Newest IT&T contracts

Infra/Applicatie Engineer Analytics Apeldoorn
Voor de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Infra/Applicatie Engineer Analytics Omschrijving opdracht: De Belastingdienst gebruikt Matomo voor het meten van Internet/Intranet en Webapplicaties. Het afronden van de inrichting het verder automatiseren van LCM en uitrol en het verder robuust maken van onze analytics tool vormt de hoofdtaak van deze specialist. Matomo is een belangrijke voorziening voor De Belastingdienst en KI&S om gebruik en gedrag van internetbezoekers, inclusief gebruikers van Webapplicaties te meten en op basis daarvan ontwikkeling bij te sturen. Bij verdergaande digitalisering een steeds belangrijker taak. De gevraagde specialisten zullen moeten zorgen dat Matomo als dienst volledig is geïmplementeerd en dat alle aspecten met betrekking tot LCM, versiebeheer, uitrol, monitoring en beheer dusdanig zijn ingericht dat een klein team van beheerders daarna de dienst in de lucht kan houden en continueren. Omschrijving opdrachtgever: De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door en cultuur de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt aantoonbare ervaring met de implementatie van Analytics oplossingen (2 jaar) 2. Je hebt aantoonbaar minimaal HBO niveau 3. Je hebt ervaring met het werken binnen de Belastingdienst 4. Je hebt ervaring met het inrichten van systeembeheer (technisch/functioneel/applicatief) van een Linux/PHP/MySQL of vergelijkbaar productiesysteem 5. Je hebt ervaring met het automatiseren van productiestraten (OTAP) op basis van middelen als Ansible of vergelijkbaar 6. Je hebt ervaring met het inrichten en tunen van systemen op basis van Linux met OS'en, DBMS'en, applicatieservers, maatwerktoevoegingen, inclusief beveiliging, sizing en toegang verlenen Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je moet voor alles een techneut zijn die veel begrijpt van Linux en op PHP gebaseerde oplossingen, in dit geval Matomo bovenop Linux, inclusief daarbij behorende producten als MySQL of MariaDB, Apache, Redis een vergelijkbaar. 2. Je bent goed in het implementeren en inrichten van dergelijke systemen op een manier die herhaalbaar is, waarbij zaken als livecyclemanagement zijn ingericht en waarbij het beheer van het systeem na afronding met miniale inspanning kan plaatsvinden. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn Startdatum: 07-11-2022 Duur: 2 maanden Optie op verlenging: n.t.b Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10-10-2022 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: n.t.b - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Beleidsmedewerker OOV en Crisisbeheersing Midden-Delfland
Voor de Gemeente Midden-Delfland zijn wij op zoek naar een Beleidsmedewerker OOV en Crisisbeheersing. Omschrijving opdracht: Tijdens de opdracht moeten de volgende taken en werkzaamheden worden uitgevoerd: -Adviseren van de burgemeester op het gebied van openbare orde en veiligheid en crisisbeheersing en op de regionale/landelijke ontwikkelingen. -Onderhouden contacten met de partners op het gebied van integrale veiligheid. -Uitvoeren van het lokale veiligheidsbeleid. -Continueren van de ontwikkeling van de crisisorganisatie. - Vertegenwoordigen van de gemeente in verschillende lokale en regionale overlegstructuren. Omschrijving opdrachtgever: Is een oer-Hollandse gemeente met een waardevol agrarisch veenweidelandschap. Typerend voor het gebied is de koe die nog gewoon in de wei staat. Ondanks oprukkende verstedelijking is het oorspronkelijk cultuurlandschap met de vele sporen uit het verleden bewaard gebleven. Het open groengebied is als recreatiegebied van groot belang voor de leefbaarheid voor de inwoners van de omliggende steden. Samen met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties en andere overheden werkt de gemeente aan behoud en versterking van de ongekende kwaliteiten. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Een afgeronde opleiding op HBO bachelor niveau. 2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als beleidsmedewerker. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als beleidsmedewerker OOV . 2. Een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van bestuurskunde of veiligheidskunde . 3. Aantoonbare werkervaring met het adviseren van de burgemeester (Duidelijk benoemd in het CV) . 4. Aantoonbare werkervaring als vertegenwoordiger in verschillende overlegstructuren . 5. Flexibele inzetbaarheid qua werktijden en werkzaamheden . Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Midden-Delfland Startdatum: 01-11-2022 Duur: 3 maanden Optie op verlenging: 2 maal 3 maanden Inzet: 20 - 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 11 oktober 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 19 oktober 2022 van 13.00 uur tot 16.00 uur. - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Data Warehouse Ontwerper Sr. Den Haag
Referentienummer: 2022-06034 Omgeving: Den Haag Aantal uur per week: 36 Startdatum: dinsdag 1 november 2022 Einddatum: zondag 30 april 2023 Optie op verlenging: Ja Intakegesprek: 17-10-2022 10.00 - 13.00u Sluitingsdatum: 11 okt. 2022 11:00 BlueTrail is op zoek naar een Senior Data Warehouse Ontwerper voor 36 uur per week. De opkomst van informatie gestuurd werken is onvermijdelijk. Data is overal om ons heen. Het toepassen van data kan BZ efficiënter en of slimmer maken. Het doel van het Data Competence Centre is om (big)data (intern/extern, gestructureerd/ongestructureerd) te verzamelen en deze zodanig te rangschikken dat de data kan worden toegepast om tot inzichten te komen ter ondersteuning van de processen van BZ. Voor de ontwikkeling hiervan is een business intelligence & analytics en data science team ingericht. Je komt te werken in een multidisciplinair scrumteam voor de business intelligence producten o.a. bestaande uit data analisten, ontwikkelaars en business vertegenwoordigers. Dit team heeft onder meer de opdracht om grootschalige wijzigingen door te voeren in de data omgeving door de komst van nieuwe bronsystemen voor onder meer ondersteuning van financiële processen. In samenwerking met vertegenwoordigers van diverse directies wordt gewerkt aan het gestructureerd ontsluiten van de belangrijkste systemen van BZ en het onderbrengen van deze gegevens in een enterprise data warehouse en bijbehorende analytische omgevingen. Voor de facilitering van dit team is BZ op zoek naar een bevlogen data specialist met zowel ontwerp-ervaring van datawarehouse componenten als relevante ontwikkel-ervaring op het Microsoft Azure platform. Voor deze functie zoekt BZ iemand met uitstekende kennis van en ervaring met datamodellering van data warehouse omgevingen (Datavault / Kimball), in combinatie met voldoende kennis van data gerelateerde ontwikkelingen op het Azure platform. Je beschikt over uitmuntende vaardigheden met betrekking tot het opzetten van een functionele data warehouse ontwikkelstraat voor de data warehouse producten welke nog continue wordt doorontwikkeld. De komende periode zal het financiële data warehouse volledig opnieuw worden opgebouwd door vervanging van de huidige bronsystemen. Functionele kennis en ervaring van financiële processen en van de activiteitencyclus van BZ is dan ook zeer gewenst voor het succesvol kunnen uitvoeren van deze functie. De ontwerper / data engineer gaat onderdeel uitmaken van het een DevOps team van data engineers , ontwerpers en analisten waarin de ontwikkelstraat voor de nieuw te ontwikkelen informatieproducten doorontwikkelen en onderhouden, samen met vertegenwoordigers van de klant. Hiervoor is soms een flinke dosis flexibiliteit en creativiteit richting de collega teamleden en de vragende directies noodzakelijk. De geschikte kandidaat weet van aanpakken, kan goed omgaan met een grote verscheidenheid aan werkzaamheden gedurende de werkdagen en is een echte teamplayer. Je speelt een centrale rol binnen het Business Intelligence Team van BZ. Buitenlandse zaken heeft de ambitie door te groeien naar een informatie gestuurde, data-gedreven organisatie. Om dit te verwezenlijken loopt een diversiteit aan business intelligence & analytics (BIA) en data science projecten die grotendeels in elkaar verweven zijn. Ontwikkeling en beheer worden uitgevoerd door twee ontwikkel- en beheerteams onder aansturing van twee projectleiders. De verschillende agile-scrum teams werken nauw samen met producteigenaren en opdrachtgevers vanuit verschillende afdelingen. Verschillende stakeholders, verschillende belangen, allemaal met als doel steeds beter en meer informatie gestuurd te kunnen werken voor een steeds grotere gebruikersgroep. De volgende taken en resultaatgebieden worden onderkend: Definitie en afstemming van gedetailleerde requirements voor het ontsluiten van gegevens in het financiële data warehouse bijbehorende Datamarts. Datavault ontwerp en het ontwerp voor de verschillende Datamarts, inclusief transformatieregels. (Door)ontwikkelen, beheren en optimaliseren van de data-producten op Azure ten behoeve van de business intelligence en analytics functie van het Data Competence Center met behulp van Azure DevOps. Je analyseert data uit de verschillende departementale systemen en verzorgt de management informatie aan de verschillende directies en de departementale leiding van BZ. Daarnaast ben je als Data Engineer verantwoordelijk voor het doorontwikkeling, beheer en onderhoud van het datawarehouse en de rapportageomgeving. Op basis van de informatiebehoefte van vertegenwoordigers van de klant vertaalt de Ontwerper/ Data Engineer dit, in samenwerking met de Business-/ Informatie Analist, naar een ontwerp, waarbij de nadruk ligt op business intelligence en analytics oplossingen ten behoeve van management informatie en data analyse. Je bent samen met jouw DevOps team hoofdverantwoordelijk voor ontwerp en bouw van het datawarehouse en datamarts met behulp van Azure Data Factory, Azure Datalake Storage, Azure SQL en Azure DevOps, waarbij de verschillende dataprocessen zoveel mogelijk worden gegenereerd op basis van meta-data. De kandidaat werkt vraaggericht in opdracht van één of meerdere directies en maakt onderdeel uit van een groter Business Intelligence Team DevOps team waarin meerdere rollen zijn vertegenwoordigd. KNOCK-OUT: Je hebt een HBO/WO diploma in een relevant vakgebied. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met Azure data transformatie technologieën en het geautomatiseerd opzetten en beheren van een data warehouse ontwikkelstraat. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met SQL, specifiek in relatie tot Microsoft Azure SQL. Je hebt minimaal 3 jaar ontwerp-ervaring met data warehouse modelleringstechnieken, Datavault en Kimball in het bijzonder. Je bent op de hoogte van de laatste inzichten op het gebied van dataproducten in de cloud, in het bijzonder op Microsoft Azure. Je bent op de hoogte van de laatste technieken voor data-integratie en het kunnen inzetten van de juiste technieken op de juiste plaats. Je hebt ervaring met ontsluiten van financiële systemen en het modelleren van financiële concepten, bij voorkeur SAP. Je hebt ervaring met CI/CD methodologie en Azure DevOps. Je hebt ervaring met Azure tools zoals Azure Devops, Data Factory en vergelijkbaar (streaming & batch). Je hebt werkervaring binnen een business intelligence/ data warehouse team. Je hebt werkervaring met het modelleren van financiële processen. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je bent bekend met enterprise data warehouse en business intelligence georiënteerde architecturen. Je hebt kennis en ervaring met Microsoft Azure PAAS oplossingen. Je hebt brede productkennis Business Intelligence en Datawarehouse tools. Je hebt ervaring met bron- en data-analyse. Competenties: Analytisch denkvermogen Resultaatgerichtheid Creatief Overtuigingskracht Constructief kritische houding Communicatief vaardig
Senior Applicatie Database Beheerder Den Helder
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Applicatie Database Beheerder Omschrijving opdracht: Jij wordt verantwoordelijk voor het technisch beheer binnen het IT-landschap van Defensie. Je werkt hierbij binnen een complexe technische ICT- architectuur. Met jouw kennis en kunde automatiseer en verbeter je het beheer van de Defensie omgevingen. Je zorgt dat de beheerdocumentatie op orde is, lost incidenten op, zowel zelfstandig als in teamverband, behandelt klantaanvragen en zorgt voor tijdige realisatie van de opdrachten en je neemt daarnaast actief deel aan projecten. Je werkt in een uitdagende omgeving samen met een team van beheerders van verschillende niveaus. Naast het uitvoeren van het technisch beheer, werk je ook veel samen met functioneel beheer en ontwikkelaars.. Waar ga je werken? Je gaat aan de slag binnen de sectie IT Toepassingen, die verantwoordelijk is voor het technisch beheer van alle applicaties en databases binnen Defensie. Niet alleen is de sectie verantwoordelijk voor het dagelijks beheer om de continuïteit te waarborgen en de klanten onbezorgde diensten te verlenen, maar werkt de sectie ook mee aan nieuwe projecten. Dat kan zijn op basis van bestaande technieken maar ook wordt er steeds meer innovatie gepleegd om nieuwe ontwikkelingen binnen te brengen. Omschrijving opdrachtgever: JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Omschrijving achtergrond opdracht: Voor de afdeling IT Toepassingen zijn wij op zoek naar een enthousiaste Senior Beheerder die het team komt versterken. De komende jaren staan we voor uitdagingen als het bieden van hoge beschikbaarheid, en nog betere beveiliging. De Senior Beheerder Is verantwoordelijk voor optimalisatie en change begeleiding/ontwerp van diverse applicatie en data oplossingen binnen een onpremise IT landschap, in het bijzonder hosting van backend specifieke software oplossingen. Inzet Periode: Schatting 1680 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1680 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Locatie: Den Helder Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met specifieke applicatie platformen. 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met database en data analyse hosting. 3. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met Linux. 4. Je hebt minimaal 4 jaar kennis en ervaring met Windows server 12. 5. Je hebt minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met applicatiehosting en databasehosting in de breedste zin. 6. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met voor het vakgebied benodigde infrastructuur / platform gerelateerde zaken. 7. Je bent beschikbaar 32 (minimaal aantal uur per week). 8. Je hebt minimaal een afgeronde MBO 4. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring Web applicatie servers zoals: Internet Information Services (IIS), Apache / Tomcat, evt NginX 2. Je hebt ervaring op het gebied van recente storage systemen. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring met Windows en Linux (RedHat / Ubuntu) platformen. 4. Je hebt kennis van en ervaring met voor het vakgebied benodigde infrastructuur / platform gerelateerde zaken, zoals : DNS inrichting, Load balancing en andere HA technieken 5. Scripting, met name PowerShell en Python 6. Integratie tussen diverse werkplek componenten (thin/fat clients, mobile) naar back-end systemen 7. Je hebt ervaring met DevOps 8. Je hebt ervaring met ITIL processen. 9. Je hebt ervaring met projectmatig werken (Prince2). 10. Je hebt ervaring met Agile/SCRUM. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Helder Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10-10-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: n.t.b - CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Test Manager Maasland
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Test Manager Omschrijving opdracht: De testmanager/coördinator coördineert de integrale testen van de ICT componenten van het Card Management project binnen Defensie. Hij/zij is verantwoordelijk voor het aansturen van de testafdeling/medewerkers en zorgt ervoor dat de middelen aanwezig zijn om te kunnen testen. Hierbij houdt hij/zij rekening met het masterplan waarin de verschillende fasen staan gedefinieerd. De testmanager stemt nauw af met de Programmamanager en Projectleider. De testmanager zorgt voor een gedegen planning waarin de activiteiten voor testen zijn opgenomen. De testmanager zorgt ervoor dat de rapporten (testresultaten) worden gedeeld. Hierin moet komen te staan welke testen er zijn gedaan, wat de resultaten waren, of er voldoende testen zijn uitgevoerd om een goed beeld te zijn van de realiteit. Concreet dient de testmanager een Testplan op te leveren, sturing te geven aan de invulling ervan zodat het daadwerkelijk wordt getest, zaken evalueren en de uitkomsten rapporteren. Naast deze taken zal de rol van Productowner ook toede mogelijkheden kunnen behoren. Taken: - Dagelijkse aansturing test activiteiten - Bewaking voortgang - Onderhouden contacten - Anticiperen op en onderkennen van de rapporten en projectrisico’s - Deelnemen aan projectoverleggen - Opstellen van vrijgave advies - Overleggen organiseren in het kader van testactiviteiten - Planning opstellen - Rapporteren van testresultaten - Evalueren testproces Omschrijving opdrachtgever: JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Omschrijving achtergrond opdracht: De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Sectie Beveiliging. De Sectie Beveiliging garandeert de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens van Defensie en haar ketenpartners, zodat alleen zij altijd en overal kunnen werken met hun gegevens. Daarmee levert de Sectie Beveiliging een wezenlijke bijdrage aan de reactiesnelheid en de slagkracht van Defensie en haar ketenpartners. De vacature wordt gesteld vanuit het aandachtsgebied van de Unit 'Smartcard and Certificate Services', (SCS). Deze Unit is onder andere verantwoordelijk voor het technisch beheer van de Defensiepas, Uitvoerend Functioneel Beheer, het kaartbeheersysteem en digitale certificaten Inzet Periode: Schatting 1661 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1661 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Locatie: Maasland Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 4 jaar kennis en werkervaring als testmanager in een complexe ICT-omgeving; 2. Je hebt minimaal 4 jaar kennis en werkervaring met projectmatig werken volgens de Prince2 methodiek; 3. Je hebt minimaal 4 jaar kennis en werkervaring in een functioneel beheeromgeving; 4. Je hebt minimaal 3 kennis en ervaring van testmethodieken (bijv. TMAP); 5. Je hebt minimaal 4 jaar kennis en ervaring van Card Management systemen; 6. Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar; 7. Je hebt minimaal een afgeronde hbo opleiding; 8. Je hebt een geldig BISL certificaat; 9. Je hebt aantoonbare ervaring met PKI(o). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt werkervaring met informatiebeveiliging; 2. Je hebt kennis van informatiebeveiliging (certificaat ISO27002/Comptia N+ of CISSP); 3. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in het evalueren van een testproces; 4. Je bent ISTQB CTAL gecertificeerd. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Maasland Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10-10-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: n.t.b - CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Medior Java Developer Arnhem
Voor TenneT in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een Medior Java Developer Startdatum: z.s.m.Duur van de opdracht: 1 jaar, met optie op verlenging.Inzet: 32-40 uur per week Wat maakt de rol van developer bij TenneT zo leuk? Je maakt onderdeel uit van het multidisciplinaire CSM team (Customer Settlement and Markets) dat verantwoordelijk is voor de levering van verschillende diensten aan interne en externe klanten van TenneT. De afdeling CSM kent een open en informele werksfeer wat de ruimte biedt om met veel vrijheid en de nodige humor te bepalen hoe je uitdagingen aanpakt. Voor deze functie kom je te werken in een bestaand scrum team dat de komende jaren nieuwe modules van TenneT ontwikkelt en daarop onderhoud verricht, maar ook onderhoud doet bestaande modules. Je krijgt de vrijheid, maar ook de verantwoordelijkheid krijgt om zaken samen met je scrum team te regelen. We zijn opzoek naar teamleden met een eigen expertise en die T-shaped willen werken; d.w.z. dat je graag alle soorten werkzaamheden wilt pakken om onze software ontwikkeld en gereleast te krijgen. Het team werkt hybride. Dat houdt in dat je 1 a 2 dagen samen op kantoor werkt. Op het moment zitten we midden in de overgang naar een nieuw IT-landschap. Een mooie periode in een complexe en uitdagende omgeving waarbij we een jou als extra developer hard nodig hebben. Het team bestaat momenteel uit zes developers waarvan jij er een gaat vervangen, die de ruimte krijgen om te werken met moderne technieken zoals Quarkus, Java 17 en Angular 13. Binnen het team passen we DevOps principles toe. We zijn dan ook end-to-end verantwoordelijk voor wat we bouwen, opleveren en beheren. Wie ben jij? - Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als Java ontwikkelaar; - Front-end ervaring met Angular is een pre; - Kennis van Continuous Delivery (zoals Jenkins, SonarQube, Git, Maven, XL Deploy); - Je ziet het belang van geautomatiseerd testen; - Ervaring met moderne Java frameworks (Quarkus, Spring Boot); - Kennis operating systems (Linux) en SQL databases (Oracle); - Je werkt graag o.b.v. de Agile waarden en principes; - Je vindt het erg prettig om in een team te werken en je vindt het vanzelfsprekend om je team te helpen om het beste uit zichzelf te halen; - Je bent proactief en communicatief vaardig; - Je hebt een positieve mindset en denkt in oplossingen; - Je bent kwaliteitsbewust en positief kritisch; - Je vindt het leuk om je kennis en ervaring over te dragen; - Goede beheersing van Nederlands en Engels, mondeling en schriftelijk. - Omdat TenneT een maatschappelijk vitale functie heeft, is een VOG en een uitgebreide screening onderdeel van de selectieprocedure. Kandidaat profiel Omdat TenneT een maatschappelijk vitale functie heeft, is een VOG en een uitgebreide screening (UVO) onderdeel van de selectieprocedure. Educational qualification Master
Teamleider Beleid a.i. Hardenberg
