Newest IT&T contracts

Strategisch Adviseur/Infrastructuur Architect Vwb Cloud Transitie Enschede
Voor Gemeente Enschede zijn wij op zoek naar een Strategisch Adviseur/Infrastructuur Architect Vwb Cloud Transitie. Omschrijving opdrachtgever: Het IT Bedrijf van de Gemeente Enschede wil een hoogwaardige, moderne en efficiënte dienstverlener zijn voor haar afnemers. Zij wil daarbij optimaal gebruik maken van nieuwe technologische ontwikkelingen. Op deze wijze wil het IT Bedrijf in staat zijn de tegenwoordige uitdagingen van haar klanten aan te gaan en gereed zijn voor toekomstige kansen zodra deze zich aandienen. De IT-infrastructuur is daarom continu aan verandering onderhevig. Uniformering, rationalisatie en optimalisatie van het landschap is continu aan de orde. Architectuur speelt bij alle nieuwe ontwikkelingen een sturende en richtinggevende rol. Omschrijving functie: Samen met je collega (informatie)architecten van het IT Bedrijf en van de klanten van het IT-bedrijf (o.a. CIO-office gemeente Enschede) neem je het voortouw bij de verbeteringen en vernieuwingen binnen het ICT-infrastructuur domein van de organisatie. Je ontwikkelt en onderhoudt een visie op de IT-infrastructuur architectuur en zorgt door afstemming met projecten en beheer voor een gestructureerde en gecontroleerde verandering. Je participeert in projecten en draagt bij aan de vertaling van architectuur naar praktisch uitvoerbare ontwerpen (Project Start Architectuur PSA) . De basis is gelegd voor de roadmap voor de komende jaren. De volgende stap is het realiseren van de verder verdieping van deze strategie en architectuur. Deze behelst de transitie naar de cloud, grote mate van verandermanagement en strategie opstellen en uitvoeren. Omschrijving taken: Het vertalen en (mede-) ontwerpen van strategisch IT beleid naar toekomstbestendige referentiearchitecturen (High Level Designs) en bewaakt de samenhang tussen de verschillende domein architecturen zoals: - Storage architecturen en oplossingen (file, block en object storage, FC, FCoE, replicatie technieken). - Backup, restore en recovery architecturen en oplossingen. - Uitwijk architecturen en oplossingen. - Disaster recovery en herstel van business diensten c.q. keten herstel (chain level recovery). - Cloudoplossingen (w.o. Azure). - Netwerkarchitecturen. - Virtualisatie en backend optimalisatie. - Software defined architecturen en oplossingen. - Voor alle aandachtgebieden geldt dat er sprake is van een hoog volume en een complex landschap waaraan hoge eisen worden gesteld w.o. security en privacy. - Het onderhouden van de bestaande architecturen op bovengenoemde terreinen. - Het beoordelen van Low Level Designs en Technische Ontwerpen in kader van wijzigingen en projecten. - Het opstellen of beoordelen van project start architecturen bij projecten. - Advisering van (project-) management bij het nemen van (investerings) beslissingen die impact hebben op de technische architectuur. - (mede-) Uitvoeren impact analyses en bijdragen aan Plannen van Eisen. - (mede-) Borgen en verbeteren van het werken onder architectuur. Gewenst profiel: - HBO+/academisch werk- en denkniveau. - Aantoonbaar beschikken (opleidingen en werkervaring) over kennis en ervaring met het opstellen en toepassen van architectuur. - Kennis ervaring in regie (organisatie). - Adviseren op strategisch niveau. - Ervaring / kennis verandermanagement. - Kennis van en ervaring met Cloudtechnologien (AWS, Azure). - Bekend met NIST definitie. - Kennis en ervaring van Office 365. - Aantoonbare kennis van en ervaring met een breed scala aan technische concepten en bijbehorende tooling (TOGAF, Archimate DYA framework). - Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen kennisgebied. - Kan goed samenwerken, werkt verbindend, heeft aantoonbare ervaring met binden van meerdere leveranciers en opdrachtgevers aan resultaten (organisatie sensitiviteit). - Heeft oog voor situaties die een risico of kans zijn en signaleert knelpunten en komt met voorstellen (inhoudelijk en/of procesmatig) en overziet daarbij de mogelijke consequenties van zijn/haar standpunt (voor-, nadelen, afbreukrisico, etc.). - Bekijkt situaties/vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en toetst haalbaarheid en uitvoerbaarheid van adviezen en ideeën bij experts. - Aantoonbare kennis / ervaring op het gebied van IT-security en kennis van de privacy regelgeving m.b.t. data. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent in de week van 18 januari beschikbaar. De gesprekken zullen niet op een ander moment plaatsvinden. 2. Je hebt minimaal een afgeronde HBO+/academische opleiding. 3. Je hebt aantoonbaar de beschikking (opleidingen en werkervaring) over kennis en ervaring met het opstellen en toepassen van architectuur. 4. Je hebt kennis van en ervaring met Cloudtechnologien (AWS, Azure). 5. Je hebt kennis en ervaring van Office 365. 6. De gesprekken vinden plaats op 4 februari in de ochtend. Zorg dat je beschikbaar bent. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met het adviseren op strategisch niveau. 2. Je hebt ervaring / kennis van verandermanagement. 3. Je bent bekend met NIST definitie. Dit dient duidelijk toegelicht te worden in het CV. 4. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met een breed scala aan technische concepten en bijbehorende tooling (TOGAF, Archimate DYA framework). 5. Je hebt aantoonbare kennis / ervaring op het gebied van IT-security en kennis van de privacy regelgeving m.b.t. data. Competenties: - Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen kennisgebied. - Kan goed samenwerken, werkt verbindend, heeft aantoonbare ervaring met binden van meerdere leveranciers en opdrachtgevers aan resultaten (organisatie sensitiviteit). - Heeft oog voor situaties die een risico of kans zijn en signaleert knelpunten en komt met voorstellen (inhoudelijk en/of procesmatig) en overziet daarbij de mogelijke consequenties van zijn/haar standpunt (voor-, nadelen, afbreukrisico, etc.). - Bekijkt situaties/vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en toetst haalbaarheid en uitvoerbaarheid van adviezen en ideeën bij experts. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Enschede Startdatum: 08-02-2021 Duur: 31-01-2022 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-01-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 4 februari in de ochtend. Zorg dat je beschikbaar bent. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel Applicatie Beheerder Arnhem
Voor TenneT / CertiQ is Harvey Nash op zoek naar een Functioneel ApplicatiebeheerStartdatum: 1 februari 2021 Einddatum: 31 december 2021 Inzet: 40 uur in de week Duur: 11 maanden In deze rol ben je verantwoordelijk voor een goede informatievoorziening en het optimaal laten functioneren van de informatiesystemen voor CertiQ.Kwaliteit, betrouwbaarheid en transparantie staat bij CertiQ hoog in het vaandel, dus ook voor onze informatievoorziening en applicaties. Monitoring van de systemen is hierbij dus van groot belang.Er zijn vaste taken die dagelijks tijd van ons vragen, maar wanneer er een incident optreedt, pak jij dit direct met beide handen aan en zorg je ervoor dat dit zo snel mogelijk wordt opgelost. Dit vraagt flexibiliteit, stressbestendigheid en accuratesse. Daarnaast mag verantwoordelijkheidsgevoel niet ontbreken en moet je kunnen prioriteren in de nogal complexe omgeving. Als verantwoordelijke voor het beheer van de applicaties is de functioneel applicatiebeheerder een allround specialist, die op verschillende terreinen kundig moet zijn. Zo ondersteun je gebruikers bij hun werkzaamheden, voer je overleggen met relaties (zowel nationaal als internationaal), heb je de lead in diverse projecten en houd je je ook bezig met datamutaties en wijzigingen op de database. Ook het opstellen van rapportages en statistieken horen bij je werkzaamheden.Je neemt deel aan diverse overleggen. Je staat er niet alleen voor, maar werkt samen met Product Owner, IT specialisten en natuurlijk je collega functioneel applicatiebeheerders.Een ieder staat open voor wederzijdse feedback en draagt z'n steentje bij aan het team resultaat, ook als dit niet direct in eigen belang is Belangrijkste werkzaamheden:• Uitvoeren van het functioneel applicatiebeheer op de jou toegewezen taakgebieden, binnen de overeengekomen afspraken (SLA), conform de wensen van gebruikers; • Monitoring van de systemen; • Beheren van diverse mailboxen en uitvoeren van dagelijkse vaste taken; • Incidenten aannemen, analyseren, (laten) oplossen, de voortgang bewaken en terugkoppelen; • Voorbereiden, testen en uitvoeren van datamutaties; • Verlenen van ondersteuning bij het gebruik van informatiesystemen; • Zorgen voor de implementatie van nieuwe software; • Beheren van masterdata; • Autoriseren van gebruikers; • Analyseren van problemen en vraagstukken; • Maken en beoordelen van impactanalyses; • Voorbereiden en uitvoeren van (keten)testen; • Beheren van functionele documentatie; • Zorgen voor adequaat kennisniveau van de gebruikers; • Samenwerken met andere ketenpartners, zoals AIB en RVO; • Verbeteringen aandragen en realiseren; • Deelnemen aan projecten waarin zowel kleine als omvangrijke, nieuwe processen/procedures geautomatiseerd en/of geïmplementeerd en/of getest moeten worden.
Recruiter Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Recruiter. Omschrijving opdrachtgever: Amsterdam groeit! Elk jaar komen er meer bezoekers, bewoners en bedrijven naar onze prachtige stad. Bij de gemeente Amsterdam werken we met 14.000 collega's dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Dit doen we voor de 2,3 miljoen bezoekers van Sail, maar ook voor de buurman die graag een bloemperkje voor de deur wil. Je kunt je voorstellen dat we hiervoor continu op zoek zijn naar de beste mensen. Dat werven gebeurt via het Vacatureloket. Het Vacatureloket is de ingang voor de vraag naar personele capaciteit. Onze recruiters en backoffice verlenen advies en service rondom het wervingsproces en vacatureteksten. Hierbij werken we nauw samen met alle onderdelen van de gemeente, waaronder het mobiliteitscentrum, arbeidscommunicatie en het stagebureau. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Als senior recruiter voor het I-domein (IT&Data domein) zoek je talent en expertise om uitdagende, maatschappelijk relevante digitaliseringsprojecten te bemensen en zo bij te dragen aan de diensten die de gemeente aan de stad en haar burgers biedt. Je verdiept je in de verwachtingen en wensen van potentiele kandidaten en matcht deze aan de behoeften van de vacaturehouders. Omschrijving werkzaamheden: - Je inventariseert de (toekomstige) vacatures bij interne klanten en adviseert over wervingsproces en -aanpak (interne doorstroom, externe werving, inhuur) voor de verschillende doelgroepen. - Je zet actief en bewust verschillende media in voor de doelgroep(en) en zorgt voor de continue zichtbaarheid van carrieremogelijkheden binnen het I -domein van Amsterdam. - Je promoot het werkenbij Amsterdam bij potentiele kandidaten en onderhoudt contacten met (potentiele) kandidaten t.b.v. toekomstige kansen en mogelijkheden. - Je gaat vacaturehouders en kandidaten begeleiden gedurende het gehele proces van werving en selectie voor een specifieke vacature. - Je vertaalt de wervingseisen in pakkende op doelgroep afgestemde wervingsteksten. - Je plaatst specifieke vacatures via de meest geschikte media en/of laat deze plaatsen na overleg met de Trekker en/of de collega's van het I-recruitment team. - Je regisseert en organiseert het selectieproces gericht op een optimale candidate experience. - Je doet de selectie en de beoordeling van cv's na de voorselectie door het I-recruitment team en adviseert de vacaturehouder over uit te nodigen kandidaten. - Je voert met de vacaturehouder de selectiegesprekken voor de specifieke vacature waarbij je oog houdt voor andere kansen in het I-domein. - Je onderhoudt het contact met kandidaten gedurende en na afronding van de selectie. - Je gaat actief samenwerken met de Trekker van het I-recruitment team, andere collega's van het I-recruitment team en met de Programmamanager(s) I-domein Digitale Transformatie van Spoor 5. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je bent in het bezit van minimaal een afgerond en erkend 4-jarig hbo diploma. 4. Je hebt kennis en ervaring in het uitvoeren van de integrale recruitfunctie voor IT/datafuncties, dat betekent zowel werving als selectievaardigheden. 5. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar Recruiter (W&S) werkervaring opgedaan aan de bureauzijde met IT en datafuncties. 6. Je hebt in de afgelopen 10 jaar, tenminste 5 jaar recruitment ervaring in IT en datafuncties. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent in het bezit van een hbo-diploma in de richting: Marketing, HR of Recruitment. 2. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met meervoudige aanbestedingen en/ of Europese aanbestedingen van inhuur personeel. 3. Je hebt ervaring met werving en selectie voor een grote overheidsinstantie. 4. Je hebt de laatste 2 jaar in de rol van recruiter ervaring opgedaan met automated recruitment/sourcing. Competenties: - Klant- en resultaatgericht - Samenwerkend - Analytisch - Initierend - Plannen Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm na sluiting en gunning Duur: 1 februari 2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 32-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-01-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na sluiting Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel Beheerder Squit 20/20 Roosendaal
Voor Gemeente Roosendaal zijn wij op zoek naar een Functioneel Beheerder Squit 20/20. Omschrijving opdracht: Je hebt aantoonbare ervaring met het beheer en inrichting van Squit 20/20. Het gaat hier met name om het leveren van een bijdrage aan de implementatie van de applicatie Squit 20/20. De belangrijkste taken zullen zijn: - Ondersteuning bieden aan de implementatieconsultant(s) van Squit 20/20 en het voorbereiden van de livegang van Squit 20/20. - Het ondersteunen van vaste functioneel beheerder bij de implementatie van Squit 20/20. - Het adviseren van de projectleider van de deelnemer over de aanpak van het beheer, de implementatie en het testen en accepteren van de applicatie. - Het oppakken en afhandelen van vragen, wijzigingen en incidenten. Locatie: Flexibele werktijden, verdeling over de werkdagen in overleg met team IF. De werkzaamheden zullen in een mix kunnen plaatsvinden tussen thuiswerken/online en op locatie, met inachtneming van de richtlijnen van de RIVM. Gesprekken: De gesprekken worden ingepland op 4 februari (09-12) en (13-15). Graag rekening houden met de beschikbaarheid op deze data. De gesprekken worden via Teams ingepland. LET OP: Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt aantoonbare ervaring met beheer en inrichting van Squit 20/20. Dit moet blijken uit de CV. 2. Je hebt minimaal een afgeronde relevante MBO-opleiding, richting Informatica of soortgelijke opleiding (blijkt uit CV). 3. Je hebt relevante werkervaring op het gevraagde werkterrein. 4. Je hebt minimaal 1 tot 3 jaar relevante werkervaring op het gevraagde werkterrein (blijkt uit CV). 5. Je hebt ruime vakkennis van Squit 20/20 (blijkt uit CV). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent in staat op de in de aanvraag genoemde startdatum te starten met de opdracht. 2. Je hebt een relevante recente werkervaring binnen een gemeente / overheid. Competenties: - Analytisch vermogen - Klantgericht - Resultaatgericht - Stressbestendig - Verbindend/bruggenbouwer Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Roosendaal Startdatum: 08-02-2021 Duur: 08-05-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-01-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zie gesprekken Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Data Exchange Ontwerper Apeldoorn
Voor onze directe eindklant in Apeldoorn is Harvey Nash op zoek naar een Data Exchange Ontwerper Startdatum: 1 februari 2021 Einddatum: 31 december 2021 Inzet: 36 uur per week Deadline voorstellen: uiterlijk woensdag 27 januari om 15:00 uurJij bent een expert in het ontwerpen van data aanlever- en uitleverstraten. Jij kunt deze standaardiseren en hebt hier ook aantoonbare ervaring in. Je houdt je in deze rol bezig met het opzetten van nieuwe gegevensservices. Daarbij komt jouw kennis en ervaring van het uitwisselen van gegevens met derden (zoals andere overheidsorganisaties, zelfstandige bestuursorganen of commerciële partijen) goed van pas. Je weet ook wat er komt kijken als ze een ontwerp operationaliseren. Het beschrijven van user stories is voor jou geen probleem en je vindt het leuk om deze te verfijnen samen met het realisatieteam.Vereist:Minimaal 3 jaar ervaring met uitwisselprotocollen zoals FTP, SMTP, http en de inzet van diverse webservices zoals SOAP, EbXML.Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met digitale handtekeningen (XADES), diverse vormen van versleutelen en een brede range aan technische formaten zoals XBRL, SDMX, XML, Edifact, JSON en CSV.5 Jaar ruime en aantoonbare ervaring in het modulariseren/versevicen van data aanlever- en uitleverstraten.3 Jaar aantoonbare kennis van commerciële proporties die een rol kunnen spelen in de make or buy van de benodigde services.Gewenst: Ervaring met het onwerpen en aanspreken van API’s.Ruime en aantoonbare ervaring met het valideren van gegevens.Ruime en aantoonbare ervaring met aspecten van data ontvangst en levering.Aantoonbare ervaring met BPM Software en RDBMS databases
IV-Expert Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een IV-Expert. Omschrijving opdracht: De Dienst Informatiemanagement (IM) is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en is de informatiemanagementorganisatie voor de politie. De dienst is verantwoordelijk voor de continuïteit van de informatievoorziening (IV)-dienstverlening aan de business en bereidt samen met de business de IV-portefeuille voor, onder meer door middel van de intake van nieuwe behoeften. Ook de vertaling van de informatiebehoefte naar requirements tot en met de implementatie van nieuwe of gewijzigde IV behoort tot het takenpakket van de dienst. De ruim 600 medewerkers van de Dienst IM werken zowel geconcentreerd als gedeconcentreerd. De Dienst IM voert haar taken uit via de sectoren Relatie & Service Level Management, Functioneel Beheer, Gegevensgebruik & Beheer en Advies. De sector Advies stemt de IV af op de strategische doelstellingen en de behoeften van de business. De sector adviseert bij vernieuwing van de IV over mogelijke proces- en organisatieveranderingen, levert IV input voor de planning & control cyclus en draagt zorg voor het onderhoud van de Enterprise Architectuur. De sector regisseert en bewaakt tevens de kwaliteit van de implementatie voor wat betreft de gekozen proces-, organisatie- en IV veranderingen. De sector Advies bestaat uit de teams Business Experts, Informatievoorziening Experts en Operationele Informatievoorziening experts. Het Team IVE verricht binnen de kaders van de Nationale Politie IV, beleidsontwikkelings- en uitvoeringstaken op het gebied van informatiemanagement en requirement analyse. De IV-experts zijn deskundig op één of meer aandachtsgebieden en zorgen voor een projectmatige doorontwikkeling van de IV op die gebieden. Je werkplek is bij de sector Advies, team IVE: daar word je ingezet binnen het Ondersteuningsteam dat zich onder andere richt op het programma Grenzen & Veiligheid. Op dit moment wordt er thuisgewerkt i.v.m. Covid-19. Normaliter werk je grotendeels vanuit Odijk en zit je ook regelmatig in Den Haag. Wanneer het weer is toegestaan om op locatie te werken dient hier rekening mee gehouden te worden. Doelstelling: Het team IVE houdt zich onder meer bezig met: - De advisering en uitvoering van vraagarticulatie op informatievoorziening verbetering- en vernieuwingsvraagstukken; - Het begeleiden en ontwikkelen van Project Start Architectuur; - Het definiëren en uitwerken van (non)functionele gebruikersspecificaties; - De borging van de inrichting van informatieprocessen, het analyseren van de organisatorische gevolgen en het inrichten van de niet geautomatiseerde informatievoorziening. - Specifiek voor deze opdracht is het je doelstelling om bij te dragen in de implementatie van de Europese verordeningen in het kader van Grenzen & Veiligheid. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Uitvoeren van requirementsanalyses; - Zelfstandig uitvoeren en vastleggen van (voor)onderzoeken naar IV-oplossingen; - Uitvoeren marktverkenningen; - Implementatiebegeleiding vanuit de IV-kant; - Kwaliteitsbewaking op IV-gebied, in het proces van realisatie. Gewenst profiel: - Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, bij voorkeur op het gebied van ICT, informatiemanagement of bedrijfskundige informatica. Losse certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. - Minimaal 3 jaar werkervaring als informatieanalist binnen een grote (1000+) organisatie waarin het schakelen met ketenpartners een essentieel onderdeel van de functie was; - Minimaal 3 jaar werkervaring met het maken van impactanalyses, modelleren van processen en informatiestromen; - Minimaal 3 jaar werkervaring met het verrichten van vooronderzoeken, (schriftelijk) adviseren en besluitvorming op verschillende niveaus; - Minimaal 3 jaar werkervaring met Agile/Scrum (of vergelijkbaar) werken; - Kennis van de recente ontwikkelingen in Europese verordeningen daar waar het gaat om vernieuwingen van bestaande verordeningen zoals SISII, VIS en Eurodac en de ontwikkeling van de nieuwe verordeningen zoals EES, ETIAS en Interoperabiliteit; - Aantoonbare werkervaring met de werkprocessen van de basis politie zorg en de vreemdelingenpolitie; - Aantoonbare werkervaring binnen de (Rijks)overheid; - Aantoonbare werkervaring in het werken onder architectuur. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 12-4-2021 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-03-2022 voor 36 uur per week. 2. Je hebt minimaal een afgeronde, erkende en volwaardige Bachelor opleiding (HBO). 3. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als informatieanalist binnen een grote (1000+) organisatie waarbij het schakelen met ketenpartners een essentieel onderdeel van de functie was. Dit dient duidelijk aangetoond te worden. Bij het niet duidelijk aantonen wordt de bieding terzijde gelegd. 4. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het maken van impactanalyses, modelleren van processen en informatiestromen. 5. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het verrichten van vooronderzoeken, (schriftelijk) adviseren en besluitvorming op verschillende niveaus. 6. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Agile/Scrum werken. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als informatieanalist binnen een grote (1000+) organisatie waarbij het schakelen met ketenpartners een essentieel onderdeel van de functie was. Geef hierbij duidelijk aan wat de exacte rol van de kandidaat was mbt het schakelen met ketenpartners en welke ketenpartners dit betrof. 2. Je hebt kennis van de recente ontwikkelingen in Europese verordeningen daar waar het gaat om vernieuwingen van bestaande verordeningen zoals SISII, VIS en Eurodac en de ontwikkeling van de nieuwe verordeningen zoals EES, ETIAS en Interoperabiliteit. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring met de werkprocessen van de basis politie zorg en de vreemdelingenpolitie. 4. Je hebt aantoonbare werkervaring binnen de (Rijks) overheid. 5. De gevraagde opleiding bij eis 2 (Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau), is bij voorkeur in de richting van ICT, Informatiemanagement of Bedrijfskundige informatica. 6. Je hebt aantoonbare werkervaring in het werken onder architectuur. Competenties: - Maatschappelijke oriëntatie; - Organisatiesensitiviteit; - Overtuigingskracht; - Coachen; - Organisatievermogen; - Probleemanalyse - Klantgerichtheid; - Netwerkvaardigheid; - Systeemdenken. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk/thuis Startdatum: 12-04-2021 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-01-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 5/6 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Informatie Adviseur Rotterdam
Voor Gemeente Rotterdam zijn wij op zoek naar een Senior Informatie Adviseur. Omschrijving opdrachtgever: Zorg jij dat het informatiemanagement van Rotterdam op topniveau is? Als Senior Informatie adviseur bij de afdeling Innovatie, Informatievoorziening, Facilitair en Onderzoek (IIFO) draag jij bij aan de benodigde ICT oplossingen. De gemeentelijke wereld is in beweging. De digitale transformatie, gecombineerd met de doorlopende ontwikkelingen in een stad als Rotterdam, leidt tot veranderingen in onze informatiebehoeften. Gemeente Rotterdam gaat de komende jaren aan de slag om te komen tot een nieuw toekomstbestendig en gebruiksvriendelijk standaardsysteem in de Cloud voor de concernadministratie en de ondersteunende Financiën en Inkoopprocessen. Ondertussen zijn er volop ontwikkelingen binnen de onderdelen Finance, Middelen & Control die niet kunnen wachten op het nieuwe systeem. In dit speelveld zoeken wij een klantgerichte en analytische Senior Informatie adviseur die een échte verbinder en bijdraagt aan de realisatie van ICT oplossingen. Omschrijving afdeling: De afdeling Informatiemanagement is onderdeel van directie Bestuurs- en concernondersteuning (BCO)/ Innovatie, Informatie, Facilitair en Onderzoek (IIFO). De afdeling bestaat uit drie dedicated cluster teams, ingedeeld naar de domeinen Fysiek, Sociaal en Dienstverlening/BCO. De drie dedicated clusterteams werken gedeconcentreerd op de locaties van de clusters en bestaan uit informatie-architecten, informatie-adviseurs en strategisch informatie adviseurs. Nauwe samenwerking is er met andere i-professionals voor o.a. informatiebeheer, informatiegestuurd werken en informatiebeveiliging. Het onderdeel Financiën en Inkoop (FINK) valt onder het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning en is verantwoordelijk voor het vastleggen van de financiële, inkoop-, project- en subsidieadministratie. FINK zorgt ervoor dat financiën, inkoop en administratie op orde zijn, zodat clusters, gebieden en bestuur hun werk voor Rotterdam optimaal kunnen doen. Het onderdeel Middelen en Control heeft tot taak vanuit een onafhankelijke positie het management te adviseren in het kader van beslissen, besturen, registreren en verantwoorden met het doel het management te faciliteren om tot afgewogen, consistente en integrale besluiten te komen. Het onderdeel Middelen en Control is in het kader daarvan verantwoordelijk voor de inrichting en strategie van het allocatieproces. Omschrijving functie: Jouw functie als Senior Informatie adviseur valt onder de sector Innovatie, Informatievoorziening, Facilitair en Onderzoek (IIFO). Jij bent verantwoordelijk voor de intake en analyse van de verandervragen in het domein van Financiën en Inkoop en Middelen en control. Je analyseert deze verandervragen met een multidisciplinair karakter, onderzoekt relevante gegevens, bent een kritische sparringpartner, verricht verkennende studies en werkt dit samen met de business uit in een plan, business case of programma van eisen. In je rol werk je samen met de clusterarchitect de relevante architectuur op basis van opgehaalde inzichten bij en ontwerp je nieuwe oplossingsrichtingen voor IT/financiën en control. Kortom, jij hebt het overzicht over de totale verandervraag. In samenspraak met de strategisch informatie adviseur (SIA) prioriteer je de verzameling behoeften en zorg je voor draagvlak en tijdige besluitvorming om voorzieningen te realiseren. Jij specificeert de voorzieningen binnen de kaders van het informatiebeleid en de architectuur. Jij bent goed op de hoogte van de business en ontwikkelingen op het gebied van financiën en control. Je bent in staat om proactief voorstellen uit te werken t.b.v. de realisatie van (toekomstige) voorzieningen en rapporteert over de voortgang van de realisatie aan de SIA. Een simpele rol? Zeker niet. Maar wel één met volop mogelijkheden, voor jou én voor Rotterdam. Gewenst profiel: Jij hebt altijd je ogen en oren open voor technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Je hebt een scherp oog voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van informatietechnologie én voor mensen. Je bent omgevingsbewust en bouwt graag mee aan een goede klantrelatie. Je kunt goed omgaan met de politieke context van een gemeente en je bent een verbinder tussen en een sparringpartner voor de diverse i-vakgebieden en de belanghebbende stakeholders. Ook ben je een goede communicator die in staat is om mondeling en schriftelijk in het nederlands te communiceren op verschillende niveaus. LET OP: Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding in de richting van Informatica of Business- en informatiemanagement of Bedrijfskunde. 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als informatieadviseur in een soortgelijke functie in de afgelopen 5 jaar. 3. Je hebt aantoonbare kennis op het gebied van informatievoorziening en ICT ontwikkelingen op het gebied van financiën, middelen en control. 4. Je hebt ervaring met BISL, IT-architectuur, Informatiebeveiliging, Agile werken en Prince2. 5. Je hebt aantoonbare werkervaring op het gebied van business analyses en het opstellen van business cases en/of programma van eisen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met het werken bij een gemeente met meer dan 300.000 inwoners. 2. Je hebt kennis en ervaring van procesinrichting en methodieken als Lean/Agile. 3. Je hebt kennis van Artificial Intelligence in combinatie met mogelijke toepassingen op het gebied van financiën. 4. Je hebt kennis van en affiniteit met bedrijfsvoering in combinatie met rapportages en koppelen van systemen aan elkaar in een ERP omgeving. Competenties: - Resultaatgericht - Integriteit - Klantgericht - Probleemanalyse - Omgevingsbewustzijn, bestuurlijk-politiek sensitief - Initiatiefrijk - Communicatief vaardig - Verbinden/netwerken - Samenwerken - Flexibel Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: zsm, medio februari 2021 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-01-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 6, gelieve hier rekening mee houden Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Product Owner EAM Hoofdkantoor Waternet en ivm corona zoveel als mog
Voor Stichting Waternet zijn wij op zoek naar een Product Owner EAM. Omschrijving opdrachtgever: Waternet digitaliseert haar bedrijfsprocessen. In dat kader zijn we voor domein Assets op zoek naar een Product Owner voor team EAM (Enterprise Asset Management). Omschrijving afdeling: Domein Assets is een flexibel gevormde groep mensen uit verschillende onderdelen van de organisatie, met als doel het digitaliseren van de assets-datastromen. Het domein bestaat momenteel uit drie GIS-teams, een BIM team, een datamanagement team en het EAM-team. Het EAM-team bestaat nu uit 7 personen. Omschrijving behoefte: Het devopsteam EAM richt voor de primaire processen van Waternet het Assetmanagementsysteem Maximo in en het zorgt daarnaast voor de verbindingen met andere toepassingen, waarmee Maximo samen het Waternet-assetmanagementplatform vormt, te weten het GIS-, BIMen ERP-systeem. Als Product Owner kan jij vanuit je kennis van operationele assetmanagementprocessen de gebruikerswensen goed vertalen naar userstories en acceptatiecriteria voor het team. Je bent ook in staat om op basis van die kennis een goede prioritering aan te brengen in deze wensen in samenwerking met de gebruikers. Je wordt hierbij vanuit het team ondersteund door een business analist. Je doet dit binnen de richting, focus (prioriteit) en kaders die de Productmanager van het domein aangeeft. Je bent in staat om samen met de productmanager en andere product owners een program backlog op te stellen die bijdraagt aan deze richting, focus en kaders. Je hebt gevoel voor de balans in deze samenwerking tussen PO’s en PM en je bent in dat opzicht een echte teamspeler die van het domein Assets een succes wil maken. - Je hebt uitmuntende kennis van het product Maximo. - Je weet de wensen van gebruikers goed te inventariseren en te verwoorden. - Je weet de wensen van gebruikers te beoordelen op waarde en weet gebruikers dat uit te leggen. - Je begrijpt dat de behoefte aan nieuwe functionaliteit voortkomt uit nieuwe processen, dat het niet werkt zonder data en dat het niet wordt gebruikt zonder implementatie. Dat het op te leveren werk dus onderdeel is van een groter geheel, waarvoor afstemming vereist is met de gebruikersorganisatie. - Je werkt volgens de methode van het Scaled Agile framework (SAFe). - Je begrijpt dat voor digitalisering IT onontbeerlijk is en dat IT ook eisen stelt aan het product, waaraan moet worden voldaan. - Je begrijpt ook dat het product moet passen binnen de kaders die door de IT-architect worden aangegeven. Locatie: Hoofdkantoor Waternet en ivm corona zoveel als mogelijk thuis. Gesprekken: Vrijdag 12 februari tussen 13:30 en 15:30 uur en maandag 15 februari tussen 10:30 en 12:00 uur via Teams (gelieve hier rekening mee te houden). Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent in het bezit van tenminste een HBO opleiding, richting IT of vergelijkbaar. 2. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring als Product Owner met diverse stakeholders met verschillende belangen. 3. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met assetmanagement en de bijbehorende processen in de afgelopen 7,5 jaar. 4. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met inrichting van Maximo voor complexe organisaties in de afgelopen 7,5 jaar. 5. Je hebt ervaring met de SAFe methodiek, met name met de rolverdeling PM-PO. 6. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met inrichten van Maximo voor complexe organisaties. 2. Je hebt aantoonbare kennis van IBM Maximo modules. 3. Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met assetmanagement en de bijbehorende processen. 4. Je hebt meer dan 1 jaar ervaring als Productowner in een complexe organisatie. Competenties: 1. Analytisch: je bent absoluut in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden. 2. Leiderschap: jij weet krachtig focus te houden, stakeholders te managen en teamleden te motiveren. 3. Verbinden: Je zoekt verbinding met de PO’s en de PM, je stimuleert samenwerking binnen het team en tussen de teams onderling. 4. Duidelijk communiceren: Je weet je eigen mening goed te onderbouwen met heldere argumenten, zowel schriftelijk als mondeling. 5. Innovatief: je werkt probleemoplossend. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: zie locatie Startdatum: per direct Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-02-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zie gesprekken Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider Uitrolstrategie Laadinfrastructuur Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Projectleider Uitrolstrategie Laadinfrastructuur. Omschrijving opdrachtgever: De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De eenheid Ruimte en Duurzaamheid (R&D) werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkeling en de uitvoering van de plannen. Enerzijds is zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waar zij kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot stedenbouw, openbare ruimte ontwerp, planologie en duurzaamheid. Programma Luchtkwaliteit maakt onderdeel uit van afdeling Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Het programma geeft vorm en uitvoering aan het Actieplan Schone Lucht. Daarin zijn de gemeentelijke ambities en maatregelen vastgelegd voor schone en gezonde lucht in Amsterdam. De maatregelen moeten er voor zorgen dat de luchtkwaliteit op korte termijn voldoet aan de Europese grensnorm. De ambitie is om in 2030 te voldoen aan de strengere advieswaarden van de WHO. Om deze doelstellingen te halen zet het programma stevig in op emissievrij vervoer 2030 in de hele stad. Het programma Luchtkwaliteit heeft een grote bestuurlijke gevoeligheid. Tevens wordt verbinding gezocht met de overige teams binnen de afdeling Duurzaamheid en het Cluster Ruimte en Economie die bijdragen aan de verduurzaming van de stad. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Schone lucht is belangrijk voor je gezondheid; dagelijks adem je 8.000 liter lucht in en uit. Je ziet het misschien niet, maar door verkeer en industrie adem je ook vervuilende en schadelijke stoffen in. Een Amsterdammer leeft ruim een jaar korter door te vieze lucht. De gemeente wil daarom schone en gezonde lucht voor bewoners en bezoekers van de stad. Stadsverkeer is een van de grootste vervuilers in Amsterdam. Het stoot vervuilende stoffen als stikstofdioxide en fijnstof uit, maar ook broeikasgassen zoals CO2. De gemeente voert daarom nieuwe milieuzones in, bevordert uitstootvrij rijden met aanschafsubsidies en legt een goed en snel oplaadnetwerk aan. Zo wordt de stad zoveel mogelijk uitstootvrij in 2025 en willen we overal voldoen aan de advieswaarden voor fijnstof van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) vanaf 2030. Het college heeft daarom het Actieplan Schone Lucht vastgesteld en het Programma Luchtkwaliteit geeft invulling aan de uitvoering van het Actieplan. Het programma bestaat uit vier teams: communicatie, milieuzones, laadinfra en uitstootvrije mobiliteit. Daarnaast zijn er nog een aantal programma brede rollen op gebied van o.a. beleidsadvisering; monitoring en lobby. Elk team wordt aangestuurd door een projectmanager in opdracht van de programmamanager. In november heeft het college de Amsterdamse laadvisie 'Laad me - Strategisch plan laadinfrastructuur 2020-2030) vastgesteld waarin meerdere strategische lijnen worden besproken. Wij zijn nu op zoek naar een projectleider die de coördinatie op zich neemt over de werkzaamheden die nodig zijn voor de uitrolstrategie laadinfrastructuur. De andere strategische lijnen worden aangestuurd door andere projectleiders en samen met de projectmanager vormt dit het projectteam laadinfra. De projectleider uitrolstrategie laadinfra (hierna de projectleider) coördineert de deelopgave waarin een aantal concrete resultaten geboekt moeten worden: twee aanbestedingen: een contract voor overbruggingsperiode van plaatsing van laadinfrastructuur tot medio 2022 en een meerjarig contract per 2022 waarbij een nieuwe werkwijze wordt ingevoerd; het realiseren van wijklocatieplannen en de daarbij behorende dataverzamelingen en de ontwikkeling van een dataportaal en dashboard om als gemeentelijke organisatie zelf de regie voor plaatsing laadinfra ter hand te nemen. Binnen het team uitrolstrategie bevinden zich een aantal medewerkers die concrete projecten uitvoeren zoals de aanbestedingen. Ook de coördinerend projectleider zal zelf een aantal concrete projecten ter hand nemen. Voor de uitvoering wordt de samenwerking met de interne gemeentelijke organisatie steeds belangrijker ivm de inbedding van deze werkzaamheden bij de staande organisatie (als de afdeling Parkeren: verantwoordelijk voor de uitvoering van de plaatsing van de laadinfra; afdeling Datapunt: verantwoordelijk voor beheer van de laaddata, en afdeling Innovatie: die betrokken is bij de innovaties tav data. Omdat Amsterdam als koploper een belangrijke schakel is voor Nederland is er veel contact en samenwerking met externe stakeholders (te denken aan de G4 en de partijen binnen de Nationale Agenda Laadinfra). Omschrijving werkzaamheden: - Coördineert de deelopgave gericht op de uitrolstrategie en is een klankbord voor de medewerkers die met concrete projecten binnen de uitrolstrategie bezig zijn. - Is het eerste aanspreekpunt voor de projectmanager laadinfra. - Draagt bij aan het op te stellen uitvoeringsprogramma laadinfra als uitwerking van de Laadvisie Laad me. - Voert zelf projecten uit en houdt vinger aan de pols over het verloop van het project (te denken aan planning en risicomanagement). - Draagt bij aan de inbedding van de uit te voeren gemeentelijke werkzaamheden in de gemeentelijke organisatie. - Managet de raakvlakken met andere projecten. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau. 4. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider (direct of indirect) bij minimaal een van G4 steden. 5. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in de aansturing van een team. 6. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en (werk)ervaring op het gebied van realisatie van laadinfrastructuur. 7. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met minimaal 1 aanbestedingsproject op het gebied van laadinfra voor de G4, provincie of regio om hierop een meedenkende rol te kunnen pakken. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare (werk)ervaring met strategische vraagstukken op het gebied van laadinfrastructuur. 2. Je bent een expert op het gebied van uitrol laadinfrastructuur en kan duiding geven aan de wijze hoe dat te implementeren in de verschillende organisaties die deze plaatsing vorm moeten geven (gemeente, CPO, netbeheerder). 3. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van dataverzameling en het realiseren van een dashboard en dataportaal om hiermee sturing te geven aan het proces van plaatsing. 4. Je hebt een reeds een netwerk op het gebied van elektrisch vervoer en laadinfrastructuur. Competenties: - Strategisch en analytisch werk en denkniveau - Samenwerken is voor de projectleider vanzelfsprekend - Communicatief vaardig en weet mensen te overtuigen vanuit een open en eerlijke houding - Netwerker en resultaatgericht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 15 februari 2021 Duur: 15 februari 2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-01-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na de sluiting Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Adviseur en Ontwerper API-standaarden Sr. Den Haag
