Newest IT&T contracts

Senior Functioneel Beheerder Omgevingswet Den Haag (thuiswerken i.v.m. COVID-19)
De werkzaamheden die de beheerder dient uit te voeren omvatten het functioneel beheer van LVBB (applicaties en services), meehelpen met de inrichting en zorgen dat verstoringen in LVBB snel worden verholpen. Je zorgt ervoor, op basis van je eigen bevindingen en tweedelijns-calls, dat verstoringen snel worden verholpen. Verder ondersteun je plansoftwareleveranciers met het aansluiten en het certificeren op de LVBB. Met jouw technische kennis, analytisch vermogen en oplossingsgerichte instellen maak je steeds de keuze om complexe problemen te analyseren en op te lossen, of uit te zetten bij de ontwikkelteams. Functioneel beheer en ondersteuning doorontwikkeling omvat de volgende taken en verantwoordelijkheden: 1. Gebruiksbeheer 2. Wijzigingenbeheer 3. Functionaliteitenbeheer 4. Incidentmanagement 1. Gebruiksbeheer: • Verlenen van ondersteuning bij het gebruik van informatiesystemen LVBB. • Afhandelen van incidenten in LVBB. • Is verantwoordelijk voor het oplossen van incidenten en klachten (2e lijns helpdesk) al dan niet met ondersteuning door het ontwikkelteam, collega functioneel applicatiebeheerders en/of applicatiebeheer. • Heeft de operationele regie over de applicatiebeheerders, technisch beheerders en andere teams tijdens het oplossen van incidenten en klachten in LVBB • Volgt de voortgang van uitstaande incidenten en koppelt de status terug aan de 1e lijns helpdesk. • Is verantwoordelijk voor regelmatige rapportages over incidenten en andere geleverde diensten. • Opzetten en toewijzen van rapporten, menu’s en gebruikersrechten (autorisatiebeheer); • Contact onderhouden met een diversiteit van leveranciers en specialisten enerzijds en eindgebruikers anderzijds; • Verwerken van adhoc informatie verzoeken m.b.t. management- en stuurinformatie. 2. Wijzigingenbeheer: • Onderkennen van informatiebehoeften en deze vertalen naar functionaliteiten gericht op het optimaal benutten van applicaties; • Beheren en administreren van wijzigingsverzoeken voortkomend uit wensen van de gebruikersorganisatie of wetswijzigingen. • Vaststellen impact van wijzigingsverzoeken voor de bedrijfsprocessen, de systemen en de administratieve organisatie. • Prioriteren wijzigingsverzoeken; • Regelmatig rapporteren over de geïnventariseerde, onder handen zijnde en doorgevoerde wijzigingsverzoeken. 3. Functionaliteitenbeheer: • Opstellen functionele specificaties (requirements) van LVBB • (Laten) opstellen acceptatietestplan en uitvoeren en begeleiden acceptatietest. • Opstellen gebruikershandleidingen en procesbeschrijvingen • (Laten) opstellen implementatieplan voor het invoeren van gewijzigde (onderdelen van) informatievoorzieningen. • Vrijgeven van gewijzigde (onderdelen van) informatievoorzieningen, zoals applicaties, gebruikershandleiding en procesbeschrijvingen. • Deelnemen aan project- en werkgroepen: o Leveren specialistische ondersteuning in projecten; o Aangeven implicaties, beperkingen en verbeteringen en deze omzetten in voorstellen; o Adviseren over kostenconsequenties en tijdlijnen. 4. Incidentmanagement: • Identificeren, diagnosticeren en registreren van de hoofdoorzaken van incidenten, om herhaling van deze verstoringen te voorkomen; • Identificeren (potentiële) problemen en deze kenbaar maken bij het management. • Het van hieruit onderkennen van informatiebehoeften en deze vertalen naar functionaliteiten gericht op het optimaal benutten van applicaties. De bovenstaande lijst is niet limitatief of statisch. Op basis van nieuwe wensen van opdrachtgever of gebruikers of wijzigingen in aanpalende systemen of veranderingen in het opdrachtportfolio van KOOP kan het voorkomen dat er wijzigingen plaatsvinden op bovenstaande lijst en de bijbehorende prioriteiten. Functie eisen • HBO werk- en denkniveau, met een achtergrond op het gebied van ICT • Beschikking over eigen (ontwikkel-)laptop met toegangswoord, versleutelde harde schijf (encryptie), up-to-date antivirussoftware en een Linux instantie t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als functioneel beheerder • Werkervaring binnen Scrum SAFe projecten/omgevingen • Kennis van complexere systeemlandschappen / services (bijv. SOAP, REST etc.) en van systeemontwikkeling in het algemeen • Werkervaring met documentgeoriënteerde XML structuren Functie wensen • Ervaring met tweede en derdelijns functionele ondersteuning op basis van BiSl • Kennis van/ervaring met Geo/GIS technologie • Ervaring als troobleshooter in een projectmatige werkomgeving. Bij voorkeur in een maatwerksoftware omgeving met ketens met zowel interne als externe partijen • Praktische ervaring met complexere systeemlandschappen, services (SOAP, REST, etc.) zowel vanuit de rol van aanbieder als afnemer van een service, en met systeemontwikkeling in het algemeen Alleen sollicitaties met motivatie op de hierboven genoemde functie eisen (puntsgewijs en verwijzend naar het cv) worden in behandeling genomen. Voor meer achtergrondinformatie kunt u telefonisch contact opnemen met de recruiter. Overige informatie: Locatie: Den Haag (thuiswerken i.v.m. COVID-19) Start: In overleg (Bij voorkeur per oktober 2021. Uiterlijk in november 2021) Uren/week: 36 Duur: Aantal maanden hangt af van startdatum, met optie op verlenging van 2 x 3 maanden Einddatum: tot en met mei 2022 Reageren: Uiterlijk 22 september om 17:00. Recruiter: Skyler Smolders, recruiterSS@itaq.nl, 06 82067296
Technisch Coordinator Inrichting ICT Rotterdam
1. Zorgdragen voor implementatie van de nieuwe security en compliance eisen die gesteld zijn aan de ICT infrastructuur in kader van deBIR.2. Uitvoeren van een aantal IT projecten in kader van LCM.3. Uitvoeren van werkzaamheden om de dienstverlening aan haar klanten te professionaliseren.4. Mede zorgdragen voor de realisatie van een toekomst van vaste doelarchitectuur die voldoet aan de vastgestelde I-strategie van RWS.5. In kader van genoemde punten 1 t/m 4 werken in teams van IT specialisten waaruit al deze werkzaamheden integraal en in samenhangworden uitgevoerd.Functie eisen:Je hebt een HBO niveau en kennis van informatievoorziening, technische infrastructuur, bedrijfsprocessen en het plannen, opzetten en uitvoeren van complexe projecten binnen de technische infrastructuur (minimaal 5 jaar relevante ervaring). Daarnaast heb je ervaring met IT Projecten.Je hebt verder kennis van de ITIL processen en projectmethodieken zoals Prince2.Je hebt kennis over de opzet van datacenters en datacenter migratiesOok beschik je over kennis en ervaring met datacenter architecturen en netwerken en Life Cycle Management Projecten (LCM) binnen de infrastructuur.Kennis van informatievoorziening, technische infrastructuur, bedrijfsprocessen en het plannen, opzetten en uitvoeren van complexe projecten binnen de technische infrastructuur (minimaal 5 jaar relevante ervaring).Je hebt minimaal 5 jaar kennis en ervaring van de ITIL processen en projectmethodieken zoals Prince2.Beschik over aantoonbare kennis en ervaring (minimaal 3 jaar) met datacenter architecturen en netwerken en Life Cycle Management Projecten (LCM) binnen de infrastructuur.Je hebt kennis over en ervaring met de opzet van datacenters inclusief datacenter migraties.Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het opzetten en leiden van multidisciplinaire teams en projecten inclusief plannen. Competenties:Je beschikt over een hands-on mentaliteit en geen 8 tot 5 mentaliteit. Je bent toegankelijk, communicatief vaardig, pragmatisch enbeschikt over de nodige organisatiesensitiviteit. Signaleert en herkent complexe wensen van opdrachtgever en vertaalt deze naar mogelijke oplossingen binnen de scope van deopdracht.Je bent een echte teamspeler en weet je eigen team te motiveren en dient als sparringpartner voor de andere medewerkers in hetprogramma. Proactief rapporteren over de voortgang (maand en week rapportages) en risicos. Analyse en oordeelsvorming. Resultaat- en oplossingsgericht. Afspraak is afspraak mentaliteit. Overige functiewensen: Als pre geldt dat je vertrouwd bent met de opzet/beheer binnen de Overheid Data Centers (ODCs) en de bestaande datacenter architectuur binnen het CIV/IRN.De RWS Centrale Informatievoorziening (CIV) voert binnen Rijkswaterstaat landelijke taken uit op het gebied van data en ICT. De CIV zorgtvoor data-inwinning, beheer van ingewonnen data, dataverstrekking, ICT-beheer en ICT-ontwikkeling ter ondersteuning van de processenvan Rijkswaterstaat.Een van de afdelingen binnen de CIV is IV RWS-Infrastructuur. IV RWS-Infrastructuur is verantwoordelijk voor de levering en technischeinstandhouding van de centrale infrastructuur componenten, applicatie en infrastructuur bouwstenen, die onderdeel vormen van de ITdiensten die door de CIV geleverd worden aan de RWS organisatie. IV RWS-Infrastructuur doet dit met ongeveer 100 medewerkersverdeeld over 2 teams: Regie en Beheer & Ontwikkeling.De afdeling IV RWS-Infrastructuur levert infra-diensten waaronder netwerken, hosting en housing, storage en backup, servers (linux enWindows), applicatie services (java en .net) en database services (oracle en MSSQL). Tevens levert de afdeling IV RWS-lnfra de benodigdeInfrastructuur voor de centrale kantoor automatisering (citrix en exchange).De functie is gepositioneerd in het team Beheer & Ontwikkeling. De medewerker rapporteert aan de teamleider B&O.  
Datacenter Specialist Sr. Den Haag
Referentienummer: 2021-04721 Omgeving: Den Haag Startdatum: 1 oktober 2021 Einddatum: 30 april 2022 Optie op verlenging: ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: nog niet bekend Sluitingsdatum: dinsdag 21 september om 10:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Datacenter Specialist voor 36 uur per week. Het datacenter wordt op dit moment en over de komende jaren omgebouwd van een Fabricpath naar een CISCO ACI Network. Dat heeft impact op honderden Applicaties, Applicatie eigenaren, Storage, Databases en verdere infrastructurele zaken zoals Nuts voorzieningen (IPAM, NTP, AD,.....). Aan dit programma werkt een ervaren team en zoeken we verdere versterking van een ervaren Senior Security Engineer met brede Multi tennant datacenter kennis en ervaring. Omdat gedurende de overgang naar ACI een Hybride omgeving bestaat zullen erg veel Firewall Rules (North-South tussen oud en nieuw) en contracten (binnen ACI) aangemaakt moeten gaan worden. Omdat we feitelijk een nieuwe datacenter binnen het bestaande Datacenter een het bouwen zijn en de hele omgeving er Application Centric heen moet migreren, is echt diepgaande kennis en ervaring een vereiste. Taken / werkzaamheden: - Aanmaken EPG's - aanpassen en verwijderen Contracten tussen EPG's op CISCO ACI - Software LCM op ACI en Fabricpatch. - Geavanceerde Routing en Switching. - Meewerken in ACI Migratieprojecten. - Analyseren Verkeersstromen per applicatie omgeving. Het Overheids Datacenter (ODC) Housed en Host oa 7 ministeries en en aantal andere (Rijks) overheids instanties. Binnen deze complexe omgeving heeft SSC ICT zowel de Enterprise (voor een individueel ministerie) als de Service Provider rol. Binnen de afdeling Netwerkbeheer kennen we een aantal teams: Datacenter LAN (CISCO routing en Switching), Services (DNS, Netscaler, F5, Vasco, Proxy, Security (Firewalls CISCO ASA, Firepower, Fortinet Fortigate) en Campus (Haagse panden en Ambasades LAN en WiFi). Wij zijn SSC-ICT, het Shared Service Centrum ICT van en voor het rijk, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We zijn een van de grootste fullservice ICT-dienstverleners binnen het rijk en servicen de gehele rijksdienst met onder meer rijksbrede IT-services. Ons shared service centrum ondersteunt meer dan 50.000 werkplekken en mobiele devices in Nederland en op 160 ambassadeposten over de gehele wereld. Daarnaast beheren en ontwikkelen we ruim 1000 applicaties, verzorgen housing en hosting in het state of the art overheidsdatacenter (ODC), bieden IT- diensten met extra hoge beveiligingsniveaus en voeren jaarlijks zo’n 260 ICT-projecten uit, waaronder internationale evenementen als het EU- voorzitterschap. Zo zorgen we dat ambtenaren hun belangrijke werk in dienst van de samenleving altijd, overal en veilig kunnen doen. Functie-eisen KNOCK-OUT: Je hebt een Cisco CCNP Datacenter Security of Routing en Switching certificaat. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring binnen een multitennant datacenter. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met met maken van Designs en NIP's. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met BGP. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis van Infoblox, Bluecoat Proxy en Packetshaper, Netscaler ADC (en ADM) en Loadbalancer. Je hebt kennis van en ervaring met CISCO ACI. Je hebt HBO werk en denkniveau. Competenties: Je 'ziet werk': Ook als geen directe (project) opdracht ligt, is er altijd iets te doen en daar heb je oog voor.
Communicatieadviseur Venlo
Voor Veiligheidsregio Limburg-Noord zijn wij op zoek naar een Communicatieadviseur. Omschrijving opdracht: Door de uitbraak van het coronavirus (COVID-19 virus) wordt Veiligheidsregio Limburg-Noord nog steeds geconfronteerd met een onderbezetting bij team communicatie. De veiligheidsregio zoekt een communicatieadviseur die de organisatie adviseert, begeleidt en ondersteunt op met name het gebied van (covid)communicatie. Van inschrijvers wordt verwacht dat ze zelfstandig kunnen adviseren en uitvoering geven aan alle benodigde communicatiewerkzaamheden. De opdracht bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen: - Het monitoren van actuele ontwikkelingen in samenleving, politiek/bestuur en media; - Het adviseren over in te zetten communicatiestrategie; - Het vertalen van strategie naar begrijpelijke communicatieboodschappen voor de diverse stakeholders; - Produceren en inzetten van teksten voor website(s) en social media, - Afstemmen met partners, zoals GGD/GHOR Nederland, Rijksoverheid, witte ketenpartners, veiligheidsregio’s; - Afhandelen van mediavragen en perswoordvoering; - Maken van nieuwsbrieven. Gewenst profiel: De kandidaat dient te beschikken over: - Goede advies- en schrijfvaardigheid; - Kennis van en ervaring met het toepassen van social media; - Ervaring met crisiscommunicatie; - Ervaring met werken binnen de overheid of maatschappelijke organisatie;; - Flexibiliteit en planmatigheid; - Netwerker met een samenwerkingsgerichte houding; - Omgevingsbewustzijn en bestuurlijke sensitiviteit. Als adviseur communicatie maak je onderdeel uit van team Communicatie. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt op CV aantoonbaar werkervaring van tenminste twee jaar opgedaan in de afgelopen drie jaar als communicatieprofessional bij een overheid of maatschappelijke organisatie. 2. Je hebt op CV aantoonbaar ervaring met het werken met social media (Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube). 3. Je hebt op CV aantoonbaar ervaring met het werken met diverse content management systemen. 4. Je hebt een afgeronde communicatieopleiding op Hbo-niveau. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Venlo Startdatum: zsm Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-10-2021 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - Uw reactie bij voorkeur via ons webportaal: klik hier - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel Beheerder DSO Apeldoorn, Utrecht en Den Haag
Voor het Kadaster zijn wij op zoek naar een Functioneel Beheerder DSO. Omschrijving opdracht: Het Kadaster is reeds gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2021 uit te kunnen voeren. Daarnaast ondersteunen en faciliteren wij het Implementatie programma DSO met het aansluiten van bevoegd gezagen aan het DSO-LV. Ze doen dit samen met hun leveranciers (bijv. VTH systemen en plansoftware). Deze aansluitingen zijn voorzien en voorbereid. Door de technische aard van het werk kunnen onvoorziene omstandigheden optreden die de koppeling compliceren. Om dit te voorkomen wordt er binnen het programma gewerkt aan optimalisatie van de aansluitprocessen en afhandeling van issues en vragen. Hiervoor is ondersteuning nodig. Daarom faciliteren wij dit vanuit het Systems team met enkele tijdelijke operationele beheer taken en zijn daarom op zoek naar een Functioneel Beheerder DSO met grote affiniteit voor techniek en die het belang van goed werkende koppelingen voor bevoegd gezagen kan doorgronden en begrijpt. Omschrijving werkzaamheden: - Ondersteunen bij het aansluit van bevoegd gezagen en haar leveranciers op de DSO PRE-productie- en Productie-omgeving. - Het beantwoorden vragen, uitzoeken/in kaart brengen van issues m.b.t. STAM (indienen van aanvragen) en STTR (vragenbomen) berichtenverkeer en de samenwerkfunctionaliteit. - Het inrichten en beheren van de Omgevingsoverleg- en behandeldienstconfiguratie instellingen. - Het beantwoorden van vragen t.a.v. de werking van het bepalen van het bevoegd gezag bij meervoudige aanvragen. - Het beantwoorden van vragen m.b.t. de werking van de samenwerkfunctionaliteit. - Ondersteunen bij de vrijgave van releases (oa uitvoeren ketentest / smoke test). - Het inrichten en het beheren van het fictieve bevoegd gezag dat gebruikt wordt door het System Team. - Het ondersteunen bij de werkzaamheden van het virtueel content team. Algemeen/Achtergrond: De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels. Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op: - De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur. - Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen. - De verschillen tussen regio’s. - De Omgevingswet wordt per 1-7-2022 van kracht. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën. Digitaal Stelsel Omgevingswet De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor eenieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten. DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het basisniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid. Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties. Daarnaast zal het jaar 2020 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel als ook de afronding van het basisniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV. Omschrijving opdrachtgever: Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 15 oktober 2021 of zo spoedig mogelijk tot en met 15 april 2022 voor 36 uur per week. 2. Je beschikt over HBO-werk en denkniveau, aangetoond met een diploma of uitgevoerde opdrachten. 3. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in functies gericht op het beheren of door ontwikkelen van IT-systemen. 4. Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring in het uitvoeren van (functioneel) beheer van IT-systemen binnen de (lokale)overheid of uitvoeringsorganisaties. 5. Je hebt minimaal een jaar ervaring met digi-koppelingen binnen de overheid. 6. Je hebt minimaal een jaar ervaring met eOverheid bouwstenen. 7. Je hebt aantoonbaar ervaring met beheersprocessen gebaseerd op BiSL en/of ITiL. 8. Je hebt aangetoonde affiniteit met (technisch) applicatie beheer. 9. Je hebt aantoonbare ervaring met Agile werken en scrum. 10. Je hebt ervaring met het applicatie beheer van VTH-/Zaaksystemen bij lagere overheden (waterschap, provincie of gemeente). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met het applicatie beheer van VTH-/Zaaksystemen bij lagere overheden (waterschap, provincie of gemeente). 2. Je hebt ervaring met e-Overheidbouwstenen en Digikoppeling. Competenties: - Je bent RADIO-V: resultaat gedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend - Analytisch - Anticiperen - Stressbestendigheid - Zelfsturing Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn, Utrecht en Den Haag Startdatum: 15-10-2021 Duur: 15-04-2022 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24-09-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op 6 oktober 2021 via Microsoft Teams. Gelieve hier rekening mee te houden. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel beheerder Utrecht
OpdrachtomschrijvingAls adviseur functioneel beheer in IV-projecten ben je onderdeel van de afdeling VWM IBP en neem je deel aan diverse projecten. Je hebt hier als doel het project te begeleiden bij het inrichten van het beheer. Samen met het project beoordeel je welke beheeraspecten en -criteria van toepassing zijn. Vervolgens help je het project om te voldoen aan deze criteria. De criteria zijn gebaseerd op BiSL (o.a. specificeren, toetsen en testen, operationele ict-aansturing, gebruikersondersteuning), maar ook criteria met betrekking tot werkplek, cybersecurity, human factors, datakwaliteit, zijn van belang. Daarnaast help je het project om de beheeraspecten goed te verwerken in de projectdocumentatie conform het Kwaliteitsraamwerk (gebaseerd op Prince2). Ook lever je in afstemming met de andere partijen in de beheerketen een inschatting van de benodigde middelen voor de beheerfase (meerjarig). Op dagelijkse basis werk je samen met de verschillende projectteams en met het team WVM binnen de afdeling VWM IBP. Over je werkzaamheden rapporteer je aan de IV-coördinator van VWM IBP. Kortom, je zorgt ervoor dat IV-projecten hun resultaat met een gerust hart aan de beheerketen over kunnen dragen!Harde eisen: De aangeboden kandidaat heeft minimaal een HBO afgeronde opleiding.De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van Informatievoorziening en met het uitvoeren van functioneel beheer conform BiSL-framework (operationele en tactische processen). De opgedane ervaring heeft plaatsgevonden in de afgelopen 10 jaar (Toetsbaar op basis van het CV, motivatie en/of mogelijk sollicitatiegesprek).Wensen:De mate waarin de aangeboden kandidaat aantoonbare ervaring heeft met begeleiden van projecten naar de beheerfase. (denk hierbij aan (non-)functionele specificaties, kaders en richtlijnen werkplek, avg, cybersecurity, human factors), toetsen en testen, inrichten beheerprocessen, opstellen SLA/DAP, organiseren beheermiddelen, etc.)De mate waarin de aangeboden kandidaat aantoonbare ervaring heeft met deelname in projecten conform Prince2De mate waarin de aangeboden kandidaat aantoonbare ervaring heeft met het werken binnen organisaties met uiteenlopende belangenDe mate waarin de aangeboden kandidaat aantoonbare kennis van de VWM Wegverkeersmanagement werkprocessen, functionaliteiten, IV-ketens en hun applicaties heeftDe mate waarin de aangeboden kandidaat aantoonbaar de volgende competenties beheerst; SamenwerkenZelfstandigPlanning en organiserenResultaatgerichtCommunicatief Verkeer- en Watermanagement (VWM) is een landelijk organisatieonderdeel van Rijkswaterstaat waarin het verkeersmanagement op de (vaar)weg en het watermanagement worden gebundeld. VWM zorgt 24 uur per dag voor betrouwbaar waterbeheer en vlot en veilig verkeer over weg en water. Om het Wegverkeersmanagement goed uit te kunnen voeren, is een goede Informatievoorziening (IV) één van de belangrijke instrumenten. Het IV-portfolio voor Wegverkeersmanagement bestaat uit Beheer en onderhoud, Life Cycle projecten en Vernieuwingsprojecten. De afdeling VWM IBP (Verkeer- en Watermanagement, Informatievoorziening Beheer & Projecten) staat aan de lat voor het functioneel beheer en onderhoud van het IV-landschap. Om IV-vernieuwing goed in beheer te kunnen nemen, is het van belang dat al tijdens de projectfase VWM IBP betrokken is. Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Programmamanager Groningen
