Newest IT&T contracts

Informatiespecialist Den Haag
Als mantelhouder zijn wij voor onze eindklant op zoek naar kandidaten die voldoen aan het volgende profiel. Opdrachtgever De afdeling Digitale Informatiehuishouding van Doc-Direkt faciliteert digitaal werken bij verschillende kerndepartementen en uitvoeringsorganisaties van het Rijk. Dit doet de afdeling aan de ene kant door bijvoorbeeld het ondersteunen van het gebruik van document management systemen en het leveren van adviesdiensten en projectleiding. Aan de andere kant wordt specialistische ondersteuning verleend voor specifieke vraagstukken zoals de automatisering van workflows, geautomatiseerde dataclassificatie maar ook toepassing van krachtige zoekmachines om informatie terug te vinden in omvangrijke bronnen (Zoek & Vind). Opdrachtomschrijving We zijn op zoek naar een breed onderlegde ”informatiespecialist” die de informatievraag goed kan doorgronden en in staat is deze via Zoek & Vind om te zetten in (combinaties van) relevante zoekvragen. Het gaat hierbij vooral om de syntax. Deze informatiespecialist is goed in staat om daarvoor met de juiste mensen te praten, gerichte vragen samen te stellen en het onderzoeksproces vast te leggen. Maar is ook in staat om bijvoorbeeld mee te denken over de inrichting van metadatafilters, van een informatieportaal en de inrichting van de benodigde workflow voor een klant of voor een specifieke gebruikersgroep. Functie eisen • HBO werk- en denkniveau • Kennis van (documentair) informatiebeheer en –dienstverlening en brede kennis van relevante kaders en regelgeving Functie wensen • Mate van ervaring met en kennis van (documentair) informatiebeheer en - dienstverlening en het gebruik van relevante ICT-middelen • Mate van kennis van relevante kaders en regelgeving (bijv. Woo, AVG, Aw, BIR, Toepassingsmodel metadata) Overige informatie: Locatie: Den Haag Uren per week: 24-36 Start: z.s.m. Eind: 10-10-2023 Recruiter voor deze rol: Sky Smolders, skyler.smolders@itaq.nl, 06-82067296
Change Coördinator I&A Westland
Voor de Gemeente Westland zijn wij op zoek naar een Change Coördinator I&A. Opdracht: Je coördineert de Backlog’s van alle wijzigingen die binnenkomen via de servicedesk van o.a. projectleiders of de interne en externe klanten. Je houdt overzicht en monitort alle wijzigingen in Topdesk en monitor het totale wijzigingsproces. Dat wil zeggen: je zorgt ervoor dat alles volgens de afgesproken procesbeschrijvingen, werkinstructies en kwaliteitsafspraken verloopt. Je onderhoudt hiervoor nauw contact met alle partijen inclusief onze externe partners en werkt de statussen in Topdesk bij. Je koppelt de (integrale)status naar alle procesverantwoordelijken terug en handelt proactief bij het voorkomen van escalaties en oplossen van issues. Je genereert voortgangsrapportages en verspreid die op verzoek of proactief. Je rapporteert aan de kwartiermaker van de RUN Verder voer je alle voorkomende administratieve werkzaamheden uit behorende bij het change proces. Je helpt het proces verder ontwikkelen aan de hand van korte evaluaties waar de organisatie van leert. Als vakbekwaam change/ wijziging coördinator, heb je ongetwijfeld ideeën hoe jij op deze manier kunt én wilt bijdragen aan een moderne informatievoorziening die de gemeente Westland optimaal ondersteunt. Omschrijving opdrachtgever: Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait! Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris. Cluster Bedrijfsuitvoering: De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Een gevolgde hbo bachelor opleiding Functie wensen (gunningscriteria): 1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Change Coördinator binnen een overheidsorganisatie en/of ICT organisatie 2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met change processen op basis van ITIL BiSL en/of ASL 3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met TOPdesk 4. Aantoonbare werkervaring met samenwerken in ketenprocessen op het gebied van servicemanagement 5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het organiseren van multidisciplinair/agile werken in change processen (dit moet duidelijk blijken uit het cv) . Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Westland Startdatum: z.s.m. Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 2 maal 3 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18 augustus 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 24 augustus 2022 in de ochtend. - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
ICT-coördinator Wijk Bij Duurstede
Voor de Gemeente Wijk bij Duurstede zijn wij op zoek naar een ICT-coördinator. Opdracht: De primaire verantwoordelijkheid van de ICT-coördinator ligt bij het regisseren van operationele issues door het plannen en verstrekken van (wijzigings)opdrachten met betrekking tot de reguliere ICT-dienstverlening en bewaken van de uitvoering en de basis dienstverleningsniveaus. De ICT-dienstverlening en het beheer van de ICT-infrastructuur is daarbij uitbesteed aan de RID-Utrecht. Als ICT-coördinator zorg je op operationeel niveau voor de verbinding tussen de eigen organisatie, de intergemeentelijke ICT-samenwerking en de aansturing van de ICT-dienstverleners en leveranciers. Je bent verantwoordelijk voor het coördineren, plannen en geven van opdrachten aan hen en het bewaken van de uitvoering. De focus ligt op het optimaal inzetten en benutten van de geleverde ICT-diensten en het controleren van de uitvoering ervan. Bij onduidelijkheden, vragen of escalaties met betrekking tot de geleverde diensten ben je het eerste aanspreekpunt van de gemeente. Je maakt deel uit van het team Informatievoorziening en -beheer. In dit team zijn ondergebracht de Informatieadviseur, Adviseur informatiebeheer, Informatiebeheerders, Informatiebeveiligings-functionaris, Privacy Officer, ICT-coördinator, functioneel beheer Zaaksysteem, Geo-systemen en DIV. Het team, bestaande uit 10 medewerkers, geeft invulling aan de werkzaamheden 1) advies & beleid, 2) instandhoudingsbeheer en 3) informatiebescherming. Als ICT-coördinator ben jij gericht op de instandhouding van de ICT-voorzieningen. Omschrijving opdrachtgever: De gemeente Wijk bij Duurstede is met bijna 24.000 inwoners een kleinere gemeente maar we zijn ‘groot genoeg om klein te blijven’. Dat betekent ook keuzes maken. We doen niet alles, maar kiezen vooral bewust voor wat we wél doen. En we doen het samen. Met elkaar, in teams, in projecten, met ons bestuur en met collega’s in de regio. We doen ons werk in het midden van en mét de Wijkse samenleving. Er wordt ruimte gecreëerd voor meer verantwoordelijkheid en eigen initiatief. We zijn een ambitieuze informele organisatie met 140 professionele en betrokken medewerkers die volop kansen biedt om jouw kwaliteiten en talenten te benutten en ontwikkelen. Functie eisen (knock-out criteria): Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met ICT-beheer Service Management ICT-support medewerker of als Procesmedewerker. Afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau Aantoonbare werkervaring op het gebied van ICT-beheer en -ondersteuning bij een gemeente Aantoonbare werkervaring met gebruikersondersteuning en wijzigingsbeheer. Functie wensen (gunningscriteria): Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met ICT-beheer Service Management ICT-support medewerker of als Procesmedewerker Afgeronde opleiding/cursus op het gebied van ICT-beheer of gebruikersondersteuning Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van incident- en problemmanagement Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het coördineren en verwerken van serviceverleningsverzoeken (ITIL Request Fulfillment) Afgeronde opleiding(en) op het gebied van ITIL en/of BiSL . Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Wijk Bij Duurstede Startdatum: Zo spoedig mogelijk Duur: 12 maanden Optie op verlenging: 3 maal 4 maanden Inzet: 32 - 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18 augustus 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 25 augustus 2022 (in de middag). - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Specialist data optimalisatie en data management Utrecht
Voor Ministerie van Financiën (Belastingdienst) zijn wij op zoek naar een Specialist data optimalisatie en data management. Omschrijving opdracht: De 5 specialisten data optimalisatie hebben diepe kennis van FSV en aanpalende systemen die een rol gespeeld hebben in de afhandeling van deze systemen vanuit de verschillende toezichtteams. De experts denken namens de programmadirecteur mee over procesontwerpen en structurering van FSV gerelateerde schade- en herstelanalyses. De experts hebben actuele kennis van tooling en software die het programmateam FSV kan ondersteunen en zijn in staat het MT hierover strategisch te adviseren. Daarbij ontwikkelen de experts (applicatieontwikkeling) een voorziening waarin bedrijfsregeles kunnen worden geïmplementeerd en de experts (database ontwikkelaars) zijn specialist in de inrichting van database omgevingen. Verder zijn experts (Dashboardontwikkeling) nodig die op basis van beschikbare data visuele inzichten kunnen genereren. Het programma Buitengewone Zaken Blauw (BZB) is opgezet om burgers die geregistreerd stonden in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) te informeren over deze registratie, de reden waarom zij daarin stonden, en óf en zo ja welke gevolgen deze registratie voor hen gehad heeft. Hiervoor is diepgaand dossieronderzoek nodig in meerdere systemen, databases en files van de Belastingdienst. Dit blijkt ook uit het feit dat een dossier van een burger binnen de Belastingdienst versnipperd is in >15 systemen. Tevens verzorgt BZB de afhandeling van de respons van burgers: ontvangen, kanaliseren, behandelen en beantwoorden. Deze respons bestaat onder andere uit formele AVG-inzageverzoeken en -meldingen. Hiervoor zijn de reeds bestaande AVG-processen opgeschaald en zijn daarnaast nieuwe processen en informatiestromen ingericht. Deze dienen verder geoptimaliseerd en geautomatiseerd te worden met behulp van (proces)data. Het programma BZB is nu ruim een jaar onderweg. In deze tijd zijn processen ontworpen die ertoe leiden dat ruwe brondata gekoppeld aan de FSV- registratie opgewerkt kan worden naar een compleet dossier van de in FSV-geregistreerde burger. De volgende stap die genomen moet worden is het implementeren van deze processen en het ontwikkelen van de ondersteuning hiervoor. Hiermee bereiden wij de tegemoetkomingsregeling voor de gedupeerden voor. Om deze stappen te kunnen zetten zijn wij met spoed op zoek naar een team van experts dat het programma BZB hierin kan versterken. Gezien de tijdsdruk die op bovenstaande uitvoering ligt is het noodzakelijk dat het team op elkaar is ingespeeld en gezamenlijk de materie begrijpt om snel tot inzichten te kunnen komen. Gezien de grote hoeveelheid werk (+200.000 dossiers) en de hoge kwaliteits- en privacy-normen die het programma hanteert, zijn wij op zoek naar een team van (zeer) ervaren specialisten op gebied van applicatieontwikkeling, dashboard ontwikkeling en database ontwikkeling. De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door en cultuur de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt. Omschrijving werkzaamheden: In algemene zin kunnen de werkzaamheden als volgt worden beschreven: - Inrichten en Ontwikkelen van een Database-voorziening waarop de verdere IV-voorzieningen binnen het programma ingericht worden; - Ontwikkelen van een IT-voorziening die de processen kan ondersteunen; - Opzetten, uitwerken en managen van herstelprocessen en daar aan verwante analyses; - Opstellen en implementeren bedrijfsregels aan de hand van geanalyseerde informatie; - Doorvertaling van inzichten uit data-analyse ten behoeve van oplossingen voor de programma’s BZB en HVB - Managen van continue verbetering en toepassen lessons learned binnen BZB; - Training van en overdracht aan overige (BZB) medewerkers voor doorontwikkeling, beheer en onderhoud; - Inrichten processen om datakwaliteit te verhogen en te waarborgen. - Hands-on ondersteuning binnen het programma. Gewenst profiel: - Professional Developer Scrum - PSD I of vergelijkbare opleiding. - SAFe - Leading SAFe. - Softwareontwerp - Java Software Designer; Microsoft Certified Solution Developer (etc.). - Methoden en technieken voor Agile ontwerp - RAD/LAD, RUP Programmeren - Java; C#; .Net; Visual Basic; SAP/ERP; Oracle; Groupware/Lotus Notes; Powerbuilder/Sybase; Cobol/Cics/DB2; Cool Gen, Ruby on Rails. - Testen - Tmap Next Foundation. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt academisch denk- en werkniveau. 2. Je hebt ruime aantoonbare ervaring met vergelijkbare complexe programma- en gegevensomgevingen is vereist. Politiek bestuurlijke sensitiviteitis een must. 3. Je hebt ervaring met applicatieontwikkeling (Python / SAS)- Ervaring met databaseontwikkeling (Teradata / SQL) 3. 4. Je hebt ervaring met dataverwerking en -modellering (ETL-ontwikkeling). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met methoden en technieken voor Agile ontwerp. 2. Je hebt ervaring met programmeren. 3. Je hebt ervaring met testen. 4. Je hebt ervaring met Belastingdienst systemen, programmatuur en data. 5. Je hebt ervaring bij vergelijkbare complexe dossiers en/of bij andere departementsonderdelen. 6. Je hebt ervaring met het ontwerpen en inrichten van ontwikkel-, test- en productieomgevingen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 12-09-2022 Duur: 4 maanden Optie op verlenging: onbekend Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 17-08-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Software Engineer Amersfoort
Voor KPN (Amersfoort) zijn wij op zoek naar een Software Engineer Gewenste Startdatum: 01-09-2022 Verwachte einddatum: 31-12-2022 Inzet: 40 uur per week Your job as a backend Java developer KPN has the ambition to build the best Telecommunication network in the Netherlands with top notch technology like 5G and Fiberglas for all our customers (business and consumers). To be able to do this we need a good engineering community (both internal and externally) that is also equipped with digital technology to service our customers with state of the art apps that give them the ability to realize and maintain our network and processes with zero touch automation. Within the current team(s) we are looking for reinforcement to take the digitalization of the way our engineers work to a higher level. The focus is currently on three key topics, migration from on-premises to AWS/Kubernetes, new business features and modernization of the applications. You are part of a DevOps team that works according to the Scrum methodology and participates as product developer. It is your responsibility to take the apps to the next level and innovate cutting edge new functionalities! Several DevOps teams within and outside KPN Technium work closely together to achieve this goal. For feature teams working on fiber rollout we are looking for a passionate backend developer that will help us make this vision possible. Responsibilities We are looking for is a person who is flexible, eager and loves a challenge to dive in the world of complexity and working on the top 1 priority of the KPN strategy. As a team member, you will be responsible with your DevOps team for designing and implementing product requirements. You will work closely with the product owner, other teams and business stakeholders. The team you will be working in, is part of a larger tribe where multiple teams build and maintain the KPN Network supporting systems within a mainly Java oriented platform. This is what you will be doing: • Develop and maintain new and existing functionalities (micro services) for engineers. • Work with team members on complex and innovative features • Play an active role in refining the feature to be released by the team • Ensure the quality of the developments by means of unit test and contribute to integration, automated testing etc. • Helps to develop and build the vision of KPN Network NL • Be part of a larger tribe family and learn from many experts. • As we are a DevOPS team you are also expected to participate in Stand By duty for handling incidents. • The team spends on average 60% of its time on backend development, 30% on cloud infrastructure and 10% on front end work. Individual members work on the topics that suit them best. Qualifications Have knowledge of most of the mentioned qualifications and the absolute willingness, motivation for applications and used technology: • Java 17 expert • Minimal 5 year experience as Java developer in an environment with critical applications requiring 99,9% uptime • Minimal 5 year experience with the Spring Framework for Java and have worked with versions 4 and 5, Spring Boot 1 and 2. • Good understanding of; o Cloud technology o Database technology, SQL o CI/CD • Knowledge of SOAP, REST and Kafka streams • Frontend knowledge of either AngularJS, Wicket or Flutter is a pre • AWS associate level Certification is a pre Behavioural & Leadership Competencies • Must be a team player. • Java is the way to develop. • Understands the SCRUM Values. • Pro-active and ‘can do’ mentality. Helps the team to further develop and improve, e.g. for DEVOPS processes • Great verbal and written communication skills (English (must) and Dutch pré ). • Pragmatic but does not lose sight of long term goals • Great analytical skills. • Energetic! Who are we? KPN TDO is the department where all our IT development and operations takes place. The ambition of TDO is to make KPN a highly simplified company which is ready to offer customers real effective IT solutions. We do this by innovating from a customer perspective, keeping things very simple and delivering them incremental (via Agile / SCRUM). We put a lot of energy into learning and sharing knowledge so that you are always up to date with the latest developments and able to apply them for our users. Aanbiedingen van CV, motivatie en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 18 augustus 2022 om 12 uur in ons bezit te zijn.
