Newest IT&T contracts

Projectleider sjablonengeneratie / documentcreatiecomponent (selectie & implementatie) Amersfoort
Voor Gemeente Amersfoort zijn wij op zoek naar een Projectleider sjablonengeneratie / documentcreatiecomponent (selectie & implementatie). Omschrijving opdracht: Omdat de overeenkomst met de huidige leverancier binnenkort afloopt, gaan wij op zoek naar een nieuwe generieke documentcreatietool. Wij willen dit zorgvuldig én snel oppakken. En ervaren projectleider is daarbij cruciaal. Er zijn in Amersfoort meerdere documentcreatiecomponenten in gebruik. Vervanging van de huidige versie van iWriter (die we onder andere gebruiken in combinatie met het Dynamics-zaaksysteem) is het meest prangend. De projectleider wordt verantwoordelijk voor het traject van selectie en implementatie van een nieuwe tool. Daarbij staan veel interne collega's paraat om mee te denken en te doen. Programma’s en Projecten is de gemeentebrede afdeling voor programma- en projectmanagement. Er werken zo’n 85 mensen. De sfeer is dynamisch en optimistisch. “We make it happen”. In de klussen die we klaren, hebben we een duidelijke opdracht, die we in samenwerking met vele anderen uitvoeren. Het kan gaan om een fysiek project, een grondtransactie, een IT-voorziening, een meerjarig programma, een maatschappelijk initiatief, een bijzonder proces - de resultaten zijn uiteenlopend. Wat het product precies wordt, bepalen de opdrachtgevers en andere partners. Dat kunnen gebruikers zijn, eigenaren of andere betrokkenen – zowel intern als extern. Onze flexibele houding en oog voor de dynamische en complexe omgeving staan centraal. Het Team Informatiseringsprojecten (TIP) richt zich op projecten op het gebied van IT, informatievoorziening en organisatie(verandering). De groep (in- en externe) projectmanagers is verantwoordelijk voor het managen van uiteenlopende opgaven, vaak in samenwerking met afdelingen in de organisatie en altijd met experts uit de IT/IV-discipline. Er is een groot agile programma op het gebied van digitaal werken, een keur aan projecten op het gebied van applicaties en andere interne voorzieningen, innovatie en data (smart city) en techniek en infra. Gewenst profiel: We zoeken een ervaren projectleider, die relevante werkervaring heeft op het gebied van selectie en implementatie van documentcreatietooling. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt ervaring als eindverantwoordelijk projectleider op het gebied Informatie- en Communicatietechnologie. 2. Je bent minimaal in het bezit van certificaten op het gebied van Prince2 (Foundation) en agile/scrum-projectleiding. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt een visie op de positie van documentcreatietooling binnen het applicatielandschap van (gemeentelijke of andere overheids-) organisaties. 2. Je hebt meer dan 5 jaren gewerkt als (eindverantwoordelijk) projectleider op het gebied van ICT of informatievoorziening. 3. Je hebt als projectleider ervaring met begeleiding van aanbesteding van documentcreatiecomponent. 4. Je hebt als projectleider ervaring met implementatie van documentcreatiecomponent. Interviewcriteria: Er wordt getoetst op gewenste competenties, de vakinhoudelijke kennis en de inpassing in het team. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amersfoort Startdatum: 01-10-2019 Duur: 01-05-2020 Optie op verlenging: 4 x 3 maanden Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: vrijdag 6 september Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Keteninformatiemanager Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Keteninformatiemanager. Omschrijving opdrachtgever: De gemeente Amsterdam is opgedeeld in een aantal clusters. Onder ieder cluster vallen een aantal directies. Ieder cluster heeft een Informatievoorzieningseenheid (IVE) die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van beheer en ontwikkeling van informatiesystemen. Zij ondersteunt de directies van het cluster bij hun informatiebehoefte. De ICT is niet per cluster geregeld maar centraal voor de gehele stad en valt onder de verantwoordelijkheid van de directie ICT. Functioneel beheer Team III beheert alle primaire bedrijfsapplicaties voor de bedrijfsprocessen van de directies Belastingen en Basisinformatie. De samenwerking binnen het team is van wezenlijk belang om dat Basisinformatie en Belastingen in meerdere ketens samenwerken. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdracht: - Draagt zorg voor optimale fit tussen bedrijfsprocessen en de ondersteunende keteninformatievoorziening. - Voert regievoering over diverse ketenpartijen in de IV-keten en bewaakt de samenhang in informatievoorziening t.b.v. ongestoorde werking van de keten. - Is procesverantwoordelijk (regie en coördinatie) voor de kwaliteit van de informatievoorziening binnen de complexe IV-ketens. Gevraagd is minimaal HBO werk- en denkniveau. Werkzaamheden: Concreet wordt gevraagd het team FB III, werkzaam voor de directie Basisinformatie, te ondersteunen bij het beheer van Makelaarsuite van Pink Roccade Local Government en de daarvoor aanwezige beheerders functioneel aan te sturen bij de benodigde werkzaamheden. Ook wordt gevraagd om binnen het team een projectleidersrol te vervullen om een (tijdelijke) integratie tussen Makelaarsuite Weesp en Makelaarsuite Amsterdam te helpen realiseren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je bent in het bezit van een erkende hbo diploma. 4. Je hebt aantoonbare kennis van gemeentelijk architectuur, in het bijzonder die van de distributie van basisregistraties. 5. Je hebt minimaal drie jaar ervaring - op het gevraagde functieniveau - met de distributie van gegevens uit de basisregistraties, specifiek met Makelaarsuite van Pink Roccade Local Government. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt bij voorkeur kennis van de werkwijze en processen van de gemeente Amsterdam. 2. Je hebt ervaring met IV projecten bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt over een informatiemanagement- of vergelijkbare achtergrond. Competenties: - Samenwerken - Netwerken - Omgevingsbewustzijn - Resultaatgericht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 32-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectsecretaris Utrecht
Voor ProRail in Utrecht is Harvey Nash op zoek naar een Projectsecretaris. Startdatum: 1 septemberEinddatum: 31-3-2020Optie op verlenging Voor deze opdracht zoeken we een kandidaat die procesmatig heel sterk is en verschillende partijen (politiek sensitief) samen kan brengen. Daarnaast moet de kandidaat op hoog niveau de communicatie kunnen verzorgen. FunctietitelProjectsecretaris programmadirectie ERTMS FunctieniveauBachelor Organisatie omschrijvingDe Programmadirectie ERTMS regisseert en coördineert de introductie van ERTMS in het Nederlandse Railvervoersysteem. Binnen de programmadirectie wordt de komende kwartalen een planstudie uitgevoerd om te bepalen of en hoe de huidige scope van het programma kan worden uitgebreid met extra corridors, zonder de hoofdopdracht te zeer te verstoren. Ten behoeve van deze planstudie wordt een projectteam opgericht om de studie uit te voeren. Het resultaat wordt in Q2 2020 voorgelegd aan de stuurgroep ERTMS olv de DG Mobiliteit. Tijdens de studie wordt samengewerkt en overleg gevoerd met tientallen stakeholders binnen de spoorsector, teneinde alle aspecten te onderzoeken. Het resultaat is een voor te leggen besluit aan de stuurgroep in de vorm van een uitgebreide rapportage en voorstel(len) ter besluitvorming. De vacature van secretaris valt onder de directe verantwoordelijkheid van de project FunctiebeschrijvingZelfstandig, flexibel, communicatief: en levert een significante bijdrage aan het projectteam voor deze planstudie ERTMS. Voor deze functie zijn een aantal resultaatgebieden omschreven. Je verricht zowel uitvoerende als inhoudelijke werkzaamheden uit. Zo ondersteun je de vergadereffectiviteit en het vergaderresultaat van het projectteam, houd jij overzicht over alle informatiestromen en lever je een bijdrage aan het rapportageproces van de projectmanager. Overige belangrijke werkzaamheden:Je draagt verantwoordelijkheid voor de inrichting van Sharepoint, teneinde een goede toegankelijkheid van documenten en een juiste archivering van het dossier.Je assisteert de projectmanager bij externe contacten.Je attendeert overige proactief projectmedewerkers op deadlines en bereidt vergaderstukken voor.Je bent de ogen, oren, spin-in-het-web en vraagbaak, zonder de focus te verliezen op de juiste prioriteiten.Je rapporteert aan de projectmanager. Functie eisenJe hebt hbo werk- en denkniveau en minimaal vijf jaar werkervaring.Je hebt ervaring als secretaris of adviseur binnen een grote projectorganisatie.Je hebt ervaring met het analyseren van complexe situaties, signaleert knelpunten en legt verbanden.Je stuctureert informatie en rapporteert deze in een heldere en duidelijke schrijfstijl.Je werkt accuraat en hebt oog voor kwaliteit.Je kan warme collegiale verbanden creëren met je netwerk en tegelijkertijd zaken naar je hand zetten.
Senior Ontwikkelaar Moderne (container) Omgeving Almelo
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Senior Ontwikkelaar Moderne (container) Omgeving. Omschrijving dienst, aanleiding en doel: Het programma Toekomst vaste Dienstverlening Strafrechtketen is gericht op de vernieuwing van de systemen die bij Justid de invulling faciliteren van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen (Wivvg). De betreffende systemen zijn JDS (Justitieel Documentatie Systeem) en SKDB (Strafrechtsketendatabank). Het toekomst vast maken van deze systemen wordt componentsgewijs aangepakt conform de Justid doelarchitectuur. De ontwikkeling vindt plaats in een micro services architectuur met Node.js en cloud technologieën Kafka, Docker, Kubernetes en Open Shift (versie 4.0). Er is aanvulling van het team nodig met een developer die ook on the job training kan geven in bovengenoemde technologieën. Omschrijving werkzaamheden: Je draagt bij aan het vernieuwen van het Justid-applicatielandschap vanuit het programma Toekomst vaste Dienstverlening Strafrechtketen. Er wordt scrummatig vanuit de backlog gewerkt met een vernieuwingsteam (ong. 7 FTE), die daarnaast beheersmatig werk uitvoert voor enkele onder handen zijnde applicaties. Je bijdrage dient zich te conformeren aan de huidige werkwijze van het team, geënt op de invulling van de definition of done. Je draagt primair bij aan ontwikkelwerkzaamheden, je draagt actief kennis over aan de interne collega’s (is een must, gezien de nieuwe technologie). Het team verricht zoveel mogelijk geautomatiseerde (bouw)testen van opgeleverde componenten, inclusief review van taken van collega-ontwikkelaars. Je ondersteunt de testers actief, ook op de nieuwe technologie. Doel is dat door jouw kennis en vaardigheden op de nieuwe technologie het team zelf in staat wordt gesteld om de nieuwe technologie te beheersen en toe te passen. Het geheel moet daarbij passen in de CI/CD-benadering en in de geautomatiseerde ontwikkelomgeving. Je draagt bij aan procesoptimalisatie zodat ons voortbrengingsproces na jouw vertrek te zijner tijd, veel mooier verloopt dan nu het geval is. Tevens is door jouw inzet er een betere kwaliteit van documentatie en overdracht. Interviewcriteria: 1. Overtuigt t.a.v. de wensenlijst. 2. Overtuigt op het gebied van nieuwsgierigheid naar kennis en om het team mee te nemen hier in. 3. Overtuigt op het gebied van samenwerking met alle disciplines in het agile team. 4. Is een teamplayer en communicatief vaardig. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt Tenminste HBO-informatica opleiding of gelijkwaardig. Diploma vereist. 2. Je beschikt over aantoonbare ervaring met continuous integration. 3. Je beschikt als ontwikkelaar over aantoonbare werkervaring met: Kafka, microservices (architectuur), en cloud-ready software engineering (bijvoorbeeld eventgerichte gedistribueerde systemen) of vergelijkbare omgeving. 4. Je beschikt als ontwikkelaar over aantoonbare werkervaring met het Red Hat OpenShift Container Application platform (waarbij inbegrepen: Docker en Kubernetes) of vergelijkbare omgeving. 5. Je beschikt als ontwikkelaar over aantoonbare werkervaring met NodeJS of vergelijkbare tools. 6. Je beschikt over aantoonbare ervaring met het werken in Agile-teams, waarbij scrummatig en multidisciplinair software wordt voortgebracht. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare ervaring met geautomatiseerd bouw- en/of functionele testen. 2. Je beschikt over ervaring met marktconforme tooling zoals GIT, TFS, Jenkins etc. 3. Je beschikt als ontwikkelaar over aantoonbare werkervaring met Linux. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Almelo Startdatum: zsm na ontvangst VOG Duur: 12 maanden Optie op verlenging: nnb Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-09-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 12-09-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Programmeur Technisch Ontwerper Java Groningen
Voor onze opdrachtgever in Groningen zijn we op zoek naar een Senior Programmeur Technisch Ontwerper Java Startdatum: z.s.m. Duur: naar verwachting een jaar of langer Inzet: 36 uren per week OPDRACHT Als Software Engineer kun je zelfstandig in de taal 2E bouwen en testen. Je werkt aan de beheerbaarheid en security van een bestaande applicatie door productie issues aan te pakken en te werken aan de stabiliteit. Van jou wordt verwacht dat je de applicatie goed eigen kunt maken en dat je de benodigde domeinkennis gaat opbouwen. Op korte termijn zijn wij voor het DEVOPS team Examens op zoek naar een Software Engineer om het team te versterken. Het team beheert een aantal applicaties en draagt zorg voor de ontwikkeling van nieuwe applicaties die gebouwd zijn met Java en Angular. We zoeken een Software Engineer die zijn kennis en ervaring van 2E kan toepassen bj het onderhoud van een bestaande applicatie, maar ook andere werkzaamheden in het team kan oppakken. Je werkt nauw samen met analisten, ontwerpers, bouwers, testers en (technisch) applicatiebeheerders. EISEN Minimaal HBO werk- en denkniveau Relevante ervaring als Software Engineer in een 2E / OS/400 omgeving Relevante ervaring met programmeren in CLP, Cobol, SQL WENSEN Teamspeler / gericht op samenwerken Assertief Weet zich snel een ingewikkelde applicatie eigen te maken Kennis Kennis van afhandeling berichten in MQ Kennis van iNavigator Kennis van databases toegepast voor iSeries Werken in een DEVOPS / multidisciplinair team Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 29 augustus om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Tender- en Projectmanager Utrecht
Voor onze directe eindklant ProRail in Utrecht is Harvey Nash op zoek naar eenTender- en Projectmanager Startdatum: Zo spoedig mogelijkDuur: 4 maandenInzet: 20 uur per week FunctiebeschrijvingProRail heeft voor haar primaire bedrijfsvoering maatwerksoftware oplossingen. Deze ontwikkelen en beheren ze samen met marktpartijen. De contracten met deze preferred suppliers lopen af. ProRail heeft reeds contact gehad met de markt over de ProRail IT Partner contracten, de opvolger van de huidige contracten. De interne organisatie heeft al veel informatie ingewonnen en is al een tijdje bezig met het vormgeven van dit traject. Jij bent verantwoordelijk voor het richting geven aan deze aanbesteding, prioriteren van de werkzaamheden maar ook voor het managen van stakeholders. Jij bent in staat bij te sturen indien nodig en je team en opdrachtgever te challengen om het resultaat te halen. Het team bestaat uit vertegenwoordigers van de gehele ICT organisatie, in een intensieve samenwerking met Procurement. Het krachtenveld dat bestaat en ontstaat tussen diverse onderdelen van ProRail ICT, Procurement en externe leveranciers is iets dat jij goed doorziet. Daarbij is het belangrijk dat de verwachtingen van de omgeving en de diverse stakeholders goed worden gemanaged. Jij bent in staat draagvlak te creëren en je omgeving in beweging te zetten en te zorgen dat iedereen zijn of haar rol pakt en inneemt. De openstaande vraagstukken doorzie je en hier acteer je op door het team te richten. Het organiseren van besluitvorming en communicatie zit in je tweede natuur. Je bent sterk in het managen van het proces en het sturen van je omgeving, maar geniet er ook van om je team optimaal in te zetten en gezamenlijk het resultaat te halen. Functie eisenOm deze functie goed te kunnen uitoefenen, breng je ook nog het volgende mee:WO werk en denkniveau;Minimaal 5 jaar projectervaring opgedaan binnen ICT en met Europese aanbestedingen.Je bent resultaatgericht en hebt een groot organiserend vermogen.Je bent sterk in situationeel leiderschap en in staat om beweging te creëren in een complexe omgeving.
Backend Ontwikkelaar Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Backend Ontwikkelaar. Omschrijving opdrachtgever: Het AMI (Amsterdam Management Informatie) -team maakt onderdeel uit van het Functioneel Beheer P-team dat weer deel uitmaakt van de afdeling Informatievoorziening van het cluster Interne Dienstverlening. AMI is het stedelijk samenwerkingsverband voor het ontwikkelen en distribueren van managementinformatie via het intranet van de gemeente Amsterdam. Hiervoor worden generieke rapporten en dashboards voor managers, adviseurs en controllers gemaakt met data vanuit verschillende bronnen. Denk hierbij aan financiële, personeel en dienstverlening bronnen etc. Het AMI team werkt via de scrum methodiek waarbij er elke 4 weken een oplevering is die goedgekeurd wordt door de Product Owner. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: In de afgelopen twee jaar is de vraag naar adequate gemeentelijke managementinformatie toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door de overgang naar een concernadministratie, een sterkere focus op data gedreven sturing en tevens door het realiseren van een aantal veelgebruikte rapporten in AMI (goed aanbad creëert nieuwe vraag). De vraag concretiseert zich zowel In het willen aanpassen/aanscherpen van bestaande rapportlijnen als in het ontwikkelen van nieuwe rapportlijnen. Omschrijving werkzaamheden: De werkzaamheden bestaan uit aanpassen van datastructuur op basis van functionele ontwerpen en het daadwerkelijk inrichten van de databases en de ETL tooling. En het in lijn brengen van de ontwikkelde ETL processen met bijbehorende beheer werkzaamheden. Voor de nieuwe en bestaande financiële rapportages. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je hebt kennis en minimaal 3 jaar ervaring met Oracle Database. 4. Je beschikt over kennis en heeft minimaal 3 jaar ervaring met Oracle Data Integrator. 5. Je beschikt over kennis en ruime ervaring met SAP Powerdesigner. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis en ervaring met Linux scripting. 2. Je hebt relevante werkervaring binnen een G4 gemeente. 3. Je hebt ervaring met het ontsluiten van financiële gegevens. Competenties: - Analytisch - Samenwerken - Resultaatgericht - Verantwoordelijk Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Webdeveloper .NET Rotterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT27785 Omgeving: Rotterdam Startdatum: z.s.m. Einddatum: 31 december 2019 Optie op verlenging: Niet bekend Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: Woensdag 4 en donderdag 5 september Sluitingsdatum: Vrijdag 30 augustus om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Webdeveloper .NET voor 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Digitaal Ondernemersplein (DOP) is onderdeel van de Online afdeling van de organisatie en een uniek samenwerkingsverband van overheidsorganisaties. Om het leven van ondernemers zo makkelijk mogelijk te maken kunnen ze terecht op de website voor de relevante en gebundelde informatie van de (semi)overheid. Ook bieden we content aan partnerwebsites via onze open data API. Zo krijgen ondernemers antwoord op vragen over personeel, export, starten, wetten, regels en financiering. Het Scrum team werkt in sprints van 3 weken. Taken/werkzaamheden: Je bent samen met een multidisciplinair scrumteam verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen van alle producten die het Ondernemersplein in het portfolio heeft. Als .Net ontwikkelaar werk je voornamelijk aan interne/externe API's en integratie van datastromen uit verschillende bronnen. Er is binnen het team veel ruimte voor (technische)innovatie, vernieuwing en eigen inbreng. KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde HBO/WO opleiding. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met de functie van .NET ontwikkelaar binnen web- en online ontwikkeling. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als developer met werken in een SCRUM-team. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met applicaties verbinden met REST/API. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met ontwikkelen van unit tests. Je beschikt over ervaring met code in versiebeheer onderhouden. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over een afgeronde HBO/WO opleiding op gebied van Informatica (of vergelijkbaar). Je hebt ervaring met SDL Tridion. Je hebt ervaring met Elastic search. Competenties: Samenwerken: Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep Communiceren: De kandidaat verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden. Deskundigheid: De kandidaat ontwikkelt eigen kennis over het vakgebied en kan deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. Kwaliteitsgerichtheid: De kandidaat hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk. Resultaatgericht: Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.
Functioneel Beheerder Westland
Voor Gemeente Westland zijn wij op zoek naar een Functioneel Beheerder. Omschrijving opdrachtgever: Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait! Omschrijving organisatie: Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris. Cluster Bedrijfsvoering: De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn. Taakveld: Onder het taakveld Informatievoorziening en Automatisering (I&A) valt naast Frontoffice, Backoffice, I-advies het team Applicatiemanagement (AM). Bij de Frontoffice kan men met vragen en problemen terecht over hun werkplek en de automatisering. De complexere automatiseringsvragen en –problemen pakt de backoffice op. De backoffice beheert en verbetert ook onze ICT-infrastructuur. Het informatiebeleid en –management binnen de organisatie wordt ontwikkeld en bewaakt door onze informatie-, proces- en DIV-adviseurs, de ICT-architect en de projectportfolio manager. Naast de ICT voor de gemeente Westland verzorgt team I&A ook de ICT voor de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Midden-Delfland. De gemeenten hebben hun eigen ICT-omgeving welke in de toekomst zoveel mogelijk geconsolideerd zal worden. Omschrijving opdracht: Het team Applicatiemanagement beheert een groot aantal applicaties binnen de organisatie. Je bent mede verantwoordelijk voor het functioneel beheer van de applicaties en in het bijzonder de applicatie SquitXO en/of de Squit 20/20 Suite. Als functioneel beheerder ben je verantwoordelijk voor de bedrijfszekerheid van deze applicaties. Je lost problemen van gebruikers op, bewaakt de voortgang en veiligheid van applicaties, test en voert nieuwe releases van applicaties uit, past het gebruik aan op de gebruikersbehoeften en je documenteert wijzigingen in applicaties zodat veranderingen bekend en traceerbaar zijn. Tevens participeer je in diverse projecten, waaronder het project Omgevingswet. Onderdeel van dit project is de vervanging van het huidige SquitXO door SquitXO 20/20 VTH en SquitXO 20/20 Wro. Werkdagen: De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Een gevolgde opleiding op minimaal HBO niveau. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau. 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als functioneel beheerder. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring als functioneel beheerder van Squit X0 en/of Squit 2020. 4. Je hebt aantoonbaar op de hoogte van relevante trends en ontwikkelingen met betrekking tot applicaties door middel van cursussen en/of andere verdiepende materie. Competenties: - Je bent enthousiast, flexibel en gestructureerd. - Planmatig en projectmatig werken is niet nieuw voor jou. - Je werkt goed in een team, maar je bent ook in staat om zaken zelfstandig aan te pakken. Dat doe je op een resultaatgerichte manier. - Je vindt het leuk om in een dynamische omgeving te werken, waar nog veel ruimte is voor verbeteringen. - Je bent professioneel in je werkzaamheden. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Westland Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 16-18 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 06-09-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Informatie Architect/ Solution Architect Den Haag
Binnen het ontwikkelteam zijn wij voor de eindklant op zoek naar een zeer ervaren Solution Architect. Hij/zij moet in staat zijn om in een Agile omgeving samen met de Informatie Architect te werken aan een High Level Design en nadere definitie van architectuurbouwblokken. Je bent in staat eisen te formuleren voor inkoop (PvE) voor bouwblokken die extern betrokken moeten worden. Het huidige landschap bestaat uit Uniface, .Net, Oracle, JNet, Mulesoft, Oracle Financials, Oracle Health en een aantal legacy componenten. Als solution architect ben je in staat om mee te denken en te werken in de Project Architectuur en deze te vertalen naar ontwerpen voor een werkende oplossing die voldoet aan de richtlijnen voor veiligheid (secure software development) en geldende ontwikkelstandaarden. Je werkt nauw samen met de lead-architect, informatieanalisten en het ontwikkelteam. Je bent in staat om in een Agile omgeving te schakelen met gebruikers, Product Owners, en ontwikkel teams. Je bent in staat om het WAT van gebruikerswensen in user stories te toetsen aan het HOE van de techniek en vast te stellen of het IT landschap fit for purpose is voor wat de gebruikers nodig hebben. Functie eisen: We zoeken een fris en energiek iemand, die een scherpe blik heeft en ons verder kan helpen met ons gegevensuitwisselingsproject. De kandidaat heeft ervaring als informatiearchitect, maar kan ook functioneren in de rol van solution architect. Daarnaast voldoet de kandidaat aan onderstaande eisen: • Je hebt minimaal 5-10 jaar ervaring met complexe gegevensuitwisselingsprojecten; • Ruime ervaring met technische componenten zoals .Net, REST Services, Splunk, Mulesoft; • Je bent in staat te denk vanuit de gebruiker (en te denken vanuit de keten); • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden zowel in woord als geschrift; • Je hebt ervaring met het werken in Agile teams; • Je bent flexibel, analytisch en oplossingsgericht; • Je hebt oog voor kwaliteit; • Je bent bekend met Agile werkvormen zoals Story Mapping en het slicen van user stories. Je kunt deze instrumenten toepassen • Je bent flexibel en gewend om met deadlines om te gaan. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: zo snel mogelijk 2019, 24-32 uur per week Einddatum: 1 januari 2020 , met optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Satenik Harutyunyan 06 53388636 recruitersh@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Pas je in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruitersh@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om je sneller van dienst te zijn zou ik je willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo jouw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. -Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Oracle Developer Arnhem
Voor TenneT in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een Oracle Developer. Start: z.s.m. Duur: 12 maanden Max reisafstand: 1 uur Aantal uren: 40.Functie Je komt terecht in het team van System Services wat valt binnen de afdeling Informatie Management Corporate (IMC) van TenneT. Hier wordt elke dag in een goede sfeer met zijn allen hard gewerkt om vanuit IT de bedrijfsprocessen van TenneT te ondersteunen. We houden hierbij altijd het perspectief van de business in het vizier. System Services is verantwoordelijk voor de processen van Balancing. Onze IT-applicaties helpen dus om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, zodat balans op het net blijft bestaan. Op het moment zitten we midden in de overgang naar een nieuw applicatielandschap. Een mooie periode in een dynamische omgeving waarbij we een ervaren Oracle developer goed kunnen gebruiken. Wat ga je doen? Samen met vakbroeders en softwarespecialisten, ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een Oracle applicatie. Je begeeft je binnen een complexe en uitdagende omgeving waar creativiteit en initiatief voor nieuwe ideeën op prijs wordt gesteld. Je levert een duurzame bijdrage aan de transitie naar DevOps en Agile werken. Je ziet resultaat van je werk en draagt bij aan lange termijn oplossingen. TenneT kent een groot en complex applicatielandschap, variërend van oud en nieuw en uiteenlopend van ontwikkel tot beheerwerkzaamheden. Een unieke kans om hier onderdeel van uit te maken! Hoe ga je dat doen? Naast het ontwikkelen in PL/SQL ga je meedenken over hoe we nieuwe features kunnen implementeren en deze ook doorvoeren in de applicatie. Daarnaast lever je support op de applicatie in productie. Het is belangrijk dat je je werk afstemt met verschillende stakeholders, zowel vanuit de business als met andere agile teams in dezelfde omgeving. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan de stroomlijning van het ontwikkelproces en de daarbij horende standaarden. Vereisten Je hebt een HBO of WO opleiding afgerond in de richting van IT. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Oracle PL/SQL ontwikkelaar, in minimaal een 11G database.Je hebt ruime ervaring met XML verwerking; Je kunt XSD's lezen en interpreteren; Ervaring met Apex, XL en Git is een pré;Ervaring in een agile omgeving; Vaardigheid om te wisselen tussen meerdere applicaties; Je hebt ervaring met grote organisaties en bent stressbestendig; Je beschikt over uitstekende analytische vaardigheden; Je bent proactief en communicatief vaardig; Goede beheersing van Nederlands en Engels, mondeling en schriftelijk;Na een inwerkperiode ga je deelnemen aan de storingsdienst.
