Newest IT&T contracts

Scrummaster Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Scrummaster. Omschrijving opdracht: Als Scrum Master ben je een expert op het gebied van Agile/Scrum. Je helpt het Development team en de Product Owner zich continu te ontwikkelen op kwaliteit en productiviteit. Je hebt een sterke mate van organisatiesensitiviteit, weet om te gaan met verschillende belangen en verhoudingen die spelen in de omgeving van het team en weet waar nodig bruggen te bouwen. Je zal komen te werken bij de afdeling D&A voor twee teams van het domein Vervoer&Onderhoud. Werkzaamheden: - Aanwezigheid bij evenementen. - Je bent tijdens iedere Sprint Planning aanwezig. - Je bent regelmatig aanwezig bij de Daily Scrums. - Je bent aanwezig bij de Sprint Reviews. - Je levert een actieve bijdrage aan de Sprint Retrospectives. - Je bent regelmatig aanwezig bij de Refinements. - Je bevindt je regelmatig in de nabijheid van de teams en bent beschikbaar. Verantwoordelijkheden: A. Je helpt het Development Team: - een agile mindset te adopteren. - het Scrum framework te begrijpen en uit te voeren. - met het beter begrijpen van hun eigen rol. - om zelf organiserend te worden. - om conflicten op te lossen. - met het verbeteren van de communicatie binnen en buiten het team. - met het identificeren van verspilling in het proces en dit weg te nemen. - met het transparant maken van de voortgang en productiviteit. - door te zorgen dat de Scrum Events plaatsvinden en op een efficiënte en waardevolle manier worden ingevuld. - met het faciliteren van alle Scrum Events. - met het honoreren van time-boxes. - met het zelf leren oplossen van impediments. - door verantwoordelijkheid nemen voor impediments die het team niet op kan lossen. B. Je helpt de Product Owner: - om de communicatie tussen het team en stakeholders te optimaliseren. - met het transparant maken van de Product Backlog. - met het maximaliseren van waarde. C. Je helpt de organisatie: - om de agile mindset te adopteren en het Scrum framework te begrijpen. Gewenst profiel: - Om succesvol te zijn als Scrum Master beschik je onder andere over de volgende kenmerken: - Een afgeronde HBO of WO opleiding - PSM I certificering van Scrum.org - Aantoonbare ervaring als Scrum Master van 1 liefst meerdere teams - Goed in het vormen van teams - Weten wanneer een interventie noodzakelijk is en dit dan ook doen - Openstaan voor coaching en feedback Waar ga je werken: De afgelopen jaren heeft de NS een Agile transformatie doorgemaakt. NS IT is van een meer RUP/Waterval georiënteerde ontwikkeling op Agile / Scrum overgegaan. Hierin hebben we als organisatie mooie stappen gezet, maar we zijn er nog niet. Voor een team binnen de afdeling Data & Analytics (D&A) zoeken we een Scrum Master die met ons de volgende stappen in Agile maturity kan zetten. D&A is de business intelligence afdeling van NS. Binnen D&A hebben we verschillende domeinen: Klant, Vervoer & Onderhoud, Stations, Staven en Beheer. Voor het domein Vervoer&Onderhoud wordt een Scrum Master gezocht voor de teams BesturingOperatie en NetwerkOntwikkeling. De teams zitten in een uitdagende fase van een transitie van de oude BI omgeving, naar een compleet nieuw platform in de cloud. Dit betekent voor het team veel verandering door nieuwe technieken en nieuwe werkwijzen en het tijdelijk onderhouden van twee omgevingen. LET OP: Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad. - Je bent in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden). - Je beschikt aantoonbaar over een afgeronde HBO of WO opleiding. - Je aantoonbaar over PSM I certificering van Scrum.org. - Je beschikt aantoonbaar over BI/Data kennis/ervaring. - Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring en vragenlijst). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 11-03-2019 Duur: 30-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-02-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Product Owner / Business Analyst / Banking applications Netherlands
Product Owner / Business Analyst / Banking applicationsWe are looking for an experienced Business Analyst/Product Owner for an international investment bank based in the Netherlands. Experienced with E-commerce Product Development and Mobile Applications IT projects.ResponsibilitiesShe or he will prepare stories and support the team as a business analyst. You will be responsible for great customer experience of the core banking features within the Banking App, The (Scrum) Product Owner needs to feel ownership of the product from a changing and running perspective, and a keen sense of how to use agile practices and Scrum to maximize that value. She or he will prioritize stories, maximize business value and keep a good relationship with stakeholders as a product owner. We're looking for candidates who don't hold back and will push for solutions, are passionate about customer experience and have considerable experience working in a (Scrum) software development environment, preferably with customer-facing applications.As a Product Owner Online open banking you can make a difference by working closely with UX Design and the Development team. You are responsible for analysing, capturing and prioritizing the requirements. You dare to challenge and are open in your communication towards your own team and other stakeholders.TeamCollaboration is at the heart of everything we do. Our Collective teams brings talented people together to enable Online Open banking. With you as a Product owner Online Open banking, the team will consist of 12-14 diverse colleagues in a variety of roles, including:Your profile:+ 3 years of product owner and/or business analyst experience in an E-commerce environment, especially electronic payments and online financial services;Experience with E-commerce Product Development and Mobile Applications;Knowledge of market conditions to develop new ideas based on industry experience and contact with customers and prospects;Strong analytical and conceptual skills, being able to address customer issues and possible business impact;Proven experience in transforming business requirements into clear user stories;Banking & financial knowledgeWorking knowledge of the Atlassian suite (JIRA and Confluence);Scrum Alliance or Scrum.org, Product Owner and/or ScrumMaster certification is highly desirable;Exposure to Agile development methodologies;Ability to work independently with minimal supervision; EducationBA or BS in Computer Science or equivalent degree.Fluent English is a must
SAP FI/PSM-FM Consultant Den Haag
Functieomschrijving Ondersteuning FDC cluster beheer met functioneel- en applicatiebeheer werkzaamheden; Incidenten en gebruikersvragen analyseren en oplossen; Inventariseren en behandelen (wijziging)verzoeken; Afstemmen klantbehoefte op standaard oplossingsmogelijkheden SAP; Unittest en rapportage gerealiseerde oplossingen, aanbieding ter acceptatietest; Opstellen en/of actualiseren van documentatie en oplevering in Solution Manager; Afstemmen werkzaamheden met change manager en de interne organisatie.Functie/ opleidingsvereisten Ervaren SAP consultant met aantoonbare kennis in het beheren van SAP FI en PSM-FM; Aantoonbare kennis en ervaring in het kunnen toetsen van vraagstukken; Uitgebreide kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot financiële administratie en informatievoorziening rijksoverheid; Aantoonbare kennis en ervaring met de rijksoverheid en het KFI model; Aantoonbare ervaring bij het begeleiden van (eind)gebruikers; Ervaring met 3F is een pre; HBO/WO werk- en denkniveau.Technische vaardigheden: Brede basiskennis van ICT en technische infrastructuren. Ervaring met SAP ECC; Ervaring met SAP S/4 HANA; Kennis van applicatie- en functioneel beheer; Conceptuele kennis van Bedrijfskunde/ Bedrijfseconomie; Conceptuele kennis van informatiesystemen; Ervaring met Opstellen van functionele documentatie; Conceptuele kennis van Organisatiegerichte ontwerpmethoden en technieken.Persoonlijke kwaliteiten: Teamplayer; Proactief; Flexibel; Analytisch vermogen; Communicatieve vaardigheden (schriftelijk en/of mondeling) Organisatiebewustzijn; Zelfstandigheid.OpdrachtgeverSZW werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de AOW. Maar ook over de vergrijzingproblematiek of de veiligheid op de werkplek. Het FDC is het interdepartementale samenwerkingsverband onder verantwoordelijkheid van SZW. Het FDC voert de financiële administratie uit voor de ministeries van BZK, Financiën, OCW, SZW en VWS. Daarnaast voert het FDC het beheer uit op het financiële SAP-systeem (genaamd 3F systeem) voor de bovengenoemde vijf departementen.Ter ondersteuning van FDC cluster beheer is er vanaf medio maart t/m december 2019 sterk behoefte aan een senior SAP FI/CO/PSM-FM consultant die bekend is met het SAP 3F landschap van min SZW. De werkzaamheden liggen met name in de ondersteuning van cluster beheer in haar functioneel (applicatie)beheerwerkzaamheden. Extra ondersteuning is nodig omdat vanaf maart 2019 het SAP 3F systeem gemigreerd wordt naar SAP S/4 HANA en er door cluster beheer en klanten getest moet worden.
Projectmanager IT Infrastructuur Amsterdam
Voor een directe eindklant in Amsterdam is Harvey Nash op zoek naar een Projectmanager IT Infrastructuur. Start: z.s.m.Duur: 6 maandenInzet: 36 uur per week We zoeken een Projectleider / Projectmanager die meerdere projecten tegelijk kan managen en uitvoeren!Gezien de aard van de werkzaamheden is een grote algemene kennis van IT Infrastructuur elementen vereist alsmede jarenlange ervaring in de projectleiding van IT infrastructuur projecten. Aangezien het vooral projecten zijn rondom vervangen Firewalls DMZ, Aanbesteding Server en Storage en naar alle waarschijnlijkheid Upgrade Oracle Databases, wordt vooral kennis en ervaring op deze gebieden verwacht. Wat houdt de functie in?Binnen IT Infrastructuur worden zowel grote als kleine projecten geïnitieerd en uitgevoerd. Deze kunnen op elk gebied optreden. Gezocht wordt dan ook een projectleider die meerdere projecten tegelijk kan managen en uitvoeren.De projectleider legt verantwoording af en rapporteert aan de opdrachtgever van het betreffende project. Dat kan de manager, programmamanager of een van de teammanagers Datacenter,Werkplek of Netwerk van de afdeling IT Infrastructuur zijn. De projectleider rapporteert tevens naar deIT brede Projecten afdeling die de voortgang en kwaliteit van de projecten mede bewaakt.De projectleider verzorgt de gerelateerde project documentatie, de aansturing, de kwaliteit en resultaten, de planning, de voortgang, het budget en de communicatie van de betreffende projecten. Nauw samengewerkt wordt met de teammanagers en medewerkers van de afdeling IT Infrastructuur alsmede met de medewerkers van de outsourced diensten binnen IT Infrastructuur. Voorts wordt veelal samengewerkt met de medewerkers van diverse applicatiegroepen binnen IT.Van de projectleider IT Infrastructuur wordt verwacht dat hij/zij, binnen de kaders van de leiderschapsstijl, op inspirerende en open wijze richting geeft aan zijn/haar toegewezen projectmedewerkers. Hij/zij zet heldere kaders neer waarbinnen hij/zij de medewerkers ruimte en het vertrouwen geeft hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en hun talenten te ontwikkelen.Wat vragen we van je?De Projectmanager Infrastructuur is een verbinder van experts en stakeholders om samen middels projecten de IT Infrastructuur verder te ontwikkelen met nieuwe gewenste functionaliteiten. Je bent ook vasthoudend, hebt gevoel voor details en gevoel voor risico’s om de projecten daadwerkelijk te kunnen laten slagen.Je bent pragmatisch en energiek en een stevige, zelfstandige persoonlijkheid met eigen initiatief.Je bent een professional. Je laat zien sterk te zijn in:Het bevorderen van samenwerkingsverbanden voor het welslagen van de projecten.Het verbeteren van resultaten, zeer resultaat gericht.Je neemt en geeft verantwoordelijkheidUitstekende planning en organisatie van de projectwerkzaamheden.Je kunt sterk en effectief communicerenGroot probleemoplossend vermogen vanuit je IT Infrastructuur kennis en ervaring, ook voor zeer complexe probleemstellingen.Verder breng je het volgende mee:HBO+/WO werk en denk niveauGecertificeerd voor uitvoeren van projecten (Prince II bij voorkeur).Een IT technische achtergrond en kennis van kritische IT infrastructuren.3-5 jaar relevante werkervaring als projectmanager in een grotere IT Infrastructuur omgeving voor IT Infrastructurele projecten.Ervaring met werken in multidisciplinaire teams. Weet de teams te motiveren tot net die extra inspanning om een project tot een succes te maken.Communicatieve vaardigheden om als gesprekspartner te kunnen optreden binnen IT.All-round op zowel Datacenter-, Netwerk- als Werkplek gebied
Lead IT Security (QR6424) Amsterdam
Functie: Lead IT Security (QR6424) Start: 4-3-2019, 36 uur per week Periode: 3 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for a Lead IT Security. Your role and work environment: The purpose of Centre of Excellence (CoE) IT Security is ensuring that we will be amongst the safest organisations and will be seen as a leader in (IT) security. We assist globally in being successful in IT Risk and IT Security. Overall we ensure that IT Risk and IT Security is part of our DNA and engineering profile. The CoE IT Security is responsible for securing Tech environments globally. You help create a cohesive IT Security Strategy, a roadmap for strategy implementation and you’re responsible for delivering security & risk awareness throughout Tech. You’re familiar with the application environments within Tech globally in order to be able to participate in various discussions and drive the integration of IT Security in the DevOps way of working forward. Your key responsibilities: Secure SDLC (incl. code review, requirements setting, security config.) Application Security (incl. application hardening, pen testing) Server & Endpoint Security (incl. malware protection, HIPS, hardening) Network Security (incl. firewalls, malware protection & IDS, segmentation) Data Security (incl. DLP, encryption services & key management) IT & Sec Risk Assessment Drive Control Implementation IT Security & IT Risk Awareness Key Control Testing Data Analysis & Reporting Manage Third Party & Cloud Security Vulnerability and Patch Management Security Monitoring & Alert Handling Automate and simplify Security & Risk Controls Designing technical Security Solutions for the future As Lead IT Security: As Lead IT Security you have a passion for the combination of thinking and doing. You have an exemplary role and you show that you are a true ambassador for the new agile way of working and the our culture. As Lead IT Security you have earned your spurs within the expertise of IT and Security and you are recognized as such. You determine how you work within your expertise and set the standards. You not only have a strong drive to continuously maintain your own expertise, but you also want to make an active contribution to further developing and innovating the field. In addition, you get energy from transferring your expertise to others and you get satisfaction from coaching (both professional and personal) the members of your Expertise Group to get the best out of themselves. Furthermore: You are building and maintaining the craftsmanship of IT Security You continue to develop within your own expertise and are seen as an expert in the relevant field. You facilitate, support and motivate your team members. You encourage (and facilitate) the Group IT Security members to develop themselves. As Lead IT Security you ensure standards within the own area of expertise. You ensure that standards and knowledge are shared across the team(s). We are looking for an inspiring, approachable expert and pioneer of the cross-border culture, displaying the following behaviours: Passion for IT Security You have a 'Do it-Try it-Fix it' mentality You inspire based on your personal leadership and show energy and passion You are analytically skilled, able to bring structure and able to quickly identify the core problem You are energetic, flexible and creative in achieving goals You respect people and their challenges You are curious and open to new methodologies and techniques You work together and facilitate others within your Expertise Group to be successful You actively promote and stimulate personal development and coaching of team members You display influence and impact without being able to see your team face to face on a regular basis You act convincingly, strong in problem analysis, creative in your solutions and you see giving and receiving constructive feedback as an important condition for working well together Proven track record and technical skills: Experience leading teams in IT Security A personality and the capabilities to optimally function within an Agile environment Experience in guiding and realising change Professional and intellectual IT skills at bachelor or university level, preferably IT Master Extensive experience in both IT Security and IT Risk You have a background in IT engineering area, preferably in Agile teams as a DevOps Engineer Track record of consulting/advising Certification in and / or proven skills in Security and Risk (CISSP certification is mandatory to have or to obtain within 6 months) Excellent oral and written command of English Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Procesmanager Technische Uitwerking En Toepassing Rotterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24394 Omgeving: Rotterdam Startdatum: 13 mei 2019 (Let op: screening van 6 tot 15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 december 2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Intakegesprek: Week 10 / 11. Sluitingsdatum: Vrijdag 1 maart 2019 om 17.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Procesmanager Technische Uitwerking En Toepassing voor 24 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Voor deelproject 2 ''(technische) uitwerking en toepassing van de concepten in huisvestingsprojecten'', zoeken we een technisch onderlegde procesmanager die samen met een aantal specialisten en ondersteuning het projectteam gaat vormen. In dit deelproject zitten de activiteiten die moeten borgen dat de huisvestingsconcepten een goede technische uitwerking krijgen in uitvoeringskaders en instrumenten, en op goede wijze worden toegepast tijdens de projecten. De uitwerking van instrumenten zal vooral geschieden in combinatie met lopende en op korte termijn op te starten projecten. Onderdelen van dit project vormen onder meer de vertaling van het concept in uitvoeringskaders en de implementatie van het concept bij de projectmanagers. Daarnaast wordt van de Technisch procesmanager verwacht dat hij/zij technische expertise levert ten aanzien van de ontwikkeling van nieuwe instrumenten en het implementeren van innovaties. Taken/werkzaamheden: Leveren en aansturen van de technische bijdrage, aan de uitwerking- en implementatie van het huisvestingsbeleid; De ontwikkeling van instrumenten en het uitvoeringskader. De Procesmanager is verantwoordelijk om samen met andere leden van het (bestaande) team Beleidsimplententatie & Instrumentontwikkeling binnen de Sector Huisvesting, het totale programma op te zetten en zijn deelproject ‘(technische) uitwerking en toepassing van de concepten in huisvestingsprojecten’ verder uit te werken. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde, geaccrediteerde en volwaardige opleiding in de richting van Bouwkunde, Architectuur, Bouwtechniek, Real Estate Management of vergelijkbaar, op minimaal WO niveau. Je hebt werkervaring met het aansturen van minimaal 2 Huisvesting projecten, waarbij verhoogde veiligheidseisen gelden en met verhoogde vertrouwelijke informatie wordt gewerkt. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt in de afgelopen 5 jaar, werkervaring met het toepassen van minimaal 3 verschillende bouworganisatievormen binnen projecten, zoals bouwteam, UAG-CV, Design & Build, DBFMO en traditioneel. Je hebt kennis van ten minste twee technische innovaties-/vernieuwingen in de bouw- en vastgoedsector. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, werkervaring binnen minimaal 3 huisvestingprojecten, waarbij door de kandidaat met meer dan 6 partijen direct werd gecommuniceerd. Je hebt werkervaring met het opleiden en coachen van medewerkers. Competenties: Delegeren; Draagt onderdelen van de eigen taak en de daarbij behorende bevoegdheden over aan anderen en stimuleert en instrueert de ander om deze taken en verantwoordelijkheden goed te vervullen. Besluitvaardigheid; Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar. Mondelinge presentatie; Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen. ​​​​​​​Organisatiesensitiviteit; Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Resultaatgerichtheid; Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. Samenwerken; Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Creativiteit; Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden. Leervermogen; Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Verandergerichtheid; Gaat effectief om met onzekerheid en veranderingen in de organisatie, de omgeving en zichzelf.
Windows Beheerder Sr.