Business Architect Den Haag
Voor onze eindklant zijn we op zoek naar een: Business Architect Functieomschrijving Betreft inzet voor een van de horizontale thema's om de informatiepositie en -voorziening verder te verbeteren. Veel verander trajecten missen de helikopter view over de gehele organisatie en de werkzaamheden (vaak een keten) waar we voor aan de lat staan (de hoofdprocessen (business) en ondersteunende processen van de NVWA). Om een verandering zowel inhoudelijk als ICT gerelateerd goed geïmplementeerd te krijgen (geborgd in werkwijze/processen van de organisatie) is binnen Handhaven extra capaciteit nodig. Veel trajecten kunnen nu niet worden gestart omdat business analyse mist. Als business architect ben je verantwoordelijk voor het doorvertalen van de meerjarenvisie naar een bijpassende inrichting en organisatie van de informatievoorziening binnen de directie Handhaven van de NVWA. Hierbij maak je gebruik van (architectuur)kaders, doelstellingen en standaarden zoals die binnen het concern zijn vastgesteld. Je primaire aandachtsgebied daarin is het ontwerpen en beheren van logische procesen informatiemodellen op een of meer van de domeinen binnen de directie, o.a.: Toezicht, Opsporing, Laboratoria. Je analyseert en adresseert belangrijke ontwikkelingen op het gebied van processen, informatie en passende systemen en zet deze om naar bedrijfsspecifieke proposities. Daarnaast adviseert de business architect in de wijze waarop processen kunnen worden verbeterd en ondersteund met ICT-voorzieningen. Dit gebeurt uiteraard binnen de door de NVWA gestelde kaders waaraan je zelf ook een bijdrage kan leveren. De business architect levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het effectief en efficiënt uitvoeren van de primaire taken van de NVWA. Functie Eisen • WO werk en denk niveau • Aantoonbare ervaring met het ontwikkelen, onderhouden en operationaliseren van proces- en informatiearchitectuur en door vertalen naaar startarchiecturen (3 jaar) • Kennis en ervaring met grote complexe organisaties, bij voorkeur binnen de rijksoverheid en/of semioverheid. (3 jaar) • Ervaring met het inzetten van architectuur expertise bij het opstellen van business cases, project start architecturen en referentiearchitecturen. (3 jaar) Functie Wensen • Kennis op het gebied van handhavings processen vergelijkbaar zoals bij de NVWA. Kennis en ervaring met Agile (scrum). • Je hebt ervaring met vergelijkbare werkzaamheden binnen overheidsorganisaties. Overige informatie Locatie Den Haag/thuis Start 01-09-2022, 36 uur per week Einddatum 31-08-2023, optie op verlenging Recruiter, Thimney Roos 06-83785756 recruiterTR@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterTR@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in detachering van ICT- en Interim Management professionals. Klanten noemen ons de Trusted Advisor, omdat wij hen echt adviseren en altijd positief verrassen. ItaQ is actief in het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisaties in algemeen management en/of ICT-management op hoog niveau (Directeur, Afdelingshoofd, DG, CIO, CTO, etc.) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project- en programmamanagers, business analisten, CISO’s, sr. ontwikkelaars, etc.). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen aanbieden aan het bedrijfsleven en de overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
IT Solution Architect Utrecht en remote
Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een IT Solution Architect. Omschrijving opdracht: De Kamer van Koophandel voert een digitaliseringsstrategie waarbij de dienstverlening op alle vlakken wordt gedigitaliseerd. Daarom is het continu nodig om veranderingen door te voeren in het IT-landschap en processen. Deze veranderingen worden onder architectuur doorgevoerd via de set van samenhangende architectuurproducten: "Integrale (strategische) oplossingsrichting", "Start Architectuur" en "Solution Architectuur". Deze veranderingen en het beheren daarvan worden per Group uitgevoerd. Voor de Group Zorgeloze Ondernemer zoeken wij een ervaren IT Architect die ons kan helpen met onze missie zodat ondernemers moeiteloos hun zaken met de KVK kunnen regelen en zorgeloos kunnen ondernemen. Wij zijn op zoek naar twee Solution Architecten. Als IT Architect ben je verantwoordelijk voor het opstellen van solution architecturen, die betrekking hebben op functionaliteiten voor opgave verwerking voor het Handelsregister, UBO en LEI, export documenten en koppelvlakken met o.a. Notarissen. Dit doe je in nauwe samenwerking met PO's, development engineers, analisten en collega-architecten. Je bent in staat om vanuit de Start Architectuur de verdieping aan te leggen. Je hebt ruime ervaring in het opstellen van solution architecturen voor web based platformen, API management en zaakgericht werken. Je gebruikt daarbij de (IT) kaders om eisen aan de oplossing te stellen en deze te visualiseren in modellen. Je bent bekend met architectuurmethoden als GEA, TOGAF en DYA en de modelleertaal Archimate. Je houdt je actief op de hoogte van opkomende technologieën. Je hebt minimaal een opleiding HBO Informatica, met de nadruk op Architectuur en ervaring met het opstellen van solution architecturen om bij te dragen aan de kwaliteit en toekomstvastheid van onze IT-oplossingen. De omgeving waarin je terecht komt, richt zich op oplossingen voor Online-omgevingen waar de ondernemer zijn zaken kan regelen, en een back office omgeving waar web based applicaties gebruikt worden met veel koppelvlakken en integratievraagstukken. Architectuur zie jij als stuurinstrument voor het realiseren van doelstellingen van de KVK en je weet dat op overtuigende wijze uit te dragen. Je beschikt dan ook over uitstekende communicatieve– en adviesvaardigheden. Je kunt makkelijk schakelen met de verschillende disciplines binnen en buiten IT en weet doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe te werken. VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde hbo opleiding. 2. Je hebt een afgeronde opleiding is op het gebied van Informatica. 3. Je hebt aantoonbare kennis van werken met principes en denken in concepten (in plaats van concrete oplossingen). 4. Je hebt aantoonbare kennis van API management, online portaal, integratiepatronen, datastructuren, infrastructuur en beveiliging. 5. Je hebt actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de functie van IT (Solution) Architect. 6. Je hebt actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen van solution-architecturen. 7. Je hebt actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met werken met referentie-architecturen zoals NORA. 8. Je hebt actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met werken met Bizzdesign/Archimate. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met Togaf, Archimate. 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met werken in een Java omgeving, front-end technologieën en patterns, casemanagement (zaakgericht), object oriented modelleren. 3. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met Agile werken. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht en remote Startdatum: 5-9-2022 Duur: t/m 5-9-2023 Optie op verlenging: Ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 19-8-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: tussen 25-08-2022 en 01-09-2022 - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ops engineer Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Ops engineer. Omschrijving opdracht: Politie Dienst ICT Dienstverlening Partners (D-ICT / DP) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheren en innoveren van diverse keten brede voorzieningen binnen de Strafrecht- en Vreemdelingenketen. Deze voorzieningen maken deel uit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Regie Migratieketen (DRM) afdeling Ketenvoorzieningen. In Europees verband wordt al enkele jaren gewerkt aan het Slimme Grenzen pakket. Het doel hiervan is het bestrijden van illegale immigratie, vergroten van de veiligheid binnen het Schengengebied en het faciliteren van het grensproces.In dit kader wordt er voor de afdeling Ketenvoorzieningen de dienst Europaloket geïmplementeerd. De Politie omarmt deze doelstellingen door samen met de ketenpartijen in Nederland ervoor te zorgen dat de wijzigingen die nodig zijn in processen en systemen binnen de Politie tijdig zijn geïmplementeerd. Hiermee draagt de Politie bij aan de bestrijding van illegale migratie en onrechtmatige grenspassages en zorgt voor betere en snellere informatie-uitwisseling door de ketens heen. Van de OPs-er verwachten we iemand die werkt aan het bouwen, testen en door-ontwikkelen van infra en applicaties ten behoeve van de hierboven beschreven Europese keten. Doelstelling: Het in productie nemen en door ontwikkelen van het Europa Loket. Verdere details van deze applicaties zijn heimelijk en kunnen pas na gunning en een afgeronde screening gedeeld worden met de opdrachtnemer. Omschrijving verantwoordelijkheden: Je bent verantwoordelijk voor de applicatie en infrastructuur van ontwikkelen en testen tot monitoren van de applicatie Je bent verantwoordelijk voor de buildstraat en deployment van de applicatie Contacten: - De ketenpartners (extern) die zijn/worden aangesloten op de gemeenschappelijk voorziening. - Opdrachtgever (PO) binnen het ministerie. - Daarnaast contacten binnen de afdeling en andere afdelingen binnen het infra domein. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.2. Je hebt aantoonbare werkervaring met Linux (RHEL7/8).3. Je hebt aantoonbare werkervaring met installatie en configuratie van de Applicatieservers (JBoss) en van relationele databases (zoals PostgreSQL).4. Je hebt aantoonbare kennis van Ansible. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring in een Agile/Scrum Devops omgeving. 2. Je hebt aantoonbare werkervaring met Ansible. 3. Je hebt aantoonbare kennis van/ervaring met netwerkconfiguraties 4. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, in de richting van informatica. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. 5. Je hebt aantoonbare ervaring met (geautomatiseerd) testen. 6. Je hebt aantoonbare werkervaring met communicatie via webservices (Soap en REST) en (eb)XML. 7. Je hebt aantoonbare werkervaring met de inrichting en het configuratie van CICD (Maven, Jenkins, Nexus, Git, Sonar). 8. Je hebt aantoonbare werkervaring met containers. 9. Je hebt aantoonbare werkervaring met ELK Stack. 10. Je hebt aantoonbare werkervaring met Python. 11. Je hebt aantoonbare werkervaring met Axway. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: OdijkStartdatum: 03-10-2022Duur: 02-10-2023Optie op verlenging: optioneelInzet: 36 uur per weekTarief: marktconformSluitingsdatum: 19-08-2022Sluitingstijd: 09:00Intakegesprek: zsm na de beoordeling - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Communicatiemedewerker Bouwen en Wonen Flevoland
Voor Provincie Flevoland zijn wij op zoek naar een Communicatiemedewerker Bouwen en Wonen. Opdracht: Voor de opgave Wonen speelt communicatie een belangrijke rol. Hiervoor is zowel ondersteuning in de uitvoering nodig, als ook advisering/uitvoering voor een symposium Landschap die in november plaats zal vinden. Wat ga je doen Als communicatiemedewerker/-adviseur ondersteun je de senior communicatieadviseur van de opgave Wonen op het gebied van uitvoering, en ben je verantwoordelijk voor advisering en uitvoering van communicatie voor landschap. Dit betekent dat je meedenkt en meedoet door teksten te schrijven, en fotografen, filmers, web- en trafficmedewerkers en zo nodig andere externe partijen brieft en aanstuurt tijdens het proces van ontwikkelen, plannen en organiseren. Op het gebied van landschap wordt inzet gevraagd bij de communicatie over en ten behoeve van het Symposium Landschap in november 2022. Omschrijving opdrachtgever: Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten vormen met de Commissaris van de Koning het bestuur van de provincie Flevoland. Het ambtelijke deel bestaat uit de directie en de beleids-, staf- en faciliterende afdelingen; in totaal een kleine 400 mensen. Ons werkveld? De samenleving! Wij ondersteunen de zes gemeenten, het bedrijfsleven en bijna 400.000 inwoners. Elke dag werken wij aan Flevoland, op het gebied van wonen, werken, recreëren en ondernemen. De provincie wil opgavegericht werken, een van de opgaven is de opgave Wonen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop telefoon en toebehoren2. Een afgeronde opleiding Communicatie op minimaal hbo bachelor niveau3. Uiterlijk 1 september 2022 beschikbaar voor 32 uur per week4. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met communicatie op het gebied van ruimtelijke ordening in de afgelopen 10 jaar 2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatiemedewerker/-adviseur bij een overheidsorganisatie in de afgelopen 10 jaar 3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het briefen en aansturen van externe partijen voor communicatiemiddelen 4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met voorbereiding incl. communicatie en organisatie van bijeenkomsten met externe partners 5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het schrijven van teksten voor het algemeen publiek. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Flevoland Startdatum: Zo spoedig mogelijk Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 2 maal 3 maanden Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18 augustus 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de provincie zijn gepland op donderdag 25 augustus 2022 om 09.00 uur, tussen 12:45 uur en 14:45 uur en om 16:15 uur. - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ops Engineer 32-36 u p/w Odijk
Referentienummer: 2022-05042 Omgeving: Odijk Startdatum: 03 oktober 2022 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand) Einddatum: 02 oktober 2023 Optie op verlenging: Ja, max. 12 maanden (1x 12 of 2x 6 maanden) Aantal uur per week: 32 - 36 Sluitingsdatum: maandag 22 augustus om 10.00 uur BlueTrail is op zoek naar een Ops Engineer voor 32 tot 36 uur per week. Politie Dienst ICT Dienstverlening Partners (D-ICT / DP) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheren en innoveren van diverse keten brede voorzieningen binnen de Strafrecht- en Vreemdelingenketen. Deze voorzieningen maken deel uit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Regie Migratieketen (DRM) afdeling Ketenvoorzieningen. In Europees verband wordt al enkele jaren gewerkt aan het Slimme Grenzen pakket. Het doel hiervan is het bestrijden van illegale immigratie, vergroten van de veiligheid binnen het Schengengebied en het faciliteren van het grensproces.In dit kader wordt er voor de afdeling Ketenvoorzieningen de dienst Europaloket geïmplementeerd. De Politie omarmt deze doelstellingen door samen met de ketenpartijen in Nederland ervoor te zorgen dat de wijzigingen die nodig zijn in processen en systemen binnen de Politie tijdig zijn geïmplementeerd. Hiermee draagt de Politie bij aan de bestrijding van illegale migratie en onrechtmatige grenspassages en zorgt voor betere en snellere informatie-uitwisseling door de ketens heen. Van de OPs-er verwachten we iemand die werkt aan het bouwen, testen en door-ontwikkelen van infra en applicaties ten behoeve van de hierboven beschreven Europese keten. Doelstelling Het in productie nemen en door ontwikkelen van het Europa Loket. Verdere details van deze applicaties zijn heimelijk en kunnen pas na gunning en een afgeronde screening gedeeld worden met de opdrachtnemer. Verantwoordelijkheden Je bent verantwoordelijk voor de applicatie en infrastructuur van ontwikkelen en testen tot monitoren van de applicatie Je bent verantwoordelijk voor de buildstraat en deployment van de applicatie. Contacten De ketenpartners (extern) die zijn/worden aangesloten op de gemeenschappelijk voorziening. Opdrachtgever (PO) binnen het ministerie. Daarnaast contacten binnen de afdeling en andere afdelingen binnen het infra domein. KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. Je hebt werkervaring met Linux (RHEL7/8). Je hebt werkervaring met installatie en configuratie van de Applicatieservers (JBoss) en van relationele databases (zoals PostgreSQL). Je hebt kennis van Ansible. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt werkervaring in een Agile/Scrum DevOps omgeving. Je hebt werkervaring met Ansible. Je hebt kennis van/ervaring met netwerkconfiguraties Je hebt ervaring met (geautomatiseerd) testen. Je hebt werkervaring met communicatie via webservices (Soap en REST) en (eb)XML. Je hebt werkervaring met de inrichting en het configuratie van CICD (Maven, Jenkins, Nexus, Git, Sonar). Je hebt werkervaring met containers. Je hebt werkervaring met ELK Stack. Je hebt werkervaring met Python. Je hebt werkervaring met Axway. Competenties: Samenwerken Probleemanalyse Initiatief Leervermogen Flexibel Accuratesse Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid Klantgerichtheid Selectieprocedure
Systeembeheerder Arnhem
Voor Tennet in Arnhem zijn wij op zoek naar een Systeembeheerder Storage - / Recovery - / Virtualisatie - en Serverruimtebeheer!Startdatum: Zo snel mogelijk Einddatum: Na startdatum minimaal 12 maanden met optie verlenging. Inzet: Fulltime Let op: de dik gedrukte sytemen/ervaring is belangrijk. Opdracht:TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 21.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en onze safety performance. Safety is een belangrijke kernwaarde voor TenneT. We leggen de lat hoog, voor zowel medewerkers als onze contractors. Taking power further.Waar kom je te werken?ITF ondersteunt de optimale continuïteit van de bedrijfsprocessen bij TenneT; en wij handelen vanuit het perspectief van de business. Hoe? 'We passen onze kennis en expertise toe om succes van onze collega's te verzekeren', 'We streven naar de hoogste kwaliteit en efficiency' en 'We zijn 100% verantwoordelijk'. ITF is verdeeld in de afdelingen Generic IT Services, Strategic IT Services, Basic IT Services en een staf afdeling Information Management Office.Basic ITBinnen de afdeling Basic IT Services verzorgt het team Infrastructure Services het beleid, beheer en onderhoud van de IT-omgeving van TenneT en het aansturen van externe serviceproviders. De IT-omgeving bestaat uit fysieke en gevirtualiseerde servers, SAN-systemen, een back-upomgeving, de onderliggende netwerken, datacenters en bijbehorende beheer- en managementomgevingen. Een gedeelte van de diensten is bij externe serviceproviders belegd. Tevens wordt gewerkt aan een flexibele (hybride) cloudinfrastructuur. Dit biedt de agility en schaalbaarheid die nodig is voor de digitale strategie van TenneT vanuit een infrastructuur- en DevOps-perspectief.Het betreft een complexe omgeving waarin 24 uur beschikbaarheid van wezenlijk belang is.Wat doe je als IT Service Officer van Storage-/Recovery-/Virtualisatie- en Serverruimtebeheer binnen het team Infrastructure Services NL bij TenneT?Je werkt in een Agile team samen met collega's in 2-wekelijkse sprints. Binnen dit team werk je samen aan het verder professionaliseren en automatiseren van de werkzaamheden.De werkzaamheden bestaan uit zowel beheer- (ops) als ontwikkel- (dev) activiteiten.Beheerwerkzaamhedenmonitoren en bewaken van de beschikbaarheid en performance van de systemen;onderzoeken en oplossen van complexe storingen in de systemen;opstellen en onderhouden van documentatie en handleidingen;schrijven van wijzigingsvoorstellen en probleemrapporten naar aanleiding van storingen en voorgenomen wijzigingen;uitvoeren van en coördinerende taken op gebied van incident, problem- en configuratiemanagement;meedraaien in de storingsdiensten. Changewerkzaamhedeninstalleren en configureren van nieuwe systemen;ontmantelen en opruimen van verouderde systemen;opstellen van een visie, ontwerpen en documentatie. Wie ben jij? Je collega's omschrijven je als gedreven, communicatief vaardig, iemand die kennis van zaken en voldoende humor heeft. Je bent een nieuwsgierig persoon met een positieve instelling. Het spreekt voor zich dat je graag met mensen samenwerkt en dat je je daarin verantwoordelijk voelt voor het eindresultaat.Je beschikt over HBO werk- en denkniveau;Je beschikt over een rijbewijs en eigen vervoer;Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in het technisch beheren van vSphere (versie > 6.5) en shared storage in een complexe 24/7 IT-omgeving;Je beschikt over diepgaande technische kennis en een breed inzicht in het vakgebied van storage (Pure Storage is pré) en virtualisatie. Je bent daarbij bekend van de markttrends op deze onderwerpen en kunt vernieuwing en optimalisatie brengen voor de toekomst;Je hebt ervaring met de volgende VMware producten: Site Recovery Manager (SRM), vSAN, NSX-T. Ervaring met VMware automation (vRO) is een pré;Je bent bekend met netwerken;Je bent bekend met backup via CommVault;Je hebt ervaring met het netjes werken in serverruimtes;Je bent bekend met de Agile mindset en frameworks;Je bent bekend met ITIL processen;Je bruist van de energie, bent stressbestendig en daarnaast ook risicobewust;Je bent een uitstekende communicator, die grenzen aangeeft, gevraagd en ongevraagd feedback geeft en zich goed kan uitdrukken (zowel mondeling als schriftelijk) in de Nederlandse en Engelse taal;Je bent een professional die graag net dat stapje extra zet en altijd zorgt voor een passende oplossing waarin de klant zich herkent. Wat is verder goed om te weten?Bij indiensttreding wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd.Bij indiensttreding wordt ook een AIVD-B screening uitgevoerd.Voor de werkzaamheden in de serverruimtes moet je een BHV-training volgen.We werken hybride wat betekent dat je ongeveer 2 dagen op kantoor werkt en 3 dagen vanuit huis.Bereidheid voor het lopen van 24/7 storingsdienst.
Client Reporting Analyst Groningen
Voor Aegon in Groningen zoekt Harvey Nash: Junior Client reporting analystStart: 12 september 2022 Duur: 30 juni 2023 Inzet: 40 uur per week standplaats: GroningenAegon Investment Management (AIM) is een 100% dochter van Aegon Asset Management (AAM). Aegon Asset Management heeft wereldwijd circa EUR 380 miljard onder beheer. AIM biedt volledige dienstverlening op het gebied van vermogensbeheer- en advies. AIM hanteert onder andere een gestructureerd multi-manager beleggingsproces voor het vermogensbeheer. Dit houdt in dat externe vermogensbeheerders het vermogen beheren. Dit onderdeel is gevestigd in Groningen en in Groningen werken 85 medewerkers. De afdeling Client Reporting bestaat momenteel uit 12 personen met een divers aandachtsgebied en ervaring. Je rapporteert aan de manager van de afdeling en je werkt nauw samen met mensen van andere afdelingen zoals de managers van de beleggingsfondsen en het Client Services team. Functie Als junior van de afdeling Reporting ben je primair verantwoordelijk voor het inhoudelijke afhandelen van de dagelijkse, eenvoudigere werkzaamheden en het onder begeleiding werken aan de meer complexe vraagstukken en processen op het gebied van Reporting. De werkzaamheden kun je voor een gedeelte zelfstandig uitvoeren, daar waar begeleiding nodig is, kun je met een relatief beperkte uitleg vrij zelfstandig de werkzaamheden uitvoeren. De op te leveren werkzaamheden dienen kwalitatief van hoog niveau zijn en tijdig en efficiënt te worden uitgevoerd. Je bent inhoudelijk goed onderlegd, kent de hoofdlijnen van de werkzaamheden die binnen het aandachtsgebied worden uitgevoerd en kunt op basis daarvan keuzes maken of met hulp van collega’s tot besluiten komen. Je werkt in de overwegend bestaande structuur van meerdere complexe deelprocessen en modellen. Je kunt terugkerende uitzonderingen herkennen en verwerken. Je neemt actie en schakelt anderen in om deadlines te halen. Je bent in staat enkele uitzonderingssituaties op waarde te schatten en hier daadkrachtig mee om te gaan of de juiste ondersteuning hiervoor te regelen. Samen met andere collega’s ben je in staat om doelen te halen en om de wijzigingen op de processen te realiseren. Je standplaats is Groningen maar je zal af en toe reizen naar ons kantoor in Den Haag. Voorbeelden van werkzaamheden binnen het aandachtsgebied zijn: opstellen van diverse vermogens- en financiële rapportages, het opstellen van diverse jaarverslagen van de beleggingsfondsen, het opstellen van de beleggingsparagraaf voor het jaarverslag van klanten, het onderhouden van contact met diverse externe accountants en het beantwoorden van ad-hoc verzoeken van klanten en toezichthouders. Daarnaast voeren we diverse (financiële) analyses op administraties van fondsen en klanten. In zijn geheel draagt de afdeling reporting zorg voor juiste en volledige rapportages aan klanten, toezichthouders en interne afdelingen. Ook is de afdeling verantwoordelijk voor het bijhouden van de verschillende formats waarin deze rapportages opgesteld moeten worden en het functioneel beheer van de rapportagesystemen. Functie profiel Als Junior Reporting Analist werk je in een omgeving met scherpe deadlines en wordt er van je verwacht dat je in staat bent om de juiste prioriteiten te stellen, dan wel tijdig aan te geven dat ondersteuning noodzakelijk is. Je kijkt vooruit en bent daardoor in staat om, naast je reguliere werkzaamheden, te voldoen aan ad-hoc verzoeken. Je herkent en analyseert terugkomende problemen en bent in staat hiervoor oplossingen aan te dragen. Met collega’s zorg je ervoor dat wijzigingen als gevolg van voorgenomen vernieuwingen of externe veranderingen in de processen worden gerealiseerd. Ook stel je onder begeleiding, en soms op ad-hoc basis, complexere klant- en beleggingsfondsrapportages op en hebt daarbij alleen beperkte begeleiding nodig. Samen met andere collega’s ben je in staat de voorgenomen wijzigingen op de processen te realiseren. Je toont daadkracht bij het uitvoeren van je werkzaamheden bij de ondersteuning van de realisatie van verbeteringen. Je onderneemt actie, en schakelt anderen in om deadlines te halen. Tot slot neem je deel aan afdeling overstijgende projecten. Aanvullend heb je: • Een afgeronde HBO of WO opleiding Finance of Economie; • 1 tot 3 jaar relevante werkervaring in een vermogensbeheer omgeving of in financiële dienstverlening; • Je hebt bij voorkeur ervaring met boekhoud- en rapportagesystemen zoals Vermilion, webreportingsystemen en Business Intelligence tools; • Je beschikt over goede Excelvaardigheden; • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Product Owner BI GIS a.i. Rotterdam Blaak