Webdeveloper .NET Rotterdam
Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een Webdeveloper .NET. Omschrijving opdrachtgever: Ondernemen is kansen benutten, risico's nemen, klanten vinden en behouden. De Kamer van Koophandel geeft ondernemers zinvolle informatie die het leven makkelijker maakt. Met toegang tot het Handelsregister en onze data, kennis en netwerken. Wij bieden als moderne publieke dienstverlener actuele en onafhankelijke informatie voor alle fasen van ondernemerschap. Of het nu gaat om het starten van een bedrijf, veilig zakendoen, innoveren, internationaal ondernemen of financiering. Omschrijving opdracht: Digitaal Ondernemersplein (DOP) is onderdeel van de Online afdeling van de KvK en een uniek samenwerkingsverband van overheidsorganisaties. Om het leven van ondernemers zo makkelijk mogelijk te maken kunnen ze terecht op Ondernemersplein.nl voor de relevante en gebundelde informatie van de (semi)overheid. Ook bieden we content aan partnerwebsites via onze open data API. Zo krijgen ondernemers antwoord op vragen over personeel, export, starten, wetten, regels en financiering. Het Scrum team werkt in sprints van 3 weken. Je bent samen met een multidisciplinair scrumteam verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen van alle producten die het Ondernemersplein in het portfolio heeft. Als .Net ontwikkelaar werk je voornamelijk aan interne/externe API's en integratie van datastromen uit verschillende bronnen. Er is binnen het team veel ruimte voor (technische)innovatie, vernieuwing en eigen inbreng. Gewenst profiel: Iemand die goed in een multidisciplinair team kan werken door kritisch te kijken naar welke problemen het team moet oplossen en graag zelf bepaald hoe. Iemand die graag "waarom" stelt om echt tot de kern te komen van wat een product owner wil. Kwaliteit is belangrijk in alles wat we doen, dus als je graag alles mooier wil achterlaten dan dat je het aantreft, dan is dit de opdracht voor jou! VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een HBO/WO afgerond. 2. Je hebt 2 jaar of meer ervaring met de functie van .NET ontwikkelaar binnen web- en online ontwikkeling. 3. Je hebt 3 jaar of meer ervaring als developer werken in een SCRUM-team. 4. Je hebt 3 jaar of meer ervaring met applicaties verbinden met REST/API. 5. Je hebt 3 jaar of meer ervaring met ontwikkelen van unit tests. 6. Je hebt ervaring met code in versiebeheer onderhouden. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal een HBO/WO afgerond op gebied van Informatica (of vergelijkbaar). 2. Je hebt ervaring met SDL Tridion. 3. Je hebt ervaring met Elastic search. Competenties: - Samenwerken: Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep. - Communiceren: Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden. - Deskundigheid: Ontwikkelt eigen kennis over het vakgebied en kan deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. - Kwaliteitsgerichtheid: Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk. - Resultaatgericht: Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: 09-09-2019 Duur: 4 maanden tot 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 04-09-2019 tussen 09:00 uur en 15:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Tester Team Lego Utrecht
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT27784 Omgeving: Woerden of Utrecht Startdatum: 11 september 2019 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, 2x 12 maanden Aantal uur per week: 36-40 Intakegesprek: Donderdag 5 september tussen 13.00 en 17.00 uur Sluitingsdatum: Vrijdag 30 augustus om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Tester Team Lego voor 36 tot 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Kamer van Koophandel is een moderne publieke dienstverlener die haar data, kennis en adviesdiensten zoveel mogelijk online beschikbaar stelt. We helpen ondernemers starten, innoveren en ondernemen, in binnen- en buitenland. Je komt te werken in een van de SCRUM-teams binnen afdeling Online. Je werkt met het team aan de algehele gebruikerservaring op de website. Dit zijn generieke onderdelen als de navigatie en zoekmachine. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor het creeren van de zone die helpt de ondernemer zijn ambities waar te maken. Je bent een agile tester met testautomatiseringservaring en kan ons team versterken zowel in uitvoering van testen als bewaking van kwaliteit van de producten. Taken/werkzaamheden: Het identificeren, plannen en uitvoeren van tests Doorontwikkelen en onderhouden van automatische testen (C#, Selenium, Specflow, Postman) Meedenken en opzetten van unit testen in javascript (react) en C# Het bewaken van productkwaliteit binnen een SCRUM-team Kennisdeling en verder doorontwikkelen van test volwassenheid bij de oprganisatie Online KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde HBO of WO opleiding. Je bent in het bezit van ISTQB® en/of TMap NEXT®. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als testengineer van high-traffic websites. Je hebt minimaal 3 jaar hands-on ervaring met Selenium Webdriver. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met BDD, bij voorkeur Specflow. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met ontwikkelen in C#. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met Agile/SCRUM. Je beschik tover ervaring met Postman/SoapUI. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over een HBO of WO opleiding Informatica (of vergelijkbaar). Je bent gecertificeerd op gebied van Agile. Agile Foundation (of vergelijkbaar), Certified Agile Tester of PSM 1. Je hebt ervaring met opzetten van test framework met selenium webdriver (minimaal 1 opdracht). Competenties: Analytisch vermogen: De kandidaat onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang. Creativiteit:De kandidaat bekijkt situaties vanuit verschillende invalshoeken. Kan vaststaande interpretatiekaders loslaten, komt tot alternatieve, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën. Initiatief: De kandidaat reageert proactief door zaken in gang te zetten. Nauwkeurigheid: De kandidaat is nauwgezet in de uitvoering van de werkzaamheden binnen gestelde normen. Samenwerken: De kandidaat handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.
Tester Team Lego Woerden of Utrecht
Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een Tester Team Lego. Omschrijving opdrachtgever: Ondernemen is kansen benutten, risico's nemen, klanten vinden en behouden. De Kamer van Koophandel geeft ondernemers zinvolle informatie die het leven makkelijker maakt. Met toegang tot het Handelsregister en onze data, kennis en netwerken. Wij bieden als moderne publieke dienstverlener actuele en onafhankelijke informatie voor alle fasen van ondernemerschap. Of het nu gaat om het starten van een bedrijf, veilig zakendoen, innoveren, internationaal ondernemen of financiering. Omschrijving opdracht: De Kamer van Koophandel is een moderne publieke dienstverlener die haar data, kennis en adviesdiensten zoveel mogelijk online beschikbaar stelt. We helpen ondernemers starten, innoveren en ondernemen, in binnen- en buitenland. Je komt te werken in een van de SCRUM-teams binnen afdeling Online. Je werkt met het team aan de algehele gebruikerservaring op KVK.nl. Dit zijn generieke onderdelen als de navigatie en zoekmachine. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor het creeren van de zone die helpt de ondernemer zijn ambities waar te maken. Je bent een agile tester met testautomatiseringservaring en kan ons team versterken zowel in uitvoering van testen als bewaking van kwaliteit van de producten. Omschrijving taken: - Het identificeren, plannen en uitvoeren van tests. - Doorontwikkelen en onderhouden van automatische testen (C#, Selenium, Specflow, Postman). - Meedenken en opzetten van unit testen in javascript (react) en C#. - Het bewaken van productkwaliteit binnen een SCRUM-team. - Kennisdeling en verder doorontwikkelen van test volwassenheid bij KVK Online. Gewenst profiel: - Een energieke, agile minded, pro-actieve teamplayer is met veel ervaring in SCRUM of DevOps teams. - Niet bang is het voortouw te nemen in een team en anderen te motiveren. - Beschikt over ruime kennis en ervaring in test automatisering en dit ook kan overbrengen naar andere testers. - Gewend is om high traffic websites te ontwikkelen in teams met UX, development en content specialisten. - Zowel ervaren is als tester en developer (bij voorkeur T-shaped). - Overzicht heeft over wat er gebouwd is, wat er nog gebouwd moet worden, wat er getest kan worden en dat zelf in test kan nemen. - Continu meedenkt, nieuwsgierig is naar de status van de software en wat het moet worden en het leuk vindt om ideeen uit te werken. VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO/WO opleiding. 2. Je bent in het bezit van minimaal A of B is benodigd: A:ISTQB® en/of B: TMap NEXT®. 3. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als testengineer van high-traffic websites. 4. Je hebt minimaal 3 jaar hands-on ervaring met Selenium Webdriver. 5. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met BDD bij voorkeur Specflow. 6. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring heeft de kandidaat met ontwikkelen in C#. 7. Je hebt 2 jaar of meer ervaring met een Agile/SCRUM. 8. Je hebt aantoonbaar ervaring met Postman/SoapUI. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO/WO opleiding op het gebied van Opleiding Informatica (of vergelijkbaar). 2. Je bent gecertificeerd op gebied van Agile: A. Agile Foundation (of vergelijkbaar). B. Certified Agile Tester. C. PSM 1. 2. Je hebt aantoonbaar ervaring met opzetten van test framework met selenium webdriver (minimaal 1 aantoonbare opdracht). Competenties: - Analytisch vermogen: Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang. - Creativiteit: Bekijkt situaties vanuit verschillende invalshoeken. Kan vaststaande interpretatiekaders loslaten, komt tot alternatieve, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën. - Nauwkeurigheid: Is nauwgezet in de uitvoering van de werkzaamheden binnen gestelde normen. - Samenwerken: Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Woerden of Utrecht Startdatum: 11-09-2019 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: 2x 12 maanden Inzet: 36-40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 05-09-2019 tussen 13:00 uur en 17:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider Documentcreatiecomponent (selectie & implementatie) Amersfoort
Voor Gemeente Amersfoort zijn wij op zoek naar een Projectleider Documentcreatiecomponent (selectie & implementatie). Omschrijving opdracht: Voor het gemeentebrede zaaksysteem (maar eigenlijk voor alle applicaties) zoekt de gemeente Amersfoort een nieuwe documentcreator. Er zijn vele redenen om tot de selectie & implementatie van een nieuwe tool te komen, en dat willen we daarom zorgvuldig én snel oppakken. Een ervaren projectleider met dit werkveld is daarbij cruciaal. Er zijn in Amersfoort meerdere documentcreatiecomponenten in gebruik. Vervanging van de huidige versie van iWriter (die we gebruiken in combinatie met het Dynamics-zaaksysteem) is het meest prangend. De projectleider wordt eindverantwoordelijk voor het traject van selectie en implementatie van een nieuwe tool. Daarbij staan veel interne collega's paraat om mee te denken en te doen. Programma’s en Projecten is de gemeentebrede afdeling voor programma- en projectmanagement. Er werken zo’n 85 mensen. De sfeer is dynamisch en optimistisch. “We make it happen”. In de klussen die we klaren, hebben we een duidelijke opdracht, die we in samenwerking met vele anderen uitvoeren. Het kan gaan om een fysiek project, een grondtransactie, een IT-voorziening, een meerjarig programma, een maatschappelijk initiatief, een bijzonder proces - de resultaten zijn uiteenlopend. Wat het product precies wordt, bepalen de opdrachtgevers en andere partners. Dat kunnen gebruikers zijn, eigenaren of andere betrokkenen – zowel intern als extern. Onze flexibele houding en oog voor de dynamische en complexe omgeving staan centraal. Het Team Informatiseringsprojecten (TIP) richt zich op projecten op het gebied van IT, informatievoorziening en organisatie(verandering). De groep (in- en externe) projectmanagers is verantwoordelijk voor het managen van uiteenlopende opgaven, vaak in samenwerking met afdelingen in de organisatie en altijd met experts uit de IT/IV-discipline. Er is een groot agile programma op het gebied van digitaal werken, een keur aan projecten op het gebied van applicaties en andere interne voorzieningen, innovatie en data (smart city) en techniek en infra. Gewenst profiel: We zoeken een ervaren projectleider, die relevante werkervaring heeft op het gebied van selectie en implementatie van documentcreatietooling. Toelichting op rooster: Indeling week nader te bepalen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt ervaring als eindverantwoordelijk projectleider op het gebied Informatie- en Communicatietechnologie. 2. Je hebt minimaal in het bezit van certificaten op het gebied van Prince2 (Foundation) en agile/scrum-projectleiding. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 5 jaar gewerkt als (eindverantwoordelijk) projectleider op het gebied van ICT of informatievoorziening. 2. Je hebt als eindverantwoordelijk projectleider ervaring met begeleiding van aanbesteding van documentcreatiecomponent. 3. Je hebt als eindverantwoordelijke projectleider ervaring met implementatie van documentcreatiecomponent. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amersfoort Startdatum: 01-10-2019 Duur: 01-05-2020 Optie op verlenging: 4x 3 maanden Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 06-09-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Kwartiermaker Demand en Regie Zwolle
Voor Provincie Overijssel zijn wij op zoek naar een Kwartiermaker Demand en Regie. Omschrijving opdrachtgever: Je gaat aan de slag bij het team Informatie cluster Informatie Strategie en Digitalisering (ISD). Het cluster is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en toepassing van Strategie, Beleid & architectuur. ICT is uitbesteed aan het shared service center ONS ICT. Het team valt onder de eenheid Bedrijfsvoering, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. Het werk bij Bedrijfsvoering is samen te vatten in drie taken: Adviseren, control(eren) en faciliteren. De eenheid zorgt dat de organisatie haar bestuurlijke en uitvoerende processen zo goed en efficiënt mogelijk kan uitvoeren. Hierdoor kunnen collega’s van andere eenheden zich helemaal richten op de provinciale opgaven. De eenheid bestaat uit zeven teams: Leiding, Financiën, Backoffice Financiën, Personeel & Organisatie, Informatie, Faciliteiten en Juridische Zaken. Omschrijving project: Een van de uitdagingen van het cluster is het vormgeven van strategisch leveranciers management in relatie tot het Shared Service Center ONS ICT en andere leveranciers. Er spelen diverse ontwikkelingen waar je mee te maken krijgt, zoals: - Vanuit de leverancier komt een Strategisch Team ICT onder voorzitterschap van ONS ICT waarin één strategische agenda (4 jaar) voor de ontwikkeling van ICT Dienstverlening van ONS ICT wordt ontwikkeld. Namens het cluster ISD neem je deel aan dit team. - Het SSC ONS ICT is niet de enige leverancier. Interprovinciale voorzieningen, landelijke voorzieningen en specifieke voorzieningen van de eenheden zelf worden door verschillende leveranciers geleverd. Hier is onvoldoende beleid en regie op. Omschrijving opdracht: Je neemt tijdelijk de taken waar van een collega uit het cluster ISD. Je geeft vorm aan strategisch leveranciers management. Het is een strategische opdracht en gaat niet over het meer tactische contractmanagement dat zich richt op het opstellen van contracten en SLA’s. Naast deze specifieke taak denk je mee met de overige clusterleden in strategische en beleidsmatige onderwerpen. Omschrijving verantwoordelijkheden: 1. Ontwikkelen leveranciersbeleid: Je stelt strategisch leveranciersbeleid op waarin je een strategie neerzet en uitgangspunten uitwerkt voor het inzetten van leveranciers en de governance van deze leveranciers. Hierbij ga je in op aspecten als: - De ontwikkelingen die spelen. Zoals de opkomst van Cloud computing. - Eisen die we moeten stellen aan leveranciers. - Welke type producten en diensten betrekken we van welke type leveranciers. - Welke governance structuur gaan we gebruiken. (decentraal zoals nu of centraliseren, of …?) - De relatie met inkoop beleid en contractmanagement. 2. Toepassen: - Je zorgt dat het beleid wordt verankerd in de organisatie en tot uitvoering wordt gebracht. - Je bent eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de regiefunctie. Daarbij hoort o.a. het afhandelen van escalaties of proactieve interventie. 3. Strategisch Relatie Beheer: - Je voert gesprekken met leveranciers over de koers van de producten en diensten. Met het SSC ONS werk je aan het vormgeven van de strategische agenda m.b.t. de ICT-dienstverlening van het SSC ONS ICT. Interview: De interviews zullen plaatsvinden op woensdag 4 september 2019 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. Aanwezigheid op voornoemd tijdstip is vereist en je dient hier rekening mee te houden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 16 september 2019 tot en met 16 september 2020 voor 32 uur per week. 2. Je hebt de afgelopen twee jaar geen vaste of tijdelijke ambtelijke aanstelling bij de provincie Overijssel gehad. 3. Je beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO opleiding. 4. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring als adviseur op het gebied van leveranciersmanagement in de periode 2014-2019. 5. Je beschikt aantoonbaar over werkervaring met het opzetten en implementeren van de Regie functie en Demand management binnen organisaties in de periode 2014-2019. Competenties: - Is communicatief vaardig en weet zowel inhoudelijk als relationeel de verbinding te leggen op operationeel, tachtisch en strategisch niveau. - Je bent in staat de belangen van de klant boven water te halen. - Je bent in staat analytisch en conceptueel na te denken over de materie op strategisch niveau. Maar weet ook dit te vertalen naar het concreets toepasbare tactische niveau. - Je bent in staat concreet resultaat binnen een redelijk termijn op te leveren. - Je weet te overtuigen en mensen en mee te krijgen met her nieuwe beleid en de uitvoering daarvan. - Je voelt en je bent bewust van het krachtenveld dat speelt tussen de verschillende stakeholders. - Je doorziet de belangen van verschillende partijen en weet het beste voor Overijssel te regelen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zwolle Startdatum: 16-09-2019 Duur: 16-09-2020 Optie op verlenging: in overleg Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 04-09-2019 tussen 09.00 uur en 12.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Programma directeur Utrecht
Binnen Commercie & Ontwikkeling is de afdeling Commercie verantwoordelijk voor de reizigersopbrengsten en werkt daarin intensief samen met de IT Commercie afdeling. De commerciële afdeling van NS is continu in beweging om de reiziger een drempelloze deur-tot-deur reis te bieden. Om zo goed mogelijk aan te sluiten op de snel veranderende wensen van onze reizigers passen wij onze organisatie aan om meer focus, eigenaarschap en wendbaarheid te creëren in onze organisatie. Dit is nodig omdat de organisatiestructuur nog onvoldoende end-to-end product eigenaarschap (over de keten) kent. Ook is er nog een te grote afstand tussen de bedrijfsonderdelen Commercie en IT Commercie, wat niet bijdraagt aan de gewenste wendbaarheid. Daarom zal er een transformatie plaatsvinden van onze organisatie waarbij NS Commercie en IT Commercie 1 geïntegreerde afdeling zullen worden. In totaal betreft dit meer dan 400 mensen, nu nog verdeeld in circa 50 teams en afdelingen. In de eerste helft van 2019 hebben we een ontwerp gemaakt van de nieuwe organisatie. Inmiddels hebben we een positief advies vanuit de medezeggenschap op het ontwerp en staan we nu voor de taak om tot implementatie over te gaan. We zijn ‘fired up’ en ‘ready to go’! Om deze transformatie in goede banen te leiden, zijn wij op zoek naar een Programma Directeur De programma Directeur: • Is verantwoordelijk voor het implementeren van het ontwerp van de nieuwe organisatie • Is verantwoordelijk voor capaciteiten en budget • Is verantwoordelijk voor coördinatie met stakeholders • Stuurt externe partijen aan op implementatie verantwoordelijkheden • Geeft procesmatige sturing aan teams over planning, ritme en productiviteit • Geeft sturing aan integrale voortgang en op impediments en risico’s • Zorgt dat er geen overlap en gaten vallen tussen de teams • Betrekt medewerkers bij de implementatie • Werkt volgens de ontwerpprincipes van de nieuwe organisatie • Werkt effectief samen met de business owner en de opdrachtgevers Functie eisen: • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde universitaire opleiding. • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het begeleiden van een digitale transformatie • Kandidaat heeft minimaal 12 jaar aantoonbare relevante ervaring opgedaan o.a. door eerder een digitale transformatie naar een wendbare organisatie succesvol aan te sturen. • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring in een Agile omgeving met zowel Business als IT, bij voorkeur in de rol Release Train Engineer • Kandidaat is bekend met SAFE en daarvoor gecertificeerd. • Kandidaat is stress bestendig. • Kandidaat heeft goede en aantoonbare stakeholder management vaardigheden. • Kandidaat kan complexe materie zich snel eigen maken. • Kandidaat is in staat om te functioneren en communiceren op diverse niveaus: van operationeel, tactisch tot strategisch/bestuurlijk. • Kandidaat is flexibel, resultaatgericht en zelf-startend. • Kandidaat is een verbinder, kritische en constructieve denker. • Kandidaat is in staat om hetgeen is uitgedacht daadwerkelijk te borgen in de organisatie. • Je bent een quick-starter. Je hebt weinig tijd nodig om ingewerkt te worden en gaat snel aan de slag waarbij je zeer zelfstandig kunt werken. • Kandidaat heeft gewerkt in een commerciële omgeving en affiniteit met commercie processen bij NS. Overige informatie: Locatie: Utrecht Start: 1-9-2019 Einddatum: 29-2-2020 Recruiter voor deze rol: Danny Poot, 06-53142932, recruiterDP@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterDP@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Senior Communicatieadviseur Werk, Participatie & Inkomen Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Communicatieadviseur Werk, Participatie & Inkomen. Omschrijving opdrachtgever: Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Advies, Capaciteit en Ontwikkeling, Specialisten en Redacties. Daarnaast is er een flexpool. Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema's zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel capaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau medewerkers detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen. Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, media- en campagneadviseurs. De inzet en de productie van communicatiemiddelen, bijvoorbeeld de gemeentelijke mediamix, stemmen communicatiemedewerkers af met de media adviseurs. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: De gemeente Amsterdam zoekt een senior communicatieadviseur die zich gaat bezighouden met twee verschillende opdrachten bij de rve WPI te weten Organisatie in Ontwikkeling en het Amsterdams Experiment met de Bijstand. Organisatie in Ontwikkeling: WPI is in beweging. Steeds opnieuw staan we voor de uitdagende opgave om onze dienstverlening aan te passen op de vraag vanuit de dynamische Amsterdamse samenleving. We willen maatwerk leveren aan burgers met complexe hulpvragen en ondanks krimpende budgetten toch alle Amsterdammers blijven bedienen. WPI moet vitaal, wendbaar en flexibel zijn om proactief te anticiperen op vragen uit de samenleving, én er tegelijkertijd voor zorgen dat alle medewerkers vakkundig en professioneel zijn om aan die niet-eenvoudige opgave te voldoen. De doelstelling van programma Organisatie in Ontwikkeling is om WPI in dat proces te ondersteunen, faciliteren en begeleiden. Organisatie in Ontwikkeling wil de samenhang versterken tussen de doorontwikkeling sociaal domein 2022, de nieuwe koers van WPI en de opgaven van verschillende afdelingen onderling. Het programma heeft 3 pijlers: Ketensamenwerking en -sturing, Professioneel Handelen en Vakmanschap en Sterk in je Werk. Experiment in de bijstand: In het Amsterdamse Experiment met de Bijstand krijgen deelnemers twee jaar lang een premie als ze naast hun uitkering een baan hebben. We onderzoeken welk soort ondersteuning het beste werkt voor werk en re-integratie. Omschrijving taken: - Je werkt samen met medewerkers van de betrokken afdelingen en neemt zelf een groot deel van de uitvoering op je. - Je bent de schakel tussen de inhoudelijke afdelingen en het Communicatiebureau van de gemeente Amsterdam. - Je stelt communicatieplannen op en voert deze uit, en ontwikkelt communicatiemiddelen i.s.m. de afdeling middelen en specialisten van het Communicatiebureau. - Je vertaalt het beleid van de gemeente Amsterdam naar de verschillende doelgroepen. - Je vertaalt de inhoud van de programma's naar communicatie-acties en -strategie. - Je: schrijft teksten voor print en digitale media, vlogt, zet campagnes in gang, onderhoudt intranet, ontwikkelt in de lijn van het programma OiO innovatieve media voor interne communicatie, adviseert projectleiders. - Je weet aansluiting te vinden bij de strategische lijn van de implementatie van het Koersbesluit re-integratie en de Leidraad Participatie, en bewaakt de relatie met andere onderwerpen binnen WPI. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau. 3. Je kan werken met een CMS als Iprox, Wordpress, Drupal of vergelijkbaar. 4. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als communicatieadviseur of -specialist. 5. Je hebt aantoonbare ervaring met het schrijven van teksten, beeldbewerking en redactie. 6. Je hebt aantoonbare ervaring in wervingsstrategieën. 7. Je hebt aantoonbare ervaring in het aansturen van creatieve externe leveranciers zoals vormgevers. 8. Je hebt aantoonbare ervaring met verandercommunicatie en interne communicatie in complexe not-for-profit organisaties of (overheids)instellingen. 9. Je hebt aantoonbare ervaring als communicatie-professional met digitale en sociale media. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt: A. Hebt aantoonbare affiniteit met de stad, en in het bijzonder met Amsterdammers die hulp nodig hebben om zelfredzaam te worden. B. Bent up-to-date met belangrijke trends en ontwikkelingen in je vakgebied. C. Bent in staat zelfstandig en op verschillende niveaus te werken. 2. Je hebt ervaring met het bewerken van video's in bijvoorbeeld iMovie of Adobe Premiere. 3. Je hebt aantoonbare ervaring als communicatieadviseur bij de gemeente Amsterdam. 4. Je hebt aantoonbare ervaring als communicatieadviseur in het Sociale Domein. 5. Je hebt affiniteit met het onderwerp, werkervaring binnen de gemeente Amsterdam of op een andere manier kennis over het domein Werk, Participatie en Inkomen. Competenties: - Zelfstandig - Proactief - Verbindend - Creativiteit - Resultaatgericht - Omgevingsbewust - Flexibel Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 01-09-2019 Duur: 31-08-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 32-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 2 & 3 september 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