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24395 Omgeving: Driebergen Startdatum: 3 juni 2019 (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 december 2019 Optie op verlenging: Ja, maximaal 24 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: week 10 Sluitingsdatum: vrijdag 1 maart om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Windows Beheerder voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Senior Windows Beheerder netwerken is in staat om vanuit de PaaS opzet (provider - consumer) de brug te slaan naar de applicatie en breed te participeren in ondersteuning van de applicatie waarin zijn of haar achtergrond en kennis cruciaal zijn. Daarnaast is de kandidaat in staat om zich de functionele en technische aspecten snel eigen te maken. Ook is hij of zij de helpende hand voor de integrator in het kader van deployment vanuit een adviserende rol en biedt de kandidaat ondersteuning aan de werking van logging en auditing. Tevens is hij of zij in staat om platformen te beheren op Windows Server 2012/2016. Doelstelling Het zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie infrastructuur componenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan. Uitvoeren deployment- en migratie scripts in combinatie met de installatiehandleiding. Opstellen en uitvoeren van bouw scripts (incl. maken van de handleiding). Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen. Het adviseren als voorbereiding op de (verdere) ontwikkeling van componenten, zonder directe terugval op technisch specialisten. Het definiëren, testen en accepteren van nieuwe versies van compononten en het opstellen van testplannen en acceptatietesten. Beheren van de functionele en technische applicatie configuratie. Implementeren van nieuwe releases. Verantwoordelijkheden Beoordeling op kwaliteit van inhoudelijke voorbereiding, bedrijfsvoeringsproducten en adviezen. Uitvoering en implementatie van bedrijfsvoeringsproducten, - diensten en -processen en inhoud van te leveren advies(deel)producten worden aan het eigen inzicht over gelaten. Beheer van een digitale omgeving. Vakmatige taken Aanmaken / wijzigen / verwijderen binnen de Windows platformen. Bouwen van de release en het beschikbaar stellen van de software. Aanmaken / beheren owners in Microsoft Windows omgeving, 2012, 2016. Kennis en kunde van ondersteunende deployment scripts en applicaties. Deployment (installeren, test en implementeren van de release op de juiste omgeving). Troubleshooting in Microsoft Windows en configuraties. Analyseren netwerk connectiviteit issues en sparren met netwerk specialisten. Configuration management. Analyses foutsituaties. Opstellen relaese planning op basis van de Road Map en faciliteer je de go live besluitvorming. Verder ontwikkelen / verbeteren van release proces. Belegt release issues bij de juiste partijen of lost deze zelfstandig op. Borgen van de kwaliteit. Oplossen incidenten. Stakeholder voor monitoring. Kennnis van netwerken.
Senior Windows Beheerder Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Windows Beheerder. Omschrijving opdracht: De senior windows beheerder netwerken is in staat om vanuit de PaaS opzet (provider - consumer) de brug te slaan naar de applicatie en breed te participeren in ondersteuning van de applicatie waarin zijn of haar achtergrond en kennis cruciaal zijn. Daarnaast is de kandidaat in staat om zich de functionele en technische aspecten snel eigen te maken. Ook is hij of zij de helpende hand voor de integrator in het kader van deployment vanuit een adviserende rol en biedt de kandidaat ondersteuning aan de werking van logging en auditing. Tevens is hij of zij in staat om platformen te beheren op Windows Server 2012/2016. Doelstelling: - Het zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie infrastructuur componenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan. - Uitvoeren deployment- en migratie scripts in combinatie met de installatiehandleiding. - Opstellen en uitvoeren van bouw scripts (incl. maken van de handleiding). - Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen. - Het adviseren als voorbereiding op de (verdere) ontwikkeling van componenten, zonder directe terugval op technisch specialisten. - Het definiëren, testen en accepteren van nieuwe versies van compononten en het opstellen van testplannen en acceptatietesten. - Beheren van de functionele en technische applicatie configuratie. - Implementeren van nieuwe releases. Verantwoordelijkheden: - Beoordeling op kwaliteit van inhoudelijke voorbereiding, bedrijfsvoeringsproducten en adviezen. - Uitvoering en implementatie van bedrijfsvoeringsproducten, - diensten en -processen en inhoud van te leveren advies(deel)producten worden aan het eigen inzicht over gelaten. - Beheer van een digitale omgeving. Vakmatige taken: - Aanmaken / wijzigen / verwijderen binnen de Windows platformen. - Bouwen van de release en het beschikbaar stellen van de software. - Aanmaken / beheren owners in Microsoft Windows omgeving, 2012, 2016. - Kennis en kunde van ondersteunende deployment scripts en applicaties. - Deployment (installeren, test en implementeren van de release op de juiste omgeving). - Troubleshooting in Microsoft Windows en configuraties. - Analyseren netwerk connectiviteit issues en sparren met netwerk specialisten. - Configuration management. - Analyses foutsituaties. - Opstellen release planning op basis van de Road Map en faciliteer je de go live besluitvorming. - Verder ontwikkelen / verbeteren van release proces. - Belegt release issues bij de juiste partijen of lost deze zelfstandig op. - Borgen van de kwaliteit. - Oplossen incidenten. - Stakeholder voor monitoring. - Kennnis van netwerken. Leidinggevende taken: Niet van toepassing. Contacten: - Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven. - In voorkomende gevallen met klanten t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten. - Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie. - Met collega's met andere kennis gebieden op IT gebied. Inzet in de lijn of project: In de lijn. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 03-06-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week 5 dagen per week. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar de rol van Senior Windows beheerder uitgevoerd. - Je bent in het bezit van Microsoft Certificaten MSSA en/of MCSE (op basis van Windows Server 2012 of 2016). Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal een afgeronde MBO niveau 4 opleiding. - Je hebt in de afgelopen 3 jaar ervaring met deployment (installeren, test en implementeren van de release op de juiste omgeving). - Je hebt in de afgelopen 5 jaar meer dan 3 jaar werkervaring in organisaties met meer dan 1000 gebruikers. - Je hebt ervaring met het opstellen, uitvoeren en de bouw van scripts (incl. maken van de handleiding). Competenties: - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen Startdatum: 03-06-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: Ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-02-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 10 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Allround IV Expert Rotterdam
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Allround IV Expert. Omschrijving opdracht: Het Politiedienstencentrum (PDC) telt zes diensten ter ondersteuning van het gehele politiekorps, te weten de diensten Human Resource Management, Facility Management, Financiën, Informatiemanagement, Informatie- en Communicatietechnologie en Communicatie. Het PDC voert de operationele bedrijfsvoering activiteiten uit voor alle politiemedewerkers. Het beleid wordt geformuleerd binnen de betreffende beleidsdirecties. Uiteindelijk zetten ruim 6100 medewerkers zich in voor een goede service aan de operatie. De Dienst Informatie Management (IM) is onderdeel van het PDC en voert voor de politieorganisatie taken uit via de sectoren Functioneel Beheer, Gegevensgebruik & Beheer, IM Advies en Relatiebeheer & Service Level Management. De dienst is verantwoordelijk voor de kwaliteit van en dienstverlening voor de informatievoorziening (IV) van de organisatie en bereidt samen met de business de IV-portefeuille voor, onder meer door middel van de intake van nieuwe informatiebehoeften. Ook de vertaling van de informatiebehoefte naar requirements tot en met de regie op de implementatie van nieuwe of gewijzigde IV behoort tot het takenpakket van de dienst. De totaal ruim 600 medewerkers van de Dienst IM werken geconcentreerd en gedeconcentreerd. Het Team Informatievoorzieningsexperts (IVE) bestaat uit vier onderdelen, te weten Allround Informatievoorziening Expert, Informatiebeveiliging, Requirement Analyse en Architectuur. Het Team IVE verricht binnen de kaders van de Nationale Politie IV-beleidsontwikkelings- en uitvoeringstaken op het gebied van informatiemanagement, informatiearchitectuur, informatiebeveiliging en requirement analyse. Het team houdt zich onder meer bezig met: - de advisering en uitvoering van vraagarticulatie op informatievoorziening verbetering- en vernieuwingsvraagstukken; - het begeleiden en ontwikkelen van Project Start Architectuur; - het definiëren en uitwerken van (non)functionele gebruikersspecificaties en - de uitvoering van informatie beveiligingsbeleid en –maatregelen. Daarbij draagt het team zorg voor de borging van de inrichting van informatieprocessen, het analyseren van de organisatorische gevolgen en het inrichten van de niet geautomatiseerde informatievoorziening. Doelstelling: Voor het team IVE wordt een allrounder gevraagd die de zogenoemde portefeuille bedrijfsvoering ondersteunt. Verantwoordelijkheden: - Zelfstandig uitvoeren en vastleggen van (voor)onderzoeken naar IV-oplossingen binnen het domein Financiën, Facilitair Management en Verwerving/Inkoop; - Uitvoeren marktverkenningen; - Implementatiebegeleiding vanuit de IV-kant; - Kwaliteitsbewaking op IV-gebied, in het proces van realisatie. Leidinggevende taken: N.v.t. Contacten: De contacten die je hebt zijn voornamelijk interne contacten. Inzet in de lijn of project: De inzet kan zowel zijn in de lijn als binnen een project. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over een afgeronde, erkende en volwaardige (4-jarige) opleiding, op minimaal HBO niveau, aangevuld met een post-HBO of post-WO-opleiding op het gebied van accountancy, controlling of bedrijfskundige informatica. - Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Accountant of Controller, binnen een grote (1000+) organisatie. - Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als informatiemanagementadviseur binnen een grote (1000+) organisatie. - Je bent inzetbaar vanaf 13-05-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt specifieke kennis van- en werkervaring met: 1. Kennis van en ervaring met de inrichting van Financiële processen; 2. Kennis van en ervaring met de inrichting van Purchase to Pay processen (inkoop, FM en Finance), en 3. Kennis van en ervaring met de inrichting van de P&C-cyclus binnen (Rijks)overheidsinstellingen. - Je hebt ruime werkervaring met reguliere software(pakketten) op het gebied van Bedrijfsvoering, richting: 1. Planning & control; 2. Financiën; 3. Purchase-to-pay. - Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring op conceptueel niveau, met requirementanalyse als specialisme, met daarnaast architectuur en/of informatiebeveiliging als extra specialisme. - Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met implementatietrajecten, van standaard financiële informatiesystemen; - Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met agile, scrum of vergelijkbaar. - Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring binnen de (Rijks)overheid. Competenties: - Mondelinge presentatie; Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen. - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Netwerkvaardigheden; Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Organisatiesensitief; Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Stressbestendig; Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: 13-05-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-02-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 10/11 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
.Net Ontwikkelaar Utrecht
Capgemini is op zoek naar .net-ontwikkelaar voor meerdere locaties. Dotnet-ontwikkelaar Als ontwikkelaar van Dotnet ben je verantwoordelijk voor het (technische) ontwerp, realisatie en testen van gebruiksgevallen die voldoen aan de productgebruikersvereisten die zijn gedefinieerd in de achterstand. Je bent in staat om complexe omgevingen te overzien en, met behulp van tooling, de klant voorzien van snelwerkende oplossingen in een Agile manier van werken. taken: (Technische) ontwerpen, realiseren en (unit) testen van use cases in sprints in nauwe samenwerking met de eigenaar van het product en het team. Rol binnen het Scrum-team (verfijnen, plannen, uitvoeren, evalueren) Ondersteun producteigenaren en gebruikers tijdens de implementatie van de gewenste oplossingen. Bevordering van een visie op de agile ontwikkelingen in een op Dotnet gebaseerde ontwikkelomgeving overheid Beslissingen nemen over ontwerp en realisatie van use cases Rapporteer voortgang en knelpunten in systeemontwikkelingsgebied in dagelijkse stand-ups Doe mee aan stand-ups, demo's, retrospectieve, verfijnings- en planningssessies. Organisatie Je maakt deel uit van het Scrum-team en de scrum-coach geeft advies aan het team. Kennis Vereisten Afgesloten technische studie op HBO- of WO-niveau Ervaring met Visual Studio & TFS (en / of VSTS) Ervaring met .Net en C # Bewezen professionele ervaring met agile en / of Devops .Net-projecten Ervaring met frameworks zoals ASP.NET en / of Entity framework en / of WCF Ervaring met LINQ of Lambda en / of SQL, MSSQL-server Ervaring met het toepassen van ontwerppatronen in softwareoplossingen wensen Ervaring met het toepassen van web-gerelateerde technieken zoals Javascript / Typescript, HTML, CSS Ervaring met Mule ESB, Redhat JBOSS stack, NoSQL (bijvoorbeeld ElasticSearch en Cassandra) Ervaring met Angular 2,0 Relevante certificeringen Ervaring met Xamarin Ervaring met Cloud-technieken en Cloud-ontwikkeling zoals Azure, AWS of IBM Cloud Ervaring met Serverless Ervaring Voor medior Dotnet ontwikkelaar 3+ jaar ervaring Voor senior Dotnet-ontwikkelaar 5+ jaar ervaring Als je geïnteresseerd bent, stuur dan je CV terug naar divya.potluri@capgemini.com .
Testanalist Utrecht
Capgemini zoekt Testanalist voor meerdere locaties. Test analist Als een testanalist ben je verantwoordelijk voor het maken, bijwerken en uitvoeren van gestructureerde testcases. Je vertaalt functionele specificaties in gestructureerde testgevallen met bijbehorende testgegevens en voer de testgevallen uit in de juiste testomgevingen en je legt ook je bevindingen vast taken: Het opzetten van testscenario's met bijbehorende scripts en gegevens Het opstellen van schattingen voor een gedefinieerde scope voor de voorbereiding en uitvoering van testcases Ondersteuning van gebruikers bij het uitvoeren van tests Gestructureerde, zakelijk gestuurde testaanpak uitvoeren overheid Monitoring en rapportage van bevindingen en eigen activiteiten. Bepalen welke testtechnologie moet worden gebruikt Bepaling van de ernst van de bevindingen. Organisatie Je maakt deel uit van het Scrum-team en de scrum-coach geeft advies aan het team. Kennis Vereisten Afgesloten technische studie op HBO- of WO-niveau Ervaring met testanalyse en -aanpak, inclusief TMap Next Foundation of ISTQB-certificaat wensen Kennis van testanalyses en -aanpak, inclusief ISTQB Advanced Technical TA-certificaat Kennis van een hulpmiddel voor testautomatisering, gebaseerd op opleiding en training Ervaring Medior-testanalist: Vereisten • 3+ jaar ervaring wensen • Ervaring met programmeren in Java / Javascript / C # /. Net Senior testanalist: Vereisten • Meer dan 5 jaar ervaring wensen • Ervaring met programmeren in Java / Javascript / C # /. Net Als je geïnteresseerd bent, stuur dan je CV terug naar divya.potluri@capgemini.com.
AVG tester Utrecht
Functie-omschrijving:Het betreft hier een nieuwe behoefte aan testers/testconsultants voor de POM-keten (IV-Services: Personeel & Organisatie, P&O Overig en Medische IV). De POM-keten heeft zich ten doel gesteld om de kwaliteit van de dienstverlening en de opleveringen (o.a. releases) te verhogen. Hiertoe dient in het kader van testmanagement aandacht te worden besteed aan de volgende zaken: kwaliteit van dienstverlening, kwaliteit van de opleveringen (projecten, incidenten/verbeteringen, problems, RFCs, releases, instandhoudingswerkzaamheden), processen en werkwijzen in relatie tot o.a. de AVG, informatiebeveiliging, het werken in ketens, het Agile-werken, Windows 10-updates en geautomatiseerd testen.De nieuwe werkwijze dient te worden geborgd door vastlegging en opname in het beheerdossier van o.a. het draaiboek, de checklist, de templates, de soorten testen, het testproces, de testscenario's, de testbevindingen en de release notes.Je begeleidt, mede als kwartiermaker, het doorvoeren van de benodigde aanpassingen in de werkwijze en procedures, zodat de testmanagementrichtlijnen zijn geborgd in de dagelijkse werkzaamheden van de IV-Services, o.a. door middel van het geven van workshops en het begeleiden van teams en individuele medewerkers;Je stelt de benodigde veranderingen vast in de huidige werkwijze, procedures, rapportages en applicaties/systemen, en je adviseert en implementeert een adequate aanpak om (mobiele) applicaties functioneel te testen op basis van een Agile-werkwijze. Daarnaast coördineer je de opzet en inrichting van de testen en zorg je ervoor dat deze binnen de desbetreffende teams zelfstandig kunnen worden uitgevoerd;Je bent medeverantwoordelijk voor de vertaling van testmanagement-afspraken naar voorschriften en werkzaamheden en de implementatie daarvan in de werkwijze binnen het bedrijfsvoeringsdeel van de POM-keten;Je adviseert en communiceert, in samenwerking en afstemming met de verandermanager en testmanagers, de benodigde veranderingen aan het management van de keten en/of IV-services;Je rapporteert periodiek aan de verandermanager en/of testmanagers over de voortgang van het verandertraject.Functie-eisen:Je hebt minstens drie jaar ervaring met het geven van testadviezen;Je hebt minimaal drie jaar ervaring met Team Foundation Server;Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met Agile-werken en testen;Je hebt minimaal drie jaar ervaring met het geven van workshops.Vereiste kennisgebieden-opleidingen:Je bent in het bezit van een HBO-diploma op het gebied van IV, ICT of bedrijfsvoering;Je bent gecertificeerd op het gebied van AVG, zoals CIPP/E, CIPM en/of CIPT.
Beheer Netwerken Jr. Zeist
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24387 Omgeving: Zeist Startdatum: 1 april 2019 Einddatum: 31 december 2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Vrijdag 22 februari 2019 om 14.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. Of eerder indien de aanvraag is ingevuld. BlueTrail is op zoek naar een Beheer Netwerken Jr. voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: The work at the front office is to maintain continuity for the network infrastructure that organisation provides for the Global environment, we accomplish this by handling and solving more than 80% of the incoming incidents, changes and emails. Duties and responsibilities • 1st and 2nd Line Support during business hours and standby • Provisioning of network services • Operational interaction with vendors (updates, exploitation issues) • Trigger escalation to third line support (Vendor) • Maintain operational support procedures • Create problem tickets • Prepare standard changes • Maintain CMDB • Initiate scale-up where needed Functie eisen KNOCK-OUT: Basic understanding of LAN/WAN Routing and Switching Basic understanding of Enterprise Wi-Fi Basic understanding of DNS Basic understanding of F5 Load balancing Basic understanding of Firewall Basic HP and Cisco CLI commands CCNA certification (or is working on it) 2 dagen inwerken tegen nul tarief. Freelance niet mogelijk (pay-roll / loondienst wel mogelijk) Reacties van kandidaten die niet voldoende kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: A shift system is operational between 07:30 -18:00, on call is required after work hours. We work in a dynamic, quick changing work environment. The one moment you are helping a customer with Wi-Fi problems and the next moment you are investigating firewall traffic, DNS or loadbalancing to analyse the problems customers have with their applications or services.