Voor Stedin Groep zijn wij op zoek naar een Product Owner BI GIS a.i.. Omschrijving opdracht: Data speelt binnen Stedin een steeds belangrijkere rol. Zeker in combinatie met geografie. Het (agile) BI GIS team zorgt ervoor dat geografische data wordt ontsloten en visueel gemaakt op kaarten. De werkzaamheden vinden plaats middels het ArcGis Platform en FME Server. Stedin zoekt voor het BI GIS team een stevige Product Owner. Als Product Owner neem jij de verantwoordelijkheid van de product backlog van het team door het creëren van backlog items met duidelijke waarde voor Stedin. Hier neem je diverse stakeholders mee in de product roadmap en de voortgang van de levering van de (deel)producten. Je draagt een heldere product visie uit met als uitgangspunt het belang van Stedin en zijn klanten/stakeholders. Jij stuurt inhoudelijk het team aan waar nodig of neemt juist een stapje meer afstand waar mogelijk, motiveert het team met heldere doelstellingen. Je werkt hierbij nauw samen met de Scrum Master van het team. Samen met de Product Owners van de andere data-/ BI-teams werk je aan een integrale visie op data. Gewenst profiel: Jij bent een ondernemende ontdekker. Jij floreert in een dynamische omgeving. En houdt focus in een omgeving die weerbarstig kan zijn en zorgt voor een duidelijke richting naar het team. Je zoekt een plek om jouw ambities waar te maken waar pro-activiteit verwelkomd wordt. Jij spreekt mensen aan en durft je mening te uiten. Waarom? Zo blijven we allemaal scherp. En starten we iedere dag met een frisse blik. Je bent energiek en analytisch. En zorgt met jouw positieve instelling voor die extra stap. Stakeholdermanagement? Laat dat maar aan jou over. Je bent in staat de visie uit te dragen naar verschillende afdelingen, rollen en teams. Niet in de laatste plaats ook naar de business. Wat jou verder onze nieuwe Product Owner maakt? Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je dient de Nederlandse taal machtig te zijn in woord en geschrift, een aanbieding op deze aanvraag is hierbij een akkoordverklaring. 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Product Owner in een technische/agile IT en data omgeving. 3. Je bent een gecertificeerd Product Owner. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt een aantoonbare afgeronde WO/ HBO opleiding 2. Je hebt ervaring in analyse, documenteren en goede ervaring met het klein en hanteerbaar maken van requirements in EPIC’s en Features. 3. Je hebt ervaring in het werken in een agile omgeving. 4. Je hebt kennis van en ervaring met het ArcGIS platform. 5. Je hebt ervaring met het SAFe framework. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Blaak Startdatum: 1-10-2022 Duur: 31-3-2023 Optie op verlenging: Ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18-8-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: op donderdag 25-8 - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Devops Engineer Apeldoorn
Voor Ministerie van Financiën (Belastingdienst) zijn wij op zoek naar een Devops Engineer. Omschrijving opdracht: Als Release Train Engineer Containerisatie zorg je voor een verdere implementatie en toepassing van het containerplatform Openshift binnen de Belastingdienst. Je verbindt de betrokken organisatieonderdelen (infrastructuur, platform, development teams) en richt de doorontwikkeling en verrijking van het platform. Je sluit hierbij maximaal aan bij best practices van het platform. Verder draag je de mogelijkheden van het platform uit binnen de organisatie en help je teams om te onboarden op het platform. Je hebt hierbij niet alleen ook voor de technische kant, maar let ook op cultuur en werkwijze. Je stuurt hierdoor op een groei naar een cloud native wijze van ontwikkelen en beheren van applicaties. Doelstelling is om het containerplatform en de bijbehorende werkwijze te borgen in de organisatie. Dit laatste omvat tevens het uitbouwen van een community rondom het Openshift-platform en het activeren van deze community. In de reis naar een modern applicatie landschap voor de Belastingdienst wordt een belangrijke rol ingevuld door een containerplatform gebaseerd op Openshift. Gebaseerd op dit platform wordt het applicatielandschap stap voor stap omgevormd naar een cloud gebaseerde architectuur. Het betreft nu een on-premise platform, waarbij in de toekomst ook de stap naar de (publieke) cloud in beeld is. Het platform is reeds in gebruik, de rol richt zich op het verder uitbouwen van het platform, het onboarden van nieuwe teams en het borgen van de werkwijze in de organisatie. De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door en cultuur de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt HBO werk- en denkniveau. 2. Je hebt kennis van en ervaring met het Openshift platform (2 jaar). 3. Je hebt kennis en werk ervaring met DevOps werkwijze. 4. Je hebt meerjarige werkervaring met implementatie van een Openshift platform, zowel in technische als organisatorische zin. 5. Je hebt meerjarige ervaring met begeleiding van (cultuur)veranderingstrajecten werkervaring met Site Reliability Engineering. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis van Cloud architecturen 2. Je weet mensen te verbinden communiceert makkelijk op verschillende niveaus en werkt graag met mensen uit verschillende teams om samen stap voor stap voor een structurele verbetering te zorgen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn Startdatum: 5 sep. 2022 Duur: 4 maanden Optie op verlenging: Onbekend Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 15-8-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Microsoft 365-Specialist Utrecht
Voor de Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Microsoft 365-Specialist. Omschrijving opdracht: De Gemeente Utrecht zoekt een technisch specialist voor de realisatie van een nieuw intranet in Microsoft 365 (SharePoint), inclusief de bouw van een PowerApp en het optimaliseren van de zoekmachine met maatwerk. Het nieuwe intranet moet op 1 maart 2023 live zijn. De specialist bouwt in nauwe samenwerking met het projectteam het intranet volgens de requirements (functional & non-functional) die er al liggen. De specialist draait mee in het Agile projectteam voor het nieuwe intranet, bestaande uit collega’s van de afdelingen DomstadIT en Communicatie. In het team zijn functioneel beheer, communicatie, content, architectuur en security vertegenwoordigd. Omschrijving werkzaamheden: - Bouwen en inrichten van het nieuwe intranet in SharePoint, inclusief PowerApp. - Detailleren van high-level requirements in concrete pagina-uitwerkingen: de wireframes vertalen naar een demo omgeving om pagina’s uit te werken in workshops met decentrale redacties. - In samenwerking met security en architectuur een ontwerp en analyse maken van impact van de functionaliteiten van het nieuwe intranet in Microsoft 365. - Realiseren van aangescherpte (security) requirements, inclusief functionaliteit en koppelingen met achterliggende systemen. - Inrichten rollen & rechten (governance) in samenwerking met de content redactie. - Waar nodig support voor de trainingen aan redacteuren voor het opvoeren van content en het beheren van rollen en rechten. - Support van contentredactie bij inrichten navigatiestructuur, het bouwen van pagina’s en contentmigratie. - Testen van systeem, connectivity, functionaliteit en gebruikersacceptatie. - Kennis overdragen aan functioneel beheerders. Gewenst profiel: We zoeken een collega die soepel mee kan draaien in het team en de Agile werkwijze omarmt. Je speelt flexibel in op veranderingen en bent enthousiast en daadkrachtig. Onze belangrijkste verwachtingen waarop we je sollicitatie(gesprek) toetsen zijn: - Hbo werk- en denkniveau. - Aantoonbare functionele- en technische ervaring in het ontwikkelen, implementeren en beheren van Microsoft 365, met name SharePoint, Teams en OneDrive. - Minimaal 3 jaar praktische ervaring en certificeringen op het gebied van Microsoft 365. - Aantoonbare ervaring met PowerApps, PowerShell configuratie en Power Automate. - Kennis van de functionaliteit en toepassing van ICT-infrastructuur en ICT-architectuur, BISL en ITIL. - Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in Nederlands en Engels Verder vinden wij het belangrijk dat: - Je initiatiefrijk bent en een proactieve houding hebt. - Je kunt focussen op te behalen resultaten, ook in projectverband. - Je goed kunt samenwerken en een constructieve bijdrage levert aan het gezamenlijk resultaat. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt HBO werk- en denkniveau. 2. Kandidaat en technische functionaliteit in het ontwikkelen, met technische ervaring van Microsoft 365 en een technische ervaring van Microsoft 365 en een technische ervaring van Microsoft 365 en een technische ervaring. 3. Je hebt minimaal 3 jaar praktische ervaring en certificeringen op het gebied van Microsoft 365. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent fulltime (36 uur) beschikbaar. 2. Je bent beschikbaar voor een persoonlijk gesprek. 3. Je hebt kennis van de functionaliteit en toepassing van ICT-infrastructuur en ICT-architectuur, BISL en ITIL. 4. Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in Nederlands en Engels. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 1 sept, of na ontvangst van geldige VOG Duur: minimaal zes maanden, na startdatum Optie op verlenging: onbekend Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-8-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 1-9-2022 van 10.30 – 11.00 uur en van 12.00 – 12.30 uur - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Scrummaster Den Haag
Referentienummer: 2022-05033 Omgeving: Den Haag Startdatum: 19-09-2022 Einddatum: 31-08-2023 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: dinsdag 16 augustus om 10.00 uur BlueTrail is op zoek naar een Scrummaster voor 36 uur per week. De Scrummaster faciliteert het zelforganiserende, multidisciplinaire scrum team opdat het de doelstellingen behaalt en producten van hoge waarde creëert. Dit doet hij als onderdeel van het ontwikkelteam. De scrum master brengt teamleden de theorie, praktijk en regels van scrum bij en helpt deze te implementeren en te ondersteunen. Bovendien identificeert en elimineert hij belemmeringen (of laat dit doen) en helpt hij de interacties tussen het scrum team en de stakeholders daarbuiten te managen. De Scrummaster begrijpt het voortbrengingsproces (ontwerpen, bouwen, testen, beheren) en de automatisering ervan (development pipeline) zodat hij gesprekspartner is voor het team. Taken en Verantwoordelijkheden: De Scrum Master dient de Product Owner op een aantal manieren, waaronder: Het vinden van technieken voor een effectief Backlog management; Het Scrum Team de noodzaak laten inzien om duidelijke en beknopte Backlog items te maken; Inzicht verkrijgen in de product planning in een empirische omgeving; Ervoor zorgdragen dat de Product Owner weet hoe de Backlog te ordenen zodat de maximale waarde verkregen kan worden; Inzicht verkrijgen in en het beoefenen van agility; Het faciliteren van Scrum gebeurtenissen wanneer gevraagd of nodig. De Scrum Master dient het Ontwikkelteam op een aantal manieren, waaronder: Coachen van het Ontwikkelteam op het vlak van zelforganisatie en multidisciplinair werken; Het Ontwikkelteam helpen bij het maken van producten van hoge waarde; Het Ontwikkelteam helpen bij het meten en verbeteren van hun proces; Het (laten) elimineren van belemmeringen, zodat het ontwikkelteam gefocust kan blijven op de doelstellingen; Het faciliteren van Scrum en SAFe gebeurtenissen wanneer gevraagd of nodig; Het coachen van het Ontwikkelteam in organisatorische omgevingen waarbinnen Scrum nog niet volledig is opgenomen en begrepen. De Scrum Master dient de organisatie op een aantal manieren, waaronder: Het leiden en coachen van de organisatie in haar Scrum adoptie; Plannen van Scrum implementaties in de organisatie; Helpen van medewerkers en belanghebbenden bij het begrijpen en doorleven van Scrum en empirische productontwikkeling; Start het proces van veranderingen die de productiviteit van het Scrum Team verhogen; Met andere Scrum Masters en de Release Train engineer samenwerken om de effectiviteit van de toepassing van Scrum binnen de release train en in de organisatie te verhogen. Om de rol van Scrum Master uit te kunnen voeren moet men dienend leiderschap betrachten. Dat kan een noodzakelijke verschuiving van mindset betekenen vanuit een bijvoorbeeld traditionele projectleider of teamleider rol. Een directieve manier van leidinggeven is hier niet op zijn plaats. Overigens kan de Scrum Master rol door elke functie worden uitgeoefend. Voorkeur is wellicht juist geen voormalig team of projectleider. Achtergrond opdracht De volgende mindset is noodzakelijk: Het stimuleren van teams tot samenwerking; Denken in doelen; Het meten en sturen op de overall productiviteit, doorstroom (flow, feature cycle time) en de opgeleverde business waarde; De teams vragen om antwoorden; Stimuleren van zelf organisatie; Het eerst anderen aanzetten tot oplossen van problemen. Logius is sinds 1 januari 2019 gestart met Safe Agile. Om deze Safe-transformatie te ondersteunen worden Scrummasters gezocht om hier invulling aan te geven. Organisatorische context en cultuur Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden. KNOCK-OUT: Je hebt de opleiding PSM 1 gevolgd of een vergelijkbare opleiding. Je bent Professional Scrum Master (PSM) óf Certified Scrum Master (CSM). Je hebt minimaal HBO- werk en denkniveau. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in dergelijke functie als scrummaster op verschillende soorten teams. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je bezit het certificaat Leading SAFe (SA). Je bent in het bezit van functie-gerelateerde (SAFe-Agile) certificeringen of bent bereid deze op korte termijn te behalen. Competenties: Generieke agile competenties Aansturen groep (agile proces) Motiveren Contactgerichtheid Flexibiliteit Inlevingsvermogen
Microsoft 365 Specialist Utrecht
Referentienummer: 2022-05035 Omgeving: Utrecht Startdatum: 1 september 2022 Einddatum: 6 maanden Optie op verlenging: nog niet bekend Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: 1 september 2022 van 10.30 tot 11.00 uur en van 12.00 tot 12.30 uur. Sluitingsdatum: vrijdag 26 augustus 2022 om 08.45 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Microsoft 365 Specialist voor 36 uur per week. De Gemeente Utrecht zoekt een technisch specialist voor de realisatie van een nieuw intranet in Microsoft 365 (SharePoint), inclusief de bouw van een PowerApp en het optimaliseren van de zoekmachine met maatwerk. Het nieuwe intranet moet op 1 maart 2023 live zijn. De specialist bouwt in nauwe samenwerking met het projectteam het intranet volgens de requirements (functional & non-functional) die er al liggen. Dit is het werk Bouwen en inrichten van het nieuwe intranet in SharePoint, inclusief PowerApp. Detailleren van high-level requirements in concrete pagina-uitwerkingen: de wireframes vertalen naar een demo omgeving om pagina’s uit te werken in workshops met decentrale redacties. In samenwerking met security en architectuur een ontwerp en analyse maken van impact van de functionaliteiten van het nieuwe intranet in Microsoft 365. Realiseren van aangescherpte (security) requirements, inclusief functionaliteit en koppelingen met achterliggende systemen. Inrichten rollen & rechten (governance) in samenwerking met de content redactie. Waar nodig support voor de trainingen aan redacteuren voor het opvoeren van content en het beheren van rollen en rechten. Support van contentredactie bij inrichten navigatiestructuur, het bouwen van pagina’s en contentmigratie. Testen van systeem, connectivity, functionaliteit en gebruikersacceptatie. Kennis overdragen aan functioneel beheerders. Plek in de organisatie De specialist draait mee in het Agile projectteam voor het nieuwe intranet, bestaande uit collega’s van de afdelingen DomstadIT en Communicatie. In het team zijn functioneel beheer, communicatie, content, architectuur en security vertegenwoordigd. KNOCK-OUT: Je hebt HBO werk- en denkniveau. Je hebt functionele- en technische ervaring in het ontwikkelen, implementeren en beheren van Microsoft 365, met name SharePoint, Teams en OneDrive. Je hebt minimaal 3 jaar praktische ervaring en certificeringen op het gebied van Microsoft 365. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis van de functionaliteit en toepassing van ICT-infrastructuur en ICT-architectuur, BISL en ITIL. Je bezit goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in Nederlands en Engels. Competenties: Je initiatiefrijk bent en een proactieve houding hebt. Je kunt focussen op te behalen resultaten, ook in projectverband. Je goed kunt samenwerken en een constructieve bijdrage levert aan het gezamenlijk resultaat.
Projectleider Aanbesteding Belastingsysteem Gooise Meren
Voor de Gemeente Gooise Meren zijn wij op zoek naar een Projectleider aanbesteding belastingsysteem. Opdracht: Het contract van de belastingapplicatie GouwBelastingen van leverancier Gouw IT, wordt uiterlijk per 31-12-2023 beëindigd. Gemeente Gooise Meren start een Europese aanbesteding voor de verwerving en implementatie van een nieuw belastingsysteem. Na een inventarisatie van onze inkoopbehoefte worden op basis van bestaand beleid en onze organisatiewensen op het gebied van de belastingprocessen, functionele en technische specificaties uitgewerkt tot een programma van eisen en wensen (fase 1).Vervolgens wordt het Europese aanbestedingstraject doorlopen (fase 2). Kerntaken: Aansturing projectorganisatie Opstellen projectdocumentatie (waaronder PvA en inkoopstrategie, i.o.m. interne stakeholders) Ophalen en vastleggen inkoopbehoefte, resulterend in PvE en aanbestedingsleidraad Adviseren aan opdrachtgever Het sturen op planning, volledigheid en samenhang van voorbereiding tot en met definitieve gunning Begeleiding namens gemeente Gooise Meren van de implementatie, aansturing leverancier. Afdeling FIA De afdeling Facilitaire Zaken, Informatievoorziening & Automatisering (FIA) bestaat uit ongeveer 50 collega’s. Jouw thuisteam is Informatievoorziening & Automatisering (I&A) en telt 25 collega’s. Het team I&A bestaat uit systeembeheerders, functioneel beheerders, de gegevensbeveiligers, functionaris gegevensbescherming, privacy officer, informatiespecialisten en de informatiemanager. Je werkt binnen FIA met deskundige collega’s, die vanzelfsprekend over de grenzen van hun eigen werk heen kijken. Doel is om maatschappelijke én technologische ontwikkelingen goed te volgen en deze toe te passen binnen de context van Gooise Meren. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het eindresultaat naar onze inwoners en de organisatie. Dit betekent dat jij je collega’s goed weet te vinden en nauw samenwerkt. Omschrijving opdrachtgever: Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis. Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer. De gemeente heeft ongeveer 59.000 inwoners en 400 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau2. Beschikbaar per 5 september 2022 voor 16 uren per week3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider binnen een gemeentelijke organisatie Functie wensen (gunningscriteria): 1. Aantoonbare kennis van en werkervaring met gemeentelijke belastingprocessen -systemen en pakketselectietrajecten 2. Er vindt een selectiegesprek plaats in de tweede beoordelingsfase 3. Aantoonbare werkervaring met minimaal 2 Europese aanbestedingstrajecten binnen het perceel software in de afgelopen 4 jaar . Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Gooise Meren Startdatum: 5 september 2022 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 5 maal 2 maanden Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24 augustus 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn (fysiek te Bussum) gepland op woensdag 31 augustus 2022 tussen 13.00 uur en 15.30 uur. - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ervaren HR Adviseur Pijnacker-Nootdorp
Voor de Gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn wij op zoek naar een Ervaren HR Adviseur. Opdracht: Als HR-adviseur ben je het eerste aanspreekpunt voor het afdelingsmanagement op het gebied van Personeel en Organisatie. Daarnaast implementeer je managementinstrumenten bij de aan jou toegewezen afdelingen voor de uitvoering van het HR-beleid en begeleid je het management bij het toepassen ervan. Ook neem je deel aan projecten en regionale werkgroepen op het gebied van het ontwikkelen van uitvoeringsbeleid, instrumenten, rechtspositie of procedures. Hierbij werk je samen met de andere interne adviseurs van de afdelingen Bedrijfsvoering en Interne Dienstverlening vanuit een integrale klantbenadering. Deze opdracht betreft voornamelijk het leveren van continuïteit in de advisering van een aantal afdelingen op HR gebied en waar nodig ondersteun je bij projectmatige werkzaamheden. Gemiddeld wordt het aantal uur per week ingeschat op 24 uur. Omschrijving opdrachtgever: De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam. De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken. De afdeling Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat het bestuur, management en medewerkers van gemeentelijke organisatie goed worden ondersteund en geadviseerd op het gebied van Financiën, Control, Inkoop, Juridische Zaken en Personeel & Organisatie. De vacature voor HR adviseur valt onder het team P&O van de afdeling Bedrijfsvoering. Het team P&O bestaat uit 10 personen en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van HRM beleid en adviseert het management hierover, neemt deel aan of is trekker van verandertrajecten binnen de organisatie en voert de personeels- en salarisadministratie. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi) 2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad 3. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding 4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als HR Adviseur Functie wensen (gunningscriteria): 1. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als senior HR adviseur 2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als HR adviseur bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar 3. Aantoonbare kennis van en werkervaring met de functiewaarderingssystematiek HR21 en gecertificeerd vakbekwaam toepasser (dit moet duidelijk blijken uit het cv) 4. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase . Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Pijnacker-Nootdorp Startdatum: Zo spoedig mogelijk Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 2 maal 6 maanden Inzet: 20 - 30 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18 augustus 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 24 augustus 2022 in de ochtend. - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Qlikview / Power BI Developer Hilversum
Voor de Gemeente Hilversum zijn wij op zoek naar een Qlikview / Power BI Developer. Omschrijving opdracht: Actief bijdragen aan het lopende dashboard migratieproject van QlikView naar Power BI. Documenteren werkzaamheden en coaching interne medewerkers. Dashboard ontwikkel beheermethoden. Omschrijving opdrachtgever: Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen. Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's diebereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid.Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving. Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad isdat we onsblijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Aantoonbare werkervaring met QlikView QlikSense én Power BI producten Functie wensen (gunningscriteria): 1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Business Intelligence ontwikkeling 2.Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Qlikview én Power BI 3. Uiterlijk beschikbaar per 1 september 2022 . Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Hilversum Startdatum: 1 september 2022 Duur: t/m 31 december 2022 Optie op verlenging: 2 maal 3 maanden Inzet: 18 - 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18 augustus 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 25 augustus 2022 van 16.15tot 18.00 uur. - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
I-projectleider EVS en LSP 32-36 u p/w Utrecht
Referentienummer: 2022-05028 Omgeving: Utrecht Startdatum: z.s.m. Einddatum: 1 december 2022 Optie op verlenging: ja Aantal uur per week: 32-36 Intakegesprek: nader te bepalen Sluitingsdatum: vrijdag 19 augustus 2022 om 10.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een I-projectleider EVS en LSP voor 32 tot 36 uur per week. Medicatieoverdracht is een belangrijk onderwerp binnen de publieke gezondheid. Naast receptgeneesmiddelen en machtigingen, zijn er de vaccinaties in het kader van het Rijks Vaccinatie Programma en recentelijk de coronavaccinaties. Maar denk ook aan de TBC-bestrijding, Seksuele Gezondheid, JGZ, Reizigersadvisering, Infectieziektebestrijding, Maatschappelijke zorg, Forensische geneeskunde en Ambulancezorg. Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS) De invoering van een digitaal elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) voor receptgeneesmiddelen en vaccins is ook in de publieke gezondheid noodzakelijk. Belangrijkste reden zijn wet- en regelgeving (Richtlijn elektronisch voorschrijven 2013, Inspectie Gezondheid en Jeugd) en de hier van afgeleide veldnormen in 2015. Maar ook in het kader van het project (veilige en digitale) medicatieoverdracht (2020-2027) is een EVS een noodzakelijke randvoorwaarde. Het uiteindelijke doel is minder medicatiefouten voor cliënten en minder administratieve belasting voor onze artsen en verpleegkundigen zodat zij zich meer op hun kerntaken kunnen richten. Landelijk Schakelpunt (LSP) Om herkenbare uitwisseling van gegevens tussen sectoren, zorgaanbieders en cliënten mogelijk te maken, dienen drie randvoorwaarden te worden ingevuld: 1. Alle zorgaanbieders dienen te zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP van VZVZ). Het Landelijk Schakelpunt is een zorginfrastructuur. Dat is een netwerk waar zorgaanbieders op kunnen aansluiten. Via dit netwerk kunnen zij medische gegevens over hun patiënten met elkaar uitwisselen. 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Het Landelijk Schakelpunt is hier speciaal voor ontwikkeld en beveiligd. Op dit moment zijn alle GGD’en aangesloten op het LSP voor uitsluitend het werkterrein JGZ. Het is een randvoorwaarde voor het project medicatieveiligheid, dat ook de andere werkterreinen van alle GGD’en worden aangesloten op het LSP en mogelijk uitgebreidere functionaliteiten. Dit is alleen mogelijk door de aansluitstrategie voor alle GGD’en opnieuw te bezien en het licht van de huidige technische mogelijkheden van het LSP. 2. Onderdeel van aansluiten op het LSP, en het versturen en ontvangen van informatie, is het goed laten functioneren van het digitale Zorg Adresboek, die je als zorgorganisatie herkenbaar maakt voor andere partijen. 3. Om als zorgprofessional gebruik te kunnen maken van het LSP is het nodig jezelf als BIG geregistreerde arts of verpleegkundige te legitimeren via een digitaal certificaat. Hiervoor dien je als organisatie een aanvraag in te dienen bij het zogenaamde Unieke Zorgverlener Identificatie register/ de UZI pas. Deze wordt beheerd door VECOZO/ het CIBG. Over de opdracht Het project invoeren EVS is al eerder gestart, in 2019 maar is begin 2020, vanwege de Covid-19 pandemie, “on hold” gezet. We zoeken nu een externe medior Projectleider met IT-profiel, die de IT-inhoudelijke kant van de twee projecten EVS en LSP kan verzorgen. Dit betekent dat de Projectleider meewerkt aan het hele proces van zoeken naar het best passende EVS (waaronder schrijven businesscase, marktconsultatie, meeschrijven projectplan, opstellen programma van eisen) tot en met de invoering hiervan bij alle GGD’en die hiervan gebruik willen maken. En voor het LSP project de inventarisatie van gewenste aansluitingen zoals LPS, Zorgadresboek en UZI-pas. Stappen zijn onder meer: EVS: • Businesscase EVS in samenwerking met controller GGD GHOR Nederland; • Marktconsultatie in samenwerking met extern bureau dat het project gaat begeleiden; • Opleveren programma van eisen voor de inkoop van een EVS; • Meeschrijven aan projectplan implementatie EVS; • Begeleiden implementatie van één of meer EVS-pakketen bij de lokale GGD'en. LSP/ZAB en UZI: • Fase 1: inventarisatie van de huidige situatie mbt het LSP, Zorgadresboek en UZI-pas, mogelijke andere randvoorwaarden; de gewenste situatie en een impactanalyse en businesscase op wat er nodig is om de aansluitingen te realiseren. • Fase 2: mede opstellen plan van aanpak met oplossingsrichtingen, begroting en tijdpad; • Fase 3: mede uitvoeren project. GGD GHOR Nederland is op zoek naar een medior Projectleider die het IT-perspectief in beide projecten kan vertegenwoordigen en (tussen)resultaten als een businesscase, programma van eisen en impactanalyse kan uitvoeren, in samenwerking met de andere leden van het projectteam. KNOCK-OUT: Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau. Je hebt ervaring met projectmanagement. Je hebt ervaring met informatieprojecten. Je hebt ervaring met Europese aanbestedingstrajecten. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met digitalisering in de gezondheidszorg. Je hebt kennis van de zorgketen en ervaring met gegevensuitwisseling zoals via LSP. Je hebt kennis van en ervaring met het opstellen van een business case. Je hebt kennis van en ervaring met het uitvoeren van een impactanalyse. Je hebt kennis van en ervaring met het opstellen van een programma van eisen. Je hebt uitstekende communicatievaardigheden zowel mondeling als schriftelijk. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring met agile werken. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met digitalisering in de publieke gezondheid. Competenties: Zelfstandig Resultaatgericht Projectmatig werken Verbinder, aanpakken Proactief Spin in het web
