprise infra-beheerorganisatie en het uitvoeren van beheer werkzaamheden op een 2de of 3de lijns afdeling bij een bedrijf of instelling van ten minste 4000 medewerkers.3. Minstens 3 jaar aantoonbare ervaring als solution architect / technisch consultant / engineer in het realiseren van nieuwe infrastructuur als teamlid in een agile omgeving ten behoeve van IT projecten4. Minstens 3 jaar aantoonbare ervaring met technisch gerichte analyse-, ontwerp- en test methoden alsmede de bijbehorende technieken.De RWS Centrale Informatievoorziening (CIV) voert binnen Rijkswaterstaat landelijke taken uit op het gebied van data en ICT. De CIV zorgt voor data-inwinning, beheer van ingewonnen data, dataverstrekking, ICT-beheer en ICT-ontwikkeling ter ondersteuning van de processen van Rijkswaterstaat. Een van de afdelingen binnen de CIV is IV RWS-Infrastructuur. IV RWS-Infrastructuur is verantwoordelijk voor de levering en technische instandhouding van de centrale infrastructuur componenten, applicatie en infrastructuur bouwstenen, die onderdeel vormen van de IT diensten die door de CIV geleverd worden aan de RWS organisatie. IV RWS-Infrastructuur doet dit met ongeveer 200 medewerkers verdeeld over 3 teams: Datacenter, Werkplek & KA en Netwerken.De afdeling IV RWS-Infrastructuur levert infra-diensten waaronder netwerken, hosting en housing, storage en backup, servers (linux en Windows), applicatie services (java en .net) en database services (oracle en MSSQL). Tevens levert de afdeling IV RWS-lnfra de benodigde Infrastructuur voor de centrale kantoor automatisering (Windows werkplek en basis applicaties, Citrix en VDI) voor bijna 10.000 eindgebruikers.
Test Automation Engineer Utrecht
Voor een directe eindklant in Utrecht is Harvey Nash op zoek naar een Test Automation Engineer Start: z.s.m.Duur: 9 maanden Zorgen voor de ultieme online klantbeleving. Via desktop, mobile en app.Dit doe je voor de klant Als Test Automation Engineer heb je een miljoenenpubliek dat je dagelijks voorziet van snelle, goed werkende en gebruiksvriendelijke webpagina’s en apps. Wat onze klanten online zien, dat test jij. Een hele verantwoordelijkheid, die je gelukkig niet alleen hoeft te dragen. In multidisciplinaire scrumteams werk je samen aan kick-ass projecten op basis CI/CD, gebruikmakend van de nieuwste tools. Je haalt voldoening uit het schrijven van kwalitatief hoogwaardige testcode en je streeft naar continue verbetering waarmee we onze online platformen nóg sneller, slimmer en innovatiever maken. Zó doe je ditJe maakt een teststrategie voor het geautomatiseerd testen van nieuw gemaakte en bestaande applicaties en projectenJe maakt en onderhoudt geautomatiseerde testscriptsJe maakt zowel functionele, door UI aangedreven geautomatiseerde test cases als geautomatiseerde API-testcasesJe maakt geautomatiseerde visuele regressietestenJe maakt non-functional testen, zoals performance- en security-testenJe maakt testdata en onderhoudt geautomatiseerde regression test suitesBouw en onderhoud CI/CD pipelinesJe voorziet in geautomatiseerde testdekking voor desktop en mobile devicesJe neemt deel aan discussies over softwareontwerp, softwarereviews en teststrategiesessies Jij versterktDe afdeling Digital in Utrecht beheert, ontwerpt en ontwikkelt digitale diensten voor onze klanten. In een zeer dynamische markt waarin technologie en klantbehoeften continu veranderen, willen we alleen het beste voor onze klanten. Jij hebt hétDe ervaring om zowel strategisch als uitvoerend verschillende soorten testen op te zetten in een Continuous Delivery-omgeving. Jij bent namelijk een echte teamplayer, met een getting-things-done-mentaliteit die snapt dat je samen verder komt. Ook heb je een gezonde verbeter-drive en staat kwaliteit altijd voorop.Daarnaast heb je voor deze vacature Test Automation Engineer:Hbo-werk- en -denkniveauMinimaal twee jaar werkervaring als Test Automation Engineer in een Continuous Delivery-omgevingErvaring met het werken in scrumteamsEen groot verantwoordelijkheidsgevoel en durf je zelfstandig besluiten te nemenCommuniceer je makkelijk met anderen op uiteenlopende niveaus en functies, binnen én buiten het teamFlexibel, creatief, nauwkeurig en in staat is vanuit klantperspectief te denken.uitstekende kennis van:Cypress (cypress.io) of vergelijkbare tool zoals Selenium of RestAssuredFunctioneel (geautomatiseerde) testen van UI en API’sSchrijven van schaalbare testcode in Javascript/JavaXML, JSON, CI/CD-tools als Jenkins en webservices (REST / SOAP) het liefst ook verstand van:GiT, NPM, Adobe Experience Manager (AEM), Karma, Jasmine, Backstop JS, Java, Node, Confluence/Jira
Front End Developer Utrecht
Voor een directe eindklant in Utrecht is Harvey Nash op zoek naar een Front end Developer Start: z.s.m.Duur: 9 maanden Zorgen voor de ultieme online klantbeleving. Via desktop, mobile en app. Dit doe je voor de klantAls frontend developer heb jij een miljoenenpubliek dat je dagelijks voorziet van intuïtieve, goed werkende en gebruiksvriendelijke webpagina’s en apps. Wat onze klanten online zien, dat maak jij. Een hele verantwoordelijkheid, die je gelukkig niet alleen hoeft te dragen. In multidisciplinaire scrumteams werk je samen aan kick-ass projecten op basis van continuous integration en continuous delivery. Jij haalt voldoening uit het schrijven van kwalitatief hoogwaardige code waarmee we onze online platformen nóg sneller, slimmer en innovatiever maken. Met als doel: het realiseren van een zo hoog mogelijke conversie en klanttevredenheid én goedwerkende componenten voor je interne stakeholders: degenen die met het CMS werken. Zo doe je ditJe vertaalt de visie van de designers door naar goedwerkende frontendoplossingenJe optimaliseert voortdurend de processen en toolsJe bouwt ijzersterke code (coverage), testen en unit-testenSamenwerken; je bent niet vies van een beetje T-shaping en hebt interesse in andere disciplines waar je mee te maken hebt, zoals de digital designers, de web-editors, de data-analisten en de backend developers.Soepel je weg te vinden tussen techniek en business, en tussen de belangen van onze klanten en de organisatie Jij versterktDe afdeling Digital Service in Utrecht beheert, ontwerpt en ontwikkelt digitale diensten voor onze klanten. In een zeer dynamische markt waarin technologie en klantbehoeften continu veranderen, willen wij alleen het beste voor onze klanten. Jouw toekomstige collega’s bewegen dan ook moeiteloos mee met de constant veranderende omstandigheden. Dit doen zij in scrumteams bestaande uit enthousiaste en creatieve professionals die elkaar uitdagen, helpen en verbeteren. Jij hebt hétDe skills om ijzersterke code te schrijven. Die skills houd je niet voor jezelf, maar deel je graag met anderen. Jij bent namelijk een echte teamplayer die snapt dat je samen verder komt. Ook heb je overtuigingskracht en communiceer je makkelijk. Zelfs als je voor de derde keer moet uitleggen waarom jouw oplossing toch écht de beste is. Daarnaast heb je:Een hbo-diploma (of hbo-niveau bereikt door cursussen en trainingen) op het gebied van developmentMinimaal 3 jaar ervaring als frontend developer, liefst bij een grote commerciële websiteErvaring met CSS, JavaScript en meer dan alleen kennis van jQueryErvaring met een JavaScript framework: React, Angular en/of VueErvaring met versiebeheer (Git)Ervaring met het creëren en reviewen van unit-testsErvaring in een ‘continuous integration’ en ‘continuous delivery’ omgevingKennis van Adobe Experience Manager (AEM) is een préErvaring met werken in een scrumteam? Dat is mooi meegenomen.