Mendix Advanced Developer Rotterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24384 Omgeving: Rotterdam Startdatum: medio maart 2019 Duur: 10 weken Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32-36 Intakegesprek: 6 t/m 13 maart 2019. Sluitingsdatum: woensdag 27 februari om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Mendix Advanced Developer voor 32 tot 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Als Mendix Advanced Developer werk je mee aan de ontwikkeling van de RAD werkwijze binnen de gemeente. Binnen een agile scrum team werk je als lead-developer/scrummaster aan het modelleren van (primaire) processen. De product owner is je belangrijkste sparringpartner en je werkt samen met kennishouders van de klant. Je werkt aan het modelleren van data, ontwerpen van het proces als de UX-UI van (mobiele) applicaties op het Mendix 7 platform. Je werkt volgens afgesproken standaarden en beleidslijnen en stemt werkzaamheden af. Je signaleert problemen en adviseert proactief over oplossingen. Je verplaatst je in de rol van de klant en vraagt je altijd af of jouw oplossing aan zijn doelstelling bijdraagt. Voor het cluster Stadsontwikkeling, afdeling Verkeersmanagement moet een storingenbeheer applicatie gemaakt worden. Deze beoogde storingsmodule bestaat enerzijds uit een database met de verschillende objecten met een aantal kenmerken en anderzijds uit storingstypen met daaraan gekoppeld de prioriteiten, respons- en hersteltijden. Storingen moeten per object kunnen worden geregistreerd/ingevoerd, waarbij automatisch respons- en hersteltijden o.b.v. contract-voorwaarden worden gegenereerd. Er moet in één oogopslag per object kunnen worden opgezocht wat de storing is, door wie een bepaalde storing moet worden opgelost, wat de gewenste en gerealiseerde respons- en hersteltijden zijn en er moet ingevoerd kunnen worden als de storing is opgelost en hoe het is opgelost. Respons- en hersteltijden moeten op elk moment door de melder kunnen worden overruled. Daarnaast moet er een signaleringsfunctie komen die waarschuwt als een storing de respons- of hersteltijd heeft overschreden. Tot slot moeten er ook rapportages kunnen worden gemaakt op de opgenomen kenmerken, waarbij ook combinaties gemaakt moeten kunnen worden. Deze moeten ook kunnen worden geëxporteerd in xls- of csv-formaat. Het systeem moet gebruikt en geraadpleegd kunnen worden door zowel een aantal medewerkers van de gemeente Rotterdam als door een beperkt aantal externe gebruikers. Op basis van rollen en rechten kunnen gebruikers al dan niet bepaalde handelingen verrichten. Als Mendix Advanced Developer kom je te werken bij het cluster Bestuurs- en Concern-ondersteuning van de gemeente. De functie is onderdeel van de afdeling Informatiemanagement van de directie IIFO (Informatie, Innovatie, Facilitair en Onderzoek). Je leidinggevende is de RAD-teamcoördinator. Functie eisen KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal MBO-4 niveau (bij voorkeur WO). Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau. Je hebt een training Scrummaster afgerond. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring als Mendix Advanced Developer (opgedaan in de afgelopen 3 jaar), met daarbij de volgende werkzaamheden/ervaringen: Mendix 7 platform, HTML 5, CSS, Java en Java script en Agile scrum werken. Je bent in het bezit van een certificaat Mendix Advanced Developer Certified (Blue Badge). Je over een Mendix 7 Development omgeving op de eigen laptop. Je bent per medio maart beschikbaar voor minimaal 32 uur (bij voorkeur 36 uur) per week. Eerste 2 maanden geen verlof mogelijk. Freelance niet mogelijk (pay-roll / loondienst wel mogelijk). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt een opleiding op het gebied van Informatica, Business en Informatiemanagement en/of Architectuur afgerond. Je hebt de trainingen Automatisch testen, UX-UI ontwerp, Informatiebeveiliging en/of AQM module (van SIG) afgerond. Je hebt in de afgelopen 3 jaar ervaring opgedaan als Als scrummaster, met UX-UI ontwerp, in business consultancy en/of bij een overheidsinstelling. Je hebt kennis van Support op Mendix Development, Informatie-architectuur en/of Informatie beveiliging. Competenties: Resultaatgericht Integer Flexibel Klantgericht Proactief (Probleem) analytisch vermogen Oplossingsgericht Teamspeler (zowel met de klant als collega’s) Communicatief vaardig
Enterprise Architect Den Haag
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24385 Omgeving: Den Haag Startdatum: 4 maart 2019 Einddatum: 4 maart 2020 Optie op verlenging: Ja, 2 x 12 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: 22 februari 2019 om 14.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. Of eerder indien de aanvraag is ingevuld. BlueTrail is op zoek naar een Enterprise Architect voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Het CIBG heeft behoefte aan een ervaren Enterprise Architect die grondige kennis van de inhoud van architectuur heeft en die tegelijkertijd in staat is om verbinding met de business te maken. Er liggen bij CIBG voldoende uitdagingen op het gebied van de vertaling van de business naar de techniek. We verwachten dat jij daar een grote bijdrage aan kan leveren. Je bent in staat om vanuit Enterprise Architectuur holistisch te denken en daarnaast management leden coachend in de noodzakelijke veranderingen te begeleiden. Je kunt concreet en toegankelijk uitleggen wat het probleem is, wat er voor nodig is om dat probleem op te lossen en vervolgens ook zelf een tastbare bijdrage leveren aan die oplossing. Van belang is jouw kwaliteit om op directieniveau rapport te kunnen maken. Organisatorisch kom je onder de in oprichting zijnde afdeling CIO Office te hangen. Mede door jouw ervaring en kennis ben je in staat om mee te helpen de CIO Office verder in te richten in 2019. Inmiddels ligt er een concreet architectuur actieplan voor 2019. Opgesteld door de huidige architecten. Je moet in staat zijn om je dit plan snel eigen te maken en flexibel mee te bewegen in de veranderingen van het CIBG in 2019. Natuurlijk is eigen inbreng gewenst, maar wel op een manier die voortborduurt op wat er nu ligt. Je staat voor de veranderdoelstellingen en kan daarbij omgaan met de politieke druk vanuit het management. Verder ben je, door de combinatie van ervaring en van een coachende communicatiestijl, in staat het team aan aanwezige architecten te helpen om het beste uit zichzelf te halen. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt academisch werk- en denkniveau, waarvoor de basis een afgeronde HBO of WO opleiding is met een stevig IT component. Je bent een onmiskenbare senior in je gebied en hebt minimaal 7 jaar ervaring als Enterprise architect in een werkomgeving waar onder architectuur werd gewerkt. Je hebt ervaring met advisering van management op het gebied van organisatie vraagstukken bekeken vanuit een architecturaal perspectief. Je hebt ervaring met advisering van het management op het gebied van organisatie- en proces veranderingen. Je hebt ervaring met het coachen van management leden op het gebied van Visie, Strategie en Alignment richting organisatie. Je hebt aantoonbare en brede ervaring met moderne ICT-architectuur, -methodologie en – technologie. Je hebt kennis van diverse standaard oplossingen (workflow/BPM, zaakmanagement, documentmanagement en archivering, etc.) voor registerbeheer die beschikbaar zijn in de markt. Je hebt ervaring binnen organisaties zoals het CIBG en begrijpt de mogelijke problematiek en werking van registers en onze andere producten. Je begrijpt waar ontwikkelings- en beheervraagstukken elkaar raken en hebt ideeën over hoe je deze binnen een nu nog meer klassieke omgeving organisch kunt versmelten. Je hebt bij voorkeur kennis en ervaring met applicatieontwikkeling, bedrijfsprocesmodellering en ontwikkel- en projectmethoden, zoals Agile en scrum. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Competenties: Organisatie sensitief Flexibel Sterk in netwerken Conceptueel sterk Coachende stijl van communiceren Gericht op ‘samen’ en minder op ‘zelf’ Zelfverzekerd Overtuigingskracht
Senior App Ontwikkelaar (Mobile platform Xamarin/MSDN/.Net) Apeldoorn
"Het Mobile Competence Center Belastingdienst ontwikkelt mobiele oplossingen op basis van het ontwikkelplatform Xamarin (Apps) tegenwoordig MSDN i.c.m. .Net back-ends voor Burgers & Bedrijven (extern) en voor medewerkers (intern), daarnaast ontwikkelen wij ook Apps voor de Rijksdienst (ministeries) voor de mobiel platformen iOS (Ipod/Iphone/Ipad), Android (Samsung, Sony etc.) en Windows 10. Daar horen grote, kleine en creatieve opdrachten bij. We verwachten van de kandidaten dat zij enthousiast en energiek te werk gaan in dit innovatieve traject en ook open staan om persoonlijk te investeren.Daarnaast verwachten wij een Agile Scrum DNA met drive voor constant veranderen en innoveren passend in de dynamische cultuur van het Mobile Competence Center.""Wij vragen een Senior App ontwikkelaar met gedegen Xamarin mobile ontwikkelplatform kennis met mobiele back-end ontwikkelkennis voor het ontwikkelen van Mobile oplossingen in de vorm van Apps voor mobiel devices voor IOS (Apple), Android en Windows 10 (phone/tablet). Daarnaast is kennis er ervaring in het ontwikkeling van Mobiele App backends pré.Tijdens de ontwikkeling van Enterprise en Burger en Bedrijf productie Apps en Proof of Concepts worden een aantal onderwerpen worden beproefd. Hierbij valt te denken aan: gebruik van ontwikkeltool, ontsluiting van data uit datacenter, distributiemechanismen etc. Je gaat samen met collegas werken aan de ontwikkeling van Apps, mogelijk in een co-productie met een externe serviceproviders. We werken op een agile wijze, vanuit en op het mobiele ontwikkelplatform Xamarin. Wij verwachten van een senior ontwikkelaar dat deze ook junior en medior ontwikkelaars (didactisch vermogen) in project opleidt in mobiele vaardigheden.Creativiteit en techniek direct vertaalt naar ultieme mobile gebruikerservaring. Door het inzetten back-end skills en front-end kennis. Meedenken met product-owners en brainstormen over mooie oplossingen? Daarom bekend en ervaring met het .NET framework. Met een uitgesproken mening over waar een software oplossing aan moet voldoen, om de hoogst mogelijke usability voor een gebruiker te realiseren.Functie eisen:3 jaar ervaring met analytisch sterk en snel eigen maken van business processen en uitdagingen;3 jaar ervaring met vertalingen van functionele behoeften (product backlog) naar mobiele App functionaliteit;2 jaar kennis van de mobile markt en ontwikkelingen binnen het Mobiele spectrum;3 jaar ervaring met Xamarin (ontwikkelplatform, verplicht); Visual Studio, Xamarin Forms (gewenst);3 jaar ervaring met C# (verplicht), NET SDK (gewenst), .NET Back-end ontwikkel en integratie (gewenst);3 jaar ervaring met iOS en Android SDK, SQLlite, Xcode (native Apple);3 jaar ervaring met SCRUM (vakkennis)Aanvullende kennis/wensen:Gezond boerenverstand (fiscale processen);Stemt kennisoverdracht (App ontwikkel kennis en ervaring) af op de overige scrumteamleden en houdt rekening met individuele verschillen;Motiveert en daagt team uit om er het beste van te maken en helpt team om de ontwikkeltaken met succes af te ronden;Leert leren, ook van en met elkaar, om daarmee onder andere zelfstandigheid van team(leden) te bevorderen;Communicatief vaardig in de Nederlandse taal;OWASP en andere mobile security protocollen;Kennis van Git / TVS / Trello.Kennis van Xamarin/MSDN TestcloudDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.
Tester Java Apeldoorn
Voor onze eindklant in Apeldoorn zoeken we een Tester Java Start: 01-03-19 Einde: 31-12-19 met optie op verlenging Inzet: 36 uur per week Tarief: (medior niveau) € 55,- tot max. € 60,- OPDRACHT Je wordt als Java tester ingezet bij het ontwikkelen van Web Java-applicaties en web services binnen de afdeling Toezicht van de Belastingdienst IV organsiatie. Samen met je collega’s maak je deel uit van één van de 2 scrumteams binnen Toezicht. In sprints van 2 weken levert het team telkens een ‘shippable product’ op. Specifiek ga je samen met collega’s in je scrumteam, de productowner en gebruikers werken aan het (door-) ontwikkelen, onderhouden en borgen van de continuïteit van diverse Toezicht applicaties. Met jouw expertise lever je in samenwerking met je teamleden een kwalitatief goede applicatie op die ook goed onderhoudbaar is. Onderdeel daarvan is natuurlijk een goed werkende geautomatiseerde regressie test. We maken hiervoor gebruik van verschillende tools waaronder Selenium Webdriver i.c.m. Cucumber, UFT en Selenium IDE. Het team waarbinnen je werkt bestaat uit 10 personen. Binnen de afdeling Toezicht werken we aan het realiseren van een digitaal klantbeeld. Daarbij worden op het mainframe gegevens uit bronnen ontsloten die worden gepresenteerd in een WebJava Front-end. We ontwikkelen en onderhouden hiervoor meerdere applicaties die worden ingezet in het Toezichtproces van de Belastingdienst en wordt gebruikt door ~ 10.000 medewerkers. Je wordt als tester primair ingezet bij het ontwikkelen en beheren van de Java applicaties. Samen met je collega’s maak je deel uit van een scrumteam waarin naast Mainframe ook WEB JAVA expertise is opgenomen. In sprints van 2 weken levert het team telkens een ‘shippable product’ op dat ook werkelijk in productie wordt genomen. Vind je het leuk om in een dynamische omgeving samen met enthousiaste collega’s én eindgebruikers een direct zichtbare bijdrage te leveren aan actuele ontwikkelingen binnen de Belastingdienst, dan is dit een plek voor jou! EISEN Werkervaring en -denkniveau Je functioneert als Tester Java op medior dan wel senior nivo Je hebt kennis van testontwerp en kan deze toepassen Je hebt ervaring met testen van Web-Java applicaties Je hebt kennis van Tmap Next WENSEN Competenties Je bent pro-actief Je communiceert makkelijk met teamleden Aanbiedingen met CV (max 5 A4) en onder vermelding van tarief (all-in, exclusief BTW), dienen uiterlijk 25 februari om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Lead Data Modelleur Utrecht
Voor onze eindklant in Utrecht zoeken we een Lead data modelleur Start: 18-03-19 Einde: 31-12-19 met optie op verlenging Inzet: 36 uur per week (minimaal 32 uur per week) OPDRACHT Als lead datamodelleur weet jij alles van datamodelleren. Je hebt aantoonbaar ervaring in logisch modelleren. En je beheerst verschillende technische datamodelleerstijlen, zoals datavault, unified anchor en dimensioneel modelleren. Kortom, we vragen een stevige datamodelleur die ons helpt een toekomstbestendig gegevenslandschap in te richten. Je bent in staat - en vindt het leuk - om de datamodelleurs te begeleiden en coachen. Je werkt nauw samen met de Enterprise Data Architect en architecten van de verschillende domeinen. Dit betreft een PoC (Proof of Concept) met een go of no go na 6 weken. De Belastingdienst is een van de grootste gegevensverwerkende organisaties van Nederland. De manier waarop we onze data organiseren, is essentieel voor burgers en bedrijven in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan het inkomensgegeven dat wij delen met veel verschillende partijen. Of de vooringevulde aangifte, die het belastingplichtigen makkelijker maakt om aangifte te doen. Wij willen ook kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving, zoals de toenemende nternationalisering, het steeds flexibeler worden van het ondernemerschap en de opkomst van de digitale economie. We werken daarom aan een toekomstbestendige werkwijze van inwinnen, ontsluiten en beschikbaar stellen van gegevens, waardoor eenduidige en consistente interpretatie mogelijk is. Waardecreatie en risicobeheersing gaan daarbij hand in hand. EISEN Werkervaring en -denkniveau 5 jaar+: Ruime ervaring met model- en metadatagedreven architecturen en implementaties Ruime ervaring in het logisch modelleren van domein en deze technisch vertalen naar implementatiemodellen Ervaring met metadata modelleren, masterdata modelleren en integratie modelleren Ruime ervaring in anchor-style modelleervormen als datavault, anchor modeling en inified anchor WENSEN Competenties Overtuigingskracht Resultaatgericht Organisatiesensitiviteit Kennis Ervaring met Teradata Aanbiedingen met CV (max 5 A4) en onder vermelding van tarief (all-in, exclusief BTW), dienen uiterlijk 22 februari om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Datamanagement Consulent Apeldoorn
Voor onze eindklant in Apeldoorn zoeken we een Datamanagement Consulent Start: 19-03-19 Einde: 31-12-19 met optie op verlenging Inzet: 36 uur per week (minimaal 16 uur per week) OPDRACHT Je bent een inhoudelijke expert op het gebied van datamanagement, hebt een duidelijke visie en weet je te positioneren in je vakgebied. Je hebt uitgebreide kennis van de ontwikkelingen in data architectuur, datamanagement en datagovernance en weet die kennis over te brengen aan gesprekspartners van de business. Je brengt hun datastromen in beeld, analyseert en specificeert. Je schrijft hiervoor userstories en maakt procesontwerpen. Jouw ervaring zet je in voor het ontwikkelen van capabilities van het Belastingdienst Data Platform. Je vindt het belangrijk om helder en duidelijk te zijn en logisch en praktisch nadenken is jou niet vreemd: je komt snel tot de kern van de zaak. Je vindt het fijn om zelfstandig te werken, en tegelijkertijd gaat samenwerken jou goed af: je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Het betreft een PoC (Proof of Concept) met een go of no go na 6 weken. De Belastingdienst is een van de grootste gegevensverwerkende organisaties van Nederland. De manier waarop we onze data organiseren, is essentieel voor burgers en bedrijven in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan het inkomensgegeven dat wij delen met veel verschillende partijen. Of de voor-ingevulde aangifte, die het belastingplichtigen makkelijker maakt om aangifte te doen. Wij willen ook kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving, zoals de toenemende internationalisering, het steeds flexibeler worden van het ondernemerschap en de opkomst van de digitale economie. We werken daarom aan een toekomstbestendige werkwijze van inwinnen, ontsluiten en beschikbaar stellen van gegevens, waardoor eenduidige en consistente interpretatie mogelijk is. Waardecreatie en risicobeheersing gaan daarbij hand in hand. EISEN Werkervaring en -denkniveau 5 jaar+: Ruime en aantoonbare ervaring van data architectuur en datamanagement frameworks (DQM, DAMA), Ruime en aantoonbare kennis van datamodellen zoals het datamanagement maturity Ruime en aantoonbare ervaring met metadatagedreven en modelgedreven ontwikkeling van dataverwerkingen Ruime en aantoonbare ervaring van Privacy by design en Privacy by default en weet deze te operationaliseren. WENSEN Competenties Overtuigingskracht Resultaatgericht Organisatiesensitiviteit Kennis Opleiding in de richting informatiemanagement, informatica of bedrijfskunde Kennis van teradata Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Ruime ervaring met data-projecten Aantoonbare ervaring in een of meerdere grote gegevensverwerkende organisaties Aanbiedingen met CV (max 5 A4) en onder vermelding van tarief (all-in, exclusief BTW), dienen uiterlijk 22 februari om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
DevOps Engineer met Azure kennis Amsterdam
De DevOps Engineer heeft een belangrijke rol in de toekomstvastheid van onze software- en infrastructuurarchitectuur waarbij stabiliteit, capaciteit, security en beschikbaarheid de belangrijk zijn. Deze klant werkt constant aan het verbeteren en professionaliseren van de infrastructuur, monitoring en de delivery pipelines. Jouw profiel:Je hebt continuous improvement in je bloed;Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel; You design it, You build it, You own it!Je hebt ten minste 2 jaar werkervaring als DevOps of Cloud EngineerKennis:Linux, public clouds (Azure)Container orchestration (Kubernetes, Docker)Continuous delivery en build pipelinesMonitoring / Alerting (ELK, Prometheus, Grafana)Scripting (GoLang, Powershell, Bash)Je vindt het team belangrijk, maar kan prima zelfstandig en goed georganiseerd werken;Ervaring en affiniteit met het werken in een agile omgeving is noodzakelijk;Je spreekt vloeiend Nederlands & Engels;Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Mendix Advanced Developer / Scrum Master (QR6423) Rotterdam
