Newest IT&T contracts

Teamleider Geo-informatie Huizen
Voor Gemeente Huizen zijn wij op zoek naar een Interim Teamleider Geo-informatie. Omschrijving opdrachtgever: Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening 'Goed geregeld, graag gedaan!' Anders gezegd, wij zijn 4G. Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega's, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners. Huizen is een organisatie in beweging, die zich voorbereidt op de toekomst en werkt aan een meer efficiënte bedrijfsvoering. Team Geo-informatie: Het team is onder andere verantwoordelijk voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), het landmeten en het beheren van GEO/GIS applicaties. De teamleider valt rechtstreeks onder het hoofd van de afdeling Openbare werken. Het team heeft een omvang van ruim 6,9 fte en naast de teamleider 6 medewerkers (waarvan 2 vacatures). Omschrijving opdracht: Als interim teamleider geef je op dienende en inspirerende wijze leiding aan het team van medewerkers. Je werkt samen met het team aan het verbeteren van werkprocessen en taakverdeling binnen het team en het stroomlijnen van het applicatielandschap. Je informeert en adviseert het afdelingshoofd over ontwikkelingen op het terrein van Geo-informatie in relatie tot de rest van de organisatie en de betekenis daarvan voor het gemeentelijk beleid. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar tussen 13 mei en 20 mei 2019 voor 36 uur per week; 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als (interim) manager; Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding (25 punten); 2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als interim manager bij een gemeentelijke instelling 3. Je hebt werkervaring met het werkterrein van Geo-informatie inclusief de basisregistraties, de BGT en BAG 4. Je bent in staat tot het opleveren van eigen inhoudelijke rapportages over basisregistraties in het Geo-werkveld gedurende de afgelopen 3 jaar, waarbij rapportages en referenties uit het Geo-werkveld kunnen worden overlegd 5. Je hebt actuele kennis van de ontwikkelingen op het terrein van Geo/GIS informatievoorzieningen 6. Je hebt werkervaring met het herinrichten en moderniseren van Geografisch informatie systemen Competenties: - Je brengt structuur en bent resultaatgericht; - Je bent omgevingsbewust, betrokken en hebt een goed inzicht in en gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen; - Je hebt affiniteit met operationeel proces-denken; - Je hebt een vooruitziende blik en een duidelijke visie als het gaat om geografische informatievoorziening. - Je neemt initiatief, zoekt actief contact met collega’s ; - Je bent communicatief sterk: een verbinder die samenwerkt en die voor het team en achter zijn mensen staat; - Je weet anderen op een prettige manier te motiveren en te overtuigen; - Je kunt snel schakelen tussen verschillende projecten en methodieken VOG: De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Huizen Startdatum: 13 mei 2019 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: NNB Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-05-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: woensdag 8 mei 2019 van 09.00 uur tot 15.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Verandercoach Hilversum
Voor Gemeente Hilversum zijn wij op zoek naar een Verandercoach. Omschrijving opdrachtgever: Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen. De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen. Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving. Onze kernwaarden: Klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan. Omschrijving opdracht: Binnen de afdeling Beleid en Ontwikkeling staat het team sociaal domein voor de opgave meer integraal en outreachend te werken. We zijn op zoek naar een verandercoach. We verwachten dat deze ons ondersteunt en inspireert de wereld van buiten met binnen te verbinden, zowel op operationeel, tactisch en bestuurlijk vlak. We verwachten als concreet eindproduct dat we als team een invulling van het door ons gebruikte netwerkschema (de roos) kunnen maken. Dit betekent een overzicht van de inzet van partners in de stad, met bijbehorende bestedingen en afwegingskader. De verandercoach zoekt actief de verbinding met ons ontwikkeltraject van monitoren en verantwoorden op basis van vertrouwen. Onderdeel van de opdracht is het versterken / ondersteunen van het netwerk van zorg en welzijn partners in de stad die samenwerken in het collectief ‘Ontmoeten’. Taken en werkzaamheden: A. Het beleidsteam sociaal domein ondersteunen en stimuleren om: - de partners in het Sociaal Domein in de stad in beeld en in verbinding te brengen met inzicht in ieders bijdrage en belangen; - een totaalbeeld te geven van inzet in het sociaal domein en beoordelingscriteria ontwikkelen om zo een afwegingskader vorm te geven; - de verbinding tussen operationeel, tactisch en bestuurlijk niveau als maatwerk per wijk / doelgroep / netwerk te ontwikkelen. B. Het netwerk van zorg en welzijn partners in het sociaal domein, De Ontmoeting, ondersteunen door: - met een team van medewerkers van de partnerorganisaties de verschillende activiteiten te monitoren in relatie tot de gewenste beweging als opmaat naar een nieuwe wijze van monitoren en verantwoorden; - de bestuurdersbijeenkomsten, vier per jaar, te faciliteren C. De opdracht is geslaagd, eindigt als het volgende is opgeleverd: - Overzichtsdocument van het netwerkveld Sociaal Domein; - Afwegingskader voor de inzet in het Sociaal Domein; - Collega’s van het team beleid sociaal domein zijn verbonden met het tactisch en operationeel niveau, binnen en buiten; - De contouren voor een nieuw monitor- en verantwoordingsinstrument voor zorg en welzijn; - Inspirerende bestuurdersbijeenkomsten zijn ingebed en kennen continuïteit Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in de afgelopen 10 jaar met betrekking tot het vormgeven van netwerken op bestuurlijk en uitvoerend niveau in het sociaal domein bij een gemeente; Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over een afgeronde opleiding sociologie of politicologie op minimaal WO-master niveau 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar op strategisch niveau met betrekking tot kwaliteit, financiën en organisatie in zorg en welzijn 3. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar bij een welzijns- of zorgorganisatie met de verantwoordelijkheid te verbinden met externe partijen op bestuurlijk niveau 4. Je hebt werkervaring met coaching, geven van instructie of learning on the job 5. Je bent per 1 mei 2019 voor 32 uur per week beschikbaar Competenties: - We verwachten dat je strategisch opereert met goede communicatieve vaardigheden, die goed kan schakelen in gesprekken met bestuur en professional (intern en extern) en inwoners. - Je snapt de belangen van de verschillende partners in het sociaal domein en weet die te verenigen ten behoeve van de inwoners. - Je kunt je kennis en ervaring goed uitleggen en weet dit over te brengen. - Je bent resultaatgericht en signaleert tijdig bij knelpunten. VOG: De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Hilversum Startdatum: 1 mei 2019 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: 4 maanden Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 29 april 2019 van 15.00 uur tot 17.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Data Engineer Den Haag
Omzetten informatievraag naar concrete oplossingen, gebruik makende van tools als Microsoft SQL server, Business Objects WebI, Business Objects Data services De data engineer heeft niet alleen ervaring met grote data volumes, verschillende dataformaten en uitwisseling van gegevens tussen diverse systemen (ETL), maar ook ervaring met relationele datastructuren. Daarnaast lost de data engineer op zijn tijd productie-issues op en neem hij regelmatig deel aan projecten voor productontwikkeling. De meest gebruikte methodiek bij ontwikkelen van softwaresystemen is Agile Scrum (SAFe) Functie eisen: • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met BI-ontwikkeling. • HBO of WO werk- en denkniveau • Je bent integer, klant- en resultaatgericht, en je bent in staat om een objectief en onderbouwd oordeel te vormen. • Je kunt uitstekend samenwerken, anderen motiveren, plannen en organiseren. • Je bent stressbestendig, gedisciplineerd, analytisch en kritisch. Functiewensen: • In staat om de informatie behoefte te analyseren en te concretiseren • Concrete kennis van, en ervaring met SQL databases, SQL (lezen en schrijven), modellering • Concrete kennis van, en ervaring met Business Objects (rapportage, universe, functioneel en technisch beheer) • Concrete kennis van, en ervaring met Business Objects Data Services • Kandidaat functioneert op deze punten op senior nivo • Ervaring bij overheid of vreemdelingen keten • zowel in staat als onderdeel van een team als zelfstandig te werken Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 22 april 2019 Einddatum: 5 juli 2019 met optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Diane Nguyen, 06-20985467 of recruiterdn@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag zo snel mogelijk email aan recruiterdn@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Projectleider/ondersteuner Implementatie Overheidsapplicaties Den Haag
De implementatie manager ondersteunen met het organiseren, faciliteren van de ingebruikname van nieuw ontwikkelde applicaties (Web enabled) in onder andere de gebieden Digitaliseren documenten, Geometrieën, Work Flow management, Visserij regelingen. Bijvoorbeeld door participatie van gebruikers in acceptatie testen, faciliteren van opleidingen en trainingsmateriaal, zorgdragen voor planning en communicatie hierover met de gebruikersgroep. Bijdrage aan verwachtingsmanagement van de gebruikersgroep en het organiseren van betrokkenheid met als doel hoge acceptatie graad. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt de toolbox projectmanagement van RVO-IMP gehanteerd. Functie eisen: • Minimaal 5 jaar ervaring met IT implementatie projecten • Minimaal 5 jaar ervaring met het begeleiden van eindgebruikers • Minimaal 3 jaar ervaring met het werken in overheidsinstellingen van minimaal 500 gebruikers • Kennis en ervaring met Agile werken • HBO werk- en denkniveau Overige informatie: Locatie: Den Haag (soms Assen, Utrecht, Zwolle en Roermond) Start: 1 mei 2019 (36 uur per week) Einddatum: 30 september 2019 Recruiter voor deze rol: Danny Poot, +31 (0)6 531 42 932, recruiterDP@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterDP@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Auditor Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Auditor. Omschrijving opdrachtgever: Afdeling Interne audit draagt bij aan verdere professionalisering van de beheersing van de bedrijfsprocessen van de gemeente Amsterdam door transparantie, inzicht en verbeteringen te bieden. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdracht: Binnen afdeling Interne Audit wordt een Risk Control Matrix (RCM) ontwikkeld. Hiervoor is RCM/financial audit expertise nodig. De tijdelijke capaciteit is nodig voor afronding project RCM. Werkzaamheden: - Aansluiten Mavim processenplein en RCM; - beoordelen risico`s en beheersmaatregelen; - invoeren key-risks; - inrichten testomgeving; - inrichten governance structuur; - uitwerken introductieprogramma; - uitwerken rapportagetool; - uitwerken communicatieplan; - verzorgen van presentaties. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je bent in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over een hbo+ werk- en denkniveau. 4. Je hebt aantoonbare ervaring met het bouwen van een RCM. 5. Je hebt aantoonbare ervaring met toetsen van de opzet van de AO en implementatie en uitvoering van de IC met accent op financiële invalshoek. 6. Je hebt aantoonbare ervaring met het inrichting controlframework financiële jaarrekening (bij voorkeur SOx). 7. Je hebt ervaring met risicomanagement/ integriteitsaspecten binnen de AO. 8. Je hebt ervaring met gemeentelijke omgeving; bij voorkeur gemeente Amsterdam 9. Je hebt ervaring met inrichten rapportagestructuur. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt recente ervaring met het toetsen van beheersingskaders (SOx). 2. Je hebt ervaring in veranderomgeving (van afdeling met veel externe inzet naar opbouwen afdeling met meer interne statuur). 3. Je hebt ervaring met lerende organisatie. Competenties: - Goede communicatie op verschillende (hiërarchische) niveaus - Organisatievermogen Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 6 mei 2019 Duur: 5 november 2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: begin mei Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technisch Beheerder Almelo
Aanvraag ICI02084 Tijdelijke inhuur Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Technisch Beheerder. Omschrijving werkzaamheden: - Het realiseren en begeleiden van nieuwe aansluitingen. - Werken aan de doorontwikkeling en verbetering van de Federatieve Service. - Bewaken van de stabiliteit, beschikbaarheid, kwaliteit en continuïteit van de Federatieve Service. - Onderhouden van documentatie. Omschrijving taken: Als tactisch beheerder in het team van domein toegang draag je bij aan een nauwe samenwerking en overleg met de betrokken ketenpartners, je zorgt voor de aansluitingen, bewaking en verbetering ten aanzien van de ketenvoorzieningen en gerelateerde diensten. Het gaat hier met name om de Federatieve Service. De Federatieve Service maakt het voor JenV-partijen eenvoudig om via inlogmiddelen digitale dienstverlening te ontsluiten voor ondernemers, burgers en JenV-partijen. Het gaat hier om inlogmiddelen als eHerkenning, DigiD, eIDAS en de verschillende AD’s van JenV. De Federatieve Service is een generiek bouwblok en kenniscentrum op het gebied van authenticatie. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Het realiseren en begeleiden van nieuwe aansluitingen en het beheren van de Federatieve service Wat valt buiten de scope: Overige Justid applicaties, informatieanalyse en gegevensanalyse. Wat valt binnen de scope van de opdracht: De Federatieve Service. Interviewcriteria: 1. Je beschikt over probleemoplossend vermogen en kan kritisch denken. 2. Je hebt hoge mate van zelfstandigheid en kan eigen werkzaamheden prioriteren. 3. Je hebt interesse in technologische vernieuwingen. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week; 4 tot 5 dagen per week, verwachting 12 maanden duur project (uiterlijk 1 mei 2020). 2. Je hebt aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. 3. Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare (recente) werkervaring op het gebied van beheer van ICT systemen (dit dient duidelijk beschreven te zijn in het CV). 4. Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare (recente) werkervaring met ervaring met XML (dit dient duidelijk beschreven te zijn in het CV). 5. Je beschikt over aantoonbare werkervaring met Red Hat Linux (dit dient duidelijk beschreven te zijn in het CV) Ervaring moet blijken uit de beschreven opdrachten. 6. Je beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare praktische ervaring met de Identity en Acces management protocollen (SAML, Oauth, en OIDC) (dit dient duidelijk beschreven te zijn in het CV). 7. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met apache, reverse proxy. (dit dient duidelijk beschreven te zijn in het CV) Ervaring moet blijken uit de beschreven opdrachten. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 1 jaar inhoudelijk ervaring heeft met: IAM vraagstukken en de hierbij behorende protocollen/koppelvlakken. 2. Je hebt ervaring met het communiceren met klanten (moet technische consultancy skills hebben). 3. Je bent na gunning beschikbaar binnen 4 weken. 4. Je hebt kennis en ervaring met inlogmiddelen als eHerkenning, DIGID, eidas. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Almelo Startdatum: 01-06-2019 of zo spoedig mogelijk Duur: 12 maanden Optie op verlenging: nnb Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 08-05-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 20 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Testcoördinator Lelystad
Voor Provincie Flevoland zijn wij op zoek naar een Testcoördinator. Omschrijving opdrachtgever: De provincie Flevoland werkt aan een omvangrijk portfolio met projecten op het gebied van Informatievoorziening (hierna “IV”). Onder verantwoordelijkheid van de portfoliomanager binnen de afdeling Informatievoorziening worden in 2019 32 “speerpuntprojecten” uitgevoerd. Deze projecten worden veelal aangestuurd door een externe projectleider, en uitgevoerd door een team van interne en externe projectmedewerkers. Omschrijving opdracht: In de afspraken over governance van IV-projecten bij de provincie Flevoland is vastgelegd dat projectresultaten van IV-projecten altijd moeten worden getest voor ze naar productie worden gebracht. In het algemeen worden daarbij de volgende testtypen toegepast: - een systeemtest/systeem integratie test in de testomgeving; - een gebruikersacceptatietest in de acceptatieomgeving; - een korte productietest en eventueel een performancetest op het moment van livegaan, in de productieomgeving. Voor het testen van diverse projecten in het IV-portfolio is de provincie op zoek naar een professionele testcoördinator voor 32 uur per week, in de periode van 1 mei tot en met 29 november 2019. Op korte termijn zijn de volgende projecten relevant: Werkplekvernieuwing: In december 2018 heeft de provincie Flevoland Office365 in gebruik genomen. Voor het dagelijks werk wordt gebruik gemaakt van de on premise geïnstalleerde versie van MS Office, maar medewerkers kunnen ook gebruik maken van clouddiensten van Microsoft zoals MS OneNote, MS OneDrive en MS Skype voor Bedrijven. Na oplevering van de nieuwe omgeving zijn restbevindingen geconstateerd. Het projectteam werkt nog aan oplossing van de laatste bevindingen, maar de huidige testcoördinator beëindigt zijn werkzaamheden per 1 mei 2019. In de maanden mei en juni zal nog begeleiding moeten plaatsvinden voor het testen van oplossingen voor de geconstateerde bevindingen. Ook moet op basis van het definitieve image van dit project nog een complexe verversing worden uitgevoerd van de test- en acceptatieomgeving van Flevoland (naar verwachting in mei en juni 2019). Herinrichting en upgrade van DMS eDocs (versie DM10): De provincie heeft in oktober 2018 het document management systeem (DMS) eDocs geüpgraded naar versie DM10. Tegelijkertijd is de inrichting van dit systeem volledig herzien (op basis van processen in plaats van afdelingen). Deze complexe change heeft geleid tot een groot aantal nazorgmeldingen, waaraan nog wordt gewerkt in samenwerking met de leverancier. De laatste fixes en herstelwerkzaamheden moeten gecontroleerd worden doorgevoerd via de test-, acceptatie- en productieomgeving. De voormalige testmanager voor dit project is niet meer beschikbaar, maar begeleiding door een professionele testcoördinator blijft belangrijk. Implementatie IAM-tooling: De provincie werkt aan de ingebruikname van SmartAIM, een oplossing voor Identity en Access Management (IAM). Het functioneel ontwerp voor deze applicatie is inmiddels gereed. Na verversing van de test- en acceptatieomgeving zal de applicatie moeten worden getest in de testomgeving en daarna in de acceptatieomgeving. Slim digitaal samenwerken: In kwartaal 2 van 2019 worden enkele functionaliteiten van Sharepoint in gebruik genomen. De basislaag van Sharepoint wordt ingericht, en er worden use cases uitgevoerd om de werking hiervan voor Flevoland te beproeven. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder aansturing van een ingehuurde functioneel beheerder/adviseur maar er is nog geen testcoördinator beschikbaar. Digitale besluitvorming (invoering iBabs): De provincie digitaliseert het besluitvormingsproces met behulp van de tooling van iBabs. Het is de bedoeling om deze tool in het najaar van 2019 in gebruik te nemen. iBabs moet voor een goede werking worden gekoppeld aan het DMS eDocs, via een CMIS-koppeling. Dit is een complexe koppeling, die ook vraagt om een andere werkwijze van de ambtenaren die betrokken zijn bij het besluitvormingsproces. De uiteindelijke oplossing moet goed worden getest alvorens live te worden gebracht. e-Facturatie: De provincie neemt in de eerste helft van 2019 een oplossing in gebruik voor het ontvangen en verwerken van inkomende e-facturen (.xml-facturen die direct kunnen worden ingelezen in het financiële systeem). De verschillende componenten die hiervoor nodig zijn, zijn inmiddels ontwikkeld door diverse leveranciers. De oplossing moet nog wel in samenhang worden getest en vervolgens naar productie worden gebracht. Ook in de tweede helft van 2019 zullen een aantal IV-projecten worden uitgevoerd waarvoor testcoördinatie nodig is. Van de testcoördinator voor projecten in het IV-portfolio wordt verwacht dat hij/zij de volledige scope van testwerkzaamheden beheerst, van het opstellen van een master testplan tot het begeleiden van eindgebruikers bij het uitvoeren van testcases. Werkdagen: De opdracht wordt bij voorkeur vervuld op de volgende dagen: maandag tot en met donderdag Wil je reageren op deze aanvraag? Klik hier. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Werkzaamheden vinden in principe plaats op het provinciehuis te Lelystad. In overleg met de opdrachtgever is in bepaalde gevallen werken op afstand toegestaan, maar aanwezigheid van de testcoördinator op locatie is essentieel voor het succes van IV-projecten 2. Je bent in staat om de opdracht individueel uit te voeren. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring als testcoördinator bij lagere overheden. 2. Je hebt kennis en ervaring met andere testmethodieken dan TMap® en ISTQB. 3. Je hebt kennis en ervaring op het gebied van TMap®. 4. Je hebt kennis en ervaring met ISTQB. 5. Je hebt relevante werkervaring als testcoördinator. Competenties: - Goed ontwikkeld analytisch vermogen - Kunnen laveren tussen verschillende belangen - Organisatie- en omgevingssensitiviteit - Uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) - Beoordelingsvermogen Interviewcriteria: - Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten. - Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Lelystad Startdatum: zsm Duur: 7 maanden Optie op verlenging: 2 x 4 maand(en) Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 7 mei 2019 van 09.30 tot 12.30 uur Solliciteren: klik hier Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Technical Consultant Luxemburg
