Newest IT&T contracts

Kwartiermaker Digital Services Amsterdam
Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Kwartiermaker Digital Services. Omschrijving opdrachtgever: Amsterdam is een unieke stad. Aantrekkelijk om te wonen, werken en studeren en toonaangevend als dynamische internationale metropool. Tegelijkertijd staat de stad voor een grote uitdaging. De snelle verandering van onze samenleving leidt tot nieuwe opgaven voor de stad. Een van die opgaven is het beter en slimmer benutten van gegevens van en over de stad. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam speelt hierin een belangrijke rol. OIS helpt de stad beter te begrijpen en verder te ontwikkelen, onder andere door het verzamelen en publiceren van statistische informatie, het uitvoeren van beleidsonderzoek en het ontsluiten, koppelen en leveren van gegevens van en over de stad. Binnen OIS komt alles samen: Big Data, onderzoek en innovatie. Met dashboards, benchmarks en bestandsverkenningen wordt hier de basis gelegd voor het informatiegestuurd werken in Amsterdam. In Amsterdam wordt sinds drie jaar gewerkt aan een nieuwe infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van databronnen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Deze infrastructuur is de stedelijke voorziening voor toegang tot databronnen op een gestandaardiseerde en veilige manier en draagt de naam DataPunt. Amsterdam City Data is de zichtbare interface die gegevens die ontsloten zijn via DataPunt op een gebruiksvriendelijke wijze presenteert. Onderdeel van DataPunt is ook een uitgebreide catalogus van de beschikbare databronnen en een analyseomgeving die het mogelijk maakt om met behulp van moderne methoden onderzoek en analyse uit te voeren. Een groot aantal databronnen is ook als REST API beschikbaar. Daarnaast worden ook toepassingen ontwikkeld waarmee binnen en buiten de gemeente informatie wordt verwerkt en ingezet in operationele processen. DataPunt realiseert en ondersteund operationeel data-georiënteerde oplossingen die aansluiten bij de behoefte aan dynamiek en flexibiliteit bij eindgebruikers en opdrachtgevers. Het programma is in 2016 gestart en komt nu in een volgende fase waarbij de inrichting van een moderne service gerichte organisatie steeds belangrijker wordt. Dit gaat veel verder dan het klassieke beheer en onderhoud: proactief in plaats van reactief, flexibiliteit en dynamiek in plaatst van in-beton-gegoten, denken in data en processen in plaats van in systemen, Service Afspraken op basis van wederzijdse samenwerking en vertrouwen in plaats van vuistdikke SLA's. DataPunt ontwikkelt op basis van de Agile werkwijze in een aantal zelfsturende teams. In totaal werken er ruim veertig professionals, variërend van programmeurs tot ontwerpers en van infrastructuurexperts tot functioneel beheerders, aan DataPunt. De omgeving draait in de cloud en er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van open source componenten. Ook de software die wordt ontwikkeld is open source. De backend technologie stack bestaat uit Django, Python, PostgreSQL, Elastic, Docker, Kubernetes, Openstack en Mapserver. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdracht: De gemeentelijke digitalisering vraagt om een antwoord vanuit IT waarbij begrippen als flexibiliteit en dynamiek centraal staan. De klassieke aanpak, waarbij vanuit de veronderstelling dat alles planbaar is wordt gewerkt, voldoet hier niet. De huidige op ITIL-procedures ingerichte IT-organisatie is niet in staat om aan de gevraagde flexibiliteit te voldoen. Om die reden heeft Amsterdam besloten om, naast de huidige zogenaamde IT Mode-1 (Gartner) tevens een Mode-2 organisatie vorm te geven, gebaseerd op moderne huidige ontwikkel- en beheerprincipes (scrum/agile, DevOps etc.): Amsterdam Digital Services (ADS). De Kwartiermaker Digital Services gaat ADS als organisatie vormgeven. Werkzaamheden: Als kwartiermaker geef je leiding aan de opbouw van het team dat uitvoering gaat geven aan bovengenoemde taken. Dat team wordt deels opgebouwd met medewerkers die al aan dergelijke taken hebben gewerkt op andere plekken in de gemeentelijke organisatie zoals de informatievoorziening (IV), ICT en Chief Technology Office (CTO). Ook wordt er intensief samengewerkt met de collega's van DataPunt bij Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS), waar veel ervaring is met de beschreven werkwijze en uitgangspunten Er kan dus een vliegende start gemaakt worden. In de loop van 2019 moet het team groeien naar ongeveer 15 mensen. Verdere groei in de jaren daarna wordt verwacht. Samen met de Programmamanager Data vorm je een duo dat de domeinen data en toepassingen een boost geeft in de gemeente. Je werkt in een van de meest inspirerende werkomgevingen van Amsterdam: Het Datalab. Dit lab, gelegen aan de Weesperstraat in het centrum van Amsterdam is de centrale plek in de stad waar gewerkt wordt aan datavraagstukken en daaraan gelieerde innovatieve toepassingen. Wij zoeken een ervaren manager/ingenieur met energie, visie en enthousiasme voor onze manier van werken en met een passie voor softwareontwikkeling. Je bent academicus en een creatieve doorzetter die kan verbinden en snel kan schakelen. Kennis van de Gemeente Amsterdam en haar stedelijke data is evenals ervaring met innovatieprojecten in een overheidssetting een grote pre. Als inspirator ben je vakbekwaam en inhoudelijk op de juiste afstand betrokken. Vanuit passie en gedrevenheid geef je doelgericht en tegelijkertijd met gevoel voor politieke en stedelijke verhoudingen solide, effectief en met flair leiding. Je gedijt bij complexiteit in een snel veranderende omgeving. Herken jij je in bovenstaand profiel en lijkt het je een mooie ervaring om hieraan een bijdrage te leveren? Reageer dan snel! Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je beschikt minimaal over academisch werk- en denkniveau. - Je hebt kennis van tools en technologie op het gebied van platforms voor datamanagement en moderne applicatieontwikkeling. - Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan, in de afgelopen 10 jaar: in een leidende rol in een complexe organisatie met een groot aantal stakeholders; - Je hebt ervaring in een leidende rol binnen een team, met parallel lopende projecten waarbij software werd ontwikkeld met een op Scrum/Agile/DevOps gebaseerde aanpak. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt werkervaring opgedaan binnen een grotere overheidsorganisatie én het bedrijfsleven. - Je beschikt over een groot doorzettingsvermogen en de wil om iets te bereiken. - Je bent geen manager maar een ondernemer. - Je bent in staat om samen te kunnen werken met partners en het kunnen verenigen van verschillende belangen. Competenties: - Teamplayer - Doorzetter - Samenwerken met partners - Klantgericht - Positief- en proactief Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-11-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Projectmanager ICT Tiel
Voor Waterschap Rivierenland zijn wij op zoek naar een Senior Projectmanager ICT. Achtergrond opdracht: Binnen het team Informatievoorziening (T-IFM), dat onderdeel is van de afdeling Informatie en Digitalisering (A-IDT), worden ICT-opdrachten en projecten uitgevoerd. Een van de opdrachten die het team heeft uit te voeren in 2019 is de implementatie van de aanbesteding voor telefonie. Dit betreft alle mobiele abonnementen en Sim kaarten, de vast-mobiel aansluitingen, de vervanging van de telefooncentrale en de invoering van skype 4 business. Dit alles voor de 1000 medewerkers van WSRL. Er is tijdelijk behoefte om de capaciteit van T-IFM uit te breiden met een Senior Projectmanager ICT die dit project “Telefonie” tot een goed einde weet te brengen. Je bent verder in staat om de implementatie van het project “Telefonie” te combineren met de implementatie van Office 365 en Azure AD, de verbetering van incident management, het uitvoeren van deelprojecten bij een mogelijke outsourcing en het invullen van de rol als interim Teamleider van het team Applicatiebeheer en Documenten (T-APD). Omschrijving opdracht: Je bent primair verantwoordelijk voor het bereiken van het projectresultaat binnen de vooraf gestelde randvoorwaarden ten aanzien van tijd, geld, functionaliteit en kwaliteit. Je wordt hierop aangesproken door de (interne) Opdrachtgever. Je stuurt het projectteam aan, bewaakt de onderlinge raakvlakken binnen het projectteam en zorgt voor verbindend leiderschap en vormt daarmee een sterk opererend team. Je bent de spin in het web, de natuurlijke sparringpartner en het intermediair tussen Opdrachtgever, lijn en project. Taken: - Geeft leiding aan de projectorganisatie/team - Draagt zorg voor de totstandkoming en uitvoering van de projectopdracht conform het projectplan. - Heeft een antenne voor veranderingen en is initiator tot besluitvorming over scopewijzigingen. - Draagt in overleg met de lijn zorg voor de juiste personele invulling. - Onderhoudt contact met de Opdrachtgever. - Draagt risico’s aan betreffende zijn vakgebied en actualiseert deze regelmatig. - Keurt beslisdocumenten goed, wanneer dit binnen zijn bevoegdheid ligt. - Zorgt voor binding binnen het projectteam en versterkt het teamgevoel. - Zorgt voor het met elkaar bereiken van het projectresultaat binnen de gestelde eisen tijd, geld, kwaliteit op basis van de door de manager projectbeheersing aangeleverde stukken. Verantwoordelijkheden: - Is verantwoordelijk voor opzet en organisatie van het projectmanagement. - Is sturend en toetsend voor opzet en organisatie van het projectmanagement. - Is verantwoordelijk bij aanvang voor het vaststellen van een goedgekeurde SMART projectopdracht voor de projectorganisatie. - Is verantwoordelijk voor het realiseren van de projectopdracht conform (SMART) afspraken, welke als input dienen voor het projectplan. - Is verantwoordelijk voor het tijdig, juist en volledig opleveren, overdragen en evalueren van het totale project. - Is eindverantwoordelijk voor een tijdige, juiste en betrouwbare rapportage van het project naar onder andere opdrachtgever. - Is eindverantwoordelijk voor overeenstemming met belanghebbenden/stakeholders. - Is eindverantwoordelijk voor het managen van de risico’s binnen het project. - Is eindverantwoordelijk voor de interne kwaliteit binnen het project. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over HBO+/WO-werk- en denkniveau. - Je hebt minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in de functie van Projectmanager binnen het domein ICT en/of soortgelijke functies in de afgelopen 10 jaar. - Je hebt ervaring met leiding geven aan minimaal 3 omvangrijke ICT-projecten (> 5.000 manuur) in de afgelopen 6 jaar. - Je bent Prince2- of IPMA-gecertificeerd. - Je hebt ruime kennis en ervaring op het gebied van projectmanagement binnen overheidsorganisaties in het algemeen en Waterschappen in het bijzonder. - Je hebt ervaring met de projectleiding van Europese Aanbestedingen binnen de overheid. - Je hebt ervaring met infrastructurele ICT-projecten in het algemeen en telefonie in het bijzonder. Competenties: - Klantgericht - Resultaatgericht - Netwerkvaardigheid - Organisatiesensitiviteit - Organisatievermogen - Overtuigingskracht - Scenario denken - De vaardigheid om technisch complexe vraagstukken te vertalen naar begrijpelijke keuzen - Communicatief sterk en in staat een organisatie in beweging te krijgen. Interviewcriteria: - Zelfstandig, klantgericht en resultaatgericht kunnen werken - Goede contactuele vaardigheden en goed kunnen samenwerken - Werkzaamheden goed kunnen plannen - Ontbrekende informatie (tijdig) kunnen signaleren - Verificatie van de functie eisen zoals genoemd - Ruime kennis en ervaring op het gebied van projectmanagement binnen overheidsorganisaties in het algemeen en Waterschappen in het bijzonder - Ervaring met administratieve systemen in het algemeen (bijvoorbeeld: Financiële systemen tbv projectadministratie, tijdschrijfsystemen, etc) en kan zich snel inwerken - Communicatie-/ luistervaardigheden - Houding en drijfveren - Belangstelling voor bedrijf/functie Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Tiel Startdatum: 01-01-2019 Duur: 1 jaar Optie op verlenging: 1 jaar Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-11-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 05-12-2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Front End Developer Den Bosch
Voor onze directe eindklant in Den Bosch is Harvey Nash op zoek naar eenFront End Developer Startdatum: Zo spoedig mogelijkDuur: 3 maanden+Inzet: 40 uur per week We zoeken een gedreven Front End Developer met oog voor technisch detail, goed begrip van de gebruikerservaring én passie voor design. Jij wordt verantwoordelijk voor het optimaliseren van de ervaring van klanten met de online klantomgeving. Inspirerend, samenwerkingsgericht en met de nodige eigenaarschap pak jij als Front End Developer deze rol:Je werkt samen met het digital team aan het optimaliseren van de website.Je zet klantwensen om in functionele eisen.Je zet designs om naar de componenten van de klant.Je maakt onderscheid tussen het conceptuele en technische (on)mogelijkheden.Je bent in staat om bestaande functionaliteit te implementeren en nieuwe functionaliteit te ontwikkelen (o.a. html, css & csspreprocessor zoals sass, javascript en typescript) en beide te testen.Je hebt aantoonbare ervaring met Angular (of ander javascript framework), git (of ander versiebeheer systeem), gulp en npm.Het is een pre als je ervaring hebt met vue.js, handlebars of andere templating language, BEM, CMS zoals Sitecore of Tridion, C#/.net. Jij bent dé expert op het front end domein met eigen complexe verantwoordelijkheden en targets, en werkt zelfstandig binnen de kaders gesteld door de Manager Digital. Uiteraard in nauwe samenwerking met je collega’s in het digital team, volgens de agile werkwijze. Je versterkt het Digital team binnen de afdeling Commerce & Digital (C&D) van de klant. In het Digital team zitten 9 specialisten op het gebied van digitale strategie, conversie, content en webmanagement, waaronder twee Front End Developers, een UX Designer, een Web Analist en een aantal Online Marketeers. Dit team kenmerkt zich door gedrevenheid en creativiteit in online marketing en digitale profilering. De uitdaging ligt in het optimaliseren van het online kanaal en de digitalisatie van processen in lijn met de strategie. Wat je in huis hebt:Afgeronde HBO of WO opleidingTen minste 5 jaar relevante werkervaringJe bent 40 uur per week beschikbaar Daarnaast zijn we op zoek naar een speciaal pakketje aan competenties en capaciteiten. Je anticipeert op de behoeften van klanten en zorgt ervoor dat het online kanaal toekomstbestendig is. Je bent gefocust op het eindresultaat, maar met oog voor detail en voor de gebruikerservaring. Duidelijke communicatie met designers en andere stakeholders is je niet vreemd en je durft vragen te stellen omtrent details om misinterpretatie van bijvoorbeeld een wens of een ontwerp te voorkomen. Je begrijpt dat er verschillende meningen en belangen zijn en je weet hoe je daar mee om moet gaan als je iets voor elkaar wilt krijgen.
Netwerk Software developer Regio Arnhem
Onze klant ontwikkelt op basis van eigen research een oplossing voor controle op IoT verkeer van Breedband thuisnetwerken. Dit SPIN (Security of In-home Networks) initiatief wordt grotendeels als opensource voor breedbandmodems ontwikkeld. Er zijn diverse Proof-of-Concepts ontwikkeld die nu aangepast moeten worden naar productierijpe software die aansluit bij de wensen van de partners. Er wordt gewerkt met User Stories, in een klein Scrum team. Hiervoor zijn we op zoek naar een Netwerk software developer voor het realiseren van modules op het gebied van IP verkeerscontrole. Functie eisen: • C/Go, Python en Lua • Interfacing met DHCP, BOOTP, DNS, IP address management • Open source ontwikkeling (Github, Linux) • IP-netwerken (TCP/IP, DNS, NAT, ed) Overige informatie: Locatie: Regio Arnhem Start: Zsm, 40 uur per week flexibel Duur: 12 maanden, met optie op verlenging Recruiter: Mark Noordam – 06-53172864 - recruiterMN@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterMN@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Fullstack Java Developer Arnhem
Voor onze opdrachtgever in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar eenFullstack Java DeveloperStartdatum: z.s.m. Duur: 8 maanden met optie tot verlengen Uren: 40Je maakt onderdeel uit van het multidisciplinaire team dat verantwoordelijk is voor de levering van verschillende diensten aan interne en externe klanten. Voor deze functie kom je te werken in het CertiQ scrum team. Dit team is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van myCertiQ. Deze java applicatie wordt gebruikt om groene stroom te certificeren (Garantie van Oorsprong) en deze GvO's te verhandelen. Samen met je teamleden ben je verantwoordelijk voor de continue ontwikkeling en continue verbetering van de applicatie. Het team kent een open en informele werksfeer en de nodige humor is aanwezig.De belangrijkste werkzaamheden zijn:Het ontwerpen, bouwen, testen en documenteren van Java applicaties;Uitvoeren van support op applicaties in productie;Afstemmen met stakeholders uit de business en andere agile teams die in dezelfde omgeving werkenBijdragen aan stroomlijning van ons ontwikkelproces en standaarden;Een bijdrage te leveren aan de verdere transitie naar DevOps en Agile.Vereiste kennis:Je hebt een afgeronde Bachelor of Master in de richting van Informatica of vergelijkbaar;3 jaar of meer aantoonbare ervaring als Java / JEE ontwikkelaar, bij voorkeur met Java 8 / JEE7 (JPA, JMS, CDI, JAX-RS);Je hebt ervaring met JBoss 7, het bouwen van restful services en kennis van Databases (SQL server);Kennis van en affiniteit met verschillende ontwikkel, Continuous Delivery en test tools, zoals Jenkins, SonarCube, Git en XL Deploy.Heb je ook nog ervaring met Angular 2+, HTML5, JavaScript en Fitnesse dan is dat erg mooi meegenomen.Welke competenties neem je mee?Goede beheersing van Nederlands en Engels, mondeling en schriftelijk.Je beschikt over uitstekende analytische vaardigheden.Je bent proactief. Je bent communicatief vaardig.Je bent kwaliteitsbewust en positief kritisch.