Oracle Datawarehouse (DWH) Developer Hilversum
Voor de Gemeente Hilversum zijn wij op zoek naar een Oracle Datawarehouse (DWH) Developer. Omschrijving opdracht: Actief bijdragen aan het lopende dashboard migratieproject van QlikView naar Power BI. Ontwikkelen, inrichten en onderhouden van datawarehouse. Documenteren werkzaamheden en coaching interne medewerkers. Overdragen van beheerconcepten en systeemontwerpen. Omschrijving opdrachtgever: Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen. Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving. Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Aantoonbare werkervaring met QlikView Oracle Database 19 én Oracle SQL Functie wensen (gunningscriteria): 1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Datawarehouse ontwikkeling inrichting en onderhoud 2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Power BI 3. Uiterlijk beschikbaar per 1 september 2022 . Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Hilversum Startdatum: 1 september 2022 Duur: t/m 31 december 2022 Optie op verlenging: 2 maal 3 maanden Inzet: 18 - 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18 augustus 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 25 augustus 2022 van 15.00 tot 16.15 uur. - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Business Analist Vreemdelingentaken (payroll) Den Haag
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Business Analist Vreemdelingentaken (payroll). LET OP: Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen. Omschrijving opdracht: Het Programma Grenzen en Veiligheid – Politie (G&Vp) is het politiedeel van een ketenbrede aanpassing en meerdere projecten rond het thema 'Grenzen en Veiligheid'. Binnen de keten wordt samengewerkt met o.a. de KMar, IND en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De business- en informatieanalist t.b.v. G&Vp heeft als voornaamste taak het analyseren van het geheel aan Europese Verordeningen dat door het programma wordt gerealiseerd te analyseren en door te vertalen tot op het niveau van userstory’s ter aanpassing van IV-voorzieningen van de Politie. Doelstelling: Doel van het programma is het implementeren van meerdere Europese Verordeningen. Doel van deze verordeningen is meerledig, de verordeningen sec dienen met name voor zowel een beter Europees breed informatiebeeld bij aanvragen van vreemdelingen en controle bij toegang tot het Schengengebied. Daarnaast zijn Europese gegevensverzamelingen ook een relevante bron van informatie bij veel handhaving- en opsporing gerelateerde zaken. Omschrijving verantwoordelijkheden: De analist is de linking pin tussen de business en de techniek. Hij is zowel een aanspreekpunt vanuit de business als voor de ontwikkelteams. De analist dient daartoe een uitgebreide kennis te bezitten van de werkprocessen en de vreemdelingen(keten)systemen en daarbij ook de (on)mogelijkheden van digitalisering goed te kennen. Wat ga je onder andere doen? - Je maakt o.b.v. de Verordeningen een impact-analyse op de IV. - Je analyseert in samenwerking met inhoudelijk experts werkprocessen binnen de organisatie en past die waar nodig aan. - Je ondersteunt analyseteams bij IV-Voorzieningen in de doorvertaling vanuit de Verordening(en) naar userstories. - Waar nodig schrijf je zelf user stories die iedereen begrijpt. - Je zorgt er voor dat aanpassingen die voor de Politie nodig zijn in de centrale broker Europaloket, die door het Ministerie van Justitie gebouwd wordt als toegangspunt naar de Europese registers, tijdig zijn ingebracht in de Gebruikersraad Europaloket. Contacten: Vooral interne contacten. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je gaat ermee akkoord dat deze opdracht op basis van payroll wordt ingevuld. Dit betekent dat je gedurende de opdracht bij ons in dienst komt. 2. De aangeboden kandidaat is in loondienst en geen ZZP’er. 3. De kandidaat heeft minimaal een erkende, afgeronde en volwaardige HBO opleiding. 4. De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van business en informatieanalist. 5. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met de analyse van Europese Verordeningen (binnen het domein Grenzen & Veiligheid p; EES, Etias, VIS-Recast, Interoperabiliteit, Eurodac en ECRIS-TCN). Functie wensen (gunningscriteria): 1. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met de implementatie van complexe Nederlandse en/of Europese wet- en regelgeving, in samenwerking met architecten, PO’s en andere business/informatie analisten. 2. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in het analyseren van relevante wetgeving en IV integraal analyseren binnen een complexe organisatie. 3. De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen de vreemdelingenketen (bij het Directoraat-generaal Vreemdelingenzaken, de Koninklijke Marechaussee, Dienst Terugkeer & Vertrek, Immigratie- en Naturalisatiedienst, Nationale Politie, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, Dienst Justitiële Inrichtingen of ministerie van Buitenlandse Zaken). 4. De kandidaat heeft kennis van en aantoonbare werkervaring met de systemen uit de vreemdelingenketen (te weten BVV, Sigma en Europaloket). 5. De kandidaat heeft minimaal een erkende, afgeronde en volwaardige WO opleiding in de richting van Bedrijfskunde/Bestuurskunde en/of Rechten. 6. De kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen de politieorganisatie. 7. De kandidaat heeft kennis van en aantoonbare werkervaring met het opstellen van requirements (certificering). 8. De kandidaat heeft kennis van en aantoonbare werkervaring met agile/scrum (certificering). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den HaagStartdatum: 01-11-2022Duur: 31-10-2023Optie op verlenging: optioneelInzet: 36 uur per weekTarief: marktconformSluitingsdatum: 18-08-2022Sluitingstijd: 09:00Intakegesprek: zsm na de beoordeling - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectondersteuner (payroll) Utrecht
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Projectondersteuner (payroll). LET OP: Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen. Omschrijving opdracht: De portefeuille Privacy en het Programma intensivering privacy werken in 2022 en 2023 aan het verder compliant maken van de eenheden en diensten van de politie aan de Wet politiegegevens (Wpg) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De portefeuille is eindverantwoordelijk voor deze opdracht en het programma geeft uitvoering hieraan. Een omvangrijk, dynamisch en complex programma dat opereert binnen een politiek-bestuurlijke omgeving. De complexiteit heeft onder ander te maken met de grootte van de politieomgeving (die veel verschillende stakeholders en belangen kent), en de politiek die nauwlettend meekijkt. De politie is een informatieorganisatie die op het juiste moment en op een veilige manier over de juiste gegevens van juiste kwaliteit moet kunnen beschikken. Dit dient niet alleen een praktisch belang, maar ook een maatschappelijk belang: de integriteit van de gegevens die de politie beheert is cruciaal voor opsporing, vervolging en bescherming. De politie zoekt een projectondersteuner. Je werkt voor het overall programmamanagement en de deelprojecten. Het betreft een hands on functie. Voor het programmamanagement monitor je de resultaten en de financiën. Je ondersteunt de projectleiders bij het maken en monitoren van de planningen. Signaleert knelpunten en neemt hier actie op. Maakt afspraken en reserveert vergaderzalen. Verzorgt verslaglegging en stelt actiepunten op. Je archiveert de projectstukken en zorgt voor de interne communicatie binnen de projecten. Je maakt onderdeel uit van het programmabureau van het overkoepelende programma intensivering privacy. Je fungeert als de bekende spin in het web. Doelstelling: Ondersteuning leveren aan het programmamanagement en aan de projectleiders. Dit doe je op een gestructureerde, oplossende wijze. We werken volgens de Prince II projectmanagement methodiek. Je draagt zo bij aan de programma- en projectdoelstellingen. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Ondersteunen van het programmamanagement door het monitoren van de resultaten en financiën - Ondersteunen van de projectleiders bij het opstellen en monitoren van de planningen - Opleveren van voortgangsoverzichten - Het plannen van afspraken en reserveren van vergaderlocaties - Het plannen van trainingen/workshops en verzorgen van documentatie en informatie - Opstellen en verzenden uitnodigingen etc. - Zorgen voor verslaglegging en opstellen actiepunten (en opvolging monitoren) - Projectarchivering en up to date houden van de documentatie - Rapportages van de deelprojecten (mee) verzorgen - Actieve communicatie binnen de projecten - Bewaken van de huisstijl Contacten: - Het programmamanagement en programmabureau - De projectleiders - Stakeholders en doelgroepen van de deelprojecten (portefeuilles, privacy desk, privacyfunctionarissen) - Overige afdelingen, waar privacy een rol speelt Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je gaat ermee akkoord dat deze opdracht op basis van payroll wordt ingevuld. Dit betekent dat je gedurende de opdracht bij ons in dienst komt. 2. De aangeboden kandidaat is in loondienst en geen ZZP’er. 3. De kandidaat heeft een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding, op minimaal MBO 4 niveau. 4. In de afgelopen 10 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als projectondersteuner van ICT gerelateerde projecten. 5. In de afgelopen 10 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als projectondersteuner binnen complexe organisatiestructuren. Functie wensen (gunningscriteria): 1. De kandidaat is PMA-PMO en/of IPMA-D of Prince II Practitioner gecertificeerd. 2. Aantoonbare werkervaring met Excel of andere rapportagemiddelen. 3. Affiniteit met 'Privacy' aan te tonen via bijv. (vak inhoudelijk) trainingen, projecten etc. 4. In de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met een interne communicatie rol binnen projecten, doormiddel van bijv. uitnodigingen verzenden, email beheer, 'spin in het web'. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: UtrechtStartdatum: 01-11-2022Duur: 31-10-2023Optie op verlenging: optioneelInzet: 36 uur per weekTarief: marktconformSluitingsdatum: 18-08-2022Sluitingstijd: 09:00Intakegesprek: zsm na de beoordeling - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technical Business Analyst (QR9000) Omgeving Amsterdam
Functie: Technical Business Analyst (QR9000) Start: 1-9-2022, 40 uur per week Periode: 3 mnd+ Omgeving: Omgeving Amsterdam Omschrijving: For ourclient in the surroundings of Amsterdam we are looking for a Technical business analyst Technical business analyst with SuccessFactors knowledge. If you are looking for an assignment as an HR IT Business Analyst within the HR domain. In this role, you help us take advantage of our global scale by introducing and leveraging HR solutions and applications across our countries and brands. The job Working as an IT Business Analyst you do at and with our client. With over 410,000 employees worldwide for more than 54 million customers per week. On a slightly smaller scale, you work with 1,500 colleagues at HQ’s in the Netherlands. By doing better together and innovating every day, we strengthen our pioneering role. And this way, we build trusted local brands. You will find your new workplace at our vibrant head office, right next to the train/bus station. From an IT perspective you make an impact by working on: • Translate business requirements into system requirements, design specifications, and document new and existing application requirements. Ensure that new or existing systems meet business requirements and practices and that all application interface issues/concerns are understood, documented and addressed satisfactorily. • Manage the process of change –required changes to existing applications and integrations and creating new ones based upon business need. • Contribute to the strategic roadmap for global IT initiatives - Work with senior leadership and key stakeholders to support organizational strategic objectives, leveraging existing applications/ functionality to ease administrative burden and build efficient, effective, and scalable processes. • Partner with business teams - Understand their needs and requirements, make recommendations for solutions, and roadmap and prioritize implementation to support our clients business objectives. • Coordinate with internal and external partners - Work with 3rd party software and internal teams (product, legal, and security) to ensure configuration and integrations are efficient, compliant, and accurate. Skills/Demands • Eager to get the job done • Strong communicating skills • Teamplayer • Experienced in working in a global community • 7 to 10 years experience with SuccessFactors • High level of consultancy skills • Preferably experience with a larger implementation, integration and data migration. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Interim CI/CD Engineer Developer Experience Arnhem
Voor TenneT is Harvey Nash op zoek naar een Interim CI/CD Engineer Developer Experience Startdatum: 01/09/2022Einddatum: 31/12/2023Aantal uur: 40 uur per week Locatie: Arnhem Tasks: CI/CD engineer Developer Experience We are looking for a CI/CD engineers Developer Experience (32-40 hrs) to strengthen our CI/CD team. We are looking for experienced people in this domain with a drive to innovate, continuously improve, automate and actively engage with the DevOps teams within TenneT to improve and simplify their development workflows to maximise their productivity . It are exciting times at TenneT! As CI/CD team we see a bright energy future with our ultimate vision Tennet as code to "automate everything" as the mindset for true agility to drive the energy transition. Our mission is to accelerate continuous improvement, repeatability and transparency with a lightning fast CI/CD platform, with high quality built-in, shift security left by design and an energising developer experience. Our motto is "let's break the speed limit!". To make all this our new reality we will replace our existing portfolio of self-hosted, on-premise CI/CD tools with a modern CI/CD SaaS platform in public cloud, with on-premise deployments for critical applications within TenneT. We are currently in the midst of selecting and buying the CI/CD SaaS platform and want to kickstart rollout of this platform, starting Q1 2023 and onwards to offer a swift and smooth transition for all development / DevOps teams (approx. 150 developers). We think we offer a nice challenge in which you can actively contribute to the transition to DevSecOps team and improved Agile way of working. Job description:You will work within our multi-disciplinary CI/CD DevOps teamYou will align with architects, lead developers and engineers to identify improvements for the Developer Experience within TenneTYou will define, design, develop, build and run cloud native CI/CD platform services and opinionated pipelines that will be available on-demand, through self-service automation for DevOps teamsfully documented, tested and securehigh available, disaster resilientintegrated with infra-as-code / config-as-code automationYou will define standardized building blocks, provide suggestions and tools to help development decrease lead timeYou will ensure privacy and security are managedYou will support lifecycle management, the SLA of the services, resolve incidents with the rest of the teamYou will actively migrate our development / DevOps teams from legacy CI/CD tools to our modern CI/CD SaaS platform Candidate profile:Continuous Integration and Continuous Delivery, Life Cycle Management, Release & Version ManagementCI/CD platforms, tools and familiar with cloud native developmentDevOps of managed servicesContainer orchestration via KubernetesAgile development, ScrumPipeline development for different technology stacks Experience / solid understanding of:GitOps way of workingA broad spectrum of CI/CD tools / platform, such as Jenkins, Gitlab, Github and ArgoCD & other related open source tools in the development of servicesProgramming/Scripting languages like Java, Python, BashLDAP integration & RBACLinux environment (preferably Redhat/RHEL) Should haves:Infra-as-code / config-as-code with Ansible / AWXElastic StackHashicorp vault, consulSelf-service developmentService operations Competences:Professional and intellectual ability at bachelor level or higherA ‘go to’ person who is comfortably able to find his way in a large organizationCommunicative, articulate, pro-active and easy to approachA person that takes timely and informative decisionsA team player, lead by example'Automate everything' mindsetFocus on value: Customer/user-centric
Interim DevOps engineer Linux platform Arnhem
Voor TenneT is Harvey Nash op zoek naar een DevOps engineer Linux platform Startdatum: 01/09/2022Einddatum: in overlegLocatie: Arnhem (minimaal 2 dagen op kantoor)Aantal uur: 32 uur per week Storingsdienst 1x per 6 weken ongeveer (een week) Tasks: TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 21.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en onze safety performance. Safety is een belangrijke kernwaarde voor TenneT. We leggen de lat hoog, voor zowel medewerkers als onze contractors. Taking power further. Linux platform engineer (Dev & Ops) Team/afdeling en functie: Binnen de afdeling Basic IT Services verzorgt het team Infrastructure Services het beleid, beheer en onderhoud van de IT-omgeving van TenneT en het aansturen van externe serviceproviders. De IT-omgeving bestaat uit fysieke- en gevirtualiseerde servers, SAN-systemen, een back-upomgeving, de onderliggende netwerken, datacenters en bijbehorende beheer- en managementomgevingen. Tevens wordt gewerkt aan een flexibele (hybride) cloud-infrastructuur. Dit biedt de agility en schaalbaarheid die nodig is voor de digitale strategie van TenneT vanuit een infrastructuur- en DevOps-perspectief. Het betreft een complexe omgeving waarin 24 uur beschikbaarheid van wezenlijk belang is. Op dit moment zet TenneT vol in op het automatiseren van onze diensten. TenneT streeft naar het middels self-service geautomatiseerd afleveren van de door de business benodigde infrastructuur. Wat doe je als platform engineer binnen het team Infrastructure Services NL bij TenneT?het ontwikkelen van automatische Unix server deployment en decommissioning;het ontwikkelen van een self-service platform;het helpen definieren en realiseren van bouwblokken die binnen het platform als end-to-end dienst kunnen worden aangeboden.monitoren en bewaken van de beschikbaarheid en performance van het platform;adviseren en begeleiden van gebruikers bij het gebruik van de dienstverlening;het uitvoeren van dagelijkse beheertaken;onderzoeken en oplossen van storingen in de systemen;opstellen en beheren van documentatie en handleidingen;schrijven van wijzigingsvoorstellen en probleemrapporten naar aanleiding van storingen en voorgenomen wijzigingen;het beheren en onderhouden van standaarden. Vereisten:Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding gericht op Informatica.Je hebt tenminste 5 jaar werkervaring in het technisch beheren van een complexe IT-omgeving in een dienstverlenende IT-omgeving, waarvan tenminste 3 jaar specifiek met Unix producten (Linux Red Hat), VMWare, Storage producten (HDS is een pré) en backup oplossingen (Commvault).Kennis van en ervaring met Red Hat Ansible Automation PlatformJe bruist van de energie, bent stressbestendig, analytisch sterk en daarnaast ook risicobewust en security minded.Je hebt goede communicatieve vaardigheden, je bent in staat om je grenzen aan te geven, je geeft gevraagd en ongevraagde feedback en je kan je goed uitdrukken (zowel mondeling als schriftelijk) in de Nederlandse en Engelse taal.Je bent een professional die graag net dat stapje extra zet en altijd zorgt voor een passende oplossing waarin de klant zich herkent.Je bent bereid (indien door TenneT gevraagd) mee te draaien in de TenneT 24*7 storingsdienst.Je hebt ervaring met Agile werken. Competenties: Je collega's omschrijven je als gedreven, nauwkeurig, communicatief vaardig, iemand die kennis van zaken en voldoende humor heeft. Je bent een nieuwsgierig persoon met een positieve instelling. Het spreekt voor zich dat je graag met mensen samenwerkt en dat je je daarin verantwoordelijk voelt voor het eindresultaat.
Backend Java Developer | Senior Position Thuiswerkplek/Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Backend Java Developer | Senior Position. Omschrijving opdracht: Bij de DSO ga je werken met de nieuwste technologieën aan het vernieuwen van het plansysteem van het spoor in Nederland. In een DevOps team werk je aan nieuwe microservices die het mede mogelijk moeten maken om het spoornet nog efficiënter te benutten. Binnen het team ben je betrokken bij iedere stap van het proces. Samen met het team maak je designs voor gedistribueerde systemen en implementeer je de oplossing. Daarbij werk je aan een volledig geautomatiseerd CI/CD proces: van het bouwen en testen van de artifacts tot het deployen op productie en het monitoren van de services. Experimenteren wordt aangemoedigd en je krijgt elke sprint tijd en ruimte om aan innovaties te werken en daarvan te leren. Wat doet het team? De NS werkt aan het geautomatiseerd genereren van delen van de planning. Hierbij speelt het team een belangrijke rol door deze planning te valideren en vast te leggen in het centrale plansysteem Donna. We werken voornamelijk aan backend services, die zich in het hart van het landschap bevinden. Naast het faciliteren van het genereren van gedeeltes van de planning, gaan de microservices op termijn ook de grote monolithische applicatie vervangen waar honderden planners via grafische interfaces dagelijks de dienstregelingen in maken. Aan de monolithische applicatie voert het team minimale beheertaken uit. Het gaat om een relatief jong team waarbij de leden zich niet strikt aan hun eigen functie houden. Ontwikkelaars testen, testautomatiseerders ontwikkelen, en iedereen houdt zich bezig met OPS-taken. Het team werkt aan een complex gedeelte van Donna en we hechten veel waarde aan van elkaar leren en elkaar verder helpen. Hier gebeurt het: werken we allemaal met hart en ziel samen. We dagen elkaar uit en staan voor elkaar klaar. Bij de DSO krijg je de ruimte om met jouw unieke bijdrage echt het verschil te maken. - Teamspeler; je kan zowel taken zelfstandig uitvoeren, als samen werken aan een oplossingsrichting. - Je bent in staat om user stories en non-functional requirements te vertalen naar technische taken en implementaties. - Je bent analytisch sterk, hebt een goed abstractievermogen en kunt complexe dingen helder uitleggen. - Je bent leergierig en vindt het leuk om nieuwe technieken/ideeën naar het team te brengen. - Je beschikt over goede communicatievaardigheden, je bent aanwezig in het team, aanspreekbaar en helpend. - Je staat voor je code en hebt kwaliteit hoog in het vaandel staan. - Je vindt het leuk om je te verdiepen in het uitdagende domein van het spoor. Gewenst profiel: - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als developer. - Je hebt ervaring met Java 11 of nieuwer. - Je hebt ervaring met relationele databases en query optimalisatie. - Je hebt ervaring met event driven architecture en concepten zoals eventual consistency. - Je hebt ervaring met DevOps (mindset en tooling). - Je hebt ervaring met Spring Boot. - Je hebt ervaring met Openshift (Kubernetes). - Je hebt ervaring met Jenkins / CI tooling. - Ervaring met Gradle vinden wij een pre - Ervaring met ActiveMQ vinden wij een pre. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring, integriteitsverklaring en vragenlijst). 2. Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad. 3. Je bent in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden). 4. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als developer, 5. Je hebt ervaring met Java 11 of nieuwer. 6. Je hebt ervaring met event driven architecture en concepten zoals eventual consistency. 7. Je hebt ervaring met relationele databases en query optimalisatie. 8. Je hebt ervaring met DevOps (mindset en tooling). 9. Je hebt ervaring met Spring Boot. 10. Je hebt ervaring met Openshift (Kubernetes). 11. Je hebt ervaring met Jenkins / CI tooling. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met Gradle 2. Je hebt ervaring met ActiveMQ. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Thuiswerkplek/Utrecht Startdatum: 01-09-2022 Duur: 31-08-2023 Optie op verlenging: Ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 15-08-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 34 - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

IT specialists

Are you an IT contractor looking for a job in the Netherlands? IT-Contracts is the job board for you!

Register for free and apply to suitble jobs directly or upload your CV and let employers find you. Registrer for free now!