BlueTrail is op zoek naar een Senior Adviseur en Ontwerper API-standaarden voor 40 uur per week. Functie-omschrijving: Het Basisteam Veiligheid, Architectuur en Standaarden helpt gemeenten bij het aanbrengen van samenhang in de basis van hun informatievoorziening. Het team telt twee onderdelen. Architectuur en Standaarden helpt gemeenten met het inrichten van hun informatievoorziening en gegevensuitwisseling. Met welke standaarden en modellen kunnen we deze vereenvoudigen, op orde brengen en op elkaar laten aansluiten? De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) zorgt voor beschikbaarheid van systemen en waakt over hun integriteit. We helpen gemeenten met het voorkomen en bestrijden van verschijnselen als hacking, DDoS-aanvallen en phishing. Daartoe zorgt de IBD 24x7 voor coördinatie, preventie en detectie van incidenten en crisissituaties. Vanuit deze expertise biedt de IBD ook antwoorden op vraagstukken op het gebied van privacy bij het omgaan met gegevens van burgers en ondernemers. Om adequaat in te spelen op maatschappelijke opgaven, bewegen gemeenten toe naar een vernieuwde informatievoorziening volgens de informatiekundige visie Common Ground. Dit heeft impact op de architectuurproducten en standaarden van de organisatie, maar ook breder op de manier waarop keten- en netwerkpartners binnen de overheid hun gegevens ontsluiten. Bijvoorbeeld de beweging van de bestaande StUF-standaarden naar API-standaarden en breder, de beweging naar een architectuur volgens het GEMMA Gegevenslandschap. Hiervoor wordt een kenniscentrum standaarden vormgegeven waarin enerzijds nieuwe API-standaarden (conform een op te stellen ontwikkelagenda API-standaarden) worden gerealiseerd en bijdragen worden geleverd aan standaardisatietrajecten bij ketenpartners. Anderzijds wordt het beheer uitgevoerd op huidige en toekomstige standaarden en meegewerkt aan het bevorderen van gebruik van de nieuwe standaarden. Wij zoeken een Senior Adviseur en Ontwerper API-standaarden die met het team werkt aan het projectmatig (al of niet agile) realiseren van API-specificaties daarin. Hij/zij creeërt informatiemodellen of past deze aan. Hij/zij begeleidt gemeenten in het adoptieproces van API tot API-standaard door opgeleverde producten te toetsen tegen kwaliteitscriteria. Met innovatieve uitwisselingstechnieken en werkwijzen in zijn/haar bagage helpt deze senior adviseur het kenniscentrum Standaarden verder te professionaliseren, zowel qua werkwijze als op individueel niveau. De senior adviseur coacht en begeleidt zijn teamgenoten op inhoud en adviseert de teamcoordinator. Hij /zij vertegenwoordigt de organisatie in strategische overleggen over randvoorwaarden, zoals de landelijke API-strategie, en geeft mede richting aan de API-ontwikkeling op binnengemeentelijk, landelijk en ketenniveau. Hij/zij draagt, vanuit een strategische benadering, bij aan het doorontwikkelen van de ontwikkelagenda API-standaarden. Werkzaamheden en verantwoordelijkheden: Stelt gedragen en kwalitatief goede proces- en ICT-uitwisselingsstandaarden op (in de rol van API-designer en informatiemodel-ontwerper) inclusief informatiemodellen. Indien nodig ook het beheer van de specificaties. Toetst elders gecreëerde API’s aan de geldende eisen voor een standaard en begeleidt het proces om deze elders gecreëerde API tot standaard API-specificatie te adopteren. Stelt strategische adviezen op voor de transitie van huidige op StUF gebaseerde standaarden naar API (OAS3) gerelateerde standaarden, inclusief transitiescenario’s. Evalueert en doet voorstellen voor het verbeteren en doorontwikkelen van het APItotstandkomingsproces binnen het kenniscentrum Standaarden. Helpt vervolgens deze verbeteringen te implementeren. Adviseert over en draagt bij aan het vormgeven van algemene kaders, ontwerpkeuzes, richtlijnen en werkwijzen voor het realiseren van uitwisselingsstandaarden. Adviseert en coacht teamgenoten én de team coordinator bij het doorontwikkelen van het kenniscentrum en de ontwikkeling van teamgenoten tot API-ontwerpers. Draagt zorg voor een open dialoog en goede samenwerking tussen interne en externe stakeholders (op strategisch en tactisch niveau) om tot een gedragen API-standaard en brede adoptie te komen. En enthousiasmeert de implementatie van API’s bij gemeenten en stakeholders. Vertegenwoordigt VNG-R in strategische discussies omtrent randvoorwaardelijke afspraken (zoals de landelijke API strategie) en het vertalen daarvan in gemeentelijke toepassingen. Geeft mede richting aan de API-ontwikkeling op binnengemeentelijk, landelijk en keten niveau. Adviseert over het vormgeven en uitwerken van de governance op de ontwikkelagenda API-standaarden en de aanpak voor transitie van de huidige StUFstandaarden naar API standaarden in de gemeentelijke informatievoorziening. Resultaat van de opdracht: API-specificaties, bijbehorend informatiemodel conform MIM, vastgelegde specificaties in daarvoor bestemde systemen met de daarvoor bestemde methodiek en publicatie. Gedragen API-ontwikkelproces en werkwijze in het kenniscentrum. Ontwikkelagenda API-standaarden inclusief governance. Transitiestrategie van StUF naar API gerelateerde standaarden. Meer gemeenten daadwerkelijk aan de slag met het implementeren van APIstandaarden. Functie-eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal afgeronde HBO opleiding in technische bedrijfskunde, informatiekunde, informatica of ICT. Je beschikt over een WO werk- en denkniveau, verkregen door minimaal 3 jaar werkervaring op WO-niveau. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring, in de afgelopen 10 jaar, met proces- en ICT-analyse, ontwerpmethoden en –technieken t.b.v. procesintegratie en applicatie-integratie in de rol van ontwerper en ontwikkelaar. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring, in de afgelopen 10 jaar, in het uitvoeren van informatie analyses, het vertalen van conceptuele informatiemodellen naar uitwisselingsmodellen en het bewaken van de samenhang tussen uit te wisselen informatieobjecten op basis van de daarvoor bestemde informatiemodellen. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring, in de afgelopen 5 jaar, in het opstellen van APIspecificaties (OAS3), het opstellen van JSON schema’s en en het gebruik van bijbehorende tooling. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis van met OAS, UML, MIM en REST/JSON. Je hebt kennis van Informatiekundige visie Common Ground. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) werkervaring met standaardisatietrajecten op het snijvlak van business en ICT binnen de overheid. Je hebt kennis van Git, Github en Gitflow. Je hebt kennis van Sparx Enterprise Architect en Imvertor. Je hebt kennis van het landschap van gemeentelijke ICTleveranciers en hun productportfolio’s, blijkend in een gesprek. Competenties: Samenwerkingsgericht Kwaliteitsgericht Resultaatgericht Klantgericht Zelfstandig Analytisch vermogen Omgevingsbewustzijn Communicatief vaardig (schriftelijk en mondeling)
Senior Adviseur Dataprojecten Den Haag
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Senior Adviseur Dataprojecten. Omschrijving opdrachtgever: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren. Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten: - Werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein. - Verbeteren van de dienstverlening. - Een efficiënte en wendbare organisatie - Anticiperen op de toekomst. Omschrijving afdeling: Het Basisteam Data & Monitoring helpt gemeenten met datagedreven werken en sturen: beter beleid, gebaseerd op gegevens en innovatieve toepassingen, gebaseerd op algoritmes. Daarvoor ontwikkelen we datatoepassingen en monitors, creëren we landelijke standaarden en ondersteunen we gemeenten bij het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals de Wet Open Overheid. Onderdelen van het basisteam zijn onder meer het gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente, de Data Science Hub, het team Open Data en Datagedreven Werken en het Kennisnetwerk Data en Smart Society. Omschrijving opdracht: Vanuit het basisteam Data en Monitoring worden datatoepassingen met en voor gemeenten ontwikkeld, landelijke afspraken gemaakt over datadelen en kennis over data science en datagedreven werken gedeeld. Wij zijn op zoek naar een senior adviseur die bij verschillende dataprojecten de ontwikkeling van de datavoorziening of de organisatie van een datadeal begeleidt zodat deze collectief bruikbaar worden voor alle gemeenten. Denk daarbij aan dataprojecten voor de WMO, Energietransitie of Ondermijning. Om deze rol te kunnen vervullen ben je goed in het begeleiden van groepen gemeenten waarbij je de leidende rol pakt in het proces zonder eenzijdig te bepalen wat de uiteindelijke oplossing moet zijn. Je hebt in deze rol bovendien bovenmatig veel kennis en ervaring van datagedreven werken in de gemeentewereld. Je weet hoofdzaken en bijzaken te onderscheiden en hebt een pragmatische instelling waarbij je wanneer nodig het dataproject praktisch ondersteunt. De opdracht waarmee gestart wordt betreft het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Dit is een beleidsprioriteit van veel gemeenten. Data kan helpen om de juiste inzichten in ondermijningsvraagstukken te krijgen. Bij veel gemeenten leeft dan ook de wens om met een datagedreven aanpak aan de slag te gaan. VNG werkt daarom aan een datavoorziening voor een effectieve aanpak van ondermijning door gemeenten. Er worden binnen de kaders van dit project twee instrumenten ontwikkeld die helpen bij het datagedreven aanpakken van ondermijning in de gemeente: Een geografische dataviewer en een datastore. Met de datavoorziening datagedreven aanpak ondermijning wordt het mogelijk om: 1. Lokale gemeentelijke data op een kaart te ontsluiten die binnen wettelijke kaders en relevant zijn voor aanpak van ondermijningsvraagstukken (geografische dataviewer). 2. Binnen de juridische kaders de achterliggende lokale gemeentelijke data voor directe data-analyse binnen een gemeente te ontsluiten. Er wordt dus aan de voorkant rekening gehouden met wettelijke taken (datastore). De ontwikkeling van alle componenten zal plaats vinden op basis van reeds bestaande common ground componenten. Het projectteam gaat volop aan de slag en in gesprek met stakeholders. Zo zullen er scopingsessies, designsessies en terugkoppelsessies. Daarnaast is een ontwikkelteam fulltime bezig om de datavoorziening technisch en visueel te ontwerpen en te bouwen. Het project werkt met een begeleidingscommissie bestaande uit diverse gemeenten, aangevuld met de projecten 1 Smart overheid, joint datalab (RIEC / LIEC) en Zicht op ondermijning. Resultaat van de opdracht De werkzaamheden moeten resulteren in een periodiek advies over de inhoudelijk en procesmatige ontwikkeling van het dataproject. Daarbij met name richtend op de wijze waarop de datavoorziening collectief toepasbaar is. En tevens een duidelijk overzicht van de gemeenten en de mate waarin zij betrokken zijn in het dataproject om zo de duurzaamheid van de oplossing en de collectieve bruikbaarheid te onderbouwen. Specifiek voor het eerste dataproject is het resultaat een geografische dataviewer en een datastore op ondermijnende criminaliteit. Omschrijving werkzaamheden: De Senior Adviseur Dataprojecten maakt onderdeel uit van het basisteam Data en Monitoring en heeft binnen zijn/haar functie de volgende hoofdtaken: 1. Adviseren over inhoud en proces rondom de ontwikkeling van de datavoorziening. 2. Borgen van een duidelijk afwegingskader om te bepalen of en op welke wijze gemeenten kunnen gaan meedoen en/of gebruik maken van de toepassing. 3. Verbinden van gemeenten en andere relevante (publieke en private) partijen om de datatoepassing collectief toepasbaar te maken. Werkt hierbij met deze partijen tevens aan een duurzame collectieve oplossing en bijbehorende implementatiestrategie. 4. Project- en procesmanagement: Het voorbereiden, organiseren en begeleiden van projectactiviteiten, zoals de genoemde sessies met gemeenten en andere stakeholders. Het zorgdragen voor tijdige communicatie met de projectleiding en andere betrokkenen over de oplevering van de projectproducten. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek. 2. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag. 3. Je hebt minimaal afgeronde WO opleiding in de richting van bedrijfskunde of bestuurskunde. 4. Je hebt mimimaal 10 jaar werkervaring als adviseur op het terrein van bestuurskunde/publieke sector of vergelijkbaar. 5. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als adviseur op gebied van informatievoorziening en datavoorzieningen voor gemeenten. 6. Je hebt minimaal 2 jaar, in afgelopen 5 jaar, ervaring met het gemeentelijk domein Openbare Orde en Veiligheid, in het bijzonder ondermijningsvraagstukken. 7. Je hebt minimaal 5 jaar, in afgelopen 10 jaar, ervaring met datagedreven werken bij gemeenten. 8. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als gesprekpartner op directieniveau adviseur aan de directie binnen gemeenten (benoem 3 voorbeelden in motivatiebrief). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis van het gemeentelijk domein Openbare Orde en Veiligheid, in het bijzonder ondermijningsvraagstukken. 2. Je hebt ervaring met sturingsvraagstukken op gemeentelijk directieniveau. 3. Je beschikt over en opereert binnen een netwerk (beleidsmedewerkers) van gemeenten op het thema data gedreven werken. Competenties: - Resultaatgerichtheid - Klantgerichtheid - Omgevingsbewustzijn - Samenwerken - Integriteit - Zelfontwikkeling Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: Zo spoedig mogelijk Duur: 31-03-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 28 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-02-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 11-02-2021 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
ICT expert applicatiebeheer B (schaal 12) Den Haag
Projectmanager (ERP/IT (met name SAP)) (QR8088) Apeldoorn
Functie: Projectmanager (ERP/IT (met name SAP)) (QR8088) Start: 10-2-2021, 36-40 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Apeldoorn Omschrijving: Voor onze klant in Apeldoorn zijn wij op zoek naar een Projectmanager (ERP/IT (met name SAP)). Opdrachtomschrijving: De primaire verantwoordelijkheid van de projectmanager is er voor te zorgen dat het project de vastgestelde resultaatdoelstellingen binnen de gespecificeerde toleranties (van tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s) realiseert die in het plan dan wel de business case zijn gedefinieerd. Dit doet de projectmanager door te structureren, actief invulling te geven aan het managen van de verwachtingen, sturing te geven aan de teams en het organiseren van de besluitvorming. De projectmanager is in staat (grote) projecten te organiseren, te managen en resultaten te leveren die de beoogde verandering moet realiseren. Hij/zij heeft de regie over alle activiteiten die nodig zijn om resultaten voor de geplande verandering te realiseren. Hij/zij maakt hierbij continu de afweging tussen tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s. De projectmanager legt verantwoording af aan de opdrachtgever/stuurgroep en heeft de dagelijkse leiding van het project, binnen de vastgelegde beperkingen. De projectmanager onderhoudt het contact met productowner(s)/productmanager/procesmanager, opdrachtgever en overige stakeholders om een vloeiend proces te waarborgen en beslissingen conform de projectgovernance voor te bereiden. Projecten zijn veelal (maar niet in alle gevallen) gericht op het behalen van resultaten voor doelstellingen zoals geformuleerd in een business case of op het voorbereiden dan wel doorvoeren van veranderingen in de lijnorganisatie en het uitvoerbaar maken van innovaties. Opdrachtomschrijving specifiek: Herinrichten van de bedrijfsvoeringssystemen (en aanpalende IT-systemen) conform de nieuwe organisatiestructuur die per 1 april 2021 van kracht wordt. Doorvoeren van gewijzigde top-structuur in systemen waarbij de keuze is gemaakt om naar een nieuwe kostenplaats en profit-center structuur te gaan. Zorgen dat het gebeurt. Tijdkritisch, gekoppeld aan kanteling Organisatie. Aansturing van het project, een eenmalige klus, van grote omvang en complexiteit welke directie-overstijgend is. Na inrichting van de projectorganisatie zijn op hoofdlijnen zijn de onderdelen: Impactanalyse, Planvorming, en Uitvoering. Belangrijkste accent ligt op de communicatie en afstemming met de directeuren/directies, en de aansturing van deelprojectmanagers, productowners, PPB’ers en coördinatoren e.d. Betrokken processen zijn In elk geval de HRM, Inkoop, Verkoop, Financiële administratie, en Management Informatie (BW). Ook LTB/IAM en alle Workflowprocessen (ook in productiesystemen) zijn onderdeel van de opdracht. We zijn op zoek naar een projectmanager die aantoonbare ervaring heeft met complexe informatievoorziening en IT-systemen in een grote dynamische organisatie. Kennis van ERP SAP is hierbij een pré. Er wordt gewerkt aan een nieuwe organisatie inrichting waarbij de huidige directiestructuur wordt aangepast aan de nieuwe data gedreven strategie. Deze organisatieveranderingen gaat ook veel betekenen voor de inrichting van de bedrijfsvoeringssystemen. We hebben een complex applicatielandschap waarbij het eigenaarschap verdeeld is over de huidige directies. Van de projectmanager wordt verwacht dat hij of zij naast PRINCE2, ervaring heeft met de Agile/Scrum werkwijze en zich aan deze werkwijze conformeert. Uitganspunt is zoveel mogelijk standaardiseren. Verantwoordelijkheden: - Definieert samen met de opdrachtgever de doelstelling(en), scope en deliverables van het project en legt deze vast. - Stelt in overleg met stakeholders vast wat de voor het betreffende project meest optimale projectaanpak is. - Richt de projectorganisatie in en maakt daarbij waar mogelijk gebruik van bestaande organisatiestructuren. - Inventariseert, analyseert en rapporteert over projectrisico’s en -issues richting opdrachtgever en/of stuurgroep, formuleert beheersmaatregelen en managet risico’s en issues. - Rapporteert over voortgang, bestedingen en afwijkingen ten opzichte van de kaders die zijn vastgesteld (in de business case of het projectplan). - Bewaakt de scope van het project (samen met productowner/productmanager/procesmanager en/of opdrachtgever) en rapporteert over afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde plan. - Initieert en onderhoudt proactief relaties met verschillende stakeholders. Kent en managet hun verwachtingen en informeert hen op de juiste momenten om zodoende de projectdoelstellingen te realis - Zorgt voor communicatie via de meest effectieve lijn(en) van en naar opdrachtgever en stakeholders. Stimuleert en adviseert over besluitvorming conform de projectgovernance. Specifieke taken voor deze opdracht: De taken betreffen voor het eerste deel van de opdracht onder meer: - Uitvoering geven aan een impactanalyse op het applicatielandschap; - Voorstel tot opdrachtformulering en plan van aanpak; - Opstellen begroting voor uitvoering project; - Het inhoudelijk adviseren over en bewaken van de voortgang van het project en bijbehorende governance in project en lijnorganisatie; - Het optimaal gebruik maken van de verschillende initiatieven en opbrengsten van (Scrum) teams; - Het zorgdragen voor integraal projectmanagement van diverse (deel-)projecten en klussen; - Het inhoudelijk bijdragen aan en coördineren van de totstandkoming van projectresultaten; De projectmanager is verantwoordelijk voor: - Leidinggeven aan het project herinrichting bedrijfsvoeringsystemen; - Verantwoordelijk voor het opleveren van de projectresultaten; - Borging van continuïteit in de bedrijfsvoering, tijdens de verbouwing blijft de winkel open; - De verbinding tussen de organisatie en IT-afdeling; - De afstemming tussen de verschillende lopende projecten die impact hebben op dit project. - De projectmanager heeft ervaring in het aansturen van middelzware tot zware projecten. Hij/zij overziet het totale speelveld van ICT en IV-ontwikkelingen en projecten en stemt het eigen project/programma af met de betrokken directies. - Hij/zij plant en coördineert deelprojecten naar het beoogde overall resultaat en draagt actief bij aan acceptatie van dit resultaat binnen de organisatie. Hij/zij heeft aantoonbaar ervaring met soortgelijke projecten. Eisen: • Minimaal WO werk- en denkniveau; • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Projectmanager; • Kennis van- en minimaal 3 jaar ervaring met PRINCE2 en Agile. • Minimaal 5 jaar ervaring met risicomanagement; • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter; • Aantoonbare ervaring met een organisatie die, als ZBO, wettelijke taken uitvoert en werkt in een breed stakeholderveld; • Aantoonbare ervaring met stakeholdermanagement; • De kandidaat heeft aantoonbaar succesvol complexe opdrachten afgerond. Dit zowel op het vlak van Business, IT en de combinatie hiervan; • Aantoonbare kennis van verandermanagement; Specifieke eisen voor deze opdracht: • Kennis en ervaring met betrekking tot complexe ERP/IT (met name SAP) systemen. Competenties: • Plannen en organiseren • Communicatief vaardig • Zorgvuldig en degelijk • Initiatief nemen (‘aanjager’) • Doener (get-things-done) • Omgevingssensitiviteit • Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen • Samenwerker en teamplayer Motivaties: • Je toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door je geleverde expertise en competenties (soft en hard skills) binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook Opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden). • Je beschrijft (max. 300 woorden) een aantoonbare recente succesvolle ervaring met het aanpassen van complexe ERP/IT (met name SAP) systemen, waarbij je in de uitvoering de verbindende schakel was tussen verschillende projectteams in een organisatie waarin zowel Agile als traditioneel gewerkt wordt. • Je beschrijft (max. 300 woorden) hoe je in projecten op het vlak van scope-bewaking en stakeholdermanagement succesvol bent geweest. • Je beschrijft (max. 300 woorden) hoe je op directieniveau gerapporteerd, gecommuniceerd en geëscaleerd hebt. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Development Engineer Almelo
Functieomschrijving: De Development Engineer NodeJS gaat aan de slag in een team dat op dit moment werkt aan het programma Vernieuwen JDS (VJDS). Dit programma is gericht op de vernieuwing van het Justitiële Documentatie Systeem (JDS) dat bij Justid de invulling faciliteert van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg). Het vernieuwen van het systeem wordt componentsgewijs aangepakt conform de Justid Technische Realisatie Architectuur (TRA). De ontwikkeling vindt plaats in een micro services architectuur met Node.js en cloud technologieën Kafka, Docker, Kubernetes en Rancher. Er is aanvulling van het team nodig met een Development-engineers. Een Development-engineer die het naast development - ook ops en test werkzaamheden op wil oppakken. Een Development-engineer die van nature zijn kennis deelt met de overige teamleden en een echte teamplayer is. Er is plek voor een Development Engineers die in het project Vernieuwen JDS worden ingezet.Je draagt bij aan het vernieuwen van het JDS-systeem vanuit het programma Vernieuwen JDS. Er wordt scrummatig vanuit de backlog gewerkt met een vernieuwingsteam (ong. 8 FTE), die daarnaast beheersmatig werk uitvoert voor enkele onder handen zijnde applicaties. Je bijdrage dient zich te conformeren aan de huidige werkwijze van het team. Je draagt primair bij aan Development-taken , maar je bent evengoed bereid jouw steentje bij te dragen aan andere taken zoals test en ops taken. Wij verwachten dat je proactief kennis deelt met overige teamleden, wat ook omgekeerd gebeurt. Stream processing met Kafka, deployment standaardisatie met Docker, gedistribueerde applicaties op een Kubernetes plaform, software engineering met Node.js framework en typescript, cloud-native applicaties op basis van microservices hebben voor jou geen geheimen. Je draagt actief bij aan het continue verbeterproces van het team.Functie-eisen: HBO diploma of WO opleidingSenior kennisniveau "Ontwikkeling met NodeJS framework i.c.m. typescriptJe beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het werken in Agile-teams, waarbij scrummatig en multidisciplinair software wordt voortgebracht. Deze ervaring is opgedaan in de periode 2016 tot nu.Je beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op zijn/haar CV met het ontwikkelen van NodeJS backend-applicatie i.cm. typescript. Deze ervaring is opgedaan in de periode 2016 tot nu.Bedrijfsinformatie: De Justitiële Informatiedienst zorgt dat cruciale informatie beschikbaar is op het juiste moment voor de juiste persoon. In de strijd voor een rechtvaardige en veilige samenleving helpt de Justitiële Informatiedienst met betrouwbare informatie en slimme oplossingen. Wij bouwen aan een krachtige verbinding tussen mens, informatie en technologie.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Medior Adviseur Informatiebeveiliging Den Haag
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Medior Adviseur Informatiebeveiliging. Omschrijving opdrachtgever: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren. Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten: - Werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein. - Verbeteren van de dienstverlening. - Een efficiënte en wendbare organisatie. - Anticiperen op de toekomst. Omschrijving afdeling: De IBD ondersteunt de Nederlandse gemeenten op de terreinen informatiebeveiliging en privacy. De IBD ondersteunt hen bij preventie, detectie en coördinatie en fungeert als Computer Emergency Response Team. Daarnaast adviseert de IBD over de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Op het gebied van privacy richt de IBD zich onder meer op het ondersteunen van gemeenten bij de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tot slot zorgt de dienst voor kennisdeling: tussen gemeenten, met andere overheden, met vitale sectoren en met leveranciers. Omschrijving opdracht: De medior adviseur is verantwoordelijk voor de meer tactisch/operationele werkzaamheden binnen de IBD. De adviseur adviseert gemeenten, maar ook VNG Realisatie /IBD intern bij vraagstukken op het gebied van informatiebeveiliging. De nadruk ligt op het ophalen van de behoefte bij gemeenten en het realiseren van producten om de digitale weerbaarheid te vergroten. Een belangrijke bron bij het adviseren van gemeenten bestaat uit collega’s binnen de IBD die regelmatig contact hebben met de gemeenten en behoeften signaleren op informatiebeveiligingsonderwerpen. Daarnaast het uitvoeren van risicoanalyses, privacyimpact assessments en/of inhoudelijk informatiebeveiligingsadvies bij collectieve projecten voor gemeenten vanuit VNG(Realisatie). De adviseur zal waar nodig en waar mogelijk, op verzoek zijn kennis van de inhoudelijke producten van de IBD overdragen aan de doelgroep bij collectieven en door individuele gesprekken met gemeenten. Tot slot zal de adviseur bijdragen aan het uitvoeren van de sporen in de Agenda Digitale Veiligheid van VNG. Resultaat van de opdracht: De adviseur stelt adviezen op voor gemeenten, maar ook VNG Realisatie /IBD intern bij vraagstukken op het gebied van informatiebeveiliging. De nadruk ligt op de behoeftebepaling bij gemeenten en het realiseren van producten om de digitale weerbaarheid te vergroten. Daarnaast het uitvoeren en opleveren van risicoanalyses, privacy-impact assessments en/of inhoudelijk informatiebeveiligingsadvies bij collectieve projecten voor gemeenten vanuit VNG(Realisatie). De adviseur zal waar nodig en waar mogelijk, op verzoek zijn kennis van de inhoudelijke producten van de IBD overdragen aan de doelgroep bij collectieven en door individuele gesprekken met gemeenten. Tot slot zal de adviseur bijdragen aan de doelstellingen van de Agenda Digitale Veiligheid (ADV) van VNG door het uitvoeren van werkzaamheden in de sporen van deze ADV. Omschrijving taken: - Draagt bij aan de ontwikkeling en realisatie van integrale strategische, tactische en operationele advies- en kennisproducten ter ondersteuning van het implementeren van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). - Draagt bij aan de ontwikkeling en realisatie van integrale strategische advies- en kennisproducten die bijdragen aan het verhogen van de digitale weerbaarheid van gemeenten (programma IBD). - Voert (zelfstandig) informatiebeveiliging gerelateerde advieswerkzaamheden uit bij interne VNG Realisatie- of externe projecten, zoals het uitvoeren van een risicoanalyse of een Privacy Impact Assessment, het reviewen van bestekteksten, het opstellen van PvE, het toetsen van beveiligingsmaatregelen. - De adviseur zal bijdragen aan het uitvoeren van de sporen in de Agenda Digitale Veiligheid (bestuurlijke VNG agenda). - Volgt relevante trends en ontwikkelingen in het vakgebied en vertaalt deze naar relevante producten en dienstverlening voor gemeenten. Zoals bijvoorbeeld het opstellen van generieke advies- en kennisproducten conform BIO. - Is in voorkomende gevallen verantwoordelijk voor deelprojecten voor nieuwe dienstverlening(bijvoorbeeld een module voor Verhogen Digitale Weerbaarheid). - Draagt bij aan het verhogen van kennis bij gemeenten middels het geven van workshops/webinars op het gebied van het implementeren van beveiligingsprocessen en –procedures conform de BIO of gerelateerd aan het IBD programma Verhogen Digitale Weerbaarheid. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek. 2. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag. 3. Je hebt een afgeronde WO opleiding ICT/Security opleiding bijvoorbeeld security management. 4. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van IB/Security adviseur/consultant op het gebied van informatiebeveiliging. 5. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring binnen of voor de gemeentelijke overheid. 6. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het uitvoeren van risico-analyses en DPIAS (Data Protection Impact Assessment). 7. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het adviseren van gemeenten bij het implementeren van baselines en standaarden (bijv. BIR, BIG, BIO, ISO27001/2) en het ondersteunen van de implementatie door het beschrijven van beleid, processen en procedures (binnen deze standaarden en baselines). 8. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met het ontwikkelen en leiden van workshops/webinars en het verzorgen van presentaties. 9. Je hebt een CISM en CISSP certificering. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis van de laatste trends en wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging. 2. Je hebt kennis van de gemeentelijke markt van ICT-leveranciers, de gemeentelijke modelarchitectuur (GEMMA) en de gemeentelijke applicaties en diensten. ( Hierbij is het vooral van belang dat je een beeld hebt bij de rol/belangen van de grote aanbieders en dat je enige kennis hebt van de vervlechting in applicaties + benoem 3 voorbeelden). Competenties: - Resultaatgerichtheid - Klantgerichtheid - Omgevingsbewustzijn - Samenwerken - Integriteit - Zelfontwikkeling - Dienstverlenend - Integer en loyaal - Analytisch sterk (probleemanalyse) - Pro-actief Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: z.s.m. Duur: 31-03-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-02-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 09-02-2021 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior SDX/VPX specialist Bilthoven
Met deze offerteaanvraag beoogt de RIVM/IV-oranisatie, verder aangeduid als Aanbesteder, specialistische kennis en arbeidscapaciteit te verwerven voor het scripten van applicaties voor de digitale werkomgeving.Aanbesteder zoekt een: Senior SDX/VPX specialistTaken:  Adviseren, inrichten en oplossen van (netwerk)problemen van meerdere Citrix Netscaler (SDX en VPX) platformen; Technische realisatie van hoog beschikbare Netscaler platformen; Implementatie van Netscaler (Universal) Gateways voor het publiceren van de Citrix XenApp en XenDesktop-omgevingen; Configureren van 2-factor authenticatie voor remote toegang i.c.m. Netscaler; Aanmaken en configureren van loadbalancing, reverse proxy, content switching en SSL Offloading functionaliteiten; Inrichten back-up, monitoring en logging van de Netscaler; Optimalisatie van Citrix omgevingen; Documentatie bijwerken en opleverenFunctie-eisenAlgemeen:1. IT-relevante HBO/WO werk- en denkniveau;2. Kennis van en ervaring met ITIL-processen en werkwijzen;3. Teamspeler met goede communicatieve vaardigheden;4. Goede advies- en communicatie vaardigheden;5. Algemene kennis van complexe technische infrastructuren;6. Ruime ervaring binnen Enterprise IT infrastructuren;Specifiek: Kunnen uitvoeren van (taken)1. Adviseren, inrichten en oplossen van (netwerk)problemen van meerdere Citrix Netscaler (SDX en VPX) platformen;2. Technische realisatie van hoog beschikbare Netscaler platformen;3. Implementatie van Netscaler (Universal) Gateways voor het publiceren van de Citrix XenApp en XenDesktop omgevingen;4. Configureren van 2-factor authenticatie voor remote toegang i.c.m. Netscaler;5. Aanmaken en configureren van loadbalancing, reverse proxy, content switching en SSL Offloading functionaliteiten;6. Inrichten back-up, monitoring en logging van de Netscaler;7. Optimalisatie van Citrix omgevingen;8. Documentatie bijwerken en opleveren.Vereisten Profiel:Bewezen kennis van en minimaal 2 jaar ervaring met het ontwerpen van, de implementatie van en het beheer van Citrix Netscaler producten (SDX/VPX) in multiple deployment oplossingen; Zowel inrichten van als migreren naar NetScaler!Overige kennisvereisten:1. Ruime kennis van en ervaring met Citrix Netscaler (op CCP-N niveau);2. Ruime kennis van en ervaring met Citrix Virtual Desktops en Apps (op CCP-V niveau);3. Goed algemene Microsoft infrastructuur kennis;4. Ruime kennis van en ervaring met netwerken;5. Kennis van scripttalen, bij voorkeur PowerShell;6. Kennis van en ervaring met RSA Authentication Manager Platform is een pré.Het RIVM verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de volksgezondheid en het mileu/ leefomgeving. Rijksvaccinatieprogramma, modelleren van het onstaan en de verspreiding van ziekten en monotoring van lunchtkwaliteit zijn enkele voorbeelden van haar activiteiten. Het RIVM heeft in partnership met het KNMI haar ICT ondergebracht bij het Shared Service Centre (SSC-) Campus. SSC-Campus levert ICT-diensten aan het founding partners RIVM en KNMI en interdepartementaal aan andere rijksdiensten die ICT-ondersteuning wensen voor kun kennisintensieve en wetenschappelijke activiteiten. Deelnemers in SSC-Campus op dit moment (juni2017) zijn: RIVM, KNMI, CBG, CPB, PBL, RLI, SCP en RWS.