Back-end Developer Den Haag
Ben jij een .NET developer die energie krijgt van het werken met de nieuwste Microsoft technologieën? Heb je passie voor CMS? Als .NET developer ligt er bij ons een uitdagende vacature voor je. Als .NET/CMS developer ontwikkel je nieuwe webapplicaties, breng je wijzigingen aan en verhelp je storingen in onze externe en interne websites en webapplicaties. Wij werken aan nieuwe webapplicaties voor onze klanten en aan de ontwikkeling van portalen voor onze interne medewerkers. Wij hebben de afgelopen jaren een nieuwe webomgeving gerealiseerd op basis van Kentico. Om die ontwikkeling verder vorm te geven zoeken wij een senior .NET developer die kennis, ambitie en lef meebrengt. Iemand die het voortouw neemt en zijn collega’s durft aan te spreken en te ondersteunen. Er wordt gewerkt met de nieuwste ontwikkelmethoden en ontwikkeltools. Naast Kentico wordt gebruik gemaakt van de meest actuele Microsoft producten, zoals Visual Studio Code / Visual Studio 2017 en Azure DevOps. Door de dynamiek van veranderende wet- en regelgeving kunnen wij je, als uitvoeringsorganisatie, met deze positie een functie als Senior .NET developer bieden in een afwisselende en innovatieve werkomgeving. Je werkt actief samen met analisten, collega developers, testers, beheerders en gebruikers in een DevOps team. Je werkt mee in uitdagende projecten waar resultaatgerichtheid, zelfstandigheid en pro activiteit kernbegrippen zijn en verwachten van je dat je eigen ideeën naar voren brengt. We zijn een hecht en divers team, gezelligheid is belangrijk voor ons. We staan voor elkaar klaar en vinden het belangrijk elkaar vrijheid te geven en te kunnen ondernemen. Profiel: Voor deze vacature zoeken we een senior .NET developer die communicatief vaardig, ondernemend en initiatiefrijk is en open staat voor toekomstige technologie-veranderingen. Je hebt een sterk oplossend en analytisch vermogen. Het lukt jou je eigen planning en die van collega’s te beoordelen en te realiseren. Functie eisen: Voldoe je aan meerdere van onderstaande functie-eisen? Dan ontvangen we graag jouw sollicitatie voor deze vacature! • Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding; • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als .NET software developer; • Je hebt ervaring als CMS ontwikkelaar (bijv. Kentico, Sitecore, Joomla of vergelijkbaar); • Je hebt ervaring met: o C# o ASP.NET / MVC o Entity Framework (bij voorkeur o.b.v. een Oracle database) o HTML5 (CSS3, javascript) o Unit testing Je hebt kennis van: • Continuous integration & - deployment • Testdriven development (TDD) • WCF / WebApi • Restful services • Dependency injection • Je beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: ZSM, 34-40 uur per week Einddatum: 01-11-2019 Recruiter voor deze rol: Greg Haime, 06-10561192, recruiterGH@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterGH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Product Specialist Intranet Den Haag
Wij zoeken een zelfstandige en proactieve product specialist die een handboek voor het intranet gaat ontwikkelen. Zodat we de gebruiker een unified user experience bieden, waarbij de gebruiker eenzelfde ervaring heeft op het intranet. Het handboek zal de kaders en uitgangspunten van de organisatie beschrijven. Denk hierbij onder andere aan de positionering van het intranet t.o.v. andere systemen, meta data en zoekfunctionaliteit, beheer, governance, richtlijnen voor technische en design ontwikkelingen etc. Je ontwikkelt hierbij de kaders en richtlijnen voor alle ontwikkelingen binnen het intranet omgeving. Je bent als product specialist de directe sparringpartner van de Communitymanager en je werkt dan ook nauw samen. Het betreft een tijdelijke opdracht met als eindproduct het opleveren van het handboek. Dit ga je doen: • Je ontwikkelt het handboek (met kaders en richtlijnen) voor het intranet omgeving vanuit beheer, ontwikkeling en communicatie oogpunt • Hiervoor beoordeel je welke relevante informatie beschikbaar is en stel je ontbrekende informatie op • Je adviseert hierbij pro-actief de Communitymanager/Product Owner en fungeert als adviseur en gesprekspartner • Je werkt nauw samen met de verschillende teams en afdelingen, waaronder de Communitymanager/Product Owner, beheer, ontwikkeling, ontwerp. Functie eisen: • Je hebt een HBO/WO diploma in de richting van communicatie, marketing, ICT of bedrijfskunde; • Je hebt relevante werkervaring op het vlak van intranet (Sharepoint) en ontwikkelen van een handboek; • Kennis en ervaring met Sharepoint 2013, 2016 en/of 2019; • Uitstekende kennis van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift; • Je hebt algemene kennis van het inrichten van kaders en richtlijnen voor intranet vanuit beheer, ontwikkeling en communicatie oogpunt; • Je bent vaardig in het opstellen van adviezen en rapportages; • Je bent pro-actief, gestructureerd, zelfstandig, accuraat en je hebt oog voor detail; • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, bent analytisch sterk en een verbinder. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 1 augustus 2019, 36 uur per week Einddatum: 31 december 2019 met optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Satenik Harutyunyan 06 53388636 recruitersh@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Pas je in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruitersh@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om je sneller van dienst te zijn zou ik je willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo jouw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. -Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Senior Social Media & Thought Leadership Advisor Rotterdam
Voor onze directe eindklant in Rotterdam is Harvey Nash op zoek naar eenSenior Social Media & Thought Leadership Advisor Startdatum: Zo spoedig mogelijkDuur: 4 maanden met optie tot verlengingInzet: 36 uur per week Het huidige team Corporate Communicatie & CSR is verantwoordelijk voor de disciplines Media Relaties, Interne Communicatie, Stakeholdermanagement, Sponsoring en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De afgelopen jaren is het team ingekrompen, waardoor er geen specifieke expertise aanwezig is op het gebied van social media. Daarnaast is het bedrijf en het werk sterk in beweging. De organisatie bevindt zich in een transformatie. Dit vraagt om een belangrijke omslag in de manier van werken; proactiever, sneller, bovenop de actualiteit en alert. Daarom willen ze het team Corporate Communicatie versterken met een ervaren senior Social Media & Thought Leadership Manager die de externe social media moet gaan opzetten en managen en in het bijzonder thought leadership moet gaan organiseren. Dit alles in samenwerking en gebruik makend van de resources en expertise in de business. Het betreft een nieuwe rol binnen het team die nog nader gecreëerd en vormgegeven moet worden. ContextEr is veel in beweging om er voor te zorgen dat de organisatie weer gaat groeien; van geen groei naar duurzame, organische groei. Deze organisatie gaat de digitale snelweg van Nederland bouwen en glasvezel versneld uitrollen, alle focus op het merk leggen, zich focussen op winstgevende groei in zowel consumentenmarkt als zakelijke markt en versneld vereenvoudigen en digitaliseren. Ook is er een nieuwe People visie neergezet; waar staat de klant voor op de menselijke kant, op welke manier willen we als bedrijf worden gezien door onze mensen binnen en buiten, nu en in de toekomst. En op welke manier gaan we werken om de strategie succesvol te maken. Daarnaast opereren ze in een dynamische en steeds competitievere markt en hebben ze dagelijks te maken met uiteenlopende actualiteiten. Denk aan een storing in telefoniedienstverlening waardoor 1-1-2 tijdelijk niet bereikbaar was. De versnelde uitrol van glasvezel met activiteiten in heel Nederland en toenemende concurrentie, de uitrol van 5G. De mediadruk op de organisatie is hoog. De klant staat dagelijks met meerdere onderwerpen in het nieuws. Dat maakt het juist zeer interessant voor een ervaren communicatieprofessional om betrokken te zijn bij de transitie waar de organisatie zich nu in bevindt. De veranderingen en actualiteiten vergen een meer offensieve communicatieaanpak en goede support op het vlak van Social Media & Thought Leadership. Ze moeten, in nauwe samenwerking met de communicatieadviseurs