Newest IT&T contracts

Technical Writer en coach Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Technical Writer en coach. Omschrijving opdracht: Binnen TOPAAS coaching ben je Technical Writer en coach voor ~1900 actieve gebruikers in ~200 teams binnen de NS enerzijds, het technische team (DevOps en Support) anderzijds. Je bent het gezicht van TOPAAS en een eerste aanspreekpunt. De teams zijn verspreid over zeven fysieke locaties met een grote diversiteit als het gaat om cultuur, volwassenheid, samenstelling en de (technische)complexiteit van hun inhoudelijke werkzaamheden. Je begrijpt hoe waardevol het is om goed zichtbaar te zijn en door je uitstekende sociale vaardigheden kun je op inhoudelijk en persoonlijk vlak aan relaties werken. Daarbij ben je bent in staat om Kennisbank artikelen en Blog posts dusdanig te redigeren zodat de eindgebruiker optimaal geïnformeerd wordt. Je bent op de hoogte van de ontwikkelcycli van onze technische teams, zodat je kan plannen wanneer uitgaande communicatie nodig is en moet worden opgeleverd. Door je brede kennis van het TOPAAS platform leg je vervolgens pro-actief de link tussen de functionaliteit binnen TOPAAS en kansen om daarmee waarde toe te voegen voor de teams. Wij hanteren het principe 'voor doen, samen doen, zelf doen' wat goed aansluit op de Agile en DevOps mindset en daarmee het stimuleren van eigenaarschap en autonomie. Je past dit toe door de juiste balans te vinden tussen een hands-on voortrekkersrol en het coachen op lerend vermogen om teams zelfstandig aan de slag te krijgen. Omdat TOPAAS tooling een integraal onderdeel uitmaakt binnen de dagelijkse werkzaamheden van gebruikers is flexibiliteit in je agenda de norm en ben je in staat zeer snel te reageren op ad-hoc vragen. Om de gebruikers goed te vertegenwoordigen in de doorontwikkeling van TOPAAS is het belangrijk om als coach te weten waar teams behoefte aan hebben. Om dit effectief te doen is het regelmatig ophalen van dit inzicht en de terugkoppeling naar de Product Owner en het DevOps team essentieel. Om de communicatie naar onze gebruikers optimaal te laten verlopen, is het essentieel dat je een vertaalslag kan maken van technische specificaties naar een goed geschreven stuk documentatie, een presentatie of visualisatie. Hoe ziet een werkdag er uit? Je begint de ochtend door op weg naar het hoofdkantoor in Utrecht je Slack te checken om zo direct te weten wat er speelt binnen het TOPAAS-team en wat de laatste activiteit is op de coaching tickets. Eenmaal gearriveerd heb je direct een nieuw inzicht van de vorige dag die je met het team deelt. Vervolgens sluit je aan bij de stand-up van het DevOps team zodat je weet of er een Kennisbank artikel of een Blogpost door jou geredigeerd moet worden. Na de stand-up praat je even met de Product Owner om te zien of er externe communicatie in de pipeline zit waar je je licht over moet laten schijnen, of die je vlot moet trekken, zodat je dit vast in kan plannen binnen je coaching agenda. Je hebt een meeting met een collega coach om te praten over het format en de presentatie voor een bepaald ontwikkelteam binnen de NS, met specifieke behoeften. Verder check je met een DevOps engineer hoe de product demo er dit keer uit gaat zien, en geef je wat presentatie tips of review je een Power Point template die voor dit soort demo's gebruikt wordt. Na de lunch zit je met een collega van support en help je om de Kennisbank opnieuw te structureren en de artikelen te redigeren. In de trein naar huis browse je door wat blogs van corporate communication om vast te bedenken hoe TOPAAS zich beter kan profileren binnen de NS. Morgen weer een dag, je geniet van je avond! Hier gebeurt het: De afdeling Infrastructure & Operations binnen NS-IT is verantwoordelijk voor de generieke IT-diensten binnen NS zoals werkplekken, hosting en generieke applicaties. Het Toolsupportteam is verantwoordelijk voor ontwikkeling en beheer van de "TOPAAS" dienst; de generieke ontwikkelstraat voor alle NS IT onderdelen. TOPAAS faciliteert collaboration- en continuous delivery en ontwikkelwerkplekken die nodig zijn om alle facetten van een IT traject te kunnen ondersteunen binnen NS. Het Toolsupportteam werkt volgens het ‘you build it, you run it, you love it’ paradigma en omarmt DevOps; we ontwikkelen niet alleen onze diensten maar zorgen ook dat die feilloos worden geleverd, beheerd, en ondersteund. Samen met de Product Owner is het Toolsupportteam verantwoordelijk voor het succes van TOPAAS binnen NS. Het 15-koppige Toolsupportteam kent drie rollen Support, Coaching en DevOps Engineers en heeft een open, professionele maar informele sfeer. Het Toolsupportteam maakt daarbij sterk gebruik van het eat-your-own-dogfood principe. Om de ambitie van het NS te kunnen realiseren, namelijk een ontwikkelplatform aanbieden aan NS IT teams zodat zij zich volledig kunnen richten op het creëren van business value, hebben de leden van het Toolsupportteam diepgaande kennis van software development en gerelateerde delivery producten. Vanuit het Toolsupportteam word je ingezet als specialist waar je samen met je teamgenoten verantwoordelijk bent voor bedenken, verbeteren, implementeren en ondersteunen van nieuwe en bestaande diensten binnen TOPAAS. Naast het beantwoorden van wensen en vragen van ontwikkelteams is het Toolsupportteam ook in staat nieuwe ontwikkelingen in de markt te volgen en gepaste acties hierop uit te zetten, denk aan het uitbreiden van onze product portfolio, of juist uitfaseren van producten. Binnen NS worden vele applicaties ontwikkeld met behulp van onder andere Java, .NET of open source technologieën. Er wordt sterk ingezet op Continuous Delivery (CD) en DevOps. TOPAAS voorziet hierin met tooling en andere faciliteiten. Ontwikkelteams binnen NS worden voorzien van een eigen CD pipeline; Binnen het TOPAAS platform worden deze CD pipelines op basis van Nexus, Bitbucket, Jenkins danwel Azure Devops en SonarQube opgebouwd met behulp van Docker Containers en Powershell scripting. Zaken als SSO integratie met Azure Active Directory, monitoring, technisch support, change- en lifecycle management zijn van groot belang. Elke pipeline wordt zoveel mogelijk geautomatiseerd opgebouwd en opgeleverd aan de ontwikkelteams. In het TOPAAS platform wordt ook intensief gebruikt gemaakt van collaboratie tooling zoals Jira, Confluence en Slack en worden ontwikkelwerkplekken gefaciliteerd op basis van Azure Virtual Machines. Gewenst profiel: a. Minimaal HBO/WO niveau. b. Uitgebreide en aantoonbare ervaring met communicatie binnen software ontwikkeling & IT-infrastructuur in een corporate context (knockout). c. Technical Writing skills en ervaring: gebruikersdocumentatie en artikelen samenstellen met input van Business representatives en technische teams (knockout) d. Presentatie skills met en voor zowel Business als Development. (knockout) e. Kennis van, en ervaring met de Agile en DevOps (SAFe / Kanban) mindset en manier van werken. f. Globale kennis van de belangrijkste tooling binnen TOPAAS: - BitBucket (Git), Confluence, Jira, Jenkins, Azure DevOps Boards, - Pipelines, - Repos) g. Voldoende conceptuele kennis en affiniteit met de laatste trends: - Collaboration tooling - Corporate communication - Technical writing & documentatie - Cloud technologie - IaaS, PaaS, SaaS - Everything as Code - Managed container clusters - GitOps (automate everything) Overige Skills: - Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en Engels. - Ervaring met coachen. - Uitstekende analytische vaardigheden. - Uitstekende presentatie skills. - Prima in staat om snel te schakelen tussen alle niveaus in een grote organisatie. - Pro-actief en zelfredzaam. - Flexibel, pragmatisch en oplossingsgericht. - Fantastische social skills. - Goed omgaan met een hoge mate van vrijheid en verantwoordelijkheid. - Creatief en vindingrijk. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt aantoonbaar over uitgebreide en aantoonbare ervaring met communicatie binnen software ontwikkeling & IT-infrastructuur in een corporate context. 2. Je beschikt aantoonbaar over technical writing skills en ervaring: gebruikersdocumentatie en artikelen samenstellen met input van Business representatives en technische teams. 3. Je beschikt aantoonbaar over presentatie skills met en voor zowel Business als Development. 4. Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring en vragenlijst). 5. Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad. 6. Je hebt in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 25-11-2019 Duur: 24-11-2021 Optie op verlenging: nnb Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 15-11-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Business Analist Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Business Analist Omschrijving opdrachtgever: Amsterdam is een unieke stad. Aantrekkelijk om te wonen, werken en studeren en toonaangevend als dynamische internationale metropool. Tegelijkertijd staat de stad voor een grote uitdaging. De snelle verandering van onze samenleving leidt tot nieuwe opgaven voor de stad. Een van die opgaven is het beter en slimmer benutten van gegevens van en over de stad. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam speelt hierin een belangrijke rol. OIS helpt de stad beter te begrijpen en verder te ontwikkelen, onder andere door het verzamelen en publiceren van statistische informatie, het uitvoeren van beleidsonderzoek en het ontsluiten, koppelen en leveren van gegevens van en over de stad. Binnen OIS komt alles samen: Big Data, onderzoek en innovatie. Met dashboards, benchmarks en bestandsverkenningen wordt hier de basis gelegd voor het informatiegestuurd werken in Amsterdam. Het programma Datapunt - onderdeel van OIS- zorgt ervoor dat de gemeente optimaal gebruik kan maken van data en kennis om beslissingen te nemen en/of beleid uit te voeren. Dit doet zij onder andere door het beschikbaar stellen en toegankelijk maken van data en zichtbaar te maken wat zij met deze data en kennis kan doen. Het functioneert als hét stedelijke gegevensknooppunt voor het beschikbaar stellen van data. Datapunt is meer dan een stuk techniek: het is een structurele bedrijfsfunctie, soms aangeduid met de term 'gegevensmakelaar', die vraagt om organisatie, processen, kennis en een hoogwaardige ICT-ondersteuning. Beveiligings- en privacyaspecten spelen hierbij een belangrijke rol. Het programma realiseert dé smart-city data-infrastructuur die helpt gegevens vindbaar en toegankelijk te maken. Dit wordt gerealiseerd door data-professionals die met vernieuwende open source technologie op een public cloud-omgeving en een Agile/Scrum werkwijze werken aan de doorontwikkeling van de oplossingen. Datapunt realiseert en ondersteund operationeel data-georiënteerde oplossingen die aansluiten bij de behoefte aan dynamiek en flexibiliteit bij eindgebruikers en opdrachtgevers. Het programma is in 2016 gestart en komt nu in een volgende fase waarbij de inrichting van een moderne service gerichte organisatie steeds belangrijker wordt. Dit gaat veel verder dan het klassieke beheer&onderhoud: pro-actief in plaats van reactief, flexibiliteit & dynamiek in plaatst van in-beton-gegoten, denken in data en processen in plaats van in systemen, Service Afspraken op basis van wederzijdse samenwerking en vertrouwen in plaats van vuistdikke SLA's,. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdracht: De Business Analist is over de inhouds-as de spil tussen de gebruikers en het Datapunt-team. Hij (zij) analyseert en beschrijft de informatiebehoefte van de organisatie en zorgt voor de functionele specificaties zowel ten aanzien van de gegevens als de output (vorm). Communiceert gemakkelijk met eindgebruikers, maar is ook in staat richting meer technische collega's de functionele wensen te vertalen. Beschikt over een pro-actieve houding richting opdrachtgevers, denkend vanuit de mogelijkheden (in plaats van de beperkingen) van data en techniek. Begrijpt de noodzaak en implicaties van een business-gedreven in plaats van een technologie-gedreven aanpak. Denkt in data en processen, niet in applicaties en systemen. Gezocht wordt naar een ervaren informatieanalist met passie voor de stad Amsterdam, voor innovatie, Open Source en voor (Open) Data. Werkzaamheden: - Overlegt met gebruikers over de gewenste informationele oplossingen. Communiceert pro-actief omtrent hun requirements en stemt deze met hen af. - Realisatie van verkenningen (vooronderzoeken) en legt resultaat vast conform een standaard format. Het resultaat is een heldere, eenduidige en afgestemde probleemdefinitie, voorzien van high-level oplossingsalternatieven. Bevat tevens een onderbouwd voorstel voor de te kiezen richting. De voorstellen dienen in de context van de totale reeds bestaande omgeving te worden geplaatst en aan te sluiten bij de gehanteerde architectuur, standaarden en richtlijnen. Het document dient dusdanig geschreven te zijn dat het kan dienen als beslisdocument ten behoeve van het management. - Gedefinieerde gedetailleerde business requirements, bronanalyses en gespecificeerde output requirements. - Draagt bij aan het opstellen van logische testgevallen ten behoeve van het testen van de eindgebruikersfunctionaliteit. - Ondersteunt bij het uitvoeren van gebruikers acceptatie-testen. - Denkt mee in het professionaliseren en repeteer maken van de werkzaamheden van de informatieanalist. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 2. Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau (minimaal afgerond HBO diploma). 3. Je hebt aantoonbare ervaring met het toepassen van de SCRUM/Agile ontwikkelmethodiek. 4. Je hebt ervaring met Big Data, Data Virtualisatie en vertaling van Privacy Aspecten. 5. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring binnen een overheidsorganisatie. 6. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Informatie - of Business analist binnen een grootschalige organisatie brede BI/DWH en/ of Big Data omgeving. 7. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring opgedaan in een omgeving met een groot aantal stakeholders en afnemers met niet-homogene belangen. 8. Je hebt aantoonbare ervaring met het uitvoeren van bronanalyses. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis van architectuurprincipes en -concepten voor datageoriënteerde omgevingen opgedaan via praktijkervaring. 2. Je hebt minimaal 6 jaar ervaring in een leidende/senior rol als Business Analist, BI- of Data Warehouse Architect in minimaal drie verschillende opdrachten bij minimaal drie opdrachtgevers. 3. Je begrijpt aantoonbaar het verschil tussen denken in data/processen en systemen/applicaties. 4. Je hebt ervaring met het ondersteunen van data scientist/analisten. 5. Je hebt aantoonbare ervaring met het verschil tussen denken in data/processen en systemen/applicatie 2.0. 6. Je hebt ervaring met Tableau Software als toepassingssoftware. 7. Je bent in het bezit van een certificering als SCRUM Master en/of Productowner 2.0. Competenties: - Analytisch vermogen - Communicatieve vaardigheden - Flexibel Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 23-01-2019 Duur: 23-01-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 32-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-11-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior .Net/ Azure Developer. (Dutch speaking) Rotterdam
Storage Beheerder Utrecht
Het doel van de functie is vanuit een vaktechnische en procesmatige vakdiscipline bijdrage aan het beheer van de San en Storage omgeving.Incident (incidenten, events en service verzoeken) en probleembeheer betrekking hebbend op de San en Storage omgeving.Analyseren van (complexe) incidentenBieden van structurele oplossingenAdvisering in de vorm van verbetervoorstellenExploitatie. Vanuit de werking en exploitatie van de infrastructuur worden de noodzakelijke proactieve handelingen verricht om de infrastructuur conform de DVO-eisen beschikbaar te houden. Storingen en potentiële verstoringen worden onderkend en waar mogelijk actie op ondernomen om de dienstverlening zo snel mogelijk te herstellen of verstoringen te voorkomenWijzigingsbeheer betrekking hebbend op de San en Storage omgeving. Het voorbereiden en uitvoeren van wijzigingen met als doel structurele oplossingen te implementeren voor optredende problemen of het implementeren van nieuwe functionaliteit.Ondersteuning overige teams bij analyse naar incidenten en problemen.Draaien van consignatiediensten (een week per drie weken).Binnen de Rechtspraak wordt gebruik gemaakt van HPE 3PAR storage omgevingen en een Broadcom (Brocade) SAN-fiberchannel omgeving. Verder is er een wens vanuit de organisatie gekomen om te gaan werken met OBS (Object Base Storage). Op dit moment loopt er een implementatie van Cloudian storage en zijn wij ons nog aan het orienteren op een definitieve OBS storage omgeving.Functie eisen:HBO werk en denkniveau;3 jaar diepgaande kennis van en ervaring met HPE 3PAR;3 jaar diepgaande kennis van en ervaring met Broadcom (Brocade) fiberchannel SAN;Capacity management.Aanvullende kennis:Kennis van VMWare ESX omgevingen.IVO-Rechtspraak draagt bij aan de ontwikkeling, het beheer, onderhoud en support van alle applicaties, infrastructuur en netwerken van de Rechtspraak. Dit zijn ca.12.000 werkplekken en meer dan 200 applicaties waarvan een aantal zelf ontwikkeld zijn. Samen met ruim 500 collegas zorg je dat medewerkers van de Rechtspraak zorgeloos hun dagelijkse werk kunnen doen en burgers, notarissen e.d. op een veilige manier toegang hebben tot hun zaak- en Rechtspraakgegevens. Het ICT landschap van de Rechtspraak ondergaat een grote vernieuwingsslag. De beweging is naar een multi-kanalen service architectuur en een gelaagde onpremise cloud architectuur hoofdzakelijk op basis van Microsoft (werkplek, bedrijfsvoering, externe dienstverlening) o.a. Windows server SQL server, Microsoft dynamics CRM, .NET en Oracle fusion middleware (primair proces) o.a. BPM & SOA suite, WCC, ADF, OBIEE, Weblogic op basis van Linux. Beheer van het ICT landschap is ingericht volgens de ITIL3 methodiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende tools: Topdesk voor de beheerprocessen, HP openview voor monitoring, Splunk voor logging, Visionwaves voor stuurinformatie en flexera voor licentiebeheer. Verder worden de product eigen faciliteiten voor beheer gebruikt zoals SCCM voor software distributie.
Testcoördinator Sociaal Domein (DIM) Rotterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28897 Omgeving: Rotterdam Startdatum: 1 januari 2020 Einddatum: 30 april 2020 Optie op verlenging: Ja, 2x 4 maanden Aantal uur per week: 36-40 Intakegesprek: In week 47 en 48 Sluitingsdatum: Dinsdag 19 november om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Testcoördinator Sociaal Domein (DIM) voor 36 tot 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De organisatie zoekt een testanalist – testcoördinator voor de organisatie en uitvoering van test werkzaamheden vanuit het Programma DIM (Doorontwikkeling informatiemanagement) binnen het cluster Maatschappelijke ontwikkeling. De organisatie organiseert zorg, hulp en ondersteuning dicht bij de Rotterdammer, in de eigen buurt of wijk. Dit vraagt om ICT en digitale middelen die daarbij passen, zodat hulp en ondersteuning ook digitaal dichtbij zijn. Programma DIM realiseert een snelle, simpele en doeltreffende informatievoorziening voor de doelgroepen Rotterdammer, professional en partner. De professionals (ca. vijftienhonderd) zijn allen werkzaam binnen het cluster MO bij de directies Maatschappelijke Ontwikkeling in de Wijk (MOW), Publieke Gezondheid, Welzijn en Zorg (PGW&Z) en Jeugd & Onderwijs (J&O). Het programma DIM zorgt binnen Zorg, Welzijn en Jeugdhulp keten voor structurele verbetering van de dienstverlening, een flexibele frontoffice, de implementatie van een nieuwe applicatie voor Signaleren, Toeleiden en Casusregie en een efficiënte backoffice. Het programma wordt geleid door een programmamanager; de verantwoordelijkheid voor de uitvoering berust bij projectleiders. Vanuit het cluster Bestuurs- en Concern Ondersteuning ondersteunen (in- en externe) projectmedewerkers de projectuitvoering. Daarmee wordt samenhang met verschillende aspecten van het informatiebeleid geborgd. Het project is onderdeel van het Programmaplan DIM 2019-2020 en behelst meerdere resultaatgebieden waaronder Het realiseren van en werkend opleveren van de koppelvlakken met het nieuwe cliëntvolgsysteem GIDSO Regie om de keten integratie te realiseren. Het realiseren van en werkend opleveren van het Gidso Portaal (Burgerportaal) waarmee de burger inzicht wordt geboden in de documenten in het persoonsdossiers. Taken/werkzaamheden: De test coördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie en goede uitvoering van de testwerkzaamheden in relatie tot de beide bovengenoemde deliverables. De test coördinator rapporteert aan de Programmamanager DIM. Wat zijn de hoofdtaken van de functie? Het adviseren van de programmamanager omtrent de testaanpak voor beide bovengenoemde deliverables. Het opstellen van een detail testplan voor de aanpak en uitvoering van de testwerkzaamheden voor beide bovengenoemde deliverables/ Het definiëren van de testbasis, fysieke en logische testgevallen. Het organiseren van de benodigde omgevingen t.b.v. de uitvoering van de testsoorten. Het plannen van verschillende testfasen in de uitvoering. Het coördineren van de uitvoering van de verschillende testfase(n). Het organiseren van bevindingen beheer en opvolging. Het afstemmen met externe leverancier over de testaanpak en uitvoering. Het afstemmen met de interne automatisering IIFO BCO over de testaanpak en uitvoering. Het opleveren van een testadvies. KNOCK-OUT: Je beschikt over minimaal een succesvol afgeronde HBO opleiding met WO werk- en denkniveau. Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de rol van testcoördinator, opgedaan in de afgelopen 8 jaar. Hierin heb je in ieder geval ervaring met: o Het adviseren van de opdrachtgever over de testaanpak o Het definiëren van een testaanpak en coördinatie van de uitvoering o Het coördineren van de testuitvoering en aansturen van (interne/ externe) leveranciers in dat kader o Het schrijven van een testadvies Je hebt minimaal 4 jaar ervaring met ICT-implementaties, met name op het gebied van koppelvlakken. Je hebt ervaring met de digitalisering van processen. Je hebt ervaring met de integratie van ICT-systemen. Je hebt ervaring met de ontwikkeling van portaalfuncties. Je hebt ervaring met het testen van functionaliteiten op mobile devices (responsiveness). Je hebt ervaring met het aansturen van externe leveranciers. Je hebt ervaring met confluence en JIRA. Je beschikt over ervaring met Web interface en responsive testen. Je beschikt over ervaring met Roxen-CMS. Je beschikt over ervaring in scrum agile omgeving(en). Je beschikt over ervaring met projecten in grote, complexe en politiek gevoelige organisaties. Je bent T-map (foundation en advanced) gecertificeerd. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring met projecten bij een overheidsorganisatie, bij voorkeur in het sociaal domein. (weging 15% of 31%) Je hebt kennis van en ervaring met de oplossing Gidso van leverancier Topicus Overheid BV. (weging 46%) Je bent Scrum (PSM1 en PSM2), gecertificeerd. (weging 23%) Competenties: Resultaatgerichtheid Integriteit Bestuurlijk-sensitief Transparante werkwijze Uitstekende communicatieve vaardigheden Verantwoordelijkheid Flexibiliteit Samenwerken Adviesvaardig Daadkrachtig
Senior Migratie Coördinator Huis ter Heide (Utrecht)
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Migratie Coördinator. Omschrijving opdracht: De werkzaamheden voor een van onze technische projecten worden uitgevoerd binnen het Joint IV Commando (JIVC) van de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Wij zijn op zoek naar een MigratieCoordinator (MICO), die er voor zorgt dat de verhuisplannen op tijd opgeleverd en uitgevoerd wordt, hij/zij doet voorbereidend werk en is tevens in staat om: - Vertalen IST EN SOLL situatie van de (infrastructuur) backend en systemen naar de verhuisplannen. - Inhoudelijk kennis om met systeem- en netwerkbeheerders te overleggen. - Aanvragen en najagen van de wijzigingen tenboeve van de netwerken en systemen. - De migratieverhuizingen van (HGI) backend systemen naar het nieuwe datacenter uit te voeren. - Ondersteunende werkzaamheden uit te voeren m.b.t. technische verhuisplannen, draaiboeken en de uitvoering hiervan. - Het schrijven, verbeteren van de technische verhuisplannen. - Zorg te dragen voor de administratieve afhandeling (vastleggen projectdossiers op Sharepoint). - De gemaakte planning te bewaken. - Opzetten van vergaderingen, werkoverleg en besprekingen met verhuiscoordinatoren (SPOC's) van diverse te verhuizen systemen; borgen van de kwaliteit tijdens de migraties. - Opzetten van het migratieproces, borging van het proces en de kwaliteit van de migraties. - Opstellen risicoanalyses t.b.v. de technische verhuizingen (identificeren van issues en risico's). Inzet Periode: Schatting 2292 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 2292 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van Migraties/verhuizen van datacenters en backend systemen. 2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring binnen grote uitvoerende (ICT) Organisaties. Met grote wordt bedoeld: >5.000 FTE's. 3. Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar. 4. Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding. 5. Je hebt goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden (wordt getoetst tijdens een mogelijk toelichtend gesprek). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van coordinatie van medewerkers en teams. 2. Je hebt aantoonbare ervaring met schrijven van verhuisplannen en maken van draaiboeken. 3. Je hebt aantoonbare ervaring met HGI (Hoog Gerubricieerde Infromatie) systemen. 4. Je hebt aantoonbare ervaring met diverse ICT Systemen, minimaal 1 (MS Office, MS Visio, MS Project, Principle Toolbox, Sharepoint). 5. Je hebt de vereiste minimale HBO opleiding gevolgd in de ICT-richting. 6. Je hebt een Certificering ITIL. 7. Je hebt een Certificering PRINCE2 (Foundation). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Huis ter Heide Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden Duur: 2292 uur Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18-11-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Storage Beheerder Utrecht
Het doel van de functie is vanuit een vaktechnische en procesmatige vakdiscipline bijdrage aan het beheer van de San en Storage omgeving. • Incident (incidenten, events en service verzoeken) en probleembeheer betrekking hebbend op de San en Storageomgeving; - Analyseren van (complexe) incidenten - Bieden van structurele oplossingen - Advisering in de vorm van verbetervoorstellen • Exploitatie. Vanuit de werking en exploitatie van de infrastructuur worden de noodzakelijke proactieve handelingen verricht om de infrastructuur conform de DVO-eisen beschikbaar te houden. Storingen en potentiële verstoringen worden onderkend en waar mogelijk actie op ondernomen om de dienstverlening zo snel mogelijk te herstellen of verstoringen te voorkomen; • Wijzigingsbeheer betrekking hebbend op de San en Storageomgeving. Het voorbereiden en uitvoeren van wijzigingen met als doel structurele oplossingen te implementeren voor optredende problemen of het implementeren van nieuwe functionaliteit; • Ondersteuning overige teams bij analyse naar incidenten en problemen; • Draaien van consignatiediensten (een week per drie weken). Achtergrond informatie: Binnen de organisatie wordt gebruik gemaakt van HPE 3PAR storage omgevingen en een Broadcom (Brocade) SAN-fiberchannel omgeving. Verder is er een wens vanuit de organisatie gekomen om te gaan werken met OBS (Object Base Storage). Op dit moment loopt er een implementatie van Cloudian storage en zijn wij ons nog aan het oriënteren op een definitieve OBS storage omgeving. Functie eisen: • Minimaal 5 jaar HBO+ werk- en denkniveau; • Minimaal 5 jaar HPE 3PAR diepgaande kennis en ervaring; • Minimaal 5 jaar Broadcom (Brocade) fiberchannel SAN diepgaande kennis en ervaring; • Kennis van Capacitymanagement. Functie wensen: • Kennis van VMWare ESX omgevingen Overige informatie: Locatie: Utrecht Start: 02-12-2019, 36 uur per week Einddatum: 01-06-2020 Verlenging: Ja, optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Nitesh Bhoep, 06-47180874, recruiterNB@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterNB@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Data Analist (Data Scientist) Arnhem
Voor TenneT in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een Data Analist (Data Scientist)Startdatum 20 november 2019 Einddatum 31 maart 2020 Duur: 4 maanden + Inzet: 40 uur per weekFunctie It is TenneT's responsibility to connect offshore wind farms to the high voltage grid on shore in the Netherlands and Germany. Within the NL offshore grid programme, TenneT will realize– as a contribution to the National Energy Agreement for Sustainable Growth – offshore connections with a total capacity of 3,500 MW in the period until 2023. Additionally TenneT will develop 7 GW of offshore wind capacity pursuant to the Offshore Wind Energy Roadmap 2024-2030. In Germany over 7 GW has been realized, exceeding the German goals. Another 3 GW is planned for the upcoming 7 years. The offshore connections are complex structures that come with large amounts of data, part of which is unstructured. To facilitate the Offshore maintenance & operations departments in their daily work, TenneT is looking to adopt text analytic solutions to make information from unstructured data easier accessible. ResponsibilitiesDesign, build, test, deploy and maintain text analytics solutions based on open-source components.Close collaboration with domain experts and business stakeholders.Participation in Scrum Events, team knowledge sharing, design reviews, etc.VereistenYou hold a Master's degree or PhD in Computational Linguistics, Cognitive Science, Statistics, Computer Science or a related field. You have a strong track record in delivering AI solutions with a focus on Information Retrieval, Natural Language Processing and Computer Vision. You have demonstrable experience with relevant programming languages, tools and frameworks, such as: Python, Spacy, NLTK, REST/SOAP APIs, Docker, ElasticSearch, and OpenCV. You can give a strong commitment to delivering regular solution increments and close alignment on scope, deliverables, and acceptance criteria. You have experience in agile working environments. You can work independently and will pro-actively communicate with relevant stakeholders as the need arises. You are fluent in both Dutch and English. Fluency in German is a plus.You are willing to travel to Germany (Lehrte near Hannover) on a regular base. Frequency is depending on need for direct cooperation with stakeholder. Based on experience this is expected to be 2 days a week for a couple of times a month at least in the start-up phase.