IPM Contractmanager/Senior Contractadviseur Ridderkerk
Voor Waterschap Hollandse Delta zijn wij op zoek naar een IPM Contractmanager/Senior Contractadviseur. Omschrijving opdrachtgever: In Zuid-Holland-Zuid zorgt waterschap Hollandse Delta voor stevige dijken en duinen, voor het zuiveren van afvalwater en voor schoon water in de watergangen, zoals sloten en plassen. In natte tijden gaat het waterschap overstromingen tegen. In droge perioden zorgt Hollandse Delta voor voldoende water in singels, sloten en plassen. Ook onderhoudt het waterschap vrijwel alle wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom. Omschrijving afdeling Projecten & Uitvoering: De afdeling Projecten & Uitvoering is binnen het waterschap Hollandse Delta verantwoordelijk voor de uitvoering van complexe projecten. Gewerkt wordt vanuit de projectmanagement-methodiek PRINCE2 en conform het IPM-model. Omschrijving taken: - Voor de helft van de tijd in de rol van contractmanager voor project Fysieke Toegang en voor de andere helft senior contractadviseur voor cluster waterveiligheid & infra. - Je bent verantwoordelijk voor het afsluiten en begeleiden van diverse mantel- en projectovereenkomsten en het, in samenspraak met het IPM-team, uitvoering daaraan geven. - Je bent verantwoordelijk voor de aanbesteding voor de implementatie van een nieuw Fysiek Toegangsbeveiliging (FTGB)-systeem alsmede voor de aanbesteding voor het meerjarig onderhoud van dit systeem. - Je bent verantwoordelijk voor de overdracht naar de beheerorganisatie(s) van de contractuele afspraken met de leverancier(s). - Je adviseert (al dan niet in samenspraak met de IPM Technisch Manager en IPM Omgevingsmanager en het IPM-team) over de acceptatie van documenten en verzoeken tot wijziging van deze opdrachtnemer(s) en het opleggen van boetepunten en/of inhoudingen en/of beloningen. - Je bent verantwoordelijk voor het contractbudget van bij jouw ondergebrachte contracten. - Je zorgt voor een efficiënte samenwerking met de opdrachtgever, de uitvoerende afdelingen/collega’s, onderaannemers en toeleverancier. Je bent eerste aanspreekpunt voor deze contacten. - Je rapporteert aan de projectmanager van het IPM-team Fysieke Toegangsbeveiliging. - Je bent contract adviseur voor cluster Waterveiligheid & Infra. Taken daarin zijn. x Contractbeheersing, inkoop & aanbesteden, samenwerking met/advisering aan CM. x werken in VISI en SharePoint. x opstellen contractbeheers- en toetsplannen. x toets coördinatie bij UAV-GC en bewaken van de financiën, planning en opstellen prestatie verklaringen. Gewenst profiel: - Je hebt een HBO-opleiding in een technische of juridische richting. - Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare relevante werkervaring. - Je hebt kennis en ruime (recente) ervaring met (Europese) aanbestedingen en het invullen van de rol van contractmanager in een IPM-structuur. - Je hebt bij voorkeur ervaring met contracten voor onderhoudsprojecten, waaronder termijn-, afroep- en mantelovereenkomsten. - Je hebt aantoonbare affiniteit met het fysiek beveiligen van objecten. - Je hebt ervaring met infrastructurele bouwprojecten. - Je bent van het aanpakken in plaats van het afwachten en kunt goed plannen en organiseren. Het overzicht houden over het proces kost jou geen moeite en je bent hierbij in staat om risico’s te signaleren. - Je doorbreekt zo nodig vaste gewoontes of procedures om een bepaald resultaat te behalen. Je toont je zelfbewust en zelfverzekerd en handelt met daadkracht in onzekere en risicovolle situaties. Je bent IPM rolvast in je optreden naar buiten en laat je integriteit zien. - Je weet zowel de formele als informele wegen te bewandelen in de organisatie en onderhoudt een eigen netwerk in de organisatie met sleutelfiguren. Je toetst draagvlak voor ideeën bij andere organisatieonderdelen en toont je bewust van dynamiek, processen en verschillende belangen binnen de organisatie en stemt je aanpak hierop af. - Je bent een teamspeler en weet ook goed zelfstandig te werken. - Je hebt inzicht in belangenstrijd en politiek bij externe betrokken partijen zoals toeleveranciers en aannemers. Je weet de betrokken partijen goed in te schatten en weet hen vanuit zijn/haar rol te beïnvloeden. Daarnaast stem je continu af met de interne projectomgeving en zorg je voor een continue informatiestroom over de status van je werkzaamheden. - Je zoekt actief samenwerking met andere interne partijen (o.a. lijnmanagement), stuurt op gemeenschappelijke belangen, communiceert intensief met anderen om tot afspraken en resultaten te komen m.b.t. contractzaken en inkoop. Bij wijzigingen geef je onderbouwing, legt de gemaakte afspraken schriftelijk vast en treedt op als contractpartner indien afspraken worden geschaad. - Je denkt – zowel gevraagd als ongevraagd - mee met collega’s, je weet verbindingen te leggen tussen de verschillende collega’s en bevordert de onderlinge communicatie. Je komt samen met anderen tot een gemeenschappelijke aanpak en versterkt de groepsbinding. - Je geeft vanuit je IPM-rol aan met welke mensen en middelen op welk moment de gestelde doelstellingen of taken moeten worden gerealiseerd binnen het project. Neemt zelf afstand van de inhoud en geeft medewerkers eigen verantwoordelijkheden die passen bij hun talenten en ervaring. Je zorgt voor tijdige terugkoppeling naar de projectmanager van het IPM-team. - Je staat open voor mogelijkheden om zaken en werkwijzen te verbeteren, ziet kansen en bedenkt mogelijkheden voor nieuwe oplossingen. Heeft voorkeur om andere inzichten uit te proberen boven bestaande werkwijzen. - Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen en bent omgevingsbewust en politiek sensitief. - Contractbeheersing, inkoop & aanbesteden, samenwerking met/advisering aan CM, werken in VISI en SharePoint. - Ervaring met inkoop- en contractmanagement en kennis van relevante wet- en regelgeving. - Ervaring met de aansturing en de voorbereiding van contractstukken (UAV en UAV-GC). - Ervaring met het opstellen van UAV en UAV-gc contracten. - Uitvoering van meerdere projecten gelijktijdig (UAV en UAV-GC). - Ervaring als Senior contractadviseur binnen een IPM projectteam. - Ervaring met het opstellen van contractbeheers- en toetsplannen. - Ervaring met toets coördinatie bij UAV-GC contracten en ervaring met projectbewaking van financiën en planning (opstellen prestatieverklaringen). Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je dient bij voorkeur per 3 februari 2021 beschikbaar te zijn voor de gevraagde uren. 2. Je hebt minimaal een HBO-opleiding in een technische of juridische richting. 3. Je hebt minimaal rijbewijs B. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt bij voorkeur minimaal 5 jaar aantoonbare relevante werkervaring opgedaan. 2. Je hebt op basis van opgedane kennis en ervaring de opdracht bij het waterschap uitgevoerd wordt. Denk hierbij o.a. aan: A. Kennis en ervaring als Senior contractadviseur binnen een IPM projectteam. Ervaring met contracten voor onderhoudsprojecten is een pré. B. (Europese) aanbestedingen. C. Fysiek beveiligen van objecten. D. Infrastructurele bouwprojecten. E. Contractbeheersing, inkoop & aanbesteden, samenwerking met/advisering aan CM, werken in VISI en SharePoint. F. Aansturing en de voorbereiding van contractstukken (UAV en UAV-GC). G. Uitvoering van meerdere projecten gelijktijdig (UAV en UAV-GC). H. Opstellen van contractbeheers- en toetsplannen. I. Toetscoördinatie bij UAV-GC contracten en ervaring met projectbewaking van financiën en planning (opstellen prestatieverklaringen). J. Projectmatig werken (Zowel PRINCE2 als IPM hebben pré). K. Overdracht naar de beheerorganisatie(s). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Ridderkerk Startdatum: 3 februari 2021 Duur: 31 januari 2023 Optie op verlenging: ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-01-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 29 januari 2021 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Hosting Infrastructuur Oracle Database Specialist Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Hosting Infrastructuur Oracle Database Specialist. Omschrijving opdracht: Het Infrabedrijf bevat een aantal productlijnen voor het leveren van ICT-diensten en levert servers, platformen en software conform een IaaS-, PaaS- en SaaS-model. Ook innoveert, ontwikkelt (life-cycle) en beheert het Infrabedrijf de soft- en hardware gericht op infrastructuur, datacenter en cloud-technologieën. De omgeving kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit veroorzaakt door de hoge eisen op het gebied van op kwaliteit, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en beveiliging. We zoeken een Oracle Database beheerder die gewend is te werken in een omgeving waar beschikbaarheid en data-integriteit cruciaal is. De functie valt binnen de productlijn Oracle & Linux. De productlijn ondersteunt het werk van de collega’s van de Nationale Politie met een professionele instelling en een 24x7 dienstverlening. Doelstelling: De Hosting infrastructuur Oracle Database specialist houdt zich bezig met de operationele zaken die betrekking hebben tot technisch databasebeheer, interactie met de applicaties en onderhoud, Lifecyclemanagement en draag je bij aan het ontwikkelen van de (door)ontwikkeling van de Oracle Database infrastructuur. Er wordt van je verwacht dat alle activiteiten rondom het Database beheer je eigen zijn. Hierbinnen neem de deel in een team welke verantwoordelijk is voor de instandhouding, doorvoeren van de lifecycle en (door)ontwikkeling van onze producten. Je wordt ook ingezet binnen het regulier beheer. Daar werken we met itil processen (oa. incident, change en problem), werken we binnen projecten, adviseer je (oa.) technisch applicatiebeheer en neem je deel per tourbeurt aan consignatiediensten. Je werkt in een team DB hosting-beheerders en je kunt goed samenwerken met Linux en Middleware en collega's uit de productlijn en met beheerders van onze afnemers. Ondersteuning en uitvoeren van het dagelijkse beheer op databases systemen, incidenten oplossen, uitvoeren van lifecyclemanagent en migraties, maken van impactanalyses, het uitvoeren van changes, het analyseren van problems, bijdragen aan ontwikkelingen en meedraaien in piketdiensten. In het geval van calamiteiten dienen de kandidaten op maximaal 1 uur aanreistijd woon-werk van het kantoor in Driebergen te wonen. Vakmatige taken: - Database beheer uitvoeren; - Incidenten afhandelen; - Changes uitvoeren; - Participeren in projecten; - Toepassen en toezien op handhaving infrastructurele standaarden; - Gebruiksprocedures en documentatie opstellen; - Tweede en derdelijns vraagstukken oplossen; - Systemen inrichten aan de hand van door architecten opgestelde ontwerpen; - Een adviserende rol bij projecten, ontwerp, infra structuur en ontwikkeling. Gewenst profiel: - MBO niveau 4 of HBO, bij voorkeur richting beheer, informatica of technische bedrijfskunde; - Oracle Certificering is gewenst (OCA, OCP); - Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als database beheerder binnen een omvangrijke (meer dan 1.000 medewerkers), organisatorisch en politiek gevoelige omgeving in de afgelopen 10 jaar is een eis; - Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met Oracle database 12c en/of 19c op Linux, Grid Infrastructuur 19c/OracleRestart, ASM, Dataguard, RMAN, OEM; - Fundamentele kennis en ervaring met (Redhat) Linux; - Ervaring met en kennis van Shell-, Perl- en/of Python Scripting; - Fundamentele kennis van ITIL en Agile werkvormen. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een MBO opleiding niveau 4 of HBO opleiding, bij voorkeur richting beheer, informatica of technische bedrijfskunde. 2. Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring als database beheerder binnen een omvangrijke (>1.000 gebruikers), organisatorisch en politiek gevoelige omgeving in de afgelopen 10 jaar. 3. Je hebt in de afgelopen 7 jaar, minimaal 5 jaar aantoonbare recente kennis en ervaring opgedaan met (Red hat) Linux. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met Oracle database 12 en/of 19 op Linux icm: a. Oracle Grid Infrastructuur 19/OracleRestart; b. Oracle ASM; c. Oracle Dataguard; d. Oracle RMAN; e. Oracle OEM. 2. Je hebt ervaring met en kennis van Shell-, Perl- en/of Python Scripting. 3. Je hebt een Oracle OCP (Oracle Database Administrator Certified Professional) Certificering. 4. Je hebt fundamentele kennis van ITIL en agile werkvormen. 5. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen de Dienst ICT van de Nationale Politie. Competenties: - Maatschappelijke oriëntatie; - Overtuigingskracht; - Coachen; - Organisatievermogen; - Klantgerichtheid; - Netwerkvaardigheid; - Systeemdenken. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen Startdatum: 03-05-2021 Duur: 30-04-2022 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-01-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 5/6 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
ICS07513 Den Haag/thuis
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Senior Adviseur en Ontwerper API-standaarden. Omschrijving opdrachtgever: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren. Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten: - werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein. - verbeteren van de dienstverlening. - een efficiënte en wendbare organisatie. - anticiperen op de toekomst. Basisteam “Veiligheid, Architectuur en Standaarden”: Het Basisteam Veiligheid, Architectuur en Standaarden helpt gemeenten bij het aanbrengen van samenhang in de basis van hun informatievoorziening. Het team telt twee onderdelen. Architectuur en Standaarden helpt gemeenten met het inrichten van hun informatievoorziening en gegevensuitwisseling. Met welke standaarden en modellen kunnen we deze vereenvoudigen, op orde brengen en op elkaar laten aansluiten? De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) zorgt voor beschikbaarheid van systemen en waakt over hun integriteit. We helpen gemeenten met het voorkomen en bestrijden van verschijnselen als hacking, DDoS-aanvallen en phishing. Daartoe zorgt de IBD 24x7 voor coördinatie, preventie en detectie van incidenten en crisissituaties. Vanuit deze expertise biedt de IBD ook antwoorden op vraagstukken op het gebied van privacy bij het omgaan met gegevens van burgers en ondernemers. Omschrijving opdracht: Om adequaat in te spelen op maatschappelijke opgaven, bewegen gemeenten toe naar een vernieuwde informatievoorziening volgens de informatiekundige visie Common Ground. Dit heeft impact op de architectuurproducten en standaarden van VNG Realisatie, maar ook breder op de manier waarop keten- en netwerkpartners binnen de overheid hun gegevens ontsluiten. Bijvoorbeeld de beweging van de bestaande StUF-standaarden naar API-standaarden en breder, de beweging naar een architectuur volgens het GEMMA Gegevenslandschap. Hiervoor wordt een kenniscentrum standaarden vormgegevenwaarin enerzijds nieuwe API-standaarden (conform een op te stellen ontwikkelagenda API-standaarden) worden gerealiseerd en bijdragen worden geleverd aan standaardisatietrajecten bij ketenpartners. Anderzijds wordt het beheer uitgevoerd op huidige en toekomstige standaarden en meegewerkt aan het bevorderen van gebruik van de nieuwe standaarden. Wij zoeken een Senior Adviseur en Ontwerper API-standaarden die met het team werkt aan het projectmatig (al of niet agile) realiseren van API-specificaties daarin. Hij/zij creeërt informatiemodellen of past deze aan. Hij/zij begeleidt gemeenten in het adoptieproces van API tot API-standaard door opgeleverde producten te toetsen tegen kwaliteitscriteria. Met innovatieve uitwisselingstechnieken en werkwijzen in zijn/haar bagage helpt deze senior adviseur het kenniscentrum Standaarden verder te professionaliseren, zowel qua werkwijze als op individueel niveau. De senior adviseur coacht en begeleidt zijn teamgenoten op inhoud en adviseert de teamcoördinator. Hij /zij vertegenwoordigt VNG-R in strategische overleggen over randvoorwaarden, zoals de landelijke API-strategie, en geeft mede richting aan de API-ontwikkeling op binnengemeentelijk, landelijk en ketenniveau. Hij/zij draagt, vanuit een strategische benadering, bij aan het doorontwikkelen van de ontwikkelagenda API-standaarden. Omschrijving werkzaamheden: - Stelt gedragen en kwalitatief goede proces- en ICT-uitwisselingsstandaarden op (in de rol van API-designer en informatiemodel-ontwerper) inclusief informatiemodellen. Indien nodig ook het beheer van de specificaties. - Toetst elders gecreëerde API’s aan de geldende eisen voor een standaard en begeleidt het proces om deze elders gecreëerde API tot standaard API-specificatie te adopteren. - Stelt strategische adviezen op voor de transitie van huidige op StUF gebaseerde standaarden naar API (OAS3) gerelateerde standaarden, inclusief transitiescenario’s. - Evalueert en doet voorstellen voor het verbeteren en doorontwikkelen van het APItotstandkomingsproces binnen het kenniscentrum Standaarden. Helpt vervolgens deze verbeteringen te implementeren. - Adviseert over en draagt bij aan het vormgeven van algemene kaders, ontwerpkeuzes, richtlijnen en werkwijzen voor het realiseren van uitwisselingsstandaarden. - Adviseert en coacht teamgenoten én de team coördinator bij het doorontwikkelen van het kenniscentrum en de ontwikkeling van teamgenoten tot API-ontwerpers. - Draagt zorg voor een open dialoog en goede samenwerking tussen interne en externe stakeholders (op strategisch en tactisch niveau) om tot een gedragen API-standaard en brede adoptie te komen. En enthousiasmeert de implementatie van API’s bij gemeenten en stakeholders. - Vertegenwoordigt VNG-R in strategische discussies omtrent randvoorwaardelijke afspraken (zoals de landelijke API strategie) en het vertalen daarvan in gemeentelijke toepassingen. - Geeft mede richting aan de API-ontwikkeling op binnengemeentelijk, landelijk en keten niveau. - Adviseert over het vormgeven en uitwerken van de governance op de ontwikkelagenda API-standaarden en de aanpak voor transitie van de huidige StUF standaarden naar API-standaarden in de gemeentelijke informatievoorziening Resultaat van de opdracht: - API-specificaties, bijbehorend informatiemodel conform MIM, vastgelegde specificaties in daarvoor bestemde systemen met de daarvoor bestemde methodiek en publicatie. - Gedragen API-ontwikkelproces en werkwijze in het kenniscentrum. - Ontwikkelagenda API-standaarden inclusief governance. - Transitiestrategie van StUF naar API gerelateerde standaarden. - Meer gemeenten daadwerkelijk aan de slag met het implementeren van APIstandaarden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal afgeronde HBO opleiding in technische bedrijfskunde, informatiekunde, informatica of ICT. 2. Je hebt aantoonbaar WO werk- en denkniveau, blijkend uit opdrachten en cv – verkregen door minimaal 3 jaar werkervaring op WO-niveau. 3. je hebt minimaal 5 jaar ervaring, in de afgelopen 10 jaar, met proces- en ICT-analyse, ontwerpmethoden en –technieken t.b.v. procesintegratie en applicatie-integratie in de rol van ontwerper en ontwikkelaar. 4. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring, in de afgelopen 10 jaar, in het uitvoeren van informatie analyses, het vertalen van conceptuele informatiemodellen naar uitwisselingsmodellen en het bewaken van de samenhang tussen uit te wisselen informatieobjecten op basis van de daarvoor bestemde informatiemodellen. 5. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring, in de afgelopen 5 jaar, in het opstellen van APIspecificaties (OAS3), het opstellen van JSON schema’s en en het gebruik van bijbehorende tooling. Benoem voorbeelden in de motivatiebrief. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare kennis van met OAS, UML, MIM en REST/JSON, blijkend in een gesprek. 2. Je hebt aantoonbare kennis van Informatiekundige visie Common Ground, blijkend in een gesprek. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring met standaardisatietrajecten op het snijvlak van business en ICT binnen de overheid, blijkend uit CV. 4. Je hebt aantoonbare kennis van Git, Github en Gitflow. 5. Je hebt aantoonbare kennis van Sparx Enterprise Architect en Imvertor, blijkend in een gesprek. 6. Je hebt aantoonbare kennis van het landschap van gemeentelijke ICT leveranciers en hun productportfolio’s, blijkend in een gesprek. Competenties: - Samenwerkingsgericht - Kwaliteitsgericht - Resultaatgericht - Klantgericht - Zelfstandig - Analytisch vermogen - Omgevingsbewustzijn - Communicatief vaardig (schriftelijk en mondeling) Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag/thuis Startdatum: zsm Duur: tot 31-12-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 02-02-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 9 februari 2021, tussen 13:00 en 16:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Tester (2FTE) Apeldoorn
Voor onze opdrachtgever in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Tester (2FTE) Startdatum: 1 maart 2021 Einddatum: 31 december 2021 Inzet: 36 uur per week Door de wijze van aansturing gezien de te verrichten werkzaamheden en aanverwante omstandigheden is het niet gewenst dat ZZP’ers worden voorgesteld. OPDRACHT We zoeken een tester op senior niveau voor onze formulieren teams, die het "totale plaatje" kan overzien en goed thuis is in testautomatisering en allerlei vormen van testen. Het werk bestaat uit: - Testvoorbereiding; - Testuitvoering; - Bevindingenbeheer; - Inrichten en onderhouden van testomgevingen; - Opzetten en onderhouden van geautomatiseerd testen; - Uitvoeren van c.q. assisteren bij integratie- en acceptatietesten; - Coachen van collega-testers; - Meedenken in het verbeteren van het testproces binnen de "releasetrain IV Interactie". Bij dit alles heb je natuurlijk oog voor security- en kwaliteitsaspecten. Je werkt in een Agile SAFe (scrum)team samen met collega's aan hethele ontwikkeltraject (refinement van de opdracht, begroten en inplannen van taken en testen tot en met het demonstreren van de functionaliteit voor de gebruikers). Je kunt je kennis goed overdragen en je hebt affiniteit en liefst enige ervaring met programmeren. We verwachten van je, dat je jezelf verder ontwikkelt en de ontwikkelingen rond het testen volgt. Je kunt goed samenwerken met collega's, je bent creatief, je bent flexibel en je bent thuis in verschillende frameworks of je hebt bewezen je die snel eigen te kunnen maken. Het is een pré als je bekend bent met Java, Angular, Jenkins, Selenium en eventueel RobotFramework. Tenslotte verwachten we van je, dat je zelfstandig kunt werken binnen het scrumteam en initiatieven ontplooit wanneer dat nodig is. Achtergrond opdracht: De Belastingdienst maakt gebruik van veel formulieren. Bij IV Interactie leveren en onderhouden we een formulierendienst, waarmee de Belastingdienst snel, aanpasbaar, beheersbaar, bestuurbaar, schaalbaar, efficiënt en kwalitatief hoogwaardige formulieren kan voortbrengen en beheren. Die formulieren komen via portalen beschikbaar voor belastingplichtigen om veilig en snel hun transacties met de Belastingdienst te kunnen uitvoeren. Er loopt een programma om voor alle papieren formulieren een elektronische versie te realiseren. Binnen de releasetrain IV Interactie staan een aantal formulierenteams opgesteld om elektronische formulieren te maken en te onderhouden. Als tester kom je in een van die teams te werken. EISEN: HBO werk- en denkniveau (b.v. blijkend uit een Bachelordiploma) Minimaal 5 jaar ervaring als tester Minimaal 3 jaar ervaring met het opzetten van geautomatiseerd testen en frameworks WENSEN: Competenties: • Analyseren; • Flexibel; • Resultaatgericht; • Omgevingsbewustzijn; • Samenwerken. Aanvullende kennis: Kennis van Maven, Jenkins, Dinq, IntelliJ en Angular Overige functiewensen: Ervaring met werken in een scrumteam Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk donderdag 28 januari 12.00 uur in ons bezit te zijn.