en woordvoerders, en ook de social teams bij Consumenten Markt en Zakelijke Markt, de strategische boodschappen actief distribueren via de beschikbare sociale kanalen, en de leiders en experts duidelijk positioneren en zichtbaar laten zijn op strategische thema’s. Behoefte en functieomschrijvingWe zoeken een zeer ervaren senior Sociale Media & Thought Leadership Manager om het team te versterken. Iemand die vanuit de strategische doelstellingen de externe corporate social media kan managen en in het bijzonder het Thought Leadership via die kanalen kan opzetten, om de leiders en experts zichtbaarder te maken op social media. Iemand die bewezen ervaring heeft met het inzetten van sociale media ter ondersteuning van de strategie, voor de positionering van topmanagement en inhoudelijke experts (personal branding) en het ten uitvoer brengen van thought leadership; met gevoel voor en ervaring met content in diverse vormen (tekst, video, beeld). Iemand die de senioriteit heeft om op hoog niveau te adviseren, stakeholders weet te managen en makkelijk kansen weet te pakken om de strategie en doelstellingen van KPN over de bühne te brengen. Iemand die analytisch is, verbindend, met creativiteit, die kan schrijven en kan denken in verhalen en beelden. Naast vloeiend in het Nederlands (woord en schrift) is goed Engels een must. Het gaat om een uitdagende, nieuw vorm te geven rol in een zeer dynamische omgeving met veel verschillende stakeholders. Het is belangrijk om focus te kunnen houden op de prioriteiten en die te vertalen naar concrete communicatie-acties en output op social media. We zoeken een integere teamspeler die in staat is de organisatie snel te doorgronden en de stakeholders weet te managen. Gewenst opleidingsniveau: HBO / WOWerkervaring: minimaal 10 jaar werkervaring in of met grote Nederlandse commerciële of technische organisaties
Risk & Security Specialist (QR6849) Amsterdam
Functie: Risk & Security Specialist (QR6849) Start: 5-8-2019, 36 uur per week Periode: 3 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for a Risk & Security Specialist. You are an enthusiastic Risk and Security Specialist with a Can-Do mentality and a focus on establishing a secure, resilient environment and services. Your working environment: Through our platform we provide a scalable foundation for platform business models and so position us successfully. A pragmatic approach for convergence is defined. Key in converging towards this new model is developing harmonized business models and shared operating models. The globally scalable platform will create a differentiating customer experience and cater for growth by leveraging the innovation and development power. Foundational elements for the convergence towards the globally scalable platform are, among others, Global Data Management, Global Process Management and a Modular Architecture. The platform will deliver the Modular Architecture. The Central Support team has recently been formed. It takes care of consistency and quality of the end to end Operations of the services which consists of multiple components managed by several squads in different countries. Joining this team as Risk & Security Speciliast gives you the chance to make a large contribution to the further professionalization of the organization. Activities: Establish and maintain wide Risk & Security awareness in the context of our Policy House, Minimum Standards and Security Controls in order to comply to global, regional and local laws and regulations. Coach, Train, Assist, Challenge squads in their efforts to develop and maintain proven secure IT services through Business Impact Analysis, Risk Assessments, Operational Control Dashboards, OSGs, etc Establish (automated) reporting and dashboards on Risk and Security Compliance status Establish and maintain close collaboration with relevant Risk and Security departments (e.g. Global and local CISO, IRM, ORM) Stay up to date on all Risk and Security related subjects and provide relevant insight and guidance to leadership Coordinate and work together with squads on up to date, correct and timely risk identification and mitigation in iRisk (MIA’s and CAS audit findings) Set-up and facilitate Root Cause Analysis on risk and security related incidents, ensure follow-up actions and share lessons learned Drive efficiencies in risk management and processes in alignment with second line IRM and ORM Keep an overview of the overall risk profile by reporting on Non Financial Risk Control scores, monitor and drive risk mitigation and facilitate internal and external audits being performed within the domain Prepare status reporting, requests for risk acceptance and advice leadership Organize workshops and hackatons on specific risk and security subjects in the domain Represent Risk and Security in partner programs Profile: Bachelor's Degree in Computer Science or related field Certifications of at least one of: CISSP, CISA, CISM Computer Science fundamentals in data structures Computer Science fundamentals in algorithm design, problem solving, and complexity analysis Experience working in a Dev/Ops team with Agile and ITIL practices Content management: Confluence / OrangeSharing / SharePoint Agile planning and management : SNOW Foundation in Linux and Apache Tomcat administration and troubleshooting Foundational experience with automation Be able to understand and formulate meaningful risk and security related metrics, reports and advice to all levels of the organisation (engineering, business and Sr Management) Experience taking a leading role in managing continuous improvements in a complex international context Good command of spoken and written English Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Senior Adviseur / Contentmanager Interne Communicatie Rotterdam
Voor onze directe eindklant in Rotterdam is Harvey Nash op zoek naar eenSenior Adviseur / Contentmanager Interne Communicatie Startdatum: Zo spoedig mogelijkDuur: 4 maanden met optie tot verlengingInzet: 36 uur per week Team Corporate Communicatie / Interne CommunicatieHet huidige team Interne Communicatie is in een paar jaar van 4 adviseurs en 1 contentmanager naar 2 adviseurs gegaan (inclusief het Hoofd Interne Communicatie als meewerkend adviseur). Daarnaast is eind vorig jaar de overstap gemaakt naar een externe leverancier voor de interne contentproductie (tekst, video). Eerder werkten ze met een interne redactie van een aantal externe medewerkers die content produceerden. Ze hebben de ambitie om de content verder te ontwikkelen en (deels) ook extern deelbaar te maken, via de corporate website en social kanalen. Met deze veranderingen en alle dossiers die spelen merken ze dat het team te klein is om goed te adviseren op de verschillende onderwerpen en kansen om te zetten naar goede output.Ze willen het team versterken met een ervaren senior interne communicatie adviseur/contentmanager met voldoende ervaring en gewicht om op tactisch en strategisch niveau te kunnen adviseren tot op bestuursniveau, zowel op strategische onderwerpen als op issues en actualiteiten. Iemand met daarnaast ook ruime ervaring met en gevoel voor content, die complexe materie snel kan doorgronden en vertalen naar eenvoudige boodschappen en inspirerende content.ContextEr is veel in beweging om er voor te zorgen dat de organisatie weer gaat groeien; van geen groei naar duurzame, organische groei. Deze organisatie gaat de digitale snelweg van Nederland bouwen en glasvezel versneld uitrollen, alle focus op het merk leggen, zich focussen op winstgevende groei in zowel consumentenmarkt als zakelijke markt en versneld vereenvoudigen en digitaliseren. Ook is er een nieuwe People visie neergezet; waar staat de klant voor op de menselijke kant, op welke manier willen ze als bedrijf worden gezien door de mensen binnen en buiten, nu en in de toekomst. En op welke manier gaan ze werken om de strategie succesvol te maken. Daarnaast opereren ze in een dynamische en steeds competitievere markt en hebben ze dagelijks te maken met uiteenlopende actualiteiten. Denk aan een storing in telefoniedienstverlening waardoor 1-1-2 tijdelijk niet bereikbaar was. De versnelde uitrol van glasvezel met activiteiten in heel Nederland en toenemende concurrentie, de uitrol van 5G. In nauwe samenwerking met mediarelaties moet interne en externe messaging hierover in goede banen wordt geleid, terwijl