Applicatiebeheer medior Utrecht
Je hebt kennis van en ervaring met releases binnen een OTAP-omgeving. Je bezit algemene ICT-infrastructuurkennis en doet meer dan alleen het standaard oppakken en afhandelen van incidenten, je herkent trends in de binnenkomende incidenten waarvoor je een structurele oplossing realiseert via de hiervoor ingerichte ITIL-processen (zoals probleem- en wijzigingsbeheer). Je bent bekend met het documenteren van installatie- en gebruikershandleidingen van applicaties. Je werkt proactief, planmatig en zorgvuldig. Daarnaast ben je in staat om de huidige werkwijze kritisch te bekijken en met gerichte adviezen een bijdrage te leveren aan het procesmatig werken binnen IVO-Rechtspraak en de manier waarop de collega’s hierin functioneren. Wat ga je doen? Je gaat een bijdrage leveren aan de bedrijfszekere levering van ICT-diensten, conform de hiervoor in de DVO (DienstVerleningsOvereenkomst) vastgelegde afspraken. Dit doe je, onder andere, door de volgende taken uit te voeren: • Het toezien op de bedrijfszekere werking en het beheren van de kwaliteit van operationele applicaties; • Zelfstandig, of in samenwerking met anderen, oplossen van incidenten en storingen in applicaties en diensten; • Verlenen van gebruikersondersteuning op afstand; • Onderhouden van interne en externe contacten op operationeel niveau met opdrachtgevers, gebruikers, Technisch Beheer en leveranciers inzake het afstemmen van incidenten, wensen, eisen en mogelijkheden van voorgestelde en/of gebouwde oplossingen; • Zorgdragen voor de correcte en tijdige uitvoering van probleem- en wijzigingsbeheer; • Het actief beheren (conform n-1 beleid) van applicatieversies/releases; • Release coördinatie.Hiermee bedoelen we het zelfstandig organiseren van de totstandkoming van een werkende installatie van een nieuwe release, het laten testen en accepteren ervan door de business/functioneel beheer en het afstemmen over en organiseren van de uitrol van de release; • Installeren en uitvoerig testen van de applicatiereleases binnen de OTAP-omgeving, alvorens de in beheer name namens het OBT; • Bijdragen aan het verder professionaliseren van het OBT; • Bijdragen aan het onderhoud van standaarden en werkprocedures; • Zorg dragen voor vastleggen van informatie en documentatie met betrekking tot applicaties, diensten en onderliggende componenten. Functie eisen: • Kennis van en ruime ervaring met applicatiebeheer, kantoorautomatisering en servicemanagement • Kennis van en ervaring met Microsoft Windows, de Microsoft Office applicaties, OTAP-omgevingen en ICT-Infrastructuren • Ruime kennis van en ervaring met werken met ITIL is vereist Overige informatie: Locatie: Utrecht Start: ASAP Duur: maandag 1 juli 2019, met optie op verlenging Recruiter: Mark Noordam - recruiterMN@itaq.nl, +31 (0)6 5317 2864 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterMN@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Applicatiebeheerder Utrecht
Functieomschrijving:Je hebt kennis van en ervaring met releases binnen een OTAP-omgeving. Je bezit algemene ICT-infrastructuurkennis en doet meer dan alleen het standaard oppakken en afhandelen van incidenten, je herkent trends in de binnenkomende incidenten waarvoor je een structurele oplossing realiseert via de hiervoor ingerichte ITIL-processen (zoals probleem- en wijzigingsbeheer). Je bent bekend met het documenteren van installatie- en gebruikershandleidingen van applicaties. Je werkt proactief, planmatig en zorgvuldig.Daarnaast ben je in staat om de huidige werkwijze kritisch te bekijken en met gerichte adviezen een bijdrage te leveren aan het procesmatig werken binnen IVO-Rechtspraak en de manier waarop de collegas hierin functioneren.Wat ga je doen?Je gaat een bijdrage leveren aan de bedrijfszekere levering van ICT-diensten, conform de hiervoor in de DVO (DienstVerleningsOvereenkomst) vastgelegde afspraken. Dit doe je, onder andere, door de volgende taken uit te voeren:Het toezien op de bedrijfszekere werking en het beheren van de kwaliteit van operationele applicaties;Zelfstandig, of in samenwerking met anderen, oplossen van incidenten en storingen in applicaties en diensten;Verlenen van gebruikersondersteuning op afstand;Onderhouden van interne en externe contacten op operationeel niveau met opdrachtgevers, gebruikers, Technisch Beheer en leveranciers inzake het afstemmen van incidenten, wensen, eisen en mogelijkheden van voorgestelde en/of gebouwde oplossingen;Zorgdragen voor de correcte en tijdige uitvoering van probleem- en wijzigingsbeheer;Het actief beheren (conform n-1 beleid) van applicatieversies/releases;Release coördinatie; Hiermee bedoelen we het zelfstandig organiseren van de totstandkoming van een werkende installatie van een nieuwe release, het laten testen en accepteren ervan door de business/functioneel beheer en het afstemmen over en organiseren van de uitrol van de release;Installeren en uitvoerig testen van de applicatiereleases binnen de OTAP-omgeving, alvorens de in beheer name namens het OBT;Bijdragen aan het verder professionaliseren van het OBT;Bijdragen aan het onderhoud van standaarden en werkprocedures;Zorg dragen voor vastleggen van informatie en documentatie met betrekking tot applicaties, diensten en onderliggende componenten.Functie-eisen:MBO of HBO-werk en denkniveau;3 jaar kennis van en ruime ervaring met applicatiebeheer, kantoorautomatisering en servicemanagement;3 jaar kennis van en ervaring met Microsoft Windows, de Microsoft Office applicaties, OTAP-omgevingen en ICT-Infrastructuren;2 jaar ruime kennis van en ervaring met werken met ITIL is vereist.Competenties:Klantgericht communiceren op alle lagen van de organisatie en werken onder druk volgens vastgestelde procedures zijn vaardigheden die je uitstekend beheerst;Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in zowel woord als geschrift en je kunt problemen duidelijk omschrijven en verklaren aan teamleden en andere collegas;Verder ben je bereid om bij calamiteiten of uitlopende werkzaamheden in de avonduren en/of bij hoge uitzondering in het weekend te werken. Tenslotte ben je zorgvuldig met en nauwgezet in het vastleggen van informatie.Aanvullende kennis/wensen:Prince II en ASL;Advies- en coachingsvaardigheden.Spir-it draagt bij aan de ontwikkeling, het beheer, onderhoud en support van alle applicaties, infrastructuur en netwerken van de Rechtspraak. Dit zijn ca.12.000 werkplekken en meer dan 200 applicaties waarvan een aantal zelf ontwikkeld zijn.Samen met ruim 500 collegas zorg je dat medewerkers van de Rechtspraak zorgeloos hun dagelijkse werk kunnen doen en burgers, notarissen e.d. op een veilige manier toegang hebben tot hun zaak- en Rechtspraakgegevens.Het ICT landschap van de Rechtspraak ondergaat een grote vernieuwingsslag. De beweging is naar een multi-kanalen service architectuur en een gelaagde onpremise cloud architectuur hoofdzakelijk op basis van Microsoft (werkplek, bedrijfsvoering, externe dienstverlening) o.a. Windows server SQL server, Microsoft dynamics CRM, .NET en Oracle fusion middleware (primair proces) o.a. BPM & SOA suite, WCC, ADF, OBIEE, Weblogic op basis van Linux.Beheer van het ICT landschap is ingericht volgens de ITIL3 methodiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende tools: Topdesk voor de beheerprocessen, HP openview voor monitoring, Splunk voor logging, Visionwaves voor stuurinformatie en flexera voor licentiebeheer. Verder worden de product eigen faciliteiten voor beheer gebruikt zoals SCCM voor software distributie.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Applicatie Ontwikkelaas Apeldoorn
Voor onze directe eindklant in Apeldoorn is Harvey Nash op zoek naar een Applicatie Onwikkelaar. Startdatum: 10 december 2018Duur: 6 maandenInzet: 36 uur per week Het domein Ontvangen en Mededelen is een mooie afdeling binnen de organisatie om te werken. Je komt in aanraking met vrijwel alle informatiestromen van de klant en bent maximaal getuige van de dynamiek van de IT-ondersteuning van de overheid. Binnen deze afdeling is er een team Competence Center Taxonomie opgesteld voor het realiseren en beheren van berichtspecificaties van elektronische berichten die door de klant worden verstuurd of ontvangen.De berichtspecificaties waar CCT voor verantwoordelijk is, betreft altijd en XML- of XBRL-bericht.Deze moeten getest worden voordat een en ander in productie genomen kan worden. Jij zal primair verantwoordelijk zijn voor:Het onderhoud en ondersteuning van bestaande proces ondersteunende applicaties (MDA).Het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van nieuwe applicaties t.b.v. het beheer van metadata en voortbrenging van XBRL taxonomieën.Technische ondersteuning (adviseren) van de procesontwerpers bij vraagstukken m.b.t. XBRL berichtmodellering. Wij zoeken in jouw profiel:HBO werk- en denkniveauMinimaal 2 jaar ervaring met Object Oriented Development (knockout criteria)Minimaal 2 jaar ervaring met Design Patterns / SQL (knockout criteria)Minimaal 3 jaar ervaring met het toepassen van XML en gerelateerde technologieën met nadruk op berichtuitwisseling en transformatie (knockout criteria)Daarnaast is het een pre als je kennis hebt van toepassing XBRL standaard, XBRL Formula, SBR programma, regelspraak en projectional editing.Kennis van WCF, Windows Services, Winforms, Reflection, Serialisatie, XSLT transformation, Xquery, JSON, HTML en CSS is tevens een pre.
Junior Security Analist Den Haag
Functieomschrijving:Het uitvoeren van voorgedefinieerde werkzaamheden die zijn vastgelegd in werkinstructies. In jouw rol van Junior Security Analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren van security events met behulp van tooling (SIEM/IDS systemen). Security meldingen en -incidenten afkomstig uit verschillende bronnen zoals het NCSC, uit beveiligingsupdates, security meldingen, security request of incident meldingen worden nauwkeurig door jouw geregistreerd en gevolgd. Deze incident meldingen komen van een specifieke klantgroep: Digital Service Providers (clouddienstverleners, online marktplaatsen en online zoekmachines). Je registreert en identificeert deze meldingen en onderzoekt of er een standaardoplossing voorhanden is. Zo ja, dan handel je de melding af volgens de werkinstructie en anders bespreek je jouw inzichten met de senior security analist en schakel je met verschillende partijen over de voorgestelde oplossing. Jij blijft de regisseur en verantwoordelijk voor verder beheer van de openstaande melding. Als security analist word je ingezet op jouw kennis, kunde, vaardigheden en voorkeuren. Daarnaast ben je bereid jezelf blijvend verder te ontwikkelen, met name op het gebied van aanval- en penetratietesten. In de nabije toekomst zal je deze testen zelfstandig moeten kunnen uitvoeren en is jouw opgebouwde expertise vereist bij topics als vulnerabilityscanning, forensics en threatintelligence.Functie-eisen:Je hebt minimaal een jaar ervaring in een vergelijkbare functies binnen het domein van de IT security;Je hebt werkervaring met het beveiligen van ICT-systemen en applicaties;Je hebt ervaring met Security Monitoring en tooling (SIEM/IDS systemen);Je beschikt over algemene kennis van beheer-, beveilgings- en projectmethodieken (ITIL, ISO 27001/2 en PRINCE 2);Je voldoet aan of leert voor het basis opleidingsprofiel SOC (SIEM opleiding, SANS trainingen SEC 401, -501, -504, Taranis, Transits 1 & 2);Je bent in staat om typen kwetsbaarheden en aanvalsmethodieken te herkennen, zowel technisch (botnets, wormen, DDOS-aanvallen) als in de vorm van social engineering.Aanvullende wensen:Je beschikt over uitgebreide kennis van IP Netwerkconcepten;Je hebt kennis van Linux-systemen en Windows-systemen;TCP/IP networking.Bedrijfsinformatie:Vanaf 1 januari 2019 is het ministerie van EZK verantwoordelijk voor de uitvoering van een deel van de Wet bescherming netwerken en informatiesystemen (Wbni). Bijzonder deel van die verantwoordelijkheid betreft het installeren van een CSIRT voor Digital Service Providers. In 2018 is binnen de directie Digitale Economie i.o. gewerkt aan de voorbereidingen van de installering van het CSIRT DSP. Locatie, ICT-infrastructuur en protocollen voor bijvoorbeeld samenwerking met het NCSC en Agentschap Telecom zijn al als fundament gelegd. Op 1 januari 2019 start het CSIRT DSP officieel met het verlenen van diensten aan DSP's. Vanaf dat moment kan het CSIRT op het gelegde fundament verder gaan groeien. Om vanaf 1 januari goed van start te gaan is het belangrijk om vanaf 1 november met het beoogde personeel te werken aan de details van de inrichting, protocollen etc. en bijvoorbeeld ook aan oefeningen.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Applicatieontwikkelaar Apeldoorn
Functieomschrijving:De nieuwe medewerker zal primair verantwoordelijk zijn voor:het onderhoud en ondersteuning van bestaande proces ondersteunende applicaties (MDA);het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren, van nieuwe applicaties t.b.v. het beheer van metadata en voortbrenging van XBRL taxonomieën;technische ondersteuning (adviseren) van de procesontwerpers bij vraagstukken m.b.t. XBRL berichtmodellering.Het Domein Ontvangen en Mededelen is binnen STS een bijzondere plek om te werken. Je komt zoals gezegd in aanraking met vrijwel alle informatiestromen van de Belastingdienst en bent maximaal getuige van de dynamiek van de IT-ondersteuning van de overheid. Populair gezegd is O&M de digitale postkamer van de bedrijfsprocessen bestaande uit Aangifte, Aanslag, Inning, Gegevens, Douane en Toeslagen.Daarnaast staat de correcte werking van onze informatiestromen altijd in de schijnwerpers. Dit betekent dat we hoge eisen stellen aan de kwaliteit van de O&M producten en dus ook aan de professionaliteit van het beheer- en implementatieproces. Binnen STS is er een team Competence Center Taxonomie opgesteld voor het realiseren en beheren van berichtspecificaties van elektronische berichten die door de Belastingdienst wordt ontvangen of verstuurd. De berichtspecificaties waar CCT voor verantwoordelijk is, betreft altijd een XML- of XBRL-bericht. Deze moeten getest worden voordat e.e.a. in productie kan worden genomen. Het team CCT bestaat uit een team 7 personen en houdt zich voornamelijk bezig met het bouwen van de Belastingdienst taxonomie, conversionlibrary, validationlibrary en xsds. Daarnaast worden er ook formulas gebouwd van fiscale regels. Het team gebruikt eigen tooling om hun werk te kunnen doen en als ontwikkelaar speel je daar een belangrijke rol in.Functie-eisen:HBO werk en denkniveau;2 jaar kennis van en ervaring met Object oriented development / Object oriented data modeling;2 jaar kennis van en ervaring met Design patterns / SQL (MySQL);3 jaar kennis van en ervaring met MS.NET (Framework / Visual Studio), met gebruik C# programmeertaal, (met nadruk op ontwikkelen van Winforms applicaties), XML Processing & Transformation (XML, XML schema schema). Het gaat om het kunnen toepassen van XML en gerelateerde technologieën met nadruk op berichtuitwisseling en transformatie.Competenties:Teamplayer/samenwerking , communicatief vaardig, klantgericht, creatief;Zelfstanig in plannen en prioriteren werkzaamheden, pragmatisch (juiste balans kwaliteit/kwantiteit en functionaliteit/ complexiteit;Resultaatgericht, analytisch sterk, stressbestendig, flexibel.Aanvullende kennis:Kennis (ervaring) toepassing XBRL Standaard.Kennis (ervaring) toepassing XBRL Formula.Bekendheid met het SBR programma, regelspraak en projectional editing;Geautomatiseerd beheer van metadata;Affiniteit met fiscaliteit;WCF, Windows services, Winforms, Reflection, Serialisatie, XSLT transformation, Xquery, JSON, HTML, CSS.De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Java Ontwikkelaar Utrecht
Capgemini is op zoek naar Senior Java Developer om met ons samen te werken aan een contractrol in Nederland (meerdere locaties). Java-ontwikkelaar Als Java-ontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor het (technische) ontwerp, realisatie en testen van gebruiksgevallen die voldoen aan de productgebruikersvereisten die zijn gedefinieerd in de achterstand. Je bent in staat om complexe omgevingen te overzien en, met behulp van tooling, de klant voorzien van snelwerkende oplossingen in een Agile manier van werken. taken: (Technische) ontwerpen, realiseren en (unit) testen van use cases in sprints in close samenwerking met de eigenaar en het team van het product. Rol binnen het Scrum-team (verfijnen, plannen, uitvoeren, evalueren) Ondersteun producteigenaren en gebruikers tijdens de implementatie van de gewenste oplossingen. Bevordering van een visie op de agile ontwikkelingen in een op Dotnet gebaseerde ontwikkelomgeving overheid Beslissingen nemen bij het ontwerpen en realiseren van use-cases Rapporteer voortgang en knelpunten op het gebied van systeemontwikkeling tijdens dagelijkse stand-ups Doe mee aan stand-ups, demo's, retrospectieve, verfijnings- en planningssessies. Organisatie Je maakt deel uit van het Scrum-team en de scrum-coach geeft advies aan het team. Kennis Vereisten Afgesloten technische studie op HBO- of WO-niveau Kennis van en ervaring met Java (EE) 7/8, Spring, databasetechnologieën (d.w.z. SQL) en ontwikkelingstools zoals Maven, Git etc. Kennis van en ervaring met webservices (HTTP / REST), Enterpise-servicebus (ESB) en standaarden zoals JSON en XML wensen Kennis van en ervaring met front-endtechnieken zoals Javascript, JQuery en materiaalontwerp Ervaring met de software ontwikkelmethode SCRUM Ervaring met de software ontwikkelmethode Devops Ervaring met Mule ESB, Redhat JBOSS stack, NoSQL (bijvoorbeeld: ElasticSearch en Cassandra) Ervaring met Angular 2,0 Ervaring Voor medior Dotnet ontwikkelaar 3+ jaar ervaring Voor senior Dotnet-ontwikkelaar 5+ jaar ervaring Als dit je interesseert, stuur dan je CV terug naar divya.potluri@capgemini.com .
