Newest IT&T contracts

Senior Technisch Applicatiebeheerder REID ICT Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Technisch Applicatiebeheerder REID ICT Omschrijving opdracht: Senior Technisch Applicatiebeheerder REID (Medewerker Ondersteuning G) Werkzaamheden: - Richt test-, acceptatie- en productieomgevingen in op basis van een Technisch Ontwerp en een installatie document; implementeert nieuwe en gewijzigde onderdelen. - Schrijft Technisch Ontwerpen in afstemming met de Solution Architect en overige benodigde technische documentatie en procedures. - Fungeert als aanspreekpunt voor Functioneel Beheer - Zorgt dat de life cycle van applicaties/servers op orde is en stuurt op het terugdringen van non compliant servers. - Bewaakt de operationele verwerking door te monitoren, analyserenenbij te sturen - Werkt in hoge mate zelfstandig en is nieuwsgierig om de informatie keten te begrijpen, te ontleden en te vertalen naar techniek - Adviseert over het inrichten en gebruik van applicaties en treedt vakinhoudelijk op als vraagbaak voor zowel de collega's als management. - Waar mogelijk worden activiteiten geautomatiseerd c.q. in user stories aangeleverd bij Automation.Er wordt gewerkt volgens de agile werkwijze. - Neemt een coördinerende rol bij deelprojecten Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau. 4. Je hebt ervaring met het gebruik van Jira. 5. Je hebt kennis van Windows Powershell. 6. Je hebt kennis van MCSA Windows 2016 server. 7. Je bent bekend met Agile/Scrum werkwijze. 8. Je hebt 5-7 jaar aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis en ervaring met SQL Server 2014 of 2016 en/ Oracle 12. 2. Je hebt kennis en ervaring met Automation: Ansible, Jenkings, GIT. 3. Je hebt kennis van en ervaring met de werkprocessen binnen Directie ICT. 4. Je hebt kennis van en ervaring met ketenapplicaties, met name die van het Sociaal Domein. 5. Je hebt kennis van en ervaring met SharePoint, Decos, PVIEW5, Topdesk, Orchestrator en Confluence. Competenties: - Samenwerken - Besluitvaardigheid - Snelheid van begrip Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 15-08-2019 Duur: 15-08-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-07-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 29-30 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Strategisch Adviseur/ Management Coach Utrecht
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Strategisch Adviseur/ Management Coach. Omschrijving opdracht: Het begeleiden van management- en programmateams bij het bepalen van de strategische doelstellingen (strategie bord), het vertalen van strategische doelstellingen naar concrete resultaten. Het inzichtelijk maken van de voortgang op doelen en resultaten via opzetten en onderhouden van Obeya / Operations Centres voor management teams. Het inrichten van kortcyclische prestatiedialogen. het coachen en begeleiden van deze teams bij standups en bewerkstelligen van een cultuurverandering door (gedrags)interventies. Het ondersteunen van de teams bij diverse verbeter trajecten/programmas gebruikmakend van Lean technieken (e.g. value stream mapping, Kaizen, KPIs, Voice of the Customer). Het opzetten van performance management systemen / KPI frameworks als ondersteuning van de Obeya werkwijze / kortcyclische wijze van sturen. Het borgen van de Obeya werkwijze bij de management teams door coaching en opleiding (o.a. obeya) van de management team leden. Aanvullende informatie: Voor deze behoeftestelling is het aantal in te zetten uren flexibel. Afhankelijk van het daadwerkelijk te maken uren per week kan de einddatum van de initiële opdracht worden vastgesteld. Derhalve staat er geen einddatum opdracht. Achtergrond opdracht: Een coachingsrol waardoor defensie medewerkers het uiteindelijk zelf kunnen Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je dient minimaal 3 jaar aantoonbaar ervaring te hebben in het begeleiden/coachen van management- en programmateams die op strategisch niveau werken. 2. Je dient minimaal 2 jaar aantoonbaar ervaring te hebben in het coachen en begeleiden van teams bij standups en bewerkstelligen van een cultuurverandering door (gedrags)interventies.De kandidaat dient minimaal 2 jaar aantoonbaar ervaring te hebben in het werken met Lean technieken. 3. Je dient minimaal 3 jaar aantoonbaar ervaring met een complexe IT-omgeving (meer dan 1.000 eindgebruikers) 4. Jouw beschikbaarheid is 0-36 uur per week, later te bepalen 5. Je dient minimaal over een afgeronde WO-opleiding te beschikken. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in het inzichtelijk maken van de voortgang op doelen en resultaten via opzetten en onderhouden van Obeya/ Operations Centres voor managementteams 2. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in het inrichten van kortcyclische prestatiedialogen. 3. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in het coachen en begeleiden van deze teams bij standups en bewerkstelligen van een cultuurverandering door (gedrags)interventies. 4. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in value stream mapping, Kaizen, KPIs, Voice of the Customer. 5. Je hebt ervaring in het opzetten van performance managementsystemen/ KPI frameworks als ondersteuning van de Obeya werkwijze/ kortcyclische wijze van sturen. 6. Je hebt ervaring in het borgen van de Obeya werkwijze bij de managementteams door coaching en opleiding (o.a. obeya) van de management teamleden. 7. Je hebt kennis van IT management frameworks (ITIL, Cobit, SAFE). Competenties: - Communiceren - Beïnvloeden - Mensgericht - Klantgericht - Ontwikkelen medewerkers - Organisatiegericht - Creatief - Flexibel Inzet Periode: Schatting 240 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 240 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm (Starten op basis van VOG) Duur: 240 uur Optie op verlenging: ja Inzet: flexibel Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-07-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Systeemspecialist Packaging Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Systeemspecialist Packaging. Omschrijving opdracht: De sector Levering voorziet de politieorganisatie van een betrouwbare en 7 x 24 uurs beschikbare ICT-dienstverlening. Hierbij zorgt de sector voor een effectieve en efficiënte inrichting van deze dienstverlening met een focus op kostenbewustzijn. Team Servicelijn: Het team Servicelijn is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, inrichten, leveren en de integraliteit van de IV-diensten en -producten. Daarbij borgt het de uniformiteit, kwaliteit en efficiëntie van de diensten en voert, waar afgesproken, operationeel leveranciersmanagement uit over de leveranciers van de specifieke producten en diensten in samenwerking met het team Leveranciersmanagement en Competence Centers. Het team sluit, samen met de Dienst IM, SLA’s af met de klanten over de IV-dienstverlening. CC Werkplekken en KA: Het Competence Center Werkplekken & KA beheert en vernieuwt de ICT-werkplekken en bijbehorende infrastructuur in opdracht van de servicelijnmanager conform de afspraken hierover met de klanten, zoals vastgelegd in de IDC. Het packagen van het applicatieportfolio van de politie, zodat de applicaties werkend opgeleverd kunnen worden op de nieuwe VCC-omgeving. Doelstelling: De specialist is samen met andere specialisten en medewerkers van WPKA verantwoordelijk voor het foutloos opleveren van packages als onderdeel van het packageteam. Virtualiseren en/of repackagen van applicaties (MSI/MST) en corporate beschikbaar stellen. Verantwoordelijkheden: Virtualiseren (middels Microsoft App-V 5.x) en/of repackagen (middels Wise Package Studio 8/InstallShield AdminStudio) van applicaties volgens strikte richtlijnen, waarbij Virtualisatie de voorkeur geniet. Opleveren van kant en klare SCCM / Altiris / RES / Ivanti bouwblokken voor Test, Acceptatie en Produktie omgeving. Technisch testen en documenteren van het opgeleverde werk. Vakmatige taken: - Bezit het vermogen om coördinerend op te treden bij incidenten, problemen en changes; - Opstellen en bijhouden van documentatie, richtlijnen en criteria; - Bouwen van packages (App-V Sequence/.MSI-package/Vendor .MSI-package Transform/Unattend Installation); - Schrijven van scripts in PowerShell - Analyseren en oplossen van (complexe) problemen; - Ondersteunen van collega’s en het optreden als vraagbaak binnen de productlijn; - Helpt collega’s om werk gerelateerde doelen te verwezenlijken; - Voert testroutines uit op de ICT-componenten; - Ondersteunt in voorkomende gevallen in (implementatie)projecten. Leidinggevende taken: Niet van toepassing. Contacten: - Intern: Beheerteams, Ontwikkelteams, Projectorganisatie en productmanagement - Extern: met name leveranciers. Inzet in de lijn of project: Zowel in de lijn als op project. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 23-09-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-09-2020 voor 36 uur per week. 2. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met AppV 5.X. 3. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met RES Workspace manager / RES ONE. 4. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Powershell. 5. Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring als packaging specialist. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met het repackagen van applicaties en/of het bewerken van Vendor MSI-packages (Wise Package Studio, InstallShield AdminStudio, Microsoft Orca). 2. Je beschikt over de volgende certificeringen: - Citrix XenApp 6.x - MCITP Windows 2008 / 2012 of 2016 - VM VCP 5.x 3. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare recente(
Applicatie Ontwikkelaar Mecoms (C++/C#) Groningen
Voor Gasunie Groningen zijn we op zoek naar een Applicatie Ontwikkelaar Mecoms (C++/C#) Start: 08-07-19 Einde: 31-12-19 met optie op verlenging Inzet: 36 uur per week Intakes gepland: 04-07-19 tussen 09:00 en 12:00 uur, kandidaten dienen die dag beschikbaar te zijn Tarief: € 85,- Het team Contracteren en factureren ondersteunt de applicaties die worden gebruikt voor het contracteren en factureren van gastransportdiensten van zowel GTS als Deelnemingen. Binnen deze applicatie wordt het grootste deel van de omzet van Gasunie gefactureerd. Het komende half jaar krijgt het team te maken met een 2-tal grote projecten zijnde: - Invoering van de Europese netwerkcode voor transporttarieven (NC-TAR); - Invoering van virtuele interconnectie punten. Om de vereiste aanpassingen en bijbehorende data-migraties binnen de huidige tijdslijnen gereed te kunnen krijgen, is uitbreiding van het aantal applicatieontwikkelaars noodzakelijk. In het kader van bovenstaand wordt daarom gezocht naar een ontwikkelaar met meerdere jaren ervaring op het gebied van applicatieontwikkeling. Tevens heeft de persoon aantoonbare ervaring met de ontwikkelomgeving van het pakket Mecoms van de firma Ferranti of een vergelijkbare ontwikkelomgeving (C-++ of C#). Omdat de persoon in een gecombineerd team van functioneel en technische mensen zal werken, is het noodzakelijk dat deze ook inhoudelijk kan meedenken met de functionele mensen. Naast het realiseren applicatiefuncties zal de persoon ook ingezet worden voor het ondersteunen van een grote data-migratie. Personen met kennis en ervaring op het gebied van omvangrijke data-migratie trajecten genieten de voorkeur. Aanbiedingen met CV en onder vermelding van tarief (all-in, exclusief BTW)(, dienen uiterlijk 2 juli in ons bezit te zijn. Gezien de aard van de aanvraag is inzet op ZZP-basis niet mogelijk, behalve via een payroll-constructie.
PMO (Portfolio Management Office) Groningen
Voor Gasunie Groningen zijn we op zoek naar een PMO (Portfolio Management Office) Start: 08-07-19 Einde: 31-12-19 met optie op verlenging Inzet: 24 uur per week (0,6 FTE) Intakes gepland: 04-07-19, kandidaten dienen die dag beschikbaar te zijn Inleiding afdeling en/of project: Alle projecten met een ICT component volgen binnen Gasunie hetzelfde projectenproces, gebaseerd op PRINCE2. De PMO’er beheert het proces en coördineert diverse activiteiten hierbinnen. Een voorbeeld van deze activiteiten is het maandelijkse inloopspreekuur met de belangrijkste stakeholders voor ICT projecten. Het doel van dat spreekuur is om te garanderen dat de stakeholders weten welke projecten er lopen en vroegtijdig hun betrokkenheid bij een project kunnen verhogen als ze dat nodig achten. PMO zorgt dat het overleg plaatsvindt, dat de juiste projecten op de agenda staan en dat achteraf voor iedereen duidelijk is wat de afspraken zijn. Daarnaast dienen projectleiders maandelijks te rapporteren. De PMO’er borgt dat alle projectleiders de rapportages volgens het projectenproces iedere maand opleveren. Ook woon je het maandelijkse projectleidersoverleg bij. Hier vloeien acties m.b.t. het projectenproces uit. Hierbij kun je denken aan het updaten van documentatie en templates. Daarnaast is dit overleg een perfect moment om proactief onderwerpen aan te dragen die je wil bespreken met de projectleiders. Naast het coördineren van verschillende activiteiten binnen het projectenproces, betreft het een functie met andere afwisselende werkzaamheden. Eén van de werkzaamheden is uit het beheren van de ICT-projectensites op SharePoint Online. Gezien het feit dat de projectensites onlangs gemigreerd zijn naar SharePoint Online, is kennis hiervan een pre. Een andere rol is bijdragen aan de verantwoordelijkheden van de Unit Controller op het gebied van Risk en Compliance. Denk hierbij aan zaken als het standaardiseren van risicodossiers. Tevens operationaliseer je processen t.b.v. het project portfolio management. Tot slot ben je vanuit je PMO-rol verantwoordelijk voor het functioneel systeembeheer van een rapportagetool in Microsoft SSRS. Het is hierbij van belang dat je beschikt over analytische vaardigheden, probleemoplossend bent, goed kunt prioriteren en bekend bent met Agile werken. De taak binnen Gasunie omvat: 1. Beheren en borgen compliance projectenproces en coördineren diverse procesactiviteiten 2. Key-user SharePoint projectsites en ICT Projectenprocessite 3. Ad hoc ondersteuning Unit Controller, met name met betrekking tot Risk & Compliance 4. Functioneel systeembeheer rapportagetool in SSRS Functie-eisen voor deze vacature: - Vaardig met SharePoint Online - Kennis van PRINCE2 - Vaardig met MS Office en O365 (Excel, Word, PowerPoint, OneNote etc.) - Goede sociale en communicatieve vaardigheden - Sterke analytische vaardigheden - Kan goed prioriteren - Proactief - Affiniteit met ICT - Goede beheersing van de Nederlandse taal - HBO geschoold Functiewensen voor deze vacature: - Ervaring met PRINCE2 en/of SCRUM/Agile - Kennis van ITIL - Kennis van en/of ervaring met Microsoft SSRS (of soortgelijke tool zoals Microsoft Power BI) - Kennis van en/of ervaring met verandermanagement - Sterk gevoel voor verantwoordelijkheid - Pragmatisch Aanbiedingen met CV en onder vermelding van tarief (all-in, exclusief BTW) dienen uiterlijk 2 juli in ons bezit te zijn Gezien de aard van de aanvraag is inzet op ZZP-basis niet mogelijk behalve via een payroll-constructie.
HR adviseur Rotterdam
Voor een directe eindklant in Rotterdam is Harvey Nash op zoek naar een HR adviseur.Startdatum: ZSMDuur: 4 maandenInzet: 37 uur Context werkzaamheden: HR adviseur binnen reguliere unit T&DO ACN. Technische omgeving, groot (900 fte) aandachtsgebied. Omgeving werkt met Agile rollen, waaronder die van chapter coach. Deze chapter coaches zijn de belangrijkste stakeholders.OpdrachtomschrijvingProfessionele ondersteuner binnen het HR team en levert gevraagd en ongevraagd een bijdrage op uiteenlopende HR thema’s op operationeel en tactisch niveau.Ondersteunt door advies te geven en de oplossing te bieden over uitvoering van HR beleid bij o.a. in- door-en uitstroom van klantvragen, personeelsplanning, verzuim, functioneren van medewerkers en toepassing van het arbeidsrecht.Ondersteunt bij de uitvoering van de change processen (reorganisaties)Impementeert HR programma’s/processen in het werkgebied. Ook de uitvoering van het HR plan is een belangrijk onderdeel van je activiteitenWerkt zelfstandig op basis van gegeven algemeen raamwerk HR jaarplan.Kennis en ervaringKennis van HR op HBO-niveau. Gedegen kennis van arbeidsrecht- en arbeidsregelgeving.Kennis van een breed scala aan HR onderwerpen en de (HR) informatiesystemenMeer dan 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functieWerkt zelfstandig op basis van gegeven algemeen raamwerk HR jaarplan.Verantwoordelijk voor 2e lijns support indien het de verantwoordelijkheid van de HR SSC overstijgt.Aan de hand van organisatie indeling een eigen verzorgingsgebied of dit gedeeld met andere adviseurs.
