Newest IT&T contracts

IT Portfolio Manager Capelle aan den IJssel
Voor een directe eindkant in Rotterdam is Harvey Nash op zoek naar een IT Portfolio Manager.Startdatum: ZSM Duur: 5 maanden Inzet: 40 uur per weekPlaats in de organisatie De IT Portfoliomanager werkt vanuit IT Strategic Change voor de hele Eneco Groep. De IT Portfoliomanager rapporteert aan de Head of IT Strategic Change.Doel van de functie De IT Portfoliomanager is verantwoordelijk voor het coördineren van de besluitvorming over nieuwe BTO-gerelateerde initiatieven en het bewaken van de voortgang van projecten conform gemaakte resultaatafspraken (kwaliteit, tijd, resources en budget), zodat met gebruik van beschikbare resources de strategie kan worden gerealiseerd.Procesinrichting Ontwerpt en implementeert processen rondom het IT projecten portfolio Ontwikkelt en beheert ondersteunende tools zoals portfolio dashboards en templates voor business cases Begeleidt en coacht betrokken medewerkers bij het uitvoeren van activiteiten in het kader van portfolio managementPortfolio monitoring Adviseert Business & IT-management over de prioriteitstelling van IT-initiatieven in het licht van de organisatie doelstellingen Stelt met business en architectuur een rolling forecast van projecten op Ontwikkelt en bewaakt de samenhang van initiatieven in lijn met de strategische doelstellingen en standaarden van de organisatie Stelt aanpassingen vast in het projecten portfolio als gevolg van initiatieven en wijzigingen. Bewaakt de voortgang en de financiële realisatie van initiatieven in het portfolio ten opzichte van de overeengekomen planning en business cases Signaleert en beheerst eventuele afhankelijkheden of conflicten tussen initiatieven en draagt zorg voor het betrekken van de juiste stakeholders (business, IT en/of externe partijen) Voert stakeholdermanagement uit voor het project portfolio Ontwikkelt geaggregeerde rapporten met betrekking tot de status van initiatieven in het portfolio teneinde de stakeholders te informeren en adviseren Voorbereiding besluitvorming Beoordeelt business cases en adviseert business en IT management over de opstelling daarvan • Organiseert en faciliteert de bijeenkomsten van de verschillende BTO review teams met vertegenwoordigers vanuit BTO ter voorbereiding op besluitvorming en bereidt deze bijeenkomsten voor Initieert en begeleidt escalaties als conflicterende belangen tussen projecten niet overbrugd kunnen wordenContext en probleemoplossing De IT Portfoliomanager is verantwoordelijk voor de kwaliteit van besluitvorming van alle BTO initiatieven met een investering groter dan 100k. Hij/ zij acteert als voorzitter van het IT portfolio proces en is adviseur voor directeuren in de business en IT Hij/ zij geeft leiding aan de BTO reviewteams ter toetsing van initiatieven op de verschillende kwaliteitsaspecten (bijv. architectuur, business control, inkoop) De IT Portfoliomanager is dè change autoriteit binnen Eneco Group en heeft de Head of IT Strategic Change als sparring partnerBenodigde kennis & ervaring Afgeronde WO-opleiding (Bedrijfskunde/ Bedrijfseconomie) Minimaal 5 jaar managementervaring en minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van integraal portfolio management als portfolio manager Expert kennis op het vakgebied (project) portfolio management Kennis van en ervaring met Scaled Agile, product- en project management Goede kennis van processen, methoden, structuren en culturen binnen business en IT-organisaties Ervaring in de financiële beoordeling van business cases: investering, rendement, structurele kosten. Bewustzijn van korte- en lange termijn effecten van investeringen. Internationale werkervaring is een pre Sterke mondelinge, schriftelijke en presentatievaardigheden Beheerst de Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling Benodigde competenties Klantgerichtheid: Onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en laten zien vanuit dat perspectief te denken en handelen Resultaatgerichtheid: Handelingen en besluiten richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten Communiceren: Ideeën en informatie in heldere en correcte taal communiceren, zodanig dat de essentie bij anderen overkomt en wordt begrepen Organisatie bewustzijn: Laten zien te begrijpen hoe een organisatie functioneert; bij acties rekening houden met de gevolgen voor de eigen organisatie en/of de organisatie van de klant Plannen: Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen plannen om de gestelde doelen te kunnen bereiken Voortgang bewaken: Effectief bewaken en controleren van de voortgang in eigen werk en dat van anderen, met de beschikbare tijd en middelen; actief instellen en hanteren van daarop gerichte procedures en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen
Salesforce Developer Zoetermeer
Voor KPN (Zoetermeer) ben ik op zoek naar een Salesforce Developer Gewenste startdatum: 01-02-2022 Verwachte einddatum: 30-06-2022 Inzet: 37 uur per week You are an experienced Salesforce developer who is looking for a new and changing environment in the area of technical transformation and the transformation to become an agile organization. Bring your technology passion to our team and contribute your expertise to design and building the new standards for order and CRM processes for KPN Business Market . We offer an environment without stress and with plenty of autonomy where you can help us make the right decisions As a Sales force developer you are Responsible for -Working with team members on complex and innovative features using a combination out of the box Salesforce/Vlocity and custom coding -Design code and do peer review to ensure code coverage across solutions -Provide support and coach team members in solving problems, analysing designs, and performing peer reviews, -Proactively research and make recommendations regarding new features made available within each Salesforce/Vlocity Release, -An active role in determining the MVP for each feature to be released by the team -Sometimes something goes wrong and because we are DevOps you solve incidents yourself and learn how we can improve ourselves subsequently What Do We Expect From You -You have a Bachelor’s or equivalent education/experience. -Expert understanding of Salesforce or Java -Minimum of 5 years work experience and in depth understanding of the out-of-the-box features versus what needs customization. Excellent knowledge of CRM concepts. -Experience with programming Visualforce, Apex, SOQL, SOSL. -Experience with Object Oriented design and patterns -Understanding of Databases and SQL. -Experience with (REST) APIs -You have passion for code quality and design patterns -Understanding of Java, JavaScript, Agular (or any other JavaScript framework), CSS, HTML5, Python (pre), NodeJS • Understanding of CI/CD, Git, Jenkins, Eclipse or any other IDE available for Salesforce development, -Vlocity knowledge and proven experience (CPQ, Dataraptor, Omniscript, Integration Procedures) is a plus -Salesforce Platform Developer I Certification -Excellent verbal and written communication skills (English) -Willingness to learn about new tools and technologies when the need arises. Things change all the time, both inside KPN as well as outside. As a team as well as individuals, we constantly need to adapt to meet new challenges. -Last but not least, have fun at your workplace with your colleague Aanbiedingen met CV en onder vermelding van gewenst tarief dienen uiterlijk op dinsdag 25 januari om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Programmamanager/ Productowner M365 32 u p/w Rotterdam
Referentienummer: 2022-00370 Omgeving: Rotterdam Startdatum:1 februari 2022 Einddatum: 31 maart 2023 Optie op verlenging: nog niet bekend Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: 27 januari 2022 Sluitingsdatum: vrijdag 21 januari 2022 om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Programmamanager/ Productowner M365 voor 32 uur per week. De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. De primaire taak van de EUR is het genereren en overdragen van hoogwaardige kennis. De EUR gaat samen met haar community complexe maatschappelijke uitdagingen aan, we formuleren oplossingen voor de maatschappij van de toekomst. Onze missie luidt dan ook: een positieve maatschappelijke impact creëren. We doen dat 'the Erasmian way'. De dienst Informatie Technologie (IT) is dé ondernemende en gewaardeerde IT-partner voor de EUR die betrouwbare, 24/7 informatiediensten en communicatietechnologie levert en, samen met interne en externe partners, zorgt voor continue vernieuwing/verbetering van diensten met een zo kort mogelijke time-to-market en binnen het budgettair kader. Achtergrond De EUR maakt gebruikt van een complexe Microsoft 365 omgeving en is bezig deze omgeving verder uit te rollen en in te richten. Dit doet de EUR in projectvorm om de verwachtingen vanuit de business helder te managen ten aanzien van de realisatie van wensen en changes en af te stemmen met diverse faculteiten en diensten over de gewenste beheerondersteuning, compliancy, security en privacy, Voor de aansturing van dit project wordt een Programmamanager/ Productowner gezocht. Functie-/opdrachtomschrijving Als Programmamanager/Productowner ben je verantwoordelijk voor het project Doorontwikkelen M365 en ben je verantwoordelijk voor o.a.: Verder inrichten van de governance rondom M365; Inrichten dataclassificatie M365; Adequaat inrichten van een SharePoint omgeving; Migratie van on premises groups en department shares naar SharePoint; Doorontwikkelen van het proces rondom aanvragen voor nieuwe functionaliteiten; Opstellen roadmap M365 voor 2022 en verder; Doorontwikkelen van het adoptieprogramma; Voorbereiden van en uitvoering geven aan de overdracht naar de beheer- en gebruikersorganisatie bij afloop van het project. Het doorontwikkelen zal kort cyclisch aangepakt worden, met als basis het bestaande multidisciplinaire team en de bestaande tooling. Naast de Programmamanager/ Productowner, zal dit team waar nodig met externe expertise worden aangevuld. Deze werkzaamheden zijn niet uitputtend en kunnen in overleg en binnen de kaders van de functie-/ opdrachtomschrijving worden uitgebreid/aangepast. KNOCK-OUT: Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in het aansturen van complexe IT-projecten, specifiek ook ervaring in de implementatiefase van projecten. Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau. Je beschikt over een diploma op HBO werk- en denkniveau. Dit kan zijn een technische-, bedrijfskundige-, juridische opleiding of een andere relevante opleiding. Je hebt een uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal (mondeling en schriftelijk). Voor de Engelse taal geldt minimaal beheersing conform CEFR-niveau B-2. Je hebt relevante ervaring met het managen van Microsoft 365 projecten. Je hebt minimaal 1 groot project voor de implementatie/ grootschalige aanpassing van een Microsoft omgeving/systeem landschap van een organisatie geleid. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis van en ervaring met Microsoft 365. Competenties: Je bent initiatiefrijk, durft zelfstandig te denken en benadert actief de stuurgroep en stakeholders en neemt ze mee. Je denkt inhoudelijk mee. Doorontwikkelen M365 is geen project dat alleen op het proces gestuurd kan worden. Je hebt organisatie sensitiviteit. Microsoft 365 wordt binnen de gehele Erasmus Universiteit gebruikt en heeft een centrale functie in het applicatie landschap. Daarmee is de impact groot en potentieel gevoelig.
Data Scientist Huis ter Heide
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Data Scientist. Omschrijving opdracht: De Data Scientist is de belangrijke schakel in het verder ontwikkelen van de KMar Datawarehouse omgeving ten behoeve van data analyses, data algoritmes, (Geografische) visualisaties en interfaces in de keten. In eerste instantie zal hij/zij de datamodellen gaan optimaliseren en bouwen en komt dan nog niet veel toe aan data science specifieke werkzaamheden. Hij/zij vertaalt een logisch- naar een technisch datamodel. Adviseert richting de technische beheerafdeling ( JIVC) en de KMar over de mogelijkheden en het effect van (technische en functionele) veranderingen of verbeteringen die de primaire processen beter kunnen ondersteunen en zorgt voor verbinding met andere afdelingen en processen. Vragen over hoe de KMar disciplines als datakwaliteit, master- en metadatamanagement kan implementeren in de systemen ten behoeve van de transitie naar een informatie gestuurde organisatie, zijn zijn/haar vakgebied. Inzet Periode: Schatting 1650 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1650 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Locatie: Huis ter Heide Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt 2 jaar ervaring met business intelligence en datawarehouse-oplossingen. 2. Je hebt 2 jaar ervaring met het opzetten van databases/datamodellen in een BI-context. 3. Je hebt 2 jaar ervaring met methodes en technologieën op het gebied van datawarehousing. 4. Je hebt 2 jaar ervaring met borgen van de samenhang tussen datascienceoplossingen en het datawarehouse. 5. Je hebt 1 jaar ervaring met Qlikview en Qlik Sense. 6. Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar. 7. Je hebt een afgeronde hbo-opleiding. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met Informatica suite waaronder Powercenter. 2. Je hebt ervaring met Scrum. 3. Je hebt ervaring met IBCC's. 4. Je hebt ervaring met geo-oplossingen en visualisatietools. 5. Je hebt ervaring met N-printing van Qlik. 6. Je hebt ervaring met Data Science Tooling (bijv. R). 7. Je hebt een afgeronde academische opleiding. 8. Je hebt ervaring met PIO, IGP, WPG, landelijke ontwikkelingen Nederlandse Politie. 9. Je hebt ervaring met politieachtergronden, architectuur (BVI, CDM, NIM) en ontwikkelingen (BVI). 10. Je bent in het bezit van certificaten Datawarehousing en visualisatietooling. Opleiding gevold op het gebied van informatica. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Huis ter Heide Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden Duur: 1650 uur - 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24-01-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Backend Developer Java/Multimedia Den Haag
Referentienummer: 2022-00369 Omgeving: Den Haag Startdatum: 1 mei 2022 Einddatum: 30 november 2022 Optie op verlenging: ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: nader te bepalen Sluitingsdatum: woensdag 23 februari 2022 om 10.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Backend Developer Java/Multimedia voor 36 uur per week. We zijn voor onze opdrachtgever op zoek naar een ervaren Backend Developer om mee te werken aan een platform dat realtime multimedia verwerkt en toegankelijk maakt voor onze interne gebruikers. De Backend bestaat uit een aantal onderdelen; een deel voor het verwerken van de multimediadata, en een deel voor het toegankelijk maken van de data door gebruikers, en het koppelen met andere systemen. Het grootste deel is geschreven in Java 11 met Spring Boot, met PostgreSQL, Kubernetes, ElasticSearch en GStreamer. We gebruiken WebRTC en WebSockets voor de ontsluiting van realtime audio naar de frontend. Voel jij je thuis in deze stack? Ben je bijvoorbeeld een ervaren Spring Boot Developer, of heb je veel aan multimedia-verwerking gedaan? Dan zijn wij naar jou op zoek. Achtergrond Opdracht Het team bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan de doorontwikkeling van een intern multimediaplatform, dat als ambitie heeft om alle audio & video van de organisatie te verwerken. KNOCK-OUT: Je hebt een HBO / WO opleiding in de richting van Informatica. Je hebt minimaal 3 jaar HBO / Universitair werk en denkniveau. Je hebt minimaal 4 jaar werkervaring met Backend Development voor Linux. Je hebt minimaal 4 jaar kennis van en ervaring met Linux (o.a. Bash). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis van en ervaring met multimedia ontsluiting en verwerking Realtime streams. Je hebt ervaring met G-streamer, Ffmpeg, WebRTC of vergelijkbare technologie Spring Boot Kubernetes.
Chief Information Security Officer (CISO) Nieuwegein
Voor de gemeente Nieuwegein zijn wij op zoek naar een Chief Information Security Officer (CISO). Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze complete stad ligt voor de Gemeente Nieuwegein ook een taak in het verduurzamen van de stad. Omschrijving opdracht: Als interim CISO bewaak je het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente Nieuwegein. Je organiseert en stuurt de informatiebeveiliging van de organisatie aan. Daarnaast doe je (on)gevraagd verbetervoorstellen om het informatiebeveiligingsbeleid verder uit te werken en te professionaliseren. Dit doe je in lijn met de behoeften en de risicobereidheid van de organisatie. Je adviseert bestuur en management over de te volgen strategische koers, tactische keuzes en de te treffen operationele maatregelen ter bevordering en borging van informatieveiligheid. Je bent onderdeel van de privacy office, die als zelfstandig team van professionals samenwerkt. De privacy office bestaat uit vijf functionarissen: de strategisch adviseur informatiemanagement, privacy jurist (privacy officer), de Chief Information en Security Officer (CISO), Technical Security Officer (TSO) en de medewerker privacy. Je bent een belangrijke sparringpartner van de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Je bent als CISO ook de ENSIA-coördinator waarbij je zorgt voor het goed uitlijnen en doorlopen van dit proces. Zo stel je het college van B&W in staat om een goede en tijdige verantwoording aan de Gemeenteraad aan te bieden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als CISO in een gemeentelijke of andere overheidsorganisatie. Inclusief twee relevante referenties; 2. Een afgeronde opleiding Informatiemanagement of vergelijkbaar op minimaal HBO-niveau. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het adviseren, implementeren en uitvoeren van het informatiebeveiligingsbeleid (50 punten); 2. Aantoonbare kennis en werkervaring als ENSIA-coördinator (30 punten); 3. Afgeronde specialistische opleiding zoals CISM, CISSP, C|CISO of gelijkwaardig (20 punten). Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet. Competenties: – Verbindend; – Analytisch sterk; – Overtuigingskracht; – Klantgericht; – Eigenaarschap; – Samenwerken; – Oplossingsgericht; – Plannen en organiseren. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Nieuwegein Startdatum: z.s.m. Duur: 3 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 24 uur per week Tarief: Scherp/marktconform Sluitingsdatum: 26-01-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ZSM na beoordeling Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? – CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; – Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; – Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); – Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. – Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. – Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. – Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Netwerkbeheerder Sr. Den Haag en thuiswerken
Referentienummer: 2022-00367 Omgeving: Den Haag en thuiswerken Startdatum: 1 maart 2022 Einddatum: 31 januari 2023 Optie op verlenging: ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: 26 januari 2022 Sluitingsdatum: woensdag 19 januari 2022 om 15.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Netwerkbeheerder voor 36 uur per week. De volgende taken en resultaatgebieden worden onderkend: Het automatiseren van taken welke nu handmatig uitgevoerd worden; Voert het dagelijks beheer over de netwerkinfrastructuur; Leveren van tweedelijns support aan eindgebruikers; Geeft voorstellen aan het management van SSC-ICT met betrekking tot ontwikkelingen in het gebruik van de netwerkinfrastructuur; Het dragen van de verantwoordelijkheid voor het opstellen en bijhouden van de documentatie en administratie van componenten in de infrastructuur; Het (doen) oplossen van verstoringen in de netwerkinfrastructuur en de daarin voorkomende security van netwerk componenten; Het al dan niet in projectvorm, leveren van een bijdrage aan grootschalige wijzigingen in (het gebruik van) de netwerkinfrastructuur; Het op een actieve manier bijdragen aan de verdere professionalisering van het team Campus Network Services. Achtergrond Opdracht SSC-ICT is verantwoordelijk voor locatiegebonden services op ca. 45 locaties in Nederland en 160 in het buitenland. Het traject Basisservices Rijkslocaties richt zich op de locaties in Nederland. De voorzieningen op deze locaties worden dit jaar en de daarop volgende jaren afgeschreven en zijn aan vervanging toe. Los van financieel-administratieve argumenten, wordt deze vervanging primair ingezet om continuïteit van dienstverlening te kunnen garanderen als onderdeel van life-cycle management (LCM). Tevens wordt dit momentum aangegrepen om de services minimaal naar het basis niveau van de Rijks-PDC te tillen. Organisatorische context en cultuur SSC-ICT, het Shared Service Centrum ICT van en voor het rijk, is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We zijn een van de grootste fullservice ICT-dienstverleners binnen het rijk en servicen de gehele rijksdienst met onder meer rijksbrede IT-services. Het shared service centrum ondersteunt meer dan 50.000 werkplekken en mobiele devices in Nederland en op 160 ambassadeposten over de gehele wereld. Daarnaast beheren en ontwikkelen ze ruim 1000 applicaties, verzorgen housing en hosting in het state of the art overheidsdatacenter (ODC), bieden IT- diensten met extra hoge beveiligingsniveaus en voeren jaarlijks zo’n 260 ICT-projecten uit, waaronder internationale evenementen als het EU- voorzitterschap. Zo zorgen ze dat ambtenaren hun belangrijke werk in dienst van de samenleving altijd, overal en veilig kunnen doen. KNOCK-OUT: Je hebt kennis van CCNP Routing & Switching en bent hiervoor gecertificeerd. Je bent ITIL gecertificeerd. Je bent CCDA Design 640-864, en CCDP Arch gecertificeerd. Je hebt minimaal 4 jaar kennis van en ervaring met ontwikkelingen op het aandachtsgebied ICT Netwerkbeheer en Architectuur en bent in staat om goed te documenteren. Je hebt minimaal 3 jaar recente ervaring van het routeren middels BGP. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis van PnP middels Apic-EM, Prime en DNA-Center. Je hebt kennis van automatiseren binnen netwerkomgevingen met GIT en Jenkins en/of Python. Je hebt een training gevolgd voor Cisco Digital Network Architecture Implementation Essentials. Je hebt HBO werk- en denkniveau. Je hebt kennis van CCIE Routing & Switching (Written and LAB). Competenties: Goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal in woord en geschrift. Een hoge mate van zelfstandigheid en daarbij Stressbestendig met een proactieve instelling Leidinggeven Flexibel
Senior Functioneel en Technisch Beheerder Mozard Gooise Meren
Voor de Gemeente Gooise Meren zijn wij op zoek naar een Senior Functioneel en Technisch Beheerder Mozard. Opdracht: Het functioneel en technisch beheren van het zaaksysteem Mozard, waaronder het verzorgen van gebruikersondersteuning, het vervaardigen van managementinformatie, het autorisatiebeheer, het doorvoeren van updates, het inrichten van nieuwe zaaktypen en het onderhouden van diverse koppelingen. De opdracht mag in duo worden uitgevoerd. Omschrijving opdrachtgever: Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis. Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer. De gemeente heeft ongeveer 58.000 inwoners en 400 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren. Functie eisen (knock-out criteria) 1. Beschikbaar per 1 februari 2022 voor minimaal 24 uren per week. Functie wensen (gunningscriteria) 1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau 2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als functioneel en/of technisch beheerder Mozard 3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een overheidsorganisatie Competenties - Proactief: neemt initiatief om problemen te adresseren en op te lossen, zet tijdig de juiste middelen in, beheerst de risico’s en schaalt op tijd op indien het project niet meer conform de verwachtingen en planningen loopt. - Enthousiasmerend: weet de juiste mensen te motiveren om hun energie in te zetten en weet hun persoonlijke drives te verbinden met de projectdoelstellingen. - Kennis van de leidende principes van zaakgericht werken binnen de lokale overheid. - Communicatief: weet kennis en vaardigheden over te dragen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Gooise Meren Startdatum: 1 februari 2022 Duur: 5 maanden Optie op verlenging: 6 maal 2 maanden Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-01-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De digitale gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 31 januari 2022 tussen 14.00 uur en 15.30 uur. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Hoofd Personeels- en Salarisadministratie Amersfoort