Dienst Justis Procesmanager Den Haag
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Dienst Justis Procesmanager. Omschrijving opdrachtgever: Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde. Een rechtsorde waarin integriteit een belangrijke plaats inneemt. De screeningsautoriteit Justis valt onder het ministerie van Veiligheid en Justitie. Justis werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door het screenen van personen en organisaties. Justis heeft toegang tot exclusieve bronnen, analyseert informatie uit deze bronnen en vormt zich een oordeel over de integriteit van personen en organisaties. Op basis van deze oordeelsvorming geeft Justis verklaringen, vergunningen, adviezen en risicomeldingen af. Justis adviseert organisaties over de inzet van zijn producten en laat daarbij ruimte voor maatwerk. Bekende producten van Justis zijn de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het Bibob-advies. Tot de taakgebieden van Justis behoren ook de controle op rechtspersonen, naamswijzigingen, de afhandeling van gratieverzoeken, het verlenen van vergunningen voor particuliere beveiliging, wapenbezit en buitengewone opsporingsambtenaren. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor de dienst Justis zo bijzonder. Want recht raakt mensen. Omschrijving afdeling: De afdeling Informatievoorziening (IV) is verantwoordelijk voor een goede en effectieve informatievoorziening voor Justis en haar processen. IV vormt, stuurt en beheert de informatievoorziening van Justis, zodat zij in staat is de screeningsautoriteit van Nederland te zijn. De afdeling IV (circa 25 man) is een regie-organisatie die de verbindende schakel is tussen de eisen en wensen van de business en de uiteindelijk geleverde diensten. De afdeling IV zorgt voor zowel beheer en onderhoud als vernieuwing en aanpassingen van de Justis systemen. Dit alles in een samenhangend ICT-landschap. Omschrijving dienst, aanleiding en doel: Justis is op zoek naar een procesmanager met gedegen kennis van servicemanagement processen binnen de gebieden BISL, ASL en ITIL. Op dit moment is Justis bezig met de het voorbereiden van de transitie naar een nieuwe leverancier. Deze transitie vraagt veel van de reeds aanwezige medewerkers. De het doel van de procesmanager is het op operationeel- en tactisch niveau ondersteunen van IV in de uitvoer en coördinatie van de proceswerkzaamheden. Naast deze specifieke taak dient de procesmanager tevens de lead te nemen in de (her)implementatie van de BISL processen binnen IV en de aangrenzende afdelingen. Justis is tevens bezig haar IV organisatie(Justis breed) naar een hoger CMM niveau te brengen. Ook voor deze doelstelling is er een belangrijke rol weggelegd voor de procesmanager. Omschrijving werkzaamheden: Als Procesmanager ben jij binnen de Afdeling IV een spin in het web. Je houdt je dagelijks bezig met de coördinatie en optimalisatie van de IV processen. Je hebt veel afstemming met onze leveranciers en onze interne organisatie. Ben jij niet bang om je handen uit de mouwen te steken? Dan zijn wij op zoek naar jou! Omschrijving functie: - Jouw proactieve houding in de coördinatie en optimalisatie van de IV processen kunt tonen en kwaliteit kunt leveren als het gaat om dienstverlening en klanttevredenheid. - Zorg draagt dat veranderingen in het Justis IV landschap gecontroleerd worden doorgevoerd. - Ruimte krijgt om kritisch te zijn op je eigen werk en op het werk van anderen. - Jouw coachende en coördinerende skills kunt tonen en deze verder kunt ontwikkelen. - Zorg draagt dat de processen binnen de gehele keten op elkaar zijn afgestemd, de processen proactief beheert en door-ontwikkelt. - Adviseert over beleid en inrichting van de IV processen vanuit een brede kennis van het BISL framework. - Als Procesmanager ben je samen met de Service Level Managers en de Functioneel beheerders verantwoordelijk voor het leveren van een kwalitatief goede dienst aan de Justis primaire processen. Speelruimte: - De Procesmanager legt verantwoording af aan de Operationeel Manager IV over de effectiviteit van de procesmatige en procedurele coördinatie en de kwaliteit van de opgeleverde adviezen. - Specifieke beleidslijnen en daarbij behorende relevante wet- en regelgeving, processen en procedures op het terrein van IV zijn van belang bij het uitvoeren van de werkzaamheden. - De Procesmanager neemt beslissingen over de kwaliteit van de inrichting en uitvoering van goed processen. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor minimaal 36 uur per week voor de gevraagde periode. - Je beschikt over HBO werk- en denk niveau. - Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring met Procesmanagement werkzaamheden. - Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring met proces coördinatie. Kandidaat kan hierbij aantonen dat hij verantwoordelijk is geweest voor het coördineren van BISL processen. - Je hebt kennis van Topdesk. - Je bent in het bezit van een BISL certificaat. - Je hebt aantoonbaar ervaring met werken in en namens een regie-organsiatie. Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent binnen 3-5 weken (na gunning) beschikbaar. - Je hebt meer dan 2 jaar ervaring binnen overheidsorganisaties binnen het gebied van informatievoorziening. - Je hebt meer dan 2 jaar aantoonbaar ervaring met het omzetten van IT/IV naar een voor de business begrijpelijke taal. - Je hebt aantoonbaar ervaring met het inzetten van het Capability Maturity Model (CMM). - Je hebt aantoonbaar ervaring met het beschrijven en implementeren van BISL processen. Beoordelingscriteria interview: - Je kan je goed uitdrukken bent enthousiasmerend en sociaalvaardig. - De manier waarop jij de opdracht denkt te gaan uitvoeren. Wat heb jij daarbij te bieden. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Competenties: - Stevig en zelfstandige persoonlijkheid - Resultaat- en oplossingsgericht - Gestructureerde en secure manier van werken - Analytisch - Politieke sensitiviteit - Gevoel voor verhoudingen - Stressbestendig en flexibel - Teamplayer. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 17-12-2018 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: gemiddeld 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-11-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 49 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Back-End Developer (Python) (QR6183) Amsterdam
Functie: Senior Back-End Developer (Python) (QR6183) Start: 1-1-2019, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze eindklant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Back-end Developer Als Senior Back-end engineer werk je mee aan de ontwikkeling en verbetering van de infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van data. Via het dataportaal stellen wij gegevens beschikbaar. Steeds meer - privacy gevoelige - gegevens maken wij beschikbaar. Dit stemmen we af op de behoefte in de stad. Zo bouwen we continu nieuwe (interactieve) kaartlagen, verbeteren we de functionaliteiten en zoekfuncties en zorgen we dat we data op een veilige manier ontsluiten. Op dit moment is het dataportaal met name geschikt voor professionals, zoals onderzoekers en uiteraard medewerkers. Daarnaast ondersteunen we ontwikkelaars die gegevens gebruiken in eigen toepassingen. Binnen de afdeling werken we met de allernieuwste technieken. Bovendien onderzoeken we continu of we de juiste technieken gebruiken. Door kritisch naar ons eigen werk te kijken, houden we elkaar scherp. Samen willen we écht waarde toevoegen. Er heerst dan ook een gezonde druk op voortgang en kwaliteit. Technieken: De afdeling ontsluit data via ReSTful APIs, met microservices die in Docker containers draaien. De data API's zijn geschreven in Python, met behulp van frameworks als Django en Flask. De security services zijn geschreven in Golang en Python met aiohttp. Voor dataopslag gebruiken we vooral Postgres en Elasticsearch. Onze CI stack bestaat uit Jenkins en Ansible, en wij deployen continu naar productie. Onze Front-end ontwikkelaars coderen in Angular, React en Vue.js. Doelstellingen voor alle teams zijn 100% coverage, evenals secure programming. Werkplek: - Een unieke werkplek binnen de overheid waar je een grote bijdrage levert aan de toegankelijkheid van (privacy gevoelige) gegevens; - De mogelijkheid om met Open Source, Open Data en de nieuwste technieken te werken; - Een open cultuur, waarin er kritisch naar eigen werk wordt gekeken. Er heerst een gezonde druk op kwaliteit en voorgang, en er is ruimte om te onderzoeken hoe 'het beter kan'. Eisen: - HBO werk- en denkniveau richting informatica of informatica gerelateerd. - Minimaal 1 relevante referentie (organisatie – naam contactpersoon - telefoonnummer) - In de afgelopen 10 jaar, minimaal 6 jaar werkervaring opgedaan als back-end ontwikkelaar Wensen: - Werkervaring opgedaan met Python Competenties: Teamplayer, resultaatgericht, nieuwsgierig en leergierig, analytisch, toegankelijk, flexibel en veerkrachtig Motivatie: Je hebt het vermogen om kritisch naar het eigen werk en dat van anderen te kijken Zo ja, geef dan in maximaal 1 pagina aan waarom je de meest geschikte bent voor deze opdracht. De motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien je hiervoor wordt uitgenodigd. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Sharepoint Adviseur Den Haag
Het cluster Informatiemanagement richt zich op het beheer van de informatievoorziening en de daarbij gebruikte complexe bedrijfsapplicaties, die aan de veranderende behoeftes en eisen van gebruikers moeten worden aangepast. Een van de gebruikte platforms is SharePoint, waarop diverse applicaties draaien. De interfaces van deze applicaties lopen niet gelijk en zijn voor gebruikers niet overal even logisch ingericht. De voorliggende opdracht behelst het uitvoeren van een gebruikersonderzoek, het uitvoeren van een analyse van de inrichting van de user interface in SharePoint en het opleveren van een adviesrapport over realiseerbare verbeteringen. Waar mogelijk bevat het adviesrapport ook uitgewerkte user stories. Werkzaamheden: • Verslag van het uitgevoerde gebruikersonderzoek; • Korte analyse van de user interface in SharePoint; • Adviesrapport over realiseerbare verbeteringen in SharePoint. • De consultant voert de opdracht zelfstandig uit en werkt hierin samen met de iCoordinatoren van DBV-IM. • Met de medewerkers en management op zowel de posten als binnen de klant om te ondersteunen bij vragen, problemen of te adviseren over verandering in werkwijzen en/of de gebruikte systemen. • Met de applicatie-eigenaar en User Group om te adviseren over aanpassing van het informatie- en archiefsysteem. Functie eisen: • HBO-werk en denkniveau • Ervaring met SharePoint • Ervaring met analyse en verbeteren van user interfaces • Algemene kennis van ICT-infrastructuren en –systemen. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: zsm, 36 uur per week Duur: 4 maanden, met optie op verlenging Recruiter: Raisha Rambharse - 06 10 56 11 92 - recruiterRR@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterRR@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Microsoft SQL DBA Den Haag
Functieomschrijving:De gezochte Microsoft SQL DBA maakt deel uit van het Cloud Werkplek Beheer team en is medeverantwoordelijk voor het beheer van alle MS SQL databases van het Cloud werkplek beheer team. In eerste instantie ten behoeve van de Cloud Werkplek voor het ministerie van Economische Zaken, later mogelijk ook voor andere klanten van Dictu.Ruime kennis en minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met SQL Server 2012Pro-actief beheer database op MS SQL 2012R2Afhandelen incidentenUitvoeren changesParticiperen in projectenKennis van en ervaring met het configureren en beheren van AlwaysOn Availability GroupsErvaring met op Cloud gebaseerde infrastructuurPerformance optimalisatie SQL databases Installatie SQL Server in een geclusterde Windows omgevingRapportageDictu ontwikkelt een op cloud technologie gebaseerde werkplekfunctionaliteit ter vervanging van de huidige werkplek. De basis werkplek is in 2018 opgeleverd en migraties zijn gaande tot en met Q1 2019. In het overall programma CW (Cloud Werkplek) is een deelprogramma CW Generiek voorzien voor het beheer van de basis CW voor o.a. ongeveer 14.000 gebruikers bij 6 klantorganisaties binnen EZ en Klimaat.. Binnen dit team wordt de SQL DBA gezocht. De applicatie databases die we binnen CW gebruiken zijn:Microsoft SharePoint 2016Citrix (XenDesktop, PVS, Xen-Mobile)BMCSkype for Business 2015Functie-eisen:MCSA: SQL Server 2012Ruime kennis van en minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met SQL Server 2012 en hogerParticiperen in projectenErvaring met op Cloud gebaseerde infrastructuurInstallatie SQL Server en Windows clusteringPerformance optimalisatie SQL databasesMinimaal 2 jaar ervaring met werken binnen de Nederlandse overheidMCDBACompetenties:Teamplayer, zelfstandig en pro-actiefToegewijd aan het leveren van resultaatAanvullende kennis (pré):Kennis en ervaring met SCOMMCSA 2012MCITPDICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart. Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Beveiligings Expert DataPunt Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Beveiligings Expert DataPunt. Omschrijving opdrachtgever: Amsterdam is een unieke stad. Aantrekkelijk om te wonen, werken en studeren en toonaangevend als dynamische internationale metropool. Tegelijkertijd staat de stad voor een grote uitdaging. De snelle verandering van onze samenleving leidt tot nieuwe opgaven voor de stad. Een van die opgaven is het beter en slimmer benutten van gegevens van en over de stad. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam speelt hierin een belangrijke rol. OIS helpt de stad beter te begrijpen en verder te ontwikkelen, onder andere door het verzamelen en publiceren van statistische informatie, het uitvoeren van beleidsonderzoek en het ontsluiten, koppelen en leveren van gegevens van en over de stad. Binnen OIS komt alles samen: Big Data, onderzoek en innovatie. Met dashboards, benchmarks en bestandsverkenningen wordt hier de basis gelegd voor het informatiegestuurd werken in Amsterdam. In Amsterdam wordt sinds drie jaar gewerkt aan een nieuwe infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van databronnen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Deze infrastructuur is de stedelijke voorziening voor toegang tot databronnen op een gestandaardiseerde en veilige manier en draagt de naam Datapunt. Amsterdam City Data (data.amsterdam.nl) is de zichtbare interface die gegevens die ontsloten zijn via Datapunt op een gebruiksvriendelijke wijze presenteert. Onderdeel van Datapunt is ook een uitgebreide catalogus van de beschikbare databronnen en een analyseomgeving die het mogelijk maakt om met behulp van moderne methoden onderzoek en analyse uit te voeren. Een groot aantal databronnen is ook als REST API beschikbaar. Daarnaast worden ook toepassingen ontwikkeld waarmee binnen en buiten de gemeente informatie wordt verwerkt en ingezet in operationele processen. Datapunt realiseert en ondersteund operationeel data-georiënteerde oplossingen die aansluiten bij de behoefte aan dynamiek en flexibiliteit bij eindgebruikers en opdrachtgevers. Het programma is in 2016 gestart en komt nu in een volgende fase waarbij de inrichting van een moderne service gerichte organisatie steeds belangrijker wordt. Dit gaat veel verder dan het klassieke beheer en onderhoud: proactief in plaats van reactief, flexibiliteit en dynamiek in plaatst van in-beton-gegoten, denken in data en processen in plaats van in systemen, Service Afspraken op basis van wederzijdse samenwerking en vertrouwen in plaats van vuistdikke SLA's. DataPunt ontwikkelt op basis van de Agile werkwijze in een aantal zelfsturende teams. In totaal werken er ruim veertig professionals, variërend van programmeurs tot ontwerpers en van infrastructuurexperts tot functioneel beheerders, aan DataPunt. De omgeving draait in de cloud en er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van open source componenten. Ook de software die wordt ontwikkeld is open source. De backend technologie stack bestaat uit Django, Python, PostgreSQL, Elastic, Docker, Kubernetes, Openstack en Mapserver. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Programma Datapunt, onderdeel van Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam, heeft een opdracht voor een Expert Informatiebeveiliging. We zijn op zoek naar collega's met passie voor de stad Amsterdam, innovatie, Open Source en Open Data. Datapunt is dé smart-city-data-infrastructuur die helpt gegevens vindbaar en toegankelijk te maken. Een dynamische omgeving waar veel uitdagingen liggen. Werken bij DataPunt van de gemeente Amsterdam betekent in teamverband elke dag met veel energie en plezier werken aan data gedreven vraagstukken en oplossingen voor een dynamische en leefbare stad, in een inspirerende werkomgeving én met de meest innovatieve technologieën. We zijn aan 'de knowledge mile' midden in het bruisende en levendige centrum van Amsterdam. Hier wordt mondiale kennis samengebracht en wordt gewerkt aan data oplossingen voor de stad. Medewerkers van de gemeente kunnen terecht voor advies en ondersteuning bij datavragen. Ook is het een plek waar kennis beschikbaar is over gegevenssets binnen en buiten de gemeentelijke organisatie en analyses en visualisaties van gegevens worden ontwikkeld. DataPunt is dé smart-city data-infrastructuur die helpt gegevens vindbaar en toegankelijk te maken. Dit wordt gerealiseerd door data-professionals die met vernieuwende open source technologie en een Agile / Scrum (DevOps, Continuous Delivery) werkwijze werken aan de doorontwikkeling van DataPunt. Datapunt wordt ontwikkeld met een state of the art open source stack bestaand uit o.a.: OpenStack Cloud, Ubuntu, PostgreSQL, Elastic, Docker en Github. Omschrijving werkzaamheden: Als Expert Informatiebeveiliging zorg je ervoor dat kennis van informatiebeveiliging beschikbaar is en lever je een bijdrage in de ontwikkeling van veilige services en processen van DataPunt. Wij zijn op zoek naar een expert die ervaring heeft met Informatiebeveiliging van gevoelige data in een Continuous Delivery werkproces. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau. - Je beschikt over: 1. Relevante opleidingen op het gebied van moderne informatiebeveiliging. 2. Kennis van en ervaring met ontwikkeling op gebied van informatiebeveiliging rondom Compliancy (DigiD, E-Herkenning) Big Data, Open Data, etc. 3. Kennis en ervaring met overheidsrichtlijnen (BIG, BIO). 4. Kennis en ervaring met het opstellen van plannen en rapportages op dit gebied. 5. Kennis en ervaring van techniek en software ontwikkeling om goed te kunnen samenwerken met onze ontwikkelaars. - Je hebt in de afgelopen 8 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan op het gebied van informatiebeveiliging (als beveiligingsexpert) en/of soortgelijke functie. - Je hebt in de afgelopen 8 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan met Scrum/Agile en Continuous Delivery. Functie wensen (gunningscriteria): - Je beschikt over kennis en ervaring met: 1. Beveiliging vraagstukken op het gebied van dataservices. 2. Systeem ontwikkeling bij de overheid. 3. Open source ontwikkeling. 4. AVG. Competenties: - Hands-on mentaliteit - Adviserend - Communicatief - Relatiebeheer/Bestuurlijke sensitiviteit: Opereert op een natuurlijke wijze op meerdere niveaus - Dienstverlenend - Pragmatisch en oplossingsgericht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-11-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm in overleg Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Full Stack Developer (REST API/Python) (QR6184) Amsterdam
Functie: Full Stack Developer (REST API/Python) (QR6184) Start: 7-1-2019, 32-36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze eindklant zijn wij op zoek naar een Full Stack Developer (REST API/Python) We zijn op zoek naar een engineer die ook front-end werkervaring heeft. De afdeling ontsluit data via ReSTful APIs, met microservices die in Docker containers draaien. De data API's zijn geschreven in Python, met behulp van frameworks als Django en Flask. De security services zijn geschreven in Golang en Python met aiohttp. Voor dataopslag gebruiken we vooral Postgres en Elasticsearch. Onze CI stack bestaat uit Jenkins en Ansible, en wij deployen continu naar productie. Het is geen uitzondering dat jouw eerste code na je eerste dag al in productie draait! Als Back-end engineer werk je mee aan de ontwikkeling en verbetering van de infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van data. De website is de zichtbare interface die gegevens die ontsloten zijn via DataPunt op een gebruiksvriendelijke wijze presenteert. Onderdeel is ook een uitgebreide catalogus van de beschikbare databronnen en een analyseomgeving die het mogelijk maakt om met behulp van moderne methoden onderzoek en analyse uit te voeren. Een groot aantal databronnen is ook als REST API beschikbaar. Daarnaast worden ook toepassingen ontwikkeld waarmee informatie wordt verwerkt en ingezet in operationele processen Het programma realiseert en ondersteund operationeel data-georiënteerde oplossingen die aansluiten bij de behoefte aan dynamiek en flexibiliteit bij eindgebruikers en opdrachtgevers. Het programma is in 2016 gestart en komt nu in een volgende fase waarbij de inrichting van een moderne service gerichte organisatie steeds belangrijker wordt. Dit gaat veel verder dan het klassieke beheer en onderhoud: proactief in plaats van reactief, flexibiliteit en dynamiek in plaatst van in-beton-gegoten, denken in data en processen in plaats van in systemen, Service Afspraken op basis van wederzijdse samenwerking en vertrouwen in plaats van vuistdikke SLA's. We ontwikkelen op basis van de Agile werkwijze in een aantal zelfsturende teams. In totaal werken ongeveer veertig professionals, variërend van programmeurs tot ontwerpers en van infrastructuurexperts tot functioneel beheerders, aan het programma. De omgeving draait in de cloud en er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van open source componenten. Ook de software die wordt ontwikkeld is open source. De backend technologie stack bestaat uit Django, Python, PostgreSQL, Elastic, Docker, Kubernetes, Openstack en Mapserver. Eisen: - HBO werk- en denkniveau richting informatica of informatica gerelateerd. - In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan als back-end ontwikkelaar. - In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan met front-end werkzaamheden. - Aantoonbare werkervaring met en kennis van ReSTful API ontwikkeling, microsservice architectuur - Minimaal 1 relevante referentie (organisatie – naam contactpersoon - telefoonnummer) Wensen: - Ervaring met / kennis van: - Security (authenticatie, OAuth 2.0, encryptie, logging en monitoring) - Jenkins en Ansible - Python - InfoSec en open source ontwikkeling Competenties: Samenwerken, resultaatgericht, accuraat, analytisch vermogen, flexibel Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Senior ICT-specialist (Filenet, Casesmanager en Content Collector) Apeldoorn
Functieomschrijving:Als senior ICT specialist ontwikkel je je in de disciplines analyse, design, ontwikkeling, test, implementatie en beheer van technische solutions. Jij helpt mee om de applicaties van de Belastingdienst minder uit maatwerk te laten bestaan en meer samen te stellen op basis van standaard marktoplossingen. Je blijft van begin tot eind betrokken bij de projecten waar je aan werkt, waardoor je ook daadwerkelijk het resultaat van jouw inzet ziet. Binnen deze functie kom je verschillende expertisegebieden tegen, waaronder FileNet, Casemanager en Content Collector. Met jouw ervaring verwachten we dat je in staat bent werkzaamheden te coördineren en om starters en/of trainees te begeleiden en de kennis die je hebt over te dragen.Functie-eisen:5 jaar kennis van en ervaring met Filenet, Casemanager en Content Collector;5 jaar ervaring als systemengineer.Competenties:Analyseren, flexibel;Resultaatgericht, samenwerken;Omgevingsbewust, zelfontwikkeling.Aanvullende kennis/wensen:Ervaring met Continuous Integration and Continuous Delivery (CICD) tooling als Jenkins, Maven, JUnit, Selenium, Jira, Nexus, Git, Robot Framework, SonarQube, etc. is een pré;Ook heb je ervaring in het werken binnen een zelfsturend en/of zelfregulerend (scrum)team;Je hebt visie en weet overzicht te houden daar waar gaat om complexe technologische, organisatorische en inhoudelijke verbanden;Je bent ervaren met het werken volgens het Agile manifest;Als senior heb je meerdere jaren ervaring met het begeleiden van starters in hun ontwikkeling en het coachen van collegas.De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Senior Back-end Engineer DataPunt Amsterdam
Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Back-end Engineer DataPunt. Omschrijving opdrachtgever: Amsterdam is een unieke stad. Aantrekkelijk om te wonen, werken en studeren en toonaangevend als dynamische internationale metropool. Tegelijkertijd staat de stad voor een grote uitdaging. De snelle verandering van onze samenleving leidt tot nieuwe opgaven voor de stad. Een van die opgaven is het beter en slimmer benutten van gegevens van en over de stad. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam speelt hierin een belangrijke rol. OIS helpt de stad beter te begrijpen en verder te ontwikkelen, onder andere door het verzamelen en publiceren van statistische informatie, het uitvoeren van beleidsonderzoek en het ontsluiten, koppelen en leveren van gegevens van en over de stad. Binnen OIS komt alles samen: (Big) Data, onderzoek en innovatie. Met dashboards, benchmarks en bestandsverkenningen wordt hier de basis gelegd voor het informatiegestuurd werken in Amsterdam. In Amsterdam wordt sinds drie jaar gewerkt aan een nieuwe infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van databronnen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Deze infrastructuur is de stedelijke voorziening voor toegang tot databronnen op een gestandaardiseerde en veilige manier en draagt de naam DataPunt. Amsterdam City Data is de zichtbare interface die gegevens die ontsloten zijn via DataPunt op een gebruiksvriendelijke wijze presenteert. Onderdeel van DataPunt is ook een uitgebreide catalogus van de beschikbare databronnen en een analyseomgeving die het mogelijk maakt om met behulp van moderne methoden onderzoek en analyse uit te voeren. Een groot aantal databronnen is ook als REST API beschikbaar. Daarnaast worden ook toepassingen ontwikkeld waarmee binnen en buiten de gemeente informatie wordt verwerkt en ingezet in operationele processen. Omschrijving opdracht: Gemeente Amsterdam vraagt een Senior Back-end Developer DataPunt. DataPunt is dé smart-city-data-infrastructuur die helpt gegevens vindbaar en toegankelijk te maken. Met de data-infrastructuur DataPunt bieden we vindbare en bruikbare gegevens over de stad als basis voor (big) data-analyse, business intelligence, beleidsonderzoek en predictive analytics. Dit wordt gerealiseerd door data-professionals die met vernieuwende open source technologie en een Agile/Scrum (DevOps, Continuous Delivery) werkwijze werken aan de doorontwikkeling van DataPunt. DataPunt is onderdeel van Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS). OIS heeft binnen de gemeente een onafhankelijke positie, die vergelijkbaar is met het CBS binnen de Rijksoverheid. OIS valt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de burgemeester. DataPunt bestaat uit 55 professionals die werken in 7 teams. Elk team heeft een eigen focus zoals o.a. het ontsluiten van basisgegevens, privacy en security. Kwaliteit en veiligheid zijn van grote waarde bij alle teams in het ontsluiten van onze data. DataPunt: Als Senior Back-end engineer werk je mee aan de ontwikkeling en verbetering van de infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van data in de gemeente Amsterdam. Je werkt aan iets wat echt impact heeft! Via het dataportaal Amsterdam City Data stellen wij gegevens beschikbaar. Steeds meer - privacy gevoelige - gegevens maken wij beschikbaar. Dit stemmen we af op de behoefte in de stad. Zo bouwen we continu nieuwe (interactieve) kaartlagen, verbeteren we de functionaliteiten en zoekfuncties en zorgen we dat we data op een veilige manier ontsluiten. Op dit moment is het dataportaal met name geschikt voor professionals, zoals onderzoekers en uiteraard medewerkers van gemeente Amsterdam. Daarnaast ondersteunen we ontwikkelaars die gegevens gebruiken in eigen toepassingen. Binnen het DataPunt werken we met de allernieuwste technieken. Bovendien onderzoeken we continu of we de juiste technieken gebruiken. Door kritisch naar ons eigen werk te kijken, houden we elkaar scherp. Samen willen we écht waarde toevoegen. Er heerst dan ook een gezonde druk op voortgang en kwaliteit. Welke technieken gebruiken we: DataPunt ontsluit data via ReSTful APIs, met microservices die in Docker containers draaien. De data API's zijn geschreven in Python, met behulp van frameworks als Django en Flask. De security services zijn geschreven in Golang en Python met aiohttp. Voor dataopslag gebruiken we vooral Postgres en Elasticsearch. Onze CI stack bestaat uit Jenkins en Ansible, en wij deployen continu naar productie. Onze Front-end ontwikkelaars coderen in Angular, React en Vue.js. Doelstellingen voor alle teams zijn 100% coverage, evenals secure programming. Werkzaamheden: Ontwikkeling en verbetering van de backend infrastructuur van DataPunt. Wat bieden we je: Een unieke werkplek binnen de overheid waar je een grote bijdrage levert aan de toegankelijkheid van (privacy gevoelige) gegevens. De mogelijkheid om met Open Source, Open Data en de nieuwste technieken te werken. Een open cultuur, waarin er kritisch naar eigen werk wordt gekeken. Er heerst een gezonde druk op kwaliteit en voorgang, en er is ruimte om te onderzoeken hoe 'het beter kan'. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau richting informatica of informatica gerelateerd. Het werk- en denkniveau dient aangetoond te worden doormiddel van een diploma en/of werkervaring. - Je hebt in de afgelopen 10 jaar, minimaal 6 jaar werkervaring opgedaan als backend ontwikkelaar. - Je hebt werkervaring opgedaan met Python. Functie wensen (gunningscriteria): - Je beschikt over het vermogen om kritisch naar het eigen werk en dat van anderen te kijken. Competenties: - Teamplayer - Resultaatgerichtheid - Nieuwsgierig en leergierig - Analytisch - Toegankelijk - Flexibel en veerkrachtig Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-11-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: NNB Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Microsoft Cloud werkplek specialist Den Haag
Functieomschrijving:De gezochte Microsoft werkplek specialist maakt deel uit van het Cloud Werkplek Beheerteam en is verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van de diverse fysieke werkplekvarianten, inrichten en beheren van decentrale OSD voor Windows 10, applicatie distributie en reporting. Ook beschik je over diepgaande kennis van Group Policies en AGPM. Daarnaast beschik je over veel kennis van Microsoft Azure en Intune en in het bijzonder application deployment met Intune, applicatie proxy, Azure Active Directory Connect, Autopilot, CSP's. Voornaamste werkzaamheden:Inrichting rapportage ten aanzien van gebruik van werkplekken binnen SCCMCreëren en onderhouden van SCCM Task SequencesCreëren en onderhouden van SCCM applications/packagesInrichting en beheer van MBAMDeployment mbv IntuneTroubleshooten van Back-end problemenTroubleshooten van door gebruikers aangemelde problemenDictu ontwikkelt een op cloud technologie gebaseerde werkplekfunctionaliteit ter vervanging van de huidige werkplek. De basis werkplek is in 2018 opgeleverd en migraties zijn gaande tot en met Q1 2019. In het overall programma CW (Cloud Werkplek) is een deelprogramma CW Generiek voorzien voor het beheer van de basis CW voor o.a. ongeveer 14.000 gebruikers bij 6 klantorganisaties binnen EZ en Klimaat. Binnen dit team wordt de werkplek specialist gezocht.Functie-eisen:Minimaal 5 jaar kennis van en ervaring met Windows Server 2012 / 2016 / Windows 10Minimaal 5 jaar kennis van kennis en ervaring met Office 365Minimaal 2 jaar kennis van kennis en ervaring met netwerkenMinimaal 2 jaar kennis van kennis en ervaring met SCCM en/of intuneMCSE 2012Minimaal 2 jaar werkervaring binnen de Nederlandse overheid SCCM 2012Competenties:Teamplayer, zelfstandig en pro-actiefToegewijd aan het leveren van resultaatAanvullende kennis (pré):Kennis en ervaring met SCOM en SQLDICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Senior Back-End Engineer Met Front-End Ervaring Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Back-End Engineer Met Front-End Ervaring. Omschrijving opdrachtgever: Amsterdam is een unieke stad. Aantrekkelijk om te wonen, werken en studeren en toonaangevend als dynamische internationale metropool. Tegelijkertijd staat de stad voor een grote uitdaging. De snelle verandering van onze samenleving leidt tot nieuwe opgaven voor de stad. Een van die opgaven is het beter en slimmer benutten van gegevens van en over de stad. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam speelt hierin een belangrijke rol. OIS helpt de stad beter te begrijpen en verder te ontwikkelen, onder andere door het verzamelen en publiceren van statistische informatie, het uitvoeren van beleidsonderzoek en het ontsluiten, koppelen en leveren van gegevens van en over de stad. Binnen OIS komt alles samen: Big Data, onderzoek en innovatie. Met dashboards, benchmarks en bestandsverkenningen wordt hier de basis gelegd voor het informatiegestuurd werken in Amsterdam. In Amsterdam wordt sinds drie jaar gewerkt aan een nieuwe infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van databronnen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Deze infrastructuur is de stedelijke voorziening voor toegang tot databronnen op een gestandaardiseerde en veilige manier en draagt de naam DataPunt. Amsterdam City Data is de zichtbare interface die gegevens die ontsloten zijn via DataPunt op een gebruiksvriendelijke wijze presenteert. Onderdeel van DataPunt is ook een uitgebreide catalogus van de beschikbare databronnen en een analyseomgeving die het mogelijk maakt om met behulp van moderne methoden onderzoek en analyse uit te voeren. Een groot aantal databronnen is ook als REST API beschikbaar. Daarnaast worden ook toepassingen ontwikkeld waarmee binnen en buiten de gemeente informatie wordt verwerkt en ingezet in operationele processen DataPunt realiseert en ondersteund operationeel data-georiënteerde oplossingen die aansluiten bij de behoefte aan dynamiek en flexibiliteit bij eindgebruikers en opdrachtgevers. Het programma is in 2016 gestart en komt nu in een volgende fase waarbij de inrichting van een moderne service gerichte organisatie steeds belangrijker wordt. Dit gaat veel verder dan het klassieke beheer en onderhoud: proactief in plaats van reactief, flexibiliteit en dynamiek in plaatst van in-beton-gegoten, denken in data en processen in plaats van in systemen, Service Afspraken op basis van wederzijdse samenwerking en vertrouwen in plaats van vuistdikke SLA's. We ontwikkelen op basis van de Agile werkwijze in een aantal zelfsturende teams. In totaal werken ongeveer veertig professionals, variërend van programmeurs tot ontwerpers en van infrastructuurexperts tot functioneel beheerders, aan DataPunt (ruim de helft ZZP). De omgeving draait in de cloud en er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van open source componenten. Ook de software die wordt ontwikkeld is open source. De backend technologie stack bestaat uit Django, Python, PostgreSQL, Elastic, Docker, Kubernetes, Openstack en Mapserver. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Programma DataPunt, onderdeel van Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam, heeft een opdracht voor een Back-end Engineer. We zijn op zoek naar een engineer die ook front-end werkervaring heeft; met passie voor de stad Amsterdam, innovatie, Open Source en Open Data. DataPunt is dé smart-city-data-infrastructuur die helpt gegevens vindbaar en toegankelijk te maken. Heb je ook nog eens front-end ervaring DataPunt ontsluit data via ReSTful APIs, met microservices die in Docker containers draaien. De data API's zijn geschreven in Python, met behulp van frameworks als Django en Flask. De security services zijn geschreven in Golang en Python met aiohttp. Voor dataopslag gebruiken we vooral Postgres en Elasticsearch. Onze CI stack bestaat uit Jenkins en Ansible, en wij deployen continu naar productie. Het is geen uitzondering dat jouw eerste code na je eerste dag al in productie draait! Als Back-end engineer werk je mee aan de ontwikkeling en verbetering van de infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van data in de gemeente Amsterdam; DataPunt. Herken jij je in bovenstaande, heb jij passie voor het werken met data en technologie waarmee je een brug kunt slaan tussen back- en front-end ontwikkelaars en daarmee een bijdrage kan leveren aan ontwikkelingen in en het gebruik van data en kennis in de gemeente Amsterdam? Dan zijn wij op zoek naar jou! Omschrijving werkzaamheden: Ontwikkeling en verbetering van de back-end infrastructuur van DataPunt. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.. - Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau richting Informatica of Informatica-gerelateerd. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan als Back-End ontwikkelaar. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan met Front-End werkzaamheden. - Je hebt aantoonbare werkervaring met en kennis van ReSTful API ontwikkeling, microsservice architectuur. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring met/kennis van: 1. Security (authenticatie, OAuth 2.0, encryptie, logging en monitoring) 2. Jenkins en Ansible 3. Python 4. InfoSec en open source ontwikkeling Competenties: - Samenwerken - Resultaatgericht - Accuraat - Analytisch vermogen - Flexibel Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 32-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-11-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: in overleg Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Medewerker servicedesk Zwolle
Fungeren als eerste aanspreekpunt voor de eindgebruiker en bieden van ondersteuning. Indien mogelijk de call direct op lossen. Registreren van binnenkomende meldingen in de servicemanagement tool TOPdesk. Analyseren van meldingen om eventuele problemen te detecteren en signaleren. Routeren van meldingen naar andere behandelaarsgroepen waar nodig. Voortgangsbewaking van openstaande meldingen. Informeren van eindgebruikers over de status van de openstaande melding. Verstrekken van informatie over procedures voor aanvragen en gebruik van ICT middelen. Controleren op mandaathouder van binnenkomende aanvragenFunctie-eisen:MBO werk- en denkniveauasap beschikbaarBezig met ITIL foundations V3Ervaring met TopdeskDICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Full Stack Java Developer (Kafka) (QR6182) Amsterdam
Functie: Full Stack Java Developer (Kafka) (QR6182) Start: 1-12-2018, 36-40 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for a Senior Full Stack Java Developer … to hand-build with us a fully fleshed Payment Engine. The primary focus is on the processes concerning payments and funding. Our biggest challenge is to replace a bunch of legacy applications with a custom made payment system. What we are going to build with your help is a business critical application. This new engine is a key enabler to truly globalize our business and this business drives about 80% of the revenue. We could need your help in designing and building this new engine and furthermore with mentoring of engineering colleagues. We are a group of individuals who value Agile, self-organization and craftsmanship. We are driven professionals who enjoy shaping the future of this place. Needed skills & experience We are looking here for someone with an easy-to-work-with, mature and no-nonsense mentality. Someone who is an open and honest communicator, who values working as part of a team, who has experience as leader of a development team, who is willing and able to coach more junior developers, who is experienced with creating web applications from scratch, who is familiar with upgrading and replacing of existing technology stacks and who is aware of developments and trends in the industry and corporate ecosystem. On the more technical side you must have 9+ years of relevant experience in full stack development (Enterprise Java and front-end frameworks) and especially must have experience in the following fields: Spring (Spring Boot/Core/IoC, WebMVC, Spring transaction management) Polymer/Webcomponents (or related frameworks) JPA (Hibernate) JavaScript/jQuery knowledge Maven JUnit, Mockito or EasyMock CI tooling: Jenkins, Sonar IDE like Eclipse or IntelliJ Version control: Git Basic SQL knowledge: writing queries, (outer) joins, simple database modelling to 3rd NF Artifact repositories: Nexus or Artifactory JEE application servers/web containers such as Tomcat/tcServer (preferred), WebSphere, WebLogic or JBoss Basic Linux (bash) scripting capabilities Experience in a complex, corporate environment Track record in building larger corporate systems Next to these must haves, you should have knowledge of the following: Experience in payments/financial systems Issue trackers like JIRA/Trac Collaboration tooling like Confluence Release automation with Ansible or Nolio Test automation tools like Selenium Webdriver, Cucumber, Concordion RDBMS: Oracle 11g, stored procedures HTML, CSS3 Functional programming, data stream processing and tools supporting that, such as Apache Kafka and Apache Flink
Drupal Specialist Den Haag
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Drupal Specialist. Omschrijving opdrachtgever: Het NFI verleent diensten aan opdrachtgevers van binnen én buiten de strafrechtsketen, zoals het Openbaar Ministerie (OM) en de politie. Het NFI streeft naar optimale klanttevredenheid ten aanzien van het productaanbod, de levertijden en de dienstverlening. De medewerkers van het NFI leveren een maatschappelijke bijdrage aan het onderzoek in de strafrechtsketen. Ze zijn gedreven, betrokken en gepassioneerd en vervullen hun rol in zo effectief en efficiënt mogelijk. Een team waarin kwaliteiten versterkt worden, waarin men van elkaar leert en waarin men zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor het resultaat. Beschrijving directie/afdeling: Informatievoorziening speelt een belangrijke rol bij de realisatie van de doelstellingen van het NFI. De basisinfrastructuur en de bedrijfsapplicaties moeten er voor zorgen dat de efficiëntie en betrouwbaarheid van de werkzaamheden zowel nu als in de toekomst op een hoog niveau staan. De afdeling werkt continu aan verbetering van de ICT-processen en de ICT-omgeving die het NFI zijn werkzaamheden helpen uit te voeren. Het NFI moet snel doelgerichte veranderingen door kunnen voeren, het digitaliseren van de werkprocessen en het verder overgaan op digitale communicatie met de ketenpartners staat daarom hoog op de agenda. Omschrijving opdracht: Het NFI is aan het onderzoeken of “Drupal” een juiste tool is voor het de opzet van websites. In het kader hiervan gaat het NFI een “Proof of Concept” (POC) uitvoeren. Voor deze POC zijn we op zoek naar een Drupal specialist die ons hierbij kan adviseren en ondersteunen. Maar tevens ook een groot deel van de uitvoerende werkzaamheden kan verrichten. Het gaat hierbij om het inrichten van een multi device en multi domein omgeving binnen de NFI infrastructuur. Werkzaamheden: - Inrichten (samen met systeem- en functioneel beheer) van een OTAP straat. - Adviseren over de inrichting van de verschillende omgevingen. - Advies over de consequenties van de gekozen oplossingen. - Technische inrichting van de Drupal omgeving. - Technisch advies kunnen geven over het beheer van meerdere Drupal sites. - Indien nodig zelf (in PHP of andere benodigde ontwikkeltaal) kunnen ontwikkelen in bestaande of nieuwe modules. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week voor de periode van 3 maanden. - Je beschikt over minimaal 5 jaar recente aantoonbare ervaring als beheerder van een Drupal omgeving in een multi site, multi device omgeving. - Je hebt minimaal 5 jaar recente aantoonbare ervaring met technische implementatie van Drupal. - Je hebt minimaal 3 jaar kennis en ervaring van en met ITIL porcessen. - Je bent exclusief beschikbaar voor de duur van de opdracht vanaf startdatum. Functie wensen (gunningscriteria): - Je beschikt over ervaring met: A Drupal, B Liferay DXP 7, C Sitecore 8/9 DXP, D Bloomreach DXP. - Je beschikt over aantoonbare en relevante kennis en ervaring CSS. - Je beschikt over relevante aantoonbare ervaring met HTTP5. - Je beschikt over relevante aantoonbare ervaring met PHP. - Je beschikt over relevante aantoonbare ervaring met Linux / Ubuntu. - Je beschikt over relevante aantoonbare ervaring met A Microsoft Windows 2008/2012/2016 Server, B Linux C Ubuntu. - Je hebt recente ervaring met en kennis van ESB software (zoals Anypoint van Mulesoft) voor data uitwisseling met Drupal. - Je hebt recente ervaring in het ontwikkelen in PHP. Interviewcriteria: - Leergierig en maakt zich nieuwe technologieën snel eigen. - Je dient zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen functioneren. - Sterk analytisch vermogen om problemen te kunnen detecteren en op te lossen. - Inhoudelijke deskundigheid. - Je overtuigt in staat te zijn om snel en zo zelfstandig mogelijk in te kunnen werken (vraagt waar nodig, maar ont-zorgt met name). - Past binnen het team. - Communicatief vaardig, positieve houding en collegiaal motiverend. - Een goede beheersing van de Nederlandse taal (zowel mondeling als schriftelijk). - Secuur en nauwgezet met eigen werk. - Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken). - Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen). - Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten). VOG: Bij eventuele gunning lever je op moment van de startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 1 maand voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: zsm Duur: ca. 3 maanden Optie op verlenging: NNB Inzet: gemiddeld 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-11-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 49 en/of 50 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Java ontwikkelaar Apeldoorn
Functieomschrijving:In het team Oreo wordt gewerkt aan de applicatie VMG wat staat voor verstrekmodule gegevens. Het team Oreo is op zoek naar een senior java bouwer om het team te versterken. Het team werkt volgens Agile SAFE Je hebt veel ruimte en verantwoordelijkheid om je eigen werk in te vullen. Je werkt echter wel nauw samen in een Agile team van ontwerpers, bouwers en testers.We vragen daarom echt een teamplayer, die makkelijk in de omgang is en bereid is ook af en toe bij te springen bij collegae als dat nodig is.Je levert een belangrijke bijdrage aan het efficiënter inrichten van de processen en werkwijzen binnen het team. Aangezien het hier niet om front-end ontwikkeling gaat is kennis van Angular en Wicket niet noodzakelijk.De applicatie VMG is in Java gebouwd en behoeft nog verdere uitbouw/ontwikkeling. De applicatie is nieuw en maakt het mogelijk om gegevens te verstrekken aan externe en interne afnemers. Ze wordt in eerste instantie vooral ingezet in het proces van verstrekken van gegevens aan internationale afnemers (EU landen, OESO landen) . De klus die het team nu vooral onderhanden heeft is Country By Country afgekort CBC. CBC zorgt ervoor dat gegevens van multinationals internationaal worden uitgewisseld om belastingontwijking te voorkomen. Hert politieke en maatschappelijke belang is daarom groot.Massale gegevensverstrekking waar onder internationaal, zoals FATCA, CRS, Rulings, Country by Country.Functie-eisen:Minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met:DB2, XML, XSLTTestautomatiseringJava performance optimalisatieScrum en SAFEJAVA op mainframeJAVA 8, JEESQL, JDBC, JPA, Saxon, MQ, webservices, SOAP, RESTCompetenties:Communicatief, teamplayerWerken in groepen, communicatief, creatief, initiatiefrijk, de wil om iets voor elkaar te krijgenAnalytisch vermogenAffiniteit met T shaped developmentAanvullende kennis: Cucumber, SplunkDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.

IT specialists

Are you an IT contractor looking for a job in the Netherlands? IT-Contracts is the job board for you!

Register for free and apply to suitble jobs directly or upload your CV and let employers find you. Registrer for free now!