(Senior) Functioneel Beheerder Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een (Senior) Functioneel Beheerder. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdracht: Functioneel Beheer in het cluster Sociaal zorgt voor de stabiliteit en continuïteit van de functionaliteit van de informatiesystemen en/of een keten van informatiesystemen die wordt gebruikt in de uitvoering van bedrijfskritische processen en taken in het domein Werk, Inkomen en Participatie. Functioneel Beheer vervult hierbij de brugfunctie tussen gebruikersorganisatie en techniek. Initieert en overlegt hiertoe zelfstandig met diverse afdelingen, en ketenpartijen in ontwikkelings- en implementatieprojecten op het vakgebied. Omschrijving werkzaamheden: Als Functioneel Beheerder fungeer je als ondersteuner van het team bij de uitoefening van de dagelijkse werkzaamheden: Je zorgt voor de afhandeling van telefoonverkeer en e-mail en beantwoordt vragen van gebruikers. Ook bied je ondersteuning bij projecten. Als Functioneel Beheerder inventariseer je de wensen en eisen van gebruikers, projecten, innovaties, wetgeving etc. en zorg je dat volgens afgesproken kaders en richtlijnen nieuwe functionaliteit wordt gerealiseerd en in gebruik wordt genomen. Je stuurt daarbij functioneel betrokken leveranciers, interne en externe collega's aan en houdt nauwlettend in de gaten of incidenten en problemen adequaat worden afgehandeld door betrokkenen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over een HBO-diploma, bij voorkeur richting ICT. Het werk- en denkniveau en de richting van de opleiding dienen duidelijk te zijn beschreven in het cv. 4. Je hebt kennis van en ervaring met BISL-framework als toepassingsframework. 5. Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift. 6. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als Functioneel Beheerder in de laatste 5 jaar. 7. Je hebt gemeentelijke ervaring binnen het Sociaal Domein, bij voorkeur in de G4. 8. Je hebt ervaring met SQL Word 11. 9. Je hebt ervaring met RMW. 10. Je hebt ervaring met TOAD, SQL en PLSQL. 11. Je bent bereid en in staat 's avonds en in het weekend te werken in geval van releases/onderhoud. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent bereid te reizen tussen de G4-locaties. 2. Je hebt ervaring met Topdesk. Competenties: - Analytisch vermogen - Flexibiliteit - Oplossingsgerichtheid - Overtuigingskracht - Zakelijk sterke communicatie vaardigheden - Teamplayer Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 24 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-09-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technisch Architect Den Haag
Functieomschrijving: Vanuit de I-strategie van ACM wordt het project Upgrade Microsoft omgevingen geïnitieerd. Dit project omvat het upgraden van de werkplekken (700) en bijbehorende servers inclusief eventuele benodigde vervanging/uitbreiding van de infrastructuur. Voor dit project zoeken wij een Werkplek Solution Architect die verantwoordelijk is voor het uitwerken van de werkplek migratie en dit vervolgens vast te leggen in ontwerpdocumenten. De Werkplek Solution Architect denkt proactief mee en is in staat om eventuele verbetervoorstellen te doen met een goede onderbouwing waarbij hij/zij altijd rekening houdt met de initiële functionele organisatie behoefte. Alle technische oplossingen worden gecontroleerd en by design geïmplementeerd waarbij de Werkplek Solution Architect nauw samenwerkt met de andere architecten en de beheerorganisatie van ACM.Functie-eisen: Minimaal 5 jaar werkervaring in de ICT op HBO werk- en denkniveau;Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de rol van solution architect;Ervaring met het schrijven van PSAs, HLDs en Technische Ontwerpen;Ervaring met het ontwerpen van nieuwe werkplek omgevingen;Ervaring met recente versies van Microsoft Operating systems (server en werkplek), VMware software, Citrix PVS, Xen Desktop provisioning, Netscaler.Benodigde competenties:Communicatief sterk in woord en geschrift. Politieke sensitief, in staat om te overtuigen, daadkrachtig, een advies rol kunnen vervullen, doorzettingsvermogen, relativeringsvermogen, organisatiesensitiefPragmatisch. Zich niet verschuilen achter processen. Is in staat een brug te vormen, vanuit procesgericht denken naar de toe te passen techniek.Aanvullende kennis/ervaring (wenselijk):Werkervaring bij Rijksoverheid als architect;Ervaring met Microsoft Deployment kit en RES Workspace & automation;Ervaring met Active Directory en GPOs in het specifiek;Bedrijfsinformatie: De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een toezichthouder en in 2013 ontstaan uit een fusie tussen De Consumentenautoriteit, Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). ACM ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen. Het is onze missie kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten te bevorderen. Dit doen we door probleemoplossend te werken. ACM is een zelfstandig bestuursorgaan en komt onafhankelijk en zelfstandig tot besluiten. Het Ministerie van Economische Zaken is politiek verantwoordelijk voor het beleid en de wetgeving en bepaalt de kaders waarbinnen ACM opereert. Wij maken ons met ruim 520 collega's op onafhankelijke en professionele wijze sterk voor consumenten en bedrijven. We zijn een platte, overzichtelijke organisatie met acht directies, te weten: Mededinging, Consumenten, Energie, Telecom Vervoer en Post, Juridische Zaken, het Economisch Bureau, Bedrijfsvoering en Bestuur Beleid en Communicatie.
Functioneel ontwerper Apeldoorn
Binnen het team Massale Productie zijn we op zoek naar een ervaren ontwerper.Het team heeft de volgende applicaties onderhanden :OCP, CTD, OKA, PIT, BBA, APO, PMB, DCADe applicaties zijn in JAVA, Coolgen en Cobol gebouwd, met DB2 als database.Vrijwel alle systemen zijn gericht op de ondersteuning, workflow en sturing van de Massale Processen. Dit betekent dat we met veel raakvlakken te maken hebben, zoals IH, LH, OVM, FAA. De ondersteuning, workflow en sturing van Massale Processen vindt plaats middels een geavanceerde generieke software-laag waarmee op slimme wijze snel ingespeeld kan worden op veranderende vraag uit de te ondersteunen systemen.Daarnaast zijn de systemen PMB en DCA gericht op het inzichtelijk maken van de Logistieke Processen binnen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Ook dit betekent dat we met veel raakvlakken te maken hebben. Het inzichtelijk maken van de Logistieke Processen vindt plaats middels een mooie generieke software-laag waarmee op slimme wijze snel in kaart kan worden gebracht hoe de objecten zich bewegen door de BedrijfsProcessen van de aangesloten systemen. In deze functie maak je kennis met een grote diversiteit van systemen en krijg je een overzicht van de softwareontwikkeling binnen B/IV. Je hebt klantcontact en voert zelf grotendeels de regie over je eigen werk. Je werkt daarbij samen in een team van senior en medior ontwerpers, ontwikkelaars en testers. Je levert een belangrijke bijdrage aan het efficiënter inrichten van de processen en werkwijzen binnen ons team en de STS Massale Produktie.Het op orde brengen van de documentatie;Het mede uitwerken van Use Case modellen;Het schrijven, reviewen en beoordelen van diverse ontwerpdocumenten.Functie eisen:Minimaal HBO diploma;RAD/LAD, TMAP (next) foundation;ervaring met workflowmanagement.Competenties:Samenwerken;Flexibel;Analytisch;Productgericht (kwalitatief en kwantitatief).Aanvullende kennis:GIT/JIRA, RSA, MQ, UML, XML en DB2;Methodieken voor het opstellen van functioneel ontwerpen.De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.
Senior Fullstack Java Developer (QR6942) Leeuwarden
Functie: Senior Fullstack Java Developer (QR6942) Start: 1-10-2019, 36-40 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Leeuwarden Omschrijving: For our client in Leeuwarden we are looking for a Fullstack Java Developer. Our client is looking for an experienced fullstack software engineer who will further improve our daily processes, and make our customer experience a fantastic voyage. We look for someone with modern day essential engineering skills like innovation, creativity, attention to details, communication and much more. We are: The front-end Angular applications and the Java API's are the technical backbone for these multichannel apps which are used by customers in both Netherlands and Belgium. Our clients daily apps you work on are used by millions of customers on daily basis, whether it is the mobile app, our internet webapp or cross channel employee portals. You have: - Proven track record and proficiency in software development (10 + years): backend or front end (and thorough knowledge of the other). Our backend stack sounds like Java, Spring, Maven, Jenkins, Sonar, Cassandra, Oracle. On the front end side, we are into Angular, Webcomponents, Redux, NPM. - Must: Java, Spring and frond end Angular. - Experience and thorough understanding of (test) automation, continuous delivery, deployment tools and pipelines. We work with Tomcat, Jenkins, TFS, Ansible, SonarQube, Fortify, Artifactory, Selenium and cloud technologies. - An itch for solving technical and functional challenges. - Great analytical skills and conceptual / architectural understanding, ability to quickly understand new technical concepts that are outside of your comfort zone. - Strong interest and vision in recent trends in software development and technology in general. Ability to transfer this knowledge back to the ING Bank by holding presentations, workshops, documentation and most important: setting new standards for the ways we do tech. - Strong social and communication skills. Being a sparring partner for our business colleagues. - Experience with working in multidisciplinary teams and agile way of working - Fluent English speaking and writing - Dutch is a pre What do we expect from you: As a full stack software engineer, you work in an international environment in a multidisciplinary squad. Together with other IT engineers and business colleagues you build our next generation banking applications in the daily banking domain. We expect you to be responsible and take ownership. Be open, honest, communicate clearly and most importantly be eager to learn and proactively improve, yourself and the ecosystem around you. This is a full time FTE position (36/40h per week). Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Projectleider Implementatieadvies Den Haag
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Projectleider Implementatieadvies. Omschrijving opdrachtgever: VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een efficiëntere inzet van middelen. Over het basisteam Samen Organiseren: De samenleving verwacht eenvoudigere, snellere en betere dienstverlening van de overheid. Het gezamenlijke antwoord van de Nederlandse gemeenten hierop is de beweging Samen Organiseren en de bestuurlijke agenda Gezamenlijke gemeentelijke uitvoering; ‘samen werken aan één krachtige lokale overheid’. In de aansturing van de investeringen, ontwikkelingen en uitvoering van Samen Organiseren is een Taskforce en een College van Dienstverleningszaken ingesteld. Kennis delen, inspireren, co-creëren en realiseren als 1 krachtige lokale overheid geeft veel positieve energie en reuring. Het gebeurt alleen niet helemaal vanzelf, VNG Realisatie helpt gemeenten hier daarom bij. VNG Realisatie ondersteunt, faciliteert en begeleidt de collega’s bij gemeenten. Het basisteam Samen Organiseren monitort en helpt de betrokkenen om stappen te zetten in hun traject om nieuwe initiatieven gezamenlijk op te starten, en om praktisch toepasbare standaarden uit te werken die passen bij 355 gemeenten. Zij houden het overzicht en reiken relevante en beproefde methodieken aan voor gezamenlijke realisatie van het resultaat. Het eigenaarschap van de gemeenten staat hierbij voorop. Omschrijving opdracht: Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de diverse implementatieondersteuningstrajecten van VNG Realisatie, afgestemd op de behoeften van gemeenten. Je geeft in dat kader leiding aan het team implementatieadvies dat in lijn met de implementatiemethodiek van VNG Realisatie ondersteuningsplannen ontwikkelt en draagt bij aan de doorontwikkeling van de implementatiemethodiek. Het team implementatieadvies richt zich op advisering en begeleiding van collega's binnen VNG Realisatie en gemeenten bij kennisdeling en toepassing van ontwikkelde producten en diensten in het kader van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. De implementatie kan betrekking hebben op techniek en processen in diverse gemeentelijke beleids- en uitvoeringsdomeinen. Als projectleider geef je uitvoering aan de werkverdeling van het team, zorg je voor afstemming met projectleiders en rapporteer je aan de unitmanager. Je bent de linking pin tussen partijen om kennis uit te wisselen en afspraken te maken over samenwerken. Je zorgt met het team voor de uitvoering van de afgesproken plannen en je bewaakt het proces, de voortgang en financiën van het team. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Draagt zorg voor de inrichting en aansturing van het projectteam. - Plant en bewaakt de uitvoering van de werkzaamheden door het projectteam (tijd, budget, kwaliteit) en pleegt waar nodig interventies. - Levert rapportages over voortgang, financiën en beslismomenten. - Stemt af met bij het project betrokken partijen zowel binnen VNG Realisatie als buiten op tactisch / operationeel niveau. - Draagt zorg voor de toetsing en verantwoording van behaalde resultaten. - Adviseert over toekomstige (deel)projecten, houdt overzicht over en geeft inzicht in de samenhang van de projectactiviteiten. - Initieert en bevordert samenwerking met stakeholders. - Zorgt voor verbinding met doelen van andere projecten/programma’s binnen VNG-Realisatie en de VNG. Resultaat van de opdracht: Het aansturen van het team implementatieadvies zodanig dat collega's binnen VNG Realisatie en gemeenten geadviseerd en begeleid worden bij kennisdeling en toepassing van ontwikkelde producten en diensten in het kader van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek. 2. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag. 3. Je hebt een afgeronde WO-opleiding met bijbehorend WO-werk en denkniveau. 4. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) als adviseur of projectleider in landelijke projecten gericht op de ondersteuning van meerdere gemeenten tegelijk door het ontwikkelen, opschalen en implementeren van dienstverlenings- of informatiekundige initiatieven. 5. Je hebt minimaal 3 jaar projectmanagementervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) met het maken van projectplannen, het inrichten en aansturen van projectteams met ervaren professionals. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring op het gebied van realisatie van oplossingen met betrekking tot complexe veranderingen gericht op informatievoorziening binnen de overheid. 2. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring (in projecten) in het aansturen van professionals voor het bereiken van concrete resultaten. 3. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met moderne vormen van implementatieondersteuning (blended learning, e-learning, vlogs, etc). 4. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in projecten bij gemeenten in de rol van Adviseur of Projectleider. Aantoonbaar in cv. 5. Je hebt kennis van de actuele stand van zaken in gemeenten op het gebied van Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Competenties: - Samenwerkingsgericht - Kwaliteitsgericht - Resultaatgericht - Klantgericht - Proactief - Flexibel - Communicatief vaardig (zowel schriftelijk als verbaal) Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 16-09-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: in overleg Inzet: maximaal 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-09-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 10-09-2019 tussen 14.00 uur en 17.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Sr Ontwikkelaar in moderne (container) omgeving Almelo
Voor onze eindklant in Almelo zijn we op zoek naar een Senior ontwikkelaar in moderne (container) omgeving Start: z.s.m. Duur: ca 1 jaar Inzet: 36 uur per week Beschrijving omgeving en opdracht De Justitiële Informatiedienst (Justid) maakt keteninformatie toegankelijk: tijdig, op maat en op niveau. We bieden een actieve ondersteuning aan de ketenwerkprocessen. Wanneer partners in de justitiële ketens tijdig en over de juiste informatie beschikken gebeurt de rechtspleging effectiever en efficiënter. Wij maken dat mogelijk en dragen daarmee bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Wat is het integer en integraal persoonsbeeld? Integer persoonsbeeld Bij het vaststellen van een integer persoonsbeeld gaat het uiteindelijk om de vraag "wie is wie"? Hoe wordt bepaald wat de identiteit is van een persoon? Op welke plaatsen/momenten in de keten wordt vastgesteld of gecontroleerd wat de identiteit van een verdachte/veroordeelde is. Doel is dat degene die een misdrijf gepleegd heeft ook daadwerkelijk opgepakt, vervolgd, berecht, en gestraft wordt. Integraal persoonsbeeld Het integraal persoonsbeeld bevat "alle gegevens" betreffende een persoon. De generieke omschrijving van "integraal persoonsbeeld" is als volgt: het integraal persoonsbeeld is de verzameling van gegevens over een justitiabele (verdachte, veroordeelde) die een functionaris in de keten nodig heeft voor de juiste uitoefening van zijn functie (het nemen van een beslissing of het verrichten van een handeling) en waarover hij mag beschikken, gepresenteerd op de wijze zoals overeengekomen met de betreffende ketenpartner. Over welke gegevens iemand mag beschikken, wordt (juridisch) bepaald door de wet- en regelgeving en wordt geregeld via autorisaties. Beschrijving directie/afdeling De opdracht vindt plaats vanuit het bij de Justitiële Informatiedienst lopende Programma Toekomst vaste Dienstverlening Strafrechtketen (TDS. Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel Het programma Toekomst vaste Dienstverlening Strafrechtketen is gericht op de vernieuwing van de systemen die bij Justid de invulling faciliteren van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen (Wivvg). De betreffende systemen zijn JDS (Justitieel Documentatie Systeem) en SKDB (Strafrechtsketendatabank). Het toekomst vast maken van deze systemen wordt componentsgewijs aangepakt conform de Justid doelarchitectuur. De ontwikkeling vindt plaats in een micro services architectuur met Node.js en cloud technologieën Kafka, Docker, Kubernetes en Open Shift (versie 4.0). Er is aanvulling van het team nodig met een developer die ook on the job training kan geven in bovengenoemde technologieën. Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden Je draagt bij aan het vernieuwen van het Justid-applicatielandschap vanuit het programma Toekomst vaste Dienstverlening Strafrechtketen. Er wordt scrummatig vanuit de backlog gewerkt met een vernieuwingsteam (ong. 7 FTE), die daarnaast beheersmatig werk uitvoert voor enkele onder handen zijnde applicaties. Je bijdrage dient zich te conformeren aan de huidige werkwijze van het team, geënt op de invulling van de definition of done. Je draagt primair bij aan ontwikkelwerkzaamheden, je draagt actief kennis over aan de interne collega’s (is een must, gezien de nieuwe technologie). Het team verricht zoveel mogelijk geautomatiseerde (bouw)testen van opgeleverde componenten, inclusief review van taken van collega-ontwikkelaars. Je ondersteunt de testers actief, ook op de nieuwe technologie. Doel is dat door jouw kennis en vaardigheden op de nieuwe technologie het team zelf in staat wordt gesteld om de nieuwe technologie te beheersen en toe te passen. Het geheel moet daarbij passen in de CI/CD-benadering en in de geautomatiseerde ontwikkelomgeving. Je draagt bij aan procesoptimalisatie zodat ons voortbrengingsproces na jouw vertrek te zijner tijd, veel mooier verloopt dan nu het geval is. Tevens is door jouw inzet er een betere kwaliteit van documentatie en overdracht. Eisen Tenminste HBO-informatica opleiding of gelijkwaardig. Diploma vereist. De aangeboden kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring met continuous integration. De aangeboden kandidaat beschikt als ontwikkelaar over aantoonbare werkervaring met: Kafka, microservices (architectuur), en cloud-ready software engineering (bijvoorbeeld eventgerichte gedistribueerde systemen) of vergelijkbare omgeving. De aangeboden kandidaat beschikt als ontwikkelaar over aantoonbare werkervaring met het Red Hat OpenShift Container Application platform (waarbij inbegrepen: Docker en Kubernetes) of vergelijkbare omgeving. De aangeboden kandidaat beschikt als ontwikkelaar over aantoonbare werkervaring met NodeJS of vergelijkbare tools. De aangeboden kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring met het werken in Agile-teams, waarbij scrummatig en multidisciplinair software wordt voortgebracht. Wensen De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met geautomatiseerd bouw- en/of functionele testen. De aangeboden kandidaat beschikt over ervaring met marktconforme tooling zoals GIT, TFS, Jenkins etc. De aangeboden kandidaat beschikt als ontwikkelaar over aantoonbare werkervaring met Linux. Aanbiedingen met CV en onder vermelding van gewenst tarief (all-in, exclusief BTW), dienen uiterlijk 5 september om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Senior Expert Auditing en Compliance Den Haag