Employers

IT-Contracts helps you find the right candidate for your temp IT jobs. It's fast, cheap and easy.

Post your job or search through the CV-database with thousands of dutch IT contractors. Find suitable candidates now!
Informatiespecialist Den Haag
Als mantelhouder zijn wij voor onze eindklant op zoek naar kandidaten die voldoen aan het volgende profiel. Opdrachtgever De afdeling Digitale Informatiehuishouding van Doc-Direkt faciliteert digitaal werken bij verschillende kerndepartementen en uitvoeringsorganisaties van het Rijk. Dit doet de afdeling aan de ene kant door bijvoorbeeld het ondersteunen van het gebruik van document management systemen en het leveren van adviesdiensten en projectleiding. Aan de andere kant wordt specialistische ondersteuning verleend voor specifieke vraagstukken zoals de automatisering van workflows, geautomatiseerde dataclassificatie maar ook toepassing van krachtige zoekmachines om informatie terug te vinden in omvangrijke bronnen (Zoek & Vind). Opdrachtomschrijving We zijn op zoek naar een breed onderlegde ”informatiespecialist” die de informatievraag goed kan doorgronden en in staat is deze via Zoek & Vind om te zetten in (combinaties van) relevante zoekvragen. Het gaat hierbij vooral om de syntax. Deze informatiespecialist is goed in staat om daarvoor met de juiste mensen te praten, gerichte vragen samen te stellen en het onderzoeksproces vast te leggen. Maar is ook in staat om bijvoorbeeld mee te denken over de inrichting van metadatafilters, van een informatieportaal en de inrichting van de benodigde workflow voor een klant of voor een specifieke gebruikersgroep. Functie eisen • HBO werk- en denkniveau • Kennis van (documentair) informatiebeheer en –dienstverlening en brede kennis van relevante kaders en regelgeving Functie wensen • Mate van ervaring met en kennis van (documentair) informatiebeheer en - dienstverlening en het gebruik van relevante ICT-middelen • Mate van kennis van relevante kaders en regelgeving (bijv. Woo, AVG, Aw, BIR, Toepassingsmodel metadata) Overige informatie: Locatie: Den Haag Uren per week: 24-36 Start: z.s.m. Eind: 10-10-2023 Recruiter voor deze rol: Sky Smolders, skyler.smolders@itaq.nl, 06-82067296
Change Coördinator I&A Westland
Voor de Gemeente Westland zijn wij op zoek naar een Change Coördinator I&A. Opdracht: Je coördineert de Backlog’s van alle wijzigingen die binnenkomen via de servicedesk van o.a. projectleiders of de interne en externe klanten. Je houdt overzicht en monitort alle wijzigingen in Topdesk en monitor het totale wijzigingsproces. Dat wil zeggen: je zorgt ervoor dat alles volgens de afgesproken procesbeschrijvingen, werkinstructies en kwaliteitsafspraken verloopt. Je onderhoudt hiervoor nauw contact met alle partijen inclusief onze externe partners en werkt de statussen in Topdesk bij. Je koppelt de (integrale)status naar alle procesverantwoordelijken terug en handelt proactief bij het voorkomen van escalaties en oplossen van issues. Je genereert voortgangsrapportages en verspreid die op verzoek of proactief. Je rapporteert aan de kwartiermaker van de RUN Verder voer je alle voorkomende administratieve werkzaamheden uit behorende bij het change proces. Je helpt het proces verder ontwikkelen aan de hand van korte evaluaties waar de organisatie van leert. Als vakbekwaam change/ wijziging coördinator, heb je ongetwijfeld ideeën hoe jij op deze manier kunt én wilt bijdragen aan een moderne informatievoorziening die de gemeente Westland optimaal ondersteunt. Omschrijving opdrachtgever: Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait! Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris. Cluster Bedrijfsuitvoering: De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Een gevolgde hbo bachelor opleiding Functie wensen (gunningscriteria): 1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Change Coördinator binnen een overheidsorganisatie en/of ICT organisatie 2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met change processen op basis van ITIL BiSL en/of ASL 3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met TOPdesk 4. Aantoonbare werkervaring met samenwerken in ketenprocessen op het gebied van servicemanagement 5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het organiseren van multidisciplinair/agile werken in change processen (dit moet duidelijk blijken uit het cv) . Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Westland Startdatum: z.s.m. Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 2 maal 3 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18 augustus 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 24 augustus 2022 in de ochtend. - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
ICT-coördinator Wijk Bij Duurstede
Voor de Gemeente Wijk bij Duurstede zijn wij op zoek naar een ICT-coördinator. Opdracht: De primaire verantwoordelijkheid van de ICT-coördinator ligt bij het regisseren van operationele issues door het plannen en verstrekken van (wijzigings)opdrachten met betrekking tot de reguliere ICT-dienstverlening en bewaken van de uitvoering en de basis dienstverleningsniveaus. De ICT-dienstverlening en het beheer van de ICT-infrastructuur is daarbij uitbesteed aan de RID-Utrecht. Als ICT-coördinator zorg je op operationeel niveau voor de verbinding tussen de eigen organisatie, de intergemeentelijke ICT-samenwerking en de aansturing van de ICT-dienstverleners en leveranciers. Je bent verantwoordelijk voor het coördineren, plannen en geven van opdrachten aan hen en het bewaken van de uitvoering. De focus ligt op het optimaal inzetten en benutten van de geleverde ICT-diensten en het controleren van de uitvoering ervan. Bij onduidelijkheden, vragen of escalaties met betrekking tot de geleverde diensten ben je het eerste aanspreekpunt van de gemeente. Je maakt deel uit van het team Informatievoorziening en -beheer. In dit team zijn ondergebracht de Informatieadviseur, Adviseur informatiebeheer, Informatiebeheerders, Informatiebeveiligings-functionaris, Privacy Officer, ICT-coördinator, functioneel beheer Zaaksysteem, Geo-systemen en DIV. Het team, bestaande uit 10 medewerkers, geeft invulling aan de werkzaamheden 1) advies & beleid, 2) instandhoudingsbeheer en 3) informatiebescherming. Als ICT-coördinator ben jij gericht op de instandhouding van de ICT-voorzieningen. Omschrijving opdrachtgever: De gemeente Wijk bij Duurstede is met bijna 24.000 inwoners een kleinere gemeente maar we zijn ‘groot genoeg om klein te blijven’. Dat betekent ook keuzes maken. We doen niet alles, maar kiezen vooral bewust voor wat we wél doen. En we doen het samen. Met elkaar, in teams, in projecten, met ons bestuur en met collega’s in de regio. We doen ons werk in het midden van en mét de Wijkse samenleving. Er wordt ruimte gecreëerd voor meer verantwoordelijkheid en eigen initiatief. We zijn een ambitieuze informele organisatie met 140 professionele en betrokken medewerkers die volop kansen biedt om jouw kwaliteiten en talenten te benutten en ontwikkelen. Functie eisen (knock-out criteria): Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met ICT-beheer Service Management ICT-support medewerker of als Procesmedewerker. Afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau Aantoonbare werkervaring op het gebied van ICT-beheer en -ondersteuning bij een gemeente Aantoonbare werkervaring met gebruikersondersteuning en wijzigingsbeheer. Functie wensen (gunningscriteria): Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met ICT-beheer Service Management ICT-support medewerker of als Procesmedewerker Afgeronde opleiding/cursus op het gebied van ICT-beheer of gebruikersondersteuning Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van incident- en problemmanagement Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het coördineren en verwerken van serviceverleningsverzoeken (ITIL Request Fulfillment) Afgeronde opleiding(en) op het gebied van ITIL en/of BiSL . Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Wijk Bij Duurstede Startdatum: Zo spoedig mogelijk Duur: 12 maanden Optie op verlenging: 3 maal 4 maanden Inzet: 32 - 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18 augustus 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 25 augustus 2022 (in de middag). - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Specialist data optimalisatie en data management Utrecht
Voor Ministerie van Financiën (Belastingdienst) zijn wij op zoek naar een Specialist data optimalisatie en data management. Omschrijving opdracht: De 5 specialisten data optimalisatie hebben diepe kennis van FSV en aanpalende systemen die een rol gespeeld hebben in de afhandeling van deze systemen vanuit de verschillende toezichtteams. De experts denken namens de programmadirecteur mee over procesontwerpen en structurering van FSV gerelateerde schade- en herstelanalyses. De experts hebben actuele kennis van tooling en software die het programmateam FSV kan ondersteunen en zijn in staat het MT hierover strategisch te adviseren. Daarbij ontwikkelen de experts (applicatieontwikkeling) een voorziening waarin bedrijfsregeles kunnen worden geïmplementeerd en de experts (database ontwikkelaars) zijn specialist in de inrichting van database omgevingen. Verder zijn experts (Dashboardontwikkeling) nodig die op basis van beschikbare data visuele inzichten kunnen genereren. Het programma Buitengewone Zaken Blauw (BZB) is opgezet om burgers die geregistreerd stonden in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) te informeren over deze registratie, de reden waarom zij daarin stonden, en óf en zo ja welke gevolgen deze registratie voor hen gehad heeft. Hiervoor is diepgaand dossieronderzoek nodig in meerdere systemen, databases en files van de Belastingdienst. Dit blijkt ook uit het feit dat een dossier van een burger binnen de Belastingdienst versnipperd is in >15 systemen. Tevens verzorgt BZB de afhandeling van de respons van burgers: ontvangen, kanaliseren, behandelen en beantwoorden. Deze respons bestaat onder andere uit formele AVG-inzageverzoeken en -meldingen. Hiervoor zijn de reeds bestaande AVG-processen opgeschaald en zijn daarnaast nieuwe processen en informatiestromen ingericht. Deze dienen verder geoptimaliseerd en geautomatiseerd te worden met behulp van (proces)data. Het programma BZB is nu ruim een jaar onderweg. In deze tijd zijn processen ontworpen die ertoe leiden dat ruwe brondata gekoppeld aan de FSV- registratie opgewerkt kan worden naar een compleet dossier van de in FSV-geregistreerde burger. De volgende stap die genomen moet worden is het implementeren van deze processen en het ontwikkelen van de ondersteuning hiervoor. Hiermee bereiden wij de tegemoetkomingsregeling voor de gedupeerden voor. Om deze stappen te kunnen zetten zijn wij met spoed op zoek naar een team van experts dat het programma BZB hierin kan versterken. Gezien de tijdsdruk die op bovenstaande uitvoering ligt is het noodzakelijk dat het team op elkaar is ingespeeld en gezamenlijk de materie begrijpt om snel tot inzichten te kunnen komen. Gezien de grote hoeveelheid werk (+200.000 dossiers) en de hoge kwaliteits- en privacy-normen die het programma hanteert, zijn wij op zoek naar een team van (zeer) ervaren specialisten op gebied van applicatieontwikkeling, dashboard ontwikkeling en database ontwikkeling. De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door en cultuur de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt. Omschrijving werkzaamheden: In algemene zin kunnen de werkzaamheden als volgt worden beschreven: - Inrichten en Ontwikkelen van een Database-voorziening waarop de verdere IV-voorzieningen binnen het programma ingericht worden; - Ontwikkelen van een IT-voorziening die de processen kan ondersteunen; - Opzetten, uitwerken en managen van herstelprocessen en daar aan verwante analyses; - Opstellen en implementeren bedrijfsregels aan de hand van geanalyseerde informatie; - Doorvertaling van inzichten uit data-analyse ten behoeve van oplossingen voor de programma’s BZB en HVB - Managen van continue verbetering en toepassen lessons learned binnen BZB; - Training van en overdracht aan overige (BZB) medewerkers voor doorontwikkeling, beheer en onderhoud; - Inrichten processen om datakwaliteit te verhogen en te waarborgen. - Hands-on ondersteuning binnen het programma. Gewenst profiel: - Professional Developer Scrum - PSD I of vergelijkbare opleiding. - SAFe - Leading SAFe. - Softwareontwerp - Java Software Designer; Microsoft Certified Solution Developer (etc.). - Methoden en technieken voor Agile ontwerp - RAD/LAD, RUP Programmeren - Java; C#; .Net; Visual Basic; SAP/ERP; Oracle; Groupware/Lotus Notes; Powerbuilder/Sybase; Cobol/Cics/DB2; Cool Gen, Ruby on Rails. - Testen - Tmap Next Foundation. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt academisch denk- en werkniveau. 2. Je hebt ruime aantoonbare ervaring met vergelijkbare complexe programma- en gegevensomgevingen is vereist. Politiek bestuurlijke sensitiviteitis een must. 3. Je hebt ervaring met applicatieontwikkeling (Python / SAS)- Ervaring met databaseontwikkeling (Teradata / SQL) 3. 4. Je hebt ervaring met dataverwerking en -modellering (ETL-ontwikkeling). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met methoden en technieken voor Agile ontwerp. 2. Je hebt ervaring met programmeren. 3. Je hebt ervaring met testen. 4. Je hebt ervaring met Belastingdienst systemen, programmatuur en data. 5. Je hebt ervaring bij vergelijkbare complexe dossiers en/of bij andere departementsonderdelen. 6. Je hebt ervaring met het ontwerpen en inrichten van ontwikkel-, test- en productieomgevingen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 12-09-2022 Duur: 4 maanden Optie op verlenging: onbekend Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 17-08-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Software Engineer Amersfoort
Voor KPN (Amersfoort) zijn wij op zoek naar een Software Engineer Gewenste Startdatum: 01-09-2022 Verwachte einddatum: 31-12-2022 Inzet: 40 uur per week Your job as a backend Java developer KPN has the ambition to build the best Telecommunication network in the Netherlands with top notch technology like 5G and Fiberglas for all our customers (business and consumers). To be able to do this we need a good engineering community (both internal and externally) that is also equipped with digital technology to service our customers with state of the art apps that give them the ability to realize and maintain our network and processes with zero touch automation. Within the current team(s) we are looking for reinforcement to take the digitalization of the way our engineers work to a higher level. The focus is currently on three key topics, migration from on-premises to AWS/Kubernetes, new business features and modernization of the applications. You are part of a DevOps team that works according to the Scrum methodology and participates as product developer. It is your responsibility to take the apps to the next level and innovate cutting edge new functionalities! Several DevOps teams within and outside KPN Technium work closely together to achieve this goal. For feature teams working on fiber rollout we are looking for a passionate backend developer that will help us make this vision possible. Responsibilities We are looking for is a person who is flexible, eager and loves a challenge to dive in the world of complexity and working on the top 1 priority of the KPN strategy. As a team member, you will be responsible with your DevOps team for designing and implementing product requirements. You will work closely with the product owner, other teams and business stakeholders. The team you will be working in, is part of a larger tribe where multiple teams build and maintain the KPN Network supporting systems within a mainly Java oriented platform. This is what you will be doing: • Develop and maintain new and existing functionalities (micro services) for engineers. • Work with team members on complex and innovative features • Play an active role in refining the feature to be released by the team • Ensure the quality of the developments by means of unit test and contribute to integration, automated testing etc. • Helps to develop and build the vision of KPN Network NL • Be part of a larger tribe family and learn from many experts. • As we are a DevOPS team you are also expected to participate in Stand By duty for handling incidents. • The team spends on average 60% of its time on backend development, 30% on cloud infrastructure and 10% on front end work. Individual members work on the topics that suit them best. Qualifications Have knowledge of most of the mentioned qualifications and the absolute willingness, motivation for applications and used technology: • Java 17 expert • Minimal 5 year experience as Java developer in an environment with critical applications requiring 99,9% uptime • Minimal 5 year experience with the Spring Framework for Java and have worked with versions 4 and 5, Spring Boot 1 and 2. • Good understanding of; o Cloud technology o Database technology, SQL o CI/CD • Knowledge of SOAP, REST and Kafka streams • Frontend knowledge of either AngularJS, Wicket or Flutter is a pre • AWS associate level Certification is a pre Behavioural & Leadership Competencies • Must be a team player. • Java is the way to develop. • Understands the SCRUM Values. • Pro-active and ‘can do’ mentality. Helps the team to further develop and improve, e.g. for DEVOPS processes • Great verbal and written communication skills (English (must) and Dutch pré ). • Pragmatic but does not lose sight of long term goals • Great analytical skills. • Energetic! Who are we? KPN TDO is the department where all our IT development and operations takes place. The ambition of TDO is to make KPN a highly simplified company which is ready to offer customers real effective IT solutions. We do this by innovating from a customer perspective, keeping things very simple and delivering them incremental (via Agile / SCRUM). We put a lot of energy into learning and sharing knowledge so that you are always up to date with the latest developments and able to apply them for our users. Aanbiedingen van CV, motivatie en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 18 augustus 2022 om 12 uur in ons bezit te zijn.