SAS DevOps Engineer (Linux) (DETAVAST) (QR6795) Amsterdam
Functie: SAS DevOps Engineer (Linux) (DETAVAST) (QR6795) Start: 1-8-2019, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Concerns ‘deta-vast’. The candidate should be able to become internal after 12 months without additional fees and restrictions. Candidates need be located at travelling distance of Amsterdam or relocated as such by intermediary. For our client in Amsterdam we are looking for a SAS DevOps Engineer (Linux). Anyone interested in digital (banking) understands why we are transforming hard towards an IT company having its own unique Top Engineering culture. We are working hard to stay ahead in being a financial innovator offering the best possible solutions and services to millions of appreciated clients all over the globe. We are looking for IT Engineers who’d like to work together with us to help us do better and help us to be able to keep offering the best services to both our business and private customers. Your working environment: Private Cloud (IPC): Private Cloud is one of the main projects contributing to the Think Forward Strategy. It’s the first step toward helping us produce the same products and services throughout the entire world. The Private Cloud is set up to simplify and streamline current processes, first by simplifying the infrastructure landscape through standardization. It is also to improve and encourage our performance culture by creating a highly engaged workforce that embraces the new technology capabilities. Your “backpack”: Hands-on installation-, upgrade- and support experience SAS 9.4 and/or SAS Viya Administrating Red Hat Enterprise Linux Operating System Automation tools (e.g. Ansible, Puppet, TFS) Profound knowledge SAS 94 and/or SAS Viya administration Profound knowledge of Business Intelligence/Analytics/Data Warehousing Knowledge on Continuous Delivery, Pipelines PowerShell, Python and/or Shell programming skills GIT, TFS or any other distributed version-control system Lifecycle Management and release management Backup/restore and Disaster Recovery principles Enterprise level Monitoring/Automation/scheduling/Administration (CMDB) Experience with Agile, Scrum and DevOps Ability to work well with others and understand business processes Creates and maintains technical documentation Your education and background: At least Bachelor's degree, preferably in Information Technology Experience from working in high performing Agile IT teams Track record of successfully automating operations of software products Certifications and/or proven proficiency in one or more technologies requested Good understanding of Dutch and English Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Front End Developer (DETAVAST) (QR6794) Amsterdam
Functie: Front End Developer (DETAVAST) (QR6794) Start: 1-8-2019, 36 uur per week Periode: Contract to Perm Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for a Front End Developer (DETAVAST). Concerns 'deta-vast'. The candidate should be able to become internal after 12 months without additional fees and restrictions. Candidates need be located at travelling distance of Amsterdam or relocated as such by intermediary. Anyone interested in digital understands why our client is transforming hard towards an IT company having its own unique Top Engineering culture. We are working hard to stay ahead in being a financial innovator offering the best possible solutions and services to millions of appreciated clients all over the globe. We are looking for IT Engineers who'd like to work together with us to help us do better and help us to be able to keep offering the best services to both our business and private customers. Working environment: The department is one of the main projects contributing to the Think Forward Strategy. It's the first step toward helping our client produce the same products and services throughout the entire world. The department is set up to simplify and streamline current processes, first by simplifying the infrastructure landscape through standardization. It is also to improve and encourage our cilent performance culture by creating a highly engaged workforce that embraces the new technology capabilities. Profile: - Medior/senior Front End developer Polymer (Frond-end language) - Polymer is a must-have Nice to have: - Experience with web components - Linux - Java Personality: make it happen , independent Engineer, comes with idea s to improve within the scrum team, taking the lead, strong communication skills within the scrum team Your education and background - at least Bachelor s degree, preferably in Information Technology - Experience from working in high performing Agile IT teams Track record of successfully automating operations of software products - Certifications and/or proven proficiency in one or more technologies requested - Good understanding of Dutch and English Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Functioneel Beheerder (Sharepoint) Maasland
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT26791 Omgeving: minimaal 3 dagen Maasland en vanwege bezoeken van key users, verschillende locaties in NL, voornamelijk Utrecht en Den Helder. Startdatum: z.s.m. (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand) Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, 3x 12 maanden Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Vrijdag 5 juli om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Functioneel Beheerder (Sharepoint) voor 32 uur per week. Taken/werkzaamheden: Beheert de ICT middelen, door: - het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem. - het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten. - het zo nodig inwinnen van nadere informatie. - het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers. - het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen. - het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan. - het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering. - het instrueren van beheerders ICT (junior, beheerder en 1e). - het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen. - het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen. - het uitvoeren van installatiewerkzaamheden. Controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door: - het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden. - het laten registreren van afwijkingen en problemen. - het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie. - het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie. Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals: - het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces. - het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen. - het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker. - het leveren van locatie, configuratie en klant specifieke kennis. - het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie. - het leveren van informatie ter verduidelijking en concretisering van niet direct zichtbare werklast. - het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator. - het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid. - het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen, incidenten en problemen. - het laten testen van de geleverde ICT middelen. KNOCK-OUT: Je hebt 3 jaar werkervaring als Functioneel Beheerder (Sharepoint). Je hebt 3 jaar werkervaring met het schrijven van werkinstructies voor eindgebruikers. Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) werkervaring met het begeleiden van migraties, het plannen hiervan en de communicatie met stakeholders. (weging 30%) Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) werkervaring met het trainen van eindgebruikers. (weging 30%) Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) werkervaring met het opstellen van een testplan. (weging 20%) Je beschikt over minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) werkervaring met het inrichten van teamsites en het rechtenmodel. (weging 20%) Competenties: Analyseren Samenwerken Nauwkeurig Initiatief Verantwoordelijk Flexibel Communiceren
IT Architect, 160 u totaal Anna Paulowna
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT26789 Omgeving: Anna Paulowna Startdatum: medio augustus 2019 Duur: 160 uur totaal Optie op verlenging: Nee Aantal uur per week: niet bekend Intakegesprek: Donderdag 11 juli tussen 9.00 en 12.00 uur Sluitingsdatum: Vrijdag 5 juli om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een IT Architect voor 160 uur totaal. Taken/werkzaamheden: Inzicht krijgen in de complexiteit van applicaties en het beheer van deze applicaties voor zowel technisch beheer als functioneel beheer (key-users). Inzicht krijgen in de informatiestromen tussen de verschillende applicaties en welke gegevens er in een applicatie gebruikt worden. Een betere inschatting maken van de impact van een nieuwe implementatie en van mogelijk dubbele functionaliteiten van applicaties. Inzicht krijgen in de authenticatiecertificaten (zoals PKI-overheid) van de gemeente. Eventueel dynamisch te koppelen met systemen waarin al vastlegging (CMS) plaatsvindt zoals b.v. Topdesk en SCCM. Achteraf door ons zelf aan te passen. Zicht creëren op risico's, witte vlekken en verbeter-potentieel. De onderstaande werkzaamheden behoren tot de opdracht: Tekeningen in verschillende categorieën: Technisch (t.b.v. ICT) - Overall tekening complete ICT infrastructuur - Tekening per applicaties (waar staat welke applicatie, hoe lopen de koppelingen, welke services zijn waar geïnstalleerd) Applicatie niveau (t.b.v. applicatiebeheerders) - Tekening per proces (beschrijving van een proces, bijvoorbeeld aanvraag rijbewijs) Data niveau (t.b.v. data eigenaren) - Waar staat welke data en hoe wordt het uitgewisseld (alle basis registraties (adressen, gebouwen, personen etc.)) KNOCK-OUT: Je beschikt over een HBO+ opleidingsniveau. Je bent bekend met en hebt kennis van GEMMA architectuur. Je hebt 3 jaar ervaring met (gemeentelijke) architectuur en principes. Je portfolio bevat soortgelijke referentieopdrachten. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Competenties: Communicatief vaardig Overtuigingskracht Draagvlak kunnen creëren
Deelprojectleider kernapplicaties Appingedam, Delfzijl en Loppersum
Voor Gemeente Appingedam zijn wij op zoek naar een Deelprojectleider kernapplicaties. Omschrijving opdracht: In Appingedam, Delfzijl en Loppersum zetten we ons in voor een stabiele, zelfbewuste en krachtige samenleving. Wij stimuleren dat inwoners zelf verantwoordelijkheid nemen en ondersteunen diegenen die niet in staat zijn zichzelf te redden. Deze visie zie je terug in alle teams binnen de gemeentelijke organisatie. Onze medewerkers hebben passie voor hun werk. Wij stellen hoge eisen aan onszelf en aan elkaar, waarbij ieders kwaliteiten worden gewaardeerd en benut. Wij stimuleren initiatief, lef, verantwoordelijkheid en samenwerking. Onze medewerkers zijn ons "goud" en wij zorgen als organisatie voor de juiste faciliteiten. De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum werken toe naar de herindeling per 1 januari 2021. In het kader van de aanstaande herindeling zoeken we een ervaren (ICT) deelprojectleider kernapplicaties. Als deelprojectleider zorg je voor de harmonisatie en integratie en waar nodig aanbesteding van de verschillende kernapplicaties (o.a. basisregistraties, datadistributie en PKI), zodat per 1 januari 2021 de medewerkers van Onze Nieuwe Gemeente werken met dezelfde ICT applicaties. We werven namens de drie gemeenten, de overeenkomst wordt aangegaan met de gemeente Delfzijl Gewenst profiel: - Je bent een ervaren (ICT) projectleider met minimaal een HBO opleiding die goed bekend is met ICT en implementatie en migratie van systemen - Je hebt ruime ervaring in het harmoniseren van applicaties, bij voorkeur in het kader van een gemeentelijke herindeling en bij voorkeur op het terrein van kernapplicaties. - Je hebt ervaring met het voorbereiden en begeleiden van (Europese) aanbestedingstrajecten. - Tevens ben je goed bekend met hoe gemeentes werken en je beschikt over uitstekende politiek bestuurlijke sensitiviteit. - Je bent in staat om (complexe) ICT projecten te leiden, waarbij je medewerkers meeneemt en begeleidt richting de nieuwe manier van werken in één organisatie. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en je kan omgaan met weerstand. - Je houdt overzicht en hebt een gestructureerde manier van werken. Je kan delegeren, maar bent ook niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken als dat nodig is. Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. - Je hebt ervaring met het werken in projectteams. Toelichting op rooster: Ten aanzien van jouw beschikbaarheid verwachten wij een flexibele houding. Inschatting is dat vooralsnog een inzet van gemiddeld 24 uur per week nodig is. Het aantal uren per week kan variëren. Mogelijk kan het aantal uren, afhankelijk van de fase van het project worden verlaagd, dan wel verhoogd naar 36 uur per week. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau. 2. Je hebt ervaring met het harmoniseren van applicaties in het kader van gemeentelijke herindeling. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt een aantoonbare opleiding projectmanagement. 2. Je hebt ervaring als (deel)projectleider in een gemeentelijke omgeving van herindelende gemeenten. 3. Je hebt ervaring met het werken in projectteams. 4. Je hebt ervaring als (deel)projectleider voor het migreren van systemen in een gemeentelijke omgeving. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Appingedam, Delfzijl en Loppersum Startdatum: 01-09-2019 Duur: 31-01-2020 Optie op verlenging: 1 x 17 maanden Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-07-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 11 juli Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Test Engineer Diemen
Voor onze directe eindklant in Diemen is Harvey Nash op zoek naar een Test Engineer. Startdate: 26-06-2019 (ZSM) Einddate: 25-12-2019 Duration; 6 monthsEffort; 40 hours a weekResumé in English.For this role it's mandatory that you bring your own device with the following minimal requirements: Processor: Intel® Core™ i7-6600U (Dual Core, 2.6GHz, 4M cache, 15W) Hard Drive: M.2 512GB SATA Class 20 Solid State Drive Memory: 8 GB We are looking for a in development Test Engineer for the Horizon Project. Responsibilities: Identifies actual or potential problems of the software at different states of the development Perform manual black and white box testing Report issue and follow them until their closing state Collaborate with peers testers and developers to improve testing processes Assisting in creating user documentation and/or training programs Perform exploratory testing to find out defects, test use cases/features or module level functionalities. Skills and qualifications:Experience on Quality Assurance for Cable TV (eg - VOD, UI, DVR, Apps)Knowledge of DVB standardsKnowledge of software testing methodologies and tools (mainly Jira)Experience with manual testing ( debugging skills will be also appreciated )Experience working in an Agile environment and working directly with engineersOrganize and focused on software QualityExceptional attention to details 2+ years experience as a Tester/QA Engineer, preferably testing large distributed systems, in multiple testing domains but with most emphasis on manual functional testing.Ability of reading Ethernet protocols using eg WiresharkRelevant certification (s) like ISTQB Foundations/Advanced or TMAP is a big plus
Functioneel Beheerder (SharePoint) Maasland
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Functioneel Beheerder (SharePoint) Omschrijving opdracht: 1. Beheert de ICT middelen 2. Controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden 3. Verricht ondersteunende werkzaamheden Overige informatie: - Offsite werken is bespreekbaar - Vanwege bezoeken van key users, verschillende locaties in NL voornamelijk Utrecht en Den Helder, waarbij de frequentie vooraf niet is aan te geven, waarschijnlijk incidenteel! Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Functioneel Beheerder (Sharepoint). 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het schrijven van werkinstructies voor eindgebruikers. 3. Je bent voor minimaal 32 uur per week beschikbaar 4. Je hebt minimaal aantoonbaar HBO werk- en denkniveau op basis van ervaring en/of opleiding en/of certificaten Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met het begeleiden van migraties, het plannen hiervan en de communicatie met stakeholders. 2. Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met het trainen van eindgebruikers. 3. Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met het opstellen van een testplan. 4. Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met het inrichten van teamsites en het rechtenmodel. Inzet Periode: Schatting 1824 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1824 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Maasland (minimaal 3 dgn in de week) Startdatum: zsm na screening (8-10 wk) Duur: 1824 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 02-07-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Beheerder CMP Utrecht
Functieomschrijving:Als Senior Beheerder Container Management Platform werk je in een team met meerdere professionals die zich bezig houden met het beheer van de Red Hat OpenShift omgeving die gebruikt wordt binnen IVO Rechtspraak en lever je ondersteuning aan DevOps teams. Jouw belangrijkste aandachtsgebied is het onderhoud en door-ontwikkelen van het platform zelf, meedraaien in de bereikbaarheidsdienst voor het beheer vh platform.Het platform beheer bestaat uit het beheer van RedHat OpenShift, RedHat Gluster, Jenkins. Het doel is om DevOps teams te ondersteunen om snel goede applicaties te ontwikkelen en beschikbaar te stellen middels het platform. Binnen het team werk jij samen om dit mogelijk te maken, kom je met verbeteringsvoorstellen, help je met automatiseren middels Ansible. Daarnaast plan je samen met het team het werk in en communiceer je hier pro-actief over naar betrokkenen.Het CMP Team is een onderdeel van de afdeling Infrastructuur & Datacenter Management en is binnen IVO rechtspraak verantwoordelijk voor het functioneel en technisch beheer van het Container Management Platform. Het team zal met deze uitbreiding bestaan uit totaal 4 specialisten.Functie-eisen:Je hebt kennis van DevOps en agile werken;Je hebt kennis van en ervaring met Kubernetes;Je hebt kennis van en ervaring met OpenShift;Je hebt kennis van en ervaring met Linux.Aanvullende wensen:Je hebt kennis van en ervaring met Jenkins;Je hebt kennis van en ervaring met Jira.Spir-it draagt bij aan de ontwikkeling, het beheer, onderhoud en support van alle applicaties, infrastructuur en netwerken van de Rechtspraak. Dit zijn ca.12.000 werkplekken en meer dan 200 applicaties waarvan een aantal zelf ontwikkeld zijn. Samen met ruim 500 collegas zorg je dat medewerkers van de Rechtspraak zorgeloos hun dagelijkse werk kunnen doen en burgers, notarissen e.d. op een veilige manier toegang hebben tot hun zaak- en Rechtspraakgegevens. Het ICT landschap van de Rechtspraak ondergaat een grote vernieuwingsslag. De beweging is naar een multi-kanalen service architectuur en een gelaagde onpremise cloud architectuur hoofdzakelijk op basis van Microsoft (werkplek, bedrijfsvoering, externe dienstverlening) o.a. Windows server SQL server, Microsoft dynamics CRM, .NET en Oracle fusion middleware (primair proces) o.a. BPM & SOA suite, WCC, ADF, OBIEE, Weblogic op basis van Linux. Beheer van het ICT landschap is ingericht volgens de ITIL3 methodiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende tools: Topdesk voor de beheerprocessen, HP openview voor monitoring, Splunk voor logging, Visionwaves voor stuurinformatie en flexera voor licentiebeheer. Verder worden de product eigen faciliteiten voor beheer gebruikt zoals SCCM voor software distributie.