Voor onze eindklant in Luxemburg zoeken wij een Senior Technical Consultant met kennis van:·        Microsoft Active Directory·        Microsoft Server·        VMWARE ESX Hosts·        VMWARE ESX cCenter·        Storage Systeme (NAS) ·        Hyper-V·        Powershell·        Powercli·        MSSQL·        Netzwerk TCP/IP ·        Firewall (Basis)·        Backup SystemeEisen:Meerdere jaren ervaring in een technische omgevingMeerdere jaren ervaring met het oplossen van technische vraagstukken en het gegeven van adviesLiever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Technisch Applicatiebeheerder DevOps Zwolle
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Technisch Applicatiebeheerder DevOps. Omschrijving opdracht: De Technisch Applicatiebeheerder is in staat om vanuit de PaaS opzet (provider - consumer) de brug te slaan naar de applicatie en vanuit het DevOps-team breed te participeren in ondersteuning van de applicatie waarin zijn of haar achtergrond en kennis cruciaal zijn. Daarnaast is de kandidaat in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicaties snel eigen te maken. Ook is hij of zij de helpende hand voor de integrator in het kader van deployment vanuit een adviserende rol en biedt de kandidaat ondersteuning aan de werking van de applicatieve logging en auditing. Doelstelling: - Het zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuur componenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan; - Het uitvoeren van deployment-, migratie- en DBase scripts in combinatie met de installatiehandleiding; - Het opstellen en uitvoeren van bouw scripts (incl. maken van de handleiding); - Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen; - Het adviseren als voorbereiding op de (verdere) ontwikkeling van componenten, zonder directe terugval op technisch specialisten; - Het definiëren, testen en accepteren van nieuwe versies van compononten en het opstellen van testplannen en acceptatietesten; - Het beheren van de functionele en technische applicatie configuratie; - Releases en monitoring. Verantwoordelijkheden: - Beoordeling op kwaliteit van inhoudelijke voorbereiding, -bedrijfsvoeringsproducten en -adviezen; - Uitvoering en implementatie van bedrijfsvoeringsproducten, -diensten, -processen en inhoud van te leveren advies(deel)producten, worden aan het eigen inzicht over gelaten; - Invulling geven aan de goedgekeurde OTAP-visie. Vakmatige taken: - Aanmaken, wijzigen en verwijderen middleware omgevingen (WLS, OSB, SOA); - Bouwen van de release en het beschikbaar stellen van de software / zippen code packaging en dan release bouwen met versielabel; - Kennis en kunde van ondersteunende deployment scripts en applicaties; - Deployment (installeren, testen en implementeren van de release op de juiste omgeving); - Troubleshooting in Weblogic configuraties; - Analyseren netwerk connectiviteit issues en sparren met netwerk specialisten; - Analyses foutsituaties; - Opstellen relaese planning op basis van de Road Map en faciliteer je de go live besluitvorming; - Borgen van de kwaliteit. Leidinggevende taken: Niet van toepassing. Contacten: - Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven; - In voorkomende gevallen met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten; - Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie; - DevOps teamlid/engineer. Inzet in de lijn of project: Inzet in de lijn (binnen een DevOps-team). Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Wil je reageren op deze aanvraag? Klik hier. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 29-07-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week. 2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als Technisch applicatiebeheerder bij grote (1000+) organisaties. 3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het beheer van webgeoriënteerde Java-applicaties. 4. Je hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 3 jaar werkervaring met het beheren met Oracle 12c databases of hoger. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring als applicatiebeheerder in een DevOps team. 2. Je hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het platform Linux Redhat en/of VMWare/Citrix. 3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar werkervaring binnen een Agile/Scrum omgeving 4. Je beschikt over een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. Competenties: - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zwolle Startdatum: 29-07-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 18/19 Solliciteren: klik hier Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Developer Java Odijk
Aanvraag ICI02082 Tijdelijke inhuur Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Developer Java. Omschrijving opdracht: Iedere dag het politiewerk ondersteunen met goede ICT oplossingen is belangrijk. Juist bij dreigingen, zoals terrorisme en cybercriminaliteit, is het van levensbelang om de operationele politiecollega's op een veilige manier precies de juiste informatie op het juiste moment te bieden. 'Up-to-date ' zijn is niet meer voldoende, wij moeten voorop lopen om Nederland veilig te houden. Gezichtsafbeeldingen die zijn opgenomen en/of vingerafdrukken (sporen) die zijn gevonden op een plaats delict worden opgeslagen in HAVANK, het systeem voor biometrische gegevens van de Nationale Politie. Via dit landelijk identificatiesysteem kunnen we zien of de eigenaar van het beeld en/of de afdruk bekend bij ons is. Bijvoorbeeld omdat zij/hij al eerder is aangehouden of als vreemdeling Nederland is binnengekomen. De Senior Developer Java zorgt ervoor dat de functionaliteit van HAVANK optimaal aansluit bij de wensen en eisen van gebruikers. Dit wordt gedaan in een nieuw DevOps team dat bezig is om de nieuwe versie van dit systeem te realiseren. Het beheer en de doorontwikkeling van HAVANK was voorheen uitbesteed en met de nieuwe versie gaan we dit in eigenhuis doen. Deze voorziening zal bestaan uit een standaard basis applicatie met klantaanpassingen en een grafische schil en een aantal aangesloten subsystemen voor onder andere werkprocessen en systeem communicatie. Doelstelling: Wat we zoeken is een Senior Developer Java die ook bereid is te werken met Microsoft applicaties en technologie. Zij/hij is daarnaast ook bereidt en geïnteresseerd om andere werkzaamheden uit te voeren zoals bijvoorbeeld het maken van technische ontwerpen (applicatie, database, infra), het inrichten en beheren van een database en het maken van scripts. Je dient rekening te houden met het in overleg uitvoeren van werkzaamheden en/of beschikbaarheid buiten normale kantoortijden (piketdienst). Omschrijving verantwoordelijkheden: Als teamlid mede verantwoordelijk voor de te bereiken resultaten van het DevOps-team. Samen met de lead developer verantwoordelijk voor de software (component) architectuur en bewaken van de geldende richtlijnen voor de inrichting van de voorziening. Bereidheid om ook taken op te pakken buiten het primaire gebied van haar of zijn competentie. Je zal op termijn mee draaien in de piket regeling voor deze voorziening. Omschrijving taken: - Ontwikkelen en onderhouden software componenten binnen de kaders gesteld door de geldende richtlijnen en architectuur. - Software ontwikkeling in Java omgeving onder architectuur, met oog voor niet functionele aspecten als performance, security en robuustheid. - Kennis en ervaring met Microsoft programmeren is een pré. Leidinggevende taken: In staat om junior collega's te coachen en op sleeptouw te nemen. Contacten: Als DevOps-team lid (DevOps) contacten met collega-ontwikkelaars (andere DevOps teams), testers, informatieanalist, scrum master, product owner(s) en applicatie- en functioneel beheerders. Inzet in de lijn of project: Inzet in de lijn. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 22-07-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week. 2. Je hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 4 jaar ervaring als Senior Developer Java in grote organisaties (>1000 medewerkers). 3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring binnen een DevOps en/of Scrum team. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring als developer met .NET Development met ASP en C# , Docker, test automatisering met Cucumber/Gherkin. 2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met jBPM (Java Business Process Model opensource workflow engine). 3. Je hebt minimaal een jaar ervaring met Linux, bij voorkeur met RedHat. 4. Je hebt minimaal een afgeronde HBO- Opleiding in de richting Informatica of gelijkwaardig. Competenties: - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk Startdatum: 22-07-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 19 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel Ontwerper/Business Analist Arnhem
Voor Provincie Gelderland zijn wij op zoek naar een Functioneel Ontwerper/Business Analist. Opdracht omschrijving Ruim 1200 medewerkers werken op diverse beleidsterreinen samen aan een beter en mooier Gelderland voor bijna twee miljoen inwoners. De grootste provincie van Nederland is als overheidsorganisatie en als werkgever sterk in ontwikkeling. Daarom zoeken we naar medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor doelen en resultaten in hun werk. De afdeling I&A is de professionele dienstverlener op de terreinen van informatiedienstverlening en informatietechnologie. De afdeling zorgt ervoor dat elke medewerker van de provincie zich m.b.v. ict-middelen onbelemmerd kan richten op de uitvoering van zijn of haar kerntaak en adviseert de provinciale organisatie bij het automatiseren van processen en bij het samenstellen en beheren van data- en/of gegevensverzamelingen. Het cluster Ontwerp & Ontwikkeling (O&O) is onderdeel van de afdeling I&A en bestaat uit functioneel ontwerpers en technische ontwikkelaars die zich bezig houden met maatwerksoftware, werkstroomondersteuning en applicatie-integratie. Bij deze werkzaamheden, die veelal in projectvorm plaatsvinden, wordt het cluster regelmatig aangevuld met externe specialisten. Voor diverse opdrachten zoekt het cluster O&O versterking op het gebied van business en requirements analyse. De functioneel ontwerper/business analist zal ingezet worden op verscheidene projecten. Hij/zij analyseert samen met de gebruikers de bestaande en gewenste processen, stelt eisen en wensen op voor de toekomstige informatievoorziening en legt deze vast. Tevens zal gevraagd worden van de kandidaat om peer reviews uit te voeren. In deze functie wordt brede expertise van de kandidaat verwacht. De kandidaat moet in staat zijn om requirements analyses, functioneel ontwerpen en proces analyses te beschrijven. Hierbij wordt van hem/haar verwacht dat er ervaring aanwezig is rondom trajecten met maatwerkoplossingen, SharePoint oplossingen en pakketselecties. De kandidaat zal naar verwachting 50% van zijn/haar tijd besteden aan SharePoint gerelateerde projecten. Verantwoordelijkheden: In de rol van functioneel ontwerper/business analist ben je werkzaam op het scheidingsvlak tussen de business (vraagzijde) en ICT (aanbodzijde). Hierbij ben je verantwoordelijk voor: - Het analyseren en opstellen van de benodigde requirements analyses. - Het mede opstellen van business cases. - Het opstellen van processchema's en waar nodig procesbeschijvingen. - Het opstellen van Use Cases, User Stories. - Het schrijven van functionele ontwerpen. Wil je reageren op deze aanvraag? Klik hier. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 1 juni 2019 tot en met 31 mei 2020 voor maximaal 40 uur per week. 2. Je bent de afgelopen twee jaar niet in dienst geweest van provincie Gelderland. 3. Je beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting van Bedrijfskunde of Informatica of een vergelijkbare richting. 4. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 10 jaar ervaring in het IT vakgebied (opgedaan in de periode 2004-2019), waarvan minimaal 7 jaar ervaring met informatie- en/of business analyse. 5. Je hebt ruime ervaring (opgedaan in de periode 2014-2019) met het werken bij een overheidsorganisatie in het vakgebied van functioneel ontwerp, informatieanalyse of business analyse. 6. Je hebt ervaring (opgedaan in de periode 2014-2019) met het voorbereiden en schrijven van aanbestedingsdocumenten voor de aanschaf en selectie van ICT systemen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2014-2019) met proces ontwerp / opstellen procesbeschrijvingen. 2. Je hebt ervaring met de volgende kennisdomeinen binnen de overheid: Planning & Control Cyclus, Basisregistraties, Wetgeving (bijv. AVG, WCAG). 3. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met pakketselectie (opgedaan in de periode 2014-2019) Competenties: - Resultaatgerichtheid: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je denkt vooruit. Je spant je actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen. - Zelfstandigheid: je bent in staat eigen werk goed uit te voeren zonder hulp van anderen. Je hebt geen begeleiding nodig en kan goed alleen werken. Je bent in staat zelf nieuwe taken op te pakken en problemen zelf op te lossen. Je werkt efficiënt, besteedt je tijd nuttig en zoekt zinvol werk als er tijd over is. - Uitdrukkingsvermogen/transparante wijze van communiceren: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal zowel met insiders bekend met het IT-jargon als met buitenstaanders met minder inhoudelijke kennis (zoals bijvoorbeeld functioneel beheerders of gebruikers). - Analytisch vermogen: Je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Verder spoor je mogelijke oorzaken van problemen op en zoek je naar ter zake doende gegevens. Je bent in staat onvolledige of onbetrouwbare informatie te identificeren en je kan hoofd- en bijzaken duidelijk onderscheiden. - Samenwerkingsgerichtheid: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Arnhem Startdatum: 01-06-2019 Duur: 31-05-2020 Optie op verlenging: 4 x 6 maanden Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 08-05-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: donderdag 16 mei, vrijdag 17 mei, maandag 20 mei of dinsdag 21 mei 2019 Solliciteren: klik hier Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Business analist bedrijfsvoering Den Haag
Als business analist ben je verantwoordelijk voor het vertalen van de behoeftes van de business en deze te vertalen naar Projectideeën en het uitvoeren van vooronderzoeken. Daarbij ligt het accent op het in kaart brengen van informatiebehoeften en de vertaling daarvan naar bruikbare oplossingen met een belangrijke ICT component. In de analyse worden alle COPAFIJTH (Communicatie, Organisatie, Personeel, Administratieve Organisatie, Financieel, Informatie(voorziening), Juridisch, Technisch en Huisvesting) aspecten betrokken. De businessanalist Bedrijfsvoering voert vooronderzoeken uit en geeft richting aan vooronderzoeken die leiden tot nieuwe functionaliteiten. De taken van de business analist zijn: • Analyseren van de impact van de veranderbehoefte op de (bedrijfs)processen en systemen. • Verzamelen, inventariseren en analyseren van requirements van de business. • Opstellen van projectideeën. • Bepalen van impact (COPAFIJTH). • Uitvoeren van vooronderzoek; verschillende oplossingsalternatieven onderzoeken tegen elkaar afwegen en komen tot een gedragen keuze. • Opstellen projectvoorstel waarin beschreven staat hoe tot de voorgestelde oplossing te komen in termen van producten en diensten, aanpak, globale fasering en planning en een globaal inzicht in kosten en planning voor de projectinitiatiefase. • Opstellen van de business cases. • Ontwikkelen van voorstellen voor de door de business gedragen oplossingen in projecten. • Periodiek toetsen van project (deel)producten. • Uitvoeren en verzorgen van interviews en workshops. • Input leveren voor essentiële modellen (zoals datamodel, procesmodel, PSA, etc.) Functie eisen: • HBO+/WO werk- en denkniveau. • Opleiding Requirements analyse en - management of gelijkwaardig. • Pragmatisch, zelfstandig werkzaam en initiatiefrijk. • Analytisch sterk en resultaatgericht. • Communicatief en sociaal sterk. • Hands on mentaliteit. Ervaring Verplicht: • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als business analist • Ervaring met advieswerkzaamheden • Aantoonbare ervaring op het gebied van Business Process Management. Kennis Verplicht: • Kennis van de ondersteunende bedrijfsprocessen • Kennis van- en ervaring met informatiesystemen • Kennis van Requirements Lifecycle Management Kennis Voorkeur: • Basiskennis van aangrenzende vakgebieden zoals projectmanagement, servicemanagement, testmanagement en beheer • Kennis van architectuurprincipes Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 6-5-2019 (36 uur per week) Einddatum: 01-2020 Recruiter voor deze rol: Danny Poot, 06-53142932, recruiterdp@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterdp@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
MS Systeembeheerder senior Den Haag
De MS Systeembeheerder voert binnen bestaande kaders het dagelijkse beheer uit over de MS Windows-servers, VMware, ESX-omgeving en MS SQL-clustersystemen. Naast deze werkzaamheden behoren ook het preventief onderhoud en het implementeren van wijzigingen die voortkomen uit problemen of incidenten tot de taken van de beheerder. De MS Systeembeheerder lost 2de/3de lijns-incidenten op en voert service verzoeken uit. Functie eisen: HBO werk- en denkniveau Aantoonbare kennis (d.m.v. actuele certificeringen) van en recente ervaring met het beheren van de volgende systemen: • MS Windows Server (MCSA/ MSCE) • MS Active Directory • MS SQL • VMware ESX • MS SCOM • Monitoren en beheren van HP-server hardware • Antivirus-oplossingen ( zoals Trend Micro Deep Security) • Aantoonbare ervaring met ITIL-processen • Ervaring met het gebruik van Topdesk • Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in Nederlandse en Engelse taal Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: z.s.m. voor 36 uur per week Duur: 3 maanden met optie op verlenging Recruiter voor deze rol: Richenna Amier, 06-52172864, recruiterRA@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterRA@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Senior Cyber Security Specialist Gouda
