Newest IT&T contracts

senior testmanager Driebergen
Voor een zorginstelling zijn wij op zoek naar een ervaren Senior Testmanager. Ben jij diegene die voor onze klant het verschil gaat maken? WAT/ WAAR/ HOE Inzet: 10 maanden met optie tot verlenging 36 uur per week, driebergen Tarief: marktconform Startdatum: 15 Feb 2021 KORTE BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT De Senior Testmanager Routing & Switching en Security is verantwoordelijk voor het beheer van testlab, schrijven van methodieken, documentatie en opzetten van Proof of concepts en uitvoeren van testen op apparatuur voor Product Line R&S en Productline Security. Tevens ben je mede verantwoordelijk voor test tooling om performance te meten in het netwerk e naan de apparatuur. Je ondersteunt hiermee de collega’s t.b.v. het dagelijks beheer voor producten van routing & switching en security om producten en diensten zo goed mogelijk te laten werken. Hierdoor kan een rechercheur zonder problemen belangrijke informatie over veroordeelde criminelen opzoeken in onze database, en heeft het managementteam een soepele verbinding tijdens een videoconference met externe partners. Als Senior Testmanager Routing en Switching en Security neem je regelmatig deel aan (multidisciplinaire) projecten op het gebied van: Vernieuwingen en Monitoring van Netwerk en Security apparatuur. Tijdens deze projecten signaleer- en analyseer je proactief technische en organisatorische knelpunten. Vanuit de praktijk doe je verbetervoorstellen op technisch, testing en procesgebied. Daarnaast coach, adviseer en ondersteun je andere netwerkbeheerders, architecten en security specialisten tijdens de voorbereiding en uitvoering van de implementatie van changes. Je vindt het geen probleem om deel te nemen aan piketdiensten (stand-by) en changes buiten kantoortijden. Doelstelling Zie vorenstaand. Verantwoordelijkheden Als Senior Testmanager Routing & Switching en Security voer je testen uit, schrijf je methodieken, rapportages en documentatie over uitgevoerde testen. Daarnaast installeer je netwerkapparatuur en configureer je netwerk en security apparatuur om testen uit te voeren. Je signaleert, analyseert en ondersteunt tijdens ontwerp, implementatie en eventueel tijdens de onderzoek van problememen voor bijv. verstoringen. Dit ten behoeve van het tweedelijns support op netwerk en security apparatuur. Daarnaast: Ondersteun je collega’s, het capaciteitsbeheer en ondersteun je het wijzigingsbeheer; Ben je onderdeel van (implementatie) projecten; Ben je verantwoordelijk voor het testen van nieuwe sw en hw; Optimaliseer je netwerkbeheersysteem en verzorg/ondersteun je bij SLA rapportages; Neem je een regie rol richting leveranciers over apparatuur, lijnen; Verzorg je methodiek en documentatie welke nodig is om aan te tonen dat het network goed performed om een hoogwaardige dienst te waarborgen; Het opzetten en begeleiden van RFP’s en van Proof of concepts voor vernieuwingen van Netwerk en Security apparatuur; Beheer je Test en Monitoring apparatuur in het productie network voor het meten van KPI’s en monitoren van S.L.A’s; Vakmatige taken Het uitvoeren van conformance en stress testen op network (routers/switches) en security (firewalls, IPD, IDS) apparatuur; Bijdragen aan analyse en onderzoek van Incidenten en problemen in het testlab alsmede productie netwerk; Op afstand begeleiden bij installaties van netwerkapparatuur. Dit doe je door de inzet van lokale ondersteuning en leveranciers; Je verzorgt de administratie op het gebied van testlab, werkinstructies, netwerktekeningen en testen; Verantwoordelijk als aanspreekpunt voor het onderhouden van het testlab; Tevens onderhoud en bewaak je samen met de beheerders de apparatuur, procedures, managmentsystemen en tooling inclusief compliance en performance monitoring; Leidinggevende taken Verantwoordelijk voor continuteit van monitoring en testen en testapparatuur voor PL Routing &Switching en Security; Leiden van testtrajecten tijdens binnen de Productline Routing &Switching en Security; Contacten Contacten zijn zowel intern als met leveranciers. Inzet in de lijn of project Inzet is op projectmatige basis. Opleiding Routing en Switching niveau op CCNP/CCIP Afgeronde HBO opleiding Werkervaring Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als testmanager voor netwerk en security apparatuur voor een grote (10000+ aansluitingen) organisatie, met bij voorkeur 15.000+ aansluitingen en bij voorkeur binnen een overheidsorganisatie; Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met Spirent en Ixia/Keysight testtooling voor L2-3 en L4-7 performance en functioneel testing; Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring Test en Automation scripting kennis m.b.v. TCL; Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Netwerk en/of Security specialist in een grote (10000+ aansluitingen) organisatie, met bij voorkeur 15.000+ aansluitingen; Minimaal 5+ jaar werkervaring met testing van Routing/Switching apparatuur van o.m. Cisco, F5 loadbalancer, Checkpoint firewalls en IP S.L.A.; Minimaal 2 jaar werkervaring met het signaleren, analyseren en verhelpen van storingen en het verzorgen van derdelijns support voor netwerk en security oplossingen; Minimaal 2 jaar werkervaring met opstellen van connectiviteit ontwerpen en het opstellen van technische draaiboeken ten behoeve van het implementeren van deze connectiviteit ontwerpen; Minimaal 2 jaar werkervaring met Data analytics tools zoals Tableau en of Power BI voor het maken van trends en analyses en rapportages; In de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar werkervaring met het verzorgen van SLA rapportages; In de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar werkervaring of sterke affiniteit op het gebied van network automation en security; In de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar werkervaring met administratie op het gebied van CMDB, IP-adressen, werkinstructies, netwerktekeningen en verbindingen; In de afgelopen 10 jaar ervaring met virtulisatie technieken zoals QEMU, Docker, AWS, Azure, VMWARE. Competenties Je wordt enthousiast van alles wat met de technische kant van ICT te maken heeft, dus omarm je nieuwe technieken en doe je als Senior Testmanager Routing & Switching en Security er alles aan om bij te blijven met de laatste ontwikkelingen. Als testmanager herken je in een vroeg stadium mogelijke problemen of kritische situaties, waarbij je prioriteiten weet te stellen. Je beschikt over de volgende competenties: Kwaliteitsgerichtheid; Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren; Innovatief; Is voortdurend op zoek naar middelen en processen om dienstverlening voor zowel beheerder en eindgebruiker te verbeteren; Organisatievermogen; Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij; Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens; Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk; Samenwerken; Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Kwaliteit (eisen) Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in in PDF-formaat. Van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Sjabloon : CV template IT 1.6.doc Eis 2. Minimaal een afgeronde, erkende en volwaardige HBO opleiding. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag. Eis 3. Kandidaat heeft een CCNP/CCIP certificaat behaald. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde certificaat beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag. Eis 4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als testmanager voor netwerk en security apparatuur voor een grote (10000+ aansluitingen) organisatie. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). Eis 5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met Spirent en Ixia/Keysight testtooling voor L2-3 en L4-7 performance en functioneel testing. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). Eis 6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met Test en Automation scripting kennis met behulp van TCL. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). Eis 7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Netwerk en/of Security specialist in een grote (10000+ aansluitingen) organisatie. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). Eis 8. Vereiste (gedrags)competenties / vaardigheden: Je wordt enthousiast van alles wat met de technische kant van ICT te maken heeft, dus omarm je nieuwe technieken en doe je als Senior Testmanager Routing & Switching en Security er alles aan om bij te blijven met de laatste ontwikkelingen. Als testmanager herken je in een vroeg stadium mogelijke problemen of kritische situaties, waarbij je prioriteiten weet te stellen. Je beschikt over de volgende competenties: Kwaliteitsgerichtheid; Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Innovatief; Is voortdurend op zoek naar middelen en processen om dienstverlening voor zowel beheerder en eindgebruiker te verbeteren. Organisatievermogen; Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. Samenwerken; Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Bovenstaande competenties en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd / uitgeschreven maar moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding. Gunningscriteria (wensen) 25 % Wens 1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met testing van Routing/Switching apparatuur van Cisco, F5 loadbalancer, Checkpoint firewalls en IP S.L.A. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende tov andere biedingen 1/5= Matig tov andere biedingen 2/5= Voldoende tov andere biedingen 3/5= Ruim voldoende tov andere biedingen 4/5= Goed tov andere biedingen 5/5= Uitstekend tov andere biedingen 20 % Wens 2. Minimaal 2 jaar werkervaring met het signaleren, analyseren en verhelpen van storingen en het verzorgen van derdelijns support voor netwerk en security oplossingen. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende tov andere biedingen 1/5= Matig tov andere biedingen 2/5= Voldoende tov andere biedingen 3/5= Ruim voldoende tov andere biedingen 4/5= Goed tov andere biedingen 5/5= Uitstekend tov andere biedingen 15 % Wens 3. Minimaal 2 jaar werkervaring met: 1. Het opstellen van connectiviteit ontwerpen en het opstellen van technische draaiboeken ten behoeve van het implementeren van deze connectiviteit ontwerpen; 2. Data analytics tools zoals Tableau en of Power BI voor het maken van trends en analyses en rapportages. Motiveer per onderdeel ( 1 en 2) de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende tov andere biedingen 1/5= Matig tov andere biedingen 2/5= Voldoende tov andere biedingen 3/5= Ruim voldoende tov andere biedingen 4/5= Goed tov andere biedingen 5/5= Uitstekend tov andere biedingen 15 % Wens 4. In de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar werkervaring met: 1. Het verzorgen van SLA rapportages; 2. Administratie op het gebied van CMDB, IP-adressen, werkinstructies, netwerktekeningen en verbindingen. Motiveer per onderdeel ( 1 en 2) de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende tov andere biedingen 1/5= Matig tov andere biedingen 2/5= Voldoende tov andere biedingen 3/5= Ruim voldoende tov andere biedingen 4/5= Goed tov andere biedingen 5/5= Uitstekend tov andere biedingen 15 % Wens 5. In de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van network automation en security. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende tov andere biedingen 1/5= Matig tov andere biedingen 2/5= Voldoende tov andere biedingen 3/5= Ruim voldoende tov andere biedingen 4/5= Goed tov andere biedingen 5/5= Uitstekend tov andere biedingen 10 % Wens 6. In de afgelopen 10 jaar ervaring met virtulisatie technieken zoals QEMU, Docker, AWS, Azure, VMWARE. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende tov andere biedingen 1/5= Matig tov andere biedingen 2/5= Voldoende tov andere biedingen 3/5= Ruim voldoende tov andere biedingen 4/5= Goed tov andere biedingen 5/5= Uitstekend tov andere biedingen Hoe dient je aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin je zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs jouw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). Andere zaken: - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie-eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. Bij The Unit Company is dat mogelijk, wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek. Kijk voor meer informatie op www.theunitcompany.com
Senior Implementatiemanager Den Haag
Voor een van onze opdrachtgevers in Den Haag zijn we op zoek naar een Implementatiemanager Startdatum: 1-1-21 Duur: 6 mnd+ Inzet: 36 uren per week Tarief: €89,- (all-in) ex. BTW OPDRACHT De senior projectmanager implementatie is verantwoordelijk voor de wereldwijde implementatie van de dienstverlening van Directie Consulaire zaken en Visumbeleid (DCV) op nieuwe locaties bij externe dienstverleners. De projectmanager draagt zorg voor de een gecoördineerde en samenhangende uitvoering. De projectmanager werkt nauw samen met de operationele organisatie (CSO), ambassades, de digitaliseringsprojecten en functioneel beheer. De projectmanager zorgt voor een logische volgorde en planning van uitrol en stemt deze af met alle stakeholders waaronder de externe dienstverlener, ambassade en CSO. De projectmanager is verantwoordelijk voor een uitrol en implementatie conform planning. De projectmanager: • Is verantwoordelijk voor de implementatie van circa 31 nieuwe kantoren t.b.v. de DCV-dienstverlening bij de externe dienstverleners wereldwijd • Is verantwoordelijk voor het uitwerken van de implementatiestrategie en het opstellen van een aanpak ten behoeve van de uitrol. • Stelt in overleg met de projectmanagers binnen FOBO 2020 en externe dienstverleners een logische volgorde op van uitrol van nieuwe locaties en diensten en maakt in overleg met relevante spelers de implementatie/uitrolplanning. • Is verantwoordelijk voor het maken en geven van de juiste opleidingen aan de medewerkers van de externe dienstverleners • Geeft leiding aan de uitvoering van de implementatie, stemt af met stakeholders zodat projectresources voldoende beschikbaar zijn. • Bereidt daadwerkelijke implementatie voor inclusief planning en verdeling van taken en activiteiten • Bereidt opleidingen voor en geeft opleidingen aan externe dienstverleners • Informeert betrokken partijen over de impact van de uitrol, zoals benodigde inspanningsverplichting, communicatie en tijdslijnen. • Legt rolverdeling tussen werkzaamheden van betrokken partijen vast en spreekt performance afspraken af. • Legt gemaakte afspraken vast zodat hier monitoring op plaats kan vinden. • Monitort voortgang van uitrol, rapporteert hierover richting programmamanagers FOBO 2020 en andere betrokken partijen. • Signaleert knelpunten en lost deze op. • Rapporteert voortgang van en escaleert eventuele issues in de implementatie aan de Sr implementatiemanager van FOBO 2020 Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt vanuit de Directie Consulaire zaken en Visumbeleid (DCV) aan de verbetering en verdere digitalisering van consulaire dienstverlening aan haar klanten. DCV is in de eerstelijns dienstverlening aan haar klanten in meerdere opzichten vergelijkbaar met een klantenservice organisatie met meerdere kanalen: uitgebreide informatie beschikbaar via haar websites, telefonie, e-mail en social media, maar ook via het 24/7 contact center in Den Haag, aangevuld met fysieke bezoekmogelijkheden via meer dan 100 ambassades en consulaten (posten) of via tegen de +/- 100 locaties van Externe Dienstverleners (EDV’s) wereldwijd. Men streeft daarbij naar excellente dienstverlening met als belangrijke thema’s zichtbaarder, bereikbaarder, klantgerichter via meerdere kanalen. De inrichting vindt plaats langs de volgende principes: Het klantcontact en de dienstverlening worden zo veel mogelijk digitaal ingericht. Daar waar aanvullende informatie nodig is kan de klant terecht bij een 24/7 bereikbaar centraal contact center in Den Haag. Daar waar binnen het dienstverleningsproces een fysiek bezoek van een klant aan een BZ vertegenwoordigende locatie nog noodzakelijk is, zal dit zo veel mogelijk worden uitbesteed aan EDV’s met een breed verspreid wereldwijd kantorennetwerk. De verwerking in de backoffice wordt eveneens anders ingericht: centraal, zoveel mogelijk digitaal en informatie gestuurd. Om de bestaande dienstverlening steeds verder te verbeteren langs deze inrichtingsprincipes worden stap voor stap nieuwe of verbeterde diensten geïntroduceerd. De ontwikkeling en implementatie van deze diensten vindt plaats binnen het veranderprogramma FOBO 2020 van DCV. Dit alles in samenwerking met posten, beleidsafdelingen binnen DCV, overige directies binnen BZ en eventuele externe leveranciers. EISEN • Afgeronde HBO of WO-opleiding • Minimaal 5 jaar ervaring met het implementeren van diensten en/of informatiesystemen waarbij de nadruk heeft gelegen op de benodigde gedragsverandering en change management. • Minimaal 5 jaar ervaring met implementatievraagstukken op het gebied van complexe geautomatiseerde informatiesystemen en grootschalige veranderingstrajecten. • Minimaal 5 jaar ervaring met implementatievraagstukken bij servicegerichte organisaties • Aantoonbare vaardigheid in het functioneren in bestuurlijk complexe en politieke omgevingen en wereldwijd opererende organisaties. • Aantoonbare vaardigheid in projectmanagement en het gericht kunnen aansturen van projectactiviteiten en in- en externe medewerkers waarbij rekening wordt gehouden met andersoortige belangen en opvattingen/ uitgangspunten. •Ervaring in agile werken WENSEN • Resultaatgericht • Netwerker • Vasthoudend • Overtuigingskracht • Organisatiesensitief • Initiatief • Plannen, organiseren en rapporteren • Samenwerken • Flexibel • Schriftelijk en mondeling vaardig in Nederlands en Engels • Minimaal 5 jaar ervaring met het aansturen en implementeren van projecten binnen Overheid(s organisaties)Aantoonbare ervaring in internationale implementaties van informatiesystemen en processen.• Vaardigheid in het overwinnen van weerstand (conflicterende belangen). • Vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen • Vaardigheid in het opstellen van adviesrapporten, notities en dergelijke en inhoudelijk tot stand brengen van advies(deel)producten • Aantoonbare ervaring in opstellen en geven van trainingen. • Ervaring met het leiden van veranderingen bij grote procesmatige operationele organisaties • ‘Hands on’ en actiegericht. • Is bereid te reizen Aanbiedingen van CV, motivatie en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 1 december om 08:30 uur ons ons bezit te zijn.
BI Specialist- ETL Den Haag
Referentienummer: 2020-43838 Omgeving: Den Haag Startdatum: 1 januari 2021 Einddatum: 30 juni 2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: Gemiddeld 40 Intakegesprek: 10 december Sluitingsdatum: Vrijdag 4 december om 10.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een BI Specialist- ETL voor 40 uur per week. Functie-omschrijving: Momenteel wordt gewerkt aan het opbouwen van een vernieuwd datawarehouse, met een informatieportaal, dat dient ter vervanging van het bestaande informatieportaal. Er zijn al een aantal bronnen ontsloten in dit vernieuwde datawarehouse, waaronder (maar niet beperkt tot) het financiële systeem Coda, het projectplanning-systeem Primavera en het budgetteringssysteem Lias. Ook het HRsysteem Youforce is deels ontsloten. In verschillende stadia van ontwikkeling zijn onder meer staging-lagen, DataVault-lagen en Datamart (stermodel)-lagen. Voor diverse rapportage-en/of self-service-doeleinden zijn ook een aantal tabulars ingericht en zijn er Power-BI dashboards en rapportages ontwikkeld.. De ETL-ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het verder helpen ontwikkelen van de verschillende hierboven genoemde datawarehouse-onderdelen. Daarmee beogen wij te bereiken een meer dynamische BI omgeving waarbij de informatie op een gebruikersvriendelijke en professionele manier zal worden aangeboden. Tevens zal selfservice moeten worden aangeboden aan de gebruikersorganisatie. Meer specifiek werkt de ETL-specialist mee aan de vernieuwing van het BI landschap, waaronder: Het onderzoeken, adviseren over en implementeren van data-objecten en stromen, met gebruikmaking van onze ETL-tool WhereScape; Het integreren van meerdere bronnen/standaarden, zowel provinciale als van andere overheden of externe partijen; Het opzetten, onderhouden en corrigeren van datamodellen, passend in onze toepassing van de DataVault; Participeren in een adviesteam, getrokken door een business analist (IT-adviseur). De functionaris geeft terugkoppeling van (deel)resultaten en producten aan de opdrachtgever. Functie-eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal een HBO-diploma behaald in de richting van IT. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met WhereScape. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring m.b.t. Data Vault modeleren en Ster modeleren, zoals bijvoorbeeld het gebruik van Hiërarchieën in Dimensions, Bridgetables, en gebruik van Hashkeys in Datamarts. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met query optimizing en refactoring van ETL. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met data profiling, bij voorkeur met Wherescape 3D. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) m.b.t. het maken en onderhouden van tabulars. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 2 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) werkervaring m.b.t. Data Vault modeleren en Ster modeleren, zoals bijvoorbeeld het gebruik van Hiërarchieën in Dimensions, Bridgetables, en gebruik van Hashkeys in Datamarts. Je hebt minimaal 2 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) werkervaring query optimizing en refactoring van ETL. Je hebt minimaal 2 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) werkervaring met data profiling, bij voorkeur met Wherescape 3D. Je hebt minimaal 2 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) werkervaring met Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) m.b.t. het maken en onderhouden van tabulars. Je hebt minimaal 2 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) werkervaring met WhereScape. Je hebt een WO-diploma behaald in de richting van IT. Competenties: Resultaatgericht handelen: daadkrachtig optreden, proactieve houding, initiatiefrijk, pragmatisch; punctueel in werkzaamheden, administratief vaardig, aanspreekbaar op resultaten; stressbestendig, leergierig, accuraat, probleemoplossend. Flexibiliteit: tact, zorgvuldigheid; in werk en werktijden. Communicatieve- analyse- en adviesvaardigheden: van medewerkers tot (afdelings) management. Samenwerking: teamspeler; open collegiale samenwerkingsgerichte houding; sociaal vaardig, legt makkelijk contacten, kan overtuigen. Didactische vaardigheden: geduldig en bereid om zaken meerdere keren uit te leggen; doorzettingsvermogen.
Programmamanager Thuiswerken Den Haag-Thuis
Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn wij op zoek naar een Programmamanager Thuiswerken. Omschrijving opdrachtgever: P-Direkt is de hr-dienstverlener van de rijksoverheid. Wij bieden een breed pakket aan diensten op het snijvlak van hr en ict voor de bijna 140.000 medewerkers en managers die werken bij ministeries en andere overheidsorganisaties. Onze bekendste eindproducten zijn salarisbetaling (‘iedereen op tijd het juiste salaris’) en informatievoorziening. Met de innovatieve technologie van P-Direkt kunnen medewerkers en managers van de rijksoverheid hun personeelszaken eenvoudig regelen via het zelfbedieningsportaal. Jaarlijks verwerkt P-Direkt ruim 9,7 miljard euro aan personeels- en salariskosten. P-Direkt is als shared service organisatie een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bij P-Direkt werken ruim 700 medewerkers, verspreid over Den Haag, Zwolle en Bonaire. De vier kernwaarden van P-Direkt zijn terug te vinden in al onze activiteiten, producten en diensten: wij zijn betrouwbaar, efficiënt, klantgericht en innovatief. P-Direkt blijft toekomstbestendig door aan te blijven sluiten bij de wensen en eisen van onze klanten en gebruikers. Onze mensen en onze organisatie blijven zich ontwikkelen. In het masterplan 2020-2025 hebben we vastgelegd hoe we dat de komende jaren gaan doen. We werken daarbij langs vier pijlers: - Wendbaarheid - Continu verbeteren - Samenwerken - Vakmanschap Met de aandacht voor deze pijlers versterken we onze organisatie, onze teams, onze leidinggevenden en onze medewerkers. Omschrijving afdeling: De afdeling Relatiebeheer & Ontwikkeling (R&O) is een professionele, innovatieve en deskundige afdeling die de verbetering van de dienstverlening van P-Direkt faciliteert, de vernieuwing van de dienstverlening van P-Direkt aanjaagt en die (intern en extern) afstemt en coördineert. Omschrijving project: De rijksoverheid heeft naar aanleiding van de Covid-19 pandemie bepaald dat een groot deel van de rijksambtenaren ook na 1 september thuis moet/kan werken. Ook op lange termijn zal er structureel meer thuisgewerkt worden. BZK onderzoekt in de zomer van 2020 mogelijke lange termijn scenario’s. P-Direkt beschikt over heel veel persoonsgegevens en heeft de verplichting aantoonbaar te kunnen maken dat wij zorgvuldig met deze gegevens omgaan. Bij de start van P-Direkt is gekozen voor een opzet die ervoor zorgde dat iedere medewerker van het contactcenter iedereen moet kunnen bedienen. Daarbij paste een open productie-omgeving binnen een gecompartimenteerde (afgesloten) omgeving voor de bescherming van de data, maar ook voor de medewerkers zelf. Hierdoor kan een groot deel van het werk niet vanuit huis worden gedaan, aangezien wij dan onvoldoende aantoonbaar kunnen maken dat P-Direkt zorgvuldig met de gegevens omgaat. Bij medewerkers die niet thuis mogen werken, leeft het gevoel dat wij hen dat niet toevertrouwen, maar het gaat vooral om dat P-Direkt moet kunnen aantonen dat we op het gebied van informatiebeveiliging en AVG betrouwbaar zijn. Bovendien willen we de medewerkers en hun imago beschermen, voor als er een data-lek is. We moeten kunnen aantonen dat het niet van ons/een specifieke medewerker afkomstig is. Inmiddels bestaan er veel technische oplossingen en kan je de werkwijze anders inrichten, maar dat is niet zomaar geregeld. Nu wordt nagedacht over dat rijksambtenaren mogelijk structureel (gedeeltelijk) thuis gaan werken, willen we dat ook voor onze dienstverlening mogelijk maken, voor zover dat kan. Daarom is nu ons streven het voor alle medewerkers van P-Direkt mogelijk te maken om veilig en verantwoord thuis te kunnen werken. We starten een project gericht op het realiseren van de randvoorwaarden die het mogelijk maken voor alle medewerkers van P-Direkt om veilig en verantwoord thuis te kunnen werken. Er is daarbij behoefte aan een weging van de invalshoeken, variabelen en risico’s. Na een eerste inventarisatie kan een besluit genomen worden over mogelijke ontwikkelpaden in een volgende fase en kunnen concrete handelingen in gang gezet worden. Omschrijving opdracht: Het uitgangspunt van het project is “Ik werk voor P-Direkt thuis, mits..”. De volgende onderzoeksvragen vormen de basis voor een verdere uitwerking door een projectmanager: 1. Welke soorten werkzaamheden zijn te onderscheiden en welke rollen bij P-Direkt voeren deze uit? Hierbij wordt het werk opgedeeld naar bijvoorbeeld soort activiteit, processen en klantgroepen. Verschillende rollen voeren dat werk uit. Alle vragen eronder dienen voor de onderscheiden types van werk en rollen te worden bekeken. De risico’s verschillen en daarmee ook de oplossingen. 2. Wat zijn de risico’s in het werk zelf, waarbij we aantoonbaar in control moeten zijn als het gaat om informatiebeveiliging en privacy. Welke randvoorwaarden moeten worden ingevuld? 3. Welke technische oplossingen zijn er? En hoe geven die invulling aan de hiervoor genoemde randvoorwaarden per werksoort? Gevraagd wordt te denken in verschillende oplossingen, zodat we kunnen kiezen. Wee creatief. 4. Onderzoek of er vanuit de zijde van medewerkers die thuiswerken dan nog risico’s zijn, waarvoor we de mensen willen beschermen? Wat als het niet goed is georganiseerd en er liggen zaken op straat, wat betekent dat dan voor een individu of een groep van medewerkers. 5. Wat is er voor de medewerkers nodig aan voorzieningen? Hierbij gaat het om de werkplek zelf en de omgeving, zaken als hardware, software, Arbo, sociale aspecten. 6. Wat is er nodig om het werk goed te kunnen doen? Hoe gaan we om met kennisdeling, resultaatsturing en , resultaatmonitoring. 7. Hoe behouden we ons gevoel van betrokkenheid en sociale cohesie als er meer wordt thuisgewerkt? 8. Wat is de financiële impact van verschillende keuzes en oplossingen? 9. Wie zijn stakeholders en hoe zitten zij hierin? Op basis van het onderzoek wordt een rapport opgesteld, waaruit vooral logische keuzes volgen voor de mogelijkheden tot thuiswerken. Het DT gaat ervanuit dat dit het karakter heeft van een advies, met voorgestelde oplossingen, die we weliswaar formeel bekrachtigen. Dit project gaat over het creëren van de mogelijkheden tot thuiswerken voor elke medewerker. Omdat we willen dat iedereen de mogelijkheid heeft om thuis te werken is het goed om dan aan te geven welk type van werk echt vanaf de werklocatie moet worden verricht (bijvoorbeeld BHVtaken). We verwachten geen uitspraak over hoeveel er dan thuis kan worden gewerkt. Dat ligt aan de samenstelling van een werkpakket en dat is aan de leidinggevende en de medewerker. We verwachten ook een uitspraak over welke taken er wel veilig thuis gedaan kan worden, wat is het minimum. Denk aan mail, vergaderstukken, instructies e.d. Het proces ziet er als volgt uit: 1. Fase 1: analyse en opzet projectvoorstel met voorstel opzet analyse. Inventarisatie variabelen, eerste inventarisatie weging variabelen inclusief risico’s. Opleveren analyse en projectbrief. 2. Fase 2: discussie en besluitvorming afstemming, definitieve weging en besluitvorming, afbakening en timing deelprojecten DT P-Direkt. Hiermee kan het projectplan worden opgesteld. 3. Fase 3: formuleren in en gang zetten vervolgacties formulering en uitvoering deelprojecten adhv prioritering, evaluatie deelprojecten en evt bijstellen afbakeningadhv voortschrijdend inzicht. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een diploma op WO-niveau. 2. Je beschikt over kennis van agile projectmanagement. 3. Je hebt werkervaring op het gebied van verandermanagement. 4. Je hebt werkervaring op het gebied van het schijven van adviesrapporten. 5. Je hebt werkervaring binnen de Rijksoverheid. 6. Je hebt werkervaring op het gebied van stakeholdermanagement binnen het bestuurlijke domein. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis van agile projectmanagement. 2. Je hebt ervaring met verandermanagement projecten. 3. Je hebt ervaring met stakeholdermanagement in het bestuurlijke domein. 4. Je hebt ervaring/affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever. 5. Je hebt ervaring met het schrijven van adviesrapporten. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag-Thuis Startdatum: 02-12-2020 Duur: 01-12-2021 Optie op verlenging: nee Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-11-2020 Sluitingstijd: 12:00 Intakegesprek: in overleg Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel beheerder Den Haag
Wij zoeken een functioneel beheerder die een prestatie neerzet. Die eigenstandig verantwoordelijkheid neemt voor het organiseren en structureren van de werkzaamheden binnen de gegeven kaders. Binnen de afdeling Informatie- en Procesmanagement is behoefte aan een functioneel beheerder voor het functioneel beheer en het ondersteunen van gebruikers van diverse websites, onder andere het intranet, welke ontwikkeld zijn op het platform Pleio. De werkzaamheden omvatten: • Functionele instandhouding en continuïteit van de websites waarborgen en hiervoor ook durven te staan • Pro-actief contact onderhouden met de eindgebruikers en de interne organisatie • Uitvoeren van autorisatiebeheer en het bewaken van de betrokken processen • Het snel en adequaat analyseren en oplossen van incidenten of problemen • Voortgangsbewaking van openstaande meldingen • Actualiseren van documentatie en de beheerhandleidingen, indien deze ontbreken, opstellen • Leveren van een bijdrage aan de te ontwikkelen applicaties en processen (functioneel) door het aandragen van issues en verbeteringen • Participeren in en bijdragen aan Backlog refinement, Sprint Planning, Sprint Review en Retrospective • Opstellen van een testplan en testgevallen • Uitvoeren en coördineren van testwerkzaamheden (FAT/GAT) • Opstellen van rapportages over de uitgevoerde testen. Functie eisen • Aantoonbare ervaring in het beheren van websites • Ervaring met functioneel beheren van websites (3 jaar) • HBO+ werk- en denkniveau . ICT / IV-gerelateerd (3 jaar) • Ervaring bij een overheids- of dienstverlenende organisatie met complexe uitvoeringsprocessen (3 jaar) • Ervaring volgens werken methodiek Bisl (2 jaar) Wensen • Enige kennis van het platform PLeio; • Relevante werkervaring in het beheren van functionaliteiten binnen een grootschalige gebruikersorganisatie ; • Ervaring met beheer- en analysemethoden en beheertools (onder andere Topdesk); • Aantoonbare werkervaring in een functie, waarin men optreedt als intermediair tussen ICT leveranciers en gebruikers. • Kennis van de AVG wet- en regelgeving, Ervaring met het implementeren van deze regelgeving in applicaties is een pré. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 07-12-2020, 24 uur per week Einddatum: 06-07-2021, met optie tot verlenging Recruiter: Lorenzo Boyé, recruiterLB@itaq.nl, +31 (0)6 20985467 Alleen sollicitaties met motivatie op de hierboven genoemde functie eisen (hoeveel jaar ervaring en verwijzend naar de opdrachtgever) worden in behandeling genomen. Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterLB@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
IV Expert tbv Virtual Reality/Gaming Apeldoorn-Zwolle
