Privacy en de beveiliging van uw persoonsgegevens

Bij IT-Contracts hechten we veel waarde aan de bescherming van de privacy én het vertrouwen van de gebruikers van onze site. U kunt onze site daarom altijd gebruiken zonder uw persoonsgegevens te verstrekken. Voor sommige functionaliteiten zoals het reageren op opdrachten of het opslaan van een cv hebben wij enkele (persoons-)gegevens nodig om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Gegevens die buiten het beslag van deze functionaliteit vallen, worden niet opgeslagen. De gegevens die u hiervoor verstrekt worden door en onder verantwoordelijkheid van IT-Contracts verwerkt in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Binnen IT-Contracts is een persoon aangewezen die verantwoordelijk is voor de privacy.

Wanneer u zicht registreert op onze website (lees: een account aanmaakt) geeft u daarmee toestemming aan IT-Contracts om uw gegevens te verwerken. IT-Contracts kent 2 typen gebruikers: de kandidaten die op zoek zijn naar een nieuwe ICT opdracht en de opdrachtgevers die kandidaten zoeken voor hun opdrachten. Uitwisseling van persoonlijke gegevens via IT-Contracts geschiedt uitsluitend tussen deze twee typen gebruikers. Uiteraard kunt u uw eigen account altijd weer volledig verwijderen, wanneer u uw account langer dan 36 maanden niet gebruikt wordt deze automatisch gewist.

Uw informatie

IT-Contracts verzamelt persoonlijke informatie alleen wanneer u die zelf verstrekt via invulformulieren op de website óf wanneer u via een gesprek of email een account heeft aangevraagd. Wij gebruiken uw informatie om functionaliteit mogelijk te maken en om direct contact tussen kandidaten en opdrachtgevers te kunnen realiseren. Een complete opsomming van het type gegevens wat wij verwerken is vastgelegd in ons register van verwerkingsactiviteiten. In het kort:
 • Persoonsgegevens en cv's van kandidaten worden opgeslagen zodat de kandidaat bij het reageren op opdrachten niet telkens opnieuw zijn gegevens hoeft in te voeren
 • Email adressen worden gebruikt om u email te kunnen sturen. Voor onze mailinglist (dagelijks nieuwe opdrachten) en onze nieuwsbrief kunt u zelf aangeven of u deze functionaliteit wenst (opt-in). Wij sturen ook periodiek zogenaamde onderhoudsmails zoals de vraag of u nog beschikbaar bent voor nieuwe opdrachten of de vraag of we uw account mogen wissen na lange inactiviteit van het account.
 • Informatie over u als kandidaat wordt alleen bekendgemaakt bij opdrachtgevers wanneer u zelf actief reageert op een opdracht óf wanneer u heeft aangegeven dat uw gegevens zichtbaar mogen zijn voor opdrachtgevers die toegang hebben tot onze cv-database.
 • IT-Contracts kan de opgeslagen gegevens gebruiken om inzicht te verkrijgen in bezoekers en typerende bezoekersgedragingen. Dergelijk onderzoek is niet gericht op individuele gebruikers, maar is bedoeld om trends te analyseren en statistieken samen te stellen, die nooit tot individuele gebruikers herleidbaar zijn.
 • IT-Contracts kan verplicht worden uw (persoons-)gegevens te verstrekken aan bepaalde derden zoals justitie, belastingdienst, politie en andere opsporingsinstanties en toezichthouders.
 • Onze website bevat diverse links naar andere websites die door derden worden beheerd. IT-Contracts heeft geen invloed op sites van derden en ons privacy- en beveiligingsbeleid kan derhalve daarop niet van toepassing zijn. Wij wisselen echter nooit persoonsgegevens van onze gebruikers uit via dit soort links naar externe websites.


Beveiligingsmaatregelen

IT-Contracts heeft een groot aantal maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang door derden. Voorbeelden hiervan zijn:
 • De IT-Contracts servers staan in goed beveiligde datacenters
 • Een updatebeleid waarbij alle beveiligingsupdates van de gebruikte programmatuur (inclusief operating system) snel worden doorgevoerd
 • Alle verkeer, zowel via de webpagina's als het beheer door IT-Contracts medewerkers wordt versleuteld. Uitzondering hierop is email
 • Alleen IT-Contracts medewerkers hebben een beheer-account op de servers. Hiervoor hanteren wij een strong-password beleid met versleutelde wachtwoorden
 • Toegang tot onze servers is alleen mogelijk via ssh protocol en uitsluitend vanaf enkele, door onszelf vastgestelde, IP adressen


Backups

IT-Contracts maakt dagelijks een volledige backup van alle data. Deze wordt via een versleutelde verbinding op een backup-server in een ander datacenter opgeslagen.

Cookies

Voor meer informatie over het gebruik van Cookies lees deze pagina

Wettelijke verplichting

IT-Contracts kan uw informatie openbaar maken indien en voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan een op IT-Contracts rustende wettelijke verplichting of noodzakelijk is om te voldoen aan een rechterlijk bevel. Deze situatie komt alleen voor bij een strafrechtelijk onderzoek naar een persoon of een groep personen en is in het inmiddels ruim 22-jarige bestaan van IT-Contracts nooit voorgekomen.

IT-Contracts behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Heeft u verder nog vragen of opmerkingen ten aanzien van ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.