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Senior Expert Auditing en Compliance. Omschrijving opdrachtgever: VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een efficiëntere inzet van middelen. Over Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI): Een van de grotere projecten die in opdracht van gemeenten binnen VNG wordt uitgevoerd is de realisatie van de cloud gebaseerde Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). GGI is een veilige, samenhangende en landelijke digitale infrastructuur die bestaat uit verschillende ICT-producten en diensten voor connectiviteit, informatiebeveiliging en het ontsluiten van gemeentelijke SaaS (Software as a Service)-diensten. Door gebruik te maken van GGI werken gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere overheden beter, veiliger en makkelijker samen. Diverse bouwstenen van GGI zijn of komen binnenkort beschikbaar voor gebruik door gemeenten en voor gebruik door externe voorzieningen, databronnen, systemen, ICT-leveranciers of ketenpartijen die voor gemeenten van belang zijn. De ontsluiting van die voorzieningen, databronnen, systemen, ICT-leveranciers en ketenpartijen via GGI biedt gemeenten aanzienlijke meerwaarde. Mede daardoor worden de investeringen en mogelijkheden van GGI optimaal benut. ICT-leveranciers die hun software als SaaS over GGI-Netwerk aan gemeenten ontsluiten dienen te voldoen aan GGI-Afspraken. Binnen GGI-Afspraken gelden een aantal voorwaarden en normen bijvoorbeeld een actuele geaccrediteerde ISO 27001 of vergelijkbare certificering, afgegeven door een erkende onafhankelijke auditor. Aanvullend kan door de gemeente worden geëist, dat voor specifieke producten en diensten een apart Third Party Memorandum (TPM) moet worden overlegd. Dit betreft producten en diensten waarvoor de beheerder van de betreffende dienst bepaalt dat een TPM (bijvoorbeeld DigiD) vereist is of die een zodanig specifiek karakter hebben, dat de reguliere ISO 27001 certificering ontoereikend of minder passend is. Omschrijving opdracht: Als senior expert auditing en compliance realiseer je in nauwe samenwerking met het projectmanagement van GGI de operationele uitwerking van de noodzakelijke maatregelen m.b.t. auditing en compliance die deel uitmaken van GGI-Afspraken. Dat betreft meer specifiek: het ontwikkelen van aanvullend beleid dat er op gericht is om gemeenten die deelnemen aan GGI in staat te stellen te voldoen aan de regels en voorwaarden van de BIO en aansluiten op de zgn. ENSIA systematiek. Tegelijkertijd is het doel een voor ICT-leveranciers voor de relevante normen binnen GGI-Afspraken een zo efficiënt en effectief mogelijke auditing/controlesystematiek te realiseren. Daarbij dienen dubbele en overbodige controles/audits te worden beperkt. Binnen de projectorganisatie van GGI ben je de specialist, die verantwoordelijk is voor het analyseren, ontwerpen en realiseren van een samenhangende aanpak en voorwaarden m.b.t. kwaliteitsborging, informatiebeveiliging en auditing op basis van algemeen geaccepteerde en gehanteerde normen zoals ISO 27001, ISAEH 3402 en meer specifiek BIG en BIO. Je vertaalt deze in een voor ICT-leveranciers en gemeenten in werkbare en toegankelijke vorm en operationaliseert deze in praktische handreikingen. Tevens stel je, zoveel mogelijk met gebruikmaking van bestaand materiaal, een uitvoeringskader op aan de hand waarvan periodiek kan worden getoetst of de deelnemende partijen zich houden aan de vooraf gestelde voorwaarden en eisen. Omschrijving verantwoordelijkheden: Je voert deze functie deels in teamverband uit maar met een hoge mate van zelfstandigheid. Je onderhoudt nauwe contacten met o.a. de Informatie Beveiligings Dienst (IBD), onderdeel van de VNG, de leden van de GGI-Projectgroep en met de specialisten binnen de VNG op het gebied van kwaliteitsmanagement, -borging en auditing. Daarnaast onderhoudt je warme contacten met gemeentelijke ICT-managers, kwaliteits- en compliance specialisten van IT-leveranciers, project/programma-organisaties en overige relevante specialisten. Resultaat van de opdracht: Alle binnen GGI-Netwerk ontsloten applicaties en diensten dienen voor afnemers (gemeenten), leveranciers en andere ketenpartners objectief en verifieerbaar te voldoen aan de eisen van GGI-Afspraken en het daarvan afgeleide gehanteerde kader te voldoen. Dit komt o.m. tot uitdrukking in de uitwerking van: A) De afbakening van de voor GGI-Netwerk relevante BIO/ENSIA normen en/of delen ervan die voor ICT-leveranciers van gemeentelijke applicaties van toepassing zijn en meegenomen worden in GGI-Afspraken. B) De beschrijving van de gewenste opzet en de werkwijze voor auditing op GGI-Afspraken en de samenhang/integratie met BIO/ENSIA en het gebruik van TPM’s. C) De praktische uitwerking van het uitvoeringskader zodat dit werkbaar is en aantoonbare meerwaarde heeft voor gemeenten én leveranciers. D) Formats en voorbeelden van TPM’s die leveranciers, gemeenten en eventuele ketenpartners kunnen gebruiken. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent onafhankelijk van ICT-leveranciers die hun applicaties als SaaS aan gemeenten aanbieden. 2. Je hebt minimaal afgeronde HBO opleiding met het bijbehorende werk- en denkniveau. 3. Je hebt aantoonbare ervaring als expert / EDP-auditor, blijkend uit 3 afgeronde opdrachten in de afgelopen 10 jaar m.b.t. het verhogen van de digitale weerbaarheid, operationele informatiebeveiliging of ICT-security. 4. Je hebt ervaring in de implementatie en het in de praktijk toepassen van BIG, BIR, BIO, ISO27001/27002, ISAEH 3204, ENSIA. 5. Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek. 6. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met het ontwikkelen van operationeel EDP-auditing beleid voor één of meer overheidsorganisaties. 2. Je hebt minimaal 1 jaar Ervaring in praktische toepassing van EDP-auditing. 3. Je hebt kennis van ENSIA systematiek, BIO/BIG/BIR en de vertaling daarvan in beleid voor overheidsorganisaties. 5. Je hebt minimaal 3 jaar ruime ervaring met lokale gemeentelijke ICT-infrastructuren en daarbinnen de inzet van technische beveiligingsmaatregelen in het ICT-landschap en in operationele ICT-management processen. 6. Je hebt ervaring met de ontwikkeling en uitvoering van digitalisering bij meerdere overheidsorganisaties, (waaronder minimaal 1 gemeente). 7. Je hebt een afgeronde opleiding op het gebied van EDP auditing, Risk Management, IT-(Service)management, op minimaal HBO niveau. Competenties: - Teamspeler - Open en toegankelijk - Initiatiefrijk en enthousiasmerend - Daadkrachtig en doortastend - Pragmatisch en oplossingsgericht - Flexibel - Communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 01-10-2019 of eerder indien mogelijk. Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: in overleg Inzet: 20 tot maximaal 32 uren per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-09-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 11-09-2019 van 13.00 tot 16.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Test Automatiseerder HOP Woerden
Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een Test Automatiseerder HOP. Omschrijving opdrachtgever: Kamer van Koophandel. Ondernemen is kansen benutten, risico's nemen, klanten vinden en behouden. De Kamer van Koophandel geeft ondernemers zinvolle informatie die het leven makkelijker maakt. Met toegang tot het Handelsregister en onze data, kennis en netwerken. Wij bieden als moderne publieke dienstverlener actuele en onafhankelijke informatie voor alle fasen van ondernemerschap. Of het nu gaat om het starten van een bedrijf, veilig zakendoen, innoveren, internationaal ondernemen of financiering. Omschrijving opdracht: De KvK maakt zich klaar voor de toekomst. Om beter te kunnen inspelen op de wensen van onze klanten maken wij onze dienstverlening flexibeler en onze ICT up-to-date. De KvK zet vol in op digitalisering en heeft zichzelf als doel gesteld om de beste digitale dienstverlener te worden binnen de publieke sector. Het projectteam HOP is verantwoordelijk voor het maken van een nieuwe applicatie voor KVK medewerkers. Als Senior testautomatiseerder met ervaring in performancetesten zorg je met de andere testers in het projectteam voor een uitbreiding van de bestaande geautomatiseerde testen voor API's en frontend. Je bent net als de huidige testers verantwoordelijk voor alle voorkomende testwerkzaamheden van dit Agile team. Je gaat je in de breedte van het testvak bezighouden met de testvoorbereiding, uitvoering, automatisering, inrichting van de buildpipelines. Je hebt veel ervaring met het opzetten, onderhouden en verbeteren van testprojecten die met Java en Cucumber zijn opgezet. Daarnaast ondersteun je bij de opzet en uitvoering van performancetesten met JMeter. Omschrijving functie: De Kamer van Koophandel is een moderne publieke dienstverlener die haar data, kennis en adviesdiensten zoveel mogelijk online beschikbaar stelt. We helpen ondernemers starten, innoveren en ondernemen, in binnen- en buitenland. Wij doen ons werk waar de overheid een rol heeft, maar laten zoveel mogelijk over aan de markt zelf. Een moderne ICT-afdeling helpt de organisatie om hierin succesvol te zijn. Je gaat deel uitmaken van een scrumteam waarbinnen er behoefte is aan een senior tester met ervaring in testautomatisering. Je houdt van dynamiek en je bent een stressbestendige zelfstarter. Je kunt goed prioriteiten stellen en bewaken en onder hoge tijdsdruk toch prettig blijven samenwerken. Je bent pragmatisch en kunt jezelf snel aanpassen aan de context. Natuurlijk is actuele, vakinhoudelijke kennis van testautomatisering (API's, frontend, Page Object Model, JMeter) in JAVA en Cucumber een must-have in deze functie. Omdat je ook het team gaat ondersteunen met performancetesten is ervaring hiermee erg belangrijk. Daarnaast heb je een ijzersterk analytisch denkvermogen, waarmee jij makkelijk verbindingen legt. Door je prettige communicatiestijl verbindt je mensen met elkaar. Omdat je niet alleen accuraat bent, maar ook proactief en overtuigend, lever je een belangrijke bijdrage aan de testautomatisering in dit team. Je hebt een plezierige, energieke drive die de positieve flow doorzet in het slagvaardige grote team waarin je komt te werken. VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO/WO opleiding. 2. Je hebt aantoonbaar kennis van Java. 3. Je hebt aantoonbaar kennis van Cucumber. 4. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met geautomatiseerd testen met cucumber. 5. Je hebt minimaal 3 jaar hands-on ervaring met Selenium. 6. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met programmeren in Java. 7. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met Gitlab-ci, Docker, CPS-platform. 8. Je hebt 2 jaar of meer ervaring met een SCRUM of DevOps team. 9. Je hebt aantoonbaar ervaring JSON, XML, SOAP, CSS, REST. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO/WO opleiding op het gebied van Opleiding Informatica (of vergelijkbaar). 2. Je hebt aantoonbaar kennis van Performance testen en JMeter of Neoload. 3. Je hebt aantoonbaar kennis van Wiremock of vergelijkbare Tooling. 4. Je hebt aantoonbaar ervaring met Restassured. Competenties: - Communiceren: Verwoord gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan andere en weet hierbij hun aandacht vast te houden. - Onafhankelijkheid: Is authentiek in gedrag, durft eigen standpunten tegenover anderen te handhaven en te verdedigen - Overtuigingskracht: Is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen. - Initiatief: Reageert proactief door zaken in gang te zetten. - Samenwerken: Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Woerden Startdatum: 20-09-2019 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: 2x 12 maanden Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 04-09-2019 tussen 13:00 uur en 17:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Datamigratieconsultant Business Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Datamigratieconsultant Business. Omschrijving opdrachtgever: Je werkt voor Programma DTB. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Als Datamigratie specialist Business houd jij je bezig met alle aspecten van datamigratie, van requirements-analyse, ontwerp tot en met de realisatie. Je biedt ondersteuning in het vaststellen van informatie- en transitie-architecturen en werkt mee aan het neerzetten van strategieën voor data-schoning en product-rationalisatie. Over het Project: Het project DTB draagt zorg voor migreren van WABOdossiers naar het eDepot van het Stadsarchief. Doel van het project is overbrengen afgesloten WABO dossiers uit de oude digitale bronnen naar het eDepot van het Stadsarchief. Omschrijving werkzaamheden: Je bent verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van analyse van de bestaande omgevingen ten behoeve van de mapping en het migratieplan. Tevens ben je verantwoordelijkheid voor het opstellen van het migratieplan en migratiedraaiboek. Je bent het aanspreekpunt in het testtraject en de acceptatie van de migratiestraat. Daartoe onderhoud je contacten met vertegenwoordigers van de gebruikersorganisatie. Heb je vastgesteld dat de gekozen oplossing de datamigratie gecontroleerd kan laten verlopen, dan kun je tevens een rol spelen in de daadwerkelijke uitvoer van die migratie. Het succes van de migratie wordt daarmee in belangrijke mate door jou bepaald. Je maakt onderdeel uit van het projectteam Digitaal Toegankelijke Bouwdossiers en werkt samen met de datamigratie specialisten van Decos, eDepot, Powerbrowser. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je bent in het bezit van een erkende bachelor of master diploma in een IT-gerelateerde studierichting. 4. Je bent in het bezit van een Xillio software certificering. 5. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 4 jaar) als migratieconsultant, waarbij je ervaring hebt opgedaan met het migreren van DMS of vergelijkbare systemen met behulp van Xillio software. 6. Je hebt ervaring met het toekennen van metadata en het koppelen van digitale documenten aan het juiste digitale dossier/de juiste locatie in de doelapplicatie. 7. Je hebt ervaring met het zorgen voor en het realiseren van scripts voor selectie en mapping. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis van het VTH-proces bij gemeenten. 2. Je hebt ervaring met de inrichting van de duplicatie module van Xillio software. 3. Je hebt ervaring bij de gemeente Amsterdam. 4. Je hebt ervaring met digitalisering en kennis van archivering. Competenties: - Overtuigingskracht - Resultaatgerichtheid - Innovatief handelen Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 01-09-2019 Duur: 01-03-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Programma Directeur Organisatie Transformatie Commercie & IT Commercie Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Programma Directeur Organisatie Transformatie Commercie & IT Commercie. Omschrijving opdrachtgever: Je komt te werken op het hoofdkantoor van NS op de Laan van Puntenburg in Utrecht, 5 minuten lopen vanaf Utrecht CS. Jouw rol in het transformatieteam is om sturing te geven aan het transformatie proces naar de nieuwe organisatie. transparant over de voortgang rapporteert. Omschrijving opdracht: Dagelijks brengt NS ruim 1 miljoen mensen naar hun werk, koopavond, oma, museum, strand. Mensen die veilig en op tijd op hun plaats van bestemming willen aankomen, maar onderweg ook willen eten, winkelen of werken. Die reisinformatie nodig hebben, of een OV fiets. Onze ruim 30.000 medewerkers spelen allemaal een grote rol om dit mogelijk te maken, als onderdeel van de totale keten. NS bestaat dan ook uit meerdere bedrijven onder 1 dak. Bedrijven die zeer intensief met elkaar samenwerken, maar tegelijkertijd vrij zelfstandig opereren. Maar altijd met hetzelfde doel: samen werken aan vooruitgang. Binnen NS Commercie & Ontwikkeling is de afdeling Commercie verantwoordelijk voor de reizigersopbrengsten en werkt daarin intensief samen met de IT Commercie afdeling. De commerciële afdeling van NS is continu in beweging om de reiziger een drempelloze deur-tot-deur reis te bieden. Om zo goed mogelijk aan te sluiten op de snel veranderende wensen van onze reizigers passen wij onze organisatie aan om meer focus, eigenaarschap en wendbaarheid te creëren in onze organisatie. Dit is nodig omdat de organisatiestructuur nog onvoldoende end-to-end product eigenaarschap (over de keten) kent. Ook is er nog een te grote afstand tussen de bedrijfsonderdelen Commercie en IT Commercie, wat niet bijdraagt aan de gewenste wendbaarheid. Daarom zal er een transformatie plaatsvinden van onze organisatie waarbij NS Commercie en IT Commercie 1 geïntegreerde afdeling zullen worden. In totaal betreft dit meer dan 400 mensen, nu nog verdeeld in circa 50 teams en afdelingen. In de eerste helft van 2019 hebben we een ontwerp gemaakt van de nieuwe organisatie. Inmiddels hebben we een positief advies vanuit de medezeggenschap op het ontwerp en staan we nu voor de taak om tot implementatie over te gaan. We zijn ‘fired up’ en ‘ready to go’! Om deze transformatie in goede banen te leiden, zijn wij op zoek naar een Programma Directeur. Omschrijving functie: - Is verantwoordelijk voor het implementeren van het ontwerp van de nieuwe organisatie. - Is verantwoordelijk voor capaciteiten en budget. - Is verantwoordelijk voor coördinatie met stakeholders. - Stuurt externe partijen aan op implementatie verantwoordelijkheden. - Geeft procesmatige sturing aan teams over planning, ritme en productiviteit. - Geeft sturing aan integrale voortgang en op impediments en risico’s. - Zorgt dat er geen overlap en gaten vallen tussen de teams. - Betrekt medewerkers bij de implementatie. - Werkt volgens de ontwerpprincipes van de nieuwe organisatie. - Werkt effectief samen met de business owner en de opdrachtgevers. Gewenst profiel: - Je hebt minimaal een afgeronde universitaire opleiding. - Je hebt aantoonbare ervaring in het begeleiden van een digitale transformatie. - Je hebt minimaal 12 jaar aantoonbare relevante ervaring opgedaan o.a. door eerder een digitale transformatie naar een wendbare organisatie succesvol aan te sturen. - Je hebt aantoonbare ervaring in een Agile omgeving met zowel Business als IT, bij voorkeur in de rol Release Train Engineer. - Je bent bekend met SAFE en daarvoor gecertificeerd. - Je bent stress bestendig. - Je hebt goede en aantoonbare stakeholder management vaardigheden. - Je kan complexe materie zich snel eigen maken. - Je bent in staat om te functioneren en communiceren op diverse niveaus: van operationeel, tactisch tot strategisch/bestuurlijk. - Je bent flexibel, resultaatgericht en zelf-startend. - Je bent een verbinder, kritische en constructieve denker. - Je bent in staat om hetgeen is uitgedacht daadwerkelijk te borgen in de organisatie. - Je bent een quick-starter. Je hebt weinig tijd nodig om ingewerkt te worden en gaat snel aan de slag waarbij je zeer zelfstandig kunt werken. - Je hebt gewerkt in een commerciële omgeving en affiniteit met commercie processen bij NS. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde universitaire opleiding. 2. Je bent bekend met SAFE en daarvoor gecertificeerd. 3. Je hebt aantoonbare ervaring in een Agile omgeving met zowel Business als IT, bij voorkeur in de rol Release Train Engineer 4. Je hebt minimaal 12 jaar aantoonbare relevante ervaring opgedaan o.a. door eerder een digitale transformatie naar een wendbare organisatie succesvol aan te sturen. 5. Je hebt aantoonbare ervaring in het begeleiden/sturen van een digitale transformatie. 6. Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring en vragenlijst). 7. Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad. 8. Je bent in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm Duur: minimaal 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Oracle Database Ontwikkelaar (ODI/SAP Powerdesigner) (QR6941) Amsterdam
Functie: Oracle Database Ontwikkelaar (ODI/SAP Powerdesigner) (QR6941) Start: 16-9-2019, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze eindklant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een ervaren Oracle Database Ontwikkelaar (ODI/SAP Powerdesigner). In de afgelopen twee jaar is de vraag naar adequate managementinformatie toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door de overgang naar een concernadministratie, een sterkere focus op data gedreven sturing en tevens door het realiseren van een aantal veelgebruikte rapporten in AMI (goed aanbad creëert nieuwe vraag). De vraag concretiseert zich zowel In het willen aanpassen/aanscherpen van bestaande rapportlijnen als in het ontwikkelen van nieuwe rapportlijnen. Werkzaamheden: De werkzaamheden bestaan uit aanpassen van datastructuur op basis van functionele ontwerpen en het daadwerkelijk inrichten van de databases en de ETL tooling. En het in lijn brengen van de ontwikkelde ETL processen met bijbehorende beheer werkzaamheden. Voor de nieuwe en bestaande financiële rapportages. Team: Het team maakt onderdeel uit van het Functioneel Beheer P-team dat weer deel uitmaakt van de afdeling Informatievoorziening van het cluster Interne Dienstverlening. Het team is het stedelijk samenwerkingsverband voor het ontwikkelen en distribueren van managementinformatie via het intranet. Hiervoor worden generieke rapporten en dashboards voor managers, adviseurs en controllers gemaakt met data vanuit verschillende bronnen. Denk hierbij aan financiële, personeel en dienstverlening bronnen etc. Het team werkt via de scrum methodiek waarbij er elke 4 weken een oplevering is die goedgekeurd wordt door de Product Owner. Eisen: - Minimaal 3 jaar ervaring met Oracle Database - Minimaal 3 jaar ervaring met Oracle Data Integrator - Ruime ervaring met SAP Powerdesigner. - Minimaal 2 referenties (bedrijf, contactpersoon, telefoonnummer) Wensen: - Kennis en ervaring met Linux scripting - Relevante werkervaring binnen een G4 gemeente. - Ervaring met het ontsluiten van financiële gegevens. Competenties: Analytisch, samenwerken, resultaatgericht, verantwoordelijk Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Architect Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Architect. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Het betreft opstellen architectuur voor de projecten Bodycams (50% van de tijd) en Portofoons (50% van de tijd). Als IV-architect Bodycams en Portofoons ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de architectuur documenten voor deze twee projecten. Voor beide projecten wordt een aanbesteding uitgevoerd. Voor de Nota van Inlichtingen lever je vanuit architectuur input ter beantwoording van vragen van leveranciers. Tijdens het beoordelingsfase van de aanbesteding toets je in hoeverre de aangeboden oplossingen passen binnen de geldende architectuur principes van de gemeente Amsterdam. Op basis van de gegunde oplossing stel je een PSA op. Na de implementatie door de leverancier toets je deze en stel je een PEA op. Over het project Bodycams: In de pilot Bodycams II zullen 100 handhavers in de operatie worden uitgerust met bodycams. Het effect van bodycams op het veiligheidsgevoel van de handhaver wordt onderzocht middels meerdere subdoelen. We onderzoeken of het gebruik van bodycam-opnames een toegevoegde waarde heeft bij het opleiden van handhavers en bij klachtenafhandeling. Tevens wordt onderzocht of het gebruik van bodycams bijdraagt aan een afname van agressie en geweld in de openbare ruimte en afname van escalerende incidenten tijdens bijvoorbeeld evenementen. Op basis van de onderzoeksresultaten pilot Bodycams II en de totale maatschappelijke context (reactie media, ontwikkelingen Politie en andere gemeentes) kan het bevoegd gezag een afgewogen beslissing nemen of de bodycams onderdeel dient uit te maken van de standaard uniformuitrusting van de handhaver (horizonbepaling). Een aanbesteding maakt deel uit van dit project. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van gemeente Amsterdam voert de onderzoeks-evaluatie uit. Na een positieve evaluatie zal besluitvorming plaatsvinden om alle ca. 500 handhavers uit te rusten met een bodycam. Hiertoe zal een aanbesteding worden uitgevoerd, waarna de bodycams naar alle handhavers in de gemeente zullen worden uitgerold. Over het project Portofoons: Doelstelling van het project is het vervangen of aanpassen van de huidige portofoon voorzieningen. Dit omvat portofoons, radio's, datacommunicatie en meldkamer software. De komende jaren zullen de radiocommunicatievoorzieningen een nog belangrijkere rol gaan innemen omdat er een groeiende vraag is naar handhaving in de openbare ruimte. Toezicht Handhaving in en Openbare Ruimte (THOR) gaat meer en meer samenwerken met zowel interne als externe partners. Binnen de gemeente zijn de stadsdelen de voornaamste partners. Buiten de gemeente zal o.a. de samenwerking met de politie, randgemeenten en andere G4 gemeenten steeds verder worden geïntensiveerd. Daarnaast heeft men te maken met invloeden van buitenaf. Toenemende terreurdreiging en de agressiviteit spelen een steeds grotere rol in het dagelijks werk van de handhaver. Om de handhavers zo goed mogelijk uit te rusten zal hierop ingespeeld moeten worden. Vernieuwing en flexibel kunnen toepassen van moderne (aanvullende) technologieën kunnen daarbij helpen. Een gedeelte van de portofoons en radiocommunicatie voorzieningen die momenteel in gebruik zijn bij RVE THOR en de Stadsdelen zijn "end-of-life" en worden naarmate de tijd verstrijkt steeds vaker geraakt door uitval. Dit brengt risico's ten aanzien van de veiligheid en communicatie voor de handhavers en toezichthouders met zich mee. Het aantal portofoons dat binnen het domein Toezicht & Handhaving beschikbaar is, is bovendien ontoereikend om aan de behoefte van flexibele inzet, grote evenementen en- of onvoorziene omstandigheden, te voldoen.Je legt bij beide projecten verantwoording af aan de business projectleider en werkt in een projectteam met andere (deel)projectleiders./teamleden. Je werkt binnen de stedelijke (IV) kaders en afspraken. Omschrijving werkzaamheden: 1. Opstellen PSA. 2. Ten behoeve van de aanbestedingstrajecten: - Leveren van architectuureisen t.b.v. gunningsleidraad. - Beantwoorden van vragen tbv nota van inlichtingen. - Beoordelen van inschrijvingen. 3. N.a.v. de geïmplementeerde oplossing: opstellen PEA, verschillendocument. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over een Academische werk- en denkniveau, achtergrond bedrijfskundige informatica. 4. Je hebt kennis van architectuur raamwerken als Gemma en TOGAF. 5. Je hebt 5 jaar werkervaring als informatie architect. 6. Je hebt kennis- en ervaring met de standaarden binnen de Overheid. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare ervaring met Archimate. 2. Je hebt ervaring met het domein van Toezicht en Handhaving. Competenties: - Analytisch - Strategisch/tactisch handelen - Organisatievermogen - Omgevingsbewustzijn - Overtuigingskracht - Resultaatgerichtheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Variabel Startdatum: zsm Duur: 31-01-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 12 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na sluiting Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

IT specialists

Are you an IT contractor looking for a job in the Netherlands? IT-Contracts is the job board for you!

Register for free and apply to suitble jobs directly or upload your CV and let employers find you. Registrer for free now!