Netwerkbeheerder Utrecht
Functieomschrijving: Het onderhouden en patchen van ons HPE Comware MPLS netwerk.Het beheren en uitbouwen van onze Cisco ACI Infrastructuur. Momenteel zitten wij in de voorbereidingsfase van het neerzetten van een tweede ACI omgeving, welke we middels een multi-pod of multi-site implementatie willen koppelen met de reeds bestaande omgeving.Beheer van onze op Cisco gebaseerde firewall omgeving.Beheer van onze Citrix loadbalancers.Beheer van onze DNS/DHCP/IPAM omgeving.Afstemming met leveranciers inzake afhandeling van storingen en problemen met genoemde infrastructuur.Je participeert in projecten.Functie-eisen: Je hebt HBO werk- en denkniveau aantoonbaar middels een afgeronde opleiding op IT gebied (bijvoorbeeld informatica of netwerkbeheer);In het bezit van een CCNA/CCNP certificeringJe hebt enige relevante werkervaring binnen een enterprise-omgeving;Je hebt kennis van de volgende technieken; OSPF-routing, switching, VRF-lite/VPN, Nextgeneration firewalls Cisco, Datacenternetwerken Cisco ACI, HPE Aruba Wireless, Citrix NetscalerJe ontwikkelt graag je skills inzake scripting en tooling (denk aan Linux, Python, Cisco DevNet opleidingsprogramma)De IT-afdelingen binnen Universiteit Utrecht verzorgen alle IT services voor de studenten, docenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht. Daarnaast biedt men verschillende IT-services, tools en infrastructuur om onderzoekers van de Universiteit Utrecht te ondersteunen bij hun werk. De afdeling Information and Technology Services biedt en onderhoudt een breed scala aan educatieve hulpmiddelen en systemen voor meer dan 30.000 studenten van de Universiteit Utrecht en hun docenten. Een van onze belangrijkste verantwoordelijkheden is het veilig houden van de data van de Universiteit Utrecht. Men neemt hiervoor verschillende maatregelen om potentiële zwakke punten en inbreuken in onze systemen effectief aan te pakken.
Senior Security Officer Utrecht
Voor de Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Senior Security Officer. Omschrijving opdrachtgever: Je komt te werken binnen Domstad-IT in het expertteam Security en Privacy. Dit team bestaat uit specialisten op het terrein van security en privacy management. Als gedreven en zelfstandige Senior Security Officer ga je aan de slag met het inrichten en onderhouden van het gegevensbeschermingsbeleid binnen de supply organisatie van een G4 gemeente. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan verschillende managementlagen, dwars door de verschillende processen en binnen de verschillende voorzieningen. In jouw rol werk je in multidisciplinaire teams van collega informatiebeveiligers, informatiemanagers, projectleiders, architecten, functioneel beheerders, de privacy officer en de CISO. Wij leveren 24*7 dienstverlening en plannen groot onderhoud meestal in het weekend. Zo hebben de gebruikers er het minste last van. Daardoor hebben we je inzet soms ook in het weekend nodig. Omschrijving opdracht: - Initiëren en deelnemen aan informatiebeveiligingsprojecten. - Uitvoeren van risicoanalyses waarbij de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) je kader is. Daarbij zorg je ervoor dat risico’s en maatregelen worden geregistreerd, uitgevoerd en bewaakt. - Monitoren van informatiebeveiligingsassessments, reviews en audits en daarover rapporteren. - Sturen en regie houden op de implementatie van informatiebeveiligingsmaatregelen bij externe leveranciers. - Presentaties en trainingen geven voor informatiebeveiligingsbewustzijn. - Bijdragen aan de professionalisering van de uitoefening van het vakgebied als lid van het expertiseteam. Gewenst profiel: Een initiatiefrijke collega die met overtuiging, positieve energie en humor het team wil komen versterken en voor wie samenwerken vanzelfsprekend is. - Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau, kennis van risk management, information risk management frameworks, relevante wet- en regelgeving. - Je hebt minimaal 6 jaar ervaring in information Security, waarvan minimaal 2 jaar bij een grote gemeente, waarin jij ervaring hebt met: - Het schrijven en reviewen van Information Security documenten en rapporten. - Het opstellen van risicoanalyses met betrekking tot informatiebeveiliging. - Het begeleiden van security auditprojecten, zoals DigiD en ENSIA. - Het beoordelen van pen- en hacktesten en het regisseren van het oplossen van bevindingen. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met processen, projecten, richtlijnen en beleidsplannen binnen de (gemeentelijke) overheid. - Je hebt een certificering op het gebied van informatiebeveiliging is een pre, bijvoorbeeld CISM/CISA/CISSP. - Je hebt ervaring met het hebben van een regierol naar interne en externe leveranciers met betrekking tot information security vereisten. VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding met een relatie naar ICT, risk management of informatiebeveiliging. 2. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met processen, projecten, richtlijnen en beleidsplannen. 3. Je hebt minimaal 6 jaar werkervaring in een soortgelijke functie, waarvan 2 bij een grote gemeente. Geef een concreet voorbeeld hiervan. 4. Je hebt een afgeronde opleiding op het gebied van privacy / informatiebeveiliging. 5. Je hebt ruime en actuele kennis van privacywetgeving en informatiebeveiliging, BIG en ENSIA. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt bij voorkeur ervaring met processen, richtlijnen en beleidsplannen binnen de (gemeentelijke) overheid. 2. Je hebt sterke communicatieve en overtuigingsvaardigheden. 3. Je hebt ervaring met: samenwerken en het leveren van een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat. Je vertoont daarbij wel een grote mate van zelfstandigheid. Kandidaat kan daarbij goed opereren op tactisch niveau. Competenties: - Je bent initiatiefrijk en je kunt situationeel reageren in de context van risicomanagement en strategische flexibiliteit. - Uitstekende adviesvaardigheden, waarbij je het vermogen hebt om op verschillende niveaus te schakelen en kunt omgaan met de spanning van tegengestelde belangen. - Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden: je bent in staat te overtuigen en kunt vakkennis en bijbehorende risico’s vertalen voor de business in begrijpelijke taal. - Je kunt je focussen op je te behalen resultaten, ook in projectverband. - Je bent integer en kunt goed omgaan met dilemma’s. - Je kunt goed samenwerken en levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat. Je vertoont daarbij wel een grote mate van zelfstandigheid. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 02-01-2020 (onder voorbehoud van in ons bezit zijn van een geldige VOG) Duur: 30-06-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 15-11-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 29-11-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Implementatiespecialist Chatbot Rotterdam
Functie: Implementatiespecialist Chatbot (QR7152) Start: 2-12-2019, 24 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Rotterdam Omschrijving: Jouw opdracht Als informatieadviseur/ implementatiespecialist Chatbot werk je samen met het projectteam aan de aanschaf van een platform voor een conversational Chatbot en de implementatie van de eerste Chatbot use-case binnen de gemeente. Je adviseert en toetst ontwerpen voor proces, organisatie en ICT-oplossingen. Je hebt contact met bestaande en nieuwe opdrachtgevers, hoger (afdelings)management en andere disciplines binnen IIFO. Je ondersteunt in de rol van implementatiespecialist Chatbot de projectleider bij het realiseren van een generieke en schaalbare Chatbot omgeving en bij het implementeren van de eerste use-case voor een klantafdeling. Daarbij hoort initieel ook het programmeren van een Chatbot en het integreren van back-end applicaties. Tegelijkertijd kan je de nieuwe rollen van UX-designer en conversational copywriter begeleiden / trainen zodat zij dit op termijn zelf kunnen (Do-It-Yourself). In je rol van informatieadviseur maak je heldere beschrijvingen van de nieuwe Chatbot dienstverlening en je adviseert hoe de Chatbot dienstverlening, zowel implementatie als beheer, geborgd dient te worden binnen de organisatie BCO/IIFO. Na de succesvolle eerste use-case help je volgende use-cases volgens de Chatbot dienstverlening te realiseren. Je helpt de directie BCO/IIFO proactief kennis en ervaring op te doen van werken met Chatbot met behulp van generieke voorzieningen en generieke werkprocessen Competenties; - Je bent bekend met de nieuwste technologische ontwikkelingen op gebied van Chatbot; - Je kunt goed omgaan met de politieke context van een overheid; - Je bent een verbinder tussen de diverse i-vakgebieden; - Je bent een ervaren, resultaatgerichte en hands on informatieadviseur/ Implementatiespecialist die met overtuigingskracht in staat is de verschillende stakeholders te verbinden en samenwerking en draagvlak weet te creëren; - Je kunt helder formuleren (zowel mondeling als schriftelijk). Functie-eisen - Opleidingsniveau: aantoonbare HBO werk- en denkniveau; - Werkervaring een half jaar de rol van implementatiespecialist en trainer Chatbot, opgedaan in de afgelopen 3 jaar. - Minimaal één jaar werker ervaring in de rol van Scrummaster, opgedaan in de afgelopen 3 jaar. - Minimaal één jaar in de rol van informatieadviseur met opzetten van een professionele dienstverlening, opgedaan in de afgelopen 3 jaar. - Aantoonbare kennis van Google Dialogflow en Microsoft Azure Bot Platform; Wensen -Aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie binnen de publieke sector; - Aantoonbare kennis van procesanalyse technieken zoals Lean; Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Datamigratieconsultant Business Amsterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28896 Omgeving: Amsterdam Startdatum: 1 december 2019 Einddatum: 31 mei 2020 Optie op verlenging: Ja, voor eenzelfde periode Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Maandag 25 november om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Datamigratieconsultant Business voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Bij de Stadsdelen wordt op dit moment gewerkt met een veelheid van applicaties die de processen Vergunningen, Toezicht en Handhaving binnen het domein VTH BenG ondersteunen. Een deel van de werkzaamheden wordt nog niet digitaal ondersteund. De voornaamste doelstelling van het Programma is om alle VTH-processen binnen het Domein Bouw en Gebruik, effectief, efficiënt en rechtmatig digitaal te ondersteunen. Om dit doel te bereiken worden alle huidige applicaties die gebruikt worden voor VTH vervangen of heringericht. Het Programma is onderverdeeld in 6 projecten: Migratie & Conversie Horeca & Prostitutie Overige Vergunningen Wonen B&B, Omzetting Toezicht en Handhaving niet-WABO De datamigratiespecialist werkt voor het project Migratie & Conversie. Als Datamigratie specialist Business houd jij je bezig met alle aspecten van datamigratie, van requirements-analyse, ontwerp tot en met de realisatie. Je biedt ondersteuning in het vaststellen van informatie- en transitie-architecturen en werkt mee aan het neerzetten van strategieën voor data-schoning en product-rationalisatie. Taken/werkzaamheden: Je bent verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van analyse van de bestaande omgevingen ten behoeve van de mapping en het migratieplan. Tevens ben je verantwoordelijkheid voor het opstellen van het migratieplan en migratiedraaiboek. Je bent het aanspreekpunt in het testtraject en de acceptatie van de migratiestraat. Daartoe onderhoud je contacten met vertegenwoordigers van de gebruikersorganisatie. Heb je vastgesteld dat de gekozen oplossing de datamigratie gecontroleerd kan laten verlopen, dan kun je tevens een rol spelen in de daadwerkelijke uitvoer van die migratie. Het succes van de migratie wordt daarmee in belangrijke mate door jou bepaald. Je maakt onderdeel uit van het projectteam Migratie & Conversie en werkt samen met de datamigratie specialisten van Decos, eDepot, Powerbrowser en Datapunt KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde bachelor of Master in een IT-gerelateerde studierichting. Je bent in het bezit van Xillio software certificering. Je hebt 5-10 jaar ervaring als IT-consultant, bij voorkeur op het gebied van datamigratie. Je hebt in de afgelopen 4 jaar minimaal 2 jaar ervaring als business migratieconsultant, waarbij je ervaring hebt opgedaan met het migreren van DMS of vergelijkbare systemen met behulp van Xillio software. Je hebt ervaring met het toekennen van metadata en het koppelen van digitale documenten aan het juiste digitale dossier/de juiste locatie in de doelapplicatie. Je bent in het bezit van minimaal 1 relevante referentie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis van het VTH-proces bij gemeenten. (weging 34%) Je hebt ervaring met de inrichting van de duplicatie module van Xillio software. (weging 17%) Je hebt ervaring bij de gemeente Amsterdam. (weging 17%) Je hebt ervaring met digitalisering en kennis van archivering. (weging 17%) Je hebt ervaring met het zorgen en het realiseren van scripts voor selectie en mapping. (weging 17%) Competenties: Overtuigingskracht Resultaatgerichtheid Innovatief handelen
Medewerker Sectie Internet en Intranet Den Helder
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28894 Omgeving: Den Helder Startdatum: Z.s.m. (let op; screening van ca. 6-15 weken voorafgaand) Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 38 Intakegesprek: Nog niet bekend Sluitingsdatum: Dinsdag 19 november om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Medewerker Sectie Internet en Intranet voor 38 uur per week. Taken/werkzaamheden: Je wordt belast met het verzorgen van de content (actuele inhoud) en draagt bij aan de verbetering en kwaliteit van het intranet door: Informatie op het intranet, die strijdig is met het publicatiebeleid of met de vigerende regelgeving te signaleren en zo nodig te verwijderen. Het autoriseren en instrueren van nieuwe site-eigenaren SharePoint. Het kritisch bezien van de structuur en opbouw van alle webpagina' s en samenwerkingsruimtes en het toezien op naleving van publicatieregels en richtlijnen van het intranet. Het ontwerpen, bouwen en migreren van intranetsites/pagina's bij grote projecten, zoals reorganisaties, oprichting nieuwe eenheden, opheffing van eenheden en het ontwerpen van weblogs, grafieken en fotogalerijen. Het onderhouden van het gebruikersbestand SharePoint en het autoriseren en instrueren van nieuwe site-eigenaren. Het ontwerpen van grafische uitingen op het intranet (plattegronden, buttons) en restylen van afbeeldingen/posters/brocures. Het afnemen en begeleiden van de e-learning site-eigenaren, inclusief eindopdracht. Het in stand houden en maken van werkstromen t.b.v. de bedrijfsvoering (incidentenmeldingen, RI&E's, ticketregistratie). Het testen van nieuwe functionaliteiten t.b.v. het intranet. Het onderhouden van de Principal Toolbox. Het beheren en uitgeven van Sharepoint omgevingen. Het functioneel en technisch ondersteunen van de gebruikers SharePoint, Tridion en DWRD Je bewaakt het Intranet, door: Het in stand houden en ontwerpen van werkstromen t.b.v. de bedrijfsvoering, zoals incidentenmeldingen, RI&E's en ticketregistratie. Het doen van voorstellen voor innovatieve functionele verbeteringen voor het Intranet. Het interpreteren en vertalen van statistieken Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als beheerder met SharePoint 2013. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met werkstromen. Je bent in bezit van een certificaat SharePoint Advanced (kopie certificaat verplicht). Je bent in bezit van een certificaat SharePoint werkstromen (kopie certificaat verplicht). Je beschikt minmaal over een afgeronde MBO4 opleiding ICT. Je beschikt over Nederlands op niveau C CEFR . Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 4 jaar (bij voorkeur meer dan 6 jaar) werkervaring als beheerder in gevraagd vakgebied (weging maximaal 35%). Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 2 jaar) werkervaring met het schrijven van webteksten. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 2 jaar)werkervaring met het bewerken en ontwerpen van afbeeldingen. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 2 jaar)werkervaring met Microsoft Office. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met SharePoint 2016. Je bent in bezit van een certificaat SharePoint Expert.
SAS consultant/ontwikkelaar Den Haag
Voor het functioneel/adaptief applicatie beheer van onze SAS informatievoorzieningen zijn wij opzoek naar een ervaren SAS consultant/ontwikkelaar die ons projectteam komt versterken. De consultant/ontwikkelaar dient wijzigingen in ETL/DWH, SAS Programmas en SAS-Rapporten uit te voeren, onze Functioneel Beheerder(s) te ondersteunen met derde lijn vragen, en onze SASgebruikers ondersteunen in het gebruik van SAS.Werkzaamheden:Het verzamelen van requirements en vervolgens opstellen van (SAS) functionele ontwerpen (waaronder logische gegevensmodellen en de bedrijfslogica hierop). Er zal nauw samengewerkt moeten worden met de vakinhoudelijke collegasHet (technisch) ontwerpen en realiseren van een (wijzigingen in) DWH, Datamarts en SAS programmas.Het begeleiden van gebruikers in het overgang naar nieuwe versies van SAS, SAS clients en SAS voorzieningen.Het begeleiden van kennisuitwisseling sessies van onze SAS gebruikers, i.s.m. analisten binnen ILT.Het opleveren van hygiëne zaken zoals documentatie en testen.Het installeren/uitrollen van nieuw/gewijzigde SAS BASE programmas, rapporten in SAS Webreports en ontwikkelingen in de SAS Portal.Het vertalen van in SAS Base ontwikkeld programmas naar SAS-DI proces flows.Het aansluiten/import van gegevens bronnen via verschillende interfaces zoals SOAP Queues, XML en verschillende SAS Access interfacesHet ondersteunen van Functioneel Beheer in het beantwoorden van derde lijn vragen.Eisen:SAS DI en SAS Base (gecertificeerd)Agile / scrum (gecertificeerd)Is gespecialiseerd in het ontwikkelen van SAS-DI jobs, heeft hiermee minimaal 5 jaar ervaring.Beschikt over actuele kennis van, ervaring met en visie op het vakgebied Business Intelligence en Datawarehousing.Heeft ervaring met werken in complexe multidisciplinaire omgeving. Neemt initiatief en adviseert proactief. Kan helder en sterk communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.Heeft aantoonbaar ervaring met Plan- en projectmatig werken en Agile Scrum. Hanteert een gestructureerde werkwijze.Heeft HBO of WO werk- en denkniveau en een opleiding in de richting van Business Intelligence, InformatiekundeWensen:SAS Advanced certificeringBij voorkeur bekend met ILT of andere inspectie organisatiesHet ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Vlot, veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Waterstaat.De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bewaakt en stimuleert de naleving van weten regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. ILT staat voor een goede dienstverlening, rechtvaardige handhaving en adequate opsporing. Dit zoveel als mogelijk in samenwerking met andere inspecties, risicogestuurd, uitgaande van vertrouwen en gericht op de reductie van de toezichtlast. Beleidmakers bepalen de regels, burgers en bedrijven zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en de inspectie ziet toe op de naleving.De afdeling informatievoorziening (IV) draagt bij aan het realiseren van het Informatieplan van de ILT. Met het uitvoeren van het Informatieplan zorgt de ILT ervoor dat ze gelijke zaken gelijk kan behandelen en dat informatie efficiënt en effectief kan worden toegepast in het inspectieproces. Daartoe worden processen geüniformeerd, gaat de ILT werken met eenduidige data en wordt het aantal in gebruik zijnde applicaties fors verminderd. De afdeling Informatievoorziening levert de projectleiding voor de complexe ICT-projecten, levert informatie aan directies over de wijze waarop ze hun informatievoorziening in kunnen richten en verzorgt het functioneel beheer van de bedrijfsspecifieke applicaties. De afdeling is tevens verantwoordelijk voor het sluiten van dienstverleningsovereenkomsten met de Directie Concern Informatievoorziening.