Employers

IT-Contracts helps you find the right candidate for your temp IT jobs. It's fast, cheap and easy.

Post your job or search through the CV-database with thousands of dutch IT contractors. Find suitable candidates now!
Kwartiermaker Digital Services Amsterdam
Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Kwartiermaker Digital Services. Omschrijving opdrachtgever: Amsterdam is een unieke stad. Aantrekkelijk om te wonen, werken en studeren en toonaangevend als dynamische internationale metropool. Tegelijkertijd staat de stad voor een grote uitdaging. De snelle verandering van onze samenleving leidt tot nieuwe opgaven voor de stad. Een van die opgaven is het beter en slimmer benutten van gegevens van en over de stad. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam speelt hierin een belangrijke rol. OIS helpt de stad beter te begrijpen en verder te ontwikkelen, onder andere door het verzamelen en publiceren van statistische informatie, het uitvoeren van beleidsonderzoek en het ontsluiten, koppelen en leveren van gegevens van en over de stad. Binnen OIS komt alles samen: Big Data, onderzoek en innovatie. Met dashboards, benchmarks en bestandsverkenningen wordt hier de basis gelegd voor het informatiegestuurd werken in Amsterdam. In Amsterdam wordt sinds drie jaar gewerkt aan een nieuwe infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van databronnen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Deze infrastructuur is de stedelijke voorziening voor toegang tot databronnen op een gestandaardiseerde en veilige manier en draagt de naam DataPunt. Amsterdam City Data is de zichtbare interface die gegevens die ontsloten zijn via DataPunt op een gebruiksvriendelijke wijze presenteert. Onderdeel van DataPunt is ook een uitgebreide catalogus van de beschikbare databronnen en een analyseomgeving die het mogelijk maakt om met behulp van moderne methoden onderzoek en analyse uit te voeren. Een groot aantal databronnen is ook als REST API beschikbaar. Daarnaast worden ook toepassingen ontwikkeld waarmee binnen en buiten de gemeente informatie wordt verwerkt en ingezet in operationele processen. DataPunt realiseert en ondersteund operationeel data-georiënteerde oplossingen die aansluiten bij de behoefte aan dynamiek en flexibiliteit bij eindgebruikers en opdrachtgevers. Het programma is in 2016 gestart en komt nu in een volgende fase waarbij de inrichting van een moderne service gerichte organisatie steeds belangrijker wordt. Dit gaat veel verder dan het klassieke beheer en onderhoud: proactief in plaats van reactief, flexibiliteit en dynamiek in plaatst van in-beton-gegoten, denken in data en processen in plaats van in systemen, Service Afspraken op basis van wederzijdse samenwerking en vertrouwen in plaats van vuistdikke SLA's. DataPunt ontwikkelt op basis van de Agile werkwijze in een aantal zelfsturende teams. In totaal werken er ruim veertig professionals, variërend van programmeurs tot ontwerpers en van infrastructuurexperts tot functioneel beheerders, aan DataPunt. De omgeving draait in de cloud en er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van open source componenten. Ook de software die wordt ontwikkeld is open source. De backend technologie stack bestaat uit Django, Python, PostgreSQL, Elastic, Docker, Kubernetes, Openstack en Mapserver. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdracht: De gemeentelijke digitalisering vraagt om een antwoord vanuit IT waarbij begrippen als flexibiliteit en dynamiek centraal staan. De klassieke aanpak, waarbij vanuit de veronderstelling dat alles planbaar is wordt gewerkt, voldoet hier niet. De huidige op ITIL-procedures ingerichte IT-organisatie is niet in staat om aan de gevraagde flexibiliteit te voldoen. Om die reden heeft Amsterdam besloten om, naast de huidige zogenaamde IT Mode-1 (Gartner) tevens een Mode-2 organisatie vorm te geven, gebaseerd op moderne huidige ontwikkel- en beheerprincipes (scrum/agile, DevOps etc.): Amsterdam Digital Services (ADS). De Kwartiermaker Digital Services gaat ADS als organisatie vormgeven. Werkzaamheden: Als kwartiermaker geef je leiding aan de opbouw van het team dat uitvoering gaat geven aan bovengenoemde taken. Dat team wordt deels opgebouwd met medewerkers die al aan dergelijke taken hebben gewerkt op andere plekken in de gemeentelijke organisatie zoals de informatievoorziening (IV), ICT en Chief Technology Office (CTO). Ook wordt er intensief samengewerkt met de collega's van DataPunt bij Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS), waar veel ervaring is met de beschreven werkwijze en uitgangspunten Er kan dus een vliegende start gemaakt worden. In de loop van 2019 moet het team groeien naar ongeveer 15 mensen. Verdere groei in de jaren daarna wordt verwacht. Samen met de Programmamanager Data vorm je een duo dat de domeinen data en toepassingen een boost geeft in de gemeente. Je werkt in een van de meest inspirerende werkomgevingen van Amsterdam: Het Datalab. Dit lab, gelegen aan de Weesperstraat in het centrum van Amsterdam is de centrale plek in de stad waar gewerkt wordt aan datavraagstukken en daaraan gelieerde innovatieve toepassingen. Wij zoeken een ervaren manager/ingenieur met energie, visie en enthousiasme voor onze manier van werken en met een passie voor softwareontwikkeling. Je bent academicus en een creatieve doorzetter die kan verbinden en snel kan schakelen. Kennis van de Gemeente Amsterdam en haar stedelijke data is evenals ervaring met innovatieprojecten in een overheidssetting een grote pre. Als inspirator ben je vakbekwaam en inhoudelijk op de juiste afstand betrokken. Vanuit passie en gedrevenheid geef je doelgericht en tegelijkertijd met gevoel voor politieke en stedelijke verhoudingen solide, effectief en met flair leiding. Je gedijt bij complexiteit in een snel veranderende omgeving. Herken jij je in bovenstaand profiel en lijkt het je een mooie ervaring om hieraan een bijdrage te leveren? Reageer dan snel! Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je beschikt minimaal over academisch werk- en denkniveau. - Je hebt kennis van tools en technologie op het gebied van platforms voor datamanagement en moderne applicatieontwikkeling. - Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan, in de afgelopen 10 jaar: in een leidende rol in een complexe organisatie met een groot aantal stakeholders; - Je hebt ervaring in een leidende rol binnen een team, met parallel lopende projecten waarbij software werd ontwikkeld met een op Scrum/Agile/DevOps gebaseerde aanpak. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt werkervaring opgedaan binnen een grotere overheidsorganisatie én het bedrijfsleven. - Je beschikt over een groot doorzettingsvermogen en de wil om iets te bereiken. - Je bent geen manager maar een ondernemer. - Je bent in staat om samen te kunnen werken met partners en het kunnen verenigen van verschillende belangen. Competenties: - Teamplayer - Doorzetter - Samenwerken met partners - Klantgericht - Positief- en proactief Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-11-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Projectmanager ICT Tiel
Voor Waterschap Rivierenland zijn wij op zoek naar een Senior Projectmanager ICT. Achtergrond opdracht: Binnen het team Informatievoorziening (T-IFM), dat onderdeel is van de afdeling Informatie en Digitalisering (A-IDT), worden ICT-opdrachten en projecten uitgevoerd. Een van de opdrachten die het team heeft uit te voeren in 2019 is de implementatie van de aanbesteding voor telefonie. Dit betreft alle mobiele abonnementen en Sim kaarten, de vast-mobiel aansluitingen, de vervanging van de telefooncentrale en de invoering van skype 4 business. Dit alles voor de 1000 medewerkers van WSRL. Er is tijdelijk behoefte om de capaciteit van T-IFM uit te breiden met een Senior Projectmanager ICT die dit project “Telefonie” tot een goed einde weet te brengen. Je bent verder in staat om de implementatie van het project “Telefonie” te combineren met de implementatie van Office 365 en Azure AD, de verbetering van incident management, het uitvoeren van deelprojecten bij een mogelijke outsourcing en het invullen van de rol als interim Teamleider van het team Applicatiebeheer en Documenten (T-APD). Omschrijving opdracht: Je bent primair verantwoordelijk voor het bereiken van het projectresultaat binnen de vooraf gestelde randvoorwaarden ten aanzien van tijd, geld, functionaliteit en kwaliteit. Je wordt hierop aangesproken door de (interne) Opdrachtgever. Je stuurt het projectteam aan, bewaakt de onderlinge raakvlakken binnen het projectteam en zorgt voor verbindend leiderschap en vormt daarmee een sterk opererend team. Je bent de spin in het web, de natuurlijke sparringpartner en het intermediair tussen Opdrachtgever, lijn en project. Taken: - Geeft leiding aan de projectorganisatie/team - Draagt zorg voor de totstandkoming en uitvoering van de projectopdracht conform het projectplan. - Heeft een antenne voor veranderingen en is initiator tot besluitvorming over scopewijzigingen. - Draagt in overleg met de lijn zorg voor de juiste personele invulling. - Onderhoudt contact met de Opdrachtgever. - Draagt risico’s aan betreffende zijn vakgebied en actualiseert deze regelmatig. - Keurt beslisdocumenten goed, wanneer dit binnen zijn bevoegdheid ligt. - Zorgt voor binding binnen het projectteam en versterkt het teamgevoel. - Zorgt voor het met elkaar bereiken van het projectresultaat binnen de gestelde eisen tijd, geld, kwaliteit op basis van de door de manager projectbeheersing aangeleverde stukken. Verantwoordelijkheden: - Is verantwoordelijk voor opzet en organisatie van het projectmanagement. - Is sturend en toetsend voor opzet en organisatie van het projectmanagement. - Is verantwoordelijk bij aanvang voor het vaststellen van een goedgekeurde SMART projectopdracht voor de projectorganisatie. - Is verantwoordelijk voor het realiseren van de projectopdracht conform (SMART) afspraken, welke als input dienen voor het projectplan. - Is verantwoordelijk voor het tijdig, juist en volledig opleveren, overdragen en evalueren van het totale project. - Is eindverantwoordelijk voor een tijdige, juiste en betrouwbare rapportage van het project naar onder andere opdrachtgever. - Is eindverantwoordelijk voor overeenstemming met belanghebbenden/stakeholders. - Is eindverantwoordelijk voor het managen van de risico’s binnen het project. - Is eindverantwoordelijk voor de interne kwaliteit binnen het project. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over HBO+/WO-werk- en denkniveau. - Je hebt minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in de functie van Projectmanager binnen het domein ICT en/of soortgelijke functies in de afgelopen 10 jaar. - Je hebt ervaring met leiding geven aan minimaal 3 omvangrijke ICT-projecten (> 5.000 manuur) in de afgelopen 6 jaar. - Je bent Prince2- of IPMA-gecertificeerd. - Je hebt ruime kennis en ervaring op het gebied van projectmanagement binnen overheidsorganisaties in het algemeen en Waterschappen in het bijzonder. - Je hebt ervaring met de projectleiding van Europese Aanbestedingen binnen de overheid. - Je hebt ervaring met infrastructurele ICT-projecten in het algemeen en telefonie in het bijzonder. Competenties: - Klantgericht - Resultaatgericht - Netwerkvaardigheid - Organisatiesensitiviteit - Organisatievermogen - Overtuigingskracht - Scenario denken - De vaardigheid om technisch complexe vraagstukken te vertalen naar begrijpelijke keuzen - Communicatief sterk en in staat een organisatie in beweging te krijgen. Interviewcriteria: - Zelfstandig, klantgericht en resultaatgericht kunnen werken - Goede contactuele vaardigheden en goed kunnen samenwerken - Werkzaamheden goed kunnen plannen - Ontbrekende informatie (tijdig) kunnen signaleren - Verificatie van de functie eisen zoals genoemd - Ruime kennis en ervaring op het gebied van projectmanagement binnen overheidsorganisaties in het algemeen en Waterschappen in het bijzonder - Ervaring met administratieve systemen in het algemeen (bijvoorbeeld: Financiële systemen tbv projectadministratie, tijdschrijfsystemen, etc) en kan zich snel inwerken - Communicatie-/ luistervaardigheden - Houding en drijfveren - Belangstelling voor bedrijf/functie Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Tiel Startdatum: 01-01-2019 Duur: 1 jaar Optie op verlenging: 1 jaar Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-11-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 05-12-2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Front End Developer Den Bosch
Voor onze directe eindklant in Den Bosch is Harvey Nash op zoek naar eenFront End Developer Startdatum: Zo spoedig mogelijkDuur: 3 maanden+Inzet: 40 uur per week We zoeken een gedreven Front End Developer met oog voor technisch detail, goed begrip van de gebruikerservaring én passie voor design. Jij wordt verantwoordelijk voor het optimaliseren van de ervaring van klanten met de online klantomgeving. Inspirerend, samenwerkingsgericht en met de nodige eigenaarschap pak jij als Front End Developer deze rol:Je werkt samen met het digital team aan het optimaliseren van de website.Je zet klantwensen om in functionele eisen.Je zet designs om naar de componenten van de klant.Je maakt onderscheid tussen het conceptuele en technische (on)mogelijkheden.Je bent in staat om bestaande functionaliteit te implementeren en nieuwe functionaliteit te ontwikkelen (o.a. html, css & csspreprocessor zoals sass, javascript en typescript) en beide te testen.Je hebt aantoonbare ervaring met Angular (of ander javascript framework), git (of ander versiebeheer systeem), gulp en npm.Het is een pre als je ervaring hebt met vue.js, handlebars of andere templating language, BEM, CMS zoals Sitecore of Tridion, C#/.net. Jij bent dé expert op het front end domein met eigen complexe verantwoordelijkheden en targets, en werkt zelfstandig binnen de kaders gesteld door de Manager Digital. Uiteraard in nauwe samenwerking met je collega’s in het digital team, volgens de agile werkwijze. Je versterkt het Digital team binnen de afdeling Commerce & Digital (C&D) van de klant. In het Digital team zitten 9 specialisten op het gebied van digitale strategie, conversie, content en webmanagement, waaronder twee Front End Developers, een UX Designer, een Web Analist en een aantal Online Marketeers. Dit team kenmerkt zich door gedrevenheid en creativiteit in online marketing en digitale profilering. De uitdaging ligt in het optimaliseren van het online kanaal en de digitalisatie van processen in lijn met de strategie. Wat je in huis hebt:Afgeronde HBO of WO opleidingTen minste 5 jaar relevante werkervaringJe bent 40 uur per week beschikbaar Daarnaast zijn we op zoek naar een speciaal pakketje aan competenties en capaciteiten. Je anticipeert op de behoeften van klanten en zorgt ervoor dat het online kanaal toekomstbestendig is. Je bent gefocust op het eindresultaat, maar met oog voor detail en voor de gebruikerservaring. Duidelijke communicatie met designers en andere stakeholders is je niet vreemd en je durft vragen te stellen omtrent details om misinterpretatie van bijvoorbeeld een wens of een ontwerp te voorkomen. Je begrijpt dat er verschillende meningen en belangen zijn en je weet hoe je daar mee om moet gaan als je iets voor elkaar wilt krijgen.
Netwerk Software developer Regio Arnhem
Onze klant ontwikkelt op basis van eigen research een oplossing voor controle op IoT verkeer van Breedband thuisnetwerken. Dit SPIN (Security of In-home Networks) initiatief wordt grotendeels als opensource voor breedbandmodems ontwikkeld. Er zijn diverse Proof-of-Concepts ontwikkeld die nu aangepast moeten worden naar productierijpe software die aansluit bij de wensen van de partners. Er wordt gewerkt met User Stories, in een klein Scrum team. Hiervoor zijn we op zoek naar een Netwerk software developer voor het realiseren van modules op het gebied van IP verkeerscontrole. Functie eisen: • C/Go, Python en Lua • Interfacing met DHCP, BOOTP, DNS, IP address management • Open source ontwikkeling (Github, Linux) • IP-netwerken (TCP/IP, DNS, NAT, ed) Overige informatie: Locatie: Regio Arnhem Start: Zsm, 40 uur per week flexibel Duur: 12 maanden, met optie op verlenging Recruiter: Mark Noordam – 06-53172864 - recruiterMN@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterMN@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Fullstack Java Developer Arnhem
Voor onze opdrachtgever in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar eenFullstack Java DeveloperStartdatum: z.s.m. Duur: 8 maanden met optie tot verlengen Uren: 40Je maakt onderdeel uit van het multidisciplinaire team dat verantwoordelijk is voor de levering van verschillende diensten aan interne en externe klanten. Voor deze functie kom je te werken in het CertiQ scrum team. Dit team is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van myCertiQ. Deze java applicatie wordt gebruikt om groene stroom te certificeren (Garantie van Oorsprong) en deze GvO's te verhandelen. Samen met je teamleden ben je verantwoordelijk voor de continue ontwikkeling en continue verbetering van de applicatie. Het team kent een open en informele werksfeer en de nodige humor is aanwezig.De belangrijkste werkzaamheden zijn:Het ontwerpen, bouwen, testen en documenteren van Java applicaties;Uitvoeren van support op applicaties in productie;Afstemmen met stakeholders uit de business en andere agile teams die in dezelfde omgeving werkenBijdragen aan stroomlijning van ons ontwikkelproces en standaarden;Een bijdrage te leveren aan de verdere transitie naar DevOps en Agile.Vereiste kennis:Je hebt een afgeronde Bachelor of Master in de richting van Informatica of vergelijkbaar;3 jaar of meer aantoonbare ervaring als Java / JEE ontwikkelaar, bij voorkeur met Java 8 / JEE7 (JPA, JMS, CDI, JAX-RS);Je hebt ervaring met JBoss 7, het bouwen van restful services en kennis van Databases (SQL server);Kennis van en affiniteit met verschillende ontwikkel, Continuous Delivery en test tools, zoals Jenkins, SonarCube, Git en XL Deploy.Heb je ook nog ervaring met Angular 2+, HTML5, JavaScript en Fitnesse dan is dat erg mooi meegenomen.Welke competenties neem je mee?Goede beheersing van Nederlands en Engels, mondeling en schriftelijk.Je beschikt over uitstekende analytische vaardigheden.Je bent proactief. Je bent communicatief vaardig.Je bent kwaliteitsbewust en positief kritisch.