Voor Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zijn wij op zoek naar een Programmamanager. Omschrijving project: Voor meerdere projecten (batches) die in opdracht zijn gegeven bij ingenieursbureaus, zijn wij op zoek naar programmamanager met kennis van het aardbevingsdossier die kan helpen in het (projectmatig) oppakken van de verwerking en review van producten die voortkomen uit opnames en beoordelingen van die bureaus, waaronder de typologische versterkingsadviezen Omschrijving opdracht: Jouw verantwoordelijkheden als Programmamanager: Je bent verantwoordelijk voor het oppakken van de verwerking en review van producten van de ingenieursbureaus die voortkomen uit typologische opnames binnen team Typologie en ondersteunt mede afhankelijk van kennis bij de beoordelingen het andere team Acceptatie. Denk daarbij aan de volgende werkzaamheden: - Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van review van technische rapporten. - Je plant en organiseert je eigen werk en samen dat van je team en bewaakt je voortgang. - Je onderhoud contact met verschillende stakeholders, zowel binnen als buiten de NCG en je schakelt makkelijk met stakeholders op verschillende niveaus. Daarbij heb je oog voor de verschillende, soms tegenstrijdige belangen en ga je goed om met de dynamiek in en tussen de organisatie(s). - Je bent in staat te presteren onder druk en bent er aan gewend dat vele ogen gericht zijn op de voortgang die jij en je team boeken. . Je houdt overzicht op eigen werk en stelt de juiste prioriteiten. - Vanwege je goede inhoudelijke kennis, ben je in staat de ingenieursbureaus gedegen feedback te geven op de producten die zij afleveren. Hiermee help je ze voortdurend te verbeteren, met als doel het totaal proces te versnellen. Omschrijving opdrachtgever: In Groningen moet iedereen veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan. Daarom werkt Nationaal Coördinator Groningen (NCG) aan het onderzoeken en versterken van gebouwen in het aardbevingsgebied. Het gaat om preventief versterken. Zo kunnen bewoners en gebruikers het gebouw veilig verlaten bij een zware aardbeving. NCG werkt hiervoor samen met de gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en het Rijk. De Afdeling Opname & Normering is verantwoordelijk voor het uitzetten en accepteren van opnamen en beoordelingen, met als eindresultaat een versterkingsadvies. Als een gebouw niet aan de veiligheidsnorm voldoet, bevat het advies de randvoorwaarden voor de versterking ervan. Deze randvoorwaarden bestaan uit de soort maatregelen en een indicatie van het budget. Daar zijn twee teams bij betrokken. Team Acceptatie neemt de acceptatie en steekproefsgewijze beoordeling van technische documentatie van opname en normeringen (versterkingsberekeningen) op zich. Team typologie verzorgt de afhandeling van typologisch opgenomen gebouwen met als uitkomst een advies wel/niet op norm. Gewenst profiel: - Hbo werk- en denkniveau - Aantoonbare ervaring met projectmatig werken - Aantoonbare ervaring met het werken met stakeholders op verschillende niveaus - Accuraat en snel beoordelen activiteiten derden - Affiniteit met de werkzaamheden van de organisatie (NCG) - Affiniteit/kennis van het aardbevingsdossier Groningen VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over Hbo werk- en denkniveau. 2. Je hebt ervaring met projectmatig werken. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met werken met stakeholders op verschillende niveaus. 2. Je hebt ervaring met het delen van feedback Maximaal 25 punten. 3. Je hebt ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Groningen Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: nee Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-09-2021 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
DevOps Engineer Utrecht
Als DevOps Engineer ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de project werkzaamheden bij onze klant. Je duikt dagelijks in complexe architectuur- en security vraagstukken. Je vertaalt de gekozen strategie aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen binnen je kennisgebied naar concrete solution building blocks en werkt aan zowel de configuratie als implementatie kant. Je gaat als DevOps Engineer proactief aan de slag met het invullen van je werkzaamheden op basis van jouw kennis en persoonlijke houding. Dit loopt uiteen van het vertalen van het ontwerp naar een realisatie en het opzetten van de daarbij behorende uitrol instructies. Daarnaast ben je vraagbaak voor derde lijnsvragen: als het om kennis gaat ben jij the person to go to. Je bedenkt tactische oplossingen voor de klant en ontwerpt deze door en door. Denk hierbij aan vraagstukken over koppelingen, migraties, security en het bepalen van benodigde prestaties. Kortom, een afwisselende baan met veel zelfstandigheid!Ervaring met de project management methodieken PRINCE2 en Agile;Je hebt een Nederlands paspoort;Je bent hebt ervaring met de volgende technologieën; Ontwikkelen van ITODP (IT Operations Data Pipeline) / DevOps ontwikkelomgevingApache KafkaGolang, JavaElastic StackYAMLJSON In staat om nieuwe programeer talen en technieken snel te leren;In staat om een oplossing (programma) te designen en te schrijven;In staat om wensen en eisen van klanten om te zetten in technische requirements en oplossingen.  Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Functioneel Beheerder Apeldoorn
Functioneel beheer analytics producten (MI dashboards) Dagelijkse exploitatie van de producten (Juist, tijdig, volledig), incident management (contacten met stakeholders, impact bepalen etc), diverse beheer werkzaamheden, een bijdrage aan test- en releasemanagementprocessen, verbeteren van de kwaliteit van de (analytics)producten en dienstverlening door advies te geven, mag best ongevraagd en met respect, of door bijvoorbeeld quality assurance reviews te doen.Functie-eisenJe bent in het bezit van een hbo-diploma, bij voorkeur in de richting (technische) informaticaMinimaal 1 jaar ervaring met agile- en scrumwerken .Minimaal 3 jaar relevante werkervaring als beheerder in een IT-datawerkveld.Minimaal 3 jaar ervaring met BiSL, ITIL en/of ASLIn jouw rol van functioneel beheerder analytics ben je primair verantwoordelijk voor de dagelijkse exploitatie van de producten binnen je cluster. Jij zorgt dat deze producten tijdig, correct en efficiënt worden voorzien van data. Dit doe je door verwerkingen te schedulen en te monitoren. Bij verstoringen weet men jou te vinden. Hierbij zorg je voor een juiste registratie, communiceer je duidelijk met je stakeholders en maak je ook een analyse zodat je een impactbepaling kan doen.Als ervaren functioneel beheerder handel en denk je clusteroverstijgend. Jouw directe collega`s zijn niet alleen die in je eigen team maar juist ook die van andere clusters binnen DF&A en andere onderdelen van de Belastingdienst. Denk hierbij aan productowners en andere beheerders. Omdat jij je werkt zo goed mogelijk wilt doen en afleveren, is stilstand achteruitgang en dus vanzelfsprekend dat je met verbetervoorstellen komt. In deze rol mag je ook anderen vertellen hoe het nog beter kan. Jouw kennis, over bijvoorbeeld test- en releasemanagementprocessen, is goud waard. We willen graag dat je dit overbrengt op anderen en het inzet om de kwaliteit van de (analytics)producten en dienstverlening te verbeteren. Dit kan door advies te geven, mag best ongevraagd en met respect, of door bijvoorbeeld quality assurance reviews te doen. Voor (analytics)producten uit jouw eigen cluster en ook voor andere clusters.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
BIG Data Engineer Schiphol-Rijk
Job Description The Big Data Engineer will work on the collecting, storing, processing, and analyzing of huge sets of data. The primary focus will be on integrating, configuring, maintaining, implementing, and monitoring big data components such as, Apache Spark, Apache Kafka, MongoDB, NiFi etc. You will join the team in designing scalable and future-proof systems, working with large sets of structured and unstructured data. You will work closely with the business to provide end-to-end build data solutions. Proven experience with Big Data processing, transformation and storage. Experience with integration of data from multiple data sources.You have the ability to consult and advise a team on best tool selection, best practices, and optimal processes. And for that also, good communication skills are needed.Must haves3 years experience as a Big Data EngineerHands-on development experience, preferably in a Scrum/Agile setting including CI/CDIn-depth knowledge of - and experience with - the Hadoop ecosystem. For all technologies mentioned below, experience in a production environment is expected.Proven experience with Apache SparkProgramming experience with ScalaProven experience with KafkaMongoDB/DeltaLake/Hive/Parquet;including knowledge about data modelling for columnar storageExperience with SQLYou are curious, proactive, fast learner able to quickly picking up new areasEnglish strong (spoken and written) Nice to havesExperience with PythonExperience with KubernetesExperience with AzureDutch and or FrenchExperience with Spotfire ScreeningOm de betrouwbaarheid en integriteit van kandidaten te toetsen is screening onderdeel van de sollicitatieprocedure. Voor vragen over de screeningprocedure kunt u contact opnemen met de vermelde contactpersoon bij de betreffende vacature of interim opdracht.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Adviseur Informatiemanagement Enschede
Voor de Gemeente Enschede zijn wij op zoek naar een Adviseur Informatiemanagement. Omschrijving opdracht: Bij de gemeente Enschede werken we aan IT-projecten met een flinke impact op onze informatiehuishouding. Jij speelt hierin als adviseur informatiemanagement een belangrijke rol. Hoe? Door de informatiebehoefte van onze afdelingen en onze klanten in kaart te brengen en te adviseren over IT-systemen en –applicaties. Zo zorg je dat je collega’s binnen de gemeente hun werk nog beter kunnen doen, werk je mee aan het verbeterprogramma voor informatie- en archiefbeheer en help je concreet de dienstverlening aan onze inwoners verder te verbeteren. Je werkt in een verbeterprogramma en in multidisciplinaire teams en schakelt met veel partijen binnen en buiten onze organisatie. In projecten voor onze afdelingen ben je de smeerolie in het hele proces: van de informatieanalyse tot de overdracht voor implementatie. Mede dankzij jou wordt een project een succes! Je schuift aan tafel bij collega’s van de afdeling waarvoor je een project begeleidt en analyseert de informatiebehoefte voor een bepaald doel. Welk doel? Dat verschilt per project en hangt af van de afdeling waarvoor je aan de slag gaat. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verder verbeteren van het archiefbeheer binnen de gemeente Enschede of het optimaliseren van de informatievoorziening aan inwoners rond diensten van onze gemeente. Deze breedte van je functie maakt je werk juist heel afwisselend. Heb je een goed beeld van de wensen en behoefte van een afdeling? Dan stel je de requirements op en adviseer je welke IT-oplossing hier het beste bij aansluit. Vervolgens ga je in gesprek met mogelijke leveranciers en in sommige gevallen heb je ook een rol in de aanbesteding of inkoop van IT-diensten. Jij zet een project in de startblokken voor implementatie door collega’s die op dit vlak specialist zijn. Op de korte termijn staat een aantal ingrijpende nieuwe informatiekundige projecten op stapel. Hierin vervul jij als adviseur informatiemanagement een belangrijke rol. Je draait specifiek mee in een programma voor deze projecten. De nadruk ligt op het ontwikkelen van nieuw beleid, het implementeren ervan en het bewaken van de voortgang. Ook hier vertaal je de informatiebehoefte naar de best passende IT-oplossing. Het gaat dan onder meer om beleid op het gebied van architectuur, informatieprocessen en procesgericht werken. Een eerste project waarvoor jij je inzet richt zich op het op orde brengen van het informatie- en archiefbeheer binnen de gemeente Enschede. Jij analyseert en adviseert hierbij. Kortom: een boeiende en verantwoordelijke functie waarin je vanuit je haarscherpe informatieanalyse directe invloed hebt op de kwaliteit van de informatiehuishouding van onze gemeente. Voor nu en voor de toekomst. Gewenst profiel: Je vindt IT interessant en met name projecten op het gebied van informatiemanagement. Het is meegenomen als je al wat kennis en ervaring op dit vlak hebt, maar het belangrijkste is dat je jezelf hierin wilt verdiepen. Daarbij helpen we je natuurlijk. Maar uiteindelijk zijn vooral je persoonlijkheid en competenties voor ons doorslaggevend. Dus dat je goed bent in het analyseren van de behoefte van onze afdelingen, het leuk vindt om met veel verschillende betrokkenen samen te werken, ook goed zelfstandig werkt, altijd het overzicht houdt in een project en de voortgang van projecten bewaakt. Jij gaat voor het beste resultaat. Bovendien ben je een prettige gesprekspartner op verschillende niveaus met veel gevoel voor een organisatie waar je nogal eens te maken hebt met complexe besluitvorming en processen. Verder heb je: - Minimaal hbo-niveau. - Een paar jaar ervaring in een vergelijkbare functie op het snijvlak van IT en organisatie. - Kennis van en/of ervaring met onderwerpen als Common Ground, informatie­modellen (RGBZ en RSGB), de Archiefwet, TMLO/MDTO, GEMMA en SLA’s - Kennis van requirementsanalyse. - Het liefst (op hoofdlijnen) kennis van IREB, BiSL en Prince2. - Bij voorkeur ook wat ervaring met aanbestedings- en inkooptrajecten bij de overheid. Omschrijving opdrachtgever: Het kloppend hart van de IT. Zo mag je het IT Bedrijf van de gemeente Enschede gerust noemen. Met zo’n 130 collega’s ondersteunen en adviseren we in de breedste zin op het gebied van (geautomatiseerde) informatievoorziening. De gemeente zelf, maar ook een groot aantal overheid gerelateerde organisaties in de regio. Bijvoorbeeld het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, de Stadsbank Oost Nederland en de Gemeente Losser. Dat doen we vanuit drie deskundige teams: Beheer, Informatietechnologie & Services en Beleid & Integratie. Jij werkt binnen het team Beleid & Integratie. Hier ligt de nadruk op beleid en advies op het gebied van IT en we hebben verschillende disciplines. We zijn een divers team met in totaal ongeveer 55 aandachtfunctionarissen, adviseurs informatiemanagement, informatieanalisten, informatiearchitecten en projectleiders. We gaan op een open en prettige manier met elkaar om, delen kennis en ondersteunen en helpen elkaar. Geen toeval dus dat wij veel waarde hechten aan samenwerking. Als adviseur informatiemanagement maak je deel uit van het team Advies, waarbinnen nauw wordt samengewerkt met verschillende disciplines, informatie-architecten en projectleiders. Ook buiten het team werk je samen met collega’s uit andere IT-disciplines, zoals integratie-specialisten en applicatiebeheerders. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 1 referentie met contactgegevens toegevoegd op het CV. 2. Je bent bekend met IREB, BiSL en Prince2. 3. Je hebt aantoonbare ervaring met aanbesteding en inkooptrajecten bij de overheid. 4. Je hebt aantoonbare kennis van requirementanalyse. 5. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring op het snijvlak IT en organisatie de afgelopen 8 jaar. 6. Je hebt kennis van en/of ervaring met onderwerpen als Common Ground, informatie-modellen (RGBZ en RSGB), de Archiefwet, TMLO/MDTO, GEMMA en SLA’s. Competenties: - Analytisch - Samenwerken - Zelfstandig - Resultaat gericht - Gesprekspartner op verschillende niveaus Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Enschede Startdatum: 4-10-2021 Duur: 1-7-2022 Optie op verlenging: ja Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-9-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken vinden plaats op 29 en 30 september Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Functioneel Beheerder Assen
Functieomschrijving:Voor ons DevOps team Drife zijn we op zoek naar een ervaren functioneel beheerder. Drife betreft een complex systeemlandschap waarbij integratie een belangrijk thema is. Binnen de Drife-keten worden voor de Dienst Vervoer & Ondersteuning de transportaanvragen vanaf aanvraag en tot en met planning en uitvoering afgehandeld.Jij ondersteunt ze hierbij en gaat met hen in gesprek over verbeteringen. Je zorgt dat systemen probleemloos functioneren, verstoringen worden opgelost en aanpassingen of wijzigingen goed worden doorgevoerd.In jouw contact met de eindgebruikers ondersteun je hen als het gaat om de doorontwikkeling van de processen, informatieverstrekking, vastlegging en gebruik, en de uitwerking van initiatieven die het architectuurlandschap van DJI verbeteren. Jouw voornaamste doel?Functie eisen:Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als functioneel beheerderMinimaal 3 jaar ervaring in een complexe omgeving met verschillende stakeholdersMinimaal 3 jaar ervaring in zorg gerelateerde organisatiesHBO werk en denk niveau Competenties: Je hebt een hbo- of wo-diploma in een relevante richting, bijvoorbeeld informatiemanagement, en kennis van en ervaring met functioneel beheer. Je bent goed in het signaleren en analyseren van verstoringen. Je bent besluitvaardig, voelt je verantwoordelijk voor jouw deel van de informatievoorziening en gaat hierin proactief te werk. Je bent communicatief vaardig en neemt graag het voortouw om stakeholders up-to-date te houden in geval van verstoringen. Je kunt goed adviseren, mondeling en schriftelijk rapporteren en presenteren. Je bent resultaatgericht en gewend om kortcyclisch in teamverband werkzaamheden uit te voeren (Agile/scrum). Je hebt uitstekende kennis van BiSL, beheerprocessen (ITIL Foundation) en testen (Testen Foundation of Tmap).De 13.000 medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen werken met tientallen geavanceerde informatiesystemen die hen ondersteunen bij hun werk. Jij zorgt er als ervaren functioneel beheerder voor dat deze systemen goed functioneren en dat jij en je team van toegevoegde waarde zijn voor de eindgebruikers in het veld. Bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) draaien behoorlijk wat systemen. Dagelijks werken onze medewerkers in zon 50 penitentiaire inrichtingen, justitiële jeugdinrichtingen, tbs-klinieken en detentiecentra verspreid over het land met zon 85 verschillende informatiesystemen.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Senior Informatiearchitect Enschede
Voor de Gemeente Enschede zijn wij op zoek naar een Senior Informatiearchitect. Omschrijving functie: Projecten met een informatiekundige opgave. Daar draait het om in jouw functie als senior informatiearchitect. Jij kent en overziet alle functionaliteiten en informatiestromen binnen onze gemeente én de koppelingen met organisaties waarmee we gegevens delen. Zo beoordeel je de impact om oplossingen in te passen in onze architectuur en je adviseert hierover. Mede dankzij jou maakt de gemeente Enschede haar belangrijke ambitie op dit vlak waar: een uitstekende en veilige informatievoorziening in het belang van onze inwoners en van de overheid gerelateerde organisaties in de regio waarvoor we werken. Omschrijving opdracht: We hoeven je vast niet tot achter de komma uit te leggen wat de functie senior informatiearchitect precies inhoudt. Met jouw ruime ervaring op dit vlak weet je dit ongetwijfeld. Maar in grote lijnen: jij ontwikkelt en beheert een toekomstbestendige informatiearchitectuur. Je bewaakt de samenhang en de toepassing ervan in belangrijke processen en adviseert hierover. Je voert impactanalyses uit en levert input bij het opstellen van programma’s van eisen. Je stelt de project-startarchitectuur (PSA) op en tijdens de uitvoering van projecten kijk je over de schouder mee of informatiekundige oplossingen nog voldoen aan de I-architectuur en aan de geldende (kwaliteits)eisen. Dat is de kern van jouw functie bij de gemeente Enschede. Concreet werk je in multidisciplinaire teams binnen verschillende projecten. Je denkt in deze projecten mee over de beste oplossingsrichting, kijkt of deze past binnen de informatiearchitectuur als geheel en je adviseert alle betrokkenen hierover. Je beoordeelt oplossingen op kwaliteit, maar zorgt ook dat een oplossing toekomstbestendig is en de informatievoorziening flexibel blijft om zo snel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Je bent dan ook altijd alert op raakvlakken en onderlinge impact tussen de verschillende lopende én geplande projecten. Je bent op de hoogte van de informatiekundige ontwikkelingen in de markt en in gemeenteland en past deze toe om de veranderwensen van de organisatie te vertalen naar consequenties voor de I-architectuur en je borgt de samenhang. Een eerste programma waarbinnen we jouw expertise en ervaring hard nodig hebben richt zich op het op orde brengen van het informatie- en archiefbeheer binnen de gemeente Enschede. Hierin ga jij als senior informatiearchitect een belangrijke rol vervullen, of je vervangt een van de vaste informatiearchitecten, zodat deze zich hiervoor vrij kan maken. Al met al een brede en verantwoordelijke functie waarin je directe invloed hebt op de kwaliteit van de informatievoorziening van onze gemeente. Voor nu en voor de toekomst. Gewenst profiel: Je bent iemand met ruime kennis van en ervaring met het opstellen en toepassen van architectuur binnen een gemeentelijke organisatie. Jij bent thuis in functionaliteiten op dit vlak en overziet informatiestromen. Maar uiteindelijk zijn vooral je persoonlijkheid en competenties voor ons doorslaggevend. Dus dat je conceptueel kunt denken, oog hebt voor details en tegelijkertijd altijd vanuit een helikopterview de samenhang bewaakt. En ook dat je overtuigend bent in je manier van optreden, visie en beleid kunt ontwikkelen en uitdragen, draagvlak weet te creëren, makkelijk schakelt met veel mensen op verschillende niveaus en met name ook goed bent in samenwerken. Dit met veel gevoel voor een organisatie waar je nogal eens te maken hebt met complexe besluitvorming en processen. Verder heb je: - Minimaal hbo-niveau. - Ervaring met het opstellen en bewaken van PSA’s. - Ervaring met gemeentelijke overheidsarchitecturen (NORA, GEMMA), -standaarden en informatiemodellen (RGBZ en RSGB) en kennis van de principes van Common Ground. - Ervaring met architectuurmethoden, -raamwerken en –technieken, zoals TOGAF, DYA en ArchiMate. - Ervaring met projectmatig werken en met adviestrajecten. Omschrijving opdrachtgever: Het kloppend hart van de IT. Zo mag je het IT Bedrijf van de gemeente Enschede gerust noemen. Met zo’n 130 collega’s ondersteunen en adviseren we in de breedste zin op het gebied van (geautomatiseerde) informatievoorziening. De gemeente zelf, maar ook een groot aantal overheid relateerde organisaties in de regio. Bijvoorbeeld het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, de Stadsbank Oost Nederland en de Gemeente Losser. Dat doen we vanuit drie deskundige teams: Beheer, Informatietechnologie & Services en Beleid & Integratie. Jij gaat aan de slag binnen het team Beleid & Integratie. Binnen ons team ligt de nadruk op beleid en advies op het gebied van IT. Een divers team met in totaal ongeveer 55 medewerkers. Het is een team waarin we op een open en prettige manier met elkaar omgaan, kennis met elkaar delen en elkaar ondersteunen en verder helpen. Geen toeval dus dat wij veel waarde hechten aan samenwerking. Als informatiearchitect maak je deel uit van het sub-team Advies, waarbinnen nauw wordt samengewerkt met verschillende disciplines, informatie-analisten en projectleiders. Ook buiten het sub-team werk je samen met collega’s uit andere IT-disciplines, zoals integratie-specialisten en applicatiebeheerders. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding bij voorkeur met een bedrijfskundige component en informatiemanagement. 2. Je hebt minimaal 4 jaar ervaring met projectmatig werken en adviestrajecten de afgelopen 10 jaar. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare ervaring met opstellen en bewaken van PSA's. 2. Je hebt minimaal 1 referentie met contactgegevens op het cv. 3. Je hebt ervaring met gemeentelijke overheidsarchitecturen (NORA, GEMMA), -standaarden en informatiemodellen (RGBZ en RSGB) en kennis van de principes van Common Ground. 4. Je hebt ervaring met architectuurmethoden, -raamwerken en –technieken, zoals TOGAF, DYA en ArchiMate. 5. Je hebt een HBO opleiding afgerond met een bedrijfskundige component en informatiemanagement. Competenties: - Helikopterview - Overtuigend - Creeren van draagvlak - Makkelijk kunnen schakelen tussen verschillende niveau's - Conceptueel denken Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Enschede Startdatum: 4-10-2021 Duur: 1-7-2022 Optie op verlenging: ja Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-9-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken vinden plaats op 29 en 30 september Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider ICT BVO Rijn en Braassem Alphen aan den Rijn