ze tegelijkertijd proactief kansen moeten zien en pakken om voortgang op en proofpoints van de strategie onder de aandacht te brengen. Behoefte en functieomschrijvingWe zoeken een zeer ervaren senior interne communicatie adviseur om het team te versterken. Iemand die vanuit de strategische doelstellingen de contentproductie voor het interne platform kan regisseren en modereren en die de interne marketing van de strategie en de strategische programma’s kan versterken. Iemand die bewezen ervaring heeft met interne communicatie voor een beursgenoteerd bedrijf; met gevoel voor en ervaring met contentmanagement, die contentplannen en formats kan ontwikkelen en de productie in diverse vormen (tekst, video, beeld) kan aansturen. Iemand die de senioriteit heeft om op hoog niveau te adviseren, stakeholders weet te managen en makkelijk kansen weet te pakken om de strategie en doelstellingen van de klant over de bühne te brengen. Iemand die analytisch is, verbindend, met creativiteit, die kan schrijven en kan denken in verhalen en beelden.Naast vloeiend in het Nederlands (woord en schrift) is goed Engels een pré. Het gaat om een uitdagende rol in een zeer dynamische omgeving met veel verschillende stakeholders. Het is belangrijk om focus te kunnen houden op de prioriteiten en die te vertalen naar concrete communicatie-acties en output. We zoeken een integere teamspeler die in staat is de organisatie snel te doorgronden en de stakeholders weet te managen. Gewenst opleidingsniveau: WOWerkervaring: minimaal 10 jaar werkervaring in een grote Nederlandse beursgenoteerde organisatie
Frontoffice medewerker Utrecht
Functieomschrijving:Voor het KlantContactCentrum (KCC) zijn wij op zoek naar een servicegerichte medewerker, die zich met de andere collegas inzet voor een optimale ervaring van onze klanten. Als medewerker KCC werk je samen met je collega's om de gebruikers van de Rechtspraak de beste service te verlenen. Je bent verantwoordelijk voor het behandelen van klant vragen, behandelen van mails/Self Servicedesk meldingen en het oplossen van problemen. Je bent het visitekaartje van IVO Rechtspraak; uitstekende communicatieve vaardigheden en klantgerichtheid is daarom een must. Je komt te werken in een jong, gemotiveerd team met deskundige collega's. Je kunt zelfstandig werken en bent proactief, je gaat je informatie halen en zoekt eerst zelf in het kennissysteem.Het afhandelen van klantcontacten vooral telefonisch maak ook per mail, Self Servicedesk en Live Chat. Zoveel mogelijk first time fix oplossen 85%. Meldingen die je niet zelf kan oplossen zo correct en volledig mogelijk doorzetten naar 2e lijns. Het garanderen van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het KCC (servicelevel van 85%) klanten informeren over mogelijk lopende storingen. Zorgdragen voor een kwaliteitsnorm van 95% het up-to-date houden van het kennissysteem.Functie-eisen:Je beschikt over MBO/HBO werk- en denkniveau;Je hebt ervaring met 1e lijns gebruikersondersteuning (2 jaar);Gewenste competenties:Je hebt passie voor klantcontact;Je kan goed werken onder druk en bent stressbestendig;Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;Klantgericht denken zit in je DNA;Resultaatgericht, zorgvuldig en kan snel schakelen;Collegiaal en een teamplayer.Aanvullende kennis/wensen:ITIL Foundation en ICT kennis is een pre;Flexibel inzetbaar (mogelijk werken in de avond, standplaats is Utrecht, kan mogelijk worden veranderd). Spir-it draagt bij aan de ontwikkeling, het beheer, onderhoud en support van alle applicaties, infrastructuur en netwerken van de Rechtspraak. Dit zijn ca.12.000 werkplekken en meer dan 200 applicaties waarvan een aantal zelf ontwikkeld zijn. Samen met ruim 500 collegas zorg je dat medewerkers van de Rechtspraak zorgeloos hun dagelijkse werk kunnen doen en burgers, notarissen e.d. op een veilige manier toegang hebben tot hun zaak- en Rechtspraakgegevens. Het ICT landschap van de Rechtspraak ondergaat een grote vernieuwingsslag. De beweging is naar een multi-kanalen service architectuur en een gelaagde onpremise cloud architectuur hoofdzakelijk op basis van Microsoft (werkplek, bedrijfsvoering, externe dienstverlening) o.a. Windows server SQL server, Microsoft dynamics CRM, .NET en Oracle fusion middleware (primair proces) o.a. BPM & SOA suite, WCC, ADF, OBIEE, Weblogic op basis van Linux. Beheer van het ICT landschap is ingericht volgens de ITIL3 methodiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende tools: Topdesk voor de beheerprocessen, HP openview voor monitoring, Splunk voor logging, Visionwaves voor stuurinformatie en flexera voor licentiebeheer. Verder worden de product eigen faciliteiten voor beheer gebruikt zoals SCCM voor software distributie.
Projectarchitect/analist Leeuwarden
Voor onze opdrachtgever Gemeente Leeuwarden zijn we op zoek naar een Projectarchitect /- analist Startdatum: 1-9-2019 Einddatum: 1-1-2020 Aantal uur per week: 32,00 Functieomschrijving: Wanted: Hands-on Projectarchitect / -analist! OPDRACHT Wij zoeken een ervaren Project architect – informatie analist die in deze rol mede verantwoordelijk is voor de realisatie van complexe (sterk organisatorisch) projecten en (digitale) oplossing binnen het programma Digitale Dienstverlening Noord Friesland. Wil jij werken in een programma organisatie aan een versteviging van het digitaal werken voor onze burgers, ondernemers en medewerkers van een groot aantal gemeenten in Noord Friesland. Een organisatie die oog en oor heeft voor wat er leeft in gemeenten en actief samenwerkt om te komen tot slimme digitale oplossingen. Het programma kenmerkt zich door het realiseren van passende oplossingen, met aandacht voor een evenwicht in veranderingen voor processen, organisatie en systemen. Je werkt in een klein team (het programmabureau) waarin projectleiding, -ondersteuning en adviseurs werken. Taken en verantwoordelijkheden We zijn op zoek naar een project architect – informatie analist die de wensen van gebruikers vertaalt naar ontwerpen in de fase van ontwerp (eisen/wensen), aanbesteding en inrichting van de oplossingen. Daarbij werk je vanuit de (programma) kaders en zorg je voor een gezonde balans tussen wat "wenselijk is" en wat "kan/mag". Je heb aandacht voor de inhoud (samenhang, volledigheid en juistheid) en het proces. Je schakelt met business vertegenwoordigers, projectleiding en de experts in project- en werkgroepen en in het expertteam-overleg. (Project)dilemma’s leg je actief – voorzien van advies- voor aan het expertteam Wij zoeken een slimme doener, met een goed gevoel voor vasthoudendheid en draagvlak. De taken zijn: 1. Je maakt functioneel ontwerpen voor meerdere oplossingen in de verschillende fasen. 2. Je reviewt de door leveranciers hierop aangeboden ontwerpen en ingerichte oplossingen. 3. Je bewaakt de logische samenhang tussen de projecten op functionaliteiten, applicaties en verbindingen. 4. Je adviseert gevraagd en ongevraagd over inhoudelijke (project)dillema’s aan projectleiding en expertteam. (Kern)Competenties Je bent een T-Shaped professional die diepgaande kennis binnen zijn eigen expertise heeft: het verticale deel van de T. Daarnaast beschik je over vaardigheden en competenties om te kunnen verbinden met andere disciplines: het horizontale deel van de T. • Analyseren: Complexe informatie begrijpen; verbanden leggen; conclusies trekken. Begrijpt bij een moeilijk probleem snel wat de kern is. • Vasthoudendheid: Bij een bepaald actieplan of opvatting blijven totdat het beoogde doel bereikt is of ophoudt redelijkerwijze bereikbaar te zijn. • Initiatief: Kansen signaleren en ernaar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten. EISEN • Afgeronde HBO/ WO opleiding met een sterke ICT component. • Minimaal 7 jaar relevante werkervaring als functioneel ontwerpen en/of informatieanalist in een project of programma in een gemeentelijke organisatie(s), waaronder het begeleiden van workshops, requirement- en inrichtingssessie. • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring met inrichting van zaaksysteem, ZTC, enterprise search, klantcontactsysteem, Recordsmanagement-oplossing, gegevenskoppeling/-uitwisseling • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. WENSEN • Kennis van Archimate is een pre. • Kennis van VNG realisatie ontwikkelingen. Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 29 juli om 23:59 uur in ons bezit te zijn.