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een IV Expert tbv Virtual Reality/Gaming. Omschrijving opdracht: De Dienst Informatiemanagement van de Nationale Politie voeren verschillende taken uit, waaronder functioneel beheer, advisering, relatie- en service level management, gegevensgebruik en –beheer. Ook bewaken we de kwaliteit en integriteit van vastgelegde gegevens. Wij werken volgens het Scaling Agile Model Politie ter ondersteuning van het snel en wendbaar realiseren van de gewenste informatievoorziening. Bij de Dienst Informatiemanagement werken landelijk ruim 600 collega's. Vanuit Afdeling Advies werk je gedeconcentreerd voor de business. De politie en het politiewerk is dynamisch en voortdurend in ontwikkeling. De Politieacademie is het opleidingsinstituut voor de politie, met daarnaast een kennis- en onderzoeksfunctie. Deze “onderwijsinstelling” heeft de uitdaging om vanaf nu de komende jaren veel meer mensen op te leiden, haar onderwijs te flexibiliseren, het samenspel met de politie te verstevigen en spil te worden op het gebied van kennis. Als IV-expert ben je medeverantwoordelijk voor het adequaat laten werken van de informatievoorzieningsketen: van beleidsthema's tot applicaties en systemen. Je adviseert en regisseert bij de intake, vormgeving en uitvoering van (implementatie)projecten die meerdere, met elkaar samenhangende, portefeuilles raken. Ook draag je in het (Senior) Product Owner team bij aan het agile voortbrengingsproces van de Politie IV. Je draagt zorg voor een goede vraagarticulatie aan de hand van IV-verzoeken vanuit de business en verricht de benodigde (informatie- en proces-) analyses en vooronderzoeken. Hierbij houd je rekening met de IV-strategie en de ontwikkelingen binnen het IV-landschap en stuur je actief aan op synergie-effecten tussen dat wat goed is voor het politiewerk en dat wat noodzakelijk is om de informatievoorziening van de politie te verstevigen. Namens de IV-keten ben jij sparringpartner voor IV-gerelateerde vraagstukken en lever je gevraagd en ongevraagd advies. Je bouwt en onderhoudt in- en externe netwerken van specialisten en werkt mee met de belangrijkste stakeholders aan het ontwikkelen van een visie en strategie op de onderwerpen uit de IV-keten. Ook draag je bij aan het informatiebeleid van de politie en het opstellen van bijvoorbeeld portfolio realisatieplannen, roadmaps, impactanalyses en business/IV epics. In het kader van Politieonderwijs 2021 liggen er een aantal uitdagingen die te maken hebben met de digitalisering van onze maatschappij. De opdracht concentreert zich hoofdzakelijk op de politieacademie met als aandachtsgebied(en): - Expertise Virtual Reality. - Expertise Digitale leermiddelen (tbv realisatie MEOS, OPP en BVH instructieomgevingen). Doelstelling: Het Team Informatievoorzieningsexperts (IVE) bestaat uit twee onderdelen, te weten Allround Informatievoorziening Expert en Requirement Analyse. Het Team IVE verricht binnen de kaders van de Nationale Politie IV-beleidsontwikkelings- en uitvoeringstaken op het gebied van informatiemanagement en requirement analyse. Het team houdt zich onder meer bezig met: - De advisering en uitvoering van vraagarticulatie op informatievoorziening verbetering- en vernieuwingsvraagstukken, waaronder het schrijven van vooronderzoeken en adviesdocumenten; - Het inschatten van de impact van de Project Start Architectuur; - Het definiëren en uitwerken van (non)functionele gebruikersspecificaties en - Het inschatten van de impact van informatie beveiligingsbeleid en –maatregelen. - Daarbij draagt het team zorg voor de borging van de inrichting van informatieprocessen, het analyseren van de organisatorische gevolgen en het inrichten van de niet geautomatiseerde informatievoorziening. Het aandachtsgebied in deze is geënt op de politieacademie Omschrijving verantwoordelijkheden: Je adviseert over informatievraagstukken in de vorm van vakinhoudelijk onderzoek, analyse of plan. Je vertaalt informatie en analyses naar functionele behoeften. In overleg met de Coördinerend Businessexpert concretiseer je de geplande activiteiten naar individuele werkafspraken, opleveren van gevraagde documenten, applicatie inventarisaties, analyses, vooronderzoeken en dergelijke om te komen tot een resultaat. Je zorgt voor een effectieve werkuitvoering overeenkomstig de vastgestelde planning, stuurt deze aan en bewaakt de voortgang hiervan. Je treedt op als intermediair tussen de coördinerend Businessexpert en de vraagorganisatie waar je voor werkt en bent vakinhoudelijk aanspreekpunt voor hen. Je ziet en begrijpt de relaties met de andere operationele portefeuilles en verbindt deze op informatiemanagement waar nodig. Tevens zal de kandidaat PO ondersteuning verrichten in het kader van Agile werken. Contacten: Je bent in staat om een netwerk op te bouwen, te onderhouden en uit te breiden. De contacten die je hebt zijn voornamelijk interne contacten. Inzet in de lijn of project: De inzet is op projectmatige basis. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 08-02-2021 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2021 voor 36 uur per week. 2. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. 3. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als informatiemanagementadviseur of gelijkwaardig, binnen middelgrote (500+) organisaties. 4. Je hebt ervaring met verwerving, ontwikkeling en implementatie van simulatie-omgevingen (VR) en/of games. 5. Je hebt ervaring met het werken in een soortgelijke rol bij onderwijsinstellingen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met onderwijs logistieke ondersteuning van moderne onderwijsvormen. 2. Je hebt aantoonbare werkervaring op conceptueel niveau in de specialismen architectuur, informatiebeveiliging en requirement analyse. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring met technische applicaties en technische infrastructurele voorzieningen. 4. Je hebt minimaal 2 jaar persoonlijke werkervaring met de Agile manier van werken. 5. Je hebt ervaring binnen de (Rijks)overheid. Competenties: - Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Stressbestendigheid: Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn-Zwolle Startdatum: 08-02-2021 Duur: 31-12-2021 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 50/51 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Product Owner Data & Stuurinformatie Groningen
Als Product Owner Data & Stuurinformatie word je hiërarchisch aangestuurd door de teamleider Informatievoorziening en behoor je tot het gelijknamige team binnen de afdeling Bedrijfsvoering. Op het gebied van informatievoorziening ben jij eindverantwoordelijk voor de implementatie en (door)ontwikkeling van informatieproducten en bijbehorende functionaliteit die de organisatie in staat stelt om effectief te sturen op de voortgangsoperatie en deze te verantwoorden. Dit omvat het interpreteren van structurele, complexe gebruikers eisen en wensen, maar ook het vertalen in een productvisie voor de informatievoorziening binnen deze organisatie. Om effectief te sturen op de voortgangsoperatie en deze te verantwoorden, houd jij je bezig met het: • Bepalen van de prioritering van de uit te voeren werkzaamheden op basis van urgentie, belang, capaciteit en budget; • Afstemmen van de prioritering met interne en externe stakeholders; • Richting geven aan en coachen van het team Data & Stuurinformatie (7,4 FTE) in het uitvoeren van werkzaamheden; • Het bewaken van voortgang van de realisatie van op te leveren producten en functionaliteiten; • Coördineren van de acceptatie en implementatie van wijzigingen in informatieproducten en (platform)functionaliteit; • Adviseren en ondersteunen van gebruikers van de informatieproducten; • Adviseren van het management en medewerkers bij complexe vraagstukken en concrete vragen over informatieproducten; • Zorgdragen voor het creëren van databewustzijn en het inrichten van data eigenaarschap. Functie eisen: • Kandidaat beschikt over wo werk- en denkniveau; • Kandidaat heeft werkervaring als Product Owner (in een agile werkomgeving), verantwoordelijk voor informatieproducten en bijbehorende (platform)functionaliteit. Alleen sollicitaties met motivatie op de hierboven genoemde functie eisen (hoeveel jaar ervaring en verwijzend naar de opdrachtgever) worden in behandeling genomen. Voor meer achtergrondinformatie kunt u telefonisch contact opnemen met de recruiter. Overige informatie: Locatie: Groningen Start: Z.S.M. 2020, 36 uur per week Einddatum: 31 augustus april 2021, optie tot verlenging. Recruiter voor deze rol: Satenik Harutyunyan 06 533 886 36, recruiterSH@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Pas je in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterSH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om je sneller van dienst te zijn zou ik je willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo jouw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. -Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Coördinator Projectmanagement Huisvesting Rotterdam
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Coördinator Projectmanagement Huisvesting. Omschrijving opdracht: Als Coördinator Projectmanagement bij de sector Huisvesting ben je verantwoordelijk voor de hiërarchische en operationele aansturing van 15 a 20 medewerkers in een regionaal team van Projectmanagement (Regio Randstad), en draag je de resultaat verantwoordelijkheid voor het behalen van de vastgestelde resultaten van het team, binnen de afdeling en de (bouw)projecten. Binnen het regio team Projectmanagement geef je sturing op het gebied van organisatieontwikkeling, draag je verantwoordelijkheid voor een optimale uitvoering van de interne Bedrijfsvoering, P&C cyclus en P-zorg. Namens het team Projectmanagement ben je MT-lid van de afdeling Projectmanagement en neem je als Senior Supplier deel aan de verschillende stuurgroepen per eenheid. Je stuurt en adviseert op het juiste gebruik, toepassing en voortgang van beleids(producten) binnen de gehele Huisvestingsorganisatie en in het bijzonder op de huisvestingsprojecten van de afdeling PM. Hierbij zorg je voor optimale omstandigheden waarin de gevraagde producten & diensten geleverd kunnen worden met behulp van toepassing van gestandaardiseerde methoden en technieken (Prince®2), een gedefinieerd procesuitvoeringsformat en projectorganisatiestructuur. Daarnaast houd je je bezig met het analyseren van niet eerder verkende problematieken en vraagstukken en vertaling naar vakinhoudelijke oplossingen, instrumentontwikkeling en werkzaamheden binnen Team Projectmanagement. Je bent verantwoordelijk voor kennisontwikkeling binnen het team en het participeren in netwerken en bevorderen van samenwerkingen. Je bent dus zelf geen projectmanager meer, maar meerjarige ervaring in deze rol is een pré. Het een leidinggevende rol is zonder inhoudelijk projectverantwoordelijkheid maar je hebt veel kennis van bouwprojecten, zodat de juiste vragen gesteld kunnen worden en het juiste klankbord geboden kan worden. De sector Huisvesting valt onder het Politiedienstencentrum en maakt deel uit van de dienst Facility Management. De sector Huisvesting bestaat uit vier onderdelen: Ruimtemanagement, Projectmanagement, Technisch beheer en het Uitvoeringsprogramma. De sector Huisvesting faciliteert alle eenheden van de politie bij de realisatie van haar huisvestingsbehoefte op zowel functioneel, financieel als technisch gebied. De vorming van de Nationale Politie en het ontstaan van het nieuwe dienstverleningsconcept stellen andere eisen aan de sector Huisvesting. Dit gegeven, gecombineerd met de doelstelling om vanaf 2025 € 76,5 miljoen per jaar op de huisvesting te besparen, maakt een grote vastgoedoperatie bestaande uit honderden projecten noodzakelijk. Dit vraagt om goed vastgoedmanagement en een versterking van de organisatie. Hoge kwaliteit, duurzaamheid, politiek en het bestuurlijk krachtenveld zijn hierbij van essentieel belang. Jij maakt deel uit van het Team Projectmanagement binnen de Dienst Facility Management. Het team Projectmanagement is verantwoordelijk voor het integraal managen van huisvestingsprojecten. Het team bestaat uit circa 65 projectleiders (senior, medior en junior), 4 coördinatoren en projectmanagementondersteuners. Als coördinator rapporteer je aan de Teamchef Projectmanagement. Vanuit Rotterdam, Zwolle, Zmsterdam en Eindhoven realiseren complexe huisvestingsprojecten voor politie eenheden die zijn verdeeld in teams en districten door het hele land. Afhankelijk van je woonplaats en projectenportefeuille zal je een van de teams gaan aansturen. Gezien de geografische spreiding van de projecten en het team wordt er van je verwacht dat je regelmatig op locatie zal zijn voor diverse overleggen. Omschrijving taken: - Vertalen en borgen van ontwikkelingen naar gewenste organisatiestructuur, formatie en kennis-competentie niveau van het team Projectmanagement. - Opstellen van het jaarplan voor Team Project Management inclusief gewenste resultaten, prioriteiten en randvoorwaarden en afstemmen voor het jaarplan binnen de Sector Huisvesting en met de Dienst FM. - Analyseren, monitoren en evalueren van de voortgang van het jaarplan en indien nodig bijsturen. - Uitvoeren van ontwikkel-, functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers van het team Project Management. - Deelnemen in stuurgroepen huisvesting per eenheid als senior supplier. - Bevorderen van de deskundigheid van de medewerkers van Team Projectmanagement door specialistische kennis en vaardigheden over te dragen en kennisontwikkeling binnen het team te stimuleren. - Initiëren, onderhouden en regisseren van relevante interne en externe netwerken. - Afleggen van verantwoording over de behaalde teamresultaten. - Leidinggeven aan de medewerkers van het team Projectmanagement. Belangrijkste stakeholders: - MT Sector Huisvesting; - Medewerkers binnen team Projectmanagement - Stuurgroep Huisvesting per Eenheid; - Advisory Board; - Overige onderdelen binnen dienst Facility Management waaronder Inkoop Management en Producten en Diensten Management en Facilitaire Services; - HRM. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 05-04-2021 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2021 voor 36 uur per week. 2. Je hebt afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal WO niveau, in de richting van (Technische) Bedrijfskunde, Bouwkunde, Civiele Techniek of gelijkwaardig. Losse certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. 3. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende, met het aansturen van een team bestaande uit minimaal 15 personen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring met het managen van besluitvormingsprocessen, binnen grote (1000+), politiek-bestuurlijke organisaties. 2. Je hebt in de afgelopen 15 jaar, meerjarige aantoonbare werkervaring als projectleider, met het zelfstandig realiseren en aansturen van complexe (= bestaande uit meerdere locaties) huisvestingsprojecten, vanaf €10 miljoen. 3. Je bent, en houdt jezelf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van vastgoed, organisatie-, bedrijfskundige- en verandervraagstukken. 4. Je hebt aantoonbaar cursussen en/of trainingen gevolgd op het gebied van coachen en leidinggeven. 5. Je hebt aantoonbare werkervaring met projectmatig werken conform Prince2. Competenties: - Politiekbestuurlijke sensitiviteit; Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek-bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie. - Visie; Vormt zich een beeld van de toekomstige ontwikkelingen. Concentreert zich op de hoofdlijnen en formuleert de langere termijn doelstellingen en de strategische planning om in te spelen op de ontwikkelingen. - Organisatievermogen; Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Organisatiesensitiviteit; Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Resultaatgerichtheid; Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. - Besluitvaardigheid; Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar. - Netwerkvaardigheid; Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Samenbinden leiding geven; Geeft richting en sturing aan een groep, onder meer door het stellen en het verbinden van mensen aan doelen en het tot stand brengen en handhaven van doeltreffende samenwerkingsverbanden. - Coachen; Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Flexibel gedrag; Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: 05-04-2021 Duur: 31-12-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 2 2021 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
BI-ontwikkelaar Amsterdam
Ten behoeve van de implementatie van het Learning Management Systeem (LMS) Canvas binnen onze organisatie zijn we op zoek naar een senior BI ontwikkelaar met onderwijskennis. Functie eisen: De BI ontwikkelaar bij de afdeling BI en Koppelen heeft kennis van de gebruikte systemen: • Als senior BI ontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor het technisch ontwerp, bouw en implementatie van Microsoft gebaseerde koppelingen. • Je bent in staat om het functionele ontwerp en eisen van de klant te vertalen in een technisch ontwerp. • Vervolgens ben je in staat deze oplossing te bouwen en te implementeren volgens vastgestelde architectuurregels op een efficiënte, toekomst vaste en doelgerichte manier, waarbij je oog hebt voor details. • Je hebt Senior kennis en ervaring met SQL Server (2014) • Je hebt Senior kennis met het ontwikkelen in de Microsoft BI-stack -SSIS (ETL) en SSRS (Reporting) • Je kan projectmatig werken • Ervaring in het onderwijs is een pré • In bezit van de certificaat MCSA Business Intelligence Development • Zeer goede communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van zowel de Nederlandse en Engelse taal Overige informatie: Locatie: Amsterdam Start: 1-11-2021, 40 uur per week Einddatum: 31-3-2021 Recruiter voor deze rol: Greg Haime, recruiterGH@itaq.nl, 06-10561192 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterGH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Senior Red Hat Enterprise Linux Beheerder Den Haag
Het team Server System Services is opzoek naar een Red Hat Enterprise Linux specialist ter behoeve van operationeel beheer. Samen met collega's ben je verantwoordelijk voor de dienstverlening van meerdere Ministeries en zorg je voor een betrouwbare en veilige dienstverlening. Je wordt gestimuleerd advies ter verbetering van de bestaande ICT-infrastructuren te geven, waarbij naast je gedegen kennis, je goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, van groot belang zijn. Als Linux specialist zijn jouw taken: • patchen en upgraden van Red Hat Enterprise Linux; • troubleshooten van technische problemen en incidenten; • bijhouden en updaten van documentatie en procedures. Functie-eisen (knock-out): • HBO werk- en denkniveau • RHCSA (7) Certificering; • Minimaal 5 jaar verregaande kennis van scripting mogelijkheden (bash, puppet, ansible); • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met Red Hat Enterprise Linux Linux (6 en hoger); • Minimaal 5 jaar Red Hat Satellite (5/6). Functie Wensen: • RHCE Certificeringen • Red Hat Clustering • Kennis van de Datacenter Infrastructuren. • Beschikt over een brede ICT Kennis en ervaring met name op het gebied van Linux / Satellite. • Kennis en ervaring m.b.t.: Project- en procesmatig werken, ITILV3 2011 en Prince II. Als je voldoet aan het profiel graag per gestelde eis puntsgewijs een korte motivatie hoe je aan de eis voldoet. Dit versnelt het proces. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 01-12-2020, 36 uur per week Einddatum: 31-05-2021, met optie tot verlenging Recruiter: Nitesh Bhoep, 06-47180874, recruiterNB@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterNB@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
FME en GIS Ontwikkelaar Den Haag
Voor een overheidsorganisatie zijn wij op zoek naar een FME en GIS Ontwikkelaar. Omschrijving opdrachtgever: De afdeling Informatisering & Automatisering (I&A) wordt steeds uitgedaagd door externe veranderingen en door interne behoeften en verwachtingen. I&A maakt samen met de gebruikers en partners keuzes om het gevoelige evenwicht te bewaren tussen de beschikbare middelen en het voorzien in behoeften, vernieuwen en innoveren. Opdrachtgever beschikt over een Microsoft omgeving en een gevirtualiseerde desktop omgeving op basis van Citrix. De afdeling Informatisering & Automatisering kent vijf specifieke aandachtsgebieden: - Bureau Infrastructuur & Support (BIS). BIS zorgt voor een optimale beschikbaarheid van de ICT infrastructuur (computers, tablets, telefoons) en beheert alle applicaties, het netwerk, de gegevensopslag en de telecommunicatie van de opdrachtgever. Opdrachtgever verwerkt en produceert bij de uitvoering van haar kerntaken heel veel digitale geo- en bedrijfsinformatie. BBI helpt collega’s bij het beheer en gebruik hiervan. Daarnaast beheert BBI applicaties die door de organisatie worden gebruikt. - Bureau Documentaire Informatie (BDI). BDI ondersteunt het werk van medewerkers met middelen om documentaire informatie digitaal te ontsluiten en te beheren. Vindbaar en toegankelijk zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Ook ondersteunt BDI digitale bedrijfsprocessen. - Bureau Advies & Beleid (BAB). Informatisering & Automatisering is een integraal onderdeel van ieders werk geworden. BAB kijkt samen met medewerkers hoe alle taken nog beter uitgevoerd kunnen worden en hoe nieuwe IT-oplossingen en innovaties binnen het totaalplaatje van de de opdrachtgever passen. - Portfoliomanagement (PM). Portfoliomanagement heeft als doel om enerzijds de beschikbare ICT-middelen in te zetten op de, vanuit organisatieperspectief gezien, meest cruciale projecten en anderzijds om de projecten op een zo goed mogelijke manier en conform afspraak uit te voeren. Omschrijving opdracht: De Omgevingswet is een belangrijke vernieuwing voor zowel burgers als voor de overheid. Het zorgt ervoor dat iedereen meer inzicht krijgt in de leefomgeving en de regels die daarin gelden. Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de gegevens over de leefomgeving en de informatieproducten die op basis daarvan gemaakt worden. Om deze informatieproducten met de juiste kwaliteit te monitoren bestaat er een dringende behoefte om inzicht te krijgen in het bronhouderschap van met name geodata. Dit initiatief wordt ook door de MER gestimuleerd, de onafhankelijke Commissie die bij wet is ingesteld en adviseert overheden over de kwaliteit van milieu informatie. Omschrijving taken: - Je bent als FME specialist verantwoordelijk voor de opzet en ontwikkeling van FME producten. Je zorgt er onder meer voor dat tijdens een conversie het mogelijk om een data validatie uit te voeren, te beoordelen, te repareren of andere datatransformaties uit te voeren. Middels ETL tools wordt alle data bereikbaar en wordt dit eenvoudig geschikt gemaakt voor gebruik als geo-informatiebron. Het merendeel van de tijd zal de FME Specialist besteden aan: - Ontwikkelen van databases, staging area's en cleansing area; - Opzetten integration area en data marts; - Generieke FME Workspaces en generieke FME Customized Transformers ontwikkelen; - GIS datasets ontwikkelen; - M.b.v. machine Learning problematiek rondom grote geospatiale (GIS) gegevenssets oplossen; - Vertalen van gegevenskwaliteiten naar automatische toetsing van datakwaliteit; - Kennissessie organiseren met FME n GEO/GIS specialisten; - Ontwikkelen van schaalbare softwareproducten die grote datasets verwerken en analyseren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een WO-diploma behaald in de richting van exacte wetenschappen. 2. Je hebt minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring met complexe wiskundige modellen, analysemethoden en -data,-onderzoek. 3. Je hebt minimaal drie (3) jaar aantoonbare werkervaring als FME specialist met het digitaal omgevingsbeleid. 4. Je hebt minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen vijf (5) jaar met GEOICT en FME producten, waarbij minimaal met de volgende applicaties: GIS: ArcGIS PRO (2.5), ArcMap (10.6), ETL: FME Desktop (2019.2), FME Server (2019.2) en Database: MS SQL Server (12.0), MS SQL Server Management Studio (18.6). 5. Je hebt een FME Certified Professional certificering behaald. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring met GIS: ArcGIS PRO (2.5), ArcMap (10.6), ETL: FME Desktop (2019.2), FME Server (2019.2) en Database:MS SQL . 2. Je hebt aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van datalake, staging area, cleansing area, integration area en Datamarts. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring met FME Server Web User Interface, FME Server, FME Desktop, FME Server, MySQL. 4. Je hebt aantoonbare werkervaring met het geven van kennissessies en workshops met betrekking tot FME in de afgelopen twee (2) jaar. 5. Je hebt aantoonbare werkervaring met SQL, Python, Batch, XML, GML, HTML (in HTTP methods), CSS, Batch, JSON, Matlab en Java. Competenties: - Resultaatgericht handelen; daadkrachtig optreden, proactieve houding, initiatiefrijk, pragmatisch; - punctueel in werkzaamheden, administratief vaardig, aanspreekbaar op resultaten; - stressbestendig, leergierig, accuraat, probleemoplossend; - Flexibiliteit: tact, zorgvuldigheid; in werk en werktijden; - Communicatieve- analyse- en adviesvaardigheden: van medewerkers tot (afdelings-)management; - Samenwerking; - teamspeler; open collegiale samenwerkingsgerichte houding; - sociaal vaardig, legt makkelijk contacten, kan overtuigen. - Didactische vaardigheden: geduldig en bereid om zaken meerdere keren uit te leggen; - doorzettingsvermogen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 01-01-2021 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: gemiddeld 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 09-12-2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Monitoring/End User Perspective Specialist Utrecht
Voor de Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Senior Monitoring/End User Perspective Specialist. Omschrijving opdrachtgever: DomstadIT is verantwoordelijk voor de technische ICT Infrastructuur van de gemeente Utrecht. Wij doen dit vanuit een state of the art twin-datacenter in eigen beheer. Op de agenda staat de sourcingsstrategie, die kijkt naar mogelijkheden van dienstverlening door derden. Wij lopen voorop in virtualisatie – met servers, werkplekken en netwerkinfrastructuur. Wij gaan voor maximale automatisering van beheerstaken; selfservice is meer regel dan uitzondering. Focus op regievoering verandert de monitoringbehoefte naar inzicht in beschikbaarheid en performance. Dit is onze ICT-omgeving Wij bieden aan circa 5200 collega’s in totaal ongeveer 700 applicaties aan. De werkplekken zijn gevirtualiseerd op basis van Vmware View en zijn 24/7 intern en extern beschikbaar. Voor ontsluiting van alle (circa 80) gemeentelijke locaties beschikken we over een eigen glasvezelnetwerk in de stad. Het Windows/Linux applicatie-hosting platform is gevirtualiseerd op basis van Vmware vSphere. In onze private cloud is Selfservice voor het leveren van ICT infrastructuur een speerpunt. In dat kader implementeren we netwerkvirtualisatie, automation en orchestration. Dit doen we met producten NSX, VRA en VRO van Vmware. We gebruiken oplossingen van Netapp voor de benodigde storage (werkplek en applicatiehosting). Voor database hosting gebruiken we Oracle, MS-SQL en MySQL. Telefonieservices leveren we op basis van een Avaya oplossing gecombineerd met een private en een openbare GSM-oplossing. Er is een aparte omgeving ingericht voor het beheer van de productieomgeving. Naast de specifieke product tooling zetten we de Microsoft System Center Suite in als enterprise oplossing. De cloudtransitie is in gang gezet en vraagt van monitoring om informatie te leveren om het gesprek met de partner te kunnen voeren. Daardoor verschuift de aandacht van infastructuur monitoring naar end user performance. Wij willen vooroplopen als het gaat om innovatie. We werken in het Stadskantoor met een ‘state of the art’ ICT omgeving en een moderne technische infrastructuur. Wij zijn klantgericht en gemotiveerd om problemen op te lossen, te ontzorgen en te vernieuwen. Door onze dienstverlening, maatwerkoplossingen en support, kunnen collega’s zich optimaal richten op hun kerntaken voor burgers en bedrijven. Soortgelijke diensten leveren we ook aan andere publieke organisaties. Het leveren van een goede dienstverlening aan onze interne en externe klanten is topprioriteit. DomstadIT is opgebouwd uit voorzieningen en expertise teams. Het expertise team IT4IT is naast het leveren van Monitoring ook verantwoordelijk voor de procesondersteuning op basis van ITIL. Dit doen we door het beschikbaar stellen van een service management tool en het leveren van ondersteuning door support medewerkers en proces managers. Omschrijving werkzaamheden: Je komt te werken bij DomstadIT bij het expertise team IT4IT in het team Monitoring. We zorgen voor de uitvoering van de technischesupport van de dienstverlening in de volle breedte. We lossen verstoringen op (tweede- en derdelijns), we voorkomen verstoringen door pro-actieve monitoring. We werken procesmatig (ITIL, Agile). Samen met de collega’s van DomstadIT zorgen we voor de levering van de afgesproken functionaliteit en kwaliteit aan de klant/gebruiker. De monitoring specialist inventariseert en analyseert de monitoring vraag. Deze kan komen van infra beheerders of technische en functionele applicatiebeheerders, maar ook niet-technische collega’s. Monitoring kan ingericht worden op alle lagen, van infrastructuur tot end user perspective. Technisch worden beschikbare management packs ingericht en waar deze niet beschikbaar zijn zal de monitoring specialist adviseren over aanschaf of bouw van een custom management pack. De specialist bouwt het custom management pack, stemt de tresholds af met de stakeholde en biedt het resultaat aan middels dashboarding en/of rapportages. Gewenst profiel: - Aantoonbaar werk en denkniveau op HBO niveau. - Ervaring met monitoring d.m.v. Microsoft System Center Operation Manager. - Ervaring op het gebied van het maken van klikpaden en deze om te zetten in geautomatiseerde handelingen. - Ervaring met End User Simulatie in combinatie met Microsoft System Center Operation Manager. - Ervaring op het gebied van management pack ontwikkeling. - Ervaring op het gebied van System Center Service Manager is een pré. - Ervaring op het gebied van ESM koppelingen is een pré. - Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. - Communicatief vaardig, vasthoudend en tactisch. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent telefonisch (eigen nummer) bereikbaar. 2. Je hebt aantoonbaar werk- en denkniveau op HBO-niveau. 3. Je hebt aantoonbare ervaring met management pack ontwikkeling. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent voor gemiddeld (in overleg) 2 dagen per week beschikbaar. 2. Deze uitvraag is daarnaast ook bedoeld om je ad-hoc op afroep beschikbaar te hebben. Het gaat hier om projecten met een inzet van maximaal 16 uur per week op basis van een strippenkaart en inzet in overleg. Hier ga je mee akkoord. 3. Je hebt ervaring bij een overheidsorganisatie (bij voorkeur bij een G4 gemeente). 4. Je hebt ervaring op gebied van SCOM. 5.Je hebt ervaring met End User Simulatie in combinatie met Microsoft System Center Operation Manager. Competenties: In de uitvoering van ons werk staan de vier gemeentelijke kernwaarden centraal: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar. Ze komen tot uiting in onze heldere afspraken, servicegerichte en flexibele werkhouding, scherpe (financiële) planning en betrouwbare inzet. Van onze medewerkers verwachten we dat ze – vanuit deze kernwaarden - hun persoonlijke vaardigheden en vakkennis verder ontwikkelen. DomstadIT hanteert de kernwaarden (open, wendbaar, scherp en betrouwbaar) en de U-Factor (onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat kunnen werken, verdergaande digitalisering van werkprocessen, ketenvorming en veranderende dienstverlening van de gemeente). Deze kernwaarden zijn het uitgangspunt om te komen tot de gewenste cultuur binnen DomstadIT. DomstadIT verwacht van de medewerkers dat zij, ongeacht hun positie in de organisatie, werken in het belang van het grotere geheel van de afdeling en daarvoor brede basisvaardigheden hebben of ontwikkelen en de kennis m.b.t. de specialisatie actueel houden. Van alle medewerkers wordt inzet gevraagd buiten kantoortijden, omdat de ICT dienstverlening 24/7 uur per week geleverd wordt. Groot onderhoud wordt bij voorkeur gepland in het weekend, zodat gebruikers hierdoor zo min mogelijk worden gehinderd. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: z.s.m. afhankelijk van een geldige VOG Duur: 24 maanden Optie op verlenging: n.t.b. Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 08-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 16-12-2020 van 10.00 – 12.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Full stack ontwikkelaar Den Haag
Je werkt in een scrum team van vier developers, een tester, een functioneel en een technisch beheerder en een product owner. Er wordt gewerkt in sprints van twee weken en maandelijks is er een release. Van een senior developer verwachten we dat deze in staat is om zelfstandig user stories af te ronden. Een userstory bestaat gemiddeld genomen uit een frontend (AngularJS en gedeeltelijk Angular 8) en een backend gedeelte en bevat één of meerdere integratietests. Het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit en het verbeteren van bestaande, wisselen elkaar af.Het ontwikkelen van software voor de frontend met AngularJS / Angular 8 en backend met Java.8, het ontwikkelen van geautomatiseerde integratietests en het schrijven van frontend en backend unittestsDe Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Holmes is het zaakregistratiesysteem van ILT, wat sinds 2006 in gebruik is. Holmes is bedoeld om de gegevens uit het primaire proces Inspecteren te registreren en documenten te genereren en/of op te slaan. De applicatie wordt gevoed door inspecteurs en door diverse systemen v.w.b. werkzaamheden, bronbestanden en autorisaties. Holmes wordt momenteel gebruikt door circa 600 inspecteurs. De doorontwikkeling van Holmes bestaat uit het verder functioneel uitbouwen van de applicatie en het realiseren van koppelingen met andere systemen. Het Holmes Inspectiesysteem wordt door DICTU beheerd en doorontwikkeldeisen voor deze rol zijn;Meerdere jaren ervaring als senior full stack ontwikkelaarDevops gecertificeerdAfgeronde HBO/WO opleiding informaticaDICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
BI Specialist- ETL Den Haag