Voor de Gemeente Alphen aan den Rijn zijn wij op zoek naar een Projectleider ICT BVO Rijn en Braassem. Opdracht: Op dit moment zijn we met een aantal projecten gestart die de inzet vragen van een ervaren projectleider die kennis van en ervaring heeft met integratie projecten. Bij voorkeur ervaring met aanbesteding en de implementatie van cloud integratie trajecten. Om aan dit soort projecten te kunnen werken zoeken wij een proactieve, zelfstandige en energieke Projectleider met een uitgesproken handson mentaliteit. Je vindt het leuk om de processen binnen de BVO te leren kennen en door je dienstverlenende karakter ben je sterk in gebruikersondersteuning. Je verdiept je graag in nieuwe technologie en bent continu op zoek naar verbeteringen in de werkwijze van de organisatie, collega's en van jezelf. Je hebt onze kerncompetenties (resultaatgerichtheid, samenwerken en klantgerichtheid) hoog in het vaandel staan en bent bereid om soms net een stapje harder te lopen dan verwacht wordt. Omschrijving opdrachtgever: De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem hebben hun krachten op het gebied van Informatisering en Automatisering gebundeld in de Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem (BVO). Uitgangspunt voor deze samenwerking is standaardisatie van de I&A dienstverlening, inclusief de bijbehorende standaardinrichting van de gemeentelijke werkprocessen en het daarbij passende applicatielandschap. Binnen de BVO werken we in twee teams, het team Functioneel Beheer en het team Beleid, Regie en Informatievoorziening, en zorgen we dat ruim 1200 medewerkers elke dag goed kunnen werken. Je werkt binnen een team met vakcollega’s en een teamleider. In dit geval is dat het team Beleid, Regie en Informatievoorziening. Functie eisen (knock-out criteria) 1. Aantoonbare werkervaring als projectleider met aanbestedingstrajecten en implementaties van cloud integratie 2. Kennis van en ervaring met het gemeentelijk inkoop en aanbestedingsproces Functie wensen (gunningscriteria) 1. Gecertifieerd Prince 2 2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met ict integratie ( zoals SAAS (Software As A Service) en eventueel CAAS (Connectivity As A Service)) projecten in de afgelopen 8 jaar . 3. Aantoonbare werkervaring als Projectleider binnen een functioneel– en informatiebeheer afdeling in de afgelopen 5 jaar (duidelijk weergegeven in het cv) . 4. Aantoonbare werkervaring als Projectleider met het leidinggeven aan een projectteam en het begeleiden van junior medewerkers / trainees in de afgelopen 5 jaar . Competenties - Accuratesse - Klantgerichtheid - Zelfstandig - Samenwerken - Proactief - Resultaatgerichtheid - Energiek - Zelflerend vermogen - Communicatief Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Alphen aan den Rijn Startdatum: 1 oktober 2021 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 2 maal 6 maanden Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 22-09-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de opdrachtgever zijn online gepland op woensdag 29 september in de ochtend. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Controller Amsterdam
Aanvraag Tijdelijke inhuur Voor ROC TOP zijn wij op zoek naar een Controller. Omschrijving opdracht: - Gevraagd en ongevraagd adviseren en ondersteunen van het College van Bestuur en de teams op gebied van (meerjarige) Planning & Control, de administratieve organisatie daarvan en de uitvoering van het financieel beleid. - Analyseren van de resultaten op het gebied van financiën, studenten, onderwijs- en bedrijfsprocessen. - Het opstellen van de kaderbrief, begroting en meerjarenbegroting. - Uitvoeren van scenario-analyses voor de strategievorming en rapporteren op de KPI’s. - Verantwoordelijk voor het toezicht houden op de naleving van beleidsregels, richtlijnen en voorschriften binnen ROC TOP. - Onderhouden van een goede samenwerking met de teams zodat de Planning & Control cyclus optimaal verloopt. - Je draagt bij aan het continu vernieuwen van ons onderwijs. Dit doe je door het onderwijs te ondersteunen met projecten waarmee jij vanuit jouw vakgebied een positieve ontwikkeling aan het primaire proces kunt geven. Omschrijving opdrachtgever: ROC TOP biedt uitdagend kleinschalig mbo-onderwijs dat studenten goed voorbereidt op het bedrijfsleven of een vervolgstudie. ROC TOP onderscheidt zich door de persoonlijke aandacht die aan studenten wordt gegeven. De organisatie heeft vier campussen in Amsterdam waar circa 4.000 studenten deelnemen aan ruim vijftig verschillende opleidingen. In totaal werken zo’n 450 medewerkers bij de organisatie. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal HBO Bedrijfseconomie, HEAO of opleiding in vergelijkbare richting afgerond. 2. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als controller. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 7 jaar werkervaring als controller. 2. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als Controller, specifiek binnen het MBO Onderwijs. Competenties: Je bent in staat proactief samen te werken om te vernieuwen en de onderwijskwaliteit te verbeteren. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 3 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-09-2021 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: 28 september 2021 of 30 september 2021, tussen 09:00 uur en 16:00 uur, op locatie in Amsterdam. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
SAP Architect Sr. Den Haag
Referentienummer: 2021-04714 Omgeving: Den Haag Startdatum: 1 oktober 2021 Einddatum: 31 januari 2022 Optie op verlenging: ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: nog niet bekend Sluitingsdatum: maandag 20 september om 10:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior SAP Architect voor 36 uur per week. Voor het klantenteam van P-Direkt zijn wij op zoek naar een zeer ervaring Senior SAP Architect consultant. Je gaat ondersteunen in het nieuwe multidisciplinaire klantenteam van P-Direkt. Jouw rol zal voornamelijk een adviserende en coördinerende rol zijn. Vanuit jouw ruime SAP kennis, ook op het gebied van SAP Architectuur, probeer je de dienstverlening voor P-Direkt naar een hoger niveau te brengen. Daarbij denk je ook aan mogelijke cloud oplossingen. Security by design is jouw motto. O.a. het coördineren van een uitwijktest kan tot de gevraagde werkzaamheden behoren. Hierbij schakel je tussen verschillende disciplines en regel je alle voorbereidende activiteiten om tot een geslaagde uitwijktest te komen. Hierbij maak je gebruik van je kennis op SAP en infrastructureel gebied. Je weet zowel de klant als het interne team mee te nemen en te overtuigen voor nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld Cloud. Zeer ervaren SAP ondersteuning gezocht voor het nieuwe klantenteam P-Direkt. Iemand die de strategische keuzes van de dienstverlening weet te vertalen naar praktische oplossingen binnen het SAP beheer. De wensen van de klant staan daarbij centraal, maar tegelijkertijd hou je ook rekening met het Shared Service concept van SSC-ICT. Wij zijn SSC-ICT, het Shared Service Centrum ICT van en voor het rijk, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We zijn een van de grootste fullservice ICT-dienstverleners binnen het rijk en servicen de gehele rijksdienst met onder meer rijksbrede IT-services. Ons shared service centrum ondersteunt meer dan 50.000 werkplekken en mobiele devices in Nederland en op 160 ambassadeposten over de gehele wereld. Daarnaast beheren en ontwikkelen we ruim 1000 applicaties, verzorgen housing en hosting in het state of the art overheidsdatacenter (ODC), bieden IT- diensten met extra hoge beveiligingsniveaus en voeren jaarlijks zo’n 260 ICT-projecten uit, waaronder internationale evenementen als het EU- voorzitterschap. Zo zorgen we dat ambtenaren hun belangrijke werk in dienst van de samenleving altijd, overal en veilig kunnen doen. Functie-eisen KNOCK-OUT: Je bent SAP Netweaver HANA Gecertificeerd. Je hebt een afgeronde HBO- of universitaire opleiding met een technische- of IT- achtergrond. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als Senior SAP Basis Consultant. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als SAP Architect. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ruime ervaring op het gebied van SAP Architectuur en ook in het bijzonder ervaring met Cloud strategieën. Je hebt ervaring op het gebied van SAP integratie. Je hebt kennis en ervaring met de BIR Maatregelen en ADR Audits. Je hebt ervaring binnen de rijksoverheid. Je hebt ervaring met Infra architectuur en dan o.a. VMWare, Identity Management en Netwerk. Je hebt ervaring met het migreren van SAP-landschappen naar o.a. naar HANA. Je hebt kennis van en ervaring met DevOps/Agile/Scrum. Competenties: Je bent resultaat- en klantgericht. Analytisch ingesteld. Stressbestendig. Communicatief sterk en een goede organisator. Je bent pro-actief en overtuigend.
Communicatie Adviseur Groningen
Communicatieadviseur Vanwege toename van de hoeveelheid werkzaamheden zoekt de afdeling Corporate Communicatie van Gasunie een communicatiemedewerker/adviseur voor de periode 1 oktober- 31 december 2020, voor 24 - 32 uur in de week. Je gaat aan de slag voor de afdeling Operations en werkt samen met een collega-adviseur aan de uitvoering van communicatieplannen voor de afdeling. Je beheert hierbij je eigen portolio/projecten. Het betreft een functie waarbij je in staat moet zijn je verschillende onderwerpen snel eigen te maken. Je adviseert projectmanagers of werkgroepen en maakt voor hen de benodigde middelen. Waar ga je werken? Groningen (Aanwezigheid op kantoor indien gewenst) Inschaling van de functie Adviseur Business Development 70 Max tarief en inzet Tarief: € 80,- (maximum all-in tarief) BYOD Bring Your Own Device Intakes Gepland op 29/9 in de ochtend Over de afdeling De afdeling Operations is in beweging. Ontwikkelingen binnen en buiten Gasunie zijn van invloed op het werk van de medewerkers. Enerzijds help jij de afdeling deze ontwikkelingen richting de medewerkers van de afdeling en Gasunie-collega’s te duiden. Maar ook stel je de afdeling in staat haar visie op externe ontwikkelingen buiten Gasunie uit te dragen. Wat ga je doen? Je bent iemand die verhalen van papier kan trekken en kan omzetten in content. Je kunt de taal van techneuten vertalen naar de taal van de stakeholders. Daarbij adviseer je over de inzet van de juiste middelen en kanalen. Werkzaamheden bestaan voor een groot deel uit het (aansturen van het) vormgeven van presentaties, (bijhouden van) websites, brochures, folders, infographics, animaties, etc. Elk project kent daarbij zijn eigen aanpak en timing. Wat vragen we? Minimaal HBO en enkele jaren ervaring in Communicatie Zelfstandig kunnen werken Pragmatisch, hands-on Ervaring met het aansturen van externe professionals Goed met tekst (B1), powerpoint Vertalen van boodschappen naar passende content Verschillende belangen kunnen aanvoelen en afwegen Sociaal vaardig Kunnen omgaan met tijdsdruk Gestructureerd kunnen werken Over Gasunie Gasunie is een netwerkbedrijf voor energie. In Nederland en Noord-Duitsland beheren en onderhouden we de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gas. Nu is dat nog vooral aardgas. Dit zal met de energietransitie steeds verder verschuiven naar groen gas en waterstof. Daarnaast werken we mee aan de aanleg en het beheer van netwerken voor warmte en CO₂. Wij zorgen ervoor dat dit deel van de energievoorziening veilig, ongestoord en zo duurzaam mogelijk gebeurt. Zodat iedereen altijd over energie kan beschikken. Werken bij Gasunie betekent werken in een professionele omgeving die volop in beweging is. Een organisatie met een belangrijke maatschappelijke rol. Samen met alle collega’s lever je een bijdrage aan de realisatie van o.a. de Energietransitie. Engineers, business developers, ICT’ers, managers, administratieve kracht en dispatchers, samen en met de nodige energie koersen we richting 2030. Dit willen we bereiken met medewerkers vanuit diverse achtergronden, opleidingen en nationaliteiten. Wij zijn een organisatie waar we geloven dat elkaars verschillen, kwaliteiten en talenten ons sterker maken. Een organisatie waar iedereen ertoe doet en zichzelf mag zijn. Aanbiedingen van CV, motivatie en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 23 september om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Senior Business Controller Den Haag
Senior Business Controller WarmtelinQ Wil jij direct betrokken zijn bij energietransitie-projecten, ben je op zoek naar een uitdagende functie op het snijvlak van business en Finance & Control en heb je affiniteit met accounting, dan is deze vacature iets voor jou. De business unit Corporate strategie en business development richt zich op het ontwikkelen van nieuwe diensten en infrastructuur voor zowel de uitbouw van bestaande gasinfrastructuur als nieuwe energie-oplossingen. Als business controller ondersteun je het management van één van de grootste energietransitie projecten op het gebied van beleid, processen, risicomanagement, het creëren van financieel inzicht. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de financieel-economische processen van dit project (https://www.warmtelinq.nl/). Vanuit deze rol lever je een actieve en belangrijke bijdrage aan de beheerste realisatie van de projectdoelstellingen en de financiële verantwoording van het project. Dit combineer je met een pro-actieve houding waarbij je in staat bent om vanuit een breder perspectief vraagstukken te benaderen. Vervolgens ben je creatief in het uitwerken van oplossingen en weet je de vertaling naar de financiële impact voor Gasunie helder inzichtelijk te maken. De Senior Business Controller is onderdeel van het Finance en Support team binnen WarmtelinQ en rapporteert binnen Gasunie aan de manager Finance & Control. Waar ga je werken? Je standplaats is Den Haag Max tarief € 110,- (all-in) Inschaling van de functie Adviseur Finance & Control Cx/Ca Inhuurtermijn In eerste instantie tot 31 december 2022, met mogelijk tot verlenging voor een langere projectperiode Gevraagd aantal uur: 80-100% BYOD Bring Your Own Device Intakes Gepland op 29/9 in de ochtend Wat ga je doen? Hoewel de Business Controller het uiteraard belangrijk vindt dat zaken goed worden vastgelegd, is hij/zij veel meer dan een scorekeeper. De Business Controller is actief bij het WarmtelinQ project betrokken, snapt de business en legt verbanden met zijn discipline. De Business Controller legt verbanden tussen risico’s, finance (project budget en Business Case) en voortgang. Heeft ook een duidelijk oordeel over het reilen en zeilen van het project en weet daarbij project management uit te dagen. De Business Controller neemt zelf initiatieven daar waar hij/ zij vindt dat zaken verbeterd moeten worden. Is een energieke persoon, die tactvol is, maar ook vast kan houden aan zijn standpunten. Hij/zij weet daarbij anderen voor zich te winnen, al was het maar vanwege zijn gewaardeerde oordeel/ kennis van zaken. Snapt dat hij optimaal "spin in het web" kan zijn door andere ook daar waar nodig te helpen/ ondersteunen. De Business Controller zorgt voor alignement met de Business Case. Monitort de projectformatie, stemt hierin af met project management office. trekt de kar v.w.b. risicomanagement is verantwoordelijk voor het opzetten, implementeren en bewaken van de (business) controls binnen het business development project coördineert o.a. de maandrapportage, analyseert met de Project Controller de project financials en stelt samen met hem de forecast op. presenteert maandrapportage in het project MT, brengt risico’s bij het MT actief onder de aandacht coördineert vraagstukken t.a.v. subsidies, verzekeringen en belastingen. Wat vragen we? Om als business controller aan de slag te gaan Heb je een post-hbo of universitaire opleiding afgerond; Senior profiel Ben je minimaal 32 uur per week beschikbaar waarbij af en toe flexibiliteit gewenst is Heb je vele jaren relevante en recente ervaring in een allround Finance & Control functie. Daarnaast ruime ervaring met risk management en advisering richting (project)management. Ervaring met project control is een pré. Beschik je over een resultaatgerichte houding, waarbij je proactief handelen en flexibel vanzelfsprekend vindt; Heb je ervaring met ERP systemen, bij voorkeur SAP (modules FI, CO en PS). Beheers je de Nederlandse en Engelse taal uitstekend in woord & geschrift. Over Gasunie en de afdeling Gasunie is een netwerkbedrijf voor energie. In Nederland en Noord-Duitsland beheren en onderhouden we de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gas. Nu is dat nog vooral aardgas. Dit zal met de energietransitie steeds verder verschuiven naar groen gas en waterstof. Daarnaast werken we mee aan de aanleg en het beheer van netwerken voor warmte en CO₂. Wij zorgen ervoor dat dit deel van de energievoorziening veilig, ongestoord en zo duurzaam mogelijk gebeurt. Zodat iedereen altijd over energie kan beschikken. Binnen de business unit Participations en de unit Corporate strategie en business development zorgt de afdeling DF voor de (financiële) ondersteuning bij de besturing van zowel de bestaande deelnemingen zoals BBL Company, GATE, EnergyStock en Nord Stream als de unitafdelingen en de business development activiteiten. Naast het zorgdragen voor excellente financiële processen heeft de afdeling een belangrijke rol in de business planning & control cyclus van zowel enkele deelnemingen als de business unit als geheel. Het businessplan, het managementreport, de jaarrekening maar ook project- en afdelingsrapportage maken hier onderdeel van uit. De afdeling bestaat uit 10 collega’s. Je rapporteert aan de Financieel Manager van de Business Unit Participations & Corporate Strategie en Business Development. Het Finance & Support team binnen het project heeft 4 financiële collega’s, waaronder 2 projectcontrollers. Aanbiedingen van CV, motivatie en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 23 september om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Beheerder Windows & Exchange Westland
Voor Westland zijn wij op zoek naar een Beheerder Windows & Exchange. Opdracht: De backoffice bestaat uit 14 collega’s die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het verhelpen van storingen, doorvoeren van aanpassingen en updates, vervangingstrajecten en nieuwe installaties op de centrale infrastructuur. Samen zorgen wij voor beschikbaarheid, performance en de capaciteit van de systemen door monitoring, bewaking en proactief beheer. Met de digitale ontwikkelingen, de ICT-beheertaken vanuit de samenwerkingen en steeds hogere eisen op gebied van beschikbaarheid blijft de ICT-omgeving vol in de aandacht. Vanuit samenwerking voeren wij de ICT beheertaken uit voor de gemeenten Westland, Leidschendam-Voorburg en Midden-Delfland. Ter ondersteuning van dit team zijn opzoek een ICT-beheerder gespecialiseerd in Windows- en Exchangebeheer. Cluster Bedrijfsuitvoering: De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn. Taakveld: Het taakveld I&A bestaat uit Informatievoorziening en Automatisering (I&A) en Applicatiemanagement (AM). I&A werkt vanuit deze invalshoeken aan het opzetten, adviseren en uitvoeren van digitale informatievoorziening, automatisering en applicatiemanagement. Omschrijving opdrachtgever: Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt; gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait! Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris. Functie wensen (gunningscriteria) 1. Je hebt een afgeronde hbo bachelor opleiding . 2. Je hebt aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie . 3. Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met / certificering op Microsoft Technologie op gebied van MS-Windows 2012 – 2016 in de afgelopen 6 jaar (Duidelijk benoemd in het CV) . 4. Je hebt aantoonbare werkervaring met Ivanti Workspace manager (Duidelijk benoemd in het CV) . 5. Je hebt aantoonbare werkervaring met Citrix Xenapp (Duidelijk benoemd in het CV) . 6. Je hebt aantoonbare werkervaring met APP-V 5 (Duidelijk benoemd in het CV) . 7. Je hebt aantoonbare werkervaring met Citrix Provisioning Services (Duidelijk benoemd in het CV) . 8. Je hebt aantoonbare werkervaring met WSUS (Duidelijk benoemd in het CV) . 9. Je hebt aantoonbare werkervaring met Microsoft portalen (Duidelijk benoemd in het CV) . 10 Je hebt aantoonbare werkervaring met Exchange online en on-premise (Duidelijk benoemd in het CV) . 11. Je hebt aantoonbare werkervaring met TopDesk (Duidelijk benoemd in het CV) . Competenties - Gestructureerd - Teamspeler met verantwoordelijkheidsgevoel - Goede communicatie skills (telefonisch en schriftelijk). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Westland Startdatum: Z.s.m. Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 2 maal 5 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-09-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 24 september 2021 aan het einde van de ochtend. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Scrummaster Zoetermeer/Den Haag
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Scrummaster. Omschrijving opdracht: Onze Scrummaster zorgt voor een efficiënt en effectief verloop van een voortbrengingsproces; te komen tot kwalitatieve goede en tijdige software-opleveringen met verschillende specialisten in een multidisciplinair team. Jouw visie hierop kun je dankzij jouw uitstekende sociale en organisatorische vaardigheden helder overbrengen binnen jouw afdeling. Je gaat graag nieuwe uitdagingen aan en bezit een goede dosis ambitie. Een baan als release train engineer is jou dan ook op het lijf geschreven. Teams coördineren, afhankelijkheden managen en belemmeringen oplossen: als scrum master ben je daar flink druk mee. Maar alles wat jij doet, doe je om continu te verbeteren. Op elk vlak. Je organiseert, coacht en faciliteert onze DEVOPS teams. Jouw doel? Bijdragen aan ons hoofdwapensysteem nl. informatie. Daarnaast zorg je ervoor dat de teams steeds autonomer kunnen werken. Dat doe je door ze te ondersteunen bij het plannen, een bijdrage te leveren aan het vergoten van transparantie en samen te bouwen aan een betrouwbare en voorspelbare delivery. Ten behoeve van de invulling van werkzaamheden die gerelateerd zijn aan de WIV of de totstandkoming van een DATADOMEIN. Omschrijving opdrachtgever: MIVD: MIVD is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat MIVD voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen MIVD werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd Omschrijving achtergrond opdracht: Zien wat anderen niet zien! Binnen Defensie is informatie gepositioneerd als hoofdwapensysteem. De wereld wordt steeds digitaler en de technologische innovatie staat nooit stil. Door de opmars van Internet of Things neemt het aantal sensoren in het veld exponentieel toe. Ons partnernetwerk met strategische bondgenoten zorgt voor een enorme potentie in het delen van informatie, gegevens en data. Dit is onze levensader. Bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) kunnen we niet zonder onze informatie. Vanuit alle plekken van de wereld komt heimelijke informatie naar ons toe. Deze informatie moet veilig en betrouwbaar worden opgeslagen en makkelijk kunnen worden teruggevonden en vooral snel en effectief kunnen worden gebruikt! Jij levert hier iedere dag een bijdrage aan. Bij bureau DEVOPS werk je met verschillende systemen en platformen en draag je bij aan de doorontwikkeling of rationalisatie van ons landschap. Onze applicaties zijn meestal zelfgebouwd en wordt op onze eigen (Cloud) infrastructuur gehost. Onze DEVOPS teams zullen met de inzet van de juiste tools de kwaliteit van software en het proces van bouw tot release borgen met de klantvraag altijd in het achterhoofd. Inzet Periode: Schatting 7200 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 7200 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau A-EP. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Locatie: Zoetermeer/Den Haag Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het IT- en Cyber security domein. 2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met hedendaagse (ontwikkel) methodologie (bijvoorbeeld SAFe, Agile) en ondersteunende tooling (bijv. JIRA). 3. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Scrummaster of een soortgelijke rol, zoals projectmanager, PO-er of verandermanager bij de rijksoverheid. 4. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met IT-organisatie en processen en van het bouwen van een low-code platform. 5. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als teamlid van Devops / developmentteams. 6. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het coachen van de DEVOPS teams bij hun verdere ontwikkeling. 7. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in afhankelijkheden tussen teams en stakeholders of afdelingen managen. 8. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in het voorbereiden en faciliteren van PI-events, SAFE-ceremonies en andere scrummomenten. 9. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de voortgang van de release train monitoren samen met de productmanager, Lead developer(s) en Architecten. 10. Je bent 36 uur per week beschikbaar. 11. Je hebt goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2 en een heldere en zakelijke manier van communiceren, zowel mondeling als schriftelijk. 12. Je hebt een afgeronde universitaire opleiding. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt bij voorkeur minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als lid van een Agile (Scrum) team. 2. Je hebt bij voorkeur relevante werkervaring (in de afgelopen 3 jaar) werkervaring in DEVOPS teamwerken. 3. Je hebt bij voorkeur aantoonbare relevante werkervaring in het Veiligheids- en Inlichtingen domein. 4. Je hebt bij voorkeur minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het het ontwerpen en inrichten van nieuwe producten en/of diensten in afstemming met meerdere (>= 2) ketenpartners/leveranciers o.b.v. IT. 5. Je hebt bij voorkeur minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een grote organisatie (>= 1.500 medewerkers) met een IT-functie van waaruit regie wordt gevoerd over IV/ICT-producten die in standaardvorm of op maat worden geleverd door meerdere (>= 2) partijen (opdrachtgever, opdrachtnemer). 6. Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring met high-secure omgevingen binnen de Rijksoverheid of Defensie. 7. Je hebt bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met technologieën zoals Java, Spring, Docker en Kubernetes. 8. Je hebt een afgeronde universitaire opleiding op het gebied van (bedrijfskundige) informatica, IT management of data-analytics. 9. Je hebt bij voorkeur een Agile en Scrum certificering Competenties: - Analyseren - Visie - Resultaatgericht - Samenwerken Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zoetermeer/Den Haag Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden Duur: 7200 uur Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-09-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior ICT Beheerder Maasland