Functie: Mendix Advanced Developer / Scrum Master (QR6423) Start: 25-3-2019, 32-36 uur per week Periode: 2 mnd+ Omgeving: Rotterdam Omschrijving: Voor onze eindklant zijn wij op zoek naar een Mendix Advanced Developer / Scrum Master. Als Mendix Advanced Developer werk je mee aan de ontwikkeling van de werkwijze. Binnen een agile scrum team werk je als Lead Developer/Scrum Master aan het modelleren van (primaire) processen. De product owner is je belangrijkste sparringpartner en je werkt samen met kennishouders van de klant. Je werkt aan het modelleren van data, ontwerpen van het proces als de UX-UI van (mobiele) applicaties op het Mendix 7 platform. Je werkt volgens afgesproken standaarden en beleidslijnen en stemt werkzaamheden af. Je signaleert problemen en adviseert proactief over oplossingen. Je verplaatst je in de rol van de klant en vraagt je altijd af of jouw oplossing aan zijn doelstelling bijdraagt. Jouw uitdaging: Er moet een storingenbeheer applicatie gemaakt worden. Deze beoogde storingsmodule bestaat enerzijds uit een database met de verschillende objecten met een aantal kenmerken en anderzijds uit storingstypen met daaraan gekoppeld de prioriteiten, respons- en hersteltijden. Storingen moeten per object kunnen worden geregistreerd/ingevoerd, waarbij automatisch respons- en hersteltijden o.b.v. contract-voorwaarden worden gegenereerd. Er moet in één oogopslag per object kunnen worden opgezocht wat de storing is, door wie een bepaalde storing moet worden opgelost, wat de gewenste en gerealiseerde respons- en hersteltijden zijn en er moet ingevoerd kunnen worden als de storing is opgelost en hoe het is opgelost. Respons- en hersteltijden moeten op elk moment door de melder kunnen worden overruled. Daarnaast moet er een signaleringsfunctie komen die waarschuwt als een storing de respons- of hersteltijd heeft overschreden. Tot slot moeten er ook rapportages kunnen worden gemaakt op de opgenomen kenmerken, waarbij ook combinaties gemaakt moeten kunnen worden. Deze moeten ook kunnen worden geëxporteerd in xls- of csv-formaat. Het systeem moet gebruikt en geraadpleegd kunnen worden door zowel een aantal medewerkers als door een beperkt aantal externe gebruikers. Op basis van rollen en rechten kunnen gebruikers al dan niet bepaalde handelingen verrichten. Eisen: - Vanaf de startdatum voor minimaal 32 uur per week beschikbaar. - Je dient gedurende 2 maanden na startdatum beschikbaar te zijn, gezien de korte duur van de opdracht Aan kandidaat is (om wat voor reden dan ook) geen verlof toegekend en/of een toekenning van verlof is niet voorzienbaar in de genoemde periode. Aan de kandidaat wordt geen planbaar verlof toegekend dat gedurende de genoemde periode genoten wordt. Onder planbaar verlof wordt in dit verband onder meer vakantieverlof verstaan. Een toekenning van niet planbaar verlof, zoals calamiteitenverlof, wordt de kandidaat niet op onredelijke gronden onthouden. - Je beschikt over een Mendix 7 Development omgeving op de eigen laptop. - Je beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op minimaal mbo-4 niveau. - Je beschikt aantoonbaar over minimaal hbo werk- en denkniveau. - Je dient een aanvullende training succesvol te hebben afgerond, namelijk "Scrum Master". - Je beschikt aantoonbaar minimaal 1 jaar ervaring als Mendix Advanced Developer (opgedaan in de afgelopen 3 jaar), met daarbij de volgende werkzaamheden/ervaringen: Mendix 7 platform HTML 5 CSS Java en JavaScript Agile / Scrum werken - Je dient een opleiding dan wel cursus succesvol te hebben afgerond en naar aanleiding daarvan in bezit te zijn van het certificaat: Mendix Advanced Developer Certified (Blue Badge) - Je beschikt over beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Wensen: - Opleiding op het gebied van Informatica, Business en Informatiemanagement, of Architectuur - Afgeronde relevante trainingen: Automatisch testen, UX-UI ontwerp, Informatiebeveiliging, en/of AQM module (van SIG) - Je beschik aantoonbaar over de volgende ervaring (opgedaan in de afgelopen 3 jaar: Scrum Master UX-UI ontwerp Business Consultancy Bij een overheidsinstelling - Je beschikt over de volgende specifieke kennis: Support op Mendix Development Informatie-architectuur Informatie beveiliging Competencies: Resultaatgericht, Integer, Flexibel, Klantgericht, Proactief, (Probleem) analytisch vermogen, Oplossingsgericht, Teamspeler (zowel met de klant als collega's), Communicatief vaardig Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Marcom Specialist Utrecht
Voor onze opdrachtgever in Utrecht is Harvey Nash op zoek naar een MarCom SpecialistStart: Eind april 2019 Duur: 6 maanden met optie tot verlengen Uren: 40Vereiste werkzaamheden: - Je bent verantwoordelijk voor het doorvertalen van ATL campagnes in de winkels én het uitvoeren van het MarCom Jaarplan van de klant Retail. Het doorvertalen van ATL campagnes en het creëren van optimale klantbeleving in de winkels is dus vereist. - Als Marcom en Formule specialist ben je verantwoordelijk voor alle Brand- en marketingcommunicatie voor de winkels en voor het formulebeleid. - Je verzorgt met het team het EtE proces van campagne ontwikkeling, POS, huis-aan-huis flyer en online media. Dus van planning, input, briefing, correctierondes, eindresultaat & productie tot en met de verspreiding, instructie aan de winkels en evaluatie. Voor het formulebeleid kijk je naar de nieuwe winkel lay-outs voor een goede klantbeleving en ontwikkel je winkelelementen passend bij nieuwste retailtrends en behoeften van de klant.Zo doe je dit • Aansturen van creatieve bureaus (bv. prioriteitsbeheer, creativiteit, begrip van de klant, bedrijfsprioriteiten) • Coördineren van leveranciers met betrekking tot POS-communicatie in de winkels • Aansturen van de leveranciers op het gebied van formatontwikkeling voor nieuwe winkel elementen • Bewaken van de huisstijl in onze communicatie-uitingen • Bewaken van het formulebeleid en lokale behoeften bij nieuwe winkels • Verzorgen van de interne communicatie naar filialen van alle Marcom uitingen en aanpassingen in de formule • Beantwoorden van vragen vanuit de winkels met betrekking tot alle Marcom uitingen en formule aspecten. • Verzorgen van een adequate administratieve verwerking van alle activiteitenJij versterkt Als Marcom en Formule specialist ga je aan de slag bij het Retail Marcom & Formule team, dat naast jou bestaat uit 2 Marcom Specialisten.Jij hebt hét Je bent in staat om te beïnvloeden door middel van je campagnes en winkelbeleving. Je volgt de laatste trends op de voet. Ook heb je aantoonbare ervaring met communicatie, het opzetten van campagnes, retail concepten en hun ontwikkeling. Je bent communicatief zeer vaardig, hebt grote mate van ondernemerschap en een proactieve werkhouding. Ook heb je voor deze vacature:Vereiste kennis: - Retail Marcom en Formule specialist ervaring • Ten eerste een flexibele instelling. Je combineert ervaring, doorzettingsvermogen en een ‘can do’ mentaliteit om successen te behalen en resultaten neer te zetten. Je weet je interne collega’s goed te vinden voor de juiste afstemming. Je kan je echt in de klant verplaatsen en hebt een passie voor Retail en klant ervaring. Je weet hoe je onze klanten telkens kunt verrassen met een nieuwe beleving of met innovatieve ideeën in POS uitingen en winkelbeeld. • Een afgeronde HBO opleiding in de richting marketing of communicatie • 2-3 jaar relevante bewezen marketing ervaring bij een A-merk (binnen fmcg, retail of telecom) • Ervaring met het gebruik van online marketing (social, SEO en display) ter stimulering van footfall naar retail is een pre. Social & searching ervaring is dus een pre. Het zou fijn zijn als je bekend ben met Facebook en Instagram. • Stakeholder management • Ervaring met het aansturen van Reclamebureaus. Waarbij je scherp bent op budgetten. • Sterk klantgericht • Uitstekende project management skills • Vermogen om dingen gedaan te krijgen in cross-functionele projecten in een dynamische, high-tech omgeving werkend met interne en externe contacten • Vloeiend in Nederlands en Engels • Houdt ervan om in een hectische omgeving te werken • Kan goed omgaan met strakke deadlines en veranderingen • Affiniteit met telecom of IT producten
Functioneel/ Applicatiebeheer GOUW Amstelveen
Voor Gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een Functioneel/ Applicatiebeheer GOUW. Omschrijving opdracht: De gemeente Amstelveen voert onder de naam Belastingsamenwerking Amstelland de WOZ- en Belastingtaken uit voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Tevens wordt voor de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen de BAG-administratie gevoerd. Voor deze taken maakt Amstelveen gebruik van software van de firma GouwIT. Het technisch beheer is uitbesteed aan GouwIT. Het functioneel- en applicatiebeheer van deze software wordt verzorgd door de afdeling Informatiebeheer van de gemeente Amstelveen. Deze afdeling bestaat uit de teams Advies & Projecten, Infrastructuur, Applicaties, Informatievoorziening en Basisinformatie. De afdeling Informatiebeheer is verantwoordelijk voor ICT beheer en onderhoud, het projectmanagement en advies, de object gebonden basisinformatie en de documentaire informatievoorziening. Het functioneel- en applicatiebeheer omvat twee productie omgevingen van GouwBelastingen en twee productie omgevingen van Gouw7 die worden gebruikt door circa 80 vakinhoudelijk medewerkers BAG, Belastingen en WOZ. Zowel op de vakgebieden als ten aanzien van de software lopen er thans diverse projecten. Op dit moment wordt het functioneel- en applicatiebeheer door 1 persoon gedaan. Wij zoeken een zeer ervaren collega die onze slagkracht kan verdubbelen. Werkzaamheden: - Interne Helpdesk bij storingen en foutmeldingen. Je legt uit, lost op of zorgt dat de leverancier dat doet. Indien nodig verzorg je een work-around. - Als de specialisten op de vakafdeling het niet meer weten, biedt jij expert-ondersteuning bij gebruikersvragen. - Beheer en inrichting van autorisaties. - Schrijven van zoekvragen, maken en aanpassen van reports. - Releasemanagement (met name het testen en in gebruik nemen van nieuwe versies). - Je denkt actief mee bij optimalisatie van de inrichting en ontwikkeling van de software. De opdracht is in verband met piekwerkzaamheden. Gewenst profiel: De Functioneel Beheerder / Applicatiebeheerder heeft: - HBO werk- en denkniveau; - Op CV aantoonbaar relevante ervaring als functioneel beheerder en/of applicatiebeheerder - Kennis en ervaring met Gouw Belastingen en GOUW7; - Ervaring met SQL Oracle en TOAD/ SQLdeveloper; - Bij voorkeur ervaring bij een gemeentelijke organisatie; - Bereidheid om buiten kantooruren te werken. Toelichting op rooster: Minimaal 8 uur inzetbaar. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over HBO werk- en denkniveau. - Je hebt relevante werkervaring als functioneel en/ of applicatiebeheerder en/of consultant / helpdeskmedewerker gouwIT applicaties. - Je hebt kennis van en werkervaring met GouwBelastingen en Gouw7. - Je bent bereid buiten kantoortijden te werken voor updates in productie en overige werkzaamheden die alleen kunnen als er geen gebruikers ingelogd zijn. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt werkervaring bij een overheidsorganisatie en/of softwarebedrijf. - Je hebt grondige kennis van en meer dan 2 jaar werkervaring met GouwBelastingen en Gouw 7. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het zelfstandig schrijven van zoekvragen in SQL for Oracle en het gebruik van TOAD/ SQL Developer. - Je hebt meer dan 3 jaar werkervaring als functioneel en/ of applicatiebeheerder en/of consultant / helpdeskmedewerker GouwIT applicaties. Competenties: - Klantgericht - Resultaatgericht - Afspraak=Afspraak - Communicatief vaardig - Initiatiefrijk - Leergierig - Samenwerken - Analytisch vermogen - Overtuigingskracht - Multitasking - Stressbestendig - geen 9 tot 5 mentaliteit VOG: Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amstelveen Startdatum: 01-03-2019 Duur: 01-09-2019 Optie op verlenging: 4 x 3 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-02-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: woensdagochtend 27 februari Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Test Engineer Amersfoort
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Test Engineer. Omschrijving opdracht: - Uitvoeren van functionele en technische (keten) tests; zowel tijdens het op Agile wijze uitgevoerde systeem ontwikkeltraject, als tijdens integratie testen en systeem testen); - Ontwerpen en definiëren van complexe testscenario’s binnen een gelaagde software architectuur; - Definiëren van testcases (in MS Test Manager), t.b.v. handmatig en geautomatiseerd uit te voeren tests; - Vastleggen en beoordelen van testresultaten; - Administreren bevindingen (in TFS 2017) en opstellen van testrapporten; - Reviewen van requirements en gebruikersdocumentatie; - Meedenken/discussiëren over het test proces en verbeteringen in dit proces. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt 5 jaar kennis en ervaring in het uitvoeren van functionele en technische tests. - Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding. - Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar. - Je bent minimaal TMAP Test Engineer of ISTQB foundation gecertificeerd. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt kennis en ervaring op het gebied van Microsoft producten (Windows 7 en 10, Office 2010 en hoger). - Je hebt kennis en ervaring met TFS 2015/2017 testmanager. - Je hebt minimaal 4 jaar ervaring met testen in een Agile/scrum ontwikkeltraject. - Je hebt kennis en ervaring met GIS georiënteerde applicaties. - Je hebt kennis en ervaring met gedistribueerde gegevensverwerking. - Je hebt kennis van en ervaring met datadistributie en -protocollen. - Je bent MAP testmanager of ISTQB advanced gecertificeerd. - Je hebt kennis en ervaring met datatransmissie van radiocommunicatiesystemen. - Je beschikt over een Certified Agile Testing certificaat. Inzet Periode: Schatting 1700 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1700 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amersfoort Startdatum: zsm na screening ca. april Duur: 1700 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-02-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Enterprise Architect Amstelveen
Voor Gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een Enterprise Architect. Omschrijving opdracht: De afdeling A&I bestaat uit de teams Advies & Projecten, ICT Infrastructuur & ICT Servicedesk, Applicaties, Informatievoorziening en Basisregistraties. A&I is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de ICT infrastructuur, de centrale informatiesystemen, de geo- en basisregistraties, de documentaire informatievoorziening en het ICT projectmanagement en advies. Het team Advies & Projecten richt zich op de advisering en de daaruit voortvloeiende realisatie door middel van programma's en projecten. Het team bestaat uit 15 medewerkers in diverse rollen zoals informatie-adviseur, programmamanager, projectleider en procesmanager. In deze rol ben je in staat om op strategisch en tactisch niveau, zelfstandig en in teamverband eigen ervaringen en ideeën uit te werken naar concrete architectuur voorstellen. Als Enterprise Architect hecht je daarbij veel waarde aan projectevaluaties om te leren van onszelf en onze klanten. Als Enterprise Architect ben je pragmatisch als het gaat om uitgaande van de huidige situatie een toekomstscenario uit te stippelen, waaraan ICT-projecten een bijdrage kunnen leveren. Daarbij houd jij de leiding door de juiste ‘puzzelstukken ’ op te leveren zowel om de huidige IT behoefte te ondersteunen als om de gewenste doelarchitectuur te realiseren. Dit gaat onder andere uit van het meerlagenmodel (data–, functie- en presentatielaag).Je deelt kennis en ervaring met collega architecten van de Gemeente en bouwt aan een relatienetwerk. Hiertoe levert de Enterprise Architect zijn kennis en ervaring van het vakgebied aan het kennisnetwerk van de Gemeente en levert een bijdrage aan de daarvoor door de Gemeente georganiseerde activiteiten. Je ontwikkelt continu kennis en vaardigheden die van belang zijn voor een adequate opdrachtuitvoering en functieontwikkeling. Hiertoe stelt de Enterprise Architect samen met zijn manager een individueel ontwikkelplan op, voert deze uit en neemt deel aan de door de Gemeente georganiseerde relevante trainingen en opleidingen. Taakvelden: - Is in staat complexe vraagstukken in hun samenhang te kunnen visualiseren en analyseren. De Enterprise Architect is in staat de opdrachtgever te prikkelen en te inspireren met ideeën en voorbeeld- oplossingen. Hij gaat daarbij als een makelaar of projectontwikkelaar te werken bij het vastgesteld krijgen van eisen. - Is in staat om verschillende strategische scenario’s te kunnen uitwerken en voorstellen te kunnen voorleggen aan bestuur en directie. - Stelt op en onderhoudt domeinarchitecturen zoals: enterprise, governance, business, informatie, applicatie & technische architectuurontwerpen, project start architecturen (PSA). De Enterprise Architect gebruikt architectuur en ontwerp als brug tussen visie en strategie naar beleid en ontwikkeling. - Communiceert over deze architecturen en de implicaties daarvan aan opdrachtgevers en overige stakeholders. - Geeft architectuuradviezen op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau aan uiteenlopende belanghebbenden op alle niveaus van de organisatie. Hij schrijft mee aan de strategie. - Houdt de ondernemingsbrede architectuurcriteria, principes, beleid & standaarden actueel. - Analyseert in projectverband gekozen oplossingsrichtingen voor wat betreft informatievoorzieningen en toetst op de naleving van de architectuurrichtlijnen. - Is in staat om tegenstrijdige eisen en tegenstrijdige functies in een ontwerp te verenigen met ingenieuze technische oplossingen. De Enterprise Architect is daarmee een creatieve en conceptuele ontwerper. - Communiceert met opdrachtgevers, stuurgroep en managers, maar werkt niet zelf in projecten. - Levert een actieve bijdrage aan de veranderingen noodzakelijk voor de verdere professionalisering en verhoging van de kwaliteit van de architectuurfunctie bij de onderneming. - Is verantwoordelijk voor het bijhouden van trends en ontwikkelingen in de wereld. - Is veelal de lead-architect in grote complexe programma’s en trajecten. Enkele specifieke taken van de Enterprise Architect zijn: Het maken en helpen gebruiken van de beroepsproducten, het geven van workshops, het verzorgen van projectbeheersing op afstand en het reviewen van plannen, realisaties, ontwerpen en architecturen. Enkele belangrijke beroepsproducten die door de Enterprise Architect worden vervaardigd zijn: Architectuurnotities en -memo’s, architectuurjaarplan, roadmap enterprise architectuur, blauwdruk enterprise architectuur, structuurvisie enterprise architectuur, kostenindicaties, belanghebbendenanalyses, masterplan, programma van eisen, scenarioanalyses, impactanalyses, risicoanalyses, views van verschillende viewpoints en architectuurvisualisaties. Gewenst profiel: - Je beschikt over een Academisch werk- en denkniveau. Aanvullende opleidingen op technisch, organisatorisch en bedrijfskundig terrein. - Je hebt kennis van en ervaring met het ontwikkelen en implementeren van architectuurmethoden en -technieken zoals ACMM, Dragon1, DYA, TOGAF en Service Oriented Architecture (SOA). Kennis van moderne ontwikkeltalen (4GL), leidende producten en technologie (zoals .NET, C#, Bizztalk) en van Front-end en front-office toepassingen (E-commerce en portals). - De Enterprise Architect heeft diepgaande kennis van het opstellen van en werken met enterprise architecturen en referentie architecturen binnen de overheid en gemeenten zoals GEMMA, Common Ground en globale kennis van het opstellen van en het werken met domein architecturen, business architecturen, informatie architecturen, technische architecturen en solution architecturen binnen de overheids- en gemeentemarkt. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over WO werk- en denkniveau. - Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met advisering en realisatie van meerlaags architecturen. - Je hebt relevante kennis van en ervaring met het overheidsdomein en de daarbinnen leidende architectuurprincipes en marktpartijen. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring met werken binnen een gemeente/ overheid. - Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met advisering en realisatie van meerlaags architecturen. - Je hebt kennis van en ervaring met het overheidsdomein en de daarbinnen leidende architectuurprincipes en marktpartijen. - Je hebt kennis van de binnen de overheid leidende architectuurprincipes en marktpartijen. Competenties: - Klantgericht - Resultaatgericht - Betrouwbaar - Initiatiefrijk/ondernemend en pro-actief - Doortastend en resultaatgericht - Conceptueel denkvermogen - Overtuigingskracht - Politiek/bestuurlijk inzicht - Om kunnen gaan met belangenconflicten - Kunnen opereren op directieniveau VOG: Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amstelveen Startdatum: 11-03-2019 Duur: 11-09-2019 Optie op verlenging: 2 x 6 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-02-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: donderdag 28 februari tussen 10.00-11.00 en tussen 14.00-16.00 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Scrum Master Best
FunctieomschrijvingThe SCRUM Master will be part of our clients Services Development team in. Within this organization we focus on creation of new commercial service offerings in the domain of healthcare operations and continuous improvement. Services in this context are software enabled, scalable/industrialized and include elements delivered by Philips staff in the field. The services in scope focus on aiding healthcare providers to improve their operations, related to medical technologies such as diagnostic equipment and patient monitors.Key areas of responsibility:• Facilitate his team for better creativity and tries to improve the efficiency of the development team.• Responsible for managing the scrum process with the coordination of scrum team in Agile methodology.• Responsible to remove the impediments for the scrum team.• Manages activities performed by extended team members en ensure alignment with scrum team.• Arranged daily stand-up meetings, facilitate meetings, schedule meetings, demo and decision-making processes in order to ensure quick inspection and proper use of adaptation process.Helps product owner to make the product backlogs in good shape and make them ready for the next sprint.• Responsible to Conduct retrospective meetings.• Organizes and facilitates the sprint planning meeting.• Acts as safeguard for his team.• Support team in creation of deliverable/completion of tasks when appropriate  Functie-eisen• Demonstrable experience of Scrum Management• Agile Experience• Planning Experience• Stakeholder Management, Negotiation & Communication Skills• TFS (Team Foundation Server) experience• Team building/trusted advisor• 3yrs + Scrum Master experience.• experience in working in complex matrix organisations ArbeidsvoorwaardenStartdate: Asap Duration: 3 months+ Location: Best Hours per week: Fulltime, 40 hours per week Note: Please apply for this project with your updated resume in English (Word format).Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Scrum Master of solliciteer online op de vacature Scrum Master.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Scrum Master of solliciteer online op de vacature Scrum Master.

IT specialists

Are you an IT contractor looking for a job in the Netherlands? IT-Contracts is the job board for you!

Register for free and apply to suitble jobs directly or upload your CV and let employers find you. Registrer for free now!