Als ervaren Cyber Security Analist level 3 werk je in een team van gedreven securityspecialisten. Samen met je collegas waak je over de digitale veiligheid van onze infrastructuren. Je bent in je rol verantwoordelijk voor het signaleren, analyseren en opvolgen van security-incidenten. Je zet hiervoor een verscheidenheid aan tooling in. Je analyseert en kijkt mee in de systemen en bent alert op het gedrag van het netwerk. Je bent in staat om duidelijk leesbare rapportage- of adviesrapporten op te stellen voor verschillende abstractieniveaus. Daarnaast is bewustwording binnen de organisatie een terugkerend thema. Je benut de ruimte voor eigen initiatief om bij te dragen aan bewustwordingssessies, het ontwikkelen van het SOC-team en de dagelijkse operationele aansturing. Je draagt bij aan de verbetering van processen van het SOC en werkt samen met je collegas aan vernieuwing van de securitytooling. Jij registreert securitymeldingen en incidenten vanuit informatiebronnen en schakelt met de partijen binnen en buiten onze organisatie om mitigerende maatregelen in werking te krijgen. Je bent een teamspeler en deelt je kennis enthousiast met je collegas. Je legt verantwoording af aan de lead Security Operations Center.Een greep uit de werkzaamheden:Monitoren en correleren van security events en log data;Oppakken en afhandelen van security incidenten;Identificeren en analyseren van dreigingen voor onze infrastructure;Gevraagd en ongevraagd adviseren op gebied van security aan projecten, beheerteams, management (mondeling en schriftelijk);Forensisch onderzoek (begeleiding en uitvoeren);Deelname CIRT/crisis teams;Vertegenwoording/deelname interne en externe overlegstructuren.Ondersteuning aan integriteitsonderzoeken;Functie-eisen:Meerdere jaren aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie in een complexe organisatie;Bij voorkeur een afgeronde technische HBO en/of security opleiding (of vergelijkbaar);Meerjarige security-ervaring in een complex IT-landschap;Inhoudelijke kennis en ervaring met infrastructuurcomponenten zoals netwerk (firewalls, ids/ips), storage, virtualisatie e.d. Kennis van PKI certificate managementMeerjarige ervaring met SIEM-producten (Splunk, ArcSight, McAfee, Symantec) qua inrichting en gebruik;Certificeringen als SANS GSEC, SANS GCIH, CISSP, CEH, CHFI, ECIH, etc.Ervaring met kwetsbaarhedenanalyse(software), analyse van malware;Je mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden zijn zeer goed ontwikkeld en je communiceert moeiteloos met zowel technische experts, klantorganisatie, IT-managers en bestuurders;Ervaring met de MacAfee Security Suite is een pré;Ervaring met ArcSight is een pré;Ervaring met het opstellen van use cases tbv Incident Response plan is een pré;
Junior Cyber Security Specialist Gouda
Als Cyber Security Analist level 1 werk je in een team van gedreven securityspecialisten. Samen met je collegas waak je over de digitale veiligheid van onze infrastructuren. Je bent in je rol verantwoordelijk voor het signaleren, analyseren en opvolgen van security-incidenten. Je zet hiervoor een verscheidenheid aan tooling in. Je analyseert en kijkt mee in de systemen en bent alert op het gedrag van het netwerk.Een greep uit de werkzaamheden (afhankelijk van kennis, ervaring en soft-skills):-     Monitoren en correleren van security events en log data;-     Oppakken en afhandelen van security incidenten;-     Identificeren en analyseren van dreigingen voor onze infrastructure;-     Gevraagd en ongevraagd adviseren op gebied van security aan projecten, beheerteams, -     management (mondeling en schriftelijk);-     Forensisch onderzoek (begeleiding en uitvoeren);-     Deelname CIRT/crisis teams;-     /deelname interne en externe overlegstructuren.-     Ondersteuning aan integriteitsonderzoeken;Functie-eisen:Ervaring in een soortgelijke functie;Bij voorkeur een afgeronde technische HBO en/of security opleiding (of vergelijkbaar);Ervaring in een complex IT-landschap;Ervaring met SIEM-producten (Splunk, ArcSight, McAfee, Symantec) qua inrichting en gebruik;Ervaring met kwetsbaarhedenanalyse(software);Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden;Ervaring met de MacAfee Security Suite is een pré;Ervaring met ArcSight is een pré;Ervaring met het opstellen van use cases tbv Incident Response plan is een pré;
Data modelleur Bedrijfsvoering Utrecht
Als datamodelleur werkt je aan het maken van logische en/of technische datamodellen. Je gaat in gesprek met de experts vanuit de verschillende domeinen bij de totstandkoming van logische modellen. Je kunt goed uitleggen hoe een model in elkaar zit. En je werkt aan het transformeren van logische naar technische datamodellen. Je hebt aantoonbare ervaring met verschillende technische datamodellen (datavault, dimensioneel, anchor modelling) en met Teradata. Je werkt nauw samen met de Domein architecten van bedrijfsvoering en de Enterprise Data Architect en met de overige data-architecten en -modelleurs.Het Domein bedrijfsvoering bestaat uit 7 subprocessen te weten Personeel, Financien, Sturen en verantwoorden, Corporate Communicatie, Inkoop., Facilitair en Kantoorautomatisering. De 7 subprocessen kennen allen een kaderstellende proceseigenaar en een uitvoerende SSO organisatie. De belastingdienst is onderdeel van de rijksoverheid en wil voor de bedrijfsvoeringsprocessen zoveel mogelijk aansluiten bij rijksbreed beleid, uitvoering en IT oplossingen Kennis en ervaring met rijksbrede IT oplossngen met name in de bedrijfsvoering is daarom ook een pre. We werken samen aan een toekomstbestendige werkwijze van inwinnen, ontsluiten en beschikbaar stellen van gegevens, waardoor eenduidige en consistente interpretatie mogelijk is. Waardecreatie en risicobeheersing gaan daarbij hand in hand.Functie eisenRuime ervaring met model- en metadatagedreven architecturen en implementaties (5 jaar)Ruime ervaring in het logisch modelleren van domein en deze technisch vertalen naar implementatiemodellen (5 jaar)Ervaring met metadata modelleren, masterdata modelleren en integratie modelleren (4 jaar)Aantoonbare ervaring in datamodelleren en architectuur (3 jaar) CompetentiesAnalyserenProbleemoplossendOvertuigingskrachtVerder is het een pré als:Je verschillende technische datamodelleerstijlen beheerst, zoals datavault, unified anchor en dimensioneel modelleren.je ervaring hebt met Teradata.Minimaal 32, maximaal 36 uur per week.De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Je komt te werken in het ketenbureau bedrijfsvoering. De nieuwe werkwijze voor gegevens wordt echter centraal ontwikkeld, vanuit een multidisciplinair datateam. Het team bestaat uit interne en externe experts. De opdracht van het team is om een aantal specifieke capabilities te realiseren voor het Belastingdienst Data Platform. En om de nieuwe werkwijze te borgen in de staande organisatie (bijvoorbeeld door het uitwerken van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en architectuur). Samenwerking zowel met de leden van het ketenbureau als ook het datateam is belangrijk voor de invulling van de rol.
Functioneel tester Den Haag
Binnen de afdeling Informatie- en Procesmanagement is behoefte aan (functioneel) tester. Het project draagt zorgt ervoor dat een kwalitatief goed werkend systeem wordt ontwikkeld die de uitvoerende organisatie functioneel goed ondersteund en de functioneel beheerorganisatie de functionaliteiten levert waarmee het functioneel beheer goed kan worden uitgevoerd. Taken en verantwoordelijkheden: • Voorbereiden, specificeren en uitvoeren van systeemtesten inclusief regressietesten op de aanwezige deelsystemen en tussenliggende koppelingen. • In staat zijn zelfstandig te werken en zelfstandig een activiteiten op te starten. • Is in staat automatische testscripts te vervaardigen en te parametriseren. • Is in staat om testscripts zodanig op te stellen dat er herbruikbare testscripts/componenten ontstaan. • Bepalen welke blokken wel en niet bruikbaar zijn voor automatische testen. • Het verkrijgen van informatie tijdens het bijwonen stand ups. • Bereid en in staat om handmatig systeem- en regressietesten uit te voeren. • Vaststellen van en geautomatiseerd rapporteren over productkwaliteit die periodieke test runs opleveren. • Overdragen van de systeem- en regressietest set aan de interne organisatie. Functie eisen: • HBO opleiding informatica of vergelijkbaar. • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met testen in ICT projecten. • Ervaring met geautomatiseerd testen en testtooling. • Ervaring met testen in Agile Scrum ontwikkelproces. • TMap NEXT Foundation of TMap Suite. Competenties: • Flexibiliteit, samenwerken, communicatief, resultaatgericht, analytisch. • Nauwgezet en oog voor detail. Functiewensen: • Kennis van de organisatie is een pre • Kennis Topdesk, JIRA • Ervaring met performancetesten Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 1 mei 2019, 36 uur per week Einddatum: 31 oktober 2019 met optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Diane Nguyen, 06-20985467 of recruiterdn@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag zo snel mogelijk per email aan recruiterdn@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, postcode en woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Senior Risicomanager Den Haag
Voor de implementatie van een plan van aanpak kwetsbaarheden zoeken wij een ervaren projectmanager met een bewezen profiel op het terrein van risicomanagement. Sturen op resultaten van de beheersmaatregelen uit de analyse en deze te implementeren en te borgen in de organisatie. Het adviseren van management van de klant bij het identificeren van strategische risico’s en het beoordelen van de effectiviteit van de beheersmaatregelen. Expert en vraagbaak op het gebied van het beheersen van business en IT gerelateerde risico's voor zowel de projectleiders als stuurgroep (tactische tafel); Opstellen van het overkoepelende risicoplan en toetsen of deze als zodanig wordt toegepast; Achtergrond Onze klant heeft een kwetsbaarhedenanalyse uit laten voeren op het beslisproces om in de toekomst integriteitsbreuken te voorkomen. Hieruit zijn diverse aanbevelingen gekomen die geïmplementeerd moeten worden. Voor een aantal beheersmaatregelen zal nog een impactanalyse uitgevoerd moeten worden, om zodoende tot de juiste invulling van de beheersmaatregel te komen. In het onderzoek naar kwetsbaarheden in het beslisproces zijn kwetsbaarheden geconstateerd op het gebied van systeem, organisatie en mens. Dit resulteert in een verbetertraject waarvan de precieze vorm (project, programma, of een andere vorm) nog bepaald moet worden. Onze klant zoekt iemand die in staat is om te sturen en te rapporteren op de lopende en nog te starten maatregelen in onderlinge samenhang. Dit wordt gedaan op basis van risicoafwegingen. Verder heeft de Senior risico manager als taak te adviseren, faciliteren en het begeleiden van de lijnorganisatie met betrekking tot de beheersing van de business- en IT-risico’s in het beslisproces. Deze risico’s worden enerzijds beheerst binnen reeds gestarte initiatieven en projecten binnen diverse directies, maar vooral ook binnen de operationele processen in de lijnorganisatie. Hiermee wordt er direct bijgedragen aan de risicobewustwording en de risicobeheersing van de klant. Advisering over de vorm waarin het verbetertraject uitgevoerd wordt, is onderdeel van de opdracht. Hierbij dient goed aangesloten te worden bij de bestaande risicomanagement- en integriteitsorganisatie van de klant. Functie eisen: • WO opleiding in de richting Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde • In de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring als Risicomanager in een grote organisatie (>1000 medewerkers) • In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring met het opstellen van een overkoepelend risicoplan en het toetsen van het gebruik hiervan. • Je hebt ervaring met het managen van de besluitvormingsprocessen in het kader van risicomanagement. • Uitstekend communicatie en stakeholdermanagement skills. Sterk in overtuigen en in hoge mate zelfstandig. Wensen Competenties • Bestuurlijke sensitiviteit • Organisatiesensitiviteit • Klantgerichtheid • Analyserend vermogen • Overtuigingskracht • Oordeelsvorming • Flexibiliteit • Netwerkvaardigheid • Plannen en organiseren Aanvullende kennis, pré’s • Een specialisatie in risicomanagement is een pré (bv Management of Risks (M_o_R) Foundation/Practitioner), net als kwalificaties op het terrein van project- en programmamanagement (bv Prince2 of IPMA) • Business Information Management Foundation, Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002; Managing Successful Programs Practitioner, IT Management Foundation; Professional Management and Improvement of IT Service Management processes Overige functiewensen • Ervaring met tooling voor risicomanagement is een pré. • Ervaring in een administratieve uitvoeringsorganisatie is een pré. Toelichting De Risicomanager is primair verantwoordelijk voor het identificeren en mitigeren van risico’s die zijn verbonden aan de beschikbaarstelling en het gebruik van componenten van de informatievoorziening, zoals netwerken, servers, informatiesystemen, of applicaties, enzovoort. Meestal is de scope van de verantwoordelijkheden beperkt tot de informatievoorziening, maar soms wordt deze functie ook ingezet voor het identificeren en mitigeren van risico’s in programma’s of projecten. In vele gevallen levert de risicomanager een bijdrage aan het beleid en de richtlijnen voor risicomanagement. Daarnaast stelt hij ook concrete risicobeheersmaatregelen op en/of toets hij de gewenste werking. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 1-5-2019, 36 uur per week Einddatum: 1-6-2020, 12 maanden met optie tot verlenging van 2 x 6 maanden Recruiter voor deze rol: Greg Haime, 0610561192, recruiterGH@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterGH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Sharepoint Business Analist Den Haag
Aanvraag ICI02078 Tijdelijke inhuur Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Sharepoint Business Analist. Omschrijving opdracht: Het doel van de functie is het inventariseren en oplossen van de knelpunten op gebied van bedrijfs- en documentbeheersingsprocessen bij de KMar. Hierbij kan de consultant gebruikmaken van een SharePoint 2013/2019-omgeving, Microsoft PowerBI en Nintex Forms en Workflows. De professional dient een expert te zijn op gebied van IT-processen en de standaard functionaliteit binnen SharePoint 2013 en latere versies. Kennis en ervaring met Microsoft PowerBI en Nintex-functionaliteit is een pre. Op gebied van consultancy zijn de nodige soft skills vereist, aangezien de consultant binnen het speelveld van de KMar en Defensie afstemming dient te bereiken waarbij rekening wordt gehouden met verschillende belang(hebbend)en. Inzet Periode: Schatting 1056 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1056 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt ten minste vijf jaar ervaring als business analist of consultant waar SharePoint 2013 één van de hoofdcomponenten is. 2. Je hebt aantoonbaar 5 jaar ervaring met het opstellen van functionele ontwerpen van applicaties die gebruik maken van BCS (Business Connectivity Service) en web services zoals databases van Line of Business (LoB) systemen. 3. Je hebt ten minste twee succesvolle SharePoint projecten voltooid als verantwoordelijke voor het klant design in 3 jaar. 4. Een van de projecten dient gericht geweest te zijn op de integratie van LoB systemen, zoals SAP en Peoplesoft. 5. Je hebt ten minste twee jaar ervaring als business analist of consultant waar SharePoint 2016 één van de hoofdcomponenten is. 6. Je bent beschikbaar voor minimaal 20 uur per week. 7. Je hebt minimaal HBO- werk en denkniveau. 8. Je beschikt over een SharePoint 2013 en/of recentere versies certificaat. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring in projecten met de Koninklijke Marechaussee. 2. Je hebt ervaring met projecten bij of voor DMO/OPS, JIVC, Dienst ICT Politie/ISC/VTSPN. 3. Je hebt meer dan 3 jaar aantoonbare kennis van technische infrastructuren en de mogelijkheden en beperkingen op het gebied van: SharePoint farms, site collections en services. 4. Je hebt business analyse ervaring gericht op het vertalen van bedrijfsprocessen naar business logica in SharePoint en formulier functionaliteiten zoals Nintex. 5. Je hebt aantoonbare ervaring met business analyse voor projecten die gericht waren op het optimaliseren van meta gegevens stores, content types, workflows en user interfaces (opgeven referenties). 6. Je hebt aantoonbare ervaring met SharePoint 2019. 7. Je hebt een technische HBO of WO-opleiding afgerond. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: zsm na screening ca. april Duur: 1056 uur Optie op verlenging: ja Inzet: 20 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectmanager Decompositie KIM Amsterdam
Voor gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Projectmanager Decompositie KIM. Omschrijving opdracht: Als Projectleider ben je verantwoordelijk voor inhoudelijke en beheersmatige planning, sturing en bewaking van het project decompositie KIM, gericht op het realiseren van vernieuwing en verbetering van de informatievoorziening voor het domein Dienstverlening, binnen de afgesproken kwaliteit, tijd en middelen. Over het Project: Bij de directie Dienstverlening draait momenteel het zaaksysteem KIM, dit zaaksysteem is in de afgelopen jaren voorzien van veel maatwerk waardoor de stabiliteit van het geheel slecht is. Er is nu een denkwijze neergezet over hoe de diverse, oneigenlijke, functionaliteit uit KIM gehaald kan worden. Er wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van een projectplan. Werkzaamheden: Je draagt procesverantwoordelijkheid (regie en coördinatie) voor de inhoudelijke en beheersmatige planning, sturing en bewaking van het project decompositie KIM. De totale doorlooptijd wordt voorzien op 6 maanden. Specifiek: - Opstellen Projectplan en laten opstellen Projectarchitectuur, Verkorte Risico-Analyses en Privacy Impactanalyses (PPM-stukken) - Het laten goedkeuren door de Stuurgroep van de PPM stukken - Projectresultaten opleveren binnen afgesproken geld, tijd en kwaliteit. - Afstemming tussen verschillende programma onderdelen - Afstemming met Business Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdrachtgever: Je werkt voor de directie Dienstverlening. Opdrachtgever is IV manager Dienstverlening en Informatie. Informatievoorziening binnen het cluster D&I heeft de opdracht om een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening te creëren. Zodat iedere Amsterdammer kan profiteren van technologische ontwikkelingen, maar waarbij we ondertussen zorgen dat alle informatie zo zorgvuldig en veilig mogelijk wordt gebruikt en de privacy van de Amsterdammer kan worden gegarandeerd. De afdeling is georganiseerd in een aantal teams: twee teams Proces- en Informatiemanagement waaronder ook het expertiseteam Architectuur valt, twee teams Functioneel Beheer en een derde Functioneel Beheerteam waaronder ook Informatiebeheer valt. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 2. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 3. Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau. 4. Je bent in het bezit van het Prince2 of een vergelijkbare certificaat. 5. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Professional Projectmanager of een vergelijkbare functie. 6. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 10 jaar) in een functie waarbij een informatiesysteem geïmplementeerd dient te worden, niet alleen het technische deel maar zeker ook de organisatorische aspecten, waaronder natuurlijk het managen van de omgeving (stakeholdermanagement). 7. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 10 jaar) in een complexe organisatie met meerdere stakeholders. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring bij een grote (100.000+) overheidsorganisatie. 2. Je hebt bij voorkeur meer dan 5 jaar ervaring met de eerder genoemde werkzaamheden. Competenties: - Overtuigingskracht - Besluitvaardigheid, Voortgangscontrole en Resultaatgerichtheid - Samenbindend leiderschap - Innovatief handelen Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 01-05-2020 Optie op verlenging: 12 maanden Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
IAF Business Analist Peoplesoft Wisselend