Voor MBO Amersfoort zijn wij op zoek naar een Hoofd Personeels- en Salarisadministratie. Opdracht: Het team P& O bestaat uit 20 professionals verdeeld over diverse diensten: personeels- en salarisadministratie, advieswerk, TOF Academie, coaching en beleid. Voor het team personeels- en salarisadministratie (PSA) zoeken wij een Interim Hoofd Administratie. - Aansturen van en verantwoordelijk voor het team personeels- en salarisadministratie (5 medewerkers).Contactpersoon voor het administratiekantoor Merces. - Nauwe samenwerking met de afdeling Finance en Control. - Verantwoordelijk voor de kwaliteit, tijdigheid en betrouwbaarheid van de P& O administratieve processen. - Coördineren van projecten rondom de verbetering van bestaande processen en verdere inrichting van HR2Day.Vertalen van de wensen van de klant in service van het team. - Bijdragen aan een heldere taakverdeling tussen personeelsadministratie en P& O adviseurs en stimuleren van een goed samenwerkingsklimaat tussen verschillende subteams binnen P& O. - Adviseren en het doen van beleidsvoorstellen met betrekking tot regelingen en arbeidsvoorwaarden, wet- en regelgeving en cao en de daaruit voortvloeiende personele, financiële en fiscale consequenties. Omschrijving opdrachtgever: MBO Amersfoort staat voor ondernemend, verbindend en kundig. Werken bij MBO Amersfoort is werken met gemotiveerde studenten in een situatie die dicht bij de beroepspraktijk ligt. Bij MBO Amersfoort is iedereen welkom met elke achtergrond. Onze studenten en docenten kennen elkaar. Dat draagt bij aan een sfeer waarin respect, betrokkenheid en je veilig voelen voorop staan. Ons uitgangspunt is ‘lerend werken en werkend leren’. Wij werken nauw samen met bedrijven en instanties voor een goede afstemming van onderwijs en aansluiting op de beroepspraktijk. Hiervoor beschikken wij over een aantal leerbedrijven, waar onderwijs -onder de noemer Onderwijs in Bedrijf- een extra dimensie krijgt. MBO Amersfoort is een regionaal opleidingen centrum (roc) met vestigingen in Amersfoort en Utrecht. Functie eisen (knock-out criteria) 1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met personeels- en salarisadministratie 2. Aantoonbare werkervaring als leidinggevende van een team. Functie wensen (gunningscriteria) 1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende met het coördineren van administratief werk binnen een team 2. Aantoonbare werkervaring met implementeren en digitalisering van werkprocessen 3. Aantoonbare werkervaring met interim opdrachten (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv.) 4. Aantoonbare kennis van de CAO en sociale wet- en regelgeving 5. Aantoonbare werkervaring binnen het (MBO) onderwijs 6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met personeels- en salarisadministratie Competenties - Eigenaarschap - Klantgericht - Projectmatig werken - Communicatief/verbindend - Zorgvuldig Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Amersfoort Startdatum: Z.s.m. Duur: 3 maanden Optie op verlenging: 2 maal 3 maanden Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-01-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De digitale gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 1 februari 2022, in de middag. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Mail en Chat beheerder Rotterdam
De dienstverlening van IV RWS Infra is 7x24. In principe is dit beheer voldoende ingeregeld. Het kan echter incidenteel voorkomen dat inzet buiten reguliere kantoortijden gewenst/vereist is. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij zich in voorkomende situaties flexibel opstelt. Er zal een consignatiedienst moeten worden uitgevoerd, waarbij de medewerker gedurende een afgesproken periode buiten werktijd beschikbaar is voor het afhandelen van operationele issues. (*) Knock-out criterium: inzetbaar voor consignatie alsmede flexibele houding tov arbeidsuren. De werkzaamheden worden uitgevoerd op de locaties Rotterdam en Delft. Hoof locatie is Rotterdam, echter de kandidaat moet er rekening mee houden op een andere locatie te werken.Taken:Functioneel, fysiek en resource beheer van de landelijke Windows, Exchange en Office 365 (Cloud) omgevingen;Algemeen Windows server beheer;Het bewaken van de werking van de Windows Server en Exchange Server infrastructuur;Ontwerp en implementatie van een nieuwe (Hybride) Exchange infrastructuur;Het ondersteunen bij de afhandeling van incidenten in de Windows, Exchange en Office365 omgevingen;Het ondersteunen bij de implementatie van wijzigingsverzoeken;Overleggen over de voortgang van de werkzaamheden;Bijhouden / realiseren van de noodzakelijke documentatie. Aanvullend ihkv beheerprocessen:Conform ITIL processen de werkzaamheden uitvoeren.Het gecontroleerd uitrollen van Microsoft patches en updates.Achtergrond opdrachtDe Centrale Informatie Voorziening (CIV) voert binnen Rijkswaterstaat landelijke taken uit op het gebied van data en ICT. De CIV zorgt voor data-inwinning, beheer van ingewonnen data, dataverstrekking, ICT-beheer en ICT-ontwikkeling ter ondersteuning van de processen van Rijkswaterstaat. Binnen de CIV is de afdeling IV RWS Infra verantwoordelijk voor de levering en instandhouding van de centrale infrastructuurcomponenten en de infrastructuur bouwstenen die onderdeel vormen van de IT-diensten die door CIV geleverd worden aan de RWS organisatie. Binnen de afdeling IV RWS Infra is het team Exploitatie gepositioneerd.Over de organisatieBinnen Exploitatie worden aan de professionaliteit van de medewerker eisen gesteld waarbij het RADIO- principe (Resultaat gedreven, Aanspreken, Dienstverlenend, Integer en Ondernemend) leidend is voor de cultuur van werken en dienst verlenen binnen RWS.Functie-eisenHBO werk en denk niveauMCSE certificeringErvaring in een enterprise omgeving (Minimaal 5 jaar)Ervaring met het beheren van grote Windows infrastructuren gebaseerd op Windows 2012/2016 Server en het beheren van Exchange 2016 (Minimaal 5 jaar)Ervaring met het beheren van Office 365, het beheren van een Hybride Exchange omgeving i.c.m. Office 365 (Skype for Business en Teams) en met Agile werkvormen (Scrum/Kanban) en bekend met de Agile principes (Minimaal 3 jaar)Ervaring met ontwerp en implementatie van een Exchange Server infrastructuur, scripting in Powershell en Powershell Desired State Configuration voor beheer van een Exchange infrastructuur, beheer en inrichten van loadbalancing specifiek voor een Exchange infrastructuur op Citrix Netscaler ADC's, mailbeveiligingsoplossingen zoals DMARC, DKIM, SPF en Dane;; (Minimaal 1 jaar)Overige functiewensen:Uitgebreide praktische kennis van en ervaring met (certificering is een pré):Ervaring met DNS, DHCP en algemene netwerkkennis;Ervaring met Public Key Infrastructure (PKI)Aanvullende kennis:Het werkveld van de afdeling is zeer breed. Heeft een kandidaat náást de kennis en ervaring die voor de onderhavige functie wordtgevraagd, ook kennis en ervaring op andere gebieden die óók binnen de afdeling van toepassing zijn, dan kan dat als pre in de beoordelingworden meegenomen.Kennis van en ervaring met (certificering is een pré):Ervaring met Microsoft's System Center suite (SCCM/SCOM);Ervaring met McAfee ePO;Ervaring met MSSQL en IIS;Ervaring met Splunk;ITIL gecertificeerd;Kunnen werken volgens de SCRUM/Agile methodeCompetenties:Kunnen presteren onder druk en kunnen omgaan met strakke deadlines;Ervaring met het ageren binnen politiek gevoelige structuren;Inlevingsvermogen. Moet zich kunnen inleven in zowel de leverancier- als de klantzijde;Verantwoordelijkheid. Nakomen van gemaakte afspraken en de consequenties ervan aanvaarden;Zelfstandig. Kan opdrachten (na uitleg) zonder verdere aansturing uitvoeren;Analytisch. Kan snel en doelmatig probleemsituaties analyseren en daar vervolgens een duidelijke oplossing voor definiëren;Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Stelt ideeën en meningen in begrijpelijke en correcte taal op schrift enkan deze mondeling duidelijk maken;Plannen en organiseren. Bepaalt op effectieve wijze doelen en prioriteiten en de daarvoor benodigde acties, tijd en middelen om dezedoelen te bereiken;Samenwerkingsgericht. Onderkent gezamenlijke belangen, wisselt informatie uit en neemt initiatief tot samenwerking. Is een teamplayer;Initiatiefnemend. Signaleert kansen en handelt hiernaar. Begint liever uit zichzelf dan passief afwachtendLiever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Functioneel beheerder MS365 (Intune) Utrecht
OpdrachtomschrijvingAls functioneel beheerder Kantoorautomatisering en telefonie ben je het aanspreekpunt voor gebruikers van Rijkswaterstaat bij wensen en wijzigingen van de continu in ontwikkeling zijnde RWS werkplek; MS365 doet zijn intrede (oa Teams). Je zorgt er pro-actief voor dat standaard (kantoorautomatiserings)applicaties voor de eindgebruikers blijven werken en aan hun wensen blijven of gaan voldoen. Je schakelt makkelijk met zowel klant als leverancier, weet wijzigingen door te vertalen naar call-/procesflows en bent in staat verstoringen te analyseren en te monitoren. Je vindt het leuk je kennis in te zetten, de klant te helpen en samen oplossingen te bedenken. Je analyseert de vraag naar functionele wijzigingen op operationeel en tactisch niveau. Je zorgt voor een effectieve en efficiënte uitvoering van functioneel beheer binnen een afgebakend werkveld. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen van gebruikersdocumentatie en het geven van trainingen. Je werkt samen met andere functioneel beheerders en (in- en externe) ICT-dienstverleners. Je draagt bij aan projecten op het gebied van informatievoorziening, neemt deel aan diverse overleggen, stemt acties en wijzigingen af in de keten en zorgt voor een goede terugkoppeling. Je bouwt hierdoor een sterk netwerk op en initieert en verbetert de onderlinge samenwerking. Voor applicatie-eigenaren, key-users en leveranciers ben je een volwaardige gesprekspartner die de behoeften en vragen vanuit de gebruikersorganisatie onderkent en vertaalt naar oplossingen. De behorende testen begeleidt of voer je uit en je zorgt ervoor dat handleidingen en instructies up to date blijven. Uiteraard is het belangrijk dat je hierbij pro-actief signaleert en informeert. Door steeds naar verbeteringen te blijven zoeken, lever je een bijdrage aan een hoog niveau van informatievoorziening bij Rijkswaterstaat.Functie-eisenDe kandidaat beschikt aantoonbaar over een afgeronde HBO-opleiding;De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring als Functioneel beheerder;Aantoonbare ervaring met MS365;Ervaring op het gebied van Windows, Sharepoint, Office, Telefonie en andere standaard kantoorautomatiseringspakketten, WensenKennis en ervaring met kantoorcontactsystemen zoals TopDesk; Beschikt over communicatieve vaardigheden en een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. Mondeling en geschrift;De kandidaat heeft ervaring met pro-actief adviseren van klanten en gebruikers;De kandidaat kan goed analyseren, plannen en organiseren;De kandidaat heeft ervaring met de opdrachtgever;De kandidaat beschikt over een BISL-certificaat, of is bereid deze te halen.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Senior Functioneel Beheerder HRM-informatievoorziening Utrecht
OpdrachtomschrijvingEr werken zon 8.700 mensen bij Rijkswaterstaat. Daardoor hebben we te maken met grote en uiteenlopende datastromen en complexe HRM-systemen. Als senior functioneel beheerder zorg jij ervoor dat onze HRM-informatievoorziening technisch optimaal is en aan de eisen en wensen van de gebruikers voldoet. Samen met twee collegas beheer jij uiteenlopende HRM-systemen. Denk aan SAP HCM, SAP SP en de speciale Rijkswaterstaat SAP Portal voor tijdverantwoording en roosterinformatie. Ook ben je verantwoordelijk voor het systeem IDM dat digitale identiteitsgegevens centraal beheert. IDM is gekoppeld aan een aantal andere systemen, zoals de digitale salaris- en personeelsadministratie P-Direkt. Jij zorgt dat al deze applicaties naadloos aansluiten op de wensen en eisen van de gebruikers. Hoe je dat voor elkaar krijgt? Je zit veel met klanten om tafel om de eisen in kaart te brengen. Deze zet je vervolgens samen met je collegas om in een functioneel ontwerp en uiteindelijk in een oplossing. Hierbij stel je je servicegericht maar ook kritisch op en houd je rekening met de kaders en richtlijnen van zowel de gebruikers als de IT-leveranciers.Vanuit de afdeling Informatievoorziening Beheer ben je lid van het team Personeel en zorg je voor de afstemming met de interne klant en de technische beheerorganisatie. Als senior functioneel beheerder bepaal je de te bewandelen routes en overtuig je de organisatie van je plannen. Ook initieer en coördineer je wijzigingen en projecten. Je voert risicoanalyses uit, beoordeelt impactanalyses en functionele ontwerpen en begeleidt de gebruikersacceptatietesten. Hierover rapporteer je aan een aantal overlegorganen. Dit doe je onder meer via voortgangsrapportages en beslisdocumenten. Een andere belangrijke taak: het optimaal en continu ondersteunen van gebruikers bij het dagelijks gebruik van de informatievoorziening.Vanuit je seniorrol werk je mee aan de ontwikkeling van je afdeling. Je bouwt een sterk netwerk op, coacht collegas, coördineert werkzaamheden binnen je team en neemt deel aan overleggen in de informatievoorzieningsketen. Voor applicatie-eigenaren, stakeholders en key-users ben je een volwaardig gesprekspartner. Je onderkent de behoeftes en vragen vanuit de gebruikersorganisatie en vertaalt deze naar oplossingen.Harde eisen: Kandidaat beschikt minimaal over een HBO diploma informatievoorziening of ICTKandidaat beschikt over ervaring als functioneel beheerder van SAP- en HRM-omgevingen in (meer dan 1000 medewerkers) organisatiesKandidaat beschikt over ervaring in het coördineren van wijzigingen (oa begeleiden van gebruikersacceptatietesten). Overige wensen:Mate van ervaring en/of affiniteit met een roosterorganisatie (SAP,HCM en Intus Inplanning)Mate waarin de kandidaat kennis heeft van HRM-processen (tijdevaluatie en personeelsadministratie)Mate waarin de kandidaat kennis heeft van de SAP module HCM Mate waarin de kandidaat beschikt voer kennis van en ervaring met BiSL, scrum en agileMate waarin de kandidaat beschikt over kennis van en ervaring met de Algemene verordening gegevensbeschermingMate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever. Hierbij wordt gekeken naar de ervaring op gebied van FB en overheidsinstellingenLiever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Developer Senior Utrecht
Referentienummer: 2022-00363 Omgeving: Utrecht Startdatum: 31 januari 2022 Einddatum: 31 december 2022 Optie op verlenging: onbekend Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: nader te bepalen Sluitingsdatum: maandag 24 januari 2022 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Developer voor 40 uur per week. Je gaat werken in het Scrum team van TNO dat werkt aan het continue verbeteren van de online portalen waarmee ondergrondgegevens in Nederland te raadplegen zijn. De portalen voorzien in de informatiebehoefte van diverse afnemersgroepen zoals ingenieurs- en adviesbureaus, waterschappen, provincies, gemeenten, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus, natuurbeheerorganisaties, scholen, universiteiten en burgers. Een informatiebehoefte en voorziening die bijdraagt aan het beantwoorden van maatschappelijke ontwikkelingen waaronder de Energie Transitie, het Woningvraagstuk, Infrastructuur, Watermanagement en Natuurbeheer, om een duurzame toekomst van Nederland te kunnen borgen. Als Scrum team werken we met commitment samen met een breed scala van stakeholders en gebruikers. Het betreft een multidisciplinair team met Ontwikkelaars, Testers, UX & Visual Designer, Scrum Master en Product Owner. KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding; Informatica of andere Beta opleiding. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met Java, openjdk 8 en hoger. Je hebt ervaring met Persistentie (Hibernate, JPA). Je hebt ervaring met Relationale databases (Oracle of PostgreSQL). Je hebt ervaring met oGIS systemen. Je hebt ervaring met Javascript/Typescript/HTML en css. Je hebt ervaring met geautomatiseerd testen (JUnit, Mockito). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring met JBoss. Je hebt eervaring met ESRI producten. Je hebt kennis van Angular. Je hebt kennis van databases en Webservices (SOAP of REST). Je hebt kennis van Drupal en/of Wordpress. Je hebt ervaring met Agile/Scrum methodieken en practices. Je hebt ervaring met tooling: Maven, NPM, GIT, Jira, Puppet, Jenkins, Linux, oIntelliJ en Webstorm. Competenties: Je bent een teamspeler wat tot uiting komt in goed kunnen samenwerken, denken in mogelijkheden om gezamenlijke doelstellingen te behalen. Je bent communicatief vaardig en je durft je collega’s aan te spreken bij vragen of problemen. Je kan goed omgaan met vertrouwelijke informatie. Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed, zowel in woord als geschrift.
Project Architect Utrecht
Voor de Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Project Architect. Omschrijving opdracht: Als projectarchitect heb je kennis en ervaring met het in kaart brengen van het bedrijfs-, informatie en infrastructuur-landschap. De kandidaat helpt de organisatie met de bovengenoemde sporen. In deze functie verwachten we: - Dat je architecturen voor projecten opstelt. - Dat een bijdrage levert aan de Enterprise Architectuur Utrecht en dat de architecturen die je oplevert binnen de kaders en richtlijnen van de Gemeentelijke architectuur zijn. - Een actieve bijdrage aan de architectuur community van de gemeente. - Het onderhouden van de architectuur Repository (BizzDesign Enterprise Studio). - Dat je aantoonbare kennis en ervaring hebt met name op het gebied van architectuur van systemen en processen in het sociaal en fysiek domein. - Dat je kennis en ervaring hebt op het gebied van Cloud-architectuur en techniek. - Een bijdrage aan procesbetering voor inkoop van ICT. Als architect werk je mee in projecten: - Inventariseren van eisen en wensen deze ‘vertalen’ naar oplossingen. - Opstellen van architectuurkaders (PSA, PEA etc.) en uitgangspunten, eisen en wensen. - Meewerken in aanbestedingen. - Je bewaakt de architectuurkaders en het werken onder architectuur binnen projecten en Agile trajecten. Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van het ontwerpteam binnen de projecten en Agile trajecten, geeft richting, je leidt de discussies en neemt besluiten waar nodig. Plek in de organisatie: Je komt te werken bij het team domstad IT expertgroepen. Je primaire aandachtsgebied zal liggen op het sociaal en fysiek domein, waar je veel samenwerkt met de domeinarchitecten. Gewenst profiel: Als projectarchitect heb je minimaal een hbo-diploma, liefst een opleiding in de richting van bedrijfskunde en informatica. Je hebt aantoonbaar relevante werkervaring en bij voorkeur ervaring met ICT-projecten bij overheidsorganisaties. Je beschikt over goede kennis van zowel ICT als bedrijfsvoering en hebt ervaring met complexe ICT-landschappen. De projectarchitect die wij zoeken is proactief, heeft goede communicatievaardigheden en weet zich staande te houden in een complexe en politieke organisatie. Het is iemand die goed vast kan houden aan een duidelijke visie voor de lange termijn en deze concreet naar korte termijn acties kan vertalen. Daarnaast dient een projectarchitect over de volgende competenties te beschikken: luistervaardigheid, resultaatgerichtheid, standvastigheid, klantgerichtheid, pragmatisme en pro-activiteit. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het uitvoeren van ICT-projecten. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbaar werk- en denkniveau op Hbo-niveau. 2. Je hebt een algemene kennis van werken binnen een overheidsorganisatie. 3. Je hebt aantoonbare ervaring met bedrijfs- en informatiearchitectuur met naam op gebied van het sociaal domein. 4. Je hebt een aantoonbare kennis en ervaring met applicatie integratie in complexe applicatielandschappen. 5. Je hebt brede kennis van ICT-technologie en cloud ontwikkeling. 6. Je hebt kennis van projectmatig werken (Prince2, Scrum/Agile). 7. Je bent bekend met het GEMMA en NORA en relevante ontwikkelingen als Common Ground. 8. Je hebt ervaring met architectuurmodellering in ArchiMate 2.1 of hoger, TOGAF en GEA. 9. Je hebt ervaring met het opzetten van Project Start Architecturen. 10. Je hebt ervaring met het werken in een architectuurtool (Bizzdesign architect/Enterprise Studio). 11. Je hebt ervaring met het uitvoeren van informatieanalyses. 12. Je hebt kennis van de basisregistraties en standaarden. 13. Je hebt kennis en ervaring met aanbestedingen (o.a. GIBITd en standaarden). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: z.s.m. onder voorbehoud van VOG Duur: 6 maanden na start Optie op verlenging: Ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-1-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 28-1-2022 tussen 11.00 – 14.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Cloud Architect Rotterdam, Nederland
IV RWS-Infrastructuur hecht er veel waarde aan dat er door de medewerkers eigenaarschap wordt getoond en er een natuurlijke neiging is om permanent te verbeteren. De dienstverlening van IV RWS Infrastructuur is 7x24. Het kan incidenteel voorkomen dat inzet buiten reguliere kantoortijden gewenst/vereist is. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij zich in voorkomende situaties flexibel opstelt. De functie betreft een 24 uur p.w. inzet. De werkzaamheden vinden momenteel vanuit huis plaats. Op termijn is de inzet naar verwachting hybride: deels thuis, deels op de hoofdlocatie Delft en Rotterdam en waar nodig alle andere locaties van Rijkswaterstaat in Nederland. De reistijd voor woon- werkverkeer tot de hoofdlocatie bedraagt niet meer dan 60 minuten.De RWS Centrale Informatievoorziening (CIV) voert binnen Rijkswaterstaat landelijke taken uit op het gebied van data en ICT. De CIV zorgt voor data-inwinning, beheer van ingewonnen data, dataverstrekking, ICT-beheer en ICT-ontwikkeling ter ondersteuning van de processen van Rijkswaterstaat. Een van de afdelingen binnen de CIV is IV RWS-Infrastructuur. IV RWS-Infrastructuur is verantwoordelijk voor de levering en technische instandhouding van de centrale infrastructuur componenten, applicatie en infrastructuur bouwstenen, die onderdeel vormen van de IT diensten die door de CIV geleverd worden aan de RWS Organisatie. IV RWS-Infrastructuur doet dit met ongeveer 200 medewerkers verdeeld over een aantal teams. De afdeling Infrastructuur is georganiseerd in een aantal domeinen, te weten Netwerken, Werkplekken en KA en Identity & Access Management, IT Service Operations, IaaS en Cloud hosting. Het domein Cloud hosting houdt zich onder meer bezig met het ontwikkelen en beheren van de basis voorzieningen tbv cloud hosting, met de primaire focus op Microsoft Azure. Daarnaast is het domein verantwoordelijk voor diverse infrastructuur platform diensten, waaronder Kubernetes. Voor het domein cloud hosting is RWS op zoek naar een ervaren cloud architect. Deze cloud architect kan helpen om afnemers van de diensten op de cloud te laten landen. Hij/zij kan klantomgevingen in kaart brengen, deze plotten op een nieuwe omgeving en klanten begeleiden in het migratietraject. Ook kan de cloud consultant/architect, op basis van eerdere ervaring, het huidig ervaren cloudteam helpen om de huidige dienstverlening te verbeteren. Aangezien RWS een 24x7 bedrijfsvoering heeft, en de huidige, verouderde infrastructuur zeer complex is, is het cruciaal dat deze rol wordt uitgevoerd door een cloud architect met recente kennis van en ervaring met het huidige applicatielandschap en de bijbehorende beheerorganisatie. Je voornaamste taak is het vormgeven van cloudarchtitecturen voor de klanten van de IV-organisatie. Je weet je staande te houden op verschillende niveaus in de organisatie (strategisch, tactisch en operationeel)Je weet met enthousiasme de visie en de Cloud gedachtegoed binnen de hele organisatie uit te dragen het uitdragen (evangeliseren) binnen de gehele organisatie waarmee je draagvlak en commitment creëert. Hiervoor laat de volgende compenties en gedrag zien:* Overtuigingskracht / Communicatie: anderen overtuigen zodanig dat zij, na aanvankelijke twijfels advies aannemen en omzetten in acties* Oog voor detail én de big picture Verder ben je bekend en heb je een eigen netwerk binnen de Cloud community.Functie- eisenHBO / WO werk- en denkniveau;Certificering op (publieke) cloud technologieën en diensten, zoals AZ-303/AWS Solutions ArchitectMinimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in het werken in een complexe en politieke overheidsorganisatie;Minimaal 10 jaar ervaring met inrichten, migreren en beheren van complexe datacenter infastructuren binnen en buiten de overheid.Minimaal 1 jaar recente kennis van architecturen rond het ontwikkelen en beheren van publieke cloud dienstenMinimaal 1 jaar ervaring met het migreren van applicatie-omgevingen bij een grote organisatieDe RWS Centrale Informatievoorziening (CIV) voert binnen Rijkswaterstaat landelijke taken uit op het gebied van data en ICT. De CIV zorgt voor data-inwinning, beheer van ingewonnen data, dataverstrekking, ICT-beheer en ICT-ontwikkeling ter ondersteuning van de processen van Rijkswaterstaat. Een van de afdelingen binnen de CIV is IV RWS-Infrastructuur. IV RWS-Infrastructuur is verantwoordelijk voor de levering en technische instandhouding van de centrale infrastructuur componenten, applicatie en infrastructuur bouwstenen, die onderdeel vormen van de IT diensten die door de CIV geleverd worden aan de RWS Organisatie. IV RWS-Infrastructuur doet dit met ongeveer 200 medewerkers verdeeld over een aantal teams. De afdeling Infrastructuur is georganiseerd in een aantal domeinen, te weten Netwerken, Werkplekken en KA en Identity & Access Management, IT Service Operations, IaaS en Cloud hosting. Het domein Cloud hosting houdt zich onder meer bezig met het ontwikkelen en beheren van de basis voorzieningen tbv cloud hosting, met de primaire focus op Microsoft Azure. Daarnaast is het domein verantwoordelijk voor diverse infrastructuur platform diensten, waaronder Kubernetes. Voor het domein cloud hosting is RWS op zoek naar een ervaren cloud architect. Deze cloud architect kan helpen om afnemers van de diensten op de cloud te laten landen. Hij/zij kan klantomgevingen in kaart brengen, deze plotten op een nieuwe omgeving en klanten begeleiden in het migratietraject. Ook kan de cloud consultant/architect, op basis van eerdere ervaring, het huidig ervaren cloudteam helpen om de huidige dienstverlening te verbeteren. Aangezien RWS een 24x7 bedrijfsvoering heeft, en de huidige, verouderde infrastructuur zeer complex is, is het cruciaal dat deze rol wordt uitgevoerd door een cloud architect met recente kennis van en ervaring met het huidige applicatielandschap en de bijbehorende beheerorganisatie.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Projectmanager Schiphol