Projectleider Recruitment 2.0 Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Projectleider Recruitment 2.0. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Optimaliseren van recruitment Activiteiten binnen de gemeente Amsterdam in samenwerking met de teamleiders en de thematrekkers binnen het Carrierecentrum i.o. Omschrijving werkzaamheden: - Ondersteunt de Gemeente bij de herstructurering van haar Recruitment activiteiten. - Zorgt voor de inrichting van multidisciplinaire teams, Hubs, Backoffice en Expertteam en de daarbij passende rollen. - Zorgt voor uniforme werkwijze van proces en tijdelijk systeem. Ondersteunt met een accountplan/wervingsplan. - Zorgt voor rapport van tijdelijke ATS met lessons learned voor uiteindelijke Recruitment Systeem. - Zorgt voor de inrichting van KPI's en rapportage model. - Zorgt voor afstemming met de stakeholders in de business en met de PO collega's en hetteam Arbeidsmarktcommunicatie. - Ondersteunt bij de inrichting van het meten van de manager en kandidaten tevredenheid. - Ondersteunt bij het vaststellen van de juiste rollen voor de diverse functies. - Zorgt voor een opmaat gemaakt opleidingsplan voor betrokken medewerkers. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over een HBO plus/WO werk- en denkniveau. 4. Je bent in het bezit van een erkende HBO plus/WO. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. 5. Je hebt aantoonbare ervaring met herinrichting van recruitment activiteiten en ruime ervaring (minimaal 5 jaar) met in-,door-en uitstroomprojecten. 6. Je hebt goede kennis van de wetgeving, zoals o.a. Wet DBA. 7. Je hebt ruime ervaring (minimaal 8 jaar) met het leiden van recruitment projecten in een complexe organisatie. 8. Je hebt kennis van recruitment systemen, processen en recruitment tooling. 9. Je hebt ervaring met stakeholder management. 10. Je beschikt over kennis en ervaring over de gangbare rollen in een recruitment team. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring als project en/of lijn manager binnen grote organisatie. 2. Je hebt aantoonbare werkervaring in de publieke sector/gemeente. Competenties: - Organisatiesensitiviteit - Resultaatgerichtheid - Flexibiliteit - Verantwoordelijkheid - Klantgerichtheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm na gunning Duur: 01-07-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 32-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-11-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na sluiting Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Adviseur Identity & Access Management 24 u p/w Amsterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28890 Omgeving: Amsterdam Startdatum: 1 december 2019 Einddatum: 1 december 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Intakegesprek: nog niet bekend. Sluitingsdatum: vrijdag 22 november om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Adviseur Identity & Access Management voor 24 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Gemeente wil op de middellange termijn de diensten voor IAM (identity & access management) op een hoger functioneel niveau brengen, waarbij alle relevante doelgroepen, toepassingen en bedrijfsprocessen worden meegenomen. Dit onderwerp is zeer breed in de stedelijke context en vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de digitaliseringsopdracht van de gemeente. Om de juiste besluitvorming rond dit onderwerp te kunnen faciliteren is het eerst noodzakelijk om overzicht te creëren en te bepalen welke onderwerpen prioriteit behoeven. Belangrijke thema's hierbij zijn het reduceren van risico's rond ongeautoriseerde toegang, het kunnen voldoen aan relevante wet- en regelgeving (AVG, eIDAS, BIO) en het realiseren van de 'digitale stad'. Vervolgens moeten volgens een programmastructuur de juiste IAM-maatregelen worden ingevoerd om tegemoet te komen aan de businessdrivers van Gemeente Amsterdam. Een belangrijke vereiste bij dit alles is dat wordt onderkend dat IAM in de eerste plaats een businessaangelegenheid is en pas in tweede instantie een relatie heeft met ICT. Dat betekent onder meer dat het beleggen van eigenaarschap en verantwoordelijkheden en het inrichten van processen voorwaarden zijn voor het welslagen van het naar een hoger plan tillen van IAM. De Adviseur Identity & Access Management levert een inhoudelijke bijdrage aan dit geheel. Taken/werkzaamheden: Geeft inhoudelijk advies over alle aspecten van IAM die aandacht behoeven. Ontwikkelt een IAM-referentiearchitectuur die voor de langere termijn een kader biedt voor de doorontwikkeling en invoering van IAM, gebaseerd op best practices. Daarnaast moet de IAM-referentiearchitectuur voorzien in een algemeen begrippenkader en een handreiking voor het toepassen van de juiste standaarden. Stelt een roadmap op voor het gefaseerd kunnen invoeren van IAM. Betrekt actief stakeholders, externe partners en organisatieonderdelen. Levert een actieve bijdrage aan het beleggen van eigenaarschap en verantwoordelijkheden. Legt de relatie met relevante wet- en regelgeving, risicomanagement en cyberveiligheid. Communiceert over het onderwerp IAM en het belang ervan door middel van workshops, een-op-eengesprekken en presentaties. Acteert op het niveau van de bedrijfsvoering, maar ondersteunt medewerkers van de directie ICT waar nodig bij de uitvoering van regietaken rond het onderwerp IAM. Verricht zelf regietaken met het oog op een effectieve implementatie van IAM. Functie eisen KNOCK-OUT: Je beschikt minimaal over een afgeronde WO-opleiding. Je bent in het bezit van een CISSP-certificering (kopie certificaat vereist). Je bent bezit van het CISA-, CISM- en/of CRISC-certificering (kopie certificaat vereist). Je hebt kennis van en meerjarige ervaring met identity & access management in al zijn facetten binnen grote en complexe organisaties. Je hebt ervaring met het ontwikkelen en implementeren van IAM-referentiearchitecturen. Je hebt in de afgelopen 15 jaar tenminste 5 jaar ervaring als IAM-adviseur binnen andere sectoren (bijv. financiële sector, zorgsector, telecomsector). Je hebt in de afgelopen 10 jaar tenminste 5 jaar ervaring met het aansturen en onderhouden van complexe relaties met leveranciers en andere externe stakeholders. Je hebt minimaal 1 relevante referentie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt in de afgelopen 15 jaar tenminste 5 jaar ervaring als IAM-adviseur binnen overheidsorganisatie. Je hebt kennis van en ervaring met gelijksoortige verandertrajecten bij de rijks- of gemeentelijke overheid. Je hebt een brede expertise op het terrein van IV- en ICT-projecten. Je hebt concrete ervaring met regievoering op zowel marktpartijen als interne ICT-organisaties/shared serviceorganisaties. Je hebt ervaring met het overdragen van kennis (presentaties, klassikaal, kennissessies, workshops, cases). Je bent in staat om binnen een complexe organisatie oplossingen te vertalen naar consequenties voor de organisatie. Competenties: Analytisch Communicatief sterk Teamspeler Proactief Verantwoordelijkheid nemen Resultaatgericht Probleemoplossend Organisatiesensitief Hands-on
SCCM specialist Den Haag
Opdrachtomschrijving:Ter versterking van het backoffice team zijn wij met spoed op zoek naar een ICT specialist op het gebied van Microsoft SCCM met HBO werk- en denkniveau die goed thuis is in het beheren, upgraden, migreren en uitbreiden van de SCCM installbase ten behoeve het releasematige kunnen uitrollen van werkplekken servers en het onderhouden van de achterliggende infrastructuren.Opdrachtomschrijving: Beheren, upgraden en migreren van een verscheidenheid aan Microsoft SCCM omgevingen; Je neemt deel aan klant- en beheerprojecten en vertegenwoordigt AZ in technische overlegstructuren. Het gaat hierbij dus niet alleen over infrastructurele projecten maar je levert ook je bijdrage in projecten op het gebied van applicatie/systeemontwikkeling en integratie; Je onderhoudt contacten met leveranciers en klanten, zowel intern als extern; Het hanteren en bewaken van standaard werkprocessen (ervaring met de processen conform de Integrated Service Management (ISM) filosofie is een pré); Je stelt functionele en technische specificaties ten behoeve van de bestaande en de nieuwe SCCM omgevingen; Je bent bedreven in het packagen van applicaties, testen en uitrollen; Je ontwikkelt de huidige werkplek- en server releases en draagt bij aan de implementatie van nieuwe en verbeterde systemen; Het bijhouden van de registratiesystemen en de documentatie met achtergrond- en achtervanginformatie; Je werkt releasematig en stelt dus ook die planningen op en geeft inzicht aan de ICT organisatie.Aanvullende informatie:Je gaat aan de slag bij de unit ICT, specifiek bij het onderdeel Backoffice. De backoffice binnen de Unit ICT, directie Bedrijfsvoering is onderdeel van het Ministerie van Algemene Zaken. De Backoffice voert de beheerprocessen uit waarmee de ICT-diensten worden geleverd. De Backoffice is het 2e en 3e lijn aanspreekpunt voor ICT infrastructurele werkzaamheden. Zij leveren ook specialisten voor de projecten. In de projectorganisatie zorgt het team projectmanagement voor het uitvoeren van projecten, die als dienst door de beheerteams in beheer moeten worden genomen. Het CIO-office bepaalt de exploitatieovereenkomst en de dienstenniveau s met de klant. Ter ondersteuning van de backoffice zijn wij op zoek naar een enthousiaste, communicatief vaardige, flexibele, SCCM ICT specialist met meerjarige aantoonbare kennis van en ervaring met het beheer van meerdere complexe ICT infrastructuren. Het gaat hierbij om Microsoft Windows infrastructuren incl. deployment mechanismen en het opleveren van applicaties en onderliggende OSsen teneinde te komen tot een inzichtelijke en releasematige installbase. Je vindt het prettig om in teamverband met je nieuwe collegas samen te werken evenals zelfstandig te kunnen functioneren. Beheer, upgrades en migraties hebben voor jou geen geheimen meer en je vindt het prettig om je werkzaamheden goed te documenteren zodat je collegas jouw werkzaamheden indien nodig ook kunnen overnemen. Je levert kwalitatief hoogstaande resultaten, neemt geen genoegen met half-werk en afspraak is afspraak. Verder ben je proactief en integer, en beschik je over een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent flexibel, betrouwbaar en klantgericht. Je weet snel te schakelen op verschillende niveaus en bent een doorzetter. Je voelt je thuis in een complexe omgeving, waarin je met collega-professionals samenwerkt en de uitdagingen aanpakt. Uiteraard zorg je dat je altijd op de hoogte bent van de nieuwste technieken binnen je vakgebied door zelf- en bijscholing.Durf je de uitdaging aan? Actuele certificeringen m.b.t. Windows platformen en SCCMErvaring met het werken conform beheerprocessen op basis van ITIL of ISMErvaring met deployment en virtualisatietechnieken5 jaar HBO werk- en denk niveau8 jaar Gedegen kennis en ervaring met het beheer van Microsoft Windows server/ desktop en SCCM omgevingen8 jaar Diepgaandere ervaring met het ontwerpen, implementeren, migreren, upgraden van SCCM, incl. het opstellen van highlevel documentatie en lowlevel documentatie;LET OP: Ondergaan van een AIVD-A screening is verplicht. Reeds al een AIVD of MIVD screening gehad? Geef dat dan vroegtijdig aanCompetenties: Stressbestendig; Initiatief; Klantgerichtheid; Samenwerken; Analyseren; Communiceren op basis van feiten; Omgevingsbewustzijn; Plannen en organiseren; Voortgangscontrole; Zelfontwikkeling; Groot doorzettingsvermogen; Proactief; Nederlandse taal in woord en geschrift zeer machtigAanvullende wensen:Kennis en ervaring met het beheer van Microsoft Windows omgevingen;Kennis van Topdesk is een pré;In het bezit van Rijbewijs B;Ervaring met de rijksoverheidsomgeving dan wel vergelijkbare werkomgevingen; Ruime kennis en ervaring met beheermethodieken (ervaring met de processen conform de Integrated Service Management (ISM) filosofie is een pré);
Applicatie Beheerder BI (Azure Cloud) Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Applicatie Beheerder BI (Azure Cloud). Omschrijving opdrachtgever: Op loopafstand van station Utrecht Centraal bundelen zo´n 150 collega´s van de afdeling IT Data & Analytics (D&A) hun krachten. Hier werkt een mix van ervaringen en persoonlijkheden, die elkaar graag opzoeken om met elkaar te sparren en kennis te delen. De afdeling geeft (interne) gebruikers snel en betrouwbaar inzicht om tot juiste acties te komen door het verzamelen, combineren, analyseren en presenteren van informatie. Naast je beheerder collega´s werk je nauw samen met het Advanced Analytics team die een DevOps werkwijze hanteren. Kortom, we zoeken een echte teamplayer. Op de afdeling Data & Analytics is het programma ACE gestart om te komen tot een state-of-the-art omgeving op de Cloud waarin data vanuit heel NS eenduidig ontsloten, geïntegreerd en optimaal beschikbaar wordt gesteld in een nieuw en solide datafundament. ACE is het omvangrijke projectprogramma, welke verantwoordelijk is voor de migratie van de bestaande BI omgevingen naar een hele nieuwe omgeving die gebruik maakt van de nieuwste Cloud technologie van Microsoft Azure. Deze nieuwe omgeving wordt ook wel het ACE Azure platform genoemd. ACE staat voor Adaptieve Cloud Ecosysteem (omgeving) en het programma duurt nog tot 2020. Je komt bij Data & Analytics in het driekoppige Data Platform beheer team voor Azure terecht die verantwoordelijk is voor het up and running houden van het D&A ACE Azure Platform in de Cloud. Data Platform Beheer valt binnen het totale D&A Beheerteam (15 man) welke bestaat uit het Functioneel Applicatie beheerteam, Data Kwaliteit & Privacy team en de D&A Teammanager Omschrijving opdracht: Ter versterking van het Data Platform Beheerteam zijn we op zoek naar een gemotiveerde en ervaren Azure Cloud beheerder, die past in deze rol. Als Data Platform Beheerder zet je je kennis in om het ACE Azure platform te doorgronden en verder te optimaliseren. Je bent niet alleen met requests, incidenten en upgrades bezig, maar neemt ook deel aan de zogenaamde Taskforce die nieuwe Cloud componenten op het ACE Azure platform implementeert of uitzoekt. De Taskforce is een tijdelijke multidisciplinaire projectteam bestaande uit Azure Cloud experts, DBA’ers en Azure Cloud software consultants vanuit de leverancier. Verder kan de Taskforce dienen als een podium voor jouw initiatief en goede ideeën en de mogelijkheid om jouw innovatieve idee uit te bouwen. D&A Azure Beheer een nieuwe afdeling is waar de implementatie van heldere beheerprocessen en duidelijke documentatie volop gaande is. De uitdaging hierbij is dat je directe Data Platform Beheer collega’s meeneemt met een strakke focus op de implementatie van beheerprocessen zoals autorisatie, capaciteits- en configuratie management en je zorg draagt voor een gezamenlijke (beheer)documentatie. Hierbij hebben de Data Platform Beheerders een echte dienende en leidende collega nodig! Dit betekent geen coaching of POP gesprekken gaan voeren. Wat we wel zoeken is iemand die, op technisch gebied, structuur en richtlijnen gaat uitzetten en het Data Platform beheerteam daarin meeneemt. Jouw kennis en visie over een optimaal werkende IT infrastructuur is zo overtuigend en technisch goed onderbouwd dat collega’s snel jouw keuzes en mening accepteren en zelfs afwachten. Heb je verder zin om aan de slag te gaan met scripting zoals Ansible, PowerShell of inrichting van Azure DevOps pipelines, NiFi, Informatica, HDInsight, ect.? Dan zit je bij ons goed! Verder vragen we het volgende van je: - Technisch applicatie beheerwerkzaamheden voor verschillende tools in de D&A Ace Azure omgeving. - Effectieve inzet van resources in de ACE Azure omgeving. - Er voor zorg dragen dat er geen onnodige Cloud kosten worden gemaakt. - Processen zodanig optimaliseren zodat maximale performance alleen wordt ingezet indien noodzakelijk en onnodige resources uit worden gezet. - Uitvoeren van promoties naar Acceptatie en Productie en up to date houden van documentatie. - Het schakelen tussen de Taskforce, ACE Projectleiding en D&A Teammanager ervaar je als een uitdaging en prettige afwisseling. - Communicatie op hoog niveau: je denkt proactief mee en houdt rekening met de situatie van Data Platform beheerders en Taskforce. - Deelname aan ontwikkeltrajecten, waarbij installatie, configuratie, inrichting en migratie plaatsvindt. - Deelname aan de Taskforce om (complexe) technische problemen op te lossen samen met andere partijen. - Big data aspecten zoals Norton Works, HDInsight, etc. - Proactieve houding bij het documenteren van de technische overdracht vanuit de Taskforce. - Proactieve houding bij de afgesproken doelen en scope per kwartaal. Gewenst profiel: Als Data Platform beheerder heb je een brede technische kennis nodig van de hele D&A ACE Azure omgeving. Daarnaast heb je een coördinerende rol en kunt je collega’s scherp houden op de afgesproken doelen. Om succesvol te kunnen zijn in deze rol herken je jezelf in het volgende profiel: - Minimaal een afgeronde HBO opleiding (of denk- en werkniveau), bijvoorbeeld op het gebied van Bedrijfskunde of Informatica. - Brede kennis van en minimaal 4 jaar ervaring in BI omgeving. - Kennis van de Microsoft Azure Cloud omgevingen (Configuratie, Capaciteits en performance tuning). - Kennis en aantoonbare ervaring van Windows Azure Stack is een pré. - Kennis van SQL Server / SSIS / SSAS (Configuratie, Capaciteits en performance tuning). - Kennis van Oracle / Informatica (Configuratie, Capaciteits en performance tuning). - Kennis van ontwikkeltools (bijvoorbeeld Data Management, NiFi, ADLS. - Kennis van Agile/DevOps. - Kennis van de technische kan van de inrichting van security en autorisaties. - Kennis of ervaring met beheer van data, SQL en relationele databases. - Kennis van Azure Data Lake Storaga, SQL Server, Azure Analysis Services, Azure HD Insight, Informatica BDM en Apache NiFi is een pré. - Kennis of affiniteit met Business Intelligence is een pré. - Gestructureerd en nauwkeurig. Afmaker. Staat voor volledige, juiste en actuele documentatie. - Teamplayer en goede motivator. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 4 jaar ervaring in een BI omgeving. 2. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met Microsoft Azure Cloud omgevingen (Configuratie, Capaciteits en performance tuning). 3. Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring en vragenlijst). 4. Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad. 5. Je bent in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: mogelijk Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18-11-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Delivery Manager - Aanbestedingen Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Delivery Manager - Aanbestedingen. Omschrijving opdracht: De Delivery Manager Team netwerken met kerntaak Aanbestedingen voert de regie over de dienstverlening van Team Netwerken voor de Nederlandse Politie. Team Netwerken levert landelijk Telefonie, Netwerk en Security-oplossingen onder andere op het gebied van: VoIP, WAN-infrastructuren, Wifi, LAN, Firewalls, VPN, webproxy's, e-mail en authenticatiediensten. De Delivery Manager is verantwoordelijk voor de zowel techiek als de organisatie, processen en procedures. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Aanspreekpunt en vraagbaak betreffende Team Netwerken Dienstverlening. - Bewaken processen en procedures. - Leveranciersmangement, dit betreft relatiemanagement en controle op kpi's. - Kerntaak : Aanspreekpunt en vraagbaak betreffende "Europese" Aanbestedingen. Omschrijving taken: - Lifecycle management van de Team netwerken productportfolio. - Doorvoeren van veranderingen en verbeteringen. - Projectleider Beheer- en Proof-of-Concept projecten. - Kerntaak : opstellen aanbestedingsdocumenten zoals Programma van Eisen en Wensen. - Kerntaak : inventarisatie, opstellen gunningscriteria en beoordeling van inschrijvingen met betrekking tot aanbestedingen. Contacten: Contacten intern en met leveranciers. Inzet in de lijn of project: Beiden, zowel in de lijn als project werkzaamheden. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 17-02-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2020 voor 36 uur per week. 2. Je hebt in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider/projectmanager. 3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met ICT aanbestedingen: het opstellen van aanbestedingsdocumenten en het begeleiden van de aanbestedingstrajecten. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, werkervaring met netwerk-infrastructuur: routing, switching en WAN-verbindingen. 2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, werkervaring met cybersecurity-oplossingen. 3. Je bent: A. Prince2 Foundation gecertificeerd. B. ITIL v3 Foundation gecertificeerd. C. CISSP gecertificeerd. Competenties: - Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen Startdatum: 17-02-2020 Duur: 31-12-2020 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 21-11-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 48 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Datamigratieconsultant business Amsterdam
Functie: Datamigratieconsultant business (QR7150) Start: 2-12-2019, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze eindklant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Datamigratie Specialist (Xillio). Als Datamigratie specialist Business houd jij je bezig met alle aspecten van datamigratie, van requirements-analyse, ontwerp tot en met de realisatie. Je biedt ondersteuning in het vaststellen van informatie- en transitie-architecturen en werkt mee aan het neerzetten van strategieën voor data-schoning en product-rationalisatie. Werkzaamheden: Je bent verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van analyse van de bestaande omgevingen ten behoeve van de mapping en het migratieplan. Tevens ben je verantwoordelijkheid voor het opstellen van het migratieplan en migratiedraaiboek. Je bent het aanspreekpunt in het testtraject en de acceptatie van de migratiestraat. Daartoe onderhoud je contacten met vertegenwoordigers van de gebruikersorganisatie. Heb je vastgesteld dat de gekozen oplossing de datamigratie gecontroleerd kan laten verlopen, dan kun je tevens een rol spelen in de daadwerkelijke uitvoer van die migratie. Het succes van de migratie wordt daarmee in belangrijke mate door jou bepaald. Eisen: - Een bachelor of Master in een IT-gerelateerde studierichting. - In het bezit van het Xillio software certificering - 5-10 jaar ervaring als IT-consultant, bij voorkeur op het gebied van datamigratie. - In de afgelopen 4 jaar minimaal 2 jaar ervaring als business migratieconsultant, waarbij je ervaring hebt opgedaan met het migreren van DMS of vergelijkbare systemen met behulp van Xillio software - Ervaring met het toekennen van metadata en het koppelen van digitale documenten aan het juiste digitale dossier/de juiste locatie in de doelapplicatie - 2 referenties (bedrijf, contactpersoon, telefoonnummer) - Motivatie: Geef in maximaal 1 pagina aan waarom je de meest geschikte is voor deze opdracht. Je motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien je hiervoor wordt uitgenodigd. Wensen: - Kennis van het VTH-proces bij gemeenten. - Ervaring met de inrichting van de duplicatie module van Xillio software - Ervaring bij de gemeente Amsterdam is een pre. - Ervaring met digitalisering en kennis van archivering. - Ervaring met het zorgen en het realiseren van scripts voor selectie en mapping. Competenties: Overtuigingskracht, Resultaatgerichtheid, Innovatief handelen Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Senior Informatie/Business Analist (Big Data) Amsterdam
Functie: Senior Informatie/Business Analist (Big Data) (QR7149) Start: 23-1-2020, 32-36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze eindklant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Informatie/Business Analist (Big Data) De Business Analist is over de inhouds-as de spil tussen de gebruikers en het team. Hij (zij) analyseert en beschrijft de informatiebehoefte van de organisatie en zorgt voor de functionele specificaties zowel ten aanzien van de gegevens als de output (vorm). Communiceert gemakkelijk met eindgebruikers, maar is ook in staat richting meer technische collega s de functionele wensen te vertalen. Beschikt over een pro-actieve houding richting opdrachtgevers, denkend vanuit de mogelijkheden (in plaats van de beperkingen) van data en techniek. Begrijpt de noodzaak en implicaties van een business-gedreven in plaats van een technologie-gedreven aanpak. Denkt in data en processen, niet in applicaties en systemen. Gezocht wordt naar een ervaren informatieanalist voor innovatie, Open Source en voor (Open) Data. Werkzaamheden 1. Overlegt met gebruikers over de gewenste informationele oplossingen. Communiceert pro-actief omtrent hun requirements en stemt deze met hen af. 2. Realisatie van verkenningen (vooronderzoeken) en legt resultaat vast conform een standaard format. Het resultaat is een heldere, eenduidige en afgestemde probleemdefinitie, voorzien van high-level oplossingsalternatieven. Bevat tevens een onderbouwd voorstel voor de te kiezen richting. De voorstellen dienen in de context van de totale reeds bestaande omgeving te worden geplaatst en aan te sluiten bij de gehanteerde architectuur, standaarden en richtlijnen. Het document dient dusdanig geschreven te zijn dat het kan dienen als beslisdocument ten behoeve van het management. 3. Gedefinieerde gedetailleerde business requirements, bronanalyses en gespecificeerde output requirements. 4. Draagt bij aan het opstellen van logische testgevallen ten behoeve van het testen van de eindgebruikersfunctionaliteit. 5. Ondersteunt bij het uitvoeren van gebruikers acceptatie-testen. 6. Denkt mee in het professionaliseren en repeteer maken van de werkzaamheden van de informatieanalist. Het programma realiseert dé smart data-infrastructuur die helpt gegevens vindbaar en toegankelijk te maken. Dit wordt gerealiseerd door data-professionals die met vernieuwende open source technologie op een public cloud-omgeving en een Agile/Scrum werkwijze werken aan de doorontwikkeling van de oplossingen. De afdeling realiseert en ondersteund operationeel data-georiënteerde oplossingen die aansluiten bij de behoefte aan dynamiek en flexibiliteit bij eindgebruikers en opdrachtgevers. Het programma is in 2016 gestart en komt nu in een volgende fase waarbij de inrichting van een moderne service gerichte organisatie steeds belangrijker wordt. Dit gaat veel verder dan het klassieke beheer&onderhoud: pro-actief in plaats van reactief, flexibiliteit&dynamiek in plaatst van in-beton-gegoten, denken in data en processen in plaats van in systemen, Service Afspraken op basis van wederzijdse samenwerking en vertrouwen in plaats van vuistdikke SLA s,. Eisen: - Minimaal over een WO werk- en denkniveau (minimaal afgerond HBO diploma). - Aantoonbare ervaring met het toepassen van de SCRUM/Agile ontwikkelmethodiek - Ervaring met Big Data, Data Virtualisatie en vertaling van Privacy Aspecten. - Minimaal 3 jaar ervaring binnen een overheidsorganisatie. - Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Informatie – of Business analist binnen een grootschalige organisatie brede BI/DWH en/ of Big Data omgeving - Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring opgedaan in een omgeving met een groot aantal stakeholders en afnemers met niet-homogene belangen. - Aantoonbare ervaring met het uitvoeren van bronanalyses. - 2 referenties (bedrijf, contactpersoon, telefoonnummer) - Motivatie: Geef in maximaal 2 pagina s aan waarom je de meest geschikte is voor deze opdracht. Je motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien je hiervoor wordt uitgenodigd. Wensen: - Kennis van architectuurprincipes en -concepten voor datageoriënteerde omgevingen opgedaan via praktijkervaring. - Minimaal 6 jaar ervaring in een leidende/senior rol als Business Analist, BI- of Data Warehouse Architect in minimaal drie verschillende opdrachten bij minimaal drie opdrachtgevers. - Begrijpt aantoonbaar het verschil tussen denken in data/processen en systemen/applicaties. - Ervaring met het ondersteunen van data scientist/analisten. - Aantoonbare ervaring met het verschil tussen denken in data/processen en systemen/applicatie 2.0. - Ervaring met Tableau Software als toepassingssoftware. - In het bezit van een certificering als SCRUM Master en/of Productowner 2.0. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Medewerker Afdeling Internet en Intranet Den Helder
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Medewerker Afdeling Internet en Intranet. Omschrijving opdracht: - Is belast met het verzorgen van de content (actuele inhoud) en draagt bij aan de verbetering en kwaliteit van het Intranet. - Bewaakt het intranet. Inzet Periode: Schatting 1600 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1600 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbaar werkervaring als beheerder met SharePoint 2013. 2. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbaar ervaring met werkstromen. 3. Je bent voor minimaal 38 uur per week beschikbaar. 4. Je bent in het bezit van een certificaat Sharepoint Advanced. 5. Je bent in het bezit van een certificaat Sharepoint werkstromen. 6. Je beschikt minimaal over een afgeronde MBO4 opleiding ICT. 7. Je beschikt over nederlands op niveau C. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt bij voorkeur aantoonbare werkervaring als beheerder in gevraagd vakgebied. 2. Je hebt bij voorkeur aantoonbare werkervaring met het schrijven van webteksten. 3. Je hebt bij voorkeur aantoonbare werkervaring met het bewerken en ontwerpen van afbeeldingen. 4. Je hebt bij voorkeur aantoonbare werkervaring met microsoft office (gevorderde). 5. Je hebt bij voorkeur aantoonbaar minimaal 1 jaar werkvaring met SharePoint 2016. 6. Je bent bij voorkeur in bezit van een certificaat SharePoint Expert. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Helder Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden Duur: 1600 uur Optie op verlenging: ja Inzet: 38 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18-11-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Data Analist, Sr. Amsterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28889 Omgeving: Amsterdam Startdatum: z.s.m. Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, tot een totale contractduur van 2 jaar Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Donderdag 21 november om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Data Analist voor 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de organisatie zoekt voor het team Basisstatistiek een Senior Data Analist. Een collega met expertise op het gebied van data en statistiek, én een passie voor de stad. Als Senior Data Analist lever je een bijdrage aan de beschikbaarheid van actuele en relevante informatie over en voor de stad. Wij zoeken een professional die in staat is om zelfstandig grote hoeveelheden gegevens te bewerken en analyseren, waarvoor je gebruik maakt van verschillende nieuwe technieken voor data analyse en data preparatie. Team Basisstatistiek Team Basisstatistiek draagt zorg voor alle basisstatistieken over de inwoners van gemeente Amsterdam, als ook alle gebouwen in de stad. De bestanden en cijfers die team basisstatistiek levert worden gebruikt voor verder onderzoek en vormen de basis voor beleidsadviezen binnen de organisatie. Als Senior Data Analist draag je dus bij aan het verder ontwikkelen van de stad Amsterdam! Je gaat o.a. aan de slag om de dataverwerking te professionaliseren, zodat statistische informatie over Amsterdam sneller beschikbaar is. Dit doe je niet alleen, je komt te werken in een projectteam met data analisten, onderzoekers, data engineers en een demograaf. Als je komt te werken in Team Basisstatistiek kom je te werken in een dynamische omgeving, waar geen dag hetzelfde is. Je moet het leuk vinden om je vast te bijten in grote data-bestanden, maar ook om ad hoc vragen op te pakken. Bovendien kom je te werken in een innovatieve organisatie, die continu in verandering is. Van je collega's, en ook van jou, wordt verwacht dat je meedenkt over het verbeteren van de organisatie; hoe kunnen we ons werk beter of op een handigere manier inrichten. Naast je werk als data analist, vervul je de rol van Product Owner voor het Innovatieproject binnen Team Basisstatistiek. Je richt je op het verbeteren en robusticeren van bestaande verwerkingsprocessen, en het inrichten van een nieuwe omgeving voor het verwerken. Dit doe je samen met de overige leden van Team Basisstatistiek. Taken/werkzaamheden: In de dynamiek van Team Basisstatistiek is geen dag hetzelfde. Toch ben je dagelijks verantwoordelijk voor: Data preparatie. Jij zorgt ervoor dat de periodieke bestanden die onze onderzoekers nodig hebben, worden klaargezet en opgeleverd. Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud en de kwaliteitsbewaking van grote bestanden op het gebied van demografie en onroerend goed. Het trekken van steekproeven. Ruwe data vertalen naar betrouwbare statistiek. Het schrijven van efficiënte database queries (SQL), SAS en Python scripts. Je levert een bijdrage aan de innovatie van onderzoeksproducten en toepassingen (denk aan bevolkingsstatistieken en het ontwikkelen van data pipelines voor datapreparatie). Het invullen van de rol van product owner voor het nieuwe Innovatieproject. Analyse van de data voor het beantwoorden van interne en externe vragen. Een voorbeeld: De wethouder wil weten wie de eigenaren en wie de bewoners zijn van de woningvoorraad in de stad, en welke veranderingen we zien in deze cijfers. Aan jou de vraag om het antwoord in kaart te brengen. Meewerken aan onderzoeksprojecten, waarbij je advies geeft over de benodigde informatie, relevante cijfers of cijferreeksen oplevert en meedenkt over de inhoudelijke interpretatie ervan. KNOCK-OUT: Je bent in het bezit van een relevante WO opleiding, in de richting van informatie technologie. Je beschikt over minimaal 15 jaar werkervaring, die je hebt opgedaan in complexe IT omgevingen. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het opzetten van grote data verwerkingomgevingen (waaronder datawarehouses) en kunt dat aantonen met recente werkervaring. Je beschikt over recente werkervaring als data analist in een grotere, complexe onderzoeksomgeving. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring als product owner in complexe, data-georiënteerde omgevingen, onder meer opgedaan in een overheidsomgeving. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het lezen en schrijven van SQL-queries. Je hebt ervaring met high-level programmeertalen en methoden en technieken voor onderzoek, data-analyse en visualisaties, waaronder python, en beschikt over ervaring met SAS of soortgelijke ETL-software. Je hebt ervaring, opgedaan in de laatste 2 jaar, met PostgressQL database in een complexe, data-georiënteerde omgeving. Je hebt ervaring met het modelleren van data, datamodeleringstechnieken en het vaststellen van datadefinities. Je beschikt over werkervaring op het gebied van basisregistraties. Je bent in het bezit van minimaal 1 relevante referentie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt affiniteit met het visualiseren van data. (weging 25%) Je hebt ervaring met architectuur. (weging 25%) Je hebt ervaring met data science. (weging 25%) Je hebt ervaring met het werken in een multi-disciplinair team. (weging 25%) Competenties: Samenwerken; je komt te werken in een hecht team waar nauw met elkaar wordt samen gewerkt. Plannen en organiseren; om je uitdaging te kunnen vinden in de dynamische omgeving van Team Basisstatistiek beschik je over uitstekende vaardigheden op het gebied van plannen en organiseren. Analytisch; uiteraard beschik je over uitstekende analytische vaardigheden om deze rol goed te kunnen uitvoeren. Secuur; data preparatie en analyse vraagt om precisie. Secuur werken, punctualiteit en oog voor detail zijn eigenschappen die jou kenmerken.