Voor Gemeente Hardenberg zijn wij op zoek naar een Teamleider Beleid a.i.. Wie ben jij? Als teamleider Beleid binnen de afdeling Maatschappelijk Domein ben je een inspirerend voorbeeld, je stimuleert en faciliteert de teamleden om zich individueel en in samenwerking verder te ontwikkelen. Dit doe je op coachende wijze. Je overziet veel en kan daarom goed de verbinding maken. Zowel met interne als met externe partijen. Met een gezonde dosis humor, lef en relativeringsvermogen ben je in staat het management en bestuur te adviseren. Voor alle medewerkers ben je goed benaderbaar en word je gezien als een betrokken collega. Wat ga je doen? Jij gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere doorontwikkeling van het team Beleid. Samen met de collega’s geeft je richting aan de opgave die samen met het bestuur is vastgesteld. Je bent integraal verantwoordelijk voor het team, je stuurt op resultaat en budget en draagt zorg voor de ontwikkeling van jouw medewerkers. Je draagt gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het Maatschappelijk Domein samen met de concernmanager en de andere teammanagers. Je zoekt verbinding en samenwerking met de andere teams binnen de gemeente en stuurt erop dat medewerkers uit het team dat ook doen. Waar ga je werken? Je gaat werken met en voor een team dat bestaat uit 24 medewerkers met kennis van de verschillende disciplines binnen het Maatschappelijk Domein. Professionals met een zelfstandige manier van werken. Wie vertegenwoordig jij? Het team Beleid speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van het bestuur op het brede terrein van het Maatschappelijk Domein. Een beleidsterrein wat volop in ontwikkeling is en waarin de gemeente Hardenberg koploper wil blijven. Het is een heel divers team, waar een goede balans tussen ondersteuning op inhoud en het faciliteren van de medewerkers om hun werk te kunnen doen gewenst is. Wdba: In verband met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties kan deze opdracht niet ingevuld worden door een ZZP’er. Indien u zelf als ZZP’er inschrijft, dient u bereid te zijn deze opdracht op basis van payroll in te vullen. j_id0__j_id1__j_id119__j_id351__j_id656__j_id674__j_id676 = window.onload; window.onload=function() { if (j_id0__j_id1__j_id119__j_id351__j_id656__j_id674__j_id676!= null) j_id0__j_id1__j_id119__j_id351__j_id656__j_id674__j_id676();}; Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding. 2. Je hebtminimaal 3 jaar leidinggevende ervaring in de afgelopen 7 jaar. 3. Je hebt(op hoofdlijnen) kennis van- en ervaring met gemeentelijke processen. 4. Je hebt kennis van het Maatschappelijk Domein. Functie wensen (gunningscriteria): Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Hardenberg Startdatum: 31-10-2022 Duur: 31-12-2022 Optie op verlenging: Ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 12-10-2022 Sluitingstijd: 9.00 uur Intakegesprek: N.t.b - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
OBM Monitoring Engineer Arnhem
Voor TenneT in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een OBM Monitoring Engineer. Startdatum: z.s.m.Duur: 1,5+ jaarAantal uur per week: 40 uur, 32 uur in overleg Weet jij alles over monitoring en kun je functionele eisen omzetten naar een optimale inrichting? Ben je analytisch sterk en begrijp je de samenhang tussen gebruikers, bedrijfsprocessen, applicaties, data en infrastructuur? Heb je de competenties om deze behoefte technisch te vertalen in te bouwen functionaliteit? Lees dan vooral verder. Afdeling:Je komt te werken binnen het monitoringsteam van de afdeling Basic , Platform Services (PLS) van de Information Technology en Facilities organisatie. PLS biedt de database en middleware platformen binnen de organisatie, waaronder ook integration, monitoring en CI/CD vallen. Het monitoring team waarin je aan de slag gaat, gelooft in self-service en automatisering en draagt zorg voor een 24/7 dienstverlening van TenneT’s IT infrastructuur. Hierbij wordt Micro Focus Operations Bridge Manager (OBM) als centrale tool voor monitoring (Single Pane of Glass)voor gebruikt. Samen met je teamgenoten zul je verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en beheer van het monitoring platform, welke naast OBM nog bestaat uit Elasticsearch, Prometheus en Grafana. Verantwoordelijkheden:Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van de monitoring services die in de organisatie aan de applicatieteams worden aangeboden. Hierbij speelt Operations Bridge Manager een cruciale rol in het applicatielandschap van Tennet. Het is jouw taak dat de services optimaal aansluiten bij de werkzaamheden van je gebruikers en deze technisch te integreren met aanpalende gebieden, zoals CI/CD pipelines en onze basis infrastructuur. Je werkt samen met engineers uit andere teams om te garanderen dat de services aansluiten op de behoeftes en voldoen aan de afgesproken SLA's. Belangrijkste taken als IT Monitoring Engineer binnen Basic IT bij TenneT?Implementeren en beheren van network en middleware systeem Microfocus Operations Bridge Manager (OBM);Het ontwikkelen van standaard monitoring bouwblokken die het makkelijk maken voor teams om hun applicaties te beheren;Het analyseren van onze infrastructuur en middleware om de monitoring elementen te identificeren;Het uitvoeren van actie ten behoeve van het incident management processInterface tussen de vendoren Microfocus en Elastic om technische issues op te lossen;Ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van testplannen voor nieuwe en bestaande features.Het schrijven van scripts (groovy, shell, python, XML) om monitoring taken uit te voeren die niet in scope zijn van de capabilities van het monitoringssysteem.Het beheren van de omgeving door het uitvoeren van upgrades en patches en door troubleshooting en oplossen van issues met de betreffende tooling. Eisen kandidaten:3+ jaar ervaring met het technisch beheer van monitoring binnen complexe Enterprise-omgevingenKennis van en ervaring met Micro Focus Operation Bridge Manager, Network Operation Manager.Ervaring met wijzigingen uitvoeren op gebied van monitoring;Kennis van Active Directory;Kennis van scripting, XML, Python, Groovy, shell;Ervaring met platformen zoals Prometheus en ELK is een pré;Ervaring met CMDB, Universal Discovery en/of RTSM is een préKennis van automatisering en Infrastructure-as-code (Ansible, Bitbucket, Jenkins);Ervaring met Windows Server & Linux operation systems (Redhat/RHEL) is vereist;Ervaring met netwerkmanagement;Je staat open voor feedback en draagt bij aan het team resultaat, ook als dit niet direct in je eigen belang is;Een snelle leerling in het vinden van oplossingen voor technische issues;Een proven track record met Dev/Ops werken in een scrum team;Ervaring met het bouwen en onderhouden van je eigen CI/CD pipelines;Ervaring in het beheren van een middleware omgeving is een pré; Mocht OBM toch nog nieuw voor je zijn, dan zorgen wij ervoor dat je dit gaat leren. Zowel door het te doen als door het volgen van trainingen. Ook kun je jouw kennis uitbreiden op het gebied van automatisering, Kubernetes en Ansible. CompetentiesKlantgerichtheidStakeholder managementKeten denkenAgile werkenRegie voerenBesluitvaardigheidOvertuigingskrachtPlanmatig werken
Zorgregisseur Jeugd Monnickendam
Voor Gemeente Waterland zijn wij op zoek naar een Zorgregisseur Jeugd. Opdracht: Als Zorgregisseur Jeugd vorm je samen met je collega’s de toegang tot de jeugdzorg. Je informeert en adviseert de aanvragers van de voorzieningen in het kader van de jeugdwet en je verwijst zo nodig door. Je zet hulp in als dat nodig is, en je bent de regisseur gedurende dit hele proces. Het doel is zo kort mogelijk in de gezinnen actief te zien, maar wel zo lang als nodig. Andere taken zijn: -Je inventariseert en verheldert de problematiek van de inwoner/gezin door gesprekken -Je stelt een plan op samen met het gezin -Je zet de hulpverlening in bij het gezin/individu/echtpaar -Je monitort de hulpverlening, je checkt of alle afspraken worden nagekomen -Daar waar nodig sluit je uiteindelijk de zaak af met een borgingsplan, na besluitvorming in het overleg met collega's -Je bent onderdeel van het netwerk (kernteam) van professionals uit het werkveld om complexe casussen te bespreken en toe te zien op integrale samenwerking rondom een huishouden -Je zorgt voor goede samenwerking met partners, het versterken van netwerken en het onderhouden van contacten met instanties -Je bent in staat om (drang)zaken uit te voeren vanuit de regie rol. Je bent dan de regisseur binnen het systeem. Functieprofiel: -Je bent een ervaren Zorgregisseur. Je bent bekend met het werken met kinderen en jongeren. -Je gebruikt de eigen krachten van het cliëntsysteem en zoekt naar mogelijkheden om deze krachten te versterken of uit te breiden -Je bent analytisch. Je kunt verbanden leggen tussen gegevens, mogelijke oorzaken van problemen opsporen en de ‘vraag achter de vraag’ achterhalen. Samen met de cliënt zoek je naar relevante gegevens om tot een juiste analyse te komen| -Je hebt uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en bent in staat om integraal te werken -Je hebt een goed analytisch vermogen, sterke interpersoonlijke vaardigheden, een grote inzet, gerichtheid op competenties en ontwikkeling. -Je hebt kennis van interventies bij veel voorkomende problemen en bent op de hoogte van diverse sociaal agogische/ pedagogische gebieden, zoals pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, complexe gezinssystemen, risicofactoren inschatten, diagnostische instrumenten binnen de jeugdhulpverlening -Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit -Je hebt ervaring met gespreksvoering Omschrijving opdrachtgever: De gemeente Waterland is een (relatief) kleine gemeente. Typerend voor onze organisatie is het ‘ons kent ons’ gevoel en de korte, informele lijnen. Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders. Functie eisen (knock-out criteria): 1. BYOD (bring your own device). Voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van een eigen laptop en mobiel 2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau 3. Je beschikt over een SKJ-registratie (dit is aantoonbaar gemaakt in het cv middels registratienummer) Functie wensen (gunningscriteria): 1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van HBO SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlener) of Social Work 2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar op het gebied van jeugdhulpverlening 3. &nbspAfgeronde cursus Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld 4. &nbspAfgeronde cursus Complexe echtscheidingen . Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Monnickendam Startdatum: Z.s.m. Duur: Tot en met 31 december 2022 Optie op verlenging: Mogelijk maar nog niet bekend Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10 oktober 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 12 oktober tussen 14.00 uur en 17.00 uur. - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
DevOps Beheerder EMS-SCADA Arnhem
Voor TenneT is Harvey Nash op zoek naar een DevOps Beheerder EMS-SCADAStartdatum: zsmEinddatum: 01/09/2024 Locatie: ArnhemAantal uur: 32/40 uur per weekApplicant requirements We beschouwen elektriciteit allemaal als vanzelfsprekend, maar denk eens de volgende keer dat je het licht aandoet waar de stroom vandaan komt. In Nederland en Duitsland werd het hoogstwaarschijnlijk geleverd door ons, door TenneT. Wij beheren meer dan 24.500 kilometer aan hoogspanningslijnen en -kabels, die elektriciteit transporteren naar ca. 42 miljoen huishoudens en bedrijven. Misschien heb je nog nooit van ons gehoord, en dat is prima. We hebben namelijk liever dat je merkt dat je altijd stroom tot je beschikking hebt. Omdat de tijden veranderen en er steeds meer alternatieve groene energiebronnen bijkomen, wordt het beheer van het hoogspanningsnet steeds complexer. Om mee te gaan met de tijd, zijn we gestart met het programma 'Control Room of the Future'. Dit programma is geïnitieerd om TenneT naar de toekomst te begeleiden. Zo ondersteunen wij onze medewerkers in de bedrijfsvoering centra om zich aan te passen aan de nieuwe manier van werken in de toekomstige controlekameromgeving. Het eerste grote project in dit programma is de vervanging van het bestaande EMS-SCADA platform door een nieuw, modern en toekomstbestendig EMS-SCADA. Met dit nieuwe platform geven we de bedrijfsvoerders betere middelen en ondersteuning om het netwerk nu en in de toekomst te beheren. Het nieuwe platform is geschikt om nieuwe functies te integreren die nodig zijn om tegemoet te komen aan de steeds toenemende complexiteit van het beheer van het elektriciteitsnetwerk in Europa. Binnen TenneT richt de business unit Information Technology & Facilities (ITF) zich op het waarborgen van een hoge beschikbaarheid van facilitaire- en IT diensten en het leveren van betrouwbare functionaliteit met de nieuwste technologie. De levering en het beheer van het EMS-SCADA platform aan de bedrijfsvoering centra is een van de taken van ITF. De medewerkers van ITF werken in een omgeving waar ze betrokken zijn en zich ook betrokken voelen. Niet alleen bij de unit, maar ook bij het bedrijf en ons doel. Het team Transmissie Services zoekt versterking voor het beheer van het nieuwe EMS-SCADA systeem. Er wordt een DevOps beheer organisatie opgericht die het dagelijkse beheer uitvoert, en de doorontwikkeling van het platform organiseert. Help jij mee ons IT/OT-landschap van de toekomst vorm te geven en wil jij hier vanaf het eerste uur bij aanwezig zijn? Werkzaamheden DevOps beheerderMonitoring van lopende processen op applicatie en operating system niveau.Registreren en rapporteren over de performance.Uitvoeren van upgrades van applicatie en operating system en ontwikkelen van automatisering hiervoor.De ontwikkeling van nieuwe configuraties, het testen en in bedrijf stellen ervan en het ontwikkelen van C# scripting ervoor en het uitvoeren ervan, rekening houdend met het bedrijfs kritische karakter van de omgeving. -Kwaliteits controles doen en verzorgen van een goede logging.Opstellen, afstemmen en onderhouden van implementatie protocollen en draaiboekenUitvoeren en documenteren van FAT/SAT testen, samen met Operations.Bij storingen gestructureerd probleem analyse kunnen uitvoeren, ook onder druk van een Prioriteit 1 verstoring.Opzetten van en meewerken aan het gecoördineerd oplossen samen met andere partijen. Hierbij de juiste communicatie en draaiboeken hanteren.Vertalen van wensen voor nieuwe functionaliteiten (gebruikerswensen) vanuit Functioneel beheer naar technische specificaties (user stories) die door de leverancier OSI worden gerealiseerd. Vervolgens samen met functioneel beheer en eindgebruiker testen, accepteren en naar productie brengen van deze nieuwe functionaliteiten via upgrades (patches/releases) op een gestructureerde en gecontroleerde wijze. Op dit moment loopt het project voor de implementatie van het nieuwe EMS-SCADA systeem. Je zult vanuit het project kennis opdoen, training ontvangen en gaan meewerken aan de implementatie van dit nieuwe systeem. Om vervolgens als onderdeel van het DevOps team dit systeem verder te gaan onderhouden, beheren en door te ontwikkelen. Het EMS-SCADA is een 24x7 dienstverlening aan de interne klant die verantwoordelijk is voor het ongestoorde elektriciteitstransport (24x7) op het landelijke hoogspanningsnet. Als DevOps beheerder draai je op termijn mee in de storingsdienst. KwalificatiesRuime kennis van Linux is een eis.Kennis van SCADA en ervaring met het beheren van een SCADA systeem is een eis.Goede communicatie vaardigheden, goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is een eis.Kennis van C#, ervaring met een EMS-SCADA omgeving en de inrichting van SCADA zijn welkom.Kennis van het managen van gevirtualiseerde omgevingen, tooling voor de automatische deployment van patches en upgrade op verschillende configuraties is een pré.Ervaring met Testautomation is een pré.Ervaring met Agile projectvormen is nuttig.
Full Stack Java Engineer Amsterdam
Full Stack Java DeveloperAre you an all-rounder software developer who enjoys doing full stack development? Then you might be the one that we are looking for! We are looking for mid to senior full stack Java developer who likes to build , to run and take responsibility for the software from start to finish: from idea to going live and improving it for millions of end users. You will Work in multidisciplinary Scrum teams and go for the best result together. Keep your colleagues sharp and inspired on the latest digital developments. And yes, they do with you too. Job requirement:Experience with Java 8 and 11, Spring Boot 2.1Experience with setting up APIsKnowledge and experience with Web components and Angular, HTML 5, Javascript, CSS3Spring Cloud with e.g., Zipkin, Spring Cloud Config,Git, Jenkins with Pipeline as Code, Nexus IQ, Nexus, Elastic Stack, Kibana, Kotlin, GraphQLKnowledge about Reactive programming.Excellent communication skills in Dutch (Native or Fluent) and English. Nice to have:A completed college education in a relevant fieldAt least five years of experience building enterprise level front-end and/or back-end applications.Gatling, Automated Testing throughout the pyramid About us! Since 2000 Levy provides professional Solutions to organizations ranging from tech start-ups to global players. From our offices in the UK and Amsterdam we have built an international local network of skilled employed professionals and contractors fuelled by our passion for connecting skills with projects. Over the years we have fulfilled over 1700 requirements and nowadays we consistently have 250+ professionals recruited and relocated from 14 countries allocated to various projects. Our strength is the way that we see and treat people. This will always be a key factor in our strategy for many years to come…multiplying by unity. Contact a.pal@levy-professionals.com or +31620136973.
Afdelingsmanager Marketing & Services Zwolle
Voor onze eindklant Univé in Zwolle is Harvey Nash op zoek naar een Afdelingsmanager Marketing & Services. Start: 1 november 2022Duur: 5 maandenAantal uur per week: 32 uurKantoordagen: dinsdag en donderdag Over Univé:De wereld van Univé is een wereld van veranderend klantgedrag, veranderde klantbehoeften en veranderende regelgeving. Wij omarmen die continue en snelle veranderingen en benutten daarbij de kracht van waar het allemaal begon: een coöperatie, die met twee benen in de maatschappij staat. Dichtbij en persoonlijk, digitaal en fysiek. Als omni-channel verzekeraar, maar ook als adviseur en partner. Als eigentijdse coöperatie van de toekomst die zekerheid biedt aan de klanten. Wij zien dat klanten zich steeds meer online oriënteren en steeds flexibeler tussen de kanalen bewegen. Het onderdeel Commercie is er om de Univé Formule te faciliteren in het vergroten van commerciële slagkracht en het continue verbeteren van de klantbeleving en daarmee het merk Univé duurzaam in de markt te zetten. Functieomschrijving:De Afdelingsmanager Marketing Marketing & Services is verantwoordelijk voor:Het vergroten van de commerciële slagkracht van de Univé formule.Het vergroten aan de commerciële effectiviteit van de Univé Formule.Het ontwikkelen en beheren van de offline kanalen (telefonie, winkels etc.).Het opzetten, de werking en het resultaat van landelijke marketingcampagnes binnen gestelde financiële kaders.Het ondersteunen van Regionale Univé’s bij commerciële en marketing activiteiten.De ontwikkeling en performance van de afdeling en de medewerkers. Organisatorische positieDe Afdelingsmanager Marketing & Services ontvangt hiërarchisch leiding van de Commercieel Directeur en is in staat de Commercieel Directeur te vervangen bij afwezigheid.De Afdelingsmanager Marketing& Services geeft hiërarchisch leiding aan de afdeling Marketing Particulier en Zakelijk. Eisen kandidaten:WO werk- en denkniveau‘Senior’ profiel, met volwaardig T-shaped expertise profiel, met specifieke kennis in de online/digitale verkoop/processen in de breedteRuime, bewezen ervaring in het bedenken en realiseren van unieke en onderscheidende positionering en klantbeleving ‐ In staat om draagvlak te creëren en te verbinden.Straalt vertrouwen en rust uit naar de medewerkers en weet hiermee de ontwikkeling van medewerkers en daarmee de afdeling te stimuleren.In staat om zodanig sturing te geven dat multidisciplinaire teams efficiënt en effectief werken. Organisatie competenties VerandervermogenInitiatiefResultaatgerichtheid Functie competenties OndernemerschapLeidinggevenOrganisatiesensitiviteitVisieCommercieel Vermogen
Java Developer Arnhem
Voor Alliander in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een Java DeveloperStartdatum: 1-11-2022Einddatum: 30-04-2022Inzet: 36 uur Werk samen aan een stabiel energienetwerk en lever daarmee een mooie bijdrage aan de maatschappij. Ontwerp, bouw en test nieuwe oplossingen die de digitalisering van de energienetten en de energietransitie vooruithelpen. Help jij ons als Java Developer mee bij het creëren van een duurzame toekomst?Met de verduurzaming in Nederland neemt het aantal windparken, elektrisch vervoer en zonneparken toe. De wereld om ons heen verandert razendsnel en IT speelt hierin een belangrijke rol. Als Java Developer ontwikkel en onderhoud jij applicaties die ons energiesysteem efficiënter maken, onze datastromen faciliteren en onze (technische) (werk)processen versnellen/automatiseren. Samen met jouw scrumteam ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheren en testen van zowel nieuwe als bestaande software. In deze teams werken we volgens het principe “you built it, you own it, you run it”. Het team Team Boost bestaat uit mensen met passie voor softwareontwikkeling. We zijn ambitieus en werken samen met een groot onderling vertrouwen, natuurlijk vanuit onze eigen professionaliteit. We zijn hands-on en ontwikkelen, testen en implementeren software op basis van Agile en Scrum in sprints van 2 weken. We werken voornamelijk vanuit huis en 2 dagen in de week vanuit onze kantoren in Duiven en Arnhem, die garant staan voor een inspirerende omgeving (google it). Wie ben jij? Je bent een Full Stack Java developer, en hebt een eigen visie op het vakgebied. Je staat open voor ideeën van anderen en durft de discussie aan te gaan met je collega's. Samen met ons bouw je aan webapplicaties van hoogwaardige kwaliteit, waarbij je werkt aan de ontwikkeling van nieuwe features, het oplossen van openstaande bugs en neem je het beheer van de dag waar. Je bent 100% agile en je houdt ervan uitdagende problemen op te lossen. Naast Java ben je ook bekend met Angular en/of Openshift (Kubernetes). Je ben pro-actief en ook geïnteresseerd in ontwikkelingen die buiten je eigen vakgebied vallen. Jij snapt dat een user story pas is afgerond als deze getest is en zonder problemen draait. Verder voldoe je aan: • Je hebt professionele ervaring (medior+) met Java (11+), waarbij je gewerkt hebt met het Spring Framework. • Ervaring met Maven, Jenkins, PostgreSQL. • Ervaring met front-end softwareontwikkeling, waarbij je kennis hebt opgedaan met Angular (12+) icm Typescript. • Een DevOps mindset is een grote pré. We werken veelal met Ansible om applicaties uit te rollen op Openshift. • Je vindt het leuk om de functionele requirements verder uit te werken (in de Atlassian suite) en te overleggen met de business. • Je werkt graag samen met andere developers aan stories.