Applicatiebeheer medior Utrecht
Je hebt kennis van en ervaring met releases binnen een OTAP-omgeving. Je bezit algemene ICT-infrastructuurkennis en doet meer dan alleen het standaard oppakken en afhandelen van incidenten, je herkent trends in de binnenkomende incidenten waarvoor je een structurele oplossing realiseert via de hiervoor ingerichte ITIL-processen (zoals probleem- en wijzigingsbeheer). Je bent bekend met het documenteren van installatie- en gebruikershandleidingen van applicaties. Je werkt proactief, planmatig en zorgvuldig. Daarnaast ben je in staat om de huidige werkwijze kritisch te bekijken en met gerichte adviezen een bijdrage te leveren aan het procesmatig werken binnen IVO-Rechtspraak en de manier waarop de collega’s hierin functioneren. Wat ga je doen? Je gaat een bijdrage leveren aan de bedrijfszekere levering van ICT-diensten, conform de hiervoor in de DVO (DienstVerleningsOvereenkomst) vastgelegde afspraken. Dit doe je, onder andere, door de volgende taken uit te voeren: • Het toezien op de bedrijfszekere werking en het beheren van de kwaliteit van operationele applicaties; • Zelfstandig, of in samenwerking met anderen, oplossen van incidenten en storingen in applicaties en diensten; • Verlenen van gebruikersondersteuning op afstand; • Onderhouden van interne en externe contacten op operationeel niveau met opdrachtgevers, gebruikers, Technisch Beheer en leveranciers inzake het afstemmen van incidenten, wensen, eisen en mogelijkheden van voorgestelde en/of gebouwde oplossingen; • Zorgdragen voor de correcte en tijdige uitvoering van probleem- en wijzigingsbeheer; • Het actief beheren (conform n-1 beleid) van applicatieversies/releases; • Release coördinatie.Hiermee bedoelen we het zelfstandig organiseren van de totstandkoming van een werkende installatie van een nieuwe release, het laten testen en accepteren ervan door de business/functioneel beheer en het afstemmen over en organiseren van de uitrol van de release; • Installeren en uitvoerig testen van de applicatiereleases binnen de OTAP-omgeving, alvorens de in beheer name namens het OBT; • Bijdragen aan het verder professionaliseren van het OBT; • Bijdragen aan het onderhoud van standaarden en werkprocedures; • Zorg dragen voor vastleggen van informatie en documentatie met betrekking tot applicaties, diensten en onderliggende componenten. Functie eisen: • Kennis van en ruime ervaring met applicatiebeheer, kantoorautomatisering en servicemanagement • Kennis van en ervaring met Microsoft Windows, de Microsoft Office applicaties, OTAP-omgevingen en ICT-Infrastructuren • Ruime kennis van en ervaring met werken met ITIL is vereist Overige informatie: Locatie: Utrecht Start: ASAP Duur: maandag 1 juli 2019, met optie op verlenging Recruiter: Mark Noordam - recruiterMN@itaq.nl, +31 (0)6 5317 2864 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterMN@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Applicatiebeheerder Utrecht
Functieomschrijving:Je hebt kennis van en ervaring met releases binnen een OTAP-omgeving. Je bezit algemene ICT-infrastructuurkennis en doet meer dan alleen het standaard oppakken en afhandelen van incidenten, je herkent trends in de binnenkomende incidenten waarvoor je een structurele oplossing realiseert via de hiervoor ingerichte ITIL-processen (zoals probleem- en wijzigingsbeheer). Je bent bekend met het documenteren van installatie- en gebruikershandleidingen van applicaties. Je werkt proactief, planmatig en zorgvuldig.Daarnaast ben je in staat om de huidige werkwijze kritisch te bekijken en met gerichte adviezen een bijdrage te leveren aan het procesmatig werken binnen IVO-Rechtspraak en de manier waarop de collegas hierin functioneren.Wat ga je doen?Je gaat een bijdrage leveren aan de bedrijfszekere levering van ICT-diensten, conform de hiervoor in de DVO (DienstVerleningsOvereenkomst) vastgelegde afspraken. Dit doe je, onder andere, door de volgende taken uit te voeren:Het toezien op de bedrijfszekere werking en het beheren van de kwaliteit van operationele applicaties;Zelfstandig, of in samenwerking met anderen, oplossen van incidenten en storingen in applicaties en diensten;Verlenen van gebruikersondersteuning op afstand;Onderhouden van interne en externe contacten op operationeel niveau met opdrachtgevers, gebruikers, Technisch Beheer en leveranciers inzake het afstemmen van incidenten, wensen, eisen en mogelijkheden van voorgestelde en/of gebouwde oplossingen;Zorgdragen voor de correcte en tijdige uitvoering van probleem- en wijzigingsbeheer;Het actief beheren (conform n-1 beleid) van applicatieversies/releases;Release coördinatie; Hiermee bedoelen we het zelfstandig organiseren van de totstandkoming van een werkende installatie van een nieuwe release, het laten testen en accepteren ervan door de business/functioneel beheer en het afstemmen over en organiseren van de uitrol van de release;Installeren en uitvoerig testen van de applicatiereleases binnen de OTAP-omgeving, alvorens de in beheer name namens het OBT;Bijdragen aan het verder professionaliseren van het OBT;Bijdragen aan het onderhoud van standaarden en werkprocedures;Zorg dragen voor vastleggen van informatie en documentatie met betrekking tot applicaties, diensten en onderliggende componenten.Functie-eisen:MBO of HBO-werk en denkniveau;3 jaar kennis van en ruime ervaring met applicatiebeheer, kantoorautomatisering en servicemanagement;3 jaar kennis van en ervaring met Microsoft Windows, de Microsoft Office applicaties, OTAP-omgevingen en ICT-Infrastructuren;2 jaar ruime kennis van en ervaring met werken met ITIL is vereist.Competenties:Klantgericht communiceren op alle lagen van de organisatie en werken onder druk volgens vastgestelde procedures zijn vaardigheden die je uitstekend beheerst;Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in zowel woord als geschrift en je kunt problemen duidelijk omschrijven en verklaren aan teamleden en andere collegas;Verder ben je bereid om bij calamiteiten of uitlopende werkzaamheden in de avonduren en/of bij hoge uitzondering in het weekend te werken. Tenslotte ben je zorgvuldig met en nauwgezet in het vastleggen van informatie.Aanvullende kennis/wensen:Prince II en ASL;Advies- en coachingsvaardigheden.Spir-it draagt bij aan de ontwikkeling, het beheer, onderhoud en support van alle applicaties, infrastructuur en netwerken van de Rechtspraak. Dit zijn ca.12.000 werkplekken en meer dan 200 applicaties waarvan een aantal zelf ontwikkeld zijn.Samen met ruim 500 collegas zorg je dat medewerkers van de Rechtspraak zorgeloos hun dagelijkse werk kunnen doen en burgers, notarissen e.d. op een veilige manier toegang hebben tot hun zaak- en Rechtspraakgegevens.Het ICT landschap van de Rechtspraak ondergaat een grote vernieuwingsslag. De beweging is naar een multi-kanalen service architectuur en een gelaagde onpremise cloud architectuur hoofdzakelijk op basis van Microsoft (werkplek, bedrijfsvoering, externe dienstverlening) o.a. Windows server SQL server, Microsoft dynamics CRM, .NET en Oracle fusion middleware (primair proces) o.a. BPM & SOA suite, WCC, ADF, OBIEE, Weblogic op basis van Linux.Beheer van het ICT landschap is ingericht volgens de ITIL3 methodiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende tools: Topdesk voor de beheerprocessen, HP openview voor monitoring, Splunk voor logging, Visionwaves voor stuurinformatie en flexera voor licentiebeheer. Verder worden de product eigen faciliteiten voor beheer gebruikt zoals SCCM voor software distributie.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Applicatie Ontwikkelaas Apeldoorn
Voor onze directe eindklant in Apeldoorn is Harvey Nash op zoek naar een Applicatie Onwikkelaar. Startdatum: 10 december 2018Duur: 6 maandenInzet: 36 uur per week Het domein Ontvangen en Mededelen is een mooie afdeling binnen de organisatie om te werken. Je komt in aanraking met vrijwel alle informatiestromen van de klant en bent maximaal getuige van de dynamiek van de IT-ondersteuning van de overheid. Binnen deze afdeling is er een team Competence Center Taxonomie opgesteld voor het realiseren en beheren van berichtspecificaties van elektronische berichten die door de klant worden verstuurd of ontvangen.De berichtspecificaties waar CCT voor verantwoordelijk is, betreft altijd en XML- of XBRL-bericht.Deze moeten getest worden voordat een en ander in productie genomen kan worden. Jij zal primair verantwoordelijk zijn voor:Het onderhoud en ondersteuning van bestaande proces ondersteunende applicaties (MDA).Het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van nieuwe applicaties t.b.v. het beheer van metadata en voortbrenging van XBRL taxonomieën.Technische ondersteuning (adviseren) van de procesontwerpers bij vraagstukken m.b.t. XBRL berichtmodellering. Wij zoeken in jouw profiel:HBO werk- en denkniveauMinimaal 2 jaar ervaring met Object Oriented Development (knockout criteria)Minimaal 2 jaar ervaring met Design Patterns / SQL (knockout criteria)Minimaal 3 jaar ervaring met het toepassen van XML en gerelateerde technologieën met nadruk op berichtuitwisseling en transformatie (knockout criteria)Daarnaast is het een pre als je kennis hebt van toepassing XBRL standaard, XBRL Formula, SBR programma, regelspraak en projectional editing.Kennis van WCF, Windows Services, Winforms, Reflection, Serialisatie, XSLT transformation, Xquery, JSON, HTML en CSS is tevens een pre.
Junior Security Analist Den Haag
Functieomschrijving:Het uitvoeren van voorgedefinieerde werkzaamheden die zijn vastgelegd in werkinstructies. In jouw rol van Junior Security Analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren van security events met behulp van tooling (SIEM/IDS systemen). Security meldingen en -incidenten afkomstig uit verschillende bronnen zoals het NCSC, uit beveiligingsupdates, security meldingen, security request of incident meldingen worden nauwkeurig door jouw geregistreerd en gevolgd. Deze incident meldingen komen van een specifieke klantgroep: Digital Service Providers (clouddienstverleners, online marktplaatsen en online zoekmachines). Je registreert en identificeert deze meldingen en onderzoekt of er een standaardoplossing voorhanden is. Zo ja, dan handel je de melding af volgens de werkinstructie en anders bespreek je jouw inzichten met de senior security analist en schakel je met verschillende partijen over de voorgestelde oplossing. Jij blijft de regisseur en verantwoordelijk voor verder beheer van de openstaande melding. Als security analist word je ingezet op jouw kennis, kunde, vaardigheden en voorkeuren. Daarnaast ben je bereid jezelf blijvend verder te ontwikkelen, met name op het gebied van aanval- en penetratietesten. In de nabije toekomst zal je deze testen zelfstandig moeten kunnen uitvoeren en is jouw opgebouwde expertise vereist bij topics als vulnerabilityscanning, forensics en threatintelligence.Functie-eisen:Je hebt minimaal een jaar ervaring in een vergelijkbare functies binnen het domein van de IT security;Je hebt werkervaring met het beveiligen van ICT-systemen en applicaties;Je hebt ervaring met Security Monitoring en tooling (SIEM/IDS systemen);Je beschikt over algemene kennis van beheer-, beveilgings- en projectmethodieken (ITIL, ISO 27001/2 en PRINCE 2);Je voldoet aan of leert voor het basis opleidingsprofiel SOC (SIEM opleiding, SANS trainingen SEC 401, -501, -504, Taranis, Transits 1 & 2);Je bent in staat om typen kwetsbaarheden en aanvalsmethodieken te herkennen, zowel technisch (botnets, wormen, DDOS-aanvallen) als in de vorm van social engineering.Aanvullende wensen:Je beschikt over uitgebreide kennis van IP Netwerkconcepten;Je hebt kennis van Linux-systemen en Windows-systemen;TCP/IP networking.Bedrijfsinformatie:Vanaf 1 januari 2019 is het ministerie van EZK verantwoordelijk voor de uitvoering van een deel van de Wet bescherming netwerken en informatiesystemen (Wbni). Bijzonder deel van die verantwoordelijkheid betreft het installeren van een CSIRT voor Digital Service Providers. In 2018 is binnen de directie Digitale Economie i.o. gewerkt aan de voorbereidingen van de installering van het CSIRT DSP. Locatie, ICT-infrastructuur en protocollen voor bijvoorbeeld samenwerking met het NCSC en Agentschap Telecom zijn al als fundament gelegd. Op 1 januari 2019 start het CSIRT DSP officieel met het verlenen van diensten aan DSP's. Vanaf dat moment kan het CSIRT op het gelegde fundament verder gaan groeien. Om vanaf 1 januari goed van start te gaan is het belangrijk om vanaf 1 november met het beoogde personeel te werken aan de details van de inrichting, protocollen etc. en bijvoorbeeld ook aan oefeningen.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Applicatieontwikkelaar Apeldoorn
Functieomschrijving:De nieuwe medewerker zal primair verantwoordelijk zijn voor:het onderhoud en ondersteuning van bestaande proces ondersteunende applicaties (MDA);het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren, van nieuwe applicaties t.b.v. het beheer van metadata en voortbrenging van XBRL taxonomieën;technische ondersteuning (adviseren) van de procesontwerpers bij vraagstukken m.b.t. XBRL berichtmodellering.Het Domein Ontvangen en Mededelen is binnen STS een bijzondere plek om te werken. Je komt zoals gezegd in aanraking met vrijwel alle informatiestromen van de Belastingdienst en bent maximaal getuige van de dynamiek van de IT-ondersteuning van de overheid. Populair gezegd is O&M de digitale postkamer van de bedrijfsprocessen bestaande uit Aangifte, Aanslag, Inning, Gegevens, Douane en Toeslagen.Daarnaast staat de correcte werking van onze informatiestromen altijd in de schijnwerpers. Dit betekent dat we hoge eisen stellen aan de kwaliteit van de O&M producten en dus ook aan de professionaliteit van het beheer- en implementatieproces. Binnen STS is er een team Competence Center Taxonomie opgesteld voor het realiseren en beheren van berichtspecificaties van elektronische berichten die door de Belastingdienst wordt ontvangen of verstuurd. De berichtspecificaties waar CCT voor verantwoordelijk is, betreft altijd een XML- of XBRL-bericht. Deze moeten getest worden voordat e.e.a. in productie kan worden genomen. Het team CCT bestaat uit een team 7 personen en houdt zich voornamelijk bezig met het bouwen van de Belastingdienst taxonomie, conversionlibrary, validationlibrary en xsds. Daarnaast worden er ook formulas gebouwd van fiscale regels. Het team gebruikt eigen tooling om hun werk te kunnen doen en als ontwikkelaar speel je daar een belangrijke rol in.Functie-eisen:HBO werk en denkniveau;2 jaar kennis van en ervaring met Object oriented development / Object oriented data modeling;2 jaar kennis van en ervaring met Design patterns / SQL (MySQL);3 jaar kennis van en ervaring met MS.NET (Framework / Visual Studio), met gebruik C# programmeertaal, (met nadruk op ontwikkelen van Winforms applicaties), XML Processing & Transformation (XML, XML schema schema). Het gaat om het kunnen toepassen van XML en gerelateerde technologieën met nadruk op berichtuitwisseling en transformatie.Competenties:Teamplayer/samenwerking , communicatief vaardig, klantgericht, creatief;Zelfstanig in plannen en prioriteren werkzaamheden, pragmatisch (juiste balans kwaliteit/kwantiteit en functionaliteit/ complexiteit;Resultaatgericht, analytisch sterk, stressbestendig, flexibel.Aanvullende kennis:Kennis (ervaring) toepassing XBRL Standaard.Kennis (ervaring) toepassing XBRL Formula.Bekendheid met het SBR programma, regelspraak en projectional editing;Geautomatiseerd beheer van metadata;Affiniteit met fiscaliteit;WCF, Windows services, Winforms, Reflection, Serialisatie, XSLT transformation, Xquery, JSON, HTML, CSS.De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Java Ontwikkelaar Utrecht
Capgemini is op zoek naar Senior Java Developer om met ons samen te werken aan een contractrol in Nederland (meerdere locaties). Java-ontwikkelaar Als Java-ontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor het (technische) ontwerp, realisatie en testen van gebruiksgevallen die voldoen aan de productgebruikersvereisten die zijn gedefinieerd in de achterstand. Je bent in staat om complexe omgevingen te overzien en, met behulp van tooling, de klant voorzien van snelwerkende oplossingen in een Agile manier van werken. taken: (Technische) ontwerpen, realiseren en (unit) testen van use cases in sprints in close samenwerking met de eigenaar en het team van het product. Rol binnen het Scrum-team (verfijnen, plannen, uitvoeren, evalueren) Ondersteun producteigenaren en gebruikers tijdens de implementatie van de gewenste oplossingen. Bevordering van een visie op de agile ontwikkelingen in een op Dotnet gebaseerde ontwikkelomgeving overheid Beslissingen nemen bij het ontwerpen en realiseren van use-cases Rapporteer voortgang en knelpunten op het gebied van systeemontwikkeling tijdens dagelijkse stand-ups Doe mee aan stand-ups, demo's, retrospectieve, verfijnings- en planningssessies. Organisatie Je maakt deel uit van het Scrum-team en de scrum-coach geeft advies aan het team. Kennis Vereisten Afgesloten technische studie op HBO- of WO-niveau Kennis van en ervaring met Java (EE) 7/8, Spring, databasetechnologieën (d.w.z. SQL) en ontwikkelingstools zoals Maven, Git etc. Kennis van en ervaring met webservices (HTTP / REST), Enterpise-servicebus (ESB) en standaarden zoals JSON en XML wensen Kennis van en ervaring met front-endtechnieken zoals Javascript, JQuery en materiaalontwerp Ervaring met de software ontwikkelmethode SCRUM Ervaring met de software ontwikkelmethode Devops Ervaring met Mule ESB, Redhat JBOSS stack, NoSQL (bijvoorbeeld: ElasticSearch en Cassandra) Ervaring met Angular 2,0 Ervaring Voor medior Dotnet ontwikkelaar 3+ jaar ervaring Voor senior Dotnet-ontwikkelaar 5+ jaar ervaring Als dit je interesseert, stuur dan je CV terug naar divya.potluri@capgemini.com .