Senior Projectleider ICT voor Projecten Basisregistraties en Asset Informatie Register Tiel
Voor Waterschap Rivierenland zijn wij op zoek naar een Senior Projectleider ICT voor Projecten Basisregistraties en Asset Informatie Register. Omschrijving opdracht: WSRL is net als andere overheden verplicht om gegevens uit verschillende basisregistraties te gebruiken (BAG, BRK, BGT, BRT, BRO, BRP, NHR, WOZ). Deze registraties worden opgehaald bij de verschillende landelijke voorzieningen, lokaal opgeslagen en vervolgens beschikbaar gesteld aan afnemende applicaties. Dit is momenteel een voornamelijk handmatig proces. WSRL wil een tool aanschaffen waarmee dit geautomatiseerd gaat plaatsvinden. Daarnaast wil WSRL een Asset Informatie Register aanschaffen voor het beheer van gegevens van haar assets. Beide projecten staan op zich los van elkaar. Omschrijving werkzaamheden: De aangeboden kandidaat, ofwel de senior projectleider, moet de volgende werkzaamheden uitvoeren: - Managen van het inkooptraject1 van de gewenste oplossing. - Managen van de implementatie van de gewenste oplossing. - Opstellen en actualiseren van een plan van aanpak. - Sturen op scope, tijd, geld en kwaliteit. - Voeren van een financiële en een projectadministratie. - Maken van voortgangsrapportages. - Managen van issues en risico’s. - Managen van interne en externe stakeholders. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als senior ICT-projectleider. 2. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met minimaal 1 projectmanagementmethodiek, zoals Prince2 en IPMA of gelijkwaardig. 3. Je hebt aantoonbare ervaring van minimaal 2 projecten als opdrachtgever of projectleider van (Europese) aanbestedingen. 4. Je hebt aantoonbare ervaring met minimaal 2 projecten met het implementeren van informatiesystemen. 5. Je hebt aantoonbare ervaring met minimaal 1 project waarin basisregistraties worden afgenomen bij landelijke voorzieningen, worden opgeslagen in een database (gegevensmagazijn) en worden gedistribueerd naar afnemende applicaties. 6. Je hebt aantoonbare ervaring met minimaal 1 project waarin assetmanagement data wordt opgeslagen in een database. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare ervaring als senior projectleider met implementatie van informatiesystemen. 2. Je hebt ervaring als senior projectleider (of BID manager)2 met Europese aanbestedingen. 3. Je hebt aantoonbare ervaring als senior ICT-projectleider met implementaties van systemen waarin basisregistraties worden afgenomen bij de landelijke voorzieningen, worden opgeslagen in een database (gegevensmagazijn) en worden gedistribueerd naar afnemende applicaties. 4. Je hebt aantoonbare ervaring als senior ICT-projectleider met projecten waarin assetmanagement data wordt opgeslagen. 5. Je hebt aantoonbare inhoudelijke ervaring met implementatie van basisregistraties, graag kort aangeven welke projecten. A. BRK B. GBA C. BAG D. NHR E. BGT F. BRT G. BRO H. WOZ 6. Je hebt aantoonbare ervaring als projectleider in de publieke sector. 7. Je hebt aantoonbare ervaring als projectleider bij (een) waterschap(pen). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Tiel Startdatum: 01-01-2020 Duur: 8 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 21-11-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 28-11-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Software Engineer Sr. - Azure/Python Utrecht
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28887 Omgeving: Utrecht Startdatum: z.s.m. Einddatum: 30 juni 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: nog niet bekend. Sluitingsdatum: vrijdag 15 november om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Software Engineer - Azure/Python te Utrecht. Opdracht/functie omschrijving: Imagine… … that you can make a crucial difference for our Risk & Finance business lines, transforming the Model Management IT landscape into a cloud based application environment! Making a difference We are looking for a very senior software engineer in an agile team. Specifically we're looking for someone who can work independently on specific work items and is able to lead by example: you can demonstrate that you know your stuff and the main focus is to be able to improve your skills and quality of your team. With each other Collaboration is at the heart of everything we do. Risk Management IT is positioned within the Risk & Finance IT domain, responsible for Rabobank’s backbone IT systems for the Risk and Finance business functions. Within that domain is Risk Management IT responsible for the run and change processes of risk modelling and management applications. What we are looking for in you: You are familiar with cloud concepts and the development standards that are required to use the cloud effectively. Together with your team you help us design and build a robust, secure cloud environment in Azure. You will be responsible for designing and developing systems that allow other developers to build faster and better. Focus on solving the difficult problems presented by the cloud, like security, resilience and scaling, so that others don’t have to. You are and remain abreast of the latest market and technological developments and incorporate these in the execution of your development work. You are an expert (python or c#) developer and you can explain features at beginner and advanced level and discuss them with your peers. You focus on quality practices such as TDD are able to guide people in applying this practice. You can work with team members (not just developers!) in delivering a better product. You steer on improving with Continuous Integration and Continuous Delivery. You are comfortable in discussing technical improvements with product owners and ensuring they end up in the sprints. Functie eisen KNOCK-OUT: Je focus ligt op Azure en Python. You are an expert (python or c#) developer and you can explain features at beginner and advanced level and discuss them with your peers. You focus on quality practices such as TDD are able to guide people in applying this practice. You steer on improving with Continuous Integration and Continuous Delivery. You are comfortable in discussing technical improvements with product owners and ensuring they end up in the sprints. Agile knowledge, Collaboration skills are clearly essential for the role of Software Engineer. In addition, Je hebt kennis van Azure (release) pipelines, Azure cloud concepts like AKS, ADLS, ACR, ADF, Docker, ARM, azcli, Python, Git, SPECFLOW, TDD, Flexible and constructively critical attitude, strong analytic mind-set, result oriented, Experience in agile environment, experience with DevOps, SCRUM and LEAN. Je spreekt uitstekend Nederlands. Freelance niet mogelijk (pay-roll / loondienst wel mogelijk). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring met Kubernetes. Competenties: Je kan je eigen mening geven om het team te versterken en scherpe discussies te voeren op inhoud. You can work with team members (not just developers!) in delivering a better product. Customer focus.
Business Analist, Sr. Amsterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28886 Omgeving: Amsterdam Startdatum: 23 januari 2020 Einddatum: 23 januari 2021 Optie op verlenging: Ja, tot een totale contractduur van 2 jaar Aantal uur per week: 32-36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Donderdag 21 november om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Business Analist voor 32 tot 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Business Analist is over de inhouds-as de spil tussen de gebruikers en het Datapunt-team. Hij (zij) analyseert en beschrijft de informatiebehoefte van de organisatie en zorgt voor de functionele specificaties zowel ten aanzien van de gegevens als de output (vorm). Communiceert gemakkelijk met eindgebruikers, maar is ook in staat richting meer technische collega's de functionele wensen te vertalen. Beschikt over een pro-actieve houding richting opdrachtgevers, denkend vanuit de mogelijkheden (in plaats van de beperkingen) van data en techniek. Begrijpt de noodzaak en implicaties van een business-gedreven in plaats van een technologie-gedreven aanpak. Denkt in data en processen, niet in applicaties en systemen. Gezocht wordt naar een ervaren informatieanalist met passie voor de stad Amsterdam, voor innovatie, Open Source en voor (Open) Data. Taken/werkzaamheden: Overlegt met gebruikers over de gewenste informationele oplossingen. Communiceert pro-actief omtrent hun requirements en stemt deze met hen af. Realisatie van verkenningen (vooronderzoeken) en legt resultaat vast conform een standaard format. Het resultaat is een heldere, eenduidige en afgestemde probleemdefinitie, voorzien van high-level oplossingsalternatieven. Bevat tevens een onderbouwd voorstel voor de te kiezen richting. De voorstellen dienen in de context van de totale reeds bestaande omgeving te worden geplaatst en aan te sluiten bij de gehanteerde architectuur, standaarden en richtlijnen. Het document dient dusdanig geschreven te zijn dat het kan dienen als beslisdocument ten behoeve van het management. Gedefinieerde gedetailleerde business requirements, bronanalyses en gespecificeerde output requirements. Draagt bij aan het opstellen van logische testgevallen ten behoeve van het testen van de eindgebruikersfunctionaliteit. Ondersteunt bij het uitvoeren van gebruikers acceptatie-testen. Denkt mee in het professionaliseren en repeteer maken van de werkzaamheden van de informatieanalist. KNOCK-OUT: Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau (minimaal afgerond HBO diploma). Je hebt ervaring met het toepassen van de SCRUM/Agile ontwikkelmethodiek. Je hebt ervaring met Big Data, Data Virtualisatie en vertaling van Privacy Aspecten. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring binnen een overheidsorganisatie. Je hebt minimaal 6 jaar ervaring in een leidende/senior rol als Business Analist, BI- of Data Warehouse Architect in minimaal 3 verschillende opdrachten bij minimaal 3 opdrachtgevers. Je begrijpt het verschil tussen denken in data/processen en systemen/applicaties. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als Informatie - of Business analist binnen een grootschalige organisatie brede BI/DWH en/ of Big Data omgeving. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring opgedaan in een omgeving met een groot aantal stakeholders en afnemers met niet-homogene belangen. Je hebt ervaring met het uitvoeren van bronanalyses. Je bent in het bezit van minimaal 1 relevante referentie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis van architectuurprincipes en -concepten voor datageoriënteerde omgevingen opgedaan via praktijkervaring. (weging 20%) Je hebt ervaring met het ondersteunen van data scientist/analisten. (weging 20%) Je hebt ervaring met het verschil tussen denken in data/processen en systemen/applicatie 2.0. (weging 20%) Je beschikt over ervaring met Tableau Software als toepassingssoftware. (weging 20%) Je bent in het bezit van een certificering als SCRUM Master en/of Productowner 2.0. (weging 20%) Competenties: Analytisch vermogen Communicatieve vaardigheden Flexibel
Functioneel Beheerder Suite 4SD (Suite voor het Sociaal Domein, Centric), 16-20 u p/w Nijmegen
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28884 Omgeving: Nijmegen Startdatum: 25 november 2019 Einddatum: 31 maart 2020 Optie op verlenging: Ja, 2x 2 maanden Aantal uur per week: 16-20 Intakegesprek: Maandag 25 november Sluitingsdatum: Donderdag 21 november om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Functioneel Beheerder Suite 4SD (Suite voor het Sociaal Domein, Centric) voor 16 tot 20 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: We zoeken een functioneel applicatiebeheerder voor de Suite voor het Sociaal domein (Centric) die systemen én mensen begrijpt. Je spreekt de taal van de automatisering, je kent de applicatie door en door en je bent in staat om zéér snel, in samenwerking met collega-beheerders, inrichtingen, rechten en functionaliteiten te beheren en releasenotes te kunnen vertalen naar inrichtingswerk, dit binnen de gehele Suite. Je moet de architectuur doorzien én ‘de achterkant van de applicatie’ kennen maar ook begrijpen wat de eindgebruikers ermee willen doen. Je kunt dus goed luisteren, begrijpt waar ze mee zitten en kunt zaken voor ze oplossen. Liever nog: je hebt dat al gedaan voordat je klanten erom vragen. Verder heb je een ‘hands on’-mentaliteit en rust je niet voordat het écht werkt. KNOCK-OUT: Je hebt kennis van en minimaal 1 jaar ervaring binnen het Sociaal Domein. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring bij een gemeente of bij een gemeentelijke gemeenschappelijke regeling. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als Functioneel Beheerder Suite4SD. Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau in een IT of bedrijfskundige richting. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring met procesoptimalisering. (weging 20%) Je beschikt over minimaal 6 jaar werkervaring als beheerder met Suite4SD en/of vergelijkbare Centric applicaties. (weging 40%) Je beschikt over minimaal 6 jaar werkervaring binnen het Sociaal Domein. (weging 40%) Competenties: Kunnen samenwerken Stressbestendigheid Rapportages en lijstwerk kunnen maken en beheren Luisteren en communiceren op het niveau van applicatiebeheerder én gebruikers
Mendix Advanced Business Engineer Rotterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28883 Omgeving: Rotterdam Startdatum: z.s.m. Duur: 6 maanden Optie op verlenging: Ja, 3x 6 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: nog niet bekend. Sluitingsdatum: maandag 18 november om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Mendix Advanced Business Engineer voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Als Mendix Advanced Business Engineer werk je mee aan de ontwikkeling van de RAD werkwijze binnen de gemeente. Binnen een agile scrum team werk je als lead-Business Engineer/scrummaster aan het modelleren van (primaire) processen. De Product Owner is je belangrijkste sparringpartner en je werkt samen met kennishouders van de klant. Je werkt aan het modelleren van data, ontwerpen van het proces als de UX-UI van (mobiele) applicaties op het Mendix 7 (en 8) platform. Je werkt volgens afgesproken (Rotterdamse) standaarden en beleidslijnen en stemt werkzaamheden af. Je signaleert problemen en adviseert proactief over oplossingen. Je verplaatst je in de rol van de klant en vraagt je altijd af of jouw oplossing aan zijn doelstelling bijdraagt. Jouw uitdaging is om de Projectadministratie (in ons ERP systeem Oracle EBS) zó te ontsluiten met een RAD applicatie (gemaakt met Mendix), dat eindgebruikers hier moeiteloos mee werken. Deze Projectadministratie is complex en breed ingericht met verschillende projectsoorten, -categorieën en -classificaties. Daarnaast zijn er meerdere goedkeuringsflows nodig. O.a. voor het aanmaken van nieuwe projecten en muteren op bestaande projecten en ook voor prognose/budgetmutaties, e.d.. De eindgebruikers zijn grofweg in te delen in twee groepen, de eerste groep: Projectadviseurs, Projectadministrateurs en Financieel teamleiders. Zij werken als ondersteuners bij de afdeling Financiën. De tweede groep: de eindgebruikers vanuit de clusters zoals de Opdrachtgevers, Projectmanagers, Projectleiders, Projectsecretarissen, etc. Je bent in staat om de business-behoeftes van alle eindgebruikers om te zetten in een gebruiksvriendelijke en intuïtief te gebruiken applicatie. Hierbij houd je rekening met alle vereiste administratieve inrichtings-principes, eenvoudige en meer complexe Oracle valideringen. Jij zorgt er, samen met het ontwikkelteam, voor dat de eindgebruikers er niets van merken dat zij de Oracle Project-administratie aan het vullen zijn, terwijl ze ‘gewoon in een (RAD-Mendix) applicatie werken’. Ook geef je gevraagd en ongevraagd advies over: logische schermopbouw ter bevordering van de gebruikersvriendelijkheid, aanpak voor realisatie en technische/functionele (on)mogelijkheden in Mendix. Functie eisen KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal MBO 4-niveau. Je bent minimaal een Certified Mendix Advanced Developer (Blue Badge). Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als Mendix Business Engineer en hebt daarbij de volgende ervaringen (opgedaan in afgelopen 4 jaar): Mendix 7 (en 8) platform, HTML 5, CSS, Java en Javascript en Agile scrum werken. Je hebt Mendix 7 (en 8) development omgeving op je eigen laptop. Freelance niet mogelijk (loondienst wel mogelijk). Je hebt volledige beheersing van de Engelse en Nederlandse taal in woord en geschrift. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over een afgeronde opleiding op HBO/WO-niveau. Je beschikt over een afgeronde opleiding informatica, business en informatiemanagement en/of architectuur. Je hebt een training Scrummaster afgerond. Je beschikt over een afgeronde training automatisch testen, UX-UI ontwerp, informatiebeveiliging en/of quality management en hebt dit toegepast in de afgelopen 3 jaar. Je hebt kennis van financiële/administratieve- en projectmanagement processen. Je hebt werkervaring als scrummaster, in business consultancy en/of bij een overheidsinstelling (opgedaan in de afgelopen 3 jaar). Je hebt specifieke kennis van support op Mendix development. Competenties: Resultaatgericht Samenwerken Integer Flexibel Klantgericht Proactief (Probleem) analytisch vermogen Oplossingsgericht Teamspeler (zowel met de klant als collega’s) Communicatief vaardig
Testcoördinator Sociaal Domein (DIM) Rotterdam
Voor Gemeente Rotterdam zijn wij op zoek naar een Testcoördinator Sociaal Domein (DIM). Omschrijving organisatie: Het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling stimuleert ontplooiing van talent. We gaan uit van de kracht van de Rotterdammers. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, maatschappelijk actief is als leren of werken niet kan en zorgt voor de eigen gezondheid. Sport, cultuur, onderwijs en basale zorg dragen daaraan bij. We bieden (intensieve) hulp en ondersteuning als dat nodig is. Dat doen we in opdracht van het stadsbestuur en samen met maatschappelijke partners. Omschrijving opdracht: De gemeente Rotterdam zoekt een testanalist – testcoördinator voor de organisatie en uitvoering van test werkzaamheden vanuit het Programma DIM (Doorontwikkeling informatiemanagement) binnen het cluster Maatschappelijke ontwikkeling. Programma Doorontwikkeling Informatiemanagement: De gemeente Rotterdam organiseert zorg, hulp en ondersteuning dicht bij de Rotterdammer, in de eigen buurt of wijk. Dit vraagt om ICT en digitale middelen die daarbij passen, zodat hulp en ondersteuning ook digitaal dichtbij zijn. Programma DIM realiseert een snelle, simpele en doeltreffende informatievoorziening voor de doelgroepen Rotterdammer, professional en partner. De professionals (ca. vijftienhonderd) zijn allen werkzaam binnen het cluster MO bij de directies Maatschappelijke Ontwikkeling in de Wijk (MOW), Publieke Gezondheid, Welzijn en Zorg (PGW&Z) en Jeugd & Onderwijs (J&O). Het programma DIM zorgt binnen Zorg, Welzijn en Jeugdhulp keten voor structurele verbetering van de dienstverlening, een flexibele frontoffice, de implementatie van een nieuwe applicatie voor Signaleren, Toeleiden en Casusregie en een efficiënte backoffice. Het programma wordt geleid door een programmamanager; de verantwoordelijkheid voor de uitvoering berust bij projectleiders. Vanuit het cluster Bestuurs- en Concern Ondersteuning ondersteunen (in- en externe) projectmedewerkers de projectuitvoering. Daarmee wordt samenhang met verschillende aspecten van het Rotterdamse informatiebeleid geborgd. Het project: Het project is onderdeel van het Programmaplan DIM 2019-2020 en behelst meerdere resultaatgebieden waaronder: - Het realiseren van en werkend opleveren van de koppelvlakken met het nieuwe cliëntvolgsysteem GIDSO Regie om de keten integratie te realiseren. - Het realiseren van en werkend opleveren van het Gidso Portaal (Burgerportaal) waarmee de burger inzicht wordt geboden in de documenten in het persoonsdossiers. Omschrijving functie: De test coördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie en goede uitvoering van de testwerkzaamheden in relatie tot de beide bovengenoemde deliverables. De test coördinator rapporteert aan de Programmamanager DIM. Wat zijn de hoofdtaken van de functie: - Het adviseren van de programmamanager omtrent de testaanpak voor beide bovengenoemde deliverables. - Het opstellen van een detail testplan voor de aanpak en uitvoering van de testwerkzaamheden voor beide bovengenoemde deliverables. - Het definiëren van de testbasis, fysieke en logische testgevallen. - Het organiseren van de benodigde omgevingen t.b.v. de uitvoering van de testsoorten. - Het plannen van verschillende testfasen in de uitvoering. - Het coördineren van de uitvoering van de verschillende testfase(n). - Het organiseren van bevindingen beheer en opvolging. - Het afstemmen met externe leverancier over de testaanpak en uitvoering. - Het afstemmen met de interne automatisering IIFO BCO over de testaanpak en uitvoering. - Het opleveren van een testadvies. Gewenst profiel: Voor deze opdracht zijn wij op zoek naar een ervaren testcoördinator die in staat is om binnen een complexe, dynamische organisatie de uitvoering en coördinatie van test werkzaamheden te organiseren. Flexibiliteit, daadkracht en resultaatgerichtheid zijn vaardigheden die in dergelijke context en omgeving een must zijn om tot beoogd resultaat te komen. Het kunnen schakelen tussen inhoud en proces van uitvoering is daarbij een vereiste. Er wordt van deze professional verwacht dat deze de opdrachtgever kan adviseren over de passende testaanpak om, met in achtneming van het voortbrengingsmechanisme van de te gebruiken software, op een efficiënte en effectieve wijze tot resultaat te komen. In dat kader wordt ervaring in het samenwerken met externe software-leveranciers gevraagd. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Van de test coördinator wordt verwacht dat deze kennis heeft op het expertisegebied test (management). Minimaal gecertificeerd: A. T-map ( foundation en advanced). 2. Je hebt minimaal een succesvol afgeronde hbo-opleiding met wo werk- en denkniveau 3. Je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring in de rol van testcoördinator, opgedaan in de afgelopen acht jaar. Hierin heb je in ieder geval ervaring met: A. Het adviseren van de opdrachtgever over de testaanpak. B. Het definiëren van een testaanpak en coördinatie van de uitvoering. C. Het coördineren van de testuitvoering en aansturen van (interne/ externe) leveranciers in dat kader. D. Het schrijven van een testadvies. 4. Je hebt minimaal vier jaar ervaring met ICT-implementaties, met name op het gebied van koppelvlakken. 5. Je hebt ervaring met de digitalisering van processen. 6. Je hebt ervaring met de integratie van ICT-systemen. 7. Je hebt ervaring met de ontwikkeling van portaalfuncties. 8. Je hebt ervaring met het testen van functionaliteiten op mobile devices (responsiveness). 9. Je hebt ervaring met het aansturen van externe leveranciers. 10. Je hebt ervaring met confluence en JIRA. 11. Je hebt ervaring met Web interface en responsive testen. 12. Je hebt ervaring met Roxen-CMS. 13. Je hebt ervaring in scrum agile omgeving(en). 14. Je hebt ervaring met projecten in grote, complexe en politiek gevoelige organisaties. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met projecten bij een overheidsorganisatie, bij voorkeur in het sociaal domein. 2. Je hebt kennis van en ervaring met de oplossing Gidso. 3. Je bent Scrum ( PSM1 en PSM2), gecertificeerd. Competenties: - Resultaatgerichtheid - Integriteit - Bestuurlijk-sensitief - Transparante werkwijze - Uitstekende communicatieve vaardigheden - Verantwoordelijkheid - Flexibiliteit - Samenwerken - Adviesvaardig - Daadkrachtig Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: 01-01-2020 Duur: 30-04-2020 Optie op verlenging: 2x 4 maanden Inzet: 36-40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18-11-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 47 en 48 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Medewerker sectie Internet en Intranet Den Helder
Functieomschrijving: 1.Is belast met het verzorgen van de content (actuele inhoud) en draagt bij aan de verbetering en kwaliteit van het Intranet door: - Informatie op het CZSK-intranet, die strijdig is met het publicatiebeleid of met de vigerende regelgeving te signaleren en zo nodig te verwijderen. - Het autoriseren en instrueren van nieuwe site-eigenaren SharePoint - Het kritisch bezien van de structuur en opbouw van alle webpagina' s en samenwerkingsruimtes en het toezien op naleving van publicatieregels en richtlijnen van het CZSK-intranet. - Het ontwerpen, bouwen en migreren van Intranetsites/pagina's bij grote projecten, zoals reorganisaties, oprichting nieuwe eenheden, opheffing van eenheden en het ontwerpen van weblogs, grafieken en fotogalerijen. - Het onderhouden van het gebruikersbestand SharePoint CZSK en het autoriseren en instrueren van nieuwe site-eigenaren; - Het ontwerpen van grafische uitingen op het intranet (plattegronden, buttons) en restylen van afbeeldingen/posters/brocures. - Het afnemen en begeleiden van de e-learning site-eigenaren CZSK, inclusief eindopdracht. - Het in stand houden en maken van werkstromen t.b.v. de bedrijfsvoering (incidentenmeldingen, RI&E¿s, ticketregistratie). - Het testen van nieuwe functionaliteiten t.b.v. het CZSK-intranet. - Het onderhouden van de Principal Toolbox; - Het beheren en uitgeven van Sharepoint omgevingen. - Het functioneel en technisch ondersteunen van de gebruikers SharePoint, Tridion en DWRD.2. Bewaakt het CZSK-intranet, door: - Het in stand houden en ontwerpen van werkstromen t.b.v. de bedrijfsvoering, zoals incidentenmeldingen, RI&E's en ticketregistratie. - Het doen van voorstellen voor innovatieve functionele verbeteringen voor het Defensiebrede Intranet (DBI). - Het interpreteren en vertalen van statistieken.Functie-eisen: Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbaar werkervaring als beheerder met SharePoint 2013         Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbaar ervaring met werkstromen Je bent in het bezit van een certificaat SharePoint Advanced en certificaat SharePoint werkstromenJe bent minimaal 38 uur per week beschikbaar en bent in het bezit van een afgeronde MBO4 opleiding ICT Bedrijfsinformatie: De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Bureau IV Beheer als onderdeel van de Afdeling Bedrijfsvoering en Informatievoorziening bij de Directie Personeel en Bedrijfsvoering van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). Het Bureau IV Beheer handelt de routinematige IV-activiteiten af binnen de standaard bedrijfsvoering. De hoofdvestigingsplaats van het Bureau IV Beheer is Den Helder. Voor deze functie is een MIVD-screening vereist, deze neemt doorgaans 8 weken in beslag.

IT specialists

Are you an IT contractor looking for a job in the Netherlands? IT-Contracts is the job board for you!

Register for free and apply to suitble jobs directly or upload your CV and let employers find you. Registrer for free now!