Employers

IT-Contracts helps you find the right candidate for your temp IT jobs. It's fast, cheap and easy.

Post your job or search through the CV-database with thousands of dutch IT contractors. Find suitable candidates now!
Projectleider sjablonengeneratie / documentcreatiecomponent (selectie & implementatie) Amersfoort
Voor Gemeente Amersfoort zijn wij op zoek naar een Projectleider sjablonengeneratie / documentcreatiecomponent (selectie & implementatie). Omschrijving opdracht: Omdat de overeenkomst met de huidige leverancier binnenkort afloopt, gaan wij op zoek naar een nieuwe generieke documentcreatietool. Wij willen dit zorgvuldig én snel oppakken. En ervaren projectleider is daarbij cruciaal. Er zijn in Amersfoort meerdere documentcreatiecomponenten in gebruik. Vervanging van de huidige versie van iWriter (die we onder andere gebruiken in combinatie met het Dynamics-zaaksysteem) is het meest prangend. De projectleider wordt verantwoordelijk voor het traject van selectie en implementatie van een nieuwe tool. Daarbij staan veel interne collega's paraat om mee te denken en te doen. Programma’s en Projecten is de gemeentebrede afdeling voor programma- en projectmanagement. Er werken zo’n 85 mensen. De sfeer is dynamisch en optimistisch. “We make it happen”. In de klussen die we klaren, hebben we een duidelijke opdracht, die we in samenwerking met vele anderen uitvoeren. Het kan gaan om een fysiek project, een grondtransactie, een IT-voorziening, een meerjarig programma, een maatschappelijk initiatief, een bijzonder proces - de resultaten zijn uiteenlopend. Wat het product precies wordt, bepalen de opdrachtgevers en andere partners. Dat kunnen gebruikers zijn, eigenaren of andere betrokkenen – zowel intern als extern. Onze flexibele houding en oog voor de dynamische en complexe omgeving staan centraal. Het Team Informatiseringsprojecten (TIP) richt zich op projecten op het gebied van IT, informatievoorziening en organisatie(verandering). De groep (in- en externe) projectmanagers is verantwoordelijk voor het managen van uiteenlopende opgaven, vaak in samenwerking met afdelingen in de organisatie en altijd met experts uit de IT/IV-discipline. Er is een groot agile programma op het gebied van digitaal werken, een keur aan projecten op het gebied van applicaties en andere interne voorzieningen, innovatie en data (smart city) en techniek en infra. Gewenst profiel: We zoeken een ervaren projectleider, die relevante werkervaring heeft op het gebied van selectie en implementatie van documentcreatietooling. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt ervaring als eindverantwoordelijk projectleider op het gebied Informatie- en Communicatietechnologie. 2. Je bent minimaal in het bezit van certificaten op het gebied van Prince2 (Foundation) en agile/scrum-projectleiding. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt een visie op de positie van documentcreatietooling binnen het applicatielandschap van (gemeentelijke of andere overheids-) organisaties. 2. Je hebt meer dan 5 jaren gewerkt als (eindverantwoordelijk) projectleider op het gebied van ICT of informatievoorziening. 3. Je hebt als projectleider ervaring met begeleiding van aanbesteding van documentcreatiecomponent. 4. Je hebt als projectleider ervaring met implementatie van documentcreatiecomponent. Interviewcriteria: Er wordt getoetst op gewenste competenties, de vakinhoudelijke kennis en de inpassing in het team. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amersfoort Startdatum: 01-10-2019 Duur: 01-05-2020 Optie op verlenging: 4 x 3 maanden Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: vrijdag 6 september Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Keteninformatiemanager Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Keteninformatiemanager. Omschrijving opdrachtgever: De gemeente Amsterdam is opgedeeld in een aantal clusters. Onder ieder cluster vallen een aantal directies. Ieder cluster heeft een Informatievoorzieningseenheid (IVE) die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van beheer en ontwikkeling van informatiesystemen. Zij ondersteunt de directies van het cluster bij hun informatiebehoefte. De ICT is niet per cluster geregeld maar centraal voor de gehele stad en valt onder de verantwoordelijkheid van de directie ICT. Functioneel beheer Team III beheert alle primaire bedrijfsapplicaties voor de bedrijfsprocessen van de directies Belastingen en Basisinformatie. De samenwerking binnen het team is van wezenlijk belang om dat Basisinformatie en Belastingen in meerdere ketens samenwerken. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdracht: - Draagt zorg voor optimale fit tussen bedrijfsprocessen en de ondersteunende keteninformatievoorziening. - Voert regievoering over diverse ketenpartijen in de IV-keten en bewaakt de samenhang in informatievoorziening t.b.v. ongestoorde werking van de keten. - Is procesverantwoordelijk (regie en coördinatie) voor de kwaliteit van de informatievoorziening binnen de complexe IV-ketens. Gevraagd is minimaal HBO werk- en denkniveau. Werkzaamheden: Concreet wordt gevraagd het team FB III, werkzaam voor de directie Basisinformatie, te ondersteunen bij het beheer van Makelaarsuite van Pink Roccade Local Government en de daarvoor aanwezige beheerders functioneel aan te sturen bij de benodigde werkzaamheden. Ook wordt gevraagd om binnen het team een projectleidersrol te vervullen om een (tijdelijke) integratie tussen Makelaarsuite Weesp en Makelaarsuite Amsterdam te helpen realiseren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je bent in het bezit van een erkende hbo diploma. 4. Je hebt aantoonbare kennis van gemeentelijk architectuur, in het bijzonder die van de distributie van basisregistraties. 5. Je hebt minimaal drie jaar ervaring - op het gevraagde functieniveau - met de distributie van gegevens uit de basisregistraties, specifiek met Makelaarsuite van Pink Roccade Local Government. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt bij voorkeur kennis van de werkwijze en processen van de gemeente Amsterdam. 2. Je hebt ervaring met IV projecten bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt over een informatiemanagement- of vergelijkbare achtergrond. Competenties: - Samenwerken - Netwerken - Omgevingsbewustzijn - Resultaatgericht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 32-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectsecretaris Utrecht
Voor ProRail in Utrecht is Harvey Nash op zoek naar een Projectsecretaris. Startdatum: 1 septemberEinddatum: 31-3-2020Optie op verlenging Voor deze opdracht zoeken we een kandidaat die procesmatig heel sterk is en verschillende partijen (politiek sensitief) samen kan brengen. Daarnaast moet de kandidaat op hoog niveau de communicatie kunnen verzorgen. FunctietitelProjectsecretaris programmadirectie ERTMS FunctieniveauBachelor Organisatie omschrijvingDe Programmadirectie ERTMS regisseert en coördineert de introductie van ERTMS in het Nederlandse Railvervoersysteem. Binnen de programmadirectie wordt de komende kwartalen een planstudie uitgevoerd om te bepalen of en hoe de huidige scope van het programma kan worden uitgebreid met extra corridors, zonder de hoofdopdracht te zeer te verstoren. Ten behoeve van deze planstudie wordt een projectteam opgericht om de studie uit te voeren. Het resultaat wordt in Q2 2020 voorgelegd aan de stuurgroep ERTMS olv de DG Mobiliteit. Tijdens de studie wordt samengewerkt en overleg gevoerd met tientallen stakeholders binnen de spoorsector, teneinde alle aspecten te onderzoeken. Het resultaat is een voor te leggen besluit aan de stuurgroep in de vorm van een uitgebreide rapportage en voorstel(len) ter besluitvorming. De vacature van secretaris valt onder de directe verantwoordelijkheid van de project FunctiebeschrijvingZelfstandig, flexibel, communicatief: en levert een significante bijdrage aan het projectteam voor deze planstudie ERTMS. Voor deze functie zijn een aantal resultaatgebieden omschreven. Je verricht zowel uitvoerende als inhoudelijke werkzaamheden uit. Zo ondersteun je de vergadereffectiviteit en het vergaderresultaat van het projectteam, houd jij overzicht over alle informatiestromen en lever je een bijdrage aan het rapportageproces van de projectmanager. Overige belangrijke werkzaamheden:Je draagt verantwoordelijkheid voor de inrichting van Sharepoint, teneinde een goede toegankelijkheid van documenten en een juiste archivering van het dossier.Je assisteert de projectmanager bij externe contacten.Je attendeert overige proactief projectmedewerkers op deadlines en bereidt vergaderstukken voor.Je bent de ogen, oren, spin-in-het-web en vraagbaak, zonder de focus te verliezen op de juiste prioriteiten.Je rapporteert aan de projectmanager. Functie eisenJe hebt hbo werk- en denkniveau en minimaal vijf jaar werkervaring.Je hebt ervaring als secretaris of adviseur binnen een grote projectorganisatie.Je hebt ervaring met het analyseren van complexe situaties, signaleert knelpunten en legt verbanden.Je stuctureert informatie en rapporteert deze in een heldere en duidelijke schrijfstijl.Je werkt accuraat en hebt oog voor kwaliteit.Je kan warme collegiale verbanden creëren met je netwerk en tegelijkertijd zaken naar je hand zetten.
Senior Ontwikkelaar Moderne (container) Omgeving Almelo
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Senior Ontwikkelaar Moderne (container) Omgeving. Omschrijving dienst, aanleiding en doel: Het programma Toekomst vaste Dienstverlening Strafrechtketen is gericht op de vernieuwing van de systemen die bij Justid de invulling faciliteren van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen (Wivvg). De betreffende systemen zijn JDS (Justitieel Documentatie Systeem) en SKDB (Strafrechtsketendatabank). Het toekomst vast maken van deze systemen wordt componentsgewijs aangepakt conform de Justid doelarchitectuur. De ontwikkeling vindt plaats in een micro services architectuur met Node.js en cloud technologieën Kafka, Docker, Kubernetes en Open Shift (versie 4.0). Er is aanvulling van het team nodig met een developer die ook on the job training kan geven in bovengenoemde technologieën. Omschrijving werkzaamheden: Je draagt bij aan het vernieuwen van het Justid-applicatielandschap vanuit het programma Toekomst vaste Dienstverlening Strafrechtketen. Er wordt scrummatig vanuit de backlog gewerkt met een vernieuwingsteam (ong. 7 FTE), die daarnaast beheersmatig werk uitvoert voor enkele onder handen zijnde applicaties. Je bijdrage dient zich te conformeren aan de huidige werkwijze van het team, geënt op de invulling van de definition of done. Je draagt primair bij aan ontwikkelwerkzaamheden, je draagt actief kennis over aan de interne collega’s (is een must, gezien de nieuwe technologie). Het team verricht zoveel mogelijk geautomatiseerde (bouw)testen van opgeleverde componenten, inclusief review van taken van collega-ontwikkelaars. Je ondersteunt de testers actief, ook op de nieuwe technologie. Doel is dat door jouw kennis en vaardigheden op de nieuwe technologie het team zelf in staat wordt gesteld om de nieuwe technologie te beheersen en toe te passen. Het geheel moet daarbij passen in de CI/CD-benadering en in de geautomatiseerde ontwikkelomgeving. Je draagt bij aan procesoptimalisatie zodat ons voortbrengingsproces na jouw vertrek te zijner tijd, veel mooier verloopt dan nu het geval is. Tevens is door jouw inzet er een betere kwaliteit van documentatie en overdracht. Interviewcriteria: 1. Overtuigt t.a.v. de wensenlijst. 2. Overtuigt op het gebied van nieuwsgierigheid naar kennis en om het team mee te nemen hier in. 3. Overtuigt op het gebied van samenwerking met alle disciplines in het agile team. 4. Is een teamplayer en communicatief vaardig. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt Tenminste HBO-informatica opleiding of gelijkwaardig. Diploma vereist. 2. Je beschikt over aantoonbare ervaring met continuous integration. 3. Je beschikt als ontwikkelaar over aantoonbare werkervaring met: Kafka, microservices (architectuur), en cloud-ready software engineering (bijvoorbeeld eventgerichte gedistribueerde systemen) of vergelijkbare omgeving. 4. Je beschikt als ontwikkelaar over aantoonbare werkervaring met het Red Hat OpenShift Container Application platform (waarbij inbegrepen: Docker en Kubernetes) of vergelijkbare omgeving. 5. Je beschikt als ontwikkelaar over aantoonbare werkervaring met NodeJS of vergelijkbare tools. 6. Je beschikt over aantoonbare ervaring met het werken in Agile-teams, waarbij scrummatig en multidisciplinair software wordt voortgebracht. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare ervaring met geautomatiseerd bouw- en/of functionele testen. 2. Je beschikt over ervaring met marktconforme tooling zoals GIT, TFS, Jenkins etc. 3. Je beschikt als ontwikkelaar over aantoonbare werkervaring met Linux. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Almelo Startdatum: zsm na ontvangst VOG Duur: 12 maanden Optie op verlenging: nnb Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-09-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 12-09-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Programmeur Technisch Ontwerper Java Groningen
Voor onze opdrachtgever in Groningen zijn we op zoek naar een Senior Programmeur Technisch Ontwerper Java Startdatum: z.s.m. Duur: naar verwachting een jaar of langer Inzet: 36 uren per week OPDRACHT Als Software Engineer kun je zelfstandig in de taal 2E bouwen en testen. Je werkt aan de beheerbaarheid en security van een bestaande applicatie door productie issues aan te pakken en te werken aan de stabiliteit. Van jou wordt verwacht dat je de applicatie goed eigen kunt maken en dat je de benodigde domeinkennis gaat opbouwen. Op korte termijn zijn wij voor het DEVOPS team Examens op zoek naar een Software Engineer om het team te versterken. Het team beheert een aantal applicaties en draagt zorg voor de ontwikkeling van nieuwe applicaties die gebouwd zijn met Java en Angular. We zoeken een Software Engineer die zijn kennis en ervaring van 2E kan toepassen bj het onderhoud van een bestaande applicatie, maar ook andere werkzaamheden in het team kan oppakken. Je werkt nauw samen met analisten, ontwerpers, bouwers, testers en (technisch) applicatiebeheerders. EISEN Minimaal HBO werk- en denkniveau Relevante ervaring als Software Engineer in een 2E / OS/400 omgeving Relevante ervaring met programmeren in CLP, Cobol, SQL WENSEN Teamspeler / gericht op samenwerken Assertief Weet zich snel een ingewikkelde applicatie eigen te maken Kennis Kennis van afhandeling berichten in MQ Kennis van iNavigator Kennis van databases toegepast voor iSeries Werken in een DEVOPS / multidisciplinair team Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 29 augustus om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Tender- en Projectmanager Utrecht
Voor onze directe eindklant ProRail in Utrecht is Harvey Nash op zoek naar eenTender- en Projectmanager Startdatum: Zo spoedig mogelijkDuur: 4 maandenInzet: 20 uur per week FunctiebeschrijvingProRail heeft voor haar primaire bedrijfsvoering maatwerksoftware oplossingen. Deze ontwikkelen en beheren ze samen met marktpartijen. De contracten met deze preferred suppliers lopen af. ProRail heeft reeds contact gehad met de markt over de ProRail IT Partner contracten, de opvolger van de huidige contracten. De interne organisatie heeft al veel informatie ingewonnen en is al een tijdje bezig met het vormgeven van dit traject. Jij bent verantwoordelijk voor het richting geven aan deze aanbesteding, prioriteren van de werkzaamheden maar ook voor het managen van stakeholders. Jij bent in staat bij te sturen indien nodig en je team en opdrachtgever te challengen om het resultaat te halen. Het team bestaat uit vertegenwoordigers van de gehele ICT organisatie, in een intensieve samenwerking met Procurement. Het krachtenveld dat bestaat en ontstaat tussen diverse onderdelen van ProRail ICT, Procurement en externe leveranciers is iets dat jij goed doorziet. Daarbij is het belangrijk dat de verwachtingen van de omgeving en de diverse stakeholders goed worden gemanaged. Jij bent in staat draagvlak te creëren en je omgeving in beweging te zetten en te zorgen dat iedereen zijn of haar rol pakt en inneemt. De openstaande vraagstukken doorzie je en hier acteer je op door het team te richten. Het organiseren van besluitvorming en communicatie zit in je tweede natuur. Je bent sterk in het managen van het proces en het sturen van je omgeving, maar geniet er ook van om je team optimaal in te zetten en gezamenlijk het resultaat te halen. Functie eisenOm deze functie goed te kunnen uitoefenen, breng je ook nog het volgende mee:WO werk en denkniveau;Minimaal 5 jaar projectervaring opgedaan binnen ICT en met Europese aanbestedingen.Je bent resultaatgericht en hebt een groot organiserend vermogen.Je bent sterk in situationeel leiderschap en in staat om beweging te creëren in een complexe omgeving.
Backend Ontwikkelaar Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Backend Ontwikkelaar. Omschrijving opdrachtgever: Het AMI (Amsterdam Management Informatie) -team maakt onderdeel uit van het Functioneel Beheer P-team dat weer deel uitmaakt van de afdeling Informatievoorziening van het cluster Interne Dienstverlening. AMI is het stedelijk samenwerkingsverband voor het ontwikkelen en distribueren van managementinformatie via het intranet van de gemeente Amsterdam. Hiervoor worden generieke rapporten en dashboards voor managers, adviseurs en controllers gemaakt met data vanuit verschillende bronnen. Denk hierbij aan financiële, personeel en dienstverlening bronnen etc. Het AMI team werkt via de scrum methodiek waarbij er elke 4 weken een oplevering is die goedgekeurd wordt door de Product Owner. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: In de afgelopen twee jaar is de vraag naar adequate gemeentelijke managementinformatie toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door de overgang naar een concernadministratie, een sterkere focus op data gedreven sturing en tevens door het realiseren van een aantal veelgebruikte rapporten in AMI (goed aanbad creëert nieuwe vraag). De vraag concretiseert zich zowel In het willen aanpassen/aanscherpen van bestaande rapportlijnen als in het ontwikkelen van nieuwe rapportlijnen. Omschrijving werkzaamheden: De werkzaamheden bestaan uit aanpassen van datastructuur op basis van functionele ontwerpen en het daadwerkelijk inrichten van de databases en de ETL tooling. En het in lijn brengen van de ontwikkelde ETL processen met bijbehorende beheer werkzaamheden. Voor de nieuwe en bestaande financiële rapportages. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je hebt kennis en minimaal 3 jaar ervaring met Oracle Database. 4. Je beschikt over kennis en heeft minimaal 3 jaar ervaring met Oracle Data Integrator. 5. Je beschikt over kennis en ruime ervaring met SAP Powerdesigner. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis en ervaring met Linux scripting. 2. Je hebt relevante werkervaring binnen een G4 gemeente. 3. Je hebt ervaring met het ontsluiten van financiële gegevens. Competenties: - Analytisch - Samenwerken - Resultaatgericht - Verantwoordelijk Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Webdeveloper .NET Rotterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT27785 Omgeving: Rotterdam Startdatum: z.s.m. Einddatum: 31 december 2019 Optie op verlenging: Niet bekend Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: Woensdag 4 en donderdag 5 september Sluitingsdatum: Vrijdag 30 augustus om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Webdeveloper .NET voor 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Digitaal Ondernemersplein (DOP) is onderdeel van de Online afdeling van de organisatie en een uniek samenwerkingsverband van overheidsorganisaties. Om het leven van ondernemers zo makkelijk mogelijk te maken kunnen ze terecht op de website voor de relevante en gebundelde informatie van de (semi)overheid. Ook bieden we content aan partnerwebsites via onze open data API. Zo krijgen ondernemers antwoord op vragen over personeel, export, starten, wetten, regels en financiering. Het Scrum team werkt in sprints van 3 weken. Taken/werkzaamheden: Je bent samen met een multidisciplinair scrumteam verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen van alle producten die het Ondernemersplein in het portfolio heeft. Als .Net ontwikkelaar werk je voornamelijk aan interne/externe API's en integratie van datastromen uit verschillende bronnen. Er is binnen het team veel ruimte voor (technische)innovatie, vernieuwing en eigen inbreng. KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde HBO/WO opleiding. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met de functie van .NET ontwikkelaar binnen web- en online ontwikkeling. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als developer met werken in een SCRUM-team. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met applicaties verbinden met REST/API. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met ontwikkelen van unit tests. Je beschikt over ervaring met code in versiebeheer onderhouden. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over een afgeronde HBO/WO opleiding op gebied van Informatica (of vergelijkbaar). Je hebt ervaring met SDL Tridion. Je hebt ervaring met Elastic search. Competenties: Samenwerken: Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep Communiceren: De kandidaat verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden. Deskundigheid: De kandidaat ontwikkelt eigen kennis over het vakgebied en kan deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. Kwaliteitsgerichtheid: De kandidaat hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk. Resultaatgericht: Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.
Functioneel Beheerder Westland
Voor Gemeente Westland zijn wij op zoek naar een Functioneel Beheerder. Omschrijving opdrachtgever: Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait! Omschrijving organisatie: Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris. Cluster Bedrijfsvoering: De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn. Taakveld: Onder het taakveld Informatievoorziening en Automatisering (I&A) valt naast Frontoffice, Backoffice, I-advies het team Applicatiemanagement (AM). Bij de Frontoffice kan men met vragen en problemen terecht over hun werkplek en de automatisering. De complexere automatiseringsvragen en –problemen pakt de backoffice op. De backoffice beheert en verbetert ook onze ICT-infrastructuur. Het informatiebeleid en –management binnen de organisatie wordt ontwikkeld en bewaakt door onze informatie-, proces- en DIV-adviseurs, de ICT-architect en de projectportfolio manager. Naast de ICT voor de gemeente Westland verzorgt team I&A ook de ICT voor de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Midden-Delfland. De gemeenten hebben hun eigen ICT-omgeving welke in de toekomst zoveel mogelijk geconsolideerd zal worden. Omschrijving opdracht: Het team Applicatiemanagement beheert een groot aantal applicaties binnen de organisatie. Je bent mede verantwoordelijk voor het functioneel beheer van de applicaties en in het bijzonder de applicatie SquitXO en/of de Squit 20/20 Suite. Als functioneel beheerder ben je verantwoordelijk voor de bedrijfszekerheid van deze applicaties. Je lost problemen van gebruikers op, bewaakt de voortgang en veiligheid van applicaties, test en voert nieuwe releases van applicaties uit, past het gebruik aan op de gebruikersbehoeften en je documenteert wijzigingen in applicaties zodat veranderingen bekend en traceerbaar zijn. Tevens participeer je in diverse projecten, waaronder het project Omgevingswet. Onderdeel van dit project is de vervanging van het huidige SquitXO door SquitXO 20/20 VTH en SquitXO 20/20 Wro. Werkdagen: De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Een gevolgde opleiding op minimaal HBO niveau. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau. 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als functioneel beheerder. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring als functioneel beheerder van Squit X0 en/of Squit 2020. 4. Je hebt aantoonbaar op de hoogte van relevante trends en ontwikkelingen met betrekking tot applicaties door middel van cursussen en/of andere verdiepende materie. Competenties: - Je bent enthousiast, flexibel en gestructureerd. - Planmatig en projectmatig werken is niet nieuw voor jou. - Je werkt goed in een team, maar je bent ook in staat om zaken zelfstandig aan te pakken. Dat doe je op een resultaatgerichte manier. - Je vindt het leuk om in een dynamische omgeving te werken, waar nog veel ruimte is voor verbeteringen. - Je bent professioneel in je werkzaamheden. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Westland Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 16-18 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 06-09-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Informatie Architect/ Solution Architect Den Haag
Binnen het ontwikkelteam zijn wij voor de eindklant op zoek naar een zeer ervaren Solution Architect. Hij/zij moet in staat zijn om in een Agile omgeving samen met de Informatie Architect te werken aan een High Level Design en nadere definitie van architectuurbouwblokken. Je bent in staat eisen te formuleren voor inkoop (PvE) voor bouwblokken die extern betrokken moeten worden. Het huidige landschap bestaat uit Uniface, .Net, Oracle, JNet, Mulesoft, Oracle Financials, Oracle Health en een aantal legacy componenten. Als solution architect ben je in staat om mee te denken en te werken in de Project Architectuur en deze te vertalen naar ontwerpen voor een werkende oplossing die voldoet aan de richtlijnen voor veiligheid (secure software development) en geldende ontwikkelstandaarden. Je werkt nauw samen met de lead-architect, informatieanalisten en het ontwikkelteam. Je bent in staat om in een Agile omgeving te schakelen met gebruikers, Product Owners, en ontwikkel teams. Je bent in staat om het WAT van gebruikerswensen in user stories te toetsen aan het HOE van de techniek en vast te stellen of het IT landschap fit for purpose is voor wat de gebruikers nodig hebben. Functie eisen: We zoeken een fris en energiek iemand, die een scherpe blik heeft en ons verder kan helpen met ons gegevensuitwisselingsproject. De kandidaat heeft ervaring als informatiearchitect, maar kan ook functioneren in de rol van solution architect. Daarnaast voldoet de kandidaat aan onderstaande eisen: • Je hebt minimaal 5-10 jaar ervaring met complexe gegevensuitwisselingsprojecten; • Ruime ervaring met technische componenten zoals .Net, REST Services, Splunk, Mulesoft; • Je bent in staat te denk vanuit de gebruiker (en te denken vanuit de keten); • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden zowel in woord als geschrift; • Je hebt ervaring met het werken in Agile teams; • Je bent flexibel, analytisch en oplossingsgericht; • Je hebt oog voor kwaliteit; • Je bent bekend met Agile werkvormen zoals Story Mapping en het slicen van user stories. Je kunt deze instrumenten toepassen • Je bent flexibel en gewend om met deadlines om te gaan. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: zo snel mogelijk 2019, 24-32 uur per week Einddatum: 1 januari 2020 , met optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Satenik Harutyunyan 06 53388636 recruitersh@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Pas je in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruitersh@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om je sneller van dienst te zijn zou ik je willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo jouw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. -Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Oracle Developer Arnhem
Voor TenneT in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een Oracle Developer. Start: z.s.m. Duur: 12 maanden Max reisafstand: 1 uur Aantal uren: 40.Functie Je komt terecht in het team van System Services wat valt binnen de afdeling Informatie Management Corporate (IMC) van TenneT. Hier wordt elke dag in een goede sfeer met zijn allen hard gewerkt om vanuit IT de bedrijfsprocessen van TenneT te ondersteunen. We houden hierbij altijd het perspectief van de business in het vizier. System Services is verantwoordelijk voor de processen van Balancing. Onze IT-applicaties helpen dus om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, zodat balans op het net blijft bestaan. Op het moment zitten we midden in de overgang naar een nieuw applicatielandschap. Een mooie periode in een dynamische omgeving waarbij we een ervaren Oracle developer goed kunnen gebruiken. Wat ga je doen? Samen met vakbroeders en softwarespecialisten, ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een Oracle applicatie. Je begeeft je binnen een complexe en uitdagende omgeving waar creativiteit en initiatief voor nieuwe ideeën op prijs wordt gesteld. Je levert een duurzame bijdrage aan de transitie naar DevOps en Agile werken. Je ziet resultaat van je werk en draagt bij aan lange termijn oplossingen. TenneT kent een groot en complex applicatielandschap, variërend van oud en nieuw en uiteenlopend van ontwikkel tot beheerwerkzaamheden. Een unieke kans om hier onderdeel van uit te maken! Hoe ga je dat doen? Naast het ontwikkelen in PL/SQL ga je meedenken over hoe we nieuwe features kunnen implementeren en deze ook doorvoeren in de applicatie. Daarnaast lever je support op de applicatie in productie. Het is belangrijk dat je je werk afstemt met verschillende stakeholders, zowel vanuit de business als met andere agile teams in dezelfde omgeving. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan de stroomlijning van het ontwikkelproces en de daarbij horende standaarden. Vereisten Je hebt een HBO of WO opleiding afgerond in de richting van IT. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Oracle PL/SQL ontwikkelaar, in minimaal een 11G database.Je hebt ruime ervaring met XML verwerking; Je kunt XSD's lezen en interpreteren; Ervaring met Apex, XL en Git is een pré;Ervaring in een agile omgeving; Vaardigheid om te wisselen tussen meerdere applicaties; Je hebt ervaring met grote organisaties en bent stressbestendig; Je beschikt over uitstekende analytische vaardigheden; Je bent proactief en communicatief vaardig; Goede beheersing van Nederlands en Engels, mondeling en schriftelijk;Na een inwerkperiode ga je deelnemen aan de storingsdienst.