Scrum master Apeldoorn
Voor onze opdrachtgever in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Scrummaster Startdatum: 1 maart 2021 Einddatum: 31 december 2021 Inzet: 36 uur per week Richttarief: € 70,- Door de wijze van aansturing gezien de te verrichten werkzaamheden en aanverwante omstandigheden is het niet gewenst dat ZZP’ers worden voorgesteld. OPDRACHT Bij GBS IV Interactie zijn we op zoek naar een ervaren Scrum Master (full time) met ervaring op het gebied van systeemontwikkeling, bij voorkeur in een SAFe-context. Je moet als fulltime Scrum Master in staat zijn om twee scrumteams te kunnen begeleiden. Je faciliteert de teams bij de voortbrenging van hun producten en je bent naar buiten toe de vertegenwoordiger van de teams (o.a. in het SoS-overleg (Scrum of Scrums), bij planningsoverleggen en natuurlijk op het PI-event). De gezochte Scrum Master gaat eveneens vanuit zijn/haar rol IV Interactie helpen met de veranderopgave voor de komende jaren, namelijk het versnellen en verbeteren van de voortbrenging richting Continuous Delivery. Dit doen we met de mindset van automatiseren van de voortbrenging vanuit een houding die gericht is op samenwerking in en tussen de teams en op vertrouwen. Je gaat werken met twee van de scrumteams in de releasetrain van IV Interactie. Globaal gesproken zijn er drie groepen teams: 1. Teams waar zaken als identificatie, authenticatie, autorisatie en WEB-security belangrijke onderwerpen zijn. Dit zijn de teams van de ondertekenservices; 2. Teams die zich concentreren op het ontwikkelen van formulieren. Denk hierbij aan de verschillende aangiftebiljetten; 3. Teams die zich bezighouden met het ontwikkelen van de portalen, waarin de formulieren worden gebruikt en de contacten met burgers en bedrijven worden gelegd. Voor alle teams geldt, dat je samen met collega’s werkt aan het hele ontwikkeltraject (refinement van de opdracht, begroten en inplannen van taken en testen tot en met het demonstreren van de functionaliteit aan de gebruikers). In dit geval zal het gaan om een team uit categorie 1 en een team uit categorie 3. We verwachten van je, dat je: - in staat bent om een team te begeleiden en aan te sluiten op het volwassenheidsniveau van een team, - een mentale grondhouding hebt die gericht is op samenwerken en automatiseren van de voortbrenging, - jezelf wilt ontwikkelen, - de ontwikkelingen rond agile werken, SAFe en scrummen in het bijzonder, volgt. EISEN: - HBO werk- en denkniveau (bijvoorbeeld blijkend uit een HBO-bachelor diploma) Minimaal 3 jaar ervaring als scrummaster Kennis van en ervaring met Java en object georiënteerd programmeren in het algemeen is een pre Leading SAFe. Kennis van GIT, Jira en Confluence PSM 1 en PSM 2 (of vergelijkbare opleidingen) WENSEN: Competenties: Je bent gericht op samenwerken, resultaatgericht, proactief en productief maar met scherp oog voor kwaliteit. Je hebt overtuigingskracht. Overige functiewensen: We werken in een scaled agile omgeving met SAFe en we willen in onze voortbrenging doorgroeien naar het volgende niveau (next level) met als speerpunt Continuous Delivery. Met ons werk staan we dicht bij de samenleving. De burgers en bedrijven zijn onze gebruikers. Herken je je in het bovenbeschreven profiel en combineer je dat met een natuurlijk talent om samen te werken op een creatieve en flexibele wijze dan zijn we op zoek naar jou. Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk dinsdag 26 januari 12.00 uur in ons bezit te zijn.
Data exchange ontwerper Apeldoorn
Jij bent een expert in het ontwerpen van data aanlever- en uitleverstraten. Je kunt deze standaardiseren en hebt hier ook aantoonbaar ervaring in. Je houdt je in deze rol bezig met het opzetten van nieuwe gegevensservices. Daarbij komt jouw kennis en ervaring van het uitwisselen van gegevens met derden (zoals andere overheidsorganisaties, zelfstandige bestuursorganen of commerciele partijen) goed van pas. Je weet ook wat er bij komt kijken als we een ontwerp operationaliseren. Het beschrijven van user stories is voor jou geen probleem en je vindt het leuk om deze te verfijnen samen met realisatieteams.Functie-eisen Je bent op de hoogte van de uitwisselprotocollen, zoals FTP, SMTP, http en de inzet in de diverse webservices zoals SOAP, EbXML (minimaal 3 jaar)Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met digitale handtekeningen (XADES), diverse vormen van versleutelen en een brede range aan technische formaten zoals XBRL, SDMX, XML, Edifact, JSON, CSV (minimaal 3 jaar)Ruime en aantoonbare ervaring in het modulariseren/verservicen van data aanlever- en uitleverstraten (minimaal 5 jaarJe hebt aantoonbare kennis van commerciele proporties die een rol kunnen spelen in de make or buy van de benodigde services (minimaal 3 jaar)De Belastingdienst is een van de grootste gegevensverwerkende organisaties van Nederland. De manier waarop we onze data administreren en organiseren, is essentieel voor burgers en bedrijven in Nederland. Binnen IV word je ingezet bij het onderdeel Generieke Basis Voorziening (GBS), Center of Excellence Setgebaseerde Dienst (SED). IV GBS COE SED is nog volop in ontwikkeling waar het gaat om realisatie van de visie op gegevens. We dragen er aan bij dat de Belastingdienst data-, model- en metadata gedreven systematisch gaan voortbrengen. De nieuwe werkwijze voor gegevens wordt centraal ontwikkeld, vanuit een multidisciplinair team. Het team bestaat uit interne en externe experts. De opdracht van het team is om een aantal specifieke capabilities te realiseren voor het Belastingdienst Data Platform en om de nieuwe werkwijze te borgen in de staande organisatie (bijvoorbeeld door het uitwerken MTHVs). Wij willen kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving, zoals de toenemende internationalisering, het steeds flexibeler worden van het ondernemerschap en de opkomst van de digitale economie. Waardecreatie en risicobeheersing gaan daarbij hand in hand.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Informatieadviseur Domein Ruimte Roosendaal
Voor Gemeente Roosendaal zijn wij op zoek naar een Informatieadviseur Domein Ruimte. Omschrijving opdracht: We zijn in razend tempo onze dienstverlening en bedrijfsvoering aan het digitaliseren want de maatschappij en wetgeving vragen steeds meer om een digitale benadering. Burgers verwachten dat we steeds meer 24/7 digitaal bereikbaar zijn en dat een statusupdate altijd opvraagbaar en inzichtelijk is. De maatschappelijke behoefte en ontwikkeling vraagt om een gedegen organisatie op het gebied van informatievoorziening. De verschillende software moet vlekkeloos op elkaar aansluiten en voorzien in de behoefte van de burger, het bestuur van de stad en onze collega’s. Deskundig advies op dit gebied is dus van elementair belang. We zijn dan ook op zoek naar een informatieadviseur. Als adviseur ben je in het betrokken bij projecten en taken waarbij informatievoorziening een belangrijke rol speelt. Meedenken aan de voorkant in mogelijke oplossingen tot aan de implementatie. Je bent de spil tussen de business en alles wat met informatievoorziening te maken heeft (techniek, security, privacy, etc.). Het is aan jou om waar nodig de juiste specialisten te betrekken. Gewenst profiel: We zijn op zoek naar iemand voor 24 uur per week, met goede advies- en communicatieve vaardigheden. Iemand die denkt in mogelijkheden, partijen bindt, soepel samenwerkt, resultaatgericht werkt en in staat is om anderen te overtuigen. Verder beschik je over een goede dosis organisatiesensitiviteit en ben je in staat om zaken effectief te organiseren en plannen. Specifiek ga je het ruimtelijk domein ondersteunen. Hierbij ondersteun je medewerkers en beleidsmakers bij het optimaal inzetten van ICT oplossingen in dit domein. Hierbij kun je denken aan de volgende specifieke onderwerpen: - Projectleiding implementatie Squit 20/20 en Rx.Base. - Ondersteunen bij de realisatie van de aansluiting op het DSO en andere koppelingen in het kader van de implementatie van software voor de omgevingswet. - Bijdragen aan de ontwikkelingen in onze Smart City waaronder het experimenteren met diverse sensoren. LET OP: Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je maakt gebruik van je eigen devices (telefoon/laptop). 2. Je hebt relevante recente werkervaring binnen een gemeente / overheid. 3. Je hebt minimaal 1 tot 3 jaar relevante werkervaring op het gevraagde werkterrein. 4. Je hebt relevante werkervaring op het gevraagde werkterrein. 5. Je hebt een afgeronde relevante HBO opleiding, richting Informatievoorziening. 6. Je hebt specifieke vakkennis van de Omgevingswet. 7. Je hebt specifieke vakkennis van de applicatie Squit / Rx Base. 8. Je hebt specifieke vakkennis van Smart City. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je kunt starten op 15-02-2021. Competenties: - Communicatief vaardig - Onderhandelen - Overtuigingskracht / Daadkrachtig - Resultaatgericht - Verbindend/bruggenbouwer Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Roosendaal Startdatum: 15-02-2021 Duur: 3 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 24 uur Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-01-2021 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: 3 februari (09.00-13.00) en/of 4 februari (14-17.00 uur) Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Contactcenter Projectleider Proeftuin Den Haag
Voor onze opdrachtgever in Den Haag zijn we op zoek naar een Projectleider proeftuin 24/7 contactcenter Startdatum: 15 februari 2021 Einddatum: 30 juni 2021 Inzet: 36 uur per week Richttarief: € 80,- Door de wijze van aansturing gezien de te verrichten werkzaamheden en aanverwante omstandigheden is het niet gewenst dat ZZP’ers worden voorgesteld. OPDRACHT Ons gewenste profiel Wij zoeken een klantcontact professional die graag met de "poten in de klei" staat, maar tegelijkertijd ook overzicht kan bewaren en het grotere geheel kan overzien. Geen woorden maar daden. Geen consultant met goedbedoelde adviezen, maar iemand die het team helpt de beste oplossingen te bedenken. Iemand die stuurt op het resultaat en actief samenwerkt met alle stakeholders binnen en buiten de 24/7 organisatie. Ook iemand die de dynamiek van de overheid kent en de praktijk van een contactcenter operatie. En daar minimaal 10 jaar in rondloopt. De opdracht: Het 24/7 contactcenter van Buitenlandse Zaken is in ontwikkeling. Als jonge organisatie van nog geen vijf jaar zetten we samen de schouders onder het verder professionaliseren van onze organisatie en dienstverleningsprocessen. Daarnaast zijn we bezig met de (politieke) opdracht om op onze dienstverlening en infrastructuur het "Loket buitenland" te bouwen. Met als einddoel dat Nederlanders die wonen in het buitenland straks bij ons terecht kunnen met alle vragen over Nederlandse overheidsproducten en –diensten. We zijn er 24 uur per dag, 365 dagen per jaar via web, telefoon, mail en WhatsApp. En dat in 4 verschillende talen. In 2020 hebben we ruim 940.000 klantcontacten verwerkt en is onze site bijna 40 miljoen keer bezocht. Een drukke winkel dus, zeker in deze corona tijd. Een winkel die ook nog wordt verbouwd. De uitbreiding van dienstverlening tbv "loket buitenland" vraagt veel vernieuwing in onze organisatie. Deze vernieuwing laten we plaatsvinden in een proeftuin. Niks is beter dan in de praktijk, samen met de mensen van de dagelijkse uitvoering, te bepalen hoe we onze klanten zo goed mogelijk kunnen helpen. Vanwege de aanhoudende coronadrukte zoeken we een projectleider die tijdelijk verantwoordelijk wordt voor deze proeftuin. Samen met een team voorlichters (contactcenter medewerkers), kennisredacteuren en stafmedewerkers ga je aan de slag om de nieuwe producten en diensten zo goed mogelijk geoperationaliseerd te krijgen. Hoe bieden we kennis aan en borgen we dat in een groep van 120 mensen, hoe leiden we op, hoe sturen we op inhoudelijke kwaliteit: het zijn zomaar drie willekeurige vragen die in jouw opdracht staan. Het wordt jouw verantwoordelijkheid om de vragen die er zijn samen met het team in de proeftuin op te lossen, binnen 12 maanden. Daarnaast vragen we jou aan het einde van de opdracht om advies hoe de tijdelijke proeftuin een plaats moet krijgen in de staande organisatie. Omgeving Het 24/7 contactcenter is georganiseerd in drie afdelingen: het contactcenter, de redactie (nederlandwereldwijd.nl en kennisbank) en ons support team waar bv procesmanagement, relatiebeheer, opleidingen, databeheer etc. is ondergebracht. In totaal bestaat de afdeling uit zo’n 140 mensen. Naast de afdeling is ook een programma actief dat de uitbreiding vanuit de opdracht Loket Buitenland faciliteert en verantwoordelijk is voor de implementatie van de nieuwe producten en diensten bij 24/7. De projectleider zal zitting hebben in het MT van 24/7 en zal nauw samenwerken met de collega’s van het programma en als operationele "linking pin" fungeren. EISEN: Iemand die de dynamiek van de praktijk van een contactcenter operatie kent en hier minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring mee heeft. WENSEN: Competenties: Resultaatgericht - met voorbeeld kunnen aangeven dat en hoe resultaten zijn behaald) Organisatiesensitiviteit - met voorbeeld kunnen aangeven hoe kandidaat succesvol in een complexe omgeving, met stakeholders waarbij de belangen uiteen liepen, heeft geopereerd. Klantgericht - met voorbeeld aangeven hoe in eerdere opdrachten de kandidaat processen, diensten of producten voor de klant merkbaar heeft verbeterd Samenwerken - Met voorbeeld kunnen vertellen hoe de kandidaat het maximale uit een team heeft gehaald en met die informatie samen met het team processen, diensten of producten heeft verbeterd. Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk maandag 25 januari 09.30uur in ons bezit te zijn.
Senior Agile Test Engineer Rotterdam
Voor Stedin Groep zijn wij op zoek naar een Senior Agile Test Engineer. Omschrijving organisatie: Werken bij Stedin betekent werken bij een duurzaam bedrijf. We werken volgens onze cultuurwaarden: Bevlogen, Verbinding & Vooruit. Dit vertaalt zich in een prettige, informele werkomgeving. In een snel veranderend energielandschap geef je samen met je team vorm aan de energietransitie. Een pittige klus, met uitdagende maar haalbare targets. Daarnaast geloven we in continue ontwikkeling van jezelf en van elkaar. Dit uit zich onder andere in de maandelijkse Learning Friday met workshops en trainingen. Omschrijving opdracht: Voor één van onze Scrum Teams zoeken we een Senior Agile Test Engineer die het team kan ondersteunen op het gebied van het waarborgen van de kwaliteit van de opgeleverde software. Gewenst profiel: - Je hebt een Agile Test mindset; - Je bent onderdeel van een multidisciplinair team; - Het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van testwerkzaamheden; - Verzamelen en analyseren van requirements; - Je bent het kloppend hart van het ontwikkelteam als het gaat om kwaliteit; - Je bent een Pietje precies en je zegt waar het op staat; - Je krijgt te maken met alle kanten van het testproces; - HBO of WO werk-en denkniveau; - Ervaring in het trainen / coachen van teamleden is een must; - Ervaring met werken in een Agile/SAFe/Scrum omgeving is een must; - Kennis en ervaring met het testen van SAP functionaliteit is een must; - Kennis en ervaring met het testen van API’s is een must; - Ervaring (minstens 5 jaar) met het testen van software applicaties; - Ervaring met business requirements; - Ervaring met teams die naast testers ook bestaan uit analisten en ontwikkelaars; - Ervaring met geautomatiseerd testen, ervaring met automatiseringstool als Tosca en Postman is een pré; - Kennis van of ervaring met Microsoft Azure DevOps is een pré. LET OP: Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je dient de Nederlandse taal machtig te zijn in woord en geschrift. 2. Je hebt minimaal een aantoonbare afgeronde HBO opleiding. 3. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare relevante werkervaring. 4. Je hebt aantoonbare ervaring systeemkennis van: SAP PS, PM, SD en CS, Agile werken. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met Scrum en SAFe. Competenties: - Goed kunnen plannen - Verantwoordelijkheidsgevoel - Flexibele instelling - Goede communicatieve vaardigheden - Resultaatgericht - Proactief - Luistervaardig Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Thuiswerkplek/Rotterdam Startdatum: 15-02-2021 Duur: 2 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-01-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 6 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Product Owner EAM Amsterdam/vanuit huis
BlueTrail is op zoek naar een Product Owner EAM voor 36 uur per week. Functie-omschrijving De organisatie digitaliseert haar bedrijfsprocessen. In dat kader zijn we voor domein Assets op zoek naar een Product Owner voor team EAM (Enterprise Asset Management). Het devopsteam EAM richt voor de primaire processen van de organisatie het Assetmanagementsysteem Maximo in en het zorgt daarnaast voor de verbindingen met andere toepassingen, waarmee Maximo samen het assetmanagementplatform vormt, te weten het GIS-, BIMen ERP-systeem. Als Product Owner kan jij vanuit je kennis van operationele assetmanagementprocessen de gebruikerswensen goed vertalen naar userstories en acceptatiecriteria voor het team. Je bent ook in staat om op basis van die kennis een goede prioritering aan te brengen in deze wensen in samenwerking met de gebruikers. Je wordt hierbij vanuit het team ondersteund door een business analist. Je doet dit binnen de richting, focus (prioriteit) en kaders die de Productmanager van het domein aangeeft. Je bent in staat om samen met de productmanager en andere product owners een program backlog op te stellen die bijdraagt aan deze richting, focus en kaders. Je hebt gevoel voor de balans in deze samenwerking tussen PO’s en PM en je bent in dat opzicht een echte teamspeler die van het domein Assets een succes wil maken. Je hebt uitmuntende kennis van het product Maximo. Je weet de wensen van gebruikers goed te inventariseren en te verwoorden. Je weet de wensen van gebruikers te beoordelen op waarde en weet gebruikers dat uit te leggen. Je begrijpt dat de behoefte aan nieuwe functionaliteit voortkomt uit nieuwe processen, dat het niet werkt zonder data en dat het niet wordt gebruikt zonder implementatie. Dat het op te leveren werk dus onderdeel is van een groter geheel, waarvoor afstemming vereist is met de gebruikersorganisatie. Je werkt volgens de methode van het Scaled Agile framework (SAFe) Je begrijpt dat voor digitalisering IT onontbeerlijk is en dat IT ook eisen stelt aan het product, waaraan moet worden voldaan. Je begrijpt ook dat het product moet passen binnen de kaders die door de IT-architect worden aangegeven. Functie-eisen KNOCK-OUT: Je bent in het bezit van tenminste een HBO opleiding, richting IT of vergelijkbaar. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring als Product Owner met diverse stakeholders met verschillende belangen. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met assetmanagement en de bijbehorende processen in de afgelopen 7,5 jaar. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met inrichting van Maximo voor complexe organisaties in de afgelopen 7,5 jaar. Je hebt ervaring met de SAFe methodiek, met name met de rolverdeling PM-PO. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 5 jaar (bij voorkeur meer dan 10 jaar) ervaring met inrichten van Maximo voor complexe organisaties. Je hebt kennis van IBM Maximo modules. Je hebt minimaal 5 jaar (bij voorkeur meer dan 10 jaar) ervaring met assetmanagement en de bijbehorende processen. Je hebt meer dan 1 jaar ervaring als Productowner in een complexe organisatie. Competenties: Analytisch: je bent absoluut in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden Leiderschap: jij weet krachtig focus te houden, stakeholders te managen en teamleden te motiveren. Verbinden: Je zoekt verbinding met de PO’s en de PM, je stimuleert samenwerking binnen het team en tussen de teams onderling. Duidelijk communiceren: Je weet je eigen mening goed te onderbouwen met heldere argumenten, zowel schriftelijk als mondeling. Innovatief: je werkt probleemoplossend.
Senior Werkplek Specialist Den Haag
We zijn op zoek naar een Werkplek specialist 3e lijn die breed ingezet kan worden binnen het Team RWO OPS/DEV team. De betreffende kandidaat moet minimaal voldoen aan de gestelde harde eisen zoals aangegeven om direct ingezet te kunnen worden op projecten en in de lijn. Daarbij dient de kandidaat onder zeer hoge druk kunnen presteren. De kandidaat moet in staat zijn parate kennis en ervaring direct toe te passen in de praktijk. Het wordt dan ook verwacht dat de kandidaat zelfstandig direct aan de slag kan gaan.De senior werkplek specialist wordt o.a. ingezet t.b.v.:Bouw & Beheer van de DWR werkplek Rijkswerkomgeving in een grote klantomgevingen ca. 50.000 werkplekken & devices met expertise van Ivanti Workspace manager en Automation Manager, Citrix, SCCM en Microsoft applicaties (on premise & Cloud). Waarbij het zwartpunt ligt bij het beheer.Mogelijke taken:- Live zetten Citrix images- Trouble shooten Citrix, Ivanti en SCCM issues- Maken, deployen en onderhoud (PowerShell) Scripts- Pro-actief beheer, doorvoeren changes, incident afhandeling op de werkgebieden Citrix, Ivanti en SCCMFunctie-eisenGecertificeerd op het gebied van Ivanti workspace manager & Automation Manager dan wel op het gebied van Microsoft SCCM / MECM (1 van de 2 is harde eis!)Minimaal 5 jaar ervaring in het beheren van grote vergelijkbare complexe werkplekomgevingenMinimaal 3 jaar Citrix CCP-V (Citrix XenApp/XenDesktop) is een préMinimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van Ivanti (WM & AM) dan wel op het gebied van SCCM / MECMWERKOMGEVINGDe drukke werkzaamheden van de huidige werkplek specialist 3e lijn voor zowel projecten als beheer maakt de inzet van een specialist noodzakelijk. In goed overleg tussen de Werkplek specialist 3e lijn en infrastructuur specialist worden afspraken gemaakt voor verdeling van taken en verantwoordelijkheden. DE AFDELING/ Team De Werkplek specialist 3e lijn wordt gepositioneerd binnen het RWO OPS/DEV team. Daarnaast wordt de Werkplek specialist 3e lijn ook gedetacheerd naar één of meer projecten onder leiding van een projectleider. Afhankelijk van de taken waarvoor de werkplek specialist wordt ingezet is hij verantwoording schuldig aan de Team Manager RWO OPS/DEV of projectleider.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Functioneel Beheerder Rotterdam
Voor onze eindklant Eneco in Rotterdam is Harvey Nash op zoek naar een Functioneel Beheerder. Startdatum: ZSM Duur: 4 maanden (deta vast mogelijk) Inzet: 40 uur per weekFunctieomschrijving AgroEnergy is 100% onderdeel van Eneco en als marktleider actief met het leveren van (duurzame) energieoplossingen voor glastuinders. We richten ons op het faciliteren van handelsmogelijkheden op de energiemarkt voor klanten via het online handelsplatform. We zijn de energiepartner van de tuinder en werken volgens de kernwaarden: betrouwbaar, transparant en innovatief. Om deze beloften waar te maken investeren we flink in onze ICT systemen en bijbehorende processen.Operations & ICT bij AgroEnergy Binnen Operations bestaat onze afdeling ICT uit een professioneel en hecht team van ontwerpers, beheerders, testers en architecten. De afdeling onderhoudt nauwe contacten met de afdeling productontwikkeling, de business, externe ontwikkelaars en IT leveranciers.Voor de komende jaren staan ons aantal grote uitdagingen te wachten. Het doel is om verdere flexibilisering en optimalisering van ons IT landschap en verkorting van de Time To Market te realiseren. Mede door de invoering van Scrum / Agile werken en de implementatie van nieuwe technologieën.De ICT afdeling heeft als doel op een gestructureerde wijze te werken aan beheer, veiligheid en doorontwikkeling, maar ook door flexibel in te kunnen springen op innovaties. De afgelopen jaren zijn hier grote slagen in gemaakt, maar het is een afdeling in opbouw die op zoek is naar inhoudelijke IT kennis.Je bent verantwoordelijk voor: de continuïteit van de IT dienstverlening voor en door AgroEnergy; een vlekkeloze operationele relatie met de hosting en technisch beheerpartij; de afweging van business benefits versus kosten en risico’s van verbeteringen.Wat ga je doen? Je coördineert en voert de beheertaken binnen het scrumteam uit, dit houdt in:Eerst verantwoordelijke voor het oppakken en oplossen van incidenten, functionele problemen en gebruikersvragen. Je verzamelt en analyseert de noodzakelijke informatie waarmee je tijdig de juiste oplossing biedt of waarmee het team verder onderzoek kan uitvoeren als dat nodig is. Je bewaakt de opvolging door het team en derde partijen. Je communiceert actief met eindgebruikers hierover. Het reguliere beheerswerk en monitoring op de applicaties en het landschap. Hiermee bewaak je de kwaliteit, beschikbaarheid en continuïteit van de applicaties en je rapporteert hierover Je detecteert vanuit je beheerswerk terugkerende problemen en werkzaamheden waarvoor je structurele oplossingen zoekt. Ook draag je vanuit oogpunt van beheer bij aan change activiteiten van het team. Je test van de functionele kant van nieuwe (onderdelen van) applicaties Plant releases in afstemming met de stakeholders en draagt zorg voor de implementatie van wijzigingen inclusief het aanpassen van functionele documentatie Zorgt voor operationele afspraken en afstemming met technologie partners; beheert de operationele relatie met de hosting en technisch beheerpartij Draagt bij aan onderhouden en verbeteren van informatie management van AgroEnergy. Draagt bij aan projecten binnen Digital AgroEnergyWat neem je mee? HBO/HBO+ werk- en denkniveau Je bent onderzoekend ingesteld, proactief, flexibel, analytisch, overtuigend, kwaliteitsgericht. Je hebt belangstelling en begrip voor anderen, je bent een teamspeler, raadpleegt anderen en communiceert proactief met gebruikers, leveranciers en opdrachtgevers Je hebt aantoonbare werkervaring in functioneel beheer, ondersteunen van gebruikers en coördinatie van incidentafhandeling. Basiskennis van ICT infrastructuur, beveiliging (firewalls, certificaten), FTP en API’s Aantoonbare ervaring met agile werken in een team dat werkt volgens scrum en/of DevOps principes; Je bent in staat om goed te verbinden met collega’s in businessfuncties
Consultant Testautomatisering Apeldoorn
Voor de Belastingdienst in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Consultant Testautomatisering Startdatum: z.s.m. Duur: 6 mnd+ Inzet: 36 uur per week Richttarief: 80 (bespreekbaar) OPDRACHT Het uitdragen van Quality mindset en Testautomatiseringskennis Informatievoorziening (IV) breed. Het presenteren/uitdragen van de GTO dienstverlening aan het IV management Facilitator / trekker van de Community of Practice Facilitator / trekker van de Community of Interest. De vertaling van architectuurproducten naar implementatieproducten, in de vorm van voorschriften, richtlijnen, tutorials en voorbeeld code/applicaties op testautomatiseringsgebied. Onderzoeken van testautomatiseringstechnieken, nieuwe practices en de toepasbaarheid daarvan binnen de Belastingdienst-IV. Inspelen op technologische, innovatieve IV-ontwikkelingen op testautomatiseringsgebied. Ontwikkelen van generieke componenten die IV breed in bestaande testautomatiseringsframeworks gebruikt kunnen worden. Kennis uitdragen in de vorm van documentatie, presentaties, workshops en coaching aan testers/testautomatiseerders. 1e-lijns ondersteuning voor de IV-keten via een online servicedesk Organiseren van draagvlak bij en samenwerking met stakeholders Ondersteuning bij migraties naar andere frameworks Behartigen van belangen van testautomatisering gerelateerde zaken bij ontwikkeling van nieuwe componenten. Behandelen van klantvragen in de vorm van hands-on of advies op testautomatiseringsgebied. Consultancy door advies, analyseren(vraagstukken/problemen) of mee ontwikkelen (ontwerpen, testen en programmeren) bij het inzetten van bestaande en nieuwe testautomatisering producten/componenten over klantdomeinen en/of IV-programma’s heen of over meerdere platformen. Bij het team geautomatiseerd testen ondersteuning (GTO) hebben wij ruimte voor een gedreven Testautomatiseringsconsultant. Je werkt mee aan het "volwassener" worden van Testautomatisering (TA) binnen de IV-keten. Tegelijk kun je ook prima de brug slaan naar concrete implementaties en praktische adviezen aan klanten. Je opereert in een complex speelveld met veel stakeholders en uiteenlopende belangen. Ook werk je nauw samen met andere teams binnen de afdeling. Als interne consultant moet je boven de materie staan en dit kunnen uitdragen aan teams. Daarnaast bied je teams en individuele medewerkers een menu aan diensten aan dat varieert van directe ondersteuning, ontwikkelen en onderhouden van generieke componenten, het delen van kennis tot het onderhouden van een ServiceDesk voor TA-gerelateerde vragen. Het doel is dat teams TA zelfstandig kunnen oppakken, ontwikkelen en onderhouden. EISEN Je hebt HBO denk- en werkniveau en minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met testautomatisering van applicaties op verschillende platformen Je hebt ervaring met het uitdragen van Visie en Strategie o.b.v. Test Automation Piramide naar team(s) en ervaring met het uitdragen van geautomatiseerd testen op UI laag, API laag en Code laag Je hebt 2 jaar ervaring met het uitdragen van Continuous Integration en Continuous Delivery Je hebt ervaring met het uitdragen van frameworks WENSEN Pro-actief, Flexibel, Nieuwsgierig, Analytisch, Zelfstandig, Resultaatgericht, Teamplayer, Communicatief vaardig, Ervaren en vaardig met werken in een scrumteam Je hebt affiniteit met infrastructuur op testautomatiseringsgebied. Je hebt affiniteit met innovatieve ontwikkelingen op testautomatiseringsgebied. Je bent gespecialiseerd en hebt diepgaande (technische)kennis van testautomatiseringtechnieken. Je hebt ruime ervaring in het geven van presentaties, workshops en andere vormen van kennisdeling. Aanbiedingen van CV, motivatie en onder vermelding van tarief dienen zo snel mogelijk en uiterlijk 12 februari om 12:00 uur in ons bezit te zijn.

IT specialists

Are you an IT contractor looking for a job in the Netherlands? IT-Contracts is the job board for you!

Register for free and apply to suitble jobs directly or upload your CV and let employers find you. Registrer for free now!