Contractmanager WMO Zoetermeer
Voor Gemeente Zoetermeer zijn wij op zoek naar een Contractmanager WMO. Opdracht: Jij bent een zeer belangrijke schakel in het WMO zorgaanbod van gemeente Zoetermeer, door jou komen we verder in control en kunnen we de beste zorg en ondersteuning leveren aan onze inwoners! Het taakaccent van deze functie ligt op contractmanagement, lokale en regionale samenwerking, interne en externe stakeholders en inkoop en analyse op het gebied van Wmo. Als contractmanager Wmo ben jij de expert op het gebied van Wmo dienstverlening en de verbindende factor tussen de verschillende aandachtsgebieden binnen het Sociaal Domein maar ook tussen gemeente Zoetermeer en de regiogemeenten. Je bent verantwoordelijk voor het sturen van de contracten op kwaliteit en rechtmatigheid die uit naam van de gemeente zijn of worden afgesloten in het kader van de Wmo. Het is hierbij van belang dat je de gewenste resultaten in kaart brengt en deze gezamenlijk weet te realiseren. Dit doe je middels het opstellen van KPI’s welke vastgelegd worden in een dashboard ten behoeve van het contract. Je bewaakt de voortgang en risico’s van je accounts door te sturen met behulp van KPI’s op de geleverde prestaties, resultaten en budgetten. Je maakt in dien noodzakelijk verbeterafspraken, monitort deze afspraken en onderhoudt goede relaties met alle belanghebbenden, waarbij partnerschap het uitgangspunt is. Lokaal en regionaal voer je contractmanagement uit wat bijdraagt aan betaalbare en passende zorg. Je neemt deel aan accountgesprekken en stemt af met interne en externe stakeholders met betrekking tot vraagstukken rondom zorgaanbieders en het opstellen van maatwerkcontracten. Je schept helderheid over de Wmo zorguitgaven en levert betrouwbare stuuren managementinformatie. Je hebt een adviserende rol bij de invoering en implementatie van diverse sturingsinstrumenten, zoals een richtinggevend kader voor de inzet van Wmo. Kortom, samen met de zorgaanbieders en collega’s geef je invulling aan het verbeteren van de kwaliteit en dienstverlening tijdens de looptijd van het contract. Gemeente Zoetermeer wil een stevig partnerschap aangaan, waardoor een strakke sturing door de contractmanagers essentieel is. Omschrijving opdrachtgever: Zoetermeer is een toekomstgerichte stad. We gaan aan de slag voor de stad, samen met onze partners, inwoners en ondernemers. We spelen in op de behoeften die in de stad leven en doen dat op een manier die voor iedereen het beste resultaat oplevert. Daarbij staan vijf thema’s centraal: -Hart voor de Stad – denk bij je werk aan de stad, de inwoners en de ondernemers. -Eigen kracht – we stimuleren de eigen kracht van inwoners en medewerkers. -Samen bouwen – we werken samen met interne en externe partners. -Tijd & Ruimte om te leren – we nemen de tijd en ruimte om te leren binnen ons werk. -Samen bewegen – door samen op te trekken kunnen we flexibel inspelen op ontwikkelingen, initiatieven en kansen in de stad. Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De dienstverlening aan inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met partijen die actief zijn in (jeugd)zorg, welzijn, onderwijs en (arbeids)participatie. Het Sociaal Domein bestaat naast beleidsteams uit de uitvoeringsteams Inkomen en Zekerheid, Zorg, Handhaving en Jeugd en Gezinshulp (JGH). De uitvoeringsteams zijn verantwoordelijk voor inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, voorzieningen vanuit de wmo of toegang en regie rond jeugdzorg,. Daarbij kijken we steeds meer naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers. Wie kiest voor werken bij het Sociaal Domein van de gemeente Zoetermeer kiest voor werken bij een ambitieuze afdeling. Een lerende en wendbare houding past daarbij. Collega’s hebben het in zich om te netwerken, kwaliteiten en opdrachten dienstbaar te maken aan de noodzakelijke vragen en opgaven uit de samenleving. Het werk is waardevol, we kunnen écht het verschil maken. De sterke gerichtheid op samenwerking helpt om datgene in en voor de stad tot stand te brengen dat nodig is, binnen of buiten de grenzen van de afdeling of de gemeentelijke organisatie. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever 2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van contractmanagement Wmo. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met WMO hulpmiddelen en woningaanpassingen .2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met aanbestedings- en inkooptrajecten binnen het sociaal domein .3. Minimaal een afgeronde opleiding op HBO bachelor niveau . Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zoetermeer Startdatum: Zo spoedig mogelijk Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 1 maal 6 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10 oktober 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente worden gepland op maandag 17 oktober 2022. - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Systeembeheerder ICT Utrecht
Voor FNV is Harvey Nash op zoek naar een Systeembeheerder Startdatum: zsmDuur: 6 maandenLocatie: UtrechtAantal uur: 35 uur per week Waar kom je te werken? De ICT organisatie van FNV is recent een transitie programma gestart waarbinnen verschillende infrastructuur- en applicatieprojecten parallel worden gerealiseerd. De infrastructuur projecten zijn gericht op de vernieuwing en beveiliging van de sterk verouderde infrastructuur en werkplekomgeving. De applicatieprojecten volgen een Cloud-First strategie waarbij onder architectuur het applicatielandschap wordt gemigreerd volgens het principe SaaS-voor-PaaS-voor-IaaS. Gedurende de realisatie van dit programma maakt de organisatie een transformatie door naar een meer wendbare regie-organisatie die het nieuwe hybride-Cloud landschap gaat ondersteunen met een combinatie van eigen diensten en partnerships met ICT dienstverleners. Tegelijkertijd focussen we op de instandhouding van de dienstverlening. Denk hierbij aan het tijdig afhandelen van incidenten en wijzigingsverzoeken. Waar kom je te werken? De ICT organisatie van FNV is recent een transitie programma gestart waarbinnen verschillende infrastructuur- en applicatieprojecten parallel worden gerealiseerd. De infrastructuur projecten zijn gericht op de vernieuwing en beveiliging van de sterk verouderde infrastructuur en werkplekomgeving. De applicatieprojecten volgen een Cloud-First strategie waarbij onder architectuur het applicatielandschap wordt gemigreerd volgens het principe SaaS-voor-PaaS-voor-IaaS. Gedurende de realisatie van dit programma maakt de organisatie een transformatie door naar een meer wendbare regie-organisatie die het nieuwe hybride-Cloud landschap gaat ondersteunen met een combinatie van eigen diensten en partnerships met ICT dienstverleners. Tegelijkertijd focussen we op de instandhouding van de dienstverlening. Denk hierbij aan het tijdig afhandelen van incidenten en wijzigingsverzoeken. Wat zoeken we? Je hebt hbo werk- en denkniveau.Je hebt kennis van ICT-voorzieningen, zowel van hardware- als software, diensten en applicaties, data communicatie en (IP-)Telefonie.Je beschikt over kennis van de toegepaste (technische) systemen/componenten en bijbehorende marktontwikkelingen op het gebied van de technische infrastructuur.Kennis van en ervaring met agile werken en SCRUM methodieken is een préKennis van projectmanagement en projectmethodiek volgens Prince II is een pré.Kennis en ervaring met ITILJe hebt technische kennis van infrastructuren, specifieke kennis van Azure , Cluster, gevirtualiseerde omgevingen, Microsoft O365, Cloud omgeving, firewall, Exchange, Powershell • Certificering is een pré Competenties: adviserend vermogen - zorgvuldig – probleemoplossend vermogen – mondeling en schriftelijk communicatief vaardig in de Nederlandse en Engelse taal -Minimaal 10 jaar werkervaring als systeembeheerder of soortgelijke rollenJe bent een echte ‘samen-werker’
Functioneel ontwerper Apeldoorn
Voor de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Functioneel ontwerper Omschrijving opdracht: Waar Agile gewerkt wordt volgens SAFe. We verwachten verder dat de ontwerper: - Thuis is in het werken in een scrum ontwikkelteam; - Aan de hand van door de business en architectuur beschreven features formulierspecificaties en voor het portaal use cases en gegevenstransformaties opstelt, zo nodig ook koppelvlakspecificaties (SOA); - Ondersteuning levert bij de uitwerking van bovengenoemde features; - Kennis en bij voorkeur ervaring bezit om T-shape te kunnen werken (denk dan naast kennis en kunde van Design Thinking, Specification by Example, - Object Georiënteerd ontwerpen en testen); - Duidelijk ontwerpen kan uitdragen richting de collega’s en intermediair kan zijn tussen business, architecten en ontwikkelaars, ook naar die van raakvlaksystemen; - Hulp verleent aan het analyseren van incidenten en problemen; - Meedenkt over ontwikkelingen op het gebied van Continuous Delivery en Performance en bijdraagt aan de uitwerking en implementatie daarvan; - Beschikt over HBO werk- en denkniveau; - Ervaring heeft met het ontwerpen van systemen in een Web-omgeving; - Bij voorkeur kennis heeft van GIT/Jira/Confluence; - Vraagbaak kan zijn voor ontwikkelaars en testers. Mijn Douane is een portaal dat sinds 2021 in productie staat waar ondernemers kunnen inloggen om digitaal hun douanezaken te regelen. Het portaal is in ontwikkeling wat betekent dat er in de komende jaren nog veel functionaliteit aan zal worden toegevoegd. Mede hierom zoeken we naar uitbreiding van ons team. Omschrijving opdrachtgever: De IV Interactie teams zijn sinds kort ondergebracht in het nieuwe organisatieonderdeel GV/Interactie Online. We ontwikkelen en onderhouden portalen voor burgers (Mijn Belastingdienst) en bedrijven (Mijn Belastingdienst zakelijk en Mijn Douane). Daarnaast verzorgen we bij IV Interactie de IT-ondersteuning van de Belastingtelefoon. IV-interactie werkt grotendeels als een Agile Release Train met 15 scrumteams (14 ontwikkelteams en 1 systemteam). Om al die teams gecoördineerd en in dezelfde cadans te laten werken gebruiken we SAFe. Binnen deze kaders verzorgen de teams de systeemontwikkeling. Per drie maanden is er een PI-event, waarin de planning voor de komende periode van drie maanden wordt opgesteld door en voor alle teams. Die planning wordt opgedeeld in sprints van twee weken. De producten die binnen IV Interactie Online worden ontwikkeld en onderhouden hebben betrekking op de interactie tussen de samenleving en de Belastingdienst: namelijk de portalen, formulieren en authenticatie & autorisatievoorzieningen voor burgers en bedrijven. De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door en cultuur de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt. Functie eisen (knock-out criteria): 1. HBO-werk- en denkniveau (bijvoorbeeld blijkend uit een HBO-bachelor diploma) 2. Brede ervaring met het ontwerpen van systemen in een Web-omgeving (Java); (3 jaar) 3. Kennis van GIT/Jira/Confluence 4. Use Case Model, Use Case Specifications, Use Case Realizations en User Stories. (3 jaar) 5. Ontwerp en Ontwikkeling, ervaring met Agile/scrum werken. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Kennis van Java, XML, Security, T-map, Internet(portalen), Ontwikkeling van elektronische formulieren. Certificaat Leading SAFe is een pré. 2. Ervaring met het vervullen van een afstemmende rol over teams heen. 3. Kunnen werken in meerdere teams. 4. Goed kunnen communiceren in het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling. 5. Het zou prettig zijn als kandidaat ervaring heeft met en kennis van fiscale wetgeving. Voor burger en ondernemingen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn Startdatum: 01-11-2022 Duur: 2 maanden Optie op verlenging: n.t.b Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10-10-2022 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: n.t.b - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Java programmeur Apeldoorn
Voor de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Java programmeur Omschrijving opdracht: IBS Inkomensheffing (IH) is bezig met een zeer grote vernieuwingsuitdaging in verband met de uitfasering van GEN. De vernieuwing van het applicatielandschap vindt plaats in kleine beheersbare stappen. Daarbij moet de kwaliteit van dienstverlening met de bestaande systemen gewaarborgd blijven. Het bestaande applicatielandschap bestaat uit GEN, COBOL, Blaze, Java en C in combinatie met Mainframe. Het nieuwe landschap bestaat uit Java (GUI: Angular), Cobol en MPS (BRM-services) en wordt gebaseerd op een Service Oriented Architecture. Je werkt in een multi-disciplinair team van architecten, ontwerpers, bouwers en testers. Omschrijving opdrachtgever: De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door en cultuur de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt. Functie eisen (knock-out criteria): 1. hbo/bachelor werk- en denkniveau (in een ICT-richting is een pre). (5 jaar) 2. werkervaring met het ontwikkelen in Java EE. (3 jaar) 3. Ervaren Java programmeur 4. Ervaring in complexe ontwikkelomgevingen met hoge kwaliteitseisen Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent in het bezit van SCJP/OCPJP, waarbij het een pre is als je meerdere Java-certificeringen hebt 2. Je past non-functionals (zoals beveiliging en performance) toe als een integraal onderdeel van de voortbrenging. 3. Je bent in staat om alternatieven aan te reiken en af te wegen. 4. Je bent in staat technische en functionele problemen te analyseren en gecontroleerd op te lossen. 5. Je hebt ervaring met diverse relevante tools zoals: - Jenkins - Nexus - SonarQube - Git & JIRA - IDE (Eclipse en/of IntelliJ) - Splunk 6. Je hebt ervaring met webservices: - SOAP - REST Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn Startdatum: 31-10-2022 Duur: 3 maanden Optie op verlenging: n.t.b Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 07-10-2022 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: n.t.b - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Devops solution engineer Apeldoorn
Voor de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Devops solution engineer Omschrijving opdracht: Als DevOps solution engineer voor het ECM-systeem Quark zorg je voor een goede werking en onderhoud van het systeem. Er wordt gewerkt in een DevOps- situatie. Dit houdt in dat voor Quark zowel het functionele beheer als het technische beheer wordt uitgevoerd. Je ontwikkelt nieuwe functionaliteit en verbetert bestaande functionaliteit. Je voert onderhoud van de infrastructuur uit, zoals het uitvoeren van upgrades van het systeem en/ of aanpassingen aan het systeem naar aanleiding van gerelateerde infrastructurele wijzigingen buiten het systeem. Hiervoor voer je bouw-, test- en implementatiewerkzaamheden uit. Verder ondersteun je gebruikers die vragen hebben over het gebruik van de tooling en adviseer je projecten over de mogelijkheden om Quark in te zetten als middel voor informatievoorziening. Omschrijving opdrachtgever: De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door en cultuur de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt. Functie eisen (knock-out criteria): 1. HBO werk- en denkniveau 2. Ervaring met Java / Javascript (2 jaar) Functie wensen (gunningscriteria): 1. Kennis van de tools Eclipse, Notepad++, XMLSpy en Deltacopy. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn Startdatum: ZSM Duur: 5 maanden Optie op verlenging: n.t.b Inzet: 34 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10-10-2022 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: n.t.b - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Testautomatiseerder (COBOL) Apeldoorn
Voor de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Testautomatiseerder (COBOL) Omschrijving opdracht: Als (senior) testautomatiseerder ondersteun je specifiek de opdracht 'vernieuwen Heffing Loonbelasting en Premie Werknemers- en Volksverzekering (HLP)'. Als energieke en betrokken persoonlijkheid zorg je voor de uitvoering van de testen en automatiseer je deze in de testtool. Je streeft daarbij naar een zo hoog mogelijke kwaliteit in de uitvoering en testdekking over alle test soorten heen. Aangezien je de enige tester in het team Dali bent beheers je al deze taken en weet je je weg op het mainframe. Met tester(s) uit andere teams draag je zorg voor een kwalitatief hoge test ten behoeve van het integrale product. In samenspraak met de testmanager neem je het voortouw in het inrichten van de testaanpak van de service(s) en deel je je ervaring met testers binnen de andere teams. Je takenpakket bestaat (o.a.) uit de volgende werkzaamheden binnen het team Dali: - Checken of interfaces en aansluitvoorwaarden zijn afgestemd met de raakvlakken - Intake Definition of Ready (DoR) voor aanvang test - Vaststellen scope acceptatiecriteria op betrokken testsoorten - Uitvoeren testen en testsoorten - Afstemmen testdraaiboek met testmanager - Begeleiden van acceptanten bij opstellen acceptatiecriteria en logische testgevallen - Het toezien bij het opstellen van fysieke testgevallen - Geven van inzicht in voortgang testen - Het registreren en beheren van testbevindingen - Checken of testen voldaan hebben aan Definition of Done (DoD) - Deelnemen aan alle Agile-events (PI, PO sync, Scrum of Scrums, etc) Omschrijving opdrachtgever: De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door en cultuur de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Ervaring in vergelijkbare functie (3 jaar) 2. Hogere Beroeps Onderwijs werk- en denkniveau 3. Beheersing Nederlandse taal (woord en schrift) Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over de certificaten TMAP Next Foundation en Advanced 2. Je beschikt over de certificaten International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) Professional en Advanced 3. Je hebt ervaring met Agile werken 4. Je hebt ervaring met het werken in een complexe IT-omgeving 5. Je hebt ervaring met het opzetten van een testaanpak 6. Je hebt mainframe ervaringen 7. Je hebt kennis en ervaring met SQL, bij voorkeur in combinatie DB2, op het mainframe 8. Je hebt kennis en ervaring met het automatiseren van testen in Robot Framework 9. Je hebt kennis en ervaring met Confluence en Jira 10. Je hebt kennis en ervaring met Gatling 11. Je hebt ervaring met TSO/ISPF, TWS en JCL 12. Je herkent jezelf in onderstaande profiel: 13. Je bent een test professional, hebt je sporen verdient en wilt het beste uit jezelf en anderen halen. 14. Je bent niet bang om fouten te maken, hebt een agile mindset en bent vooral heel enthousiast. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn Startdatum: 30-10-2022 Duur: 3 maanden Optie op verlenging: n.t.b Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10-10-2022 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: n.t.b - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technisch Projectmanager Utrecht
Voor Prorail in Utrecht zoekt Harvey Nash een Technisch ProjectmanagerStart: z.s.m. Duur: tot 16 augustus 2024 (met optie op verlenging) Standplaats: Utrecht Inzet: 36 uur per weekAls technisch projectleider zit jij tussen de ICT-vernieuwing en ICT beheer. Je schakelt dus tussen alle betrokken partijen (project, beheer en leveranciers) en je zorgt ervoor dat zij (project, beheer en leveranciers) op één lijn zitten.Je hebt een actieve rol in projecten die betrekking hebben op onze kritische operationele ICT omgeving. Dit zijn vaak langlopende projecten en je hebt meerdere projecten in jouw portfolio. Jij hebt veel vrijheid in jouw rol en werkt zelfstandig. Verder ben je het aanspreekpunt rondom complexe changes. In de portefeuille hebben we de volgende projecten: Binnen het Infra domein, dus kennis van glasvezel- en koperverbindingen is belangrijk. Daarnaast beschik je over kennis van netwerkapparatuur en heb je ervaring met aanbestedingen en het beoordelen van offertes van aannemers. Binnen het Applicatie domein, dus is kennis van samenwerken in een agile omgeving binnen een ART (SAFe methodiek) belangrijk en heb je ervaring met softwareontwikkeling projecten.Verantwoordelijkheden • Opstellen implementatieplan • Verzorgen Site Surveys • Verzorgen changemanagement • Zorgen dat ontwerp er komt • Verzorgen configuratiemanagement • Bouwen ICT infrastructuur • Opleveren ICT Infrastructuur aan I&O en interne klanten • Migratietraject begeleiden • Indienststellingen begeleiden • Contactpersoon richting aannemer • Planningen opstellen en bewakenVerantwoordelijkheden:Alle gewijzigde of nieuwgebouwde ICT dient opgeleverd te worden aan ICT-beheer, zonder verstoringen van de treinenloop. ICT-beheer is verantwoordelijk voor 24 x 7 beheer en instandhouding van de ICT-infrastructuur. Het betreft de volgende projecten:Project EMSProject Sturing wisselverwarmingProject inrichten NDC voor ERTMSWensen en Eisen:Mbo-opleiding afgerond, maar zeker hbo werk en denk niveau bij voorkeur ICT gerelateerd.Algemene ICT kennis en affiniteit met project- en procesmanagement (Agile, Prince2, SAFe).Flexibiliteit, goede communicatieve vaardigheden en sensitiviteit.Overtuigingskracht, daadkracht en oplossingsgericht.Bereid zijn om in de nacht te werken, indien nodig.Kennis van het spoor is een pré, of bereid dit te lerenKennis van Netwerkinfra en connectiviteit is een must
Projectleider. Den Haag
Voor het Ministerie van Financiën zijn wij op zoek naar een Projectleider. Omschrijving opdracht: Als projectleider van de vaststellingsovereenkomst coördineer, evalueer en rapporteer je over de resultaten van het project aan de opdrachtgever. Je adviseert op strategisch niveau over de samenhang van het project ‘de vaststellingsovereenkomst’ met de overige projecten in de organisatie die raken aan rechtsbijstand van ouders en de juridische begeleiding van advocaten aan hun cliënten. Dit project zet je in samenhang op met de landsadvocaat, de uitvoeringsorganisatie UHT, de toeslagenadvocaten en de ouders. Je onderhoudt een tactisch en operationele relatie met de betrokken partijen waarbij: 1) je tegengestelde belangen overbrugt, 2) resultaten in het project communiceert en 3) samenwerking aangaat. Je bent verantwoordelijk voor een goede afstemming met andere afdelingen binnen het ministerie van Financiën waaronder, maar niet uitsluitend: Risk & Control en Juridische Zaken. Je draagt eindverantwoordelijkheid voor de uitvoer van het projectplan, bewaakt de deadlines voor de mijlpalen en levert tussentijdse projectrapportages op aan de opdrachtgever. Het is belangrijk dat je de kaders bepaalt en de richtlijnen waar de projectuitvoering aan moet voldoen . Daarnaast valt of staat een goede projectuitvoering met de juiste rolverdeling onder de projectmedewerkers. Over de voortgang heb je regelmatig contact met de projectmedewerkers in de vorm van een teamoverleg of dag start Omschrijving opdrachtgever: Het Ministerie van Financiën vraagt voor het Programma Directoraat-Generaal Herstel en het programma Ketenregie een projectleider ‘vaststellingsovereenkomst’ uit. Voorheen heeft Boston Consulting Group (BCG) dit project uitgevoerd, maar het contract met BCG stopt per 05 -10-2022. Dit project valt dan dus helemaal vrij en er zal dus een nieuwe projectleider geworven moeten worden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een afgeronde WO diploma in relevante opleidingsrichting (public administration, business administration, organisatiekunde). 2. Je beschikt over aantoonbare kennis met toeslagen/sociaal domein 3. Je beschikt over werkervaring in minimaal 2 projectmanagementrollen en heeft ervaring in alle projectfases (aantoonbaar in Cv middels een korte toelichting). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis van het sociaal domein en met toeslagen. 2. Je hebt ervaringmet soortgelijke projectmanagementrollen en ervaring heeft van de projectfases 3. Je beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden 4. Je hebt ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 01-11-2022 Duur: 6 maanden Optie op verlenging:ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 07-10-2022 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: n.t.b - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectmanager gebiedsontwikkeling Purmerend