Employers

IT-Contracts helps you find the right candidate for your temp IT jobs. It's fast, cheap and easy.

Post your job or search through the CV-database with thousands of dutch IT contractors. Find suitable candidates now!
Technical Writer en coach Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Technical Writer en coach. Omschrijving opdracht: Binnen TOPAAS coaching ben je Technical Writer en coach voor ~1900 actieve gebruikers in ~200 teams binnen de NS enerzijds, het technische team (DevOps en Support) anderzijds. Je bent het gezicht van TOPAAS en een eerste aanspreekpunt. De teams zijn verspreid over zeven fysieke locaties met een grote diversiteit als het gaat om cultuur, volwassenheid, samenstelling en de (technische)complexiteit van hun inhoudelijke werkzaamheden. Je begrijpt hoe waardevol het is om goed zichtbaar te zijn en door je uitstekende sociale vaardigheden kun je op inhoudelijk en persoonlijk vlak aan relaties werken. Daarbij ben je bent in staat om Kennisbank artikelen en Blog posts dusdanig te redigeren zodat de eindgebruiker optimaal geïnformeerd wordt. Je bent op de hoogte van de ontwikkelcycli van onze technische teams, zodat je kan plannen wanneer uitgaande communicatie nodig is en moet worden opgeleverd. Door je brede kennis van het TOPAAS platform leg je vervolgens pro-actief de link tussen de functionaliteit binnen TOPAAS en kansen om daarmee waarde toe te voegen voor de teams. Wij hanteren het principe 'voor doen, samen doen, zelf doen' wat goed aansluit op de Agile en DevOps mindset en daarmee het stimuleren van eigenaarschap en autonomie. Je past dit toe door de juiste balans te vinden tussen een hands-on voortrekkersrol en het coachen op lerend vermogen om teams zelfstandig aan de slag te krijgen. Omdat TOPAAS tooling een integraal onderdeel uitmaakt binnen de dagelijkse werkzaamheden van gebruikers is flexibiliteit in je agenda de norm en ben je in staat zeer snel te reageren op ad-hoc vragen. Om de gebruikers goed te vertegenwoordigen in de doorontwikkeling van TOPAAS is het belangrijk om als coach te weten waar teams behoefte aan hebben. Om dit effectief te doen is het regelmatig ophalen van dit inzicht en de terugkoppeling naar de Product Owner en het DevOps team essentieel. Om de communicatie naar onze gebruikers optimaal te laten verlopen, is het essentieel dat je een vertaalslag kan maken van technische specificaties naar een goed geschreven stuk documentatie, een presentatie of visualisatie. Hoe ziet een werkdag er uit? Je begint de ochtend door op weg naar het hoofdkantoor in Utrecht je Slack te checken om zo direct te weten wat er speelt binnen het TOPAAS-team en wat de laatste activiteit is op de coaching tickets. Eenmaal gearriveerd heb je direct een nieuw inzicht van de vorige dag die je met het team deelt. Vervolgens sluit je aan bij de stand-up van het DevOps team zodat je weet of er een Kennisbank artikel of een Blogpost door jou geredigeerd moet worden. Na de stand-up praat je even met de Product Owner om te zien of er externe communicatie in de pipeline zit waar je je licht over moet laten schijnen, of die je vlot moet trekken, zodat je dit vast in kan plannen binnen je coaching agenda. Je hebt een meeting met een collega coach om te praten over het format en de presentatie voor een bepaald ontwikkelteam binnen de NS, met specifieke behoeften. Verder check je met een DevOps engineer hoe de product demo er dit keer uit gaat zien, en geef je wat presentatie tips of review je een Power Point template die voor dit soort demo's gebruikt wordt. Na de lunch zit je met een collega van support en help je om de Kennisbank opnieuw te structureren en de artikelen te redigeren. In de trein naar huis browse je door wat blogs van corporate communication om vast te bedenken hoe TOPAAS zich beter kan profileren binnen de NS. Morgen weer een dag, je geniet van je avond! Hier gebeurt het: De afdeling Infrastructure & Operations binnen NS-IT is verantwoordelijk voor de generieke IT-diensten binnen NS zoals werkplekken, hosting en generieke applicaties. Het Toolsupportteam is verantwoordelijk voor ontwikkeling en beheer van de "TOPAAS" dienst; de generieke ontwikkelstraat voor alle NS IT onderdelen. TOPAAS faciliteert collaboration- en continuous delivery en ontwikkelwerkplekken die nodig zijn om alle facetten van een IT traject te kunnen ondersteunen binnen NS. Het Toolsupportteam werkt volgens het ‘you build it, you run it, you love it’ paradigma en omarmt DevOps; we ontwikkelen niet alleen onze diensten maar zorgen ook dat die feilloos worden geleverd, beheerd, en ondersteund. Samen met de Product Owner is het Toolsupportteam verantwoordelijk voor het succes van TOPAAS binnen NS. Het 15-koppige Toolsupportteam kent drie rollen Support, Coaching en DevOps Engineers en heeft een open, professionele maar informele sfeer. Het Toolsupportteam maakt daarbij sterk gebruik van het eat-your-own-dogfood principe. Om de ambitie van het NS te kunnen realiseren, namelijk een ontwikkelplatform aanbieden aan NS IT teams zodat zij zich volledig kunnen richten op het creëren van business value, hebben de leden van het Toolsupportteam diepgaande kennis van software development en gerelateerde delivery producten. Vanuit het Toolsupportteam word je ingezet als specialist waar je samen met je teamgenoten verantwoordelijk bent voor bedenken, verbeteren, implementeren en ondersteunen van nieuwe en bestaande diensten binnen TOPAAS. Naast het beantwoorden van wensen en vragen van ontwikkelteams is het Toolsupportteam ook in staat nieuwe ontwikkelingen in de markt te volgen en gepaste acties hierop uit te zetten, denk aan het uitbreiden van onze product portfolio, of juist uitfaseren van producten. Binnen NS worden vele applicaties ontwikkeld met behulp van onder andere Java, .NET of open source technologieën. Er wordt sterk ingezet op Continuous Delivery (CD) en DevOps. TOPAAS voorziet hierin met tooling en andere faciliteiten. Ontwikkelteams binnen NS worden voorzien van een eigen CD pipeline; Binnen het TOPAAS platform worden deze CD pipelines op basis van Nexus, Bitbucket, Jenkins danwel Azure Devops en SonarQube opgebouwd met behulp van Docker Containers en Powershell scripting. Zaken als SSO integratie met Azure Active Directory, monitoring, technisch support, change- en lifecycle management zijn van groot belang. Elke pipeline wordt zoveel mogelijk geautomatiseerd opgebouwd en opgeleverd aan de ontwikkelteams. In het TOPAAS platform wordt ook intensief gebruikt gemaakt van collaboratie tooling zoals Jira, Confluence en Slack en worden ontwikkelwerkplekken gefaciliteerd op basis van Azure Virtual Machines. Gewenst profiel: a. Minimaal HBO/WO niveau. b. Uitgebreide en aantoonbare ervaring met communicatie binnen software ontwikkeling & IT-infrastructuur in een corporate context (knockout). c. Technical Writing skills en ervaring: gebruikersdocumentatie en artikelen samenstellen met input van Business representatives en technische teams (knockout) d. Presentatie skills met en voor zowel Business als Development. (knockout) e. Kennis van, en ervaring met de Agile en DevOps (SAFe / Kanban) mindset en manier van werken. f. Globale kennis van de belangrijkste tooling binnen TOPAAS: - BitBucket (Git), Confluence, Jira, Jenkins, Azure DevOps Boards, - Pipelines, - Repos) g. Voldoende conceptuele kennis en affiniteit met de laatste trends: - Collaboration tooling - Corporate communication - Technical writing & documentatie - Cloud technologie - IaaS, PaaS, SaaS - Everything as Code - Managed container clusters - GitOps (automate everything) Overige Skills: - Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en Engels. - Ervaring met coachen. - Uitstekende analytische vaardigheden. - Uitstekende presentatie skills. - Prima in staat om snel te schakelen tussen alle niveaus in een grote organisatie. - Pro-actief en zelfredzaam. - Flexibel, pragmatisch en oplossingsgericht. - Fantastische social skills. - Goed omgaan met een hoge mate van vrijheid en verantwoordelijkheid. - Creatief en vindingrijk. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt aantoonbaar over uitgebreide en aantoonbare ervaring met communicatie binnen software ontwikkeling & IT-infrastructuur in een corporate context. 2. Je beschikt aantoonbaar over technical writing skills en ervaring: gebruikersdocumentatie en artikelen samenstellen met input van Business representatives en technische teams. 3. Je beschikt aantoonbaar over presentatie skills met en voor zowel Business als Development. 4. Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring en vragenlijst). 5. Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad. 6. Je hebt in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 25-11-2019 Duur: 24-11-2021 Optie op verlenging: nnb Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 15-11-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Business Analist Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Business Analist Omschrijving opdrachtgever: Amsterdam is een unieke stad. Aantrekkelijk om te wonen, werken en studeren en toonaangevend als dynamische internationale metropool. Tegelijkertijd staat de stad voor een grote uitdaging. De snelle verandering van onze samenleving leidt tot nieuwe opgaven voor de stad. Een van die opgaven is het beter en slimmer benutten van gegevens van en over de stad. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam speelt hierin een belangrijke rol. OIS helpt de stad beter te begrijpen en verder te ontwikkelen, onder andere door het verzamelen en publiceren van statistische informatie, het uitvoeren van beleidsonderzoek en het ontsluiten, koppelen en leveren van gegevens van en over de stad. Binnen OIS komt alles samen: Big Data, onderzoek en innovatie. Met dashboards, benchmarks en bestandsverkenningen wordt hier de basis gelegd voor het informatiegestuurd werken in Amsterdam. Het programma Datapunt - onderdeel van OIS- zorgt ervoor dat de gemeente optimaal gebruik kan maken van data en kennis om beslissingen te nemen en/of beleid uit te voeren. Dit doet zij onder andere door het beschikbaar stellen en toegankelijk maken van data en zichtbaar te maken wat zij met deze data en kennis kan doen. Het functioneert als hét stedelijke gegevensknooppunt voor het beschikbaar stellen van data. Datapunt is meer dan een stuk techniek: het is een structurele bedrijfsfunctie, soms aangeduid met de term 'gegevensmakelaar', die vraagt om organisatie, processen, kennis en een hoogwaardige ICT-ondersteuning. Beveiligings- en privacyaspecten spelen hierbij een belangrijke rol. Het programma realiseert dé smart-city data-infrastructuur die helpt gegevens vindbaar en toegankelijk te maken. Dit wordt gerealiseerd door data-professionals die met vernieuwende open source technologie op een public cloud-omgeving en een Agile/Scrum werkwijze werken aan de doorontwikkeling van de oplossingen. Datapunt realiseert en ondersteund operationeel data-georiënteerde oplossingen die aansluiten bij de behoefte aan dynamiek en flexibiliteit bij eindgebruikers en opdrachtgevers. Het programma is in 2016 gestart en komt nu in een volgende fase waarbij de inrichting van een moderne service gerichte organisatie steeds belangrijker wordt. Dit gaat veel verder dan het klassieke beheer&onderhoud: pro-actief in plaats van reactief, flexibiliteit & dynamiek in plaatst van in-beton-gegoten, denken in data en processen in plaats van in systemen, Service Afspraken op basis van wederzijdse samenwerking en vertrouwen in plaats van vuistdikke SLA's,. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdracht: De Business Analist is over de inhouds-as de spil tussen de gebruikers en het Datapunt-team. Hij (zij) analyseert en beschrijft de informatiebehoefte van de organisatie en zorgt voor de functionele specificaties zowel ten aanzien van de gegevens als de output (vorm). Communiceert gemakkelijk met eindgebruikers, maar is ook in staat richting meer technische collega's de functionele wensen te vertalen. Beschikt over een pro-actieve houding richting opdrachtgevers, denkend vanuit de mogelijkheden (in plaats van de beperkingen) van data en techniek. Begrijpt de noodzaak en implicaties van een business-gedreven in plaats van een technologie-gedreven aanpak. Denkt in data en processen, niet in applicaties en systemen. Gezocht wordt naar een ervaren informatieanalist met passie voor de stad Amsterdam, voor innovatie, Open Source en voor (Open) Data. Werkzaamheden: - Overlegt met gebruikers over de gewenste informationele oplossingen. Communiceert pro-actief omtrent hun requirements en stemt deze met hen af. - Realisatie van verkenningen (vooronderzoeken) en legt resultaat vast conform een standaard format. Het resultaat is een heldere, eenduidige en afgestemde probleemdefinitie, voorzien van high-level oplossingsalternatieven. Bevat tevens een onderbouwd voorstel voor de te kiezen richting. De voorstellen dienen in de context van de totale reeds bestaande omgeving te worden geplaatst en aan te sluiten bij de gehanteerde architectuur, standaarden en richtlijnen. Het document dient dusdanig geschreven te zijn dat het kan dienen als beslisdocument ten behoeve van het management. - Gedefinieerde gedetailleerde business requirements, bronanalyses en gespecificeerde output requirements. - Draagt bij aan het opstellen van logische testgevallen ten behoeve van het testen van de eindgebruikersfunctionaliteit. - Ondersteunt bij het uitvoeren van gebruikers acceptatie-testen. - Denkt mee in het professionaliseren en repeteer maken van de werkzaamheden van de informatieanalist. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 2. Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau (minimaal afgerond HBO diploma). 3. Je hebt aantoonbare ervaring met het toepassen van de SCRUM/Agile ontwikkelmethodiek. 4. Je hebt ervaring met Big Data, Data Virtualisatie en vertaling van Privacy Aspecten. 5. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring binnen een overheidsorganisatie. 6. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Informatie - of Business analist binnen een grootschalige organisatie brede BI/DWH en/ of Big Data omgeving. 7. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring opgedaan in een omgeving met een groot aantal stakeholders en afnemers met niet-homogene belangen. 8. Je hebt aantoonbare ervaring met het uitvoeren van bronanalyses. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis van architectuurprincipes en -concepten voor datageoriënteerde omgevingen opgedaan via praktijkervaring. 2. Je hebt minimaal 6 jaar ervaring in een leidende/senior rol als Business Analist, BI- of Data Warehouse Architect in minimaal drie verschillende opdrachten bij minimaal drie opdrachtgevers. 3. Je begrijpt aantoonbaar het verschil tussen denken in data/processen en systemen/applicaties. 4. Je hebt ervaring met het ondersteunen van data scientist/analisten. 5. Je hebt aantoonbare ervaring met het verschil tussen denken in data/processen en systemen/applicatie 2.0. 6. Je hebt ervaring met Tableau Software als toepassingssoftware. 7. Je bent in het bezit van een certificering als SCRUM Master en/of Productowner 2.0. Competenties: - Analytisch vermogen - Communicatieve vaardigheden - Flexibel Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 23-01-2019 Duur: 23-01-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 32-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-11-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior .Net/ Azure Developer. (Dutch speaking) Rotterdam
Storage Beheerder Utrecht
Het doel van de functie is vanuit een vaktechnische en procesmatige vakdiscipline bijdrage aan het beheer van de San en Storage omgeving.Incident (incidenten, events en service verzoeken) en probleembeheer betrekking hebbend op de San en Storage omgeving.Analyseren van (complexe) incidentenBieden van structurele oplossingenAdvisering in de vorm van verbetervoorstellenExploitatie. Vanuit de werking en exploitatie van de infrastructuur worden de noodzakelijke proactieve handelingen verricht om de infrastructuur conform de DVO-eisen beschikbaar te houden. Storingen en potentiële verstoringen worden onderkend en waar mogelijk actie op ondernomen om de dienstverlening zo snel mogelijk te herstellen of verstoringen te voorkomenWijzigingsbeheer betrekking hebbend op de San en Storage omgeving. Het voorbereiden en uitvoeren van wijzigingen met als doel structurele oplossingen te implementeren voor optredende problemen of het implementeren van nieuwe functionaliteit.Ondersteuning overige teams bij analyse naar incidenten en problemen.Draaien van consignatiediensten (een week per drie weken).Binnen de Rechtspraak wordt gebruik gemaakt van HPE 3PAR storage omgevingen en een Broadcom (Brocade) SAN-fiberchannel omgeving. Verder is er een wens vanuit de organisatie gekomen om te gaan werken met OBS (Object Base Storage). Op dit moment loopt er een implementatie van Cloudian storage en zijn wij ons nog aan het orienteren op een definitieve OBS storage omgeving.Functie eisen:HBO werk en denkniveau;3 jaar diepgaande kennis van en ervaring met HPE 3PAR;3 jaar diepgaande kennis van en ervaring met Broadcom (Brocade) fiberchannel SAN;Capacity management.Aanvullende kennis:Kennis van VMWare ESX omgevingen.IVO-Rechtspraak draagt bij aan de ontwikkeling, het beheer, onderhoud en support van alle applicaties, infrastructuur en netwerken van de Rechtspraak. Dit zijn ca.12.000 werkplekken en meer dan 200 applicaties waarvan een aantal zelf ontwikkeld zijn. Samen met ruim 500 collegas zorg je dat medewerkers van de Rechtspraak zorgeloos hun dagelijkse werk kunnen doen en burgers, notarissen e.d. op een veilige manier toegang hebben tot hun zaak- en Rechtspraakgegevens. Het ICT landschap van de Rechtspraak ondergaat een grote vernieuwingsslag. De beweging is naar een multi-kanalen service architectuur en een gelaagde onpremise cloud architectuur hoofdzakelijk op basis van Microsoft (werkplek, bedrijfsvoering, externe dienstverlening) o.a. Windows server SQL server, Microsoft dynamics CRM, .NET en Oracle fusion middleware (primair proces) o.a. BPM & SOA suite, WCC, ADF, OBIEE, Weblogic op basis van Linux. Beheer van het ICT landschap is ingericht volgens de ITIL3 methodiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende tools: Topdesk voor de beheerprocessen, HP openview voor monitoring, Splunk voor logging, Visionwaves voor stuurinformatie en flexera voor licentiebeheer. Verder worden de product eigen faciliteiten voor beheer gebruikt zoals SCCM voor software distributie.
Testcoördinator Sociaal Domein (DIM) Rotterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28897 Omgeving: Rotterdam Startdatum: 1 januari 2020 Einddatum: 30 april 2020 Optie op verlenging: Ja, 2x 4 maanden Aantal uur per week: 36-40 Intakegesprek: In week 47 en 48 Sluitingsdatum: Dinsdag 19 november om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Testcoördinator Sociaal Domein (DIM) voor 36 tot 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De organisatie zoekt een testanalist – testcoördinator voor de organisatie en uitvoering van test werkzaamheden vanuit het Programma DIM (Doorontwikkeling informatiemanagement) binnen het cluster Maatschappelijke ontwikkeling. De organisatie organiseert zorg, hulp en ondersteuning dicht bij de Rotterdammer, in de eigen buurt of wijk. Dit vraagt om ICT en digitale middelen die daarbij passen, zodat hulp en ondersteuning ook digitaal dichtbij zijn. Programma DIM realiseert een snelle, simpele en doeltreffende informatievoorziening voor de doelgroepen Rotterdammer, professional en partner. De professionals (ca. vijftienhonderd) zijn allen werkzaam binnen het cluster MO bij de directies Maatschappelijke Ontwikkeling in de Wijk (MOW), Publieke Gezondheid, Welzijn en Zorg (PGW&Z) en Jeugd & Onderwijs (J&O). Het programma DIM zorgt binnen Zorg, Welzijn en Jeugdhulp keten voor structurele verbetering van de dienstverlening, een flexibele frontoffice, de implementatie van een nieuwe applicatie voor Signaleren, Toeleiden en Casusregie en een efficiënte backoffice. Het programma wordt geleid door een programmamanager; de verantwoordelijkheid voor de uitvoering berust bij projectleiders. Vanuit het cluster Bestuurs- en Concern Ondersteuning ondersteunen (in- en externe) projectmedewerkers de projectuitvoering. Daarmee wordt samenhang met verschillende aspecten van het informatiebeleid geborgd. Het project is onderdeel van het Programmaplan DIM 2019-2020 en behelst meerdere resultaatgebieden waaronder Het realiseren van en werkend opleveren van de koppelvlakken met het nieuwe cliëntvolgsysteem GIDSO Regie om de keten integratie te realiseren. Het realiseren van en werkend opleveren van het Gidso Portaal (Burgerportaal) waarmee de burger inzicht wordt geboden in de documenten in het persoonsdossiers. Taken/werkzaamheden: De test coördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie en goede uitvoering van de testwerkzaamheden in relatie tot de beide bovengenoemde deliverables. De test coördinator rapporteert aan de Programmamanager DIM. Wat zijn de hoofdtaken van de functie? Het adviseren van de programmamanager omtrent de testaanpak voor beide bovengenoemde deliverables. Het opstellen van een detail testplan voor de aanpak en uitvoering van de testwerkzaamheden voor beide bovengenoemde deliverables/ Het definiëren van de testbasis, fysieke en logische testgevallen. Het organiseren van de benodigde omgevingen t.b.v. de uitvoering van de testsoorten. Het plannen van verschillende testfasen in de uitvoering. Het coördineren van de uitvoering van de verschillende testfase(n). Het organiseren van bevindingen beheer en opvolging. Het afstemmen met externe leverancier over de testaanpak en uitvoering. Het afstemmen met de interne automatisering IIFO BCO over de testaanpak en uitvoering. Het opleveren van een testadvies. KNOCK-OUT: Je beschikt over minimaal een succesvol afgeronde HBO opleiding met WO werk- en denkniveau. Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de rol van testcoördinator, opgedaan in de afgelopen 8 jaar. Hierin heb je in ieder geval ervaring met: o Het adviseren van de opdrachtgever over de testaanpak o Het definiëren van een testaanpak en coördinatie van de uitvoering o Het coördineren van de testuitvoering en aansturen van (interne/ externe) leveranciers in dat kader o Het schrijven van een testadvies Je hebt minimaal 4 jaar ervaring met ICT-implementaties, met name op het gebied van koppelvlakken. Je hebt ervaring met de digitalisering van processen. Je hebt ervaring met de integratie van ICT-systemen. Je hebt ervaring met de ontwikkeling van portaalfuncties. Je hebt ervaring met het testen van functionaliteiten op mobile devices (responsiveness). Je hebt ervaring met het aansturen van externe leveranciers. Je hebt ervaring met confluence en JIRA. Je beschikt over ervaring met Web interface en responsive testen. Je beschikt over ervaring met Roxen-CMS. Je beschikt over ervaring in scrum agile omgeving(en). Je beschikt over ervaring met projecten in grote, complexe en politiek gevoelige organisaties. Je bent T-map (foundation en advanced) gecertificeerd. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring met projecten bij een overheidsorganisatie, bij voorkeur in het sociaal domein. (weging 15% of 31%) Je hebt kennis van en ervaring met de oplossing Gidso van leverancier Topicus Overheid BV. (weging 46%) Je bent Scrum (PSM1 en PSM2), gecertificeerd. (weging 23%) Competenties: Resultaatgerichtheid Integriteit Bestuurlijk-sensitief Transparante werkwijze Uitstekende communicatieve vaardigheden Verantwoordelijkheid Flexibiliteit Samenwerken Adviesvaardig Daadkrachtig
Senior Migratie Coördinator Huis ter Heide (Utrecht)
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Migratie Coördinator. Omschrijving opdracht: De werkzaamheden voor een van onze technische projecten worden uitgevoerd binnen het Joint IV Commando (JIVC) van de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Wij zijn op zoek naar een MigratieCoordinator (MICO), die er voor zorgt dat de verhuisplannen op tijd opgeleverd en uitgevoerd wordt, hij/zij doet voorbereidend werk en is tevens in staat om: - Vertalen IST EN SOLL situatie van de (infrastructuur) backend en systemen naar de verhuisplannen. - Inhoudelijk kennis om met systeem- en netwerkbeheerders te overleggen. - Aanvragen en najagen van de wijzigingen tenboeve van de netwerken en systemen. - De migratieverhuizingen van (HGI) backend systemen naar het nieuwe datacenter uit te voeren. - Ondersteunende werkzaamheden uit te voeren m.b.t. technische verhuisplannen, draaiboeken en de uitvoering hiervan. - Het schrijven, verbeteren van de technische verhuisplannen. - Zorg te dragen voor de administratieve afhandeling (vastleggen projectdossiers op Sharepoint). - De gemaakte planning te bewaken. - Opzetten van vergaderingen, werkoverleg en besprekingen met verhuiscoordinatoren (SPOC's) van diverse te verhuizen systemen; borgen van de kwaliteit tijdens de migraties. - Opzetten van het migratieproces, borging van het proces en de kwaliteit van de migraties. - Opstellen risicoanalyses t.b.v. de technische verhuizingen (identificeren van issues en risico's). Inzet Periode: Schatting 2292 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 2292 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van Migraties/verhuizen van datacenters en backend systemen. 2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring binnen grote uitvoerende (ICT) Organisaties. Met grote wordt bedoeld: >5.000 FTE's. 3. Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar. 4. Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding. 5. Je hebt goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden (wordt getoetst tijdens een mogelijk toelichtend gesprek). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van coordinatie van medewerkers en teams. 2. Je hebt aantoonbare ervaring met schrijven van verhuisplannen en maken van draaiboeken. 3. Je hebt aantoonbare ervaring met HGI (Hoog Gerubricieerde Infromatie) systemen. 4. Je hebt aantoonbare ervaring met diverse ICT Systemen, minimaal 1 (MS Office, MS Visio, MS Project, Principle Toolbox, Sharepoint). 5. Je hebt de vereiste minimale HBO opleiding gevolgd in de ICT-richting. 6. Je hebt een Certificering ITIL. 7. Je hebt een Certificering PRINCE2 (Foundation). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Huis ter Heide Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden Duur: 2292 uur Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18-11-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Storage Beheerder Utrecht
Het doel van de functie is vanuit een vaktechnische en procesmatige vakdiscipline bijdrage aan het beheer van de San en Storage omgeving. • Incident (incidenten, events en service verzoeken) en probleembeheer betrekking hebbend op de San en Storageomgeving; - Analyseren van (complexe) incidenten - Bieden van structurele oplossingen - Advisering in de vorm van verbetervoorstellen • Exploitatie. Vanuit de werking en exploitatie van de infrastructuur worden de noodzakelijke proactieve handelingen verricht om de infrastructuur conform de DVO-eisen beschikbaar te houden. Storingen en potentiële verstoringen worden onderkend en waar mogelijk actie op ondernomen om de dienstverlening zo snel mogelijk te herstellen of verstoringen te voorkomen; • Wijzigingsbeheer betrekking hebbend op de San en Storageomgeving. Het voorbereiden en uitvoeren van wijzigingen met als doel structurele oplossingen te implementeren voor optredende problemen of het implementeren van nieuwe functionaliteit; • Ondersteuning overige teams bij analyse naar incidenten en problemen; • Draaien van consignatiediensten (een week per drie weken). Achtergrond informatie: Binnen de organisatie wordt gebruik gemaakt van HPE 3PAR storage omgevingen en een Broadcom (Brocade) SAN-fiberchannel omgeving. Verder is er een wens vanuit de organisatie gekomen om te gaan werken met OBS (Object Base Storage). Op dit moment loopt er een implementatie van Cloudian storage en zijn wij ons nog aan het oriënteren op een definitieve OBS storage omgeving. Functie eisen: • Minimaal 5 jaar HBO+ werk- en denkniveau; • Minimaal 5 jaar HPE 3PAR diepgaande kennis en ervaring; • Minimaal 5 jaar Broadcom (Brocade) fiberchannel SAN diepgaande kennis en ervaring; • Kennis van Capacitymanagement. Functie wensen: • Kennis van VMWare ESX omgevingen Overige informatie: Locatie: Utrecht Start: 02-12-2019, 36 uur per week Einddatum: 01-06-2020 Verlenging: Ja, optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Nitesh Bhoep, 06-47180874, recruiterNB@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterNB@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Data Analist (Data Scientist) Arnhem
Voor TenneT in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een Data Analist (Data Scientist)Startdatum 20 november 2019 Einddatum 31 maart 2020 Duur: 4 maanden + Inzet: 40 uur per weekFunctie It is TenneT's responsibility to connect offshore wind farms to the high voltage grid on shore in the Netherlands and Germany. Within the NL offshore grid programme, TenneT will realize– as a contribution to the National Energy Agreement for Sustainable Growth – offshore connections with a total capacity of 3,500 MW in the period until 2023. Additionally TenneT will develop 7 GW of offshore wind capacity pursuant to the Offshore Wind Energy Roadmap 2024-2030. In Germany over 7 GW has been realized, exceeding the German goals. Another 3 GW is planned for the upcoming 7 years. The offshore connections are complex structures that come with large amounts of data, part of which is unstructured. To facilitate the Offshore maintenance & operations departments in their daily work, TenneT is looking to adopt text analytic solutions to make information from unstructured data easier accessible. ResponsibilitiesDesign, build, test, deploy and maintain text analytics solutions based on open-source components.Close collaboration with domain experts and business stakeholders.Participation in Scrum Events, team knowledge sharing, design reviews, etc.VereistenYou hold a Master's degree or PhD in Computational Linguistics, Cognitive Science, Statistics, Computer Science or a related field. You have a strong track record in delivering AI solutions with a focus on Information Retrieval, Natural Language Processing and Computer Vision. You have demonstrable experience with relevant programming languages, tools and frameworks, such as: Python, Spacy, NLTK, REST/SOAP APIs, Docker, ElasticSearch, and OpenCV. You can give a strong commitment to delivering regular solution increments and close alignment on scope, deliverables, and acceptance criteria. You have experience in agile working environments. You can work independently and will pro-actively communicate with relevant stakeholders as the need arises. You are fluent in both Dutch and English. Fluency in German is a plus.You are willing to travel to Germany (Lehrte near Hannover) on a regular base. Frequency is depending on need for direct cooperation with stakeholder. Based on experience this is expected to be 2 days a week for a couple of times a month at least in the start-up phase.