Employers

IT-Contracts helps you find the right candidate for your temp IT jobs. It's fast, cheap and easy.

Post your job or search through the CV-database with thousands of dutch IT contractors. Find suitable candidates now!
Scrummaster Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Scrummaster. Omschrijving opdracht: Als Scrum Master ben je een expert op het gebied van Agile/Scrum. Je helpt het Development team en de Product Owner zich continu te ontwikkelen op kwaliteit en productiviteit. Je hebt een sterke mate van organisatiesensitiviteit, weet om te gaan met verschillende belangen en verhoudingen die spelen in de omgeving van het team en weet waar nodig bruggen te bouwen. Je zal komen te werken bij de afdeling D&A voor twee teams van het domein Vervoer&Onderhoud. Werkzaamheden: - Aanwezigheid bij evenementen. - Je bent tijdens iedere Sprint Planning aanwezig. - Je bent regelmatig aanwezig bij de Daily Scrums. - Je bent aanwezig bij de Sprint Reviews. - Je levert een actieve bijdrage aan de Sprint Retrospectives. - Je bent regelmatig aanwezig bij de Refinements. - Je bevindt je regelmatig in de nabijheid van de teams en bent beschikbaar. Verantwoordelijkheden: A. Je helpt het Development Team: - een agile mindset te adopteren. - het Scrum framework te begrijpen en uit te voeren. - met het beter begrijpen van hun eigen rol. - om zelf organiserend te worden. - om conflicten op te lossen. - met het verbeteren van de communicatie binnen en buiten het team. - met het identificeren van verspilling in het proces en dit weg te nemen. - met het transparant maken van de voortgang en productiviteit. - door te zorgen dat de Scrum Events plaatsvinden en op een efficiënte en waardevolle manier worden ingevuld. - met het faciliteren van alle Scrum Events. - met het honoreren van time-boxes. - met het zelf leren oplossen van impediments. - door verantwoordelijkheid nemen voor impediments die het team niet op kan lossen. B. Je helpt de Product Owner: - om de communicatie tussen het team en stakeholders te optimaliseren. - met het transparant maken van de Product Backlog. - met het maximaliseren van waarde. C. Je helpt de organisatie: - om de agile mindset te adopteren en het Scrum framework te begrijpen. Gewenst profiel: - Om succesvol te zijn als Scrum Master beschik je onder andere over de volgende kenmerken: - Een afgeronde HBO of WO opleiding - PSM I certificering van Scrum.org - Aantoonbare ervaring als Scrum Master van 1 liefst meerdere teams - Goed in het vormen van teams - Weten wanneer een interventie noodzakelijk is en dit dan ook doen - Openstaan voor coaching en feedback Waar ga je werken: De afgelopen jaren heeft de NS een Agile transformatie doorgemaakt. NS IT is van een meer RUP/Waterval georiënteerde ontwikkeling op Agile / Scrum overgegaan. Hierin hebben we als organisatie mooie stappen gezet, maar we zijn er nog niet. Voor een team binnen de afdeling Data & Analytics (D&A) zoeken we een Scrum Master die met ons de volgende stappen in Agile maturity kan zetten. D&A is de business intelligence afdeling van NS. Binnen D&A hebben we verschillende domeinen: Klant, Vervoer & Onderhoud, Stations, Staven en Beheer. Voor het domein Vervoer&Onderhoud wordt een Scrum Master gezocht voor de teams BesturingOperatie en NetwerkOntwikkeling. De teams zitten in een uitdagende fase van een transitie van de oude BI omgeving, naar een compleet nieuw platform in de cloud. Dit betekent voor het team veel verandering door nieuwe technieken en nieuwe werkwijzen en het tijdelijk onderhouden van twee omgevingen. LET OP: Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad. - Je bent in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden). - Je beschikt aantoonbaar over een afgeronde HBO of WO opleiding. - Je aantoonbaar over PSM I certificering van Scrum.org. - Je beschikt aantoonbaar over BI/Data kennis/ervaring. - Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring en vragenlijst). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 11-03-2019 Duur: 30-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-02-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Product Owner / Business Analyst / Banking applications Netherlands
Product Owner / Business Analyst / Banking applicationsWe are looking for an experienced Business Analyst/Product Owner for an international investment bank based in the Netherlands. Experienced with E-commerce Product Development and Mobile Applications IT projects.ResponsibilitiesShe or he will prepare stories and support the team as a business analyst. You will be responsible for great customer experience of the core banking features within the Banking App, The (Scrum) Product Owner needs to feel ownership of the product from a changing and running perspective, and a keen sense of how to use agile practices and Scrum to maximize that value. She or he will prioritize stories, maximize business value and keep a good relationship with stakeholders as a product owner. We're looking for candidates who don't hold back and will push for solutions, are passionate about customer experience and have considerable experience working in a (Scrum) software development environment, preferably with customer-facing applications.As a Product Owner Online open banking you can make a difference by working closely with UX Design and the Development team. You are responsible for analysing, capturing and prioritizing the requirements. You dare to challenge and are open in your communication towards your own team and other stakeholders.TeamCollaboration is at the heart of everything we do. Our Collective teams brings talented people together to enable Online Open banking. With you as a Product owner Online Open banking, the team will consist of 12-14 diverse colleagues in a variety of roles, including:Your profile:+ 3 years of product owner and/or business analyst experience in an E-commerce environment, especially electronic payments and online financial services;Experience with E-commerce Product Development and Mobile Applications;Knowledge of market conditions to develop new ideas based on industry experience and contact with customers and prospects;Strong analytical and conceptual skills, being able to address customer issues and possible business impact;Proven experience in transforming business requirements into clear user stories;Banking & financial knowledgeWorking knowledge of the Atlassian suite (JIRA and Confluence);Scrum Alliance or Scrum.org, Product Owner and/or ScrumMaster certification is highly desirable;Exposure to Agile development methodologies;Ability to work independently with minimal supervision; EducationBA or BS in Computer Science or equivalent degree.Fluent English is a must
SAP FI/PSM-FM Consultant Den Haag
Functieomschrijving Ondersteuning FDC cluster beheer met functioneel- en applicatiebeheer werkzaamheden; Incidenten en gebruikersvragen analyseren en oplossen; Inventariseren en behandelen (wijziging)verzoeken; Afstemmen klantbehoefte op standaard oplossingsmogelijkheden SAP; Unittest en rapportage gerealiseerde oplossingen, aanbieding ter acceptatietest; Opstellen en/of actualiseren van documentatie en oplevering in Solution Manager; Afstemmen werkzaamheden met change manager en de interne organisatie.Functie/ opleidingsvereisten Ervaren SAP consultant met aantoonbare kennis in het beheren van SAP FI en PSM-FM; Aantoonbare kennis en ervaring in het kunnen toetsen van vraagstukken; Uitgebreide kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot financiële administratie en informatievoorziening rijksoverheid; Aantoonbare kennis en ervaring met de rijksoverheid en het KFI model; Aantoonbare ervaring bij het begeleiden van (eind)gebruikers; Ervaring met 3F is een pre; HBO/WO werk- en denkniveau.Technische vaardigheden: Brede basiskennis van ICT en technische infrastructuren. Ervaring met SAP ECC; Ervaring met SAP S/4 HANA; Kennis van applicatie- en functioneel beheer; Conceptuele kennis van Bedrijfskunde/ Bedrijfseconomie; Conceptuele kennis van informatiesystemen; Ervaring met Opstellen van functionele documentatie; Conceptuele kennis van Organisatiegerichte ontwerpmethoden en technieken.Persoonlijke kwaliteiten: Teamplayer; Proactief; Flexibel; Analytisch vermogen; Communicatieve vaardigheden (schriftelijk en/of mondeling) Organisatiebewustzijn; Zelfstandigheid.OpdrachtgeverSZW werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de AOW. Maar ook over de vergrijzingproblematiek of de veiligheid op de werkplek. Het FDC is het interdepartementale samenwerkingsverband onder verantwoordelijkheid van SZW. Het FDC voert de financiële administratie uit voor de ministeries van BZK, Financiën, OCW, SZW en VWS. Daarnaast voert het FDC het beheer uit op het financiële SAP-systeem (genaamd 3F systeem) voor de bovengenoemde vijf departementen.Ter ondersteuning van FDC cluster beheer is er vanaf medio maart t/m december 2019 sterk behoefte aan een senior SAP FI/CO/PSM-FM consultant die bekend is met het SAP 3F landschap van min SZW. De werkzaamheden liggen met name in de ondersteuning van cluster beheer in haar functioneel (applicatie)beheerwerkzaamheden. Extra ondersteuning is nodig omdat vanaf maart 2019 het SAP 3F systeem gemigreerd wordt naar SAP S/4 HANA en er door cluster beheer en klanten getest moet worden.
Projectmanager IT Infrastructuur Amsterdam
Voor een directe eindklant in Amsterdam is Harvey Nash op zoek naar een Projectmanager IT Infrastructuur. Start: z.s.m.Duur: 6 maandenInzet: 36 uur per week We zoeken een Projectleider / Projectmanager die meerdere projecten tegelijk kan managen en uitvoeren!Gezien de aard van de werkzaamheden is een grote algemene kennis van IT Infrastructuur elementen vereist alsmede jarenlange ervaring in de projectleiding van IT infrastructuur projecten. Aangezien het vooral projecten zijn rondom vervangen Firewalls DMZ, Aanbesteding Server en Storage en naar alle waarschijnlijkheid Upgrade Oracle Databases, wordt vooral kennis en ervaring op deze gebieden verwacht. Wat houdt de functie in?Binnen IT Infrastructuur worden zowel grote als kleine projecten geïnitieerd en uitgevoerd. Deze kunnen op elk gebied optreden. Gezocht wordt dan ook een projectleider die meerdere projecten tegelijk kan managen en uitvoeren.De projectleider legt verantwoording af en rapporteert aan de opdrachtgever van het betreffende project. Dat kan de manager, programmamanager of een van de teammanagers Datacenter,Werkplek of Netwerk van de afdeling IT Infrastructuur zijn. De projectleider rapporteert tevens naar deIT brede Projecten afdeling die de voortgang en kwaliteit van de projecten mede bewaakt.De projectleider verzorgt de gerelateerde project documentatie, de aansturing, de kwaliteit en resultaten, de planning, de voortgang, het budget en de communicatie van de betreffende projecten. Nauw samengewerkt wordt met de teammanagers en medewerkers van de afdeling IT Infrastructuur alsmede met de medewerkers van de outsourced diensten binnen IT Infrastructuur. Voorts wordt veelal samengewerkt met de medewerkers van diverse applicatiegroepen binnen IT.Van de projectleider IT Infrastructuur wordt verwacht dat hij/zij, binnen de kaders van de leiderschapsstijl, op inspirerende en open wijze richting geeft aan zijn/haar toegewezen projectmedewerkers. Hij/zij zet heldere kaders neer waarbinnen hij/zij de medewerkers ruimte en het vertrouwen geeft hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en hun talenten te ontwikkelen.Wat vragen we van je?De Projectmanager Infrastructuur is een verbinder van experts en stakeholders om samen middels projecten de IT Infrastructuur verder te ontwikkelen met nieuwe gewenste functionaliteiten. Je bent ook vasthoudend, hebt gevoel voor details en gevoel voor risico’s om de projecten daadwerkelijk te kunnen laten slagen.Je bent pragmatisch en energiek en een stevige, zelfstandige persoonlijkheid met eigen initiatief.Je bent een professional. Je laat zien sterk te zijn in:Het bevorderen van samenwerkingsverbanden voor het welslagen van de projecten.Het verbeteren van resultaten, zeer resultaat gericht.Je neemt en geeft verantwoordelijkheidUitstekende planning en organisatie van de projectwerkzaamheden.Je kunt sterk en effectief communicerenGroot probleemoplossend vermogen vanuit je IT Infrastructuur kennis en ervaring, ook voor zeer complexe probleemstellingen.Verder breng je het volgende mee:HBO+/WO werk en denk niveauGecertificeerd voor uitvoeren van projecten (Prince II bij voorkeur).Een IT technische achtergrond en kennis van kritische IT infrastructuren.3-5 jaar relevante werkervaring als projectmanager in een grotere IT Infrastructuur omgeving voor IT Infrastructurele projecten.Ervaring met werken in multidisciplinaire teams. Weet de teams te motiveren tot net die extra inspanning om een project tot een succes te maken.Communicatieve vaardigheden om als gesprekspartner te kunnen optreden binnen IT.All-round op zowel Datacenter-, Netwerk- als Werkplek gebied
Lead IT Security (QR6424) Amsterdam
Functie: Lead IT Security (QR6424) Start: 4-3-2019, 36 uur per week Periode: 3 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for a Lead IT Security. Your role and work environment: The purpose of Centre of Excellence (CoE) IT Security is ensuring that we will be amongst the safest organisations and will be seen as a leader in (IT) security. We assist globally in being successful in IT Risk and IT Security. Overall we ensure that IT Risk and IT Security is part of our DNA and engineering profile. The CoE IT Security is responsible for securing Tech environments globally. You help create a cohesive IT Security Strategy, a roadmap for strategy implementation and you’re responsible for delivering security & risk awareness throughout Tech. You’re familiar with the application environments within Tech globally in order to be able to participate in various discussions and drive the integration of IT Security in the DevOps way of working forward. Your key responsibilities: Secure SDLC (incl. code review, requirements setting, security config.) Application Security (incl. application hardening, pen testing) Server & Endpoint Security (incl. malware protection, HIPS, hardening) Network Security (incl. firewalls, malware protection & IDS, segmentation) Data Security (incl. DLP, encryption services & key management) IT & Sec Risk Assessment Drive Control Implementation IT Security & IT Risk Awareness Key Control Testing Data Analysis & Reporting Manage Third Party & Cloud Security Vulnerability and Patch Management Security Monitoring & Alert Handling Automate and simplify Security & Risk Controls Designing technical Security Solutions for the future As Lead IT Security: As Lead IT Security you have a passion for the combination of thinking and doing. You have an exemplary role and you show that you are a true ambassador for the new agile way of working and the our culture. As Lead IT Security you have earned your spurs within the expertise of IT and Security and you are recognized as such. You determine how you work within your expertise and set the standards. You not only have a strong drive to continuously maintain your own expertise, but you also want to make an active contribution to further developing and innovating the field. In addition, you get energy from transferring your expertise to others and you get satisfaction from coaching (both professional and personal) the members of your Expertise Group to get the best out of themselves. Furthermore: You are building and maintaining the craftsmanship of IT Security You continue to develop within your own expertise and are seen as an expert in the relevant field. You facilitate, support and motivate your team members. You encourage (and facilitate) the Group IT Security members to develop themselves. As Lead IT Security you ensure standards within the own area of expertise. You ensure that standards and knowledge are shared across the team(s). We are looking for an inspiring, approachable expert and pioneer of the cross-border culture, displaying the following behaviours: Passion for IT Security You have a 'Do it-Try it-Fix it' mentality You inspire based on your personal leadership and show energy and passion You are analytically skilled, able to bring structure and able to quickly identify the core problem You are energetic, flexible and creative in achieving goals You respect people and their challenges You are curious and open to new methodologies and techniques You work together and facilitate others within your Expertise Group to be successful You actively promote and stimulate personal development and coaching of team members You display influence and impact without being able to see your team face to face on a regular basis You act convincingly, strong in problem analysis, creative in your solutions and you see giving and receiving constructive feedback as an important condition for working well together Proven track record and technical skills: Experience leading teams in IT Security A personality and the capabilities to optimally function within an Agile environment Experience in guiding and realising change Professional and intellectual IT skills at bachelor or university level, preferably IT Master Extensive experience in both IT Security and IT Risk You have a background in IT engineering area, preferably in Agile teams as a DevOps Engineer Track record of consulting/advising Certification in and / or proven skills in Security and Risk (CISSP certification is mandatory to have or to obtain within 6 months) Excellent oral and written command of English Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Procesmanager Technische Uitwerking En Toepassing Rotterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24394 Omgeving: Rotterdam Startdatum: 13 mei 2019 (Let op: screening van 6 tot 15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 december 2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Intakegesprek: Week 10 / 11. Sluitingsdatum: Vrijdag 1 maart 2019 om 17.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Procesmanager Technische Uitwerking En Toepassing voor 24 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Voor deelproject 2 ''(technische) uitwerking en toepassing van de concepten in huisvestingsprojecten'', zoeken we een technisch onderlegde procesmanager die samen met een aantal specialisten en ondersteuning het projectteam gaat vormen. In dit deelproject zitten de activiteiten die moeten borgen dat de huisvestingsconcepten een goede technische uitwerking krijgen in uitvoeringskaders en instrumenten, en op goede wijze worden toegepast tijdens de projecten. De uitwerking van instrumenten zal vooral geschieden in combinatie met lopende en op korte termijn op te starten projecten. Onderdelen van dit project vormen onder meer de vertaling van het concept in uitvoeringskaders en de implementatie van het concept bij de projectmanagers. Daarnaast wordt van de Technisch procesmanager verwacht dat hij/zij technische expertise levert ten aanzien van de ontwikkeling van nieuwe instrumenten en het implementeren van innovaties. Taken/werkzaamheden: Leveren en aansturen van de technische bijdrage, aan de uitwerking- en implementatie van het huisvestingsbeleid; De ontwikkeling van instrumenten en het uitvoeringskader. De Procesmanager is verantwoordelijk om samen met andere leden van het (bestaande) team Beleidsimplententatie & Instrumentontwikkeling binnen de Sector Huisvesting, het totale programma op te zetten en zijn deelproject ‘(technische) uitwerking en toepassing van de concepten in huisvestingsprojecten’ verder uit te werken. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde, geaccrediteerde en volwaardige opleiding in de richting van Bouwkunde, Architectuur, Bouwtechniek, Real Estate Management of vergelijkbaar, op minimaal WO niveau. Je hebt werkervaring met het aansturen van minimaal 2 Huisvesting projecten, waarbij verhoogde veiligheidseisen gelden en met verhoogde vertrouwelijke informatie wordt gewerkt. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt in de afgelopen 5 jaar, werkervaring met het toepassen van minimaal 3 verschillende bouworganisatievormen binnen projecten, zoals bouwteam, UAG-CV, Design & Build, DBFMO en traditioneel. Je hebt kennis van ten minste twee technische innovaties-/vernieuwingen in de bouw- en vastgoedsector. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, werkervaring binnen minimaal 3 huisvestingprojecten, waarbij door de kandidaat met meer dan 6 partijen direct werd gecommuniceerd. Je hebt werkervaring met het opleiden en coachen van medewerkers. Competenties: Delegeren; Draagt onderdelen van de eigen taak en de daarbij behorende bevoegdheden over aan anderen en stimuleert en instrueert de ander om deze taken en verantwoordelijkheden goed te vervullen. Besluitvaardigheid; Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar. Mondelinge presentatie; Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen. ​​​​​​​Organisatiesensitiviteit; Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Resultaatgerichtheid; Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. Samenwerken; Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Creativiteit; Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden. Leervermogen; Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Verandergerichtheid; Gaat effectief om met onzekerheid en veranderingen in de organisatie, de omgeving en zichzelf.
Windows Beheerder Sr.