Voor een overheidsorganisatie zijn wij op zoek naar een BI Specialist- ETL. Omschrijving afdeling: De afdeling Informatisering & Automatisering (I&A) wordt steeds uitgedaagd door externe veranderingen en door interne behoeften en verwachtingen. I&A maakt samen met de gebruikers en partners keuzes om het gevoelige evenwicht te bewaren tussen de beschikbare middelen en het voorzien in behoeften, vernieuwen en innoveren. De opdrachtgever beschikt over een Microsoft omgeving en een gevirtualiseerde desktop omgeving op basis van Citrix. De afdeling Informatisering & Automatisering kent vijf specifieke aandachtsgebieden: - Bureau Infrastructuur & Support (BIS). BIS zorgt voor een optimale beschikbaarheid van de ICT infrastructuur (computers, tablets, telefoons) en beheert alle applicaties, het netwerk, de gegevensopslag en de telecommunicatie van de opdrachtgever. - Bureau Bedrijfsinformatie (BBI). De opdrachtgever verwerkt en produceert bij de uitvoering van haar kerntaken heel veel digitale geo- en bedrijfsinformatie. BBI helpt collega’s bij het beheer en gebruik hiervan. Daarnaast beheert BBI applicaties die door de organisatie worden gebruikt. - Bureau Documentaire Informatie (BDI). BDI ondersteunt het werk van medewerkers met middelen om documentaire informatie digitaal te ontsluiten en te beheren. Vindbaar en toegankelijk zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Ook ondersteunt BDI digitale bedrijfsprocessen. - Bureau Advies & Beleid (BAB). Informatisering & Automatisering is een integraal onderdeel van ieders werk geworden. BAB kijkt samen met medewerkers hoe alle taken nog beter uitgevoerd kunnen worden en hoe nieuwe IT-oplossingen en innovaties binnen het totaalplaatje van de opdrachtgever passen. - Portfoliomanagement (PM). Portfoliomanagement heeft als doel om enerzijds de beschikbare ICT-middelen in te zetten op de, vanuit organisatieperspectief gezien, meest cruciale projecten en anderzijds om de projecten op een zo goed mogelijke manier en conform afspraak uit te voeren. Omschrijving aanleiding: Momenteel wordt gewerkt aan het opbouwen van een vernieuwd datawarehouse, met een informatieportaal, dat dient ter vervanging van het bestaande informatieportaal. Er zijn al een aantal bronnen ontsloten in dit vernieuwde datawarehouse, waaronder (maar niet beperkt tot) het financiële systeem Coda, het projectplanning-systeem Primavera en het budgetteringssysteem Lias. Ook het HRsysteem Youforce is deels ontsloten. In verschillende stadia van ontwikkeling zijn onder meer staging-lagen, DataVault-lagen en Datamart (stermodel)-lagen. Voor diverse rapportage-en/of self-service-doeleinden zijn ook een aantal tabulars ingericht en zijn er Power-BI dashboards en rapportages ontwikkeld. Omschrijving opdracht: De ETL-ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het verder helpen ontwikkelen van de verschillende hierboven genoemde datawarehouse-onderdelen. Daarmee beogen wij te bereiken een meer dynamische BI omgeving waarbij de informatie op een gebruikersvriendelijke en professionele manier zal worden aangeboden. Tevens zal selfservice moeten worden aangeboden aan de gebruikersorganisatie. Meer specifiek werkt de ETL-specialist mee aan de vernieuwing van het BI landschap, waaronder: - Het onderzoeken, adviseren over en implementeren van data-objecten en stromen, met gebruikmaking van onze ETL-tool WhereScape. - Het integreren van meerdere bronnen/standaarden, zowel provinciale als van andere overheden of externe partijen. - Het opzetten, onderhouden en corrigeren van datamodellen, passend in onze toepassing van de DataVault. - Participeren in een adviesteam, getrokken door een business analist (IT-adviseur). Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een HBO-diploma behaald in de richting van IT. 2. Je hebt minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring met WhereScape. 3. Je hebt minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring m.b.t. Data Vault modeleren en Ster modeleren, zoals bijvoorbeeld het gebruik van Hiërarchieën in Dimensions, Bridgetables, en gebruik van Hashkeys in Datamarts. 4. Je hebt minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring met query optimizing en refactoring van ETL. 5. Je hebt minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring met data profiling, bij voorkeur met Wherescape 3D. 6. Je hebt minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring met Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) m.b.t. het maken en onderhouden van tabulars. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met WhereScape. 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaringm.b.t. Data Vault modeleren en Ster modeleren, zoals bijvoorbeeld het gebruik van Hiërarchieën in Dimensions, Bridgetables, en gebruik van Hashkeys in Datamarts. 3. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met query optimizing en refactoring van ETL. 4. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met data profiling, bij voorkeur met Wherescape 3D. 5. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) m.b.t. het maken en onderhouden van tabulars. Competenties: - Resultaatgericht handelen: a. daadkrachtig optreden, proactieve houding, initiatiefrijk, pragmatisch. b. punctueel in werkzaamheden, administratief vaardig, aanspreekbaar op resultaten. c. stressbestendig, leergierig, accuraat, probleemoplossend. - Flexibiliteit: a. tact, zorgvuldigheid. b. in werk en werktijden. - Communicatieve- analyse- en adviesvaardigheden: a. van medewerkers tot (afdelings) management. - Samenwerking: a. teamspeler; open collegiale samenwerkingsgerichte houding. b. sociaal vaardig, legt makkelijk contacten, kan overtuigen. - Didactische vaardigheden: a. geduldig en bereid om zaken meerdere keren uit te leggen. b. doorzettingsvermogen. - Algehele indruk. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 01-01-2021 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Scrum master (Azure DevOps ervaring) (QR7991) Arnhem/huis
Functie: Scrum master (Azure DevOps ervaring) (QR7991) Start: 4-1-2021, 32 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Arnhem en vanuit huis Omschrijving: Voor onze klant in Arnhem zijn wij op zoek naar een Scrum master (Azure DevOps ervaring). Opdracht omschrijving: Ruim 1100 medewerkers werken op diverse beleidsterreinen samen aan een beter en mooier Gelderland voor bijna twee miljoen inwoners. De grootste provincie van Nederland is als overheidsorganisatie en als werkgever sterk in ontwikkeling. Daarom zoeken we naar medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor doelen en resultaten in hun werk. De afdeling I&A is de professionele dienstverlener op de terreinen van informatiedienstverlening en informatietechnologie. De afdeling zorgt ervoor dat elke medewerker van de provincie zich m.b.v. ict-middelen onbelemmerd kan richten op de uitvoering van zijn of haar kerntaak en adviseert de provinciale organisatie bij het automatiseren van processen en bij het samenstellen en beheren van data- en/of gegevensverzamelingen. Het cluster Ontwerp & Ontwikkeling (O&O) is onderdeel van de afdeling I&A en bestaat uit business analisten, functioneel ontwerpers, software ontwikkelaars en testers die zich bezig houden met het ontwikkelen van maatwerksoftware voor bedrijfsprocessen, webformulieren en applicatie-integratie componenten. Bij deze werkzaamheden, die veelal in projectvorm plaatsvinden, wordt het cluster regelmatig aangevuld met externe specialisten. Voor diverse opdrachten zoekt het cluster O&O versterking in de begeleiding van de ontwikkelprocessen door de inzet van een Scrummaster. Verantwoordelijkheden: - het (bege)leiden van diverse ontwikkeltrajecten; - het voorbereiden en inplannen van alle benodigde events van het scrumteam (stand-ups, refinements, sprintplanningen, reviews, retrospectives); - het voorbereiden van sprints en releases samen met Product Owners; - het bewaken van de sprintdoelen en verwachtingen hieromtrent; - afstemmming zoeken met betrokkenen uit de organisatie (teammanager, coördinator, applicatiebeheer, gebruikersorganisatie, projectorganisatie); - meewerken aan het verbeteren/optimaliseren van de bestaande ontwikkelprocessen. Eisen: - Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar. - Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar ervaring als scrummaster. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de opdrachten, inclusief start- en einddatum, waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 2 jaar ervaring voldoet. - Externe beschikt aantoonbaar over een scrummaster certificering, te weten PSM2 of CSM. Benoem de behaalde certificering (PSM2 of CSM) en de naam van het opleidingsinstituut en het jaar van behalen van de certificering. - Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 1 jaar ervaring in de rol van scrummaster met het gebruik van Azure DevOps voor begeleiding en uitvoering van systeemontwikkelingstrajecten. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de opdrachten, inclusief start- en einddatum, waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 1 jaar ervaring voldoet. Wensen: - Externe heeft aantoonbaar ervaring met het gelijktijdig begeleiden van meerdere Agile/Scrum teams als scrummaster, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 1. Externe beschrijft minimaal 2 projecten/opdrachten waaruit ervaring blijkt met het gelijktijdig begeleiden van meerdere Agile/Scrum teams als scrummaster (10 punten) 2. Externe beschrijft 1 project/opdracht waaruit ervaring blijkt met het gelijktijdig begeleiden van meerdere Agile/Scrum teams als scrummaster (6 punten) 3. Externe heeft geen ervaring met het gelijktijdig begeleiden van meerdere Agile/Scrum teams als scrummaster (0 punten) - Externe heeft aantoonbaar ervaring met het inrichten en toepassen van CI/CD processen en werkwijze binnen een werkomgeving met Azure DevOps, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 1. Externe beschrijft minimaal 2 projecten/opdrachten waaruit ervaring blijkt met het inrichten en toepassen van CI/CD processen en werkwijze binnen een werkomgeving met Azure DevOps (10 punten). 2. Externe beschrijft 1 project/opdracht waaruit ervaring blijkt met het inrichten en toepassen van CI/CD processen en werkwijze binnen een werkomgeving met Azure DevOps (6 punten). 3. Externe heeft geen ervaring met het inrichten en toepassen van CI/CD processen en werkwijze binnen een werkomgeving met Azure DevOps (0 punten). - Externe heeft aantoonbaar ervaring met het werken als scrummaster binnen een ICT afdeling van een overheidsorganisatie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 1. Externe heeft ten minste 2 jaar ervaring met het werken als scrummaster binnen een ICT afdeling van een overheidsorganisatie (10 punten) 2. Externe heeft 0-2 jaar ervaring met het werken als scrummaster binnen een ICT afdeling van een overheidsorganisatie (6 punten) 3. Externe heeft geen ervaring met het werken als scrummaster binnen een ICT afdeling van een overheidsorganisatie (0 punten) Compenties: - Kwaliteitsbewust - Zelfstandigheid - Uitdrukkingsvermogen/transparante wijze van communiceren (communicatief sterk) - Organisatievermogen - Creativiteit Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Senior Monitoring/End User Perspective Specialist (QR7990) Utrecht
Functie: Senior Monitoring/End User Perspective Specialist (QR7990) Start: 4-1-2021, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Utrecht Omschrijving: Voor onze klant in Utrecht zijn we op zoek naar een Senior Monitoring/End User Perspective Specialist. Dit ga je doen: We zorgen voor de uitvoering van de technische support van de dienstverlening in de volle breedte. We lossen verstoringen op (tweede- en derdelijns), we voorkomen verstoringen door pro-actieve monitoring. We werken procesmatig (ITIL, Agile). Samen met de collega’s zorgen we voor de levering van de afgesproken functionaliteit en kwaliteit aan de klant/gebruiker. De monitoring specialist inventariseert en analyseert de monitoring vraag. Deze kan komen van infra beheerders of technische en functionele applicatiebeheerders, maar ook niet-technische collega’s. Monitoring kan ingericht worden op alle lagen, van infrastructuur tot end user perspective. Technisch worden beschikbare management packs ingericht en waar deze niet beschikbaar zijn zal de monitoring specialist adviseren over aanschaf of bouw van een custom management pack. De specialist bouwt het custom management pack, stemt de tresholds af met de stakeholder en biedt het resultaat aan middels dashboarding en/of rapportages. Inleiding: We zijn verantwoordelijk voor de technische ICT Infrastructuur. Wij doen dit vanuit een state of the art twin-datacenter in eigen beheer. Op de agenda staat de sourcingsstrategie, die kijkt naar mogelijkheden van dienstverlening door derden. Wij lopen voorop in virtualisatie – met servers, werkplekken en netwerkinfrastructuur. Wij gaan voor maximale automatisering van beheerstaken; selfservice is meer regel dan uitzondering. Focus op regievoering verandert de monitoringbehoefte naar inzicht in beschikbaarheid en performance. Dit is onze ICT-omgeving: Wij bieden aan circa 5200 collega’s in totaal ongeveer 700 applicaties aan. De werkplekken zijn gevirtualiseerd op basis van Vmware View en zijn 24/7 intern en extern beschikbaar. Voor ontsluiting van alle (circa 80) locaties beschikken we over een eigen glasvezelnetwerk. Het Windows/Linux applicatie-hosting platform is gevirtualiseerd op basis van Vmware vSphere. In onze private cloud is Selfservice voor het leveren van ICT infrastructuur een speerpunt. In dat kader implementeren we netwerkvirtualisatie, automation en orchestration. Dit doen we met producten NSX, VRA en VRO van Vmware. We gebruiken oplossingen van Netapp voor de benodigde storage (werkplek en applicatiehosting). Voor database hosting gebruiken we Oracle, MS-SQL en MySQL. Telefonieservices leveren we op basis van een Avaya oplossing gecombineerd met een private en een openbare GSM-oplossing. Er is een aparte omgeving ingericht voor het beheer van de productieomgeving. Naast de specifieke product tooling zetten we de Microsoft System Center Suite in als enterprise oplossing. De cloudtransitie is in gang gezet en vraagt van monitoring om informatie te leveren om het gesprek met de partner te kunnen voeren. Daardoor verschuift de aandacht van infastructuur monitoring naar end user performance. Hier zijn we trots op: Wij willen vooroplopen als het gaat om innovatie. We werken in het kantoor met een ‘state of the art’ ICT omgeving en een moderne technische infrastructuur. Wij zijn klantgericht en gemotiveerd om problemen op te lossen, te ontzorgen en te vernieuwen. Door onze dienstverlening, maatwerkoplossingen en support, kunnen collega’s zich optimaal richten op hun kerntaken voor burgers en bedrijven. Soortgelijke diensten leveren we ook aan andere publieke organisaties. Het leveren van een goede dienstverlening aan onze interne en externe klanten is topprioriteit. Onze plek in de organisatie: We zijn opgebouwd uit voorzieningen en expertise teams. Het expertise team is naast het leveren van Monitoring ook verantwoordelijk voor de procesondersteuning op basis van ITIL. Dit doen we door het beschikbaar stellen van een service management tool en het leveren van ondersteuning door support medewerkers en proces managers. Profiel / dit breng je mee: - Aantoonbaar werk en denkniveau op HBO niveau - Ervaring met monitoring d.m.v. Microsoft System Center Operation Manager - Ervaring op het gebied van het maken van klikpaden en deze om te zetten in geautomatiseerde handelingen - Ervaring met End User Simulatie in combinatie met Microsoft System Center Operation Manager - Ervaring op het gebied van management pack ontwikkeling - Ervaring op het gebied van System Center Service Manager is een pré - Ervaring op het gebied van ESM koppelingen is een pré - Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden - Communicatief vaardig, vasthoudend en tactisch - Deze uitvraag is daarnaast ook bedoeld om de specialist ad-hoc op afroep beschikbaar te hebben. Het gaat hier om projecten met een inzet van maximaal 16 uur per week op basis van een strippenkaart en inzet in overleg. Eisen: - Aantoonbaar werk- en denkniveau op HBO-niveau. Beargumenteer waarom kandidaat voldoet aan deze eis. - Aantoonbare ervaring met management pack ontwikkeling. Geef een concreet voorbeeld waaruit bovenstaande blijkt. - Twee relevante referenties: Naam organisatie waar opdracht werd vervuld - Contactpersoon - Afdeling - Telefoonnummer contactpersoon Wensen: - Ervaring bij een overheidsorganisatie (bij voorkeur bij een G4 gemeente). Geef aan welke ervaring en schets de casus. - Ervaring op gebied van SCOM. Geef aan: senior professional > 8 jaar ervaring medior professional met < 3 jaar ervaring junior professional geen ervaring met Cisco: CCNP Routing & Switching - Ervaring met End User Simulatie in combinatie met Microsoft System Center Operation Manager. Geef aan: senior professional met > 6 jaar ervaring medior professional met < 3 jaar ervaring junior professional geen ervaring - In je aanpak toon je eigen initiatief, werk je zelfstandig, ben je vasthoudend en tactisch. Je bent communicatief vaardig (in woord en geschrift). Ook ben je analytisch vaardig en oplossingsgericht. Geef een concreet voorbeeld waaruit bovenstaande blijkt. Motivatie: Graag ontvangen wij een door de kandidaat zelf geschreven motivatie voor deze opdracht waaruit blijkt waarom hij/zij deze opdracht wil uitvoeren en waarom hij/zij de beste kandidaat is. Competenties: In de uitvoering van ons werk staan de vier kernwaarden centraal: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar. Ze komen tot uiting in onze heldere afspraken, servicegerichte en flexibele werkhouding, scherpe (financiële) planning en betrouwbare inzet. Van onze medewerkers verwachten we dat ze – vanuit deze kernwaarden - hun persoonlijke vaardigheden en vakkennis verder ontwikkelen. We hanteren de kernwaarden (open, wendbaar, scherp en betrouwbaar) en de U-Factor (onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat kunnen werken, verdergaande digitalisering van werkprocessen, ketenvorming en veranderende dienstverlening). Deze kernwaarden zijn het uitgangspunt om te komen tot de gewenste cultuur. We verwachten van de medewerkers dat zij, ongeacht hun positie in de organisatie, werken in het belang van het grotere geheel van de afdeling en daarvoor brede basisvaardigheden hebben of ontwikkelen en de kennis m.b.t. de specialisatie actueel houden. Van alle medewerkers wordt inzet gevraagd buiten kantoortijden, omdat de ICT dienstverlening 24/7 uur per week geleverd wordt. Groot onderhoud wordt bij voorkeur gepland in het weekend, zodat gebruikers hierdoor zo min mogelijk worden gehinderd Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Technisch Specialist Den Helder
Referentienummer: 2020-43824 Omgeving: Den Helder Startdatum: 15 maart 2021 (let op screening van 8 tot 12 weken voorafgaand) Duur: 8 maanden Optie op verlenging: ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: nog niet bekend Sluitingsdatum: donderdag 3 december om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Technisch Specialist voor 36 uur per week. Je werkt samen met de Kustwacht en JIVC aan een veilige (netwerk)omgeving. In je dagelijks werk vertaal je functionele behoeftes van de Kustwacht naar firewall changes voor JIVC. Je beschikt over (ruim) voldoende firewall kennis om een gedetailleerde opdracht voor deze changes te schrijven en bent kennis van deze omgeving machtig of kan je jezelf snel machtig maken. Ook fungeer je als sparringspartner voor collega's binnen het Kustwacht beheerteam alsook de sectie beveiliging van JIVC voor zaken gerelateerd aan verkeersstromen. Werkzaamheden: Het vertalen van de functionele eisen naar een functioneel (deel)ontwerp. Het vertalen van het functioneel (deel)ontwerp naar het technisch ontwerp. Het participeren in projecten. Het uitvoeren van risicoanalyses op componenten en/of producten. Begeleiden van de aanpassingen op bestaande producten, dan wel ontwerpen van nieuwe producten naar het in beheer nemen. Zorgdragen voor documentatie voor zowel bestaande als nieuwe producten zodat het in beheer nemen van correct kan verlopen. Functie-eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met een netwerkomgeving in een organisatie met meer dan 1500 medewerkers. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met firewalls in een organisatie met meer dan 1500 medewerkers. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met beveiligde koppelingen waaronder IPSec. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het onderzoeken en analyseren van vekeersstromen. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het beschrijven en implementeren van firewall rules. Je hebt 36 uur per week beschikbaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring met Checkpoint, in de laatste 5 jaar. Je hebt ervaring met Fortinet, in de laatste 5 jaar. Je hebt ervaring met Palo Alto, in de laatste 5 jaar. Je hebt kennis van en ervaring met de Kustwacht en/of Defensie netwerkomgeving. Je hebt een CCNP certificaat.
Technisch Applicatie Beheerder SOA-Suite Almelo
Functieomschrijving: Deelname aan het scrum ontwikkelteam van het project eHandtekening. Het project &quot;In beheer name eHandtekeining&quot; is een voortzetting van een start bij het Openbaar Ministerie van het project en dat bij de Justitiele Informatiedienst tot een beheer moet gaan leiden.Het project &quot;In beheer name eHandtekening&quot; heeft als doel een door het Openbaar Ministerie / Rechtspraak ontwikkelde applicatie voor het digitaal ondertekenen van documenten in beheer te nemen bij Justid waarna Justid de oplossing eHandtekening als oplossing zal aanbieden aan de verschillende onderdelen van Justitie en Veiligheid. De oplossing (applicatie) eHandtekening is onder andere gebaseerd op de Oracle SOA-Suite. De in beheer name van eHandtekening door Justid wordt projectmatig aangepakt. Daarbij wordt ondersteuning verleend door de ontwikkelaars van de oplossing. Voor de(door)ontwikkeling van eHandtekening zijn we op zoek naar een ervaren ontwikkelaar.Functie-eisen: Ervaring met Java of JavascriptErvaring met werken in Agile/Scrum omgevingErvaring met inrichting Continuous Integration and DeploymentErvaring met Oracle SOA-Suite (BPEL)Bedrijfsinformatie: De Justiti&euml;le Informatiedienst zorgt dat cruciale informatie beschikbaar is op het juiste moment voor de juiste persoon. In de strijd voor een rechtvaardige en veilige samenleving helpt de Justiti&euml;le Informatiedienst met betrouwbare informatie en slimme oplossingen. Wij bouwen aan een krachtige verbinding tussen mens, informatie en technologie.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carri&egrave;re. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Manager Informatie/ICT Baarn
Voor Gemeente Baarn zijn wij op zoek naar een Manager Informatie/ICT. Omschrijving opdrachtgever: Bij de gemeente Baarn zijn ruim 150 medewerkers in dienst. Om onze ambities verder te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie. Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen met gemeentebestuur en het management. Elke dag is anders met collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners en ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Werken bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen. De organisatie is flink in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de klant en het verder ontwikkelen van de organisatie en de dienstverlening. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: met lef samenwerken, klantgericht, flexibel, transparant, en betrouwbaar. De organisatie van de gemeente Baarn kent een programmastructuur, bestaande uit vier domeinen: Dienstverlening, Sociaal Domein, Fysiek Domein en Ondersteunend domein. Het team Informatie maakt deel uit van het Ondersteunend domein en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de interne dienstverlening. Onder jouw leiding zorgt het team Informatie dat interne processen goed lopen. Zo zorgt het team ervoor dat de informatievoorziening op orde is, agenda’s van bestuurders worden beheerd, dat de binnenkomende facturen worden betaald, maar ook dat de belastingaanslagen worden verstuurd. Het is zeer belangrijk dat het team goed contact houdt met de andere teams binnen de organisatie maar ook, en wellicht juist vooral, met de inwoners, organisaties en ondernemers van Baarn. Elke teammanager is verantwoordelijk om samen met het team continu te werken aan ontwikkeling, gericht op het eigen team en op samenwerking binnen de organisatie en met externe partners. Overzicht kunnen behouden is hierbij van groot belang. Als teammanager heb je affiniteit met en kennis op hoofdlijnen van de onderwerpen die binnen het team Informatie spelen. De diepgaande inhoudelijke kennis van de diverse vakgebieden zit bij de teamleden. Zij zijn de vakspecialisten. Van jou als teammanager Informatie vragen we dat je actuele en adequate kennis hebt van de bedrijfsvoeringsprocessen binnen een gemeente en de ontwikkelingen daarin. Daarnaast verwachten wij van je dat je samen met jouw team continu aandacht hebt voor het optimaliseren van de interne dienstverlening ten dienste van het primaire proces. Daarbij ligt jouw focus met name op het behalen van resultaten en het coachen en begeleiden van jouw teamleden om het beste uit zichzelf te halen. Omschrijving opdracht: Als Teammanager Informatie stuur je op de ontwikkeling en uitvoering van excellente interne dienstverlening en organisatorische samenhang. Je geeft leiding aan de uitvoerende medewerkers van het bestuurssecretariaat, facilitaire zaken, belastingen & vastgoed, informatiebeheer en financieel beheer. De nadruk in deze opdracht ligt op de coördinatie van de (kwaliteit) van de ICT-dienstverlening, sturing en bewaking van (de kwaliteit van) de interne processen en people management. Op dit moment bestaat de managementstructuur uit zes teammanagers en een compacte concernstaf die direct onder de algemeen directeur opereren. De teammanagers krijgen ruimte om over organisatiebrede ontwikkelingen advies uit te brengen aan de algemeen directeur en het college; denken mee over de strategie en maken de vertaalslag naar implementatie en uitvoering. Als teammanager ben je een echte people manager. Je hebt oprechte aandacht voor je teamleden en haalt het beste in hen naar boven. Je stimuleert zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en professionele taakvolwassenheid bij de medewerkers om zodoende als teammanager de ruimte te hebben om aandacht te besteden aan organisatiebreed beleid. Omschrijving werkzaamheden: - De gemeente Baarn is in beweging. Als teammanager zit je op een sleutelpositie binnen de veranderende organisatie. Je stuurt op zowel individuele als teamresultaten, en coördineert en bewaakt de kerntaken van het team binnen de context van de organisatie als geheel. Je zorgt voor een slimme, moderne en efficiënte bedrijfsvoering, en levert jouw bijdrage aan het goed laten verlopen van de P&C cyclus; - De ontwikkeling en kwaliteit van de ICT-ondersteuning en mate van digitalisering van de interne bedrijfsprocessen vraagt specifieke aandacht binnen de opdracht; - Als lid van het MT werk je samen met de teammanagers en algemeen directeur aan de ontwikkeling van centraal beleid voor de gehele organisatie. Dit doe je als opdrachtgever van projecten, maar ook als projectleider; - Je bent een sterke gespreks- en sparringpartner voor de portefeuillehouder en levert een bijdrage aan de totale opgave van de gehele organisatie; - Onder jouw leiding moet het team Informatie zich ontwikkelen op de eigen specifieke resultaatgebieden, integraal samenwerken en goed contact houden met de andere teams binnen de organisatie. - Als people manager heb je tevens de personele verantwoordelijkheid voor de medewerkers. Dat betekent dat je hen coacht en faciliteert om het beste uit zichzelf te halen. Op sommige punten vraagt dit bijzondere aandacht. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als manager Informatie/ICT en strategisch adviseur binnen de overheid. 2. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Manager informatie/ICT bij een gemeente. 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met het leiden van veranderprojecten. 3. Je bent uiterlijk per 10 december 2020 beschikbaar voor minimaal 32 uur per week. Competenties: - Sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit; - Daadkrachtig, duidelijk en koersvast. Je toont lef, durft buiten de gebaande paden te treden en kunt anderen stimuleren dat ook te doen. Daarbij ben je verbindend, enthousiasmerend en positief, met een vleugje humor wanneer dat nodig is; - Je herkent jezelf in de kernwaarden van de gemeentelijke organisatie: met lef samen-werken, klantgericht, flexibel, transparant en betrouwbaar. Je geeft hier in de dagelijkse praktijk invulling en sturing aan door het goede voorbeeld te geven en samen met je collega’s van het MT actief bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie; - Coachend leiderschap. Je geeft sturing aan individuele medewerkers en/of een groep van medewerkers in het kader van de verdere ontwikkeling, passend bij de (werk)situatie; - Strategisch leidinggeven aan een organisatieonderdeel dat overwegend beheersmatig en kort cyclisch van aard is; - Je kunt bestuurlijk adviseren en je communicatiestijl aan de situatie en je gesprekspartner aanpassen om de boodschap over te brengen; - Omgevingsbewustzijn. Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Je speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar de werkgebieden van Intern Advies; - ‘Van buiten naar binnen denken’ is je tweede natuur. Je denkt in mogelijkheden en je bent nieuwsgierig, innovatief en transparant. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Baarn Startdatum: 10-12-2020 Duur: 4 maanden Optie op verlenging: n.n.b. Inzet: 32-36 uur Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-11-2020 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: vrijdag 4 december van 10:30-12:30 uur en maandag 7 december van 15:00-17:00 uur via MS teams Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
BI-specialist – Cognos Analytics Rotterdam/thuis
Voor gemeente Rotterdam zijn wij op zoek naar een BI-specialist – Cognos Analytics. Omschrijving organisatie: Datagedreven Werken is in Rotterdam een Hot Item. Business Intelligence wordt rap volwassen. Van ontsluiting van financiële en HR data groeide deze discipline snel door naar het ontsluiten van de data over de stad. In- en uitstroom van Werkzoekenden, Verkeersstromen, Aanvragen in het kader van de WMO. Zijn we klaar? Nee nog lang niet. Het kan nog altijd slimmer, sneller en beter. Omdat voor elkaar te krijgen hebben we jou nodig! Het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning is de spil van de gemeentelijke organisatie en maakt kaders voor het hele concern. Zij zorgt enerzijds dat het college van burgemeester en wethouders de stad kan besturen en de schakel is tussen de burgers, het stadsbestuur en de gebieden. Anderzijds is het cluster de schakel met de overige (beleid)clusters op het gebied van bedrijfsvoering. ICT, HR, Facilitaire Zaken, Juridische Zaken, Onderzoek, Financiën, Inkoop en Communicatie zijn gebundeld. Zo levert het cluster haar bijdrage die de organisatie nodig heeft bij het uitvoeren van haar werk voor de stad. Het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning biedt vakmanschap en kwaliteit, en speelt flexibel in op de vraag. Tegelijkertijd staat de positie van de medewerkers centraal. Bij de gemeente Rotterdam krijg je de kans jezelf te ontwikkelen en te werken aan je persoonlijke ambities. Hiermee maak je het verschil in een organisatie die werkt voor de stad Rotterdam. De gemeente Rotterdam biedt je een dynamische en interessante werkomgeving. De stad heeft de ambitie om op het gebied van datagedreven werken tot de top te horen. Weinig andere werkgevers hebben zo’n diversiteit in diensten en producten en bieden de daarbij horende datarijkdom. De mogelijkheden voor gewone slimme en superslime toepassingen zijn groot. Bij ons kun je echt het verschil maken en helpen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer. Omschrijving afdeling: OBI levert kennis en informatie die nodig is voor verantwoorde beleidsvorming over Rotterdam en voor het besturen van de stad en het concern. Het business intelligence team van OBI levert de volgende diensten: - Brede BI ondersteuning op maat - Standaard informatieproducten: rapportages, dashboards, geografische producten - Selfservice BI faciliteren waar het kan - Helpen met het beantwoorden van ad hoc vragen waar het moet. - Data leveren voor proeftuinen met nieuwe technieken. - Fungeren als kenniscentrum voor primair proces data - Pro-actief meedenken en adviseren over BI-oplossingen Het team levert deze diensten vanuit dedicated scrum teams die -met een sterke business oriëntatie en met korte lijnen- de verschillende Clusters van de gemeente Rotterdam bedienen. We verbinden medewerkers voor langere tijd aan een Cluster zodat ze de gelegenheid hebben om een specifiek deel van de organisatie goed te leren kennen. Het BI team ontwikkeld zich richting Business Intelligence Competence Center. Omschrijving opdracht: De afdeling Onderzoek en Business Intelligence (OBI) van de gemeente Rotterdam is op zoek naar een BI-specialist met veel technische kennis van Cognos Analytics (v11). Als BIspecialist kom je decentraal te zitten in 1 van de BI clusterteams en ontwikkel je rapporten, dashboards en SSBI packages. Daarnaast adviseer over de inrichting van de Cognos Analytics (v11) omgeving Jouw opdracht wordt om SSBI packages te ontwikkelen voor de diverse clusterteams, verbeteringen in de huidige Cognos Analytics (v11) inrichting te identificeren en deze wijzigingen te implementeren. Gewenst profiel: - Je vindt het leuk om in een team te werken aan de meerwaarde voor de business. - Je hebt een business oriëntatie en bent dienstverlenend ingesteld. - Je hebt een scherp analytisch en probleemoplossend vermogen. - Je hebt affiniteit met het geautomatiseerd ondersteunen van werkprocessen en het testen van producten. - Je hebt inzicht en inlevingsvermogen in raakvlakken tussen het automatiseren van werkprocessen, data kwaliteit en het leveren van informatievoorzieningsproducten. - Je kunt helder communiceren en bent flexibel. - Je bent zelfstandig, pro-actief en resultaatgericht. LET OP: Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt HBO werk- en denkniveau. 2. Je hebt relevante opleiding op gebied van informatievoorziening. 3. Je hebt ten minste 5 jaar ervaring met MDX. 4. Je hebt ten minste 3 jaar ervaring met: a. business analyses b. het ontwikkelen van Olap kubussen c. met Cognos Analytics (v11) d. het ontwikkelen van kubussen 5. Je hebt ten minste 2 jaar ervaring met Motio CI / PI. 6. Je hebt ten minste 1 jaar ervaring met Cognos Analytics (Cognos 11). 7. Je hebt kennis van, en ervaring met de privacy wetgeving (AVG). 7. Je hebt kennis van Cognos report studio, Cognos analysis studio en Cognos transformer. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ten minste 1 jaar in de afgelopen 5 jaar binnen een grote overheidsinstantie gewerkt. 2. Je hebt ten minste 1 jaar in de afgelopen 5 jaar binnen een scrum/agile-team gewerkt. 3. Je hebt ten minste 3 jaar ervaring met Cognos Framework manager. Competenties: - Sterke functionele vaardigheden - Resultaatgericht - Samenwerkingsgericht - Organisatie- en omgevingsbewust - Communicatief vaardig - Integriteit - Beheersing Nederlandse taal Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam/thuis Startdatum: 02-01-2021 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 49/50 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
IAM Consultant Apeldoorn