Vanuit de Mobile Device Management afdeling is de hosting van de apps overgedragen aan een andere afdeling. Deze afdeling zal verantwoordelijk zijn voor de hosting van de mobiele apps. Dit betekent dat er een app applicatie op een eigen hardware komt te draaien, enkeloudig, high-available of geografisch gescheiden. Deze applicatie zal geïnstalleerd moeten worden en daarna beheerd worden. Dit houdt in monitoring, incidentafhandeling en uitvoering van wijzigingen. Maandelijks security patches, lifecycle en periodieke releases/hotfixes horen hier ook bij. Het kan ook zijn dat er een applicatie als Proof Of Concept geïnstalleerd moet worden. Hierbij dient contact opgenomen te worden met de leverancier om samen te kijken hoe de applicatie bij Defensie ingezet kan worden, zodat deze ook goed beheerd kan worden. Het maken van ontwerpen en werkinstructies is hierbij ook noodzakelijk. Evenals de kennisoverdracht naar de collega's.Kandidaat heeft ervaring met implementatie trajecten Mobiele toepassingen d.w.z. met EMM/EUM infrastructuren en Apps.  Kandidaat heeft ervaring met het opstellen van procedures voor App deployment Kandidaat heeft ervaring met MobileIron architectuur Kandidaat heeft ervaring met het signen/wrappen en beheren van Apps (iOS en Android) Kandidaat heeft ervaring met het beheer en monitoring van MobileIron omgevingen Kandidaat heeft een HBO werk- en denkniveau, enerzijds door een afgeronde HBO opleiding richting ICT of techniek of anderzijds door minimaal vijf jaar werk- en denkervaring in deze richting.Kandidaat heeft een of meerdere trainingen gevolgd op het gebied van MobileIron architectuurBedrijfsinformatie: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Screening Om de betrouwbaarheid en integriteit van kandidaten te toetsen is screening onderdeel van de sollicitatieprocedure. Deze neemt doorgaans 8 weken in beslag. Voor vragen over de screeningprocedure kunt u contact opnemen met de vermelde contactpersoon bij de betreffende vacature of interim opdracht.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Werkplek Specialist Den Haag
Referentienummer: 2021-04705 Omgeving: Den Haag Startdatum: 15 oktober 2021 Einddatum: 31 januari 2022 Optie op verlenging: ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: nog niet bekend Sluitingsdatum: maandag 20 september om 10:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Werkplek Specialist voor 36 uur per week. We zijn op zoek naar een Werkplek specialist 2e lijn die breed ingezet kan worden binnen het Team RWO-IAT. De kandidaat dient onder zeer hoge druk kunnen presteren. De kandidaat moet in staat zijn parate kennis en ervaring direct toe te passen in de praktijk. Het wordt dan ook verwacht dat de kandidaat zelfstandig direct aan de slag kan gaan. De werkplek specialist wordt o.a. ingezet t.b.v.: Afhandelen van 2e lijn meldingen op de DWR werkplek Rijkswerkomgeving in een grote klantomgevingen ca. 50.000 werkplekken & devices met expertise van Ivanti Workspace manager en Automation Manager, Citrix, SCCM en Microsoft applicaties (on premise & Cloud). Mogelijke taken zijn: - oplossen 2e lijn werkzaamheden in diverse domeinen - incideneten afhandeling op de werkgebieden Citrix, Ivanti en SCCM - trouble shooten diverse 2 lijn meldingen. WERKOMGEVING De drukke werkzaamheden van de huidige werkplek specialist 2e lijn voor alle 2e lijn meldingen binnen de BU Standaard. DE AFDELING/ Team De Werkplek specialist 2e lijn wordt gepositioneerd binnen het RWO IAT. De werkplek specialist verantwoording schuldig aan de Team Manager RWO IAT. Wij zijn SSC-ICT, het Shared Service Centrum ICT van en voor het rijk, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We zijn een van de grootste fullservice ICT-dienstverleners binnen het rijk en servicen de gehele rijksdienst met onder meer rijksbrede IT-services. Ons shared service centrum ondersteunt meer dan 50.000 werkplekken en mobiele devices in Nederland en op 160 ambassadeposten over de gehele wereld. Daarnaast beheren en ontwikkelen we ruim 1000 applicaties, verzorgen housing en hosting in het state of the art overheidsdatacenter (ODC), bieden IT- diensten met extra hoge beveiligingsniveaus en voeren jaarlijks zo’n 260 ICT-projecten uit, waaronder internationale evenementen als het EU- voorzitterschap. Zo zorgen we dat ambtenaren hun belangrijke werk in dienst van de samenleving altijd, overal en veilig kunnen doen. Functie-eisen KNOCK-OUT: Je hebt relevante kennis van er ervaring met Systeembeheer. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met Windows 10. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in het afhandelen van 2e lijn IT gerelateerde meldingen. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met Citrix CCP-V (Citrix XenApp/XenDesktop). Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van Ivanti (WM & AM). Je bent per direct beschikbaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis van ITIL (ervaring of certificaat). Je hebt minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van SCCM / MECM. Competenties: Doorzettingsvermogen Pro-Actief Teamspeler Communiceert
Senior Product Owner Zeist
Voor PGGM zijn wij op zoek naar een Senior Product Owner. Omschrijving opdracht: Als Product Owner kom je in een team terecht dat de opbouw fase voorbij is en nu wil doorpakken. Samen hebben wij de ambitie om PFZW te positioneren als de autoriteit op gebied van arbeidsmarkt gerelateerde datavraagstukken. Samen willen wij een bijdrage leveren aan de transformatie van de zorg en aan oplossen van zorg kloof. Als Product Owner draag je aan de ene kant zorg voor het ontwikkelen en het beheer van het PFZW HR dataportal met het development team en aan de andere kant leid je geselecteerde aanpalend projecten in het proces naast de technische ontwikkeling binnen jouw tijd. Het development team bestaat uit een front-end developer, back-end developer en twee Power BI developers. Met jouw development team weet jij de wensen van de de klant (werkgevers in de sector Zorg & Welzijn) om te zetten naar oplossingen en functionaliteiten in het PFZW HR dataportaal. Denk hierbij aan het realiseren van een voorspelmodel voor de zorg en het toevoegen van een scenariotool voor werkgevers. Je bent in staat om je in de klant te verplaatsen en jij zorgt hierbij voor de prioriteitstelling. Je weet exact waar de oplossing aan bijdraagt, welke probleem voor de klant het oplost, wat dit kan opleveren, en stemt dit af met jouw stakeholders. Jij organiseert de samenwerking met andere teams wanneer dat nodig is om de juiste oplossing te realiseren. Jij weet wat waar speelt, en je team beheerst de detailkennis van het PFZW HR dataportaal (Azure, Power BI), de processen en omgevingen. Jouw uitdaging is maximale waarde te realiseren met je team, in een complex en uitdagend speelveld. Je kunt goed “nee” zeggen en ook uitleggen waarom. Het spreekt voor zich dat samenwerken cruciaal is binnen deze functie. Het creëren van maximale waarde op het juiste moment, is wat jou drijft en waar jij je energie uit haalt. Je houdt van diversiteit, bent ondernemend en in staat om te denken in oplossingen. Je rapporteert in deze functie aan de Manager Datadiensten van PFZW. Omschrijving opdrachtgever: De afdeling PFZW datadiensten is voor werkgevers en sociale partners in de sector Zorg en Welzijn dé partij voor arbeidsmarktgerelateerde datavraagstukken. Pensioensfonds PFZW en pensioenuitvoerder PGGM hebben de ambitie om de sector te helpen bij hun concrete uitdagingen zoals het vinden en behouden van zorgpersoneel. De arbeidsmarktdata van PFZW staat hierbij centraal. Wij willen werkgevers met deze data, bijvoorbeeld over verzuim en verloop, inzicht geven en de sector écht helpen. Denk hierbij aan het inzetten van data om te benchmarken, te analyseren, maar ook op termijn voorspellingen te kunnen doen. Het team werkt aan nieuwe proposities. Denk daarbij aan de (door)ontwikkeling van HR dataportaal voor werkgevers dat onlangs is gelanceerd, tools voor strategische personeelsplanning, maar ook aan inhoudelijke workshops en rapporten gericht op data en de sector Zorg en Welzijn. PFZW datadiensten is een innovatief, flexibel en ondernemend team van momenteel tien mensen waar binnen propositie ontwikkeling, marketing, advisering, sales en data-analyse en verstrekking plaatsvindt. De afdeling werkt nauw samen met de accountmanagers PFZW en de relatiemanagers Sociale Partners die respectievelijk de werkgevers in de sector zorg & welzijn, en sociale partners bezoeken en daarmee potentiële klanten en vragen genereren. Gewenst profiel: Je hebt >8 jaar ervaring als Product Owner (of een vergelijkbare rol) in een dynamische datagedreven omgeving. Je bent op de hoogte van de actuele trends en oplossingen in de markt en weet die te vertalen naar plannen en activiteiten. Tegelijk heb je kennis en visie op digitale kanalen en het optimaliseren van systemen en processen. Hiermee help je stakeholders en ben je ook voortdurend op de hoogte zodat jij en je team aan de juiste zaken werken. Je bent actie- en resultaatgericht en je weet dat doelen pas behaald zijn, als ze ook daadwerkelijk verzilverd zijn. Je hebt ervaring met agile werken. Hier spreek jij je stakeholders ook voortdurend op aan. Je weet je dan ook goed staande te houden binnen een politieke omgeving, zodat samen doelen behaald worden. Verder voldoe je aan de volgende eisen en herken je je in deze eigenschappen: - Heeft minimaal een relevante afgeronde HBO opleiding; - Heeft minimaal 8 jaar werkervaring, waarvan tenminste 3 jaar als product owner van een development team (gericht op Power BI en dataoplossingen) - Is klant- en resultaatgericht; - Ervaring met datagedreven oplossingen; - Is bekend met concepten als design thinking en agile werken; - Is bij voorkeur in het bezit van Agile certificering als PSPO1 en/of PSPO2; - Houdt zich staande in een politieke omgeving; - Is ondernemend, pro-actief en durft nee te zeggen; - Kan goed omgaan met verschillende typen stakeholders op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau; - Is organisatiesensitief en weet zijn/haar omgeving enthousiast te krijgen voor ideeën; - Is analytisch sterk en houdt ervan te werken met feiten en gebruikt dit ter onderbouwing; - Kan goed schakelen tussen strategie en visie enerzijds en dagelijks operatie anderzijds; - Weet het overzicht te bewaren en werkt gestructureerd; - Bent in staat om een team te faciliteren en samen successen te behalen in de ontwikkeling en implementatie; - Ervaring als business analist is een pré; - Kennis van HR Analytics, de sector Zorg & Welzijn, B2B producten en financiële dienstverlening is een pré. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent per direct beschikbaar. 2. Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. 3. Je hebt HBO of WO gerelateerde studie afgerond. 4. Je hebt minimaal 8 jaar werkervaring in dit veld. 5. Je hebt tenminste 3 jaar ervaring als product owner van een development team (gericht op Power BI en dataoplossingen). 6. Je hebt ervaring met Agile werken. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met datagedreven oplossingen. 2. Je bent in bezit van Agile certificering als PSPO1 en/of PSPO2. 3. Je hebt ervaring als business analist. 4. Je hebt kennis van HR Analytics. 5. Je hebt ervaring in sector Zorg & Welzijn. 6. Je hebt ervaring met B2B producten. 7. Je hebt ervaring in financiële dienstverlening. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zeist Startdatum: zsm Duur: 3 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-09-2021 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: Dinsdag 21 sep 15.00-16.00 uur, donderdag 23 sep 9.30-11.00/12.00-14.30 uur, maandag 27 sep 12.00–14.00 uur, dinsdag 28 sep 11.00–13.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Informatie Analist Utrecht
Voor ProRail in Utrecht is Harvey Nash op zoek naar een Informatie Analist. Startdatum: z.s.m.Einddatum: 17-12-2021Optie op verlengingAantal uur per week: 36 Organisatie omschrijving De afdeling ICT Logistiek is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van de software voor het plannen en uitvoeren van de treindienst. Deze afdeling bestaat uit een vijftal Competence Centers van ongeveer 20 personen per CC. Informatie Analisten werken veel samen met de afdeling Informatie Management en Architectuur waar de lange termijn ontwikkelingen worden bewaakt en met het Service Team Logistiek dat de 24x7 operatie uitvoert. Ook is er nauwe samenwerking met solution, domein en enterprise architecten en product owners. OpdrachtomschrijvingProRail beheert de rangeerheuvel op het rangeerterrein Kijfhoek. Voor de planning en functionele aansturing van de operatie op en rond de heuvel maakt ProRail gebruik van het systeem KijfDIS. In het kader van lifecycle management moet KijfDis worden vervangen. Hiervoor wordt het project KijfDis Light uitgevoerd. Voor dit project heeft ProRail de behoefte aan een Informatie Analist. Omdat voor de vervanging van KijfDIS een openbare Europese aanbesteding uitgevoerd gaat worden, moet een NDA worden ondertekend en adviseert ProRail dat uw organisatie een belangenbeschermingsplan opstelt. VerantwoordelijkhedenAls Informatie Analist van het KijfDIS Light project ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de specificaties van het toekomstige heuvelplansysteem en om de informatiebehoefte van dit systeem te analyseren. ResultaatHet projectteam KijfDIS Light verwacht van de Informatie Analist dat de informatiebehoefte ten behoeve van het toekomstige heuvelplan systeem in nauw overleg met vertegenwoordigers van de gebruikersorganisatie wordt geanalyseerd en dat de specificaties van het toekomstige heuvelplansysteem inzichtelijk worden gemaakt. Het project KijfDIS Light is reeds gestart en eindigt naar verwachting in het 2e kwartaal van 2022. Functie eisen Minimaal HBO/WO denkniveauMinimaal 5 jaar ervaring als Informatie AnalistAffiniteit met logistieke processenAffiniteit met railgoederen vervoerErvaring met Agile/ScrumNieuwsgierigheid, pro-activiteit en een onderzoekende houdingKlant- en resultaatgerichtheid en denken in kansen en mogelijkhedenEen teamwerker met goede communicatieve vaardigheden
Ontwikkelaar Immersive Applications team Utrecht
De volgende activiteiten behoren bij de werkzaamheden van de applicatie ontwikkelaar gelden (minimaal) :- Ontwerpen en coderen van de UI- Maken / bewerken 3D modellen- Maken / bewerken 3D omgeving- Ontwerpen en coderen van de back-end- Analyseren en repareren van defects- Technisch testen van de applicatie- Uitvoeren van collegiale reviews- Verzorgen van installaties en het maken van release notes- Presenteren tijdens sprint reviewsDe kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als Unity3D Developer De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in het programmeren in C# De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van AR / VR applicaties De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als developer in een Agile / Scrumteam De kandidaat dient minimaal te beschikken over een relevante afgeronde HBO opleiding De kandidaat beheerst de Nederlands taal vloeiendBedrijfsinformatie: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Screening Om de betrouwbaarheid en integriteit van kandidaten te toetsen is screening onderdeel van de sollicitatieprocedure. Deze neemt doorgaans 8 weken in beslag. Voor vragen over de screeningprocedure kunt u contact opnemen met de vermelde contactpersoon bij de betreffende vacature of interim opdracht.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Scrum Master Rotterdam
Primary tasksClearing obstaclesEstablishing an environment where the team can be effectiveAddressing team dynamicsRemoving impediments and enabling collaborative processes for the teamEnsuring a good relationship between the team and product owner as well as others outside the teamProtecting the team from outside interruptions and distractionsFacilitate meetings and eventsKnowledge and experience2-4 years relevant experience in the role of scrummaster Relevant training courses completed (PSM I/II)Pragmatic and brings funProficient in the Dutch as well as English language (written and spoken)Within the IT Delivery department, the Investments Bespoke Solutions (IBS) team develops applications to drive our core business processes. Every day, billions of euros flow through IBS developed systems. Examples are applications for instrument ranking, investment portfolio rebalancing and for evaluation of investment opportunities. The team consists of 20 software engineers who have successfully developed several key applications over the last few years. IBS is continuously making a shift towards new technology and new ways of working. We currently work in 3 scrum teams, and aim to be as agile as possible. This means that we have adopted a DevOps way of working. New applications are deployed in Azure and are cloud native by design. Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Solution Architect - Software Architect Arnhem
Voor onze eindklant Tennet in Arnhem ben ik op zoek naar een Solution Architect/ Software Architect.Startdatum: ZSM Duur: 6 maanden (optie op verlenging) Inzet: 40 uur (minimaal 32 uur – 4x8) Locatie: Vanuit huis/ Arnhem Deadline voorstellen: Maandag 20 september 12.00 (eerder heeft de voorkeur) Let op aanbieden van (WORD) CV inclusief motivatie, uurtarief en beschikbaarheid.In een bosrijke omgeving aan de rand van Arnhem ligt het hoofdkantoor van TenneT. Hier wordt elke dag gewerkt om Nederland en een groot deel van Duitsland te voorzien van elektriciteit. Daarbij wordt onder anderen gefocust op veiligheid en duurzaamheid. TenneT staat voorop in de energietransitie en heeft daarmee en grote maatschappelijke functie voor ons land. In deze transitie daagt TenneT haar medewerkers uit om samen het beste resultaat te bereiken: Taking power further. Waar ga je werken? Je komt terecht in het team van System Services wat valt binnen de afdeling Informatie Management Corporate (IMC) van TenneT. Hier wordt elke dag in een goede sfeer met zijn allen hard gewerkt om vanuit IT de bedrijfsprocessen van TenneT te ondersteunen. We houden hierbij altijd het perspectief van de business in het vizier. System Services is verantwoordelijk voor de processen van Balancing. Onze IT-applicaties helpen dus om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, zodat balans op het net blijft bestaan. Op het moment zitten we midden in de overgang naar een nieuw applicatielandschap. Een mooie periode in een dynamische omgeving waarbij we een ervaren Solution Architect goed kunnen gebruiken.Wat ga je doen? Je geeft samen met de Domein Architect en collega Solution Architecten invulling aan de architectuur van het IT-landschap.Je ontwerpt IT oplossing(en) binnen de kaders van de domein architectuur; dit doe je door regelmatige onderlinge afstemming.Architecten hebben ieder hun werkgebied, dat bestaat uit meerdere business processen. En iedereen heeft zijn eigen kennisgebied, waarbij de een meer kennis heeft van software-architectuur, de ander meer kennis heeft van infra of business-architectuur. Door samenwerking onderling en met de DevOps teams komt een ontwerp tot stand. Jij hebt brede kennis en ervaring en kunt over concepten nadenken, en je denkt in oplossingen: "Wat moet er gebouwd worden en hoe ziet de oplossing eruit binnen de huidige complexe omgeving".Voor ons is het van belang dat elke Architect een ontwerp van begin tot eind maakt en begeleidt:Van globaal eerste ontwerp tot detailontwerp van datastromen tussen applicaties die het business proces ondersteunen; dit betekent informatieanalyse enVan 'as designed' tot 'as built' inclusief het beantwoorden van vragen van DevOps teams en het samen bijstellen van het ontwerp.Dit betekent dat jouw kennis van de business en IT-processen diepgaand is; dit is op termijn op het niveau dat je mee kunt helpen met het oplossen van storingen. En 80% van jouw werk bestaat uit design/informatie analyse, 20% is techniek. Je hebt hiervoor ruime en brede IT-kennis en ervaring nodig, zodat je technisch inhoudelijk goed begrijpt waar de DevOps teams mee bezig zijn en hen hierin kunt ondersteunen. Jij zult starten in een groot project op het gebied van Settlement: Allocatie 2.0.Hoe ga je dat doen? Je bent goed in staat om stakeholders in de business te betrekken bij het opstellen van (gedragen) adviezen en deze te communiceren. Als inhoudelijk aanspreekpunt voor de te ontwerpen oplossing is het belangrijk dat je gemakkelijk kennis deelt en overdraagt binnen IT en dat je collega's kan meenemen bij veranderingen.Je maakt een vertaling van requirements en business processen (BPMN) naar een stabiele geïntegreerde oplossing en brengt deze over aan DevOps team(s) die de software gaan implementeren. Je draagt bij aan de ontwikkeling en het onderhouden van de geïntegreerde oplossing. Je aandachtsgebied is de IT-ondersteuning van de voor TenneT strategische business processen. Diepgaande kennis van deze business processen is relevant en je krijgt de tijd om die bij ons op te bouwen. Je legt alle informatie vast volgens de afgesproken standaarden in Enterprise Architect; en zorgt ervoor dat deze ook up-to-date blijft.Wat verwachten wij van jou?HBO of universitaire opleiding in een relevante richting, bv Informatica, Informatiekunde, IT, Electrotechniek of Technische Bedrijfskunde; Ten minste 5 jaar aantoonbare ervaring als Solution Architect of Software Architect; Kennis van en ervaring met architectuur frameworks als TOGAF, DYA etc.; Kennis en ervaring met de Archimate, UML en BPMN; Kennis en ervaring met maatwerk software ontwikkeling, gekochte applicaties of varianten daarvan; Aantoonbare ervaring met samenwerken met development teams in een Agile omgeving; Kennis van Cloud; Kennis van en ervaring met informatiebeveiliging en security vraagstukken; Ervaring in energiesector of een bedrijfskritische werkomgeving is een pré; Kennis van de tool Sparx Enterprise Architect is een pré.

IT specialists

Are you an IT contractor looking for a job in the Netherlands? IT-Contracts is the job board for you!

Register for free and apply to suitble jobs directly or upload your CV and let employers find you. Registrer for free now!