Vakspecialist Reporting Utrecht
Voor ProRail in Utrecht is Harvey Nash op zoek naar een Vakspecialist Reporting.De afdeling Reporting & Analyse is het hart van de informatievoorziening van Finance & Control. De afdeling zorgt voor relevante financiële informatie voor controllers en de lijn met dashboards en rapportages en bewaakt de betrouwbaarheid van de informatievoorziening en onderliggende data. De afdeling werkt vanuit een data gedreven aanpak. Analyses, modellen en dashboards worden gebouwd op basis van een diepgaande kennis van datastromen en systemen. De afdeling is actief betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw SAP systeem op basis van S/4 Hana waarmee een nieuw fundament is gelegd voor de financiële informatievoorziening en data governance van ProRail De afdeling is op zoek naar een ontwikkelaar in PowerBI voor de periode van vier maanden, die op zeer korte termijn kan starten.Functiebeschrijvinghttps://youtu.be/xXjy61SKbFUJe bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van dashboards in PowerBI. Hiernaast ben je in staat om de behoefte van gebruikers te specificeren in de rol van Product Owner. En ondersteun je het team in de vastlegging van de processen.In de rol van ontwikkelaar van dashboards maak je gebruik van de Odata services uit het nieuwe SAP S/4 systeem. In afstemming met de Data Governance specialist en collega ontwikkelaars bepaal je de data structurering. En op basis van de specificaties van de Product Owners bouw je de dashboards binnen de diverse rapportages in PowerBI. Hiernaast werk je intensief samen met de beheerders in het team bij het testen en in beheernemen van de nieuwe dashboards.In de rol van product owner specificeer je de behoefte van de gebruikers in nieuwe dashboards. Je werkt binnen de kaders van het Reporting & Analyse rapportagemodel en de ProRail dashboarding huisstijl. Voor het ontwikkelen maak je mock-ups die je met de diverse betrokkenen afstemt.Je werkt intensief samen met collega’s binnen de afdeling (analisten, ontwikkelaars en beheerders). Hiernaast heb je contact met gebruikers in het specificeren en testen van dashboards.Deze werkzaamheden voer je uit op basis van een gedegen kennis van en ervaring met Microsoft PowerBI. Je bent een expert in inhoudelijke beoordelingen en overziet de samenhang. Je bent en enthousiast en in staat om constructief samen te werken en te communiceren. Hiernaast ben je in staat om snel in te werken in een nieuwe organisatie en tijdelijk werk van collega’s over te nemen. Functie eisenJe hebt een wo werk- en denkniveau;Je bent betrouwbaar en beschikt over een grote dosis executiekracht;Je hebt aantoonbare ervaring met het bouwen van Dashboards in Microsoft PowerBI;Je hebt een gedegen tot professionele kennis van data, financiële administratie, dashboarding en onderliggende ICT systemen;Jouw stijl van samenwerken werkt verbindend tussen personen van verschillende disciplines in een team, waarbij je uitgaat van de procesgedachte en de bewaking van de standaard. Duur 5 maanden.36 uur per week
Geautomatiseerd Test Specialist Den Haag
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Geautomatiseerd Test Specialist. Omschrijving afdeling: De opdracht vindt plaats binnen de directie Operatie van Justid, in opdracht van de directie Operatie. Locatie is Den Haag. Voor het ondersteunen van de bestaande organisatie zoeken we een Geautomatiseerd test specialist die de DevOps team kan versterken. Omschrijving werkzaamheden: Justid zoekt een proactieve Geautomatiseerd test specialist die graag een bijdrage levert aan een efficiënte, veilige en betrouwbare informatie uitwisseling binnen het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Justid heeft onlangs een nieuw systeem in beheer genomen vanuit het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme, waarin op gerichte wijze grote hoeveelheden complexe data doorzoekbaar worden gemaakt. Deze data wordt inzichtelijk gemaakt voor opsporingsorganisaties zoals de Douane en Nationale Politie. Justid. is hiervoor op zoek naar een Geautomatiseerd test specialist. Als Geautomatiseerd test specialist draag je bij aan de ontwikkeling van de systemen en daarmee aan de veiligheid van Nederland. Als Geautomatiseerd test specialist heb je kennis van en ervaring met het uitvoeren van geautomatiseerde testen, het opzetten en evalueren van de testplannen, het bijhouden van de voortgang, het inrichten/beheren van de testomgevingen en het verzorgen van testrapportages. Omschrijving functie: Als Geautomatiseerd test specialist ben je lid van één van de DevOps teams die zijn samengesteld uit development engineers, test engineers en operations engineers. Je ontwikkelt standaarden en richtlijnen voor het inrichten en gebruiken van (geautomatiseerde) testomgevingen en tooling. Je kan zelfstandig geautomatiseerde testen opstellen en beheren, je hebt hiervoor affiniteit met programmeren (C#). Je hebt ervaring met het opzetten van geautomatiseerde test frameworks op basis van dotnet, C#, Specflow en Selenium. Je zal een testframework opzetten voor het geautomatiseerde testen en deze kennis overdragen naar de huidige testers. Samen met een collega tester draag je zorg voor het uitvoeren van testen; o.a. het ontwerpen/uitvoeren van de geplande testen, het evalueren van de testplannen, het bijhouden van de voortgang, het inrichten/beheren van de testomgevingen en het verzorgen van testrapportages. Daarnaast lever je in het team bijdragen aan het opstellen van implementatiestrategieën van releases/sprints en het bijwerken van documentatie. Samen met een collega tester coördineer je de gebruikers- en acceptatietesten; je bereidt testcasussen voor, je installeert/maakt de testomgeving gereed, je voert (geautomatiseerde) testen uit. We hanteren de Agile/Scrum methodiek in combinatie met Continuous Delivery Engineering Practices voor het ontwerpen, bouwen, testen en het in productie nemen van applicaties. Je hebt daarvoor gedegen kennis van geautomatiseerd testen en continuous integration/deployment. Interviewcriteria: 1. Je kunt onderbouwen of je over voldoende analytische vaardigheden bezit. Je wordt gevraagd om tijdens het gesprek gedurende maximaal 5 minuten jouw vaardigheden aan de hand van een case uit jouw ervaringsverleden te illustreren. Hierbij wordt getoetst op de competenties: analyseren, sterk ontwikkelde communicatie vaardigheden, representativiteit en doorzettingsvermogen. 2. Je bent in staat om aan de hand van een of meerdere casu, gedurende maximaal 5 minuten, ons uit jouw ervaringsverleden te overtuigen dat je goed zelfstandig kunt werken en structuur in het werk kan aanbrengen. Hierbij wordt getoetst op de competenties: Planmatig, samenwerken, voortgangscontrole en resultaat gericht. 3. Je bent in staat om aan de hand van een of meerdere casu, gedurende maximaal 5 minuten, ons uit jouw ervaringsverleden te overtuigen dat je goed met druk kan omgaan. Hierbij wordt getoetst op de competenties: stressbestendigheid, flexibel, doorzettingsvermogen en resultaat gericht. 4. Je weet de kern van de complexe materie boven tafel te krijgen en weet in met meerdere stakeholders met verschillende belangen tot concrete afspraken te komen. Hierbij wordt getoetst op de competenties: Klantgerichtheid, besluitvaardig, sterk ontwikkelde communicatie vaardigheden, doorzettingsvermogen en probleemoplossend vermogen. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week voor de duur van het project met een initiële periode van 1 jaar, waarbij optie op verlenging is opgenomen. In verband met testen van de releases is vrijdag een volle werkdag. Je voert de werkzaamheden ten kantore op de locatie Den Haag uit, thuiswerken is geen optie. 2. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 8 jaar als test specialist. 3. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het opzetten geautomatiseerd testen. 4. Je beschikt aantoonbaar over een basiskennis van programmeren in dotNET C-sharp (C#). 5. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar ervaring in de afgelopen 4 jaar met het opzetten van automatische testen in Specflow, Selenium in combinatie met dotNET C-sharp (C#). 6. Je beschikt over aantoonbare ervaring met het opzetten van een geautomatiseerde testomgeving op basis van dotNET C-sharp (C#) met Specflow en Selenium. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring Team foundation Server. 2. Je hebt minimaal 1 jaar relevante werkervaring met Selenium. 3. Je hebt minimaal 1 jaar relevante werkervaring met Elastic search. 4. Je hebt minimaal 1 jaar relevante werkervaring met Spec Flow. 5. Je beschikt over minimaal 2 jaar relevante werkervaring met Agile/Scrum werken. Competenties: - Analyseren - Klantgerichtheid - Resultaatgerichtheid - Samenwerken - Omgevingsbewustzijn - Plannen en organiseren - Voortgangscontrole - Zelfontwikkeling - Onze ideale collega voelt zich daarnaast thuis in een scrumteam, stelt zich proactief op in de samenwerking met andere collega’s binnen de afdeling en is communicatief vaardig. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 22-07-2019 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: nnb Inzet: gemiddeld 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 05-07-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 28 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Coördinator Uitvoeringstoets Den Haag
Voor Ministerie van BZK zijn wij op zoek naar een Coördinator Uitvoeringstoets. Omschrijving opdrachtgever: Het programma eID heeft als doel het realiseren van een hoger veiligheidsniveau in de toegang tot digitale dienstverlening van (semi)overheid, waarmee een hoger niveau van informatiebeveiliging en privacybescherming wordt gerealiseerd. Hiertoe wordt een stelsel ingericht en in werking gesteld waarbinnen voor personen de keuzemogelijkheid bestaat om in het verkeer met de (semi)overheid verschillende elektronische identificatiemiddelen op een hoger betrouwbaarheidsniveau te gebruiken, zowel publieke als één of meerdere private middelen. Vanuit het programma zijn enkele oplossingen technisch gezien reeds ontwikkeld waarmee eindgebruikers op niveau substantieel en hoog kunnen inloggen. Voor de toetsing zijn diverse pilots uitgevoerd. De kaderwet Wet Digitale Overheid is opgeleverd en ligt voor ter behandeling in de Tweede Kamer. Het programma staat aan de vooravond van de implementatie bij ca. 1.300 dienstverleners. Omschrijving project: Binnen het programma eID is behoefte aan expertise voor het organiseren en coördineren van uitvoeringstoetsen door panels die alle dienstverleners vertegenwoordigen. De focus van de functie betreft het organiseren van afstemming m.b.t. de toetsing van uitvoerings-regelgeving en daarbij zorgdragen voor de administratieve logistiek en beheer om vanuit het programma invulling te geven aan ambtelijk gemaakte afspraken over uitvoeringstoetsen. Omschrijving opdracht: - Het beheren van overzichten van deelnemers aan panels voor uit te voeren toetsen. - Het afstemmen met panels over de gewenste faciliteiten en overlegdata rondom het toetsen op uitvoeringsregelgeving. - Het regelen van faciliteiten en/of voorzieningen voor de toets panels. - Het organiseren van benodigde overleggen. - Het ondersteunen van juridische experts met de stukkenstroom en de bijbehorende administratieve logistiek. - In voorkomende gevallen inhoudelijk ondersteunen bij het opstellen van de uitvoeringsregelgeving en inhoudelijk voorbereiden en verwerken van reacties uit de panels. - Het behouden van administratief overzicht over de stand van zaken. - Het fungeren als eerste aanspreekpunt voor deelnemers aan panels. - Het inhoudelijk monitoren van de voortgang en het verstrekken van eventuele bevindingen en adviezen aan de programmamanager en/of de program board. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over HBO werk- en denkniveau. 2. Je bent beschikbaar gedurende de gevraagde periode. 3. Je beschikt over ervaring rondom het organiseren van toets panels. 4. Je hebt kennis van ICT en/of digitale voorzieningen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over relevante kennis van juridische weten regelgeving. 2. Je hebt ervaring met het regelen van faciliteiten en/of voorzieningen voor de (toets-)panels. 3. Je hebt kennis van De Kaderwet Wet Digitale Overheid. 4. Je beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden. 5. Je hebt ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever. Competenties: - Organisatievaardigheden. - Administratieve vaardigheden. - Communicatieve vaardigheden. - Sociale vaardigheden. - Juridische affiniteit is een grote pré. Persoonlijkheidskenmerken: - Ondersteunend. - Kordaat, doortastend. - Initiatiefrijk. - Verbindend. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: nee Inzet: 24-32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-07-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Adviseur Gebiedsontwikkeling Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Adviseur Gebiedsontwikkeling. Omschrijving opdrachtgever: Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Capaciteit en Onderzoek, Advies, Specialisten en Redacties. Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema's zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel communicatiecapaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau communicatieprofessionals detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen. Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf redacteuren en specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, campagne- en online adviseurs. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: De gemeente Amsterdam heeft de ambitie gesteld om via gebiedsontwikkeling jaarlijks de bouw van meer dan 5000 woningen mogelijk te maken. Verantwoordelijk voor de uitvoering van deze ambitie is het gemeentelijke organisatieonderdeel Grond en Ontwikkeling. Om mensen prettig te laten wonen is meer nodig dan alleen de bouw van huizen. Het gaat bijvoorbeeld ook om de realisatie van maatschappelijke voorzieningen, infrastructuur, een kwalitatief goede openbare ruimte en het voldoen aan duurzaamheidsambities. De teams die zich met gebiedsontwikkeling bezighouden zijn daarom multidisciplinair opgebouwd en vaak werkzaam in meerdere (grote) projecten. Ondersteunend aan het team Gebiedsontwikkeling binnen Grond en Ontwikkeling werkt een klein communicatieteam dat bestaat uit communicatieadviseurs (een senior, medior en junior), webredacteuren en specialisten. Voor dit team zoeken we een tweede enthousiaste en ervaren senior communicatieadviseur, met als taakaccent gebiedspositionering. Als senior communicatieadviseur gebiedsontwikkeling werk je aan complexe opdrachten met een gemiddeld afbreukrisico in een dynamisch speelveld van wisselende actoren en belangen. Je weet in een kort tijdbestek vraagstukken te vertalen naar een realistische communicatievraag. Voor je opdrachtgever, een van de managers gebiedsontwikkeling bij Grond en Ontwikkeling, ben je de partner die de context van de organisatie en de omgeving kent. Je helpt met het leggen van duurzame verbindingen met de verschillende stakeholders, je zorgt dat de organisatie communicatiever wordt en je biedt communicatieoplossingen die bijdragen aan het bereiken van de organisatiedoelen en die je ook (deels) uitvoert. Vanuit een brede blik kijk je naar wat het gebied nodig heeft aan (marketing)communicatie en maak je met management, projectleiders en team de nodige keuzes. Omschrijving werkzaamheden: - Factor C-sessie opzetten en resultaten vertalen naar een stakeholdersanalyse en overkoepelende communicatiestrategie, aanpak gebiedspositionering en eventuele participatiestrategie (in samenwerking met experts van het Communicatiebureau, o.a. Factor C, gedragsbeïnvloeding, storytelling, online redactie, social media, onderzoek en monitoring). - Opstellen kernboodschap, communicatiekalender en mediastrategie. - Communicatiestrategie, aanpak gebiedspositionering en eventuele participatiestrategie (deels) uitvoeren. - Gevraagd en ongevraagd communicatieadvies aan de manager gebiedsontwikkeling, verschillende projectmanagers en de projectteams. - Draagvlak creëren, zowel bij interne stakeholders als externe, in relatie tot de organisatiedoelen. - Zorgen voor gemeentelijke interne communicatie en kennisdeling. - Coachen en begeleiden van enkele collega's. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over HBO / WO werk- en denkniveau. 4. Je hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met participatie bij complexe projecten en/of programma's. 5. Je hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met stakeholdermanagement bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie. 6. Je hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring in het fysieke domein. Geef hiervan een voorbeeld in je CV. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt als communicatieadviseur aantoonbare ervaring met complexe gebiedsontwikkelingsprojecten bij de overheid (rijk, provincie, 100.000+-gemeenten). 2. Je hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met gebiedspositionering. Competenties: - Strategisch - Analytisch - Overtuigend - Verbindend - Politiek-bestuurlijk sensitief Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 05-07-2019 en 07-08-2019 Duur: 31-12-2019 en 06-08-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 32 -36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-07-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 8 t/m 12 juli 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Data Science Programmeur Utrecht
Voor de Belastingdienst in Utrecht zijn we op zoek naar een Data Science Programmeur Start: 01-07-19 Einde: 31-12-19 met optie op verlenging Inzet: 36 uur per week Tarief: in overleg OPDRACHT • Je werkt samen met data scientists en business analisten aan het tot stand brengen van de verschillende producten die D&A levert, zoals datafundamenten, dashboards of risicomodellen. • Je zorgt ervoor dat deze oplossingen en producten zodanig werken dat deze stabiel geïmplementeerd kunnen worden in de test-acceptatie en productie-omgeving. De afdeling data & analytics is nog volop in ontwikkeling, en daarin speel jij een belangrijke rol. Met jouw frisse kijk, energieke persoonlijkheid en verrassende ideeën help je onze afdeling verder vooruit. Wil jij werken in dé datagoudmijn van Nederland? En samen met een jonge en gezellige club mensen een nieuwe afdeling vormgeven? Dankzij de innovatieve bigdataplatforms en -systemen van de Belastingdienst kunnen we burgers en bedrijven supersnelle service leveren. Belt iemand bijvoorbeeld de Belastingtelefoon met een vraag, dan kan ons callcenter alle gegevens van deze persoon er direct bij pakken. Je begrijpt, dit scheelt enorm veel tijd. In totaal beschikt de Belastingdienst nu over ongeveer 100 systemen die het werk efficiënter maken. Deze worden ontwikkeld en beheerd bij data & analytics, de afdeling waar jij werkt. EISEN Werkervaring en -denkniveau WO werk- of denkniveau Ervaring in rol als programmeur. Aantoonbare ervaring met programmeren in SAS ( SAS EG, SAS EM en/of DI Studio). Aantoonbare ervaring met TeraData SQL (3 jaar+). Teamplayer die zich complexe zaken snel eigen kan maken en daarin zijn weg kan vinden en snel zelfstandig resultaten kan realiseren. (3 jaar+) Bekend met en minimaal 1 jaar ervaring met het ontsluiten en bewerken van data. WENSEN Competenties Taak-flexibel en Handson-mentaliteit Samenwerken en Analyseren Pragmatisch en Nauwkeurig Kennis WO/HBO in toegepaste wiskunde, informatica, statistiek, econometrie of een vergelijkbare studie Bekend met relationele data structuren en database platformen zoals Teradata. Kennis van software ontwikkeling en testen Is in staat te opereren in een complexe business context, waarin meerdere bedrijfsonderdelen samenwerken Kandidaat dient 36 uur p/w beschikbaar te zijn. Aanbiedingen met CV (max 5 A4) en onder vermelding van tarief (all-in, exclusief BTW), dienen uiterlijk 27 juni om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Technisch Applicatiebeheerder ICT, Sr. Amsterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT26782 Omgeving: Amsterdam Startdatum: 1 september 2019 Einddatum: 1 september 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: In week 29/30 Sluitingsdatum: Donderdag 4 juli om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Technisch Applicatiebeheerder ICT voor 36 uur per week. Taken/werkzaamheden: Richt test-, acceptatie- en productieomgevingen in op basis van een Technisch Ontwerp en een installatie document; implementeert nieuwe en gewijzigde onderdelen. Schrijft Technisch Ontwerpen in afstemming met de Solution Architect en overige benodigde technische documentatie en procedures. Fungeert als aanspreekpunt voor Functioneel Beheer. Zorgt dat de life cycle van applicaties/servers op orde is en stuurt op het terugdringen van non compliant servers. Bewaakt de operationele verwerking door te monitoren, analyserenenbij te sturen. Werkt in hoge mate zelfstandig en is nieuwsgierig om de informatie keten te begrijpen, te ontleden en te vertalen naar techniek. Adviseert over het inrichten en gebruik van applicaties en treedt vakinhoudelijk op als vraagbaak voor zowel de collega's als management. Waar mogelijk worden activiteiten geautomatiseerd c.q. in user stories aangeleverd bij Automation.Er wordt gewerkt volgens de agile werkwijze. Neemt een coördinerende rol bij deelprojecten. KNOCK-OUT: Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau. Je hebt ervaring met het gebruik van Jira. Je hebt kennis van Windows Powershell. Je hebt kennis van MCSA Windows 2016 server. Je bent bekend met de Agile/Scrum werkwijze. Je beschikt over 5-7 jaar ervaring in een soortgelijke functie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis van en ervaring met Automation: Ansible, Jenkings, GIT. (weging 20%) Je hebt kennis van de Gemeentelijke Organisatie Amsterdam. (weging 20%) Je hebt kennis van en ervaring met de werkprocessen binnen Directie ICT. (weging 20%) Je beschikt over kennis van en ervaring met ketenapplicaties, met name die van het Sociaal Domein. (weging 20%) Je hebt kennis van en ervaring met SharePoint, Topdesk, Orchestrator en Confluence. (weging 20%) Competenties: Oordeelsvorming Samenwerken Besluitvaardigheid Snelheid van begrip
senior specialist technische infrastructuur networking Den Haag
Als senior specialist technische infrastructuur networking ben je, vanuit een programma-organisatie en met een klein team van experts, verantwoordelijk voor het ontwerpen en realiseren van een nieuwe bedrade en draadloze netwerk infrastructuur in een nieuw kantoor van de Rijksoverheid. Je bent betrokken bij het gehele implementatietraject, van ontwerp tot en met de technische realisatie. Als senior specialist beschrijf je de gewenste situatie in de vorm van High Level en Low Level Designs. Je stemt af met de interne organisatie, waarbij je op inhoud de gesprekspartner bent voor architectuur, beheer, security en andere stakeholders. Daarnaast schakel je met zowel de interne organisatie als met externe leveranciers over design-, hardware- en implementatiekeuzes. In de uitvoeringsfase schrijf je Netwerk Implementatie Plannen en begeleidt je de configuratie en fysieke opbouw van het netwerk. Hierbij ben je niet bang om zelf de handen uit de mouwen te steken!Je bent goed in staat om gemaakte technische keuzes toe te lichten en vanuit je kennis en expertise, herken en erken je koppelvlakken, risicos en mogelijke specials die van invloed zijn op het opleveren van de gewenste infrastructuur.Werkervaring en denkniveauHBO diploma5 jaar de kandidaat dient te beschikken over gedegen kennis van- en ervaring met complexe infrastructuren, architecturen en beveiliging;5 jaar de kandidaat dient te beschikken over ruimte ervaring in het begeleiden en sturen van technische migratietrajecten;3 jaar Cisco ISE ontwerp en configuratie ervaring, bij voorkeur zowel binnen als buiten de Rijksoverheid;3 jaar ervaring met ontwerpen en realiseren van een Cisco WIFI omgeving, bij voorkeur zowel binnen als buiten de Rijksoverheid (Inclusief backend in een datacenter);3 jaar Cisco switching en routing hardware en configuratie ervaring.Overige vereiste kennisgebiedenTechnische architectuur: CCDP - Cisco Certified Design ProfessionalTechnisch ontwerp/applicatieontwikkeling: CCNP - Cisco Certified Network ProfessionalNetwerkontwikkeling: CCIE Cisco Certified Internetwork Expert WirelessCompetentiesZelfstandigAnalytischOplossingsgericht en communicatief vaardigKennisBasiskennis van IT-Beheerprocessen: ITIL V3 foundationBasiskennis van Projectmanagementprocessen: Prince2 FoundationDe kandidaat dient inzetbaar te zijn met ingang van 15 juli 2019 (bij voorkeur eerder)Het SSC-ICT, het Shared Service Centrum ICT van en voor het rijk is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We zijn een van de grootste fullservice ICT-dienstverleners binnen het rijk en service en de gehele rijksdienst met onder meer rijksbrede IT-services. Ons shared service centrum ondersteunt meer dan 50.000 werkplekken en mobiele devices in Nederland en op 160 ambassadeposten over de gehele wereld.