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een IAF Business Analist Peoplesoft. Omschrijving opdracht: Binnen de Informatievoorziening (IV) van de Koninklijke Marechaussee (KMar) worden, onder andere in het kader van het programma Informatie Gestuurd Optreden (IGO), nieuwe software applicaties ontwikkeld en vinden er, onder andere door wettelijke wijzigingen, veel ontwikkelingen plaats binnen bestaande software applicaties. Wij zoeken voor de uitvoering binnen het project Tactisch Operationeel Bevelvoering Systreem (TOBS), de invoering en aansluiting van een plannings- en roosterapplicatie, binnen de KMar een enthousiaste, resultaatgerichte en daadkrachtige Business Analist met specifiek Peoplesoft kennis. Als Business Analist binnen TOBS ben je in dit specifieke geval verantwoordelijk voor het ontsluiten en aansluiten van het Defensiebrede personeelsystreem Peoplesoft aan het TOBS. Binnen de afdeling COC2 en I&V van JIVC ontbreekt het aan business analyse capaciteit met Peoplesoft kennis. Inhuur is van groot belang ivm de de continuiteit van de operatie van de KMar. Als Business Analist binnen TOBS ben je in dit specifieke geval verantwoordelijk voor het ontsluiten en aansluiten van het Defensiebrede personeelsystreem Peoplesoft aan het TOBS. Inzet Periode: Schatting 1650 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1650 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Locatie: Den Haag (3 dagen), Utrecht, Maasland, Huis ter Heide, Schiphol (2 dagen wisselend, meestal Huis ter Heide). Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 5 jaar kennis en ervaring met modelleren, wijzigen en implementeren van bedrijfsprocessen. 2. Je hebt minimaal 3 jaar kennis en ervaring met het ontsluiten van informatie uit bronsystemen, specifiek Peoplesoft. 3. Je bent voor minimaal 32 uur per week beschikbaar. 4. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare meerjarige ervaring met COC2. Op CV, meerjarige werkervaring met kennis van bedrijfsprocessen binnen de Openbare Orde en Veiligheid keten (Justitie en Veiligheid en /of politie en/ of Defensie). 5. Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO-diploma. 6. Je moet zich goed en begrijpelijk kunnen uitdrukken in de Nederlandse taal. Je moet ook de Nederlandse taal goed kunnen verstaan. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis en ervaring met personele en/ of materieel-logistieke processen binnen de Openbare Orde en Veiligheid (Justitie en Veiligheid, en / of Politie en / of Defensie). 2. Je hebt kennis en ervaring met (invoering of werking van) rooster- en planningsystemen en met bedrijfsprocessen gerelateerd aan planning- en roosterproblematiek. 3. Je hebt ervaring in projecten met een IT component, waarbij bedrijfsprocessen ondersteund worden door software. 4. Je hebt werkervaring in het opstellen van functionele requirements volgens een gestandaardiseerde methode, zoals use cases en/ of UML en / of RUP. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: wisselend Startdatum: zsm na screening ca. april Duur: 1650 uur Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Transitie Adviseur Den Haag
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Transitie Adviseur Omschrijving opdrachtgever: Het NCSC werkt aan een digitaal veilig Nederland. De digitale infrastructuur is van levensbelang: voor het betalingsverkeer, schoon water uit de kraan en om de voeten droog te houden. We identificeren en duiden risico’s en trends. Wij verbinden partijen, kennis en informatie. Wij voorkomen maatschappelijke ontwrichting en beperken schade. Met onze onderzoeken, analyses en producten geven we direct handelingsperspectief. In het geval van een crisis staan we 24/7 paraat. We doen het niet alleen. Door samen te werken voegen we op al deze gebieden waarde toe. Zo stellen we Nederland stap voor stap in staat om digitaal weerbaar te zijn. Omschrijving opdracht: Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is op zoek naar een Adviseur Transitie voor het op te richten regieteam dat zich gaat buigen over de strategische koers van het NCSC. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de advisering en verdere uitwerking van de missie, visie en strategie van het NCSC. Je coördineert het proces resulterend in een strategiedocument en redigeert conceptteksten. Ook ben je verantwoordelijk voor het secretarisschap en de begeleiding van het regieteam en zorg je dat het managementteam, coördinatoren, medewerkers, opdrachtgever en eigenaar en andere externe stakeholders (publiek en privaat) op een juiste manier betrokken worden bij dit traject. Ook zorg je voor verbinding met reeds lopende projecten en stem je af met de adviseur p&c-cyclus en het jaarplanteam. Het regieteam gaat zich de komende maanden bezig houden met verschillende onderwerpen die mogelijk onderdeel worden van de meerjarenstrategie van het NCSC. Denk daarbij aan onderwerpen zoals nationale en internationale samenwerking (partnerschappen), portfoliomanagement en HR. Het is mede aan de Adviseur Transitie om deze onderwerpen in kaart te brengen, en samenhang aan te brengen. Kennis van het werkveld van het NCSC is daarom een pré. In (en vanuit) het regieteam werk je samen met collega’s die opereren vanuit verschillende disciplines, denk daarbij aan cybersecurity experts, communicatieadviseurs en stafmedewerkers. Je hebt een resultaatgerichte houding, bent communicatief vaardig, omgevingsbewust en hebt gevoel voor politiek-ambtelijke verhoudingen. Gewenst profiel: - WO werk- en denkniveau. - Enkele jaren relevante werkervaring. - Duur: 1 jaar (vanaf 1 april 2019). - Kandidaat is bij voorkeur in het bezit van een screeningsvertrouwensfunctie B. - Kennis en ervaring op het gebied van Cyber Security. Competenties: - Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn) - Secuur - Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken) - Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen) - Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten) Beoordelingscriteria interview: - Kandidaat weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen en begrijpt de bestuurlijke gevoeligheden van het NCSC. - Kandidaat is deskundig en in staat zijn kennis en ervaring snel in te zetten. Kandidaat laat zien dat hij het NCSC goed kent en de diverse belangen kan inschatten. - Kandidaat laat zien dat hij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren. - Kandidaat kan zich goed uitdrukken en is sociaal vaardig en heeft ervaring met communicatie vaardigheden binnen een it-organisatie. - Je voldoet aan de gevraagde competenties. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent bereid om een veiligheidsonderzoek B te ondergaan. 2. Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week, voor een periode van 12 maanden vanaf datum van aanvang werkzaamheden. 3. Je hebt een afgeronde opleiding WO Politicologie. 4. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met het onderwerp Cyber Security. 5. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met bestuurlijke vraagstukken op het gebied van cyber security. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent op korte termijn (voorkeur 3-6 weken) beschikbaar. 2. Je hebt meer dan 1 jaar ervaring met cybersecurity. 3. Je hebt ervaring met het werken in een publieke omgeving. 4. Je hebt gewerkt met politiek bestuurlijke vraagstukken. 5. Je hebt gewerkt met het verzelfstandigen van een organisatie. 6. Je bent bekend met het NCSC. 7. Je bent in het bezit van een VGB-B. 8. Je hebt het diploma politicologie. 9. Je hebt ervaring binnen Rijksoverheidsorganisaties. Toegepast bij: NCSC. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning levert de kandidaat een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: uiterlijk 20-5-2019 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: nnb Inzet: gemiddeld 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 18 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Sharepoint Specialist ‘s-Hertogenbosch
Voor Gemeente s'Hertogenbosch zijn wij op zoek naar een Sharepoint Specialist. Omschrijving opdracht: Als specialist beheer jij ons SharePoint 2016 platform. Dit platform draait in een private Cloud, onze Online Samenwerk Omgeving, ook wel OSO genoemd. Juist omdat we een ontwikkeling doormaken op het gebied van het online samenwerken is jouw kennis essentieel om goed in te spelen op het toenemende gebruik van onze groeiende omgeving. Het technisch beheer van de infrastructuur ligt bij een externe hostingpartner, maar jij voert regie op het versiebeheer. In samenspraak met de klant en het projectteam bepaal je de juiste functionaliteiten, de juiste architectuur en denk je mee in over de aanpak. Je werkt hierbij samen met collega’s die betrokken zijn bij de doorontwikkeling van deze omgeving, maar ook collega’s die verantwoordelijk zijn voor het beheer. Verder zijn belangrijke taken: Bieden van on-site support en advies richting gebruikers. Verantwoordelijk voor het (uit)bouwen en onderhouden van complexe SharePoint oplossingen waarbij je gebruik maakt van PnP (patterns and practices) en Powershell CMD-lets voor het uitrollen van sites. Gewenst profiel: Onze ideale kandidaat vindt het leuk om met de diverse collega’s te sparren om zo de SharePoint dienstverlening en de stabiliteit van de omgeving continu te verbeteren. Verder heb je een hands-on mentaliteit, ben je een teamspeler pur sang en handel je proactief . Je doet niet alleen wat je wordt opgedragen, maar gaat juist op zoek naar mogelijkheden om zelf actief invulling aan je werk en de te realiseren doelen van de organisatie vorm te geven. Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, zoekt naar creatieve oplossingen en bent resultaatgericht. Verder herken je jezelf in onderstaande competenties: -Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in een relevante richting -Gedegen kennis van SharePoint 2016, Office 365 en Microsoft Visual Studio Code -Minimaal 2 jaar werkervaring als SharePoint beheerder -Kennis van een van de volgende programmeertalen: HTML/CSS, Javascript en REST API. -Ervaring binnen een overheidsomgeving, certificering op een beheerstandaard zoals ASL, BISL of ITIL is een pré. LET OP: Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen. Wil je reageren op deze aanvraag? Klik hier. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in een relevante richting. 2. Je hebt gedegen kennis van SharePoint 2016, Office 365 en Microsoft Visual Studio Code. 3. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als SharePoint beheerder. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt bij tenminste twee organisaties voor een periode van telkens minimaal zes maanden gewerkt als SharePoint beheerder. 2. Je hebt ervaring binnen een overheidsomgeving. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: ‘s-Hertogenbosch Startdatum: 06-05-2019 Duur: 31-08-2019 Optie op verlenging: 2 x 3 maanden Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: donderdag 2 mei 2019 Solliciteren: klik hier Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Informatie Analist Utrecht
Aanvraag ICBO02072 Tijdelijke inhuur Voor de Raad voor de Kinderbescherming zijn wij op zoek naar een Informatie Analist. Omschrijving opdrachtgever: Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering. De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) neemt het specifiek op voor kinderen die ernstig in de knel zitten. Van het vaststellen van een omgangsregeling tot gevallen waarbij minderjarigen in aanraking komen met de politie. De Raad biedt geen directe hulpverlening, maar doet onderzoek en geeft advies. Toch ben je als medewerker altijd betrokken bij de kinderen zelf. Dat vraagt om deskundigheid en inlevingsvermogen. Het gaat tenslotte om hun toekomst. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Recht raakt mensen: dat maakt werken voor de Raad zo bijzonder. Beschrijving directie/afdeling: De RvdK werkt met zelforganiserende teams en een platte hiërarchie. Binnen de LSO ben je als zelforganiserende professional werkzaam in één van de Scrum teams van IV Regie. Onder IV Regie vallen naast de Scrum teams ook het 2e lijn support team functies zoals de architecten en service management. Vanuit je functie werk je nauw samen met de product owner en de ontwikkelaars van je team, de architecten en de business analisten. De IV Regie scrumteams en het 2e lijn support team zijn pas kort geleden van start gegaan en zijn nog volop in ontwikkeling. Als informatie analist van één van de Scrum teams lever jij dus een belangrijke vakinhoudelijke bijdrage aan het team en vind je het daarnaast ook een boeiende uitdaging om samen met je teamleden en onder begeleiding van een agile coach je team naar een hogere level te tillen. Omschrijving opdracht: Als agile informatie analist ben je werkzaam in één van de Scrum teams welke verantwoordelijk zijn voor de doorontwikkelingen van applicaties ter ondersteuning van het primaire proces van de RvdK. Je werkt nauw samen met verschillende stakeholders zoals informatie managers, architecten, security officer, etc. Je bent verantwoordelijk voor het tijdig oppakken van User Stories die b.v. door business analisten worden opgesteld en vertaald deze door naar concrete (technische) oplossingsrichtingen voor de applicaties. Dit doe je in nauwe afstemming met de Product Owner, de ontwikkelaars van je team en overige stakeholders zoals architecten, gebruikers of beheerders. Je zoekt de samenwerking met deze stakeholders proactief op. De verschillende visies en ideeën van deze partijen over het te ontwikkelen product worden door jou als analist bij elkaar gebracht en vormen gezamenlijk de specificaties van de te bouwen functionaliteit. Het beschrijven van de wensen en eisen doe je in de vorm van User Stories. De product owner bepaalt de koers van de doorontwikkeling en zal samen met jouw ondersteuning de prioritering van de User Stories bepalen. Het Scrum team zal vervolgens op basis van deze User Stories in sprints het product verder ontwikkelen. Conform de Scrum principes ben je ook gewend om multidisciplinair en zelforganiserend te werken en sta je open voor het opdoen van kennis en overnemen van werkzaamheden van je teamleden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent per 06-06-2019 beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week voor de periode van 12 maanden met optie tot verlenging van maximaal 12 maanden. 2. Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding. Bijvoorbeeld: Informatica, Bedrijfskundige informatica, Business IT & Management (BIM). 3. Je bent ITILv3 Foundation gecertificeerd. 4. Je bent Prince2 Foundation gecertificeerd. 5. Je bent BiSL gecertificeerd. 6. Je bent ASL gecertificeerd. 7. Je bent Certified SAFe 4 Agilist. 8. Je bent gecertificeerd LSS Green Belt. 9. Je bent tenminste 1 jaar werkervaring als medewerker in een Scrum team in de rol van informatie analist en Scrum master, de ervaring is opgedaan in de laatste 5 jaar. 10. Je bent minimaal 3 jaar werkervaring, waarvan minimaal 2 jaar binnen de rijksoverheid in de rol van functioneel beheerder of informatie analist. 11. Je hebt een goede beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt werkervaring binnen het domein Justitie & Veiligheid. 2. Je hebt werkervaring binnen de RvdK. 3. Je hebt ervaring in de realisatie van ketenkoppelingen en ketenapplicaties in gebruik tussen verschillende organisaties. 4. Je hebt inhoudelijke kennis van DocSys. 5. Je hebt ervaring met gebruik van Jira en het beschrijven/valideren van user stories. 6. Je hebt functionele kennis van IFM/LIJ. 7. Je hebt functionele kennis van Siebel CRM Public Sector. 8. Je hebt functionele kennis van ketenkoppelingen zoals b.v. Axway en CORV. 9. Je hebt ervaring met het werken in SCRUM teams. 10. Je hebt ervaring met het werken in een omgeving met zelforganiserende teams. 11. Je hebt ervaring in het zelf opstellen van functionele ontwerpen. 12. Je hebt ervaring in het zelf opstellen van functionele ontwerpen voor brieven. 13. Je hebt ervaring in het begeleiden en controleren (externe) ontwikkelaars. Competenties: - Communicatief - Analytisch - Resultaatgericht - Proactief en pragmatisch - Zelfstandigheid VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 06-06-2019 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: 12 maanden Inzet: gemiddeld 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 02-05-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 19/20 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
DIGITAL PRODUCT OWNER WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHATBOT Netherlands
Digital / Product Owner / Manager / AI / Chatbot My client, a leading bank in Holland, are looking for a strong Product Owner / Manager who has worked on digital projects within the financial services or for large corporates. You will be required to advise and implement ‘chatbot’ to support our client’s global digital transformation using previous relevant experience. You will be required to manage vendors, propose new ideas and deal with the challenges that AI brings to an organisation. The ideal person will have a strong network in the AI community and regularly attend industry exhibitions, bringing new ideas to the table for our client. The (Scrum) Product Owner needs to feel ownership of the product from a changing and running perspective, and a keen sense of how to use agile practices and Scrum to maximize that value. She or he will prioritize stories, maximize business value and keep a good relationship with stakeholders as a product owner. We're looking for candidates who don't hold back and will push for solutions, are passionate about customer experience and have considerable experience working in a (Scrum) software development environment, preferably with customer-facing applications. You dare to challenge and are open in your communication towards your own team and other stakeholders. The Must-Haves: • + 5 years of Product Owner experience in an Artificial Intelligence environment, especially Online Financial Services; • Strong customer focus and experience with AI, Robotics and Chatbot Product Development; • Knowledge of market conditions to develop new ideas based on industry experience and contact with customers and prospects; • Strong analytical and conceptual skills, being able to address customer issues and possible business impact; • Is able to take ownership and is able to transform ideas • Exceptional communication skills Nice-to-Haves:• Scrum Alliance or Scrum.org, Product Owner and/or ScrumMaster certification is highly desirable; • Knowledge about wholesale banking & financial products • Knowledge about content management and portal solutions in general • Working knowledge of the Atlassian suite (JIRA and Confluence); • You act as the linking pin on a day to day basis with the client’s Product manager, the User Experience specialists and the technical development team. • Exposure to Agile development methodologies; • Ability to work independently with minimal supervision; • BA or BS in Computer Science or equivalent degree. • Fluent English is a must.
Office Manager Leiden
Voor onze directe eindklant in Leiden is Harvey Nash op zoek naar een Office Manager. Startdatum: Zo spoedig mogelijkDuur: 3 maanden met optie tot verlengingInzet: 3 a 4 dagen per week met een maximale uitbreiding naar 36 uur per week. Omschrijving van de organisatieDe opdrachtgever is het samenwerkingsverband van de zorgpartijen in de regio Zuid-Holland Noord op het gebied van digitale samenwerking. Door informatiestromen te digitaliseren en optimaliseren, zorgen zij ervoor dat patiëntgegevens sneller, veiliger, vollediger en met minder inspanningen bij de juiste zorgverlener terecht komen. Daarnaast helpen zij de zorgaanbieders met de invoering van e-health. Ze hebben te maken met zorgprofessionals, zorgconsumenten, zorgmanagers, ICT-afdelingen, ICT-leveranciers en ook met andere regionale én landelijke partijen. Zij bouwen zelf geen software of hardware, zij brengen mensen bij elkaar en zoeken samen met hen de best passende digitale samenwerking.Omschrijving van de functieAls officemanager vervul je een belangrijke rol voor de interne bedrijfsvoering. Jij bent het eerste aanspreekpunt van klanten, leveranciers en andere relaties. Je ondersteunt je collega’s bij het faciliteren van bijeenkomsten, de installatie van veilige e-mail bij zorgverleners, en je houdt je bezig met de dagelijkse bedrijfsvoering van de organisatie, waardoor je onder andere bezig bent met relatiemanagement, contractmanagement, communicatie en inkoop. Samen met het jonge en ambitieuze team van Sleutelnet breng je het bedrijf verder naar een bloeiende en onmisbare schakel binnen de zorg in de regio.De functie is voorlopig geraamd op 24-32 uur per week. Werkdagen zijn in ieder geval op woensdag en vrijdag en de rest is in overlegFunctie-eisen en competentiesJij hebt een relevante opleiding afgerond en minimaal 6 jaar werkervaring. Je hebt een HBO denk- en werkniveau en kunt uitstekend overweg met Microsoft Office. Je hebt affiniteit met zorg en ICT en hebt de ambitie om met jouw drive en vaardigheden een relevante rol te spelen binnen de organisatie Sleutelnet. Je bent initiatiefrijk, klantgericht en goed in staat om zelfstandig te werken. Je bent analytisch en kunt je snel dingen eigen maken. Met je positieve én kritische houding ben je een prettig persoon om mee samen te werken en ben je continu op zoek naar verbeteringen. Je weet effectief en prettig te communiceren, kunt een sparringpartner zijn van de overige medewerkers van Sleutelnet en draagt bij aan de teamspirit van de energieke organisatie. Je werkt secuur en gestructureerd, maar je bent ook flexibel en stressbestendig.

IT specialists

Are you an IT contractor looking for a job in the Netherlands? IT-Contracts is the job board for you!

Register for free and apply to suitble jobs directly or upload your CV and let employers find you. Registrer for free now!