Product Specialist Den Haag
Functieomschrijving: Wij zoeken een zelfstandige en proactieve product specialist die een handboek voor het intranet (INDaily) gaat ontwikkelen. Zodat we de gebruiker een unified user experience bieden, waarbij de gebruiker eenzelfde ervaring heeft op het intranet. Het handboek zal de kaders en uitgangspunten voor INDaily beschrijven. Denk hierbij onder andere aan de positionering van het intranet t.o.v. andere systemen, meta data en zoekfunctionaliteit, beheer, governance, richtlijnen voor technische en design ontwikkelingen etc. Je ontwikkelt hierbij de kaders en richtlijnen voor alle ontwikkelingen rondom INDaily. Je bent als product specialist de directe sparringpartner van de Communitymanager en je werkt dan ook nauw samen. Het betreft een tijdelijke opdracht met als eindproduct het opleveren van het handboek. Je ontwikkelt het handboek (met kaders en richtlijnen) voor het intranet INDaily vanuit beheer, ontwikkeling en communicatie oogpunt Hiervoor beoordeel je welke relevante informatie beschikbaar is en stel je ontbrekende informatie op Je adviseert hierbij pro-actief de Communitymanager/Product Owner en fungeert als adviseur en gesprekspartner Je werkt nauw samen met de verschillende teams en afdelingen, waaronder de Communitymanager/Product Owner, beheer, ontwikkeling, ontwerpFunctie-eisen: Je hebt een HBO/WO diploma in de richting van communicatie, marketing, ICT of bedrijfskundeJe hebt relevante werkervaring op het vlak van intranet (Sharepoint) en ontwikkelen van een handboekKennis en ervaring met Sharepoint 2013, 2016 en/of 2019Uitstekende kennis van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschriftBedrijfsinformatie: De afdelingen IV Ontwikkeling en IV Beheer van de Directie Bedrijfsvoering verzorgen de geautomatiseerde ondersteuning van alle bedrijfs-processen binnen de IND. Vanwege het belang van de IND systemen voor het bedrijfsproces van de IND is besloten dat cruciale activiteiten blijvend binnen de IND worden uitgevoerd. De IV-organisatie is integraal verantwoordelijk voor de IV-dienstverlening inclusief de dienstverlening van externe partijen.De IV-organisatie levert deskundigheid, en adviseert over de gewenste of noodzakelijke richting, op het terrein van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Het modelleren en het doorvoeren van wijzigingen in overleg met de klant is een kerntaak van IV. Naast het technisch beheer en de verdere ontwikkeling van INDiGO ondersteunt de IV-organisatie, ook de flexibele werkplek (DWR), de web gebaseerde ondersteuning door kennissystemen (m.n. SharePoint), de systemen ten behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse (DWH), Joost, systemen van derden), de publieke omgeving (diensten via internet) en de onderliggende infrastructuur.De IV-organisatie ondersteunt de gebruiker bij het gebruik van de systemen o.a. door de helpdeskfunctie en door kennisoverdracht. Voor de realisatie van voornoemde taken stuurt de IV-organisatie externe dienstverleners aan zoals o.a. het SSC-ICT, Solvinity en Justid.
Senior Cisco Netwerkbeheerder LAN (QR6848) Amsterdam
Functie: Senior Cisco Netwerkbeheerder LAN (QR6848) Start: 19-8-2019, 38 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze klant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Netwerkbeheerder LAN. Functieomschrijving: Ontwerpt op basis van informatie- en automatiseringsplannen de structuur van de technische netwerk-infrastructuur en stuurt technische veranderingen op de netwerk-infrastructuur aan, werkt mee in de realisatie hiervan en adviseert proactief mogelijke netwerk-infrastructuur verbeteringen. Kernactiviteiten: Opstellen / Schrijven architectuurdocumenten op hoog (HLD) en gedetailleerd (LLD) niveau Ontwerpt op basis van informatie- en automatiseringsplannen de structuur van de technische netwerk-infrastructuur / security Stuurt technische veranderingen van de netwerkinfrastructuur aan en helpt mee met de realisatie hiervan. Adviseert proactief mogelijke netwerk-infrastructuur / security verbeteringen. Is verantwoordelijk voor het effectief en efficiënt aannemen, registreren en bewaken van de voortgang van incidenten; Stelt beheerinstructies, werkwijzen, procedures en testplannen op met betrekking tot de nieuwe/ aangepaste systemen, toetst en onderhoudt. Stelt adviezen op voor oplossingen die (nog) niet standaard worden geleverd. Functie-eisen (Knock-Out): Expertise: HBO opleiding CCNP / CCDP / CCIP 15+ jaar aantoonbaar ervaring als netwerk engineer focus Cisco 10+ jaar aantoonbaar ervaring met Firewall / Proxy omgevingen - Juniper Firewall - Cisco Firewall (ASR and ASA) - Cirtrix Netscaler Ervaring: Opstellen / uitwerken architectuurdocumenten Adviserende rol m.b.t. infrastructuur beveiliging Kritieke en complexe netwerken met een hoge beschikbaarheid Werkzaamheden bestaan o.a. uit: De ICT organisatie adviseren over actuele beveiligingsrisico’s op gebied van netwerken Beheer- en implementatieactiviteiten Diverse netwerk optimalisaties Diverse netwerk gerelateerde projecten Opstellen ontwerpen en architecturen Consignatiediensten (1x in de 6 weken) Competenties (gedragscriteria, sociale vaardigheden): Goede communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling; Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Resultaat- en oplossingsgericht; Sterk in communicatie richting de organisatie Teamworker; Projectleiding; Klant- en servicegericht; Stressbestendig; In staat heldere probleemanalyses aan te leveren. Beoordeling voorgestelde kandidaat: Naast het geoffreerde tarief zal de geschiktheid van de voorgestelde kandidaat worden beoordeeld op de volgende componenten. - Reeds opgebouwde en al toegepaste kennis en kunde op de gevraagde expertises; - Aantoonbare succesvolle ervaring op de expertises; - Persoonlijkheid. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Senior Cisco Netwerkbeheerder WAN (QR6847) Amsterdam
Functie: Senior Cisco Netwerkbeheerder WAN (QR6847) Start: 19-8-2019, 38 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze klant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Netwerkbeheerder WAN. Functieomschrijving: Ontwerpt op basis van informatie- en automatiseringsplannen de structuur van de technische netwerk-infrastructuur en stuurt technische veranderingen op de netwerk-infrastructuur aan, werkt mee in de realisatie hiervan en adviseert proactief mogelijke netwerk-infrastructuur verbeteringen. Kernactiviteiten: Opstellen / Schrijven architectuurdocumenten op hoog (HLD) en gedetailleerd (LLD) niveau Ontwerpt op basis van informatie- en automatiseringsplannen de structuur van de technische netwerk-infrastructuur / security Stuurt technische veranderingen van de netwerkinfrastructuur aan en helpt mee met de realisatie hiervan. Adviseert proactief mogelijke netwerk-infrastructuur / security verbeteringen. Is verantwoordelijk voor het effectief en efficiënt aannemen, registreren en bewaken van de voortgang van incidenten; Stelt beheerinstructies, werkwijzen, procedures en testplannen op met betrekking tot de nieuwe/ aangepaste systemen, toetst en onderhoudt. Stelt adviezen op voor oplossingen die (nog) niet standaard worden geleverd. Functie-eisen (Knock-Out): Expertise: HBO opleiding CCNP / CCDP / CCIP 15+ jaar aantoonbaar ervaring als netwerk engineer focus Cisco 10+ jaar aantoonbaar ervaring met Service Provider netwerken - MPLS / LDP - MPLS Traffic engineering - BGP - QoS - Multicast Routing - IPv4 / IPv6 Ervaring: Opstellen / uitwerken architectuurdocumenten Adviserende rol m.b.t. infrastructuur beveiliging Kritieke en complexe netwerken met een hoge beschikbaarheid Werkzaamheden bestaan o.a. uit: De ICT organisatie adviseren over actuele beveiligingsrisico’s op gebied van netwerken Beheer- en implementatieactiviteiten Diverse netwerk optimalisaties Diverse netwerk gerelateerde projecten Opstellen ontwerpen en architecturen Consignatiediensten (1x in de 6 weken) Competenties (gedragscriteria, sociale vaardigheden): Goede communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling; Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Resultaat- en oplossingsgericht; Sterk in communicatie richting de organisatie Teamworker; Projectleiding; Klant- en servicegericht; Stressbestendig; In staat heldere probleemanalyses aan te leveren. Beoordeling voorgestelde kandidaat: Naast het geoffreerde tarief zal de geschiktheid van de voorgestelde kandidaat worden beoordeeld op de volgende componenten. - Reeds opgebouwde en al toegepaste kennis en kunde op de gevraagde expertises; - Aantoonbare succesvolle ervaring op de expertises; - Persoonlijkheid. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Scrum Master E-suite Rotterdam