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24395 Omgeving: Driebergen Startdatum: 3 juni 2019 (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 december 2019 Optie op verlenging: Ja, maximaal 24 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: week 10 Sluitingsdatum: vrijdag 1 maart om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Windows Beheerder voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Senior Windows Beheerder netwerken is in staat om vanuit de PaaS opzet (provider - consumer) de brug te slaan naar de applicatie en breed te participeren in ondersteuning van de applicatie waarin zijn of haar achtergrond en kennis cruciaal zijn. Daarnaast is de kandidaat in staat om zich de functionele en technische aspecten snel eigen te maken. Ook is hij of zij de helpende hand voor de integrator in het kader van deployment vanuit een adviserende rol en biedt de kandidaat ondersteuning aan de werking van logging en auditing. Tevens is hij of zij in staat om platformen te beheren op Windows Server 2012/2016. Doelstelling Het zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie infrastructuur componenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan. Uitvoeren deployment- en migratie scripts in combinatie met de installatiehandleiding. Opstellen en uitvoeren van bouw scripts (incl. maken van de handleiding). Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen. Het adviseren als voorbereiding op de (verdere) ontwikkeling van componenten, zonder directe terugval op technisch specialisten. Het definiëren, testen en accepteren van nieuwe versies van compononten en het opstellen van testplannen en acceptatietesten. Beheren van de functionele en technische applicatie configuratie. Implementeren van nieuwe releases. Verantwoordelijkheden Beoordeling op kwaliteit van inhoudelijke voorbereiding, bedrijfsvoeringsproducten en adviezen. Uitvoering en implementatie van bedrijfsvoeringsproducten, - diensten en -processen en inhoud van te leveren advies(deel)producten worden aan het eigen inzicht over gelaten. Beheer van een digitale omgeving. Vakmatige taken Aanmaken / wijzigen / verwijderen binnen de Windows platformen. Bouwen van de release en het beschikbaar stellen van de software. Aanmaken / beheren owners in Microsoft Windows omgeving, 2012, 2016. Kennis en kunde van ondersteunende deployment scripts en applicaties. Deployment (installeren, test en implementeren van de release op de juiste omgeving). Troubleshooting in Microsoft Windows en configuraties. Analyseren netwerk connectiviteit issues en sparren met netwerk specialisten. Configuration management. Analyses foutsituaties. Opstellen relaese planning op basis van de Road Map en faciliteer je de go live besluitvorming. Verder ontwikkelen / verbeteren van release proces. Belegt release issues bij de juiste partijen of lost deze zelfstandig op. Borgen van de kwaliteit. Oplossen incidenten. Stakeholder voor monitoring. Kennnis van netwerken.
Senior Windows Beheerder Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Windows Beheerder. Omschrijving opdracht: De senior windows beheerder netwerken is in staat om vanuit de PaaS opzet (provider - consumer) de brug te slaan naar de applicatie en breed te participeren in ondersteuning van de applicatie waarin zijn of haar achtergrond en kennis cruciaal zijn. Daarnaast is de kandidaat in staat om zich de functionele en technische aspecten snel eigen te maken. Ook is hij of zij de helpende hand voor de integrator in het kader van deployment vanuit een adviserende rol en biedt de kandidaat ondersteuning aan de werking van logging en auditing. Tevens is hij of zij in staat om platformen te beheren op Windows Server 2012/2016. Doelstelling: - Het zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie infrastructuur componenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan. - Uitvoeren deployment- en migratie scripts in combinatie met de installatiehandleiding. - Opstellen en uitvoeren van bouw scripts (incl. maken van de handleiding). - Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen. - Het adviseren als voorbereiding op de (verdere) ontwikkeling van componenten, zonder directe terugval op technisch specialisten. - Het definiëren, testen en accepteren van nieuwe versies van compononten en het opstellen van testplannen en acceptatietesten. - Beheren van de functionele en technische applicatie configuratie. - Implementeren van nieuwe releases. Verantwoordelijkheden: - Beoordeling op kwaliteit van inhoudelijke voorbereiding, bedrijfsvoeringsproducten en adviezen. - Uitvoering en implementatie van bedrijfsvoeringsproducten, - diensten en -processen en inhoud van te leveren advies(deel)producten worden aan het eigen inzicht over gelaten. - Beheer van een digitale omgeving. Vakmatige taken: - Aanmaken / wijzigen / verwijderen binnen de Windows platformen. - Bouwen van de release en het beschikbaar stellen van de software. - Aanmaken / beheren owners in Microsoft Windows omgeving, 2012, 2016. - Kennis en kunde van ondersteunende deployment scripts en applicaties. - Deployment (installeren, test en implementeren van de release op de juiste omgeving). - Troubleshooting in Microsoft Windows en configuraties. - Analyseren netwerk connectiviteit issues en sparren met netwerk specialisten. - Configuration management. - Analyses foutsituaties. - Opstellen release planning op basis van de Road Map en faciliteer je de go live besluitvorming. - Verder ontwikkelen / verbeteren van release proces. - Belegt release issues bij de juiste partijen of lost deze zelfstandig op. - Borgen van de kwaliteit. - Oplossen incidenten. - Stakeholder voor monitoring. - Kennnis van netwerken. Leidinggevende taken: Niet van toepassing. Contacten: - Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven. - In voorkomende gevallen met klanten t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten. - Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie. - Met collega's met andere kennis gebieden op IT gebied. Inzet in de lijn of project: In de lijn. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 03-06-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week 5 dagen per week. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar de rol van Senior Windows beheerder uitgevoerd. - Je bent in het bezit van Microsoft Certificaten MSSA en/of MCSE (op basis van Windows Server 2012 of 2016). Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal een afgeronde MBO niveau 4 opleiding. - Je hebt in de afgelopen 3 jaar ervaring met deployment (installeren, test en implementeren van de release op de juiste omgeving). - Je hebt in de afgelopen 5 jaar meer dan 3 jaar werkervaring in organisaties met meer dan 1000 gebruikers. - Je hebt ervaring met het opstellen, uitvoeren en de bouw van scripts (incl. maken van de handleiding). Competenties: - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen Startdatum: 03-06-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: Ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-02-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 10 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Allround IV Expert Rotterdam
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Allround IV Expert. Omschrijving opdracht: Het Politiedienstencentrum (PDC) telt zes diensten ter ondersteuning van het gehele politiekorps, te weten de diensten Human Resource Management, Facility Management, Financiën, Informatiemanagement, Informatie- en Communicatietechnologie en Communicatie. Het PDC voert de operationele bedrijfsvoering activiteiten uit voor alle politiemedewerkers. Het beleid wordt geformuleerd binnen de betreffende beleidsdirecties. Uiteindelijk zetten ruim 6100 medewerkers zich in voor een goede service aan de operatie. De Dienst Informatie Management (IM) is onderdeel van het PDC en voert voor de politieorganisatie taken uit via de sectoren Functioneel Beheer, Gegevensgebruik & Beheer, IM Advies en Relatiebeheer & Service Level Management. De dienst is verantwoordelijk voor de kwaliteit van en dienstverlening voor de informatievoorziening (IV) van de organisatie en bereidt samen met de business de IV-portefeuille voor, onder meer door middel van de intake van nieuwe informatiebehoeften. Ook de vertaling van de informatiebehoefte naar requirements tot en met de regie op de implementatie van nieuwe of gewijzigde IV behoort tot het takenpakket van de dienst. De totaal ruim 600 medewerkers van de Dienst IM werken geconcentreerd en gedeconcentreerd. Het Team Informatievoorzieningsexperts (IVE) bestaat uit vier onderdelen, te weten Allround Informatievoorziening Expert, Informatiebeveiliging, Requirement Analyse en Architectuur. Het Team IVE verricht binnen de kaders van de Nationale Politie IV-beleidsontwikkelings- en uitvoeringstaken op het gebied van informatiemanagement, informatiearchitectuur, informatiebeveiliging en requirement analyse. Het team houdt zich onder meer bezig met: - de advisering en uitvoering van vraagarticulatie op informatievoorziening verbetering- en vernieuwingsvraagstukken; - het begeleiden en ontwikkelen van Project Start Architectuur; - het definiëren en uitwerken van (non)functionele gebruikersspecificaties en - de uitvoering van informatie beveiligingsbeleid en –maatregelen. Daarbij draagt het team zorg voor de borging van de inrichting van informatieprocessen, het analyseren van de organisatorische gevolgen en het inrichten van de niet geautomatiseerde informatievoorziening. Doelstelling: Voor het team IVE wordt een allrounder gevraagd die de zogenoemde portefeuille bedrijfsvoering ondersteunt. Verantwoordelijkheden: - Zelfstandig uitvoeren en vastleggen van (voor)onderzoeken naar IV-oplossingen binnen het domein Financiën, Facilitair Management en Verwerving/Inkoop; - Uitvoeren marktverkenningen; - Implementatiebegeleiding vanuit de IV-kant; - Kwaliteitsbewaking op IV-gebied, in het proces van realisatie. Leidinggevende taken: N.v.t. Contacten: De contacten die je hebt zijn voornamelijk interne contacten. Inzet in de lijn of project: De inzet kan zowel zijn in de lijn als binnen een project. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over een afgeronde, erkende en volwaardige (4-jarige) opleiding, op minimaal HBO niveau, aangevuld met een post-HBO of post-WO-opleiding op het gebied van accountancy, controlling of bedrijfskundige informatica. - Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Accountant of Controller, binnen een grote (1000+) organisatie. - Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als informatiemanagementadviseur binnen een grote (1000+) organisatie. - Je bent inzetbaar vanaf 13-05-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt specifieke kennis van- en werkervaring met: 1. Kennis van en ervaring met de inrichting van Financiële processen; 2. Kennis van en ervaring met de inrichting van Purchase to Pay processen (inkoop, FM en Finance), en 3. Kennis van en ervaring met de inrichting van de P&C-cyclus binnen (Rijks)overheidsinstellingen. - Je hebt ruime werkervaring met reguliere software(pakketten) op het gebied van Bedrijfsvoering, richting: 1. Planning & control; 2. Financiën; 3. Purchase-to-pay. - Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring op conceptueel niveau, met requirementanalyse als specialisme, met daarnaast architectuur en/of informatiebeveiliging als extra specialisme. - Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met implementatietrajecten, van standaard financiële informatiesystemen; - Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met agile, scrum of vergelijkbaar. - Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring binnen de (Rijks)overheid. Competenties: - Mondelinge presentatie; Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen. - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Netwerkvaardigheden; Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Organisatiesensitief; Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Stressbestendig; Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: 13-05-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-02-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 10/11 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
.Net Ontwikkelaar Utrecht
Capgemini is op zoek naar .net-ontwikkelaar voor meerdere locaties. Dotnet-ontwikkelaar Als ontwikkelaar van Dotnet ben je verantwoordelijk voor het (technische) ontwerp, realisatie en testen van gebruiksgevallen die voldoen aan de productgebruikersvereisten die zijn gedefinieerd in de achterstand. Je bent in staat om complexe omgevingen te overzien en, met behulp van tooling, de klant voorzien van snelwerkende oplossingen in een Agile manier van werken. taken: (Technische) ontwerpen, realiseren en (unit) testen van use cases in sprints in nauwe samenwerking met de eigenaar van het product en het team. Rol binnen het Scrum-team (verfijnen, plannen, uitvoeren, evalueren) Ondersteun producteigenaren en gebruikers tijdens de implementatie van de gewenste oplossingen. Bevordering van een visie op de agile ontwikkelingen in een op Dotnet gebaseerde ontwikkelomgeving overheid Beslissingen nemen over ontwerp en realisatie van use cases Rapporteer voortgang en knelpunten in systeemontwikkelingsgebied in dagelijkse stand-ups Doe mee aan stand-ups, demo's, retrospectieve, verfijnings- en planningssessies. Organisatie Je maakt deel uit van het Scrum-team en de scrum-coach geeft advies aan het team. Kennis Vereisten Afgesloten technische studie op HBO- of WO-niveau Ervaring met Visual Studio & TFS (en / of VSTS) Ervaring met .Net en C # Bewezen professionele ervaring met agile en / of Devops .Net-projecten Ervaring met frameworks zoals ASP.NET en / of Entity framework en / of WCF Ervaring met LINQ of Lambda en / of SQL, MSSQL-server Ervaring met het toepassen van ontwerppatronen in softwareoplossingen wensen Ervaring met het toepassen van web-gerelateerde technieken zoals Javascript / Typescript, HTML, CSS Ervaring met Mule ESB, Redhat JBOSS stack, NoSQL (bijvoorbeeld ElasticSearch en Cassandra) Ervaring met Angular 2,0 Relevante certificeringen Ervaring met Xamarin Ervaring met Cloud-technieken en Cloud-ontwikkeling zoals Azure, AWS of IBM Cloud Ervaring met Serverless Ervaring Voor medior Dotnet ontwikkelaar 3+ jaar ervaring Voor senior Dotnet-ontwikkelaar 5+ jaar ervaring Als je geïnteresseerd bent, stuur dan je CV terug naar divya.potluri@capgemini.com .
Testanalist Utrecht
Capgemini zoekt Testanalist voor meerdere locaties. Test analist Als een testanalist ben je verantwoordelijk voor het maken, bijwerken en uitvoeren van gestructureerde testcases. Je vertaalt functionele specificaties in gestructureerde testgevallen met bijbehorende testgegevens en voer de testgevallen uit in de juiste testomgevingen en je legt ook je bevindingen vast taken: Het opzetten van testscenario's met bijbehorende scripts en gegevens Het opstellen van schattingen voor een gedefinieerde scope voor de voorbereiding en uitvoering van testcases Ondersteuning van gebruikers bij het uitvoeren van tests Gestructureerde, zakelijk gestuurde testaanpak uitvoeren overheid Monitoring en rapportage van bevindingen en eigen activiteiten. Bepalen welke testtechnologie moet worden gebruikt Bepaling van de ernst van de bevindingen. Organisatie Je maakt deel uit van het Scrum-team en de scrum-coach geeft advies aan het team. Kennis Vereisten Afgesloten technische studie op HBO- of WO-niveau Ervaring met testanalyse en -aanpak, inclusief TMap Next Foundation of ISTQB-certificaat wensen Kennis van testanalyses en -aanpak, inclusief ISTQB Advanced Technical TA-certificaat Kennis van een hulpmiddel voor testautomatisering, gebaseerd op opleiding en training Ervaring Medior-testanalist: Vereisten • 3+ jaar ervaring wensen • Ervaring met programmeren in Java / Javascript / C # /. Net Senior testanalist: Vereisten • Meer dan 5 jaar ervaring wensen • Ervaring met programmeren in Java / Javascript / C # /. Net Als je geïnteresseerd bent, stuur dan je CV terug naar divya.potluri@capgemini.com.
AVG tester Utrecht
Functie-omschrijving:Het betreft hier een nieuwe behoefte aan testers/testconsultants voor de POM-keten (IV-Services: Personeel & Organisatie, P&O Overig en Medische IV). De POM-keten heeft zich ten doel gesteld om de kwaliteit van de dienstverlening en de opleveringen (o.a. releases) te verhogen. Hiertoe dient in het kader van testmanagement aandacht te worden besteed aan de volgende zaken: kwaliteit van dienstverlening, kwaliteit van de opleveringen (projecten, incidenten/verbeteringen, problems, RFCs, releases, instandhoudingswerkzaamheden), processen en werkwijzen in relatie tot o.a. de AVG, informatiebeveiliging, het werken in ketens, het Agile-werken, Windows 10-updates en geautomatiseerd testen.De nieuwe werkwijze dient te worden geborgd door vastlegging en opname in het beheerdossier van o.a. het draaiboek, de checklist, de templates, de soorten testen, het testproces, de testscenario's, de testbevindingen en de release notes.Je begeleidt, mede als kwartiermaker, het doorvoeren van de benodigde aanpassingen in de werkwijze en procedures, zodat de testmanagementrichtlijnen zijn geborgd in de dagelijkse werkzaamheden van de IV-Services, o.a. door middel van het geven van workshops en het begeleiden van teams en individuele medewerkers;Je stelt de benodigde veranderingen vast in de huidige werkwijze, procedures, rapportages en applicaties/systemen, en je adviseert en implementeert een adequate aanpak om (mobiele) applicaties functioneel te testen op basis van een Agile-werkwijze. Daarnaast coördineer je de opzet en inrichting van de testen en zorg je ervoor dat deze binnen de desbetreffende teams zelfstandig kunnen worden uitgevoerd;Je bent medeverantwoordelijk voor de vertaling van testmanagement-afspraken naar voorschriften en werkzaamheden en de implementatie daarvan in de werkwijze binnen het bedrijfsvoeringsdeel van de POM-keten;Je adviseert en communiceert, in samenwerking en afstemming met de verandermanager en testmanagers, de benodigde veranderingen aan het management van de keten en/of IV-services;Je rapporteert periodiek aan de verandermanager en/of testmanagers over de voortgang van het verandertraject.Functie-eisen:Je hebt minstens drie jaar ervaring met het geven van testadviezen;Je hebt minimaal drie jaar ervaring met Team Foundation Server;Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met Agile-werken en testen;Je hebt minimaal drie jaar ervaring met het geven van workshops.Vereiste kennisgebieden-opleidingen:Je bent in het bezit van een HBO-diploma op het gebied van IV, ICT of bedrijfsvoering;Je bent gecertificeerd op het gebied van AVG, zoals CIPP/E, CIPM en/of CIPT.
Beheer Netwerken Jr. Zeist
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24387 Omgeving: Zeist Startdatum: 1 april 2019 Einddatum: 31 december 2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Vrijdag 22 februari 2019 om 14.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. Of eerder indien de aanvraag is ingevuld. BlueTrail is op zoek naar een Beheer Netwerken Jr. voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: The work at the front office is to maintain continuity for the network infrastructure that organisation provides for the Global environment, we accomplish this by handling and solving more than 80% of the incoming incidents, changes and emails. Duties and responsibilities • 1st and 2nd Line Support during business hours and standby • Provisioning of network services • Operational interaction with vendors (updates, exploitation issues) • Trigger escalation to third line support (Vendor) • Maintain operational support procedures • Create problem tickets • Prepare standard changes • Maintain CMDB • Initiate scale-up where needed Functie eisen KNOCK-OUT: Basic understanding of LAN/WAN Routing and Switching Basic understanding of Enterprise Wi-Fi Basic understanding of DNS Basic understanding of F5 Load balancing Basic understanding of Firewall Basic HP and Cisco CLI commands CCNA certification (or is working on it) 2 dagen inwerken tegen nul tarief. Freelance niet mogelijk (pay-roll / loondienst wel mogelijk) Reacties van kandidaten die niet voldoende kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: A shift system is operational between 07:30 -18:00, on call is required after work hours. We work in a dynamic, quick changing work environment. The one moment you are helping a customer with Wi-Fi problems and the next moment you are investigating firewall traffic, DNS or loadbalancing to analyse the problems customers have with their applications or services.