C# Ontwikkelaar Testautomatisering Amersfoort
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT26780 Omgeving: Amersfoort Startdatum: z.s.m. (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand) Duur: 11 maanden Optie op verlenging: Ja, 3x 12 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Woensdag 3 juli om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een C# Ontwikkelaar Testautomatisering voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Sectie Projecten en Ontwikkeling binnen de Keten Landgebonden IT bij het JIVC/C4i&i ontwikkelt voor het landoptreden binnen Defensie Command en Control (C2) systemen t.b.v. operationele commandovoering. Voor het mobiele domein ontwikkelt de sectie Projecten en Ontwikkeling ook de dragende (communicatie-) infrastructuur. In het mobiele domein is dit het Battlefield Management Systeem (BMS) en in het dismounted domein het VOSS project. De C# Software engineer Testautomatisering, waarvan grote affiniteit verwacht wordt voor testautomatisering, werkt nauw samen met de ontwikkelaars die het product ontwikkeld hebben en de testengineers die handmatig de producten testen. Voor het uitvoeren van geautomatiseerde testen is bovenop VS2013/VS2015 Microsoft Test Manager, een eigen geautomatiseerde testomgeving en framework gebouwd waarmee de C2 applicaties wordt getest. Taken/werkzaamheden: Ontwikkelen van C# .NET applicaties binnen een complexe gelaagde architectuur. Onderhoud en doorontwikkeling aan de automatische test omgeving en in-house ontwikkelde distributed test framework. Applicaties automatiseren (testen) middels C# op API, ViewModel en Ul niveau. Automatiseren (testen) van testgevallen van gedistribueerde applicaties. Zelfstandig inhoud kunnen geven aan het ontwerpen en definiëren van complexe automatische testscenario’s binnen een gelaagde software architectuur. Uitvoeren van testen (component-integratie testen en systeem testen). Het adviseren van ontwikkelteams m.b.t. testbaarheid product code en geautomatiseerd testen. Het adviseren van kwaliteitsmanager m.b.t. de kwaliteit van de code in de te testen producten. Reviewen en opstellen van requirements en gebruikersdocumentatie. Administreren bevindingen en het opstellen van testrapporten m.b.v. VSTS en MTM. Vastleggen en beoordelen van testresultaten. Meedenken/discussiëren over het (geautomatiseerde) test proces en verbeteringen in dit proces. KNOCK-OUT: Je hebt 5 jaar ervaring als software engineer in Visual Studio C#. Je hebt 3 jaar kennis van en ervaring met WPF. Je beschikt over 2 jaar ervaring met het implementeren van Inversion of Control (IoC). Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 2 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) kennis van en ervaring met Visual Studio C# in .NET Framework 4.0 en hoger. (weging 25%) Je hebt minimaal 3 jaar een actieve contributie gehad in software ontwikkeling binnen een multidisciplinair teams. Je hebt minimaal 1 jaar kennis en ervaring van het opzetten van geautomatiseerde functionele, load/performance en UI testen. Je beschikt over minimaal 2 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) kennis van Reflection en Multi-threading binnen .Net 4.0 en hoger. (weging 17%) Je beschikt over minimaal 3 jaar kennis en ervaring met het toepassen van Design patterns. Je hebt minimaal 1 jaar kennis van en ervaring met het implementeren van unmanaged DLLs in managed code (Native en .NET Interoperability). Je hebt minimaal 1 jaar kennis van en ervaring met het werken onder een distributed VCS systeem. Je hebt minimaal 2 jaar kennis van en ervaring met test-driven development. Je beschikt over minimaal 1 jaar kennis van en ervaring met Web-API. Competenties: Samenwerken Communiceren Analyseren Conceptueel denken Creatief Resultaatgericht Stressbestendig Nauwkeurig
Tibco product beheerder Utrecht
Voor onze klant zoeken wij voor het team ESB/SOA Integratie Centrum een productbeheerder ESB. Als Tibco productbeheerder ben jij binnen het team van ESB integratiespecialisten verantwoordelijk voor review van het technisch ontwerp, beheer van de TEST omgeving en ondersteuning van Acceptatie en Productie, configuratie-, en versiebeheer van de services, servicebeschrijvingen en de sources van ESB-adapters. Ook de testbegeleiding en het ondersteunen van de ketentesten vallen binnen jouw domein. Het is aan jou om zorg te dragen dat de infrastructuur voldoet aan de gestelde standaarden en normen. Met je analytische vaardigheden maak je een inschatting en gedetailleerde probleemanalyses. Hier hoort ook reproductie en onderzoek van verstoringen bij. Je zorgt er voor dat onderhoud adequaat wordt uitgevoerd. Je kunt deze mogelijk conflicterende belangen juist inschatten en behartigt hierbij de positie van klant. Functie eisen Wij zoeken voor de invulling van deze functie een kandidaat met meer dan drie jaar (beheers)ervaring met TIBCO BW, Administrator en EMS, waarbij je ervaring met SOA, EAI ActiveSpaces, BusinessEvents, HAWK, SOAP UI, CI/CD, Gems en scripted deployments hebt opgedaan. Je hebt hbo/academisch werk- en denkniveau en minimaal een HBO-diploma. We zien graag dat je ervaring hebt met alle aspecten van integratie/SOA-ontwikkeling,. Je bent klantgericht, beschikt over adviesvaardigheden en bent in staat om kwalitatief goed werk te leveren in soms krappe tijdslijnen. Je bent een teamspeler, proactief, analytisch sterk en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. • Je bezit minimaal hbo werk- en denkniveau • Je hebt ten minste 5 jaar werkervaring • Je hebt kennis van ITIL • Je kent het ICT-landschap van de klant (pré) • Je bent secuur, grondig, integer, leergierig • Je werkt resultaatgericht en hebt een sterk verantwoordelijkheidsbesef Overige informatie: Locatie: Utrecht Start: 1-7-2019 Einddatum: 31-12-2019 Recruiter voor deze rol: Danny Poot, 06-53142932, recruiterDP@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterDP@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Senior Technisch Windows Applicatiebeheerder (Powershell) (QR6793) Amsterdam
Functie: Senior Technisch Windows Applicatiebeheerder (Powershell) (QR6793) Start: 1-9-2019, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze eindklant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Technisch Windows Applicatiebeheerder (Powershell). Werkzaamheden: Richt test-, acceptatie- en productieomgevingen in op basis van een Technisch Ontwerp en een installatie document; implementeert nieuwe en gewijzigde onderdelen. Schrijft Technisch Ontwerpen in afstemming met de Solution Architect en overige benodigde technische documentatie en procedures. Fungeert als aanspreekpunt voor Functioneel Beheer Zorgt dat de life cycle van applicaties/servers op orde is en stuurt op het terugdringen van non compliant servers. Bewaakt de operationele verwerking door te monitoren, analyserenen bij te sturen Werkt in hoge mate zelfstandig en is nieuwsgierig om de informatie keten te begrijpen, te ontleden en te vertalen naar techniek Adviseert over het inrichten en gebruik van applicaties en treedt vakinhoudelijk op als vraagbaak voor zowel de collega s als management. Waar mogelijk worden activiteiten geautomatiseerd c.q. in user stories aangeleverd bij Automation. Er wordt gewerkt volgens de agile werkwijze. Neemt een coördinerende rol bij deelprojecten Eisen: - Minimaal over een HBO werk- en denkniveau. - Ervaring met het gebruik van Jira - Kennis van Windows Powershell - Kennis van MCSA Windows 2016 server - Bekend met Agile/Scrum werkwijze - 5-7 jaar aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie Wensen: - Kennis en ervaring met Automation: Ansible, Jenkings, GIT - Kennis van en ervaring met de werkprocessen binnen Directie ICT - Kennis van en ervaring met ketenapplicaties, met name die van het Sociaal Domein - Kennis van en ervaring met SharePoint, Topdesk, Orchestrator en Confluence Competenties: Oordeelsvorming, samenwerken, besluitvaardigheid, snelheid van begrip Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
System engineer Den Haag
Onze klant heeft voor de uitvoering van de komende werkzaamheden voor de upgrade van de Microsoft software is het noodzakelijk dat we voldoende kennis en capaciteit hebben op het gebied van Microsoft en migraties. Functie eisen: • HBO werk- en denkniveau; • Je bent MCSA of MCSE gecertificeerd; • Opleiding in servicemanagement en informatiebeveiliging (ITIL Foundation en Information Security Foundation); • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als allrounder in systeem- en netwerkbeheer; • Jij gaat vooral jouw kennis van ICT infrastructuur zoals Microsoft componenten en technieken, VMWare virtualisatie, Citrix desktop delivery, servers en security proactief inzetten; • Je bent bereid om incidenteel onderhoudswerk buiten kantoortijd te verrichten (die uren kun je natuurlijk weer compenseren). • Het spreekt voor zich dat je in deze rol dus goed moet kunnen plannen, organiseren en communiceren. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 8 juli Duur: 6 maanden Recruiter voor deze rol: Dayanne Soares de Oliveira, recruiterDO@itaq.nl, 0647180874 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterDO@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc.) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc.). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Data Science Programmeur Utrecht
Werkzaamheden: Je werkt samen met data scientists en business analisten aan het tot stand brengen van de verschillende producten die D&A levert, zoals datafundamenten, dashboards of risicomodellen. Je zorgt ervoor dat deze oplossingen en producten zodanig werken dat deze stabiel geïmplementeerd kunnen worden in de test-acceptatie en productie-omgeving.Afdeling:De afdeling data & analytics is nog volop in ontwikkeling, en daarin speel jij een belangrijke rol. Met jouw frisse kijk, energieke persoonlijkheid en verrassende ideeën help je onze afdeling verder vooruit. Wil jij werken in dé datagoudmijn van Nederland? En samen met een jonge en gezellige club mensen een nieuwe afdeling vormgeven? Dankzij de innovatieve bigdataplatforms en -systemen van de Belastingdienst kunnen we burgers en bedrijven supersnelle service leveren. Belt iemand bijvoorbeeld de Belastingtelefoon met een vraag, dan kan ons callcenter alle gegevens van deze persoon er direct bij pakken. Je begrijpt, dit scheelt enorm veel tijd. In totaal beschikt de Belastingdienst nu over ongeveer 100 systemen die het werk efficiënter maken. Deze worden ontwikkeld en beheerd bij data & analytics, de afdeling waar jij werkt.Functie eisen:3 jaar ervaring in rol als programmeur. Aantoonbare ervaring met programmeren in SAS (SAS EG, SAS EM en/of DI Studio). Aantoonbare ervaring met TeraData SQL;WO werk- of denkniveau;Teamplayer die zich complexe zaken snel eigen kan maken en daarin zijn weg kan vinden en snel zelfstandig resultaten kan realiseren;Bekend met en minimaal 1 jaar ervaring met het ontsluiten en bewerken van data.Gewenste competenties:Taak-flexibel en Handson-mentaliteit;Samenwerken en Analyseren;Pragmatisch en Nauwkeurig.Aanvullende kennis/wensen:WO/HBO in toegepaste wiskunde, informatica, statistiek, econometrie of een vergelijkbare studie;Bekend met relationele data structuren en database platformen zoals Teradata;Kennis van software ontwikkeling en testen;Is in staat te opereren in een complexe business context, waarin meerdere bedrijfsonderdelen samenwerken.De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.
Senior Ontwerper Maasland
Functieomschrijving: Voor de afdeling IT Toepassingen zijn wij op zoek naar een enthousiaste Senior Ontwerper die het Integratie team komt versterken. De afgelopen jaren is het gebruik van Integratie tooling - vooral het Generiek Koppelvlak Defensie (GKD) sterk toegenomen. Het zijn dan vooral applicatie koppelingen met externe (niet Defensie) informatiesystemen die een sterke groei laten zien. De komende jaren staan we voor uitdagingen als het bieden van hoge beschikbaarheid, nog betere beveiliging en nieuwe koppelvlakken. De Senior Ontwerper krijgt te maken met applicatiekoppelingen naar externe partijen als Logius (Digikoppelingen), Politie en NATO. We werken veel samen met de collegas van de bouwsteen Internet Exchange Gateway Infrastructure (IEGI).De Senior Ontwerper is belast met het uitwerken tot bruikbare bouwstenen van de architecturen en kaders die worden ontvangen via productmanagement en de sturende clusters, dit is binnen het lifecyclemanagement van een bouwsteen een continue proces. De functionaris maakt voor de bouwstenen generieke en specifieke ontwerpen waarbij de bruikbaarheid, beheerratio, automatisering en schaalvergroting voorop staan. De functionaris onderzoekt/analyseert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp en ontwikkelt bouwstenen en/of componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en infrastructuren. De functionaris is ook belast met productontwikkeling van de ingezette en nieuwe bouwstenen binnen de Defensie (en klant) architectuur.Werkzaamheden:De navolgende werkzaamheden behoren tot het werkpakket van senior ontwerper:1. Werkt de zeer complexe architectuur en kaders uit, door:2. Controleert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp, door:componenten aan de gestelde normen3. Ontwikkelt componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en infrastructuren:4. Werkt, op verzoek, (mee) aan onderzoek op het gebied van ICT bouwstenen, door:5. Begeleidt en coacht ontwerpers op hun vakinhoudelijke gebied.Functie-eisen: Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met ESB (Enterprise Service Bus) software op het Windows server platform. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het ontwerpen en bouwen van complexe IT-infrastructuren. Complex d.w.z. een IT infrastructuur met een veelheid aan softwareproducten (minimaal 5) en koppelingen (minimaal 5) in een redudante omgeving welke gedeeltelijk in een DMZ( demilitarized zone) draait.Je hebt aantoonbare ervaring met het scripten op Windows en/of het Linux platform.Bedrijfsinformatie:JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Voor start van deze opdracht is een MIVD-screening vereist. Deze neemt doorgaans 6-8 weken in beslag.
Senior Full Stack Java Developer (QR6792) Amsterdam
Functie: Senior Full Stack Java Developer (QR6792) Start: 15-7-2019, 36 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for a Senior Full Stack Java Developer to strengthen the DevOps team that delivers solutions to treasurers of multinationals worldwide. We operate according to a Scrum Agile development process and strongly believe in the DevOps approach to delivering IT solutions. The focus is on high-quality mission-critical software delivered in time using iterative development with regular milestone demos to the business, so that at the end there are no surprises about what we build and how far we are. Company culture: - A customer centric and result driven mentality with professional, high quality standards - An organization that values initiative and entrepreneurship - A true hands-on mentality Your main responsibility: - Delivering innovative, reliable and high quality solutions. - Streamlining our development process all the way from code check-ins, peer code reviews, static code analysis, running automated functional regressions test to automated deployment in production (using the best tools that we can find: e.g. Jira, Gitlab, Docker, Jenkins, ...). - Improving our continuous integration, increasing our automated test coverage, and helping us get to the next level of maturity with respect to Continuous Delivery. Profile (desired skills & experience): - Bachelor degree - Strong knowledge of and experience with Java development for internet solutions. - You know the difference between the frameworks and know which to apply depending on the requirements. - You know state-of-art technologies and have experience with redesigning legacy solutions - Experience with front-end development (preferably Polymer (like) framework) - Knowledge of Continuous Integration tools like: Github, Sonar, Jmeter, Jenkins, Cucumber, Docker and able to configure these tools. - Good communications skills. Proficient in English or Dutch (verbal and written). - Having an Agile mind set, fast to adapt constant changes and feeling comfortable with it. - Focused on what is most important at all time, realizing when to change the game plan and when to stick to it - Good social and communication skills - Open, you say what you mean and mean what you say - Just like our colleagues, you aim to be the best in the class. As a team, you are therefore able to take each other to new heights. Your proactive and results-oriented attitude ensures that you always strive for the best results. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.

IT specialists

Are you an IT contractor looking for a job in the Netherlands? IT-Contracts is the job board for you!

Register for free and apply to suitble jobs directly or upload your CV and let employers find you. Registrer for free now!

