Newest IT&T contracts

Ontwikkelaar Backend Common Ground Den Haag
Referentienummer: BTIT25021 Omgeving: Den Haag Startdatum: 1 mei 2019 Duur: 2 maanden Optie op verlenging: Ja, telkens voor 3 maanden met een maximale duur van 36 maanden. Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: 12 april 2019, tussen 09:00 – 12:00 uur. Sluitingsdatum: Vrijdag 5 april 2019 om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Ontwikkelaar Backend Common Ground voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Common Ground is een visie op de informatievoorziening van de overheid, waarbij data uitsluitend nog via API’s wordt ontsloten – in tegenstelling tot de huidige gebruikelijke praktijk waarbij data tussen applicatiesilo’s wordt gekopieerd en gesynchroniseerd. Onder aansturing van product owners uit gemeenten wordt software gemaakt die bijdraagt aan het realiseren van deze visie. De realiserende teams werken Agile. Alle producten worden Open Source en onder een vrije licentie gepubliceerd. Er wordt gewerkt in een niet-hiërarchisch team, op afstand of op een kantoor in Den Haag of Utrecht en er is veel ruimte voor eigen initiatief. Ook zijn er veel mogelijkheden om nieuwe dingen te leren. Het aantal uren inzet per week wordt in overleg bepaald en is afhankelijk van wat nodig is voor de lopende projecten. Overleg vindt voornamelijk plaats via Slack en in dagelijkse standups. Resultaat van de opdracht Zelfstandige bijdrage leveren: in het borgen van de veiligheid van common ground componenten; aan de ontwikkeling van de Common Ground componenten. Taken/werkzaamheden: Borgen van de informatieveiligheid. Ontwikkelen van Open Source Common Ground componenten. Participeren in de agile werkwijze. Documenteren van geproduceerde software. KNOCK-OUT: Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau. Je beschikt over recente ervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) met gebruik van Go en PostgresSQL en Git en CI/CD en Docker en Kubernetes. Je bent in het bezit van een eigen mobiele telefoon en laptop voor de uitvoering van de werkzaamheden. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over zeer ruime werkervaring (> 5 jaar), opgedaan in de afgelopen 10 jaar, op het gebied van software ontwikkeling. Je beschikt over zeer ruime kennis van toepassing van moderne technieken (zoals CI/CD en TDD) voor het ontwikkelen van software. Je beschikt over actuele werkervaring (opgedaan in de laatste 3 jaar) met het inrichten van systemen met veel concurrency en hoge beschikbaarheid. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring (bij voorkeur minimaal 4 jaar ervaring) met het bouwen van backends met behulp van zowel GRPC als TLS. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring (bij voorkeur minimaal 5 jaar ervaring) met het bouwen van backends met behulp van Docker en Kubernetes. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring (bij voorkeur minimaal 5 jaar ervaring) met het bouwen van backends met behulp van Golang. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring (bij voorkeur minimaal 5 jaar ervaring) met het bouwen van software met behulp van Git en gebruikmakend van CI/CD. Competenties: Klantgerichtheid; Kwaliteitgerichtheid; Resultaatgerichtheid; Samenwerking (teamspeler); Verbaal vaardig (voeren van nauwkeurige dialoog); Informatieverwerking; Analytisch vermogen; Nauwkeurigheid; Kwaliteitsbewustzijn.
Functioneel Beheerder Sharepoint Maasland
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Functioneel Beheerder Sharepoint. Omschrijving opdracht: 1. Beheert de ICT middelen, door: - Het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem. - Het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten. - Het zo nodig inwinnen van nadere informatie. - Het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers. - Het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen. - Het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan. - Het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering. - Het instrueren van beheerders ICT (junior, beheerder en 1e). - Het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen. - Het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen. het uitvoeren van installatiewerkzaamheden. 2. Controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door: - Het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden. - Het laten registreren van afwijkingen en problemen. - Het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie. - Het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie. 3. Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals: - Het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces. - Het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen. - Het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker. - Het leveren van locatie, configuratie en klant specifieke kennis. - Het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie. - Het leveren van informatie ter verduidelijking en concretisering van niet direct zichtbare werklast. - Het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator. - Het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid. - Het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen, incidenten en problemen. - Het laten testen van de geleverde ICT middelen. Locatie: Maasland (extra standplaats Den Helder minimaal 1 dag per week). Inzet Periode: Schatting 1824 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1824 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met minimaal Windows Server 2012. - Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met minimaal SharePoint 2013 functioneel farm beheer (SharePoint Administration). - Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het schrijven van handleidingen en het ontwerpen van niet geautomatiseerde processen. - Je bent voor minimaal 32 uur per week beschikbaar. - Je hebt een afgeronde HBO-opleiding studierichting Informatica. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met minimaal SharePoint 2013 functioneel farm beheer (SharePoint Administration). - Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring van het beheren van ICT-componenten binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren. - Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring binnen de Rijksoverheid. - Je hebt aantoonbare werkervaring met scripting en automatisering. - Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met Microsoft Internet Information Services (IIS) en SQL Server. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Maasland Startdatum: zsm na screening ca. juni Duur: 1824 uur Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Data Steward Huis ter Heide
Voor de KMAR zijn wij op zoek naar een Data Steward Omschrijving opdrachtgever: De Koninklijke Marechaussee (KMar), onderdeel van het Ministerie van Defensie, is een politieorganisatie met een militaire status, die wereldwijd inzetbaar is voor vrede en veiligheid. Omschrijving opdracht: Jouw rol (data steward) binnen de Data Governance-afdeling wordt gedefinieerd als een persoon die binnen de scope van zijn verantwoordelijkheden weet wat data kan betekenen voor de business van de KMar. Je weet ook hoe deze elementen zijn georganiseerd in databases en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Je bent de belangrijkste persoon in het bestrijden van conflicten in definitie en implementatie van datasystemen. Vanuit dat opzicht ben je in staat documentatie van de data uit de systemen te leveren aan rapportontwikkelaars en systeemanalisten. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt 3 jaar werkervaring in financiën, bedrijfsinformatiemanagement of industriële engineering. - Je hebt 5 jaar aantoonbaar ervaring als Data Steward of in dergelijke rol. - Je hebt 3 jaar ervaring met tools en technieken om inzicht te krijgen in data kwaliteit. - Je hebt 5 jaar aantoonbaar ervaring met ERP-, PDM- en CRM-systemen. - Je hebt 3 jaar kennis van en ervaring als business analist met privacy wetgeving en AVG regelgeving. - Je bent 36 uur per week beschikbaar. - Je hebt uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. - Je hebt een afgeronde opleiding Informatica of Bedrijfskunde op minimaal HBO niveau. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met Data Analytics, Business Intelligence en/of Big Data. - Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met ITIL, ASL, Prince2 en/of Scrum. - Je hebt bij voorkeur aantoonbaar kennis binnen de IT van de Openbare Orde en Veiligheid (OOV) sector: Defensie, Justitie of Politie. Inzet Periode: Schatting 3600 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 3600 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau A. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Huis ter Heide Startdatum: zsm na screening ca. mei Duur: 3600 uur Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
FrontEnd Developer Common Ground Den Haag
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT25019 Omgeving: Den Haag en Utrecht Startdatum: z.s.m., rond half april / 1 mei 2019 Duur: 2 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 36 maanden Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: 15 april 13.00 - 16.00 uur in Utrecht. Sluitingsdatum: vrijdag 5 april om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een FrontEnd Developer Common Ground voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Common Ground is een visie op de informatievoorziening van de overheid, waarbij data uitsluitend nog via API’s wordt ontsloten – in tegenstelling tot de huidige gebruikelijke praktijk waarbij data tussen applicatiesilo’s wordt gekopieerd en gesynchroniseerd. Onder aansturing van product owners uit gemeenten wordt software gemaakt die bijdraagt aan het realiseren van deze visie. De realiserende teams werken Agile. Alle producten worden Open Source en onder een vrije licentie gepubliceerd. Er wordt gewerkt in een niet-hiërarchisch team, op afstand of op een kantoor in Den Haag of Utrecht en er is veel ruimte voor eigen initiatief. Ook zijn er veel mogelijkheden om nieuwe dingen te leren. Het aantal uren inzet per week wordt in overleg bepaald en is afhankelijk van wat nodig is voor de lopende projecten. Overleg vindt voornamelijk plaats via Slack en in dagelijkse stand-ups. Doel van de opdracht Je bent in staat een zelfstandige bijdrage te leveren aan: Het doorontwikkelen en onderhouden van Common Ground componenten met gebruikmaking van een design framework. Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden Borgen van de informatieveiligheid. Doorontwikkelen en onderhouden van Common Ground componenten (zie link) met gebruikmaking van een design system. Participeren in de Agile/Scrum werkwijze. Documenteren van de geproduceerde software. Verzorgen van de technische realisatie van frontends.
Redhat Linux Specialist Almelo
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Redhat Linux Specialist. Omschrijving opdracht: IT Beheer valt onder de directie Technologie en bestaat uit twee afdelingen, TAB/DBA en infrastructuur en draagt zorg voor de technische levering van de diensten van Justid. De afdeling Infrastructuur is verantwoordelijk voor alle infrastructurele componenten waarop de diensten van Justid draaien. Het betreft hier onder andere netwerkcomponenten, SAN en NAS storage, Vmware en Operating Systems. Omschrijving dienst, aanleiding en doel: Infrastructuur levert alleen interne infrastructurele diensten aan de afdeling Operatie. Door inzet van intern personeel op projecten, wordt er een onderbezetting gecreëerd en moet het standaardbeheer worden uitgevoerd door ingehuurd personeel. Omschrijving werkzaamheden: Functie: Redhat Linux specialist Primair beheer van onze infrastructuur met specifieke aandachtgebieden Redhat Linux. De interne beheerder zal ingezet worden voor het verhuisproject. Het primaire beheer bestaat uit het oplossen van incidenten die klanten melden, oplossen van events die vanuit de monitoring naar voren komen, afhandelen van serviceverzoeken, controles uitvoeren op de werking van de infrastructuur, inspoelen en uitfaseren van RHEL-servers en standaard wijzigingen doorvoeren op infrastructurele componenten zoals firewalls. Beoordelingscriteria interview: 1. Je lijkt qua karakter, houding en gedrag goed binnen het team te passen. 2. Je kan in het gesprek goed jouw kennisniveau toelichten. 3. Je lijkt goed prioriteiten te kunnen stellen. 4. Je kan goed omgaan met regelmatig verschuivende doelen binnen de afdeling. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week voor de periode tot en met oktober 2019. - Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding. - Je bent meer dan 10 jaar werkzaam als IT-er. - Je bent in de afgelopen 5 jaar aaneengesloten Redhat Linux beheerder geweest. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar conform ITIL procedures gewerkt. Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent in het bezit van een geldige Redhat certificering. - Je hebt meer dan 5 jaar recente relevante werkervaring met VMWARE/ESX infrastructuur. - Je hebt meer dan 5 jaar recente relevante werkervaring met op het gebied van netwerk-componenten. - Je hebt ervaring met storage oplossingen (SAN/NAS). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Almelo Startdatum: 01-05-2019 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 05-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 15-04-2019 en 17-04-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel beheerder (Sharepoint) Maasland
Functieomschrijving:1. Beheert de ICT middelen, door:* het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem;* het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten;* het zo nodig inwinnen van nadere informatie;* het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers.* het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen;* het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan;* het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering;* het instrueren van beheerders ICT (junior, beheerder en 1e);* het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen;* het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen.het uitvoeren van installatiewerkzaamheden;2. Controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door:* het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden;* het laten registreren van afwijkingen en problemen;* het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie;* het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie.3. Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals:* het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces;* het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen;* het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker;* het leveren van locatie, configuratie en klant specifieke kennis;* het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie* het leveren van informatie ter verduidelijking en concretisering van niet direct zichtbare werklast* het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator;* het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid;* het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen, incidenten en problemen; * het laten testen van de geleverde ICT middelen. Functie-eisen: Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met minimaal Windows Server 2012. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met minimaal SharePoint 2013 functioneel farm beheer (SharePoint Administration). Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het schrijven van handleidingen en het ontwerpen van niet geautomatiseerde processen. Je hebt een afgeronde HBO-opleiding studierichting Informatica.Bedrijfsinformatie:JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.  Voor aanvang van deze opdracht is een MIVD screening vereist. Deze duurt doorgaans 6-8 weken.
Proces Analist Veenendaal
BedrijfsomschrijvingDaar vertel ik je graag meer over in een persoonlijk gesprek! FunctieomschrijvingBegeef jij je graag op het snijvlak tussen Business en IT? Beschik je over een grenzeloze nieuwsgierigheid? Krijg jij er energie van om oplossingen te bedenken voor complexe en grote vraagstukken in ERP-systemen en bedrijfsoplossingen? Ben je ook nog eens een kei in het verbeteren van deze processen? Lees dan snel verder. Als Proces Analist werk je op de afdeling Functioneel Beheer & Business Intelligence. Deze afdeling bestaat uit 18 specialisten, stuk voor stuk vakkundige professionals die weten waar ze het over hebben. Als Proces Analist kom je binnen de afdeling te werken in een nieuw team, dat zich bezighoudt met projecten op het gebied van Finance. Jij bent hiervoor de intermediair tussen de gebruikers, ICT en externe partijen en werkt op projectbasis aan de verbetering van systeeminrichting en werkprocessen. Met jouw flexibele instelling en sterke communicatieve en analytische vaardigheden schakel je hierin gemakkelijk. Je denkt mee, bent kritisch waar nodig, vraagt door en levert een kwalitatief hoogstaand eindproduct. Waar houd jij je in de dagelijkse praktijk onder meer mee bezig?Je verdiept je in de werkprocessen van onze interne klanten en komt met voorstellen voor procesverbetering en -vernieuwing. Op basis hiervan formuleer je het functioneel ontwerp voor het project, zoals bijvoorbeeld herinrichting van een systeem en/of een hele procesketen;Binnen een project zorg jij voor de juiste aansluiting van de functioneel beheerders van een applicatie en komen jullie samen tot het uiteindelijke ontwerp;Je neemt samen met de functioneel beheerders van de afdeling deel aan Finance-projecten van andere afdelingen en zorgt hier voor een goede borging van zowel de ontwikkelstrategie van het applicatielandschap als een goede overdracht naar de instandhouding van een op te leveren product;Voor een soepele overgang van project naar beheer zorg je voor een kwalitatief hoogwaardig projectresultaat, inclusief documentatie, handleidingen en testprocedures;Je adviseert en ondersteunt de interne gebruikers op het gebied van wensen en mogelijkheden van de systemen;Bij nieuwe innovatie en/of nieuw te introduceren applicaties begeleid je de tenderprocedure, zet je bijvoorbeeld een proof-of-concept, pilot of demo op en ondersteun je bij het opzetten/onderzoeken van de business case;Bij kleinere interne Finance-projecten neem je ook een deel of de gehele projectcoördinatie op je.Functie-eisenEen afgeronde hbo- of wo-opleiding, bijvoorbeeld richting Bedrijfskundige Informatica, Technische Bedrijfskunde, maar ook een andere studie kan interessant zijn.Minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van business- / procesanalyse en werken in projecten, functioneel beheer of informatiemanagement.Je begeeft je op het snijvlak tussen Business en IT, dus affiniteit met beide is belangrijk, maar een grenzeloze nieuwsgierigheid maakt je pas echt waardevol!Heb je werkervaring in de retailbranche? Dan is dat een pré!Competenties: analytisch, kritisch, deductief vermogen, communicatief vaardig, dienstverlenend, stellen van prioriteiten, zelfstandigheid en oplossingsgericht. Daarnaast ben je iemand die gecalculeerde risico's durft te nemen en goed kan functioneren in een dynamische omgeving. Arbeidsvoorwaarden- We bieden jou een mooie baan bij een internationale organisatie waar met mooie merken gewerkt wordt; - Een goed salaris, passend bij jouw werk- en denkniveau;- 24 vakantiedagen en 19,5 ATV-dagen;- Flexibel keuze-budget;- Volop ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden.Het HR-beleid van onze klant heeft de afgelopen paar jaar al meerdere prijzen geworden. Het is dus een echte topwerkgever!! SollicitatieprocedureVoor meer informatie neem je contact op met Nisha Sewraj via telefoonnummer 06-24474377Werken voor YachtYacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.Bezoek www.yacht.nl voor meer informatie over de vacature Proces Analist of solliciteer online op de vacature Proces Analist.Bezoek www.yacht.nl voor meer informatie over de vacature Proces Analist of solliciteer online op de vacature Proces Analist.