Voor Purmerend zijn wij op zoek naar een Projectmanager gebiedsontwikkeling. Opdracht: Purmerend heeft ambitie en dat is terug te zien in de stad zowel binnenstedelijk als in het buitengebied van Purmerend. Voor de gebiedsopgaven in de Beemster zijn dorpsontwikkelingsvisies opgesteld die een projectmatig vervolg vragen. Wij zoeken een enthousiaste inspirerende projectmanager gebiedsontwikkeling die kennis en ervaring heeft met het leiding geven aan ruimtelijke projecten in het buitengebied. -Je bent verantwoordelijk voor de locatie – en gebiedsontwikkelingen in de Beemster; -Je houdt rekening met diverse belangen (bereikbaarheid, duurzaamheid, sociale cohesie en voorzieningenniveau van het gebied); -Je voert regie op de ontwikkelingen, onderhandelt met grondeigenaren en ontwikkelaars en de plannen gezamenlijk met je collega’s verder uit; -Je werkt samen met de ambtelijk opdrachtgever Beemster en de projectleiders gebiedsontwikkeling en brengt het team zowel op de inhoud als op persoonlijkheid verder. Omschrijving opdrachtgever: Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden waarin onze inwoners centraal staan. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je collega’s vinden we belangrijk. In 2022 zijn Purmerend en Beemster gefuseerd. De nieuwe gemeente Purmerend is volop in ontwikkeling op het gebied van woningbouw, (integrale) onderwijshuisvesting, bereikbaarheid, economie. Purmerend groeit en ontwikkelt. Wanneer je een rondje door Purmerend maakt zie je de stad letterlijk groeien. De komende jaren groeien we door naar een stad van 100.000 inwoners. Dat betekent ook meer inzet vanuit de organisatie, want wij werken voor de stad, voor de inwoners. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau 2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Projectmanager bij een overheidsorganisatie. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Projectmanager 2. Aantoonbare werkervaring op het gebied van ontwikkelingsprojecten in het buitengebied 3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Projectmanager of Projectleider gebiedsontwikkeling bij een 80.000 + gemeente (benoem dit duidelijk in het cv.) 4. Aantoonbare werkervaring op het gebied van binnenstedelijke ontwikkelingsprojecten Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Purmerend Startdatum: Z.s.m. Duur: 12 maanden Optie op verlenging: 2 maal 6 maanden Inzet: 28 - 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 12 oktober 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 21 oktober 2022, in de middag. - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Beheerder LINUX Den Helder
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Beheerder LINUX Omschrijving opdracht: Joint IV Commando (JIVC) is het IT-bedrijf van defensie en telt ongeveer 3.500 medewerkers (militairen en burgers). Binnen JIVC is de afdeling Civiel Operationele Command and Control (COC2) verantwoordelijk voor het realiseren van de technologische faciliteiten ter ondersteuning van de informatie voorzieningen en -technologie (IT) van/voor o.a. de Koninklijke Marechaussee (KMar). We zijn aan het uitbreiden en zijn daarom op zoek naar een Senior Beheerder LINUX Maak je specialisme specialer! Ben jij proactief, flexibel en kun je snel schakelen (tussen verschillende platformen en applicaties)? Ben jij een vraagbaak voor andere beheerders en vindt jij het leuk om hun aanspreekpunt te zijn? Zit automation in je DNA? Ben jij een doorzetter en denk je in oplossingen dan komen we graag met jou in gesprek. Jij komt in een uitdagende agile omgeving te werken (in een Scrum ServiceTeam waar we het samen doen) met de hoogste veiligheidsnormen die in Nederland gelden. Defensie is niet voor iedereen, daar waar anderestoppen gaan wij door. Buiten de standaard beheertaken die door het ServiceTeam worden uitgevoerd kom je ook te werken aan projecten die nieuwe oplossingen bieden voor de dagelijks uitdagingen waar de OPCO's - Operationele Commando's mee te maken krijgen. Kandidaten met ervaring in technisch applicatie beheer op Linux gevirtualiseerde en container-platformen alsmede kennis en ervaring hebben van Cloud omgevingen hebben een pré. De Sr Beheerder LINUX | Systems Administrator heeft de volgende missie. - Beheren van ICT-systeemcomponenten om te voldoen aan de servicevereisten. - Installeren van software, configureren van en verbeteren van ICT-systemen. - Beheren van de dagelijkse activiteiten om te voldoen aan de continuïteit van service, herstel, beveiliging en prestatiebehoeften. De Sr Beheerder LINUX | Systems Administrator heeft de volgende hoofdtaken: - Systeem gerelateerde problemen onderzoeken, diagnosticeren en oplossen - Software installeren en upgraden - Testen van upgrades - Plannen van installatiewerkzaamheden om verstoring te minimaliseren - Diagnose en oplossing van hardware- of softwareproblemen - Voldoen aan de organisatieprocedures om de integriteit en veiligheid van het systeem te waarborgen Een greep uit je dagelijkse werkzaamheden en verantwoordelijkheden: - Je komt te werken in een complexe technische ICT- architectuur waardoor er veel van je kennis gevraagd wordt. - Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de onder jou vallende OS, middleware en applicaties. - Je zorgt dat de beheerdocumentatie op orde is, lost incidenten op, zowel zelfstandig als in teamverband, behandelt klantaanvragen (RFC's en Life Cycle Management) en zorgt voor tijdige realisatie van de opdrachten en je neemt daarnaast actief deel aan projecten. - Naast het uitvoeren van het technisch beheer, werk je ook veel samen met functioneel beheer en ontwikkelaars. - Met jouw kennis en kunde automatiseer en verbeter je het beheer van de Defensie omgevingen. - Draait mee in de consignatiediensten en bent proactief in het monitoren ter voorkoming van incidenten. Omschrijving opdrachtgever: JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Omschrijving achtergrond opdracht: Binnen het ServiceTeam COC2 ITT leveren wij betrouwbare, beveiligde IV/ICT-dienstverlening (RUN - regulier beheer en Change alsmede projectmatige ondersteuning) aan o.a. de Kmar. Dit doen wij op een agile DevOps werkwijze m.b.v. een Scrumteam. We vragen kennis van oude en nieuwe technieken van de Sr. Product Specialist | ICT Operations Manager omdat we te maken hebben met een “oude” en “nieuwe” omgeving. De technische omgeving waarin de toepassingen zullen worden gehost wordt op dit moment vernieuwd. De toepassingen zullen gaan landen op een nieuw ontwikkeld Basis Cloud Platform (on-premise), gebaseerd op recente virtualisatie, automation en containertechnieken. Inzet Periode: Schatting 1824 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1824 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Locatie: Den Helder Functie eisen (knock-out criteria): 1. 5 jaar werkervaring met verschillende LINUX distributies (bijv. RHEL en/of UBUNTU) 2. 5 jaar ervaring mbt het beheer / hosting van complexe applicaties op Linux platformen, met aspecten zoals DNS, firewalls, load balancing, certificaten, communicatie-protocollen. 3. 5 jaar werkervaring met inrichting en beheer van webhosting inclusief security aspecten op Linux platformen. 4. 3 jaar ervaring met Scripten op Linux platformen 5. 3 jaar werkervaring van ITIL processen 6. 38 uur per week beschikbaar 7. Aantoonbare meerjarige ervaring met Beheeromgeving 8. HBO diploma of een MBO diploma met 5 jaar werkervaring Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt werkervaring met complexe infrastructuren van min. 200 eindgebruikers op het gebied van ICT dienstverlening 2. Je hebt werkervaring in het lezen van technische ontwerpen. 3. Je hebt werkervaring met het adviseren/bijdragen aan beheer verbeterpunten en/of automation verbeteringen 4. Je hebt ervaring met producten zoals Apache, Nginx of Tomcat etc. 5. Je hebt werkervaring met DevOps 6. Je hebt werkervaring met JIRA 7. Je hebt werkervaring met ServiceNow (van HP) Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Helder Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 38 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10-10-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: n.t.b - CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Beheerder Sharepoint Maasland
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Beheerder Sharepoint Omschrijving opdracht: Zorgdragen voor de technische invulling van de lopende en komende lifecycles binnen de SharePoint omgeving. Belangrijk hierbij is het vertalen van de functionele vraag (afkomstig van klant en functioneelbeheer) naar een technische oplossing binnen de gestelde kader van dit platform. Werkzaamheden: - Het optreden als aanspreekpunt binnen de afdeling zowel in- als extern op het specifieke aandachtsgebied; - Het leveren van kennis en kunde bij technische vraagstukken op het specifieke aandachtsgebied; - Het beschrijven van procedures en werkinstructies en geven van richtlijnen op het specifieke aandachtsgebied; ; - Het geven van advies over nieuwe ontwikkelingen door het volgen van de ontwikkelingen in relatie tot de IT producten en diensten; - Het onderzoeken en interpreteren van gegevens en waarnemen van trends; - Het zoeken naar en vaststellen van de oorzaak van incidenten en de afhandeling hiervan; - Het (laten) testen van tijdelijke en structurele oplossingen; - Het ondersteunen van extern uitgevoerde onderzoeken gericht op permanente oplossing; - Het bijdragen aan de kwaliteit van de IT dienstverlening van de afdeling; - Het geven van functionele richtlijnen aan beheerders; - Het toezien op juiste toepassingen van procedures, signalen van knelpunten en aandragen van structurele verbetering in het werkgebied; - Het signaleren en onderzoeken van trends en aandragen van verbeteringen binnen en buiten het werkgebied; - Begeleidt en coacht collega beheerders ICT en medewerkers Beheerder ICT op technisch inhoudelijk vakgebied. Omschrijving opdrachtgever: JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Omschrijving achtergrond opdracht: De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de afdeling Enterpise Content Management (ECM). De afdeling is verantwoordlijk voor o.a. het technisch applicatie beheer van SharePoint. Inzet Periode: Schatting 1680 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1680 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Locatie: Maasland Functie eisen (knock-out criteria): 1. Minimaal 3 jaar werkervaring met het beheer van minimaal SharePointversie 2016; 2. Minimaal 3 jaar werkervaring met Powershell; 3. Minimaal 3 jaar werkervaring met het opstellen van technische documentatie (technisch ontwerp en beheerdocumentatie); 4. Minimaal 3 jaar werkervaring met/van Windows Server (minimaal versie 2016); 5. Minimaal 2 jaar werkervaring met het schrijven van Powershell scripts om het technisch beheer van SharePoint te verbeteren; 6. Minimaal 32 uur per week beschikbaar. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Werkervaring met Nintex; 2. Werkervaring met DSC (voor het beheren van de SharePoint omgeving); 3. Werkervaring met het implementeren van ADFS; 4. Werkervaring met het implementeren van LDAPCP; 5. Werkervaring met het maken van technische keuzes voor bijvoorbeeld de lifecycle management; 6. Werkervaring met coaching/ondersteuning/opleiden van teamleden; 7. Werkervaring met/van SQL Server management studio; 8. Ervaring met DevOps; 9. Ervaring met ITIL processen; 10. Ervaring met projectmatig werken (Prince2); 11. Ervaring met Agile/SCRUM. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Maasland Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-11-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: n.t.b - CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Java developer Apeldoorn
Voor de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Java developer Omschrijving opdracht: Als Java developer stel je de gebruiker centraal, ontwikkel je gelaagde oplossingen op basis van een breed spectrum aan technologieën en denk je ook mee over toekomstige (technologisch) oplossingsrichtingen. Je werkomgeving is complex en de technische uitdaging van jouw functie kennen een grote diversiteit. De focus ligt bovendien continu op verbetering. Je richt je primair op de (door)ontwikkeling van de backend maar ook aan de kant van operations lever jij je bijdrage. Vanuit de dagstart, sprintdoelen en tickets verdeel je het werk met collega’s met elk een eigen expertise en aandachtgebied. Je pakt het werk op dat prioriteit heeft. De ene sprint focust zich misschien meer op development, de volgende wellicht op beheer en lifecyclemanagement. Wij zoeken een enthousiaste en ervaren full stack developer die zich thuis voelt in het werken in een DevOps-team en de agile manier van werken. Je bent snel ingewerkt in de materie, bent leergierig en hebt interesse in een breedspectrum aan technologieën: van Java en - Microservices tot Tekton en OpenShift. - Backend development - Integratie mogelijkheden 3rd party systemen onderzoeken - Uitvoeren van geautomatiseerde (regressie)testen op applicaties - Beheer van onze applicaties over de OTAP - De configuratie van uiteenlopende middleware - Monitoring en troubleshooten van systemen in productie Omschrijving opdrachtgever: Vele collega's binnen de Belastingdienst beginnen hun dag door het Medewerkersportaal op te starten. Dat portaal bouwen, testen, onderhouden en hosten wij met de nieuwste technieken, om zo het werk voor Belastingdienst medewerkers toegankelijker, overzichtelijker en gestructureerder te maken. Dit doen wij binnen de afdeling Generiek Kantoor en Toezicht (GKT), specifiek het (GKT) Medewerkersportaal. Binnen het Medewerkersportaal zijn er op dit moment 12 collega's verdeelt over 2 scrumteams. Door het relatief kleine CoE is de cultuur snel en wendbaar. Het werk innovatief en resultaatgericht, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. Het is een lerende omgeving met professionele medewerkers die zelfstandig handelen. Dit in lijn met de missie en ambitie van de afdeling. De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door en cultuur de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Ervaring met Java EE, Microprofile, Microservices (3 jaar) 2. Ervaring met het ontsluiten van API’s (3 jaar) 3. Ervaring met Open Liberty (en / of Websphere), OpenShift / Kubernetes, Redis, Helm en Tekton (2 jaar) 4. Aantoonbaar hbo-werk- en -denkniveau Functie wensen (gunningscriteria): null Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn Startdatum: 01-11-2022 Duur: 2 maanden Optie op verlenging: n.t.b Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10-10-2022 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: n.t.b - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Procesadviseur Sociaal Domein Eindhoven
Voor Gemeente Eindhoven zijn wij op zoek naar een Procesadviseur Sociaal Domein Omschrijving opdracht: Als procesadviseur werk je binnen de afdeling Implementatie. We schakelen tussen beleid, bedrijfsvoering en uitvoering. Veranderingen vanuit beleid of wetgeving vertalen wij door naar uitvoering en ondersteunen bij het (continue) verbeteren van die uitvoering. Je maakt onderdeel uit van een team van zeven procesadviseurs. Je stemt onderling de werkwijze af en je bepaalt samen wie met welke verbetervraag aan de slag gaat. Werkzaamheden: - Je toont eigenaarschap, regisseert en stuurt deze beweging (standaardisatie-, veranderingsprocessen) aan de hand van de vragen. Samen met je collega procesadviseurs zorg jij ervoor dat verbetering hierbij centraal staat; - Je formuleert KPI’s voor zowel bestaande en nieuw te ontwikkelen processen; - Je coördineert en stuurt implementaties van nieuwe werkwijzen. Op deze manier begeleid je de operatie naar een betere, efficiëntere en daarmee prettigere werkomgeving; - Aan de hand van een verbetervraag geef je advies aan de verschillende afdelingen binnen het sociaal domein en help jij bij het implementeren van het afgegeven advies Procesoptimalisatie: - Faciliteren & coördineren van werksessies - Analyseren van processen - (her)ontwerpen van processen - Opstellen van adviezen Continu Verbeteren: - Ondersteunen bij opstellen van jaarplannen - Begeleiden bij het introduceren van continu verbeteren (Lean) binnen de organisatie: - Opzetten & begeleiden dagstarts - Begeleiding bij opstellen team KPI’s - Medewerkers trainen - Begeleiden bij verbetertrajecten - Optreden als sparringspartner voor afdelingshoofden De opdrachtgever: Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis. Functie eisen (knock-out criteria): 1. HBO/WO werk- en denkniveau, bij voorkeur richting bedrijfskunde 2. Ruime ervaring (>3 jaar) met procesmanagement 3. Ervaring (>3 jaar) met Lean 4. Ervaring met grote complexe veranderopdrachten Functie wensen (gunningscriteria): null Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Eindhoven Startdatum: ZSM Duur: 30-04-2023 Optie op verlenging: Ja Inzet: 32-36 uur per week Tarief: Marktconform Sluitingsdatum: 11-10-2022 Sluitingstijd: 12:00 Intakegesprek: NNB - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Planner / coördinator Utrecht en online
Voor de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Planner / coördinator Omschrijving opdracht: Als procescoördinator planner maak je onderdeel uit van ons redactieteam. De redactieteams van KI&S beheren de content van alle communicatiemiddelen van de Belastingdienst, die worden gebruikt in de interactie met burgers en bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan www.belastingdienst.nl, portalen, brieven en formulieren. Deze producten moeten regelmatig inhoudelijk worden aangepast, omdat fiscale wetgeving is veranderd, vanwege een speciale campagne of simpelweg de aanpassing van een jaartal. In jouw rol van procescoördinator planner zorg je voor de coördinatie van bovenstaande redactiewerkzaamheden. Je onderhoudt hiervoor nauw contact met je collega procescoördinator, opdrachtgevers, product owners, vakredacteuren en (eind) redacteuren van de afdeling. Als procescoördinator planner zorg je voor de capaciteitsplanning en inzet van redactiecapaciteit van de afdeling. Samen met de product owner, die de externe contacten heeft en opdrachten binnenhaalt, bepaal en coördineer je de planning van het redactieteam. Tevensadviseer je over de roadmap, die ieder kwartaal wordt gemaakt door de product owner. Je moet hierbij continu prioriteiten afwegen: je plant werkzaamheden die meerdere maanden beslaan, er zijn opdrachten van slechts enkele dagen of weken. Er zijn ook spoedklussen die om het bijstellen van jouw planning vragen. Je bent dus met veel verschillende dingen tegelijk bezig en dat vraagt organisatietalent. Het vraagt veel van je sociale- en communicatievaardigheden. Daarnaast ga je samen met je collega planner van het andere redactieteam aan de slag met het verbeteren van het planningsproces voor beide redactieteams, waaronder het verbeteren van het opdrachtenproces en de planningsoverzicht. Omschrijving opdrachtgever: Binnen de afdeling Klantinteractie en -services van de Belastingdienst zorgt het onderdeel Digitaal voor de optimale inzet van de website, sociale media en portalen van de Belastingdienst. Zo maken wij het voor burgers en bedrijven mogelijk om eenvoudig online hun belastingzaken te regelen. Bij ons in Utrecht draag jij als planner daaraan bij. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt hbo-werk- en –denkniveau 2. Je beschikt over minimaal 3 jaar relevante werkervaring. 3. Je hebt aantoonbaar ervaring met het organiseren, plannen en coördineren van projecten. 4. Je hebt ervaring en affiniteit met het continu verbeteren van werkprocessen 5. Je hebt affiniteit met Agile/Scrum, bent bekend met data en analyse en je hebt gevoel voor digitalisering. Functie wensen (gunningscriteria): null Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht en online Startdatum: 01-11-2022 Duur: 31-12-2022 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 07-10-2022 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: n.t.b - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
systeembeheerder SQL Den Haag
Voor de Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn wij op zoek naar een systeembeheerder SQL Omschrijving opdracht: Als systeembeheerder zal je worden ingezet ten behoeve van de infrastructurele systemen die het primaire proces binnen het COA ondersteunen, te weten de opvang van asielzoekers. Vanuit je deskundigheid en ervaring werk je nauw samen binnen het team en ben je de linking pin binnen het team maar ook binnen de afdeling; ondersteun je bij de vertaling van gebruikersvragen naar de techniek en adviseer je over ICT-oplossingen. Je neemt deel aan projecten en levert 2e en 3e lijns ondersteuning. Natuurlijk zijn werkzaamheden als het beheren van het technisch ontwerp; het uitvoeren van regulier onderhoud en systeemtesten ook een onderdeel van je functie. Werkzaamheden: - Het beheer van de SQL databases clusters; - Het uitvoeren van installaties, configuraties en back-ups; - Het oplossen van incidenten; - De beveiliging en life-cycle management up to date houden; - Schakelen met interne klanten en leveranciers; - Het meewerken aan projecten en innovatie. Omschrijving opdrachtgever: Het team van ICT Infrastructuur Exploitatie is binnen de afdeling ICT verantwoordelijk voor het dagelijks operationeel beheer van alle interne en externe infrastructuur die binnen het COA wordt gebruikt voor de systemen die de primaire en secundaire bedrijfsprocessen ondersteunen. Het team bestaat uit een groep gedreven en enthousiaste systeembeheerders die naast hun primaire operationele beheerwerkzaamheden, vanuit hun deskundigheid, hun vakinhoudelijke bijdrage leveren in wijzigingsverzoeken, projecten (o.a. Life Cycle Management) en bij nieuwe technologische ontwikkelingen ter verbetering van de COA dienstverlening. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een relevante ICT opleiding op minimaal MBO-niveau. 2. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare en relevante werkervaring als systeembeheerder gespecialiseerd in het beheer van SQL databases. 3. Je kent je vak en vindt het vanzelfsprekend om vanuit het perspectief van continue verbetering de omgeving te verbeteren. 4. Je bent bereid om buiten kantoortijden bij te springen als dat nodig is. 5. Je hebt aantoonbare certificaten op windows gebied. Functie wensen (gunningscriteria): null Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 01-11-2022 Duur: 8 maanden Optie op verlenging: n.t.b Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10-10-2022 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: n.t.b - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Systeembeheerder Blackberry exchange Den Haag
Voor de Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn wij op zoek naar een Systeembeheerder Blackberry exchange Omschrijving opdracht: Als systeembeheerder zal je worden ingezet ten behoeve van de infrastructurele systemen die het primaire proces binnen het COA ondersteunen, te weten de opvang van asielzoekers. Vanuit je deskundigheid en ervaring werk je nauw samen binnen het team en ben je de linking pin binnen het team maar ook binnen de afdeling; ondersteun je bij de vertaling van gebruikersvragen naar de techniek en adviseer je over ICT-oplossingen. Je neemt deel aan projecten en levert 2e en 3e lijns ondersteuning. Natuurlijk zijn werkzaamheden als het beheren van het technisch ontwerp; het uitvoeren van regulier onderhoud en systeemtesten ook een onderdeel van je functie. De zwaartepunt van deze uitvraag ligt op Blackberry. Werkzaamheden: - Het beheer van de Blackberry en Exchange omgeving; - Het uitvoeren van installaties, configuraties en back-ups; - Het oplossen van incidenten; - De beveiliging en life-cycle management up to date houden; - Schakelen met interne klanten en leveranciers; - Het meewerken aan projecten en innovatie. Omschrijving opdrachtgever: Het team van ICT Infrastructuur Exploitatie is binnen de afdeling ICT verantwoordelijk voor het dagelijks operationeel beheer van alle interne en externe infrastructuur die binnen het COA wordt gebruikt voor de systemen die de primaire en secudNaire bedrijfsprocessen ondersteunen. Het team bestaat uit een groep gedreven en enthousiaste systeembeheerders die naast hun primaire operationele beheerwerkzaamheden, vanuit hun deskundigheid, hun vakinhoudelijke bijdrage leveren in wijzigingsverzoeken, projecten (o.a. Life Cycle Management) en bij nieuwe technologische ontwikkelingen ter verbetering van de COA dienstverlening. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een relevante ICT opleiding op minimaal MBO-niveau. 2. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare en relevante werkervaring als systeembeheerder gespecialiseerd in het beheer van Blackberry. 3. Je kent je vak en vindt het vanzelfsprekend om vanuit het perspectief van continue verbetering de omgeving te verbeteren. 4. Je bent bereid om buiten kantoortijden bij te springen als dat nodig is. 5. Je hebt aantoonbare certificaten op windows gebied Functie wensen (gunningscriteria): null Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 01-11-2022 Duur: 8 maanden Optie op verlenging: n.t.b Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10-10-2022 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: n.t.b - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

IT specialists

Are you an IT contractor looking for a job in the Netherlands? IT-Contracts is the job board for you!

Register for free and apply to suitble jobs directly or upload your CV and let employers find you. Registrer for free now!