Netwerkbeheerder Utrecht
Functieomschrijving: Het onderhouden en patchen van ons HPE Comware MPLS netwerk.Het beheren en uitbouwen van onze Cisco ACI Infrastructuur. Momenteel zitten wij in de voorbereidingsfase van het neerzetten van een tweede ACI omgeving, welke we middels een multi-pod of multi-site implementatie willen koppelen met de reeds bestaande omgeving.Beheer van onze op Cisco gebaseerde firewall omgeving.Beheer van onze Citrix loadbalancers.Beheer van onze DNS/DHCP/IPAM omgeving.Afstemming met leveranciers inzake afhandeling van storingen en problemen met genoemde infrastructuur.Je participeert in projecten.Functie-eisen: Je hebt HBO werk- en denkniveau aantoonbaar middels een afgeronde opleiding op IT gebied (bijvoorbeeld informatica of netwerkbeheer);In het bezit van een CCNA/CCNP certificeringJe hebt enige relevante werkervaring binnen een enterprise-omgeving;Je hebt kennis van de volgende technieken; OSPF-routing, switching, VRF-lite/VPN, Nextgeneration firewalls Cisco, Datacenternetwerken Cisco ACI, HPE Aruba Wireless, Citrix NetscalerJe ontwikkelt graag je skills inzake scripting en tooling (denk aan Linux, Python, Cisco DevNet opleidingsprogramma)De IT-afdelingen binnen Universiteit Utrecht verzorgen alle IT services voor de studenten, docenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht. Daarnaast biedt men verschillende IT-services, tools en infrastructuur om onderzoekers van de Universiteit Utrecht te ondersteunen bij hun werk. De afdeling Information and Technology Services biedt en onderhoudt een breed scala aan educatieve hulpmiddelen en systemen voor meer dan 30.000 studenten van de Universiteit Utrecht en hun docenten. Een van onze belangrijkste verantwoordelijkheden is het veilig houden van de data van de Universiteit Utrecht. Men neemt hiervoor verschillende maatregelen om potentiële zwakke punten en inbreuken in onze systemen effectief aan te pakken.
Senior Security Officer Utrecht
Voor de Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Senior Security Officer. Omschrijving opdrachtgever: Je komt te werken binnen Domstad-IT in het expertteam Security en Privacy. Dit team bestaat uit specialisten op het terrein van security en privacy management. Als gedreven en zelfstandige Senior Security Officer ga je aan de slag met het inrichten en onderhouden van het gegevensbeschermingsbeleid binnen de supply organisatie van een G4 gemeente. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan verschillende managementlagen, dwars door de verschillende processen en binnen de verschillende voorzieningen. In jouw rol werk je in multidisciplinaire teams van collega informatiebeveiligers, informatiemanagers, projectleiders, architecten, functioneel beheerders, de privacy officer en de CISO. Wij leveren 24*7 dienstverlening en plannen groot onderhoud meestal in het weekend. Zo hebben de gebruikers er het minste last van. Daardoor hebben we je inzet soms ook in het weekend nodig. Omschrijving opdracht: - Initiëren en deelnemen aan informatiebeveiligingsprojecten. - Uitvoeren van risicoanalyses waarbij de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) je kader is. Daarbij zorg je ervoor dat risico’s en maatregelen worden geregistreerd, uitgevoerd en bewaakt. - Monitoren van informatiebeveiligingsassessments, reviews en audits en daarover rapporteren. - Sturen en regie houden op de implementatie van informatiebeveiligingsmaatregelen bij externe leveranciers. - Presentaties en trainingen geven voor informatiebeveiligingsbewustzijn. - Bijdragen aan de professionalisering van de uitoefening van het vakgebied als lid van het expertiseteam. Gewenst profiel: Een initiatiefrijke collega die met overtuiging, positieve energie en humor het team wil komen versterken en voor wie samenwerken vanzelfsprekend is. - Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau, kennis van risk management, information risk management frameworks, relevante wet- en regelgeving. - Je hebt minimaal 6 jaar ervaring in information Security, waarvan minimaal 2 jaar bij een grote gemeente, waarin jij ervaring hebt met: - Het schrijven en reviewen van Information Security documenten en rapporten. - Het opstellen van risicoanalyses met betrekking tot informatiebeveiliging. - Het begeleiden van security auditprojecten, zoals DigiD en ENSIA. - Het beoordelen van pen- en hacktesten en het regisseren van het oplossen van bevindingen. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met processen, projecten, richtlijnen en beleidsplannen binnen de (gemeentelijke) overheid. - Je hebt een certificering op het gebied van informatiebeveiliging is een pre, bijvoorbeeld CISM/CISA/CISSP. - Je hebt ervaring met het hebben van een regierol naar interne en externe leveranciers met betrekking tot information security vereisten. VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding met een relatie naar ICT, risk management of informatiebeveiliging. 2. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met processen, projecten, richtlijnen en beleidsplannen. 3. Je hebt minimaal 6 jaar werkervaring in een soortgelijke functie, waarvan 2 bij een grote gemeente. Geef een concreet voorbeeld hiervan. 4. Je hebt een afgeronde opleiding op het gebied van privacy / informatiebeveiliging. 5. Je hebt ruime en actuele kennis van privacywetgeving en informatiebeveiliging, BIG en ENSIA. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt bij voorkeur ervaring met processen, richtlijnen en beleidsplannen binnen de (gemeentelijke) overheid. 2. Je hebt sterke communicatieve en overtuigingsvaardigheden. 3. Je hebt ervaring met: samenwerken en het leveren van een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat. Je vertoont daarbij wel een grote mate van zelfstandigheid. Kandidaat kan daarbij goed opereren op tactisch niveau. Competenties: - Je bent initiatiefrijk en je kunt situationeel reageren in de context van risicomanagement en strategische flexibiliteit. - Uitstekende adviesvaardigheden, waarbij je het vermogen hebt om op verschillende niveaus te schakelen en kunt omgaan met de spanning van tegengestelde belangen. - Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden: je bent in staat te overtuigen en kunt vakkennis en bijbehorende risico’s vertalen voor de business in begrijpelijke taal. - Je kunt je focussen op je te behalen resultaten, ook in projectverband. - Je bent integer en kunt goed omgaan met dilemma’s. - Je kunt goed samenwerken en levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat. Je vertoont daarbij wel een grote mate van zelfstandigheid. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 02-01-2020 (onder voorbehoud van in ons bezit zijn van een geldige VOG) Duur: 30-06-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 15-11-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 29-11-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Implementatiespecialist Chatbot Rotterdam
Functie: Implementatiespecialist Chatbot (QR7152) Start: 2-12-2019, 24 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Rotterdam Omschrijving: Jouw opdracht Als informatieadviseur/ implementatiespecialist Chatbot werk je samen met het projectteam aan de aanschaf van een platform voor een conversational Chatbot en de implementatie van de eerste Chatbot use-case binnen de gemeente. Je adviseert en toetst ontwerpen voor proces, organisatie en ICT-oplossingen. Je hebt contact met bestaande en nieuwe opdrachtgevers, hoger (afdelings)management en andere disciplines binnen IIFO. Je ondersteunt in de rol van implementatiespecialist Chatbot de projectleider bij het realiseren van een generieke en schaalbare Chatbot omgeving en bij het implementeren van de eerste use-case voor een klantafdeling. Daarbij hoort initieel ook het programmeren van een Chatbot en het integreren van back-end applicaties. Tegelijkertijd kan je de nieuwe rollen van UX-designer en conversational copywriter begeleiden / trainen zodat zij dit op termijn zelf kunnen (Do-It-Yourself). In je rol van informatieadviseur maak je heldere beschrijvingen van de nieuwe Chatbot dienstverlening en je adviseert hoe de Chatbot dienstverlening, zowel implementatie als beheer, geborgd dient te worden binnen de organisatie BCO/IIFO. Na de succesvolle eerste use-case help je volgende use-cases volgens de Chatbot dienstverlening te realiseren. Je helpt de directie BCO/IIFO proactief kennis en ervaring op te doen van werken met Chatbot met behulp van generieke voorzieningen en generieke werkprocessen Competenties; - Je bent bekend met de nieuwste technologische ontwikkelingen op gebied van Chatbot; - Je kunt goed omgaan met de politieke context van een overheid; - Je bent een verbinder tussen de diverse i-vakgebieden; - Je bent een ervaren, resultaatgerichte en hands on informatieadviseur/ Implementatiespecialist die met overtuigingskracht in staat is de verschillende stakeholders te verbinden en samenwerking en draagvlak weet te creëren; - Je kunt helder formuleren (zowel mondeling als schriftelijk). Functie-eisen - Opleidingsniveau: aantoonbare HBO werk- en denkniveau; - Werkervaring een half jaar de rol van implementatiespecialist en trainer Chatbot, opgedaan in de afgelopen 3 jaar. - Minimaal één jaar werker ervaring in de rol van Scrummaster, opgedaan in de afgelopen 3 jaar. - Minimaal één jaar in de rol van informatieadviseur met opzetten van een professionele dienstverlening, opgedaan in de afgelopen 3 jaar. - Aantoonbare kennis van Google Dialogflow en Microsoft Azure Bot Platform; Wensen -Aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie binnen de publieke sector; - Aantoonbare kennis van procesanalyse technieken zoals Lean; Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Datamigratieconsultant Business Amsterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28896 Omgeving: Amsterdam Startdatum: 1 december 2019 Einddatum: 31 mei 2020 Optie op verlenging: Ja, voor eenzelfde periode Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Maandag 25 november om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Datamigratieconsultant Business voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Bij de Stadsdelen wordt op dit moment gewerkt met een veelheid van applicaties die de processen Vergunningen, Toezicht en Handhaving binnen het domein VTH BenG ondersteunen. Een deel van de werkzaamheden wordt nog niet digitaal ondersteund. De voornaamste doelstelling van het Programma is om alle VTH-processen binnen het Domein Bouw en Gebruik, effectief, efficiënt en rechtmatig digitaal te ondersteunen. Om dit doel te bereiken worden alle huidige applicaties die gebruikt worden voor VTH vervangen of heringericht. Het Programma is onderverdeeld in 6 projecten: Migratie & Conversie Horeca & Prostitutie Overige Vergunningen Wonen B&B, Omzetting Toezicht en Handhaving niet-WABO De datamigratiespecialist werkt voor het project Migratie & Conversie. Als Datamigratie specialist Business houd jij je bezig met alle aspecten van datamigratie, van requirements-analyse, ontwerp tot en met de realisatie. Je biedt ondersteuning in het vaststellen van informatie- en transitie-architecturen en werkt mee aan het neerzetten van strategieën voor data-schoning en product-rationalisatie. Taken/werkzaamheden: Je bent verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van analyse van de bestaande omgevingen ten behoeve van de mapping en het migratieplan. Tevens ben je verantwoordelijkheid voor het opstellen van het migratieplan en migratiedraaiboek. Je bent het aanspreekpunt in het testtraject en de acceptatie van de migratiestraat. Daartoe onderhoud je contacten met vertegenwoordigers van de gebruikersorganisatie. Heb je vastgesteld dat de gekozen oplossing de datamigratie gecontroleerd kan laten verlopen, dan kun je tevens een rol spelen in de daadwerkelijke uitvoer van die migratie. Het succes van de migratie wordt daarmee in belangrijke mate door jou bepaald. Je maakt onderdeel uit van het projectteam Migratie & Conversie en werkt samen met de datamigratie specialisten van Decos, eDepot, Powerbrowser en Datapunt KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde bachelor of Master in een IT-gerelateerde studierichting. Je bent in het bezit van Xillio software certificering. Je hebt 5-10 jaar ervaring als IT-consultant, bij voorkeur op het gebied van datamigratie. Je hebt in de afgelopen 4 jaar minimaal 2 jaar ervaring als business migratieconsultant, waarbij je ervaring hebt opgedaan met het migreren van DMS of vergelijkbare systemen met behulp van Xillio software. Je hebt ervaring met het toekennen van metadata en het koppelen van digitale documenten aan het juiste digitale dossier/de juiste locatie in de doelapplicatie. Je bent in het bezit van minimaal 1 relevante referentie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis van het VTH-proces bij gemeenten. (weging 34%) Je hebt ervaring met de inrichting van de duplicatie module van Xillio software. (weging 17%) Je hebt ervaring bij de gemeente Amsterdam. (weging 17%) Je hebt ervaring met digitalisering en kennis van archivering. (weging 17%) Je hebt ervaring met het zorgen en het realiseren van scripts voor selectie en mapping. (weging 17%) Competenties: Overtuigingskracht Resultaatgerichtheid Innovatief handelen
Medewerker Sectie Internet en Intranet Den Helder
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28894 Omgeving: Den Helder Startdatum: Z.s.m. (let op; screening van ca. 6-15 weken voorafgaand) Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 38 Intakegesprek: Nog niet bekend Sluitingsdatum: Dinsdag 19 november om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Medewerker Sectie Internet en Intranet voor 38 uur per week. Taken/werkzaamheden: Je wordt belast met het verzorgen van de content (actuele inhoud) en draagt bij aan de verbetering en kwaliteit van het intranet door: Informatie op het intranet, die strijdig is met het publicatiebeleid of met de vigerende regelgeving te signaleren en zo nodig te verwijderen. Het autoriseren en instrueren van nieuwe site-eigenaren SharePoint. Het kritisch bezien van de structuur en opbouw van alle webpagina' s en samenwerkingsruimtes en het toezien op naleving van publicatieregels en richtlijnen van het intranet. Het ontwerpen, bouwen en migreren van intranetsites/pagina's bij grote projecten, zoals reorganisaties, oprichting nieuwe eenheden, opheffing van eenheden en het ontwerpen van weblogs, grafieken en fotogalerijen. Het onderhouden van het gebruikersbestand SharePoint en het autoriseren en instrueren van nieuwe site-eigenaren. Het ontwerpen van grafische uitingen op het intranet (plattegronden, buttons) en restylen van afbeeldingen/posters/brocures. Het afnemen en begeleiden van de e-learning site-eigenaren, inclusief eindopdracht. Het in stand houden en maken van werkstromen t.b.v. de bedrijfsvoering (incidentenmeldingen, RI&E's, ticketregistratie). Het testen van nieuwe functionaliteiten t.b.v. het intranet. Het onderhouden van de Principal Toolbox. Het beheren en uitgeven van Sharepoint omgevingen. Het functioneel en technisch ondersteunen van de gebruikers SharePoint, Tridion en DWRD Je bewaakt het Intranet, door: Het in stand houden en ontwerpen van werkstromen t.b.v. de bedrijfsvoering, zoals incidentenmeldingen, RI&E's en ticketregistratie. Het doen van voorstellen voor innovatieve functionele verbeteringen voor het Intranet. Het interpreteren en vertalen van statistieken Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als beheerder met SharePoint 2013. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met werkstromen. Je bent in bezit van een certificaat SharePoint Advanced (kopie certificaat verplicht). Je bent in bezit van een certificaat SharePoint werkstromen (kopie certificaat verplicht). Je beschikt minmaal over een afgeronde MBO4 opleiding ICT. Je beschikt over Nederlands op niveau C CEFR . Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 4 jaar (bij voorkeur meer dan 6 jaar) werkervaring als beheerder in gevraagd vakgebied (weging maximaal 35%). Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 2 jaar) werkervaring met het schrijven van webteksten. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 2 jaar)werkervaring met het bewerken en ontwerpen van afbeeldingen. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 2 jaar)werkervaring met Microsoft Office. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met SharePoint 2016. Je bent in bezit van een certificaat SharePoint Expert.
SAS consultant/ontwikkelaar Den Haag
Voor het functioneel/adaptief applicatie beheer van onze SAS informatievoorzieningen zijn wij opzoek naar een ervaren SAS consultant/ontwikkelaar die ons projectteam komt versterken. De consultant/ontwikkelaar dient wijzigingen in ETL/DWH, SAS Programmas en SAS-Rapporten uit te voeren, onze Functioneel Beheerder(s) te ondersteunen met derde lijn vragen, en onze SASgebruikers ondersteunen in het gebruik van SAS.Werkzaamheden:Het verzamelen van requirements en vervolgens opstellen van (SAS) functionele ontwerpen (waaronder logische gegevensmodellen en de bedrijfslogica hierop). Er zal nauw samengewerkt moeten worden met de vakinhoudelijke collegasHet (technisch) ontwerpen en realiseren van een (wijzigingen in) DWH, Datamarts en SAS programmas.Het begeleiden van gebruikers in het overgang naar nieuwe versies van SAS, SAS clients en SAS voorzieningen.Het begeleiden van kennisuitwisseling sessies van onze SAS gebruikers, i.s.m. analisten binnen ILT.Het opleveren van hygiëne zaken zoals documentatie en testen.Het installeren/uitrollen van nieuw/gewijzigde SAS BASE programmas, rapporten in SAS Webreports en ontwikkelingen in de SAS Portal.Het vertalen van in SAS Base ontwikkeld programmas naar SAS-DI proces flows.Het aansluiten/import van gegevens bronnen via verschillende interfaces zoals SOAP Queues, XML en verschillende SAS Access interfacesHet ondersteunen van Functioneel Beheer in het beantwoorden van derde lijn vragen.Eisen:SAS DI en SAS Base (gecertificeerd)Agile / scrum (gecertificeerd)Is gespecialiseerd in het ontwikkelen van SAS-DI jobs, heeft hiermee minimaal 5 jaar ervaring.Beschikt over actuele kennis van, ervaring met en visie op het vakgebied Business Intelligence en Datawarehousing.Heeft ervaring met werken in complexe multidisciplinaire omgeving. Neemt initiatief en adviseert proactief. Kan helder en sterk communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.Heeft aantoonbaar ervaring met Plan- en projectmatig werken en Agile Scrum. Hanteert een gestructureerde werkwijze.Heeft HBO of WO werk- en denkniveau en een opleiding in de richting van Business Intelligence, InformatiekundeWensen:SAS Advanced certificeringBij voorkeur bekend met ILT of andere inspectie organisatiesHet ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Vlot, veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Waterstaat.De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bewaakt en stimuleert de naleving van weten regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. ILT staat voor een goede dienstverlening, rechtvaardige handhaving en adequate opsporing. Dit zoveel als mogelijk in samenwerking met andere inspecties, risicogestuurd, uitgaande van vertrouwen en gericht op de reductie van de toezichtlast. Beleidmakers bepalen de regels, burgers en bedrijven zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en de inspectie ziet toe op de naleving.De afdeling informatievoorziening (IV) draagt bij aan het realiseren van het Informatieplan van de ILT. Met het uitvoeren van het Informatieplan zorgt de ILT ervoor dat ze gelijke zaken gelijk kan behandelen en dat informatie efficiënt en effectief kan worden toegepast in het inspectieproces. Daartoe worden processen geüniformeerd, gaat de ILT werken met eenduidige data en wordt het aantal in gebruik zijnde applicaties fors verminderd. De afdeling Informatievoorziening levert de projectleiding voor de complexe ICT-projecten, levert informatie aan directies over de wijze waarop ze hun informatievoorziening in kunnen richten en verzorgt het functioneel beheer van de bedrijfsspecifieke applicaties. De afdeling is tevens verantwoordelijk voor het sluiten van dienstverleningsovereenkomsten met de Directie Concern Informatievoorziening.