Voor Gemeente Rotterdam zijn wij op zoek naar een Scrum Master E-suite. Omschrijving opdrachtgever: Het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning is de spil van de gemeentelijke organisatie en maakt kaders voor het hele concern. Zij zorgt enerzijds dat het college van burgemeester en wethouders de stad kan besturen en de schakel is tussen de burgers, het stadsbestuur en de gebieden. Anderzijds is het cluster de schakel met de overige (beleid)clusters op het gebied van bedrijfsvoering. ICT, HR, Facilitaire Zaken, Juridische Zaken, Onderzoek, Financiën, Inkoop en Communicatie zijn gebundeld. Zo levert het cluster haar bijdrage die de organisatie nodig heeft bij het uitvoeren van haar werk voor de stad. Het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning biedt vakmanschap en kwaliteit, en speelt flexibel in op de vraag. Tegelijkertijd staat de positie van de medewerkers centraal. Bij de gemeente Rotterdam krijg je de kans jezelf te ontwikkelen en te werken aan je persoonlijke ambities. Hiermee maak je het verschil in een organisatie die werkt voor de stad Rotterdam. Omschrijving afdeling: De afdeling Informatiemanagement is onderdeel van directie BCO/IIFO. De afdeling bestaat uit de teams Concern Bedrijfsvoering systemen en drie dedicated cluster teams, ingedeeld naar de domeinen Fysiek, Sociaal en Dienstverlening/BCO. De drie dedicated clusterteams werken gedeconcentreerd op de locaties van de clusters en bestaan uit informatie-architecten, informatie-adviseurs en functioneel beheerders. Nauwe samenwerking is er met andere i-professionals voor o.a. informatiebeheer, informatie gestuurd werken en informatiebeveiliging. Omschrijving opdracht: Een Scrum Master is nodig voor het faciliteren van het agile proces ten behoeve van het inrichten van processen in de e-Suite. Het programma DWARSS staat voor Digitaal Werken aan Rotterdamse Samenwerking en Service. DWARSS is een volgende stap in een professionele en moderne dienstverlening. Een noodzakelijke stap om betrouwbare, voorspelbare en Rotterdammergerichte dienstverlening te blijven bieden. DWARSS gaat om digitaal én integraal samenwerken binnen het concern. Met zaakgewijs werken verbeteren we de dienstverlening voor de Rotterdammer én maken we het onszelf gemakkelijker. Om het zaakgewijs werken mogelijk te maken, gebruikt de gemeente Rotterdam het zaaksysteem, de e-Suite, van de vereniging DIMPACT. Het programma DWARSS (en gemeente Rotterdam) hebben een behoefte om meer wendbaar te zijn in een continue veranderende wereld. Vanuit het programma is het doel om in relatie tot de E-Suite ervoor te zorgen dat personen, teams, afdelingen en organisaties wendbaar zijn en zich continu kunnen aanpassen als de situatie daar om vraagt. Gewenst profiel: - Je kan zowel mondeling als schriftelijk uitstekend communiceren. - Je bent in staat om zaken vanuit een breed perspectief te beoordelen (‘helicopterview). - Gevoel heeft voor verhoudingen tussen organisaties of onderdelen daarvan. - Je beschikt over de nodige overtuigingskracht. - Kan zowel op team- als individueel niveau coachen. - Je kan zowel zelfstandig als in teamverband functioneren. LET OP: Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt een afgeronde HBO opleiding. 2. Je bent PSM I en II – Scrum Master gecertificeerd. 3. Je bent PSPO I gecertificeerd. 4. Je hebt minimaal 2 jaar recente ervaring, opgedaan in de afgelopen 8 jaar in een vergelijkbare functie. 5. Je hebt minimaal twee jaar aantoonbare ervaring in het werken in een Agile omgeving/team. 6. Je hebt kennis van ScrumBan. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent CPRE Foundation (IREB) gecertificeerd. 2. Je hebt ervaring binnen een overheids-of vergelijkbare instellingen. 3. Je hebt kennis van en affiniteit met zaakgewijs werken en zaaksystemen. 4. Je hebt ervaring met het opstellen van user stories, proces ontwerpen en functionele documentatie. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: zsm naar verwachting medio augustus Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 2x 6 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 22-07-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 26 juli, 30 en/of 31 juli 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Gegevens Modelleur Den Haag
Functieomschrijving: Als functioneel ontwerper met sterke affiniteit met gegevensmodellering ben je onderdeel van een klein team dat een Gemeenschappelijke Repository voor Informatie Producten opzet (GRIP).Binnen een organisatie moeten gegevens vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar zijn. De gegevensadministratie zal vertellen: over welke gegevens IND beschikt, waar die te vinden zijn, wat ze betekenen, hoe zij zijn geformatteerd en welke kwaliteitseisen ervoor gelden. Veel van deze gegevenskennis is bestaande kennis en zal in de nieuwe Repository op een uniforme wijze worden samengebracht.De werkzaamheden bestaan uit het afstemmen en vastleggen van deze kennis en via reversed engineering destilleren van een logisch gegevens model uit een fysieke implementatie, inclusief koppelingen.Functie-eisen: Je hebt 3 jaar ervaring met Functioneel Ontwerp / StartarchitectuurJe hebt 3 jaar ervaring met Bedrijfsregels modelleren Bedrijfsinformatie: De afdelingen IV Ontwikkeling en IV Beheer van de Directie Bedrijfsvoering verzorgen de geautomatiseerde ondersteuning van alle bedrijfs-processen binnen de IND. Vanwege het belang van de IND systemen voor het bedrijfsproces van de IND is besloten dat cruciale activiteiten blijvend binnen de IND worden uitgevoerd. De IV-organisatie is integraal verantwoordelijk voor de IV-dienstverlening inclusief de dienstverlening van externe partijen.De IV-organisatie levert deskundigheid, en adviseert over de gewenste of noodzakelijke richting, op het terrein van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Het modelleren en het doorvoeren van wijzigingen in overleg met de klant is een kerntaak van IV. Naast het technisch beheer en de verdere ontwikkeling van INDiGO ondersteunt de IV-organisatie, ook de flexibele werkplek (DWR), de web gebaseerde ondersteuning door kennissystemen (m.n. SharePoint), de systemen ten behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse (DWH), Joost, systemen van derden), de publieke omgeving (diensten via internet) en de onderliggende infrastructuur.De IV-organisatie ondersteunt de gebruiker bij het gebruik van de systemen o.a. door de helpdeskfunctie en door kennisoverdracht. Voor de realisatie van voornoemde taken stuurt de IV-organisatie externe dienstverleners aan zoals o.a. het SSC-ICT, Solvinity en Justid.