Business Architect Den Haag
Voor onze eindklant zijn we op zoek naar een: Business Architect Functieomschrijving Betreft inzet voor een van de horizontale thema's om de informatiepositie en -voorziening verder te verbeteren. Veel verander trajecten missen de helikopter view over de gehele organisatie en de werkzaamheden (vaak een keten) waar we voor aan de lat staan (de hoofdprocessen (business) en ondersteunende processen van de NVWA). Om een verandering zowel inhoudelijk als ICT gerelateerd goed geïmplementeerd te krijgen (geborgd in werkwijze/processen van de organisatie) is binnen Handhaven extra capaciteit nodig. Veel trajecten kunnen nu niet worden gestart omdat business analyse mist. Als business architect ben je verantwoordelijk voor het doorvertalen van de meerjarenvisie naar een bijpassende inrichting en organisatie van de informatievoorziening binnen de directie Handhaven van de NVWA. Hierbij maak je gebruik van (architectuur)kaders, doelstellingen en standaarden zoals die binnen het concern zijn vastgesteld. Je primaire aandachtsgebied daarin is het ontwerpen en beheren van logische procesen informatiemodellen op een of meer van de domeinen binnen de directie, o.a.: Toezicht, Opsporing, Laboratoria. Je analyseert en adresseert belangrijke ontwikkelingen op het gebied van processen, informatie en passende systemen en zet deze om naar bedrijfsspecifieke proposities. Daarnaast adviseert de business architect in de wijze waarop processen kunnen worden verbeterd en ondersteund met ICT-voorzieningen. Dit gebeurt uiteraard binnen de door de NVWA gestelde kaders waaraan je zelf ook een bijdrage kan leveren. De business architect levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het effectief en efficiënt uitvoeren van de primaire taken van de NVWA. Functie Eisen • WO werk en denk niveau • Aantoonbare ervaring met het ontwikkelen, onderhouden en operationaliseren van proces- en informatiearchitectuur en door vertalen naaar startarchiecturen (3 jaar) • Kennis en ervaring met grote complexe organisaties, bij voorkeur binnen de rijksoverheid en/of semioverheid. (3 jaar) • Ervaring met het inzetten van architectuur expertise bij het opstellen van business cases, project start architecturen en referentiearchitecturen. (3 jaar) Functie Wensen • Kennis op het gebied van handhavings processen vergelijkbaar zoals bij de NVWA. Kennis en ervaring met Agile (scrum). • Je hebt ervaring met vergelijkbare werkzaamheden binnen overheidsorganisaties. Overige informatie Locatie Den Haag/thuis Start 01-09-2022, 36 uur per week Einddatum 31-08-2023, optie op verlenging Recruiter, Thimney Roos 06-83785756 recruiterTR@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterTR@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in detachering van ICT- en Interim Management professionals. Klanten noemen ons de Trusted Advisor, omdat wij hen echt adviseren en altijd positief verrassen. ItaQ is actief in het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisaties in algemeen management en/of ICT-management op hoog niveau (Directeur, Afdelingshoofd, DG, CIO, CTO, etc.) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project- en programmamanagers, business analisten, CISO’s, sr. ontwikkelaars, etc.). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen aanbieden aan het bedrijfsleven en de overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
IT Solution Architect Utrecht en remote
Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een IT Solution Architect. Omschrijving opdracht: De Kamer van Koophandel voert een digitaliseringsstrategie waarbij de dienstverlening op alle vlakken wordt gedigitaliseerd. Daarom is het continu nodig om veranderingen door te voeren in het IT-landschap en processen. Deze veranderingen worden onder architectuur doorgevoerd via de set van samenhangende architectuurproducten: "Integrale (strategische) oplossingsrichting", "Start Architectuur" en "Solution Architectuur". Deze veranderingen en het beheren daarvan worden per Group uitgevoerd. Voor de Group Zorgeloze Ondernemer zoeken wij een ervaren IT Architect die ons kan helpen met onze missie zodat ondernemers moeiteloos hun zaken met de KVK kunnen regelen en zorgeloos kunnen ondernemen. Wij zijn op zoek naar twee Solution Architecten. Als IT Architect ben je verantwoordelijk voor het opstellen van solution architecturen, die betrekking hebben op functionaliteiten voor opgave verwerking voor het Handelsregister, UBO en LEI, export documenten en koppelvlakken met o.a. Notarissen. Dit doe je in nauwe samenwerking met PO's, development engineers, analisten en collega-architecten. Je bent in staat om vanuit de Start Architectuur de verdieping aan te leggen. Je hebt ruime ervaring in het opstellen van solution architecturen voor web based platformen, API management en zaakgericht werken. Je gebruikt daarbij de (IT) kaders om eisen aan de oplossing te stellen en deze te visualiseren in modellen. Je bent bekend met architectuurmethoden als GEA, TOGAF en DYA en de modelleertaal Archimate. Je houdt je actief op de hoogte van opkomende technologieën. Je hebt minimaal een opleiding HBO Informatica, met de nadruk op Architectuur en ervaring met het opstellen van solution architecturen om bij te dragen aan de kwaliteit en toekomstvastheid van onze IT-oplossingen. De omgeving waarin je terecht komt, richt zich op oplossingen voor Online-omgevingen waar de ondernemer zijn zaken kan regelen, en een back office omgeving waar web based applicaties gebruikt worden met veel koppelvlakken en integratievraagstukken. Architectuur zie jij als stuurinstrument voor het realiseren van doelstellingen van de KVK en je weet dat op overtuigende wijze uit te dragen. Je beschikt dan ook over uitstekende communicatieve– en adviesvaardigheden. Je kunt makkelijk schakelen met de verschillende disciplines binnen en buiten IT en weet doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe te werken. VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde hbo opleiding. 2. Je hebt een afgeronde opleiding is op het gebied van Informatica. 3. Je hebt aantoonbare kennis van werken met principes en denken in concepten (in plaats van concrete oplossingen). 4. Je hebt aantoonbare kennis van API management, online portaal, integratiepatronen, datastructuren, infrastructuur en beveiliging. 5. Je hebt actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de functie van IT (Solution) Architect. 6. Je hebt actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen van solution-architecturen. 7. Je hebt actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met werken met referentie-architecturen zoals NORA. 8. Je hebt actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met werken met Bizzdesign/Archimate. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met Togaf, Archimate. 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met werken in een Java omgeving, front-end technologieën en patterns, casemanagement (zaakgericht), object oriented modelleren. 3. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met Agile werken. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht en remote Startdatum: 5-9-2022 Duur: t/m 5-9-2023 Optie op verlenging: Ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 19-8-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: tussen 25-08-2022 en 01-09-2022 - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ops engineer Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Ops engineer. Omschrijving opdracht: Politie Dienst ICT Dienstverlening Partners (D-ICT / DP) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheren en innoveren van diverse keten brede voorzieningen binnen de Strafrecht- en Vreemdelingenketen. Deze voorzieningen maken deel uit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Regie Migratieketen (DRM) afdeling Ketenvoorzieningen. In Europees verband wordt al enkele jaren gewerkt aan het Slimme Grenzen pakket. Het doel hiervan is het bestrijden van illegale immigratie, vergroten van de veiligheid binnen het Schengengebied en het faciliteren van het grensproces.In dit kader wordt er voor de afdeling Ketenvoorzieningen de dienst Europaloket geïmplementeerd. De Politie omarmt deze doelstellingen door samen met de ketenpartijen in Nederland ervoor te zorgen dat de wijzigingen die nodig zijn in processen en systemen binnen de Politie tijdig zijn geïmplementeerd. Hiermee draagt de Politie bij aan de bestrijding van illegale migratie en onrechtmatige grenspassages en zorgt voor betere en snellere informatie-uitwisseling door de ketens heen. Van de OPs-er verwachten we iemand die werkt aan het bouwen, testen en door-ontwikkelen van infra en applicaties ten behoeve van de hierboven beschreven Europese keten. Doelstelling: Het in productie nemen en door ontwikkelen van het Europa Loket. Verdere details van deze applicaties zijn heimelijk en kunnen pas na gunning en een afgeronde screening gedeeld worden met de opdrachtnemer. Omschrijving verantwoordelijkheden: Je bent verantwoordelijk voor de applicatie en infrastructuur van ontwikkelen en testen tot monitoren van de applicatie Je bent verantwoordelijk voor de buildstraat en deployment van de applicatie Contacten: - De ketenpartners (extern) die zijn/worden aangesloten op de gemeenschappelijk voorziening. - Opdrachtgever (PO) binnen het ministerie. - Daarnaast contacten binnen de afdeling en andere afdelingen binnen het infra domein. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.2. Je hebt aantoonbare werkervaring met Linux (RHEL7/8).3. Je hebt aantoonbare werkervaring met installatie en configuratie van de Applicatieservers (JBoss) en van relationele databases (zoals PostgreSQL).4. Je hebt aantoonbare kennis van Ansible. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring in een Agile/Scrum Devops omgeving. 2. Je hebt aantoonbare werkervaring met Ansible. 3. Je hebt aantoonbare kennis van/ervaring met netwerkconfiguraties 4. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, in de richting van informatica. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. 5. Je hebt aantoonbare ervaring met (geautomatiseerd) testen. 6. Je hebt aantoonbare werkervaring met communicatie via webservices (Soap en REST) en (eb)XML. 7. Je hebt aantoonbare werkervaring met de inrichting en het configuratie van CICD (Maven, Jenkins, Nexus, Git, Sonar). 8. Je hebt aantoonbare werkervaring met containers. 9. Je hebt aantoonbare werkervaring met ELK Stack. 10. Je hebt aantoonbare werkervaring met Python. 11. Je hebt aantoonbare werkervaring met Axway. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: OdijkStartdatum: 03-10-2022Duur: 02-10-2023Optie op verlenging: optioneelInzet: 36 uur per weekTarief: marktconformSluitingsdatum: 19-08-2022Sluitingstijd: 09:00Intakegesprek: zsm na de beoordeling - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Communicatiemedewerker Bouwen en Wonen Flevoland
Voor Provincie Flevoland zijn wij op zoek naar een Communicatiemedewerker Bouwen en Wonen. Opdracht: Voor de opgave Wonen speelt communicatie een belangrijke rol. Hiervoor is zowel ondersteuning in de uitvoering nodig, als ook advisering/uitvoering voor een symposium Landschap die in november plaats zal vinden. Wat ga je doen Als communicatiemedewerker/-adviseur ondersteun je de senior communicatieadviseur van de opgave Wonen op het gebied van uitvoering, en ben je verantwoordelijk voor advisering en uitvoering van communicatie voor landschap. Dit betekent dat je meedenkt en meedoet door teksten te schrijven, en fotografen, filmers, web- en trafficmedewerkers en zo nodig andere externe partijen brieft en aanstuurt tijdens het proces van ontwikkelen, plannen en organiseren. Op het gebied van landschap wordt inzet gevraagd bij de communicatie over en ten behoeve van het Symposium Landschap in november 2022. Omschrijving opdrachtgever: Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten vormen met de Commissaris van de Koning het bestuur van de provincie Flevoland. Het ambtelijke deel bestaat uit de directie en de beleids-, staf- en faciliterende afdelingen; in totaal een kleine 400 mensen. Ons werkveld? De samenleving! Wij ondersteunen de zes gemeenten, het bedrijfsleven en bijna 400.000 inwoners. Elke dag werken wij aan Flevoland, op het gebied van wonen, werken, recreëren en ondernemen. De provincie wil opgavegericht werken, een van de opgaven is de opgave Wonen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop telefoon en toebehoren2. Een afgeronde opleiding Communicatie op minimaal hbo bachelor niveau3. Uiterlijk 1 september 2022 beschikbaar voor 32 uur per week4. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met communicatie op het gebied van ruimtelijke ordening in de afgelopen 10 jaar 2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatiemedewerker/-adviseur bij een overheidsorganisatie in de afgelopen 10 jaar 3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het briefen en aansturen van externe partijen voor communicatiemiddelen 4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met voorbereiding incl. communicatie en organisatie van bijeenkomsten met externe partners 5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het schrijven van teksten voor het algemeen publiek. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Flevoland Startdatum: Zo spoedig mogelijk Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 2 maal 3 maanden Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18 augustus 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de provincie zijn gepland op donderdag 25 augustus 2022 om 09.00 uur, tussen 12:45 uur en 14:45 uur en om 16:15 uur. - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ops Engineer 32-36 u p/w Odijk
Referentienummer: 2022-05042 Omgeving: Odijk Startdatum: 03 oktober 2022 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand) Einddatum: 02 oktober 2023 Optie op verlenging: Ja, max. 12 maanden (1x 12 of 2x 6 maanden) Aantal uur per week: 32 - 36 Sluitingsdatum: maandag 22 augustus om 10.00 uur BlueTrail is op zoek naar een Ops Engineer voor 32 tot 36 uur per week. Politie Dienst ICT Dienstverlening Partners (D-ICT / DP) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheren en innoveren van diverse keten brede voorzieningen binnen de Strafrecht- en Vreemdelingenketen. Deze voorzieningen maken deel uit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Regie Migratieketen (DRM) afdeling Ketenvoorzieningen. In Europees verband wordt al enkele jaren gewerkt aan het Slimme Grenzen pakket. Het doel hiervan is het bestrijden van illegale immigratie, vergroten van de veiligheid binnen het Schengengebied en het faciliteren van het grensproces.In dit kader wordt er voor de afdeling Ketenvoorzieningen de dienst Europaloket geïmplementeerd. De Politie omarmt deze doelstellingen door samen met de ketenpartijen in Nederland ervoor te zorgen dat de wijzigingen die nodig zijn in processen en systemen binnen de Politie tijdig zijn geïmplementeerd. Hiermee draagt de Politie bij aan de bestrijding van illegale migratie en onrechtmatige grenspassages en zorgt voor betere en snellere informatie-uitwisseling door de ketens heen. Van de OPs-er verwachten we iemand die werkt aan het bouwen, testen en door-ontwikkelen van infra en applicaties ten behoeve van de hierboven beschreven Europese keten. Doelstelling Het in productie nemen en door ontwikkelen van het Europa Loket. Verdere details van deze applicaties zijn heimelijk en kunnen pas na gunning en een afgeronde screening gedeeld worden met de opdrachtnemer. Verantwoordelijkheden Je bent verantwoordelijk voor de applicatie en infrastructuur van ontwikkelen en testen tot monitoren van de applicatie Je bent verantwoordelijk voor de buildstraat en deployment van de applicatie. Contacten De ketenpartners (extern) die zijn/worden aangesloten op de gemeenschappelijk voorziening. Opdrachtgever (PO) binnen het ministerie. Daarnaast contacten binnen de afdeling en andere afdelingen binnen het infra domein. KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. Je hebt werkervaring met Linux (RHEL7/8). Je hebt werkervaring met installatie en configuratie van de Applicatieservers (JBoss) en van relationele databases (zoals PostgreSQL). Je hebt kennis van Ansible. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt werkervaring in een Agile/Scrum DevOps omgeving. Je hebt werkervaring met Ansible. Je hebt kennis van/ervaring met netwerkconfiguraties Je hebt ervaring met (geautomatiseerd) testen. Je hebt werkervaring met communicatie via webservices (Soap en REST) en (eb)XML. Je hebt werkervaring met de inrichting en het configuratie van CICD (Maven, Jenkins, Nexus, Git, Sonar). Je hebt werkervaring met containers. Je hebt werkervaring met ELK Stack. Je hebt werkervaring met Python. Je hebt werkervaring met Axway. Competenties: Samenwerken Probleemanalyse Initiatief Leervermogen Flexibel Accuratesse Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid Klantgerichtheid Selectieprocedure
Systeembeheerder Arnhem
Voor Tennet in Arnhem zijn wij op zoek naar een Systeembeheerder Storage - / Recovery - / Virtualisatie - en Serverruimtebeheer!Startdatum: Zo snel mogelijk Einddatum: Na startdatum minimaal 12 maanden met optie verlenging. Inzet: Fulltime Let op: de dik gedrukte sytemen/ervaring is belangrijk. Opdracht:TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 21.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en onze safety performance. Safety is een belangrijke kernwaarde voor TenneT. We leggen de lat hoog, voor zowel medewerkers als onze contractors. Taking power further.Waar kom je te werken?ITF ondersteunt de optimale continuïteit van de bedrijfsprocessen bij TenneT; en wij handelen vanuit het perspectief van de business. Hoe? 'We passen onze kennis en expertise toe om succes van onze collega's te verzekeren', 'We streven naar de hoogste kwaliteit en efficiency' en 'We zijn 100% verantwoordelijk'. ITF is verdeeld in de afdelingen Generic IT Services, Strategic IT Services, Basic IT Services en een staf afdeling Information Management Office.Basic ITBinnen de afdeling Basic IT Services verzorgt het team Infrastructure Services het beleid, beheer en onderhoud van de IT-omgeving van TenneT en het aansturen van externe serviceproviders. De IT-omgeving bestaat uit fysieke en gevirtualiseerde servers, SAN-systemen, een back-upomgeving, de onderliggende netwerken, datacenters en bijbehorende beheer- en managementomgevingen. Een gedeelte van de diensten is bij externe serviceproviders belegd. Tevens wordt gewerkt aan een flexibele (hybride) cloudinfrastructuur. Dit biedt de agility en schaalbaarheid die nodig is voor de digitale strategie van TenneT vanuit een infrastructuur- en DevOps-perspectief.Het betreft een complexe omgeving waarin 24 uur beschikbaarheid van wezenlijk belang is.Wat doe je als IT Service Officer van Storage-/Recovery-/Virtualisatie- en Serverruimtebeheer binnen het team Infrastructure Services NL bij TenneT?Je werkt in een Agile team samen met collega's in 2-wekelijkse sprints. Binnen dit team werk je samen aan het verder professionaliseren en automatiseren van de werkzaamheden.De werkzaamheden bestaan uit zowel beheer- (ops) als ontwikkel- (dev) activiteiten.Beheerwerkzaamhedenmonitoren en bewaken van de beschikbaarheid en performance van de systemen;onderzoeken en oplossen van complexe storingen in de systemen;opstellen en onderhouden van documentatie en handleidingen;schrijven van wijzigingsvoorstellen en probleemrapporten naar aanleiding van storingen en voorgenomen wijzigingen;uitvoeren van en coördinerende taken op gebied van incident, problem- en configuratiemanagement;meedraaien in de storingsdiensten. Changewerkzaamhedeninstalleren en configureren van nieuwe systemen;ontmantelen en opruimen van verouderde systemen;opstellen van een visie, ontwerpen en documentatie. Wie ben jij? Je collega's omschrijven je als gedreven, communicatief vaardig, iemand die kennis van zaken en voldoende humor heeft. Je bent een nieuwsgierig persoon met een positieve instelling. Het spreekt voor zich dat je graag met mensen samenwerkt en dat je je daarin verantwoordelijk voelt voor het eindresultaat.Je beschikt over HBO werk- en denkniveau;Je beschikt over een rijbewijs en eigen vervoer;Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in het technisch beheren van vSphere (versie > 6.5) en shared storage in een complexe 24/7 IT-omgeving;Je beschikt over diepgaande technische kennis en een breed inzicht in het vakgebied van storage (Pure Storage is pré) en virtualisatie. Je bent daarbij bekend van de markttrends op deze onderwerpen en kunt vernieuwing en optimalisatie brengen voor de toekomst;Je hebt ervaring met de volgende VMware producten: Site Recovery Manager (SRM), vSAN, NSX-T. Ervaring met VMware automation (vRO) is een pré;Je bent bekend met netwerken;Je bent bekend met backup via CommVault;Je hebt ervaring met het netjes werken in serverruimtes;Je bent bekend met de Agile mindset en frameworks;Je bent bekend met ITIL processen;Je bruist van de energie, bent stressbestendig en daarnaast ook risicobewust;Je bent een uitstekende communicator, die grenzen aangeeft, gevraagd en ongevraagd feedback geeft en zich goed kan uitdrukken (zowel mondeling als schriftelijk) in de Nederlandse en Engelse taal;Je bent een professional die graag net dat stapje extra zet en altijd zorgt voor een passende oplossing waarin de klant zich herkent. Wat is verder goed om te weten?Bij indiensttreding wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd.Bij indiensttreding wordt ook een AIVD-B screening uitgevoerd.Voor de werkzaamheden in de serverruimtes moet je een BHV-training volgen.We werken hybride wat betekent dat je ongeveer 2 dagen op kantoor werkt en 3 dagen vanuit huis.Bereidheid voor het lopen van 24/7 storingsdienst.
Client Reporting Analyst Groningen
Voor Aegon in Groningen zoekt Harvey Nash: Junior Client reporting analystStart: 12 september 2022 Duur: 30 juni 2023 Inzet: 40 uur per week standplaats: GroningenAegon Investment Management (AIM) is een 100% dochter van Aegon Asset Management (AAM). Aegon Asset Management heeft wereldwijd circa EUR 380 miljard onder beheer. AIM biedt volledige dienstverlening op het gebied van vermogensbeheer- en advies. AIM hanteert onder andere een gestructureerd multi-manager beleggingsproces voor het vermogensbeheer. Dit houdt in dat externe vermogensbeheerders het vermogen beheren. Dit onderdeel is gevestigd in Groningen en in Groningen werken 85 medewerkers. De afdeling Client Reporting bestaat momenteel uit 12 personen met een divers aandachtsgebied en ervaring. Je rapporteert aan de manager van de afdeling en je werkt nauw samen met mensen van andere afdelingen zoals de managers van de beleggingsfondsen en het Client Services team. Functie Als junior van de afdeling Reporting ben je primair verantwoordelijk voor het inhoudelijke afhandelen van de dagelijkse, eenvoudigere werkzaamheden en het onder begeleiding werken aan de meer complexe vraagstukken en processen op het gebied van Reporting. De werkzaamheden kun je voor een gedeelte zelfstandig uitvoeren, daar waar begeleiding nodig is, kun je met een relatief beperkte uitleg vrij zelfstandig de werkzaamheden uitvoeren. De op te leveren werkzaamheden dienen kwalitatief van hoog niveau zijn en tijdig en efficiënt te worden uitgevoerd. Je bent inhoudelijk goed onderlegd, kent de hoofdlijnen van de werkzaamheden die binnen het aandachtsgebied worden uitgevoerd en kunt op basis daarvan keuzes maken of met hulp van collega’s tot besluiten komen. Je werkt in de overwegend bestaande structuur van meerdere complexe deelprocessen en modellen. Je kunt terugkerende uitzonderingen herkennen en verwerken. Je neemt actie en schakelt anderen in om deadlines te halen. Je bent in staat enkele uitzonderingssituaties op waarde te schatten en hier daadkrachtig mee om te gaan of de juiste ondersteuning hiervoor te regelen. Samen met andere collega’s ben je in staat om doelen te halen en om de wijzigingen op de processen te realiseren. Je standplaats is Groningen maar je zal af en toe reizen naar ons kantoor in Den Haag. Voorbeelden van werkzaamheden binnen het aandachtsgebied zijn: opstellen van diverse vermogens- en financiële rapportages, het opstellen van diverse jaarverslagen van de beleggingsfondsen, het opstellen van de beleggingsparagraaf voor het jaarverslag van klanten, het onderhouden van contact met diverse externe accountants en het beantwoorden van ad-hoc verzoeken van klanten en toezichthouders. Daarnaast voeren we diverse (financiële) analyses op administraties van fondsen en klanten. In zijn geheel draagt de afdeling reporting zorg voor juiste en volledige rapportages aan klanten, toezichthouders en interne afdelingen. Ook is de afdeling verantwoordelijk voor het bijhouden van de verschillende formats waarin deze rapportages opgesteld moeten worden en het functioneel beheer van de rapportagesystemen. Functie profiel Als Junior Reporting Analist werk je in een omgeving met scherpe deadlines en wordt er van je verwacht dat je in staat bent om de juiste prioriteiten te stellen, dan wel tijdig aan te geven dat ondersteuning noodzakelijk is. Je kijkt vooruit en bent daardoor in staat om, naast je reguliere werkzaamheden, te voldoen aan ad-hoc verzoeken. Je herkent en analyseert terugkomende problemen en bent in staat hiervoor oplossingen aan te dragen. Met collega’s zorg je ervoor dat wijzigingen als gevolg van voorgenomen vernieuwingen of externe veranderingen in de processen worden gerealiseerd. Ook stel je onder begeleiding, en soms op ad-hoc basis, complexere klant- en beleggingsfondsrapportages op en hebt daarbij alleen beperkte begeleiding nodig. Samen met andere collega’s ben je in staat de voorgenomen wijzigingen op de processen te realiseren. Je toont daadkracht bij het uitvoeren van je werkzaamheden bij de ondersteuning van de realisatie van verbeteringen. Je onderneemt actie, en schakelt anderen in om deadlines te halen. Tot slot neem je deel aan afdeling overstijgende projecten. Aanvullend heb je: • Een afgeronde HBO of WO opleiding Finance of Economie; • 1 tot 3 jaar relevante werkervaring in een vermogensbeheer omgeving of in financiële dienstverlening; • Je hebt bij voorkeur ervaring met boekhoud- en rapportagesystemen zoals Vermilion, webreportingsystemen en Business Intelligence tools; • Je beschikt over goede Excelvaardigheden; • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Product Owner BI GIS a.i. Rotterdam Blaak