Employers

IT-Contracts helps you find the right candidate for your temp IT jobs. It's fast, cheap and easy.

Post your job or search through the CV-database with thousands of dutch IT contractors. Find suitable candidates now!
Senior Functioneel Beheerder Omgevingswet Den Haag (thuiswerken i.v.m. COVID-19)
De werkzaamheden die de beheerder dient uit te voeren omvatten het functioneel beheer van LVBB (applicaties en services), meehelpen met de inrichting en zorgen dat verstoringen in LVBB snel worden verholpen. Je zorgt ervoor, op basis van je eigen bevindingen en tweedelijns-calls, dat verstoringen snel worden verholpen. Verder ondersteun je plansoftwareleveranciers met het aansluiten en het certificeren op de LVBB. Met jouw technische kennis, analytisch vermogen en oplossingsgerichte instellen maak je steeds de keuze om complexe problemen te analyseren en op te lossen, of uit te zetten bij de ontwikkelteams. Functioneel beheer en ondersteuning doorontwikkeling omvat de volgende taken en verantwoordelijkheden: 1. Gebruiksbeheer 2. Wijzigingenbeheer 3. Functionaliteitenbeheer 4. Incidentmanagement 1. Gebruiksbeheer: • Verlenen van ondersteuning bij het gebruik van informatiesystemen LVBB. • Afhandelen van incidenten in LVBB. • Is verantwoordelijk voor het oplossen van incidenten en klachten (2e lijns helpdesk) al dan niet met ondersteuning door het ontwikkelteam, collega functioneel applicatiebeheerders en/of applicatiebeheer. • Heeft de operationele regie over de applicatiebeheerders, technisch beheerders en andere teams tijdens het oplossen van incidenten en klachten in LVBB • Volgt de voortgang van uitstaande incidenten en koppelt de status terug aan de 1e lijns helpdesk. • Is verantwoordelijk voor regelmatige rapportages over incidenten en andere geleverde diensten. • Opzetten en toewijzen van rapporten, menu’s en gebruikersrechten (autorisatiebeheer); • Contact onderhouden met een diversiteit van leveranciers en specialisten enerzijds en eindgebruikers anderzijds; • Verwerken van adhoc informatie verzoeken m.b.t. management- en stuurinformatie. 2. Wijzigingenbeheer: • Onderkennen van informatiebehoeften en deze vertalen naar functionaliteiten gericht op het optimaal benutten van applicaties; • Beheren en administreren van wijzigingsverzoeken voortkomend uit wensen van de gebruikersorganisatie of wetswijzigingen. • Vaststellen impact van wijzigingsverzoeken voor de bedrijfsprocessen, de systemen en de administratieve organisatie. • Prioriteren wijzigingsverzoeken; • Regelmatig rapporteren over de geïnventariseerde, onder handen zijnde en doorgevoerde wijzigingsverzoeken. 3. Functionaliteitenbeheer: • Opstellen functionele specificaties (requirements) van LVBB • (Laten) opstellen acceptatietestplan en uitvoeren en begeleiden acceptatietest. • Opstellen gebruikershandleidingen en procesbeschrijvingen • (Laten) opstellen implementatieplan voor het invoeren van gewijzigde (onderdelen van) informatievoorzieningen. • Vrijgeven van gewijzigde (onderdelen van) informatievoorzieningen, zoals applicaties, gebruikershandleiding en procesbeschrijvingen. • Deelnemen aan project- en werkgroepen: o Leveren specialistische ondersteuning in projecten; o Aangeven implicaties, beperkingen en verbeteringen en deze omzetten in voorstellen; o Adviseren over kostenconsequenties en tijdlijnen. 4. Incidentmanagement: • Identificeren, diagnosticeren en registreren van de hoofdoorzaken van incidenten, om herhaling van deze verstoringen te voorkomen; • Identificeren (potentiële) problemen en deze kenbaar maken bij het management. • Het van hieruit onderkennen van informatiebehoeften en deze vertalen naar functionaliteiten gericht op het optimaal benutten van applicaties. De bovenstaande lijst is niet limitatief of statisch. Op basis van nieuwe wensen van opdrachtgever of gebruikers of wijzigingen in aanpalende systemen of veranderingen in het opdrachtportfolio van KOOP kan het voorkomen dat er wijzigingen plaatsvinden op bovenstaande lijst en de bijbehorende prioriteiten. Functie eisen • HBO werk- en denkniveau, met een achtergrond op het gebied van ICT • Beschikking over eigen (ontwikkel-)laptop met toegangswoord, versleutelde harde schijf (encryptie), up-to-date antivirussoftware en een Linux instantie t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als functioneel beheerder • Werkervaring binnen Scrum SAFe projecten/omgevingen • Kennis van complexere systeemlandschappen / services (bijv. SOAP, REST etc.) en van systeemontwikkeling in het algemeen • Werkervaring met documentgeoriënteerde XML structuren Functie wensen • Ervaring met tweede en derdelijns functionele ondersteuning op basis van BiSl • Kennis van/ervaring met Geo/GIS technologie • Ervaring als troobleshooter in een projectmatige werkomgeving. Bij voorkeur in een maatwerksoftware omgeving met ketens met zowel interne als externe partijen • Praktische ervaring met complexere systeemlandschappen, services (SOAP, REST, etc.) zowel vanuit de rol van aanbieder als afnemer van een service, en met systeemontwikkeling in het algemeen Alleen sollicitaties met motivatie op de hierboven genoemde functie eisen (puntsgewijs en verwijzend naar het cv) worden in behandeling genomen. Voor meer achtergrondinformatie kunt u telefonisch contact opnemen met de recruiter. Overige informatie: Locatie: Den Haag (thuiswerken i.v.m. COVID-19) Start: In overleg (Bij voorkeur per oktober 2021. Uiterlijk in november 2021) Uren/week: 36 Duur: Aantal maanden hangt af van startdatum, met optie op verlenging van 2 x 3 maanden Einddatum: tot en met mei 2022 Reageren: Uiterlijk 22 september om 17:00. Recruiter: Skyler Smolders, recruiterSS@itaq.nl, 06 82067296
Technisch Coordinator Inrichting ICT Rotterdam
1. Zorgdragen voor implementatie van de nieuwe security en compliance eisen die gesteld zijn aan de ICT infrastructuur in kader van deBIR.2. Uitvoeren van een aantal IT projecten in kader van LCM.3. Uitvoeren van werkzaamheden om de dienstverlening aan haar klanten te professionaliseren.4. Mede zorgdragen voor de realisatie van een toekomst van vaste doelarchitectuur die voldoet aan de vastgestelde I-strategie van RWS.5. In kader van genoemde punten 1 t/m 4 werken in teams van IT specialisten waaruit al deze werkzaamheden integraal en in samenhangworden uitgevoerd.Functie eisen:Je hebt een HBO niveau en kennis van informatievoorziening, technische infrastructuur, bedrijfsprocessen en het plannen, opzetten en uitvoeren van complexe projecten binnen de technische infrastructuur (minimaal 5 jaar relevante ervaring). Daarnaast heb je ervaring met IT Projecten.Je hebt verder kennis van de ITIL processen en projectmethodieken zoals Prince2.Je hebt kennis over de opzet van datacenters en datacenter migratiesOok beschik je over kennis en ervaring met datacenter architecturen en netwerken en Life Cycle Management Projecten (LCM) binnen de infrastructuur.Kennis van informatievoorziening, technische infrastructuur, bedrijfsprocessen en het plannen, opzetten en uitvoeren van complexe projecten binnen de technische infrastructuur (minimaal 5 jaar relevante ervaring).Je hebt minimaal 5 jaar kennis en ervaring van de ITIL processen en projectmethodieken zoals Prince2.Beschik over aantoonbare kennis en ervaring (minimaal 3 jaar) met datacenter architecturen en netwerken en Life Cycle Management Projecten (LCM) binnen de infrastructuur.Je hebt kennis over en ervaring met de opzet van datacenters inclusief datacenter migraties.Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het opzetten en leiden van multidisciplinaire teams en projecten inclusief plannen. Competenties:Je beschikt over een hands-on mentaliteit en geen 8 tot 5 mentaliteit. Je bent toegankelijk, communicatief vaardig, pragmatisch enbeschikt over de nodige organisatiesensitiviteit. Signaleert en herkent complexe wensen van opdrachtgever en vertaalt deze naar mogelijke oplossingen binnen de scope van deopdracht.Je bent een echte teamspeler en weet je eigen team te motiveren en dient als sparringpartner voor de andere medewerkers in hetprogramma. Proactief rapporteren over de voortgang (maand en week rapportages) en risicos. Analyse en oordeelsvorming. Resultaat- en oplossingsgericht. Afspraak is afspraak mentaliteit. Overige functiewensen: Als pre geldt dat je vertrouwd bent met de opzet/beheer binnen de Overheid Data Centers (ODCs) en de bestaande datacenter architectuur binnen het CIV/IRN.De RWS Centrale Informatievoorziening (CIV) voert binnen Rijkswaterstaat landelijke taken uit op het gebied van data en ICT. De CIV zorgtvoor data-inwinning, beheer van ingewonnen data, dataverstrekking, ICT-beheer en ICT-ontwikkeling ter ondersteuning van de processenvan Rijkswaterstaat.Een van de afdelingen binnen de CIV is IV RWS-Infrastructuur. IV RWS-Infrastructuur is verantwoordelijk voor de levering en technischeinstandhouding van de centrale infrastructuur componenten, applicatie en infrastructuur bouwstenen, die onderdeel vormen van de ITdiensten die door de CIV geleverd worden aan de RWS organisatie. IV RWS-Infrastructuur doet dit met ongeveer 100 medewerkersverdeeld over 2 teams: Regie en Beheer & Ontwikkeling.De afdeling IV RWS-Infrastructuur levert infra-diensten waaronder netwerken, hosting en housing, storage en backup, servers (linux enWindows), applicatie services (java en .net) en database services (oracle en MSSQL). Tevens levert de afdeling IV RWS-lnfra de benodigdeInfrastructuur voor de centrale kantoor automatisering (citrix en exchange).De functie is gepositioneerd in het team Beheer & Ontwikkeling. De medewerker rapporteert aan de teamleider B&O.  
Datacenter Specialist Sr. Den Haag
Referentienummer: 2021-04721 Omgeving: Den Haag Startdatum: 1 oktober 2021 Einddatum: 30 april 2022 Optie op verlenging: ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: nog niet bekend Sluitingsdatum: dinsdag 21 september om 10:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Datacenter Specialist voor 36 uur per week. Het datacenter wordt op dit moment en over de komende jaren omgebouwd van een Fabricpath naar een CISCO ACI Network. Dat heeft impact op honderden Applicaties, Applicatie eigenaren, Storage, Databases en verdere infrastructurele zaken zoals Nuts voorzieningen (IPAM, NTP, AD,.....). Aan dit programma werkt een ervaren team en zoeken we verdere versterking van een ervaren Senior Security Engineer met brede Multi tennant datacenter kennis en ervaring. Omdat gedurende de overgang naar ACI een Hybride omgeving bestaat zullen erg veel Firewall Rules (North-South tussen oud en nieuw) en contracten (binnen ACI) aangemaakt moeten gaan worden. Omdat we feitelijk een nieuwe datacenter binnen het bestaande Datacenter een het bouwen zijn en de hele omgeving er Application Centric heen moet migreren, is echt diepgaande kennis en ervaring een vereiste. Taken / werkzaamheden: - Aanmaken EPG's - aanpassen en verwijderen Contracten tussen EPG's op CISCO ACI - Software LCM op ACI en Fabricpatch. - Geavanceerde Routing en Switching. - Meewerken in ACI Migratieprojecten. - Analyseren Verkeersstromen per applicatie omgeving. Het Overheids Datacenter (ODC) Housed en Host oa 7 ministeries en en aantal andere (Rijks) overheids instanties. Binnen deze complexe omgeving heeft SSC ICT zowel de Enterprise (voor een individueel ministerie) als de Service Provider rol. Binnen de afdeling Netwerkbeheer kennen we een aantal teams: Datacenter LAN (CISCO routing en Switching), Services (DNS, Netscaler, F5, Vasco, Proxy, Security (Firewalls CISCO ASA, Firepower, Fortinet Fortigate) en Campus (Haagse panden en Ambasades LAN en WiFi). Wij zijn SSC-ICT, het Shared Service Centrum ICT van en voor het rijk, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We zijn een van de grootste fullservice ICT-dienstverleners binnen het rijk en servicen de gehele rijksdienst met onder meer rijksbrede IT-services. Ons shared service centrum ondersteunt meer dan 50.000 werkplekken en mobiele devices in Nederland en op 160 ambassadeposten over de gehele wereld. Daarnaast beheren en ontwikkelen we ruim 1000 applicaties, verzorgen housing en hosting in het state of the art overheidsdatacenter (ODC), bieden IT- diensten met extra hoge beveiligingsniveaus en voeren jaarlijks zo’n 260 ICT-projecten uit, waaronder internationale evenementen als het EU- voorzitterschap. Zo zorgen we dat ambtenaren hun belangrijke werk in dienst van de samenleving altijd, overal en veilig kunnen doen. Functie-eisen KNOCK-OUT: Je hebt een Cisco CCNP Datacenter Security of Routing en Switching certificaat. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring binnen een multitennant datacenter. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met met maken van Designs en NIP's. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met BGP. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis van Infoblox, Bluecoat Proxy en Packetshaper, Netscaler ADC (en ADM) en Loadbalancer. Je hebt kennis van en ervaring met CISCO ACI. Je hebt HBO werk en denkniveau. Competenties: Je 'ziet werk': Ook als geen directe (project) opdracht ligt, is er altijd iets te doen en daar heb je oog voor.
Communicatieadviseur Venlo
Voor Veiligheidsregio Limburg-Noord zijn wij op zoek naar een Communicatieadviseur. Omschrijving opdracht: Door de uitbraak van het coronavirus (COVID-19 virus) wordt Veiligheidsregio Limburg-Noord nog steeds geconfronteerd met een onderbezetting bij team communicatie. De veiligheidsregio zoekt een communicatieadviseur die de organisatie adviseert, begeleidt en ondersteunt op met name het gebied van (covid)communicatie. Van inschrijvers wordt verwacht dat ze zelfstandig kunnen adviseren en uitvoering geven aan alle benodigde communicatiewerkzaamheden. De opdracht bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen: - Het monitoren van actuele ontwikkelingen in samenleving, politiek/bestuur en media; - Het adviseren over in te zetten communicatiestrategie; - Het vertalen van strategie naar begrijpelijke communicatieboodschappen voor de diverse stakeholders; - Produceren en inzetten van teksten voor website(s) en social media, - Afstemmen met partners, zoals GGD/GHOR Nederland, Rijksoverheid, witte ketenpartners, veiligheidsregio’s; - Afhandelen van mediavragen en perswoordvoering; - Maken van nieuwsbrieven. Gewenst profiel: De kandidaat dient te beschikken over: - Goede advies- en schrijfvaardigheid; - Kennis van en ervaring met het toepassen van social media; - Ervaring met crisiscommunicatie; - Ervaring met werken binnen de overheid of maatschappelijke organisatie;; - Flexibiliteit en planmatigheid; - Netwerker met een samenwerkingsgerichte houding; - Omgevingsbewustzijn en bestuurlijke sensitiviteit. Als adviseur communicatie maak je onderdeel uit van team Communicatie. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt op CV aantoonbaar werkervaring van tenminste twee jaar opgedaan in de afgelopen drie jaar als communicatieprofessional bij een overheid of maatschappelijke organisatie. 2. Je hebt op CV aantoonbaar ervaring met het werken met social media (Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube). 3. Je hebt op CV aantoonbaar ervaring met het werken met diverse content management systemen. 4. Je hebt een afgeronde communicatieopleiding op Hbo-niveau. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Venlo Startdatum: zsm Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-10-2021 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - Uw reactie bij voorkeur via ons webportaal: klik hier - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel Beheerder DSO Apeldoorn, Utrecht en Den Haag
Voor het Kadaster zijn wij op zoek naar een Functioneel Beheerder DSO. Omschrijving opdracht: Het Kadaster is reeds gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2021 uit te kunnen voeren. Daarnaast ondersteunen en faciliteren wij het Implementatie programma DSO met het aansluiten van bevoegd gezagen aan het DSO-LV. Ze doen dit samen met hun leveranciers (bijv. VTH systemen en plansoftware). Deze aansluitingen zijn voorzien en voorbereid. Door de technische aard van het werk kunnen onvoorziene omstandigheden optreden die de koppeling compliceren. Om dit te voorkomen wordt er binnen het programma gewerkt aan optimalisatie van de aansluitprocessen en afhandeling van issues en vragen. Hiervoor is ondersteuning nodig. Daarom faciliteren wij dit vanuit het Systems team met enkele tijdelijke operationele beheer taken en zijn daarom op zoek naar een Functioneel Beheerder DSO met grote affiniteit voor techniek en die het belang van goed werkende koppelingen voor bevoegd gezagen kan doorgronden en begrijpt. Omschrijving werkzaamheden: - Ondersteunen bij het aansluit van bevoegd gezagen en haar leveranciers op de DSO PRE-productie- en Productie-omgeving. - Het beantwoorden vragen, uitzoeken/in kaart brengen van issues m.b.t. STAM (indienen van aanvragen) en STTR (vragenbomen) berichtenverkeer en de samenwerkfunctionaliteit. - Het inrichten en beheren van de Omgevingsoverleg- en behandeldienstconfiguratie instellingen. - Het beantwoorden van vragen t.a.v. de werking van het bepalen van het bevoegd gezag bij meervoudige aanvragen. - Het beantwoorden van vragen m.b.t. de werking van de samenwerkfunctionaliteit. - Ondersteunen bij de vrijgave van releases (oa uitvoeren ketentest / smoke test). - Het inrichten en het beheren van het fictieve bevoegd gezag dat gebruikt wordt door het System Team. - Het ondersteunen bij de werkzaamheden van het virtueel content team. Algemeen/Achtergrond: De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels. Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op: - De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur. - Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen. - De verschillen tussen regio’s. - De Omgevingswet wordt per 1-7-2022 van kracht. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën. Digitaal Stelsel Omgevingswet De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor eenieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten. DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het basisniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid. Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties. Daarnaast zal het jaar 2020 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel als ook de afronding van het basisniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV. Omschrijving opdrachtgever: Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 15 oktober 2021 of zo spoedig mogelijk tot en met 15 april 2022 voor 36 uur per week. 2. Je beschikt over HBO-werk en denkniveau, aangetoond met een diploma of uitgevoerde opdrachten. 3. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in functies gericht op het beheren of door ontwikkelen van IT-systemen. 4. Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring in het uitvoeren van (functioneel) beheer van IT-systemen binnen de (lokale)overheid of uitvoeringsorganisaties. 5. Je hebt minimaal een jaar ervaring met digi-koppelingen binnen de overheid. 6. Je hebt minimaal een jaar ervaring met eOverheid bouwstenen. 7. Je hebt aantoonbaar ervaring met beheersprocessen gebaseerd op BiSL en/of ITiL. 8. Je hebt aangetoonde affiniteit met (technisch) applicatie beheer. 9. Je hebt aantoonbare ervaring met Agile werken en scrum. 10. Je hebt ervaring met het applicatie beheer van VTH-/Zaaksystemen bij lagere overheden (waterschap, provincie of gemeente). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met het applicatie beheer van VTH-/Zaaksystemen bij lagere overheden (waterschap, provincie of gemeente). 2. Je hebt ervaring met e-Overheidbouwstenen en Digikoppeling. Competenties: - Je bent RADIO-V: resultaat gedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend - Analytisch - Anticiperen - Stressbestendigheid - Zelfsturing Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn, Utrecht en Den Haag Startdatum: 15-10-2021 Duur: 15-04-2022 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24-09-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op 6 oktober 2021 via Microsoft Teams. Gelieve hier rekening mee te houden. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel beheerder Utrecht
OpdrachtomschrijvingAls adviseur functioneel beheer in IV-projecten ben je onderdeel van de afdeling VWM IBP en neem je deel aan diverse projecten. Je hebt hier als doel het project te begeleiden bij het inrichten van het beheer. Samen met het project beoordeel je welke beheeraspecten en -criteria van toepassing zijn. Vervolgens help je het project om te voldoen aan deze criteria. De criteria zijn gebaseerd op BiSL (o.a. specificeren, toetsen en testen, operationele ict-aansturing, gebruikersondersteuning), maar ook criteria met betrekking tot werkplek, cybersecurity, human factors, datakwaliteit, zijn van belang. Daarnaast help je het project om de beheeraspecten goed te verwerken in de projectdocumentatie conform het Kwaliteitsraamwerk (gebaseerd op Prince2). Ook lever je in afstemming met de andere partijen in de beheerketen een inschatting van de benodigde middelen voor de beheerfase (meerjarig). Op dagelijkse basis werk je samen met de verschillende projectteams en met het team WVM binnen de afdeling VWM IBP. Over je werkzaamheden rapporteer je aan de IV-coördinator van VWM IBP. Kortom, je zorgt ervoor dat IV-projecten hun resultaat met een gerust hart aan de beheerketen over kunnen dragen!Harde eisen: De aangeboden kandidaat heeft minimaal een HBO afgeronde opleiding.De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van Informatievoorziening en met het uitvoeren van functioneel beheer conform BiSL-framework (operationele en tactische processen). De opgedane ervaring heeft plaatsgevonden in de afgelopen 10 jaar (Toetsbaar op basis van het CV, motivatie en/of mogelijk sollicitatiegesprek).Wensen:De mate waarin de aangeboden kandidaat aantoonbare ervaring heeft met begeleiden van projecten naar de beheerfase. (denk hierbij aan (non-)functionele specificaties, kaders en richtlijnen werkplek, avg, cybersecurity, human factors), toetsen en testen, inrichten beheerprocessen, opstellen SLA/DAP, organiseren beheermiddelen, etc.)De mate waarin de aangeboden kandidaat aantoonbare ervaring heeft met deelname in projecten conform Prince2De mate waarin de aangeboden kandidaat aantoonbare ervaring heeft met het werken binnen organisaties met uiteenlopende belangenDe mate waarin de aangeboden kandidaat aantoonbare kennis van de VWM Wegverkeersmanagement werkprocessen, functionaliteiten, IV-ketens en hun applicaties heeftDe mate waarin de aangeboden kandidaat aantoonbaar de volgende competenties beheerst; SamenwerkenZelfstandigPlanning en organiserenResultaatgerichtCommunicatief Verkeer- en Watermanagement (VWM) is een landelijk organisatieonderdeel van Rijkswaterstaat waarin het verkeersmanagement op de (vaar)weg en het watermanagement worden gebundeld. VWM zorgt 24 uur per dag voor betrouwbaar waterbeheer en vlot en veilig verkeer over weg en water. Om het Wegverkeersmanagement goed uit te kunnen voeren, is een goede Informatievoorziening (IV) één van de belangrijke instrumenten. Het IV-portfolio voor Wegverkeersmanagement bestaat uit Beheer en onderhoud, Life Cycle projecten en Vernieuwingsprojecten. De afdeling VWM IBP (Verkeer- en Watermanagement, Informatievoorziening Beheer & Projecten) staat aan de lat voor het functioneel beheer en onderhoud van het IV-landschap. Om IV-vernieuwing goed in beheer te kunnen nemen, is het van belang dat al tijdens de projectfase VWM IBP betrokken is. Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Programmamanager Groningen