Mendix Advanced Developer Rotterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24384 Omgeving: Rotterdam Startdatum: medio maart 2019 Duur: 10 weken Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32-36 Intakegesprek: 6 t/m 13 maart 2019. Sluitingsdatum: woensdag 27 februari om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Mendix Advanced Developer voor 32 tot 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Als Mendix Advanced Developer werk je mee aan de ontwikkeling van de RAD werkwijze binnen de gemeente. Binnen een agile scrum team werk je als lead-developer/scrummaster aan het modelleren van (primaire) processen. De product owner is je belangrijkste sparringpartner en je werkt samen met kennishouders van de klant. Je werkt aan het modelleren van data, ontwerpen van het proces als de UX-UI van (mobiele) applicaties op het Mendix 7 platform. Je werkt volgens afgesproken standaarden en beleidslijnen en stemt werkzaamheden af. Je signaleert problemen en adviseert proactief over oplossingen. Je verplaatst je in de rol van de klant en vraagt je altijd af of jouw oplossing aan zijn doelstelling bijdraagt. Voor het cluster Stadsontwikkeling, afdeling Verkeersmanagement moet een storingenbeheer applicatie gemaakt worden. Deze beoogde storingsmodule bestaat enerzijds uit een database met de verschillende objecten met een aantal kenmerken en anderzijds uit storingstypen met daaraan gekoppeld de prioriteiten, respons- en hersteltijden. Storingen moeten per object kunnen worden geregistreerd/ingevoerd, waarbij automatisch respons- en hersteltijden o.b.v. contract-voorwaarden worden gegenereerd. Er moet in één oogopslag per object kunnen worden opgezocht wat de storing is, door wie een bepaalde storing moet worden opgelost, wat de gewenste en gerealiseerde respons- en hersteltijden zijn en er moet ingevoerd kunnen worden als de storing is opgelost en hoe het is opgelost. Respons- en hersteltijden moeten op elk moment door de melder kunnen worden overruled. Daarnaast moet er een signaleringsfunctie komen die waarschuwt als een storing de respons- of hersteltijd heeft overschreden. Tot slot moeten er ook rapportages kunnen worden gemaakt op de opgenomen kenmerken, waarbij ook combinaties gemaakt moeten kunnen worden. Deze moeten ook kunnen worden geëxporteerd in xls- of csv-formaat. Het systeem moet gebruikt en geraadpleegd kunnen worden door zowel een aantal medewerkers van de gemeente Rotterdam als door een beperkt aantal externe gebruikers. Op basis van rollen en rechten kunnen gebruikers al dan niet bepaalde handelingen verrichten. Als Mendix Advanced Developer kom je te werken bij het cluster Bestuurs- en Concern-ondersteuning van de gemeente. De functie is onderdeel van de afdeling Informatiemanagement van de directie IIFO (Informatie, Innovatie, Facilitair en Onderzoek). Je leidinggevende is de RAD-teamcoördinator. Functie eisen KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal MBO-4 niveau (bij voorkeur WO). Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau. Je hebt een training Scrummaster afgerond. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring als Mendix Advanced Developer (opgedaan in de afgelopen 3 jaar), met daarbij de volgende werkzaamheden/ervaringen: Mendix 7 platform, HTML 5, CSS, Java en Java script en Agile scrum werken. Je bent in het bezit van een certificaat Mendix Advanced Developer Certified (Blue Badge). Je over een Mendix 7 Development omgeving op de eigen laptop. Je bent per medio maart beschikbaar voor minimaal 32 uur (bij voorkeur 36 uur) per week. Eerste 2 maanden geen verlof mogelijk. Freelance niet mogelijk (pay-roll / loondienst wel mogelijk). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt een opleiding op het gebied van Informatica, Business en Informatiemanagement en/of Architectuur afgerond. Je hebt de trainingen Automatisch testen, UX-UI ontwerp, Informatiebeveiliging en/of AQM module (van SIG) afgerond. Je hebt in de afgelopen 3 jaar ervaring opgedaan als Als scrummaster, met UX-UI ontwerp, in business consultancy en/of bij een overheidsinstelling. Je hebt kennis van Support op Mendix Development, Informatie-architectuur en/of Informatie beveiliging. Competenties: Resultaatgericht Integer Flexibel Klantgericht Proactief (Probleem) analytisch vermogen Oplossingsgericht Teamspeler (zowel met de klant als collega’s) Communicatief vaardig
Enterprise Architect Den Haag
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24385 Omgeving: Den Haag Startdatum: 4 maart 2019 Einddatum: 4 maart 2020 Optie op verlenging: Ja, 2 x 12 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: 22 februari 2019 om 14.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. Of eerder indien de aanvraag is ingevuld. BlueTrail is op zoek naar een Enterprise Architect voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Het CIBG heeft behoefte aan een ervaren Enterprise Architect die grondige kennis van de inhoud van architectuur heeft en die tegelijkertijd in staat is om verbinding met de business te maken. Er liggen bij CIBG voldoende uitdagingen op het gebied van de vertaling van de business naar de techniek. We verwachten dat jij daar een grote bijdrage aan kan leveren. Je bent in staat om vanuit Enterprise Architectuur holistisch te denken en daarnaast management leden coachend in de noodzakelijke veranderingen te begeleiden. Je kunt concreet en toegankelijk uitleggen wat het probleem is, wat er voor nodig is om dat probleem op te lossen en vervolgens ook zelf een tastbare bijdrage leveren aan die oplossing. Van belang is jouw kwaliteit om op directieniveau rapport te kunnen maken. Organisatorisch kom je onder de in oprichting zijnde afdeling CIO Office te hangen. Mede door jouw ervaring en kennis ben je in staat om mee te helpen de CIO Office verder in te richten in 2019. Inmiddels ligt er een concreet architectuur actieplan voor 2019. Opgesteld door de huidige architecten. Je moet in staat zijn om je dit plan snel eigen te maken en flexibel mee te bewegen in de veranderingen van het CIBG in 2019. Natuurlijk is eigen inbreng gewenst, maar wel op een manier die voortborduurt op wat er nu ligt. Je staat voor de veranderdoelstellingen en kan daarbij omgaan met de politieke druk vanuit het management. Verder ben je, door de combinatie van ervaring en van een coachende communicatiestijl, in staat het team aan aanwezige architecten te helpen om het beste uit zichzelf te halen. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt academisch werk- en denkniveau, waarvoor de basis een afgeronde HBO of WO opleiding is met een stevig IT component. Je bent een onmiskenbare senior in je gebied en hebt minimaal 7 jaar ervaring als Enterprise architect in een werkomgeving waar onder architectuur werd gewerkt. Je hebt ervaring met advisering van management op het gebied van organisatie vraagstukken bekeken vanuit een architecturaal perspectief. Je hebt ervaring met advisering van het management op het gebied van organisatie- en proces veranderingen. Je hebt ervaring met het coachen van management leden op het gebied van Visie, Strategie en Alignment richting organisatie. Je hebt aantoonbare en brede ervaring met moderne ICT-architectuur, -methodologie en – technologie. Je hebt kennis van diverse standaard oplossingen (workflow/BPM, zaakmanagement, documentmanagement en archivering, etc.) voor registerbeheer die beschikbaar zijn in de markt. Je hebt ervaring binnen organisaties zoals het CIBG en begrijpt de mogelijke problematiek en werking van registers en onze andere producten. Je begrijpt waar ontwikkelings- en beheervraagstukken elkaar raken en hebt ideeën over hoe je deze binnen een nu nog meer klassieke omgeving organisch kunt versmelten. Je hebt bij voorkeur kennis en ervaring met applicatieontwikkeling, bedrijfsprocesmodellering en ontwikkel- en projectmethoden, zoals Agile en scrum. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Competenties: Organisatie sensitief Flexibel Sterk in netwerken Conceptueel sterk Coachende stijl van communiceren Gericht op ‘samen’ en minder op ‘zelf’ Zelfverzekerd Overtuigingskracht
Senior App Ontwikkelaar (Mobile platform Xamarin/MSDN/.Net) Apeldoorn
"Het Mobile Competence Center Belastingdienst ontwikkelt mobiele oplossingen op basis van het ontwikkelplatform Xamarin (Apps) tegenwoordig MSDN i.c.m. .Net back-ends voor Burgers & Bedrijven (extern) en voor medewerkers (intern), daarnaast ontwikkelen wij ook Apps voor de Rijksdienst (ministeries) voor de mobiel platformen iOS (Ipod/Iphone/Ipad), Android (Samsung, Sony etc.) en Windows 10. Daar horen grote, kleine en creatieve opdrachten bij. We verwachten van de kandidaten dat zij enthousiast en energiek te werk gaan in dit innovatieve traject en ook open staan om persoonlijk te investeren.Daarnaast verwachten wij een Agile Scrum DNA met drive voor constant veranderen en innoveren passend in de dynamische cultuur van het Mobile Competence Center.""Wij vragen een Senior App ontwikkelaar met gedegen Xamarin mobile ontwikkelplatform kennis met mobiele back-end ontwikkelkennis voor het ontwikkelen van Mobile oplossingen in de vorm van Apps voor mobiel devices voor IOS (Apple), Android en Windows 10 (phone/tablet). Daarnaast is kennis er ervaring in het ontwikkeling van Mobiele App backends pré.Tijdens de ontwikkeling van Enterprise en Burger en Bedrijf productie Apps en Proof of Concepts worden een aantal onderwerpen worden beproefd. Hierbij valt te denken aan: gebruik van ontwikkeltool, ontsluiting van data uit datacenter, distributiemechanismen etc. Je gaat samen met collegas werken aan de ontwikkeling van Apps, mogelijk in een co-productie met een externe serviceproviders. We werken op een agile wijze, vanuit en op het mobiele ontwikkelplatform Xamarin. Wij verwachten van een senior ontwikkelaar dat deze ook junior en medior ontwikkelaars (didactisch vermogen) in project opleidt in mobiele vaardigheden.Creativiteit en techniek direct vertaalt naar ultieme mobile gebruikerservaring. Door het inzetten back-end skills en front-end kennis. Meedenken met product-owners en brainstormen over mooie oplossingen? Daarom bekend en ervaring met het .NET framework. Met een uitgesproken mening over waar een software oplossing aan moet voldoen, om de hoogst mogelijke usability voor een gebruiker te realiseren.Functie eisen:3 jaar ervaring met analytisch sterk en snel eigen maken van business processen en uitdagingen;3 jaar ervaring met vertalingen van functionele behoeften (product backlog) naar mobiele App functionaliteit;2 jaar kennis van de mobile markt en ontwikkelingen binnen het Mobiele spectrum;3 jaar ervaring met Xamarin (ontwikkelplatform, verplicht); Visual Studio, Xamarin Forms (gewenst);3 jaar ervaring met C# (verplicht), NET SDK (gewenst), .NET Back-end ontwikkel en integratie (gewenst);3 jaar ervaring met iOS en Android SDK, SQLlite, Xcode (native Apple);3 jaar ervaring met SCRUM (vakkennis)Aanvullende kennis/wensen:Gezond boerenverstand (fiscale processen);Stemt kennisoverdracht (App ontwikkel kennis en ervaring) af op de overige scrumteamleden en houdt rekening met individuele verschillen;Motiveert en daagt team uit om er het beste van te maken en helpt team om de ontwikkeltaken met succes af te ronden;Leert leren, ook van en met elkaar, om daarmee onder andere zelfstandigheid van team(leden) te bevorderen;Communicatief vaardig in de Nederlandse taal;OWASP en andere mobile security protocollen;Kennis van Git / TVS / Trello.Kennis van Xamarin/MSDN TestcloudDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.
Tester Java Apeldoorn
Voor onze eindklant in Apeldoorn zoeken we een Tester Java Start: 01-03-19 Einde: 31-12-19 met optie op verlenging Inzet: 36 uur per week Tarief: (medior niveau) € 55,- tot max. € 60,- OPDRACHT Je wordt als Java tester ingezet bij het ontwikkelen van Web Java-applicaties en web services binnen de afdeling Toezicht van de Belastingdienst IV organsiatie. Samen met je collega’s maak je deel uit van één van de 2 scrumteams binnen Toezicht. In sprints van 2 weken levert het team telkens een ‘shippable product’ op. Specifiek ga je samen met collega’s in je scrumteam, de productowner en gebruikers werken aan het (door-) ontwikkelen, onderhouden en borgen van de continuïteit van diverse Toezicht applicaties. Met jouw expertise lever je in samenwerking met je teamleden een kwalitatief goede applicatie op die ook goed onderhoudbaar is. Onderdeel daarvan is natuurlijk een goed werkende geautomatiseerde regressie test. We maken hiervoor gebruik van verschillende tools waaronder Selenium Webdriver i.c.m. Cucumber, UFT en Selenium IDE. Het team waarbinnen je werkt bestaat uit 10 personen. Binnen de afdeling Toezicht werken we aan het realiseren van een digitaal klantbeeld. Daarbij worden op het mainframe gegevens uit bronnen ontsloten die worden gepresenteerd in een WebJava Front-end. We ontwikkelen en onderhouden hiervoor meerdere applicaties die worden ingezet in het Toezichtproces van de Belastingdienst en wordt gebruikt door ~ 10.000 medewerkers. Je wordt als tester primair ingezet bij het ontwikkelen en beheren van de Java applicaties. Samen met je collega’s maak je deel uit van een scrumteam waarin naast Mainframe ook WEB JAVA expertise is opgenomen. In sprints van 2 weken levert het team telkens een ‘shippable product’ op dat ook werkelijk in productie wordt genomen. Vind je het leuk om in een dynamische omgeving samen met enthousiaste collega’s én eindgebruikers een direct zichtbare bijdrage te leveren aan actuele ontwikkelingen binnen de Belastingdienst, dan is dit een plek voor jou! EISEN Werkervaring en -denkniveau Je functioneert als Tester Java op medior dan wel senior nivo Je hebt kennis van testontwerp en kan deze toepassen Je hebt ervaring met testen van Web-Java applicaties Je hebt kennis van Tmap Next WENSEN Competenties Je bent pro-actief Je communiceert makkelijk met teamleden Aanbiedingen met CV (max 5 A4) en onder vermelding van tarief (all-in, exclusief BTW), dienen uiterlijk 25 februari om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Lead Data Modelleur Utrecht
Voor onze eindklant in Utrecht zoeken we een Lead data modelleur Start: 18-03-19 Einde: 31-12-19 met optie op verlenging Inzet: 36 uur per week (minimaal 32 uur per week) OPDRACHT Als lead datamodelleur weet jij alles van datamodelleren. Je hebt aantoonbaar ervaring in logisch modelleren. En je beheerst verschillende technische datamodelleerstijlen, zoals datavault, unified anchor en dimensioneel modelleren. Kortom, we vragen een stevige datamodelleur die ons helpt een toekomstbestendig gegevenslandschap in te richten. Je bent in staat - en vindt het leuk - om de datamodelleurs te begeleiden en coachen. Je werkt nauw samen met de Enterprise Data Architect en architecten van de verschillende domeinen. Dit betreft een PoC (Proof of Concept) met een go of no go na 6 weken. De Belastingdienst is een van de grootste gegevensverwerkende organisaties van Nederland. De manier waarop we onze data organiseren, is essentieel voor burgers en bedrijven in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan het inkomensgegeven dat wij delen met veel verschillende partijen. Of de vooringevulde aangifte, die het belastingplichtigen makkelijker maakt om aangifte te doen. Wij willen ook kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving, zoals de toenemende nternationalisering, het steeds flexibeler worden van het ondernemerschap en de opkomst van de digitale economie. We werken daarom aan een toekomstbestendige werkwijze van inwinnen, ontsluiten en beschikbaar stellen van gegevens, waardoor eenduidige en consistente interpretatie mogelijk is. Waardecreatie en risicobeheersing gaan daarbij hand in hand. EISEN Werkervaring en -denkniveau 5 jaar+: Ruime ervaring met model- en metadatagedreven architecturen en implementaties Ruime ervaring in het logisch modelleren van domein en deze technisch vertalen naar implementatiemodellen Ervaring met metadata modelleren, masterdata modelleren en integratie modelleren Ruime ervaring in anchor-style modelleervormen als datavault, anchor modeling en inified anchor WENSEN Competenties Overtuigingskracht Resultaatgericht Organisatiesensitiviteit Kennis Ervaring met Teradata Aanbiedingen met CV (max 5 A4) en onder vermelding van tarief (all-in, exclusief BTW), dienen uiterlijk 22 februari om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Datamanagement Consulent Apeldoorn
Voor onze eindklant in Apeldoorn zoeken we een Datamanagement Consulent Start: 19-03-19 Einde: 31-12-19 met optie op verlenging Inzet: 36 uur per week (minimaal 16 uur per week) OPDRACHT Je bent een inhoudelijke expert op het gebied van datamanagement, hebt een duidelijke visie en weet je te positioneren in je vakgebied. Je hebt uitgebreide kennis van de ontwikkelingen in data architectuur, datamanagement en datagovernance en weet die kennis over te brengen aan gesprekspartners van de business. Je brengt hun datastromen in beeld, analyseert en specificeert. Je schrijft hiervoor userstories en maakt procesontwerpen. Jouw ervaring zet je in voor het ontwikkelen van capabilities van het Belastingdienst Data Platform. Je vindt het belangrijk om helder en duidelijk te zijn en logisch en praktisch nadenken is jou niet vreemd: je komt snel tot de kern van de zaak. Je vindt het fijn om zelfstandig te werken, en tegelijkertijd gaat samenwerken jou goed af: je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Het betreft een PoC (Proof of Concept) met een go of no go na 6 weken. De Belastingdienst is een van de grootste gegevensverwerkende organisaties van Nederland. De manier waarop we onze data organiseren, is essentieel voor burgers en bedrijven in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan het inkomensgegeven dat wij delen met veel verschillende partijen. Of de voor-ingevulde aangifte, die het belastingplichtigen makkelijker maakt om aangifte te doen. Wij willen ook kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving, zoals de toenemende internationalisering, het steeds flexibeler worden van het ondernemerschap en de opkomst van de digitale economie. We werken daarom aan een toekomstbestendige werkwijze van inwinnen, ontsluiten en beschikbaar stellen van gegevens, waardoor eenduidige en consistente interpretatie mogelijk is. Waardecreatie en risicobeheersing gaan daarbij hand in hand. EISEN Werkervaring en -denkniveau 5 jaar+: Ruime en aantoonbare ervaring van data architectuur en datamanagement frameworks (DQM, DAMA), Ruime en aantoonbare kennis van datamodellen zoals het datamanagement maturity Ruime en aantoonbare ervaring met metadatagedreven en modelgedreven ontwikkeling van dataverwerkingen Ruime en aantoonbare ervaring van Privacy by design en Privacy by default en weet deze te operationaliseren. WENSEN Competenties Overtuigingskracht Resultaatgericht Organisatiesensitiviteit Kennis Opleiding in de richting informatiemanagement, informatica of bedrijfskunde Kennis van teradata Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Ruime ervaring met data-projecten Aantoonbare ervaring in een of meerdere grote gegevensverwerkende organisaties Aanbiedingen met CV (max 5 A4) en onder vermelding van tarief (all-in, exclusief BTW), dienen uiterlijk 22 februari om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
DevOps Engineer met Azure kennis Amsterdam
De DevOps Engineer heeft een belangrijke rol in de toekomstvastheid van onze software- en infrastructuurarchitectuur waarbij stabiliteit, capaciteit, security en beschikbaarheid de belangrijk zijn. Deze klant werkt constant aan het verbeteren en professionaliseren van de infrastructuur, monitoring en de delivery pipelines. Jouw profiel:Je hebt continuous improvement in je bloed;Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel; You design it, You build it, You own it!Je hebt ten minste 2 jaar werkervaring als DevOps of Cloud EngineerKennis:Linux, public clouds (Azure)Container orchestration (Kubernetes, Docker)Continuous delivery en build pipelinesMonitoring / Alerting (ELK, Prometheus, Grafana)Scripting (GoLang, Powershell, Bash)Je vindt het team belangrijk, maar kan prima zelfstandig en goed georganiseerd werken;Ervaring en affiniteit met het werken in een agile omgeving is noodzakelijk;Je spreekt vloeiend Nederlands & Engels;Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Mendix Advanced Developer / Scrum Master (QR6423) Rotterdam