Employers

IT-Contracts helps you find the right candidate for your temp IT jobs. It's fast, cheap and easy.

Post your job or search through the CV-database with thousands of dutch IT contractors. Find suitable candidates now!
Infra/Applicatie Engineer Analytics Apeldoorn
Voor de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Infra/Applicatie Engineer Analytics Omschrijving opdracht: De Belastingdienst gebruikt Matomo voor het meten van Internet/Intranet en Webapplicaties. Het afronden van de inrichting het verder automatiseren van LCM en uitrol en het verder robuust maken van onze analytics tool vormt de hoofdtaak van deze specialist. Matomo is een belangrijke voorziening voor De Belastingdienst en KI&S om gebruik en gedrag van internetbezoekers, inclusief gebruikers van Webapplicaties te meten en op basis daarvan ontwikkeling bij te sturen. Bij verdergaande digitalisering een steeds belangrijker taak. De gevraagde specialisten zullen moeten zorgen dat Matomo als dienst volledig is geïmplementeerd en dat alle aspecten met betrekking tot LCM, versiebeheer, uitrol, monitoring en beheer dusdanig zijn ingericht dat een klein team van beheerders daarna de dienst in de lucht kan houden en continueren. Omschrijving opdrachtgever: De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door en cultuur de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt aantoonbare ervaring met de implementatie van Analytics oplossingen (2 jaar) 2. Je hebt aantoonbaar minimaal HBO niveau 3. Je hebt ervaring met het werken binnen de Belastingdienst 4. Je hebt ervaring met het inrichten van systeembeheer (technisch/functioneel/applicatief) van een Linux/PHP/MySQL of vergelijkbaar productiesysteem 5. Je hebt ervaring met het automatiseren van productiestraten (OTAP) op basis van middelen als Ansible of vergelijkbaar 6. Je hebt ervaring met het inrichten en tunen van systemen op basis van Linux met OS'en, DBMS'en, applicatieservers, maatwerktoevoegingen, inclusief beveiliging, sizing en toegang verlenen Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je moet voor alles een techneut zijn die veel begrijpt van Linux en op PHP gebaseerde oplossingen, in dit geval Matomo bovenop Linux, inclusief daarbij behorende producten als MySQL of MariaDB, Apache, Redis een vergelijkbaar. 2. Je bent goed in het implementeren en inrichten van dergelijke systemen op een manier die herhaalbaar is, waarbij zaken als livecyclemanagement zijn ingericht en waarbij het beheer van het systeem na afronding met miniale inspanning kan plaatsvinden. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn Startdatum: 07-11-2022 Duur: 2 maanden Optie op verlenging: n.t.b Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10-10-2022 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: n.t.b - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Beleidsmedewerker OOV en Crisisbeheersing Midden-Delfland
Voor de Gemeente Midden-Delfland zijn wij op zoek naar een Beleidsmedewerker OOV en Crisisbeheersing. Omschrijving opdracht: Tijdens de opdracht moeten de volgende taken en werkzaamheden worden uitgevoerd: -Adviseren van de burgemeester op het gebied van openbare orde en veiligheid en crisisbeheersing en op de regionale/landelijke ontwikkelingen. -Onderhouden contacten met de partners op het gebied van integrale veiligheid. -Uitvoeren van het lokale veiligheidsbeleid. -Continueren van de ontwikkeling van de crisisorganisatie. - Vertegenwoordigen van de gemeente in verschillende lokale en regionale overlegstructuren. Omschrijving opdrachtgever: Is een oer-Hollandse gemeente met een waardevol agrarisch veenweidelandschap. Typerend voor het gebied is de koe die nog gewoon in de wei staat. Ondanks oprukkende verstedelijking is het oorspronkelijk cultuurlandschap met de vele sporen uit het verleden bewaard gebleven. Het open groengebied is als recreatiegebied van groot belang voor de leefbaarheid voor de inwoners van de omliggende steden. Samen met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties en andere overheden werkt de gemeente aan behoud en versterking van de ongekende kwaliteiten. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Een afgeronde opleiding op HBO bachelor niveau. 2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als beleidsmedewerker. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als beleidsmedewerker OOV . 2. Een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van bestuurskunde of veiligheidskunde . 3. Aantoonbare werkervaring met het adviseren van de burgemeester (Duidelijk benoemd in het CV) . 4. Aantoonbare werkervaring als vertegenwoordiger in verschillende overlegstructuren . 5. Flexibele inzetbaarheid qua werktijden en werkzaamheden . Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Midden-Delfland Startdatum: 01-11-2022 Duur: 3 maanden Optie op verlenging: 2 maal 3 maanden Inzet: 20 - 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 11 oktober 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 19 oktober 2022 van 13.00 uur tot 16.00 uur. - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Data Warehouse Ontwerper Sr. Den Haag
Referentienummer: 2022-06034 Omgeving: Den Haag Aantal uur per week: 36 Startdatum: dinsdag 1 november 2022 Einddatum: zondag 30 april 2023 Optie op verlenging: Ja Intakegesprek: 17-10-2022 10.00 - 13.00u Sluitingsdatum: 11 okt. 2022 11:00 BlueTrail is op zoek naar een Senior Data Warehouse Ontwerper voor 36 uur per week. De opkomst van informatie gestuurd werken is onvermijdelijk. Data is overal om ons heen. Het toepassen van data kan BZ efficiënter en of slimmer maken. Het doel van het Data Competence Centre is om (big)data (intern/extern, gestructureerd/ongestructureerd) te verzamelen en deze zodanig te rangschikken dat de data kan worden toegepast om tot inzichten te komen ter ondersteuning van de processen van BZ. Voor de ontwikkeling hiervan is een business intelligence & analytics en data science team ingericht. Je komt te werken in een multidisciplinair scrumteam voor de business intelligence producten o.a. bestaande uit data analisten, ontwikkelaars en business vertegenwoordigers. Dit team heeft onder meer de opdracht om grootschalige wijzigingen door te voeren in de data omgeving door de komst van nieuwe bronsystemen voor onder meer ondersteuning van financiële processen. In samenwerking met vertegenwoordigers van diverse directies wordt gewerkt aan het gestructureerd ontsluiten van de belangrijkste systemen van BZ en het onderbrengen van deze gegevens in een enterprise data warehouse en bijbehorende analytische omgevingen. Voor de facilitering van dit team is BZ op zoek naar een bevlogen data specialist met zowel ontwerp-ervaring van datawarehouse componenten als relevante ontwikkel-ervaring op het Microsoft Azure platform. Voor deze functie zoekt BZ iemand met uitstekende kennis van en ervaring met datamodellering van data warehouse omgevingen (Datavault / Kimball), in combinatie met voldoende kennis van data gerelateerde ontwikkelingen op het Azure platform. Je beschikt over uitmuntende vaardigheden met betrekking tot het opzetten van een functionele data warehouse ontwikkelstraat voor de data warehouse producten welke nog continue wordt doorontwikkeld. De komende periode zal het financiële data warehouse volledig opnieuw worden opgebouwd door vervanging van de huidige bronsystemen. Functionele kennis en ervaring van financiële processen en van de activiteitencyclus van BZ is dan ook zeer gewenst voor het succesvol kunnen uitvoeren van deze functie. De ontwerper / data engineer gaat onderdeel uitmaken van het een DevOps team van data engineers , ontwerpers en analisten waarin de ontwikkelstraat voor de nieuw te ontwikkelen informatieproducten doorontwikkelen en onderhouden, samen met vertegenwoordigers van de klant. Hiervoor is soms een flinke dosis flexibiliteit en creativiteit richting de collega teamleden en de vragende directies noodzakelijk. De geschikte kandidaat weet van aanpakken, kan goed omgaan met een grote verscheidenheid aan werkzaamheden gedurende de werkdagen en is een echte teamplayer. Je speelt een centrale rol binnen het Business Intelligence Team van BZ. Buitenlandse zaken heeft de ambitie door te groeien naar een informatie gestuurde, data-gedreven organisatie. Om dit te verwezenlijken loopt een diversiteit aan business intelligence & analytics (BIA) en data science projecten die grotendeels in elkaar verweven zijn. Ontwikkeling en beheer worden uitgevoerd door twee ontwikkel- en beheerteams onder aansturing van twee projectleiders. De verschillende agile-scrum teams werken nauw samen met producteigenaren en opdrachtgevers vanuit verschillende afdelingen. Verschillende stakeholders, verschillende belangen, allemaal met als doel steeds beter en meer informatie gestuurd te kunnen werken voor een steeds grotere gebruikersgroep. De volgende taken en resultaatgebieden worden onderkend: Definitie en afstemming van gedetailleerde requirements voor het ontsluiten van gegevens in het financiële data warehouse bijbehorende Datamarts. Datavault ontwerp en het ontwerp voor de verschillende Datamarts, inclusief transformatieregels. (Door)ontwikkelen, beheren en optimaliseren van de data-producten op Azure ten behoeve van de business intelligence en analytics functie van het Data Competence Center met behulp van Azure DevOps. Je analyseert data uit de verschillende departementale systemen en verzorgt de management informatie aan de verschillende directies en de departementale leiding van BZ. Daarnaast ben je als Data Engineer verantwoordelijk voor het doorontwikkeling, beheer en onderhoud van het datawarehouse en de rapportageomgeving. Op basis van de informatiebehoefte van vertegenwoordigers van de klant vertaalt de Ontwerper/ Data Engineer dit, in samenwerking met de Business-/ Informatie Analist, naar een ontwerp, waarbij de nadruk ligt op business intelligence en analytics oplossingen ten behoeve van management informatie en data analyse. Je bent samen met jouw DevOps team hoofdverantwoordelijk voor ontwerp en bouw van het datawarehouse en datamarts met behulp van Azure Data Factory, Azure Datalake Storage, Azure SQL en Azure DevOps, waarbij de verschillende dataprocessen zoveel mogelijk worden gegenereerd op basis van meta-data. De kandidaat werkt vraaggericht in opdracht van één of meerdere directies en maakt onderdeel uit van een groter Business Intelligence Team DevOps team waarin meerdere rollen zijn vertegenwoordigd. KNOCK-OUT: Je hebt een HBO/WO diploma in een relevant vakgebied. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met Azure data transformatie technologieën en het geautomatiseerd opzetten en beheren van een data warehouse ontwikkelstraat. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met SQL, specifiek in relatie tot Microsoft Azure SQL. Je hebt minimaal 3 jaar ontwerp-ervaring met data warehouse modelleringstechnieken, Datavault en Kimball in het bijzonder. Je bent op de hoogte van de laatste inzichten op het gebied van dataproducten in de cloud, in het bijzonder op Microsoft Azure. Je bent op de hoogte van de laatste technieken voor data-integratie en het kunnen inzetten van de juiste technieken op de juiste plaats. Je hebt ervaring met ontsluiten van financiële systemen en het modelleren van financiële concepten, bij voorkeur SAP. Je hebt ervaring met CI/CD methodologie en Azure DevOps. Je hebt ervaring met Azure tools zoals Azure Devops, Data Factory en vergelijkbaar (streaming & batch). Je hebt werkervaring binnen een business intelligence/ data warehouse team. Je hebt werkervaring met het modelleren van financiële processen. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je bent bekend met enterprise data warehouse en business intelligence georiënteerde architecturen. Je hebt kennis en ervaring met Microsoft Azure PAAS oplossingen. Je hebt brede productkennis Business Intelligence en Datawarehouse tools. Je hebt ervaring met bron- en data-analyse. Competenties: Analytisch denkvermogen Resultaatgerichtheid Creatief Overtuigingskracht Constructief kritische houding Communicatief vaardig
Senior Applicatie Database Beheerder Den Helder
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Applicatie Database Beheerder Omschrijving opdracht: Jij wordt verantwoordelijk voor het technisch beheer binnen het IT-landschap van Defensie. Je werkt hierbij binnen een complexe technische ICT- architectuur. Met jouw kennis en kunde automatiseer en verbeter je het beheer van de Defensie omgevingen. Je zorgt dat de beheerdocumentatie op orde is, lost incidenten op, zowel zelfstandig als in teamverband, behandelt klantaanvragen en zorgt voor tijdige realisatie van de opdrachten en je neemt daarnaast actief deel aan projecten. Je werkt in een uitdagende omgeving samen met een team van beheerders van verschillende niveaus. Naast het uitvoeren van het technisch beheer, werk je ook veel samen met functioneel beheer en ontwikkelaars.. Waar ga je werken? Je gaat aan de slag binnen de sectie IT Toepassingen, die verantwoordelijk is voor het technisch beheer van alle applicaties en databases binnen Defensie. Niet alleen is de sectie verantwoordelijk voor het dagelijks beheer om de continuïteit te waarborgen en de klanten onbezorgde diensten te verlenen, maar werkt de sectie ook mee aan nieuwe projecten. Dat kan zijn op basis van bestaande technieken maar ook wordt er steeds meer innovatie gepleegd om nieuwe ontwikkelingen binnen te brengen. Omschrijving opdrachtgever: JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Omschrijving achtergrond opdracht: Voor de afdeling IT Toepassingen zijn wij op zoek naar een enthousiaste Senior Beheerder die het team komt versterken. De komende jaren staan we voor uitdagingen als het bieden van hoge beschikbaarheid, en nog betere beveiliging. De Senior Beheerder Is verantwoordelijk voor optimalisatie en change begeleiding/ontwerp van diverse applicatie en data oplossingen binnen een onpremise IT landschap, in het bijzonder hosting van backend specifieke software oplossingen. Inzet Periode: Schatting 1680 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1680 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Locatie: Den Helder Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met specifieke applicatie platformen. 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met database en data analyse hosting. 3. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met Linux. 4. Je hebt minimaal 4 jaar kennis en ervaring met Windows server 12. 5. Je hebt minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met applicatiehosting en databasehosting in de breedste zin. 6. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met voor het vakgebied benodigde infrastructuur / platform gerelateerde zaken. 7. Je bent beschikbaar 32 (minimaal aantal uur per week). 8. Je hebt minimaal een afgeronde MBO 4. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring Web applicatie servers zoals: Internet Information Services (IIS), Apache / Tomcat, evt NginX 2. Je hebt ervaring op het gebied van recente storage systemen. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring met Windows en Linux (RedHat / Ubuntu) platformen. 4. Je hebt kennis van en ervaring met voor het vakgebied benodigde infrastructuur / platform gerelateerde zaken, zoals : DNS inrichting, Load balancing en andere HA technieken 5. Scripting, met name PowerShell en Python 6. Integratie tussen diverse werkplek componenten (thin/fat clients, mobile) naar back-end systemen 7. Je hebt ervaring met DevOps 8. Je hebt ervaring met ITIL processen. 9. Je hebt ervaring met projectmatig werken (Prince2). 10. Je hebt ervaring met Agile/SCRUM. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Helder Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10-10-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: n.t.b - CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Test Manager Maasland
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Test Manager Omschrijving opdracht: De testmanager/coördinator coördineert de integrale testen van de ICT componenten van het Card Management project binnen Defensie. Hij/zij is verantwoordelijk voor het aansturen van de testafdeling/medewerkers en zorgt ervoor dat de middelen aanwezig zijn om te kunnen testen. Hierbij houdt hij/zij rekening met het masterplan waarin de verschillende fasen staan gedefinieerd. De testmanager stemt nauw af met de Programmamanager en Projectleider. De testmanager zorgt voor een gedegen planning waarin de activiteiten voor testen zijn opgenomen. De testmanager zorgt ervoor dat de rapporten (testresultaten) worden gedeeld. Hierin moet komen te staan welke testen er zijn gedaan, wat de resultaten waren, of er voldoende testen zijn uitgevoerd om een goed beeld te zijn van de realiteit. Concreet dient de testmanager een Testplan op te leveren, sturing te geven aan de invulling ervan zodat het daadwerkelijk wordt getest, zaken evalueren en de uitkomsten rapporteren. Naast deze taken zal de rol van Productowner ook toede mogelijkheden kunnen behoren. Taken: - Dagelijkse aansturing test activiteiten - Bewaking voortgang - Onderhouden contacten - Anticiperen op en onderkennen van de rapporten en projectrisico’s - Deelnemen aan projectoverleggen - Opstellen van vrijgave advies - Overleggen organiseren in het kader van testactiviteiten - Planning opstellen - Rapporteren van testresultaten - Evalueren testproces Omschrijving opdrachtgever: JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Omschrijving achtergrond opdracht: De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Sectie Beveiliging. De Sectie Beveiliging garandeert de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens van Defensie en haar ketenpartners, zodat alleen zij altijd en overal kunnen werken met hun gegevens. Daarmee levert de Sectie Beveiliging een wezenlijke bijdrage aan de reactiesnelheid en de slagkracht van Defensie en haar ketenpartners. De vacature wordt gesteld vanuit het aandachtsgebied van de Unit 'Smartcard and Certificate Services', (SCS). Deze Unit is onder andere verantwoordelijk voor het technisch beheer van de Defensiepas, Uitvoerend Functioneel Beheer, het kaartbeheersysteem en digitale certificaten Inzet Periode: Schatting 1661 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1661 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Locatie: Maasland Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 4 jaar kennis en werkervaring als testmanager in een complexe ICT-omgeving; 2. Je hebt minimaal 4 jaar kennis en werkervaring met projectmatig werken volgens de Prince2 methodiek; 3. Je hebt minimaal 4 jaar kennis en werkervaring in een functioneel beheeromgeving; 4. Je hebt minimaal 3 kennis en ervaring van testmethodieken (bijv. TMAP); 5. Je hebt minimaal 4 jaar kennis en ervaring van Card Management systemen; 6. Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar; 7. Je hebt minimaal een afgeronde hbo opleiding; 8. Je hebt een geldig BISL certificaat; 9. Je hebt aantoonbare ervaring met PKI(o). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt werkervaring met informatiebeveiliging; 2. Je hebt kennis van informatiebeveiliging (certificaat ISO27002/Comptia N+ of CISSP); 3. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in het evalueren van een testproces; 4. Je bent ISTQB CTAL gecertificeerd. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Maasland Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10-10-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: n.t.b - CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Medior Java Developer Arnhem
Voor TenneT in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een Medior Java Developer Startdatum: z.s.m.Duur van de opdracht: 1 jaar, met optie op verlenging.Inzet: 32-40 uur per week Wat maakt de rol van developer bij TenneT zo leuk? Je maakt onderdeel uit van het multidisciplinaire CSM team (Customer Settlement and Markets) dat verantwoordelijk is voor de levering van verschillende diensten aan interne en externe klanten van TenneT. De afdeling CSM kent een open en informele werksfeer wat de ruimte biedt om met veel vrijheid en de nodige humor te bepalen hoe je uitdagingen aanpakt. Voor deze functie kom je te werken in een bestaand scrum team dat de komende jaren nieuwe modules van TenneT ontwikkelt en daarop onderhoud verricht, maar ook onderhoud doet bestaande modules. Je krijgt de vrijheid, maar ook de verantwoordelijkheid krijgt om zaken samen met je scrum team te regelen. We zijn opzoek naar teamleden met een eigen expertise en die T-shaped willen werken; d.w.z. dat je graag alle soorten werkzaamheden wilt pakken om onze software ontwikkeld en gereleast te krijgen. Het team werkt hybride. Dat houdt in dat je 1 a 2 dagen samen op kantoor werkt. Op het moment zitten we midden in de overgang naar een nieuw IT-landschap. Een mooie periode in een complexe en uitdagende omgeving waarbij we een jou als extra developer hard nodig hebben. Het team bestaat momenteel uit zes developers waarvan jij er een gaat vervangen, die de ruimte krijgen om te werken met moderne technieken zoals Quarkus, Java 17 en Angular 13. Binnen het team passen we DevOps principles toe. We zijn dan ook end-to-end verantwoordelijk voor wat we bouwen, opleveren en beheren. Wie ben jij? - Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als Java ontwikkelaar; - Front-end ervaring met Angular is een pre; - Kennis van Continuous Delivery (zoals Jenkins, SonarQube, Git, Maven, XL Deploy); - Je ziet het belang van geautomatiseerd testen; - Ervaring met moderne Java frameworks (Quarkus, Spring Boot); - Kennis operating systems (Linux) en SQL databases (Oracle); - Je werkt graag o.b.v. de Agile waarden en principes; - Je vindt het erg prettig om in een team te werken en je vindt het vanzelfsprekend om je team te helpen om het beste uit zichzelf te halen; - Je bent proactief en communicatief vaardig; - Je hebt een positieve mindset en denkt in oplossingen; - Je bent kwaliteitsbewust en positief kritisch; - Je vindt het leuk om je kennis en ervaring over te dragen; - Goede beheersing van Nederlands en Engels, mondeling en schriftelijk. - Omdat TenneT een maatschappelijk vitale functie heeft, is een VOG en een uitgebreide screening onderdeel van de selectieprocedure. Kandidaat profiel Omdat TenneT een maatschappelijk vitale functie heeft, is een VOG en een uitgebreide screening (UVO) onderdeel van de selectieprocedure. Educational qualification Master
Teamleider Beleid a.i. Hardenberg