Voor Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zijn wij op zoek naar een Programmamanager. Omschrijving project: Voor meerdere projecten (batches) die in opdracht zijn gegeven bij ingenieursbureaus, zijn wij op zoek naar programmamanager met kennis van het aardbevingsdossier die kan helpen in het (projectmatig) oppakken van de verwerking en review van producten die voortkomen uit opnames en beoordelingen van die bureaus, waaronder de typologische versterkingsadviezen Omschrijving opdracht: Jouw verantwoordelijkheden als Programmamanager: Je bent verantwoordelijk voor het oppakken van de verwerking en review van producten van de ingenieursbureaus die voortkomen uit typologische opnames binnen team Typologie en ondersteunt mede afhankelijk van kennis bij de beoordelingen het andere team Acceptatie. Denk daarbij aan de volgende werkzaamheden: - Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van review van technische rapporten. - Je plant en organiseert je eigen werk en samen dat van je team en bewaakt je voortgang. - Je onderhoud contact met verschillende stakeholders, zowel binnen als buiten de NCG en je schakelt makkelijk met stakeholders op verschillende niveaus. Daarbij heb je oog voor de verschillende, soms tegenstrijdige belangen en ga je goed om met de dynamiek in en tussen de organisatie(s). - Je bent in staat te presteren onder druk en bent er aan gewend dat vele ogen gericht zijn op de voortgang die jij en je team boeken. . Je houdt overzicht op eigen werk en stelt de juiste prioriteiten. - Vanwege je goede inhoudelijke kennis, ben je in staat de ingenieursbureaus gedegen feedback te geven op de producten die zij afleveren. Hiermee help je ze voortdurend te verbeteren, met als doel het totaal proces te versnellen. Omschrijving opdrachtgever: In Groningen moet iedereen veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan. Daarom werkt Nationaal Coördinator Groningen (NCG) aan het onderzoeken en versterken van gebouwen in het aardbevingsgebied. Het gaat om preventief versterken. Zo kunnen bewoners en gebruikers het gebouw veilig verlaten bij een zware aardbeving. NCG werkt hiervoor samen met de gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en het Rijk. De Afdeling Opname & Normering is verantwoordelijk voor het uitzetten en accepteren van opnamen en beoordelingen, met als eindresultaat een versterkingsadvies. Als een gebouw niet aan de veiligheidsnorm voldoet, bevat het advies de randvoorwaarden voor de versterking ervan. Deze randvoorwaarden bestaan uit de soort maatregelen en een indicatie van het budget. Daar zijn twee teams bij betrokken. Team Acceptatie neemt de acceptatie en steekproefsgewijze beoordeling van technische documentatie van opname en normeringen (versterkingsberekeningen) op zich. Team typologie verzorgt de afhandeling van typologisch opgenomen gebouwen met als uitkomst een advies wel/niet op norm. Gewenst profiel: - Hbo werk- en denkniveau - Aantoonbare ervaring met projectmatig werken - Aantoonbare ervaring met het werken met stakeholders op verschillende niveaus - Accuraat en snel beoordelen activiteiten derden - Affiniteit met de werkzaamheden van de organisatie (NCG) - Affiniteit/kennis van het aardbevingsdossier Groningen VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over Hbo werk- en denkniveau. 2. Je hebt ervaring met projectmatig werken. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met werken met stakeholders op verschillende niveaus. 2. Je hebt ervaring met het delen van feedback Maximaal 25 punten. 3. Je hebt ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Groningen Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: nee Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-09-2021 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
DevOps Engineer Utrecht
Als DevOps Engineer ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de project werkzaamheden bij onze klant. Je duikt dagelijks in complexe architectuur- en security vraagstukken. Je vertaalt de gekozen strategie aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen binnen je kennisgebied naar concrete solution building blocks en werkt aan zowel de configuratie als implementatie kant. Je gaat als DevOps Engineer proactief aan de slag met het invullen van je werkzaamheden op basis van jouw kennis en persoonlijke houding. Dit loopt uiteen van het vertalen van het ontwerp naar een realisatie en het opzetten van de daarbij behorende uitrol instructies. Daarnaast ben je vraagbaak voor derde lijnsvragen: als het om kennis gaat ben jij the person to go to. Je bedenkt tactische oplossingen voor de klant en ontwerpt deze door en door. Denk hierbij aan vraagstukken over koppelingen, migraties, security en het bepalen van benodigde prestaties. Kortom, een afwisselende baan met veel zelfstandigheid!Ervaring met de project management methodieken PRINCE2 en Agile;Je hebt een Nederlands paspoort;Je bent hebt ervaring met de volgende technologieën; Ontwikkelen van ITODP (IT Operations Data Pipeline) / DevOps ontwikkelomgevingApache KafkaGolang, JavaElastic StackYAMLJSON In staat om nieuwe programeer talen en technieken snel te leren;In staat om een oplossing (programma) te designen en te schrijven;In staat om wensen en eisen van klanten om te zetten in technische requirements en oplossingen.  Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Functioneel Beheerder Apeldoorn
Functioneel beheer analytics producten (MI dashboards) Dagelijkse exploitatie van de producten (Juist, tijdig, volledig), incident management (contacten met stakeholders, impact bepalen etc), diverse beheer werkzaamheden, een bijdrage aan test- en releasemanagementprocessen, verbeteren van de kwaliteit van de (analytics)producten en dienstverlening door advies te geven, mag best ongevraagd en met respect, of door bijvoorbeeld quality assurance reviews te doen.Functie-eisenJe bent in het bezit van een hbo-diploma, bij voorkeur in de richting (technische) informaticaMinimaal 1 jaar ervaring met agile- en scrumwerken .Minimaal 3 jaar relevante werkervaring als beheerder in een IT-datawerkveld.Minimaal 3 jaar ervaring met BiSL, ITIL en/of ASLIn jouw rol van functioneel beheerder analytics ben je primair verantwoordelijk voor de dagelijkse exploitatie van de producten binnen je cluster. Jij zorgt dat deze producten tijdig, correct en efficiënt worden voorzien van data. Dit doe je door verwerkingen te schedulen en te monitoren. Bij verstoringen weet men jou te vinden. Hierbij zorg je voor een juiste registratie, communiceer je duidelijk met je stakeholders en maak je ook een analyse zodat je een impactbepaling kan doen.Als ervaren functioneel beheerder handel en denk je clusteroverstijgend. Jouw directe collega`s zijn niet alleen die in je eigen team maar juist ook die van andere clusters binnen DF&A en andere onderdelen van de Belastingdienst. Denk hierbij aan productowners en andere beheerders. Omdat jij je werkt zo goed mogelijk wilt doen en afleveren, is stilstand achteruitgang en dus vanzelfsprekend dat je met verbetervoorstellen komt. In deze rol mag je ook anderen vertellen hoe het nog beter kan. Jouw kennis, over bijvoorbeeld test- en releasemanagementprocessen, is goud waard. We willen graag dat je dit overbrengt op anderen en het inzet om de kwaliteit van de (analytics)producten en dienstverlening te verbeteren. Dit kan door advies te geven, mag best ongevraagd en met respect, of door bijvoorbeeld quality assurance reviews te doen. Voor (analytics)producten uit jouw eigen cluster en ook voor andere clusters.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
BIG Data Engineer Schiphol-Rijk
Job Description The Big Data Engineer will work on the collecting, storing, processing, and analyzing of huge sets of data. The primary focus will be on integrating, configuring, maintaining, implementing, and monitoring big data components such as, Apache Spark, Apache Kafka, MongoDB, NiFi etc. You will join the team in designing scalable and future-proof systems, working with large sets of structured and unstructured data. You will work closely with the business to provide end-to-end build data solutions. Proven experience with Big Data processing, transformation and storage. Experience with integration of data from multiple data sources.You have the ability to consult and advise a team on best tool selection, best practices, and optimal processes. And for that also, good communication skills are needed.Must haves3 years experience as a Big Data EngineerHands-on development experience, preferably in a Scrum/Agile setting including CI/CDIn-depth knowledge of - and experience with - the Hadoop ecosystem. For all technologies mentioned below, experience in a production environment is expected.Proven experience with Apache SparkProgramming experience with ScalaProven experience with KafkaMongoDB/DeltaLake/Hive/Parquet;including knowledge about data modelling for columnar storageExperience with SQLYou are curious, proactive, fast learner able to quickly picking up new areasEnglish strong (spoken and written) Nice to havesExperience with PythonExperience with KubernetesExperience with AzureDutch and or FrenchExperience with Spotfire ScreeningOm de betrouwbaarheid en integriteit van kandidaten te toetsen is screening onderdeel van de sollicitatieprocedure. Voor vragen over de screeningprocedure kunt u contact opnemen met de vermelde contactpersoon bij de betreffende vacature of interim opdracht.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Adviseur Informatiemanagement Enschede
Voor de Gemeente Enschede zijn wij op zoek naar een Adviseur Informatiemanagement. Omschrijving opdracht: Bij de gemeente Enschede werken we aan IT-projecten met een flinke impact op onze informatiehuishouding. Jij speelt hierin als adviseur informatiemanagement een belangrijke rol. Hoe? Door de informatiebehoefte van onze afdelingen en onze klanten in kaart te brengen en te adviseren over IT-systemen en –applicaties. Zo zorg je dat je collega’s binnen de gemeente hun werk nog beter kunnen doen, werk je mee aan het verbeterprogramma voor informatie- en archiefbeheer en help je concreet de dienstverlening aan onze inwoners verder te verbeteren. Je werkt in een verbeterprogramma en in multidisciplinaire teams en schakelt met veel partijen binnen en buiten onze organisatie. In projecten voor onze afdelingen ben je de smeerolie in het hele proces: van de informatieanalyse tot de overdracht voor implementatie. Mede dankzij jou wordt een project een succes! Je schuift aan tafel bij collega’s van de afdeling waarvoor je een project begeleidt en analyseert de informatiebehoefte voor een bepaald doel. Welk doel? Dat verschilt per project en hangt af van de afdeling waarvoor je aan de slag gaat. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verder verbeteren van het archiefbeheer binnen de gemeente Enschede of het optimaliseren van de informatievoorziening aan inwoners rond diensten van onze gemeente. Deze breedte van je functie maakt je werk juist heel afwisselend. Heb je een goed beeld van de wensen en behoefte van een afdeling? Dan stel je de requirements op en adviseer je welke IT-oplossing hier het beste bij aansluit. Vervolgens ga je in gesprek met mogelijke leveranciers en in sommige gevallen heb je ook een rol in de aanbesteding of inkoop van IT-diensten. Jij zet een project in de startblokken voor implementatie door collega’s die op dit vlak specialist zijn. Op de korte termijn staat een aantal ingrijpende nieuwe informatiekundige projecten op stapel. Hierin vervul jij als adviseur informatiemanagement een belangrijke rol. Je draait specifiek mee in een programma voor deze projecten. De nadruk ligt op het ontwikkelen van nieuw beleid, het implementeren ervan en het bewaken van de voortgang. Ook hier vertaal je de informatiebehoefte naar de best passende IT-oplossing. Het gaat dan onder meer om beleid op het gebied van architectuur, informatieprocessen en procesgericht werken. Een eerste project waarvoor jij je inzet richt zich op het op orde brengen van het informatie- en archiefbeheer binnen de gemeente Enschede. Jij analyseert en adviseert hierbij. Kortom: een boeiende en verantwoordelijke functie waarin je vanuit je haarscherpe informatieanalyse directe invloed hebt op de kwaliteit van de informatiehuishouding van onze gemeente. Voor nu en voor de toekomst. Gewenst profiel: Je vindt IT interessant en met name projecten op het gebied van informatiemanagement. Het is meegenomen als je al wat kennis en ervaring op dit vlak hebt, maar het belangrijkste is dat je jezelf hierin wilt verdiepen. Daarbij helpen we je natuurlijk. Maar uiteindelijk zijn vooral je persoonlijkheid en competenties voor ons doorslaggevend. Dus dat je goed bent in het analyseren van de behoefte van onze afdelingen, het leuk vindt om met veel verschillende betrokkenen samen te werken, ook goed zelfstandig werkt, altijd het overzicht houdt in een project en de voortgang van projecten bewaakt. Jij gaat voor het beste resultaat. Bovendien ben je een prettige gesprekspartner op verschillende niveaus met veel gevoel voor een organisatie waar je nogal eens te maken hebt met complexe besluitvorming en processen. Verder heb je: - Minimaal hbo-niveau. - Een paar jaar ervaring in een vergelijkbare functie op het snijvlak van IT en organisatie. - Kennis van en/of ervaring met onderwerpen als Common Ground, informatie­modellen (RGBZ en RSGB), de Archiefwet, TMLO/MDTO, GEMMA en SLA’s - Kennis van requirementsanalyse. - Het liefst (op hoofdlijnen) kennis van IREB, BiSL en Prince2. - Bij voorkeur ook wat ervaring met aanbestedings- en inkooptrajecten bij de overheid. Omschrijving opdrachtgever: Het kloppend hart van de IT. Zo mag je het IT Bedrijf van de gemeente Enschede gerust noemen. Met zo’n 130 collega’s ondersteunen en adviseren we in de breedste zin op het gebied van (geautomatiseerde) informatievoorziening. De gemeente zelf, maar ook een groot aantal overheid gerelateerde organisaties in de regio. Bijvoorbeeld het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, de Stadsbank Oost Nederland en de Gemeente Losser. Dat doen we vanuit drie deskundige teams: Beheer, Informatietechnologie & Services en Beleid & Integratie. Jij werkt binnen het team Beleid & Integratie. Hier ligt de nadruk op beleid en advies op het gebied van IT en we hebben verschillende disciplines. We zijn een divers team met in totaal ongeveer 55 aandachtfunctionarissen, adviseurs informatiemanagement, informatieanalisten, informatiearchitecten en projectleiders. We gaan op een open en prettige manier met elkaar om, delen kennis en ondersteunen en helpen elkaar. Geen toeval dus dat wij veel waarde hechten aan samenwerking. Als adviseur informatiemanagement maak je deel uit van het team Advies, waarbinnen nauw wordt samengewerkt met verschillende disciplines, informatie-architecten en projectleiders. Ook buiten het team werk je samen met collega’s uit andere IT-disciplines, zoals integratie-specialisten en applicatiebeheerders. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 1 referentie met contactgegevens toegevoegd op het CV. 2. Je bent bekend met IREB, BiSL en Prince2. 3. Je hebt aantoonbare ervaring met aanbesteding en inkooptrajecten bij de overheid. 4. Je hebt aantoonbare kennis van requirementanalyse. 5. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring op het snijvlak IT en organisatie de afgelopen 8 jaar. 6. Je hebt kennis van en/of ervaring met onderwerpen als Common Ground, informatie-modellen (RGBZ en RSGB), de Archiefwet, TMLO/MDTO, GEMMA en SLA’s. Competenties: - Analytisch - Samenwerken - Zelfstandig - Resultaat gericht - Gesprekspartner op verschillende niveaus Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Enschede Startdatum: 4-10-2021 Duur: 1-7-2022 Optie op verlenging: ja Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-9-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken vinden plaats op 29 en 30 september Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Functioneel Beheerder Assen
Functieomschrijving:Voor ons DevOps team Drife zijn we op zoek naar een ervaren functioneel beheerder. Drife betreft een complex systeemlandschap waarbij integratie een belangrijk thema is. Binnen de Drife-keten worden voor de Dienst Vervoer & Ondersteuning de transportaanvragen vanaf aanvraag en tot en met planning en uitvoering afgehandeld.Jij ondersteunt ze hierbij en gaat met hen in gesprek over verbeteringen. Je zorgt dat systemen probleemloos functioneren, verstoringen worden opgelost en aanpassingen of wijzigingen goed worden doorgevoerd.In jouw contact met de eindgebruikers ondersteun je hen als het gaat om de doorontwikkeling van de processen, informatieverstrekking, vastlegging en gebruik, en de uitwerking van initiatieven die het architectuurlandschap van DJI verbeteren. Jouw voornaamste doel?Functie eisen:Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als functioneel beheerderMinimaal 3 jaar ervaring in een complexe omgeving met verschillende stakeholdersMinimaal 3 jaar ervaring in zorg gerelateerde organisatiesHBO werk en denk niveau Competenties: Je hebt een hbo- of wo-diploma in een relevante richting, bijvoorbeeld informatiemanagement, en kennis van en ervaring met functioneel beheer. Je bent goed in het signaleren en analyseren van verstoringen. Je bent besluitvaardig, voelt je verantwoordelijk voor jouw deel van de informatievoorziening en gaat hierin proactief te werk. Je bent communicatief vaardig en neemt graag het voortouw om stakeholders up-to-date te houden in geval van verstoringen. Je kunt goed adviseren, mondeling en schriftelijk rapporteren en presenteren. Je bent resultaatgericht en gewend om kortcyclisch in teamverband werkzaamheden uit te voeren (Agile/scrum). Je hebt uitstekende kennis van BiSL, beheerprocessen (ITIL Foundation) en testen (Testen Foundation of Tmap).De 13.000 medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen werken met tientallen geavanceerde informatiesystemen die hen ondersteunen bij hun werk. Jij zorgt er als ervaren functioneel beheerder voor dat deze systemen goed functioneren en dat jij en je team van toegevoegde waarde zijn voor de eindgebruikers in het veld. Bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) draaien behoorlijk wat systemen. Dagelijks werken onze medewerkers in zon 50 penitentiaire inrichtingen, justitiële jeugdinrichtingen, tbs-klinieken en detentiecentra verspreid over het land met zon 85 verschillende informatiesystemen.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Senior Informatiearchitect Enschede
Voor de Gemeente Enschede zijn wij op zoek naar een Senior Informatiearchitect. Omschrijving functie: Projecten met een informatiekundige opgave. Daar draait het om in jouw functie als senior informatiearchitect. Jij kent en overziet alle functionaliteiten en informatiestromen binnen onze gemeente én de koppelingen met organisaties waarmee we gegevens delen. Zo beoordeel je de impact om oplossingen in te passen in onze architectuur en je adviseert hierover. Mede dankzij jou maakt de gemeente Enschede haar belangrijke ambitie op dit vlak waar: een uitstekende en veilige informatievoorziening in het belang van onze inwoners en van de overheid gerelateerde organisaties in de regio waarvoor we werken. Omschrijving opdracht: We hoeven je vast niet tot achter de komma uit te leggen wat de functie senior informatiearchitect precies inhoudt. Met jouw ruime ervaring op dit vlak weet je dit ongetwijfeld. Maar in grote lijnen: jij ontwikkelt en beheert een toekomstbestendige informatiearchitectuur. Je bewaakt de samenhang en de toepassing ervan in belangrijke processen en adviseert hierover. Je voert impactanalyses uit en levert input bij het opstellen van programma’s van eisen. Je stelt de project-startarchitectuur (PSA) op en tijdens de uitvoering van projecten kijk je over de schouder mee of informatiekundige oplossingen nog voldoen aan de I-architectuur en aan de geldende (kwaliteits)eisen. Dat is de kern van jouw functie bij de gemeente Enschede. Concreet werk je in multidisciplinaire teams binnen verschillende projecten. Je denkt in deze projecten mee over de beste oplossingsrichting, kijkt of deze past binnen de informatiearchitectuur als geheel en je adviseert alle betrokkenen hierover. Je beoordeelt oplossingen op kwaliteit, maar zorgt ook dat een oplossing toekomstbestendig is en de informatievoorziening flexibel blijft om zo snel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Je bent dan ook altijd alert op raakvlakken en onderlinge impact tussen de verschillende lopende én geplande projecten. Je bent op de hoogte van de informatiekundige ontwikkelingen in de markt en in gemeenteland en past deze toe om de veranderwensen van de organisatie te vertalen naar consequenties voor de I-architectuur en je borgt de samenhang. Een eerste programma waarbinnen we jouw expertise en ervaring hard nodig hebben richt zich op het op orde brengen van het informatie- en archiefbeheer binnen de gemeente Enschede. Hierin ga jij als senior informatiearchitect een belangrijke rol vervullen, of je vervangt een van de vaste informatiearchitecten, zodat deze zich hiervoor vrij kan maken. Al met al een brede en verantwoordelijke functie waarin je directe invloed hebt op de kwaliteit van de informatievoorziening van onze gemeente. Voor nu en voor de toekomst. Gewenst profiel: Je bent iemand met ruime kennis van en ervaring met het opstellen en toepassen van architectuur binnen een gemeentelijke organisatie. Jij bent thuis in functionaliteiten op dit vlak en overziet informatiestromen. Maar uiteindelijk zijn vooral je persoonlijkheid en competenties voor ons doorslaggevend. Dus dat je conceptueel kunt denken, oog hebt voor details en tegelijkertijd altijd vanuit een helikopterview de samenhang bewaakt. En ook dat je overtuigend bent in je manier van optreden, visie en beleid kunt ontwikkelen en uitdragen, draagvlak weet te creëren, makkelijk schakelt met veel mensen op verschillende niveaus en met name ook goed bent in samenwerken. Dit met veel gevoel voor een organisatie waar je nogal eens te maken hebt met complexe besluitvorming en processen. Verder heb je: - Minimaal hbo-niveau. - Ervaring met het opstellen en bewaken van PSA’s. - Ervaring met gemeentelijke overheidsarchitecturen (NORA, GEMMA), -standaarden en informatiemodellen (RGBZ en RSGB) en kennis van de principes van Common Ground. - Ervaring met architectuurmethoden, -raamwerken en –technieken, zoals TOGAF, DYA en ArchiMate. - Ervaring met projectmatig werken en met adviestrajecten. Omschrijving opdrachtgever: Het kloppend hart van de IT. Zo mag je het IT Bedrijf van de gemeente Enschede gerust noemen. Met zo’n 130 collega’s ondersteunen en adviseren we in de breedste zin op het gebied van (geautomatiseerde) informatievoorziening. De gemeente zelf, maar ook een groot aantal overheid relateerde organisaties in de regio. Bijvoorbeeld het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, de Stadsbank Oost Nederland en de Gemeente Losser. Dat doen we vanuit drie deskundige teams: Beheer, Informatietechnologie & Services en Beleid & Integratie. Jij gaat aan de slag binnen het team Beleid & Integratie. Binnen ons team ligt de nadruk op beleid en advies op het gebied van IT. Een divers team met in totaal ongeveer 55 medewerkers. Het is een team waarin we op een open en prettige manier met elkaar omgaan, kennis met elkaar delen en elkaar ondersteunen en verder helpen. Geen toeval dus dat wij veel waarde hechten aan samenwerking. Als informatiearchitect maak je deel uit van het sub-team Advies, waarbinnen nauw wordt samengewerkt met verschillende disciplines, informatie-analisten en projectleiders. Ook buiten het sub-team werk je samen met collega’s uit andere IT-disciplines, zoals integratie-specialisten en applicatiebeheerders. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding bij voorkeur met een bedrijfskundige component en informatiemanagement. 2. Je hebt minimaal 4 jaar ervaring met projectmatig werken en adviestrajecten de afgelopen 10 jaar. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare ervaring met opstellen en bewaken van PSA's. 2. Je hebt minimaal 1 referentie met contactgegevens op het cv. 3. Je hebt ervaring met gemeentelijke overheidsarchitecturen (NORA, GEMMA), -standaarden en informatiemodellen (RGBZ en RSGB) en kennis van de principes van Common Ground. 4. Je hebt ervaring met architectuurmethoden, -raamwerken en –technieken, zoals TOGAF, DYA en ArchiMate. 5. Je hebt een HBO opleiding afgerond met een bedrijfskundige component en informatiemanagement. Competenties: - Helikopterview - Overtuigend - Creeren van draagvlak - Makkelijk kunnen schakelen tussen verschillende niveau's - Conceptueel denken Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Enschede Startdatum: 4-10-2021 Duur: 1-7-2022 Optie op verlenging: ja Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-9-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken vinden plaats op 29 en 30 september Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider ICT BVO Rijn en Braassem Alphen aan den Rijn