Employers

IT-Contracts helps you find the right candidate for your temp IT jobs. It's fast, cheap and easy.

Post your job or search through the CV-database with thousands of dutch IT contractors. Find suitable candidates now!
Senior Technisch Applicatiebeheerder REID ICT Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Technisch Applicatiebeheerder REID ICT Omschrijving opdracht: Senior Technisch Applicatiebeheerder REID (Medewerker Ondersteuning G) Werkzaamheden: - Richt test-, acceptatie- en productieomgevingen in op basis van een Technisch Ontwerp en een installatie document; implementeert nieuwe en gewijzigde onderdelen. - Schrijft Technisch Ontwerpen in afstemming met de Solution Architect en overige benodigde technische documentatie en procedures. - Fungeert als aanspreekpunt voor Functioneel Beheer - Zorgt dat de life cycle van applicaties/servers op orde is en stuurt op het terugdringen van non compliant servers. - Bewaakt de operationele verwerking door te monitoren, analyserenenbij te sturen - Werkt in hoge mate zelfstandig en is nieuwsgierig om de informatie keten te begrijpen, te ontleden en te vertalen naar techniek - Adviseert over het inrichten en gebruik van applicaties en treedt vakinhoudelijk op als vraagbaak voor zowel de collega's als management. - Waar mogelijk worden activiteiten geautomatiseerd c.q. in user stories aangeleverd bij Automation.Er wordt gewerkt volgens de agile werkwijze. - Neemt een coördinerende rol bij deelprojecten Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau. 4. Je hebt ervaring met het gebruik van Jira. 5. Je hebt kennis van Windows Powershell. 6. Je hebt kennis van MCSA Windows 2016 server. 7. Je bent bekend met Agile/Scrum werkwijze. 8. Je hebt 5-7 jaar aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis en ervaring met SQL Server 2014 of 2016 en/ Oracle 12. 2. Je hebt kennis en ervaring met Automation: Ansible, Jenkings, GIT. 3. Je hebt kennis van en ervaring met de werkprocessen binnen Directie ICT. 4. Je hebt kennis van en ervaring met ketenapplicaties, met name die van het Sociaal Domein. 5. Je hebt kennis van en ervaring met SharePoint, Decos, PVIEW5, Topdesk, Orchestrator en Confluence. Competenties: - Samenwerken - Besluitvaardigheid - Snelheid van begrip Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 15-08-2019 Duur: 15-08-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-07-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 29-30 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Strategisch Adviseur/ Management Coach Utrecht
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Strategisch Adviseur/ Management Coach. Omschrijving opdracht: Het begeleiden van management- en programmateams bij het bepalen van de strategische doelstellingen (strategie bord), het vertalen van strategische doelstellingen naar concrete resultaten. Het inzichtelijk maken van de voortgang op doelen en resultaten via opzetten en onderhouden van Obeya / Operations Centres voor management teams. Het inrichten van kortcyclische prestatiedialogen. het coachen en begeleiden van deze teams bij standups en bewerkstelligen van een cultuurverandering door (gedrags)interventies. Het ondersteunen van de teams bij diverse verbeter trajecten/programmas gebruikmakend van Lean technieken (e.g. value stream mapping, Kaizen, KPIs, Voice of the Customer). Het opzetten van performance management systemen / KPI frameworks als ondersteuning van de Obeya werkwijze / kortcyclische wijze van sturen. Het borgen van de Obeya werkwijze bij de management teams door coaching en opleiding (o.a. obeya) van de management team leden. Aanvullende informatie: Voor deze behoeftestelling is het aantal in te zetten uren flexibel. Afhankelijk van het daadwerkelijk te maken uren per week kan de einddatum van de initiële opdracht worden vastgesteld. Derhalve staat er geen einddatum opdracht. Achtergrond opdracht: Een coachingsrol waardoor defensie medewerkers het uiteindelijk zelf kunnen Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je dient minimaal 3 jaar aantoonbaar ervaring te hebben in het begeleiden/coachen van management- en programmateams die op strategisch niveau werken. 2. Je dient minimaal 2 jaar aantoonbaar ervaring te hebben in het coachen en begeleiden van teams bij standups en bewerkstelligen van een cultuurverandering door (gedrags)interventies.De kandidaat dient minimaal 2 jaar aantoonbaar ervaring te hebben in het werken met Lean technieken. 3. Je dient minimaal 3 jaar aantoonbaar ervaring met een complexe IT-omgeving (meer dan 1.000 eindgebruikers) 4. Jouw beschikbaarheid is 0-36 uur per week, later te bepalen 5. Je dient minimaal over een afgeronde WO-opleiding te beschikken. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in het inzichtelijk maken van de voortgang op doelen en resultaten via opzetten en onderhouden van Obeya/ Operations Centres voor managementteams 2. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in het inrichten van kortcyclische prestatiedialogen. 3. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in het coachen en begeleiden van deze teams bij standups en bewerkstelligen van een cultuurverandering door (gedrags)interventies. 4. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in value stream mapping, Kaizen, KPIs, Voice of the Customer. 5. Je hebt ervaring in het opzetten van performance managementsystemen/ KPI frameworks als ondersteuning van de Obeya werkwijze/ kortcyclische wijze van sturen. 6. Je hebt ervaring in het borgen van de Obeya werkwijze bij de managementteams door coaching en opleiding (o.a. obeya) van de management teamleden. 7. Je hebt kennis van IT management frameworks (ITIL, Cobit, SAFE). Competenties: - Communiceren - Beïnvloeden - Mensgericht - Klantgericht - Ontwikkelen medewerkers - Organisatiegericht - Creatief - Flexibel Inzet Periode: Schatting 240 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 240 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm (Starten op basis van VOG) Duur: 240 uur Optie op verlenging: ja Inzet: flexibel Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-07-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Systeemspecialist Packaging Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Systeemspecialist Packaging. Omschrijving opdracht: De sector Levering voorziet de politieorganisatie van een betrouwbare en 7 x 24 uurs beschikbare ICT-dienstverlening. Hierbij zorgt de sector voor een effectieve en efficiënte inrichting van deze dienstverlening met een focus op kostenbewustzijn. Team Servicelijn: Het team Servicelijn is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, inrichten, leveren en de integraliteit van de IV-diensten en -producten. Daarbij borgt het de uniformiteit, kwaliteit en efficiëntie van de diensten en voert, waar afgesproken, operationeel leveranciersmanagement uit over de leveranciers van de specifieke producten en diensten in samenwerking met het team Leveranciersmanagement en Competence Centers. Het team sluit, samen met de Dienst IM, SLA’s af met de klanten over de IV-dienstverlening. CC Werkplekken en KA: Het Competence Center Werkplekken & KA beheert en vernieuwt de ICT-werkplekken en bijbehorende infrastructuur in opdracht van de servicelijnmanager conform de afspraken hierover met de klanten, zoals vastgelegd in de IDC. Het packagen van het applicatieportfolio van de politie, zodat de applicaties werkend opgeleverd kunnen worden op de nieuwe VCC-omgeving. Doelstelling: De specialist is samen met andere specialisten en medewerkers van WPKA verantwoordelijk voor het foutloos opleveren van packages als onderdeel van het packageteam. Virtualiseren en/of repackagen van applicaties (MSI/MST) en corporate beschikbaar stellen. Verantwoordelijkheden: Virtualiseren (middels Microsoft App-V 5.x) en/of repackagen (middels Wise Package Studio 8/InstallShield AdminStudio) van applicaties volgens strikte richtlijnen, waarbij Virtualisatie de voorkeur geniet. Opleveren van kant en klare SCCM / Altiris / RES / Ivanti bouwblokken voor Test, Acceptatie en Produktie omgeving. Technisch testen en documenteren van het opgeleverde werk. Vakmatige taken: - Bezit het vermogen om coördinerend op te treden bij incidenten, problemen en changes; - Opstellen en bijhouden van documentatie, richtlijnen en criteria; - Bouwen van packages (App-V Sequence/.MSI-package/Vendor .MSI-package Transform/Unattend Installation); - Schrijven van scripts in PowerShell - Analyseren en oplossen van (complexe) problemen; - Ondersteunen van collega’s en het optreden als vraagbaak binnen de productlijn; - Helpt collega’s om werk gerelateerde doelen te verwezenlijken; - Voert testroutines uit op de ICT-componenten; - Ondersteunt in voorkomende gevallen in (implementatie)projecten. Leidinggevende taken: Niet van toepassing. Contacten: - Intern: Beheerteams, Ontwikkelteams, Projectorganisatie en productmanagement - Extern: met name leveranciers. Inzet in de lijn of project: Zowel in de lijn als op project. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 23-09-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-09-2020 voor 36 uur per week. 2. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met AppV 5.X. 3. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met RES Workspace manager / RES ONE. 4. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Powershell. 5. Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring als packaging specialist. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met het repackagen van applicaties en/of het bewerken van Vendor MSI-packages (Wise Package Studio, InstallShield AdminStudio, Microsoft Orca). 2. Je beschikt over de volgende certificeringen: - Citrix XenApp 6.x - MCITP Windows 2008 / 2012 of 2016 - VM VCP 5.x 3. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare recente(
Applicatie Ontwikkelaar Mecoms (C++/C#) Groningen
Voor Gasunie Groningen zijn we op zoek naar een Applicatie Ontwikkelaar Mecoms (C++/C#) Start: 08-07-19 Einde: 31-12-19 met optie op verlenging Inzet: 36 uur per week Intakes gepland: 04-07-19 tussen 09:00 en 12:00 uur, kandidaten dienen die dag beschikbaar te zijn Tarief: € 85,- Het team Contracteren en factureren ondersteunt de applicaties die worden gebruikt voor het contracteren en factureren van gastransportdiensten van zowel GTS als Deelnemingen. Binnen deze applicatie wordt het grootste deel van de omzet van Gasunie gefactureerd. Het komende half jaar krijgt het team te maken met een 2-tal grote projecten zijnde: - Invoering van de Europese netwerkcode voor transporttarieven (NC-TAR); - Invoering van virtuele interconnectie punten. Om de vereiste aanpassingen en bijbehorende data-migraties binnen de huidige tijdslijnen gereed te kunnen krijgen, is uitbreiding van het aantal applicatieontwikkelaars noodzakelijk. In het kader van bovenstaand wordt daarom gezocht naar een ontwikkelaar met meerdere jaren ervaring op het gebied van applicatieontwikkeling. Tevens heeft de persoon aantoonbare ervaring met de ontwikkelomgeving van het pakket Mecoms van de firma Ferranti of een vergelijkbare ontwikkelomgeving (C-++ of C#). Omdat de persoon in een gecombineerd team van functioneel en technische mensen zal werken, is het noodzakelijk dat deze ook inhoudelijk kan meedenken met de functionele mensen. Naast het realiseren applicatiefuncties zal de persoon ook ingezet worden voor het ondersteunen van een grote data-migratie. Personen met kennis en ervaring op het gebied van omvangrijke data-migratie trajecten genieten de voorkeur. Aanbiedingen met CV en onder vermelding van tarief (all-in, exclusief BTW)(, dienen uiterlijk 2 juli in ons bezit te zijn. Gezien de aard van de aanvraag is inzet op ZZP-basis niet mogelijk, behalve via een payroll-constructie.
PMO (Portfolio Management Office) Groningen
Voor Gasunie Groningen zijn we op zoek naar een PMO (Portfolio Management Office) Start: 08-07-19 Einde: 31-12-19 met optie op verlenging Inzet: 24 uur per week (0,6 FTE) Intakes gepland: 04-07-19, kandidaten dienen die dag beschikbaar te zijn Inleiding afdeling en/of project: Alle projecten met een ICT component volgen binnen Gasunie hetzelfde projectenproces, gebaseerd op PRINCE2. De PMO’er beheert het proces en coördineert diverse activiteiten hierbinnen. Een voorbeeld van deze activiteiten is het maandelijkse inloopspreekuur met de belangrijkste stakeholders voor ICT projecten. Het doel van dat spreekuur is om te garanderen dat de stakeholders weten welke projecten er lopen en vroegtijdig hun betrokkenheid bij een project kunnen verhogen als ze dat nodig achten. PMO zorgt dat het overleg plaatsvindt, dat de juiste projecten op de agenda staan en dat achteraf voor iedereen duidelijk is wat de afspraken zijn. Daarnaast dienen projectleiders maandelijks te rapporteren. De PMO’er borgt dat alle projectleiders de rapportages volgens het projectenproces iedere maand opleveren. Ook woon je het maandelijkse projectleidersoverleg bij. Hier vloeien acties m.b.t. het projectenproces uit. Hierbij kun je denken aan het updaten van documentatie en templates. Daarnaast is dit overleg een perfect moment om proactief onderwerpen aan te dragen die je wil bespreken met de projectleiders. Naast het coördineren van verschillende activiteiten binnen het projectenproces, betreft het een functie met andere afwisselende werkzaamheden. Eén van de werkzaamheden is uit het beheren van de ICT-projectensites op SharePoint Online. Gezien het feit dat de projectensites onlangs gemigreerd zijn naar SharePoint Online, is kennis hiervan een pre. Een andere rol is bijdragen aan de verantwoordelijkheden van de Unit Controller op het gebied van Risk en Compliance. Denk hierbij aan zaken als het standaardiseren van risicodossiers. Tevens operationaliseer je processen t.b.v. het project portfolio management. Tot slot ben je vanuit je PMO-rol verantwoordelijk voor het functioneel systeembeheer van een rapportagetool in Microsoft SSRS. Het is hierbij van belang dat je beschikt over analytische vaardigheden, probleemoplossend bent, goed kunt prioriteren en bekend bent met Agile werken. De taak binnen Gasunie omvat: 1. Beheren en borgen compliance projectenproces en coördineren diverse procesactiviteiten 2. Key-user SharePoint projectsites en ICT Projectenprocessite 3. Ad hoc ondersteuning Unit Controller, met name met betrekking tot Risk & Compliance 4. Functioneel systeembeheer rapportagetool in SSRS Functie-eisen voor deze vacature: - Vaardig met SharePoint Online - Kennis van PRINCE2 - Vaardig met MS Office en O365 (Excel, Word, PowerPoint, OneNote etc.) - Goede sociale en communicatieve vaardigheden - Sterke analytische vaardigheden - Kan goed prioriteren - Proactief - Affiniteit met ICT - Goede beheersing van de Nederlandse taal - HBO geschoold Functiewensen voor deze vacature: - Ervaring met PRINCE2 en/of SCRUM/Agile - Kennis van ITIL - Kennis van en/of ervaring met Microsoft SSRS (of soortgelijke tool zoals Microsoft Power BI) - Kennis van en/of ervaring met verandermanagement - Sterk gevoel voor verantwoordelijkheid - Pragmatisch Aanbiedingen met CV en onder vermelding van tarief (all-in, exclusief BTW) dienen uiterlijk 2 juli in ons bezit te zijn Gezien de aard van de aanvraag is inzet op ZZP-basis niet mogelijk behalve via een payroll-constructie.
HR adviseur Rotterdam
Voor een directe eindklant in Rotterdam is Harvey Nash op zoek naar een HR adviseur.Startdatum: ZSMDuur: 4 maandenInzet: 37 uur Context werkzaamheden: HR adviseur binnen reguliere unit T&DO ACN. Technische omgeving, groot (900 fte) aandachtsgebied. Omgeving werkt met Agile rollen, waaronder die van chapter coach. Deze chapter coaches zijn de belangrijkste stakeholders.OpdrachtomschrijvingProfessionele ondersteuner binnen het HR team en levert gevraagd en ongevraagd een bijdrage op uiteenlopende HR thema’s op operationeel en tactisch niveau.Ondersteunt door advies te geven en de oplossing te bieden over uitvoering van HR beleid bij o.a. in- door-en uitstroom van klantvragen, personeelsplanning, verzuim, functioneren van medewerkers en toepassing van het arbeidsrecht.Ondersteunt bij de uitvoering van de change processen (reorganisaties)Impementeert HR programma’s/processen in het werkgebied. Ook de uitvoering van het HR plan is een belangrijk onderdeel van je activiteitenWerkt zelfstandig op basis van gegeven algemeen raamwerk HR jaarplan.Kennis en ervaringKennis van HR op HBO-niveau. Gedegen kennis van arbeidsrecht- en arbeidsregelgeving.Kennis van een breed scala aan HR onderwerpen en de (HR) informatiesystemenMeer dan 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functieWerkt zelfstandig op basis van gegeven algemeen raamwerk HR jaarplan.Verantwoordelijk voor 2e lijns support indien het de verantwoordelijkheid van de HR SSC overstijgt.Aan de hand van organisatie indeling een eigen verzorgingsgebied of dit gedeeld met andere adviseurs.