Technisch Beheerder Almelo
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Technisch Beheerder. Omschrijving opdracht: - Het realiseren en begeleiden van nieuwe aansluitingen. - Werken aan de doorontwikkeling en verbetering van de Federatieve Service. - Bewaken van de stabiliteit, beschikbaarheid, kwaliteit en continuïteit van de Federatieve Service. - Onderhouden van documentatie. Omschrijving taken: Als tactisch beheerder in het team van domein toegang draag je bij aan een nauwe samenwerking en overleg met de betrokken ketenpartners, je zorgt voor de aansluitingen, bewaking en verbetering ten aanzien van de ketenvoorzieningen en gerelateerde diensten. Het gaat hier met name om de Federatieve Service. De Federatieve Service maakt het voor JenV-partijen eenvoudig om via inlogmiddelen digitale dienstverlening te ontsluiten voor ondernemers, burgers en JenV-partijen. Het gaat hier om inlogmiddelen als eHerkenning, DigiD, eIDAS en de verschillende AD’s van JenV. De Federatieve Service is een generiek bouwblok en kenniscentrum op het gebied van authenticatie. Omschrijving verantwoordelijkheden: Het realiseren en begeleiden van nieuwe aansluitingen en het beheren van de Federatieve service. Wat valt buiten de scope: Overige Justid applicaties, informatieanalyse en gegevensanalyse. Wat valt binnen de scope van de opdracht: De Federatieve Service. Beoordelingscriteria interview: - Je beschikt over probleemoplossend vermogen en kan kritisch denken. - Je hebt hoge mate van zelfstandigheid en kan eigen werkzaamheden prioriteren. - Je hebt interesse in technologische vernieuwingen. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week; 4 tot 5 dagen per week, verwachting 15 maanden duur project (uiterlijk 1 mei 2020). - Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare (recente) ervaring op het gebied van beheer van ICT systemen (duidelijk omschreven in CV). - Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare (recente) ervaring met XML (dit dient duidelijk beschreven te zijn in het CV). - Je beschikt over aantoonbare ervaring met Red Hat Linux (dit dient duidelijk beschreven te zijn in het CV). Ervaring moet blijken uit aantal opdrachten. - Je beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare praktische ervaring met de Identity en Acces management protocollen (SAML, Oauth, en OIDC) (dit dient duidelijk beschreven te zijn in het CV). - Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met apache, reverse proxy. (dit dient duidelijk beschreven te zijn in het CV). Ervaring moet blijken uit aantal opdrachten. - Je hebt aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 1 jaar inhoudelijk ervaring heeft met: IAM vraagstukken en de hierbij behorende protocollen/koppelvlakken. - Je hebt ervaring met het communiceren met klanten (moet technische consultancy skills hebben). - Je bent beschikbaar binnen 4 weken. - Je hebt kennis en ervaring met inlogmiddelen als eHerkenning, DIGID, eidas. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Almelo Startdatum: 01-05-2019 of zo spoedig mogelijk Duur: 15 maanden Optie op verlenging: nnb Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 15 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Front-end Developer Common Ground Den Haag
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Front-end Developer Common Ground. Omschrijving opdrachtgever: VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk. Over Common Ground Common Ground is een visie op de informatievoorziening van de overheid, waarbij data uitsluitend nog via API’s wordt ontsloten – in tegenstelling tot de huidige gebruikelijke praktijk waarbij data tussen applicatiesilo’s wordt gekopieerd en gesynchroniseerd. Onder aansturing van product owners uit gemeenten wordt software gemaakt die bijdraagt aan het realiseren van deze visie. De realiserende teams werken Agile. Alle producten worden Open Source en onder een vrije licentie gepubliceerd. Doel van de opdracht: Is in staat een zelfstandige bijdrage te leveren aan: - Het doorontwikkelen en onderhouden van Common Ground componenten met gebruikmaking van een design framework. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Borgen van de informatieveiligheid. - Doorontwikkelen en onderhouden van Common Ground componenten (zie link) met gebruikmaking van een design system. - Participeren in de Agile/Scrum werkwijze. - Documenteren van de geproduceerde software. - Verzorgen van de technische realisatie van frontends. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent op 05-04-2019 tussen 13:00 – 16:00 uur beschikbaar voor een matchgesprek in Utrecht. - Je bent uiterlijk half april/1mei 2019 beschikbaar voor de opdracht. - Je hebt 3 jaar aantoonbare werkervaring in de laatste 5 jaar met het bouwen van frontends met behulp van Git, React en Javascript, blijkend uit CV of motivatiebrief. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt aantoonbaar ruime werkervaring (> 5 jaar), opgedaan in de afgelopen 10 jaar, op het gebied van software ontwikkeling, blijkend uit CV of motivatiebrief. - Je hebt aantoonbaar en ruime kennis van toepassingen van moderne technieken (zoals CI/CD en TDD) voor de samenstelling van software, blijkend uit CV of motivatiebrief. - Je hebt 3 jaar aantoonbare werkervaring in de laatste 5 jaar (blijkend uit CV of motivatiebrief) met het bouwen van frontends met behulp van JavaScript. - Je hebt 3 jaar aantoonbare werkervaring in de laatste 5 jaar (blijkend uit CV of motivatiebrief) met het bouwen van frontends met behulp van React. - Je hebt 3 jaar aantoonbare ervaring in de laatste 5 jaar (blijkend uit het CV of motivatiebrief) met het bouwen van software met behulp van zowel Git en Docker als gebruikmakend van CI/CD. - Je hebt 3 jaar aantoonbare ervaring in de laatste 5 jaar (blijkend uit het CV of motivatiebrief) met het bouwen van frontends met behulp van Webpack en voorlopers. Competenties: - Klantgerichtheid - Kwaliteitsgerichtheid - Resultaatgerichtheid - Samenwerkingsgericht (teamspeler) - Verbaal vaardig, zowel mondeling als schriftelijk (voeren van nauwkeurige dialoog) - Informatieverwerking - Analytisch vermogen - Nauwkeurigheid - Kwaliteitsbewustzijn Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 01-05-2019 Duur: 2 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 15-04-2019 tussen 13:00 – 16:00 uur in Utrecht Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider/Kwaliteitscoördinator Assen
Voor Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn wij op zoek naar een Projectleider/Kwaliteitscoördinator. Omschrijving opdracht: Voor de locatie Assen zijn wij op zoek naar een Kwaliteitscoördinator en -ontwikkelaar voor een van onze klantteams Content. Dit team maakt content voor ongeveer 160 regelingen in het agrarisch domein. Deze energievolle en gedreven kracht moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van deze content verbetert en de efficiency van het contentproces omhoog gaat. Hij of zij faciliteert en implementeert alles wat hiervoor nodig is en motiveert. Kortom, zorgen voor de nodige faciliteiten om het team verder te kunnen professionaliseren. Je weet je weg te vinden om tot een goed in te richten kwaliteitsstructuur te komen. Tevens ben je in staat om heldere afspraken te maken, die leiden tot het gewenste kwaliteitsresultaat. De Kwaliteitscoördinator en -ontwikkelaar maakt deel uit van het klantteam Content 5 en rapporteert direct aan de teammanager. Het team heeft in 2018 een analyse laten uitvoeren waaruit ontwikkelpunten zijn gekomen. Deze punten zijn verwerkt in een ontwikkelplan. Nu is het tijd om het ontwikkelplan aan te scherpen en uit te voeren. Omschrijving werkzaamheden: De Kwaliteitscoördinator en -ontwikkelaar is hiervoor verantwoordelijk. Wat ga jij doen: - Ontwerpen van criteria en de daarvoor nodige tools en methodes voor de kwaliteit die we willen leveren. - Ontwerpen van formats voor het meten en vastleggen van de kwaliteit. - Nulmetingen inrichten op team-, groeps- en persoonsniveau. - Ontwerpen en laten bouwen van rapportages. - Ontwerpen en laten bouwen van feedbackloops. Zowel binnen het team zelf, maar ook met andere teams zoals Klantcontact, Communicatieadvies en andere contentteams. - Ontwerpen en implementeren van coachingstructuren en het maken van de hulpmiddelen daarvoor. - Doen van verbetervoorstellen voor bestaande processen, waarmee kwaliteit en efficiency worden verbeterd. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt HBO of WO werk- en denkniveau. - Je werkt zelfstandig, snel en gestructureerd. Daarnaast ben je klantgericht en heb je een praktische en proactieve instelling. - Jij bent analytisch en kunt het hele proces overzien. - Je legt gemakkelijk contacten, hebt humor en werkt graag in teamverband. Ook zoek je verbinding met afdelingen die nodig zijn voor de uitvoering van het Ontwikkelplan. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt een HBO/WO opleiding afgerond op het gebied van kwaliteitsmanagement. - Je hebt een opleiding op het gebied van kwaliteitsmanagement en ruime ervaring hierin. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Assen Startdatum: 01-06-2019 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Teamleider I&A Zeeland (Noord-Brabant)
Voor Gemeente Landerd zijn wij op zoek naar een Teamleider I&A. Omschrijving opdracht: Het team I&A bestaat uit 15 vakinhoudelijke medewerkers, specialisten en adviseurs. Zij ondersteunen de vakspecialisten in de primaire processen met een betrouwbare ICT-omgeving, gegevensbescherming en informatiearchitectuur en -inrichting. Bijvoorbeeld met een goede inrichting van het zaaksysteem, optimaal gebruik van basisregistraties en richtlijnen voor zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Momenteel bereiden de gemeenten Landerd en Uden een herindeling voor. Op 1 januari 2022 willen wij samen een nieuwe gemeente gaan vormen. Daarvoor gaan wij een nieuwe organisatie bouwen die aansluit bij wensen van onze inwoners over onder andere dienstverlening en het beschikbaar stellen en uitwisselen van informatie. Werkzaamheden: Wij zijn op zoeken naar een teamleider voor het team I&A die zorg draagt voor de werkverdeling, organisatorische inzetbaarheid en taakuitwisseling. - Je voert functionering- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers van het team. - Je verbindt de vakgebieden in het team en bent verantwoordelijk voor de samenwerking. - Je kijkt vooruit, anticipeert op ontwikkelingen in het vakgebied en vertaalt deze naar onze organisatie met voorstellen, afdelingsplannen en meerjarenramingen. - Je fungeert als schakel tussen het afdelingshoofd en het team. - Je treedt in voorkomende gevallen op als projectleider van (multidisciplinaire) projecten. - Je bent verantwoordelijk voor de raming, besteding en bewaking van beschikbare budgetten. Gewenst profiel: Het team I&A is verantwoordelijk voor informatievoorziening en –beveiliging, systeembeheer en gegevensbeheer. Voor dit team zijn wij op zoek naar een enthousiaste teamleider die van doorpakken houdt. Ben jij een coachende leider die medewerkers ondersteunt om het beste uit zichzelf te halen? En loop je warm voor een solide inrichting van I&A waarmee wij zorgen voor goede dienstverlening aan onze inwoners en aan de gebruikers van onze systemen en informatiebronnen? Dan zoeken wij jou. Wij vragen van onze toekomstige teamleider: - Een afgeronde Hbo opleiding op het vakgebied van informatievoorziening - Minimaal 3 jaar werkervaring op dit gebied - Ervaring binnen de gemeentelijke overheid en met politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen - Ervaring als projectleider van multidisciplinaire projecten - Kennis van het verbeteren van primaire en ondersteunende werkprocessen - Affiniteit met systeembeheer/netwerkbeheer - Kennis van het gebruik van de basisregistraties in de werkprocessen Toelichting op rooster: Bij voorkeur verdeeld over 4 dagen. De eerste maand minder uren bespreekbaar. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over minimaal afgeronde Hbo-opleiding op het vakgebied. - Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van informatievoorziening. Functie wensen (gunningscriteria): - Je kunt medewerkers motiveren, inspireren en coachen in de onzekere periode tot aan de herindeling. Beschrijf in je motivatiebrief hoe je dit aanpakt. - Je hebt kennis van / affiniteit met: a. het gebruik van basisregistraties b. systeembeheer/netwerkbeheer c. verbeteren van primaire en ondersteunende processen - Je hebt ervaring als projectleider van multidisciplinaire projecten op het gebied van informatievoorziening. Geef in je motivatiebrief of c.v. voorbeelden van dergelijke projecten. - Je hebt ervaring op het gebied van informatievoorziening bij een gemeente. Competenties: - Initiatiefrijk / proactief / kansen signaleren en oplossingen aandragen - Klantgericht - Resultaatgericht - Samenwerken - Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en overtuigingskracht - Besluitvaardig en leiderschap tonen - Medewerkers motiveren en inspireren - Plannen en organiseren - Zelfstandig - Doorpakken Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zeeland (Noord-Brabant) Startdatum: 01-05-2019 Duur: 30-04-2020 Optie op verlenging: 2 x 12 maanden Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: maandagmiddag 8 april. Eventueel volgt een 2e gesprek op donderdagmiddag 11 april. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ontwikkelaar Backend Common Ground Den Haag
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Ontwikkelaar Backend Common Ground. Omschrijving opdrachtgever: VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk. Omschrijving opdracht: Common Ground is een visie op de informatievoorziening van de overheid, waarbij data uitsluitend nog via API’s wordt ontsloten – in tegenstelling tot de huidige gebruikelijke praktijk waarbij data tussen applicatiesilo’s wordt gekopieerd en gesynchroniseerd. Onder aansturing van product owners uit gemeenten wordt software gemaakt die bijdraagt aan het realiseren van deze visie. De realiserende teams werken Agile. Alle producten worden Open Source en onder een vrije licentie gepubliceerd. Er wordt gewerkt in een niet-hiërarchisch team, op afstand of op een kantoor in Den Haag of Utrecht en er is veel ruimte voor eigen initiatief. Ook zijn er veel mogelijkheden om nieuwe dingen te leren. Het aantal uren inzet per week wordt in overleg bepaald en is afhankelijk van wat nodig is voor de lopende projecten. Overleg vindt voornamelijk plaats via Slack en in dagelijkse standups. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Borgen van de informatieveiligheid. - Ontwikkelen van Open Source Common Ground componenten. - Participeren in de agile werkwijze. - Documenteren van geproduceerde software. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent op 12-04-2019 tussen 09:00 – 12:00 uur beschikbaar voor een matchgesprek. - Je bent 01-05-2019 beschikbaar voor de opdracht. - Je bent uiterlijk 1 mei 2019 beschikbaar. - Je hebt recente ervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar, blijkend uit het CV of motivatiebrief) met gebruik van Go en PostgresSQL en Git en CI/CD en Docker en Kubernetes. Functie wensen (gunningscriteria): - Je beschikt over aantoonbaar zeer ruime werkervaring (> 5 jaar), opgedaan in de afgelopen 10 jaar, op het gebied van software ontwikkeling. - Je hebt aantoonbaar en zeer ruime kennis van toepassing van moderne technieken (zoals CI/CD en TDD) voor het ontwikkelen van software. - Je hebt actuele werkervaring (opgedaan in de laatste 3 jaar blijkend uit CV of motivatiebrief) met het inrichten van systemen met veel concurrency en hoge beschikbaarheid. - Je hebt aantoonbare ervaring (blijkend uit het CV of motivatiebrief) met het bouwen van backends met behulp van zowel GRPC als TLS. - Je hebt aantoonbare ervaring (blijkend uit het CV of motivatiebrief) met het bouwen van backends met behulp van Docker en Kubernetes. - Je hebt aantoonbare ervaring (blijkend uit het CV of motivatiebrief) met het bouwen van backends met behulp van Golang. - Je hebt aantoonbare ervaring (blijkend uit het CV of motivatiebrief) met het bouwen van software met behulp van Git en gebruikmakend van CI/CD. Competenties: - Klantgerichtheid - Kwaliteitgerichtheid - Resultaatgerichtheid - Samenwerking (teamspeler) - Verbaal vaardig (voeren van nauwkeurige dialoog) - Informatieverwerking - Analytisch vermogen - Nauwkeurigheid - Kwaliteitsbewustzijn Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 01-05-2019 Duur: 2 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 08-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 12-04-2019 tussen 09:00 – 12:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Data Scientist Rotterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT25012 Omgeving: Rotterdam Startdatum: 3 juni 2019 (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 december 2019 Optie op verlenging: Ja, maximaal 24 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: woensdag 3 april. Sluitingsdatum: vrijdag 29 maart om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Data Scientist voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Een belangrijke doelstelling van de organisatie is het optimaal inzetten en eenduidig verdelen van de voertuigen. Zodoende hebben de 11 eenheden een gewenste voertuigmix vastgesteld: het wagenpark van de toekomst. Deze gewenste voertuigmix wordt voor alle eenheden de komende jaren geïmplementeerd door het project Implementatie Strategisch Voertuigen Plan (ISVP). Dit project heeft een scope van bijna 10.000 voertuigen en betreft bijna alle herkenbare en onherkenbare voertuigen. De gewenste voertuigmix wordt gerealiseerd door middel van meer dan 6.000 mutaties: dit betreft het bestellen, afvoeren of verschuiven van voertuigen. Al deze mutaties worden gepland vanuit het mutatieplan. Hierbij zijn een groot aantal variabelen van kracht die dit mutatieplan tot een complexe uitdaging maken. Denk hierbij aan veranderende data, wijzigingen in de voertuigmix, contractbeschikbaarheid, enzovoorts. Van de data analist wordt verwacht dat hij het huidige optimalisatie model van de mutaties in Microsoft Access kan aanpassen/verbeteren. Daarnaast moet de data analist bekend zijn met data visualisatie tools om de daadwerkelijke realisatie van het ISVP te kunnen volgen in een dashboard omgeving. De opdracht is geslaagd als iedere eenheid de voertuigmix heeft behaald die ze hebben opgegeven. Een belangrijke randvoorwaarde is dat kaders zoals investeringsbudget en exploitatiekosten niet worden overschreden. Verantwoordelijkheden Het bieden van hands-on ondersteuning aan het Data, Finance en het Control team. Dit uit zich in het beantwoorden van complexe vragen vanuit verschillende databases en het realiseren van actiegerichte inzichten richting stakeholders/team: Data beheer/kwaliteitscontroles om de betrouwbaarheid van de analyses waarborgen: Databronnen toetsen op inconsistenties; Batches opstellen van voertuigen die besteld, afgevoerd of verschoven moeten worden; Aanleveren van gegevens voor ons optimalisatie algoritme (mutatieplan). Uitvoeren van tweewekelijkse end-to-end analyses in Python en foutmeldingen oplossen; Helpen met het ontwikkelen van een duurzaam algoritme in Python dat overgedragen kan worden aan wagenparkbeheer (mutatieplan 2.0); Updaten en ontwikkelen van periodieke dashboards voor stakeholders/team. Vakmatige taken Mutatieplan: Gegevens verzamelen om het huidige algoritme te draaien in Microsoft Access/VBA; De output van het model bewerken en in Excel inzichtelijk maken; Ontwikkelen van mutatieplan 2.0 in Python. Taken monitoring en rapportage: Standaard rapportage ontwikkelen voor de voortgang van het project; Dashboard ontwikkelen in Excel die de voortgang monitort van de mutaties. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal WO Master niveau. Certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien (kopie diploma vereist). Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als Data Scientist, in de afgelopen 3 jaar. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in Python in de afgelopen 2 jaar, met programmeren. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in VBA in de afgelopen 2 jaar, met programmeren. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt in de afgelopen 2 jaar, werkervaring met programmeren in ''R'' (weging 35%). Je hebt in de afgelopen 2 jaar, algoritmes ontwikkeld in projecten (weging 25%). Je hebt in de afgelopen 2 jaar, dashboards ontwikkeld binnen projecten (weging 25%). Je hebt een afgeronde opleiding in de richting van Business Information Management, Econometrie of vergelijkbaar. Competenties: Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. Organisatievermogen - Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Initiatiefrijk - Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Klantgerichtheid - Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Accuratesse - Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten. Flexibel - Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Stressbestendig - Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden. Organisatiesensitiviteit - Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Overtuigingskracht - Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Reageren
Senior Redhat Linux Beheerder (QR6517) Almelo
Functie: Senior Redhat Linux Beheerder (QR6517) Start: 1-5-2019, 36 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Almelo Omschrijving: Voor onze klant in Almelo zijn we op zoek naar een Senior Redhat Linux Beheerder. Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel: Infrastructuur levert alleen interne infrastructurele diensten aan de afdeling. Door inzet van intern personeel op projecten, wordt er een onderbezetting gecreëerd en moet het standaardbeheer worden uitgevoerd door ingehuurd personeel. Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden: Primair beheer van onze infrastructuur met specifieke aandachtgebieden Redhat Linux. De interne beheerder zal ingezet worden voor het verhuisproject. Het primaire beheer bestaat uit het oplossen van incidenten die klanten melden, oplossen van events die vanuit de monitoring naar voren komen, afhandelen van serviceverzoeken, controles uitvoeren op de werking van de infrastructuur, inspoelen en uitfaseren van RHEL-servers en standaard wijzigingen doorvoeren op infrastructurele componenten zoals firewalls. Eisen: - Een afgeronde HBO of WO opleiding. - Meer dan 10 jaar werkzaam als IT-er. - In de afgelopen 5 jaar aaneengesloten Redhat Linux beheerder geweest. - De afgelopen 5 jaar conform ITIL procedures gewerkt. - Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week voor de periode tot en met oktober 2019. Wensen: - In het bezit van een geldige Redhat certificering. - Meer dan 5 jaar recente relevante werkervaring met VMWARE/ESX infrastructuur. - Meer dan 5 jaar recente relevante werkervaring met op het gebied van netwerk-componenten. - Kandidaat heeft ervaring met storage oplossingen (SAN/NAS). Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Informatiearchitect Delft
Voor Gemeente Delft zijn wij op zoek naar een Informatiearchitect. Omschrijving opdracht: De gemeente Delft zoekt een informatiearchitect die kan helpen om de bestaande (beleids)afspraken te vertalen in een werkbaar architectuurkader en die de informatieadviseurs begeleidt in het werken met deze kaders. Omschrijving werkzaamheden: - In samenwerking met informatieadviseurs opstellen van een set principes die richting geeft aan de ontwikkeling van informatievoorziening en IT. De principes bestaan uit een stelling, uitgewerkt in een beschrijving en implicaties. - Begeleiden van de informatieadviseurs in het werken met deze principes. - Uitwerking van deze principes in praktische toetsingskaders op een zodanige manier dat IT/informatieadvies ermee kan en gaat werken. - Beknopt advies met betrekking tot het beheren en verder ontwikkelen van de architectuur in Delft. - Meedenken over het architectuurproces in de gemeentelijke organisatie. - De architectuurprincipes zijn gebaseerd op de doelen van de organisatie, onze visie en informatiestrategie, het huidige en gewenste IT-landschap en de gemeentelijke modelarchitectuur GEMMA. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor gemiddeld 18 uur per week vanaf 1 mei 2019. - Je hebt aantoonbaar HBO of WO werk- en denkniveau, aan te tonen door minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring op HBO of WO niveau. - Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring met werkzaamheden zoals beschreven in paragraaf 1.3 van deze offerteaanvraag. - Je hebt aantoonbare ervaring met informatie- en/of IT-architecturen bij de overheid in de afgelopen vijf jaar, waaronder minimaal het opstellen en gebruiken van architectuurprincipes. - Je hebt minimaal één jaar aantoonbare ervaring in het coachen of leiden van teams. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt een afgeronde HBO of WO-opleiding op het gebied van bedrijfskunde, techniek en/of ICT zoals (technische) bedrijfskunde, business information management of bedrijfskundige/technische informatica. - Je hebt TOGAF- of vergelijkbare certificering/opleiding. - Je hebt aantoonbare ervaring met architecturen bij de gemeentelijke overheid in de afgelopen vijf jaar, waaronder minimaal het opstellen en gebruiken van architectuurprincipes. Competenties: - Samenwerken - Omgevingsbewustzijn - Resultaatgerichtheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Delft Startdatum: 01-05-2019 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 2x 3 maanden Inzet: 18 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 12-04-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