Employers

IT-Contracts helps you find the right candidate for your temp IT jobs. It's fast, cheap and easy.

Post your job or search through the CV-database with thousands of dutch IT contractors. Find suitable candidates now!
Strategisch Adviseur/Infrastructuur Architect Vwb Cloud Transitie Enschede
Voor Gemeente Enschede zijn wij op zoek naar een Strategisch Adviseur/Infrastructuur Architect Vwb Cloud Transitie. Omschrijving opdrachtgever: Het IT Bedrijf van de Gemeente Enschede wil een hoogwaardige, moderne en efficiënte dienstverlener zijn voor haar afnemers. Zij wil daarbij optimaal gebruik maken van nieuwe technologische ontwikkelingen. Op deze wijze wil het IT Bedrijf in staat zijn de tegenwoordige uitdagingen van haar klanten aan te gaan en gereed zijn voor toekomstige kansen zodra deze zich aandienen. De IT-infrastructuur is daarom continu aan verandering onderhevig. Uniformering, rationalisatie en optimalisatie van het landschap is continu aan de orde. Architectuur speelt bij alle nieuwe ontwikkelingen een sturende en richtinggevende rol. Omschrijving functie: Samen met je collega (informatie)architecten van het IT Bedrijf en van de klanten van het IT-bedrijf (o.a. CIO-office gemeente Enschede) neem je het voortouw bij de verbeteringen en vernieuwingen binnen het ICT-infrastructuur domein van de organisatie. Je ontwikkelt en onderhoudt een visie op de IT-infrastructuur architectuur en zorgt door afstemming met projecten en beheer voor een gestructureerde en gecontroleerde verandering. Je participeert in projecten en draagt bij aan de vertaling van architectuur naar praktisch uitvoerbare ontwerpen (Project Start Architectuur PSA) . De basis is gelegd voor de roadmap voor de komende jaren. De volgende stap is het realiseren van de verder verdieping van deze strategie en architectuur. Deze behelst de transitie naar de cloud, grote mate van verandermanagement en strategie opstellen en uitvoeren. Omschrijving taken: Het vertalen en (mede-) ontwerpen van strategisch IT beleid naar toekomstbestendige referentiearchitecturen (High Level Designs) en bewaakt de samenhang tussen de verschillende domein architecturen zoals: - Storage architecturen en oplossingen (file, block en object storage, FC, FCoE, replicatie technieken). - Backup, restore en recovery architecturen en oplossingen. - Uitwijk architecturen en oplossingen. - Disaster recovery en herstel van business diensten c.q. keten herstel (chain level recovery). - Cloudoplossingen (w.o. Azure). - Netwerkarchitecturen. - Virtualisatie en backend optimalisatie. - Software defined architecturen en oplossingen. - Voor alle aandachtgebieden geldt dat er sprake is van een hoog volume en een complex landschap waaraan hoge eisen worden gesteld w.o. security en privacy. - Het onderhouden van de bestaande architecturen op bovengenoemde terreinen. - Het beoordelen van Low Level Designs en Technische Ontwerpen in kader van wijzigingen en projecten. - Het opstellen of beoordelen van project start architecturen bij projecten. - Advisering van (project-) management bij het nemen van (investerings) beslissingen die impact hebben op de technische architectuur. - (mede-) Uitvoeren impact analyses en bijdragen aan Plannen van Eisen. - (mede-) Borgen en verbeteren van het werken onder architectuur. Gewenst profiel: - HBO+/academisch werk- en denkniveau. - Aantoonbaar beschikken (opleidingen en werkervaring) over kennis en ervaring met het opstellen en toepassen van architectuur. - Kennis ervaring in regie (organisatie). - Adviseren op strategisch niveau. - Ervaring / kennis verandermanagement. - Kennis van en ervaring met Cloudtechnologien (AWS, Azure). - Bekend met NIST definitie. - Kennis en ervaring van Office 365. - Aantoonbare kennis van en ervaring met een breed scala aan technische concepten en bijbehorende tooling (TOGAF, Archimate DYA framework). - Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen kennisgebied. - Kan goed samenwerken, werkt verbindend, heeft aantoonbare ervaring met binden van meerdere leveranciers en opdrachtgevers aan resultaten (organisatie sensitiviteit). - Heeft oog voor situaties die een risico of kans zijn en signaleert knelpunten en komt met voorstellen (inhoudelijk en/of procesmatig) en overziet daarbij de mogelijke consequenties van zijn/haar standpunt (voor-, nadelen, afbreukrisico, etc.). - Bekijkt situaties/vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en toetst haalbaarheid en uitvoerbaarheid van adviezen en ideeën bij experts. - Aantoonbare kennis / ervaring op het gebied van IT-security en kennis van de privacy regelgeving m.b.t. data. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent in de week van 18 januari beschikbaar. De gesprekken zullen niet op een ander moment plaatsvinden. 2. Je hebt minimaal een afgeronde HBO+/academische opleiding. 3. Je hebt aantoonbaar de beschikking (opleidingen en werkervaring) over kennis en ervaring met het opstellen en toepassen van architectuur. 4. Je hebt kennis van en ervaring met Cloudtechnologien (AWS, Azure). 5. Je hebt kennis en ervaring van Office 365. 6. De gesprekken vinden plaats op 4 februari in de ochtend. Zorg dat je beschikbaar bent. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met het adviseren op strategisch niveau. 2. Je hebt ervaring / kennis van verandermanagement. 3. Je bent bekend met NIST definitie. Dit dient duidelijk toegelicht te worden in het CV. 4. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met een breed scala aan technische concepten en bijbehorende tooling (TOGAF, Archimate DYA framework). 5. Je hebt aantoonbare kennis / ervaring op het gebied van IT-security en kennis van de privacy regelgeving m.b.t. data. Competenties: - Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen kennisgebied. - Kan goed samenwerken, werkt verbindend, heeft aantoonbare ervaring met binden van meerdere leveranciers en opdrachtgevers aan resultaten (organisatie sensitiviteit). - Heeft oog voor situaties die een risico of kans zijn en signaleert knelpunten en komt met voorstellen (inhoudelijk en/of procesmatig) en overziet daarbij de mogelijke consequenties van zijn/haar standpunt (voor-, nadelen, afbreukrisico, etc.). - Bekijkt situaties/vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en toetst haalbaarheid en uitvoerbaarheid van adviezen en ideeën bij experts. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Enschede Startdatum: 08-02-2021 Duur: 31-01-2022 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-01-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 4 februari in de ochtend. Zorg dat je beschikbaar bent. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel Applicatie Beheerder Arnhem
Voor TenneT / CertiQ is Harvey Nash op zoek naar een Functioneel ApplicatiebeheerStartdatum: 1 februari 2021 Einddatum: 31 december 2021 Inzet: 40 uur in de week Duur: 11 maanden In deze rol ben je verantwoordelijk voor een goede informatievoorziening en het optimaal laten functioneren van de informatiesystemen voor CertiQ.Kwaliteit, betrouwbaarheid en transparantie staat bij CertiQ hoog in het vaandel, dus ook voor onze informatievoorziening en applicaties. Monitoring van de systemen is hierbij dus van groot belang.Er zijn vaste taken die dagelijks tijd van ons vragen, maar wanneer er een incident optreedt, pak jij dit direct met beide handen aan en zorg je ervoor dat dit zo snel mogelijk wordt opgelost. Dit vraagt flexibiliteit, stressbestendigheid en accuratesse. Daarnaast mag verantwoordelijkheidsgevoel niet ontbreken en moet je kunnen prioriteren in de nogal complexe omgeving. Als verantwoordelijke voor het beheer van de applicaties is de functioneel applicatiebeheerder een allround specialist, die op verschillende terreinen kundig moet zijn. Zo ondersteun je gebruikers bij hun werkzaamheden, voer je overleggen met relaties (zowel nationaal als internationaal), heb je de lead in diverse projecten en houd je je ook bezig met datamutaties en wijzigingen op de database. Ook het opstellen van rapportages en statistieken horen bij je werkzaamheden.Je neemt deel aan diverse overleggen. Je staat er niet alleen voor, maar werkt samen met Product Owner, IT specialisten en natuurlijk je collega functioneel applicatiebeheerders.Een ieder staat open voor wederzijdse feedback en draagt z'n steentje bij aan het team resultaat, ook als dit niet direct in eigen belang is Belangrijkste werkzaamheden:• Uitvoeren van het functioneel applicatiebeheer op de jou toegewezen taakgebieden, binnen de overeengekomen afspraken (SLA), conform de wensen van gebruikers; • Monitoring van de systemen; • Beheren van diverse mailboxen en uitvoeren van dagelijkse vaste taken; • Incidenten aannemen, analyseren, (laten) oplossen, de voortgang bewaken en terugkoppelen; • Voorbereiden, testen en uitvoeren van datamutaties; • Verlenen van ondersteuning bij het gebruik van informatiesystemen; • Zorgen voor de implementatie van nieuwe software; • Beheren van masterdata; • Autoriseren van gebruikers; • Analyseren van problemen en vraagstukken; • Maken en beoordelen van impactanalyses; • Voorbereiden en uitvoeren van (keten)testen; • Beheren van functionele documentatie; • Zorgen voor adequaat kennisniveau van de gebruikers; • Samenwerken met andere ketenpartners, zoals AIB en RVO; • Verbeteringen aandragen en realiseren; • Deelnemen aan projecten waarin zowel kleine als omvangrijke, nieuwe processen/procedures geautomatiseerd en/of geïmplementeerd en/of getest moeten worden.
Recruiter Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Recruiter. Omschrijving opdrachtgever: Amsterdam groeit! Elk jaar komen er meer bezoekers, bewoners en bedrijven naar onze prachtige stad. Bij de gemeente Amsterdam werken we met 14.000 collega's dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Dit doen we voor de 2,3 miljoen bezoekers van Sail, maar ook voor de buurman die graag een bloemperkje voor de deur wil. Je kunt je voorstellen dat we hiervoor continu op zoek zijn naar de beste mensen. Dat werven gebeurt via het Vacatureloket. Het Vacatureloket is de ingang voor de vraag naar personele capaciteit. Onze recruiters en backoffice verlenen advies en service rondom het wervingsproces en vacatureteksten. Hierbij werken we nauw samen met alle onderdelen van de gemeente, waaronder het mobiliteitscentrum, arbeidscommunicatie en het stagebureau. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Als senior recruiter voor het I-domein (IT&Data domein) zoek je talent en expertise om uitdagende, maatschappelijk relevante digitaliseringsprojecten te bemensen en zo bij te dragen aan de diensten die de gemeente aan de stad en haar burgers biedt. Je verdiept je in de verwachtingen en wensen van potentiele kandidaten en matcht deze aan de behoeften van de vacaturehouders. Omschrijving werkzaamheden: - Je inventariseert de (toekomstige) vacatures bij interne klanten en adviseert over wervingsproces en -aanpak (interne doorstroom, externe werving, inhuur) voor de verschillende doelgroepen. - Je zet actief en bewust verschillende media in voor de doelgroep(en) en zorgt voor de continue zichtbaarheid van carrieremogelijkheden binnen het I -domein van Amsterdam. - Je promoot het werkenbij Amsterdam bij potentiele kandidaten en onderhoudt contacten met (potentiele) kandidaten t.b.v. toekomstige kansen en mogelijkheden. - Je gaat vacaturehouders en kandidaten begeleiden gedurende het gehele proces van werving en selectie voor een specifieke vacature. - Je vertaalt de wervingseisen in pakkende op doelgroep afgestemde wervingsteksten. - Je plaatst specifieke vacatures via de meest geschikte media en/of laat deze plaatsen na overleg met de Trekker en/of de collega's van het I-recruitment team. - Je regisseert en organiseert het selectieproces gericht op een optimale candidate experience. - Je doet de selectie en de beoordeling van cv's na de voorselectie door het I-recruitment team en adviseert de vacaturehouder over uit te nodigen kandidaten. - Je voert met de vacaturehouder de selectiegesprekken voor de specifieke vacature waarbij je oog houdt voor andere kansen in het I-domein. - Je onderhoudt het contact met kandidaten gedurende en na afronding van de selectie. - Je gaat actief samenwerken met de Trekker van het I-recruitment team, andere collega's van het I-recruitment team en met de Programmamanager(s) I-domein Digitale Transformatie van Spoor 5. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je bent in het bezit van minimaal een afgerond en erkend 4-jarig hbo diploma. 4. Je hebt kennis en ervaring in het uitvoeren van de integrale recruitfunctie voor IT/datafuncties, dat betekent zowel werving als selectievaardigheden. 5. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar Recruiter (W&S) werkervaring opgedaan aan de bureauzijde met IT en datafuncties. 6. Je hebt in de afgelopen 10 jaar, tenminste 5 jaar recruitment ervaring in IT en datafuncties. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent in het bezit van een hbo-diploma in de richting: Marketing, HR of Recruitment. 2. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met meervoudige aanbestedingen en/ of Europese aanbestedingen van inhuur personeel. 3. Je hebt ervaring met werving en selectie voor een grote overheidsinstantie. 4. Je hebt de laatste 2 jaar in de rol van recruiter ervaring opgedaan met automated recruitment/sourcing. Competenties: - Klant- en resultaatgericht - Samenwerkend - Analytisch - Initierend - Plannen Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm na sluiting en gunning Duur: 1 februari 2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 32-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-01-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na sluiting Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel Beheerder Squit 20/20 Roosendaal
Voor Gemeente Roosendaal zijn wij op zoek naar een Functioneel Beheerder Squit 20/20. Omschrijving opdracht: Je hebt aantoonbare ervaring met het beheer en inrichting van Squit 20/20. Het gaat hier met name om het leveren van een bijdrage aan de implementatie van de applicatie Squit 20/20. De belangrijkste taken zullen zijn: - Ondersteuning bieden aan de implementatieconsultant(s) van Squit 20/20 en het voorbereiden van de livegang van Squit 20/20. - Het ondersteunen van vaste functioneel beheerder bij de implementatie van Squit 20/20. - Het adviseren van de projectleider van de deelnemer over de aanpak van het beheer, de implementatie en het testen en accepteren van de applicatie. - Het oppakken en afhandelen van vragen, wijzigingen en incidenten. Locatie: Flexibele werktijden, verdeling over de werkdagen in overleg met team IF. De werkzaamheden zullen in een mix kunnen plaatsvinden tussen thuiswerken/online en op locatie, met inachtneming van de richtlijnen van de RIVM. Gesprekken: De gesprekken worden ingepland op 4 februari (09-12) en (13-15). Graag rekening houden met de beschikbaarheid op deze data. De gesprekken worden via Teams ingepland. LET OP: Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt aantoonbare ervaring met beheer en inrichting van Squit 20/20. Dit moet blijken uit de CV. 2. Je hebt minimaal een afgeronde relevante MBO-opleiding, richting Informatica of soortgelijke opleiding (blijkt uit CV). 3. Je hebt relevante werkervaring op het gevraagde werkterrein. 4. Je hebt minimaal 1 tot 3 jaar relevante werkervaring op het gevraagde werkterrein (blijkt uit CV). 5. Je hebt ruime vakkennis van Squit 20/20 (blijkt uit CV). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent in staat op de in de aanvraag genoemde startdatum te starten met de opdracht. 2. Je hebt een relevante recente werkervaring binnen een gemeente / overheid. Competenties: - Analytisch vermogen - Klantgericht - Resultaatgericht - Stressbestendig - Verbindend/bruggenbouwer Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Roosendaal Startdatum: 08-02-2021 Duur: 08-05-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-01-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zie gesprekken Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Data Exchange Ontwerper Apeldoorn
Voor onze directe eindklant in Apeldoorn is Harvey Nash op zoek naar een Data Exchange Ontwerper Startdatum: 1 februari 2021 Einddatum: 31 december 2021 Inzet: 36 uur per week Deadline voorstellen: uiterlijk woensdag 27 januari om 15:00 uurJij bent een expert in het ontwerpen van data aanlever- en uitleverstraten. Jij kunt deze standaardiseren en hebt hier ook aantoonbare ervaring in. Je houdt je in deze rol bezig met het opzetten van nieuwe gegevensservices. Daarbij komt jouw kennis en ervaring van het uitwisselen van gegevens met derden (zoals andere overheidsorganisaties, zelfstandige bestuursorganen of commerciële partijen) goed van pas. Je weet ook wat er komt kijken als ze een ontwerp operationaliseren. Het beschrijven van user stories is voor jou geen probleem en je vindt het leuk om deze te verfijnen samen met het realisatieteam.Vereist:Minimaal 3 jaar ervaring met uitwisselprotocollen zoals FTP, SMTP, http en de inzet van diverse webservices zoals SOAP, EbXML.Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met digitale handtekeningen (XADES), diverse vormen van versleutelen en een brede range aan technische formaten zoals XBRL, SDMX, XML, Edifact, JSON en CSV.5 Jaar ruime en aantoonbare ervaring in het modulariseren/versevicen van data aanlever- en uitleverstraten.3 Jaar aantoonbare kennis van commerciële proporties die een rol kunnen spelen in de make or buy van de benodigde services.Gewenst: Ervaring met het onwerpen en aanspreken van API’s.Ruime en aantoonbare ervaring met het valideren van gegevens.Ruime en aantoonbare ervaring met aspecten van data ontvangst en levering.Aantoonbare ervaring met BPM Software en RDBMS databases
IV-Expert Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een IV-Expert. Omschrijving opdracht: De Dienst Informatiemanagement (IM) is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en is de informatiemanagementorganisatie voor de politie. De dienst is verantwoordelijk voor de continuïteit van de informatievoorziening (IV)-dienstverlening aan de business en bereidt samen met de business de IV-portefeuille voor, onder meer door middel van de intake van nieuwe behoeften. Ook de vertaling van de informatiebehoefte naar requirements tot en met de implementatie van nieuwe of gewijzigde IV behoort tot het takenpakket van de dienst. De ruim 600 medewerkers van de Dienst IM werken zowel geconcentreerd als gedeconcentreerd. De Dienst IM voert haar taken uit via de sectoren Relatie & Service Level Management, Functioneel Beheer, Gegevensgebruik & Beheer en Advies. De sector Advies stemt de IV af op de strategische doelstellingen en de behoeften van de business. De sector adviseert bij vernieuwing van de IV over mogelijke proces- en organisatieveranderingen, levert IV input voor de planning & control cyclus en draagt zorg voor het onderhoud van de Enterprise Architectuur. De sector regisseert en bewaakt tevens de kwaliteit van de implementatie voor wat betreft de gekozen proces-, organisatie- en IV veranderingen. De sector Advies bestaat uit de teams Business Experts, Informatievoorziening Experts en Operationele Informatievoorziening experts. Het Team IVE verricht binnen de kaders van de Nationale Politie IV, beleidsontwikkelings- en uitvoeringstaken op het gebied van informatiemanagement en requirement analyse. De IV-experts zijn deskundig op één of meer aandachtsgebieden en zorgen voor een projectmatige doorontwikkeling van de IV op die gebieden. Je werkplek is bij de sector Advies, team IVE: daar word je ingezet binnen het Ondersteuningsteam dat zich onder andere richt op het programma Grenzen & Veiligheid. Op dit moment wordt er thuisgewerkt i.v.m. Covid-19. Normaliter werk je grotendeels vanuit Odijk en zit je ook regelmatig in Den Haag. Wanneer het weer is toegestaan om op locatie te werken dient hier rekening mee gehouden te worden. Doelstelling: Het team IVE houdt zich onder meer bezig met: - De advisering en uitvoering van vraagarticulatie op informatievoorziening verbetering- en vernieuwingsvraagstukken; - Het begeleiden en ontwikkelen van Project Start Architectuur; - Het definiëren en uitwerken van (non)functionele gebruikersspecificaties; - De borging van de inrichting van informatieprocessen, het analyseren van de organisatorische gevolgen en het inrichten van de niet geautomatiseerde informatievoorziening. - Specifiek voor deze opdracht is het je doelstelling om bij te dragen in de implementatie van de Europese verordeningen in het kader van Grenzen & Veiligheid. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Uitvoeren van requirementsanalyses; - Zelfstandig uitvoeren en vastleggen van (voor)onderzoeken naar IV-oplossingen; - Uitvoeren marktverkenningen; - Implementatiebegeleiding vanuit de IV-kant; - Kwaliteitsbewaking op IV-gebied, in het proces van realisatie. Gewenst profiel: - Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, bij voorkeur op het gebied van ICT, informatiemanagement of bedrijfskundige informatica. Losse certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. - Minimaal 3 jaar werkervaring als informatieanalist binnen een grote (1000+) organisatie waarin het schakelen met ketenpartners een essentieel onderdeel van de functie was; - Minimaal 3 jaar werkervaring met het maken van impactanalyses, modelleren van processen en informatiestromen; - Minimaal 3 jaar werkervaring met het verrichten van vooronderzoeken, (schriftelijk) adviseren en besluitvorming op verschillende niveaus; - Minimaal 3 jaar werkervaring met Agile/Scrum (of vergelijkbaar) werken; - Kennis van de recente ontwikkelingen in Europese verordeningen daar waar het gaat om vernieuwingen van bestaande verordeningen zoals SISII, VIS en Eurodac en de ontwikkeling van de nieuwe verordeningen zoals EES, ETIAS en Interoperabiliteit; - Aantoonbare werkervaring met de werkprocessen van de basis politie zorg en de vreemdelingenpolitie; - Aantoonbare werkervaring binnen de (Rijks)overheid; - Aantoonbare werkervaring in het werken onder architectuur. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 12-4-2021 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-03-2022 voor 36 uur per week. 2. Je hebt minimaal een afgeronde, erkende en volwaardige Bachelor opleiding (HBO). 3. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als informatieanalist binnen een grote (1000+) organisatie waarbij het schakelen met ketenpartners een essentieel onderdeel van de functie was. Dit dient duidelijk aangetoond te worden. Bij het niet duidelijk aantonen wordt de bieding terzijde gelegd. 4. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het maken van impactanalyses, modelleren van processen en informatiestromen. 5. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het verrichten van vooronderzoeken, (schriftelijk) adviseren en besluitvorming op verschillende niveaus. 6. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Agile/Scrum werken. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als informatieanalist binnen een grote (1000+) organisatie waarbij het schakelen met ketenpartners een essentieel onderdeel van de functie was. Geef hierbij duidelijk aan wat de exacte rol van de kandidaat was mbt het schakelen met ketenpartners en welke ketenpartners dit betrof. 2. Je hebt kennis van de recente ontwikkelingen in Europese verordeningen daar waar het gaat om vernieuwingen van bestaande verordeningen zoals SISII, VIS en Eurodac en de ontwikkeling van de nieuwe verordeningen zoals EES, ETIAS en Interoperabiliteit. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring met de werkprocessen van de basis politie zorg en de vreemdelingenpolitie. 4. Je hebt aantoonbare werkervaring binnen de (Rijks) overheid. 5. De gevraagde opleiding bij eis 2 (Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau), is bij voorkeur in de richting van ICT, Informatiemanagement of Bedrijfskundige informatica. 6. Je hebt aantoonbare werkervaring in het werken onder architectuur. Competenties: - Maatschappelijke oriëntatie; - Organisatiesensitiviteit; - Overtuigingskracht; - Coachen; - Organisatievermogen; - Probleemanalyse - Klantgerichtheid; - Netwerkvaardigheid; - Systeemdenken. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk/thuis Startdatum: 12-04-2021 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-01-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 5/6 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Informatie Adviseur Rotterdam
Voor Gemeente Rotterdam zijn wij op zoek naar een Senior Informatie Adviseur. Omschrijving opdrachtgever: Zorg jij dat het informatiemanagement van Rotterdam op topniveau is? Als Senior Informatie adviseur bij de afdeling Innovatie, Informatievoorziening, Facilitair en Onderzoek (IIFO) draag jij bij aan de benodigde ICT oplossingen. De gemeentelijke wereld is in beweging. De digitale transformatie, gecombineerd met de doorlopende ontwikkelingen in een stad als Rotterdam, leidt tot veranderingen in onze informatiebehoeften. Gemeente Rotterdam gaat de komende jaren aan de slag om te komen tot een nieuw toekomstbestendig en gebruiksvriendelijk standaardsysteem in de Cloud voor de concernadministratie en de ondersteunende Financiën en Inkoopprocessen. Ondertussen zijn er volop ontwikkelingen binnen de onderdelen Finance, Middelen & Control die niet kunnen wachten op het nieuwe systeem. In dit speelveld zoeken wij een klantgerichte en analytische Senior Informatie adviseur die een échte verbinder en bijdraagt aan de realisatie van ICT oplossingen. Omschrijving afdeling: De afdeling Informatiemanagement is onderdeel van directie Bestuurs- en concernondersteuning (BCO)/ Innovatie, Informatie, Facilitair en Onderzoek (IIFO). De afdeling bestaat uit drie dedicated cluster teams, ingedeeld naar de domeinen Fysiek, Sociaal en Dienstverlening/BCO. De drie dedicated clusterteams werken gedeconcentreerd op de locaties van de clusters en bestaan uit informatie-architecten, informatie-adviseurs en strategisch informatie adviseurs. Nauwe samenwerking is er met andere i-professionals voor o.a. informatiebeheer, informatiegestuurd werken en informatiebeveiliging. Het onderdeel Financiën en Inkoop (FINK) valt onder het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning en is verantwoordelijk voor het vastleggen van de financiële, inkoop-, project- en subsidieadministratie. FINK zorgt ervoor dat financiën, inkoop en administratie op orde zijn, zodat clusters, gebieden en bestuur hun werk voor Rotterdam optimaal kunnen doen. Het onderdeel Middelen en Control heeft tot taak vanuit een onafhankelijke positie het management te adviseren in het kader van beslissen, besturen, registreren en verantwoorden met het doel het management te faciliteren om tot afgewogen, consistente en integrale besluiten te komen. Het onderdeel Middelen en Control is in het kader daarvan verantwoordelijk voor de inrichting en strategie van het allocatieproces. Omschrijving functie: Jouw functie als Senior Informatie adviseur valt onder de sector Innovatie, Informatievoorziening, Facilitair en Onderzoek (IIFO). Jij bent verantwoordelijk voor de intake en analyse van de verandervragen in het domein van Financiën en Inkoop en Middelen en control. Je analyseert deze verandervragen met een multidisciplinair karakter, onderzoekt relevante gegevens, bent een kritische sparringpartner, verricht verkennende studies en werkt dit samen met de business uit in een plan, business case of programma van eisen. In je rol werk je samen met de clusterarchitect de relevante architectuur op basis van opgehaalde inzichten bij en ontwerp je nieuwe oplossingsrichtingen voor IT/financiën en control. Kortom, jij hebt het overzicht over de totale verandervraag. In samenspraak met de strategisch informatie adviseur (SIA) prioriteer je de verzameling behoeften en zorg je voor draagvlak en tijdige besluitvorming om voorzieningen te realiseren. Jij specificeert de voorzieningen binnen de kaders van het informatiebeleid en de architectuur. Jij bent goed op de hoogte van de business en ontwikkelingen op het gebied van financiën en control. Je bent in staat om proactief voorstellen uit te werken t.b.v. de realisatie van (toekomstige) voorzieningen en rapporteert over de voortgang van de realisatie aan de SIA. Een simpele rol? Zeker niet. Maar wel één met volop mogelijkheden, voor jou én voor Rotterdam. Gewenst profiel: Jij hebt altijd je ogen en oren open voor technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Je hebt een scherp oog voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van informatietechnologie én voor mensen. Je bent omgevingsbewust en bouwt graag mee aan een goede klantrelatie. Je kunt goed omgaan met de politieke context van een gemeente en je bent een verbinder tussen en een sparringpartner voor de diverse i-vakgebieden en de belanghebbende stakeholders. Ook ben je een goede communicator die in staat is om mondeling en schriftelijk in het nederlands te communiceren op verschillende niveaus. LET OP: Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding in de richting van Informatica of Business- en informatiemanagement of Bedrijfskunde. 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als informatieadviseur in een soortgelijke functie in de afgelopen 5 jaar. 3. Je hebt aantoonbare kennis op het gebied van informatievoorziening en ICT ontwikkelingen op het gebied van financiën, middelen en control. 4. Je hebt ervaring met BISL, IT-architectuur, Informatiebeveiliging, Agile werken en Prince2. 5. Je hebt aantoonbare werkervaring op het gebied van business analyses en het opstellen van business cases en/of programma van eisen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met het werken bij een gemeente met meer dan 300.000 inwoners. 2. Je hebt kennis en ervaring van procesinrichting en methodieken als Lean/Agile. 3. Je hebt kennis van Artificial Intelligence in combinatie met mogelijke toepassingen op het gebied van financiën. 4. Je hebt kennis van en affiniteit met bedrijfsvoering in combinatie met rapportages en koppelen van systemen aan elkaar in een ERP omgeving. Competenties: - Resultaatgericht - Integriteit - Klantgericht - Probleemanalyse - Omgevingsbewustzijn, bestuurlijk-politiek sensitief - Initiatiefrijk - Communicatief vaardig - Verbinden/netwerken - Samenwerken - Flexibel Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: zsm, medio februari 2021 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-01-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 6, gelieve hier rekening mee houden Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Product Owner EAM Hoofdkantoor Waternet en ivm corona zoveel als mog