SAS DevOps Engineer (Linux) (DETAVAST) (QR6795) Amsterdam
Functie: SAS DevOps Engineer (Linux) (DETAVAST) (QR6795) Start: 1-8-2019, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Concerns ‘deta-vast’. The candidate should be able to become internal after 12 months without additional fees and restrictions. Candidates need be located at travelling distance of Amsterdam or relocated as such by intermediary. For our client in Amsterdam we are looking for a SAS DevOps Engineer (Linux). Anyone interested in digital (banking) understands why we are transforming hard towards an IT company having its own unique Top Engineering culture. We are working hard to stay ahead in being a financial innovator offering the best possible solutions and services to millions of appreciated clients all over the globe. We are looking for IT Engineers who’d like to work together with us to help us do better and help us to be able to keep offering the best services to both our business and private customers. Your working environment: Private Cloud (IPC): Private Cloud is one of the main projects contributing to the Think Forward Strategy. It’s the first step toward helping us produce the same products and services throughout the entire world. The Private Cloud is set up to simplify and streamline current processes, first by simplifying the infrastructure landscape through standardization. It is also to improve and encourage our performance culture by creating a highly engaged workforce that embraces the new technology capabilities. Your “backpack”: Hands-on installation-, upgrade- and support experience SAS 9.4 and/or SAS Viya Administrating Red Hat Enterprise Linux Operating System Automation tools (e.g. Ansible, Puppet, TFS) Profound knowledge SAS 94 and/or SAS Viya administration Profound knowledge of Business Intelligence/Analytics/Data Warehousing Knowledge on Continuous Delivery, Pipelines PowerShell, Python and/or Shell programming skills GIT, TFS or any other distributed version-control system Lifecycle Management and release management Backup/restore and Disaster Recovery principles Enterprise level Monitoring/Automation/scheduling/Administration (CMDB) Experience with Agile, Scrum and DevOps Ability to work well with others and understand business processes Creates and maintains technical documentation Your education and background: At least Bachelor's degree, preferably in Information Technology Experience from working in high performing Agile IT teams Track record of successfully automating operations of software products Certifications and/or proven proficiency in one or more technologies requested Good understanding of Dutch and English Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Front End Developer (DETAVAST) (QR6794) Amsterdam
Functie: Front End Developer (DETAVAST) (QR6794) Start: 1-8-2019, 36 uur per week Periode: Contract to Perm Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for a Front End Developer (DETAVAST). Concerns 'deta-vast'. The candidate should be able to become internal after 12 months without additional fees and restrictions. Candidates need be located at travelling distance of Amsterdam or relocated as such by intermediary. Anyone interested in digital understands why our client is transforming hard towards an IT company having its own unique Top Engineering culture. We are working hard to stay ahead in being a financial innovator offering the best possible solutions and services to millions of appreciated clients all over the globe. We are looking for IT Engineers who'd like to work together with us to help us do better and help us to be able to keep offering the best services to both our business and private customers. Working environment: The department is one of the main projects contributing to the Think Forward Strategy. It's the first step toward helping our client produce the same products and services throughout the entire world. The department is set up to simplify and streamline current processes, first by simplifying the infrastructure landscape through standardization. It is also to improve and encourage our cilent performance culture by creating a highly engaged workforce that embraces the new technology capabilities. Profile: - Medior/senior Front End developer Polymer (Frond-end language) - Polymer is a must-have Nice to have: - Experience with web components - Linux - Java Personality: make it happen , independent Engineer, comes with idea s to improve within the scrum team, taking the lead, strong communication skills within the scrum team Your education and background - at least Bachelor s degree, preferably in Information Technology - Experience from working in high performing Agile IT teams Track record of successfully automating operations of software products - Certifications and/or proven proficiency in one or more technologies requested - Good understanding of Dutch and English Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Functioneel Beheerder (Sharepoint) Maasland
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT26791 Omgeving: minimaal 3 dagen Maasland en vanwege bezoeken van key users, verschillende locaties in NL, voornamelijk Utrecht en Den Helder. Startdatum: z.s.m. (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand) Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, 3x 12 maanden Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Vrijdag 5 juli om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Functioneel Beheerder (Sharepoint) voor 32 uur per week. Taken/werkzaamheden: Beheert de ICT middelen, door: - het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem. - het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten. - het zo nodig inwinnen van nadere informatie. - het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers. - het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen. - het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan. - het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering. - het instrueren van beheerders ICT (junior, beheerder en 1e). - het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen. - het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen. - het uitvoeren van installatiewerkzaamheden. Controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door: - het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden. - het laten registreren van afwijkingen en problemen. - het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie. - het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie. Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals: - het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces. - het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen. - het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker. - het leveren van locatie, configuratie en klant specifieke kennis. - het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie. - het leveren van informatie ter verduidelijking en concretisering van niet direct zichtbare werklast. - het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator. - het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid. - het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen, incidenten en problemen. - het laten testen van de geleverde ICT middelen. KNOCK-OUT: Je hebt 3 jaar werkervaring als Functioneel Beheerder (Sharepoint). Je hebt 3 jaar werkervaring met het schrijven van werkinstructies voor eindgebruikers. Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) werkervaring met het begeleiden van migraties, het plannen hiervan en de communicatie met stakeholders. (weging 30%) Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) werkervaring met het trainen van eindgebruikers. (weging 30%) Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) werkervaring met het opstellen van een testplan. (weging 20%) Je beschikt over minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) werkervaring met het inrichten van teamsites en het rechtenmodel. (weging 20%) Competenties: Analyseren Samenwerken Nauwkeurig Initiatief Verantwoordelijk Flexibel Communiceren
IT Architect, 160 u totaal Anna Paulowna
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT26789 Omgeving: Anna Paulowna Startdatum: medio augustus 2019 Duur: 160 uur totaal Optie op verlenging: Nee Aantal uur per week: niet bekend Intakegesprek: Donderdag 11 juli tussen 9.00 en 12.00 uur Sluitingsdatum: Vrijdag 5 juli om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een IT Architect voor 160 uur totaal. Taken/werkzaamheden: Inzicht krijgen in de complexiteit van applicaties en het beheer van deze applicaties voor zowel technisch beheer als functioneel beheer (key-users). Inzicht krijgen in de informatiestromen tussen de verschillende applicaties en welke gegevens er in een applicatie gebruikt worden. Een betere inschatting maken van de impact van een nieuwe implementatie en van mogelijk dubbele functionaliteiten van applicaties. Inzicht krijgen in de authenticatiecertificaten (zoals PKI-overheid) van de gemeente. Eventueel dynamisch te koppelen met systemen waarin al vastlegging (CMS) plaatsvindt zoals b.v. Topdesk en SCCM. Achteraf door ons zelf aan te passen. Zicht creëren op risico's, witte vlekken en verbeter-potentieel. De onderstaande werkzaamheden behoren tot de opdracht: Tekeningen in verschillende categorieën: Technisch (t.b.v. ICT) - Overall tekening complete ICT infrastructuur - Tekening per applicaties (waar staat welke applicatie, hoe lopen de koppelingen, welke services zijn waar geïnstalleerd) Applicatie niveau (t.b.v. applicatiebeheerders) - Tekening per proces (beschrijving van een proces, bijvoorbeeld aanvraag rijbewijs) Data niveau (t.b.v. data eigenaren) - Waar staat welke data en hoe wordt het uitgewisseld (alle basis registraties (adressen, gebouwen, personen etc.)) KNOCK-OUT: Je beschikt over een HBO+ opleidingsniveau. Je bent bekend met en hebt kennis van GEMMA architectuur. Je hebt 3 jaar ervaring met (gemeentelijke) architectuur en principes. Je portfolio bevat soortgelijke referentieopdrachten. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Competenties: Communicatief vaardig Overtuigingskracht Draagvlak kunnen creëren
Deelprojectleider kernapplicaties Appingedam, Delfzijl en Loppersum
Voor Gemeente Appingedam zijn wij op zoek naar een Deelprojectleider kernapplicaties. Omschrijving opdracht: In Appingedam, Delfzijl en Loppersum zetten we ons in voor een stabiele, zelfbewuste en krachtige samenleving. Wij stimuleren dat inwoners zelf verantwoordelijkheid nemen en ondersteunen diegenen die niet in staat zijn zichzelf te redden. Deze visie zie je terug in alle teams binnen de gemeentelijke organisatie. Onze medewerkers hebben passie voor hun werk. Wij stellen hoge eisen aan onszelf en aan elkaar, waarbij ieders kwaliteiten worden gewaardeerd en benut. Wij stimuleren initiatief, lef, verantwoordelijkheid en samenwerking. Onze medewerkers zijn ons "goud" en wij zorgen als organisatie voor de juiste faciliteiten. De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum werken toe naar de herindeling per 1 januari 2021. In het kader van de aanstaande herindeling zoeken we een ervaren (ICT) deelprojectleider kernapplicaties. Als deelprojectleider zorg je voor de harmonisatie en integratie en waar nodig aanbesteding van de verschillende kernapplicaties (o.a. basisregistraties, datadistributie en PKI), zodat per 1 januari 2021 de medewerkers van Onze Nieuwe Gemeente werken met dezelfde ICT applicaties. We werven namens de drie gemeenten, de overeenkomst wordt aangegaan met de gemeente Delfzijl Gewenst profiel: - Je bent een ervaren (ICT) projectleider met minimaal een HBO opleiding die goed bekend is met ICT en implementatie en migratie van systemen - Je hebt ruime ervaring in het harmoniseren van applicaties, bij voorkeur in het kader van een gemeentelijke herindeling en bij voorkeur op het terrein van kernapplicaties. - Je hebt ervaring met het voorbereiden en begeleiden van (Europese) aanbestedingstrajecten. - Tevens ben je goed bekend met hoe gemeentes werken en je beschikt over uitstekende politiek bestuurlijke sensitiviteit. - Je bent in staat om (complexe) ICT projecten te leiden, waarbij je medewerkers meeneemt en begeleidt richting de nieuwe manier van werken in één organisatie. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en je kan omgaan met weerstand. - Je houdt overzicht en hebt een gestructureerde manier van werken. Je kan delegeren, maar bent ook niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken als dat nodig is. Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. - Je hebt ervaring met het werken in projectteams. Toelichting op rooster: Ten aanzien van jouw beschikbaarheid verwachten wij een flexibele houding. Inschatting is dat vooralsnog een inzet van gemiddeld 24 uur per week nodig is. Het aantal uren per week kan variëren. Mogelijk kan het aantal uren, afhankelijk van de fase van het project worden verlaagd, dan wel verhoogd naar 36 uur per week. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau. 2. Je hebt ervaring met het harmoniseren van applicaties in het kader van gemeentelijke herindeling. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt een aantoonbare opleiding projectmanagement. 2. Je hebt ervaring als (deel)projectleider in een gemeentelijke omgeving van herindelende gemeenten. 3. Je hebt ervaring met het werken in projectteams. 4. Je hebt ervaring als (deel)projectleider voor het migreren van systemen in een gemeentelijke omgeving. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Appingedam, Delfzijl en Loppersum Startdatum: 01-09-2019 Duur: 31-01-2020 Optie op verlenging: 1 x 17 maanden Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-07-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 11 juli Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Test Engineer Diemen
Voor onze directe eindklant in Diemen is Harvey Nash op zoek naar een Test Engineer. Startdate: 26-06-2019 (ZSM) Einddate: 25-12-2019 Duration; 6 monthsEffort; 40 hours a weekResumé in English.For this role it's mandatory that you bring your own device with the following minimal requirements: Processor: Intel® Core™ i7-6600U (Dual Core, 2.6GHz, 4M cache, 15W) Hard Drive: M.2 512GB SATA Class 20 Solid State Drive Memory: 8 GB We are looking for a in development Test Engineer for the Horizon Project. Responsibilities: Identifies actual or potential problems of the software at different states of the development Perform manual black and white box testing Report issue and follow them until their closing state Collaborate with peers testers and developers to improve testing processes Assisting in creating user documentation and/or training programs Perform exploratory testing to find out defects, test use cases/features or module level functionalities. Skills and qualifications:Experience on Quality Assurance for Cable TV (eg - VOD, UI, DVR, Apps)Knowledge of DVB standardsKnowledge of software testing methodologies and tools (mainly Jira)Experience with manual testing ( debugging skills will be also appreciated )Experience working in an Agile environment and working directly with engineersOrganize and focused on software QualityExceptional attention to details 2+ years experience as a Tester/QA Engineer, preferably testing large distributed systems, in multiple testing domains but with most emphasis on manual functional testing.Ability of reading Ethernet protocols using eg WiresharkRelevant certification (s) like ISTQB Foundations/Advanced or TMAP is a big plus
Functioneel Beheerder (SharePoint) Maasland
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Functioneel Beheerder (SharePoint) Omschrijving opdracht: 1. Beheert de ICT middelen 2. Controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden 3. Verricht ondersteunende werkzaamheden Overige informatie: - Offsite werken is bespreekbaar - Vanwege bezoeken van key users, verschillende locaties in NL voornamelijk Utrecht en Den Helder, waarbij de frequentie vooraf niet is aan te geven, waarschijnlijk incidenteel! Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Functioneel Beheerder (Sharepoint). 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het schrijven van werkinstructies voor eindgebruikers. 3. Je bent voor minimaal 32 uur per week beschikbaar 4. Je hebt minimaal aantoonbaar HBO werk- en denkniveau op basis van ervaring en/of opleiding en/of certificaten Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met het begeleiden van migraties, het plannen hiervan en de communicatie met stakeholders. 2. Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met het trainen van eindgebruikers. 3. Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met het opstellen van een testplan. 4. Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met het inrichten van teamsites en het rechtenmodel. Inzet Periode: Schatting 1824 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1824 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Maasland (minimaal 3 dgn in de week) Startdatum: zsm na screening (8-10 wk) Duur: 1824 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 02-07-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Beheerder CMP Utrecht
Functieomschrijving:Als Senior Beheerder Container Management Platform werk je in een team met meerdere professionals die zich bezig houden met het beheer van de Red Hat OpenShift omgeving die gebruikt wordt binnen IVO Rechtspraak en lever je ondersteuning aan DevOps teams. Jouw belangrijkste aandachtsgebied is het onderhoud en door-ontwikkelen van het platform zelf, meedraaien in de bereikbaarheidsdienst voor het beheer vh platform.Het platform beheer bestaat uit het beheer van RedHat OpenShift, RedHat Gluster, Jenkins. Het doel is om DevOps teams te ondersteunen om snel goede applicaties te ontwikkelen en beschikbaar te stellen middels het platform. Binnen het team werk jij samen om dit mogelijk te maken, kom je met verbeteringsvoorstellen, help je met automatiseren middels Ansible. Daarnaast plan je samen met het team het werk in en communiceer je hier pro-actief over naar betrokkenen.Het CMP Team is een onderdeel van de afdeling Infrastructuur & Datacenter Management en is binnen IVO rechtspraak verantwoordelijk voor het functioneel en technisch beheer van het Container Management Platform. Het team zal met deze uitbreiding bestaan uit totaal 4 specialisten.Functie-eisen:Je hebt kennis van DevOps en agile werken;Je hebt kennis van en ervaring met Kubernetes;Je hebt kennis van en ervaring met OpenShift;Je hebt kennis van en ervaring met Linux.Aanvullende wensen:Je hebt kennis van en ervaring met Jenkins;Je hebt kennis van en ervaring met Jira.Spir-it draagt bij aan de ontwikkeling, het beheer, onderhoud en support van alle applicaties, infrastructuur en netwerken van de Rechtspraak. Dit zijn ca.12.000 werkplekken en meer dan 200 applicaties waarvan een aantal zelf ontwikkeld zijn. Samen met ruim 500 collegas zorg je dat medewerkers van de Rechtspraak zorgeloos hun dagelijkse werk kunnen doen en burgers, notarissen e.d. op een veilige manier toegang hebben tot hun zaak- en Rechtspraakgegevens. Het ICT landschap van de Rechtspraak ondergaat een grote vernieuwingsslag. De beweging is naar een multi-kanalen service architectuur en een gelaagde onpremise cloud architectuur hoofdzakelijk op basis van Microsoft (werkplek, bedrijfsvoering, externe dienstverlening) o.a. Windows server SQL server, Microsoft dynamics CRM, .NET en Oracle fusion middleware (primair proces) o.a. BPM & SOA suite, WCC, ADF, OBIEE, Weblogic op basis van Linux. Beheer van het ICT landschap is ingericht volgens de ITIL3 methodiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende tools: Topdesk voor de beheerprocessen, HP openview voor monitoring, Splunk voor logging, Visionwaves voor stuurinformatie en flexera voor licentiebeheer. Verder worden de product eigen faciliteiten voor beheer gebruikt zoals SCCM voor software distributie.