IT Lead Logistics Aalsmeer
IT Lead Logistics | Interim | Aalsmeer De ideale kandidaat voor deze IT Lead Logistics positie Voor onze opdrachtgever in Aalsmeer, zoeken wij een IT Lead Logistics. De ideale kandidaat voor deze rol heeft aantoonbare ervaring met Supply chain management/ logistiek binnen complexe, veranderende omgevingen. Als IT Lead Logistics ben je in staat om de wensen en eisen van de organisatie om te zetten naar een goede invulling van de nieuwe processen. Je bent een stevige persoonlijkheid, een echte verbinder en zorgt dat er draagvlak gecreëerd wordt voor de nieuwe processen. Daarnaast heb je uitgebreide ervaring met verandermanagement binnen logistieke processen. Te behalen resultaat voor deze IT Lead Logistics Als IT Lead Logistics is je voornaamste taak het ophalen van kennis in de organisatie en de vertaling maken van concepten naar de praktijk; Je zorgt voor verbinding tussen de afdelingen en bent in staat om draagvlak te creëren voor de nieuwe processen; Je zorgt dat het Supply chain management geoptimaliseerd wordt en zorgt voor een vlekkeloze transitie richting de nieuwe (ERP) implementaties. Welke Kennis, Kunde & Verantwoordelijkheden verwachten wij van deze IT Lead Logistics? Je hebt een brede achtergrond in Supply chain management en logistieke processen; Je bent in staat om de vertaling te maken van de eisen van de organisatie naar een goede invulling van de nieuwe logistieke processen; Als IT Lead Logistics zorg je voor een breed draagvlak en neem je de afdelingen mee in de transitie naar de nieuwe logistieke processen. Je maakt de organisatie klaar voor nieuwe ERP/ WMS implementaties. Werkomgeving, Collega's & Bedrijfscultuur voor deze IT Lead Logistics Onze klant is een familiebedrijf met een rijke historie. Als grote wholesaler binnen de daghandel en distributie, leveren zij samen met diverse ketenpartners wereldwijd en jaarrond de beste kwaliteit producten in een zo kort mogelijke tijd; Een ambitieus, maar ook no-nonsense familiebedrijf met leidende posities op tal van internationale markten; Een informele werksfeer. Locatie & Voorwaarden voor deze IT Lead Logistics De werklocatie is omgeving Amsterdam De contractvorm is een Interim Opdracht De duur van deze opdracht is 12 maanden met optie tot verlenging De startdatum is z.s.m. De branche is Logistiek Het vereiste opleidings niveau is: WO, HBO Vereiste jaren ervaring in deze branche(s): 2 t/m 5 jaar Vereiste jaren ervaring in deze functie: 5 t/m 10 jaar Wil je solliciteren op deze IT Lead Logistics functie? Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel? Dan zien wij je cv en optioneel je motivatie graag tegemoet. Het beleid van TFC is om de vacature z.s.m. in te vullen, vandaar dat een snelle response tijd binnen 24 uur belangrijk is. Solliciteer direct middels de Solliciteer direct button met de volgende gegevens: Recent bijgewerkt en duidelijk gestructureerd cv in Word formaat waarin duidelijk de gevraagde eisen staan beschreven. Motivatie in de IK-vorm, waarin je reflecteert op de functie eisen. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Dennis Smits op 070-3071353
IT Director Eindhoven
Project Controller Rotterdam
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Project Controller. Omschrijving opdracht: De Dienst Facility Management (FM) is onderdeel van het Politiediensten¬centrum (PDC) en voert taken uit op het gebied van facilitaire diensten, beheer en onderhoud van gebouwen, afhandeling van schades aan gebouwen en voertuigen, verstrekken van politie-uitrusting zoals kleding, en het beheer van voer- en vaartuigen. De afdeling Informatie, Analyse en Rapportage (IAR) vormt de frontoffice van de dienst voor de eenheden en de medewerkers, en richt zich op de uitvoering van de beleid- en controlfunctie van de dienst FM. De afdeling bestaat uit drie teams. Team Analyse en Rapportage (AR) is het team dat het MT van de Dienst Facility Management inzage biedt in haar handelen door middel van rapportages, sturingsinformatie, analyses en advies. Als een soort bedrijfsbureau is Analyse en Rapportage de spin in het web waar de sturingsinformatie samen wordt gevoegd. Naast deze businesscontrol taken voert AR ook projectcontrol taken uit ter ondersteuning van de projecten. Dit betreft hoofdzakelijk huisvestingprojecten. Daarnaast participeert AR in het tot stand komen van Dienst-FM beleid en toetst AR dat beleid op uitvoerbaarheid en integraliteit. Daarnaast is ook de beleidsondersteuning (kwaliteitszorg, processen, secretaris) belegd binnen AR. De vastgoedportefeuille van de Nationale Politie omvat ca. 900 huur- en eigendomspanden. De sector huisvesting heeft als taak te sturen op efficiënt en effectief ruimtegebruik, waarbij in 2025 een reductie van 30% in m2 gerealiseerd moet zijn. Deze ambitie is vastgelegd in het Strategisch Huisvestingsplan. Om dit te realiseren worden op basis van een uitvoeringsprogramma (conform Prince2 methodiek), businesscases opgesteld en projecten gerealiseerd. De financiële en bedrijfseconomische effecten van uit te voeren en uitgevoerde projecten en overige maatregelen dienen te worden geanalyseerd en beoordeeld, op basis waarvan gemonitord kan worden in hoeverre de geplande taakstelling gerealiseerd wordt binnen de beschikbaar gestelde middelen. Het team AR maakt veelal gebruik van informatie die elders verzameld en aangemaakt wordt. Belangrijke partners in deze zijn de dienst Financiën binnen het PDC en de teams bedrijfsadministratie binnen de PDC FM. Omschrijving verantwoordelijkheden: Zelfstandig verantwoordelijk voor de controle en rapportage van alle projecten binnen huisvesting. Omschrijving taken: - Mede vorm en inhoud geven aan de financiële gegevens voor de vooronderzoeken en businesscase huisvesting. - Begeleiden van opstartende projecten o.b.v. de goedgekeurde businesscase. - Afstemming en aansluiting maken en behouden met alle verschillende bronsystemen zoals Smartstream en Planon. Niet alle bronsystemen zijn al optimaal ingericht en zijn groeimodellen. - Bewaken van de kwaliteit, uniformiteit en integraliteit van de projectrapportages. - Opstellen geconsolideerde projectrapportage. - Toetsen of de rapportage correct door de projectleiders worden gebruikt, het signaleren van- en rapporteren over afwijkingen (kwaliteitsbewaking). - Analyseren van- en rapporteren over afwijkingen die in het traject kunnen ontstaan tussen de financiële paragrafen van de businesscase, het PID, de projectrealisatie en oplevering. - Het rapporteren van de meerjarige exploitatieconsequenties van de in uitvoering zijnde en uitgevoerde huisvesting projecten. Leidinggevende taken: De medewerker maakt deel uit van het team AR en fungeert v.w.b. de projectcontrol werkzaamheden als aanspreekpunt voor de verschillende projectleiders. Hij neemt hierbij een onafhankelijke rol in, waarbij de belangen zuiver gediend kunnen worden. Contacten: Zelfstandige contacten met alle projectleiders en eenheden waarbinnen de projecten plaatsvinden. Indien nodig ook met de leveranciers/aannemers indien dit (financieel) van belang is. Inzet in de lijn of project: Inzet vanuit de lijn, ten behoeve van projecten. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 10-06-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week. - Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding richting Bedrijfseconomie (of vergelijkbaar), op minimaal HBO niveau. Certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. - Je hebt in de afgelopen 7 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Projectcontroller. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt in de afgelopen 7 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het beoordelen van businesscases en PID’s, waarbij er niet alleen naar budget, maar ook naar risico’s, kwaliteit, en toepasbaarheid binnen de organisatie is gekeken, vooral naar de toekomst. - Je hebt in de afgelopen 7 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring, met het kwantificeren en financieel maken, van risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen op projecten. - Je hebt de gevraagde werkervaring bij eis 3 (in de afgelopen 7 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Projectcontroller), bij voorkeur opgedaan met bouwprojecten. Competenties: - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. - Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Luisteren: Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: 10-06-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 15 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Frontend developer Utrecht
BedrijfsomschrijvingZorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijl zorg en medische zorg met ruim 3000 medewerkers in dienst. Vanuit meer dan 60 vestigingen verspreid over het hele land bedienen zij 71.000 werkgevers en 1,5 miljoen werknemers, daarmee zijn ze marktleider in Nederland. Zorg van de Zaak gelooft dat mensen gelukkiger zijn als ze kunnen deelnemen in werk en maatschappij. Met dat gedachtegoed streven ze ernaar mensen gezond en inzetbaar te houden en mensen zo optimaal mogelijk te laten functioneren.FunctieomschrijvingVoor Zorg van de Zaak zijn wij op zoek naar een front-end developer om de ontwikkelafdeling te versterken. We zoeken een ervaren webontwikkelaar (3+ jaar ervaring) die komt te werken in een klein team van interne en externe ontwikkelaars. Zorg van de Zaak werkt in de bedrijfsgezondheidzorg. Als je bijvoorbeeld ziek bent geworden en je kan voor een bepaalde periode niet werken dan is er een grote kans dat je met de arbodienst van Zorg van de Zaak te maken krijgt. Je maakt bijvoorbeeld een afspraak met de Arboarts. Dit doe je via een portaal. Als front-end developer ga jij, met het team, dit portaal naar een hoger niveau brengen. Zo zorg je er voor dat afspraken via het portaal makkelijk te maken en aan te passen zijn. Je maakt een intuïtieve startpagina waar direct persoonlijke en relevante informatie voor de cliënt te vinden is. Je gebruikt hiervoor slimme technieken en weet zo de gebruiksvriendelijkheid van het portaal nog verder te verhogen. Naast het portaal voor cliënten werk je ook aan het portaal voor de klanten. Het ontwikkelteam is echt een zelfstandig team. Samenwerking is belangrijk, er wordt veel overleg gepleegd, maar je bent zelf verantwoordelijk voor het werk dat je oppakt en doet. De werksfeer bij Zorg van de Zaak laat zich omschrijven als inspirerend, warm, loyaal en samen. Elk team heeft een Product Owner die vanuit de stakeholders met plannen komt. In samenwerking met het ontwikkelteam wordt bepaald wat opgepakt wordt en wanneer gereleased wordt.Functie-eisenWij vinden het fijn als je al een aantal jaar werkervaring hebt in een vergelijkbare functie. Als persoon ben je iemand die samenwerken belangrijk vindt. Je weet hoe je je mening kan geven en je bent slim in het gebruiken van nieuwe technieken. Dit vinden wij belangrijk:HBO of WO studie afgerond of aantoonbaar HBO+ werk- en denkniveauJe vindt het fijn om voor een maatschappelijk actief bedrijf te werkenJe neemt zelf initiatiefJe neemt actief deel in het team door het doen van voorstellen, meedenken over oplossingen en te adviseren waar je kan Wij werken met de volgende technieken:AngularJSMVCTypescriptJavascriptHTMLCSSNPMjQueryKendo UISelenium Tooling:Visual StudioGitJiraConfluence  Als je daarnaast ook nog ervaring hebt met back-end technieken, dan heb je een streepje voor. Heb je die ervaring niet maar zou je dat wel graag willen leren? Dan komen wij ook heel graag in contact met jou!.NET C#EntityFrameworkWebAPISQL Server.NET CoreArbeidsvoorwaardenUiteraard een salaris, afhankelijk van je werkervaring kan dit oplopen tot boven €5.000,- bruto per maandDe werklocatie is in Utrecht en de vacature is voor 32-40 uur per week.1 ATV dag per maandGoede secundaire arbeidsvoorwaarden: o.a. goede pensioenregeling, opleidingsmogelijkheden, flexibele werktijden en een collectieve zorgverzekeringSollicitatieprocedureVoor meer informatie neem je contact op met Pieter Landsman via telefoonnummer 06-45955740Werken voor YachtYacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.Bezoek www.yacht.nl voor meer informatie over de vacature Frontend developer of solliciteer online op de vacature Frontend developer.Bezoek www.yacht.nl voor meer informatie over de vacature Frontend developer of solliciteer online op de vacature Frontend developer.
Informatiemanager Bedrijfsvoering Utrecht
Voor onze opdrachtgever in Utrecht zijn wij op zoek naar een Informatiemanager Bedrijfsvoering Startdatum: 1-4-2019 Einddatum: 31-12-2019 met mogelijkheid tot verlenging Inzet: 36 uren per week OPDRACHT Voor het ondersteunen van rollen van informatiemanagement in het domein bedrijfsvoering zijn we op zoek naar een ervaren informatiemanager/ strategisch adviseur . De werkzaamheden zullen in eerste instantie bestaan uit het regievoeren op de schoning en archivering van de gegevens van alle applicaties binnen het domein bedrijfsvoering. De opdracht zal uitgevoerd worden onder aansturing van de ketenmanager en in afstemming met de betrokken proceseigenaren/ directeuren dienstonderdelen. Zowel op strategisch niveau als tactisch niveau moet de informatiemanager/ strategisch adviseur in staat zijn om op heldere en verbindende wijze de noodzakelijke onderwerpen te bespreken en verder te brengen. Het Domein bedrijfsvoering bestaat uit 7 subprocessen te weten Personeel, Financien, Sturen en verantwoorden, Corporate Communicatie, Inkoop., Facilitair en Kantoorautomatisering. De 7 subprocessen kennen allen een kaderstellende proceseigenaar en een uitvoerende SSO organisatie. De belastingdienst is onderdeel van de rijksoverheid en wil voor de bedrijfsvoeringsprocessen zoveel mogelijk aansluiten bij rijksbreed beleid, uitvoering en IT oplossingen Kennis en ervaring met rijksbrede IT oplossngen met name in de bedrijfsvoering is een daarom ook een pre. EISEN Academische werk en denk ervaring Aantoonbaar verbindend Aantoonbaar ervaring met het procesmanagement Aantoonbare ervaring met een regierol/ projectleidersrol In staat om richting te geven aan uitvoering van processen, maar ook deze processen duurzaam te verbeteren Informatiemanagement Gegevensmanagement Projectmanagement WENSEN Verbindend Structurerend Bestuurlijke sensitiviteit KENNIS Aantoonbare ervaring met werken in een rijksoverheid context Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 28 maart om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
DevOps Applicatiebeheer Java applicaties Odijk
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT25008 Omgeving: Odijk Startdatum: 1 juli 2019 (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand). einddatum: 31 december 2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: week 14. Sluitingsdatum: vrijdag 29 maart om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een DevOps Applicatiebeheer Java applicaties voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Als DevOps-teamlid in staat zijn om breed te participeren in ondersteuning van de applicatie en de ondersteunende software tooling waarin zijn of haar achtergrond en kennis cruciaal zijn. In staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling. Integreren en de helpende hand zijn van de integrator in het kader van deployment en vooral test ondersteunende automatisering. Tevens in staat om applicaties te beheren op Linux platformen. Een groot deel van de uit te voeren werkzaamheden komen te vallen binnen het onderhoud en de doorontwikkeling van applicatiesoftware. Vakmatig betekent dit: het incidenteel uitvoeren van taken in het kader van technisch applicatiebeheer, het deelnemen aan softwareontwikkeling in een Weblogic en Linux omgeving onder architectuur en vooral de realisatie en inrichting van tooling en automatisering van het testproces. De nadruk ligt op een T-Shape profiel en de inzet als teamlid DevOps. Doelstelling Mede zorgdragen voor de continuïteit, doorontwikkeling en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten. Door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan, vooral voor wat betreft het geautomatiseerd testen. Vertalen van functionele behoeftes naar oplossingen in nauw overleg en samen met de architecten. Analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen en geautomatiseerd testen. Adviseren als voorbereiding op de (verdere) ontwikkeling van componenten, zonder directe terugval op applicatie technische specialisten. Uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding. Opstellen en uitvoeren van testscripts (incl. maken van de handleiding). Beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie vooral van automatisering met gebruik van tooling. Meewerken aan releases. Uitvoeren van testen en productie monitoring, incl. loganalyse. Opstellen van rapportages. Verantwoordelijkheden Uitvoering van technisch applicatiebeheer en onderhoud en doorontwikkeling van tooling voor het geautomatiseerd testen van de gehele voorziening Beoordeling op kwaliteit van inhoudelijke voorbereiding, bedrijfsvoeringsproducten en adviezen Uitvoering en implementatie van producten, - diensten en -processen en inhoud OTAP straat inrichten en beheren Actieve deelname aan het agile DevOps-team, zoveel mogelijk in de rol als DevOps-teamlid Vakmatige taken Onderhoud van ondersteunende deployment- en test-scripts en -applicaties Deployment (installeren, test en implementeren van de release op de juiste omgeving) Analyseren netwerkconnectiviteitsissues en sparren met netwerkspecialisten Configuratiemanagement Analyse foutsituaties Verder ontwikkelen/verbeteren van release proces Beleggen van release-issues bij de juiste partijen of het zelfstandig oplossen hiervan Borgen van de kwaliteit Analyse en eventueel oplossen incidenten Inregelen/verbeteren van monitoring en geautomatiseerd testen Ontwerpen en documentatie
Configurator / ontwikkelaar met kennis van IBM/Filenet Den Haag
OpdrachtDe opdracht heeft vooral betrekking op het ontwerpen en configureren van (complexe) workflows in Case Manager, het inrichten van het autorisatieconcept en het verzamelen van relevante informatie ten behoeve van rapportages met behulp van Case Analyzer. De werkzaamheden bestaan uit het reviewen van de specificaties, het ontwerpen van een passende oplossing binnen de FileNet-solution hiervoor, het voorbereiden en uitvoeren van de configuratiewerkzaamheden, het testen hiervan en het ter review aanbieden aan de testers.De FileNet-specialist moet zelfstandig de configuratie-werkzaamheden kunnen uitvoeren, maar participeert ook in een scrumteam, is aanwezig bij de scrummeetings en levert input voor de productbacklog, de sprintplanningen, de reviews etc. Samenwerking en collegiaal sparren spelen hierbij een cruciale rol. Voor de hier beschreven werkzaamheden is VWS op zoek naar een zeer ervaren kandidaat met goede, recente kennis van IBM/FileNet P8 Content Navigator, Case Manager, Case Analyser en Watson en goede communicatieve vaardigheden.Functie-eisenMinimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het configureren van IBM/FileNet P8 in het algemeenMinimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het werken met IBM/FileNet Content NavigatorGoede communicatieve vaardigheden, initiatiefrijk en zowel zelfstandig als in scrumteam-verband kunnen werkenErvaring met het configureren in IBM/FileNet Case ManagerErvaring met het werken met IBM/Filenet Case AnalyzerAlgemene beschrijvingHet ministerie van VWS vormt zich, in lijn met het Kabinetsbesluit Digitale Overheid 2017, op dit moment verder om tot een digitaal ministerie. Hierbij richt zij zich op het digitaliseren van de documenthuishouding en de werkprocessen waarbij gebruik gemaakt wordt van een Enterprise Content Management-platform (ECM-platform) op basis van IBM FileNet-software. Dit ECM-platform wordt op dit moment vernieuwd. Het eerste deel, de Generieke ECM Applicatie, is klaar. Inmiddels is gestart met de upgrade van het geautomatiseerde informatiesysteem voor de ondersteuning van de dossiervorming (DMS), beleidsprocessen en stukkenstromen van VWS (project Upgrade Marjolein).Opdrachtgever De directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) is eindverantwoordelijk voor de levering van bedrijfsvoeringdiensten aan het kerndepartement en aan een aantal niet tot de kern behorende diensten van VWS. Het applicatiebeheer en technisch beheer van de FileNet-applicaties is belegd bij SSC-ICT, een onder het ministerie van BZK ressorterende shared service organisatie. Voor het functioneel beheer is het I-Team, een afdeling van IFM/OBP, verantwoordelijk.Voor de upgrade van Marjolein is een projectorganisatie in het leven geroepen. De opdrachtgever van het project is de directeur OBP. Een projectmanager geeft sturing aan het projectteam.ApplicatiedomeinHet huidige Marjolein is een oude FileNet-applicatie die hard aan vernieuwing toe is. De nieuwe FileNet-omgeving van VWS is gebaseerd op IBM FileNet P8, Content Navigator, Case Manager met Case Builder, Case Analyzer, Watson en WebSphere. De onderliggende database maakt gebruik van MS SQL*Server en Transact SQL. De gebruikte programmeertalen zijn Java EE8, Javascript (MVC-framework Dojo) met HTML, CSS, Java beans, POJOs, JSPs en webservices.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Data Quality Analist Amsterdam
BedrijfsomschrijvingABN Amro Bank NV.FunctieomschrijvingHR Quality is verantwoordelijk voor de overall procesmatige activiteiten van het HR tiered service model, nationaal en internationaal, en de kwaliteitsbewaking daarvan. De afdeling managet een gevarieerde portefeuille aan HR contracten en alle bijbehorende leveranciers, zoals RAET, ADP en Success Factors en participeert in onderhandelingen en tactisch / strategische overleggen met leveranciers. Daarnaast optimaliseert de afdeling de HR data kwaliteit, zorgt voor continuïteit in deze data en geeft met HR management informatie richting en ondersteuning aan de business en HR. Binnen deze afdeling ligt product ownerschip van HR data en processen van het HR tiered service model (closed loop feedback). Tenslotte levert deze afdeling een actieve bijdrage aan de HR agile Grid oa in de vorm van capaciteit. De toegevoegde waarde van HR Quality is het waarborgen van de juistheid en volledigheid van HR data en Management Informatie. HR Quality is bepalend voor data-, contract- en proceskwaliteit van HR en ondersteunend aan het HR tiered service model. Waardoor medewerkers en managers minimale tijd kwijt zijn aan HR zaken en maximale tijd kunnen besteden aan de klant. De HR Data Specialist bewaakt de data kwaliteit in circa 10-15 HR systemen en bijbehorende interfaces.Doelstelling van de functie; Waarborgt de kwaliteit van HR data door het monitoren van het volledige HR data landschap, bijbehorende processen, interfaces en gerelateerde issues. Doet verbetervoorstellen, geeft advies en ontwerpt oplossingen, maatregelen en alternatieven voor issues om gebruiksvriendelijke, eenduidige en kwalitatief goede HR data te realiseren.Zwaartepunt ligt in:- Meedenken en meedoen op Data Awareness- Vermarkten van ons HR data issue loket.- Data kwaliteit verbeteren ism de data owners Oa nav issues, maar ook nav Management Informatie en andere optimalisatie mogelijkheden.Functie-eisen• Kennis van bedrijfskunde en/of HR op Wo-niveau.• Minimaal 2-4 jaar relevante werkervaring.Specifiek • Kennis van het HR vakgebied.• Kennis van HR data en informatie management.• Kennis van HR systemen en bijbehoren HR IT landschap, infrastructuur en platformen.• Kennis van theorieën en praktijk op het gebied van digital technieken, digital analytics, visual design en digital dienstverlening.• Kennis van project-, verander- en procesmanagement, van risk- en financieel management, van wet- en regelgeving in relatie tot HR en van HR producten en diensten en HR informatiesystemen.• Kennis van de missie, strategie en global organisatie van ABN AMRO en dochters, alsmede van de producten, diensten en systemen van de HR afdelingen.Zwaartepunt ligt op DATA en DATA MGT. Niet op HR kennis en ervaring.Stakeholder management en communicatie skills (sterke gesprekspartner) zijn ook zeer van belang.ArbeidsvoorwaardenContract via Yacht. SollicitatieprocedureVoor meer informatie neem je contact op met Siomara Baal via telefoonnummer 06-83704670Werken voor YachtYacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.Bezoek www.yacht.nl voor meer informatie over de vacature Data Quality Analist of solliciteer online op de vacature Data Quality Analist.Bezoek www.yacht.nl voor meer informatie over de vacature Data Quality Analist of solliciteer online op de vacature Data Quality Analist.