Proces Analist-Business Analist E-suite Rotterdam
Voor Gemeente Rotterdam zijn wij op zoek naar een Proces Analist-Business Analist E-suite. Omschrijving opdrachtgever: Het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning is de spil van de gemeentelijke organisatie en maakt kaders voor het hele concern. Zij zorgt enerzijds dat het college van burgemeester en wethouders de stad kan besturen en de schakel is tussen de burgers, het stadsbestuur en de gebieden. Anderzijds is het cluster de schakel met de overige (beleid)clusters op het gebied van bedrijfsvoering. ICT, HR, Facilitaire Zaken, Juridische Zaken, Onderzoek, Financiën, Inkoop en Communicatie zijn gebundeld. Zo levert het cluster haar bijdrage die de organisatie nodig heeft bij het uitvoeren van haar werk voor de stad. Het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning biedt vakmanschap en kwaliteit, en speelt flexibel in op de vraag. Tegelijkertijd staat de positie van de medewerkers centraal. Bij de gemeente Rotterdam krijg je de kans jezelf te ontwikkelen en te werken aan je persoonlijke ambities. Hiermee maak je het verschil in een organisatie die werkt voor de stad Rotterdam. Omschrijving afdeling: De afdeling Informatiemanagement is onderdeel van directie BCO/IIFO. De afdeling bestaat uit de teams Concern Bedrijfsvoering systemen en drie dedicated cluster teams, ingedeeld naar de domeinen Fysiek, Sociaal en Dienstverlening/BCO. De drie dedicated clusterteams werken gedeconcentreerd op de locaties van de clusters en bestaan uit informatie-architecten, informatie-adviseurs en functioneel beheerders. Nauwe samenwerking is er met andere i-professionals voor o.a. informatiebeheer, informatie gestuurd werken en informatiebeveiliging Omschrijving opdracht: Een specialist is nodig voor het verrichten van analyse ten behoeve van de e-Suite. Het programma DWARSS staat voor Digitaal Werken aan Rotterdamse Samenwerking en Service. DWARSS is een volgende stap in een professionele en moderne dienstverlening. Een noodzakelijke stap om betrouwbare, voorspelbare en Rotterdammergerichte dienstverlening te blijven bieden. DWARSS gaat om digitaal én integraal samenwerken binnen het concern. Met zaakgewijs werken verbeteren we de dienstverlening voor de Rotterdammer én maken we het onszelf gemakkelijker. Om het zaakgewijs werken mogelijk te maken, gebruikt de gemeente Rotterdam het zaaksysteem, de e-Suite, van de vereniging DIMPACT. - Vertalen behoefte van de gebruikers, in overleg en met ondersteuning van richtlijnen, naar functionele oplossingen binnen de systemen. - Adviseren (gevraagd en ongevraagd) van de business bij het realiseren van de processen. - Analyseren en vertalen van werkprocessen analyseren en vertalen naar een in te richten systeemproces en webformulier. - Documenteren analyse in de vorm van zowel een Globaal als Functioneel Ontwerp. - Beoordelen doorontwikkelwensen van gebruikers op relevantie en prioriteit. Indien noodzakelijk kan je deze verwoorden in een wijzigingsverzoek. - Toetsen procesontwerpen aan de kwaliteitsstandaarden en de match met het generieke model. - Analyseren en adviseren (fit-gap) over mogelijkheden om werkprocessen en daarbij gebruikte applicaties over te zetten naar de e-Suite, inclusief uiteenzetting van mogelijke oplossingsrichting. - Uitvoeren collegiale reviews van door collega's ingerichte processen. - Beoordelen en adviseren over opgestelde functionele en globale ontwerpen. - Voorbereiden (en eventueel uitvoeren en begeleiden) functionele en gebruikersacceptatietesten van nieuwe processen in samenwerking met de business. - Verantwoordelijkheid (in algemene zin) voor het functioneren, het begeleiden van gebruikers en het (doen) onderhouden van de functionaliteiten van de e-Suite. - Ondersteuning bieden aan gebruikers met als doel een correct en doelmatig gebruik van de e-Suite. - Verzorgen trainingen en instructies/ handleidingen voor gebruikers en functioneel beheerders. Gewenst profiel: Je kan op het juiste niveau zowel mondeling als schriftelijk communiceren en adviseren met de diverse omgevingen, waarvan business (proceseigenaar en gebruikers), I-adviseurs, functioneel en technisch (applicatie) beheer de belangrijkste zijn. Je bent in staat om zaken vanuit een breed perspectief te beoordelen (‘helicopterview) en hebt gevoel voor verhoudingen tussen organisaties of onderdelen daarvan. Vanzelfsprekend kun je zowel zelfstandig als in teamverband functioneren. LET OP: Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding. 2. Je bent CPRE Foundation (IREB) Foundation gecertificeerd. 3. Je hebt minimaal twee jaar aantoonbare ervaring in het werken in een Agile omgeving/team. 4. Je hebt kennis van en affiniteit met zaakgewijs werken en zaaksystemen. 5. Je hebt ervaring met het ophalen en opstellen van: A. User stories. B. Proces ontwerpen. C. Functionele documentatie. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met het werken binnen organisaties met 10.000+ medewerkers. 2. Je hebt ervaring bij overheden of vergelijkbare instellingen in een vergelijkbare functie. 3. Je hebt ervaring met het ophalen en opstellen van: A. Non functional requirements. B. Customer journey. C. Personas. 4. Je hebt kennis van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) en bent in staat relevante kennis bij experts te halen. 5. Je hebt kennis van Atos e-Suite. 6. Je hebt kennis van ITIL. 7. Je hebt kennis van testprocessen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: zsm naar verwachting medio augustus Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 2x 6 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 22-07-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 26 juli, 30 en/of 31 juli 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
TOPdesk Expert Utrecht
Op de afdeling ICT leveren we goede en passende ICT-ondersteuning voor (medewerkers van) het CBG . De medewerkers van de afdeling ICT werken in verschillende technische disciplines nauw samen aan het beheer van de ICT infrastructuur. De werkzaamheden worden procesmatig uitgevoerd, ondersteund door Topdesk als servicemanagement-tooling. Het CBG beschikt zelf over basis beheerkennis van TOPDesk en kan zlef configuratiewerkzaamheden verrichten. Ook kan voor voorkomende vragen een beroep gedaan worden op de Servicedesk van TOPdesk. Het kan echter voor komen dat er, bijvoorbeeld door proceswijzigingen of nieuwe rapportage eisen, meer ingrijpende wijzigingen nodig zijn. In die gevallen wil het CBG een beroep doen op een TOPdesk expert om dergelijke werkzaamheden uit te voeren.Functie-eisenHBO werk- en denkniveau;IT-gerichte opleiding;kennis van en inzicht in (ITIL) ICT beheerprocessen;kennis en ervaring van het inrichten van Service Management tooling in het algemeen en TOPdesk in het bijzonder;ziet mogelijkheden om processen met behulp van software te verbeteren.Competentiesde juiste mondelinge communicatieve vaardigheden om bij stakeholders de wensen, eisen en requirements naar voren te krijgen;de juiste schriftelijke communicatieve vaardigheden om handleidingen en documentatie op te stellen;is analytisch en communicatief.Het Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG) is een zelfstandig opererende organisatie verbonden aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en ter ondersteuning van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de consument.Als onafhankelijke autoriteit reguleert het CBG de kwaliteit, werking en veiligheid van een medicijn, en stimuleert het CBG het juiste gebruik door de juiste patiënt. Daarbij zoekt het CBG nadrukkelijk de samenwerking met patiënten, artsen, apothekers en wetenschappers. Het CBG bevindt zich inde frontlinie van de Europese ontwikkelingen op dit gebied. Iedereen die een medicijn gebruikt moet daarop kunnen vertrouwen. Dit is waar het CBG elke dag aan werkt, in Nederland en Europa. Goede medicijnen goed gebruikt. Het aCBG heeft circa 380 hoog opgeleide medewerkers in Utrecht en maakt voor de ondersteuning van de primaire- en secundaire processen in de technologische omgeving gebruik van een diversiteit aan (bedrijfskritische) applicaties met uiteenlopende componenten.
ICT Helpdeskmedewerker Den Haag
Functieomschrijving: Als ICT Helpdesk Medewerker ben jij de steun en toeverlaat van ruim 500 ACM collegas. Je bent hun eerste aanspreekpunt voor alle problemen, vragen en verzoeken op het gebied van ICT-voorzieningen. Moeiteloos en enthousiast schakel je van de ene naar de andere call. Voor jou is het niet meer dan normaal om alles netjes te verwerken in ons call-registratiesysteem (Topdesk). Verstoringen die zich vaak voordoen merk jij bovendien direct op. Je zet je tanden erin en zorgt voor een blijvende oplossing.Of het nu gaat om software, hardware, desktops, (mobiele) telefonie of devices, jij weet problemen snel te ontleden en te verhelpen. Bij afwijkende of ingewikkelde vraagstukken overleg je met een van de andere twee helpdesk medewerkers of je zet de melding door naar je collegas in de 2e lijn. Binnen onze ICT-club helpen we elkaar en onze eindgebruikers graag. We worden namelijk blij van het helpen van mensen en doen dat graag goed én met de nodige humor. Buiten het afhandelen van allerlei calls ben je ook verantwoordelijk voor: het klaar maken en uitlenen van apparatuur; de inrichting en het beheer van fysieke werkplekken (verhuizen, aansluiten, etc.); en de audiovisuele apparatuur in ons kantoor (vergaderruimtes en kantine).Profiel Je hebt een afgeronde opleiding MBO niveau 4 richting ICT Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring als ICT Helpdesk Medewerker Je bent klantgericht, oplossingsgericht, flexibel en een echte teamplayer Je hebt basiskennis van Windows 7 en Active Directory, Office 2010, Citrix VDI omgeving, RES Workspace Manager, iOS en Mobile Iron. Flexibel inzetbaarFunctie-eisen: Afgeronde MBO4 opleiding richting ICTWerkervaring als ICT Helpdesk medewerkerBasiskennis van Windows7, Active directory, Office 2010, Citrix VDI omgeving, RES Workspace Manager, iOS en Mobile IronBedrijfsinformatie: De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een toezichthouder en in 2013 ontstaan uit een fusie tussen De Consumentenautoriteit, Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). ACM ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen. Het is onze missie kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten te bevorderen. Dit doen we door probleemoplossend te werken. ACM is een zelfstandig bestuursorgaan en komt onafhankelijk en zelfstandig tot besluiten. Het Ministerie van Economische Zaken is politiek verantwoordelijk voor het beleid en de wetgeving en bepaalt de kaders waarbinnen ACM opereert. Wij maken ons met ruim 520 collega's op onafhankelijke en professionele wijze sterk voor consumenten en bedrijven. We zijn een platte, overzichtelijke organisatie met acht directies, te weten: Mededinging, Consumenten, Energie, Telecom Vervoer en Post, Juridische Zaken, het Economisch Bureau, Bedrijfsvoering enBestuur Beleid en Communicatie.