Webdeveloper .NET Rotterdam
Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een Webdeveloper .NET. Omschrijving opdrachtgever: Ondernemen is kansen benutten, risico's nemen, klanten vinden en behouden. De Kamer van Koophandel geeft ondernemers zinvolle informatie die het leven makkelijker maakt. Met toegang tot het Handelsregister en onze data, kennis en netwerken. Wij bieden als moderne publieke dienstverlener actuele en onafhankelijke informatie voor alle fasen van ondernemerschap. Of het nu gaat om het starten van een bedrijf, veilig zakendoen, innoveren, internationaal ondernemen of financiering. Omschrijving opdracht: Digitaal Ondernemersplein (DOP) is onderdeel van de Online afdeling van de KvK en een uniek samenwerkingsverband van overheidsorganisaties. Om het leven van ondernemers zo makkelijk mogelijk te maken kunnen ze terecht op Ondernemersplein.nl voor de relevante en gebundelde informatie van de (semi)overheid. Ook bieden we content aan partnerwebsites via onze open data API. Zo krijgen ondernemers antwoord op vragen over personeel, export, starten, wetten, regels en financiering. Het Scrum team werkt in sprints van 3 weken. Je bent samen met een multidisciplinair scrumteam verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen van alle producten die het Ondernemersplein in het portfolio heeft. Als .Net ontwikkelaar werk je voornamelijk aan interne/externe API's en integratie van datastromen uit verschillende bronnen. Er is binnen het team veel ruimte voor (technische)innovatie, vernieuwing en eigen inbreng. Gewenst profiel: Iemand die goed in een multidisciplinair team kan werken door kritisch te kijken naar welke problemen het team moet oplossen en graag zelf bepaald hoe. Iemand die graag "waarom" stelt om echt tot de kern te komen van wat een product owner wil. Kwaliteit is belangrijk in alles wat we doen, dus als je graag alles mooier wil achterlaten dan dat je het aantreft, dan is dit de opdracht voor jou! VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een HBO/WO afgerond. 2. Je hebt 2 jaar of meer ervaring met de functie van .NET ontwikkelaar binnen web- en online ontwikkeling. 3. Je hebt 3 jaar of meer ervaring als developer werken in een SCRUM-team. 4. Je hebt 3 jaar of meer ervaring met applicaties verbinden met REST/API. 5. Je hebt 3 jaar of meer ervaring met ontwikkelen van unit tests. 6. Je hebt ervaring met code in versiebeheer onderhouden. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal een HBO/WO afgerond op gebied van Informatica (of vergelijkbaar). 2. Je hebt ervaring met SDL Tridion. 3. Je hebt ervaring met Elastic search. Competenties: - Samenwerken: Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep. - Communiceren: Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden. - Deskundigheid: Ontwikkelt eigen kennis over het vakgebied en kan deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. - Kwaliteitsgerichtheid: Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk. - Resultaatgericht: Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: 09-09-2019 Duur: 4 maanden tot 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 04-09-2019 tussen 09:00 uur en 15:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Tester Team Lego Utrecht
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT27784 Omgeving: Woerden of Utrecht Startdatum: 11 september 2019 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, 2x 12 maanden Aantal uur per week: 36-40 Intakegesprek: Donderdag 5 september tussen 13.00 en 17.00 uur Sluitingsdatum: Vrijdag 30 augustus om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Tester Team Lego voor 36 tot 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Kamer van Koophandel is een moderne publieke dienstverlener die haar data, kennis en adviesdiensten zoveel mogelijk online beschikbaar stelt. We helpen ondernemers starten, innoveren en ondernemen, in binnen- en buitenland. Je komt te werken in een van de SCRUM-teams binnen afdeling Online. Je werkt met het team aan de algehele gebruikerservaring op de website. Dit zijn generieke onderdelen als de navigatie en zoekmachine. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor het creeren van de zone die helpt de ondernemer zijn ambities waar te maken. Je bent een agile tester met testautomatiseringservaring en kan ons team versterken zowel in uitvoering van testen als bewaking van kwaliteit van de producten. Taken/werkzaamheden: Het identificeren, plannen en uitvoeren van tests Doorontwikkelen en onderhouden van automatische testen (C#, Selenium, Specflow, Postman) Meedenken en opzetten van unit testen in javascript (react) en C# Het bewaken van productkwaliteit binnen een SCRUM-team Kennisdeling en verder doorontwikkelen van test volwassenheid bij de oprganisatie Online KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde HBO of WO opleiding. Je bent in het bezit van ISTQB® en/of TMap NEXT®. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als testengineer van high-traffic websites. Je hebt minimaal 3 jaar hands-on ervaring met Selenium Webdriver. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met BDD, bij voorkeur Specflow. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met ontwikkelen in C#. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met Agile/SCRUM. Je beschik tover ervaring met Postman/SoapUI. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over een HBO of WO opleiding Informatica (of vergelijkbaar). Je bent gecertificeerd op gebied van Agile. Agile Foundation (of vergelijkbaar), Certified Agile Tester of PSM 1. Je hebt ervaring met opzetten van test framework met selenium webdriver (minimaal 1 opdracht). Competenties: Analytisch vermogen: De kandidaat onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang. Creativiteit:De kandidaat bekijkt situaties vanuit verschillende invalshoeken. Kan vaststaande interpretatiekaders loslaten, komt tot alternatieve, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën. Initiatief: De kandidaat reageert proactief door zaken in gang te zetten. Nauwkeurigheid: De kandidaat is nauwgezet in de uitvoering van de werkzaamheden binnen gestelde normen. Samenwerken: De kandidaat handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.
Tester Team Lego Woerden of Utrecht
Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een Tester Team Lego. Omschrijving opdrachtgever: Ondernemen is kansen benutten, risico's nemen, klanten vinden en behouden. De Kamer van Koophandel geeft ondernemers zinvolle informatie die het leven makkelijker maakt. Met toegang tot het Handelsregister en onze data, kennis en netwerken. Wij bieden als moderne publieke dienstverlener actuele en onafhankelijke informatie voor alle fasen van ondernemerschap. Of het nu gaat om het starten van een bedrijf, veilig zakendoen, innoveren, internationaal ondernemen of financiering. Omschrijving opdracht: De Kamer van Koophandel is een moderne publieke dienstverlener die haar data, kennis en adviesdiensten zoveel mogelijk online beschikbaar stelt. We helpen ondernemers starten, innoveren en ondernemen, in binnen- en buitenland. Je komt te werken in een van de SCRUM-teams binnen afdeling Online. Je werkt met het team aan de algehele gebruikerservaring op KVK.nl. Dit zijn generieke onderdelen als de navigatie en zoekmachine. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor het creeren van de zone die helpt de ondernemer zijn ambities waar te maken. Je bent een agile tester met testautomatiseringservaring en kan ons team versterken zowel in uitvoering van testen als bewaking van kwaliteit van de producten. Omschrijving taken: - Het identificeren, plannen en uitvoeren van tests. - Doorontwikkelen en onderhouden van automatische testen (C#, Selenium, Specflow, Postman). - Meedenken en opzetten van unit testen in javascript (react) en C#. - Het bewaken van productkwaliteit binnen een SCRUM-team. - Kennisdeling en verder doorontwikkelen van test volwassenheid bij KVK Online. Gewenst profiel: - Een energieke, agile minded, pro-actieve teamplayer is met veel ervaring in SCRUM of DevOps teams. - Niet bang is het voortouw te nemen in een team en anderen te motiveren. - Beschikt over ruime kennis en ervaring in test automatisering en dit ook kan overbrengen naar andere testers. - Gewend is om high traffic websites te ontwikkelen in teams met UX, development en content specialisten. - Zowel ervaren is als tester en developer (bij voorkeur T-shaped). - Overzicht heeft over wat er gebouwd is, wat er nog gebouwd moet worden, wat er getest kan worden en dat zelf in test kan nemen. - Continu meedenkt, nieuwsgierig is naar de status van de software en wat het moet worden en het leuk vindt om ideeen uit te werken. VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO/WO opleiding. 2. Je bent in het bezit van minimaal A of B is benodigd: A:ISTQB® en/of B: TMap NEXT®. 3. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als testengineer van high-traffic websites. 4. Je hebt minimaal 3 jaar hands-on ervaring met Selenium Webdriver. 5. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met BDD bij voorkeur Specflow. 6. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring heeft de kandidaat met ontwikkelen in C#. 7. Je hebt 2 jaar of meer ervaring met een Agile/SCRUM. 8. Je hebt aantoonbaar ervaring met Postman/SoapUI. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO/WO opleiding op het gebied van Opleiding Informatica (of vergelijkbaar). 2. Je bent gecertificeerd op gebied van Agile: A. Agile Foundation (of vergelijkbaar). B. Certified Agile Tester. C. PSM 1. 2. Je hebt aantoonbaar ervaring met opzetten van test framework met selenium webdriver (minimaal 1 aantoonbare opdracht). Competenties: - Analytisch vermogen: Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang. - Creativiteit: Bekijkt situaties vanuit verschillende invalshoeken. Kan vaststaande interpretatiekaders loslaten, komt tot alternatieve, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën. - Nauwkeurigheid: Is nauwgezet in de uitvoering van de werkzaamheden binnen gestelde normen. - Samenwerken: Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Woerden of Utrecht Startdatum: 11-09-2019 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: 2x 12 maanden Inzet: 36-40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 05-09-2019 tussen 13:00 uur en 17:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider Documentcreatiecomponent (selectie & implementatie) Amersfoort
Voor Gemeente Amersfoort zijn wij op zoek naar een Projectleider Documentcreatiecomponent (selectie & implementatie). Omschrijving opdracht: Voor het gemeentebrede zaaksysteem (maar eigenlijk voor alle applicaties) zoekt de gemeente Amersfoort een nieuwe documentcreator. Er zijn vele redenen om tot de selectie & implementatie van een nieuwe tool te komen, en dat willen we daarom zorgvuldig én snel oppakken. Een ervaren projectleider met dit werkveld is daarbij cruciaal. Er zijn in Amersfoort meerdere documentcreatiecomponenten in gebruik. Vervanging van de huidige versie van iWriter (die we gebruiken in combinatie met het Dynamics-zaaksysteem) is het meest prangend. De projectleider wordt eindverantwoordelijk voor het traject van selectie en implementatie van een nieuwe tool. Daarbij staan veel interne collega's paraat om mee te denken en te doen. Programma’s en Projecten is de gemeentebrede afdeling voor programma- en projectmanagement. Er werken zo’n 85 mensen. De sfeer is dynamisch en optimistisch. “We make it happen”. In de klussen die we klaren, hebben we een duidelijke opdracht, die we in samenwerking met vele anderen uitvoeren. Het kan gaan om een fysiek project, een grondtransactie, een IT-voorziening, een meerjarig programma, een maatschappelijk initiatief, een bijzonder proces - de resultaten zijn uiteenlopend. Wat het product precies wordt, bepalen de opdrachtgevers en andere partners. Dat kunnen gebruikers zijn, eigenaren of andere betrokkenen – zowel intern als extern. Onze flexibele houding en oog voor de dynamische en complexe omgeving staan centraal. Het Team Informatiseringsprojecten (TIP) richt zich op projecten op het gebied van IT, informatievoorziening en organisatie(verandering). De groep (in- en externe) projectmanagers is verantwoordelijk voor het managen van uiteenlopende opgaven, vaak in samenwerking met afdelingen in de organisatie en altijd met experts uit de IT/IV-discipline. Er is een groot agile programma op het gebied van digitaal werken, een keur aan projecten op het gebied van applicaties en andere interne voorzieningen, innovatie en data (smart city) en techniek en infra. Gewenst profiel: We zoeken een ervaren projectleider, die relevante werkervaring heeft op het gebied van selectie en implementatie van documentcreatietooling. Toelichting op rooster: Indeling week nader te bepalen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt ervaring als eindverantwoordelijk projectleider op het gebied Informatie- en Communicatietechnologie. 2. Je hebt minimaal in het bezit van certificaten op het gebied van Prince2 (Foundation) en agile/scrum-projectleiding. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 5 jaar gewerkt als (eindverantwoordelijk) projectleider op het gebied van ICT of informatievoorziening. 2. Je hebt als eindverantwoordelijk projectleider ervaring met begeleiding van aanbesteding van documentcreatiecomponent. 3. Je hebt als eindverantwoordelijke projectleider ervaring met implementatie van documentcreatiecomponent. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amersfoort Startdatum: 01-10-2019 Duur: 01-05-2020 Optie op verlenging: 4x 3 maanden Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 06-09-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Kwartiermaker Demand en Regie Zwolle
Voor Provincie Overijssel zijn wij op zoek naar een Kwartiermaker Demand en Regie. Omschrijving opdrachtgever: Je gaat aan de slag bij het team Informatie cluster Informatie Strategie en Digitalisering (ISD). Het cluster is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en toepassing van Strategie, Beleid & architectuur. ICT is uitbesteed aan het shared service center ONS ICT. Het team valt onder de eenheid Bedrijfsvoering, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. Het werk bij Bedrijfsvoering is samen te vatten in drie taken: Adviseren, control(eren) en faciliteren. De eenheid zorgt dat de organisatie haar bestuurlijke en uitvoerende processen zo goed en efficiënt mogelijk kan uitvoeren. Hierdoor kunnen collega’s van andere eenheden zich helemaal richten op de provinciale opgaven. De eenheid bestaat uit zeven teams: Leiding, Financiën, Backoffice Financiën, Personeel & Organisatie, Informatie, Faciliteiten en Juridische Zaken. Omschrijving project: Een van de uitdagingen van het cluster is het vormgeven van strategisch leveranciers management in relatie tot het Shared Service Center ONS ICT en andere leveranciers. Er spelen diverse ontwikkelingen waar je mee te maken krijgt, zoals: - Vanuit de leverancier komt een Strategisch Team ICT onder voorzitterschap van ONS ICT waarin één strategische agenda (4 jaar) voor de ontwikkeling van ICT Dienstverlening van ONS ICT wordt ontwikkeld. Namens het cluster ISD neem je deel aan dit team. - Het SSC ONS ICT is niet de enige leverancier. Interprovinciale voorzieningen, landelijke voorzieningen en specifieke voorzieningen van de eenheden zelf worden door verschillende leveranciers geleverd. Hier is onvoldoende beleid en regie op. Omschrijving opdracht: Je neemt tijdelijk de taken waar van een collega uit het cluster ISD. Je geeft vorm aan strategisch leveranciers management. Het is een strategische opdracht en gaat niet over het meer tactische contractmanagement dat zich richt op het opstellen van contracten en SLA’s. Naast deze specifieke taak denk je mee met de overige clusterleden in strategische en beleidsmatige onderwerpen. Omschrijving verantwoordelijkheden: 1. Ontwikkelen leveranciersbeleid: Je stelt strategisch leveranciersbeleid op waarin je een strategie neerzet en uitgangspunten uitwerkt voor het inzetten van leveranciers en de governance van deze leveranciers. Hierbij ga je in op aspecten als: - De ontwikkelingen die spelen. Zoals de opkomst van Cloud computing. - Eisen die we moeten stellen aan leveranciers. - Welke type producten en diensten betrekken we van welke type leveranciers. - Welke governance structuur gaan we gebruiken. (decentraal zoals nu of centraliseren, of …?) - De relatie met inkoop beleid en contractmanagement. 2. Toepassen: - Je zorgt dat het beleid wordt verankerd in de organisatie en tot uitvoering wordt gebracht. - Je bent eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de regiefunctie. Daarbij hoort o.a. het afhandelen van escalaties of proactieve interventie. 3. Strategisch Relatie Beheer: - Je voert gesprekken met leveranciers over de koers van de producten en diensten. Met het SSC ONS werk je aan het vormgeven van de strategische agenda m.b.t. de ICT-dienstverlening van het SSC ONS ICT. Interview: De interviews zullen plaatsvinden op woensdag 4 september 2019 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. Aanwezigheid op voornoemd tijdstip is vereist en je dient hier rekening mee te houden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 16 september 2019 tot en met 16 september 2020 voor 32 uur per week. 2. Je hebt de afgelopen twee jaar geen vaste of tijdelijke ambtelijke aanstelling bij de provincie Overijssel gehad. 3. Je beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO opleiding. 4. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring als adviseur op het gebied van leveranciersmanagement in de periode 2014-2019. 5. Je beschikt aantoonbaar over werkervaring met het opzetten en implementeren van de Regie functie en Demand management binnen organisaties in de periode 2014-2019. Competenties: - Is communicatief vaardig en weet zowel inhoudelijk als relationeel de verbinding te leggen op operationeel, tachtisch en strategisch niveau. - Je bent in staat de belangen van de klant boven water te halen. - Je bent in staat analytisch en conceptueel na te denken over de materie op strategisch niveau. Maar weet ook dit te vertalen naar het concreets toepasbare tactische niveau. - Je bent in staat concreet resultaat binnen een redelijk termijn op te leveren. - Je weet te overtuigen en mensen en mee te krijgen met her nieuwe beleid en de uitvoering daarvan. - Je voelt en je bent bewust van het krachtenveld dat speelt tussen de verschillende stakeholders. - Je doorziet de belangen van verschillende partijen en weet het beste voor Overijssel te regelen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zwolle Startdatum: 16-09-2019 Duur: 16-09-2020 Optie op verlenging: in overleg Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 04-09-2019 tussen 09.00 uur en 12.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Programma directeur Utrecht
Binnen Commercie & Ontwikkeling is de afdeling Commercie verantwoordelijk voor de reizigersopbrengsten en werkt daarin intensief samen met de IT Commercie afdeling. De commerciële afdeling van NS is continu in beweging om de reiziger een drempelloze deur-tot-deur reis te bieden. Om zo goed mogelijk aan te sluiten op de snel veranderende wensen van onze reizigers passen wij onze organisatie aan om meer focus, eigenaarschap en wendbaarheid te creëren in onze organisatie. Dit is nodig omdat de organisatiestructuur nog onvoldoende end-to-end product eigenaarschap (over de keten) kent. Ook is er nog een te grote afstand tussen de bedrijfsonderdelen Commercie en IT Commercie, wat niet bijdraagt aan de gewenste wendbaarheid. Daarom zal er een transformatie plaatsvinden van onze organisatie waarbij NS Commercie en IT Commercie 1 geïntegreerde afdeling zullen worden. In totaal betreft dit meer dan 400 mensen, nu nog verdeeld in circa 50 teams en afdelingen. In de eerste helft van 2019 hebben we een ontwerp gemaakt van de nieuwe organisatie. Inmiddels hebben we een positief advies vanuit de medezeggenschap op het ontwerp en staan we nu voor de taak om tot implementatie over te gaan. We zijn ‘fired up’ en ‘ready to go’! Om deze transformatie in goede banen te leiden, zijn wij op zoek naar een Programma Directeur De programma Directeur: • Is verantwoordelijk voor het implementeren van het ontwerp van de nieuwe organisatie • Is verantwoordelijk voor capaciteiten en budget • Is verantwoordelijk voor coördinatie met stakeholders • Stuurt externe partijen aan op implementatie verantwoordelijkheden • Geeft procesmatige sturing aan teams over planning, ritme en productiviteit • Geeft sturing aan integrale voortgang en op impediments en risico’s • Zorgt dat er geen overlap en gaten vallen tussen de teams • Betrekt medewerkers bij de implementatie • Werkt volgens de ontwerpprincipes van de nieuwe organisatie • Werkt effectief samen met de business owner en de opdrachtgevers Functie eisen: • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde universitaire opleiding. • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het begeleiden van een digitale transformatie • Kandidaat heeft minimaal 12 jaar aantoonbare relevante ervaring opgedaan o.a. door eerder een digitale transformatie naar een wendbare organisatie succesvol aan te sturen. • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring in een Agile omgeving met zowel Business als IT, bij voorkeur in de rol Release Train Engineer • Kandidaat is bekend met SAFE en daarvoor gecertificeerd. • Kandidaat is stress bestendig. • Kandidaat heeft goede en aantoonbare stakeholder management vaardigheden. • Kandidaat kan complexe materie zich snel eigen maken. • Kandidaat is in staat om te functioneren en communiceren op diverse niveaus: van operationeel, tactisch tot strategisch/bestuurlijk. • Kandidaat is flexibel, resultaatgericht en zelf-startend. • Kandidaat is een verbinder, kritische en constructieve denker. • Kandidaat is in staat om hetgeen is uitgedacht daadwerkelijk te borgen in de organisatie. • Je bent een quick-starter. Je hebt weinig tijd nodig om ingewerkt te worden en gaat snel aan de slag waarbij je zeer zelfstandig kunt werken. • Kandidaat heeft gewerkt in een commerciële omgeving en affiniteit met commercie processen bij NS. Overige informatie: Locatie: Utrecht Start: 1-9-2019 Einddatum: 29-2-2020 Recruiter voor deze rol: Danny Poot, 06-53142932, recruiterDP@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterDP@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Senior Communicatieadviseur Werk, Participatie & Inkomen Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Communicatieadviseur Werk, Participatie & Inkomen. Omschrijving opdrachtgever: Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Advies, Capaciteit en Ontwikkeling, Specialisten en Redacties. Daarnaast is er een flexpool. Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema's zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel capaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau medewerkers detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen. Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, media- en campagneadviseurs. De inzet en de productie van communicatiemiddelen, bijvoorbeeld de gemeentelijke mediamix, stemmen communicatiemedewerkers af met de media adviseurs. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: De gemeente Amsterdam zoekt een senior communicatieadviseur die zich gaat bezighouden met twee verschillende opdrachten bij de rve WPI te weten Organisatie in Ontwikkeling en het Amsterdams Experiment met de Bijstand. Organisatie in Ontwikkeling: WPI is in beweging. Steeds opnieuw staan we voor de uitdagende opgave om onze dienstverlening aan te passen op de vraag vanuit de dynamische Amsterdamse samenleving. We willen maatwerk leveren aan burgers met complexe hulpvragen en ondanks krimpende budgetten toch alle Amsterdammers blijven bedienen. WPI moet vitaal, wendbaar en flexibel zijn om proactief te anticiperen op vragen uit de samenleving, én er tegelijkertijd voor zorgen dat alle medewerkers vakkundig en professioneel zijn om aan die niet-eenvoudige opgave te voldoen. De doelstelling van programma Organisatie in Ontwikkeling is om WPI in dat proces te ondersteunen, faciliteren en begeleiden. Organisatie in Ontwikkeling wil de samenhang versterken tussen de doorontwikkeling sociaal domein 2022, de nieuwe koers van WPI en de opgaven van verschillende afdelingen onderling. Het programma heeft 3 pijlers: Ketensamenwerking en -sturing, Professioneel Handelen en Vakmanschap en Sterk in je Werk. Experiment in de bijstand: In het Amsterdamse Experiment met de Bijstand krijgen deelnemers twee jaar lang een premie als ze naast hun uitkering een baan hebben. We onderzoeken welk soort ondersteuning het beste werkt voor werk en re-integratie. Omschrijving taken: - Je werkt samen met medewerkers van de betrokken afdelingen en neemt zelf een groot deel van de uitvoering op je. - Je bent de schakel tussen de inhoudelijke afdelingen en het Communicatiebureau van de gemeente Amsterdam. - Je stelt communicatieplannen op en voert deze uit, en ontwikkelt communicatiemiddelen i.s.m. de afdeling middelen en specialisten van het Communicatiebureau. - Je vertaalt het beleid van de gemeente Amsterdam naar de verschillende doelgroepen. - Je vertaalt de inhoud van de programma's naar communicatie-acties en -strategie. - Je: schrijft teksten voor print en digitale media, vlogt, zet campagnes in gang, onderhoudt intranet, ontwikkelt in de lijn van het programma OiO innovatieve media voor interne communicatie, adviseert projectleiders. - Je weet aansluiting te vinden bij de strategische lijn van de implementatie van het Koersbesluit re-integratie en de Leidraad Participatie, en bewaakt de relatie met andere onderwerpen binnen WPI. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau. 3. Je kan werken met een CMS als Iprox, Wordpress, Drupal of vergelijkbaar. 4. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als communicatieadviseur of -specialist. 5. Je hebt aantoonbare ervaring met het schrijven van teksten, beeldbewerking en redactie. 6. Je hebt aantoonbare ervaring in wervingsstrategieën. 7. Je hebt aantoonbare ervaring in het aansturen van creatieve externe leveranciers zoals vormgevers. 8. Je hebt aantoonbare ervaring met verandercommunicatie en interne communicatie in complexe not-for-profit organisaties of (overheids)instellingen. 9. Je hebt aantoonbare ervaring als communicatie-professional met digitale en sociale media. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt: A. Hebt aantoonbare affiniteit met de stad, en in het bijzonder met Amsterdammers die hulp nodig hebben om zelfredzaam te worden. B. Bent up-to-date met belangrijke trends en ontwikkelingen in je vakgebied. C. Bent in staat zelfstandig en op verschillende niveaus te werken. 2. Je hebt ervaring met het bewerken van video's in bijvoorbeeld iMovie of Adobe Premiere. 3. Je hebt aantoonbare ervaring als communicatieadviseur bij de gemeente Amsterdam. 4. Je hebt aantoonbare ervaring als communicatieadviseur in het Sociale Domein. 5. Je hebt affiniteit met het onderwerp, werkervaring binnen de gemeente Amsterdam of op een andere manier kennis over het domein Werk, Participatie en Inkomen. Competenties: - Zelfstandig - Proactief - Verbindend - Creativiteit - Resultaatgericht - Omgevingsbewust - Flexibel Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 01-09-2019 Duur: 31-08-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 32-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 2 & 3 september 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