Employers

IT-Contracts helps you find the right candidate for your temp IT jobs. It's fast, cheap and easy.

Post your job or search through the CV-database with thousands of dutch IT contractors. Find suitable candidates now!
Teamleider Geo-informatie Huizen
Voor Gemeente Huizen zijn wij op zoek naar een Interim Teamleider Geo-informatie. Omschrijving opdrachtgever: Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening 'Goed geregeld, graag gedaan!' Anders gezegd, wij zijn 4G. Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega's, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners. Huizen is een organisatie in beweging, die zich voorbereidt op de toekomst en werkt aan een meer efficiënte bedrijfsvoering. Team Geo-informatie: Het team is onder andere verantwoordelijk voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), het landmeten en het beheren van GEO/GIS applicaties. De teamleider valt rechtstreeks onder het hoofd van de afdeling Openbare werken. Het team heeft een omvang van ruim 6,9 fte en naast de teamleider 6 medewerkers (waarvan 2 vacatures). Omschrijving opdracht: Als interim teamleider geef je op dienende en inspirerende wijze leiding aan het team van medewerkers. Je werkt samen met het team aan het verbeteren van werkprocessen en taakverdeling binnen het team en het stroomlijnen van het applicatielandschap. Je informeert en adviseert het afdelingshoofd over ontwikkelingen op het terrein van Geo-informatie in relatie tot de rest van de organisatie en de betekenis daarvan voor het gemeentelijk beleid. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar tussen 13 mei en 20 mei 2019 voor 36 uur per week; 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als (interim) manager; Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding (25 punten); 2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als interim manager bij een gemeentelijke instelling 3. Je hebt werkervaring met het werkterrein van Geo-informatie inclusief de basisregistraties, de BGT en BAG 4. Je bent in staat tot het opleveren van eigen inhoudelijke rapportages over basisregistraties in het Geo-werkveld gedurende de afgelopen 3 jaar, waarbij rapportages en referenties uit het Geo-werkveld kunnen worden overlegd 5. Je hebt actuele kennis van de ontwikkelingen op het terrein van Geo/GIS informatievoorzieningen 6. Je hebt werkervaring met het herinrichten en moderniseren van Geografisch informatie systemen Competenties: - Je brengt structuur en bent resultaatgericht; - Je bent omgevingsbewust, betrokken en hebt een goed inzicht in en gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen; - Je hebt affiniteit met operationeel proces-denken; - Je hebt een vooruitziende blik en een duidelijke visie als het gaat om geografische informatievoorziening. - Je neemt initiatief, zoekt actief contact met collega’s ; - Je bent communicatief sterk: een verbinder die samenwerkt en die voor het team en achter zijn mensen staat; - Je weet anderen op een prettige manier te motiveren en te overtuigen; - Je kunt snel schakelen tussen verschillende projecten en methodieken VOG: De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Huizen Startdatum: 13 mei 2019 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: NNB Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-05-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: woensdag 8 mei 2019 van 09.00 uur tot 15.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Verandercoach Hilversum
Voor Gemeente Hilversum zijn wij op zoek naar een Verandercoach. Omschrijving opdrachtgever: Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen. De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen. Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving. Onze kernwaarden: Klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan. Omschrijving opdracht: Binnen de afdeling Beleid en Ontwikkeling staat het team sociaal domein voor de opgave meer integraal en outreachend te werken. We zijn op zoek naar een verandercoach. We verwachten dat deze ons ondersteunt en inspireert de wereld van buiten met binnen te verbinden, zowel op operationeel, tactisch en bestuurlijk vlak. We verwachten als concreet eindproduct dat we als team een invulling van het door ons gebruikte netwerkschema (de roos) kunnen maken. Dit betekent een overzicht van de inzet van partners in de stad, met bijbehorende bestedingen en afwegingskader. De verandercoach zoekt actief de verbinding met ons ontwikkeltraject van monitoren en verantwoorden op basis van vertrouwen. Onderdeel van de opdracht is het versterken / ondersteunen van het netwerk van zorg en welzijn partners in de stad die samenwerken in het collectief ‘Ontmoeten’. Taken en werkzaamheden: A. Het beleidsteam sociaal domein ondersteunen en stimuleren om: - de partners in het Sociaal Domein in de stad in beeld en in verbinding te brengen met inzicht in ieders bijdrage en belangen; - een totaalbeeld te geven van inzet in het sociaal domein en beoordelingscriteria ontwikkelen om zo een afwegingskader vorm te geven; - de verbinding tussen operationeel, tactisch en bestuurlijk niveau als maatwerk per wijk / doelgroep / netwerk te ontwikkelen. B. Het netwerk van zorg en welzijn partners in het sociaal domein, De Ontmoeting, ondersteunen door: - met een team van medewerkers van de partnerorganisaties de verschillende activiteiten te monitoren in relatie tot de gewenste beweging als opmaat naar een nieuwe wijze van monitoren en verantwoorden; - de bestuurdersbijeenkomsten, vier per jaar, te faciliteren C. De opdracht is geslaagd, eindigt als het volgende is opgeleverd: - Overzichtsdocument van het netwerkveld Sociaal Domein; - Afwegingskader voor de inzet in het Sociaal Domein; - Collega’s van het team beleid sociaal domein zijn verbonden met het tactisch en operationeel niveau, binnen en buiten; - De contouren voor een nieuw monitor- en verantwoordingsinstrument voor zorg en welzijn; - Inspirerende bestuurdersbijeenkomsten zijn ingebed en kennen continuïteit Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in de afgelopen 10 jaar met betrekking tot het vormgeven van netwerken op bestuurlijk en uitvoerend niveau in het sociaal domein bij een gemeente; Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over een afgeronde opleiding sociologie of politicologie op minimaal WO-master niveau 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar op strategisch niveau met betrekking tot kwaliteit, financiën en organisatie in zorg en welzijn 3. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar bij een welzijns- of zorgorganisatie met de verantwoordelijkheid te verbinden met externe partijen op bestuurlijk niveau 4. Je hebt werkervaring met coaching, geven van instructie of learning on the job 5. Je bent per 1 mei 2019 voor 32 uur per week beschikbaar Competenties: - We verwachten dat je strategisch opereert met goede communicatieve vaardigheden, die goed kan schakelen in gesprekken met bestuur en professional (intern en extern) en inwoners. - Je snapt de belangen van de verschillende partners in het sociaal domein en weet die te verenigen ten behoeve van de inwoners. - Je kunt je kennis en ervaring goed uitleggen en weet dit over te brengen. - Je bent resultaatgericht en signaleert tijdig bij knelpunten. VOG: De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Hilversum Startdatum: 1 mei 2019 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: 4 maanden Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 29 april 2019 van 15.00 uur tot 17.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Data Engineer Den Haag
Omzetten informatievraag naar concrete oplossingen, gebruik makende van tools als Microsoft SQL server, Business Objects WebI, Business Objects Data services De data engineer heeft niet alleen ervaring met grote data volumes, verschillende dataformaten en uitwisseling van gegevens tussen diverse systemen (ETL), maar ook ervaring met relationele datastructuren. Daarnaast lost de data engineer op zijn tijd productie-issues op en neem hij regelmatig deel aan projecten voor productontwikkeling. De meest gebruikte methodiek bij ontwikkelen van softwaresystemen is Agile Scrum (SAFe) Functie eisen: • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met BI-ontwikkeling. • HBO of WO werk- en denkniveau • Je bent integer, klant- en resultaatgericht, en je bent in staat om een objectief en onderbouwd oordeel te vormen. • Je kunt uitstekend samenwerken, anderen motiveren, plannen en organiseren. • Je bent stressbestendig, gedisciplineerd, analytisch en kritisch. Functiewensen: • In staat om de informatie behoefte te analyseren en te concretiseren • Concrete kennis van, en ervaring met SQL databases, SQL (lezen en schrijven), modellering • Concrete kennis van, en ervaring met Business Objects (rapportage, universe, functioneel en technisch beheer) • Concrete kennis van, en ervaring met Business Objects Data Services • Kandidaat functioneert op deze punten op senior nivo • Ervaring bij overheid of vreemdelingen keten • zowel in staat als onderdeel van een team als zelfstandig te werken Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 22 april 2019 Einddatum: 5 juli 2019 met optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Diane Nguyen, 06-20985467 of recruiterdn@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag zo snel mogelijk email aan recruiterdn@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Projectleider/ondersteuner Implementatie Overheidsapplicaties Den Haag
De implementatie manager ondersteunen met het organiseren, faciliteren van de ingebruikname van nieuw ontwikkelde applicaties (Web enabled) in onder andere de gebieden Digitaliseren documenten, Geometrieën, Work Flow management, Visserij regelingen. Bijvoorbeeld door participatie van gebruikers in acceptatie testen, faciliteren van opleidingen en trainingsmateriaal, zorgdragen voor planning en communicatie hierover met de gebruikersgroep. Bijdrage aan verwachtingsmanagement van de gebruikersgroep en het organiseren van betrokkenheid met als doel hoge acceptatie graad. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt de toolbox projectmanagement van RVO-IMP gehanteerd. Functie eisen: • Minimaal 5 jaar ervaring met IT implementatie projecten • Minimaal 5 jaar ervaring met het begeleiden van eindgebruikers • Minimaal 3 jaar ervaring met het werken in overheidsinstellingen van minimaal 500 gebruikers • Kennis en ervaring met Agile werken • HBO werk- en denkniveau Overige informatie: Locatie: Den Haag (soms Assen, Utrecht, Zwolle en Roermond) Start: 1 mei 2019 (36 uur per week) Einddatum: 30 september 2019 Recruiter voor deze rol: Danny Poot, +31 (0)6 531 42 932, recruiterDP@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterDP@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Auditor Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Auditor. Omschrijving opdrachtgever: Afdeling Interne audit draagt bij aan verdere professionalisering van de beheersing van de bedrijfsprocessen van de gemeente Amsterdam door transparantie, inzicht en verbeteringen te bieden. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdracht: Binnen afdeling Interne Audit wordt een Risk Control Matrix (RCM) ontwikkeld. Hiervoor is RCM/financial audit expertise nodig. De tijdelijke capaciteit is nodig voor afronding project RCM. Werkzaamheden: - Aansluiten Mavim processenplein en RCM; - beoordelen risico`s en beheersmaatregelen; - invoeren key-risks; - inrichten testomgeving; - inrichten governance structuur; - uitwerken introductieprogramma; - uitwerken rapportagetool; - uitwerken communicatieplan; - verzorgen van presentaties. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je bent in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over een hbo+ werk- en denkniveau. 4. Je hebt aantoonbare ervaring met het bouwen van een RCM. 5. Je hebt aantoonbare ervaring met toetsen van de opzet van de AO en implementatie en uitvoering van de IC met accent op financiële invalshoek. 6. Je hebt aantoonbare ervaring met het inrichting controlframework financiële jaarrekening (bij voorkeur SOx). 7. Je hebt ervaring met risicomanagement/ integriteitsaspecten binnen de AO. 8. Je hebt ervaring met gemeentelijke omgeving; bij voorkeur gemeente Amsterdam 9. Je hebt ervaring met inrichten rapportagestructuur. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt recente ervaring met het toetsen van beheersingskaders (SOx). 2. Je hebt ervaring in veranderomgeving (van afdeling met veel externe inzet naar opbouwen afdeling met meer interne statuur). 3. Je hebt ervaring met lerende organisatie. Competenties: - Goede communicatie op verschillende (hiërarchische) niveaus - Organisatievermogen Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 6 mei 2019 Duur: 5 november 2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: begin mei Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technisch Beheerder Almelo
Aanvraag ICI02084 Tijdelijke inhuur Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Technisch Beheerder. Omschrijving werkzaamheden: - Het realiseren en begeleiden van nieuwe aansluitingen. - Werken aan de doorontwikkeling en verbetering van de Federatieve Service. - Bewaken van de stabiliteit, beschikbaarheid, kwaliteit en continuïteit van de Federatieve Service. - Onderhouden van documentatie. Omschrijving taken: Als tactisch beheerder in het team van domein toegang draag je bij aan een nauwe samenwerking en overleg met de betrokken ketenpartners, je zorgt voor de aansluitingen, bewaking en verbetering ten aanzien van de ketenvoorzieningen en gerelateerde diensten. Het gaat hier met name om de Federatieve Service. De Federatieve Service maakt het voor JenV-partijen eenvoudig om via inlogmiddelen digitale dienstverlening te ontsluiten voor ondernemers, burgers en JenV-partijen. Het gaat hier om inlogmiddelen als eHerkenning, DigiD, eIDAS en de verschillende AD’s van JenV. De Federatieve Service is een generiek bouwblok en kenniscentrum op het gebied van authenticatie. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Het realiseren en begeleiden van nieuwe aansluitingen en het beheren van de Federatieve service Wat valt buiten de scope: Overige Justid applicaties, informatieanalyse en gegevensanalyse. Wat valt binnen de scope van de opdracht: De Federatieve Service. Interviewcriteria: 1. Je beschikt over probleemoplossend vermogen en kan kritisch denken. 2. Je hebt hoge mate van zelfstandigheid en kan eigen werkzaamheden prioriteren. 3. Je hebt interesse in technologische vernieuwingen. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week; 4 tot 5 dagen per week, verwachting 12 maanden duur project (uiterlijk 1 mei 2020). 2. Je hebt aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. 3. Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare (recente) werkervaring op het gebied van beheer van ICT systemen (dit dient duidelijk beschreven te zijn in het CV). 4. Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare (recente) werkervaring met ervaring met XML (dit dient duidelijk beschreven te zijn in het CV). 5. Je beschikt over aantoonbare werkervaring met Red Hat Linux (dit dient duidelijk beschreven te zijn in het CV) Ervaring moet blijken uit de beschreven opdrachten. 6. Je beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare praktische ervaring met de Identity en Acces management protocollen (SAML, Oauth, en OIDC) (dit dient duidelijk beschreven te zijn in het CV). 7. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met apache, reverse proxy. (dit dient duidelijk beschreven te zijn in het CV) Ervaring moet blijken uit de beschreven opdrachten. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 1 jaar inhoudelijk ervaring heeft met: IAM vraagstukken en de hierbij behorende protocollen/koppelvlakken. 2. Je hebt ervaring met het communiceren met klanten (moet technische consultancy skills hebben). 3. Je bent na gunning beschikbaar binnen 4 weken. 4. Je hebt kennis en ervaring met inlogmiddelen als eHerkenning, DIGID, eidas. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Almelo Startdatum: 01-06-2019 of zo spoedig mogelijk Duur: 12 maanden Optie op verlenging: nnb Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 08-05-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 20 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Testcoördinator Lelystad
Voor Provincie Flevoland zijn wij op zoek naar een Testcoördinator. Omschrijving opdrachtgever: De provincie Flevoland werkt aan een omvangrijk portfolio met projecten op het gebied van Informatievoorziening (hierna “IV”). Onder verantwoordelijkheid van de portfoliomanager binnen de afdeling Informatievoorziening worden in 2019 32 “speerpuntprojecten” uitgevoerd. Deze projecten worden veelal aangestuurd door een externe projectleider, en uitgevoerd door een team van interne en externe projectmedewerkers. Omschrijving opdracht: In de afspraken over governance van IV-projecten bij de provincie Flevoland is vastgelegd dat projectresultaten van IV-projecten altijd moeten worden getest voor ze naar productie worden gebracht. In het algemeen worden daarbij de volgende testtypen toegepast: - een systeemtest/systeem integratie test in de testomgeving; - een gebruikersacceptatietest in de acceptatieomgeving; - een korte productietest en eventueel een performancetest op het moment van livegaan, in de productieomgeving. Voor het testen van diverse projecten in het IV-portfolio is de provincie op zoek naar een professionele testcoördinator voor 32 uur per week, in de periode van 1 mei tot en met 29 november 2019. Op korte termijn zijn de volgende projecten relevant: Werkplekvernieuwing: In december 2018 heeft de provincie Flevoland Office365 in gebruik genomen. Voor het dagelijks werk wordt gebruik gemaakt van de on premise geïnstalleerde versie van MS Office, maar medewerkers kunnen ook gebruik maken van clouddiensten van Microsoft zoals MS OneNote, MS OneDrive en MS Skype voor Bedrijven. Na oplevering van de nieuwe omgeving zijn restbevindingen geconstateerd. Het projectteam werkt nog aan oplossing van de laatste bevindingen, maar de huidige testcoördinator beëindigt zijn werkzaamheden per 1 mei 2019. In de maanden mei en juni zal nog begeleiding moeten plaatsvinden voor het testen van oplossingen voor de geconstateerde bevindingen. Ook moet op basis van het definitieve image van dit project nog een complexe verversing worden uitgevoerd van de test- en acceptatieomgeving van Flevoland (naar verwachting in mei en juni 2019). Herinrichting en upgrade van DMS eDocs (versie DM10): De provincie heeft in oktober 2018 het document management systeem (DMS) eDocs geüpgraded naar versie DM10. Tegelijkertijd is de inrichting van dit systeem volledig herzien (op basis van processen in plaats van afdelingen). Deze complexe change heeft geleid tot een groot aantal nazorgmeldingen, waaraan nog wordt gewerkt in samenwerking met de leverancier. De laatste fixes en herstelwerkzaamheden moeten gecontroleerd worden doorgevoerd via de test-, acceptatie- en productieomgeving. De voormalige testmanager voor dit project is niet meer beschikbaar, maar begeleiding door een professionele testcoördinator blijft belangrijk. Implementatie IAM-tooling: De provincie werkt aan de ingebruikname van SmartAIM, een oplossing voor Identity en Access Management (IAM). Het functioneel ontwerp voor deze applicatie is inmiddels gereed. Na verversing van de test- en acceptatieomgeving zal de applicatie moeten worden getest in de testomgeving en daarna in de acceptatieomgeving. Slim digitaal samenwerken: In kwartaal 2 van 2019 worden enkele functionaliteiten van Sharepoint in gebruik genomen. De basislaag van Sharepoint wordt ingericht, en er worden use cases uitgevoerd om de werking hiervan voor Flevoland te beproeven. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder aansturing van een ingehuurde functioneel beheerder/adviseur maar er is nog geen testcoördinator beschikbaar. Digitale besluitvorming (invoering iBabs): De provincie digitaliseert het besluitvormingsproces met behulp van de tooling van iBabs. Het is de bedoeling om deze tool in het najaar van 2019 in gebruik te nemen. iBabs moet voor een goede werking worden gekoppeld aan het DMS eDocs, via een CMIS-koppeling. Dit is een complexe koppeling, die ook vraagt om een andere werkwijze van de ambtenaren die betrokken zijn bij het besluitvormingsproces. De uiteindelijke oplossing moet goed worden getest alvorens live te worden gebracht. e-Facturatie: De provincie neemt in de eerste helft van 2019 een oplossing in gebruik voor het ontvangen en verwerken van inkomende e-facturen (.xml-facturen die direct kunnen worden ingelezen in het financiële systeem). De verschillende componenten die hiervoor nodig zijn, zijn inmiddels ontwikkeld door diverse leveranciers. De oplossing moet nog wel in samenhang worden getest en vervolgens naar productie worden gebracht. Ook in de tweede helft van 2019 zullen een aantal IV-projecten worden uitgevoerd waarvoor testcoördinatie nodig is. Van de testcoördinator voor projecten in het IV-portfolio wordt verwacht dat hij/zij de volledige scope van testwerkzaamheden beheerst, van het opstellen van een master testplan tot het begeleiden van eindgebruikers bij het uitvoeren van testcases. Werkdagen: De opdracht wordt bij voorkeur vervuld op de volgende dagen: maandag tot en met donderdag Wil je reageren op deze aanvraag? Klik hier. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Werkzaamheden vinden in principe plaats op het provinciehuis te Lelystad. In overleg met de opdrachtgever is in bepaalde gevallen werken op afstand toegestaan, maar aanwezigheid van de testcoördinator op locatie is essentieel voor het succes van IV-projecten 2. Je bent in staat om de opdracht individueel uit te voeren. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring als testcoördinator bij lagere overheden. 2. Je hebt kennis en ervaring met andere testmethodieken dan TMap® en ISTQB. 3. Je hebt kennis en ervaring op het gebied van TMap®. 4. Je hebt kennis en ervaring met ISTQB. 5. Je hebt relevante werkervaring als testcoördinator. Competenties: - Goed ontwikkeld analytisch vermogen - Kunnen laveren tussen verschillende belangen - Organisatie- en omgevingssensitiviteit - Uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) - Beoordelingsvermogen Interviewcriteria: - Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten. - Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Lelystad Startdatum: zsm Duur: 7 maanden Optie op verlenging: 2 x 4 maand(en) Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 7 mei 2019 van 09.30 tot 12.30 uur Solliciteren: klik hier Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Technical Consultant Luxemburg