Voor Stichting Waternet zijn wij op zoek naar een Product Owner EAM. Omschrijving opdrachtgever: Waternet digitaliseert haar bedrijfsprocessen. In dat kader zijn we voor domein Assets op zoek naar een Product Owner voor team EAM (Enterprise Asset Management). Omschrijving afdeling: Domein Assets is een flexibel gevormde groep mensen uit verschillende onderdelen van de organisatie, met als doel het digitaliseren van de assets-datastromen. Het domein bestaat momenteel uit drie GIS-teams, een BIM team, een datamanagement team en het EAM-team. Het EAM-team bestaat nu uit 7 personen. Omschrijving behoefte: Het devopsteam EAM richt voor de primaire processen van Waternet het Assetmanagementsysteem Maximo in en het zorgt daarnaast voor de verbindingen met andere toepassingen, waarmee Maximo samen het Waternet-assetmanagementplatform vormt, te weten het GIS-, BIMen ERP-systeem. Als Product Owner kan jij vanuit je kennis van operationele assetmanagementprocessen de gebruikerswensen goed vertalen naar userstories en acceptatiecriteria voor het team. Je bent ook in staat om op basis van die kennis een goede prioritering aan te brengen in deze wensen in samenwerking met de gebruikers. Je wordt hierbij vanuit het team ondersteund door een business analist. Je doet dit binnen de richting, focus (prioriteit) en kaders die de Productmanager van het domein aangeeft. Je bent in staat om samen met de productmanager en andere product owners een program backlog op te stellen die bijdraagt aan deze richting, focus en kaders. Je hebt gevoel voor de balans in deze samenwerking tussen PO’s en PM en je bent in dat opzicht een echte teamspeler die van het domein Assets een succes wil maken. - Je hebt uitmuntende kennis van het product Maximo. - Je weet de wensen van gebruikers goed te inventariseren en te verwoorden. - Je weet de wensen van gebruikers te beoordelen op waarde en weet gebruikers dat uit te leggen. - Je begrijpt dat de behoefte aan nieuwe functionaliteit voortkomt uit nieuwe processen, dat het niet werkt zonder data en dat het niet wordt gebruikt zonder implementatie. Dat het op te leveren werk dus onderdeel is van een groter geheel, waarvoor afstemming vereist is met de gebruikersorganisatie. - Je werkt volgens de methode van het Scaled Agile framework (SAFe). - Je begrijpt dat voor digitalisering IT onontbeerlijk is en dat IT ook eisen stelt aan het product, waaraan moet worden voldaan. - Je begrijpt ook dat het product moet passen binnen de kaders die door de IT-architect worden aangegeven. Locatie: Hoofdkantoor Waternet en ivm corona zoveel als mogelijk thuis. Gesprekken: Vrijdag 12 februari tussen 13:30 en 15:30 uur en maandag 15 februari tussen 10:30 en 12:00 uur via Teams (gelieve hier rekening mee te houden). Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent in het bezit van tenminste een HBO opleiding, richting IT of vergelijkbaar. 2. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring als Product Owner met diverse stakeholders met verschillende belangen. 3. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met assetmanagement en de bijbehorende processen in de afgelopen 7,5 jaar. 4. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met inrichting van Maximo voor complexe organisaties in de afgelopen 7,5 jaar. 5. Je hebt ervaring met de SAFe methodiek, met name met de rolverdeling PM-PO. 6. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met inrichten van Maximo voor complexe organisaties. 2. Je hebt aantoonbare kennis van IBM Maximo modules. 3. Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met assetmanagement en de bijbehorende processen. 4. Je hebt meer dan 1 jaar ervaring als Productowner in een complexe organisatie. Competenties: 1. Analytisch: je bent absoluut in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden. 2. Leiderschap: jij weet krachtig focus te houden, stakeholders te managen en teamleden te motiveren. 3. Verbinden: Je zoekt verbinding met de PO’s en de PM, je stimuleert samenwerking binnen het team en tussen de teams onderling. 4. Duidelijk communiceren: Je weet je eigen mening goed te onderbouwen met heldere argumenten, zowel schriftelijk als mondeling. 5. Innovatief: je werkt probleemoplossend. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: zie locatie Startdatum: per direct Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-02-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zie gesprekken Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider Uitrolstrategie Laadinfrastructuur Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Projectleider Uitrolstrategie Laadinfrastructuur. Omschrijving opdrachtgever: De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De eenheid Ruimte en Duurzaamheid (R&D) werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkeling en de uitvoering van de plannen. Enerzijds is zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waar zij kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot stedenbouw, openbare ruimte ontwerp, planologie en duurzaamheid. Programma Luchtkwaliteit maakt onderdeel uit van afdeling Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Het programma geeft vorm en uitvoering aan het Actieplan Schone Lucht. Daarin zijn de gemeentelijke ambities en maatregelen vastgelegd voor schone en gezonde lucht in Amsterdam. De maatregelen moeten er voor zorgen dat de luchtkwaliteit op korte termijn voldoet aan de Europese grensnorm. De ambitie is om in 2030 te voldoen aan de strengere advieswaarden van de WHO. Om deze doelstellingen te halen zet het programma stevig in op emissievrij vervoer 2030 in de hele stad. Het programma Luchtkwaliteit heeft een grote bestuurlijke gevoeligheid. Tevens wordt verbinding gezocht met de overige teams binnen de afdeling Duurzaamheid en het Cluster Ruimte en Economie die bijdragen aan de verduurzaming van de stad. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Schone lucht is belangrijk voor je gezondheid; dagelijks adem je 8.000 liter lucht in en uit. Je ziet het misschien niet, maar door verkeer en industrie adem je ook vervuilende en schadelijke stoffen in. Een Amsterdammer leeft ruim een jaar korter door te vieze lucht. De gemeente wil daarom schone en gezonde lucht voor bewoners en bezoekers van de stad. Stadsverkeer is een van de grootste vervuilers in Amsterdam. Het stoot vervuilende stoffen als stikstofdioxide en fijnstof uit, maar ook broeikasgassen zoals CO2. De gemeente voert daarom nieuwe milieuzones in, bevordert uitstootvrij rijden met aanschafsubsidies en legt een goed en snel oplaadnetwerk aan. Zo wordt de stad zoveel mogelijk uitstootvrij in 2025 en willen we overal voldoen aan de advieswaarden voor fijnstof van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) vanaf 2030. Het college heeft daarom het Actieplan Schone Lucht vastgesteld en het Programma Luchtkwaliteit geeft invulling aan de uitvoering van het Actieplan. Het programma bestaat uit vier teams: communicatie, milieuzones, laadinfra en uitstootvrije mobiliteit. Daarnaast zijn er nog een aantal programma brede rollen op gebied van o.a. beleidsadvisering; monitoring en lobby. Elk team wordt aangestuurd door een projectmanager in opdracht van de programmamanager. In november heeft het college de Amsterdamse laadvisie 'Laad me - Strategisch plan laadinfrastructuur 2020-2030) vastgesteld waarin meerdere strategische lijnen worden besproken. Wij zijn nu op zoek naar een projectleider die de coördinatie op zich neemt over de werkzaamheden die nodig zijn voor de uitrolstrategie laadinfrastructuur. De andere strategische lijnen worden aangestuurd door andere projectleiders en samen met de projectmanager vormt dit het projectteam laadinfra. De projectleider uitrolstrategie laadinfra (hierna de projectleider) coördineert de deelopgave waarin een aantal concrete resultaten geboekt moeten worden: twee aanbestedingen: een contract voor overbruggingsperiode van plaatsing van laadinfrastructuur tot medio 2022 en een meerjarig contract per 2022 waarbij een nieuwe werkwijze wordt ingevoerd; het realiseren van wijklocatieplannen en de daarbij behorende dataverzamelingen en de ontwikkeling van een dataportaal en dashboard om als gemeentelijke organisatie zelf de regie voor plaatsing laadinfra ter hand te nemen. Binnen het team uitrolstrategie bevinden zich een aantal medewerkers die concrete projecten uitvoeren zoals de aanbestedingen. Ook de coördinerend projectleider zal zelf een aantal concrete projecten ter hand nemen. Voor de uitvoering wordt de samenwerking met de interne gemeentelijke organisatie steeds belangrijker ivm de inbedding van deze werkzaamheden bij de staande organisatie (als de afdeling Parkeren: verantwoordelijk voor de uitvoering van de plaatsing van de laadinfra; afdeling Datapunt: verantwoordelijk voor beheer van de laaddata, en afdeling Innovatie: die betrokken is bij de innovaties tav data. Omdat Amsterdam als koploper een belangrijke schakel is voor Nederland is er veel contact en samenwerking met externe stakeholders (te denken aan de G4 en de partijen binnen de Nationale Agenda Laadinfra). Omschrijving werkzaamheden: - Coördineert de deelopgave gericht op de uitrolstrategie en is een klankbord voor de medewerkers die met concrete projecten binnen de uitrolstrategie bezig zijn. - Is het eerste aanspreekpunt voor de projectmanager laadinfra. - Draagt bij aan het op te stellen uitvoeringsprogramma laadinfra als uitwerking van de Laadvisie Laad me. - Voert zelf projecten uit en houdt vinger aan de pols over het verloop van het project (te denken aan planning en risicomanagement). - Draagt bij aan de inbedding van de uit te voeren gemeentelijke werkzaamheden in de gemeentelijke organisatie. - Managet de raakvlakken met andere projecten. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau. 4. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider (direct of indirect) bij minimaal een van G4 steden. 5. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in de aansturing van een team. 6. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en (werk)ervaring op het gebied van realisatie van laadinfrastructuur. 7. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met minimaal 1 aanbestedingsproject op het gebied van laadinfra voor de G4, provincie of regio om hierop een meedenkende rol te kunnen pakken. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare (werk)ervaring met strategische vraagstukken op het gebied van laadinfrastructuur. 2. Je bent een expert op het gebied van uitrol laadinfrastructuur en kan duiding geven aan de wijze hoe dat te implementeren in de verschillende organisaties die deze plaatsing vorm moeten geven (gemeente, CPO, netbeheerder). 3. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van dataverzameling en het realiseren van een dashboard en dataportaal om hiermee sturing te geven aan het proces van plaatsing. 4. Je hebt een reeds een netwerk op het gebied van elektrisch vervoer en laadinfrastructuur. Competenties: - Strategisch en analytisch werk en denkniveau - Samenwerken is voor de projectleider vanzelfsprekend - Communicatief vaardig en weet mensen te overtuigen vanuit een open en eerlijke houding - Netwerker en resultaatgericht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 15 februari 2021 Duur: 15 februari 2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-01-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na de sluiting Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Adviseur en Ontwerper API-standaarden Sr. Den Haag
BlueTrail is op zoek naar een Senior Adviseur en Ontwerper API-standaarden voor 40 uur per week. Functie-omschrijving: Het Basisteam Veiligheid, Architectuur en Standaarden helpt gemeenten bij het aanbrengen van samenhang in de basis van hun informatievoorziening. Het team telt twee onderdelen. Architectuur en Standaarden helpt gemeenten met het inrichten van hun informatievoorziening en gegevensuitwisseling. Met welke standaarden en modellen kunnen we deze vereenvoudigen, op orde brengen en op elkaar laten aansluiten? De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) zorgt voor beschikbaarheid van systemen en waakt over hun integriteit. We helpen gemeenten met het voorkomen en bestrijden van verschijnselen als hacking, DDoS-aanvallen en phishing. Daartoe zorgt de IBD 24x7 voor coördinatie, preventie en detectie van incidenten en crisissituaties. Vanuit deze expertise biedt de IBD ook antwoorden op vraagstukken op het gebied van privacy bij het omgaan met gegevens van burgers en ondernemers. Om adequaat in te spelen op maatschappelijke opgaven, bewegen gemeenten toe naar een vernieuwde informatievoorziening volgens de informatiekundige visie Common Ground. Dit heeft impact op de architectuurproducten en standaarden van de organisatie, maar ook breder op de manier waarop keten- en netwerkpartners binnen de overheid hun gegevens ontsluiten. Bijvoorbeeld de beweging van de bestaande StUF-standaarden naar API-standaarden en breder, de beweging naar een architectuur volgens het GEMMA Gegevenslandschap. Hiervoor wordt een kenniscentrum standaarden vormgegeven waarin enerzijds nieuwe API-standaarden (conform een op te stellen ontwikkelagenda API-standaarden) worden gerealiseerd en bijdragen worden geleverd aan standaardisatietrajecten bij ketenpartners. Anderzijds wordt het beheer uitgevoerd op huidige en toekomstige standaarden en meegewerkt aan het bevorderen van gebruik van de nieuwe standaarden. Wij zoeken een Senior Adviseur en Ontwerper API-standaarden die met het team werkt aan het projectmatig (al of niet agile) realiseren van API-specificaties daarin. Hij/zij creeërt informatiemodellen of past deze aan. Hij/zij begeleidt gemeenten in het adoptieproces van API tot API-standaard door opgeleverde producten te toetsen tegen kwaliteitscriteria. Met innovatieve uitwisselingstechnieken en werkwijzen in zijn/haar bagage helpt deze senior adviseur het kenniscentrum Standaarden verder te professionaliseren, zowel qua werkwijze als op individueel niveau. De senior adviseur coacht en begeleidt zijn teamgenoten op inhoud en adviseert de teamcoordinator. Hij /zij vertegenwoordigt de organisatie in strategische overleggen over randvoorwaarden, zoals de landelijke API-strategie, en geeft mede richting aan de API-ontwikkeling op binnengemeentelijk, landelijk en ketenniveau. Hij/zij draagt, vanuit een strategische benadering, bij aan het doorontwikkelen van de ontwikkelagenda API-standaarden. Werkzaamheden en verantwoordelijkheden: Stelt gedragen en kwalitatief goede proces- en ICT-uitwisselingsstandaarden op (in de rol van API-designer en informatiemodel-ontwerper) inclusief informatiemodellen. Indien nodig ook het beheer van de specificaties. Toetst elders gecreëerde API’s aan de geldende eisen voor een standaard en begeleidt het proces om deze elders gecreëerde API tot standaard API-specificatie te adopteren. Stelt strategische adviezen op voor de transitie van huidige op StUF gebaseerde standaarden naar API (OAS3) gerelateerde standaarden, inclusief transitiescenario’s. Evalueert en doet voorstellen voor het verbeteren en doorontwikkelen van het APItotstandkomingsproces binnen het kenniscentrum Standaarden. Helpt vervolgens deze verbeteringen te implementeren. Adviseert over en draagt bij aan het vormgeven van algemene kaders, ontwerpkeuzes, richtlijnen en werkwijzen voor het realiseren van uitwisselingsstandaarden. Adviseert en coacht teamgenoten én de team coordinator bij het doorontwikkelen van het kenniscentrum en de ontwikkeling van teamgenoten tot API-ontwerpers. Draagt zorg voor een open dialoog en goede samenwerking tussen interne en externe stakeholders (op strategisch en tactisch niveau) om tot een gedragen API-standaard en brede adoptie te komen. En enthousiasmeert de implementatie van API’s bij gemeenten en stakeholders. Vertegenwoordigt VNG-R in strategische discussies omtrent randvoorwaardelijke afspraken (zoals de landelijke API strategie) en het vertalen daarvan in gemeentelijke toepassingen. Geeft mede richting aan de API-ontwikkeling op binnengemeentelijk, landelijk en keten niveau. Adviseert over het vormgeven en uitwerken van de governance op de ontwikkelagenda API-standaarden en de aanpak voor transitie van de huidige StUFstandaarden naar API standaarden in de gemeentelijke informatievoorziening. Resultaat van de opdracht: API-specificaties, bijbehorend informatiemodel conform MIM, vastgelegde specificaties in daarvoor bestemde systemen met de daarvoor bestemde methodiek en publicatie. Gedragen API-ontwikkelproces en werkwijze in het kenniscentrum. Ontwikkelagenda API-standaarden inclusief governance. Transitiestrategie van StUF naar API gerelateerde standaarden. Meer gemeenten daadwerkelijk aan de slag met het implementeren van APIstandaarden. Functie-eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal afgeronde HBO opleiding in technische bedrijfskunde, informatiekunde, informatica of ICT. Je beschikt over een WO werk- en denkniveau, verkregen door minimaal 3 jaar werkervaring op WO-niveau. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring, in de afgelopen 10 jaar, met proces- en ICT-analyse, ontwerpmethoden en –technieken t.b.v. procesintegratie en applicatie-integratie in de rol van ontwerper en ontwikkelaar. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring, in de afgelopen 10 jaar, in het uitvoeren van informatie analyses, het vertalen van conceptuele informatiemodellen naar uitwisselingsmodellen en het bewaken van de samenhang tussen uit te wisselen informatieobjecten op basis van de daarvoor bestemde informatiemodellen. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring, in de afgelopen 5 jaar, in het opstellen van APIspecificaties (OAS3), het opstellen van JSON schema’s en en het gebruik van bijbehorende tooling. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis van met OAS, UML, MIM en REST/JSON. Je hebt kennis van Informatiekundige visie Common Ground. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) werkervaring met standaardisatietrajecten op het snijvlak van business en ICT binnen de overheid. Je hebt kennis van Git, Github en Gitflow. Je hebt kennis van Sparx Enterprise Architect en Imvertor. Je hebt kennis van het landschap van gemeentelijke ICTleveranciers en hun productportfolio’s, blijkend in een gesprek. Competenties: Samenwerkingsgericht Kwaliteitsgericht Resultaatgericht Klantgericht Zelfstandig Analytisch vermogen Omgevingsbewustzijn Communicatief vaardig (schriftelijk en mondeling)
Senior Adviseur Dataprojecten Den Haag
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Senior Adviseur Dataprojecten. Omschrijving opdrachtgever: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren. Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten: - Werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein. - Verbeteren van de dienstverlening. - Een efficiënte en wendbare organisatie - Anticiperen op de toekomst. Omschrijving afdeling: Het Basisteam Data & Monitoring helpt gemeenten met datagedreven werken en sturen: beter beleid, gebaseerd op gegevens en innovatieve toepassingen, gebaseerd op algoritmes. Daarvoor ontwikkelen we datatoepassingen en monitors, creëren we landelijke standaarden en ondersteunen we gemeenten bij het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals de Wet Open Overheid. Onderdelen van het basisteam zijn onder meer het gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente, de Data Science Hub, het team Open Data en Datagedreven Werken en het Kennisnetwerk Data en Smart Society. Omschrijving opdracht: Vanuit het basisteam Data en Monitoring worden datatoepassingen met en voor gemeenten ontwikkeld, landelijke afspraken gemaakt over datadelen en kennis over data science en datagedreven werken gedeeld. Wij zijn op zoek naar een senior adviseur die bij verschillende dataprojecten de ontwikkeling van de datavoorziening of de organisatie van een datadeal begeleidt zodat deze collectief bruikbaar worden voor alle gemeenten. Denk daarbij aan dataprojecten voor de WMO, Energietransitie of Ondermijning. Om deze rol te kunnen vervullen ben je goed in het begeleiden van groepen gemeenten waarbij je de leidende rol pakt in het proces zonder eenzijdig te bepalen wat de uiteindelijke oplossing moet zijn. Je hebt in deze rol bovendien bovenmatig veel kennis en ervaring van datagedreven werken in de gemeentewereld. Je weet hoofdzaken en bijzaken te onderscheiden en hebt een pragmatische instelling waarbij je wanneer nodig het dataproject praktisch ondersteunt. De opdracht waarmee gestart wordt betreft het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Dit is een beleidsprioriteit van veel gemeenten. Data kan helpen om de juiste inzichten in ondermijningsvraagstukken te krijgen. Bij veel gemeenten leeft dan ook de wens om met een datagedreven aanpak aan de slag te gaan. VNG werkt daarom aan een datavoorziening voor een effectieve aanpak van ondermijning door gemeenten. Er worden binnen de kaders van dit project twee instrumenten ontwikkeld die helpen bij het datagedreven aanpakken van ondermijning in de gemeente: Een geografische dataviewer en een datastore. Met de datavoorziening datagedreven aanpak ondermijning wordt het mogelijk om: 1. Lokale gemeentelijke data op een kaart te ontsluiten die binnen wettelijke kaders en relevant zijn voor aanpak van ondermijningsvraagstukken (geografische dataviewer). 2. Binnen de juridische kaders de achterliggende lokale gemeentelijke data voor directe data-analyse binnen een gemeente te ontsluiten. Er wordt dus aan de voorkant rekening gehouden met wettelijke taken (datastore). De ontwikkeling van alle componenten zal plaats vinden op basis van reeds bestaande common ground componenten. Het projectteam gaat volop aan de slag en in gesprek met stakeholders. Zo zullen er scopingsessies, designsessies en terugkoppelsessies. Daarnaast is een ontwikkelteam fulltime bezig om de datavoorziening technisch en visueel te ontwerpen en te bouwen. Het project werkt met een begeleidingscommissie bestaande uit diverse gemeenten, aangevuld met de projecten 1 Smart overheid, joint datalab (RIEC / LIEC) en Zicht op ondermijning. Resultaat van de opdracht De werkzaamheden moeten resulteren in een periodiek advies over de inhoudelijk en procesmatige ontwikkeling van het dataproject. Daarbij met name richtend op de wijze waarop de datavoorziening collectief toepasbaar is. En tevens een duidelijk overzicht van de gemeenten en de mate waarin zij betrokken zijn in het dataproject om zo de duurzaamheid van de oplossing en de collectieve bruikbaarheid te onderbouwen. Specifiek voor het eerste dataproject is het resultaat een geografische dataviewer en een datastore op ondermijnende criminaliteit. Omschrijving werkzaamheden: De Senior Adviseur Dataprojecten maakt onderdeel uit van het basisteam Data en Monitoring en heeft binnen zijn/haar functie de volgende hoofdtaken: 1. Adviseren over inhoud en proces rondom de ontwikkeling van de datavoorziening. 2. Borgen van een duidelijk afwegingskader om te bepalen of en op welke wijze gemeenten kunnen gaan meedoen en/of gebruik maken van de toepassing. 3. Verbinden van gemeenten en andere relevante (publieke en private) partijen om de datatoepassing collectief toepasbaar te maken. Werkt hierbij met deze partijen tevens aan een duurzame collectieve oplossing en bijbehorende implementatiestrategie. 4. Project- en procesmanagement: Het voorbereiden, organiseren en begeleiden van projectactiviteiten, zoals de genoemde sessies met gemeenten en andere stakeholders. Het zorgdragen voor tijdige communicatie met de projectleiding en andere betrokkenen over de oplevering van de projectproducten. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek. 2. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag. 3. Je hebt minimaal afgeronde WO opleiding in de richting van bedrijfskunde of bestuurskunde. 4. Je hebt mimimaal 10 jaar werkervaring als adviseur op het terrein van bestuurskunde/publieke sector of vergelijkbaar. 5. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als adviseur op gebied van informatievoorziening en datavoorzieningen voor gemeenten. 6. Je hebt minimaal 2 jaar, in afgelopen 5 jaar, ervaring met het gemeentelijk domein Openbare Orde en Veiligheid, in het bijzonder ondermijningsvraagstukken. 7. Je hebt minimaal 5 jaar, in afgelopen 10 jaar, ervaring met datagedreven werken bij gemeenten. 8. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als gesprekpartner op directieniveau adviseur aan de directie binnen gemeenten (benoem 3 voorbeelden in motivatiebrief). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis van het gemeentelijk domein Openbare Orde en Veiligheid, in het bijzonder ondermijningsvraagstukken. 2. Je hebt ervaring met sturingsvraagstukken op gemeentelijk directieniveau. 3. Je beschikt over en opereert binnen een netwerk (beleidsmedewerkers) van gemeenten op het thema data gedreven werken. Competenties: - Resultaatgerichtheid - Klantgerichtheid - Omgevingsbewustzijn - Samenwerken - Integriteit - Zelfontwikkeling Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: Zo spoedig mogelijk Duur: 31-03-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 28 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-02-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 11-02-2021 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
ICT expert applicatiebeheer B (schaal 12) Den Haag
Projectmanager (ERP/IT (met name SAP)) (QR8088) Apeldoorn
Functie: Projectmanager (ERP/IT (met name SAP)) (QR8088) Start: 10-2-2021, 36-40 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Apeldoorn Omschrijving: Voor onze klant in Apeldoorn zijn wij op zoek naar een Projectmanager (ERP/IT (met name SAP)). Opdrachtomschrijving: De primaire verantwoordelijkheid van de projectmanager is er voor te zorgen dat het project de vastgestelde resultaatdoelstellingen binnen de gespecificeerde toleranties (van tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s) realiseert die in het plan dan wel de business case zijn gedefinieerd. Dit doet de projectmanager door te structureren, actief invulling te geven aan het managen van de verwachtingen, sturing te geven aan de teams en het organiseren van de besluitvorming. De projectmanager is in staat (grote) projecten te organiseren, te managen en resultaten te leveren die de beoogde verandering moet realiseren. Hij/zij heeft de regie over alle activiteiten die nodig zijn om resultaten voor de geplande verandering te realiseren. Hij/zij maakt hierbij continu de afweging tussen tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s. De projectmanager legt verantwoording af aan de opdrachtgever/stuurgroep en heeft de dagelijkse leiding van het project, binnen de vastgelegde beperkingen. De projectmanager onderhoudt het contact met productowner(s)/productmanager/procesmanager, opdrachtgever en overige stakeholders om een vloeiend proces te waarborgen en beslissingen conform de projectgovernance voor te bereiden. Projecten zijn veelal (maar niet in alle gevallen) gericht op het behalen van resultaten voor doelstellingen zoals geformuleerd in een business case of op het voorbereiden dan wel doorvoeren van veranderingen in de lijnorganisatie en het uitvoerbaar maken van innovaties. Opdrachtomschrijving specifiek: Herinrichten van de bedrijfsvoeringssystemen (en aanpalende IT-systemen) conform de nieuwe organisatiestructuur die per 1 april 2021 van kracht wordt. Doorvoeren van gewijzigde top-structuur in systemen waarbij de keuze is gemaakt om naar een nieuwe kostenplaats en profit-center structuur te gaan. Zorgen dat het gebeurt. Tijdkritisch, gekoppeld aan kanteling Organisatie. Aansturing van het project, een eenmalige klus, van grote omvang en complexiteit welke directie-overstijgend is. Na inrichting van de projectorganisatie zijn op hoofdlijnen zijn de onderdelen: Impactanalyse, Planvorming, en Uitvoering. Belangrijkste accent ligt op de communicatie en afstemming met de directeuren/directies, en de aansturing van deelprojectmanagers, productowners, PPB’ers en coördinatoren e.d. Betrokken processen zijn In elk geval de HRM, Inkoop, Verkoop, Financiële administratie, en Management Informatie (BW). Ook LTB/IAM en alle Workflowprocessen (ook in productiesystemen) zijn onderdeel van de opdracht. We zijn op zoek naar een projectmanager die aantoonbare ervaring heeft met complexe informatievoorziening en IT-systemen in een grote dynamische organisatie. Kennis van ERP SAP is hierbij een pré. Er wordt gewerkt aan een nieuwe organisatie inrichting waarbij de huidige directiestructuur wordt aangepast aan de nieuwe data gedreven strategie. Deze organisatieveranderingen gaat ook veel betekenen voor de inrichting van de bedrijfsvoeringssystemen. We hebben een complex applicatielandschap waarbij het eigenaarschap verdeeld is over de huidige directies. Van de projectmanager wordt verwacht dat hij of zij naast PRINCE2, ervaring heeft met de Agile/Scrum werkwijze en zich aan deze werkwijze conformeert. Uitganspunt is zoveel mogelijk standaardiseren. Verantwoordelijkheden: - Definieert samen met de opdrachtgever de doelstelling(en), scope en deliverables van het project en legt deze vast. - Stelt in overleg met stakeholders vast wat de voor het betreffende project meest optimale projectaanpak is. - Richt de projectorganisatie in en maakt daarbij waar mogelijk gebruik van bestaande organisatiestructuren. - Inventariseert, analyseert en rapporteert over projectrisico’s en -issues richting opdrachtgever en/of stuurgroep, formuleert beheersmaatregelen en managet risico’s en issues. - Rapporteert over voortgang, bestedingen en afwijkingen ten opzichte van de kaders die zijn vastgesteld (in de business case of het projectplan). - Bewaakt de scope van het project (samen met productowner/productmanager/procesmanager en/of opdrachtgever) en rapporteert over afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde plan. - Initieert en onderhoudt proactief relaties met verschillende stakeholders. Kent en managet hun verwachtingen en informeert hen op de juiste momenten om zodoende de projectdoelstellingen te realis - Zorgt voor communicatie via de meest effectieve lijn(en) van en naar opdrachtgever en stakeholders. Stimuleert en adviseert over besluitvorming conform de projectgovernance. Specifieke taken voor deze opdracht: De taken betreffen voor het eerste deel van de opdracht onder meer: - Uitvoering geven aan een impactanalyse op het applicatielandschap; - Voorstel tot opdrachtformulering en plan van aanpak; - Opstellen begroting voor uitvoering project; - Het inhoudelijk adviseren over en bewaken van de voortgang van het project en bijbehorende governance in project en lijnorganisatie; - Het optimaal gebruik maken van de verschillende initiatieven en opbrengsten van (Scrum) teams; - Het zorgdragen voor integraal projectmanagement van diverse (deel-)projecten en klussen; - Het inhoudelijk bijdragen aan en coördineren van de totstandkoming van projectresultaten; De projectmanager is verantwoordelijk voor: - Leidinggeven aan het project herinrichting bedrijfsvoeringsystemen; - Verantwoordelijk voor het opleveren van de projectresultaten; - Borging van continuïteit in de bedrijfsvoering, tijdens de verbouwing blijft de winkel open; - De verbinding tussen de organisatie en IT-afdeling; - De afstemming tussen de verschillende lopende projecten die impact hebben op dit project. - De projectmanager heeft ervaring in het aansturen van middelzware tot zware projecten. Hij/zij overziet het totale speelveld van ICT en IV-ontwikkelingen en projecten en stemt het eigen project/programma af met de betrokken directies. - Hij/zij plant en coördineert deelprojecten naar het beoogde overall resultaat en draagt actief bij aan acceptatie van dit resultaat binnen de organisatie. Hij/zij heeft aantoonbaar ervaring met soortgelijke projecten. Eisen: • Minimaal WO werk- en denkniveau; • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Projectmanager; • Kennis van- en minimaal 3 jaar ervaring met PRINCE2 en Agile. • Minimaal 5 jaar ervaring met risicomanagement; • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter; • Aantoonbare ervaring met een organisatie die, als ZBO, wettelijke taken uitvoert en werkt in een breed stakeholderveld; • Aantoonbare ervaring met stakeholdermanagement; • De kandidaat heeft aantoonbaar succesvol complexe opdrachten afgerond. Dit zowel op het vlak van Business, IT en de combinatie hiervan; • Aantoonbare kennis van verandermanagement; Specifieke eisen voor deze opdracht: • Kennis en ervaring met betrekking tot complexe ERP/IT (met name SAP) systemen. Competenties: • Plannen en organiseren • Communicatief vaardig • Zorgvuldig en degelijk • Initiatief nemen (‘aanjager’) • Doener (get-things-done) • Omgevingssensitiviteit • Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen • Samenwerker en teamplayer Motivaties: • Je toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door je geleverde expertise en competenties (soft en hard skills) binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook Opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden). • Je beschrijft (max. 300 woorden) een aantoonbare recente succesvolle ervaring met het aanpassen van complexe ERP/IT (met name SAP) systemen, waarbij je in de uitvoering de verbindende schakel was tussen verschillende projectteams in een organisatie waarin zowel Agile als traditioneel gewerkt wordt. • Je beschrijft (max. 300 woorden) hoe je in projecten op het vlak van scope-bewaking en stakeholdermanagement succesvol bent geweest. • Je beschrijft (max. 300 woorden) hoe je op directieniveau gerapporteerd, gecommuniceerd en geëscaleerd hebt. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Development Engineer Almelo
Functieomschrijving: De Development Engineer NodeJS gaat aan de slag in een team dat op dit moment werkt aan het programma Vernieuwen JDS (VJDS). Dit programma is gericht op de vernieuwing van het Justitiële Documentatie Systeem (JDS) dat bij Justid de invulling faciliteert van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg). Het vernieuwen van het systeem wordt componentsgewijs aangepakt conform de Justid Technische Realisatie Architectuur (TRA). De ontwikkeling vindt plaats in een micro services architectuur met Node.js en cloud technologieën Kafka, Docker, Kubernetes en Rancher. Er is aanvulling van het team nodig met een Development-engineers. Een Development-engineer die het naast development - ook ops en test werkzaamheden op wil oppakken. Een Development-engineer die van nature zijn kennis deelt met de overige teamleden en een echte teamplayer is. Er is plek voor een Development Engineers die in het project Vernieuwen JDS worden ingezet.Je draagt bij aan het vernieuwen van het JDS-systeem vanuit het programma Vernieuwen JDS. Er wordt scrummatig vanuit de backlog gewerkt met een vernieuwingsteam (ong. 8 FTE), die daarnaast beheersmatig werk uitvoert voor enkele onder handen zijnde applicaties. Je bijdrage dient zich te conformeren aan de huidige werkwijze van het team. Je draagt primair bij aan Development-taken , maar je bent evengoed bereid jouw steentje bij te dragen aan andere taken zoals test en ops taken. Wij verwachten dat je proactief kennis deelt met overige teamleden, wat ook omgekeerd gebeurt. Stream processing met Kafka, deployment standaardisatie met Docker, gedistribueerde applicaties op een Kubernetes plaform, software engineering met Node.js framework en typescript, cloud-native applicaties op basis van microservices hebben voor jou geen geheimen. Je draagt actief bij aan het continue verbeterproces van het team.Functie-eisen: HBO diploma of WO opleidingSenior kennisniveau "Ontwikkeling met NodeJS framework i.c.m. typescriptJe beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het werken in Agile-teams, waarbij scrummatig en multidisciplinair software wordt voortgebracht. Deze ervaring is opgedaan in de periode 2016 tot nu.Je beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op zijn/haar CV met het ontwikkelen van NodeJS backend-applicatie i.cm. typescript. Deze ervaring is opgedaan in de periode 2016 tot nu.Bedrijfsinformatie: De Justitiële Informatiedienst zorgt dat cruciale informatie beschikbaar is op het juiste moment voor de juiste persoon. In de strijd voor een rechtvaardige en veilige samenleving helpt de Justitiële Informatiedienst met betrouwbare informatie en slimme oplossingen. Wij bouwen aan een krachtige verbinding tussen mens, informatie en technologie.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Medior Adviseur Informatiebeveiliging Den Haag