Voor Kadaster zijn wij op zoek naar een IAM Consultant. Omschrijving opdrachtgever: Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. Binnen Kadaster IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken. Daarnaast kan je in overleg met je team vanuit huis werken. Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld. Omschrijving Unit waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld: Binnen de directie IT bevindt zich de unit Generiek. Deze unit is o.a. verantwoordelijk voor de service delivery van alle IT4IT diensten. De unit is verdeeld in meerdere scrumteams die elk hun eigen aandachtsgebied hebben. De scrumteams zijn, Cybersecurity, Werkplek services, Identity & Access Management, O365, Cloud Platform Team, Ontwikkel Support Team en Toegangsdiensten. Voor de ondersteuning van het Identity & Access Management (IAM) Team is het Kadaster op zoek naar een IAM-consultant. Het IAM-initiatief binnen het Kadaster loopt al enige tijd en zit in een afrondende projectfase waarin nog een aantal belangrijke functies geleverd moeten worden. Voor een efficiënte realisatie daarna, is het van belang dat de userstories worden uitgewerkt binnen de concepten en mogelijkheden van de reeds in gebruik zijnde MicroFocus / NetIQ Identity Management en Identity Governance & administration software. Kennis en ervaring met deze MicroFocus softwareproducten is van essentieel belang. Omschrijving verantwoordelijkheden: De IAM consultant draagt bij aan de volgende expertise gebieden: - Identity Management en Governance requirements vertalen naar concrete userstories die direct realiseerbaar zijn op basis van MicroFocus NetIQ Identity Manager en Identity Governance. - Inrichten van de MicroFocus NetIQ Identity Governance modules. - Bewaken van de functionele en technische samenhang van de te realiseren Identity management en Governance functionaliteit. - Ontwerpen van integratieketens voor Account en Access Provisioning. - Adviseren van Business, IT en Architectuur m.b.t. inrichtingskeuzes voor het IAM en IGA landschap. - Adviseren van de Functionele beheerorganisatie m.b.t. de inrichting van de MicroFocus NetIQ Identity Governance modules op technisch en procesniveau. - Maken van documentatie en demonstratiemateriaal, geven van productdemo’s. - Het opbouwen, doorlopend aanpassen en onderhouden van de IAM-product backlog met geïdentificeerde verbeteringen, optimalisaties en weg te nemen blokkades. - Het continue (laten) toetsen en (laten) verbeteren van de IAM-architectuur. - Analyseren en inrichten van de accounts en Security groups van de (Azure) Active Directory omgeving. - Het stimuleren van agile gedreven werken door concrete resultaten neer te zetten met het IAM DevOps team. - Samenwerking zoeken en voortouw nemen richting belangrijke stakeholders zoals implementatie partners, security en architectuur. Gesprekken: De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op 15 december 2020. In verband met het Coronavirus zullen ze worden gevoerd via beeldbellen. Gelieve hier rekening mee te houden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 1 januari 2021 of zo spoedig mogelijk tot en met 31 juli 2021 met een flexibele inzet tot maximaal 40 uren per week. 2. Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau, verkregen door opleiding of ervaring richting IT. 3. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring van vergelijkbaar niveau op gebied van integratie software. 4. Je hebt minimaal 3 jaar bewezen ervaring met de NetIQ IAM en IGA Solutions van MicroFocus (Identity Manager, SSPR, Identity Governance). 5. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met Business Analyse op het gebied van Identity Management en Governance. 6. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het realiseren van integratieketen voor Identity & Access provisioning. 7. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het werken binnen een complex IAM-landschap. 8. Je hebt kennis van en ervaring met netwerken, LDAP en operating systemen en technieken als HTTP, Soap, XML, XSLT, Rest, JSON, OpenAPI 3.0, JWT, API, SAML, Oauth en Kerberos. 9. Je hebt kennis en ervaring met (Azure) Active Directory. 10. Je hebt algehele affiniteit met security. 11. Je hebt kennis van- en ervaring met Agile/Scrum werken. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over een aanpak voor de uit te voeren werkzaamheden (zie ook Opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden). 2. Je toont duidelijk aan welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Competenties: - Resultaatgericht. - Helicopterview. - Besluitvaardig en vasthoudend; kan zijn/haar eigen pad trekken in complex krachtenveld. - In staat om zelfstandig binnen een organisatie te bewegen en omgevingssensitief. - Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk. - Klantgericht. - Proactief en initiatiefrijk. - Teamspeler. - Analytisch vermogen. - Flexibiliteit. - Planmatigheid. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn Startdatum: 01-01-2021 Duur: 31-07-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: flexibel, max 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zie gesprekken Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Applicatie Beheerder 3E Lijn Gouda
Functieomschrijving:Als Senior (technisch) applicatiebeheerder bestaat je werk o.a. uit project- en release gerichte werkzaamheden vanuit het team. Je taken zijn ondersteunend waarbij de nadruk ligt op beheerwerkzaamheden. Denk aan operationele taken van onze dienstverlening waarbij je zorg draagt dat SLA&#39;s met betreffende klanten binnen afgesproken KPIs worden geleverd.In projectkader ben je verantwoordelijk voor het beschikbaar maken en houden van applicatiediensten. Het beoordelen van de projectresultaten op geschiktheid resp. geschikt maken om over te dragen aan de staande beheerorganisatie behoren tot je primaire taken.Jij monitort, bewaakt en analyseert de technische werking van applicatiediensten en de bijbehorende klantdatabases. Jij analyseert de storingen of incidenten en zorgt voor passende oplossingen. Ook signaleer en realiseer je zelf idee&euml;n om het beheer en de beschikbaarheid van applicaties te verbeteren. Wijzigingen die betrekking hebben op de technische stack voor applicatiediensten maak je aan en begeleid je. Geven collegas van servicemanagement verbeterplannen door? Dan zorg jij dat ze worden uitgevoerd.Daarnaast houd je de toepassingsprogrammatuur en de gegevensverzamelingen in stand. Je initieert patches bij (functionele) verstoringen en je configureert en documenteert (onderdelen van) applicaties, gegevensbanken en interfaces. Verder beheer je de applicatiedocumentatie. Denk hierbij aan technische specificaties, draaiboeken, rollbackplannen en technische ontwerpen.Als applicatiebeheerder houd je de regie op het uitrollen van wijzigingen en vernieuwingen voor de applicaties. Ook voer je technische applicatie-intakes uit. Voor diensten in beheer bij de backoffice beheer jij de softwarebibliotheek. De (uitgangs)documentatie van projecten review je. Uiteraard doe je je werk altijd in afstemming met (interne) leveranciers, servicemanagement, functioneel beheer en directe collegas.Functie eisen:Beheerkennis van JBOSS Enterprise Application Platform en PostgresITIL Foundation, afgeronde IT-opleiding op minimaal HBO-niveau (Informatica richting is een vereiste5 jaar Werkervaring in een HBO functie (Informatica richting is een vereiste)5 jaar Ervaring als applicatiebeheerder in middelgrote beheeromgevingenWerkervaring met het gebruik van ITIL (V2 en/of V3)Ervaring met werken in Agile multidisciplinair team is een pr&eacute;Wensen:Beheerkennis van JBOSS Enterprise Application Platform, Liferay, Pluto, Drools, Hybernate, PostgresBeheerkennis Single sign on-oplossingen, SAML, AD, ADFS.Gedegen beheerkennis van middleware. Kennis van WSO2, Fuse ESB en Axway is een pr&eacute;.Kennis omtrent het beheren van (PKI-)certificatenGedegen Linux kennisErvaring met automatische software uitrol via Puppet en Ansible is een pr&eacute;Volgen van JMS- en HTTP(S)-verkeerPraktijkervaring met een methodiek als ASL, BISL en Prince II is een pr&eacute;Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carri&egrave;re. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Emerging Technologies Specialist Apeldoorn
Voor Kadaster zijn wij op zoek naar een Emerging Technologies Specialist. Omschrijving opdrachtgever: gies & Data Science" zoeken we een collega op het gebied van nieuwe (emerging) technologieën. Samen met de andere collega’s binnen het team zul jij je bezighouden met de zoektocht en doorvertaal-mogelijkheden van nieuwe innovaties en technologieën binnen het Kadaster. Je werkt daarbij directie overstijgend en samen met de andere innovatie afdelingen van het Kadaster. Specifiek in deze tijdelijke opdracht moet je ook de rol kunnen innemen van trainer/docent waarbij je collega’s meeneemt in de wereld van nieuwe technologies en ontwikkelingen die normaliter iets te ver van hun afstaat. Op dit moment zijn dit de onderwerpen Kunstmatige Intelligentie, Blockchain/Distributed Ledger technologie, Slimme Sensoren, Data en Open Source Innovatie. Omschrijving Kadaster IT: Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. Binnen Kadaster IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken. Daarnaast kan je in overleg met je team vanuit huis werken. Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld. Omschrijving project: Het team Emerging Technologies & Data Science is op zoek naar een Emerging Technologies specialist. Binnen het team zitten de ‘technologie sniffers’ van onze organisatie. Zij weten wat er gebeurt binnen en buiten het Kadaster op het gebied van nieuwe technologie, (data)innovaties en samenwerkingsmogelijkheden. Daar waar ze mogelijkheden zien maken ze technologie toepasbaar en draagt het bij aan de digitale transformatie van het Kadaster. Binnen deze opdracht ben je aanjager, adviseur, doener en sparringpartner. Je denkt mee en signaleert mogelijkheden voor verbetering van de huidige of nieuwe dienstverlening. Je werkt nauw samen met collega’s aan de uitwerking en begeleiding van nieuwe use-cases en experimenten. Hierbij heb je een flexibele houding tussen de verschillende afdelingen en directies, pik je op wat er binnen de organisatie speelt, en verbind je betrokkenen. Ook kijk/denk je voorbij de muren van de organisatie en pas je outside-in-thinking toe, om vanuit meerdere perspectieven naar een vraagstuk te kijken. De kennisontwikkeling van haar medewerkers is een belangrijk thema voor het Kadaster en de directie IT. Ook het Emerging Technologies & Data Science team levert continu een bijdrage aan deze leercultuur. Specifiek in deze tijdelijke opdracht moet je daarom ook de rol innemen van trainer/docent, waarbij je collega’s meeneemt in een wereld die normaliter iets te ver van hun afstaat. Op dit moment zijn dit de onderwerpen Kunstmatige Intelligentie, Blockchain/Distributed Ledger technologie, Slimme Sensoren, Data en Open Source Innovatie. Je weet hen te inspireren en motiveren, en mee te nemen in de wereld van nieuwe technologieën en ontwikkelingen. Terwijl je dit doet, gebruik je voorbeelden uit de praktijk, maar leg je ook de relatie met bestaande processen van het Kadaster zodat deelnemers een duidelijk en holistisch beeld krijgen. Denk bijv. aan koppelingen met de huidige Enterprise-Architectuur en de IT/innovatie portfolio. Zodoende geeft dit een ‘’exposure-boost’’ aan nieuwe initiatieven voortgekomen vanuit het Emerging Technologies & Data Science team. Ook wordt de context van een experiment en/of innovatietraject beter begrepen. Daarom is in begrijpbare IT/Technologie taal communiceren (spraak en schrift) cruciaal. Belangrijker is dat je senior-management inhoudelijk uitdaagt, waarbij je constructieve gesprekken niet uit de weg gaat! Vaak moet je on the spot aanvoelen waar het gesprek naartoe gaat en adaptief reageren. Gezien het thuiswerken vanwege Corona, zullen de sessies/seminars digitaal gehouden worden. Het gebruik van online werkvormen is daarom een middel die jij inzet om de participanten actief en betrokken te houden, en de boodschap goed te laten begrijpen. Omschrijving verantwoordelijkheden: De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn: - Actief volgen van technologische ontwikkelingen (ook data gerelateerd), hiermee experimenteren en zo nodig toepasbaar maken voor het Kadaster. - Innovatieverkenningen, experimenten starten en begeleiden rondom vastgestelde jaarthema’s voor ons team. - Actief participeren in kennisdeling met andere collega’s en directies (o.a. het organiseren van de Kadaster Tech Dag). - Ontwikkelen en verzorgen van seminars en bijeenkomsten om nieuwe technologieën, initiatieven en de exposure van het team te vergroten. - Helpen bij het opzetten van een gevulde Kadaster hype cycle / technologie radar. - Helpen verder vormgeven van de Kadaster Labs omgeving voor demo doeleinden. - Aansluiting zoeken bij IT & Tech. communities/ecosystemen (denk aan hackathons en meetups). - Aansluiting zoeken bij het recruitment-team op het gebied van IT & Data. Gesprekken: De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 10 december 2020 en zullen worden gevoerd via Teams beeldbellen. Gelieve hier rekening mee te houden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 21 december 2020 of zo spoedig mogelijk tot en met 20 december 2021 voor 40 uur per week. 2. Je hebt een WO-mastergraad, in de richting van (Technische) Bedrijfskunde, Innovatiemanagement, Informatiemanagement of vergelijkbaar. 3. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met opkomende technologieën & ontwikkelingen, specifiek: zijn dat Kunstmatige Intelligentie, Blockchain/Distributed Ledger technologie, Slimme Sensoren, Data en Open Source Innovatie. 4. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als trainer/docent. 5. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het trainen van de business rondom IT, Data, Emerging Technologies in relatie tot Digitale Transformatie – dit in het bijzonder voor seniors en strategisch management. 6. Je hebt aantoonbare ervaring met een organisatie die, als ZBO, wettelijke taken uitvoert en werkt in een breed stakeholderveld is een pré. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je weet aan de hand van recente praktijkervaringen jouw expertise rondom het verzorgen van trainingen & seminars; i) voor seniors en op strategisch niveau en ii) in een online omgeving waarbij participanten actief betrokken worden gehouden (zie opdrachtomschrijving en taken). 2. Je weet 2 cruciale knelpunten die zich vaak voordoen tijdens experimenten/innovatietrajecten en geef hierbij aan hoe uw competenties en expertise deze oplost (zie opdrachtomschrijving en taken). Competenties: - Communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling. - Teamspeler, ook in de samenwerking met andere IT-disciplines. - Proactieve en creatieve houding; alternatieve actie paden bedenken. - Inspirator. - Omgevingssensitief. - Beschikt over een gezonde dosis overtuigingskracht. - Kan goed plannen en organiseren, samenwerken en afstemmen. - Inspireert betrokkenen met enthousiasme en ideeën. - Heeft aantoonbare (online) didactische vaardigheden en ervaring om anderen te coachen en mee te nemen in een wereld die normaliter ver van hen afstaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn Startdatum: 21-12-2020 Duur: 20-12-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zie gesprekken Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
ERP Business Consultant (Agile) (QR7989) Rotterdam
Functie: ERP Business Consultant (Agile) (QR7989) Start: 7-12-2020, 32 uur per week Periode: 6-9 Month Contract Omgeving: Rotterdam Omschrijving: Voor onze eindklant in Rotterdam zijn wij op zoek naar een ervaren ERP Business Consultant. Het bedrijf wil een klantportaal in de vorm van een "Mijn-omgeving" ontwikkelen voor haar betalende klanten teneinde een seamless klantreis te kunnen bieden. Op basis van de reeds uitgewerkte customer journeys moet nu een vertaalslag worden gemaakt naar een projectplan, een functioneel en technisch ontwerp en uiteindelijk de bouw en implementatie van een eerste MVP van een klantportaal. Als business consultant ben je een belangrijke schakel tussen de business en informatietechnologie. Jij stroomlijnt business processen in combinatie met technologie. Je staat in nauw contact met o.a. de Product Owner, Stuurgroep, key users, ontwikkelaars van (partner)leveranciers en andere (project)collega's. Jij wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het klantportaal en doorontwikkeling CRM. Geschatte tijdsbesteding, klantportaal 3 dagen p/w en 1 dagen p/w voor CRM Kerntaken: - Begeleiden en ondersteunen van het project team. - Samen met project team vertaalslag maken naar een eerste MVP. - Samen met PO roadmap uitwerken voor het klantportaal. - In kaart brengen benodigde databronnen en koppelingen. - Vaststellen en uitwerken van de marktuitvraag voor een technisch ontwerp. - Vaststellen en uitwerken van de marktuitvraag voor de bouw en implementatie van een eerste MVP. - Voorbereiden (functionele) requirements. - Aansturing leveranciers. - Opstellen en bewaken van kwaliteits- en testcriteria. - Ondersteunen bij implementatie en verandering. Profiel: - Ervaring met de ontwikkeling van klantportalen bij voorkeur in een logistieke / supply chain omgeving is een pré. - Ervaring en kennis van CRM systemen en/of specifieke kennis van MS Dynamics is een pré. - Ervaring met aanbestedingen en kennis van de aanbestedingswet is een pré. - Je denkt in termen van 'business waarde'. - Je bent communicatief sterk in woord en geschrift/presentaties in de Nederlandse en Engelse taal. -- Je bent in staat om de taal van de commerciële klant te spreken en je kunt met overtuigingskracht complexe materie in eenvoudige bewoordingen uitleggen. - Je werkt zelfstandig en pro actief, je vindt makkelijk je weg, je krijgt mensen in beweging en bent in staat om op natuurlijke wijze de verantwoordelijkheid over projecten op je te nemen. - Uiteraard is van belang dat je op de hoogte bent van de ontwikkelingen op het gebied van web development. - Gezien je rol in multidisciplinaire teams, is samenwerkingsgerichtheid een voorwaarde. Eisen: - HBO of WO werk- en denkniveau - Aantoonbare ervaring met Agile IT projectmanagement - Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift Wensen: - Ervaring met ontwikkeling online klantportaal - Ervaring met CRM: Microsoft Dynamics - Ervaring met andere CRM systemen - Per direct beschikbaar - Ervaring met aanbestedingen en kennis van de aanbestedingswet Inhuur ZZP helaas niet mogelijk Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Productowner Den Haag en remote
Referentienummer: 2020-43818 Omgeving: Den Haag en remote Startdatum: 1 februari 2021 Einddatum: 31 december 2021 Optie op verlenging: ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: nog niet bekend Sluitingsdatum: dinsdag 15 december om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Productowner voor 36 uur per week. We zoeken een Product Owner voor twee Scrumteams (Development en Systeembeheer), waarbij de organisatie de ontwikkelstap naar DevOps werken aan het maken is. De Product Owner maakt onderdeel uit van de besturing van BIT. Je stuurt middels de Product Backlog op de resultaten van de twee teams. Is daarnaast met de (2) andere Product Owners verantwoordelijk voor de totale Backlog van BIT en stemt met hen de onderlinge afhankelijkheden tussen de teams af. De teams werken in Program Increments van 13 werken met daarin 4 sprints van 3 weken en een planningsweek. Een van de teams (het Platformteam) is een team dat wordt bemenst door medewerkers van BIT en medewerkers van SSC-I, onze onderleverancier. Dit Platformteam levert diensten op PAAS niveau aan DT&V. Deze manier van werken is relatief nieuw en behoeft naast sturing vanuit de rol van PO ook een zekere mate van coaching t.a.v. de methodiek. Functie-eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal HBO of WO werk- en denkniveau Je hebt een certificering op het vakgebied van Scrum PO. Je hebt kennis en ervaring in de IT. Je hebt ervaring met organisaties in transitie. Je hebt kennis en ervaring met relevante tooling (Azure TFS of vergelijkbaar). Je hebt minimaal 4 jaar ervaring met het aansturen van teams. Je hebt minimaal 4 jaar inhoudelijke en actuele kennis/ervaring in de IT uitvoering/ werkveld. Je hebt ervaring met het gebruik van Agile/ DevOps methodiek en performance mgt tooling. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring als Scrum Master en/of Product Owner binnen organisaties in transitie. Je bent uitstekend in staat om verbinding met teamleden te onderhouden en deze mee te nemen in een DevOps ontwikkeltraject. Je bent stevig in de communicatie en in staat in overleg met klanten realistische planningen af te geven. Je bent in staat om samen met de Scrummaster een leervriendelijk werkklimaat neer te zetten zonder de focus op het resultaat te verliezen. Je hebt ervaring binnen de Overheid.
Senior Testmanager Tactische Beheer Organisatie Apeldoorn, Utrecht en Den Haag
Voor Kadaster zijn wij op zoek naar een Senior Testmanager Tactische Beheer Organisatie. Omschrijving opdrachtgever: Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand. Algemeen/Achtergrond: De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels. Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op: - De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur. - Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen. - De verschillen tussen regio’s. - De Omgevingswet wordt per 1-1-2022 van kracht. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën. Digitaal Stelsel Omgevingswet: De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor een ieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten. DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties: Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het basisniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid. Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties. Daarnaast zal het jaar 2021 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel als ook de afronding van het basisniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV. Omschrijving opdracht: 1. Over tactisch beheer: De afgelopen jaren heeft het Kadaster als één van de vier ontwikkelpartners meegewerkt aan de bouw van componenten van het DSO. We zijn door de bestuurlijke partners (Gemeenten, Provincies, Waterschappen en het Rijk) aangewezen om tevens de rol van tactisch beheerder op ons te nemen. In opdracht van de strategisch beheerder, het ministerie van Binnenlandse Zaken, voeren we de regie op de werking en doorontwikkeling van het DSO. Het Kadaster is reeds gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2021 uit te kunnen voeren. Wij zoeken nog een Senior Testmanager Tactische Beheer Organisatie die onze organisatie komt versterken om de transitie van het DSO programma naar de Tactische Beheer Organisatie soepel te laten verlopen. 2. Kwaliteitsgeweten in een nieuwe eenheid: Met je energieke persoonlijkheid zorg je voor een optimale ketensamenwerking in een complex stakeholder veld. Je neemt verantwoordelijkheid voor het opzetten en onderhouden van de DSO-LV brede testcompetentie. Jouw visie op het test-vak weet je moeiteloos over te brengen op de verschillende samenwerkende actoren in de keten. Jouw ruime ervaring met het ontwikkelen van een integrale teststrategie en –aanpak voor klantgerichte procesketens, komt daarbij goed van pas. Samen met de release train engineer en de scrummasters van de ontwikkel en beheerpartners bevorder je de onderlinge samenwerking en werk je aan de testvolwassenheid van de teams. Je zorgt ervoor dat deze de gebruiker centraal blijven stellen. Onderdeel van deze functie is dat je meedenkt over de aanpak en een overall planning ten aanzien van de deployment van componenten op de diverse ontwikkel-, test- en acceptatieomgevingen. Omschrijving verantwoordelijkheden: De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn: - Opzetten en onderhouden van de DSO-LV brede testcompetentie. - Het inrichten en aansturen van het testmanagement. - Het organiseren van ketentesten. - Jouw visie op het test-vak overbrengen op de verschillende samenwerkende actoren in de keten. - Het ontwikkelen van een integrale teststrategie en –aanpak voor klantgerichte procesketens. - Bevorderen van de onderlinge samenwerking en werken aan de testvolwassenheid van de teams. - Meedenken over de aanpak en een overall planning maken ten aanzien van de deployment van componenten op de diverse ontwikkel-, test- en acceptatieomgevingen. Gesprekken: De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 16 december 2020 via MS Teams. Gelieve hier rekening mee te houden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 voor 36 uur per week. 2. Je hebt aantoonbaar HBO+ werk- en denkniveau. 3. Je hebt brede IT ervaring opgedaan in meerdere inhoudelijke en aansturende rollen/functies. 4. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring opgedaan bij (lokale)overheidsorganisaties en/of ZBO’s. 5. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als testconsultant waarvan minimaal 3 jaar als testmanager. 6. Je hebt zeer ruime ervaring met het organiseren van ketentesten, aangetoond in meerdere projecten bij verschillende (complexe) organisaties. 7. Je hebt recente ervaring met het inrichten en aansturen van het testmanagement in een omgeving met een end2end systeemintegratie. 8. Je hebt minimaal één jaar ervaring in een complexe scaled agile (SAFe) georganiseerd project en/of programma. 9. Je hebt aantoonbare kennis van de Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet. 10. Je hebt kennis van testautomatisering en methoden als TMap, ISTQB/ISEB. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring als Testmanager in complexe scaled agile (SAFe) georganiseerde projecten en/of programma’s. Geef hiervan een voorbeeld dat het beste aansluit bij deze opdracht. 2. Je hebt (recente) ervaring met het inrichten en aansturen van testmanagement in een omgeving met een end2end systeemintegratie. Competenties: - Proactief, initiatiefrijk en verbindend - Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk - Analytisch vermogen - Standvastig - Creatief - Proactief - Teamspeler Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn, Utrecht en Den Haag Startdatum: 01-01-2021 Duur: 31-12-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 09-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zie gesprekken Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Testmanager Tactische Beheer Organisatie Apeldoorn, Utrecht en Den Haag
Referentienummer 2020-43815 Omgeving Apeldoorn, Utrecht en Den Haag Startdatum 1 januari 2021 Einddatum 31 december 2021 Optie op verlenging ja Aantal uur per week 36 Intakegesprek woensdag 16 december 2020 via MS Teams. Sluitingsdatum: donderdag 10 december om 08:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Testmanager Tactische Beheer Organisatie voor 36 uur per week. De afgelopen jaren heeft de organisatie als één van de vier ontwikkelpartners meegewerkt aan de bouw van componenten van het DSO. We zijn door de bestuurlijke partners (Gemeenten, Provincies, Waterschappen en het Rijk) aangewezen om tevens de rol van tactisch beheerder op ons te nemen. In opdracht van de strategisch beheerder, het ministerie van Binnenlandse Zaken, voeren we de regie op de werking en doorontwikkeling van het DSO. De organisatie is reeds gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2021 uit te kunnen voeren. Wij zoeken nog een Senior Testmanager Tactische Beheer Organisatie die onze organisatie komt versterken om de transitie van het DSO programma naar de Tactische Beheer Organisatie soepel te laten verlopen. Met je energieke persoonlijkheid zorg je voor een optimale ketensamenwerking in een complex stakeholder veld. Je neemt verantwoordelijkheid voor het opzetten en onderhouden van de DSO-LV brede testcompetentie. Jouw visie op het test-vak weet je moeiteloos over te brengen op de verschillende samenwerkende actoren in de keten. Jouw ruime ervaring met het ontwikkelen van een integrale teststrategie en –aanpak voor klantgerichte procesketens, komt daarbij goed van pas. Samen met de release train engineer en de scrummasters van de ontwikkel en beheerpartners bevorder je de onderlinge samenwerking en werk je aan de testvolwassenheid van de teams. Je zorgt ervoor dat deze de gebruiker centraal blijven stellen. Onderdeel van deze functie is dat je meedenkt over de aanpak en een overall planning ten aanzien van de deployment van componenten op de diverse ontwikkel-, test- en acceptatieomgevingen. De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn Opzetten en onderhouden van de DSO-LV brede testcompetentie; Het inrichten en aansturen van het testmanagement; Het organiseren van ketentesten; Jouw visie op het test-vak overbrengen op de verschillende samenwerkende actoren in de keten; Het ontwikkelen van een integrale teststrategie en –aanpak voor klantgerichte procesketens; Bevorderen van de onderlinge samenwerking en werken aan de testvolwassenheid van de teams; Meedenken over de aanpak en een overall planning maken ten aanzien van de deployment van componenten op de diverse ontwikkel-, test- en acceptatieomgevingen. Functie-eisen KNOCK-OUT Je hebt HBO+ werk- en denkniveau. Je hebt brede IT ervaring opgedaan in meerdere inhoudelijke en aansturende rollen/functies. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring opgedaan bij (lokale)overheidsorganisaties en/of ZBO’s. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als testconsultant waarvan minimaal 3 jaar als testmanager. Je hebt zeer ruime ervaring met het organiseren van ketentesten, aangetoond in meerdere projecten bij verschillende (complexe) organisaties. Je hebt recente ervaring met het inrichten en aansturen van het testmanagement in een omgeving met een end2end systeemintegratie. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring in een complexe scaled agile (SAFe) georganiseerd project en/of programma. Je hebt kennis van de Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet. Je hebt kennis van testautomatisering en methoden als TMap, ISTQB/ISEB. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria Je hebt ervaring als Testmanager in complexe scaled agile (SAFe) georganiseerde projecten en/of programma’s. Je hebt (recente) ervaring met het inrichten en aansturen van testmanagement in een omgeving met een end2end systeemintegratie. Competenties Proactief, initiatiefrijk en verbindend. Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Analytisch vermogen. Standvastig. Creatief. Proactief. Teamspeler.
Domein Architect DSO Apeldoorn, Utrecht en Den Haag
Voor Kadaster zijn wij op zoek naar een Domein Architect DSO Omschrijving opdrachtgever: Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand. Algemeen/Achtergrond: De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels. Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op: - De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur; - Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen; - De verschillen tussen regio’s. - Met de invoering van de Omgevingswet (in 2022) worden de bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) in staat gesteld sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën. Digitaal Stelsel Omgevingswet: De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor eenieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten. DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties: Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het basisniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid. Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties. Daarnaast zal het jaar 2021 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel als ook de afronding van het basisniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV. Omschrijving opdracht: In 2021 ondersteunt de DSO-LV gebruikers optimaal bij de uitvoering van processen voor planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving via kwalitatief goede informatie op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het Kadaster is reeds gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2021 uit te kunnen voeren. Wij zoeken nog een ervaren Domein Architect die onze organisatie komt versterken om de transitie van het DSO programma naar de Tactische Beheer Organisatie soepel te laten verlopen. De Domein Architect zal kaders stellen en sturing geven binnen de architectuur en realisatie van het DSO. Hierbij worden globale architectuurschetsen opgesteld en gereviewd. Focus van de Domein Architect zal komen te liggen op: Kernfuncties: - Standaarden (STOP, STAM, STTR) en conceptuele modellen; - Verwerking van juridische en toepasbare regels in de ketens; - Vinden en verbinden van informatie (catalogi). - Informatie - Stelselafspraken gericht op interoperabiliteit (API- en URI-strategie en identificatiestelsels) en een goede aansluiting op NORA en dochters (GEMMA, PETRA, WILMA); - Aansluitvoorwaarden voor informatieleveranciers (API profielen en metadatering). - Samen met de projectarchitecten wordt gekeken hoe deze het beste in PSA’s en Solution Architecturen kunnen worden omgezet zodat de beoogde doelen worden gehaald. Specifiek voor deze functie is de domeinarchitect medeverantwoordelijk voor de juiste werking van de kernfuncties van de landelijke voorzieningen (LVBB en DSO-LV) en aanlevering, registratie en verstrekking van informatie op basis van relevante standaarden en stelselafspraken. Het architectuurteam is verantwoordelijk voor het actueel houden van de bestaande architectuur en signaleert mogelijke kansen en afwijkingen. De domeinarchitect participeert in het interbestuurlijke architectuurteam en participeert ook actief in de verschillende inrichtings- en realisatieprojecten zowel richtinggevend maar ook als vraagbaak. Verantwoordelijkheden: De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn: - Het richting geven, ontwerpen en managen van de domein functionaliteit; - Onderhouden van de domein architectuur die bestaat uit een aantal globale architectuur schetsen (GAS) en één Overall GAS (OGAS); - Richting geven aan projecten binnen het domein middels de architectuurkaders; - Begeleiden van besluitvorming binnen het domein door het opstellen besluitvormings¬document, evalueren, verkopen en het verdedigen van de besluitvormingsdocumenten; - Toezien dat het projecten conform de kaders van de GAS’en worden gerealiseerd; - Bewaakt de overall visie, requirements en kaders van het DSO binnen het domein; - Het uitdragen van de architectuurvisie binnen het domein, het programma en bij de interbestuurlijke partners en andere partijen; - Reviewen en goedkeuren van PSA’s; - Inrichten van centrale een architectuur-repository; - Opstellen van roadmaps (architectural runway). Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 voor 36 uur per week. 2. Je hebt aantoonbaar (door opleiding of uitgevoerde opdrachten) academisch werk- en denkniveau; 3. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als architect in (een) complexe organisatie(s) waar onder architectuur gewerkt werd; 4. Je bent zowel generalist als specialist op een van de domeinen (front-end, infrastructuur, beveiliging/beheer, data, infrastructuur); 5. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met relevante kwaliteitsnormen op het gebied van softwareproducten en systemen (ISO 25010) en informatieproducten (ISO 25012); 6. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met applicatie/integratie/ontwikkelplatform (continuous development), middleware en cloud omgevingen (SaaS, PaaS, IaaS); 7. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met informatiemodellering, semantische standaarden en de (door)ontwikkeling van API- en URI-strategieën; 8. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met SAFe/DevOps/Agile ontwikkelmethodieken; 9. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met e-overheid bouwstenen zoals GDI, eHerkenning, PKIoverheid, Basisregistraties, etc.; 10. Je hebt inhoudelijke kennis van uitvoerende processen bij overheid, bij voorkeur van de Omgevingswet of Ruimtelijke Ordening; 11. Je hebt ervaring met het inrichten en beheren van een centrale architectuur-repository (Enterprise Architect); 12. Je hebt ervaring met requirements management en het opstellen en beheren van ArchiMate modellen. Competenties: - In staat draagvlak te creëren voor verandering en verbetering; - Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk; - Analytisch vermogen; - Positief kritisch; - Resultaatgericht en kwaliteitsgericht; - Politieke sensitiviteit; - Teamspeler. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn, Utrecht en Den Haag Startdatum: 01-01-2021 Duur: 31-12-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 09-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: dinsdag 15 december 2020 via MS Teams. Gelieve hier rekening mee te houden. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

IT specialists

Are you an IT contractor looking for a job in the Netherlands? IT-Contracts is the job board for you!

Register for free and apply to suitble jobs directly or upload your CV and let employers find you. Registrer for free now!