Sharepoint Consultant Kennisbank 16 u p/w Utrecht
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT25007 Omgeving: Woerden/Utrecht Startdatum: z.s.m. Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, 2x 12 maanden Aantal uur per week: maximaal 16 Intakegesprek: 4 april 2019 Sluitingsdatum: vrijdag 29 maart om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Sharepoint Consultant Kennisbank voor maximaal 16 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De organisatie maakt zich klaar voor de toekomst. Om beter te kunnen inspelen op de wensen van onze klanten maken wij onze dienstverlening flexibeler en onze ICT up-to-date. De organisatie zet vol in op digitalisering en heeft zichzelf als doel gesteld om de beste digitale dienstverlener te worden binnen de publieke sector. De organisatie is bezig met deze grote transformatie. Met onze Agile werkwijze spelen wij sneller in op de behoefte van onze klanten en producten, en maken we onze diensten toegankelijker voor ondernemers. Wij zijn op zoek naar een SharePoint Engineer/Ontwikkelaar voor de afdeling ICT bedrijfsvoering in nauwe samenwerking met onze business. Bij de organisatie zijn scrum teams continu bezig om de doelgroepen zoveel mogelijk te voorzien door te voldoen aan hun wensen. De teams hebben elk hun eigen focus gebied, wat overeenkomt met een deel van de dienstverlening of segment van de doelgroep. Deze functie betreft het segment Kennismanagement. Doorontwikkeling nieuwe (Frontoffice) Kennisbank op het SharePoint 2013/6 Platform tbv Kennismanamagement binnen de organisatie. Voor het project Kennisbank is op dit moment alles in scope dat direct van invloed en toegevoegde waarde is op modern klantcontact vanuit onze kantoren. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau op het gebied van Informatica. Je hebt minimaal 70-573 SharePoint 2010, Application Development en minimaal 70-576 SharePoint 2010, Designing and Developing certificeringen. Je hebt kennis van Powershell. Je hebt ervaring in en vooruitzichten in de nieuwe versie SP2016. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt een certificering als Scrummaster. Je hebt de certificering 70-480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3. Je hebt kennis van SharePoint Analytics tools (Webtrends). Je hebt Microsoft SharePoint certificering op MCSE niveau, developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als Consultant met versie SP2010 met de standaard oplossingen vanuit SP2013/2016. Je hebt ervaring met Office365 versus OnPremise oplossingen (bijv MS Azure). Je hebt ervaring met Webtrends Analytics. Je hebt ervaring met werken met Always on SQL cluster (Availability groups). Competenties: Communiceren: Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden. Sturend vermogen: Is in staat om richting en sturing te geven aan een of meerdere medewerkers om de afdelingsdoelen te realiseren. Omgevingsbewustzijn: Is het extern georiënteerd en alert op ontwikkelingen dieninvloed hebben op de organisatie. Flexibiliteit: Past verschillende werkwijzen toe en gedraagt zich anders in verschillende situaties om een doel te bereiken. Initiatief: Reageert proactief door zaken in gang te zetten.
APEX Ontwikkelaar Assen
In een Agile team ontwikkelen van applicaties in APEX. Het vertalen van de functionele wensen en eisen van de klantnaar optimale, technische ontwerpen en een afgerond eindproduct. Meedenken met het ontwerp en dedoorontwikkeling van de frameworks voor de applicaties: GVG, OVD, REG, FSG, RFO, RDR.Het eventueel geven van een demo aan gebruikers.Nauwe samenwerking met de klant en een hoge mate van zelfverantwoordelijkheid.EisenAPEXPL/SQLScrumOracle database 11g en 12cDICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Teamleider Communicatie Heerenveen
Voor Gemeente Heerenveen zijn wij op zoek naar een Teamleider Communicatie. Omschrijving opdracht: Als teamleider ligt jouw focus op het verder vormgeven en de professionele doorontwikkeling van het team. Jouw manier van werken kenmerkt zich door de coachende manier waarop je individuele medewerkers en het team helpt ontwikkelen. Dit doe je zowel op persoonlijk als inhoudelijk vlak. Hierin geef je ruimte om te oefenen, te innoveren, een eigen weg te kiezen, om fouten te maken en daarvan te leren. Daarnaast bevorder je de samenwerking tussen de verschillende disciplines. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Verantwoordelijk voor de dagelijkste aansturing van het team met de focus op het verder vormgeven en professionele doorontwikkeling van het team. - Afstemmen van de dienstverlening van het team op de behoeften van de organisatie. - Verantwoordelijk voor teamontwikkeling, sturing en coaching van medewerkers. - Je bent integraal verantwoordelijk voor de resultaten van de teams. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent per direct inzetbaar tot en met 31 maart 2020 voor 20 - 28 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. - Je hebt werkervaring als coachend teamleider in een teamontwikkelingsproces. - Je hebt minimaal HBO Communicatie of een vergelijkbare vakgerichte communicatieopleiding. - Je hebt minimaal vijf jaar ervaring als Communicatieprofessional. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring in een non-profit omgeving. - Je hebt ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving. - Je hebt minimaal drie jaar ervaring als Teamleider Communicatie. Competenties: - Kandidaat past binnen organisatie en team - Communicatief vaardig - Helicopterview - Empatisch vermogen - Besluitvaardigheid - Resultaatgerichtheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Heerenveen Startdatum: 22-04-2019 Duur: 01-04-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 20-28 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
DevOps Applicatiebeheerder Odijk
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT25005 Omgeving: Odijk Startdatum: 1 juli (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 december 2019 Optie op verlenging: Ja, maximaal 24 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: week 14 Sluitingsdatum: vrijdag 29 maart om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een DevOps Applicatiebeheerder voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Gevraagd wordt een technisch Applicatiebeheerder die breed inzetbaar is (T-shape profiel), die bereid is mee te denken en te werken aan alle voorkomende onderhouds- en beheer werkzaamheden binnen een DevOps-team van de Politie. Het team werkt volgens de Scrum Agile-methode en is integraal verantwoordelijk voor ontwikkeling, levering en beheer van onze producten. De Technisch Applicatiebeheerder is in staat om applicaties te beheren en onderhouden op een Linux/WebLogic/Java-platform. Ook kan er breed worden geparticipeerd in ondersteuning van de applicaties en de ondersteunende softwaretooling waarin de achtergrond en kennis cruciaal zijn. Daarnaast in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling. De uit te voeren werkzaamheden komen te vallen binnen het beheer en onderhoud van applicatiesoftware. Vakmatig betekent dit het uitvoeren van taken in het kader van technisch applicatiebeheer en het faciliteren van softwareontwikkeling in Java-omgeving onder architectuur. Daarnaast de realisatie en inrichting van tooling en automatisering van het voortbrengingsproces. Doelstelling Het mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan. Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatietechnische problemen. Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding. Het opstellen en uitvoeren van bouwscripts (incl. maken van de handleiding). Het beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie. Bijdragen aan het onderhoud en de doorontwikkeling van de applicaties. Uitvoeren van testen en productie monitoring, incl. loganalyse. Verantwoordelijkheden Uitvoering technisch applicatiebeheer en onderhoud. Proactieve analyse en oplossing van foutsituaties. Verbeteren van het monitoringsproces. Actieve deelname aan het agile DevOps-team in de rol als DevOps-teamlid. Vakmatige taken Deployment (installeren, test en implementeren van releases op de juiste omgeving). Verder ontwikkelen en verbeteren van build- en monitorings tooling. Borgen van de kwaliteit. Analyse en eventueel oplossen incidenten. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring als Technisch Applicatiebeheerder bij grote organisaties (>1000 medewerkers). Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het beheer van webgeoriënteerde Java-applicaties. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring als Applicatiebeheerder in een DevOps team (weging 40%). Je hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het platform Linux Redhat en/of VMWare/Citrix (weging 20%). Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het inrichten, configureren en beheren van Weblogic 12.x of hoger (weging 20%). Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met werken in een Agile/ Scrum omgeving. Je hebt een afgeronde vierjarige HBO-opleiding (diploma vereist). Competenties: Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Initiatief: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Klantgerichtheid: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
Klachtencoördinator Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Klachtencoördinator. Omschrijving opdrachtgever: Stadsdeel Nieuw-West is een van de 7 stadsdelen van de gemeente Amsterdam, ook wel het "groene stadsdeel" genoemd, met een eigen politiek bestuur. De gebiedspool is één van de organisatieonderdelen van het stadsdeel. De gebiedspool Nieuw-West levert expertise en menskracht voor de uitvoering van gebiedsplannen, uitvoeringsplannen, programma's en projecten in het stadsdeel. Primair in opdracht van gebiedsmanagers, secundair in opdracht van stadsdeelmanagers uitvoering en van de stadsdeelmanager staf. De gebiedspool is een flexibele, innovatieve, hands-on afdeling waar uitwisseling van kennis en mensen tussen stadsdeel en rve's mogelijk wordt gemaakt. De focus ligt op menskracht beschikbaar houden en/of krijgen om te werken aan opgaven en bij te dragen aan resultaten in gebieds- en uitvoeringsteams en in project- en gebiedsoverstijgende programmateams. Binnen de Gebiedspool werken Ambtelijke opdrachtgevers die de opdrachten op gebied van fysieke en sociale projecten vormgeven. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Wij zijn op zoek zijn naar een kandidaat die volledig meedraait in de organisatie en daarnaast zorgt voor een efficiënt en goed lopend klachtenproces. Omschrijving werkzaamheden: - Intake en registreren van klachten. - Zo nodig melder/klager horen. - Administratie en dossiervorming voortdurend op orde houden. - Klachten uitzetten naar de juiste behandelaar. - Adviseren over klantvriendelijke afhandeling van klachten en zo nodig zelf oplossingen aandragen. - Klachten en afhandeling toetsen aan relevante wet- en regelgeving. - Zo nodig de afhandeling van complexe of bestuurlijk politiekgevoelige klachten regisseren. - Zo nodig gesprekken met klagers initiëren en daarbij als procesbewaker aanwezig zijn. - Rapportages verzorgen en erop toezien dat deze besproken worden met het managementteam en het bestuur. - Maandelijks overleg voeren met portefeuillehouder kwaliteit over tijdige en correcte afhandeling van klachten. - Actief deelnemen aan overleg klachtencoördinatoren stadsdelen en klachtenplatform. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je bent in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau. - Je hebt minstens één jaar ervaring met klachtbehandeling en het voeren van de klachtgesprekken. - Je bent administratief zeer sterk. Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent per direct beschikbaar. - Je bent flexibel inzetbaar qua werkdagen. - Je hebt werkervaring binnen een gemeente. Competenties: - Probleemoplossend vermogen - Klantvriendelijkheid - Empathisch vermogen - Omgevingsbewustzijn - Analytisch vermogen - Overtuigingskracht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 3/4 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 22-24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na sluiting Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Contract Dispatcher Groningen
Voor onze eindklant in Groningen zijn we op zoek naar een Contract Dispatcher Start: zsm Einde: 30-09-19 met optie op verlenging Inzet: 36 uur per week Tarief: € 45,- Aanbieden van ZZP-ers is uitsluitend mogelijk via een payroll-constructie. Functie-inhoud Als contractdispatcher werk je in het hart van ons gastransportsysteem, de Centrale Commando Post (CCP) en heb je de belangrijke taak om ongestoorde transport- en marktprocessen te (doen) realiseren. Jouw werkzaamheden bestaan uit het analyseren, controleren en beheren van de operationele transport - en balanceertransacties (nominaties, markt balanceren en spotmarkttransacties) van binnen- en buitenlandse gashandelaren. Jij ziet er op toe dat alle transacties binnen de geldende contractuele en randvoorwaarden worden ingevoerd en neemt in het geval van (dreigende) afwijkingen het initiatief tot aanpassing in het nominatieproces. Je ziet er als contractdispatcher op toe dat de klant altijd beschikt over realtime informatie betreffende zijn balanspositie. Hiertoe worden door jou de binnenkomende metingen gemonitord en wordt daar waar nodig actie ondernomen. Als spin in het web houd je steeds het overzicht op de rol en positie van deze activiteiten in het totale "meter to bill" proces en coördineer je de informatieverstrekking rondom het nominatie- en matchingsproces aan interne afdelingen, de klanten van Gasunie Transport Services en aangrenzende netbeheerders. Als contractdispatcher wordt van je verwacht dat je proactief komt met verbetervoorstellen en in voorkomende gevallen een bijdrage levert aan werkgroepen. Je vindt het een uitdaging om in deze dynamische (7x24) werkomgeving een bijdrage te leveren aan optimaal functionerende marktprocessen en een goed functionerende interne organisatie; je durft ook in te grijpen als dat nodig is. Je legt makkelijk contact, doorgrondt de "vraag achter de vraag" en bent bereid om in ploegendienst te werken. Functie-eisen Je hebt een MBO+/HBO-opleiding afgerond in de administratieve, technische, economische of logistieke richting en hebt affiniteit met gastransport en ICT (toepassingen). Je beschikt over goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden en hebt een goede beheersing van de Engelse (en bij voorkeur ook Duitse) taal. Aangezien de functie contractdispatcher als vertrouwensfunctie is geclassificeerd maakt een antecedentenonderzoek deel uit van de sollicitatieprocedure. Competenties • Resultaatgerichtheid; je bent vasthoudend om doelen te bereiken en zoekt voortdurend naar mogelijkheden tot verbetering van (eigen) werkmethoden, aanpak of systemen, en voert deze uit. • Samenwerken; je geeft uitleg over werkzaamheden en werkwijzen aan collega’s binnen en buiten de eigen afdeling, doet concessies om tot een gezamenlijk doel of resultaat te komen. • Flexibiliteit; je moet procedures en regels toepassen om het proces goed te laten verlopen, maar in onvoorziene situaties moet je ook over de nodige flexibiliteit beschikken om je doel te bereiken. Je werkt mee aan veranderingen (verbeteringen) die invloed hebben op de eigen werkomgeving, pakt zaken snel op en bent snel inzetbaar in verschillende taakgebieden. • Accuratesse; je maakt en gebruikt een eigen checklist van uit te voeren taken en activiteiten. Je kunt langdurig met details omgaan zonder fouten te maken, controleert eigen en andermans werk op juistheid en volledigheid. • Besluitvaardigheid; je maakt een keuze op basis van heldere afweging, stelt beslissingen niet onnodig uit en houdt vast aan het genomen besluit. • Stressbestendigheid; je blijft effectief functioneren in geval van tegenslag, weerstand of grote druk en maakt het werk af. • Analyserend vermogen; je lost problemen op en verheldert vraagstukken door situaties, processen en vraagstukken uiteen te rafelen en te doorgronden. Afdeling De afdeling Dispatching (LGD) werkt 24 uur per dag aan het in stand houden van een veilig, betrouwbaar en zo optimaal mogelijk gastransportproces: dit omvat onder andere de operationele uitvoering van met de markt afgesproken dienstencontracten. We rapporteren iedere werkdag over onze verrichtingen en hebben een centrale rol in de calamiteitenorganisatie. In deze functie rapporteer je aan de Manager Dispatching. Let op: onregelmatige diensten, weekend- en nachtdiensten maken deel uit van de opdracht. Aanbiedingen met CV en onder vermelding van tarief (all-in, exclusief BTW), dienen uiterlijk 27 maart om 10:00 uur in ons bezit te zijn.

IT specialists

Are you an IT contractor looking for a job in the Netherlands? IT-Contracts is the job board for you!

Register for free and apply to suitble jobs directly or upload your CV and let employers find you. Registrer for free now!