Voor Gemeente Hardenberg zijn wij op zoek naar een Teamleider Beleid a.i.. Wie ben jij? Als teamleider Beleid binnen de afdeling Maatschappelijk Domein ben je een inspirerend voorbeeld, je stimuleert en faciliteert de teamleden om zich individueel en in samenwerking verder te ontwikkelen. Dit doe je op coachende wijze. Je overziet veel en kan daarom goed de verbinding maken. Zowel met interne als met externe partijen. Met een gezonde dosis humor, lef en relativeringsvermogen ben je in staat het management en bestuur te adviseren. Voor alle medewerkers ben je goed benaderbaar en word je gezien als een betrokken collega. Wat ga je doen? Jij gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere doorontwikkeling van het team Beleid. Samen met de collega’s geeft je richting aan de opgave die samen met het bestuur is vastgesteld. Je bent integraal verantwoordelijk voor het team, je stuurt op resultaat en budget en draagt zorg voor de ontwikkeling van jouw medewerkers. Je draagt gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het Maatschappelijk Domein samen met de concernmanager en de andere teammanagers. Je zoekt verbinding en samenwerking met de andere teams binnen de gemeente en stuurt erop dat medewerkers uit het team dat ook doen. Waar ga je werken? Je gaat werken met en voor een team dat bestaat uit 24 medewerkers met kennis van de verschillende disciplines binnen het Maatschappelijk Domein. Professionals met een zelfstandige manier van werken. Wie vertegenwoordig jij? Het team Beleid speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van het bestuur op het brede terrein van het Maatschappelijk Domein. Een beleidsterrein wat volop in ontwikkeling is en waarin de gemeente Hardenberg koploper wil blijven. Het is een heel divers team, waar een goede balans tussen ondersteuning op inhoud en het faciliteren van de medewerkers om hun werk te kunnen doen gewenst is. Wdba: In verband met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties kan deze opdracht niet ingevuld worden door een ZZP’er. Indien u zelf als ZZP’er inschrijft, dient u bereid te zijn deze opdracht op basis van payroll in te vullen. j_id0__j_id1__j_id119__j_id351__j_id656__j_id674__j_id676 = window.onload; window.onload=function() { if (j_id0__j_id1__j_id119__j_id351__j_id656__j_id674__j_id676!= null) j_id0__j_id1__j_id119__j_id351__j_id656__j_id674__j_id676();}; Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding. 2. Je hebtminimaal 3 jaar leidinggevende ervaring in de afgelopen 7 jaar. 3. Je hebt(op hoofdlijnen) kennis van- en ervaring met gemeentelijke processen. 4. Je hebt kennis van het Maatschappelijk Domein. Functie wensen (gunningscriteria): Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Hardenberg Startdatum: 31-10-2022 Duur: 31-12-2022 Optie op verlenging: Ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 12-10-2022 Sluitingstijd: 9.00 uur Intakegesprek: N.t.b - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
OBM Monitoring Engineer Arnhem
Voor TenneT in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een OBM Monitoring Engineer. Startdatum: z.s.m.Duur: 1,5+ jaarAantal uur per week: 40 uur, 32 uur in overleg Weet jij alles over monitoring en kun je functionele eisen omzetten naar een optimale inrichting? Ben je analytisch sterk en begrijp je de samenhang tussen gebruikers, bedrijfsprocessen, applicaties, data en infrastructuur? Heb je de competenties om deze behoefte technisch te vertalen in te bouwen functionaliteit? Lees dan vooral verder. Afdeling:Je komt te werken binnen het monitoringsteam van de afdeling Basic , Platform Services (PLS) van de Information Technology en Facilities organisatie. PLS biedt de database en middleware platformen binnen de organisatie, waaronder ook integration, monitoring en CI/CD vallen. Het monitoring team waarin je aan de slag gaat, gelooft in self-service en automatisering en draagt zorg voor een 24/7 dienstverlening van TenneT’s IT infrastructuur. Hierbij wordt Micro Focus Operations Bridge Manager (OBM) als centrale tool voor monitoring (Single Pane of Glass)voor gebruikt. Samen met je teamgenoten zul je verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en beheer van het monitoring platform, welke naast OBM nog bestaat uit Elasticsearch, Prometheus en Grafana. Verantwoordelijkheden:Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van de monitoring services die in de organisatie aan de applicatieteams worden aangeboden. Hierbij speelt Operations Bridge Manager een cruciale rol in het applicatielandschap van Tennet. Het is jouw taak dat de services optimaal aansluiten bij de werkzaamheden van je gebruikers en deze technisch te integreren met aanpalende gebieden, zoals CI/CD pipelines en onze basis infrastructuur. Je werkt samen met engineers uit andere teams om te garanderen dat de services aansluiten op de behoeftes en voldoen aan de afgesproken SLA's. Belangrijkste taken als IT Monitoring Engineer binnen Basic IT bij TenneT?Implementeren en beheren van network en middleware systeem Microfocus Operations Bridge Manager (OBM);Het ontwikkelen van standaard monitoring bouwblokken die het makkelijk maken voor teams om hun applicaties te beheren;Het analyseren van onze infrastructuur en middleware om de monitoring elementen te identificeren;Het uitvoeren van actie ten behoeve van het incident management processInterface tussen de vendoren Microfocus en Elastic om technische issues op te lossen;Ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van testplannen voor nieuwe en bestaande features.Het schrijven van scripts (groovy, shell, python, XML) om monitoring taken uit te voeren die niet in scope zijn van de capabilities van het monitoringssysteem.Het beheren van de omgeving door het uitvoeren van upgrades en patches en door troubleshooting en oplossen van issues met de betreffende tooling. Eisen kandidaten:3+ jaar ervaring met het technisch beheer van monitoring binnen complexe Enterprise-omgevingenKennis van en ervaring met Micro Focus Operation Bridge Manager, Network Operation Manager.Ervaring met wijzigingen uitvoeren op gebied van monitoring;Kennis van Active Directory;Kennis van scripting, XML, Python, Groovy, shell;Ervaring met platformen zoals Prometheus en ELK is een pré;Ervaring met CMDB, Universal Discovery en/of RTSM is een préKennis van automatisering en Infrastructure-as-code (Ansible, Bitbucket, Jenkins);Ervaring met Windows Server & Linux operation systems (Redhat/RHEL) is vereist;Ervaring met netwerkmanagement;Je staat open voor feedback en draagt bij aan het team resultaat, ook als dit niet direct in je eigen belang is;Een snelle leerling in het vinden van oplossingen voor technische issues;Een proven track record met Dev/Ops werken in een scrum team;Ervaring met het bouwen en onderhouden van je eigen CI/CD pipelines;Ervaring in het beheren van een middleware omgeving is een pré; Mocht OBM toch nog nieuw voor je zijn, dan zorgen wij ervoor dat je dit gaat leren. Zowel door het te doen als door het volgen van trainingen. Ook kun je jouw kennis uitbreiden op het gebied van automatisering, Kubernetes en Ansible. CompetentiesKlantgerichtheidStakeholder managementKeten denkenAgile werkenRegie voerenBesluitvaardigheidOvertuigingskrachtPlanmatig werken
Zorgregisseur Jeugd Monnickendam
Voor Gemeente Waterland zijn wij op zoek naar een Zorgregisseur Jeugd. Opdracht: Als Zorgregisseur Jeugd vorm je samen met je collega’s de toegang tot de jeugdzorg. Je informeert en adviseert de aanvragers van de voorzieningen in het kader van de jeugdwet en je verwijst zo nodig door. Je zet hulp in als dat nodig is, en je bent de regisseur gedurende dit hele proces. Het doel is zo kort mogelijk in de gezinnen actief te zien, maar wel zo lang als nodig. Andere taken zijn: -Je inventariseert en verheldert de problematiek van de inwoner/gezin door gesprekken -Je stelt een plan op samen met het gezin -Je zet de hulpverlening in bij het gezin/individu/echtpaar -Je monitort de hulpverlening, je checkt of alle afspraken worden nagekomen -Daar waar nodig sluit je uiteindelijk de zaak af met een borgingsplan, na besluitvorming in het overleg met collega's -Je bent onderdeel van het netwerk (kernteam) van professionals uit het werkveld om complexe casussen te bespreken en toe te zien op integrale samenwerking rondom een huishouden -Je zorgt voor goede samenwerking met partners, het versterken van netwerken en het onderhouden van contacten met instanties -Je bent in staat om (drang)zaken uit te voeren vanuit de regie rol. Je bent dan de regisseur binnen het systeem. Functieprofiel: -Je bent een ervaren Zorgregisseur. Je bent bekend met het werken met kinderen en jongeren. -Je gebruikt de eigen krachten van het cliëntsysteem en zoekt naar mogelijkheden om deze krachten te versterken of uit te breiden -Je bent analytisch. Je kunt verbanden leggen tussen gegevens, mogelijke oorzaken van problemen opsporen en de ‘vraag achter de vraag’ achterhalen. Samen met de cliënt zoek je naar relevante gegevens om tot een juiste analyse te komen| -Je hebt uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en bent in staat om integraal te werken -Je hebt een goed analytisch vermogen, sterke interpersoonlijke vaardigheden, een grote inzet, gerichtheid op competenties en ontwikkeling. -Je hebt kennis van interventies bij veel voorkomende problemen en bent op de hoogte van diverse sociaal agogische/ pedagogische gebieden, zoals pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, complexe gezinssystemen, risicofactoren inschatten, diagnostische instrumenten binnen de jeugdhulpverlening -Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit -Je hebt ervaring met gespreksvoering Omschrijving opdrachtgever: De gemeente Waterland is een (relatief) kleine gemeente. Typerend voor onze organisatie is het ‘ons kent ons’ gevoel en de korte, informele lijnen. Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders. Functie eisen (knock-out criteria): 1. BYOD (bring your own device). Voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van een eigen laptop en mobiel 2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau 3. Je beschikt over een SKJ-registratie (dit is aantoonbaar gemaakt in het cv middels registratienummer) Functie wensen (gunningscriteria): 1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van HBO SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlener) of Social Work 2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar op het gebied van jeugdhulpverlening 3. &nbspAfgeronde cursus Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld 4. &nbspAfgeronde cursus Complexe echtscheidingen . Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Monnickendam Startdatum: Z.s.m. Duur: Tot en met 31 december 2022 Optie op verlenging: Mogelijk maar nog niet bekend Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10 oktober 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 12 oktober tussen 14.00 uur en 17.00 uur. - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
DevOps Beheerder EMS-SCADA Arnhem
Voor TenneT is Harvey Nash op zoek naar een DevOps Beheerder EMS-SCADAStartdatum: zsmEinddatum: 01/09/2024 Locatie: ArnhemAantal uur: 32/40 uur per weekApplicant requirements We beschouwen elektriciteit allemaal als vanzelfsprekend, maar denk eens de volgende keer dat je het licht aandoet waar de stroom vandaan komt. In Nederland en Duitsland werd het hoogstwaarschijnlijk geleverd door ons, door TenneT. Wij beheren meer dan 24.500 kilometer aan hoogspanningslijnen en -kabels, die elektriciteit transporteren naar ca. 42 miljoen huishoudens en bedrijven. Misschien heb je nog nooit van ons gehoord, en dat is prima. We hebben namelijk liever dat je merkt dat je altijd stroom tot je beschikking hebt. Omdat de tijden veranderen en er steeds meer alternatieve groene energiebronnen bijkomen, wordt het beheer van het hoogspanningsnet steeds complexer. Om mee te gaan met de tijd, zijn we gestart met het programma 'Control Room of the Future'. Dit programma is geïnitieerd om TenneT naar de toekomst te begeleiden. Zo ondersteunen wij onze medewerkers in de bedrijfsvoering centra om zich aan te passen aan de nieuwe manier van werken in de toekomstige controlekameromgeving. Het eerste grote project in dit programma is de vervanging van het bestaande EMS-SCADA platform door een nieuw, modern en toekomstbestendig EMS-SCADA. Met dit nieuwe platform geven we de bedrijfsvoerders betere middelen en ondersteuning om het netwerk nu en in de toekomst te beheren. Het nieuwe platform is geschikt om nieuwe functies te integreren die nodig zijn om tegemoet te komen aan de steeds toenemende complexiteit van het beheer van het elektriciteitsnetwerk in Europa. Binnen TenneT richt de business unit Information Technology & Facilities (ITF) zich op het waarborgen van een hoge beschikbaarheid van facilitaire- en IT diensten en het leveren van betrouwbare functionaliteit met de nieuwste technologie. De levering en het beheer van het EMS-SCADA platform aan de bedrijfsvoering centra is een van de taken van ITF. De medewerkers van ITF werken in een omgeving waar ze betrokken zijn en zich ook betrokken voelen. Niet alleen bij de unit, maar ook bij het bedrijf en ons doel. Het team Transmissie Services zoekt versterking voor het beheer van het nieuwe EMS-SCADA systeem. Er wordt een DevOps beheer organisatie opgericht die het dagelijkse beheer uitvoert, en de doorontwikkeling van het platform organiseert. Help jij mee ons IT/OT-landschap van de toekomst vorm te geven en wil jij hier vanaf het eerste uur bij aanwezig zijn? Werkzaamheden DevOps beheerderMonitoring van lopende processen op applicatie en operating system niveau.Registreren en rapporteren over de performance.Uitvoeren van upgrades van applicatie en operating system en ontwikkelen van automatisering hiervoor.De ontwikkeling van nieuwe configuraties, het testen en in bedrijf stellen ervan en het ontwikkelen van C# scripting ervoor en het uitvoeren ervan, rekening houdend met het bedrijfs kritische karakter van de omgeving. -Kwaliteits controles doen en verzorgen van een goede logging.Opstellen, afstemmen en onderhouden van implementatie protocollen en draaiboekenUitvoeren en documenteren van FAT/SAT testen, samen met Operations.Bij storingen gestructureerd probleem analyse kunnen uitvoeren, ook onder druk van een Prioriteit 1 verstoring.Opzetten van en meewerken aan het gecoördineerd oplossen samen met andere partijen. Hierbij de juiste communicatie en draaiboeken hanteren.Vertalen van wensen voor nieuwe functionaliteiten (gebruikerswensen) vanuit Functioneel beheer naar technische specificaties (user stories) die door de leverancier OSI worden gerealiseerd. Vervolgens samen met functioneel beheer en eindgebruiker testen, accepteren en naar productie brengen van deze nieuwe functionaliteiten via upgrades (patches/releases) op een gestructureerde en gecontroleerde wijze. Op dit moment loopt het project voor de implementatie van het nieuwe EMS-SCADA systeem. Je zult vanuit het project kennis opdoen, training ontvangen en gaan meewerken aan de implementatie van dit nieuwe systeem. Om vervolgens als onderdeel van het DevOps team dit systeem verder te gaan onderhouden, beheren en door te ontwikkelen. Het EMS-SCADA is een 24x7 dienstverlening aan de interne klant die verantwoordelijk is voor het ongestoorde elektriciteitstransport (24x7) op het landelijke hoogspanningsnet. Als DevOps beheerder draai je op termijn mee in de storingsdienst. KwalificatiesRuime kennis van Linux is een eis.Kennis van SCADA en ervaring met het beheren van een SCADA systeem is een eis.Goede communicatie vaardigheden, goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is een eis.Kennis van C#, ervaring met een EMS-SCADA omgeving en de inrichting van SCADA zijn welkom.Kennis van het managen van gevirtualiseerde omgevingen, tooling voor de automatische deployment van patches en upgrade op verschillende configuraties is een pré.Ervaring met Testautomation is een pré.Ervaring met Agile projectvormen is nuttig.
Full Stack Java Engineer Amsterdam
Full Stack Java DeveloperAre you an all-rounder software developer who enjoys doing full stack development? Then you might be the one that we are looking for! We are looking for mid to senior full stack Java developer who likes to build , to run and take responsibility for the software from start to finish: from idea to going live and improving it for millions of end users. You will Work in multidisciplinary Scrum teams and go for the best result together. Keep your colleagues sharp and inspired on the latest digital developments. And yes, they do with you too. Job requirement:Experience with Java 8 and 11, Spring Boot 2.1Experience with setting up APIsKnowledge and experience with Web components and Angular, HTML 5, Javascript, CSS3Spring Cloud with e.g., Zipkin, Spring Cloud Config,Git, Jenkins with Pipeline as Code, Nexus IQ, Nexus, Elastic Stack, Kibana, Kotlin, GraphQLKnowledge about Reactive programming.Excellent communication skills in Dutch (Native or Fluent) and English. Nice to have:A completed college education in a relevant fieldAt least five years of experience building enterprise level front-end and/or back-end applications.Gatling, Automated Testing throughout the pyramid About us! Since 2000 Levy provides professional Solutions to organizations ranging from tech start-ups to global players. From our offices in the UK and Amsterdam we have built an international local network of skilled employed professionals and contractors fuelled by our passion for connecting skills with projects. Over the years we have fulfilled over 1700 requirements and nowadays we consistently have 250+ professionals recruited and relocated from 14 countries allocated to various projects. Our strength is the way that we see and treat people. This will always be a key factor in our strategy for many years to come…multiplying by unity. Contact a.pal@levy-professionals.com or +31620136973.
Afdelingsmanager Marketing & Services Zwolle
Voor onze eindklant Univé in Zwolle is Harvey Nash op zoek naar een Afdelingsmanager Marketing & Services. Start: 1 november 2022Duur: 5 maandenAantal uur per week: 32 uurKantoordagen: dinsdag en donderdag Over Univé:De wereld van Univé is een wereld van veranderend klantgedrag, veranderde klantbehoeften en veranderende regelgeving. Wij omarmen die continue en snelle veranderingen en benutten daarbij de kracht van waar het allemaal begon: een coöperatie, die met twee benen in de maatschappij staat. Dichtbij en persoonlijk, digitaal en fysiek. Als omni-channel verzekeraar, maar ook als adviseur en partner. Als eigentijdse coöperatie van de toekomst die zekerheid biedt aan de klanten. Wij zien dat klanten zich steeds meer online oriënteren en steeds flexibeler tussen de kanalen bewegen. Het onderdeel Commercie is er om de Univé Formule te faciliteren in het vergroten van commerciële slagkracht en het continue verbeteren van de klantbeleving en daarmee het merk Univé duurzaam in de markt te zetten. Functieomschrijving:De Afdelingsmanager Marketing Marketing & Services is verantwoordelijk voor:Het vergroten van de commerciële slagkracht van de Univé formule.Het vergroten aan de commerciële effectiviteit van de Univé Formule.Het ontwikkelen en beheren van de offline kanalen (telefonie, winkels etc.).Het opzetten, de werking en het resultaat van landelijke marketingcampagnes binnen gestelde financiële kaders.Het ondersteunen van Regionale Univé’s bij commerciële en marketing activiteiten.De ontwikkeling en performance van de afdeling en de medewerkers. Organisatorische positieDe Afdelingsmanager Marketing & Services ontvangt hiërarchisch leiding van de Commercieel Directeur en is in staat de Commercieel Directeur te vervangen bij afwezigheid.De Afdelingsmanager Marketing& Services geeft hiërarchisch leiding aan de afdeling Marketing Particulier en Zakelijk. Eisen kandidaten:WO werk- en denkniveau‘Senior’ profiel, met volwaardig T-shaped expertise profiel, met specifieke kennis in de online/digitale verkoop/processen in de breedteRuime, bewezen ervaring in het bedenken en realiseren van unieke en onderscheidende positionering en klantbeleving ‐ In staat om draagvlak te creëren en te verbinden.Straalt vertrouwen en rust uit naar de medewerkers en weet hiermee de ontwikkeling van medewerkers en daarmee de afdeling te stimuleren.In staat om zodanig sturing te geven dat multidisciplinaire teams efficiënt en effectief werken. Organisatie competenties VerandervermogenInitiatiefResultaatgerichtheid Functie competenties OndernemerschapLeidinggevenOrganisatiesensitiviteitVisieCommercieel Vermogen
Java Developer Arnhem
Voor Alliander in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een Java DeveloperStartdatum: 1-11-2022Einddatum: 30-04-2022Inzet: 36 uur Werk samen aan een stabiel energienetwerk en lever daarmee een mooie bijdrage aan de maatschappij. Ontwerp, bouw en test nieuwe oplossingen die de digitalisering van de energienetten en de energietransitie vooruithelpen. Help jij ons als Java Developer mee bij het creëren van een duurzame toekomst?Met de verduurzaming in Nederland neemt het aantal windparken, elektrisch vervoer en zonneparken toe. De wereld om ons heen verandert razendsnel en IT speelt hierin een belangrijke rol. Als Java Developer ontwikkel en onderhoud jij applicaties die ons energiesysteem efficiënter maken, onze datastromen faciliteren en onze (technische) (werk)processen versnellen/automatiseren. Samen met jouw scrumteam ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheren en testen van zowel nieuwe als bestaande software. In deze teams werken we volgens het principe “you built it, you own it, you run it”. Het team Team Boost bestaat uit mensen met passie voor softwareontwikkeling. We zijn ambitieus en werken samen met een groot onderling vertrouwen, natuurlijk vanuit onze eigen professionaliteit. We zijn hands-on en ontwikkelen, testen en implementeren software op basis van Agile en Scrum in sprints van 2 weken. We werken voornamelijk vanuit huis en 2 dagen in de week vanuit onze kantoren in Duiven en Arnhem, die garant staan voor een inspirerende omgeving (google it). Wie ben jij? Je bent een Full Stack Java developer, en hebt een eigen visie op het vakgebied. Je staat open voor ideeën van anderen en durft de discussie aan te gaan met je collega's. Samen met ons bouw je aan webapplicaties van hoogwaardige kwaliteit, waarbij je werkt aan de ontwikkeling van nieuwe features, het oplossen van openstaande bugs en neem je het beheer van de dag waar. Je bent 100% agile en je houdt ervan uitdagende problemen op te lossen. Naast Java ben je ook bekend met Angular en/of Openshift (Kubernetes). Je ben pro-actief en ook geïnteresseerd in ontwikkelingen die buiten je eigen vakgebied vallen. Jij snapt dat een user story pas is afgerond als deze getest is en zonder problemen draait. Verder voldoe je aan: • Je hebt professionele ervaring (medior+) met Java (11+), waarbij je gewerkt hebt met het Spring Framework. • Ervaring met Maven, Jenkins, PostgreSQL. • Ervaring met front-end softwareontwikkeling, waarbij je kennis hebt opgedaan met Angular (12+) icm Typescript. • Een DevOps mindset is een grote pré. We werken veelal met Ansible om applicaties uit te rollen op Openshift. • Je vindt het leuk om de functionele requirements verder uit te werken (in de Atlassian suite) en te overleggen met de business. • Je werkt graag samen met andere developers aan stories.