Voor Stedin Groep zijn wij op zoek naar een Product Owner BI GIS a.i.. Omschrijving opdracht: Data speelt binnen Stedin een steeds belangrijkere rol. Zeker in combinatie met geografie. Het (agile) BI GIS team zorgt ervoor dat geografische data wordt ontsloten en visueel gemaakt op kaarten. De werkzaamheden vinden plaats middels het ArcGis Platform en FME Server. Stedin zoekt voor het BI GIS team een stevige Product Owner. Als Product Owner neem jij de verantwoordelijkheid van de product backlog van het team door het creëren van backlog items met duidelijke waarde voor Stedin. Hier neem je diverse stakeholders mee in de product roadmap en de voortgang van de levering van de (deel)producten. Je draagt een heldere product visie uit met als uitgangspunt het belang van Stedin en zijn klanten/stakeholders. Jij stuurt inhoudelijk het team aan waar nodig of neemt juist een stapje meer afstand waar mogelijk, motiveert het team met heldere doelstellingen. Je werkt hierbij nauw samen met de Scrum Master van het team. Samen met de Product Owners van de andere data-/ BI-teams werk je aan een integrale visie op data. Gewenst profiel: Jij bent een ondernemende ontdekker. Jij floreert in een dynamische omgeving. En houdt focus in een omgeving die weerbarstig kan zijn en zorgt voor een duidelijke richting naar het team. Je zoekt een plek om jouw ambities waar te maken waar pro-activiteit verwelkomd wordt. Jij spreekt mensen aan en durft je mening te uiten. Waarom? Zo blijven we allemaal scherp. En starten we iedere dag met een frisse blik. Je bent energiek en analytisch. En zorgt met jouw positieve instelling voor die extra stap. Stakeholdermanagement? Laat dat maar aan jou over. Je bent in staat de visie uit te dragen naar verschillende afdelingen, rollen en teams. Niet in de laatste plaats ook naar de business. Wat jou verder onze nieuwe Product Owner maakt? Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je dient de Nederlandse taal machtig te zijn in woord en geschrift, een aanbieding op deze aanvraag is hierbij een akkoordverklaring. 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Product Owner in een technische/agile IT en data omgeving. 3. Je bent een gecertificeerd Product Owner. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt een aantoonbare afgeronde WO/ HBO opleiding 2. Je hebt ervaring in analyse, documenteren en goede ervaring met het klein en hanteerbaar maken van requirements in EPIC’s en Features. 3. Je hebt ervaring in het werken in een agile omgeving. 4. Je hebt kennis van en ervaring met het ArcGIS platform. 5. Je hebt ervaring met het SAFe framework. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Blaak Startdatum: 1-10-2022 Duur: 31-3-2023 Optie op verlenging: Ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18-8-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: op donderdag 25-8 - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Devops Engineer Apeldoorn
Voor Ministerie van Financiën (Belastingdienst) zijn wij op zoek naar een Devops Engineer. Omschrijving opdracht: Als Release Train Engineer Containerisatie zorg je voor een verdere implementatie en toepassing van het containerplatform Openshift binnen de Belastingdienst. Je verbindt de betrokken organisatieonderdelen (infrastructuur, platform, development teams) en richt de doorontwikkeling en verrijking van het platform. Je sluit hierbij maximaal aan bij best practices van het platform. Verder draag je de mogelijkheden van het platform uit binnen de organisatie en help je teams om te onboarden op het platform. Je hebt hierbij niet alleen ook voor de technische kant, maar let ook op cultuur en werkwijze. Je stuurt hierdoor op een groei naar een cloud native wijze van ontwikkelen en beheren van applicaties. Doelstelling is om het containerplatform en de bijbehorende werkwijze te borgen in de organisatie. Dit laatste omvat tevens het uitbouwen van een community rondom het Openshift-platform en het activeren van deze community. In de reis naar een modern applicatie landschap voor de Belastingdienst wordt een belangrijke rol ingevuld door een containerplatform gebaseerd op Openshift. Gebaseerd op dit platform wordt het applicatielandschap stap voor stap omgevormd naar een cloud gebaseerde architectuur. Het betreft nu een on-premise platform, waarbij in de toekomst ook de stap naar de (publieke) cloud in beeld is. Het platform is reeds in gebruik, de rol richt zich op het verder uitbouwen van het platform, het onboarden van nieuwe teams en het borgen van de werkwijze in de organisatie. De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door en cultuur de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt HBO werk- en denkniveau. 2. Je hebt kennis van en ervaring met het Openshift platform (2 jaar). 3. Je hebt kennis en werk ervaring met DevOps werkwijze. 4. Je hebt meerjarige werkervaring met implementatie van een Openshift platform, zowel in technische als organisatorische zin. 5. Je hebt meerjarige ervaring met begeleiding van (cultuur)veranderingstrajecten werkervaring met Site Reliability Engineering. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis van Cloud architecturen 2. Je weet mensen te verbinden communiceert makkelijk op verschillende niveaus en werkt graag met mensen uit verschillende teams om samen stap voor stap voor een structurele verbetering te zorgen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn Startdatum: 5 sep. 2022 Duur: 4 maanden Optie op verlenging: Onbekend Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 15-8-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Microsoft 365-Specialist Utrecht
Voor de Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Microsoft 365-Specialist. Omschrijving opdracht: De Gemeente Utrecht zoekt een technisch specialist voor de realisatie van een nieuw intranet in Microsoft 365 (SharePoint), inclusief de bouw van een PowerApp en het optimaliseren van de zoekmachine met maatwerk. Het nieuwe intranet moet op 1 maart 2023 live zijn. De specialist bouwt in nauwe samenwerking met het projectteam het intranet volgens de requirements (functional & non-functional) die er al liggen. De specialist draait mee in het Agile projectteam voor het nieuwe intranet, bestaande uit collega’s van de afdelingen DomstadIT en Communicatie. In het team zijn functioneel beheer, communicatie, content, architectuur en security vertegenwoordigd. Omschrijving werkzaamheden: - Bouwen en inrichten van het nieuwe intranet in SharePoint, inclusief PowerApp. - Detailleren van high-level requirements in concrete pagina-uitwerkingen: de wireframes vertalen naar een demo omgeving om pagina’s uit te werken in workshops met decentrale redacties. - In samenwerking met security en architectuur een ontwerp en analyse maken van impact van de functionaliteiten van het nieuwe intranet in Microsoft 365. - Realiseren van aangescherpte (security) requirements, inclusief functionaliteit en koppelingen met achterliggende systemen. - Inrichten rollen & rechten (governance) in samenwerking met de content redactie. - Waar nodig support voor de trainingen aan redacteuren voor het opvoeren van content en het beheren van rollen en rechten. - Support van contentredactie bij inrichten navigatiestructuur, het bouwen van pagina’s en contentmigratie. - Testen van systeem, connectivity, functionaliteit en gebruikersacceptatie. - Kennis overdragen aan functioneel beheerders. Gewenst profiel: We zoeken een collega die soepel mee kan draaien in het team en de Agile werkwijze omarmt. Je speelt flexibel in op veranderingen en bent enthousiast en daadkrachtig. Onze belangrijkste verwachtingen waarop we je sollicitatie(gesprek) toetsen zijn: - Hbo werk- en denkniveau. - Aantoonbare functionele- en technische ervaring in het ontwikkelen, implementeren en beheren van Microsoft 365, met name SharePoint, Teams en OneDrive. - Minimaal 3 jaar praktische ervaring en certificeringen op het gebied van Microsoft 365. - Aantoonbare ervaring met PowerApps, PowerShell configuratie en Power Automate. - Kennis van de functionaliteit en toepassing van ICT-infrastructuur en ICT-architectuur, BISL en ITIL. - Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in Nederlands en Engels Verder vinden wij het belangrijk dat: - Je initiatiefrijk bent en een proactieve houding hebt. - Je kunt focussen op te behalen resultaten, ook in projectverband. - Je goed kunt samenwerken en een constructieve bijdrage levert aan het gezamenlijk resultaat. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt HBO werk- en denkniveau. 2. Kandidaat en technische functionaliteit in het ontwikkelen, met technische ervaring van Microsoft 365 en een technische ervaring van Microsoft 365 en een technische ervaring van Microsoft 365 en een technische ervaring. 3. Je hebt minimaal 3 jaar praktische ervaring en certificeringen op het gebied van Microsoft 365. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent fulltime (36 uur) beschikbaar. 2. Je bent beschikbaar voor een persoonlijk gesprek. 3. Je hebt kennis van de functionaliteit en toepassing van ICT-infrastructuur en ICT-architectuur, BISL en ITIL. 4. Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in Nederlands en Engels. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 1 sept, of na ontvangst van geldige VOG Duur: minimaal zes maanden, na startdatum Optie op verlenging: onbekend Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-8-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 1-9-2022 van 10.30 – 11.00 uur en van 12.00 – 12.30 uur - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Scrummaster Den Haag
Referentienummer: 2022-05033 Omgeving: Den Haag Startdatum: 19-09-2022 Einddatum: 31-08-2023 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: dinsdag 16 augustus om 10.00 uur BlueTrail is op zoek naar een Scrummaster voor 36 uur per week. De Scrummaster faciliteert het zelforganiserende, multidisciplinaire scrum team opdat het de doelstellingen behaalt en producten van hoge waarde creëert. Dit doet hij als onderdeel van het ontwikkelteam. De scrum master brengt teamleden de theorie, praktijk en regels van scrum bij en helpt deze te implementeren en te ondersteunen. Bovendien identificeert en elimineert hij belemmeringen (of laat dit doen) en helpt hij de interacties tussen het scrum team en de stakeholders daarbuiten te managen. De Scrummaster begrijpt het voortbrengingsproces (ontwerpen, bouwen, testen, beheren) en de automatisering ervan (development pipeline) zodat hij gesprekspartner is voor het team. Taken en Verantwoordelijkheden: De Scrum Master dient de Product Owner op een aantal manieren, waaronder: Het vinden van technieken voor een effectief Backlog management; Het Scrum Team de noodzaak laten inzien om duidelijke en beknopte Backlog items te maken; Inzicht verkrijgen in de product planning in een empirische omgeving; Ervoor zorgdragen dat de Product Owner weet hoe de Backlog te ordenen zodat de maximale waarde verkregen kan worden; Inzicht verkrijgen in en het beoefenen van agility; Het faciliteren van Scrum gebeurtenissen wanneer gevraagd of nodig. De Scrum Master dient het Ontwikkelteam op een aantal manieren, waaronder: Coachen van het Ontwikkelteam op het vlak van zelforganisatie en multidisciplinair werken; Het Ontwikkelteam helpen bij het maken van producten van hoge waarde; Het Ontwikkelteam helpen bij het meten en verbeteren van hun proces; Het (laten) elimineren van belemmeringen, zodat het ontwikkelteam gefocust kan blijven op de doelstellingen; Het faciliteren van Scrum en SAFe gebeurtenissen wanneer gevraagd of nodig; Het coachen van het Ontwikkelteam in organisatorische omgevingen waarbinnen Scrum nog niet volledig is opgenomen en begrepen. De Scrum Master dient de organisatie op een aantal manieren, waaronder: Het leiden en coachen van de organisatie in haar Scrum adoptie; Plannen van Scrum implementaties in de organisatie; Helpen van medewerkers en belanghebbenden bij het begrijpen en doorleven van Scrum en empirische productontwikkeling; Start het proces van veranderingen die de productiviteit van het Scrum Team verhogen; Met andere Scrum Masters en de Release Train engineer samenwerken om de effectiviteit van de toepassing van Scrum binnen de release train en in de organisatie te verhogen. Om de rol van Scrum Master uit te kunnen voeren moet men dienend leiderschap betrachten. Dat kan een noodzakelijke verschuiving van mindset betekenen vanuit een bijvoorbeeld traditionele projectleider of teamleider rol. Een directieve manier van leidinggeven is hier niet op zijn plaats. Overigens kan de Scrum Master rol door elke functie worden uitgeoefend. Voorkeur is wellicht juist geen voormalig team of projectleider. Achtergrond opdracht De volgende mindset is noodzakelijk: Het stimuleren van teams tot samenwerking; Denken in doelen; Het meten en sturen op de overall productiviteit, doorstroom (flow, feature cycle time) en de opgeleverde business waarde; De teams vragen om antwoorden; Stimuleren van zelf organisatie; Het eerst anderen aanzetten tot oplossen van problemen. Logius is sinds 1 januari 2019 gestart met Safe Agile. Om deze Safe-transformatie te ondersteunen worden Scrummasters gezocht om hier invulling aan te geven. Organisatorische context en cultuur Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden. KNOCK-OUT: Je hebt de opleiding PSM 1 gevolgd of een vergelijkbare opleiding. Je bent Professional Scrum Master (PSM) óf Certified Scrum Master (CSM). Je hebt minimaal HBO- werk en denkniveau. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in dergelijke functie als scrummaster op verschillende soorten teams. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je bezit het certificaat Leading SAFe (SA). Je bent in het bezit van functie-gerelateerde (SAFe-Agile) certificeringen of bent bereid deze op korte termijn te behalen. Competenties: Generieke agile competenties Aansturen groep (agile proces) Motiveren Contactgerichtheid Flexibiliteit Inlevingsvermogen
Microsoft 365 Specialist Utrecht
Referentienummer: 2022-05035 Omgeving: Utrecht Startdatum: 1 september 2022 Einddatum: 6 maanden Optie op verlenging: nog niet bekend Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: 1 september 2022 van 10.30 tot 11.00 uur en van 12.00 tot 12.30 uur. Sluitingsdatum: vrijdag 26 augustus 2022 om 08.45 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Microsoft 365 Specialist voor 36 uur per week. De Gemeente Utrecht zoekt een technisch specialist voor de realisatie van een nieuw intranet in Microsoft 365 (SharePoint), inclusief de bouw van een PowerApp en het optimaliseren van de zoekmachine met maatwerk. Het nieuwe intranet moet op 1 maart 2023 live zijn. De specialist bouwt in nauwe samenwerking met het projectteam het intranet volgens de requirements (functional & non-functional) die er al liggen. Dit is het werk Bouwen en inrichten van het nieuwe intranet in SharePoint, inclusief PowerApp. Detailleren van high-level requirements in concrete pagina-uitwerkingen: de wireframes vertalen naar een demo omgeving om pagina’s uit te werken in workshops met decentrale redacties. In samenwerking met security en architectuur een ontwerp en analyse maken van impact van de functionaliteiten van het nieuwe intranet in Microsoft 365. Realiseren van aangescherpte (security) requirements, inclusief functionaliteit en koppelingen met achterliggende systemen. Inrichten rollen & rechten (governance) in samenwerking met de content redactie. Waar nodig support voor de trainingen aan redacteuren voor het opvoeren van content en het beheren van rollen en rechten. Support van contentredactie bij inrichten navigatiestructuur, het bouwen van pagina’s en contentmigratie. Testen van systeem, connectivity, functionaliteit en gebruikersacceptatie. Kennis overdragen aan functioneel beheerders. Plek in de organisatie De specialist draait mee in het Agile projectteam voor het nieuwe intranet, bestaande uit collega’s van de afdelingen DomstadIT en Communicatie. In het team zijn functioneel beheer, communicatie, content, architectuur en security vertegenwoordigd. KNOCK-OUT: Je hebt HBO werk- en denkniveau. Je hebt functionele- en technische ervaring in het ontwikkelen, implementeren en beheren van Microsoft 365, met name SharePoint, Teams en OneDrive. Je hebt minimaal 3 jaar praktische ervaring en certificeringen op het gebied van Microsoft 365. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis van de functionaliteit en toepassing van ICT-infrastructuur en ICT-architectuur, BISL en ITIL. Je bezit goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in Nederlands en Engels. Competenties: Je initiatiefrijk bent en een proactieve houding hebt. Je kunt focussen op te behalen resultaten, ook in projectverband. Je goed kunt samenwerken en een constructieve bijdrage levert aan het gezamenlijk resultaat.
Projectleider Aanbesteding Belastingsysteem Gooise Meren
Voor de Gemeente Gooise Meren zijn wij op zoek naar een Projectleider aanbesteding belastingsysteem. Opdracht: Het contract van de belastingapplicatie GouwBelastingen van leverancier Gouw IT, wordt uiterlijk per 31-12-2023 beëindigd. Gemeente Gooise Meren start een Europese aanbesteding voor de verwerving en implementatie van een nieuw belastingsysteem. Na een inventarisatie van onze inkoopbehoefte worden op basis van bestaand beleid en onze organisatiewensen op het gebied van de belastingprocessen, functionele en technische specificaties uitgewerkt tot een programma van eisen en wensen (fase 1).Vervolgens wordt het Europese aanbestedingstraject doorlopen (fase 2). Kerntaken: Aansturing projectorganisatie Opstellen projectdocumentatie (waaronder PvA en inkoopstrategie, i.o.m. interne stakeholders) Ophalen en vastleggen inkoopbehoefte, resulterend in PvE en aanbestedingsleidraad Adviseren aan opdrachtgever Het sturen op planning, volledigheid en samenhang van voorbereiding tot en met definitieve gunning Begeleiding namens gemeente Gooise Meren van de implementatie, aansturing leverancier. Afdeling FIA De afdeling Facilitaire Zaken, Informatievoorziening & Automatisering (FIA) bestaat uit ongeveer 50 collega’s. Jouw thuisteam is Informatievoorziening & Automatisering (I&A) en telt 25 collega’s. Het team I&A bestaat uit systeembeheerders, functioneel beheerders, de gegevensbeveiligers, functionaris gegevensbescherming, privacy officer, informatiespecialisten en de informatiemanager. Je werkt binnen FIA met deskundige collega’s, die vanzelfsprekend over de grenzen van hun eigen werk heen kijken. Doel is om maatschappelijke én technologische ontwikkelingen goed te volgen en deze toe te passen binnen de context van Gooise Meren. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het eindresultaat naar onze inwoners en de organisatie. Dit betekent dat jij je collega’s goed weet te vinden en nauw samenwerkt. Omschrijving opdrachtgever: Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis. Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer. De gemeente heeft ongeveer 59.000 inwoners en 400 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau2. Beschikbaar per 5 september 2022 voor 16 uren per week3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider binnen een gemeentelijke organisatie Functie wensen (gunningscriteria): 1. Aantoonbare kennis van en werkervaring met gemeentelijke belastingprocessen -systemen en pakketselectietrajecten 2. Er vindt een selectiegesprek plaats in de tweede beoordelingsfase 3. Aantoonbare werkervaring met minimaal 2 Europese aanbestedingstrajecten binnen het perceel software in de afgelopen 4 jaar . Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Gooise Meren Startdatum: 5 september 2022 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 5 maal 2 maanden Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24 augustus 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn (fysiek te Bussum) gepland op woensdag 31 augustus 2022 tussen 13.00 uur en 15.30 uur. - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ervaren HR Adviseur Pijnacker-Nootdorp
Voor de Gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn wij op zoek naar een Ervaren HR Adviseur. Opdracht: Als HR-adviseur ben je het eerste aanspreekpunt voor het afdelingsmanagement op het gebied van Personeel en Organisatie. Daarnaast implementeer je managementinstrumenten bij de aan jou toegewezen afdelingen voor de uitvoering van het HR-beleid en begeleid je het management bij het toepassen ervan. Ook neem je deel aan projecten en regionale werkgroepen op het gebied van het ontwikkelen van uitvoeringsbeleid, instrumenten, rechtspositie of procedures. Hierbij werk je samen met de andere interne adviseurs van de afdelingen Bedrijfsvoering en Interne Dienstverlening vanuit een integrale klantbenadering. Deze opdracht betreft voornamelijk het leveren van continuïteit in de advisering van een aantal afdelingen op HR gebied en waar nodig ondersteun je bij projectmatige werkzaamheden. Gemiddeld wordt het aantal uur per week ingeschat op 24 uur. Omschrijving opdrachtgever: De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam. De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken. De afdeling Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat het bestuur, management en medewerkers van gemeentelijke organisatie goed worden ondersteund en geadviseerd op het gebied van Financiën, Control, Inkoop, Juridische Zaken en Personeel & Organisatie. De vacature voor HR adviseur valt onder het team P&O van de afdeling Bedrijfsvoering. Het team P&O bestaat uit 10 personen en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van HRM beleid en adviseert het management hierover, neemt deel aan of is trekker van verandertrajecten binnen de organisatie en voert de personeels- en salarisadministratie. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi) 2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad 3. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding 4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als HR Adviseur Functie wensen (gunningscriteria): 1. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als senior HR adviseur 2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als HR adviseur bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar 3. Aantoonbare kennis van en werkervaring met de functiewaarderingssystematiek HR21 en gecertificeerd vakbekwaam toepasser (dit moet duidelijk blijken uit het cv) 4. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase . Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Pijnacker-Nootdorp Startdatum: Zo spoedig mogelijk Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 2 maal 6 maanden Inzet: 20 - 30 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18 augustus 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 24 augustus 2022 in de ochtend. - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Qlikview / Power BI Developer Hilversum
Voor de Gemeente Hilversum zijn wij op zoek naar een Qlikview / Power BI Developer. Omschrijving opdracht: Actief bijdragen aan het lopende dashboard migratieproject van QlikView naar Power BI. Documenteren werkzaamheden en coaching interne medewerkers. Dashboard ontwikkel beheermethoden. Omschrijving opdrachtgever: Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen. Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's diebereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid.Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving. Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad isdat we onsblijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Aantoonbare werkervaring met QlikView QlikSense én Power BI producten Functie wensen (gunningscriteria): 1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Business Intelligence ontwikkeling 2.Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Qlikview én Power BI 3. Uiterlijk beschikbaar per 1 september 2022 . Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Hilversum Startdatum: 1 september 2022 Duur: t/m 31 december 2022 Optie op verlenging: 2 maal 3 maanden Inzet: 18 - 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18 augustus 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 25 augustus 2022 van 16.15tot 18.00 uur. - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
I-projectleider EVS en LSP 32-36 u p/w Utrecht
Referentienummer: 2022-05028 Omgeving: Utrecht Startdatum: z.s.m. Einddatum: 1 december 2022 Optie op verlenging: ja Aantal uur per week: 32-36 Intakegesprek: nader te bepalen Sluitingsdatum: vrijdag 19 augustus 2022 om 10.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een I-projectleider EVS en LSP voor 32 tot 36 uur per week. Medicatieoverdracht is een belangrijk onderwerp binnen de publieke gezondheid. Naast receptgeneesmiddelen en machtigingen, zijn er de vaccinaties in het kader van het Rijks Vaccinatie Programma en recentelijk de coronavaccinaties. Maar denk ook aan de TBC-bestrijding, Seksuele Gezondheid, JGZ, Reizigersadvisering, Infectieziektebestrijding, Maatschappelijke zorg, Forensische geneeskunde en Ambulancezorg. Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS) De invoering van een digitaal elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) voor receptgeneesmiddelen en vaccins is ook in de publieke gezondheid noodzakelijk. Belangrijkste reden zijn wet- en regelgeving (Richtlijn elektronisch voorschrijven 2013, Inspectie Gezondheid en Jeugd) en de hier van afgeleide veldnormen in 2015. Maar ook in het kader van het project (veilige en digitale) medicatieoverdracht (2020-2027) is een EVS een noodzakelijke randvoorwaarde. Het uiteindelijke doel is minder medicatiefouten voor cliënten en minder administratieve belasting voor onze artsen en verpleegkundigen zodat zij zich meer op hun kerntaken kunnen richten. Landelijk Schakelpunt (LSP) Om herkenbare uitwisseling van gegevens tussen sectoren, zorgaanbieders en cliënten mogelijk te maken, dienen drie randvoorwaarden te worden ingevuld: 1. Alle zorgaanbieders dienen te zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP van VZVZ). Het Landelijk Schakelpunt is een zorginfrastructuur. Dat is een netwerk waar zorgaanbieders op kunnen aansluiten. Via dit netwerk kunnen zij medische gegevens over hun patiënten met elkaar uitwisselen. 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Het Landelijk Schakelpunt is hier speciaal voor ontwikkeld en beveiligd. Op dit moment zijn alle GGD’en aangesloten op het LSP voor uitsluitend het werkterrein JGZ. Het is een randvoorwaarde voor het project medicatieveiligheid, dat ook de andere werkterreinen van alle GGD’en worden aangesloten op het LSP en mogelijk uitgebreidere functionaliteiten. Dit is alleen mogelijk door de aansluitstrategie voor alle GGD’en opnieuw te bezien en het licht van de huidige technische mogelijkheden van het LSP. 2. Onderdeel van aansluiten op het LSP, en het versturen en ontvangen van informatie, is het goed laten functioneren van het digitale Zorg Adresboek, die je als zorgorganisatie herkenbaar maakt voor andere partijen. 3. Om als zorgprofessional gebruik te kunnen maken van het LSP is het nodig jezelf als BIG geregistreerde arts of verpleegkundige te legitimeren via een digitaal certificaat. Hiervoor dien je als organisatie een aanvraag in te dienen bij het zogenaamde Unieke Zorgverlener Identificatie register/ de UZI pas. Deze wordt beheerd door VECOZO/ het CIBG. Over de opdracht Het project invoeren EVS is al eerder gestart, in 2019 maar is begin 2020, vanwege de Covid-19 pandemie, “on hold” gezet. We zoeken nu een externe medior Projectleider met IT-profiel, die de IT-inhoudelijke kant van de twee projecten EVS en LSP kan verzorgen. Dit betekent dat de Projectleider meewerkt aan het hele proces van zoeken naar het best passende EVS (waaronder schrijven businesscase, marktconsultatie, meeschrijven projectplan, opstellen programma van eisen) tot en met de invoering hiervan bij alle GGD’en die hiervan gebruik willen maken. En voor het LSP project de inventarisatie van gewenste aansluitingen zoals LPS, Zorgadresboek en UZI-pas. Stappen zijn onder meer: EVS: • Businesscase EVS in samenwerking met controller GGD GHOR Nederland; • Marktconsultatie in samenwerking met extern bureau dat het project gaat begeleiden; • Opleveren programma van eisen voor de inkoop van een EVS; • Meeschrijven aan projectplan implementatie EVS; • Begeleiden implementatie van één of meer EVS-pakketen bij de lokale GGD'en. LSP/ZAB en UZI: • Fase 1: inventarisatie van de huidige situatie mbt het LSP, Zorgadresboek en UZI-pas, mogelijke andere randvoorwaarden; de gewenste situatie en een impactanalyse en businesscase op wat er nodig is om de aansluitingen te realiseren. • Fase 2: mede opstellen plan van aanpak met oplossingsrichtingen, begroting en tijdpad; • Fase 3: mede uitvoeren project. GGD GHOR Nederland is op zoek naar een medior Projectleider die het IT-perspectief in beide projecten kan vertegenwoordigen en (tussen)resultaten als een businesscase, programma van eisen en impactanalyse kan uitvoeren, in samenwerking met de andere leden van het projectteam. KNOCK-OUT: Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau. Je hebt ervaring met projectmanagement. Je hebt ervaring met informatieprojecten. Je hebt ervaring met Europese aanbestedingstrajecten. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met digitalisering in de gezondheidszorg. Je hebt kennis van de zorgketen en ervaring met gegevensuitwisseling zoals via LSP. Je hebt kennis van en ervaring met het opstellen van een business case. Je hebt kennis van en ervaring met het uitvoeren van een impactanalyse. Je hebt kennis van en ervaring met het opstellen van een programma van eisen. Je hebt uitstekende communicatievaardigheden zowel mondeling als schriftelijk. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring met agile werken. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met digitalisering in de publieke gezondheid. Competenties: Zelfstandig Resultaatgericht Projectmatig werken Verbinder, aanpakken Proactief Spin in het web