Functie: Mendix Advanced Developer / Scrum Master (QR6423) Start: 25-3-2019, 32-36 uur per week Periode: 2 mnd+ Omgeving: Rotterdam Omschrijving: Voor onze eindklant zijn wij op zoek naar een Mendix Advanced Developer / Scrum Master. Als Mendix Advanced Developer werk je mee aan de ontwikkeling van de werkwijze. Binnen een agile scrum team werk je als Lead Developer/Scrum Master aan het modelleren van (primaire) processen. De product owner is je belangrijkste sparringpartner en je werkt samen met kennishouders van de klant. Je werkt aan het modelleren van data, ontwerpen van het proces als de UX-UI van (mobiele) applicaties op het Mendix 7 platform. Je werkt volgens afgesproken standaarden en beleidslijnen en stemt werkzaamheden af. Je signaleert problemen en adviseert proactief over oplossingen. Je verplaatst je in de rol van de klant en vraagt je altijd af of jouw oplossing aan zijn doelstelling bijdraagt. Jouw uitdaging: Er moet een storingenbeheer applicatie gemaakt worden. Deze beoogde storingsmodule bestaat enerzijds uit een database met de verschillende objecten met een aantal kenmerken en anderzijds uit storingstypen met daaraan gekoppeld de prioriteiten, respons- en hersteltijden. Storingen moeten per object kunnen worden geregistreerd/ingevoerd, waarbij automatisch respons- en hersteltijden o.b.v. contract-voorwaarden worden gegenereerd. Er moet in één oogopslag per object kunnen worden opgezocht wat de storing is, door wie een bepaalde storing moet worden opgelost, wat de gewenste en gerealiseerde respons- en hersteltijden zijn en er moet ingevoerd kunnen worden als de storing is opgelost en hoe het is opgelost. Respons- en hersteltijden moeten op elk moment door de melder kunnen worden overruled. Daarnaast moet er een signaleringsfunctie komen die waarschuwt als een storing de respons- of hersteltijd heeft overschreden. Tot slot moeten er ook rapportages kunnen worden gemaakt op de opgenomen kenmerken, waarbij ook combinaties gemaakt moeten kunnen worden. Deze moeten ook kunnen worden geëxporteerd in xls- of csv-formaat. Het systeem moet gebruikt en geraadpleegd kunnen worden door zowel een aantal medewerkers als door een beperkt aantal externe gebruikers. Op basis van rollen en rechten kunnen gebruikers al dan niet bepaalde handelingen verrichten. Eisen: - Vanaf de startdatum voor minimaal 32 uur per week beschikbaar. - Je dient gedurende 2 maanden na startdatum beschikbaar te zijn, gezien de korte duur van de opdracht Aan kandidaat is (om wat voor reden dan ook) geen verlof toegekend en/of een toekenning van verlof is niet voorzienbaar in de genoemde periode. Aan de kandidaat wordt geen planbaar verlof toegekend dat gedurende de genoemde periode genoten wordt. Onder planbaar verlof wordt in dit verband onder meer vakantieverlof verstaan. Een toekenning van niet planbaar verlof, zoals calamiteitenverlof, wordt de kandidaat niet op onredelijke gronden onthouden. - Je beschikt over een Mendix 7 Development omgeving op de eigen laptop. - Je beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op minimaal mbo-4 niveau. - Je beschikt aantoonbaar over minimaal hbo werk- en denkniveau. - Je dient een aanvullende training succesvol te hebben afgerond, namelijk "Scrum Master". - Je beschikt aantoonbaar minimaal 1 jaar ervaring als Mendix Advanced Developer (opgedaan in de afgelopen 3 jaar), met daarbij de volgende werkzaamheden/ervaringen: Mendix 7 platform HTML 5 CSS Java en JavaScript Agile / Scrum werken - Je dient een opleiding dan wel cursus succesvol te hebben afgerond en naar aanleiding daarvan in bezit te zijn van het certificaat: Mendix Advanced Developer Certified (Blue Badge) - Je beschikt over beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Wensen: - Opleiding op het gebied van Informatica, Business en Informatiemanagement, of Architectuur - Afgeronde relevante trainingen: Automatisch testen, UX-UI ontwerp, Informatiebeveiliging, en/of AQM module (van SIG) - Je beschik aantoonbaar over de volgende ervaring (opgedaan in de afgelopen 3 jaar: Scrum Master UX-UI ontwerp Business Consultancy Bij een overheidsinstelling - Je beschikt over de volgende specifieke kennis: Support op Mendix Development Informatie-architectuur Informatie beveiliging Competencies: Resultaatgericht, Integer, Flexibel, Klantgericht, Proactief, (Probleem) analytisch vermogen, Oplossingsgericht, Teamspeler (zowel met de klant als collega's), Communicatief vaardig Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Marcom Specialist Utrecht
Voor onze opdrachtgever in Utrecht is Harvey Nash op zoek naar een MarCom SpecialistStart: Eind april 2019 Duur: 6 maanden met optie tot verlengen Uren: 40Vereiste werkzaamheden: - Je bent verantwoordelijk voor het doorvertalen van ATL campagnes in de winkels én het uitvoeren van het MarCom Jaarplan van de klant Retail. Het doorvertalen van ATL campagnes en het creëren van optimale klantbeleving in de winkels is dus vereist. - Als Marcom en Formule specialist ben je verantwoordelijk voor alle Brand- en marketingcommunicatie voor de winkels en voor het formulebeleid. - Je verzorgt met het team het EtE proces van campagne ontwikkeling, POS, huis-aan-huis flyer en online media. Dus van planning, input, briefing, correctierondes, eindresultaat & productie tot en met de verspreiding, instructie aan de winkels en evaluatie. Voor het formulebeleid kijk je naar de nieuwe winkel lay-outs voor een goede klantbeleving en ontwikkel je winkelelementen passend bij nieuwste retailtrends en behoeften van de klant.Zo doe je dit • Aansturen van creatieve bureaus (bv. prioriteitsbeheer, creativiteit, begrip van de klant, bedrijfsprioriteiten) • Coördineren van leveranciers met betrekking tot POS-communicatie in de winkels • Aansturen van de leveranciers op het gebied van formatontwikkeling voor nieuwe winkel elementen • Bewaken van de huisstijl in onze communicatie-uitingen • Bewaken van het formulebeleid en lokale behoeften bij nieuwe winkels • Verzorgen van de interne communicatie naar filialen van alle Marcom uitingen en aanpassingen in de formule • Beantwoorden van vragen vanuit de winkels met betrekking tot alle Marcom uitingen en formule aspecten. • Verzorgen van een adequate administratieve verwerking van alle activiteitenJij versterkt Als Marcom en Formule specialist ga je aan de slag bij het Retail Marcom & Formule team, dat naast jou bestaat uit 2 Marcom Specialisten.Jij hebt hét Je bent in staat om te beïnvloeden door middel van je campagnes en winkelbeleving. Je volgt de laatste trends op de voet. Ook heb je aantoonbare ervaring met communicatie, het opzetten van campagnes, retail concepten en hun ontwikkeling. Je bent communicatief zeer vaardig, hebt grote mate van ondernemerschap en een proactieve werkhouding. Ook heb je voor deze vacature:Vereiste kennis: - Retail Marcom en Formule specialist ervaring • Ten eerste een flexibele instelling. Je combineert ervaring, doorzettingsvermogen en een ‘can do’ mentaliteit om successen te behalen en resultaten neer te zetten. Je weet je interne collega’s goed te vinden voor de juiste afstemming. Je kan je echt in de klant verplaatsen en hebt een passie voor Retail en klant ervaring. Je weet hoe je onze klanten telkens kunt verrassen met een nieuwe beleving of met innovatieve ideeën in POS uitingen en winkelbeeld. • Een afgeronde HBO opleiding in de richting marketing of communicatie • 2-3 jaar relevante bewezen marketing ervaring bij een A-merk (binnen fmcg, retail of telecom) • Ervaring met het gebruik van online marketing (social, SEO en display) ter stimulering van footfall naar retail is een pre. Social & searching ervaring is dus een pre. Het zou fijn zijn als je bekend ben met Facebook en Instagram. • Stakeholder management • Ervaring met het aansturen van Reclamebureaus. Waarbij je scherp bent op budgetten. • Sterk klantgericht • Uitstekende project management skills • Vermogen om dingen gedaan te krijgen in cross-functionele projecten in een dynamische, high-tech omgeving werkend met interne en externe contacten • Vloeiend in Nederlands en Engels • Houdt ervan om in een hectische omgeving te werken • Kan goed omgaan met strakke deadlines en veranderingen • Affiniteit met telecom of IT producten
Functioneel/ Applicatiebeheer GOUW Amstelveen
Voor Gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een Functioneel/ Applicatiebeheer GOUW. Omschrijving opdracht: De gemeente Amstelveen voert onder de naam Belastingsamenwerking Amstelland de WOZ- en Belastingtaken uit voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Tevens wordt voor de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen de BAG-administratie gevoerd. Voor deze taken maakt Amstelveen gebruik van software van de firma GouwIT. Het technisch beheer is uitbesteed aan GouwIT. Het functioneel- en applicatiebeheer van deze software wordt verzorgd door de afdeling Informatiebeheer van de gemeente Amstelveen. Deze afdeling bestaat uit de teams Advies & Projecten, Infrastructuur, Applicaties, Informatievoorziening en Basisinformatie. De afdeling Informatiebeheer is verantwoordelijk voor ICT beheer en onderhoud, het projectmanagement en advies, de object gebonden basisinformatie en de documentaire informatievoorziening. Het functioneel- en applicatiebeheer omvat twee productie omgevingen van GouwBelastingen en twee productie omgevingen van Gouw7 die worden gebruikt door circa 80 vakinhoudelijk medewerkers BAG, Belastingen en WOZ. Zowel op de vakgebieden als ten aanzien van de software lopen er thans diverse projecten. Op dit moment wordt het functioneel- en applicatiebeheer door 1 persoon gedaan. Wij zoeken een zeer ervaren collega die onze slagkracht kan verdubbelen. Werkzaamheden: - Interne Helpdesk bij storingen en foutmeldingen. Je legt uit, lost op of zorgt dat de leverancier dat doet. Indien nodig verzorg je een work-around. - Als de specialisten op de vakafdeling het niet meer weten, biedt jij expert-ondersteuning bij gebruikersvragen. - Beheer en inrichting van autorisaties. - Schrijven van zoekvragen, maken en aanpassen van reports. - Releasemanagement (met name het testen en in gebruik nemen van nieuwe versies). - Je denkt actief mee bij optimalisatie van de inrichting en ontwikkeling van de software. De opdracht is in verband met piekwerkzaamheden. Gewenst profiel: De Functioneel Beheerder / Applicatiebeheerder heeft: - HBO werk- en denkniveau; - Op CV aantoonbaar relevante ervaring als functioneel beheerder en/of applicatiebeheerder - Kennis en ervaring met Gouw Belastingen en GOUW7; - Ervaring met SQL Oracle en TOAD/ SQLdeveloper; - Bij voorkeur ervaring bij een gemeentelijke organisatie; - Bereidheid om buiten kantooruren te werken. Toelichting op rooster: Minimaal 8 uur inzetbaar. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over HBO werk- en denkniveau. - Je hebt relevante werkervaring als functioneel en/ of applicatiebeheerder en/of consultant / helpdeskmedewerker gouwIT applicaties. - Je hebt kennis van en werkervaring met GouwBelastingen en Gouw7. - Je bent bereid buiten kantoortijden te werken voor updates in productie en overige werkzaamheden die alleen kunnen als er geen gebruikers ingelogd zijn. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt werkervaring bij een overheidsorganisatie en/of softwarebedrijf. - Je hebt grondige kennis van en meer dan 2 jaar werkervaring met GouwBelastingen en Gouw 7. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het zelfstandig schrijven van zoekvragen in SQL for Oracle en het gebruik van TOAD/ SQL Developer. - Je hebt meer dan 3 jaar werkervaring als functioneel en/ of applicatiebeheerder en/of consultant / helpdeskmedewerker GouwIT applicaties. Competenties: - Klantgericht - Resultaatgericht - Afspraak=Afspraak - Communicatief vaardig - Initiatiefrijk - Leergierig - Samenwerken - Analytisch vermogen - Overtuigingskracht - Multitasking - Stressbestendig - geen 9 tot 5 mentaliteit VOG: Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amstelveen Startdatum: 01-03-2019 Duur: 01-09-2019 Optie op verlenging: 4 x 3 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-02-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: woensdagochtend 27 februari Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Test Engineer Amersfoort
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Test Engineer. Omschrijving opdracht: - Uitvoeren van functionele en technische (keten) tests; zowel tijdens het op Agile wijze uitgevoerde systeem ontwikkeltraject, als tijdens integratie testen en systeem testen); - Ontwerpen en definiëren van complexe testscenario’s binnen een gelaagde software architectuur; - Definiëren van testcases (in MS Test Manager), t.b.v. handmatig en geautomatiseerd uit te voeren tests; - Vastleggen en beoordelen van testresultaten; - Administreren bevindingen (in TFS 2017) en opstellen van testrapporten; - Reviewen van requirements en gebruikersdocumentatie; - Meedenken/discussiëren over het test proces en verbeteringen in dit proces. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt 5 jaar kennis en ervaring in het uitvoeren van functionele en technische tests. - Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding. - Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar. - Je bent minimaal TMAP Test Engineer of ISTQB foundation gecertificeerd. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt kennis en ervaring op het gebied van Microsoft producten (Windows 7 en 10, Office 2010 en hoger). - Je hebt kennis en ervaring met TFS 2015/2017 testmanager. - Je hebt minimaal 4 jaar ervaring met testen in een Agile/scrum ontwikkeltraject. - Je hebt kennis en ervaring met GIS georiënteerde applicaties. - Je hebt kennis en ervaring met gedistribueerde gegevensverwerking. - Je hebt kennis van en ervaring met datadistributie en -protocollen. - Je bent MAP testmanager of ISTQB advanced gecertificeerd. - Je hebt kennis en ervaring met datatransmissie van radiocommunicatiesystemen. - Je beschikt over een Certified Agile Testing certificaat. Inzet Periode: Schatting 1700 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1700 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amersfoort Startdatum: zsm na screening ca. april Duur: 1700 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-02-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Enterprise Architect Amstelveen
Voor Gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een Enterprise Architect. Omschrijving opdracht: De afdeling A&I bestaat uit de teams Advies & Projecten, ICT Infrastructuur & ICT Servicedesk, Applicaties, Informatievoorziening en Basisregistraties. A&I is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de ICT infrastructuur, de centrale informatiesystemen, de geo- en basisregistraties, de documentaire informatievoorziening en het ICT projectmanagement en advies. Het team Advies & Projecten richt zich op de advisering en de daaruit voortvloeiende realisatie door middel van programma's en projecten. Het team bestaat uit 15 medewerkers in diverse rollen zoals informatie-adviseur, programmamanager, projectleider en procesmanager. In deze rol ben je in staat om op strategisch en tactisch niveau, zelfstandig en in teamverband eigen ervaringen en ideeën uit te werken naar concrete architectuur voorstellen. Als Enterprise Architect hecht je daarbij veel waarde aan projectevaluaties om te leren van onszelf en onze klanten. Als Enterprise Architect ben je pragmatisch als het gaat om uitgaande van de huidige situatie een toekomstscenario uit te stippelen, waaraan ICT-projecten een bijdrage kunnen leveren. Daarbij houd jij de leiding door de juiste ‘puzzelstukken ’ op te leveren zowel om de huidige IT behoefte te ondersteunen als om de gewenste doelarchitectuur te realiseren. Dit gaat onder andere uit van het meerlagenmodel (data–, functie- en presentatielaag).Je deelt kennis en ervaring met collega architecten van de Gemeente en bouwt aan een relatienetwerk. Hiertoe levert de Enterprise Architect zijn kennis en ervaring van het vakgebied aan het kennisnetwerk van de Gemeente en levert een bijdrage aan de daarvoor door de Gemeente georganiseerde activiteiten. Je ontwikkelt continu kennis en vaardigheden die van belang zijn voor een adequate opdrachtuitvoering en functieontwikkeling. Hiertoe stelt de Enterprise Architect samen met zijn manager een individueel ontwikkelplan op, voert deze uit en neemt deel aan de door de Gemeente georganiseerde relevante trainingen en opleidingen. Taakvelden: - Is in staat complexe vraagstukken in hun samenhang te kunnen visualiseren en analyseren. De Enterprise Architect is in staat de opdrachtgever te prikkelen en te inspireren met ideeën en voorbeeld- oplossingen. Hij gaat daarbij als een makelaar of projectontwikkelaar te werken bij het vastgesteld krijgen van eisen. - Is in staat om verschillende strategische scenario’s te kunnen uitwerken en voorstellen te kunnen voorleggen aan bestuur en directie. - Stelt op en onderhoudt domeinarchitecturen zoals: enterprise, governance, business, informatie, applicatie & technische architectuurontwerpen, project start architecturen (PSA). De Enterprise Architect gebruikt architectuur en ontwerp als brug tussen visie en strategie naar beleid en ontwikkeling. - Communiceert over deze architecturen en de implicaties daarvan aan opdrachtgevers en overige stakeholders. - Geeft architectuuradviezen op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau aan uiteenlopende belanghebbenden op alle niveaus van de organisatie. Hij schrijft mee aan de strategie. - Houdt de ondernemingsbrede architectuurcriteria, principes, beleid & standaarden actueel. - Analyseert in projectverband gekozen oplossingsrichtingen voor wat betreft informatievoorzieningen en toetst op de naleving van de architectuurrichtlijnen. - Is in staat om tegenstrijdige eisen en tegenstrijdige functies in een ontwerp te verenigen met ingenieuze technische oplossingen. De Enterprise Architect is daarmee een creatieve en conceptuele ontwerper. - Communiceert met opdrachtgevers, stuurgroep en managers, maar werkt niet zelf in projecten. - Levert een actieve bijdrage aan de veranderingen noodzakelijk voor de verdere professionalisering en verhoging van de kwaliteit van de architectuurfunctie bij de onderneming. - Is verantwoordelijk voor het bijhouden van trends en ontwikkelingen in de wereld. - Is veelal de lead-architect in grote complexe programma’s en trajecten. Enkele specifieke taken van de Enterprise Architect zijn: Het maken en helpen gebruiken van de beroepsproducten, het geven van workshops, het verzorgen van projectbeheersing op afstand en het reviewen van plannen, realisaties, ontwerpen en architecturen. Enkele belangrijke beroepsproducten die door de Enterprise Architect worden vervaardigd zijn: Architectuurnotities en -memo’s, architectuurjaarplan, roadmap enterprise architectuur, blauwdruk enterprise architectuur, structuurvisie enterprise architectuur, kostenindicaties, belanghebbendenanalyses, masterplan, programma van eisen, scenarioanalyses, impactanalyses, risicoanalyses, views van verschillende viewpoints en architectuurvisualisaties. Gewenst profiel: - Je beschikt over een Academisch werk- en denkniveau. Aanvullende opleidingen op technisch, organisatorisch en bedrijfskundig terrein. - Je hebt kennis van en ervaring met het ontwikkelen en implementeren van architectuurmethoden en -technieken zoals ACMM, Dragon1, DYA, TOGAF en Service Oriented Architecture (SOA). Kennis van moderne ontwikkeltalen (4GL), leidende producten en technologie (zoals .NET, C#, Bizztalk) en van Front-end en front-office toepassingen (E-commerce en portals). - De Enterprise Architect heeft diepgaande kennis van het opstellen van en werken met enterprise architecturen en referentie architecturen binnen de overheid en gemeenten zoals GEMMA, Common Ground en globale kennis van het opstellen van en het werken met domein architecturen, business architecturen, informatie architecturen, technische architecturen en solution architecturen binnen de overheids- en gemeentemarkt. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over WO werk- en denkniveau. - Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met advisering en realisatie van meerlaags architecturen. - Je hebt relevante kennis van en ervaring met het overheidsdomein en de daarbinnen leidende architectuurprincipes en marktpartijen. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring met werken binnen een gemeente/ overheid. - Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met advisering en realisatie van meerlaags architecturen. - Je hebt kennis van en ervaring met het overheidsdomein en de daarbinnen leidende architectuurprincipes en marktpartijen. - Je hebt kennis van de binnen de overheid leidende architectuurprincipes en marktpartijen. Competenties: - Klantgericht - Resultaatgericht - Betrouwbaar - Initiatiefrijk/ondernemend en pro-actief - Doortastend en resultaatgericht - Conceptueel denkvermogen - Overtuigingskracht - Politiek/bestuurlijk inzicht - Om kunnen gaan met belangenconflicten - Kunnen opereren op directieniveau VOG: Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amstelveen Startdatum: 11-03-2019 Duur: 11-09-2019 Optie op verlenging: 2 x 6 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-02-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: donderdag 28 februari tussen 10.00-11.00 en tussen 14.00-16.00 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Scrum Master Best
FunctieomschrijvingThe SCRUM Master will be part of our clients Services Development team in. Within this organization we focus on creation of new commercial service offerings in the domain of healthcare operations and continuous improvement. Services in this context are software enabled, scalable/industrialized and include elements delivered by Philips staff in the field. The services in scope focus on aiding healthcare providers to improve their operations, related to medical technologies such as diagnostic equipment and patient monitors.Key areas of responsibility:• Facilitate his team for better creativity and tries to improve the efficiency of the development team.• Responsible for managing the scrum process with the coordination of scrum team in Agile methodology.• Responsible to remove the impediments for the scrum team.• Manages activities performed by extended team members en ensure alignment with scrum team.• Arranged daily stand-up meetings, facilitate meetings, schedule meetings, demo and decision-making processes in order to ensure quick inspection and proper use of adaptation process.Helps product owner to make the product backlogs in good shape and make them ready for the next sprint.• Responsible to Conduct retrospective meetings.• Organizes and facilitates the sprint planning meeting.• Acts as safeguard for his team.• Support team in creation of deliverable/completion of tasks when appropriate  Functie-eisen• Demonstrable experience of Scrum Management• Agile Experience• Planning Experience• Stakeholder Management, Negotiation & Communication Skills• TFS (Team Foundation Server) experience• Team building/trusted advisor• 3yrs + Scrum Master experience.• experience in working in complex matrix organisations ArbeidsvoorwaardenStartdate: Asap Duration: 3 months+ Location: Best Hours per week: Fulltime, 40 hours per week Note: Please apply for this project with your updated resume in English (Word format).Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Scrum Master of solliciteer online op de vacature Scrum Master.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Scrum Master of solliciteer online op de vacature Scrum Master.