Contractmanager WMO Zoetermeer
Voor Gemeente Zoetermeer zijn wij op zoek naar een Contractmanager WMO. Opdracht: Jij bent een zeer belangrijke schakel in het WMO zorgaanbod van gemeente Zoetermeer, door jou komen we verder in control en kunnen we de beste zorg en ondersteuning leveren aan onze inwoners! Het taakaccent van deze functie ligt op contractmanagement, lokale en regionale samenwerking, interne en externe stakeholders en inkoop en analyse op het gebied van Wmo. Als contractmanager Wmo ben jij de expert op het gebied van Wmo dienstverlening en de verbindende factor tussen de verschillende aandachtsgebieden binnen het Sociaal Domein maar ook tussen gemeente Zoetermeer en de regiogemeenten. Je bent verantwoordelijk voor het sturen van de contracten op kwaliteit en rechtmatigheid die uit naam van de gemeente zijn of worden afgesloten in het kader van de Wmo. Het is hierbij van belang dat je de gewenste resultaten in kaart brengt en deze gezamenlijk weet te realiseren. Dit doe je middels het opstellen van KPI’s welke vastgelegd worden in een dashboard ten behoeve van het contract. Je bewaakt de voortgang en risico’s van je accounts door te sturen met behulp van KPI’s op de geleverde prestaties, resultaten en budgetten. Je maakt in dien noodzakelijk verbeterafspraken, monitort deze afspraken en onderhoudt goede relaties met alle belanghebbenden, waarbij partnerschap het uitgangspunt is. Lokaal en regionaal voer je contractmanagement uit wat bijdraagt aan betaalbare en passende zorg. Je neemt deel aan accountgesprekken en stemt af met interne en externe stakeholders met betrekking tot vraagstukken rondom zorgaanbieders en het opstellen van maatwerkcontracten. Je schept helderheid over de Wmo zorguitgaven en levert betrouwbare stuuren managementinformatie. Je hebt een adviserende rol bij de invoering en implementatie van diverse sturingsinstrumenten, zoals een richtinggevend kader voor de inzet van Wmo. Kortom, samen met de zorgaanbieders en collega’s geef je invulling aan het verbeteren van de kwaliteit en dienstverlening tijdens de looptijd van het contract. Gemeente Zoetermeer wil een stevig partnerschap aangaan, waardoor een strakke sturing door de contractmanagers essentieel is. Omschrijving opdrachtgever: Zoetermeer is een toekomstgerichte stad. We gaan aan de slag voor de stad, samen met onze partners, inwoners en ondernemers. We spelen in op de behoeften die in de stad leven en doen dat op een manier die voor iedereen het beste resultaat oplevert. Daarbij staan vijf thema’s centraal: -Hart voor de Stad – denk bij je werk aan de stad, de inwoners en de ondernemers. -Eigen kracht – we stimuleren de eigen kracht van inwoners en medewerkers. -Samen bouwen – we werken samen met interne en externe partners. -Tijd & Ruimte om te leren – we nemen de tijd en ruimte om te leren binnen ons werk. -Samen bewegen – door samen op te trekken kunnen we flexibel inspelen op ontwikkelingen, initiatieven en kansen in de stad. Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De dienstverlening aan inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met partijen die actief zijn in (jeugd)zorg, welzijn, onderwijs en (arbeids)participatie. Het Sociaal Domein bestaat naast beleidsteams uit de uitvoeringsteams Inkomen en Zekerheid, Zorg, Handhaving en Jeugd en Gezinshulp (JGH). De uitvoeringsteams zijn verantwoordelijk voor inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, voorzieningen vanuit de wmo of toegang en regie rond jeugdzorg,. Daarbij kijken we steeds meer naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers. Wie kiest voor werken bij het Sociaal Domein van de gemeente Zoetermeer kiest voor werken bij een ambitieuze afdeling. Een lerende en wendbare houding past daarbij. Collega’s hebben het in zich om te netwerken, kwaliteiten en opdrachten dienstbaar te maken aan de noodzakelijke vragen en opgaven uit de samenleving. Het werk is waardevol, we kunnen écht het verschil maken. De sterke gerichtheid op samenwerking helpt om datgene in en voor de stad tot stand te brengen dat nodig is, binnen of buiten de grenzen van de afdeling of de gemeentelijke organisatie. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever 2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van contractmanagement Wmo. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met WMO hulpmiddelen en woningaanpassingen .2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met aanbestedings- en inkooptrajecten binnen het sociaal domein .3. Minimaal een afgeronde opleiding op HBO bachelor niveau . Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zoetermeer Startdatum: Zo spoedig mogelijk Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 1 maal 6 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10 oktober 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente worden gepland op maandag 17 oktober 2022. - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Systeembeheerder ICT Utrecht
Voor FNV is Harvey Nash op zoek naar een Systeembeheerder Startdatum: zsmDuur: 6 maandenLocatie: UtrechtAantal uur: 35 uur per week Waar kom je te werken? De ICT organisatie van FNV is recent een transitie programma gestart waarbinnen verschillende infrastructuur- en applicatieprojecten parallel worden gerealiseerd. De infrastructuur projecten zijn gericht op de vernieuwing en beveiliging van de sterk verouderde infrastructuur en werkplekomgeving. De applicatieprojecten volgen een Cloud-First strategie waarbij onder architectuur het applicatielandschap wordt gemigreerd volgens het principe SaaS-voor-PaaS-voor-IaaS. Gedurende de realisatie van dit programma maakt de organisatie een transformatie door naar een meer wendbare regie-organisatie die het nieuwe hybride-Cloud landschap gaat ondersteunen met een combinatie van eigen diensten en partnerships met ICT dienstverleners. Tegelijkertijd focussen we op de instandhouding van de dienstverlening. Denk hierbij aan het tijdig afhandelen van incidenten en wijzigingsverzoeken. Waar kom je te werken? De ICT organisatie van FNV is recent een transitie programma gestart waarbinnen verschillende infrastructuur- en applicatieprojecten parallel worden gerealiseerd. De infrastructuur projecten zijn gericht op de vernieuwing en beveiliging van de sterk verouderde infrastructuur en werkplekomgeving. De applicatieprojecten volgen een Cloud-First strategie waarbij onder architectuur het applicatielandschap wordt gemigreerd volgens het principe SaaS-voor-PaaS-voor-IaaS. Gedurende de realisatie van dit programma maakt de organisatie een transformatie door naar een meer wendbare regie-organisatie die het nieuwe hybride-Cloud landschap gaat ondersteunen met een combinatie van eigen diensten en partnerships met ICT dienstverleners. Tegelijkertijd focussen we op de instandhouding van de dienstverlening. Denk hierbij aan het tijdig afhandelen van incidenten en wijzigingsverzoeken. Wat zoeken we? Je hebt hbo werk- en denkniveau.Je hebt kennis van ICT-voorzieningen, zowel van hardware- als software, diensten en applicaties, data communicatie en (IP-)Telefonie.Je beschikt over kennis van de toegepaste (technische) systemen/componenten en bijbehorende marktontwikkelingen op het gebied van de technische infrastructuur.Kennis van en ervaring met agile werken en SCRUM methodieken is een préKennis van projectmanagement en projectmethodiek volgens Prince II is een pré.Kennis en ervaring met ITILJe hebt technische kennis van infrastructuren, specifieke kennis van Azure , Cluster, gevirtualiseerde omgevingen, Microsoft O365, Cloud omgeving, firewall, Exchange, Powershell • Certificering is een pré Competenties: adviserend vermogen - zorgvuldig – probleemoplossend vermogen – mondeling en schriftelijk communicatief vaardig in de Nederlandse en Engelse taal -Minimaal 10 jaar werkervaring als systeembeheerder of soortgelijke rollenJe bent een echte ‘samen-werker’
Functioneel ontwerper Apeldoorn
Voor de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Functioneel ontwerper Omschrijving opdracht: Waar Agile gewerkt wordt volgens SAFe. We verwachten verder dat de ontwerper: - Thuis is in het werken in een scrum ontwikkelteam; - Aan de hand van door de business en architectuur beschreven features formulierspecificaties en voor het portaal use cases en gegevenstransformaties opstelt, zo nodig ook koppelvlakspecificaties (SOA); - Ondersteuning levert bij de uitwerking van bovengenoemde features; - Kennis en bij voorkeur ervaring bezit om T-shape te kunnen werken (denk dan naast kennis en kunde van Design Thinking, Specification by Example, - Object Georiënteerd ontwerpen en testen); - Duidelijk ontwerpen kan uitdragen richting de collega’s en intermediair kan zijn tussen business, architecten en ontwikkelaars, ook naar die van raakvlaksystemen; - Hulp verleent aan het analyseren van incidenten en problemen; - Meedenkt over ontwikkelingen op het gebied van Continuous Delivery en Performance en bijdraagt aan de uitwerking en implementatie daarvan; - Beschikt over HBO werk- en denkniveau; - Ervaring heeft met het ontwerpen van systemen in een Web-omgeving; - Bij voorkeur kennis heeft van GIT/Jira/Confluence; - Vraagbaak kan zijn voor ontwikkelaars en testers. Mijn Douane is een portaal dat sinds 2021 in productie staat waar ondernemers kunnen inloggen om digitaal hun douanezaken te regelen. Het portaal is in ontwikkeling wat betekent dat er in de komende jaren nog veel functionaliteit aan zal worden toegevoegd. Mede hierom zoeken we naar uitbreiding van ons team. Omschrijving opdrachtgever: De IV Interactie teams zijn sinds kort ondergebracht in het nieuwe organisatieonderdeel GV/Interactie Online. We ontwikkelen en onderhouden portalen voor burgers (Mijn Belastingdienst) en bedrijven (Mijn Belastingdienst zakelijk en Mijn Douane). Daarnaast verzorgen we bij IV Interactie de IT-ondersteuning van de Belastingtelefoon. IV-interactie werkt grotendeels als een Agile Release Train met 15 scrumteams (14 ontwikkelteams en 1 systemteam). Om al die teams gecoördineerd en in dezelfde cadans te laten werken gebruiken we SAFe. Binnen deze kaders verzorgen de teams de systeemontwikkeling. Per drie maanden is er een PI-event, waarin de planning voor de komende periode van drie maanden wordt opgesteld door en voor alle teams. Die planning wordt opgedeeld in sprints van twee weken. De producten die binnen IV Interactie Online worden ontwikkeld en onderhouden hebben betrekking op de interactie tussen de samenleving en de Belastingdienst: namelijk de portalen, formulieren en authenticatie & autorisatievoorzieningen voor burgers en bedrijven. De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door en cultuur de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt. Functie eisen (knock-out criteria): 1. HBO-werk- en denkniveau (bijvoorbeeld blijkend uit een HBO-bachelor diploma) 2. Brede ervaring met het ontwerpen van systemen in een Web-omgeving (Java); (3 jaar) 3. Kennis van GIT/Jira/Confluence 4. Use Case Model, Use Case Specifications, Use Case Realizations en User Stories. (3 jaar) 5. Ontwerp en Ontwikkeling, ervaring met Agile/scrum werken. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Kennis van Java, XML, Security, T-map, Internet(portalen), Ontwikkeling van elektronische formulieren. Certificaat Leading SAFe is een pré. 2. Ervaring met het vervullen van een afstemmende rol over teams heen. 3. Kunnen werken in meerdere teams. 4. Goed kunnen communiceren in het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling. 5. Het zou prettig zijn als kandidaat ervaring heeft met en kennis van fiscale wetgeving. Voor burger en ondernemingen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn Startdatum: 01-11-2022 Duur: 2 maanden Optie op verlenging: n.t.b Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10-10-2022 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: n.t.b - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Java programmeur Apeldoorn
Voor de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Java programmeur Omschrijving opdracht: IBS Inkomensheffing (IH) is bezig met een zeer grote vernieuwingsuitdaging in verband met de uitfasering van GEN. De vernieuwing van het applicatielandschap vindt plaats in kleine beheersbare stappen. Daarbij moet de kwaliteit van dienstverlening met de bestaande systemen gewaarborgd blijven. Het bestaande applicatielandschap bestaat uit GEN, COBOL, Blaze, Java en C in combinatie met Mainframe. Het nieuwe landschap bestaat uit Java (GUI: Angular), Cobol en MPS (BRM-services) en wordt gebaseerd op een Service Oriented Architecture. Je werkt in een multi-disciplinair team van architecten, ontwerpers, bouwers en testers. Omschrijving opdrachtgever: De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door en cultuur de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt. Functie eisen (knock-out criteria): 1. hbo/bachelor werk- en denkniveau (in een ICT-richting is een pre). (5 jaar) 2. werkervaring met het ontwikkelen in Java EE. (3 jaar) 3. Ervaren Java programmeur 4. Ervaring in complexe ontwikkelomgevingen met hoge kwaliteitseisen Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent in het bezit van SCJP/OCPJP, waarbij het een pre is als je meerdere Java-certificeringen hebt 2. Je past non-functionals (zoals beveiliging en performance) toe als een integraal onderdeel van de voortbrenging. 3. Je bent in staat om alternatieven aan te reiken en af te wegen. 4. Je bent in staat technische en functionele problemen te analyseren en gecontroleerd op te lossen. 5. Je hebt ervaring met diverse relevante tools zoals: - Jenkins - Nexus - SonarQube - Git & JIRA - IDE (Eclipse en/of IntelliJ) - Splunk 6. Je hebt ervaring met webservices: - SOAP - REST Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn Startdatum: 31-10-2022 Duur: 3 maanden Optie op verlenging: n.t.b Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 07-10-2022 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: n.t.b - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Devops solution engineer Apeldoorn
Voor de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Devops solution engineer Omschrijving opdracht: Als DevOps solution engineer voor het ECM-systeem Quark zorg je voor een goede werking en onderhoud van het systeem. Er wordt gewerkt in een DevOps- situatie. Dit houdt in dat voor Quark zowel het functionele beheer als het technische beheer wordt uitgevoerd. Je ontwikkelt nieuwe functionaliteit en verbetert bestaande functionaliteit. Je voert onderhoud van de infrastructuur uit, zoals het uitvoeren van upgrades van het systeem en/ of aanpassingen aan het systeem naar aanleiding van gerelateerde infrastructurele wijzigingen buiten het systeem. Hiervoor voer je bouw-, test- en implementatiewerkzaamheden uit. Verder ondersteun je gebruikers die vragen hebben over het gebruik van de tooling en adviseer je projecten over de mogelijkheden om Quark in te zetten als middel voor informatievoorziening. Omschrijving opdrachtgever: De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door en cultuur de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt. Functie eisen (knock-out criteria): 1. HBO werk- en denkniveau 2. Ervaring met Java / Javascript (2 jaar) Functie wensen (gunningscriteria): 1. Kennis van de tools Eclipse, Notepad++, XMLSpy en Deltacopy. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn Startdatum: ZSM Duur: 5 maanden Optie op verlenging: n.t.b Inzet: 34 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10-10-2022 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: n.t.b - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Testautomatiseerder (COBOL) Apeldoorn
Voor de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Testautomatiseerder (COBOL) Omschrijving opdracht: Als (senior) testautomatiseerder ondersteun je specifiek de opdracht 'vernieuwen Heffing Loonbelasting en Premie Werknemers- en Volksverzekering (HLP)'. Als energieke en betrokken persoonlijkheid zorg je voor de uitvoering van de testen en automatiseer je deze in de testtool. Je streeft daarbij naar een zo hoog mogelijke kwaliteit in de uitvoering en testdekking over alle test soorten heen. Aangezien je de enige tester in het team Dali bent beheers je al deze taken en weet je je weg op het mainframe. Met tester(s) uit andere teams draag je zorg voor een kwalitatief hoge test ten behoeve van het integrale product. In samenspraak met de testmanager neem je het voortouw in het inrichten van de testaanpak van de service(s) en deel je je ervaring met testers binnen de andere teams. Je takenpakket bestaat (o.a.) uit de volgende werkzaamheden binnen het team Dali: - Checken of interfaces en aansluitvoorwaarden zijn afgestemd met de raakvlakken - Intake Definition of Ready (DoR) voor aanvang test - Vaststellen scope acceptatiecriteria op betrokken testsoorten - Uitvoeren testen en testsoorten - Afstemmen testdraaiboek met testmanager - Begeleiden van acceptanten bij opstellen acceptatiecriteria en logische testgevallen - Het toezien bij het opstellen van fysieke testgevallen - Geven van inzicht in voortgang testen - Het registreren en beheren van testbevindingen - Checken of testen voldaan hebben aan Definition of Done (DoD) - Deelnemen aan alle Agile-events (PI, PO sync, Scrum of Scrums, etc) Omschrijving opdrachtgever: De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door en cultuur de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Ervaring in vergelijkbare functie (3 jaar) 2. Hogere Beroeps Onderwijs werk- en denkniveau 3. Beheersing Nederlandse taal (woord en schrift) Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over de certificaten TMAP Next Foundation en Advanced 2. Je beschikt over de certificaten International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) Professional en Advanced 3. Je hebt ervaring met Agile werken 4. Je hebt ervaring met het werken in een complexe IT-omgeving 5. Je hebt ervaring met het opzetten van een testaanpak 6. Je hebt mainframe ervaringen 7. Je hebt kennis en ervaring met SQL, bij voorkeur in combinatie DB2, op het mainframe 8. Je hebt kennis en ervaring met het automatiseren van testen in Robot Framework 9. Je hebt kennis en ervaring met Confluence en Jira 10. Je hebt kennis en ervaring met Gatling 11. Je hebt ervaring met TSO/ISPF, TWS en JCL 12. Je herkent jezelf in onderstaande profiel: 13. Je bent een test professional, hebt je sporen verdient en wilt het beste uit jezelf en anderen halen. 14. Je bent niet bang om fouten te maken, hebt een agile mindset en bent vooral heel enthousiast. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn Startdatum: 30-10-2022 Duur: 3 maanden Optie op verlenging: n.t.b Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10-10-2022 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: n.t.b - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technisch Projectmanager Utrecht
Voor Prorail in Utrecht zoekt Harvey Nash een Technisch ProjectmanagerStart: z.s.m. Duur: tot 16 augustus 2024 (met optie op verlenging) Standplaats: Utrecht Inzet: 36 uur per weekAls technisch projectleider zit jij tussen de ICT-vernieuwing en ICT beheer. Je schakelt dus tussen alle betrokken partijen (project, beheer en leveranciers) en je zorgt ervoor dat zij (project, beheer en leveranciers) op één lijn zitten.Je hebt een actieve rol in projecten die betrekking hebben op onze kritische operationele ICT omgeving. Dit zijn vaak langlopende projecten en je hebt meerdere projecten in jouw portfolio. Jij hebt veel vrijheid in jouw rol en werkt zelfstandig. Verder ben je het aanspreekpunt rondom complexe changes. In de portefeuille hebben we de volgende projecten: Binnen het Infra domein, dus kennis van glasvezel- en koperverbindingen is belangrijk. Daarnaast beschik je over kennis van netwerkapparatuur en heb je ervaring met aanbestedingen en het beoordelen van offertes van aannemers. Binnen het Applicatie domein, dus is kennis van samenwerken in een agile omgeving binnen een ART (SAFe methodiek) belangrijk en heb je ervaring met softwareontwikkeling projecten.Verantwoordelijkheden • Opstellen implementatieplan • Verzorgen Site Surveys • Verzorgen changemanagement • Zorgen dat ontwerp er komt • Verzorgen configuratiemanagement • Bouwen ICT infrastructuur • Opleveren ICT Infrastructuur aan I&O en interne klanten • Migratietraject begeleiden • Indienststellingen begeleiden • Contactpersoon richting aannemer • Planningen opstellen en bewakenVerantwoordelijkheden:Alle gewijzigde of nieuwgebouwde ICT dient opgeleverd te worden aan ICT-beheer, zonder verstoringen van de treinenloop. ICT-beheer is verantwoordelijk voor 24 x 7 beheer en instandhouding van de ICT-infrastructuur. Het betreft de volgende projecten:Project EMSProject Sturing wisselverwarmingProject inrichten NDC voor ERTMSWensen en Eisen:Mbo-opleiding afgerond, maar zeker hbo werk en denk niveau bij voorkeur ICT gerelateerd.Algemene ICT kennis en affiniteit met project- en procesmanagement (Agile, Prince2, SAFe).Flexibiliteit, goede communicatieve vaardigheden en sensitiviteit.Overtuigingskracht, daadkracht en oplossingsgericht.Bereid zijn om in de nacht te werken, indien nodig.Kennis van het spoor is een pré, of bereid dit te lerenKennis van Netwerkinfra en connectiviteit is een must
Projectleider. Den Haag
Voor het Ministerie van Financiën zijn wij op zoek naar een Projectleider. Omschrijving opdracht: Als projectleider van de vaststellingsovereenkomst coördineer, evalueer en rapporteer je over de resultaten van het project aan de opdrachtgever. Je adviseert op strategisch niveau over de samenhang van het project ‘de vaststellingsovereenkomst’ met de overige projecten in de organisatie die raken aan rechtsbijstand van ouders en de juridische begeleiding van advocaten aan hun cliënten. Dit project zet je in samenhang op met de landsadvocaat, de uitvoeringsorganisatie UHT, de toeslagenadvocaten en de ouders. Je onderhoudt een tactisch en operationele relatie met de betrokken partijen waarbij: 1) je tegengestelde belangen overbrugt, 2) resultaten in het project communiceert en 3) samenwerking aangaat. Je bent verantwoordelijk voor een goede afstemming met andere afdelingen binnen het ministerie van Financiën waaronder, maar niet uitsluitend: Risk & Control en Juridische Zaken. Je draagt eindverantwoordelijkheid voor de uitvoer van het projectplan, bewaakt de deadlines voor de mijlpalen en levert tussentijdse projectrapportages op aan de opdrachtgever. Het is belangrijk dat je de kaders bepaalt en de richtlijnen waar de projectuitvoering aan moet voldoen . Daarnaast valt of staat een goede projectuitvoering met de juiste rolverdeling onder de projectmedewerkers. Over de voortgang heb je regelmatig contact met de projectmedewerkers in de vorm van een teamoverleg of dag start Omschrijving opdrachtgever: Het Ministerie van Financiën vraagt voor het Programma Directoraat-Generaal Herstel en het programma Ketenregie een projectleider ‘vaststellingsovereenkomst’ uit. Voorheen heeft Boston Consulting Group (BCG) dit project uitgevoerd, maar het contract met BCG stopt per 05 -10-2022. Dit project valt dan dus helemaal vrij en er zal dus een nieuwe projectleider geworven moeten worden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een afgeronde WO diploma in relevante opleidingsrichting (public administration, business administration, organisatiekunde). 2. Je beschikt over aantoonbare kennis met toeslagen/sociaal domein 3. Je beschikt over werkervaring in minimaal 2 projectmanagementrollen en heeft ervaring in alle projectfases (aantoonbaar in Cv middels een korte toelichting). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis van het sociaal domein en met toeslagen. 2. Je hebt ervaringmet soortgelijke projectmanagementrollen en ervaring heeft van de projectfases 3. Je beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden 4. Je hebt ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 01-11-2022 Duur: 6 maanden Optie op verlenging:ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 07-10-2022 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: n.t.b - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectmanager gebiedsontwikkeling Purmerend