De Projectmanager heeft in de verschillende fasen van Symphony (AFKL development methode) de leiding over het ICT deel van projecten. Afhankelijk van het type project kan het IT aandeel oplopen tot 100%. Onder het ICT aandeel vallen alle deliverables zoals die in Symphony zijn gedefinieerd.De ICT Projectmanager in de rol van overall Projectmanager heeft de leiding over de gehele Symphony development lifecycle. De ICT deliverables zijn dan uitgebreid met business deliverables (produkten) zoals business case, business requirements en business change approach.SkillsBij voorkeur post-HBO- of WO-opleiding op ICT- gebiedErvaring op het gebied van projectmanagementRuime kennis van ITIL en PRINCE2Globale kennis van de KLM en KLM processen (pre)Medior niveau met hands-on mentaliteit!NL en ENG beheersingScreening Om de betrouwbaarheid en integriteit van kandidaten te toetsen is screening onderdeel van de sollicitatieprocedure. Voor vragen over de screeningprocedure kunt u contact opnemen met de vermelde contactpersoon bij de betreffende vacature of interim opdracht.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Procesbegeleider Duidelijke Overheidscommunicatie Den Haag
Voor VNG Realisatie BV zijn wij op zoek naar een Procesbegeleider Duidelijke Overheidscommunicatie. Omschrijving opdracht: Doel van de opdracht is gemeenten te ondersteunen bij hun plan van aanpak en bij de passende maatregelen die zij nemen om te zorgen dat ze begrijpelijk communiceren met alle burgers. Dit volgt uit de bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt tussen BZK en VNG over samenwerking op dit onderwerp in het kader van het Corona Manifest Dichterbij door digitalisering (op 20 augustus naar de Tweede Kamer gestuurd). Daarnaast heeft het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) laten zien dat duidelijke communicatie noodzakelijk is. De tekst modellen die we naar behoefte en gebruik samen met gemeenten ontwikkelen stellen ambtenaren in staat duidelijk te communiceren met burgers. Het betekent: rekening houden met de lezer, een persoonlijke benadering kiezen en ervoor zorgen dat taal begrijpelijk is. Door als overheid ambtelijke taal te gebruiken worden burgers buitengesloten. Laaggeletterde burgers, maar ook vele anderen voor wie de overheidscommunicatie onhelder is. Dat is vervelend voor deze mensen, die voorzieningen daardoor kunnen mislopen en daarmee uitgesloten van hulp. Maar door onduidelijke communicatie maakt ook de gemeente zelf extra kosten vanwege de beantwoording van vragen, telefoontjes, baliebezoeken in tijd en inzet van medewerkers. De best practices (gemeente ‘s-Hertogenbosch, belastingdienst België) laten een hoog ambitieniveau en ook rendement zien. Werkzaamheden en verantwoordelijkheden De opdracht bestaat uit onderstaande onderdelen: - Zorgt voor het oprichten en inrichten platform begrijpelijke overheidscommunicatie, waarbij wordt voortgebouwd op het reeds bestaande VNG-forum Digitale Toegankelijkheid. - Bundelen van handelingsperspectieven digitale toegankelijkheid en duidelijk communiceren. - Bundelen van handelingsperspectieven op houding en gedrag, communicatie, kennisuitwisseling in de werkpraktijk en voorbereiden bijeenkomsten in samenwerking met partners. - Zorgt voor verbinding met werkgroepen voor verschillende domeinen en desbetreffende teksten. - 5 werkgroepen inrichten en begeleiden die 50 begrijpelijke, inhoudelijk en juridisch correcte tekst modellen opleveren. - Bijdrage leveren aan het bepalen van criteria en behoeften voor de inventarisatie van de 500 meest gebruikte teksten van gemeenten en deze prioriteren naar behoefte om te bepalen voor welke teksten modellen worden ontwikkeld. - Bijdrage aan de ontwikkeling van een handreiking voor gemeenten die willen starten met duidelijke overheidscommunicatie specifiek gericht op de gemeentelijke organisatie. Met daarin bijvoorbeeld handvatten voor implementatie van modelteksten, interne bewustwording, campagne en communicatie, rapportage en verantwoording, lessons learned van gemeenten zelf. - Meehelpen aan de organisatie van minimaal 4 implementatieworkshops (Webinars en/of fysieke bijeenkomsten) waarin de deelnemers handvatten krijgen om de teksten te publiceren en ‘in productie te nemen’ in de eigen gemeente. Resultaat van de opdracht: - Ingericht platform begrijpelijke overheidscommunicatie. - Afgeronde inventarisatie van de 500 meest gebruikte teksten van gemeenten en naar behoefte geprioriteerd voor welke teksten modellen worden ontwikkeld. - 5 werkgroepen zijn ingericht en deze hebben 50 begrijpelijke, inhoudelijk en juridisch correcte tekst modellen opgeleverd. - Zorgt dat de tekst modellen zijn getest met een testpanel. - Handreiking duidelijke overheidscommunicatie specifiek gericht op de gemeentelijke organisatie. - Organisatie van minimaal 4 implementatieworkshops (Webinars en/of fysieke bijeenkomsten) waarin de deelnemers handvatten krijgen om de teksten te publiceren en ‘in productie te nemen’ in de eigen gemeente georganiseerd. - Bijdrage aan het informeren van gemeenten zijn via verschillende communicatiemiddelen. Omschrijving opdrachtgever: VNG Realisatie werkt samen met en vóór onze leden, alle 352 gemeenten in Nederland, aan een krachtige, lokale uitvoeringspraktijk. Wij ondersteunen gemeenten bij het aangaan van maatschappelijke opgaven en het uitvoering geven aan wettelijke taken. Dit door het ontwikkelen van programma’s en projecten op het gebied van dienstverlening, uitvoering en ICT. Expliciete besluitvorming over en betrokkenheid van de leden bij deze programma’s en projecten is belangrijk. We werken daarom transparant en in constante afstemming met de betrokken gemeenten. Hun tevredenheid over ons werk is leidend in alles wat we doen. Om onze producten en diensten zo goed mogelijk te laten aansluiten op de vraagstukken en behoeften van gemeenten, doorloopt ieder project of programma een vaste ontwikkelcyclus bestaande uit vier fasen: weten, proberen, maken en beheren. Op deze manier werken we doel- en resultaatgericht van een initieel idee naar een concreet product of dienst voor al onze leden. Voor iedere fase die een project doorloopt is binnen VNG Realisatie een basisteam aangesteld. De expertise binnen dit team kan worden aangevuld met specifieke ondersteuning vanuit zes kenniscentra. Functie eisen (knock-out criteria) 1. Je bent op de in de profiel tekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek. 2. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag. 3. Minimaal afgeronde HBO opleiding. 4. Minimaal 2 jaar ervaring op HBO werk -en denkniveau. 5. Minimaal 5 jaar werkervaring als procesbegeleider in het gemeentelijk uitvoeringsdomein. 6. Minimaal 2 jaar werkervaring bij een gemeente of gemeenschappelijke regeling in een functie gericht op dienstverlening aan burgers en ondernemers. 7. Minimaal 2 jaar van en ervaring met duidelijke overheidscommunicatie blijkt uit CV en benoemen voorbeelden in motivatiebrief. 8. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop. Functie wensen (gunningscriteria) 1. Affiniteit met duidelijke overheidscommunicatie, blijkende uit motivatiebrief. 2. Relevant netwerk onder gemeenten, blijkende uit motivatiebrief. 3. Kennis van gemeentelijke taken in het algemeen. Competenties - Resultaatgerichtheid - Kwaliteitsgerichtheid - Omgevingsbewustzijn - Samenwerken - Integriteit - Netwerken - Praktisch organisatievermogen - Digitaal zeer vaardig Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Den Haag en thuiswerken Startdatum: 1 februari 2022 Duur: 31 maart 2022 Optie op verlenging: Inzet: 21 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-01-2022 Sluitingstijd: 12:00 Intakegesprek: 4 februari 2022, tussen 09:00 en 12:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technical Tester Den Haag
Voor KPN (Den Haag) zijn wij op zoek naar een Medior/Senior Technical Tester Gewenste startdatum: z.s.m. Geplande einddatum: 31-12-2023 Inzet: 36-40 uur per week We are looking for an experienced (technical) tester with experience in test automation and CI/CD and with a good understanding of Telecom networks and services.The department in which he/she will be working is responsible for the Development and Operations of the IT of the KPN networks. As part of the ‘Inventory & Capacity Management’ squads he/she is responsible for the business critical application ZSmart. This application manages the capacity extensions in the network and registration of these network elements and services on behalf of the Service and Assurance organization. To support the business we strive to provide high availability and quality of our systems and data. In this domain the rationalization of legacy inventory applications is one of the key challenges in the coming 2 years. In addition also the support of a number of strategic KPN projects - like the accelerated fiber rollout – requires regular changes in the ZSmart application.As part of the Agile (Scrum) / DevOps way-of-working we aim to continuously improve as a team, which includes among others more (test)automation and setting up an automated CI/CD pipeline. The tester will be part of a multidisciplinary team (designers, developers, testers, operations) guided by a Scrum Master and a Product Owner. The goal is to make the team members more T-shaped, meaning that in addition to their primary skills (e.g. testing) also other skills (e.g. design, development) can be developed. The tester will have regular contact with business users within and outside KPN, for example for demo’s and user acceptance testing. The teams are international teams with team members based in The Netherlands, India and China.Results -Active participation in all scrum events (Daily, Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospective, Refinement) -Test case preparation, test data preparation and execution (System Test, Integration Test, Chain Test, Performance Test) -Logging and monitoring of defects/bugs -Test automation -Support in analysis and reproduction of Production incidents -Data migration support What specific knowledge and experience (hard & soft skills) are required to carry out the assignment/work? -Test automation (Robot Framework is currently used) -In addition to functional application testing also experience with testing of interfaces and performance -Development skills (thorough SQL knowledge) -DBA knowledge and experience -Experience with JIRA, MS Teams -Understanding of security requirements -Team worker -Presentation skills -Fluent English Working from outside The Netherlands (near-shore and/or off-shore is an option)Aanbiedingen van CV, motivatie en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 20 januari 2022 om 12 uur in ons bezit te zijn.
Technisch Applicatiebeheerder TRIS Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Technisch Applicatiebeheerder TRIS. Omschrijving opdracht: De Technisch Applicatiebeheerder werkt vanuit een Agile omgeving met een team van beheerders en ontwikkelaars aan de applicatie TRIS. TRIS is het Technisch Recherche Informatie Systeem van de Forensische Opsporing Politie. Voor dit systeem zijn we op zoek naar medewerkers die het volgende, in teamverband, moeten realiseren: - Migratie van MS SQL database van versie 2017 naar 2019, samen met infra database collega’s - MS Server upgraden van 2012/16 naar 2019 - Koppeling van de applicatie naar het big-data platform migreren van Nexus naar Apache Kafka, samen met de bigdata collega’s en ontwikkelaars van de applicatie. - Het up to date brengen van de CI/CD pipeline, samen met medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de CI/CD tooling. We gaan uit van een doorlooptijd van 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging als (een of meer van) de 4 opdrachten niet zijn afgerond. Doelstelling: Wanneer de 4 opdrachten zijn afgerond is de TRIS omgeving weer toekomst gereed. Is de life-cycle achterstand weggewerkt en kan de applicatie data blijven ontvangen en verzenden naar het big-data platform. Tevens is de CI/CD pipeline weer gezond en door de interne politie collega’s te gebruiken voor toekomstige updates. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Je bent zelf instaat deze opdracht in een tijdlijn uit een te zetten, te prioriteren en de risico’s en afhankelijkheden aan te geven - Je bent zelf instaat om aan te geven aan welke informatie of kennis je behoefte hebt - Netwerken gaat je gemakkelijk af, je bent instaat om zelf binnen de organisatie je zaken te regelen - Als je een opdracht afrondt kan jij je kennis borgen in documentatie en overdragen aan je collega’s - Documenteren - Automatiseren via scripts; aanpassen/maken - Beveiligingszaken rapporteren en adviseren - Werken volgens architectuur Politie Contacten: - Moet samenwerken met teamleden - Heeft voortgangsgesprekken met direct leidinggevende - Informatie ophalen bij technische collega’s van andere afdelingen Functie eisen (knock-out criteria) 1. Kandidaat is in het bezit van een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal MBO-4 niveau. 2. Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar ervaring als de Technisch applicatiebeheerder of gelijkwaardig. 3. Kennis van en ervaring met Windows Server omgevingen, bij voorkeur certificaten behaald en minimaal 3 jaar werkervaring. 4. Kennis van en ervaring met Agile werken DevOps/Scrum/KanBan; minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring. Functie wensen (gunningscriteria) 1. Kennis van/ervaring met tooling die gebruikt wordt (Visual Studio, SQL Developer, Sharepoint). 2. Gedegen kennis van en ervaring met SQL-scripts, PowerShell-scripts. 3. Gedegen kennis van IIS, Windows Server OS, aangevuld met Certificaten. 4. Kennis van applicatiebeheer (ITIL/ASL en dan met name incident- en changement). 5. Kennis van Confluence/Jira/Git/Bitbucket. 6. Ervaring met CI / CD pipelines; Jenkins, Nexus, XLDeploy. Competenties - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Odijk Startdatum: 04-04-2022 Duur: 31-03-2023 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-01-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na de beoordeling Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Medewerker DIV Westland
Voor de Gemeente Westland zijn wij op zoek naar een Medewerker DIV. Opdracht: Als medewerker Documentaire Informatievoorziening (DIV) ben je samen met je collega’s van het taakveld primair verantwoordelijk voor het beheer en implementeren van de informatiestromen binnen de gemeente Westland (zowel digitaal als fysiek). Je denkt (pro)actief mee over vakinhoudelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de organisatie op dit gebied, zoals bijvoorbeeld de archiefwetgeving en Omgevingswet. Richting de organisatie geef je adviezen en ondersteuning op het gebied van inrichting, optimalisatie en beheer van de processen en procedures. Op dit moment is de gemeente in een traject om afscheid te gaan nemen van het huidige Document managementsysteem en handen en voeten te gaan geven aan de implementatie en inrichting van een nieuw zaaksysteem. Dit vraag ook veel van de medewerkers van taakveld DIV. Omschrijving opdrachtgever: Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt; gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait! Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris. Cluster Bedrijfsuitvoering: De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn. Taakveld: Documentaire informatie voorziening. De 13 medewerkers van dit team zijn verantwoordelijk voor kwalitatief hoogwaardige digitale informatievoorziening binnen de organisatie. Daarbij is het essentieel om de documentaire informatie- en archiefproducten vindbaar en toegankelijk te maken. Om toekomstbestendig te zijn, wordt momenteel een nieuw zaaksysteem ingericht en wordt op strategisch niveau gewerkt aan een visie en aanpak over modernisering van het informatiebeheer. Functie eisen (knock-out criteria) 1. Minimaal een afgeronde HBO bachelor opleiding. Functie wensen (gunningscriteria) 1. Een gevolgde opleidingen binnen het taakveld Documentaire Informatievoorziening (bijvoorbeeld SOD II) . 2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als medewerker DIV in de afgelopen 4 jaar . 3. Aantoonbare kennis van de applicatie MyCorsaNext . 4. Aantoonbare kennis van wet-en regelgeving op gebied van informatiebeheer en archivering opgedaan door relevante werkervaring of een afgeronde cursus in de afgelopen 5 jaar . Competenties Je bent een enthousiaste teamspeler, digitaal vaardig en je bent goed in staat om de organisatie daarin te adviseren en te ondersteunen. Om dit te kunnen doen, ben jij vanzelfsprekend servicegericht en beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden. Je gaat actief de organisatie in en zoekt daarin de samenwerking. Je bent bekend met de organisatiestructuur en de bedrijfsprocessen en weet de positie van DIV daarin goed in kaart te brengen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Westland Startdatum: Zo spoedig mogelijk Duur: 11 maanden Optie op verlenging: 1 maal 6 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-01-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 26 januari 2022 vanaf 15.00 uur. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Sales Force Administrator - Developer Rotterdam
Voor onze eindklant in de Randstad ben ik op zoek naar een Salesforce Developer Startdatum: ZSM Duur: 6 maanden (optie op verlenging) Inzet: 36 uur Locatie: Vanuit huis/ RotterdamDeadline voorstellen: Donderdag 20 januari 12.00 (eerder heeft de voorkeur) Let op aanbieden van (WORD) CV inclusief motivatie, uurtarief en beschikbaarheid. Salesforce Administrator/ Developer Vind jij het interessant om met jouw kennis het gebruik van Salesforce binnen onze organisatie naar het volgende niveau te tillen? Ga jij een ingewikkelde uitdaging niet uit de weg en ben je enthousiast over nieuwe innovatieve toepassingen in het platform? Dan is de rol van Salesforce Administrator/Developer wellicht wat voor jou!Binnen de ANWB wordt Salesforce breed ingezet. Als onze Salesforce administrator/Developer voer jij, samen met het Salesforce-team, de regie over het beheer van onze Salesforce Orgs (Sales Cloud, Experience Cloud en Platform) en alle applicaties die daarbinnen vallen. Daarnaast bouw je mee aan nieuwe Salesforce-implementaties. Hierbij stem je af met leveranciers, interne klanten, product owners en ontwikkelaars en andere slimme koppen. Jij zorgt voor een optimale implementatie van Salesforce en zorgt dat dit goed geborgd wordt. Je bent het aanspreekpunt voor product owners en stakeholders voor wijzigingen en nieuwe ontwikkelingen in ons platform. Daarnaast zal jouw expertise ingezet worden in analyse vraagstukken. Uitstekend analytisch vermogen;Uitstekende communicatieve vaardigheden.Goede kennis van de Engelse taal, zowel in woord als in geschriftPré: code (html, javascript of apex) kunnen lezen Functie-eisen:HBO/HBO+ werk- en denkniveau;Minimaal 3 jaar ervaring in soortgelijke functie;Ruime ervaring met configureren en ontwikkelen van Salesforce;Je bent in het bezit van Salesforce certificaten of bent bereid die op korte termijn te halen; (minimaal Administrator en App Builder, Advanced Admin of Developer is een pre) Voorkeur NL talig
Transitiemanager IT Arnhem
Voor TenneT in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een Transitiemanager IT.Startdatum: zo snel mogelijk (uiterlijk 01-03-2022) Einddatum: Tijdelijke positie tot vaste aanstelling Inzet: 40 uur per weekApplicant requirementsTasks: TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 21.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en onze safety performance. Om de Customer & Markets (CMT) organisatie te versterken, zijn wij op zoek naar een: Transitiemanager aangaande (IT-)implementaties met marktpartijen. Wat ga je doen als Transitiemanager bij TenneT? Je maakt onderdeel uit van het team Balancing- and Ancillary Services (CMT-BA-NL), dat verantwoordelijk is voor de levering van verschillende diensten aan externe (en interne) klanten van TenneT, waaronder: • Het onboarden en erkennen van nieuwe marktpartijen; • Inkoop van externe diensten (energie, capaciteit, flexibiliteit, congestie); • Het ontwerpen en implementeren van nieuwe marktoplossingen om daarmee de toegang tot de elektriciteitsmarkt te vergemakkelijken.Met name het begeleiden van het implementatieproces dat bij deze (nieuwe) marktoplossingen hoort, is de focus van deze functie. Hierbij werk je samen met operationele business en IT-DevOps teams, maar vooral ook met externe partijen.Je krijgt als Transitiemanager een afwisselend takenpakket. De ene dag ben je bijvoorbeeld actief betrokken bij het plannen en afstemmen van de wissel van IT security certificaten van externe marktpartijen. De andere dag werk je aan een project om (XML-)berichtenverkeer met marktpartijen te implementeren, dan wel om marktpartijen zich hiervoor te laten kwalificeren. Hierbij is goede afstemming met zowel interne als externe stakeholders van groot belang.De belangrijkste werkzaamheden zijn: • Participeren in projecten rondom data-uitwisseling met externe partijen; • Zorgen dat marktpartijen voortgang boeken in het (IT-)implementatieproces, maar ook dat partijen niet allemaal tegelijk het proces starten; • Vragen hierover uit de markt beantwoorden, inclusief beheer van bijbehorende e-mailboxen; • Status van implementatie rapporteren aan (interne) stakeholders;Functie eisen • Je werkt accuraat en gestructureerd en kunt hierover helder communiceren met zowel interne als externe stakeholders; • Je ben sterk in logistieke processen; • Je bent stressbestendig en houdt van aanpakken; • Je bent proactief; • Je hebt affiniteit met IT-onderwerpen, zoals certificaten t.b.v. beveiliging van e-mailcommunicatie, webservices en/of XML; • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; • Minimaal HBO werk- en denkniveau; • Minimaal drie jaar ervaring met het begeleiden / coördineren van de uitrol van nieuwe (IT) oplossingen.