Voor onze eindklant in Luxemburg zoeken wij een Senior Technical Consultant met kennis van:·        Microsoft Active Directory·        Microsoft Server·        VMWARE ESX Hosts·        VMWARE ESX cCenter·        Storage Systeme (NAS) ·        Hyper-V·        Powershell·        Powercli·        MSSQL·        Netzwerk TCP/IP ·        Firewall (Basis)·        Backup SystemeEisen:Meerdere jaren ervaring in een technische omgevingMeerdere jaren ervaring met het oplossen van technische vraagstukken en het gegeven van adviesLiever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Technisch Applicatiebeheerder DevOps Zwolle
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Technisch Applicatiebeheerder DevOps. Omschrijving opdracht: De Technisch Applicatiebeheerder is in staat om vanuit de PaaS opzet (provider - consumer) de brug te slaan naar de applicatie en vanuit het DevOps-team breed te participeren in ondersteuning van de applicatie waarin zijn of haar achtergrond en kennis cruciaal zijn. Daarnaast is de kandidaat in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicaties snel eigen te maken. Ook is hij of zij de helpende hand voor de integrator in het kader van deployment vanuit een adviserende rol en biedt de kandidaat ondersteuning aan de werking van de applicatieve logging en auditing. Doelstelling: - Het zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuur componenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan; - Het uitvoeren van deployment-, migratie- en DBase scripts in combinatie met de installatiehandleiding; - Het opstellen en uitvoeren van bouw scripts (incl. maken van de handleiding); - Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen; - Het adviseren als voorbereiding op de (verdere) ontwikkeling van componenten, zonder directe terugval op technisch specialisten; - Het definiëren, testen en accepteren van nieuwe versies van compononten en het opstellen van testplannen en acceptatietesten; - Het beheren van de functionele en technische applicatie configuratie; - Releases en monitoring. Verantwoordelijkheden: - Beoordeling op kwaliteit van inhoudelijke voorbereiding, -bedrijfsvoeringsproducten en -adviezen; - Uitvoering en implementatie van bedrijfsvoeringsproducten, -diensten, -processen en inhoud van te leveren advies(deel)producten, worden aan het eigen inzicht over gelaten; - Invulling geven aan de goedgekeurde OTAP-visie. Vakmatige taken: - Aanmaken, wijzigen en verwijderen middleware omgevingen (WLS, OSB, SOA); - Bouwen van de release en het beschikbaar stellen van de software / zippen code packaging en dan release bouwen met versielabel; - Kennis en kunde van ondersteunende deployment scripts en applicaties; - Deployment (installeren, testen en implementeren van de release op de juiste omgeving); - Troubleshooting in Weblogic configuraties; - Analyseren netwerk connectiviteit issues en sparren met netwerk specialisten; - Analyses foutsituaties; - Opstellen relaese planning op basis van de Road Map en faciliteer je de go live besluitvorming; - Borgen van de kwaliteit. Leidinggevende taken: Niet van toepassing. Contacten: - Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven; - In voorkomende gevallen met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten; - Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie; - DevOps teamlid/engineer. Inzet in de lijn of project: Inzet in de lijn (binnen een DevOps-team). Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Wil je reageren op deze aanvraag? Klik hier. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 29-07-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week. 2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als Technisch applicatiebeheerder bij grote (1000+) organisaties. 3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het beheer van webgeoriënteerde Java-applicaties. 4. Je hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 3 jaar werkervaring met het beheren met Oracle 12c databases of hoger. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring als applicatiebeheerder in een DevOps team. 2. Je hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het platform Linux Redhat en/of VMWare/Citrix. 3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar werkervaring binnen een Agile/Scrum omgeving 4. Je beschikt over een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. Competenties: - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zwolle Startdatum: 29-07-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 18/19 Solliciteren: klik hier Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Developer Java Odijk
Aanvraag ICI02082 Tijdelijke inhuur Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Developer Java. Omschrijving opdracht: Iedere dag het politiewerk ondersteunen met goede ICT oplossingen is belangrijk. Juist bij dreigingen, zoals terrorisme en cybercriminaliteit, is het van levensbelang om de operationele politiecollega's op een veilige manier precies de juiste informatie op het juiste moment te bieden. 'Up-to-date ' zijn is niet meer voldoende, wij moeten voorop lopen om Nederland veilig te houden. Gezichtsafbeeldingen die zijn opgenomen en/of vingerafdrukken (sporen) die zijn gevonden op een plaats delict worden opgeslagen in HAVANK, het systeem voor biometrische gegevens van de Nationale Politie. Via dit landelijk identificatiesysteem kunnen we zien of de eigenaar van het beeld en/of de afdruk bekend bij ons is. Bijvoorbeeld omdat zij/hij al eerder is aangehouden of als vreemdeling Nederland is binnengekomen. De Senior Developer Java zorgt ervoor dat de functionaliteit van HAVANK optimaal aansluit bij de wensen en eisen van gebruikers. Dit wordt gedaan in een nieuw DevOps team dat bezig is om de nieuwe versie van dit systeem te realiseren. Het beheer en de doorontwikkeling van HAVANK was voorheen uitbesteed en met de nieuwe versie gaan we dit in eigenhuis doen. Deze voorziening zal bestaan uit een standaard basis applicatie met klantaanpassingen en een grafische schil en een aantal aangesloten subsystemen voor onder andere werkprocessen en systeem communicatie. Doelstelling: Wat we zoeken is een Senior Developer Java die ook bereid is te werken met Microsoft applicaties en technologie. Zij/hij is daarnaast ook bereidt en geïnteresseerd om andere werkzaamheden uit te voeren zoals bijvoorbeeld het maken van technische ontwerpen (applicatie, database, infra), het inrichten en beheren van een database en het maken van scripts. Je dient rekening te houden met het in overleg uitvoeren van werkzaamheden en/of beschikbaarheid buiten normale kantoortijden (piketdienst). Omschrijving verantwoordelijkheden: Als teamlid mede verantwoordelijk voor de te bereiken resultaten van het DevOps-team. Samen met de lead developer verantwoordelijk voor de software (component) architectuur en bewaken van de geldende richtlijnen voor de inrichting van de voorziening. Bereidheid om ook taken op te pakken buiten het primaire gebied van haar of zijn competentie. Je zal op termijn mee draaien in de piket regeling voor deze voorziening. Omschrijving taken: - Ontwikkelen en onderhouden software componenten binnen de kaders gesteld door de geldende richtlijnen en architectuur. - Software ontwikkeling in Java omgeving onder architectuur, met oog voor niet functionele aspecten als performance, security en robuustheid. - Kennis en ervaring met Microsoft programmeren is een pré. Leidinggevende taken: In staat om junior collega's te coachen en op sleeptouw te nemen. Contacten: Als DevOps-team lid (DevOps) contacten met collega-ontwikkelaars (andere DevOps teams), testers, informatieanalist, scrum master, product owner(s) en applicatie- en functioneel beheerders. Inzet in de lijn of project: Inzet in de lijn. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 22-07-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week. 2. Je hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 4 jaar ervaring als Senior Developer Java in grote organisaties (>1000 medewerkers). 3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring binnen een DevOps en/of Scrum team. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring als developer met .NET Development met ASP en C# , Docker, test automatisering met Cucumber/Gherkin. 2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met jBPM (Java Business Process Model opensource workflow engine). 3. Je hebt minimaal een jaar ervaring met Linux, bij voorkeur met RedHat. 4. Je hebt minimaal een afgeronde HBO- Opleiding in de richting Informatica of gelijkwaardig. Competenties: - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk Startdatum: 22-07-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 19 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel Ontwerper/Business Analist Arnhem
Voor Provincie Gelderland zijn wij op zoek naar een Functioneel Ontwerper/Business Analist. Opdracht omschrijving Ruim 1200 medewerkers werken op diverse beleidsterreinen samen aan een beter en mooier Gelderland voor bijna twee miljoen inwoners. De grootste provincie van Nederland is als overheidsorganisatie en als werkgever sterk in ontwikkeling. Daarom zoeken we naar medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor doelen en resultaten in hun werk. De afdeling I&A is de professionele dienstverlener op de terreinen van informatiedienstverlening en informatietechnologie. De afdeling zorgt ervoor dat elke medewerker van de provincie zich m.b.v. ict-middelen onbelemmerd kan richten op de uitvoering van zijn of haar kerntaak en adviseert de provinciale organisatie bij het automatiseren van processen en bij het samenstellen en beheren van data- en/of gegevensverzamelingen. Het cluster Ontwerp & Ontwikkeling (O&O) is onderdeel van de afdeling I&A en bestaat uit functioneel ontwerpers en technische ontwikkelaars die zich bezig houden met maatwerksoftware, werkstroomondersteuning en applicatie-integratie. Bij deze werkzaamheden, die veelal in projectvorm plaatsvinden, wordt het cluster regelmatig aangevuld met externe specialisten. Voor diverse opdrachten zoekt het cluster O&O versterking op het gebied van business en requirements analyse. De functioneel ontwerper/business analist zal ingezet worden op verscheidene projecten. Hij/zij analyseert samen met de gebruikers de bestaande en gewenste processen, stelt eisen en wensen op voor de toekomstige informatievoorziening en legt deze vast. Tevens zal gevraagd worden van de kandidaat om peer reviews uit te voeren. In deze functie wordt brede expertise van de kandidaat verwacht. De kandidaat moet in staat zijn om requirements analyses, functioneel ontwerpen en proces analyses te beschrijven. Hierbij wordt van hem/haar verwacht dat er ervaring aanwezig is rondom trajecten met maatwerkoplossingen, SharePoint oplossingen en pakketselecties. De kandidaat zal naar verwachting 50% van zijn/haar tijd besteden aan SharePoint gerelateerde projecten. Verantwoordelijkheden: In de rol van functioneel ontwerper/business analist ben je werkzaam op het scheidingsvlak tussen de business (vraagzijde) en ICT (aanbodzijde). Hierbij ben je verantwoordelijk voor: - Het analyseren en opstellen van de benodigde requirements analyses. - Het mede opstellen van business cases. - Het opstellen van processchema's en waar nodig procesbeschijvingen. - Het opstellen van Use Cases, User Stories. - Het schrijven van functionele ontwerpen. Wil je reageren op deze aanvraag? Klik hier. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 1 juni 2019 tot en met 31 mei 2020 voor maximaal 40 uur per week. 2. Je bent de afgelopen twee jaar niet in dienst geweest van provincie Gelderland. 3. Je beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting van Bedrijfskunde of Informatica of een vergelijkbare richting. 4. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 10 jaar ervaring in het IT vakgebied (opgedaan in de periode 2004-2019), waarvan minimaal 7 jaar ervaring met informatie- en/of business analyse. 5. Je hebt ruime ervaring (opgedaan in de periode 2014-2019) met het werken bij een overheidsorganisatie in het vakgebied van functioneel ontwerp, informatieanalyse of business analyse. 6. Je hebt ervaring (opgedaan in de periode 2014-2019) met het voorbereiden en schrijven van aanbestedingsdocumenten voor de aanschaf en selectie van ICT systemen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2014-2019) met proces ontwerp / opstellen procesbeschrijvingen. 2. Je hebt ervaring met de volgende kennisdomeinen binnen de overheid: Planning & Control Cyclus, Basisregistraties, Wetgeving (bijv. AVG, WCAG). 3. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met pakketselectie (opgedaan in de periode 2014-2019) Competenties: - Resultaatgerichtheid: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je denkt vooruit. Je spant je actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen. - Zelfstandigheid: je bent in staat eigen werk goed uit te voeren zonder hulp van anderen. Je hebt geen begeleiding nodig en kan goed alleen werken. Je bent in staat zelf nieuwe taken op te pakken en problemen zelf op te lossen. Je werkt efficiënt, besteedt je tijd nuttig en zoekt zinvol werk als er tijd over is. - Uitdrukkingsvermogen/transparante wijze van communiceren: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal zowel met insiders bekend met het IT-jargon als met buitenstaanders met minder inhoudelijke kennis (zoals bijvoorbeeld functioneel beheerders of gebruikers). - Analytisch vermogen: Je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Verder spoor je mogelijke oorzaken van problemen op en zoek je naar ter zake doende gegevens. Je bent in staat onvolledige of onbetrouwbare informatie te identificeren en je kan hoofd- en bijzaken duidelijk onderscheiden. - Samenwerkingsgerichtheid: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Arnhem Startdatum: 01-06-2019 Duur: 31-05-2020 Optie op verlenging: 4 x 6 maanden Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 08-05-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: donderdag 16 mei, vrijdag 17 mei, maandag 20 mei of dinsdag 21 mei 2019 Solliciteren: klik hier Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Business analist bedrijfsvoering Den Haag
Als business analist ben je verantwoordelijk voor het vertalen van de behoeftes van de business en deze te vertalen naar Projectideeën en het uitvoeren van vooronderzoeken. Daarbij ligt het accent op het in kaart brengen van informatiebehoeften en de vertaling daarvan naar bruikbare oplossingen met een belangrijke ICT component. In de analyse worden alle COPAFIJTH (Communicatie, Organisatie, Personeel, Administratieve Organisatie, Financieel, Informatie(voorziening), Juridisch, Technisch en Huisvesting) aspecten betrokken. De businessanalist Bedrijfsvoering voert vooronderzoeken uit en geeft richting aan vooronderzoeken die leiden tot nieuwe functionaliteiten. De taken van de business analist zijn: • Analyseren van de impact van de veranderbehoefte op de (bedrijfs)processen en systemen. • Verzamelen, inventariseren en analyseren van requirements van de business. • Opstellen van projectideeën. • Bepalen van impact (COPAFIJTH). • Uitvoeren van vooronderzoek; verschillende oplossingsalternatieven onderzoeken tegen elkaar afwegen en komen tot een gedragen keuze. • Opstellen projectvoorstel waarin beschreven staat hoe tot de voorgestelde oplossing te komen in termen van producten en diensten, aanpak, globale fasering en planning en een globaal inzicht in kosten en planning voor de projectinitiatiefase. • Opstellen van de business cases. • Ontwikkelen van voorstellen voor de door de business gedragen oplossingen in projecten. • Periodiek toetsen van project (deel)producten. • Uitvoeren en verzorgen van interviews en workshops. • Input leveren voor essentiële modellen (zoals datamodel, procesmodel, PSA, etc.) Functie eisen: • HBO+/WO werk- en denkniveau. • Opleiding Requirements analyse en - management of gelijkwaardig. • Pragmatisch, zelfstandig werkzaam en initiatiefrijk. • Analytisch sterk en resultaatgericht. • Communicatief en sociaal sterk. • Hands on mentaliteit. Ervaring Verplicht: • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als business analist • Ervaring met advieswerkzaamheden • Aantoonbare ervaring op het gebied van Business Process Management. Kennis Verplicht: • Kennis van de ondersteunende bedrijfsprocessen • Kennis van- en ervaring met informatiesystemen • Kennis van Requirements Lifecycle Management Kennis Voorkeur: • Basiskennis van aangrenzende vakgebieden zoals projectmanagement, servicemanagement, testmanagement en beheer • Kennis van architectuurprincipes Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 6-5-2019 (36 uur per week) Einddatum: 01-2020 Recruiter voor deze rol: Danny Poot, 06-53142932, recruiterdp@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterdp@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
MS Systeembeheerder senior Den Haag
De MS Systeembeheerder voert binnen bestaande kaders het dagelijkse beheer uit over de MS Windows-servers, VMware, ESX-omgeving en MS SQL-clustersystemen. Naast deze werkzaamheden behoren ook het preventief onderhoud en het implementeren van wijzigingen die voortkomen uit problemen of incidenten tot de taken van de beheerder. De MS Systeembeheerder lost 2de/3de lijns-incidenten op en voert service verzoeken uit. Functie eisen: HBO werk- en denkniveau Aantoonbare kennis (d.m.v. actuele certificeringen) van en recente ervaring met het beheren van de volgende systemen: • MS Windows Server (MCSA/ MSCE) • MS Active Directory • MS SQL • VMware ESX • MS SCOM • Monitoren en beheren van HP-server hardware • Antivirus-oplossingen ( zoals Trend Micro Deep Security) • Aantoonbare ervaring met ITIL-processen • Ervaring met het gebruik van Topdesk • Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in Nederlandse en Engelse taal Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: z.s.m. voor 36 uur per week Duur: 3 maanden met optie op verlenging Recruiter voor deze rol: Richenna Amier, 06-52172864, recruiterRA@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterRA@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Senior Cyber Security Specialist Gouda