(Senior) Functioneel Beheerder Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een (Senior) Functioneel Beheerder. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdracht: Functioneel Beheer in het cluster Sociaal zorgt voor de stabiliteit en continuïteit van de functionaliteit van de informatiesystemen en/of een keten van informatiesystemen die wordt gebruikt in de uitvoering van bedrijfskritische processen en taken in het domein Werk, Inkomen en Participatie. Functioneel Beheer vervult hierbij de brugfunctie tussen gebruikersorganisatie en techniek. Initieert en overlegt hiertoe zelfstandig met diverse afdelingen, en ketenpartijen in ontwikkelings- en implementatieprojecten op het vakgebied. Omschrijving werkzaamheden: Als Functioneel Beheerder fungeer je als ondersteuner van het team bij de uitoefening van de dagelijkse werkzaamheden: Je zorgt voor de afhandeling van telefoonverkeer en e-mail en beantwoordt vragen van gebruikers. Ook bied je ondersteuning bij projecten. Als Functioneel Beheerder inventariseer je de wensen en eisen van gebruikers, projecten, innovaties, wetgeving etc. en zorg je dat volgens afgesproken kaders en richtlijnen nieuwe functionaliteit wordt gerealiseerd en in gebruik wordt genomen. Je stuurt daarbij functioneel betrokken leveranciers, interne en externe collega's aan en houdt nauwlettend in de gaten of incidenten en problemen adequaat worden afgehandeld door betrokkenen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over een HBO-diploma, bij voorkeur richting ICT. Het werk- en denkniveau en de richting van de opleiding dienen duidelijk te zijn beschreven in het cv. 4. Je hebt kennis van en ervaring met BISL-framework als toepassingsframework. 5. Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift. 6. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als Functioneel Beheerder in de laatste 5 jaar. 7. Je hebt gemeentelijke ervaring binnen het Sociaal Domein, bij voorkeur in de G4. 8. Je hebt ervaring met SQL Word 11. 9. Je hebt ervaring met RMW. 10. Je hebt ervaring met TOAD, SQL en PLSQL. 11. Je bent bereid en in staat 's avonds en in het weekend te werken in geval van releases/onderhoud. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent bereid te reizen tussen de G4-locaties. 2. Je hebt ervaring met Topdesk. Competenties: - Analytisch vermogen - Flexibiliteit - Oplossingsgerichtheid - Overtuigingskracht - Zakelijk sterke communicatie vaardigheden - Teamplayer Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 24 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-09-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technisch Architect Den Haag
Functieomschrijving: Vanuit de I-strategie van ACM wordt het project Upgrade Microsoft omgevingen geïnitieerd. Dit project omvat het upgraden van de werkplekken (700) en bijbehorende servers inclusief eventuele benodigde vervanging/uitbreiding van de infrastructuur. Voor dit project zoeken wij een Werkplek Solution Architect die verantwoordelijk is voor het uitwerken van de werkplek migratie en dit vervolgens vast te leggen in ontwerpdocumenten. De Werkplek Solution Architect denkt proactief mee en is in staat om eventuele verbetervoorstellen te doen met een goede onderbouwing waarbij hij/zij altijd rekening houdt met de initiële functionele organisatie behoefte. Alle technische oplossingen worden gecontroleerd en by design geïmplementeerd waarbij de Werkplek Solution Architect nauw samenwerkt met de andere architecten en de beheerorganisatie van ACM.Functie-eisen: Minimaal 5 jaar werkervaring in de ICT op HBO werk- en denkniveau;Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de rol van solution architect;Ervaring met het schrijven van PSAs, HLDs en Technische Ontwerpen;Ervaring met het ontwerpen van nieuwe werkplek omgevingen;Ervaring met recente versies van Microsoft Operating systems (server en werkplek), VMware software, Citrix PVS, Xen Desktop provisioning, Netscaler.Benodigde competenties:Communicatief sterk in woord en geschrift. Politieke sensitief, in staat om te overtuigen, daadkrachtig, een advies rol kunnen vervullen, doorzettingsvermogen, relativeringsvermogen, organisatiesensitiefPragmatisch. Zich niet verschuilen achter processen. Is in staat een brug te vormen, vanuit procesgericht denken naar de toe te passen techniek.Aanvullende kennis/ervaring (wenselijk):Werkervaring bij Rijksoverheid als architect;Ervaring met Microsoft Deployment kit en RES Workspace & automation;Ervaring met Active Directory en GPOs in het specifiek;Bedrijfsinformatie: De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een toezichthouder en in 2013 ontstaan uit een fusie tussen De Consumentenautoriteit, Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). ACM ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen. Het is onze missie kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten te bevorderen. Dit doen we door probleemoplossend te werken. ACM is een zelfstandig bestuursorgaan en komt onafhankelijk en zelfstandig tot besluiten. Het Ministerie van Economische Zaken is politiek verantwoordelijk voor het beleid en de wetgeving en bepaalt de kaders waarbinnen ACM opereert. Wij maken ons met ruim 520 collega's op onafhankelijke en professionele wijze sterk voor consumenten en bedrijven. We zijn een platte, overzichtelijke organisatie met acht directies, te weten: Mededinging, Consumenten, Energie, Telecom Vervoer en Post, Juridische Zaken, het Economisch Bureau, Bedrijfsvoering en Bestuur Beleid en Communicatie.
Functioneel ontwerper Apeldoorn
Binnen het team Massale Productie zijn we op zoek naar een ervaren ontwerper.Het team heeft de volgende applicaties onderhanden :OCP, CTD, OKA, PIT, BBA, APO, PMB, DCADe applicaties zijn in JAVA, Coolgen en Cobol gebouwd, met DB2 als database.Vrijwel alle systemen zijn gericht op de ondersteuning, workflow en sturing van de Massale Processen. Dit betekent dat we met veel raakvlakken te maken hebben, zoals IH, LH, OVM, FAA. De ondersteuning, workflow en sturing van Massale Processen vindt plaats middels een geavanceerde generieke software-laag waarmee op slimme wijze snel ingespeeld kan worden op veranderende vraag uit de te ondersteunen systemen.Daarnaast zijn de systemen PMB en DCA gericht op het inzichtelijk maken van de Logistieke Processen binnen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Ook dit betekent dat we met veel raakvlakken te maken hebben. Het inzichtelijk maken van de Logistieke Processen vindt plaats middels een mooie generieke software-laag waarmee op slimme wijze snel in kaart kan worden gebracht hoe de objecten zich bewegen door de BedrijfsProcessen van de aangesloten systemen. In deze functie maak je kennis met een grote diversiteit van systemen en krijg je een overzicht van de softwareontwikkeling binnen B/IV. Je hebt klantcontact en voert zelf grotendeels de regie over je eigen werk. Je werkt daarbij samen in een team van senior en medior ontwerpers, ontwikkelaars en testers. Je levert een belangrijke bijdrage aan het efficiënter inrichten van de processen en werkwijzen binnen ons team en de STS Massale Produktie.Het op orde brengen van de documentatie;Het mede uitwerken van Use Case modellen;Het schrijven, reviewen en beoordelen van diverse ontwerpdocumenten.Functie eisen:Minimaal HBO diploma;RAD/LAD, TMAP (next) foundation;ervaring met workflowmanagement.Competenties:Samenwerken;Flexibel;Analytisch;Productgericht (kwalitatief en kwantitatief).Aanvullende kennis:GIT/JIRA, RSA, MQ, UML, XML en DB2;Methodieken voor het opstellen van functioneel ontwerpen.De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.
Senior Fullstack Java Developer (QR6942) Leeuwarden
Functie: Senior Fullstack Java Developer (QR6942) Start: 1-10-2019, 36-40 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Leeuwarden Omschrijving: For our client in Leeuwarden we are looking for a Fullstack Java Developer. Our client is looking for an experienced fullstack software engineer who will further improve our daily processes, and make our customer experience a fantastic voyage. We look for someone with modern day essential engineering skills like innovation, creativity, attention to details, communication and much more. We are: The front-end Angular applications and the Java API's are the technical backbone for these multichannel apps which are used by customers in both Netherlands and Belgium. Our clients daily apps you work on are used by millions of customers on daily basis, whether it is the mobile app, our internet webapp or cross channel employee portals. You have: - Proven track record and proficiency in software development (10 + years): backend or front end (and thorough knowledge of the other). Our backend stack sounds like Java, Spring, Maven, Jenkins, Sonar, Cassandra, Oracle. On the front end side, we are into Angular, Webcomponents, Redux, NPM. - Must: Java, Spring and frond end Angular. - Experience and thorough understanding of (test) automation, continuous delivery, deployment tools and pipelines. We work with Tomcat, Jenkins, TFS, Ansible, SonarQube, Fortify, Artifactory, Selenium and cloud technologies. - An itch for solving technical and functional challenges. - Great analytical skills and conceptual / architectural understanding, ability to quickly understand new technical concepts that are outside of your comfort zone. - Strong interest and vision in recent trends in software development and technology in general. Ability to transfer this knowledge back to the ING Bank by holding presentations, workshops, documentation and most important: setting new standards for the ways we do tech. - Strong social and communication skills. Being a sparring partner for our business colleagues. - Experience with working in multidisciplinary teams and agile way of working - Fluent English speaking and writing - Dutch is a pre What do we expect from you: As a full stack software engineer, you work in an international environment in a multidisciplinary squad. Together with other IT engineers and business colleagues you build our next generation banking applications in the daily banking domain. We expect you to be responsible and take ownership. Be open, honest, communicate clearly and most importantly be eager to learn and proactively improve, yourself and the ecosystem around you. This is a full time FTE position (36/40h per week). Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Projectleider Implementatieadvies Den Haag
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Projectleider Implementatieadvies. Omschrijving opdrachtgever: VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een efficiëntere inzet van middelen. Over het basisteam Samen Organiseren: De samenleving verwacht eenvoudigere, snellere en betere dienstverlening van de overheid. Het gezamenlijke antwoord van de Nederlandse gemeenten hierop is de beweging Samen Organiseren en de bestuurlijke agenda Gezamenlijke gemeentelijke uitvoering; ‘samen werken aan één krachtige lokale overheid’. In de aansturing van de investeringen, ontwikkelingen en uitvoering van Samen Organiseren is een Taskforce en een College van Dienstverleningszaken ingesteld. Kennis delen, inspireren, co-creëren en realiseren als 1 krachtige lokale overheid geeft veel positieve energie en reuring. Het gebeurt alleen niet helemaal vanzelf, VNG Realisatie helpt gemeenten hier daarom bij. VNG Realisatie ondersteunt, faciliteert en begeleidt de collega’s bij gemeenten. Het basisteam Samen Organiseren monitort en helpt de betrokkenen om stappen te zetten in hun traject om nieuwe initiatieven gezamenlijk op te starten, en om praktisch toepasbare standaarden uit te werken die passen bij 355 gemeenten. Zij houden het overzicht en reiken relevante en beproefde methodieken aan voor gezamenlijke realisatie van het resultaat. Het eigenaarschap van de gemeenten staat hierbij voorop. Omschrijving opdracht: Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de diverse implementatieondersteuningstrajecten van VNG Realisatie, afgestemd op de behoeften van gemeenten. Je geeft in dat kader leiding aan het team implementatieadvies dat in lijn met de implementatiemethodiek van VNG Realisatie ondersteuningsplannen ontwikkelt en draagt bij aan de doorontwikkeling van de implementatiemethodiek. Het team implementatieadvies richt zich op advisering en begeleiding van collega's binnen VNG Realisatie en gemeenten bij kennisdeling en toepassing van ontwikkelde producten en diensten in het kader van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. De implementatie kan betrekking hebben op techniek en processen in diverse gemeentelijke beleids- en uitvoeringsdomeinen. Als projectleider geef je uitvoering aan de werkverdeling van het team, zorg je voor afstemming met projectleiders en rapporteer je aan de unitmanager. Je bent de linking pin tussen partijen om kennis uit te wisselen en afspraken te maken over samenwerken. Je zorgt met het team voor de uitvoering van de afgesproken plannen en je bewaakt het proces, de voortgang en financiën van het team. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Draagt zorg voor de inrichting en aansturing van het projectteam. - Plant en bewaakt de uitvoering van de werkzaamheden door het projectteam (tijd, budget, kwaliteit) en pleegt waar nodig interventies. - Levert rapportages over voortgang, financiën en beslismomenten. - Stemt af met bij het project betrokken partijen zowel binnen VNG Realisatie als buiten op tactisch / operationeel niveau. - Draagt zorg voor de toetsing en verantwoording van behaalde resultaten. - Adviseert over toekomstige (deel)projecten, houdt overzicht over en geeft inzicht in de samenhang van de projectactiviteiten. - Initieert en bevordert samenwerking met stakeholders. - Zorgt voor verbinding met doelen van andere projecten/programma’s binnen VNG-Realisatie en de VNG. Resultaat van de opdracht: Het aansturen van het team implementatieadvies zodanig dat collega's binnen VNG Realisatie en gemeenten geadviseerd en begeleid worden bij kennisdeling en toepassing van ontwikkelde producten en diensten in het kader van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek. 2. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag. 3. Je hebt een afgeronde WO-opleiding met bijbehorend WO-werk en denkniveau. 4. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) als adviseur of projectleider in landelijke projecten gericht op de ondersteuning van meerdere gemeenten tegelijk door het ontwikkelen, opschalen en implementeren van dienstverlenings- of informatiekundige initiatieven. 5. Je hebt minimaal 3 jaar projectmanagementervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) met het maken van projectplannen, het inrichten en aansturen van projectteams met ervaren professionals. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring op het gebied van realisatie van oplossingen met betrekking tot complexe veranderingen gericht op informatievoorziening binnen de overheid. 2. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring (in projecten) in het aansturen van professionals voor het bereiken van concrete resultaten. 3. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met moderne vormen van implementatieondersteuning (blended learning, e-learning, vlogs, etc). 4. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in projecten bij gemeenten in de rol van Adviseur of Projectleider. Aantoonbaar in cv. 5. Je hebt kennis van de actuele stand van zaken in gemeenten op het gebied van Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Competenties: - Samenwerkingsgericht - Kwaliteitsgericht - Resultaatgericht - Klantgericht - Proactief - Flexibel - Communicatief vaardig (zowel schriftelijk als verbaal) Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 16-09-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: in overleg Inzet: maximaal 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-09-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 10-09-2019 tussen 14.00 uur en 17.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Sr Ontwikkelaar in moderne (container) omgeving Almelo
Voor onze eindklant in Almelo zijn we op zoek naar een Senior ontwikkelaar in moderne (container) omgeving Start: z.s.m. Duur: ca 1 jaar Inzet: 36 uur per week Beschrijving omgeving en opdracht De Justitiële Informatiedienst (Justid) maakt keteninformatie toegankelijk: tijdig, op maat en op niveau. We bieden een actieve ondersteuning aan de ketenwerkprocessen. Wanneer partners in de justitiële ketens tijdig en over de juiste informatie beschikken gebeurt de rechtspleging effectiever en efficiënter. Wij maken dat mogelijk en dragen daarmee bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Wat is het integer en integraal persoonsbeeld? Integer persoonsbeeld Bij het vaststellen van een integer persoonsbeeld gaat het uiteindelijk om de vraag "wie is wie"? Hoe wordt bepaald wat de identiteit is van een persoon? Op welke plaatsen/momenten in de keten wordt vastgesteld of gecontroleerd wat de identiteit van een verdachte/veroordeelde is. Doel is dat degene die een misdrijf gepleegd heeft ook daadwerkelijk opgepakt, vervolgd, berecht, en gestraft wordt. Integraal persoonsbeeld Het integraal persoonsbeeld bevat "alle gegevens" betreffende een persoon. De generieke omschrijving van "integraal persoonsbeeld" is als volgt: het integraal persoonsbeeld is de verzameling van gegevens over een justitiabele (verdachte, veroordeelde) die een functionaris in de keten nodig heeft voor de juiste uitoefening van zijn functie (het nemen van een beslissing of het verrichten van een handeling) en waarover hij mag beschikken, gepresenteerd op de wijze zoals overeengekomen met de betreffende ketenpartner. Over welke gegevens iemand mag beschikken, wordt (juridisch) bepaald door de wet- en regelgeving en wordt geregeld via autorisaties. Beschrijving directie/afdeling De opdracht vindt plaats vanuit het bij de Justitiële Informatiedienst lopende Programma Toekomst vaste Dienstverlening Strafrechtketen (TDS. Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel Het programma Toekomst vaste Dienstverlening Strafrechtketen is gericht op de vernieuwing van de systemen die bij Justid de invulling faciliteren van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen (Wivvg). De betreffende systemen zijn JDS (Justitieel Documentatie Systeem) en SKDB (Strafrechtsketendatabank). Het toekomst vast maken van deze systemen wordt componentsgewijs aangepakt conform de Justid doelarchitectuur. De ontwikkeling vindt plaats in een micro services architectuur met Node.js en cloud technologieën Kafka, Docker, Kubernetes en Open Shift (versie 4.0). Er is aanvulling van het team nodig met een developer die ook on the job training kan geven in bovengenoemde technologieën. Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden Je draagt bij aan het vernieuwen van het Justid-applicatielandschap vanuit het programma Toekomst vaste Dienstverlening Strafrechtketen. Er wordt scrummatig vanuit de backlog gewerkt met een vernieuwingsteam (ong. 7 FTE), die daarnaast beheersmatig werk uitvoert voor enkele onder handen zijnde applicaties. Je bijdrage dient zich te conformeren aan de huidige werkwijze van het team, geënt op de invulling van de definition of done. Je draagt primair bij aan ontwikkelwerkzaamheden, je draagt actief kennis over aan de interne collega’s (is een must, gezien de nieuwe technologie). Het team verricht zoveel mogelijk geautomatiseerde (bouw)testen van opgeleverde componenten, inclusief review van taken van collega-ontwikkelaars. Je ondersteunt de testers actief, ook op de nieuwe technologie. Doel is dat door jouw kennis en vaardigheden op de nieuwe technologie het team zelf in staat wordt gesteld om de nieuwe technologie te beheersen en toe te passen. Het geheel moet daarbij passen in de CI/CD-benadering en in de geautomatiseerde ontwikkelomgeving. Je draagt bij aan procesoptimalisatie zodat ons voortbrengingsproces na jouw vertrek te zijner tijd, veel mooier verloopt dan nu het geval is. Tevens is door jouw inzet er een betere kwaliteit van documentatie en overdracht. Eisen Tenminste HBO-informatica opleiding of gelijkwaardig. Diploma vereist. De aangeboden kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring met continuous integration. De aangeboden kandidaat beschikt als ontwikkelaar over aantoonbare werkervaring met: Kafka, microservices (architectuur), en cloud-ready software engineering (bijvoorbeeld eventgerichte gedistribueerde systemen) of vergelijkbare omgeving. De aangeboden kandidaat beschikt als ontwikkelaar over aantoonbare werkervaring met het Red Hat OpenShift Container Application platform (waarbij inbegrepen: Docker en Kubernetes) of vergelijkbare omgeving. De aangeboden kandidaat beschikt als ontwikkelaar over aantoonbare werkervaring met NodeJS of vergelijkbare tools. De aangeboden kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring met het werken in Agile-teams, waarbij scrummatig en multidisciplinair software wordt voortgebracht. Wensen De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met geautomatiseerd bouw- en/of functionele testen. De aangeboden kandidaat beschikt over ervaring met marktconforme tooling zoals GIT, TFS, Jenkins etc. De aangeboden kandidaat beschikt als ontwikkelaar over aantoonbare werkervaring met Linux. Aanbiedingen met CV en onder vermelding van gewenst tarief (all-in, exclusief BTW), dienen uiterlijk 5 september om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Senior Expert Auditing en Compliance Den Haag