Adviseur RPA (Robot Proces Automation) Tilburg
Voor de Gemeente Tilburg zijn wij op zoek naar een Adviseur RPA (Robot Proces Automation). Omschrijving opdracht: De adviseur RPA (Robot Proces Automation) zorgt voor de interne borging en bekendheid van de RPA dienst. Hierbij jaagt de adviseur het gebruik van de RPA dienst binnen onze organisatie aan en zorgt hij/zij voor een goed gevulde backlog. De adviseur RPA is verantwoordelijk voor regie op ontwikkeling van RPA robots, het analyseren van processen en het sturen op de backlog van de RPA dienst. De adviseur zorgt voor de dagelijkse aansturing van het RPA ontwikkelteam. De adviseur RPA rapporteert over de voortgang van de businesscase RPA aan de CIO board/directie. De Product owner zal een RPA dienst bouwen samen met de beheerders van de RPA dienst. De Product owner is verantwoordelijk voor het organiseren van een gebruikersgroep van RPA-eindgebruikers. De Product owner heeft praktische kennis en ervaring in een (agile) teamomgeving, beschrijft userstories en stelt backlogprioriteiten vast, terwijl hij nieuwe oplossingen introduceert en hierbij nauw samen werkt met de processpecialisten van de organisatie. Omschrijving werkzaamheden: RPA en processen - Fungeert als de liaison tussen de business, ontwikkelaars en ondersteunende afdelingen. - Gaat actief op zoek in de organisatie naar mogelijkheden voor de inzet van RPA toepassingen. - Verzamelt informatie over de werkprocessen en informatiestromen van de organisatie waarbij RPA een rol kan spelen. - Vertaalt de businessbehoeften naar een eventuele technische oplossing (Bot) hierbij weet hij/zij hoofd- van bijzaken te scheiden. - Vertaalt complexe gebruikerswensen naar functionele en niet-functionele vereisten en beheert wijzigingen. - Communiceert proactief en werkt samen met interne klanten om informatiebehoeften en functionele vereisten te analyseren. - Stimuleert product- en procesverbeteringen die de klantwaarde verhogen. - Presenteert en demonstreert de oplossing aan collega’s in de organisatie. RPA in het informatielandschap - Werkt samen met ontwikkelaars en materiedeskundigen om de technische visie vast te stellen en afwegingen tussen bruikbaarheid en prestatiebehoeften te analyseren. - Overlegt met IT-architecten over het ontwerp en beleid van RPA oplossingen in de gemeentelijke infrastructuur. - Werkt samen met IT-architecten om de RPA oplossing in te passen in het informatielandschap van de gemeente Tilburg. - Geeft input voor de strategische visie voor het product RPA aan de architecten en strategen van de organisatie. Aansturing RPA Team - Werkt samen met de business, applicatiebeheer en belanghebbenden om de vereisten van complexe te robotiseren (bedrijfs)processen te definiëren, ontwikkelen en verfijnen en deze transparant te beheren in de CoE omgeving, roadmap en backlog. - Definieert, verduidelijkt en prioriteert samen met het RPA ontwikkelteam de backlog. - Het ontwikkelteam begeleiden om realistische leveringsverbintenissen te maken. - Zorgt ervoor dat de product backlog zichtbaar, transparant, en begrepen wordt door iedereen en laat zien waar het Development Team vervolgens aan gaat werken. VOG: Bij gunning dien je een recente VOG aan te leveren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt kennis en ervaring met procesanalyse en aansturing van ontwikkelteams. 2. Je hebt HBO/Universitair werk en/of denkniveau. 3. Je hebt enkele jaren praktijkervaring in bedrijfsanalyse en zelfstandig werken in complexe situaties en taken. 4. Je kan complexe processen makkelijk doorgronden. 5. Je hebt goed begrip van de (interne en externe) behoeften en vraagstukken van de klant en past kennis toe ter ondersteuning van kritische systemen en projecten. 6. Je hebt ervaring als Product Owner. 7. Je hebt Project Management ervaring. 8. Je hebt ervaring met Agile scrum werken. 9. Je hebt een Agile Product Owner Certificering (gewenst). Competenties: - Uitstekende communicator; in staat om het respect van het team, externe belanghebbenden en management te winnen. - Bekwaam in het creëren van een volledig transparant ontwikkelingsproces dat teams zullen omarmen en zodat alle belanghebbenden inzicht krijgen in hoe de capaciteit wordt uit genut om klantdoelen te bereiken. - Uitstekende presentatievaardigheden. - Ervaren in het ontwikkelen van nauwe werkrelaties met alle (management)niveaus, o.a. met de functionele managers van teamleden. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Tilburg Startdatum: Z.s.m. in overleg Duur: 30-04-2022 Optie op verlenging: Ja Inzet: 8 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 21-01-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Z.s.m. in overleg Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Procesmanager Doorontwikkeling Batavialand Lelystad
Voor Provincie Flevoland zijn wij op zoek naar een Procesmanager Doorontwikkeling Batavialand. Opdracht: De procesmanager zal te maken krijgen met een complex en integraal proces omtrent de doorontwikkeling van Batavialand. Ten behoeve van dit proces is een plan van aanpak ontwikkeld door een externe kwartiermaker, in nauwe samenwerking met de verschillende stakeholders, te weten OCW, de provincie en de gemeente Lelystad. In het plan van aanpak staan de volgende vragen/aspecten centraal: 1. De inhoudelijke component: hoe kan Batavialand zijn museale concept het beste (door) ontwikkelen het om als Nationaal Scheepsarcheologisch museum en als museum dat het verhaal van het nieuwe land vertelt, te kunnen floreren? 2. De fysieke component: op welke wijze moeten gebouwen en installaties worden aangepast om Batavialand optimaal te laten functioneren als depot en museum? De eenmalige bijdrage van rijk en provincie van respectievelijk 5 en 2 miljoen euro zijn hierbij kaderstellend. 3. De ruimtelijke component: hoe verhoudt de ontwikkeling van Batavialand zich tot de ontwikkelingen in het Bataviakwartier en hoe kan optimaal worden aangesloten bij deze ontwikkelingen c.q. hoe kunnen deze ontwikkelingen bijdragen aan de doorontwikkeling van Batavialand? 4. De bedrijfseconomische component: voor de onderbouwing van de financieel duurzame toekomst is een sluitende business case noodzakelijk, rekening houdend met de verschillende functies van Batavialand, de structurele bijdrage van rijk en provincie, en een realistische prognose van de eigen inkomsten, inkomsten van derden en entreegelden uit bezoekersaantallen. Het plan van aanpak schetst hoe de doorontwikkeling van Batavialand tot Nationaal Scheepsarcheologisch Depot kan worden gerealiseerd en welke route daarvoor nodig is (processtappen, tijd, besluitvorming etc.). Een belangrijk aspect in het plan van aanpak is de ruimtelijke ontwikkeling in relatie tot de ruimtelijke opgaven die er liggen binnen de gemeente Lelystad. De komende periode staat in het teken van het organiseren van politieke besluitvorming omtrent het voorgestelde plan van aanpak, inclusief het verwerken van eventuele aanpassingen. Belangrijk is dat er een voldragen plan ligt waar alle betrokken stakeholders bestuurlijk een akkoord op kunnen geven. De procesmanager is verantwoordelijk voor de organisatie van dit proces waarbij rekening dient te worden gehouden met de verschillende belangen die er spelen en de lopende ambtelijke en politieke processen zowel bij de provincie als bij de gemeente Lelystad. Voor wat betreft organisatie en planning van het proces ziet de organisatie er als volgt uit: - De provincie is opdrachtgever van de procesmanager. - Er is een stuurgroep met een bestuurlijke afvaardiging van de provincie, het ministerie van OCW, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de gemeente Lelystad en Batavialand. - Er is een ambtelijke begeleidingscommissie ingesteld met vertegenwoordigers van de provincie, het ministerie van OCW, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de gemeente Lelystad en Batavialand. De overheden hebben als financier en opdrachtgever een andere rol binnen de stuurgroep en begeleidingscommissie dan Batavialand. Er wordt gestreefd naar door alle partijen gedragen besluiten. Omschrijving opdrachtgever: De afdeling Strategie & Beleid (S&B) speelt proactief in op de ruimtelijk-economische ontwikkelingen binnen Flevoland. Onze missie is “Ruimte creëren voor een toekomstbestendig Flevoland, waar het goed wonen, werken en recreëren is”. Provincie Flevoland is een ontwikkelingsgerichte provincie in een prachtige groen/blauwe omgeving. Uitdaging is om nieuwe ontwikkelingen zo vorm te geven dat ze bijdragen aan het verbeteren van die kwaliteit. Deze opdracht vindt plaats binnen het cluster cultuur & erfgoed. Binnen het team Samenleving is dit; één van de clusters, naast de clusters cultuur en erfgoed, recreatie & toerisme, krachtige samenleving en sport. Context Erfgoedcentrum Batavialand is in 2017 ontstaan na een fusie van de Bataviawerf, het Nieuw Land Erfgoedcentrum en het Maritiem Depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE, uitvoeringsorganisatie van het ministerie van OCW). Momenteel voert Batavialand diverse taken uit. Zo beheert Batavialand de maritieme rijkscollectie en de provinciale archeologische collectie. Daarnaast fungeert Batavialand als provinciaal museum en vertelt het “Het Verhaal van Flevoland”. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van de ontwikkeling van Batavialand als museum waar Flevolandse kinderen kennis kunnen maken met het verhaal van Flevoland. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland in het coalitieakkoord de ambitie gesteld om Batavialand aan te laten wijzen als Nationaal Scheepsarcheologisch Depot. Tegelijkertijd zijn er zorgen over Batavialand. De eerste jaren in het bestaan van Batavialand zijn gezien de bundeling van taken in relatie tot het budget niet gemakkelijk geweest. Het is nu zaak de balans op te maken en te bepalen hoe verder te gaan. Aanwijzing Nationaal Scheepsarcheologisch Depot In het najaar van 2020 is het gesprek met OCW en de RCE gevoerd over de mogelijkheden van Batavialand als Nationaal Scheepsarcheologisch Depot. Na uitgebreid overleg en afstemming tussen de provincie en OCW heeft de minister zich voorgenomen om Batavialand aan te wijzen als Nationaal Scheepsarcheologisch Depot. Zowel de provincie als het ministerie van OCW willen middelen ter beschikking stellen ten behoeve van de doorontwikkeling van Batavialand. Voorwaarde is een concreet plan van aanpak, waaruit blijkt dat met de aanvullende middelen Batavialand toekomstbestendig wordt en fungeert als volwaardig nationaal depot en museum. In opdracht van de provincie heeft een kwartiermaker dit plan gemaakt. Nu zoeken we een ervaren procesmanager die het vervolg van dit proces in de juiste banen kan leiden. Functie eisen (knock-out criteria) 1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau 2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring bij een overheid/culturele instelling die te maken heeft met (complexe) politiek-bestuurlijke processen 3. Je beschikt over eigen IT-middelen zoals laptop telefoon en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking 4. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk). Functie wensen (gunningscriteria) 1. Aantoonbare werkervaring met het aansturen van grote (complexe) projecten bij voorkeur bij de overheid het publieke domein of de cultuursector in de afgelopen 5 jaar 2. Aantoonbare werkervaring met transformaties van organisaties in de afgelopen 7 jaar 3. Aantoonbare werkervaring en/of advisering in en aan de museale sector (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv) Competenties - Organisator - Verbinder - Leider - Strateeg - Adviesvaardigheden op complexe dossiers - Politiek, bestuurlijk en organisatiesensitief - Kennis van/inzicht in bestuurlijke en ambtelijke processen - Communicatief sterk zowel schriftelijk als mondeling - Overtuigingskracht - Analytisch sterk - Doelgericht, vasthoudend, standvastig en onafhankelijk - Flexibel en creatief denkend. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Lelystad Startdatum: 14 februari 2022 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 2 maal 3 maanden Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24-01-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de provincie zijn gepland op maandag 31 januari tussen 09.00 en 12.00 uur. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Biztalk Developer Groningen
Voor de Gasunie (Groningen) zijn wij op zoek naar een BizTalk Ontwikkelaar Gewenste startdatum: z.s.m. Verwachte einddatum: 31-12-2022 met kans op verlenging. Inzet: 32-40 uur per week Tarief: maximaal 81 inclusief reis- en verblijfkosten, exclusief BTW. Als BizTalk ontwikkelaar werk je aan de bouw van integraties binnen het Integratieteam. Het Integratieteam is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de integraties tussen interne Gasunie applicaties maar ook de integraties van Gasunie en haar externe stakeholders. Het gaat hier om ruim 400 integraties die maandelijks miljoenen berichten afhandelen. Eind 2021 is gestart met de migratie van BizTalk 2013 R2 naar BizTalk 2020. Belangrijk onderdeel van het takenpakket zal het inrichten van een nieuwe OTAP straat zijn voor de BizTalk 2020 omgeving. Daarnaast lopen er meerdere projecten waarbij integraties ontwikkeld worden (o.a. verhuizingen naar Azure). Waar ga je werken? Ons hoofdkantoor in Groningen (en vanuit huis). Inschaling van de functie ICT-beheerder 65 Wat ga je doen? Als BizTalk ontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor: -Bouwen van integraties tussen verschillende applicaties. -Automatisering van operationele werkzaamheden. -Verbeteren van bestaande processen en tooling. -Ondersteunen van testers en gebruikers tijdens projecten. -Reviewen van Functionele Ontwerpen en Technische Ontwerpen. Wat vragen we? Om succesvol te zijn als Biztalk ontwikkelaar heb je: -Ervaring met ontwikkelen in BizTalk Server 2013 R2 / 2020 -Ontwikkelen in Visual Studio 2013 / 2019 -Azure DevOps (Release management) -Kennis van IIS -Kennis van C#/HTML/XML/XSLT/.NET/WCF -Kennis van OTAP processen Daarnaast hebben we als wens bij de vacature: -Ervaring met Azure integration -PowerShell scripting Je bent een teamspeler, creatief, communicatief en klantgericht. BizTalk integraties koppelen altijd twee of meer applicaties aan elkaar, dus er is veel communicatie tussen verschillende applicaties over de integratie. Je staat communicatief je mannetje en durft het initiatief te nemen (zowel naar klant als naar het team). De voorkeur wordt gegeven aan iemand uit de regio van Groningen. Over de afdeling Binnen de afdeling IG bevindt zich het Integratieteam. Het Integratieteam is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de integraties tussen de interne Gasunie applicaties en de integraties van Gasunie met haar externe stakeholders. Over Gasunie Gasunie is een netwerkbedrijf voor energie. In Nederland en Noord-Duitsland beheren en onderhouden we de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gas. Nu is dat nog vooral aardgas. Dit zal met de energietransitie steeds verder verschuiven naar groen gas en waterstof. Daarnaast werken we mee aan de aanleg en het beheer van netwerken voor warmte en CO?. Wij zorgen ervoor dat dit deel van de energievoorziening veilig, ongestoord en zo duurzaam mogelijk gebeurt. Zodat iedereen altijd over energie kan beschikken. Werken bij de Gasunie betekent werken in een professionele omgeving die volop in beweging is. Een organisatie met een belangrijke maatschappelijke rol. Samen met alle collega’s lever je een bijdrage aan de realisatie van o.a. de Energietransitie. Engineers, businessdevelopers, ICT’ers, managers, administratieve kracht en?dispatchers, samen en met de nodige energie koersen we richting 2030. Dit willen we bereiken met medewerkers vanuit diverse achtergronden, opleidingen en nationaliteiten. Wij zijn een organisatie waar we geloven dat elkaars verschillen, kwaliteiten en talenten ons sterker maken. Een organisatie waar iedereen ertoe doet en zichzelf mag zijn. Gasunie is ondertekenaar van het Diversiteit in Bedrijf charter,omdat Gasunie ervan overtuigd is dat diverse teams beter presteren. Gasunie werkt volgens het Bring Your Own Device Principe. Dit houdt in dat de kandidaat/leverancier zelf een (zakelijke) mobiele telefoon en een goedwerkende laptop mee moet nemen/ter beschikking moet stellen. Intakes worden gepland op 27 januari in de ochtend. Aanbiedingen van CV, motivatie en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 24 januari om 12 uur in ons bezit te zijn.
Projectleider Kostendekkend Werken Onder de Omgevingswet Leidschendam-Voorburg
Voor de Gemeente Leidschendam-Voorburg zijn wij op zoek naar een Projectleider Kostendekkend Werken Onder de Omgevingswet. Opdracht: We zoeken een zelfstandige en ervaren projectleider in zowel financiële als juridische dienstverlening om de inwerkingtreding van de Omgevingswet op het gebied van de kostendekkendheid Omgevingswet bij de gemeente te begeleiden. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat het programma: ‘Implementatie Omgevingswet de laatste fase: ‘Van overdracht naar implementatie’ in. Dit vergt van de organisatie verdieping op een aantal onderwerpen die per 1-7-2022 geïmplementeerd dienen te zijn. De volgende regelingen, regels en procedures zijn geïmplementeerd op 1-7-2022: 1. Nadeelcompensatieregeling. 2. Kostenverhaalprocedures en regels. 3. Procedures en regels voorkeursrecht en onteigenen. 4. Legesmodel. 5. Mandaatregelingen. 6. Werkwijze structurele effecten Omgevingswet. De projectleider zorgt er samen met de betrokken collega’s voor dat de regelingen op de leest van Leidschendam-Voorburg zijn geschoeid en stuurt daarbij op resultaten om op 1 juli 2022 klaar te zijn. Status en voortgang wordt driemaandelijks in het gemeentelijke projectenboek bijgehouden door de projectleider. Omschrijving Werkzaamheden: - Opstellen plan van aanpak project Kostendekkend werken onder de Omgevingswet. - Sturen op plannen van aanpak deelprojecten. - Sturen op resultaten van de deelprojecten. - Verantwoording afleggen over resultaten bij ambtelijk opdrachtgever. - Aansluiten bij het programmateam. Profiel We zoeken een projectleider met visie op het vakgebied. Je weet deze visie adequaat en pragmatisch te vertalen naar plannen en acties. Je staat stevig in je schoenen, kan omgaan met weerstand en weet verschillende belangen en mensen aan elkaar te verbinden. Je bent politiek-bestuurlijk sensitief, werkt integer en legt gemakkelijk contact. Je weet met een constructieve aanpak zaken de goede kant op te sturen. Daarnaast heb je een flexibele en creatieve werkinstelling, schuw je de project-uitvoering niet en vind je het prettig om in een informele en sterk klantgerichte omgeving te werken. Werken bij Leidschendam-Voorburg Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatie gestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen. Op 1 juli wordt de Omgevingswet (OW) ingevoerd. Meer dan twintig bestaande wetten en honderden regelingen worden vervangen door de Omgevingswet. Door de invoering van deze wet verandert het hele proces van beleid en het uitvoeren voor de fysieke leefomgeving. Het integraal werken wordt nog belangrijker. Ook is participatie een belangrijk thema in de Omgevingswet. Wij bereiden ons voor op de invoering van de Omgevingswet. De activiteiten hiervoor worden in het programma Implementatie Omgevingswet uitgevoerd. Grotendeels met medewerkers van de gemeente. In het programma worden de verschillende activiteiten met elkaar verbonden en wordt gewerkt aan de warme overdracht naar de lijn. De projectleider Kostendekkend werken onder de Omgevingswet voert zijn / haar opdracht uit vanuit het team programma Implementatie Omgevingswet en werkt in nauwe afstemming met de overige de projectleiders en andere collega’s binnen het programma Implementatie Omgevingswet. Functie eisen (knock-out criteria) 1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding. 2. Aantoonbare kennis van minimaal 2 van de 6 genoemde regelingen regels en procedures onder de opdrachtbeschrijving (duidelijk weergegeven in het cv middels voorbeelden/toelichting). 3. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad. Functie wensen (gunningscriteria) 1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van Omgevingsrecht Ruimtelijke Ordening & Planologie of Ruimtelijke/Financiële Economie . 2. Aantoonbare werkervaring met financiële en juridische dienstverlening in het ruimtelijk domein op het gebied van leges kostenverhaalprocedures en voorkeursrecht 3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider binnen een overheidsinstelling in de afgelopen 10 jaar . 4. Aantoonbare werkervaring met de Omgevingswet als adviseur of projectleider in de afgelopen 3 jaar . 5. Aantoonbare werkervaring met het borgen van processen in de organisatie (duidelijk weergegeven in het cv middels een voorbeeld) . Competenties - Ondernemerszin door het oppakken van nieuwe werkzaamheden en het doen van voorstellen voor verbetering en vernieuwing - Creativiteit: in staat zijn om met verschillende mogelijkheden te komen voor het oplossen van problemen en het bedenken van geheel nieuwe werkwijzen - Regisseren in vorm van het samenbrengen van belangen, opinies en inbreng van diverse partijen en het realiseren van een gemeenschappelijk resultaat - Affiniteit met organisatieverandering en met name kunnen inschatten welke veranderingen dit concreet voor de betrokken collega’s betekent - Analytisch, doelgericht en zorgvuldig in het proces - Open en toegankelijk in het contact en stevig wanneer het moet. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Leidschendam-Voorburg Startdatum: Z.s.m. Duur: 6 maanden Optie op verlenging: Mogelijk maar nog niet bekend Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 21-01-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 27 januari 2022 en maandag 31 januari 2022. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Product specialist Den Helder
1. Draagt zorg voor de dagelijkse operatie door: het analyseren van complexe bouwsteen overstijgende wijzigingsverzoeken op impact en haalbaarheid van de uitvoering in relatie tot het beheer binnen de technische omgeving (samenstel van bouwstenen ). uitwerken van impactanalyses van niet standaard aanvragen ( NSA´s). het geven van functionele richtlijnen aan beheerders het stellen van prioriteiten gericht op technische handelingen; het borgen van de samenhang tussen wijzigingen en bouwstenen en bepalen van de volgordelijkheid.  het coördineren van de uitvoering op basis van de release- en beheerkalender van de bouwstenen. het proactief handelen en (bij)sturen bij dreigende congestie of onderbezetting in de ICT infrastructuur d.m.v. het instrueren van de uitvoeringsteam(s), prioriteitsstelling en controle op de uitvoering van het dagelijks beheer van de infrastructuur.2. Draagt zorg voor de uitvoering van lifecyclemanagement van de bouwstenen, door: het coördineren van de uitvoering van technische aanpassingen aan de bouwsteen ingegeven door de leverancier of productmanagement/productverantwoordelijken. de samenhang met andere bouwstenen en defensie infrastructuur te bewaken, te analyseren, te verifiëren. het uitwerken van prestatiekaders vanuit Producten naar technische normen zodat beheer uitgevoerd kan worden. het beoordelen van de efficiency en effectiviteit van de door te voeren wijzigingen binnen de lifecycle van de bouwstenen.  het toezien op handhaving van geldende externe en interne acceptatiecriteria en normenkaders het accepteren van opgeleverde nieuwe bouwstenen of functionaliteit binnen bestaande bouwstenen zodat een ongestoorde productie kan plaatsvinden 3. Draagt zorg voor het problem management door: het (laten) uitvoeren van onderzoek en het analyseren van de probleemgebieden om te komen tot een structurele (technische) oplossing ten behoeve van de continuïteit.EisenJe hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring van en kennis met hosting applicaties op zowel Open Source als Microsoft platformen. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als Productspecialist of ICT operational manager    Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in het in het aansturen van mensen.     Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met en basis kennis van minimaal een (1)  DBMS zoals Oracle, MySQL en SQL server.     Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met een beheeromgeving  Bedrijfsinformatie:JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. ScreeningOm de betrouwbaarheid en integriteit van kandidaten te toetsen is screening onderdeel van de sollicitatieprocedure. Deze neemt doorgaans 8 weken in beslag. Voor vragen over de screeningprocedure kunt u contact opnemen met de vermelde contactpersoon bij de betreffende vacature of interim opdracht.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Contractbeheerder/Projectleider Aanbestedingen Utrecht
Voor de Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Contractbeheerder/Projectleider Aanbestedingen. Omschrijving werkzaamheden: Zie je jezelf rondlopen in een Gemeente waarbij Assetmanagement en beheer volop in ontwikkeling zijn? Dan kan jij als met jouw ervaring en kennis als Contractbeheerder een bijdrage leveren aan de Gemeente Utrecht. Als Contractbeheerder ben je werkzaam onder aansturing de Teamleider Installaties onderdeel van de groep Wegen, Constructies en Installaties. De groep WCI is onderdeel van afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) en bevat de teams Beleid & Programma, Wegen, Civiele Constructies en Installaties. BOR is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van objecten in de openbare ruimte. De groep WCI bestaat op dit moment uit circa 60 professionals en is verder groeiende. In jouw rol als contractbeheerder beheer je bestaande contracten in samenwerking met de installaties beheerders en contractmanagers en zorg je voor uitvoering van de in de besteken vastgelegde afspraken. Bij aanbestedingen treed je op als Projectleider en adviseer je welke contractvorm er gehanteerd wordt. De aanbestedingen worden op alle wijzen (Europese, enkel en meervoudige onderhands) in de markt gezet. Je bent van A tot Z betrokken. Je staat nauw contact met de concern afdeling FIJ (Financien, Inkoop en Juridische zaken. Door goed te luisteren naar de behoefte van de Opdrachtgever weet je feilloos de juiste procedure te koppelen. Je maakt hierbij gebruik van de beschikbare tools en templates om aanbestedingen doelmatig, met een hoge kwaliteit, adequaat en tijdig te kunnen doorlopen. Regelmatig deel je ervaringen met je collega’s tijdens structurele overleggen want leren van elkaar en processen staat bij ons voorop en zoeken we samen naar inkoopinnovaties. Tegelijk zoek naar je naar logische verbeteringen, kijk je waar het slimmer kan en waar we kosten kunnen besparen door slimmer te werken of scherper in te kopen. Omschrijving werkzaamheden: Je beheert de bestaande contracten in samenwerking met betrokken teamleden, contractmanagers en inkoop en rapporteert hierover aan assetmanager en teamleider. Je bent van begin tot eind betrokken en (deels) verantwoordelijk voor aanbestedingstrajecten binnen het team. Je houdt je o.a. bezig met: - Afstemmen met de opdrachtgever en opdrachtnemers, bespreken scope/uitgangspunten en terugkoppelen voortgang; - Het sturen op deadlines; - Samenstellen van verweringsteam; - Samenwerken met inkopers, stakeholders binnen de organisatie; - Opstellen intakeformulier en begeleiden tenderboard proces; - Mede met interne stakeholders vanuit BOR en andere stakeholders het selecteren van de juiste leverancier; - Het tijdig afronden van aanbestedingen. Gewenst profiel: - Je beschikt over HBO of WO werk- en denkniveau; - Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in een vergelijkbare rol als contractbeheerder binnen een grotere gemeentelijke-, een overheids-, en/of grotere non-profit organisatie; - Inhoudelijke en relevante kennis heeft van aanbestedingen en contractvormen zoals RAW, UAV, UAV-GC; - Ervaring met aanbestedingen waarbij je eindverantwoordelijk was voor het gehele proces; - Bij voorkeur ervaring met de inhoud van het werkveld van de Openbare Ruimte. (Elektrotechnische aansluitingen in de openbare ruimte zoals VRI/OVL en overige elektrotechnische installaties) - Je staat sterk in je schoenen en bent van veel markten thuis en houdt van pionieren. Omschrijving opdrachtgever: Je gaat werken voor de onderhoud afdeling BOR gemeente Utrecht, specifiek voor het team Installaties van de afdeling WCI (Wegen, civiele constructies en installaties) Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over minimaal HBO werk- en denk niveau. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 4 jaar ervaring in een vergelijkbare rol als contractbeheerder. 2. Jouw ervaring in het vakgebied van contractvorming heb je vooral opgedaan bij: - G4 gemeente - 100.000+ gemeente - Kleine gemeente - Grote non profit organisatie 3. Je hebt inhoudelijke en relevante kennis van aanbestedingen en contractvormen zoals RAW, UAV, UAV-GC. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-01-2021 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Data Scientist Huis Ter Heide
Functieomschrijving:Het opstellen en vertalen van de logische data architectuur naar een technische data architectuur in een datawarehouse omgeving. Zoekt oplossingen bij knelpunten die gebruikers / data scientists ervaren bij de tooling, licenties, autorisaties en de ontwikkeling van data science algoritmes. Geeft advies aan DMO over het bouwen van technische datamodellen en laadprocessen, Privacy by Design en Security by Design.Stelt autorisatiemodellen op in QlikSense (of mogelijk toekomstige visualisatietools) en implementeert deze op een zodanige wijze dat zowel de privacy als de overzichtelijkheid gewaarborgd zijn.Bepaalt mede de specificaties, berekeningen, visualisaties en algoritmes ter ondersteuning van geavanceerde statistische modellen. Het maken van berekeningen en het beschrijven van de herleidbaarheid in, voor de managers van de analyse processen, begrijpelijke taal.Het bouwen van Dashboards en standaard rapportages, met gebruikmaking van visualisatietechnieken.Werkt samen met DMO bij het bouwen van de benodigde interfaces, extractie tools, databases en automatische data laad modellen.Test samen met de hoofdgebruiker de data en berekeningen en draagt zorg voor de verbeteringen op basis van de testresultaten.Stemt af met MetaDataGegevens Management over de juiste definities en terminologie, zodat in het gehele systeem de data eenduidig geïnterpreteerd kan worden en herleidbaar is naar de brondata.Ondersteunt de BICC bouw coördinator bij het in productie nemen van het rapportage/ analyse ondersteunende product.Draagt zorg voor de juiste en volledige oplevering van de documentatie en de overdracht naar de support medewerkers.Levert tweede lijns ondersteuning bij vragen of problemen bij de opgeleverde producten.Functie-eisen: Kandidaat heeft tenminste 2 jaar ervaring met business intelligence en datawarehouse-oplossingenKandidaat heeft tenminste 2 jaar ervaring met het opzetten databases / datamodellen in een Business Intelligence contextKandidaat heeft tenminste 2 jaar ervaring met methodes en technologieën op het gebied van datawarehousing (zoals data modellering, database technologieën)Kandidaat heeft tenminste 2 jaar ervaring met borgen van de samenhang tussen data science oplossing en het datawarehouseKandidaat heeft tenminste 1 jaar ervaring met Qlikview en Qlik SenseKandidaat heeft een afgeronde HBO opleiding  Bedrijfsinformatie: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.ScreeningOm de betrouwbaarheid en integriteit van kandidaten te toetsen is screening onderdeel van de sollicitatieprocedure. Deze neemt doorgaans 8 weken in beslag. Voor vragen over de screeningprocedure kunt u contact opnemen met de vermelde contactpersoon bij de betreffende vacature of interim opdracht.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.

IT specialists

Are you an IT contractor looking for a job in the Netherlands? IT-Contracts is the job board for you!

Register for free and apply to suitble jobs directly or upload your CV and let employers find you. Registrer for free now!