Employers

IT-Contracts helps you find the right candidate for your temp IT jobs. It's fast, cheap and easy.

Post your job or search through the CV-database with thousands of dutch IT contractors. Find suitable candidates now!
senior testmanager Driebergen
Voor een zorginstelling zijn wij op zoek naar een ervaren Senior Testmanager. Ben jij diegene die voor onze klant het verschil gaat maken? WAT/ WAAR/ HOE Inzet: 10 maanden met optie tot verlenging 36 uur per week, driebergen Tarief: marktconform Startdatum: 15 Feb 2021 KORTE BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT De Senior Testmanager Routing & Switching en Security is verantwoordelijk voor het beheer van testlab, schrijven van methodieken, documentatie en opzetten van Proof of concepts en uitvoeren van testen op apparatuur voor Product Line R&S en Productline Security. Tevens ben je mede verantwoordelijk voor test tooling om performance te meten in het netwerk e naan de apparatuur. Je ondersteunt hiermee de collega’s t.b.v. het dagelijks beheer voor producten van routing & switching en security om producten en diensten zo goed mogelijk te laten werken. Hierdoor kan een rechercheur zonder problemen belangrijke informatie over veroordeelde criminelen opzoeken in onze database, en heeft het managementteam een soepele verbinding tijdens een videoconference met externe partners. Als Senior Testmanager Routing en Switching en Security neem je regelmatig deel aan (multidisciplinaire) projecten op het gebied van: Vernieuwingen en Monitoring van Netwerk en Security apparatuur. Tijdens deze projecten signaleer- en analyseer je proactief technische en organisatorische knelpunten. Vanuit de praktijk doe je verbetervoorstellen op technisch, testing en procesgebied. Daarnaast coach, adviseer en ondersteun je andere netwerkbeheerders, architecten en security specialisten tijdens de voorbereiding en uitvoering van de implementatie van changes. Je vindt het geen probleem om deel te nemen aan piketdiensten (stand-by) en changes buiten kantoortijden. Doelstelling Zie vorenstaand. Verantwoordelijkheden Als Senior Testmanager Routing & Switching en Security voer je testen uit, schrijf je methodieken, rapportages en documentatie over uitgevoerde testen. Daarnaast installeer je netwerkapparatuur en configureer je netwerk en security apparatuur om testen uit te voeren. Je signaleert, analyseert en ondersteunt tijdens ontwerp, implementatie en eventueel tijdens de onderzoek van problememen voor bijv. verstoringen. Dit ten behoeve van het tweedelijns support op netwerk en security apparatuur. Daarnaast: Ondersteun je collega’s, het capaciteitsbeheer en ondersteun je het wijzigingsbeheer; Ben je onderdeel van (implementatie) projecten; Ben je verantwoordelijk voor het testen van nieuwe sw en hw; Optimaliseer je netwerkbeheersysteem en verzorg/ondersteun je bij SLA rapportages; Neem je een regie rol richting leveranciers over apparatuur, lijnen; Verzorg je methodiek en documentatie welke nodig is om aan te tonen dat het network goed performed om een hoogwaardige dienst te waarborgen; Het opzetten en begeleiden van RFP’s en van Proof of concepts voor vernieuwingen van Netwerk en Security apparatuur; Beheer je Test en Monitoring apparatuur in het productie network voor het meten van KPI’s en monitoren van S.L.A’s; Vakmatige taken Het uitvoeren van conformance en stress testen op network (routers/switches) en security (firewalls, IPD, IDS) apparatuur; Bijdragen aan analyse en onderzoek van Incidenten en problemen in het testlab alsmede productie netwerk; Op afstand begeleiden bij installaties van netwerkapparatuur. Dit doe je door de inzet van lokale ondersteuning en leveranciers; Je verzorgt de administratie op het gebied van testlab, werkinstructies, netwerktekeningen en testen; Verantwoordelijk als aanspreekpunt voor het onderhouden van het testlab; Tevens onderhoud en bewaak je samen met de beheerders de apparatuur, procedures, managmentsystemen en tooling inclusief compliance en performance monitoring; Leidinggevende taken Verantwoordelijk voor continuteit van monitoring en testen en testapparatuur voor PL Routing &Switching en Security; Leiden van testtrajecten tijdens binnen de Productline Routing &Switching en Security; Contacten Contacten zijn zowel intern als met leveranciers. Inzet in de lijn of project Inzet is op projectmatige basis. Opleiding Routing en Switching niveau op CCNP/CCIP Afgeronde HBO opleiding Werkervaring Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als testmanager voor netwerk en security apparatuur voor een grote (10000+ aansluitingen) organisatie, met bij voorkeur 15.000+ aansluitingen en bij voorkeur binnen een overheidsorganisatie; Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met Spirent en Ixia/Keysight testtooling voor L2-3 en L4-7 performance en functioneel testing; Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring Test en Automation scripting kennis m.b.v. TCL; Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Netwerk en/of Security specialist in een grote (10000+ aansluitingen) organisatie, met bij voorkeur 15.000+ aansluitingen; Minimaal 5+ jaar werkervaring met testing van Routing/Switching apparatuur van o.m. Cisco, F5 loadbalancer, Checkpoint firewalls en IP S.L.A.; Minimaal 2 jaar werkervaring met het signaleren, analyseren en verhelpen van storingen en het verzorgen van derdelijns support voor netwerk en security oplossingen; Minimaal 2 jaar werkervaring met opstellen van connectiviteit ontwerpen en het opstellen van technische draaiboeken ten behoeve van het implementeren van deze connectiviteit ontwerpen; Minimaal 2 jaar werkervaring met Data analytics tools zoals Tableau en of Power BI voor het maken van trends en analyses en rapportages; In de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar werkervaring met het verzorgen van SLA rapportages; In de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar werkervaring of sterke affiniteit op het gebied van network automation en security; In de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar werkervaring met administratie op het gebied van CMDB, IP-adressen, werkinstructies, netwerktekeningen en verbindingen; In de afgelopen 10 jaar ervaring met virtulisatie technieken zoals QEMU, Docker, AWS, Azure, VMWARE. Competenties Je wordt enthousiast van alles wat met de technische kant van ICT te maken heeft, dus omarm je nieuwe technieken en doe je als Senior Testmanager Routing & Switching en Security er alles aan om bij te blijven met de laatste ontwikkelingen. Als testmanager herken je in een vroeg stadium mogelijke problemen of kritische situaties, waarbij je prioriteiten weet te stellen. Je beschikt over de volgende competenties: Kwaliteitsgerichtheid; Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren; Innovatief; Is voortdurend op zoek naar middelen en processen om dienstverlening voor zowel beheerder en eindgebruiker te verbeteren; Organisatievermogen; Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij; Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens; Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk; Samenwerken; Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Kwaliteit (eisen) Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in in PDF-formaat. Van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Sjabloon : CV template IT 1.6.doc Eis 2. Minimaal een afgeronde, erkende en volwaardige HBO opleiding. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag. Eis 3. Kandidaat heeft een CCNP/CCIP certificaat behaald. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde certificaat beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag. Eis 4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als testmanager voor netwerk en security apparatuur voor een grote (10000+ aansluitingen) organisatie. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). Eis 5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met Spirent en Ixia/Keysight testtooling voor L2-3 en L4-7 performance en functioneel testing. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). Eis 6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met Test en Automation scripting kennis met behulp van TCL. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). Eis 7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Netwerk en/of Security specialist in een grote (10000+ aansluitingen) organisatie. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). Eis 8. Vereiste (gedrags)competenties / vaardigheden: Je wordt enthousiast van alles wat met de technische kant van ICT te maken heeft, dus omarm je nieuwe technieken en doe je als Senior Testmanager Routing & Switching en Security er alles aan om bij te blijven met de laatste ontwikkelingen. Als testmanager herken je in een vroeg stadium mogelijke problemen of kritische situaties, waarbij je prioriteiten weet te stellen. Je beschikt over de volgende competenties: Kwaliteitsgerichtheid; Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Innovatief; Is voortdurend op zoek naar middelen en processen om dienstverlening voor zowel beheerder en eindgebruiker te verbeteren. Organisatievermogen; Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. Samenwerken; Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Bovenstaande competenties en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd / uitgeschreven maar moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding. Gunningscriteria (wensen) 25 % Wens 1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met testing van Routing/Switching apparatuur van Cisco, F5 loadbalancer, Checkpoint firewalls en IP S.L.A. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende tov andere biedingen 1/5= Matig tov andere biedingen 2/5= Voldoende tov andere biedingen 3/5= Ruim voldoende tov andere biedingen 4/5= Goed tov andere biedingen 5/5= Uitstekend tov andere biedingen 20 % Wens 2. Minimaal 2 jaar werkervaring met het signaleren, analyseren en verhelpen van storingen en het verzorgen van derdelijns support voor netwerk en security oplossingen. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende tov andere biedingen 1/5= Matig tov andere biedingen 2/5= Voldoende tov andere biedingen 3/5= Ruim voldoende tov andere biedingen 4/5= Goed tov andere biedingen 5/5= Uitstekend tov andere biedingen 15 % Wens 3. Minimaal 2 jaar werkervaring met: 1. Het opstellen van connectiviteit ontwerpen en het opstellen van technische draaiboeken ten behoeve van het implementeren van deze connectiviteit ontwerpen; 2. Data analytics tools zoals Tableau en of Power BI voor het maken van trends en analyses en rapportages. Motiveer per onderdeel ( 1 en 2) de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende tov andere biedingen 1/5= Matig tov andere biedingen 2/5= Voldoende tov andere biedingen 3/5= Ruim voldoende tov andere biedingen 4/5= Goed tov andere biedingen 5/5= Uitstekend tov andere biedingen 15 % Wens 4. In de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar werkervaring met: 1. Het verzorgen van SLA rapportages; 2. Administratie op het gebied van CMDB, IP-adressen, werkinstructies, netwerktekeningen en verbindingen. Motiveer per onderdeel ( 1 en 2) de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende tov andere biedingen 1/5= Matig tov andere biedingen 2/5= Voldoende tov andere biedingen 3/5= Ruim voldoende tov andere biedingen 4/5= Goed tov andere biedingen 5/5= Uitstekend tov andere biedingen 15 % Wens 5. In de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van network automation en security. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende tov andere biedingen 1/5= Matig tov andere biedingen 2/5= Voldoende tov andere biedingen 3/5= Ruim voldoende tov andere biedingen 4/5= Goed tov andere biedingen 5/5= Uitstekend tov andere biedingen 10 % Wens 6. In de afgelopen 10 jaar ervaring met virtulisatie technieken zoals QEMU, Docker, AWS, Azure, VMWARE. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende tov andere biedingen 1/5= Matig tov andere biedingen 2/5= Voldoende tov andere biedingen 3/5= Ruim voldoende tov andere biedingen 4/5= Goed tov andere biedingen 5/5= Uitstekend tov andere biedingen Hoe dient je aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin je zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs jouw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). Andere zaken: - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie-eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. Bij The Unit Company is dat mogelijk, wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek. Kijk voor meer informatie op www.theunitcompany.com
Senior Implementatiemanager Den Haag
Voor een van onze opdrachtgevers in Den Haag zijn we op zoek naar een Implementatiemanager Startdatum: 1-1-21 Duur: 6 mnd+ Inzet: 36 uren per week Tarief: €89,- (all-in) ex. BTW OPDRACHT De senior projectmanager implementatie is verantwoordelijk voor de wereldwijde implementatie van de dienstverlening van Directie Consulaire zaken en Visumbeleid (DCV) op nieuwe locaties bij externe dienstverleners. De projectmanager draagt zorg voor de een gecoördineerde en samenhangende uitvoering. De projectmanager werkt nauw samen met de operationele organisatie (CSO), ambassades, de digitaliseringsprojecten en functioneel beheer. De projectmanager zorgt voor een logische volgorde en planning van uitrol en stemt deze af met alle stakeholders waaronder de externe dienstverlener, ambassade en CSO. De projectmanager is verantwoordelijk voor een uitrol en implementatie conform planning. De projectmanager: • Is verantwoordelijk voor de implementatie van circa 31 nieuwe kantoren t.b.v. de DCV-dienstverlening bij de externe dienstverleners wereldwijd • Is verantwoordelijk voor het uitwerken van de implementatiestrategie en het opstellen van een aanpak ten behoeve van de uitrol. • Stelt in overleg met de projectmanagers binnen FOBO 2020 en externe dienstverleners een logische volgorde op van uitrol van nieuwe locaties en diensten en maakt in overleg met relevante spelers de implementatie/uitrolplanning. • Is verantwoordelijk voor het maken en geven van de juiste opleidingen aan de medewerkers van de externe dienstverleners • Geeft leiding aan de uitvoering van de implementatie, stemt af met stakeholders zodat projectresources voldoende beschikbaar zijn. • Bereidt daadwerkelijke implementatie voor inclusief planning en verdeling van taken en activiteiten • Bereidt opleidingen voor en geeft opleidingen aan externe dienstverleners • Informeert betrokken partijen over de impact van de uitrol, zoals benodigde inspanningsverplichting, communicatie en tijdslijnen. • Legt rolverdeling tussen werkzaamheden van betrokken partijen vast en spreekt performance afspraken af. • Legt gemaakte afspraken vast zodat hier monitoring op plaats kan vinden. • Monitort voortgang van uitrol, rapporteert hierover richting programmamanagers FOBO 2020 en andere betrokken partijen. • Signaleert knelpunten en lost deze op. • Rapporteert voortgang van en escaleert eventuele issues in de implementatie aan de Sr implementatiemanager van FOBO 2020 Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt vanuit de Directie Consulaire zaken en Visumbeleid (DCV) aan de verbetering en verdere digitalisering van consulaire dienstverlening aan haar klanten. DCV is in de eerstelijns dienstverlening aan haar klanten in meerdere opzichten vergelijkbaar met een klantenservice organisatie met meerdere kanalen: uitgebreide informatie beschikbaar via haar websites, telefonie, e-mail en social media, maar ook via het 24/7 contact center in Den Haag, aangevuld met fysieke bezoekmogelijkheden via meer dan 100 ambassades en consulaten (posten) of via tegen de +/- 100 locaties van Externe Dienstverleners (EDV’s) wereldwijd. Men streeft daarbij naar excellente dienstverlening met als belangrijke thema’s zichtbaarder, bereikbaarder, klantgerichter via meerdere kanalen. De inrichting vindt plaats langs de volgende principes: Het klantcontact en de dienstverlening worden zo veel mogelijk digitaal ingericht. Daar waar aanvullende informatie nodig is kan de klant terecht bij een 24/7 bereikbaar centraal contact center in Den Haag. Daar waar binnen het dienstverleningsproces een fysiek bezoek van een klant aan een BZ vertegenwoordigende locatie nog noodzakelijk is, zal dit zo veel mogelijk worden uitbesteed aan EDV’s met een breed verspreid wereldwijd kantorennetwerk. De verwerking in de backoffice wordt eveneens anders ingericht: centraal, zoveel mogelijk digitaal en informatie gestuurd. Om de bestaande dienstverlening steeds verder te verbeteren langs deze inrichtingsprincipes worden stap voor stap nieuwe of verbeterde diensten geïntroduceerd. De ontwikkeling en implementatie van deze diensten vindt plaats binnen het veranderprogramma FOBO 2020 van DCV. Dit alles in samenwerking met posten, beleidsafdelingen binnen DCV, overige directies binnen BZ en eventuele externe leveranciers. EISEN • Afgeronde HBO of WO-opleiding • Minimaal 5 jaar ervaring met het implementeren van diensten en/of informatiesystemen waarbij de nadruk heeft gelegen op de benodigde gedragsverandering en change management. • Minimaal 5 jaar ervaring met implementatievraagstukken op het gebied van complexe geautomatiseerde informatiesystemen en grootschalige veranderingstrajecten. • Minimaal 5 jaar ervaring met implementatievraagstukken bij servicegerichte organisaties • Aantoonbare vaardigheid in het functioneren in bestuurlijk complexe en politieke omgevingen en wereldwijd opererende organisaties. • Aantoonbare vaardigheid in projectmanagement en het gericht kunnen aansturen van projectactiviteiten en in- en externe medewerkers waarbij rekening wordt gehouden met andersoortige belangen en opvattingen/ uitgangspunten. •Ervaring in agile werken WENSEN • Resultaatgericht • Netwerker • Vasthoudend • Overtuigingskracht • Organisatiesensitief • Initiatief • Plannen, organiseren en rapporteren • Samenwerken • Flexibel • Schriftelijk en mondeling vaardig in Nederlands en Engels • Minimaal 5 jaar ervaring met het aansturen en implementeren van projecten binnen Overheid(s organisaties)Aantoonbare ervaring in internationale implementaties van informatiesystemen en processen.• Vaardigheid in het overwinnen van weerstand (conflicterende belangen). • Vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen • Vaardigheid in het opstellen van adviesrapporten, notities en dergelijke en inhoudelijk tot stand brengen van advies(deel)producten • Aantoonbare ervaring in opstellen en geven van trainingen. • Ervaring met het leiden van veranderingen bij grote procesmatige operationele organisaties • ‘Hands on’ en actiegericht. • Is bereid te reizen Aanbiedingen van CV, motivatie en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 1 december om 08:30 uur ons ons bezit te zijn.
BI Specialist- ETL Den Haag
Referentienummer: 2020-43838 Omgeving: Den Haag Startdatum: 1 januari 2021 Einddatum: 30 juni 2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: Gemiddeld 40 Intakegesprek: 10 december Sluitingsdatum: Vrijdag 4 december om 10.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een BI Specialist- ETL voor 40 uur per week. Functie-omschrijving: Momenteel wordt gewerkt aan het opbouwen van een vernieuwd datawarehouse, met een informatieportaal, dat dient ter vervanging van het bestaande informatieportaal. Er zijn al een aantal bronnen ontsloten in dit vernieuwde datawarehouse, waaronder (maar niet beperkt tot) het financiële systeem Coda, het projectplanning-systeem Primavera en het budgetteringssysteem Lias. Ook het HRsysteem Youforce is deels ontsloten. In verschillende stadia van ontwikkeling zijn onder meer staging-lagen, DataVault-lagen en Datamart (stermodel)-lagen. Voor diverse rapportage-en/of self-service-doeleinden zijn ook een aantal tabulars ingericht en zijn er Power-BI dashboards en rapportages ontwikkeld.. De ETL-ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het verder helpen ontwikkelen van de verschillende hierboven genoemde datawarehouse-onderdelen. Daarmee beogen wij te bereiken een meer dynamische BI omgeving waarbij de informatie op een gebruikersvriendelijke en professionele manier zal worden aangeboden. Tevens zal selfservice moeten worden aangeboden aan de gebruikersorganisatie. Meer specifiek werkt de ETL-specialist mee aan de vernieuwing van het BI landschap, waaronder: Het onderzoeken, adviseren over en implementeren van data-objecten en stromen, met gebruikmaking van onze ETL-tool WhereScape; Het integreren van meerdere bronnen/standaarden, zowel provinciale als van andere overheden of externe partijen; Het opzetten, onderhouden en corrigeren van datamodellen, passend in onze toepassing van de DataVault; Participeren in een adviesteam, getrokken door een business analist (IT-adviseur). De functionaris geeft terugkoppeling van (deel)resultaten en producten aan de opdrachtgever. Functie-eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal een HBO-diploma behaald in de richting van IT. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met WhereScape. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring m.b.t. Data Vault modeleren en Ster modeleren, zoals bijvoorbeeld het gebruik van Hiërarchieën in Dimensions, Bridgetables, en gebruik van Hashkeys in Datamarts. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met query optimizing en refactoring van ETL. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met data profiling, bij voorkeur met Wherescape 3D. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) m.b.t. het maken en onderhouden van tabulars. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 2 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) werkervaring m.b.t. Data Vault modeleren en Ster modeleren, zoals bijvoorbeeld het gebruik van Hiërarchieën in Dimensions, Bridgetables, en gebruik van Hashkeys in Datamarts. Je hebt minimaal 2 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) werkervaring query optimizing en refactoring van ETL. Je hebt minimaal 2 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) werkervaring met data profiling, bij voorkeur met Wherescape 3D. Je hebt minimaal 2 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) werkervaring met Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) m.b.t. het maken en onderhouden van tabulars. Je hebt minimaal 2 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) werkervaring met WhereScape. Je hebt een WO-diploma behaald in de richting van IT. Competenties: Resultaatgericht handelen: daadkrachtig optreden, proactieve houding, initiatiefrijk, pragmatisch; punctueel in werkzaamheden, administratief vaardig, aanspreekbaar op resultaten; stressbestendig, leergierig, accuraat, probleemoplossend. Flexibiliteit: tact, zorgvuldigheid; in werk en werktijden. Communicatieve- analyse- en adviesvaardigheden: van medewerkers tot (afdelings) management. Samenwerking: teamspeler; open collegiale samenwerkingsgerichte houding; sociaal vaardig, legt makkelijk contacten, kan overtuigen. Didactische vaardigheden: geduldig en bereid om zaken meerdere keren uit te leggen; doorzettingsvermogen.
Programmamanager Thuiswerken Den Haag-Thuis
Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn wij op zoek naar een Programmamanager Thuiswerken. Omschrijving opdrachtgever: P-Direkt is de hr-dienstverlener van de rijksoverheid. Wij bieden een breed pakket aan diensten op het snijvlak van hr en ict voor de bijna 140.000 medewerkers en managers die werken bij ministeries en andere overheidsorganisaties. Onze bekendste eindproducten zijn salarisbetaling (‘iedereen op tijd het juiste salaris’) en informatievoorziening. Met de innovatieve technologie van P-Direkt kunnen medewerkers en managers van de rijksoverheid hun personeelszaken eenvoudig regelen via het zelfbedieningsportaal. Jaarlijks verwerkt P-Direkt ruim 9,7 miljard euro aan personeels- en salariskosten. P-Direkt is als shared service organisatie een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bij P-Direkt werken ruim 700 medewerkers, verspreid over Den Haag, Zwolle en Bonaire. De vier kernwaarden van P-Direkt zijn terug te vinden in al onze activiteiten, producten en diensten: wij zijn betrouwbaar, efficiënt, klantgericht en innovatief. P-Direkt blijft toekomstbestendig door aan te blijven sluiten bij de wensen en eisen van onze klanten en gebruikers. Onze mensen en onze organisatie blijven zich ontwikkelen. In het masterplan 2020-2025 hebben we vastgelegd hoe we dat de komende jaren gaan doen. We werken daarbij langs vier pijlers: - Wendbaarheid - Continu verbeteren - Samenwerken - Vakmanschap Met de aandacht voor deze pijlers versterken we onze organisatie, onze teams, onze leidinggevenden en onze medewerkers. Omschrijving afdeling: De afdeling Relatiebeheer & Ontwikkeling (R&O) is een professionele, innovatieve en deskundige afdeling die de verbetering van de dienstverlening van P-Direkt faciliteert, de vernieuwing van de dienstverlening van P-Direkt aanjaagt en die (intern en extern) afstemt en coördineert. Omschrijving project: De rijksoverheid heeft naar aanleiding van de Covid-19 pandemie bepaald dat een groot deel van de rijksambtenaren ook na 1 september thuis moet/kan werken. Ook op lange termijn zal er structureel meer thuisgewerkt worden. BZK onderzoekt in de zomer van 2020 mogelijke lange termijn scenario’s. P-Direkt beschikt over heel veel persoonsgegevens en heeft de verplichting aantoonbaar te kunnen maken dat wij zorgvuldig met deze gegevens omgaan. Bij de start van P-Direkt is gekozen voor een opzet die ervoor zorgde dat iedere medewerker van het contactcenter iedereen moet kunnen bedienen. Daarbij paste een open productie-omgeving binnen een gecompartimenteerde (afgesloten) omgeving voor de bescherming van de data, maar ook voor de medewerkers zelf. Hierdoor kan een groot deel van het werk niet vanuit huis worden gedaan, aangezien wij dan onvoldoende aantoonbaar kunnen maken dat P-Direkt zorgvuldig met de gegevens omgaat. Bij medewerkers die niet thuis mogen werken, leeft het gevoel dat wij hen dat niet toevertrouwen, maar het gaat vooral om dat P-Direkt moet kunnen aantonen dat we op het gebied van informatiebeveiliging en AVG betrouwbaar zijn. Bovendien willen we de medewerkers en hun imago beschermen, voor als er een data-lek is. We moeten kunnen aantonen dat het niet van ons/een specifieke medewerker afkomstig is. Inmiddels bestaan er veel technische oplossingen en kan je de werkwijze anders inrichten, maar dat is niet zomaar geregeld. Nu wordt nagedacht over dat rijksambtenaren mogelijk structureel (gedeeltelijk) thuis gaan werken, willen we dat ook voor onze dienstverlening mogelijk maken, voor zover dat kan. Daarom is nu ons streven het voor alle medewerkers van P-Direkt mogelijk te maken om veilig en verantwoord thuis te kunnen werken. We starten een project gericht op het realiseren van de randvoorwaarden die het mogelijk maken voor alle medewerkers van P-Direkt om veilig en verantwoord thuis te kunnen werken. Er is daarbij behoefte aan een weging van de invalshoeken, variabelen en risico’s. Na een eerste inventarisatie kan een besluit genomen worden over mogelijke ontwikkelpaden in een volgende fase en kunnen concrete handelingen in gang gezet worden. Omschrijving opdracht: Het uitgangspunt van het project is “Ik werk voor P-Direkt thuis, mits..”. De volgende onderzoeksvragen vormen de basis voor een verdere uitwerking door een projectmanager: 1. Welke soorten werkzaamheden zijn te onderscheiden en welke rollen bij P-Direkt voeren deze uit? Hierbij wordt het werk opgedeeld naar bijvoorbeeld soort activiteit, processen en klantgroepen. Verschillende rollen voeren dat werk uit. Alle vragen eronder dienen voor de onderscheiden types van werk en rollen te worden bekeken. De risico’s verschillen en daarmee ook de oplossingen. 2. Wat zijn de risico’s in het werk zelf, waarbij we aantoonbaar in control moeten zijn als het gaat om informatiebeveiliging en privacy. Welke randvoorwaarden moeten worden ingevuld? 3. Welke technische oplossingen zijn er? En hoe geven die invulling aan de hiervoor genoemde randvoorwaarden per werksoort? Gevraagd wordt te denken in verschillende oplossingen, zodat we kunnen kiezen. Wee creatief. 4. Onderzoek of er vanuit de zijde van medewerkers die thuiswerken dan nog risico’s zijn, waarvoor we de mensen willen beschermen? Wat als het niet goed is georganiseerd en er liggen zaken op straat, wat betekent dat dan voor een individu of een groep van medewerkers. 5. Wat is er voor de medewerkers nodig aan voorzieningen? Hierbij gaat het om de werkplek zelf en de omgeving, zaken als hardware, software, Arbo, sociale aspecten. 6. Wat is er nodig om het werk goed te kunnen doen? Hoe gaan we om met kennisdeling, resultaatsturing en , resultaatmonitoring. 7. Hoe behouden we ons gevoel van betrokkenheid en sociale cohesie als er meer wordt thuisgewerkt? 8. Wat is de financiële impact van verschillende keuzes en oplossingen? 9. Wie zijn stakeholders en hoe zitten zij hierin? Op basis van het onderzoek wordt een rapport opgesteld, waaruit vooral logische keuzes volgen voor de mogelijkheden tot thuiswerken. Het DT gaat ervanuit dat dit het karakter heeft van een advies, met voorgestelde oplossingen, die we weliswaar formeel bekrachtigen. Dit project gaat over het creëren van de mogelijkheden tot thuiswerken voor elke medewerker. Omdat we willen dat iedereen de mogelijkheid heeft om thuis te werken is het goed om dan aan te geven welk type van werk echt vanaf de werklocatie moet worden verricht (bijvoorbeeld BHVtaken). We verwachten geen uitspraak over hoeveel er dan thuis kan worden gewerkt. Dat ligt aan de samenstelling van een werkpakket en dat is aan de leidinggevende en de medewerker. We verwachten ook een uitspraak over welke taken er wel veilig thuis gedaan kan worden, wat is het minimum. Denk aan mail, vergaderstukken, instructies e.d. Het proces ziet er als volgt uit: 1. Fase 1: analyse en opzet projectvoorstel met voorstel opzet analyse. Inventarisatie variabelen, eerste inventarisatie weging variabelen inclusief risico’s. Opleveren analyse en projectbrief. 2. Fase 2: discussie en besluitvorming afstemming, definitieve weging en besluitvorming, afbakening en timing deelprojecten DT P-Direkt. Hiermee kan het projectplan worden opgesteld. 3. Fase 3: formuleren in en gang zetten vervolgacties formulering en uitvoering deelprojecten adhv prioritering, evaluatie deelprojecten en evt bijstellen afbakeningadhv voortschrijdend inzicht. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een diploma op WO-niveau. 2. Je beschikt over kennis van agile projectmanagement. 3. Je hebt werkervaring op het gebied van verandermanagement. 4. Je hebt werkervaring op het gebied van het schijven van adviesrapporten. 5. Je hebt werkervaring binnen de Rijksoverheid. 6. Je hebt werkervaring op het gebied van stakeholdermanagement binnen het bestuurlijke domein. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis van agile projectmanagement. 2. Je hebt ervaring met verandermanagement projecten. 3. Je hebt ervaring met stakeholdermanagement in het bestuurlijke domein. 4. Je hebt ervaring/affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever. 5. Je hebt ervaring met het schrijven van adviesrapporten. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag-Thuis Startdatum: 02-12-2020 Duur: 01-12-2021 Optie op verlenging: nee Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-11-2020 Sluitingstijd: 12:00 Intakegesprek: in overleg Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel beheerder Den Haag
Wij zoeken een functioneel beheerder die een prestatie neerzet. Die eigenstandig verantwoordelijkheid neemt voor het organiseren en structureren van de werkzaamheden binnen de gegeven kaders. Binnen de afdeling Informatie- en Procesmanagement is behoefte aan een functioneel beheerder voor het functioneel beheer en het ondersteunen van gebruikers van diverse websites, onder andere het intranet, welke ontwikkeld zijn op het platform Pleio. De werkzaamheden omvatten: • Functionele instandhouding en continuïteit van de websites waarborgen en hiervoor ook durven te staan • Pro-actief contact onderhouden met de eindgebruikers en de interne organisatie • Uitvoeren van autorisatiebeheer en het bewaken van de betrokken processen • Het snel en adequaat analyseren en oplossen van incidenten of problemen • Voortgangsbewaking van openstaande meldingen • Actualiseren van documentatie en de beheerhandleidingen, indien deze ontbreken, opstellen • Leveren van een bijdrage aan de te ontwikkelen applicaties en processen (functioneel) door het aandragen van issues en verbeteringen • Participeren in en bijdragen aan Backlog refinement, Sprint Planning, Sprint Review en Retrospective • Opstellen van een testplan en testgevallen • Uitvoeren en coördineren van testwerkzaamheden (FAT/GAT) • Opstellen van rapportages over de uitgevoerde testen. Functie eisen • Aantoonbare ervaring in het beheren van websites • Ervaring met functioneel beheren van websites (3 jaar) • HBO+ werk- en denkniveau . ICT / IV-gerelateerd (3 jaar) • Ervaring bij een overheids- of dienstverlenende organisatie met complexe uitvoeringsprocessen (3 jaar) • Ervaring volgens werken methodiek Bisl (2 jaar) Wensen • Enige kennis van het platform PLeio; • Relevante werkervaring in het beheren van functionaliteiten binnen een grootschalige gebruikersorganisatie ; • Ervaring met beheer- en analysemethoden en beheertools (onder andere Topdesk); • Aantoonbare werkervaring in een functie, waarin men optreedt als intermediair tussen ICT leveranciers en gebruikers. • Kennis van de AVG wet- en regelgeving, Ervaring met het implementeren van deze regelgeving in applicaties is een pré. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 07-12-2020, 24 uur per week Einddatum: 06-07-2021, met optie tot verlenging Recruiter: Lorenzo Boyé, recruiterLB@itaq.nl, +31 (0)6 20985467 Alleen sollicitaties met motivatie op de hierboven genoemde functie eisen (hoeveel jaar ervaring en verwijzend naar de opdrachtgever) worden in behandeling genomen. Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterLB@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
IV Expert tbv Virtual Reality/Gaming Apeldoorn-Zwolle