Vakspecialist Reporting Utrecht
Voor ProRail in Utrecht is Harvey Nash op zoek naar een Vakspecialist Reporting.De afdeling Reporting & Analyse is het hart van de informatievoorziening van Finance & Control. De afdeling zorgt voor relevante financiële informatie voor controllers en de lijn met dashboards en rapportages en bewaakt de betrouwbaarheid van de informatievoorziening en onderliggende data. De afdeling werkt vanuit een data gedreven aanpak. Analyses, modellen en dashboards worden gebouwd op basis van een diepgaande kennis van datastromen en systemen. De afdeling is actief betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw SAP systeem op basis van S/4 Hana waarmee een nieuw fundament is gelegd voor de financiële informatievoorziening en data governance van ProRail De afdeling is op zoek naar een ontwikkelaar in PowerBI voor de periode van vier maanden, die op zeer korte termijn kan starten.Functiebeschrijvinghttps://youtu.be/xXjy61SKbFUJe bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van dashboards in PowerBI. Hiernaast ben je in staat om de behoefte van gebruikers te specificeren in de rol van Product Owner. En ondersteun je het team in de vastlegging van de processen.In de rol van ontwikkelaar van dashboards maak je gebruik van de Odata services uit het nieuwe SAP S/4 systeem. In afstemming met de Data Governance specialist en collega ontwikkelaars bepaal je de data structurering. En op basis van de specificaties van de Product Owners bouw je de dashboards binnen de diverse rapportages in PowerBI. Hiernaast werk je intensief samen met de beheerders in het team bij het testen en in beheernemen van de nieuwe dashboards.In de rol van product owner specificeer je de behoefte van de gebruikers in nieuwe dashboards. Je werkt binnen de kaders van het Reporting & Analyse rapportagemodel en de ProRail dashboarding huisstijl. Voor het ontwikkelen maak je mock-ups die je met de diverse betrokkenen afstemt.Je werkt intensief samen met collega’s binnen de afdeling (analisten, ontwikkelaars en beheerders). Hiernaast heb je contact met gebruikers in het specificeren en testen van dashboards.Deze werkzaamheden voer je uit op basis van een gedegen kennis van en ervaring met Microsoft PowerBI. Je bent een expert in inhoudelijke beoordelingen en overziet de samenhang. Je bent en enthousiast en in staat om constructief samen te werken en te communiceren. Hiernaast ben je in staat om snel in te werken in een nieuwe organisatie en tijdelijk werk van collega’s over te nemen. Functie eisenJe hebt een wo werk- en denkniveau;Je bent betrouwbaar en beschikt over een grote dosis executiekracht;Je hebt aantoonbare ervaring met het bouwen van Dashboards in Microsoft PowerBI;Je hebt een gedegen tot professionele kennis van data, financiële administratie, dashboarding en onderliggende ICT systemen;Jouw stijl van samenwerken werkt verbindend tussen personen van verschillende disciplines in een team, waarbij je uitgaat van de procesgedachte en de bewaking van de standaard. Duur 5 maanden.36 uur per week
Geautomatiseerd Test Specialist Den Haag
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Geautomatiseerd Test Specialist. Omschrijving afdeling: De opdracht vindt plaats binnen de directie Operatie van Justid, in opdracht van de directie Operatie. Locatie is Den Haag. Voor het ondersteunen van de bestaande organisatie zoeken we een Geautomatiseerd test specialist die de DevOps team kan versterken. Omschrijving werkzaamheden: Justid zoekt een proactieve Geautomatiseerd test specialist die graag een bijdrage levert aan een efficiënte, veilige en betrouwbare informatie uitwisseling binnen het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Justid heeft onlangs een nieuw systeem in beheer genomen vanuit het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme, waarin op gerichte wijze grote hoeveelheden complexe data doorzoekbaar worden gemaakt. Deze data wordt inzichtelijk gemaakt voor opsporingsorganisaties zoals de Douane en Nationale Politie. Justid. is hiervoor op zoek naar een Geautomatiseerd test specialist. Als Geautomatiseerd test specialist draag je bij aan de ontwikkeling van de systemen en daarmee aan de veiligheid van Nederland. Als Geautomatiseerd test specialist heb je kennis van en ervaring met het uitvoeren van geautomatiseerde testen, het opzetten en evalueren van de testplannen, het bijhouden van de voortgang, het inrichten/beheren van de testomgevingen en het verzorgen van testrapportages. Omschrijving functie: Als Geautomatiseerd test specialist ben je lid van één van de DevOps teams die zijn samengesteld uit development engineers, test engineers en operations engineers. Je ontwikkelt standaarden en richtlijnen voor het inrichten en gebruiken van (geautomatiseerde) testomgevingen en tooling. Je kan zelfstandig geautomatiseerde testen opstellen en beheren, je hebt hiervoor affiniteit met programmeren (C#). Je hebt ervaring met het opzetten van geautomatiseerde test frameworks op basis van dotnet, C#, Specflow en Selenium. Je zal een testframework opzetten voor het geautomatiseerde testen en deze kennis overdragen naar de huidige testers. Samen met een collega tester draag je zorg voor het uitvoeren van testen; o.a. het ontwerpen/uitvoeren van de geplande testen, het evalueren van de testplannen, het bijhouden van de voortgang, het inrichten/beheren van de testomgevingen en het verzorgen van testrapportages. Daarnaast lever je in het team bijdragen aan het opstellen van implementatiestrategieën van releases/sprints en het bijwerken van documentatie. Samen met een collega tester coördineer je de gebruikers- en acceptatietesten; je bereidt testcasussen voor, je installeert/maakt de testomgeving gereed, je voert (geautomatiseerde) testen uit. We hanteren de Agile/Scrum methodiek in combinatie met Continuous Delivery Engineering Practices voor het ontwerpen, bouwen, testen en het in productie nemen van applicaties. Je hebt daarvoor gedegen kennis van geautomatiseerd testen en continuous integration/deployment. Interviewcriteria: 1. Je kunt onderbouwen of je over voldoende analytische vaardigheden bezit. Je wordt gevraagd om tijdens het gesprek gedurende maximaal 5 minuten jouw vaardigheden aan de hand van een case uit jouw ervaringsverleden te illustreren. Hierbij wordt getoetst op de competenties: analyseren, sterk ontwikkelde communicatie vaardigheden, representativiteit en doorzettingsvermogen. 2. Je bent in staat om aan de hand van een of meerdere casu, gedurende maximaal 5 minuten, ons uit jouw ervaringsverleden te overtuigen dat je goed zelfstandig kunt werken en structuur in het werk kan aanbrengen. Hierbij wordt getoetst op de competenties: Planmatig, samenwerken, voortgangscontrole en resultaat gericht. 3. Je bent in staat om aan de hand van een of meerdere casu, gedurende maximaal 5 minuten, ons uit jouw ervaringsverleden te overtuigen dat je goed met druk kan omgaan. Hierbij wordt getoetst op de competenties: stressbestendigheid, flexibel, doorzettingsvermogen en resultaat gericht. 4. Je weet de kern van de complexe materie boven tafel te krijgen en weet in met meerdere stakeholders met verschillende belangen tot concrete afspraken te komen. Hierbij wordt getoetst op de competenties: Klantgerichtheid, besluitvaardig, sterk ontwikkelde communicatie vaardigheden, doorzettingsvermogen en probleemoplossend vermogen. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week voor de duur van het project met een initiële periode van 1 jaar, waarbij optie op verlenging is opgenomen. In verband met testen van de releases is vrijdag een volle werkdag. Je voert de werkzaamheden ten kantore op de locatie Den Haag uit, thuiswerken is geen optie. 2. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 8 jaar als test specialist. 3. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het opzetten geautomatiseerd testen. 4. Je beschikt aantoonbaar over een basiskennis van programmeren in dotNET C-sharp (C#). 5. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar ervaring in de afgelopen 4 jaar met het opzetten van automatische testen in Specflow, Selenium in combinatie met dotNET C-sharp (C#). 6. Je beschikt over aantoonbare ervaring met het opzetten van een geautomatiseerde testomgeving op basis van dotNET C-sharp (C#) met Specflow en Selenium. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring Team foundation Server. 2. Je hebt minimaal 1 jaar relevante werkervaring met Selenium. 3. Je hebt minimaal 1 jaar relevante werkervaring met Elastic search. 4. Je hebt minimaal 1 jaar relevante werkervaring met Spec Flow. 5. Je beschikt over minimaal 2 jaar relevante werkervaring met Agile/Scrum werken. Competenties: - Analyseren - Klantgerichtheid - Resultaatgerichtheid - Samenwerken - Omgevingsbewustzijn - Plannen en organiseren - Voortgangscontrole - Zelfontwikkeling - Onze ideale collega voelt zich daarnaast thuis in een scrumteam, stelt zich proactief op in de samenwerking met andere collega’s binnen de afdeling en is communicatief vaardig. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 22-07-2019 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: nnb Inzet: gemiddeld 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 05-07-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 28 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Coördinator Uitvoeringstoets Den Haag
Voor Ministerie van BZK zijn wij op zoek naar een Coördinator Uitvoeringstoets. Omschrijving opdrachtgever: Het programma eID heeft als doel het realiseren van een hoger veiligheidsniveau in de toegang tot digitale dienstverlening van (semi)overheid, waarmee een hoger niveau van informatiebeveiliging en privacybescherming wordt gerealiseerd. Hiertoe wordt een stelsel ingericht en in werking gesteld waarbinnen voor personen de keuzemogelijkheid bestaat om in het verkeer met de (semi)overheid verschillende elektronische identificatiemiddelen op een hoger betrouwbaarheidsniveau te gebruiken, zowel publieke als één of meerdere private middelen. Vanuit het programma zijn enkele oplossingen technisch gezien reeds ontwikkeld waarmee eindgebruikers op niveau substantieel en hoog kunnen inloggen. Voor de toetsing zijn diverse pilots uitgevoerd. De kaderwet Wet Digitale Overheid is opgeleverd en ligt voor ter behandeling in de Tweede Kamer. Het programma staat aan de vooravond van de implementatie bij ca. 1.300 dienstverleners. Omschrijving project: Binnen het programma eID is behoefte aan expertise voor het organiseren en coördineren van uitvoeringstoetsen door panels die alle dienstverleners vertegenwoordigen. De focus van de functie betreft het organiseren van afstemming m.b.t. de toetsing van uitvoerings-regelgeving en daarbij zorgdragen voor de administratieve logistiek en beheer om vanuit het programma invulling te geven aan ambtelijk gemaakte afspraken over uitvoeringstoetsen. Omschrijving opdracht: - Het beheren van overzichten van deelnemers aan panels voor uit te voeren toetsen. - Het afstemmen met panels over de gewenste faciliteiten en overlegdata rondom het toetsen op uitvoeringsregelgeving. - Het regelen van faciliteiten en/of voorzieningen voor de toets panels. - Het organiseren van benodigde overleggen. - Het ondersteunen van juridische experts met de stukkenstroom en de bijbehorende administratieve logistiek. - In voorkomende gevallen inhoudelijk ondersteunen bij het opstellen van de uitvoeringsregelgeving en inhoudelijk voorbereiden en verwerken van reacties uit de panels. - Het behouden van administratief overzicht over de stand van zaken. - Het fungeren als eerste aanspreekpunt voor deelnemers aan panels. - Het inhoudelijk monitoren van de voortgang en het verstrekken van eventuele bevindingen en adviezen aan de programmamanager en/of de program board. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over HBO werk- en denkniveau. 2. Je bent beschikbaar gedurende de gevraagde periode. 3. Je beschikt over ervaring rondom het organiseren van toets panels. 4. Je hebt kennis van ICT en/of digitale voorzieningen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over relevante kennis van juridische weten regelgeving. 2. Je hebt ervaring met het regelen van faciliteiten en/of voorzieningen voor de (toets-)panels. 3. Je hebt kennis van De Kaderwet Wet Digitale Overheid. 4. Je beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden. 5. Je hebt ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever. Competenties: - Organisatievaardigheden. - Administratieve vaardigheden. - Communicatieve vaardigheden. - Sociale vaardigheden. - Juridische affiniteit is een grote pré. Persoonlijkheidskenmerken: - Ondersteunend. - Kordaat, doortastend. - Initiatiefrijk. - Verbindend. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: nee Inzet: 24-32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-07-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Adviseur Gebiedsontwikkeling Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Adviseur Gebiedsontwikkeling. Omschrijving opdrachtgever: Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Capaciteit en Onderzoek, Advies, Specialisten en Redacties. Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema's zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel communicatiecapaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau communicatieprofessionals detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen. Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf redacteuren en specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, campagne- en online adviseurs. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: De gemeente Amsterdam heeft de ambitie gesteld om via gebiedsontwikkeling jaarlijks de bouw van meer dan 5000 woningen mogelijk te maken. Verantwoordelijk voor de uitvoering van deze ambitie is het gemeentelijke organisatieonderdeel Grond en Ontwikkeling. Om mensen prettig te laten wonen is meer nodig dan alleen de bouw van huizen. Het gaat bijvoorbeeld ook om de realisatie van maatschappelijke voorzieningen, infrastructuur, een kwalitatief goede openbare ruimte en het voldoen aan duurzaamheidsambities. De teams die zich met gebiedsontwikkeling bezighouden zijn daarom multidisciplinair opgebouwd en vaak werkzaam in meerdere (grote) projecten. Ondersteunend aan het team Gebiedsontwikkeling binnen Grond en Ontwikkeling werkt een klein communicatieteam dat bestaat uit communicatieadviseurs (een senior, medior en junior), webredacteuren en specialisten. Voor dit team zoeken we een tweede enthousiaste en ervaren senior communicatieadviseur, met als taakaccent gebiedspositionering. Als senior communicatieadviseur gebiedsontwikkeling werk je aan complexe opdrachten met een gemiddeld afbreukrisico in een dynamisch speelveld van wisselende actoren en belangen. Je weet in een kort tijdbestek vraagstukken te vertalen naar een realistische communicatievraag. Voor je opdrachtgever, een van de managers gebiedsontwikkeling bij Grond en Ontwikkeling, ben je de partner die de context van de organisatie en de omgeving kent. Je helpt met het leggen van duurzame verbindingen met de verschillende stakeholders, je zorgt dat de organisatie communicatiever wordt en je biedt communicatieoplossingen die bijdragen aan het bereiken van de organisatiedoelen en die je ook (deels) uitvoert. Vanuit een brede blik kijk je naar wat het gebied nodig heeft aan (marketing)communicatie en maak je met management, projectleiders en team de nodige keuzes. Omschrijving werkzaamheden: - Factor C-sessie opzetten en resultaten vertalen naar een stakeholdersanalyse en overkoepelende communicatiestrategie, aanpak gebiedspositionering en eventuele participatiestrategie (in samenwerking met experts van het Communicatiebureau, o.a. Factor C, gedragsbeïnvloeding, storytelling, online redactie, social media, onderzoek en monitoring). - Opstellen kernboodschap, communicatiekalender en mediastrategie. - Communicatiestrategie, aanpak gebiedspositionering en eventuele participatiestrategie (deels) uitvoeren. - Gevraagd en ongevraagd communicatieadvies aan de manager gebiedsontwikkeling, verschillende projectmanagers en de projectteams. - Draagvlak creëren, zowel bij interne stakeholders als externe, in relatie tot de organisatiedoelen. - Zorgen voor gemeentelijke interne communicatie en kennisdeling. - Coachen en begeleiden van enkele collega's. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over HBO / WO werk- en denkniveau. 4. Je hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met participatie bij complexe projecten en/of programma's. 5. Je hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met stakeholdermanagement bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie. 6. Je hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring in het fysieke domein. Geef hiervan een voorbeeld in je CV. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt als communicatieadviseur aantoonbare ervaring met complexe gebiedsontwikkelingsprojecten bij de overheid (rijk, provincie, 100.000+-gemeenten). 2. Je hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met gebiedspositionering. Competenties: - Strategisch - Analytisch - Overtuigend - Verbindend - Politiek-bestuurlijk sensitief Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 05-07-2019 en 07-08-2019 Duur: 31-12-2019 en 06-08-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 32 -36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-07-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 8 t/m 12 juli 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Data Science Programmeur Utrecht
Voor de Belastingdienst in Utrecht zijn we op zoek naar een Data Science Programmeur Start: 01-07-19 Einde: 31-12-19 met optie op verlenging Inzet: 36 uur per week Tarief: in overleg OPDRACHT • Je werkt samen met data scientists en business analisten aan het tot stand brengen van de verschillende producten die D&A levert, zoals datafundamenten, dashboards of risicomodellen. • Je zorgt ervoor dat deze oplossingen en producten zodanig werken dat deze stabiel geïmplementeerd kunnen worden in de test-acceptatie en productie-omgeving. De afdeling data & analytics is nog volop in ontwikkeling, en daarin speel jij een belangrijke rol. Met jouw frisse kijk, energieke persoonlijkheid en verrassende ideeën help je onze afdeling verder vooruit. Wil jij werken in dé datagoudmijn van Nederland? En samen met een jonge en gezellige club mensen een nieuwe afdeling vormgeven? Dankzij de innovatieve bigdataplatforms en -systemen van de Belastingdienst kunnen we burgers en bedrijven supersnelle service leveren. Belt iemand bijvoorbeeld de Belastingtelefoon met een vraag, dan kan ons callcenter alle gegevens van deze persoon er direct bij pakken. Je begrijpt, dit scheelt enorm veel tijd. In totaal beschikt de Belastingdienst nu over ongeveer 100 systemen die het werk efficiënter maken. Deze worden ontwikkeld en beheerd bij data & analytics, de afdeling waar jij werkt. EISEN Werkervaring en -denkniveau WO werk- of denkniveau Ervaring in rol als programmeur. Aantoonbare ervaring met programmeren in SAS ( SAS EG, SAS EM en/of DI Studio). Aantoonbare ervaring met TeraData SQL (3 jaar+). Teamplayer die zich complexe zaken snel eigen kan maken en daarin zijn weg kan vinden en snel zelfstandig resultaten kan realiseren. (3 jaar+) Bekend met en minimaal 1 jaar ervaring met het ontsluiten en bewerken van data. WENSEN Competenties Taak-flexibel en Handson-mentaliteit Samenwerken en Analyseren Pragmatisch en Nauwkeurig Kennis WO/HBO in toegepaste wiskunde, informatica, statistiek, econometrie of een vergelijkbare studie Bekend met relationele data structuren en database platformen zoals Teradata. Kennis van software ontwikkeling en testen Is in staat te opereren in een complexe business context, waarin meerdere bedrijfsonderdelen samenwerken Kandidaat dient 36 uur p/w beschikbaar te zijn. Aanbiedingen met CV (max 5 A4) en onder vermelding van tarief (all-in, exclusief BTW), dienen uiterlijk 27 juni om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Technisch Applicatiebeheerder ICT, Sr. Amsterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT26782 Omgeving: Amsterdam Startdatum: 1 september 2019 Einddatum: 1 september 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: In week 29/30 Sluitingsdatum: Donderdag 4 juli om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Technisch Applicatiebeheerder ICT voor 36 uur per week. Taken/werkzaamheden: Richt test-, acceptatie- en productieomgevingen in op basis van een Technisch Ontwerp en een installatie document; implementeert nieuwe en gewijzigde onderdelen. Schrijft Technisch Ontwerpen in afstemming met de Solution Architect en overige benodigde technische documentatie en procedures. Fungeert als aanspreekpunt voor Functioneel Beheer. Zorgt dat de life cycle van applicaties/servers op orde is en stuurt op het terugdringen van non compliant servers. Bewaakt de operationele verwerking door te monitoren, analyserenenbij te sturen. Werkt in hoge mate zelfstandig en is nieuwsgierig om de informatie keten te begrijpen, te ontleden en te vertalen naar techniek. Adviseert over het inrichten en gebruik van applicaties en treedt vakinhoudelijk op als vraagbaak voor zowel de collega's als management. Waar mogelijk worden activiteiten geautomatiseerd c.q. in user stories aangeleverd bij Automation.Er wordt gewerkt volgens de agile werkwijze. Neemt een coördinerende rol bij deelprojecten. KNOCK-OUT: Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau. Je hebt ervaring met het gebruik van Jira. Je hebt kennis van Windows Powershell. Je hebt kennis van MCSA Windows 2016 server. Je bent bekend met de Agile/Scrum werkwijze. Je beschikt over 5-7 jaar ervaring in een soortgelijke functie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis van en ervaring met Automation: Ansible, Jenkings, GIT. (weging 20%) Je hebt kennis van de Gemeentelijke Organisatie Amsterdam. (weging 20%) Je hebt kennis van en ervaring met de werkprocessen binnen Directie ICT. (weging 20%) Je beschikt over kennis van en ervaring met ketenapplicaties, met name die van het Sociaal Domein. (weging 20%) Je hebt kennis van en ervaring met SharePoint, Topdesk, Orchestrator en Confluence. (weging 20%) Competenties: Oordeelsvorming Samenwerken Besluitvaardigheid Snelheid van begrip
senior specialist technische infrastructuur networking Den Haag
Als senior specialist technische infrastructuur networking ben je, vanuit een programma-organisatie en met een klein team van experts, verantwoordelijk voor het ontwerpen en realiseren van een nieuwe bedrade en draadloze netwerk infrastructuur in een nieuw kantoor van de Rijksoverheid. Je bent betrokken bij het gehele implementatietraject, van ontwerp tot en met de technische realisatie. Als senior specialist beschrijf je de gewenste situatie in de vorm van High Level en Low Level Designs. Je stemt af met de interne organisatie, waarbij je op inhoud de gesprekspartner bent voor architectuur, beheer, security en andere stakeholders. Daarnaast schakel je met zowel de interne organisatie als met externe leveranciers over design-, hardware- en implementatiekeuzes. In de uitvoeringsfase schrijf je Netwerk Implementatie Plannen en begeleidt je de configuratie en fysieke opbouw van het netwerk. Hierbij ben je niet bang om zelf de handen uit de mouwen te steken!Je bent goed in staat om gemaakte technische keuzes toe te lichten en vanuit je kennis en expertise, herken en erken je koppelvlakken, risicos en mogelijke specials die van invloed zijn op het opleveren van de gewenste infrastructuur.Werkervaring en denkniveauHBO diploma5 jaar de kandidaat dient te beschikken over gedegen kennis van- en ervaring met complexe infrastructuren, architecturen en beveiliging;5 jaar de kandidaat dient te beschikken over ruimte ervaring in het begeleiden en sturen van technische migratietrajecten;3 jaar Cisco ISE ontwerp en configuratie ervaring, bij voorkeur zowel binnen als buiten de Rijksoverheid;3 jaar ervaring met ontwerpen en realiseren van een Cisco WIFI omgeving, bij voorkeur zowel binnen als buiten de Rijksoverheid (Inclusief backend in een datacenter);3 jaar Cisco switching en routing hardware en configuratie ervaring.Overige vereiste kennisgebiedenTechnische architectuur: CCDP - Cisco Certified Design ProfessionalTechnisch ontwerp/applicatieontwikkeling: CCNP - Cisco Certified Network ProfessionalNetwerkontwikkeling: CCIE Cisco Certified Internetwork Expert WirelessCompetentiesZelfstandigAnalytischOplossingsgericht en communicatief vaardigKennisBasiskennis van IT-Beheerprocessen: ITIL V3 foundationBasiskennis van Projectmanagementprocessen: Prince2 FoundationDe kandidaat dient inzetbaar te zijn met ingang van 15 juli 2019 (bij voorkeur eerder)Het SSC-ICT, het Shared Service Centrum ICT van en voor het rijk is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We zijn een van de grootste fullservice ICT-dienstverleners binnen het rijk en service en de gehele rijksdienst met onder meer rijksbrede IT-services. Ons shared service centrum ondersteunt meer dan 50.000 werkplekken en mobiele devices in Nederland en op 160 ambassadeposten over de gehele wereld.