Employers

IT-Contracts helps you find the right candidate for your temp IT jobs. It's fast, cheap and easy.

Post your job or search through the CV-database with thousands of dutch IT contractors. Find suitable candidates now!
IT Portfolio Manager Capelle aan den IJssel
Voor een directe eindkant in Rotterdam is Harvey Nash op zoek naar een IT Portfolio Manager.Startdatum: ZSM Duur: 5 maanden Inzet: 40 uur per weekPlaats in de organisatie De IT Portfoliomanager werkt vanuit IT Strategic Change voor de hele Eneco Groep. De IT Portfoliomanager rapporteert aan de Head of IT Strategic Change.Doel van de functie De IT Portfoliomanager is verantwoordelijk voor het coördineren van de besluitvorming over nieuwe BTO-gerelateerde initiatieven en het bewaken van de voortgang van projecten conform gemaakte resultaatafspraken (kwaliteit, tijd, resources en budget), zodat met gebruik van beschikbare resources de strategie kan worden gerealiseerd.Procesinrichting Ontwerpt en implementeert processen rondom het IT projecten portfolio Ontwikkelt en beheert ondersteunende tools zoals portfolio dashboards en templates voor business cases Begeleidt en coacht betrokken medewerkers bij het uitvoeren van activiteiten in het kader van portfolio managementPortfolio monitoring Adviseert Business & IT-management over de prioriteitstelling van IT-initiatieven in het licht van de organisatie doelstellingen Stelt met business en architectuur een rolling forecast van projecten op Ontwikkelt en bewaakt de samenhang van initiatieven in lijn met de strategische doelstellingen en standaarden van de organisatie Stelt aanpassingen vast in het projecten portfolio als gevolg van initiatieven en wijzigingen. Bewaakt de voortgang en de financiële realisatie van initiatieven in het portfolio ten opzichte van de overeengekomen planning en business cases Signaleert en beheerst eventuele afhankelijkheden of conflicten tussen initiatieven en draagt zorg voor het betrekken van de juiste stakeholders (business, IT en/of externe partijen) Voert stakeholdermanagement uit voor het project portfolio Ontwikkelt geaggregeerde rapporten met betrekking tot de status van initiatieven in het portfolio teneinde de stakeholders te informeren en adviseren Voorbereiding besluitvorming Beoordeelt business cases en adviseert business en IT management over de opstelling daarvan • Organiseert en faciliteert de bijeenkomsten van de verschillende BTO review teams met vertegenwoordigers vanuit BTO ter voorbereiding op besluitvorming en bereidt deze bijeenkomsten voor Initieert en begeleidt escalaties als conflicterende belangen tussen projecten niet overbrugd kunnen wordenContext en probleemoplossing De IT Portfoliomanager is verantwoordelijk voor de kwaliteit van besluitvorming van alle BTO initiatieven met een investering groter dan 100k. Hij/ zij acteert als voorzitter van het IT portfolio proces en is adviseur voor directeuren in de business en IT Hij/ zij geeft leiding aan de BTO reviewteams ter toetsing van initiatieven op de verschillende kwaliteitsaspecten (bijv. architectuur, business control, inkoop) De IT Portfoliomanager is dè change autoriteit binnen Eneco Group en heeft de Head of IT Strategic Change als sparring partnerBenodigde kennis & ervaring Afgeronde WO-opleiding (Bedrijfskunde/ Bedrijfseconomie) Minimaal 5 jaar managementervaring en minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van integraal portfolio management als portfolio manager Expert kennis op het vakgebied (project) portfolio management Kennis van en ervaring met Scaled Agile, product- en project management Goede kennis van processen, methoden, structuren en culturen binnen business en IT-organisaties Ervaring in de financiële beoordeling van business cases: investering, rendement, structurele kosten. Bewustzijn van korte- en lange termijn effecten van investeringen. Internationale werkervaring is een pre Sterke mondelinge, schriftelijke en presentatievaardigheden Beheerst de Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling Benodigde competenties Klantgerichtheid: Onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en laten zien vanuit dat perspectief te denken en handelen Resultaatgerichtheid: Handelingen en besluiten richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten Communiceren: Ideeën en informatie in heldere en correcte taal communiceren, zodanig dat de essentie bij anderen overkomt en wordt begrepen Organisatie bewustzijn: Laten zien te begrijpen hoe een organisatie functioneert; bij acties rekening houden met de gevolgen voor de eigen organisatie en/of de organisatie van de klant Plannen: Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen plannen om de gestelde doelen te kunnen bereiken Voortgang bewaken: Effectief bewaken en controleren van de voortgang in eigen werk en dat van anderen, met de beschikbare tijd en middelen; actief instellen en hanteren van daarop gerichte procedures en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen
Salesforce Developer Zoetermeer
Voor KPN (Zoetermeer) ben ik op zoek naar een Salesforce Developer Gewenste startdatum: 01-02-2022 Verwachte einddatum: 30-06-2022 Inzet: 37 uur per week You are an experienced Salesforce developer who is looking for a new and changing environment in the area of technical transformation and the transformation to become an agile organization. Bring your technology passion to our team and contribute your expertise to design and building the new standards for order and CRM processes for KPN Business Market . We offer an environment without stress and with plenty of autonomy where you can help us make the right decisions As a Sales force developer you are Responsible for -Working with team members on complex and innovative features using a combination out of the box Salesforce/Vlocity and custom coding -Design code and do peer review to ensure code coverage across solutions -Provide support and coach team members in solving problems, analysing designs, and performing peer reviews, -Proactively research and make recommendations regarding new features made available within each Salesforce/Vlocity Release, -An active role in determining the MVP for each feature to be released by the team -Sometimes something goes wrong and because we are DevOps you solve incidents yourself and learn how we can improve ourselves subsequently What Do We Expect From You -You have a Bachelor’s or equivalent education/experience. -Expert understanding of Salesforce or Java -Minimum of 5 years work experience and in depth understanding of the out-of-the-box features versus what needs customization. Excellent knowledge of CRM concepts. -Experience with programming Visualforce, Apex, SOQL, SOSL. -Experience with Object Oriented design and patterns -Understanding of Databases and SQL. -Experience with (REST) APIs -You have passion for code quality and design patterns -Understanding of Java, JavaScript, Agular (or any other JavaScript framework), CSS, HTML5, Python (pre), NodeJS • Understanding of CI/CD, Git, Jenkins, Eclipse or any other IDE available for Salesforce development, -Vlocity knowledge and proven experience (CPQ, Dataraptor, Omniscript, Integration Procedures) is a plus -Salesforce Platform Developer I Certification -Excellent verbal and written communication skills (English) -Willingness to learn about new tools and technologies when the need arises. Things change all the time, both inside KPN as well as outside. As a team as well as individuals, we constantly need to adapt to meet new challenges. -Last but not least, have fun at your workplace with your colleague Aanbiedingen met CV en onder vermelding van gewenst tarief dienen uiterlijk op dinsdag 25 januari om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Programmamanager/ Productowner M365 32 u p/w Rotterdam
Referentienummer: 2022-00370 Omgeving: Rotterdam Startdatum:1 februari 2022 Einddatum: 31 maart 2023 Optie op verlenging: nog niet bekend Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: 27 januari 2022 Sluitingsdatum: vrijdag 21 januari 2022 om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Programmamanager/ Productowner M365 voor 32 uur per week. De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. De primaire taak van de EUR is het genereren en overdragen van hoogwaardige kennis. De EUR gaat samen met haar community complexe maatschappelijke uitdagingen aan, we formuleren oplossingen voor de maatschappij van de toekomst. Onze missie luidt dan ook: een positieve maatschappelijke impact creëren. We doen dat 'the Erasmian way'. De dienst Informatie Technologie (IT) is dé ondernemende en gewaardeerde IT-partner voor de EUR die betrouwbare, 24/7 informatiediensten en communicatietechnologie levert en, samen met interne en externe partners, zorgt voor continue vernieuwing/verbetering van diensten met een zo kort mogelijke time-to-market en binnen het budgettair kader. Achtergrond De EUR maakt gebruikt van een complexe Microsoft 365 omgeving en is bezig deze omgeving verder uit te rollen en in te richten. Dit doet de EUR in projectvorm om de verwachtingen vanuit de business helder te managen ten aanzien van de realisatie van wensen en changes en af te stemmen met diverse faculteiten en diensten over de gewenste beheerondersteuning, compliancy, security en privacy, Voor de aansturing van dit project wordt een Programmamanager/ Productowner gezocht. Functie-/opdrachtomschrijving Als Programmamanager/Productowner ben je verantwoordelijk voor het project Doorontwikkelen M365 en ben je verantwoordelijk voor o.a.: Verder inrichten van de governance rondom M365; Inrichten dataclassificatie M365; Adequaat inrichten van een SharePoint omgeving; Migratie van on premises groups en department shares naar SharePoint; Doorontwikkelen van het proces rondom aanvragen voor nieuwe functionaliteiten; Opstellen roadmap M365 voor 2022 en verder; Doorontwikkelen van het adoptieprogramma; Voorbereiden van en uitvoering geven aan de overdracht naar de beheer- en gebruikersorganisatie bij afloop van het project. Het doorontwikkelen zal kort cyclisch aangepakt worden, met als basis het bestaande multidisciplinaire team en de bestaande tooling. Naast de Programmamanager/ Productowner, zal dit team waar nodig met externe expertise worden aangevuld. Deze werkzaamheden zijn niet uitputtend en kunnen in overleg en binnen de kaders van de functie-/ opdrachtomschrijving worden uitgebreid/aangepast. KNOCK-OUT: Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in het aansturen van complexe IT-projecten, specifiek ook ervaring in de implementatiefase van projecten. Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau. Je beschikt over een diploma op HBO werk- en denkniveau. Dit kan zijn een technische-, bedrijfskundige-, juridische opleiding of een andere relevante opleiding. Je hebt een uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal (mondeling en schriftelijk). Voor de Engelse taal geldt minimaal beheersing conform CEFR-niveau B-2. Je hebt relevante ervaring met het managen van Microsoft 365 projecten. Je hebt minimaal 1 groot project voor de implementatie/ grootschalige aanpassing van een Microsoft omgeving/systeem landschap van een organisatie geleid. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis van en ervaring met Microsoft 365. Competenties: Je bent initiatiefrijk, durft zelfstandig te denken en benadert actief de stuurgroep en stakeholders en neemt ze mee. Je denkt inhoudelijk mee. Doorontwikkelen M365 is geen project dat alleen op het proces gestuurd kan worden. Je hebt organisatie sensitiviteit. Microsoft 365 wordt binnen de gehele Erasmus Universiteit gebruikt en heeft een centrale functie in het applicatie landschap. Daarmee is de impact groot en potentieel gevoelig.
Data Scientist Huis ter Heide
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Data Scientist. Omschrijving opdracht: De Data Scientist is de belangrijke schakel in het verder ontwikkelen van de KMar Datawarehouse omgeving ten behoeve van data analyses, data algoritmes, (Geografische) visualisaties en interfaces in de keten. In eerste instantie zal hij/zij de datamodellen gaan optimaliseren en bouwen en komt dan nog niet veel toe aan data science specifieke werkzaamheden. Hij/zij vertaalt een logisch- naar een technisch datamodel. Adviseert richting de technische beheerafdeling ( JIVC) en de KMar over de mogelijkheden en het effect van (technische en functionele) veranderingen of verbeteringen die de primaire processen beter kunnen ondersteunen en zorgt voor verbinding met andere afdelingen en processen. Vragen over hoe de KMar disciplines als datakwaliteit, master- en metadatamanagement kan implementeren in de systemen ten behoeve van de transitie naar een informatie gestuurde organisatie, zijn zijn/haar vakgebied. Inzet Periode: Schatting 1650 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1650 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Locatie: Huis ter Heide Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt 2 jaar ervaring met business intelligence en datawarehouse-oplossingen. 2. Je hebt 2 jaar ervaring met het opzetten van databases/datamodellen in een BI-context. 3. Je hebt 2 jaar ervaring met methodes en technologieën op het gebied van datawarehousing. 4. Je hebt 2 jaar ervaring met borgen van de samenhang tussen datascienceoplossingen en het datawarehouse. 5. Je hebt 1 jaar ervaring met Qlikview en Qlik Sense. 6. Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar. 7. Je hebt een afgeronde hbo-opleiding. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met Informatica suite waaronder Powercenter. 2. Je hebt ervaring met Scrum. 3. Je hebt ervaring met IBCC's. 4. Je hebt ervaring met geo-oplossingen en visualisatietools. 5. Je hebt ervaring met N-printing van Qlik. 6. Je hebt ervaring met Data Science Tooling (bijv. R). 7. Je hebt een afgeronde academische opleiding. 8. Je hebt ervaring met PIO, IGP, WPG, landelijke ontwikkelingen Nederlandse Politie. 9. Je hebt ervaring met politieachtergronden, architectuur (BVI, CDM, NIM) en ontwikkelingen (BVI). 10. Je bent in het bezit van certificaten Datawarehousing en visualisatietooling. Opleiding gevold op het gebied van informatica. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Huis ter Heide Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden Duur: 1650 uur - 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24-01-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Backend Developer Java/Multimedia Den Haag
Referentienummer: 2022-00369 Omgeving: Den Haag Startdatum: 1 mei 2022 Einddatum: 30 november 2022 Optie op verlenging: ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: nader te bepalen Sluitingsdatum: woensdag 23 februari 2022 om 10.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Backend Developer Java/Multimedia voor 36 uur per week. We zijn voor onze opdrachtgever op zoek naar een ervaren Backend Developer om mee te werken aan een platform dat realtime multimedia verwerkt en toegankelijk maakt voor onze interne gebruikers. De Backend bestaat uit een aantal onderdelen; een deel voor het verwerken van de multimediadata, en een deel voor het toegankelijk maken van de data door gebruikers, en het koppelen met andere systemen. Het grootste deel is geschreven in Java 11 met Spring Boot, met PostgreSQL, Kubernetes, ElasticSearch en GStreamer. We gebruiken WebRTC en WebSockets voor de ontsluiting van realtime audio naar de frontend. Voel jij je thuis in deze stack? Ben je bijvoorbeeld een ervaren Spring Boot Developer, of heb je veel aan multimedia-verwerking gedaan? Dan zijn wij naar jou op zoek. Achtergrond Opdracht Het team bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan de doorontwikkeling van een intern multimediaplatform, dat als ambitie heeft om alle audio & video van de organisatie te verwerken. KNOCK-OUT: Je hebt een HBO / WO opleiding in de richting van Informatica. Je hebt minimaal 3 jaar HBO / Universitair werk en denkniveau. Je hebt minimaal 4 jaar werkervaring met Backend Development voor Linux. Je hebt minimaal 4 jaar kennis van en ervaring met Linux (o.a. Bash). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis van en ervaring met multimedia ontsluiting en verwerking Realtime streams. Je hebt ervaring met G-streamer, Ffmpeg, WebRTC of vergelijkbare technologie Spring Boot Kubernetes.
Chief Information Security Officer (CISO) Nieuwegein
Voor de gemeente Nieuwegein zijn wij op zoek naar een Chief Information Security Officer (CISO). Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze complete stad ligt voor de Gemeente Nieuwegein ook een taak in het verduurzamen van de stad. Omschrijving opdracht: Als interim CISO bewaak je het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente Nieuwegein. Je organiseert en stuurt de informatiebeveiliging van de organisatie aan. Daarnaast doe je (on)gevraagd verbetervoorstellen om het informatiebeveiligingsbeleid verder uit te werken en te professionaliseren. Dit doe je in lijn met de behoeften en de risicobereidheid van de organisatie. Je adviseert bestuur en management over de te volgen strategische koers, tactische keuzes en de te treffen operationele maatregelen ter bevordering en borging van informatieveiligheid. Je bent onderdeel van de privacy office, die als zelfstandig team van professionals samenwerkt. De privacy office bestaat uit vijf functionarissen: de strategisch adviseur informatiemanagement, privacy jurist (privacy officer), de Chief Information en Security Officer (CISO), Technical Security Officer (TSO) en de medewerker privacy. Je bent een belangrijke sparringpartner van de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Je bent als CISO ook de ENSIA-coördinator waarbij je zorgt voor het goed uitlijnen en doorlopen van dit proces. Zo stel je het college van B&W in staat om een goede en tijdige verantwoording aan de Gemeenteraad aan te bieden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als CISO in een gemeentelijke of andere overheidsorganisatie. Inclusief twee relevante referenties; 2. Een afgeronde opleiding Informatiemanagement of vergelijkbaar op minimaal HBO-niveau. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het adviseren, implementeren en uitvoeren van het informatiebeveiligingsbeleid (50 punten); 2. Aantoonbare kennis en werkervaring als ENSIA-coördinator (30 punten); 3. Afgeronde specialistische opleiding zoals CISM, CISSP, C|CISO of gelijkwaardig (20 punten). Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet. Competenties: – Verbindend; – Analytisch sterk; – Overtuigingskracht; – Klantgericht; – Eigenaarschap; – Samenwerken; – Oplossingsgericht; – Plannen en organiseren. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Nieuwegein Startdatum: z.s.m. Duur: 3 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 24 uur per week Tarief: Scherp/marktconform Sluitingsdatum: 26-01-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ZSM na beoordeling Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? – CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; – Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; – Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); – Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. – Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. – Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. – Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Netwerkbeheerder Sr. Den Haag en thuiswerken
Referentienummer: 2022-00367 Omgeving: Den Haag en thuiswerken Startdatum: 1 maart 2022 Einddatum: 31 januari 2023 Optie op verlenging: ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: 26 januari 2022 Sluitingsdatum: woensdag 19 januari 2022 om 15.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Netwerkbeheerder voor 36 uur per week. De volgende taken en resultaatgebieden worden onderkend: Het automatiseren van taken welke nu handmatig uitgevoerd worden; Voert het dagelijks beheer over de netwerkinfrastructuur; Leveren van tweedelijns support aan eindgebruikers; Geeft voorstellen aan het management van SSC-ICT met betrekking tot ontwikkelingen in het gebruik van de netwerkinfrastructuur; Het dragen van de verantwoordelijkheid voor het opstellen en bijhouden van de documentatie en administratie van componenten in de infrastructuur; Het (doen) oplossen van verstoringen in de netwerkinfrastructuur en de daarin voorkomende security van netwerk componenten; Het al dan niet in projectvorm, leveren van een bijdrage aan grootschalige wijzigingen in (het gebruik van) de netwerkinfrastructuur; Het op een actieve manier bijdragen aan de verdere professionalisering van het team Campus Network Services. Achtergrond Opdracht SSC-ICT is verantwoordelijk voor locatiegebonden services op ca. 45 locaties in Nederland en 160 in het buitenland. Het traject Basisservices Rijkslocaties richt zich op de locaties in Nederland. De voorzieningen op deze locaties worden dit jaar en de daarop volgende jaren afgeschreven en zijn aan vervanging toe. Los van financieel-administratieve argumenten, wordt deze vervanging primair ingezet om continuïteit van dienstverlening te kunnen garanderen als onderdeel van life-cycle management (LCM). Tevens wordt dit momentum aangegrepen om de services minimaal naar het basis niveau van de Rijks-PDC te tillen. Organisatorische context en cultuur SSC-ICT, het Shared Service Centrum ICT van en voor het rijk, is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We zijn een van de grootste fullservice ICT-dienstverleners binnen het rijk en servicen de gehele rijksdienst met onder meer rijksbrede IT-services. Het shared service centrum ondersteunt meer dan 50.000 werkplekken en mobiele devices in Nederland en op 160 ambassadeposten over de gehele wereld. Daarnaast beheren en ontwikkelen ze ruim 1000 applicaties, verzorgen housing en hosting in het state of the art overheidsdatacenter (ODC), bieden IT- diensten met extra hoge beveiligingsniveaus en voeren jaarlijks zo’n 260 ICT-projecten uit, waaronder internationale evenementen als het EU- voorzitterschap. Zo zorgen ze dat ambtenaren hun belangrijke werk in dienst van de samenleving altijd, overal en veilig kunnen doen. KNOCK-OUT: Je hebt kennis van CCNP Routing & Switching en bent hiervoor gecertificeerd. Je bent ITIL gecertificeerd. Je bent CCDA Design 640-864, en CCDP Arch gecertificeerd. Je hebt minimaal 4 jaar kennis van en ervaring met ontwikkelingen op het aandachtsgebied ICT Netwerkbeheer en Architectuur en bent in staat om goed te documenteren. Je hebt minimaal 3 jaar recente ervaring van het routeren middels BGP. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis van PnP middels Apic-EM, Prime en DNA-Center. Je hebt kennis van automatiseren binnen netwerkomgevingen met GIT en Jenkins en/of Python. Je hebt een training gevolgd voor Cisco Digital Network Architecture Implementation Essentials. Je hebt HBO werk- en denkniveau. Je hebt kennis van CCIE Routing & Switching (Written and LAB). Competenties: Goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal in woord en geschrift. Een hoge mate van zelfstandigheid en daarbij Stressbestendig met een proactieve instelling Leidinggeven Flexibel
Senior Functioneel en Technisch Beheerder Mozard Gooise Meren
Voor de Gemeente Gooise Meren zijn wij op zoek naar een Senior Functioneel en Technisch Beheerder Mozard. Opdracht: Het functioneel en technisch beheren van het zaaksysteem Mozard, waaronder het verzorgen van gebruikersondersteuning, het vervaardigen van managementinformatie, het autorisatiebeheer, het doorvoeren van updates, het inrichten van nieuwe zaaktypen en het onderhouden van diverse koppelingen. De opdracht mag in duo worden uitgevoerd. Omschrijving opdrachtgever: Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis. Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer. De gemeente heeft ongeveer 58.000 inwoners en 400 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren. Functie eisen (knock-out criteria) 1. Beschikbaar per 1 februari 2022 voor minimaal 24 uren per week. Functie wensen (gunningscriteria) 1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau 2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als functioneel en/of technisch beheerder Mozard 3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een overheidsorganisatie Competenties - Proactief: neemt initiatief om problemen te adresseren en op te lossen, zet tijdig de juiste middelen in, beheerst de risico’s en schaalt op tijd op indien het project niet meer conform de verwachtingen en planningen loopt. - Enthousiasmerend: weet de juiste mensen te motiveren om hun energie in te zetten en weet hun persoonlijke drives te verbinden met de projectdoelstellingen. - Kennis van de leidende principes van zaakgericht werken binnen de lokale overheid. - Communicatief: weet kennis en vaardigheden over te dragen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Gooise Meren Startdatum: 1 februari 2022 Duur: 5 maanden Optie op verlenging: 6 maal 2 maanden Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-01-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De digitale gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 31 januari 2022 tussen 14.00 uur en 15.30 uur. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Hoofd Personeels- en Salarisadministratie Amersfoort