Employers

IT-Contracts helps you find the right candidate for your temp IT jobs. It's fast, cheap and easy.

Post your job or search through the CV-database with thousands of dutch IT contractors. Find suitable candidates now!
Ontwikkelaar Backend Common Ground Den Haag
Referentienummer: BTIT25021 Omgeving: Den Haag Startdatum: 1 mei 2019 Duur: 2 maanden Optie op verlenging: Ja, telkens voor 3 maanden met een maximale duur van 36 maanden. Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: 12 april 2019, tussen 09:00 – 12:00 uur. Sluitingsdatum: Vrijdag 5 april 2019 om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Ontwikkelaar Backend Common Ground voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Common Ground is een visie op de informatievoorziening van de overheid, waarbij data uitsluitend nog via API’s wordt ontsloten – in tegenstelling tot de huidige gebruikelijke praktijk waarbij data tussen applicatiesilo’s wordt gekopieerd en gesynchroniseerd. Onder aansturing van product owners uit gemeenten wordt software gemaakt die bijdraagt aan het realiseren van deze visie. De realiserende teams werken Agile. Alle producten worden Open Source en onder een vrije licentie gepubliceerd. Er wordt gewerkt in een niet-hiërarchisch team, op afstand of op een kantoor in Den Haag of Utrecht en er is veel ruimte voor eigen initiatief. Ook zijn er veel mogelijkheden om nieuwe dingen te leren. Het aantal uren inzet per week wordt in overleg bepaald en is afhankelijk van wat nodig is voor de lopende projecten. Overleg vindt voornamelijk plaats via Slack en in dagelijkse standups. Resultaat van de opdracht Zelfstandige bijdrage leveren: in het borgen van de veiligheid van common ground componenten; aan de ontwikkeling van de Common Ground componenten. Taken/werkzaamheden: Borgen van de informatieveiligheid. Ontwikkelen van Open Source Common Ground componenten. Participeren in de agile werkwijze. Documenteren van geproduceerde software. KNOCK-OUT: Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau. Je beschikt over recente ervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) met gebruik van Go en PostgresSQL en Git en CI/CD en Docker en Kubernetes. Je bent in het bezit van een eigen mobiele telefoon en laptop voor de uitvoering van de werkzaamheden. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over zeer ruime werkervaring (> 5 jaar), opgedaan in de afgelopen 10 jaar, op het gebied van software ontwikkeling. Je beschikt over zeer ruime kennis van toepassing van moderne technieken (zoals CI/CD en TDD) voor het ontwikkelen van software. Je beschikt over actuele werkervaring (opgedaan in de laatste 3 jaar) met het inrichten van systemen met veel concurrency en hoge beschikbaarheid. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring (bij voorkeur minimaal 4 jaar ervaring) met het bouwen van backends met behulp van zowel GRPC als TLS. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring (bij voorkeur minimaal 5 jaar ervaring) met het bouwen van backends met behulp van Docker en Kubernetes. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring (bij voorkeur minimaal 5 jaar ervaring) met het bouwen van backends met behulp van Golang. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring (bij voorkeur minimaal 5 jaar ervaring) met het bouwen van software met behulp van Git en gebruikmakend van CI/CD. Competenties: Klantgerichtheid; Kwaliteitgerichtheid; Resultaatgerichtheid; Samenwerking (teamspeler); Verbaal vaardig (voeren van nauwkeurige dialoog); Informatieverwerking; Analytisch vermogen; Nauwkeurigheid; Kwaliteitsbewustzijn.
Functioneel Beheerder Sharepoint Maasland
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Functioneel Beheerder Sharepoint. Omschrijving opdracht: 1. Beheert de ICT middelen, door: - Het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem. - Het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten. - Het zo nodig inwinnen van nadere informatie. - Het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers. - Het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen. - Het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan. - Het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering. - Het instrueren van beheerders ICT (junior, beheerder en 1e). - Het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen. - Het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen. het uitvoeren van installatiewerkzaamheden. 2. Controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door: - Het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden. - Het laten registreren van afwijkingen en problemen. - Het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie. - Het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie. 3. Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals: - Het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces. - Het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen. - Het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker. - Het leveren van locatie, configuratie en klant specifieke kennis. - Het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie. - Het leveren van informatie ter verduidelijking en concretisering van niet direct zichtbare werklast. - Het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator. - Het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid. - Het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen, incidenten en problemen. - Het laten testen van de geleverde ICT middelen. Locatie: Maasland (extra standplaats Den Helder minimaal 1 dag per week). Inzet Periode: Schatting 1824 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1824 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met minimaal Windows Server 2012. - Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met minimaal SharePoint 2013 functioneel farm beheer (SharePoint Administration). - Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het schrijven van handleidingen en het ontwerpen van niet geautomatiseerde processen. - Je bent voor minimaal 32 uur per week beschikbaar. - Je hebt een afgeronde HBO-opleiding studierichting Informatica. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met minimaal SharePoint 2013 functioneel farm beheer (SharePoint Administration). - Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring van het beheren van ICT-componenten binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren. - Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring binnen de Rijksoverheid. - Je hebt aantoonbare werkervaring met scripting en automatisering. - Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met Microsoft Internet Information Services (IIS) en SQL Server. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Maasland Startdatum: zsm na screening ca. juni Duur: 1824 uur Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Data Steward Huis ter Heide
Voor de KMAR zijn wij op zoek naar een Data Steward Omschrijving opdrachtgever: De Koninklijke Marechaussee (KMar), onderdeel van het Ministerie van Defensie, is een politieorganisatie met een militaire status, die wereldwijd inzetbaar is voor vrede en veiligheid. Omschrijving opdracht: Jouw rol (data steward) binnen de Data Governance-afdeling wordt gedefinieerd als een persoon die binnen de scope van zijn verantwoordelijkheden weet wat data kan betekenen voor de business van de KMar. Je weet ook hoe deze elementen zijn georganiseerd in databases en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Je bent de belangrijkste persoon in het bestrijden van conflicten in definitie en implementatie van datasystemen. Vanuit dat opzicht ben je in staat documentatie van de data uit de systemen te leveren aan rapportontwikkelaars en systeemanalisten. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt 3 jaar werkervaring in financiën, bedrijfsinformatiemanagement of industriële engineering. - Je hebt 5 jaar aantoonbaar ervaring als Data Steward of in dergelijke rol. - Je hebt 3 jaar ervaring met tools en technieken om inzicht te krijgen in data kwaliteit. - Je hebt 5 jaar aantoonbaar ervaring met ERP-, PDM- en CRM-systemen. - Je hebt 3 jaar kennis van en ervaring als business analist met privacy wetgeving en AVG regelgeving. - Je bent 36 uur per week beschikbaar. - Je hebt uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. - Je hebt een afgeronde opleiding Informatica of Bedrijfskunde op minimaal HBO niveau. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met Data Analytics, Business Intelligence en/of Big Data. - Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met ITIL, ASL, Prince2 en/of Scrum. - Je hebt bij voorkeur aantoonbaar kennis binnen de IT van de Openbare Orde en Veiligheid (OOV) sector: Defensie, Justitie of Politie. Inzet Periode: Schatting 3600 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 3600 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau A. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Huis ter Heide Startdatum: zsm na screening ca. mei Duur: 3600 uur Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
FrontEnd Developer Common Ground Den Haag
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT25019 Omgeving: Den Haag en Utrecht Startdatum: z.s.m., rond half april / 1 mei 2019 Duur: 2 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 36 maanden Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: 15 april 13.00 - 16.00 uur in Utrecht. Sluitingsdatum: vrijdag 5 april om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een FrontEnd Developer Common Ground voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Common Ground is een visie op de informatievoorziening van de overheid, waarbij data uitsluitend nog via API’s wordt ontsloten – in tegenstelling tot de huidige gebruikelijke praktijk waarbij data tussen applicatiesilo’s wordt gekopieerd en gesynchroniseerd. Onder aansturing van product owners uit gemeenten wordt software gemaakt die bijdraagt aan het realiseren van deze visie. De realiserende teams werken Agile. Alle producten worden Open Source en onder een vrije licentie gepubliceerd. Er wordt gewerkt in een niet-hiërarchisch team, op afstand of op een kantoor in Den Haag of Utrecht en er is veel ruimte voor eigen initiatief. Ook zijn er veel mogelijkheden om nieuwe dingen te leren. Het aantal uren inzet per week wordt in overleg bepaald en is afhankelijk van wat nodig is voor de lopende projecten. Overleg vindt voornamelijk plaats via Slack en in dagelijkse stand-ups. Doel van de opdracht Je bent in staat een zelfstandige bijdrage te leveren aan: Het doorontwikkelen en onderhouden van Common Ground componenten met gebruikmaking van een design framework. Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden Borgen van de informatieveiligheid. Doorontwikkelen en onderhouden van Common Ground componenten (zie link) met gebruikmaking van een design system. Participeren in de Agile/Scrum werkwijze. Documenteren van de geproduceerde software. Verzorgen van de technische realisatie van frontends.
Redhat Linux Specialist Almelo
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Redhat Linux Specialist. Omschrijving opdracht: IT Beheer valt onder de directie Technologie en bestaat uit twee afdelingen, TAB/DBA en infrastructuur en draagt zorg voor de technische levering van de diensten van Justid. De afdeling Infrastructuur is verantwoordelijk voor alle infrastructurele componenten waarop de diensten van Justid draaien. Het betreft hier onder andere netwerkcomponenten, SAN en NAS storage, Vmware en Operating Systems. Omschrijving dienst, aanleiding en doel: Infrastructuur levert alleen interne infrastructurele diensten aan de afdeling Operatie. Door inzet van intern personeel op projecten, wordt er een onderbezetting gecreëerd en moet het standaardbeheer worden uitgevoerd door ingehuurd personeel. Omschrijving werkzaamheden: Functie: Redhat Linux specialist Primair beheer van onze infrastructuur met specifieke aandachtgebieden Redhat Linux. De interne beheerder zal ingezet worden voor het verhuisproject. Het primaire beheer bestaat uit het oplossen van incidenten die klanten melden, oplossen van events die vanuit de monitoring naar voren komen, afhandelen van serviceverzoeken, controles uitvoeren op de werking van de infrastructuur, inspoelen en uitfaseren van RHEL-servers en standaard wijzigingen doorvoeren op infrastructurele componenten zoals firewalls. Beoordelingscriteria interview: 1. Je lijkt qua karakter, houding en gedrag goed binnen het team te passen. 2. Je kan in het gesprek goed jouw kennisniveau toelichten. 3. Je lijkt goed prioriteiten te kunnen stellen. 4. Je kan goed omgaan met regelmatig verschuivende doelen binnen de afdeling. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week voor de periode tot en met oktober 2019. - Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding. - Je bent meer dan 10 jaar werkzaam als IT-er. - Je bent in de afgelopen 5 jaar aaneengesloten Redhat Linux beheerder geweest. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar conform ITIL procedures gewerkt. Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent in het bezit van een geldige Redhat certificering. - Je hebt meer dan 5 jaar recente relevante werkervaring met VMWARE/ESX infrastructuur. - Je hebt meer dan 5 jaar recente relevante werkervaring met op het gebied van netwerk-componenten. - Je hebt ervaring met storage oplossingen (SAN/NAS). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Almelo Startdatum: 01-05-2019 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 05-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 15-04-2019 en 17-04-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel beheerder (Sharepoint) Maasland
Functieomschrijving:1. Beheert de ICT middelen, door:* het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem;* het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten;* het zo nodig inwinnen van nadere informatie;* het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers.* het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen;* het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan;* het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering;* het instrueren van beheerders ICT (junior, beheerder en 1e);* het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen;* het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen.het uitvoeren van installatiewerkzaamheden;2. Controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door:* het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden;* het laten registreren van afwijkingen en problemen;* het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie;* het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie.3. Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals:* het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces;* het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen;* het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker;* het leveren van locatie, configuratie en klant specifieke kennis;* het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie* het leveren van informatie ter verduidelijking en concretisering van niet direct zichtbare werklast* het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator;* het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid;* het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen, incidenten en problemen; * het laten testen van de geleverde ICT middelen. Functie-eisen: Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met minimaal Windows Server 2012. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met minimaal SharePoint 2013 functioneel farm beheer (SharePoint Administration). Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het schrijven van handleidingen en het ontwerpen van niet geautomatiseerde processen. Je hebt een afgeronde HBO-opleiding studierichting Informatica.Bedrijfsinformatie:JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.  Voor aanvang van deze opdracht is een MIVD screening vereist. Deze duurt doorgaans 6-8 weken.
Proces Analist Veenendaal
BedrijfsomschrijvingDaar vertel ik je graag meer over in een persoonlijk gesprek! FunctieomschrijvingBegeef jij je graag op het snijvlak tussen Business en IT? Beschik je over een grenzeloze nieuwsgierigheid? Krijg jij er energie van om oplossingen te bedenken voor complexe en grote vraagstukken in ERP-systemen en bedrijfsoplossingen? Ben je ook nog eens een kei in het verbeteren van deze processen? Lees dan snel verder. Als Proces Analist werk je op de afdeling Functioneel Beheer & Business Intelligence. Deze afdeling bestaat uit 18 specialisten, stuk voor stuk vakkundige professionals die weten waar ze het over hebben. Als Proces Analist kom je binnen de afdeling te werken in een nieuw team, dat zich bezighoudt met projecten op het gebied van Finance. Jij bent hiervoor de intermediair tussen de gebruikers, ICT en externe partijen en werkt op projectbasis aan de verbetering van systeeminrichting en werkprocessen. Met jouw flexibele instelling en sterke communicatieve en analytische vaardigheden schakel je hierin gemakkelijk. Je denkt mee, bent kritisch waar nodig, vraagt door en levert een kwalitatief hoogstaand eindproduct. Waar houd jij je in de dagelijkse praktijk onder meer mee bezig?Je verdiept je in de werkprocessen van onze interne klanten en komt met voorstellen voor procesverbetering en -vernieuwing. Op basis hiervan formuleer je het functioneel ontwerp voor het project, zoals bijvoorbeeld herinrichting van een systeem en/of een hele procesketen;Binnen een project zorg jij voor de juiste aansluiting van de functioneel beheerders van een applicatie en komen jullie samen tot het uiteindelijke ontwerp;Je neemt samen met de functioneel beheerders van de afdeling deel aan Finance-projecten van andere afdelingen en zorgt hier voor een goede borging van zowel de ontwikkelstrategie van het applicatielandschap als een goede overdracht naar de instandhouding van een op te leveren product;Voor een soepele overgang van project naar beheer zorg je voor een kwalitatief hoogwaardig projectresultaat, inclusief documentatie, handleidingen en testprocedures;Je adviseert en ondersteunt de interne gebruikers op het gebied van wensen en mogelijkheden van de systemen;Bij nieuwe innovatie en/of nieuw te introduceren applicaties begeleid je de tenderprocedure, zet je bijvoorbeeld een proof-of-concept, pilot of demo op en ondersteun je bij het opzetten/onderzoeken van de business case;Bij kleinere interne Finance-projecten neem je ook een deel of de gehele projectcoördinatie op je.Functie-eisenEen afgeronde hbo- of wo-opleiding, bijvoorbeeld richting Bedrijfskundige Informatica, Technische Bedrijfskunde, maar ook een andere studie kan interessant zijn.Minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van business- / procesanalyse en werken in projecten, functioneel beheer of informatiemanagement.Je begeeft je op het snijvlak tussen Business en IT, dus affiniteit met beide is belangrijk, maar een grenzeloze nieuwsgierigheid maakt je pas echt waardevol!Heb je werkervaring in de retailbranche? Dan is dat een pré!Competenties: analytisch, kritisch, deductief vermogen, communicatief vaardig, dienstverlenend, stellen van prioriteiten, zelfstandigheid en oplossingsgericht. Daarnaast ben je iemand die gecalculeerde risico's durft te nemen en goed kan functioneren in een dynamische omgeving. Arbeidsvoorwaarden- We bieden jou een mooie baan bij een internationale organisatie waar met mooie merken gewerkt wordt; - Een goed salaris, passend bij jouw werk- en denkniveau;- 24 vakantiedagen en 19,5 ATV-dagen;- Flexibel keuze-budget;- Volop ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden.Het HR-beleid van onze klant heeft de afgelopen paar jaar al meerdere prijzen geworden. Het is dus een echte topwerkgever!! SollicitatieprocedureVoor meer informatie neem je contact op met Nisha Sewraj via telefoonnummer 06-24474377Werken voor YachtYacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.Bezoek www.yacht.nl voor meer informatie over de vacature Proces Analist of solliciteer online op de vacature Proces Analist.Bezoek www.yacht.nl voor meer informatie over de vacature Proces Analist of solliciteer online op de vacature Proces Analist.