Als ervaren Cyber Security Analist level 3 werk je in een team van gedreven securityspecialisten. Samen met je collegas waak je over de digitale veiligheid van onze infrastructuren. Je bent in je rol verantwoordelijk voor het signaleren, analyseren en opvolgen van security-incidenten. Je zet hiervoor een verscheidenheid aan tooling in. Je analyseert en kijkt mee in de systemen en bent alert op het gedrag van het netwerk. Je bent in staat om duidelijk leesbare rapportage- of adviesrapporten op te stellen voor verschillende abstractieniveaus. Daarnaast is bewustwording binnen de organisatie een terugkerend thema. Je benut de ruimte voor eigen initiatief om bij te dragen aan bewustwordingssessies, het ontwikkelen van het SOC-team en de dagelijkse operationele aansturing. Je draagt bij aan de verbetering van processen van het SOC en werkt samen met je collegas aan vernieuwing van de securitytooling. Jij registreert securitymeldingen en incidenten vanuit informatiebronnen en schakelt met de partijen binnen en buiten onze organisatie om mitigerende maatregelen in werking te krijgen. Je bent een teamspeler en deelt je kennis enthousiast met je collegas. Je legt verantwoording af aan de lead Security Operations Center.Een greep uit de werkzaamheden:Monitoren en correleren van security events en log data;Oppakken en afhandelen van security incidenten;Identificeren en analyseren van dreigingen voor onze infrastructure;Gevraagd en ongevraagd adviseren op gebied van security aan projecten, beheerteams, management (mondeling en schriftelijk);Forensisch onderzoek (begeleiding en uitvoeren);Deelname CIRT/crisis teams;Vertegenwoording/deelname interne en externe overlegstructuren.Ondersteuning aan integriteitsonderzoeken;Functie-eisen:Meerdere jaren aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie in een complexe organisatie;Bij voorkeur een afgeronde technische HBO en/of security opleiding (of vergelijkbaar);Meerjarige security-ervaring in een complex IT-landschap;Inhoudelijke kennis en ervaring met infrastructuurcomponenten zoals netwerk (firewalls, ids/ips), storage, virtualisatie e.d. Kennis van PKI certificate managementMeerjarige ervaring met SIEM-producten (Splunk, ArcSight, McAfee, Symantec) qua inrichting en gebruik;Certificeringen als SANS GSEC, SANS GCIH, CISSP, CEH, CHFI, ECIH, etc.Ervaring met kwetsbaarhedenanalyse(software), analyse van malware;Je mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden zijn zeer goed ontwikkeld en je communiceert moeiteloos met zowel technische experts, klantorganisatie, IT-managers en bestuurders;Ervaring met de MacAfee Security Suite is een pré;Ervaring met ArcSight is een pré;Ervaring met het opstellen van use cases tbv Incident Response plan is een pré;
Junior Cyber Security Specialist Gouda
Als Cyber Security Analist level 1 werk je in een team van gedreven securityspecialisten. Samen met je collegas waak je over de digitale veiligheid van onze infrastructuren. Je bent in je rol verantwoordelijk voor het signaleren, analyseren en opvolgen van security-incidenten. Je zet hiervoor een verscheidenheid aan tooling in. Je analyseert en kijkt mee in de systemen en bent alert op het gedrag van het netwerk.Een greep uit de werkzaamheden (afhankelijk van kennis, ervaring en soft-skills):-     Monitoren en correleren van security events en log data;-     Oppakken en afhandelen van security incidenten;-     Identificeren en analyseren van dreigingen voor onze infrastructure;-     Gevraagd en ongevraagd adviseren op gebied van security aan projecten, beheerteams, -     management (mondeling en schriftelijk);-     Forensisch onderzoek (begeleiding en uitvoeren);-     Deelname CIRT/crisis teams;-     /deelname interne en externe overlegstructuren.-     Ondersteuning aan integriteitsonderzoeken;Functie-eisen:Ervaring in een soortgelijke functie;Bij voorkeur een afgeronde technische HBO en/of security opleiding (of vergelijkbaar);Ervaring in een complex IT-landschap;Ervaring met SIEM-producten (Splunk, ArcSight, McAfee, Symantec) qua inrichting en gebruik;Ervaring met kwetsbaarhedenanalyse(software);Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden;Ervaring met de MacAfee Security Suite is een pré;Ervaring met ArcSight is een pré;Ervaring met het opstellen van use cases tbv Incident Response plan is een pré;
Data modelleur Bedrijfsvoering Utrecht
Als datamodelleur werkt je aan het maken van logische en/of technische datamodellen. Je gaat in gesprek met de experts vanuit de verschillende domeinen bij de totstandkoming van logische modellen. Je kunt goed uitleggen hoe een model in elkaar zit. En je werkt aan het transformeren van logische naar technische datamodellen. Je hebt aantoonbare ervaring met verschillende technische datamodellen (datavault, dimensioneel, anchor modelling) en met Teradata. Je werkt nauw samen met de Domein architecten van bedrijfsvoering en de Enterprise Data Architect en met de overige data-architecten en -modelleurs.Het Domein bedrijfsvoering bestaat uit 7 subprocessen te weten Personeel, Financien, Sturen en verantwoorden, Corporate Communicatie, Inkoop., Facilitair en Kantoorautomatisering. De 7 subprocessen kennen allen een kaderstellende proceseigenaar en een uitvoerende SSO organisatie. De belastingdienst is onderdeel van de rijksoverheid en wil voor de bedrijfsvoeringsprocessen zoveel mogelijk aansluiten bij rijksbreed beleid, uitvoering en IT oplossingen Kennis en ervaring met rijksbrede IT oplossngen met name in de bedrijfsvoering is daarom ook een pre. We werken samen aan een toekomstbestendige werkwijze van inwinnen, ontsluiten en beschikbaar stellen van gegevens, waardoor eenduidige en consistente interpretatie mogelijk is. Waardecreatie en risicobeheersing gaan daarbij hand in hand.Functie eisenRuime ervaring met model- en metadatagedreven architecturen en implementaties (5 jaar)Ruime ervaring in het logisch modelleren van domein en deze technisch vertalen naar implementatiemodellen (5 jaar)Ervaring met metadata modelleren, masterdata modelleren en integratie modelleren (4 jaar)Aantoonbare ervaring in datamodelleren en architectuur (3 jaar) CompetentiesAnalyserenProbleemoplossendOvertuigingskrachtVerder is het een pré als:Je verschillende technische datamodelleerstijlen beheerst, zoals datavault, unified anchor en dimensioneel modelleren.je ervaring hebt met Teradata.Minimaal 32, maximaal 36 uur per week.De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Je komt te werken in het ketenbureau bedrijfsvoering. De nieuwe werkwijze voor gegevens wordt echter centraal ontwikkeld, vanuit een multidisciplinair datateam. Het team bestaat uit interne en externe experts. De opdracht van het team is om een aantal specifieke capabilities te realiseren voor het Belastingdienst Data Platform. En om de nieuwe werkwijze te borgen in de staande organisatie (bijvoorbeeld door het uitwerken van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en architectuur). Samenwerking zowel met de leden van het ketenbureau als ook het datateam is belangrijk voor de invulling van de rol.
Functioneel tester Den Haag
Binnen de afdeling Informatie- en Procesmanagement is behoefte aan (functioneel) tester. Het project draagt zorgt ervoor dat een kwalitatief goed werkend systeem wordt ontwikkeld die de uitvoerende organisatie functioneel goed ondersteund en de functioneel beheerorganisatie de functionaliteiten levert waarmee het functioneel beheer goed kan worden uitgevoerd. Taken en verantwoordelijkheden: • Voorbereiden, specificeren en uitvoeren van systeemtesten inclusief regressietesten op de aanwezige deelsystemen en tussenliggende koppelingen. • In staat zijn zelfstandig te werken en zelfstandig een activiteiten op te starten. • Is in staat automatische testscripts te vervaardigen en te parametriseren. • Is in staat om testscripts zodanig op te stellen dat er herbruikbare testscripts/componenten ontstaan. • Bepalen welke blokken wel en niet bruikbaar zijn voor automatische testen. • Het verkrijgen van informatie tijdens het bijwonen stand ups. • Bereid en in staat om handmatig systeem- en regressietesten uit te voeren. • Vaststellen van en geautomatiseerd rapporteren over productkwaliteit die periodieke test runs opleveren. • Overdragen van de systeem- en regressietest set aan de interne organisatie. Functie eisen: • HBO opleiding informatica of vergelijkbaar. • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met testen in ICT projecten. • Ervaring met geautomatiseerd testen en testtooling. • Ervaring met testen in Agile Scrum ontwikkelproces. • TMap NEXT Foundation of TMap Suite. Competenties: • Flexibiliteit, samenwerken, communicatief, resultaatgericht, analytisch. • Nauwgezet en oog voor detail. Functiewensen: • Kennis van de organisatie is een pre • Kennis Topdesk, JIRA • Ervaring met performancetesten Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 1 mei 2019, 36 uur per week Einddatum: 31 oktober 2019 met optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Diane Nguyen, 06-20985467 of recruiterdn@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag zo snel mogelijk per email aan recruiterdn@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, postcode en woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Senior Risicomanager Den Haag
Voor de implementatie van een plan van aanpak kwetsbaarheden zoeken wij een ervaren projectmanager met een bewezen profiel op het terrein van risicomanagement. Sturen op resultaten van de beheersmaatregelen uit de analyse en deze te implementeren en te borgen in de organisatie. Het adviseren van management van de klant bij het identificeren van strategische risico’s en het beoordelen van de effectiviteit van de beheersmaatregelen. Expert en vraagbaak op het gebied van het beheersen van business en IT gerelateerde risico's voor zowel de projectleiders als stuurgroep (tactische tafel); Opstellen van het overkoepelende risicoplan en toetsen of deze als zodanig wordt toegepast; Achtergrond Onze klant heeft een kwetsbaarhedenanalyse uit laten voeren op het beslisproces om in de toekomst integriteitsbreuken te voorkomen. Hieruit zijn diverse aanbevelingen gekomen die geïmplementeerd moeten worden. Voor een aantal beheersmaatregelen zal nog een impactanalyse uitgevoerd moeten worden, om zodoende tot de juiste invulling van de beheersmaatregel te komen. In het onderzoek naar kwetsbaarheden in het beslisproces zijn kwetsbaarheden geconstateerd op het gebied van systeem, organisatie en mens. Dit resulteert in een verbetertraject waarvan de precieze vorm (project, programma, of een andere vorm) nog bepaald moet worden. Onze klant zoekt iemand die in staat is om te sturen en te rapporteren op de lopende en nog te starten maatregelen in onderlinge samenhang. Dit wordt gedaan op basis van risicoafwegingen. Verder heeft de Senior risico manager als taak te adviseren, faciliteren en het begeleiden van de lijnorganisatie met betrekking tot de beheersing van de business- en IT-risico’s in het beslisproces. Deze risico’s worden enerzijds beheerst binnen reeds gestarte initiatieven en projecten binnen diverse directies, maar vooral ook binnen de operationele processen in de lijnorganisatie. Hiermee wordt er direct bijgedragen aan de risicobewustwording en de risicobeheersing van de klant. Advisering over de vorm waarin het verbetertraject uitgevoerd wordt, is onderdeel van de opdracht. Hierbij dient goed aangesloten te worden bij de bestaande risicomanagement- en integriteitsorganisatie van de klant. Functie eisen: • WO opleiding in de richting Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde • In de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring als Risicomanager in een grote organisatie (>1000 medewerkers) • In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring met het opstellen van een overkoepelend risicoplan en het toetsen van het gebruik hiervan. • Je hebt ervaring met het managen van de besluitvormingsprocessen in het kader van risicomanagement. • Uitstekend communicatie en stakeholdermanagement skills. Sterk in overtuigen en in hoge mate zelfstandig. Wensen Competenties • Bestuurlijke sensitiviteit • Organisatiesensitiviteit • Klantgerichtheid • Analyserend vermogen • Overtuigingskracht • Oordeelsvorming • Flexibiliteit • Netwerkvaardigheid • Plannen en organiseren Aanvullende kennis, pré’s • Een specialisatie in risicomanagement is een pré (bv Management of Risks (M_o_R) Foundation/Practitioner), net als kwalificaties op het terrein van project- en programmamanagement (bv Prince2 of IPMA) • Business Information Management Foundation, Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002; Managing Successful Programs Practitioner, IT Management Foundation; Professional Management and Improvement of IT Service Management processes Overige functiewensen • Ervaring met tooling voor risicomanagement is een pré. • Ervaring in een administratieve uitvoeringsorganisatie is een pré. Toelichting De Risicomanager is primair verantwoordelijk voor het identificeren en mitigeren van risico’s die zijn verbonden aan de beschikbaarstelling en het gebruik van componenten van de informatievoorziening, zoals netwerken, servers, informatiesystemen, of applicaties, enzovoort. Meestal is de scope van de verantwoordelijkheden beperkt tot de informatievoorziening, maar soms wordt deze functie ook ingezet voor het identificeren en mitigeren van risico’s in programma’s of projecten. In vele gevallen levert de risicomanager een bijdrage aan het beleid en de richtlijnen voor risicomanagement. Daarnaast stelt hij ook concrete risicobeheersmaatregelen op en/of toets hij de gewenste werking. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 1-5-2019, 36 uur per week Einddatum: 1-6-2020, 12 maanden met optie tot verlenging van 2 x 6 maanden Recruiter voor deze rol: Greg Haime, 0610561192, recruiterGH@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterGH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Sharepoint Business Analist Den Haag
Aanvraag ICI02078 Tijdelijke inhuur Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Sharepoint Business Analist. Omschrijving opdracht: Het doel van de functie is het inventariseren en oplossen van de knelpunten op gebied van bedrijfs- en documentbeheersingsprocessen bij de KMar. Hierbij kan de consultant gebruikmaken van een SharePoint 2013/2019-omgeving, Microsoft PowerBI en Nintex Forms en Workflows. De professional dient een expert te zijn op gebied van IT-processen en de standaard functionaliteit binnen SharePoint 2013 en latere versies. Kennis en ervaring met Microsoft PowerBI en Nintex-functionaliteit is een pre. Op gebied van consultancy zijn de nodige soft skills vereist, aangezien de consultant binnen het speelveld van de KMar en Defensie afstemming dient te bereiken waarbij rekening wordt gehouden met verschillende belang(hebbend)en. Inzet Periode: Schatting 1056 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1056 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt ten minste vijf jaar ervaring als business analist of consultant waar SharePoint 2013 één van de hoofdcomponenten is. 2. Je hebt aantoonbaar 5 jaar ervaring met het opstellen van functionele ontwerpen van applicaties die gebruik maken van BCS (Business Connectivity Service) en web services zoals databases van Line of Business (LoB) systemen. 3. Je hebt ten minste twee succesvolle SharePoint projecten voltooid als verantwoordelijke voor het klant design in 3 jaar. 4. Een van de projecten dient gericht geweest te zijn op de integratie van LoB systemen, zoals SAP en Peoplesoft. 5. Je hebt ten minste twee jaar ervaring als business analist of consultant waar SharePoint 2016 één van de hoofdcomponenten is. 6. Je bent beschikbaar voor minimaal 20 uur per week. 7. Je hebt minimaal HBO- werk en denkniveau. 8. Je beschikt over een SharePoint 2013 en/of recentere versies certificaat. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring in projecten met de Koninklijke Marechaussee. 2. Je hebt ervaring met projecten bij of voor DMO/OPS, JIVC, Dienst ICT Politie/ISC/VTSPN. 3. Je hebt meer dan 3 jaar aantoonbare kennis van technische infrastructuren en de mogelijkheden en beperkingen op het gebied van: SharePoint farms, site collections en services. 4. Je hebt business analyse ervaring gericht op het vertalen van bedrijfsprocessen naar business logica in SharePoint en formulier functionaliteiten zoals Nintex. 5. Je hebt aantoonbare ervaring met business analyse voor projecten die gericht waren op het optimaliseren van meta gegevens stores, content types, workflows en user interfaces (opgeven referenties). 6. Je hebt aantoonbare ervaring met SharePoint 2019. 7. Je hebt een technische HBO of WO-opleiding afgerond. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: zsm na screening ca. april Duur: 1056 uur Optie op verlenging: ja Inzet: 20 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectmanager Decompositie KIM Amsterdam
Voor gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Projectmanager Decompositie KIM. Omschrijving opdracht: Als Projectleider ben je verantwoordelijk voor inhoudelijke en beheersmatige planning, sturing en bewaking van het project decompositie KIM, gericht op het realiseren van vernieuwing en verbetering van de informatievoorziening voor het domein Dienstverlening, binnen de afgesproken kwaliteit, tijd en middelen. Over het Project: Bij de directie Dienstverlening draait momenteel het zaaksysteem KIM, dit zaaksysteem is in de afgelopen jaren voorzien van veel maatwerk waardoor de stabiliteit van het geheel slecht is. Er is nu een denkwijze neergezet over hoe de diverse, oneigenlijke, functionaliteit uit KIM gehaald kan worden. Er wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van een projectplan. Werkzaamheden: Je draagt procesverantwoordelijkheid (regie en coördinatie) voor de inhoudelijke en beheersmatige planning, sturing en bewaking van het project decompositie KIM. De totale doorlooptijd wordt voorzien op 6 maanden. Specifiek: - Opstellen Projectplan en laten opstellen Projectarchitectuur, Verkorte Risico-Analyses en Privacy Impactanalyses (PPM-stukken) - Het laten goedkeuren door de Stuurgroep van de PPM stukken - Projectresultaten opleveren binnen afgesproken geld, tijd en kwaliteit. - Afstemming tussen verschillende programma onderdelen - Afstemming met Business Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdrachtgever: Je werkt voor de directie Dienstverlening. Opdrachtgever is IV manager Dienstverlening en Informatie. Informatievoorziening binnen het cluster D&I heeft de opdracht om een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening te creëren. Zodat iedere Amsterdammer kan profiteren van technologische ontwikkelingen, maar waarbij we ondertussen zorgen dat alle informatie zo zorgvuldig en veilig mogelijk wordt gebruikt en de privacy van de Amsterdammer kan worden gegarandeerd. De afdeling is georganiseerd in een aantal teams: twee teams Proces- en Informatiemanagement waaronder ook het expertiseteam Architectuur valt, twee teams Functioneel Beheer en een derde Functioneel Beheerteam waaronder ook Informatiebeheer valt. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 2. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 3. Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau. 4. Je bent in het bezit van het Prince2 of een vergelijkbare certificaat. 5. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Professional Projectmanager of een vergelijkbare functie. 6. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 10 jaar) in een functie waarbij een informatiesysteem geïmplementeerd dient te worden, niet alleen het technische deel maar zeker ook de organisatorische aspecten, waaronder natuurlijk het managen van de omgeving (stakeholdermanagement). 7. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 10 jaar) in een complexe organisatie met meerdere stakeholders. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring bij een grote (100.000+) overheidsorganisatie. 2. Je hebt bij voorkeur meer dan 5 jaar ervaring met de eerder genoemde werkzaamheden. Competenties: - Overtuigingskracht - Besluitvaardigheid, Voortgangscontrole en Resultaatgerichtheid - Samenbindend leiderschap - Innovatief handelen Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 01-05-2020 Optie op verlenging: 12 maanden Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
IAF Business Analist Peoplesoft Wisselend