Projectleider Recruitment 2.0 Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Projectleider Recruitment 2.0. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Optimaliseren van recruitment Activiteiten binnen de gemeente Amsterdam in samenwerking met de teamleiders en de thematrekkers binnen het Carrierecentrum i.o. Omschrijving werkzaamheden: - Ondersteunt de Gemeente bij de herstructurering van haar Recruitment activiteiten. - Zorgt voor de inrichting van multidisciplinaire teams, Hubs, Backoffice en Expertteam en de daarbij passende rollen. - Zorgt voor uniforme werkwijze van proces en tijdelijk systeem. Ondersteunt met een accountplan/wervingsplan. - Zorgt voor rapport van tijdelijke ATS met lessons learned voor uiteindelijke Recruitment Systeem. - Zorgt voor de inrichting van KPI's en rapportage model. - Zorgt voor afstemming met de stakeholders in de business en met de PO collega's en hetteam Arbeidsmarktcommunicatie. - Ondersteunt bij de inrichting van het meten van de manager en kandidaten tevredenheid. - Ondersteunt bij het vaststellen van de juiste rollen voor de diverse functies. - Zorgt voor een opmaat gemaakt opleidingsplan voor betrokken medewerkers. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over een HBO plus/WO werk- en denkniveau. 4. Je bent in het bezit van een erkende HBO plus/WO. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. 5. Je hebt aantoonbare ervaring met herinrichting van recruitment activiteiten en ruime ervaring (minimaal 5 jaar) met in-,door-en uitstroomprojecten. 6. Je hebt goede kennis van de wetgeving, zoals o.a. Wet DBA. 7. Je hebt ruime ervaring (minimaal 8 jaar) met het leiden van recruitment projecten in een complexe organisatie. 8. Je hebt kennis van recruitment systemen, processen en recruitment tooling. 9. Je hebt ervaring met stakeholder management. 10. Je beschikt over kennis en ervaring over de gangbare rollen in een recruitment team. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring als project en/of lijn manager binnen grote organisatie. 2. Je hebt aantoonbare werkervaring in de publieke sector/gemeente. Competenties: - Organisatiesensitiviteit - Resultaatgerichtheid - Flexibiliteit - Verantwoordelijkheid - Klantgerichtheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm na gunning Duur: 01-07-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 32-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-11-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na sluiting Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Adviseur Identity & Access Management 24 u p/w Amsterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28890 Omgeving: Amsterdam Startdatum: 1 december 2019 Einddatum: 1 december 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Intakegesprek: nog niet bekend. Sluitingsdatum: vrijdag 22 november om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Adviseur Identity & Access Management voor 24 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Gemeente wil op de middellange termijn de diensten voor IAM (identity & access management) op een hoger functioneel niveau brengen, waarbij alle relevante doelgroepen, toepassingen en bedrijfsprocessen worden meegenomen. Dit onderwerp is zeer breed in de stedelijke context en vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de digitaliseringsopdracht van de gemeente. Om de juiste besluitvorming rond dit onderwerp te kunnen faciliteren is het eerst noodzakelijk om overzicht te creëren en te bepalen welke onderwerpen prioriteit behoeven. Belangrijke thema's hierbij zijn het reduceren van risico's rond ongeautoriseerde toegang, het kunnen voldoen aan relevante wet- en regelgeving (AVG, eIDAS, BIO) en het realiseren van de 'digitale stad'. Vervolgens moeten volgens een programmastructuur de juiste IAM-maatregelen worden ingevoerd om tegemoet te komen aan de businessdrivers van Gemeente Amsterdam. Een belangrijke vereiste bij dit alles is dat wordt onderkend dat IAM in de eerste plaats een businessaangelegenheid is en pas in tweede instantie een relatie heeft met ICT. Dat betekent onder meer dat het beleggen van eigenaarschap en verantwoordelijkheden en het inrichten van processen voorwaarden zijn voor het welslagen van het naar een hoger plan tillen van IAM. De Adviseur Identity & Access Management levert een inhoudelijke bijdrage aan dit geheel. Taken/werkzaamheden: Geeft inhoudelijk advies over alle aspecten van IAM die aandacht behoeven. Ontwikkelt een IAM-referentiearchitectuur die voor de langere termijn een kader biedt voor de doorontwikkeling en invoering van IAM, gebaseerd op best practices. Daarnaast moet de IAM-referentiearchitectuur voorzien in een algemeen begrippenkader en een handreiking voor het toepassen van de juiste standaarden. Stelt een roadmap op voor het gefaseerd kunnen invoeren van IAM. Betrekt actief stakeholders, externe partners en organisatieonderdelen. Levert een actieve bijdrage aan het beleggen van eigenaarschap en verantwoordelijkheden. Legt de relatie met relevante wet- en regelgeving, risicomanagement en cyberveiligheid. Communiceert over het onderwerp IAM en het belang ervan door middel van workshops, een-op-eengesprekken en presentaties. Acteert op het niveau van de bedrijfsvoering, maar ondersteunt medewerkers van de directie ICT waar nodig bij de uitvoering van regietaken rond het onderwerp IAM. Verricht zelf regietaken met het oog op een effectieve implementatie van IAM. Functie eisen KNOCK-OUT: Je beschikt minimaal over een afgeronde WO-opleiding. Je bent in het bezit van een CISSP-certificering (kopie certificaat vereist). Je bent bezit van het CISA-, CISM- en/of CRISC-certificering (kopie certificaat vereist). Je hebt kennis van en meerjarige ervaring met identity & access management in al zijn facetten binnen grote en complexe organisaties. Je hebt ervaring met het ontwikkelen en implementeren van IAM-referentiearchitecturen. Je hebt in de afgelopen 15 jaar tenminste 5 jaar ervaring als IAM-adviseur binnen andere sectoren (bijv. financiële sector, zorgsector, telecomsector). Je hebt in de afgelopen 10 jaar tenminste 5 jaar ervaring met het aansturen en onderhouden van complexe relaties met leveranciers en andere externe stakeholders. Je hebt minimaal 1 relevante referentie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt in de afgelopen 15 jaar tenminste 5 jaar ervaring als IAM-adviseur binnen overheidsorganisatie. Je hebt kennis van en ervaring met gelijksoortige verandertrajecten bij de rijks- of gemeentelijke overheid. Je hebt een brede expertise op het terrein van IV- en ICT-projecten. Je hebt concrete ervaring met regievoering op zowel marktpartijen als interne ICT-organisaties/shared serviceorganisaties. Je hebt ervaring met het overdragen van kennis (presentaties, klassikaal, kennissessies, workshops, cases). Je bent in staat om binnen een complexe organisatie oplossingen te vertalen naar consequenties voor de organisatie. Competenties: Analytisch Communicatief sterk Teamspeler Proactief Verantwoordelijkheid nemen Resultaatgericht Probleemoplossend Organisatiesensitief Hands-on
SCCM specialist Den Haag
Opdrachtomschrijving:Ter versterking van het backoffice team zijn wij met spoed op zoek naar een ICT specialist op het gebied van Microsoft SCCM met HBO werk- en denkniveau die goed thuis is in het beheren, upgraden, migreren en uitbreiden van de SCCM installbase ten behoeve het releasematige kunnen uitrollen van werkplekken servers en het onderhouden van de achterliggende infrastructuren.Opdrachtomschrijving: Beheren, upgraden en migreren van een verscheidenheid aan Microsoft SCCM omgevingen; Je neemt deel aan klant- en beheerprojecten en vertegenwoordigt AZ in technische overlegstructuren. Het gaat hierbij dus niet alleen over infrastructurele projecten maar je levert ook je bijdrage in projecten op het gebied van applicatie/systeemontwikkeling en integratie; Je onderhoudt contacten met leveranciers en klanten, zowel intern als extern; Het hanteren en bewaken van standaard werkprocessen (ervaring met de processen conform de Integrated Service Management (ISM) filosofie is een pré); Je stelt functionele en technische specificaties ten behoeve van de bestaande en de nieuwe SCCM omgevingen; Je bent bedreven in het packagen van applicaties, testen en uitrollen; Je ontwikkelt de huidige werkplek- en server releases en draagt bij aan de implementatie van nieuwe en verbeterde systemen; Het bijhouden van de registratiesystemen en de documentatie met achtergrond- en achtervanginformatie; Je werkt releasematig en stelt dus ook die planningen op en geeft inzicht aan de ICT organisatie.Aanvullende informatie:Je gaat aan de slag bij de unit ICT, specifiek bij het onderdeel Backoffice. De backoffice binnen de Unit ICT, directie Bedrijfsvoering is onderdeel van het Ministerie van Algemene Zaken. De Backoffice voert de beheerprocessen uit waarmee de ICT-diensten worden geleverd. De Backoffice is het 2e en 3e lijn aanspreekpunt voor ICT infrastructurele werkzaamheden. Zij leveren ook specialisten voor de projecten. In de projectorganisatie zorgt het team projectmanagement voor het uitvoeren van projecten, die als dienst door de beheerteams in beheer moeten worden genomen. Het CIO-office bepaalt de exploitatieovereenkomst en de dienstenniveau s met de klant. Ter ondersteuning van de backoffice zijn wij op zoek naar een enthousiaste, communicatief vaardige, flexibele, SCCM ICT specialist met meerjarige aantoonbare kennis van en ervaring met het beheer van meerdere complexe ICT infrastructuren. Het gaat hierbij om Microsoft Windows infrastructuren incl. deployment mechanismen en het opleveren van applicaties en onderliggende OSsen teneinde te komen tot een inzichtelijke en releasematige installbase. Je vindt het prettig om in teamverband met je nieuwe collegas samen te werken evenals zelfstandig te kunnen functioneren. Beheer, upgrades en migraties hebben voor jou geen geheimen meer en je vindt het prettig om je werkzaamheden goed te documenteren zodat je collegas jouw werkzaamheden indien nodig ook kunnen overnemen. Je levert kwalitatief hoogstaande resultaten, neemt geen genoegen met half-werk en afspraak is afspraak. Verder ben je proactief en integer, en beschik je over een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent flexibel, betrouwbaar en klantgericht. Je weet snel te schakelen op verschillende niveaus en bent een doorzetter. Je voelt je thuis in een complexe omgeving, waarin je met collega-professionals samenwerkt en de uitdagingen aanpakt. Uiteraard zorg je dat je altijd op de hoogte bent van de nieuwste technieken binnen je vakgebied door zelf- en bijscholing.Durf je de uitdaging aan? Actuele certificeringen m.b.t. Windows platformen en SCCMErvaring met het werken conform beheerprocessen op basis van ITIL of ISMErvaring met deployment en virtualisatietechnieken5 jaar HBO werk- en denk niveau8 jaar Gedegen kennis en ervaring met het beheer van Microsoft Windows server/ desktop en SCCM omgevingen8 jaar Diepgaandere ervaring met het ontwerpen, implementeren, migreren, upgraden van SCCM, incl. het opstellen van highlevel documentatie en lowlevel documentatie;LET OP: Ondergaan van een AIVD-A screening is verplicht. Reeds al een AIVD of MIVD screening gehad? Geef dat dan vroegtijdig aanCompetenties: Stressbestendig; Initiatief; Klantgerichtheid; Samenwerken; Analyseren; Communiceren op basis van feiten; Omgevingsbewustzijn; Plannen en organiseren; Voortgangscontrole; Zelfontwikkeling; Groot doorzettingsvermogen; Proactief; Nederlandse taal in woord en geschrift zeer machtigAanvullende wensen:Kennis en ervaring met het beheer van Microsoft Windows omgevingen;Kennis van Topdesk is een pré;In het bezit van Rijbewijs B;Ervaring met de rijksoverheidsomgeving dan wel vergelijkbare werkomgevingen; Ruime kennis en ervaring met beheermethodieken (ervaring met de processen conform de Integrated Service Management (ISM) filosofie is een pré);
Applicatie Beheerder BI (Azure Cloud) Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Applicatie Beheerder BI (Azure Cloud). Omschrijving opdrachtgever: Op loopafstand van station Utrecht Centraal bundelen zo´n 150 collega´s van de afdeling IT Data & Analytics (D&A) hun krachten. Hier werkt een mix van ervaringen en persoonlijkheden, die elkaar graag opzoeken om met elkaar te sparren en kennis te delen. De afdeling geeft (interne) gebruikers snel en betrouwbaar inzicht om tot juiste acties te komen door het verzamelen, combineren, analyseren en presenteren van informatie. Naast je beheerder collega´s werk je nauw samen met het Advanced Analytics team die een DevOps werkwijze hanteren. Kortom, we zoeken een echte teamplayer. Op de afdeling Data & Analytics is het programma ACE gestart om te komen tot een state-of-the-art omgeving op de Cloud waarin data vanuit heel NS eenduidig ontsloten, geïntegreerd en optimaal beschikbaar wordt gesteld in een nieuw en solide datafundament. ACE is het omvangrijke projectprogramma, welke verantwoordelijk is voor de migratie van de bestaande BI omgevingen naar een hele nieuwe omgeving die gebruik maakt van de nieuwste Cloud technologie van Microsoft Azure. Deze nieuwe omgeving wordt ook wel het ACE Azure platform genoemd. ACE staat voor Adaptieve Cloud Ecosysteem (omgeving) en het programma duurt nog tot 2020. Je komt bij Data & Analytics in het driekoppige Data Platform beheer team voor Azure terecht die verantwoordelijk is voor het up and running houden van het D&A ACE Azure Platform in de Cloud. Data Platform Beheer valt binnen het totale D&A Beheerteam (15 man) welke bestaat uit het Functioneel Applicatie beheerteam, Data Kwaliteit & Privacy team en de D&A Teammanager Omschrijving opdracht: Ter versterking van het Data Platform Beheerteam zijn we op zoek naar een gemotiveerde en ervaren Azure Cloud beheerder, die past in deze rol. Als Data Platform Beheerder zet je je kennis in om het ACE Azure platform te doorgronden en verder te optimaliseren. Je bent niet alleen met requests, incidenten en upgrades bezig, maar neemt ook deel aan de zogenaamde Taskforce die nieuwe Cloud componenten op het ACE Azure platform implementeert of uitzoekt. De Taskforce is een tijdelijke multidisciplinaire projectteam bestaande uit Azure Cloud experts, DBA’ers en Azure Cloud software consultants vanuit de leverancier. Verder kan de Taskforce dienen als een podium voor jouw initiatief en goede ideeën en de mogelijkheid om jouw innovatieve idee uit te bouwen. D&A Azure Beheer een nieuwe afdeling is waar de implementatie van heldere beheerprocessen en duidelijke documentatie volop gaande is. De uitdaging hierbij is dat je directe Data Platform Beheer collega’s meeneemt met een strakke focus op de implementatie van beheerprocessen zoals autorisatie, capaciteits- en configuratie management en je zorg draagt voor een gezamenlijke (beheer)documentatie. Hierbij hebben de Data Platform Beheerders een echte dienende en leidende collega nodig! Dit betekent geen coaching of POP gesprekken gaan voeren. Wat we wel zoeken is iemand die, op technisch gebied, structuur en richtlijnen gaat uitzetten en het Data Platform beheerteam daarin meeneemt. Jouw kennis en visie over een optimaal werkende IT infrastructuur is zo overtuigend en technisch goed onderbouwd dat collega’s snel jouw keuzes en mening accepteren en zelfs afwachten. Heb je verder zin om aan de slag te gaan met scripting zoals Ansible, PowerShell of inrichting van Azure DevOps pipelines, NiFi, Informatica, HDInsight, ect.? Dan zit je bij ons goed! Verder vragen we het volgende van je: - Technisch applicatie beheerwerkzaamheden voor verschillende tools in de D&A Ace Azure omgeving. - Effectieve inzet van resources in de ACE Azure omgeving. - Er voor zorg dragen dat er geen onnodige Cloud kosten worden gemaakt. - Processen zodanig optimaliseren zodat maximale performance alleen wordt ingezet indien noodzakelijk en onnodige resources uit worden gezet. - Uitvoeren van promoties naar Acceptatie en Productie en up to date houden van documentatie. - Het schakelen tussen de Taskforce, ACE Projectleiding en D&A Teammanager ervaar je als een uitdaging en prettige afwisseling. - Communicatie op hoog niveau: je denkt proactief mee en houdt rekening met de situatie van Data Platform beheerders en Taskforce. - Deelname aan ontwikkeltrajecten, waarbij installatie, configuratie, inrichting en migratie plaatsvindt. - Deelname aan de Taskforce om (complexe) technische problemen op te lossen samen met andere partijen. - Big data aspecten zoals Norton Works, HDInsight, etc. - Proactieve houding bij het documenteren van de technische overdracht vanuit de Taskforce. - Proactieve houding bij de afgesproken doelen en scope per kwartaal. Gewenst profiel: Als Data Platform beheerder heb je een brede technische kennis nodig van de hele D&A ACE Azure omgeving. Daarnaast heb je een coördinerende rol en kunt je collega’s scherp houden op de afgesproken doelen. Om succesvol te kunnen zijn in deze rol herken je jezelf in het volgende profiel: - Minimaal een afgeronde HBO opleiding (of denk- en werkniveau), bijvoorbeeld op het gebied van Bedrijfskunde of Informatica. - Brede kennis van en minimaal 4 jaar ervaring in BI omgeving. - Kennis van de Microsoft Azure Cloud omgevingen (Configuratie, Capaciteits en performance tuning). - Kennis en aantoonbare ervaring van Windows Azure Stack is een pré. - Kennis van SQL Server / SSIS / SSAS (Configuratie, Capaciteits en performance tuning). - Kennis van Oracle / Informatica (Configuratie, Capaciteits en performance tuning). - Kennis van ontwikkeltools (bijvoorbeeld Data Management, NiFi, ADLS. - Kennis van Agile/DevOps. - Kennis van de technische kan van de inrichting van security en autorisaties. - Kennis of ervaring met beheer van data, SQL en relationele databases. - Kennis van Azure Data Lake Storaga, SQL Server, Azure Analysis Services, Azure HD Insight, Informatica BDM en Apache NiFi is een pré. - Kennis of affiniteit met Business Intelligence is een pré. - Gestructureerd en nauwkeurig. Afmaker. Staat voor volledige, juiste en actuele documentatie. - Teamplayer en goede motivator. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 4 jaar ervaring in een BI omgeving. 2. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met Microsoft Azure Cloud omgevingen (Configuratie, Capaciteits en performance tuning). 3. Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring en vragenlijst). 4. Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad. 5. Je bent in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: mogelijk Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18-11-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Delivery Manager - Aanbestedingen Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Delivery Manager - Aanbestedingen. Omschrijving opdracht: De Delivery Manager Team netwerken met kerntaak Aanbestedingen voert de regie over de dienstverlening van Team Netwerken voor de Nederlandse Politie. Team Netwerken levert landelijk Telefonie, Netwerk en Security-oplossingen onder andere op het gebied van: VoIP, WAN-infrastructuren, Wifi, LAN, Firewalls, VPN, webproxy's, e-mail en authenticatiediensten. De Delivery Manager is verantwoordelijk voor de zowel techiek als de organisatie, processen en procedures. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Aanspreekpunt en vraagbaak betreffende Team Netwerken Dienstverlening. - Bewaken processen en procedures. - Leveranciersmangement, dit betreft relatiemanagement en controle op kpi's. - Kerntaak : Aanspreekpunt en vraagbaak betreffende "Europese" Aanbestedingen. Omschrijving taken: - Lifecycle management van de Team netwerken productportfolio. - Doorvoeren van veranderingen en verbeteringen. - Projectleider Beheer- en Proof-of-Concept projecten. - Kerntaak : opstellen aanbestedingsdocumenten zoals Programma van Eisen en Wensen. - Kerntaak : inventarisatie, opstellen gunningscriteria en beoordeling van inschrijvingen met betrekking tot aanbestedingen. Contacten: Contacten intern en met leveranciers. Inzet in de lijn of project: Beiden, zowel in de lijn als project werkzaamheden. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 17-02-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2020 voor 36 uur per week. 2. Je hebt in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider/projectmanager. 3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met ICT aanbestedingen: het opstellen van aanbestedingsdocumenten en het begeleiden van de aanbestedingstrajecten. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, werkervaring met netwerk-infrastructuur: routing, switching en WAN-verbindingen. 2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, werkervaring met cybersecurity-oplossingen. 3. Je bent: A. Prince2 Foundation gecertificeerd. B. ITIL v3 Foundation gecertificeerd. C. CISSP gecertificeerd. Competenties: - Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen Startdatum: 17-02-2020 Duur: 31-12-2020 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 21-11-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 48 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Datamigratieconsultant business Amsterdam
Functie: Datamigratieconsultant business (QR7150) Start: 2-12-2019, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze eindklant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Datamigratie Specialist (Xillio). Als Datamigratie specialist Business houd jij je bezig met alle aspecten van datamigratie, van requirements-analyse, ontwerp tot en met de realisatie. Je biedt ondersteuning in het vaststellen van informatie- en transitie-architecturen en werkt mee aan het neerzetten van strategieën voor data-schoning en product-rationalisatie. Werkzaamheden: Je bent verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van analyse van de bestaande omgevingen ten behoeve van de mapping en het migratieplan. Tevens ben je verantwoordelijkheid voor het opstellen van het migratieplan en migratiedraaiboek. Je bent het aanspreekpunt in het testtraject en de acceptatie van de migratiestraat. Daartoe onderhoud je contacten met vertegenwoordigers van de gebruikersorganisatie. Heb je vastgesteld dat de gekozen oplossing de datamigratie gecontroleerd kan laten verlopen, dan kun je tevens een rol spelen in de daadwerkelijke uitvoer van die migratie. Het succes van de migratie wordt daarmee in belangrijke mate door jou bepaald. Eisen: - Een bachelor of Master in een IT-gerelateerde studierichting. - In het bezit van het Xillio software certificering - 5-10 jaar ervaring als IT-consultant, bij voorkeur op het gebied van datamigratie. - In de afgelopen 4 jaar minimaal 2 jaar ervaring als business migratieconsultant, waarbij je ervaring hebt opgedaan met het migreren van DMS of vergelijkbare systemen met behulp van Xillio software - Ervaring met het toekennen van metadata en het koppelen van digitale documenten aan het juiste digitale dossier/de juiste locatie in de doelapplicatie - 2 referenties (bedrijf, contactpersoon, telefoonnummer) - Motivatie: Geef in maximaal 1 pagina aan waarom je de meest geschikte is voor deze opdracht. Je motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien je hiervoor wordt uitgenodigd. Wensen: - Kennis van het VTH-proces bij gemeenten. - Ervaring met de inrichting van de duplicatie module van Xillio software - Ervaring bij de gemeente Amsterdam is een pre. - Ervaring met digitalisering en kennis van archivering. - Ervaring met het zorgen en het realiseren van scripts voor selectie en mapping. Competenties: Overtuigingskracht, Resultaatgerichtheid, Innovatief handelen Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Senior Informatie/Business Analist (Big Data) Amsterdam
Functie: Senior Informatie/Business Analist (Big Data) (QR7149) Start: 23-1-2020, 32-36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze eindklant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Informatie/Business Analist (Big Data) De Business Analist is over de inhouds-as de spil tussen de gebruikers en het team. Hij (zij) analyseert en beschrijft de informatiebehoefte van de organisatie en zorgt voor de functionele specificaties zowel ten aanzien van de gegevens als de output (vorm). Communiceert gemakkelijk met eindgebruikers, maar is ook in staat richting meer technische collega s de functionele wensen te vertalen. Beschikt over een pro-actieve houding richting opdrachtgevers, denkend vanuit de mogelijkheden (in plaats van de beperkingen) van data en techniek. Begrijpt de noodzaak en implicaties van een business-gedreven in plaats van een technologie-gedreven aanpak. Denkt in data en processen, niet in applicaties en systemen. Gezocht wordt naar een ervaren informatieanalist voor innovatie, Open Source en voor (Open) Data. Werkzaamheden 1. Overlegt met gebruikers over de gewenste informationele oplossingen. Communiceert pro-actief omtrent hun requirements en stemt deze met hen af. 2. Realisatie van verkenningen (vooronderzoeken) en legt resultaat vast conform een standaard format. Het resultaat is een heldere, eenduidige en afgestemde probleemdefinitie, voorzien van high-level oplossingsalternatieven. Bevat tevens een onderbouwd voorstel voor de te kiezen richting. De voorstellen dienen in de context van de totale reeds bestaande omgeving te worden geplaatst en aan te sluiten bij de gehanteerde architectuur, standaarden en richtlijnen. Het document dient dusdanig geschreven te zijn dat het kan dienen als beslisdocument ten behoeve van het management. 3. Gedefinieerde gedetailleerde business requirements, bronanalyses en gespecificeerde output requirements. 4. Draagt bij aan het opstellen van logische testgevallen ten behoeve van het testen van de eindgebruikersfunctionaliteit. 5. Ondersteunt bij het uitvoeren van gebruikers acceptatie-testen. 6. Denkt mee in het professionaliseren en repeteer maken van de werkzaamheden van de informatieanalist. Het programma realiseert dé smart data-infrastructuur die helpt gegevens vindbaar en toegankelijk te maken. Dit wordt gerealiseerd door data-professionals die met vernieuwende open source technologie op een public cloud-omgeving en een Agile/Scrum werkwijze werken aan de doorontwikkeling van de oplossingen. De afdeling realiseert en ondersteund operationeel data-georiënteerde oplossingen die aansluiten bij de behoefte aan dynamiek en flexibiliteit bij eindgebruikers en opdrachtgevers. Het programma is in 2016 gestart en komt nu in een volgende fase waarbij de inrichting van een moderne service gerichte organisatie steeds belangrijker wordt. Dit gaat veel verder dan het klassieke beheer&onderhoud: pro-actief in plaats van reactief, flexibiliteit&dynamiek in plaatst van in-beton-gegoten, denken in data en processen in plaats van in systemen, Service Afspraken op basis van wederzijdse samenwerking en vertrouwen in plaats van vuistdikke SLA s,. Eisen: - Minimaal over een WO werk- en denkniveau (minimaal afgerond HBO diploma). - Aantoonbare ervaring met het toepassen van de SCRUM/Agile ontwikkelmethodiek - Ervaring met Big Data, Data Virtualisatie en vertaling van Privacy Aspecten. - Minimaal 3 jaar ervaring binnen een overheidsorganisatie. - Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Informatie – of Business analist binnen een grootschalige organisatie brede BI/DWH en/ of Big Data omgeving - Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring opgedaan in een omgeving met een groot aantal stakeholders en afnemers met niet-homogene belangen. - Aantoonbare ervaring met het uitvoeren van bronanalyses. - 2 referenties (bedrijf, contactpersoon, telefoonnummer) - Motivatie: Geef in maximaal 2 pagina s aan waarom je de meest geschikte is voor deze opdracht. Je motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien je hiervoor wordt uitgenodigd. Wensen: - Kennis van architectuurprincipes en -concepten voor datageoriënteerde omgevingen opgedaan via praktijkervaring. - Minimaal 6 jaar ervaring in een leidende/senior rol als Business Analist, BI- of Data Warehouse Architect in minimaal drie verschillende opdrachten bij minimaal drie opdrachtgevers. - Begrijpt aantoonbaar het verschil tussen denken in data/processen en systemen/applicaties. - Ervaring met het ondersteunen van data scientist/analisten. - Aantoonbare ervaring met het verschil tussen denken in data/processen en systemen/applicatie 2.0. - Ervaring met Tableau Software als toepassingssoftware. - In het bezit van een certificering als SCRUM Master en/of Productowner 2.0. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Medewerker Afdeling Internet en Intranet Den Helder
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Medewerker Afdeling Internet en Intranet. Omschrijving opdracht: - Is belast met het verzorgen van de content (actuele inhoud) en draagt bij aan de verbetering en kwaliteit van het Intranet. - Bewaakt het intranet. Inzet Periode: Schatting 1600 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1600 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbaar werkervaring als beheerder met SharePoint 2013. 2. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbaar ervaring met werkstromen. 3. Je bent voor minimaal 38 uur per week beschikbaar. 4. Je bent in het bezit van een certificaat Sharepoint Advanced. 5. Je bent in het bezit van een certificaat Sharepoint werkstromen. 6. Je beschikt minimaal over een afgeronde MBO4 opleiding ICT. 7. Je beschikt over nederlands op niveau C. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt bij voorkeur aantoonbare werkervaring als beheerder in gevraagd vakgebied. 2. Je hebt bij voorkeur aantoonbare werkervaring met het schrijven van webteksten. 3. Je hebt bij voorkeur aantoonbare werkervaring met het bewerken en ontwerpen van afbeeldingen. 4. Je hebt bij voorkeur aantoonbare werkervaring met microsoft office (gevorderde). 5. Je hebt bij voorkeur aantoonbaar minimaal 1 jaar werkvaring met SharePoint 2016. 6. Je bent bij voorkeur in bezit van een certificaat SharePoint Expert. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Helder Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden Duur: 1600 uur Optie op verlenging: ja Inzet: 38 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18-11-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Data Analist, Sr. Amsterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28889 Omgeving: Amsterdam Startdatum: z.s.m. Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, tot een totale contractduur van 2 jaar Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Donderdag 21 november om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Data Analist voor 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de organisatie zoekt voor het team Basisstatistiek een Senior Data Analist. Een collega met expertise op het gebied van data en statistiek, én een passie voor de stad. Als Senior Data Analist lever je een bijdrage aan de beschikbaarheid van actuele en relevante informatie over en voor de stad. Wij zoeken een professional die in staat is om zelfstandig grote hoeveelheden gegevens te bewerken en analyseren, waarvoor je gebruik maakt van verschillende nieuwe technieken voor data analyse en data preparatie. Team Basisstatistiek Team Basisstatistiek draagt zorg voor alle basisstatistieken over de inwoners van gemeente Amsterdam, als ook alle gebouwen in de stad. De bestanden en cijfers die team basisstatistiek levert worden gebruikt voor verder onderzoek en vormen de basis voor beleidsadviezen binnen de organisatie. Als Senior Data Analist draag je dus bij aan het verder ontwikkelen van de stad Amsterdam! Je gaat o.a. aan de slag om de dataverwerking te professionaliseren, zodat statistische informatie over Amsterdam sneller beschikbaar is. Dit doe je niet alleen, je komt te werken in een projectteam met data analisten, onderzoekers, data engineers en een demograaf. Als je komt te werken in Team Basisstatistiek kom je te werken in een dynamische omgeving, waar geen dag hetzelfde is. Je moet het leuk vinden om je vast te bijten in grote data-bestanden, maar ook om ad hoc vragen op te pakken. Bovendien kom je te werken in een innovatieve organisatie, die continu in verandering is. Van je collega's, en ook van jou, wordt verwacht dat je meedenkt over het verbeteren van de organisatie; hoe kunnen we ons werk beter of op een handigere manier inrichten. Naast je werk als data analist, vervul je de rol van Product Owner voor het Innovatieproject binnen Team Basisstatistiek. Je richt je op het verbeteren en robusticeren van bestaande verwerkingsprocessen, en het inrichten van een nieuwe omgeving voor het verwerken. Dit doe je samen met de overige leden van Team Basisstatistiek. Taken/werkzaamheden: In de dynamiek van Team Basisstatistiek is geen dag hetzelfde. Toch ben je dagelijks verantwoordelijk voor: Data preparatie. Jij zorgt ervoor dat de periodieke bestanden die onze onderzoekers nodig hebben, worden klaargezet en opgeleverd. Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud en de kwaliteitsbewaking van grote bestanden op het gebied van demografie en onroerend goed. Het trekken van steekproeven. Ruwe data vertalen naar betrouwbare statistiek. Het schrijven van efficiënte database queries (SQL), SAS en Python scripts. Je levert een bijdrage aan de innovatie van onderzoeksproducten en toepassingen (denk aan bevolkingsstatistieken en het ontwikkelen van data pipelines voor datapreparatie). Het invullen van de rol van product owner voor het nieuwe Innovatieproject. Analyse van de data voor het beantwoorden van interne en externe vragen. Een voorbeeld: De wethouder wil weten wie de eigenaren en wie de bewoners zijn van de woningvoorraad in de stad, en welke veranderingen we zien in deze cijfers. Aan jou de vraag om het antwoord in kaart te brengen. Meewerken aan onderzoeksprojecten, waarbij je advies geeft over de benodigde informatie, relevante cijfers of cijferreeksen oplevert en meedenkt over de inhoudelijke interpretatie ervan. KNOCK-OUT: Je bent in het bezit van een relevante WO opleiding, in de richting van informatie technologie. Je beschikt over minimaal 15 jaar werkervaring, die je hebt opgedaan in complexe IT omgevingen. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het opzetten van grote data verwerkingomgevingen (waaronder datawarehouses) en kunt dat aantonen met recente werkervaring. Je beschikt over recente werkervaring als data analist in een grotere, complexe onderzoeksomgeving. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring als product owner in complexe, data-georiënteerde omgevingen, onder meer opgedaan in een overheidsomgeving. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het lezen en schrijven van SQL-queries. Je hebt ervaring met high-level programmeertalen en methoden en technieken voor onderzoek, data-analyse en visualisaties, waaronder python, en beschikt over ervaring met SAS of soortgelijke ETL-software. Je hebt ervaring, opgedaan in de laatste 2 jaar, met PostgressQL database in een complexe, data-georiënteerde omgeving. Je hebt ervaring met het modelleren van data, datamodeleringstechnieken en het vaststellen van datadefinities. Je beschikt over werkervaring op het gebied van basisregistraties. Je bent in het bezit van minimaal 1 relevante referentie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt affiniteit met het visualiseren van data. (weging 25%) Je hebt ervaring met architectuur. (weging 25%) Je hebt ervaring met data science. (weging 25%) Je hebt ervaring met het werken in een multi-disciplinair team. (weging 25%) Competenties: Samenwerken; je komt te werken in een hecht team waar nauw met elkaar wordt samen gewerkt. Plannen en organiseren; om je uitdaging te kunnen vinden in de dynamische omgeving van Team Basisstatistiek beschik je over uitstekende vaardigheden op het gebied van plannen en organiseren. Analytisch; uiteraard beschik je over uitstekende analytische vaardigheden om deze rol goed te kunnen uitvoeren. Secuur; data preparatie en analyse vraagt om precisie. Secuur werken, punctualiteit en oog voor detail zijn eigenschappen die jou kenmerken.