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een IV Expert tbv Virtual Reality/Gaming. Omschrijving opdracht: De Dienst Informatiemanagement van de Nationale Politie voeren verschillende taken uit, waaronder functioneel beheer, advisering, relatie- en service level management, gegevensgebruik en –beheer. Ook bewaken we de kwaliteit en integriteit van vastgelegde gegevens. Wij werken volgens het Scaling Agile Model Politie ter ondersteuning van het snel en wendbaar realiseren van de gewenste informatievoorziening. Bij de Dienst Informatiemanagement werken landelijk ruim 600 collega's. Vanuit Afdeling Advies werk je gedeconcentreerd voor de business. De politie en het politiewerk is dynamisch en voortdurend in ontwikkeling. De Politieacademie is het opleidingsinstituut voor de politie, met daarnaast een kennis- en onderzoeksfunctie. Deze “onderwijsinstelling” heeft de uitdaging om vanaf nu de komende jaren veel meer mensen op te leiden, haar onderwijs te flexibiliseren, het samenspel met de politie te verstevigen en spil te worden op het gebied van kennis. Als IV-expert ben je medeverantwoordelijk voor het adequaat laten werken van de informatievoorzieningsketen: van beleidsthema's tot applicaties en systemen. Je adviseert en regisseert bij de intake, vormgeving en uitvoering van (implementatie)projecten die meerdere, met elkaar samenhangende, portefeuilles raken. Ook draag je in het (Senior) Product Owner team bij aan het agile voortbrengingsproces van de Politie IV. Je draagt zorg voor een goede vraagarticulatie aan de hand van IV-verzoeken vanuit de business en verricht de benodigde (informatie- en proces-) analyses en vooronderzoeken. Hierbij houd je rekening met de IV-strategie en de ontwikkelingen binnen het IV-landschap en stuur je actief aan op synergie-effecten tussen dat wat goed is voor het politiewerk en dat wat noodzakelijk is om de informatievoorziening van de politie te verstevigen. Namens de IV-keten ben jij sparringpartner voor IV-gerelateerde vraagstukken en lever je gevraagd en ongevraagd advies. Je bouwt en onderhoudt in- en externe netwerken van specialisten en werkt mee met de belangrijkste stakeholders aan het ontwikkelen van een visie en strategie op de onderwerpen uit de IV-keten. Ook draag je bij aan het informatiebeleid van de politie en het opstellen van bijvoorbeeld portfolio realisatieplannen, roadmaps, impactanalyses en business/IV epics. In het kader van Politieonderwijs 2021 liggen er een aantal uitdagingen die te maken hebben met de digitalisering van onze maatschappij. De opdracht concentreert zich hoofdzakelijk op de politieacademie met als aandachtsgebied(en): - Expertise Virtual Reality. - Expertise Digitale leermiddelen (tbv realisatie MEOS, OPP en BVH instructieomgevingen). Doelstelling: Het Team Informatievoorzieningsexperts (IVE) bestaat uit twee onderdelen, te weten Allround Informatievoorziening Expert en Requirement Analyse. Het Team IVE verricht binnen de kaders van de Nationale Politie IV-beleidsontwikkelings- en uitvoeringstaken op het gebied van informatiemanagement en requirement analyse. Het team houdt zich onder meer bezig met: - De advisering en uitvoering van vraagarticulatie op informatievoorziening verbetering- en vernieuwingsvraagstukken, waaronder het schrijven van vooronderzoeken en adviesdocumenten; - Het inschatten van de impact van de Project Start Architectuur; - Het definiëren en uitwerken van (non)functionele gebruikersspecificaties en - Het inschatten van de impact van informatie beveiligingsbeleid en –maatregelen. - Daarbij draagt het team zorg voor de borging van de inrichting van informatieprocessen, het analyseren van de organisatorische gevolgen en het inrichten van de niet geautomatiseerde informatievoorziening. Het aandachtsgebied in deze is geënt op de politieacademie Omschrijving verantwoordelijkheden: Je adviseert over informatievraagstukken in de vorm van vakinhoudelijk onderzoek, analyse of plan. Je vertaalt informatie en analyses naar functionele behoeften. In overleg met de Coördinerend Businessexpert concretiseer je de geplande activiteiten naar individuele werkafspraken, opleveren van gevraagde documenten, applicatie inventarisaties, analyses, vooronderzoeken en dergelijke om te komen tot een resultaat. Je zorgt voor een effectieve werkuitvoering overeenkomstig de vastgestelde planning, stuurt deze aan en bewaakt de voortgang hiervan. Je treedt op als intermediair tussen de coördinerend Businessexpert en de vraagorganisatie waar je voor werkt en bent vakinhoudelijk aanspreekpunt voor hen. Je ziet en begrijpt de relaties met de andere operationele portefeuilles en verbindt deze op informatiemanagement waar nodig. Tevens zal de kandidaat PO ondersteuning verrichten in het kader van Agile werken. Contacten: Je bent in staat om een netwerk op te bouwen, te onderhouden en uit te breiden. De contacten die je hebt zijn voornamelijk interne contacten. Inzet in de lijn of project: De inzet is op projectmatige basis. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 08-02-2021 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2021 voor 36 uur per week. 2. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. 3. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als informatiemanagementadviseur of gelijkwaardig, binnen middelgrote (500+) organisaties. 4. Je hebt ervaring met verwerving, ontwikkeling en implementatie van simulatie-omgevingen (VR) en/of games. 5. Je hebt ervaring met het werken in een soortgelijke rol bij onderwijsinstellingen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met onderwijs logistieke ondersteuning van moderne onderwijsvormen. 2. Je hebt aantoonbare werkervaring op conceptueel niveau in de specialismen architectuur, informatiebeveiliging en requirement analyse. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring met technische applicaties en technische infrastructurele voorzieningen. 4. Je hebt minimaal 2 jaar persoonlijke werkervaring met de Agile manier van werken. 5. Je hebt ervaring binnen de (Rijks)overheid. Competenties: - Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Stressbestendigheid: Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn-Zwolle Startdatum: 08-02-2021 Duur: 31-12-2021 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 50/51 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Product Owner Data & Stuurinformatie Groningen
Als Product Owner Data & Stuurinformatie word je hiërarchisch aangestuurd door de teamleider Informatievoorziening en behoor je tot het gelijknamige team binnen de afdeling Bedrijfsvoering. Op het gebied van informatievoorziening ben jij eindverantwoordelijk voor de implementatie en (door)ontwikkeling van informatieproducten en bijbehorende functionaliteit die de organisatie in staat stelt om effectief te sturen op de voortgangsoperatie en deze te verantwoorden. Dit omvat het interpreteren van structurele, complexe gebruikers eisen en wensen, maar ook het vertalen in een productvisie voor de informatievoorziening binnen deze organisatie. Om effectief te sturen op de voortgangsoperatie en deze te verantwoorden, houd jij je bezig met het: • Bepalen van de prioritering van de uit te voeren werkzaamheden op basis van urgentie, belang, capaciteit en budget; • Afstemmen van de prioritering met interne en externe stakeholders; • Richting geven aan en coachen van het team Data & Stuurinformatie (7,4 FTE) in het uitvoeren van werkzaamheden; • Het bewaken van voortgang van de realisatie van op te leveren producten en functionaliteiten; • Coördineren van de acceptatie en implementatie van wijzigingen in informatieproducten en (platform)functionaliteit; • Adviseren en ondersteunen van gebruikers van de informatieproducten; • Adviseren van het management en medewerkers bij complexe vraagstukken en concrete vragen over informatieproducten; • Zorgdragen voor het creëren van databewustzijn en het inrichten van data eigenaarschap. Functie eisen: • Kandidaat beschikt over wo werk- en denkniveau; • Kandidaat heeft werkervaring als Product Owner (in een agile werkomgeving), verantwoordelijk voor informatieproducten en bijbehorende (platform)functionaliteit. Alleen sollicitaties met motivatie op de hierboven genoemde functie eisen (hoeveel jaar ervaring en verwijzend naar de opdrachtgever) worden in behandeling genomen. Voor meer achtergrondinformatie kunt u telefonisch contact opnemen met de recruiter. Overige informatie: Locatie: Groningen Start: Z.S.M. 2020, 36 uur per week Einddatum: 31 augustus april 2021, optie tot verlenging. Recruiter voor deze rol: Satenik Harutyunyan 06 533 886 36, recruiterSH@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Pas je in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterSH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om je sneller van dienst te zijn zou ik je willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo jouw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. -Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Coördinator Projectmanagement Huisvesting Rotterdam
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Coördinator Projectmanagement Huisvesting. Omschrijving opdracht: Als Coördinator Projectmanagement bij de sector Huisvesting ben je verantwoordelijk voor de hiërarchische en operationele aansturing van 15 a 20 medewerkers in een regionaal team van Projectmanagement (Regio Randstad), en draag je de resultaat verantwoordelijkheid voor het behalen van de vastgestelde resultaten van het team, binnen de afdeling en de (bouw)projecten. Binnen het regio team Projectmanagement geef je sturing op het gebied van organisatieontwikkeling, draag je verantwoordelijkheid voor een optimale uitvoering van de interne Bedrijfsvoering, P&C cyclus en P-zorg. Namens het team Projectmanagement ben je MT-lid van de afdeling Projectmanagement en neem je als Senior Supplier deel aan de verschillende stuurgroepen per eenheid. Je stuurt en adviseert op het juiste gebruik, toepassing en voortgang van beleids(producten) binnen de gehele Huisvestingsorganisatie en in het bijzonder op de huisvestingsprojecten van de afdeling PM. Hierbij zorg je voor optimale omstandigheden waarin de gevraagde producten & diensten geleverd kunnen worden met behulp van toepassing van gestandaardiseerde methoden en technieken (Prince®2), een gedefinieerd procesuitvoeringsformat en projectorganisatiestructuur. Daarnaast houd je je bezig met het analyseren van niet eerder verkende problematieken en vraagstukken en vertaling naar vakinhoudelijke oplossingen, instrumentontwikkeling en werkzaamheden binnen Team Projectmanagement. Je bent verantwoordelijk voor kennisontwikkeling binnen het team en het participeren in netwerken en bevorderen van samenwerkingen. Je bent dus zelf geen projectmanager meer, maar meerjarige ervaring in deze rol is een pré. Het een leidinggevende rol is zonder inhoudelijk projectverantwoordelijkheid maar je hebt veel kennis van bouwprojecten, zodat de juiste vragen gesteld kunnen worden en het juiste klankbord geboden kan worden. De sector Huisvesting valt onder het Politiedienstencentrum en maakt deel uit van de dienst Facility Management. De sector Huisvesting bestaat uit vier onderdelen: Ruimtemanagement, Projectmanagement, Technisch beheer en het Uitvoeringsprogramma. De sector Huisvesting faciliteert alle eenheden van de politie bij de realisatie van haar huisvestingsbehoefte op zowel functioneel, financieel als technisch gebied. De vorming van de Nationale Politie en het ontstaan van het nieuwe dienstverleningsconcept stellen andere eisen aan de sector Huisvesting. Dit gegeven, gecombineerd met de doelstelling om vanaf 2025 € 76,5 miljoen per jaar op de huisvesting te besparen, maakt een grote vastgoedoperatie bestaande uit honderden projecten noodzakelijk. Dit vraagt om goed vastgoedmanagement en een versterking van de organisatie. Hoge kwaliteit, duurzaamheid, politiek en het bestuurlijk krachtenveld zijn hierbij van essentieel belang. Jij maakt deel uit van het Team Projectmanagement binnen de Dienst Facility Management. Het team Projectmanagement is verantwoordelijk voor het integraal managen van huisvestingsprojecten. Het team bestaat uit circa 65 projectleiders (senior, medior en junior), 4 coördinatoren en projectmanagementondersteuners. Als coördinator rapporteer je aan de Teamchef Projectmanagement. Vanuit Rotterdam, Zwolle, Zmsterdam en Eindhoven realiseren complexe huisvestingsprojecten voor politie eenheden die zijn verdeeld in teams en districten door het hele land. Afhankelijk van je woonplaats en projectenportefeuille zal je een van de teams gaan aansturen. Gezien de geografische spreiding van de projecten en het team wordt er van je verwacht dat je regelmatig op locatie zal zijn voor diverse overleggen. Omschrijving taken: - Vertalen en borgen van ontwikkelingen naar gewenste organisatiestructuur, formatie en kennis-competentie niveau van het team Projectmanagement. - Opstellen van het jaarplan voor Team Project Management inclusief gewenste resultaten, prioriteiten en randvoorwaarden en afstemmen voor het jaarplan binnen de Sector Huisvesting en met de Dienst FM. - Analyseren, monitoren en evalueren van de voortgang van het jaarplan en indien nodig bijsturen. - Uitvoeren van ontwikkel-, functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers van het team Project Management. - Deelnemen in stuurgroepen huisvesting per eenheid als senior supplier. - Bevorderen van de deskundigheid van de medewerkers van Team Projectmanagement door specialistische kennis en vaardigheden over te dragen en kennisontwikkeling binnen het team te stimuleren. - Initiëren, onderhouden en regisseren van relevante interne en externe netwerken. - Afleggen van verantwoording over de behaalde teamresultaten. - Leidinggeven aan de medewerkers van het team Projectmanagement. Belangrijkste stakeholders: - MT Sector Huisvesting; - Medewerkers binnen team Projectmanagement - Stuurgroep Huisvesting per Eenheid; - Advisory Board; - Overige onderdelen binnen dienst Facility Management waaronder Inkoop Management en Producten en Diensten Management en Facilitaire Services; - HRM. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 05-04-2021 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2021 voor 36 uur per week. 2. Je hebt afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal WO niveau, in de richting van (Technische) Bedrijfskunde, Bouwkunde, Civiele Techniek of gelijkwaardig. Losse certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. 3. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende, met het aansturen van een team bestaande uit minimaal 15 personen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring met het managen van besluitvormingsprocessen, binnen grote (1000+), politiek-bestuurlijke organisaties. 2. Je hebt in de afgelopen 15 jaar, meerjarige aantoonbare werkervaring als projectleider, met het zelfstandig realiseren en aansturen van complexe (= bestaande uit meerdere locaties) huisvestingsprojecten, vanaf €10 miljoen. 3. Je bent, en houdt jezelf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van vastgoed, organisatie-, bedrijfskundige- en verandervraagstukken. 4. Je hebt aantoonbaar cursussen en/of trainingen gevolgd op het gebied van coachen en leidinggeven. 5. Je hebt aantoonbare werkervaring met projectmatig werken conform Prince2. Competenties: - Politiekbestuurlijke sensitiviteit; Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek-bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie. - Visie; Vormt zich een beeld van de toekomstige ontwikkelingen. Concentreert zich op de hoofdlijnen en formuleert de langere termijn doelstellingen en de strategische planning om in te spelen op de ontwikkelingen. - Organisatievermogen; Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Organisatiesensitiviteit; Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Resultaatgerichtheid; Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. - Besluitvaardigheid; Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar. - Netwerkvaardigheid; Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Samenbinden leiding geven; Geeft richting en sturing aan een groep, onder meer door het stellen en het verbinden van mensen aan doelen en het tot stand brengen en handhaven van doeltreffende samenwerkingsverbanden. - Coachen; Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Flexibel gedrag; Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: 05-04-2021 Duur: 31-12-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 2 2021 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
BI-ontwikkelaar Amsterdam
Ten behoeve van de implementatie van het Learning Management Systeem (LMS) Canvas binnen onze organisatie zijn we op zoek naar een senior BI ontwikkelaar met onderwijskennis. Functie eisen: De BI ontwikkelaar bij de afdeling BI en Koppelen heeft kennis van de gebruikte systemen: • Als senior BI ontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor het technisch ontwerp, bouw en implementatie van Microsoft gebaseerde koppelingen. • Je bent in staat om het functionele ontwerp en eisen van de klant te vertalen in een technisch ontwerp. • Vervolgens ben je in staat deze oplossing te bouwen en te implementeren volgens vastgestelde architectuurregels op een efficiënte, toekomst vaste en doelgerichte manier, waarbij je oog hebt voor details. • Je hebt Senior kennis en ervaring met SQL Server (2014) • Je hebt Senior kennis met het ontwikkelen in de Microsoft BI-stack -SSIS (ETL) en SSRS (Reporting) • Je kan projectmatig werken • Ervaring in het onderwijs is een pré • In bezit van de certificaat MCSA Business Intelligence Development • Zeer goede communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van zowel de Nederlandse en Engelse taal Overige informatie: Locatie: Amsterdam Start: 1-11-2021, 40 uur per week Einddatum: 31-3-2021 Recruiter voor deze rol: Greg Haime, recruiterGH@itaq.nl, 06-10561192 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterGH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Senior Red Hat Enterprise Linux Beheerder Den Haag
Het team Server System Services is opzoek naar een Red Hat Enterprise Linux specialist ter behoeve van operationeel beheer. Samen met collega's ben je verantwoordelijk voor de dienstverlening van meerdere Ministeries en zorg je voor een betrouwbare en veilige dienstverlening. Je wordt gestimuleerd advies ter verbetering van de bestaande ICT-infrastructuren te geven, waarbij naast je gedegen kennis, je goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, van groot belang zijn. Als Linux specialist zijn jouw taken: • patchen en upgraden van Red Hat Enterprise Linux; • troubleshooten van technische problemen en incidenten; • bijhouden en updaten van documentatie en procedures. Functie-eisen (knock-out): • HBO werk- en denkniveau • RHCSA (7) Certificering; • Minimaal 5 jaar verregaande kennis van scripting mogelijkheden (bash, puppet, ansible); • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met Red Hat Enterprise Linux Linux (6 en hoger); • Minimaal 5 jaar Red Hat Satellite (5/6). Functie Wensen: • RHCE Certificeringen • Red Hat Clustering • Kennis van de Datacenter Infrastructuren. • Beschikt over een brede ICT Kennis en ervaring met name op het gebied van Linux / Satellite. • Kennis en ervaring m.b.t.: Project- en procesmatig werken, ITILV3 2011 en Prince II. Als je voldoet aan het profiel graag per gestelde eis puntsgewijs een korte motivatie hoe je aan de eis voldoet. Dit versnelt het proces. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 01-12-2020, 36 uur per week Einddatum: 31-05-2021, met optie tot verlenging Recruiter: Nitesh Bhoep, 06-47180874, recruiterNB@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterNB@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
FME en GIS Ontwikkelaar Den Haag
Voor een overheidsorganisatie zijn wij op zoek naar een FME en GIS Ontwikkelaar. Omschrijving opdrachtgever: De afdeling Informatisering & Automatisering (I&A) wordt steeds uitgedaagd door externe veranderingen en door interne behoeften en verwachtingen. I&A maakt samen met de gebruikers en partners keuzes om het gevoelige evenwicht te bewaren tussen de beschikbare middelen en het voorzien in behoeften, vernieuwen en innoveren. Opdrachtgever beschikt over een Microsoft omgeving en een gevirtualiseerde desktop omgeving op basis van Citrix. De afdeling Informatisering & Automatisering kent vijf specifieke aandachtsgebieden: - Bureau Infrastructuur & Support (BIS). BIS zorgt voor een optimale beschikbaarheid van de ICT infrastructuur (computers, tablets, telefoons) en beheert alle applicaties, het netwerk, de gegevensopslag en de telecommunicatie van de opdrachtgever. Opdrachtgever verwerkt en produceert bij de uitvoering van haar kerntaken heel veel digitale geo- en bedrijfsinformatie. BBI helpt collega’s bij het beheer en gebruik hiervan. Daarnaast beheert BBI applicaties die door de organisatie worden gebruikt. - Bureau Documentaire Informatie (BDI). BDI ondersteunt het werk van medewerkers met middelen om documentaire informatie digitaal te ontsluiten en te beheren. Vindbaar en toegankelijk zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Ook ondersteunt BDI digitale bedrijfsprocessen. - Bureau Advies & Beleid (BAB). Informatisering & Automatisering is een integraal onderdeel van ieders werk geworden. BAB kijkt samen met medewerkers hoe alle taken nog beter uitgevoerd kunnen worden en hoe nieuwe IT-oplossingen en innovaties binnen het totaalplaatje van de de opdrachtgever passen. - Portfoliomanagement (PM). Portfoliomanagement heeft als doel om enerzijds de beschikbare ICT-middelen in te zetten op de, vanuit organisatieperspectief gezien, meest cruciale projecten en anderzijds om de projecten op een zo goed mogelijke manier en conform afspraak uit te voeren. Omschrijving opdracht: De Omgevingswet is een belangrijke vernieuwing voor zowel burgers als voor de overheid. Het zorgt ervoor dat iedereen meer inzicht krijgt in de leefomgeving en de regels die daarin gelden. Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de gegevens over de leefomgeving en de informatieproducten die op basis daarvan gemaakt worden. Om deze informatieproducten met de juiste kwaliteit te monitoren bestaat er een dringende behoefte om inzicht te krijgen in het bronhouderschap van met name geodata. Dit initiatief wordt ook door de MER gestimuleerd, de onafhankelijke Commissie die bij wet is ingesteld en adviseert overheden over de kwaliteit van milieu informatie. Omschrijving taken: - Je bent als FME specialist verantwoordelijk voor de opzet en ontwikkeling van FME producten. Je zorgt er onder meer voor dat tijdens een conversie het mogelijk om een data validatie uit te voeren, te beoordelen, te repareren of andere datatransformaties uit te voeren. Middels ETL tools wordt alle data bereikbaar en wordt dit eenvoudig geschikt gemaakt voor gebruik als geo-informatiebron. Het merendeel van de tijd zal de FME Specialist besteden aan: - Ontwikkelen van databases, staging area's en cleansing area; - Opzetten integration area en data marts; - Generieke FME Workspaces en generieke FME Customized Transformers ontwikkelen; - GIS datasets ontwikkelen; - M.b.v. machine Learning problematiek rondom grote geospatiale (GIS) gegevenssets oplossen; - Vertalen van gegevenskwaliteiten naar automatische toetsing van datakwaliteit; - Kennissessie organiseren met FME n GEO/GIS specialisten; - Ontwikkelen van schaalbare softwareproducten die grote datasets verwerken en analyseren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een WO-diploma behaald in de richting van exacte wetenschappen. 2. Je hebt minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring met complexe wiskundige modellen, analysemethoden en -data,-onderzoek. 3. Je hebt minimaal drie (3) jaar aantoonbare werkervaring als FME specialist met het digitaal omgevingsbeleid. 4. Je hebt minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen vijf (5) jaar met GEOICT en FME producten, waarbij minimaal met de volgende applicaties: GIS: ArcGIS PRO (2.5), ArcMap (10.6), ETL: FME Desktop (2019.2), FME Server (2019.2) en Database: MS SQL Server (12.0), MS SQL Server Management Studio (18.6). 5. Je hebt een FME Certified Professional certificering behaald. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring met GIS: ArcGIS PRO (2.5), ArcMap (10.6), ETL: FME Desktop (2019.2), FME Server (2019.2) en Database:MS SQL . 2. Je hebt aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van datalake, staging area, cleansing area, integration area en Datamarts. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring met FME Server Web User Interface, FME Server, FME Desktop, FME Server, MySQL. 4. Je hebt aantoonbare werkervaring met het geven van kennissessies en workshops met betrekking tot FME in de afgelopen twee (2) jaar. 5. Je hebt aantoonbare werkervaring met SQL, Python, Batch, XML, GML, HTML (in HTTP methods), CSS, Batch, JSON, Matlab en Java. Competenties: - Resultaatgericht handelen; daadkrachtig optreden, proactieve houding, initiatiefrijk, pragmatisch; - punctueel in werkzaamheden, administratief vaardig, aanspreekbaar op resultaten; - stressbestendig, leergierig, accuraat, probleemoplossend; - Flexibiliteit: tact, zorgvuldigheid; in werk en werktijden; - Communicatieve- analyse- en adviesvaardigheden: van medewerkers tot (afdelings-)management; - Samenwerking; - teamspeler; open collegiale samenwerkingsgerichte houding; - sociaal vaardig, legt makkelijk contacten, kan overtuigen. - Didactische vaardigheden: geduldig en bereid om zaken meerdere keren uit te leggen; - doorzettingsvermogen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 01-01-2021 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: gemiddeld 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 09-12-2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Monitoring/End User Perspective Specialist Utrecht
Voor de Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Senior Monitoring/End User Perspective Specialist. Omschrijving opdrachtgever: DomstadIT is verantwoordelijk voor de technische ICT Infrastructuur van de gemeente Utrecht. Wij doen dit vanuit een state of the art twin-datacenter in eigen beheer. Op de agenda staat de sourcingsstrategie, die kijkt naar mogelijkheden van dienstverlening door derden. Wij lopen voorop in virtualisatie – met servers, werkplekken en netwerkinfrastructuur. Wij gaan voor maximale automatisering van beheerstaken; selfservice is meer regel dan uitzondering. Focus op regievoering verandert de monitoringbehoefte naar inzicht in beschikbaarheid en performance. Dit is onze ICT-omgeving Wij bieden aan circa 5200 collega’s in totaal ongeveer 700 applicaties aan. De werkplekken zijn gevirtualiseerd op basis van Vmware View en zijn 24/7 intern en extern beschikbaar. Voor ontsluiting van alle (circa 80) gemeentelijke locaties beschikken we over een eigen glasvezelnetwerk in de stad. Het Windows/Linux applicatie-hosting platform is gevirtualiseerd op basis van Vmware vSphere. In onze private cloud is Selfservice voor het leveren van ICT infrastructuur een speerpunt. In dat kader implementeren we netwerkvirtualisatie, automation en orchestration. Dit doen we met producten NSX, VRA en VRO van Vmware. We gebruiken oplossingen van Netapp voor de benodigde storage (werkplek en applicatiehosting). Voor database hosting gebruiken we Oracle, MS-SQL en MySQL. Telefonieservices leveren we op basis van een Avaya oplossing gecombineerd met een private en een openbare GSM-oplossing. Er is een aparte omgeving ingericht voor het beheer van de productieomgeving. Naast de specifieke product tooling zetten we de Microsoft System Center Suite in als enterprise oplossing. De cloudtransitie is in gang gezet en vraagt van monitoring om informatie te leveren om het gesprek met de partner te kunnen voeren. Daardoor verschuift de aandacht van infastructuur monitoring naar end user performance. Wij willen vooroplopen als het gaat om innovatie. We werken in het Stadskantoor met een ‘state of the art’ ICT omgeving en een moderne technische infrastructuur. Wij zijn klantgericht en gemotiveerd om problemen op te lossen, te ontzorgen en te vernieuwen. Door onze dienstverlening, maatwerkoplossingen en support, kunnen collega’s zich optimaal richten op hun kerntaken voor burgers en bedrijven. Soortgelijke diensten leveren we ook aan andere publieke organisaties. Het leveren van een goede dienstverlening aan onze interne en externe klanten is topprioriteit. DomstadIT is opgebouwd uit voorzieningen en expertise teams. Het expertise team IT4IT is naast het leveren van Monitoring ook verantwoordelijk voor de procesondersteuning op basis van ITIL. Dit doen we door het beschikbaar stellen van een service management tool en het leveren van ondersteuning door support medewerkers en proces managers. Omschrijving werkzaamheden: Je komt te werken bij DomstadIT bij het expertise team IT4IT in het team Monitoring. We zorgen voor de uitvoering van de technischesupport van de dienstverlening in de volle breedte. We lossen verstoringen op (tweede- en derdelijns), we voorkomen verstoringen door pro-actieve monitoring. We werken procesmatig (ITIL, Agile). Samen met de collega’s van DomstadIT zorgen we voor de levering van de afgesproken functionaliteit en kwaliteit aan de klant/gebruiker. De monitoring specialist inventariseert en analyseert de monitoring vraag. Deze kan komen van infra beheerders of technische en functionele applicatiebeheerders, maar ook niet-technische collega’s. Monitoring kan ingericht worden op alle lagen, van infrastructuur tot end user perspective. Technisch worden beschikbare management packs ingericht en waar deze niet beschikbaar zijn zal de monitoring specialist adviseren over aanschaf of bouw van een custom management pack. De specialist bouwt het custom management pack, stemt de tresholds af met de stakeholde en biedt het resultaat aan middels dashboarding en/of rapportages. Gewenst profiel: - Aantoonbaar werk en denkniveau op HBO niveau. - Ervaring met monitoring d.m.v. Microsoft System Center Operation Manager. - Ervaring op het gebied van het maken van klikpaden en deze om te zetten in geautomatiseerde handelingen. - Ervaring met End User Simulatie in combinatie met Microsoft System Center Operation Manager. - Ervaring op het gebied van management pack ontwikkeling. - Ervaring op het gebied van System Center Service Manager is een pré. - Ervaring op het gebied van ESM koppelingen is een pré. - Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. - Communicatief vaardig, vasthoudend en tactisch. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent telefonisch (eigen nummer) bereikbaar. 2. Je hebt aantoonbaar werk- en denkniveau op HBO-niveau. 3. Je hebt aantoonbare ervaring met management pack ontwikkeling. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent voor gemiddeld (in overleg) 2 dagen per week beschikbaar. 2. Deze uitvraag is daarnaast ook bedoeld om je ad-hoc op afroep beschikbaar te hebben. Het gaat hier om projecten met een inzet van maximaal 16 uur per week op basis van een strippenkaart en inzet in overleg. Hier ga je mee akkoord. 3. Je hebt ervaring bij een overheidsorganisatie (bij voorkeur bij een G4 gemeente). 4. Je hebt ervaring op gebied van SCOM. 5.Je hebt ervaring met End User Simulatie in combinatie met Microsoft System Center Operation Manager. Competenties: In de uitvoering van ons werk staan de vier gemeentelijke kernwaarden centraal: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar. Ze komen tot uiting in onze heldere afspraken, servicegerichte en flexibele werkhouding, scherpe (financiële) planning en betrouwbare inzet. Van onze medewerkers verwachten we dat ze – vanuit deze kernwaarden - hun persoonlijke vaardigheden en vakkennis verder ontwikkelen. DomstadIT hanteert de kernwaarden (open, wendbaar, scherp en betrouwbaar) en de U-Factor (onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat kunnen werken, verdergaande digitalisering van werkprocessen, ketenvorming en veranderende dienstverlening van de gemeente). Deze kernwaarden zijn het uitgangspunt om te komen tot de gewenste cultuur binnen DomstadIT. DomstadIT verwacht van de medewerkers dat zij, ongeacht hun positie in de organisatie, werken in het belang van het grotere geheel van de afdeling en daarvoor brede basisvaardigheden hebben of ontwikkelen en de kennis m.b.t. de specialisatie actueel houden. Van alle medewerkers wordt inzet gevraagd buiten kantoortijden, omdat de ICT dienstverlening 24/7 uur per week geleverd wordt. Groot onderhoud wordt bij voorkeur gepland in het weekend, zodat gebruikers hierdoor zo min mogelijk worden gehinderd. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: z.s.m. afhankelijk van een geldige VOG Duur: 24 maanden Optie op verlenging: n.t.b. Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 08-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 16-12-2020 van 10.00 – 12.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Full stack ontwikkelaar Den Haag
Je werkt in een scrum team van vier developers, een tester, een functioneel en een technisch beheerder en een product owner. Er wordt gewerkt in sprints van twee weken en maandelijks is er een release. Van een senior developer verwachten we dat deze in staat is om zelfstandig user stories af te ronden. Een userstory bestaat gemiddeld genomen uit een frontend (AngularJS en gedeeltelijk Angular 8) en een backend gedeelte en bevat &eacute;&eacute;n of meerdere integratietests. Het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit en het verbeteren van bestaande, wisselen elkaar af.Het ontwikkelen van software voor de frontend met AngularJS / Angular 8 en backend met Java.8, het ontwikkelen van geautomatiseerde integratietests en het schrijven van frontend en backend unittestsDe Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Holmes is het zaakregistratiesysteem van ILT, wat sinds 2006 in gebruik is. Holmes is bedoeld om de gegevens uit het primaire proces Inspecteren te registreren en documenten te genereren en/of op te slaan. De applicatie wordt gevoed door inspecteurs en door diverse systemen v.w.b. werkzaamheden, bronbestanden en autorisaties. Holmes wordt momenteel gebruikt door circa 600 inspecteurs. De doorontwikkeling van Holmes bestaat uit het verder functioneel uitbouwen van de applicatie en het realiseren van koppelingen met andere systemen. Het Holmes Inspectiesysteem wordt door DICTU beheerd en doorontwikkeldeisen voor deze rol zijn;Meerdere jaren ervaring als senior full stack ontwikkelaarDevops gecertificeerdAfgeronde HBO/WO opleiding informaticaDICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carri&egrave;re. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
BI Specialist- ETL Den Haag