Oracle Datawarehouse (DWH) Developer Hilversum
Voor de Gemeente Hilversum zijn wij op zoek naar een Oracle Datawarehouse (DWH) Developer. Omschrijving opdracht: Actief bijdragen aan het lopende dashboard migratieproject van QlikView naar Power BI. Ontwikkelen, inrichten en onderhouden van datawarehouse. Documenteren werkzaamheden en coaching interne medewerkers. Overdragen van beheerconcepten en systeemontwerpen. Omschrijving opdrachtgever: Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen. Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving. Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Aantoonbare werkervaring met QlikView Oracle Database 19 én Oracle SQL Functie wensen (gunningscriteria): 1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Datawarehouse ontwikkeling inrichting en onderhoud 2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Power BI 3. Uiterlijk beschikbaar per 1 september 2022 . Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Hilversum Startdatum: 1 september 2022 Duur: t/m 31 december 2022 Optie op verlenging: 2 maal 3 maanden Inzet: 18 - 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18 augustus 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 25 augustus 2022 van 15.00 tot 16.15 uur. - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Business Analist Vreemdelingentaken (payroll) Den Haag
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Business Analist Vreemdelingentaken (payroll). LET OP: Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen. Omschrijving opdracht: Het Programma Grenzen en Veiligheid – Politie (G&Vp) is het politiedeel van een ketenbrede aanpassing en meerdere projecten rond het thema 'Grenzen en Veiligheid'. Binnen de keten wordt samengewerkt met o.a. de KMar, IND en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De business- en informatieanalist t.b.v. G&Vp heeft als voornaamste taak het analyseren van het geheel aan Europese Verordeningen dat door het programma wordt gerealiseerd te analyseren en door te vertalen tot op het niveau van userstory’s ter aanpassing van IV-voorzieningen van de Politie. Doelstelling: Doel van het programma is het implementeren van meerdere Europese Verordeningen. Doel van deze verordeningen is meerledig, de verordeningen sec dienen met name voor zowel een beter Europees breed informatiebeeld bij aanvragen van vreemdelingen en controle bij toegang tot het Schengengebied. Daarnaast zijn Europese gegevensverzamelingen ook een relevante bron van informatie bij veel handhaving- en opsporing gerelateerde zaken. Omschrijving verantwoordelijkheden: De analist is de linking pin tussen de business en de techniek. Hij is zowel een aanspreekpunt vanuit de business als voor de ontwikkelteams. De analist dient daartoe een uitgebreide kennis te bezitten van de werkprocessen en de vreemdelingen(keten)systemen en daarbij ook de (on)mogelijkheden van digitalisering goed te kennen. Wat ga je onder andere doen? - Je maakt o.b.v. de Verordeningen een impact-analyse op de IV. - Je analyseert in samenwerking met inhoudelijk experts werkprocessen binnen de organisatie en past die waar nodig aan. - Je ondersteunt analyseteams bij IV-Voorzieningen in de doorvertaling vanuit de Verordening(en) naar userstories. - Waar nodig schrijf je zelf user stories die iedereen begrijpt. - Je zorgt er voor dat aanpassingen die voor de Politie nodig zijn in de centrale broker Europaloket, die door het Ministerie van Justitie gebouwd wordt als toegangspunt naar de Europese registers, tijdig zijn ingebracht in de Gebruikersraad Europaloket. Contacten: Vooral interne contacten. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je gaat ermee akkoord dat deze opdracht op basis van payroll wordt ingevuld. Dit betekent dat je gedurende de opdracht bij ons in dienst komt. 2. De aangeboden kandidaat is in loondienst en geen ZZP’er. 3. De kandidaat heeft minimaal een erkende, afgeronde en volwaardige HBO opleiding. 4. De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van business en informatieanalist. 5. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met de analyse van Europese Verordeningen (binnen het domein Grenzen & Veiligheid p; EES, Etias, VIS-Recast, Interoperabiliteit, Eurodac en ECRIS-TCN). Functie wensen (gunningscriteria): 1. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met de implementatie van complexe Nederlandse en/of Europese wet- en regelgeving, in samenwerking met architecten, PO’s en andere business/informatie analisten. 2. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in het analyseren van relevante wetgeving en IV integraal analyseren binnen een complexe organisatie. 3. De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen de vreemdelingenketen (bij het Directoraat-generaal Vreemdelingenzaken, de Koninklijke Marechaussee, Dienst Terugkeer & Vertrek, Immigratie- en Naturalisatiedienst, Nationale Politie, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, Dienst Justitiële Inrichtingen of ministerie van Buitenlandse Zaken). 4. De kandidaat heeft kennis van en aantoonbare werkervaring met de systemen uit de vreemdelingenketen (te weten BVV, Sigma en Europaloket). 5. De kandidaat heeft minimaal een erkende, afgeronde en volwaardige WO opleiding in de richting van Bedrijfskunde/Bestuurskunde en/of Rechten. 6. De kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen de politieorganisatie. 7. De kandidaat heeft kennis van en aantoonbare werkervaring met het opstellen van requirements (certificering). 8. De kandidaat heeft kennis van en aantoonbare werkervaring met agile/scrum (certificering). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den HaagStartdatum: 01-11-2022Duur: 31-10-2023Optie op verlenging: optioneelInzet: 36 uur per weekTarief: marktconformSluitingsdatum: 18-08-2022Sluitingstijd: 09:00Intakegesprek: zsm na de beoordeling - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectondersteuner (payroll) Utrecht
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Projectondersteuner (payroll). LET OP: Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen. Omschrijving opdracht: De portefeuille Privacy en het Programma intensivering privacy werken in 2022 en 2023 aan het verder compliant maken van de eenheden en diensten van de politie aan de Wet politiegegevens (Wpg) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De portefeuille is eindverantwoordelijk voor deze opdracht en het programma geeft uitvoering hieraan. Een omvangrijk, dynamisch en complex programma dat opereert binnen een politiek-bestuurlijke omgeving. De complexiteit heeft onder ander te maken met de grootte van de politieomgeving (die veel verschillende stakeholders en belangen kent), en de politiek die nauwlettend meekijkt. De politie is een informatieorganisatie die op het juiste moment en op een veilige manier over de juiste gegevens van juiste kwaliteit moet kunnen beschikken. Dit dient niet alleen een praktisch belang, maar ook een maatschappelijk belang: de integriteit van de gegevens die de politie beheert is cruciaal voor opsporing, vervolging en bescherming. De politie zoekt een projectondersteuner. Je werkt voor het overall programmamanagement en de deelprojecten. Het betreft een hands on functie. Voor het programmamanagement monitor je de resultaten en de financiën. Je ondersteunt de projectleiders bij het maken en monitoren van de planningen. Signaleert knelpunten en neemt hier actie op. Maakt afspraken en reserveert vergaderzalen. Verzorgt verslaglegging en stelt actiepunten op. Je archiveert de projectstukken en zorgt voor de interne communicatie binnen de projecten. Je maakt onderdeel uit van het programmabureau van het overkoepelende programma intensivering privacy. Je fungeert als de bekende spin in het web. Doelstelling: Ondersteuning leveren aan het programmamanagement en aan de projectleiders. Dit doe je op een gestructureerde, oplossende wijze. We werken volgens de Prince II projectmanagement methodiek. Je draagt zo bij aan de programma- en projectdoelstellingen. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Ondersteunen van het programmamanagement door het monitoren van de resultaten en financiën - Ondersteunen van de projectleiders bij het opstellen en monitoren van de planningen - Opleveren van voortgangsoverzichten - Het plannen van afspraken en reserveren van vergaderlocaties - Het plannen van trainingen/workshops en verzorgen van documentatie en informatie - Opstellen en verzenden uitnodigingen etc. - Zorgen voor verslaglegging en opstellen actiepunten (en opvolging monitoren) - Projectarchivering en up to date houden van de documentatie - Rapportages van de deelprojecten (mee) verzorgen - Actieve communicatie binnen de projecten - Bewaken van de huisstijl Contacten: - Het programmamanagement en programmabureau - De projectleiders - Stakeholders en doelgroepen van de deelprojecten (portefeuilles, privacy desk, privacyfunctionarissen) - Overige afdelingen, waar privacy een rol speelt Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je gaat ermee akkoord dat deze opdracht op basis van payroll wordt ingevuld. Dit betekent dat je gedurende de opdracht bij ons in dienst komt. 2. De aangeboden kandidaat is in loondienst en geen ZZP’er. 3. De kandidaat heeft een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding, op minimaal MBO 4 niveau. 4. In de afgelopen 10 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als projectondersteuner van ICT gerelateerde projecten. 5. In de afgelopen 10 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als projectondersteuner binnen complexe organisatiestructuren. Functie wensen (gunningscriteria): 1. De kandidaat is PMA-PMO en/of IPMA-D of Prince II Practitioner gecertificeerd. 2. Aantoonbare werkervaring met Excel of andere rapportagemiddelen. 3. Affiniteit met 'Privacy' aan te tonen via bijv. (vak inhoudelijk) trainingen, projecten etc. 4. In de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met een interne communicatie rol binnen projecten, doormiddel van bijv. uitnodigingen verzenden, email beheer, 'spin in het web'. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: UtrechtStartdatum: 01-11-2022Duur: 31-10-2023Optie op verlenging: optioneelInzet: 36 uur per weekTarief: marktconformSluitingsdatum: 18-08-2022Sluitingstijd: 09:00Intakegesprek: zsm na de beoordeling - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technical Business Analyst (QR9000) Omgeving Amsterdam
Functie: Technical Business Analyst (QR9000) Start: 1-9-2022, 40 uur per week Periode: 3 mnd+ Omgeving: Omgeving Amsterdam Omschrijving: For ourclient in the surroundings of Amsterdam we are looking for a Technical business analyst Technical business analyst with SuccessFactors knowledge. If you are looking for an assignment as an HR IT Business Analyst within the HR domain. In this role, you help us take advantage of our global scale by introducing and leveraging HR solutions and applications across our countries and brands. The job Working as an IT Business Analyst you do at and with our client. With over 410,000 employees worldwide for more than 54 million customers per week. On a slightly smaller scale, you work with 1,500 colleagues at HQ’s in the Netherlands. By doing better together and innovating every day, we strengthen our pioneering role. And this way, we build trusted local brands. You will find your new workplace at our vibrant head office, right next to the train/bus station. From an IT perspective you make an impact by working on: • Translate business requirements into system requirements, design specifications, and document new and existing application requirements. Ensure that new or existing systems meet business requirements and practices and that all application interface issues/concerns are understood, documented and addressed satisfactorily. • Manage the process of change –required changes to existing applications and integrations and creating new ones based upon business need. • Contribute to the strategic roadmap for global IT initiatives - Work with senior leadership and key stakeholders to support organizational strategic objectives, leveraging existing applications/ functionality to ease administrative burden and build efficient, effective, and scalable processes. • Partner with business teams - Understand their needs and requirements, make recommendations for solutions, and roadmap and prioritize implementation to support our clients business objectives. • Coordinate with internal and external partners - Work with 3rd party software and internal teams (product, legal, and security) to ensure configuration and integrations are efficient, compliant, and accurate. Skills/Demands • Eager to get the job done • Strong communicating skills • Teamplayer • Experienced in working in a global community • 7 to 10 years experience with SuccessFactors • High level of consultancy skills • Preferably experience with a larger implementation, integration and data migration. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Interim CI/CD Engineer Developer Experience Arnhem
Voor TenneT is Harvey Nash op zoek naar een Interim CI/CD Engineer Developer Experience Startdatum: 01/09/2022Einddatum: 31/12/2023Aantal uur: 40 uur per week Locatie: Arnhem Tasks: CI/CD engineer Developer Experience We are looking for a CI/CD engineers Developer Experience (32-40 hrs) to strengthen our CI/CD team. We are looking for experienced people in this domain with a drive to innovate, continuously improve, automate and actively engage with the DevOps teams within TenneT to improve and simplify their development workflows to maximise their productivity . It are exciting times at TenneT! As CI/CD team we see a bright energy future with our ultimate vision Tennet as code to "automate everything" as the mindset for true agility to drive the energy transition. Our mission is to accelerate continuous improvement, repeatability and transparency with a lightning fast CI/CD platform, with high quality built-in, shift security left by design and an energising developer experience. Our motto is "let's break the speed limit!". To make all this our new reality we will replace our existing portfolio of self-hosted, on-premise CI/CD tools with a modern CI/CD SaaS platform in public cloud, with on-premise deployments for critical applications within TenneT. We are currently in the midst of selecting and buying the CI/CD SaaS platform and want to kickstart rollout of this platform, starting Q1 2023 and onwards to offer a swift and smooth transition for all development / DevOps teams (approx. 150 developers). We think we offer a nice challenge in which you can actively contribute to the transition to DevSecOps team and improved Agile way of working. Job description:You will work within our multi-disciplinary CI/CD DevOps teamYou will align with architects, lead developers and engineers to identify improvements for the Developer Experience within TenneTYou will define, design, develop, build and run cloud native CI/CD platform services and opinionated pipelines that will be available on-demand, through self-service automation for DevOps teamsfully documented, tested and securehigh available, disaster resilientintegrated with infra-as-code / config-as-code automationYou will define standardized building blocks, provide suggestions and tools to help development decrease lead timeYou will ensure privacy and security are managedYou will support lifecycle management, the SLA of the services, resolve incidents with the rest of the teamYou will actively migrate our development / DevOps teams from legacy CI/CD tools to our modern CI/CD SaaS platform Candidate profile:Continuous Integration and Continuous Delivery, Life Cycle Management, Release & Version ManagementCI/CD platforms, tools and familiar with cloud native developmentDevOps of managed servicesContainer orchestration via KubernetesAgile development, ScrumPipeline development for different technology stacks Experience / solid understanding of:GitOps way of workingA broad spectrum of CI/CD tools / platform, such as Jenkins, Gitlab, Github and ArgoCD & other related open source tools in the development of servicesProgramming/Scripting languages like Java, Python, BashLDAP integration & RBACLinux environment (preferably Redhat/RHEL) Should haves:Infra-as-code / config-as-code with Ansible / AWXElastic StackHashicorp vault, consulSelf-service developmentService operations Competences:Professional and intellectual ability at bachelor level or higherA ‘go to’ person who is comfortably able to find his way in a large organizationCommunicative, articulate, pro-active and easy to approachA person that takes timely and informative decisionsA team player, lead by example'Automate everything' mindsetFocus on value: Customer/user-centric
Interim DevOps engineer Linux platform Arnhem
Voor TenneT is Harvey Nash op zoek naar een DevOps engineer Linux platform Startdatum: 01/09/2022Einddatum: in overlegLocatie: Arnhem (minimaal 2 dagen op kantoor)Aantal uur: 32 uur per week Storingsdienst 1x per 6 weken ongeveer (een week) Tasks: TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 21.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en onze safety performance. Safety is een belangrijke kernwaarde voor TenneT. We leggen de lat hoog, voor zowel medewerkers als onze contractors. Taking power further. Linux platform engineer (Dev & Ops) Team/afdeling en functie: Binnen de afdeling Basic IT Services verzorgt het team Infrastructure Services het beleid, beheer en onderhoud van de IT-omgeving van TenneT en het aansturen van externe serviceproviders. De IT-omgeving bestaat uit fysieke- en gevirtualiseerde servers, SAN-systemen, een back-upomgeving, de onderliggende netwerken, datacenters en bijbehorende beheer- en managementomgevingen. Tevens wordt gewerkt aan een flexibele (hybride) cloud-infrastructuur. Dit biedt de agility en schaalbaarheid die nodig is voor de digitale strategie van TenneT vanuit een infrastructuur- en DevOps-perspectief. Het betreft een complexe omgeving waarin 24 uur beschikbaarheid van wezenlijk belang is. Op dit moment zet TenneT vol in op het automatiseren van onze diensten. TenneT streeft naar het middels self-service geautomatiseerd afleveren van de door de business benodigde infrastructuur. Wat doe je als platform engineer binnen het team Infrastructure Services NL bij TenneT?het ontwikkelen van automatische Unix server deployment en decommissioning;het ontwikkelen van een self-service platform;het helpen definieren en realiseren van bouwblokken die binnen het platform als end-to-end dienst kunnen worden aangeboden.monitoren en bewaken van de beschikbaarheid en performance van het platform;adviseren en begeleiden van gebruikers bij het gebruik van de dienstverlening;het uitvoeren van dagelijkse beheertaken;onderzoeken en oplossen van storingen in de systemen;opstellen en beheren van documentatie en handleidingen;schrijven van wijzigingsvoorstellen en probleemrapporten naar aanleiding van storingen en voorgenomen wijzigingen;het beheren en onderhouden van standaarden. Vereisten:Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding gericht op Informatica.Je hebt tenminste 5 jaar werkervaring in het technisch beheren van een complexe IT-omgeving in een dienstverlenende IT-omgeving, waarvan tenminste 3 jaar specifiek met Unix producten (Linux Red Hat), VMWare, Storage producten (HDS is een pré) en backup oplossingen (Commvault).Kennis van en ervaring met Red Hat Ansible Automation PlatformJe bruist van de energie, bent stressbestendig, analytisch sterk en daarnaast ook risicobewust en security minded.Je hebt goede communicatieve vaardigheden, je bent in staat om je grenzen aan te geven, je geeft gevraagd en ongevraagde feedback en je kan je goed uitdrukken (zowel mondeling als schriftelijk) in de Nederlandse en Engelse taal.Je bent een professional die graag net dat stapje extra zet en altijd zorgt voor een passende oplossing waarin de klant zich herkent.Je bent bereid (indien door TenneT gevraagd) mee te draaien in de TenneT 24*7 storingsdienst.Je hebt ervaring met Agile werken. Competenties: Je collega's omschrijven je als gedreven, nauwkeurig, communicatief vaardig, iemand die kennis van zaken en voldoende humor heeft. Je bent een nieuwsgierig persoon met een positieve instelling. Het spreekt voor zich dat je graag met mensen samenwerkt en dat je je daarin verantwoordelijk voelt voor het eindresultaat.
Backend Java Developer | Senior Position Thuiswerkplek/Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Backend Java Developer | Senior Position. Omschrijving opdracht: Bij de DSO ga je werken met de nieuwste technologieën aan het vernieuwen van het plansysteem van het spoor in Nederland. In een DevOps team werk je aan nieuwe microservices die het mede mogelijk moeten maken om het spoornet nog efficiënter te benutten. Binnen het team ben je betrokken bij iedere stap van het proces. Samen met het team maak je designs voor gedistribueerde systemen en implementeer je de oplossing. Daarbij werk je aan een volledig geautomatiseerd CI/CD proces: van het bouwen en testen van de artifacts tot het deployen op productie en het monitoren van de services. Experimenteren wordt aangemoedigd en je krijgt elke sprint tijd en ruimte om aan innovaties te werken en daarvan te leren. Wat doet het team? De NS werkt aan het geautomatiseerd genereren van delen van de planning. Hierbij speelt het team een belangrijke rol door deze planning te valideren en vast te leggen in het centrale plansysteem Donna. We werken voornamelijk aan backend services, die zich in het hart van het landschap bevinden. Naast het faciliteren van het genereren van gedeeltes van de planning, gaan de microservices op termijn ook de grote monolithische applicatie vervangen waar honderden planners via grafische interfaces dagelijks de dienstregelingen in maken. Aan de monolithische applicatie voert het team minimale beheertaken uit. Het gaat om een relatief jong team waarbij de leden zich niet strikt aan hun eigen functie houden. Ontwikkelaars testen, testautomatiseerders ontwikkelen, en iedereen houdt zich bezig met OPS-taken. Het team werkt aan een complex gedeelte van Donna en we hechten veel waarde aan van elkaar leren en elkaar verder helpen. Hier gebeurt het: werken we allemaal met hart en ziel samen. We dagen elkaar uit en staan voor elkaar klaar. Bij de DSO krijg je de ruimte om met jouw unieke bijdrage echt het verschil te maken. - Teamspeler; je kan zowel taken zelfstandig uitvoeren, als samen werken aan een oplossingsrichting. - Je bent in staat om user stories en non-functional requirements te vertalen naar technische taken en implementaties. - Je bent analytisch sterk, hebt een goed abstractievermogen en kunt complexe dingen helder uitleggen. - Je bent leergierig en vindt het leuk om nieuwe technieken/ideeën naar het team te brengen. - Je beschikt over goede communicatievaardigheden, je bent aanwezig in het team, aanspreekbaar en helpend. - Je staat voor je code en hebt kwaliteit hoog in het vaandel staan. - Je vindt het leuk om je te verdiepen in het uitdagende domein van het spoor. Gewenst profiel: - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als developer. - Je hebt ervaring met Java 11 of nieuwer. - Je hebt ervaring met relationele databases en query optimalisatie. - Je hebt ervaring met event driven architecture en concepten zoals eventual consistency. - Je hebt ervaring met DevOps (mindset en tooling). - Je hebt ervaring met Spring Boot. - Je hebt ervaring met Openshift (Kubernetes). - Je hebt ervaring met Jenkins / CI tooling. - Ervaring met Gradle vinden wij een pre - Ervaring met ActiveMQ vinden wij een pre. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring, integriteitsverklaring en vragenlijst). 2. Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad. 3. Je bent in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden). 4. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als developer, 5. Je hebt ervaring met Java 11 of nieuwer. 6. Je hebt ervaring met event driven architecture en concepten zoals eventual consistency. 7. Je hebt ervaring met relationele databases en query optimalisatie. 8. Je hebt ervaring met DevOps (mindset en tooling). 9. Je hebt ervaring met Spring Boot. 10. Je hebt ervaring met Openshift (Kubernetes). 11. Je hebt ervaring met Jenkins / CI tooling. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met Gradle 2. Je hebt ervaring met ActiveMQ. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Thuiswerkplek/Utrecht Startdatum: 01-09-2022 Duur: 31-08-2023 Optie op verlenging: Ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 15-08-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 34 - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.