Voor MBO Amersfoort zijn wij op zoek naar een Hoofd Personeels- en Salarisadministratie. Opdracht: Het team P& O bestaat uit 20 professionals verdeeld over diverse diensten: personeels- en salarisadministratie, advieswerk, TOF Academie, coaching en beleid. Voor het team personeels- en salarisadministratie (PSA) zoeken wij een Interim Hoofd Administratie. - Aansturen van en verantwoordelijk voor het team personeels- en salarisadministratie (5 medewerkers).Contactpersoon voor het administratiekantoor Merces. - Nauwe samenwerking met de afdeling Finance en Control. - Verantwoordelijk voor de kwaliteit, tijdigheid en betrouwbaarheid van de P& O administratieve processen. - Coördineren van projecten rondom de verbetering van bestaande processen en verdere inrichting van HR2Day.Vertalen van de wensen van de klant in service van het team. - Bijdragen aan een heldere taakverdeling tussen personeelsadministratie en P& O adviseurs en stimuleren van een goed samenwerkingsklimaat tussen verschillende subteams binnen P& O. - Adviseren en het doen van beleidsvoorstellen met betrekking tot regelingen en arbeidsvoorwaarden, wet- en regelgeving en cao en de daaruit voortvloeiende personele, financiële en fiscale consequenties. Omschrijving opdrachtgever: MBO Amersfoort staat voor ondernemend, verbindend en kundig. Werken bij MBO Amersfoort is werken met gemotiveerde studenten in een situatie die dicht bij de beroepspraktijk ligt. Bij MBO Amersfoort is iedereen welkom met elke achtergrond. Onze studenten en docenten kennen elkaar. Dat draagt bij aan een sfeer waarin respect, betrokkenheid en je veilig voelen voorop staan. Ons uitgangspunt is ‘lerend werken en werkend leren’. Wij werken nauw samen met bedrijven en instanties voor een goede afstemming van onderwijs en aansluiting op de beroepspraktijk. Hiervoor beschikken wij over een aantal leerbedrijven, waar onderwijs -onder de noemer Onderwijs in Bedrijf- een extra dimensie krijgt. MBO Amersfoort is een regionaal opleidingen centrum (roc) met vestigingen in Amersfoort en Utrecht. Functie eisen (knock-out criteria) 1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met personeels- en salarisadministratie 2. Aantoonbare werkervaring als leidinggevende van een team. Functie wensen (gunningscriteria) 1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende met het coördineren van administratief werk binnen een team 2. Aantoonbare werkervaring met implementeren en digitalisering van werkprocessen 3. Aantoonbare werkervaring met interim opdrachten (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv.) 4. Aantoonbare kennis van de CAO en sociale wet- en regelgeving 5. Aantoonbare werkervaring binnen het (MBO) onderwijs 6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met personeels- en salarisadministratie Competenties - Eigenaarschap - Klantgericht - Projectmatig werken - Communicatief/verbindend - Zorgvuldig Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Amersfoort Startdatum: Z.s.m. Duur: 3 maanden Optie op verlenging: 2 maal 3 maanden Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-01-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De digitale gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 1 februari 2022, in de middag. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Mail en Chat beheerder Rotterdam
De dienstverlening van IV RWS Infra is 7x24. In principe is dit beheer voldoende ingeregeld. Het kan echter incidenteel voorkomen dat inzet buiten reguliere kantoortijden gewenst/vereist is. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij zich in voorkomende situaties flexibel opstelt. Er zal een consignatiedienst moeten worden uitgevoerd, waarbij de medewerker gedurende een afgesproken periode buiten werktijd beschikbaar is voor het afhandelen van operationele issues. (*) Knock-out criterium: inzetbaar voor consignatie alsmede flexibele houding tov arbeidsuren. De werkzaamheden worden uitgevoerd op de locaties Rotterdam en Delft. Hoof locatie is Rotterdam, echter de kandidaat moet er rekening mee houden op een andere locatie te werken.Taken:Functioneel, fysiek en resource beheer van de landelijke Windows, Exchange en Office 365 (Cloud) omgevingen;Algemeen Windows server beheer;Het bewaken van de werking van de Windows Server en Exchange Server infrastructuur;Ontwerp en implementatie van een nieuwe (Hybride) Exchange infrastructuur;Het ondersteunen bij de afhandeling van incidenten in de Windows, Exchange en Office365 omgevingen;Het ondersteunen bij de implementatie van wijzigingsverzoeken;Overleggen over de voortgang van de werkzaamheden;Bijhouden / realiseren van de noodzakelijke documentatie. Aanvullend ihkv beheerprocessen:Conform ITIL processen de werkzaamheden uitvoeren.Het gecontroleerd uitrollen van Microsoft patches en updates.Achtergrond opdrachtDe Centrale Informatie Voorziening (CIV) voert binnen Rijkswaterstaat landelijke taken uit op het gebied van data en ICT. De CIV zorgt voor data-inwinning, beheer van ingewonnen data, dataverstrekking, ICT-beheer en ICT-ontwikkeling ter ondersteuning van de processen van Rijkswaterstaat. Binnen de CIV is de afdeling IV RWS Infra verantwoordelijk voor de levering en instandhouding van de centrale infrastructuurcomponenten en de infrastructuur bouwstenen die onderdeel vormen van de IT-diensten die door CIV geleverd worden aan de RWS organisatie. Binnen de afdeling IV RWS Infra is het team Exploitatie gepositioneerd.Over de organisatieBinnen Exploitatie worden aan de professionaliteit van de medewerker eisen gesteld waarbij het RADIO- principe (Resultaat gedreven, Aanspreken, Dienstverlenend, Integer en Ondernemend) leidend is voor de cultuur van werken en dienst verlenen binnen RWS.Functie-eisenHBO werk en denk niveauMCSE certificeringErvaring in een enterprise omgeving (Minimaal 5 jaar)Ervaring met het beheren van grote Windows infrastructuren gebaseerd op Windows 2012/2016 Server en het beheren van Exchange 2016 (Minimaal 5 jaar)Ervaring met het beheren van Office 365, het beheren van een Hybride Exchange omgeving i.c.m. Office 365 (Skype for Business en Teams) en met Agile werkvormen (Scrum/Kanban) en bekend met de Agile principes (Minimaal 3 jaar)Ervaring met ontwerp en implementatie van een Exchange Server infrastructuur, scripting in Powershell en Powershell Desired State Configuration voor beheer van een Exchange infrastructuur, beheer en inrichten van loadbalancing specifiek voor een Exchange infrastructuur op Citrix Netscaler ADC's, mailbeveiligingsoplossingen zoals DMARC, DKIM, SPF en Dane;; (Minimaal 1 jaar)Overige functiewensen:Uitgebreide praktische kennis van en ervaring met (certificering is een pré):Ervaring met DNS, DHCP en algemene netwerkkennis;Ervaring met Public Key Infrastructure (PKI)Aanvullende kennis:Het werkveld van de afdeling is zeer breed. Heeft een kandidaat náást de kennis en ervaring die voor de onderhavige functie wordtgevraagd, ook kennis en ervaring op andere gebieden die óók binnen de afdeling van toepassing zijn, dan kan dat als pre in de beoordelingworden meegenomen.Kennis van en ervaring met (certificering is een pré):Ervaring met Microsoft's System Center suite (SCCM/SCOM);Ervaring met McAfee ePO;Ervaring met MSSQL en IIS;Ervaring met Splunk;ITIL gecertificeerd;Kunnen werken volgens de SCRUM/Agile methodeCompetenties:Kunnen presteren onder druk en kunnen omgaan met strakke deadlines;Ervaring met het ageren binnen politiek gevoelige structuren;Inlevingsvermogen. Moet zich kunnen inleven in zowel de leverancier- als de klantzijde;Verantwoordelijkheid. Nakomen van gemaakte afspraken en de consequenties ervan aanvaarden;Zelfstandig. Kan opdrachten (na uitleg) zonder verdere aansturing uitvoeren;Analytisch. Kan snel en doelmatig probleemsituaties analyseren en daar vervolgens een duidelijke oplossing voor definiëren;Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Stelt ideeën en meningen in begrijpelijke en correcte taal op schrift enkan deze mondeling duidelijk maken;Plannen en organiseren. Bepaalt op effectieve wijze doelen en prioriteiten en de daarvoor benodigde acties, tijd en middelen om dezedoelen te bereiken;Samenwerkingsgericht. Onderkent gezamenlijke belangen, wisselt informatie uit en neemt initiatief tot samenwerking. Is een teamplayer;Initiatiefnemend. Signaleert kansen en handelt hiernaar. Begint liever uit zichzelf dan passief afwachtendLiever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Functioneel beheerder MS365 (Intune) Utrecht
OpdrachtomschrijvingAls functioneel beheerder Kantoorautomatisering en telefonie ben je het aanspreekpunt voor gebruikers van Rijkswaterstaat bij wensen en wijzigingen van de continu in ontwikkeling zijnde RWS werkplek; MS365 doet zijn intrede (oa Teams). Je zorgt er pro-actief voor dat standaard (kantoorautomatiserings)applicaties voor de eindgebruikers blijven werken en aan hun wensen blijven of gaan voldoen. Je schakelt makkelijk met zowel klant als leverancier, weet wijzigingen door te vertalen naar call-/procesflows en bent in staat verstoringen te analyseren en te monitoren. Je vindt het leuk je kennis in te zetten, de klant te helpen en samen oplossingen te bedenken. Je analyseert de vraag naar functionele wijzigingen op operationeel en tactisch niveau. Je zorgt voor een effectieve en efficiënte uitvoering van functioneel beheer binnen een afgebakend werkveld. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen van gebruikersdocumentatie en het geven van trainingen. Je werkt samen met andere functioneel beheerders en (in- en externe) ICT-dienstverleners. Je draagt bij aan projecten op het gebied van informatievoorziening, neemt deel aan diverse overleggen, stemt acties en wijzigingen af in de keten en zorgt voor een goede terugkoppeling. Je bouwt hierdoor een sterk netwerk op en initieert en verbetert de onderlinge samenwerking. Voor applicatie-eigenaren, key-users en leveranciers ben je een volwaardige gesprekspartner die de behoeften en vragen vanuit de gebruikersorganisatie onderkent en vertaalt naar oplossingen. De behorende testen begeleidt of voer je uit en je zorgt ervoor dat handleidingen en instructies up to date blijven. Uiteraard is het belangrijk dat je hierbij pro-actief signaleert en informeert. Door steeds naar verbeteringen te blijven zoeken, lever je een bijdrage aan een hoog niveau van informatievoorziening bij Rijkswaterstaat.Functie-eisenDe kandidaat beschikt aantoonbaar over een afgeronde HBO-opleiding;De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring als Functioneel beheerder;Aantoonbare ervaring met MS365;Ervaring op het gebied van Windows, Sharepoint, Office, Telefonie en andere standaard kantoorautomatiseringspakketten, WensenKennis en ervaring met kantoorcontactsystemen zoals TopDesk; Beschikt over communicatieve vaardigheden en een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. Mondeling en geschrift;De kandidaat heeft ervaring met pro-actief adviseren van klanten en gebruikers;De kandidaat kan goed analyseren, plannen en organiseren;De kandidaat heeft ervaring met de opdrachtgever;De kandidaat beschikt over een BISL-certificaat, of is bereid deze te halen.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Senior Functioneel Beheerder HRM-informatievoorziening Utrecht
OpdrachtomschrijvingEr werken zon 8.700 mensen bij Rijkswaterstaat. Daardoor hebben we te maken met grote en uiteenlopende datastromen en complexe HRM-systemen. Als senior functioneel beheerder zorg jij ervoor dat onze HRM-informatievoorziening technisch optimaal is en aan de eisen en wensen van de gebruikers voldoet. Samen met twee collegas beheer jij uiteenlopende HRM-systemen. Denk aan SAP HCM, SAP SP en de speciale Rijkswaterstaat SAP Portal voor tijdverantwoording en roosterinformatie. Ook ben je verantwoordelijk voor het systeem IDM dat digitale identiteitsgegevens centraal beheert. IDM is gekoppeld aan een aantal andere systemen, zoals de digitale salaris- en personeelsadministratie P-Direkt. Jij zorgt dat al deze applicaties naadloos aansluiten op de wensen en eisen van de gebruikers. Hoe je dat voor elkaar krijgt? Je zit veel met klanten om tafel om de eisen in kaart te brengen. Deze zet je vervolgens samen met je collegas om in een functioneel ontwerp en uiteindelijk in een oplossing. Hierbij stel je je servicegericht maar ook kritisch op en houd je rekening met de kaders en richtlijnen van zowel de gebruikers als de IT-leveranciers.Vanuit de afdeling Informatievoorziening Beheer ben je lid van het team Personeel en zorg je voor de afstemming met de interne klant en de technische beheerorganisatie. Als senior functioneel beheerder bepaal je de te bewandelen routes en overtuig je de organisatie van je plannen. Ook initieer en coördineer je wijzigingen en projecten. Je voert risicoanalyses uit, beoordeelt impactanalyses en functionele ontwerpen en begeleidt de gebruikersacceptatietesten. Hierover rapporteer je aan een aantal overlegorganen. Dit doe je onder meer via voortgangsrapportages en beslisdocumenten. Een andere belangrijke taak: het optimaal en continu ondersteunen van gebruikers bij het dagelijks gebruik van de informatievoorziening.Vanuit je seniorrol werk je mee aan de ontwikkeling van je afdeling. Je bouwt een sterk netwerk op, coacht collegas, coördineert werkzaamheden binnen je team en neemt deel aan overleggen in de informatievoorzieningsketen. Voor applicatie-eigenaren, stakeholders en key-users ben je een volwaardig gesprekspartner. Je onderkent de behoeftes en vragen vanuit de gebruikersorganisatie en vertaalt deze naar oplossingen.Harde eisen: Kandidaat beschikt minimaal over een HBO diploma informatievoorziening of ICTKandidaat beschikt over ervaring als functioneel beheerder van SAP- en HRM-omgevingen in (meer dan 1000 medewerkers) organisatiesKandidaat beschikt over ervaring in het coördineren van wijzigingen (oa begeleiden van gebruikersacceptatietesten). Overige wensen:Mate van ervaring en/of affiniteit met een roosterorganisatie (SAP,HCM en Intus Inplanning)Mate waarin de kandidaat kennis heeft van HRM-processen (tijdevaluatie en personeelsadministratie)Mate waarin de kandidaat kennis heeft van de SAP module HCM Mate waarin de kandidaat beschikt voer kennis van en ervaring met BiSL, scrum en agileMate waarin de kandidaat beschikt over kennis van en ervaring met de Algemene verordening gegevensbeschermingMate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever. Hierbij wordt gekeken naar de ervaring op gebied van FB en overheidsinstellingenLiever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Developer Senior Utrecht
Referentienummer: 2022-00363 Omgeving: Utrecht Startdatum: 31 januari 2022 Einddatum: 31 december 2022 Optie op verlenging: onbekend Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: nader te bepalen Sluitingsdatum: maandag 24 januari 2022 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Developer voor 40 uur per week. Je gaat werken in het Scrum team van TNO dat werkt aan het continue verbeteren van de online portalen waarmee ondergrondgegevens in Nederland te raadplegen zijn. De portalen voorzien in de informatiebehoefte van diverse afnemersgroepen zoals ingenieurs- en adviesbureaus, waterschappen, provincies, gemeenten, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus, natuurbeheerorganisaties, scholen, universiteiten en burgers. Een informatiebehoefte en voorziening die bijdraagt aan het beantwoorden van maatschappelijke ontwikkelingen waaronder de Energie Transitie, het Woningvraagstuk, Infrastructuur, Watermanagement en Natuurbeheer, om een duurzame toekomst van Nederland te kunnen borgen. Als Scrum team werken we met commitment samen met een breed scala van stakeholders en gebruikers. Het betreft een multidisciplinair team met Ontwikkelaars, Testers, UX & Visual Designer, Scrum Master en Product Owner. KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding; Informatica of andere Beta opleiding. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met Java, openjdk 8 en hoger. Je hebt ervaring met Persistentie (Hibernate, JPA). Je hebt ervaring met Relationale databases (Oracle of PostgreSQL). Je hebt ervaring met oGIS systemen. Je hebt ervaring met Javascript/Typescript/HTML en css. Je hebt ervaring met geautomatiseerd testen (JUnit, Mockito). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring met JBoss. Je hebt eervaring met ESRI producten. Je hebt kennis van Angular. Je hebt kennis van databases en Webservices (SOAP of REST). Je hebt kennis van Drupal en/of Wordpress. Je hebt ervaring met Agile/Scrum methodieken en practices. Je hebt ervaring met tooling: Maven, NPM, GIT, Jira, Puppet, Jenkins, Linux, oIntelliJ en Webstorm. Competenties: Je bent een teamspeler wat tot uiting komt in goed kunnen samenwerken, denken in mogelijkheden om gezamenlijke doelstellingen te behalen. Je bent communicatief vaardig en je durft je collega’s aan te spreken bij vragen of problemen. Je kan goed omgaan met vertrouwelijke informatie. Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed, zowel in woord als geschrift.
Project Architect Utrecht
Voor de Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Project Architect. Omschrijving opdracht: Als projectarchitect heb je kennis en ervaring met het in kaart brengen van het bedrijfs-, informatie en infrastructuur-landschap. De kandidaat helpt de organisatie met de bovengenoemde sporen. In deze functie verwachten we: - Dat je architecturen voor projecten opstelt. - Dat een bijdrage levert aan de Enterprise Architectuur Utrecht en dat de architecturen die je oplevert binnen de kaders en richtlijnen van de Gemeentelijke architectuur zijn. - Een actieve bijdrage aan de architectuur community van de gemeente. - Het onderhouden van de architectuur Repository (BizzDesign Enterprise Studio). - Dat je aantoonbare kennis en ervaring hebt met name op het gebied van architectuur van systemen en processen in het sociaal en fysiek domein. - Dat je kennis en ervaring hebt op het gebied van Cloud-architectuur en techniek. - Een bijdrage aan procesbetering voor inkoop van ICT. Als architect werk je mee in projecten: - Inventariseren van eisen en wensen deze ‘vertalen’ naar oplossingen. - Opstellen van architectuurkaders (PSA, PEA etc.) en uitgangspunten, eisen en wensen. - Meewerken in aanbestedingen. - Je bewaakt de architectuurkaders en het werken onder architectuur binnen projecten en Agile trajecten. Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van het ontwerpteam binnen de projecten en Agile trajecten, geeft richting, je leidt de discussies en neemt besluiten waar nodig. Plek in de organisatie: Je komt te werken bij het team domstad IT expertgroepen. Je primaire aandachtsgebied zal liggen op het sociaal en fysiek domein, waar je veel samenwerkt met de domeinarchitecten. Gewenst profiel: Als projectarchitect heb je minimaal een hbo-diploma, liefst een opleiding in de richting van bedrijfskunde en informatica. Je hebt aantoonbaar relevante werkervaring en bij voorkeur ervaring met ICT-projecten bij overheidsorganisaties. Je beschikt over goede kennis van zowel ICT als bedrijfsvoering en hebt ervaring met complexe ICT-landschappen. De projectarchitect die wij zoeken is proactief, heeft goede communicatievaardigheden en weet zich staande te houden in een complexe en politieke organisatie. Het is iemand die goed vast kan houden aan een duidelijke visie voor de lange termijn en deze concreet naar korte termijn acties kan vertalen. Daarnaast dient een projectarchitect over de volgende competenties te beschikken: luistervaardigheid, resultaatgerichtheid, standvastigheid, klantgerichtheid, pragmatisme en pro-activiteit. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het uitvoeren van ICT-projecten. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbaar werk- en denkniveau op Hbo-niveau. 2. Je hebt een algemene kennis van werken binnen een overheidsorganisatie. 3. Je hebt aantoonbare ervaring met bedrijfs- en informatiearchitectuur met naam op gebied van het sociaal domein. 4. Je hebt een aantoonbare kennis en ervaring met applicatie integratie in complexe applicatielandschappen. 5. Je hebt brede kennis van ICT-technologie en cloud ontwikkeling. 6. Je hebt kennis van projectmatig werken (Prince2, Scrum/Agile). 7. Je bent bekend met het GEMMA en NORA en relevante ontwikkelingen als Common Ground. 8. Je hebt ervaring met architectuurmodellering in ArchiMate 2.1 of hoger, TOGAF en GEA. 9. Je hebt ervaring met het opzetten van Project Start Architecturen. 10. Je hebt ervaring met het werken in een architectuurtool (Bizzdesign architect/Enterprise Studio). 11. Je hebt ervaring met het uitvoeren van informatieanalyses. 12. Je hebt kennis van de basisregistraties en standaarden. 13. Je hebt kennis en ervaring met aanbestedingen (o.a. GIBITd en standaarden). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: z.s.m. onder voorbehoud van VOG Duur: 6 maanden na start Optie op verlenging: Ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-1-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 28-1-2022 tussen 11.00 – 14.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Cloud Architect Rotterdam, Nederland
IV RWS-Infrastructuur hecht er veel waarde aan dat er door de medewerkers eigenaarschap wordt getoond en er een natuurlijke neiging is om permanent te verbeteren. De dienstverlening van IV RWS Infrastructuur is 7x24. Het kan incidenteel voorkomen dat inzet buiten reguliere kantoortijden gewenst/vereist is. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij zich in voorkomende situaties flexibel opstelt. De functie betreft een 24 uur p.w. inzet. De werkzaamheden vinden momenteel vanuit huis plaats. Op termijn is de inzet naar verwachting hybride: deels thuis, deels op de hoofdlocatie Delft en Rotterdam en waar nodig alle andere locaties van Rijkswaterstaat in Nederland. De reistijd voor woon- werkverkeer tot de hoofdlocatie bedraagt niet meer dan 60 minuten.De RWS Centrale Informatievoorziening (CIV) voert binnen Rijkswaterstaat landelijke taken uit op het gebied van data en ICT. De CIV zorgt voor data-inwinning, beheer van ingewonnen data, dataverstrekking, ICT-beheer en ICT-ontwikkeling ter ondersteuning van de processen van Rijkswaterstaat. Een van de afdelingen binnen de CIV is IV RWS-Infrastructuur. IV RWS-Infrastructuur is verantwoordelijk voor de levering en technische instandhouding van de centrale infrastructuur componenten, applicatie en infrastructuur bouwstenen, die onderdeel vormen van de IT diensten die door de CIV geleverd worden aan de RWS Organisatie. IV RWS-Infrastructuur doet dit met ongeveer 200 medewerkers verdeeld over een aantal teams. De afdeling Infrastructuur is georganiseerd in een aantal domeinen, te weten Netwerken, Werkplekken en KA en Identity & Access Management, IT Service Operations, IaaS en Cloud hosting. Het domein Cloud hosting houdt zich onder meer bezig met het ontwikkelen en beheren van de basis voorzieningen tbv cloud hosting, met de primaire focus op Microsoft Azure. Daarnaast is het domein verantwoordelijk voor diverse infrastructuur platform diensten, waaronder Kubernetes. Voor het domein cloud hosting is RWS op zoek naar een ervaren cloud architect. Deze cloud architect kan helpen om afnemers van de diensten op de cloud te laten landen. Hij/zij kan klantomgevingen in kaart brengen, deze plotten op een nieuwe omgeving en klanten begeleiden in het migratietraject. Ook kan de cloud consultant/architect, op basis van eerdere ervaring, het huidig ervaren cloudteam helpen om de huidige dienstverlening te verbeteren. Aangezien RWS een 24x7 bedrijfsvoering heeft, en de huidige, verouderde infrastructuur zeer complex is, is het cruciaal dat deze rol wordt uitgevoerd door een cloud architect met recente kennis van en ervaring met het huidige applicatielandschap en de bijbehorende beheerorganisatie. Je voornaamste taak is het vormgeven van cloudarchtitecturen voor de klanten van de IV-organisatie. Je weet je staande te houden op verschillende niveaus in de organisatie (strategisch, tactisch en operationeel)Je weet met enthousiasme de visie en de Cloud gedachtegoed binnen de hele organisatie uit te dragen het uitdragen (evangeliseren) binnen de gehele organisatie waarmee je draagvlak en commitment creëert. Hiervoor laat de volgende compenties en gedrag zien:* Overtuigingskracht / Communicatie: anderen overtuigen zodanig dat zij, na aanvankelijke twijfels advies aannemen en omzetten in acties* Oog voor detail én de big picture Verder ben je bekend en heb je een eigen netwerk binnen de Cloud community.Functie- eisenHBO / WO werk- en denkniveau;Certificering op (publieke) cloud technologieën en diensten, zoals AZ-303/AWS Solutions ArchitectMinimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in het werken in een complexe en politieke overheidsorganisatie;Minimaal 10 jaar ervaring met inrichten, migreren en beheren van complexe datacenter infastructuren binnen en buiten de overheid.Minimaal 1 jaar recente kennis van architecturen rond het ontwikkelen en beheren van publieke cloud dienstenMinimaal 1 jaar ervaring met het migreren van applicatie-omgevingen bij een grote organisatieDe RWS Centrale Informatievoorziening (CIV) voert binnen Rijkswaterstaat landelijke taken uit op het gebied van data en ICT. De CIV zorgt voor data-inwinning, beheer van ingewonnen data, dataverstrekking, ICT-beheer en ICT-ontwikkeling ter ondersteuning van de processen van Rijkswaterstaat. Een van de afdelingen binnen de CIV is IV RWS-Infrastructuur. IV RWS-Infrastructuur is verantwoordelijk voor de levering en technische instandhouding van de centrale infrastructuur componenten, applicatie en infrastructuur bouwstenen, die onderdeel vormen van de IT diensten die door de CIV geleverd worden aan de RWS Organisatie. IV RWS-Infrastructuur doet dit met ongeveer 200 medewerkers verdeeld over een aantal teams. De afdeling Infrastructuur is georganiseerd in een aantal domeinen, te weten Netwerken, Werkplekken en KA en Identity & Access Management, IT Service Operations, IaaS en Cloud hosting. Het domein Cloud hosting houdt zich onder meer bezig met het ontwikkelen en beheren van de basis voorzieningen tbv cloud hosting, met de primaire focus op Microsoft Azure. Daarnaast is het domein verantwoordelijk voor diverse infrastructuur platform diensten, waaronder Kubernetes. Voor het domein cloud hosting is RWS op zoek naar een ervaren cloud architect. Deze cloud architect kan helpen om afnemers van de diensten op de cloud te laten landen. Hij/zij kan klantomgevingen in kaart brengen, deze plotten op een nieuwe omgeving en klanten begeleiden in het migratietraject. Ook kan de cloud consultant/architect, op basis van eerdere ervaring, het huidig ervaren cloudteam helpen om de huidige dienstverlening te verbeteren. Aangezien RWS een 24x7 bedrijfsvoering heeft, en de huidige, verouderde infrastructuur zeer complex is, is het cruciaal dat deze rol wordt uitgevoerd door een cloud architect met recente kennis van en ervaring met het huidige applicatielandschap en de bijbehorende beheerorganisatie.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Projectmanager Schiphol