Voor een overheidsorganisatie zijn wij op zoek naar een BI Specialist- ETL. Omschrijving afdeling: De afdeling Informatisering & Automatisering (I&A) wordt steeds uitgedaagd door externe veranderingen en door interne behoeften en verwachtingen. I&A maakt samen met de gebruikers en partners keuzes om het gevoelige evenwicht te bewaren tussen de beschikbare middelen en het voorzien in behoeften, vernieuwen en innoveren. De opdrachtgever beschikt over een Microsoft omgeving en een gevirtualiseerde desktop omgeving op basis van Citrix. De afdeling Informatisering & Automatisering kent vijf specifieke aandachtsgebieden: - Bureau Infrastructuur & Support (BIS). BIS zorgt voor een optimale beschikbaarheid van de ICT infrastructuur (computers, tablets, telefoons) en beheert alle applicaties, het netwerk, de gegevensopslag en de telecommunicatie van de opdrachtgever. - Bureau Bedrijfsinformatie (BBI). De opdrachtgever verwerkt en produceert bij de uitvoering van haar kerntaken heel veel digitale geo- en bedrijfsinformatie. BBI helpt collega’s bij het beheer en gebruik hiervan. Daarnaast beheert BBI applicaties die door de organisatie worden gebruikt. - Bureau Documentaire Informatie (BDI). BDI ondersteunt het werk van medewerkers met middelen om documentaire informatie digitaal te ontsluiten en te beheren. Vindbaar en toegankelijk zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Ook ondersteunt BDI digitale bedrijfsprocessen. - Bureau Advies & Beleid (BAB). Informatisering & Automatisering is een integraal onderdeel van ieders werk geworden. BAB kijkt samen met medewerkers hoe alle taken nog beter uitgevoerd kunnen worden en hoe nieuwe IT-oplossingen en innovaties binnen het totaalplaatje van de opdrachtgever passen. - Portfoliomanagement (PM). Portfoliomanagement heeft als doel om enerzijds de beschikbare ICT-middelen in te zetten op de, vanuit organisatieperspectief gezien, meest cruciale projecten en anderzijds om de projecten op een zo goed mogelijke manier en conform afspraak uit te voeren. Omschrijving aanleiding: Momenteel wordt gewerkt aan het opbouwen van een vernieuwd datawarehouse, met een informatieportaal, dat dient ter vervanging van het bestaande informatieportaal. Er zijn al een aantal bronnen ontsloten in dit vernieuwde datawarehouse, waaronder (maar niet beperkt tot) het financiële systeem Coda, het projectplanning-systeem Primavera en het budgetteringssysteem Lias. Ook het HRsysteem Youforce is deels ontsloten. In verschillende stadia van ontwikkeling zijn onder meer staging-lagen, DataVault-lagen en Datamart (stermodel)-lagen. Voor diverse rapportage-en/of self-service-doeleinden zijn ook een aantal tabulars ingericht en zijn er Power-BI dashboards en rapportages ontwikkeld. Omschrijving opdracht: De ETL-ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het verder helpen ontwikkelen van de verschillende hierboven genoemde datawarehouse-onderdelen. Daarmee beogen wij te bereiken een meer dynamische BI omgeving waarbij de informatie op een gebruikersvriendelijke en professionele manier zal worden aangeboden. Tevens zal selfservice moeten worden aangeboden aan de gebruikersorganisatie. Meer specifiek werkt de ETL-specialist mee aan de vernieuwing van het BI landschap, waaronder: - Het onderzoeken, adviseren over en implementeren van data-objecten en stromen, met gebruikmaking van onze ETL-tool WhereScape. - Het integreren van meerdere bronnen/standaarden, zowel provinciale als van andere overheden of externe partijen. - Het opzetten, onderhouden en corrigeren van datamodellen, passend in onze toepassing van de DataVault. - Participeren in een adviesteam, getrokken door een business analist (IT-adviseur). Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een HBO-diploma behaald in de richting van IT. 2. Je hebt minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring met WhereScape. 3. Je hebt minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring m.b.t. Data Vault modeleren en Ster modeleren, zoals bijvoorbeeld het gebruik van Hiërarchieën in Dimensions, Bridgetables, en gebruik van Hashkeys in Datamarts. 4. Je hebt minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring met query optimizing en refactoring van ETL. 5. Je hebt minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring met data profiling, bij voorkeur met Wherescape 3D. 6. Je hebt minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring met Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) m.b.t. het maken en onderhouden van tabulars. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met WhereScape. 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaringm.b.t. Data Vault modeleren en Ster modeleren, zoals bijvoorbeeld het gebruik van Hiërarchieën in Dimensions, Bridgetables, en gebruik van Hashkeys in Datamarts. 3. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met query optimizing en refactoring van ETL. 4. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met data profiling, bij voorkeur met Wherescape 3D. 5. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) m.b.t. het maken en onderhouden van tabulars. Competenties: - Resultaatgericht handelen: a. daadkrachtig optreden, proactieve houding, initiatiefrijk, pragmatisch. b. punctueel in werkzaamheden, administratief vaardig, aanspreekbaar op resultaten. c. stressbestendig, leergierig, accuraat, probleemoplossend. - Flexibiliteit: a. tact, zorgvuldigheid. b. in werk en werktijden. - Communicatieve- analyse- en adviesvaardigheden: a. van medewerkers tot (afdelings) management. - Samenwerking: a. teamspeler; open collegiale samenwerkingsgerichte houding. b. sociaal vaardig, legt makkelijk contacten, kan overtuigen. - Didactische vaardigheden: a. geduldig en bereid om zaken meerdere keren uit te leggen. b. doorzettingsvermogen. - Algehele indruk. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 01-01-2021 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Scrum master (Azure DevOps ervaring) (QR7991) Arnhem/huis
Functie: Scrum master (Azure DevOps ervaring) (QR7991) Start: 4-1-2021, 32 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Arnhem en vanuit huis Omschrijving: Voor onze klant in Arnhem zijn wij op zoek naar een Scrum master (Azure DevOps ervaring). Opdracht omschrijving: Ruim 1100 medewerkers werken op diverse beleidsterreinen samen aan een beter en mooier Gelderland voor bijna twee miljoen inwoners. De grootste provincie van Nederland is als overheidsorganisatie en als werkgever sterk in ontwikkeling. Daarom zoeken we naar medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor doelen en resultaten in hun werk. De afdeling I&A is de professionele dienstverlener op de terreinen van informatiedienstverlening en informatietechnologie. De afdeling zorgt ervoor dat elke medewerker van de provincie zich m.b.v. ict-middelen onbelemmerd kan richten op de uitvoering van zijn of haar kerntaak en adviseert de provinciale organisatie bij het automatiseren van processen en bij het samenstellen en beheren van data- en/of gegevensverzamelingen. Het cluster Ontwerp & Ontwikkeling (O&O) is onderdeel van de afdeling I&A en bestaat uit business analisten, functioneel ontwerpers, software ontwikkelaars en testers die zich bezig houden met het ontwikkelen van maatwerksoftware voor bedrijfsprocessen, webformulieren en applicatie-integratie componenten. Bij deze werkzaamheden, die veelal in projectvorm plaatsvinden, wordt het cluster regelmatig aangevuld met externe specialisten. Voor diverse opdrachten zoekt het cluster O&O versterking in de begeleiding van de ontwikkelprocessen door de inzet van een Scrummaster. Verantwoordelijkheden: - het (bege)leiden van diverse ontwikkeltrajecten; - het voorbereiden en inplannen van alle benodigde events van het scrumteam (stand-ups, refinements, sprintplanningen, reviews, retrospectives); - het voorbereiden van sprints en releases samen met Product Owners; - het bewaken van de sprintdoelen en verwachtingen hieromtrent; - afstemmming zoeken met betrokkenen uit de organisatie (teammanager, coördinator, applicatiebeheer, gebruikersorganisatie, projectorganisatie); - meewerken aan het verbeteren/optimaliseren van de bestaande ontwikkelprocessen. Eisen: - Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar. - Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar ervaring als scrummaster. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de opdrachten, inclusief start- en einddatum, waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 2 jaar ervaring voldoet. - Externe beschikt aantoonbaar over een scrummaster certificering, te weten PSM2 of CSM. Benoem de behaalde certificering (PSM2 of CSM) en de naam van het opleidingsinstituut en het jaar van behalen van de certificering. - Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 1 jaar ervaring in de rol van scrummaster met het gebruik van Azure DevOps voor begeleiding en uitvoering van systeemontwikkelingstrajecten. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de opdrachten, inclusief start- en einddatum, waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 1 jaar ervaring voldoet. Wensen: - Externe heeft aantoonbaar ervaring met het gelijktijdig begeleiden van meerdere Agile/Scrum teams als scrummaster, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 1. Externe beschrijft minimaal 2 projecten/opdrachten waaruit ervaring blijkt met het gelijktijdig begeleiden van meerdere Agile/Scrum teams als scrummaster (10 punten) 2. Externe beschrijft 1 project/opdracht waaruit ervaring blijkt met het gelijktijdig begeleiden van meerdere Agile/Scrum teams als scrummaster (6 punten) 3. Externe heeft geen ervaring met het gelijktijdig begeleiden van meerdere Agile/Scrum teams als scrummaster (0 punten) - Externe heeft aantoonbaar ervaring met het inrichten en toepassen van CI/CD processen en werkwijze binnen een werkomgeving met Azure DevOps, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 1. Externe beschrijft minimaal 2 projecten/opdrachten waaruit ervaring blijkt met het inrichten en toepassen van CI/CD processen en werkwijze binnen een werkomgeving met Azure DevOps (10 punten). 2. Externe beschrijft 1 project/opdracht waaruit ervaring blijkt met het inrichten en toepassen van CI/CD processen en werkwijze binnen een werkomgeving met Azure DevOps (6 punten). 3. Externe heeft geen ervaring met het inrichten en toepassen van CI/CD processen en werkwijze binnen een werkomgeving met Azure DevOps (0 punten). - Externe heeft aantoonbaar ervaring met het werken als scrummaster binnen een ICT afdeling van een overheidsorganisatie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 1. Externe heeft ten minste 2 jaar ervaring met het werken als scrummaster binnen een ICT afdeling van een overheidsorganisatie (10 punten) 2. Externe heeft 0-2 jaar ervaring met het werken als scrummaster binnen een ICT afdeling van een overheidsorganisatie (6 punten) 3. Externe heeft geen ervaring met het werken als scrummaster binnen een ICT afdeling van een overheidsorganisatie (0 punten) Compenties: - Kwaliteitsbewust - Zelfstandigheid - Uitdrukkingsvermogen/transparante wijze van communiceren (communicatief sterk) - Organisatievermogen - Creativiteit Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Senior Monitoring/End User Perspective Specialist (QR7990) Utrecht
Functie: Senior Monitoring/End User Perspective Specialist (QR7990) Start: 4-1-2021, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Utrecht Omschrijving: Voor onze klant in Utrecht zijn we op zoek naar een Senior Monitoring/End User Perspective Specialist. Dit ga je doen: We zorgen voor de uitvoering van de technische support van de dienstverlening in de volle breedte. We lossen verstoringen op (tweede- en derdelijns), we voorkomen verstoringen door pro-actieve monitoring. We werken procesmatig (ITIL, Agile). Samen met de collega’s zorgen we voor de levering van de afgesproken functionaliteit en kwaliteit aan de klant/gebruiker. De monitoring specialist inventariseert en analyseert de monitoring vraag. Deze kan komen van infra beheerders of technische en functionele applicatiebeheerders, maar ook niet-technische collega’s. Monitoring kan ingericht worden op alle lagen, van infrastructuur tot end user perspective. Technisch worden beschikbare management packs ingericht en waar deze niet beschikbaar zijn zal de monitoring specialist adviseren over aanschaf of bouw van een custom management pack. De specialist bouwt het custom management pack, stemt de tresholds af met de stakeholder en biedt het resultaat aan middels dashboarding en/of rapportages. Inleiding: We zijn verantwoordelijk voor de technische ICT Infrastructuur. Wij doen dit vanuit een state of the art twin-datacenter in eigen beheer. Op de agenda staat de sourcingsstrategie, die kijkt naar mogelijkheden van dienstverlening door derden. Wij lopen voorop in virtualisatie – met servers, werkplekken en netwerkinfrastructuur. Wij gaan voor maximale automatisering van beheerstaken; selfservice is meer regel dan uitzondering. Focus op regievoering verandert de monitoringbehoefte naar inzicht in beschikbaarheid en performance. Dit is onze ICT-omgeving: Wij bieden aan circa 5200 collega’s in totaal ongeveer 700 applicaties aan. De werkplekken zijn gevirtualiseerd op basis van Vmware View en zijn 24/7 intern en extern beschikbaar. Voor ontsluiting van alle (circa 80) locaties beschikken we over een eigen glasvezelnetwerk. Het Windows/Linux applicatie-hosting platform is gevirtualiseerd op basis van Vmware vSphere. In onze private cloud is Selfservice voor het leveren van ICT infrastructuur een speerpunt. In dat kader implementeren we netwerkvirtualisatie, automation en orchestration. Dit doen we met producten NSX, VRA en VRO van Vmware. We gebruiken oplossingen van Netapp voor de benodigde storage (werkplek en applicatiehosting). Voor database hosting gebruiken we Oracle, MS-SQL en MySQL. Telefonieservices leveren we op basis van een Avaya oplossing gecombineerd met een private en een openbare GSM-oplossing. Er is een aparte omgeving ingericht voor het beheer van de productieomgeving. Naast de specifieke product tooling zetten we de Microsoft System Center Suite in als enterprise oplossing. De cloudtransitie is in gang gezet en vraagt van monitoring om informatie te leveren om het gesprek met de partner te kunnen voeren. Daardoor verschuift de aandacht van infastructuur monitoring naar end user performance. Hier zijn we trots op: Wij willen vooroplopen als het gaat om innovatie. We werken in het kantoor met een ‘state of the art’ ICT omgeving en een moderne technische infrastructuur. Wij zijn klantgericht en gemotiveerd om problemen op te lossen, te ontzorgen en te vernieuwen. Door onze dienstverlening, maatwerkoplossingen en support, kunnen collega’s zich optimaal richten op hun kerntaken voor burgers en bedrijven. Soortgelijke diensten leveren we ook aan andere publieke organisaties. Het leveren van een goede dienstverlening aan onze interne en externe klanten is topprioriteit. Onze plek in de organisatie: We zijn opgebouwd uit voorzieningen en expertise teams. Het expertise team is naast het leveren van Monitoring ook verantwoordelijk voor de procesondersteuning op basis van ITIL. Dit doen we door het beschikbaar stellen van een service management tool en het leveren van ondersteuning door support medewerkers en proces managers. Profiel / dit breng je mee: - Aantoonbaar werk en denkniveau op HBO niveau - Ervaring met monitoring d.m.v. Microsoft System Center Operation Manager - Ervaring op het gebied van het maken van klikpaden en deze om te zetten in geautomatiseerde handelingen - Ervaring met End User Simulatie in combinatie met Microsoft System Center Operation Manager - Ervaring op het gebied van management pack ontwikkeling - Ervaring op het gebied van System Center Service Manager is een pré - Ervaring op het gebied van ESM koppelingen is een pré - Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden - Communicatief vaardig, vasthoudend en tactisch - Deze uitvraag is daarnaast ook bedoeld om de specialist ad-hoc op afroep beschikbaar te hebben. Het gaat hier om projecten met een inzet van maximaal 16 uur per week op basis van een strippenkaart en inzet in overleg. Eisen: - Aantoonbaar werk- en denkniveau op HBO-niveau. Beargumenteer waarom kandidaat voldoet aan deze eis. - Aantoonbare ervaring met management pack ontwikkeling. Geef een concreet voorbeeld waaruit bovenstaande blijkt. - Twee relevante referenties: Naam organisatie waar opdracht werd vervuld - Contactpersoon - Afdeling - Telefoonnummer contactpersoon Wensen: - Ervaring bij een overheidsorganisatie (bij voorkeur bij een G4 gemeente). Geef aan welke ervaring en schets de casus. - Ervaring op gebied van SCOM. Geef aan: senior professional > 8 jaar ervaring medior professional met < 3 jaar ervaring junior professional geen ervaring met Cisco: CCNP Routing & Switching - Ervaring met End User Simulatie in combinatie met Microsoft System Center Operation Manager. Geef aan: senior professional met > 6 jaar ervaring medior professional met < 3 jaar ervaring junior professional geen ervaring - In je aanpak toon je eigen initiatief, werk je zelfstandig, ben je vasthoudend en tactisch. Je bent communicatief vaardig (in woord en geschrift). Ook ben je analytisch vaardig en oplossingsgericht. Geef een concreet voorbeeld waaruit bovenstaande blijkt. Motivatie: Graag ontvangen wij een door de kandidaat zelf geschreven motivatie voor deze opdracht waaruit blijkt waarom hij/zij deze opdracht wil uitvoeren en waarom hij/zij de beste kandidaat is. Competenties: In de uitvoering van ons werk staan de vier kernwaarden centraal: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar. Ze komen tot uiting in onze heldere afspraken, servicegerichte en flexibele werkhouding, scherpe (financiële) planning en betrouwbare inzet. Van onze medewerkers verwachten we dat ze – vanuit deze kernwaarden - hun persoonlijke vaardigheden en vakkennis verder ontwikkelen. We hanteren de kernwaarden (open, wendbaar, scherp en betrouwbaar) en de U-Factor (onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat kunnen werken, verdergaande digitalisering van werkprocessen, ketenvorming en veranderende dienstverlening). Deze kernwaarden zijn het uitgangspunt om te komen tot de gewenste cultuur. We verwachten van de medewerkers dat zij, ongeacht hun positie in de organisatie, werken in het belang van het grotere geheel van de afdeling en daarvoor brede basisvaardigheden hebben of ontwikkelen en de kennis m.b.t. de specialisatie actueel houden. Van alle medewerkers wordt inzet gevraagd buiten kantoortijden, omdat de ICT dienstverlening 24/7 uur per week geleverd wordt. Groot onderhoud wordt bij voorkeur gepland in het weekend, zodat gebruikers hierdoor zo min mogelijk worden gehinderd Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Technisch Specialist Den Helder
Referentienummer: 2020-43824 Omgeving: Den Helder Startdatum: 15 maart 2021 (let op screening van 8 tot 12 weken voorafgaand) Duur: 8 maanden Optie op verlenging: ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: nog niet bekend Sluitingsdatum: donderdag 3 december om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Technisch Specialist voor 36 uur per week. Je werkt samen met de Kustwacht en JIVC aan een veilige (netwerk)omgeving. In je dagelijks werk vertaal je functionele behoeftes van de Kustwacht naar firewall changes voor JIVC. Je beschikt over (ruim) voldoende firewall kennis om een gedetailleerde opdracht voor deze changes te schrijven en bent kennis van deze omgeving machtig of kan je jezelf snel machtig maken. Ook fungeer je als sparringspartner voor collega's binnen het Kustwacht beheerteam alsook de sectie beveiliging van JIVC voor zaken gerelateerd aan verkeersstromen. Werkzaamheden: Het vertalen van de functionele eisen naar een functioneel (deel)ontwerp. Het vertalen van het functioneel (deel)ontwerp naar het technisch ontwerp. Het participeren in projecten. Het uitvoeren van risicoanalyses op componenten en/of producten. Begeleiden van de aanpassingen op bestaande producten, dan wel ontwerpen van nieuwe producten naar het in beheer nemen. Zorgdragen voor documentatie voor zowel bestaande als nieuwe producten zodat het in beheer nemen van correct kan verlopen. Functie-eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met een netwerkomgeving in een organisatie met meer dan 1500 medewerkers. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met firewalls in een organisatie met meer dan 1500 medewerkers. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met beveiligde koppelingen waaronder IPSec. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het onderzoeken en analyseren van vekeersstromen. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het beschrijven en implementeren van firewall rules. Je hebt 36 uur per week beschikbaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring met Checkpoint, in de laatste 5 jaar. Je hebt ervaring met Fortinet, in de laatste 5 jaar. Je hebt ervaring met Palo Alto, in de laatste 5 jaar. Je hebt kennis van en ervaring met de Kustwacht en/of Defensie netwerkomgeving. Je hebt een CCNP certificaat.
Technisch Applicatie Beheerder SOA-Suite Almelo
Functieomschrijving: Deelname aan het scrum ontwikkelteam van het project eHandtekening. Het project &quot;In beheer name eHandtekeining&quot; is een voortzetting van een start bij het Openbaar Ministerie van het project en dat bij de Justitiele Informatiedienst tot een beheer moet gaan leiden.Het project &quot;In beheer name eHandtekening&quot; heeft als doel een door het Openbaar Ministerie / Rechtspraak ontwikkelde applicatie voor het digitaal ondertekenen van documenten in beheer te nemen bij Justid waarna Justid de oplossing eHandtekening als oplossing zal aanbieden aan de verschillende onderdelen van Justitie en Veiligheid. De oplossing (applicatie) eHandtekening is onder andere gebaseerd op de Oracle SOA-Suite. De in beheer name van eHandtekening door Justid wordt projectmatig aangepakt. Daarbij wordt ondersteuning verleend door de ontwikkelaars van de oplossing. Voor de(door)ontwikkeling van eHandtekening zijn we op zoek naar een ervaren ontwikkelaar.Functie-eisen: Ervaring met Java of JavascriptErvaring met werken in Agile/Scrum omgevingErvaring met inrichting Continuous Integration and DeploymentErvaring met Oracle SOA-Suite (BPEL)Bedrijfsinformatie: De Justiti&euml;le Informatiedienst zorgt dat cruciale informatie beschikbaar is op het juiste moment voor de juiste persoon. In de strijd voor een rechtvaardige en veilige samenleving helpt de Justiti&euml;le Informatiedienst met betrouwbare informatie en slimme oplossingen. Wij bouwen aan een krachtige verbinding tussen mens, informatie en technologie.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carri&egrave;re. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Manager Informatie/ICT Baarn
Voor Gemeente Baarn zijn wij op zoek naar een Manager Informatie/ICT. Omschrijving opdrachtgever: Bij de gemeente Baarn zijn ruim 150 medewerkers in dienst. Om onze ambities verder te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie. Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen met gemeentebestuur en het management. Elke dag is anders met collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners en ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Werken bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen. De organisatie is flink in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de klant en het verder ontwikkelen van de organisatie en de dienstverlening. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: met lef samenwerken, klantgericht, flexibel, transparant, en betrouwbaar. De organisatie van de gemeente Baarn kent een programmastructuur, bestaande uit vier domeinen: Dienstverlening, Sociaal Domein, Fysiek Domein en Ondersteunend domein. Het team Informatie maakt deel uit van het Ondersteunend domein en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de interne dienstverlening. Onder jouw leiding zorgt het team Informatie dat interne processen goed lopen. Zo zorgt het team ervoor dat de informatievoorziening op orde is, agenda’s van bestuurders worden beheerd, dat de binnenkomende facturen worden betaald, maar ook dat de belastingaanslagen worden verstuurd. Het is zeer belangrijk dat het team goed contact houdt met de andere teams binnen de organisatie maar ook, en wellicht juist vooral, met de inwoners, organisaties en ondernemers van Baarn. Elke teammanager is verantwoordelijk om samen met het team continu te werken aan ontwikkeling, gericht op het eigen team en op samenwerking binnen de organisatie en met externe partners. Overzicht kunnen behouden is hierbij van groot belang. Als teammanager heb je affiniteit met en kennis op hoofdlijnen van de onderwerpen die binnen het team Informatie spelen. De diepgaande inhoudelijke kennis van de diverse vakgebieden zit bij de teamleden. Zij zijn de vakspecialisten. Van jou als teammanager Informatie vragen we dat je actuele en adequate kennis hebt van de bedrijfsvoeringsprocessen binnen een gemeente en de ontwikkelingen daarin. Daarnaast verwachten wij van je dat je samen met jouw team continu aandacht hebt voor het optimaliseren van de interne dienstverlening ten dienste van het primaire proces. Daarbij ligt jouw focus met name op het behalen van resultaten en het coachen en begeleiden van jouw teamleden om het beste uit zichzelf te halen. Omschrijving opdracht: Als Teammanager Informatie stuur je op de ontwikkeling en uitvoering van excellente interne dienstverlening en organisatorische samenhang. Je geeft leiding aan de uitvoerende medewerkers van het bestuurssecretariaat, facilitaire zaken, belastingen & vastgoed, informatiebeheer en financieel beheer. De nadruk in deze opdracht ligt op de coördinatie van de (kwaliteit) van de ICT-dienstverlening, sturing en bewaking van (de kwaliteit van) de interne processen en people management. Op dit moment bestaat de managementstructuur uit zes teammanagers en een compacte concernstaf die direct onder de algemeen directeur opereren. De teammanagers krijgen ruimte om over organisatiebrede ontwikkelingen advies uit te brengen aan de algemeen directeur en het college; denken mee over de strategie en maken de vertaalslag naar implementatie en uitvoering. Als teammanager ben je een echte people manager. Je hebt oprechte aandacht voor je teamleden en haalt het beste in hen naar boven. Je stimuleert zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en professionele taakvolwassenheid bij de medewerkers om zodoende als teammanager de ruimte te hebben om aandacht te besteden aan organisatiebreed beleid. Omschrijving werkzaamheden: - De gemeente Baarn is in beweging. Als teammanager zit je op een sleutelpositie binnen de veranderende organisatie. Je stuurt op zowel individuele als teamresultaten, en coördineert en bewaakt de kerntaken van het team binnen de context van de organisatie als geheel. Je zorgt voor een slimme, moderne en efficiënte bedrijfsvoering, en levert jouw bijdrage aan het goed laten verlopen van de P&C cyclus; - De ontwikkeling en kwaliteit van de ICT-ondersteuning en mate van digitalisering van de interne bedrijfsprocessen vraagt specifieke aandacht binnen de opdracht; - Als lid van het MT werk je samen met de teammanagers en algemeen directeur aan de ontwikkeling van centraal beleid voor de gehele organisatie. Dit doe je als opdrachtgever van projecten, maar ook als projectleider; - Je bent een sterke gespreks- en sparringpartner voor de portefeuillehouder en levert een bijdrage aan de totale opgave van de gehele organisatie; - Onder jouw leiding moet het team Informatie zich ontwikkelen op de eigen specifieke resultaatgebieden, integraal samenwerken en goed contact houden met de andere teams binnen de organisatie. - Als people manager heb je tevens de personele verantwoordelijkheid voor de medewerkers. Dat betekent dat je hen coacht en faciliteert om het beste uit zichzelf te halen. Op sommige punten vraagt dit bijzondere aandacht. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als manager Informatie/ICT en strategisch adviseur binnen de overheid. 2. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Manager informatie/ICT bij een gemeente. 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met het leiden van veranderprojecten. 3. Je bent uiterlijk per 10 december 2020 beschikbaar voor minimaal 32 uur per week. Competenties: - Sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit; - Daadkrachtig, duidelijk en koersvast. Je toont lef, durft buiten de gebaande paden te treden en kunt anderen stimuleren dat ook te doen. Daarbij ben je verbindend, enthousiasmerend en positief, met een vleugje humor wanneer dat nodig is; - Je herkent jezelf in de kernwaarden van de gemeentelijke organisatie: met lef samen-werken, klantgericht, flexibel, transparant en betrouwbaar. Je geeft hier in de dagelijkse praktijk invulling en sturing aan door het goede voorbeeld te geven en samen met je collega’s van het MT actief bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie; - Coachend leiderschap. Je geeft sturing aan individuele medewerkers en/of een groep van medewerkers in het kader van de verdere ontwikkeling, passend bij de (werk)situatie; - Strategisch leidinggeven aan een organisatieonderdeel dat overwegend beheersmatig en kort cyclisch van aard is; - Je kunt bestuurlijk adviseren en je communicatiestijl aan de situatie en je gesprekspartner aanpassen om de boodschap over te brengen; - Omgevingsbewustzijn. Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Je speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar de werkgebieden van Intern Advies; - ‘Van buiten naar binnen denken’ is je tweede natuur. Je denkt in mogelijkheden en je bent nieuwsgierig, innovatief en transparant. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Baarn Startdatum: 10-12-2020 Duur: 4 maanden Optie op verlenging: n.n.b. Inzet: 32-36 uur Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-11-2020 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: vrijdag 4 december van 10:30-12:30 uur en maandag 7 december van 15:00-17:00 uur via MS teams Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
BI-specialist – Cognos Analytics Rotterdam/thuis
Voor gemeente Rotterdam zijn wij op zoek naar een BI-specialist – Cognos Analytics. Omschrijving organisatie: Datagedreven Werken is in Rotterdam een Hot Item. Business Intelligence wordt rap volwassen. Van ontsluiting van financiële en HR data groeide deze discipline snel door naar het ontsluiten van de data over de stad. In- en uitstroom van Werkzoekenden, Verkeersstromen, Aanvragen in het kader van de WMO. Zijn we klaar? Nee nog lang niet. Het kan nog altijd slimmer, sneller en beter. Omdat voor elkaar te krijgen hebben we jou nodig! Het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning is de spil van de gemeentelijke organisatie en maakt kaders voor het hele concern. Zij zorgt enerzijds dat het college van burgemeester en wethouders de stad kan besturen en de schakel is tussen de burgers, het stadsbestuur en de gebieden. Anderzijds is het cluster de schakel met de overige (beleid)clusters op het gebied van bedrijfsvoering. ICT, HR, Facilitaire Zaken, Juridische Zaken, Onderzoek, Financiën, Inkoop en Communicatie zijn gebundeld. Zo levert het cluster haar bijdrage die de organisatie nodig heeft bij het uitvoeren van haar werk voor de stad. Het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning biedt vakmanschap en kwaliteit, en speelt flexibel in op de vraag. Tegelijkertijd staat de positie van de medewerkers centraal. Bij de gemeente Rotterdam krijg je de kans jezelf te ontwikkelen en te werken aan je persoonlijke ambities. Hiermee maak je het verschil in een organisatie die werkt voor de stad Rotterdam. De gemeente Rotterdam biedt je een dynamische en interessante werkomgeving. De stad heeft de ambitie om op het gebied van datagedreven werken tot de top te horen. Weinig andere werkgevers hebben zo’n diversiteit in diensten en producten en bieden de daarbij horende datarijkdom. De mogelijkheden voor gewone slimme en superslime toepassingen zijn groot. Bij ons kun je echt het verschil maken en helpen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer. Omschrijving afdeling: OBI levert kennis en informatie die nodig is voor verantwoorde beleidsvorming over Rotterdam en voor het besturen van de stad en het concern. Het business intelligence team van OBI levert de volgende diensten: - Brede BI ondersteuning op maat - Standaard informatieproducten: rapportages, dashboards, geografische producten - Selfservice BI faciliteren waar het kan - Helpen met het beantwoorden van ad hoc vragen waar het moet. - Data leveren voor proeftuinen met nieuwe technieken. - Fungeren als kenniscentrum voor primair proces data - Pro-actief meedenken en adviseren over BI-oplossingen Het team levert deze diensten vanuit dedicated scrum teams die -met een sterke business oriëntatie en met korte lijnen- de verschillende Clusters van de gemeente Rotterdam bedienen. We verbinden medewerkers voor langere tijd aan een Cluster zodat ze de gelegenheid hebben om een specifiek deel van de organisatie goed te leren kennen. Het BI team ontwikkeld zich richting Business Intelligence Competence Center. Omschrijving opdracht: De afdeling Onderzoek en Business Intelligence (OBI) van de gemeente Rotterdam is op zoek naar een BI-specialist met veel technische kennis van Cognos Analytics (v11). Als BIspecialist kom je decentraal te zitten in 1 van de BI clusterteams en ontwikkel je rapporten, dashboards en SSBI packages. Daarnaast adviseer over de inrichting van de Cognos Analytics (v11) omgeving Jouw opdracht wordt om SSBI packages te ontwikkelen voor de diverse clusterteams, verbeteringen in de huidige Cognos Analytics (v11) inrichting te identificeren en deze wijzigingen te implementeren. Gewenst profiel: - Je vindt het leuk om in een team te werken aan de meerwaarde voor de business. - Je hebt een business oriëntatie en bent dienstverlenend ingesteld. - Je hebt een scherp analytisch en probleemoplossend vermogen. - Je hebt affiniteit met het geautomatiseerd ondersteunen van werkprocessen en het testen van producten. - Je hebt inzicht en inlevingsvermogen in raakvlakken tussen het automatiseren van werkprocessen, data kwaliteit en het leveren van informatievoorzieningsproducten. - Je kunt helder communiceren en bent flexibel. - Je bent zelfstandig, pro-actief en resultaatgericht. LET OP: Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt HBO werk- en denkniveau. 2. Je hebt relevante opleiding op gebied van informatievoorziening. 3. Je hebt ten minste 5 jaar ervaring met MDX. 4. Je hebt ten minste 3 jaar ervaring met: a. business analyses b. het ontwikkelen van Olap kubussen c. met Cognos Analytics (v11) d. het ontwikkelen van kubussen 5. Je hebt ten minste 2 jaar ervaring met Motio CI / PI. 6. Je hebt ten minste 1 jaar ervaring met Cognos Analytics (Cognos 11). 7. Je hebt kennis van, en ervaring met de privacy wetgeving (AVG). 7. Je hebt kennis van Cognos report studio, Cognos analysis studio en Cognos transformer. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ten minste 1 jaar in de afgelopen 5 jaar binnen een grote overheidsinstantie gewerkt. 2. Je hebt ten minste 1 jaar in de afgelopen 5 jaar binnen een scrum/agile-team gewerkt. 3. Je hebt ten minste 3 jaar ervaring met Cognos Framework manager. Competenties: - Sterke functionele vaardigheden - Resultaatgericht - Samenwerkingsgericht - Organisatie- en omgevingsbewust - Communicatief vaardig - Integriteit - Beheersing Nederlandse taal Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam/thuis Startdatum: 02-01-2021 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 49/50 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
IAM Consultant Apeldoorn