Voor de Gemeente Alphen aan den Rijn zijn wij op zoek naar een Projectleider ICT BVO Rijn en Braassem. Opdracht: Op dit moment zijn we met een aantal projecten gestart die de inzet vragen van een ervaren projectleider die kennis van en ervaring heeft met integratie projecten. Bij voorkeur ervaring met aanbesteding en de implementatie van cloud integratie trajecten. Om aan dit soort projecten te kunnen werken zoeken wij een proactieve, zelfstandige en energieke Projectleider met een uitgesproken handson mentaliteit. Je vindt het leuk om de processen binnen de BVO te leren kennen en door je dienstverlenende karakter ben je sterk in gebruikersondersteuning. Je verdiept je graag in nieuwe technologie en bent continu op zoek naar verbeteringen in de werkwijze van de organisatie, collega's en van jezelf. Je hebt onze kerncompetenties (resultaatgerichtheid, samenwerken en klantgerichtheid) hoog in het vaandel staan en bent bereid om soms net een stapje harder te lopen dan verwacht wordt. Omschrijving opdrachtgever: De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem hebben hun krachten op het gebied van Informatisering en Automatisering gebundeld in de Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem (BVO). Uitgangspunt voor deze samenwerking is standaardisatie van de I&A dienstverlening, inclusief de bijbehorende standaardinrichting van de gemeentelijke werkprocessen en het daarbij passende applicatielandschap. Binnen de BVO werken we in twee teams, het team Functioneel Beheer en het team Beleid, Regie en Informatievoorziening, en zorgen we dat ruim 1200 medewerkers elke dag goed kunnen werken. Je werkt binnen een team met vakcollega’s en een teamleider. In dit geval is dat het team Beleid, Regie en Informatievoorziening. Functie eisen (knock-out criteria) 1. Aantoonbare werkervaring als projectleider met aanbestedingstrajecten en implementaties van cloud integratie 2. Kennis van en ervaring met het gemeentelijk inkoop en aanbestedingsproces Functie wensen (gunningscriteria) 1. Gecertifieerd Prince 2 2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met ict integratie ( zoals SAAS (Software As A Service) en eventueel CAAS (Connectivity As A Service)) projecten in de afgelopen 8 jaar . 3. Aantoonbare werkervaring als Projectleider binnen een functioneel– en informatiebeheer afdeling in de afgelopen 5 jaar (duidelijk weergegeven in het cv) . 4. Aantoonbare werkervaring als Projectleider met het leidinggeven aan een projectteam en het begeleiden van junior medewerkers / trainees in de afgelopen 5 jaar . Competenties - Accuratesse - Klantgerichtheid - Zelfstandig - Samenwerken - Proactief - Resultaatgerichtheid - Energiek - Zelflerend vermogen - Communicatief Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Alphen aan den Rijn Startdatum: 1 oktober 2021 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 2 maal 6 maanden Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 22-09-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de opdrachtgever zijn online gepland op woensdag 29 september in de ochtend. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Controller Amsterdam
Aanvraag Tijdelijke inhuur Voor ROC TOP zijn wij op zoek naar een Controller. Omschrijving opdracht: - Gevraagd en ongevraagd adviseren en ondersteunen van het College van Bestuur en de teams op gebied van (meerjarige) Planning & Control, de administratieve organisatie daarvan en de uitvoering van het financieel beleid. - Analyseren van de resultaten op het gebied van financiën, studenten, onderwijs- en bedrijfsprocessen. - Het opstellen van de kaderbrief, begroting en meerjarenbegroting. - Uitvoeren van scenario-analyses voor de strategievorming en rapporteren op de KPI’s. - Verantwoordelijk voor het toezicht houden op de naleving van beleidsregels, richtlijnen en voorschriften binnen ROC TOP. - Onderhouden van een goede samenwerking met de teams zodat de Planning & Control cyclus optimaal verloopt. - Je draagt bij aan het continu vernieuwen van ons onderwijs. Dit doe je door het onderwijs te ondersteunen met projecten waarmee jij vanuit jouw vakgebied een positieve ontwikkeling aan het primaire proces kunt geven. Omschrijving opdrachtgever: ROC TOP biedt uitdagend kleinschalig mbo-onderwijs dat studenten goed voorbereidt op het bedrijfsleven of een vervolgstudie. ROC TOP onderscheidt zich door de persoonlijke aandacht die aan studenten wordt gegeven. De organisatie heeft vier campussen in Amsterdam waar circa 4.000 studenten deelnemen aan ruim vijftig verschillende opleidingen. In totaal werken zo’n 450 medewerkers bij de organisatie. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal HBO Bedrijfseconomie, HEAO of opleiding in vergelijkbare richting afgerond. 2. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als controller. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 7 jaar werkervaring als controller. 2. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als Controller, specifiek binnen het MBO Onderwijs. Competenties: Je bent in staat proactief samen te werken om te vernieuwen en de onderwijskwaliteit te verbeteren. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 3 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-09-2021 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: 28 september 2021 of 30 september 2021, tussen 09:00 uur en 16:00 uur, op locatie in Amsterdam. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
SAP Architect Sr. Den Haag
Referentienummer: 2021-04714 Omgeving: Den Haag Startdatum: 1 oktober 2021 Einddatum: 31 januari 2022 Optie op verlenging: ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: nog niet bekend Sluitingsdatum: maandag 20 september om 10:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior SAP Architect voor 36 uur per week. Voor het klantenteam van P-Direkt zijn wij op zoek naar een zeer ervaring Senior SAP Architect consultant. Je gaat ondersteunen in het nieuwe multidisciplinaire klantenteam van P-Direkt. Jouw rol zal voornamelijk een adviserende en coördinerende rol zijn. Vanuit jouw ruime SAP kennis, ook op het gebied van SAP Architectuur, probeer je de dienstverlening voor P-Direkt naar een hoger niveau te brengen. Daarbij denk je ook aan mogelijke cloud oplossingen. Security by design is jouw motto. O.a. het coördineren van een uitwijktest kan tot de gevraagde werkzaamheden behoren. Hierbij schakel je tussen verschillende disciplines en regel je alle voorbereidende activiteiten om tot een geslaagde uitwijktest te komen. Hierbij maak je gebruik van je kennis op SAP en infrastructureel gebied. Je weet zowel de klant als het interne team mee te nemen en te overtuigen voor nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld Cloud. Zeer ervaren SAP ondersteuning gezocht voor het nieuwe klantenteam P-Direkt. Iemand die de strategische keuzes van de dienstverlening weet te vertalen naar praktische oplossingen binnen het SAP beheer. De wensen van de klant staan daarbij centraal, maar tegelijkertijd hou je ook rekening met het Shared Service concept van SSC-ICT. Wij zijn SSC-ICT, het Shared Service Centrum ICT van en voor het rijk, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We zijn een van de grootste fullservice ICT-dienstverleners binnen het rijk en servicen de gehele rijksdienst met onder meer rijksbrede IT-services. Ons shared service centrum ondersteunt meer dan 50.000 werkplekken en mobiele devices in Nederland en op 160 ambassadeposten over de gehele wereld. Daarnaast beheren en ontwikkelen we ruim 1000 applicaties, verzorgen housing en hosting in het state of the art overheidsdatacenter (ODC), bieden IT- diensten met extra hoge beveiligingsniveaus en voeren jaarlijks zo’n 260 ICT-projecten uit, waaronder internationale evenementen als het EU- voorzitterschap. Zo zorgen we dat ambtenaren hun belangrijke werk in dienst van de samenleving altijd, overal en veilig kunnen doen. Functie-eisen KNOCK-OUT: Je bent SAP Netweaver HANA Gecertificeerd. Je hebt een afgeronde HBO- of universitaire opleiding met een technische- of IT- achtergrond. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als Senior SAP Basis Consultant. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als SAP Architect. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ruime ervaring op het gebied van SAP Architectuur en ook in het bijzonder ervaring met Cloud strategieën. Je hebt ervaring op het gebied van SAP integratie. Je hebt kennis en ervaring met de BIR Maatregelen en ADR Audits. Je hebt ervaring binnen de rijksoverheid. Je hebt ervaring met Infra architectuur en dan o.a. VMWare, Identity Management en Netwerk. Je hebt ervaring met het migreren van SAP-landschappen naar o.a. naar HANA. Je hebt kennis van en ervaring met DevOps/Agile/Scrum. Competenties: Je bent resultaat- en klantgericht. Analytisch ingesteld. Stressbestendig. Communicatief sterk en een goede organisator. Je bent pro-actief en overtuigend.
Communicatie Adviseur Groningen
Communicatieadviseur Vanwege toename van de hoeveelheid werkzaamheden zoekt de afdeling Corporate Communicatie van Gasunie een communicatiemedewerker/adviseur voor de periode 1 oktober- 31 december 2020, voor 24 - 32 uur in de week. Je gaat aan de slag voor de afdeling Operations en werkt samen met een collega-adviseur aan de uitvoering van communicatieplannen voor de afdeling. Je beheert hierbij je eigen portolio/projecten. Het betreft een functie waarbij je in staat moet zijn je verschillende onderwerpen snel eigen te maken. Je adviseert projectmanagers of werkgroepen en maakt voor hen de benodigde middelen. Waar ga je werken? Groningen (Aanwezigheid op kantoor indien gewenst) Inschaling van de functie Adviseur Business Development 70 Max tarief en inzet Tarief: € 80,- (maximum all-in tarief) BYOD Bring Your Own Device Intakes Gepland op 29/9 in de ochtend Over de afdeling De afdeling Operations is in beweging. Ontwikkelingen binnen en buiten Gasunie zijn van invloed op het werk van de medewerkers. Enerzijds help jij de afdeling deze ontwikkelingen richting de medewerkers van de afdeling en Gasunie-collega’s te duiden. Maar ook stel je de afdeling in staat haar visie op externe ontwikkelingen buiten Gasunie uit te dragen. Wat ga je doen? Je bent iemand die verhalen van papier kan trekken en kan omzetten in content. Je kunt de taal van techneuten vertalen naar de taal van de stakeholders. Daarbij adviseer je over de inzet van de juiste middelen en kanalen. Werkzaamheden bestaan voor een groot deel uit het (aansturen van het) vormgeven van presentaties, (bijhouden van) websites, brochures, folders, infographics, animaties, etc. Elk project kent daarbij zijn eigen aanpak en timing. Wat vragen we? Minimaal HBO en enkele jaren ervaring in Communicatie Zelfstandig kunnen werken Pragmatisch, hands-on Ervaring met het aansturen van externe professionals Goed met tekst (B1), powerpoint Vertalen van boodschappen naar passende content Verschillende belangen kunnen aanvoelen en afwegen Sociaal vaardig Kunnen omgaan met tijdsdruk Gestructureerd kunnen werken Over Gasunie Gasunie is een netwerkbedrijf voor energie. In Nederland en Noord-Duitsland beheren en onderhouden we de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gas. Nu is dat nog vooral aardgas. Dit zal met de energietransitie steeds verder verschuiven naar groen gas en waterstof. Daarnaast werken we mee aan de aanleg en het beheer van netwerken voor warmte en CO₂. Wij zorgen ervoor dat dit deel van de energievoorziening veilig, ongestoord en zo duurzaam mogelijk gebeurt. Zodat iedereen altijd over energie kan beschikken. Werken bij Gasunie betekent werken in een professionele omgeving die volop in beweging is. Een organisatie met een belangrijke maatschappelijke rol. Samen met alle collega’s lever je een bijdrage aan de realisatie van o.a. de Energietransitie. Engineers, business developers, ICT’ers, managers, administratieve kracht en dispatchers, samen en met de nodige energie koersen we richting 2030. Dit willen we bereiken met medewerkers vanuit diverse achtergronden, opleidingen en nationaliteiten. Wij zijn een organisatie waar we geloven dat elkaars verschillen, kwaliteiten en talenten ons sterker maken. Een organisatie waar iedereen ertoe doet en zichzelf mag zijn. Aanbiedingen van CV, motivatie en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 23 september om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Senior Business Controller Den Haag
Senior Business Controller WarmtelinQ Wil jij direct betrokken zijn bij energietransitie-projecten, ben je op zoek naar een uitdagende functie op het snijvlak van business en Finance & Control en heb je affiniteit met accounting, dan is deze vacature iets voor jou. De business unit Corporate strategie en business development richt zich op het ontwikkelen van nieuwe diensten en infrastructuur voor zowel de uitbouw van bestaande gasinfrastructuur als nieuwe energie-oplossingen. Als business controller ondersteun je het management van één van de grootste energietransitie projecten op het gebied van beleid, processen, risicomanagement, het creëren van financieel inzicht. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de financieel-economische processen van dit project (https://www.warmtelinq.nl/). Vanuit deze rol lever je een actieve en belangrijke bijdrage aan de beheerste realisatie van de projectdoelstellingen en de financiële verantwoording van het project. Dit combineer je met een pro-actieve houding waarbij je in staat bent om vanuit een breder perspectief vraagstukken te benaderen. Vervolgens ben je creatief in het uitwerken van oplossingen en weet je de vertaling naar de financiële impact voor Gasunie helder inzichtelijk te maken. De Senior Business Controller is onderdeel van het Finance en Support team binnen WarmtelinQ en rapporteert binnen Gasunie aan de manager Finance & Control. Waar ga je werken? Je standplaats is Den Haag Max tarief € 110,- (all-in) Inschaling van de functie Adviseur Finance & Control Cx/Ca Inhuurtermijn In eerste instantie tot 31 december 2022, met mogelijk tot verlenging voor een langere projectperiode Gevraagd aantal uur: 80-100% BYOD Bring Your Own Device Intakes Gepland op 29/9 in de ochtend Wat ga je doen? Hoewel de Business Controller het uiteraard belangrijk vindt dat zaken goed worden vastgelegd, is hij/zij veel meer dan een scorekeeper. De Business Controller is actief bij het WarmtelinQ project betrokken, snapt de business en legt verbanden met zijn discipline. De Business Controller legt verbanden tussen risico’s, finance (project budget en Business Case) en voortgang. Heeft ook een duidelijk oordeel over het reilen en zeilen van het project en weet daarbij project management uit te dagen. De Business Controller neemt zelf initiatieven daar waar hij/ zij vindt dat zaken verbeterd moeten worden. Is een energieke persoon, die tactvol is, maar ook vast kan houden aan zijn standpunten. Hij/zij weet daarbij anderen voor zich te winnen, al was het maar vanwege zijn gewaardeerde oordeel/ kennis van zaken. Snapt dat hij optimaal "spin in het web" kan zijn door andere ook daar waar nodig te helpen/ ondersteunen. De Business Controller zorgt voor alignement met de Business Case. Monitort de projectformatie, stemt hierin af met project management office. trekt de kar v.w.b. risicomanagement is verantwoordelijk voor het opzetten, implementeren en bewaken van de (business) controls binnen het business development project coördineert o.a. de maandrapportage, analyseert met de Project Controller de project financials en stelt samen met hem de forecast op. presenteert maandrapportage in het project MT, brengt risico’s bij het MT actief onder de aandacht coördineert vraagstukken t.a.v. subsidies, verzekeringen en belastingen. Wat vragen we? Om als business controller aan de slag te gaan Heb je een post-hbo of universitaire opleiding afgerond; Senior profiel Ben je minimaal 32 uur per week beschikbaar waarbij af en toe flexibiliteit gewenst is Heb je vele jaren relevante en recente ervaring in een allround Finance & Control functie. Daarnaast ruime ervaring met risk management en advisering richting (project)management. Ervaring met project control is een pré. Beschik je over een resultaatgerichte houding, waarbij je proactief handelen en flexibel vanzelfsprekend vindt; Heb je ervaring met ERP systemen, bij voorkeur SAP (modules FI, CO en PS). Beheers je de Nederlandse en Engelse taal uitstekend in woord & geschrift. Over Gasunie en de afdeling Gasunie is een netwerkbedrijf voor energie. In Nederland en Noord-Duitsland beheren en onderhouden we de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gas. Nu is dat nog vooral aardgas. Dit zal met de energietransitie steeds verder verschuiven naar groen gas en waterstof. Daarnaast werken we mee aan de aanleg en het beheer van netwerken voor warmte en CO₂. Wij zorgen ervoor dat dit deel van de energievoorziening veilig, ongestoord en zo duurzaam mogelijk gebeurt. Zodat iedereen altijd over energie kan beschikken. Binnen de business unit Participations en de unit Corporate strategie en business development zorgt de afdeling DF voor de (financiële) ondersteuning bij de besturing van zowel de bestaande deelnemingen zoals BBL Company, GATE, EnergyStock en Nord Stream als de unitafdelingen en de business development activiteiten. Naast het zorgdragen voor excellente financiële processen heeft de afdeling een belangrijke rol in de business planning & control cyclus van zowel enkele deelnemingen als de business unit als geheel. Het businessplan, het managementreport, de jaarrekening maar ook project- en afdelingsrapportage maken hier onderdeel van uit. De afdeling bestaat uit 10 collega’s. Je rapporteert aan de Financieel Manager van de Business Unit Participations & Corporate Strategie en Business Development. Het Finance & Support team binnen het project heeft 4 financiële collega’s, waaronder 2 projectcontrollers. Aanbiedingen van CV, motivatie en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 23 september om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Beheerder Windows & Exchange Westland
Voor Westland zijn wij op zoek naar een Beheerder Windows & Exchange. Opdracht: De backoffice bestaat uit 14 collega’s die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het verhelpen van storingen, doorvoeren van aanpassingen en updates, vervangingstrajecten en nieuwe installaties op de centrale infrastructuur. Samen zorgen wij voor beschikbaarheid, performance en de capaciteit van de systemen door monitoring, bewaking en proactief beheer. Met de digitale ontwikkelingen, de ICT-beheertaken vanuit de samenwerkingen en steeds hogere eisen op gebied van beschikbaarheid blijft de ICT-omgeving vol in de aandacht. Vanuit samenwerking voeren wij de ICT beheertaken uit voor de gemeenten Westland, Leidschendam-Voorburg en Midden-Delfland. Ter ondersteuning van dit team zijn opzoek een ICT-beheerder gespecialiseerd in Windows- en Exchangebeheer. Cluster Bedrijfsuitvoering: De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn. Taakveld: Het taakveld I&A bestaat uit Informatievoorziening en Automatisering (I&A) en Applicatiemanagement (AM). I&A werkt vanuit deze invalshoeken aan het opzetten, adviseren en uitvoeren van digitale informatievoorziening, automatisering en applicatiemanagement. Omschrijving opdrachtgever: Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt; gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait! Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris. Functie wensen (gunningscriteria) 1. Je hebt een afgeronde hbo bachelor opleiding . 2. Je hebt aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie . 3. Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met / certificering op Microsoft Technologie op gebied van MS-Windows 2012 – 2016 in de afgelopen 6 jaar (Duidelijk benoemd in het CV) . 4. Je hebt aantoonbare werkervaring met Ivanti Workspace manager (Duidelijk benoemd in het CV) . 5. Je hebt aantoonbare werkervaring met Citrix Xenapp (Duidelijk benoemd in het CV) . 6. Je hebt aantoonbare werkervaring met APP-V 5 (Duidelijk benoemd in het CV) . 7. Je hebt aantoonbare werkervaring met Citrix Provisioning Services (Duidelijk benoemd in het CV) . 8. Je hebt aantoonbare werkervaring met WSUS (Duidelijk benoemd in het CV) . 9. Je hebt aantoonbare werkervaring met Microsoft portalen (Duidelijk benoemd in het CV) . 10 Je hebt aantoonbare werkervaring met Exchange online en on-premise (Duidelijk benoemd in het CV) . 11. Je hebt aantoonbare werkervaring met TopDesk (Duidelijk benoemd in het CV) . Competenties - Gestructureerd - Teamspeler met verantwoordelijkheidsgevoel - Goede communicatie skills (telefonisch en schriftelijk). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Westland Startdatum: Z.s.m. Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 2 maal 5 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-09-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 24 september 2021 aan het einde van de ochtend. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Scrummaster Zoetermeer/Den Haag
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Scrummaster. Omschrijving opdracht: Onze Scrummaster zorgt voor een efficiënt en effectief verloop van een voortbrengingsproces; te komen tot kwalitatieve goede en tijdige software-opleveringen met verschillende specialisten in een multidisciplinair team. Jouw visie hierop kun je dankzij jouw uitstekende sociale en organisatorische vaardigheden helder overbrengen binnen jouw afdeling. Je gaat graag nieuwe uitdagingen aan en bezit een goede dosis ambitie. Een baan als release train engineer is jou dan ook op het lijf geschreven. Teams coördineren, afhankelijkheden managen en belemmeringen oplossen: als scrum master ben je daar flink druk mee. Maar alles wat jij doet, doe je om continu te verbeteren. Op elk vlak. Je organiseert, coacht en faciliteert onze DEVOPS teams. Jouw doel? Bijdragen aan ons hoofdwapensysteem nl. informatie. Daarnaast zorg je ervoor dat de teams steeds autonomer kunnen werken. Dat doe je door ze te ondersteunen bij het plannen, een bijdrage te leveren aan het vergoten van transparantie en samen te bouwen aan een betrouwbare en voorspelbare delivery. Ten behoeve van de invulling van werkzaamheden die gerelateerd zijn aan de WIV of de totstandkoming van een DATADOMEIN. Omschrijving opdrachtgever: MIVD: MIVD is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat MIVD voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen MIVD werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd Omschrijving achtergrond opdracht: Zien wat anderen niet zien! Binnen Defensie is informatie gepositioneerd als hoofdwapensysteem. De wereld wordt steeds digitaler en de technologische innovatie staat nooit stil. Door de opmars van Internet of Things neemt het aantal sensoren in het veld exponentieel toe. Ons partnernetwerk met strategische bondgenoten zorgt voor een enorme potentie in het delen van informatie, gegevens en data. Dit is onze levensader. Bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) kunnen we niet zonder onze informatie. Vanuit alle plekken van de wereld komt heimelijke informatie naar ons toe. Deze informatie moet veilig en betrouwbaar worden opgeslagen en makkelijk kunnen worden teruggevonden en vooral snel en effectief kunnen worden gebruikt! Jij levert hier iedere dag een bijdrage aan. Bij bureau DEVOPS werk je met verschillende systemen en platformen en draag je bij aan de doorontwikkeling of rationalisatie van ons landschap. Onze applicaties zijn meestal zelfgebouwd en wordt op onze eigen (Cloud) infrastructuur gehost. Onze DEVOPS teams zullen met de inzet van de juiste tools de kwaliteit van software en het proces van bouw tot release borgen met de klantvraag altijd in het achterhoofd. Inzet Periode: Schatting 7200 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 7200 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau A-EP. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Locatie: Zoetermeer/Den Haag Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het IT- en Cyber security domein. 2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met hedendaagse (ontwikkel) methodologie (bijvoorbeeld SAFe, Agile) en ondersteunende tooling (bijv. JIRA). 3. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Scrummaster of een soortgelijke rol, zoals projectmanager, PO-er of verandermanager bij de rijksoverheid. 4. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met IT-organisatie en processen en van het bouwen van een low-code platform. 5. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als teamlid van Devops / developmentteams. 6. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het coachen van de DEVOPS teams bij hun verdere ontwikkeling. 7. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in afhankelijkheden tussen teams en stakeholders of afdelingen managen. 8. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in het voorbereiden en faciliteren van PI-events, SAFE-ceremonies en andere scrummomenten. 9. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de voortgang van de release train monitoren samen met de productmanager, Lead developer(s) en Architecten. 10. Je bent 36 uur per week beschikbaar. 11. Je hebt goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2 en een heldere en zakelijke manier van communiceren, zowel mondeling als schriftelijk. 12. Je hebt een afgeronde universitaire opleiding. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt bij voorkeur minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als lid van een Agile (Scrum) team. 2. Je hebt bij voorkeur relevante werkervaring (in de afgelopen 3 jaar) werkervaring in DEVOPS teamwerken. 3. Je hebt bij voorkeur aantoonbare relevante werkervaring in het Veiligheids- en Inlichtingen domein. 4. Je hebt bij voorkeur minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het het ontwerpen en inrichten van nieuwe producten en/of diensten in afstemming met meerdere (>= 2) ketenpartners/leveranciers o.b.v. IT. 5. Je hebt bij voorkeur minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een grote organisatie (>= 1.500 medewerkers) met een IT-functie van waaruit regie wordt gevoerd over IV/ICT-producten die in standaardvorm of op maat worden geleverd door meerdere (>= 2) partijen (opdrachtgever, opdrachtnemer). 6. Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring met high-secure omgevingen binnen de Rijksoverheid of Defensie. 7. Je hebt bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met technologieën zoals Java, Spring, Docker en Kubernetes. 8. Je hebt een afgeronde universitaire opleiding op het gebied van (bedrijfskundige) informatica, IT management of data-analytics. 9. Je hebt bij voorkeur een Agile en Scrum certificering Competenties: - Analyseren - Visie - Resultaatgericht - Samenwerken Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zoetermeer/Den Haag Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden Duur: 7200 uur Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-09-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior ICT Beheerder Maasland