Kwaliteitsmedewerker Informatiebeheer Tiel
Voor Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) zijn wij op zoek naar een Kwaliteitsmedewerker Informatiebeheer. Omschrijving opdracht: Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is voor bedrijven en inwoners in de regio Rivierengebied de uitvoeringsorganisatie voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Zo’n 200 professionele en deskundige collega’s voeren bouw- en milieutaken uit voor tien regiogemeenten en de provincie Gelderland. Samen dragen ze bij aan een veilig en duurzaam Rivierenland. Voor de afdeling Bedrijfsvoering zoeken wij een kwaliteitsmedewerker informatiebeheer voor 36 uur per week. De kwaliteitsmedewerker waarborgt de digitale informatievoorziening en voldoet aan de kwaliteitscriteria en- normen. De kwaliteitsmedewerker: - zorgt voor het goed inrichten en onderhouden van de informatiehuishouding; - levert een bijdrage aan de verdere vorming van het kwaliteitsbeleid; - leidt en begeleidt de organisatie in het correct toepassen van de regels omtrent informatiebeheer. Taken: A. M.b.t. het inrichten en onderhouden van de informatiehuishouding; De eerste periode zal de nadruk liggen op taken rondom informatiebeheer en medewerkers/gebruikersondersteuning. B. M.b.t. verder vorming van het kwaliteitsbeleid/informatiebeleid; -instrumenten; - medewerkers/Gebruikersondersteuning; - informatiebeheer; - beheren van de mappen structuur op de gemeenschappelijke schijf en helpen bij het opschonen van persoonlijke en afdelingsschijven; - inrichten en onderhouden van een pre-depot in op de Archiefschijf; - selecteren en vernietigen van de dossiers; - verzorgen en bewaken van de ontsluiting van documenten en zaakdossiers; - functionele sturing voeren op regelgeving (bewaking procesinrichting/invulling en regelgeving introduceren ter uitvoering); - uitvoeren van kwaliteitscontroles op het gebied van informatiemanagement; - opstellen van rapportages van de constateringen en eventuele verbetervoorstellen daarvoor; - geven van terugkoppelingen met toelichting aan de juiste stakeholders; - samen met een informatiemanager implementeren van (nieuw) informatiebeleid; - adviseren over de toepassingen van wet- en regelgeving op het terrein van informatiemanagement; - signaleren van knelpunten, mogelijkheden en potentiele risico's; - opstellen van regels, procedures en instructies op het gebied van informatiemanagement; - adviseren over het verbeteren en borgen van kwaliteitszorg op het gebied van informatiemanagement; - doen van voorstellen over het verbeteren en borgen van kwaliteitszorg op het gebied van informatiemanagement; - doen van voorstellen om werkwijzen en procedures op het gebied van informatiebeheer op te stellen of aan te passen; - uitvoeren van audits en kwaliteitsonderzoeken op het gebied van informatiemanagement; - beheren van het documentair structuurplan, de handleiding informatiebeheer, het handboek vervanging, selectielijsten. Deze instrumenten zijn nodig voor een goede uitvoering en beheer; - opstellen en beheren van het kwaliteitshandboek; - toekennen van bewaar- en vernietingstermijnen, aan de hand van geldende selectielijsten; - opstellen van een hotspotmonitor (jaarlijks); - opstellen en onderhouden van een kwaliteitszorgsysteem; - trainen en begeleiden van medewerkers bij het juist opslaan en registeren van informatie; - motiveren van medewerkers tot goed informatiebeheer; - aanspreekpunt voor medewerkers voor vragen en opmerkingen over informatiebeheer; - beschrijven van afdelingsspecifieke werkafspraken passend binnen de kaders van het informatiebeheerplan van de organisatie; - controleren van registraties van medewerkers en terugkoppeling daarop geven; - adviseren en ondersteunen van collega's in het correcte gebruik van metadata/ en bij het registeren; - bieden van ondersteuning en advies voor het beheren en toegankelijk maken van informatie; - adviseren en ondersteunen in de organisatie bij de inrichting en het gebruik van de verschillende zaaktypen en bijbehorende documenten; - zorgen voor de voorbereidingen van de overdracht van dossiers naar het RAR; - contact onderhouden met in- en externe partijen. Verantwoordelijkheden: Het uitvoeren van beheersmatige werkzaamheden met betrekking tot (digitale) gegevens en informatie. Binnen de functiegroep ligt het accent op omgaan met documenten, gegevens en gegevensstromen, waaronder het adviseren over (digitalisering van) gegevensbeheer en het inrichten, beheren, controleren en inrichten van (digitale) gegevens en informatie. Overwegende functiekenmerken: Adviseert over beleid op het gebied van gegevensbeheer en documentaire informatievoorziening, beheert, controleert en onderhoudt complexe gegevens en informatie voor meerdere samenhangende werkterreinen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 5 augustus 2019 tot en met 31 januari 2020 voor 36 uur per week. 2. Je beschikt over actuele kennis en ervaring met informatiemanagement en kwaliteit. 3. Je beschikt over actuele kennis van de archiefwet en andere relevante wet- en regelgeving binnen het vakgebied. 4. Je hebt kennis van proces- en kwaliteitsmanagement. 5. Je hebt inzicht in de bedrijfs- en werkprocessen van een omgevingsdienst. 6. Je hebt ervaring met digitaal en zaakgericht werken en digitaal archiveren. 7. Je hebt ervaring met het beheren en toepassen van een kwaliteitszorgsysteem 8. Je hebt ervaring met het opstellen en uitvoeren van een informatie-audit 9. Je beschikt over advies-, communicatieve vaardigheden. 10. Je bent organisatiegericht en standvastig. 11. Je durft collega's aan te spreken bij tegengestelde belangen. 12. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. 13. Je beschikt over een afgeronde relevante Hbo-opleiding. 14. Je beschikt over een diploma van de opleiding HMDI/IBM of gelijkwaardige opleiding. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Tiel Startdatum: 05-08-2019 Duur: 31-01-2020 Optie op verlenging: 2 x 3 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 31-07-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 31 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Charles River implementatie consultant Rotterdam
Were looking for a Charles River IMS implementation specialist with five or more years of experience to join our IT Delivery team. Together with other analysts, CR-IMS specialists, testers, developers and architects youll work in one of our scrum teams. In close collaboration with your product owner and Front-Office team youll work on projects and storys that extend our investment landscape or improve the quality of our data flow. The team is responsible for development, delivery and maintenance of solutions, that are critical in our day to day operations. A candidate for this role is equipped with excellent analytical capabilities and is a real team player. In addition to strong implementation skills in CR-IMS along with excellent written and verbal communication skills, the candidate must have an understanding of asset management and particulate Market Data Management within this industry well as experience working with multiple asset classes including equities, fixed income, cash traded products, listed derivatives and OTC derivatives covering equity, debt, credit or commodities.Functie eisen:·        Five or more years of hands-on technical implementation experience with CR-IMS (version 17.1 or higher);·        Proficiency in SQL and the use of SQL Server;·        Ability to resolve problems and defects;·        Ability to work with internal stakeholders to deliver the best product;·        Is able to work on non-CRIMS related stories for the project (e.g. BB PORT);·        Asset Management background with solid understanding of investment instruments and processes;·        Experience in working in an Scrum team;·        Agile mindset;·        Minimal 32 hours per week