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een IAF Business Analist Peoplesoft. Omschrijving opdracht: Binnen de Informatievoorziening (IV) van de Koninklijke Marechaussee (KMar) worden, onder andere in het kader van het programma Informatie Gestuurd Optreden (IGO), nieuwe software applicaties ontwikkeld en vinden er, onder andere door wettelijke wijzigingen, veel ontwikkelingen plaats binnen bestaande software applicaties. Wij zoeken voor de uitvoering binnen het project Tactisch Operationeel Bevelvoering Systreem (TOBS), de invoering en aansluiting van een plannings- en roosterapplicatie, binnen de KMar een enthousiaste, resultaatgerichte en daadkrachtige Business Analist met specifiek Peoplesoft kennis. Als Business Analist binnen TOBS ben je in dit specifieke geval verantwoordelijk voor het ontsluiten en aansluiten van het Defensiebrede personeelsystreem Peoplesoft aan het TOBS. Binnen de afdeling COC2 en I&V van JIVC ontbreekt het aan business analyse capaciteit met Peoplesoft kennis. Inhuur is van groot belang ivm de de continuiteit van de operatie van de KMar. Als Business Analist binnen TOBS ben je in dit specifieke geval verantwoordelijk voor het ontsluiten en aansluiten van het Defensiebrede personeelsystreem Peoplesoft aan het TOBS. Inzet Periode: Schatting 1650 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1650 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Locatie: Den Haag (3 dagen), Utrecht, Maasland, Huis ter Heide, Schiphol (2 dagen wisselend, meestal Huis ter Heide). Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 5 jaar kennis en ervaring met modelleren, wijzigen en implementeren van bedrijfsprocessen. 2. Je hebt minimaal 3 jaar kennis en ervaring met het ontsluiten van informatie uit bronsystemen, specifiek Peoplesoft. 3. Je bent voor minimaal 32 uur per week beschikbaar. 4. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare meerjarige ervaring met COC2. Op CV, meerjarige werkervaring met kennis van bedrijfsprocessen binnen de Openbare Orde en Veiligheid keten (Justitie en Veiligheid en /of politie en/ of Defensie). 5. Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO-diploma. 6. Je moet zich goed en begrijpelijk kunnen uitdrukken in de Nederlandse taal. Je moet ook de Nederlandse taal goed kunnen verstaan. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis en ervaring met personele en/ of materieel-logistieke processen binnen de Openbare Orde en Veiligheid (Justitie en Veiligheid, en / of Politie en / of Defensie). 2. Je hebt kennis en ervaring met (invoering of werking van) rooster- en planningsystemen en met bedrijfsprocessen gerelateerd aan planning- en roosterproblematiek. 3. Je hebt ervaring in projecten met een IT component, waarbij bedrijfsprocessen ondersteund worden door software. 4. Je hebt werkervaring in het opstellen van functionele requirements volgens een gestandaardiseerde methode, zoals use cases en/ of UML en / of RUP. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: wisselend Startdatum: zsm na screening ca. april Duur: 1650 uur Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Transitie Adviseur Den Haag
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Transitie Adviseur Omschrijving opdrachtgever: Het NCSC werkt aan een digitaal veilig Nederland. De digitale infrastructuur is van levensbelang: voor het betalingsverkeer, schoon water uit de kraan en om de voeten droog te houden. We identificeren en duiden risico’s en trends. Wij verbinden partijen, kennis en informatie. Wij voorkomen maatschappelijke ontwrichting en beperken schade. Met onze onderzoeken, analyses en producten geven we direct handelingsperspectief. In het geval van een crisis staan we 24/7 paraat. We doen het niet alleen. Door samen te werken voegen we op al deze gebieden waarde toe. Zo stellen we Nederland stap voor stap in staat om digitaal weerbaar te zijn. Omschrijving opdracht: Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is op zoek naar een Adviseur Transitie voor het op te richten regieteam dat zich gaat buigen over de strategische koers van het NCSC. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de advisering en verdere uitwerking van de missie, visie en strategie van het NCSC. Je coördineert het proces resulterend in een strategiedocument en redigeert conceptteksten. Ook ben je verantwoordelijk voor het secretarisschap en de begeleiding van het regieteam en zorg je dat het managementteam, coördinatoren, medewerkers, opdrachtgever en eigenaar en andere externe stakeholders (publiek en privaat) op een juiste manier betrokken worden bij dit traject. Ook zorg je voor verbinding met reeds lopende projecten en stem je af met de adviseur p&c-cyclus en het jaarplanteam. Het regieteam gaat zich de komende maanden bezig houden met verschillende onderwerpen die mogelijk onderdeel worden van de meerjarenstrategie van het NCSC. Denk daarbij aan onderwerpen zoals nationale en internationale samenwerking (partnerschappen), portfoliomanagement en HR. Het is mede aan de Adviseur Transitie om deze onderwerpen in kaart te brengen, en samenhang aan te brengen. Kennis van het werkveld van het NCSC is daarom een pré. In (en vanuit) het regieteam werk je samen met collega’s die opereren vanuit verschillende disciplines, denk daarbij aan cybersecurity experts, communicatieadviseurs en stafmedewerkers. Je hebt een resultaatgerichte houding, bent communicatief vaardig, omgevingsbewust en hebt gevoel voor politiek-ambtelijke verhoudingen. Gewenst profiel: - WO werk- en denkniveau. - Enkele jaren relevante werkervaring. - Duur: 1 jaar (vanaf 1 april 2019). - Kandidaat is bij voorkeur in het bezit van een screeningsvertrouwensfunctie B. - Kennis en ervaring op het gebied van Cyber Security. Competenties: - Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn) - Secuur - Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken) - Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen) - Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten) Beoordelingscriteria interview: - Kandidaat weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen en begrijpt de bestuurlijke gevoeligheden van het NCSC. - Kandidaat is deskundig en in staat zijn kennis en ervaring snel in te zetten. Kandidaat laat zien dat hij het NCSC goed kent en de diverse belangen kan inschatten. - Kandidaat laat zien dat hij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren. - Kandidaat kan zich goed uitdrukken en is sociaal vaardig en heeft ervaring met communicatie vaardigheden binnen een it-organisatie. - Je voldoet aan de gevraagde competenties. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent bereid om een veiligheidsonderzoek B te ondergaan. 2. Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week, voor een periode van 12 maanden vanaf datum van aanvang werkzaamheden. 3. Je hebt een afgeronde opleiding WO Politicologie. 4. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met het onderwerp Cyber Security. 5. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met bestuurlijke vraagstukken op het gebied van cyber security. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent op korte termijn (voorkeur 3-6 weken) beschikbaar. 2. Je hebt meer dan 1 jaar ervaring met cybersecurity. 3. Je hebt ervaring met het werken in een publieke omgeving. 4. Je hebt gewerkt met politiek bestuurlijke vraagstukken. 5. Je hebt gewerkt met het verzelfstandigen van een organisatie. 6. Je bent bekend met het NCSC. 7. Je bent in het bezit van een VGB-B. 8. Je hebt het diploma politicologie. 9. Je hebt ervaring binnen Rijksoverheidsorganisaties. Toegepast bij: NCSC. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning levert de kandidaat een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: uiterlijk 20-5-2019 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: nnb Inzet: gemiddeld 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 18 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Sharepoint Specialist ‘s-Hertogenbosch
Voor Gemeente s'Hertogenbosch zijn wij op zoek naar een Sharepoint Specialist. Omschrijving opdracht: Als specialist beheer jij ons SharePoint 2016 platform. Dit platform draait in een private Cloud, onze Online Samenwerk Omgeving, ook wel OSO genoemd. Juist omdat we een ontwikkeling doormaken op het gebied van het online samenwerken is jouw kennis essentieel om goed in te spelen op het toenemende gebruik van onze groeiende omgeving. Het technisch beheer van de infrastructuur ligt bij een externe hostingpartner, maar jij voert regie op het versiebeheer. In samenspraak met de klant en het projectteam bepaal je de juiste functionaliteiten, de juiste architectuur en denk je mee in over de aanpak. Je werkt hierbij samen met collega’s die betrokken zijn bij de doorontwikkeling van deze omgeving, maar ook collega’s die verantwoordelijk zijn voor het beheer. Verder zijn belangrijke taken: Bieden van on-site support en advies richting gebruikers. Verantwoordelijk voor het (uit)bouwen en onderhouden van complexe SharePoint oplossingen waarbij je gebruik maakt van PnP (patterns and practices) en Powershell CMD-lets voor het uitrollen van sites. Gewenst profiel: Onze ideale kandidaat vindt het leuk om met de diverse collega’s te sparren om zo de SharePoint dienstverlening en de stabiliteit van de omgeving continu te verbeteren. Verder heb je een hands-on mentaliteit, ben je een teamspeler pur sang en handel je proactief . Je doet niet alleen wat je wordt opgedragen, maar gaat juist op zoek naar mogelijkheden om zelf actief invulling aan je werk en de te realiseren doelen van de organisatie vorm te geven. Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, zoekt naar creatieve oplossingen en bent resultaatgericht. Verder herken je jezelf in onderstaande competenties: -Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in een relevante richting -Gedegen kennis van SharePoint 2016, Office 365 en Microsoft Visual Studio Code -Minimaal 2 jaar werkervaring als SharePoint beheerder -Kennis van een van de volgende programmeertalen: HTML/CSS, Javascript en REST API. -Ervaring binnen een overheidsomgeving, certificering op een beheerstandaard zoals ASL, BISL of ITIL is een pré. LET OP: Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen. Wil je reageren op deze aanvraag? Klik hier. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in een relevante richting. 2. Je hebt gedegen kennis van SharePoint 2016, Office 365 en Microsoft Visual Studio Code. 3. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als SharePoint beheerder. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt bij tenminste twee organisaties voor een periode van telkens minimaal zes maanden gewerkt als SharePoint beheerder. 2. Je hebt ervaring binnen een overheidsomgeving. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: ‘s-Hertogenbosch Startdatum: 06-05-2019 Duur: 31-08-2019 Optie op verlenging: 2 x 3 maanden Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: donderdag 2 mei 2019 Solliciteren: klik hier Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Informatie Analist Utrecht
Aanvraag ICBO02072 Tijdelijke inhuur Voor de Raad voor de Kinderbescherming zijn wij op zoek naar een Informatie Analist. Omschrijving opdrachtgever: Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering. De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) neemt het specifiek op voor kinderen die ernstig in de knel zitten. Van het vaststellen van een omgangsregeling tot gevallen waarbij minderjarigen in aanraking komen met de politie. De Raad biedt geen directe hulpverlening, maar doet onderzoek en geeft advies. Toch ben je als medewerker altijd betrokken bij de kinderen zelf. Dat vraagt om deskundigheid en inlevingsvermogen. Het gaat tenslotte om hun toekomst. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Recht raakt mensen: dat maakt werken voor de Raad zo bijzonder. Beschrijving directie/afdeling: De RvdK werkt met zelforganiserende teams en een platte hiërarchie. Binnen de LSO ben je als zelforganiserende professional werkzaam in één van de Scrum teams van IV Regie. Onder IV Regie vallen naast de Scrum teams ook het 2e lijn support team functies zoals de architecten en service management. Vanuit je functie werk je nauw samen met de product owner en de ontwikkelaars van je team, de architecten en de business analisten. De IV Regie scrumteams en het 2e lijn support team zijn pas kort geleden van start gegaan en zijn nog volop in ontwikkeling. Als informatie analist van één van de Scrum teams lever jij dus een belangrijke vakinhoudelijke bijdrage aan het team en vind je het daarnaast ook een boeiende uitdaging om samen met je teamleden en onder begeleiding van een agile coach je team naar een hogere level te tillen. Omschrijving opdracht: Als agile informatie analist ben je werkzaam in één van de Scrum teams welke verantwoordelijk zijn voor de doorontwikkelingen van applicaties ter ondersteuning van het primaire proces van de RvdK. Je werkt nauw samen met verschillende stakeholders zoals informatie managers, architecten, security officer, etc. Je bent verantwoordelijk voor het tijdig oppakken van User Stories die b.v. door business analisten worden opgesteld en vertaald deze door naar concrete (technische) oplossingsrichtingen voor de applicaties. Dit doe je in nauwe afstemming met de Product Owner, de ontwikkelaars van je team en overige stakeholders zoals architecten, gebruikers of beheerders. Je zoekt de samenwerking met deze stakeholders proactief op. De verschillende visies en ideeën van deze partijen over het te ontwikkelen product worden door jou als analist bij elkaar gebracht en vormen gezamenlijk de specificaties van de te bouwen functionaliteit. Het beschrijven van de wensen en eisen doe je in de vorm van User Stories. De product owner bepaalt de koers van de doorontwikkeling en zal samen met jouw ondersteuning de prioritering van de User Stories bepalen. Het Scrum team zal vervolgens op basis van deze User Stories in sprints het product verder ontwikkelen. Conform de Scrum principes ben je ook gewend om multidisciplinair en zelforganiserend te werken en sta je open voor het opdoen van kennis en overnemen van werkzaamheden van je teamleden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent per 06-06-2019 beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week voor de periode van 12 maanden met optie tot verlenging van maximaal 12 maanden. 2. Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding. Bijvoorbeeld: Informatica, Bedrijfskundige informatica, Business IT & Management (BIM). 3. Je bent ITILv3 Foundation gecertificeerd. 4. Je bent Prince2 Foundation gecertificeerd. 5. Je bent BiSL gecertificeerd. 6. Je bent ASL gecertificeerd. 7. Je bent Certified SAFe 4 Agilist. 8. Je bent gecertificeerd LSS Green Belt. 9. Je bent tenminste 1 jaar werkervaring als medewerker in een Scrum team in de rol van informatie analist en Scrum master, de ervaring is opgedaan in de laatste 5 jaar. 10. Je bent minimaal 3 jaar werkervaring, waarvan minimaal 2 jaar binnen de rijksoverheid in de rol van functioneel beheerder of informatie analist. 11. Je hebt een goede beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt werkervaring binnen het domein Justitie & Veiligheid. 2. Je hebt werkervaring binnen de RvdK. 3. Je hebt ervaring in de realisatie van ketenkoppelingen en ketenapplicaties in gebruik tussen verschillende organisaties. 4. Je hebt inhoudelijke kennis van DocSys. 5. Je hebt ervaring met gebruik van Jira en het beschrijven/valideren van user stories. 6. Je hebt functionele kennis van IFM/LIJ. 7. Je hebt functionele kennis van Siebel CRM Public Sector. 8. Je hebt functionele kennis van ketenkoppelingen zoals b.v. Axway en CORV. 9. Je hebt ervaring met het werken in SCRUM teams. 10. Je hebt ervaring met het werken in een omgeving met zelforganiserende teams. 11. Je hebt ervaring in het zelf opstellen van functionele ontwerpen. 12. Je hebt ervaring in het zelf opstellen van functionele ontwerpen voor brieven. 13. Je hebt ervaring in het begeleiden en controleren (externe) ontwikkelaars. Competenties: - Communicatief - Analytisch - Resultaatgericht - Proactief en pragmatisch - Zelfstandigheid VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 06-06-2019 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: 12 maanden Inzet: gemiddeld 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 02-05-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 19/20 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
DIGITAL PRODUCT OWNER WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHATBOT Netherlands
Digital / Product Owner / Manager / AI / Chatbot My client, a leading bank in Holland, are looking for a strong Product Owner / Manager who has worked on digital projects within the financial services or for large corporates. You will be required to advise and implement ‘chatbot’ to support our client’s global digital transformation using previous relevant experience. You will be required to manage vendors, propose new ideas and deal with the challenges that AI brings to an organisation. The ideal person will have a strong network in the AI community and regularly attend industry exhibitions, bringing new ideas to the table for our client. The (Scrum) Product Owner needs to feel ownership of the product from a changing and running perspective, and a keen sense of how to use agile practices and Scrum to maximize that value. She or he will prioritize stories, maximize business value and keep a good relationship with stakeholders as a product owner. We're looking for candidates who don't hold back and will push for solutions, are passionate about customer experience and have considerable experience working in a (Scrum) software development environment, preferably with customer-facing applications. You dare to challenge and are open in your communication towards your own team and other stakeholders. The Must-Haves: • + 5 years of Product Owner experience in an Artificial Intelligence environment, especially Online Financial Services; • Strong customer focus and experience with AI, Robotics and Chatbot Product Development; • Knowledge of market conditions to develop new ideas based on industry experience and contact with customers and prospects; • Strong analytical and conceptual skills, being able to address customer issues and possible business impact; • Is able to take ownership and is able to transform ideas • Exceptional communication skills Nice-to-Haves:• Scrum Alliance or Scrum.org, Product Owner and/or ScrumMaster certification is highly desirable; • Knowledge about wholesale banking & financial products • Knowledge about content management and portal solutions in general • Working knowledge of the Atlassian suite (JIRA and Confluence); • You act as the linking pin on a day to day basis with the client’s Product manager, the User Experience specialists and the technical development team. • Exposure to Agile development methodologies; • Ability to work independently with minimal supervision; • BA or BS in Computer Science or equivalent degree. • Fluent English is a must.
Office Manager Leiden
Voor onze directe eindklant in Leiden is Harvey Nash op zoek naar een Office Manager. Startdatum: Zo spoedig mogelijkDuur: 3 maanden met optie tot verlengingInzet: 3 a 4 dagen per week met een maximale uitbreiding naar 36 uur per week. Omschrijving van de organisatieDe opdrachtgever is het samenwerkingsverband van de zorgpartijen in de regio Zuid-Holland Noord op het gebied van digitale samenwerking. Door informatiestromen te digitaliseren en optimaliseren, zorgen zij ervoor dat patiëntgegevens sneller, veiliger, vollediger en met minder inspanningen bij de juiste zorgverlener terecht komen. Daarnaast helpen zij de zorgaanbieders met de invoering van e-health. Ze hebben te maken met zorgprofessionals, zorgconsumenten, zorgmanagers, ICT-afdelingen, ICT-leveranciers en ook met andere regionale én landelijke partijen. Zij bouwen zelf geen software of hardware, zij brengen mensen bij elkaar en zoeken samen met hen de best passende digitale samenwerking.Omschrijving van de functieAls officemanager vervul je een belangrijke rol voor de interne bedrijfsvoering. Jij bent het eerste aanspreekpunt van klanten, leveranciers en andere relaties. Je ondersteunt je collega’s bij het faciliteren van bijeenkomsten, de installatie van veilige e-mail bij zorgverleners, en je houdt je bezig met de dagelijkse bedrijfsvoering van de organisatie, waardoor je onder andere bezig bent met relatiemanagement, contractmanagement, communicatie en inkoop. Samen met het jonge en ambitieuze team van Sleutelnet breng je het bedrijf verder naar een bloeiende en onmisbare schakel binnen de zorg in de regio.De functie is voorlopig geraamd op 24-32 uur per week. Werkdagen zijn in ieder geval op woensdag en vrijdag en de rest is in overlegFunctie-eisen en competentiesJij hebt een relevante opleiding afgerond en minimaal 6 jaar werkervaring. Je hebt een HBO denk- en werkniveau en kunt uitstekend overweg met Microsoft Office. Je hebt affiniteit met zorg en ICT en hebt de ambitie om met jouw drive en vaardigheden een relevante rol te spelen binnen de organisatie Sleutelnet. Je bent initiatiefrijk, klantgericht en goed in staat om zelfstandig te werken. Je bent analytisch en kunt je snel dingen eigen maken. Met je positieve én kritische houding ben je een prettig persoon om mee samen te werken en ben je continu op zoek naar verbeteringen. Je weet effectief en prettig te communiceren, kunt een sparringpartner zijn van de overige medewerkers van Sleutelnet en draagt bij aan de teamspirit van de energieke organisatie. Je werkt secuur en gestructureerd, maar je bent ook flexibel en stressbestendig.