Voor Purmerend zijn wij op zoek naar een Projectmanager gebiedsontwikkeling. Opdracht: Purmerend heeft ambitie en dat is terug te zien in de stad zowel binnenstedelijk als in het buitengebied van Purmerend. Voor de gebiedsopgaven in de Beemster zijn dorpsontwikkelingsvisies opgesteld die een projectmatig vervolg vragen. Wij zoeken een enthousiaste inspirerende projectmanager gebiedsontwikkeling die kennis en ervaring heeft met het leiding geven aan ruimtelijke projecten in het buitengebied. -Je bent verantwoordelijk voor de locatie – en gebiedsontwikkelingen in de Beemster; -Je houdt rekening met diverse belangen (bereikbaarheid, duurzaamheid, sociale cohesie en voorzieningenniveau van het gebied); -Je voert regie op de ontwikkelingen, onderhandelt met grondeigenaren en ontwikkelaars en de plannen gezamenlijk met je collega’s verder uit; -Je werkt samen met de ambtelijk opdrachtgever Beemster en de projectleiders gebiedsontwikkeling en brengt het team zowel op de inhoud als op persoonlijkheid verder. Omschrijving opdrachtgever: Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden waarin onze inwoners centraal staan. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je collega’s vinden we belangrijk. In 2022 zijn Purmerend en Beemster gefuseerd. De nieuwe gemeente Purmerend is volop in ontwikkeling op het gebied van woningbouw, (integrale) onderwijshuisvesting, bereikbaarheid, economie. Purmerend groeit en ontwikkelt. Wanneer je een rondje door Purmerend maakt zie je de stad letterlijk groeien. De komende jaren groeien we door naar een stad van 100.000 inwoners. Dat betekent ook meer inzet vanuit de organisatie, want wij werken voor de stad, voor de inwoners. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau 2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Projectmanager bij een overheidsorganisatie. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Projectmanager 2. Aantoonbare werkervaring op het gebied van ontwikkelingsprojecten in het buitengebied 3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Projectmanager of Projectleider gebiedsontwikkeling bij een 80.000 + gemeente (benoem dit duidelijk in het cv.) 4. Aantoonbare werkervaring op het gebied van binnenstedelijke ontwikkelingsprojecten Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Purmerend Startdatum: Z.s.m. Duur: 12 maanden Optie op verlenging: 2 maal 6 maanden Inzet: 28 - 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 12 oktober 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 21 oktober 2022, in de middag. - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Beheerder LINUX Den Helder
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Beheerder LINUX Omschrijving opdracht: Joint IV Commando (JIVC) is het IT-bedrijf van defensie en telt ongeveer 3.500 medewerkers (militairen en burgers). Binnen JIVC is de afdeling Civiel Operationele Command and Control (COC2) verantwoordelijk voor het realiseren van de technologische faciliteiten ter ondersteuning van de informatie voorzieningen en -technologie (IT) van/voor o.a. de Koninklijke Marechaussee (KMar). We zijn aan het uitbreiden en zijn daarom op zoek naar een Senior Beheerder LINUX Maak je specialisme specialer! Ben jij proactief, flexibel en kun je snel schakelen (tussen verschillende platformen en applicaties)? Ben jij een vraagbaak voor andere beheerders en vindt jij het leuk om hun aanspreekpunt te zijn? Zit automation in je DNA? Ben jij een doorzetter en denk je in oplossingen dan komen we graag met jou in gesprek. Jij komt in een uitdagende agile omgeving te werken (in een Scrum ServiceTeam waar we het samen doen) met de hoogste veiligheidsnormen die in Nederland gelden. Defensie is niet voor iedereen, daar waar anderestoppen gaan wij door. Buiten de standaard beheertaken die door het ServiceTeam worden uitgevoerd kom je ook te werken aan projecten die nieuwe oplossingen bieden voor de dagelijks uitdagingen waar de OPCO's - Operationele Commando's mee te maken krijgen. Kandidaten met ervaring in technisch applicatie beheer op Linux gevirtualiseerde en container-platformen alsmede kennis en ervaring hebben van Cloud omgevingen hebben een pré. De Sr Beheerder LINUX | Systems Administrator heeft de volgende missie. - Beheren van ICT-systeemcomponenten om te voldoen aan de servicevereisten. - Installeren van software, configureren van en verbeteren van ICT-systemen. - Beheren van de dagelijkse activiteiten om te voldoen aan de continuïteit van service, herstel, beveiliging en prestatiebehoeften. De Sr Beheerder LINUX | Systems Administrator heeft de volgende hoofdtaken: - Systeem gerelateerde problemen onderzoeken, diagnosticeren en oplossen - Software installeren en upgraden - Testen van upgrades - Plannen van installatiewerkzaamheden om verstoring te minimaliseren - Diagnose en oplossing van hardware- of softwareproblemen - Voldoen aan de organisatieprocedures om de integriteit en veiligheid van het systeem te waarborgen Een greep uit je dagelijkse werkzaamheden en verantwoordelijkheden: - Je komt te werken in een complexe technische ICT- architectuur waardoor er veel van je kennis gevraagd wordt. - Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de onder jou vallende OS, middleware en applicaties. - Je zorgt dat de beheerdocumentatie op orde is, lost incidenten op, zowel zelfstandig als in teamverband, behandelt klantaanvragen (RFC's en Life Cycle Management) en zorgt voor tijdige realisatie van de opdrachten en je neemt daarnaast actief deel aan projecten. - Naast het uitvoeren van het technisch beheer, werk je ook veel samen met functioneel beheer en ontwikkelaars. - Met jouw kennis en kunde automatiseer en verbeter je het beheer van de Defensie omgevingen. - Draait mee in de consignatiediensten en bent proactief in het monitoren ter voorkoming van incidenten. Omschrijving opdrachtgever: JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Omschrijving achtergrond opdracht: Binnen het ServiceTeam COC2 ITT leveren wij betrouwbare, beveiligde IV/ICT-dienstverlening (RUN - regulier beheer en Change alsmede projectmatige ondersteuning) aan o.a. de Kmar. Dit doen wij op een agile DevOps werkwijze m.b.v. een Scrumteam. We vragen kennis van oude en nieuwe technieken van de Sr. Product Specialist | ICT Operations Manager omdat we te maken hebben met een “oude” en “nieuwe” omgeving. De technische omgeving waarin de toepassingen zullen worden gehost wordt op dit moment vernieuwd. De toepassingen zullen gaan landen op een nieuw ontwikkeld Basis Cloud Platform (on-premise), gebaseerd op recente virtualisatie, automation en containertechnieken. Inzet Periode: Schatting 1824 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1824 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Locatie: Den Helder Functie eisen (knock-out criteria): 1. 5 jaar werkervaring met verschillende LINUX distributies (bijv. RHEL en/of UBUNTU) 2. 5 jaar ervaring mbt het beheer / hosting van complexe applicaties op Linux platformen, met aspecten zoals DNS, firewalls, load balancing, certificaten, communicatie-protocollen. 3. 5 jaar werkervaring met inrichting en beheer van webhosting inclusief security aspecten op Linux platformen. 4. 3 jaar ervaring met Scripten op Linux platformen 5. 3 jaar werkervaring van ITIL processen 6. 38 uur per week beschikbaar 7. Aantoonbare meerjarige ervaring met Beheeromgeving 8. HBO diploma of een MBO diploma met 5 jaar werkervaring Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt werkervaring met complexe infrastructuren van min. 200 eindgebruikers op het gebied van ICT dienstverlening 2. Je hebt werkervaring in het lezen van technische ontwerpen. 3. Je hebt werkervaring met het adviseren/bijdragen aan beheer verbeterpunten en/of automation verbeteringen 4. Je hebt ervaring met producten zoals Apache, Nginx of Tomcat etc. 5. Je hebt werkervaring met DevOps 6. Je hebt werkervaring met JIRA 7. Je hebt werkervaring met ServiceNow (van HP) Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Helder Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 38 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10-10-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: n.t.b - CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Beheerder Sharepoint Maasland
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Beheerder Sharepoint Omschrijving opdracht: Zorgdragen voor de technische invulling van de lopende en komende lifecycles binnen de SharePoint omgeving. Belangrijk hierbij is het vertalen van de functionele vraag (afkomstig van klant en functioneelbeheer) naar een technische oplossing binnen de gestelde kader van dit platform. Werkzaamheden: - Het optreden als aanspreekpunt binnen de afdeling zowel in- als extern op het specifieke aandachtsgebied; - Het leveren van kennis en kunde bij technische vraagstukken op het specifieke aandachtsgebied; - Het beschrijven van procedures en werkinstructies en geven van richtlijnen op het specifieke aandachtsgebied; ; - Het geven van advies over nieuwe ontwikkelingen door het volgen van de ontwikkelingen in relatie tot de IT producten en diensten; - Het onderzoeken en interpreteren van gegevens en waarnemen van trends; - Het zoeken naar en vaststellen van de oorzaak van incidenten en de afhandeling hiervan; - Het (laten) testen van tijdelijke en structurele oplossingen; - Het ondersteunen van extern uitgevoerde onderzoeken gericht op permanente oplossing; - Het bijdragen aan de kwaliteit van de IT dienstverlening van de afdeling; - Het geven van functionele richtlijnen aan beheerders; - Het toezien op juiste toepassingen van procedures, signalen van knelpunten en aandragen van structurele verbetering in het werkgebied; - Het signaleren en onderzoeken van trends en aandragen van verbeteringen binnen en buiten het werkgebied; - Begeleidt en coacht collega beheerders ICT en medewerkers Beheerder ICT op technisch inhoudelijk vakgebied. Omschrijving opdrachtgever: JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Omschrijving achtergrond opdracht: De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de afdeling Enterpise Content Management (ECM). De afdeling is verantwoordlijk voor o.a. het technisch applicatie beheer van SharePoint. Inzet Periode: Schatting 1680 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1680 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Locatie: Maasland Functie eisen (knock-out criteria): 1. Minimaal 3 jaar werkervaring met het beheer van minimaal SharePointversie 2016; 2. Minimaal 3 jaar werkervaring met Powershell; 3. Minimaal 3 jaar werkervaring met het opstellen van technische documentatie (technisch ontwerp en beheerdocumentatie); 4. Minimaal 3 jaar werkervaring met/van Windows Server (minimaal versie 2016); 5. Minimaal 2 jaar werkervaring met het schrijven van Powershell scripts om het technisch beheer van SharePoint te verbeteren; 6. Minimaal 32 uur per week beschikbaar. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Werkervaring met Nintex; 2. Werkervaring met DSC (voor het beheren van de SharePoint omgeving); 3. Werkervaring met het implementeren van ADFS; 4. Werkervaring met het implementeren van LDAPCP; 5. Werkervaring met het maken van technische keuzes voor bijvoorbeeld de lifecycle management; 6. Werkervaring met coaching/ondersteuning/opleiden van teamleden; 7. Werkervaring met/van SQL Server management studio; 8. Ervaring met DevOps; 9. Ervaring met ITIL processen; 10. Ervaring met projectmatig werken (Prince2); 11. Ervaring met Agile/SCRUM. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Maasland Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-11-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: n.t.b - CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Java developer Apeldoorn
Voor de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Java developer Omschrijving opdracht: Als Java developer stel je de gebruiker centraal, ontwikkel je gelaagde oplossingen op basis van een breed spectrum aan technologieën en denk je ook mee over toekomstige (technologisch) oplossingsrichtingen. Je werkomgeving is complex en de technische uitdaging van jouw functie kennen een grote diversiteit. De focus ligt bovendien continu op verbetering. Je richt je primair op de (door)ontwikkeling van de backend maar ook aan de kant van operations lever jij je bijdrage. Vanuit de dagstart, sprintdoelen en tickets verdeel je het werk met collega’s met elk een eigen expertise en aandachtgebied. Je pakt het werk op dat prioriteit heeft. De ene sprint focust zich misschien meer op development, de volgende wellicht op beheer en lifecyclemanagement. Wij zoeken een enthousiaste en ervaren full stack developer die zich thuis voelt in het werken in een DevOps-team en de agile manier van werken. Je bent snel ingewerkt in de materie, bent leergierig en hebt interesse in een breedspectrum aan technologieën: van Java en - Microservices tot Tekton en OpenShift. - Backend development - Integratie mogelijkheden 3rd party systemen onderzoeken - Uitvoeren van geautomatiseerde (regressie)testen op applicaties - Beheer van onze applicaties over de OTAP - De configuratie van uiteenlopende middleware - Monitoring en troubleshooten van systemen in productie Omschrijving opdrachtgever: Vele collega's binnen de Belastingdienst beginnen hun dag door het Medewerkersportaal op te starten. Dat portaal bouwen, testen, onderhouden en hosten wij met de nieuwste technieken, om zo het werk voor Belastingdienst medewerkers toegankelijker, overzichtelijker en gestructureerder te maken. Dit doen wij binnen de afdeling Generiek Kantoor en Toezicht (GKT), specifiek het (GKT) Medewerkersportaal. Binnen het Medewerkersportaal zijn er op dit moment 12 collega's verdeelt over 2 scrumteams. Door het relatief kleine CoE is de cultuur snel en wendbaar. Het werk innovatief en resultaatgericht, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. Het is een lerende omgeving met professionele medewerkers die zelfstandig handelen. Dit in lijn met de missie en ambitie van de afdeling. De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door en cultuur de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Ervaring met Java EE, Microprofile, Microservices (3 jaar) 2. Ervaring met het ontsluiten van API’s (3 jaar) 3. Ervaring met Open Liberty (en / of Websphere), OpenShift / Kubernetes, Redis, Helm en Tekton (2 jaar) 4. Aantoonbaar hbo-werk- en -denkniveau Functie wensen (gunningscriteria): null Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn Startdatum: 01-11-2022 Duur: 2 maanden Optie op verlenging: n.t.b Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10-10-2022 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: n.t.b - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Procesadviseur Sociaal Domein Eindhoven
Voor Gemeente Eindhoven zijn wij op zoek naar een Procesadviseur Sociaal Domein Omschrijving opdracht: Als procesadviseur werk je binnen de afdeling Implementatie. We schakelen tussen beleid, bedrijfsvoering en uitvoering. Veranderingen vanuit beleid of wetgeving vertalen wij door naar uitvoering en ondersteunen bij het (continue) verbeteren van die uitvoering. Je maakt onderdeel uit van een team van zeven procesadviseurs. Je stemt onderling de werkwijze af en je bepaalt samen wie met welke verbetervraag aan de slag gaat. Werkzaamheden: - Je toont eigenaarschap, regisseert en stuurt deze beweging (standaardisatie-, veranderingsprocessen) aan de hand van de vragen. Samen met je collega procesadviseurs zorg jij ervoor dat verbetering hierbij centraal staat; - Je formuleert KPI’s voor zowel bestaande en nieuw te ontwikkelen processen; - Je coördineert en stuurt implementaties van nieuwe werkwijzen. Op deze manier begeleid je de operatie naar een betere, efficiëntere en daarmee prettigere werkomgeving; - Aan de hand van een verbetervraag geef je advies aan de verschillende afdelingen binnen het sociaal domein en help jij bij het implementeren van het afgegeven advies Procesoptimalisatie: - Faciliteren & coördineren van werksessies - Analyseren van processen - (her)ontwerpen van processen - Opstellen van adviezen Continu Verbeteren: - Ondersteunen bij opstellen van jaarplannen - Begeleiden bij het introduceren van continu verbeteren (Lean) binnen de organisatie: - Opzetten & begeleiden dagstarts - Begeleiding bij opstellen team KPI’s - Medewerkers trainen - Begeleiden bij verbetertrajecten - Optreden als sparringspartner voor afdelingshoofden De opdrachtgever: Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis. Functie eisen (knock-out criteria): 1. HBO/WO werk- en denkniveau, bij voorkeur richting bedrijfskunde 2. Ruime ervaring (>3 jaar) met procesmanagement 3. Ervaring (>3 jaar) met Lean 4. Ervaring met grote complexe veranderopdrachten Functie wensen (gunningscriteria): null Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Eindhoven Startdatum: ZSM Duur: 30-04-2023 Optie op verlenging: Ja Inzet: 32-36 uur per week Tarief: Marktconform Sluitingsdatum: 11-10-2022 Sluitingstijd: 12:00 Intakegesprek: NNB - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Planner / coördinator Utrecht en online
Voor de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Planner / coördinator Omschrijving opdracht: Als procescoördinator planner maak je onderdeel uit van ons redactieteam. De redactieteams van KI&S beheren de content van alle communicatiemiddelen van de Belastingdienst, die worden gebruikt in de interactie met burgers en bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan www.belastingdienst.nl, portalen, brieven en formulieren. Deze producten moeten regelmatig inhoudelijk worden aangepast, omdat fiscale wetgeving is veranderd, vanwege een speciale campagne of simpelweg de aanpassing van een jaartal. In jouw rol van procescoördinator planner zorg je voor de coördinatie van bovenstaande redactiewerkzaamheden. Je onderhoudt hiervoor nauw contact met je collega procescoördinator, opdrachtgevers, product owners, vakredacteuren en (eind) redacteuren van de afdeling. Als procescoördinator planner zorg je voor de capaciteitsplanning en inzet van redactiecapaciteit van de afdeling. Samen met de product owner, die de externe contacten heeft en opdrachten binnenhaalt, bepaal en coördineer je de planning van het redactieteam. Tevensadviseer je over de roadmap, die ieder kwartaal wordt gemaakt door de product owner. Je moet hierbij continu prioriteiten afwegen: je plant werkzaamheden die meerdere maanden beslaan, er zijn opdrachten van slechts enkele dagen of weken. Er zijn ook spoedklussen die om het bijstellen van jouw planning vragen. Je bent dus met veel verschillende dingen tegelijk bezig en dat vraagt organisatietalent. Het vraagt veel van je sociale- en communicatievaardigheden. Daarnaast ga je samen met je collega planner van het andere redactieteam aan de slag met het verbeteren van het planningsproces voor beide redactieteams, waaronder het verbeteren van het opdrachtenproces en de planningsoverzicht. Omschrijving opdrachtgever: Binnen de afdeling Klantinteractie en -services van de Belastingdienst zorgt het onderdeel Digitaal voor de optimale inzet van de website, sociale media en portalen van de Belastingdienst. Zo maken wij het voor burgers en bedrijven mogelijk om eenvoudig online hun belastingzaken te regelen. Bij ons in Utrecht draag jij als planner daaraan bij. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt hbo-werk- en –denkniveau 2. Je beschikt over minimaal 3 jaar relevante werkervaring. 3. Je hebt aantoonbaar ervaring met het organiseren, plannen en coördineren van projecten. 4. Je hebt ervaring en affiniteit met het continu verbeteren van werkprocessen 5. Je hebt affiniteit met Agile/Scrum, bent bekend met data en analyse en je hebt gevoel voor digitalisering. Functie wensen (gunningscriteria): null Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht en online Startdatum: 01-11-2022 Duur: 31-12-2022 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 07-10-2022 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: n.t.b - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
systeembeheerder SQL Den Haag
Voor de Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn wij op zoek naar een systeembeheerder SQL Omschrijving opdracht: Als systeembeheerder zal je worden ingezet ten behoeve van de infrastructurele systemen die het primaire proces binnen het COA ondersteunen, te weten de opvang van asielzoekers. Vanuit je deskundigheid en ervaring werk je nauw samen binnen het team en ben je de linking pin binnen het team maar ook binnen de afdeling; ondersteun je bij de vertaling van gebruikersvragen naar de techniek en adviseer je over ICT-oplossingen. Je neemt deel aan projecten en levert 2e en 3e lijns ondersteuning. Natuurlijk zijn werkzaamheden als het beheren van het technisch ontwerp; het uitvoeren van regulier onderhoud en systeemtesten ook een onderdeel van je functie. Werkzaamheden: - Het beheer van de SQL databases clusters; - Het uitvoeren van installaties, configuraties en back-ups; - Het oplossen van incidenten; - De beveiliging en life-cycle management up to date houden; - Schakelen met interne klanten en leveranciers; - Het meewerken aan projecten en innovatie. Omschrijving opdrachtgever: Het team van ICT Infrastructuur Exploitatie is binnen de afdeling ICT verantwoordelijk voor het dagelijks operationeel beheer van alle interne en externe infrastructuur die binnen het COA wordt gebruikt voor de systemen die de primaire en secundaire bedrijfsprocessen ondersteunen. Het team bestaat uit een groep gedreven en enthousiaste systeembeheerders die naast hun primaire operationele beheerwerkzaamheden, vanuit hun deskundigheid, hun vakinhoudelijke bijdrage leveren in wijzigingsverzoeken, projecten (o.a. Life Cycle Management) en bij nieuwe technologische ontwikkelingen ter verbetering van de COA dienstverlening. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een relevante ICT opleiding op minimaal MBO-niveau. 2. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare en relevante werkervaring als systeembeheerder gespecialiseerd in het beheer van SQL databases. 3. Je kent je vak en vindt het vanzelfsprekend om vanuit het perspectief van continue verbetering de omgeving te verbeteren. 4. Je bent bereid om buiten kantoortijden bij te springen als dat nodig is. 5. Je hebt aantoonbare certificaten op windows gebied. Functie wensen (gunningscriteria): null Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 01-11-2022 Duur: 8 maanden Optie op verlenging: n.t.b Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10-10-2022 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: n.t.b - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Systeembeheerder Blackberry exchange Den Haag
Voor de Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn wij op zoek naar een Systeembeheerder Blackberry exchange Omschrijving opdracht: Als systeembeheerder zal je worden ingezet ten behoeve van de infrastructurele systemen die het primaire proces binnen het COA ondersteunen, te weten de opvang van asielzoekers. Vanuit je deskundigheid en ervaring werk je nauw samen binnen het team en ben je de linking pin binnen het team maar ook binnen de afdeling; ondersteun je bij de vertaling van gebruikersvragen naar de techniek en adviseer je over ICT-oplossingen. Je neemt deel aan projecten en levert 2e en 3e lijns ondersteuning. Natuurlijk zijn werkzaamheden als het beheren van het technisch ontwerp; het uitvoeren van regulier onderhoud en systeemtesten ook een onderdeel van je functie. De zwaartepunt van deze uitvraag ligt op Blackberry. Werkzaamheden: - Het beheer van de Blackberry en Exchange omgeving; - Het uitvoeren van installaties, configuraties en back-ups; - Het oplossen van incidenten; - De beveiliging en life-cycle management up to date houden; - Schakelen met interne klanten en leveranciers; - Het meewerken aan projecten en innovatie. Omschrijving opdrachtgever: Het team van ICT Infrastructuur Exploitatie is binnen de afdeling ICT verantwoordelijk voor het dagelijks operationeel beheer van alle interne en externe infrastructuur die binnen het COA wordt gebruikt voor de systemen die de primaire en secudNaire bedrijfsprocessen ondersteunen. Het team bestaat uit een groep gedreven en enthousiaste systeembeheerders die naast hun primaire operationele beheerwerkzaamheden, vanuit hun deskundigheid, hun vakinhoudelijke bijdrage leveren in wijzigingsverzoeken, projecten (o.a. Life Cycle Management) en bij nieuwe technologische ontwikkelingen ter verbetering van de COA dienstverlening. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een relevante ICT opleiding op minimaal MBO-niveau. 2. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare en relevante werkervaring als systeembeheerder gespecialiseerd in het beheer van Blackberry. 3. Je kent je vak en vindt het vanzelfsprekend om vanuit het perspectief van continue verbetering de omgeving te verbeteren. 4. Je bent bereid om buiten kantoortijden bij te springen als dat nodig is. 5. Je hebt aantoonbare certificaten op windows gebied Functie wensen (gunningscriteria): null Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 01-11-2022 Duur: 8 maanden Optie op verlenging: n.t.b Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10-10-2022 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: n.t.b - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.