Senior Projectleider ICT voor Projecten Basisregistraties en Asset Informatie Register Tiel
Voor Waterschap Rivierenland zijn wij op zoek naar een Senior Projectleider ICT voor Projecten Basisregistraties en Asset Informatie Register. Omschrijving opdracht: WSRL is net als andere overheden verplicht om gegevens uit verschillende basisregistraties te gebruiken (BAG, BRK, BGT, BRT, BRO, BRP, NHR, WOZ). Deze registraties worden opgehaald bij de verschillende landelijke voorzieningen, lokaal opgeslagen en vervolgens beschikbaar gesteld aan afnemende applicaties. Dit is momenteel een voornamelijk handmatig proces. WSRL wil een tool aanschaffen waarmee dit geautomatiseerd gaat plaatsvinden. Daarnaast wil WSRL een Asset Informatie Register aanschaffen voor het beheer van gegevens van haar assets. Beide projecten staan op zich los van elkaar. Omschrijving werkzaamheden: De aangeboden kandidaat, ofwel de senior projectleider, moet de volgende werkzaamheden uitvoeren: - Managen van het inkooptraject1 van de gewenste oplossing. - Managen van de implementatie van de gewenste oplossing. - Opstellen en actualiseren van een plan van aanpak. - Sturen op scope, tijd, geld en kwaliteit. - Voeren van een financiële en een projectadministratie. - Maken van voortgangsrapportages. - Managen van issues en risico’s. - Managen van interne en externe stakeholders. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als senior ICT-projectleider. 2. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met minimaal 1 projectmanagementmethodiek, zoals Prince2 en IPMA of gelijkwaardig. 3. Je hebt aantoonbare ervaring van minimaal 2 projecten als opdrachtgever of projectleider van (Europese) aanbestedingen. 4. Je hebt aantoonbare ervaring met minimaal 2 projecten met het implementeren van informatiesystemen. 5. Je hebt aantoonbare ervaring met minimaal 1 project waarin basisregistraties worden afgenomen bij landelijke voorzieningen, worden opgeslagen in een database (gegevensmagazijn) en worden gedistribueerd naar afnemende applicaties. 6. Je hebt aantoonbare ervaring met minimaal 1 project waarin assetmanagement data wordt opgeslagen in een database. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare ervaring als senior projectleider met implementatie van informatiesystemen. 2. Je hebt ervaring als senior projectleider (of BID manager)2 met Europese aanbestedingen. 3. Je hebt aantoonbare ervaring als senior ICT-projectleider met implementaties van systemen waarin basisregistraties worden afgenomen bij de landelijke voorzieningen, worden opgeslagen in een database (gegevensmagazijn) en worden gedistribueerd naar afnemende applicaties. 4. Je hebt aantoonbare ervaring als senior ICT-projectleider met projecten waarin assetmanagement data wordt opgeslagen. 5. Je hebt aantoonbare inhoudelijke ervaring met implementatie van basisregistraties, graag kort aangeven welke projecten. A. BRK B. GBA C. BAG D. NHR E. BGT F. BRT G. BRO H. WOZ 6. Je hebt aantoonbare ervaring als projectleider in de publieke sector. 7. Je hebt aantoonbare ervaring als projectleider bij (een) waterschap(pen). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Tiel Startdatum: 01-01-2020 Duur: 8 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 21-11-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 28-11-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Software Engineer Sr. - Azure/Python Utrecht
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28887 Omgeving: Utrecht Startdatum: z.s.m. Einddatum: 30 juni 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: nog niet bekend. Sluitingsdatum: vrijdag 15 november om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Software Engineer - Azure/Python te Utrecht. Opdracht/functie omschrijving: Imagine… … that you can make a crucial difference for our Risk & Finance business lines, transforming the Model Management IT landscape into a cloud based application environment! Making a difference We are looking for a very senior software engineer in an agile team. Specifically we're looking for someone who can work independently on specific work items and is able to lead by example: you can demonstrate that you know your stuff and the main focus is to be able to improve your skills and quality of your team. With each other Collaboration is at the heart of everything we do. Risk Management IT is positioned within the Risk & Finance IT domain, responsible for Rabobank’s backbone IT systems for the Risk and Finance business functions. Within that domain is Risk Management IT responsible for the run and change processes of risk modelling and management applications. What we are looking for in you: You are familiar with cloud concepts and the development standards that are required to use the cloud effectively. Together with your team you help us design and build a robust, secure cloud environment in Azure. You will be responsible for designing and developing systems that allow other developers to build faster and better. Focus on solving the difficult problems presented by the cloud, like security, resilience and scaling, so that others don’t have to. You are and remain abreast of the latest market and technological developments and incorporate these in the execution of your development work. You are an expert (python or c#) developer and you can explain features at beginner and advanced level and discuss them with your peers. You focus on quality practices such as TDD are able to guide people in applying this practice. You can work with team members (not just developers!) in delivering a better product. You steer on improving with Continuous Integration and Continuous Delivery. You are comfortable in discussing technical improvements with product owners and ensuring they end up in the sprints. Functie eisen KNOCK-OUT: Je focus ligt op Azure en Python. You are an expert (python or c#) developer and you can explain features at beginner and advanced level and discuss them with your peers. You focus on quality practices such as TDD are able to guide people in applying this practice. You steer on improving with Continuous Integration and Continuous Delivery. You are comfortable in discussing technical improvements with product owners and ensuring they end up in the sprints. Agile knowledge, Collaboration skills are clearly essential for the role of Software Engineer. In addition, Je hebt kennis van Azure (release) pipelines, Azure cloud concepts like AKS, ADLS, ACR, ADF, Docker, ARM, azcli, Python, Git, SPECFLOW, TDD, Flexible and constructively critical attitude, strong analytic mind-set, result oriented, Experience in agile environment, experience with DevOps, SCRUM and LEAN. Je spreekt uitstekend Nederlands. Freelance niet mogelijk (pay-roll / loondienst wel mogelijk). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring met Kubernetes. Competenties: Je kan je eigen mening geven om het team te versterken en scherpe discussies te voeren op inhoud. You can work with team members (not just developers!) in delivering a better product. Customer focus.
Business Analist, Sr. Amsterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28886 Omgeving: Amsterdam Startdatum: 23 januari 2020 Einddatum: 23 januari 2021 Optie op verlenging: Ja, tot een totale contractduur van 2 jaar Aantal uur per week: 32-36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Donderdag 21 november om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Business Analist voor 32 tot 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Business Analist is over de inhouds-as de spil tussen de gebruikers en het Datapunt-team. Hij (zij) analyseert en beschrijft de informatiebehoefte van de organisatie en zorgt voor de functionele specificaties zowel ten aanzien van de gegevens als de output (vorm). Communiceert gemakkelijk met eindgebruikers, maar is ook in staat richting meer technische collega's de functionele wensen te vertalen. Beschikt over een pro-actieve houding richting opdrachtgevers, denkend vanuit de mogelijkheden (in plaats van de beperkingen) van data en techniek. Begrijpt de noodzaak en implicaties van een business-gedreven in plaats van een technologie-gedreven aanpak. Denkt in data en processen, niet in applicaties en systemen. Gezocht wordt naar een ervaren informatieanalist met passie voor de stad Amsterdam, voor innovatie, Open Source en voor (Open) Data. Taken/werkzaamheden: Overlegt met gebruikers over de gewenste informationele oplossingen. Communiceert pro-actief omtrent hun requirements en stemt deze met hen af. Realisatie van verkenningen (vooronderzoeken) en legt resultaat vast conform een standaard format. Het resultaat is een heldere, eenduidige en afgestemde probleemdefinitie, voorzien van high-level oplossingsalternatieven. Bevat tevens een onderbouwd voorstel voor de te kiezen richting. De voorstellen dienen in de context van de totale reeds bestaande omgeving te worden geplaatst en aan te sluiten bij de gehanteerde architectuur, standaarden en richtlijnen. Het document dient dusdanig geschreven te zijn dat het kan dienen als beslisdocument ten behoeve van het management. Gedefinieerde gedetailleerde business requirements, bronanalyses en gespecificeerde output requirements. Draagt bij aan het opstellen van logische testgevallen ten behoeve van het testen van de eindgebruikersfunctionaliteit. Ondersteunt bij het uitvoeren van gebruikers acceptatie-testen. Denkt mee in het professionaliseren en repeteer maken van de werkzaamheden van de informatieanalist. KNOCK-OUT: Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau (minimaal afgerond HBO diploma). Je hebt ervaring met het toepassen van de SCRUM/Agile ontwikkelmethodiek. Je hebt ervaring met Big Data, Data Virtualisatie en vertaling van Privacy Aspecten. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring binnen een overheidsorganisatie. Je hebt minimaal 6 jaar ervaring in een leidende/senior rol als Business Analist, BI- of Data Warehouse Architect in minimaal 3 verschillende opdrachten bij minimaal 3 opdrachtgevers. Je begrijpt het verschil tussen denken in data/processen en systemen/applicaties. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als Informatie - of Business analist binnen een grootschalige organisatie brede BI/DWH en/ of Big Data omgeving. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring opgedaan in een omgeving met een groot aantal stakeholders en afnemers met niet-homogene belangen. Je hebt ervaring met het uitvoeren van bronanalyses. Je bent in het bezit van minimaal 1 relevante referentie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis van architectuurprincipes en -concepten voor datageoriënteerde omgevingen opgedaan via praktijkervaring. (weging 20%) Je hebt ervaring met het ondersteunen van data scientist/analisten. (weging 20%) Je hebt ervaring met het verschil tussen denken in data/processen en systemen/applicatie 2.0. (weging 20%) Je beschikt over ervaring met Tableau Software als toepassingssoftware. (weging 20%) Je bent in het bezit van een certificering als SCRUM Master en/of Productowner 2.0. (weging 20%) Competenties: Analytisch vermogen Communicatieve vaardigheden Flexibel
Functioneel Beheerder Suite 4SD (Suite voor het Sociaal Domein, Centric), 16-20 u p/w Nijmegen
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28884 Omgeving: Nijmegen Startdatum: 25 november 2019 Einddatum: 31 maart 2020 Optie op verlenging: Ja, 2x 2 maanden Aantal uur per week: 16-20 Intakegesprek: Maandag 25 november Sluitingsdatum: Donderdag 21 november om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Functioneel Beheerder Suite 4SD (Suite voor het Sociaal Domein, Centric) voor 16 tot 20 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: We zoeken een functioneel applicatiebeheerder voor de Suite voor het Sociaal domein (Centric) die systemen én mensen begrijpt. Je spreekt de taal van de automatisering, je kent de applicatie door en door en je bent in staat om zéér snel, in samenwerking met collega-beheerders, inrichtingen, rechten en functionaliteiten te beheren en releasenotes te kunnen vertalen naar inrichtingswerk, dit binnen de gehele Suite. Je moet de architectuur doorzien én ‘de achterkant van de applicatie’ kennen maar ook begrijpen wat de eindgebruikers ermee willen doen. Je kunt dus goed luisteren, begrijpt waar ze mee zitten en kunt zaken voor ze oplossen. Liever nog: je hebt dat al gedaan voordat je klanten erom vragen. Verder heb je een ‘hands on’-mentaliteit en rust je niet voordat het écht werkt. KNOCK-OUT: Je hebt kennis van en minimaal 1 jaar ervaring binnen het Sociaal Domein. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring bij een gemeente of bij een gemeentelijke gemeenschappelijke regeling. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als Functioneel Beheerder Suite4SD. Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau in een IT of bedrijfskundige richting. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring met procesoptimalisering. (weging 20%) Je beschikt over minimaal 6 jaar werkervaring als beheerder met Suite4SD en/of vergelijkbare Centric applicaties. (weging 40%) Je beschikt over minimaal 6 jaar werkervaring binnen het Sociaal Domein. (weging 40%) Competenties: Kunnen samenwerken Stressbestendigheid Rapportages en lijstwerk kunnen maken en beheren Luisteren en communiceren op het niveau van applicatiebeheerder én gebruikers
Mendix Advanced Business Engineer Rotterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28883 Omgeving: Rotterdam Startdatum: z.s.m. Duur: 6 maanden Optie op verlenging: Ja, 3x 6 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: nog niet bekend. Sluitingsdatum: maandag 18 november om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Mendix Advanced Business Engineer voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Als Mendix Advanced Business Engineer werk je mee aan de ontwikkeling van de RAD werkwijze binnen de gemeente. Binnen een agile scrum team werk je als lead-Business Engineer/scrummaster aan het modelleren van (primaire) processen. De Product Owner is je belangrijkste sparringpartner en je werkt samen met kennishouders van de klant. Je werkt aan het modelleren van data, ontwerpen van het proces als de UX-UI van (mobiele) applicaties op het Mendix 7 (en 8) platform. Je werkt volgens afgesproken (Rotterdamse) standaarden en beleidslijnen en stemt werkzaamheden af. Je signaleert problemen en adviseert proactief over oplossingen. Je verplaatst je in de rol van de klant en vraagt je altijd af of jouw oplossing aan zijn doelstelling bijdraagt. Jouw uitdaging is om de Projectadministratie (in ons ERP systeem Oracle EBS) zó te ontsluiten met een RAD applicatie (gemaakt met Mendix), dat eindgebruikers hier moeiteloos mee werken. Deze Projectadministratie is complex en breed ingericht met verschillende projectsoorten, -categorieën en -classificaties. Daarnaast zijn er meerdere goedkeuringsflows nodig. O.a. voor het aanmaken van nieuwe projecten en muteren op bestaande projecten en ook voor prognose/budgetmutaties, e.d.. De eindgebruikers zijn grofweg in te delen in twee groepen, de eerste groep: Projectadviseurs, Projectadministrateurs en Financieel teamleiders. Zij werken als ondersteuners bij de afdeling Financiën. De tweede groep: de eindgebruikers vanuit de clusters zoals de Opdrachtgevers, Projectmanagers, Projectleiders, Projectsecretarissen, etc. Je bent in staat om de business-behoeftes van alle eindgebruikers om te zetten in een gebruiksvriendelijke en intuïtief te gebruiken applicatie. Hierbij houd je rekening met alle vereiste administratieve inrichtings-principes, eenvoudige en meer complexe Oracle valideringen. Jij zorgt er, samen met het ontwikkelteam, voor dat de eindgebruikers er niets van merken dat zij de Oracle Project-administratie aan het vullen zijn, terwijl ze ‘gewoon in een (RAD-Mendix) applicatie werken’. Ook geef je gevraagd en ongevraagd advies over: logische schermopbouw ter bevordering van de gebruikersvriendelijkheid, aanpak voor realisatie en technische/functionele (on)mogelijkheden in Mendix. Functie eisen KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal MBO 4-niveau. Je bent minimaal een Certified Mendix Advanced Developer (Blue Badge). Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als Mendix Business Engineer en hebt daarbij de volgende ervaringen (opgedaan in afgelopen 4 jaar): Mendix 7 (en 8) platform, HTML 5, CSS, Java en Javascript en Agile scrum werken. Je hebt Mendix 7 (en 8) development omgeving op je eigen laptop. Freelance niet mogelijk (loondienst wel mogelijk). Je hebt volledige beheersing van de Engelse en Nederlandse taal in woord en geschrift. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over een afgeronde opleiding op HBO/WO-niveau. Je beschikt over een afgeronde opleiding informatica, business en informatiemanagement en/of architectuur. Je hebt een training Scrummaster afgerond. Je beschikt over een afgeronde training automatisch testen, UX-UI ontwerp, informatiebeveiliging en/of quality management en hebt dit toegepast in de afgelopen 3 jaar. Je hebt kennis van financiële/administratieve- en projectmanagement processen. Je hebt werkervaring als scrummaster, in business consultancy en/of bij een overheidsinstelling (opgedaan in de afgelopen 3 jaar). Je hebt specifieke kennis van support op Mendix development. Competenties: Resultaatgericht Samenwerken Integer Flexibel Klantgericht Proactief (Probleem) analytisch vermogen Oplossingsgericht Teamspeler (zowel met de klant als collega’s) Communicatief vaardig
Testcoördinator Sociaal Domein (DIM) Rotterdam
Voor Gemeente Rotterdam zijn wij op zoek naar een Testcoördinator Sociaal Domein (DIM). Omschrijving organisatie: Het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling stimuleert ontplooiing van talent. We gaan uit van de kracht van de Rotterdammers. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, maatschappelijk actief is als leren of werken niet kan en zorgt voor de eigen gezondheid. Sport, cultuur, onderwijs en basale zorg dragen daaraan bij. We bieden (intensieve) hulp en ondersteuning als dat nodig is. Dat doen we in opdracht van het stadsbestuur en samen met maatschappelijke partners. Omschrijving opdracht: De gemeente Rotterdam zoekt een testanalist – testcoördinator voor de organisatie en uitvoering van test werkzaamheden vanuit het Programma DIM (Doorontwikkeling informatiemanagement) binnen het cluster Maatschappelijke ontwikkeling. Programma Doorontwikkeling Informatiemanagement: De gemeente Rotterdam organiseert zorg, hulp en ondersteuning dicht bij de Rotterdammer, in de eigen buurt of wijk. Dit vraagt om ICT en digitale middelen die daarbij passen, zodat hulp en ondersteuning ook digitaal dichtbij zijn. Programma DIM realiseert een snelle, simpele en doeltreffende informatievoorziening voor de doelgroepen Rotterdammer, professional en partner. De professionals (ca. vijftienhonderd) zijn allen werkzaam binnen het cluster MO bij de directies Maatschappelijke Ontwikkeling in de Wijk (MOW), Publieke Gezondheid, Welzijn en Zorg (PGW&Z) en Jeugd & Onderwijs (J&O). Het programma DIM zorgt binnen Zorg, Welzijn en Jeugdhulp keten voor structurele verbetering van de dienstverlening, een flexibele frontoffice, de implementatie van een nieuwe applicatie voor Signaleren, Toeleiden en Casusregie en een efficiënte backoffice. Het programma wordt geleid door een programmamanager; de verantwoordelijkheid voor de uitvoering berust bij projectleiders. Vanuit het cluster Bestuurs- en Concern Ondersteuning ondersteunen (in- en externe) projectmedewerkers de projectuitvoering. Daarmee wordt samenhang met verschillende aspecten van het Rotterdamse informatiebeleid geborgd. Het project: Het project is onderdeel van het Programmaplan DIM 2019-2020 en behelst meerdere resultaatgebieden waaronder: - Het realiseren van en werkend opleveren van de koppelvlakken met het nieuwe cliëntvolgsysteem GIDSO Regie om de keten integratie te realiseren. - Het realiseren van en werkend opleveren van het Gidso Portaal (Burgerportaal) waarmee de burger inzicht wordt geboden in de documenten in het persoonsdossiers. Omschrijving functie: De test coördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie en goede uitvoering van de testwerkzaamheden in relatie tot de beide bovengenoemde deliverables. De test coördinator rapporteert aan de Programmamanager DIM. Wat zijn de hoofdtaken van de functie: - Het adviseren van de programmamanager omtrent de testaanpak voor beide bovengenoemde deliverables. - Het opstellen van een detail testplan voor de aanpak en uitvoering van de testwerkzaamheden voor beide bovengenoemde deliverables. - Het definiëren van de testbasis, fysieke en logische testgevallen. - Het organiseren van de benodigde omgevingen t.b.v. de uitvoering van de testsoorten. - Het plannen van verschillende testfasen in de uitvoering. - Het coördineren van de uitvoering van de verschillende testfase(n). - Het organiseren van bevindingen beheer en opvolging. - Het afstemmen met externe leverancier over de testaanpak en uitvoering. - Het afstemmen met de interne automatisering IIFO BCO over de testaanpak en uitvoering. - Het opleveren van een testadvies. Gewenst profiel: Voor deze opdracht zijn wij op zoek naar een ervaren testcoördinator die in staat is om binnen een complexe, dynamische organisatie de uitvoering en coördinatie van test werkzaamheden te organiseren. Flexibiliteit, daadkracht en resultaatgerichtheid zijn vaardigheden die in dergelijke context en omgeving een must zijn om tot beoogd resultaat te komen. Het kunnen schakelen tussen inhoud en proces van uitvoering is daarbij een vereiste. Er wordt van deze professional verwacht dat deze de opdrachtgever kan adviseren over de passende testaanpak om, met in achtneming van het voortbrengingsmechanisme van de te gebruiken software, op een efficiënte en effectieve wijze tot resultaat te komen. In dat kader wordt ervaring in het samenwerken met externe software-leveranciers gevraagd. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Van de test coördinator wordt verwacht dat deze kennis heeft op het expertisegebied test (management). Minimaal gecertificeerd: A. T-map ( foundation en advanced). 2. Je hebt minimaal een succesvol afgeronde hbo-opleiding met wo werk- en denkniveau 3. Je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring in de rol van testcoördinator, opgedaan in de afgelopen acht jaar. Hierin heb je in ieder geval ervaring met: A. Het adviseren van de opdrachtgever over de testaanpak. B. Het definiëren van een testaanpak en coördinatie van de uitvoering. C. Het coördineren van de testuitvoering en aansturen van (interne/ externe) leveranciers in dat kader. D. Het schrijven van een testadvies. 4. Je hebt minimaal vier jaar ervaring met ICT-implementaties, met name op het gebied van koppelvlakken. 5. Je hebt ervaring met de digitalisering van processen. 6. Je hebt ervaring met de integratie van ICT-systemen. 7. Je hebt ervaring met de ontwikkeling van portaalfuncties. 8. Je hebt ervaring met het testen van functionaliteiten op mobile devices (responsiveness). 9. Je hebt ervaring met het aansturen van externe leveranciers. 10. Je hebt ervaring met confluence en JIRA. 11. Je hebt ervaring met Web interface en responsive testen. 12. Je hebt ervaring met Roxen-CMS. 13. Je hebt ervaring in scrum agile omgeving(en). 14. Je hebt ervaring met projecten in grote, complexe en politiek gevoelige organisaties. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met projecten bij een overheidsorganisatie, bij voorkeur in het sociaal domein. 2. Je hebt kennis van en ervaring met de oplossing Gidso. 3. Je bent Scrum ( PSM1 en PSM2), gecertificeerd. Competenties: - Resultaatgerichtheid - Integriteit - Bestuurlijk-sensitief - Transparante werkwijze - Uitstekende communicatieve vaardigheden - Verantwoordelijkheid - Flexibiliteit - Samenwerken - Adviesvaardig - Daadkrachtig Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: 01-01-2020 Duur: 30-04-2020 Optie op verlenging: 2x 4 maanden Inzet: 36-40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18-11-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 47 en 48 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Medewerker sectie Internet en Intranet Den Helder
Functieomschrijving: 1.Is belast met het verzorgen van de content (actuele inhoud) en draagt bij aan de verbetering en kwaliteit van het Intranet door: - Informatie op het CZSK-intranet, die strijdig is met het publicatiebeleid of met de vigerende regelgeving te signaleren en zo nodig te verwijderen. - Het autoriseren en instrueren van nieuwe site-eigenaren SharePoint - Het kritisch bezien van de structuur en opbouw van alle webpagina' s en samenwerkingsruimtes en het toezien op naleving van publicatieregels en richtlijnen van het CZSK-intranet. - Het ontwerpen, bouwen en migreren van Intranetsites/pagina's bij grote projecten, zoals reorganisaties, oprichting nieuwe eenheden, opheffing van eenheden en het ontwerpen van weblogs, grafieken en fotogalerijen. - Het onderhouden van het gebruikersbestand SharePoint CZSK en het autoriseren en instrueren van nieuwe site-eigenaren; - Het ontwerpen van grafische uitingen op het intranet (plattegronden, buttons) en restylen van afbeeldingen/posters/brocures. - Het afnemen en begeleiden van de e-learning site-eigenaren CZSK, inclusief eindopdracht. - Het in stand houden en maken van werkstromen t.b.v. de bedrijfsvoering (incidentenmeldingen, RI&E¿s, ticketregistratie). - Het testen van nieuwe functionaliteiten t.b.v. het CZSK-intranet. - Het onderhouden van de Principal Toolbox; - Het beheren en uitgeven van Sharepoint omgevingen. - Het functioneel en technisch ondersteunen van de gebruikers SharePoint, Tridion en DWRD.2. Bewaakt het CZSK-intranet, door: - Het in stand houden en ontwerpen van werkstromen t.b.v. de bedrijfsvoering, zoals incidentenmeldingen, RI&E's en ticketregistratie. - Het doen van voorstellen voor innovatieve functionele verbeteringen voor het Defensiebrede Intranet (DBI). - Het interpreteren en vertalen van statistieken.Functie-eisen: Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbaar werkervaring als beheerder met SharePoint 2013         Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbaar ervaring met werkstromen Je bent in het bezit van een certificaat SharePoint Advanced en certificaat SharePoint werkstromenJe bent minimaal 38 uur per week beschikbaar en bent in het bezit van een afgeronde MBO4 opleiding ICT Bedrijfsinformatie: De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Bureau IV Beheer als onderdeel van de Afdeling Bedrijfsvoering en Informatievoorziening bij de Directie Personeel en Bedrijfsvoering van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). Het Bureau IV Beheer handelt de routinematige IV-activiteiten af binnen de standaard bedrijfsvoering. De hoofdvestigingsplaats van het Bureau IV Beheer is Den Helder. Voor deze functie is een MIVD-screening vereist, deze neemt doorgaans 8 weken in beslag.