Technisch Beheerder Almelo
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Technisch Beheerder. Omschrijving opdracht: - Het realiseren en begeleiden van nieuwe aansluitingen. - Werken aan de doorontwikkeling en verbetering van de Federatieve Service. - Bewaken van de stabiliteit, beschikbaarheid, kwaliteit en continuïteit van de Federatieve Service. - Onderhouden van documentatie. Omschrijving taken: Als tactisch beheerder in het team van domein toegang draag je bij aan een nauwe samenwerking en overleg met de betrokken ketenpartners, je zorgt voor de aansluitingen, bewaking en verbetering ten aanzien van de ketenvoorzieningen en gerelateerde diensten. Het gaat hier met name om de Federatieve Service. De Federatieve Service maakt het voor JenV-partijen eenvoudig om via inlogmiddelen digitale dienstverlening te ontsluiten voor ondernemers, burgers en JenV-partijen. Het gaat hier om inlogmiddelen als eHerkenning, DigiD, eIDAS en de verschillende AD’s van JenV. De Federatieve Service is een generiek bouwblok en kenniscentrum op het gebied van authenticatie. Omschrijving verantwoordelijkheden: Het realiseren en begeleiden van nieuwe aansluitingen en het beheren van de Federatieve service. Wat valt buiten de scope: Overige Justid applicaties, informatieanalyse en gegevensanalyse. Wat valt binnen de scope van de opdracht: De Federatieve Service. Beoordelingscriteria interview: - Je beschikt over probleemoplossend vermogen en kan kritisch denken. - Je hebt hoge mate van zelfstandigheid en kan eigen werkzaamheden prioriteren. - Je hebt interesse in technologische vernieuwingen. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week; 4 tot 5 dagen per week, verwachting 15 maanden duur project (uiterlijk 1 mei 2020). - Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare (recente) ervaring op het gebied van beheer van ICT systemen (duidelijk omschreven in CV). - Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare (recente) ervaring met XML (dit dient duidelijk beschreven te zijn in het CV). - Je beschikt over aantoonbare ervaring met Red Hat Linux (dit dient duidelijk beschreven te zijn in het CV). Ervaring moet blijken uit aantal opdrachten. - Je beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare praktische ervaring met de Identity en Acces management protocollen (SAML, Oauth, en OIDC) (dit dient duidelijk beschreven te zijn in het CV). - Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met apache, reverse proxy. (dit dient duidelijk beschreven te zijn in het CV). Ervaring moet blijken uit aantal opdrachten. - Je hebt aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 1 jaar inhoudelijk ervaring heeft met: IAM vraagstukken en de hierbij behorende protocollen/koppelvlakken. - Je hebt ervaring met het communiceren met klanten (moet technische consultancy skills hebben). - Je bent beschikbaar binnen 4 weken. - Je hebt kennis en ervaring met inlogmiddelen als eHerkenning, DIGID, eidas. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Almelo Startdatum: 01-05-2019 of zo spoedig mogelijk Duur: 15 maanden Optie op verlenging: nnb Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 15 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Front-end Developer Common Ground Den Haag
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Front-end Developer Common Ground. Omschrijving opdrachtgever: VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk. Over Common Ground Common Ground is een visie op de informatievoorziening van de overheid, waarbij data uitsluitend nog via API’s wordt ontsloten – in tegenstelling tot de huidige gebruikelijke praktijk waarbij data tussen applicatiesilo’s wordt gekopieerd en gesynchroniseerd. Onder aansturing van product owners uit gemeenten wordt software gemaakt die bijdraagt aan het realiseren van deze visie. De realiserende teams werken Agile. Alle producten worden Open Source en onder een vrije licentie gepubliceerd. Doel van de opdracht: Is in staat een zelfstandige bijdrage te leveren aan: - Het doorontwikkelen en onderhouden van Common Ground componenten met gebruikmaking van een design framework. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Borgen van de informatieveiligheid. - Doorontwikkelen en onderhouden van Common Ground componenten (zie link) met gebruikmaking van een design system. - Participeren in de Agile/Scrum werkwijze. - Documenteren van de geproduceerde software. - Verzorgen van de technische realisatie van frontends. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent op 05-04-2019 tussen 13:00 – 16:00 uur beschikbaar voor een matchgesprek in Utrecht. - Je bent uiterlijk half april/1mei 2019 beschikbaar voor de opdracht. - Je hebt 3 jaar aantoonbare werkervaring in de laatste 5 jaar met het bouwen van frontends met behulp van Git, React en Javascript, blijkend uit CV of motivatiebrief. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt aantoonbaar ruime werkervaring (> 5 jaar), opgedaan in de afgelopen 10 jaar, op het gebied van software ontwikkeling, blijkend uit CV of motivatiebrief. - Je hebt aantoonbaar en ruime kennis van toepassingen van moderne technieken (zoals CI/CD en TDD) voor de samenstelling van software, blijkend uit CV of motivatiebrief. - Je hebt 3 jaar aantoonbare werkervaring in de laatste 5 jaar (blijkend uit CV of motivatiebrief) met het bouwen van frontends met behulp van JavaScript. - Je hebt 3 jaar aantoonbare werkervaring in de laatste 5 jaar (blijkend uit CV of motivatiebrief) met het bouwen van frontends met behulp van React. - Je hebt 3 jaar aantoonbare ervaring in de laatste 5 jaar (blijkend uit het CV of motivatiebrief) met het bouwen van software met behulp van zowel Git en Docker als gebruikmakend van CI/CD. - Je hebt 3 jaar aantoonbare ervaring in de laatste 5 jaar (blijkend uit het CV of motivatiebrief) met het bouwen van frontends met behulp van Webpack en voorlopers. Competenties: - Klantgerichtheid - Kwaliteitsgerichtheid - Resultaatgerichtheid - Samenwerkingsgericht (teamspeler) - Verbaal vaardig, zowel mondeling als schriftelijk (voeren van nauwkeurige dialoog) - Informatieverwerking - Analytisch vermogen - Nauwkeurigheid - Kwaliteitsbewustzijn Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 01-05-2019 Duur: 2 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 15-04-2019 tussen 13:00 – 16:00 uur in Utrecht Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider/Kwaliteitscoördinator Assen
Voor Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn wij op zoek naar een Projectleider/Kwaliteitscoördinator. Omschrijving opdracht: Voor de locatie Assen zijn wij op zoek naar een Kwaliteitscoördinator en -ontwikkelaar voor een van onze klantteams Content. Dit team maakt content voor ongeveer 160 regelingen in het agrarisch domein. Deze energievolle en gedreven kracht moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van deze content verbetert en de efficiency van het contentproces omhoog gaat. Hij of zij faciliteert en implementeert alles wat hiervoor nodig is en motiveert. Kortom, zorgen voor de nodige faciliteiten om het team verder te kunnen professionaliseren. Je weet je weg te vinden om tot een goed in te richten kwaliteitsstructuur te komen. Tevens ben je in staat om heldere afspraken te maken, die leiden tot het gewenste kwaliteitsresultaat. De Kwaliteitscoördinator en -ontwikkelaar maakt deel uit van het klantteam Content 5 en rapporteert direct aan de teammanager. Het team heeft in 2018 een analyse laten uitvoeren waaruit ontwikkelpunten zijn gekomen. Deze punten zijn verwerkt in een ontwikkelplan. Nu is het tijd om het ontwikkelplan aan te scherpen en uit te voeren. Omschrijving werkzaamheden: De Kwaliteitscoördinator en -ontwikkelaar is hiervoor verantwoordelijk. Wat ga jij doen: - Ontwerpen van criteria en de daarvoor nodige tools en methodes voor de kwaliteit die we willen leveren. - Ontwerpen van formats voor het meten en vastleggen van de kwaliteit. - Nulmetingen inrichten op team-, groeps- en persoonsniveau. - Ontwerpen en laten bouwen van rapportages. - Ontwerpen en laten bouwen van feedbackloops. Zowel binnen het team zelf, maar ook met andere teams zoals Klantcontact, Communicatieadvies en andere contentteams. - Ontwerpen en implementeren van coachingstructuren en het maken van de hulpmiddelen daarvoor. - Doen van verbetervoorstellen voor bestaande processen, waarmee kwaliteit en efficiency worden verbeterd. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt HBO of WO werk- en denkniveau. - Je werkt zelfstandig, snel en gestructureerd. Daarnaast ben je klantgericht en heb je een praktische en proactieve instelling. - Jij bent analytisch en kunt het hele proces overzien. - Je legt gemakkelijk contacten, hebt humor en werkt graag in teamverband. Ook zoek je verbinding met afdelingen die nodig zijn voor de uitvoering van het Ontwikkelplan. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt een HBO/WO opleiding afgerond op het gebied van kwaliteitsmanagement. - Je hebt een opleiding op het gebied van kwaliteitsmanagement en ruime ervaring hierin. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Assen Startdatum: 01-06-2019 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Teamleider I&A Zeeland (Noord-Brabant)
Voor Gemeente Landerd zijn wij op zoek naar een Teamleider I&A. Omschrijving opdracht: Het team I&A bestaat uit 15 vakinhoudelijke medewerkers, specialisten en adviseurs. Zij ondersteunen de vakspecialisten in de primaire processen met een betrouwbare ICT-omgeving, gegevensbescherming en informatiearchitectuur en -inrichting. Bijvoorbeeld met een goede inrichting van het zaaksysteem, optimaal gebruik van basisregistraties en richtlijnen voor zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Momenteel bereiden de gemeenten Landerd en Uden een herindeling voor. Op 1 januari 2022 willen wij samen een nieuwe gemeente gaan vormen. Daarvoor gaan wij een nieuwe organisatie bouwen die aansluit bij wensen van onze inwoners over onder andere dienstverlening en het beschikbaar stellen en uitwisselen van informatie. Werkzaamheden: Wij zijn op zoeken naar een teamleider voor het team I&A die zorg draagt voor de werkverdeling, organisatorische inzetbaarheid en taakuitwisseling. - Je voert functionering- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers van het team. - Je verbindt de vakgebieden in het team en bent verantwoordelijk voor de samenwerking. - Je kijkt vooruit, anticipeert op ontwikkelingen in het vakgebied en vertaalt deze naar onze organisatie met voorstellen, afdelingsplannen en meerjarenramingen. - Je fungeert als schakel tussen het afdelingshoofd en het team. - Je treedt in voorkomende gevallen op als projectleider van (multidisciplinaire) projecten. - Je bent verantwoordelijk voor de raming, besteding en bewaking van beschikbare budgetten. Gewenst profiel: Het team I&A is verantwoordelijk voor informatievoorziening en –beveiliging, systeembeheer en gegevensbeheer. Voor dit team zijn wij op zoek naar een enthousiaste teamleider die van doorpakken houdt. Ben jij een coachende leider die medewerkers ondersteunt om het beste uit zichzelf te halen? En loop je warm voor een solide inrichting van I&A waarmee wij zorgen voor goede dienstverlening aan onze inwoners en aan de gebruikers van onze systemen en informatiebronnen? Dan zoeken wij jou. Wij vragen van onze toekomstige teamleider: - Een afgeronde Hbo opleiding op het vakgebied van informatievoorziening - Minimaal 3 jaar werkervaring op dit gebied - Ervaring binnen de gemeentelijke overheid en met politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen - Ervaring als projectleider van multidisciplinaire projecten - Kennis van het verbeteren van primaire en ondersteunende werkprocessen - Affiniteit met systeembeheer/netwerkbeheer - Kennis van het gebruik van de basisregistraties in de werkprocessen Toelichting op rooster: Bij voorkeur verdeeld over 4 dagen. De eerste maand minder uren bespreekbaar. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over minimaal afgeronde Hbo-opleiding op het vakgebied. - Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van informatievoorziening. Functie wensen (gunningscriteria): - Je kunt medewerkers motiveren, inspireren en coachen in de onzekere periode tot aan de herindeling. Beschrijf in je motivatiebrief hoe je dit aanpakt. - Je hebt kennis van / affiniteit met: a. het gebruik van basisregistraties b. systeembeheer/netwerkbeheer c. verbeteren van primaire en ondersteunende processen - Je hebt ervaring als projectleider van multidisciplinaire projecten op het gebied van informatievoorziening. Geef in je motivatiebrief of c.v. voorbeelden van dergelijke projecten. - Je hebt ervaring op het gebied van informatievoorziening bij een gemeente. Competenties: - Initiatiefrijk / proactief / kansen signaleren en oplossingen aandragen - Klantgericht - Resultaatgericht - Samenwerken - Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en overtuigingskracht - Besluitvaardig en leiderschap tonen - Medewerkers motiveren en inspireren - Plannen en organiseren - Zelfstandig - Doorpakken Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zeeland (Noord-Brabant) Startdatum: 01-05-2019 Duur: 30-04-2020 Optie op verlenging: 2 x 12 maanden Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: maandagmiddag 8 april. Eventueel volgt een 2e gesprek op donderdagmiddag 11 april. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ontwikkelaar Backend Common Ground Den Haag
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Ontwikkelaar Backend Common Ground. Omschrijving opdrachtgever: VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk. Omschrijving opdracht: Common Ground is een visie op de informatievoorziening van de overheid, waarbij data uitsluitend nog via API’s wordt ontsloten – in tegenstelling tot de huidige gebruikelijke praktijk waarbij data tussen applicatiesilo’s wordt gekopieerd en gesynchroniseerd. Onder aansturing van product owners uit gemeenten wordt software gemaakt die bijdraagt aan het realiseren van deze visie. De realiserende teams werken Agile. Alle producten worden Open Source en onder een vrije licentie gepubliceerd. Er wordt gewerkt in een niet-hiërarchisch team, op afstand of op een kantoor in Den Haag of Utrecht en er is veel ruimte voor eigen initiatief. Ook zijn er veel mogelijkheden om nieuwe dingen te leren. Het aantal uren inzet per week wordt in overleg bepaald en is afhankelijk van wat nodig is voor de lopende projecten. Overleg vindt voornamelijk plaats via Slack en in dagelijkse standups. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Borgen van de informatieveiligheid. - Ontwikkelen van Open Source Common Ground componenten. - Participeren in de agile werkwijze. - Documenteren van geproduceerde software. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent op 12-04-2019 tussen 09:00 – 12:00 uur beschikbaar voor een matchgesprek. - Je bent 01-05-2019 beschikbaar voor de opdracht. - Je bent uiterlijk 1 mei 2019 beschikbaar. - Je hebt recente ervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar, blijkend uit het CV of motivatiebrief) met gebruik van Go en PostgresSQL en Git en CI/CD en Docker en Kubernetes. Functie wensen (gunningscriteria): - Je beschikt over aantoonbaar zeer ruime werkervaring (> 5 jaar), opgedaan in de afgelopen 10 jaar, op het gebied van software ontwikkeling. - Je hebt aantoonbaar en zeer ruime kennis van toepassing van moderne technieken (zoals CI/CD en TDD) voor het ontwikkelen van software. - Je hebt actuele werkervaring (opgedaan in de laatste 3 jaar blijkend uit CV of motivatiebrief) met het inrichten van systemen met veel concurrency en hoge beschikbaarheid. - Je hebt aantoonbare ervaring (blijkend uit het CV of motivatiebrief) met het bouwen van backends met behulp van zowel GRPC als TLS. - Je hebt aantoonbare ervaring (blijkend uit het CV of motivatiebrief) met het bouwen van backends met behulp van Docker en Kubernetes. - Je hebt aantoonbare ervaring (blijkend uit het CV of motivatiebrief) met het bouwen van backends met behulp van Golang. - Je hebt aantoonbare ervaring (blijkend uit het CV of motivatiebrief) met het bouwen van software met behulp van Git en gebruikmakend van CI/CD. Competenties: - Klantgerichtheid - Kwaliteitgerichtheid - Resultaatgerichtheid - Samenwerking (teamspeler) - Verbaal vaardig (voeren van nauwkeurige dialoog) - Informatieverwerking - Analytisch vermogen - Nauwkeurigheid - Kwaliteitsbewustzijn Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 01-05-2019 Duur: 2 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 08-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 12-04-2019 tussen 09:00 – 12:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Data Scientist Rotterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT25012 Omgeving: Rotterdam Startdatum: 3 juni 2019 (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 december 2019 Optie op verlenging: Ja, maximaal 24 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: woensdag 3 april. Sluitingsdatum: vrijdag 29 maart om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Data Scientist voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Een belangrijke doelstelling van de organisatie is het optimaal inzetten en eenduidig verdelen van de voertuigen. Zodoende hebben de 11 eenheden een gewenste voertuigmix vastgesteld: het wagenpark van de toekomst. Deze gewenste voertuigmix wordt voor alle eenheden de komende jaren geïmplementeerd door het project Implementatie Strategisch Voertuigen Plan (ISVP). Dit project heeft een scope van bijna 10.000 voertuigen en betreft bijna alle herkenbare en onherkenbare voertuigen. De gewenste voertuigmix wordt gerealiseerd door middel van meer dan 6.000 mutaties: dit betreft het bestellen, afvoeren of verschuiven van voertuigen. Al deze mutaties worden gepland vanuit het mutatieplan. Hierbij zijn een groot aantal variabelen van kracht die dit mutatieplan tot een complexe uitdaging maken. Denk hierbij aan veranderende data, wijzigingen in de voertuigmix, contractbeschikbaarheid, enzovoorts. Van de data analist wordt verwacht dat hij het huidige optimalisatie model van de mutaties in Microsoft Access kan aanpassen/verbeteren. Daarnaast moet de data analist bekend zijn met data visualisatie tools om de daadwerkelijke realisatie van het ISVP te kunnen volgen in een dashboard omgeving. De opdracht is geslaagd als iedere eenheid de voertuigmix heeft behaald die ze hebben opgegeven. Een belangrijke randvoorwaarde is dat kaders zoals investeringsbudget en exploitatiekosten niet worden overschreden. Verantwoordelijkheden Het bieden van hands-on ondersteuning aan het Data, Finance en het Control team. Dit uit zich in het beantwoorden van complexe vragen vanuit verschillende databases en het realiseren van actiegerichte inzichten richting stakeholders/team: Data beheer/kwaliteitscontroles om de betrouwbaarheid van de analyses waarborgen: Databronnen toetsen op inconsistenties; Batches opstellen van voertuigen die besteld, afgevoerd of verschoven moeten worden; Aanleveren van gegevens voor ons optimalisatie algoritme (mutatieplan). Uitvoeren van tweewekelijkse end-to-end analyses in Python en foutmeldingen oplossen; Helpen met het ontwikkelen van een duurzaam algoritme in Python dat overgedragen kan worden aan wagenparkbeheer (mutatieplan 2.0); Updaten en ontwikkelen van periodieke dashboards voor stakeholders/team. Vakmatige taken Mutatieplan: Gegevens verzamelen om het huidige algoritme te draaien in Microsoft Access/VBA; De output van het model bewerken en in Excel inzichtelijk maken; Ontwikkelen van mutatieplan 2.0 in Python. Taken monitoring en rapportage: Standaard rapportage ontwikkelen voor de voortgang van het project; Dashboard ontwikkelen in Excel die de voortgang monitort van de mutaties. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal WO Master niveau. Certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien (kopie diploma vereist). Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als Data Scientist, in de afgelopen 3 jaar. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in Python in de afgelopen 2 jaar, met programmeren. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in VBA in de afgelopen 2 jaar, met programmeren. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt in de afgelopen 2 jaar, werkervaring met programmeren in ''R'' (weging 35%). Je hebt in de afgelopen 2 jaar, algoritmes ontwikkeld in projecten (weging 25%). Je hebt in de afgelopen 2 jaar, dashboards ontwikkeld binnen projecten (weging 25%). Je hebt een afgeronde opleiding in de richting van Business Information Management, Econometrie of vergelijkbaar. Competenties: Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. Organisatievermogen - Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Initiatiefrijk - Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Klantgerichtheid - Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Accuratesse - Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten. Flexibel - Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Stressbestendig - Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden. Organisatiesensitiviteit - Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Overtuigingskracht - Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Reageren
Senior Redhat Linux Beheerder (QR6517) Almelo
Functie: Senior Redhat Linux Beheerder (QR6517) Start: 1-5-2019, 36 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Almelo Omschrijving: Voor onze klant in Almelo zijn we op zoek naar een Senior Redhat Linux Beheerder. Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel: Infrastructuur levert alleen interne infrastructurele diensten aan de afdeling. Door inzet van intern personeel op projecten, wordt er een onderbezetting gecreëerd en moet het standaardbeheer worden uitgevoerd door ingehuurd personeel. Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden: Primair beheer van onze infrastructuur met specifieke aandachtgebieden Redhat Linux. De interne beheerder zal ingezet worden voor het verhuisproject. Het primaire beheer bestaat uit het oplossen van incidenten die klanten melden, oplossen van events die vanuit de monitoring naar voren komen, afhandelen van serviceverzoeken, controles uitvoeren op de werking van de infrastructuur, inspoelen en uitfaseren van RHEL-servers en standaard wijzigingen doorvoeren op infrastructurele componenten zoals firewalls. Eisen: - Een afgeronde HBO of WO opleiding. - Meer dan 10 jaar werkzaam als IT-er. - In de afgelopen 5 jaar aaneengesloten Redhat Linux beheerder geweest. - De afgelopen 5 jaar conform ITIL procedures gewerkt. - Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week voor de periode tot en met oktober 2019. Wensen: - In het bezit van een geldige Redhat certificering. - Meer dan 5 jaar recente relevante werkervaring met VMWARE/ESX infrastructuur. - Meer dan 5 jaar recente relevante werkervaring met op het gebied van netwerk-componenten. - Kandidaat heeft ervaring met storage oplossingen (SAN/NAS). Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Informatiearchitect Delft
Voor Gemeente Delft zijn wij op zoek naar een Informatiearchitect. Omschrijving opdracht: De gemeente Delft zoekt een informatiearchitect die kan helpen om de bestaande (beleids)afspraken te vertalen in een werkbaar architectuurkader en die de informatieadviseurs begeleidt in het werken met deze kaders. Omschrijving werkzaamheden: - In samenwerking met informatieadviseurs opstellen van een set principes die richting geeft aan de ontwikkeling van informatievoorziening en IT. De principes bestaan uit een stelling, uitgewerkt in een beschrijving en implicaties. - Begeleiden van de informatieadviseurs in het werken met deze principes. - Uitwerking van deze principes in praktische toetsingskaders op een zodanige manier dat IT/informatieadvies ermee kan en gaat werken. - Beknopt advies met betrekking tot het beheren en verder ontwikkelen van de architectuur in Delft. - Meedenken over het architectuurproces in de gemeentelijke organisatie. - De architectuurprincipes zijn gebaseerd op de doelen van de organisatie, onze visie en informatiestrategie, het huidige en gewenste IT-landschap en de gemeentelijke modelarchitectuur GEMMA. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor gemiddeld 18 uur per week vanaf 1 mei 2019. - Je hebt aantoonbaar HBO of WO werk- en denkniveau, aan te tonen door minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring op HBO of WO niveau. - Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring met werkzaamheden zoals beschreven in paragraaf 1.3 van deze offerteaanvraag. - Je hebt aantoonbare ervaring met informatie- en/of IT-architecturen bij de overheid in de afgelopen vijf jaar, waaronder minimaal het opstellen en gebruiken van architectuurprincipes. - Je hebt minimaal één jaar aantoonbare ervaring in het coachen of leiden van teams. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt een afgeronde HBO of WO-opleiding op het gebied van bedrijfskunde, techniek en/of ICT zoals (technische) bedrijfskunde, business information management of bedrijfskundige/technische informatica. - Je hebt TOGAF- of vergelijkbare certificering/opleiding. - Je hebt aantoonbare ervaring met architecturen bij de gemeentelijke overheid in de afgelopen vijf jaar, waaronder minimaal het opstellen en gebruiken van architectuurprincipes. Competenties: - Samenwerken - Omgevingsbewustzijn - Resultaatgerichtheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Delft Startdatum: 01-05-2019 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 2x 3 maanden Inzet: 18 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 12-04-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