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Senior Expert Auditing en Compliance. Omschrijving opdrachtgever: VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een efficiëntere inzet van middelen. Over Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI): Een van de grotere projecten die in opdracht van gemeenten binnen VNG wordt uitgevoerd is de realisatie van de cloud gebaseerde Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). GGI is een veilige, samenhangende en landelijke digitale infrastructuur die bestaat uit verschillende ICT-producten en diensten voor connectiviteit, informatiebeveiliging en het ontsluiten van gemeentelijke SaaS (Software as a Service)-diensten. Door gebruik te maken van GGI werken gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere overheden beter, veiliger en makkelijker samen. Diverse bouwstenen van GGI zijn of komen binnenkort beschikbaar voor gebruik door gemeenten en voor gebruik door externe voorzieningen, databronnen, systemen, ICT-leveranciers of ketenpartijen die voor gemeenten van belang zijn. De ontsluiting van die voorzieningen, databronnen, systemen, ICT-leveranciers en ketenpartijen via GGI biedt gemeenten aanzienlijke meerwaarde. Mede daardoor worden de investeringen en mogelijkheden van GGI optimaal benut. ICT-leveranciers die hun software als SaaS over GGI-Netwerk aan gemeenten ontsluiten dienen te voldoen aan GGI-Afspraken. Binnen GGI-Afspraken gelden een aantal voorwaarden en normen bijvoorbeeld een actuele geaccrediteerde ISO 27001 of vergelijkbare certificering, afgegeven door een erkende onafhankelijke auditor. Aanvullend kan door de gemeente worden geëist, dat voor specifieke producten en diensten een apart Third Party Memorandum (TPM) moet worden overlegd. Dit betreft producten en diensten waarvoor de beheerder van de betreffende dienst bepaalt dat een TPM (bijvoorbeeld DigiD) vereist is of die een zodanig specifiek karakter hebben, dat de reguliere ISO 27001 certificering ontoereikend of minder passend is. Omschrijving opdracht: Als senior expert auditing en compliance realiseer je in nauwe samenwerking met het projectmanagement van GGI de operationele uitwerking van de noodzakelijke maatregelen m.b.t. auditing en compliance die deel uitmaken van GGI-Afspraken. Dat betreft meer specifiek: het ontwikkelen van aanvullend beleid dat er op gericht is om gemeenten die deelnemen aan GGI in staat te stellen te voldoen aan de regels en voorwaarden van de BIO en aansluiten op de zgn. ENSIA systematiek. Tegelijkertijd is het doel een voor ICT-leveranciers voor de relevante normen binnen GGI-Afspraken een zo efficiënt en effectief mogelijke auditing/controlesystematiek te realiseren. Daarbij dienen dubbele en overbodige controles/audits te worden beperkt. Binnen de projectorganisatie van GGI ben je de specialist, die verantwoordelijk is voor het analyseren, ontwerpen en realiseren van een samenhangende aanpak en voorwaarden m.b.t. kwaliteitsborging, informatiebeveiliging en auditing op basis van algemeen geaccepteerde en gehanteerde normen zoals ISO 27001, ISAEH 3402 en meer specifiek BIG en BIO. Je vertaalt deze in een voor ICT-leveranciers en gemeenten in werkbare en toegankelijke vorm en operationaliseert deze in praktische handreikingen. Tevens stel je, zoveel mogelijk met gebruikmaking van bestaand materiaal, een uitvoeringskader op aan de hand waarvan periodiek kan worden getoetst of de deelnemende partijen zich houden aan de vooraf gestelde voorwaarden en eisen. Omschrijving verantwoordelijkheden: Je voert deze functie deels in teamverband uit maar met een hoge mate van zelfstandigheid. Je onderhoudt nauwe contacten met o.a. de Informatie Beveiligings Dienst (IBD), onderdeel van de VNG, de leden van de GGI-Projectgroep en met de specialisten binnen de VNG op het gebied van kwaliteitsmanagement, -borging en auditing. Daarnaast onderhoudt je warme contacten met gemeentelijke ICT-managers, kwaliteits- en compliance specialisten van IT-leveranciers, project/programma-organisaties en overige relevante specialisten. Resultaat van de opdracht: Alle binnen GGI-Netwerk ontsloten applicaties en diensten dienen voor afnemers (gemeenten), leveranciers en andere ketenpartners objectief en verifieerbaar te voldoen aan de eisen van GGI-Afspraken en het daarvan afgeleide gehanteerde kader te voldoen. Dit komt o.m. tot uitdrukking in de uitwerking van: A) De afbakening van de voor GGI-Netwerk relevante BIO/ENSIA normen en/of delen ervan die voor ICT-leveranciers van gemeentelijke applicaties van toepassing zijn en meegenomen worden in GGI-Afspraken. B) De beschrijving van de gewenste opzet en de werkwijze voor auditing op GGI-Afspraken en de samenhang/integratie met BIO/ENSIA en het gebruik van TPM’s. C) De praktische uitwerking van het uitvoeringskader zodat dit werkbaar is en aantoonbare meerwaarde heeft voor gemeenten én leveranciers. D) Formats en voorbeelden van TPM’s die leveranciers, gemeenten en eventuele ketenpartners kunnen gebruiken. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent onafhankelijk van ICT-leveranciers die hun applicaties als SaaS aan gemeenten aanbieden. 2. Je hebt minimaal afgeronde HBO opleiding met het bijbehorende werk- en denkniveau. 3. Je hebt aantoonbare ervaring als expert / EDP-auditor, blijkend uit 3 afgeronde opdrachten in de afgelopen 10 jaar m.b.t. het verhogen van de digitale weerbaarheid, operationele informatiebeveiliging of ICT-security. 4. Je hebt ervaring in de implementatie en het in de praktijk toepassen van BIG, BIR, BIO, ISO27001/27002, ISAEH 3204, ENSIA. 5. Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek. 6. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met het ontwikkelen van operationeel EDP-auditing beleid voor één of meer overheidsorganisaties. 2. Je hebt minimaal 1 jaar Ervaring in praktische toepassing van EDP-auditing. 3. Je hebt kennis van ENSIA systematiek, BIO/BIG/BIR en de vertaling daarvan in beleid voor overheidsorganisaties. 5. Je hebt minimaal 3 jaar ruime ervaring met lokale gemeentelijke ICT-infrastructuren en daarbinnen de inzet van technische beveiligingsmaatregelen in het ICT-landschap en in operationele ICT-management processen. 6. Je hebt ervaring met de ontwikkeling en uitvoering van digitalisering bij meerdere overheidsorganisaties, (waaronder minimaal 1 gemeente). 7. Je hebt een afgeronde opleiding op het gebied van EDP auditing, Risk Management, IT-(Service)management, op minimaal HBO niveau. Competenties: - Teamspeler - Open en toegankelijk - Initiatiefrijk en enthousiasmerend - Daadkrachtig en doortastend - Pragmatisch en oplossingsgericht - Flexibel - Communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 01-10-2019 of eerder indien mogelijk. Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: in overleg Inzet: 20 tot maximaal 32 uren per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-09-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 11-09-2019 van 13.00 tot 16.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Test Automatiseerder HOP Woerden
Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een Test Automatiseerder HOP. Omschrijving opdrachtgever: Kamer van Koophandel. Ondernemen is kansen benutten, risico's nemen, klanten vinden en behouden. De Kamer van Koophandel geeft ondernemers zinvolle informatie die het leven makkelijker maakt. Met toegang tot het Handelsregister en onze data, kennis en netwerken. Wij bieden als moderne publieke dienstverlener actuele en onafhankelijke informatie voor alle fasen van ondernemerschap. Of het nu gaat om het starten van een bedrijf, veilig zakendoen, innoveren, internationaal ondernemen of financiering. Omschrijving opdracht: De KvK maakt zich klaar voor de toekomst. Om beter te kunnen inspelen op de wensen van onze klanten maken wij onze dienstverlening flexibeler en onze ICT up-to-date. De KvK zet vol in op digitalisering en heeft zichzelf als doel gesteld om de beste digitale dienstverlener te worden binnen de publieke sector. Het projectteam HOP is verantwoordelijk voor het maken van een nieuwe applicatie voor KVK medewerkers. Als Senior testautomatiseerder met ervaring in performancetesten zorg je met de andere testers in het projectteam voor een uitbreiding van de bestaande geautomatiseerde testen voor API's en frontend. Je bent net als de huidige testers verantwoordelijk voor alle voorkomende testwerkzaamheden van dit Agile team. Je gaat je in de breedte van het testvak bezighouden met de testvoorbereiding, uitvoering, automatisering, inrichting van de buildpipelines. Je hebt veel ervaring met het opzetten, onderhouden en verbeteren van testprojecten die met Java en Cucumber zijn opgezet. Daarnaast ondersteun je bij de opzet en uitvoering van performancetesten met JMeter. Omschrijving functie: De Kamer van Koophandel is een moderne publieke dienstverlener die haar data, kennis en adviesdiensten zoveel mogelijk online beschikbaar stelt. We helpen ondernemers starten, innoveren en ondernemen, in binnen- en buitenland. Wij doen ons werk waar de overheid een rol heeft, maar laten zoveel mogelijk over aan de markt zelf. Een moderne ICT-afdeling helpt de organisatie om hierin succesvol te zijn. Je gaat deel uitmaken van een scrumteam waarbinnen er behoefte is aan een senior tester met ervaring in testautomatisering. Je houdt van dynamiek en je bent een stressbestendige zelfstarter. Je kunt goed prioriteiten stellen en bewaken en onder hoge tijdsdruk toch prettig blijven samenwerken. Je bent pragmatisch en kunt jezelf snel aanpassen aan de context. Natuurlijk is actuele, vakinhoudelijke kennis van testautomatisering (API's, frontend, Page Object Model, JMeter) in JAVA en Cucumber een must-have in deze functie. Omdat je ook het team gaat ondersteunen met performancetesten is ervaring hiermee erg belangrijk. Daarnaast heb je een ijzersterk analytisch denkvermogen, waarmee jij makkelijk verbindingen legt. Door je prettige communicatiestijl verbindt je mensen met elkaar. Omdat je niet alleen accuraat bent, maar ook proactief en overtuigend, lever je een belangrijke bijdrage aan de testautomatisering in dit team. Je hebt een plezierige, energieke drive die de positieve flow doorzet in het slagvaardige grote team waarin je komt te werken. VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO/WO opleiding. 2. Je hebt aantoonbaar kennis van Java. 3. Je hebt aantoonbaar kennis van Cucumber. 4. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met geautomatiseerd testen met cucumber. 5. Je hebt minimaal 3 jaar hands-on ervaring met Selenium. 6. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met programmeren in Java. 7. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met Gitlab-ci, Docker, CPS-platform. 8. Je hebt 2 jaar of meer ervaring met een SCRUM of DevOps team. 9. Je hebt aantoonbaar ervaring JSON, XML, SOAP, CSS, REST. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO/WO opleiding op het gebied van Opleiding Informatica (of vergelijkbaar). 2. Je hebt aantoonbaar kennis van Performance testen en JMeter of Neoload. 3. Je hebt aantoonbaar kennis van Wiremock of vergelijkbare Tooling. 4. Je hebt aantoonbaar ervaring met Restassured. Competenties: - Communiceren: Verwoord gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan andere en weet hierbij hun aandacht vast te houden. - Onafhankelijkheid: Is authentiek in gedrag, durft eigen standpunten tegenover anderen te handhaven en te verdedigen - Overtuigingskracht: Is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen. - Initiatief: Reageert proactief door zaken in gang te zetten. - Samenwerken: Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Woerden Startdatum: 20-09-2019 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: 2x 12 maanden Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 04-09-2019 tussen 13:00 uur en 17:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Datamigratieconsultant Business Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Datamigratieconsultant Business. Omschrijving opdrachtgever: Je werkt voor Programma DTB. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Als Datamigratie specialist Business houd jij je bezig met alle aspecten van datamigratie, van requirements-analyse, ontwerp tot en met de realisatie. Je biedt ondersteuning in het vaststellen van informatie- en transitie-architecturen en werkt mee aan het neerzetten van strategieën voor data-schoning en product-rationalisatie. Over het Project: Het project DTB draagt zorg voor migreren van WABOdossiers naar het eDepot van het Stadsarchief. Doel van het project is overbrengen afgesloten WABO dossiers uit de oude digitale bronnen naar het eDepot van het Stadsarchief. Omschrijving werkzaamheden: Je bent verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van analyse van de bestaande omgevingen ten behoeve van de mapping en het migratieplan. Tevens ben je verantwoordelijkheid voor het opstellen van het migratieplan en migratiedraaiboek. Je bent het aanspreekpunt in het testtraject en de acceptatie van de migratiestraat. Daartoe onderhoud je contacten met vertegenwoordigers van de gebruikersorganisatie. Heb je vastgesteld dat de gekozen oplossing de datamigratie gecontroleerd kan laten verlopen, dan kun je tevens een rol spelen in de daadwerkelijke uitvoer van die migratie. Het succes van de migratie wordt daarmee in belangrijke mate door jou bepaald. Je maakt onderdeel uit van het projectteam Digitaal Toegankelijke Bouwdossiers en werkt samen met de datamigratie specialisten van Decos, eDepot, Powerbrowser. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je bent in het bezit van een erkende bachelor of master diploma in een IT-gerelateerde studierichting. 4. Je bent in het bezit van een Xillio software certificering. 5. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 4 jaar) als migratieconsultant, waarbij je ervaring hebt opgedaan met het migreren van DMS of vergelijkbare systemen met behulp van Xillio software. 6. Je hebt ervaring met het toekennen van metadata en het koppelen van digitale documenten aan het juiste digitale dossier/de juiste locatie in de doelapplicatie. 7. Je hebt ervaring met het zorgen voor en het realiseren van scripts voor selectie en mapping. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis van het VTH-proces bij gemeenten. 2. Je hebt ervaring met de inrichting van de duplicatie module van Xillio software. 3. Je hebt ervaring bij de gemeente Amsterdam. 4. Je hebt ervaring met digitalisering en kennis van archivering. Competenties: - Overtuigingskracht - Resultaatgerichtheid - Innovatief handelen Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 01-09-2019 Duur: 01-03-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Programma Directeur Organisatie Transformatie Commercie & IT Commercie Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Programma Directeur Organisatie Transformatie Commercie & IT Commercie. Omschrijving opdrachtgever: Je komt te werken op het hoofdkantoor van NS op de Laan van Puntenburg in Utrecht, 5 minuten lopen vanaf Utrecht CS. Jouw rol in het transformatieteam is om sturing te geven aan het transformatie proces naar de nieuwe organisatie. transparant over de voortgang rapporteert. Omschrijving opdracht: Dagelijks brengt NS ruim 1 miljoen mensen naar hun werk, koopavond, oma, museum, strand. Mensen die veilig en op tijd op hun plaats van bestemming willen aankomen, maar onderweg ook willen eten, winkelen of werken. Die reisinformatie nodig hebben, of een OV fiets. Onze ruim 30.000 medewerkers spelen allemaal een grote rol om dit mogelijk te maken, als onderdeel van de totale keten. NS bestaat dan ook uit meerdere bedrijven onder 1 dak. Bedrijven die zeer intensief met elkaar samenwerken, maar tegelijkertijd vrij zelfstandig opereren. Maar altijd met hetzelfde doel: samen werken aan vooruitgang. Binnen NS Commercie & Ontwikkeling is de afdeling Commercie verantwoordelijk voor de reizigersopbrengsten en werkt daarin intensief samen met de IT Commercie afdeling. De commerciële afdeling van NS is continu in beweging om de reiziger een drempelloze deur-tot-deur reis te bieden. Om zo goed mogelijk aan te sluiten op de snel veranderende wensen van onze reizigers passen wij onze organisatie aan om meer focus, eigenaarschap en wendbaarheid te creëren in onze organisatie. Dit is nodig omdat de organisatiestructuur nog onvoldoende end-to-end product eigenaarschap (over de keten) kent. Ook is er nog een te grote afstand tussen de bedrijfsonderdelen Commercie en IT Commercie, wat niet bijdraagt aan de gewenste wendbaarheid. Daarom zal er een transformatie plaatsvinden van onze organisatie waarbij NS Commercie en IT Commercie 1 geïntegreerde afdeling zullen worden. In totaal betreft dit meer dan 400 mensen, nu nog verdeeld in circa 50 teams en afdelingen. In de eerste helft van 2019 hebben we een ontwerp gemaakt van de nieuwe organisatie. Inmiddels hebben we een positief advies vanuit de medezeggenschap op het ontwerp en staan we nu voor de taak om tot implementatie over te gaan. We zijn ‘fired up’ en ‘ready to go’! Om deze transformatie in goede banen te leiden, zijn wij op zoek naar een Programma Directeur. Omschrijving functie: - Is verantwoordelijk voor het implementeren van het ontwerp van de nieuwe organisatie. - Is verantwoordelijk voor capaciteiten en budget. - Is verantwoordelijk voor coördinatie met stakeholders. - Stuurt externe partijen aan op implementatie verantwoordelijkheden. - Geeft procesmatige sturing aan teams over planning, ritme en productiviteit. - Geeft sturing aan integrale voortgang en op impediments en risico’s. - Zorgt dat er geen overlap en gaten vallen tussen de teams. - Betrekt medewerkers bij de implementatie. - Werkt volgens de ontwerpprincipes van de nieuwe organisatie. - Werkt effectief samen met de business owner en de opdrachtgevers. Gewenst profiel: - Je hebt minimaal een afgeronde universitaire opleiding. - Je hebt aantoonbare ervaring in het begeleiden van een digitale transformatie. - Je hebt minimaal 12 jaar aantoonbare relevante ervaring opgedaan o.a. door eerder een digitale transformatie naar een wendbare organisatie succesvol aan te sturen. - Je hebt aantoonbare ervaring in een Agile omgeving met zowel Business als IT, bij voorkeur in de rol Release Train Engineer. - Je bent bekend met SAFE en daarvoor gecertificeerd. - Je bent stress bestendig. - Je hebt goede en aantoonbare stakeholder management vaardigheden. - Je kan complexe materie zich snel eigen maken. - Je bent in staat om te functioneren en communiceren op diverse niveaus: van operationeel, tactisch tot strategisch/bestuurlijk. - Je bent flexibel, resultaatgericht en zelf-startend. - Je bent een verbinder, kritische en constructieve denker. - Je bent in staat om hetgeen is uitgedacht daadwerkelijk te borgen in de organisatie. - Je bent een quick-starter. Je hebt weinig tijd nodig om ingewerkt te worden en gaat snel aan de slag waarbij je zeer zelfstandig kunt werken. - Je hebt gewerkt in een commerciële omgeving en affiniteit met commercie processen bij NS. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde universitaire opleiding. 2. Je bent bekend met SAFE en daarvoor gecertificeerd. 3. Je hebt aantoonbare ervaring in een Agile omgeving met zowel Business als IT, bij voorkeur in de rol Release Train Engineer 4. Je hebt minimaal 12 jaar aantoonbare relevante ervaring opgedaan o.a. door eerder een digitale transformatie naar een wendbare organisatie succesvol aan te sturen. 5. Je hebt aantoonbare ervaring in het begeleiden/sturen van een digitale transformatie. 6. Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring en vragenlijst). 7. Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad. 8. Je bent in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm Duur: minimaal 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Oracle Database Ontwikkelaar (ODI/SAP Powerdesigner) (QR6941) Amsterdam
Functie: Oracle Database Ontwikkelaar (ODI/SAP Powerdesigner) (QR6941) Start: 16-9-2019, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze eindklant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een ervaren Oracle Database Ontwikkelaar (ODI/SAP Powerdesigner). In de afgelopen twee jaar is de vraag naar adequate managementinformatie toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door de overgang naar een concernadministratie, een sterkere focus op data gedreven sturing en tevens door het realiseren van een aantal veelgebruikte rapporten in AMI (goed aanbad creëert nieuwe vraag). De vraag concretiseert zich zowel In het willen aanpassen/aanscherpen van bestaande rapportlijnen als in het ontwikkelen van nieuwe rapportlijnen. Werkzaamheden: De werkzaamheden bestaan uit aanpassen van datastructuur op basis van functionele ontwerpen en het daadwerkelijk inrichten van de databases en de ETL tooling. En het in lijn brengen van de ontwikkelde ETL processen met bijbehorende beheer werkzaamheden. Voor de nieuwe en bestaande financiële rapportages. Team: Het team maakt onderdeel uit van het Functioneel Beheer P-team dat weer deel uitmaakt van de afdeling Informatievoorziening van het cluster Interne Dienstverlening. Het team is het stedelijk samenwerkingsverband voor het ontwikkelen en distribueren van managementinformatie via het intranet. Hiervoor worden generieke rapporten en dashboards voor managers, adviseurs en controllers gemaakt met data vanuit verschillende bronnen. Denk hierbij aan financiële, personeel en dienstverlening bronnen etc. Het team werkt via de scrum methodiek waarbij er elke 4 weken een oplevering is die goedgekeurd wordt door de Product Owner. Eisen: - Minimaal 3 jaar ervaring met Oracle Database - Minimaal 3 jaar ervaring met Oracle Data Integrator - Ruime ervaring met SAP Powerdesigner. - Minimaal 2 referenties (bedrijf, contactpersoon, telefoonnummer) Wensen: - Kennis en ervaring met Linux scripting - Relevante werkervaring binnen een G4 gemeente. - Ervaring met het ontsluiten van financiële gegevens. Competenties: Analytisch, samenwerken, resultaatgericht, verantwoordelijk Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Architect Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Architect. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Het betreft opstellen architectuur voor de projecten Bodycams (50% van de tijd) en Portofoons (50% van de tijd). Als IV-architect Bodycams en Portofoons ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de architectuur documenten voor deze twee projecten. Voor beide projecten wordt een aanbesteding uitgevoerd. Voor de Nota van Inlichtingen lever je vanuit architectuur input ter beantwoording van vragen van leveranciers. Tijdens het beoordelingsfase van de aanbesteding toets je in hoeverre de aangeboden oplossingen passen binnen de geldende architectuur principes van de gemeente Amsterdam. Op basis van de gegunde oplossing stel je een PSA op. Na de implementatie door de leverancier toets je deze en stel je een PEA op. Over het project Bodycams: In de pilot Bodycams II zullen 100 handhavers in de operatie worden uitgerust met bodycams. Het effect van bodycams op het veiligheidsgevoel van de handhaver wordt onderzocht middels meerdere subdoelen. We onderzoeken of het gebruik van bodycam-opnames een toegevoegde waarde heeft bij het opleiden van handhavers en bij klachtenafhandeling. Tevens wordt onderzocht of het gebruik van bodycams bijdraagt aan een afname van agressie en geweld in de openbare ruimte en afname van escalerende incidenten tijdens bijvoorbeeld evenementen. Op basis van de onderzoeksresultaten pilot Bodycams II en de totale maatschappelijke context (reactie media, ontwikkelingen Politie en andere gemeentes) kan het bevoegd gezag een afgewogen beslissing nemen of de bodycams onderdeel dient uit te maken van de standaard uniformuitrusting van de handhaver (horizonbepaling). Een aanbesteding maakt deel uit van dit project. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van gemeente Amsterdam voert de onderzoeks-evaluatie uit. Na een positieve evaluatie zal besluitvorming plaatsvinden om alle ca. 500 handhavers uit te rusten met een bodycam. Hiertoe zal een aanbesteding worden uitgevoerd, waarna de bodycams naar alle handhavers in de gemeente zullen worden uitgerold. Over het project Portofoons: Doelstelling van het project is het vervangen of aanpassen van de huidige portofoon voorzieningen. Dit omvat portofoons, radio's, datacommunicatie en meldkamer software. De komende jaren zullen de radiocommunicatievoorzieningen een nog belangrijkere rol gaan innemen omdat er een groeiende vraag is naar handhaving in de openbare ruimte. Toezicht Handhaving in en Openbare Ruimte (THOR) gaat meer en meer samenwerken met zowel interne als externe partners. Binnen de gemeente zijn de stadsdelen de voornaamste partners. Buiten de gemeente zal o.a. de samenwerking met de politie, randgemeenten en andere G4 gemeenten steeds verder worden geïntensiveerd. Daarnaast heeft men te maken met invloeden van buitenaf. Toenemende terreurdreiging en de agressiviteit spelen een steeds grotere rol in het dagelijks werk van de handhaver. Om de handhavers zo goed mogelijk uit te rusten zal hierop ingespeeld moeten worden. Vernieuwing en flexibel kunnen toepassen van moderne (aanvullende) technologieën kunnen daarbij helpen. Een gedeelte van de portofoons en radiocommunicatie voorzieningen die momenteel in gebruik zijn bij RVE THOR en de Stadsdelen zijn "end-of-life" en worden naarmate de tijd verstrijkt steeds vaker geraakt door uitval. Dit brengt risico's ten aanzien van de veiligheid en communicatie voor de handhavers en toezichthouders met zich mee. Het aantal portofoons dat binnen het domein Toezicht & Handhaving beschikbaar is, is bovendien ontoereikend om aan de behoefte van flexibele inzet, grote evenementen en- of onvoorziene omstandigheden, te voldoen.Je legt bij beide projecten verantwoording af aan de business projectleider en werkt in een projectteam met andere (deel)projectleiders./teamleden. Je werkt binnen de stedelijke (IV) kaders en afspraken. Omschrijving werkzaamheden: 1. Opstellen PSA. 2. Ten behoeve van de aanbestedingstrajecten: - Leveren van architectuureisen t.b.v. gunningsleidraad. - Beantwoorden van vragen tbv nota van inlichtingen. - Beoordelen van inschrijvingen. 3. N.a.v. de geïmplementeerde oplossing: opstellen PEA, verschillendocument. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over een Academische werk- en denkniveau, achtergrond bedrijfskundige informatica. 4. Je hebt kennis van architectuur raamwerken als Gemma en TOGAF. 5. Je hebt 5 jaar werkervaring als informatie architect. 6. Je hebt kennis- en ervaring met de standaarden binnen de Overheid. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare ervaring met Archimate. 2. Je hebt ervaring met het domein van Toezicht en Handhaving. Competenties: - Analytisch - Strategisch/tactisch handelen - Organisatievermogen - Omgevingsbewustzijn - Overtuigingskracht - Resultaatgerichtheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Variabel Startdatum: zsm Duur: 31-01-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 12 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na sluiting Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.