Voor Kadaster zijn wij op zoek naar een IAM Consultant. Omschrijving opdrachtgever: Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. Binnen Kadaster IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken. Daarnaast kan je in overleg met je team vanuit huis werken. Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld. Omschrijving Unit waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld: Binnen de directie IT bevindt zich de unit Generiek. Deze unit is o.a. verantwoordelijk voor de service delivery van alle IT4IT diensten. De unit is verdeeld in meerdere scrumteams die elk hun eigen aandachtsgebied hebben. De scrumteams zijn, Cybersecurity, Werkplek services, Identity & Access Management, O365, Cloud Platform Team, Ontwikkel Support Team en Toegangsdiensten. Voor de ondersteuning van het Identity & Access Management (IAM) Team is het Kadaster op zoek naar een IAM-consultant. Het IAM-initiatief binnen het Kadaster loopt al enige tijd en zit in een afrondende projectfase waarin nog een aantal belangrijke functies geleverd moeten worden. Voor een efficiënte realisatie daarna, is het van belang dat de userstories worden uitgewerkt binnen de concepten en mogelijkheden van de reeds in gebruik zijnde MicroFocus / NetIQ Identity Management en Identity Governance & administration software. Kennis en ervaring met deze MicroFocus softwareproducten is van essentieel belang. Omschrijving verantwoordelijkheden: De IAM consultant draagt bij aan de volgende expertise gebieden: - Identity Management en Governance requirements vertalen naar concrete userstories die direct realiseerbaar zijn op basis van MicroFocus NetIQ Identity Manager en Identity Governance. - Inrichten van de MicroFocus NetIQ Identity Governance modules. - Bewaken van de functionele en technische samenhang van de te realiseren Identity management en Governance functionaliteit. - Ontwerpen van integratieketens voor Account en Access Provisioning. - Adviseren van Business, IT en Architectuur m.b.t. inrichtingskeuzes voor het IAM en IGA landschap. - Adviseren van de Functionele beheerorganisatie m.b.t. de inrichting van de MicroFocus NetIQ Identity Governance modules op technisch en procesniveau. - Maken van documentatie en demonstratiemateriaal, geven van productdemo’s. - Het opbouwen, doorlopend aanpassen en onderhouden van de IAM-product backlog met geïdentificeerde verbeteringen, optimalisaties en weg te nemen blokkades. - Het continue (laten) toetsen en (laten) verbeteren van de IAM-architectuur. - Analyseren en inrichten van de accounts en Security groups van de (Azure) Active Directory omgeving. - Het stimuleren van agile gedreven werken door concrete resultaten neer te zetten met het IAM DevOps team. - Samenwerking zoeken en voortouw nemen richting belangrijke stakeholders zoals implementatie partners, security en architectuur. Gesprekken: De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op 15 december 2020. In verband met het Coronavirus zullen ze worden gevoerd via beeldbellen. Gelieve hier rekening mee te houden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 1 januari 2021 of zo spoedig mogelijk tot en met 31 juli 2021 met een flexibele inzet tot maximaal 40 uren per week. 2. Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau, verkregen door opleiding of ervaring richting IT. 3. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring van vergelijkbaar niveau op gebied van integratie software. 4. Je hebt minimaal 3 jaar bewezen ervaring met de NetIQ IAM en IGA Solutions van MicroFocus (Identity Manager, SSPR, Identity Governance). 5. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met Business Analyse op het gebied van Identity Management en Governance. 6. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het realiseren van integratieketen voor Identity & Access provisioning. 7. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het werken binnen een complex IAM-landschap. 8. Je hebt kennis van en ervaring met netwerken, LDAP en operating systemen en technieken als HTTP, Soap, XML, XSLT, Rest, JSON, OpenAPI 3.0, JWT, API, SAML, Oauth en Kerberos. 9. Je hebt kennis en ervaring met (Azure) Active Directory. 10. Je hebt algehele affiniteit met security. 11. Je hebt kennis van- en ervaring met Agile/Scrum werken. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over een aanpak voor de uit te voeren werkzaamheden (zie ook Opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden). 2. Je toont duidelijk aan welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Competenties: - Resultaatgericht. - Helicopterview. - Besluitvaardig en vasthoudend; kan zijn/haar eigen pad trekken in complex krachtenveld. - In staat om zelfstandig binnen een organisatie te bewegen en omgevingssensitief. - Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk. - Klantgericht. - Proactief en initiatiefrijk. - Teamspeler. - Analytisch vermogen. - Flexibiliteit. - Planmatigheid. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn Startdatum: 01-01-2021 Duur: 31-07-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: flexibel, max 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zie gesprekken Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Applicatie Beheerder 3E Lijn Gouda
Functieomschrijving:Als Senior (technisch) applicatiebeheerder bestaat je werk o.a. uit project- en release gerichte werkzaamheden vanuit het team. Je taken zijn ondersteunend waarbij de nadruk ligt op beheerwerkzaamheden. Denk aan operationele taken van onze dienstverlening waarbij je zorg draagt dat SLA&#39;s met betreffende klanten binnen afgesproken KPIs worden geleverd.In projectkader ben je verantwoordelijk voor het beschikbaar maken en houden van applicatiediensten. Het beoordelen van de projectresultaten op geschiktheid resp. geschikt maken om over te dragen aan de staande beheerorganisatie behoren tot je primaire taken.Jij monitort, bewaakt en analyseert de technische werking van applicatiediensten en de bijbehorende klantdatabases. Jij analyseert de storingen of incidenten en zorgt voor passende oplossingen. Ook signaleer en realiseer je zelf idee&euml;n om het beheer en de beschikbaarheid van applicaties te verbeteren. Wijzigingen die betrekking hebben op de technische stack voor applicatiediensten maak je aan en begeleid je. Geven collegas van servicemanagement verbeterplannen door? Dan zorg jij dat ze worden uitgevoerd.Daarnaast houd je de toepassingsprogrammatuur en de gegevensverzamelingen in stand. Je initieert patches bij (functionele) verstoringen en je configureert en documenteert (onderdelen van) applicaties, gegevensbanken en interfaces. Verder beheer je de applicatiedocumentatie. Denk hierbij aan technische specificaties, draaiboeken, rollbackplannen en technische ontwerpen.Als applicatiebeheerder houd je de regie op het uitrollen van wijzigingen en vernieuwingen voor de applicaties. Ook voer je technische applicatie-intakes uit. Voor diensten in beheer bij de backoffice beheer jij de softwarebibliotheek. De (uitgangs)documentatie van projecten review je. Uiteraard doe je je werk altijd in afstemming met (interne) leveranciers, servicemanagement, functioneel beheer en directe collegas.Functie eisen:Beheerkennis van JBOSS Enterprise Application Platform en PostgresITIL Foundation, afgeronde IT-opleiding op minimaal HBO-niveau (Informatica richting is een vereiste5 jaar Werkervaring in een HBO functie (Informatica richting is een vereiste)5 jaar Ervaring als applicatiebeheerder in middelgrote beheeromgevingenWerkervaring met het gebruik van ITIL (V2 en/of V3)Ervaring met werken in Agile multidisciplinair team is een pr&eacute;Wensen:Beheerkennis van JBOSS Enterprise Application Platform, Liferay, Pluto, Drools, Hybernate, PostgresBeheerkennis Single sign on-oplossingen, SAML, AD, ADFS.Gedegen beheerkennis van middleware. Kennis van WSO2, Fuse ESB en Axway is een pr&eacute;.Kennis omtrent het beheren van (PKI-)certificatenGedegen Linux kennisErvaring met automatische software uitrol via Puppet en Ansible is een pr&eacute;Volgen van JMS- en HTTP(S)-verkeerPraktijkervaring met een methodiek als ASL, BISL en Prince II is een pr&eacute;Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carri&egrave;re. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Emerging Technologies Specialist Apeldoorn
Voor Kadaster zijn wij op zoek naar een Emerging Technologies Specialist. Omschrijving opdrachtgever: gies & Data Science" zoeken we een collega op het gebied van nieuwe (emerging) technologieën. Samen met de andere collega’s binnen het team zul jij je bezighouden met de zoektocht en doorvertaal-mogelijkheden van nieuwe innovaties en technologieën binnen het Kadaster. Je werkt daarbij directie overstijgend en samen met de andere innovatie afdelingen van het Kadaster. Specifiek in deze tijdelijke opdracht moet je ook de rol kunnen innemen van trainer/docent waarbij je collega’s meeneemt in de wereld van nieuwe technologies en ontwikkelingen die normaliter iets te ver van hun afstaat. Op dit moment zijn dit de onderwerpen Kunstmatige Intelligentie, Blockchain/Distributed Ledger technologie, Slimme Sensoren, Data en Open Source Innovatie. Omschrijving Kadaster IT: Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. Binnen Kadaster IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken. Daarnaast kan je in overleg met je team vanuit huis werken. Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld. Omschrijving project: Het team Emerging Technologies & Data Science is op zoek naar een Emerging Technologies specialist. Binnen het team zitten de ‘technologie sniffers’ van onze organisatie. Zij weten wat er gebeurt binnen en buiten het Kadaster op het gebied van nieuwe technologie, (data)innovaties en samenwerkingsmogelijkheden. Daar waar ze mogelijkheden zien maken ze technologie toepasbaar en draagt het bij aan de digitale transformatie van het Kadaster. Binnen deze opdracht ben je aanjager, adviseur, doener en sparringpartner. Je denkt mee en signaleert mogelijkheden voor verbetering van de huidige of nieuwe dienstverlening. Je werkt nauw samen met collega’s aan de uitwerking en begeleiding van nieuwe use-cases en experimenten. Hierbij heb je een flexibele houding tussen de verschillende afdelingen en directies, pik je op wat er binnen de organisatie speelt, en verbind je betrokkenen. Ook kijk/denk je voorbij de muren van de organisatie en pas je outside-in-thinking toe, om vanuit meerdere perspectieven naar een vraagstuk te kijken. De kennisontwikkeling van haar medewerkers is een belangrijk thema voor het Kadaster en de directie IT. Ook het Emerging Technologies & Data Science team levert continu een bijdrage aan deze leercultuur. Specifiek in deze tijdelijke opdracht moet je daarom ook de rol innemen van trainer/docent, waarbij je collega’s meeneemt in een wereld die normaliter iets te ver van hun afstaat. Op dit moment zijn dit de onderwerpen Kunstmatige Intelligentie, Blockchain/Distributed Ledger technologie, Slimme Sensoren, Data en Open Source Innovatie. Je weet hen te inspireren en motiveren, en mee te nemen in de wereld van nieuwe technologieën en ontwikkelingen. Terwijl je dit doet, gebruik je voorbeelden uit de praktijk, maar leg je ook de relatie met bestaande processen van het Kadaster zodat deelnemers een duidelijk en holistisch beeld krijgen. Denk bijv. aan koppelingen met de huidige Enterprise-Architectuur en de IT/innovatie portfolio. Zodoende geeft dit een ‘’exposure-boost’’ aan nieuwe initiatieven voortgekomen vanuit het Emerging Technologies & Data Science team. Ook wordt de context van een experiment en/of innovatietraject beter begrepen. Daarom is in begrijpbare IT/Technologie taal communiceren (spraak en schrift) cruciaal. Belangrijker is dat je senior-management inhoudelijk uitdaagt, waarbij je constructieve gesprekken niet uit de weg gaat! Vaak moet je on the spot aanvoelen waar het gesprek naartoe gaat en adaptief reageren. Gezien het thuiswerken vanwege Corona, zullen de sessies/seminars digitaal gehouden worden. Het gebruik van online werkvormen is daarom een middel die jij inzet om de participanten actief en betrokken te houden, en de boodschap goed te laten begrijpen. Omschrijving verantwoordelijkheden: De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn: - Actief volgen van technologische ontwikkelingen (ook data gerelateerd), hiermee experimenteren en zo nodig toepasbaar maken voor het Kadaster. - Innovatieverkenningen, experimenten starten en begeleiden rondom vastgestelde jaarthema’s voor ons team. - Actief participeren in kennisdeling met andere collega’s en directies (o.a. het organiseren van de Kadaster Tech Dag). - Ontwikkelen en verzorgen van seminars en bijeenkomsten om nieuwe technologieën, initiatieven en de exposure van het team te vergroten. - Helpen bij het opzetten van een gevulde Kadaster hype cycle / technologie radar. - Helpen verder vormgeven van de Kadaster Labs omgeving voor demo doeleinden. - Aansluiting zoeken bij IT & Tech. communities/ecosystemen (denk aan hackathons en meetups). - Aansluiting zoeken bij het recruitment-team op het gebied van IT & Data. Gesprekken: De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 10 december 2020 en zullen worden gevoerd via Teams beeldbellen. Gelieve hier rekening mee te houden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 21 december 2020 of zo spoedig mogelijk tot en met 20 december 2021 voor 40 uur per week. 2. Je hebt een WO-mastergraad, in de richting van (Technische) Bedrijfskunde, Innovatiemanagement, Informatiemanagement of vergelijkbaar. 3. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met opkomende technologieën & ontwikkelingen, specifiek: zijn dat Kunstmatige Intelligentie, Blockchain/Distributed Ledger technologie, Slimme Sensoren, Data en Open Source Innovatie. 4. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als trainer/docent. 5. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het trainen van de business rondom IT, Data, Emerging Technologies in relatie tot Digitale Transformatie – dit in het bijzonder voor seniors en strategisch management. 6. Je hebt aantoonbare ervaring met een organisatie die, als ZBO, wettelijke taken uitvoert en werkt in een breed stakeholderveld is een pré. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je weet aan de hand van recente praktijkervaringen jouw expertise rondom het verzorgen van trainingen & seminars; i) voor seniors en op strategisch niveau en ii) in een online omgeving waarbij participanten actief betrokken worden gehouden (zie opdrachtomschrijving en taken). 2. Je weet 2 cruciale knelpunten die zich vaak voordoen tijdens experimenten/innovatietrajecten en geef hierbij aan hoe uw competenties en expertise deze oplost (zie opdrachtomschrijving en taken). Competenties: - Communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling. - Teamspeler, ook in de samenwerking met andere IT-disciplines. - Proactieve en creatieve houding; alternatieve actie paden bedenken. - Inspirator. - Omgevingssensitief. - Beschikt over een gezonde dosis overtuigingskracht. - Kan goed plannen en organiseren, samenwerken en afstemmen. - Inspireert betrokkenen met enthousiasme en ideeën. - Heeft aantoonbare (online) didactische vaardigheden en ervaring om anderen te coachen en mee te nemen in een wereld die normaliter ver van hen afstaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn Startdatum: 21-12-2020 Duur: 20-12-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zie gesprekken Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
ERP Business Consultant (Agile) (QR7989) Rotterdam
Functie: ERP Business Consultant (Agile) (QR7989) Start: 7-12-2020, 32 uur per week Periode: 6-9 Month Contract Omgeving: Rotterdam Omschrijving: Voor onze eindklant in Rotterdam zijn wij op zoek naar een ervaren ERP Business Consultant. Het bedrijf wil een klantportaal in de vorm van een "Mijn-omgeving" ontwikkelen voor haar betalende klanten teneinde een seamless klantreis te kunnen bieden. Op basis van de reeds uitgewerkte customer journeys moet nu een vertaalslag worden gemaakt naar een projectplan, een functioneel en technisch ontwerp en uiteindelijk de bouw en implementatie van een eerste MVP van een klantportaal. Als business consultant ben je een belangrijke schakel tussen de business en informatietechnologie. Jij stroomlijnt business processen in combinatie met technologie. Je staat in nauw contact met o.a. de Product Owner, Stuurgroep, key users, ontwikkelaars van (partner)leveranciers en andere (project)collega's. Jij wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het klantportaal en doorontwikkeling CRM. Geschatte tijdsbesteding, klantportaal 3 dagen p/w en 1 dagen p/w voor CRM Kerntaken: - Begeleiden en ondersteunen van het project team. - Samen met project team vertaalslag maken naar een eerste MVP. - Samen met PO roadmap uitwerken voor het klantportaal. - In kaart brengen benodigde databronnen en koppelingen. - Vaststellen en uitwerken van de marktuitvraag voor een technisch ontwerp. - Vaststellen en uitwerken van de marktuitvraag voor de bouw en implementatie van een eerste MVP. - Voorbereiden (functionele) requirements. - Aansturing leveranciers. - Opstellen en bewaken van kwaliteits- en testcriteria. - Ondersteunen bij implementatie en verandering. Profiel: - Ervaring met de ontwikkeling van klantportalen bij voorkeur in een logistieke / supply chain omgeving is een pré. - Ervaring en kennis van CRM systemen en/of specifieke kennis van MS Dynamics is een pré. - Ervaring met aanbestedingen en kennis van de aanbestedingswet is een pré. - Je denkt in termen van 'business waarde'. - Je bent communicatief sterk in woord en geschrift/presentaties in de Nederlandse en Engelse taal. -- Je bent in staat om de taal van de commerciële klant te spreken en je kunt met overtuigingskracht complexe materie in eenvoudige bewoordingen uitleggen. - Je werkt zelfstandig en pro actief, je vindt makkelijk je weg, je krijgt mensen in beweging en bent in staat om op natuurlijke wijze de verantwoordelijkheid over projecten op je te nemen. - Uiteraard is van belang dat je op de hoogte bent van de ontwikkelingen op het gebied van web development. - Gezien je rol in multidisciplinaire teams, is samenwerkingsgerichtheid een voorwaarde. Eisen: - HBO of WO werk- en denkniveau - Aantoonbare ervaring met Agile IT projectmanagement - Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift Wensen: - Ervaring met ontwikkeling online klantportaal - Ervaring met CRM: Microsoft Dynamics - Ervaring met andere CRM systemen - Per direct beschikbaar - Ervaring met aanbestedingen en kennis van de aanbestedingswet Inhuur ZZP helaas niet mogelijk Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Productowner Den Haag en remote
Referentienummer: 2020-43818 Omgeving: Den Haag en remote Startdatum: 1 februari 2021 Einddatum: 31 december 2021 Optie op verlenging: ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: nog niet bekend Sluitingsdatum: dinsdag 15 december om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Productowner voor 36 uur per week. We zoeken een Product Owner voor twee Scrumteams (Development en Systeembeheer), waarbij de organisatie de ontwikkelstap naar DevOps werken aan het maken is. De Product Owner maakt onderdeel uit van de besturing van BIT. Je stuurt middels de Product Backlog op de resultaten van de twee teams. Is daarnaast met de (2) andere Product Owners verantwoordelijk voor de totale Backlog van BIT en stemt met hen de onderlinge afhankelijkheden tussen de teams af. De teams werken in Program Increments van 13 werken met daarin 4 sprints van 3 weken en een planningsweek. Een van de teams (het Platformteam) is een team dat wordt bemenst door medewerkers van BIT en medewerkers van SSC-I, onze onderleverancier. Dit Platformteam levert diensten op PAAS niveau aan DT&V. Deze manier van werken is relatief nieuw en behoeft naast sturing vanuit de rol van PO ook een zekere mate van coaching t.a.v. de methodiek. Functie-eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal HBO of WO werk- en denkniveau Je hebt een certificering op het vakgebied van Scrum PO. Je hebt kennis en ervaring in de IT. Je hebt ervaring met organisaties in transitie. Je hebt kennis en ervaring met relevante tooling (Azure TFS of vergelijkbaar). Je hebt minimaal 4 jaar ervaring met het aansturen van teams. Je hebt minimaal 4 jaar inhoudelijke en actuele kennis/ervaring in de IT uitvoering/ werkveld. Je hebt ervaring met het gebruik van Agile/ DevOps methodiek en performance mgt tooling. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring als Scrum Master en/of Product Owner binnen organisaties in transitie. Je bent uitstekend in staat om verbinding met teamleden te onderhouden en deze mee te nemen in een DevOps ontwikkeltraject. Je bent stevig in de communicatie en in staat in overleg met klanten realistische planningen af te geven. Je bent in staat om samen met de Scrummaster een leervriendelijk werkklimaat neer te zetten zonder de focus op het resultaat te verliezen. Je hebt ervaring binnen de Overheid.
Senior Testmanager Tactische Beheer Organisatie Apeldoorn, Utrecht en Den Haag
Voor Kadaster zijn wij op zoek naar een Senior Testmanager Tactische Beheer Organisatie. Omschrijving opdrachtgever: Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand. Algemeen/Achtergrond: De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels. Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op: - De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur. - Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen. - De verschillen tussen regio’s. - De Omgevingswet wordt per 1-1-2022 van kracht. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën. Digitaal Stelsel Omgevingswet: De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor een ieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten. DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties: Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het basisniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid. Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties. Daarnaast zal het jaar 2021 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel als ook de afronding van het basisniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV. Omschrijving opdracht: 1. Over tactisch beheer: De afgelopen jaren heeft het Kadaster als één van de vier ontwikkelpartners meegewerkt aan de bouw van componenten van het DSO. We zijn door de bestuurlijke partners (Gemeenten, Provincies, Waterschappen en het Rijk) aangewezen om tevens de rol van tactisch beheerder op ons te nemen. In opdracht van de strategisch beheerder, het ministerie van Binnenlandse Zaken, voeren we de regie op de werking en doorontwikkeling van het DSO. Het Kadaster is reeds gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2021 uit te kunnen voeren. Wij zoeken nog een Senior Testmanager Tactische Beheer Organisatie die onze organisatie komt versterken om de transitie van het DSO programma naar de Tactische Beheer Organisatie soepel te laten verlopen. 2. Kwaliteitsgeweten in een nieuwe eenheid: Met je energieke persoonlijkheid zorg je voor een optimale ketensamenwerking in een complex stakeholder veld. Je neemt verantwoordelijkheid voor het opzetten en onderhouden van de DSO-LV brede testcompetentie. Jouw visie op het test-vak weet je moeiteloos over te brengen op de verschillende samenwerkende actoren in de keten. Jouw ruime ervaring met het ontwikkelen van een integrale teststrategie en –aanpak voor klantgerichte procesketens, komt daarbij goed van pas. Samen met de release train engineer en de scrummasters van de ontwikkel en beheerpartners bevorder je de onderlinge samenwerking en werk je aan de testvolwassenheid van de teams. Je zorgt ervoor dat deze de gebruiker centraal blijven stellen. Onderdeel van deze functie is dat je meedenkt over de aanpak en een overall planning ten aanzien van de deployment van componenten op de diverse ontwikkel-, test- en acceptatieomgevingen. Omschrijving verantwoordelijkheden: De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn: - Opzetten en onderhouden van de DSO-LV brede testcompetentie. - Het inrichten en aansturen van het testmanagement. - Het organiseren van ketentesten. - Jouw visie op het test-vak overbrengen op de verschillende samenwerkende actoren in de keten. - Het ontwikkelen van een integrale teststrategie en –aanpak voor klantgerichte procesketens. - Bevorderen van de onderlinge samenwerking en werken aan de testvolwassenheid van de teams. - Meedenken over de aanpak en een overall planning maken ten aanzien van de deployment van componenten op de diverse ontwikkel-, test- en acceptatieomgevingen. Gesprekken: De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 16 december 2020 via MS Teams. Gelieve hier rekening mee te houden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 voor 36 uur per week. 2. Je hebt aantoonbaar HBO+ werk- en denkniveau. 3. Je hebt brede IT ervaring opgedaan in meerdere inhoudelijke en aansturende rollen/functies. 4. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring opgedaan bij (lokale)overheidsorganisaties en/of ZBO’s. 5. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als testconsultant waarvan minimaal 3 jaar als testmanager. 6. Je hebt zeer ruime ervaring met het organiseren van ketentesten, aangetoond in meerdere projecten bij verschillende (complexe) organisaties. 7. Je hebt recente ervaring met het inrichten en aansturen van het testmanagement in een omgeving met een end2end systeemintegratie. 8. Je hebt minimaal één jaar ervaring in een complexe scaled agile (SAFe) georganiseerd project en/of programma. 9. Je hebt aantoonbare kennis van de Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet. 10. Je hebt kennis van testautomatisering en methoden als TMap, ISTQB/ISEB. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring als Testmanager in complexe scaled agile (SAFe) georganiseerde projecten en/of programma’s. Geef hiervan een voorbeeld dat het beste aansluit bij deze opdracht. 2. Je hebt (recente) ervaring met het inrichten en aansturen van testmanagement in een omgeving met een end2end systeemintegratie. Competenties: - Proactief, initiatiefrijk en verbindend - Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk - Analytisch vermogen - Standvastig - Creatief - Proactief - Teamspeler Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn, Utrecht en Den Haag Startdatum: 01-01-2021 Duur: 31-12-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 09-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zie gesprekken Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Testmanager Tactische Beheer Organisatie Apeldoorn, Utrecht en Den Haag
Referentienummer 2020-43815 Omgeving Apeldoorn, Utrecht en Den Haag Startdatum 1 januari 2021 Einddatum 31 december 2021 Optie op verlenging ja Aantal uur per week 36 Intakegesprek woensdag 16 december 2020 via MS Teams. Sluitingsdatum: donderdag 10 december om 08:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Testmanager Tactische Beheer Organisatie voor 36 uur per week. De afgelopen jaren heeft de organisatie als één van de vier ontwikkelpartners meegewerkt aan de bouw van componenten van het DSO. We zijn door de bestuurlijke partners (Gemeenten, Provincies, Waterschappen en het Rijk) aangewezen om tevens de rol van tactisch beheerder op ons te nemen. In opdracht van de strategisch beheerder, het ministerie van Binnenlandse Zaken, voeren we de regie op de werking en doorontwikkeling van het DSO. De organisatie is reeds gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2021 uit te kunnen voeren. Wij zoeken nog een Senior Testmanager Tactische Beheer Organisatie die onze organisatie komt versterken om de transitie van het DSO programma naar de Tactische Beheer Organisatie soepel te laten verlopen. Met je energieke persoonlijkheid zorg je voor een optimale ketensamenwerking in een complex stakeholder veld. Je neemt verantwoordelijkheid voor het opzetten en onderhouden van de DSO-LV brede testcompetentie. Jouw visie op het test-vak weet je moeiteloos over te brengen op de verschillende samenwerkende actoren in de keten. Jouw ruime ervaring met het ontwikkelen van een integrale teststrategie en –aanpak voor klantgerichte procesketens, komt daarbij goed van pas. Samen met de release train engineer en de scrummasters van de ontwikkel en beheerpartners bevorder je de onderlinge samenwerking en werk je aan de testvolwassenheid van de teams. Je zorgt ervoor dat deze de gebruiker centraal blijven stellen. Onderdeel van deze functie is dat je meedenkt over de aanpak en een overall planning ten aanzien van de deployment van componenten op de diverse ontwikkel-, test- en acceptatieomgevingen. De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn Opzetten en onderhouden van de DSO-LV brede testcompetentie; Het inrichten en aansturen van het testmanagement; Het organiseren van ketentesten; Jouw visie op het test-vak overbrengen op de verschillende samenwerkende actoren in de keten; Het ontwikkelen van een integrale teststrategie en –aanpak voor klantgerichte procesketens; Bevorderen van de onderlinge samenwerking en werken aan de testvolwassenheid van de teams; Meedenken over de aanpak en een overall planning maken ten aanzien van de deployment van componenten op de diverse ontwikkel-, test- en acceptatieomgevingen. Functie-eisen KNOCK-OUT Je hebt HBO+ werk- en denkniveau. Je hebt brede IT ervaring opgedaan in meerdere inhoudelijke en aansturende rollen/functies. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring opgedaan bij (lokale)overheidsorganisaties en/of ZBO’s. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als testconsultant waarvan minimaal 3 jaar als testmanager. Je hebt zeer ruime ervaring met het organiseren van ketentesten, aangetoond in meerdere projecten bij verschillende (complexe) organisaties. Je hebt recente ervaring met het inrichten en aansturen van het testmanagement in een omgeving met een end2end systeemintegratie. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring in een complexe scaled agile (SAFe) georganiseerd project en/of programma. Je hebt kennis van de Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet. Je hebt kennis van testautomatisering en methoden als TMap, ISTQB/ISEB. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria Je hebt ervaring als Testmanager in complexe scaled agile (SAFe) georganiseerde projecten en/of programma’s. Je hebt (recente) ervaring met het inrichten en aansturen van testmanagement in een omgeving met een end2end systeemintegratie. Competenties Proactief, initiatiefrijk en verbindend. Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Analytisch vermogen. Standvastig. Creatief. Proactief. Teamspeler.
Domein Architect DSO Apeldoorn, Utrecht en Den Haag
Voor Kadaster zijn wij op zoek naar een Domein Architect DSO Omschrijving opdrachtgever: Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand. Algemeen/Achtergrond: De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels. Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op: - De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur; - Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen; - De verschillen tussen regio’s. - Met de invoering van de Omgevingswet (in 2022) worden de bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) in staat gesteld sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën. Digitaal Stelsel Omgevingswet: De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor eenieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten. DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties: Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het basisniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid. Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties. Daarnaast zal het jaar 2021 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel als ook de afronding van het basisniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV. Omschrijving opdracht: In 2021 ondersteunt de DSO-LV gebruikers optimaal bij de uitvoering van processen voor planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving via kwalitatief goede informatie op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het Kadaster is reeds gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2021 uit te kunnen voeren. Wij zoeken nog een ervaren Domein Architect die onze organisatie komt versterken om de transitie van het DSO programma naar de Tactische Beheer Organisatie soepel te laten verlopen. De Domein Architect zal kaders stellen en sturing geven binnen de architectuur en realisatie van het DSO. Hierbij worden globale architectuurschetsen opgesteld en gereviewd. Focus van de Domein Architect zal komen te liggen op: Kernfuncties: - Standaarden (STOP, STAM, STTR) en conceptuele modellen; - Verwerking van juridische en toepasbare regels in de ketens; - Vinden en verbinden van informatie (catalogi). - Informatie - Stelselafspraken gericht op interoperabiliteit (API- en URI-strategie en identificatiestelsels) en een goede aansluiting op NORA en dochters (GEMMA, PETRA, WILMA); - Aansluitvoorwaarden voor informatieleveranciers (API profielen en metadatering). - Samen met de projectarchitecten wordt gekeken hoe deze het beste in PSA’s en Solution Architecturen kunnen worden omgezet zodat de beoogde doelen worden gehaald. Specifiek voor deze functie is de domeinarchitect medeverantwoordelijk voor de juiste werking van de kernfuncties van de landelijke voorzieningen (LVBB en DSO-LV) en aanlevering, registratie en verstrekking van informatie op basis van relevante standaarden en stelselafspraken. Het architectuurteam is verantwoordelijk voor het actueel houden van de bestaande architectuur en signaleert mogelijke kansen en afwijkingen. De domeinarchitect participeert in het interbestuurlijke architectuurteam en participeert ook actief in de verschillende inrichtings- en realisatieprojecten zowel richtinggevend maar ook als vraagbaak. Verantwoordelijkheden: De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn: - Het richting geven, ontwerpen en managen van de domein functionaliteit; - Onderhouden van de domein architectuur die bestaat uit een aantal globale architectuur schetsen (GAS) en één Overall GAS (OGAS); - Richting geven aan projecten binnen het domein middels de architectuurkaders; - Begeleiden van besluitvorming binnen het domein door het opstellen besluitvormings¬document, evalueren, verkopen en het verdedigen van de besluitvormingsdocumenten; - Toezien dat het projecten conform de kaders van de GAS’en worden gerealiseerd; - Bewaakt de overall visie, requirements en kaders van het DSO binnen het domein; - Het uitdragen van de architectuurvisie binnen het domein, het programma en bij de interbestuurlijke partners en andere partijen; - Reviewen en goedkeuren van PSA’s; - Inrichten van centrale een architectuur-repository; - Opstellen van roadmaps (architectural runway). Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 voor 36 uur per week. 2. Je hebt aantoonbaar (door opleiding of uitgevoerde opdrachten) academisch werk- en denkniveau; 3. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als architect in (een) complexe organisatie(s) waar onder architectuur gewerkt werd; 4. Je bent zowel generalist als specialist op een van de domeinen (front-end, infrastructuur, beveiliging/beheer, data, infrastructuur); 5. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met relevante kwaliteitsnormen op het gebied van softwareproducten en systemen (ISO 25010) en informatieproducten (ISO 25012); 6. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met applicatie/integratie/ontwikkelplatform (continuous development), middleware en cloud omgevingen (SaaS, PaaS, IaaS); 7. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met informatiemodellering, semantische standaarden en de (door)ontwikkeling van API- en URI-strategieën; 8. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met SAFe/DevOps/Agile ontwikkelmethodieken; 9. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met e-overheid bouwstenen zoals GDI, eHerkenning, PKIoverheid, Basisregistraties, etc.; 10. Je hebt inhoudelijke kennis van uitvoerende processen bij overheid, bij voorkeur van de Omgevingswet of Ruimtelijke Ordening; 11. Je hebt ervaring met het inrichten en beheren van een centrale architectuur-repository (Enterprise Architect); 12. Je hebt ervaring met requirements management en het opstellen en beheren van ArchiMate modellen. Competenties: - In staat draagvlak te creëren voor verandering en verbetering; - Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk; - Analytisch vermogen; - Positief kritisch; - Resultaatgericht en kwaliteitsgericht; - Politieke sensitiviteit; - Teamspeler. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn, Utrecht en Den Haag Startdatum: 01-01-2021 Duur: 31-12-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 09-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: dinsdag 15 december 2020 via MS Teams. Gelieve hier rekening mee te houden. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.