De Projectmanager heeft in de verschillende fasen van Symphony (AFKL development methode) de leiding over het ICT deel van projecten. Afhankelijk van het type project kan het IT aandeel oplopen tot 100%. Onder het ICT aandeel vallen alle deliverables zoals die in Symphony zijn gedefinieerd.De ICT Projectmanager in de rol van overall Projectmanager heeft de leiding over de gehele Symphony development lifecycle. De ICT deliverables zijn dan uitgebreid met business deliverables (produkten) zoals business case, business requirements en business change approach.SkillsBij voorkeur post-HBO- of WO-opleiding op ICT- gebiedErvaring op het gebied van projectmanagementRuime kennis van ITIL en PRINCE2Globale kennis van de KLM en KLM processen (pre)Medior niveau met hands-on mentaliteit!NL en ENG beheersingScreening Om de betrouwbaarheid en integriteit van kandidaten te toetsen is screening onderdeel van de sollicitatieprocedure. Voor vragen over de screeningprocedure kunt u contact opnemen met de vermelde contactpersoon bij de betreffende vacature of interim opdracht.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Procesbegeleider Duidelijke Overheidscommunicatie Den Haag
Voor VNG Realisatie BV zijn wij op zoek naar een Procesbegeleider Duidelijke Overheidscommunicatie. Omschrijving opdracht: Doel van de opdracht is gemeenten te ondersteunen bij hun plan van aanpak en bij de passende maatregelen die zij nemen om te zorgen dat ze begrijpelijk communiceren met alle burgers. Dit volgt uit de bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt tussen BZK en VNG over samenwerking op dit onderwerp in het kader van het Corona Manifest Dichterbij door digitalisering (op 20 augustus naar de Tweede Kamer gestuurd). Daarnaast heeft het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) laten zien dat duidelijke communicatie noodzakelijk is. De tekst modellen die we naar behoefte en gebruik samen met gemeenten ontwikkelen stellen ambtenaren in staat duidelijk te communiceren met burgers. Het betekent: rekening houden met de lezer, een persoonlijke benadering kiezen en ervoor zorgen dat taal begrijpelijk is. Door als overheid ambtelijke taal te gebruiken worden burgers buitengesloten. Laaggeletterde burgers, maar ook vele anderen voor wie de overheidscommunicatie onhelder is. Dat is vervelend voor deze mensen, die voorzieningen daardoor kunnen mislopen en daarmee uitgesloten van hulp. Maar door onduidelijke communicatie maakt ook de gemeente zelf extra kosten vanwege de beantwoording van vragen, telefoontjes, baliebezoeken in tijd en inzet van medewerkers. De best practices (gemeente ‘s-Hertogenbosch, belastingdienst België) laten een hoog ambitieniveau en ook rendement zien. Werkzaamheden en verantwoordelijkheden De opdracht bestaat uit onderstaande onderdelen: - Zorgt voor het oprichten en inrichten platform begrijpelijke overheidscommunicatie, waarbij wordt voortgebouwd op het reeds bestaande VNG-forum Digitale Toegankelijkheid. - Bundelen van handelingsperspectieven digitale toegankelijkheid en duidelijk communiceren. - Bundelen van handelingsperspectieven op houding en gedrag, communicatie, kennisuitwisseling in de werkpraktijk en voorbereiden bijeenkomsten in samenwerking met partners. - Zorgt voor verbinding met werkgroepen voor verschillende domeinen en desbetreffende teksten. - 5 werkgroepen inrichten en begeleiden die 50 begrijpelijke, inhoudelijk en juridisch correcte tekst modellen opleveren. - Bijdrage leveren aan het bepalen van criteria en behoeften voor de inventarisatie van de 500 meest gebruikte teksten van gemeenten en deze prioriteren naar behoefte om te bepalen voor welke teksten modellen worden ontwikkeld. - Bijdrage aan de ontwikkeling van een handreiking voor gemeenten die willen starten met duidelijke overheidscommunicatie specifiek gericht op de gemeentelijke organisatie. Met daarin bijvoorbeeld handvatten voor implementatie van modelteksten, interne bewustwording, campagne en communicatie, rapportage en verantwoording, lessons learned van gemeenten zelf. - Meehelpen aan de organisatie van minimaal 4 implementatieworkshops (Webinars en/of fysieke bijeenkomsten) waarin de deelnemers handvatten krijgen om de teksten te publiceren en ‘in productie te nemen’ in de eigen gemeente. Resultaat van de opdracht: - Ingericht platform begrijpelijke overheidscommunicatie. - Afgeronde inventarisatie van de 500 meest gebruikte teksten van gemeenten en naar behoefte geprioriteerd voor welke teksten modellen worden ontwikkeld. - 5 werkgroepen zijn ingericht en deze hebben 50 begrijpelijke, inhoudelijk en juridisch correcte tekst modellen opgeleverd. - Zorgt dat de tekst modellen zijn getest met een testpanel. - Handreiking duidelijke overheidscommunicatie specifiek gericht op de gemeentelijke organisatie. - Organisatie van minimaal 4 implementatieworkshops (Webinars en/of fysieke bijeenkomsten) waarin de deelnemers handvatten krijgen om de teksten te publiceren en ‘in productie te nemen’ in de eigen gemeente georganiseerd. - Bijdrage aan het informeren van gemeenten zijn via verschillende communicatiemiddelen. Omschrijving opdrachtgever: VNG Realisatie werkt samen met en vóór onze leden, alle 352 gemeenten in Nederland, aan een krachtige, lokale uitvoeringspraktijk. Wij ondersteunen gemeenten bij het aangaan van maatschappelijke opgaven en het uitvoering geven aan wettelijke taken. Dit door het ontwikkelen van programma’s en projecten op het gebied van dienstverlening, uitvoering en ICT. Expliciete besluitvorming over en betrokkenheid van de leden bij deze programma’s en projecten is belangrijk. We werken daarom transparant en in constante afstemming met de betrokken gemeenten. Hun tevredenheid over ons werk is leidend in alles wat we doen. Om onze producten en diensten zo goed mogelijk te laten aansluiten op de vraagstukken en behoeften van gemeenten, doorloopt ieder project of programma een vaste ontwikkelcyclus bestaande uit vier fasen: weten, proberen, maken en beheren. Op deze manier werken we doel- en resultaatgericht van een initieel idee naar een concreet product of dienst voor al onze leden. Voor iedere fase die een project doorloopt is binnen VNG Realisatie een basisteam aangesteld. De expertise binnen dit team kan worden aangevuld met specifieke ondersteuning vanuit zes kenniscentra. Functie eisen (knock-out criteria) 1. Je bent op de in de profiel tekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek. 2. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag. 3. Minimaal afgeronde HBO opleiding. 4. Minimaal 2 jaar ervaring op HBO werk -en denkniveau. 5. Minimaal 5 jaar werkervaring als procesbegeleider in het gemeentelijk uitvoeringsdomein. 6. Minimaal 2 jaar werkervaring bij een gemeente of gemeenschappelijke regeling in een functie gericht op dienstverlening aan burgers en ondernemers. 7. Minimaal 2 jaar van en ervaring met duidelijke overheidscommunicatie blijkt uit CV en benoemen voorbeelden in motivatiebrief. 8. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop. Functie wensen (gunningscriteria) 1. Affiniteit met duidelijke overheidscommunicatie, blijkende uit motivatiebrief. 2. Relevant netwerk onder gemeenten, blijkende uit motivatiebrief. 3. Kennis van gemeentelijke taken in het algemeen. Competenties - Resultaatgerichtheid - Kwaliteitsgerichtheid - Omgevingsbewustzijn - Samenwerken - Integriteit - Netwerken - Praktisch organisatievermogen - Digitaal zeer vaardig Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Den Haag en thuiswerken Startdatum: 1 februari 2022 Duur: 31 maart 2022 Optie op verlenging: Inzet: 21 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-01-2022 Sluitingstijd: 12:00 Intakegesprek: 4 februari 2022, tussen 09:00 en 12:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technical Tester Den Haag
Voor KPN (Den Haag) zijn wij op zoek naar een Medior/Senior Technical Tester Gewenste startdatum: z.s.m. Geplande einddatum: 31-12-2023 Inzet: 36-40 uur per week We are looking for an experienced (technical) tester with experience in test automation and CI/CD and with a good understanding of Telecom networks and services.The department in which he/she will be working is responsible for the Development and Operations of the IT of the KPN networks. As part of the ‘Inventory & Capacity Management’ squads he/she is responsible for the business critical application ZSmart. This application manages the capacity extensions in the network and registration of these network elements and services on behalf of the Service and Assurance organization. To support the business we strive to provide high availability and quality of our systems and data. In this domain the rationalization of legacy inventory applications is one of the key challenges in the coming 2 years. In addition also the support of a number of strategic KPN projects - like the accelerated fiber rollout – requires regular changes in the ZSmart application.As part of the Agile (Scrum) / DevOps way-of-working we aim to continuously improve as a team, which includes among others more (test)automation and setting up an automated CI/CD pipeline. The tester will be part of a multidisciplinary team (designers, developers, testers, operations) guided by a Scrum Master and a Product Owner. The goal is to make the team members more T-shaped, meaning that in addition to their primary skills (e.g. testing) also other skills (e.g. design, development) can be developed. The tester will have regular contact with business users within and outside KPN, for example for demo’s and user acceptance testing. The teams are international teams with team members based in The Netherlands, India and China.Results -Active participation in all scrum events (Daily, Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospective, Refinement) -Test case preparation, test data preparation and execution (System Test, Integration Test, Chain Test, Performance Test) -Logging and monitoring of defects/bugs -Test automation -Support in analysis and reproduction of Production incidents -Data migration support What specific knowledge and experience (hard & soft skills) are required to carry out the assignment/work? -Test automation (Robot Framework is currently used) -In addition to functional application testing also experience with testing of interfaces and performance -Development skills (thorough SQL knowledge) -DBA knowledge and experience -Experience with JIRA, MS Teams -Understanding of security requirements -Team worker -Presentation skills -Fluent English Working from outside The Netherlands (near-shore and/or off-shore is an option)Aanbiedingen van CV, motivatie en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 20 januari 2022 om 12 uur in ons bezit te zijn.
Technisch Applicatiebeheerder TRIS Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Technisch Applicatiebeheerder TRIS. Omschrijving opdracht: De Technisch Applicatiebeheerder werkt vanuit een Agile omgeving met een team van beheerders en ontwikkelaars aan de applicatie TRIS. TRIS is het Technisch Recherche Informatie Systeem van de Forensische Opsporing Politie. Voor dit systeem zijn we op zoek naar medewerkers die het volgende, in teamverband, moeten realiseren: - Migratie van MS SQL database van versie 2017 naar 2019, samen met infra database collega’s - MS Server upgraden van 2012/16 naar 2019 - Koppeling van de applicatie naar het big-data platform migreren van Nexus naar Apache Kafka, samen met de bigdata collega’s en ontwikkelaars van de applicatie. - Het up to date brengen van de CI/CD pipeline, samen met medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de CI/CD tooling. We gaan uit van een doorlooptijd van 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging als (een of meer van) de 4 opdrachten niet zijn afgerond. Doelstelling: Wanneer de 4 opdrachten zijn afgerond is de TRIS omgeving weer toekomst gereed. Is de life-cycle achterstand weggewerkt en kan de applicatie data blijven ontvangen en verzenden naar het big-data platform. Tevens is de CI/CD pipeline weer gezond en door de interne politie collega’s te gebruiken voor toekomstige updates. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Je bent zelf instaat deze opdracht in een tijdlijn uit een te zetten, te prioriteren en de risico’s en afhankelijkheden aan te geven - Je bent zelf instaat om aan te geven aan welke informatie of kennis je behoefte hebt - Netwerken gaat je gemakkelijk af, je bent instaat om zelf binnen de organisatie je zaken te regelen - Als je een opdracht afrondt kan jij je kennis borgen in documentatie en overdragen aan je collega’s - Documenteren - Automatiseren via scripts; aanpassen/maken - Beveiligingszaken rapporteren en adviseren - Werken volgens architectuur Politie Contacten: - Moet samenwerken met teamleden - Heeft voortgangsgesprekken met direct leidinggevende - Informatie ophalen bij technische collega’s van andere afdelingen Functie eisen (knock-out criteria) 1. Kandidaat is in het bezit van een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal MBO-4 niveau. 2. Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar ervaring als de Technisch applicatiebeheerder of gelijkwaardig. 3. Kennis van en ervaring met Windows Server omgevingen, bij voorkeur certificaten behaald en minimaal 3 jaar werkervaring. 4. Kennis van en ervaring met Agile werken DevOps/Scrum/KanBan; minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring. Functie wensen (gunningscriteria) 1. Kennis van/ervaring met tooling die gebruikt wordt (Visual Studio, SQL Developer, Sharepoint). 2. Gedegen kennis van en ervaring met SQL-scripts, PowerShell-scripts. 3. Gedegen kennis van IIS, Windows Server OS, aangevuld met Certificaten. 4. Kennis van applicatiebeheer (ITIL/ASL en dan met name incident- en changement). 5. Kennis van Confluence/Jira/Git/Bitbucket. 6. Ervaring met CI / CD pipelines; Jenkins, Nexus, XLDeploy. Competenties - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Odijk Startdatum: 04-04-2022 Duur: 31-03-2023 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-01-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na de beoordeling Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Medewerker DIV Westland
Voor de Gemeente Westland zijn wij op zoek naar een Medewerker DIV. Opdracht: Als medewerker Documentaire Informatievoorziening (DIV) ben je samen met je collega’s van het taakveld primair verantwoordelijk voor het beheer en implementeren van de informatiestromen binnen de gemeente Westland (zowel digitaal als fysiek). Je denkt (pro)actief mee over vakinhoudelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de organisatie op dit gebied, zoals bijvoorbeeld de archiefwetgeving en Omgevingswet. Richting de organisatie geef je adviezen en ondersteuning op het gebied van inrichting, optimalisatie en beheer van de processen en procedures. Op dit moment is de gemeente in een traject om afscheid te gaan nemen van het huidige Document managementsysteem en handen en voeten te gaan geven aan de implementatie en inrichting van een nieuw zaaksysteem. Dit vraag ook veel van de medewerkers van taakveld DIV. Omschrijving opdrachtgever: Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt; gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait! Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris. Cluster Bedrijfsuitvoering: De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn. Taakveld: Documentaire informatie voorziening. De 13 medewerkers van dit team zijn verantwoordelijk voor kwalitatief hoogwaardige digitale informatievoorziening binnen de organisatie. Daarbij is het essentieel om de documentaire informatie- en archiefproducten vindbaar en toegankelijk te maken. Om toekomstbestendig te zijn, wordt momenteel een nieuw zaaksysteem ingericht en wordt op strategisch niveau gewerkt aan een visie en aanpak over modernisering van het informatiebeheer. Functie eisen (knock-out criteria) 1. Minimaal een afgeronde HBO bachelor opleiding. Functie wensen (gunningscriteria) 1. Een gevolgde opleidingen binnen het taakveld Documentaire Informatievoorziening (bijvoorbeeld SOD II) . 2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als medewerker DIV in de afgelopen 4 jaar . 3. Aantoonbare kennis van de applicatie MyCorsaNext . 4. Aantoonbare kennis van wet-en regelgeving op gebied van informatiebeheer en archivering opgedaan door relevante werkervaring of een afgeronde cursus in de afgelopen 5 jaar . Competenties Je bent een enthousiaste teamspeler, digitaal vaardig en je bent goed in staat om de organisatie daarin te adviseren en te ondersteunen. Om dit te kunnen doen, ben jij vanzelfsprekend servicegericht en beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden. Je gaat actief de organisatie in en zoekt daarin de samenwerking. Je bent bekend met de organisatiestructuur en de bedrijfsprocessen en weet de positie van DIV daarin goed in kaart te brengen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Westland Startdatum: Zo spoedig mogelijk Duur: 11 maanden Optie op verlenging: 1 maal 6 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-01-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 26 januari 2022 vanaf 15.00 uur. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Sales Force Administrator - Developer Rotterdam
Voor onze eindklant in de Randstad ben ik op zoek naar een Salesforce Developer Startdatum: ZSM Duur: 6 maanden (optie op verlenging) Inzet: 36 uur Locatie: Vanuit huis/ RotterdamDeadline voorstellen: Donderdag 20 januari 12.00 (eerder heeft de voorkeur) Let op aanbieden van (WORD) CV inclusief motivatie, uurtarief en beschikbaarheid. Salesforce Administrator/ Developer Vind jij het interessant om met jouw kennis het gebruik van Salesforce binnen onze organisatie naar het volgende niveau te tillen? Ga jij een ingewikkelde uitdaging niet uit de weg en ben je enthousiast over nieuwe innovatieve toepassingen in het platform? Dan is de rol van Salesforce Administrator/Developer wellicht wat voor jou!Binnen de ANWB wordt Salesforce breed ingezet. Als onze Salesforce administrator/Developer voer jij, samen met het Salesforce-team, de regie over het beheer van onze Salesforce Orgs (Sales Cloud, Experience Cloud en Platform) en alle applicaties die daarbinnen vallen. Daarnaast bouw je mee aan nieuwe Salesforce-implementaties. Hierbij stem je af met leveranciers, interne klanten, product owners en ontwikkelaars en andere slimme koppen. Jij zorgt voor een optimale implementatie van Salesforce en zorgt dat dit goed geborgd wordt. Je bent het aanspreekpunt voor product owners en stakeholders voor wijzigingen en nieuwe ontwikkelingen in ons platform. Daarnaast zal jouw expertise ingezet worden in analyse vraagstukken. Uitstekend analytisch vermogen;Uitstekende communicatieve vaardigheden.Goede kennis van de Engelse taal, zowel in woord als in geschriftPré: code (html, javascript of apex) kunnen lezen Functie-eisen:HBO/HBO+ werk- en denkniveau;Minimaal 3 jaar ervaring in soortgelijke functie;Ruime ervaring met configureren en ontwikkelen van Salesforce;Je bent in het bezit van Salesforce certificaten of bent bereid die op korte termijn te halen; (minimaal Administrator en App Builder, Advanced Admin of Developer is een pre) Voorkeur NL talig
Transitiemanager IT Arnhem
Voor TenneT in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een Transitiemanager IT.Startdatum: zo snel mogelijk (uiterlijk 01-03-2022) Einddatum: Tijdelijke positie tot vaste aanstelling Inzet: 40 uur per weekApplicant requirementsTasks: TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 21.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en onze safety performance. Om de Customer & Markets (CMT) organisatie te versterken, zijn wij op zoek naar een: Transitiemanager aangaande (IT-)implementaties met marktpartijen. Wat ga je doen als Transitiemanager bij TenneT? Je maakt onderdeel uit van het team Balancing- and Ancillary Services (CMT-BA-NL), dat verantwoordelijk is voor de levering van verschillende diensten aan externe (en interne) klanten van TenneT, waaronder: • Het onboarden en erkennen van nieuwe marktpartijen; • Inkoop van externe diensten (energie, capaciteit, flexibiliteit, congestie); • Het ontwerpen en implementeren van nieuwe marktoplossingen om daarmee de toegang tot de elektriciteitsmarkt te vergemakkelijken.Met name het begeleiden van het implementatieproces dat bij deze (nieuwe) marktoplossingen hoort, is de focus van deze functie. Hierbij werk je samen met operationele business en IT-DevOps teams, maar vooral ook met externe partijen.Je krijgt als Transitiemanager een afwisselend takenpakket. De ene dag ben je bijvoorbeeld actief betrokken bij het plannen en afstemmen van de wissel van IT security certificaten van externe marktpartijen. De andere dag werk je aan een project om (XML-)berichtenverkeer met marktpartijen te implementeren, dan wel om marktpartijen zich hiervoor te laten kwalificeren. Hierbij is goede afstemming met zowel interne als externe stakeholders van groot belang.De belangrijkste werkzaamheden zijn: • Participeren in projecten rondom data-uitwisseling met externe partijen; • Zorgen dat marktpartijen voortgang boeken in het (IT-)implementatieproces, maar ook dat partijen niet allemaal tegelijk het proces starten; • Vragen hierover uit de markt beantwoorden, inclusief beheer van bijbehorende e-mailboxen; • Status van implementatie rapporteren aan (interne) stakeholders;Functie eisen • Je werkt accuraat en gestructureerd en kunt hierover helder communiceren met zowel interne als externe stakeholders; • Je ben sterk in logistieke processen; • Je bent stressbestendig en houdt van aanpakken; • Je bent proactief; • Je hebt affiniteit met IT-onderwerpen, zoals certificaten t.b.v. beveiliging van e-mailcommunicatie, webservices en/of XML; • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; • Minimaal HBO werk- en denkniveau; • Minimaal drie jaar ervaring met het begeleiden / coördineren van de uitrol van nieuwe (IT) oplossingen.