Dienst Justis Procesmanager Den Haag
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Dienst Justis Procesmanager. Omschrijving opdrachtgever: Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde. Een rechtsorde waarin integriteit een belangrijke plaats inneemt. De screeningsautoriteit Justis valt onder het ministerie van Veiligheid en Justitie. Justis werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door het screenen van personen en organisaties. Justis heeft toegang tot exclusieve bronnen, analyseert informatie uit deze bronnen en vormt zich een oordeel over de integriteit van personen en organisaties. Op basis van deze oordeelsvorming geeft Justis verklaringen, vergunningen, adviezen en risicomeldingen af. Justis adviseert organisaties over de inzet van zijn producten en laat daarbij ruimte voor maatwerk. Bekende producten van Justis zijn de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het Bibob-advies. Tot de taakgebieden van Justis behoren ook de controle op rechtspersonen, naamswijzigingen, de afhandeling van gratieverzoeken, het verlenen van vergunningen voor particuliere beveiliging, wapenbezit en buitengewone opsporingsambtenaren. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor de dienst Justis zo bijzonder. Want recht raakt mensen. Omschrijving afdeling: De afdeling Informatievoorziening (IV) is verantwoordelijk voor een goede en effectieve informatievoorziening voor Justis en haar processen. IV vormt, stuurt en beheert de informatievoorziening van Justis, zodat zij in staat is de screeningsautoriteit van Nederland te zijn. De afdeling IV (circa 25 man) is een regie-organisatie die de verbindende schakel is tussen de eisen en wensen van de business en de uiteindelijk geleverde diensten. De afdeling IV zorgt voor zowel beheer en onderhoud als vernieuwing en aanpassingen van de Justis systemen. Dit alles in een samenhangend ICT-landschap. Omschrijving dienst, aanleiding en doel: Justis is op zoek naar een procesmanager met gedegen kennis van servicemanagement processen binnen de gebieden BISL, ASL en ITIL. Op dit moment is Justis bezig met de het voorbereiden van de transitie naar een nieuwe leverancier. Deze transitie vraagt veel van de reeds aanwezige medewerkers. De het doel van de procesmanager is het op operationeel- en tactisch niveau ondersteunen van IV in de uitvoer en coördinatie van de proceswerkzaamheden. Naast deze specifieke taak dient de procesmanager tevens de lead te nemen in de (her)implementatie van de BISL processen binnen IV en de aangrenzende afdelingen. Justis is tevens bezig haar IV organisatie(Justis breed) naar een hoger CMM niveau te brengen. Ook voor deze doelstelling is er een belangrijke rol weggelegd voor de procesmanager. Omschrijving werkzaamheden: Als Procesmanager ben jij binnen de Afdeling IV een spin in het web. Je houdt je dagelijks bezig met de coördinatie en optimalisatie van de IV processen. Je hebt veel afstemming met onze leveranciers en onze interne organisatie. Ben jij niet bang om je handen uit de mouwen te steken? Dan zijn wij op zoek naar jou! Omschrijving functie: - Jouw proactieve houding in de coördinatie en optimalisatie van de IV processen kunt tonen en kwaliteit kunt leveren als het gaat om dienstverlening en klanttevredenheid. - Zorg draagt dat veranderingen in het Justis IV landschap gecontroleerd worden doorgevoerd. - Ruimte krijgt om kritisch te zijn op je eigen werk en op het werk van anderen. - Jouw coachende en coördinerende skills kunt tonen en deze verder kunt ontwikkelen. - Zorg draagt dat de processen binnen de gehele keten op elkaar zijn afgestemd, de processen proactief beheert en door-ontwikkelt. - Adviseert over beleid en inrichting van de IV processen vanuit een brede kennis van het BISL framework. - Als Procesmanager ben je samen met de Service Level Managers en de Functioneel beheerders verantwoordelijk voor het leveren van een kwalitatief goede dienst aan de Justis primaire processen. Speelruimte: - De Procesmanager legt verantwoording af aan de Operationeel Manager IV over de effectiviteit van de procesmatige en procedurele coördinatie en de kwaliteit van de opgeleverde adviezen. - Specifieke beleidslijnen en daarbij behorende relevante wet- en regelgeving, processen en procedures op het terrein van IV zijn van belang bij het uitvoeren van de werkzaamheden. - De Procesmanager neemt beslissingen over de kwaliteit van de inrichting en uitvoering van goed processen. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor minimaal 36 uur per week voor de gevraagde periode. - Je beschikt over HBO werk- en denk niveau. - Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring met Procesmanagement werkzaamheden. - Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring met proces coördinatie. Kandidaat kan hierbij aantonen dat hij verantwoordelijk is geweest voor het coördineren van BISL processen. - Je hebt kennis van Topdesk. - Je bent in het bezit van een BISL certificaat. - Je hebt aantoonbaar ervaring met werken in en namens een regie-organsiatie. Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent binnen 3-5 weken (na gunning) beschikbaar. - Je hebt meer dan 2 jaar ervaring binnen overheidsorganisaties binnen het gebied van informatievoorziening. - Je hebt meer dan 2 jaar aantoonbaar ervaring met het omzetten van IT/IV naar een voor de business begrijpelijke taal. - Je hebt aantoonbaar ervaring met het inzetten van het Capability Maturity Model (CMM). - Je hebt aantoonbaar ervaring met het beschrijven en implementeren van BISL processen. Beoordelingscriteria interview: - Je kan je goed uitdrukken bent enthousiasmerend en sociaalvaardig. - De manier waarop jij de opdracht denkt te gaan uitvoeren. Wat heb jij daarbij te bieden. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Competenties: - Stevig en zelfstandige persoonlijkheid - Resultaat- en oplossingsgericht - Gestructureerde en secure manier van werken - Analytisch - Politieke sensitiviteit - Gevoel voor verhoudingen - Stressbestendig en flexibel - Teamplayer. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 17-12-2018 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: gemiddeld 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-11-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 49 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Back-End Developer (Python) (QR6183) Amsterdam
Functie: Senior Back-End Developer (Python) (QR6183) Start: 1-1-2019, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze eindklant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Back-end Developer Als Senior Back-end engineer werk je mee aan de ontwikkeling en verbetering van de infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van data. Via het dataportaal stellen wij gegevens beschikbaar. Steeds meer - privacy gevoelige - gegevens maken wij beschikbaar. Dit stemmen we af op de behoefte in de stad. Zo bouwen we continu nieuwe (interactieve) kaartlagen, verbeteren we de functionaliteiten en zoekfuncties en zorgen we dat we data op een veilige manier ontsluiten. Op dit moment is het dataportaal met name geschikt voor professionals, zoals onderzoekers en uiteraard medewerkers. Daarnaast ondersteunen we ontwikkelaars die gegevens gebruiken in eigen toepassingen. Binnen de afdeling werken we met de allernieuwste technieken. Bovendien onderzoeken we continu of we de juiste technieken gebruiken. Door kritisch naar ons eigen werk te kijken, houden we elkaar scherp. Samen willen we écht waarde toevoegen. Er heerst dan ook een gezonde druk op voortgang en kwaliteit. Technieken: De afdeling ontsluit data via ReSTful APIs, met microservices die in Docker containers draaien. De data API's zijn geschreven in Python, met behulp van frameworks als Django en Flask. De security services zijn geschreven in Golang en Python met aiohttp. Voor dataopslag gebruiken we vooral Postgres en Elasticsearch. Onze CI stack bestaat uit Jenkins en Ansible, en wij deployen continu naar productie. Onze Front-end ontwikkelaars coderen in Angular, React en Vue.js. Doelstellingen voor alle teams zijn 100% coverage, evenals secure programming. Werkplek: - Een unieke werkplek binnen de overheid waar je een grote bijdrage levert aan de toegankelijkheid van (privacy gevoelige) gegevens; - De mogelijkheid om met Open Source, Open Data en de nieuwste technieken te werken; - Een open cultuur, waarin er kritisch naar eigen werk wordt gekeken. Er heerst een gezonde druk op kwaliteit en voorgang, en er is ruimte om te onderzoeken hoe 'het beter kan'. Eisen: - HBO werk- en denkniveau richting informatica of informatica gerelateerd. - Minimaal 1 relevante referentie (organisatie – naam contactpersoon - telefoonnummer) - In de afgelopen 10 jaar, minimaal 6 jaar werkervaring opgedaan als back-end ontwikkelaar Wensen: - Werkervaring opgedaan met Python Competenties: Teamplayer, resultaatgericht, nieuwsgierig en leergierig, analytisch, toegankelijk, flexibel en veerkrachtig Motivatie: Je hebt het vermogen om kritisch naar het eigen werk en dat van anderen te kijken Zo ja, geef dan in maximaal 1 pagina aan waarom je de meest geschikte bent voor deze opdracht. De motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien je hiervoor wordt uitgenodigd. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Sharepoint Adviseur Den Haag
Het cluster Informatiemanagement richt zich op het beheer van de informatievoorziening en de daarbij gebruikte complexe bedrijfsapplicaties, die aan de veranderende behoeftes en eisen van gebruikers moeten worden aangepast. Een van de gebruikte platforms is SharePoint, waarop diverse applicaties draaien. De interfaces van deze applicaties lopen niet gelijk en zijn voor gebruikers niet overal even logisch ingericht. De voorliggende opdracht behelst het uitvoeren van een gebruikersonderzoek, het uitvoeren van een analyse van de inrichting van de user interface in SharePoint en het opleveren van een adviesrapport over realiseerbare verbeteringen. Waar mogelijk bevat het adviesrapport ook uitgewerkte user stories. Werkzaamheden: • Verslag van het uitgevoerde gebruikersonderzoek; • Korte analyse van de user interface in SharePoint; • Adviesrapport over realiseerbare verbeteringen in SharePoint. • De consultant voert de opdracht zelfstandig uit en werkt hierin samen met de iCoordinatoren van DBV-IM. • Met de medewerkers en management op zowel de posten als binnen de klant om te ondersteunen bij vragen, problemen of te adviseren over verandering in werkwijzen en/of de gebruikte systemen. • Met de applicatie-eigenaar en User Group om te adviseren over aanpassing van het informatie- en archiefsysteem. Functie eisen: • HBO-werk en denkniveau • Ervaring met SharePoint • Ervaring met analyse en verbeteren van user interfaces • Algemene kennis van ICT-infrastructuren en –systemen. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: zsm, 36 uur per week Duur: 4 maanden, met optie op verlenging Recruiter: Raisha Rambharse - 06 10 56 11 92 - recruiterRR@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterRR@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Microsoft SQL DBA Den Haag
Functieomschrijving:De gezochte Microsoft SQL DBA maakt deel uit van het Cloud Werkplek Beheer team en is medeverantwoordelijk voor het beheer van alle MS SQL databases van het Cloud werkplek beheer team. In eerste instantie ten behoeve van de Cloud Werkplek voor het ministerie van Economische Zaken, later mogelijk ook voor andere klanten van Dictu.Ruime kennis en minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met SQL Server 2012Pro-actief beheer database op MS SQL 2012R2Afhandelen incidentenUitvoeren changesParticiperen in projectenKennis van en ervaring met het configureren en beheren van AlwaysOn Availability GroupsErvaring met op Cloud gebaseerde infrastructuurPerformance optimalisatie SQL databases Installatie SQL Server in een geclusterde Windows omgevingRapportageDictu ontwikkelt een op cloud technologie gebaseerde werkplekfunctionaliteit ter vervanging van de huidige werkplek. De basis werkplek is in 2018 opgeleverd en migraties zijn gaande tot en met Q1 2019. In het overall programma CW (Cloud Werkplek) is een deelprogramma CW Generiek voorzien voor het beheer van de basis CW voor o.a. ongeveer 14.000 gebruikers bij 6 klantorganisaties binnen EZ en Klimaat.. Binnen dit team wordt de SQL DBA gezocht. De applicatie databases die we binnen CW gebruiken zijn:Microsoft SharePoint 2016Citrix (XenDesktop, PVS, Xen-Mobile)BMCSkype for Business 2015Functie-eisen:MCSA: SQL Server 2012Ruime kennis van en minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met SQL Server 2012 en hogerParticiperen in projectenErvaring met op Cloud gebaseerde infrastructuurInstallatie SQL Server en Windows clusteringPerformance optimalisatie SQL databasesMinimaal 2 jaar ervaring met werken binnen de Nederlandse overheidMCDBACompetenties:Teamplayer, zelfstandig en pro-actiefToegewijd aan het leveren van resultaatAanvullende kennis (pré):Kennis en ervaring met SCOMMCSA 2012MCITPDICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart. Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Beveiligings Expert DataPunt Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Beveiligings Expert DataPunt. Omschrijving opdrachtgever: Amsterdam is een unieke stad. Aantrekkelijk om te wonen, werken en studeren en toonaangevend als dynamische internationale metropool. Tegelijkertijd staat de stad voor een grote uitdaging. De snelle verandering van onze samenleving leidt tot nieuwe opgaven voor de stad. Een van die opgaven is het beter en slimmer benutten van gegevens van en over de stad. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam speelt hierin een belangrijke rol. OIS helpt de stad beter te begrijpen en verder te ontwikkelen, onder andere door het verzamelen en publiceren van statistische informatie, het uitvoeren van beleidsonderzoek en het ontsluiten, koppelen en leveren van gegevens van en over de stad. Binnen OIS komt alles samen: Big Data, onderzoek en innovatie. Met dashboards, benchmarks en bestandsverkenningen wordt hier de basis gelegd voor het informatiegestuurd werken in Amsterdam. In Amsterdam wordt sinds drie jaar gewerkt aan een nieuwe infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van databronnen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Deze infrastructuur is de stedelijke voorziening voor toegang tot databronnen op een gestandaardiseerde en veilige manier en draagt de naam Datapunt. Amsterdam City Data (data.amsterdam.nl) is de zichtbare interface die gegevens die ontsloten zijn via Datapunt op een gebruiksvriendelijke wijze presenteert. Onderdeel van Datapunt is ook een uitgebreide catalogus van de beschikbare databronnen en een analyseomgeving die het mogelijk maakt om met behulp van moderne methoden onderzoek en analyse uit te voeren. Een groot aantal databronnen is ook als REST API beschikbaar. Daarnaast worden ook toepassingen ontwikkeld waarmee binnen en buiten de gemeente informatie wordt verwerkt en ingezet in operationele processen. Datapunt realiseert en ondersteund operationeel data-georiënteerde oplossingen die aansluiten bij de behoefte aan dynamiek en flexibiliteit bij eindgebruikers en opdrachtgevers. Het programma is in 2016 gestart en komt nu in een volgende fase waarbij de inrichting van een moderne service gerichte organisatie steeds belangrijker wordt. Dit gaat veel verder dan het klassieke beheer en onderhoud: proactief in plaats van reactief, flexibiliteit en dynamiek in plaatst van in-beton-gegoten, denken in data en processen in plaats van in systemen, Service Afspraken op basis van wederzijdse samenwerking en vertrouwen in plaats van vuistdikke SLA's. DataPunt ontwikkelt op basis van de Agile werkwijze in een aantal zelfsturende teams. In totaal werken er ruim veertig professionals, variërend van programmeurs tot ontwerpers en van infrastructuurexperts tot functioneel beheerders, aan DataPunt. De omgeving draait in de cloud en er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van open source componenten. Ook de software die wordt ontwikkeld is open source. De backend technologie stack bestaat uit Django, Python, PostgreSQL, Elastic, Docker, Kubernetes, Openstack en Mapserver. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Programma Datapunt, onderdeel van Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam, heeft een opdracht voor een Expert Informatiebeveiliging. We zijn op zoek naar collega's met passie voor de stad Amsterdam, innovatie, Open Source en Open Data. Datapunt is dé smart-city-data-infrastructuur die helpt gegevens vindbaar en toegankelijk te maken. Een dynamische omgeving waar veel uitdagingen liggen. Werken bij DataPunt van de gemeente Amsterdam betekent in teamverband elke dag met veel energie en plezier werken aan data gedreven vraagstukken en oplossingen voor een dynamische en leefbare stad, in een inspirerende werkomgeving én met de meest innovatieve technologieën. We zijn aan 'de knowledge mile' midden in het bruisende en levendige centrum van Amsterdam. Hier wordt mondiale kennis samengebracht en wordt gewerkt aan data oplossingen voor de stad. Medewerkers van de gemeente kunnen terecht voor advies en ondersteuning bij datavragen. Ook is het een plek waar kennis beschikbaar is over gegevenssets binnen en buiten de gemeentelijke organisatie en analyses en visualisaties van gegevens worden ontwikkeld. DataPunt is dé smart-city data-infrastructuur die helpt gegevens vindbaar en toegankelijk te maken. Dit wordt gerealiseerd door data-professionals die met vernieuwende open source technologie en een Agile / Scrum (DevOps, Continuous Delivery) werkwijze werken aan de doorontwikkeling van DataPunt. Datapunt wordt ontwikkeld met een state of the art open source stack bestaand uit o.a.: OpenStack Cloud, Ubuntu, PostgreSQL, Elastic, Docker en Github. Omschrijving werkzaamheden: Als Expert Informatiebeveiliging zorg je ervoor dat kennis van informatiebeveiliging beschikbaar is en lever je een bijdrage in de ontwikkeling van veilige services en processen van DataPunt. Wij zijn op zoek naar een expert die ervaring heeft met Informatiebeveiliging van gevoelige data in een Continuous Delivery werkproces. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau. - Je beschikt over: 1. Relevante opleidingen op het gebied van moderne informatiebeveiliging. 2. Kennis van en ervaring met ontwikkeling op gebied van informatiebeveiliging rondom Compliancy (DigiD, E-Herkenning) Big Data, Open Data, etc. 3. Kennis en ervaring met overheidsrichtlijnen (BIG, BIO). 4. Kennis en ervaring met het opstellen van plannen en rapportages op dit gebied. 5. Kennis en ervaring van techniek en software ontwikkeling om goed te kunnen samenwerken met onze ontwikkelaars. - Je hebt in de afgelopen 8 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan op het gebied van informatiebeveiliging (als beveiligingsexpert) en/of soortgelijke functie. - Je hebt in de afgelopen 8 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan met Scrum/Agile en Continuous Delivery. Functie wensen (gunningscriteria): - Je beschikt over kennis en ervaring met: 1. Beveiliging vraagstukken op het gebied van dataservices. 2. Systeem ontwikkeling bij de overheid. 3. Open source ontwikkeling. 4. AVG. Competenties: - Hands-on mentaliteit - Adviserend - Communicatief - Relatiebeheer/Bestuurlijke sensitiviteit: Opereert op een natuurlijke wijze op meerdere niveaus - Dienstverlenend - Pragmatisch en oplossingsgericht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-11-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm in overleg Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Full Stack Developer (REST API/Python) (QR6184) Amsterdam
Functie: Full Stack Developer (REST API/Python) (QR6184) Start: 7-1-2019, 32-36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze eindklant zijn wij op zoek naar een Full Stack Developer (REST API/Python) We zijn op zoek naar een engineer die ook front-end werkervaring heeft. De afdeling ontsluit data via ReSTful APIs, met microservices die in Docker containers draaien. De data API's zijn geschreven in Python, met behulp van frameworks als Django en Flask. De security services zijn geschreven in Golang en Python met aiohttp. Voor dataopslag gebruiken we vooral Postgres en Elasticsearch. Onze CI stack bestaat uit Jenkins en Ansible, en wij deployen continu naar productie. Het is geen uitzondering dat jouw eerste code na je eerste dag al in productie draait! Als Back-end engineer werk je mee aan de ontwikkeling en verbetering van de infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van data. De website is de zichtbare interface die gegevens die ontsloten zijn via DataPunt op een gebruiksvriendelijke wijze presenteert. Onderdeel is ook een uitgebreide catalogus van de beschikbare databronnen en een analyseomgeving die het mogelijk maakt om met behulp van moderne methoden onderzoek en analyse uit te voeren. Een groot aantal databronnen is ook als REST API beschikbaar. Daarnaast worden ook toepassingen ontwikkeld waarmee informatie wordt verwerkt en ingezet in operationele processen Het programma realiseert en ondersteund operationeel data-georiënteerde oplossingen die aansluiten bij de behoefte aan dynamiek en flexibiliteit bij eindgebruikers en opdrachtgevers. Het programma is in 2016 gestart en komt nu in een volgende fase waarbij de inrichting van een moderne service gerichte organisatie steeds belangrijker wordt. Dit gaat veel verder dan het klassieke beheer en onderhoud: proactief in plaats van reactief, flexibiliteit en dynamiek in plaatst van in-beton-gegoten, denken in data en processen in plaats van in systemen, Service Afspraken op basis van wederzijdse samenwerking en vertrouwen in plaats van vuistdikke SLA's. We ontwikkelen op basis van de Agile werkwijze in een aantal zelfsturende teams. In totaal werken ongeveer veertig professionals, variërend van programmeurs tot ontwerpers en van infrastructuurexperts tot functioneel beheerders, aan het programma. De omgeving draait in de cloud en er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van open source componenten. Ook de software die wordt ontwikkeld is open source. De backend technologie stack bestaat uit Django, Python, PostgreSQL, Elastic, Docker, Kubernetes, Openstack en Mapserver. Eisen: - HBO werk- en denkniveau richting informatica of informatica gerelateerd. - In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan als back-end ontwikkelaar. - In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan met front-end werkzaamheden. - Aantoonbare werkervaring met en kennis van ReSTful API ontwikkeling, microsservice architectuur - Minimaal 1 relevante referentie (organisatie – naam contactpersoon - telefoonnummer) Wensen: - Ervaring met / kennis van: - Security (authenticatie, OAuth 2.0, encryptie, logging en monitoring) - Jenkins en Ansible - Python - InfoSec en open source ontwikkeling Competenties: Samenwerken, resultaatgericht, accuraat, analytisch vermogen, flexibel Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Senior ICT-specialist (Filenet, Casesmanager en Content Collector) Apeldoorn
Functieomschrijving:Als senior ICT specialist ontwikkel je je in de disciplines analyse, design, ontwikkeling, test, implementatie en beheer van technische solutions. Jij helpt mee om de applicaties van de Belastingdienst minder uit maatwerk te laten bestaan en meer samen te stellen op basis van standaard marktoplossingen. Je blijft van begin tot eind betrokken bij de projecten waar je aan werkt, waardoor je ook daadwerkelijk het resultaat van jouw inzet ziet. Binnen deze functie kom je verschillende expertisegebieden tegen, waaronder FileNet, Casemanager en Content Collector. Met jouw ervaring verwachten we dat je in staat bent werkzaamheden te coördineren en om starters en/of trainees te begeleiden en de kennis die je hebt over te dragen.Functie-eisen:5 jaar kennis van en ervaring met Filenet, Casemanager en Content Collector;5 jaar ervaring als systemengineer.Competenties:Analyseren, flexibel;Resultaatgericht, samenwerken;Omgevingsbewust, zelfontwikkeling.Aanvullende kennis/wensen:Ervaring met Continuous Integration and Continuous Delivery (CICD) tooling als Jenkins, Maven, JUnit, Selenium, Jira, Nexus, Git, Robot Framework, SonarQube, etc. is een pré;Ook heb je ervaring in het werken binnen een zelfsturend en/of zelfregulerend (scrum)team;Je hebt visie en weet overzicht te houden daar waar gaat om complexe technologische, organisatorische en inhoudelijke verbanden;Je bent ervaren met het werken volgens het Agile manifest;Als senior heb je meerdere jaren ervaring met het begeleiden van starters in hun ontwikkeling en het coachen van collegas.De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Senior Back-end Engineer DataPunt Amsterdam
Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Back-end Engineer DataPunt. Omschrijving opdrachtgever: Amsterdam is een unieke stad. Aantrekkelijk om te wonen, werken en studeren en toonaangevend als dynamische internationale metropool. Tegelijkertijd staat de stad voor een grote uitdaging. De snelle verandering van onze samenleving leidt tot nieuwe opgaven voor de stad. Een van die opgaven is het beter en slimmer benutten van gegevens van en over de stad. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam speelt hierin een belangrijke rol. OIS helpt de stad beter te begrijpen en verder te ontwikkelen, onder andere door het verzamelen en publiceren van statistische informatie, het uitvoeren van beleidsonderzoek en het ontsluiten, koppelen en leveren van gegevens van en over de stad. Binnen OIS komt alles samen: (Big) Data, onderzoek en innovatie. Met dashboards, benchmarks en bestandsverkenningen wordt hier de basis gelegd voor het informatiegestuurd werken in Amsterdam. In Amsterdam wordt sinds drie jaar gewerkt aan een nieuwe infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van databronnen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Deze infrastructuur is de stedelijke voorziening voor toegang tot databronnen op een gestandaardiseerde en veilige manier en draagt de naam DataPunt. Amsterdam City Data is de zichtbare interface die gegevens die ontsloten zijn via DataPunt op een gebruiksvriendelijke wijze presenteert. Onderdeel van DataPunt is ook een uitgebreide catalogus van de beschikbare databronnen en een analyseomgeving die het mogelijk maakt om met behulp van moderne methoden onderzoek en analyse uit te voeren. Een groot aantal databronnen is ook als REST API beschikbaar. Daarnaast worden ook toepassingen ontwikkeld waarmee binnen en buiten de gemeente informatie wordt verwerkt en ingezet in operationele processen. Omschrijving opdracht: Gemeente Amsterdam vraagt een Senior Back-end Developer DataPunt. DataPunt is dé smart-city-data-infrastructuur die helpt gegevens vindbaar en toegankelijk te maken. Met de data-infrastructuur DataPunt bieden we vindbare en bruikbare gegevens over de stad als basis voor (big) data-analyse, business intelligence, beleidsonderzoek en predictive analytics. Dit wordt gerealiseerd door data-professionals die met vernieuwende open source technologie en een Agile/Scrum (DevOps, Continuous Delivery) werkwijze werken aan de doorontwikkeling van DataPunt. DataPunt is onderdeel van Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS). OIS heeft binnen de gemeente een onafhankelijke positie, die vergelijkbaar is met het CBS binnen de Rijksoverheid. OIS valt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de burgemeester. DataPunt bestaat uit 55 professionals die werken in 7 teams. Elk team heeft een eigen focus zoals o.a. het ontsluiten van basisgegevens, privacy en security. Kwaliteit en veiligheid zijn van grote waarde bij alle teams in het ontsluiten van onze data. DataPunt: Als Senior Back-end engineer werk je mee aan de ontwikkeling en verbetering van de infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van data in de gemeente Amsterdam. Je werkt aan iets wat echt impact heeft! Via het dataportaal Amsterdam City Data stellen wij gegevens beschikbaar. Steeds meer - privacy gevoelige - gegevens maken wij beschikbaar. Dit stemmen we af op de behoefte in de stad. Zo bouwen we continu nieuwe (interactieve) kaartlagen, verbeteren we de functionaliteiten en zoekfuncties en zorgen we dat we data op een veilige manier ontsluiten. Op dit moment is het dataportaal met name geschikt voor professionals, zoals onderzoekers en uiteraard medewerkers van gemeente Amsterdam. Daarnaast ondersteunen we ontwikkelaars die gegevens gebruiken in eigen toepassingen. Binnen het DataPunt werken we met de allernieuwste technieken. Bovendien onderzoeken we continu of we de juiste technieken gebruiken. Door kritisch naar ons eigen werk te kijken, houden we elkaar scherp. Samen willen we écht waarde toevoegen. Er heerst dan ook een gezonde druk op voortgang en kwaliteit. Welke technieken gebruiken we: DataPunt ontsluit data via ReSTful APIs, met microservices die in Docker containers draaien. De data API's zijn geschreven in Python, met behulp van frameworks als Django en Flask. De security services zijn geschreven in Golang en Python met aiohttp. Voor dataopslag gebruiken we vooral Postgres en Elasticsearch. Onze CI stack bestaat uit Jenkins en Ansible, en wij deployen continu naar productie. Onze Front-end ontwikkelaars coderen in Angular, React en Vue.js. Doelstellingen voor alle teams zijn 100% coverage, evenals secure programming. Werkzaamheden: Ontwikkeling en verbetering van de backend infrastructuur van DataPunt. Wat bieden we je: Een unieke werkplek binnen de overheid waar je een grote bijdrage levert aan de toegankelijkheid van (privacy gevoelige) gegevens. De mogelijkheid om met Open Source, Open Data en de nieuwste technieken te werken. Een open cultuur, waarin er kritisch naar eigen werk wordt gekeken. Er heerst een gezonde druk op kwaliteit en voorgang, en er is ruimte om te onderzoeken hoe 'het beter kan'. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau richting informatica of informatica gerelateerd. Het werk- en denkniveau dient aangetoond te worden doormiddel van een diploma en/of werkervaring. - Je hebt in de afgelopen 10 jaar, minimaal 6 jaar werkervaring opgedaan als backend ontwikkelaar. - Je hebt werkervaring opgedaan met Python. Functie wensen (gunningscriteria): - Je beschikt over het vermogen om kritisch naar het eigen werk en dat van anderen te kijken. Competenties: - Teamplayer - Resultaatgerichtheid - Nieuwsgierig en leergierig - Analytisch - Toegankelijk - Flexibel en veerkrachtig Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-11-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: NNB Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Microsoft Cloud werkplek specialist Den Haag
Functieomschrijving:De gezochte Microsoft werkplek specialist maakt deel uit van het Cloud Werkplek Beheerteam en is verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van de diverse fysieke werkplekvarianten, inrichten en beheren van decentrale OSD voor Windows 10, applicatie distributie en reporting. Ook beschik je over diepgaande kennis van Group Policies en AGPM. Daarnaast beschik je over veel kennis van Microsoft Azure en Intune en in het bijzonder application deployment met Intune, applicatie proxy, Azure Active Directory Connect, Autopilot, CSP's. Voornaamste werkzaamheden:Inrichting rapportage ten aanzien van gebruik van werkplekken binnen SCCMCreëren en onderhouden van SCCM Task SequencesCreëren en onderhouden van SCCM applications/packagesInrichting en beheer van MBAMDeployment mbv IntuneTroubleshooten van Back-end problemenTroubleshooten van door gebruikers aangemelde problemenDictu ontwikkelt een op cloud technologie gebaseerde werkplekfunctionaliteit ter vervanging van de huidige werkplek. De basis werkplek is in 2018 opgeleverd en migraties zijn gaande tot en met Q1 2019. In het overall programma CW (Cloud Werkplek) is een deelprogramma CW Generiek voorzien voor het beheer van de basis CW voor o.a. ongeveer 14.000 gebruikers bij 6 klantorganisaties binnen EZ en Klimaat. Binnen dit team wordt de werkplek specialist gezocht.Functie-eisen:Minimaal 5 jaar kennis van en ervaring met Windows Server 2012 / 2016 / Windows 10Minimaal 5 jaar kennis van kennis en ervaring met Office 365Minimaal 2 jaar kennis van kennis en ervaring met netwerkenMinimaal 2 jaar kennis van kennis en ervaring met SCCM en/of intuneMCSE 2012Minimaal 2 jaar werkervaring binnen de Nederlandse overheid SCCM 2012Competenties:Teamplayer, zelfstandig en pro-actiefToegewijd aan het leveren van resultaatAanvullende kennis (pré):Kennis en ervaring met SCOM en SQLDICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Senior Back-End Engineer Met Front-End Ervaring Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Back-End Engineer Met Front-End Ervaring. Omschrijving opdrachtgever: Amsterdam is een unieke stad. Aantrekkelijk om te wonen, werken en studeren en toonaangevend als dynamische internationale metropool. Tegelijkertijd staat de stad voor een grote uitdaging. De snelle verandering van onze samenleving leidt tot nieuwe opgaven voor de stad. Een van die opgaven is het beter en slimmer benutten van gegevens van en over de stad. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam speelt hierin een belangrijke rol. OIS helpt de stad beter te begrijpen en verder te ontwikkelen, onder andere door het verzamelen en publiceren van statistische informatie, het uitvoeren van beleidsonderzoek en het ontsluiten, koppelen en leveren van gegevens van en over de stad. Binnen OIS komt alles samen: Big Data, onderzoek en innovatie. Met dashboards, benchmarks en bestandsverkenningen wordt hier de basis gelegd voor het informatiegestuurd werken in Amsterdam. In Amsterdam wordt sinds drie jaar gewerkt aan een nieuwe infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van databronnen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Deze infrastructuur is de stedelijke voorziening voor toegang tot databronnen op een gestandaardiseerde en veilige manier en draagt de naam DataPunt. Amsterdam City Data is de zichtbare interface die gegevens die ontsloten zijn via DataPunt op een gebruiksvriendelijke wijze presenteert. Onderdeel van DataPunt is ook een uitgebreide catalogus van de beschikbare databronnen en een analyseomgeving die het mogelijk maakt om met behulp van moderne methoden onderzoek en analyse uit te voeren. Een groot aantal databronnen is ook als REST API beschikbaar. Daarnaast worden ook toepassingen ontwikkeld waarmee binnen en buiten de gemeente informatie wordt verwerkt en ingezet in operationele processen DataPunt realiseert en ondersteund operationeel data-georiënteerde oplossingen die aansluiten bij de behoefte aan dynamiek en flexibiliteit bij eindgebruikers en opdrachtgevers. Het programma is in 2016 gestart en komt nu in een volgende fase waarbij de inrichting van een moderne service gerichte organisatie steeds belangrijker wordt. Dit gaat veel verder dan het klassieke beheer en onderhoud: proactief in plaats van reactief, flexibiliteit en dynamiek in plaatst van in-beton-gegoten, denken in data en processen in plaats van in systemen, Service Afspraken op basis van wederzijdse samenwerking en vertrouwen in plaats van vuistdikke SLA's. We ontwikkelen op basis van de Agile werkwijze in een aantal zelfsturende teams. In totaal werken ongeveer veertig professionals, variërend van programmeurs tot ontwerpers en van infrastructuurexperts tot functioneel beheerders, aan DataPunt (ruim de helft ZZP). De omgeving draait in de cloud en er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van open source componenten. Ook de software die wordt ontwikkeld is open source. De backend technologie stack bestaat uit Django, Python, PostgreSQL, Elastic, Docker, Kubernetes, Openstack en Mapserver. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Programma DataPunt, onderdeel van Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam, heeft een opdracht voor een Back-end Engineer. We zijn op zoek naar een engineer die ook front-end werkervaring heeft; met passie voor de stad Amsterdam, innovatie, Open Source en Open Data. DataPunt is dé smart-city-data-infrastructuur die helpt gegevens vindbaar en toegankelijk te maken. Heb je ook nog eens front-end ervaring DataPunt ontsluit data via ReSTful APIs, met microservices die in Docker containers draaien. De data API's zijn geschreven in Python, met behulp van frameworks als Django en Flask. De security services zijn geschreven in Golang en Python met aiohttp. Voor dataopslag gebruiken we vooral Postgres en Elasticsearch. Onze CI stack bestaat uit Jenkins en Ansible, en wij deployen continu naar productie. Het is geen uitzondering dat jouw eerste code na je eerste dag al in productie draait! Als Back-end engineer werk je mee aan de ontwikkeling en verbetering van de infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van data in de gemeente Amsterdam; DataPunt. Herken jij je in bovenstaande, heb jij passie voor het werken met data en technologie waarmee je een brug kunt slaan tussen back- en front-end ontwikkelaars en daarmee een bijdrage kan leveren aan ontwikkelingen in en het gebruik van data en kennis in de gemeente Amsterdam? Dan zijn wij op zoek naar jou! Omschrijving werkzaamheden: Ontwikkeling en verbetering van de back-end infrastructuur van DataPunt. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.. - Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau richting Informatica of Informatica-gerelateerd. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan als Back-End ontwikkelaar. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan met Front-End werkzaamheden. - Je hebt aantoonbare werkervaring met en kennis van ReSTful API ontwikkeling, microsservice architectuur. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring met/kennis van: 1. Security (authenticatie, OAuth 2.0, encryptie, logging en monitoring) 2. Jenkins en Ansible 3. Python 4. InfoSec en open source ontwikkeling Competenties: - Samenwerken - Resultaatgericht - Accuraat - Analytisch vermogen - Flexibel Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 32-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-11-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: in overleg Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Medewerker servicedesk Zwolle
Fungeren als eerste aanspreekpunt voor de eindgebruiker en bieden van ondersteuning. Indien mogelijk de call direct op lossen. Registreren van binnenkomende meldingen in de servicemanagement tool TOPdesk. Analyseren van meldingen om eventuele problemen te detecteren en signaleren. Routeren van meldingen naar andere behandelaarsgroepen waar nodig. Voortgangsbewaking van openstaande meldingen. Informeren van eindgebruikers over de status van de openstaande melding. Verstrekken van informatie over procedures voor aanvragen en gebruik van ICT middelen. Controleren op mandaathouder van binnenkomende aanvragenFunctie-eisen:MBO werk- en denkniveauasap beschikbaarBezig met ITIL foundations V3Ervaring met TopdeskDICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Full Stack Java Developer (Kafka) (QR6182) Amsterdam
Functie: Full Stack Java Developer (Kafka) (QR6182) Start: 1-12-2018, 36-40 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for a Senior Full Stack Java Developer … to hand-build with us a fully fleshed Payment Engine. The primary focus is on the processes concerning payments and funding. Our biggest challenge is to replace a bunch of legacy applications with a custom made payment system. What we are going to build with your help is a business critical application. This new engine is a key enabler to truly globalize our business and this business drives about 80% of the revenue. We could need your help in designing and building this new engine and furthermore with mentoring of engineering colleagues. We are a group of individuals who value Agile, self-organization and craftsmanship. We are driven professionals who enjoy shaping the future of this place. Needed skills & experience We are looking here for someone with an easy-to-work-with, mature and no-nonsense mentality. Someone who is an open and honest communicator, who values working as part of a team, who has experience as leader of a development team, who is willing and able to coach more junior developers, who is experienced with creating web applications from scratch, who is familiar with upgrading and replacing of existing technology stacks and who is aware of developments and trends in the industry and corporate ecosystem. On the more technical side you must have 9+ years of relevant experience in full stack development (Enterprise Java and front-end frameworks) and especially must have experience in the following fields: Spring (Spring Boot/Core/IoC, WebMVC, Spring transaction management) Polymer/Webcomponents (or related frameworks) JPA (Hibernate) JavaScript/jQuery knowledge Maven JUnit, Mockito or EasyMock CI tooling: Jenkins, Sonar IDE like Eclipse or IntelliJ Version control: Git Basic SQL knowledge: writing queries, (outer) joins, simple database modelling to 3rd NF Artifact repositories: Nexus or Artifactory JEE application servers/web containers such as Tomcat/tcServer (preferred), WebSphere, WebLogic or JBoss Basic Linux (bash) scripting capabilities Experience in a complex, corporate environment Track record in building larger corporate systems Next to these must haves, you should have knowledge of the following: Experience in payments/financial systems Issue trackers like JIRA/Trac Collaboration tooling like Confluence Release automation with Ansible or Nolio Test automation tools like Selenium Webdriver, Cucumber, Concordion RDBMS: Oracle 11g, stored procedures HTML, CSS3 Functional programming, data stream processing and tools supporting that, such as Apache Kafka and Apache Flink
Drupal Specialist Den Haag
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Drupal Specialist. Omschrijving opdrachtgever: Het NFI verleent diensten aan opdrachtgevers van binnen én buiten de strafrechtsketen, zoals het Openbaar Ministerie (OM) en de politie. Het NFI streeft naar optimale klanttevredenheid ten aanzien van het productaanbod, de levertijden en de dienstverlening. De medewerkers van het NFI leveren een maatschappelijke bijdrage aan het onderzoek in de strafrechtsketen. Ze zijn gedreven, betrokken en gepassioneerd en vervullen hun rol in zo effectief en efficiënt mogelijk. Een team waarin kwaliteiten versterkt worden, waarin men van elkaar leert en waarin men zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor het resultaat. Beschrijving directie/afdeling: Informatievoorziening speelt een belangrijke rol bij de realisatie van de doelstellingen van het NFI. De basisinfrastructuur en de bedrijfsapplicaties moeten er voor zorgen dat de efficiëntie en betrouwbaarheid van de werkzaamheden zowel nu als in de toekomst op een hoog niveau staan. De afdeling werkt continu aan verbetering van de ICT-processen en de ICT-omgeving die het NFI zijn werkzaamheden helpen uit te voeren. Het NFI moet snel doelgerichte veranderingen door kunnen voeren, het digitaliseren van de werkprocessen en het verder overgaan op digitale communicatie met de ketenpartners staat daarom hoog op de agenda. Omschrijving opdracht: Het NFI is aan het onderzoeken of “Drupal” een juiste tool is voor het de opzet van websites. In het kader hiervan gaat het NFI een “Proof of Concept” (POC) uitvoeren. Voor deze POC zijn we op zoek naar een Drupal specialist die ons hierbij kan adviseren en ondersteunen. Maar tevens ook een groot deel van de uitvoerende werkzaamheden kan verrichten. Het gaat hierbij om het inrichten van een multi device en multi domein omgeving binnen de NFI infrastructuur. Werkzaamheden: - Inrichten (samen met systeem- en functioneel beheer) van een OTAP straat. - Adviseren over de inrichting van de verschillende omgevingen. - Advies over de consequenties van de gekozen oplossingen. - Technische inrichting van de Drupal omgeving. - Technisch advies kunnen geven over het beheer van meerdere Drupal sites. - Indien nodig zelf (in PHP of andere benodigde ontwikkeltaal) kunnen ontwikkelen in bestaande of nieuwe modules. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week voor de periode van 3 maanden. - Je beschikt over minimaal 5 jaar recente aantoonbare ervaring als beheerder van een Drupal omgeving in een multi site, multi device omgeving. - Je hebt minimaal 5 jaar recente aantoonbare ervaring met technische implementatie van Drupal. - Je hebt minimaal 3 jaar kennis en ervaring van en met ITIL porcessen. - Je bent exclusief beschikbaar voor de duur van de opdracht vanaf startdatum. Functie wensen (gunningscriteria): - Je beschikt over ervaring met: A Drupal, B Liferay DXP 7, C Sitecore 8/9 DXP, D Bloomreach DXP. - Je beschikt over aantoonbare en relevante kennis en ervaring CSS. - Je beschikt over relevante aantoonbare ervaring met HTTP5. - Je beschikt over relevante aantoonbare ervaring met PHP. - Je beschikt over relevante aantoonbare ervaring met Linux / Ubuntu. - Je beschikt over relevante aantoonbare ervaring met A Microsoft Windows 2008/2012/2016 Server, B Linux C Ubuntu. - Je hebt recente ervaring met en kennis van ESB software (zoals Anypoint van Mulesoft) voor data uitwisseling met Drupal. - Je hebt recente ervaring in het ontwikkelen in PHP. Interviewcriteria: - Leergierig en maakt zich nieuwe technologieën snel eigen. - Je dient zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen functioneren. - Sterk analytisch vermogen om problemen te kunnen detecteren en op te lossen. - Inhoudelijke deskundigheid. - Je overtuigt in staat te zijn om snel en zo zelfstandig mogelijk in te kunnen werken (vraagt waar nodig, maar ont-zorgt met name). - Past binnen het team. - Communicatief vaardig, positieve houding en collegiaal motiverend. - Een goede beheersing van de Nederlandse taal (zowel mondeling als schriftelijk). - Secuur en nauwgezet met eigen werk. - Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken). - Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen). - Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten). VOG: Bij eventuele gunning lever je op moment van de startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 1 maand voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: zsm Duur: ca. 3 maanden Optie op verlenging: NNB Inzet: gemiddeld 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-11-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 49 en/of 50 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Java ontwikkelaar Apeldoorn
Functieomschrijving:In het team Oreo wordt gewerkt aan de applicatie VMG wat staat voor verstrekmodule gegevens. Het team Oreo is op zoek naar een senior java bouwer om het team te versterken. Het team werkt volgens Agile SAFE Je hebt veel ruimte en verantwoordelijkheid om je eigen werk in te vullen. Je werkt echter wel nauw samen in een Agile team van ontwerpers, bouwers en testers.We vragen daarom echt een teamplayer, die makkelijk in de omgang is en bereid is ook af en toe bij te springen bij collegae als dat nodig is.Je levert een belangrijke bijdrage aan het efficiënter inrichten van de processen en werkwijzen binnen het team. Aangezien het hier niet om front-end ontwikkeling gaat is kennis van Angular en Wicket niet noodzakelijk.De applicatie VMG is in Java gebouwd en behoeft nog verdere uitbouw/ontwikkeling. De applicatie is nieuw en maakt het mogelijk om gegevens te verstrekken aan externe en interne afnemers. Ze wordt in eerste instantie vooral ingezet in het proces van verstrekken van gegevens aan internationale afnemers (EU landen, OESO landen) . De klus die het team nu vooral onderhanden heeft is Country By Country afgekort CBC. CBC zorgt ervoor dat gegevens van multinationals internationaal worden uitgewisseld om belastingontwijking te voorkomen. Hert politieke en maatschappelijke belang is daarom groot.Massale gegevensverstrekking waar onder internationaal, zoals FATCA, CRS, Rulings, Country by Country.Functie-eisen:Minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met:DB2, XML, XSLTTestautomatiseringJava performance optimalisatieScrum en SAFEJAVA op mainframeJAVA 8, JEESQL, JDBC, JPA, Saxon, MQ, webservices, SOAP, RESTCompetenties:Communicatief, teamplayerWerken in groepen, communicatief, creatief, initiatiefrijk, de wil om iets voor elkaar te krijgenAnalytisch vermogenAffiniteit met T shaped developmentAanvullende kennis: Cucumber, SplunkDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.