IT Lead Logistics Aalsmeer
IT Lead Logistics | Interim | Aalsmeer De ideale kandidaat voor deze IT Lead Logistics positie Voor onze opdrachtgever in Aalsmeer, zoeken wij een IT Lead Logistics. De ideale kandidaat voor deze rol heeft aantoonbare ervaring met Supply chain management/ logistiek binnen complexe, veranderende omgevingen. Als IT Lead Logistics ben je in staat om de wensen en eisen van de organisatie om te zetten naar een goede invulling van de nieuwe processen. Je bent een stevige persoonlijkheid, een echte verbinder en zorgt dat er draagvlak gecreëerd wordt voor de nieuwe processen. Daarnaast heb je uitgebreide ervaring met verandermanagement binnen logistieke processen. Te behalen resultaat voor deze IT Lead Logistics Als IT Lead Logistics is je voornaamste taak het ophalen van kennis in de organisatie en de vertaling maken van concepten naar de praktijk; Je zorgt voor verbinding tussen de afdelingen en bent in staat om draagvlak te creëren voor de nieuwe processen; Je zorgt dat het Supply chain management geoptimaliseerd wordt en zorgt voor een vlekkeloze transitie richting de nieuwe (ERP) implementaties. Welke Kennis, Kunde & Verantwoordelijkheden verwachten wij van deze IT Lead Logistics? Je hebt een brede achtergrond in Supply chain management en logistieke processen; Je bent in staat om de vertaling te maken van de eisen van de organisatie naar een goede invulling van de nieuwe logistieke processen; Als IT Lead Logistics zorg je voor een breed draagvlak en neem je de afdelingen mee in de transitie naar de nieuwe logistieke processen. Je maakt de organisatie klaar voor nieuwe ERP/ WMS implementaties. Werkomgeving, Collega's & Bedrijfscultuur voor deze IT Lead Logistics Onze klant is een familiebedrijf met een rijke historie. Als grote wholesaler binnen de daghandel en distributie, leveren zij samen met diverse ketenpartners wereldwijd en jaarrond de beste kwaliteit producten in een zo kort mogelijke tijd; Een ambitieus, maar ook no-nonsense familiebedrijf met leidende posities op tal van internationale markten; Een informele werksfeer. Locatie & Voorwaarden voor deze IT Lead Logistics De werklocatie is omgeving Amsterdam De contractvorm is een Interim Opdracht De duur van deze opdracht is 12 maanden met optie tot verlenging De startdatum is z.s.m. De branche is Logistiek Het vereiste opleidings niveau is: WO, HBO Vereiste jaren ervaring in deze branche(s): 2 t/m 5 jaar Vereiste jaren ervaring in deze functie: 5 t/m 10 jaar Wil je solliciteren op deze IT Lead Logistics functie? Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel? Dan zien wij je cv en optioneel je motivatie graag tegemoet. Het beleid van TFC is om de vacature z.s.m. in te vullen, vandaar dat een snelle response tijd binnen 24 uur belangrijk is. Solliciteer direct middels de Solliciteer direct button met de volgende gegevens: Recent bijgewerkt en duidelijk gestructureerd cv in Word formaat waarin duidelijk de gevraagde eisen staan beschreven. Motivatie in de IK-vorm, waarin je reflecteert op de functie eisen. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Dennis Smits op 070-3071353
IT Director Eindhoven
Project Controller Rotterdam
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Project Controller. Omschrijving opdracht: De Dienst Facility Management (FM) is onderdeel van het Politiediensten¬centrum (PDC) en voert taken uit op het gebied van facilitaire diensten, beheer en onderhoud van gebouwen, afhandeling van schades aan gebouwen en voertuigen, verstrekken van politie-uitrusting zoals kleding, en het beheer van voer- en vaartuigen. De afdeling Informatie, Analyse en Rapportage (IAR) vormt de frontoffice van de dienst voor de eenheden en de medewerkers, en richt zich op de uitvoering van de beleid- en controlfunctie van de dienst FM. De afdeling bestaat uit drie teams. Team Analyse en Rapportage (AR) is het team dat het MT van de Dienst Facility Management inzage biedt in haar handelen door middel van rapportages, sturingsinformatie, analyses en advies. Als een soort bedrijfsbureau is Analyse en Rapportage de spin in het web waar de sturingsinformatie samen wordt gevoegd. Naast deze businesscontrol taken voert AR ook projectcontrol taken uit ter ondersteuning van de projecten. Dit betreft hoofdzakelijk huisvestingprojecten. Daarnaast participeert AR in het tot stand komen van Dienst-FM beleid en toetst AR dat beleid op uitvoerbaarheid en integraliteit. Daarnaast is ook de beleidsondersteuning (kwaliteitszorg, processen, secretaris) belegd binnen AR. De vastgoedportefeuille van de Nationale Politie omvat ca. 900 huur- en eigendomspanden. De sector huisvesting heeft als taak te sturen op efficiënt en effectief ruimtegebruik, waarbij in 2025 een reductie van 30% in m2 gerealiseerd moet zijn. Deze ambitie is vastgelegd in het Strategisch Huisvestingsplan. Om dit te realiseren worden op basis van een uitvoeringsprogramma (conform Prince2 methodiek), businesscases opgesteld en projecten gerealiseerd. De financiële en bedrijfseconomische effecten van uit te voeren en uitgevoerde projecten en overige maatregelen dienen te worden geanalyseerd en beoordeeld, op basis waarvan gemonitord kan worden in hoeverre de geplande taakstelling gerealiseerd wordt binnen de beschikbaar gestelde middelen. Het team AR maakt veelal gebruik van informatie die elders verzameld en aangemaakt wordt. Belangrijke partners in deze zijn de dienst Financiën binnen het PDC en de teams bedrijfsadministratie binnen de PDC FM. Omschrijving verantwoordelijkheden: Zelfstandig verantwoordelijk voor de controle en rapportage van alle projecten binnen huisvesting. Omschrijving taken: - Mede vorm en inhoud geven aan de financiële gegevens voor de vooronderzoeken en businesscase huisvesting. - Begeleiden van opstartende projecten o.b.v. de goedgekeurde businesscase. - Afstemming en aansluiting maken en behouden met alle verschillende bronsystemen zoals Smartstream en Planon. Niet alle bronsystemen zijn al optimaal ingericht en zijn groeimodellen. - Bewaken van de kwaliteit, uniformiteit en integraliteit van de projectrapportages. - Opstellen geconsolideerde projectrapportage. - Toetsen of de rapportage correct door de projectleiders worden gebruikt, het signaleren van- en rapporteren over afwijkingen (kwaliteitsbewaking). - Analyseren van- en rapporteren over afwijkingen die in het traject kunnen ontstaan tussen de financiële paragrafen van de businesscase, het PID, de projectrealisatie en oplevering. - Het rapporteren van de meerjarige exploitatieconsequenties van de in uitvoering zijnde en uitgevoerde huisvesting projecten. Leidinggevende taken: De medewerker maakt deel uit van het team AR en fungeert v.w.b. de projectcontrol werkzaamheden als aanspreekpunt voor de verschillende projectleiders. Hij neemt hierbij een onafhankelijke rol in, waarbij de belangen zuiver gediend kunnen worden. Contacten: Zelfstandige contacten met alle projectleiders en eenheden waarbinnen de projecten plaatsvinden. Indien nodig ook met de leveranciers/aannemers indien dit (financieel) van belang is. Inzet in de lijn of project: Inzet vanuit de lijn, ten behoeve van projecten. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 10-06-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week. - Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding richting Bedrijfseconomie (of vergelijkbaar), op minimaal HBO niveau. Certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. - Je hebt in de afgelopen 7 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Projectcontroller. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt in de afgelopen 7 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het beoordelen van businesscases en PID’s, waarbij er niet alleen naar budget, maar ook naar risico’s, kwaliteit, en toepasbaarheid binnen de organisatie is gekeken, vooral naar de toekomst. - Je hebt in de afgelopen 7 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring, met het kwantificeren en financieel maken, van risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen op projecten. - Je hebt de gevraagde werkervaring bij eis 3 (in de afgelopen 7 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Projectcontroller), bij voorkeur opgedaan met bouwprojecten. Competenties: - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. - Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Luisteren: Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: 10-06-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 15 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Frontend developer Utrecht
BedrijfsomschrijvingZorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijl zorg en medische zorg met ruim 3000 medewerkers in dienst. Vanuit meer dan 60 vestigingen verspreid over het hele land bedienen zij 71.000 werkgevers en 1,5 miljoen werknemers, daarmee zijn ze marktleider in Nederland. Zorg van de Zaak gelooft dat mensen gelukkiger zijn als ze kunnen deelnemen in werk en maatschappij. Met dat gedachtegoed streven ze ernaar mensen gezond en inzetbaar te houden en mensen zo optimaal mogelijk te laten functioneren.FunctieomschrijvingVoor Zorg van de Zaak zijn wij op zoek naar een front-end developer om de ontwikkelafdeling te versterken. We zoeken een ervaren webontwikkelaar (3+ jaar ervaring) die komt te werken in een klein team van interne en externe ontwikkelaars. Zorg van de Zaak werkt in de bedrijfsgezondheidzorg. Als je bijvoorbeeld ziek bent geworden en je kan voor een bepaalde periode niet werken dan is er een grote kans dat je met de arbodienst van Zorg van de Zaak te maken krijgt. Je maakt bijvoorbeeld een afspraak met de Arboarts. Dit doe je via een portaal. Als front-end developer ga jij, met het team, dit portaal naar een hoger niveau brengen. Zo zorg je er voor dat afspraken via het portaal makkelijk te maken en aan te passen zijn. Je maakt een intuïtieve startpagina waar direct persoonlijke en relevante informatie voor de cliënt te vinden is. Je gebruikt hiervoor slimme technieken en weet zo de gebruiksvriendelijkheid van het portaal nog verder te verhogen. Naast het portaal voor cliënten werk je ook aan het portaal voor de klanten. Het ontwikkelteam is echt een zelfstandig team. Samenwerking is belangrijk, er wordt veel overleg gepleegd, maar je bent zelf verantwoordelijk voor het werk dat je oppakt en doet. De werksfeer bij Zorg van de Zaak laat zich omschrijven als inspirerend, warm, loyaal en samen. Elk team heeft een Product Owner die vanuit de stakeholders met plannen komt. In samenwerking met het ontwikkelteam wordt bepaald wat opgepakt wordt en wanneer gereleased wordt.Functie-eisenWij vinden het fijn als je al een aantal jaar werkervaring hebt in een vergelijkbare functie. Als persoon ben je iemand die samenwerken belangrijk vindt. Je weet hoe je je mening kan geven en je bent slim in het gebruiken van nieuwe technieken. Dit vinden wij belangrijk:HBO of WO studie afgerond of aantoonbaar HBO+ werk- en denkniveauJe vindt het fijn om voor een maatschappelijk actief bedrijf te werkenJe neemt zelf initiatiefJe neemt actief deel in het team door het doen van voorstellen, meedenken over oplossingen en te adviseren waar je kan Wij werken met de volgende technieken:AngularJSMVCTypescriptJavascriptHTMLCSSNPMjQueryKendo UISelenium Tooling:Visual StudioGitJiraConfluence  Als je daarnaast ook nog ervaring hebt met back-end technieken, dan heb je een streepje voor. Heb je die ervaring niet maar zou je dat wel graag willen leren? Dan komen wij ook heel graag in contact met jou!.NET C#EntityFrameworkWebAPISQL Server.NET CoreArbeidsvoorwaardenUiteraard een salaris, afhankelijk van je werkervaring kan dit oplopen tot boven €5.000,- bruto per maandDe werklocatie is in Utrecht en de vacature is voor 32-40 uur per week.1 ATV dag per maandGoede secundaire arbeidsvoorwaarden: o.a. goede pensioenregeling, opleidingsmogelijkheden, flexibele werktijden en een collectieve zorgverzekeringSollicitatieprocedureVoor meer informatie neem je contact op met Pieter Landsman via telefoonnummer 06-45955740Werken voor YachtYacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.Bezoek www.yacht.nl voor meer informatie over de vacature Frontend developer of solliciteer online op de vacature Frontend developer.Bezoek www.yacht.nl voor meer informatie over de vacature Frontend developer of solliciteer online op de vacature Frontend developer.
Informatiemanager Bedrijfsvoering Utrecht
Voor onze opdrachtgever in Utrecht zijn wij op zoek naar een Informatiemanager Bedrijfsvoering Startdatum: 1-4-2019 Einddatum: 31-12-2019 met mogelijkheid tot verlenging Inzet: 36 uren per week OPDRACHT Voor het ondersteunen van rollen van informatiemanagement in het domein bedrijfsvoering zijn we op zoek naar een ervaren informatiemanager/ strategisch adviseur . De werkzaamheden zullen in eerste instantie bestaan uit het regievoeren op de schoning en archivering van de gegevens van alle applicaties binnen het domein bedrijfsvoering. De opdracht zal uitgevoerd worden onder aansturing van de ketenmanager en in afstemming met de betrokken proceseigenaren/ directeuren dienstonderdelen. Zowel op strategisch niveau als tactisch niveau moet de informatiemanager/ strategisch adviseur in staat zijn om op heldere en verbindende wijze de noodzakelijke onderwerpen te bespreken en verder te brengen. Het Domein bedrijfsvoering bestaat uit 7 subprocessen te weten Personeel, Financien, Sturen en verantwoorden, Corporate Communicatie, Inkoop., Facilitair en Kantoorautomatisering. De 7 subprocessen kennen allen een kaderstellende proceseigenaar en een uitvoerende SSO organisatie. De belastingdienst is onderdeel van de rijksoverheid en wil voor de bedrijfsvoeringsprocessen zoveel mogelijk aansluiten bij rijksbreed beleid, uitvoering en IT oplossingen Kennis en ervaring met rijksbrede IT oplossngen met name in de bedrijfsvoering is een daarom ook een pre. EISEN Academische werk en denk ervaring Aantoonbaar verbindend Aantoonbaar ervaring met het procesmanagement Aantoonbare ervaring met een regierol/ projectleidersrol In staat om richting te geven aan uitvoering van processen, maar ook deze processen duurzaam te verbeteren Informatiemanagement Gegevensmanagement Projectmanagement WENSEN Verbindend Structurerend Bestuurlijke sensitiviteit KENNIS Aantoonbare ervaring met werken in een rijksoverheid context Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 28 maart om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
DevOps Applicatiebeheer Java applicaties Odijk
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT25008 Omgeving: Odijk Startdatum: 1 juli 2019 (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand). einddatum: 31 december 2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: week 14. Sluitingsdatum: vrijdag 29 maart om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een DevOps Applicatiebeheer Java applicaties voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Als DevOps-teamlid in staat zijn om breed te participeren in ondersteuning van de applicatie en de ondersteunende software tooling waarin zijn of haar achtergrond en kennis cruciaal zijn. In staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling. Integreren en de helpende hand zijn van de integrator in het kader van deployment en vooral test ondersteunende automatisering. Tevens in staat om applicaties te beheren op Linux platformen. Een groot deel van de uit te voeren werkzaamheden komen te vallen binnen het onderhoud en de doorontwikkeling van applicatiesoftware. Vakmatig betekent dit: het incidenteel uitvoeren van taken in het kader van technisch applicatiebeheer, het deelnemen aan softwareontwikkeling in een Weblogic en Linux omgeving onder architectuur en vooral de realisatie en inrichting van tooling en automatisering van het testproces. De nadruk ligt op een T-Shape profiel en de inzet als teamlid DevOps. Doelstelling Mede zorgdragen voor de continuïteit, doorontwikkeling en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten. Door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan, vooral voor wat betreft het geautomatiseerd testen. Vertalen van functionele behoeftes naar oplossingen in nauw overleg en samen met de architecten. Analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen en geautomatiseerd testen. Adviseren als voorbereiding op de (verdere) ontwikkeling van componenten, zonder directe terugval op applicatie technische specialisten. Uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding. Opstellen en uitvoeren van testscripts (incl. maken van de handleiding). Beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie vooral van automatisering met gebruik van tooling. Meewerken aan releases. Uitvoeren van testen en productie monitoring, incl. loganalyse. Opstellen van rapportages. Verantwoordelijkheden Uitvoering van technisch applicatiebeheer en onderhoud en doorontwikkeling van tooling voor het geautomatiseerd testen van de gehele voorziening Beoordeling op kwaliteit van inhoudelijke voorbereiding, bedrijfsvoeringsproducten en adviezen Uitvoering en implementatie van producten, - diensten en -processen en inhoud OTAP straat inrichten en beheren Actieve deelname aan het agile DevOps-team, zoveel mogelijk in de rol als DevOps-teamlid Vakmatige taken Onderhoud van ondersteunende deployment- en test-scripts en -applicaties Deployment (installeren, test en implementeren van de release op de juiste omgeving) Analyseren netwerkconnectiviteitsissues en sparren met netwerkspecialisten Configuratiemanagement Analyse foutsituaties Verder ontwikkelen/verbeteren van release proces Beleggen van release-issues bij de juiste partijen of het zelfstandig oplossen hiervan Borgen van de kwaliteit Analyse en eventueel oplossen incidenten Inregelen/verbeteren van monitoring en geautomatiseerd testen Ontwerpen en documentatie
Configurator / ontwikkelaar met kennis van IBM/Filenet Den Haag
OpdrachtDe opdracht heeft vooral betrekking op het ontwerpen en configureren van (complexe) workflows in Case Manager, het inrichten van het autorisatieconcept en het verzamelen van relevante informatie ten behoeve van rapportages met behulp van Case Analyzer. De werkzaamheden bestaan uit het reviewen van de specificaties, het ontwerpen van een passende oplossing binnen de FileNet-solution hiervoor, het voorbereiden en uitvoeren van de configuratiewerkzaamheden, het testen hiervan en het ter review aanbieden aan de testers.De FileNet-specialist moet zelfstandig de configuratie-werkzaamheden kunnen uitvoeren, maar participeert ook in een scrumteam, is aanwezig bij de scrummeetings en levert input voor de productbacklog, de sprintplanningen, de reviews etc. Samenwerking en collegiaal sparren spelen hierbij een cruciale rol. Voor de hier beschreven werkzaamheden is VWS op zoek naar een zeer ervaren kandidaat met goede, recente kennis van IBM/FileNet P8 Content Navigator, Case Manager, Case Analyser en Watson en goede communicatieve vaardigheden.Functie-eisenMinimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het configureren van IBM/FileNet P8 in het algemeenMinimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het werken met IBM/FileNet Content NavigatorGoede communicatieve vaardigheden, initiatiefrijk en zowel zelfstandig als in scrumteam-verband kunnen werkenErvaring met het configureren in IBM/FileNet Case ManagerErvaring met het werken met IBM/Filenet Case AnalyzerAlgemene beschrijvingHet ministerie van VWS vormt zich, in lijn met het Kabinetsbesluit Digitale Overheid 2017, op dit moment verder om tot een digitaal ministerie. Hierbij richt zij zich op het digitaliseren van de documenthuishouding en de werkprocessen waarbij gebruik gemaakt wordt van een Enterprise Content Management-platform (ECM-platform) op basis van IBM FileNet-software. Dit ECM-platform wordt op dit moment vernieuwd. Het eerste deel, de Generieke ECM Applicatie, is klaar. Inmiddels is gestart met de upgrade van het geautomatiseerde informatiesysteem voor de ondersteuning van de dossiervorming (DMS), beleidsprocessen en stukkenstromen van VWS (project Upgrade Marjolein).Opdrachtgever De directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) is eindverantwoordelijk voor de levering van bedrijfsvoeringdiensten aan het kerndepartement en aan een aantal niet tot de kern behorende diensten van VWS. Het applicatiebeheer en technisch beheer van de FileNet-applicaties is belegd bij SSC-ICT, een onder het ministerie van BZK ressorterende shared service organisatie. Voor het functioneel beheer is het I-Team, een afdeling van IFM/OBP, verantwoordelijk.Voor de upgrade van Marjolein is een projectorganisatie in het leven geroepen. De opdrachtgever van het project is de directeur OBP. Een projectmanager geeft sturing aan het projectteam.ApplicatiedomeinHet huidige Marjolein is een oude FileNet-applicatie die hard aan vernieuwing toe is. De nieuwe FileNet-omgeving van VWS is gebaseerd op IBM FileNet P8, Content Navigator, Case Manager met Case Builder, Case Analyzer, Watson en WebSphere. De onderliggende database maakt gebruik van MS SQL*Server en Transact SQL. De gebruikte programmeertalen zijn Java EE8, Javascript (MVC-framework Dojo) met HTML, CSS, Java beans, POJOs, JSPs en webservices.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Data Quality Analist Amsterdam
BedrijfsomschrijvingABN Amro Bank NV.FunctieomschrijvingHR Quality is verantwoordelijk voor de overall procesmatige activiteiten van het HR tiered service model, nationaal en internationaal, en de kwaliteitsbewaking daarvan. De afdeling managet een gevarieerde portefeuille aan HR contracten en alle bijbehorende leveranciers, zoals RAET, ADP en Success Factors en participeert in onderhandelingen en tactisch / strategische overleggen met leveranciers. Daarnaast optimaliseert de afdeling de HR data kwaliteit, zorgt voor continuïteit in deze data en geeft met HR management informatie richting en ondersteuning aan de business en HR. Binnen deze afdeling ligt product ownerschip van HR data en processen van het HR tiered service model (closed loop feedback). Tenslotte levert deze afdeling een actieve bijdrage aan de HR agile Grid oa in de vorm van capaciteit. De toegevoegde waarde van HR Quality is het waarborgen van de juistheid en volledigheid van HR data en Management Informatie. HR Quality is bepalend voor data-, contract- en proceskwaliteit van HR en ondersteunend aan het HR tiered service model. Waardoor medewerkers en managers minimale tijd kwijt zijn aan HR zaken en maximale tijd kunnen besteden aan de klant. De HR Data Specialist bewaakt de data kwaliteit in circa 10-15 HR systemen en bijbehorende interfaces.Doelstelling van de functie; Waarborgt de kwaliteit van HR data door het monitoren van het volledige HR data landschap, bijbehorende processen, interfaces en gerelateerde issues. Doet verbetervoorstellen, geeft advies en ontwerpt oplossingen, maatregelen en alternatieven voor issues om gebruiksvriendelijke, eenduidige en kwalitatief goede HR data te realiseren.Zwaartepunt ligt in:- Meedenken en meedoen op Data Awareness- Vermarkten van ons HR data issue loket.- Data kwaliteit verbeteren ism de data owners Oa nav issues, maar ook nav Management Informatie en andere optimalisatie mogelijkheden.Functie-eisen• Kennis van bedrijfskunde en/of HR op Wo-niveau.• Minimaal 2-4 jaar relevante werkervaring.Specifiek • Kennis van het HR vakgebied.• Kennis van HR data en informatie management.• Kennis van HR systemen en bijbehoren HR IT landschap, infrastructuur en platformen.• Kennis van theorieën en praktijk op het gebied van digital technieken, digital analytics, visual design en digital dienstverlening.• Kennis van project-, verander- en procesmanagement, van risk- en financieel management, van wet- en regelgeving in relatie tot HR en van HR producten en diensten en HR informatiesystemen.• Kennis van de missie, strategie en global organisatie van ABN AMRO en dochters, alsmede van de producten, diensten en systemen van de HR afdelingen.Zwaartepunt ligt op DATA en DATA MGT. Niet op HR kennis en ervaring.Stakeholder management en communicatie skills (sterke gesprekspartner) zijn ook zeer van belang.ArbeidsvoorwaardenContract via Yacht. SollicitatieprocedureVoor meer informatie neem je contact op met Siomara Baal via telefoonnummer 06-83704670Werken voor YachtYacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.Bezoek www.yacht.nl voor meer informatie over de vacature Data Quality Analist of solliciteer online op de vacature Data Quality Analist.Bezoek www.yacht.nl voor meer informatie over de vacature Data Quality Analist of solliciteer online op de vacature Data Quality Analist.