Vanuit de Mobile Device Management afdeling is de hosting van de apps overgedragen aan een andere afdeling. Deze afdeling zal verantwoordelijk zijn voor de hosting van de mobiele apps. Dit betekent dat er een app applicatie op een eigen hardware komt te draaien, enkeloudig, high-available of geografisch gescheiden. Deze applicatie zal geïnstalleerd moeten worden en daarna beheerd worden. Dit houdt in monitoring, incidentafhandeling en uitvoering van wijzigingen. Maandelijks security patches, lifecycle en periodieke releases/hotfixes horen hier ook bij. Het kan ook zijn dat er een applicatie als Proof Of Concept geïnstalleerd moet worden. Hierbij dient contact opgenomen te worden met de leverancier om samen te kijken hoe de applicatie bij Defensie ingezet kan worden, zodat deze ook goed beheerd kan worden. Het maken van ontwerpen en werkinstructies is hierbij ook noodzakelijk. Evenals de kennisoverdracht naar de collega's.Kandidaat heeft ervaring met implementatie trajecten Mobiele toepassingen d.w.z. met EMM/EUM infrastructuren en Apps.  Kandidaat heeft ervaring met het opstellen van procedures voor App deployment Kandidaat heeft ervaring met MobileIron architectuur Kandidaat heeft ervaring met het signen/wrappen en beheren van Apps (iOS en Android) Kandidaat heeft ervaring met het beheer en monitoring van MobileIron omgevingen Kandidaat heeft een HBO werk- en denkniveau, enerzijds door een afgeronde HBO opleiding richting ICT of techniek of anderzijds door minimaal vijf jaar werk- en denkervaring in deze richting.Kandidaat heeft een of meerdere trainingen gevolgd op het gebied van MobileIron architectuurBedrijfsinformatie: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Screening Om de betrouwbaarheid en integriteit van kandidaten te toetsen is screening onderdeel van de sollicitatieprocedure. Deze neemt doorgaans 8 weken in beslag. Voor vragen over de screeningprocedure kunt u contact opnemen met de vermelde contactpersoon bij de betreffende vacature of interim opdracht.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Werkplek Specialist Den Haag
Referentienummer: 2021-04705 Omgeving: Den Haag Startdatum: 15 oktober 2021 Einddatum: 31 januari 2022 Optie op verlenging: ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: nog niet bekend Sluitingsdatum: maandag 20 september om 10:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Werkplek Specialist voor 36 uur per week. We zijn op zoek naar een Werkplek specialist 2e lijn die breed ingezet kan worden binnen het Team RWO-IAT. De kandidaat dient onder zeer hoge druk kunnen presteren. De kandidaat moet in staat zijn parate kennis en ervaring direct toe te passen in de praktijk. Het wordt dan ook verwacht dat de kandidaat zelfstandig direct aan de slag kan gaan. De werkplek specialist wordt o.a. ingezet t.b.v.: Afhandelen van 2e lijn meldingen op de DWR werkplek Rijkswerkomgeving in een grote klantomgevingen ca. 50.000 werkplekken & devices met expertise van Ivanti Workspace manager en Automation Manager, Citrix, SCCM en Microsoft applicaties (on premise & Cloud). Mogelijke taken zijn: - oplossen 2e lijn werkzaamheden in diverse domeinen - incideneten afhandeling op de werkgebieden Citrix, Ivanti en SCCM - trouble shooten diverse 2 lijn meldingen. WERKOMGEVING De drukke werkzaamheden van de huidige werkplek specialist 2e lijn voor alle 2e lijn meldingen binnen de BU Standaard. DE AFDELING/ Team De Werkplek specialist 2e lijn wordt gepositioneerd binnen het RWO IAT. De werkplek specialist verantwoording schuldig aan de Team Manager RWO IAT. Wij zijn SSC-ICT, het Shared Service Centrum ICT van en voor het rijk, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We zijn een van de grootste fullservice ICT-dienstverleners binnen het rijk en servicen de gehele rijksdienst met onder meer rijksbrede IT-services. Ons shared service centrum ondersteunt meer dan 50.000 werkplekken en mobiele devices in Nederland en op 160 ambassadeposten over de gehele wereld. Daarnaast beheren en ontwikkelen we ruim 1000 applicaties, verzorgen housing en hosting in het state of the art overheidsdatacenter (ODC), bieden IT- diensten met extra hoge beveiligingsniveaus en voeren jaarlijks zo’n 260 ICT-projecten uit, waaronder internationale evenementen als het EU- voorzitterschap. Zo zorgen we dat ambtenaren hun belangrijke werk in dienst van de samenleving altijd, overal en veilig kunnen doen. Functie-eisen KNOCK-OUT: Je hebt relevante kennis van er ervaring met Systeembeheer. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met Windows 10. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in het afhandelen van 2e lijn IT gerelateerde meldingen. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met Citrix CCP-V (Citrix XenApp/XenDesktop). Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van Ivanti (WM & AM). Je bent per direct beschikbaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis van ITIL (ervaring of certificaat). Je hebt minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van SCCM / MECM. Competenties: Doorzettingsvermogen Pro-Actief Teamspeler Communiceert
Senior Product Owner Zeist
Voor PGGM zijn wij op zoek naar een Senior Product Owner. Omschrijving opdracht: Als Product Owner kom je in een team terecht dat de opbouw fase voorbij is en nu wil doorpakken. Samen hebben wij de ambitie om PFZW te positioneren als de autoriteit op gebied van arbeidsmarkt gerelateerde datavraagstukken. Samen willen wij een bijdrage leveren aan de transformatie van de zorg en aan oplossen van zorg kloof. Als Product Owner draag je aan de ene kant zorg voor het ontwikkelen en het beheer van het PFZW HR dataportal met het development team en aan de andere kant leid je geselecteerde aanpalend projecten in het proces naast de technische ontwikkeling binnen jouw tijd. Het development team bestaat uit een front-end developer, back-end developer en twee Power BI developers. Met jouw development team weet jij de wensen van de de klant (werkgevers in de sector Zorg & Welzijn) om te zetten naar oplossingen en functionaliteiten in het PFZW HR dataportaal. Denk hierbij aan het realiseren van een voorspelmodel voor de zorg en het toevoegen van een scenariotool voor werkgevers. Je bent in staat om je in de klant te verplaatsen en jij zorgt hierbij voor de prioriteitstelling. Je weet exact waar de oplossing aan bijdraagt, welke probleem voor de klant het oplost, wat dit kan opleveren, en stemt dit af met jouw stakeholders. Jij organiseert de samenwerking met andere teams wanneer dat nodig is om de juiste oplossing te realiseren. Jij weet wat waar speelt, en je team beheerst de detailkennis van het PFZW HR dataportaal (Azure, Power BI), de processen en omgevingen. Jouw uitdaging is maximale waarde te realiseren met je team, in een complex en uitdagend speelveld. Je kunt goed “nee” zeggen en ook uitleggen waarom. Het spreekt voor zich dat samenwerken cruciaal is binnen deze functie. Het creëren van maximale waarde op het juiste moment, is wat jou drijft en waar jij je energie uit haalt. Je houdt van diversiteit, bent ondernemend en in staat om te denken in oplossingen. Je rapporteert in deze functie aan de Manager Datadiensten van PFZW. Omschrijving opdrachtgever: De afdeling PFZW datadiensten is voor werkgevers en sociale partners in de sector Zorg en Welzijn dé partij voor arbeidsmarktgerelateerde datavraagstukken. Pensioensfonds PFZW en pensioenuitvoerder PGGM hebben de ambitie om de sector te helpen bij hun concrete uitdagingen zoals het vinden en behouden van zorgpersoneel. De arbeidsmarktdata van PFZW staat hierbij centraal. Wij willen werkgevers met deze data, bijvoorbeeld over verzuim en verloop, inzicht geven en de sector écht helpen. Denk hierbij aan het inzetten van data om te benchmarken, te analyseren, maar ook op termijn voorspellingen te kunnen doen. Het team werkt aan nieuwe proposities. Denk daarbij aan de (door)ontwikkeling van HR dataportaal voor werkgevers dat onlangs is gelanceerd, tools voor strategische personeelsplanning, maar ook aan inhoudelijke workshops en rapporten gericht op data en de sector Zorg en Welzijn. PFZW datadiensten is een innovatief, flexibel en ondernemend team van momenteel tien mensen waar binnen propositie ontwikkeling, marketing, advisering, sales en data-analyse en verstrekking plaatsvindt. De afdeling werkt nauw samen met de accountmanagers PFZW en de relatiemanagers Sociale Partners die respectievelijk de werkgevers in de sector zorg & welzijn, en sociale partners bezoeken en daarmee potentiële klanten en vragen genereren. Gewenst profiel: Je hebt >8 jaar ervaring als Product Owner (of een vergelijkbare rol) in een dynamische datagedreven omgeving. Je bent op de hoogte van de actuele trends en oplossingen in de markt en weet die te vertalen naar plannen en activiteiten. Tegelijk heb je kennis en visie op digitale kanalen en het optimaliseren van systemen en processen. Hiermee help je stakeholders en ben je ook voortdurend op de hoogte zodat jij en je team aan de juiste zaken werken. Je bent actie- en resultaatgericht en je weet dat doelen pas behaald zijn, als ze ook daadwerkelijk verzilverd zijn. Je hebt ervaring met agile werken. Hier spreek jij je stakeholders ook voortdurend op aan. Je weet je dan ook goed staande te houden binnen een politieke omgeving, zodat samen doelen behaald worden. Verder voldoe je aan de volgende eisen en herken je je in deze eigenschappen: - Heeft minimaal een relevante afgeronde HBO opleiding; - Heeft minimaal 8 jaar werkervaring, waarvan tenminste 3 jaar als product owner van een development team (gericht op Power BI en dataoplossingen) - Is klant- en resultaatgericht; - Ervaring met datagedreven oplossingen; - Is bekend met concepten als design thinking en agile werken; - Is bij voorkeur in het bezit van Agile certificering als PSPO1 en/of PSPO2; - Houdt zich staande in een politieke omgeving; - Is ondernemend, pro-actief en durft nee te zeggen; - Kan goed omgaan met verschillende typen stakeholders op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau; - Is organisatiesensitief en weet zijn/haar omgeving enthousiast te krijgen voor ideeën; - Is analytisch sterk en houdt ervan te werken met feiten en gebruikt dit ter onderbouwing; - Kan goed schakelen tussen strategie en visie enerzijds en dagelijks operatie anderzijds; - Weet het overzicht te bewaren en werkt gestructureerd; - Bent in staat om een team te faciliteren en samen successen te behalen in de ontwikkeling en implementatie; - Ervaring als business analist is een pré; - Kennis van HR Analytics, de sector Zorg & Welzijn, B2B producten en financiële dienstverlening is een pré. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent per direct beschikbaar. 2. Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. 3. Je hebt HBO of WO gerelateerde studie afgerond. 4. Je hebt minimaal 8 jaar werkervaring in dit veld. 5. Je hebt tenminste 3 jaar ervaring als product owner van een development team (gericht op Power BI en dataoplossingen). 6. Je hebt ervaring met Agile werken. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met datagedreven oplossingen. 2. Je bent in bezit van Agile certificering als PSPO1 en/of PSPO2. 3. Je hebt ervaring als business analist. 4. Je hebt kennis van HR Analytics. 5. Je hebt ervaring in sector Zorg & Welzijn. 6. Je hebt ervaring met B2B producten. 7. Je hebt ervaring in financiële dienstverlening. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zeist Startdatum: zsm Duur: 3 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-09-2021 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: Dinsdag 21 sep 15.00-16.00 uur, donderdag 23 sep 9.30-11.00/12.00-14.30 uur, maandag 27 sep 12.00–14.00 uur, dinsdag 28 sep 11.00–13.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Informatie Analist Utrecht
Voor ProRail in Utrecht is Harvey Nash op zoek naar een Informatie Analist. Startdatum: z.s.m.Einddatum: 17-12-2021Optie op verlengingAantal uur per week: 36 Organisatie omschrijving De afdeling ICT Logistiek is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van de software voor het plannen en uitvoeren van de treindienst. Deze afdeling bestaat uit een vijftal Competence Centers van ongeveer 20 personen per CC. Informatie Analisten werken veel samen met de afdeling Informatie Management en Architectuur waar de lange termijn ontwikkelingen worden bewaakt en met het Service Team Logistiek dat de 24x7 operatie uitvoert. Ook is er nauwe samenwerking met solution, domein en enterprise architecten en product owners. OpdrachtomschrijvingProRail beheert de rangeerheuvel op het rangeerterrein Kijfhoek. Voor de planning en functionele aansturing van de operatie op en rond de heuvel maakt ProRail gebruik van het systeem KijfDIS. In het kader van lifecycle management moet KijfDis worden vervangen. Hiervoor wordt het project KijfDis Light uitgevoerd. Voor dit project heeft ProRail de behoefte aan een Informatie Analist. Omdat voor de vervanging van KijfDIS een openbare Europese aanbesteding uitgevoerd gaat worden, moet een NDA worden ondertekend en adviseert ProRail dat uw organisatie een belangenbeschermingsplan opstelt. VerantwoordelijkhedenAls Informatie Analist van het KijfDIS Light project ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de specificaties van het toekomstige heuvelplansysteem en om de informatiebehoefte van dit systeem te analyseren. ResultaatHet projectteam KijfDIS Light verwacht van de Informatie Analist dat de informatiebehoefte ten behoeve van het toekomstige heuvelplan systeem in nauw overleg met vertegenwoordigers van de gebruikersorganisatie wordt geanalyseerd en dat de specificaties van het toekomstige heuvelplansysteem inzichtelijk worden gemaakt. Het project KijfDIS Light is reeds gestart en eindigt naar verwachting in het 2e kwartaal van 2022. Functie eisen Minimaal HBO/WO denkniveauMinimaal 5 jaar ervaring als Informatie AnalistAffiniteit met logistieke processenAffiniteit met railgoederen vervoerErvaring met Agile/ScrumNieuwsgierigheid, pro-activiteit en een onderzoekende houdingKlant- en resultaatgerichtheid en denken in kansen en mogelijkhedenEen teamwerker met goede communicatieve vaardigheden
Ontwikkelaar Immersive Applications team Utrecht
De volgende activiteiten behoren bij de werkzaamheden van de applicatie ontwikkelaar gelden (minimaal) :- Ontwerpen en coderen van de UI- Maken / bewerken 3D modellen- Maken / bewerken 3D omgeving- Ontwerpen en coderen van de back-end- Analyseren en repareren van defects- Technisch testen van de applicatie- Uitvoeren van collegiale reviews- Verzorgen van installaties en het maken van release notes- Presenteren tijdens sprint reviewsDe kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als Unity3D Developer De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in het programmeren in C# De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van AR / VR applicaties De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als developer in een Agile / Scrumteam De kandidaat dient minimaal te beschikken over een relevante afgeronde HBO opleiding De kandidaat beheerst de Nederlands taal vloeiendBedrijfsinformatie: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Screening Om de betrouwbaarheid en integriteit van kandidaten te toetsen is screening onderdeel van de sollicitatieprocedure. Deze neemt doorgaans 8 weken in beslag. Voor vragen over de screeningprocedure kunt u contact opnemen met de vermelde contactpersoon bij de betreffende vacature of interim opdracht.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Scrum Master Rotterdam
Primary tasksClearing obstaclesEstablishing an environment where the team can be effectiveAddressing team dynamicsRemoving impediments and enabling collaborative processes for the teamEnsuring a good relationship between the team and product owner as well as others outside the teamProtecting the team from outside interruptions and distractionsFacilitate meetings and eventsKnowledge and experience2-4 years relevant experience in the role of scrummaster Relevant training courses completed (PSM I/II)Pragmatic and brings funProficient in the Dutch as well as English language (written and spoken)Within the IT Delivery department, the Investments Bespoke Solutions (IBS) team develops applications to drive our core business processes. Every day, billions of euros flow through IBS developed systems. Examples are applications for instrument ranking, investment portfolio rebalancing and for evaluation of investment opportunities. The team consists of 20 software engineers who have successfully developed several key applications over the last few years. IBS is continuously making a shift towards new technology and new ways of working. We currently work in 3 scrum teams, and aim to be as agile as possible. This means that we have adopted a DevOps way of working. New applications are deployed in Azure and are cloud native by design. Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Solution Architect - Software Architect Arnhem
Voor onze eindklant Tennet in Arnhem ben ik op zoek naar een Solution Architect/ Software Architect.Startdatum: ZSM Duur: 6 maanden (optie op verlenging) Inzet: 40 uur (minimaal 32 uur – 4x8) Locatie: Vanuit huis/ Arnhem Deadline voorstellen: Maandag 20 september 12.00 (eerder heeft de voorkeur) Let op aanbieden van (WORD) CV inclusief motivatie, uurtarief en beschikbaarheid.In een bosrijke omgeving aan de rand van Arnhem ligt het hoofdkantoor van TenneT. Hier wordt elke dag gewerkt om Nederland en een groot deel van Duitsland te voorzien van elektriciteit. Daarbij wordt onder anderen gefocust op veiligheid en duurzaamheid. TenneT staat voorop in de energietransitie en heeft daarmee en grote maatschappelijke functie voor ons land. In deze transitie daagt TenneT haar medewerkers uit om samen het beste resultaat te bereiken: Taking power further. Waar ga je werken? Je komt terecht in het team van System Services wat valt binnen de afdeling Informatie Management Corporate (IMC) van TenneT. Hier wordt elke dag in een goede sfeer met zijn allen hard gewerkt om vanuit IT de bedrijfsprocessen van TenneT te ondersteunen. We houden hierbij altijd het perspectief van de business in het vizier. System Services is verantwoordelijk voor de processen van Balancing. Onze IT-applicaties helpen dus om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, zodat balans op het net blijft bestaan. Op het moment zitten we midden in de overgang naar een nieuw applicatielandschap. Een mooie periode in een dynamische omgeving waarbij we een ervaren Solution Architect goed kunnen gebruiken.Wat ga je doen? Je geeft samen met de Domein Architect en collega Solution Architecten invulling aan de architectuur van het IT-landschap.Je ontwerpt IT oplossing(en) binnen de kaders van de domein architectuur; dit doe je door regelmatige onderlinge afstemming.Architecten hebben ieder hun werkgebied, dat bestaat uit meerdere business processen. En iedereen heeft zijn eigen kennisgebied, waarbij de een meer kennis heeft van software-architectuur, de ander meer kennis heeft van infra of business-architectuur. Door samenwerking onderling en met de DevOps teams komt een ontwerp tot stand. Jij hebt brede kennis en ervaring en kunt over concepten nadenken, en je denkt in oplossingen: "Wat moet er gebouwd worden en hoe ziet de oplossing eruit binnen de huidige complexe omgeving".Voor ons is het van belang dat elke Architect een ontwerp van begin tot eind maakt en begeleidt:Van globaal eerste ontwerp tot detailontwerp van datastromen tussen applicaties die het business proces ondersteunen; dit betekent informatieanalyse enVan 'as designed' tot 'as built' inclusief het beantwoorden van vragen van DevOps teams en het samen bijstellen van het ontwerp.Dit betekent dat jouw kennis van de business en IT-processen diepgaand is; dit is op termijn op het niveau dat je mee kunt helpen met het oplossen van storingen. En 80% van jouw werk bestaat uit design/informatie analyse, 20% is techniek. Je hebt hiervoor ruime en brede IT-kennis en ervaring nodig, zodat je technisch inhoudelijk goed begrijpt waar de DevOps teams mee bezig zijn en hen hierin kunt ondersteunen. Jij zult starten in een groot project op het gebied van Settlement: Allocatie 2.0.Hoe ga je dat doen? Je bent goed in staat om stakeholders in de business te betrekken bij het opstellen van (gedragen) adviezen en deze te communiceren. Als inhoudelijk aanspreekpunt voor de te ontwerpen oplossing is het belangrijk dat je gemakkelijk kennis deelt en overdraagt binnen IT en dat je collega's kan meenemen bij veranderingen.Je maakt een vertaling van requirements en business processen (BPMN) naar een stabiele geïntegreerde oplossing en brengt deze over aan DevOps team(s) die de software gaan implementeren. Je draagt bij aan de ontwikkeling en het onderhouden van de geïntegreerde oplossing. Je aandachtsgebied is de IT-ondersteuning van de voor TenneT strategische business processen. Diepgaande kennis van deze business processen is relevant en je krijgt de tijd om die bij ons op te bouwen. Je legt alle informatie vast volgens de afgesproken standaarden in Enterprise Architect; en zorgt ervoor dat deze ook up-to-date blijft.Wat verwachten wij van jou?HBO of universitaire opleiding in een relevante richting, bv Informatica, Informatiekunde, IT, Electrotechniek of Technische Bedrijfskunde; Ten minste 5 jaar aantoonbare ervaring als Solution Architect of Software Architect; Kennis van en ervaring met architectuur frameworks als TOGAF, DYA etc.; Kennis en ervaring met de Archimate, UML en BPMN; Kennis en ervaring met maatwerk software ontwikkeling, gekochte applicaties of varianten daarvan; Aantoonbare ervaring met samenwerken met development teams in een Agile omgeving; Kennis van Cloud; Kennis van en ervaring met informatiebeveiliging en security vraagstukken; Ervaring in energiesector of een bedrijfskritische werkomgeving is een pré; Kennis van de tool Sparx Enterprise Architect is een pré.