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Medior Adviseur Informatiebeveiliging. Omschrijving opdrachtgever: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren. Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten: - Werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein. - Verbeteren van de dienstverlening. - Een efficiënte en wendbare organisatie. - Anticiperen op de toekomst. Omschrijving afdeling: De IBD ondersteunt de Nederlandse gemeenten op de terreinen informatiebeveiliging en privacy. De IBD ondersteunt hen bij preventie, detectie en coördinatie en fungeert als Computer Emergency Response Team. Daarnaast adviseert de IBD over de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Op het gebied van privacy richt de IBD zich onder meer op het ondersteunen van gemeenten bij de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tot slot zorgt de dienst voor kennisdeling: tussen gemeenten, met andere overheden, met vitale sectoren en met leveranciers. Omschrijving opdracht: De medior adviseur is verantwoordelijk voor de meer tactisch/operationele werkzaamheden binnen de IBD. De adviseur adviseert gemeenten, maar ook VNG Realisatie /IBD intern bij vraagstukken op het gebied van informatiebeveiliging. De nadruk ligt op het ophalen van de behoefte bij gemeenten en het realiseren van producten om de digitale weerbaarheid te vergroten. Een belangrijke bron bij het adviseren van gemeenten bestaat uit collega’s binnen de IBD die regelmatig contact hebben met de gemeenten en behoeften signaleren op informatiebeveiligingsonderwerpen. Daarnaast het uitvoeren van risicoanalyses, privacyimpact assessments en/of inhoudelijk informatiebeveiligingsadvies bij collectieve projecten voor gemeenten vanuit VNG(Realisatie). De adviseur zal waar nodig en waar mogelijk, op verzoek zijn kennis van de inhoudelijke producten van de IBD overdragen aan de doelgroep bij collectieven en door individuele gesprekken met gemeenten. Tot slot zal de adviseur bijdragen aan het uitvoeren van de sporen in de Agenda Digitale Veiligheid van VNG. Resultaat van de opdracht: De adviseur stelt adviezen op voor gemeenten, maar ook VNG Realisatie /IBD intern bij vraagstukken op het gebied van informatiebeveiliging. De nadruk ligt op de behoeftebepaling bij gemeenten en het realiseren van producten om de digitale weerbaarheid te vergroten. Daarnaast het uitvoeren en opleveren van risicoanalyses, privacy-impact assessments en/of inhoudelijk informatiebeveiligingsadvies bij collectieve projecten voor gemeenten vanuit VNG(Realisatie). De adviseur zal waar nodig en waar mogelijk, op verzoek zijn kennis van de inhoudelijke producten van de IBD overdragen aan de doelgroep bij collectieven en door individuele gesprekken met gemeenten. Tot slot zal de adviseur bijdragen aan de doelstellingen van de Agenda Digitale Veiligheid (ADV) van VNG door het uitvoeren van werkzaamheden in de sporen van deze ADV. Omschrijving taken: - Draagt bij aan de ontwikkeling en realisatie van integrale strategische, tactische en operationele advies- en kennisproducten ter ondersteuning van het implementeren van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). - Draagt bij aan de ontwikkeling en realisatie van integrale strategische advies- en kennisproducten die bijdragen aan het verhogen van de digitale weerbaarheid van gemeenten (programma IBD). - Voert (zelfstandig) informatiebeveiliging gerelateerde advieswerkzaamheden uit bij interne VNG Realisatie- of externe projecten, zoals het uitvoeren van een risicoanalyse of een Privacy Impact Assessment, het reviewen van bestekteksten, het opstellen van PvE, het toetsen van beveiligingsmaatregelen. - De adviseur zal bijdragen aan het uitvoeren van de sporen in de Agenda Digitale Veiligheid (bestuurlijke VNG agenda). - Volgt relevante trends en ontwikkelingen in het vakgebied en vertaalt deze naar relevante producten en dienstverlening voor gemeenten. Zoals bijvoorbeeld het opstellen van generieke advies- en kennisproducten conform BIO. - Is in voorkomende gevallen verantwoordelijk voor deelprojecten voor nieuwe dienstverlening(bijvoorbeeld een module voor Verhogen Digitale Weerbaarheid). - Draagt bij aan het verhogen van kennis bij gemeenten middels het geven van workshops/webinars op het gebied van het implementeren van beveiligingsprocessen en –procedures conform de BIO of gerelateerd aan het IBD programma Verhogen Digitale Weerbaarheid. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek. 2. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag. 3. Je hebt een afgeronde WO opleiding ICT/Security opleiding bijvoorbeeld security management. 4. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van IB/Security adviseur/consultant op het gebied van informatiebeveiliging. 5. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring binnen of voor de gemeentelijke overheid. 6. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het uitvoeren van risico-analyses en DPIAS (Data Protection Impact Assessment). 7. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het adviseren van gemeenten bij het implementeren van baselines en standaarden (bijv. BIR, BIG, BIO, ISO27001/2) en het ondersteunen van de implementatie door het beschrijven van beleid, processen en procedures (binnen deze standaarden en baselines). 8. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met het ontwikkelen en leiden van workshops/webinars en het verzorgen van presentaties. 9. Je hebt een CISM en CISSP certificering. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis van de laatste trends en wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging. 2. Je hebt kennis van de gemeentelijke markt van ICT-leveranciers, de gemeentelijke modelarchitectuur (GEMMA) en de gemeentelijke applicaties en diensten. ( Hierbij is het vooral van belang dat je een beeld hebt bij de rol/belangen van de grote aanbieders en dat je enige kennis hebt van de vervlechting in applicaties + benoem 3 voorbeelden). Competenties: - Resultaatgerichtheid - Klantgerichtheid - Omgevingsbewustzijn - Samenwerken - Integriteit - Zelfontwikkeling - Dienstverlenend - Integer en loyaal - Analytisch sterk (probleemanalyse) - Pro-actief Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: z.s.m. Duur: 31-03-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-02-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 09-02-2021 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior SDX/VPX specialist Bilthoven
Met deze offerteaanvraag beoogt de RIVM/IV-oranisatie, verder aangeduid als Aanbesteder, specialistische kennis en arbeidscapaciteit te verwerven voor het scripten van applicaties voor de digitale werkomgeving.Aanbesteder zoekt een: Senior SDX/VPX specialistTaken:  Adviseren, inrichten en oplossen van (netwerk)problemen van meerdere Citrix Netscaler (SDX en VPX) platformen; Technische realisatie van hoog beschikbare Netscaler platformen; Implementatie van Netscaler (Universal) Gateways voor het publiceren van de Citrix XenApp en XenDesktop-omgevingen; Configureren van 2-factor authenticatie voor remote toegang i.c.m. Netscaler; Aanmaken en configureren van loadbalancing, reverse proxy, content switching en SSL Offloading functionaliteiten; Inrichten back-up, monitoring en logging van de Netscaler; Optimalisatie van Citrix omgevingen; Documentatie bijwerken en opleverenFunctie-eisenAlgemeen:1. IT-relevante HBO/WO werk- en denkniveau;2. Kennis van en ervaring met ITIL-processen en werkwijzen;3. Teamspeler met goede communicatieve vaardigheden;4. Goede advies- en communicatie vaardigheden;5. Algemene kennis van complexe technische infrastructuren;6. Ruime ervaring binnen Enterprise IT infrastructuren;Specifiek: Kunnen uitvoeren van (taken)1. Adviseren, inrichten en oplossen van (netwerk)problemen van meerdere Citrix Netscaler (SDX en VPX) platformen;2. Technische realisatie van hoog beschikbare Netscaler platformen;3. Implementatie van Netscaler (Universal) Gateways voor het publiceren van de Citrix XenApp en XenDesktop omgevingen;4. Configureren van 2-factor authenticatie voor remote toegang i.c.m. Netscaler;5. Aanmaken en configureren van loadbalancing, reverse proxy, content switching en SSL Offloading functionaliteiten;6. Inrichten back-up, monitoring en logging van de Netscaler;7. Optimalisatie van Citrix omgevingen;8. Documentatie bijwerken en opleveren.Vereisten Profiel:Bewezen kennis van en minimaal 2 jaar ervaring met het ontwerpen van, de implementatie van en het beheer van Citrix Netscaler producten (SDX/VPX) in multiple deployment oplossingen; Zowel inrichten van als migreren naar NetScaler!Overige kennisvereisten:1. Ruime kennis van en ervaring met Citrix Netscaler (op CCP-N niveau);2. Ruime kennis van en ervaring met Citrix Virtual Desktops en Apps (op CCP-V niveau);3. Goed algemene Microsoft infrastructuur kennis;4. Ruime kennis van en ervaring met netwerken;5. Kennis van scripttalen, bij voorkeur PowerShell;6. Kennis van en ervaring met RSA Authentication Manager Platform is een pré.Het RIVM verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de volksgezondheid en het mileu/ leefomgeving. Rijksvaccinatieprogramma, modelleren van het onstaan en de verspreiding van ziekten en monotoring van lunchtkwaliteit zijn enkele voorbeelden van haar activiteiten. Het RIVM heeft in partnership met het KNMI haar ICT ondergebracht bij het Shared Service Centre (SSC-) Campus. SSC-Campus levert ICT-diensten aan het founding partners RIVM en KNMI en interdepartementaal aan andere rijksdiensten die ICT-ondersteuning wensen voor kun kennisintensieve en wetenschappelijke activiteiten. Deelnemers in SSC-Campus op dit moment (juni2017) zijn: RIVM, KNMI, CBG, CPB, PBL, RLI, SCP en RWS.
IPM Contractmanager/Senior Contractadviseur Ridderkerk
Voor Waterschap Hollandse Delta zijn wij op zoek naar een IPM Contractmanager/Senior Contractadviseur. Omschrijving opdrachtgever: In Zuid-Holland-Zuid zorgt waterschap Hollandse Delta voor stevige dijken en duinen, voor het zuiveren van afvalwater en voor schoon water in de watergangen, zoals sloten en plassen. In natte tijden gaat het waterschap overstromingen tegen. In droge perioden zorgt Hollandse Delta voor voldoende water in singels, sloten en plassen. Ook onderhoudt het waterschap vrijwel alle wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom. Omschrijving afdeling Projecten & Uitvoering: De afdeling Projecten & Uitvoering is binnen het waterschap Hollandse Delta verantwoordelijk voor de uitvoering van complexe projecten. Gewerkt wordt vanuit de projectmanagement-methodiek PRINCE2 en conform het IPM-model. Omschrijving taken: - Voor de helft van de tijd in de rol van contractmanager voor project Fysieke Toegang en voor de andere helft senior contractadviseur voor cluster waterveiligheid & infra. - Je bent verantwoordelijk voor het afsluiten en begeleiden van diverse mantel- en projectovereenkomsten en het, in samenspraak met het IPM-team, uitvoering daaraan geven. - Je bent verantwoordelijk voor de aanbesteding voor de implementatie van een nieuw Fysiek Toegangsbeveiliging (FTGB)-systeem alsmede voor de aanbesteding voor het meerjarig onderhoud van dit systeem. - Je bent verantwoordelijk voor de overdracht naar de beheerorganisatie(s) van de contractuele afspraken met de leverancier(s). - Je adviseert (al dan niet in samenspraak met de IPM Technisch Manager en IPM Omgevingsmanager en het IPM-team) over de acceptatie van documenten en verzoeken tot wijziging van deze opdrachtnemer(s) en het opleggen van boetepunten en/of inhoudingen en/of beloningen. - Je bent verantwoordelijk voor het contractbudget van bij jouw ondergebrachte contracten. - Je zorgt voor een efficiënte samenwerking met de opdrachtgever, de uitvoerende afdelingen/collega’s, onderaannemers en toeleverancier. Je bent eerste aanspreekpunt voor deze contacten. - Je rapporteert aan de projectmanager van het IPM-team Fysieke Toegangsbeveiliging. - Je bent contract adviseur voor cluster Waterveiligheid & Infra. Taken daarin zijn. x Contractbeheersing, inkoop & aanbesteden, samenwerking met/advisering aan CM. x werken in VISI en SharePoint. x opstellen contractbeheers- en toetsplannen. x toets coördinatie bij UAV-GC en bewaken van de financiën, planning en opstellen prestatie verklaringen. Gewenst profiel: - Je hebt een HBO-opleiding in een technische of juridische richting. - Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare relevante werkervaring. - Je hebt kennis en ruime (recente) ervaring met (Europese) aanbestedingen en het invullen van de rol van contractmanager in een IPM-structuur. - Je hebt bij voorkeur ervaring met contracten voor onderhoudsprojecten, waaronder termijn-, afroep- en mantelovereenkomsten. - Je hebt aantoonbare affiniteit met het fysiek beveiligen van objecten. - Je hebt ervaring met infrastructurele bouwprojecten. - Je bent van het aanpakken in plaats van het afwachten en kunt goed plannen en organiseren. Het overzicht houden over het proces kost jou geen moeite en je bent hierbij in staat om risico’s te signaleren. - Je doorbreekt zo nodig vaste gewoontes of procedures om een bepaald resultaat te behalen. Je toont je zelfbewust en zelfverzekerd en handelt met daadkracht in onzekere en risicovolle situaties. Je bent IPM rolvast in je optreden naar buiten en laat je integriteit zien. - Je weet zowel de formele als informele wegen te bewandelen in de organisatie en onderhoudt een eigen netwerk in de organisatie met sleutelfiguren. Je toetst draagvlak voor ideeën bij andere organisatieonderdelen en toont je bewust van dynamiek, processen en verschillende belangen binnen de organisatie en stemt je aanpak hierop af. - Je bent een teamspeler en weet ook goed zelfstandig te werken. - Je hebt inzicht in belangenstrijd en politiek bij externe betrokken partijen zoals toeleveranciers en aannemers. Je weet de betrokken partijen goed in te schatten en weet hen vanuit zijn/haar rol te beïnvloeden. Daarnaast stem je continu af met de interne projectomgeving en zorg je voor een continue informatiestroom over de status van je werkzaamheden. - Je zoekt actief samenwerking met andere interne partijen (o.a. lijnmanagement), stuurt op gemeenschappelijke belangen, communiceert intensief met anderen om tot afspraken en resultaten te komen m.b.t. contractzaken en inkoop. Bij wijzigingen geef je onderbouwing, legt de gemaakte afspraken schriftelijk vast en treedt op als contractpartner indien afspraken worden geschaad. - Je denkt – zowel gevraagd als ongevraagd - mee met collega’s, je weet verbindingen te leggen tussen de verschillende collega’s en bevordert de onderlinge communicatie. Je komt samen met anderen tot een gemeenschappelijke aanpak en versterkt de groepsbinding. - Je geeft vanuit je IPM-rol aan met welke mensen en middelen op welk moment de gestelde doelstellingen of taken moeten worden gerealiseerd binnen het project. Neemt zelf afstand van de inhoud en geeft medewerkers eigen verantwoordelijkheden die passen bij hun talenten en ervaring. Je zorgt voor tijdige terugkoppeling naar de projectmanager van het IPM-team. - Je staat open voor mogelijkheden om zaken en werkwijzen te verbeteren, ziet kansen en bedenkt mogelijkheden voor nieuwe oplossingen. Heeft voorkeur om andere inzichten uit te proberen boven bestaande werkwijzen. - Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen en bent omgevingsbewust en politiek sensitief. - Contractbeheersing, inkoop & aanbesteden, samenwerking met/advisering aan CM, werken in VISI en SharePoint. - Ervaring met inkoop- en contractmanagement en kennis van relevante wet- en regelgeving. - Ervaring met de aansturing en de voorbereiding van contractstukken (UAV en UAV-GC). - Ervaring met het opstellen van UAV en UAV-gc contracten. - Uitvoering van meerdere projecten gelijktijdig (UAV en UAV-GC). - Ervaring als Senior contractadviseur binnen een IPM projectteam. - Ervaring met het opstellen van contractbeheers- en toetsplannen. - Ervaring met toets coördinatie bij UAV-GC contracten en ervaring met projectbewaking van financiën en planning (opstellen prestatieverklaringen). Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je dient bij voorkeur per 3 februari 2021 beschikbaar te zijn voor de gevraagde uren. 2. Je hebt minimaal een HBO-opleiding in een technische of juridische richting. 3. Je hebt minimaal rijbewijs B. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt bij voorkeur minimaal 5 jaar aantoonbare relevante werkervaring opgedaan. 2. Je hebt op basis van opgedane kennis en ervaring de opdracht bij het waterschap uitgevoerd wordt. Denk hierbij o.a. aan: A. Kennis en ervaring als Senior contractadviseur binnen een IPM projectteam. Ervaring met contracten voor onderhoudsprojecten is een pré. B. (Europese) aanbestedingen. C. Fysiek beveiligen van objecten. D. Infrastructurele bouwprojecten. E. Contractbeheersing, inkoop & aanbesteden, samenwerking met/advisering aan CM, werken in VISI en SharePoint. F. Aansturing en de voorbereiding van contractstukken (UAV en UAV-GC). G. Uitvoering van meerdere projecten gelijktijdig (UAV en UAV-GC). H. Opstellen van contractbeheers- en toetsplannen. I. Toetscoördinatie bij UAV-GC contracten en ervaring met projectbewaking van financiën en planning (opstellen prestatieverklaringen). J. Projectmatig werken (Zowel PRINCE2 als IPM hebben pré). K. Overdracht naar de beheerorganisatie(s). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Ridderkerk Startdatum: 3 februari 2021 Duur: 31 januari 2023 Optie op verlenging: ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-01-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 29 januari 2021 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Hosting Infrastructuur Oracle Database Specialist Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Hosting Infrastructuur Oracle Database Specialist. Omschrijving opdracht: Het Infrabedrijf bevat een aantal productlijnen voor het leveren van ICT-diensten en levert servers, platformen en software conform een IaaS-, PaaS- en SaaS-model. Ook innoveert, ontwikkelt (life-cycle) en beheert het Infrabedrijf de soft- en hardware gericht op infrastructuur, datacenter en cloud-technologieën. De omgeving kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit veroorzaakt door de hoge eisen op het gebied van op kwaliteit, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en beveiliging. We zoeken een Oracle Database beheerder die gewend is te werken in een omgeving waar beschikbaarheid en data-integriteit cruciaal is. De functie valt binnen de productlijn Oracle & Linux. De productlijn ondersteunt het werk van de collega’s van de Nationale Politie met een professionele instelling en een 24x7 dienstverlening. Doelstelling: De Hosting infrastructuur Oracle Database specialist houdt zich bezig met de operationele zaken die betrekking hebben tot technisch databasebeheer, interactie met de applicaties en onderhoud, Lifecyclemanagement en draag je bij aan het ontwikkelen van de (door)ontwikkeling van de Oracle Database infrastructuur. Er wordt van je verwacht dat alle activiteiten rondom het Database beheer je eigen zijn. Hierbinnen neem de deel in een team welke verantwoordelijk is voor de instandhouding, doorvoeren van de lifecycle en (door)ontwikkeling van onze producten. Je wordt ook ingezet binnen het regulier beheer. Daar werken we met itil processen (oa. incident, change en problem), werken we binnen projecten, adviseer je (oa.) technisch applicatiebeheer en neem je deel per tourbeurt aan consignatiediensten. Je werkt in een team DB hosting-beheerders en je kunt goed samenwerken met Linux en Middleware en collega's uit de productlijn en met beheerders van onze afnemers. Ondersteuning en uitvoeren van het dagelijkse beheer op databases systemen, incidenten oplossen, uitvoeren van lifecyclemanagent en migraties, maken van impactanalyses, het uitvoeren van changes, het analyseren van problems, bijdragen aan ontwikkelingen en meedraaien in piketdiensten. In het geval van calamiteiten dienen de kandidaten op maximaal 1 uur aanreistijd woon-werk van het kantoor in Driebergen te wonen. Vakmatige taken: - Database beheer uitvoeren; - Incidenten afhandelen; - Changes uitvoeren; - Participeren in projecten; - Toepassen en toezien op handhaving infrastructurele standaarden; - Gebruiksprocedures en documentatie opstellen; - Tweede en derdelijns vraagstukken oplossen; - Systemen inrichten aan de hand van door architecten opgestelde ontwerpen; - Een adviserende rol bij projecten, ontwerp, infra structuur en ontwikkeling. Gewenst profiel: - MBO niveau 4 of HBO, bij voorkeur richting beheer, informatica of technische bedrijfskunde; - Oracle Certificering is gewenst (OCA, OCP); - Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als database beheerder binnen een omvangrijke (meer dan 1.000 medewerkers), organisatorisch en politiek gevoelige omgeving in de afgelopen 10 jaar is een eis; - Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met Oracle database 12c en/of 19c op Linux, Grid Infrastructuur 19c/OracleRestart, ASM, Dataguard, RMAN, OEM; - Fundamentele kennis en ervaring met (Redhat) Linux; - Ervaring met en kennis van Shell-, Perl- en/of Python Scripting; - Fundamentele kennis van ITIL en Agile werkvormen. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een MBO opleiding niveau 4 of HBO opleiding, bij voorkeur richting beheer, informatica of technische bedrijfskunde. 2. Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring als database beheerder binnen een omvangrijke (>1.000 gebruikers), organisatorisch en politiek gevoelige omgeving in de afgelopen 10 jaar. 3. Je hebt in de afgelopen 7 jaar, minimaal 5 jaar aantoonbare recente kennis en ervaring opgedaan met (Red hat) Linux. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met Oracle database 12 en/of 19 op Linux icm: a. Oracle Grid Infrastructuur 19/OracleRestart; b. Oracle ASM; c. Oracle Dataguard; d. Oracle RMAN; e. Oracle OEM. 2. Je hebt ervaring met en kennis van Shell-, Perl- en/of Python Scripting. 3. Je hebt een Oracle OCP (Oracle Database Administrator Certified Professional) Certificering. 4. Je hebt fundamentele kennis van ITIL en agile werkvormen. 5. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen de Dienst ICT van de Nationale Politie. Competenties: - Maatschappelijke oriëntatie; - Overtuigingskracht; - Coachen; - Organisatievermogen; - Klantgerichtheid; - Netwerkvaardigheid; - Systeemdenken. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen Startdatum: 03-05-2021 Duur: 30-04-2022 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-01-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 5/6 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
ICS07513 Den Haag/thuis
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Senior Adviseur en Ontwerper API-standaarden. Omschrijving opdrachtgever: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren. Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten: - werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein. - verbeteren van de dienstverlening. - een efficiënte en wendbare organisatie. - anticiperen op de toekomst. Basisteam “Veiligheid, Architectuur en Standaarden”: Het Basisteam Veiligheid, Architectuur en Standaarden helpt gemeenten bij het aanbrengen van samenhang in de basis van hun informatievoorziening. Het team telt twee onderdelen. Architectuur en Standaarden helpt gemeenten met het inrichten van hun informatievoorziening en gegevensuitwisseling. Met welke standaarden en modellen kunnen we deze vereenvoudigen, op orde brengen en op elkaar laten aansluiten? De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) zorgt voor beschikbaarheid van systemen en waakt over hun integriteit. We helpen gemeenten met het voorkomen en bestrijden van verschijnselen als hacking, DDoS-aanvallen en phishing. Daartoe zorgt de IBD 24x7 voor coördinatie, preventie en detectie van incidenten en crisissituaties. Vanuit deze expertise biedt de IBD ook antwoorden op vraagstukken op het gebied van privacy bij het omgaan met gegevens van burgers en ondernemers. Omschrijving opdracht: Om adequaat in te spelen op maatschappelijke opgaven, bewegen gemeenten toe naar een vernieuwde informatievoorziening volgens de informatiekundige visie Common Ground. Dit heeft impact op de architectuurproducten en standaarden van VNG Realisatie, maar ook breder op de manier waarop keten- en netwerkpartners binnen de overheid hun gegevens ontsluiten. Bijvoorbeeld de beweging van de bestaande StUF-standaarden naar API-standaarden en breder, de beweging naar een architectuur volgens het GEMMA Gegevenslandschap. Hiervoor wordt een kenniscentrum standaarden vormgegevenwaarin enerzijds nieuwe API-standaarden (conform een op te stellen ontwikkelagenda API-standaarden) worden gerealiseerd en bijdragen worden geleverd aan standaardisatietrajecten bij ketenpartners. Anderzijds wordt het beheer uitgevoerd op huidige en toekomstige standaarden en meegewerkt aan het bevorderen van gebruik van de nieuwe standaarden. Wij zoeken een Senior Adviseur en Ontwerper API-standaarden die met het team werkt aan het projectmatig (al of niet agile) realiseren van API-specificaties daarin. Hij/zij creeërt informatiemodellen of past deze aan. Hij/zij begeleidt gemeenten in het adoptieproces van API tot API-standaard door opgeleverde producten te toetsen tegen kwaliteitscriteria. Met innovatieve uitwisselingstechnieken en werkwijzen in zijn/haar bagage helpt deze senior adviseur het kenniscentrum Standaarden verder te professionaliseren, zowel qua werkwijze als op individueel niveau. De senior adviseur coacht en begeleidt zijn teamgenoten op inhoud en adviseert de teamcoördinator. Hij /zij vertegenwoordigt VNG-R in strategische overleggen over randvoorwaarden, zoals de landelijke API-strategie, en geeft mede richting aan de API-ontwikkeling op binnengemeentelijk, landelijk en ketenniveau. Hij/zij draagt, vanuit een strategische benadering, bij aan het doorontwikkelen van de ontwikkelagenda API-standaarden. Omschrijving werkzaamheden: - Stelt gedragen en kwalitatief goede proces- en ICT-uitwisselingsstandaarden op (in de rol van API-designer en informatiemodel-ontwerper) inclusief informatiemodellen. Indien nodig ook het beheer van de specificaties. - Toetst elders gecreëerde API’s aan de geldende eisen voor een standaard en begeleidt het proces om deze elders gecreëerde API tot standaard API-specificatie te adopteren. - Stelt strategische adviezen op voor de transitie van huidige op StUF gebaseerde standaarden naar API (OAS3) gerelateerde standaarden, inclusief transitiescenario’s. - Evalueert en doet voorstellen voor het verbeteren en doorontwikkelen van het APItotstandkomingsproces binnen het kenniscentrum Standaarden. Helpt vervolgens deze verbeteringen te implementeren. - Adviseert over en draagt bij aan het vormgeven van algemene kaders, ontwerpkeuzes, richtlijnen en werkwijzen voor het realiseren van uitwisselingsstandaarden. - Adviseert en coacht teamgenoten én de team coördinator bij het doorontwikkelen van het kenniscentrum en de ontwikkeling van teamgenoten tot API-ontwerpers. - Draagt zorg voor een open dialoog en goede samenwerking tussen interne en externe stakeholders (op strategisch en tactisch niveau) om tot een gedragen API-standaard en brede adoptie te komen. En enthousiasmeert de implementatie van API’s bij gemeenten en stakeholders. - Vertegenwoordigt VNG-R in strategische discussies omtrent randvoorwaardelijke afspraken (zoals de landelijke API strategie) en het vertalen daarvan in gemeentelijke toepassingen. - Geeft mede richting aan de API-ontwikkeling op binnengemeentelijk, landelijk en keten niveau. - Adviseert over het vormgeven en uitwerken van de governance op de ontwikkelagenda API-standaarden en de aanpak voor transitie van de huidige StUF standaarden naar API-standaarden in de gemeentelijke informatievoorziening Resultaat van de opdracht: - API-specificaties, bijbehorend informatiemodel conform MIM, vastgelegde specificaties in daarvoor bestemde systemen met de daarvoor bestemde methodiek en publicatie. - Gedragen API-ontwikkelproces en werkwijze in het kenniscentrum. - Ontwikkelagenda API-standaarden inclusief governance. - Transitiestrategie van StUF naar API gerelateerde standaarden. - Meer gemeenten daadwerkelijk aan de slag met het implementeren van APIstandaarden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal afgeronde HBO opleiding in technische bedrijfskunde, informatiekunde, informatica of ICT. 2. Je hebt aantoonbaar WO werk- en denkniveau, blijkend uit opdrachten en cv – verkregen door minimaal 3 jaar werkervaring op WO-niveau. 3. je hebt minimaal 5 jaar ervaring, in de afgelopen 10 jaar, met proces- en ICT-analyse, ontwerpmethoden en –technieken t.b.v. procesintegratie en applicatie-integratie in de rol van ontwerper en ontwikkelaar. 4. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring, in de afgelopen 10 jaar, in het uitvoeren van informatie analyses, het vertalen van conceptuele informatiemodellen naar uitwisselingsmodellen en het bewaken van de samenhang tussen uit te wisselen informatieobjecten op basis van de daarvoor bestemde informatiemodellen. 5. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring, in de afgelopen 5 jaar, in het opstellen van APIspecificaties (OAS3), het opstellen van JSON schema’s en en het gebruik van bijbehorende tooling. Benoem voorbeelden in de motivatiebrief. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare kennis van met OAS, UML, MIM en REST/JSON, blijkend in een gesprek. 2. Je hebt aantoonbare kennis van Informatiekundige visie Common Ground, blijkend in een gesprek. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring met standaardisatietrajecten op het snijvlak van business en ICT binnen de overheid, blijkend uit CV. 4. Je hebt aantoonbare kennis van Git, Github en Gitflow. 5. Je hebt aantoonbare kennis van Sparx Enterprise Architect en Imvertor, blijkend in een gesprek. 6. Je hebt aantoonbare kennis van het landschap van gemeentelijke ICT leveranciers en hun productportfolio’s, blijkend in een gesprek. Competenties: - Samenwerkingsgericht - Kwaliteitsgericht - Resultaatgericht - Klantgericht - Zelfstandig - Analytisch vermogen - Omgevingsbewustzijn - Communicatief vaardig (schriftelijk en mondeling) Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag/thuis Startdatum: zsm Duur: tot 31-12-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 02-02-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 9 februari 2021, tussen 13:00 en 16:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Tester (2FTE) Apeldoorn
Voor onze opdrachtgever in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Tester (2FTE) Startdatum: 1 maart 2021 Einddatum: 31 december 2021 Inzet: 36 uur per week Door de wijze van aansturing gezien de te verrichten werkzaamheden en aanverwante omstandigheden is het niet gewenst dat ZZP’ers worden voorgesteld. OPDRACHT We zoeken een tester op senior niveau voor onze formulieren teams, die het "totale plaatje" kan overzien en goed thuis is in testautomatisering en allerlei vormen van testen. Het werk bestaat uit: - Testvoorbereiding; - Testuitvoering; - Bevindingenbeheer; - Inrichten en onderhouden van testomgevingen; - Opzetten en onderhouden van geautomatiseerd testen; - Uitvoeren van c.q. assisteren bij integratie- en acceptatietesten; - Coachen van collega-testers; - Meedenken in het verbeteren van het testproces binnen de "releasetrain IV Interactie". Bij dit alles heb je natuurlijk oog voor security- en kwaliteitsaspecten. Je werkt in een Agile SAFe (scrum)team samen met collega's aan hethele ontwikkeltraject (refinement van de opdracht, begroten en inplannen van taken en testen tot en met het demonstreren van de functionaliteit voor de gebruikers). Je kunt je kennis goed overdragen en je hebt affiniteit en liefst enige ervaring met programmeren. We verwachten van je, dat je jezelf verder ontwikkelt en de ontwikkelingen rond het testen volgt. Je kunt goed samenwerken met collega's, je bent creatief, je bent flexibel en je bent thuis in verschillende frameworks of je hebt bewezen je die snel eigen te kunnen maken. Het is een pré als je bekend bent met Java, Angular, Jenkins, Selenium en eventueel RobotFramework. Tenslotte verwachten we van je, dat je zelfstandig kunt werken binnen het scrumteam en initiatieven ontplooit wanneer dat nodig is. Achtergrond opdracht: De Belastingdienst maakt gebruik van veel formulieren. Bij IV Interactie leveren en onderhouden we een formulierendienst, waarmee de Belastingdienst snel, aanpasbaar, beheersbaar, bestuurbaar, schaalbaar, efficiënt en kwalitatief hoogwaardige formulieren kan voortbrengen en beheren. Die formulieren komen via portalen beschikbaar voor belastingplichtigen om veilig en snel hun transacties met de Belastingdienst te kunnen uitvoeren. Er loopt een programma om voor alle papieren formulieren een elektronische versie te realiseren. Binnen de releasetrain IV Interactie staan een aantal formulierenteams opgesteld om elektronische formulieren te maken en te onderhouden. Als tester kom je in een van die teams te werken. EISEN: HBO werk- en denkniveau (b.v. blijkend uit een Bachelordiploma) Minimaal 5 jaar ervaring als tester Minimaal 3 jaar ervaring met het opzetten van geautomatiseerd testen en frameworks WENSEN: Competenties: • Analyseren; • Flexibel; • Resultaatgericht; • Omgevingsbewustzijn; • Samenwerken. Aanvullende kennis: Kennis van Maven, Jenkins, Dinq, IntelliJ en Angular Overige functiewensen: Ervaring met werken in een scrumteam Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk donderdag 28 januari 12.00 uur in ons bezit te zijn.