C# Ontwikkelaar Testautomatisering Amersfoort
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT26780 Omgeving: Amersfoort Startdatum: z.s.m. (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand) Duur: 11 maanden Optie op verlenging: Ja, 3x 12 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Woensdag 3 juli om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een C# Ontwikkelaar Testautomatisering voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Sectie Projecten en Ontwikkeling binnen de Keten Landgebonden IT bij het JIVC/C4i&i ontwikkelt voor het landoptreden binnen Defensie Command en Control (C2) systemen t.b.v. operationele commandovoering. Voor het mobiele domein ontwikkelt de sectie Projecten en Ontwikkeling ook de dragende (communicatie-) infrastructuur. In het mobiele domein is dit het Battlefield Management Systeem (BMS) en in het dismounted domein het VOSS project. De C# Software engineer Testautomatisering, waarvan grote affiniteit verwacht wordt voor testautomatisering, werkt nauw samen met de ontwikkelaars die het product ontwikkeld hebben en de testengineers die handmatig de producten testen. Voor het uitvoeren van geautomatiseerde testen is bovenop VS2013/VS2015 Microsoft Test Manager, een eigen geautomatiseerde testomgeving en framework gebouwd waarmee de C2 applicaties wordt getest. Taken/werkzaamheden: Ontwikkelen van C# .NET applicaties binnen een complexe gelaagde architectuur. Onderhoud en doorontwikkeling aan de automatische test omgeving en in-house ontwikkelde distributed test framework. Applicaties automatiseren (testen) middels C# op API, ViewModel en Ul niveau. Automatiseren (testen) van testgevallen van gedistribueerde applicaties. Zelfstandig inhoud kunnen geven aan het ontwerpen en definiëren van complexe automatische testscenario’s binnen een gelaagde software architectuur. Uitvoeren van testen (component-integratie testen en systeem testen). Het adviseren van ontwikkelteams m.b.t. testbaarheid product code en geautomatiseerd testen. Het adviseren van kwaliteitsmanager m.b.t. de kwaliteit van de code in de te testen producten. Reviewen en opstellen van requirements en gebruikersdocumentatie. Administreren bevindingen en het opstellen van testrapporten m.b.v. VSTS en MTM. Vastleggen en beoordelen van testresultaten. Meedenken/discussiëren over het (geautomatiseerde) test proces en verbeteringen in dit proces. KNOCK-OUT: Je hebt 5 jaar ervaring als software engineer in Visual Studio C#. Je hebt 3 jaar kennis van en ervaring met WPF. Je beschikt over 2 jaar ervaring met het implementeren van Inversion of Control (IoC). Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 2 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) kennis van en ervaring met Visual Studio C# in .NET Framework 4.0 en hoger. (weging 25%) Je hebt minimaal 3 jaar een actieve contributie gehad in software ontwikkeling binnen een multidisciplinair teams. Je hebt minimaal 1 jaar kennis en ervaring van het opzetten van geautomatiseerde functionele, load/performance en UI testen. Je beschikt over minimaal 2 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) kennis van Reflection en Multi-threading binnen .Net 4.0 en hoger. (weging 17%) Je beschikt over minimaal 3 jaar kennis en ervaring met het toepassen van Design patterns. Je hebt minimaal 1 jaar kennis van en ervaring met het implementeren van unmanaged DLLs in managed code (Native en .NET Interoperability). Je hebt minimaal 1 jaar kennis van en ervaring met het werken onder een distributed VCS systeem. Je hebt minimaal 2 jaar kennis van en ervaring met test-driven development. Je beschikt over minimaal 1 jaar kennis van en ervaring met Web-API. Competenties: Samenwerken Communiceren Analyseren Conceptueel denken Creatief Resultaatgericht Stressbestendig Nauwkeurig
Tibco product beheerder Utrecht
Voor onze klant zoeken wij voor het team ESB/SOA Integratie Centrum een productbeheerder ESB. Als Tibco productbeheerder ben jij binnen het team van ESB integratiespecialisten verantwoordelijk voor review van het technisch ontwerp, beheer van de TEST omgeving en ondersteuning van Acceptatie en Productie, configuratie-, en versiebeheer van de services, servicebeschrijvingen en de sources van ESB-adapters. Ook de testbegeleiding en het ondersteunen van de ketentesten vallen binnen jouw domein. Het is aan jou om zorg te dragen dat de infrastructuur voldoet aan de gestelde standaarden en normen. Met je analytische vaardigheden maak je een inschatting en gedetailleerde probleemanalyses. Hier hoort ook reproductie en onderzoek van verstoringen bij. Je zorgt er voor dat onderhoud adequaat wordt uitgevoerd. Je kunt deze mogelijk conflicterende belangen juist inschatten en behartigt hierbij de positie van klant. Functie eisen Wij zoeken voor de invulling van deze functie een kandidaat met meer dan drie jaar (beheers)ervaring met TIBCO BW, Administrator en EMS, waarbij je ervaring met SOA, EAI ActiveSpaces, BusinessEvents, HAWK, SOAP UI, CI/CD, Gems en scripted deployments hebt opgedaan. Je hebt hbo/academisch werk- en denkniveau en minimaal een HBO-diploma. We zien graag dat je ervaring hebt met alle aspecten van integratie/SOA-ontwikkeling,. Je bent klantgericht, beschikt over adviesvaardigheden en bent in staat om kwalitatief goed werk te leveren in soms krappe tijdslijnen. Je bent een teamspeler, proactief, analytisch sterk en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. • Je bezit minimaal hbo werk- en denkniveau • Je hebt ten minste 5 jaar werkervaring • Je hebt kennis van ITIL • Je kent het ICT-landschap van de klant (pré) • Je bent secuur, grondig, integer, leergierig • Je werkt resultaatgericht en hebt een sterk verantwoordelijkheidsbesef Overige informatie: Locatie: Utrecht Start: 1-7-2019 Einddatum: 31-12-2019 Recruiter voor deze rol: Danny Poot, 06-53142932, recruiterDP@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterDP@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Senior Technisch Windows Applicatiebeheerder (Powershell) (QR6793) Amsterdam
Functie: Senior Technisch Windows Applicatiebeheerder (Powershell) (QR6793) Start: 1-9-2019, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze eindklant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Technisch Windows Applicatiebeheerder (Powershell). Werkzaamheden: Richt test-, acceptatie- en productieomgevingen in op basis van een Technisch Ontwerp en een installatie document; implementeert nieuwe en gewijzigde onderdelen. Schrijft Technisch Ontwerpen in afstemming met de Solution Architect en overige benodigde technische documentatie en procedures. Fungeert als aanspreekpunt voor Functioneel Beheer Zorgt dat de life cycle van applicaties/servers op orde is en stuurt op het terugdringen van non compliant servers. Bewaakt de operationele verwerking door te monitoren, analyserenen bij te sturen Werkt in hoge mate zelfstandig en is nieuwsgierig om de informatie keten te begrijpen, te ontleden en te vertalen naar techniek Adviseert over het inrichten en gebruik van applicaties en treedt vakinhoudelijk op als vraagbaak voor zowel de collega s als management. Waar mogelijk worden activiteiten geautomatiseerd c.q. in user stories aangeleverd bij Automation. Er wordt gewerkt volgens de agile werkwijze. Neemt een coördinerende rol bij deelprojecten Eisen: - Minimaal over een HBO werk- en denkniveau. - Ervaring met het gebruik van Jira - Kennis van Windows Powershell - Kennis van MCSA Windows 2016 server - Bekend met Agile/Scrum werkwijze - 5-7 jaar aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie Wensen: - Kennis en ervaring met Automation: Ansible, Jenkings, GIT - Kennis van en ervaring met de werkprocessen binnen Directie ICT - Kennis van en ervaring met ketenapplicaties, met name die van het Sociaal Domein - Kennis van en ervaring met SharePoint, Topdesk, Orchestrator en Confluence Competenties: Oordeelsvorming, samenwerken, besluitvaardigheid, snelheid van begrip Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
System engineer Den Haag
Onze klant heeft voor de uitvoering van de komende werkzaamheden voor de upgrade van de Microsoft software is het noodzakelijk dat we voldoende kennis en capaciteit hebben op het gebied van Microsoft en migraties. Functie eisen: • HBO werk- en denkniveau; • Je bent MCSA of MCSE gecertificeerd; • Opleiding in servicemanagement en informatiebeveiliging (ITIL Foundation en Information Security Foundation); • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als allrounder in systeem- en netwerkbeheer; • Jij gaat vooral jouw kennis van ICT infrastructuur zoals Microsoft componenten en technieken, VMWare virtualisatie, Citrix desktop delivery, servers en security proactief inzetten; • Je bent bereid om incidenteel onderhoudswerk buiten kantoortijd te verrichten (die uren kun je natuurlijk weer compenseren). • Het spreekt voor zich dat je in deze rol dus goed moet kunnen plannen, organiseren en communiceren. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 8 juli Duur: 6 maanden Recruiter voor deze rol: Dayanne Soares de Oliveira, recruiterDO@itaq.nl, 0647180874 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterDO@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc.) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc.). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Data Science Programmeur Utrecht
Werkzaamheden: Je werkt samen met data scientists en business analisten aan het tot stand brengen van de verschillende producten die D&A levert, zoals datafundamenten, dashboards of risicomodellen. Je zorgt ervoor dat deze oplossingen en producten zodanig werken dat deze stabiel geïmplementeerd kunnen worden in de test-acceptatie en productie-omgeving.Afdeling:De afdeling data & analytics is nog volop in ontwikkeling, en daarin speel jij een belangrijke rol. Met jouw frisse kijk, energieke persoonlijkheid en verrassende ideeën help je onze afdeling verder vooruit. Wil jij werken in dé datagoudmijn van Nederland? En samen met een jonge en gezellige club mensen een nieuwe afdeling vormgeven? Dankzij de innovatieve bigdataplatforms en -systemen van de Belastingdienst kunnen we burgers en bedrijven supersnelle service leveren. Belt iemand bijvoorbeeld de Belastingtelefoon met een vraag, dan kan ons callcenter alle gegevens van deze persoon er direct bij pakken. Je begrijpt, dit scheelt enorm veel tijd. In totaal beschikt de Belastingdienst nu over ongeveer 100 systemen die het werk efficiënter maken. Deze worden ontwikkeld en beheerd bij data & analytics, de afdeling waar jij werkt.Functie eisen:3 jaar ervaring in rol als programmeur. Aantoonbare ervaring met programmeren in SAS (SAS EG, SAS EM en/of DI Studio). Aantoonbare ervaring met TeraData SQL;WO werk- of denkniveau;Teamplayer die zich complexe zaken snel eigen kan maken en daarin zijn weg kan vinden en snel zelfstandig resultaten kan realiseren;Bekend met en minimaal 1 jaar ervaring met het ontsluiten en bewerken van data.Gewenste competenties:Taak-flexibel en Handson-mentaliteit;Samenwerken en Analyseren;Pragmatisch en Nauwkeurig.Aanvullende kennis/wensen:WO/HBO in toegepaste wiskunde, informatica, statistiek, econometrie of een vergelijkbare studie;Bekend met relationele data structuren en database platformen zoals Teradata;Kennis van software ontwikkeling en testen;Is in staat te opereren in een complexe business context, waarin meerdere bedrijfsonderdelen samenwerken.De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.
Senior Ontwerper Maasland
Functieomschrijving: Voor de afdeling IT Toepassingen zijn wij op zoek naar een enthousiaste Senior Ontwerper die het Integratie team komt versterken. De afgelopen jaren is het gebruik van Integratie tooling - vooral het Generiek Koppelvlak Defensie (GKD) sterk toegenomen. Het zijn dan vooral applicatie koppelingen met externe (niet Defensie) informatiesystemen die een sterke groei laten zien. De komende jaren staan we voor uitdagingen als het bieden van hoge beschikbaarheid, nog betere beveiliging en nieuwe koppelvlakken. De Senior Ontwerper krijgt te maken met applicatiekoppelingen naar externe partijen als Logius (Digikoppelingen), Politie en NATO. We werken veel samen met de collegas van de bouwsteen Internet Exchange Gateway Infrastructure (IEGI).De Senior Ontwerper is belast met het uitwerken tot bruikbare bouwstenen van de architecturen en kaders die worden ontvangen via productmanagement en de sturende clusters, dit is binnen het lifecyclemanagement van een bouwsteen een continue proces. De functionaris maakt voor de bouwstenen generieke en specifieke ontwerpen waarbij de bruikbaarheid, beheerratio, automatisering en schaalvergroting voorop staan. De functionaris onderzoekt/analyseert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp en ontwikkelt bouwstenen en/of componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en infrastructuren. De functionaris is ook belast met productontwikkeling van de ingezette en nieuwe bouwstenen binnen de Defensie (en klant) architectuur.Werkzaamheden:De navolgende werkzaamheden behoren tot het werkpakket van senior ontwerper:1. Werkt de zeer complexe architectuur en kaders uit, door:2. Controleert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp, door:componenten aan de gestelde normen3. Ontwikkelt componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en infrastructuren:4. Werkt, op verzoek, (mee) aan onderzoek op het gebied van ICT bouwstenen, door:5. Begeleidt en coacht ontwerpers op hun vakinhoudelijke gebied.Functie-eisen: Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met ESB (Enterprise Service Bus) software op het Windows server platform. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het ontwerpen en bouwen van complexe IT-infrastructuren. Complex d.w.z. een IT infrastructuur met een veelheid aan softwareproducten (minimaal 5) en koppelingen (minimaal 5) in een redudante omgeving welke gedeeltelijk in een DMZ( demilitarized zone) draait.Je hebt aantoonbare ervaring met het scripten op Windows en/of het Linux platform.Bedrijfsinformatie:JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Voor start van deze opdracht is een MIVD-screening vereist. Deze neemt doorgaans 6-8 weken in beslag.
Senior Full Stack Java Developer (QR6792) Amsterdam
Functie: Senior Full Stack Java Developer (QR6792) Start: 15-7-2019, 36 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for a Senior Full Stack Java Developer to strengthen the DevOps team that delivers solutions to treasurers of multinationals worldwide. We operate according to a Scrum Agile development process and strongly believe in the DevOps approach to delivering IT solutions. The focus is on high-quality mission-critical software delivered in time using iterative development with regular milestone demos to the business, so that at the end there are no surprises about what we build and how far we are. Company culture: - A customer centric and result driven mentality with professional, high quality standards - An organization that values initiative and entrepreneurship - A true hands-on mentality Your main responsibility: - Delivering innovative, reliable and high quality solutions. - Streamlining our development process all the way from code check-ins, peer code reviews, static code analysis, running automated functional regressions test to automated deployment in production (using the best tools that we can find: e.g. Jira, Gitlab, Docker, Jenkins, ...). - Improving our continuous integration, increasing our automated test coverage, and helping us get to the next level of maturity with respect to Continuous Delivery. Profile (desired skills & experience): - Bachelor degree - Strong knowledge of and experience with Java development for internet solutions. - You know the difference between the frameworks and know which to apply depending on the requirements. - You know state-of-art technologies and have experience with redesigning legacy solutions - Experience with front-end development (preferably Polymer (like) framework) - Knowledge of Continuous Integration tools like: Github, Sonar, Jmeter, Jenkins, Cucumber, Docker and able to configure these tools. - Good communications skills. Proficient in English or Dutch (verbal and written). - Having an Agile mind set, fast to adapt constant changes and feeling comfortable with it. - Focused on what is most important at all time, realizing when to change the game plan and when to stick to it - Good social and communication skills - Open, you say what you mean and mean what you say - Just like our colleagues, you aim to be the best in the class. As a team, you are therefore able to take each other to new heights. Your proactive and results-oriented attitude ensures that you always strive for the best results. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.