Sharepoint Consultant Kennisbank 16 u p/w Utrecht
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT25007 Omgeving: Woerden/Utrecht Startdatum: z.s.m. Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, 2x 12 maanden Aantal uur per week: maximaal 16 Intakegesprek: 4 april 2019 Sluitingsdatum: vrijdag 29 maart om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Sharepoint Consultant Kennisbank voor maximaal 16 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De organisatie maakt zich klaar voor de toekomst. Om beter te kunnen inspelen op de wensen van onze klanten maken wij onze dienstverlening flexibeler en onze ICT up-to-date. De organisatie zet vol in op digitalisering en heeft zichzelf als doel gesteld om de beste digitale dienstverlener te worden binnen de publieke sector. De organisatie is bezig met deze grote transformatie. Met onze Agile werkwijze spelen wij sneller in op de behoefte van onze klanten en producten, en maken we onze diensten toegankelijker voor ondernemers. Wij zijn op zoek naar een SharePoint Engineer/Ontwikkelaar voor de afdeling ICT bedrijfsvoering in nauwe samenwerking met onze business. Bij de organisatie zijn scrum teams continu bezig om de doelgroepen zoveel mogelijk te voorzien door te voldoen aan hun wensen. De teams hebben elk hun eigen focus gebied, wat overeenkomt met een deel van de dienstverlening of segment van de doelgroep. Deze functie betreft het segment Kennismanagement. Doorontwikkeling nieuwe (Frontoffice) Kennisbank op het SharePoint 2013/6 Platform tbv Kennismanamagement binnen de organisatie. Voor het project Kennisbank is op dit moment alles in scope dat direct van invloed en toegevoegde waarde is op modern klantcontact vanuit onze kantoren. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau op het gebied van Informatica. Je hebt minimaal 70-573 SharePoint 2010, Application Development en minimaal 70-576 SharePoint 2010, Designing and Developing certificeringen. Je hebt kennis van Powershell. Je hebt ervaring in en vooruitzichten in de nieuwe versie SP2016. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt een certificering als Scrummaster. Je hebt de certificering 70-480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3. Je hebt kennis van SharePoint Analytics tools (Webtrends). Je hebt Microsoft SharePoint certificering op MCSE niveau, developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als Consultant met versie SP2010 met de standaard oplossingen vanuit SP2013/2016. Je hebt ervaring met Office365 versus OnPremise oplossingen (bijv MS Azure). Je hebt ervaring met Webtrends Analytics. Je hebt ervaring met werken met Always on SQL cluster (Availability groups). Competenties: Communiceren: Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden. Sturend vermogen: Is in staat om richting en sturing te geven aan een of meerdere medewerkers om de afdelingsdoelen te realiseren. Omgevingsbewustzijn: Is het extern georiënteerd en alert op ontwikkelingen dieninvloed hebben op de organisatie. Flexibiliteit: Past verschillende werkwijzen toe en gedraagt zich anders in verschillende situaties om een doel te bereiken. Initiatief: Reageert proactief door zaken in gang te zetten.
APEX Ontwikkelaar Assen
In een Agile team ontwikkelen van applicaties in APEX. Het vertalen van de functionele wensen en eisen van de klantnaar optimale, technische ontwerpen en een afgerond eindproduct. Meedenken met het ontwerp en dedoorontwikkeling van de frameworks voor de applicaties: GVG, OVD, REG, FSG, RFO, RDR.Het eventueel geven van een demo aan gebruikers.Nauwe samenwerking met de klant en een hoge mate van zelfverantwoordelijkheid.EisenAPEXPL/SQLScrumOracle database 11g en 12cDICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Teamleider Communicatie Heerenveen
Voor Gemeente Heerenveen zijn wij op zoek naar een Teamleider Communicatie. Omschrijving opdracht: Als teamleider ligt jouw focus op het verder vormgeven en de professionele doorontwikkeling van het team. Jouw manier van werken kenmerkt zich door de coachende manier waarop je individuele medewerkers en het team helpt ontwikkelen. Dit doe je zowel op persoonlijk als inhoudelijk vlak. Hierin geef je ruimte om te oefenen, te innoveren, een eigen weg te kiezen, om fouten te maken en daarvan te leren. Daarnaast bevorder je de samenwerking tussen de verschillende disciplines. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Verantwoordelijk voor de dagelijkste aansturing van het team met de focus op het verder vormgeven en professionele doorontwikkeling van het team. - Afstemmen van de dienstverlening van het team op de behoeften van de organisatie. - Verantwoordelijk voor teamontwikkeling, sturing en coaching van medewerkers. - Je bent integraal verantwoordelijk voor de resultaten van de teams. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent per direct inzetbaar tot en met 31 maart 2020 voor 20 - 28 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. - Je hebt werkervaring als coachend teamleider in een teamontwikkelingsproces. - Je hebt minimaal HBO Communicatie of een vergelijkbare vakgerichte communicatieopleiding. - Je hebt minimaal vijf jaar ervaring als Communicatieprofessional. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring in een non-profit omgeving. - Je hebt ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving. - Je hebt minimaal drie jaar ervaring als Teamleider Communicatie. Competenties: - Kandidaat past binnen organisatie en team - Communicatief vaardig - Helicopterview - Empatisch vermogen - Besluitvaardigheid - Resultaatgerichtheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Heerenveen Startdatum: 22-04-2019 Duur: 01-04-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 20-28 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
DevOps Applicatiebeheerder Odijk
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT25005 Omgeving: Odijk Startdatum: 1 juli (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 december 2019 Optie op verlenging: Ja, maximaal 24 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: week 14 Sluitingsdatum: vrijdag 29 maart om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een DevOps Applicatiebeheerder voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Gevraagd wordt een technisch Applicatiebeheerder die breed inzetbaar is (T-shape profiel), die bereid is mee te denken en te werken aan alle voorkomende onderhouds- en beheer werkzaamheden binnen een DevOps-team van de Politie. Het team werkt volgens de Scrum Agile-methode en is integraal verantwoordelijk voor ontwikkeling, levering en beheer van onze producten. De Technisch Applicatiebeheerder is in staat om applicaties te beheren en onderhouden op een Linux/WebLogic/Java-platform. Ook kan er breed worden geparticipeerd in ondersteuning van de applicaties en de ondersteunende softwaretooling waarin de achtergrond en kennis cruciaal zijn. Daarnaast in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling. De uit te voeren werkzaamheden komen te vallen binnen het beheer en onderhoud van applicatiesoftware. Vakmatig betekent dit het uitvoeren van taken in het kader van technisch applicatiebeheer en het faciliteren van softwareontwikkeling in Java-omgeving onder architectuur. Daarnaast de realisatie en inrichting van tooling en automatisering van het voortbrengingsproces. Doelstelling Het mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan. Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatietechnische problemen. Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding. Het opstellen en uitvoeren van bouwscripts (incl. maken van de handleiding). Het beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie. Bijdragen aan het onderhoud en de doorontwikkeling van de applicaties. Uitvoeren van testen en productie monitoring, incl. loganalyse. Verantwoordelijkheden Uitvoering technisch applicatiebeheer en onderhoud. Proactieve analyse en oplossing van foutsituaties. Verbeteren van het monitoringsproces. Actieve deelname aan het agile DevOps-team in de rol als DevOps-teamlid. Vakmatige taken Deployment (installeren, test en implementeren van releases op de juiste omgeving). Verder ontwikkelen en verbeteren van build- en monitorings tooling. Borgen van de kwaliteit. Analyse en eventueel oplossen incidenten. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring als Technisch Applicatiebeheerder bij grote organisaties (>1000 medewerkers). Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het beheer van webgeoriënteerde Java-applicaties. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring als Applicatiebeheerder in een DevOps team (weging 40%). Je hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het platform Linux Redhat en/of VMWare/Citrix (weging 20%). Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het inrichten, configureren en beheren van Weblogic 12.x of hoger (weging 20%). Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met werken in een Agile/ Scrum omgeving. Je hebt een afgeronde vierjarige HBO-opleiding (diploma vereist). Competenties: Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Initiatief: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Klantgerichtheid: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
Klachtencoördinator Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Klachtencoördinator. Omschrijving opdrachtgever: Stadsdeel Nieuw-West is een van de 7 stadsdelen van de gemeente Amsterdam, ook wel het "groene stadsdeel" genoemd, met een eigen politiek bestuur. De gebiedspool is één van de organisatieonderdelen van het stadsdeel. De gebiedspool Nieuw-West levert expertise en menskracht voor de uitvoering van gebiedsplannen, uitvoeringsplannen, programma's en projecten in het stadsdeel. Primair in opdracht van gebiedsmanagers, secundair in opdracht van stadsdeelmanagers uitvoering en van de stadsdeelmanager staf. De gebiedspool is een flexibele, innovatieve, hands-on afdeling waar uitwisseling van kennis en mensen tussen stadsdeel en rve's mogelijk wordt gemaakt. De focus ligt op menskracht beschikbaar houden en/of krijgen om te werken aan opgaven en bij te dragen aan resultaten in gebieds- en uitvoeringsteams en in project- en gebiedsoverstijgende programmateams. Binnen de Gebiedspool werken Ambtelijke opdrachtgevers die de opdrachten op gebied van fysieke en sociale projecten vormgeven. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Wij zijn op zoek zijn naar een kandidaat die volledig meedraait in de organisatie en daarnaast zorgt voor een efficiënt en goed lopend klachtenproces. Omschrijving werkzaamheden: - Intake en registreren van klachten. - Zo nodig melder/klager horen. - Administratie en dossiervorming voortdurend op orde houden. - Klachten uitzetten naar de juiste behandelaar. - Adviseren over klantvriendelijke afhandeling van klachten en zo nodig zelf oplossingen aandragen. - Klachten en afhandeling toetsen aan relevante wet- en regelgeving. - Zo nodig de afhandeling van complexe of bestuurlijk politiekgevoelige klachten regisseren. - Zo nodig gesprekken met klagers initiëren en daarbij als procesbewaker aanwezig zijn. - Rapportages verzorgen en erop toezien dat deze besproken worden met het managementteam en het bestuur. - Maandelijks overleg voeren met portefeuillehouder kwaliteit over tijdige en correcte afhandeling van klachten. - Actief deelnemen aan overleg klachtencoördinatoren stadsdelen en klachtenplatform. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je bent in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau. - Je hebt minstens één jaar ervaring met klachtbehandeling en het voeren van de klachtgesprekken. - Je bent administratief zeer sterk. Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent per direct beschikbaar. - Je bent flexibel inzetbaar qua werkdagen. - Je hebt werkervaring binnen een gemeente. Competenties: - Probleemoplossend vermogen - Klantvriendelijkheid - Empathisch vermogen - Omgevingsbewustzijn - Analytisch vermogen - Overtuigingskracht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 3/4 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 22-24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na sluiting Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Contract Dispatcher Groningen
Voor onze eindklant in Groningen zijn we op zoek naar een Contract Dispatcher Start: zsm Einde: 30-09-19 met optie op verlenging Inzet: 36 uur per week Tarief: € 45,- Aanbieden van ZZP-ers is uitsluitend mogelijk via een payroll-constructie. Functie-inhoud Als contractdispatcher werk je in het hart van ons gastransportsysteem, de Centrale Commando Post (CCP) en heb je de belangrijke taak om ongestoorde transport- en marktprocessen te (doen) realiseren. Jouw werkzaamheden bestaan uit het analyseren, controleren en beheren van de operationele transport - en balanceertransacties (nominaties, markt balanceren en spotmarkttransacties) van binnen- en buitenlandse gashandelaren. Jij ziet er op toe dat alle transacties binnen de geldende contractuele en randvoorwaarden worden ingevoerd en neemt in het geval van (dreigende) afwijkingen het initiatief tot aanpassing in het nominatieproces. Je ziet er als contractdispatcher op toe dat de klant altijd beschikt over realtime informatie betreffende zijn balanspositie. Hiertoe worden door jou de binnenkomende metingen gemonitord en wordt daar waar nodig actie ondernomen. Als spin in het web houd je steeds het overzicht op de rol en positie van deze activiteiten in het totale "meter to bill" proces en coördineer je de informatieverstrekking rondom het nominatie- en matchingsproces aan interne afdelingen, de klanten van Gasunie Transport Services en aangrenzende netbeheerders. Als contractdispatcher wordt van je verwacht dat je proactief komt met verbetervoorstellen en in voorkomende gevallen een bijdrage levert aan werkgroepen. Je vindt het een uitdaging om in deze dynamische (7x24) werkomgeving een bijdrage te leveren aan optimaal functionerende marktprocessen en een goed functionerende interne organisatie; je durft ook in te grijpen als dat nodig is. Je legt makkelijk contact, doorgrondt de "vraag achter de vraag" en bent bereid om in ploegendienst te werken. Functie-eisen Je hebt een MBO+/HBO-opleiding afgerond in de administratieve, technische, economische of logistieke richting en hebt affiniteit met gastransport en ICT (toepassingen). Je beschikt over goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden en hebt een goede beheersing van de Engelse (en bij voorkeur ook Duitse) taal. Aangezien de functie contractdispatcher als vertrouwensfunctie is geclassificeerd maakt een antecedentenonderzoek deel uit van de sollicitatieprocedure. Competenties • Resultaatgerichtheid; je bent vasthoudend om doelen te bereiken en zoekt voortdurend naar mogelijkheden tot verbetering van (eigen) werkmethoden, aanpak of systemen, en voert deze uit. • Samenwerken; je geeft uitleg over werkzaamheden en werkwijzen aan collega’s binnen en buiten de eigen afdeling, doet concessies om tot een gezamenlijk doel of resultaat te komen. • Flexibiliteit; je moet procedures en regels toepassen om het proces goed te laten verlopen, maar in onvoorziene situaties moet je ook over de nodige flexibiliteit beschikken om je doel te bereiken. Je werkt mee aan veranderingen (verbeteringen) die invloed hebben op de eigen werkomgeving, pakt zaken snel op en bent snel inzetbaar in verschillende taakgebieden. • Accuratesse; je maakt en gebruikt een eigen checklist van uit te voeren taken en activiteiten. Je kunt langdurig met details omgaan zonder fouten te maken, controleert eigen en andermans werk op juistheid en volledigheid. • Besluitvaardigheid; je maakt een keuze op basis van heldere afweging, stelt beslissingen niet onnodig uit en houdt vast aan het genomen besluit. • Stressbestendigheid; je blijft effectief functioneren in geval van tegenslag, weerstand of grote druk en maakt het werk af. • Analyserend vermogen; je lost problemen op en verheldert vraagstukken door situaties, processen en vraagstukken uiteen te rafelen en te doorgronden. Afdeling De afdeling Dispatching (LGD) werkt 24 uur per dag aan het in stand houden van een veilig, betrouwbaar en zo optimaal mogelijk gastransportproces: dit omvat onder andere de operationele uitvoering van met de markt afgesproken dienstencontracten. We rapporteren iedere werkdag over onze verrichtingen en hebben een centrale rol in de calamiteitenorganisatie. In deze functie rapporteer je aan de Manager Dispatching. Let op: onregelmatige diensten, weekend- en nachtdiensten maken deel uit van de opdracht. Aanbiedingen met CV en onder vermelding van tarief (all-in, exclusief BTW), dienen uiterlijk 27 maart om 10:00 uur in ons bezit te zijn.