Scrum master Apeldoorn
Voor onze opdrachtgever in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Scrummaster Startdatum: 1 maart 2021 Einddatum: 31 december 2021 Inzet: 36 uur per week Richttarief: € 70,- Door de wijze van aansturing gezien de te verrichten werkzaamheden en aanverwante omstandigheden is het niet gewenst dat ZZP’ers worden voorgesteld. OPDRACHT Bij GBS IV Interactie zijn we op zoek naar een ervaren Scrum Master (full time) met ervaring op het gebied van systeemontwikkeling, bij voorkeur in een SAFe-context. Je moet als fulltime Scrum Master in staat zijn om twee scrumteams te kunnen begeleiden. Je faciliteert de teams bij de voortbrenging van hun producten en je bent naar buiten toe de vertegenwoordiger van de teams (o.a. in het SoS-overleg (Scrum of Scrums), bij planningsoverleggen en natuurlijk op het PI-event). De gezochte Scrum Master gaat eveneens vanuit zijn/haar rol IV Interactie helpen met de veranderopgave voor de komende jaren, namelijk het versnellen en verbeteren van de voortbrenging richting Continuous Delivery. Dit doen we met de mindset van automatiseren van de voortbrenging vanuit een houding die gericht is op samenwerking in en tussen de teams en op vertrouwen. Je gaat werken met twee van de scrumteams in de releasetrain van IV Interactie. Globaal gesproken zijn er drie groepen teams: 1. Teams waar zaken als identificatie, authenticatie, autorisatie en WEB-security belangrijke onderwerpen zijn. Dit zijn de teams van de ondertekenservices; 2. Teams die zich concentreren op het ontwikkelen van formulieren. Denk hierbij aan de verschillende aangiftebiljetten; 3. Teams die zich bezighouden met het ontwikkelen van de portalen, waarin de formulieren worden gebruikt en de contacten met burgers en bedrijven worden gelegd. Voor alle teams geldt, dat je samen met collega’s werkt aan het hele ontwikkeltraject (refinement van de opdracht, begroten en inplannen van taken en testen tot en met het demonstreren van de functionaliteit aan de gebruikers). In dit geval zal het gaan om een team uit categorie 1 en een team uit categorie 3. We verwachten van je, dat je: - in staat bent om een team te begeleiden en aan te sluiten op het volwassenheidsniveau van een team, - een mentale grondhouding hebt die gericht is op samenwerken en automatiseren van de voortbrenging, - jezelf wilt ontwikkelen, - de ontwikkelingen rond agile werken, SAFe en scrummen in het bijzonder, volgt. EISEN: - HBO werk- en denkniveau (bijvoorbeeld blijkend uit een HBO-bachelor diploma) Minimaal 3 jaar ervaring als scrummaster Kennis van en ervaring met Java en object georiënteerd programmeren in het algemeen is een pre Leading SAFe. Kennis van GIT, Jira en Confluence PSM 1 en PSM 2 (of vergelijkbare opleidingen) WENSEN: Competenties: Je bent gericht op samenwerken, resultaatgericht, proactief en productief maar met scherp oog voor kwaliteit. Je hebt overtuigingskracht. Overige functiewensen: We werken in een scaled agile omgeving met SAFe en we willen in onze voortbrenging doorgroeien naar het volgende niveau (next level) met als speerpunt Continuous Delivery. Met ons werk staan we dicht bij de samenleving. De burgers en bedrijven zijn onze gebruikers. Herken je je in het bovenbeschreven profiel en combineer je dat met een natuurlijk talent om samen te werken op een creatieve en flexibele wijze dan zijn we op zoek naar jou. Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk dinsdag 26 januari 12.00 uur in ons bezit te zijn.
Data exchange ontwerper Apeldoorn
Jij bent een expert in het ontwerpen van data aanlever- en uitleverstraten. Je kunt deze standaardiseren en hebt hier ook aantoonbaar ervaring in. Je houdt je in deze rol bezig met het opzetten van nieuwe gegevensservices. Daarbij komt jouw kennis en ervaring van het uitwisselen van gegevens met derden (zoals andere overheidsorganisaties, zelfstandige bestuursorganen of commerciele partijen) goed van pas. Je weet ook wat er bij komt kijken als we een ontwerp operationaliseren. Het beschrijven van user stories is voor jou geen probleem en je vindt het leuk om deze te verfijnen samen met realisatieteams.Functie-eisen Je bent op de hoogte van de uitwisselprotocollen, zoals FTP, SMTP, http en de inzet in de diverse webservices zoals SOAP, EbXML (minimaal 3 jaar)Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met digitale handtekeningen (XADES), diverse vormen van versleutelen en een brede range aan technische formaten zoals XBRL, SDMX, XML, Edifact, JSON, CSV (minimaal 3 jaar)Ruime en aantoonbare ervaring in het modulariseren/verservicen van data aanlever- en uitleverstraten (minimaal 5 jaarJe hebt aantoonbare kennis van commerciele proporties die een rol kunnen spelen in de make or buy van de benodigde services (minimaal 3 jaar)De Belastingdienst is een van de grootste gegevensverwerkende organisaties van Nederland. De manier waarop we onze data administreren en organiseren, is essentieel voor burgers en bedrijven in Nederland. Binnen IV word je ingezet bij het onderdeel Generieke Basis Voorziening (GBS), Center of Excellence Setgebaseerde Dienst (SED). IV GBS COE SED is nog volop in ontwikkeling waar het gaat om realisatie van de visie op gegevens. We dragen er aan bij dat de Belastingdienst data-, model- en metadata gedreven systematisch gaan voortbrengen. De nieuwe werkwijze voor gegevens wordt centraal ontwikkeld, vanuit een multidisciplinair team. Het team bestaat uit interne en externe experts. De opdracht van het team is om een aantal specifieke capabilities te realiseren voor het Belastingdienst Data Platform en om de nieuwe werkwijze te borgen in de staande organisatie (bijvoorbeeld door het uitwerken MTHVs). Wij willen kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving, zoals de toenemende internationalisering, het steeds flexibeler worden van het ondernemerschap en de opkomst van de digitale economie. Waardecreatie en risicobeheersing gaan daarbij hand in hand.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Informatieadviseur Domein Ruimte Roosendaal
Voor Gemeente Roosendaal zijn wij op zoek naar een Informatieadviseur Domein Ruimte. Omschrijving opdracht: We zijn in razend tempo onze dienstverlening en bedrijfsvoering aan het digitaliseren want de maatschappij en wetgeving vragen steeds meer om een digitale benadering. Burgers verwachten dat we steeds meer 24/7 digitaal bereikbaar zijn en dat een statusupdate altijd opvraagbaar en inzichtelijk is. De maatschappelijke behoefte en ontwikkeling vraagt om een gedegen organisatie op het gebied van informatievoorziening. De verschillende software moet vlekkeloos op elkaar aansluiten en voorzien in de behoefte van de burger, het bestuur van de stad en onze collega’s. Deskundig advies op dit gebied is dus van elementair belang. We zijn dan ook op zoek naar een informatieadviseur. Als adviseur ben je in het betrokken bij projecten en taken waarbij informatievoorziening een belangrijke rol speelt. Meedenken aan de voorkant in mogelijke oplossingen tot aan de implementatie. Je bent de spil tussen de business en alles wat met informatievoorziening te maken heeft (techniek, security, privacy, etc.). Het is aan jou om waar nodig de juiste specialisten te betrekken. Gewenst profiel: We zijn op zoek naar iemand voor 24 uur per week, met goede advies- en communicatieve vaardigheden. Iemand die denkt in mogelijkheden, partijen bindt, soepel samenwerkt, resultaatgericht werkt en in staat is om anderen te overtuigen. Verder beschik je over een goede dosis organisatiesensitiviteit en ben je in staat om zaken effectief te organiseren en plannen. Specifiek ga je het ruimtelijk domein ondersteunen. Hierbij ondersteun je medewerkers en beleidsmakers bij het optimaal inzetten van ICT oplossingen in dit domein. Hierbij kun je denken aan de volgende specifieke onderwerpen: - Projectleiding implementatie Squit 20/20 en Rx.Base. - Ondersteunen bij de realisatie van de aansluiting op het DSO en andere koppelingen in het kader van de implementatie van software voor de omgevingswet. - Bijdragen aan de ontwikkelingen in onze Smart City waaronder het experimenteren met diverse sensoren. LET OP: Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je maakt gebruik van je eigen devices (telefoon/laptop). 2. Je hebt relevante recente werkervaring binnen een gemeente / overheid. 3. Je hebt minimaal 1 tot 3 jaar relevante werkervaring op het gevraagde werkterrein. 4. Je hebt relevante werkervaring op het gevraagde werkterrein. 5. Je hebt een afgeronde relevante HBO opleiding, richting Informatievoorziening. 6. Je hebt specifieke vakkennis van de Omgevingswet. 7. Je hebt specifieke vakkennis van de applicatie Squit / Rx Base. 8. Je hebt specifieke vakkennis van Smart City. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je kunt starten op 15-02-2021. Competenties: - Communicatief vaardig - Onderhandelen - Overtuigingskracht / Daadkrachtig - Resultaatgericht - Verbindend/bruggenbouwer Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Roosendaal Startdatum: 15-02-2021 Duur: 3 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 24 uur Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-01-2021 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: 3 februari (09.00-13.00) en/of 4 februari (14-17.00 uur) Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Contactcenter Projectleider Proeftuin Den Haag
Voor onze opdrachtgever in Den Haag zijn we op zoek naar een Projectleider proeftuin 24/7 contactcenter Startdatum: 15 februari 2021 Einddatum: 30 juni 2021 Inzet: 36 uur per week Richttarief: € 80,- Door de wijze van aansturing gezien de te verrichten werkzaamheden en aanverwante omstandigheden is het niet gewenst dat ZZP’ers worden voorgesteld. OPDRACHT Ons gewenste profiel Wij zoeken een klantcontact professional die graag met de "poten in de klei" staat, maar tegelijkertijd ook overzicht kan bewaren en het grotere geheel kan overzien. Geen woorden maar daden. Geen consultant met goedbedoelde adviezen, maar iemand die het team helpt de beste oplossingen te bedenken. Iemand die stuurt op het resultaat en actief samenwerkt met alle stakeholders binnen en buiten de 24/7 organisatie. Ook iemand die de dynamiek van de overheid kent en de praktijk van een contactcenter operatie. En daar minimaal 10 jaar in rondloopt. De opdracht: Het 24/7 contactcenter van Buitenlandse Zaken is in ontwikkeling. Als jonge organisatie van nog geen vijf jaar zetten we samen de schouders onder het verder professionaliseren van onze organisatie en dienstverleningsprocessen. Daarnaast zijn we bezig met de (politieke) opdracht om op onze dienstverlening en infrastructuur het "Loket buitenland" te bouwen. Met als einddoel dat Nederlanders die wonen in het buitenland straks bij ons terecht kunnen met alle vragen over Nederlandse overheidsproducten en –diensten. We zijn er 24 uur per dag, 365 dagen per jaar via web, telefoon, mail en WhatsApp. En dat in 4 verschillende talen. In 2020 hebben we ruim 940.000 klantcontacten verwerkt en is onze site bijna 40 miljoen keer bezocht. Een drukke winkel dus, zeker in deze corona tijd. Een winkel die ook nog wordt verbouwd. De uitbreiding van dienstverlening tbv "loket buitenland" vraagt veel vernieuwing in onze organisatie. Deze vernieuwing laten we plaatsvinden in een proeftuin. Niks is beter dan in de praktijk, samen met de mensen van de dagelijkse uitvoering, te bepalen hoe we onze klanten zo goed mogelijk kunnen helpen. Vanwege de aanhoudende coronadrukte zoeken we een projectleider die tijdelijk verantwoordelijk wordt voor deze proeftuin. Samen met een team voorlichters (contactcenter medewerkers), kennisredacteuren en stafmedewerkers ga je aan de slag om de nieuwe producten en diensten zo goed mogelijk geoperationaliseerd te krijgen. Hoe bieden we kennis aan en borgen we dat in een groep van 120 mensen, hoe leiden we op, hoe sturen we op inhoudelijke kwaliteit: het zijn zomaar drie willekeurige vragen die in jouw opdracht staan. Het wordt jouw verantwoordelijkheid om de vragen die er zijn samen met het team in de proeftuin op te lossen, binnen 12 maanden. Daarnaast vragen we jou aan het einde van de opdracht om advies hoe de tijdelijke proeftuin een plaats moet krijgen in de staande organisatie. Omgeving Het 24/7 contactcenter is georganiseerd in drie afdelingen: het contactcenter, de redactie (nederlandwereldwijd.nl en kennisbank) en ons support team waar bv procesmanagement, relatiebeheer, opleidingen, databeheer etc. is ondergebracht. In totaal bestaat de afdeling uit zo’n 140 mensen. Naast de afdeling is ook een programma actief dat de uitbreiding vanuit de opdracht Loket Buitenland faciliteert en verantwoordelijk is voor de implementatie van de nieuwe producten en diensten bij 24/7. De projectleider zal zitting hebben in het MT van 24/7 en zal nauw samenwerken met de collega’s van het programma en als operationele "linking pin" fungeren. EISEN: Iemand die de dynamiek van de praktijk van een contactcenter operatie kent en hier minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring mee heeft. WENSEN: Competenties: Resultaatgericht - met voorbeeld kunnen aangeven dat en hoe resultaten zijn behaald) Organisatiesensitiviteit - met voorbeeld kunnen aangeven hoe kandidaat succesvol in een complexe omgeving, met stakeholders waarbij de belangen uiteen liepen, heeft geopereerd. Klantgericht - met voorbeeld aangeven hoe in eerdere opdrachten de kandidaat processen, diensten of producten voor de klant merkbaar heeft verbeterd Samenwerken - Met voorbeeld kunnen vertellen hoe de kandidaat het maximale uit een team heeft gehaald en met die informatie samen met het team processen, diensten of producten heeft verbeterd. Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk maandag 25 januari 09.30uur in ons bezit te zijn.
Senior Agile Test Engineer Rotterdam
Voor Stedin Groep zijn wij op zoek naar een Senior Agile Test Engineer. Omschrijving organisatie: Werken bij Stedin betekent werken bij een duurzaam bedrijf. We werken volgens onze cultuurwaarden: Bevlogen, Verbinding & Vooruit. Dit vertaalt zich in een prettige, informele werkomgeving. In een snel veranderend energielandschap geef je samen met je team vorm aan de energietransitie. Een pittige klus, met uitdagende maar haalbare targets. Daarnaast geloven we in continue ontwikkeling van jezelf en van elkaar. Dit uit zich onder andere in de maandelijkse Learning Friday met workshops en trainingen. Omschrijving opdracht: Voor één van onze Scrum Teams zoeken we een Senior Agile Test Engineer die het team kan ondersteunen op het gebied van het waarborgen van de kwaliteit van de opgeleverde software. Gewenst profiel: - Je hebt een Agile Test mindset; - Je bent onderdeel van een multidisciplinair team; - Het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van testwerkzaamheden; - Verzamelen en analyseren van requirements; - Je bent het kloppend hart van het ontwikkelteam als het gaat om kwaliteit; - Je bent een Pietje precies en je zegt waar het op staat; - Je krijgt te maken met alle kanten van het testproces; - HBO of WO werk-en denkniveau; - Ervaring in het trainen / coachen van teamleden is een must; - Ervaring met werken in een Agile/SAFe/Scrum omgeving is een must; - Kennis en ervaring met het testen van SAP functionaliteit is een must; - Kennis en ervaring met het testen van API’s is een must; - Ervaring (minstens 5 jaar) met het testen van software applicaties; - Ervaring met business requirements; - Ervaring met teams die naast testers ook bestaan uit analisten en ontwikkelaars; - Ervaring met geautomatiseerd testen, ervaring met automatiseringstool als Tosca en Postman is een pré; - Kennis van of ervaring met Microsoft Azure DevOps is een pré. LET OP: Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je dient de Nederlandse taal machtig te zijn in woord en geschrift. 2. Je hebt minimaal een aantoonbare afgeronde HBO opleiding. 3. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare relevante werkervaring. 4. Je hebt aantoonbare ervaring systeemkennis van: SAP PS, PM, SD en CS, Agile werken. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met Scrum en SAFe. Competenties: - Goed kunnen plannen - Verantwoordelijkheidsgevoel - Flexibele instelling - Goede communicatieve vaardigheden - Resultaatgericht - Proactief - Luistervaardig Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Thuiswerkplek/Rotterdam Startdatum: 15-02-2021 Duur: 2 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-01-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 6 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Product Owner EAM Amsterdam/vanuit huis
BlueTrail is op zoek naar een Product Owner EAM voor 36 uur per week. Functie-omschrijving De organisatie digitaliseert haar bedrijfsprocessen. In dat kader zijn we voor domein Assets op zoek naar een Product Owner voor team EAM (Enterprise Asset Management). Het devopsteam EAM richt voor de primaire processen van de organisatie het Assetmanagementsysteem Maximo in en het zorgt daarnaast voor de verbindingen met andere toepassingen, waarmee Maximo samen het assetmanagementplatform vormt, te weten het GIS-, BIMen ERP-systeem. Als Product Owner kan jij vanuit je kennis van operationele assetmanagementprocessen de gebruikerswensen goed vertalen naar userstories en acceptatiecriteria voor het team. Je bent ook in staat om op basis van die kennis een goede prioritering aan te brengen in deze wensen in samenwerking met de gebruikers. Je wordt hierbij vanuit het team ondersteund door een business analist. Je doet dit binnen de richting, focus (prioriteit) en kaders die de Productmanager van het domein aangeeft. Je bent in staat om samen met de productmanager en andere product owners een program backlog op te stellen die bijdraagt aan deze richting, focus en kaders. Je hebt gevoel voor de balans in deze samenwerking tussen PO’s en PM en je bent in dat opzicht een echte teamspeler die van het domein Assets een succes wil maken. Je hebt uitmuntende kennis van het product Maximo. Je weet de wensen van gebruikers goed te inventariseren en te verwoorden. Je weet de wensen van gebruikers te beoordelen op waarde en weet gebruikers dat uit te leggen. Je begrijpt dat de behoefte aan nieuwe functionaliteit voortkomt uit nieuwe processen, dat het niet werkt zonder data en dat het niet wordt gebruikt zonder implementatie. Dat het op te leveren werk dus onderdeel is van een groter geheel, waarvoor afstemming vereist is met de gebruikersorganisatie. Je werkt volgens de methode van het Scaled Agile framework (SAFe) Je begrijpt dat voor digitalisering IT onontbeerlijk is en dat IT ook eisen stelt aan het product, waaraan moet worden voldaan. Je begrijpt ook dat het product moet passen binnen de kaders die door de IT-architect worden aangegeven. Functie-eisen KNOCK-OUT: Je bent in het bezit van tenminste een HBO opleiding, richting IT of vergelijkbaar. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring als Product Owner met diverse stakeholders met verschillende belangen. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met assetmanagement en de bijbehorende processen in de afgelopen 7,5 jaar. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met inrichting van Maximo voor complexe organisaties in de afgelopen 7,5 jaar. Je hebt ervaring met de SAFe methodiek, met name met de rolverdeling PM-PO. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 5 jaar (bij voorkeur meer dan 10 jaar) ervaring met inrichten van Maximo voor complexe organisaties. Je hebt kennis van IBM Maximo modules. Je hebt minimaal 5 jaar (bij voorkeur meer dan 10 jaar) ervaring met assetmanagement en de bijbehorende processen. Je hebt meer dan 1 jaar ervaring als Productowner in een complexe organisatie. Competenties: Analytisch: je bent absoluut in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden Leiderschap: jij weet krachtig focus te houden, stakeholders te managen en teamleden te motiveren. Verbinden: Je zoekt verbinding met de PO’s en de PM, je stimuleert samenwerking binnen het team en tussen de teams onderling. Duidelijk communiceren: Je weet je eigen mening goed te onderbouwen met heldere argumenten, zowel schriftelijk als mondeling. Innovatief: je werkt probleemoplossend.
Senior Werkplek Specialist Den Haag
We zijn op zoek naar een Werkplek specialist 3e lijn die breed ingezet kan worden binnen het Team RWO OPS/DEV team. De betreffende kandidaat moet minimaal voldoen aan de gestelde harde eisen zoals aangegeven om direct ingezet te kunnen worden op projecten en in de lijn. Daarbij dient de kandidaat onder zeer hoge druk kunnen presteren. De kandidaat moet in staat zijn parate kennis en ervaring direct toe te passen in de praktijk. Het wordt dan ook verwacht dat de kandidaat zelfstandig direct aan de slag kan gaan.De senior werkplek specialist wordt o.a. ingezet t.b.v.:Bouw & Beheer van de DWR werkplek Rijkswerkomgeving in een grote klantomgevingen ca. 50.000 werkplekken & devices met expertise van Ivanti Workspace manager en Automation Manager, Citrix, SCCM en Microsoft applicaties (on premise & Cloud). Waarbij het zwartpunt ligt bij het beheer.Mogelijke taken:- Live zetten Citrix images- Trouble shooten Citrix, Ivanti en SCCM issues- Maken, deployen en onderhoud (PowerShell) Scripts- Pro-actief beheer, doorvoeren changes, incident afhandeling op de werkgebieden Citrix, Ivanti en SCCMFunctie-eisenGecertificeerd op het gebied van Ivanti workspace manager & Automation Manager dan wel op het gebied van Microsoft SCCM / MECM (1 van de 2 is harde eis!)Minimaal 5 jaar ervaring in het beheren van grote vergelijkbare complexe werkplekomgevingenMinimaal 3 jaar Citrix CCP-V (Citrix XenApp/XenDesktop) is een préMinimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van Ivanti (WM & AM) dan wel op het gebied van SCCM / MECMWERKOMGEVINGDe drukke werkzaamheden van de huidige werkplek specialist 3e lijn voor zowel projecten als beheer maakt de inzet van een specialist noodzakelijk. In goed overleg tussen de Werkplek specialist 3e lijn en infrastructuur specialist worden afspraken gemaakt voor verdeling van taken en verantwoordelijkheden. DE AFDELING/ Team De Werkplek specialist 3e lijn wordt gepositioneerd binnen het RWO OPS/DEV team. Daarnaast wordt de Werkplek specialist 3e lijn ook gedetacheerd naar één of meer projecten onder leiding van een projectleider. Afhankelijk van de taken waarvoor de werkplek specialist wordt ingezet is hij verantwoording schuldig aan de Team Manager RWO OPS/DEV of projectleider.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Functioneel Beheerder Rotterdam
Voor onze eindklant Eneco in Rotterdam is Harvey Nash op zoek naar een Functioneel Beheerder. Startdatum: ZSM Duur: 4 maanden (deta vast mogelijk) Inzet: 40 uur per weekFunctieomschrijving AgroEnergy is 100% onderdeel van Eneco en als marktleider actief met het leveren van (duurzame) energieoplossingen voor glastuinders. We richten ons op het faciliteren van handelsmogelijkheden op de energiemarkt voor klanten via het online handelsplatform. We zijn de energiepartner van de tuinder en werken volgens de kernwaarden: betrouwbaar, transparant en innovatief. Om deze beloften waar te maken investeren we flink in onze ICT systemen en bijbehorende processen.Operations & ICT bij AgroEnergy Binnen Operations bestaat onze afdeling ICT uit een professioneel en hecht team van ontwerpers, beheerders, testers en architecten. De afdeling onderhoudt nauwe contacten met de afdeling productontwikkeling, de business, externe ontwikkelaars en IT leveranciers.Voor de komende jaren staan ons aantal grote uitdagingen te wachten. Het doel is om verdere flexibilisering en optimalisering van ons IT landschap en verkorting van de Time To Market te realiseren. Mede door de invoering van Scrum / Agile werken en de implementatie van nieuwe technologieën.De ICT afdeling heeft als doel op een gestructureerde wijze te werken aan beheer, veiligheid en doorontwikkeling, maar ook door flexibel in te kunnen springen op innovaties. De afgelopen jaren zijn hier grote slagen in gemaakt, maar het is een afdeling in opbouw die op zoek is naar inhoudelijke IT kennis.Je bent verantwoordelijk voor: de continuïteit van de IT dienstverlening voor en door AgroEnergy; een vlekkeloze operationele relatie met de hosting en technisch beheerpartij; de afweging van business benefits versus kosten en risico’s van verbeteringen.Wat ga je doen? Je coördineert en voert de beheertaken binnen het scrumteam uit, dit houdt in:Eerst verantwoordelijke voor het oppakken en oplossen van incidenten, functionele problemen en gebruikersvragen. Je verzamelt en analyseert de noodzakelijke informatie waarmee je tijdig de juiste oplossing biedt of waarmee het team verder onderzoek kan uitvoeren als dat nodig is. Je bewaakt de opvolging door het team en derde partijen. Je communiceert actief met eindgebruikers hierover. Het reguliere beheerswerk en monitoring op de applicaties en het landschap. Hiermee bewaak je de kwaliteit, beschikbaarheid en continuïteit van de applicaties en je rapporteert hierover Je detecteert vanuit je beheerswerk terugkerende problemen en werkzaamheden waarvoor je structurele oplossingen zoekt. Ook draag je vanuit oogpunt van beheer bij aan change activiteiten van het team. Je test van de functionele kant van nieuwe (onderdelen van) applicaties Plant releases in afstemming met de stakeholders en draagt zorg voor de implementatie van wijzigingen inclusief het aanpassen van functionele documentatie Zorgt voor operationele afspraken en afstemming met technologie partners; beheert de operationele relatie met de hosting en technisch beheerpartij Draagt bij aan onderhouden en verbeteren van informatie management van AgroEnergy. Draagt bij aan projecten binnen Digital AgroEnergyWat neem je mee? HBO/HBO+ werk- en denkniveau Je bent onderzoekend ingesteld, proactief, flexibel, analytisch, overtuigend, kwaliteitsgericht. Je hebt belangstelling en begrip voor anderen, je bent een teamspeler, raadpleegt anderen en communiceert proactief met gebruikers, leveranciers en opdrachtgevers Je hebt aantoonbare werkervaring in functioneel beheer, ondersteunen van gebruikers en coördinatie van incidentafhandeling. Basiskennis van ICT infrastructuur, beveiliging (firewalls, certificaten), FTP en API’s Aantoonbare ervaring met agile werken in een team dat werkt volgens scrum en/of DevOps principes; Je bent in staat om goed te verbinden met collega’s in businessfuncties
Consultant Testautomatisering Apeldoorn
Voor de Belastingdienst in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Consultant Testautomatisering Startdatum: z.s.m. Duur: 6 mnd+ Inzet: 36 uur per week Richttarief: 80 (bespreekbaar) OPDRACHT Het uitdragen van Quality mindset en Testautomatiseringskennis Informatievoorziening (IV) breed. Het presenteren/uitdragen van de GTO dienstverlening aan het IV management Facilitator / trekker van de Community of Practice Facilitator / trekker van de Community of Interest. De vertaling van architectuurproducten naar implementatieproducten, in de vorm van voorschriften, richtlijnen, tutorials en voorbeeld code/applicaties op testautomatiseringsgebied. Onderzoeken van testautomatiseringstechnieken, nieuwe practices en de toepasbaarheid daarvan binnen de Belastingdienst-IV. Inspelen op technologische, innovatieve IV-ontwikkelingen op testautomatiseringsgebied. Ontwikkelen van generieke componenten die IV breed in bestaande testautomatiseringsframeworks gebruikt kunnen worden. Kennis uitdragen in de vorm van documentatie, presentaties, workshops en coaching aan testers/testautomatiseerders. 1e-lijns ondersteuning voor de IV-keten via een online servicedesk Organiseren van draagvlak bij en samenwerking met stakeholders Ondersteuning bij migraties naar andere frameworks Behartigen van belangen van testautomatisering gerelateerde zaken bij ontwikkeling van nieuwe componenten. Behandelen van klantvragen in de vorm van hands-on of advies op testautomatiseringsgebied. Consultancy door advies, analyseren(vraagstukken/problemen) of mee ontwikkelen (ontwerpen, testen en programmeren) bij het inzetten van bestaande en nieuwe testautomatisering producten/componenten over klantdomeinen en/of IV-programma’s heen of over meerdere platformen. Bij het team geautomatiseerd testen ondersteuning (GTO) hebben wij ruimte voor een gedreven Testautomatiseringsconsultant. Je werkt mee aan het "volwassener" worden van Testautomatisering (TA) binnen de IV-keten. Tegelijk kun je ook prima de brug slaan naar concrete implementaties en praktische adviezen aan klanten. Je opereert in een complex speelveld met veel stakeholders en uiteenlopende belangen. Ook werk je nauw samen met andere teams binnen de afdeling. Als interne consultant moet je boven de materie staan en dit kunnen uitdragen aan teams. Daarnaast bied je teams en individuele medewerkers een menu aan diensten aan dat varieert van directe ondersteuning, ontwikkelen en onderhouden van generieke componenten, het delen van kennis tot het onderhouden van een ServiceDesk voor TA-gerelateerde vragen. Het doel is dat teams TA zelfstandig kunnen oppakken, ontwikkelen en onderhouden. EISEN Je hebt HBO denk- en werkniveau en minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met testautomatisering van applicaties op verschillende platformen Je hebt ervaring met het uitdragen van Visie en Strategie o.b.v. Test Automation Piramide naar team(s) en ervaring met het uitdragen van geautomatiseerd testen op UI laag, API laag en Code laag Je hebt 2 jaar ervaring met het uitdragen van Continuous Integration en Continuous Delivery Je hebt ervaring met het uitdragen van frameworks WENSEN Pro-actief, Flexibel, Nieuwsgierig, Analytisch, Zelfstandig, Resultaatgericht, Teamplayer, Communicatief vaardig, Ervaren en vaardig met werken in een scrumteam Je hebt affiniteit met infrastructuur op testautomatiseringsgebied. Je hebt affiniteit met innovatieve ontwikkelingen op testautomatiseringsgebied. Je bent gespecialiseerd en hebt diepgaande (technische)kennis van testautomatiseringtechnieken. Je hebt ruime ervaring in het geven van presentaties, workshops en andere vormen van kennisdeling. Aanbiedingen van CV, motivatie en onder vermelding van tarief dienen zo snel mogelijk en uiterlijk 12 februari om 12:00 uur in ons bezit te zijn.