Adviseur RPA (Robot Proces Automation) Tilburg
Voor de Gemeente Tilburg zijn wij op zoek naar een Adviseur RPA (Robot Proces Automation). Omschrijving opdracht: De adviseur RPA (Robot Proces Automation) zorgt voor de interne borging en bekendheid van de RPA dienst. Hierbij jaagt de adviseur het gebruik van de RPA dienst binnen onze organisatie aan en zorgt hij/zij voor een goed gevulde backlog. De adviseur RPA is verantwoordelijk voor regie op ontwikkeling van RPA robots, het analyseren van processen en het sturen op de backlog van de RPA dienst. De adviseur zorgt voor de dagelijkse aansturing van het RPA ontwikkelteam. De adviseur RPA rapporteert over de voortgang van de businesscase RPA aan de CIO board/directie. De Product owner zal een RPA dienst bouwen samen met de beheerders van de RPA dienst. De Product owner is verantwoordelijk voor het organiseren van een gebruikersgroep van RPA-eindgebruikers. De Product owner heeft praktische kennis en ervaring in een (agile) teamomgeving, beschrijft userstories en stelt backlogprioriteiten vast, terwijl hij nieuwe oplossingen introduceert en hierbij nauw samen werkt met de processpecialisten van de organisatie. Omschrijving werkzaamheden: RPA en processen - Fungeert als de liaison tussen de business, ontwikkelaars en ondersteunende afdelingen. - Gaat actief op zoek in de organisatie naar mogelijkheden voor de inzet van RPA toepassingen. - Verzamelt informatie over de werkprocessen en informatiestromen van de organisatie waarbij RPA een rol kan spelen. - Vertaalt de businessbehoeften naar een eventuele technische oplossing (Bot) hierbij weet hij/zij hoofd- van bijzaken te scheiden. - Vertaalt complexe gebruikerswensen naar functionele en niet-functionele vereisten en beheert wijzigingen. - Communiceert proactief en werkt samen met interne klanten om informatiebehoeften en functionele vereisten te analyseren. - Stimuleert product- en procesverbeteringen die de klantwaarde verhogen. - Presenteert en demonstreert de oplossing aan collega’s in de organisatie. RPA in het informatielandschap - Werkt samen met ontwikkelaars en materiedeskundigen om de technische visie vast te stellen en afwegingen tussen bruikbaarheid en prestatiebehoeften te analyseren. - Overlegt met IT-architecten over het ontwerp en beleid van RPA oplossingen in de gemeentelijke infrastructuur. - Werkt samen met IT-architecten om de RPA oplossing in te passen in het informatielandschap van de gemeente Tilburg. - Geeft input voor de strategische visie voor het product RPA aan de architecten en strategen van de organisatie. Aansturing RPA Team - Werkt samen met de business, applicatiebeheer en belanghebbenden om de vereisten van complexe te robotiseren (bedrijfs)processen te definiëren, ontwikkelen en verfijnen en deze transparant te beheren in de CoE omgeving, roadmap en backlog. - Definieert, verduidelijkt en prioriteert samen met het RPA ontwikkelteam de backlog. - Het ontwikkelteam begeleiden om realistische leveringsverbintenissen te maken. - Zorgt ervoor dat de product backlog zichtbaar, transparant, en begrepen wordt door iedereen en laat zien waar het Development Team vervolgens aan gaat werken. VOG: Bij gunning dien je een recente VOG aan te leveren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt kennis en ervaring met procesanalyse en aansturing van ontwikkelteams. 2. Je hebt HBO/Universitair werk en/of denkniveau. 3. Je hebt enkele jaren praktijkervaring in bedrijfsanalyse en zelfstandig werken in complexe situaties en taken. 4. Je kan complexe processen makkelijk doorgronden. 5. Je hebt goed begrip van de (interne en externe) behoeften en vraagstukken van de klant en past kennis toe ter ondersteuning van kritische systemen en projecten. 6. Je hebt ervaring als Product Owner. 7. Je hebt Project Management ervaring. 8. Je hebt ervaring met Agile scrum werken. 9. Je hebt een Agile Product Owner Certificering (gewenst). Competenties: - Uitstekende communicator; in staat om het respect van het team, externe belanghebbenden en management te winnen. - Bekwaam in het creëren van een volledig transparant ontwikkelingsproces dat teams zullen omarmen en zodat alle belanghebbenden inzicht krijgen in hoe de capaciteit wordt uit genut om klantdoelen te bereiken. - Uitstekende presentatievaardigheden. - Ervaren in het ontwikkelen van nauwe werkrelaties met alle (management)niveaus, o.a. met de functionele managers van teamleden. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Tilburg Startdatum: Z.s.m. in overleg Duur: 30-04-2022 Optie op verlenging: Ja Inzet: 8 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 21-01-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Z.s.m. in overleg Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Procesmanager Doorontwikkeling Batavialand Lelystad
Voor Provincie Flevoland zijn wij op zoek naar een Procesmanager Doorontwikkeling Batavialand. Opdracht: De procesmanager zal te maken krijgen met een complex en integraal proces omtrent de doorontwikkeling van Batavialand. Ten behoeve van dit proces is een plan van aanpak ontwikkeld door een externe kwartiermaker, in nauwe samenwerking met de verschillende stakeholders, te weten OCW, de provincie en de gemeente Lelystad. In het plan van aanpak staan de volgende vragen/aspecten centraal: 1. De inhoudelijke component: hoe kan Batavialand zijn museale concept het beste (door) ontwikkelen het om als Nationaal Scheepsarcheologisch museum en als museum dat het verhaal van het nieuwe land vertelt, te kunnen floreren? 2. De fysieke component: op welke wijze moeten gebouwen en installaties worden aangepast om Batavialand optimaal te laten functioneren als depot en museum? De eenmalige bijdrage van rijk en provincie van respectievelijk 5 en 2 miljoen euro zijn hierbij kaderstellend. 3. De ruimtelijke component: hoe verhoudt de ontwikkeling van Batavialand zich tot de ontwikkelingen in het Bataviakwartier en hoe kan optimaal worden aangesloten bij deze ontwikkelingen c.q. hoe kunnen deze ontwikkelingen bijdragen aan de doorontwikkeling van Batavialand? 4. De bedrijfseconomische component: voor de onderbouwing van de financieel duurzame toekomst is een sluitende business case noodzakelijk, rekening houdend met de verschillende functies van Batavialand, de structurele bijdrage van rijk en provincie, en een realistische prognose van de eigen inkomsten, inkomsten van derden en entreegelden uit bezoekersaantallen. Het plan van aanpak schetst hoe de doorontwikkeling van Batavialand tot Nationaal Scheepsarcheologisch Depot kan worden gerealiseerd en welke route daarvoor nodig is (processtappen, tijd, besluitvorming etc.). Een belangrijk aspect in het plan van aanpak is de ruimtelijke ontwikkeling in relatie tot de ruimtelijke opgaven die er liggen binnen de gemeente Lelystad. De komende periode staat in het teken van het organiseren van politieke besluitvorming omtrent het voorgestelde plan van aanpak, inclusief het verwerken van eventuele aanpassingen. Belangrijk is dat er een voldragen plan ligt waar alle betrokken stakeholders bestuurlijk een akkoord op kunnen geven. De procesmanager is verantwoordelijk voor de organisatie van dit proces waarbij rekening dient te worden gehouden met de verschillende belangen die er spelen en de lopende ambtelijke en politieke processen zowel bij de provincie als bij de gemeente Lelystad. Voor wat betreft organisatie en planning van het proces ziet de organisatie er als volgt uit: - De provincie is opdrachtgever van de procesmanager. - Er is een stuurgroep met een bestuurlijke afvaardiging van de provincie, het ministerie van OCW, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de gemeente Lelystad en Batavialand. - Er is een ambtelijke begeleidingscommissie ingesteld met vertegenwoordigers van de provincie, het ministerie van OCW, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de gemeente Lelystad en Batavialand. De overheden hebben als financier en opdrachtgever een andere rol binnen de stuurgroep en begeleidingscommissie dan Batavialand. Er wordt gestreefd naar door alle partijen gedragen besluiten. Omschrijving opdrachtgever: De afdeling Strategie & Beleid (S&B) speelt proactief in op de ruimtelijk-economische ontwikkelingen binnen Flevoland. Onze missie is “Ruimte creëren voor een toekomstbestendig Flevoland, waar het goed wonen, werken en recreëren is”. Provincie Flevoland is een ontwikkelingsgerichte provincie in een prachtige groen/blauwe omgeving. Uitdaging is om nieuwe ontwikkelingen zo vorm te geven dat ze bijdragen aan het verbeteren van die kwaliteit. Deze opdracht vindt plaats binnen het cluster cultuur & erfgoed. Binnen het team Samenleving is dit; één van de clusters, naast de clusters cultuur en erfgoed, recreatie & toerisme, krachtige samenleving en sport. Context Erfgoedcentrum Batavialand is in 2017 ontstaan na een fusie van de Bataviawerf, het Nieuw Land Erfgoedcentrum en het Maritiem Depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE, uitvoeringsorganisatie van het ministerie van OCW). Momenteel voert Batavialand diverse taken uit. Zo beheert Batavialand de maritieme rijkscollectie en de provinciale archeologische collectie. Daarnaast fungeert Batavialand als provinciaal museum en vertelt het “Het Verhaal van Flevoland”. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van de ontwikkeling van Batavialand als museum waar Flevolandse kinderen kennis kunnen maken met het verhaal van Flevoland. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland in het coalitieakkoord de ambitie gesteld om Batavialand aan te laten wijzen als Nationaal Scheepsarcheologisch Depot. Tegelijkertijd zijn er zorgen over Batavialand. De eerste jaren in het bestaan van Batavialand zijn gezien de bundeling van taken in relatie tot het budget niet gemakkelijk geweest. Het is nu zaak de balans op te maken en te bepalen hoe verder te gaan. Aanwijzing Nationaal Scheepsarcheologisch Depot In het najaar van 2020 is het gesprek met OCW en de RCE gevoerd over de mogelijkheden van Batavialand als Nationaal Scheepsarcheologisch Depot. Na uitgebreid overleg en afstemming tussen de provincie en OCW heeft de minister zich voorgenomen om Batavialand aan te wijzen als Nationaal Scheepsarcheologisch Depot. Zowel de provincie als het ministerie van OCW willen middelen ter beschikking stellen ten behoeve van de doorontwikkeling van Batavialand. Voorwaarde is een concreet plan van aanpak, waaruit blijkt dat met de aanvullende middelen Batavialand toekomstbestendig wordt en fungeert als volwaardig nationaal depot en museum. In opdracht van de provincie heeft een kwartiermaker dit plan gemaakt. Nu zoeken we een ervaren procesmanager die het vervolg van dit proces in de juiste banen kan leiden. Functie eisen (knock-out criteria) 1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau 2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring bij een overheid/culturele instelling die te maken heeft met (complexe) politiek-bestuurlijke processen 3. Je beschikt over eigen IT-middelen zoals laptop telefoon en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking 4. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk). Functie wensen (gunningscriteria) 1. Aantoonbare werkervaring met het aansturen van grote (complexe) projecten bij voorkeur bij de overheid het publieke domein of de cultuursector in de afgelopen 5 jaar 2. Aantoonbare werkervaring met transformaties van organisaties in de afgelopen 7 jaar 3. Aantoonbare werkervaring en/of advisering in en aan de museale sector (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv) Competenties - Organisator - Verbinder - Leider - Strateeg - Adviesvaardigheden op complexe dossiers - Politiek, bestuurlijk en organisatiesensitief - Kennis van/inzicht in bestuurlijke en ambtelijke processen - Communicatief sterk zowel schriftelijk als mondeling - Overtuigingskracht - Analytisch sterk - Doelgericht, vasthoudend, standvastig en onafhankelijk - Flexibel en creatief denkend. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Lelystad Startdatum: 14 februari 2022 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 2 maal 3 maanden Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24-01-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de provincie zijn gepland op maandag 31 januari tussen 09.00 en 12.00 uur. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Biztalk Developer Groningen
Voor de Gasunie (Groningen) zijn wij op zoek naar een BizTalk Ontwikkelaar Gewenste startdatum: z.s.m. Verwachte einddatum: 31-12-2022 met kans op verlenging. Inzet: 32-40 uur per week Tarief: maximaal 81 inclusief reis- en verblijfkosten, exclusief BTW. Als BizTalk ontwikkelaar werk je aan de bouw van integraties binnen het Integratieteam. Het Integratieteam is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de integraties tussen interne Gasunie applicaties maar ook de integraties van Gasunie en haar externe stakeholders. Het gaat hier om ruim 400 integraties die maandelijks miljoenen berichten afhandelen. Eind 2021 is gestart met de migratie van BizTalk 2013 R2 naar BizTalk 2020. Belangrijk onderdeel van het takenpakket zal het inrichten van een nieuwe OTAP straat zijn voor de BizTalk 2020 omgeving. Daarnaast lopen er meerdere projecten waarbij integraties ontwikkeld worden (o.a. verhuizingen naar Azure). Waar ga je werken? Ons hoofdkantoor in Groningen (en vanuit huis). Inschaling van de functie ICT-beheerder 65 Wat ga je doen? Als BizTalk ontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor: -Bouwen van integraties tussen verschillende applicaties. -Automatisering van operationele werkzaamheden. -Verbeteren van bestaande processen en tooling. -Ondersteunen van testers en gebruikers tijdens projecten. -Reviewen van Functionele Ontwerpen en Technische Ontwerpen. Wat vragen we? Om succesvol te zijn als Biztalk ontwikkelaar heb je: -Ervaring met ontwikkelen in BizTalk Server 2013 R2 / 2020 -Ontwikkelen in Visual Studio 2013 / 2019 -Azure DevOps (Release management) -Kennis van IIS -Kennis van C#/HTML/XML/XSLT/.NET/WCF -Kennis van OTAP processen Daarnaast hebben we als wens bij de vacature: -Ervaring met Azure integration -PowerShell scripting Je bent een teamspeler, creatief, communicatief en klantgericht. BizTalk integraties koppelen altijd twee of meer applicaties aan elkaar, dus er is veel communicatie tussen verschillende applicaties over de integratie. Je staat communicatief je mannetje en durft het initiatief te nemen (zowel naar klant als naar het team). De voorkeur wordt gegeven aan iemand uit de regio van Groningen. Over de afdeling Binnen de afdeling IG bevindt zich het Integratieteam. Het Integratieteam is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de integraties tussen de interne Gasunie applicaties en de integraties van Gasunie met haar externe stakeholders. Over Gasunie Gasunie is een netwerkbedrijf voor energie. In Nederland en Noord-Duitsland beheren en onderhouden we de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gas. Nu is dat nog vooral aardgas. Dit zal met de energietransitie steeds verder verschuiven naar groen gas en waterstof. Daarnaast werken we mee aan de aanleg en het beheer van netwerken voor warmte en CO?. Wij zorgen ervoor dat dit deel van de energievoorziening veilig, ongestoord en zo duurzaam mogelijk gebeurt. Zodat iedereen altijd over energie kan beschikken. Werken bij de Gasunie betekent werken in een professionele omgeving die volop in beweging is. Een organisatie met een belangrijke maatschappelijke rol. Samen met alle collega’s lever je een bijdrage aan de realisatie van o.a. de Energietransitie. Engineers, businessdevelopers, ICT’ers, managers, administratieve kracht en?dispatchers, samen en met de nodige energie koersen we richting 2030. Dit willen we bereiken met medewerkers vanuit diverse achtergronden, opleidingen en nationaliteiten. Wij zijn een organisatie waar we geloven dat elkaars verschillen, kwaliteiten en talenten ons sterker maken. Een organisatie waar iedereen ertoe doet en zichzelf mag zijn. Gasunie is ondertekenaar van het Diversiteit in Bedrijf charter,omdat Gasunie ervan overtuigd is dat diverse teams beter presteren. Gasunie werkt volgens het Bring Your Own Device Principe. Dit houdt in dat de kandidaat/leverancier zelf een (zakelijke) mobiele telefoon en een goedwerkende laptop mee moet nemen/ter beschikking moet stellen. Intakes worden gepland op 27 januari in de ochtend. Aanbiedingen van CV, motivatie en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 24 januari om 12 uur in ons bezit te zijn.
Projectleider Kostendekkend Werken Onder de Omgevingswet Leidschendam-Voorburg
Voor de Gemeente Leidschendam-Voorburg zijn wij op zoek naar een Projectleider Kostendekkend Werken Onder de Omgevingswet. Opdracht: We zoeken een zelfstandige en ervaren projectleider in zowel financiële als juridische dienstverlening om de inwerkingtreding van de Omgevingswet op het gebied van de kostendekkendheid Omgevingswet bij de gemeente te begeleiden. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat het programma: ‘Implementatie Omgevingswet de laatste fase: ‘Van overdracht naar implementatie’ in. Dit vergt van de organisatie verdieping op een aantal onderwerpen die per 1-7-2022 geïmplementeerd dienen te zijn. De volgende regelingen, regels en procedures zijn geïmplementeerd op 1-7-2022: 1. Nadeelcompensatieregeling. 2. Kostenverhaalprocedures en regels. 3. Procedures en regels voorkeursrecht en onteigenen. 4. Legesmodel. 5. Mandaatregelingen. 6. Werkwijze structurele effecten Omgevingswet. De projectleider zorgt er samen met de betrokken collega’s voor dat de regelingen op de leest van Leidschendam-Voorburg zijn geschoeid en stuurt daarbij op resultaten om op 1 juli 2022 klaar te zijn. Status en voortgang wordt driemaandelijks in het gemeentelijke projectenboek bijgehouden door de projectleider. Omschrijving Werkzaamheden: - Opstellen plan van aanpak project Kostendekkend werken onder de Omgevingswet. - Sturen op plannen van aanpak deelprojecten. - Sturen op resultaten van de deelprojecten. - Verantwoording afleggen over resultaten bij ambtelijk opdrachtgever. - Aansluiten bij het programmateam. Profiel We zoeken een projectleider met visie op het vakgebied. Je weet deze visie adequaat en pragmatisch te vertalen naar plannen en acties. Je staat stevig in je schoenen, kan omgaan met weerstand en weet verschillende belangen en mensen aan elkaar te verbinden. Je bent politiek-bestuurlijk sensitief, werkt integer en legt gemakkelijk contact. Je weet met een constructieve aanpak zaken de goede kant op te sturen. Daarnaast heb je een flexibele en creatieve werkinstelling, schuw je de project-uitvoering niet en vind je het prettig om in een informele en sterk klantgerichte omgeving te werken. Werken bij Leidschendam-Voorburg Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatie gestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen. Op 1 juli wordt de Omgevingswet (OW) ingevoerd. Meer dan twintig bestaande wetten en honderden regelingen worden vervangen door de Omgevingswet. Door de invoering van deze wet verandert het hele proces van beleid en het uitvoeren voor de fysieke leefomgeving. Het integraal werken wordt nog belangrijker. Ook is participatie een belangrijk thema in de Omgevingswet. Wij bereiden ons voor op de invoering van de Omgevingswet. De activiteiten hiervoor worden in het programma Implementatie Omgevingswet uitgevoerd. Grotendeels met medewerkers van de gemeente. In het programma worden de verschillende activiteiten met elkaar verbonden en wordt gewerkt aan de warme overdracht naar de lijn. De projectleider Kostendekkend werken onder de Omgevingswet voert zijn / haar opdracht uit vanuit het team programma Implementatie Omgevingswet en werkt in nauwe afstemming met de overige de projectleiders en andere collega’s binnen het programma Implementatie Omgevingswet. Functie eisen (knock-out criteria) 1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding. 2. Aantoonbare kennis van minimaal 2 van de 6 genoemde regelingen regels en procedures onder de opdrachtbeschrijving (duidelijk weergegeven in het cv middels voorbeelden/toelichting). 3. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad. Functie wensen (gunningscriteria) 1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van Omgevingsrecht Ruimtelijke Ordening & Planologie of Ruimtelijke/Financiële Economie . 2. Aantoonbare werkervaring met financiële en juridische dienstverlening in het ruimtelijk domein op het gebied van leges kostenverhaalprocedures en voorkeursrecht 3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider binnen een overheidsinstelling in de afgelopen 10 jaar . 4. Aantoonbare werkervaring met de Omgevingswet als adviseur of projectleider in de afgelopen 3 jaar . 5. Aantoonbare werkervaring met het borgen van processen in de organisatie (duidelijk weergegeven in het cv middels een voorbeeld) . Competenties - Ondernemerszin door het oppakken van nieuwe werkzaamheden en het doen van voorstellen voor verbetering en vernieuwing - Creativiteit: in staat zijn om met verschillende mogelijkheden te komen voor het oplossen van problemen en het bedenken van geheel nieuwe werkwijzen - Regisseren in vorm van het samenbrengen van belangen, opinies en inbreng van diverse partijen en het realiseren van een gemeenschappelijk resultaat - Affiniteit met organisatieverandering en met name kunnen inschatten welke veranderingen dit concreet voor de betrokken collega’s betekent - Analytisch, doelgericht en zorgvuldig in het proces - Open en toegankelijk in het contact en stevig wanneer het moet. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Leidschendam-Voorburg Startdatum: Z.s.m. Duur: 6 maanden Optie op verlenging: Mogelijk maar nog niet bekend Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 21-01-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 27 januari 2022 en maandag 31 januari 2022. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Product specialist Den Helder
1. Draagt zorg voor de dagelijkse operatie door: het analyseren van complexe bouwsteen overstijgende wijzigingsverzoeken op impact en haalbaarheid van de uitvoering in relatie tot het beheer binnen de technische omgeving (samenstel van bouwstenen ). uitwerken van impactanalyses van niet standaard aanvragen ( NSA´s). het geven van functionele richtlijnen aan beheerders het stellen van prioriteiten gericht op technische handelingen; het borgen van de samenhang tussen wijzigingen en bouwstenen en bepalen van de volgordelijkheid.  het coördineren van de uitvoering op basis van de release- en beheerkalender van de bouwstenen. het proactief handelen en (bij)sturen bij dreigende congestie of onderbezetting in de ICT infrastructuur d.m.v. het instrueren van de uitvoeringsteam(s), prioriteitsstelling en controle op de uitvoering van het dagelijks beheer van de infrastructuur.2. Draagt zorg voor de uitvoering van lifecyclemanagement van de bouwstenen, door: het coördineren van de uitvoering van technische aanpassingen aan de bouwsteen ingegeven door de leverancier of productmanagement/productverantwoordelijken. de samenhang met andere bouwstenen en defensie infrastructuur te bewaken, te analyseren, te verifiëren. het uitwerken van prestatiekaders vanuit Producten naar technische normen zodat beheer uitgevoerd kan worden. het beoordelen van de efficiency en effectiviteit van de door te voeren wijzigingen binnen de lifecycle van de bouwstenen.  het toezien op handhaving van geldende externe en interne acceptatiecriteria en normenkaders het accepteren van opgeleverde nieuwe bouwstenen of functionaliteit binnen bestaande bouwstenen zodat een ongestoorde productie kan plaatsvinden 3. Draagt zorg voor het problem management door: het (laten) uitvoeren van onderzoek en het analyseren van de probleemgebieden om te komen tot een structurele (technische) oplossing ten behoeve van de continuïteit.EisenJe hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring van en kennis met hosting applicaties op zowel Open Source als Microsoft platformen. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als Productspecialist of ICT operational manager    Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in het in het aansturen van mensen.     Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met en basis kennis van minimaal een (1)  DBMS zoals Oracle, MySQL en SQL server.     Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met een beheeromgeving  Bedrijfsinformatie:JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. ScreeningOm de betrouwbaarheid en integriteit van kandidaten te toetsen is screening onderdeel van de sollicitatieprocedure. Deze neemt doorgaans 8 weken in beslag. Voor vragen over de screeningprocedure kunt u contact opnemen met de vermelde contactpersoon bij de betreffende vacature of interim opdracht.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Contractbeheerder/Projectleider Aanbestedingen Utrecht
Voor de Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Contractbeheerder/Projectleider Aanbestedingen. Omschrijving werkzaamheden: Zie je jezelf rondlopen in een Gemeente waarbij Assetmanagement en beheer volop in ontwikkeling zijn? Dan kan jij als met jouw ervaring en kennis als Contractbeheerder een bijdrage leveren aan de Gemeente Utrecht. Als Contractbeheerder ben je werkzaam onder aansturing de Teamleider Installaties onderdeel van de groep Wegen, Constructies en Installaties. De groep WCI is onderdeel van afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) en bevat de teams Beleid & Programma, Wegen, Civiele Constructies en Installaties. BOR is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van objecten in de openbare ruimte. De groep WCI bestaat op dit moment uit circa 60 professionals en is verder groeiende. In jouw rol als contractbeheerder beheer je bestaande contracten in samenwerking met de installaties beheerders en contractmanagers en zorg je voor uitvoering van de in de besteken vastgelegde afspraken. Bij aanbestedingen treed je op als Projectleider en adviseer je welke contractvorm er gehanteerd wordt. De aanbestedingen worden op alle wijzen (Europese, enkel en meervoudige onderhands) in de markt gezet. Je bent van A tot Z betrokken. Je staat nauw contact met de concern afdeling FIJ (Financien, Inkoop en Juridische zaken. Door goed te luisteren naar de behoefte van de Opdrachtgever weet je feilloos de juiste procedure te koppelen. Je maakt hierbij gebruik van de beschikbare tools en templates om aanbestedingen doelmatig, met een hoge kwaliteit, adequaat en tijdig te kunnen doorlopen. Regelmatig deel je ervaringen met je collega’s tijdens structurele overleggen want leren van elkaar en processen staat bij ons voorop en zoeken we samen naar inkoopinnovaties. Tegelijk zoek naar je naar logische verbeteringen, kijk je waar het slimmer kan en waar we kosten kunnen besparen door slimmer te werken of scherper in te kopen. Omschrijving werkzaamheden: Je beheert de bestaande contracten in samenwerking met betrokken teamleden, contractmanagers en inkoop en rapporteert hierover aan assetmanager en teamleider. Je bent van begin tot eind betrokken en (deels) verantwoordelijk voor aanbestedingstrajecten binnen het team. Je houdt je o.a. bezig met: - Afstemmen met de opdrachtgever en opdrachtnemers, bespreken scope/uitgangspunten en terugkoppelen voortgang; - Het sturen op deadlines; - Samenstellen van verweringsteam; - Samenwerken met inkopers, stakeholders binnen de organisatie; - Opstellen intakeformulier en begeleiden tenderboard proces; - Mede met interne stakeholders vanuit BOR en andere stakeholders het selecteren van de juiste leverancier; - Het tijdig afronden van aanbestedingen. Gewenst profiel: - Je beschikt over HBO of WO werk- en denkniveau; - Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in een vergelijkbare rol als contractbeheerder binnen een grotere gemeentelijke-, een overheids-, en/of grotere non-profit organisatie; - Inhoudelijke en relevante kennis heeft van aanbestedingen en contractvormen zoals RAW, UAV, UAV-GC; - Ervaring met aanbestedingen waarbij je eindverantwoordelijk was voor het gehele proces; - Bij voorkeur ervaring met de inhoud van het werkveld van de Openbare Ruimte. (Elektrotechnische aansluitingen in de openbare ruimte zoals VRI/OVL en overige elektrotechnische installaties) - Je staat sterk in je schoenen en bent van veel markten thuis en houdt van pionieren. Omschrijving opdrachtgever: Je gaat werken voor de onderhoud afdeling BOR gemeente Utrecht, specifiek voor het team Installaties van de afdeling WCI (Wegen, civiele constructies en installaties) Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over minimaal HBO werk- en denk niveau. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 4 jaar ervaring in een vergelijkbare rol als contractbeheerder. 2. Jouw ervaring in het vakgebied van contractvorming heb je vooral opgedaan bij: - G4 gemeente - 100.000+ gemeente - Kleine gemeente - Grote non profit organisatie 3. Je hebt inhoudelijke en relevante kennis van aanbestedingen en contractvormen zoals RAW, UAV, UAV-GC. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-01-2021 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Data Scientist Huis Ter Heide
Functieomschrijving:Het opstellen en vertalen van de logische data architectuur naar een technische data architectuur in een datawarehouse omgeving. Zoekt oplossingen bij knelpunten die gebruikers / data scientists ervaren bij de tooling, licenties, autorisaties en de ontwikkeling van data science algoritmes. Geeft advies aan DMO over het bouwen van technische datamodellen en laadprocessen, Privacy by Design en Security by Design.Stelt autorisatiemodellen op in QlikSense (of mogelijk toekomstige visualisatietools) en implementeert deze op een zodanige wijze dat zowel de privacy als de overzichtelijkheid gewaarborgd zijn.Bepaalt mede de specificaties, berekeningen, visualisaties en algoritmes ter ondersteuning van geavanceerde statistische modellen. Het maken van berekeningen en het beschrijven van de herleidbaarheid in, voor de managers van de analyse processen, begrijpelijke taal.Het bouwen van Dashboards en standaard rapportages, met gebruikmaking van visualisatietechnieken.Werkt samen met DMO bij het bouwen van de benodigde interfaces, extractie tools, databases en automatische data laad modellen.Test samen met de hoofdgebruiker de data en berekeningen en draagt zorg voor de verbeteringen op basis van de testresultaten.Stemt af met MetaDataGegevens Management over de juiste definities en terminologie, zodat in het gehele systeem de data eenduidig geïnterpreteerd kan worden en herleidbaar is naar de brondata.Ondersteunt de BICC bouw coördinator bij het in productie nemen van het rapportage/ analyse ondersteunende product.Draagt zorg voor de juiste en volledige oplevering van de documentatie en de overdracht naar de support medewerkers.Levert tweede lijns ondersteuning bij vragen of problemen bij de opgeleverde producten.Functie-eisen: Kandidaat heeft tenminste 2 jaar ervaring met business intelligence en datawarehouse-oplossingenKandidaat heeft tenminste 2 jaar ervaring met het opzetten databases / datamodellen in een Business Intelligence contextKandidaat heeft tenminste 2 jaar ervaring met methodes en technologieën op het gebied van datawarehousing (zoals data modellering, database technologieën)Kandidaat heeft tenminste 2 jaar ervaring met borgen van de samenhang tussen data science oplossing en het datawarehouseKandidaat heeft tenminste 1 jaar ervaring met Qlikview en Qlik SenseKandidaat heeft een afgeronde HBO opleiding  Bedrijfsinformatie: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.ScreeningOm de betrouwbaarheid en integriteit van kandidaten te toetsen is screening onderdeel van de sollicitatieprocedure. Deze neemt doorgaans 8 weken in beslag. Voor vragen over de screeningprocedure kunt u contact opnemen met de vermelde contactpersoon bij de betreffende vacature of interim opdracht.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.